Page 1

Propisane dimenzije, najveća dopuštena masa i osovinska opterećenja vozila Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (izvodi)


Najveće propisane dimenzije vozila TERETNO MOTORNO VOZILO (BEZ OBZIRA NA OBLIK KAROSERIJE)

Tolerancije:

- duljina 12.000 mm + 0,5% = 12.060 mm - širina: 2.550 mm + 1% = 2.576 mm - širina debelostjene* hladnjaĉe: 2.600 mm + 1% = 2.626 mm - visina: 4.000 mm + 50 mm = 4.050 mm

* debelostjena hladnjača = debljina stjenke hladnjače > 45 mm


Najveće propisane dimenzije vozila PRIKLJUĈNO VOZILO - PRIKOLICA

Tolerancije:

- duljina 12.000 mm + 0,5% = 12.060 mm


Najveće propisane dimenzije vozila PRIKLJUĈNO VOZILO - POLUPRIKOLICA


Najveće propisane dimenzije vozila DULJINA TEGLJAĈA OD PREDNJEG KRAJA DO CENTRA SEDLA UKUPNA DULJINA POLUPRIKOLICE EU ODREDBE – ISTE NE POSTOJE U HRVATSKIM PROPISIMA


Najveće propisane dimenzije vozila DULJINA SKUPA VOZILA – MOTORNO + PRIKOLICA

Tolerancija:

- duljina 18.750 mm + 0,5% = 18.844 mm


Najveće propisane dimenzije vozila DULJINA SKUPA VOZILA – TEGLJAĈ + POLUPRIKOLICA

Tolerancija:

- duljina 16.500 mm + 0,5% = 16.583 mm


Krug okretanja vozila POJAS KRUGA UNUTAR KOJEG SE MORA MOĆI OKRENUTI TEGLJAĈ S POLUPRIKOLICOM


Najveće dopuštene mase vozila (NDM) SVA MOTORNA VOZILA BEZ OBZIRA NA OBLIK KAROSERIJE

G

G = 18.000 kg

G

G = 25.000 kg (26.000 kg)*

G

G = 31.000 kg (32.000 kg)*

* ako su pogonske osovine opremljene duplim gumama i imaju zračni ovjes ili ako je ogibljenje izvedeno kao EU ekvivalentno – proizvođač izdaje potvrdu


Najveće dopuštene mase vozila (NDM) PRIKLJUĈNA VOZILA – PRIKOLICE*

G

G

G

G = 10.000 kg

G = 18.000 kg

G = 24.000 kg

* za poluprikolice se ne ograničava NDM cijelog vozila već je ograničeno osovinsko opterećenje skupa osovina


Dopuštena osovinska opterećenja DOZVOLJENA OSOVINSKA OPTEREĆENJA Jednostruka* slobodna (nepogonska) osovina

100 kN (10.000 kg)

* svaka osovina koja je od susjedne osovine udaljena za više od 1,8 m


Dopuštena osovinska opterećenja DOZVOLJENA OSOVINSKA OPTEREĆENJA Dvostruka* slobodna (nepogonska) osovina (PRIKOLICE ILI POPUPRIKOLICE)

110 kN (11.000 kg)

d

d<1m

160 kN (16.000 kg)

d

180 kN (18.000 kg)

d

1,3 m <= d < 1,8 m

* dvije osovine koje su međusobno udaljene manje od 1,8 m

1 m <= d < 1,3 m

200 kN (20.000 kg)

d

d >= 1,8 m


Dopuštena osovinska opterećenja DOZVOLJENA OSOVINSKA OPTEREĆENJA Trostruka* slobodna (nepogonska) osovina (POPUPRIKOLICE)

210 kN (21.000 kg)

240 kN (24.000 kg)

270 kN (27.000 kg)

d

d

d <= 1,3 m

d

d

1,3 m < d <= 1,4 m

d

d

1,4 m < d < 1,8 m

* tri osovine pri čemu su susjedne osovine međusobno udaljene manje od 1,8 m


Dopuštena osovinska opterećenja DOZVOLJENA OSOVINSKA OPTEREĆENJA Višestruka* slobodna (nepogonska) osovina (POPUPRIKOLICE)

F

F

d

F

d

d < 1,0 m 1,0 m <= d < 1,3 m 1,3 m <= d < 1,4 m 1,4 m <= d < 1,8 m

F

d

F

d F <= 60 kN (6.000 kg) F <= 70 kN (7.000 kg) F <= 80 kN (8.000 kg) F <= 90 kN (9.000 kg)

* više osovina pri čemu su susjedne osovine međusobno udaljene manje od 1,8 m


Najveće dopuštene mase skupa vozila VUĈNO VOZILO + PRIKOLICA

G

G = 28.000 kg

G

G = 36.000 kg

G

G = 40.000 kg*

* 40.000 kg u kombinaciji 2 osovine vučno vozilo i 3 osovine prikolica ili po 3 osovine na vučnom i priključnom vozilu


Najveće dopuštene mase skupa vozila TEGLJAĈ + POLUPRIKOLICA

G

G = 28.000 kg

G

G = 36.000 kg (38.000 kg)*

* 38.000 kg samo u slučaju da je razmak među osovinama poluprikolice veći od 1,8 m


Najveće dopuštene mase skupa vozila TEGLJAĈ + POLUPRIKOLICA

G

G = 40.000 kg* (44.000 kg)**

* 40.000 kg u kombinaciji 3 osovine na tegljaču i 2 osovine na poluprikolici ili po 3 na tegljaču i poluprikolici ** 44.000 kg u kombinaciji 3 osovine na tegljaču i 2 ili 3 osovine na poluprikolici kada se prevozi 40-stopni ISO kontejner (ako vozila ima tehničkih mogućnosti za takav prijevoz)


Primjer oznaĉavanja NDM i osovinskih opterećenja na identifikacijskoj ploĉici MOTORNO VOZILO

Drugo mjesto je prazno – znači da vozilo tvornički nije isporučeno za vuču

Najveća dopuštena masa vozila = 18.000 kg

Najveće dopušteno opterećenje 2. osovine = 11.500 kg Najveće dopušteno opterećenje 1. osovine = 7.100 kg


Primjer oznaĉavanja NDM i osovinskih opterećenja na identifikacijskoj ploĉici MOTORNO VOZILO PREDVIĐENO ZA VUĈU PRIKLJUĈNOG VOZILA Najveća dopuštena masa vozila = 4.600 kg Najveća dopuštena opterećenja po osovinama vučnog vozila 1 – 1.750 kg 2 – 3.200 kg

Najveća dopuštena masa SKUPA vozila (vučnog i priključnog) = 6.600 kg*

* Ako je upis brojki na drugo mjesto u tablici onemogućeno (npr. xxxx ili ------) onda proizvođač zabranjuje vuču priključnog vozila


Primjer oznaĉavanja NDM i osovinskih opterećenja na identifikacijskoj ploĉici MOTORNO VOZILO – 4 OSOVINE – DVOSTRUKA TABLICA Sve brojke u desnom stupcu predstavljaju tehničke mogućnosti vozila NDM i osovinska opterećenja za predmetno vozilo

Sve brojke u lijevom stupcu predstavljaju zakonska ograničenja za predmetno vozilo u EU i RH


Primjer oznaĉavanja NDM i osovinskih opterećenja na identifikacijskoj ploĉici PRIKOLICA

Najveća dopuštena masa prikolice 24.000 kg Dozvoljena opterećenja po osovinama: 1 – 8.400 kg 2 – 8.400 kg 3 – 8.400 kg


Primjer oznaĉavanja NDM i osovinskih opterećenja na identifikacijskoj ploĉici POLUPRIKOLICA

Lijeva tablica – zakonski dozvoljena opterećenja

Desna tablica – tehnički moguća opterećenja

Najveća dopuštena masa – zakonski: 35.000 kg i tehnička: 39.000 kg

Dozvoljena opterećenja po osovinama – zakonski: 8.000 kg i tehnički: 9.000 kg

Dozvoljeno opterećenje na sedlu – zakonski: 11.000 kg i tehnički: 12.000 kg

Zakonski propisane tehnicke karakteristike vozila  

Zakonski propisane tehnicke karakteristike vozila

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you