Page 1

RUTETIDER Ferge Oscarsborg

Vinter / Vår / Sommer / Høst 2018


Oscarsborg - Drøbak - Sætre for sesong 2018 VÅR

Mandag - fredag

30.april til og med 17. juni

7

Avgang Oscarsborg Avgang Sundbrygga

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

07:30 *

08:15

10:00

11:15

11:45

12:45

14:15

14:45

15:45

17:15

18:15

19:15 *

20:15 *

21:45 *

22:45 *

07:00 *

07:35 *

08:30

10:05

11:20

11:50

12:50

14:20

14:50

15:50

17:20

18:20

19:20*

20:15 *

21:50 *(1)

22:50 *(1)

07:10 *

07:45 *

08:40

10:15

11:30

12:00

13:00

14:30

15:00

16:00

17:30

18:30

19:30 *

20:30 *

22:00 *

23:00 *

23 23:45 *

Avgang Sjøtorget Ankomst Oscarsborg Avgang Oscarsborg

A

A

Avgang Bergholmen

A

A

Avgang Tåjebukta Avgang Sætre Ankomst Oscarsborg

Lørdag Avgang Oscarsborg Avgang Sundbrygga

07:35 *

08:15 *

09:45

11:15

11:45

08:30 *

09:50

11:20

11:50

Avgang Sjøtorget Ankomst Oscarsborg

12:15

12:45

07:45 *

08:40 *

10:00

Avgang Oscarsborg

11:30

12:00

13:15

12:50 12:25 12:40

13:45

13:00

14:15

13:50 13:25 13:40

14:45

14:00

15:15

14:50 14:25 14:40

15:45

17:15

18.15

19:15 *

20:15 *

21:45 *

22:45 *

15:50

17:20

18:20

19:20 *

20:20 *

21:50 *(1)

22:50 *(1)

17:30

18:30

19:30 *

20:30 *

22:00 *

23:00 *

15:45

17:15

18.15

19:15 *

20:15 *

15:50

17:20

18.20

19:20 *

20:20 *

17:30

18:30

19:30 *

20:30 *

15:25 15:00

15:40

16:00

10:00

Avgang Bergholmen

16:00

A

A

Avgang Tåjebukta

10:45

16:30

Avgang Sætre Ankomst Oscarsborg

10:30 11:15

16:45 17:15

Søndag og helligdager Avgang Oscarsborg Avgang Sundbrygga

07:35*

08:15 *

09:45

11:15

11:45

08:30 *

09:50

11:20

11:50

Avgang Sjøtorget Ankomst Oscarsborg

12:15

12:45

07:45

08:35 *

Avgang Oscarsborg Avgang Bergholmen

10:00

11:30 10:00

12:00

13:15

12:50 12:25 12:40

13:45

13:00

14:15

13:50 13:25 13:40

14:45

14:00

15:15

14:50 14:25 14:40

15:25 15:00

15:40

16:00 16:00

A

A

Avgang Tåjebukta

10:45

16:30

Avgang Sætre Ankomst Oscarsborg

10:30 11:15

16:45 17:15

FORKLARINGER TIL RUTETABELLEN * = Kjøres med begrenset kapasitet på 22 passasjerer. Øvrige ruteavganger kjøres med kapasitet på 98 passasjerer. Etter avtale med rederiet kan kapasiteten økes til 197 passasjerer. NB: Ekstra avganger utenfor ordinære ruter til / fra Sætre og Håøya, tilbys kun på forespørsel. A = Avstigning / Påstigning på Bergholmen må forhåndsbestilles, tlf. 900 99 414 1= Ruteavgang må forhåndsbestilles min 1 time før avgang.

MER INFORMASJON www.oscarsborg.no Forsvarsbygg servicesenter, tlf. 815 70 400

21:15 *

23:45 *


Oscarsborg - Drøbak - Sætre for sesong 2018 SOMMER

Mandag - fredag

18. juni til og med 12. august

7

Avgang Sundbrygga

8

9

10

07:30 *

08:15

09:45

07:00 *

07:35 *

08:30

09:50

07:10 *

07:45 *

08:40

10:00

Avgang Oscarsborg

12 11:45

12:15

11:50 11:25

Avgang Sjøtorget Ankomst Oscarsborg

11 11:15

11:40

13 12:45 12:50

12:25 12:00

13:15

12:40

14

15

13:45

14.15

14:45

13:50

14:25

14:50

14:00

14:30

15:00

13:25 13:00

13:40

15:15

16

19

20

21

22

18:15

19:15 *

20:15 *

21:45 *

22:45 *

15:50

17:20

18:20

19:20 *

20:20 *

21:50 *(1)

22:50 *(1)

17:30

18:30

19:30 *

20:30 *

22:00 *

23:00 *

23 23:45 *

15:25 15:40

16:00 16:00

A

A

Avgang Tåjebukta

10:45

16:30

Avgang Sætre Ankomst Oscarsborg

10:30 11:15

16:45 17:15

Avgang Bergholmen

18

17:15

10:00

Avgang Oscarsborg

17

15:45

Lørdag 08:15 *

09:45

07:35 *

08:30 *

09:50

07:45 *

08:40 *

10:00

Avgang Oscarsborg Avgang Sundbrygga

11:15

12:15

11:50 11:25

Avgang Sjøtorget Ankomst Oscarsborg

11:45

11:40

12:45

12:25 12:00

13:15

12:50 12:40

13:45

13:25 13:00

14:15

13:50 13:40

14:45

14:25 14:00

15:15

14:50 14:40

15:45

17:15

18.15

19:15 *

20:15 *

21:45 *

22:45 *

15:50

17:20

18:20

19:20 *

20:20 *

21:50 *(1)

22:50 *(1)

17:30

18:30

19:30 *

20:30 *

22:00 *

23:00 *

15:45

17:15

18.15

19:15 *

20:15 *

15:50

17:20

18.20

19:20 *

20:20 *

17:30

18:30

19:30 *

20:30 *

15:25 15:00

15:40

16:00

10:00

Avgang Oscarsborg

16:00

A

A

Avgang Tåjebukta

10:45

16:30

Avgang Sætre Ankomst Oscarsborg

10:30 11:15

16:45 17:15

Avgang Bergholmen

Søndag og helligdager 08:15 *

09:45

07:35*

08:30 *

09:50

07:45

08:35 *

10:00

Avgang Oscarsborg Avgang Sundbrygga

11:15 11:25

Avgang Oscarsborg

12:15

11:50

Avgang Sjøtorget Ankomst Oscarsborg

11:45

11:40 10:00

12:45

12:25 12:00

13:15

12:50 12:40

13:45

13:25 13:00

14:15

13:50 13:40

14:45

14:25 14:00

15:15

14:50 14:40

15:25 15:00

15:40

16:00 16:00

A

A

Avgang Tåjebukta

10:45

16:30

Avgang Sætre Ankomst Oscarsborg

10:30 11:15

16:45 17:15

Avgang Bergholmen

FORKLARINGER TIL RUTETABELLEN * = Kjøres med begrenset kapasitet på 22 passasjerer. Øvrige ruteavganger kjøres med kapasitet på 98 passasjerer. Etter avtale med rederiet kan kapasiteten økes til 197 passasjerer. NB: Ekstra avganger utenfor ordinære ruter til / fra Sætre og Håøya, tilbys kun på forespørsel. A = Avstigning / Påstigning på Bergholmen må forhåndsbestilles, tlf. 900 99 414 1= Ruteavgang må forhåndsbestilles min 1 time før avgang.

MER INFORMASJON www.oscarsborg.no Forsvarsbygg servicesenter, tlf. 815 70 400

21:15 *

23:45 *


Oscarsborg - Drøbak - Sætre for sesong 2018 HØST

Mandag - fredag

13. august til og med 30. september

7

Avgang Sundbrygga

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

07:30 *

08:15

10:00

11:15

11:45

12:45

14:15

14:45

15:45

17:15

18:15

19:15 *

20:15 *

21:45 *

22:45 *

07:00 *

07:35 *

08:30

10:05

11:20

11:50

12:50

14:20

14:50

15:50

17:20

18:20

19:20 *

20:20 *

21:50 *(1)

22:50 *(1)

07:10 *

07:45 *

08:40

10:15

11:30

12:00

13:00

14:30

15:00

16:00

17:30

18:30

19:30 *

20:30 *

22:00 *

23:00 *

Avgang Oscarsborg

23 23:45 *

Avgang Sjøtorget Ankomst Oscarsborg Avgang Oscarsborg

A

A

Avgang Bergholmen

A

A

Avgang Tåjebukta Avgang Sætre Ankomst Oscarsborg

Lørdag 08:15 *

09:45

11:15

11:45

07:35 *

08:30 *

09:50

11:20

11:50

07:45 *

08:40 *

10:00

11:30

12:00

Avgang Oscarsborg Avgang Sundbrygga

12:45

13:15

12:50 12:25

Avgang Sjøtorget Ankomst Oscarsborg

12:15

12:40

14:15

14:45

14:25

14:50

14:30

15:00

13:25 13:00

13:40

15:15

15:45

17:15

18.15

19:15 *

20:15 *

21:45 *

22:45 *

15:50

17:20

18:20

19:20 *

20:20 *

21:50 *(1)

22:50 *(1)

17:30

18:30

19:30 *

20:30 *

22:00 *

23:00 *

15:45

17:15

18.15

19:15 *

20:15 *

15:50

17:20

18.20

19:20 *

20:20 *

17:30

18:30

19:30 *

20:30 *

15:25 15:40

16:00

10:00

Avgang Oscarsborg

16:00

A

A

Avgang Tåjebukta

10:45

16:30

Avgang Sætre Ankomst Oscarsborg

10:30 11:15

16:45 17:15

Avgang Bergholmen

Søndag og helligdager 08:15 *

09:45

11:15

11:45

07:35*

08:30 *

09:50

11:20

11:50

07:45

08:35 *

10:00

11:30

12:00

Avgang Oscarsborg Avgang Sundbrygga

12:45

Avgang Oscarsborg

10:00

13:15

14:15

12:50 12:25

Avgang Sjøtorget Ankomst Oscarsborg

12:15

12:40

13:00

14:45

15:15

14:50 13:25

14:25

13:40

14:30

15:25 14:30

15:40

16:00 16:00

A

A

Avgang Tåjebukta

10:45

16:30

Avgang Sætre Ankomst Oscarsborg

10:30 11:15

16:45 17:15

Avgang Bergholmen

FORKLARINGER TIL RUTETABELLEN * = Kjøres med begrenset kapasitet på 22 passasjerer. Øvrige ruteavganger kjøres med kapasitet på 98 passasjerer. Etter avtale med rederiet kan kapasiteten økes til 197 passasjerer. NB: Ekstra avganger utenfor ordinære ruter til / fra Sætre og Håøya, tilbys kun på forespørsel. A = Avstigning / Påstigning på Bergholmen må forhåndsbestilles, tlf. 900 99 414 1= Ruteavgang må forhåndsbestilles min 1 time før avgang.

MER INFORMASJON www.oscarsborg.no Forsvarsbygg servicesenter, tlf. 815 70 400

21:15 *

23:45 *


Oscarsborg - Drøbak - Sætre for sesong 2018 VINTER

Mandag - fredag

1. februar til og med 29. april

7

Avgang Oscarsborg Avgang Sundbrygga

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

07:30 *

08:15

10:00

11:15(1)

11:45

12:45

14:15

14:45

15:45

17:15

18:15*

19:15 *

20:15 *

21:45 *

22:45 *

07:00 *

07:35 *

08:30

10:05

11:20(1)

11:50

12:50

14:20

14:50

15:50

17:20

18:20*

19:20 *(1)

20:20*(1)

21:50 *(1)

22:50 *(1)

07:10 *

07:45 *

08:40

10:15

11:30

12:00

13:00

14:30

15:00

16:00

17:30

18:30

19:30 *

20:30 *

22:00 *

23:00 *

23 23:45 *

Avgang Sjøtorget Ankomst Oscarsborg Avgang Oscarsborg

A

Avgang Bergholmen

A

Avgang Tåjebukta Avgang Sætre Ankomst Oscarsborg

Lørdag Avgang Oscarsborg Avgang Sundbrygga

08:15 *

10:00

11:15(1)

11:45

12:45

14:15

14:45

15:45

17:15

18.15*

19:15 *

20:15 *

21:45 *

22:45 *

07:35 *

08:30 *

10:05

11:20(1)

11:50

12:50

14:20

14:50

15:50

17:20

18:20*

19:20 *(1)

20:20 *(1)

21:50 *(1)

22:50 *(1)

07:45 *

08:40 *

10:15

11:30

12:00

13:00

14:30

15:00

16:00

17:30

18:30

19:30 *

20:30 *

22:00 *

23:00 *

20:15 *

Avgang Sjøtorget Ankomst Oscarsborg Avgang Oscarsborg

A

Avgang Bergholmen

A

Avgang Tåjebukta Avgang Sætre Ankomst Oscarsborg

Søndag og helligdager Avgang Oscarsborg Avgang Sundbrygga

08:15 *

10:00

11:15(1)

11:45

12:45

14:15

14:45

15:45

17:15

18.15*

19:15 *

07:35*

08:30 *

10:05

11:20(1)

11:50

12:50

14:20

14:50

15:50

17:20

18.20*

19:20 *(1)

07:45

08:35 *

10:15

11:30

12:00

13:00

14:30

15:00

16:00

17:30

18:30

19:30 *

Avgang Sjøtorget Ankomst Oscarsborg Avgang Oscarsborg

A

Avgang Bergholmen

A

Avgang Tåjebukta Avgang Sætre Ankomst Oscarsborg

FORKLARINGER TIL RUTETABELLEN * = Kjøres med begrenset kapasitet på 22 passasjerer. Øvrige ruteavganger kjøres med kapasitet på 98 passasjerer. Etter avtale med rederiet kan kapasiteten økes til 197 passasjerer. NB: Ekstra avganger utenfor ordinære ruter til / fra Sætre og Håøya, tilbys kun på forespørsel. A = Avstigning / Påstigning på Bergholmen må forhåndsbestilles, tlf. 900 99 414 1= Ruteavgang må forhåndsbestilles min 1 time før avgang.

MER INFORMASJON www.oscarsborg.no Forsvarsbygg servicesenter, tlf. 815 70 400

23:45 *

Oscarsborg rutetider ferge 2018  

FERGERUTER Båten til Oscarsborg festning går hele året. Turen fra vår hovedbrygge Sundbrygga i Drøbak tar cirka fem minutter. Ferge til/fra...

Oscarsborg rutetider ferge 2018  

FERGERUTER Båten til Oscarsborg festning går hele året. Turen fra vår hovedbrygge Sundbrygga i Drøbak tar cirka fem minutter. Ferge til/fra...