Page 1

Nederlandse Vereniging voor Orofaciale Fysiotherapie (NVOF) Portretten bestuur 2014Š Raaf Visuals www.raafvisuals.nl


2


Nederlandse Vereniging voor Orofaciale Fysiotherapie (NVOF) Portretten bestuur

Deze portretten van de bestuursleden van de NVOF werden gemaakt tijdens de voorbereidingen op de Algemene Leden Vergadering (ALV) bij lokatie ‘de Observant’ in Amersfoort dd. 25 november 2014. Groepsportret met logo pagina 2 en 3 Marianne Gerrit, voorzitter pagina 7 Ritsger Buijs, penningmeester pagina 8 Wendy de Haan, pagina 9 Esther Scheeland, pagina 10 Wouter van Leeuwen pagina 11 Groepsportret zonder logo pagina 12 en 13

2014© Raaf Visuals www.raafvisuals.nl

3


Atelier @nnie


6


7


8


9


10


11


12


13


Postbus 248 3800 AE Amersfoort Stadsring 159/B 3817 BA Amersfoort T 033 - 4672900 E info@nvof.nl W www.nvof.nl

Raaf Visuals / Foto Raaf Bureau voor visuele communicatie en social media advies N

T.J.J. (Ton) Bos jr.

A

Muurhuizen 209 c 3811 EH Amersfoort

T E

(+31) 06 411 87 903 fotoraaf@gmail.com

W

www.raafvisuals.nl

Š2014 Raaf Visuals. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk of kopie of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Raaf Visuals en/of dhr. T.J.J. Bos te Amersfoort (NL).

2014-11 NVOF Bestuur  

Raaf maakte deze serie portretten van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Orofaciale Fysiotherapie (NVOF) Deze serie portretten...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you