November - december 2023

Page 1

S P A R R E N S P R O K K E L S

Torhout

4 30 jaar bibliotheek

Stadsmagazine November 2023 Jaargang 40 - Nr. 6

12 Ken jij Torhout beach al?

15 Kerstzoektocht


V O O R W OOR D

Ik wens jou alvast een fantastisch eindejaar Beste Torhoutenaar De laatste maanden van 2023 gaan in. Afsluiten doen we met een gezellige feestperiode. Toch gaan mijn gedachten vooral uit naar mensen die weinig sociaal contact hebben en zich eenzaam voelen. Door het koudere weer blijven we vaker binnen. Voor hen breekt ongetwijfeld weer een moeilijke periode aan. Heb je een verre of dichte buur die weinig buitenkomt? Breng eens een bezoekje en vraag hoe het gaat. Of nodig hen uit aan de feestdis. Maar laat ons hen vooral niet vergeten! In deze Sparrensprokkels hebben we jou weer heel wat te vertellen. Na een heuse periode van wegenwerken is de Kortemarkstraat helemaal afgewerkt. Voor fietsers is er een veilig losliggend dubbelrichtingsfietspad aangelegd. Je leest er meer over op pagina 17. De komende maanden staan er flink wat activiteiten op het programma.

Mijn gedachten gaan vooral uit naar mensen die weinig sociaal contact hebben en zich eenzaam voelen.

Ik nodig je graag uit om in het weekend van 17, 18 en 19 november te komen winkelen tijdens de Torhoutse Outletdagen. De Sint komt op 29 november naar Torhout. Ik hoorde vertellen dat hij vermist is, dus ik vraag graag aan alle Torhoutse kinderen om hem te komen zoeken! De opbrengst van dit evenement gaat naar vzw Hart boven Hard. Op zondag 17 december vind je in en rond de Sint-Pietersbandenkerk de jaarlijkse warme Winterhappening, daar vind je heel wat kraampjes. De opbrengst gaat naar het goede doel. Ongetwijfeld iets om naar uit te kijken. Kijk nog maar eens goed naar deze editie … het is de laatste Sparrensprokkels in deze vorm. Vanaf januari serveren we jou een gloednieuwe editie. We blijven bij de naam Sparrensprokkels maar kiezen voor een andere lay-out. Zo willen we jou nog beter informeren en onze projecten, evenementen en inwoners extra in de verf zetten. Hou je brievenbus eind december dus goed in de gaten!

2

Dossier

4

Ik wens jou alvast een fantastisch eindejaar.

Kort

6

Annick Vanderspurt

Leven

8

Ontspannen

11

Wonen

17

UIT

20

Lokaal bestuur

23

Wedstrijd

24

Schepen voor Feestelijkheden, Kinderopvang, Volksgezondheid, Senioren en Brandweer

Dit infotijdschrift wordt gratis aangeboden aan de inwoners van Torhout en verschijnt 6 maal per jaar. Overname van in dit blad gepubliceerde bijdragen is toegelaten mits duidelijke bronvermelding. Sparrensprokkels wordt gedrukt op chloorvrij papier. Redactieadres: Dienst Communicatie, Stadskantoor, Aartrijkestraat 11/b, Torhout, T 050 22 11 22. E-mail: communicatie@torhout.be.


# T R O T S OP T OR HOU T

#trotsoptorhout

Dat een organisatie vaak staat of valt met haar vrijwilligers

Luc Castein is de handige harry van de groep. Er is niets

zal niemand verbazen. Zonder die extra handen zou kinder­

wat hij niet hersteld krijgt. Op de evenementen van de

boerderij d’Oude Smelterij niet zijn wat ze vandaag is. Het

kinderboerderij loop je hem zeker tegen het lijf want dan

kinderboerderijteam wil iedereen bedanken die meehelpt en

steekt hij graag een handje toe. Vrijwilliger Raf Verhelst is de

zet de vaste vrijwilligers graag extra in de verf. Zij komen zo

rust zelve en brengt een zalige kalmte in het gekakel, geloei

vaak dat ze eerder collega’s zijn dan vrijwilligers ...

en getrappel op de boerderij.

Angelo Vanhee is de jongste vrijwilliger die al 10 jaar meehelpt.

Ten slotte willen we graag Fanny Delbaere bedanken. 20 jaar

Twee keer per week verzorgt hij de dieren en verzet bergen

lang was zij een vaste waarde in het educatief team. Nu geniet

werk. Ook al is spreken voor hem een hele opdracht. Hij slaagt er

ze van haar pensioen. Al zijn we zeker dat we haar in nood

steeds weer in om grapjes te maken en het team te plagen. Marc

mogen bellen…

Mol versterkt al enkele jaren het team als ‘specialist moestuin en serre’. Hij verrast het team met kousebanden en spitskool. Je

Ook interesse voor een engagement op de kinderboerderij of

vindt hem ook op educatieve activiteiten waar hij de kinderen al

een andere vrijwilligersjob? Blader door naar pagina 8.

zijn moestuinweetjes toevertrouwt!

Sparrensprokkels - Jaargang 40 - Nr. 6

Vrijwilligers met een hart voor de kinderboerderij

3


D O S S I ER

De bib ... zoveel meer dan enkel boeken

Vraag aan tien mensen wat de bibliotheek doet en je krijgt ongetwijfeld ‘boeken ontlenen’ te horen. Dat klopt inderdaad … al is er nog zoveel meer dan dat. Bibliothecaris Greta leidt het team van 6 medewerkers. Ze bouwden de bib uit tot een plek waar voor elk wat wils is. Onze bibliotheek blaast dit jaar 30 kaarsjes uit.

Zelfs mensen die niet graag lezen vinden er hun gading! “Afhankelijk van het seizoen of een actueel thema, kleden we de bib anders aan. Zo proberen we onze vaste bezoekers te prikkelen. We voorzien dan ook een

“De resultaten van het inwonerspanel begin dit

stand met materiaal rond dat thema. Afgelopen zomer

jaar leerden ons dat iets meer dan de helft van de

werkten we rond reisboeken, vorige maand voorzagen

Torhoutenaren jaarlijks naar de bib gaat, bij een vierde

we in overleg met de dienst Milieu een stand met

van de inwoners is dat zelfs maandelijks. Dat betekent dat

boeken en dvd’s rond duurzaamheid voor de week van

onze inspanningen lonen”, vertelt Greta. “Tegenwoordig

de Duurzame gemeente. In het najaar zetten we 25 jaar

is de bib veel meer dan een plek waar je boeken ontleent.

Vos en Haas in de kijker. We koppelen er de Vos en Haas-

Doorheen de jaren werkten we een veelzijdig aanbod

speurtocht aan, een kleine maar leuke activiteit tijdens

uit, denk maar aan ons gamma gezelschapsspellen,

een bibbezoek. Elk jaar belichten we andere thema’s. Zo

luisterboeken, het Digipunt of het maandelijks voorlees-

is het voor ons en voor onze bezoekers nooit saai!”

en knutseluurtje. Zelfs mensen die niet graag lezen

4

vinden er hun gading! Met ons uitgebreid gamma aan

“Maart is traditioneel de Jeugdboekenmaand, dat is voor

diensten tonen we dat we er voor jou zijn. Of je nu graag

ons de drukste periode van het jaar. Dan komen er zo’n

leest of niet, of je nu jong bent of wat ouder. En voor wie

60 klassen van het kleuter- en lager onderwijs op bezoek

het echt niet lukt om naar hier te komen, hebben we de

en organiseren we heel wat activiteiten. Iets waar we elk

Bib-aan-Huis.”

jaar naar uitkijken.”


DO S SIER

De bib, een open huis

Ben je onthaalouder of leerkracht?

Bib-aan-Huis

kastjes op de juiste hoogte voor peuters, speciaal voor

Voor mensen die - al dan niet tijdelijk - minder mobiel

onthaalouders. Het bibteam voorziet deze kastjes

zijn en dus niet naar de bib kunnen komen is er de

regelmatig van een verse lading boekjes. Ook voor

Bib-aan-Huis. Iemand van het bibteam komt eerst bij je

leerkrachten is er een aanbod: bibliotheekintroducties

langs om te peilen naar je leesvoorkeuren, daarna zorgt

op maat, boekenpakketten, gratis klaspassen en gratis

een vrijwilliger op geregelde tijdstippen voor een vers

toegang tot het krantenarchief en krantenkiosk.

Voor onthaalouders of onthaalinitiatieven is er het Bib-boxproject. De bib heeft heel wat verplaatsbare

pakket leesvoer. Je spreekt onderling af hoelang je het bibmateriaal mag houden.

Ontdek de leestuin en de bibvolkstuintjes Misschien wil je bij mooi

Leesjury en leeskring

weer even verpozen in

Boeken lezen en bespreken. Dat is wat de Leesjury en de

een groene omgeving?

leeskring doen. De Leesjury is er voor kinderen van het

Dat kan in de leestuin.

derde kleuter tot het zesde middelbaar. Jaarlijks lezen en

Of heb je groene vingers

bepreken zij 8 boeken. Daarna geven ze hun top 3 door,

maar geen tuin? Dan

net als heel wat andere kinderen in Vlaanderen. Voor

zijn de bibvolkstuintjes

de volwassenen is er de leeskring, die vijf keer per jaar

misschien iets voor jou.

samenkomt om een boek te bespreken. Welk boek dat is, kiezen ze in onderling overleg.

Fan van gezelschapsspellen We spelen een spel vanavond! Ontdek het aanbod gezel­

Uitgebreide boeken-, cd- en dvdcollectie

schaps­spellen dat je kan ontlenen in de spelotheek.

Laat je je graag meeslepen door een spannend boek of door boeiende informatieve lectuur? Ben je meer te

Lukt lezen niet zo goed?

vinden voor een beklijvende film of sfeervolle muziek?

Te dikke boeken of teveel moeilijke woorden? In het

Ontdek onze collectie voor baby’s, kleuters, kinderen

Makkelijk Lezen Plein voor jeugd en volwassenen vind je

en jongeren, volwassenen, anderstalige of meertalige

eenvoudige boeken.

literatuur … Digipunt Liever een luister- of een e-boek?

Heb je een vraag over je computer, tablet of smartphone,

Wie liever luistert dan leest, kan kiezen voor een

Itsme, QR-code of een andere digitale toepassing?

luisterboek via Luisterpuntbibliotheek. Interesse? De bib

Dan kan je met deze vragen terecht in het Digipunt op

maakt een account voor je aan, waarna je van thuis uit

woensdag- en zaterdagvoormiddag.

luisterboeken kan downloaden. Er zijn ook e-boeken die je op je eigen e-reader, tablet … van thuis uit kan lezen.

Inspiratie nodig?

Via je Mijn Bibliotheekprofiel heb je toegang tot deze

Bieblo, Boekenzoeker en Mijn Leestipper zijn er om je

dienstverlening. Of je kan een e-reader van de bib lenen

inspiratie en tips te geven over wat te lezen!

met de titels van jouw keuze.

Erg handig, ouders kunnen hun kindje even in het afgebakende Boekstarthoekje met kartonboekjes en speelgoed laten spelen terwijl zij het bibmateriaal

Vragen of tips? bib@torhout.be, torhout.bibliotheek.be of 050 22 11 40

inscannen. Zoek je een leuke activiteit voor je kleuter? Dan is het voorlees- en knutseluurtje elke eerste

Openingsuren bibliotheek, Ravenhofstraat 9

zaterdag van de maand iets voor jou! Ga je met je kleintje

Maandag, dinsdag en vrijdag van 15 tot 19 uur

op consultatie bij Kind en Gezin? Dan ontvang je een

Woensdag van 9 tot 12 en van 14 tot 19 uur

eerste boekenpakketje van Boekstart.

Donderdag en zaterdag van 9 tot 12 uur

Sparrensprokkels - Jaargang 40 - Nr. 6

Lezen met peuters en kleuters

5


KO R T

© Bstockgiu

Stook slim deze winter

Lokaal brandhout is een hernieuwbare energiebron en CO2neutraal want bij de verbranding komt enkel de CO2 vrij die korte tijd eerder door de boom werd opgenomen. Maar alle kachels samen dragen bij tot luchtvervuiling door de uitstoot van fijnstof. Bewust stoken thuis is uiterst belangrijk.

6 tips om bewust te stoken: —

goed verluchte plaats. —

Op 23 november organiseert vzw Bosgroep Houtland

Stook met een hoogrendementskachel in plaats van een open haard.

in Cultuurcentrum de Brouckere om 19.30 uur. Kostprijs 5 euro.

Stook enkel zuiver hout. Vermijd geverfd, gelijmd, behandeld of geïmpregneerd hout.

— de workshop ‘Minder fijnstof door houtverbranding’

Stook enkel droog hout dat minstens 2 jaar droogde op een

Onderhoud en ventileer je kachel goed en laat jaarlijks je schoorsteen vegen.

Inschrijven kan via

Gebruik aanmaakhout of eco-blokjes maar nooit krantenpapier.

bosgroephoutland@west-vlaanderen.be

Stook nooit als de overheid waarschuwt om niet te stoken.

050 40 70 23 Kijk zeker eens op www.stookslim.be.

Sluitingsdagen De diensten van het lokaal bestuur zijn gesloten op:

Een nieuw jasje voor Sparrensprokkels

Woensdag 1 november

Donderdag 2 november

We sluiten binnenkort niet enkel het jaar 2023 af,

Zaterdag 11 november

maar ook het huidige hoofdstuk Sparrensprokkels.

Maandag 25 december

Dinsdag 26 december

GESLOTEN

Vanaf 2024 informeren we onze inwoners tweemaandelijks met een splinternieuwe editie. Zelfde naam, andere vormgeving. Zo willen we

Van 11 tot en met 26 december is het

onze projecten, dienstverlening, activiteiten en

zwembad gesloten voor jaarlijks onderhoud.

inwoners op een frisse manier in de kijker zetten. We nemen afscheid van enkele rubrieken en

6

De openingsuren van onze diensten vind je terug via

maken ruimte voor een aantal nieuwe. Hou zeker

www.torhout.be/contact.

je brievenbus in de gaten eind december.


KOR T

Hoe stimuleer je kinderen om gezond te eten?

COVID-19- en griep­ vaccinatie­campagne van start Het COVID-vaccin is gratis voor iedereen. Net als de voorbije jaren wordt ook griepvaccinatie aanbevolen. De vaccins kunnen op hetzelfde moment gegeven worden. Vraag advies aan je huisarts of (huis)apotheek. Voor wie is het vaccin aanbevolen? —

iedereen vanaf 65 jaar

personen die langdurig verblijven in een zorgvoorziening

personen met bepaalde onderliggende gezondheidsproblemen zoals long- of alle personen met een verzwakte weerstand

zwangere vrouwen

al wie samenwoont met bovenstaande doelgroepen

en alle personen werkzaam in de zorgsector

© Freepik

hartaandoeningen —

Als ouder ervoor zorgen dat je kind elke dag groentjes eet: het is geen kinderspel. Wat doe je als je kind continu de neus ophaalt voor al wat gezond is? Ontdek tijdens de Week van de Smaak van 20 tot 26 november dé gouden regel om kinderen gezond te doen eten!

in en buiten zorginstellingen. Alles over vaccinatie lees je op www.laatjevaccineren.be.

Hou je vooral aan de gouden regel: jij bepaalt wat, waar en wanneer je kind eet. Jouw kind bepaalt hoeveel het eet. Naast deze gouden regel kan je nog tal van concrete tips toepassen:

Hou je woning gezond

Proeven kan je leren

Toon het goede voorbeeld

Bied eten op een leuke manier aan

Zet variatie op het menu

Maak gezonde keuzes makkelijk

Betrek kinderen maximaal

Eet samen aan tafel op vaste momenten

Zorg voor enkele duidelijke regels en afspraken

Praat over voeding

Beloon goed gedrag met een applausje, compliment of dikke duim

Laat het kind kiezen hoeveel het eet

In de herfst en winter brengen we met z’n allen meer tijd door

Volg deze 4 vuistregels

in onze woning, zeker als het weer kouder en natter wordt. Ben

1.

Ventileer: zorg voor een constante luchtdoorstroming

lucht in je woning zo gezond mogelijk is! Ververs je de lucht in

2.

Verlucht: zet je raam extra open.

je woning niet genoeg, dan kunnen vocht en schadelijke stoffen

3.

Beperk vervuilende stoffen in huis en verlucht.

niet weg. Dit kan zorgen voor heel wat gezondheidsproblemen,

4.

Vermijd CO-vergiftiging door je verwarmingstoestel te

zoals irritatie van de ogen en luchtwegen, hoofdpijn, allergie,

laten nakijken.

astma ... of bij CO zelfs tot de dood. Iedereen kan last krijgen, maar zwangere vrouwen, kinderen, ouderen en zieken zijn het

Meer weten?

meest kwetsbaar voor vervuilde lucht. Hoe kan je daar nu zelf

Surf naar www.gezondbinnen.be.

iets aan doen?

Sparrensprokkels - Jaargang 40 - Nr. 6

door je huis.

je meer binnen, dan is het natuurlijk extra belangrijk dat de

7


L E V E N

Op zoek naar vrijwilligerswerk? Kom langs in het vrijwilligersloket! Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk in Torhout? Wil je weten welke soorten vrijwilligerswerk er allemaal bestaan? Heb je wat vrije tijd en wil je het verschil betekenen? Spring dan zeker eens binnen in het vrijwilligersloket ‘Torhout Vrijwilligt’. Daniël en Marijke - hoe kan het ook anders 2 enthousiaste vrijwilligers, luisteren met veel plezier naar je interesses, vrije momenten, engagement… om zo samen het geknipte vrijwilligerswerk te zoeken dat bij je past. —

Meer info: 050 22 12 33, vrijwilligers@torhout.be, www.torhoutvrijwilligt.be of spring binnen in het loket in het Sociaal Huis, Aartrijkestraat 11/a. Dat kan elke dinsdagvoormiddag van 9 tot 12 uur.

Pasje Sociaal Tarief niet langer geldig. Kom langs in het Sociaal Huis

Zitdagen partners Sociaal Huis

Met het lokale pasje Sociaal Tarief genoten heel wat

Elke eerste dinsdag van de maand kan je in het

gezinnen met financiële moeilijkheden van kortingen bij

Sociaal Huis van 17 tot 19 uur terecht voor juridische

Torhoutse verenigingen, organisaties, diensten lokaal

eerstelijnsbijstand. Dit kan een eerste mondeling

bestuur en buitenschoolse kinderopvang. Onlangs werd

juridisch advies zijn, praktische inlichtingen of verwijzing

dit pasje vervangen door de UiTPAS. Voor mensen met

naar een gespecialiseerde instantie of organisatie.

een beperkt inkomen of met een bepaald statuut (zoals

Dit advies is gratis voor iedereen.

verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit) is er een

Juridisch advies nodig?

UiTPAS aan kansentarief. Met deze pas krijg je 80% korting

Eerstvolgende zitdagen: dinsdag 7 november, 5 december ‘23 en 2 januari ‘24.

voor activiteiten, kampen, lidgeld… bij de deelnemende lokale besturen en verenigingen in de regio Brugge

Heb je meer dan een eerste mondeling juridisch advies

(Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, Jabbeke,

nodig, en heb je nood aan een advocaat voor bijstand of

Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout en Zuienkerke).

vertegenwoordiging? Als je te weinig bestaansmiddelen hebt, kan je een beroep doen op de juridische

De UiTPAS aan kansentarief koop je aan in het

tweedelijnsbijstand. Afhankelijk van je inkomen, krijg

Sociaal Huis of het Vrijetijdshuis voor 1 euro. Kom

je een volledige of gedeeltelijke kosteloze juridische

langs met je elektronische ID-kaart en eventueel de

bijstand. Ook hiervoor kan je terecht in het Sociaal Huis,

rijksregisternummers van je gezinsleden en een bewijs

elke eerste vrijdag van de maand om 11 uur.

verhoogde tegemoetkoming.

Eerstvolgende zitdagen: vrijdag 3 november, 1 december ‘23 en 5 januari ‘24.

OPGELET: de UiTPAS aan kansentarief geldt niet voor

In het Sociaal Huis houden nog heel wat andere

een tussenkomst buitenschoolse kinderopvang!

externe diensten zitdagen op vaste tijdstippen. Daar

Het voormalige pasje Sociaal Tarief kon je gebruiken

kan je terecht met vragen rond pensioen, zelfstandige

voor een tussenkomst buitenschoolse kinderopvang.

activiteit, vrijwilligersloket … Een overzicht vind je op

Dat kan je niet met de UiTPAS aan kansentarief.

www.torhout.be/partners-sociaal-huis.

Wil je verder van deze tussenkomst van 80% op je

8

facturen buitenschoolse kinderopvang genieten?

Vragen? Bel 050 22 12 33 of kom langs in het Sociaal Huis,

Kom langs bij het Sociaal Huis.

Aartrijkestraat 11/a.


L E V EN

Seniorenadviesraad organiseert opnieuw drieluik herfstverbroederingsfeest, hobby- en vrijetijds­ tentoonstelling en seniorenshow De Seniorenadviesraad (SAR) heeft er een geslaagde zomer opzitten. 80 enthousiaste senioren namen deel aan de jaarlijkse © Rita Dewulf

fietstocht en daarna volgde nog een geslaagde uitstap naar Zeeland. Ook in het najaar zitten de leden van de SAR niet stil. Herfstverbroederingsfeest en kaarting —

Vrijdag 17 november

Van 13.30 tot 17 uur

Seniorenshow

WZC Sint-Augustinus

Huldiging van de Torhoutse huwelijksjubilarissen 50, 60, 65 en 70 jaar

Hobby- en vrijetijdstentoonstelling

5 december om 13.30 uur

25 en 26 november

Cultuurcentrum de Brouckere

Van 10 tot 17 uur

Met optreden van Sasha en Davy

Club de B

Kostprijs: 8 euro

Tijdens deze beurs stellen de verschillende exposanten

Tickets via www.ccdebrouckere.be of aan de balie van het

hun hobby voor, denk hierbij aan schilderijen, brei- en

cultuurcentrum.

haakwerkjes, oorbellen …

Voordelige tweedehandskledij? Welkom in de Televestiaire! Het inzamelen, sorteren en verkopen gebeurt volledig met vrijwilligers. Kristien Vansevenant is al vijf jaar actief bij de Televestiaire als vrijwilliger. “Ik was vroeger hoofdverpleegkundige op chirurgie in AZ Sint-Rembert. Daar

Twee jaar nadat CAW Noord-West-Vlaanderen aankondigde dat ze met Televestiaire zouden ophouden, werd een oplossing gevonden voor de vele wekelijkse klanten. Vzw Hart boven Hard vond na lang zoeken een pand in de Nieuwstraat. Met een duwtje in de rug van het lokaal bestuur kunnen ze in november aan de slag.

bracht ik regelmatig iets mee dat ik kon missen van mezelf voor patiënten in nood, bijvoorbeeld slaapkledij of toiletgerief. De vriendelijkheid, het contact met de mensen en de dankbaarheid van de mensen in de Televestiaire zijn hartverwarmend. Je krijgt er zoveel voldoening van.” Nieuwe vrijwilligers zijn

Heb je een verhoogde tegemoetkoming? Dan kan je de

uitbreiden in de toekomst.

kledij aan zeer lage prijzen kopen. Uitzonderlijk voorziet de Televestiaire gratis noodpakketten op doorverwijzing van het CAW of het Sociaal Huis. Iedereen die aan gewone tarieven

Praktisch

tweedehandskledij koopt, helpt de Televestiaire om de prijzen

Vanaf woensdag 8 november is de Televestiaire open elke

voor mensen met minder middelen te drukken. De Televestiaire

woensdag van 14 tot 18.30 uur in de Nieuwstraat 16. Kledij

is daarnaast nog op zoek naar sponsors om de werking te

binnenbrengen kan voorlopig nog altijd in het CAW op

ondersteunen.

woensdag- en donderdagvoormiddag.

Sparrensprokkels - Jaargang 40 - Nr. 6

zeer welkom, want Televestiaire wil graag de openingsuren

9


L E V E N

Heidi Ramault en Benny Mareel van Thaismiles tijdens hun bezoek in Thailand.

Thaismiles vzw bezoekt Torhoutse projecten in Thailand

Het verschil maken met steun

Vzw Thaismiles - lid van TROSSO - bezocht eind april de projecten in het noordoosten van Thailand. De gesponsorde studenten worden van dichtbij door een gepensioneerde Belgische leraar opgevolgd. Alle leerlingen werden ook nu door het bestuur bezocht en hun resultaten besproken waarna het nodige studiegeld overhandigd werd. Het nieuwe schooljaar startte immers terug op 1 mei.

een andere regio in het noorden voorzagen ze een schooltje

De vzw bezocht het opvangtehuis ‘Garden of Friendship’ waaraan ze onlangs een mobiele patiëntenlift en een schepbrancard schonken. Ook in de vorige jaren kochten ze medische apparatuur. Vzw Thaismiles stelde vast dat hun schenkingen een wereld van verschil maken voor de samenleving daar. In van nieuwe eettafels en boekenrekken. En in dezelfde regio bouwden ze in een afgelegen dorp van bergvolkeren (Akha’s) een watertoren en pijpleidingen. Hierdoor heeft ieder huis in het dorp stromend water. —

Meer info: www.thaismiles.be of info@thaismiles.be.

Maatregelen Oud kerkhof en Stiltepark de Warande Breng je rond Allerheiligen een bezoek aan het Oud Kerkhof of het Stiltepark? Hou rekening met deze maatregelen. © Beeldig Fotografie

Namenregister —

Wil je het graf van je dierbaren gemakkelijk terugvinden? Raadpleeg het namenregister in de afscheidsruimte.

Concessies —

De concessies van een aantal graven zijn (bijna) verlopen.

Toegankelijkheid

Je herkent deze graven aan een bordje waarop staat

De begraafplaats is altijd toegankelijk.

“Bericht aan de familie van de overledene” of “Dit graf

Een begraafplaatsmedewerker is elke dag, ook op 1 en 2 november, aanwezig om je verder te helpen met al jouw

wordt verwijderd”. —

Wil je reageren? Mail naar begraafplaats@torhout.be

vragen.

of neem contact op met de dienst Burgerzaken in het

In de afscheidsruimte op het Stiltepark staan er rolstoelen

Stadskantoor (Aartrijkestraat 11/b).

en een rollator voor minder mobiele mensen. Heb je problemen om op je bestemming te geraken? Bel de

Laat ons een bloem

begraafplaatsmedewerker.

Aan de ingang van de begraafplaatsen vind je gratis bloempothouders.

10

Afvalbakken

Het is niet toegelaten om bloemen in te graven.

We verwijderen de bloemen en bloemstukken vanaf

Op de begraafplaats vind je afvalbakken voor groenafval en PMD. Gooi je afval in de juiste afvalbak en laat het nooit

maandag 4 december. Verwijder voor deze datum de

rondslingeren tussen de graven.

bloemen en/of potten die je wil houden.


ON T SPANN EN

Kinderen baas in de Brouckere Op Kunstendag voor Kinderen, zondag 19 november, kunnen kinderen en hun familie een hele namiddag kunst beleven. Het is dé culturele hoogdag op maat van gezinnen, dit jaar in het thema van ‘Topstukken’. Wij laten iemand aan het woord die erbij was de voorbije edities. Zo hoor je ‘t eens van een ander!

Diederikes Toko - Hamertje Tik (2,5+) - gratis Doorlopend / Lokalen Een installatie waar je speelt met tastbaar materiaal, ontdekt hoe de dingen echt in elkaar zitten en de mechaniek ervan werkt. Het wordt een pleintje waar kinderen verschillende

Joke Verbeke (Oostkamp): “Als leerkracht bij

huisjes ontdekken.

jonge kleuters ben ik me erg bewust van de eigen leefwereld. Theater, muziek, beeldende

Theater Tieret - Baraque Future (7+) - gratis Doorlopend / Congreszaal (elke 20 min. voorstelling)

kunsten, ... in al hun vormen op hun maat vind ik

In een betoverend decor

dan ook een must om hun vindingrijkheid verder te

fileren we met uiterste

‘prikkelen’. Tijdens de Kunstendag voor Kinderen

precisie al jouw dromen,

in de Brouckere spreken we af met de vriendjes

hersenspinsels, mijmeringen

van mijn dochters en hun familie en dompelen we

en verzuchtingen. Hiervoor

ons de hele middag onder in een wereld van spel,

heb je geen ticket nodig.

ontwikkeling van kinderen vertrekkend vanuit hun

muziek, knutselen, tekenen, toneel, klanken en geluiden. In het cultuurcentrum heerst altijd een familiale interactieve sfeer ... en dat allemaal op een steenworp van waar wij wonen.”

Tal en Thee - Hoosje (3+) - 7 euro - Club de B van 13.30 tot 17 uur

altijd met je voeten op de

doe-activiteiten en véél meer! Onze partners

grond moet blijven. Een

de Gezinsbond, de Kunstacademie, bibliotheek,

betoverend zintuiglijk

kinderboerderij, Sociaal Huis en Huis van het Kind

samenspel van licht,

zetten hun beste creatieve beentje voor. Met onder

figuren, animatie en kleine

andere LEGO Topkunst, Buttons, Schilderen met

aangewaaide liedjes.

zipzakje, TattoeGeenZeer, Topwerk in de Kijker, voorlezen, eetbare Meesterwerken.

Alle activiteiten zijn gratis, uitgezonderd Tal en thee. Meer info: Cultuurcentrum de Brouckere www.ccdebrouckere.be - 050 22 11 50

Sparrensprokkels - Jaargang 40 - Nr. 6

sprookje over hoe je niet

In de Brouckere kan je terecht voor workshops,

© Tim Liebaert

Een wervelend muzikaal PROGRAMMA

11


O N T S PA N N E N

Kunstacademie zet haar leraars op het podium Meestal zijn het de leerlingen die school lopen in de Kunstacademie die geregeld op het podium staan. Een keer per jaar draaien we de rollen om en springen de leraars op het podium! Op vrijdag 17 november om 19 uur stellen twee leraars uit de Jazz-, Pop- en Rockafdeling (JPR) een programma voor met hun eigen bands in de theaterzaal van Cultuurcentrum de Brouckere. Leraar drum JPR Arno Grootaers - SAMFI SAMFI is de muzikale kruisbestuiving van Moussa Dembele (Yelemani Trio), Arno Grootaers (Dishwasher_) en Sander Huys (EMY, Ventus). Al improviserend brengt het trio Burkinese ritmes en verhalen op eigenwijze dansbare grooves. Leraar gitaar JPR Robin Lantsoght - Robert Deze band ontstond eind 2016 in een repetitiekot in Knokke-Heist. Met 3 ex-leden van Zorro’s Dirty Sister en een verse drummer werkten ze aan simpele, sterke en strakke rocknummers. Inspiratie en invloeden voor hun eerste EP in

Kaarten kosten 10 euro en zijn te verkrijgen in

2017 haalden ze bij onder andere Queens Of The Stone Age, de

het secretariaat van de Kunstacademie.

jonge Arctic Monkeys, Royal Blood en Triggerfinger. Na meer

Bruggestraat 12, 8820 Torhout

dan 50 shows, een globale pandemie en een jaar vol opnames,

Oud Hospitaal Ten Walle

zijn ze klaar om in 2023 nieuwe muziek te lossen.

050 21 56 55, secretariaatacademie@torhout.be

Ken jij de caravan van Torhout Beach al? In 2018 ging Torhout Beach van start in het stadspark. Misschien zag jij de kleurrijke caravan al eens? Torhout Beach is een instuifwerking voor jongeren tussen 12 en 22 jaar. Je loopt er vrij binnen en buiten. De caravan is het hart van het concept. Je vindt er heel wat sport- en spelmateriaal die jongeren eerder zelf mochten bepalen in een inspraaktraject. Denk maar aan basketballen, een pokerset, Playstations, een gelnageltoestel ... De werking wordt gedragen door een jeugdopbouwwerker en een equipe van vrijwilligers. Zij voorzien steeds permanentie

Openingsuren

tijdens de openingsuren, organiseren geregeld activiteiten of zetten zaken in de kijker. Zo voelt iedere bezoeker zich meteen

Schooljaar

thuis in de caravan!

Woensdag van 13 tot 17 uur

Vrijdag van 15.30 tot 17 uur

Meer info? Check zeker de socialemediakanalen ‘Torhout

12

Beach’, stel je gerichte vragen aan de jeugddienst via

Vakanties

050 22 20 14 of spring gewoon eens binnen!

Elke weekdag van 13 tot 18 uur


ON T SPANN EN

Het Museum Torhouts Aardewerk wordt 40 Op 9 december 2023 blaast het Museum Torhouts Aardewerk veertig kaarsjes uit! Ondergebracht in Kasteel Ravenhof, op een boogscheut van de markt, kan je in dit museum de mooiste stukken aardewerk ontdekken. Naar aanleiding van zijn veertigste verjaardag rollen we een feestprogramma uit, waar onder meer de nieuwste aanwinsten en schenking - de collectie Nossegem - in de schijnwerpers staan. Starten doen we in december met een prachtige tijdelijke tentoonstelling, maar we gaan een jaar lang door met activiteiten op maat van jong en oud! De KVBP Torhoutse Postzegelkring maakte naar aanleiding van deze verjaardag een reeks unieke postzegels over het aardewerk. De verkoop start op 9 december! —

Meer info over de postzegelverkoop: 050 22 14 82 - desloovere.daniel@skynet.be Benieuwd naar wat er allemaal staat te gebeuren? Hou vanaf half november de website in de gaten - www.visittorhout.be/museum-torhouts-aardewerk of kijk uit naar de volgende Sparrensprokkels!

Torhoutse Outletdagen Op 17, 18 en 19 november dompelen we onze inwoners en bezoekers onder in een gezellige shoppingsfeer. Aan het Vrijetijdshuis staat het hele weekend een kindermolen. Vrijdag 17 november

Wie wordt prins carnaval?

Winkels open tot 20 uur

20 uur: vuurshow op de Markt

Zaterdag 18 november —

Vanaf 14.30 uur: Fietsende fanfare De Zwaluw

Vanaf 15 uur: foodtrucks op de Markt

Vanaf 17.30 uur: optreden 'Op Eigen Risico Trio'

Na het fantastisch volksfeest vorig jaar, kijken de

met leuke bekende chansons

echte carnavalisten al uit naar dit volksgebeuren Zondag 19 november

in Torhout! In 2024 vindt de carnavalstoet plaats

op zondag 10 maart. Voor we daar zijn moeten

kandidaat en is zich alvast aan het voorbereiden kunnen zich inschrijven voor 15 december via vrijetijdshuis@torhout.be.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Sparrensprokkels - Jaargang 40 - Nr. 6

De huidige prins Pluto stelt zich opnieuw

www.torhout.be

we natuurlijk een prins carnaval aanstellen.

op een tweede ambtstermijn. Andere kandidaten

Shoppen in de stad en Kunstendag voor Kinderen

ai169770558011_2023_GVD_publicatie_KW 100 X 256 OUTLETDAGEN.pdf 1 19/10/2023 10:53:01

13


O N T S PA N N E N

Reveil dompelt je onder op 1 november

Rondleidingen Oud Kerkhof Op zaterdag 4 november vinden om 10.30 en 14 uur rondleidingen plaats op het Oud Kerkhof in de Bruggestraat. Vorig jaar zagen we een grote interesse voor deze rondleidingen over het verleden en de toekomst van de site. Wat is de achtergrond van de graftekens? Welke zaken kan je zelf herstellen en wanneer is een restaurator of deskundige nodig? Restauratiedeskundige Delphine Vandevoorde en kunsthistorica Anne-Mie Havermans begeleiden deze rondleidingen.

© Reveil

De rondleidingen zijn gratis. Inschrijven doe je via vrijetijdshuis@torhout.be of 051 22 07 70.

Op woensdag 1 november, Allerheiligen, vindt in het Stiltepark in de Warandestraat Reveil plaats. Om 16 uur doorbreken we de stilte met afwisselend muzikanten uit onze eigen academie en gedichten van de Torhoutse stadsdichter Marc Coulier. Geniet van een warme koffie of chocolademelk en kom je warmen aan het vuur en de klanken van rustgevende muziek en poëzie.

Herdenking aan Conscienceplein op Wapenstilstand Op zaterdag 11 november herdenken we de slachtoffers van de twee wereldoorlogen en de gesneuvelden van

Tijdelijke tentoonstelling 1914-1918

alle gewapende conflicten waar ons land aan deelnam.

Van donderdag 2 tot en met 16 november kan je in het

Samen met een nieuwe werkgroep probeert het Lokaal

Vrijetijdshuis de minitentoonstelling ‘Torhout 1914-1918’

Bestuur Torhout de herinnering aan deze tragische

bezoeken. We brengen de verhalen achter de namen van de

gebeurtenissen op een passende wijze levend te houden.

Torhoutse gesneuvelden die op het herdenkingsmonument

Na de eucharistieviering om 10 uur, opgeluisterd door

op het Conscienceplein prijken, terug onder de aandacht. In

de Houtlandse Harmonie, wordt aansluitend het Te

het bijzonder deze die gesneuveld zijn tijdens WOI. Wie waren

Deum gezongen door Scola Gregoriana. Daarna volgt

deze jonge mensen en hun families? En wat is hun link met

de bloemenhulde aan het herdenkingsmonument op het

Torhout? Wat weten we over hun laatste dagen en hoe ze

Conscienceplein met muzikale ondersteuning van de

aan hun einde zijn gekomen? Een interessante en pakkende

Houtlandse Harmonie en de trompettist van Flexband

minitentoonstelling in het Vrijetijdshuis met foto’s, verhalen,

Ambrosia.

materialen en herinneringen aan vroeger, maar vandaag helaas opnieuw zeer relevant.

14


© Kathleen Amant

ON T SPANN EN

Hartverwarmende Winterhappening © Reveil

Op zondag 17 december vind je in en rond de SintPietersbandenkerk de jaarlijkse Warme Winterhappening ten voordele van verenigingen en goede doelen. Kom genieten van het optreden van de leerlingen uit de stedelijke academie, slenter langsheen de kraampjes in de kerk of geniet van een drankje of hapje op de Groentemarkt.

Kerstzoektocht Word jij de beste helper van de Kerstman?

Sinterklaas komt naar Torhout De Sint is vermist! Deze voorstelling van de groep Sas

Ook dit jaar kan je op stap gaan met Rendier Rudy. Tijdens de

en Co, wordt op woensdag 29 november om 14 en 16

kerstvakantie neemt Rudy je mee in de Torhoutse binnenstad.

uur in de theaterzaal van het cultuurcentrum gespeeld.

Help Rendier Rudy de opdracht van de kerstman tot een goed

Kunnen de kinderen, ouders en grootouders de Pieten

einde te brengen en ontvang een diploma als ‘beste helper van

helpen om Sinterklaas terug te vinden? De opbrengst

de Kerstman’!

van deze middag gaat naar de Torhoutse afdeling van de De kerstzoektocht (2,5 km) kost 1 euro/persoon en kan je

organisatie Hart boven Hard.

verkrijgen tussen 17 december en 6 januari in het Vrijetijdshuis

Sas en Co woensdag 29 november om 14 en 16 uur Theaterzaal Cc de Brouckere

v.u. Lokaal bestuur Torhout, Aartrijkestraat 11/b, 8820 Torhout - foto: gezelschap Sas en Co

De Sint is vermist!

op de Markt.

Vredeslicht in Torhout Een warme oproep naar een hoopvolle samenleving In Torhout kan je vanaf zondag 17 december je eigen kaarsje met het Vredeslicht komen aansteken in de Sint-Pietersbandenkerk en aan het Vrijetijdshuis. Het Vredeslicht vertrekt jaarlijks eind november vanuit Bethlehem in Palestina en verspreidt zich over heel de wereld. Deze hartverwarmende actie wil mensen motiveren om tussen Kerstmis en Nieuwjaar warmte, vreugde, hoop, licht en hartelijkheid aan alle mensen door te geven. Het Vredeslicht staat open voor alle mensen,

De opbrengst gaat naar het goede doel. Info en tickets via www.ccdebrouckere.be Kostprijs 3 euro per persoon, UiTPAS kansentarief. 2023_A3_sintaffiche.indd 1

ongeacht religie en geaardheid. 6/10/2023 12:37:29

Sparrensprokkels - Jaargang 40 - Nr. 6

Meer informatie en tickets via www.ccdebrouckere.be.

15


O N T S PA N N E N

Renovatiewerken aan de atletiekpiste Het lokaal bestuur diende een project in voor een grondige renovatie van de atletiekpiste voor 752.171,15 euro waarvan 451.302,69 euro wordt gesubsidieerd door Sport Vlaanderen. De werken starten in maart 2024 en zullen duren tot aan het bouwverlof. Tijdens die periode kan je de piste niet gebruiken.

De toplaag en zo nodig ook de onderliggende asfaltlaag van zowel de piste als de kampnummers worden vernieuwd, en er komt een nieuwe omheining. De piste zal terug helemaal op punt staan voor trainingen en wedstrijden.

Loop geen gevaar tijdens het joggen in de wintermaanden

23 november Warmste zwemmarathon Samen met de Torhoutse Zwemclub Thor, de stedelijke sportraad en de Blue Dolphin Diving team organiseert de sportdienst de Warmste zwemmarathon. Ploegjes

Nu het ‘s avonds vroeger donker is, is lopen in het bos, op onverharde paden of langs de openbare weg wat moeilijker. Wil je tijdens de wintermaanden in alle veiligheid een rondje lopen? Op het sportstadion Benny Vansteelant kan je terecht op het joggingparcours.

van 5 zwemmers zwemmen zoveel mogelijk lengtes bij elkaar in aflossing en dat gedurende 20 minuten. Er is een klassement voor de clubzwemmers en eentje voor de recreatieve zwemmers. Ook het meest ludieke team

900 meter van dit joggingparcours is uitgerust in Finse piste met

valt in de prijzen.

verlichting. De drukknop bevindt zich net achter de helling die De zwemclub en de duikclub verzorgen de bar.

je oploopt richting de voetbalvelden, achter de sporthal. Een

De opbrengst gaat naar een sportproject van Torhout

druk op de knop en de Finse piste wordt 20 minuten verlicht.

beach. Deelnemen kost per ploeg 20 euro.

Lopen op de atletiekpiste zelf kan enkel wanneer er geen

Inschrijven doe je via sport@torhout.be.

clubtrainingen zijn. De atletiekpiste werd onlangs voorzien van een LED-verlichting zodat de trainingen deze winter in alle veiligheid kunnen doorgaan.

Joggingparcours Joggingparcours sportcentrum Benny Vansteelant sportcentrum Benny Vansteelant 

 3

2030 m

3

bij training op veld 3

1900 m

1290 m

bij training op werp- en/of boogschietstand bij training op veld 3

de

1000 m



 

 

 

480 m

460m



 

 

bij wedstrijd op veld 3 + boogschieten/werpen Ma st

ort

ha l

2

460m

1290 m

bij wedstrijd op veld 3 bij wedstrijd op veld 3 + boogschieten/werpen

480 m

bij training op werp- en/of boogschietstand

Ma st

sp

ort

ha l

sp

2

1900 m

bij wedstrijd op veld 3 de

1000 m

2030 m

1

h be

ac

h

trib

un

e

ten

nis

werpstand  boogschietstand voetbalveld werpstand atletiekpiste voetbalveld polyvalente piste atletiekpiste tennisterrein polyvalente piste gebouwen tennisterrein beachsportveld gebouwen drukknop verlichting Finse piste beachsportveld multisportveld en skateterrein drukknop verlichting Finse piste multisportveld en skateterrein 16

Loop je toch liever langs

ac

un

e

ten

nis

trib

de openbare weg? Zorg dat je goed zichtbaar bent bad

Legende  boogschietstand

be

zw em bad

Legende

zw em

1

in het verkeer. Een fluohesje, een lampje op je rug en buik zijn geen overbodige luxe.

Stadspark Stadspark


W ONEN

Daar zien we onze buren van Kortemark weer Vernieuwde Kortemarkstraat open voor verkeer We kunnen onze buren van Kortemark opnieuw vlot ontmoeten!

Ondanks dat de straat opnieuw open is voor verkeer, moeten de

Na anderhalf jaar werken is de Kortemarkstraat helemaal af

bomen nog worden aangeplant langsheen het volledige traject.

en klaar voor doorgaand verkeer. Onder meer volgende zaken

Dat gebeurt in november en december. De bomen komen in de

werden aangepakt:

groenzone tussen de rijweg en het fietspad.

Er is een gescheiden riolering voorzien.

Er werd een nieuw grachtensysteem aangelegd met een

Bij het nemen van de foto is de toplaag aangebracht maar moest

bufferende capaciteit.

de belijning nog worden voorzien.

Er kwam een nieuw losliggend dubbelrichtingsfietspad die de fietsverbinding tussen Kortemark en Torhout optimaliseert.

Bomen in het aanbod? Geef ze in op het platform 'goedgeknot' ’s Winters, als de sapstroom van de bomen stil ligt en de bladeren van de temperaturen is de ideale periode november – maart. Via www.goedgeknot.be brengen de Regionale Landschappen de eigenaars van kleine landschapselementen (knotbomen, houtkanten of hakhoutbosjes) in contact met vrijwillige en

Heb jij bomen staan in een landschappelijke context (bomen

opgeleide knotters (en omgekeerd). Knotters voeren de werken

in tuinen komen niet in aanmerking)? Geef ze door op

kosteloos uit en in ruil mogen ze het hout houden.

www.goedgeknot.be/ik-heb-knotbomen. Voer de exacte locatie in en voeg enkele foto’s van de bomen toe. Hulp nodig?

Bomen regelmatig knotten is noodzakelijk want als de bomen te

Neem contact op met het Regionaal Landschap Houtland &

groot worden, zullen ze uitscheuren.

Polders via info@rlhp.be of via www.rlhp.be/contact.

Sparrensprokkels - Jaargang 40 - Nr. 6

van de bomen zijn gevallen, is het tijd om te knotten. Afhankelijk

17


W O N E N

Een verplicht conformiteitsattest voor elke huurwoning Vanaf 1 januari 2024 moeten alle huurwoningen ouder dan 50 jaar én die opnieuw verhuurd worden, een geldig conformiteitsattest hebben. Op termijn wordt dit ook voor jongere huurwoningen ingevoerd. Een conformiteitsattest is een officieel document uitgereikt door het lokaal bestuur of door ‘Wonen in Vlaanderen’ na een grondige controle van de woning. Het document geeft aan dat de woning voldoet aan de minimale normen op vlak van veiligheid, gezondheid en basiscomfort. Dit attest is 10 jaar geldig, tenzij anders bepaald.

verhuurders.

We sorteren met z’n allen best al goed, maar het kan nog beter. Uit onderzoek blijkt dat er nog veel recycleerbare materialen en voedsel in de vuilniszak belanden. Met 30% minder geven we je praktische tips om daar iets aan te veranderen. Je inspanningen leveren bovendien niet enkel een lichtere restafvalzak op, maar ook een mooie prijs!

Procedure voor verhuurders

Benieuwd welke sorteerinspanningen jij nog kan doen

Verbeteren huiskwaliteit Deze maatregel draagt bij aan het waarborgen van veilige en gezonde leefomstandigheden voor huurders en biedt verhuurders richtlijnen om hun eigendommen aan te passen aan de geldende normen. De Woonwinkel ondersteunt hierbij maximaal de

— — —

Stuur een mail naar info@dewoonwinkel.be of

of hoe jij minder voedsel kan verspillen? Registreer je op

bel 050 250 138 om het aanvraagformulier te

www.30procentminder.be. Nog tot 30 november ontdek

ontvangen.

je vele acties die eenvoudig haalbaar zijn voor bij je thuis.

Dien je aanvraag in bij De Woonwinkel via

Elke actie levert punten op die je nadien kan omruilen

www.dewoonwinkel.be/conformiteitsattest/

voor een Torhoutbon (zolang de voorraad strekt) of

De Woonwinkel spreekt een moment af voor een

voor een wedstrijdbiljet waarmee je kans maakt op een

gratis onderzoek.

vakantiecheque. Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief en blijf

Zijn er opmerkingen? Voor een bijkomend

zo op de hoogte van de quizzen en inzamelacties.

conformiteitsonderzoek betaal je 90 euro.

En op het eind, wint iedereen.

Meer informatie: www.dewoonwinkel.be/conformiteitsattest/.

Infomarkt voor verhuurders op 23 november Op donderdag 23 november van 15 tot 18 uur kunnen verhuurders in het Stadskantoor terecht voor een infomarkt. Je krijgt meer info over het verplicht conformiteitsattest.

18

Ruil je restafval voor een Torhoutbon


W ONEN

Ratten voorkomen is gemakkelijker dan bestrijden Ratten houden van etensresten en gaan op zoek naar donkere en warmte hoekjes om hun nesten te bouwen. Voorkomen is de beste optie! Heb je toch een nest? Dan kun je nog het volgende doen om ratten te bestrijden: In de tuin

In je huis

Laat geen afvalhopen in je tuin ontstaan.

Installeer een bakje voor groenten en fruitafval uit de keuken.

Sluit afvalcontainers hermetisch af.

Verpak voedsel in luchtdichte verpakkingen.

Ratten knagen door afvalzakken, stop je afval dus steeds in

Laat geen voedselrestjes rondslingeren.

harde containers.

Maak regelmatig schoon.

Houtstapels, hooibergen en composthopen zijn ideale

Opgelet met vogel-, honden- en kattenvoer.

schuilplekken voor ratten. Herschik ze regelmatig of —

verwijder ze.

Sluit openingen

Gooi geen voedsel op open composthopen, beperk je tot

Houd ramen en deuren ‘s avonds dicht.

gazonmaaisel, snoeihout en bladeren.

Herstel gaten en kieren in muren.

Hou openstaande putjes, kelder en zolderramen in het oog.

Bij overlast door ratten op het openbaar domein kan het lokaal bestuur helpen. Contacteer ons via ruimte@torhout.be of bel 050 22 11 39.

Join the team Interesse om te werken bij het lokaal bestuur? Momenteel zijn we op zoek naar volgende profielen:

Verpleegkundige

Zorgkundige

— —

— —

Voltijds en/of deeltijds contract onbepaalde duur Selectiegesprek volgend op de kandidaatstelling

Hoofdverpleegkundige — — — —

Voltijds Met aanleg van werfreserve IFIC Cat. 17 Solliciteren kan tot en met 12 november 2023

Een informatiebundel met de volledige toelatingsen aanwervingsvoorwaarden, functiebeschrijving, berekeningswijze bezoldiging en alle praktische info hoe te solliciteren vind je op www.torhout.be/vacatures.

Sparrensprokkels - Jaargang 40 - Nr. 6

Voltijds en/of deeltijds contract onbepaalde duur Selectiegesprek volgend op de kandidaatstelling

19


#visittorhout

Herr Seele - De Kunst van Herr Seele Van vrijdag 27 oktober tot en met zaterdag 9 december Cultuurcentrum de Brouckere - Aartrijkestraat 6 ccdb@torhout.be - 050 22 11 50 - www.ccdebrouckere.be

SportieFun Torhout Op woensdag, nog tot en met 24 april 2024 van 14.30 tot 15.30 uur Sportcentrum Benny Vansteelant - Industrielaan 2 sportreeksen@sportievak.be - https://sportievak.be/sportclubs

Circus Pipo TORHOUT, Bruggestraat 14, parking zwembad Van zaterdag 28 oktober tot zondag 5 november Parking zwembad - Bruggestraat 14 Circus Pipo

Familiefilm Elemental Dinsdag 31 oktober van 15 tot 16.40 uur Cultuurcentrum de Brouckere - Aartrijkestraat 6 ccdb@torhout.be - 050 22 11 50 - www.ccdebrouckere.be

Reveil Woensdag 1 november om 16 uur Begraafplaats ‘Stiltepark’ - Warandestraat vrijetijdshuis@torhout.be - 050 22 07 70 - www.visittorhout.be

Grensgeval - KORROL (4+) Vrijdag 3 november van 15 tot 16 uur Cultuurcentrum de Brouckere - Aartrijkestraat 6 ccdb@torhout.be - 050 22 11 50 - www.ccdebrouckere.be

Hé, luister je mee ... voorlees- en knutseluurtje Zaterdag 4 november en 2 december om 10.30 uur Bibliotheek - Ravenhofstraat 9 bib@torhout.be - 050 22 11 40

Rondleidingen op het Oud Kerkhof

De ‘bosberen’ werken in Groenhove Dinsdag 7 november van 9 tot 11.30 uur parking Groenhovebos - Bosdreef 8 Natuurpunt Torhout - rdebaillie@gmail.com - 0484 48 15 47 www.natuurpunt.be

Anatomie d'une chute Dinsdag 7 november om 20 uur Cultuurcentrum de Brouckere - Aartrijkestraat 6 ccdb@torhout.be - 050 22 11 50 - www.ccdebrouckere.be

Easy Yoga met live muziek 7, 14, 21 en 28 november en 5, 12, 19 en 26 december van 19 tot 20.30 uur Boventoon - Landstraat 11/a info@boventoon.be - https://boventoon.be

Ecstatic Dance met live muziek - DJ Boto 8 november en 13 december van 19 tot 21.30 uur en op 26 november en 3 december van 9.30 tot 12 uur Boventoon - Landstraat 11/a info@boventoon.be - 0499 18 05 06 - https://boventoon.be

Luxe croquefestijn Donderdag 9 november om 17.30 uur OC ‘t Centrum - Beerstraat 20 www.facebook.com/ontmoetingscentrumtorhout

Stef Bos - Bloemlezing Donderdag 9 november om 20 uur Cultuurcentrum de Brouckere - Aartrijkestraat 6 ccdb@torhout.be - 050 22 11 50 - www.ccdebrouckere.be

Workshop ‘VRIJ van spanning ... RELAX’ Donderdag 9 november van 19.30 tot 21.30 uur Boventoon - Landstraat 11/a info@boventoon.be - https://boventoon.be

Zaterdag 4 november om 10.30 en 14 uur Oud Kerkhof - Bruggestraat vrijetijdshuis@torhout.be - 050 22 07 70 - www.visittorhout.be

Workshop ‘Handpan’ Zaterdag 4 november van 10 tot 17 uur Boventoon - Landstraat 11/a info@boventoon.be - https://boventoon.be

© Pieter Verhaeghe

Babbelmiddag Hart boven Hard Zondag 5 november van 15 tot 17 uur ‘t Centrum - Beerstraat Hart boven Hard Torhout

Workshop ‘Houten tonguedrums’ Zondag 5 november van 10 tot 17 uur Boventoon - Landstraat 11/a info@boventoon.be - https://boventoon.be

20

Gunter Lamoot - The One and Lonely Vrijdag 10 november om 20 uur Cultuurcentrum de Brouckere - Aartrijkestraat 6 ccdb@torhout.be - 050 22 11 50 - www.ccdebrouckere.be


Zaterdag 11 november van 9 tot 12 uur Campus Eureka - Rijselstraat 110 CoderDojo Belgium vzw - torhout@coderdojobelgium.be

Kranslegging 11 november Zaterdag 11 november van 10 tot 12 uur Stadscentrum vrijetijdshuis@torhout.be - 050 22 07 70 - www.visittorhout.be

Theater 't Fonteintje Wijnendale - Het atelier 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25 en 26 november Parochiezaal Wijnendale info@ticketwinkel.be - www.ticketwinkel.be

Workshop ‘Werken met klankschalen 11, 17, 25 november en 15 december van 10 tot 17 uur Boventoon - Landstraat 11/a info@boventoon.be - https://boventoon.be

Familiewerkdag in het Groenhovebos Zondag 12 november van 9 tot 11.30 uur Parking Groenhovebos - Bosdreef 8 Natuurpunt Torhout - rdebaillie@scarlet.be - 0484 48 15 47 www.natuurpunt.be/agenda

Mozaik Guitar Quartet - Uniek Klassiek Zondag 12 november om 11 uur Grote Kapel Ten Walle - Bruggestraat 12 ccdb@torhout.be - 050 22 11 50 - www.ccdebrouckere.be

La Blast Splash (reeks oktober-november) Maandag 6 en 13 november van 20 tot 21 uur Zwembad Sportcentrum Benny Vansteelant - Bruggestraat 14 sport@torhout.be - 050 22 11 50

JUNN Dinsdag 14 november om 20 uur Club de B - ‘s Gravenwinkelstraat 5 The Black Cat vzw - www.theblackcat.be

Workshop Djembé Woensdag 15 november van 14 tot 15 uur Hoofdgebouw Tordale - Bruggestraat 39 De Leerwinkel - deleerwinkel@tordale.be - 0499 88 03 90

Ligconcert ‘Spiegel’ Woensdag 15 november om 19.30 uur Boventoon - Landstraat 11/a info@boventoon.be - https://boventoon.be

Fruitbuffet Donderdag 16 november van 14 tot 19 uur OC ‘t Centrum - Beerstraat 20 www.facebook.com/ontmoetingscentrumtorhout

Compagnie Cecilia - Monstera Donderdag 16 november om 20 uur Cultuurcentrum de Brouckere - Aartrijkestraat 6 ccdb@torhout.be - 050 22 11 50 - www.ccdebrouckere.be

Leraars op het Podium: Samfi en Robert Vrijdag 17 november om 19 uur Cultuurcentrum de Brouckere - Aartrijkestraat 6 Kunstacademie Torhout - www.kunstacademietorhout.be

Kaartkampioenschap Vrijdag 17 november en 15 december om 19.30 uur Boltra Don Bosco - Pastoriestraat Torhout Content - info@torhoutcontent.be

Watervogeltelling Zaterdag 18 november en 16 december van 9 tot 12 uur parking kinderboerderij d’Oude Smelterij - Ieperse Heirweg 5 Natuurpunt Torhout - wim.micheline@gmail.com - 0471 47 77 54 www.natuurpunt.be/agenda

Mohsin Abbas & Kjen Descheemaecker Zaterdag 18 november om 20.30 uur Bar Provisoir - Aartrijkestraat 6 hermen@provisoir.be

Jong Natuurverkenners: paddenstoelen zijn regenfabriekjes Zondag 19 november van 9.30 tot 11.30 uur parking Groenhovebos - Bosdreef dirix.xavier@gmail.com - www.natuurpunt.be/agenda

Kunstendag voor kinderen Zondag 19 november van 13.30 tot 17 uur Cultuurcentrum de Brouckere - Aartrijkestraat 6 ccdb@torhout.be - 050 22 11 50 - www.ccdebrouckere.be

Workshop Minder fijnstof door betere houtverbranding Donderdag 23 november om 19.30 uur Cultuurcentrum de Brouckere - Aartrijkestraat 6 Bosgroep Houtland vzw - bosgroephoutland@west-vlaanderen.be

Ligconcert ‘The chant of the bowls’ Vrijdag 24 november om 19.30 uur Boventoon - Landstraat 11/a info@boventoon.be - https://boventoon.be

Film: Oppenheimer Dinsdag 28 november om 20 uur Cultuurcentrum de Brouckere - Aartrijkestraat 6 ccdb@torhout.be - 050 22 11 50 - www.ccdebrouckere.be

Sinterklaas komt naar Torhout Woensdag 29 november om 14 en 16 uur Cultuurcentrum de Brouckere - Aartrijkestraat 6 vrijetijdshuis@torhout.be - 050 22 07 70 - www.visittorhout.be

Sulfers Van vrijdag 24 november tot en met 3 december Site LEDA - Warandestraat 4 Toneelkring Sint-Rembert - info@sintrembert.be

Aquafit (reeks november-december) Maandag 20 en 27 november en 4 december van 20 tot 21 uur Zwembad Sportcentrum Benny Vansteelant - Bruggestraat 14 sport@torhout.be - 050 22 11 50

Elastika Torhout: inschrijving vanaf december Van maandag 27 november tot en met zondag 3 maart 2024 zaal Eureka GO! - Rijselstraat 110 Turnclub Elastika vzw

Workshop ‘Native American Flute’ Zaterdag 2 december van 10 tot 16 uur Boventoon - Landstraat 11/a info@boventoon.be - https://boventoon.be

Sparrensprokkels - Jaargang 40 - Nr. 6

Gratis programmeren voor kinderen

21


Roeland Hendrikx & Chin-Cheng Lin - Uniek Klassiek Wood vs Wood Zondag 3 december om 11 uur Grote Kapel Ten Walle - Bruggestraat 12 ccdb@torhout.be - 050 22 11 50 - www.ccdebrouckere.be

De ‘bosberen’ gaan aan de slag in ‘het moerasje’ Dinsdag 5 december van 13.30 tot 16.30 uur Moerasje Planterijdreef Natuurpunt Torhout - rdebaillie@gmail.com - 0484 48 15 47 www.natuurpunt.be/agenda

Film: Barbie Dinsdag 5 december om 20 uur Cultuurcentrum de Brouckere - Aartrijkestraat 6 ccdb@torhout.be - 050 22 11 50 - www.ccdebrouckere.be

Albert Vila Trio Dinsdag 5 december om 20 uur Club de B - ‘s Gravenwinkelstraat 5 The Black Cat vzw - www.theblackcat.be

Ellis Meeusen & Pleun van Engelen - EERST Woensdag 6 december om 20 uur Cultuurcentrum de Brouckere - Aartrijkestraat 6 ccdb@torhout.be - 050 22 11 50 - www.ccdebrouckere.be

Axelle Red - A very special Christmas Donderdag 7 december om 20 uur Cultuurcentrum de Brouckere - Aartrijkestraat 6 ccdb@torhout.be - 050 22 11 50 - www.ccdebrouckere.be

Ligconcert ‘Soulful’ Vrijdag 8 december om 19.30 uur Boventoon - Landstraat 11/a info@boventoon.be - https://boventoon.be

Kamal Kharmach - Mag ik even? Vrijdag 8 december om 20 uur Cultuurcentrum de Brouckere - Aartrijkestraat 6 ccdb@torhout.be - 050 22 11 50 - www.ccdebrouckere.be

Gratis programmeren voor kinderen Zaterdag 9 december van 9 tot 12 uur Campus Eureka - Rijselstraat 110 CoderDojo Belgium vzw - torhout@coderdojobelgium.be

Workshop ‘Gongs’ Zaterdag 9 december van 10 tot 17 uur Boventoon - Landstraat 11/a info@boventoon.be - https://boventoon.be

Familiewerkdag in het Groenhovebos Zondag 10 december van 9 tot 11.30 uur Parking Groenhovebos - Bosdreef 8 Natuurpunt Torhout - rdebaillie@scarlet.be - 0484 48 15 47 www.natuurpunt.be/agenda

Klankennest - Manta (4-24 maanden) Zondag 10 december om 9.30, 11 en 15 uur Cultuurcentrum de Brouckere - Aartrijkestraat 6 ccdb@torhout.be - 050 22 11 50 - www.ccdebrouckere.be

Joost Van Hyfte - BIER!!! Kom toch maar met de fiets Donderdag 14 december om 20 uur Club de B - ‘s Gravenwinkelstraat 5 ccdb@torhout.be - 050 22 11 50 - www.ccdebrouckere.be

Ilse Petilion - Perpetuum Immobile Van vrijdag 15 december tot en met zaterdag 27 januari 2024 Cultuurcentrum de Brouckere - Aartrijkestraat 6 ccdb@torhout.be - 050 22 11 50 - www.ccdebrouckere.be

Dartsinitiatie en -tornooi Zaterdag 16 december Zaal de Bosgalm - Pastoriestraat 5 Torhout Content - www.torhoutcontent.be

Kerst in Torhout Zondag 17 december van 14 tot 18 uur Stadscentrum vrijetijdshuis@torhout.be - 050 22 07 70 - www.visittorhout.be

Hooverphonic - Sit Down And Listen Again Zondag 17 december om 20 uur Cultuurcentrum de Brouckere - Aartrijkestraat 6 ccdb@torhout.be - 050 22 11 50 - www.ccdebrouckere.be

Doe-dagen kerstvakantie 27, 28 en 29 december van 8 tot 17 uur Sportcentrum Benny Vansteelant - Industrielaan 2 jeugd@torhout.be - webshop.torhout.be

Vollemaanconcert Woensdag 27 december om 19.30 uur Boventoon - Landstraat 11/a info@boventoon.be - https://boventoon.be

Groeikamp wensen & dromen Van woensdag 27 tot en met vrijdag 29 december van 9 tot 16 uur Groei! Yoga & Coaching - Nachtegaalstraat 14 www.groei-coachingpraktijk.be/kinderen-jongeren/groeikampen

Meer informatie over bovenstaande en andere activiteiten vind je op www.visittorhout.be. Of volg de Facebookpagina Torhout - levende stad of onze Instagrampagina’s lokaalbestuurtorhout en VisitTorhout. Heb je een beperking en wil je nagaan of een activiteit toegankelijk is voor jou? Contacteer ons via 050 22 11 22 of onthaal@torhout.be.

www.visittorhout.be 22

Op zoek naar extra activiteiten in Torhout? www.uitintorhout.be


L OK A AL

BE S T UUR

College van burgemeester en schepenen

Kristof Audenaert Burgemeester BEVOEGDHEDEN

-

Algemeen beleid Veiligheid Lokale economie Burgerzaken

Zeeweg 28, Torhout GSM 0499 46 32 43 E-mail kristof.audenaert@torhout.be Zitdag: di. 10 - 12 uur / woe. 11 - 12 uur

Lieselotte Denolf eerste schepen BEVOEGDHEDEN

-

Cultuur en musea Stadsplanning Jeugd Informatie, participatie en dienstverlening - Erediensten - Vrijwilligerswerking - Onderwijs Aartrijkestraat 118, Torhout GSM 0496 39 73 92 E-mail lieselotte.denolf@torhout.be Zitdag: woe. 9.30 - 12 uur

Ine Debruyne tweede schepen BEVOEGDHEDEN

-

Personeel Sociale zaken Gelijkekansenbeleid Sociale tewerkstelling Woonbeleid

Aartrijkestraat 165, Torhout GSM 0496 82 35 54 E-mail ine.debruyne@torhout.be Zitdag: di. 10 - 12 uur

Elsie Desmet derde schepen BEVOEGDHEDEN

-

Mobiliteit Leefmilieu en dierenwelzijn Natuur en groen Noord-Zuidbeleid Begraafplaatsen Toerisme

Driekoningenstraat 102, Torhout GSM 0478 46 50 29 E-mail elsie.desmet@torhout.be Zitdag: vrij. 13.30 - 15.30 uur

Tom Vandenberghe algemeen directeur Claude Callewaert financieel directeur Hans Blomme vierde schepen BEVOEGDHEDEN

Openbare werken Stadspatrimonium Waterbeleid Land- en tuinbouw Wijkverfraaiing

Kruiskensstraat 1A, Torhout GSM 0475 32 84 31 E-mail hans.blomme@torhout.be Zitdag: woe. 14 - 16 uur

BEVOEGDHEDEN

-

Feestelijkheden Kinderopvang Volksgezondheid Senioren Brandweer

Ruddervoordestraat 14, Torhout GSM 0486 25 37 22 E-mail annick.vanderspurt@torhout.be Zitdagen: zat. 10.30 - 12 uur

Joost Cuvelier zesde schepen

OPGELET! Zitdagen op afspraak.

BEVOEGDHEDEN

- Financiën - Bijzonder comité sociale dienst - Ouderenzorg (inclusief Woonzorgcentrum) - Smart City - Markten - Sport - Omgevingsvergunningen

Meer info www.torhout.be/college-vanburgemeester-en-schepenen

Rubenslaan 11, Torhout GSM 0474 84 03 82 E-mail joost.cuvelier@torhout.be Zitdagen: vrij. 15.30 - 17 uur

Stadskantoor

Openingsuren onthaal:

In het Stadskantoor van Torhout vind je: het onthaal, burgerzaken dienst Ruimte, dienst Milieu, dienst IT, dienst Financiën, dienst Communicatie, personeelsdienst, secretariaat en stadsarchief.

maandag tot vrijdag: 9 - 12 uur & 13.30 - 17 uur zaterdag: 9 - 12 uur OPGELET! Niet alle diensten hebben dezelfde openingsuren, voor een overzicht, ga naar: www.torhout.be/contact

Aartrijkestraat 11/b, 8820 Torhout Tel. 050 22 11 22 | info@torhout.be

Wil je iets melden of heb je een tekortkoming gezien in onze stad? We vernemen het graag via www.torhout.be/overzicht-meldingen of vul onderstaande meldingskaart in. Naam voornaam:

Adres:

Telefoon:

E-mail:

Melding:

Datum melding: Handtekening:

Sparrensprokkels - Jaargang 40 - Nr. 6

-

Annick Vanderspurt vijfde schepen

23


Strikvraag 'Torhout pakt je uit' We eindigen 2023 met een strikvraag! Vanaf 16 december wordt het Vrijetijdshuis gehuld in een rood lint. Dat wordt de start van onze eindejaarscampagne 'Torhout pakt je uit'. Hoeveel lopende meter lint zal hiervoor nodig zijn? Het lint bestrijkt enkel de voorkant van het Vrijetijdshuis en zie je dus helemaal op de foto. Hoe deelnemen? Mail je antwoord als de bliksem naar sparrensprokkels@torhout.be of bezorg onderstaande strook aan het onthaal in het Stadskantoor (Aartrijkestraat 11/b). Deelnemen kan tot en met 31 december 2023. Oplossing vorige editie: Omdat we ontelbaar veel producten aanbieden in Torhout keurden we alle ingestuurde antwoorden goed! 

Strikvraag (november 2023)

Naam voornaam: E-mail: Hoeveel lopende meter lint zal nodig zijn?

Colofon Eindredactie: Dienst Communicatie Redactie: Charlotte Aneca, Karien Bardoel, Veerle Callebert, Stefanie Callewaert, Christel Casier, Brecht Colpaert, Sofie De Clercq, Mieke Dekoninck, Wannes Devos, Karel Gaeremynck, Charlotte Hoeman, Naomi Julien, Sien Lagae, Leen Langenbick, Greta Naert, Koen Pirlet, Cherline Plovie, Heidi Trio, Iljoetchka Vanhee, Luna Verheye Lay-out en druk: Ontwerp Studio Engarde Lay-out Bredero Graphics Druk Bredero Graphics

Wedstrijdreglement zie www.torhout.be.

Verantwoordelijke uitgever: Lokaal Bestuur Torhout Aartrijkestraat 11/b, 8820 Torhout Verantwoordelijke schepen: Lieselotte Denolf


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.