Page 1

I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Praszce

OFERTA EDUKACYJNA 2011/2012 I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Praszce prowadzi nabór do następujących klas pierwszych:

L.p.

1.

Symbol oddziału

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym /do wyboru/:

A

2.

B

3.

C

• • •

    

j. polski, historia; język polski, geografia; historia, geografia; historia, WOS; biologia, chemia; biologia, geografia; matematyka, geografia; matematyka, fizyka; matematyka, informatyka;

kandydat dokonuje wyboru jednej spośród przedstawionych wyżej propozycji; wybór ten jest niezależny od wybranej przez siebie klasy /a, b, c/; zajęcia w zakresie rozszerzonym realizowane są od klasy pierwszej, w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.

Szkoła zapewnia kształcenie w następujących językach obcych: • •

poziom rozszerzony: język angielski, język niemiecki; poziom podstawowy: język angielski, język niemiecki, język rosyjski.

Limit miejsc w poszczególnych oddziałach: po 30 uczniów.

DLACZEGO WARTO PRZYJŚĆ NA KALISKĄ? Wysoka jakość kształcenia: •

matura 2010 – zdawalność 95,7%: www.oke.wroc.pl/ - zakładka Egzamin maturalny/Wyniki;

Ogólnopolski Ranking LO 2011 „Rzeczpospolitej" i „Perspektyw" /około 80 szkół/ 1. miejsce w gminie, 2. miejsce w powiecie oleskim i 19. miejsce w województwie opolskim:

46 – 320 Praszka, ul. Kaliska 38, tel. 34 359 10 40


I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Praszce www.perspektywy.pl/ •

Kaliska szczyci się osiągnięciami na szczeblu ogólnopolskim, okręgowym i powiatowym – od 4. lat nie ma od nas lepszych w Konkursie Wiedzy o Powiecie Oleskim; mamy finalistów olimpiad: ekonomicznej, przedsiębiorczości, historycznej, ekologicznej, j. rosyjskiego oraz konkursów poetyckich, twórczości teatralnej itp.;

liceum z tradycjami 1961- 2011 – w tym roku obchodzimy 50 – lecie istnienia!

profile kształcenia – przedmioty w zakresie rozszerzonym /do wyboru/: j. polski, historia; język polski, geografia; historia, geografia; historia, WOS; biologia, chemia; biologia, geografia; matematyka, geografia; matematyka, fizyka; matematyka, informatyka; języki w zakresie rozszerzonym: j. angielski/j. niemiecki;

• • •

języki w zakresie podstawowym: j. angielski/j. niemiecki/j. rosyjski; nauczyciele wiedzą, jak uczyć: 11 nauczycieli posiada dwa fakultety i więcej; 9 ma uprawnienia egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu; 3 ekspertów oświatowych;

współpraca z Politechniką Częstochowską – bezpłatne zajęcia z matematyki i fizyki;

Indywidualny Tok Nauki - zajęcia dla uzdolnionych uczniów; obecnie z ITN korzystają trzy osoby;

Akcja Bliżej Teatru Wielkiego w Łodzi - współpraca trwa już 30 lat, młodzież 6 – 8 razy w semestrze wyjeżdża na spektakle;

warsztaty dziennikarskie – prowadzone od 4. lat przez redaktorów „Kulis Powiatu” i fundację „Nowe Media”;

warsztaty taneczne w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie;

gazetka szkolna „ECHO KALISKIEJ” – redagowana przez uczniów;

regularne, bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej - dla uczniów rozpoczynających naukę w liceum na Kaliskiej;

kafejka internetowa, radiowęzeł;

46 – 320 Praszka, ul. Kaliska 38, tel. 34 359 10 40


I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Praszce •

atrakcyjne, tanie wycieczki zagraniczne;

E – szkoła – jesteśmy jedną z trzech szkół powiatu oleskiego, która uczestniczy w tym unijnym projekcie; wzbogacimy się w sprzęt multimedialny – projektory, laptopy, tablice interaktywne itp.; dla okolicznych mieszkańców LO Kaliskiej – bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu.

Kaliska to szkoła przyjazna dla ucznia, z rodzinną atmosferą, w której młodzież jest najważniejsza! U nas każdy znajdzie coś dla siebie! Serdecznie zapraszamy! Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Kaliskiej

46 – 320 Praszka, ul. Kaliska 38, tel. 34 359 10 40

Oferta edukacyjna 2011  

oferta szkoly dla uczniow gimnazjum

Advertisement