Page 1

TRIGLAVSKI NARODNI PARK

1. 5.—31. 10. letnik 7, št. 7 | Year 7, № 7

TRIGLAV NATIONAL PARK

Uradni vodnik za obiskovalce narodnega parka v poletni sezoni . | The official guide for visitors to the national park in the summer season .

VODNIK ZA OBISKOVALCE BIOSFERNEGA OBMOCJA JULIJSKE ALPE • POLETJE BIOSPHERE RESERVE JULIAN ALPS VISITOR GUIDE • SUMMER

ZA OBISKOVALCE NARODNEGA PARKA • KJER JE TAKO LEPO, DA ZASTANE ˇ ONSTJO • ZA NAJMLAJŠE • ZEMLJEVID DIH • TRIGLAV - MED MITOM IN RESNIC ˇ JE JULIJSKE ALPE (MAB UNESCO) • NARAVA BREZ • BIOSFERNO OBMOC ˇ ETI • NAJ VAS MEJA: NARAVNI PARK JULIJSKO PREDGORJE • KAJ POC NARAVA ZAPELJE • KOLUMNA: OD LEDENIKA DO LEDENICE - TRIGLAVSKI ˇ ERAJ IN DANES LEDENIK VC

2017

FOR NATIONAL PARK VISITORS • WHERE BEAUTY TAKES YOUR BREATH AWAY • TRIGLAV - BETWEEN MYTH AND REALITY • FOR OUR YOUNGEST • MAP • JULIAN ALPS BIOSPHERE RESERVE (MAB UNESCO) • NATURE WITHOUT BORDERS: PREALPI GIULIE NATURE PARK • WHAT TO DO • MOVED BY NATURE • COLUMN: FROM A GLACIER TO AN ICE WATER CAVE - THE TRIGLAV GLACIER YESTERDAY AND TODAY

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo

Julian Alps Biosphere Reserve since 2003 Man and the Biosphere Programme Julijske Alpe Biosferno območje od leta 2003 Program Človek in biosfera

ˇ JE JULIJSKE ALPE TRIGLAVSKI NARODNI PARK/BIOSFERNO OBMOC TRIGLAV NATIONAL PARK / JULIAN ALPS BIOSPHERE RESERVE

NAMIGI HIGHLIGHTS

4 URE 4 HOURS

CEL DAN FULL DAY

NEKAJ DNI SEVERAL DAYS

ˇ NI? LAC HUNGRY?

• Pojdite peš okoli Bohinjskega jezera ali pa si pot skrajšajte z vožnjo z ladjo. • Povzpnite se na Blejski grad, sprehodite se ob Blejskem jezeru, privoščite si kosilo v starem delu Radovljice. • Obiščite naravno znamenitost Tolminska korita, sprehodite se do slapu Kozjak. • Fotografirajte Martuljkovo gorsko skupino, povzpnite se do Martuljških slapov. • Raziščite Muzej . svetovne vojne v Kobaridu, obiščite Tonovcov grad.

• Obiščite dolino Trente, kjer štirje letni časi tečejo počasi. • Spočijte se ob Bohinjskem jezeru, sprehodite se do slapu Savica in ob koritih Mostnice, s kabinsko žičnico se povzpnite na Vogel. • Po starih poteh se povzpnite na razgledni Vršič. • Sledite poti starih gorskih vodnikov po dolini Vrata od Slovenskega planinskega muzeja po poti Triglavske Bistrice do Aljaževega doma. • Povzpnite se na razgledni Krn.

• Iz doline na Triglav v družbi gorskega vodnika. • Prehodite Soško pot od izvira Soče do Bovca (del mednarodne poti Alpe Adria Trail). • Pojdite po sledeh Soške fronte (Pot miru), začnite v Logu pod Mangartom. • S kolesom in vlakom naredite krog okoli Julijskih Alp. • Občudujte Sočo in Triglavski narodni park na poti Alpe Adria Trail.

• Siri z zaščiteno označbo porekla: Tolminc, Bovški sir, Mohant • Domač bohinjski narezek • Kozarec medu za spomin • Pečena postrv • Žganje za aperitiv in digestiv • Tolminska frika • Kobariški štruklji • Ana Roš, Hiša Franko, Kobarid – najboljša kuharska mojstrica na svetu 

• Pay a visit to the Trenta valley, where the seasons seem to change slowly. • Take a short rest and relax by Lake Bohinj, walk to the Savica waterfall and hike along the Mostnica gorge, or take a ride to Vogel by cable car. • Hike along the old paths up to the panoramic Vršič pass. • Retrace the steps of the first mountain guides from the Slovenian Alpine Museum along the Triglavska Bistrica Trail to the Vrata valley. • Climb the panoramic summit of Krn.

• From the valley to Triglav in the company of a mountain guide. • Walk the Soča Trail from the source of the river to Bovec (part of the international Alpe-Adria Trail). • Explore the remains of the Isonzo front (Walk of Peace), starting from Log pod Mangartom. • Make a circular tour of the Julian Alps by bike and train. • Admire the Soča River and Triglav National Park while hiking on the Alpe Adria Trail.

• Walk around Lake Bohinj or shorten your walk by a boat ride. • Climb to Bled Castle, walk around Lake Bled, have lunch in Radovljica’s old town. • Visit the troughs of the Tolmin Gorges, walk to the Kozjak waterfall. • Take a photo of the Martuljek mountain group, and climb up to the Martuljek falls. • Explore the World War I Museum in Kobarid and pay a visit to the antique settlement Tonovcov grad.

• Cheese varieties of protected designation of origin: Tolminc, Bovški sir, Mohant • Assorted cold meat platter of local Bohinj delicacies • A jar of honey as a souvenir • Grilled trout • Schnapps as an aperitif or digestif • Frika, a potato-cheese omelette from Tolmin area • Kobariški štruklji, a delicious dessert made from dough stuffed with walnuts, raisins and such like • Ana Roš, Hiša Franko, Kobarid, the World’s Best Female Chef 


2

T R I GLAVS KI NARODN I PAR K

Za obiskovalce narodnega parka For national park visitors

VAŠ KORAK JE POMEMBEN. NE ZAHTEVA VELIKO, POMENI OGROMNO.

YOUR STEP MATTERS. IT DOESN’T TAKE MUCH, BUT MAKES A GREAT DIFFERENCE.

TRIGLAVSKI NARODNI PARK TRIGLAV NATIONAL PARK  Vaša pot v Triglavskem narodnem parku naj bo pot, ki se je boste z veseljem spominjali. Naj bo razlog, da se boste v tnp vedno znova vračali in domov odhajali z novo zgodbo. Le-ta naj bo enkratna in neponovljiva. We hope that the paths you take in Triglav National Park will leave you with lasting memories and encourage you to come back again, for another story, just as exciting and unique as this one.

 Svoje vozilo pustite na označenih parkiriščih. Na območju parka jih je dovolj. Ostre podnebne razmere, mlada in plitva prst ter krušljiva apnenčasta skala vsako poletje pogojujejo rast alpske flore. Vegetacija ob planinskih in drugih poteh je prilagojena negostoljubnim razmeram gorskega sveta. Hoja zunaj poti ni priporočljiva - naravovarstveni, upravljavski in estetski vidik obiskovanja občutljivega gorskega območja zahteva pozornega obiskovalca, ki spoštuje krhkost življenja v gorah.

Please leave your vehicle in one of the many designated car parks.

 Priporočamo, da hodite po označenih poteh. Ne povzročajte hrupa. Živali vam bodo hvaležne. Stay on the trails. Keep your noise level down and avoid disturbing the animals.

 Spoštujte življenjski prostor rastlin in živali. Občudujte jih tako, da s svojo prisotnostjo ne boste motili njihovih zgodb, ki so prav tako edinstvene kot vaša. Respect the habitats of plants and animals. Admire them, but make sure your presence does not disturb their lives, as unique and magical as yours.

Harsh climate, young and shallow soil, and crumbly limestone rocks foster the growth of Alpine flora. The sturdy vegetation along mountain and other trails is adapted to the demanding conditions of this highaltitude terrain. Attentive visitors who appreciate and respect the sensitive and fragile mountain environment observe the nature conservation, management, and aesthetic guidelines of mountain visitation and refrain from walking outside designated paths.

Jasne noči, posute z zvezdami, doživljajte na klopeh planinskih koč, zavetišč in bivakov. Taborjenje in bivakiranje zunaj za to določenih mest ni dovoljeno. Enjoy clear starry nights from a bench outside the mountain huts and lodges, shelters and bivouacs. Camping or bivouacking outside designated areas is not permitted.

 Bodimo nemoteči obiskovalci, ki v prostor ničesar ne prinašamo in iz njega ničesar ne odnašamo. Ničesar, kar ni shranjeno v nas samih ali na spominski kartici. Be considerate visitors who take nothing except for memories and data stored on memory sticks.

U

poštevanje pravil in priporočil ravnanja v zavarovanem območju je dobro sprejeto, saj pripomore k osnovnemu poslanstvu narodnega parka – za potomce ohraniti izjemno naravo tega neprecenljivega gorskega sveta. Pravila in priporočila ravnanja in vedenja v narodnih parkih so povsod po svetu zelo pomembna. Varovati in ohraniti izjemnost, prvobitnost in edinstvenost pojavov, ki jih država prepoznava kot tiste, ki jih je treba nujno ohraniti za prihodnje rodove. Velika večina obiskovalcev Triglavskega narodnega parka ta pravila razume in jih tudi dosledno spoštuje.

 The code of conduct for protected area visitors is well accepted as it will help the national park achieve its primary objective – to preserve the exceptional nature of this priceless mountain area for the generations to come. The rules and recommendations considering the code of conduct in national parks are of key importance in protected areas worldwide: to protect and conserve exceptional, pristine and unique nature’s phenomena and preserve them for the future generations. A large majority of Triglav National Park visitors abide by these rules.•


3

T R I GLAV NATI ONAL PAR K

Kjer je tako lepo, da zastane dih

Where beauty takes your breath away POT TRIGLAVSKE BISTRICE TRIGLAVSKA BISTRICA TRAIL

KOLESARSKA POT RADOVNA RADOVNA CYCLE TRAIL

info mesta tnp, www.tnp.si, www.kranjska-gora.si tnp Info Points, www.tnp.si, www.kranjska-gora.si

Izhodiše: Krnica/Mojstrana Dolžina:  km (v eno smer) Višinska razlika:  m Čas vožnje: , do , ure (odvisno od postankov)

POLETNO VODENJE po programu. Več na www.tnp.si.

POLETNO VODENJE po programu. Več na www.tnp.si.

In the lap of Triglav a tiny river springs to surface but soon disappears, rumbling onwards under the gravel floor of the glacier valley. As if ashamed of its insignificance in the shadow of the majestic mountain, it resurfaces lower downstream, having fed on the waters flowing in from the neighbouring summits.

Starting point: Slovenian Alpine Museum, Mojstrana Distance:  km Elevation gain:  m Duration:  hours (one way)

In this idyllic valley, only a stone’s throw from the roaring roads, time has come to a halt. The scent of hay from the hayracks blends in with the scent of wood burning from chimneys. Cycling here is pure joy.

Starting point: Krnica/Mojstrana Distance:  km (one way) Elevation gain:  m Duration: .–. hours (depending on the stops) SUMMER GUIDED TOURS by programme.

More on www.tnp.si. SUMMER GUIDED TOURS by programme.

More on www.tnp.si. Dovje MOJSTRANA

Dovje S av

MOJSTRANA

T

2864 Triglav

M R K

2532 Rjavina

A

2014 Debela peč

2014 Debela peč 5 KM

P O

K

U L J

d

JESENICE

K

1299 Planski vrh

L

1184 Police

a

2393 Cmir

1498 Bratova peč

K

A

Tri

Ž

Radovna

A

s

O

Bi

K

V

a sk

Zgornja Radovna

ca tr i

E

M

A R

Zgornja Radovna

Jerebikovec 1593 M

R

Škrlatica 2740

Stenar 2501

A

Kukova šica 2427 Slap Peričnik

T

Špik 2472

HRUŠICA D o l in ka

R

The magnificent summits of Triglav National Park are a feast for the eyes and a challenge for mountaineers. They are separated by valleys rich in forests and crystal-clear waters. The park abounds in water sources. Nearly every valley has a stream, or a river, which is and has always been the lifeline and pulse of Alpine villages. Today these valleys are popular with tourists who are drawn here by the diversity of the rivers’ hydrological and geomorphological forms and the promise of beautiful and pleasantly cool environment (in summer). Park trails in various parts of the national park are designed to inform visitors about specific features of these valleys. Although varying in length and difficulty, all trails have one thing in common: besides magnificent views, they show an attentive visitor nature’s many tiny miracles. If you wish to see and experience them, set off into deep forests and pleasantly cool shade of Alpine rivers on foot. Park trails are generally of easy to moderate difficulty. When choosing your trail, consider the duration as the hike may take from one hour to a whole day. •

Izhodiše: Slovenski planinski muzej, Mojstrana Dolžina:  km Višinska razlika:  m Čas hoje:  ure (v eno smer)

aV idilični dolini, le streljaj od hrumečih cest, lahko spoznamo življenje, ujeto v čas. Kjer iz senikov diši po senu, kjer se iz dimnikov smuka prijeten vonj po lesu. Kjer je preprosto lepo kolesariti.

av

V

eličastni vrhovi Triglavskega narodnega parka so paša za oči in izziv za hribolazce. Povezujejo jih globoke doline, bogate z gozdovi in kristalno čisto vodo. Bogastvo voda na območju parka je izjemno. Skoraj vsaka izmed dolin ima svojo bistrico, ki že od nekdaj predstavlja osrednje gonilo življenja in razvoja alpskih vasic. Številne izmed teh dolin so danes priljubljene izletniške točke, saj so reke ustvarile čudovite površinske hidrogeomorfološke oblike, ki privabljajo lepote in (v poletni vročini) hladu željne obiskovalce. Parkovne poti na različnih delih narodnega parka so namenjene spoznavanju posebnosti teh dolin. Raznovrstne v dolžini in zahtevnosti imajo skupno lastnost – poleg veličastnih razgledov pozornemu obiskovalcu ponujajo drobna čudesa narave. Da jih boste doživeli, se v globoke gozdove in prijeten hlad alpskih rečic podajte peš. Parkovne poti so načeloma nezahtevne (lahke) pohodniške poti. Bodite pozorni na njihovo dolžino, saj nekatere lahko prehodite v eni uri, za druge pa boste potrebovali cel dan.

V naročju Triglava pokuka na dan, nato ponikne in šumi pod gruščem ledeniške doline. Kot bi se sprva sramovala svoje majhnosti v senci tako mogočne gore nekoliko nižje, napojena z vodami sosednjih vrhov začenja svojo površinsko pot.

gl

PARKOVNE POTI TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA TRIGLAV NATIONAL PARK TRAILS

info centri tnp, www.tnp.si, www.kranjska-gora.si tnp Info Points, www.tnp.si, www.kranjska-gora.si

ov

K

na

A

A Sp. Laze

ZGORNJE GORJE Krnica 5 KM


4

T R I GLAVS KI NARODN I PAR K

UCNA POT GORELJEK GORELJEK NATURE TRAIL

KORITA MOSTNICE MOSTNICA GORGE

info mesta tnp, www.tnp.si tnp Info Points, www.tnp.si

TOLMINSKA KORITA TOLMIN GORGES

info mesta tnp, www.tnp.si, www.bohinj.si tnp Info Points, www.tnp.si, www.bohinj.si

info mesta tnp, www.tnp.si, www.lto-sotocje.si tnp Info Points, www.tnp.si, www.lto-sotocje.si

Kot bi se ne zavedala svoje pomembnosti, se šotna barja skrivajo v nedrjih mogočnih pokljuških gozdov. Na krožni učni poti jih lahko spoznamo do obisti.

V svojem kratkem toku je reka Mostnica ustvarila toliko posebnosti, da nam zastaja dih. Z vsakim korakom nam pokaže drugačen obraz.

V Tolminskih koritih smo na najnižji točki parka. Obdajajo nas visoke prepadne stene in šumenje dveh rek, ki nas vabi, da spoznamo veličastne mojstrovine narave.

Izhodiše: Hotel Jelka, Pokljuka Dolžina: pribl.  km Višinska razlika: zanemarljiva Čas hoje:  minut (pot je krožna)

Izhodiše: Stara Fužina Dolžina: , km Višinska razlika:  m Čas hoje:  uri (v eno smer)

Izhodiše: Zatolmin Dolžina:  km Višinska razlika: <  m Čas hoje:  minut (pot je krožna)

POLETNO VODENJE po programu. Več na www.tnp.si.

POLETNO VODENJE po programu. Več na www.tnp.si.POLETNO VODENJE po programu. Več na www.tnp.si.

Oblivious of their own importance, raised bogs are nestled in the bosom of dense Pokljuka forests. Take this circular trail and unlock their secrets.

In its short course the Mostnica River has carved a breathtaking array of fantastic formations. The face it shows to the visitors is different at every step.

Starting point: Penzion Jelka, Pokljuka Distance: approx.  km Elevation gain: negligible Duration:  minutes (circular trail)

Starting point: Stara Fužina Distance: . km Elevation gain:  m Duration:  hours (one way)

The Tolmin Gorges mark the lowest point of the national park. Explore this magnificent nature’s masterpiece, listening to the roar of two rivers winding their way amidst steep precipitous rock faces.

Starting point: Zatolmin Distance:  km Elevation gain: <  m Duration:  minutes (circular trail)

SUMMER GUIDED TOURS by programme.

SUMMER GUIDED TOURS by programme.

More on www.tnp.si.

More on www.tnp.si.

SUMMER GUIDED TOURS by programme.

More on www.tnp.si. 2 KM

Slap Mostnice

Po lo

g,

U V

Hudičev most

ic a M o stn

A

a lm

To

Studor

in

CE

Bohinjsko jezero

NI

R B L J AVA

1002

STU DOR STARA FUŽINA

lm

A

k

500 M

1084

ST

G

i ivn pr Ko

Gmajnica

ink

O

MO

V

Zadlaška (Dantejeva) jama Zadlašč ica

SK A K A LC E

TA

1178

ˇ adrg ˇ adrg, -C C laz Zad

Za to

G o r e l j e k

1358

LOM

KORI

Barje Goreljek

K

A

V

IC

Hotel Jelka

E

1276

H PE

N

J

1457

ITA KOR

O

O

SK

Ja vo rc a

lm

CU

To

SIV

V

M Ru rz dn li o St po ud lj en e, ec

SKA IN LM a TO i n k

NA

a Ribnic

in

m

l To

500 M


5

T R I GLAV NATI ONAL PAR K

VARNOST V GORAH SAFELY TO THE MOUNTAINS

PLANICA TAMAR PLANICA TAMAR

P

Pri aktivnostih v Triglavskem narodnem parku – hoji, plezanju, kolesarjenju, vodnih športih ali v zraku je vaša varnost odvisna od vaše presoje, telesne pripravljenosti in pozornosti. Za vašo varnost ste odgovorni sami, zato aktivnosti v parku prilagodite vašim trenutnim sposobnostim, znanju in razmeram.

SOŠKA POT SOCA TRAIL

info centri tnp, www.tnp.si, www.kranjska-gora.si tnp Info Points, www.tnp.si, www.kranjska-gora.si

info mesta tnp, www.tnp.si, www.bovec.si tnp Info Points, www.tnp.si, www.bovec.siPursuit of any activity in Triglav National Park (e.g. walking, climbing, cycling, water or air sport) is at your own risk. Your safety is conditional on your sound judgement, overall physical condition, concentration, as well as observation of your current capabilities, skills and circumstances. •

V tipično alpsko dolino vstopimo takoj za urejenim »svetom«. Vodo le slutimo, saj je globoko pod nami. Lahko pa uživamo v pogledu na prepadne stene, ki se na koncu doline zaključijo s kristalom – Jalovcem.

Izhodiše: Nordijski center Planica Dolžina: 4 km Višinska razlika: 150 m Čas hoje: 1 ura (v eno smer)

V sivem apnencu turkizno modra barva zaznamuje reko Sočo, ki si je utrla izjemno pot od izvira do izliva. Njena energija nas navdihuje s prvinsko močjo narave.

Izhodiše: Koča pri izviru Soče Dolžina:  km (od izvira do Bovca) Višinska razlika:  m Čas hoje: odvisno od izbranega odseka; celotna pot  ur (v eno smer)

POLETNO VODENJE po programu. Več na www.tnp.si.

REDNA VODENJA vsak četrtek v juliju in avgustu. ZBORNO MESTO: Koča pri izviru Soče, ob . uri. VODENJE SKUPIN izven urnika po dogovoru v DomuTrenta.

Where urban areas end starts a typical Alpine valley. Water can only be sensed as it flows deep beneath the path. We can enjoy stunning views of steep rock faces that flank the path until they culminate in the crystal-shaped summit of Jalovec.

Starting point: Planica Nordic Centre Distance:  km Elevation gain:  m Duration:  hour (one way)

Starting point: Koča pri izviru Soče (Hut at the source of Distance:  km (from source to Bovec) Elevation gain:  m Duration: Depending on the section, total trail  hrs (one way)

SUMMER GUIDED TOURS by programme.

A

REGULAR GUIDED TOURS on Thursdays, in July and August. MEETING POINT: Koča pri izviru Soče at  a.m. FOR GUIDED TOURS by special appointment contact Dom

C I 1925 Mala Ponca

Emerald blue-green water against grey limestone is the signature feature of the Soča River, which cut a spectacular course from its source to the sea. The river’s energy displays the pristine power of nature. the Soča)

More on www.tnp.si.

1747 Ciprnik

Izvir Soče Log pod Mangartom

A

L

C

A

M ŠN I P

I

2346 Briceljk

MOŽNIC A

B AV

Š

R

Kal - Koritnica

A

A S O Č N

N

S

E

R

3 KM

NT

HEALTH – when venturing on a tour, make sure it is suitable to your physical and mental fitness. Also, carry an adequate supply of liquid.

POTI – zaradi grušča na poteh je velika možnost zdrsa, predvsem na izpostavljenih delih in v mokrem vremenu. Na zavarovanih plezalnih poteh uporabljajte samovarovalne komplete, plezalne pasove in čelade, ter primerno obutev.

PATHS – gravel increases the possibility of slipping, in particular in exposed places and in wet conditions. Demanding secured routes require the use of self-belaying kits, harnesses and helmets, as well as suitable climbing footwear.

OPREMA – uporabljajte le opremo namenjeno za hojo v gore. Obujte primerne planinske čevlje, ki segajo čez gleženj.

EQUIPMENT – only use mountaineering equipment. Wear good quality high mountaineering boots with sturdy soles.

INFORMACIJE – pred odhodom na turo pridobite čim več aktualnih informacij o stanju na poteh, odprtih kočah in bivakih ter vremenu.

INFORMATION – before setting off, obtain the relevant information on the conditions of paths and trails, available mountain huts and bivouacs, and the weather.

V primeru nesreče kličite .

In case of an accident call . +

A

A

Trenta

T

-

Soča Javoršček 1557

JA

V

M

ˇ Cezoˇ ca

P

T

A

BOVEC

Mala Mojstrovka 2333

LE

2265 Strugova špica

N

E TR

Bavški Grintavec 2347

ICA

Soˇca

Cima Strugova

ZDRAVJE – na turo se podajte primerno telesno in psihično pripravljeni z zadostno količino vode.

ALPE ADRIA TRAIL

A

L

Grlo 1516

P

Ponza di Dietro Zadnja Ponca

1645 Suhi vrh

A

Ponza di Mezzo 2231 Srednja Ponca

D

N

A

Ponza Grande 2274 Visoka Ponca

WEATHER in the mountains is very changeable. Bring a change of clothes, and dress in layers.

Trenta.

ZA

Ponza PiccolaVREME v gorah je spremenljivo. S seboj vzemite rezervna topla oblačila, oblačite se v slojih.

IK

R

E

N

T

2348 Plaski Vogel 5 KM

POHODNIŠKA TURA – CELODNEVNI POHOD OB ODPRTJU SEZONE KDAJ: sobota, 3. 6. 2017 ob 9.00 TRASA: Soča, Kamp Korita–Bovec, po Soški poti TNP Udeležba na pohodu je brezplačna. Več informacij in prijava na pohod na spletni strani www.bovec.si.

OPENING HIKING TOUR - DAY HIKE WHEN: Saturday, 3rd June 2017 at 9 a.m. ROUTE: Soča, Kamp Korita - Bovec, Soča Trail Participation is free. More information and registration on www.bovec.si.


6

T R I GLAVS KI NARODN I PAR K

Triglav – med mitom in resničnostjo Triglav – Between Myth and Reality Janez Bizjak

T

riglav, najvišji in najmogočnejši nad viharnim morjem vrhov, nažaganih grebenov in globoko vrezanih dolin! Najlepši med najlepšimi je najlepši od daleč. Velikan, ki ga ne moreš zgrešiti. Kot brezčasni pomnik nastajanja in preoblikovanja Zemlje dominira na severozahodnem obzorju Slovenije. Kot varuh galerije očarljive popolnosti in neponovljivosti narave, ki nima cene, ampak neskončno vrednost, kraljuje nad zadnjimi ostanki kristalnih voda v Alpah. Zaradi svoje simbolike je zavit v mite in legende. Čeprav se je včasih imenoval Terglou, ne Triglav, nekateri zaradi njegovega današnjega imena zmotno iščejo tri glave, ki jih ni. Ne poznajo zabrisane simbolike trojstva. Od daleč ali visoko iz zraka je v resnici visoka piramida, podobna trirobemu ajdovemu zrnu. Vrh je stičišče treh grebenov, ki se iz zahodne, vzhodne in južne strani silovito zaganjajo proti najvišjemu središču, ki kot kozmični svetilnik med nebom in zemljo predira nebo. Njegov simbolni pomen je zakodiran v enosti treh svetov: v spodnji (preteklost), srednji (sedanjost) in zgornji svet (prihodnost). Najlepše se zgodi v tišini. Kdor išče prvinski Triglav, naj ne hodi na njegov vrh. Poišče naj številne kraje, od koder se odpirajo najlepši pogledi na našo sveto goro: s planot Dolenjske in Notranjske, z gorenjskih ravnin, s Sorške planine, z Vogla, iz

Bohinja ali z Dovške Babe. Naj si vzame čas in se zastrmi v velikana na obzorju. Kdor želi poslušati, kako in kje tišina šepeta, kdor hoče sanjati resničnost, gledati popolnost, razumeti neskončnost, osvežiti duha in napolniti svoje energijske zaloge, pa naj stopi v tempelj lepote, v Vrata, tja v odmaknjeno zadnjo krnico tik pod severno triglavsko steno. Nekateri ga imenujejo sveta gora, pa ne vedo, kaj to pomeni. Svete gore so nedotakljive. Po vsem svetu ima vsak narod pod gorami svojo sveto goro. Po davnem izročilu so to kraji, kjer se stikata nebo in zemlja, so svetišče in središče sveta. Zato se nanje ni smelo hoditi, ampak jih častiti od spodaj ali od daleč. Z nekritičnim poveličevanjem smo svojo namišljeno sveto goro in zlagani narodni simbol izničili v karikaturo iz železnih klinov in varovalnih jeklenic. Kam smo prišli z množičnim obleganjem in vreščanjem na grebenu, s tekmovanji vseh mogočih vzdržljivosti in kramarsko obsedenostjo z nedovoljeno prodajo pijač prav na vrhu? Čeprav je prepovedano, Triglav obletavajo aerotaksiji in oglušujoči helikopterji, iz katerih visijo filmski snemalci in snemajo tiste, ki hodimo peš.Triglav, Slovenia’s highest and mightiest summit, rises above the storm-tossed sea of mountain peaks, serrated ridges and deeply entrenched valleys. The greatest of

the great, it is most magnificent when viewed from afar. A giant that you cannot miss. A timeless reminder of the creation and re-creation of the Earth that dominates the country’s north-east horizon, Triglav towers above the last remains of crystal waters in the Alps like a sentinel keeping watch over the charming perfection and uniqueness of nature that does not come with a price tag but infinite value. Because of its symbolic value, the mountain is shrouded in myths and legends. Originally it was called Terglou, and not Triglav (“threeheaded”), but some people, unfamiliar with the blurred symbolism of the trinity, still continue to look for its three heads. From afar, or above, Triglav is a tall pyramid that resembles a triangular-shaped buckwheat seed. At the hub of three ridges rising from the mountain’s western, eastern and southern sides is its summit, piercing the sky like a cosmic lighthouse. The symbolism of Triglav is encoded in the unity of three worlds: the lower (past), middle (present), and upper (future) world. The most beautiful things are

found in silence. Those who seek pristine Triglav should not climb to its top. Instead, look for other places with magnificent views of Slovenia’s holy mountain: the plateaus of Dolenjska and Notranjska, the plains of Gorenjska, Sorška planina, Vogel, Bohinj, or Dovška Baba. Take time to absorb the image of the giant on the horizon. If you want to hear the whispers of silence, dream about reality, admire perfection, understand infinity, reawaken your spirit, and restore your depleted energy reserves, then you should enter the temple of beauty, the Vrata Valley, to the cirque under the Triglav North Face. Triglav is called “holy mountain” by some – mostly those who do not know what this means. Holy mountains are untouchable. Every mountain nation has one. According to ancient tales, a holy mountain is a temple, the centre of the world, a place where the earth meets the sky. They are not to be climbed, just revered from beneath or afar. Alas, excessive glorification has desecrated Triglav, our imaginary holy mountain and a pseudo national symbol, and turned it into a

spiked caricature of iron bolts and steel ropes. What are the benefits of the overcrowding and noise on the Triglav ridge, competitions of all sorts of endurance, and obsessive trafficking in alcoholic beverages on the top of the mountain? Official bans aside, Triglav is under siege from aero taxis and the deafening sound of helicopters with cameramen filming those who still walk to its top. •

VZPON V SPREMSTVU GORSKEGA VODNIKA je zagotovilo za varnost in lepo doživetje. Gorskega vodnika (ifmga) lahko najamete na info mestih Triglavskega narodnega parka in na spletni strani www.tnp.si.

 A CLIMB IN THE COMPANY OF A MOUNTAIN GUIDE is a safe and memorable experience. You can book your ifmga-certified mountain guide at any Triglav National Park information point or at www.tnp.si.


7

T R I GLAV NATI ONAL PAR K

VARNO NA TRIGLAV SAFELY TO THE TOP OF TRIGLAV Vzpon v spremstvu gorskega vodnika je zagotovilo za varnost in lepo doživetje. Gorskega vodnika (ifmga) lahko najamete na info mestih Triglavskega narodnega parka in na spletni strani www.zgvs.si. Poleg pohodniških tur po vaši meri in izbiri vam priporočamo doživetje Triglava iz treh alpskih dolin. Vsak teden so vam na voljo vodeni pohodi na Triglav iz: Bohinja – -dnevni – Po Bohinjskih planinah. Velja za najbolj udobnega in izredno slikovitega. Bohinjske planine, globoki gozdovi in dolina Sedmerih jezer nas spremljajo prvi dan vzpona. Vrhunec pohoda je vzpon na vrh, predviden v zgodnjem jutru drugega dne. Po južnem licu očaka sledi vrnitev na bohinjsko stran. Ob poti lahko pokusite in nakupite planšarske dobrote. Vodenje: vsak ponedeljek od junija do septembra ob .. Trente – -dnevni – Po sledeh trentarskih gorskih vodnikov. Velja za zgodovinsko in krajinsko doživetje. Pogledi na prepadne zahodne Julijce in odmaknjeno dolino Trente spremljajo ta izjemni vzpon na najvišji vrh Slovenije. Vodenje: vsak torek od junija do septembra ob .. Krme – -dnevni – Klasični vzpon na Triglav. Čeprav najkrajši, tudi ta podvig zahteva dobro kondicijsko pripravljenost in strumen korak, ki vam ga pomaga usmerjati vodnik z licenco ifmga. Primeren za pohodnike, ki želijo med (krajšim) dopustom opraviti znameniti vzpon in uživati v kraljestvu Triglava. Vodenje: vsako nedeljo in sredo od junija do septembra ob .. Prijave dva dni pred izvedbo do . na info mestih tnp: Dom Trenta (   ) ali dom-tnp.trenta@tnp.gov.si), Triglavska roža Bled (    ali info.trb@tnp. gov.si), ali Center tnp Bohinj (    ali info.bohinjka@tnp.gov.si).

POMAGAJ BOVŠKI OVCI PRITI DO VLAKA!HELP THE BOVEC SHEEP GET TO THE TRAIN

Za najmlajše

For our youngest visitors POBARVAJ NAS!COLOR US!

 A climb in the company of a mountain guide is a safe and memorable experience. You can book your ifmga-certified mountain guide at any Triglav National Park information point or at www.zgvs.si. Hikers who do not opt for a tailor-made trek can join a guided tour of Triglav from one of these three Alpine valleys: Bohinj – -day – Across the pastures of Bohinj – generally considered as the most comfortable and extremely picturesque approach to Triglav. On the first day, hikers walk across the mountain pastures, through lush forests and the Valley of the Triglav Lakes. The actual ascent of the summit is scheduled for the early morning of the second day. Descend down the southern face of the mighty giant towards Bohinj. Stops along the way for a tasting and purchase of dairy products. Guided tours available: every Monday from June to September at  a.m. Trenta – -day – Retracing the steps of the Trenta mountain guides – extremely popular for its historical highlights and beautiful landscape. The ascent of Slovenia’s highest peak is made particularly memorable by spectacular views of the precipitous western Julians and remote Trenta valley. Guided tours available: every Tuesday from June to September at  a.m. Krma – -day – Through precipitous northern valleys – the ‘classical’ Triglav approach – although not the shortest – requires a certain level of fitness and stamina. Led by a an ifmga mountain guide, this strenuous walk is suitable for mountaineers who wish to include this famous climb into their (short) vacation and return home with a first-hand experience of Triglav’s realm. Guided tours available: every Sunday and Wednesday from June to September at  a.m. Please book by  a.m. at least two days ahead at any tnp information point: Dom Trenta (     ) ali domtnp.trenta@tnp.gov.si), Triglavska roža Bled (      or info.trb@tnp.gov.si) or Center tnp Bohinj (      or info.bohinjka@tnp.gov.si). •

Kravica Cika / the Cika Cattle

Program za šole / School programmes

Drežniška koza / the Drežnica Goat

Zeleni škrat RAZISKOVALEC VODNIH EKOSISTEMOV . .  ob .: Življenje v movirju. Zborno mesto: parkirišče pri hotelu Zlatorog, Ukanc, Bohinj .. ob .: Življenje na barju. Zborno mesto: Hotel Jelka, Goreljek, Pokljuka) .. ob .: Življenje v kalu. Zborno mesto: Mrzli

studenec, Pokljuka . .  ob .: Življenje v izviru. Zborno mesto: Hidroelektrarna Gorje ob cesti po dolini reke Radovne

Green dwarf EXPLORES AQUATIC ECOSYSTEMS . .  at  p.m. - Life in a marsh. Meeting point: Hotel Zlatorog parking area, Ukanc, Bohinj

Bovška ovca / the Bovec Sheep

. .  at  p.m. - Life in a bog. Meeting point: Hotel Jelka, Goreljek, Pokljuka . .  at  p.m. - Life in a pond. Meeting point: Mrzli studenec, Pokljuka . .  at  p.m. - Life in a spring. Meeting point: Hydroelectric power plant Gorje along the road throught the Radovna Valley.


8

T R I GLAVS KI NARODN I PAR K

INFO MESTA INFO POINTS ˇ JE JULIJSKE ALPE BIOSFERNO OBMOC JULIAN ALPS BIOSPHERE RESERVE ˇE DOM TRENTA/ 1. INFO SREDIŠC INFO CENTRE DOM TRENTA Na Logu v Trenti, Soča T: + ()    • E: dom-tnp.trenta@tnp.gov.si www.tnp.si

2. CENTER TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA BOHINJ Stara Fužina  – , Bohinjsko jezero T: + ()    • E: info.bohinjka@tnp.gov.si www.tnp.si

3. INFOCENTER TRIGLAVSKA ROŽA BLED Ljubljanska cesta , Bled T: + ()    E: info.trb@tnp.gov.si, info@dzt.bled.si www.tnp.si, www.bled.si ˇKA TNP POCARJEVA DOMAC ˇIJA / 4. INFO TOC TNP INFO POINT Zgornja Radovna , Mojstrana T: + ()    E: triglavski-narodni-park@tnp.gov.si www.tnp.si ˇKA TNP SLOVENSKI 5. INFO TOC PLANINSKI MUZEJ / TNP INFO POINT Triglavska cesta , Mojstrana T: + ()    • E: info@planinskimuzej.si www.planinskimuzej.si ˇKA TNP ZELENA HIŠA TIC KOBARID / 6. INFO TOC TNP INFO POINT Trg svobode , Kobarid T: + ()    • E: info.kobarid@lto-sotocje.si www.dolina-soce.si ˇEV LAZ 7. INFO CENTER (TIC) BOHINJ – RIBC Ribčev laz , Bohinjsko jezero T: + ()    • E: info@bohinj-info.com www.bohinj-info.com

8. TIC BOHINJSKA BISTRICA Mencingerjeva ulica , Bohinjska Bistrica T: + ()   • E: darja.lazar@siol.net www.bohinj.si

9. TIC STARA FUŽINA Stara Fužina  b, Bohinjsko jezero T: + ()    • E: info.fuzina@bohinj.si www.bohinj.si

10. TIC BLED Cesta svobode , Bled T: +()    • E: info@td-bled.si www.bled.si

11. TIC RADOVLJICA Linhartov trg , Radovljica T: + ()    • E: info@radolca.si www.radolca.si

12. TIC: PREŠERNOVA ROJSTNA HIŠA/ PREŠEREN’S BIRTH HOUSE Vrba , Žirovnica T: + ()    • E: info@visitzirovnica.si www.visitzirovnica.si

13. TIC JESENICE Cesta maršala Tita , Jesenice T: + ()    • E: tic.jesenice@siol.net www.turizem.jesenice.si

14. TIC KRANJSKA GORA Kolodvorska ulica c, Kranjska Gora T: + ()    • E: info@kranjska-gora.eu www.kranjska-gora.si

15. TIC BOVEC Trg golobarskih žrtev , Bovec T: + ()    • E: info@lto-bovec.si www.bovec.si

16. TIC PODBRDO Podbrdo , Podbrdo T: + ()    • E: info.podbrdo@lto-sotocje.si www.dolina-soce.si

17. TIC TOLMIN Petra Skalarja , Tolmin T: +  ()    • E: info@lto-sotocje.si www.dolina-soce.si ˇ E - PLANICA 18. TIC RATEC Rateče 43, 4283 Rateče - Planica T: 04 587 61 48 • E: tic@ratece-planica.si www.ratece-planica.si

18


T R I GLAV NATI ONAL PAR K

9


10

T R I GLAVS KI NARODN I PAR K

Biosferno obmoÄ?je Julijske Alpe Julian Alps Biosphere Reserve

N

arodni parki upraviÄ?eno spadajo med najbolj privlaÄ?na obmoÄ?ja za obiskovalce, tako tudi Triglavski narodni park. Izjemnost obmoÄ?ja, evropska pomembnost z vidika ohranjanja narave in kulturne dediĹĄÄ?ine ter pomen zavarovanega obmoÄ?ja za znanstvene, kulturne, estetske in rekreacijske namene pa so bili opaĹženi tudi ĹĄirĹĄe. Med najbolj prestiĹžnimi priznanji obmoÄ?ju Julijskih Alp je priznanje Organizacije zn za izobraĹževanje, raziskovanje in kulturo â&#x20AC;&#x201C; unesco, katere medvladni raziskovalni program Ä&#x152;lovek in biosfera je leta ď&#x2122;&#x2026;ď&#x2122;&#x192;ď&#x2122;&#x192;ď&#x2122;&#x2020; Julijske Alpe razglasil za prvo biosferno obmoÄ?je v Sloveniji. Biosferno obmoÄ?je Julijske Alpe obsega tri ue: Tolmin, Radovljica in Jesenice. Pokriva desetino slovenskega ozemlja. Gre za medvladni raziskovalni program, ki vzpostavlja svetovno mreĹžo biosfernih obmoÄ?ij, kjer se ohranja ravnoteĹžje med ljudmi in naravo, med biotsko pestrostjo in trajnostnim razvojem z ohranjanjem kulturnih vrednot. Za obiskovalce je biosferno obmoÄ?je Julijske Alpe eno izmed najbolj priljubljenih v Sloveniji.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Organizacija ZdruĹženih narodov za izobraĹževanje, znanost in kulturo

Julian Alps Biosphere Reserve since 2003 Man and the Biosphere Programme Julijske Alpe Biosferno obmoÄ?je od leta 2003 Program Ä&#x152;lovek in biosfera

ministrative units: Tolmin, Radovljica, and Jesenice. It covers about ď&#x2122;&#x201E;ď&#x2122;&#x192; percent of Sloveniaâ&#x20AC;&#x2122;s territory. It is an intergovernmental research programme that aims to establish a global network of biosphere reserves which strive to uphold the balance between people and nature, biodiversity and sustainable development, and upkeep of cultural values. In terms of visitation, the Julian Alps Biosphere Reserve ranks among the most popular destinations in Slovenia.

 National parks are top visitor destinations, and Triglav National Park is no exception. The areaâ&#x20AC;&#x2122;s outstanding features, its natural and cultural heritage of European importance, as well as the parkâ&#x20AC;&#x2122;s importance for scientiďŹ c, cultural, aesthetic and recreational purposes soon caught the attention of the international community. One of the most prestigious awards received by the Julian Alps was unescoâ&#x20AC;&#x2122;s Man and Biosphere in ď&#x2122;&#x2026;ď&#x2122;&#x192;ď&#x2122;&#x192;ď&#x2122;&#x2020;, which proclaimed the Julian Alps as the ďŹ rst biosphere reserve in Slovenia. The Julian Alps Biosphere Reserve spans three ad-

www. bohinj.si

www.dolina-soce.si www.bovec.si

20. 5.â&#x20AC;&#x201D;30. 9. NARODNI PARKI â&#x20AC;&#x201D; V SKRBI ZA NARAVO NATIONAL PARKS â&#x20AC;&#x201D; TAKING CARE OF NATURE Srce biosfernega obmoÄ?ja Julijske Alpe je Triglavski narodni park. V poletju 2017 je na razliÄ?nih lokacijah v Biosfernem obmoÄ?ju Julijske Alpe na ogled fotografska razstava Narodni parki â&#x20AC;&#x201C; v skrbi za naravo.

The heart of the Julian Alps Biosphere Reserve is Triglav National Park. In the summer of 2017 a photo exhibition ÂťNational Parks â&#x20AC;&#x201C; Taking Care of NatureÂŤ will be displayed at several locations within the Biosphere Reserve.

Fotografska razstava NARODNI PARKI V SKRBI ZA NARAVO

Photo exhibition NATIONAL PARKS TAKING CARE OF NATURE

Razstava, posveÄ?ena stoletnici ameriĹĄkega Urada za narodne parke in desetletnici izhajanja revije National Geographic Slovenija, prikazuje neprecenljive slovenske in ameriĹĄke naravne zaklade na motivih iz ameriĹĄkih narodnih parkov in Triglavskega narodnega parka.

The exhibition celebrates 100 years of the US National Parks Service and 10 years of National Geographic Slovenia by presenting invaluable natural assets of Slovenia and the US through images depicting scenes from various US parks and Triglav National Park.

NA OGLED JE NA LOKACIJAH / EXHIBITION AT SEVERAL LOCATIONS: Infocenter Triglavska roĹža Bled, Bled Informacijsko srediĹĄÄ?e Dom Trenta, Trenta Center TNP Bohinj, Stara FuĹžina Pocarjeva domaÄ?ija, Zgornja Radovna Ĺ portni center Pokljuka, Rudno polje Zelena hiĹĄa TIC Kobarid, Kobarid

www.kranjska-gora.si

www.bled.si

www.radolca.si

www.visitzirovnica.si

www.turizem.jesenice.si

www.gorje.si


11

T R I GLAV NATI ONAL PAR K

Narava brez meja: naravni park Julijsko predgorje Nature without borders: Prealpi Giulie Nature Park

Naravni park Julijsko Predgorje je dolgoletni partner Triglavskega narodnega parka in skupaj tvorita Ä&#x152;ezmejno obmoÄ?je Ekoregija Julijske Alpe, katero se ponaĹĄa s certiďŹ katom europarc-a, z Evropsko liďŹ&#x2020;ino za trajnoďŹ&#x2020;ni razvoj turizma. The Julian Prealps Nature Park is a long-term partner of Triglav National Park. The parks form the Transboundary Ecoregion Julian Alps, which has been awarded europarc Federationâ&#x20AC;&#x2122;s European Charter for SuďŹ&#x2020;ainable Tourism in Protected Areas.

N

edaleÄ? od Triglavskega narodnega parka, na italijanski strani meje, leĹži ĹĄe en biser naravne lepote: Naravni park Julijsko predgorje. Z obmoÄ?ja Triglava je dostop do ď&#x2122;&#x201E;ď&#x2122;&#x192;ď&#x2122;&#x192; km2 velikega parka, ki se ponaĹĄa z razpotegnjenimi dolinami, zelenimi gozdovi, Ä?istimi rekami in skalnimi vrhovi, zelo preprost. MnoĹžica poti vodi obiskovalce do glavnih znamenitosti zavarovanega obmoÄ?ja: od vrha Kanina (ď&#x2122;&#x2026;.ď&#x2122;&#x2C6;ď&#x2122;&#x2039;ď&#x2122;&#x2030; m), najviĹĄje toÄ?ke parka, od koder se v jasnih dneh odpira pogled na bleĹĄÄ?eÄ?e strehe beneĹĄkih zvonikov, do niĹžinskega naselja Povici (ď&#x2122;&#x2020;ď&#x2122;&#x192;ď&#x2122;&#x192; m), kjer se v poletnih mesecih lahko osveĹžite v hladni in bistri Reziji. Na sprehodih lahko vztrajno odkrivate bogastvo raznobarvnega cvetja in v tihih jutrih in veÄ?erih oprezate za jeleni in gamsi. Vabimo vas, da svoj obisk v Naravnem parku Julijsko predgorje zaÄ?nete v centru za obiskovalce v Pratu di Resia. Tam boste izvedeli veÄ? o zavarovanem obmoÄ?ju in njegovih glavnih znaÄ?ilnostih. Za vas

smo pripravili razliÄ?ne predstavitve, modele, interaktivne igre in obÄ?asne razstave, ki vas bodo navduĹĄile v taki meri, da boste ta vznemirljivi svet Ĺželeli spoznati tudi v Ĺživo. Zaposleni v centru bodo z veseljem odgovorili na vsa vaĹĄa vpraĹĄanja o obmoÄ?ju in njegovih prebivalcih. Info toÄ?ke so vam na voljo tudi v drugih obÄ?inah parka: Chiusaforte, Lusevera, Moggio Udinese, Resiutta in Venzone. Vsaka info toÄ?ka opisuje vsaj eno tipiÄ?no znaÄ?ilnost zavarovanega obmoÄ?ja in vam ponuja dragocena doĹživetja. Sprehoda po nezemeljski kraĹĄki pokrajini Kaninske planote ali izleta v podzemni svet izvira in slapa Goriuda se boste ĹĄe dolgo z veseljem spominjali. Vsi, ki se Ĺželite nauĹžiti lepot furlanskih dolin, boste tu naĹĄli ĹĄtevilne sprehajalne poti in odliÄ?no domaÄ?o kulinariko. V eni Ä?udovitih gorskih koÄ? si privoĹĄÄ?ite stak (pretlaÄ?en ďŹ Ĺžol s krompirjem in slanino), nato pa se podajte po sledeh medveda v Luseveri, na uÄ?ni poti Valle Musi, ali pa si vzemite Ä?as in ob kozarcu domaÄ?ega vina in prigrizku iz okusne salame in sira uĹživajte v srednjeveĹĄkem vzduĹĄju mesteca Venzone.

Da ne pozabim: dolina Rezije je poleti prizoriĹĄÄ?e mnogih veselic, ki vas bodo razveselile z glasbo in Ä?arobnimi plesi ter iskanjem skrivnostnega rezijskega Ä?esna. ObiĹĄÄ?ite Julijsko predgorje, kjer je biotska raznovrstnost vidna na vsakem koraku.

 Close to Triglav National Park, on the Italian side of the border, thereâ&#x20AC;&#x2122;s another jewel of natural beauty: the Prealpi Giulie (Julian Prealps) Nature Park. Encompassing a total of nearly ď&#x2122;&#x201E;ď&#x2122;&#x192;ď&#x2122;&#x192; km2 of long valleys, green forests, clear waters and rocky peaks, the park is easy to reach from the Triglav area. Here, a multitude of trails lead to the most important attractions of the protected area: from the highest point, Canin (ď&#x2122;&#x2026;,ď&#x2122;&#x2C6;ď&#x2122;&#x2039;ď&#x2122;&#x2030; m), from which, on clear days, you can admire the shining roofs of the bell towers of Venice, down to the lowest place, Povici (ď&#x2122;&#x2020;ď&#x2122;&#x192;ď&#x2122;&#x192; m), where in summer you can soak your feet (or more) in the cool and clean waters of the Resia creek. As you walk along these paths, you will spot a myriad of colourful ďŹ&#x201A;owers and, in the silent mornings or evenings, look for and meet deer and chamois. The visitorsâ&#x20AC;&#x2122; centre in Prato di Resia makes for an excellent start of your visit. There you will learn about the protected area and its main features. After exploring the centreâ&#x20AC;&#x2122;s displays and models, interactive games and temporary exhibitions, you will begin to fully appreciate the parkâ&#x20AC;&#x2122;s diversity, and you will want to go and learn as much as you can about this fascinating area. The staďŹ&#x20AC; at the visitorsâ&#x20AC;&#x2122; centre will be pleased to answer any question you might have concerning the area and its inhabitants.

You will also ďŹ nd info points in all the other municipalities of the park: Chiusaforte, Lusevera, Moggio Udinese, Resiutta, and Venzone. Every info point presents a speciďŹ c characteristic of the protected area, and offers you a special experience to take back home. You will never forget the walk in the karstic landscape of the Canin plateau, which will make you feel like you have landed on another planet, or an underground excursion in search of the Goriuda waterfall. And if you want to rest and enjoy the valleys, there is easy hiking and good local food. Follow the bearâ&#x20AC;&#x2122;s footsteps in Lusevera, on the Valle Musi nature trail, after feasting on â&#x20AC;&#x153;stakâ&#x20AC;? (mashed beans and potatoes) in one of the tiny lovely mountain huts, or take your time to enjoy the medieval atmosphere of Venzone while enjoying a glass of Friulian wine over some delicious local salami and cheese. Last but not least: donâ&#x20AC;&#x2122;t forget to join in one of the many summer feasts in the valley of Resia. Here youâ&#x20AC;&#x2122;ll listen to stunning music and learn magical dances, searching for the mysterious Resian garlic. Come and visit Prealpi Giulie Nature Park - biodiversity at its best. â&#x20AC;˘

CENTER ZA OBISKOVALCE

Piazza del Tiglio, ď&#x2122;&#x2020; Prato di Resia (ud), Italija

Delovni ď&#x2122;˛as: od ď&#x2122;&#x2026;ď&#x2122;&#x201E;. marca do ď&#x2122;&#x201E;ď&#x2122;&#x2C6;. oktobra vsak dan od ď&#x2122;&#x152;.ď&#x2122;&#x192;ď&#x2122;&#x192; do ď&#x2122;&#x201E;ď&#x2122;&#x2020;.ď&#x2122;&#x192;ď&#x2122;&#x192; in od ď&#x2122;&#x201E;ď&#x2122;&#x2021;.ď&#x2122;&#x192;ď&#x2122;&#x192; do ď&#x2122;&#x201E;ď&#x2122;&#x160;.ď&#x2122;&#x192;ď&#x2122;&#x192;. T: ď&#x2122;&#x192;ď&#x2122;&#x192;ď&#x2122;&#x2020;ď&#x2122;&#x152;(ď&#x2122;&#x192;)ď&#x2122;&#x2021;ď&#x2122;&#x2020;ď&#x2122;&#x2020;ď&#x2122;&#x2C6;ď&#x2122;&#x2020;ď&#x2122;&#x2C6;ď&#x2122;&#x2020;ď&#x2122;&#x2021; E: info@parcoprealpigiulie.it www.parcoprealpigiulie.it

 VISITORSâ&#x20AC;&#x2122; CENTRE

Piazza del Tiglio, ď&#x2122;&#x2020; Prato di Resia (ud), Italy

Opening times: March ď&#x2122;&#x2026;ď&#x2122;&#x201E;st to October ď&#x2122;&#x201E;ď&#x2122;&#x2C6;th Everyday: ď&#x2122;&#x152;:ď&#x2122;&#x192;ď&#x2122;&#x192; a.m. to ď&#x2122;&#x201E;:ď&#x2122;&#x192;ď&#x2122;&#x192; p.m. and ď&#x2122;&#x2026;:ď&#x2122;&#x192;ď&#x2122;&#x192; p.m. to ď&#x2122;&#x2C6;:ď&#x2122;&#x192;ď&#x2122;&#x192; p.m. Phone: ď&#x2122;&#x192;ď&#x2122;&#x192;ď&#x2122;&#x2020;ď&#x2122;&#x152;(ď&#x2122;&#x192;)ď&#x2122;&#x2021;ď&#x2122;&#x2020;ď&#x2122;&#x2020;ď&#x2122;&#x2C6;ď&#x2122;&#x2020;ď&#x2122;&#x2C6;ď&#x2122;&#x2020;ď&#x2122;&#x2021; Mail: info@parcoprealpigiulie.it www.parcoprealpigiulie.it


12

T R I GLAVS KI NARODN I PAR K

ˇ ETI KAJ POC WHAT TO DO

SPREHODI WALKS POT / VRT DESTINATION TOLMINSKA KORITA TOLMIN GORGES* ˇ NI VRT ALPSKI BOTANIC JULIANA JULIANA ALPINE BOTANICAL GARDEN ˇ NA POT GORELJEK UC GORELJEK PEAT BOG EDUCATIONAL TRAIL BOHINJSKO JEZERO, SEVERNA OBALA LAKE BOHINJ, NORTHERN SHORE KORITA MOSTNICE MOSTNICA GORGE* SLAP SAVICA SAVICA WATERFALL* SOTESKA VINTGAR VINTGAR GORGE*

ˇ JE / IZHODIŠC ˇE OBMOC AREA / STARTING POINT

DOLŽINA DISTANCE

ˇ AS C TIME

OPIS DESCRIPTION

POSEBNOSTI ATTRACTIONS

Tolmin / Zatolmin

 km

 uri / hrs

Pot ob Tolminskih koritih Trail along the Tolmin Gorges

• Medvedova glava / Bear’s head • Dantejeva jama / Dante’s cave • Najnižja točka tnp ( m) / The lowest point of tnp ( m)

Trenta / Pri Cerkvi

Botanični vrt Botanical Garden

 uri / hrs

Edini alpski botanični vrt v Sloveniji, kjer uspeva več kot  rastlin iz alpskega sveta Slovenia’s only Alpine botanical garden, home to over  Alpine plant species from all over the world

• Leta  vrt praznuje  let Celebrates its th anniversary in 

Pokljuka / Penzion Jelka

 km

 ura / h

Učna pot ob visokem (šotnem) barju Raised (peat) bog trail

• Spada med najjužnejša visoka barja v Evropi One of the southernmost raised bogs in Europe

Bohinj / Ribčev Laz / Ukanc

 km

, ure / hrs

Pot po severni obali jezera Along the northern shore of Lake Bohinj

• Možnost povratka /peš/avtobus/turistična ladja Return on foot, by bus or tourist boat

Bohinj / Stara Fužina

, km

 ura / h

Pot ob koritih Mostnice Trail along the Mostnica troughs

• Hudičev most / Devil’s Bridge • Kamnita skulptura slonček / Elephant-shaped rock formation

Bohinj / Parkirišče slap Bohinj / Waterfall car park

 m

 min

Kraški izvir v strmih pobočjih Komarče Karst spring in the steep slopes of the Komarča Face

• Spada med najbolj znane slovenske slapove One of Slovenia’s most popular waterfalls

Gorje

, km

 uri / hrs

Pot ob soteski Vintgar Vintgar Gorge Path

• Spada med najbolj znane slovenske soteske One of Slovenia’s best-known gorges • Slap Šum / Šum Waterfall

ˇ JE / IZHODIŠC ˇE OBMOC AREA / STARTING POINT

DOLŽINA DISTANCE

ˇ AS C TIME

OPIS DESCRIPTION

POSEBNOSTI ATTRACTIONS

 km

Po izbiri By choice

Parkovna pot po dolini reke Soče, del mednarodne poti Alpe Adria Trail Park trail along the Soča river, part of the international Alpe-Adria Trail

• Kot pohod lahko izberete samo del poti Possibility to hike only a section of the trail • Informacijsko izobraževalno središče Dom Trenta Dom Trenta Information Education Centre

Kranjska Gora / Gozd Martuljek

 km

 ure / hrs

Slapova potoka Martuljek Waterfalls on the Martuljek stream

• Pot do prvega slapu poteka skozi sotesko The path to the lower waterfall runs through a gorge

Bohinj / Stara Fužina

 km

 uri / hrs

Senožetna planina nad koriti Mostnice Hay meadows on a pasture above the Mostnica Gorge

• Ena izmed najlažje dostopnih planin One of the most easily accessible pastures

* Vstopnina / entrance fee

POHODI HIKING TOURS POT / DOLINA / VRH DESTINATION SOŠKA POT ˇ A TRAIL* SOC MARTULJŠKI SLAPOVI MARTULJEK FALLS DOLINA VOJE VOJE VALLEY **

Trenta / Izvir Soče Trenta / Source of the Soča

POT TRIGLAVSKE BISTRICE • Slap Peričnik / Peričnik Waterfall  km Pot ob potoku Triglavska Bistrica skozi dolino Vrat ˇ NIK • Severna Triglavska stena / Triglav North Face IN SLAP PERIC Kranjska Gora / Mojstrana (v eno smer /  ure / hrs Trail along the Triglavska Bistrica stream through the • Bližina Slovenskega planinskega muzeja TRIGLAVSKA BISTRICA TRAIL one way) Vrata valley ˇ NIK WATERFALL Proximity of the Slovenian Alpine Museum AND PERIC * Vodenje (plačljivo): vsak četrtek v juniju, juliju in avgustu, zborno mesto: koča pri izviru Soče ob . / Guiding (payable): every Thursday in June, July and August, starting point: Hut at the source of the Soča, at  a.m. ** Vstopnina / entrance fee

RAZGLEDNIKI BEST VIEWS ˇ KA / CESTA TOC DESTINATION/ROAD RUSKA/VRŠIŠKA CESTA ˇ ROAD RUSSIAN/VRŠIC MANGRTSKA CESTA MANGRT ROAD* ˇ ARSKI CENTER VOGEL SMUC VOGEL SKI RESORT SV. PETER NAD BEGUNJAMI / ST. PETER’S CHURCH ABOVE BEGUNJE BLEJSKI GRAD BLED CASTLE* KOLOVRAT

ˇ JE / IZHODIŠC ˇE OBMOC AREA / STARTING POINT

DOLŽINA DISTANCE

OPIS DESCRIPTION

POSEBNOSTI ATTRACTIONS

Bovec / Kranjska Gora

 km

Panoramska cesta iz Kranjske Gore do doline Trente Panoramic road from Kranjska Gora to the Trenta valley

• Ruska kapelica – kulturni spomenik državnega pomena The Russian Chapel – a cultural monument of national importance • Kamnita Ajdovska deklica / ‘Pagan Girl’ rock formation

Bovec / Predel / Log pod Mangartom

 km

Panoramska cesta pod vznožjem Mangrta Panoramic road along the foot of Mangrt

• Najvišja cesta v Sloveniji ( m) The highest-lying road in Slovenia ( m)

Bohinj / Ukanc

Športno-rekreacijski center nad Bohinjskim jezerom Sport and recreation centre above Lake Bohinj

• Osrednji bohinjski razglednik / kabinska žičnica Best mountain views of the Bohinj area / cable car

Radovljica / Begunje

 km

Razgledna vzpetina s srednjeveško cerkvico Panoramic hill with a medieval church

• Gostišče in Muzej Avsenik v Begunjah/ Avsenik Inn and Museum in Begunje

Bled

Simbol Bleda in Slovenije A symbol of Bled and Slovenia

• Razgledna ploščad / Viewing platform • Muzej / Museum • Restavracija / Restaurant

Kobarid / Tolmin / Čedad (Cividale)

27 km

Panoramski razgledi na grebenu Kolovrata. Panoramic views from the Kolovrat ridge.

• Muzej prve svetovne vojne na prostem / WWI Outdoor Museum • razgledne točke na dolino Soče, Julijske Alpe in Jadransko morje / View points of the Soča Valley, Julian Alps and Adriatic Sea

* Vstopnina / entrance fee

ˇ E/MUZEJ/MESTNO JEDRO/KULTURNI SPOMENIK INFORMATION CENTRE/MUSEUM/TOWNCENTRE/CULTURAL MONUMENT INFO SREDIŠC IME NAME DOM TRENTA TRENTARSKI MUZEJ TRENTA MUSEUM* CENTER TNP BOHINJ

INFOCENTER TRIGLAVSKA ROŽA BLED ˇ IJA POCARJEVA DOMAC POCAR HOMESTEAD * SLOVENSKI PLANINSKI MUZEJ SLOVENIAN ALPINE MUSEUM* SPOMINSKA CERKEV SV. DUHA V JAVORCI CHURCH OF THE HOLY SPIRIT IN JAVORCA* MUZEJ 1. SVETOVNE VOJNE V KOBARIDU WWI MUSEUM IN KOBARID* ˇ ADRG ˇ ADRG / VILLAGE C VAS C STARO MESTNO JEDRO RADOVLJICE RADOVLJICA’S OLD TOWN PREŠERNOVA ROJSTNA HIŠA – MUZEJ FRANCE PREŠEREN BIRTH HOUSE – MUSEUM* OPLENOVA HIŠA IN STUDORSKI KOZOLCI OPLEN HOUSE AND THE HAYRACKS OF STUDOR *

• Vstopnina / entrance fee

ˇ JE / IZHODIŠC ˇE OBMOC AREA / STARTING POINT

OPIS DESCRIPTION

POSEBNOSTI ATTRACTIONS

Trenta / Na Logu

Informacijsko izobraževalno središče Triglavskega narodnega parka Triglav National Park Information Education Centre

• Stalna razstava tnp / tnp’s permanent exhibition • Trentarski muzej / Trenta Museum • Trgovina / Shop

Bohinj / Stara Fužina

Center Triglavskega narodnega parka in hiša tradicionalnih znanj TNP Centre and house of traditional arts and crafts

• • • •

Bled

Regijsko naravovarstveno turistično središče Regional nature science tourist centre

• Razstava Raj pod Triglavom Exhibition ‘The Paradise at the Foot of Triglav’ • Trgovina in kavarna / Shop and cafe

Dolina Radovne Radovna Valley

Domačija preurejena v muzej Homestead turned into a museum

• Črna kuhinja / Black (open-hearth) kitchen • Info točka tnp / tnp Info point

Kranjska Gora / Mojstrana

Edini planinski muzej v Sloveniji Slovenia’s only alpine museum

• Ponuja pravo gorsko izkušnjo za alpinistične navdušence Authentic mountaineering experience for mountain enthusiasts

Tolmin / dolina Tolminke Tolmin / Tolminka Valley

Kulturni spomenik državnega pomena iz obdobja 1. svetovne vojne World War I cultural monument of national importance

• Spominska cerkev, grajena pretežno iz lesa Memorial Church, mainly made of wood

Kobarid

Muzej na temo Soške fronte Isonzo Front Museum

• Spada med najbolj znane muzeje v Sloveniji One of the best-known museums in Slovenia

Tolmin / Čadrg

Slikovita vasica nad dolino Tolminke Picturesque village above the Tolminka valley

• Sir Tolminc (ekološki) / Tolminc Cheese (organic)

Radovljica

Mestno jedro je zaščiteno kot kulturni in zgodovinski spomenik The Old town is protected as cultural and historical monument

• Čebelarski muzej / Museum of Apiculture • Cerkev sv. Petra / St. Peter’s Church

Žirovnica / Vrba

Muzej – rojstna hiša največjega slovenskega pesnika Museum – Birth house of Slovenia’s greatest poet

• Črna kuhinja / Traditional ‘black kitchen’ • tic (Tourist Information Centre)

Bohinj / Studor

Muzej bivalne kulture Bohinjcev z začetka . stoletja in slikovita skupina kozolcev. / Museum of local settlement culture from the early th century and a group of typical hayracks

• Črna kuhinja / Traditional ‘black kitchen’ • Gručasta vas Studor / Nucleated village Studor

Stalna razstava Jezero / Permanent exhibition ‘The Lake’ Kuhinjska učilnica / Cookery classroom Naravoslovna soba / Nature and science room Trgovina Bohinjsko / Shop ‘From Bohinj’


13

T R I GLAV NATI ONAL PAR K

Vozni red / Timetable: www.avrigo.si & www.alpetour.si

AN G JSK O ZD A G M M OR O JS ART A, T DO TRA ULJ IC VJ NA EK ,S PO E PM DK O RA R TE EN CË&#x2021; PL E AN KR ICA .G ,N O O KR RA RD .G ,J .C O EZ EN RA ER T , T O ER IC JA SN A

www.kranjska-gora.si

KR

In addition to regular bus routes connecting the Julian Alps Biosphere Reserve with large towns and cities (Kranj, Ljubljana), the area can be explored on hop-on hop-oďŹ&#x20AC; tourist buses operating in Kranjska Gora, Bohinj, Bled, PosoÄ?je (SoÄ?a Valley), and Radovljica. Timetables can be obtained from the information points (see the map) or website www.cipra.si.

Ë&#x2021; NI AVTOBUS/ TURISTIC TOURIST BUS KRANJSKA GORA

BOVECâ&#x20AC;&#x201C;KRANJSKA GORA

HOP ON HOP OFF BLEDâ&#x20AC;&#x201C;RADOVLJICAâ&#x20AC;&#x201C;KROPAâ&#x20AC;&#x201C; RADOVLJICAâ&#x20AC;&#x201C;BLED

HOP ON HOP OFF BLEDâ&#x20AC;&#x201C;RADOVLJICAâ&#x20AC;&#x201C;BEGUNJEâ&#x20AC;&#x201C;BREZJEâ&#x20AC;&#x201C; RADOVLJICAâ&#x20AC;&#x201C;BLED

Vozni red / Timetable: www.radolca.si

Vozni red / Timetable: www.radolca.si

BL

ED BL

ED BL AP ED BL PAN ED O R BL MLI AM ED NO A BL ZAK ED A BL ŽP/ ED TR A CA UN IN S M ION T P LE ŠO SC BE C E LE ŽP SC /T E RA RA TU IN DO LIP ST A BE VLJ N I G UN CA PO JE DV BR IN EZ JE

Poleg rednih avtobusnih linij, ki biosferno obmoÄ?je Julijskih Alp povezujejo z veÄ?jimi mesti (Kranj, Ljubljana), obmoÄ?je lahko dodobra raziĹĄÄ?ete s turistiÄ?nimi avtobusi, ki so vam na voljo na obmoÄ?ju Kranjske Gore, Bohinja, Bleda, PosoÄ?ja in Radovljice. Vozni redi so vam na voljo na info mestih (glej zemljevid) in na spletni strani www.cipra.si.

print â&#x20AC;&#x201C; all of these mean more fresh air and peace. To maximise your experience, please make use of countless green mobility options (see the table). â&#x20AC;˘

BL

Cycling routes and tracks are available in the area of Kranjska Gora, Jesenice, Radovljica, and Bohinj. Side roads, away from the main transport routes, are extremely popular. Large tourist centres oďŹ&#x20AC;er bike rental, some free of charge. For more information, please refer to the information point (see the map).

Give your trip of the valleys and mountain passes of the Julian Alps a new twist â&#x20AC;&#x201C; travel on foot,

by bus or by train. Triglav National Park, a unique environment of exquisite beauty, requires and deserves considerate visitors. Less noise, fewer vehicles, and a lower carbon foot-

AP

AVTOBUS BY BUS

Kolesarske steze so urejene na obmoÄ?ju Kranjske Gore, Jesenic, Radovljice in Bohinja. Stranske ceste, odmaknjene od glavnih prometnic, so kolesarjem posebno ljube. V vsakem veÄ?jem turistiÄ?nem centru vam je na voljo izposoja koles, marsikje brezplaÄ?no. VeÄ? informacij dobite na info mestih (glej zemljevid).LIN

KOLO BY BIKE

Many marked mountaineering paths and other trails will provide you with a multitude of experience, unavailable to all who stay on roads. Check out the hiking options at Julian Alps information points (see the map).

ED BL PA ED NO BL ML RA ED IN MA O BL ZA ED KA BL ŽP ED /TR CA UN AIN M IO ST LE P ŠO N SC B E LE E Ž C SC P/T RA E TU RAI DO LI N S SP VL PAN T . L JIC A ZG NC A . L OV KA AN O M CO N KR A VO O GO PA RI CA M

PEĹ ON FOOT

Ĺ tevilne oznaÄ?ene planinske in druge poti vam ponujajo nepozabna doĹživetja, skrita tistim, ki se vozijo po cestah. MoĹžnosti odkrivanja najdete na info mestih Julijskih Alp (glej zemljevid).

N

aj bo peĹĄ, s kolesom, avtobusom ali vlakom â&#x20AC;&#x201C; popestrite si svoj izlet po dolinah in Ä?ez prelaze Julijskih Alp. Triglavski narodni park zaradi svoje enkratnosti in neponovljivosti zahteva spoĹĄtljivega gosta. Manj hrupa, manj ploÄ?evine, niĹžji ogljiÄ?ni odtis â&#x20AC;&#x201C; vse to pomeni veÄ? Ä?istega zraka in miru. Zato priporoÄ?amo, da uporabite ĹĄtevilne moĹžnosti okolju prijazne mobilnosti (gl. tabelo).

BO VE PR C ED E KA L K L K RIĹ˝ LE OR IĹ CË&#x2021; PE ITN E N I SO A K CA CË&#x2021; RIĹ˝ A IĹ CË&#x2021; VA E SN TR A S EN KA L T TR A M I EN O ST T TR A EN T BO A K TA AM IZ NICË&#x2021; P VI R NI V VR SO Ë&#x2021; RT Ĺ ICË&#x2021; CE KR ER IĹ˝ JA IĹ CË&#x2021; VCË&#x2021; E KO E V CË&#x2021; A A K M NA OCË&#x2021; IH O GO A HO V D ZD TE OM U JA L ER SN IK A A HO TE KR L LE .G K O RA

NAJ VAS NARAVA ZAPELJE MOVED BY NATURE

HOP ON HOP OFF BOHINJSKA BISTRICAâ&#x20AC;&#x201C;RUDNO POLJEâ&#x20AC;&#x201C;BOHINJSKA BISTRICA

BOH. BISTRICAâ&#x20AC;&#x201C;SLAP SAVICA Vozni red / Timetable: www. bohinj.si

SN O LIB UĹ N SM JE AS T LA DR A KO BA RI D

UH VR

BO (R HIN AI JS LW K A A BO Y S BIS HI TAT TRIC N JS ION A Ĺ˝ KA BO ) P BI HI ST N RI JJ CA EZ BO ER HI O N JZ LA SL TO AP RO (W AT G ER FA LL )S AV IC A

KO BA ZA RID RO Ë&#x2021; DR CIĹ Ë&#x2021; EĹ˝ CE N KO IC SE A CË&#x2021; DR EĹ˝ N I M AG CA O JE ZD ZE R DR CA EĹ˝ N DR IĹ K EĹ˝ E R N A ZA IC VN E RO A Ë&#x2021; KO CIĹ  Ë&#x2021; BA CE RI D

Vozni red / Timetable: www.dolina-soce.si

KO BA LA RID DR A SM AS T LIB UĹ N VR JE SN O KR N PL AN I KR NA K N

HOP ON HOP OFF Ë&#x2021; MPâ&#x20AC;&#x201C;KOBARID KOBARIDâ&#x20AC;&#x201C;SVINOâ&#x20AC;&#x201C;ROBIC

Vozni red / Timetable: www.dolina-soce.si

Vozni red / Timetable: www.dolina-soce.si KO BA SV RID IN O KA M P KO RUT BA K ST RID AR O RO SE BI Ë&#x2021; LO C RO BI Ë&#x2021; C RO P. BI Ë&#x2021; NA C D RO M IĹ˝A BI Ë&#x2021; P C RO P. BI Ë&#x2021; NA C DI Ĺ˝A ST AR O KO SE BA LO RI D

HOP ON HOP OFF Ë&#x2021; EKâ&#x20AC;&#x201C;KOLOVRATâ&#x20AC;&#x201C;KOBARID KOBARIDâ&#x20AC;&#x201C;JEVĹ C

HOP ON HOP OFF Ë&#x2021; â&#x20AC;&#x201C;PODBELAâ&#x20AC;&#x201C;ROBIDIĹ C Ë&#x2021; Eâ&#x20AC;&#x201C;KOBARID KOBARIDâ&#x20AC;&#x201C;ROBIC Vozni red / Timetable: www.dolina-soce.si

Ë&#x2021; Iâ&#x20AC;&#x201C;NOVA GORICA JESENICEâ&#x20AC;&#x201C;MOST NA SOC

BOHINJSKA BISTRICAâ&#x20AC;&#x201C; Ë&#x2021; Iâ&#x20AC;&#x201C; PODBRDOâ&#x20AC;&#x201C;MOST NA SOC NOVA GORICA

Vozni red / Timetable: www.slo-zeleznice.si

O

RI

SO CË&#x2021; I

G O VA N

O ST N M

DO DB R PO

A

CA RI H. BI ST

CA

Vozni red / Timetable: www.slo-zeleznice.si

BO

KO ICE CË&#x2021; N VI A N TG PO AR DH BL OM ED BO JEZ HI ERO N NJS O M KA B BO ENJ EL A HI PO NJS DB K A B HU RD IST RI DA O CA G JUĹ˝ RA N A H PO OV DM O M EL O E ST C AV NA Ë&#x2021; CE SO CË&#x2021; KA I N AL AN HO PL VO AV E SO LK N AN .G O RI CA

The navigation regime applies to the following watercourses: Lake Bohinj, Jezernica and Sava Bohinjka. The regime covers all types of vessels (including sups), except wooden rowboats and other sports vessels such as kites, surfboards, hydrospeeds, inďŹ&#x201A;atable boats up to ď&#x2122;&#x2026; m in length, and other recreational vessels that due to the nature of activity do not require the use of entry-exit ramps and are not subject to payment of navigation fees. Navigation in the bathing areas of Lake Bohinj, within ď&#x2122;&#x201E;ď&#x2122;&#x192;ď&#x2122;&#x192;m of the lake shore, is prohibited, except for navigation to and from entry and exit points or harbours. More information: Turizem Bohinj, +ď&#x2122;&#x2020;ď&#x2122;&#x2039;ď&#x2122;&#x2030; (ď&#x2122;&#x192;)ď&#x2122;&#x2021; ď&#x2122;&#x2C6;ď&#x2122;&#x160; ď&#x2122;&#x2021;ď&#x2122;&#x160; ď&#x2122;&#x2C6;ď&#x2122;&#x152;ď&#x2122;&#x192;

Vozni red / Timetable: www.dolina-soce.si

KO BA M RID LIN S ID KO RS KO LIV EK AV SA JE VĹ CË&#x2021; LIV EK EK LIV Ĺ K E KO RA LO VN E LIV VRA Ĺ K T E LIV RA EK VN E ID RS KO M LIN S KO KO BA RI D

Plovbni reĹžim velja za obmoÄ?je naslednjih voda: Bohinjsko jezero, Jezernica in Sava Bohinjka. Velja za vse vrste plovil (tudi za desko za veslanje â&#x20AC;&#x201C; sup). Izjema so leseni Ä?olni na vesla in druga ĹĄportna plovila, med katere spadajo kajt, jadralna deska, reÄ?ni bob (hydrospeed), napihljiv Ä?oln dolĹžine do ď&#x2122;&#x2026; m in podobni rekviziti, za katere zaradi narave plovbe ni potrebna uporaba vstopno-izstopnih mest oziroma plaÄ?ilo pristojbine. Plovba v obmoÄ?ju kopalnih voda na Bohinjskem jezeru, ki merijo ď&#x2122;&#x201E;ď&#x2122;&#x192;ď&#x2122;&#x192; m od obale, ni dovoljena, razen v primeru plovbe iz/do vstopno-izstopnih mest ali pristaniĹĄÄ?. VeÄ? informacij: Turizem Bohinj, +ď&#x2122;&#x2020;ď&#x2122;&#x2039;ď&#x2122;&#x2030; (ď&#x2122;&#x192;)ď&#x2122;&#x2021; ď&#x2122;&#x2C6;ď&#x2122;&#x160;ď&#x2122;&#x2021; ď&#x2122;&#x160;ď&#x2122;&#x2C6; ď&#x2122;&#x152;ď&#x2122;&#x192;

HOP ON HOP OFF KOBARIDâ&#x20AC;&#x201C;DREĹ˝NICAâ&#x20AC;&#x201C;MAGOZDâ&#x20AC;&#x201C;KOBARID

KO BA ST RID AR O RO SE BI Ë&#x2021; LO C RO BI Ë&#x2021; C KR P ED . NA DI PO Ĺ˝A TO K BO I RJ BO AN RJ A SP P O AN . DB A KA ELA M P PO PO DB DB KA ELA ELA K M P MO N LEB ST AP O AN RO LEO CË&#x2021; K BI D NO LO IĹ CË&#x2021; V M G E O J ST LO E PA G RK JE IR LO VA IĹ CË&#x2021; S G E J BR E A EG P SE INJ DL O HO V A M S ST EC AN O BO VI RJ Ĺ CË&#x2021;E BO AN RJ A PO AN TO A S P KR KI . ED RO BI Ë&#x2021; C RO P BI Ë&#x2021; . NA C DI ST Ĺ˝A AR O SU SE Ĺ˝I LO D KO BA RI D

THE NAVIGATION REGIME IN THE MUNICIPALITY OF BOHINJ:

N

PLOVBNI REĹ˝IM V Ë&#x2021; INI BOHINJ: OBC

SE

The panoramic and historical Bohinj Railway Line between Jesenice and Nova Gorica enables visitors to experience two diďŹ&#x20AC;erent worlds â&#x20AC;&#x201C; the Alpine and the Submediterranean. A special feature of this railway line is that your car can be loaded onto the train for a section of the route. The car train between Bohinjska Bistrica and Nova Gorica is the most comfortable option of traversing both regions. The train and car train timetables can be obtained from the information point and www.slo-zeleznice.si

JE

VLAK BY TRAIN

Panoramska in zgodovinska Bohinjska ĹželezniĹĄka proga med Jesenicami in Novo Gorico ponuja doĹživetje dveh svetov â&#x20AC;&#x201C; alpskega in submediteranskega. Posebnost proge je moĹžnost ÂťvkrcanjaÂŤ z avtomobilom. Avtovlak med Bohinjsko Bistrico in Novo Gorico je za vaĹĄ avto najudobnejĹĄa povezava med obema svetovoma. Vozni red vlaka in avtovlaka vam je na voljo na info mestih in na www.slo-zeleznice.si

HOP ON HOP OFF KOBARIDâ&#x20AC;&#x201C;VRSNOâ&#x20AC;&#x201C;PLANINA KUHINJAâ&#x20AC;&#x201C;KOBARID IN JA

BO

H.

BO BIS H. TRIC SA BIS A Ĺ˝ VI TR IC P/T C A RA KA A AP IN M /B N US ST PO JE ST LJ E LA Ĺ K I RI RO BCË&#x2021; V E T BO V L H. AZ ST JEZ AR ER A O ST FU /L UD Ĺ˝ AK I N E BO SR OR A ED HI N N J CË&#x2021; JA EĹ  V AS N J I JE C RE A K KO A PR G IVN O RJ IK M UĹ  RZ E L Ĺ P I ST O UD RT RU H ENE DN OT C O EL/ PO GO LJ RE E LJ EK

Vozni red / Timetable: www.bohinj.si


14

T R I GLAVS KI NARODN I PAR K

Šobčeva 25, 4248 Lesce, Slovenija Tel.: ++386 (0)4 53 53 700 E-mail: camping@sobec.si www.sobec.si

Ob velikanki v Planici!

Ob obisku ikonične doline pod Poncami, ki vabi z novimi muzeji, prenovljenimi skakalnicami in Zip - Lineom z največjim naklonom, se ustavite v senci velikanke,

v prijetnem ambientu Kavke!

KAVKA

Privoščite si domače jedi,

osvežilne napitke za tople poletne dni, poskrbimo pa tudi za sladkosnede!

Odpiralni čas: Od junija do avgusta: vsak dan, v ostalih terminih ob vikendih.

PLANINSKO DRUŠTVO GORJE

Turistično društvo Gorje

Koèa na Dolièu T: 00 386 (0)51 614 780

Dom Planika pod Triglavom T: 00 386 (0)51 614 773

Podhom 80, 4247 Zgornje Gorje +386(0)31 344 053 Brunarica 1: +386(0)4 5 725 266 Brunarica Šum: +386(0)51 621 511

www.vintgar.si

ECO CAMPING CHALETS KOREN KOBARID

T: +386 (0)5 389 13 11 E: info@kamp-koren.si W: www.kamp-koren.si


15

T R I GLAV NATI ONAL PAR K

mag. Martin Šolar, direktor/director WWF Adria

SVETOVNA ORGANIZACIJA ZA NARAVO VSE BOLJ PRISOTNA TUDI V SLOVENIJI IN NAŠIH ALPAH WWF je ena od največjih svetovnih nevladnih organizacij za ohranjanje narave. Ustanovljena je bila leta 1961 in ima urade oziroma narodne organizacije v več kot 100 državah po vsem svetu. WWF skrbi za naš živi planet s ciljem zaustaviti uničevanja svetovnega naravnega okolja. Črno-beli logotip panda je postal svetovno znan simbol ne le WWF, temveč tudi splošni simbol ohranjanja narave po svetu.

WWF Adria je programski urad Svetovne organizacije za naravo, ki deluje v 8 državah od Slovenije prek Dinarskega loka do Jadranskega morja. Imamo odgovorno nalogo varovati čudoviti in neodkriti svet divjih, naravno ohranjenih rek, izjemnih gozdov, zavarovanih območij in morja. Vrste, rastlinske in živalske, življenjski prostori in ljudje sestavljajo mozaični zaklad, ki nam je zaupan v varstvo. WWF Adria deluje na področju varovanja narave, trajnostnega upravljanja naravnih virov ter klimatskih sprememb in onesnaževanja. Delamo za dobro narave in ljudi. Z veseljem in ponosom sem skupaj s svojo dragoceno ekipo sodelavcev prevzel odgovorno nalogo uresničevanja vizije, poslanstva in nalog WWF v tej regiji in tudi doma, v Sloveniji. Kaj delamo v Sloveniji? Tu vendar ni pand ali goril. A, kot vemo, je Slovenija čudovita dežela z veliko ohranjene narave. Parki, zadnji odseki ohranjenih prostotekočih rek, kot sta zgornji tok Soče s pritoki in celotni tok Mure v Sloveniji, velike zveri in ujede, trajnostno ribištvo in tudi klimatske spremembe so področja, s katerimi se že ukvarjamo. Zelo pomemben je naš program »Save the Alpine rivers«, s katerim želimo v petih letih, prav v času naslednjega predsedovanja Slovenije Alpski konvenciji, doseči zavarovanje še naravno ohranjenih alpskih rek s pritoki in uveljaviti modele trajnostnega umeščanja objektov za obnovljive vire energije. Naravnim parkom z našim programom Zavarovana območja za naravo in ljudi pomagamo pri razpoznavanju dobrobiti, ki jih zavarovana območja prinašajo naravi in ljudem, ter boljšem vključevanju deležnikov v upravljanje parkov, predvsem pa želimo narediti modele

Vogel

WORLD WILDLIFE FUND ENHANCES ITS PRESENCE IN SLOVENIA AND ITS ALPS WWF is one of the world’s leading conservation NGOs. Established in 1961, WWF now operates regional offices and national initiatives in over 100 countries worldwide. It safeguards the living planet with an aim to stop the degradation of the natural environment. The WWF logo, the black-and-white panda, has been globally recognized as the symbol of the organisation and nature conservation. WWF Adria is the organisation’s programme office that operates in eight countries spanning from Slovenia over the Dinaric Arc to the Adriatic Sea. We work to protect the wonderful and undiscovered world of untamed rivers, majestic forests, protected areas, and the sea. Plant and animal species, habitats and people form a mosaic that we have been entrusted to safeguard. WWF Adria specialises in nature conservation, sustainable management of natural resources, climate change and pollution. We work for the good of nature and people.

Our fantastic team and I are proud to have taken on the responsible task of implementing the vision, mission and objectives of WWF in the region and in Slovenia. What does WWF do in Slovenia? There are no pandas here, and no gorillas. Luckily, Slovenia is a treasure chest of conserved nature. Our main focus is on the parks, the remains of preserved watercourses, e.g. the upper course of the Soča River and its tributaries and the entire Mura River; large predators and birds of prey; sustainable fisheries; and climate change. Particularly worth mentioning is WWF’s “Save the Alpine Rivers” programme. After next five years during Slovenia’s next presidency of the Alpine Convention, this programme aims to protect other natural Alpine rivers and their tributaries and implement sustainable placement of renewable energy generation objects. Our programme “Protected Areas for Nature and People” helps nature parks to recognise the benefits which protected areas bring to nature and people, ensure better involvement of stakeholders in park management, and create good practice in sustainable tourism in protected areas. WWF Adria also participates in the Alpine Convention Days and the International Wild Flower Festival in Bohinj.

TOP

2%,Çċ,VISIT%2+,1-

Slap / Waterfall Savica

dobre prakse trajnostnega turizma na zavarovanih območjih. WWF Adria se letos aktivno vključuje v dogodke ob Dnevu Alpske konvencije in Festivalu alpskega cvetja v Bohinju.

5

Cerkev sv. Janeza Krstnika / Church of St. John the Baptist

BOHINJ V ENEM DNEVU / BOHINJ IN A DAY

Turistična ladja / Tourist boat

Korita / Gorge MostniceGibanje v srcu narave Recreation in the Heart of Nature

Povezana ponudba obiska bohinjskih znamenitosti po izredno ugodnih cenah. Related offers for visiting the sights of Bohinj are available at special offer prices. 35,+5$1(. SAVE

30%

PAKET / PACKAGE BOHINJ MEGA: 18,00 eur - 29,00 eur STANDARD: 17,00 eur - 26,50 eur MINI: 13,00 eur - 21,50 eur AQUA: 6,00 eur - 12,00 eur

Kranjska Gora

Posebna ponudba za skupine / Special offer for the groups

75,*/$96.,1$52'1,3$5.TRIGLAV NATIONAL PARK Bovec

Kobarid

informacije in prodaja: TURIZEM BOHINJ, Stara Fužina 38, t: 04 57 47 590, e: info@bohinj.si TURISTIČNO DRUŠTVO BOHINJ, Ribčev Laz 48, t: 04 57 46 010, e: info@bohinj-info.com ŽIČNICE VOGEL BOHINJ d.d., Ukanc 6, t: 04 57 29 712, e: marketing.vogel@siol.net

Kvačkani izdelki »Bohinjska cika« / Crochet products themed “Cika cow”

Znak Bohinjsko/from Bohinj zagotavlja geografsko poreklo in visoko kakovost rokodelskih izdelkov, kulinaričnih izdelkov in pridelkov ter jedi in pijač v gostilnah. The Bohinjsko/From Bohinj certificate guarantees the geographical origin and high quality of craft and culinary products and produce, as well as drinks and food at inns.

Mojstrana Jesenice

Triglav 2864

 %2+,1-

2005 Veliki Bogatin

P

o

k

lj

u

k

a

Srednja vas v Bohinju 165a (Rudno polje) SI-4267 Srednja vas v Bohinju Slovenija / Slovenia

Bled

T: +386 (0)4 532 0000 F: +386 (0)4 532 0001 info@center-pokljuka.si www.center-pokljuka.si

Bohinjska Bistrica Rodica 1966

Tolmin

www.bohinj.si

Mohantovo presenečenje / Chocolate with mohant (local chesse).

ċ12 %5(=3/$ 1-( $ ,5 . 5 $ 3 35( 92= ,1-$91,

$7,21 %(679$&/6 '($ Gorjuške pipe / Gorjuše pipes

Bohinjski žganci in kislo mleko / Bohinj “žganci” and sour milk

.$57,&$02%,/1267,*267%2+,1-$ BOHINJ MOBILITY GUEST CARD Brezplano parkiranje, javni prevoz in ogledi znamenitosti Free parking, free bus tickets and visits of natural and cultural sights Kartico mobilnosti Gost Bohinja lahko kupijo gostje, ki so nastanjeni pri partnerskih ponudnikih Turizma Bohinj in prenočijo v Bohinju najmanj dve noči. Kartica je na voljo v času od 1. aprila do 31. oktobra. Prodajna mesta: Turistično-informacijski centri in nekateri ponudniki nastanitvenih kapacitet. Preverite pri svojem gostitelju!

Nahrbtnik / Backpack by Rauter

Sestavljiv model za maslo / Butter model

The Bohinj Guest Mobility Card can be purchased by guests who are accommodated at Tourism Bohinj partner services providers and who stay in Bohinj for at least two nights. The card is available from 1 April to 31 October. Selling points: Tourist Information Centres and providers of accommodation. Check with your host!


16

ODKRIVAJ T R I GLAVS KI NARODN I PAR K

i

VODNI KROG 2017 WATER CIRCLE 2017

UPORABNE INFORMACIJE USEFUL INFORMATION KLIC V SILI â&#x20AC;˘ SOS CALL

112

Od ledenika do ledenice â&#x20AC;&#x201C;

Triglavski ledenik vÄ?eraj in danes

From a glacier to an ice water cave â&#x20AC;&#x201C;

V vsakem veÄ?jem kraju najdete turiďŹ&#x2020;iÄ?ne informacije. V vsakem veÄ?jem kraju se nahaja zdravďŹ&#x2020;veni dom. TouriďŹ&#x2020; Information OďŹ&#x192;ce can be found in every town. Every town also has a Health Centre.

TRIGLAVSKI NARODNI PARK TRIGLAV NATIONAL PARK www.tnp.si

VREMENSKA NAPOVED WEATHER FORECAST www.vreme-si.com

RAZMERE NA CESTAH ROAD CONDITIONS www.promet.si/portal/ sl/razmere.aspx

Ë&#x2021;E IN POTI PLANINSKE KOC MOUNTAIN HUTS & TRAILS www.pzs.si

Fotografija na naslovnici | Cover Photography Martuljkova skupina / The Martuljek group â&#x20AC;˘ AleĹĄ ZdeĹĄar Fotografija na zadnji strani | Last page Photography Triglavski ledenik/The Triglav Glacier â&#x20AC;˘ Miha PavĹĄek ODKRIVAJ TRIGLAVSKI NARODNI PARK DISCOVER TRIGLAV NATIONAL PARK 1. 5.â&#x20AC;&#x201D;31. 10. 2017 letnik 7, ĹĄt. 7 | Year 7, â&#x201E;&#x2013; 7

Besedila | Text Marjeta Albinini, Iztok Butinar, Maja Fajdiga Komar, Ana Kunstelj Pavlovski, Majda Odar, Stefano Santi, Mojca Smolej Kartografija | Maps Miha Marolt

Je uradni vodnik za obiskovalce narodnega parka v poletni sezoni ď&#x2122;&#x2026;ď&#x2122;&#x192;ď&#x2122;&#x201E;ď&#x2122;&#x160;. Is the oďŹ&#x192;cial guide for visitors to the national park in the summer season ď&#x2122;&#x2026;ď&#x2122;&#x192;ď&#x2122;&#x201E;ď&#x2122;&#x160;.

Risbe | Drawingsď&#x2122;&#x2039; Invida d.o.o.

Izdajatelj | Published by Triglavski narodni park Triglav National Park Ljubljanska cesta ď&#x2122;&#x2026;ď&#x2122;&#x160;, ď&#x2122;&#x2021;ď&#x2122;&#x2026;ď&#x2122;&#x2030;ď&#x2122;&#x192; Bled, Slovenija T + ď&#x2122;&#x2020;ď&#x2122;&#x2039;ď&#x2122;&#x2030; (ď&#x2122;&#x192;)ď&#x2122;&#x2021; ď&#x2122;&#x2C6;ď&#x2122;&#x160;ď&#x2122;&#x2039; ď&#x2122;&#x192;ď&#x2122;&#x2026; ď&#x2122;&#x192;ď&#x2122;&#x192;, E triglavski-narodni-park @tnp.gov.si www.tnp.si

Lektura | Proofreading Mojca Zemljak

Zanj | For tnp dr. Bogomil Breznik

Fotografije | Photos MatevĹž LenarÄ?iÄ?, JoĹže MiheliÄ?, AleĹĄ ZdeĹĄar, arhiv pn Julijsko predgorje, arhiv tnp

Prevod | Translation Darja Pretnar Uredili | Editors Mojca Smolej, Majda Odar Oblikovna zasnova Design Silvija Ä&#x152;erne, IdejoloĹĄka ordinacija

v. d. direktorja Triglavskega narodnega parka Triglav National Park, Acting Director

Oblikovna realizacija Layout Gaya d.o.o.

Bled, maj ď&#x2122;&#x2026;ď&#x2122;&#x192;ď&#x2122;&#x201E;ď&#x2122;&#x160; | May ď&#x2122;&#x2026;ď&#x2122;&#x192;ď&#x2122;&#x201E;ď&#x2122;&#x160;

Tisk | Printing Medium d.o.o. Žirovnica

Naklada | Circulation ď&#x2122;&#x201E;ď&#x2122;&#x2030;.ď&#x2122;&#x192;ď&#x2122;&#x192;ď&#x2122;&#x192; izvodov | copies

Tiskano na okolju prijaznem papirju Printed on recycled paper. Javni zavod Triglavski narodni park si pridrĹžuje pravico do spremembe programov, navedenih v vodniku. The Triglav National Park Authority reserves the right to change the programmes stated in the guide.

The Triglav Glacier yesterday and today

dr. BlaĹž Komac, Bovec, Kamnik BlaĹž Komac se je rodil leta ď&#x2122;&#x201E;ď&#x2122;&#x152;ď&#x2122;&#x160;ď&#x2122;&#x2021; v Ĺ empetru pri Gorici, maturiral je leta ď&#x2122;&#x201E;ď&#x2122;&#x152;ď&#x2122;&#x152;ď&#x2122;&#x2020; v Tolminu. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani geograf â&#x20AC;&#x201C; diplomiral, magiďŹ&#x2020;riral in doktoriral je v Ljubljani. Od leta ď&#x2122;&#x2026;ď&#x2122;&#x192;ď&#x2122;&#x192;ď&#x2122;&#x192; dela na Geografskem inĹĄtitutu Antona Melika â&#x20AC;&#x201C; zrc sazu, kjer je vodja Oddelka za naravne nesreÄ?e. Ukvarja se s ďŹ ziÄ?no geograďŹ jo, geomorfologijo, naravnimi nesreÄ?ami in geografskimi informacijskimi siďŹ&#x2020;emi. Poleg tematik, povezanih z geograďŹ jo, deluje tudi na ĹĄtevilnih drugih podroÄ?jih, zlaďŹ&#x2020;i v domaÄ?em Bovcu, od koder izvira, in v Kamniku, kjer Ĺživi sedaj. BlaĹž Komac was born in ď&#x2122;&#x201E;ď&#x2122;&#x152;ď&#x2122;&#x160;ď&#x2122;&#x2021; in Ĺ empeter pri Gorici. After graduating secondary school in ď&#x2122;&#x201E;ď&#x2122;&#x152;ď&#x2122;&#x152;ď&#x2122;&#x2020; in Tolmin, he went on to ďŹ&#x2020;udy geography and obtained his undergraduate, MaďŹ&#x2020;erâ&#x20AC;&#x2122;s and Doctorate degrees from the University of Ljubljana. Since ď&#x2122;&#x2026;ď&#x2122;&#x192;ď&#x2122;&#x192;ď&#x2122;&#x192;, he has been working at the Anton Melik InďŹ&#x2020;itute of Geography, where he runs the Department of Natural Hazards. He specialises in physical geography, geomorphology, geography of natural hazards, and geographical information syďŹ&#x2020;ems. Besides geography, Komac pursues many other ďŹ elds, moďŹ&#x2020;ly in his home town Bovec, and in Kamnik, where he now lives.

T

riglav je starodavno simbolno in tudi geografsko osiĹĄÄ?e Slovenije. Ko se oziramo k njemu in sreÄ?ujemo na Vrhu, je to prostor sreÄ?evanja. Gore pa so pogosto tudi prostor razmejevanja, zato se je stalno kazala potreba po preseganju loÄ?itev. V davnini je bilo to dogovarjanje o rabi nedostopnih viĹĄav, paĹĄi, rudninah in lovu, danes pa so se raznoliki naÄ?ini rabe alpskega sveta zdruĹžili v dogovoru o zavarovanju s parkom. Pomembna dediĹĄÄ?ina parka je tudi Triglavski ledenik. Led je v nedavni preteklosti tudi v poletnih mesecih doloÄ?al rabo in prehodnost gorskega sveta. Danes na to spominjajo redka julijska sneĹžiĹĄÄ?a, v zgodnji jeseni pa le ĹĄe Triglavski ledenik. Njegov led do sredine poletja skriva sneg, ki do jeseni pogosto izgine in razgali temno ledeno ploskev. Led se tali, ledenik pa tanjĹĄa in izginja pred naĹĄimi oÄ?mi: njegova povrĹĄina se je od konca ď&#x2122;&#x201E;ď&#x2122;&#x152;. stoletja zmanjĹĄala s ď&#x2122;&#x2021;ď&#x2122;&#x192; hektarjev na piÄ?li hektar. Njegov led se spreminja v ledenico, vodo, ki po kratki povrĹĄinski poti odteka v kraĹĄko podzemlje, od tam pa v izvire, na obeh straneh gore napajajoÄ?e SoÄ?o in Savo. Temna zĂŠlen planinskih trav in vedra viĹĄnjevost viĹĄav se nazadnje lepo zlijeta v zelenomodrih valovih gorskih

rek. Ni Ä?udno, da sem kraĹĄke izvire izbral za temo geografske diplomske naloge. A izviri pod Triglavom vendarle ne morejo razkriti vseh njegovih skrivnosti. Del vode namreÄ? med potjo po podzemnih razpokah in breznih spet zamrzne. Kot da se ledenik Ĺželi skriti naĹĄim oÄ?em, se poÄ?asi in deloma seli v podzemlje, kjer bo, neviden, vztrajal dlje kot na povrĹĄju. Pojav ledu v kraĹĄkih jamah â&#x20AC;&#x201C; ledenicah â&#x20AC;&#x201C; je dokaj neznan in malo raziskan. Do nedavnega so ledni Ä?epi prepreÄ?evali dostop v marsikatero brezno, kot je Triglavsko. Ä&#x152;eprav se je led tudi tam stanjĹĄal, so podzemne ledene gmote v nedrjih Triglava veliko veÄ?je, kot smo priÄ?akovali. Zaradi stalnosti je jamski led pomemben za vzdrĹževanje pretoÄ?nih minimumov izvirov in vodotokov v dolini, od katerih so odvisni prebivalci parka. Triglavski ledenik tako tudi s svojim izginjanjem, ki je na neki naÄ?in njegova selitev v nedostopne temine podzemlja, pokrajini pod sabo ĹĄe naprej daje podobo rajskosti. Prebivalce parka zalaga z vodo, in tako omogoÄ?a njihov obstoj, s tem pa edinstveno sobivanje Âť(ne)dotaknjeneÂŤ gorske in ÂťkulturneÂŤ dolinske pokrajine, ki je znaÄ?ilno za tnp. Opomba: Ledenica je voda iz ledu pa tudi kraĹĄka jama, v kateri se ohrani led vse leto ali velik del leta.

 Triglav is an ancient symbolic and geographical centre point of Slovenia. When we look up towards its face, and rejoice on its summit, it is a place to meet. However, mountains also carry an element of separation, and a corresponding desire to overcome any form of division. In the past there were dissenting opinions on the use of mountain tops, as well as grazing, mining, and hunting; today, diďŹ&#x20AC;erent types of Alpine land use are jointly regulated under an agreement to protect the area as a park, and the Triglav Glacier is an important part of its legacy. Not so long ago, the use of these mountain areas was determined by the extent of the ice cover also in the summer. Now a few remaining snow ďŹ elds in July, and the Triglav Glacier in the autumn, are the only testament to this past time. Until summer, the glacier is protected with a layer of snow, which melts away before autumn, revealing the dark-green perennial ice. The ice is melting, and the glacier is shrinking visibly: since mid-ď&#x2122;&#x201E;ď&#x2122;&#x152;th century, its surface area has shrunk from ď&#x2122;&#x2021;ď&#x2122;&#x192; ha to just over one hectare. The ice of the Triglav Glacier melts into ice water which ďŹ&#x201A;ows on the surface brieďŹ&#x201A;y before draining into the karst underground to feed the SoÄ?a and Sava Rivers on both sides of Triglav. Ultimately, the dark-green hues of mountain meadows and the perky purple of the sum-

mits blend into the emerald green waves of Alpine rivers. Inspired by their beauty, I chose karst springs as the topic of my graduate thesis. Still, these underground springs do not reveal all the secrets of the glacier. Some water freezes back to ice on its way through underground crevices and cavities. It seems as if the glacier is trying to hide from us, moving partly and slowly underground where it will, undisturbed and unseen, persist longer than it has on the surface. The phenomenon of karst ice caves is relatively unknown and under-studied. Until recently, access to abysses, including the Triglav abyss, was blocked by ice plugs. Although ice surface has shrunk there, underground ice masses in the bosom of the mountain are much more extensive than expected. Perennial ice in caves helps maintain the stability of the ďŹ&#x201A;ow minimum of springs and water courses in the valley, on which park residents depend. Even though vanishing, or better, moving into inaccessible darkness of the underground world, the glacier continues to give the landscape below an image of paradise. It provides the inhabitants of the park with water, thereby permitting their existence, and ensures a unique coexistence of â&#x20AC;&#x153;(un)touchedâ&#x20AC;? mountains and â&#x20AC;&#x153;culturalâ&#x20AC;? valley landscape that is so typical of Triglav National Park. â&#x20AC;˘

Voda je v obliki morja ustvarila naĹĄe gore, jih v obliki ledenikov in rek preoblikovala in tudi pred naĹĄimi oÄ?mi ĹĄe vedno aktivno preoblikuje povrĹĄje. Biotska pestrost, videz krajine in Ä?lovekovo naseljevanje â&#x20AC;&#x201C; vse je odvisno od tega, kako radodarno je doloÄ?eno obmoÄ?je z vodo. OzaveĹĄÄ?evalne aktivnosti, ki jih organizira jz tnp, zato v letoĹĄnjem letu naĹĄo dragoceno vsakdanjo spremljevalko obravnavajo z vseh vidikov in v vseh oblikah.In the form of seas, water created our mountains, shaped them through glacial and ďŹ&#x201A;uvial action, and continues to modify Earthâ&#x20AC;&#x2122;s surface as we speak. Biodiversity, landscape appearance and human settlements all depend on a certain areaâ&#x20AC;&#x2122;s abundance of water supplies. In ď&#x2122;&#x2026;ď&#x2122;&#x192;ď&#x2122;&#x201E;ď&#x2122;&#x160;, tnp organises a series of awareness-raising campaigns that study and present water in all aspects and forms.

ALI STE VEDELI? DID YOU KNOW? 1. Triglavski narodni park spada med najbolj namoÄ?ena obmoÄ?ja Slovenije in Evrope. PovpreÄ?na letna koliÄ?ina padavin je najviĹĄja v zahodnem delu parka in znaĹĄa okoli ď&#x2122;&#x2020;ď&#x2122;&#x192;ď&#x2122;&#x192;ď&#x2122;&#x192; mm/m2. Triglav National Park ranks among the most watered areas in Slovenia and Europe. The average precipitation level is highest in the western part of the park and amounts to about ď&#x2122;&#x2020;ď&#x2122;&#x192;ď&#x2122;&#x192;ď&#x2122;&#x192; mm/m2. 2. Na obmoÄ?ju parka je veÄ? kot ď&#x2122;&#x2026;ď&#x2122;&#x2C6;ď&#x2122;&#x192; veÄ?jih in manjĹĄih izvirov. So Ĺživljenjski prostor organizmov, ki Ĺživijo v Ä?istih vodah. Veliko izvirov je tudi vir pitne vode. The park is home to over ď&#x2122;&#x2026;ď&#x2122;&#x2C6;ď&#x2122;&#x192; large and small springs. They are habitats of organisms that thrive in clean waters. Many springs are also a source of drinking water. 3. Visokogorska jezera so biseri Triglavskega narodnega parka. To so veÄ?inoma majhne vodne povrĹĄine, zato so zelo obÄ?utljive za spremembe v okolju. Kopanje v njih ni dovoljeno. Mountain lakes are the pearls of Triglav National Park. Mostly small water areas, lakes are highly sensistive to any changes in the environment. No bathing is allowed in these lakes. 4. V Triglavskem narodnem parku zaÄ?enjata svojo pot dve pomembni evropski reki: SoÄ?a in Sava. SoÄ?a se izliva v Jadransko morje, Sava v Ä&#x152;rno. Razvodnica med poreÄ?jema poteka skozi osrÄ?je Triglavskega narodnega parka. Two important European rivers, the Sava and the SoÄ?a, take their source in Triglav National Park. The SoÄ?a ďŹ&#x201A;ows into the Adriatic Sea, and the Sava drains into the Black Sea. The dividing line between the two watersheds runs through the heart of Triglav National Park.

5. Visoka barja so poseben vodni ekosistem. V Sloveniji so zelo redka, zato jih ĹĄe posebej varujemo. Na njih uspevajo rastline, ki so prilagojena teĹžavnim Ĺživljenjskim razmeram. Spoznamo jih lahko na uÄ?ni poti na Pokljuki. Raised bogs are a special water ecosystem. They are extremely rare in Slovenia and deserve a special protection status. Raised bogs can support plants adapted to harsh living conditions. For more information about raised bogs, visit a theme trail on the Pokljuka plateau.

Triglavski narodni park / Triglav National Park  

Vodnik za obiskovalce biosfernega območja Julijske Alpe - poletje 2017 Biosphere reserve Julian Alps visitor guide - summer 2017

Triglavski narodni park / Triglav National Park  

Vodnik za obiskovalce biosfernega območja Julijske Alpe - poletje 2017 Biosphere reserve Julian Alps visitor guide - summer 2017

Advertisement