Toivakan kunnan tonttitarjonta

Page 1

Tonttitarjonta

KEVÄT 2024 TOIVAKAN KUNTA

SISÄLLYS

4 Ahokas

6 Aittojärvi

8 Kakaravaara

10 NISULAN KYLÄ

12 pALOSKYLÄ

14 saarinen

16 rivitalotontit

18 asemakaavamääräyksiä

19 vESI- JA VIEMÄRILIITTYMÄ

20 vIISARIMÄEN YRITYSALUE

22 hintaliite

24 Luonnonläheisyys, edullisuus ja hyvät peruspalvelut toivat Kinnuset Toivakkaan

Kotoisa, kotoisampi, Toivakka

Maaseudun rauhaa ja luonnonläheisyyttä lähellä isoa keskusta: Jyväskylän palvelut sijaitsevat vain 30 kilometrin päässä. Toivakka tarjoaa edullista asumista sekä laadukkaat peruspalvelut. Harrastusmahdollisuuksia on niin kesä- kuin talvilajeista kiinnostuneille. Kunnan alueella on valokuitu, joka mahdollistaa tehokkaan etä- tai hybridityöskentelyn.

Tutustu Toivakan tonttitarjontaan!

WWW.TOIVAKKA.FI

Ahokas

Ahokkaan asuinalueelta on 1,3 kilometriä keskustaan. Kävelymatkan päästä löytyvät kaikki kunnan palvelut, muun muassa koulu, päiväkoti, terveysasema, liikuntapaikat, kaupat ja ruokaravintolat. Noin kilometrin päässä sijaitsee Leppäveden venesatama, josta löytyy yleinen grillikatos.

Tehokkuusluku e = 0,25 (kerrosalan suhde tontin / rakennuspaikan pinta-alaan)

Kerrosluku I

Tonttitiedot Ahokas

tontti tonttitunnus osoite pinta-ala m² rak. oikeus m² kerrosluku

AO 17/5 Kylmäkorventie 5 1 680 420 I

AO 13/3 Kirvespelto 6 ~1 100 * 275 I

AO 9/6 Kirvespelto 5 ~2 000 * 500 I

* pinta-ala tarkentuu kiinteistön lohkomistoimituksessa. Toivakan kunta vastaa määräalana luovutettavien tonttien lohkomiskustannuksista.

17/5 13/3 9/6
4 5

Aittojärvi

Aittojärven asuinalue on luonnonläheinen ja sitä on alettu rakentaa vuodesta 2008 lähtien. Aittojärvi on etenkin lapsiperheiden suosiossa. Kevyenliikenteenväylä kulkee asuinalueelta keskustan läpi Viisarimäkeen. Aittojärven alueelta on 1,5 kilometriä Toivakan keskustaan ja peruspalveluiden pariin. Uimarannalle matkaa on noin 800 metriä.

Tehokkuusluku e = 0,20 (kerrosalan suhde tontin / rakennuspaikan pinta-alaan) Kerrosluku Iu½ (murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi)

Tonttitiedot Aittojärvi

tontti tonttitunnus osoite pinta-ala m² rak. oikeus m² kerrosluku

101/1 101/4 101/5 101/6 101/3
AO 101/1 Aittojärventie 11 1 375 275 Iu1/2 AO 101/3 Aittojärventie 7 1 840 368 Iu1/2 AO 101/4 Aittojärventie 5 1 500 300 Iu1/2 AO 101/5 Aittojärventie 3 1 500 300 Iu1/2 AO 101/6 Aittojärventie 1 1 790 358 Iu1/2
6 7

kakaravaara

Kakaravaaran asuinalueelta on 1,2 kilometriä Toivakan keskustaan, jonne peruspalveluiden ääreen on helppo kulkea vaikka kävellen. Asuinalueen lähellä on myös paikallisliikenteen linja-autopysäkki. Kakaravaarassa on omakotitalojen lisäksi useita rivitaloja.

Kakaravaaran alueelta pääsee helposti Toivakan nähtävyydet kiertävälle Perinnepolulle.

Tonttitiedot Kakaravaara

tontti tonttitunnus osoite pinta-ala m² rak. oikeus m² kerrosluku

AO 53/1

AO 53/2

~1 100 * 275 Iu1/2

~1 100 * 275 Iu1/2 AO 53/4

*

*

900 * 475

* pinta-ala tarkentuu kiinteistön lohkomistoimituksessa. Toivakan kunta vastaa määräalana luovutettavien tonttien lohkomiskustannuksista.

53/2 53/4 53/1
55/3 55/1
Kaurakuja
Kaurakuja
Apilakuja
~1 100
275 Iu1/2 AO 55/1 Uudensillantie ~2 100
525 Iu1/2 AO 55/3 Äikärintie ~1
Iu1/2
8 9

Nisulan kylä

Nisulan kylä sijaitsee upean Päijänteen rantamaisemissa. Nisulan kylän alueelta on noin 20 kilometriä Toivakan keskustaan. Nisulassa toimii vireä kyläyhdistys ja kylä on monen vapaa-ajan asukkaan suosiossa. Jyväskylästä ajaa Nisulan kylälle 30 minuutissa. Lähellä Nisulan kylää sijaitsevat myös Leivonmäen kansallispuiston mahtavat retkeilyalueet. Myytävät tontit soveltuvat niin vapaa-ajan asunnoille kuin vakituiseen asumiseen.

Tonttitiedot Nisulan kylä

tontti tonttitunnus osoite pinta-ala m² rak. oikeus m²

AO 1* Laivasillantie 3 909 350

AO 2* Laivasillantie 3 167 310

AO 3 Laivasillantie 4 511 350

AO 4 Laivasillantie 4 065 350

AO 5 Laivasillantie 3 755 350

AT 6 Laivasillantie 7 010 350

AT 7 Laivasillantie 6 560 350

AT 8 Laivasillantie 5 507 350

AT 9 Laivasillantie 4 887 350

AT 10 Laivasillantie 5 648 350

AT 11 Laivasillantie 5 218 350

AT 12 Laivasillantie 5 093 350

AT 13 Laivasillantie 5 917 350

TV Niemelä 7 131 Suunnittelutarve ratkaisulla (1/2 varattu)

* Rantatontit

Tonttiehdoissa: Tontin ostaja vastaa kiinteistökohtaisen vesi- ja jätevesijärjestelmän suunnittelusta ja toteuttamisesta, sähkö-, ja muista mahdollisista liittymistä ja niiden kustannuksista. Nisulan omakotitonttien luovutusehdot löytyvät tästä linkistä.

5 4 3 8 6 7 9 10 11 12 13 TV 2 1
10 11

Nisulan kylän koko alueen rakennuspaikat saavat etuoikeuden venepaikan varaamiseen rakennettavaan pienvenelaituriin kulloinkin voimassa olevalla vuosittaisella venepaikkamaksulla.

Paloskylä

Palosjärven rannalla sijaitseva omarantainen AO-tontti Rinne-Niemelä. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden asuinrakennuksen tai loma-asunnon sekä tarvittavat talous-, varasto- tms. rakennuksia. Toivakan keskustan palvelut sijaitsevat kuuden kilometrin päässä.

Rakennuspaikan yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 350 k-m2. Tontti on rinnetontti. Alueella ei ole kunnallistekniikkaa.

Tonttiin liittyy rakentamisvelvoite. Ostaja sitoutuu rakentamaan kaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen uudisrakennuksen. Rakentaminen on aloitettava kahden vuoden kuluessa kaupantekohetkestä.

Tonttitiedot Paloskylä

tontti tonttitunnus osoite pinta-ala m2 rak. oikeus m2 kerrosluku AO B Paloisentie 11950 350 enint. II

Rinne-Niemelä

A (MYYTY)
12
B

Saarinen

Saarinen-järven rantamaisemissa sijaitseva Saarisen asuinalue on lapsiperheiden suosiossa. Alueen rakennukset ovatkin moderneja ja nykyaikaisia, maaseutumaisessa ympäristössä.

Saarisen asuinalueelta on Toivakan keskustan peruspalveluiden pariin vain 1,3 kilometriä, Leppäveden venesatamaan on 1,3 kilometriä ja yleiselle uimarannalle noin 1,5 kilometriä.

Tonttitiedot Saarinen

tontti tonttitunnus osoite pinta-ala m2 rak. oikeus m2 kerrosluku

AO 40/2 ¹ Janholanpelto ~1 700 * 425 I

AO 131/3 ¹ Ahokkaanranta 1 693 423 Iu½

AO 131/4 ¹ Ahokkaanranta 1 809 452 Iu½

AO 132/1 ² Ahokkaanranta 1 854 370 Iu½

AO 132/2 ² Ahokkaanranta 1 888 377 Iu½

AO 132/3 ² Matti Niemen tie 1 673 334 Iu½

AO 133/1 ² Matti Niemen tie 1 743 348 Iu½

AO 133/3 ² Rantaluhdantie 1 821 364 Iu½

AP 135/1 ² Ahokkaanranta 1 502 300 Iu½

AP 135/3 ² Ahokkaanranta 2 734 546 Iu½

1 tehokkuusluku e = 0,25

2 tehokkuusluku e = 0,20

* pinta-ala tarkentuu kiinteistön lohkomistoimituksessa. Toivakan kunta vastaa määräalana luovutettavien tonttien lohkomiskustannuksista.

14 15
133/3 132/3 133/1 40/2 132/1 132/2 135/3 135/1 131/3 131/4

Rivitalotontit

Uudispellontie

tontti tonttitunnus osoite pinta-ala m2 rak. oikeus m2 kerrosluku

AP 110/1 Uudispellontie 4 275 855 Iu½

AP 110/2 Uudispellontie 4 603 920 Iu½

Rivitalotonttien oma esitekokonaisuus löytyy tästä.

Iltaruskontie / Jussilanpolku

81/2, 4045 m²

81/2, 5760 m²

tontti tonttitunnus osoite pinta-ala m2 rak. oikeus m2 kerrosluku

AP 81/2 Iltaruskontie 4 045 1 213 II

AP 81/2 Jussilanpolku 5 760 1 728 II

Kysy tästä lisää!

Rakentamisvalmis kerrostalotontti, johon mahdollista rakentaa viiteen kerrokseen ja enimmillään noin 2500 k-m2!

Lisätiedot ja luovutusehdot: toivakka.fi/kerrostalo

16
110/1 110/2

Asemakaavamääräyksiä

AO -korttelit 9, 13, 17, 40, 53, 55, 101, 131, 132, 133

Hulevedet tulee mahdollisuuksien mukaan käsitellä jo tontilla viivyttämällä ja luonnonmukaisesti maaperään imeyttämällä tai ohjata imeytyspainanteiden, pienten ojien ja kosteikkojen kautta vesistöön. Hulevesiä ei saa johtaa jätevesiviemäriin, naapuritontille tai tiealueelle.

Rakennuksen etäisyys naapuritontin rajasta tulee olla vähintään 4 metriä.

Rakentamisella ei saa tuhota luonnon merkittäviä kauneusarvoja ja erikoisia luonnonesiintymiä, kuten kauniita yksittäispuita tai siirtolohkareita.

Maisemallisesti merkittäviä puita ei saa kaataa.

Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä rakennuspaikan luonnonmukaisuus sekä säästettävä arvokkaita kasvillisuuden reunavyöhykkeitä.

Autopaikkoja on rakennettava tonteille korttelialueen käyttötarkoituksesta riippuen vähintään 2 kpl/ asunto.

Tonteille ei ole mahdollista asentaa maalämpöä (pohjavesialue).

AP -korttelit 81, 110, 135

Autopaikkoja on rakennettava tonteille korttelialueen käyttötarkoituksesta riippuen vähintään 2 kpl/asunto.

Pysäköintipaikat tulee rajata ja elävöittää istutuksin enintään 10 autopaikan ryhmiin.

Vesihuoltolaitoksen vahvistetulla toiminta-alueella sijaitseva kiinteistö on liitettävälaitoksen vesijohtoon ja viemäriin.

Lisätietoja verkkosivullamme

18 19
Vesi- ja viemäriliittymä

Viisarimäen yritysalue

www.viisarimaki.fi

Teollisuustontti loistavalla sijainnilla VT 4 läheisyydessä Toivakan Viisarimäessä. Alueella on nykyaikainen kunnalistekniikka, hyvä ja nopea yhteys Jyväskylän seudulle ja pääkaupunkiseudulle pääset muutamassa tunnissa. Tonttijako on ohjeellinen ja mukautuu yrityksesi tarpeita vastaavaksi.

tontti tonttitunnus osoite pinta-ala m2 rak. oikeus m2 kerrosluku

TYKL 150/1 Heittokankaantie ~11 790 ~2 350 II

TYKL 151/1 Heittokankaantie ~29 150 ~5 800 II

TYKL 152/1 Heittokankaantie ~14 590 ~2 900 II

TYKL 153/1 Heittokankaantie ~2 850 ~570 II

TYKL 153/2 Heittokankaantie ~2 940 ~580 II

20 21

Hintaliite

Osoite Pinta-ala (m2) Rak.oik. (k-m2) Kerrosluku

AO, AT ja AP -tontit

(€)

22 23
Hinta
Kylmäkorventie 5 1 680 420 I 4 200 Kirvespelto 6 ~1 100 * 275 I 2 750 Kirvespelto 5 ~2 000 * 500 I 4 750 Aittojärventie 11 1 375 275 lu1/2 4 812,50 Aittojärventie 5 1 500 300 Iu1/2 5 250 Aittojärventie 3 1 500 300 lu1/2 5 250 Aittojärventie 1 1 790 358 Iu1/2 6 265 Kaurakuja ~1 100 * 275 Iu1/2 2 750 Kaurakuja ~1 100 * 275 Iu1/2 2 750 Apilakuja ~1 100 * 275 Iu1/2 2 750 Uudensillantie ~2 100 * 525 lu1/2 5 250 Äikärintie ~1 900 * 475 Iu1/2 4 750 Laivasillantie 3 909 350 47 500 Laivasillantie 3 167 310 45 000 Laivasillantie ~4 511 350 18 044 Laivasillantie ~4 065 350 16 260 Laivasillantie ~3 755 350 11 265 Laivasillantie ~7 010 350 14 020 Laivasillantie ~5 507 350 11 014 Laivasillantie ~4 887 350 9 774 Laivasillantie ~5 648 350 11 296 Laivasillantie ~5 218 350 10 436 Laivasillantie ~5 093 350 10 186 Laivasillantie ~5 917 350 11 834 Niemelä (TV) ~7 131 7 131 (1/2 varattu) ~3 565 Suunnittelutarve ratkaisulla Paloisentie ~11 100* 350 II 35 000 Janholanpelto ~1 700 * 425 I 10 200 Ahokkaanranta 1 693 423 lu1/2 12 697,50 Ahokkaanranta 1 809 452 lu1/2 13 567,50 Ahokkaanranta 1 854 370 lu1/2 11 124 Ahokkaanranta 1 888 377 lu1/2 11 328 Matti Niemen tie 1 673 334 lu1/2 10 038 Matti Niemen tie 1 743 348 lu1/2 16 994,25 Rantaluhdantie 1 821 364 lu1/2 17 754,75 Ahokkaanranta 1 502 300 lu1/2 9 012 Ahokkaanranta 2 734 546 lu1/2 16 404 AP-tontit (rivitalot) Uudispellontie 4 275 855 lu1/2 4 275 Uudispellontie 4 603 920 lu1/2 4 603 Iltaruskontie 4 045 1 213 II 4 045 Jussilanpolku 5 760 1 728 II 5 760 Yritystontit Heittokankaantie ~ 11 790 ~ 2 350 II 11 790 Heittokankaantie ~ 29 150 ~ 5 800 II 29 150 Heittokankaantie ~ 14 590 ~ 2 900 II 14 590 Heittokankaantie ~ 2 850 ~ 570 II 2 850 Heittokankaantie ~ 2 940 ~ 580 II 2 940 Osoite Pinta-ala (m2) Rak.oik. (k-m2) Kerrosluku Hinta (€)

Luonnonläheisyys, edullisuus ja hyvät peruspalvelut toivat Kinnuset Toivakkaan

Kinnusten perhe aloitti rakentaa taloaan kesän 2021 alussa Toivakkaan. Kinnuset ovat olleet tyytyväisiä valintaansa. Vanhemmat kulkevat töissä Jyväskylässä, jonne ajomatka Toivakasta käy ripeästi.

Keijo Kinnunen kertoo rakentamisen sujuneen mutkattomasti ja asioinnin kunnan kanssa olleen ihmisläheistä ja ammattitaitoista:

”Rakennusprojekti oli sinällään helppo, sillä kunnallistekniikka löytyi valmiiksi alueelta. Saimme itse määrittää talon paikan tontilla. Toivakassa ei ole sellaista kuukausia kestävää byrokratiaviidakkoa rakennuslupien suhteen kuin vaikka isoissa kaupungeissa. Tonttihinnat ovat selkeästi edulliset, ja säästöä syntyy jo reippaasti siitä, että Toivakassa on tarjolla valmiiksi rakentamisessa tarvittavat palvelut” Keijo summaa.

Kinnuset pitävät Toivakan luonnonläheisyyttä tärkeänä harrastusten sekä liikuntamahdollisuuksien kannalta. Vireään kuntayhteisöön on ollut helppo sopeutua ystävällisen ja avoimen suhtautumisen vuoksi. Myös omaa rauhaa on Toivakassa riittävästi tarjolla.

Pariskunnalla on asuinkokemusta entuudestaan niin muualta Keski-Suomesta kuin pääkaupunkiseudultakin. Tietynlainen kotiseuturakkaus vaikutti myös valintaan rakentaa koti keskisuomalaiseen kuntaan. Niina Kinnunen kuvailee Toivakan kunnan olevan lapsiperheelle turvallinen ja sopiva vaihtoehto asua ja elää.

"Lapsille löytyy mukavasti harrastusmahdollisuuksia ja keskustan tuntumassa asuessa koulu on kävelymatkan päässä. Ison kaupungin palveluidenkin pariin pääsee tarvittaessa puolessa tunnissa”, hän lisää.

24
Toivakan kunta Iltaruskontie 2, 41660 Toivakka kirjaamo@toivakka.fi p. (014) 267 4000 vaihde

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.