Page 1

Program obchodów 50 - lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Praszce - 24.09.2011 r.

 11.00 – 12.00 – Msza św. w kościele parafialnym p.w. WNMP w Praszce;  12.00 – 12.30 – przemarsz uczestników uroczystości na cmentarz, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobach zmarłych nauczycieli liceum i przed pomnikiem Powstańców Śląskich;  12.30 – 13.00 – posadzenie „Drzewka Pamięci” na terenie szkoły i odsłonięcie pamiątkowej tablicy;  13.00 – 14.00 – część oficjalna uroczystości, powitanie gości, okolicznościowe przemówienia;  14.00 – 15.00 – część artystyczna w wykonaniu uczniów liceum;  15.00 – 17.00 – spotkania w klasach, wpisy do księgi pamiątkowej, zwiedzanie szkoły, poczęstunek;  19.00 – jubileuszowy bankiet.

Serdecznie zapraszamy!

Dyrektor, Rada Pedagogiczna i uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Praszce


Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Praszce zapraszają wszystkich absolwentów na jubileusz 50-lecia szkoły. Uroczystość odbędzie się 24 września 2011 r. Rozpoczęcie obchodów o godz. 11.00 – Mszą św. w kościele parafialnym p.w. WNMP w Praszce. Wpłaty: część I – spotkanie w szkole – 30 zł. część II – jubileuszowy bankiet – 100 zł./ osoba. Prosimy o dokonanie wpłaty na konto: 06826900072000000015860001 z dopiskiem „50-lecie” w terminie do 30 czerwca 2011 r. Prosimy również o podanie na dowodzie wpłaty imienia i nazwiska. Szczegółowe informacje na stronie www.lo.praszka.pl lub pod nr tel. 34/3591040.

Program obchodów  

Program obchodów 50-lecia szkoły