Stenski koledar Triglavskega narodnega parka 2022 / Triglav National Park Calendar 2022

Page 1

ROŽLE BREGAR

Narava brez meja

Nature without borders

Triglavski narodni park

2022

Triglav National Park


V našem okolju je ostalo zelo malo otokov nepokvarjene narave. Varovati naravo in ohranjati zadnje ostanke avtentične prvobitnosti, jih ne izkoriščati in ne spreminjati – to je poslanstvo zavarovanih območij. Very few islands of unspoilt nature have remained in our environment. Protecting nature and conserving the last remnants of true wilderness, without exploiting or changing them – that is the mission of protected areas.

Triglavski narodni park Triglav National Park Pon Mon

Tor Tue

Sre Wed

Čet Thu

January 2022

Pet Fri

Sob Sat

Ned Sun

53

1 2

01

3

02

10 11 12 13 14

15 16

03

17 18 19 20 21

22 23

04

24 25 26 27 28 29 30

05

31

4

Julijske Alpe s Triglavom The Julian Alps with Mt. Triglav Zasneženo rušje Snow-covered dwarf pines

5

6

Januar

8 9

7

December • December

Februar • February

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


V zapletenem naravnem sistemu ima vse svojo vlogo in svoj pomen. Vse je povezano. Ni večvrednih, manjvrednih, ničvrednih, pomembnih ali nepomembnih, potrebnih ali nepotrebnih, ampak je vsaka življenjska oblika potrebna in enakovredna. Everything has its role in this complex natural system. Everything is connected. The countless forms of life are not divided into more and less valuable, important and unimportant, necessary and unnecessary; every form of life is needed and equally important.

Februar

Triglavski narodni park Triglav National Park Pon Mon

Tor Tue

Sre Wed

Čet Thu

Pet Fri

February 2022

Sob Sat

Ned Sun

6

05

1 2 3 4 5

06

7

07

14 15 16 17 18 19 20

08

21 22 23 24 25 26 27

09

28

8 9 10 11 12 13

Planota Pokljuka The Pokljuka plateau Pokljuške smreke Spruce forest on Pokljuka

Januar • January

Marec • March

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


Slikovita in pestra kulturna krajina je najbolj otipljivo spričevalo človekovega odnosa do zemlje in stoletnih izkušenj za preživetje v trdih gorskih razmerah,dokaz možnega sožitja med človekom in naravo in nenehnega iskanja skladnosti med rabo in varstvom. The picturesque and diverse cultural landscape is the most tangible evidence of man’s relationship with the land and a testament to the centuries of survival in harsh mountainous conditions. It is proof of the possible coexistence between humans and nature and a remider of the constant search for balance between utilization and conservation.

Marec

Triglavski narodni park Triglav National Park Pon Mon

Tor Tue

Sre Wed

Čet Thu

Pet Fri

March 2022

Sob Sat

Ned Sun

6

09

1 2 3 4 5

10

7 8 9 10 11 12 13

11

14 15 16 17 18 19 20

12

21 22 23 24 25 26 27

13

28 29 30 31 Planina Krstenica The Krstenica alp Notranjost hleva Inside of a barn

Februar • February

April • April

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


V naravi ni nič stalnega, razen stalnega spreminjanja. Skrivnostna spremljevalka vsega gibanja je voda. Poleg ognja, največji misterij narave, simbol življenja in pogoj za življenje. The only constant in nature is change. All this movement is accompanied by water. Along with fire, water is the greatest mystery of nature, a symbol of life and a precondition for it.

April

Triglavski narodni park Triglav National Park Pon Mon

Tor Tue

Sre Wed

Čet Thu

Pet Fri

April

Sob Sat

Ned Sun

13

1

2 3

14

4

8

9 10

15

11 12 13 14 15 16 17

16

18 19 20 21 22 23 24

17

25 26 27 28 29 30

5

Bohinjsko jezero Lake Bohinj Izliv reke Savice v Bohinjsko jezero The Savica river entering Lake Bohinj

6

7

Marec • March

Maj • May

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2022


Slapovi Julijskih Alp imajo butično velikost in so videti kot neresnični prividi iz pradavnine, skriti v skoraj posvečenih krajih. Though modest in size, waterfalls in the Julian Alps seem like surreal images from prehistoric times, hidden in secluded, almost sacred, places.

Maj

Triglavski narodni park Triglav National Park Pon Mon

Tor Tue

Sre Wed

Čet Thu

May

Pet Fri

Sob Sat

Ned Sun

17

1

18

2

19

9 10 11 12 13 14 15

20

16 17 18 19 20 21 22

21

23 24 25 26 27

22

30 31

3

Slap Savica The Savica Waterfall Lepi čeveljc Lady‘s slipper orchid

4

5

7 8

6

28 29

April • April

Junij • June

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2022


Vode, prodišča, obvodna vegetacija, dolinski travniki, gozdovi na različnih višinskih pasovih, pašne planine, barja in mokrišča ter kamniti svet nad drevesno mejo vse do najvišjih vrhov so življenjska okolja za več deset tisoč različnih rastlinskih in živalskih vrst. Watercourses, gravel beds, riverbanks, valley meadows, forests growing in different altitude belts, mountain pastures, bogs and wetlands, and the rocky landscape above the tree line, all the way up to the highest peaks, are habitats for more than ten thousand different plant and animal species.

Junij

Triglavski narodni park Triglav National Park Pon Mon

Tor Tue

Sre Wed

Čet Thu

1

2

June 2022

Pet Fri

Sob Sat

Ned Sun

4 5

22

23

6 7 8 9 10 11 12

24

13 14 15 16 17 18 19

25

20 21 22 23 24

26

27 28 29 30

Severna stena Triglava Triglav North Wall Alpski kozliček Rosalia longicorn

3

Maj • May 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

25 26

Julij • July 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


Visokogorski kras je visoka pesem ustvarjalne moči vode v apnencu. High-mountain karst is a glorious hymn of the creative power of water in limestone.

Julij

Triglavski narodni park Triglav National Park Pon Mon

Tor Tue

Sre Wed

Čet Thu

July

Pet Fri

Sob Sat

Ned Sun

26

1

2 3

27

4

8

9 10

28

11 12 13 14 15 16 17

29

18 19 20 21 22

30

25 26 27 28 29 30 31

5

Kraški svet Julijskih Alp High-mountain karst of the Julian Alps Planika Edelweiss

6

7

23 24

Junij • June

Avgust • August

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2022


Visokogorska jezera komaj zaslužijo ime »jezera«. Majhne lužice se zrcalijo kot igriva očesca na obrazu okamnelega velikana. Njihova posebnost in znamenitost je v tem, da je voda čudežno ostala na površini iz apnenca. The high mountain lakes barely deserve the name “lakes”. These pools or tarns sparkle like flashing eyes on the face of a stone giant. They are remarkable for the fact that their water has miraculously remained on the limestone surface.

Avgust

Triglavski narodni park Triglav National Park Pon Mon

Tor Tue

Sre Wed

Čet Thu

August 2022

Pet Fri

Sob Sat

Ned Sun

31

1 2 3 4 5 6

32

8 9 10 11 12 13 14

33

15 16 17 18 19 20 21

34

22 23 24 25 26 27 28

35

29 30 31 Dolina Triglavskih jezer Triglav Lakes Valley Kozorog Ibex

7

Julij • July

September • September

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


Gore, ki jih gledamo, so nastajale več sto milijonov let. Kar vidimo, je trenutek, iztrgan iz večnega spreminjanja, gubanja, zvijanja, lomljenja, dvigovanja in podiranja zemeljskega površja. The mountains we are looking at formed over the course of several hundred million years. What we see is a moment torn from the continuous process of changing, folding, fracturing, lifting and collapsing of the Earth’s surface.

September

Triglavski narodni park Triglav National Park Pon Mon

Tor Tue

Sre Wed

Čet Thu

September 2022

Pet Fri

Sob Sat

Ned Sun

35

1

2

3 4

36

5

8

9

10 11

37

12 13 14 15 16 17 18

38

19 20 21 22 23

39

26 27 28 29 30

6

Spodnji in zgornji slap Peričnik Lower and Upper Peričnik Falls Fosilne školjke Fossilized shells

7

24 25

Avgust • August

Oktober • October

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


Alpe, okamneli spomini iz življenja zemlje. Odprta galerija neverjetnosti in neponovljivosti.

Oktober

The Alps, petrified memories of our planet’s life. A unique and incredible outdoor gallery.

Triglavski narodni park Triglav National Park Pon Mon

Tor Tue

Sre Wed

Čet Thu

Pet Fri

October 2022

Sob Sat

Ned Sun

39

1 2

40

3

41

10 11 12 13 14 15 16

42

17 18 19 20 21

43

24 25 26 27 28 29 30

44

31

4

5

6

Mišelj vrh nad Velim poljem Mt. Mišelj vrh above the Velo polje alp Aljažev stolp Aljaž Tower on the top of Mt. Triglav

7

8 9 22 23

September • September

November • November

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


Viharno morje mogočnih vrhov, nažaganih grebenov, navpičnih sten, globoko vrezanih dolin, nedostopnih grap in sotesk, divjih voda in čudežnih izvirov, gozdov, gorskih trat in melišč. A stormy sea of mighty peaks, jagged ridges, vertical walls, deep valleys, inaccessible gorges, wild waters and miraculous springs, forests, mountain meadows, and screes.

November

Triglavski narodni park Triglav National Park Pon Mon

Tor Tue

Sre Wed

Čet Thu

Pet Fri

November 2022

Sob Sat

1 2 3 4 5

Ned Sun

6

44

45

7 8 9 10 11 12 13

46

14 15 16 17 18 19 20

47

21 22 23 24 25 26 27

48

28 29 30 Mangart in Jalovec Mt. Mangart and Mt. Jalovec Slap Boka The Boka Waterfall

Oktober • October

December • December

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


Naravne vrednote nimajo cene, ampak neskončno vrednost. Ali kot je zapisal Albert Einstein: »Vsega, kar šteje, ne moremo šteti, in ne šteje vse, kar lahko štejemo.« The precious natural world has no price, but infinite value. Or as Albert Einstein once put it: “Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts”.

December

Triglavski narodni park Triglav National Park Pon Mon

Tor Tue

Sre Wed

Čet Thu

Pet Fri

December

Sob Sat

Ned Sun

48

1

2

3 4

49

5

8

9

10 11

50

12 13 14 15 16 17 18

51

19 20 21 22 23 24 25

52

26 27 28 29 30 31 Julijske Alpe The Julian Alps Zimski utrinek A glimpse of winter

6

7

November • November

Januar • January

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2022


Triglavski narodni park

Triglav National Park

Triglavski narodni park (TNP) je na začetku dvajsetega stoletja, sprva kot ideja, nato kot institucija za varstvo narave, vstopil v pestro zgodovino Vzhodnih Julijskih Alp. Spada med najstarejše parke v Alpah in je eden največjih naravnih zakladov Slovenije. Letnice, ki so zaznamovale TNP: prvi predlog za zavarovanje v letu 1906, »Alpski varstveni park« v dolini Triglavskih jezer leta 1924 (1600 ha), odlok o razglasitvi Doline Triglavskih jezer za »Triglavski narodni park« leta 1961 (2000 ha) in Zakon o Triglavskem narodnem parku (83.807 ha) v letu 1981.

First as an idea and then as a nature conservation institution, the Triglav National Park (TNP) entered the history of the Eastern Julian Alps at the beginning of the 20th century. It is among the earliest parks to have been established in the Alps and one of the greatest natural treasures of Slovenia. The highlights of its history include the following: in 1906, the first protection proposal was launched; in 1924 an »Alpine Protection Park« (1,600 ha) was established in the Triglav Lakes Valley; 1961 marks the decree promulgating the Triglav Lakes Valley as the Triglav National Park (2,000 ha) and in 1981 the Law on the Triglav National Park (83,807 ha) was passed.

Leži v Julijskih Alpah blizu tromeje med Avstrijo, Italijo in Slovenijo. Najvišja točka je vrh Triglava (2864 m), po katerem je park dobil ime, najnižja pa je v Tolminskih koritih (180 m). Pokrajinske značilnosti so ledeniške alpske doline, gorske planote in visokogorje nad zgornjo gozdno mejo. Posebnosti TNP so kristalno čiste vode, globoke soteske, ostanki pragozdov, izjemno bogata biotska pestrost, eldorado planinskega cvetja, med njimi nekaj endemitov (zoisova zvončica, julijski mak, srebrna krvomočnica). Značilne živali v parku so gams, kozorog, jelen, medved, ris, orel in številne druge vrste ptic, plazilci in endemična postrv. Skratka, več kot 5500 različnih živih bitij je našlo svoj prostor na območju TNP. V tem prostoru sta kmetijstvo in varstvo narave zaveznika, ki ohranjata življenjski prostor rastlin in živali ter tako tudi naravne vire za življenje človeka samega. Obdelana polja, njive, travniki, senožeti in pašniki, dolinska naselja in pašne planine, značilne hiše in številni majhni seniki, hlevi in stanovi ustvarjajo kulturno krajino. Kulturna dediščina je prepoznavna po svoji raznolikosti, saj je mogoče preprosto prepoznati in razlikovati tipično bohinjsko hišo od tiste v Zgornjesavski dolini in Posočju.

TNP’s most prominent landscape features include glacier-shaped valleys, mountain plateaus and high-altitude mountains above the tree line. The park prides itself on pure waters, deep-cut gorges, remains of virgin forests, richness of biodiversity, and an eldorado of mountain flowers including a number of endemic plants such as Zois’ Bellflower (Campanula zoysii), Julian Poppy (Papaver alpinum subsp. ernesti-mayeri) and Silver-leaved Cranesbill (Geranium argentum). Typical park animals are the chamois, ibex, red deer, brown bear, lynx, eagle, numerous bird and reptile species, and the endemic Marble Trout. In short, TNP is home to over 5,500 plant and animal species. In this area agriculture and nature conservation walk hand in hand, preserving the habitat for plant and animal species and natural resources needed for the survival of man. Cultivated fields, meadows, hay meadows and pasturelands, valley settlements and alps, typical houses and abundant small hayracks, sheds and homesteads make up the cultural landscape of the Triglav National Park, the most striking feature of which is its diversity as the typical Bohinj house can be easily recognized and contrasted against a house in the Upper Sava Valley (Zgornjesavska dolina) or the Soča Valley.

Vaša pot v Triglavskem narodnem parku naj bo pot, ki se je boste z veseljem spominjali. Naj bo razlog, da se boste v TNP vedno znova vračali in domov odhajali z novo zgodbo. Le-ta naj bo enkratna in neponovljiva.

We hope that the paths you take in Triglav National Park will leave you with lasting memories and encourage you to come back again, for another story, just as exciting and unique as this one.

Vaše vozilo pustite na označenih parkiriščih. Na območju parka jih je dovolj.

Please leave your vehicle in one of the many designated car parks.

Priporočamo, da hodite po označenih poteh. Ne povzročajte hrupa. Živali vam bodo hvaležne.

Stay on the trails. Keep your noise level down and avoid disturbing the animals.

Spoštujte življenjski prostor rastlin in živali. Občudujte jih tako, da s svojo prisotnostjo ne boste motili njihovih zgodb, ki so prav tako edinstvene kot vaša. Jasne noči, posute z zvezdami, doživljajte na klopeh planinskih koč, zavetišč in bivakov. Kampiranje in bivakiranje izven za to določenih mest ni dovoljeno. Bodimo nemoteči obiskovalci, ki v prostor ničesar ne prinašamo in iz njega ničesar ne odnašamo. Ničesar, kar ni shranjeno v nas samih ali na spominski kartici.

Respect the habitats of plants and animals. Admire them, but make sure your presence does not disturb their lives, as unique and magical as yours. Enjoy clear starry nights from a bench outside the mountain huts and lodges, shelters and bivouacs. Camping or bivouacking outside designated areas is not permitted. Be considerate visitors who take nothing except for memories and data stored on memory sticks, and leave nothing but footprints.

O fotografu

About photographer

Rožle Bregar, avtor fotografij koledarja Triglavskega narodnega parka 2022 živi na pragu Julijskih Alp in je z naravo tega območja povezan že od otroštva. Čeprav je Rožle prvenstveno video snemalec in direktor fotografije, se njegov izjemni občutek za svetlobo, vizualno podobo in lepoto zrcali tudi na fotografijah, ki odražajo njegov osebni odnos do divje in neokrnjene narave Julijskih Alp. Velik del v koledarju predstavljenih fotografij je Rožle posnel med snemanjem že večkrat nagrajenega kratkega dokumentarno-naravoslovnega filma »Narava brez meja«, ki govori o naravni in kulturni krajini ter njuni povezanosti in neločljivosti na čezmejnem območju Triglavskega narodnega parka in naravnega parka Julijsko predgorje v Italiji. Narava resnično ne pozna meja, kot jih riše in postavlja človek. Rožle se s svojimi vizualno izstopajočimi umetniškimi občutki, tehničnim znanjem in izbiro naravovarstvenih in okoljevarstvenih filmskih projektov trudi opozarjati na številne sodobne izzive sobivanja človeka in narave v najbolj ranljivih delih tega planeta.

Rožle Bregar, the author of the photographs in the Triglav National Park 2022 calendar, lives at the doorstep of the Julian Alps and has been closely tied to the area’s natural environment since he was a child. Although primarily a videographer and photography director, Rožle exceptional understanding of light, visual aesthetics and beauty is clearly reflected in the photographs that uncover his personal relationship with the pristine, unspoilt nature of the Julian Alps. Many of the photographs presented in the calendar were taken during the shooting of the award-winning nature documentary ‘Nature Without Borders’, which portrays natural and cultural landscape, exploring in particular the connectivity and indivisibility of the two types of landscape in the Transboundary Ecoregion of Triglav National Park and Prealpi Giulie Nature Park in Italy. Nature has no borders such as those put up and drawn by man. With his visually expressive artistic emotions, technical proficiency and careful choice of nature conservation and environmental protection projects, Rožle Bregar strives to highlight and address many contemporary challenges of coexistence of man and nature in the most vulnerable parts of the planet.

Web: https://vizualist.si/ Ig: https://www.instagram.com/rozlebregar/ Fb: https://www.facebook.com/rozlebregar

Web: https://vizualist.si/ Ig: https://www.instagram.com/rozlebregar/ Fb: https://www.facebook.com/rozlebregar

Triglavski narodni park: Ljubljanska cesta 27, SLO - 4260 Bled, T: +386 (0)4 57 80 200, F: +386 (0)4 57 80 201, www.tnp.si, Triglavski-narodni-park@tnp.gov.si Založila: Triglavski narodni park in Medium * Avtor besedil: Janez Bizjak, Aleš Zdešar * Oblikovanje: Barbara Bogataj Kokalj * Prevod: Darja Pretnar * Tisk: Tiskarna Medium d.o.o. * 2021 * Tiskano na papirju s FSC certifikatom


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.