Remarc - Benzin og batterimaskiner

Page 32

PERFEKT REDSKAB MED ORIGINALT TILBEHØR FRA REMARC TOURNO GT TILBEHØR GØR DIN PLÆNETRAKTOR TIL EN ALLROUNDER TOURNO GT er en rigtig "arbejdshest" omkring huset og haven. Det kan udstyres med et 90 cm bioklippebord, en fejekost eller et sneplov. Med GT-traileren bliver den til en lille traktor.

90 GT KLIPPEBORD Varenummer: 1228086

Robust drift af klippebordet med kileremstræk. Terræntilpasning: Klippebordet klarer krumninger og forskelle i terræn på op til 18 cm.

GT FEJEMASKINE

100 cm arbejdsbredde.

Varenummer: 1428083

GT TRAILER

Gør TOURNO GT til transporter: Vipbart lad i robust Alu-dørkplade.

Artikelnummer: 1428076

SNEPLOV GT Varenummer: 1428079

32 |

Takket være den smarte vippemekanisme undviger skrabebladet hårde forhindringer.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.