PrimaOnderwijs september 2017

Page 36

Met plezier Engels leren De Engelse taal is overal om ons heen. Maar hoe kunnen kinderen die op een aantrekkelijke manier leren? The British School in the Netherlands geeft sinds vorig schooljaar praktische nascholingscursussen voor leerkrachten. Leerkracht Celeste Warmerdam volgde de cursus: ‘Het is echt onderwijs van nu. Interactief en heel erg leuk.’ door mirjam janssen

Ieder jaar was het raak. De kinderen van groep 7/8 van basisschool Calluna in Ede begonnen vol verwachting met de lessen Engels, maar al na een paar weken verflauwde hun belangstelling. Hun leerkracht Celeste Warmerdam vond dat jammer. ‘De hele wereld ver­ engelst. De kinderen zingen liedjes in het Engels, maar ze weten vaak niet wat ze zingen. Ze kennen wel woordjes, maar hebben moeite om zinnen te maken. Ik wilde ze echt laten praten met elkaar en was op zoek naar een manier om ze enthousiast te krijgen.’ Daarom volgde Celeste het afgelopen schooljaar een nascholingscursus aan The British School in the ­Netherlands (BSN) Language Centre, het zogeheten Certificate in English Language Teaching-Primary (CELT-P) voor leerkrachten in het basisonderwijs. Dit is ontwikkeld door Cambridge English.

Proefjes in het Engels ‘Ik was vanaf les één verkocht’, zegt Celeste. ‘Een schooljaar lang had ik elke maand een bijeenkomst van drie uur in Den Haag en daarnaast kreeg ik thuis­ opdrachten. Je krijgt veel praktische tools aangereikt

en ik kon de lesstof meteen op school toepassen. Wat ik vooral heb geleerd, is hoe ik zelf minder aan het woord kan zijn en de leerlingen meer. De leerlingen krijgen eerst een duidelijke, beperkte instructie. Als ze een oefening beheersen, ga je verder met een ­vrijere opdracht, zodat ze steeds meer kunnen toe­ passen. De opzet van de oefeningen is interactief. Je kunt de manier van werken ook gebruiken voor andere vakgebieden. Zo kun je schei- en natuurkundeproefjes ook in het Engels doen of in het Engels uitleg geven over een natuurverschijnsel.’

Workshop voor collega’s Vanwege haar enthousiasme werd Celeste gevraagd een workshop voor collega’s te geven tijdens een ‘Proominent-dag’, een dag waarop de elf scholen van bestuur Proominent laten zien waarmee ze bezig zijn. Ze zette haar collega’s aan het werk met haar favo­ riete oefening, een reactie- en luisterspel. ‘Ik had twaalf woorden uit een Engelse songtekst op een tafel gelegd. Tijdens het afspelen van het lied moesten de collega’s een woord dat ze hoorden zo snel mogelijk

36

EDG_SEP_036-037_BSN_v04.indd 36

21-08-17

19:56