PrimaOnderwijs mei/juni 2019

Page 34

Gezond schermgebruik:

zo voorkom je de app-nek en swipe-duim

Scrollen, appen of gamen: we zijn er dagelijks heel wat uren zoet mee. (Sociale) media bieden kinderen veel plezier en in de klas kunnen de tablet en het digibord enorm handig zijn. Maar we weten ook dat verkeerd of overmatig schermgebruik kan leiden tot lichamelijke problemen. Hoe houd je het leuk én gezond?

3x

tekst saskia kuijl/netwerk mediawijsheid

vragen aan Yolanda van Hoorn

(oefentherapeut Cesar en oprichter Zit met Pit!)

Waarom is gezond schermgebruik zo belangrijk? ‘De laatste decennia is er veel veranderd in ons leven en in onze maatschappij. We zitten veel en spenderen heel wat uren achter een scherm. Wist je dat in een gezin met 2 kinderen gemiddeld 9 schermen te vinden zijn, en dat basisschoolkinderen zo’n 7 uur per dag zittend doorbrengen? Een grote mate van zogeheten ‘sedentair gedrag’ in combinatie met schermen kan onder meer zorgen voor houdingproblemen, bijziendheid, slaapstoornissen en verminderde motorische ontwikkeling. Gelukkig zijn er best wat simpele trucs om deze problemen te voorkomen.’ Hoe zorg je in de klas voor goede gewoontes? ‘Zorg voor afwisseling! Niet de hele ochtend op de iPad of Chromebook, maar ook tijd maken voor bewegend leren. Wanneer er met tablets wordt gewerkt, zet deze dan rechtop met een standaard of hoesje. Dat 32

is beter voor de stand van het hoofd en de nek. Aandacht voor de zithouding is een goed begin, maar nog belangrijker is het om te variëren. Laat kinderen hun opdracht daarom ook eens in de zitzak doen of liggend. Of op een andere plek in de school. En wissel af met staand werken. Bedenk dat omgevingsfactoren voor een groot deel bepalen hoe je je gedraagt: als er tafeltjes en stoelen staan, dan gaan kinderen zitten. Kijk eens wat er gebeurt als je een hoge tafel neerzet! Dat experiment kun je natuurlijk ook in de lerarenkamer doen. Ook handig op school: de 20-20-2 regel. Die houdt in dat kinderen en jongeren voor elke 20 minuten dichtbij kijken, 20 seconden ver weg kijken. En dat ze per dag minstens 2 uur buiten zijn. Zo voorkom je bijziendheid.’ En na schooltijd? ‘Eigenlijk begint gezond schermgebruik thuis. Daarom


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.