Page 1


Contents

Nội dung

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trong năm 2015, HOSE tiếp tục tăng cường phát triển các sản phẩm đầu tư và phòng ngừa rủi ro mới trên thị trường. Bộ chỉ số HOSE-Index được hoàn thiện với sự ra mắt của chỉ số Tổng thu nhập TRI vào tháng 7/2015 và dự kiến bộ chỉ số ngành theo chuẩn phân ngành quốc tế GICS® sẽ được triển khai vào Quý I năm 2016.

N

&

22.500.000

N

T

T B

B

T

N

28

Đ

N

S

HOẠT ĐỘNG

N

C

N

Minh (HOSE) trong việc đa dạng hóa sản phẩm niêm yết, tổ chức thị trường an toàn, minh bạch, củng cố và phát triển về cơ sở hạ tầng công nghệ, đảm bảo thị trường vận hành an toàn, hiệu quả, gia tăng quy mô và chất lượng hoạt động.

04 Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc

N

07 PHÁT HUY NỘI LỰC - KẾT NỐI ĐỒNG TÂM

ăm 2015, nền kinh tế thế giới có nhiều biến động, đặc biệt là sự sụt giảm gần đây của thị trường chứng khoán Trung Quốc và việc phá giá đồng nhân dân tệ đã kéo theo hiệu ứng rút vốn và sự sụt giảm mạnh của các chỉ số chứng khoán của nhiều thị trường chứng khoán trọng điểm. Trong bối cảnh đó, nền kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục tăng trưởng, môi trường đầu tư được cải thiện với nhiều văn bản luật, quy định được sửa đổi và ban hành cùng với sự đột phá trong quan hệ kinh tế mới đặc biệt là những kết quả trong đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã giúp thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2015 vẫn duy trì được sự phát triển tương đối ổn định, hấp dẫn dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài và trở thành điểm sáng nổi bật trong khu vực.

06 Sơ đồ tổ chức 08 Giới thiệu Hội đồng Quản trị 09 Giới thiệu Ban kiểm soát 10 Giới thiệu Ban điều hành 12 Giới thiệu Giám đốc các phòng ban 15 CHUẨN HÓA HỆ THỐNG - KẾT NỐI ĐA PHƯƠNG 29 KẾ THỪA NỀN TẢNG - KẾT NỐI TƯƠNG LAI

30 Định hướng hoạt động năm 2016 31 NHÂN RỘNG SẺ CHIA - KẾT NỐI NHÂN VĂN

32 Các hoạt động đoàn thể và trách nhiệm với cộng đồng

Thị trường chứng khoán Việt Nam là thị trường có tốc độ tăng trưởng hàng đầu trong khu vực, VN-Index tăng 6,2% so với cuối năm 2014 trong khi tại nhiều thị trường khác có mức tăng trưởng âm, đặc biệt Indonesia, Singapore, Thái Lan có mức giảm chỉ số thị trường trên 10%. Giá trị vốn hóa thị trường tính đến ngày 31/12/2015 đạt 1,14 triệu tỷ đồng, tăng 16,41 % so với cuối năm 2014, tương đương 27,3% GDP ước thực hiện năm 2015. Đồng thời, đi ngược làn sóng thoái vốn tại các thị trường khu vực, khối ngoại vẫn mua ròng tại Thị trường Chứng khoán (TTCK) Việt Nam với giá trị giao dịch của nhà đầu tư ngoại chiếm khoảng 14% giá trị giao dịch toàn thị trường. Duy trì được các kết quả trên trong điều kiện thị trường còn nhiều biến động là thành quả của một quá trình nỗ lực 15 năm hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí

Trong năm 2015, HOSE tiếp tục tăng cường phát triển các sản phẩm đầu tư và phòng ngừa rủi ro mới trên thị trường. Bộ chỉ số HOSE được hoàn thiện với sự ra mắt của chỉ số Tổng thu nhập TRI vào tháng 7/2015 và dự kiến bộ chỉ số ngành theo chuẩn phân ngành quốc tế GICS® sẽ được triển khai vào Quý I năm 2016. Bên cạnh đó, HOSE đang tích cực phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong việc hoàn thiện Dự thảo thông tư hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm, dự kiến sẽ ban hành vào đầu năm 2016, tạo tiền đề cho công tác triển khai sản phẩm mới trong năm sau. Phát triển gia tăng quy mô thị trường và nâng cao chất lượng hàng hóa là hoạt động mang tính xuyên suốt luôn được HOSE chú trọng trong quá trình phát triển. Trong năm 2015, để tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của

doanh nghiệp, tăng cường tính minh bạch thông tin nhằm hướng đến mục tiêu nâng hạng Thị trường Chứng khoán Việt Nam, HOSE đã đẩy mạnh quản lý, tuyên truyền về các vấn đề quản trị công ty, công bố thông tin, quản trị rủi ro doanh nghiệp… Các nỗ lực của HOSE trong công tác nâng cao chất lượng hàng hóa đã có tác động lan tỏa với kết quả bước đầu là 5 công ty niêm yết trên HOSE được giải thưởng ASEAN Corporate Governance Scorecard trong năm nay và tình hình vi phạm quy định công bố thông tin đã được giảm đáng kể. Với vai trò là đối tác của Sáng kiến các Sở Giao dịch Chứng khoán Phát triển Bền vững (SSE Initiative) từ năm 2015, HOSE kỳ vọng sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa trong việc thúc đẩy tính minh bạch của doanh nghiệp về môi trường, xã hội, quản trị (ESG) và khuyến khích các hoạt động phát triển bền vững. Bên cạnh đó, việc tiếp tục đẩy mạnh hiệu suất hoạt động tòa nhà Exchange Tower, hoàn thiện Trung tâm Dữ liệu dự phòng và đẩy mạnh triển khai dự án công nghệ thông tin tạo lập một hệ thống giao dịch mới hiện đại và đồng bộ cho toàn thị trường là các hoạt động được HOSE chú trọng trong năm vừa qua. Đi cùng với chuỗi sự kiện kỷ niệm 15 năm hoạt động, năm 2015 đã khép lại ghi dấu những kết quả đáng khích lệ của HOSE trong công tác tổ chức điều hành và phát triển thị trường chứng khoán, mở ra kỳ vọng về một giai đoạn phát triển mới với các mục tiêu trọng điểm cần thực hiện trong năm 2016: tiếp tục gia tăng quy mô, thanh khoản thị trường; phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, triển khai sản phẩm chứng quyền có bảo đảm, xây dựng chỉ số phát triển bền vững, tăng cường chất lượng quản trị công ty, đẩy mạnh tiến độ các dự án công nghệ thông tin và khai thác hiệu quả việc hợp tác với các Sở Giao dịch Chứng khoán và các tổ chức kinh tế, tài chính trong khu vực và thế giới. Thay mặt ban lãnh đạo HOSE, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các cơ quan quản lý, nhà đầu tư, thành viên thị trường và các phương tiện truyền thông đã luôn đồng hành cùng HOSE trên mọi chặng đường phát triển. Với định hướng phát triển toàn diện, cam kết trách nhiệm và là niềm tin đối với thị trường, HOSE kỳ vọng bước vào giai đoạn 2016-2020 trên một tầm cao mới, đưa thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn quan trọng phục vụ cho sự phát triển kinh tế của đất nước, cũng như mang lại hiệu quả thiết thực cho các thành viên thị trường.

Chủ tịch HĐQT Trần Đắc Sinh

Tổng Giám đốc Phan Thị Tường Tâm

54 KIẾN TẠO GIÁ TRỊ - KẾT NỐI VƯƠN XA

4

Phòng Giám sát Giao dịch Trading Surveillance Dept.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC ORGANIZATIONAL STRUCTURE

www.hsx.vn

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

HỘI NHẬP CÙNG PHÁT TRIỂN

GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BOARD OF DIRECTORS

5

GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT BOARD OF SUPERVISORS

GIỚI THIỆU BAN ĐIỀU HÀNH BOARD OF MANAGEMENT

GIỚI THIỆU GIÁM ĐỐC CÁC PHÒNG BAN DIRECTORS OF DEPARTMENTS

Phòng Quản lý & Thẩm định Niêm yết Listing & Disclosure Dept.

Phòng Công nghệ Thông tin Information Technology Dept.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phòng Thông tin Thị trường Market Information Dept.

VĂN PHÒNG HĐQT BOD OFFICE

BOARD OF DIRECTORS

Phòng Quản lý Thành viên Member Regulation Dept.

KẾ THỪA PHÁT HUY NỀNLỰC NỘI TẢNG – KẾT NỐI KẾT NỐI ĐỒNG TÂM TƯƠNG LAI

Con người là nền tảng giá trị luôn được ưu tiên hàng đầu trong quá trình hoạt động của HOSE.

Kế thừa Con ngườinhững là nềnkết tảng quả giáđạt trị luôn đượcđược trong ưu năm tiên 2015,đầu hàng cùngtrong với định quáhướng trình hoạt chiếnđộng lượccủa phátHOSE. triển thị trường Xây dựng nguồn chứngnhân khoán lựcViệt vữngNam chắc,giai tạođoạn mọi 2016-2020, điều kiện đểHOSE các cátrong nhân phát năm huy 2016 được sẽ tài tiếpnăng tục tập trung đóng góp cho đẩy tổ mạnh chứccác là một hoạttrong độngnhững trọng tâm. giá trị cối lõi mà HOSE luôn theo đuổi và vun đắp.

: Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Chairman of BOD. 2. Bà/ Ms. PHAN THỊ TƯỜNG TÂM : Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. President & CEO cum Vice Chairwoman. : Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực. Deputy CEO cum Member of BOD. 4. Bà/ Ms. NGÔ VIẾT HOÀNG GIAO : Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc. Executive Vice President cum Member of BOD. NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ : Ủy viên HĐQT chuyên trách. Member of BOD.

1. Ông/ Mr. ĐẬU KHẮC TRÌNH

3. Ông/ Mr. LÊ HẢI TRÀ

1

2

www.hsx.vn

2. Ông Mr. LÊ HẢI TRÀ

9

10

&

CỔ PHIẾU

Tình hình vi phạm công bố thông tin giảm đáng kể so với năm 2014, trong đó số lần nhắc nhở vi phạm công bố thông tin giảm 24,9% và số lượng công ty vi phạm giảm 21%. Trong năm, cả 5 công ty niêm yết của Việt Nam được vinh danh tại Giải thưởng thẻ điểm quản trị công ty khu vực Đông Nam Á (ASEAN Corporate Governance Scorecard) đều là công ty niêm yết trên HOSE. Như vậy, cùng với sự tăng trưởng về số lượng, chất lượng hàng hóa niêm yết đã được cải thiện đáng kể thông qua hoạt động công bố thông tin ngày càng tốt hơn, chuẩn mực quản trị công ty được củng cố hơn, góp phần nâng cao niềm tin cho toàn thị trường.

» Các hội thảo, diễn đàn về Góc nhìn từ nhà đầu tư nước ngoài về Thị trường Chứng khoán Việt Nam, Hội thảo song phương giữa các nhà tín dụng và doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc.

74,459,584

2014

5,478,929 45,878,542 -2,685,174 78,157,730 48,762,349

Mua Buying 4,134 3,601 6,778 6,000 5,298

% 0.85% 0.74% 1.39% 1.23% 1.09%

+/- (%) -11.23% 2.01% -9.57%

+/- (%) 61.37% 135.90% 92.88%

+/- (%)

Mua - Bán Buying - Selling 98 1,073 -916 1,645 1,142 1,080

22,406,284

7,218

1.48%

6,704

1.38%

513

-9,247,310

6,061

1.24%

6,338

1.30%

-277

157,529,308

1 2 3

5 6 7 8

0.56% 0.85%

182,420,887 166,861,494

0.65% 0.59%

-24,891,579 73,200,496

4,615 5,996

0.95% 1.23%

5,516 4,861

1.13% 1.00%

2 3 4 5 6

5/1/2015

FLC OGC CII DLG HQC HAI MBB SSI HAG ITA

FLC CII SSI VIC VNM BID MSN HAG

4/1/2012

4/7/2012

4/1/2013

4/7/2013

4/1/2014

4/7/2014

Giá đóng cửa (31/12/2015) (ngàn đồng) Close price (VND Thous.)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC FLC Group JSC CÔNG TY CỔ PHẦN TÂP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG OCEAN Group JSC CTCP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM Ho Chi Minh City Infrastructure Investment JSC CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI Duc Long Gia Lai Group JSC CÔNG TY CP TƯ VẤN – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN Hoang Quan Consulting – Trading – Service Real Estate Corporation CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI Hai Agrochem JSC NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI Military Commercial Joint Stock Bank CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN Sai Gon Securities Incorporation CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI HAGL JSC CÔNG TY P ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO Tan Tao Investment Industry Corporation

157,607,348

0.56%

158,934,302

0.56%

-1,326,954

6,191

1.27%

6,745

1.38%

-554

198,142,073

0.70%

283,854,235

1.01%

-85,712,162

5,319

1.09%

7,316

1.50%

-1,997

9

MBB

10

HHS

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC FLC Group JSC CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM Ho Chi Minh City Infrastructure Investment JSC CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN Sai Gon Securities Incorporation TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN Vingroup JSC CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Viet Nam Dairy Products JSC NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM BIDV Insurance Corporation CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MA SAN Ma San Group Corporation CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI HAGL JSC NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI Military Commercial Joint Stock Bank CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY Hoang Huy Investment Services JJSC

7.9 4.4 21.6 7.0 5.3 5.2 14.6 22.2 10.4

4/1/2015

5/2/2015

5/3/2015

5/4/2015

5/5/2015

2,484,845,270 1,114,097,800 959,756,070 842,311,434 809,341,390 794,363,079 761,181,773 760,348,121 730,773,101

55

56

ANNUAL REPORT 2015

5/7/2015

5/9/2015

5/11/2015

2

3

4

5

9

11

10

12

: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

President & CEO cum Vice Chairwoman.

6

: Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực.

7

8

13

01. Ông/Mr. ĐỖ HỒNG HẢI Thông tin thị trường Market Information

12

14

15

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

06. Bà TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG Hành chính Tổng hợp Administration

iếp tục thực hiện chủ trương của Chính phủ đẩy mạnh cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước và thoái vốn Nhà nước tại các công ty cổ phần không thuộc diện Nhà nước phải giữ cổ phần chi phối, trong năm 2015, HOSE đã tổ chức thành công 50 đợt đấu giá, tăng 11% so với năm trước. Tuy nhiên, số lượng cổ phần và tổng giá trị cổ phần bán được giảm khá nhiều so với năm 2014 (giảm tương ứng là 36,1% về số cổ phần và 37,6% về giá trị cổ phần bán được) do năm 2015 thiếu vắng các đợt bán đấu giá của các doanh nghiệp quy mô lớn như Vietnam Airlines, Vinatex hay Vocarimex như trong năm 2014.

Số liệu cụ thể đạt được trong năm 2015 như sau: Chỉ tiêu

Năm 2015

ĐVT

Tổng số đợt đấu giá đã thực hiện

Đợt

Tổng số cổ phần đấu giá

50

Cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán đấu giá

VNĐ

Tổng số cổ phần bán được

568.045.253 5.680.452.530.000

Cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được

VNĐ

Tổng giá trị chênh lệch so với giá khởi điểm

338.100.978 4.452.484.434.528

VNĐ

T

660.597.840.500

ính đến ngày 31/12/2015, HOSE có 79 công ty chứng khoán thành viên (giảm 09 thành viên so với năm 2014) với tổng vốn điều lệ đạt hơn 38.862 tỷ đồng, tăng 2.705 tỷ đồng, tương đương tăng 7,48% so với năm 2014. Dù trong năm, tình hình thị trường được nhận xét là khó khăn hơn nhưng vẫn có 57 công ty chứng khoán báo lãi với tổng mức lũy kế là 3.341 tỷ đồng. Số lượng tài khoản giao dịch vào cuối năm 2015 cũng tăng 6,19% so với cùng kỳ 2014. Các vi phạm về chế độ báo cáo và công bố thông tin của công ty chứng khoán cũng giảm hẳn (giảm 70%) so với năm 2014. Năm qua là năm thứ ba HOSE thực hiện vinh danh các công ty chứng khoán thành viên có thành tích tốt

Bảng số liệu kết quả đấu giá cổ phần thực hiện năm 2015 tại HOSE

3

1. Ngày 23/03/2015, Hội nghị phổ biến một số

04. Bà NGUYỄN THỊ MINH HẰNG Giám sát giao dịch Trading Surveillance

HIỆU QUẢ

09. Ông/Mr. PHAN XUÂN THỌ Công nghệ Thông tin Information Technology

10. Ông/Mr. HOÀNG NGỌC ANH TRUNG 11. Ông/Mr. PHẠM CÔNG KHOA HƯƠNG 12. Ông/Mr. LÊ THANH TÂM Kiểm soát nội bộ Quản lý Thành viên Đối ngoại Internal Audit Member Regulation Corporate Communication

TỶ VNĐ

 2.705TỶ VNĐ | +7,48%

ộ chỉ số HOSE-Index ngày càng được hoàn thiện với chỉ số Tổng thu nhập (TRI) được triển khai vào tháng 7/2015 cung cấp thêm công cụ tham chiếu, đánh giá chính xác hơn hiệu quả đầu tư của các quỹ.

Ngày 30/06/2015, Hội thảo về Chỉ số Tổng thu nhập (TRI).

Ngày 04/11/2015, Hội thảo “Tăng cường năng lực lãnh đạo để phát triển bền vững”

Ngày 15/02/2016, Lễ Vinh danh các Công ty chứng khoán tiêu biểu năm 2015.

HỘI NHẬP CÙNG PHÁT TRIỂN

19

20

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

13

NHU CẦU PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG

Để đáp ứng hơn nữa nhu cầu đa dạng của thị trường và của nhà đầu tư, năm 2015 HOSE tiếp tục triển khai ra thị trường thêm nhiều sản phẩm và dịch vụ mới.

B

Bên cạnh đó, để đáp ứng cho công tác triển khai các sản phẩm mới, HOSE đã tập trung đẩy mạnh công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc triển khai chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant) như chuẩn bị hệ thống giao dịch, xây dựng quy chế hoạt động của tổ chức tạo lập thị trường, quy định niêm yết, công bố thông tin… trong đó công ty chứng khoán thành viên sẽ là tổ chức phát hành và là nhà tạo lập thị trường. Đây hứa hẹn là sân chơi mới đầy thách thức cho các công ty chứng khoán trong tương lai gần.

ty Cảng Sài Gòn.

chúng của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - ACV.

15. Bà NGUYỄN THỊ BÍCH NHÃ Ban Quản lý Gói thầu CNTT IT Project Management

ĐA DẠNG HÓA

CÁC SẢN PHẨM ĐÁP ỨNG

HOSE CÓ 79 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THÀNH VIÊN VỚI TỔNG VỐN ĐIỀU LỆ

38.862

trong các hoạt động môi giới, tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, tư vấn đấu giá và mở rộng mạng lưới nhà đầu tư. Nhiều gương mặt mới đã xuất hiện trên bảng vinh danh cho thấy song song với việc duy trì ổn định và an toàn trong hoạt động, các công ty chứng khoán đang bắt đầu xây dựng các thế mạnh chuyên sâu, hướng đến chất lượng phục vụ tốt hơn và chuyên nghiệp hơn.

1 2

chính sách mới về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch niêm yết trên thị trường chứng khoán.

2. Công tác kiểm phiếu trong phiên đấu giá Công 3. Phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công Ngày 30/07/2015, Thủ tướng Vương quốc Anh và Bắc Ai-len - Ông David Cameron đến thăm và làm việc tại HOSE.

13. Bà LÊ THỊ TUYẾT HẰNG 14. Bà ĐỖ THỊ PHƯƠNG LAN Quản lý và Thẩm định niêm yết Pháp chế Legal Listing & Disclosure

HỘI NHẬP CÙNG PHÁT TRIỂN

Năm 2015 được xem là năm tái cấu trúc mạnh mẽ của các công ty chứng khoán, HOSE đã thực hiện chấm dứt thành viên bắt buộc đối với 05 Công ty Chứng khoán, chấm dứt thành viên tự nguyện đối với 05 công ty chứng khoán, đồng thời chấp thuận thành viên đối với 01 trường hợp hợp nhất.

niêm yết trên thị trường chứng khoán tập trung, Quyết định số 41/2015/ QĐ-TTg ngày 15/09/2015 về đấu giá cổ phần theo lô. Các chính sách mới này góp phần đẩy hoạt động bán đấu giá cổ phần trên HOSE nhộn nhịp vào những tháng cuối năm và đặc biệt HOSE đã lần đầu tiên thực hiện thành công 2 phiên bán đấu giá cổ phần theo lô mở ra thêm một hướng mới cho hoạt động chào bán cổ phần doanh nghiệp Nhà nước.

Đáng chú ý, trong năm vừa qua, Chính phủ và Bộ Tài chính cũng đã có một loạt chính sách mới như ban hành Nghị định 116/2015/NĐ-CP sửa đổi các quy định về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần, Nghị định 60/2015/NĐ-CP yêu cầu các doanh nghiệp Nhà nước sau khi hoàn tất bán đấu giá cổ phần phải thực hiện đăng ký giao dịch hoặc lên

07. Bà HỒ NGỌC ĐOAN TRANG 08. Bà PHAN VŨ TRẦM HƯƠNG Nghiên cứu và phát triển Văn phòng HĐQT Research & Development BOD Office

www.hsx.vn

TÁI CẤU TRÚC

CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THÀNH VIÊN BƯỚC ĐẦU ĐEM LẠI

CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC NHỘN NHỊP VÀO CUỐI NĂM

T

03. Bà NGUYỄN TÙNG CHI Tài chính Kế toán Finance & Accounting

02. Ông/Mr. HOÀNG KIM CHUNG Ban Quản lý các Dự án Đầu tư Project Management

05. Ông/Mr. NGUYỄN NGỌC CHƯƠNG Nhân sự và Đào tạo Personnel & Training 11

HỘI NHẬP CÙNG PHÁT TRIỂN

ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN HÓA

Qua 248 ngày giao dịch, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 28 tỷ chứng khoán, tương đương tổng giá trị giao dịch hơn 487 nghìn tỷ đồng. Khối lượng giao dịch bình quân đạt 113,7 triệu chứng khoán/ngày, tương đương giá trị giao dịch 1.965 tỷ đồng/ngày (giảm 7,87% về khối lượng và 9,51% về giá trị so với năm 2014). Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục có một năm mua ròng với giá trị mua ròng đạt hơn 2.000 tỷ đồng. Tuy khối lượng và giá trị giao dịch có thấp hơn năm 2014, kết thúc năm 2015, chỉ số VN-Index đạt mức 579,03 điểm, tăng 33,4 điểm so với thời điểm cuối năm 2014, tương ứng mức tăng 6,12% và là 1 trong 5 chỉ số chứng khoán tăng điểm mạnh nhất châu Á. Giá trị vốn hóa trên sàn HOSE tính đến thời điểm 31/12/2015 đạt mức 1,14 triệu tỷ đồng, tăng 161.667 tỷ đồng (tương ứng mức tăng 16,41%) so với năm 2014. Ngày 31/12/2015, Chỉ số VN30 đóng cửa tại mốc 595,57 điểm, giảm 6,09 điểm (tương đương -1.01%); trong khi đó, các chỉ số VNMidcap và VNSmallcap lại có mức tăng 17,19% và 2,18% so với cuối năm 2014.

Bên cạnh đó, HOSE cũng đã hoàn tất việc ký kết hợp đồng sử dụng chuẩn phân ngành GICS® với MSCI, là cơ sở để cung cấp phân ngành cho toàn bộ các công ty niêm yết trên HOSE theo chuẩn mực quốc tế và từ đó triển khai Bộ chỉ số ngành vào đầu quý I/2016. Đây là một công cụ hỗ trợ nhà đầu tư có một đánh giá tổng quan về xu hướng các nhóm ngành nghề trước khi đưa ra quyết định đầu tư, tạo điều kiện cho các khối ngoại tiếp cận thị trường dễ dàng hơn và hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ngày 27/11/2015, Giới thiệu Chuẩn phân ngành GICS® và các chỉ số ngành của HOSE.

Việc chuẩn bị các điều kiện để sản phẩm chứng quyền có bảo đảm sớm được triển khai ra thị trường cũng được HOSE đẩy mạnh trong năm qua. HOSE đã tích cực phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện khung pháp lý; dự thảo Thông tư về phát hành và giao dịch chứng quyền có bảo đảm đã được lấy ý kiến thị trường vào cuối tháng 11/2015 và dự kiến ban hành chính thức trong quý I/2016. HOSE cũng đã tiếp xúc với các công ty chứng khoán tiềm năng để giới thiệu về sản phẩm và tìm hiểu, đánh giá nhu cầu phát hành của công ty về sản phẩm này. Các công tác chuẩn bị về quy trình nghiệp vụ và hệ thống giao dịch cũng được HOSE lên kế hoạch triển khai chi tiết để có thể triển khai sản phẩm vào cuối năm 2016. Sau một năm sản phẩm ETF VFMVN30 đầu tiên được niêm yết tại HOSE, quy mô niêm yết đã tăng gần 90% với mức thanh khoản có nhiều cải thiện, thu hút được phần lớn các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài. Trong năm qua, để góp phần đưa sản phẩm ETF tới gần hơn với các nhà đầu tư trên thị trường, HOSE đã tổ chức các chuỗi chương trình phổ biến kiến thức về sản phẩm ETF với sự tham gia đông đảo của công ty chứng khoán và nhà đầu tư. Trong năm 2016, sản phẩm chứng quyền có bảo đảm Covered Warrant, chỉ số phát triển bền vững, chỉ số cổ tức cao sẽ là những sản phẩm chủ đạo của HOSE. Ngoài ra, HOSE cũng sẽ nghiên cứu và kiến nghị các giải pháp kỹ thuật và chính sách để phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp và tăng số lượng sản phẩm ETF niêm yết và giao dịch.

www.hsx.vn

HỘI NHẬP CÙNG PHÁT TRIỂN

21

TRUYỀN THÔNG

1

28

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

%

124

476.92%

-39

-22.29%

Giá trị vốn hóa tại ngày 31/12/2015 (tỷ đồng) Market Cap on 31/12/2015 (VND bil.)

28,973,457 43,000,000 44,200,000 24,920,934 23,196,232 20,000,000 529,400,000 30,000,000 256,000,000 75,000,000 40,700,000 17,471,994 47,640,000 23,583,669 42,305,336 708,143,895 38,100,000 179,212,477

522 559 928 3,794 991 524 6,829 300 7,286 878 790 314 1,286 1,011 1,484 20,395 2,096 1,631

30,000,000

900

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

KẾ THỪA NỀN TẢNG – KẾT NỐI TƯƠNG LAI

2 3

ĐỊNH HƯỚNG

HOẠT ĐỘNG trong năm 2016

CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ, GIA TĂNG QUY MÔ, TÍNH THANH KHOẢN CỦA THỊ TRƯỜNG

N

ăm 2016, HOSE tiếp tục đặt mục tiêu gia tăng số lượng công ty niêm yết mới, số lượng công ty đấu giá q

Kế thừa những kết quả đạt được trong năm 2015, cùng với định hướng chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020, HOSE trong năm 2016 sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh các hoạt động trọng tâm.

Bên cạnh những cuộc gặp gỡ báo chí định kỳ hàng quý được tổ chức thường niên nhằm cung cấp kịp thời các thông tin về hoạt động của thị trường, HOSE đã chủ động tạo ra nhiều cơ hội và diễn đàn để các phóng viên báo đài cùng giao lưu gặp gỡ, qua đó nâng cao tính chính xác trong việc đưa tin truyền thông giữa HOSE và các đơn vị truyền thông, giúp cho các nhà đầu tư có được những thông tin và dữ liệu minh bạch, chính xác và kịp thời để quyết định các cơ hội đầu tư của mình trên thị trường chứng khoán.

www.hsx.vn

HỘI NHẬP CÙNG PHÁT TRIỂN

Mã chứng khoán Symbol

29

30

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

www.hsx.vn

NHÂN RỘNG SẺ CHIA – KẾT NỐI NHÂN VĂN Trong quá trình hoạt động và phát triển, HOSE luôn quan tâm và hướng đến những hoạt động cộng đồng xã hội nhằm hướng đến một cộng đồng nhân văn và thịnh vượng.

HỘI NHẬP CÙNG PHÁT TRIỂN

31

BIẾN ĐỘNG CHỈ SỐ VN30 2015 VN30 FLUCTUATION IN 2015

Ngày hủy niêm yết

Delisted date

SBC

Khối lượng hủy niêm yết Delisted volume

12/02/2015 25/02/2015 12/02/2015 31/03/2015 23/04/2015 24/04/2015 5/05/2015 8/05/2015 8/05/2015 5/06/2015 10/06/2015 18/09/2015 28/09/2015 15/10/2015 28/10/2015 27/11/2015

NHW HLA MPC H SI VNI NVN DCT VST MTG AVF C21 SEC TTP NHS BT6 VTF

8,000,000 22,950,627 34,459,293 70,000,000 10,000,000 10,559,996 10,656,800 27,223,647 58,999,337 11,999,995 43,338,000 19,336,371 38,999,876 14,999,998 60,750,000 32,993,550

15/12/2015

Tháng Month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

58

Số phiên Cao nhất Đóng cửa Giao trong đầu tháng dịch tháng Beginning Sessions Highest 20 14 22 19 20 22 23 21 21 22

11

21

12

23

ANNUAL REPORT 2015

544.45 570.37 590.73 538.91 545.08 574.98 591.50 609.47 562.31 563.54

583.76 596.95 600.39 568.32 572.97 594.08 638.69 614.53 573.20 607.37

Ngày Date 28/01/2015 24/02/2015 04/03/2015 17/04/2015 28/05/2015 22/06/2015 14/07/2015 10/08/2015 22/09/2015 30/10/2015

1

Số phiên Đóng cửa Giao đầu tháng dịch Beginning Sessions

Cao nhất trong tháng Highest

599.69

20

2

619.39

598.46

14

3

624.17

617.05

22

4

629.69

569.48

19

5

599.12

576.52

20

6

594.27

593.61

22

7

622.43

622.91

23

8

665.66

636.92

21

9

649.99

583.61

21

10

592.78

582.33

22

11

619.21

613.19

21

12

579.06

23

Ngày Date 13/01/2015 24/02/2015 04/03/2015 17/04/2015 28/05/2015 30/06/2015 27/07/2015 10/08/2015 22/09/2015 30/10/2015

625.71

05/11/2015

595.57

31/12/2015

Thấp nhất trong tháng Lowest

Đóng Ngày cửa cuối Date tháng End

599.69

05/01/2015

585.47

Khối lượng khớp lệnh Order

606.54

03/02/2015

576.60

461,846,650

579.97

01/04/2015

945,917,210

593.15

18/05/2015

563,139,910

589.32

03/06/2015

Giá trị khớp lệnh (tỷ đồng)

872,361,440

618.39

30/03/2015

569.48 552.90 585.60 622.91

822,745,300

622.43 1,428,355,770

01/07/2015

558.92

647.36 1,229,480,900

24/08/2015

571.53

586.23 1,073,749,560

15/09/2015

580.74

580.32

02/10/2015

581.94

618,212,100

619.21

30/11/2015

572.50

10/12/2015

930,796,700

16,358.25 8,574.58 17,876.22 10,871.84 13,162.32 24,265.61 27,963.91 23,990.13 13,403.82 20,242.21

581.94

968,568,510

20,675.42

595.57

813,349,950

16,226.50

BIỂU ĐỒ GIÁ TRỊ NIÊM YẾT VÀ GIÁ TRỊ VỐN HÓA THỊ TRƯỜNG QUA CÁC NĂM LISTED VALUE AND MARKET CAP IN 15 YEARS

Thấp nhất trong tháng Lowest 544.45 557.47 545.19 538.91 528.95 567.90 591.50 526.93 554.30 562.31

Ngày Date 05/01/2015 03/02/2015 30/03/2015 01/04/2015 18/05/2015 03/06/2015 01/07/2015 24/08/2015 03/09/2015 01/09/2015

Đóng cửa cuối tháng End

Khối lượng khớp lệnh Order

576.07 1,970,429,390 592.57 1,044,311,110 551.13 2,041,241,250 562.40 1,480,520,420 569.56 1,953,234,520 593.05 2,896,529,240 621.06 2,912,188,310 564.75 2,377,298,760 562.64 1,704,402,360 607.37 2,305,102,990

GT Niêm yết (tỷ.đồng) Listed value (VND bil.)

Giá trị khớp lệnh (tỷ đồng)

GT vốn hóa (tỷ.đồng) Market Cap. (VND bil.)

32,104.49 17,053.35 34,248.11 24,042.59 27,486.15 44,281.87

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

51,704.79 40,942.95

2007

2008

2009

2012

2013

27,675.23 39,887.03

602.76

615.18

05/11/2015

573.20

22/09/2015

573.20 2,569,346,570

41,186.62

570.41

579.45

30/12/2015

561.04

10/12/2015

579.03 2,104,369,080

33,507.48

www.hsx.vn

Tháng Month

41,812,781

BIẾN ĐỘNG CHỈ SỐ VNINDEX 2015 VNINDEX FLUCTUATIONS IN 2015

57

1,146,925

STT No.

526.93 552.90 61,680,945 989,278,367

Tăng/Giảm Increase/Decrease

150 136

Khối lượng niêm yết Listed volume

HỘI NHẬP CÙNG PHÁT TRIỂN/ INTEGRATION AND DEVELOPMENT

985,258

23/06/2015 15/01/2015 18/03/2015 08/01/2015 11/03/2015 09/03/2015 31/03/2015 16/06/2015 12/06/2015 12/08/2015 16/07/2015 19/08/2015 07/10/2015 03/08/2015 30/09/2015 20/07/2015 05/11/2015 19/08/2015

842,105

175

Ngày niêm yết

First trading date

07/10/2015

TVS CSV NCT HAH CDO DCM AMD NT2 LDG BCG VPS BFC DGW STK HNG DAT

678,403

VAF

FIT NAF

591,345

Mã chứng khoán Symbol

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

494,072

VNALL

5/12/2015

453,784

VN100

5/10/2015

424,867

VNSMALL

5/8/2015

www.hsx.vn

Tỷ trọng (%) Proportion (%) 8.81%

Trong năm 2015, HOSE tiếp tục tăng cường phát triển các sản phẩm đầu tư và phòng ngừa rủi ro mới trên thị trường. Bộ chỉ số HOSE được hoàn thiện với sự ra mắt của chỉ số Tổng thu nhập TRI vào tháng 7/2015 và dự kiến bộ chỉ số ngành theo chuẩn phân ngành quốc tế GICS® sẽ được triển khai vào Quý I năm 2016.

3.95% 3.40% 2.99% 2.87% 2.82% 2.70% 2.70% 2.59%

705,976,864

2.50%

KLGD Trading vol.

Tỷ trọng (%) Proportion (%)

7.9 21.6 22.2 45.7

20.6

364,425

STT No.

VNMID

5/6/2015

4/7/2015

2010

2011

2014

2015

HỘI NHẬP CÙNG PHÁT TRIỂN/ INTEGRATION AND DEVELOPMENT

59

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC KLGD Trading vol.

5.6

Giá đóng cửa (31/12/2015) (ngàn đồng) Close price (VND Thous.)

128.0

330,190

VN30

800

650

600

550

500

4/7/2011

Mã CK Công ty niêm yết Symbol Listed company

Mã CK Công ty niêm yết Symbol Listed company

7 8

-901 1,135

11 12

www.hsx.vn

10

TOP 10 CỔ PHIẾU CÓ GIÁ TRỊ GIAO DỊCH LỚN NHẤT 10 STOCKS WITH HIGHEST TRADING VALUE

1

% 0.83% 0.52% 1.58% 0.89% 0.85%

0.81% 0.78%

ANNUAL REPORT 2015

26

VCF

55.06% 55.06%

STT No.

6,148

1.26%

227,937,086 220,788,128

Deputy CEO cum Member of BOD. 3. Bà/ Ms. NGÔ VIẾT HOÀNG GIAO : Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc. Executive Vice President cum Member of BOD. : Phó Tổng Giám đốc/ Executive Vice President. : Phó Tổng Giám đốc/ Executive Vice President. : Kế toán trưởng/ Chief Accountant.

1. Ngày 08/07/2015, HOSE Gặp mặt Báo chí Quý II/2015. 2. Ngày 04/07/2015, HOSE Gặp mặt Báo chí tại Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình. 3. Ngày 03/07/2015, HOSE Giao lưu cùng Báo chí khu vực phía Bắc.

27

Thấp nhất - Lowest

638.69 665.66 216,869,471 3,979,041,522

05/01/15 31/12/2015

HTL

DANH SÁCH CÔNG TY NIÊM YẾT MỚI TRONG NĂM 2015 2015 NEWLY LISTED COMPANIES

17

2014 0 3,217.94 3,217.94

4,036 2,528 7,694 4,355 4,156

0.89% 0.75%

240,061,990

1.48%

Bán Selling

56,564,806

250,343,370 211,540,818

9

7,228

5/12/2015

750

2014 110.98 81.29 192.26

2015 0 4,989.61 4,989.61

GTGD (TỶ ĐỒNG) TRADING VALUE (VND BIL.) Mua - Bán Buying - Selling

5/11/2015

700

2014 466,287.96 66,764.68 533,052.64

2015 179.08 191.76 370.84

GIÁ TRỊ (TỶ ĐỒNG) – VALUE (VND BIL.)

44.20% 44.20%

%

5/10/2015

450

2015 413,941.57 68,104.93 482,046.50

GIÁ TRỊ (TỶ ĐỒNG) – VALUE (VND BIL.) +/- (%)

+/- (%)

0 33,661,500 33,661,500

0.39% 0.26% 0.78% 0.38% 0.44% 0.75%

7 8 10

62

Bán Selling 111,117,250 218,835,437 108,218,329 122,856,359 210,643,527

5/9/2015

BIỂU ĐỒ CHỈ SỐ HOSE-INDEX HOSE INDEX PERFORMANCE

700

GIÁ TRỊ (TỶ ĐỒNG) – VALUE (VND BIL.) +/- (%) -10.65% 33.50% -7.63%

4

2014

11,182,430 67.52% 8,111,900 150.76% 19,294,330 102.51%

9

% 0.41% 0.43% 0.77% 0.66% 0.61% 0.95%

5/8/2015

650

HỘI NHẬP CÙNG PHÁT TRIỂN/ INTEGRATION AND DEVELOPMENT

2014 28,361,176,850 2,086,423,527 30,447,600,377

2015

2015 0 48,538,356 48,538,356

Mua Buying 116,596,179 120,338,126 216,150,263 186,376,059 171,618,708 267,208,333

5/7/2015

600

4/1/2011

2015

KHỐI LƯỢNG - VOLUME

18,732,440 20,341,080 39,073,520

KHỐI LƯỢNG - VOLUME

1 2 3 4 5 6

5/6/2015

550

500

450

400

350

TOP 10 CỔ PHIẾU CÓ KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH LỚN NHẤT 10 STOCKS WITH HIGHEST TRADING VOLUME

STT No. KHỐI LƯỢNG - VOLUME

25,340,241,560 2,785,273,335 28,125,514,895

KLGD – TRADING VOL. Tháng Month

Cổ phiếu Stocks

5/5/2015

300

250

www.hsx.vn

Phương thức giao dịch Trading method

Phương thức giao dịch Trading method

Phương thức giao dịch Trading method

www.hsx.vn

MỞ RỘNG CÔNG TÁC

hận thức được tầm quan trọng trong việc đưa tin đầy đủ, chính xác và kịp thời là một trong những điều kiện tiên quyết trong việc công khai minh bạch trong các hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán, trong năm 2015, HOSE đã tăng cường tối đa hoạt động mở rộng và giao lưu đối với báo chí truyền thông trên phạm vi cả nước.

16 buổi gặp mặt giữa lãnh đạo các doanh nghiệp niêm yết với nhà đầu tư nhằm tăng cường sự gắn kết giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư, qua đó nâng cao sự công khai, minh bạch trong các hoạt động của doanh nghiệp, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư đưa ra được những quyết định đầu tư có cơ sở và hiệu quả.

DANH SÁCH HỦY NIÊM YẾT TRONG NĂM 2015 2015 DELISTED COMPANIES

VNIndex VN30 Khối lượng giao dịch (cổ phiếu) Trading vol. (stocks) Giá trị giao dịch (ngàn đồng) Trading value (VND thousand)

Highest price increase

5/4/2015

4. Bà/ Ms. TRẦN ANH ĐÀO 5. Ông/ Mr. TRẦM TUẤN VŨ 6. Bà/ Ms. NGUYỄN TÙNG CHI

TRIỆU TỶ VNĐ

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

N

» Đặc biệt, từ quý II/2015, HOSE đã tổ chức

HỘI NHẬP CÙNG PHÁT TRIỂN

VNALL

Biến động giá tăng lớn nhất

5/3/2015

487 NGHÌN TỶ VNĐ

TỔNG GIÁ TRỊ VỐN HÓA THỊ TRƯỜNG (31/12/2015)

1.14

 161.667TỶ VNĐ | +16,41%

18

ổi bật nhất là Lễ kỷ niệm 15 năm hoạt động HOSE với thành quả được đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất lần 2 do Thủ tướng Chính phủ trao tặng, đây là một trong những sự kiện quan trọng của năm, đánh dấu mốc phát triển mới HOSE trong việc khẳng định vị thế của mình trên phạm vi trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, với chủ trương chú trọng việc phổ biến quy định và hoạt động của các sản phẩm mới trên Thị trường Chứng khoán đến tất cả thành viên thị trường, đặc biệt là nhà đầu tư, nhiều sự kiện nổi bật đã diễn ra liên tiếp trong năm với các chủ đề như:

Hoàn thiện Khung Pháp lý về Công bố Thông tin cho thị trường chứng khoán, Vai trò của thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế, Nghiệp vụ nhà phát hành Covered Warrant, chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh, thông lệ quốc tế về quản trị công ty, giới thiệu chuẩn phân ngành GICS và các chỉ số của HOSE.

(LẦN II)

Cao nhất - Highest VN30

Biến động giá giảm lớn nhất

5/2/2015

www.hsx.vn

TỶ CHỨNG KHOÁN

TƯƠNG ĐƯƠNG TỔNG GIÁ TRỊ GIAO DỊCH

17

N

» Chuỗi hội thảo chuyên môn về

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG I

NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG NĂM 2015 2015 MARKET HIGHLIGHTS

VNIndex

Highest price decrease

BIỂU ĐỒ VNINDEX 5 NĂM VNINDEX PERFORMANCE IN 5 YEARS

VALUE CREATION - CONNECTING FURTHER

Kế thừathành Những những quả kết đạtquả được đạtđãđược góp thêm trong niềm năm 2015, tin vàcùng nỗ lực với định để Sở hướng Giaochiến dịch lược Chứng phátkhoán triển thị trường Thành phố Hồ chứng Chí Minh khoán có Việt thể tự Nam tin vững giai đoạn bước 2016-2020, tương lai thực HOSE hiện trong cácnăm mục2016 tiêu sẽ mang tiếptính tục tập trung thách thức, đẩy các mạnh địnhcác hướng hoạtchiến động trọng lược đưa tâm.Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tiến lên một tầm cao mới. After 15 years of development, HOSE is proud of achievements in self-innovation along with the growth of the market, which build confidence for HOSE obtain challenging objectives forward the next stage of improvement..

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

TỔNG HỢP GIAO DỊCH NĂM 2015 THEO TỪNG LOẠI CHỨNG KHOÁN TRADING ACTIVITIES BY TYPES OF SECURITIES IN 2015 Cổ phiếu - Stocks

Khớp lệnh/Order Matching Thỏa thuận/Put-through Tổng cộng/Total

Chứng chỉ quỹ - Fund Certificates

Khớp lệnh/Order Matching Thỏa thuận/Put-through Tổng cộng/Total

4

28

Ngày 12/06/2015, Lễ trao quyết định niêm yết và ngày giao dịch chính thức cổ phiếu của CTCP Nhơn Trạch 2.

Việc hủy niêm yết của các công ty diễn ra khá nhiều với 17 trường hợp hủy, tăng so với năm 2014 (năm 2014 có 5 trường hợp hủy niêm yết), trong đó chủ yếu là do hủy niêm yết tự nguyện để thực hiện tái cấu trúc và hủy do kết quả kinh doanh yếu kém. Khối lượng cổ phiếu hủy niêm yết là 517.080.271 cổ phiếu, tăng 116,6%. Tính đến hết ngày 31/12/2015, trên HOSE có 307 cổ phiếu, 1 chứng chỉ quỹ ETF, 39 trái phiếu doanh nghiệp đang được niêm yết và giao dịch với tổng giá trị niêm yết đạt 434.072 tỷ đồng, tăng 28,4 % so với 2014.

TRONG VIỆC PHỔ BIẾN QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC SẢN PHẨM MỚI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Chuỗi sự kiện kỷ niệm 15 năm hoạt động của HOSE đã thu hút được sự quan tâm và hưởng ứng của tất cả các thành viên thị trường.

Tham dự Hội nghị thường niên của WFE. Tham dự Hội thảo và Trao giải Quản trị công ty khu vực ASEAN.

Tham dự Chương trình Hội nghị Xúc tiến Đầu tư. Trao đổi song phương về kinh nghiệm quản trị rủi ro đối với hoạt động của Sở GDCK tại Sở GDCK New York, và định hướng hợp tác của HOSE với một số trường Đại học và Quỹ đầu tư. Tham dự Chương trình xúc tiến thương mại Đầu tư Việt Nam. Khảo sát và học tập kinh nghiệm thực tiễn về việc xây dựng chính sách cho thị trường chứng khoán để phát triển các sản phẩm tài chính xanh và sản phẩm chứng khoán phái sinh. Tham dự chương trình khảo sát về Quản trị rủi ro và Trách nhiệm xã hội.

www.hsx.vn

500

989,278,367

269,450

THẤP NHẤT Lowest

5/1/2015

Trái phiếu - Bonds

Khớp lệnh/Order Matching Thỏa thuận/Put-through Tổng cộng/Total

5

Tổng kết năm 2015 hoạt động giao dịch chứng khoán có những điểm đáng chú ý như sau:

Ngày 05/11/2015, Lễ trao quyết định niêm yết và ngày giao dịch chính thức cổ phiếu của CTCP Đầu tư Du lịch & Phát triển Thủy sản.

PHÁT HUY VAI TRÒ

Khảo sát kinh nghiệm về sản phẩm NVDR và cổ phiếu hạn chế quyền biểu quyết. Tham dự họp CEO các Sở GDCK ASEAN và Hội nghị Tổng Giám đốc thị trường vốn khu vực ASEAN. Tham dự Diễn đàn Trách nhiệm Doanh nghiệp. Tham dự ASEAN Brokers Networking. Tham dự Đại hội đồng AOSEF và Ủy ban công tác AOSEF. Tham dự khóa đào tạo dành cho lãnh đạo về Hợp tác thị trường vốn khu vực tiểu vùng sông Mekong (GMS) 2015. Tham dự Diễn đàn Đối thoại khu vực Đông Nam Á của SSE và công bố việc HOSE gia nhập SSE. Tham dự Hội nghị Thị trường Vốn quốc tế 2015 (ICMC) và Hội thảo Tiểu vùng sông Mekong (GMS), kết hợp sơ kết hợp tác MoU giữa HOSE và Sở GDCK Thái Lan (SET). Tham dự hội thảo INVEST ASEAN do Maybank Kim Eng tổ chức. Tham dự Ngày doanh nghiệp Việt Nam. Tham dự Diễn đàn các Sở GDCK Châu Á tại Đài Loan . Tham dự Hội chợ Thị trường Chứng khoán 2015, kết hợp sơ kết hợp tác MoU giữa HOSE và Sở GDCK Đài Loan (TWSE). Tham dự Hội nghị Tài chính và Ngân hàng. Tham dự Đoàn Doanh nghiệp tháp tùng Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi thăm và làm việc tại Trung Quốc. Tham gia Đoàn công tác đến Hàn Quốc do Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia Vũ Viết Ngoạn làm trưởng đoàn.

Tháng 6 &7/2015 Tháng 8 &9/2015 Tháng 09/2015 Tháng 09/2015

700

650

600

550

3,979,041,522

450

TÌNH HÌNH GDCK CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THEO THÁNG MONTHLY FOREIGN TRADING ACTIVITIES

1

Bên cạnh tín hiệu tích cực về sự phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế, cải cách về chính sách đối với sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài, thị trường chứng khoán cũng chịu ảnh hưởng từ sự suy giảm mạnh của giá dầu thế giới và sự phá giá liên tục của đồng nhân dân tệ.

 61,02% SO VỚI 2014

HỘI NHẬP CÙNG PHÁT TRIỂN

Tháng 2/2015 Tháng 2/2015 Tháng 10/2015 Tháng 3/2015 Tháng 3/2015 Tháng 3&4/2015 Tháng 5/2015 Tháng 11 &12/2015 Tháng 3&4/2015 Tháng 8/2015 Tháng 7/2015 Tháng 12/2015 Tháng 7/2015 Tháng 9/2015 Tháng 9 &10/2015 Tháng 10/2015 Tháng 11/2015

Tháng 11/2015

BIỂU ĐỒ CHỈ SỐ VNINDEX, VN30 VÀ VNALLSHARE VNINDEX, VN30 AND VNALLSHARE PERFORMANCE

54

2

VỚI NHỮNG DIỄN BIẾN BẤT NGỜ

Các hoạt động nâng cao chất lượng quản trị công ty và phát triển bền vững đã được HOSE chú trọng đẩy mạnh. Các buổi hội thảo, tập huấn về quản trị công ty cùng với giải thưởng báo cáo thường niên, báo cáo phát triển bền vững vinh danh các doanh nghiệp niêm yết hàng năm đã thu hút sự quan tâm ngày càng lớn của doanh nghiệp nói riêng cũng như của toàn thị trường nói chung.

TỶ VNĐ

TIỀN HUY ĐỘNG VỀ CHO DOANH NGHIỆP

Khu vực CHÂU Á Thái Lan và Malaysia Malaysia Indonesia Nhật Bản

Thái Lan

Singapore

Đài Loan Myanmar Trung Quốc Hàn Quốc Doha, Qata Manila, Philipines

Khu vực ÂU MỸ

Anh và Scotland Brazil và Đức Anh

VN30

552.90

GIÁ TRỊ GIAO DỊCH (NGÀN ĐỒNG)

TRADING VALUE (VND THOUSAND) CAO NHẤT Highest

61,680,945

6

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG

HÀNG HÓA NIÊM YẾT ĐƯỢC CẢI THIỆN

TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

29.340

TỶ

www.hsx.vn

CÁC HOẠT ĐỘNG QUỐC TẾ CỦA HOSE

665.66 THẤP NHẤT Lowest

KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH (CỔ PHIẾU)

TRADING VOL. (STOCKS)

248,501

7,78

ình hình niêm yết của các doanh nghiệp trong năm 2015 đã bắt đầu sôi động và cải thiện hơn so với năm 2014. Cụ thể trong năm 2015, HOSE đã chấp thuận niêm yết mới cho 19 công ty và 01 trái phiếu doanh nghiệp, tăng gần gấp đôi so với năm 2014. Hoạt động thay đổi đăng ký niêm yết do công ty niêm yết phát hành thêm trong năm tăng trưởng mạnh, trong đó khối lượng thay đổi niêm yết đạt 7,78 tỷ cổ phiếu, tăng 148,5%, tiền huy động về cho doanh nghiệp cũng tăng 61,02% so với năm trước, đạt 29.340 tỷ đồng. Hoạt động hoán đổi danh mục của quỹ ETF (quỹ ETF VFMVN30 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Nam) đang được thực hiện với tần suất hàng ngày. Trong năm 2015, quỹ ETF tại HOSE đã thực hiện thành công 20 phiên giao dịch hoán đổi với tổng khối lượng chứng chỉ quỹ ETF đã thực hiện hoán đổi thành công là 22.500.000 chứng chỉ.

39 307

 28,4% SO VỚI 2014

 148,5% SO VỚI 2014

T

1

CHỨNG CHỈ QUỸ ETF

TỶ VNĐ

TỔNG GIÁ TRỊ NIÊM YẾT

CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Mỹ

526.93

3

HỘI NHẬP CÙNG PHÁT TRIỂN

QUY MÔ CHẤT LƯỢNG

TỔNG KHỐI LƯỢNG CHỨNG CHỈ QUỸ ETF THỰC HIỆN HOÁN ĐỔI THÀNH CÔNG

517.080.271CỔ PHIẾU Mặc dù còn ít nhiều biến động bởi ảnh hưởng của tình hình kinh tế và chính trị trên thế giới, Thị trường Chứng khoán Việt Nam năm 2015 vẫn tiếp nối xu thế tăng trưởng trung dài hạn từ năm 2012 dựa trên nền tảng kinh tế trong nước ổn định, môi trường đầu tư cải thiện với nhiều văn bản luật và quy định được sửa đổi và ban hành mới cùng với những đột phá trong quan hệ kinh tế quốc tế đặc biệt là đàm phán TPP, FTA, gia nhập AEC …

CAO NHẤT Highest

VNIndex

THẤP NHẤT Lowest

1. Bà/ Ms. PHAN THỊ TƯỜNG TÂM

: Trưởng Ban kiểm soát. Chief of Board of Supervisors. : Thành viên Ban kiểm soát. Member of Board of Supervisors. : Thành viên Ban kiểm soát. Member of Board of Supervisors.

2. Bà/ Ms. LÊ THỊ MAI DUNG 3. Ông/ Mr. HUỲNH ĐĂNG KHOA 3

5. Bà/ Ms

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

22.500.000

HỦY NIÊM YẾT  116,6% VỚI NĂM 2014

HỘI NHẬP CÙNG PHÁT TRIỂN

638.69

216,869,471 THẤP NHẤT Lowest

202,066

4

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

26

1. Ngày 19/10/2015, HOSE tham dự kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 55 của Hiệp hội các Sở GDCK Thế giới (WFE) tại Doha, Qatar. 2. Ngày 18/05/2015, HOSE chính thức trở thành đối tác của Sáng kiến Sở Giao dịch Chứng khoán phát triển bền vững (SSE Initiative). 3. Ngày 30/07/2015, Thủ tướng Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-Len David Cameron tham dự Hội nghị giữa các doanh nghiệp Vương quốc Anh và Việt Nam diễn ra tại HOSE. 4. Ngày 07/08/2015 , Hội nghị Tổng Giám đốc các Sở Giao dịch Chứng khoán khu vực ASEAN (ASEAN Exchanges) lần thứ 23 tại TP. Hồ Chí Minh.

CAO NHẤT Highest

CAO NHẤT Highest

171,827

2

16

25

TRUYỀN THÔNG

Chứng khoán phát triển bền vững (SSE Initiative), tổ chức thành công Hội nghị Tổng Giám đốc các Sở Giao dịch Chứng khoán khu vực ASEAN (ASEAN Exchanges) lần thứ 23 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng trong năm vừa qua, HOSE đã vinh dự đón tiếp và đồng tổ chức buổi hội nghị giữa các doanh nghiệp Vương quốc Anh và Việt Nam với sự tham dự của Thủ tướng Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-Len David Cameron.

13 2 4

NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG NĂM 2015 2015 MARKET HIGHLIGHTS

117,988

1

8

15

434.072

HỘI NHẬP CÙNG PHÁT TRIỂN

SONG SONG VỚI ĐẨY MẠNH CÁC CÔNG TÁC QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

75,539 169,346

3

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

7

Kế một Là thừa đơn những vị tổ kếtchức quảvàđạt quản được lý trong thị trường năm 2015, chủ đạo cùng củavới Thị định trường hướng Chứng chiếnkhoán lược phát Việt triển Nam thị giá với trường trị vốn chứng hóa khoán chiếm gần Việt 90% Namtổng giaigiá đoạn trị 2016-2020, vốn hóa củaHOSE toàn Thị trong trường nămChứng 2016 sẽ khoán tiếp Việt tục tập trung Nam, nămđẩy 2015 mạnh HOSEcác đãhoạt không động ngừng trọng nỗ tâm. lực để ngày càng hoàn thiện phù hợp với thông lệ quốc tế, đáp ứng được các nhu cầu phát triển của thị trường cũng như bám sát thực hiện các chính sách điều hành kinh tế của Chính phủ.

NGÀY CÀNG SÂU RỘNG

au 15 năm hoạt động và phát triển, HOSE luôn tích cực tham gia vào các nhóm công tác, hoạt động của các tổ chức quốc tế cũng như củng cố, mở rộng mối quan hệ với các Sở Giao dịch Chứng khoán trong khu vực và trên thế giới. Trong năm 2015, HOSE đã chính thức trở thành đối tác của Sáng kiến Sở Giao dịch

14,061147,967

5

HỘI NHẬP CÙNG PHÁT TRIỂN

KẾ THỪAHÓA CHUẨN NỀNTHỐNG HỆ TẢNG – KẾT NỐI KẾT NỐI ĐA PHƯƠNG TƯƠNG LAI

HỘI NHẬP QUỐC TẾ

S

1

1. Ông/ Mr. TRẦN ĐẮC SINH

Ban Quản lý Các Dự án Đầu tư Project Management Unit

1,918 7,390

Phòng Kiểm soát Nội bộ Internal Audit Dept.

Ban Quản lý Dự án Gói thầu CNTT IT Project Management Unit

Trụ sở chính của HOSE và Tòa nhà văn phòng Exchanger Tower Số 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

www.hsx.vn

KẾ THỪA KIẾN TẠO GIÁ TRỊ NỀN TẢNG – KẾT NỐI KẾT NỐI TƯƠNG LAI VƯƠN XA

1,336 4,237

Phòng Nhân sự & Đào tạo Personnel & Training Dept.

Trung tâm Dữ liệu Dự phòng Disaster Recovery Center

Với mong muốn các hoạt động của mình luôn an toàn, hiệu quả, tuân thủ theo đúng quy định của Nhà Nước, của Ngành và hướng tới phù hợp với thông lệ quốc tế… các công tác quản trị nội bộ luôn được HOSE coi trọng. Cụ thể, trong năm 2015, với những chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, HOSE đã hoàn thiện cơ cấu tổ chức, phân định rõ chức năng định hướng chiến lược và chức năng điều hành nhằm tách bạch và nâng cao vai trò quản trị công ty tốt tại HOSE. Bên cạnh đó, các chương trình kiểm soát nội bộ trong năm được xây dựng kế hoạch làm việc rõ ràng, tập trung vào toàn bộ các mặt hoạt động nhằm đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy chế, quy trình nghiệp vụ, quy định nội bộ của HOSE. Qua đó, những tồn tại, sai phạm trong mọi hoạt động nghiệp vụ được phát hiện, ngăn ngừa và kịp thời kiến nghị xử lý. Với việc tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 hướng đến chuyển đổi áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong những năm tiếp theo. Trong năm 2015, HOSE đã thực hiện Quy chế Bảo mật thông tin thông qua việc tổ chức tập huấn cho cán bộ công nhân viên nhằm nâng cao khả năng nhận thức về quản lý rủi ro; Xây dựng Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao ý thức của tập thể, cá nhân mang lại hiệu quả trong hoạt động của đơn vị.

Ngoài ra, trong năm 2015, HOSE cũng đã triển khai dự án Xây dựng hệ thống quản lý thông tin doanh nghiệp (ECM) nhằm tối ưu hóa công tác quản lý thông tin, tài liệu nội bộ. Các dự án công nghệ thông tin này hoàn thành sẽ góp phần đưa HOSE bước lên một tầm cao mới trong công cuộc phát triển và hội nhập, vươn lên là Sở Giao dịch Chứng khoán có phát triển mạnh trong khu vực.

1,120 2,370

Phòng Pháp chế Legal Dept.

Phòng Tài chính Kế toán Finance & Accounting Dept.

Phòng Hành chính Tổng hợp Administration Dept.

TĂNG CƯỜNG

ể ngày càng hội nhập và hướng tới các thông lệ và chuẩn mực quốc tế, HOSE luôn nỗ lực trong việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Dự án mang tính chiến lược của HOSE là dự án Thiết kế giải pháp, cung cấp lắp đặt chuyển giao hệ thống Công nghệ thông tin (Dự án Công nghệ thông tin tổng thể) đã được Bộ Tài chính phê duyệt thiết kế và dự toán vào tháng 10/2015 và đang được gấp rút đẩy mạnh tiến độ. Sau khi hoàn thành, dự án này sẽ trang bị đồng bộ cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin có khả năng đáp ứng, đón đầu sự phát triển của thị trường chứng khoán cho các đơn vị thụ hưởng (HOSE, HNX và VSD), bao gồm các nghiệp vụ giao dịch, giám sát, thông tin thị trường, lưu ký, đăng ký và thanh toán bù trừ… góp phần giúp các đơn vị nâng cao năng lực tổ chức, quản lý và vận hành thị trường, tối ưu hóa chi phí, hướng tới các thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

Tòa nhà Trung tâm Dữ liệu dự phòng của HOSE.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

1,000 2,436

Phòng Nghiên cứu & Phát triển Research & Development Dept.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC DEPUTY CEO

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC EXECUTIVE VICE PRESIDENT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC EXECUTIVE VICE PRESIDENT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC EXECUTIVE VICE PRESIDENT

www.hsx.vn

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

Đ

321 986

Phòng Đối ngoại

Corporate Communication Dept.

TỔNG GIÁM ĐỐC PRESIDENT & CEO

www.hsx.vn

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

HOÀN THIỆN CƠ SỞ HẠ TẦNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NỘI BỘ

24

500 1,570

BOARD OF SUPERVISORS

6

14

38,050

BAN KIỂM SOÁT

22,969 21,906 18,621 18,041 15,846 12,962

trong việc đa dạng hóa sản phẩm niêm yết, tổ chức thị trường an toàn, minh bạch, củng cố và phát triển về cơ sở hạ tầng công nghệ, đảm bảo thị trường vận hành an toàn, hiệu quả, gia tăng quy mô và chất lượng hoạt động.

4.71% 4.49%

N

3.82%

ăm 2015, nền kinh tế thế giới có nhiều biến động, đặc biệt là sự sụt giảm gần đây của thị trường chứng khoán Trung Quốc và việc phá giá đồng nhân dân tệ đã kéo theo hiệu ứng rút vốn và sự sụt giảm mạnh của các chỉ số chứng khoán của nhiều thị trường chứng khoán trọng điểm. Trong bối cảnh đó, nền kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục tăng trưởng, môi trường đầu tư được cải thiện với nhiều văn bản luật, quy định được sửa đổi và ban hành mới cùng với sự đột phá trong quan hệ kinh tế mới đặc biệt là những kết quả đột phá trong đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã giúp thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2015 vẫn duy trì được sự phát triển tương đối ổn định, hấp dẫn dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài và trở thành điểm sáng nổi bật trong khu vực.

3.70% 3.25% 2.66%

77.5

12,449

2.55%

10.4

12,256

2.51%

14.6

11,359

2.33%

12.9

10,886

2.23%

HỘI NHẬP CÙNG PHÁT TRIỂN/ INTEGRATION AND DEVELOPMENT

63

4

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

www.hsx.vn

Thị trường chứng khoán Việt Nam là thị trường có tốc độ tăng trưởng hàng đầu trong khu vực, VN-Index tăng 6,2% so với cuối năm 2014 trong khi tại nhiều thị trường khác có mức tăng trưởng âm, đặc biệt Indonesia, Singapore, Thái Lan có mức giảm chỉ số thị trường trên 10%. Giá trị vốn hóa thị trường tính đến ngày 31/12/2015 đạt 1,14 triệu tỷ đồng, tăng 16,41 % so với cuối năm 2014, tương đương 27,3% GDP ước thực hiện năm 2015. Đồng thời, đi ngược làn sóng thoái vốn tại các thị trường khu vực, khối ngoại vẫn mua ròng tại Thị trường Chứng khoán TCK Việt Nam với giá trị giao dịch của nhà đầu tư ngoại chiếm khoảng 14% giá trị giao dịch toàn thị trường. Duy trì được các kết quả trên trong điều kiện thị trường còn nhiều biến động là thành quả của một quá trình nỗ lực 15 năm hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

Trong năm 2015, HOSE tiếp tục tăng cường phát triển các sản phẩm đầu tư và phòng ngừa rủi ro mới trên thị trường. Bộ chỉ số HOSE được hoàn thiện với sự ra mắt của chỉ số Tổng thu nhập TRI vào tháng 7/2015 và dự kiến bộ chỉ số ngành theo chuẩn phân ngành quốc tế GICS® sẽ được triển khai vào Quý I năm 2016. Bên cạnh đó, HOSE đang tích cực phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong việc hoàn thiện Dự thảo thông tư hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm, dự kiến sẽ ban hành vào đầu năm 2016, tạo tiền đề cho công tác triển khai sản phẩm mới trong năm sau. Phát triển gia tăng quy mô thị trường và nâng cao chất lượng hàng hóa là hoạt động mang tính xuyên suốt luôn được HOSE chú trọng trong quá trình phát triển. Trong năm 2015, để tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, tăng cường tính minh bạch thông tin nhằm

hướng đến mục tiêu nâng hạng Thị trường Chứng khoán Việt Nam, HOSE đã đẩy mạnh quản lý, tuyên truyền về các vấn đề quản trị công ty, công bố thông tin, quản trị rủi ro doanh nghiệp… Các nỗ lực của HOSE trong công tác nâng cao chất lượng hàng hóa đã có tác động lan tỏa với kết quả bước đầu là 5 công ty niêm yết trên HOSE được giải thưởng ASEAN Corporate Governance Scorecard trong năm nay, tình hình vi phạm quy định công bố thông tin đã được giảm đáng kể. Với vai trò là đối tác của Sáng kiến các Sở Giao dịch Chứng khoán Phát triển Bền vững (SSE Initiative) từ năm 2015, HOSE kỳ vọng sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa trong việc thúc đẩy tính minh bạch của doanh nghiệp về môi trường, xã hội, quản trị (ESG) và khuyến khích các hoạt động phát triển bền vững. Bên cạnh đó, việc tiếp tục đẩy mạnh hiệu suất hoạt động tòa nhà Exchange Tower, hoàn thiện Trung tâm Dữ liệu dự phòng và đẩy mạnh triển khai dự án công nghệ thông tin tạo lập một hệ thống giao dịch mới hiện đại và đồng bộ cho toàn thị trường là các hoạt động được HOSE chú trọng trong năm vừa qua. Đi cùng với chuỗi sự kiện kỷ niệm 15 năm hoạt động, năm 2015 đã khép lại ghi dấu những kết quả đáng khích lệ của HOSE trong công tác tổ chức điều hành và phát triển thị trường chứng khoán, mở ra kỳ vọng về một giai đoạn phát triển mới với các mục tiêu trọng điểm cần thực hiện trong năm 2016: tiếp tục gia tăng quy mô, thanh khoản thị trường; phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, triển khai sản phẩm chứng quyền có bảo đảm, xây dựng chỉ số phát triển bền vững, tăng cường chất lượng quản trị công ty, đẩy mạnh tiến độ các dự án công nghệ thông tin và khai thác hiệu quả việc hợp tác với các Sở Giao dịch Chứng khoán và các tổ chức kinh tế, tài chính trong khu vực và thế giới. Thay mặt ban lãnh đạo HOSE, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các cơ quan quản lý, nhà đầu tư, thành viên thị trường và các phương tiện truyền thông đã luôn đồng hành cùng HOSE trên mọi chặng đường phát triển. Với định hướng phát triển toàn diện, cam kết trách nhiệm và là niềm tin đối với thị trường, HOSE kỳ vọng bước vào giai đoạn 2016-2020 trên một tầm cao mới, đưa thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn quan trọng phục vụ cho sự phát triển kinh tế của đất nước, cũng như mang lại hiệu quả thiết thực cho các thành viên thị trường.

Chủ tịch HĐQT Trần Đắc Sinh

Tổng Giám đốc Phan Thị Tường Tâm

HỘI NHẬP CÙNG PHÁT TRIỂN

5

&

04 06 08 09 10 12 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 30 32 35

Message From Chairman And CEO Organizational Structure Board of Directors Board of Supervisors Board of Management Directors of Departments Market Scale & Quality Of Listed Companies Were Improved Unpredictable Movements On The Market Share Auctioning Activities Were Active Restructuring Of Member Securities Firms Diversifying Products Completing Trading Surveillance System Improving Information Dissemination Services Accelerating Infrastructure International Integration Disseminating New Products Provisions & Operations Expanding Media Communication 2016 Strategic Actions Union Activities And Community Responsibilities 2015 Market Highlights


MESSAGE FROM CHAIRMAN AND CEO

I

n the year 2015, the global economy was more volatile, especially, the recent fall of China stock market and the Chinese Yuan devaluation has led to withdrawal effects and the sharp decline of indices on many major stock markets. In that context, Vietnam’s economy still continues to growth. The investment environment has been reinforced with more laws and regulations amended and promulgated along with many breakthroughs in special economic relations, particularly the results in negotiating partnership agreements across the Pacific (TPP) had helped Vietnam's stock market in 2015 maintained a relatively stable development, attracting foreign inflows and becoming a bright spot in the region.

4

ANNUAL REPORT 2015

www.hsx.vn

Vietnam Stock Market has been the top growing market within the region. VNIndex increased 6.2% compared to the end of 2014 while many other markets had negative growth, for example, the market in Indonesia, Singapore, Thailand with the main indices declined of over 10%. Total market capitalization at 31/12/2015 reached VND 1.14 quadrillion, increased 16.41% compared to 31/12/2014, approximately 27.3% of 2015 estimated GDP. Opposite to the wave of divestments in regional markets, foreign investors, on the other hand, remained net buyers in Vietnam stock market. Foreign trading value took 14% of total trading value. Maintaining the results in a volatile market has been the efforts of Hochiminh Stock Exchange (HOSE) for 15 years in diversifying listed products, organising market structure and transparency,


In 2015, HOSE continued to enhance development of investment and hedging products. HOSE-Index Series was finalized with the launch of Total Return Index (TRI) in July and, the international standardized industry classification GICS® is scheduled to be launched in the first quarter of 2016.

consolidating and developing techonology infrastructure, and ensuring an effective market in both scale and quality. In 2015, HOSE continued to enhance development of investment and risk management products. HOSE-Index Series was finalized with the launch of Total Return Index (TRI) in July and, the international standardized industry classification GICS® is scheduled to be launched in the first quarter of 2016. Besides, HOSE is actively coordinating with the State Securities Commissions

development of enterprises and enhance transparency towards the target of upgrading Vietnam Stock Market, HOSE has been strengthening management and communication on corporate governance, information disclosure, corporate risk management … The efforts of HOSE in enhancing quality of products have had a ripple effect with the initial results of 5 companies listed on HOSE awarded the ASEAN Corporate Governance Scorecard this year. Besides, violation of information disclosure requirements has reduced significantly. As a partner of Sustainable Stock Exchanges Initiative (SSE Initiative) since 2015, HOSE expected to have many more opportunities in promoting environmental, social and corporate governance (ESG) issues among enterprises, engaging sustainable development. In addition, ultilsing performance of the Exchange Tower, completing the Disaster Recovery Center and accelerating the implementation of the IT project of a modern and synchronised trading system for the whole market have been HOSE’s main focuses within the year. Along with the events celebrating 15 years of operation, the year 2015 has closed, marking the encouraging results of HOSE in operating and developing the stock market. The year has opened a new stage of development with the key objective for the year 2016: continuing to increase scale and liquidity of the market, developing corporate bond market, implementing covered warrant, creating ESG Indices, enhancing corporate governance; accelerating the progress of IT projects and exploiting effectively the cooperation with other Stock Exchanges as well as the international financial, institutions. On behalf of HOSE, we would like to thank the regulators, investors, market participants and multimedia partners for accompanying with HOSE during the development path. With a comprehensive development orientation and the confidence of the market, HOSE expects to enter the period of 2016 - 2020 on a new level to improve the stock market into a major capital mobilization channel for the development of the economy, as well as bring benefits to market participants.

in finalizing the drafted Circular providing guidance on issuance and trading of covered warrant which is expected to be promulgated at the beginning of 2016, paving the way for the deployment of new products in the next year. Increasing market scale as well as enhancing product quality is the major focus of HOSE throughout 15 years of development. In order to create a base for sustainable

Chairman Tran Dac Sinh

President & CEO Phan Thi Tuong Tam

INTEGRATION AND DEVELOPMENT

5


Organizational Structure

Trading Surveillance Dept.

Listing & Disclosure Dept.

Information Technology Dept.

BOARD OF DIRECTORS

BOD OFFICE

Market Information Dept.

Member Regulation Dept.

BOARD OF SUPERVISORS Corporate Communication Dept.

PRESIDENT & CEO Research & Development Dept.

Legal Dept.

DEPUTY CEO

Finance & Accounting Dept.

Personnel & Training Dept. EXECUTIVE VICE PRESIDENT

Administration Dept.

EXECUTIVE VICE PRESIDENT

Internal Audit Dept.

Disaster Recovery Center EXECUTIVE VICE PRESIDENT

Project Management Unit

IT Project Management Unit

6

ANNUAL REPORT 2015

www.hsx.vn


Encouraging KẾ THỪA internal NỀN TẢNG competencies – – KẾT NỐI Synchronizing TƯƠNG LAI individual capabilities Kế thừa những kết quả đạt được trong năm 2015, cùng với định hướng chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2016-2020, HOSE trong năm 2016 sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh các hoạt động trọng tâm. Building a strong background of human resources and providing favorable working conditions for talented employees to contribute to HOSE’s development is one of the core values that the organization has been pursuing.

INTEGRATION AND DEVELOPMENT

7


BOARD OF DIRECTORS

5

8

3

1

2

ANNUAL REPORT 2015

4

1. Mr.

TrAn DAc Sinh

: Chairman of BOD.

2. Ms.

Phan Thi Tuong Tam

: President & CEO cum Vice Chairwoman.

3. Mr.

Le Hai Tra

: Deputy CEO cum Member of BOD.

4. Ms.

Ngo Viet Hoang Giao : Executive Vice President cum Member of BOD.

5. Ms.

nguyen thi viet ha

www.hsx.vn

: Member of BOD.


BOARD OF SUPERVISORs

3

1

1. Mr.

DAU KHAC TRINH

: Chief of Board of Supervisors.

2. Ms.

lE thI mai dung

: Member of Board of Supervisors.

3. Mr.

huYnh DAng khoa

: Member of Board of Supervisors.

2

INTEGRATION AND DEVELOPMENT

9


BOARD OF MANAGEMENT

3

10

6

2

1

ANNUAL REPORT 2015

5

4

www.hsx.vn

1. Ms.

Phan Thi Tuong Tam : President & CEO cum Vice Chairwoman.

2. Mr.

Le Hai Tra

3. Ms.

Ngo Viet Hoang Giao : Executive Vice President cum Member of BOD.

4. Ms.

Tran Anh dao

: Executive Vice President.

5. Mr.

Tram Tuan Vu

: Executive Vice President.

6. Ms.

Nguyen Tung Chi

: Chief Accountant.

: Deputy CEO cum Member of BOD.


Building a strong background of human resources and providing favorable working conditions for talented employees to contribute to operation.

INTEGRATION AND DEVELOPMENT

11


DIRECTORS OF DEPARTMENTs

1

6

2

3

4

7

5

8

9

13

11

10

14

12

15

01. Mr. DO HONG HAI Market Information

02. Mr. HOANG KIM CHUNG Project Management

03. Ms. NguyEn TUng Chi Finance & Accounting

05. Mr. NguyEn NgOc Chuong Personnel & Training

06. Ms. TrAn Thi HUOng Giang Administration

07. Ms. Ho NGoC dOAN TRANG 08. Bà PHAN Vu TRaM HuoNG Research & Development BOD Office

12

ANNUAL REPORT 2015

www.hsx.vn

04. Ms. Nguyen Thi Minh Hang Trading Surveillance


09. Mr. Phan Xuan Tho Information Technology

10. Mr. Hoang Ngoc Anh Trung Internal Audit

11. Mr. Pham Cong Khoa Huong Member Regulation

13. Ms. Le Thi Tuyet Hang Listing & Disclosure

14. Ms. Do THi PHuoNG LAN Legal

15. Ms. nguyen thi bich nha IT Project Management

12. Mr. Le THANH TaM Corporate Communication

INTEGRATION AND DEVELOPMENT

13


14

ANNUAL REPORT 2015

www.hsx.vn


Standardizing KẾ THỪA systems – NỀN TẢNG Dealing – KẾT NỐI with multiTƯƠNG LAI connections Kế thừa những kết quả đạt được trong năm 2015, cùng với định hướng chiến lược phát triển As the operator andViệt manager a thị trường chứng khoán Nam giai of đoạn 2016-2020, HOSE trongmarket năm 2016 sẽ 90% tiếp tục concentrated stock with of tập trung mạnhcapitalization, các hoạt động trọng tâm. the total đẩy market HOSE has

been putting many efforts to perfectise towards international practices, corresponding to the needs of the market as well as strictly following economic policies of the Government.

INTEGRATION AND DEVELOPMENT

15


22,500,000

the total of certificates were successfully exchanged

1

434,072

VND

ETF

39 307

billion

corporate bonds

total listing value

 28.4% compared

stocks

to 2014

The total delisted volume was increased by 116.6%.

517,080,271shares,

7.78

billion

in additional shares

VND

29,340

billion

mobilizing

 148.5%

 61.02% compared

compared to 2014

to 2014

Despite the impacts from fluctuations in the global economy, Vietnam Stock Market have been continuing the medium-to-long term growth since 2012. With a growing economy, improved investment environment conditions with newly issued and amended regulatory framework, many breakthroughs in international economic relation (especially in TPP, FTA & AEC Negotiations)…

16

ANNUAL REPORT 2015

www.hsx.vn


Market scale quality

&

L

isting in 2015 was more active and vigorous than that of 2014. To be more specific, 19 companies and 1 corporate bond were approved for listing, increased by 73% compared to last year. The number of listing registrations went up dramatically by 148.5%, reaching 7.78 billion in additional shares, mobilizing VND 29,340 billion, increased by 61.02% compared to 2014. The exchange of ETF was made daily (ETF VFMVN30 of VietFund Management), with the total of 22,500,000 certificates were successfully exchanged in 2015.

of listed companies were improved During the year, HOSE conducted diverse activities to support corporate governance and sustainable development for listed companies including workshops, trainings and awards for best annual reports and best sustainability reports, raising awareness among listed companies and the whole market.

Listing Ceremony and First trading of Travel Investment and Seafood Development Corporation on November 5th, 2015.

First Trading Session Ceremony of Nhon Trach 2’shares on HOSE, 12/06/2015.

There were 17 delistings in 2015 (compared to 5 cases in 2014), mainly due to exceeded loss because of business difficulties and voluntary delisting to restructure the company. The total delisted volume was 517,080,271 shares, increased by 116.6%. By December 31st 2015, 307 stocks, 1 ETF, 39 corporate bonds were listed and traded with total listing value increased by 28.4% compared to 2014, reached VND 434,072 billion.

Violation of information disclosure requirements was decreased in 2015, in which, number of warnings and violations reduced by 21% and 24.9% respectively. All the 5 awarded companies of Vietnam at ASEAN Corporate Governance Scorecard Award were listed on HOSE. Apparently, both quantity and quality of listed companies were improved, helped to increase market confidence.

INTEGRATION AND DEVELOPMENT

17


unpredictable

movements

on the market 2015 marked the 15 year anniversary development of Vietnam stock market.

B

esides the positive effects from the recovering and growth of the economy and the easing of policy on foreign investors, the stock market was also impacted by the sharp decline of world oil prices and the devaluation of the Chinese Yuan. In summary, the year 2015 has marked the following points: Through 248 trading days, total trading volume reached over 28 billion securities, equivalent to the total value

of VND 487 trillion. Average trading volume reached 113.7 million securities per day, equivalent to the average of VND 1,965 billion a day (decreased 7.87% in volume and 9.51% in value compared to 2014). Foreign investors had another net buy year with net value over VND 2,000 billion. Although total trading volume and value were lower than that of 2014, at year end 2015, VN-Index reached 579.03 points, increased 33.4 points compared to the year end 2014, equivalent to an increase of 6.12% and was in the top 5 gaining indices in Asia. Market capitalization on 31/12/2015 reached VND 1,147 trillion, increased VND 161,667 billion from 2014 (16.41% increased). In addition, the Total Return Indices (TRI) was added into the HOSE Index Series on 27/07/2015, providing better evaluation of investment funds growth by accounting both dividends and price factors. On 31/12/2015, VN30 Index closed at 595.57 points, decreased by 0.69%, while VNMidcap and VNSmall increased 17.19% and 2.18% respectively compared to year end 2014.

28

billion securities

equivalent to the total value OF VND

487 trillion

1,147

Market capitalization

VND

billion

ďƒ¤ VND161,667billion | +16.41%

18

ANNUAL REPORT 2015

www.hsx.vn

Exchange Tower Ground - HOSE


Share auctioning

activities were active in the last months of the year

F

securities and the law on amending and supplementing a number of articles of the law on securities, Decision No. 41/2015/QĐ-TTg dated 15/9/2015 on selling shares in batches. The policies has boosted share auctioning activities in the last months of the year, in which, for the first time, 2 auctions in batch were conducted, breaking a new ground for auctioning activities.

ollowing the new policies and regulations accelerating SOEs equalization and divestment according to the Government orientation, in 2015, HOSE conducted successfully 50 auctions, increased 11% compared to 2014. However, total volume and value of shares sold reduced by 36.1% and 37.6% respectively due to the missing of large scale auctions such as the ones of Vietnam Airlines, Vinatex or Vocarimex in 2014. Also in this year, a number of new policies were issued such as Decree No. 116/2015/NĐ-CP dated 11/11/2015 amending , supplementing a number of articles of the Decree No. 59/2011/NĐ-CP dated 18/6/2015 of the Government on transformation of enterprises with 100% state capital into jointstock companies; Decree No.60/2015/NĐ-CP dated 26/6/2015, amending decree No. 58/2012/ ND-CP on providing specific provisions for the implementation of certain articles of the law on

Details are as following table: Items

Unit

Total number of auctions

2015

Auctions

Total volume of shares offered

Shares

Total value of shares offered

VND

Total volume of shares sold

Shares

50 568,045,253 5,680,452,530,000 338,100,978

Total value of shares sold

VND

4,452,484,434,528

Difference from starting price

VND

660,597,840,500

Shares auctioning results in 2015 at HOSE.

3

1 2

1. “New policies on divestment, SOEs equalization and listing registration on the market” Conference, 23/3/2015. 2. Checking orders in the shares auction of Saigon Port Corporation. 3. Checking orders in the shares auction of Airports Corporation Of Vietnam - ACV.

INTEGRATION AND DEVELOPMENT

19


Restructuring of member securities firms achieved

The year 2015 was considered to be a strong restructuring year of securities firms. During the year, HOSE proceeded 05 voluntary and 05 compulsory terminations of membership, as well as approved membership for one consolidated securities firms.

A

s of 31/12/2015, there were 79 member securities firms (decreased by 09 members compared to 2014), with the total capital of over VND 38,862 billion, increased by VND 2,705 billion, equivalent to 7.48% risen compared to 2014. Although the market was considered to be difficult, there were 57 securities firms reported gainings with total accumulated profits of VND 3,341 billion. The number of trading accounts at the end of 2015 increased by 6.19% over 2014. The violations of reporting and information disclosure requirements have significantly reduced (of 70%) compared to last year. Moreover, 2015 was the third year that HOSE honored securities firms for the best performance in brokerage, SOEs equitization

The Ceremony Honoring Member Securities Firms for the best performance in 2015, 15/02/2016.

20

ANNUAL REPORT 2015

www.hsx.vn

initial success As of 31/12/2015, there were 79 member securities firms with the total capital of over

VND

38,862

billion

ďƒ¤ VND 2,705 billion | +7.48%

consultancy, auctioning consultancy, and expanding of investors network. The appearance of new securities firms on the list of honors showed that not only did the securities firms maintain stable operation, but also focused on depth, towards professional services. Besides, in response to the launch of new products, HOSE focused on the preparation of the necessary conditions to deploy Covered Warrant, such as trading system; operating, listing and information disclosure requirements; regulations on the market makers‌ in which the securities firms are issuers and market makers. This would be a challenging playground for securities firms in the near future.

Enhancing Competencies of BoD Seminar, 04/11/2015.


Diversifying

products to fulfill

the market’s demand for development

To further respond to the diverse demands of the market and investors, HOSE has been updating and launching new products and services to the market.

T

he HOSE-Index Series was finalized with the launch of the Total Return Index (TRI) in 07/2015, providing additional reference for evaluating more accurately the performance of investment funds.

Conference on Total Return Index, 30/06/2015.

Besides, HOSE also signed contract with MSCI for applying the Global Industry Classification Standard (GICS®), providing an international standard sector classification to the listed companies on HOSE in accordance with the launch of the Sector Indices in the beginning of the 2016. Sector indices would be the supporting tool for investors to monitor growth trends of different sectors before making investment decisions, facilitating foreign investors in accessing the market, towards the market upgrade for Vietnam.

Introducing GICS® Industry Classification System and HOSE Sector Indices on November 27th, 2015.

HOSE also concentrated on preparing conditions to deploy the Covered Warrant. The exchange has been actively collaborating with the State Securities Commission to complete the legal framework and the drafted circular on issuing and trading of the Covered Warrant. The drafted circular collected market opinions in the end of 11/2015, expected to be promulgated in the first quarter of 2016. HOSE also held meetings with potential securities firms to introduce the products, as well as assessed the demand on issuance of the product. The preparation on the procedures and trading system have been carefully planned for the launch of the product at the end of 2016. One year after listing the first ETF VFMVN30 on HOSE, the listing scale has increased nearly 90% with improved liquidity, gaining interest from many foreign investors and institutions. In order to bring ETF closer to the investors, HOSE held a series of ETF knowledge disseminations with active participation from securities firms and investors. In 2016, the HOSE’s main products will be Covered Warrant, ESG Indices and High Dividend Index. In addition, HOSE will conduct research technical proposals and policy solutions to enhance corporate bonds market as well as ETF market.

INTEGRATION AND DEVELOPMENT

21


Completing Trading Surveillance System strengthening market transparency

I

n 2015, the Trading Surveillance System was upgraded based on the new Surveillance Criteria which is in line with market movements and scenarios. Input database was also standardized and trading surveillance software was supplemented more functions in order to enhance the effectiveness of supervision and contribute to the market transparency. Violations to the compliance of disclosing information of major shareholders, internal shareholders and related persons increased by 5.43% compared to 2014. The number of suspicious transactions decreased compared with previous year.

“Legal Framework for Information Disclosure on Stock Market” Seminar, 26/01/2015.

In the near future, following the growing market demand and the launch of new products, HOSE will continue to develop and complete the surveillance system and the related regulations, contributing to the solid foundation of the stock market and enhancing investors’ confidence.

HOSE coordinated with the National Financial Supervisory Commission to hold the meeting and discussion with market participants, 21/08/2015.

“International Forum: Improving Corporate Governance Practices in ASEAN”, 04/09/2015.

22

ANNUAL REPORT 2015

www.hsx.vn


Improving

information dissemination services integrating with

international practices

The year 2015 marked the 15-years-journey in development and integration of Vietnam Stock Market. HOSE has been always striving to adopt international practices to support investors in making the best investment decisions.

F

rom the beginning of the year, the new HOSE’s website came into operation. Transaction data and market information was fully updated and more diverse through the new interface and modern features, providing investors more accesses to information. Besides, foreign investors could easily refer to the information disclosed on the market using the English version of the website: www.hsx.vn. Simultaneously with disclosing listed companies on HOSE in compliance with the Global Industry Classification Standard (GICS®) on the website, the sector indices and information related to the HOSE Index series were also diversified for investors’ reference, facilitating the development of investment products assigned to the indices. Besides, HOSE also focused on researching, building and providing services, information products following the international practices, suiting different customer groups or special demands.

“International Forum: Improving Corporate Governance Practices in ASEAN”, 04/09/2015.

“Introduction of Global Industry Classification Standard (GICS®) & HOSE Sector Indices”, 27/11/2015.

INTEGRATION AND DEVELOPMENT

23


Accelerating

infrastructure

strengthening internal governance

H

OSE has been accelerating infrastructure upgrade to be increasingly integrated and aligned with international standards and practices for the HOSE’s strategic project "Designing, Procuring and Installing with Technology Transfer a Complete Solution for IT System" (Integrated IT Project), the design and estimated budget were approved in 10/2015 by The Ministry of Finance. The project has been pushed up aggressively. After completion, this project will equip synchronous technology infrastructure which facilitates the stock market development for the beneficiaries (HOSE, HNX and VSD), including trading, surveillance, market information, custody, registration and clearing services, supporting the beneficiaries in improving the capacity of market, optimizing cost, moving towards international standards and practices.

With the desire to provide safety and effective services in compliance with the State and industry regulations as well as international practices, HOSE has been focusing on internal governance.

Specifically, under the careful guidance of the Ministry of Finance, HOSE has completed the organizational structure, clearly defined the strategic direction functions to the management functions for enhancing the role of corporate governance in HOSE. Besides, internal management was clearly planned, focusing on all aspects of operations in order to ensure the compliance with the laws, regulations, procedures and internal regulations. Therefore, weaknesses and violations in all activities were prevailed, prevented and timely handled. The exchange continued maintaining the quality management system in accordance with ISO 9001:2008 standard towards transformation into the implementation of ISO 9001:2015 standard in the future. In 2015, HOSE implemented the Information Confidentiality Regulation through internal trainings to enhance the staff’s understandings of risk management; developed Action Program in order to save costs and raise staff conscientiousness for operational effectiveness of the organization.

The Disaster Recovery Center at Quang Trung Software City.

HOSE also implemented Enterprise Content Management (ECM) Project for optimization of managing internal information and documents. These information technology projects will bring HOSE to a new level in growth and integration, becoming a highly developed stock market in the region. HOSE's Headquarter and Exchange Tower 16 Vo Van Kiet Street, District 1, Hochiminh City.

24

ANNUAL REPORT 2015

www.hsx.vn


International integration has been developed wider and deeper parallel with

public relation media promotion

A

fter 15 years of development, HOSE has been always participating actively in group works, activities of the international organizations as well as strengthening, expanding the relationship with other Stock Exchanges within the region and all over the world. In 2015, HOSE officially became a partner of

The Sustainable Development Securities Exchanges Initiative (SSE Initiative), successfully organized The 23rd ASEAN Stock Exchanges CEOs Meeting (ASEAN Exchanges) in Hochiminh City. Also in the past year, HOSE had the honor to welcome and co-organize the Conference between Enterprises of United Kingdom and Vietnam, with the present of the Prime Minister of United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Sir David Cameron.

13 2 4

1. HOSE Representative Delegation participated in the 55th General Assembly and Annual Meeting of the World Federation of Exchanges (WFE) held in Doha, Qatar, 19/10/2015. 2. HOSE officially became a partner of The Sustainable Stock Exchanges Initiative (SSE Initiative), 18/05/2015. 3. The Prime Minister of United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, David Cameron, presented in the Conference between Enterprises of United Kingdom and Vietnam held at HOSE, 30/07/2015. 4. The 23rd ASEAN Stock Exchanges CEOs Meeting (ASEAN Exchanges) in Hochiminh City, 07/08/2015.

INTEGRATION AND DEVELOPMENT

25


International Activities OF HOSE

ASIA Thailand and Malaysia

2/2015

Surveying experience on NVDR and limited voting rights shares.

2/2015

Attending ASEAN Stock Exchanges CEOs Meeting and ASEAN Capital Markets CEOs Conference.

10/2015

Attending Corporate Responsibility Forum.

Indonesia

3/2015

Attending ASEAN Brokers Networking.

Japan

3/2015

Attending AOSEF General Assembly and AOSEF Working Committees.

3&4/2015

Attending training course for leaders on GMS Capital Market Cooperation 2015.

5/2015

Attending SSE South East Asian Dialogue and announcing that HOSE has joined SSE.

11&12/2015

Attending the 2015 International Capital Market Conference (ICMC) and Greater Mekong Sub-region (GMS) Seminar, combined with MoU Summary between HOSE and The Stock Exchange of Thailand (SET).

3&4/2015

Attending INVEST ASEAN Conference held by Maybank Kim Eng.

8/2015

Attending Vietnam Business Day.

7/2015

Attending Asian Exchange Forum in Taiwan.

12/2015

Attending 2015 Stock Market Expo, combined with MoU Summary between HOSE and Taiwan Stock Exchange (TWSE).

Myanmar

7/2015

Attending Banking & Finance Conference

China

9/2015

Attending Business Delegation for accompanying Deputy Prime Minister Nguyen Xuan Phuc to visit and work in China.

Korea

9&10/2015

Attending Collaborate Delegation led by Chairman of National Financial Supervisory Commission Vu Viet Ngoan.

Doha, Qatar

10/2015

Attending WFE General Assembly and Annual Meeting.

Manila, Philippines

11/2015

Attending ASEAN Corporate Governance Conference and Award.

6&7/2015

Attending Investment Promotion conference.

8&9/2015

Bilateral exchanging experience on risk management towards the operation of Stock Exchange at New York Stock Exchange, and HOSE oriented cooperation with several Universities and Investment Funds.

09/2015

Attending Vietnam Investment Promotion program.

Malaysia

Thailand

Singapore

Taiwan

WESTERN REGION

America

UK and Scotland

26

Brazil and Germany 09/2015

Surveying and learning practical experience on stock market policy development to develop green financial products and derivatives.

UK

Attending survey program on Risk management and Social Responsibilities.

ANNUAL REPORT 2015

11/2015

www.hsx.vn


Promoting the role

in disseminating new products provisions operations on the stock market

The series of events celebrating HOSE 15 Years of Development attracted attention and responses from all of the market participants.

T

he most prominent is HOSE’s Ceremony of 15 Years in Development with the 2nd time First-grade Labor Medal achievement awarded by the Prime Minister; marking the new growth phase of HOSE in asserting position nationally and internationally. Besides, with the strategy to focus on disseminating regulations on new products to all market participants, especially investors, many outstanding events have been taken place continuously in 2015 with various topics, such as:

»» The

series of seminars on Completing the Legal Framework for Stock Market, the Role of Stock Market in the economy; Seminar for Covered Warrant Issuers; derivatives and derivatives market; international rules on corporate governance; introduction of GICS® industry classification standard and HOSE sector indices.

»» The seminars and forums over

First-grade Labor Medal (the 2nd)

Foreign Investors viewpoints on Vietnam’s Stock Market, the Bilateral Cooperation Seminar between Vietnam - Korea Creditors and Enterprises.

»» Especially, since the second quarter

of

2015,

HOSE

organized 16 meetings between listed companies and investors in order to strengthen the links between companies and investors, thereby improving publicity, transparency in companies’ activities, conditioning investment decisions.

has

INTEGRATION AND DEVELOPMENT

27


Media Expanding Communication

1

2 3

1. HOSE Press Quarter Meeting, 08/07/2015. 2. HOSE Press Meeting in Mai Chau District, Hoa Binh Province, 04/07/2015. 3. HOSE Communication exchanging with Northern Press, 03/07/2015.

R

ecognizing the importance of complete, accurate and timely information disclosure, in 2015, HOSE has conducted many activities to expand the media's understanding on stock market operation.

28

ANNUAL REPORT 2015

www.hsx.vn

Simultaneously with quarterly press meetings to provide timely information on market activities, HOSE has been actively created many opportunities and forums for the journalists and media, thereby enhancing the accuracy in media coverage between HOSE and the media, supporting the investors to get useful information and data for their investments.


Inheriting strong foundation – Approaching to an integrated future Inheriting the achievements in 2015, along with Vietnam stock market development strategies in the period of 2016 - 2020, HOSE will continue to focus on promoting the following key actions.

INTEGRATION AND DEVELOPMENT

29


2016 Strategic

Actions

Improving the scale and liquidity of the market

governance and sustainability to investors, market members‌

I

supporting international integration

n 2016, HOSE continues to encourage new listings, auctions, and seeking for solutions to increase market scale and liquidity. At the same time, new products will also be launched such as: Covered Warrant, ESG Indices‌ Developing corporate bonds and ETFs market will also continue to be the main tasks.

Strengthening corporate governance to enhance the quality of listed companies

T

he overall action plan on Corporate Governance and Sustainable growth for listed companies on HOSE will focus on regularly organizing corporate governance special awards, promoting HOSE’s strategies on corporate

30

ANNUAL REPORT 2015

www.hsx.vn

I

n the trend of international economic integration with many Free trade agreements, as the bridge to connect businesses, HOSE will promote activities providing information, increasing competitiveness and connecting companies between markets, supporting capital mobilization for Vietnamese enterprises in international markets and foreign enterprises in Vietnam market.

Accelerating IT projects

H

OSE will continue to accelerate the IT projects to provide efficiency tools for market activities.


Motivating and inspiring social activities –

Connecting personal values to social standards During 15 years of operation, HOSE’s number one mission is to concern about social activities to build a prosperous community.

INTEGRATION AND DEVELOPMENT

31


Union activities and Community responsibilities

In 2015, the HOSE union activities were very active

The 12th “Mua xuan Bien gioi” program 2015 visiting the ethnic communities in the Northern borders, 08/2015.

HOSE union took a good care of the union members in physical and spiritual life, maintaining to perform health screening program for the union members;

O

perating sport Clubs such as football, badminton, table-tennis, while supporting training facility fees for the union members. Especially, in the 15 Years of Operation Ceremony, HOSE Union has collaborated with HOSE Youth Union to organise sport exchanges with other organisations such as: football, bowling, table tennis, badminton, tennis tournaments; organising Musical Contest within the stock market, creating exciting and fun atmosphere as well as increasing connection between all market participants.

32

ANNUAL REPORT 2015

www.hsx.vn

As for Community activities, HOSE Union contributed for building a concrete bridge in Duc Hoa district, Long An province; contributed a day of actual wages for building Kintergarden in Noong Khat, Yen Minh district, Ha Giang province; donated rice to help poor ethnic communities in Binh Phuoc province; contributed to support poor local people and students; contributed to the Ministry of Finance Union charity fund. Besides, HOSE Union and HOSE Youth Union attended “Mua xuan bien gioi” program to visit, give medical examinitions and Tet gifts for ethnic communities in the borders of Gia Lai, Kon Tum provinces.


HOSE attended in afforestation in Tri An, Dong Nai province, 01/08/2015 .

The 12th “Mua xuan Bien gioi” program 2015 visiting the ethnic communities in the Northern borders, 08/2015.

“HOSE 2015 Music Contest”, 12/07/2015 .

Team Building in Sam Son, Thanh Hoa City, 07/11/2015.

“HOSE’s Secret Show” in Thanh Hoa City , 08/11/2015.

“Cup Tu hung HOSE 2015” Football Tournament , 26/12/2015 .

Team Building in Sam Son, Thanh Hoa City, 07/11/2015 .

INTEGRATION AND DEVELOPMENT

33


Creating KẾ THỪA competitive NỀN TẢNG advantages – – KẾT NỐI to a Reaching prosperous TƯƠNG LAI future

Kế thừa những kết quả đạt được trong năm 2015, cùng với định hướng chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2016-2020, HOSE trong năm 2016 tiếp tục After 15 years of development, HOSEsẽ is proud of tập trung đẩy mạnh các hoạt động trọng tâm. achievements in self-innovation along with the growth of the market, which build confidence for HOSE to obtain challenging objectives forward the next stage of improvement.

34

ANNUAL REPORT 2015

www.hsx.vn


2015 MARKET

HIGHLIGHTS

CAO NHẤT Highest

638.69

CAO NHẤT Highest

vnIndex

THẤP NHẤT Lowest

526.93

THẤP NHẤT Lowest

61,680,945

552.90

GIÁ TRỊ GIAO DỊCH (NGÀN ĐỒNG)

Trading vol. (stocks)

216,869,471

vn30

THẤP NHẤT Lowest

KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH (CỔ PHIẾU)

CAO NHẤT Highest

665.66

Trading vAlUE (VND THOUSAND) CAO NHẤT Highest

3,979,041,522 THẤP NHẤT Lowest

989,278,367

BIỂU ĐỒ VNINDEX 5 NĂM VNINDEX PERFORMANCE IN 5 YEARS 700

650

600

550

500

450

400

350

300

250 2011

2012

2013

2014

2015

31/12/2015

INTEGRATION AND DEVELOPMENT

35


BIỂU ĐỒ CHỈ SỐ VNINDEX, VN30 VÀ VNALLSHARE VNINDEX, VN30 AND VNALLSHARE PERFORMANCE VNIndex

700

VN30

VNALL

650

600

550

500

450 5/1/2015

5/2/2015

5/3/2015

5/4/2015

5/5/2015

5/6/2015

5/7/2015

5/8/2015

5/9/2015

5/10/2015

5/11/2015

5/12/2015

BIỂU ĐỒ CHỈ SỐ HOSE-INDEX HOSE Index PERFORMANCE VN30

800

VNMID

VNSMALL

VN100

VNALL

750

700

650

600

550

500

450 5/1/2015

36

5/2/2015

ANNUAL REPORT 2015

5/3/2015

www.hsx.vn

5/4/2015

5/5/2015

5/6/2015

5/7/2015

5/8/2015

5/9/2015

5/10/2015

5/11/2015

5/12/2015


NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG NĂM 2015 2015 MARKET HIGHLIGHTS Cao nhất - Highest

Thấp nhất - Lowest

VNIndex

638.69

526.93

VN30

665.66

552.90

216,869,471

61,680,945

3,979,041,522

989,278,367

Khối lượng giao dịch (cổ phiếu) Trading vol. (stocks) Giá trị giao dịch (ngàn đồng) Trading value (VND thousand)

Cổ phiếu Stocks Biến động giá tăng lớn nhất Highest price increase

Biến động giá giảm lớn nhất Highest price decrease

05/01/15 31/12/2015

Tăng/Giảm Increase/Decrease

%

HTL

26

150

124

476.92%

VCF

175

136

-39

-22.29%

DANH SÁCH CÔNG TY NIÊM YẾT MỚI TRONG NĂM 2015 2015 NEWLY LISTED COMPANIES STT No.

Mã chứng khoán Symbol

Ngày niêm yết

First trading date

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

VAF

FIT

23/06/2015 15/01/2015 18/03/2015 08/01/2015 11/03/2015 09/03/2015 31/03/2015 16/06/2015 12/06/2015 12/08/2015 16/07/2015 19/08/2015 07/10/2015 03/08/2015 30/09/2015 20/07/2015 05/11/2015 19/08/2015

19

NAF

07/10/2015

TVS CSV NCT HAH CDO DCM AMD NT2 LDG BCG VPS BFC DGW STK HNG DAT

Khối lượng niêm yết Listed volume

Giá trị vốn hóa tại ngày 31/12/2015 (tỷ đồng) Market Cap on 31/12/2015 (VND bil.)

28,973,457 43,000,000 44,200,000 24,920,934 23,196,232 20,000,000 529,400,000 30,000,000 256,000,000 75,000,000 40,700,000 17,471,994 47,640,000 23,583,669 42,305,336 708,143,895 38,100,000 179,212,477

522 559 928 3,794 991 524 6,829 300 7,286 878 790 314 1,286 1,011 1,484 20,395 2,096 1,631

30,000,000

900

INTEGRATION AND DEVELOPMENT

37


DANH SÁCH HỦY NIÊM YẾT TRONG NĂM 2015 2015 DELISTED COMPANIES STT No.

Mã chứng khoán Symbol

Ngày hủy niêm yết Delisted date

Khối lượng hủy niêm yết Delisted volume 8,000,000 22,950,627 34,459,293 70,000,000 10,000,000 10,559,996 10,656,800 27,223,647 58,999,337 11,999,995 43,338,000 19,336,371 38,999,876 14,999,998 60,750,000 32,993,550 41,812,781

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SBC

BT6

12/02/2015 25/02/2015 12/02/2015 31/03/2015 23/04/2015 24/04/2015 5/05/2015 8/05/2015 8/05/2015 5/06/2015 10/06/2015 18/09/2015 28/09/2015 15/10/2015 28/10/2015 27/11/2015

17

VTF

15/12/2015

NHW HLA MPC H SI VNI NVN DCT VST MTG AVF C21 SEC TTP NHS

BIẾN ĐỘNG CHỈ SỐ VNINDEX 2015 VNINDEX FLUCTUATIONS IN 2015 Số phiên Cao nhất Đóng cửa Tháng Giao trong đầu tháng Month dịch tháng Beginning Sessions Highest

38

Ngày Date

Thấp nhất trong tháng Lowest

Ngày Date

Đóng cửa cuối tháng End

Khối lượng khớp lệnh Order

Giá trị khớp lệnh (tỷ đồng)

1

20

544.45

583.76

28/01/2015

544.45

05/01/2015

576.07 1,970,429,390

32,104.49

2

14

570.37

596.95

24/02/2015

557.47

03/02/2015

592.57 1,044,311,110

17,053.35

3

22

590.73

600.39

04/03/2015

545.19

30/03/2015

551.13 2,041,241,250

34,248.11

4

19

538.91

568.32

17/04/2015

538.91

01/04/2015

562.40 1,480,520,420

24,042.59

5

20

545.08

572.97

28/05/2015

528.95

18/05/2015

569.56 1,953,234,520

27,486.15

6

22

574.98

594.08

22/06/2015

567.90

03/06/2015

593.05 2,896,529,240

44,281.87

7

23

591.50

638.69

14/07/2015

591.50

01/07/2015

621.06 2,912,188,310

51,704.79

8

21

609.47

614.53

10/08/2015

526.93

24/08/2015

564.75 2,377,298,760

40,942.95

9

21

562.31

573.20

22/09/2015

554.30

03/09/2015

562.64 1,704,402,360

27,675.23

10

22

563.54

607.37

30/10/2015

562.31

01/09/2015

607.37 2,305,102,990

39,887.03

11

21

602.76

615.18

05/11/2015

573.20

22/09/2015

573.20 2,569,346,570

41,186.62

12

23

570.41

579.45

30/12/2015

561.04

10/12/2015

579.03 2,104,369,080

33,507.48

ANNUAL REPORT 2015

www.hsx.vn


BIẾN ĐỘNG CHỈ SỐ VN30 2015 VN30 FLUCTUATIONS IN 2015 Số phiên Đóng cửa Tháng Giao đầu tháng Month dịch Beginning Sessions

Cao nhất trong tháng Highest

Ngày Date

Thấp nhất trong tháng Lowest

Đóng Ngày cửa cuối Date tháng End

Khối lượng khớp lệnh Order

Giá trị khớp lệnh (tỷ đồng) 16,358.25

1

20

599.69

619.39

13/01/2015

599.69

05/01/2015

606.54

872,361,440

2

14

598.46

624.17

24/02/2015

585.47

03/02/2015

618.39

461,846,650

8,574.58

3

22

617.05

629.69

04/03/2015

576.60

30/03/2015

579.97

945,917,210

17,876.22

4

19

569.48

599.12

17/04/2015

569.48

01/04/2015

593.15

563,139,910

10,871.84

5

20

576.52

594.27

28/05/2015

552.90

18/05/2015

589.32

822,745,300

13,162.32

6

22

593.61

622.43

30/06/2015

585.60

03/06/2015

622.43 1,428,355,770

24,265.61

7

23

622.91

665.66

27/07/2015

622.91

01/07/2015

647.36 1,229,480,900

27,963.91

8

21

636.92

649.99

10/08/2015

558.92

24/08/2015

586.23 1,073,749,560

23,990.13

9

21

583.61

592.78

22/09/2015

571.53

15/09/2015

580.32

618,212,100

13,403.82

10

22

582.33

619.21

30/10/2015

580.74

02/10/2015

619.21

930,796,700

20,242.21

11

21

613.19

625.71

05/11/2015

581.94

30/11/2015

581.94

968,568,510

20,675.42

12

23

579.06

595.57

31/12/2015

572.50

10/12/2015

595.57

813,349,950

16,226.50

BIỂU ĐỒ GIÁ TRỊ NIÊM YẾT VÀ GIÁ TRỊ VỐN HÓA THỊ TRƯỜNG QUA CÁC NĂM LISTED VALUE AND MARKET CAP IN 15 YEARS

1,918 7,390

2004

2005

2006

2007

2009

2010

2012

269,450 2013

985,258 2014

424,867

330,190

678,403 2011

248,501

202,066

453,784

591,345 171,827

494,072 2008

117,988

1,336 4,237

2003

75,539 169,346

1,120 2,370

364,425 1,000 2,436 2002

38,050

500 1,570 2001

14,061 147,967

321 986 2000

1,146,925

GT vốn hóa (tỷ.đồng) Market Cap. (VND bil.)

842,105

GT Niêm yết (tỷ.đồng) Listed value (VND bil.)

2015

INTEGRATION AND DEVELOPMENT

39


TÌNH HÌNH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU, TRÁI PHIẾU, CHỨNG CHỈ QUỸ QUA 5 NĂM GẦN NHẤT STOCKS, BONDS, AND FUND CERTIFICATES LISTING IN THE LAST 5 YEARS

STT Năm No. Year

Số lượng CK niêm yết, gồm: Number of listing securities, including:

1

- Cổ phiếu (Stock) - Chứng chỉ quỹ (Fund's certificate) - ETF - Trái phiếu (Bond) + Trái phiếu công ty (Corporate Bond) Khối lượng CK niêm yết, gồm: Volume of listing securities, including:

2

- Cổ phiếu (Stock) - Chứng chỉ quỹ (Fund's certificate) - ETF - Trái phiếu (Bond) + Trái phiếu công ty (Corporate Bond) Giá trị CK niêm yết (tỷ đồng), gồm: Value of listing securities - VND bil., including:

3

- Cổ phiếu (Stock) - Chứng chỉ quỹ (Fund's certificate) - ETF - Trái phiếu (Bond) + Trái phiếu công ty (Corporate Bond)

Tăng/giảm (%) (so 2014) Increase/ Decrease(%) (compare with 2014)

2015

2014

2013

2012

2011

0.90%

347

344

341

353

351

0.70%

307 0 1 39 6

305 0 1 38 5

301 2 0 38 4

308 6 0 39 5

301 5 0 45 6

0.00% 2.60% 20.00%

28.70% 42,610,727,042

33,106,350,899 27,060,474,131 25,222,368,403 19,268,880,321

28.70% 42,486,716,578 0 86.60% 37,700,000 28.50% 86,310,464 57.00% 52,720,464

33,018,976,773 26,944,964,321 24,850,080,102 18,883,040,021 0 45,417,530 300,107,290 276,099,290 20,200,000 0 0 0 67,174,126 70,092,280 72,181,011 109,741,010 33,584,126 32,502,280 34,591,011 64,591,011

28.40%

434,071

338,083

28.70% 86.60% 14.80% 26.20%

424,867 0 377 8,827 5,468

330,190 0 202 7,691 4,332

16.40%

1,146,925

985,258

276,913

258,720

202,565

248,501 3,001 0 7,218 3,459

188,830 2,761 0 10,974 6,459

842,105

678,403

453,784

269,450 454 0 7,009 3,250

4

Giá trị vốn hóa cổ phiếu (tỷ đồng) Market capitalization of stocks (VND bil.)

5

Tổng Sản phẩm GDP (tỷ đồng) GDP (VND bil.)

6.50%

4,192,862

3,937,856

3,584,262

3,245,419

2,779,880,000

6

Vốn hóa cổ phần/GDP (%) Market Capitalization/GDP (%)

9.30%

27.35%

25.02%

23.49%

20.90%

0.02%

7

Vốn hóa cp/giá trị niêm yết

-9.30%

264.23%

291.43%

304.10%

262.22%

224.02%

40

ANNUAL REPORT 2015

www.hsx.vn


CUNG CẦU GIAO DỊCH KHỚP LỆNH THEO CÁC THÁNG TRONG NĂM 2015 SUPPLY & DEMAND OF ORDER – MATCHING TRADING IN 2015 Mua – Buying Số phiên Tháng Giao Month dịch Sessions

Số lệnh đặt Number of bid orders

Bình quân phiên Average

Khối lượng đặt Bid vol.

Bán - Selling Số Bình lệnh quân đặt phiên Number Average of ask orders

Bình quân phiên Average

Khối lượng đặt Ask Vol.

Bình quân phiên Average

1

20

898,888

44,944 4,045,996,480 202,299,824

933,040

46,652

4,459,762,690 222,988,135

2

14

484,470

34,605 2,265,691,220 161,835,087

501,700

35,836

2,252,797,300 160,914,093

3

22

925,290

42,059 4,325,717,400 196,623,518

883,386

40,154

4,524,906,640 205,677,575

4

19

699,268

36,804 3,333,684,590 175,457,084

692,773

36,462

3,279,083,610 172,583,348

5

20

841,025

42,051 4,155,063,940 207,753,197

790,936

39,547

4,036,043,740 201,802,187

6

22

1,087,121

49,415 5,897,141,030 268,051,865 1,151,332

52,333

6,356,416,280 288,928,013

7

23

1,233,720

53,640 5,906,702,290 256,813,143 1,190,603

51,765

5,972,875,470 259,690,238

8

21

1,058,462

50,403 4,803,121,880 228,720,090

961,658

45,793

4,838,049,540 230,383,311

9

21

822,424

39,163 3,794,566,990 180,693,666

820,268

39,060

3,906,052,490 186,002,500

10

22

1,036,490

47,113 4,948,897,100 224,949,868 1,052,843

47,857

4,944,732,420 224,760,565

11

21

1,101,917

52,472 5,772,290,550 274,870,979 1,028,223

48,963

5,369,815,040 255,705,478

12

23

959,649

41,724 4,761,594,800 207,025,861

38,691

4,598,417,410 199,931,192

889,898

CUNG CẦU GIAO DỊCH KHỚP LỆNH THEO CÁC THÁNG TRONG NĂM 2015 SUPPLY & DEMAND OF ORDER – MATCHING TRADING IN 2015 Giao dịch thỏa thuận Put-through

Giao dịch khớp lệnh Order-matching Số phiên Tháng Giao Month dịch Sessions

Tổng cộng Total

KLGD Trading Vol.

Bình quân phiên Average

GTGD (tỷ đồng) Trading value (VND Bil.)

Bình quân phiên Average

KLGD Trading Vol.

GTGD (tỷ đồng) Trading Value (VND Bil.)

KLGD Trading Vol.

GTGD (tỷ đồng) Trading Value (VND Bil.)

1

20

1,970,429,390

98,521,470

32,104.49

1,605.22

258,914,563

6,016.10

2,229,343,953

38,120.59

2

14

1,044,311,110

74,593,651

17,053.35

1,218.10

90,760,776

2,119.23

1,135,071,886

19,172.58

3

22

2,041,241,250

92,783,693

34,248.11

1,556.73

181,613,543

5,694.97

2,222,854,793

39,943.07

4

19

1,480,520,420

77,922,127

24,042.59

1,265.40

177,401,099

5,706.72

1,657,921,519

29,749.31

5

20

1,953,234,520

97,661,726

27,486.15

1,374.31

132,568,990

4,097.58

2,085,803,510

31,583.73

6

22

2,896,529,240 131,660,420

44,281.87

2,012.81

259,095,782

6,875.38

3,155,625,022

51,157.25

7

23

2,912,188,310 126,616,883

51,704.79

2,248.03

293,775,305

6,339.75

3,205,963,615

58,044.54

8

21

2,377,298,760 113,204,703

40,942.95

1,949.66

187,841,510

4,911.90

2,565,140,270

45,854.85

9

21

1,704,402,360

81,162,017

27,675.23

1,317.87

266,137,797

6,089.43

1,970,540,157

33,764.66

10

22

2,305,102,990 104,777,409

39,887.03

1,813.05

326,118,886

7,453.65

2,631,221,876

47,340.68

11

21

2,569,346,570 122,349,837

41,186.62

1,961.27

229,783,631

7,784.31

2,799,130,201

48,970.93

12

23

2,104,369,080

33,507.48

1,456.85

450,140,889

10,197.28

2,554,509,969

43,704.77

91,494,308

INTEGRATION AND DEVELOPMENT

41


TỔNG HỢP GIAO DỊCH NĂM 2015 THEO TỪNG LOẠI CHỨNG KHOÁN TRADING ACTIVITIES BY TYPES OF SECURITIES IN 2015 Cổ phiếu - Stocks Khối lượng - Volume Phương thức giao dịch Trading method Khớp lệnh/Order Matching Thỏa thuận/Put-through Tổng cộng/Total

Giá trị (tỷ đồng) – Value (VND Bil.)

2015

2014

+/- (%)

2015

2014

+/- (%)

25,340,241,560 2,785,273,335 28,125,514,895

28,361,176,850 2,086,423,527 30,447,600,377

-10.65% 33.50% -7.63%

413,941.57 68,104.93 482,046.50

466,287.96 66,764.68 533,052.64

-11.23% 2.01% -9.57%

Chứng chỉ quỹ - Fund Certificates Khối lượng - Volume Phương thức giao dịch Trading method

2015

Khớp lệnh/Order Matching Thỏa thuận/Put-through Tổng cộng/Total

+/- (%)

2015

2014

+/- (%)

11,182,430 67.52% 8,111,900 150.76% 19,294,330 102.51%

179.08 191.76 370.84

110.98 81.29 192.26

61.37% 135.90% 92.88%

2014

18,732,440 20,341,080 39,073,520

Giá trị (tỷ đồng) – Value (VND Bil.)

Trái phiếu - Bonds Khối lượng - Volume Phương thức giao dịch Trading method Khớp lệnh/Order Matching Thỏa thuận/Put-through Tổng cộng/Total

2015

2014

0 48,538,356 48,538,356

0 33,661,500 33,661,500

Giá trị (tỷ đồng) – Value (VND Bil.) +/- (%)

2015

2014

+/- (%)

44.20% 44.20%

0 4,989.61 4,989.61

0 3,217.94 3,217.94

55.06% 55.06%

TÌNH HÌNH GDCK CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THEO THÁNG MONTHLY FOREIGN TRADING ACTIVITIES KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH Trading VolUME Mua Buying

%

Bán Selling

%

Mua - Bán Buying - Selling

Mua Buying

%

Bán Selling

%

Mua - Bán Buying - Selling

1

116,596,179

0.41%

111,117,250

0.39%

5,478,929

4,134

0.85%

4,036

0.83%

98

2

120,338,126

0.43%

74,459,584

0.26%

45,878,542

3,601

0.74%

2,528

0.52%

1,073

3

216,150,263

0.77%

218,835,437

0.78%

-2,685,174

6,778

1.39%

7,694

1.58%

-916

4

186,376,059

0.66%

108,218,329

0.38%

78,157,730

6,000

1.23%

4,355

0.89%

1,645

5

171,618,708

0.61%

122,856,359

0.44%

48,762,349

5,298

1.09%

4,156

0.85%

1,142

6

267,208,333

0.95%

210,643,527

0.75%

56,564,806

7,228

1.48%

6,148

1.26%

1,080

7

250,343,370

0.89%

227,937,086

0.81%

22,406,284

7,218

1.48%

6,704

1.38%

513

8

211,540,818

0.75%

220,788,128

0.78%

-9,247,310

6,061

1.24%

6,338

1.30%

-277

Tháng Month

42

GIÁ TRỊ GIAO DỊCH (tỷ đồng) Trading Value (VND Bil.)

9

157,529,308

0.56%

182,420,887

0.65%

-24,891,579

4,615

0.95%

5,516

1.13%

-901

10

240,061,990

0.85%

166,861,494

0.59%

73,200,496

5,996

1.23%

4,861

1.00%

1,135

11

157,607,348

0.56%

158,934,302

0.56%

-1,326,954

6,191

1.27%

6,745

1.38%

-554

12

198,142,073

0.70%

283,854,235

1.01%

-85,712,162

5,319

1.09%

7,316

1.50%

-1,997

ANNUAL REPORT 2015

www.hsx.vn


TOP 10 CỔ PHIẾU CÓ KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH LỚN NHẤT 10 STOCKS WITH HIGHEST TRADING VOLUME

STT No.

Mã CK Công ty niêm yết Symbol Listed company

1

FLC

2

OGC

3

CII

4

DLG

5

HQC

6

HAI

7

MBB

8

SSI

9

HAG

10

ITA

Giá đóng cửa (31/12/2015) (ngàn đồng) Close price (VND Thous.)

KLGD Trading vol.

Tỷ trọng (%) Proportion (%)

7.9

2,484,845,270

8.81%

4.4

1,114,097,800

3.95%

21.6

959,756,070

3.40%

7.0

842,311,434

2.99%

5.3

809,341,390

2.87%

5.2

794,363,079

2.82%

14.6

761,181,773

2.70%

22.2

760,348,121

2.70%

10.4

730,773,101

2.59%

5.6

705,976,864

2.50%

Giá đóng cửa (31/12/2015) (ngàn đồng) Close price (VND Thous.)

KLGD Trading vol.

Tỷ trọng (%) Proportion (%)

7.9

22,969

4.71%

21.6

21,906

4.49%

22.2

18,621

3.82%

45.7

18,041

3.70%

128.0

15,846

3.25%

20.6

12,962

2.66%

77.5

12,449

2.55%

10.4

12,256

2.51%

14.6

11,359

2.33%

12.9

10,886

2.23%

Công ty Cổ Phần TẬP ĐOÀN FLC FLC Group JSC Công ty Cổ Phần TÂP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG OCEAN Group JSC CTCP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM Ho Chi Minh City Infrastructure Investment JSC Công ty Cổ Phần TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI Duc Long Gia Lai Group JSC Công ty CP TƯ VẤN – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN Hoang Quan Consulting – Trading – Service Real Estate Corporation Công ty Cổ Phần NÔNG DƯỢC HAI Hai Agrochem JSC NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI Military Commercial Joint Stock Bank Công ty Cổ Phần CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN Sai Gon Securities Incorporation Công ty Cổ Phần HOÀNG ANH GIA LAI HAGL JSC Công ty P ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO Tan Tao Investment Industry Corporation

TOP 10 CỔ PHIẾU CÓ GIÁ TRỊ GIAO DỊCH LỚN NHẤT 10 STOCKS WITH HIGHEST TRADING VALUE

STT No.

Mã CK Công ty niêm yết Symbol Listed company

1

FLC

2

CII

3

SSI

4

VIC

5

VNM

6

BID

7

MSN

8

HAG

9

MBB

10

HHS

Công ty Cổ Phần TẬP ĐOÀN FLC FLC Group JSC Công ty CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM Ho Chi Minh City Infrastructure Investment JSC Công ty Cổ Phần CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN Sai Gon Securities Incorporation TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN Vingroup JSC Công ty Cổ Phần SỮA VIỆT NAM Viet Nam Dairy Products JSC NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM BIDV Insurance Corporation Công ty Cổ Phần TẬP ĐOÀN MA SAN Ma San Group Corporation Công ty Cổ Phần HOÀNG ANH GIA LAI HAGL JSC NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI Military Commercial Joint Stock Bank Công ty CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY Hoang Huy Investment Services JJSC

INTEGRATION AND DEVELOPMENT

43


TOP 1O CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THÀNH VIÊN CÓ THỊ PHẦN GIÁ TRỊ GIAO DỊCH MÔI GIỚI CỔ PHIẾU VÀ CHỨNG CHỈ QUỸ LỚN NHẤT TRONG NĂM 2015 2015 Top 10 securities firms in shares and fund certificates brokerage value STT No.

Tên công ty chứng khoán Securities Company

Tên viết tắt Abbreviation

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Saigon Securities Incorporation

SSI

2

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh Hochiminh City Securities Corporation

HSC

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt Viet Capital Securities Joint Stock Company

VCSC

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect VNDirect Securities Corporation

VNDS

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội Saigon Hanoi Securities Joint Stock Company

SHS

6

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB MB Securities Joint Stock Company

MBS

7

Công ty TNHH Chứng khoán ACB ACB Securities Company Limited

ACBS

8

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT FPT Securities Joint Stock Company

FPTS

9

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV Securities Joint Stock Company

BSC

10

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt Bao Viet Securities Joint Stock Company

BVSC

TOP 05 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THÀNH VIÊN CÓ THỊ PHẦN GIÁ TRỊ GIAO DỊCH MÔI GIỚI TRÁI PHIẾU LỚN NHẤT NĂM 2015 2015 Top 05 Member Securities Firms in bonds brokerage value STT No.

44

Tên công ty chứng khoán Securities Company

Tên viết tắt Abbreviation

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Saigon Securities Incorporation

SSI

2

Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương Techcom Securities Company Limited

TCBS

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt Bao Viet Securities Joint Stock Company

BVSC

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV Securities Joint Stock Company

BSC

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank Securities Joint Stock Company

VPBS

ANNUAL REPORT 2015

www.hsx.vn


TOP 05 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU TRONG VIỆC THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ TƯ VẤN NIÊM YẾT VÀ ĐẤU GIÁ TRONG NĂM 2015 2015 Top 05 Member Securities Firms in listing and auctioning consultancy STT No.

Tên công ty chứng khoán Securities Company

Tên viết tắt Abbreviation

1

Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á Dong A Securities Company Limited

DAS

2

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Vietcombank Securities Company Limited

VCBS

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí Petro Vietnam Securities Incorporated

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam Vietinbank Securities Company

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Saigon Securities Incorporation

PSI VIETINBANKSC SSI

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THÀNH VIÊN THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ TƯ VẤN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN HÓA ĐIỂN HÌNH TRONG NĂM 2015 Typical Member Securities Firm in consulting auctions IN 2015 STT No. 1

Tên công ty chứng khoán Securities Company Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV Securities Joint Stock Company

Tên viết tắt Abbreviation BSC

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THÀNH VIÊN CÓ SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TĂNG TRƯỞNG TỐT NHẤT TRONG NĂM 2015 Member Securities Firm having the best growing number of trading accounts in 2015 STT No. 1

Tên công ty chứng khoán Securities Company Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime

Saigon Securities Incorporation

Tên viết tắt Abbreviation MSI

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THÀNH VIÊN CÓ THỊ PHẦN MÔI GIỚI TĂNG TRƯỞNG TỐT NHẤT TRONG NĂM 2015 Member Securities Firm having the best growing brokerage market share in 2015 STT No. 1

Tên công ty chứng khoán Securities Company Công ty Cổ phần Chứng khoán IB IB Securities Joint Stock Company

Tên viết tắt Abbreviation IBSC

INTEGRATION AND DEVELOPMENT

45


46

ANNUAL REPORT 2015

www.hsx.vn


Profile for Value+ Media JSC

HSX Annual Report 2015 - Annual Report 2015  

HSX Annual Report 2015 - Annual Report 2015  

Advertisement