Today's Milk - Merk Paspoort

Page 1

MERKPASPOORT December 2022
TodaysMilk. Merk. Content. Media. Amsterdam Weesperplein 4B - 1018 XA Amsterdam +31(0)20 78 70 781 ‘s-Hertogenbosch Parallelweg 27, 5223 AL ‘s-Hertogenbosch +31(0)73 200 40 50 © 2023. All rights reserved.
Inhoud Ons merkpaspoort 05 Today’s Milk, dat ben ik! 07 BHAG (big hairy audacious goal) 13 BHAG driver #1 Passie 17 BHAG driver #2 Kunde 19 BHAG driver #3 Rendement 21 BHAG Today’s Milk 23 Onze merkpersoonlijkheid transitie 27 Brand Story 29 Human x Machine Agency 33 Wat je aan ons hebt 39 Ons merkhart als kompas 43 Onze leidende principes 45 3

Ons merkpaspoort

Dit merkpaspoort beschrijft ons merkverhaal – wat ons uniek maakt. Het legt ook uiteen hoe dit verhaal uitgedragen moet worden, om ervoor te zorgen dat alle activiteiten en initiatieven met betrekking tot Today’s Milk op ieder (contact)moment met elkaar op één lijn liggen.

De bedoeling van een merkpaspoort is dat de boodschap die we uitdragen, ook de gewenste uitwerking heeft. Zodat de doelgroep waarop wij ons richten met onze boodschap, deze op de juiste manier ontvangt en eventueel de gewenste actie onderneemt. Oók wanneer derden beslissingen over het merk moeten nemen. Het resultaat is dat de (strategische) merkdoelstellingen snel, efficiënt en eenduidig worden bereikt.

5

Dat ben ik!

Ik ben mede het gezicht van Today’s Milk; ik kan dagelijks het verschil maken. In de hoge kwaliteit waar we voor staan en, daardoor, het professionele imago van het bedrijf naar buiten toe. Ik wil het bedrijf, zowel intern als extern, altijd positief vertegenwoordigen. Er is geen succes voor Today’s Milk zonder mijn bijdrage. Ik ben in mijn rol verantwoordelijk voor het leveren van werk dat onze missie ondersteunt: het bieden van innovatieve oplossingen voor de behoeften van onze klanten met behoud van de kwaliteit waar wij voor staan.

7

Ieder lid van het team draagt iets unieks bij aan Today’s Milk. Elk individu wil zich inspannen om zijn beste vaardigheden of kennis in te brengen om ons als collectief vooruit te helpen. Dit betekent initiatief nemen in projecten, sterke communicatievaardigheden met zowel klanten als collega’s, georganiseerd blijven en proactief zijn in het vinden van oplossingen bij problemen of uitdagingen.

Dat zijn wij!

Today’s Milk is niet alleen maar een bedrijf, het is een merk. Daarom is het essentieel dat iedereen de gemeenschappelijke visie steunt over wat het bedrijf is en wat we ermee willen bereiken. Deze missie moeten we samen borgen. We moeten ons blijven focussen op onze doelen en weten hoe ieders talenten positief kunnen bijdragen aan deze doelen. Wanneer iedereen zich gewaardeerd voelt in zijn rol en gerespecteerd wordt door zijn/haar collega’s, zal iedereen zich verbonden voelen met het merk. Wat uiteindelijk zal resulteren in het beste resultaat voor alle betrokkenen - inclusief onze klanten die op ons vertrouwen!

9

Samen succesvol

Bij Today’s Milk ben je meer dan zomaar een werknemer, je maakt deel uit van iets dat groter is dan jezelf: van iets zinvols en bijzonders, van een merk waarvan het succes afhangt van de mensen die als één hechte eenheid samenwerken aan een gemeenschappelijk doel. Zonder jouw inzet en toewijding kan dit doel nooit volledig worden bereikt - dus laten we ervoor zorgen dat we samen kunnen winnen!

11

BHAG

‘Big Hairy Audacious Goal’

De BHAG - Big Hairy Audacious

Goal - is het 10 jaren doel dat je formuleert voor de organisatie, oftewel een langere termijn doel dat inspireert en de organisatie extreem veel richting geeft. De term is geïntroduceerd door Jim Collins, die de term voor het eerst gebruikte in zijn boek ‘Built to last’. Hij ontdekte na uitgebreid onderzoek dat ondernemingen die zo’n doel hadden geformuleerd, veel beter presteerden dan organisaties die dat niet hadden.

13

De drie succes Het verschil tussen BHAG

ingredienten: falen of behalen.

15

Passie Waar je diep gepassioneerd over bent.

#1

Gedreven door een niet aflatende leergierigheid naar verandering en vernieuwing (vaktechnisch, maatschappelijk en cultureel) vinden we het geweldig om de verantwoordelijkheid te krijgen om klanten (en collega’s!) voortdurend te voeden en verrassen in het oplossen en invullen van complexe marketingvraagstukken.

17

Kunde Waarin kunnen we de beste van de wereld worden?

#2

19
Een doorlopend lerende up-to-day organisatie, waar groeien en delen centraal staan. Waardoor we vraagstukken kunnen blijven vertalen naar een marketingaanpak en concept dat betaalbaar, bruikbaar, toepasbaar en resultaatgericht is. Gebaseerd op data-realiteit in plaats van intuitie.

Rendement

#3

Wat drijft onze economische motor?

Al onze inspanningen moeten leiden tot duurzame relaties tussen bureau, onze medewerkers en onze klanten. Dit blijft rendabel door gezamenlijk commercieel succes en continuiteit , die we realiseren vanuit onze focus op vakinhoudelijke, relationele en financiële groei. Hiervoor nemen we de verantwoordlijkheid in het blijven sturen op de oorspronkelijke klantvraag/doelen.

21

BHAG

‘Wij willen het hele maken met hoe wij aanpakken en

hele vakgebied jaloers wij vraagstukken en invullen.’

3
23

- alternative BHAG -

daVinci Agency

Het meest volwaardig integrale bureau wat betreft creativiteit en technologie.

imagineering Agency

Wat eerst onmogelijk leek werkelijk laten worden vanuit inventiviteit, technologie en creativiteit.

3 25
- alternative BHAG -

Onze merkpersoo

Freedom Order Ego Social Jung Archetype Model Outlaw Jester Lover Caregiver Everyman Innocent Ruler Sage Magician Hero Creator Explorer 2022 >

nlijkheid transitie

Freedom Order Ego Social Jung
Model Outlaw Jester Lover Innocent Ruler Magician Hero Creator Explorer 2025 Caregiver Everyman Sage 27
Archetype

Wij zijn media geworden. We consumeren het. Creëren het. We vormen ons wereldbeeld én zelfbeeld ermee. Op allerlei platforms en in eigen bubbels. Verstopt achter wettelijke, technische en mentale filters. Zo is aandacht een valuta geworden. We vragen het steeds meer, maar geven het steeds moeilijker. Alleen als gelijkgestemden, influencers, artiesten en ja, ook merken, snappen wat ons persoonlijk boeit en bezighoudt, zijn ze onze aandacht waard.

Wij geven onze aandacht niet meer aan alleen verrassers, maar aan verrijkers. Zowel voor entertainment en beleving als voor heldere informatie en zelfs educatie.

29

- ons leitmotiv -

Voor het bureau van vandaag is data en technologie een springplank voor ideeen. Want voor content, die echt ‘connect’, die ‘on brand’, ‘on point’ en ‘on time’ is, is creativiteit alleen niet meer genoeg. Dat vraagt om menselijke visie met technologische precisie. Op inzichten uit data, getoetst aan cultuur. Met de ‘nieuwe creatief’ als curator van nieuwe technologieën. En doorlopende monitoring van de maatschappelijke mindset voor actuele aansluiting.

Today’s Milk. Merk, Content, Media

31

Velen van ons hebben gehoord over de potentiële impact van kunstmatige intelligentie (AI) in onze wereld. Maar hoe zal AI de creativiteit beïnvloeden? Zal het de menselijke creativiteit verdringen, of zal het ons nieuwe mogelijkheden bieden om ons te uiten? Veel deskundigen geloven dat AI het potentieel heeft om nieuwe vormen van creativiteit en samenwerking te ontketenen, maar er is ook vrees dat het onze creatieve output kan vervangen of verminderen. In dit tijdperk van snelle technologische innovatie is het een vraag die het onderzoeken waard is.

33

Wie we zijn...

Human X Machine boutique agency.

Het Merk-, Content-, Mediabureau van vandaag, met een scherpe kijk op de integraliteit van marketing, media, maatschappij en mens (cultuurbewust). Data boven intuïtie. Tech-gedreven en toegepast creatief.

35

Hoe ervaar je ons?

37
Helder, inventief en verrassend. Kansen zien in complexiteit. ‘Getting things done!’

Wat je aan ons hebt...

Als adverteerder van nu makkelijker ‘future proof’ meedoen en meetellen. Handelbaar. Effectief Onderscheidend. 3 39

‘Getting th

ings done!’

41

Ons Merkhart als kompas

Ons merkhart. De meeste beknopte en meest compacte representatie van wat we zijn en waarin we geloven. Dit merkhart dient als geheugensteuntje en als kompas.

Klantbehoefte

Makkelijker en futureproof meedoen.; effectief en onderscheidend.

• Meer overzicht en inzicht.

• Een handelbare aanpak .

• Impactvolle content, die relevant aansluit.

Belofte

Connective Content; Vanuit ‘Human artistry’ en ‘Machine accuracy’ ‘on brand’, ‘on point’ and ‘on time’

Bewijs

Vaker raak en relevant met opmerkelijk werk Een unieke combinatie van tactische en creatieve expertises, die door bevlogen en nieuwsgierige specialisten tot handelbare en effectieve communicatie wordt gesmeed.

Persoonijkheid

INieuwsgierig Bevlogen Inventief (=Getting things done!)

Technology first Creativity next.

Fundament

Data boven intuitie. Tech-gedreven en toegepast creatief Een Merk-, Media- en Contentbureau van vandaag; Human X Machine boutique agency. Met een scherpe kijk op de integraliteit van marketing, media, maatschappij en mens (Cultuurbewust).

Kernwaarden Verbindend Impactvol Ondernemend Stimulerend

43

Onze leidende principes

Wat zijn dat eigenlijk?

Leidende principes, dat zijn simpele en concrete vuistregels die richting geven aan het dagelijks handelen. Die je helpen om ‘het goede te doen’, datgene dat in jouw organisatie ‘de bedoeling’ is. Die je werk gemakkelijker maken. En rust geven.

op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in Technologie, Trends, Opinies, Marktontwikkeling, Werkwijzen, etc. En dit uitdragen/ bewijzen via ons eigen merk. Een eigen platform (online/offline) voor kennisdeling en opleiding. Met duidelijk persoonlijke ontwikkelingsplannen. 1Stay Up-To-Day 2 Today’s Milk Academy 45
Altijd

3Experimenteren in implementeren

Nieuwe (technologische ontwikkelingen gespot? Dan zoeken we zelf uit hoe we die nieuwe mogelijkheden echt toepasbaar en inzetbaar kunnen maken voor onze klanten.

4Allround denken en specialistisch doen

Allround het speelveld zien, als aanvulling op je specialisme. Jouw kennis en kunde is het meest relevant als je weet waar en hoe het in het geheel past.

Continue communiceren

Blijf elke vraag toetsen aan de eigenlijke klantvraag. Een antwoord is snel gegeven, maar is de vraag wel goed gesteld?

Zelf kunnen signaleren en delen, wanneer je hulp nodig hebt van een van je collega’s.

Het vertrouwen dat kritiek bedoeld is om op te bouwen.

Hoop bestaat niet zonder risico en succes niet zonder fouten. Als we echt succes willen, zowel voor klanten als met collega’s, zullen we erop moeten kunnen vertrouwen dat alles gezegd en gedaan wordt vanuit de gezamenlijk wens om te verbeteren en te groeien.

5 6
47
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.