Page 1

OFERTA EDUKACYJNA 2012/2013 I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Praszce prowadzi nabór do następujących klas pierwszych. L.p.

1.

Symbol oddziału

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym /do wyboru/:

A

2.

B

3.

C

  

j. polski, historia, geografia, WOS, biologia, chemia, matematyka, fizyka, informatyka, język angielski, język niemiecki

kandydat dokonuje wyboru spośród przedstawionych wyżej propozycji; zajęcia w zakresie rozszerzonym realizowane są od klasy pierwszej, w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych (język polski, matematyka, język angielski ); uczeń ma możliwość wyboru od 2 do 4 przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym spośród proponowanych przez szkołę. Szkoła zapewnia kształcenie w następujących językach obcych:

 

poziom rozszerzony: język angielski, język niemiecki; poziom podstawowy: język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język francuski.

Limit miejsc w poszczególnych oddziałach: po 30 uczniów.

DLACZEGO WARTO PRZYJŚĆ NA KALISKĄ? Wysoka jakość kształcenia: 

matura 2011 – zdawalność 97,6%: www.oke.wroc.pl/ - zakładka Egzamin maturalny/Wyniki;

Ogólnopolski Ranking LO 2011 „Rzeczpospolitej" i „Perspektyw" /około 80 szkół/ 2. miejsce w powiecie oleskim i 10. miejsce w województwie opolskim: www.perspektywy.pl/

Kaliska szczyci się osiągnięciami na szczeblu ogólnopolskim, okręgowym i powiatowym – od 4. lat nie ma od nas lepszych w Konkursie Wiedzy o Powiecie Oleskim; mamy finalistów olimpiad: ekonomicznej, przedsiębiorczości, historycznej, ekologicznej, j. rosyjskiego oraz konkursów poetyckich, twórczości teatralnej itp.;

liceum z tradycjami 1961- 2011 – w ubiegłym roku obchodziliśmy 50 – lecie istnienia!


profile kształcenia – przedmioty w zakresie rozszerzonym /do wyboru/:  j. polski, historia;  język polski, geografia;  historia, geografia;  historia, WOS;  biologia, chemia;  biologia, geografia;  matematyka, geografia;  matematyka, fizyka;  matematyka, informatyka; języki w zakresie rozszerzonym: j. angielski/j. niemiecki;

 

języki w zakresie podstawowym: j. angielski/j. niemiecki/, j. rosyjski, j. francuski. nauczyciele wiedzą, jak uczyć: 11 nauczycieli posiada dwa fakultety i więcej; 9 ma uprawnienia egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu; 3 ekspertów oświatowych;

Indywidualny Tok Nauki - zajęcia dla uzdolnionych uczniów;

Akcja Bliżej Teatru Wielkiego w Łodzi - współpraca trwa już 30 lat, młodzież 6 – 8 razy w semestrze wyjeżdża na spektakle;

warsztaty dziennikarskie – prowadzone od 4. lat przez redaktorów „Kulis Powiatu” i fundację „Nowe Media”;

warsztaty taneczne w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie;

gazetka szkolna „ECHO KALISKIEJ” – redagowana przez uczniów;

regularne, bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej - dla uczniów rozpoczynających naukę w liceum na Kaliskiej;

kafejka internetowa, radiowęzeł;

atrakcyjne, tanie wycieczki zagraniczne;

E – szkoła – jesteśmy jedną z trzech szkół powiatu oleskiego, która uczestniczy w tym unijnym projekcie; wzbogaciliśmy się w sprzęt multimedialny – projektory, laptopy, tablice interaktywne itp.; dla okolicznych mieszkańców LO Kaliskiej – bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu.

Kaliska to szkoła przyjazna dla ucznia, z rodzinną atmosferą, w której młodzież jest najważniejsza! U nas każdy znajdzie coś dla siebie!

Oferta edukacyjna 2012/2013  

oferta edukacyjna lo praszka

Oferta edukacyjna 2012/2013  

oferta edukacyjna lo praszka

Advertisement