Remarc - Benzin og batterimaskiner

Page 4

REMARC UNIVERSALSUGER Lav støj, høj ydelse Remarc universalsugere er kendetegnet ved maksimal sugeeffekt med et meget lavt støjniveau. Der er otte modeller og omfattende tilbehør til alle formål: At samle blade og skrald, fra cigaretskodder til dåser og til privat eller professionelt brug. Der er ikke længere noget affald tilbage.

Hjulbremsen kan justeres med bremsearmen.

Overtræk som støv- og støjbeskyttelse (fås som tilbehør).

ST-Wings turbine

Let tilgængelig højdejustering fra styret

Flere opsamlingsposemuligheder Brede drivhjul med nålelejer Styrehjul

REMARC DETALJER UNIVERSALSUGER

Opsamler - Åbn blot lynlåsen for at øge luftstrømmen og dermed øge sugeeffekten.

4|

Off-road - takket være brede profiler på drivhjulene.

Friløb - Hjulene har en friløb og stålfælge. Så det kører altid problemfrit, når man arbejder med løvblæsere.

Vend grebet, fjern beholderen meget let takket være den patenterede XPtømningsteknologi. Når opsamleren fjernes, slukkes motoren automatisk.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.