Remarc - Benzin og batterimaskiner

Page 10

REMARC FEJEMASKINER RENGØR DE STORE OMRÅDER HURTIGT OG GRUNDIGT Både anvendelsesområderne og kravene til fejemaskinen er forskellige. Derfor tilbyder vi dig en lang række forskellige muligheder. De er lette at bruge og rengør yderst grundigt.

KM DOMUS AKKU 82 V

TEKNISKE DATA

Varenummer: 1490429

+ Kan bruges året rundt med forskellige børster. + Lavt støjniveau muliggør roligt arbejde, f.eks. på skoler, plejehjem eller restaurationer. + Komfortbørste, ekstra blød rengøringsbørste til ujævne overflader, 70 cm bred. Ergonomisk og pladsbesparende, da styrehåndtaget kan foldes fremad | Effektiv og vedligeholdelsesfri takket være den børsteløse motor | Komfortabel, selv når man arbejder i længere perioder takket være en hastighed på ca. 2,4 km/t | Hurtig rydning gøres let med en stor arbejdsbredde på 70 cm

Motor

Elektrisk motor 82V, børsteløs

Kost Ø

300 mm

Børstedrev

snekkedrev

Styrehjul

360°

Vægt (uden batteri)

60,6 kg

1,5 kW

70 cm

2,4 km/h

Ydelse

Arbejdsbredde

hastighed

REMARC DETALJER FEJEMASKINER

Foldefunktion - Styret foldes let ned for at spare plads.

10 |

Robust stålkonstruktion - Betydelig mere modstandsdygtig end plast; øger levetiden markant.

Det vipbare skrabeblad er tilgængeligt som tilbehør og er ekstremt praktisk ved store mængder sne.

Solide børster - Den specielle plast er ekstremt modstandsdygtig og sikrer således et optimalt resultat og en lang levetid på børsterne.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.