Page 1


2


Dragi dijaki, spoštovani starši, učitelji in sodelavci Gimnazije Tolmin! Na Gimnaziji Tolmin stopamo v praznično šolsko leto 2012/13 s ponosom in optimizmom, oprtim na svojih 50 uspešnih let. Razvili smo se v sodobno izobraževalno ustanovo, ki svojim dijakom v najlepših letih njihove mladosti skuša poleg znanja, ki ga leto za letom uspešno dokazujejo z odličnimi rezultati na tekmovanjih in maturi, privzgojiti predvsem poglede in vrednote, ki jim bodo pri študiju in življenju pomagale vedno trdno stati na svojih nogah. Dijake vsako leto popeljemo na izlete in izmenjave po Evropi, a obenem jih učimo ljubiti in spoštovati naše lepe kraje in pokončne ljudi. S pomočjo tujih učiteljev, sodobnih tehnologij in mednarodnih projektov jim odpiramo vrata v svet, istočasno pa jih v umetniških skupinah učimo ceniti materni jezik in jih popeljemo v svet filma, gledališča, plesa, likovne umetnosti in petja. V novo šolsko leto vstopamo odločeni, da bomo ponovno obiskali evropski parlament v Strasbourgu, odpotovali v London, Berlin in Pariz, smučali v Forni di Sopra ter odkrivali lepote Italije in Avstrije. Medse bomo sprejeli dve dijakinji z Islandije in mlado učiteljico nemščine iz Nemčije. Košarkarji bomo prvič zaigrali v ŠKL. Del pouka bomo s projektnim delom preselili iz učilnic v življenje okrog nas. Vse dogajanje bodo beležili dijaki multimedijskega, filmskega in novinarskega krožka. Predvsem pa bomo ostali zvesti svojim puntarskim koreninam ter se potrudili, da bomo s kvalitetnim delom pustili pečat in postali viden del življenja v Posočju. Prepričana sem, da nam bo s sodelovanjem in podporo staršev ter okolja uspelo, da se bomo ob koncu leta ponovno ozrli ter s ponosom v svet pospremili generacijo maturantov 2013. Ravnateljica Gimnazije Tolmin, mag. Branka Hrast Debeljak Na fotografiji sta ravnateljica Branka Hrast Debeljak in zlati maturant 2012 Primož Kavčič

3


Gimnazija Tolmin Dijaška 12b 5220 Tolmin tajništvo ravnateljica računovodstvo šolska svetovalna služba zbornica knjižnica fax

05 777 20 00 05 777 20 01 05 777 20 02 05 777 20 03 05 777 20 04 05 777 20 05 05 777 20 06

Elektronski naslov: gimnazija.tolmin@guest.arnes.si Spletna stran: http://www.gimnazija-tolmin.si

Ustanovitelj: Republika Slovenija Predsednik Sveta šole: Radko Carli, univ. dipl. inž. Predsednik Sveta staršev: mag. Darko Hrast Ravnateljica: mag. Branka Hrast Debeljak, prof. Šolska svetovalna delavka: Barbara Gruntar, dipl. psih. Računovodja: Zvonka Roner Knjižničarka: Jasna Kavčič, univ. dipl.soc. Tajnica: Milena Manfreda Pipan

4


Učiteljski zbor Gimnazije Tolmin Priimek in ime Nataša Bizimoska Costantini Jana

predmet KEM ITA, UZG

elektronski naslov natasa.bizimoska@guest.arnes.si jana.eisenzopf@guest.arnes.si

Costantini Matjaž

ŠVZ

matjaz.costantini@guest.arnes.si

Cvek Aleksander

FIL

sandi.cvek@yahoo.com

Čujec Irena

BIO

irena.cujec@guest.arnes.si

Dalić Rink Zvonka

ANG, FRA

zvonka.rink@gmail.com

Fili Iztok

ŠVZ

iztok.f@siol.net

Gruntar Barbara

PSI

barbara.gruntar@guest.arnes.si

Hrast Debeljak Branka

MAT

branka.hrast@guest.arnes.si

Jan Faletič Nataša

ITA

njanfaletic@gmail.com

Kavčič Jasna

SOC

jasna.kavcic@guest.arnes.si

Kerkoč Primož

FIZ

primoz.kerkoc@guest.arnes.si

Leban Nada

ZGO

nada@tera.si

Lipušček Radovan

GEO

radovan.lipuscek@guest.arnes.si

Prezelj Meta

ANG

meta.prezelj@gmail.com

Rutar Marta

SLO

marta.rutar@gmail.com

Rutar Milica

SLO

milica.rutar@guest.arnes.si

Saksida Simona

NEM, ZGO

simona.saksida@gmail.com

Sovdat Martina

laborantka

martina.sovdat@guest.arnes.si

Uršič Lučka

INF

lucka.ursic@guest.arnes.si

Jožek Štucin

GLA

jozek.stucin@gmail.com

Vrčon Erik

MAT

erik.vrcon@guest.arnes.si

Petrovič Martina

MAT

petrovic.mat2@gmail.com

Pravilniki Pravilniki, veljavni za dijake Gimnazije Tolmin, so objavljeni na spletnem naslovu http://www.gimnazija-tolmin.si/index.php/pravilniki: - Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah - Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah - Šolska pravila ocenjevanja - Navodila za šolsko prehrano - Hišni red Gimnazije Tolmin - Pravilnik o pohvalah, priznanjih in nagradah Gimnazije Tolmin

5


Matura Splošno maturo določa Zakon o maturi, pravila in postopke njenega izvajanja pa določajo podzakonski akti. Vse informacije o maturi so objavljene na spletni strani http://www.gimnazija-tolmin.si/index.php/matura.

Maturanti 4. a

Maturanti 4. b

Koledar spomladanskega roka splošne mature 2013 15.11.2012 2.4.2013 19.4.2013 2.5.2013 20.5.2013 22.5.2013 28.5.2013 6.5.2013 1.6.2013 3.6.2013 4.6.2013 5.6.2013 6.6.2013 7.6.2013 8.6.2013 10.6.2013 11.6.2013 13.6.2013 14.6.2013 15.6.2013 1.6.2013, 8.6.2013, 14.6.2013, od 15. do 22.6.2013 15.7.2013 18.7.2013 od 19. do 31.7.2013

rok za oddajo predprijave zadnji rok za prijavo na SM zadnji rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita rok za spremembo prijave (32. člen Pravilnika o SM) seznanitev s točkami praktičnega dela izpita zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov zadnji rok za predložitev dokazil oz. pisno odjavo SLO I ANG SLO II PSI GEO BIO UZG MAT NEM FIZ ZGO KEM ITA ustni del seznanitev kandidatov z uspehom pri SM zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v pisno dokumentacijo vpogledi v izpitno dokumentacijo

6


1.a 1.b 2.a 2.b 3.a 3.b

Ponedeljek 4 5

1

2

3

RU

BIO

SLO

ANG

INF

6

7

MAT

ITA

RU

NEM

BIO

MAT

KEM

INF

INF

RU

ZGO

ANG

FIZ

ITA

KEM

MAT

ANG

8

LAB

8

Sreda 4 5

6

7

SLO

INF

INF

FIZ

BIO

SLO

ANG

LIK

MAT

ITA

BIO

1

2

3

6

7

1

2

3

SLO

MAT

LUM

GLA

GLA

BIO

FIZ

ITA

KEM

ŠVZ

ANG

GEO

MAT

SLO

ANG

LUM

GLA

GLA

NEM

ZGO

ŠVZ

ŠVD

ŠVF

BIO

ZGO

MAT

SLO

PSI

KEM

SLO

GEO

RU

GEO

FIZ

BIO

ITA NEM

ZGO

ŠVZ

MAT

SLO

BIO

PSI

ZGO

FIZ

MAT

SLO

KEM

ITA NEM

RU

ANG

MAT

KEM

SLO

ITA

MAT

GEO

ZGO

KEM

ŠVZ

FIZ

FIZ

ITA

SOC

SLO

ANG

BIO

RU

ANG

MAT

SLO

FIZ

ITA NEM

MAT

SLO

KEM

GEO

ŠVZ

ZGO

SOC

ZGO

BIO

ANG

FIZ

KEM ZGU KEM ZGU

KEM ZGOm KEM ZGOm

ANG

MAT

ITA

SLO

SLO

MAT

ITA NEM

ANG

4.a

FIL

FIL

ZGO

MAT

SLO

SLO

4.b

ANG

SLO

SLO

MAT

FIL

FIL

KEM

GEO ZGU GEO ZGU

LAB

GEO ZGU GEO ZGU

Četrtek 4 5

1

2

3

1.a 1.b 2.a

MAT

GEO

FIZ

KEM

ZGO

KEM

NEM

SLO

MAT

INF

INF

SLO

2.b

SLO

MAT

LIK

SLO

ŠVZ

SLO

MAT

ANG

ŠVZ

BIO BIO

FIZ PSI FIZ PSI

ANGv

SLO FIZ PSI FIZ PSI

ANGv

2

3

4

5

6

7

ANG

SLO

MAT

ŠVZ

ITA

GEO

ZGO

LAB

ANG

ZGO

INF

SLO

ŠVZ

FIZ

MAT

GEO

LAB

ITA

FIZ

MAT

ANG

ŠVD

ŠVF

SLO

GEO

ANG

PSI

ITA NEM

ANG

INF

INF

MAT

ŠVZ

GEO

SLO

PSI

ANG

SOC

ZGO

ITA

MAT

SLO

PD

PD

PD

MAT

BIO

PD

PD

PD

ITA

MAT

SLO

ANG

ZGO

PSI

ITA NEM

MAT

ZGO

SLO

ANG

PSI

GEO

SLO

MAT

ANG

ŠVZ

BIO

SLO

KEM

MAT

ANG

ŠVZ

SOC

4.a

FIZ PSI FIZ PSI

FIZ PSI FIZ PSI

ZGO

MAT

GEO ZGU GEO ZGU

9

1

3.a

ANG

ANG

BIO ITAm BIO ITAm

ITA NEM GEO ZGU GEO ZGU

8

Petek 6

3.b

4.b

Torek 4 5

MAT

ITA

MAT

ITA NEM

ŠVZ ŠVZ

7

8

GEO BIO ITAm BIO ITAm

BIO BIO

KEM ZGU KEM ZGU

ITA NEM KEM ZGOm KEM ZGOm

8

9


september 2012 1 sob

2 ned

3

pričetek pouka

pon

4 tor

5 sre

6 čet

7 pet

8 sob

9 ned

10 pon

11 tor

12

OIV Vojsko 1. letnik

sre

13

OIV Vojsko 1. letnik, planinski športni dan

čet

14

OIV Vojsko 1. letnik

pet

15 sob

16 ned

8


september 2012 17

slavnostna podelitev pohval, priznanj in nagrad maturantom 2012

pon

18 tor

19 sre

20 Ä?et

21 pet

22 sob

23 ned

24 pon

25 tor

26 sre

27

dan biomolekularnih znanosti Ljubljana

Ä?et

28 pet

29 sob

30 ned

Opombe:

9


oktober 2012 1 pon

2 tor

3

projektni dnevi

sre

4

projektni dnevi

Ä?et

5

projektni dnevi, festival mladih Gimnazije Tolmin

pet

6 sob

7 ned

8 pon

9 tor

10 sre

11 Ä?et

12 pet

13 sob

14 ned

15 pon

16 tor

10


oktober 2012 17 sre

18 Ä?et

19 pet

20 sob

21 ned

22 pon

23 tor

24 sre

25 Ä?et

26 pet

27 sob

28 ned

29

jesenske poÄ?itnice

pon

30

jesenske poÄ?itnice

tor

31

dan reformacije

sre

Opombe:

11


november 2012 1

dan spomina na mrtve

čet

2

jesenske počitnice

pet

3 sob

4 ned

5 pon

6 tor

7 sre

8 čet

9 pet

10 sob

11 ned

12 pon

13 tor

14 sre

15 čet

16 pet

12


november 2012 17 sob

18 ned

19 pon

20 tor

21 sre

22 Ä?et

23 pet

24 sob

25 ned

26 pon

27 tor

28 sre

29

dan odprtih vrat Gimnazije Tolmin

Ä?et

30 pet

Opombe:

13


december 2012 1 sob

2 ned

3 pon

4 tor

5 sre

6 Ä?et

7 pet

8 sob

9 ned

10 pon

11 tor

12 sre

13 Ä?et

14 pet

15 sob

16 ned

14


december 2012 17 pon

18 tor

19 sre

20 čet

21

božično-novoletna prireditev in proslava

pet

22 sob

23 ned

24

pouka prosto (nadomeščanje)

pon

25

božič

tor

26

dan samostojnosti in enotnosti

sre

27

novoletne počitnice

čet

28

novoletne počitnice

pet

29 sob

30 ned

31

novoletne počitnice

pon

Opombe:

15


januar 2013 1

novo leto

tor

2 sre

3 Ä?et

4 pet

5 sob

6 ned

7 pon

8 tor

9 sre

10 Ä?et

11 pet

12 sob

13 ned

14 pon

15 tor

16 sre

16


januar 2013 17 čet

18

zaključek 1. ocenjevalnega obdobja in redovalna konferenca

pet

19 sob

20 ned

21 pon

22

roditeljski sestanek

tor

23 sre

24 čet

25 pet

26 sob

27 ned

28

smučarski teden Forni di Sopra 2.letnik

pon

29

smučarski teden Forni di Sopra 2.letnik

tor

30

smučarski teden Forni di Sopra 2.letnik

sre

31

smučarski teden Forni di Sopra 2.letnik

čet

Opombe:

17


februar 2013 1

smučarski teden Forni di Sopra 2.letnik

pet

2 sob

3 ned

4 pon

5 tor

6

zimski športni dan

sre

7 čet

8

Prešernov dan, slovenski kulturni praznik

pet

9 sob

10 ned

11 pon

12 tor

13 sre

14

zimski športni dan (rezervni datum)

čet

15

informativni dan

pet

16

informativni dan

sob

18


februar 2013 17 ned

18 pon

19 tor

20 sre

21 čet

22 pet

23 sob

24 ned

25

zimske počitnice

pon

26

zimske počitnice

tor

27

zimske počitnice

sre

28

zimske počitnice

čet

Opombe:

19


marec 2013 1

zimske poÄ?itnice

pet

2 sob

3 ned

4 pon

5 tor

6 sre

7 Ä?et

8 pet

9 sob

10 ned

11 pon

12 tor

13 sre

14 Ä?et

15 pet

16 sob

20


marec 2013 17 ned

18 pon

19 tor

20 sre

21 Ä?et

22 pet

23

maturantski ples

sob

24 ned

25 pon

26 tor

27 sre

28 Ä?et

29 pet

30 sob

31 ned

Opombe:

21


april 2013 1

velikonoÄ?ni ponedeljek

pon

2 tor

3 sre

4 Ä?et

5 pet

6

geografska ekskurzija 4. letnik

sob

7 ned

8 pon

9 tor

10 sre

11 Ä?et

12 pet

13 sob

14 ned

15 pon

16 tor

22


april 2013 17 sre

18 Ä?et

19 pet

20 sob

21 ned

22 pon

23 tor

24

maturantska ekskurzija 3. letnik

sre

25

maturantska ekskurzija 3. letnik

Ä?et

26

maturantska ekskurzija 3. letnik

pet

27

dan upora proti okupatorju, maturantska ekskurzija 3. letnik

sob

28

maturantska ekskurzija 3. letnik

ned

29

prvomajske poÄ?itnice

pon

30

prvomajske poÄ?itnice

tor

Opombe:

23


maj 2013 1

praznik dela

sre

2

praznik dela

čet

3

pouka prosto (nadomeščanje)

pet

4 sob

5 ned

6 pon

7 tor

8 sre

9 čet

10 pet

11 sob

12 ned

13 pon

14 tor

15 sre

16 čet

24


maj 2013 17 pet

18 sob

19 ned

20 pon

21 tor

22 sre

23 čet

24

zaključek pouka in redovalna konferenca za 4. letnike, predaja ključa in četvorka

pet

25 sob

26 ned

27

razdelitev spričeval 4. letnik

pon

28 tor

29

izpitni rok za izboljševanje ocen 4. letnik

sre

30 čet

31 pet

Opombe:

25


junij 2013 1 sob

2 ned

3 pon

4 tor

5 sre

6

jezikovni vikend 2. letnik

Ä?et

7

jezikovni vikend 2. letnik

pet

8

jezikovni vikend 2. letnik

sob

9 ned

10 pon

11 tor

12 sre

13 Ä?et

14 pet

15 sob

16 ned

26


junij 2013 17 pon

18 tor

19 sre

20

ekskurzija Benetke 1. letnik

čet

21

zaključek 2. ocenjevalnega obdobja in redovalna konferenca 1. do 3. letnik

pet

22 sob

23 ned

24

zaključek pouka, razdelitev spričeval in proslava 1. do 3. letnik

pon

25

dan državnosti

tor

26 sre

27 čet

28 pet

29 sob

30 ned

Opombe:

27


OIV Obvezne izbirne vsebine (OIV) so sestavni del gimnazijskega programa. Ločimo OBVEZNE VSEBINE, ki jih organizira šola in so obvezne za vse dijake, ter VSEBINE PO DIJAKOVI PROSTI IZBIRI, ki jih dijak izbere v okviru ponudbe šole. I. OBVEZNE VSEBINE Obvezne vsebine mora dijak opraviti v štirih letih šolanja na gimnaziji. Te vsebine šola organizira po posameznih letnikih in se praviloma izvajajo v dopoldanskem času (npr. predavanja in delavnice) ali kot celodnevna dejavnost (npr. ekskurzije, projektni dnevi, OIV dnevi ali OIV teden). OBVEZNE VSEBINE, ki jih dijak opravi v času šolanja na Gimnaziji Tolmin OBVEZNE VSEBINE

Število vseh ur

Letnik izvajanja

Državljanska kultura

15 ur

1., 2., 3. letnik

Knjižnična informacijska znanja

15 ur

1., 2., 3. letnik

Kulturno-umetniške vsebine

15 ur

1., 2., 3., 4. letnik

Športni dnevi

35 ur

1., 2., 3., 4. letnik

Zdravstvena vzgoja

15 ur

1., 3. letnik

Vzgoja za družino, mir in nenasilje

15 ur

1., 2., 3., 4. letnik

Kulturno-umetniške vsebine z likovnega področja

18 ur

1. letnik

Kulturno-umetniške vsebine z glasbenega področja

18 ur

1. letnik

II. VSEBINE PO DIJAKOVI PROSTI IZBIRI Gimnazija med šolskim letom dijakom organizira tudi različne dejavnosti. Teh dejavnosti se dijak udeleži po lastnem interesu in željah. To so: A) krožki in druge dejavnosti šole B) tekmovanja in natečaji A) izbirne ekskurzije:  ekskurzija London (jesen 2012)  ekskurzija Pariz (pomlad 2013)  ekskurzija Berlin (pomlad 2013)  ekskurzija Dunaj (pomlad 2013)

28


Krožki na Gimnaziji Tolmin Biološki krožek

Irena Čujec, prof.

Fizikalni krožek

dr. Primož Kerkoč

Geografski krožek

Vesna Lipušček, prof.

Kemijski krožek

Nataša Bizimoska, prof.

Matematični krožek

Erik Vrčon, prof.

Krožek logike

mag. Branka Hrast Debeljak

Računalniški krožek

Jernej Cvek, študent FRI

Krožek kreativnega pisanja

Milica Rutar, prof., Marta Rutar, prof.

Krožek zgodovine in etnologije

Karla Kofol, uni. dipl. etnolog in sociolog kulture

Krožek prava

Sanja Sivec Levpušček, uni. dipl. pravnik

Krožek nemščine

Simona Saksida, prof.

Krožek španščine

Meta Prezelj, prof.

Bralni krožek (ANG)

Meta Prezelj, prof.

Dramski krožek (ANG)

Meta Prezelj, prof.

Krožek retorike

Erik Vrčon, prof.

Novinarski krožek – Dijaških 15

Erik Vrčon, prof.

Atletski krožek

AK Tolmin

Odbojkarski krožek – dekleta

Matjaž Costantini, prof.

Košarkarski krožek ŠKL – fantje

Matjaž Costantini, prof.

Filmski krožek

Lučka Uršič, prof., Darko Sinko, režiser

Multimedijski krožek

Andrej Rutar, študent FE, Lučka Uršič, prof.

Spletni časopis

Erik Vrčon, prof., Lučka Uršič, prof., Zvonka Dalič Rink, prof., Meta Prezelj, prof.

Likovni krožek (projektni dnevi ali tabor)

Lucijan Lavrenčič, prof.

Raziskovalne naloge iz različnih področij

učitelji predmetov

Prostovoljci Gimnazije Tolmin

Matjaž Kos, dipl. uni. ped.

Mladinski pevski zbor Gimnazije Tolmin

Marta Volf Trojer, prof.

Glasbena skupina (rock bend) PARADOKS

Jože Štucin, prof.

Plesna skupina Torzo Gimnazije Tolmin

Mojca Maurič, plesalka in koreografinja

Gledališka skupina Zvonko Gimnazije Tolmin

Milica Rutar, prof., Marjan Bevk, režiser

29


Utrinki šolskega leta 2011/12, ujeti v objektiv fotoaparata

1. šolski dan smo krstili fazane,

ki so nato za nagrado odšli na teden OIV.

Maturantom 2011 smo svečano podelili

Devetakom iz Posočja smo priredili

pohvale, priznanja in nagrade.

Festival mladih.

V projektu Comenius smo se odpravili v

Turčijo

Španijo,

in Romunijo.

Decembra smo na široko odprli vrata.

30


Zvonkoti so pridno vadili, zaradi spleta

Naši računalničarji so pilili znanje

okoliščin pa predstave letos ni bilo.

programiranja.

2. letniki so uživali zimske radosti v

1. letniki pa ustvarjali v Moderni galeriji.

Forni di Sopra,

Asistent evropskega poslanca je

Prostovoljci so odšli na Festival

predstavil EU.

prostovoljstva.

Člani filmskega krožka so posneli svoje

in odšli na ogled konkurence na filmski

prve filme

festival Otok v Izolo.

31


Maturanti so tokrat zaplesali v Tolminu,

že naslednji teden pa izvajali terenske vaje v delti Soče.

2. letniki so odkrivali delto reke Pad,

maturanti pa so odšli na maturantsko ekskurzijo

2. letniki so se podali na jezikovni vikend

1. letniki pa na Obalo.

v Italijo in Avstrijo,

Maturanti so predali ključ in sežgali

nato pa na placu zaplesali četvorko

cvek,

32


1. letniki so odšli po poteh Romea in Julije.

Dijaki Gimnazije Jesenice so nam

Pisatelj Boris Pahor nam je pripovedoval o preteklih dogodkih.

mi pa njim Tolmin z okolico.

razkazali svoje mesto,

Z zanimanjem smo prisluhnili

Ustvarjali smo na likovnem taboru.

predavanju dveh prebivalcev Malavija.

»Španci« so odšli v Aulo Cervantes

in pripravili španski teden v Tolminu.

33

Publikacija Gimnazije Tolmin 2012/13  

Publikacija Gimnazije Tolmin 2012/13

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you