Page 1

Tuloksia tarinan keinoin

Virtuaalitapahtumat Virtuaalimessut eManuaalit Verkkokoulutukset


VIRTUAALITAPAHTUMAT Os allis ta u u s in kein oin!

Viedään tapahtumasi yhdessä verkkoon, suorana tai ennakkoon taltioituna. Virtuaalisesti onnistuvat niin keskustelutilaisuudet kuin teemapäivätkin. Hyvin tehty virtuaalitapahtuma yhdistää webinaarin ja tv-ohjelman parhaat puolet. Virtuaalinen tapahtuma on parhaimmillaan kuin tv-lähetys, kompakti ja visuaalisesti kiinnos-

tava kokonaisuus. Netissä puolikin tuntia on pitkä aika. Katsojat aktivoidaan esimerkiksi chatin tai sosiaalisen median kautta. Osallistujat voivat tarvittaessa myös verkostoitua keskenään esim. Tavata-palvelussa. Autamme suunnittelemaan virtuaalitapahtumasi toimivaksi kokonaisuudeksi ja toteutamme sen haluamassasi ympäristössä.


VIRTUAALISET MESSUOSASTOT JA SHOWROOMIT Vi r t ua a lim e s su illa vo i käyd ä vai kka ko t is ohvalta!

Haluatko messuosastosi verkoon? Tarjoa asiakkaillesi elämyksellinen ja virtuaalinen messutapahtuma! Virtuaalimessuilla voi kierrellä ja tutustua tuotteisiin tai palveluihin ihan kuin tavallisillakin messuilla. Messuosastolla voi olla kuvia, videoita, esitteitä, luentoja ja esittelyitä. Messuosaston voi toteuttaa

hyvinkin pelkistetysti tai sitten vaikka 360-ympäristössä. Osastolla voit tavata asiakkaitasi erilaisten tapaamistyökalujen avulla. He voivat myös tarvittaessa verkostoitua keskenään tapahtuman aikana.


WEBINAARIN MODEROINTI Keskity s is ä ltöö n , m e h o id amm e loput!

Voit keskittyä olennaiseen, kun annat meidän hoitaa teknisen puolen. Lähetys toteutetaan Teamsilla tai Zoomilla. Sujuva esiintyjien vaihtuminen vaatii huolellista suunnittelua ja aikataulutusta. Varmistamme, että lähetys kulkee käsikirjoituksen mukaan ja annamme selkeät ohjeet niin esiintyjille kuin osallistujillekin.

Teemme lähetyksen alkuun animoidun ohjevideon, jossa opastetaan tarkistamaan äänet, mykistämään mikit ja laittamaan kamerat pois päältä. Ammattitaitoinen fasilitaattori huolehtii alustajista, mahdollisista yleisön kysymyksistä sekä äänestyksistä.


Suora vai ennakkoon nauhoitettu lähetys? Kokemuksemme mukaan webinaarit ja virtuaalilähetykset kannattaa nauhoittaa ja koostaa etukäteen ellei erityisen painavaa syytä suoralle lähetykselle ole. Näin vältetään useimmat suoran lähetyksen tekniset karikot ja lähetys voidaan tehdä tiiviiksi ja näyttäväksi kokonaisuudeksi. Kun alustukset on nauhoitettu etukäteen, ne eivät ala lauseilla “Kuuluuks mun ääni?” tai “Näkeekö kaikki nyt tän?”. Alustajat voivat keskittyä omaan osaamiseensa ja sanomaansa välittämättä tekniikasta. Alustuksia voidaan myös rikastuttaa aivan erilailla kuin suorana esim. videon keinoin. Lähetykset pysyvät aikataulussa ja alustajat voivat vaikkapa vastata esille nouseviin kysymyksiin reaaliaikaisesti chatissa. Lähetys kannattaa tehdä kokonaan tai osin suorana silloin, kun katsojat halutaan osallistumaan lähetykseen, joko livekeskustelun tai muiden osallistavien elementtien avulla. Onpa lähetys sitten suora tai ennakkoon taltioitu, pätkimme ja käsittelemme sen helposti katsottavaksi kokonaisuudeksi.


VIRTUAALINEN UUTISSTUDIO Omilla tv-u u tis illa e ro tu t mas s as ta!

TopLine Medialla virtuaalistudio on paljon enemmän kuin valaistu vihreä huone. Virtuaalisessa lähetyksessä ennen kaikkea sisältö ratkaisee. Hyvin käsikirjoitettu studiolähetys insertteineen, haastatteluineen ja kuvituksineen tempaa mukaansa, sen sisältö jää paremmin mieleen kuin perinteisissä videolähetyksissä. Autamme asiakasta aina käsikirjoituksesta lopputeksteihin saakka, tyytyväisyystakuulla. Studio voidaan muokata täysin tilaajan ilmeen mukaisesti. Etukäteen tuotetut insertit sekä videolinkin kautta tai studiossa haastateltavat asiantuntijat taustoittavat lähetyksen teemoja ja aiheita. Meille virtuaalistudio ei ole itseisarvo vaan väline varsinainen sisältö suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Kaikki virtuaalistudiomme muokataan asiakkaan tarpeen mukaan vähintäänkin väritykseltään, käytettävissä on useita erilaisia studiopohjia. Kun studio- ja grafiikkapohjat on kerran tehty, niitä voidaan hyödyntää kaikissa tuotannoissa.


M A N UA ALI T H ava in n o llis t amalla pare m p iin t uloks iin !

Digitaalisilla oppailla esittelet asian kuin asian havainnollisesti ja käytännönläheisesti. Videot, animaatiot ja kuvat kertovat enemmän kuin tuhat sanaa. Hyvin jäsennellystä verkko-oppaasta ohjeet on aina helppo löytää. Verkko-opas kulkee mukana siinä kuin puhelinkin. Se on helppo

päivittää ja kääntää eri kielille. Ja siinä voi hyödyntää eri teknologioita, aina kuvista ja tekstistä virtuaalisiin maailmoihin. Verkko-oppaita voi hyödyntää paitsi käyttöohjeissa, myös kouluttamisessa, perehdyttämisessä kuin työnohjauksessakin.


VERKKOKOULUTUKSET Op p imis e n e i tar vitse olla tylsä ä !

Parhaimmillaan verkkokoulutus on hyvin käsikirjoitettu, mukaansa tempaava monimediainen oppimiskokonaisuus. Se ei siis enää tarkoita pelkkää YouTubeen vietyä videoluentoa. Meillä oppija on keskellä tarinaa, koska tarinapohjainen oppiminen pysyy paremmin mielessä. Asiat on pilkottu helposti omaksuttaviksi palasiksi mukaansa tempaavan juonen ympärille.

Oppimiskokonaisuus voi olla perinteinen, lineaarinen, jossa opintopolku on kaikille sama. Mutta se voi olla myös yksilöllinen, monijuoninen ja vuorovaikutteinen verkkokurssi, jossa oppija suunnistaa omien valintojensa, vahvuuksiensa ja heikkouksiensa mukaan. Erilliset elementit rikastavat oppimiselämystä. Tehtävät ja testit varmistavat, että asiat on sisäistetty.


Verkossa joustavammin Jokainen oppija on tiedoiltaan ja taidoltaan erilainen. Lisäksi jokainen oppii eri tavalla ja vauhdilla. Verkkokoulutus mahdollistaa kustannustehokkaasti sen, että jokainen voi opiskella omaan tahtiinsa ja omilla ehdoillaan – ajasta ja paikasta riippumatta. Opetus on varmasti tasalaatuista, sisältö on kaikille sama. Erilaiset testit ja tehtävät puolestaan varmistavat sen, että jokainen saavuttaa halutun osaamisen tason. Verkkokoulutus soveltuu erityisesti perehdyttämiseen, uusien standardien ja käytäntöjen opettamiseen, asentajien ja alihankkijoiden koulutukseen, laadunvarmistamiseen jne. Verkkokoulutus sopii yrityksille, joilla on omia sertifikaatteja testeineen tai esimerkiksi yrityksille, joissa perehdytys on monen henkilön vastuulla. Verkkokoulutuksen yksittäiset sisällöt on helposti päivitettävissä vastaamaan jatkuvasti muuttuvia koulutustarpeita. Monimuotokoulutuksen osana verkkokoulutus puolestaan mahdollistaa kouluttajan toimimisen valmentajana, koska teoriat on opiskeltu jo verkossa ennen lähipäiviä.


ANIMAATIOT Vain mie liku vitus ra ja na !

Animaatiot ovat erinomainen tapa tehostaa viestintää. Niillä pystyt esittelemään sellaisiakin asioita konkreettisesti, joita on muutoin vaikea selittää. Tarinoiden avulla saadaan moni asia eläväksi ja kun animaatioissa esiintyy sinun näköinen hahmosi omalla äänelläsi, huomio on varmasti herätetty! Animaatiot ovat kustannustehokas ja helposti päivitettävä vaihtoehto koulutukseen, perehdytykseen ja viestintään. Ne ovat myös kamerakammoisen esiintyjän paras ystävä! Animaatioissa on varaa valita. Ne voivat olla animoituja PowerPoint-esityksiä, piirrosvideoita tai vaikkapa käsikirjoittuja juonellisia piirrettyjä elokuvia.


TAPAMME TOIMIA Apun a s i 1 0 0 % tyy tyväisyys taku ulla !

Meidän kanssamme keskityt vain omaan osaamiseesi, ilman turhaa jännittämistä. Henkilökohtainen lähestymistapamme ja kodikas studiomme saavat kamerakammoisenkin rentoutumaan. Olemme apunasi, haluatpa sitten laajoja monimediakokonaisuuksia tai yksittäisiä videoita. Freelancereistämme ja kumppaneistamme löytyy niin grafiikan, pelillisyyden

kuin vaikka laajennetun todellisuudenkin osaajia, HR- ja prosessinhallinan ammattilaisia unohtamatta. Kuljemme rinnallasi neuvoen ja opastaen läpi koko tuotantoprosessin. Pystymme ketterästi mukautumaan nopeastikin muuttuviin tilanteisiin ja aikatauluihin. Takaamme, että olet lopputulokseen tyytyväinen!

Asiakkaitamme mm.


OTA YHTEYTTĂ„ Varaa ilmainen 15 minuutin konsultaatioaika haluamastasi aiheesta! Ota yhteyttä Erja Hakkarainen erja.hakkarainen@toplinemedia.fi 0400 889 677 www.toplinemedia.fi