tip Travel magazine Hrvatska 019 (hrvatsko izdanje) 06-08/2017

Page 1

ISSN: 1849-059X

HR

Broj 19 • Godina V • lipanj - kolovoz 2017.

Tema broja:

Dolina Neretve

Zov divljine u dolini života Dubrovačko-neretvanska županija

INFORMACIJE • PREPORUKE • DOŽIVLJAJI

Šibenik Kameno srce Jadrana Bruxelles City break

Belgija

NACIONALNI PARKOVI:

Mljet, Krka i Brijuni

Dubrovačko primorje • Brela • Baška Voda • Park prirode Biokovo Vodice • Zagrebačka županija • Samobor • Opatija • Brtonigla

OPREMANJE: Za vrhunsku udobnost najmlađih gostiju


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.