Page 16

l Decarbonisatie l

Herbebossen om een klimaatcatastrofe te vermijden De verwoestende bosbranden in Californië afgelopen herfst hadden een dramatische impact op de opwarming van de aarde. Want bossen zijn uitermate belangrijk om de klimaatopwarming tegen te gaan. De ngo WeForest wil 250.000 hectare bos herstellen en beschermen tegen 2021.

ossiele energie verlaten en onze planeet herbebossen: dat zijn de twee oplossingen van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in zijn laatste rapport van 7 oktober’, zegt Marie-Noëlle Keijzer, CEO, voorzitster en medeoprichtster van de ngo WeForest.

‘F

250.000 hectare wil de organisatie uit Overijse herbebossen en beschermen tegen 2021. ‘Als we op wereldschaal ongeveer 10 miljoen km2, de oppervlakte van de Verenigde Staten of China, herbebossen, dan kunnen we de klimaatopwarming stoppen. En als elke industrietak 1 procent van dit streefdoel voor zijn rekening neemt, dan betekent dat voor elk van hen de oppervlakte van Portugal.’ Marie-Noëlle Keijzer, wetenschapster en voormalig kaderlid uit de privésector, gelooft sterk in deze bedrijfsaanpak. Haar ngo plant niet alleen bomen, maar ana-

I 16 I

lyseert ook gronden en grondstoffen, voert ‘verrijkingsaanplantingen’ uit, onderhoudt boomkwekerijen… ‘We proberen in elke streek het oerbos te herstellen. Samen met andere ngo’s werken we aan de ontwikkeling van herbebossingsstandaarden’, verduidelijkt Keijzer. ‘Voor de start van een project, tekenen we overeenkomsten met de buurdorpen. We willen hen betrekken bij het project en aanmoedigen om de sites te beschermen.’ In de streek van de Tigris in Ethiopië zijn er bijvoorbeeld 72 wachters voor de herbeboste terreinen. ‘Ze onderhouden de bomen met snoeiwerk. En wij vullen

Profile for Tijd - Echo Connect

BNK Quarterly - 21/12/2018  

BNK Quarterly - 21/12/2018