Page 1

BROJ 191

NAJBRŽI MAGAZIN

W W W .T O P S P

E E D .R S

CENA 270 DINARA / AVGUST 2018

ISSN 1450-8990

E ST

CENA 270din ¦3.5€ ¦8KM

EKSKLU Z I V NI T

TOPSPEED TV

M 2 + 410 KS 4.4S.0-100

PE UG EO T 5 08|JE EP W RA N GL ER RE PO RT A ŽA EX TR EM E M A ZD A 6 W A GO N UP OR ED N I TE ST EK SK LU ZI V N I M ER CE DE SBE N Z N IS SA N GT -R F1 IN TE RV BM W 5 3 0 d V S A UD I A 6 5 0 TD I JU DE SI GN ES SE N TI A LS II TR A V EL TE ST SE A T A RO N A

12 0 0 k S T O T O W O L F F


izdvajamo iz sadržaja

TESTOVI: 24. BMW M2 COMpETITIOn Maher na stazi 42. JEEp WranglEr Simbol slobode 50. audI a6 50 TdI VS BMW 530d Limuzine iz visokog društva 94. Mazda6 WagOn Uplovljavanje u premijum segment

str. 34. peugeot 508

Lav u znaku renesanse Francuski proizvođač puca visoko sa novom generacijom „pežoa 508“, to sugeriše dinamičan dizajn, specifičan digitalni kokpit, odličan kvalitet izrade, bogata oprema, ali i „jaka“ cena...


sadržaj peugeot 508 gt

lav u znaku povratak korenima

renesanse

Francuski proizvođač puca visoko sa novom generacijom „pežoa 508“, to sugeriše dinamičan dizajn, speciFičan digitalni kokpit, odličan kvalitet izrade, bogata oprema, ali i „jaka“ cena...

POGLEDAJTE VIDEO SKENIRAJTE QR KOD:

Piše: Aleksandar Savin Fotografije: Aleksandar Savin

34 TopSpeed

14.

nOVITETI

24.

BMW M2 COMpETITIOn Maher na stazi

34.

pEugEOT 508 Lav u znaku renesanse

42.

JEEp WranglEr Simbol slobode

50.

audI a6 50 TdI VS BMW 530d Limuzine iz visokog društva

TopSpeed 35

58. jeep wrangler unlimited

simbol slobode Legendarni terenac u četvtoj generaciji

Iz Špilberga, Uroš Dedić Fotografije: Jeep

64. 72.

Novitet je porastao u dužiNu i širiNu, pokreću ga ekoNomičNiji motori, udobNiji je i tiši u vožNji, odlikuju ga kvalitetNiji i fuNkcioNalNiji eNterijer, kao i Nove tehNologije u smislu sigurNosti i povezaNosti. međutim, u pogledu sposobNosti vaN asfalta Ne pravi kompromise, pa i dalje predstavlja ultimativNo tereNsko vozilo 42 TopSpeed

TopSpeed 43

Broj 191 / avgust 2018. Facebook - www.facebook.com/topspeedmagazine You Tube - www.youtube.com/topspeedtvedition Twitter - @topspeedmagazin Instagram - instagram.com/topspeedmagazine Viber Public Chat - viber.com/topspeedsrbija

rEnaulT MEganE r.S. TrOphy Rođen u pit lejnu nOBlE M600 Retka zverka ChOpard MIllE MIglIa gTS SpEEdBlaCk Zajedno do vrha

76.

gadgETS

78.

EdITOrIJal Cars & Models

88.

MErCEdES-BEnz dESIgn ESSEnTIalS II Forme luksuza

Izdavač

pole position d. o. o. Tošin bunar 274a, 11070 N. Beograd Tel/fax 011/2284 416

www.topspeed.rs

office@poleposition.rs direktor andrej Kulundžić andrej@topspeed.rs Izvršni direktor Željko Stefanović zeljko@topspeed.rs glavni i odgovorni urednik zoran Živkov zoran.zivkov@topspeed.rs Izvršni urednik uroš dedić uros.dedic@topspeed.rs Tehnički urednik Marko Matić marko.matic@topspeed.rs urednik fotografije Luka Kulundžić luka@topspeed.rs rEdakCIJa

aleksandar Savin, Đorđe pavićević, predrag Kalem, petar Marković, tijana Stefanović STruČnI kOnSulTanTI

Marjan Kulundžić, pavle Komnenović, vojislav Žanetić, dragan Banić, dejan pantelić (tv edition) grafIČka pOdrška

SaradnICI

darko antić (austrija), Bojan Ikić (Slovenija) Marko Marinković, dejan tomić lektor-korektor vladimir dedić vlada.dedic@topspeed.rs MarkETIng

EXTREME NissaN GT-R

Godzila na steroidima postao je...

monstrum za drift

Mazda6 WagOn Uplovljavanje u premijum segment

102. SEaT arOna Veliki Liliputanac

OvO je priča O brutalnOm „nisanu Gt-r“ Od 1.200 Ks, specijalnO pripremljenOm za drift, sa KOjim će steve ’baGGsy’ biaGiOni nastupati na mnOGim dOGađajima. KaKO je nastaO Ovaj autOmObil i sa KOjim su se sve pOtešKOćama susreli njeGOvi KOnstruKtOri, saznali smO u razGOvOru sa jednim Od mehaničara

110 TopSpeed

TopSpeed 111

108. 15.000 kM na TOČkOVIMa Od Tokija do Štutgarta 110. nISSan gT-r Monstrum za drift

Technohull omega 45

116. TEhnOhull OMEga 45 Brzina na talasima 121. MarkET METar

brzina na talasima Tehnologija u službi hedonizma

128. SpOrT Miloš Pavlović na Gudvudu 132. InTErVJu Toto Wolff

Da i „raDnička klasa“ može Da uživa u krstarenju između omiljenih plaža, neDavno je potvrDila grčka kompanija techohull, čiji moDel omega 45 preDstavlja najsavremeniji gumeni gliser u ponuDi

U

samom zenitu sezone rešili smo da predstavimo plovilo za čiju nabavku nije potreban godišnji ugovor u nekom vodećem fubalskom timu ili plava krv. Reč je o sportskom čamcu iz klase RIB (Rubber Inflatable Boat) grčkog brodogradilišta Techohull, koje sve većim koracima osvaja svet nautike.

116 TopSpeed

Osnovana 2005. godine, kompanija Technohull poslednjih godina gradi sve uticajniji imidž u krugovima ljubitelja brzih i autentičnih plovila. Nedovoljno afirmisana kompanija samouvereno želi na sam vrh, pa je promocija modela Omega 45 potvrdila da vreme radi za Technohull. Kao prvi zadatak dizajneri su imali sklad hidrodinamike, aerodinamike i atraktivne si-

TopSpeed 117

Sekretar redakcije ana Jovanović ana@topspeed.rs šTaMpa

94.

POGLEDAJTE VIDEO SKENIRAJTE QR KOD:

Rajka tepavčević rajka@topspeed.rs

138. fOrMula 1 F1 VN Nemačke i Mađarske

Cicero d.o.o, Jovana Žujovića 8, Beograd tel 011/26 67 632 EkSkluzIVnI dISTrIBuTEr

CENTROSINERGIJA D.O.O., Milutina Milankovića 19, Novi Beograd Tel 011/71 59 530 OuTfIT TOpSpEEd CrEW

Paris modeline d.o.o. adrESa rEdakCIJE

Tošin bunar 274a , 11070 N. Beograd Tel/fax 011/2284 416 Redakcija ne odgovara za reklamnu poruku i sadržaj oglasa lIST JE zaVEdEn pOd BrOJEM

651-03/00333/1999-03 u Ministarstvu za informacije Republike Srbije

CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 656.13 TOP Speed / glavni i odgovorni urednik Zoran Živkov. - 2000, br. 1- . - Beograd (Tošin bunar 274a) : Pole Position, 2000(Beograd : Cicero). - 30 cm Mesečno ISSN 1450-8990 = Top Speed (Beograd) COBISS.SR-ID 166507527


UVOdNiK

Zoran ŽIVKOV

glavni i odgovorni urednik

šta posle? P

reminuo je Sergio Marchionne... Nakon kratke i teške bolesti, otišao je čovek koji je dugo bio „alfa i omega“ kompanije FIAT Chrysler Automobiles, a time i marke FIAT... I Alfa Romeo... I Maserati... I Ferrari... I neko ko je automobilskoj industriji dosta značio! Inače, u Upravni odbor kompanije iz Torina, dakle FIAT-a, Marchionne je došao 2003. godine, kao neko bez iskustva u automobilskoj industriji, da bi predsednik italijanskog giganta postao svega godinu dana kasnije. Već 2009. godine, ovaj italijan sa kanadskim pasošem uspeo je da finansijski oporavi posrnuli FIAT i ne samo to... Kupio je i 20 % Chryslera, a potom je 2012. udeo u američkoj korporaciji narastao na 58,5%, pa zatim 2014. i u potpunosti otkupio američkog proizvođača. Time je formirana FCA grupacija, tj. FIAT Chrysler Automobiles kao jedna od najvećih u automobilskom svetu trenutno. Na njenom čelu, Marchionne je bio sve do nedavno, kada je zbog njegove bolesti, tu funkciju preuzeo Mike Manley iz JEEP-a, dok je Louis Camilleri

Kada je 25. jula 66-ogodišnji Sergio Marchionne preMinuo ni Svet F1 više neće biti iSti, a Ferrari, Sauber alFa roMeo i haaS Sa zebnjoM prate razvoj događaja postavljen na mesto predsednika Upravnog odbora firme Ferrari. Marchionne je imao i ogroman uticaj na zbivanja u F1. On je taj pod čijom komandom je počeo „preporod“ ekipe Ferrari, kada je 2014. preuzeo funkciju predsednika kompanije iz Maranella... Čovek koji je odlučio da Ferrari počne novi krug investicija u najelitnijem automobil-

skom sportu, budući da su prodajni rezultati „civilnog“ programa bili više nego uspešni. Svojevremeno, on je podržao projekat saradnje sa timom Haas F1 iz SAD, kao, praktično, B ekipom Scuderia Ferrari, ne samo kroz isporuku pogonskih jedinica. Od nedavno, Sergio Marchionne je vratio i Alfa Romeo u F1, kroz tim Sauber... I imao je velike planove u vezi ovog sporta! Sada, njegovom smrću mnoge aktivnosti ekipe Ferrari privremeno su zaustavljene, jer poteze koje je nameravao da povuče on nikada nije otkrivao širem krugu saradnika. I zato su svi pomalo zatečeni, baš kao što nisu ni znali za njegovu bolest. Jedino što je izvesno je da Ferrari trenutno treba da se fokusira na borbu za šampionske titule u 2018. A što se tiče promena u sastavu ekipe, kao i eventualno izmena poslovne politike, pa i pitanja nasledstva, budući da Sergio Marchionne nije primao platu već je dobijao deonice kompanija, e o tome je još rano govoriti... I svi se pitaju - šta će biti posle?!


U OVOM BrOjU Uroš DeDIć

izvršni urednik

vreme putovanja L

eto je i sezona godišnjih odmora je u punom jeku. To znači da smo u periodu kada se najviše putuje. I mi smo tokom jula putovali, ali poslom. Malo na točkovima, a više avionom. Ništa neuobičajeno, međutim, iznenađuje me podatak da je većina prezentacija održana u južnom delu Evrope. Uobičajena praksa je da proizvođači leti organizuju prezentacije negde na severu, a ne na užarenom jugu. Nama ipak vrućina nije smetala, jer smo se na jug Španije zaputili puni elana. Tamo smo eksluzivno, kao jedini medij iz Srbije, testirali najnoviji „BMW M2 kompetišn“. Najmanji kupe iz bavarske riznice krase suptilne estetske korekcije, ali je daleko važnije što je dobio novi motor i što je zadržao šest cilindara, kao i ručni menjač. Ova vrsta prenosa sve više postaje egzotika, posebno kod sportskih modela i upravo zbog toga, naš izbor je bio da na stazi Askari isprobamo model sa manuelnim menjačem. Isto na jugu, ali Francuske, organizovana je prva međunarodna vožnja „508-ice“, izuzetno značajnog noviteta od kog u Pežou imaju velika očekivanja. Ambicija francuskog proizvođača je povratak na velika vrata u segment limuzina, a

da ne bude baš celoKupan Sadržaj iz inoStranStva, donoSiMo vaM izuzetno zaniMljiv uporedni teSt Sa doMaćeg terena, potpuno novi „audi a6“ i „bMW-a Serije 5“ njihove namere prozrećete čim se malo dublje zagledate u ovaj izuzetno atraktivan i dopadljiv automobil. Veliki pomak, ne toliko na polju dizajna ali svakako u smislu kvaliteta i tehnologija, pokazuje četvrto pokolenje „džipa renglera“, jednog od najprepoznatljivijih automobila današnjice. Srećom, u njegovom društvu bili smo pošteđeni visokih temperatura, što nije bio slučaj sa BMWom, „pežoom 508“ i sa restilizovanom „mazdom6“ koju smo takođe testirali u Španiji. Američki speci-

jalitet vozili smo u Autriji, u Štajerskoj obalsti, na asfaltu i po zemljanim planinskim stazama gde se čuveni terenac snalazi kao riba u vodi. U blizini Alpa, samo nešto južnije, sačekao nas je pravi monstrum na točkovima, „nisan GTR“ za specijalno pripremljen za drift, koji oslobađa 1.200 konjskih snaga. U ekskluzivnoj reportaži, kroz razgovor sa mehaničarima otkrivamo kako se zapravo rađa jedan ovakav „monstrum“ za drift. Nismo ga testirali, ali smo sa mesta suvozača osetili kakav vrtlog pravi u oblaku dima na stazi Raceland Krško. Da ne bude baš celokupan sadržaj iz inostranstva, donosimo vam izuzetno zanimljiv uporedni test sa domaćeg terena, potpuno novi „audi A6“ protiv „BMW-a serije 5“, a odlučili smo da suprotstavimo verzije sa snažnim šestocilindarskim agregatima. Iz sporta vas kao i obično očekuju priče iz sveta Formule 1, uz eksluzivni zanimljiv intervju s Totom Volfom, a priča je utoliko ekskluzivnija jer šef ekipe Mercedes-AMG F1 ne razgovara tako često sa predstavnicima medija. Uživajte tokom odmora uz novi Top Speed magazin.


najbrže do vas...

džepna raketa aStOn MartIn v8 cygnet

M

ikro automobil kojeg je Aston Martin bazirao na „tojoti iQ“ nije se baš proslavio na tržištu. To međutim nije sprečilo britansog proizvođača da na „domaćem terenu“ u Gudvudu prikaže unikatni primerak sa V8 motorom iz prethodne generacije modela „ventidž S“. Ispod male „haube“ mesto je nekako pronašao veliki 4,7-litarski atmosferski V8 agregat, koji je uparen sa 7-stepenom Sportshift II transmisijom, a snaga odlazi na zadnje točkove. Sa ukupnom masom od 1.375 kilograma i idealnim rasporedom mase od 50:50, maleni „signet V8“ do 100 km/h stiže za respektabilne 4,2 sekunde, dok je maksimalna brzina deklarisana na 275 kilometara na čas! Da bi se ovaj mikro-monstrum zaustavio, tu su diskovi od 380 mm napred, sa šestoklipnim čeljustima, dok se pozadi nalaze diskovi prečnika 330 mm sa četvoroklipnim klještma.

unIkat u čaSt SLavne prOšLOStI LOtuS exIge type 79

16 TopSpeed

K

ultna britanska marka Lotus u 2018. godini slavi veliki jubilej – sedamdeset godina od kako je Kolin Čepmen napravio prvi trkački automobil u jednoj maloj garaži u Londonu. Pored toga, ove godine navršava se i četiri decenije od kako je Mario Andreti postao svetski prvak u Formuli 1 sa Lotusom Type 79, a takođe je i britanska ekipa trijumfovala u konkurenciji konstruktora. U tu čast, Lotus je napravio unikatni „eksiž tajp 79“ sa pojačanim motorom na 430 KS, podesivim Nitron oslanjanjem i Ajbah poprečnim stabilizatorima. Ako se zna da je kod Lotusovog trkačkog GT3 modela odnos snage i mase 366 konja po jednoj toni, podatak o 407 KS po toni kod ovog unikatnog „tipa 79“ još više dobija na značaju. Pored ojačanog agregata, tome doprinosi i smanjenje mase ekstenzivnijom upotrebom lakih, kompozitnih materijala, pre svega karbona koji je iskorišćen za oblogu krova, prednji spliter, itd. Ubrzanje do 100 km/h je 3,3 sekunde, a maksimalna brzina dostiše 290 km/h


redukOvana pOgOnSka gaMa

audI tt

A

udi je restilizovao model „TT“, a novitet je odmah promovsian u kupe i roudster izdanju. U ponudi će biti isključivo sa 2.0 TFSI turbo benzinskim motorom, ali u čak tri verzije. Dakle, 1.8 TFSI i 2.0 TDI su izbačeni iz igre, najverovatnije zbog sve strožijih

emisionih normi koje se sada mere po WLTP proceduri u realnom saobraćaju. Osnovni „TT“ sa oznakom „40 TFSI“ oslobađa 195 konjskih snaga, verzija „45 TFSI“ raspolaže sa 245 „konja“ dok se u sportskoj „TT S“ verziji nalazi motor od 305 KS, što je nešto manje u odnosu na

aktuelni model. Audi je najavio i „hardcore“ „TT RS“ verziju, koju će i dalje pokretati petocilindarski turbo benzinac, ali nikakvi zvanični podaci u ovom trenutku nisu poznati, tako da ćemo više detalja saznati naredne godine kada bi trebalo da se pojavi i najsnažniji „TT“.

pLeMenItI trOzubac MaSeratI Levante gtS

M

aserati je predstavio novi „levante GTS“ na nedavno održanoj manifestaciji Goodwood Festival of Speed. Reč je o sportskom SUV-u koji poseduje 3,8-litarski twin turbo V8 agregat poreklom iz Ferarija. Isporučuje više nego ozbiljnih 550 konja i 730 Nm obrtnog momenta, a zahvaljujući pametnom Q4 integralnom pogonu snaga se prenosi na asfalt preko sva četiri točka. Ubrzanje od 0 do 100 km/h iznosi 4,2 sekunde, dok je maksimalna brzina 292 km/h. Kada je reč o izgledu, „levante GTS“ je dobio slične modifikacije kao i top verzija „trofeo“ sa 590 KS. Unutrašnjost takođe pleni elegancijom, budući da je enterijer obložen kožom visokog kvaliteta, a opciono je dostupna i Pieno Fiore prirodna koža. Celokupnom doživljaju doprinosi i Harman Kardon Audio sistem koji broji 14 zvučnika.

TopSpeed 17


iz mog kokpita

Novi Novivladar vladar

Oboren rekord star 35 godina Samo Sam Se pitao kada će Se porSche odlučiti na taj korak... Zapravo, taj krug u kojem će oboriti rekord na legendarnoj StaZi nurburgring nordSchleife. i nedavno to Se dogodilo! Srušen je rekord star više od 35 godina, koji je, takođe, bio u „vlasništvu“ porschea. naime, 28 maja davne 1983. godine, belgijanac Stefan bellof je u trkačkom prototipu grupe c, porsche 956 c, hronometar zaustavio na 6 minuta i 11,13 sekundi! i od tada, pune tri i po decenije, do nedavno to vreme je bilo nedostižno za sve, a onda je timo bernhard u modelu porsche 919 hybrid evo jedna krug u „Zelenom paklu“ obišao u speklakulearnom vrmenu od 5 minuta i 19,546 sekundi! na najbržem delu staze, dugačkom pravcu dottinger hohe, nemac je ostvario maksimalnu brzinu od čak 369 km/h! a zbog čega je porsche ovo baš sada uradio? po meni, iz više razloga... najpre je želeo da demostrira svu nadmoć napredne hibridne tehnologije koju trenutno poseduje, tih 1.160 kS koji pokreću masu od svega 849 kg, kao i besprekorne aerodinamike koja u ovom slučaju obezbeđuje čak i do 50 % veći downforce nego „standardni“ Wec model koji je nemački proizvođač koristio u trkama. istovremeno, jednim ovakvim rezultatom za pamćenje oproštaj od trka izdržljivosti izgleda potpuno trijumfalno, onako baš na „lovorikama“, pri čemu se ne ostavlja ni trunka sumnje u savršeno sadejstvo klasičnog dvolitarskog v4 benzinskog turbo-motora i hibridne tenologije, te pogona na sva četiri točka. i sve ovo je, naravno, urađeno i iz marketinških razloga, budući da još neko vreme treba „jahati na talasu“ sportskih uspeha modela 919 hybrid evo, jer malo je proizvođača koji će se odvažiti da uskoro krenu na ovaj rekord. a do tada će porsche već nastaviti sa razvojem svoje tehnologije i verovatno potpuno spreman dočekti izazivače! Andrej Kulundžić

22 TopSpeed


„ZeleNog „ZeleNogpakla“ pakla“

TopSpeed 23


m

V iše sn a ge, oš t rine, emoci j a ...

aher

POGLEDAJTE VIDEO SKENIRAJTE QR KOD:

24 TopSpeed


bmw m2 competition

na stazi NajmaNji kupe iz miNheNa dobio je ozNaku „m2 kompetišN“ i Novi šestociliNdarski twiN-turbo motor poreklom iz „m3“ odNosNo „m4“, koji oslobađa 410 ks što je za 40 ks više Nego u odlazećem „m2“, a s mogućNostima Novog modela upozNali smo se Na stazi, askari gde smo vozili verziju sa maNuelNim meNjačem, dok smo automatik sa dvostrukim kvačilom isprobali u vožNji regioNalNim putevima Na jugu špaNije Piše: Top Speed Team Fotografije: Bernard Limberger, Uwe Fischer, Luka Kulundžić

TopSpeed 25


lav u povratak korenima

POGLEDAJTE VIDEO SKENIRAJTE QR KOD:

34 TopSpeed


peugeot 508 gt

u znaku renesanse

Francuski proizvođač puca visoko sa novom generacijom „pežoa 508“, to sugeriše dinamičan dizajn, speciFičan digitalni kokpit, odličan kvalitet izrade, bogata oprema, ali i „jaka“ cena... Piše: Aleksandar Savin Fotografije: Aleksandar Savin

TopSpeed 35


limu Suočavanje gde nijanSe odlučuju...

50 TopSpeed


Audi A6 50 Tdi vs BMW 530d

uzine Ovaj susret su mnOgi željnO iščekivali, jer Oslikava OdnOs snaga između nOvih generacija pOpularnih predstavnika tzv. biznis klase. mi smO suOčili mOdele sa snažnim šestOcilindarskim mOtOrima i bOgatOm dOdatnOm OpremOm, kOji cenOm prebacuju 80.000 evra. šta „530d xdrajv“ i „a6 50 tdi kvatrO“ nude za tOliku svOtu nOvca i kakav rezultat daje direktna kOmparacija u svim značajnijim segmentima? Piše: Uroš Dedić foto: Aleksandar Savin

TopSpeed 51


58 TopSpeed


RENAULT MEGANE R.S. TRophy

Najbolje iz ReNo SpoRta

ROĐEN U PIT LEJNU OnO štO je najavljenO jOš prilikOm predstavljanja nOve generacije „megana r. s.“ i štO su tvrdOkOrni ljubitelji „hOt heč“ autOmObila s nestrpljenjem iščekivali, sada je dObilO OtelOtvOrenje – svetlOst dana ugledala je „tOp“ verzija „megana“ sa prestižnim „r. s. trOfi“ pOtpisOm i 300 ks, štO ga čini najsnažnijim mOdelOm iz renO spOrt Odeljenja, renOmirane divizije kOja u sve većOj meri prenOsi iskustvO sa trkačkih staza i tehnOlOgiju iz f1 na civilne mOdele

TopSpeed 59


supeRspoRtista u puRitanskom izdanju

retka z Ručno izRađen bolid iz bRitanske kuće za pRenos standaRdno koRisti šestostepeni Ručni menjač, nije opRemljen ni abs sistemom pRotiv blokiRanja točkova pRi kočenju, niti elektRonskom kontRolom stabilnosti. sva snaga je u Rukama vozača, nema nikakvih elektRonskih stega koje bi se ispRečile između njega i Rasne spoRtske mašine koja sa specifičnom snagom od 562 ks po toni ubRzava do 100 km/h za oko 3 sekunde

64 TopSpeed


noble m600

zverka

TopSpeed 65


partnerstvo obeleženo rekordom

zajedno do vrha

roman dima nedavno je za volanom trkačkog električnog prototipa volkswagen i. d. r. ušao u istoriju kao neko ko je iz prvog pokušaja za manje od osam minuta savladao čuveni planinski uspon pikes peak dug 19,8 km. talentovani vozač je tokom ovog poduhvata i kroćenja 156 krivina na ruci nosio chopard mille miglia gts speed black, časovnik dostupan u svega 1.000 primeraka 72 TopSpeed


Chopard Mille Miglia gTS SpeedblaCk

C

uveni Pikes Peak decenijama predstavlja poligon za testiranje brzine automobila, ali i smelosti i veštine vozača. U trku za upisivanje imena na listi pobednika nedavno se uključio i VW koji je za tu priliku pripremio jedinstveni automobil – koncept trkačkog prototipa na električni pogon pod imenom I. D. R, za čijim se upravkjačem našao Roman Dima. Francuz je u Koloradu ostvario vreme od 7:57,148 minuta, nadmašivši rekord reli šampiona Sebastijana Leba iz 2013. godine, koji je u specijalno pripremljenom modelu Peugeot 208 sa 3,2-litarskim twin-turbo agregatom postigao vreme od 8:13,878 minuta. Svi ti minuti, sekunde i stotinke ne bi bili mogući bez preciznog i pouzdanog merenja. Upravo tu se u priču uključuje Chopard, eminentna časovničarska kompanija, neraskidivim nitima vezana za svet automobila i trka. Zbog toga se Dima opredelio da Pikes Peak „napadne“ sa čuvenim Mille Miglia satom na ruci. Perspektivni trkač je ovom prilikom nosio verziju GTS Speedblack, koja se odlikuje marketnim stilom sportske elegancije. Dominantna

ČeliČno kućište dijagonale 43 milimetra tretirano je tamnim dlC slojem pa će Chopard nesumnjivo privući ljubitelje Crnih Časovnika. Za efektan kontrast Zadužena je Crvena boja

frekvenCija rada od 28.800 vibraCija i 31 rubin, koji osim funkCionalne ima i estetsku rolu, doprineli su da kalibar 01.01 – m bude pravi iZbor Za Časovnik sa sportskim pedigreom

TopSpeed 73


cars & models impresum

garderoba: puma, guess, - N sport, beograd, auto-put beograd - Novi sad 150a obuća: puma - N sport, beograd, auto-put beograd - Novi sad 150a automobil: audi a6, porsche scg, lokacija: golf ceNtar, Žabalj modeli: aNa kostić i saša deNčić fotograf: aleksaNdar saviN stilista: tijaNa stefaNović

78 TopSpeed


pun pogodak Spoj tradicionalnog i modernog je...

POGLEDAJTE VIDEO SKENIRAJTE QR KOD:

letnje vrućine ove godine nisu toliko izražene, razlog više da ne izbegavamo fizičku aktivnost. Pogotovo ako je umerena i kada istovremeno jača i duh i telo, kao što to čini golf za koji je Potrebna i odgovarajuća garderoba, mada se Ponešto može i Prilagoditi situaciji i ambijentu. i naravno, uz takav elitni sPort ide i elitni automobil kakav je novi audi a6 TopSpeed 79


cars & models

audi a6 Kao što smo već rekli, „luksuz“ je drugo ime nove generacije modela Audi A6. Ova poslovno-porodična limuzina sa pomera granice u premijum E segmentu i nameće se kao „igrač“ koji menja odnos snaga u zahtevnoj biznis klasi. A ništa manje nismo ni očekivali od njega. Atratkivan izgled ga ne napušta, a znak globalnog uspeha je ogleda se i u velikom interesovanju kupaca, kako na svetskom tržištu, tako i u Srbiji. Oštar dizajn savršeno pristaje elegantnoj, velikoj limuzini. Napregnute, ravne linije naglašavaju moćne konture i vešto sublimiraju sportsku i otmenu notu. Pored velike „singl frejm“ maske, ističu se nove LED svetlosne grupe sa specifičnim potpisom napred i pozadi, kao i veliki aluminijumski naplaci od 21 inča. Audi ne skriva svoju veličinu, naprotiv, automobil dugačak blizu pet metara i širok više od dva deluje impresivno i moćno. Međutim, mnogo toga je promenjeno „ispod kože“. Šasija sastavljena od aluminijuma i čelika je reprojektovana tako da prednji deo daje veću torzionu čvrstinu, a ona je povećana i na prednjoj osovini. Novitet, dakle, ima zadatak da postavi standarde u svakom, a posebno u tehnološkom smislu i stoga je preuzeo najsavremenije asistencije u vožnji od većeg i skupljeg modela, Audija A8 koji je perjanica game sa „četiri prstena“. Na raspolaganju je čak 39 sistema koji boravak u A6 čine sigurnijim, dok integralni quattro pogon i sistem upravljanja na sva četiri točka doprinose izvanrednoj stabilnosti. Za one koji žele maksimalni komfor i udobnost, na raspolaganju je adaptivno vazdušno oslanjanje sa automatskom regulacijom visine karoserije i tvrdoće amortizera. Model sa oznakom 50 TDI pokreće V6 dizel zapremine 3,0 litara sa 286 konjskih snaga i maksimlanim obrtnim momentom od 620 Nm, dok je za prenos snage zadužen osmostepeni automatski Tiptronic menjač. Više informacija na www.audi.rs

80 TopSpeed


MUŠKA MAJICA NO EXCESS Cena: 2.793 RSD MUŠKE BERMUDE STAFF PAOLO BERMOYDA MEN Cena: 3.143 RSD

B

ez obzira na česte vrućine i sparine tokom leta, višak energije uvek treba potrošiti. I to na pravi način. Uvek je poželjno održavati kondiciju i jačati kako telo, tako i duh. Zato smo mi ovaj modni editorijal, bez obzira na visoke temperature uradili na golf terenu. A uz elitni sport, svakako ide i elitni automobil. To je nova, luksuzna limuzina Audi A6. I naravno, pažljivo odabrana garderoba iz kompanije „N Sport“, generalnog zasupnika i distributera vodećih svetskih marki za tržište Srbije i Bosne i Hercegovine. Zato smo napravili pravi „paket za uživanje“ i podelili ga sa vama... Inače, golf je jedan od najelitnijih sportova koji utiče na razvoj, ne samo u fizičkom smislu nego i u duhovnom, jačajući osećaj za preciznost i tačnost. I to je jedan od najstarijih sportova, jer zna se da je nastao u Škotskoj, još u 14. veku. Imajući u vidu sve to, nemamo nikakvu dilemu da li smo napravili pravi izbor i ovaj doživljaj učinili kvalitetnim. Rekli smo kvalitetno? Naravno, kao što smo već pomenuli, pažljivo smo odabrali garderobu iz bogate ponude robnih marki Staff, Puma... Kad kažemo „pažljivo“ mislimo na to da su se prijatni materijali, udobnost garderobe i vežba duha i tela ujedinili, tako da smo sve to ispratili sa lakoćom. Ukoliko vam je potebna ovakva odeća i obuća, za početak možete se informisati o ponudi na sajtu kompanije „N Sport“ www.n-sport.net a potom i da posetite neki od 60 prodajnih objekata širom naše zemlje i Bosne i Hercegovine. Sigurni smo... Vredi to učiniti!

TopSpeed 81


cars & models KAČKET PUMA ARCHIVE BB CAP Cena: 1.912 RSD MUŠKA MAJICA NO EXCESS Cena: 3.493 RSD MUŠKI ŠORC NO EXCESS Cena: 4.194 RSD

MUŠKE PATIKE PUMA SUEDE CLASSIC Cena: 5.994 RSD

82 TopSpeed

MUŠKE PATIKE PUMA SUEDE CLASSIC Cena: 5.994 RSD


ŽENSKI KAČKET PUMA EN POINTE BANDANA CAP Cena: 2.093 RSD ŽENSKA SUKNJA PUMA BIKER SKIRT Cena: 13.592 RSD

ŽENSKE PATIKE PUMA PLATFORM STRAP SM Cena: 11.193 RSD

ŽENSKE PATIKE PUMA PLATFORM EMBROID WNS Cena: 10.143 RSD

TopSpeed 83


cars & models

ŽENSKE PANTALONE STAFF PATRIZIA PANT WOMEN Cena: 5.593 RSD

84 TopSpeed

MUŠKA MAJICA STAFF NOEL MEN T- SHIRT Cena: 1.794 RSD MUŠKE BERMUDE STAFF DYLAN BERMOYDA MEN Cena: 3.143 RSD


TopSpeed 85


cars & models

Golf club centar G

olf Centar se nalazi u najpitomijem delu vojvođanske ravnice, naslonjen na desnu obalu reke Tise, u neposrednoj blizini Carskog lovišta i Carske bare. Smešten je neposredno uz magistralni put Novi Sad – Zrenjanin, u opštini Žabalj i udaljen svega 100 km od Beograda, a od Novog Sada, 130 od Subotice i 10 od Zrenjanina. Reka Tisa, biser vojvođanske ravnice, u ovom delu svog plovnog puta, okružena je pitomim pašnjacima i bogatim ribnjacima, što u mnogome krasi i zaokružuje ambijentalnu celinu Golf Centra. Golf Centar se prostire na površini od 45 hektara. U okviru ovog kompleksa nalazi se izgrađen golf teren sa 9 polja dužine 2701 m (5402 m) i par 36 (72), sa šest vodenih i 20 pešačkih prepreka. Sam treren je urađen po svetskim standardima, počev od dizajna, sistema za navodnjavanje, travnatih smesa, pa sve do prirodnih i veštačkih golf prepreka (jezerca, peščane prepreke, zasadi, biotop). Postavka terena je izuzetno interesantna i iziskuje maksimalnu koncentraciju i preciznost. Kompleks Golf Centar sadrži i klupsku sa recepcijom i svlačionicama, sobu za odlaganje golf opreme i prodavnicu iste. Tu su i dva potpuno opremljena vežbališta za duge udarce (Driving range), vežbalište za udarce iz peska – Chipping green, pa vežbalište za kratke udarce – Putting green, kao i Pitching green gde se uvežbavaju kratki i srednji udarci na green. Nakon golfa ili i bez učešća u igri, osveženje je moguće potražiti u restoranu, koji ima okrivenu terasu za 150 gostiju, kao i letnju baštu za 50 osoba, a tu je i parking za više od 100 vozila. Više informacija na www.golfcentar. rs

86 TopSpeed


cars & models


reportaŽa Mercedes-Benz design essentials ii

Dizajn je više oD stvaranja lepih proizvoDa

forme luksuza KaKo je Mercedes-Benc proMenio dizajnersKi jeziK i na Koji način će ga dalje razvijati u četiri različita pravca - perforMance luxury, ultiMate luxury, Modern luxury i progresive luxury, saznali sMo u dajMlerovoM gloBalnoM dizajn centru u zindelfingenu, Mestu gde „troKraKa zvezda” oBjedinjuje rad čaK 11 studija sa četiri različita Kontinenta

P

oslednju transformaciju dizajna Mercedes-Benc je pokrenuo još 2012. godine, prilikom lansiranja nove „Aklase“. Dotadašnji izgled modela „trokrake zvezde“ definisali su oštri uglovi i nabori, što je već postalo prevaziđeno. A onda su u Štutgartu prešli na stvaranje jasnih oblika i senzualne površine koje dočaravaju visoku tehnologiju, ali i pobuđuju emocije. Ovo je odigralo odlučujuću ulogu u podmlađivanju game, pa i čitavog brenda, a ključ odličnih prodajnih rezultata krije se i u činjenici da je opala prosečna starost kupaca Mercededovih automobila. Rečju, sve više mu je naklonjena i mlada publika.

88 TopSpeed


Svaka od statua simbolizuje po jedan dizajnerski pravac: Performance Luxury rezervisan je za sportski AMG program, Ultimate Luxury posvećen je najvećim i najluksuznijim modelima, Modern Luxury odnosi se na putnička vozila svih klasa, dok Progresive Luxury gleda u budućnost Mnogo toga se u automobilskoj industriji promenilo u poslednjih nekoliko godina i trebalo je zadržati dominantnu poziciju koju ovaj premijum brend čuva još od osnivanja kompanije. Imperativi kao što su kvalitet izrade, performanse, dugotrajnost, uvođenje novih tehnologija, ali i biti jedinstven, drugačiji, prepoznatljiv na svakom koraku i po svakom detalju, zahtevaju vrhunski dizajn. Diter Ceče, izvršni direktor Dajmlera je 2016. godine istakao kako je „dobar dizajn mnogo više nego jednostavno stvaranje lepih proizvoda. On kombinuje funkcionalnost sa fascinacijom i daje vrednostima marke karakterističan

oblik“. Iste godine na scenu stupa Gorden Vagener koji dizajn studio u Zindelfingenu pretvara u globalni dizajn centar kompanije Dajmler, odnosno Mercedes-Benca. Sa svojih 11 centara na četiri kontinenta uspeva da objedini filozofiju dizajna marke i da uobliči različite zahteve različitih tržišta. Ponosni na dizajnerska dostignuća, u Zindelfingenu su ove godine održali drugi po redu Mercedes-Benz Design Essentials, veliki međunarodni događaj rezervisan za predstavnike medija. Glavna tema ovogodišnje prezentacije je podela na četiri glavna pravca razvoja kompanije Dajmler i marke Mercedes-

Benc na polju dizajna. I tako su na centralnom delu prezentacije, nakon uvodnih reči, pred više od 150 novinara otkrivene četiri statue koje simbolizuju svaki od dizajnerskih pravaca. Preformance Luxury prati razvoj sportskog AMG programa, Modern Luxury odnosi se na razvoj putničkih vozila svih klasa Mercedes-Benza, Progressive Luxury je pravac koji će se baviti budućnošču marke, dok je Ultimate Luxury namenjen nosiocima brenda, najvećim i najluksuznijim modelima. U sva četiri pravca satkana su sva iskustva iz prethodnih vremena, iskustva u proizvodnji luksuznih limuzina i sportskih modela, iskustva duga više od jednog veka.

TopSpeed 89


uplovlj Još Jedna „restilizaciJa restilizaciJe“ tJ. „mazda6” za 2019. godinu Je definitivno taJ model koJim Japanski proizvođač ulazi u premiJum klasu automobilskih marki čemu Je stremio već duže vremena

94 TopSpeed


javanje

mazda6

u premijum segment sa Majorke, Zoran Živkov Fotografije: Jeffrey van der Vaart i Zoran Živkov

D

anas bi svi da budu „premijum“ ili nešto posebno, na vrhu, al’ ne vredi... Ne može to tek tako! Potrebne su godine rada i truda, sticanja reputacije kroz vrhunski kvalitet proizvoda, u ovom slučaju vozila, zadovoljstvo kupaca, a naravno i vrhunska tehologija koja će sve to propratiti. Mazda je svoju „kandidaturu“ za ovo „visoko društvo“ najavila još prvim modelom nove „šestice“, koji je debitovao 2012. godine. Tada sam taj model pri prvom susretu u Portugalu, okrakterisao kao karavelu...

TopSpeed 95


KaKo je SeaT „uhvaTio voz“ u Cuv SegmenTu?

veliki

liliputanac Piše: Zoran Živkov Fotografije: Martin Candir, Aleksandar Savin

Model „arona“ nije saMo „ibica“ koja je jednostavno porasla, već potpuno zreo Mali krosover sa kojiM Možete krenuti i na duža putovanja, kao Mi, nedavno, na red bul ring u austriji

102 TopSpeed


seat arona

c

TopSpeed 103


AVANTURA

15.000 km na točkovima

Od tokija dO Štutgarta Poduhvat za resPekt

Japanac TošiJuki Suzuki Je na proSlavu 70 godina porSche SporTSkih auTomobila u šTuTgarTu došao SvoJim porScheom 356, a da STvar bude zanimlJiviJa, mi Smo ga na ovom propuTovanJu dugom više od 15.000 km Sreli u leToniJi Tokom naše miSiJe ruSiJa!

P

orše ove godine obeležava sedam decenija od nastanka svog prvog sportskog automobila - modela „356“. Veliki jubilej kojem smo u prethodnom broju magazina posvetili posebnu pažnju inspirisao je mnoge entuzijaste renomiranog nemačkog brenda da urade nešto nesvakidašnje sa svojim ljubimcem. Takav je slučaj i sa Japancem Tošijukijem Suzukijem. Naime, predsednik Porše 356 kluba u Japanu, odvažio se na pustolovinu dugu više od 15.000 kilemetara, koliko iznosi rastojanje od japanskog grada Kamogava do Poršeove baze u Štutgartu.

108 TopSpeed

O

vaj vremešni Japanac veliki je zaljubljenik u Poršeove automobile još od rane mladosti, budući da je svog prvog „elfera“ kupio kada je imao 22 godine. Od tad je prošlo 38 godina, a on je i dalje zaljubljen u Porše kao prvog dana. U ovu pustolovinu se uputio sa, kako kaže, stavom „zašto da ne?“, te je seo u svoj „porše 356“ iz 1953. godine i krenuo put Štutgarta. Planirana ruta podrazumevala je da stari automobil treba da prevali put kroz Južnu Koreju, Rusiju, Letoniju, Litvaniju, Poljsku, Češku Republiku, Austriju i na koncu kroz Nemačku. Hrabar poduhvat, pogotovo ako se ima u vidu činjenica da slabo barata engleskim jezikom, dok ruski uopšte ne razume.


D

a bi ovo uopšte uspeo da izvede, „porše 356“ serije A morao je da prođe određene prepravke. Zamenjen je agregat, tako da se u repu našao noviji motor od 1.582 kubika i 95 konjskih snaga iz mlađe SC verzije. Menjač je remontovan, oslanjanje ojačano, a sve to kako bi automobil mogao da izdrži ovako dugo putovanje. Unutar vozila, originalno sedište zamenjeno je modernijom i udobnijom Rekaro kadicom, a ugrađen je i navigacioni sistem. Za ovu pustolovinu koja je trajala 53 dana, Suzukijev „356“ potrošio je oko 1.600 litara goriva, kontrsolisan je od strane 11 policijskih kontrola, a najduža distanca koju je uspeo da savlada u jednom danu iznosi 1.050 kilometara, da bi po dolasku u Cufenhauzen kraj Štutgarta na kilometar satu stajalo 15.463 km više. Kako kaže, mnoge zanimljive stvari su mu se desile tokom ove avanture, a jedna je svakako i ta da se sreo sa TopSpeed ekipom. To se desilo tokom našeg putovanja u okviru poduhvata pod nazivom „Misija Rusija“, kada smo se sa „opel astrom“ zaputili do Kosmičkog centra u Moskvi.

N

aš susret dogodio se u povratku, u Letoniji, tačnije u gradu Rezekne ispred hotela Restart, gde nam je na parkingu privukao pažnju „porše 356“ sa japanskim tablicama. Iskoristili smo priliku da razmenimo nekoliko rečenica sa gospodinom Suzukijem, ali manjak njegovog poznavanja engleskog jezika nam nije dao mogućnost da saznamo više detalja.

I

pak, kada je Porše zvanično objavio da je ambiciozni Japanac uspeo u svojoj misiji, osetili smo neko olakšanje, jer nam je dobro poznato koliko je naporan put od Beograda do Moskve i nazad (5.396 km), samo možemo da pretpostavimo kako izgleda kada na točkovima krenete iz Japana do Nemačke. Što se „poršea 356“ tiče, on je uspeo da prevaziđe sve izazove i d ana plećima iznese ovo zahtevno putešestvije. Zbog toga je dobio zaslužen odmor – izvesno vreme provešće u muzeju u Štutgartu, nakon čega će biti vraćen u Japan. Aleksandar Savin Fotografije Aleksandar Savin i Porsche

za 53 dana „356“ poTrošio Je oko 1.600 liTara goriva, konTrSoliSan Je od STrane 11 policiJSkih konTrola, a naJduža diSTanca koJu Je uSpeo da Savlada u Jednom danu iznoSi 1.050 km

TopSpeed 109


EXTREME NissaN GT-R

monstrum

POGLEDAJTE VIDEO SKENIRAJTE QR KOD:

110 TopSpeed


Godzila na steroidima postao je...

za drift

OvO je priča O brutalnOm „nisanu Gt-r“ Od 1.200 Ks, specijalnO pripremljenOm za drift, sa KOjim će steve ’baGGsy’ biaGiOni nastupati na mnOGim dOGađajima. KaKO je nastaO Ovaj autOmObil i sa KOjim su se sve pOtešKOćama susreli njeGOvi KOnstruKtOri, saznali smO u razGOvOru sa jednim Od mehaničara TopSpeed 111


brzina na talasima Tehnologija u službi hedonizma

Da i „raDnička klasa“ može Da uživa u krstarenju između omiljenih plaža, neDavno je potvrDila grčka kompanija techohull, čiji moDel omega 45 preDstavlja najsavremeniji gumeni gliser u ponuDi

U

samom zenitu sezone rešili smo da predstavimo plovilo za čiju nabavku nije potreban godišnji ugovor u nekom vodećem fubalskom timu ili plava krv. Reč je o sportskom čamcu iz klase RIB (Rubber Inflatable Boat) grčkog brodogradilišta Techohull, koje sve većim koracima osvaja svet nautike.

116 TopSpeed

Osnovana 2005. godine, kompanija Technohull poslednjih godina gradi sve uticajniji imidž u krugovima ljubitelja brzih i autentičnih plovila. Nedovoljno afirmisana kompanija samouvereno želi na sam vrh, pa je promocija modela Omega 45 potvrdila da vreme radi za Technohull. Kao prvi zadatak dizajneri su imali sklad hidrodinamike, aerodinamike i atraktivne si-


Technohull omega 45

TopSpeed 117


MarketMetar

market metar

v o d i č k r o z domaće tržište automobil a

Akcije | popusti

|

Best Buy ponude

|

noviteti

|

vesti

REPORTAŽA

moto endurance cup uzbudljiva treća trka

TopSpeed 121


market metar reportaža

MOPED ENDURANCE CUP

UzBUdLjiVa rUnda Prve tri trke Moped Endurance kupa konstantno nam donose nova iznenađenja, a tokom četiri sata gotovo da ne prestaju zanimljivi momenti koji utiču na generalni plasman, kako vodećih, tako i timova u sredini

d

a niko nije nadmoćniji od ostalih u trci koja se vozi puna četiri sata, potvrđuju rezultati sa Autokomerc Karting Centra, gde je vožena treća trka ovog kupa. U borbi za titulu klase serija najveći suparnici su tri ekipe - Garage Majstori, Nanotech Racing Team i Cotton Superbike. Tokom kvalifikacionih treninga Garage Majstori su imali problema sa kvačilom mopeda, pa su morali da startuju kao poslednji. Nanotech je osvojio pol poziciju, ispred Cottone Superbike ekipe i Addinol Taurunum Racing tima. Već u prvom krugu, Darko Prokin, prvi vozač Garage Majstora izbija na treću poziciju i kreće borba sa Vukašinom Bajićem iz ekipe Nanotech Racing Team i Nikolom Gajićem iz ekipe Cottone Superbike. Tokom prvog sata trke ekipi Cottone Superbike puca guma, usled čega gube gotovo devet minuta i u trku se vraćaju da nadoknađuju izgubljene pozicije. Za to vreme Nanotech i Garage Majstori ne spušataju tempo i nastavljaju sve do četvrtog sata trke kada počinje prava drama. Prvo u boks ulazi ekipa Garage Majstori kojima je trebalo 12 minuta da zamene paljenje na mopedu, a samo nekoliko krugova kasnije dolazi do pucanja gume na motoru Nanotecha usled čega gube sedam minuta, koliko im je bilo potrebno da zamene kompletan točak koji su imali spreman. Kockice su se nekako ponovo sklopile i ravnopravna borba je nastavljena sve do dvadeset

126 TopSpeed

minuta pred kraj trke, kada Nanotechu ponovo puca guma, ali im je ovog puta trebalo deset minuta da zamene kompletnu gumu, svega dva minuta duže od promene celog točka, nakon čega se vraćaju u trku koju završavaju na petoj poziciji. Za to vreme ekipa Addinol Taurunum se odlično borila pokušavajući da favorite ostavi iza sebe, ali u poslednjih sat vremena gube treću poziciju i trku završavaju na poziciji četiri. Garage Majstori su na ovaj način rasterećeno trku priveli kraju i stigli do druge pobede u sezoni 2018, ispred ekipe Cottone Superbike koja je odličnom vožnjom nadoknadila pucanje gume.

Ekipa A.M.S.S. iz Zrenjanina, nakon osvojenog drugog mesta u Kuli, kući je sa Autokomerca odnela pehar za osvojeno treće mesto. Momci iz ove ekipe su se borili i pored kazne od 15 sekundi, koja im je izrečena tokom trke, uspeli su da završe na pobedničkom postolju i uključe se u borbu za titulu. Možda i najveće iznenađenje trke klase Serija je ekipa CC35, koja se domogla odlične šeste pozicije, ispred novajlija iz ekipe WRT kojima je ovo druga trka u Ipone Moped Endurance Cupu. U prvih deset završile su još ekipe Moto Land, Kombi Nina Racing Team i Bubble Free


reportaža market metar Racing Team. U generalnom plasmanu ekipa Garage Team nakon tri trke ima 84 poena, šesnaest više u odnosu na Nanotech Racing Team, koji ima svega četiri poena prednosi u odnosu na Cottone Superbike. U klasi Open gledali smo dominaciju ekipe “Moped Labaratorija” koja je došla do pobede uz dva kruga prednosti u odnosu na ekipu Addinol Taurunum. Ekipa Crypto Racing Team je i pored velikog broja malera stigla do treće pozicije u trci. Naime, na slobodnom treningu u petak,

prvi vozač tima Vlada Stanić doživeo je pad, pri čemu je polomio kost podlaktice, te je zamena pronađena u poslednjem trenutku. U trci je drugi vozač ekipe Slobodan Ranković polomio ključnu kost nakon pada, tako da je sav teret osvajanja treće pozicije pao na Ivana Radosavljevića. U generalnom plasmanu postaje izuzetno neizvesno. Prvu poziciju dele ekipe Crypto Racing Team i Moped Laboratorija sa po 105 poena. Borba za treću poziciju u generalnom plasmanu vodi se između ekipa Addinol Ta-

urunum Racing Team 1 i Micron Racing koje sa osvojenih 80, odnosno 73 poena, deli svega sedam do treće pozicije u sezoni. I među Varijatorima je situacija neizvesna. Nakon trke na Autokomercu ekipe Garage Majstori i pobednici jučerašnje trke S Tuned Racing imaju po 102 poena, ispred Cottone Superbike sa 96 osvojenih poena. Naredna trka vozi se 11. Avgusta na stazi Kart Moto centra “Ada Huja”, a start glavne trke je ovog puta po danu, od 18:00. TST

TopSpeed 127


sport

PRVI PUT Naš vozač Na čuveNom Festivalu brziNe

Već dve i po decenije u Engleskoj se održava poznati Goodwood Festival of Speed, a ove godine Srbija je po prvi put imala svog predstavnika... Miloš Pavlović, kao fabrički vozač ekipe Lamborgini, nastupio je sa modelom „aventador S kupe“

P

rvi put, Goodwood Festival of Speed održan juna 1993. godine. Tada je Lord Marč, danas Vojvoda od Ričmonda, postavio temelje i pravila skupa automobilskih entuzijasta na svom imanju. Označio je stazu sa blagim usponom na kojoj se održava defile, ali i brzinske vožnje automobila koji su izloženi. Uobičajeno, program traje četiri dana i posetioci mogu da uživaju u izloženim eksponatima koji su podeljeni po epohama, od samih početaka automobilske industrije, pa sve do koncept-vozila budućnosti. Mnogim proizvođačima, pogotovo ekskluzivnih automobila značajno je da njihovi modeli budu prisutni na ovoj izložbi, a još bolji utisak ostaje ukoliko se i pojave na čuvenoj brdskoj trci. Istovremeno, postoji i posebna staza namenjena prezentaciji reli automobila. U sve to smo se uverili pre nekoliko godina kada smo posetili ovu prestižnu manifestaciju koja ni nas nije ostavila ravnodušnim. Svaki skup na Goodwoodu je tematski obeležen, a ovaj je bio posvećen obeležavanju 25 godina postojanja Festivala. I za ljubitelje automobila u Srbiji ovo je bio posebno interesantan događaj, budući da je naša zemlja prvi put imala i svog predstavnika. Naš proslavljeni automobilista Miloš Pavlović je, zapravo, prvi vozač sa ovih prostora koji se zvanično pojavio na ovoj automobilskoj manifestaciji.

128 TopSpeed

Tokom četvorodnevnog programa Goodwood Festival of Speed, Pavlović, koji je inače fabrički vozač kompanije Lamborgini, bio je deo ekipe čiji je zadatak bio promovisanje automobila renomiranog italijanskog proizvođača. Pred stotinama hiljada posetilaca frabrika iz Sant’Agate Bolonjeze predstavila je aktulene modele iz svoje ponude, a naš as, kao jedan od ambasadora ove marke, bio je zadužen za „lamborgini aventador S kupe“. Generalno, on je nastup u Goodwoodu kompanije


MILOŠ PAVLOVIĆ

Goodwood Festival oF speed nisam očekivao da ću naići na nešto što će me ovako zadiviti jer ovaj festival je nešto jedinstveno i ni jedan ljubitelj automobila ne bi trebalo da propusti da ga poseti, bar jednom u životu…

čiji je deo, okarakterisao sledećim rečima: „Ovo je jedan veliki događaj koji nijedan proizvođač automobila ne želi da propusti. Ovde se automobili ne prodaju, sve se organizuje za spektakl, za publiku i promociju u javnosti. Shodno tome, naš cilj nije bio takmičarskog karaktera već da Lamborgini prikaže sve svoje prestižne aktuelne modele.” A tu su pored automobila koji je vozio naš as bili i novi super SUV „urus“, „hurakan performante kupe“, „hurakan performante spajder“, „aventador S roudster“ i „sentenario“. Pored navedenih, bio je izložen i trkački automobil „hurakan GT3”, koji je naša publika već imala priliku da vidi ovogodišnjem Salonu automobila u Beogradu. Miloš kaže da je publika izuzetno burno reagovala na model „urus“: „Od samog početka, on je privukao veliku pažnju. Ovo je prvi super SUV koji je oborio granice mogućeg u ovoj kategoriji vozila. S obzirom na to, mislim da je bio definitivno najslikaniji automobil u svojoj kategoriji.” Ništa manje pažnje nije privukao ni „aventador S kupe“ koji je Beograđanin vozio. Jer to

TopSpeed 129


sport

KaKo se odupreti pritisKu?

traženje harmonije Toto Volf, nekada i sam vozač, a sada šef ekipe Mercedes AMG F1, u ekskluzivnom razgovoru otkriva manje poznate detalje odnosa u šampionskom timu

T

orger Kristian „Toto“ Volf je rođen 12. januara 1972. u Beču, u relativno skromnoj porodici od oca rumunskog i majke poljskog porekla. Za automobilski sport se zainteresovao kada je imao 17 godina, prateći trke svog prijatelja na stazi Nirburgring. Tada je odlučio da i sam postane profesionalni vozač, ali je karijeru započeo tek 1992. u Šampionatu Autrije Formule Ford. Dve godine kasnije na poznatoj trci izdržljivosti, 24h Nirburgringa pobeđuje u klasi, mada je ubrzo shvatio da je njegova budućnost u automobilskom sportu da bude u menadžmentu timova... Nastavio je studije ekonomije na Univerzitetu u Beču i poslovnu karijeru, razvijajući svoj talenat za investicije. Godine 1998. osnovao je kompaniju Marčfiftin, a potom 2004. i finansijsku grupaciju Marčsikstin. Investirao je u kompaniju HWA, čiji je suvlasnik Hans Verner Aufreht, inače njegov rođak, već radio sa automobilskim gigantom kakav je Mercedes-Benc kroz svoju, još poznatiju, firmu AMG. Tako je Volf praktično ušao u DTM program kompanije iz Štutgarta, ali i u F3 i GT takmičenja. Kroz saradnju sa dvostrukim svetskim F1 šampionom Mikom Hakinennom osnovao je firmu koja je upravljala karijerama mnogih vozača, a on je postao i menadžer takmičaraima kao što su

132 TopSpeed

Bruno Spengler, Alaksander Prema i Valteri Botas. Inače, oženjen je Škotlanđankom Suzi Stodart, koja je nekada i sama nastupala u DTM-u, a do nedavno i bila F1 test vozač Viliajamsa. Zajedno imaju sina, a Volf, koji pored nemačkog jezika govori engleski, francuski, italijanski, španski i poljski, ima i sina i ćerku iz prvog braka. Još u novembru 2009. Toto Volf je ušao u F1, tako što je investirao u ekipu Vilijams. Do jula 2012. on je bio izvršni direktor tima, da bi godinu dana kasnije prešao na istu poziciju u ekipi Mercedes AMG F1. U januaru 2013. imao je čak 30 % akcija ovog tima. Korak po korak, on je preuzeo odgovornost za kompletan sportski program Mercedes-Benca, uključujući F1 i DTM, kao i GT i F3 takmičenja, gde se nemački proizvođač, takođe, pojavio sa svojim pogonskim jedinicama. Austrijanac je do sada sa ekipom Mercedesa u F1 osvojio osam šampionskih titula u konkurenciji vozača i konstruktora...

Kao vozač, treba da imate određene TopSpeed: F1 se može smatrati sportom kojim upravljaju Ausveštine, ali i sposobnost da se trijanci, jer pored Vas, tu su Niki Lauda, Ditrih Matešic, Helmut oduprete pritisku Marko, Franc Tost, Gerhard Berger... Kako to objašnjavate? Wolff: To je interesantno pitanje... Znate, Austrija je veoma mala zemlja, ali ima bogatu istoriju vladavine i upravljanja. Na


toto wolff

INTERVJU

AustrijA je veomA mAlA zemljA, Ali imA bogAtu istoriju vlAdAvine i uprAvljAnjA neki način mi smo time inspirisani... A sve je počelo sa uspesima Johana Rinta, pa su onda došli Helmut Marko i Niki Lauda, Gerhard Berger, Aleks Vurc, Kristijan Klien i drugi vozači. I možda nismo svi bili podjednako uspešni, pa i talentovani da obezbedimo odgovarajuće finansiranje svojih vozačkih karijera, pa smo izabrali nešto drugačiji način da budemo u F1. Od mnogo vozača proizašlo je mnogo ljudi u menadžmentu ovog takmičenja. Ditrih Matešic, vlasnik Red Bula, je svakako najuspešniji od svih nas. Stoga mislim da je veoma bitno da pronađete inspiraciju i nešto što će vas motivisati da se prilagodite, te tako nastavite da radite ono šta volite. TopSpeed: I Vi ste počeli kao vozač još 1992. godine, a od 2009. ste u F1 i danas upravljate velikim, šamponskim, timom. U kojoj ulozi se prijatnije osećate? Wolff: Kao vozač, treba da imate određene veštine, ali i sposobnost da se oduprete pritisku, koji je ponekad ogroman. U toku moje vozačke karijere shvatio sam da ne mogu dobro da se izborim sa psihološkim pritiskom dok sam u trkačkom automobilu. Tu treba stalno da ste na najvišem nivou i ne možete sebi da dopustite da imate loš dan ili da vam se nešto ne radi. U ovom poslu imate više manevarskog prostora. Zato meni lično ovaj posao vođenja tima mnogo više odgovara. TopSpeed: Da li je pritisak u timu Mercedes sada manji, kada imate produžen ugovor sa Botasom i praktično već postignut dogovor sa Hamiltonom? Wolff: Dobro je što već sada, na polovini sezone, imamo produžene ugovore sa našim vozačima, jer smo time otklonili

jedan deo pritiska. Međutim, mi smo već nekoliko meseci pre toga znali da želimo da nastavimo dalje sa Nikom... O Bože! Izvinte, sa Valterijem i Lujsom... Greška, jer dugo godina smo imali tu situaciju i nije bilo lako. U početku Niko i Lujs su se dobro slagali i sve je bilo u redu. Taj odnos je imao svoju predistoriju, jer odlično se poznaju još iz detinjstva i sa početaka svojih karijera. Ipak, stalno sam osećao da tu postoji nešto što nije u redu i zbog čega nema harmonije u timu. A kada su počeli da se takmiče jedan protiv drugog, tj. da se bore za šampionsku titulu, njihov odnos bilo je prosto teško kontrolisati...

Želja mi je samo da kompanija raste i postaje sve vrednija, te donosi sve više novca svim partnerima

TopSpeed: Kakva je bila situacija u timu nakon onog njihovog prvog sudara u Belgiji 2014. godine? Wolff: Trebalo je uspostaviti red u timu i to je bio prvi put da je Niko kažnjen. Priznajem, situacija je bila veoma teška, jer smo se u to vreme borili za šampionsku titulu u konkurenciji konstruktora. Taj sudar me je zabrinulo, budući da smo uz još jedan takav sličan incident mogli da izgubimo titulu i upropastimo naporan rad čitavog tima. Danas, sa ovim iskustvom koje imam verovatno bih postupio malo drugačije i još jasnije bi im stavio do znanja da ekipa ne može da prihvati takvo ponašanje dvojice svojih vozača koji u međusobnoj borbi prave štetu celom timu. TopSpeed: Da li je bilo nekih finansijskih kazni ili je sve ostalo na rečima? Wolff: Ne... Kazni nije bilo, izgovorene su samo ’teške’ reči, ali je naplaćena popravka bolida. Znate, za vozača to nije neka značajna svota imajući u vidu kompletna primanja, kao i to da

TopSpeed 133


sport

146 TopSpeed


TopSpeed 191  
TopSpeed 191  
Advertisement