Page 1

Ko v gorah zacveti ... Ro탑e Triglavskega narodnega parka

Mountains in bloom ...

Flowers of Triglav National Park


Januar

January

12

01

02

03

04

05

02

1 17

2 3 4 18 19 20

7 14 21 28

1 8 15 22 29

1 2 3 16 17 18

4 19

5 21

Triglav * foto: Martin Ĺ olar Smreke v snegu * foto: Peter Strgar

Triglavski narodni park Triglav national park

6 7 8 9 10 11 12 22 23 24 25 26 27 28

2 9 16 23 30 5 20

2013

6 21

13 14 29 30

15 16 31

3 4 5 6 10 11 12 13 17 18 19 20 24 25 26 27 31

7 8 9 10 11 12 22 23 24 25 26 27

13 14 28

15


manjka glavna

Februar

2013

February

01

05

06

07

08

09

03

1 17

2 3 4 18 19 20

Triglavski narodni park Triglav national park

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 1 2 3 4 17 18 19 20

5 21

15 31

16

2 3 9 10 16 17 23 24

6 7 8 9 10 11 12 22 23 24 25 26 27 28

13 14 15 29 30 31

Stenar * foto: Jože Mihelič Črni teloh (Helleborus niger) * foto: Franc Ferjan (Bled)

16


Marec

March

02

09

10

11

12

13

04

1 2 3 16 17 18

4 19

5 20

6 21

2013 Triglavski narodni park Triglav national park

7 8 9 10 11 12 22 23 24 25 26 27

13 28

14

15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 16

2 3 17 18

4 19

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

15 30

Pomlad v Krmi * foto: Franc Ferjan (Bled) Pomladanski Ĺžafran (Crocus vernus ssp. vernus) * foto: Marko PogaÄ?nik


April 03

14

15

16

17

18

05

1 2 3 16 17 18

1 8 15 22 29 1 17

4 19

2 9 16 23 30

5 20

6 21

2013

7 8 9 10 11 12 22 23 24 25 26 27

3 10 17 24

2 3 4 5 18 19 20 21

Triglavski narodni park Triglav national park

4 5 6 7 11 12 13 14 18 19 20 21 25 26 27 28

6 7 8 9 10 11 12 22 23 24 25 26 27 28

Avrikelj s Skednjovcem * foto: Peter Strgar Avrikelj (Primula auricula) * foto: DuĹĄan NemeÄ?ek

13 14 15 28 30 31

13 14 29 30

15 31

16


Maj

May 04

18

19

20

21

22

06

1 16

2 3 17 18

4 19

6 7 13 14 20 21 27 28 1 2 3 16 17 18

4 19

2013

Triglavski narodni park Triglav national park

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 5 20

6 21

3 10 17 24 31

15 30

4 5 11 12 18 19 25 26

7 8 9 10 11 12 22 23 24 25 26 27

13 14 15 28 29 30

Cmir * foto: JoĹže MiheliÄ? Clusijev petoprstnik (Potentilla clusiana) * foto: Peter Strgar


Junij

June

05

22

23

24

25

26

07

1 17

2 3 4 5 18 19 20 21

2013 Triglavski narodni park Triglav national park

6 7 8 9 10 11 12 22 23 24 25 26 27 28

3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 1 17

2 3 4 5 18 19 20 21

13 14 29 30

15 31

16

1 2 8 9 15 16 22 23 29 30

6 7 8 9 10 11 12 22 23 24 25 26 27 28

13 14 29 30

15 31

Visokogorska travišča pod Rdečim robom * foto: Aleš Zdešar Murka (Nigritella sp.) * foto: Vili Vogelnik

16


Julij

July 06

27

28

29

30

31

08

1 17

2 3 4 18 19 20

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

1 2 3 4 17 18 19 20

5 21

5 21

Triglavski narodni park Triglav national park

6 7 8 9 10 11 12 22 23 24 25 26 27 28

3 10 17 24 31

2013 13 14 29 30

15 16

4 5 6 7 11 12 13 14 18 19 20 21 25 26 27 28

6 7 8 9 10 11 12 22 23 24 25 26 27 28

13 14 29 30

15 31

Razor s Planje * foto: Peter Strgar Triglavska ro탑a (Potentilla nitida) * foto: Vili Vogelnik

16


Avgust

2013

August

07

31

32

33

34

35

09

1 17

2 3 4 5 18 19 20 21

6 7 8 9 10 11 12 22 23 24 25 26 27 28

5 6 7 12 13 14 19 20 21 26 27 28 1 17

2 3 4 18 19 20

Triglavski narodni park Triglav national park 13 14 29 30

15 31

16

1 2 3 4 8 9 10 11 15 16 17 18 22 23 24 25 29 30 31

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Z Briceljka * foto: Peter Strgar Planika (Leontopodium alpinum) * foto: Peter Strgar

16


September

Triglavski narodni park

2013

Triglav national park

08

35

36

37

38

39

40

10

1 2 3 4 17 18 19 20

5 21

6 7 8 9 10 11 12 22 23 24 25 26 27 28

13 14 29 30

15 31

16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 17

2 3 4 18 19 20

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

15 31

Krnsko jezero * foto: Dušan Nemeček Vednozeleni kamnokreč (Saxifraga aizoides) * foto: Marjan Burgar

16


Oktober

09

40

41

42

43

44

11

October

1 17

2 3 4 18 19 20

7 14 21 28

Triglavski narodni park Triglav national park

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 8 15 22 29

1 2 3 4 17 18 19 20

2013

5 21

2 9 16 23 30

16

3 4 5 6 10 11 12 13 17 18 19 20 24 25 26 27 31

6 7 8 9 10 11 12 22 23 24 25 26 27 28

13 14 29 30

15

Jesen pri Jasni * foto: Aleš Zdešar Navadni jajčar (Leontodon hispidus) * foto: Aleš Zdešar

16


November

2013

Triglavski narodni park Triglav national park

10

44

45

46

47

48

12

1 17

2 3 4 18 19 20

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

15 31

16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 17

2 3 4 18 19 20

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Velo polje in Mišelj vrh * foto: Peter Strgar Gozdna krebuljica (Anthriscus sylvestris) * foto: Aleš Zdešar

16


December Triglavski narodni park

11

48

49

50

51

52

53

01

1 2 3 4 17 18 19 20

5 21

2013 Triglav national park

6 7 8 9 10 11 12 22 23 24 25 26 27 28

13 14 29 30

15

16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 17

2 3 4 5 18 19 20 21

6 7 8 9 10 11 12 22 23 24 25 26 27 28

13 14 29 30

15 31

Visoka in Srednja (Rateška) Ponca * foto: Jože Mihelič Jabolka v zimi * foto: Jože Mihelič

16


Triglavski narodni park

Triglav National Park

Nationalpark Triglav

Parco nazionale del Triglav

Triglavski narodni park (TNP) je na začetku dvajsetega stoletja, sprva kot ideja, nato kot institucija za varstvo narave, vstopil v pestro zgodovino Vzhodnih Julijskih Alp. Spada med najstarejše parke v Alpah in je eden največjih naravnih zakladov Slovenije. Letnice, ki so zaznamovale TNP: prvi predlog za zavarovanje v letu 1906, »Alpski varstveni park« v dolini Triglavskih jezer leta 1924 (1600 ha), odlok o razglasitvi Doline Triglavskih jezer za »Triglavski narodni park« (2000 ha) in Zakon o Triglavskem narodnem parku (83.807 ha) v letu 1981.

First as an idea and then as a nature conservation institution, the Triglav National Park (TNP) entered the history of the Eastern Julian Alps at the beginning of the 20th century. It is among the earliest parks to have been established in the Alps and one of the greatest natural treasures of Slovenia. The highlights of its history include the following: in 1906, the first protection proposal was launched; in 1924 an »Alpine Protection Park« (1,600 ha) was established in the Triglav Lakes Valley; 1961 marks the decree promulgating the Triglav Lakes Valley as the Triglav National Park (2,000 ha) and in 1981 the Law on the Triglav National Park (83,807 ha) was passed. TNP’s most prominent landscape features include glacier-shaped valleys, mountain plateaus and high-altitude mountains above the tree line. The park prides itself on pure waters, deep-cut gorges, remains of virgin forests, richness of biodiversity, and an eldorado of mountain flowers including a number of endemic plants such as Zois’ Bellflower (Campanula zoysii), Julian Poppy (Papaver alpinum subsp. ernesti-mayeri) and Silver-leaved Cranesbill (Geranium argentum). Typical park animals are the chamois, ibex, red deer, brown bear, lynx, eagle, numerous bird and reptile species, and the endemic Marble Trout. In short, TNP is home to over 5,500 plant and animal species.

Der Nationalpark Triglav (TNP) wurde am Anfang des 20. Jahrhunderts erst als eine Idee und später als Naturschutzinstitution in die bunte Geschichte der östlichen Julischen Alpen eingeschrieben. Er gehört zu den ältesten Parks in den Alpen und ist einer der größten Naturschätze Sloweniens. Der Nationalpark Triglav wurde von folgenden Jahreszahlen besonders geprägt: Der erste Vorschlag für den Naturschutz wurde im Jahre 1906 gemacht, 1924 wurde der »Alpine Schutzpark« im Tal der Triglavseen im Umfang von 1600 ha gegründet, die Proklamation des Tales der Triglavseen als »Triglavski narodni park« (Nationalpark Triglav) (im Umfang von 2000 ha) wurde im Jahre 1961 verordnet und das Gesetz über den Nationalpark Triglav (83.807 ha) kam 1981 zur Geltung.

Il Parco nazionale del Triglav (TNP) all’inizio del XX secolo, dapprima come idea, più tardi come istituzione per la tutela della natura, è entrato nella ricca storia delle Alpi Giulie orientali. Si tratta di uno dei più vecchi parchi delle Alpi e uno dei più grandi tesori naturali della Slovenia. Gli anni importanti nella storia del TNP: prima proposta per la protezione nel 1906, »Parco di tutela alpino« nella valle dei laghi del Triglav nel 1924 (1600 ha), decreto sulla proclamazione della valle dei laghi del Triglav come »Parco nazionale del Triglav« (2000 ha) e Legge su Parco nazionale del Triglav (83.807 ha) nel 1981.

Leži v Julijskih Alpah blizu tromeje med Avstrijo, Italijo in Slovenijo. Najvišja točka je vrh Triglava (2864 m), po katerem je park dobil ime, najnižja pa je v Tolminskih koritih (180 m). Pokrajinske značilnosti so ledeniške alpske doline, gorske planote in visokogorje nad zgornjo gozdno mejo. Posebnosti TNP so kristalno čiste vode, globoke soteske, ostanki pragozdov, izjemno bogata biotska pestrost, eldorado planinskega cvetja, med njimi nekaj endemitov (zoisova zvončica, julijski mak, srebrna krvomočnica). Značilne živali v parku so gams, kozorog, jelen, medved, ris, orel in številne druge vrste ptic, plazilci in endemična postrv. Skratka, več kot 5500 različnih živih bitij je našlo svoj prostor na območju TNP. V tem prostoru sta kmetijstvo in varstvo narave zaveznika, ki ohranjata življenjski prostor rastlin in živali ter tako tudi naravne vire za življenje človeka samega. Obdelana polja, njive, travniki, senožeti in pašniki, dolinska naselja in pašne planine, značilne hiše in številni majhni seniki, hlevi in stanovi ustvarjajo kulturno krajino. Kulturna dediščina je prepoznavna po svoji raznolikosti, saj je mogoče preprosto prepoznati in razlikovati tipično bohinjsko hišo od tiste v Zgornjesavski dolini in Posočju.

In this area agriculture and nature conservation walk hand in hand, preserving the habitat for plant and animal species and natural resources needed for the survival of man. Cultivated fields, meadows, hay meadows and pasturelands, valley settlements and alps, typical houses and abundant small hayracks, sheds and homesteads make up the cultural landscape of the Triglav National Park, the most striking feature of which is its diversity as the typical Bohinj house can be easily recognized and contrasted against a house in the Upper Sava Valley (Zgornjesavska dolina) or the Soča Valley.

Der Park befindet sich in den Julischen Alpen, in der Nähe des Dreiländerecks zwischen Österreich, Italien und Slowenien. Der höchste Punkt im Park ist der Gipfel des Berges Triglav (2864 m), von dem der Park seinen Namen erhielt, der niedrigste Punkt befindet sich aber in der TolminkaSchlucht (180 m). Weitere Besonderheiten des Parks sind kristall­klare Gewässer, tiefe Schluchten, Reste des Urwaldes, außerordentlicher Reichtum an bioti­scher Vielfalt, ein Paradies der Gebirgsblumen mit einigen Endemiten wie Zois Glockenblume (Campanula zoysii), Julischer Alpen-Mohn (Papa­ ver alpinum Subsp. Ernesti-mayeri) und Silber­blättriger Storchschnabel (Pelargonie argen­tum). Typische Tiere im Park sind Gemsen, Steinböcke, Rotwild, Braunbären, Luchse, Adler und viele anderen Vogelarten, Reptilien und die endemische MarmorataForelle. Der Nationalpark Triglav ist ein Lebensraum mit über 5.500 Pflanzenund Tierarten. In diesem Raum müssen Landwirtschaft und Naturschutz sehr eng miteinander verbunden sein, um dadurch den Lebensraum der Pflanzen und Tiere, wie auch die Naturquellen fürs Überleben des Menschen erhalten zu können. Bebaute Felder, Wiesen, Bergwiesen und Weideland, Talsiedlungen und Weidealmen, typische Häuser und viele kleinen Heustadel, Stallgebäude und Sennhütten gestalten die Kulturlandschaft des Parks. Das Kulturerbe des TNP ist besonders vielfältig. Ein typisches Haus aus Bohinj ist wirklich einfach zu erkennen und von einem Haus im ZgornjesavskaTal oder im Soča-Tal zu unterscheiden.

Il parco sorge nelle Alpi Giulie, vicino al triplice confine Austria, Italia, Slovenia. Il punto più alto del parco è la cima del Triglav (2864 m), dalla quale il parco ha preso anche il nome, mentre il punto più basso si trova presso le Forre della Tolminka (Tolminska korita, 180 m s.l.m.). Le caratteristiche paesaggistiche del parco: valli alpine, altipiani e alta montagna sopra il limite della vegetazione arborea. Il Parco nazionale del Triglav eccelle per le cristalline acque pulite, le forre profonde, i resti di foreste vergini, la straordinaria diversità biotica, “eldorado” dei fiori alpini, tra i quali alcuni endemismi (campanula di Zois, papavero alpino, geranio argenteo). Gli animali tipici del parco sono camoscio, stambecco, cervo, orso, lince, aquila e tante altre specie di uccelli, rettili nonché la trota endemica. In tutto oltre 5500 esseri viventi diversi hanno trovato il loro habitat nella zona del TNP. In questo ambiente, l’agricoltura e la tutela della natura sono due alleati che cercano di conservare l’habitat di piante e animali e con ciò anche le fonti naturali per la vita dell’uomo. I campi lavorati, i prati, i prati alpestri e i pascoli, gli abitati delle valli e le malghe, le caratteristiche case e i numerosi piccoli fienili, le stalle e le capanne dei pastori creano il paesaggio culturale. Il patrimonio culturale è semplicemente individuabile per la sua varietà, è facile distinguere tra una casa di Bohinj e una della valle superiore della Sava Dolinka o della valle dell’Isonzo.

Triglavski narodni park: Ljubljanska cesta 27, SLO - 4260 Bled, T: +386 (0)4 57 80 200, F: +386 (0)4 57 80 201, www.tnp.si, Triglavski-narodni-park@tnp.gov.si Založila: Triglavski narodni park in Medium * Oblikovanje: Barbara Bogataj Kokalj * Tisk: Tiskarna Medium d.o.o. * 2012 * Tiskano na papirju s FSC certifikatom

Stenski koledar Triglavskega narodnega parka 2013  
Stenski koledar Triglavskega narodnega parka 2013  

Ko v gorah zacveti je naslov stenskega koledarja Triglavskega narodnega parka za leto 2013.

Advertisement