Page 1

MĂ J 2013

ELEKTRO NAJPREDĂ VANEJĹ IE TV Full HD LED TV

Full HD

USB REC

Full HD

Full HD LED TV

SLE 39F09M4

32HL933G

tVIMPQSJFÇ?LBDN FOFSHFUJDLĂˆUSJFEB" 'VMM)%Y LPOUSBTU WTUBWBOâ)%%7#5UVOFS .1&( [Ăˆ[OBN%7#5WZTJFMBOJBOB64# UJNFTIJGU QSFISĂˆWBOJF[64# %JW9 9WJ% .1 8." +1&( &1( 595 Y )%.* 4$"35 7(" "7WTUVQ 1$"VEJPWTUVQ 64#

tVIMPQSJFÇ?LBDN FOFSHFUJDLĂˆUSJFEB" 'VMM)%Y )[ LPOUSBTU %7#5$ .1&( 64#QSFISĂˆWBOJF WJEFP GPUP IVECB &1( Y)%.* 4$"35 64# 1$WTUVQ $* TMPU

Novinka

JARNÉ UPRATOVANIE V ZĂ HRADE ElektrickĂĄ kosaÄ?ka FZR 2001-E rotaÄ?nĂĄ kosaÄ?ka, prĂ­kon 1 000 W ĹĄĂ­rka kosenia 320 mm 3 pozĂ­cie na nastavenie výťky 25/40/55 mm vyvĂĄĹženĂĄ rukoväż na prenos stroja Äžahko zostaviteÄžnĂ˝ zbernĂ˝ box s objemom 35 l

â‚Ź 49,90 KombinovanĂ˝ sporĂĄk

ElektrickĂ˝ zĂĄhradnĂ˝ drviÄ?Ä? FZD 2001-E prĂ­kon 2 400 W, funkcia samovĹĽahovania max. priemer konĂĄrov 40 mm 2 rotujĂşce noĹže ĹĄirokĂ˝ otvor zĂĄsobnĂ­ka

FZN 4001-A Li-Ion batĂŠria Ä?as chodu cca 30 min. 2 liĹĄty, liĹĄta na krĂ­ky 110 mm liĹĄta na trĂĄvu 80 mm otoÄ?nĂĄ rukoväż bezpeÄ?nostnĂ˝ spĂ­naÄ?

â‚Ź 24,90

â‚Ź 99,90 Trieda A

AkumulĂĄtorovĂŠ noĹžnice na trĂĄvu a krĂ­ky

Trieda A+/A

GEP 5003 Eco

Zhora plnenĂĄ prĂĄÄ?ka

tUSJFEB" QMWBSOĂˆEPTLBLMBTJDLĂˆSĂžSBM GVOLDJFSĂžSZ HSJM CF[QFÇ?OPTUOĂ?QPJTULZIPSĂˆLPW [BQBÇĽPWBOJFWHPNCĂ“LV SP[NFSZ WĂ?I YYDN

tUSJFEB" " OĂˆQMÇŞLH TQPUSFCBWPEZM PEMPäFOâĂ?UBSU 'V[[Z-PHJD IMVÇ?OPTǸE# SP[NFSZ WĂ?I YYDN

1 000 ot./min.

ZWQ 35104

Zoznam autorizovaných predajných a výmenných miest Sodastream nåjdete na: www.sodastream.sk

ORIGINĂ L JE LEN JEDEN! VymeĹˆte si originĂĄlnu prĂĄzdnu bombiÄ?ku za plnĂş a zĂ­skate darÄ?ek. TĂĄto akcia platĂ­ len u partnerov uvedenĂ˝ch v tomto letĂĄku.

0 5 , 7 â‚Ź

IlustraÄ?nĂŠ foto

Pri kaĹždej vĂ˝mene originĂĄlnej bombiÄ?ky Sodastream dostanete teraz vzorku sirupu na 1 l nĂĄpoja zadarmo.


SAMSUNG 129,1.< Exkluzívne len v sieti PLA PLANEO Elektro

%')YVHWHV79]ÉVNDWH=$'$502 02&b

40” 46” 55”

899 €

=DœLWHGRNRQDOÖ]YXN

1139 €

SOUNDBAR

len za 99 €

6$0681*+:) 6$0681*+:)

sFK]YXN:6 sFK]YXN:6XEZRRIHU QDWÉYQ\FKDSOLN½FLÉ6RXQG6KDUH QDWÉYQ\FKDSOLN½FLÉ6 %OXHWRRWK86%

1599 €

9VHWHVXYHGHQÙP 9VHWHVXYHGHQÙPL79D%' ]ÉVNDWHOHQ]Db

239 € 3D LED SMART FULL HD TV + BD-F5500 ZADARMO SAMSUNG UE40F6670

s'/('6PDUW79)XOO+'HQWULHGD$+]&05'XDO&RUHSURFHVRU0LFURGLPPLQJ +] &05 'XDO &RUH SURFHVRU 0LFUR GLPPLQJ ]½NODGQÅRYO½GDQLHKODVRPYVWDYDQ½:LIL$OO6KDUH'9%77&6[+'0,[6&$57[86% 86%0RYLHNRPSRQHQWQÙNRPSR]LWQÙYVWXS['RNXOLDUHGRW\NRYÙRYO½GDé

'DUæHN v hodnote

79 €

+ 2x

3D okuliare

32”

579 €

40”

759 €

46”

979 €

50”

1159 €

Uvádzacia cena 40”

3D LED FULL HD TV 6$0681*8()

739 €

LED SMART FULL HD TV + SKYPE KAMERA ZDARMA SAMSUNG UE40F6200

s'/('79)XOO+'HQWULHGD$+]&05'9%7&[+'0,[6&$57NRPSRQHQWQÙ 0, 6&$57 N NRPSR]LWQÙYVWXS[86%86%0RYLH['RNXOLDUHWODéLGORYÙRYO½GDé

s'/('6PDUW79)XOO+'HQWULHGD$+]&056PDUW+XE'XDO&RUHSURFHVRUYVWDYDQ½:LIL $OO6KDUH'9%7&[+'0,[6&$57NRPSRQHQWQÙNRPSR]LWQÙYVWXS[86%86%0RYLHWODéLGORYÙRYO½GDé

Luxusný design

32”

449 €

LED SMART HD TV

6$0681*8()6$0681*8()

s'/('6PDUW79+'HQWULHGD$+]&05YVWDYDQ½:LIL$OO6KDUH'9%7&WXQHU [+'0,[6&$57NRPSRQHQWQÙNRPSR]LWQÙYVWXS[86%86%0RYLHWODéLGORYÙRYO½GDé

32”

449 €

Pre milovníkov PLAZIEM

PLAZMA HD TV

6$0681*36)

s'3/$=0$79+'HQWULHGD%+]6XEILHOGPRWLRQ'9%7&WXQHU[+'0, [6&$57NRPSRQHQWQÙNRPSR]LWQÙYVWXS[86%86%0RYLHWODéLGORYÙRYO½GDé

43”

479 €

PLAZMA TV

6$0681*36)

s'3/$=0$79)XOO+'HQWULHGD%+]6XEILHOGPRWLRQ'9%7&[+'0, [6&$57NRPSRQHQWQÙNRPSR]LWQÙYVWXS[86%86%0RYLHWODéLGORYÙRYO½GDé

51” 64”

759 €

1799 €


pre rok

2013 129,1.$

1DMOHSxLDFHQD 32” 32

32”

/('+'79

369 €

339 € 3

6$0681*8()

s'/('79+'HQWULHGD$+]&05'9%7&WXQHU [+'0,[6&$57NRPSRQHQWQÙNRPSR]LWQÙYVWXS[86% 86%0RYLHWODéLGORYÙRYO½GDé

³œDVQÖFKFP]DYÖERUQÓFHQX ³ œDVQÖFK FP]DYÖERUQÓFHQX 32” 39” 42”

399 € 559 € 579 €

46”

799 €

50”

999 €

32”

499 €

39”

639 €

42”

679 €

/('60$57)8//+'79

/(')8//+'79

SAMSUNG UE39F5500

SAMSUNG UE39F5000

s'/('6PDUW79)XOO+'HQWULHGD$+]&05YVWDYDQ½ :LIL$OO6KDUH'9%7&WXQHU[+'0,[6&$57NRPSRQHQWQÙ NRPSR]LWQÙYVWXS[86%86%0RYLHWODéLGORYÙRYO½GDé

s'/('79)XOO+'HQWULHGD$+]&05'9%7&WXQHU[+'0,[6&$57 NRPSRQHQWQÙNRPSR]LWQÙYVWXS[86%86%0RYLHWODéLGORYÙRYO½GDé

1DMOHSxLDFHQD

79 €

'$5å(.[%'),/06(7

159 €

'%/8-5$<35(+5š9$å š å

'60$57%/8-5$<35(+5š9$å=$'$502%'),/0<

s3UHKU½YDQLHY'QDWÉYQHDSOLN½FLHSRGSRURYDQÅPÅGL½%''9''9'5'9'5:&''$ &'5&'5:$OO6KDUH3OD\SUÉSUDYDSUH:L)LHWKHUQHWRYÅUR]KUDQLH/$1[86%[+'0,YÙVWXS

s3UHKU½YDQLHY'6PDUW+XEZHERYÙSUHKOLDGDéSRGSRURYDQÅPÅGL½%''9''9'5 5 '9'5:&''$&'5&'5:$OO6KDUH3OD\$OO6KDUH&DVWLQWHJURYDQ½:L)L[86%[+'0,YÙVWXS

6$0681*%')

6$0681*%')

+7)60$57 '20š&(.,12

379 €

6$0681*+7)

s'GRP½FHNLQRV%OXUD\ SUHKU½YDéRPFK]YXN: VWėSRYÅUHSURGXNWRU\QDWÉYQ\FK DSOLN½FLÉSRGSRURYDQÅPÅGL½%' '9''9'5'9'5:&''$&'5 &'5:$OO6KDUH+'0,YVWXSDXGLR YVWXSRSWLFNÙYVWXS

'$5å(.[%'),/06(7 '

439 € ''20š&(.,126%/8-5$<35(+5š9$å20=$'$502%'),/0< 6$0681*+7)

s'GRP½FHNLQRV%OXUD\SUHKU½YDéRPFK]YXN:6PDUW+XEZHERYÙSUHKOLDGDéLQWHJURYDQÅ :L)LSRGSRURYDQÅPÅGLD%''9''9'5'9'5:&''$&'5&'5:$OO6KDUH3OD\%OXHWRRWK[+'0,YVWXS [DXGLRYVWXS[RSWLFNÙYVWXS

1RYÂSUÆVOXxHQVWYR

19 €

9,'(2.$0(5$35(6.<3(+2925< 6$0681*9*67&

sYLGHRNDPHUDSUH6N\SHKRYRU\

%(='5­729š./š9(61,&$ 6$0681*9*.%'

89 €

sEH]GUÐWRY½NO½YHVQLFDNRPSDWLELOQ½NX/('79)DY\xxLH 79 ) D Y\xxLH (6DY\xxLH3'379)DY\xxLH3'3(DY\xxLH

79 €

'YRMEDOHQLH '$.7¦91(2.8/,$5( ¦ 6$0681*66**%

sEDWÅULRYÅ'DNWÉYQHRNXOLDUHNRPSDWLELOQÅ NXYxHWNÙP'PRGHORPVÅULÉ'(D)

35 €


ELEKTRO PLANEO – MÁJ 2013 IPS LE LED D

USB

SMART SMA RT VIE VIERA RA

LED TV

LED Full HD TV

LED Full HD TV

tUSJFEB" VIMPQSJFǏLBDN *14-&% QBOFM Y %7#5$ 64#.FEJB 1MBZFS PCSÈ[LZ WJEFÈ IVECB Y)%.* 4DBSU :1C1S $*TMPU 64#

tUSJFEB" VIMPQSJFǏLBDN 'VMM)% Y )[ [WVL7"VEJP &1( 64# PCSÈ[LZ WJEFÈ IVECB Y)%.* $*TMPU

tUSJFEB" VIMPQSJFǏLBDN *14-&%'VMM)% QBOFMY )[ %7#5$ .1&( 7"VEJP4VSSPVOE IMBTPWâTQSJFWPEDB 8J'J 7*&3"3FNPUF 4NBSUQIPOF"QQ XFCPWâ QSFIMJBEBǏ 4LZQF 64# PCSÈ[LZWJEFÈ IVECB %-/" -"/ Y)%.* $*TMPU

TX L32B6E

TX L39EM6E

TX L39E6EK

cm 98

cm 82

Novinka

€ 359,-

€ 549,-

€ 579,-

IPS LED

TX L32X5E

TX P42X60E

tUSJFEB" VIMPQSJFǏLBDN *14-&% 'VMM)%Y )[ Q LPOWFS[JB [%EP% %7#5$ 4NBSUGVOLDJF XFC QSFIMJBEBǏ TPDJÈMOFTJFUF 4LZQF %-/" 8JSFMFTTBEBQUÏS Y)%.* Y64# 4%TMPU -"/ $*TMPU Y%PLVMJBSF

tUSJFEB# VIMPQSJFǏLBDN )%3FBEZ ̓)[ %7#5$ 64#QSFISÈWBOJF PCSÈ[LZ WJEFÈIVECB 7"VEJP4VSSPVOE &LP TFO[PS Y)%.* 64# $*TMPU 4DBSU :1C1S

m 7c 10

Novinka TX L42E6EK DN FOUSJFEB"

û649,-

€ 849,-

€ 439,-

TX P50X60E T DN FOUSJFEB# 

û599,û

USB

14,1 Mpx

3D plazmový TV

Mikrosystém s CD/MP3

Dig. fotoaparát

tUSJFEB# VIMPQSJFǏLBDN )%3FBEZY )[ LPOUSBTU %7#5$ .1&( LPOWFS[JB PCSB[V[%OB% 8J'J3FBEZ %-/" 4NBSU57GVOLDJF 64#B4%QSFISÈWBOJF WJEFP GPUP IVECB Y)%.* 4$"35 Y64# -"/ 4%4%)$4%9$TMPU $*TMPU

tDFMLPWâWâLPO8 QSFISÈWB$% QPEQPSVKF.1 64#WTUVQ "69WTUVQ 3%4UVOFS ÝJSPLPQÈTNPWÏ CBTTSFøFYPWÏSFQSPEVLUPSZ ǏBTPWBǏ BVUPNBUJDLÏ WZQOVUJF WâTUVQOBTMÞDIBEMÈ

tNNÝJSPLPVIMâPCKFLUÓW-&*$" TWFUFMOPTǸ G G $.04TOÓNBǏ i YPQUYEJH[PPN PQUTUBCJMJ[ÈDJBPCSB[V DNEPUZLPWâEJTQMFK 'VMM)% WJEFP (14 %GPUPHSBöF EFUFLDJBUWÈSÓ QBOPSÈNB *40 -J*POBLV 4%4%)$4%9$TMPU 64# NJOJ )%.* "7WâTUVQ

€ 99,90

€ 249,-

SC PM200EP-S

DMC TZ30EP-K, S, T, W

m 7c 10

€ 299,-

€ 499,Smart TV

TX P50XT50E DN FOUSJFEB#

û749,-

TURN OFF STANDARD TURN ON AMBILIGHT

Smart TV

LED Full HD TV

LED Full HD TV

Smart LED TV

tUSJFEB" VIMPQSJFǏLBDN 'VMM)%Y )[ LPOUSBTU %7#5$ .1&( %JHJUBM$SZTUBM$MFBS 8J'J3FBEZ %-/" Y)%.* Y64# WJEFP IVECB GPUPHSBöF :1C1S 4DBSU 7(" EJHJUÈMOZ [WVLPWâWâTUVQ LPBYJÈMOZ "7WTUVQ $*

tUSJFEB" VIMPQSJFǏLBDN 'VMM)%Y %JHJUBM$SZTUBM$MFBS )[ %7#5$ .1&( 8J'J %-/" 4NBSU57GVOLDJF OBISÈWBOJF57WZTJFMBOJBOB64# 64#QSFISÈWBOJF WJEFP GPUP IVECB Y )%.* 4$"35 Y64# :1C1S -"/ $* TMPU

tUSJFEB" VIMPQSJFǏLBDN 'VMM)% )[ %7#5$ .1&( 1JYFM1MVT)% 8J'J3FBEZ %-/" 4NBSU57 /FU57 XFCPWâQSFIMJBEBǏ 4JNQMZ4IBSF OBISÈWBOJF57WZTJFMBOJBOB64# 64#QSFISÈWBOJF WJEFP GPUP IVECB Y)%.* 4$"35 Y64# -"/ $* TMPU

32PFL3807H

32PFL4258H

cm 81

cm 81

39PFL3807H DN FOUSJFEB"

û439,-

AMBILIGHT OFF

AMBILIGHT ON

42PFL4007H/12

Novinka

€ 499,-

m 7c 10

7âIPEZ"NCJMJHIU */5&/;¶7/&+À¶%*7«$,:;«Ç*50, ;7­ƎÀ6+&7&ƥ,04Ƹ0#3";07,: 13*/«À"3&-"9«$*613&7"À&0Ǝ* /¶;,"41053&#"&/&3(*& ;7:À6+&ÁƎ*/0,Ƒ"-À¶$)'6/,$*¶ 5&-&7¶;03" ".#*-*()5;7:À6+&7«À;«Ç*50, ;04-&%07"/*"5&-&7¶;*&

Séria 5008 %-&%4NBSU57 'VMM)% "NCJMJHIUTUSBOOâ )[1.3 .JDSP%JNNJOH 1JYFM1MVT)% 8J'J 4LZQFSFBEZ 15" WPMJUFǥOÏ %-/" .JSBDBTU %7#5$4 )CC57 1BTÓWOF% YPLVMJBSF .Z3FNPUFBQQ "OESPJEJ04 4NBSU4UFSFP %X00Y 8

€ 499,-

† DN USJFEB"

€ 599,-û [ǥBWBû † DN USJFEB"

€ 799,-û [ǥBWBû † DN USJFEB"

€ 999,-û [ǥBWBû 

4 GB

Ambilight ZADARMO

cm 82

€ 329,-

Plazmový TV

Smart VIERA

TX L47ET50E

3D Smart TV

TX P42XT50E

tUSJFEB" VIMPQSJFǏLBDN *14-&%-$%QBOFM )% 3FBEZY )[ %7#5$ .1&( UVOFS 64#4%QSFISÈWBOJF WJEFP IVECB GPUPHSBöF &1( Y)%.* 4$"35 :1C1S 41%*' $*TMPU

60 600 60 00 0 Hz Hz

m 9c 11

Novinka

LED TV

3D LED Full HD TV

cm 98

Novinka

USB

100 Hz

3D D

USB

MP3 prehrávač

Rádiobudík

Rádiomagnetofón s CD

Rádiomagnetofón s CD

DVD prehrávač

tQSFISÈWB.1 8"7 8." '.UVOFS TOBISÈWBOÓN [È[OBNOÓL FLWBMJ[ÏS -$% EJTQMFK QPEQPSB*% TLMBECB JOUFSQSFU BMCVN 64#SP[ISBOJF

tIPEJOPWâDZLMVT CVEFOJFSÈEJPN ǏBTPWBǏ EJHJUÈMOFIPEJOZ EJHJUÈMOZUVOFS

tQSFISÈWB.1$% $%B$%338 -$% EJTQMFK '.UVOFS LB[FUPWâNBHOFUPGØO [WVL%ZOBNJD#BTT#PPTU WâLPOY8 3.4 64# "VEJPJO NN

tQSFISÈWB.1$% $%B$%338 -$% EJTQMFK '.UVOFS LB[FUPWâNBHOFUPGØO [WVL%ZOBNJD#BTT#PPTU WâLPO83.4 64#%JSFDUQSFQSFISÈWBOJFIVECZ.1 8." "VEJPJO NN EJBǥLPWâPWMÈEBǏ

tQSFISÈWB$% %7% ,PEBL1JDUVSF%JTD 47$% 7$% QPEQPSVKF%JW96MUSB .1&( "7* %JW9 .1 .1&( .1( .1 8." +1&( ǏFMOÏ64#QSJQPKFOJF BOBMØHPWâBVEJPWâTUVQǥBWâQSBWâ WâTUVQ LPNQP[JUOÏIPWJEFB EJHJUÈMOZLPBYJÈMOZ WâTUVQ )%.*WâTUVQ

SA4MIN04RF

AJ3551

AZ127

Novinka

Novinka

€ 29,99

€ 34,99 MP3/USB

Novinka

€ 49,99 USB

€ 99,99 USB

Autorádio s CD

Mikrosystém s CD/MP3

Rádio s CD/MP3

tQSFISÈWB$% QPEQPSVKF.1 8." WâLPO Y8 EJHJUÈMOZUVOFST3%4 64#WTUVQ "69 [PTJMǪPWBǏ.04'&5 QÈTNPWâ FLWBMJ[ÏS *%5BH MJOLPWÏWâTUVQZ

tWâLPOY8 QSFISÈWB$% .1 8." QPEQPSB*%UBH .18." ǏFMOâ64# B"6%*0WTUVQ IPEJOZ ǏBTPWBǏ [WâSB[OFOJF CBTPW)ZQFS#BTT EJBǥLPWâPWMÈEBǏ

tQSFISÈWB$%.1$% QSFISÈWB [P[BSJBEFOJB64# EJHJUÈMOZ'.".UVOFS "69WTUVQ WâTUVQOBTMÞDIBEMÈ OBQÈKBOJF [PTJFUFBK[CBUÏSJÓ

KD R441, KD R442, KD R443

€ 89,90

€ 79,90

UX G210

ZS PS30CPB

DARČEK: 8 GB USB KĽÚČ

€ 99,90

AZ787

€ 79,90

DVP2880

Novinka

€ 42,99 Direct LED Motionflow XR 100Hz

Full HD LED TV

KDL 40R473ABAEP

tUSJFEB" VIMPQSJFǏLBDN %7#5$UVOFS .PUJPOøPX 93)[ &EHF-&% Y64# QSFIÈWBOJFPCSÈ[LPW IVECZ BöMNPWWSÈUBOF.1&(B ) .)-LÈCMPWÏ[SLBEMFOJF TNBSUGØOVBMFCPUBCMFUV Y 1$.$*" Y)%.* 64# BVEJP WTUVQ LPNQPOFOUOâWJEFP WTUVQ SFQSPEVLUPSZ#BTT 3FøFYY8 YBVEJPBY TMÞDIBEMPWâWâTUVQ

Novinka

€ 559,-

€ 29,90

1$.838-7(7(5$=3/$Ő7(1(6.Ñ59<æ,7(3218.89ë+2'1ë&+Ô9(529


JEDNODUCHO OVLÁDAJTE SVOJU ZÁBAVU! Smart TV Darček: 3D kamera ZADARMO

127 cm/549 € 119 cm/999 €

140 cm/1 599 € 120 cm/1 199 €

55LA691S Cinema 3D LED TV

ţUSJFEB" 'VMM)%Y EWPKKBESPW¼QSPDFTPS. LPOWFS[JB[%OB% 4."3557 JOUFSOFUPW¼ QSFIMJBEBÌ QS¨NJPW¨BQMJL DJF "QQTUPSF .$* OBIS WBOJF%7#5 $ 4 WZTJFMBOJBOBFYUFSO¼)%% %-/" 8*'* 8J%J Y64# Y)%.* $*4MPU 4DBSU -"/ Y$JOFNB%PLVMJBSF JOUVJU¬WOZEJBýLPW¼PWM EBÌ

47LM669 Cinema 3D LED TV ţUSJFEB" 'VMM)%Y )[ %%FQUI $POUSPM .JDSP%JNNJOH *OGJOJUF4VSSPVOE $MFBS 7PJDF 8J'J %-/" %7#5$4 OBIS WBOJFOB FYUFSO¼)%% 64#QSFIS WBOJF Y)%.* 4$"35 :1C1S Y64# 1$WTUVQ Y%PLVMJBSF

107 cm/499 €

127 cm/669 €

50PN6500 Full HD plazmový TV

42PN450B Plazmový TV

ţUSJFEB# 'VMM)%Y )[ %7#5$ UVOFS LPOUSBTU PEP[WB NT PCSB[PW¼QSPDFTPS%9%FOHJOF QPEQPSBQ 4NBSUFOFSHZTBWJOH 1JDUVSF8J[BSE** 64# .1 +1&( )%%JW9 Y)%.* $*4MPU 4DBSU

ţUSJFEB# Y )[ %7#5$UVOFS LPOUSBTU PEP[WB NT PCSB[PW¼ QSPDFTPS%9%FOHJOF QPEQPSBQ 4NBSU FOFSHZTBWJOH 1JDUVSF8J[BSE** 64# .1 +1&( )%%JW9 Y)%.* $*4MPU 4DBSU

Smart TV Darček: 3D kamera ZADARMO

140 cm/1 399 €

999 € 119 cm/869 €

120 cm/979 €

105 cm/669 €

55LA640S Cinema 3D LED TV ţUSJFEB" 'VMM)%Y EWPKKBESPW¼QSPDFTPS. LPOWFS[JB[%OB% 4."3557 JOUFSOFUPW¼ QSFIMJBEBÌ QS¨NJPW¨BQMJL DJF "QQTUPSF .$* OBIS WBOJF%7#5 $ 4 WZTJFMBOJBOBFYUFSO¼)%% %-/" 8*'* 8J%J Y64# Y)%.* $*4MPU 4DBSU -"/ Y$JOFNB%PLVMJBSF JOUVJU¬WOZEJBýLPW¼PWM EBÌ

LED TV

LED Full HD TV

tUSJFEB" VIMPQSJFǏLBDN )%3FBEZ Y LPOUSBTU %7#5 .1&( 173 5JNF4IJGU 64#QSFISÈWBOJF WJEFP IVECB GPUPHSBöF &1( ǏBTPWBǏ )%.* 4$"35 64# 1$WTUVQ

tUSJFEB" VIMPQSJFǏLBDN 'VMM)% Y %7#5 .1&( UVOFS 173 5JNF4IJGU 64#QSFISÈWBOJF WJEFP IVECB GPUPHSBöF &1( ǏBTPWBǏ EFUTLÈQPJTULB )%.* 4$"35 64# 1$WTUVQ EJ[BKO4JMWFS

SLE 1951M4

47LM640S Cinema 3D LED TV

32LN540B Direct LED TV

ţUSJFEB" 'VMM)%Y &%(&-&% %9% &OHJOF )[ %7#5$4 8J'J 64#QSFIS WBOJF OBIS WBOJFOBFYUFSO¼)%% Y)%.* %-/" -"/ Y64# $* Y%PLVMJBSF

ţUSJFEB# Y .$*)[ JOUFHSPWBO¼ %7#5$UVOFS 4NBSUFOFSHZ 1JDUVSF8J[BSE** 7JSUVBM4VSSPVOE &1( 64# $*4MPU Y)%.* WTUVQ 4DBSU

Full HD

Titanium

USB REC

SLE 22F51M4 SILVER

cm 47

82 cm/349 €

65 cm/329 €

26LN460R LED TV ţUSJFEB" )%SP[M¬ĠFOJF (#%VBM$PSF$16  (#%%3 OBIS WBOJF%7#5 $ 4 WZTJFMBOJB OBFYUFSO¼)%% )ZCSJE57 JOUFSOFUPW¼QSFIMJBEBÌ

BQMJL DJF 4LZQF %-/" 8J'JSFBEZ 8J%J Y)%.* Y64#

Napájanie sieť/aku.

CD/MP3/USB

Rádio s CD

Prenosný rádioprijímač

Fixný držiak

tQSFISÈWB$% QPEQPSVKF.1 64#WTUVQ ".'.TUFSFPSÈEJP UFMFTLPQJDLÈBOUÏOB EJTQMFKTNPESâNQPETWJFUFOÓN TUFSFP SFQSPEVLUPSZ QSPHSBNPWBUFǥOÏQSFISÈWBOJF WâTUVQOBTMÞDIBEMÈ MÈ

t'.47,7ÝUWPSQÈTNPWâQSJKÓNBǏ WZTPLÈ DJUMJWPTǸ LWBMJUOâ[WVL '.UFMFTLPQJDLÈ BOUÏOB LPOFLUPSQSFTMÞDIBEMÈ

tESäJBLOB57ii W[EJBMFOPTǸPETUFOZ DN WPEPWÈIB

SPT 227 B, S

SRD 206

Novinka

cm 55

SHO 2020

€ 13,90 Fixný držiak SHO 2021

€ 159,90

€ 129,-

SLE 22F51M4 Titanium DN FOUSJFEB"

û159,90

tESäJBLOB57ii W[EJBMFOPTǸPETUFOZ DN WPEPWÈIB

€ 45,90

€ 13,90

€ 15,90

Tablet

Laserová tlačiareň

Elektrické auto tWFSOâNPEFMBVUB-BNCPSHIJOJ.VSDJFMBHP BVUPKFWIPEOÏQSFEFUJPESPLPW NPäOPTǸPWMÈEBǸBVUPDF[EJBǥLPWÏ PWMÈEBOJF NBYJNÈMOBSâDIMPTǸLNI OPTOPTǸLH QSFEOÏB[BEOÏ-&%TWFUMÈ

500 GB HDD

12,1 Mpx

Kompaktný fotoaparát

Notebook s OS

t YPQU[PPN i DN5'5-$% 'VMM )%WJEFPY PQUJDLÈTUBCJMJ[ÈDJB PCSB[V $.04TOÓNBǏ 1SFNJVN"VUP )%3 "35 *40 TMPUOB4%LBSUZ 64# NJOJ )%.* "7WâTUVQ "7WâTUVQ

t i)%#SJHIU7JFX-&%EJTQMFK Y ti*14EJTQMFK BäEPUZLPWÏPWMÈEBOJF EWPKKBESPWâQSPDFTPS".%& YCPEPW QSPDFTPS ()[%6"- JOUFHSPWBOÈHSBöLB".%3BEFPO)% $03& (16 3".(# (#QBNÊǸ TMPU PQUJDLÈNFDIBOJLB #MVFUPPUI -"/ 8J'J NJDSP4% (# 04"OESPJE+FMMZ#FBO XFCPWÈLBNFSB 4%TMPU 048JOEPXT CJU QSFEOÈLBNFSB .1Y [BEOÈLBNFSB .1Y 8J'J )%.*WâTUVQ 64# -J1PM CBUÏSJB

tNVMUJGVOLǏOÏ[BSJBEFOJFTMBTFSPWPVUMBǏJBSǪPV TLFOFSPNBLPQÓSLPV SâDIMPTǸUMBǏFBä TUSNJO SP[MÓÝFOJFY%1* QMPDIÏ TLFOPWBOJF LPQÓSPWBOJFBä"TUSNJO [NFOÝFOJF[WÊǏÝFOJFBä [ÈTPCOÓL OBMJTUPW SJBELPWâEJTQMFK 64#

€ 119,-

€ 399,-

€ 149,-

€ 119,-

€ 199,90

Slúchadlá

Čelová lampa

Predlžovací prívod

tTMÞDIBEMÈEPVÝÓ EǤäLBLÈCMB N GSFLWFOǏOâ Oâ SP[TBI)[ JNQFEBODJBPINPW W DJUMJWPTǸE#N8 QSJFNFSSFQSPEVLUPSB NN LPOFLUPS NN NN

tǏFMPWÏTWJFUJEMP -&%EJØE NØEZ TWJFUFOJB EPTWJUN TWFUFMOâUPLMN TWJFUFOJB EPTWJUN TWFUFMOâUPLMN OBQÈKBOJFY"""

EX ZR100 WE

D6W36EA CQ58-305sc

4 GB RAM

ELEMENT 8 V2

303438 PLUGZ, 303459 PLUGZ

YENKEE PC Soundbar - YSP 1001BK / RD / SI tÝUâMPWâSFQSPEVLUPS LUPSâNPäOPQPNPDPVTUPKBOǏFLPWKFEOPEVDIP VNJFTUOJǸOBEJTQMFKOPUFCPPLVBMFCPQPTUBWJǸOBTUÙM OBQÈKBOJFDF[64#QPSU WâLPO3.48 Y 8 SP[NFSZYYNN

€ 16,90 € 2,49

SCX-3405

SLL 50

€ 3,99

BEC 7001

SPC 46

t[ÈTVWLB EǤäLBN PSBOäPWâ [PTJMOFOÈJ[PMÈDJB ÈJ[PMÈDJB

€ 19,90

Kompletný zoznam výrobkov nájdete na www.sencor.sk


a k n i v No

ORIGINĂ L

â&#x201A;Ź 11,90

JE LEN JEDEN!

â&#x201A;Ź 4,90

Pure Grey, Pure White JET RED/SLV COLA + 12PP JET TTN/SLV COLA + 12PP JET WHITE COLA + 12PP

NENECHAJTE SA OKLAMAŤ A ŽIADAJTE U PREDAJCOV

tMJNJUPWBOĂ&#x2C6;FEĂ&#x201C;DJB CBMFOJFPCTBIVKF YQSĂ&#x201C;TUSPK YQMBTUPWĂ&#x17E;GÇĽBĂ?V Y$0 CPNCJÇ?LVOBWâSPCVMOĂ&#x2C6;QPKB YW[PSLPWOJDV$PMBTJSVQPWTSĂ&#x2122;[OZNJ QSĂ&#x201C;DIVǸBNJ W[PSLBMOĂ&#x2C6;QPKB

ORIGINĂ LNU A BEZPEÄ&#x152;NĂ&#x161;

tKFEOPEVDIĂ&#x2C6;PCTMVIBBFMFHBOUOâEJ[BKO GÇĽBĂ?BWZSPCFOĂ&#x2C6;[LWBMJUOâDIQMBTUPW CBMFOJFPCTBIVKF QSĂ&#x201C;TUSPK QMBTUPWĂ&#x17E;GÇĽBĂ?V CPNCJÇ?LV$02OBWâSPCVoMOĂ&#x2C6;QPKB

DARÄ&#x152;EK: NEREZOVĂ FÄ˝AĹ A ZA DARMO

DARÄ&#x152;EK: DESIATOVĂ? SET PRE DETI ZADARMO

BOMBIÄ&#x152;KU SODASTREAM!

www.sodastream.sk www.facebook.com/SodaStream.Slovakia 2 200 W

â&#x201A;Ź 74,90

â&#x201A;Ź 64,90

â&#x201A;Ź 94,90

â&#x201A;Ź 94,90

2 200 W

KontaktnĂ˝ & BBQ gril

KontaktnĂ˝ gril

GR 8012

GR 4011

tOBQSĂ&#x201C;QSBWVNĂ&#x160;TB SâC [FMFOJOZBQPE QPVäJUJFWPGPSNFLPOUBLUOĂ?IPHSJMV BMF BKBLPPUWPSFOâ##2HSJM QMPDIĂ&#x2C6;TQPEOĂ&#x2C6; HSJMPWBDJBEPTLB SFCSPWBOĂ&#x2C6;IPSOĂ&#x2C6;HSJMPWBDJB EPTLB QPWSDIEPTLZ2VBOUBOJVN SP[NFSZ HSJMPWBDĂ&#x201C;DIEPTJFL Y DN WZSPCFOâ [MJBUFKBOUJLPSPWFKPDFMF K

tOBQSĂ&#x201C;QSBWVNĂ&#x160;TB SâC [FMFOJOZBQPE SFCSPWBOĂ&#x2C6;TQPEOĂ&#x2C6;BKIPSOĂ&#x2C6;EPTLB QPWSDI EPTLZ2VBOUBOJVN SP[NFSZHSJMPWBDĂ&#x201C;DI EPTJFLYDN WZSPCFOâ[MJBUFK K BOUJLPSPWFKPDFMF

DARÄ&#x152;EK: KORENIÄ&#x152;KY

Grilujte profesionĂĄlne s Catlerom

DARÄ&#x152;EK: KORENIÄ&#x152;KY

TIPY PRE SPRĂ VNE GRILOVANIE:

â&#x201A;Ź 309,98

â&#x201A;Ź 259,99

â&#x201A;Ź 169,89

â&#x201A;Ź 119,99

ZĂĄkladom Ăşspechu pri kaĹždom grilovanĂ­ je predovĹĄetkĂ˝m kvalitne vyzretĂŠ mäso a gril poskytujĂşci dostatoÄ?nĂş a konĹĄtantnĂş teplotu. NevysuĹĄujte mäso prĂ­liĹĄ dlhĂ˝m grilovanĂ­m, zvlĂĄĹĄĹĽ bravÄ?ovĂŠ je lepĹĄie podĂĄvaĹĽ vnĂştri ruĹžovĂŠ a ĹĄĹĽavnatĂŠ. Pred grilovanĂ­m mäso nesoÄžte. Viac informĂĄciĂ­ a tipov nĂĄjdete na: www.catler.sk 2 200 W

BenzĂ­novĂĄ kosaÄ?ka

BenzĂ­novĂĄ kosaÄ?ka

BenzĂ­novĂĄ kosaÄ?ka

FZR 3001-B

FZR 3002-B

FZR 3003-B

benzĂ­novĂĄ rotaÄ?nĂĄ kosaÄ?ka s pojazdom objem/vĂ˝kon motora: 99 cmÂł/1,9 kW ĹĄĂ­rka a kosenia 40,6 40 6 cm výťka ka kosenia osenia 25 â&#x20AC;&#x201C; 75 mm m 6 pozĂ­ciĂ­ zĂ­ciĂ­ Ă­ciĂ­ kosenia koseni zbernĂ˝ rnĂ˝ vak 40 l deďŹ&#x201A;ektor ektor

benzĂ­novĂĄ rotaÄ?nĂĄ kosaÄ?ka s pojazdom objem/vĂ˝kon motora: 139 cmÂł/2,6 kW mulÄ?ovanie, ulÄ?ovanie, ĹĄĂ­rka kosenia 43 cm výťka ĹĄka kosenia 25 â&#x20AC;&#x201C; 75 mm 8 pozĂ­ciĂ­ ozĂ­ciĂ­ kosenia zbernĂ˝ ernĂ˝ nĂ˝ vak 50 l deďŹ&#x201A;ektor ďŹ&#x201A;ektor

benzĂ­novĂĄ rotaÄ?nĂĄ kosaÄ?ka s pojazdom objem/vĂ˝kon motora: 140 cmÂł/2,7 kW mulÄ?ovanie, boÄ?nĂŠ vyhadzovanie ĹĄĂ­rka kosenia 53 cm výťka kosenia 25 â&#x20AC;&#x201C; 75 mm 6 pozĂ­ciĂ­ kosenia zbernĂ˝ vak 60 l deďŹ&#x201A;ektor

Benzínový krovinorez FZS 3002-B ergonomickå rukoväż pre p lepťie le ť uchopenie automatickå å strunovå run h hlava nôŞ 3-zub ergonomicky adlo d dl tvarovanÊ drŞadlo zåvesný popruh h na ram rameno rameno no motor: 25,4 cc/0,75 0,75 75 kW W zåber kosenia: 415 15 mm m

Novinka

Elektrickå reżazovå píla FZP 2002-E Oregon liťta aj reżaz, príkon 2 200 W dĺŞka pílovej liťty 40 cm rýchlosż reżaze 12,5 m/s. rýchloupínací systÊm użahovania reżaze preklzovå spojka automatickå olejovå j p pumpa p

DARÄ&#x152;EK: OCHRANNĂ&#x2030; OKULIARE A SLĂ&#x161;CHADLĂ

â&#x201A;Ź 179,90 ZĂĄhradnĂŠ akumulĂĄtorovĂŠ noĹžnice FZN 4004-A strih konĂĄrov Ä?i okrasnĂ˝ch rastlĂ­n do priemeru 16 mm Ä?as jednĂŠho strihu 1,2 s aĹž 1 000 strihov na jedno nabitie Li-Ion batĂŠria, bezpeÄ?nostnĂ˝ spĂ­naÄ?

â&#x201A;Ź 29,90

â&#x201A;Ź 199,90 AkumulĂĄtorovĂĄ vĹ&#x2022;taÄ?ka FDV 1001-A vĂ˝kon 14,4 V, Li-Ion batĂŠria, 19 stupĹ&#x2C6;ov krĂştiaceho momentu + 1 stupeĹ&#x2C6; na vĹ&#x2022;tanie, max. priemer vĹ&#x2022;tania 10 mm, rĂ˝chloupĂ­nacie skÄžuÄ?ovadlo, vodovĂĄha, LED svetlo

â&#x201A;Ź 39,90

â&#x201A;Ź 259,90 PonornĂŠ Ä?erpadlo FVC 2003-EK prĂ­kon 400 W, na zneÄ?istenĂş vodu max. dopravovanĂŠ mnoĹžstvo vody 7 500 l/h max. vĂ˝tlak 5 m, ponornĂĄ hÄşbka 5 m automatickĂ˝ atickĂ˝ t plavĂĄkovĂ˝ ovĂ˝ v spĂ­naÄ?

â&#x201A;Ź 29,90

â&#x201A;Ź 99,90

â&#x201A;Ź 89,90

DARÄ&#x152;EK: OCHRANNĂ&#x2030; ADLĂ SLĂ&#x161;CHADLĂ

â&#x201A;Ź 79,90

ZĂĄhradnĂ˝ vozĂ­k

SkladacĂ­ rebrĂ­k

FZO 4001

FZZ 4003

mobilnĂ˝ vozĂ­k na pohodlnĂ˝ zber zĂĄhradnĂŠho odpadu kapacita zbernĂŠho ĂŠho vaku ku 8 80 l nosnosĹĽ 25 kg

â&#x201A;Ź 19,90

max. dĺŞka 3,2 m v tvare A max. výťka 1,58 m 11 prieÄ?ok,, max. zaĹĽaĹženie 150 kg g hmotnosĹĽ 9,2 kg

â&#x201A;Ź 119,90

KOMPLETNĂ? SORTIMENT FIELDMANN NĂ JDETE NA WWW.FIELDMANN.SK


ELEKTRO PLANEO – MÁJ 2013 15 500 00 W 00

Hliníková panvica

Keramická panvica

tQSJFNFSDN BOUJBEIÏ[OZQPWSDIPEPMOâ QSPUJQSJQBǥPWBOJV SPLZ[ÈSVLB

tLFSBNJDLÈQBOWJDB QSJFNFSDN WâÝLB DN

€ 8,90

€ 29,90

730624BL, R, VE

K2468 VB, YB

700 W

Súprava nožov a dosky na krájanie

Kuchynská váha

Elektrický varič

tQMBTUPWÈEPTLBOBLSÈKBOJFYDN OÙä 6UJMJUZDN OÙä4BOUPLVDN LVDIZOTLâ OÙäDN PDISBOOÏQV[ESP EÈOTLZEJ[BKO

tWÈäJWPTǸEPLH SP[MÓÝFOJFH PEQPǏÓUBOJF INPUOPTUJOÈEPCZ NPäOPTǸQPTUVQOÏIP EPWBäPWBOJB WPǥCBKFEOPUJFL HNMP[ PEOÓNBUFǥOÈQMBTUPWÈNJTLB -$%EJTQMFK

tQSJFNFSQMBUOF DN QMZOVMP SFHVMPWBUFǥOâUFSNPTUBU TWFUFMOÈ LPOUSPMLB PDISBOBQSPUJQSFISJBUJV QSÓLPO8

€ 23,90

€ 7,90

Set 4 ks - pl. doska + 3x nôž

400 W

SKS 4000

SCP 1501

€ 11,90

300 W

MW rúra

Ponorný mixér

Ručný šľahač

Espresso

Ryžovar

tPCKFNM NBOVÈMOFPWMÈEBOJF ÞSPWOÓ WâLPOV ǏBTPWBǏEPNJO BLVTUJDLÈ TJHOBMJ[ÈDJB PUWÈSBOJFǸBIPN SP[NFSZ WÝI Y YDN

tSâDIMPTUJ FSHPOPNJDLZ UWBSPWBOÈSVLPWÊǸ OFSF[PWâ TFLBDÓOÙä OÈEPCBOB NJYPWBOJFTPENFSLPV NM  PEOÓNBUFǥOâ OBETUBWFD

tSâDIMPTUOâDITUVQǪPW QVM[OâTUVQFǪ 5VSCP PUPǏOÈNJTB WâLMPQOÏSBNFOP TÞQSBWBÝǥBIBDÓDINFUJFM DÓDINFUJFM TÞQSBWBIOFUBDÓDINFUJFM BDÓDINFUJFM

tUSJFEB" -&%EJTQMFK UMBLCBS BVUPNBUJDLÏ DBQVDDJOP LFSBNJDLÏNMZOǏFLZ LBQBDJUB [ÈTPCOÓLBOB[SOLPWÞLÈWVH OÈESäLBOBWPEV M WPEV M

tQSBDVKFOBQSJODÓQFWBSFOJBWQBSF PCKFN M OBQSÓQSBWVHSZäF QMOFBVUPNBUJDLÈQSFWÈE[LB BVUPNBUJDLÏ WZQOVUJFQPEPWBSFOÓBOÈTMFEOÏQSFQOVUJF OBGVOLDJV,FFQ8BSN VDIPWÈSZäVUFQMÞ BäIPEÓO

SMW 2917

SHB 4110WH

€ 42,90

SHM 5330

HD 8752/49

SRM 0600WH

Zaregistrujte sa a získajte skvelý darčekový balíček.

€ 15,90

€ 24,90

€ 459,-

€ 15,90

Rýchlovarná kanvica

Strihač na vlasy

Teplovzdušná kulma

Žehlička na vlasy

Osobná váha

tPCKFN M WZCFSBUFǥOâBVNâWBUFǥOâöMUFS PDISBOBQSPUJQSFISJBUJV TUSFEPWâLPOFLUPS [BLSZUÈWâISFWOÈÝQJSÈMB

tOFSF[PWÏǏFQFMF [BTUSJIÈWBDIǤQLZ WOPTF VÝJBDIBLPUMFUZ WâNFOOÏIMBWZ VNâWBUFǥOÏTUSJIBDJFIMBWZ JOUFHSPWBOÏ PTWFUMFOJF

tUFQMPUOÏBSâDIMPTUOÏTUVQOF PEOÓNBUFǥOÈ PLSÞIMBLFGB QSJFNFSNN NPäOPTǸ SPUÈDJFLFGZTBSFUÈDJPV UFQFMOFJ[PMPWBOÈ LPODPWLBQSFCF[QFǏOÏVDIPQFOJF [ÈWFTOÏ PǏLP LPODPWLBLÈCMBPUPǏOÈP¡ QSÓLPO8

tUFDIOPMØHJBLPNCJOPWBOÈTLFSBNJLPV -&%JOEJLÈDJBQSFWÈE[LZ ÝQFDJÈMOFQMÈWBKÞDF äFIMJBDFQMPDIZ QSÓWPEOâLÈCFMPUPǏOâ P¡

tWÈäJWPTǸEPLH SP[MÓÝFOJFH NPäOPTǸWPǥCZKFEOPUJFL LHMCTU WÈäFOJFJIOFǒQPOBTUÞQFOÓOBWÈIV WFǥLâ-$%EJTQMFK TLMFOFOâQPWSDI [UWSEFOÏIPCF[QFǏOPTUOÏIPTLMB JOEJLÈDJBTMBCFKCBUÏSJFBQSFǸBäFOJB K Q BVUPWZQOVUJF WZQOVUJF OBQÈKBOJF BOJF MÓUJPWÈCBUÏSJB CBUÏSJB

2 000 W

SWK 1700

€ 11,90

SNC 100

SHS 107SL

€ 3,99 2 600 W

Naparovacia žehlička FV9540EO

tTBNPǏJTUJBDBäFIMJBDBQMPDIB"VUPDMFBO $BUBMZTTQBMÈEJPN QBSOâSÈ[HNJO EJTQMFK BVUPWZQÓOBOJF TZTUÏNQSPUJ LWBQLBOJV [WJTMÏOBQBSPWBOJF LWBQLBOJV [WJTMÏOBQBSPWBOJF LSPQFOJF

€ 75,90

€ 5,99 Sieť

SHI 130

€ 3,99

002790100

tOÈEPCBTPCKFNPNM OFSF[PWâOÙä ÝǥBIBDÓBIOFUBDÓOBETUBWFD LTOFSF[PWâDI TUSÞIBEJFM NJYÏSTPCKFNPN M OFSF[PWÏ NJYPWBDJFOPäF NMZOǏFLOBNBL MJTOB PWPDJF NMZOǏFL OBNÊTP

€ 179,-

€ 5,99

Satinelle Soft

Sieť

Strihač na vlasy

Epilátor

Holiaci strojček

Teplovzdušná kulma

tTUVQǪPWBäEPNN [BPCMFOÏǏFQFMF BISFCFOF[BCSBǪVKÞ QPÝLSJBCBOJVQPLPäLZ CF[ÞESäCPWÈQSFWÈE[LB QSFKFEOPEVDIÏQPVäÓWBOJF F

tIPMJBDBIMBWBOBIMBELÏPIPMFOJF SâDIMPTUJ LPUÞǏJLPW NJFTU[BDIZUÈWBOJBDIǤQLPW NBTÈäOBLSZULB0QUJTUBSU QSFÞǏJOOÞBKFNOÞ FQJMÈDJV OBQÈKBOJF TJFǸ VNâWBUFǥOÈ FQJMBǏOÈIMBWB

tTZTUÏN3FøFY"DUJPO OF[ÈWJTMFQMÈWBKÞDF IMBWZ OFISE[BWFKÞDFIMBWZ IMBWZ LPNPSBOBPETUSJIOVUÏ Ï GÞ[Z OÈISBEOÈ IPMJBDBIMBWB)2 ǏJTUJBDBLFGLB

tQSÓLPO8 SâDIMPTUJUFQMPUOÏTUVQOF öYÈDJBDIMBEOâNW[EVDIPN YPWÈMOBLFGBQSJFNFSNNBNN

€ 14,90

€ 29,90

QC 5120

HP 6403

HQ 6906

2656E

€ 29,90

800 W

Kuchynský robot

SBS 112

€ 15,90

1 800 W

Kuchynský robot Fresh Express Plus DJ756G35

tCVCJFOLPWâDIOBETUBWDPW OBETUBWFDOB TUSÞIBOJF[FNJBLPW ISVCÏTUSÞIBOJF KFNOÏ TUSÞIBOJF LSÈKBOJFOBUFOLÏQMÈULZ TUSÞIBOJF TZSB TVSPWJOZQBEBKÞQSJBNPEPNJTLZ

1 400 W

Ručný aku. vysávač

Bezsáčkový vysávač

Podlahový vysávač

tWZTPLâTBDÓWâLPO BLVNVMÈUPSZ WZTÈWBOJF TVDIâDIJNPLSâDIOFǏJTUÙU NJOQSFWÈE[LZ CF[EPCÓKBOJB VNâWBUFǥOâQFSNBOFOUOâöMUFS

tUFMFTLPQJDLÈUSVCJDB 4ZTUÏN$ZDMPOF VNâWBUFǥOâ)&1"öMUFS TUVQǪPWâ TZTUÏNöMUSÈDJF FMSFHVMÈDJBTBDJFIPWâLPOV

t)FQBöMUFS QSJFUPLW[EVDIVMT WSFDLP M JOEJLÈUPSQMOPTUJ IVCJDB OBQBSLFUZ ÝUSCJOPWÈIVCJDB LFGBOBOÈCZUPL UFMFTLPQJDLÏ LPWPWÏUSVCJDF

€ 47,90

€ 129,-

SVC 220SL, BL

SVC 730GR, RD

RO472301

Poznáte z TV

€ 59,90

€ 19,90

€ 29,90

PODĽA ZÁKONA 208/2005 Z. Z. O ZAOBCHÁDZANÍ S ELEKTROZARIADENIAMI A ELEKTROODPADOM JE V CENÁCH VÝROBKOV ZAHRNUTÝ RECYKLAČNÝ POPLATOK PODĽA SADZOBNÍKA PRE JEDNOTLIVÉ TYPY VÝROBKOV.


ELEKTRO PLANEO – MÁJ 2013 Multifunkčná Mul Mu M ullt u lti tifunk unkč kčná č á rúra rú úra - 8 funkcií

Komb. sporák GEP 5333 ECO

tUSJFEB" QMWBSOÈEPTLB PCKFNSÞSZ M NFDIBOJDLÈNJOÞULB FMHSJM QPJTULB QMBNFǪB TNBMUPWBOâQSÓLMPQ SP[NFSZ WÝI YYDN

€ 209,-

Mul M Multifunkčná ltif ifunk unkč kčná kč č á rú rúra úra - 6 funkcií

Multifunkčná M Mul ltif ifunk unkč nk kčná č á rú rúra úra - 5 funkcií

Komb. sporák

Elektrický sporák

Zabudovateľná rúra

Sklokeramická varná doska

tUSJFEB" QMWBSOÈEPTLB FMFLUSJDLÏ [BQBǥPWBOJF QPJTULZQMBNFǪB FMFLUSJDLÈSÞSB PCKFNSÞSZM WFOUJMÈUPS HSJM PTWFUMFOJF Z EJHJUÈMOFQSPHSBNPWBUFǥOÏIPEJOZ SP[NFSZ WÝI YY DN

tUSJFEB" FMFLUSJDLÏQMBUOJǏLZ TNBMUPWBOâ QSÓLMPQ PCKFNSÞSZM HSJM SP[NFSZ WÝI N YYDN

tUSJFEB" PCKFNM GVOLDJÓ WPEJBDFMJÝUZ QMFDIPW ǥBILPǏJTUJUFMOâTNBMU OFSF[PWâ SPÝU SP[NFSZ WÝI Y YDN

t)J-JHIU[ØOZ EVÈMOB[ØOB TFO[PSPWÏ PWMÈEBOJF BVUPNBUJDLÈSFEVLDJBWâLPOV ǏBTPWBǏ EFUTLâ[ÈNPL SP[NFSZ WÝI  Y Y DN

€ 279,-

€ 199,-

€ 179,-

€ 199,-

EB 13222 E

CSS 56000 GW

K 55303 IW

800 W

Multifunkčná rúra - 5 funkcií

PC 6220 SF

13 súprav riadu

Objem 201/72 l

Zabudovateľná rúra

Pl. varná doska

Vstavaná MW rúra

Vstavaná umývačka riadu

Zabudovateľná chladnička

tUSJFEB" UFQMPW[EVÝOÈSÞSBTWFOUJMÈUPSPN GVOLDJÓ PCKFNSÞSZM FMFLUSPOJDLâ EJTQMFK PTWFUMFOJFSÞSZ HSJM WFOUJMÈUPS IPSÞDJW[EVDI SP[NFSZ WÝI  Y Y DN

tIPSÈLZ QPJTULBIPSÈLPW QSFEOÏ HPNCÓLPWÏPWMÈEBOJF FMFLUSJDLÏ [BQBǥPWBOJF SP[NFSZ WÝI YYDN

tPCKFNM EJTQMFK TUVQǪPWWâLPOV BVUPNBUJDLÏQSPHSBNZ SP[NSB[PWBOJF HSJM ǏBTPWBǏ EFUTLÈQPJTULB SP[NFSZ WÝI  Y YDN

tUSJFEB" "" [NZTFM TQPUSFCBWPEZ M QSPHSBNPW UFQMÙU EJTQMFK PEMPäFOÏ VNâWBOJFI "RVBTUPQ "RVBTBGF "RVBTUFBN IMVǏOPTǸE# SP[NFSZ WÝI Y Y DN

tUSJFEB" NFDIBOJDLÏPWMÈEBOJFUFQMPUZ BLVNVMBǏOÈEPCBI TLMFOFOâDI QPMJǏJFL QSJFǏJOLZWPEWFSÈDI [NSB[ LBQBDJUB LHI [ÈTVWLZNSB[OJǏLZ SP[NFSZ WÝI YY DN

AKP 438 IX

AKR 350 IX

AMW 130 IX

ADG 6240 FD

NEREZOVÝ RÁM NA VSTAVANIE V CENE

Nerez

Nerez

€ 269,-

€ 129,-

1 000 ot./min.

€ 129,-

1 000 ot./min.

€ 399,-

1 000 ot./min.

ART 457/A+

€ 399,-

1 000 ot./min.

1 200 ot./min.

Spredu plnená práčka

Spredu plnená práčka

Spredu plnená práčka

Spredu plnená práčka

Spredu plnená práčka

tUSJFEB" OÈQMǪLH QSPHSBNPW TQPUSFCBWPEZM PDISBOBQSPUJQSFUFǏFOJV BVUPNBUJDLÏQSJTQÙTPCFOJFNOPäTUWBWPEZ SP[NFSZ WÝI YYDN

tUSJFEB"

" OÈQMǪLH QSPHSBNPW -&%EJTQMFK TQPUSFCBWPEZM PEMPäFOâ ÝUBSU PDISBOBQSPUJQSFUFǏFOJV SP[NFSZ WÝI YYDN

tUSJFEB"" OÈQMǪLH LPOUSPMBWZWÈäFOJB QSPHSBNPW QSPHSBNQSFÝQPSUPWÏPEFWZ SâDIMFFLPOPNJDLÏQSBOJF SP[NFSZ WÝI YYDN DN

tUSJFEB"

" OÈQMǪLH -&%EJTQMFK TQPUSFCBWPEZM QSPHSBNPW PEMPäFOÏVLPOǏFOJF 'V[[Z-PHJD EFUTLâ [ÈNPL SP[NFSZ WÝI YYDN

tUSJFEB" " OÈQMǪLH TQPUSFCBWPEZ M -&%EJTQMFK TFO[PSQSPUJQSFQFOFOJV BQSFUFǏFOJV 'V[[ZMPHJD PEMPäFOâÝUBSU SP[NFSZ WÝI YYDN

EV 6102

WA 7039

PLS 1040

WF 60F4E0W0W/LE

F 1280NDS

PARNÉ PRANIE

PHILCO záruka

€ 199,-

€ 269,1 000 ot./min.

800 ot./min.

Zhora plnená práčka EWT 0862 TDW

tUSJFEB" " OÈQMǪLH '6;;:-0(*$ -&% EJTQMFK TQPUSFCBWPEZM IMVǏOPTǸQSJ QSBOÓE# SP[NFSZ WÝI YYDN

€ 249,-

Zhora plnená práčka AWE 88610

tUSJFEB"

" OÈQMǪLH EJTQMFKF JOEJLÈDJB QSJFCFIVQSPHSSBNV QPTVOÝUBSUV TQPUSFCB WPEZM IMVǏOPTǸE# QSPHSBNPW SP[NFSZ WÝI YYDN

PLS 1040 DS CB 4JWÈGBSCB

û289,-

12 súprav riadu

Jednodverová chladnička

tUSJFEB" "" QSPHSBNPW UFQMPUZ -$% EJTQMFK PEMPäFOâÝUBSUI TQPUSFCB WPEZ M IMVǏOPTǸE# "RVBTUPQ SP[NFSZ WÝI YYDN

tUSJFEB"

/P'SPTUTDJSLVMÈDJPVW[EVDIV EJHSFHVMÈDJBUFQMPUZ WPOLBKÝÓ-&%EJTQMFK -&%PTWFUMFOJF BOUJCBLUFSJÈMOZQPWSDI SP[NFSZ WÝI Y Y DN

SMS 50L12 EU

Objem 350 l

RR92HASX1/XEF

Inox

Inox

Skriňová mraznička

l

RZ 90HASX1/XEF

tUSJFEB"

/P'SPTUTDJSLVMÈDJPVW[EVDIV EJHSFHVMÈDJBUFQMPUZ WPOLBKÝÓ-&% EJTQMFK -&%PTWFUMFOJF WâSPCOÓLǥBEV BOUJCBLUFSJÈMOZQPWSDI SP[NFSZ WÝI Y Y DN

€ 339,-

Objem 46 l

€ 499,Objem 277 l

Umývačka riadu

6.zmyse

€ 269,-

€ 399,-

€ 399,-

Objem 87/9 l

setu Pri kúperíte ušet ,€ 100

€ 1.098,-

Objem 125/45 l

€ 599,- € 599,-

Objem 230/92 l

Objem 85 l

Jednodverová chladnička

Jednodverová chladnička

Dvojdverová chladnička

Komb. chladnička

Zásuvková mraznička

tUSJFEB" OÓ[LPUFQMPUOâQSJFTUPSOBǥBE TQPUSFCBFMFLUSFOFSHJF L8II SP[NFSZ WÝI YYDN

tUSJFEB" TLMFOFOÏQPMJDF [ÈTVWLB OB[FMFOJOV QSJFISBELZWPEWFSÈDI [BNFOJUFǥOÏPUWÈSBOJFEWFSÓ IMVǏOPTǸ E# SP[NFSZ WÝI Y Y DN

tUSJFEB" TQPUSFCBFMFOFSHJF L8I IMBEJOBIMVLVE# TLMFOFOÏQPMJDF LPNQSFTPS UFSNPTUBU SP[NFSZ WÝI  YYDN

tUSJFEB" BVUPPENSB[PWBOJFDIMBEOJǏLZ [ÈTVWLB'SFTI;POF ESäJBLOBGǥBÝF NSB[JBDBLBQBDJUB LHI BLVNVMBǏOÈ EPCBI SP[NFSZ WÝI YYDN

tUSJFEB" [NSB[LBQBDJUBLHI [ÈTVWLZ SP[NFSZ WÝI YYDN

€ 119,-

€ 149,-

€ 219,-

€ 299,-

GC 051SS

ZRG 31 SW1

RDM 6126

RK 61810 W

CFU 195

€ 179,-

",$*"1-"5¶0%EP"-&#0%07:13&%"/*";«40#t$):#:"0.:-:75&95& $&/«$) 5&$)/*$,0.101*4&4Á7:)3"%&/²

€ 29,90

V prípade, že sa výrobok uverejnený v letáku nenachádza v predajni uvedenej v zozname predajní, zodpovedná osoba predajne zabezpečí dodanie požadovaného výrobku do predajne. O aktuálnej dostupnosti letákových výrobkov sa môžete vopred informovať na telefónnych číslach jednotlivých predajcov uvedených v letáku. Vydavateľom letáka je spoločnosť FAST PLUS, spol. s r. o., Na Pántoch 18, Bratislava. Prípadné podnety posielajte na adresu marketing@fastplus.sk.

ELEKTRO PLANEO 05 2013  

ELEKTRO PLANEO 05 2013