PrimaOnderwijs januari 2018

Page 24

Kinderen zijn de grootste filosofen Vragen stellen, nadenken en jezelf uiten met WonderWhy Kinderen zijn de grootste filosofen. Een creatieve en kritische geest wordt gelukkig steeds belangrijker. Onafhankelijk nadenken en gedachtes verwoorden, je inleven in andermans standpunt en openstaan voor nieuwe inzichten: het zijn onmisbare skills in de 21ste eeuw. Het team van WonderWhy traint scholen in het primair en voortgezet onderwijs om hun leerlingen een kritische en open basishouding mee te geven zodat ze hun weg kunnen vinden in een maatschappij die continu in beweging is. De christelijke basisschool De Groene Oase in Maasland is één van die scholen. door erik ouwerkerk

De leerlingen luisteren aandachtig naar juf Anita Francke, maar tegelijkertijd schuiven er een paar ­rusteloos heen en weer op de grotemensenstoelen in de lerarenkamer. Het klassieke beeld van de studie­ kamergeleerde aan het peinzen over Grote Vragen is hier ver te zoeken: ook kleuters kunnen filosoferen. ‘Misschien is het voor hen zelfs wel veel natuurlijker’, zegt Anita. ‘Oudere kinderen worden soms meer geremd door wat kan en mag. Kleuters staan nog heel open in de wereld.’

‘Het is nooit mis’ ‘Waarom zitten we hier ook alweer?’ vraagt Anita aan de kleine filosofen. ‘Fi...Fi...’ probeert Mik dapper. Dan schiet het hem te binnen: ‘Fi...lo…sofie.’ Het is al een knap begin. ‘En wat doen we dan ook alweer?’, vraagt de juf. ‘Nadenken’, is het antwoord. ‘Heel goed! Dus je denkt eerst na.’ Ze beeldt het denkproces uit door

haar hand naar haar hoofd te brengen. ‘En dan komt het er via je mond weer uit’, illustreert ze met gebaren. ‘Je kunt zeggen wat je vindt en je kunt vragen s­ tellen… Het is nooit mis, want niet iedereen is hetzelfde, dus mag iedereen een andere mening hebben’, legt ze uit. De voorwaarden voor een goed gesprek zijn ­gelegd. Anita haalt zes kaartjes tevoorschijn. Dit keer leest ze geen verhaal voor, maar gebruikt ze praat­ plaatjes die een filosofisch gesprek op gang kunnen brengen. De kinderen herkennen een mama, papa, oma, boef, zwerver, koning en rijke man. ‘Wie is de belangrijkste voor jou? Neem de tijd en denk er eerst goed over na want wij willen ook weten waarom.’ De kleuters zijn al spelenderwijs bezig met het ­waarom, de spil van de filosofie. De eerste vingers gaan ­omhoog. ‘Papa is de belangrijkste omdat hij heel groot is en mij uit de sloot heeft gehaald’, b eredeneert Guus. Mik kijkt aan de andere kant ­

24

EDG_JAN_024-025_Filosofen_v02.indd 24

18-12-17

21:07


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.