Honda Miimo Robotklippere

Page 1

ROBOTPLÆNEKLIPPERE

Life

ENGINEERING FOR


01

INT R O

DET E R IKK E BA R E G O DT IN GENIØ R AR B E J D E , D E T ER

Life

ENGINEERING FOR

Da vi designede vores havesortiment, så vi på dit liv fra alle vinkler og brugte årtiers erfaring på at skabe teknologi, der løser opgaver. Vores mål er ikke kun at lave de bedst mulige værktøjer til opgaven, men også at skabe produkter, som det er en fornøjelse at bruge og eje.


INDHOL D

INDHOLD

02

03 HRM 40 / 70 FUNKTIONER 04 HRM 40 / 40 LIVE / 70 LIVE 05 HRM 1000 / 1500 / 2500 / HRM 4000 FUNKTIONER 07 HRM 1000 08 HRM 1500 & HRM 1500 LIVE 09 HRM 2500 & HRM 2500 LIVE 10 HRM 4000 LIVE 11 TILBEHØR 12 PROFF-FUNKTIONER OG MULTI MIIMO 13 SPECIFIKATIONER

04 HRM 40 / 40 LIVE / 70 LIVE

07 HRM 1000 08 HRM 1500 / 1500 LIVE

09 HRM 2500 / 2500 LIVE 10 HRM 4000 LIVE


03

H R M 4 0 / 40 LIVE / 7 0 LIVE FUN KT ION ER

F Ø R E N D E T E K N OLOGI

FUNKTIONER TILGÆ N G E L I G PÅ HR M 40 / 40 LIVE / 7 0 LIVE Der findes ingen nemmere måde at holde din græsplæne perfekt end med de intuitive funktioner fra vores kompakte Miimo-serie.

MI I-M ONITOR APP*

A MA ZO N A L EXA*

S M A RT T I M E R *

Få adgang til Mii-Monitor-appen for at se, hvornår og hvor ofte din Miimo planlægger at slå græs - og foretag nemt de justeringer, du har brug for. Opretter forbindelse via 3G/4G** eller Bluetooth.

Smart forbindelse med Amazon Alexa betyder, at du kan starte, stoppe og gennemgå Miimos klippeplan ved blot at spørge Alexa.

Den kompakte Miimo har adgang til vejrdata i realtid for at vælge det bedste tidspunkt at slå græs på, undgå perioder med kraftig regn og klippe mindre ofte i tørre perioder.

PL ACER OG KLIP

MA P & MOW

VA LGB A R KA NT K L I PNI NG* *

Indtast manuelt et præcist klippeområde, og se din kompakte Miimo klippe de svært tilgængelige steder.

Den kompakte Miimo kortlægger din haves layout, beregner dens størrelse, opretter en klippekalender og klipper logisk din plæne på den mest intelligente måde.

Nyd en uberørt finish hele året rundt med fuld kontrol over, hvor ofte Miimo trimmer græsplænens kanter.

AUTOMATISK OPL AD N I N G S SYSTEM

I N TEN S IV K L I PNI NG

D O B B E LT K L I PNI NG

Når Miimo er ved at løbe tør for batteri, går den direkte til dockingstationen for at lade op, inden den går direkte tilbage til arbejdet.

Når det er nødvendigt, kan du aktivere intensiv klipning og give hele plænen en dyb, grundig omgang, selv under vanskelige forhold.

Ekstra pleje, når dit græs har mest brug for det. Miimo klipper automatisk din plæne to gange i starten af sæsonen eller efter en pause på to uger (kun i manuel tilstand).

VE JR BESTANDIG

LO G I S K K L I PPE M Ø NST E R

MICRO BIOKLIP

Regn eller solskin, Miimos IPX4 vejrbestandige design betyder, at den kan klare de fleste dårlige vejrforhold.

Miimo klipper effektivt og logisk i et systematisk mønster, der skaber uberørte 5 m striber på tværs af din græsplæne.

Gød græsset, mens du klipper - Miimos mikroklippeteknologi findeler dit afklippede græs og spreder det jævnt over plænen.


KO MPAK T MI I MO - S ER I E

KOMPAKT MIIMO 40 / 40 LIVE / 70 LIVE

KOMPAKT MIIMO OV E RBL IK

HRM 40 / 40 L IVE / 70 L IV E

400-700m2 ARBE JDSOMR ÅDE

45-75minutter KLIPPETID

45-60minutter OPL ADNINGSTID

Den smarte løsning til at opnå den perfekte græsplæne. Denne innovative robotplæneklipper tager det hårde arbejde ud af dine hænder. Miimo er den

15°

smarteste måde at opnå den perfekte græsplæne på og holde den sådan hele

MAKS. HÆLDNING

året rundt. Den beregner størrelsen på dit område og bruger Map & Mowteknologien til at klippe rundt om havens ornamenter og møbler. Den skaber

30-50mm

også en skræddersyet kalender ved at bruge Smart Timer* til at overvåge vejret

KLIPPEHØJDE

og hastigheden, hvormed dit græs vokser. Med Mii-Monitor-appen* og Amazon Alexa*-forbindelse kan du foretage justeringer på afstand og endda aktivere din plæneklipper ved hjælp af stemmekommandoer. Og sikkerheden for din Miimo er garanteret med en unik sikkerhedskode - den sætter en beskyttende alarm i gang, som lyder, hvis nogen tager din Miimo, og sikrer, at ingen andre end du kan bruge den.

*Kun tilgængelig på HRM 40 Live og HRM 70 Live. **Kun tilgængelig på HRM 70 Live.

04


05

H R M 1 0 0 0 / 1500 / 1500 LIVE / 2 500 / 2500 L IVE / 4000 L IVE F UNKTIONER

F Ø R E N D E T E K N OLOGI

FUNKTIONER TILGÆ N G E L I G PÅ HR M 1 000 / 1 500 / 1 500 LIVE / 2500 / 2500 LI VE / 4000 LI VE Vores Miimo robotplæneklippere er helt selvkørende, men hvis du gerne vil have lidt ekstra kontrol, giver teknologierne nedenfor dig netop det.

MII- MONITO R A PP Få adgang til Mii-Monitor-appen for at se, hvornår og hvor ofte din Miimo planlægger at slå græs - og foretag nemt de justeringer, du har brug for. Opretter forbindelse via 3G/4G** eller Bluetooth.

AMAZON AL EXA † Smart forbindelse med Amazon Alexa betyder, at du kan starte, stoppe og gennemgå Miimos klippeplan ved blot at spørge Alexa.

AVA NC E R E T VE J R B E S KYT T E LS E Alle Miimo-modeller er sikre at bruge i regnvejr, men med den avancerede vejrbeskyttelse kan HRM 4000 LIVE endda vaskes med en vandslange.

AUTO M AT I S K J U ST E R I NG A F K L I PPE HØJ D E Indstil Miimo til at klippe i en bestemt højde fra 20-60 mm. Eller lad Miimo justere sig automatisk til din valgte højde afhængigt af græssets væksthastighed.

FL E KS I B E L D O C K I NG Dockingstationen kan installeres diskret - på en terrasse, i et hjørne eller endda skjult bag en busk eller et udhus. Miimo vil finde hjem.

FR I ZO NE R * † Frizoner giver dig mulighed for at indstille din Miimo til at undgå at klippe i bestemte områder, styre uden om potentielle farer eller lade naturen vokse.

MULTI MIIMO/S I DE O M S I DE

F L Å D E STYR I NG

MICRO BIOKLIP

Brug flere Miimo'er i ét område for hurtigere arbejde, eller indstil dem til deres egne zoner med Side By Sidefunktionen.

Tjek status for din flåde af Miimo'er ved hjælp af Mii-Monitor-appen. Navngiv hver Miimo, send individuelle eller gruppekommandoer, juster indstillinger og spor Live-modeller på kortet.

Gød græsset, mens du klipper - Miimos mikroklippeteknologi findeler dit afklippede græs og spreder det jævnt over plænen.

Funktionerne varierer fra produkt til produkt, se venligst de enkelte modeller for specifikke funktioner. *Denne funktion kræver adgang til åben himmel.


H RM 1000 / 1500 / 1500 L IVE / 2500 / 2500 L IVE / 4000 L IVE F UNKTIONE R

K LO GT D E S I G N Vores Miimo'er er bygget til den virkelige verden, hvilket betyder, at sikkerheds- og tryghedsfunktioner er standard.

SI KKERHED, VORES PR I O R I TET

A N TI TYVE R I

HÆ L D NI NGS KA PAC I T E T

Miimos nye og forbedrede 360°-sensorer opfylder alle sikkerhedskrav til brug i nærheden af børn og kæledyr. Miimo skifter retning, når der registreres forhindringer, og stopper øjeblikkeligt knivene, når den løftes.

En unik sikkerhedskode indstiller en beskyttende alarm, der lyder, hvis nogen tager din Miimo, og sikrer, at ingen andre end du kan bruge den.

Miimo er designet med det optimale tyngdepunkt og vejgreb og kan klippe skråninger på op til 25° uden at sidde fast i ujævnt terræn.

GPS- SPORING †

HE AVY D UTY HJ U L* *

S M A RT T I M E R †

Spor din plæneklipper via Mii-Monitorappen, og indstil et Geofence med sikkerhedsadvarsler, så du kan være sikker på, at din Miimo er sikker og fungerer godt.

Det bredere og dybere slidbanemønster forhindrer ophobning af mudder og blade på hjulene.

Få adgang til vejrdata i realtid for at vælge det bedste tidspunkt at klippe på, undgå perioder med kraftig regn og klippe sjældnere i tørre perioder.

GENVEJSKABEL

S AT E L L I T-A S S I ST E R E T R E TU R KØ R S E L †

Gør det muligt for Miimo at tage en hurtigere rute til og fra ladestationen og undgå at lave kørespor rundt i kanten af din græsplæne. Dette kabel gør det også muligt for Miimo at bevæge sig i smalle passager på kun 60 cm i bredden.

**Standard på HRM 4000 Live. Fås som ekstraudstyr til alle andre modeller. † Kun tilgængelig på Live-modeller.

Giver Miimo mulighed for at tage en mere direkte rute hjem ved at dreje mod ladestationen. Hvis den finder en genvejskabel undervejs, vender den tilbage til standardproceduren.

06


HRM 1000

T I L S MÅ O G MEL L EMSTORE HAVER

HRM 1000

H RM 1000 OV E RBL IK

07

OP TIL

1.000 m2

ARBE JDSOMR ÅDE

40minutter KLIPPETID

Miimo HRM 1000 robotplæneklipper holder din græsplæne i perfekt stand.

40minutter

Den enkle betjening giver dig mulighed for nemt at starte og stoppe Miimo,

OPL ADNINGSTID

mens den følger havens layout, navigerer uden om forhindringer og findeler afklippet for at skabe en sund, velplejet græsplæne. Til mere komplekse opgaver kan Bluetooth-forbindelsen bruges til justere indstillingerne

25° MAKS. HÆLDNING

via Mii-Monitor-appen. Miimo er robust nok til at arbejde i al slags vejr, men støjsvag nok til at klippe om natten uden at forstyrre dig eller dine naboer. Den er også sikker at bruge i nærheden af kæledyr, da sensorer registrerer enhver løftebevægelse og stopper knivene med det samme.

20-60mm KLIPPEHØJDE

Miimo genoplader automatisk sig selv, når det er nødvendigt, via sin egen ladestation.

NØ G L EF U N K T I O N E R MI I MONI TOR APP

M ICRO BIO K LIP

Funktionerne varierer afhængigt af modellen, se venligst side 13 for de fulde specifikationer.


T I L MEL L EMSTO R E H AVER

HRM 1500 & HRM 1500 LIVE

H RM 15 00 / H RM 15 00 L IV E OV E RBL IK

HRM 1500 / 1500 L IV E

Op til

08

1.500 m2

ARBE JDSOMR ÅDE

40minutter KLIPPETID

40minutter OPL ADNINGSTID

25° MAKS. HÆLDNING

Den er designet med avanceret teknologi til perfekt trimning af mellemstore græsplæner, og tilføjelsen af en genvejstråd gør det muligt for Miimo at klare smalle passager, undgå hjulspor langs kanten og øge klippeeffektiviteten. En lang række

20-60mm

funktioner som f.eks. opsætning af frizoner eller ændring af klippeskemaet kan

KLIPPEHØJDE

programmeres på det grafiske display eller via Mii-Monitor-appen. Live-modeller har også push-meddelelser, så det kunne ikke være nemmere at holde Miimo i gang med at klippe efter dine behov.

NØ G L EF U N K T I O N E R MI I MONI TOR APP

GENVEJSKA BEL

MI C RO BI OKLI P

L IV EF U NKT I O N E R

SATEL L IT RETUR

FRIZONER

S M ART T I M ER

G PS S POR I NG

AM AZON AL EXA

Funktionerne varierer afhængigt af modellen, se venligst side 13 for de fulde specifikationer.


H R M 2 5 0 0 / 2 500 LIVE

T I L MEL L EMSTO R E O G STORE HAVER

HRM 2500 & HRM 2500 LIVE

H RM 2 5 00 / H RM 2 5 00 L IV E OV E RBL IK

09

2.000-3.000m2 ARBE JDSOMR ÅDE

80minutter KLIPPETID

80minutter OPL ADNINGSTID

25° MAKS. HÆLDNING

HRM 2500 gør det nemt at holde plænen ved lige med en række intelligente funktioner. Genvejskablet betyder, at Miimo er meget effektiv til at dække alle områder af din have, med den ekstra fordel, at den fleksible ladestation kan placeres, hvor det er mest

20-60mm

praktisk for dig. Planlagt klipning giver dig mulighed for at vælge, hvornår der skal

KLIPPEHØJDE

klippes. Derudover drager LIVE-modellen også fordel af satellit-assisteret returkørsel, GPS-sporing og ekstra funktioner i Mii-Monitor-appen, såsom Smart Timer, samt at den har mulighed for at reagere på Alexa-kommandoer.

NØ GL EF U N K T I O N E R MI I MONI TOR APP

FLEKSIBEL D O CK ING

MI C RO BI OKLI P

GENVEJSKA BEL

L IVE F U NK TI O N E R

SAT ELL ITRETUR

FRIZONER

M U LT I M I I M O/ S I DE OM S I DE

S M ART T I M ER

G PS S POR I NG

AM AZON AL EXA

F L Å D E STYRI N G


T I L D E STØ R ST E O MR ÅDER

HRM 4000 LIVE

H RM 4000 L IV E OV E RBL IK

HRM 4000 / 4000 L I V E

3.000-4.000m2 ARBE JDSOMR ÅDE

90minutter KLIPPETID

Vores topmodel Miimo bringer en ny verden af innovation og holdbarhed til din have.

60minutter

Avanceret IPX5-vandtætning gør det muligt for Miimo at arbejde i al slags vejr og

OPL ADNINGSTID

blive rengjort med en vandslange, mens de kraftige hjul - der leveres som standard - holder længere og samler mindre mudder og blade under brug. HRM 4000 Live

25°

leveres også med en fleksibel dockingstation, der kan installeres på et diskret sted, så

MAKS. HÆLDNING

den kan oplades. For at gøre klipningen nem giver Mii-Monitor-appen dig mulighed

10

for at fjernjustere klippehøjden, starte, stoppe eller fjernstyre Miimo, samt indstille

20-60mm

klippetider og bruge GPS-sporing og geofence til at kontrollere din Miimos position

KLIPPEHØJDE

og sikkerhed. Miimo reagerer også på Alexa-kommandoer, så du ikke engang behøver at løfte en finger for at holde din græsplæne i perfekt stand.

NØ GL EF U N K T I O N E R MI I MONI TOR APP

FLEKSIBEL D O CK ING

F L ÅDESTYR I NG

KR AF T I G E HJU L

S M ART T I M E R

MI C RO BI OKLI P

GENVEJSKA BEL

M U LT I M I I M O/ S I DE OM S I DE

AVANC ER ET VEJR B ES KYT T ELS E

S AT EL L I TAS S I ST ER ET R ETU R KØR S E L

AMAZON ALEXA

AUTOM ATISK JUSTERIN G A F K LIPPEH ØJD E

F R I ZONER

G PS -S POR I NG


11

T IL B E H Ø R

TILBEHØR MIIMO T I L B E HØ R Der findes forskelligt tilbehør til hele Miimo-serien, som sikrer, at din Miimo gør dit liv lidt lettere.

MI IMO -TASKE

MI I MO - G A R AGE

INTR O D U C E R M I I M O T IL DIN H AVE ON LIN E SI M U LER MIIMO, DE R K L I PPER DI N G RÆ S PL Æ NE Sæt Miimo til at arbejde i din have med vores smarte Miimo græsplæneplanlægger, som simulerer Miimo navigere i din egen unikke græsplæne. Det giver dig mulighed for at vælge det område, du vil have Miimo til at klippe, tilpasse dens opsætning og endda foreslå den model, der passer bedst til din have. Gå til hondamiimo.dk, klik på Lawn Planner, og følg de nemme trin.

HV I S D U HAR BRUG FOR LIDT E KST R A HJÆ LP DIN HONDA-FO R H A N DL ER KA N HJÆLPE En autoriseret Honda-forhandler kan hjælpe dig med at beslutte, hvilken Miimo der passer til din have, og ved køb kan han installere ladestationen og afgrænsningskablet. Vores forhandlere er højt kvalificerede og vil sikre problemfri drift og installation, uanset hvilken profil din have har.

K R A F T I GE M I I M O - HJ U L


MULTI MIIM O

N Å R D U HA R BRUG FOR LIDT E KST R A

PROFESSIONELLE FUNKTIONER TIL H R M 2 5 0 0 , HR M 2 500 L IV E O G H R M 4 0 0 0 L I V E

STATION 1

STATION 2

Når Miimo er dokket, er stationen isoleret fra klippeområdet

Når stationen er tom, er den ikke længere isoleret fra klippeområdet

Miimo kører ikke ind i den optagede station 1

Når det er tid til at oplade, kører Miimo ind i en tom station

Der er nogle udendørsarealer, som simpelthen er for store til, at de fleste robotplæneklippere kan klare dem uden at efterlade små områder med uklippet græs. Multi Miimo Systemet løser dette problem. To eller flere Miimo'er kan sættes til at arbejde i et sammenhængende område med hver eneste plæne perfekt klippet. Eller giv hver Miimo sit eget område at klippe i ved at bruge Side By Sidefunktionen . Disse funktioner fungerer i perfekt harmoni

Multi Miimo Box-tilbehør gør det muligt for Miimo at registrere, hvilke stationer der er ledige

med flådestyringssystemet som lader dig overvåge, spore og sende individuelle eller gruppekommandoer til alle dine Live Miimo'er via den dedikerede Mii Monitor-app.

Der er ingen begrænsning på antallet af Miimo'er, der kan arbejde sammen, og systemet er designet til at blive brugt på arealer på over 4.000m2 med en maksimal afgrænsningskabellængde på 1.000 m. Ideel til store haver, sportsklubber, hotelområder og offentlige parker.

HE AVY D UTY HJ U L

12


13

S P E C IF IK AT ION E R

SPECIFIKATIONER MIIMO HRM 40

HRM 40 LIVE

op til 400 m²

op til 400 m²

Maksimum hældning

15o / 27%

15o / 27%

15o / 27%

25° / 47%

25° / 47%

25° / 47%

25° / 47%

25° / 47%

25° / 47%

Maksimal hældning wire på skråning

9o / 15%

9o / 15%

9o / 15%

10° / 17%

10° / 17%

10° / 17%

10° / 17%

10° / 17%

15° / 27%

Garanteret støjniveau

63 dB(A)*

63 dB(A)*

63 dB(A)*

58 dB(A)*

58 dB(A)*

58 dB(A)*

58 dB(A)*

58 dB(A)*

60 dB(A)*

Knivtype

3 (løse)

3 (løse)

3 (løse)

3 (løse)

3 (løse)

3 (løse)

3 (løse)

3 (løse)

3 (løse)

Klippebredde

190 mm

190 mm

190 mm

220 mm

220 mm

220 mm

220 mm

220 mm

250 mm

Areal kapacitet

HRM 70 LIVE

HRM 1000

HRM 1500

HRM 1500 LIVE

HRM 2500

HRM 2500 LIVE

HRM 4000 LIVE

op til 700 m² op til 1.000 m² op til 1.500 m² op til 1.500 m² op til 3.000 m² op til 3.000 m² op til 4.000 m²

Højdejustering

Manuel fra 30 Manuel fra 30 Manuel fra 30 Manuel fra 20 Manuel fra 20 Manuel fra 20 Manuel fra 20 Manuel fra 20 Elektrisk fra 20 til 50 mm til 50 mm til 50 mm til 60 mm til 60 mm til 60 mm til 60 mm til 60 mm til 60 mm

Klippetid pr. Ladning

45 minutter

45 minutter

75 minutter

40 minutter

40 minutter

40 minutter

80 minutter

80 minutter

90 minutter

Ladetid

45 minutter

45 minutter

60 minutter

40 minutter

40 minutter

40 minutter

80 minutter

80 minutter

60 minutter

IPX4

IPX4

IPX4

IPX4

IPX4

IPX4

IPX4

IPX4

IPX5

Bluetooth

Bluetooth

Bluetooth og mobilnetværk

Bluetooth

Simpelt

Grafisk

Grafisk

Grafisk

Vejrbeskyttelse

Bluetooth og Bluetooth og mobilnetværk mobilnetværk

Bluetooth og Bluetooth og mobilnetværk mobilnetværk

Forbindelse

-

LED-signal

Grafisk

Grafisk

Grafisk

Opsætning og klippeproces

Map & Mow

Map & Mow

Map & Mow

Satellit-assisterede funktioner

-

-

-

-

-

Ja

-

Ja

Ja

Amazon Alexa

-

Ja

Ja

-

-

Ja

-

Ja

Ja

Ladestation placering

Kun parallel

Kun parallel

Kun parallel

Kun parallel

Fleksibel

Fleksibel

Fleksibel

Medfølgende kabel og pløkker

125 m / 180 pløkker

125 m / 180 pløkker

175 m / 240 pløkker

Tilbehør

Tilbehør

Tilbehør

Tilbehør

Tilbehør

Tilbehør

Længde x bredde x højde

445 x 364 x 202 mm

445 x 364 x 202 mm

445 x 364 x 202 mm

655 x 535 x 270 mm

655 x 535 x 270 mm

655 x 535 x 270 mm

655 x 535 x 270 mm

655 x 535 x 270 mm

690 x 555 x 300 mm

8,0 kg

8,1 kg

7,6 kg

11,3 kg

11,3 kg

11,5 kg

11,6 kg

11,8 kg

14,5 kg

Vægt

Grafisk

Grafisk

Opsætnings- Opsætnings- Opsætnings- Opsætnings- Opsætnings- Opsætningsguide guide guide guide guide guide

* Garanteret lydeffektniveau i overensstemmelse med 2000/14 / EF - 2005/88 / EF.

Parallel og ret Parallel og ret vinkel vinkel


14

HONDA'S POWER PRODUKTER Hvert innovativt Honda-produkt inspirerer det næste, da vi lever op til vores forpligtelse til at lave kraftfuldt udstyr, der er udviklet til livet . Fra komforten og den intuitive styring af vores plænetraktorer til den komplette autonomi af vores Miimo robotplæneklippere og meget mere. Vi har brugt vores erfaring til at skabe teknologisk avancerede sneslynger, der gør snerydningen så ubesværet, effektiv og pålidelig som muligt, og pålidelige og dynamiske marinemotorer, der er blevet forfinet gennem 59 år for at levere enestående effektivitet og fornøjelig ydeevne. Kontakt din forhandler for yderligere oplysninger.


Life

ENGINEERING FOR

DISTRIBUTØR:

Tima A/S Ryttermarken 10, 3520 Farum Tlf 36342550, www.tima.dk

Disse specifikationer gælder ikke for bestemte produkter, der leveres eller tilbydes til salg. Producenten forbeholder sig ret til at ændre specifikationer, herunder farver, uden varsel og på det tidspunkter som synes passende. Store såvel som mindre ændringer kan forekomme. Vi har dog gjort alt for at sikre nøjagtige oplysninger i denne brochure. Kontakt din forhandler for detaljerede specifikationer for et bestemt produkt. Denne publikation udgør under ingen omstændigheder et tilbud fra selskabet. Alt salg foregår under hensyntagen til de gældende salgs- og garantibetingelser. Mens der gøres en indsats for at sikre specifikationens nøjagtighed, udarbejdes og udskrives brochurer flere måneder forud for distribution og kan derfor ikke altid umiddelbart afspejle hverken ændringer i specifikationen eller i nogle isolerede tilfælde levering af en bestemt funktion. Kunderne rådes altid til at diskutere specifikke detaljer med den leverende forhandler, især hvis et valg er afhængig af en af de annoncerede funktioner. De viste modeller kan være med ekstraudstyr og tilbehør. Smid mig ikke ud. Giv mig til en ven eller aflever mig til genbrug.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.