Page 1

STICKERBOEK SEIZOEN 2017-2018

10 r a a J

Overmere


Overmere


Beste danser, medewerkers, vrijwilligers en vele sympathisanten, Op 12 oktober 2017 openden de deuren van de nieuwe Proxy Delhaize te Overmere. Als nieuwe winkel in de streek vinden we het belangrijk om ons lokaal te verankeren. Dit doen we door verenigingen en clubs te ondersteunen door sponsoring. Dansschool Locomotion is meer dan zomaar een vereniging! Zij zijn in 10 jaar tijd uitgegroeid tot een van de grootste verenigingen in de streek met een grote groep enthousiaste leden. Samen met Emelie en Liebert kwam het idee tot stand om een mooi stickerboek te laten maken ter gelegenheid van ’10 jaar dansschool locomotion’. Om dit unieke album voor elkaar te krijgen, hebben een heleboel mensen moeten samenwerken en het resultaat mag gezien worden! Koester dan ook dit album en zal je het bewaren, zo kun je nu en dan op een mooie periode terugblikken. We beginnen deze spaaractie op maandag 16 april en je ontvangt 8 weken lang (tot en met 10 juni 2018) per aankoopschijf van 15 euro een setje van 10 stickers. Iedereen zit er evenveel in verstopt… Hopelijk vind je snel je eigen stickertje en dat van je vrienden en vriendinnen! En natuurlijk gaat het helemaal snel als opa, oma, nonkels, tantes, buren en vrienden mee helpen sparen. Dan zal je volledige album snel gevuld zijn! Zo wordt het een groot feest waar iedereen aan meedoet. Op het einde van de actie zal er een ruilbeurs worden georganiseerd zodat iedereen nog de dubbele stickers kan inruilen voor exemplaren die je nog mist. Namens alle medewerkers van uw Proxy Delhaize Overmere wensen we jullie veel plezier met het sparen van dit unieke stickeralbum en zoek nu maar snel waar jouw foto komt… Met sportieve groeten, Jolien en Marc

10 jaar Locomotion! Wat 10 jaar geleden begon als een leuk idee, dansles geven aan jonge kinderen, is nu uitgegroeid tot dansschool Locomotion. Aanvankelijk begonnen als een klein initiatief gekoppeld aan ons sportcentrum maar gaandeweg uitgegroeid tot een eigen entiteit. Regelmatig denken Liebert en ik nog terug aan de beginjaren van onze dansschool. Met groepjes bestaande uit slechts enkele leerlingen in onze vroegere zaal hadden we veel plezier en genoten we van dans en muziek. Natuurlijk was het niet te voorspellen dat dit initiatief zo een vlucht zo nemen en uitgroeien tot een volwaardige dansschool. Jaar na jaar kwamen meer en meer dansers zich aanmelden. Vol enthousiasme en passie gooide ik mij helemaal op het project genaamd ‘Locomotion’. Deze naam is eigenlijk heel toepasselijk. We kozen hiervoor omdat we het enerzijds een te gek idee vonden om een dansschool uit te bouwen, anderzijds hebben we er vanaf het begin voor gekozen om een gekke, open dansschool te zijn waarin er plaats is voor iedereen en waar plezier centraal staat, nog boven prestatie. In het begin hadden we enkel danslessen voor kinderen uit de lagere school. Op vraag van veel ouders organiseerden wij later ook kleuterdans. Door deze stap te zetten kreeg Locomotion opnieuw een mooie stijging qua ledenaantal. Om degelijke kwaliteit te kunnen bieden en de kleutertjes een leuke dansles te geven, hebben we hiervoor de hulp ingeroepen van kleuterjuf Sophie. Steeds meer dansers leerden Locomotion kennen en kozen ervoor om bij ons aan te sluiten. In de jaren daaropvolgend hebben we bewust ons lessenaanbod uitgebreid. Door te diversifiëren en een leuk team van dansdocenten samen te brengen kon iedereen bij ons terecht voor het type dans dat ze wensten. Zo kwamen ‘de takken’ hiphop en freestyle er als eerste bij, vervolgens ook modern en hedendaagse dans en recent ook nog hiphop lyrical. Eén van de voornaamste redenen van het succes was en is het fantastische team van docenten en vrijwilligers waarop we kunnen bouwen. Ze hebben allen hun aandeel in dit mooie verhaal door hun tomeloze inzet en wederkerige steun! Dit lijkt me dan ook een geschikt moment om iedereen te bedanken die door de jaren heen, op welke manier dan ook, meegeholpen heeft aan de ontwikkeling van Locomotion. We hebben er steeds over gewaakt om geen stappen over te slaan in het natuurlijke groeiproces van onze dansschool. Daarom zijn we qua leeftijdscategorieën meegegroeid met de eerste dansers. Werd een dansertje te oud om in een bepaalde groep te blijven, dan organiseerden we een nieuwe les voor de aansluitende leeftijd. Een andere belangrijke mijlpaal is de oprichting van onze volwassenenwerking. 6 jaar geleden startte ik een lessenreeks voor dansende mama’s, onze ‘Divaaz’. Het eerste jaar waren er 8 pioniers die de stap waagden, vandaag hebben we 5 volwaardige dansgroepen voor volwassenen! Het plezier en de voldoening dat dit met zich meebrengt kan je moeilijk overschatten. Een andere dynamiek die Locomotion kenmerkt zijn onze evenementen, projecten en shows. Tijdens die 10 jaar zijn er heel wat initiatieven ontstaan gekoppeld aan onze dansfamilie. Onze jaarlijkse shows in het cultureel centrum van Berlare, de dansstages tijdens de vakanties, onze familiedag in de Festivalhal, de ondertussen reeds befaamde nineties party, het boek ‘Locomotionland’ ter gelegenheid van dit jubileum. Om ons 10-jarig bestaan extra in de verf te zetten willen wij graag eens al onze dansers en medewerkers ‘in the picture’ plaatsen! Daarom dit stickerboek vol met onze eigen sterren! Ik wens jullie allen veel verzamelplezier bij het vullen van dit leuke collector’s item!

Emelie Gobel Voorzitter dansschool Locomotion

Overmere

Opdrachtgever Proxy Delhaize Overmere • Foto’s beschikbaar gesteld door Locomotion • Concept & realisatie Tomorrow • www.tomorrow-mss.nl

3


Dans

voor

iedereen...

Ontstaan

In september 2008 besloten Emelie Gobel en Liebert Jans om het lokale fitnesscentrum ‘Topform Gym’ gelegen aan het Donkmeer te Berlare over te nemen. Bij het bestuderen van de papieren van het fitnesscentrum kwam aan het licht dat er in de jaren ervoor danslessen werden georganiseerd voor kinderen, maar dat dit initiatief eigenlijk nooit echt helemaal van de grond was geraakt en geleidelijk aan was uitgedoofd. Emelie, die een opleiding dans en theater volgde in de humaniora en jaren actief lid was van verschillende danscompagnies zoals ‘Dansateljee’ en ‘Incar’ speelde direct met het idee om dit initiatief nieuw leven in te blazen. Omdat een dansjaar traditioneel parallel loopt met het schooljaar werd beslist om onmiddellijk van start te gaan met het inrichten van de lessen kinderdans. Er werden 4 lessen ingericht: 1e leerjaar, 2e leerjaar, 3e en 4e leerjaar, 5e en 6e leerjaar. Emelie maakte een flyer, drukte deze 200 keer af en stak deze in alle brievenbussen in de buurt van het sportcentrum. Uiteindelijk schreven 24 kinderen zich in, mooi verdeeld over 4 groepjes van 6 leerlingen. Opgetogen over deze opkomst startte Emelie met het uitdenken van leuke dansjes en werden

de eerste stappen gezet in het ontstaan van dansschool Locomotion.

Groei en diversificatie

In de zomer na het opstartjaar werd werk gemaakt van een volwaardige voorbereiding op het nieuwe dansjaar. Er werd een leuke folder gemaakt en Emelie ging naar enkele scholen uit de regio om haar dansproject voor te stellen. Dit resulteerde in een verdubbeling van het aantal inschrijvingen. De 4 lessen waren nu beter gevuld en er ontstond een leuke sfeer en dynamiek. Stilaan ontstond het geloof in de ontwikkeling van een groter initiatief. De danslessen werden gebundeld onder de naam ‘Locomotion’ en als afsluit van het 2e jaar werd een voorstelling gegeven in de gemeentelijke sporthal te Overmere. De dansertjes genoten van het optreden en er moesten stoelen worden bijgeschoven om alle geïnteresseerde kijkers een plaatsje te kunnen geven. Op vraag van ouders en geïnteresseerden werd in het daaropvolgende jaar ook kleuterdans aangeboden en dans voor jongeren uit het 1e en 2e middelbaar. Emelie zocht en vond geknipte hulp in de vorm van juf Sophie, een kleuterjuf uit Berlare. Samen met Sophie werd een leuk dansconcept uitgewerkt voor de kleutertjes. Opnieuw kende de dansschool een verdubbeling in ledenaantal. De verdere ontwikkeling van de dansschool gebeurde op een natuurlijke manier. Ieder jaar kwamen er lessen bij voor oudere dansers omdat deze wensten door te schuiven naar de volgende leeftijdscategorie. Om de groepen niet te groot te maken werden verschillende danslessen per leeftijdscategorie ingericht. Zo kwam er in de loop der jaren naast de lessen clipdance en kleuterdans ook hiphop, moderne dans, freestyle en hiphop lyrical bij.

4

De oprichting van een volwassenenafdeling was een weloverwogen en bewuste beslissing. Samen met enkele mama’s van dansertjes werd in 2012 besloten om een groepje op te starten. Het werd een fantastische ervaring dat een hoogtepunt kende wanneer de dansende ‘divaaz’ besloten om ook deel te nemen aan het optreden in het cultureel centrum. Hun optreden werd gesmaakt door het publiek en in de jaren daaropvolgend kende de volwassenwerking een explosieve groei.


Dit dansjaar beleeft Locomotion haar 10-jarig jubileum. Om dit extra in de verf te zetten werden allerlei extra evenementen en activiteiten op touw gezet. Zo werd het boek ‘Locomotionland’ gepubliceerd dat dient als leidraad en thema voor de danslessen en shows. Ook dit stickerboek geldt als leuk extra initiatief om ons jubileum te vieren.

Sociale visie

De rol die Locomotion wil invullen gaat veel verder dan louter danslessen aanbieden. De wekelijkse danslessen vormen natuurlijk de basis van onze dansschool maar daarnaast streven wij ernaar om ook een hechte dansfamilie te vormen. Een plaats waar iedereen zich in een aangename setting kan ontplooien, zowel fysiek, mentaal als sociaal. Een plaats waar iedereen gelijk is en wordt gewaardeerd voor zijn/haar kwaliteiten en persoonlijkheid. Locomotion wil een dansschool zijn voor iedereen. We hanteren bewust geen startcriteria. We geloven er rotsvast in dat de kracht van Locomotion ligt in de diversiteit van haar leden. De smeltkroes van diverse talenten zorgt voor een mooie symbiose. Het is dan ook logisch dat Locomotion zich richt op het recreatieve sporten. Plezier en ontspanning staan centraal. Goed presteren, mooi dansen en vordering maken is zeker belangrijk, maar wat schieten we daar mee op als er geen plezier en beleving mee verbonden is? Als je goed in je vel zit stijgt je zelfvertrouwen en sta je sterker. Het is vanuit deze optiek dat Locomotion denkt en werkt. Samen met een ongelooflijk team van docenten en vrijwilligers proberen we op

die manier onze maatschappelijke rol in te vullen.

Sportieve visie

Danslessen bieden vaker het antwoord voor diverse maatschappelijke problemen. Te weinig beweging, te veel stress, weinig ontspanning en een overdaad aan technologie beheersen vaak onze dagen. Wie een uurtje danst voelt vaak letterlijk de spanning uit het lichaam verdwijnen. Dansen betekent ook het beheersen en bewust worden van je lichaam. Je spieren voelen, je bewust worden van je lichaamshouding. Het aanscherpen van je gevoel voor ritme en beweging. Je lichaam laten luisteren naar de instructies van je hoofd. Onze docenten proberen steeds via leuke en prikkelende choreografieën de dansers uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. Tal van danspassen en combinaties zorgen voor danseducatie, een andere pijler van onze sportieve visie.

Toekomstvisie

We kunnen terugkijken op een mooi decennium Locomotion maar we richten ook al onze blik naar de toekomst. We willen blijven investeren in het sociaal-maatschappelijk netwerk dat de dansschool genereert. Mensen blijven samenbrengen in een aangename setting om invulling te geven aan sport, ontspanning en sociaal leven.

5


Kleuter 1 Dansschool Locomotion

Kleuterdans 1

Fauve Rasschaert

6

Kleuter 1

Imme Vleesschouwer

Estelle De Vriese

Kleuter 1

Elodie Maeyens

Kleuter 1

Birthe Hofman

Kleuter 1

Kleuter 1

Alexia Herregodts

Kleuter 1

Kleuterdans 1

Kleuter 1

Kleuter 1

Kleuterdans 1

Inez Van Den Broeck

Jamina Rogiers


Kleuter 1 Kleuter 1

Lente Leemans

Kleuter 1

Lisse Vandersnickt

Nand Neels

Nona Moerenhout

Kleuter 1

Kleuter 1

Kleuter 1

Kleuter 1

Lotte D’Hooge

Olivia Vercauteren

Zara Buggenhout

7


Kleuter 2-woe Dansschool Locomotion

Kleuterdans 2 Jinte Favere

Jare Verbruggen

Kleuter 2-woe

Kleuter 2-woe

Inora Van Damme

Kleuter 2-woe

Kleuter 2-woe Kleuter 2-woe

Jelbe Burgelman

8

Kleuter 2-woe

Fien Van Hecke

Alicia Nelis

Kleuter 2-woe

Kleuterdans 2

Kleuter 2-woe

Kleuterdans 2

Juthe De Graeve

Lani Van Waeyenberghe


Kleuter 2-woe

Maite Berckmoes

Marie Buys

Kleuter 2-woe

Louise Van Mulders

Kleuter 2-woe

Lisa Roegiers

Kleuter 2-woe

Lina Claes

Kleuter 2-woe

Kleuter 2-woe

Lily De Coninck

Kleuter 2-woe

Kleuter 2-woe

Kleuter 2-woe

Lena Roegiers

Mona De Coninck

Mona Lilly Verbeke

9


Kleuter 2-za-9u Dansschool Locomotion

Kleuterdans 2

Hanne Jeunen

10

Imke Vyncke

Kleuter 2-za-9u Kleuter 2-za-9u

Emily Van Rumst

Gitte Robbrecht

Kleuter 2-za-9u

Gitte Gobel

Kleuter 2-za-9u

Frauke Poelman

Kleuter 2-za-9u

Kleuter 2-za-9u

Feliz De Roo

Elodie Duquet

Kleuter 2-za-9u

Elena De Rouck

Kleuter 2-za-9u

Kleuter 2-za-9u

Amelie De Taey

Kleuter 2-za-9u

Kleuterdans 2

Kleuter 2-za-9u

Kleuter 2-za-9u

Kleuterdans 2

Imme Van Laere

Jozefien D’Hooge


Menthe Meskens

Lisa Aelterman

Merel D’Hooghe

Kleuter 2-za-9u

Lena Smet

Kleuter 2-za-9u

Kleuter 2-za-9u

Kleuter 2-za-9u

Kleuter 2-za-9u

Kleuter 2-za-9u

Kleuter 2-za-9u

Kleuter 2-za-9u

Julie Rossou Jutta Jans

Mirthe De Maen Juul Vercammen

Maud Gribbe

Maura Moernout

Stan Jans

11

Kleuter 2-za-9u

Kleuter 2-za-9u

Kleuter 2-za-9u


Kleuter 2-za-11u Dansschool Locomotion

Kleuterdans 2

Fenne Scheire

12

Fien Platteeuw

Kleuter 2-za-11u Kleuter 2-za-11u

Ella Hofman

Fenna Ediers

Kleuter 2-za-11u

EstĂŠe Van Driessche

Kleuter 2-za-11u

EstĂŠe Oosterlinck

Kleuter 2-za-11u

Kleuter 2-za-11u

Eloise Van Lokeren

Elise Rogiers

Kleuter 2-za-11u

Diewke Van Peteghem

Kleuter 2-za-11u

Kleuter 2-za-11u

Alixe Opsomer

Kleuter 2-za-11u

Kleuterdans 2

Kleuter 2-za-11u

Kleuter 2-za-11u

Kleuterdans 2

Fien Verstuyft

Hannelore Verschraegen


Marie Boeykens

Liv Van Moere

Marie-Lou De Paepe Kleuter 2-za-11u

Kleuter 2-za-11u

Kleuter 2-za-11u

Kleuter 2-za-11u

Kita Apers

Kleuter 2-za-11u

Linde Praet

Kleuter 2-za-11u

Kleuter 2-za-11u

Kleuter 2-za-11u

Jitske Verlaeckt Lena Neels

Mila De Coensel Linde Jooris

Lize Fiers

Lotte Van Impe

Mirte Heyndrickx

13

Kleuter 2-za-11u

Kleuter 2-za-11u

Kleuter 2-za-11u

Kleuter 2-za-11u


Kleuter 2-za-11u

Kleuter 2-za-11u

Tille De Wilde

14

Tille Vandersnickt

Sterre Uytendaele

Kleuter 2-za-11u

Sienna Praet

Kleuter 2-za-11u

Nore Rupus

Kleuter 2-za-11u

Kleuter 2-za-11u

Norah Blancquaert

Kleuter 2-za-11u

Nell De Wilde

Kleuter 2-za-11u

Kleuter 2-za-11u

Nel De Rouck

Kleuter 2-za-11u

Kleuter 2-za-11u

Dansschool Locomotion

Yaill De Wolf

Ziva Ediers


in

OVERMERE

Onze koeltoonbank barst van heerlijke kwaliteit. Ontdek binnenkort ons assortiment barbecueproducten. Iets niet gevonden of zit je met een vraag? Onze medewerkers staan voor je klaar!

Kwaliteit, dat smaakt!

60%

Rundergehakt ±800 g/schaal rund • varken 90

6

kg

Nooit warmer dan 2 °C, da’s cool. We kunnen de versheid van onze gehaktbereidingen garanderen door de koude ketting op elk moment gesloten te houden. Ons gehakt wordt vermalen, bewaard én verkocht bij een temperatuur van 2 °C. Het geheim van ons kwaliteitsgehakt is simpel: geen bewaarmiddelen en de temperatuur steeds onder 2 °C houden.

60 % • rundergehakt • • runderbraadworst • Deze producten bestaan uit 60% rund. De overige 40% bestaat uit varkensgehakt. In de pan smelt het varkensvet gedeeltelijk weg en de rest houdt het vlees lekker sappig.


Clipdance 1-woe Dansschool Locomotion

Clipdance 1

Janne De Geest

16

Jutta Van Driessche

Clipdance 1-woe Clipdance 1-woe

Helena Smekens

Janne Blondeel

Clipdance 1-woe

Inne Van Son

Clipdance 1-woe

Ilke Van Damme

Clipdance 1-woe

Clipdance 1-woe

Ilana De Schrijver

Celeste Ghyssaert

Clipdance 1-woe

Aurélie De Strooper

Clipdance 1-woe

Clipdance 1-woe

Alana Van Bastelaere

Clipdance 1-woe

Clipdance 1

Clipdance 1-woe

Clipdance 1-woe

Clipdance 1

Kato D’Hollander

Kiara Coppieters


Piya Blomme

Margot Lapin

Renske De Beule

Clipdance 1-woe

Lynthe Heirman

Clipdance 1-woe

Clipdance 1-woe

Clipdance 1-woe

Clipdance 1-woe

Clipdance 1-woe

Clipdance 1-woe

Clipdance 1-woe

Lars Praet Lies De Rijck

Tahnee Vergauwen Linz Burgelman

Maya Van Mol

Mirthe De Loose

Ylana De Vos

17

Clipdance 1-woe

Clipdance 1-woe

Clipdance 1-woe


Clipdance 1-vrij Dansschool Locomotion

Clipdance 1 Dagmar De Baere

Clipdance 1-vrij

Clipdance 1-vrij

Clipdance 1-vrij

Ariana Van Malderen

18

Clipdance 1

Clipdance 1-vrij

Clipdance 1

Dienke Hofman

Elena Meirsman


Lobke Van Hoecke

Jade Van Steendam

Nore Vyncke

Clipdance 1-vrij

Hanne De Pauw

Clipdance 1-vrij

Clipdance 1-vrij

Clipdance 1-vrij

Clipdance 1-vrij

Clipdance 1-vrij

Clipdance 1-vrij

Clipdance 1-vrij

Fleur Van De Cauter

Lieselot Schellaert

Xana Pieret

Lobke Gistelynck

Yana Roels

19

Clipdance 1-vrij


Clipdance 1-zat Dansschool Locomotion

Clipdance 1

Kaat Segerink

20

Lana Fiers

Clipdance 1-zat

Jenthe Libert

Clipdance 1-zat

Ileana De Raedt

Clipdance 1-zat

Helena Denoble

Clipdance 1-zat

Clipdance 1-zat

Fé Uytendaele

Erin Malfliet

Clipdance 1-zat

Dieuwke Braeckman

Clipdance 1-zat

Clipdance 1-zat

Britt Roels

Clipdance 1-zat

Clipdance 1

Clipdance 1-zat

Clipdance 1-zat

Clipdance 1

Laure Fiers

Lies Verhoeven


Clipdance 1-zat

Clipdance 1-zat

Linz Bombeke

Clipdance 1-zat

Clipdance 1-zat

Lina Torisqen

Lore Van Impe

Marlies Verschraegen

Nienke Verstuyft

Manelle Van Dorp

Clipdance 1-zat

MaitĂŠ De Smet

Clipdance 1-zat

Clipdance 1-zat

Clipdance 1-zat

Luna De Gelder

Clipdance 1-zat

Clipdance 1-zat

Clipdance 1-zat

Lisse Hofman

Walaiphan Kritta Ya Wirooh

Yenthe Van Hecke

21


Clipdance 2-woe Dansschool Locomotion

Clipdance 2

Matteo Sigin

22

Maya Ediers

Clipdance 2-woe Clipdance 2-woe

Jade Van Driessche

Maaike Vanlindt

Clipdance 2-woe

Lotte De Schrijver

Clipdance 2-woe

Lore Van Waeyenberghe

Clipdance 2-woe

Clipdance 2-woe

Julie Lefevre

Elle Dujardin

Clipdance 2-woe

Ella D’Hauwer

Clipdance 2-woe

Clipdance 2-woe

Elise Ongena

Clipdance 2-woe

Clipdance 2

Clipdance 2-woe

Clipdance 2-woe

Clipdance 2

Nyka Heirman

Quinona Callaert


Clipdance 2-vrij

Clipdance 2

Dansschool Locomotion

Clipdance 2

Clipdance 2-vrij

Clipdance 2-vrij

Clipdance 2

Renée Claeyé

Tess Van de Wielle

Clipdance 2-vrij

Faye Michiels

Ode Van Elsuwege

Clipdance 2-vrij

Liana De Rouck

Clipdance 2-vrij

Janne Theunis

Clipdance 2-vrij

Clipdance 2-vrij

Helena De Feyter

Clipdance 2-vrij

Clipdance 2-vrij

Clipdance 2-vrij

Amélie Naudts

Yelena Geltmeyer

Zoë Heirman

23


Clipdance 3-woe Dansschool Locomotion

Clipdance 3

Edith Poppe

24

Lise Verspeurt

Clipdance 3-woe

Charlize Nelis

Clipdance 3-woe

Caroline Roelandt

Clipdance 3-woe

Caroline Achten

Clipdance 3-woe

Clipdance 3-woe

Blanche Ghyssaert

Clipdance 3-woe

Clipdance 3

Clipdance 3-woe

Clipdance 3-woe

Clipdance 3

Shana Van Bastelaere

Shanaya De Sadeleer


Clipdance 3-vrij

Clipdance 3-vrij

Clipdance 3

Dansschool Locomotion

Britt Maes

Clipdance 3-vrij

Bo Michiels

Clipdance 3-vrij

Clipdance 3-vrij

Emma Meert

Amber Van Den Broeck

Beau Verleyen

Anke Van Impe

Clipdance 3-vrij

Clipdance 3-vrij

Anke De Cock

Clipdance 3

Clipdance 3-vrij

Clipdance 3-vrij

Clipdance 3-vrij

Clipdance 3

Felien Schepens

Hannelore Goeman

25


Clipdance 3-vrij

Clipdance 3-vrij

Julie Vermeire

26

Jozefien Cornelis

Kiyana Schollaert

Julie Van Mossevelde

Clipdance 3-vrij

Clipdance 3-vrij

Jinthe Verschraegen

Clipdance 3-vrij

Clipdance 3-vrij

Jetske Rupus

Clipdance 3-vrij

Jade Hanselaer

Clipdance 3-vrij

Clipdance 3-vrij

Eliana Heyvaert

Clipdance 3-vrij

Clipdance 3-vrij

Dansschool Locomotion

Lenca Van Bever

Liv Droessaert


Ylena Pieters

Sarah Garré

Zita Louckx

Clipdance 3-vrij

Rowena Rogiers

Clipdance 3-vrij

Clipdance 3-vrij

Clipdance 3-vrij

Clipdance 3-vrij

Clipdance 3-vrij

Clipdance 3-vrij

Clipdance 3-vrij

Louna Gistelynck

Zoé Brown Nena Van de Meersche

Tyana Van Wesemael

Yana Geltmeyer

Zoë Coppens

27

Clipdance 3-vrij

Clipdance 3-vrij


Clipdance 4-woe Dansschool Locomotion

Clipdance 4

Clipdance 4

Clipdance 4-woe

Imke De Vuyst

28

Lola Elegeert

Clipdance 4-woe

Elena Sigin

Clipdance 4-woe

Clipdance 4-woe

Axelle Van Droogenbroeck

Clipdance 4-woe

Clipdance 4-woe

Clipdance 4

Shelsy Martens

Shenna Martens


Clipdance 4-vrij

Clipdance 4-vrij

Clipdance 4

Dansschool Locomotion

Cloë Goeman

Lacina Van Malderen

Liene De Leenheer

Clipdance 4-vrij

Femke Puts

Clipdance 4-vrij

Yinthe Vanderlinden

Justine Zaman

Clipdance 4-vrij

Clipdance 4-vrij

Jente De Ridder

Clipdance 4-vrij

Clipdance 4-vrij

Guusje Van Der Poorten

Angelina De Bock

Elise Brynaert

Clipdance 4-vrij

Clipdance 4-vrij

Clipdance 4-vrij

Chelsea Marissen

Clipdance 4

Clipdance 4-vrij

Clipdance 4-vrij

Clipdance 4-vrij

Clipdance 4

Shipra De Cock

Silke Callaert

29


Clipdance 5 Dansschool Locomotion

Clipdance 5

Kyara Van Geert

32

Maité Van den Steene

Clipdance 5

Frauke Baeyens

Clipdance 5

Evelyn Bogaert

Clipdance 5

Dilara Roels

Clipdance 5

Clipdance 5

Déte Vande Meirssche

Clipdance 5

Clipdance 5

Clipdance 5

Clipdance 5

Clipdance 5

Mare Pieters

Sanne Vanlindt


Clipdance 6

Clipdance 6

Dansschool Locomotion

Clipdance 6

Clipdance 6

Clipdance 6

Clipdance 6

Ellen Van Aelst

Jana Moeyersoen

Cherilyn Daelman

Clipdance 6

Clipdance 6

Clipdance 6

Clipdance 6

AmĂŠlie Wauters

Jana Van Keer

Shana Martens

33


Hiphop 1 Dansschool Locomotion

Hiphop 1

Hiphop 1

Hiphop 1 Hiphop 1

Katho De Coninck

Hiphop 1

Hiphop 1 Hiphop 1

34

Lentl Bombeke

Jade Vyncke

Jochen De Baere

Hiphop 1

Jinte De Croppe

Jana Hanselaer

Kato De Croppe

Ella Serraes

Hiphop 1

Chloé De Schrijver

Hiphop 1

Anne-Marie Bouckaert

Hiphop 1

Hiphop 1

Hiphop 1

Hiphop 1

Hiphop 1

Lien Van Hauwermeire

Linde De Rouck


Hiphop 1

Roos Tengrootenhuysen

Stijn Dhondt

Hiphop 1 Hiphop 1

Marie-Julie Temmerman

Nette De Groot

Hiphop 1

Nadya Deraedt

Hiphop 1

Mona Podevyn

Hiphop 1

Hiphop 1

Maud De Waele

Luka Van Boven

Hiphop 1

Lore De Munter

Hiphop 1

Hiphop 1

Lins De Permentier

Hiphop 1

Hiphop 1

Hiphop 1

Linde Segerink

Tayissa De Vos

Tuana Van Malderen

35


Hiphop 1B Dansschool Locomotion

Hiphop 1B

Femke Baeck

36

Janne De Backer

Hiphop 1B

Febe De Rocker

Hiphop 1B

Emma De Pauw

Hiphop 1B

Hiphop 1B

Ella Baeyens

Elise De Brabander

Hiphop 1B

Ava-Rose Geens

Hiphop 1B

Hiphop 1B

Aline De Backer

Hiphop 1B

Hiphop 1 B

Hiphop 1B

Hiphop 1B

Hiphop 1 B

Laura Verholen

Laure Moerman


Hiphop 1B

Hiphop 1B

Liv Bogaert

Hiphop 1B

Hiphop 1B

Lena Bontinck

Luna Degeest

Hiphop 1B

Hiphop 1B

Lore Schoeters

NoĂŠmie Van Lokeren

Norah De Beule

Nika Michiels

Hiphop 1B

Hiphop 1B

Hiphop 1B

Hiphop 1B

Nanou Vereertbrugghen

Stavrina Sichin

Vic Bogaert

37


Hiphop 2 Dansschool Locomotion

Hiphop 2

Hiphop 2

Hiphop 2

Hiphop 2

Hiphop 2

Amélie Beirens

Colin Callebaut

Hiphop 2

Hiphop 2

Benthe Van Kerckhove

Dieuwke De Schepper

38

Hiphop 2

Hiphop 2

Hiphop 2

Akira Mestdach

Elien Lammens

Ella Blancquaert


Hanne Henkens

Hanne Janssens

Fien Verhoeven

Hiphop 2

Femke Smorgens

Hiphop 2

Hiphop 2

Emma Van de Vondel

Hiphop 2

Hiphop 2

Hiphop 2

Hiphop 2 Hiphop 2

Ellen Van Praet

Inez Casaert

Johanna Descamps

39


Hiphop 2

Lotte Vander Stricht

Lore De Grauwe

Louise De Backer

Hiphop 2

Hiphop 2

Lina D’Haeseleer

Hiphop 2

Hiphop 2

Kanya Scheerlinck

40

Hiphop 2

Hiphop 2

Hiphop 2

Dansschool Locomotion

Marie-Julie Audenaert

Marit Braeckman


Silke De Vriendt

Hiphop 2

Hiphop 2 Hiphop 2

Orianna De Kryger

Sofie De Rijcke

Oona Wiels

Hiphop 2

Hiphop 2 Hiphop 2

Hiphop 2

Mirthe De Groot

Sybren Scheerlinck

Thibe Aerts

41


Hiphop 3 Dansschool Locomotion

Hiphop 3

Hiphop 3

Hiphop 3

Edeline Demuynck

42

Emile De Wilde

Coby Schouppe

Hiphop 3

Axelle Reese

Hiphop 3

Anaïs Rombout

Hiphop 3

Hiphop 3

Amelia Curfs

Hiphop 3

Amber Van Hoecke

Hiphop 3

Hiphop 3

Amber Beelaert

Hiphop 3

Hiphop 3

Hiphop 3

Fien Despierre

Hanne Van Dender


Hiphop 3

Hiphop 3

Lize De Wandel

Lore Van Hauwermeiren

Hiphop 3

Jarne Geeraerts

Leena Roelandt

Hiphop 3

Kato Vanlancker

Hiphop 3

Joran De Meyer

Hiphop 3

Hiphop 3

Jonas Schepens

Hiphop 3

Hiphop 3

Hiphop 3

Jante Sichien

Marlies Poppe

Thian Scheerlinck

43


Hiphop 4 Dansschool Locomotion

Hiphop 4

Marie Keppens

44

Paulien Keppens

Hiphop 4

Ian Moeyersoen

Hiphop 4

Febe Van Droogenbroeck

Hiphop 4

Fé Beeckman

Hiphop 4

Hiphop 4

Britt Becqué

Bo Rombaut

Hiphop 4

Anneleen Schellaert

Hiphop 4

Hiphop 4

Amber Van der Slycken

Hiphop 4

Hiphop 4

Hiphop 4

Hiphop 4

Hiphop 4

Rune Van Migerode

Zhabo Blyau


FITNESS • GROEPSLESSEN • ZONNEBANK • TRILPLAAT • SPINNING

• • • •

Begeleiding en expertise van geschoolde fitnesscoaches Volledig gamma aan professionele kracht- en cardiotoestellen Ruim aanbod groepslessen: spinning / BBB / step-aerobic / Zumba / 50+ fitness Ruime keuze uit diverse abonnementen en beurtenkaarten

DONKLAAN 241 9290 BERLARE TEL. 09 367 97 00 WWW.TOPFORM.BE INFO@TOPFORM.BE


Hiphop 5 Dansschool Locomotion

Hiphop 6

Hiphop 5

Hiphop 5

Hiphop 5

Hiphop 5

Aline Liekens

Hiphop 5

Justine Dierickx

46

Lenka Van Den Broek

Hiphop 5

Free Van Hee

Hiphop 5

Hiphop 5

Amber Heyndrickx

Hiphop 5

Hiphop 5

Aaron De Pelsmaeker

Lieselotte De Kinder

Lise Van Langenhove


Hiphop 5 Hiphop 5

Lopke Bruylandt

Hiphop 5

Hiphop 5

Lore Roelandt

Shauni Schelfhout

Shirley Martens

Rune Van Impe

Hiphop 5

Hiphop 5

Hiphop 5

Hiphop 5

Phara Wante

Stephanie Mardaci

Too Van Hee

47


Hiphop 7 Dansschool Locomotion

Hiphop 7

Ilke Heirman

48

Ilse Fierens

Hiphop 7

Frauke Thibau

Hiphop 7

Cindy Verstuyft

Hiphop 7

Hiphop 7

Annick Stevens

Hiphop 7

Hiphop 7

Hiphop 7

Hiphop 7

Hiphop 7

Jasmien Dierickx

Kim Buyle


Silke Le Jeune

Stefanie Rots

Sarah De Visscher

Hiphop 7

Rose Van Lysebettens

Hiphop 7

Hiphop 7

Margot Christiaens

Hiphop 7

Hiphop 7

Hiphop 7

Hiphop 7 Hiphop 7

Kimberly Maes

Steffi Vergeylen

Valerie Van Weyenberg

49


Lyrical 3 Dansschool Locomotion

Hiphop lyrical 3

Hiphop lyrical 3

Lyrical 3

Jente Rogiers

50

Lena Bakulina

Lyrical 3

Febe De Lathauwer

Lyrical 3

Lyrical 3

Edward Schelfhout

Lyrical 3

Lyrical 3

Hiphop lyrical 3

Lleyton Van Driessche

Lobke Vervaet


Lyrical 4

Hiphop lyrical 4

Dansschool Locomotion

Maya De Jonge

Paulien De Ruyver

Lyrical 4

Justine Roelandt

Marie Haentjens

Lyrical 4

Lotte De Meyer

Lyrical 4

Lisa Rogiers

Lyrical 4

Lyrical 4

Kayleigh De Rycke

Farah Bombay

Lyrical 4

Lyrical 4

Lyrical 4

Antje De Coen

Hiphop lyrical 4

Lyrical 4

Lyrical 4

Lyrical 4

Hiphop lyrical 4

Silke Boone

Solena Heyvaert

51


Lyrical 5 Dansschool Locomotion

Hiphop lyrical 5

Freya De Meyer

52

Hiphop lyrical 5

Lyrical 5

Lyrical 5

Hiphop lyrical 5

Silke Huylebroeck


Freestyle 1

Freestyle 1

Dansschool Locomotion

Manou Elise Mallefroy

Noa De Deyn

Freestyle 1

Ella Vinck

Lotte Fiers

Freestyle 1

Lore Van der Heyden

Freestyle 1

Jutta Praet

Freestyle 1

Freestyle 1

June Scheire

Ayanna Van De Cavye

Freestyle 1

Freestyle 1

Freestyle 1

AmĂŠlie Schepens

Freestyle 1

Freestyle 1

Freestyle 1

Freestyle 1

Freestyle 1

Sofie Galmart

Tine De Schutter

53


Freestyle 2 Dansschool Locomotion

Freestyle 2

Freestyle 2

Femke Van Hoecke

Lore De Waele

54

Lindsey Valck

Freestyle 2

Kyra Van Lembergen

Freestyle 2

Freestyle 2

Jemma Gillmer

Lotte Van De Velde

Freestyle 2

Freestyle 2

Freestyle 2

Anouck Van Boven

Freestyle 2

Freestyle 2

Freestyle 2

Freestyle 2

Okke Philips

Silke Valck


Modern 1

Modern 1

Dansschool Locomotion

Modern 1

Modern 1

Modern 1

Modern 1

Margaux Campe

Maurit Rottier

Lobke Robbrecht

Modern 1

Kiarah Bogaert

Modern 1

Modern 1

Modern 1

Jenthe De Schrijver

Jade Libert

Modern 1

Modern 1

Modern 1

Esther Verschraegen

Mirte De Clercq

Noortje De Corte

55


Modern 2 Dansschool Locomotion

Modern 2

Axelle Van Den Abbeel

56

Modern 2

Modern 2

Modern 2

Modern 2

Nore Vinck


Modern 3 Dansschool Locomotion

Modern 3

Modern 3

Modern 3

Femke Borms

58

Hanne Baeck

Elise Rasschaert

Modern 3

Dorien Casaert

Modern 3

Britta Bogaert

Modern 3

Modern 3

Auke Van Haudenhuyse

Modern 3

Ashley Beyl

Modern 3

Modern 3

Annelien Cornelis

Modern 3

Modern 3

Modern 3

Ianna Callaert

Lauren De Bondt


Modern 3

Marte Roelandt

Nel De Coster

Modern 3

Marie Serraes

Modern 3

Louise Verhaeghen

Modern 3

Louise Dierickx

Modern 3

Modern 3

Linde Hollants

Modern 3

Modern 3

Modern 3

Lia Moeyersoen

Nyka Van den Bossche

Silke De Kinder

59


Modern 4 Dansschool Locomotion

Modern 4

Modern 4

An-Sofie Perneel

Hasse De Kinder

60

Jetske Bracke

Modern 4

Jana Derweduwen

Modern 4

Modern 4

Evelien Cornelis

Marie Van Vlierberghe

Modern 4

Modern 4

Modern 4

Adah Van Winkel

Modern 4

Modern 4

Modern 4

Modern 4

Tina Steeman

Zytha Somers


Modern 5

Modern 5

Modern 5

Dansschool Locomotion

Justine De Coninck

Modern 5

Saartje De Puydt

Eef Deleu

Modern 5

Modern 5

Modern 5

Modern 5

Modern 5

Sarah De Kinder

Tessa De Wolf

61


Divaaz 1 Dansschool Locomotion

Divaaz 1

Divaaz 1

Divaaz 1

Cleo Van Der Bruggen

Julie Rupus

62

Joke Holbrecht

Divaaz 1

Evelien Dieleman

Divaaz 1

Divaaz 1

Evelien D’hoey

Julie Van Driessche

Divaaz 1

Divaaz 1

Divaaz 1

Carla Van Doorsselaere

Divaaz 1

Divaaz 1

Divaaz 1

Kristl Lion

Shana Abbeel


JAARKALENDER

LOCOMOTION FAMILIE Start nieuw dansjaar – inschrijvingen (begin september)

Dansoptreden Halloweentocht (oktober)

Locomotion verwelkomt de Sint aan de Donk (december)

Locomotion Family Day + nineties party (begin maart)

5-daagse dansstage (2e week paasvakantie)

Dansvoorstellingen tieners-volwassenen in CC Stroming Berlare (1e weekend juni)

Dansvoorstellingen kleuters- 4e leerjaar in CC Stroming Berlare (2e weekend juni)

Zomerstage dans + outdoor activiteiten (juli)

63


Divaaz 2 Dansschool Locomotion

Divaaz 2

Gunhild De Brul

64

Heleen Verbeken

Divaaz 2

Elyne Roels

Divaaz 2

Els De Baets

Divaaz 2

Divaaz 2

Dorine Van Cauteren

Divaaz 2

Divaaz 2

Divaaz 2

Divaaz 2

Divaaz 2

Ina De Backer

Jessica Maes


Kizzy De Waele

Mieke De Vuyst

Kim Van Driessche

Divaaz 2

Kelly Van Malderen

Divaaz 2

Divaaz 2

Katrijn Decock

Divaaz 2

Divaaz 2

Divaaz 2

Divaaz 2 Divaaz 2

Jolien Dierickx

Nadia Van Caelenberg

Sophie Verbeke

65


Divaaz 3 Dansschool Locomotion

Divaaz 3

Divaaz 3

Divaaz 3

Els Steeman

66

Evelien Moortgat

Divaaz 3

Bianca Schoreel

Divaaz 3

Divaaz 3

Ann Van Eeckhaut

Divaaz 3

Divaaz 3

Divaaz 3

Nancy Rogiers

Sofie Dauwe


Docent Dansschool Locomotion

Docent

Sophie Verbeke

Shana Abbeel

Docent

Yana Barrez

Docent

Aisha De Kestelier

Docent

Rhune Van Cauwenberge

Docent

Docent

MichaĂŤl Nelis

Docent

Docent

Docent

Docent

Docent

Emelie Gobel

Julie Van Driessche

67


Vrijwilligers Dansschool Locomotion

Vrijwilligers

Vrijwilligers

Algemeen

MichaĂŤl Nelis

Ina De Backer

Algemeen

Guy Hanselaer

Decor

Stages

Jasmien Dierickx

68

Gert Moeyersoen

Algemeen

Frans Jans

Algemeen

Els De Baets

Algemeen

Algemeen

Alain Van Haudenhuyse

Algemeen

Algemeen

Vrijwilligers

Roel Schatteman

Sean De Sweemer


Algemeen

Erik Baeyens

Brigitte Stevens

Grafisch

Tanja De Cock

Bram Menten

Algemeen

Xavier Germonprez

Algemeen

Algemeen

Nadia Van Caelenberg

Algemeen

Stages

Shows

Algemeen

Liebert Jans

Annick Stevens

Bart Schepens

69


Spaaroverzicht Dansschool Locomotion

Kleuter 1 ○○ Kleuter 1 ○ Alexia Herregodts ○ Birthe Hofman ○ Elodie Maeyens ○ Estelle De Vriese ○ Fauve Rasschaert ○ Imme Vleesschouwer ○ Inez Van Den Broeck ○ Jamina Rogiers ○ Lente Leemans ○ Lisse Vandersnickt ○ Lotte D’Hooge ○ Nand Neels ○ Nona Moerenhout ○ Olivia Vercauteren ○ Zara Buggenhout Kleuter 2-woe ○○ Kleuter 2 ○ Alicia Nelis ○ Fien Van Hecke ○ Inora Van Damme ○ Jare Verbruggen ○ Jelbe Burgelman ○ Jinte Favere ○ Juthe De Graeve ○ Lani Van Waeyenberghe ○ Lena Roegiers ○ Lily De Coninck ○ Lina Claes ○ Lisa Roegiers ○ Louise Van Mulders ○ Maite Berckmoes ○ Marie Buys ○ Mona De Coninck ○ Mona Lilly Verbeke Kleuter 2-za-9u ○○ Kleuter 2 ○ Amelie De Taey ○ Elena De Rouck ○ Elodie Duquet ○ Emily Van Rumst ○ Feliz De Roo ○ Frauke Poelman ○ Gitte Gobel ○ Gitte Robbrecht ○ Hanne Jeunen ○ Imke Vyncke ○ Imme Van Laere ○ Jozefien D’Hooge ○ Julie Rossou ○ Jutta Jans ○ Juul Vercammen ○ Lena Smet ○ Lisa Aelterman ○ Maud Gribbe ○ Maura Moernout ○ Menthe Meskens ○ Merel D’Hooghe ○ Mirthe De Maen ○ Stan Jans Kleuter 2-za-11u ○○ Kleuter 2 ○ Alixe Opsomer ○ Diewke Van Peteghem ○ Elise Rogiers ○ Ella Hofman ○ Eloise Van Lokeren ○ Estée Oosterlinck ○ Estée Van Driessche ○ Fenna Ediers ○ Fenne Scheire ○ Fien Platteeuw ○ Fien Verstuyft ○ Hannelore Verschraegen

70

○ Jitske Verlaeckt ○ Kita Apers ○ Lena Neels ○ Linde Jooris ○ Linde Praet ○ Liv Van Moere ○ Lize Fiers ○ Lotte Van Impe ○ Marie Boeykens ○ Marie-Lou De Paepe ○ Mila De Coensel ○ Mirte Heyndrickx ○ Nel De Rouck ○ Nell De Wilde ○ Norah Blancquaert ○ Nore Rupus ○ Sienna Praet ○ Sterre Uytendaele ○ Tille De Wilde ○ Tille Vandersnickt ○ Yaill De Wolf ○ Ziva Ediers Clipdance 1-woe ○○ Clipdance 1 ○ Alana Van Bastelaere ○ Aurélie De Strooper ○ Celeste Ghyssaert ○ Helena Smekens ○ Ilana De Schrijver ○ Ilke Van Damme ○ Inne Van Son ○ Janne Blondeel ○ Janne De Geest ○ Jutta Van Driessche ○ Kato D’Hollander ○ Kiara Coppieters ○ Lars Praet ○ Lies De Rijck ○ Linz Burgelman ○ Lynthe Heirman ○ Margot Lapin ○ Maya Van Mol ○ Mirthe De Loose ○ Piya Blomme ○ Renske De Beule ○ Tahnee Vergauwen ○ Ylana De Vos Clipdance 1-vrij ○○ Clipdance 1 ○ Ariana Van Malderen ○ Dagmar De Baere ○ Dienke Hofman ○ Elena Meirsman ○ Fleur Van De Cauter ○ Hanne De Pauw ○ Jade Van Steendam ○ Lieselot Schellaert ○ Lobke Gistelynck ○ Lobke Van Hoecke ○ Nore Vyncke ○ Xana Pieret ○ Yana Roels Clipdance 1-zat ○○ Clipdance 1 ○ Britt Roels ○ Dieuwke Braeckman ○ Erin Malfliet ○ Fé Uytendaele ○ Helena Denoble ○ Ileana De Raedt ○ Jenthe Libert ○ Kaat Segerink ○ Lana Fiers ○ Laure Fiers ○ Lies Verhoeven

○ Lina Torisqen ○ Linz Bombeke ○ Lisse Hofman ○ Lore Van Impe ○ Luna De Gelder ○ Maité De Smet ○ Manelle Van Dorp ○ Marlies Verschraegen ○ Nienke Verstuyft ○ Walaiphan Kritta Ya Wirooh ○ Yenthe Van Hecke Clipdance 2-woe ○○ Clipdance 2 ○ Elise Ongena ○ Ella D’Hauwer ○ Elle Dujardin ○ Jade Van Driessche ○ Julie Lefevre ○ Lore Van Waeyenberghe ○ Lotte De Schrijver ○ Maaike Vanlindt ○ Matteo Sigin ○ Maya Ediers ○ Nyka Heirman ○ Quinona Callaert Clipdance 2-vrij ○○ Clipdance 2 ○ Amélie Naudts ○ Faye Michiels ○ Helena De Feyter ○ Janne Theunis ○ Liana De Rouck ○ Ode Van Elsuwege ○ Renée Claeyé ○ Tess Van de Wielle ○ Yelena Geltmeyer ○ Zoë Heirman Clipdance 3-woe ○○ Clipdance 3 ○ Blanche Ghyssaert ○ Caroline Achten ○ Caroline Roelandt ○ Charlize Nelis ○ Edith Poppe ○ Lise Verspeurt ○ Shana Van Bastelaere ○ Shanaya De Sadeleer Clipdance 3-vrij ○○ Clipdance 3 ○ Amber Van Den Broeck ○ Anke De Cock ○ Anke Van Impe ○ Beau Verleyen ○ Bo Michiels ○ Britt Maes ○ Emma Meert ○ Felien Schepens ○ Hannelore Goeman ○ Eliana Heyvaert ○ Jade Hanselaer ○ Jetske Rupus ○ Jinthe Verschraegen ○ Jozefien Cornelis ○ Julie Van Mossevelde ○ Julie Vermeire ○ Kiyana Schollaert ○ Lenca Van Bever ○ Liv Droessaert ○ Louna Gistelynck ○ Nena Van de Meersche ○ Rowena Rogiers ○ Sarah Garré ○ Tyana Van Wesemael ○ Yana Geltmeyer

○ Ylena Pieters ○ Zita Louckx ○ Zoé Brown ○ Zoë Coppens Clipdance 4-woe ○○ Clipdance 4 ○ Axelle Van Droogenbroeck ○ Elena Sigin ○ Imke De Vuyst ○ Lola Elegeert ○ Shelsy Martens ○ Shenna Martens Clipdance 4-vrij ○○ Clipdance 4 ○ Angelina De Bock ○ Chelsea Marissen ○ Cloë Goeman ○ Elise Brynaert ○ Femke Puts ○ Guusje Van Der Poorten ○ Jente De Ridder ○ Yinthe Vanderlinden ○ Justine Zaman ○ Lacina Van Malderen ○ Liene De Leenheer ○ Shipra De Cock ○ Silke Callaert Clipdance 5 ○○ Clipdance 5 ○ Déte Vande Meirssche ○ Dilara Roels ○ Evelyn Bogaert ○ Frauke Baeyens ○ Kyara Van Geert ○ Maité Van den Steene ○ Mare Pieters ○ Sanne Vanlindt Clipdance 6 ○○ Clipdance 6 ○ Amélie Wauters ○ Cherilyn Daelman ○ Ellen Van Aelst ○ Jana Moeyersoen ○ Jana Van Keer ○ Shana Martens Hiphop 1 ○○ Hiphop 1 ○ Anne-Marie Bouckaert ○ Chloé De Schrijver ○ Ella Serraes ○ Jade Vyncke ○ Jana Hanselaer ○ Jinte De Croppe ○ Jochen De Baere ○ Katho De Coninck ○ Kato De Croppe ○ Lentl Bombeke ○ Lien Van Hauwermeire ○ Linde De Rouck ○ Linde Segerink ○ Lins De Permentier ○ Lore De Munter ○ Luka Van Boven ○ Marie-Julie Temmerman ○ Maud De Waele ○ Mona Podevyn ○ Nadya Deraedt ○ Nette De Groot ○ Roos Tengrootenhuysen ○ Stijn Dhondt ○ Tayissa De Vos ○ Tuana Van Malderen


Spaar nu alle 587 stickers! Hiphop 1B ○○ Hiphop 1B ○ Aline De Backer ○ Ava-Rose Geens ○ Elise De Brabander ○ Ella Baeyens ○ Emma De Pauw ○ Febe De Rocker ○ Femke Baeck ○ Janne De Backer ○ Laura Verholen ○ Laure Moerman ○ Lena Bontinck ○ Liv Bogaert ○ Lore Schoeters ○ Luna Degeest ○ Nanou Vereertbrugghen ○ Nika Michiels ○ Noémie Van Lokeren ○ Norah De Beule ○ Stavrina Sichin ○ Vic Bogaert Hiphop 2 ○○ Hiphop 2 ○ Akira Mestdach ○ Amélie Beirens ○ Benthe Van Kerckhove ○ Colin Callebaut ○ Dieuwke De Schepper ○ Elien Lammens ○ Ella Blancquaert ○ Ellen Van Praet ○ Emma Van de Vondel ○ Femke Smorgens ○ Fien Verhoeven ○ Hanne Henkens ○ Hanne Janssens ○ Inez Casaert ○ Johanna Descamps ○ Kanya Scheerlinck ○ Lina D’Haeseleer ○ Lore De Grauwe ○ Lotte Vander Stricht ○ Louise De Backer ○ Marie-Julie Audenaert ○ Marit Braeckman ○ Mirthe De Groot ○ Orianna De Kryger ○ Oona Wiels ○ Silke De Vriendt ○ Sofie De Rijcke ○ Sybren Scheerlinck ○ Thibe Aerts Hiphop 3 ○○ Hiphop 3 ○ Amber Beelaert ○ Amber Van Hoecke ○ Amelia Curfs ○ Anaïs Rombout ○ Axelle Reese ○ Coby Schouppe ○ Edeline Demuynck ○ Emile De Wilde ○ Fien Despierre ○ Hanne Van Dender ○ Jante Sichien ○ Jarne Geeraerts ○ Jonas Schepens ○ Joran De Meyer ○ Kato Vanlancker ○ Leena Roelandt ○ Lize De Wandel ○ Lore Van Hauwermeiren ○ Marlies Poppe ○ Thian Scheerlinck

Hiphop 4 ○○ Hiphop 4 ○ Amber Van der Slycken ○ Anneleen Schellaert ○ Bo Rombaut ○ Britt Becqué ○ Fé Beeckman ○ Febe Van Droogenbroeck ○ Ian Moeyersoen ○ Marie Keppens ○ Paulien Keppens ○ Rune Van Migerode ○ Zhabo Blyau Hiphop 5 ○○ Hiphop 5 ○ Aaron De Pelsmaeker ○ Aline Liekens ○ Amber Heyndrickx ○ Free Van Hee ○ Justine Dierickx ○ Lenka Van Den Broek ○ Lieselotte De Kinder ○ Lise Van Langenhove ○ Lopke Bruylandt ○ Lore Roelandt ○ Phara Wante ○ Rune Van Impe ○ Shauni Schelfhout ○ Shirley Martens ○ Stephanie Mardaci ○ Too Van Hee Hiphop 7 ○○ Hiphop 7 ○ Annick Stevens ○ Cindy Verstuyft ○ Frauke Thibau ○ Ilke Heirman ○ Ilse Fierens ○ Jasmien Dierickx ○ Kim Buyle ○ Kimberly Maes ○ Margot Christiaens ○ Rose Van Lysebettens ○ Sarah De Visscher ○ Silke Le Jeune ○ Stefanie Rots ○ Steffi Vergeylen ○ Valerie Van Weyenberg Lyrical 3 ○○ Hiphop Lyrical 3 ○ Edward Schelfhout ○ Febe De Lathauwer ○ Jente Rogiers ○ Lena Bakulina ○ Lleyton Van Driessche ○ Lobke Vervaet Lyrical 4 ○○ Hiphop Lyrical 4 ○ Antje De Coen ○ Farah Bombay ○ Justine Roelandt ○ Kayleigh De Rycke ○ Lisa Rogiers ○ Lotte De Meyer ○ Marie Haentjens ○ Maya De Jonge ○ Paulien De Ruyver ○ Silke Boone ○ Solena Heyvaert Lyrical 5 ○○ Hiphop Lyrical 5 ○ Freya De Meyer ○ Silke Huylebroeck

Freestyle 1 ○○ Freestyle 1 ○ Amélie Schepens ○ Ayanna Van De Cavye ○ Ella Vinck ○ June Scheire ○ Jutta Praet ○ Lore Van der Heyden ○ Lotte Fiers ○ Manou Elise Mallefroy ○ Noa De Deyn ○ Sofie Galmart ○ Tine De Schutter Freestyle 2 ○○ Freestyle 2 ○ Anouck Van Boven ○ Femke Van Hoecke ○ Jemma Gillmer ○ Kyra Van Lembergen ○ Lindsey Valck ○ Lore De Waele ○ Lotte Van De Velde ○ Okke Philips ○ Silke Valck Modern 1 ○○ Modern 1 ○ Esther Verschraegen ○ Jade Libert ○ Jenthe De Schrijver ○ Kiarah Bogaert ○ Lobke Robbrecht ○ Margaux Campe ○ Maurit Rottier ○ Mirte De Clercq ○ Noortje De Corte Modern 2 ○○ Modern 2 ○ Axelle Van Den Abbeel ○ Nore Vinck Modern 3 ○○ Modern 3 ○ Annelien Cornelis ○ Ashley Beyl ○ Auke Van Haudenhuyse ○ Britta Bogaert ○ Dorien Casaert ○ Elise Rasschaert ○ Femke Borms ○ Hanne Baeck ○ Ianna Callaert ○ Lauren De Bondt ○ Lia Moeyersoen ○ Linde Hollants ○ Louise Dierickx ○ Louise Verhaeghen ○ Marie Serraes ○ Marte Roelandt ○ Nel De Coster ○ Nyka Van den Bossche ○ Silke De Kinder Modern 4 ○○ Modern 4 ○ Adah Van Winkel ○ An-Sofie Perneel ○ Evelien Cornelis ○ Jana Derweduwen ○ Jetske Bracke ○ Hasse De Kinder ○ Marie Van Vlierberghe ○ Tina Steeman ○ Zytha Somers

Modern 5 ○○ Modern 5 ○ Eef Deleu ○ Justine De Coninck ○ Saartje De Puydt ○ Sarah De Kinder ○ Tessa De Wolf Divaaz 1 ○○ Divaaz 1 ○ Carla Van Doorsselaere ○ Cleo Van Der Bruggen ○ Evelien D’hoey ○ Evelien Dieleman ○ Joke Holbrecht ○ Julie Rupus ○ Julie Van Driessche ○ Kristl Lion ○ Shana Abbeel Divaaz 2 ○○ Divaaz 2 ○ Dorine Van Cauteren ○ Els De Baets ○ Elyne Roels ○ Gunhild De Brul ○ Heleen Verbeken ○ Ina De Backer ○ Jessica Maes ○ Jolien Dierickx ○ Katrijn Decock ○ Kelly Van Malderen ○ Kim Van Driessche ○ Kizzy De Waele ○ Mieke De Vuyst ○ Nadia Van Caelenberg ○ Sophie Verbeke Divaaz 3 ○○ Divaaz 3 ○ Ann Van Eeckhaut ○ Bianca Schoreel ○ Els Steeman ○ Evelien Moortgat ○ Nancy Rogiers ○ Sofie Dauwe Docent ○ Michaël Nelis ○ Rhune Van Cauwenberge ○ Aisha De Kestelier ○ Yana Barrez ○ Sophie Verbeke ○ Shana Abbeel ○ Emelie Gobel ○ Julie Van Driessche Vrijwilligers ○○ Vrijwilligers ○ Alain Van Haudenhuyse ○ Els De Baets ○ Frans Jans ○ Gert Moeyersoen ○ Guy Hanselaer ○ Ina De Backer ○ Jasmien Dierickx ○ Michaël Nelis ○ Roel Schatteman ○ Sean De Sweemer ○ Liebert Jans ○ Nadia Van Caelenberg ○ Xavier Germonprez ○ Brigitte Stevens ○ Bram Menten ○ Erik Baeyens ○ Tanja De Cock ○ Annick Stevens ○ Bart Schepens

71


Overmere

Dendermondsesteenweg 61 9290 Overmere TEL: 09/335.00.26 -------------------------------------maandag 12.30 - 19.00 Dinsdag > vrijdag 8.30 - 19.00 Zaterdag 8.30 - 18.00 Zon- en feestdagen 8.30 - 12.30

Dansgroep Locomotion  

Dansgroep Locomotion Verzamelalbum

Dansgroep Locomotion  

Dansgroep Locomotion Verzamelalbum

Advertisement