Helsinki alueittain 2019

Page 1

Helsingfors områdesvis Helsinki by District

2019

Helsinki alueittain means Helsinki by District, and presents the 8 major districts and 34 districts of the city – their background, structure and public services – drawing on historical, statistical and town planning data. Comparisons with the rest of Helsinki are also made. The descriptions of the districts are complemented by a short description of Helsinki’s urban structure as a part of the Helsinki Region.

Helsinki by District

Helsingfors områdesvis presenterar de 8 stordistrikten och 34 distrikten i Helsingfors – deras bakgrund, uppbyggnad och service – utgående från historia, statistik och planläggning. Jämförelser med övriga delar av Helsingfors görs också. Helheten kompletteras av en komprimerad översikt av Helsingfors stadsstruktur som en del av Helsingforsregionen.

Helsingfors områdesvis

Helsinki alueittain 2019 esittelee Helsingin 8 suurpiiriä ja 34 peruspiiriä. Kirja kertoo kunkin alueen taustasta, rakenteesta ja palveluista historia-, tilasto- ja suunnitelmatietojen pohjalta. Alueita verrataan myös muuhun Helsinkiin. Aluekuvauksia täydentää tiivis katsaus koko Helsingin alueelliseen rakenteeseen ja asemaan osana laajempaa seutua.

Helsinki alueittain

Helsinki alueittain 2019

Helsinki alueittain 2019

Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia kaupunkitutkimus ja -tilastot Helsigfors stadskansliet stadsforskning och -statistik City of Helsinki, Executive Office Urban Research and Statistics

Helsingfors områdesvis Helsinki by District


Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia Kaupunkitutkimus- ja tilastot PL 550, 00099 Helsingin kaupunki p. 09 310 1612 Helsingfors stad, stadskansliet stadsforskning och -statistik PB 550, 00099 Helsingfors stad tel. 09 310 1612 City of Helsinki, Executive Office, Urban Research and Statistics P.O.Box 550, FI-00099 City of Helsinki tel. +358 9 310 1612 www.hel.fi/kaupunkitieto Tilaukset / jakelu Beställningar / distribution Orders / distribution S-posti / e-mail

p. 09 310 36293 tel. 09 310 36293 tel. +358 9 310 36293 kaupunkitieto.tilaukset@hel.fi


Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus ja -tilastot Helsingfors stad, stadskansliet, stadsforskning och -statistik City of Helsinki, Executive Office, Urban Research and Statistics

Helsinki alueittain 2019 Helsingfors omrĂĽdesvis Helsinki by District

Helsinki Helsingfors 2020


Julkaisun toimitus Tea Tikkanen Redigering Editors Käännökset Översättningar Translations

Magnus Gräsbeck

Taitto Petri Berglund Ombrytning General layout Kansi Tarja Sundström-Alku Pärm Cover Kansikuvitus Pärm illustration Cover Illustration

Minna Alanko

Valokuvat Foton Photos

Helsingin kaupungin tietokeskus / Raimo Riski, Lotta Haglund

Tekninen toteutus Tekniskt utförande Technical Editing

Otto Burman Tea Tikkanen Pekka Vuori

Kartat Pohja-aineistot: Kartor © Helsingin kaupunkimittausosasto, alueen kunnat ja HSY, 2019 Maps © Liikennevirasto / Digiroad 2019 © Maanmittauslaitos, Maastotietokanta 2019 Teema: Pääkaupunkiseudun palvelukartta Paino Tryckeri Print

Otavan kirjapaino Oy, Keuruu 2020

ISSN-L 2323-4539 ISSN 2323-4547 (Verkkojulkaisu)


Helsinki alueittain 2019 Helsingfors omrĂĽdesvis Helsinki by District ESIPUHE FĂśrord Preface

5 6 7

HELSINKI VUONNA 2019 Helsingfors ĂĽr 2019 Helsinki in 2019

8 18 21

HELSINKI ALUEITTAIN Helsinfors omrĂĽdesvis Helsinki by District

10 19 22

HELSINKI – HELSINGFORS 1. Eteläinen suurpiiri – SĂśdra stordistriktet 101 Vironniemen peruspiiri – Estnäs distrikt 102 Ullanlinnan peruspiiri – Ulrikasborgs distrikt 103 Kampinmalmin peruspiiri – Kampmalmens distrikt 104 Taka-TÜÜlĂśn peruspiiri – Bortre TĂślĂś distrikt 105 Lauttasaaren peruspiiri – DrumsĂś distrikt

26 30 34 38 42 46 50

2. Läntinen suurpiiri – Västra stordistriktet 201 Reijolan peruspiiri – Grejus distrikt 202 Munkkiniemen peruspiiri – Munksnäs distrikt 203 Haagan peruspiiri – Haga distrikt 204 Pitäjänmäen peruspiiri – Sockenbacka distrikt 205 Kaarelan peruspiiri – KĂĽrbĂśle distrikt

54 58 62 66 70 74

3. Keskinen suurpiiri – Mellersta stordistriktet 301 Kallion peruspiiri – Berghälls distrikt 302 Alppiharjun peruspiiri – Ă…shĂśjdens distrikt 303 Vallilan peruspiiri – VallgĂĽrds distrikt 304 Pasilan peruspiiri – BĂśle distrikt 305 Vanhankaupungin peruspiiri – Gammelstadens distrikt

78 82 86 90 94

4. Pohjoinen suurpiiri – Norra stordistriktet 401 Maunulan peruspiiri – MĂĽnsas distrikt 402 Länsi-Pakilan peruspiiri – Västra BaggbĂśle distrikt 403 Tuomarinkylän peruspiiri – Domarby distrikt 404 Oulunkylän peruspiiri – Ă…ggelby distrikt 405 Itä-Pakilan peruspiiri – Ă–stra BaggbĂśle distrikt

98 102 106 110 114 118 122

5. Koillinen suurpiiri – NordĂśstra stordistriktet 501 Latokartanon peruspiiri – LadugĂĽrdens distrikt 502 Pukinmäen peruspiiri – Bocksbacka distrikt 503 Malmin peruspiiri – Malms distrikt 504 Suutarilan peruspiiri – SkomakarbĂśle distrikt 505 Puistolan peruspiiri – Parkstads distrikt 506 Jakomäen peruspiiri – Jakobacka distrikt

126 130 134 138 142 146 150

6. Kaakkoinen suurpiiri – SydĂśstra stordistriktet 601 Kulosaaren peruspiiri – BrändĂś distrikt 602 Herttoniemen peruspiiri – Hertonäs distrikt 603 Laajasalon peruspiiri – DegerĂś distrikt

154 158 162 166

7. Itäinen suurpiiri – Ă–stra stordistriktet 701 Vartiokylän peruspiiri – Botby distrikt 702 Myllypuron peruspiiri – Kvarnbäckens distrikt 703 Mellunkylän peruspiiri – Mellungsby distrikt 704 Vuosaaren peruspiiri – NordsjĂś distrikt

170 174 178 182 186

8. / 801 Östersundomin suur- ja peruspiiri – Östersundoms stordistrikt och distrikt

190

KĂ„SITEMĂ„Ă„RITELMĂ„T JA LĂ„HTEET %HJUHSSVGHÂżQLWLRQHU RFK NlOORU 'HÂżQLWLRQV DQG VRXUFHV

194

ASIASANAT Index Key-word index

201 201 201Esipuhe Helsinki on kasvanut viimeisten kahdensadan vuoden kuluessa noin 4 000 asukkaan pikkukaupungista yli 654 000 asukkaan kaupungiksi. Yhdessä kehyskuntiensa kanssa se muodostaa yli 1,5 miljoonan asukkaan, Euroopankin mittakaavassa merkittävän, suurkaupunkialueen. Helsinki koostuu omaleimaisista kaupunginosista, joista jokaisella on oma historiansa ja nykyilmeensä. Kaupunki on jatkuvassa muutoksen tilassa ja monien kaupunginosien varalle on suuria tulevaisuuden suunnitelmia. Helsinki alueittain -julkaisu kuvaa tätä moni-ilmeisyyttä ja kehitystä. Julkaisu on tarkoitettu kaikille Helsingin alueista kiinnostuneille: päättäjille, suunnittelijoille, tutkijoille, opiskelijoille ja koululaisille, elinkeinoelämälle ja järjestöille, tiedostusvälineille sekä luonnollisesti kaupungin asukkaille. Kirjan alussa on katsaus kaupungin kehitykseen sekä alueiden vertailu. Tämän jälkeen kutakin Helsingin kahdeksaa suurpiiriä ja 34 peruspiiriä kuvataan tarkemmin tiedoin. Peruspiirien historiasta kerrotaan pääpiirteet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Myös tulevaisuutta valotetaan. Alueiden maankäyttöä ja palveluita kuvataan yksityiskohtaisin kartoin. Kunkin alueen tilastollinen profiili hahmottuu kahdeksan tilastollisen kuvaajan avulla. Kutakin aluetta verrataan koko kaupunkiin ja myös muihin alueisiin. Julkaisun tilastot ja kaaviot on päivitetty uusimmilla tiedoilla alueiden väestöstä, koulutus- ja tulotasosta, asumisesta, työssäkäynnistä ja työpaikoista sekä koulu-, sosiaali-, terveys- ja muista palveluista. Tilasto-osan asiasanojen käännökset ovat ruotsiksi ja englanniksi julkaisun lopussa. Julkaisun ulkoasu on uudistettu Helsingin visuaalisen ilmeen mukaiseksi. Helsinki alueittain on luettavissa Helsingin kaupungin verkkosivuilta: www.hel.fi/kaupunkitieto. Useimmat kirjan perustilastot voi poimia myös osa-alueittain Helsingin seudun aluesarjat -tilastotietokannasta: www.aluesarjat.fi. Tietokanta sisältää vertailutietoja myös Espoon ja Vantaan tilastoalueilta. Kuvioiden datat saa saavutettavassa muodossa osoitteesta kaupunkitieto.kirjasto(at)hel.fi. Julkaisun tekemisestä on vastannut kaupunginkanslian kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikön tutkija Tea Tikkanen. Helsinki vuonna 2019 -osuuden on kirjoittanut järjestelmäpäällikkö Pekka Vuori. Julkaisun laadintaan ovat osallistuneet lisäksi informaatikko Marja Huotari, tilastonlaatija Petri Berglund sekä kääntäjä Magnus Gräsbeck. Useat kaupungin asiantuntijat ovat antaneet aineistoja julkaisua varten. Kiitän lämpimästi kaikkia julkaisun tekemiseen osallistuneita. Helsingissä toukokuussa 2020 Ari Jaakola tilasto- ja tietopalvelupäällikkö


Förord Under de tvåhundra åren har Helsingfors vuxit från en 4 000 invånares småstad till en stad med 654 000 invånare. Tillsammans med de omgivande kommunerna staden bildar en i europeiskt mått betydande stadsregion med 1,5 miljoner invånare. Helsingfors är en mångfacetterad stad med manga bevarade tidsstrata. Den består av många särpräglade stadsdelar som var och en har sin egen historia och framtoning. Dessutom förändras staden ständigt, och för många stadsdelar finns stora framtidsplaner. Publikationen Helsingfors områdesvis beskriver denna pluralism och utveckling. Den är avsedd för alla som är intresserade av ett lokalt Helsingfors: beslutsfattare, planerare och forskare, studerande och skolelever, näringsliv och föreningar, media samt givetvis stadens invånare. I början av boken finns en översikt av stadens utveckling, samt en jämförelse av områdena. Vart och ett av Helsingfors åtta stordistrikt och 34 distrikt beskrivs på fyra sidor. Huvuddragen i varje distrikts historia skildras – liksom en glimt av framtiden – på finska, svenska och engelska. Markanvändning och service i distrikten beskrivs på detaljerade kartor. Varje områdes statistiska profil gestaltas av åtta karakteristika, och en jämförelse med hela staden och övriga områden görs. Statistiken och figurerna i publikationen har uppdaterats med färskaste rön om områdenas befolkning, utbildnings och inkomstnivå, boende, sysselsättning och arbetsplatser samt utbildnings-, social-, hälso- och övrig service. Översättningar till svenska och engelska av sökord i statistikavsnittet finns i slutet av publikationen. Publikationens layout har omformats för att matcha Helsingfors visuella utseende. Helsingfors områdesvis kan läsas på Helsingfors stads webbsidor www.hel.fi/kaupunkitieto. Det mesta av basstatistiken i boken kan också fås områdesvis på www.aluesarjat.fi (Områdesdatabasen för Helsingforsregionen). Databasen innehåller också jämförelser med områden i Esbo och Vanda. Figurernas data fås i tillgänglig form av kaupunkitieto.kirjasto(at)hel.fi. För sammanställandet av publikationen svarade utredare Tea Tikkanen vid Stadskansliet enhet för stadsforskningen och -statistiken. Avsnittet om Helsingfors år 2019 skrevs av systemchef Pekka Vuori. Informatiker Marja Huotari, statistikförare Petri Berglund och översättare Magnus Gräsbeck har medverkat. Många sakkunniga inom stadens förvaltning har bidragit med material för publikationen. Jag tackar varmt alla dem som varit med och hjälpt till! Helsingfors, maj 2020 Ari Jaakola statistik- och informationstjänstchef


Preface During the last two centuries the City of Helsinki has grown from a small town of 4,000 people to a city of 654,000. Together with the surrounding municipalities it forms a city region of 1.5 million residents – of importance even by European standards. Helsinki is a vibrant city with many historical strata. It consists of many characteristic districts each of which has a history and a profile of their own. Also, the city is in a process of constant change, and for many districts, there are great plans for the future. The publication Helsinki by District describes this pluralism and development. It is a book for anyone taking an interest in Helsinki at district level: policy makers, planners and researchers, students, companies and associations, media and, of course, the inhabitants themselves. The book begins with an overview of the city’s development, and a comparison of districts. Each of Helsinki’s eight major districts and 34 districts is described on four pages. The essentials of the history of each district – and a glimpse into future – are given in Finnish, Swedish and English. Land use and service in the districts are described on detailed maps. The statistical profile of each district is drawn in terms of eight characteristics, and comparisons with the whole city and other areas are made. Statistics and graphs have been updated with freshest data on population, education and income level, housing, employment and jobs as well as education, social, health and other public services. Translations into Swedish and English of key words in the statistics section can be found at the end of the publication. The layout of the publication has been redesigned to match the visual look of Helsinki. Helsinki by District can be studied on the website of City of Helsinki www.hel.fi/kaupunkitieto. Most of the basic statistics included in the book can also be found at subdistrict level on www.aluesarjat.fi, (the Helsinki Region Database). The database also contains comparisons with districts in Helsinki’s neighbour cities Espoo and Vantaa. The data of the figures can be had from kaupunkitieto.kirjasto(at)hel.fi. The publication was compiled by Researcher Tea Tikkanen at City Executive Office unit for Urban Research and Statistics. The section on Helsinki in 2019 was written by Systems Manager Pekka Vuori. Contributions to the work were also made by Information specialist Marja Huotari, Statistics author Petri Berglund and Translator Magnus Gräsbeck. Many experts within the city administration contributed with material for the publication. Many thanks indeed to all who helped us in our work!

Helsinki, May 2020 Ari Jaakola Statistics and Information Services Manager

7


Helsinki vuonna 2019 Helsingin väkiluku oli 648 042 henkeä vuodenvaihteessa 2018/2019. VäestĂśn määrä kasvoi vuoden 2018 aikana 4 770 asukkaalla, 0,7 prosenttia. Helsinki on kasvanut 2010-luvulla jo yli 64 700 asukkaalla, mikä vastaa 7 200 hengen vuosikasvua. Vuosien 2000–2009 keskimääräinen kasvu oli 3 200 henkeä.

Helsingin ja Helsingin seudun väestĂśkehitys Helsinki on kasvanut rajojensa yli jo kauan sitten, ja se muodostaa nyt yhdessä ympärĂśivien kuntien kanssa 1,49 miljoonan asukkaan tyĂś- ja asuntomarkkina-alueen, Helsingin seudun. Siihen kuuluu Helsingin ja pääkaupunkiseudun muiden kuntien, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten, lisäksi kymmenen kehyskuntaa. Helsingin väkiluku kaksinkertaistui 20–30 vuoden välein Helsingin pääkaupungiksi tulemisesta vuodesta 1812 aina 1960-luvulle saakka. Sen jälkeen Helsingin ympäristĂśkunnat alkoivat kasvaa, kun pääkaupunkiin pakkautunut väestĂś alkoi etsiä asumisväljyyttä kaupungin rajan ulkopuolelta. 1960-luvun maaltamuuton jälkeen seurasi vähäisemmän muuttamisen jakso, mutta jo 1980-luvun alkupuolella seudun muuttovoitto alkoi jälleen kasvaa voimakkaasti. Vielä nopeamman kasvun aika alkoi 1990-luvun alkupuolella, jolloin myĂśs muuttovoitto ulkomailta kasvoi huomattavasti. 2010-luvulla Helsingin seudun väkiluku on kasvanut 156 000 henkeä eli keskimäärin 17 400 vuodessa. Helsingin kaupungin keskimääräinen väestĂśnkasvu on ollut 1,2 prosenttia ja muun pääkaupunkiseudun 1,7 prosenttia vuodessa. Kehysalueen kasvu on hidastunut merkittävästi 2000-luvuna alkuvuosista, ja on 2010-luvulla keskimäärin 0,8 % vuodessa. Helsingin väestĂś kasvoi erityisen nopeasti 2008–2016. Ulkomaalaisten muutto ulkomailta kasvatti vuoteen 2014 saakka Helsinkiä enemmän kuin seudun ulkopuolelta saatu kotimainen muuttovoitto. Helsingin kasvua lisäsi huomattavasti myĂśs se, että kaupungille ominainen muuttotappio naapurikuntiin ja seudun kehyskuntiin väheni vuoteen 2013 saakka. Viime vuosina muuttotappio erityisesti Espooseen ja Vantaalle on kasvanut ja Helsingin kasvu on hidastunut. Päivähoitoikäisten lasten määrä kasvoi nopeasti vuosina 2009–2014, jolloin keskimääräinen kasvu oli yli 1 000 henkeä vuodessa. Nyt kasvu on pysähtynyt syntyvyyden alenemisen takia, ja 0-vuotiaiden määrä on jo vähentynyt vuosina 2016–2018. Peruskouluikäisten määrä alkoi kasvaa vuonna 2011, ja vuosina 2017 ja 2018 ikäluokka kasvoi yhteensä 3 500 hengellä. Toisen asteen ikäluokan, 16–18-vuotiaiden, määrän lasku pysähtyi vuonna 2015, ja sen jälkeen heidän määränsä on pysynyt lähes samana. Vuosina 1945–1950 syntyneiden suurten ikäluokkien vaikutus Helsinginkin ikärakenteeseen on merkittävä. yli 65-vuotiaiden määrä on kasvanut 4 300 eli 4 % kahden viime vuoden aikana. Helsingin eläkeikäisen väestĂśn osuus oli 14,5 % koko väestĂśstä vuonna 2010, nyt 17 %.

Helsingin viimeaikaiset muutokset Helsingin väkiluku kasvoi vuosien 2017–2018 aikana lähes 13 000 hengellä. Peruspiireistä eniten kasvoivat Kampinmalmi (4 100 henkeä), Laajasalo (1 600), Lauttasaari (1 100) ja Mellunkylä (1 000). VäestĂś taas väheni Malmilla (-200 henkeä), Vartiokylässä (-180), Ullanlinnassa (-160) ja Ă–stersundomissa (-100). Helsingissä rakennettiin keskimäärin 4 850 asuntoa vuosina 2017–2018. Asuntotuotanto on kasvanut vuosien 2010–2016 tasosta, jolloin vuosittain valmistui 4 100 asuntoa. Vuosina 2017–2019 valmistui yhteensä 16 400 asuntoa, kun edellisellä kolmivuotisjaksolla valmistui 4 000 vähemmän. Valmistuneiden asuntojen keskimääräinen huoneistokoko oli 60 m², kun viime vuosikymmenellä se oli 72,8 m². Asunnoista 89 % oli kerrostaloissa. ARA:n, valtion tukeman asuntotuotannon, keskimääräinen vuosituotanto on myĂśs kasvanut, ja kolmasosa valmistuneista asunnoista oli ARA-vuokraja asumisoikeusasuntoja. Asunnoista 37 % rakennettiin kantakaupunkiin, kun viime vuosikymmenellä kantakaupunkiin valmistui vain 20 prosenttia Helsingin uusista asunnoista. Tämä johtui etenkin Jätkäsaaren ja Kalasataman projektialueiden rakentamisesta.


Kuva 1.

Väkiluvun muutos Helsingin peruspiireissä 31.12.2016–2018

Figur 1. Figure 1.

FolkmängdsfĂśrändring i distrikten i Helsingfors 31.12.2016–2018 Population change in Helsinki’s districts 31 Dec. 2016–2018

sćŏĹ?ůƾǀƾŜ žƾƾƚŽĆ? Ç€ƾŽĆ?Ĺ?ŜĂ ĎŽĎŹĎ­Ďł ĹŠÄ‚ ĎŽĎŹĎ­Ď´ ,ĞůĆ?Ĺ?ĹśĹ?Ĺ?Ĺś ĂůƾĞĞƚ LJŚƚĞĞŜĆ?ć Ď­Ď° ĎŽĎ´ĎŻ

Lähde: Tilastokeskus

‹ +HOVLQJLQ NDXSXQNLPLWWDXVSDOYHOXW +HOVLQJLQ VHXGXQ NXQQDW MD +6<

TyĂśpaikkojen määrä väheni Helsingin seudulla vuosina 2013 ja 2014. Viime vuosina tyĂśpaikkoja on taas syntynyt, ja vuosina 2016–2017 Helsingin tyĂśpaikkamäärä kasvoi 18 000 ja koko seudun kasvu oli 32 000. Helsingin tyĂśpaikoista 65 % sijaitsee kantakaupungissa, ydinkeskustan lisäksi Reijolassa, Kalliossa, Vallilassa ja Pasilassa. Esikaupunkien tärkein tyĂśpaikkakeskittymä on Pitäjänmäki, lisäksi muita enemmän tyĂśpaikkoja on Malmilla, Vanhakaupungissa, Herttoniemessä, Vartiokylässä ja Haagassa. Kuva 2.

TyÜpaikkojen määrä Helsingin suurpiireissä 31.12.2017

Figur 2. Figure 2.

Antalen jobb stordistriktvis i Helsingfors 31.12.2017 Jobs in Helsinki by Major District on 31 Dec. 2017

7\|SDLNDW WRLPLDODQ PXNDDQ ONP 7XRWDQWR /LLNHQQH .DXSSD <ULW\VSDOYHOXW <KWHLVNXQQ SDOYHOXW

Lähde: Tilastokeskus

‹ +HOVLQJLQ NDXSXQNLPLWWDXVSDOYHOXW +HOVLQJLQ VHXGXQ NXQQDW MD +6<


Helsinki alueittain VäestĂś Helsingin väestĂś eroaa rakenteeltaan selvästi koko Suomen väestĂśstä. Helsingissä suurimmat ikäluokat ovat 23–40-vuotiaat, ja erityisesti 26–30-vuotiaat, kun koko maassa 50–72-vuotiaita on eniten. Sekä lapsia että eläkeikäisiä on Helsingissä suhteellisesti vähemmän kuin koko maassa. Alle 17-vuotiaita on 17 prosenttia helsinkiläisistä, koko maassa 19 %. Helsingissä yli 65-vuotiaiden osuus on 17 %, koko maassa 22 %. Erot Helsingin eri osien välillä ovat erittäin suuret. Helsinkiin muuttavat nuoret lĂśytävät ensiasuntonsa usein kantakaupungin pienasuntovaltaisesta Alppiharjusta. Kaksi kolmasosaa Maunulan asunnoista on 1950–60-luvulla rakennetuissa kerrostaloissa, ja yli 65-vuotiaiden osuus on Helsingin peruspiireistä suurin. Latokartanoon on rakennettu 2000-luvun alusta lähtien Helsingissä suhteellisesti eniten kerrostaloasuntoja, joissa lapsia on paljon. Lapsiperheiden osuus on Ă–stersundomin pientaloalueella Helsingin suurin. Kuva 3.

VäestÜn ikärakenne Helsingissä ja Alppiharjun, Maunulan, Tuomarinkylän sekä Latokartanon peruspiireissä 31.12.2018

Figur 3.

Befolkning efter ĂĽlder i Helsingfors samt i distrikten Ă…shĂśjden, MĂĽnsas, Domarby och LadugĂĽrden 31.12.2018 Population by age in Helsinki and the districts of Alppiharju, Maunula, Tuomarinkylä and Latokartano on 31 Dec. 2018

Figure 3.

$OSSLKDUMX ᄤ cVK|MGHQ

,Nl YXRWWD <OL ᄤ ᄤ ᄤ ᄤ ᄤ ᄤ ᄤ ᄤ ᄤ ᄤ ᄤ ᄤ ᄤ ᄤ ᄤ ᄤ ᄤ ᄤ ᄤ

Lähde: Tilastokeskus ,Nl YXRWWD <OL ᄤ ᄤ ᄤ ᄤ ᄤ ᄤ ᄤ ᄤ ᄤ ᄤ ᄤ ᄤ ᄤ ᄤ ᄤ ᄤ ᄤ ᄤ ᄤ

+HOVLQNL

1DLVHW 0LHKHW

,Nl YXRWWD <OL

+HOVLQNL

1DLVHW 0LHKHW

+HOVLQNL

Đš

0DXQXOD ᄤ 0nQVDV

7XRPDULQN\Ol Ă­ 'RPDUE\

,Nl YXRWWD <OL

Đš

1DLVHW

0LHKHW

Đš

/DWRNDUWDQR ᄤ /DGXJnUGHQ

+HOVLQNL

1DLVHW 0LHKHW

Đš


Helsingin väestĂśstä kuului vuodenvaihteessa 2018/2019 perheisiin 65 prosenttia, ja perheiden keskikoko oli 2,7 henkeä. Perheiden osuus on suurin Ă–stersundomissa sekä Pohjois- ja Koillis-Helsingin pientaloalueilla. Lapsiperheitä eli perheitä, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia, oli Tuomarinkylän asuntokunnista 38 prosenttia ja Ă–stersundomissa 39 prosenttia. Lapsiperheistä yksinhuoltajaperheiden osuus oli suurin Jakomäen, Mellunkylän, Vuosaaren ja Pukinmäen peruspiireissä, esim. Jakomäessä 43 prosenttia. Kantakaupungin itäosissa suurin osa asunnoista on pieniä, ja yksinasuminen on siellä yleisintä. Alppiharjussa 72 prosentissa asunnoista asutaan yksin, Kalliossa 63 prosentissa. Helsingissä asumisväljyys on kaikista Suomen kunnista pienin. Helsinkiläisten asumisväljyyden kehitys pysähtyi täysin vuonna 2007, ja on ollut siitä lähtien noin 34 m²/henkilĂś. Koko maan keskiarvo on nyt 40,8 m²/henkilĂś, ja väljyys on kasvanut 3,3 m² vuoden 2005 jälkeen. Väljimmin asutaan vanhoilla pientaloalueilla ja kantakaupungin eteläosissa sekä niillä vanhoilla esikaupunkialueilla, joissa asuntojen keskikoko on suuri. Ahtaimmin asutaan pienasuntovaltaisissa Kalliossa, Alppiharjussa ja Vallilassa. Kuva 4.

Asuntokuntien keskikoko (henkilÜä/asunto) peruspiireittäin 31.12.2018

Figur 4. Figure 4.

BostadshushĂĽllens medelstorlek distriktsvis 31.12.2018 Average size of households in Helsinki districts on 31.Dec. 2018

Ć?ƾŜĆšŽŏƾŜĆ&#x;ĞŜ ĹŹÄžĆ?ĹŹĹ?ŏŽŏŽ ,ĞůĆ?Ĺ?ŜŏĹ? Ń Ď­Í˜Ď´Ď´ ĎŽÍ•Ď­ĎŹ Ͳ ĎŻÍ•ĎŹĎ­ Ď­Í•Ď´Ď´ Ͳ ĎŽÍ•ĎŹĎľ Ď­Í•ϳϏ Ͳ Ď­Í•Ď´Ďł Ď­Í•ĎŻĎą Ͳ Ď­Í•ϲϾ

Lähde: Tilastokeskus

‹ +HOVLQJLQ NDXSXQNLPLWWDXVSDOYHOXW +HOVLQJLQ VHXGXQ NXQQDW MD +6<


Kuva 5.

Asumistiheys peruspiireittäin, huoneita henkilÜä kohden, kun keittiÜtä ei lasketa huoneeksi 31.12.2018

Figur 5. Figure 5.

Boendetäthet rum/ person (kÜket inte räknat som rum) 31.12.2018 Housing density, rooms per person (kitchen not a room) on 31.Dec.2018

,ƾŽŜĞƊĂ ÍŹ ŚĞŜŏĹ?ĹŻĆ‚ ,ĞůĆ?Ĺ?ŜŏĹ? Ń Ď­Í˜ĎŻ Ď­Í•Ď°ĎŹ Ͳ Ď­Í•Ϲϭ Ď­Í•ĎŻĎ­ Ͳ Ď­Í•ĎŻĎľ Ď­Í•ĎŽĎŹ Ͳ Ď­Í•ĎŻĎŹ Ď­Í•Ď­Ď­ Ͳ Ď­Í•Ď­Ďľ

Lähde: Tilastokeskus

‹ +HOVLQJLQ NDXSXQNLPLWWDXVSDOYHOXW +HOVLQJLQ VHXGXQ NXQQDW MD +6<

Asuntokanta Helsinki on pienasunto- ja kerrostalovaltainen kaupunki. Kerrostaloasuntojen osuus kaikista asunnoista on 86 prosenttia. Tuomarinkylässä, Itä- ja Länsi-Pakilassa sekä Ă–stersundomissa vähintään 90 % asunnoista on kuitenkin pientaloissa. YksiĂśitä on 23 prosenttia, ja kaksioita tai sitä pienempiä asuntoja on asunKuva 6.

Asuntojen hallintaperuste suurpiireittäin 31.12.2018

Figur 6. Figure 6.

Bostädernas upplütelseform stordistriktsvis 31.12.2018 Tenure status of dwellings by major district on 31 Dec. 2018

Ć?ƾŜĆšŽŊĞŜ ŚĂůůĹ?ĹśĆšÄ‚Ć‰ÄžĆŒĆľĆ?ƚĞ ϲϲ ĎŹĎŹĎŹ ĎŻĎŻ ĎŹĎŹĎŹ ϲ ϲϏϏ

Lähde: Tilastokeskus

Z ͲÇ€ƾŽŏĆŒÄ‚ͲÄ‚Ć?ƾŜŜŽĆš DƾƾĆš Ç€ƾŽŏĆŒÄ‚ͲÄ‚Ć?ƾŜŜŽĆš Ć?ƾžĹ?Ć?Ĺ˝Ĺ?ŏĞƾĆ?Ä‚Ć?ƾŜŜŽĆš KĹľĹ?Ć?ƚƾĆ?Ä‚Ć?ƾŜŜŽĆš DƾƾĆš ‹ +HOVLQJLQ NDXSXQNLPLWWDXVSDOYHOXW +HOVLQJLQ VHXGXQ NXQQDW MD +6<


tokannasta 59 prosenttia. Kaikkien asuntojen keskikoko on 63,3 m². Keskikoko on suurin Ă–stersundomissa, 160 m², sekä Tuomarinkylässä, Länsi- ja Itä-Pakilassa 98–99 m². Pienimmät asunnot ovat Alppiharjussa, keskimäärin 38 m², Kalliossa 45 m² ja Vallilassa 50 m². Helsingin kaikista vakinaisesti asutuista asunnoista omistusasuntoja on 45 prosenttia ja vuokra-asuntoja 49 prosenttia. ARA-vuokra-asuntoja on 20 % asuntokannasta. Pientalovaltaisilla Pohjois-Helsingin alueilla ja Ă–stersundomissa omistusasuntoja on asunnoista 83–88 %, kun taas Jakomäessä omistusasuntoja on 27 % asunnoista. Vuokra-asuntovaltaisetkin alueet eroavat huomattavasti toisistaan: kantakaupungin vuokra-asunnot ovat valtaosin vapaarahoitteisia, kun taas 77 prosenttia kaikista Helsingin ARA-vuokraasunnoista sijaitsee esikaupungeissa. Suurin ARA-vuokra-asuntojen osuus on Jakomäen (60 %) ja Maunulan (43 %) peruspiireissä.

VäestĂśn sosioekonominen rakenne Alueiden väestĂśn koulutus- ja tulotaso on matalin niillä alueilla, joilla on paljon pienituloisille tarkoitettuja ARA-vuokrataloja, etenkin vanhoissa lähiĂśissä. Kantakaupunki ja pientaloalueet edustavat taas toista ääripäätä. TyĂśllisyysaste on korkea Lauttasaaressa, Taka-TÜÜlĂśssä ja Pohjois-Helsingin pientaloalueilla, joissa 20–64-vuotiaiden tyĂśllisyysaste oli yli 80 prosenttia. Jakomäessä se jäi 63 prosenttiin, samoin useimmilla Itäisen suurpiirin alueilla jäätiin selvästi alle keskiarvon. Jakomäessä oli myĂśs peruspiirien korkein tyĂśttĂśmyysaste, 18 prosenttia. Kuva 7.

VäestÜn koulutustaso: Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa, osuus 15 vuotta täyttäneistä peruspiireittäin 31.12.2018

Figur 7.

Befolkningens utbildningsnivĂĽ: ingen skolning efter grundskolenivĂĽn, andel av de 15 ĂĽr fyllda distrikts vis 31.12.2018 Education level of population: proportion of 15 year old or older having no post-compulsory education, on 31 Dec. 2018

Figure 7.

sÄ‚Ĺ?Ĺś Ć‰ÄžĆŒĆľĆ?Ä‚Ć?ƚĞ͕ ώϹͲϲϰͲÇ€ƾŽĆšÍ˜ ,ĞůĆ?Ĺ?ŜŏĹ? Ń Ď­Ď˛Í•Ď° Đš ĎŽĎŽÍ•ĎŹ Ͳ ĎŻĎŻÍ•Ďł ϭϲÍ•Ď° Ͳ ĎŽĎ­Í•Ďľ Ď­Ď­Í•ĎŹ Ͳ ϭϲÍ•ĎŻ ϳ͕ώ Ͳ Ď­ĎŹÍ•Ďľ

Lähde: Tilastokeskus

‹ +HOVLQJLQ NDXSXQNLPLWWDXVSDOYHOXW +HOVLQJLQ VHXGXQ NXQQDW MD +6<


Korkeimman tyĂśttĂśmyyden alueet ovat pääosin Itäisessä suurpiirissä, jossa kolmannes väestĂśstä asuu osa-alueilla, joilla tyĂśttĂśmyysaste on 18–21 prosenttia. Kuva 8. TyĂśttĂśmyysaste Helsingissä peruspiireittäin 31.12.2017 Figur 8. ArbetslĂśshetsgraden i Helsingfors distrikt med medeltalet fĂśr hela staden 31.12.2017 Figure 8. Rate of unemployment in Helsinki’s districts compared with the average for the whole city on 31.Dec.2017

dLJƂƊƂžLJLJĆ?Ä‚Ć?ƚĞ Đš ,ĞůĆ?Ĺ?ŜŏĹ? Ń ĎľÍ•ĎŽ Đš Ď­ĎŽÍ•ĎŹ Ͳ ϭϲÍ•Ďľ Ͼ͕ώ Ͳ Ď­Ď­Í•Ďľ ϲÍ•ĎŹ Ͳ Ͼ͕ϭ Ď°Í•ĎŻ Ͳ Ϲ͕Ͼ

Lähde: Tilastokeskus

‹ +HOVLQJLQ NDXSXQNLPLWWDXVSDOYHOXW +HOVLQJLQ VHXGXQ NXQQDW MD +6<

Kuva 9.

TyÜllisyysaste peruspiireittäin 31.12.2017

Figur 9. Figure 9.

Sysselsättningsgrad distriktsvis 31.12.2017 Employment rate by district on 31.Dec.2017 7\|OOLV\\VDVWH ¹ YXRWLDDW

Lähde: Tilastokeskus

/DXWWDVDDUL 7XRPDULQN\Ol /lQVL 3DNLOD gVWHUVXQGRP ,Wl 3DNLOD 7DND 7||O| 9LURQQLHPL 8OODQOLQQD 0XQNNLQLHPL .DPSLQPDOPL .XORVDDUL 9DOOLOD 2XOXQN\Ol .DOOLR 5HLMROD /DDMDVDOR 3XLVWROD $OSSLKDUMX 6XXWDULOD 9DQKDNDXSXQNL +DDJD 0DOPL +(/6,1., 3LWlMlQPlNL +HUWWRQLHPL /DWRNDUWDQR .DDUHOD 0\OO\SXUR 0DXQXOD 3XNLQPlNL 3DVLOD 9DUWLRN\Ol 9XRVDDUL 0HOOXQN\Ol -DNRPlNL


VäestĂś tulotaso vaihtelee Helsingissä huomattavasti. Asuntokuntien kokoon ja ikärakenteeseen eli kulutusyksikkÜÜn suhteutettu käytettävissä oleva mediaanitulo oli Helsingissä keskimäärin 25 700 euroa / asuntokunta. Hyvätuloisimmissa peruspiireissä Ă–stersundomissa, Itä- ja Länsi-Pakilassa sekä Tuomarinkylässä tulot ylittivät keskiarvon 32–45 %, kun taas matalimman tulotason peruspiirissä Jakomäessä jäätiin 22 prosenttia keskiarvosta. Tulojakauma vaihteli myĂśs huomattavasti. Pohjois-Helsingin pientalovaltaisissa peruspiireissä ja Vironniemellä asuntokunnista 38–47 prosenttia kuului suurituloisimpaan viidennekseen, kun taas Mellunkylässä ja Jakomäessä suurituloisia oli alle 10 prosenttia. Vastaavasti pienituloisimpaan viidennekseen kuului näillä alueilla sekä Alppiharjussa ja Maunulassa yli neljännes asuntokunnista. Kuva 10. Asuntokuntien kulutusyksikkĂśkohtaisten käytettävissä olevien rahatulojen mediaani 2017, poikkeama Helsingin keskiarvosta, % Figur 10.

Medianen fÜr bostadshushüllens disponibla inkomst per konsumentenhet ür 2017, avvikelse (%) frün medeltalet fÜr Helsingfors Figure 10. Median for households’ disposable income per consumer unit in 2017, deviation (%) from the average for Helsinki 3RLNNHDPD +HOVLQJLQ NHVNLDUYRVWD

Lähde: Tilastokeskus

gVWHUVXQGRP /lQVL 3DNLOD 7XRPDULQN\Ol ,Wl 3DNLOD 9LURQQLHPL /DXWWDVDDUL 8OODQOLQQD .XORVDDUL .DPSLQPDOPL 7DND 7||O| 0XQNNLQLHPL 3XLVWROD /DDMDVDOR 2XOXQN\Ol 6XXWDULOD 5HLMROD +(/6,1., .DOOLR 3LWlMlQPlNL 9DOOLOD 0DOPL 9DQKDNDXSXQNL 3DVLOD +HUWWRQLHPL +DDJD 9DUWLRN\Ol .DDUHOD /DWRNDUWDQR 9XRVDDUL 0\OO\SXUR $OSSLKDUMX 3XNLQPlNL 0DXQXOD 0HOOXQN\Ol -DNRPlNL

Kunnallisten palveluiden käyttĂś Kunnan tarjoamien palveluiden käyttÜÜn vaikuttavat toisaalta alueen asukasrakenne ja toisaalta myĂśs kunnan tarjoamien palvelujen määrä ja laatu. Helsingissä hoidettiin 67,7 prosenttia päivähoitoikäisistä, 1–6-vuotiaista, lapsista kunnallisissa päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa vuonna 2018. Kunnallista varhaiskasvatusta käytettiin yleisemmin Itä- ja Länsi-Pakilassa, Tuomarinkylässä, Vallilassa ja Oulunkylässä. Pienimmät osuudet olivat Ullanlinnassa, Jakomäessä, Kampinmalmilla, Munkkiniemessä ja Ă–stersundomissa.


Kuva 11. Kunnallisessa kokopäivähoidossa olevien lasten osuus 1–6-vuotiaista peruspiireittäin vuonna 2018 Figur 11. Andelen 1–6-ĂĽringar som fick kommunal dagvĂĽrd, distriktvis ĂĽr 2018 Figure 11. Proportion of 1–6 year olds receiving municipal day care, by district in 2018

WćĹ?ǀ挎Ĺ?ĚŽĆ?Ć?Ä‚ Đš ,ĞůĆ?Ĺ?ŜŏĹ? Ń Ď˛ĎłÍ•Ďł Đš ϳϭÍ•ĎŹ Ͳ ϳϲÍ•ĎŻ ϲϳÍ•Ďł Ͳ ϳϏÍ•Ďľ ϲϹÍ•ĎŹ Ͳ ϲϳÍ•ϲ ϹϾÍ•ĎŻ Ͳ ϲϰÍ•Ďľ ‹ +HOVLQJLQ NDXSXQNLPLWWDXVSDOYHOXW +HOVLQJLQ VHXGXQ NXQQDW MD +6<

Lähde: Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kunnallisten terveyspalvelujen käyttÜÜn vaikuttavat muun muassa väestĂśn ikärakenne, väestĂśn tulotaso ja tyĂśllisyys. Kunnallisia terveyspalveluita käytettiin eniten Maunulassa, Munkkiniemessä, Myllypurossa sekä Jakomäessä ja vähiten Ă–stersundomissa, Ullanlinnassa, Kampinmalmilla ja Vironniemessä. Kuva 12. Kunnallisten terveyspalveluiden käyttĂś: Avohoitokäynnit asukasta kohden peruspiireittäin vuonna 2018 Figur 12. Nyttjandet av kommunal hälsovĂĽrd: besĂśk vid ĂśppenvĂĽrden per invĂĽnare, distriktsvis 2018 Figure 12. Use of municipal health care: visits at open care per inhabitant, by district in 2018

ǀŽŚŽĹ?ĆšŽŏćLJŜŜĹ?ƚ͕ Đš ,ĞůĆ?Ĺ?ŜŏĹ? Ń Ď­Ď­Í•ĎŻ Đš Ď­ĎŻÍ•ĎŹ Ͳ Ď­Ď´Í•Ďľ Ď­Ď­Í•ĎŻ Ͳ Ď­ĎŽÍ•Ďľ Ď­ĎŹÍ•ĎŹ Ͳ Ď­Ď­Í•ĎŽ Ϲ͕ώ Ͳ Ͼ͕Ͼ ‹ +HOVLQJLQ NDXSXQNLPLWWDXVSDOYHOXW +HOVLQJLQ VHXGXQ NXQQDW MD +6<

Lähde: Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala


Kuva 13. Peruspiirien vertailua Figur 13. Jämförelser mellan distrikt Figure 13. Comparisons between districts

(Lähde: Tilastokeskus ja Suomen ympäristökeskus)

<OL YXRWLDDW

± YXRWLDDW 6XXULQ RVXXV

3LHQLQ RVXXV Peruspiiri %

6XXULQ RVXXV Peruspiiri %

$OSSLKDUMX .DOOLR 7DND 7||O| gVWHUVXQGRP 8OODQOLQQD 9LURQQLHPL +DDJD .DPSLQPDOPL 3DVLOD 0XQNNLQLHPL

0DXQXOD /lQVL 3DNLOD 0XQNNLQLHPL 3XNLQPlNL 9DUWLRN\Ol 9LURQQLHPL /DDMDVDOR .XORVDDUL 3DVLOD 2XOXQN\Ol

Peruspiiri % /DWRNDUWDQR 0\OO\SXUR 7\RPDULQN\Ol 3XLVWROD -DNRPlNL 3XNLQPlNL 6XXWDULOD ,Wl 3DNLOD /DDMDVDOR 9DQKDNDXSXQNL

.RNR NDXSXQNL

Peruspiiri

6XXULQ RVXXV %

gVWHUVXQGRP 9DOOLOD $OSSLKDUMX .DOOLR /DWRNDUWDQR .DPSLQPDOPL 9DQKDNDXSXQNL 3XLVWROD .DDUHOD 3LWlMlQPlNL

3LHQLQ RVXXV

Peruspiiri

/lQVL 3DNLOD 7XRPDULQN\Ol ,Wl 3DNLOD gVWHUVXQGRP /DXWWDVDDUL 0XQNNLQLHPL 9LURQQLHPL 7DND 7||O| 8OODQOLQQD 9DOOLOD

-DNRPlNL 0HOOXQN\Ol 9XRVDDUL .DDUHOD 9DUWLRN\Ol 3XNLQPlNL 0\OO\SXUR /DWRNDUWDQR 3DVLOD 3LWlMlQPlNL

%

$OSSLKDUMX .DOOLR 9DOOLOD 3DVLOD 7DND 7||O| .DPSLQPDOPL 5HLMROD +DDJD 8OODQOLQD 9DQKDNDXSXQNL

Peruspiiri

%

gVWHUVXQGRP 7XRPDULQN\Ol /lQVL 3DNLOD ,Wl 3DNLOD 6XXWDULOD 3XLVWROD /DDMDVDOR 0DOPL .XORVDDUL 2XOXQN\Ol

.RNR NDXSXQNL

.RNR NDXSXQNL

9XRNUD DVXQQRW

$VXPLVYlOM\\V P DVXNDV 9lKLWHQ P DVXNDV

%

gVWHUVXQGRP .XORVDDUL /lQVL 3DNLOD ,Wl 3DNLOD 9LURQQLHPL 7XRPDULQN\Ol 0XQNNLQLHPL 8OODQOLQQD /DDMDVDOR 2XOXQN\Ol

%

$XWRWWRPDW DVXQWRNXQQDW 3LHQLQ RVXXV

6XXULQ RVXXV Peruspiiri %

Peruspiiri

Peruspiiri

.RNR NDXSXQNL

9LHUDVNLHOLVHW

(QLWHQ P DVXNDV

3LHQLQ RVXXV

Peruspiiri

%

Peruspiiri

$OSSLKDUMX 9DOOLOD .DOOLR 9DQKDNDXSXQNL +DDJD 5HLMROD /DWRNDUWDQR 3LWlMlQPlNL 3DVLOD .DDUHOD

gVWHUVXQGRP /lQVL 3DNLOD 7XRPDULQN\Ol ,Wl 3DNLOD 9LURQQLHPL /DXWWDVDDUL 8OODQOLQQD .XORVDDUL .DPSLQPDOPL 7DND 7||O|

Peruspiiri

7\|WW|P\\VDVWH 3LHQLPPlW WXORW

.RUNHLQ

Peruspiiri € / vuosi

Peruspiiri

-DNRPlNL 0HOOXQN\Ol 0DXQXOD 3XNLQPlNL $OSSLKDUMX 0\OO\SXUR 9XRVDDUL /DWRNDUWDQR .DDUHOD 9DUWLRN\Ol

0DWDOLQ %

Peruspiiri %

-DNRPlNL 0HOOXQN\Ol 9XRVDDUL 9DUWLRN\Ol 0\OO\SXUR +HUWWRQLHPL 3XNLQPlNL 0DXQXOD .DDUHOD 0DOPL

/lQVL 3DNLOD 7XRPDULQN\Ol /DXWWDVDDUL 9LURQQLHPL gVWHUVXQGRP ,Wl 3DNLOD 8OODQOLQQD 7DND 7||O| 0XQNNLQLHPL .DPSLQPDOPL

.RNR NDXSXQNL

.RNR NDXSXQNL ¼ YXRVL

%

/lQVL 3DNLOD gVWHUVXQGRP 7XRPDULQN\Ol ,Wl 3DNLOD 6XXWDULOD .XORVDDUL 3XLVWROD /DXWWDVDDUL 9LURQQLHPL 8OODQOLQQD

.RNR NDXSXQNL

7XORW NXOXWXV\NVLNN| ¼ Peruspiiri € / vuosi

%

-DNRPlNL 0DXQXOD 9DQKDNDXSXQNL +HUWWRQLHPL 9DOOLOD 3DVLOD /DWRNDUWDQR $OSSLKDUMX .DOOLR 0HOOXQN\Ol

.RNR NDXSXQNL

6XXULPPDW WXORW

3LHQLQ RVXXV

6XXULQ RVXXV


Helsingfors ür 2019 Vid ürsskiftet 2018/2019 hade Helsingfors 648 042 invünare, efter en folkÜkning om 4 770, alias 0,7 procent, ür 2018. Under 2010-talet har Helsingfors folkÜkning varit sammanlagt drygt 64 700, i snitt 7 200 per ür. Under üren 2000–2009 var genomsnittsÜkningen 3 200 personer.

Befolkningsutvecklingen i Helsingfors och Helsingforsregionen Helsingfors har vuxit Ăśver sina bräddar sedan länge redan, och bildar nu tillsammans med de omgivande kommunerna en arbets- och bostadsmarknad med 1,49 miljoner invĂĽnare kallad Helsingforsregionen. I den ingĂĽr fĂśrutom Helsingfors och de Ăśvriga tre kommunerna i Huvudstadsregionen, dvs. Esbo, Grankulla och Vanda, även tio kranskommuner i regionens yttre zon. Efter att Helsingfors ĂĽr 1812 blev huvudstad fĂśrdubblades dess folkmängd med 20–30 ĂĽrs mellanrum fram till 1960-talet. Därefter bĂśrjade kommunerna kring Helsingfors växa, dĂĽ den befolkning som trängdes i huvudstaden sĂśkte rymligare boende utanfĂśr stadens gränser. Efter â€?flykten frĂĽn landsbygdenâ€? pĂĽ 1960-talet fĂśljde en period av lugnare flyttande, men redan i bĂśrjan av 1980-talet bĂśrjade regionens flyttningsĂśverskott ĂĽter växa starkt. Ă„nnu snabbare folkĂśkning blev det i bĂśrjan av 1990-talet, dĂĽ inflyttningen även frĂĽn utlandet Ăśkade märkbart. PĂĽ 2010-talet har Helsingforsregionens folkmängd vuxit med 156 000, alltsĂĽ i medeltal 17 400 om ĂĽret. I Helsingfors har den ĂĽrliga folkĂśkningen varit i genomsnitt 1,2 procent, i Ăśvriga Huvudstadsregionen 1,7 procent. I Yttre Helsingforsregionen har folkĂśkningen blivit märkbart lĂĽngsammare än den var under de fĂśrsta ĂĽren pĂĽ 2000-talet, och under 2010-talet har den varit i medeltal 0,8 procent om ĂĽret. I själva Helsingfors var folkĂśkningen snabb i synnerhet ĂĽren 2008–2016. DĂĽ utĂśkades, fram till ĂĽr 2014, Helsingfors folkmängd mera av utländska medborgare frĂĽn utlandet än av inhemska migrationen frĂĽn Finland utanfĂśr Helsingforsregionen. Helsingfors folkĂśkning växte märkbart även genom att stadens typiska flyttningsunderskott till Ăśvriga Huvudstadsregionen och yttre Helsingforsregionen minskade fram till ĂĽr 2013. De senaste ĂĽren har flyttningsfĂśrlusten till i synnerhet Esbo och Vanda vuxit, och Helsingfors folkĂśkning blivit lĂĽngsammare. Antalet barn i dagvĂĽrdsĂĽlder växte snabbt i Helsingfors ĂĽren 2009–2014, med i medeltal drygt 1 000 per ĂĽr. Nu har den Ăśkningen avstannat i och med sjunkande nativitet, och antalet under 1-ĂĽringar minskade ĂĽren 2016–2018. Antalet barn i grundskoleĂĽldern bĂśrjade växa i Helsingfors ĂĽr 2011, och ĂĽren 2017–2018 Ăśkade de med sammanlagt 3 500. Minskningen i antalet 16–18-ĂĽringar, andra stadiets ĂĽldersklass, avstannade ĂĽr 2015, och sedan dess har deras antal varit nästan ofĂśrändrat. Befolkningens ĂĽldersstruktur pĂĽverkas även i Helsingfors starkt av de stora efterkrigsĂĽrskullarna (fĂśdda 1945–50). Antalet Ăśver 65-ĂĽringar har vuxit med 4 300 alias 4 procent sammanlagt under de senaste tvĂĽ ĂĽren. Ă…r 2010 var pensionärernas andel av Helsingfors befolkning 14,5 procent, idag är den 17 procent.

FĂśrändringar i Helsingfors pĂĽ sistone Ă…ren 2017–2018 växte Helsingfors folkmängd med sammanlagt nästan 13 000. Bland distrikten växte folkmängden mest i Kampmalmen (4 100), DegerĂś (1 600), DrumsĂś (1 100) och Mellungsby (1 000). Folkmängden minskade i Malm (-200), Botby (-180), Ulrikasborg (-160) och Ă–stersundom (-100). Ă…ren 2017–2018 byggdes det i medeltal 4 850 bostäder i Helsingfors. Bostadsproduktionen har Ăśkat jämfĂśrt med ĂĽren 2010–2016, dĂĽ den i medeltal uppgick till 4 100 per ĂĽr. Ă…ren 2017–2019 färdigställdes sammanlagt 16 400 bostäder, vilket var 4 000 fler än under fĂśregĂĽende treĂĽrsperiod. De färdigställda bostädernas medelstorlek var 60 kvadratmeter, att jämfĂśra med 72,8 kvm under fĂśregĂĽende ĂĽrtionde. Av bostäderna lĂĽg 89 procent i flervĂĽningshus. Den ĂĽrliga produktionen av ARA-bostäder, alltsĂĽ sĂĽdana som byggts med statligt stĂśd, har ocksĂĽ vuxit, sĂĽ att en tredjedel av de bostäder som färdigställdes var ARA-bostäder Av alla nya bostäder i Helsingfors byggdes 37 procent i innerstaden, att jämfĂśra med bara 20 procent under fĂśregĂĽende ĂĽrtionde. Detta berodde i synnerhet pĂĽ att projektomrĂĽdena Busholmen och Fiskehamnen byggdes. Ă…ren 2013–2014 minskade antalet arbetstillfällen i Helsingforsregionen. De senaste ĂĽren har det uppstĂĽtt


nya jobb igen, och åren 2016–2017 växte antalet jobb i Helsingfors med 18 000, i hela Helsingfors regionen med 32 000. Av jobben i Helsingfors ligger 65 procent i innerstaden, närmare bestämt i stadskärnan eller i Grejus, Berghäll, Vallgård eller Böle. Viktigaste arbetsplatskoncentrationen i ytterstaden ligger i Sockenbacka, och mer arbetsplatser än annanstans finns det också i Malm, Gammelstaden, Hertonäs, Botby och Haga.

Helsingfors områdesvis Befolkningsstruktur Till strukturen avviker Helsingfors befolkning klart från hela Finlands. I Helsingfors är 23–40-åringarna, i synnerhet 26–30-åringarna, den största ålderskategorin, i hela Finland 50–72-åringarna. Andelarna barn och pensionärer bland befolkningen är mindre i Helsingfors än i Finland som helhet. I Helsingfors är 17 procent av befolkningen under 17 år gamla, i hela landet 19 procent. Andelen 65 år gamla eller äldre är 17 procent i Helsingfors, och 22 procent i hela landet. Skillnaderna mellan olika delar av Helsingfors är mycket stora. Unga som flyttar till Helsingfors får ofta sin första bostad i innerstadsområdet Åshöjden, där de små bostäderna dominerar. I Månsas ligger två tredjedelar av bostäderna i höghus (dvs. flervåningshus) byggda på 1950–60-talet, och andelen 65-åringar eller äldre är störst bland distrikten i Helsingfors. I Ladugården har man allt sedan början av 2000-talet byggt förhållandevis mest höghusbostäder, och där bor det mycket barn. Andelen barnfamiljer är störst i småhusområdet Östersundom i östra Helsingfors. Till familj hörde vid årsskiftet 2018–19 två tredjedelar (65 %) av Helsingfors invånare, och familjernas medelstorlek var 2,7 personer. Störst var andelen familjer i Östersundom och i småhusområdena i norra och nordöstra Helsingfors. Andelen barnfamiljer, alltså sådana med barn under 18, bland bostadshushållen var 38 procent i Domarby och 39 procent i Östersundom. Bland barnfamiljerna var andelen enföräldersfamiljer störst i distrikten Jakobacka, Mellungsby, Nordsjö och Bocksbacka, som exempel 43 procent i Jakobacka. I de östra delarna av innerstaden är största delen av bostäderna små, och att bo ensam är vanligt. I Åshöjden bor man ensam i 72 procent av bostäderna, i Berghäll i 63 procent. Helsingfors har minsta boenderymligheten bland alla kommuner Finland. Boenderymligheten slutade helt växa år 2007 i Helsingfors, och har sedan dess varit cirka 34 kvadratmeter per person. För närvarande är medeltalet för hela landet 40,8 kvm/person, och sedan år 2005 har det stigit med 3,3 kvadratmeter. Rymligast bor man i gamla småhusområden och i södra innerstaden samt i de gamla förorter där bostädernas medelstorlek varit stor. Trängst bor man i Berghäll, Åshöjden och Vallgård, där de små bostäderna dominerar.

Bostadsbeståndet I Helsingfors ligger bostäderna för det mesta småbostäder i höghus (dvs. flervåningshus). Höghusbostädernas andel av alla bostäder är 86 procent. Men i Domarby, Östra resp. Västra Baggböle och Östersundom finns minst 90 procent av bostäderna i småhus. Nästan var fjärde bostad (23 %) i Helsingfors är en etta, och sex av tio (59 %) en etta eller tvåa. Medelstorleken på alla bostäder i staden är 63,3 kvadratmeter. Lokalt är medelstorleken störst i Östersundom, 160 kvadratmeter, samt i Domarby och Västra resp. Östra Baggböle, 98–99 kvm. Minst är bostäderna i Åshöjden, i medeltal 38 kvadratmeter, i Berghäll 45 kvm, och i Vallgård 50 kvm. Av alla varaktigt bebodda bostäder i Helsingfors är 45 procent ägarbostäder och 49 procent hyresbostäder. ARA-bostäderna (byggda med samhällsstöd) utgör 20 procent av bostadsbeståndet. I de småhusdominerade områdena i norra Helsingfors och i Östersundom är 83–88 procent av bostäderna ägarbostäder, medan andelen ägarbostäder är 27 procent i Jakobacka. Också de hyresbostadsdominerade områdena är sinsemellan klart olika: i innerstaden handlar hyresbostäder övervägande om marknadshyresbostäder, medan ytterstaden har 77 procent av Helsingfors alla ARA-bostäder. Störst är andelen ARAbostäder i Jakobacka och Månsas, med 60 resp. 43 procent av bostadsbeståndet.


Befolkningens socioekonomiska struktur Befolkningens utbildnings- och inkomstnivå är lägst i de områden särskilt i gamla förorter där det finns mycket ARA-hyresbostäder, som ju byggts med tanke på låginkomsttagare. I det avseendet är innerstaden och småhusområdena den andra ytterligheten. Sysselsättningsgraden är hög i Drumsö, Bortre Tölö och i småhusområdena i norra Helsingfors: över 80 procent bland 20–64-åringarna. I Jakobacka var den 63 procent, och även i de flesta områden i Östra stordistriktet klart under medeltalet. Jakobacka hade också den högsta arbetslöshetsgraden, 18 procent, bland alla distrikt. De områden där arbetslöshetsgraden är högst ligger i huvudsak i Östra stordistriktet, där en tredjedel av befolkningen bor i delområden med en 18–21 procents arbetslöshetsgrad. Befolkningens inkomstnivå varierar betydligt inom Helsingfors. Den till bostadshushållets storlek och åldersstruktur relaterade disponibla medianinkomsten (per konsumentenhet) var i medeltal 25 700 euro per bostadshushåll i Helsingfors år 2017. I de distrikt där inkomstnivån var högst, alltså Östersundom, Östra resp. Västra Baggböle och Domarby låg inkomsterna 32–45 procent över stadsmedeltalet, medan Jakobacka med den lägsta inkomstnivån låg 22 procent under det. Även inkomstfördelningen varierade kännbart. I de småhusdominerade distrikten i norra Helsingfors och i Estnäs hörde 38–47 procent av bostadshushållen till den högsta inkomstkvintilen i staden, medan denna andel i Mellungsbacka och Jakobacka var mindre än tio procent. På motsvarande sätt hörde över en fjärdedel av invånarna i de två sistnämnda områdena samt Åshöjden och Månsas till lägsta inkomstkvintilen.

Nyttjande av kommunal service Nyttjandet av den kommunala servicen påverkas av dels områdets invånarstruktur, dels den kommunala servicens kvantitet och kvalitet. År 2018 gick två tredjedelar (67,7 %) av 1–6-åringarna i kommunalt dagis eller familjedagvård i Helsingfors. Den kommunala småbarnspedagogiken anlitades allmännast i Östra resp. Västra Baggböle, Domarby, Vallgård och Åggelby. Minst var andelarna i Ulrikasborg, Jakobacka, Kampmalmen, Munksnäs och Östersundom. Nyttjandet av den kommunala hälsovården påverkas av bland annat befolkningens åldersstruktur, inkomstnivå och sysselsättningsgrad. Mest anlitades den kommunala hälsotjänsten i Månsas, Munksnäs, Kvarnbäcken och Jakobacka, och minst i Östersundom, Ulrikasborg, Kampmalmen och Estnäs.


Helsinki in 2019 Having grown by 4,770, (i.e. 0.7%) in 2018, Helsinki’s population was 648,042 on 1 January 2019. With an average annual growth of 7,200 since 2010, Helsinki’s population had then grown by a total of 64,700. Corresponding growth between 2000 and 2009 had been at 3,200.

Population trend in Helsinki and the Helsinki Region Helsinki has long since expanded beyond its borders, and today it makes up, together with its neighbouring municipalities, a 1.49 million inhabitant job and housing market, the Helsinki Region. Besides Helsinki, this region comprises Espoo, Kauniainen and Vantaa (together forming the Helsinki Metropolitan Area), and the ten municipalities of the Outer Helsinki Region. After Helsinki became the national capital in 1812, its population would double at 20–30 year intervals up until the 1960s, at which time its surrounding municipalities began to grow, as people in the crowded capital began looking for more spacious housing outside the city. Helsinki’s population was fed in the 1960s by large numbers of people leaving their homes in rural Finland to find work and better conditions in the large cities. Subsequently, after a short period of lesser migration, the early 1980s saw the migration gain of the region pick up strongly again. A period of even faster population growth began in the early 1990s, as foreign immigration, too, started to grow strongly. Between 2010 and 2018, Helsinki’s population grew by 156,000, averaging 17,400 a year. The average population growth rate was 1.2 per cent in Helsinki proper and 1.7 per cent in the rest of Helsinki Metropolitan Area. In the 2010s, the population of the Outer Helsinki Region grew significantly slower (by 0.8 per cent a year) than right after the millennium. Helsinki’s population grew particularly rapidly between 2008 and 2016. Up until 2014, foreign migration from abroad raised the population figure more than did the domestic migration from outside the Helsinki Region. Population growth in Helsinki was also considerably increased by the fact that the city’s customary migration loss to the neighbouring municipalities decreased up until 2013. In recent years, Helsinki’s migration loss to, especially, Espoo and Vantaa has grown, making growth slower in Helsinki. The number of 0–6 year olds grew rapidly in the years 2009–2014, by over 1,000 on average per annum in Helsinki. With falling birth rates in recent years, this growth has come to a halt, and, in fact, the number of 0 year olds fell during the period 2016–2018. The number of 7–15 year olds began to grow in 2011, and in the years 2017 and 2018, this age group grew by a total of 3,500 in Helsinki. The decline in 16–18 year olds came to a halt in 2015, after which their numbers have remained almost unchanged. The post-war baby boomers strongly impact Helsinki’s age pyramid, with over 65 year olds increasing in number by 4,300 (i.e. 4%) over the last two years. In 2010, this age group made up 14.5 per cent of Helsinki’s population, today 17 per cent.

Recent changes in Helsinki Over the period 2017–2018, Helsinki’s population grew by a total of 13,000. Among districts, those growing the most include Kampinmalmi (4,100), Laajasalo (1,600), Lauttasaari (1,100) and Mellunkylä (1,000). The population decreased in the districts of Malmi (-200), Vartiokylä (-180), Ullanlinna (-160) ja Östersundom (-100). In those years, 2017 and 2018, an annual average of 4,850 dwellings were built in Helsinki. Thereby housing production had grown compared with the years 2010–2016, when 4,100 new dwellings were completed annually. During the period 2017–2019, a total of 16,400 new dwellings were completed in Helsinki, i.e. 4,000 more than during the previous three-year period. The average floor area of these dwellings was 60 square metres, contrasting with the figure for the previous decade (72.8 m2). Of all these new dwellings, 89 per cent were in blocks of flats. The average annual production of ARA housing (state-subsidised) has grown, too, with a share of one-third of all new-built dwellings during this period. Of dwellings in Helsinki, 37 per cent were completed in Inner Helsinki, marking a clear increase from the previous decade’s 20 per cent. This


comes primarily from the construction of large developments in the inner-city districts of Jätkäsaari and Kalasatama. In the years 2013 and 2014, the number of jobs decreased in the Helsinki Region. Recent years have seen vigorous creation of new jobs: over the period 2016–2017, jobs increased by a total of 18,000 in Helsinki proper and by 32,000 in the Helsinki Region as a whole. Of all jobs in Helsinki, 65 per cent are in Inner Helsinki, more precisely in the central business district or in Reijola, Kallio, Vallila or Pasila. The largest concentration of jobs in Outer Helsinki is Pitäjänmäki, with above-average numbers of jobs in the Malmi, Vanhakaupunki, Herttoniemi, Vartiokylä and Haaga districts, too.

Helsinki by District Population Helsinki’s population structure is clearly different from that of Finland as a whole. Whereas in the whole country, 50–72 year olds make up the largest age groups, in Helsinki 23–40 year olds (especially 26–30 year olds) do. The proportions of both children and old-age pensioners are smaller in Helsinki than in the country as a whole. The percentage of 17 year olds or younger is 17 in Helsinki and 19 in Finland. The 65 year olds or older make up 17 per cent of the population in Helsinki, and 22 per cent in Finland. Differences between various parts of Helsinki are great. Young people moving to Helsinki often find their first home in the inner-city district of Alppiharju, where small dwellings predominate. In Maunula, two-thirds of dwellings lie in blocks of flats built in the 1950s or 60s, and the proportion of 65 year olds or older is the largest among all Helsinki districts. Since the early 2000s, the proportion of new block-of-flat dwellings completed has been largest in Latokartano, attracting many families with children. The largest proportion of families with children is found in the small-house areas in Östersundom district. On 1 January 2019, families accounted for 65 per cent of Helsinki’s population, the average family consisting of 2.7 persons. The proportion of families in the population is largest in Östersundom and the smallhouse areas of northern and north-eastern Helsinki. The proportion of families with children, i.e. those with children under 18 years of age, was 38 per cent in Tuomarinkylä and 39 per cent in Östersundom. Among families with children, the proportion of one-parent families was largest in the districts of Jakomäki, Mellunkylä, Vuosaari and Pukinmäki: 43 per cent in Jakomäki, for example. In the eastern parts of Inner Helsinki, the majority of dwellings are small, and living alone is common. In Alppiharju 72 per cent, and in Kallio 63 per cent, of dwellings are inhabited by only one person. Helsinki has the smallest floor space per person of all municipalities in Finland. A long period of growth in floor space per person in Helsinki came to a halt in 2007, and the figure has since stayed at around 34 square metres. The average for Finland as a whole today is 40.8 sq.m., which is 3.3 sq.m. more than in 2005. Residents live most spaciously in old small-house suburban districts and in the southern parts of Inner Helsinki, as indeed in those old suburbs where the average size of dwelling is large. The most crowded housing is found in Kallio, Alppiharju and Vallila, were dwellings are predominantly small.

Dwelling stock Small dwellings in blocks of flats is the most common form of housing in Helsinki. Of all dwellings in the city, 86 per cent are in blocks of flats. However, in Tuomarinkylä, Itä-Pakila, Länsi-Pakila, and Östersundom, at least 90 per cent of dwellings are in small houses. With 23 per cent of the dwellings having one room and a kitchen, 59 per cent have no more than two rooms and a kitchen. The average size of all dwellings is 63.3 square metres. In districts, the average size is largest in Östersundom (160 sq.m.) and in Tuomarinkylä, Länsi-Pakila, and Itä-Pakila (98–99 sq.m.). The smallest dwellings are found in Alppiharju (38 sq.m. on average), Kallio (45 sq.m.) and Vallila (50 sq.m.). Of all the permanently occupied dwellings in Helsinki, 45 per cent are owner-occupied and 49 per cent rented dwellings. 20 per cent of the entire dwelling stock are state-subsidised ARA rented dwellings. The proportion of owner-occupied dwellings reaches between 83 and 88 per cent in the small-house domi


nated areas in northern Helsinki and in Östersundom, whilst Jakomäki, at the other extreme, is at 27 per cent. Those areas, too, where tenancy prevails differ considerably from one another: in Inner Helsinki, tenants predominantly pay market price rents, whilst outer Helsinki has 77 per cent of the ARA social housing. The largest proportions of ARA dwellings are found in Jakomäki (60%) and Maunula (43%).

Socioeconomic structure of the population The education and income levels of the population are lowest in those areas with a high percentage of ARA social housing, typically so in old suburban districts. Inner Helsinki and small house areas, in turn, are the other extreme. Employment rates are high in Lauttasaari, Taka-Töölö and the small-house areas in northern Helsinki: over 80 per cent among 20–64 year olds. In Jakomäki, the rate was 63 per cent, and in most parts of the Eastern Major districts, it was clearly below average. Jakomäki also had the highest unemployment rate among districts, 18 per cent. Those areas with the highest unemployment rates primarily lie in the Eastern Major District, where onethird of the population live in areas with an unemployment rate between 18 and 21 per cent. The level of income of the population varies considerably in Helsinki. In 2017, the disposable income of households in relation to their size and age structure i.e. the median disposable income of households per consumer unit in Helsinki was €25,700. Whereas in those districts with the highest income levels, i.e. Östersundom, Itä-Pakila, Länsi-Pakila and Tuomarinkylä, incomes are 32–45 per cent above average, they are 22 per cent below average in Jakomäki. Income structures, too, vary considerably: In the small-house dominated areas of northern Helsinki and on the Helsinki Isthmus, 38–47 per cent of residents belong to the city’s highest income quintile, but in Mellunkylä and Jakomäki, less than ten per cent do. Similarly, over one-quarter of residents in the latter two districts and in Alppiharju and Maunula belong to the lowest income quintile.

Use of municipal services The use of municipal (i.e. local authority / council) services depends on the population structure in an area and on the quantity and quality of these services. In 2018, two-thirds (67,7%) of 1–6 year olds in Helsinki attended municipal child day care centres or family day care. Municipal early childhood education was most commonly used in Itä-Pakila, Länsi-Pakila, Tuomarinkylä, Vallila and Oulunkylä. The lowest percentages were found in Ullanlinna, Jakomäki, Kampinmalmi, Munkkiniemi and Östersundom. The use of municipal health services depends on, for example, the population’s age structure, income level and employment rate. Municipal health services were most commonly used in Maunula, Munkkiniemi, Myllypuro and Jakomäki, and least so in Östersundom, Ullanlinna, Kampinmalmi and Vironniemi.TILASTOT STATISTIK STATISTICS


+HOVLQNL Helsingfors grundades ursprungligen vid Vanda Ã¥minne i Helsinge socken, och staden fick sitt namn av den närbelägna forsen. I och med att Gammelstadsfjärden var alltför grund flyttades staden till ett bättre hamnläge vid nuvarande Kronohagen ute pÃ¥ Estnäs Ã¥r 1640. Ã…r 1946 mer än femdubblades Helsingfors yta i och med att Haga köping samt Ã…ggelby, Brändö och Hoplax kommuner samt stora delar av Helsinge kommun inkorporerades. I den senaste stora omrÃ¥dessammanslagningen, Ã¥r 1966, anslöts Nordsjö till Helsingfors.

+HOVLQNL SHUXVWHWWLLQ DOXQ SHULQ 9DQWDDQMRHQ VXXOOH MD NDXSXQNL VDL QLPHQVl OlKHLVHVWl +HOVLQJLQNRVNHVWD 9DQKDQNDXSXQJLQODKGHQ PDWDOXXGHQ WDNLD +HOVLQNL VLLUUHWWLLQ SDUHPPDOOH VDWDPDSDLNDOOH 9LURQQLHPHOOH .UXXQXQKDNDDQ YXRQQD 9XRQQD +HOVLQJLQ NDXSXQJLQ DOXH ODDMHQL \OL YLLVLQNHUWDLVHNVL NXQ NDXSXQNLLQ OLLWHWWLLQ +DDJDQ NDXSSDOD 2XOXQN\OlQ .XORVDDUHQ MD +XRSDODKGHQ NXQQDW NRNRQDDQ VHNl ODDMRMD RVLD +HOVLQJLQ PDDODLVNXQQDVWD 9XRGHQ DOXHOLLWRNVHVVD 9XRVDDUL OLLWHWWLLQ +HOVLQNLLQ 9LLPHLVLQ DOXHOLLWRV ROL NXQ RVD 6LSRRWD MD 9DQWDDQ 9lVWHUNXOODQ NLLODD OLLWHWWLLQ +HOVLQNLLQ MD +HOVLQNL VDL VXXUSLLULQVl gVWHUVXQGRPLQ .DWDMDQRNDQ ,Wl MD /lQVL 3DVLODQ 5XRKRODKGHQ MD 3LNNX +XRSDODKGHQ DVXLQDOXHHW YDOPLVWXLYDW OXYXOOD 1lLGHQ MlONHHQ RQ UDNHQQHWWX HVLPHUNLNVL $UDELDQUDQQDVVD (WHOl +HUPDQQLVVD /DWRNDUWDQRVVD +HUWWRQLHPHQUDQQDVVD MD $XULQNRODKGHVVD +HOVLQNLLQ UDNHQQHWDDQ YLONNDDVWL XXVLD DOXHLWD NXQ -lWNlVDDUHQ .DODVDWDPDQ 3DVLODQ MD .UXXQXQYXRUHQUDQQDQ VHNl +RQNDVXRQ MD .XQLQNDDQWDPPHQ UDNHQWDPLQHQ RQ Nl\QQLVW\Q\W 8XVLOOH DOXHLOOH UDNHQQHWDDQ DVXQWRMD MD WRLPLWLORMD 8XVLHQ NDXSXQJLQRVLHQ UDNHQWDPLVHQ OLVlNVL NHVNXVWD DOXHWWD NHKLWHWllQ MD YDQKRMD NDXSXQJLQRVLD Wl\GHQQ\VUDNHQQHWDDQ +HOVLQJLQ OLLNHQQHMlUMHVWHOPll NHKLWHWllQ UDLGHOLLNHQWHHVHHQ SHUXVWXHQ MRXNNROLLNHQWHHQ SDOYHOXWDVRD QRVWDPDOOD VHNl NlYHO\ MD S\|UlLO\PDKGROOLVXXNVLD OLVllPlOOl +HOVLQJLVVl HQQXVWHWDDQ DVXYDQ \OL DVXNDVWD YXRQQD

PÃ¥ 1990-talet uppstod nya bostadsomrÃ¥den pÃ¥ Skatudden, i Östra och Västra Böle, i Gräsviken och LillHoplax. Sedermera har det byggts i t.ex. Arabiastranden, Södra Hermanstad, LadugÃ¥rden, Hertonäs strand och Solviken.

Helsinki (originally Helsingfors) was first founded at the mouth of the Vantaanjoki river in the Helsinge parish, and the city got its name after the nearby rapids. As the access by sea was too shallow, the city was moved to a better location on the Vironniemi (Estnäs) isthmus in 1640. In 1946 Helsinki's area grew five-fold when the neighbouring municipalities of Haaga, Oulunkylä, Kulosaari and Huopalahti as well as large areas of the Helsinge parish were incorporated into the city. The last great incorporation, in 1966, added Vuosaari to Helsinki. The 1990s saw the rise of new residential areas on Katajanokka, in Länsi-Pasila and Itä-Pasila, in Ruoholahti and in Pikku-Huopalahti. After 2000, construction has been going in Arabianranta, Etelä-Hermanni, Latokartano, Herttoniemenranta and Aurinkolahti.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst arbetslöshetsgrad unemployment rate median income of households

hyresbostäder rented dwellings

ϭ

bostädernas medelstorlek mean size of dwellings


+HOVLQNL

$/8((7 9lHVW| 7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH 0DDSLQWD DOD NP $VXNNDDW 7\|SDLNDW (WHOlLQHQ VXXUSLLUL

Utbildningnivå Educational level YXRWWD Wl\WWlQHHW ONP 3HUXVDVWH WDL WXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHD DVWH /XNLR RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD $PPDWLOOLVHQ NRXOXWXNVHQ RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD

/lQWLQHQ VXXUSLLUL

.HVNLQHQ VXXUSLLUL

3RKMRLQHQ VXXUSLLUL

.RLOOLQHQ VXXUSLLUL

.DDNNRLQHQ VXXUSLLUL

,WlLQHQ VXXUSLLUL

gVWHUVXQGRPLQ VXXUSLLUL

Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW 5XRWVLQNLHOLVHW 9LHUDVNLHOLVHW Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 18,2 venäjä 18 506 viro, eesti 10,9 11 100 10 837 10,6 somali 8ONRPDDQ NDQVDODLVHW 8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVl V\QW\QHHW

,.b5$.(11(

Befolkningsprognos Population forecast й YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHW ONP .XROOHHW ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOOH ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOWD ONP

/ 1000 as.

9b(67g108872.6(7

Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQ ONP $VXQWRNXQWLHQ NHVNLNRNR KHQJHQ DVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQ ONP /DSVLSHUKHLGHQ ONP 3HUKHHQ NHVNLNRNR

Families, households

%

+XRQHLVWRW\\SLW

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock

lägenhetstyper types of dwellings

K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production

$VXQWRNDQQDQ LNl

3(5+((7 -$ $68172.811$7

$681127

9b(67g(11867(

Bostäder Dwellings $VXQQRW \KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUD DVXQQRW $5$ YXRNUD DVXQQRW

%

$680,62/27

Boende Housing $VXQQRQ NHVNLNRNR P $VXPLVYlOM\\V P DVXNDV $VXPLVWLKH\V KXRQHWWD KO|

Ã…lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

$VXQWRNXQWLHQ PHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHW DVXQWRNXQQDW

b,',1.,(/, -$ .$16$/$,6886

0XXW <KWHHQVl

78/27$62

%

Inkomster Income 7XORW DVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQ PHGLDDQLWXOR


+HOVLQNL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

7<g92,0$

NHUURVDOD P

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD

RSSLODLWD

ONP

DVXNDV

9

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQ VDDMDW /DVWHQVXRMHOXQ DVLDNNDDW YXRWLDDW

ODVWD

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW \KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR

ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHW DODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW \OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW DODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW \OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLV MD HULW\LVNRXOXW

ONP

Dhhd

s ^> Z<W

W^

^ W

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄžŜŜÄž

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHW SlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHW SHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW \NVLW\LVHQ KRLGRQ WXHQ SLLULVVl /DSVHW NRWLKRLGRQ WXHQ SLLULVVl

Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW \KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHW UDNHQQXNVHW 7HROOLVXXV MD YDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXW UDNHQQXNVHW

dƾŽĆšÄ‚ŜƚŽ

<ĂƾƉƉĂ

zĆŒĹ?ĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

zĹšĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

DƾƾĆš

:ƾůŏĹ?ŜĞŜ

WĹ?ĞŜƚĂůŽ

dÄžŽůůĹ?ŜĞŜŜ

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄž

<ÄžĆŒĆŒĹ˝Ć?ƚĂůŽ

<K< s/,Z

3$/9(/83,67((7

Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLW MD KDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW

0XXW YlKLWWlLVNDXSDW

5DYLQWRODW

.DKYLODW MD EDDULW

ONP

8/.2,/8

Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRD KD 0HWVll KD 8LPDUDQQDW NSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL +HQNLO|YDKLQNR RQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL $XWRWWRPDW DVXQWRNXQQDW

$/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWD NP 7\|SDLNNRMD NP .HUURVDOD KD


(WHOlLQHQ VXXUSLLUL

3HUXVSLLULW 9LURQQLHPL ± (VWQlV 8OODQOLQQD ± 8OULNDVERUJ .DPSLQPDOPL ± .DPSPDOPHQ 7DND 7||O| ± %RUWUH 7|O| /DXWWDVDDUL ± 'UXPV|


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst arbetslöshetsgrad unemployment rate median income of households

hyresbostäder rented dwellings

ϭ

bostädernas medelstorlek mean size of dwellings


(WHOlLQHQ VXXUSLLUL

$/8((7 9lHVW| 7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH 0DDSLQWD DOD NP $VXNNDDW 7\|SDLNDW 9LURQQLHPHQ SHUXVSLLUL

Utbildningnivå Educational level YXRWWD Wl\WWlQHHW ONP 3HUXVDVWH WDL WXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHD DVWH /XNLR RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD $PPDWLOOLVHQ NRXOXWXNVHQ RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD

8OODQOLQQDQ SHUXVSLLUL

.DPSLQPDOPLQ SHUXVSLLUL

7DND 7||O|Q SHUXVSLLUL

/DXWWDVDDUHQ SHUXVSLLUL

<KWHHQVl

%

78/27$62

Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW 5XRWVLQNLHOLVHW 9LHUDVNLHOLVHW Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 17,7 venäjä 1 905 englanti 15,9 1 711 756 7,0 viro, eesti 8ONRPDDQ NDQVDODLVHW 8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVl V\QW\QHHW

9b(67g108872.6(7

3(5+((7 -$ $68172.811$7

Families, households

lägenhetstyper types of dwellings

/ 1000 as.

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHW ONP .XROOHHW ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOOH ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOWD ONP Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQ ONP $VXQWRNXQWLHQ NHVNLNRNR KHQJHQ DVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQ ONP /DSVLSHUKHLGHQ ONP 3HUKHHQ NHVNLNRNR

й

%

+XRQHLVWRW\\SLW

Befolkningsprognos Population forecast YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

$VXQWRNDQQDQ LNl

9b(67g(11867(

%

$681127

Ã…lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW \KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUD DVXQQRW $5$ YXRNUD DVXQQRW

,.b5$.(11(

$680,62/27

Boende Housing $VXQQRQ NHVNLNRNR P $VXPLVYlOM\\V P DVXNDV $VXPLVWLKH\V KXRQHWWD KO|

b,',1.,(/, -$ .$16$/$,6886

Inkomster Income 7XORW DVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQ PHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQ PHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHW DVXQWRNXQQDW

K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production


(WHOlLQHQ VXXUSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

7<g92,0$

NHUURVDOD P

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD

RSSLODLWD

ONP

DVXNDV

ONP

Dhhd

s ^> Z<W

W^

3$/9(/83,67((7

Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLW MD KDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW

0XXW YlKLWWlLVNDXSDW

5DYLQWRODW

.DKYLODW MD EDDULW

ONP

8/.2,/8

ODVWD

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQ VDDMDW /DVWHQVXRMHOXQ DVLDNNDDW YXRWLDDW

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW \KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR

ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHW DODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW \OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW DODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW \OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLV MD HULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄžŜŜÄž

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHW SlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHW SHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW \NVLW\LVHQ KRLGRQ WXHQ SLLULVVl /DSVHW NRWLKRLGRQ WXHQ SLLULVVl

Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW \KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHW UDNHQQXNVHW 7HROOLVXXV MD YDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXW UDNHQQXNVHW

dƾŽĆšÄ‚ŜƚŽ

<ĂƾƉƉĂ

zĆŒĹ?ĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

zĹšĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

DƾƾĆš

:ƾůŏĹ?ŜĞŜ

WĹ?ĞŜƚĂůŽ

dÄžŽůůĹ?ŜĞŜŜ

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄž

<ÄžĆŒĆŒĹ˝Ć?ƚĂůŽ

^ W

<K< s/,Z

Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRD KD 0HWVll KD 8LPDUDQQDW NSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL

+HQNLO|YDKLQNR RQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL

$XWRWWRPDW DVXQWRNXQQDW

$/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWD NP 7\|SDLNNRMD NP .HUURVDOD KD


9LURQQLHPHQ SHUXVSLLUL I ESTNÄS finns Helsingfors och Finlands administrativa centrum. Ã…r 1640 flyttades Helsingfors frÃ¥n Vanda Ã¥minne ut pÃ¥ Estnäs. I Kronohagen ligger stadens kejserligaempirecentrum: Senatstorget med bl. a. Storkyrkan, Universitetet och StatsrÃ¥dsborgen.Gloet är Helsingfors kommersiella centrum. Skatuddshamnen har livlig passagerartrafik, och de gamla magasinen har omändrats för modernare bruk. I Skatuddens östra ända byggdes i början av 1980-talet ett nytt bostadsomrÃ¥de. Tölöviken hÃ¥ller pÃ¥ att bli en kulturknutpunkt med bl.a. Museet för nutidskonst Kiasma och Musikhuset.

9LURQQLHPHOOl RQ +HOVLQJLQ MD NRNR 6XRPHQ KDOOLQQROOLQHQ MD WDORXGHOOLQHQ NHVNXV 1\N\LVHQ +HOVLQJLQ NDVYX DONRL NXQ 9DQWDDQMRHQ VXXOOH SHUXVWHWWX YDQKD NDXSXQNL VLLUUHWWLLQ YXRQQD 9LURQQLHPHOOH OXYXQ SXROLYlOLLQ DVWL +HOVLQJLQ UDNHQQHWWX DOXH UDMRLWWXL OlKHV NRNRQDDQ 9LURQQLHPHHQ MD VLLWl MRQNLQ YHUUDQ HWHOllQ +LVWRULD QlN\\ P\|V DOXHHQ Q\N\LVLVVl UDNHQQXNVLVVD MRLVWD QHOMlVRVD RQ YDOPLVWXQXW ± OXYXLOOD .UXXQXQKDDVVD RQ +HOVLQJLQ YDQKD HPSLUHNHVNXVWD 6HQDDWLQWRUL MD VHQ \PSlULOOl RYDW WXRPLRNLUNNR \OLRSLVWR YDOWLRQHXYRVWRQ OLQQD VHNl OXNXLVDW PXXW YDOWDNXQQDQ DUYRNNDDW MXONLVHW UDNHQQXNVHW 7RULNRUWWHOLHQ SHUXVNRUMDXV RQ YDOPLVWXQXW MD DOXH RQ RVD +HOVLQJLQ NlYHO\ MD OLLNHNHVNXVWDD .UXXQXQKDND RQ P\|V DVXNNDDQ NDXSXQJLQRVD .OXXYL RQ +HOVLQJLQ OLLNHWRLPLQQDQ \GLQNHVNXV 5DXWDWLHDVHPD SllSRVWL VXXULPPDW WDYDUDWDORW WlUNHLPSLHQ OLLNHSDQNNLHQ MD XVHLGHQ VXXU\ULW\VWHQ SllNRQWWRULW VHNl PRQHW \OLRSLVWRQ UDNHQQXNVHW MD NHVNXVWDNDPSXNVHQ NLUMDVWR RYDW .OXXYLVVD .OXXYLVVD RQ YDLQ QRLQ DVXNDVWD PXWWD W\|SDLNNRMD RQ \OL .DWDMDQRNDOOD RQ YLONDV PDWNXVWDMDVDWDPD .DWDMDQRNDQ NlUNHHQ YDOPLVWXL OXYXQ DOXVVD PHUHOOLQHQ DVXLQDOXH .DXSSDWRULQ NXSHHVHHQ DYDWWLLQ PHULN\OS\Ol YXRQQD 7||O|QODKGHQ \PSlULVW|VWl RQ WXORVVD +HOVLQJLQ NXOWWXXULQ NHVNLWW\Pl MRVVD 9LURQQLHPHQ SHUXVSLLULQ DOXHHOOD RYDW Q\N\WDLWHHQ PXVHR .LDVPD 6DQRPDWDOR VHNl 0XVLLNNLWDOR MD YXRQQD YDOPLVWXQXW .HVNXVWDNLUMDVWR 2RGL

The district of VIRONNIEMI is the administrative and financial centre of Helsinki and Finland. In 1640, Helsinki was moved from its old location in Vanhakaupunki to the isthmus of Vironniemi. The blocks of Kruununhaka are home to many of the nation’s spiritual and secular sanctuaries: the Senate Square, the Lutheran Cathedral, the University, the Government Palace etc. Kluuvi is Helsinki’s commercial centre. There is brisk passenger traffic in the harbour of Katajanokka, and the old warehouses have been converted for a variety of uses. In the early 1980’s, a new urban residential area was built on the eastern headland. The Töölönlahti bay area is becoming a cultural hub with e.g. the Kiasma Museum of Contemporary Art, and the Helsinki Music Centre.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭ

bostädernas medelstorlek mean size of dwellings


9LURQQLHPHQ SHUXVSLLUL

$/8((7 9lHVW| 7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH .UXXQXQKDND

Utbildningnivå Educational level YXRWWD Wl\WWlQHHW ONP 3HUXVDVWH WDL WXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHD DVWH /XNLR RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD $PPDWLOOLVHQ NRXOXWXNVHQ RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD

0DDSLQWD DOD NP $VXNNDDW 7\|SDLNDW

.OXXYL

.DWDMDQRNND

<KWHHQVl

%

78/27$62

Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW 5XRWVLQNLHOLVHW 9LHUDVNLHOLVHW Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 19,4 englanti 191 venäjä 17,6 173 74 7,5 viro, eesti 8ONRPDDQ NDQVDODLVHW 8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVl V\QW\QHHW

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHW ONP .XROOHHW ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOOH ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOWD ONP

/ 1000 as.

9b(67g108872.6(7

Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQ ONP $VXQWRNXQWLHQ NHVNLNRNR KHQJHQ DVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQ ONP /DSVLSHUKHLGHQ ONP 3HUKHHQ NHVNLNRNR

Families, households

3(5+((7 -$ $68172.811$7

lägenhetstyper types of dwellings

YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock

Befolkningsprognos Population forecast й

%

+XRQHLVWRW\\SLW

9b(67g(11867(

$VXQWRNDQQDQ LNl

%

$681127

Ã…lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW \KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUD DVXQQRW $5$ YXRNUD DVXQQRW

,.b5$.(11(

$680,62/27

Boende Housing $VXQQRQ NHVNLNRNR P $VXPLVYlOM\\V P DVXNDV $VXPLVWLKH\V KXRQHWWD KO|

b,',1.,(/, -$ .$16$/$,6886

Inkomster Income 7XORW DVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQ PHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQ PHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHW DVXQWRNXQQDW

K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production


9LURQQLHPHQ SHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

7<g92,0$

NHUURVDOD P

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD

RSSLODLWD

ONP

DVXNDV

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQ VDDMDW /DVWHQVXRMHOXQ DVLDNNDDW YXRWLDDW

Dhhd

s ^> Z<W

W^

^ W

3$/9(/83,67((7

Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLW MD KDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW

0XXW YlKLWWlLVNDXSDW

5DYLQWRODW

.DKYLODW MD EDDULW

ONP

8/.2,/8

ODVWD

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW \KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR

ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHW DODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW \OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW DODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW \OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLV MD HULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄžŜŜÄž

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHW SlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHW SHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW \NVLW\LVHQ KRLGRQ WXHQ SLLULVVl /DSVHW NRWLKRLGRQ WXHQ SLLULVVl

Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW \KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHW UDNHQQXNVHW 7HROOLVXXV MD YDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXW UDNHQQXNVHW

dƾŽĆšÄ‚ŜƚŽ

<ĂƾƉƉĂ

zĆŒĹ?ĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

zĹšĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

DƾƾĆš

:ƾůŏĹ?ŜĞŜ

WĹ?ĞŜƚĂůŽ

dÄžŽůůĹ?ŜĞŜŜ

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄž

<ÄžĆŒĆŒĹ˝Ć?ƚĂůŽ

<K< s/,Z

ONP

Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRD KD 0HWVll KD 8LPDUDQQDW NSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL

+HQNLO|YDKLQNR RQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL

$XWRWWRPDW DVXQWRNXQQDW

$/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWD NP 7\|SDLNNRMD NP .HUURVDOD KD


8OODQOLQQDQ SHUXVSLLUL

+HOVLQJLQ QLHPHQ HWHOlRVD (VSODQDGLVWD OlKWLHQ NXXOXX 8OODQOLQQDQ SHUXVSLLULQ 1LPL 8OODQOLQQD 8OULNDVERUJ MXRQWXX OXYXQ OLQQRLWXVVXXQQLWHOPLVWD .DDUWLQNDXSXQNL MRQND V\GlQ RQ .DVDUPLWRUL MD VHQ ODLGDOOH OXYXOOD UDNHQQHWWX .DDUWLQ NDVDUPL NXXOXX NHVNXVWDQ W\|SDLNND DOXHLVLLQ 3XQDYXRUL ROL W\|YlHQ DVXQWRDOXHWWD YLHOl OXYXQ DOXVVD +LHWDODKGHQ WHODNND MD 5REDQ NlYHO\NDWX WXRYDW DOXHHOOH HOlPll MD OLLNHQQHWWl XVHLPPDW SHUXVSLLULQ OXNXLVLVWD UDYLQWRORLVWD MD NDKYLORLVWD RYDW 3XQDYXRUHVVD (LUDQ KXYLODNDXSXQJLQRVD UDNHQQHWWLLQ YXRVLVDGDQ YDLKWHHQ MlONHHQ VLOORLVWHQ XXVLHQ NDXSXQNL LKDQWHLGHQ PDOOLHVLPHUNLNVL 8OODQOLQQD UDNHQQHWWLLQ DOXNVL SXXWDORYDOWDLVHQD PXWWD Q\N\LQHQ DVXQWRNDQWD RQ UDNHQQHWWX VXXUHOWD RVLQ MXJHQGW\\OLQ MD OXYXQ IXQNLVW\\OLQ DLNDQD .DLYRSXLVWR VDL DONXQVD DYDWXVWD N\OS\OlVWl MD .DLYRKXRQH UDYLQWRODVWD 9DQKDQ .DLYRSXLVWRQ KXYLOD DOXHHOOD RQ Q\N\llQ OXNXLVLD VXXUOlKHW\VW|Ml (WHQNLQ (LUDQ 8OODQOLQQDQ MD .DLYRSXLVWRQ SXLVWRW MD UDQQDW RYDW NDXSXQNLODLVWHQ \KWHLVWl XONRLOXDOXHWWD 3HUXVSLLULLQ NXXOXX OLVlNVL 6XRPHQOLQQDQ OLQQRLWXVVDDUL VHNl XVHLWD SLHQHKN|Ml VDDULD 7DYRLWWHHQD RQ OLLWWll (WHOlVDWDPDQ DOXH MD PDWNXVWDMDVDWDPD SDUHPPLQ RVDNVL NHVNXVWDQ NDXSXQNLUDNHQQHWWD 6LQHEU\FKRIILQ HQWLQHQ SDQLPRDOXH RQ PXXWWXQXW DVXQWR MD WRLPLVWRDOXHHNVL MD (LUDQUDQQDQ DVXQWRDOXH YDOPLVWXL 0XQNNLVDDUHQ YDULNNR MD SXKGLVWDPRDOXHHOOH +HUQHVDDUHHQ RQ VXXQQLWHOWX DVXQWRMD MD SDOYHOXLWD QRLQ DVXNNDDOOH MD W\|SDLNDOOH 5LVWHLO\ MD YHQHVDWDPDQ \KWH\WHHQ VXXQQLWHOODDQ P\|V PDWNDLOX MD YDSDD DMDQSDOYHOXLWD

Helsinforsnäsets södra ända bildar distriktet ULRIKASBORG. Gardesstaden är en del av det absoluta arbetsplatscentrum. Rödberget strax intill Sandvikens skeppsvarv var ännu i början av 1970-talet arbetarområde. Eira, med fristående hus för några familjer, byggdes i början av 1900-talet som ett exempel på dåtida nya stadsbildsideal. Ulrikasborg är till stor del byggt i jugendstil och i 1930talsfunkisstil. Diplomatkvarteren vid Brunnsparken fick sin början kring badhuset som öppnades 1838. Eiras, Ulrikasborgs och Brunnsparkens parker och stränder är ett populärt rekreationsområde för hela staden. Sveaborgs fästningsöar ligger också i detta distrikt. Sinebrychoffs bryggeriområde är numera kontorsoch bostadsområde, och byggnaderna i det nya bostadsområdet Eirastranden är byggda.

The southernmost parts of Inner Helsinki belong to the ULLANLINNA district. Kaartinkaupunki is part of the hottest job area in the city centre. Punavuori next to Länsisatama harbour used to be a worker’s district until the 1970’s.The fashionable Eira blocks were built in the early stages of the 20th century, a textbook example of the freshest ideas of urban construction of that day. Most of the buildings in Ullanlinna were built in the Art Noveau style, or the Functionalist style of the 1930’s. The Kaivopuisto diplomat blocks came about around the former sea baths (19th century) by the headland. Kaivopuisto parks and sea shores especially are a popular recreational zone for everyone. The district also comprises the fortress islands of Suomenlinna and a number of smaller islands. The former Sinebrychoff brewery area has been converted for housing and offices. The buildings of the new Eiranranta housing development have been built.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭ

bostädernas medelstorlek mean size of dwellings


8OODQOLQQDQ SHUXVSLLUL

$/8((7 9lHVW| 7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH .DDUWLQNDXSXQNL

Utbildningnivå Educational level YXRWWD Wl\WWlQHHW ONP 3HUXVDVWH WDL WXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHD DVWH /XNLR RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD $PPDWLOOLVHQ NRXOXWXNVHQ RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD

(LUD

8OODQOLQQD

.DLYRSXLVWR

+HUQHVDDUL

6XRPHQOLQQD

/lQVLVDDUHW

<KWHHQVl

Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW 5XRWVLQNLHOLVHW 9LHUDVNLHOLVHW Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 19,5 venäjä 390 englanti 18,3 366 153 7,7 espanja 8ONRPDDQ NDQVDODLVHW 8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVl V\QW\QHHW

,.b5$.(11(

Befolkningsprognos Population forecast YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

9b(67g108872.6(7

3(5+((7 -$ $68172.811$7

Families, households

%

$VXQWRNDQQDQ LNl

+XRQHLVWRW\\SLW

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock

lägenhetstyper types of dwellings

/ 1000 as.

$681127

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHW ONP .XROOHHW ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOOH ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOWD ONP Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQ ONP $VXQWRNXQWLHQ NHVNLNRNR KHQJHQ DVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQ ONP /DSVLSHUKHLGHQ ONP 3HUKHHQ NHVNLNRNR

й

Bostäder Dwellings $VXQQRW \KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUD DVXQQRW $5$ YXRNUD DVXQQRW

9b(67g(11867(

%

$680,62/27

Boende Housing $VXQQRQ NHVNLNRNR P $VXPLVYlOM\\V P DVXNDV $VXPLVWLKH\V KXRQHWWD KO|

Ã…lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

78/27$62

b,',1.,(/, -$ .$16$/$,6886

%

Inkomster Income 7XORW DVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQ PHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQ PHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHW DVXQWRNXQQDW

3XQDYXRUL

0DDSLQWD DOD NP $VXNNDDW 7\|SDLNDW

K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production


8OODQOLQQDQ SHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

7<g92,0$

NHUURVDOD P

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD

RSSLODLWD

ONP

DVXNDV

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQ VDDMDW /DVWHQVXRMHOXQ DVLDNNDDW YXRWLDDW

Dhhd

s ^> Z<W

W^

3$/9(/83,67((7

Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLW MD KDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW

0XXW YlKLWWlLVNDXSDW

5DYLQWRODW

.DKYLODW MD EDDULW

ONP

8/.2,/8

ODVWD

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW \KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR

ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHW DODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW \OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW DODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW \OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLV MD HULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄžŜŜÄž

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHW SlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHW SHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW \NVLW\LVHQ KRLGRQ WXHQ SLLULVVl /DSVHW NRWLKRLGRQ WXHQ SLLULVVl

Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW \KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHW UDNHQQXNVHW 7HROOLVXXV MD YDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXW UDNHQQXNVHW

dƾŽĆšÄ‚ŜƚŽ

<ĂƾƉƉĂ

zĆŒĹ?ĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

zĹšĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

DƾƾĆš

:ƾůŏĹ?ŜĞŜ

WĹ?ĞŜƚĂůŽ

dÄžŽůůĹ?ŜĞŜŜ

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄž

<ÄžĆŒĆŒĹ˝Ć?ƚĂůŽ

^ W

<K< s/,Z

ONP

Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRD KD 0HWVll KD 8LPDUDQQDW NSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL

+HQNLO|YDKLQNR RQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL

$XWRWWRPDW DVXQWRNXQQDW

$/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWD NP 7\|SDLNNRMD NP .HUURVDOD KD


.DPSLQPDOPLQ SHUXVSLLUL

.DPSLQ RVD DOXHHOOH QLPHQ RQ DQWDQXW MR 5XRWVLQ YDOODQ DLNDQD DOXHHOOD ROOXW VRWDYlHQ KDUMRLWXVNHQWWl NDPSSL .DPSLVWD UDNHQQHWWLLQ DOXNVL SllRVLQ W\|YlHVW|Q SXXWDORDOXH MRVWD RQ VlLO\WHWW\ 5XRKRODKGHQ VDGDQ PDUNDQ YLOORMHQ SXXWDUKDNRUWWHOL 1\N\LVLQ .DPSLVVD RQ W\|SDLNNRMD OlKHV MD DVXNNDLWD \OL 9DQKDD NLUNNRSXLVWRD RQ Nl\WHWW\ KDXWDXVPDDQD MR OXYXOWD DONDHQ .LYLNDXSXQNLNRUWWHOLW MD \KWHQlLVHW NDWXQlN\PlW WHNHYlW (WX 7||O|VWl DLQXWNHUWDLVHQ MD K\YLQ VlLO\QHHQ NRNRQDLVXXGHQ $OXHHQ HQVLPPlLQHQ UDNHQWXPLVYDLKH VLMRLWWXL YXRVLOOH ± /HLPDOOLVLQ WRLQHQ YDLKH ROL OXYXOOD MROORLQ +HOVLQJLQ UDNHQWDPLQHQ ROL YLONNDLQWD MXXUL (WX 7||O|VVl .DXSXQJLQRVDVWD WXOL YDNDYDUDLVHQ NHVNLOXRNDQ DVXLQ\PSlULVW| 5DNHQWDPLVHVVD WDYRLWHOWLLQ \KWHQlLVWl NDXSXQNLNXYDD \NVLWWlLVHW UDNHQQXNVHW QRXGDWWLYDW \KWHLVHVWL VRYLWWXD NHUURVNRUNHXWWD NDWWROLVWDQ NRUNRDVHPDD VRNNHOLNRUNHXWWD NDWWRPXRWRD MD MXONLVLYXMlVHQWHO\l (WX 7||O|Q UDNHQWXPLVHQ NROPDV YDLKH DMRLWWXL OXYXOOH 5DNHQWDPLQHQ NHVNLWW\L OlKLQQl 0HFKHOLQLQNDGXQ MD 9lLQlP|LVHQNDGXQ YlOLVLLQ NRUWWHOHLKLQ MD (WHOlLVHOOH +HVSHULDQNDGXOOH 9DLNXWWHLWD DPPHQQHWWLLQ NDQVDLQYlOLVHVWl PRGHUQLVPLVWD MD WlVWl SDLNDOOLVHVWD VRYHOOXNVHVWD DOHWWLLQ Nl\WWll QLPLW\VWl W||O|OlLVIXQNLV (WX 7||O|VVl RQ SDOMRQ MXONLVLD UDNHQQXNVLD NXWHQ (GXVNXQWDWDOR .DQVDOOLVPXVHR MD )LQODQGLD WDOR /lQQHVVl ODDMDDQ SXLVWRDOXHHVHHQ OLLWW\YlW +LHWDQLHPHQ KDXWDXVPDD MD +LHWDUDQQDQ XLPDUDQWD /DSLQODKGHQ HQWLVHQ VDLUDDOD DOXHHQ SXLVWRNVL NDDYRLWHWWX SXXWDUKD OLVll YLKHUDOXHWDUMRQWDD 5XRKRODKWL RQ HQVLPPlLQHQ /lQVLVDWDPDQ RVD MRND RQ NXQQRVWHWWX SllRVLQ OXYXOOD WHROOLVXXVPDDVWD DVXLQ MD W\|SDLNND DOXHHNVL &UXVHOOLQ VLOWD \KGLVWll 5XRKRODKGHQ MD NDQDYDQ HWHOlSXROHOOD ROHYDQ -lWNlVDDUHQ 7DYDUDOLLNHQQH VLLUW\L 9XRVDDUHQ VDWDPDDQ YXRQQD 6DWDPDOWD YDSDXWXQHHOOH PDDOOH UDNHQQHWDDQ YXRVLQD -lWNlVDDUHQ XXVL PHUHOOLQHQ NDQWDNDXSXQJLQ RVD 0DWNXVWDMDVDWDPD VlLO\\ -lWNlVDDUHVVD

KAMPMALMENS distrikt. Kampen är en tättbebyggd stadsdel med raka, livligt trafikerade gator, och är en del av stadens absoluta arbetsplatscentrum. Kvarteren med stenhus vägg i vägg och de enhetliga gatuvyerna för Främre Tölö till en unik och välbevarad helhet. I Främre Tölö finns många offentliga byggnader bl. a. Finlandia-huset, Nationalmuseet och Riksdagshuset. I väster ligger ett stort parkområde med bl. A. Sandudds badstrand. Gräsviken företräder sista skriket inom havsnärä bostadsbygge, med ett kännbart inslag kontorkvarter. Denna nya struktur sprids småningom över hela Västra hamnen. Affärscentret Kampen och den nya underjordiska busstationen har inneburit märkbara förändringar i stadskärnan.

KAMPINMALMI. The sub-district of Kamppi is densely constructed, with heavy traffic, and forms a part of the central job zone. The blocks with wallto-wall stone houses and the uniform streetscapes make Etu-Töölö a unique and well-preserved whole. Etu-Töölö has many public buildings, e. g. the Finlandia Hall, the National Museum and the Parliament Building. Ruoholahti is a good representative of new waterfront housing, but it also has large office blocks. This structure is going to be extended throughout the West Harbour area. The Kamppi Centre and its underground bus terminal have implied considerable change in the area.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭ

bostädernas medelstorlek mean size of dwellings


.DPSLQPDOPLQ SHUXVSLLUL

$/8((7 9lHVW| 7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH .DPSSL

Utbildningnivå Educational level YXRWWD Wl\WWlQHHW ONP 3HUXVDVWH WDL WXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHD DVWH /XNLR RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD $PPDWLOOLVHQ NRXOXWXNVHQ RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD

(WX 7||O|

0DDSLQWD DOD NP $VXNNDDW 7\|SDLNDW

5XRKRODKWL

/DSLQODKWL

-lWNlVDDUL

<KWHHQVl

%

78/27$62

Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW 5XRWVLQNLHOLVHW 9LHUDVNLHOLVHW Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 17,0 venäjä 813 englanti 15,1 723 318 6,6 espanja 8ONRPDDQ NDQVDODLVHW 8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVl V\QW\QHHW

9b(67g108872.6(7

/ 1000 as.

lägenhetstyper types of dwellings

K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production

Families, households

3(5+((7 -$ $68172.811$7

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHW ONP .XROOHHW ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOOH ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOWD ONP Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQ ONP $VXQWRNXQWLHQ NHVNLNRNR KHQJHQ DVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQ ONP /DSVLSHUKHLGHQ ONP 3HUKHHQ NHVNLNRNR

й

%

+XRQHLVWRW\\SLW

Befolkningsprognos Population forecast YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

$VXQWRNDQQDQ LNl

9b(67g(11867(

%

$681127

Ã…lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW \KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUD DVXQQRW $5$ YXRNUD DVXQQRW

,.b5$.(11(

$680,62/27

Boende Housing $VXQQRQ NHVNLNRNR P $VXPLVYlOM\\V P DVXNDV $VXPLVWLKH\V KXRQHWWD KO|

b,',1.,(/, -$ .$16$/$,6886

Inkomster Income 7XORW DVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQ PHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQ PHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHW DVXQWRNXQQDW


.DPSLQPDOPLQ SHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

7<g92,0$

NHUURVDOD P

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD

RSSLODLWD

ONP

DVXNDV

ONP

Dhhd

s ^> Z<W

W^

^ W

3$/9(/83,67((7

Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLW MD KDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW

0XXW YlKLWWlLVNDXSDW

5DYLQWRODW

.DKYLODW MD EDDULW

ONP

8/.2,/8

ODVWD

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQ VDDMDW /DVWHQVXRMHOXQ DVLDNNDDW YXRWLDDW

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW \KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR

ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHW DODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW \OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW DODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW \OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLV MD HULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄžŜŜÄž

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHW SlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHW SHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW \NVLW\LVHQ KRLGRQ WXHQ SLLULVVl /DSVHW NRWLKRLGRQ WXHQ SLLULVVl

Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW \KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHW UDNHQQXNVHW 7HROOLVXXV MD YDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXW UDNHQQXNVHW

dƾŽĆšÄ‚ŜƚŽ

<ĂƾƉƉĂ

zĆŒĹ?ĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

zĹšĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

DƾƾĆš

:ƾůŏĹ?ŜĞŜ

WĹ?ĞŜƚĂůŽ

dÄžŽůůĹ?ŜĞŜŜ

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄž

<ÄžĆŒĆŒĹ˝Ć?ƚĂůŽ

<K< s/,Z

Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRD KD 0HWVll KD 8LPDUDQQDW NSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL

+HQNLO|YDKLQNR RQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL

$XWRWWRPDW DVXQWRNXQQDW

$/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWD NP 7\|SDLNNRMD NP .HUURVDOD KD


7DND 7||O|Q SHUXVSLLUL I BORTRE TÖLÖ fanns i tiden Helsingfors äldsta fabriker. PÃ¥ Sockerfabrikens tomt ligger idag nya Nationaloperan. I södra ändan uppvisar stadsdelen ännu slutna kvarter, men i de norra och västra delarna ser man redan öppnare och mera funkisbetonade lösningar. Östra delen domineras av DjurgÃ¥rdens centralidrottspark med bl.a. Olympiastadion och Ishallen. En fotbollsarena har byggts invid Olympiastadion. I väster finns det betydande parkomrÃ¥den vid Edesviken.

7DND 7||O| DONDD +HVSHULDQNDGXQ SXLVWRNDGXVWD +HVSHULDQ HVSODQDGLVWD MD MDWNXX OlKHOOH 7XOOLQSXRPLD $OXHHOOD ROL DLNDQDDQ OXNXLVLD WHROOLVXXVODLWRNVLD 1LLVWl NXXOXLVLQ ROL 7||O|Q VRNHULWHKGDV MRQND WRQWLOOD 7||O|QODKGHQ UDQQDOOD RQ Q\W .DQVDOOLVRRSSHUD 7DND 7||O| RQ ROOXW DOXVWD DONDHQ HQQHQ NDLNNHD DVXLQDOXHWWD HWHQNLQ KXYLOD DOXHWWD +XYLORLVWD RYDW MlOMHOOl %UnYDOOD VHNl 3DXOLJLQ KXYLOD 1\N\LQHQ SllPLQLVWHULHQ YLUND DVXQWR .HVlUDQWD DONXDDQ %MlOER VLMDLWVHH P\|V 7DND 7||O|VVl 6H ROL YDOPLVWXHVVDDQ YXRQQD NDXNDQD +HOVLQJLQ NDXSXQJLQ UDMRMHQ XONRSXROHOOD 7DND 7||O| RQ NDDYRLWHWWX OXYXQ DOXVVD VDPDDQ DLNDDQ (WX 7||O|Q NDQVVD 0HUNLWWlYl RVD 7DND 7||O|Q NDXSXQJLQRVDVWD PXRGRVWDD PDDQ \KWHQlLVLPPlQ OXYXQ DVXLQNHUURVWDORNRUWWHOLHQ DOXHHQ 7DND 7||O|Q DVHPDNDDYD RQ HWHOlVVl YLHOl VXOMHWWXD NRUWWHOLUDNHQQHWWD PXWWD PXXWWXX OlQQHVVl MD SRKMRLVHVVD DYRLPHNVL IXQNLVNRUWWHOLDOXHHNVL 7DND 7||O|Q OlQVLRVDVVD RQ VXXUL .LYHOl +HVSHULDQ VDLUDDOD DOXH VHNl PHUHQUDQWDDQ XORWWXYLD ODDMRMD SXLVWRDOXHLWD NXWHQ 6LEHOLXNVHQ SXLVWR MD 7RSHOLXNVHQ SXLVWR $OXHHQ LWlSXROWD KDOOLWVHH (OlLQWDUKDQ OLLNXQWDSXLVWR MRVVD RYDW PXXQ PXDVVD 2O\PSLDVWDGLRQ MllKDOOL 7||O|Q NLVDKDOOL MD XLPDVWDGLRQ 3DOORNHQWWLHQ DOXHHOOH RQ UDNHQQHWWX MDONDSDOORDUHHQD 9XRQQD YDOPLVWXQHHQ .DQVDQHOlNHODLWRNVHQ UDNHQQXNVHQ VXXQQLWWHOLYDW $LQR MD $OYDU $DOWR OXYXOOD UDNHQQHWWX 7DLYDOODKGHQ NDVDUPLDOXH RQ VXRMHOWX MD DOXHHQ UDNHQQXNVHW RQ PXXWHWWX DVXQQRLNVL VHNl P\\PlOlWLORLNVL

Helsinki's oldest factories once stood in TAKA-TÖÖLÖ district. The new National Opera stands on the ground of a former sugar refinery. In the southern end of the district, blocks are mainly closed, whereas the northern and western parts display less crowded and more functionalism-inspired architecture. The eastern part is dominated by Eläintarha sports park, with e.g. the Olympic Stadium and the Ice Stadium. A football Stadium has been constructed next to the Olympic Stadium. To the west, park areas spread towards Taivallahti bay.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭ

bostädernas medelstorlek mean size of dwellings


7DND 7||O|Q SHUXVSLLUL

$/8((7 9lHVW| 7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH 7DND 7||O|

Utbildningnivå Educational level YXRWWD Wl\WWlQHHW ONP 3HUXVDVWH WDL WXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHD DVWH /XNLR RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD $PPDWLOOLVHQ NRXOXWXNVHQ RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD

0DDSLQWD DOD NP $VXNNDDW 7\|SDLNDW

<KWHHQVl

%

78/27$62

Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW 5XRWVLQNLHOLVHW 9LHUDVNLHOLVHW Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 16,0 venäjä 194 englanti 14,4 174 103 8,5 viro, eesti 8ONRPDDQ NDQVDODLVHW 8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVl V\QW\QHHW

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHW ONP .XROOHHW ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOOH ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOWD ONP

/ 1000 as.

9b(67g108872.6(7

lägenhetstyper types of dwellings

Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQ ONP $VXQWRNXQWLHQ NHVNLNRNR KHQJHQ DVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQ ONP /DSVLSHUKHLGHQ ONP 3HUKHHQ NHVNLNRNR

Families, households

K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production

3(5+((7 -$ $68172.811$7

YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock

Befolkningsprognos Population forecast й

%

+XRQHLVWRW\\SLW

9b(67g(11867(

$VXQWRNDQQDQ LNl

%

$681127

Ã…lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW \KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUD DVXQQRW $5$ YXRNUD DVXQQRW

,.b5$.(11(

$680,62/27

Boende Housing $VXQQRQ NHVNLNRNR P $VXPLVYlOM\\V P DVXNDV $VXPLVWLKH\V KXRQHWWD KO|

b,',1.,(/, -$ .$16$/$,6886

Inkomster Income 7XORW DVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQ PHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQ PHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHW DVXQWRNXQQDW


7DND 7||O|Q SHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

7<g92,0$

Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH

72,0,7,/$5$.(118.6(7 Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW \KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHW UDNHQQXNVHW 7HROOLVXXV MD YDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXW UDNHQQXNVHW

NHUURVDOD P

9$5+$,6.$69$786 SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHW SlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHW SHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW \NVLW\LVHQ KRLGRQ WXHQ SLLULVVl /DSVHW NRWLKRLGRQ WXHQ SLLULVVl

NRXOXMD

RSSLODLWD

ONP

DVXNDV

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQ VDDMDW /DVWHQVXRMHOXQ DVLDNNDDW YXRWLDDW

Dhhd

s ^> Z<W

W^

^ W

3$/9(/83,67((7

Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLW MD KDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW

0XXW YlKLWWlLVNDXSDW

5DYLQWRODW

.DKYLODW MD EDDULW

ONP

8/.2,/8

ODVWD

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW \KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR

ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHW DODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW \OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW DODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW \OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLV MD HULW\LVNRXOXW

<K< s/,Z

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄžŜŜÄž

dƾŽĆšÄ‚ŜƚŽ

<ĂƾƉƉĂ

DƾƾĆš

zĆŒĹ?ĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

zĹšĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

:ƾůŏĹ?ŜĞŜ

WĹ?ĞŜƚĂůŽ

dÄžŽůůĹ?ŜĞŜŜ

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄž

<ÄžĆŒĆŒĹ˝Ć?ƚĂůŽ

ONP

Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRD KD 0HWVll KD 8LPDUDQQDW NSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL

+HQNLO|YDKLQNR RQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL

$XWRWWRPDW DVXQWRNXQQDW

$/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWD NP 7\|SDLNNRMD NP .HUURVDOD KD


/DXWWDVDDUHQ SHUXVSLLUL DRUMSÖ distrikt. I början av 1900talet började man bygga villor pÃ¥ Drumsö. DÃ¥ gick dit en färja frÃ¥n staden. PÃ¥ 1930-talet byggdes vägen västerut till Esbo. De första höghusen byggdes Ã¥r 1937. PÃ¥ Hallonnäset har industri- och kontorskvarter byggts om för boende. Björkholmen planeras som en havsnärä och urban stadsdel med en station för Västmetron. Det finns över 7 000 arbetsplatser pÃ¥ Drumsö, trots att industrin allt mer fÃ¥tt ge vika för bostäder. Drumsö har flere bÃ¥thamnar och rekreationsparker samt tvÃ¥ badstränder.

9DQKDDQ /DXWWDVDDUHQ N\OllQ NXXOXYDQ PDDQYLOMHO\VNDUWDQRQ RPLVWL YXRGHVWD OlKWLHQ NDXSSDQHXYRV -XOLXV 7DOOEHUJ +lQ ODDGLWXWWL DUNNLWHKWL %LUJHU %UXQLODOOD WRQWWLHQ MDRWXVRKMHOPDQ MD UDNHQQXVVXXQQLWHOPDQ /DXWWDVDDUHQ KXYLOD DVXWXNVHOOH +|\U\ODLYD 'UXPV| DONRL OLLNHQQ|LGl YXRQQD Q\N\LVHQ /DXWWDVDDUHQWLHQ SllVWl 5XRKRODKWHHQ /DXWWDOLLNHQWHHQ NRUYDQQXW VLOWD UDNHQQHWWLLQ OXYXOOD MD WLH OlQWHHQ (VSRRVHHQ YDOPLVWXL 9HVLMRKWR MD YLHPlULYHUNRVWR VHNl HQVLPPlLVHW NHUURVWDORW YDOPLVWXLYDW +HOVLQNLLQ OLLWWlPLVHQ MlONHHQ YXRQQD /DXWWDVDDUHHQ DONRL NHKLWW\l HQVLPPlLVLl NHUURVWDORYDOWDLVLD HVLNDXSXQNLDOXHLWD $OXHWWD RQ UDNHQQHWWX MDWNXYDVWL HWHQNLQ YLLVLN\PPHQOXYXOOD (WHOlLQHQ /DXWWDVDDUL RQ OXYXQ ORSXOWD OlKWLHQ Wl\GHQW\Q\W VXXULOOD NHUURVWDORNRUWWHOHLOOD 7l\GHQWlYl UDNHQWDPLQHQ MD WRLPLWLODWRQWWLHQ PXXWWDPLQHQ DVXLQUDNHQWDPLVHHQ MDWNXX HGHOOHHQ /DXWWDVDDUHHQ MD .RLYXVDDUHHQ YDOPLVWXL OlQVLPHWURQ DVHPDW .RLYXVDDUHQ VXXQQLWHOODDQ XXWWD PHUHOOLVWl DVXQWR MD W\|SDLNND DOXHWWD .DWDMDKDUMXQ NRKGDOOD WXWNLWDDQ PDKGROOLVXXWWD YLHGl /lQVLYl\Ol WXQQHOLLQ QLLQ HWWl DOXHHOOH YRLVL UDNHQWDD DVXQWRMD MD W\|SDLNNRMD 7\|SDLNNRMD RQ /DXWWDVDDUHVVD QRLQ YDLNND WHROOLVXXV RQ YlLVW\Q\W DVXQWRUDNHQWDPLVHQ WLHOWl /DXWWDVDDUHVVD XONRLOXPDKGROOLVXXGHW RYDW HULQRPDLVHW VLOOl VDDUHVVD RQ QHOMl YHQHVDWDPDD VHNl XONRLOXSXLVWRMD MD NDNVL XLPDUDQWDD

The construction of villas on LAUTTASAARI island began in the early 1900s. A bridge replaced the ferry in the 1930s, and the road westwards to Espoo was built. The first blocks of flats were built in the 1930s. Many of the former industrial and business blocks in Vattuniemi headland have been converted to housing. The Koivusaari area is planned to become a waterfront district with a new metro station. Although in recent years, business has given way to housing, there are still over 7,000 jobs in Lauttasaari. The district has several marinas and parks, and two beaches.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭ

bostädernas medelstorlek mean size of dwellings


/DXWWDVDDUHQ SHUXVSLLUL

$/8((7 9lHVW| 7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH .RWNDYXRUL

Utbildningnivå Educational level YXRWWD Wl\WWlQHHW ONP 3HUXVDVWH WDL WXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHD DVWH /XNLR RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD $PPDWLOOLVHQ NRXOXWXNVHQ RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD

0DDSLQWD DOD NP $VXNNDDW 7\|SDLNDW

9DWWXQLHPL

0\OO\NDOOLR

.RLYXVDDUL

<KWHHQVl

%

78/27$62

Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW 5XRWVLQNLHOLVHW 9LHUDVNLHOLVHW Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 18,7 venäjä 335 englanti 14,3 257 137 7,6 viro, eesti 8ONRPDDQ NDQVDODLVHW 8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVl V\QW\QHHW

9b(67g108872.6(7

/ 1000 as.

lägenhetstyper types of dwellings

K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production

Families, households

3(5+((7 -$ $68172.811$7

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHW ONP .XROOHHW ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOOH ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOWD ONP Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQ ONP $VXQWRNXQWLHQ NHVNLNRNR KHQJHQ DVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQ ONP /DSVLSHUKHLGHQ ONP 3HUKHHQ NHVNLNRNR

й

%

+XRQHLVWRW\\SLW

Befolkningsprognos Population forecast YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

$VXQWRNDQQDQ LNl

9b(67g(11867(

%

$681127

Ã…lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW \KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUD DVXQQRW $5$ YXRNUD DVXQQRW

,.b5$.(11(

$680,62/27

Boende Housing $VXQQRQ NHVNLNRNR P $VXPLVYlOM\\V P DVXNDV $VXPLVWLKH\V KXRQHWWD KO|

b,',1.,(/, -$ .$16$/$,6886

Inkomster Income 7XORW DVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQ PHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQ PHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHW DVXQWRNXQQDW


/DXWWDVDDUHQ SHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

7<g92,0$

NHUURVDOD P

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD

RSSLODLWD

ONP

DVXNDV

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQ VDDMDW /DVWHQVXRMHOXQ DVLDNNDDW YXRWLDDW

Dhhd

s ^> Z<W

W^

^ W

3$/9(/83,67((7

Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLW MD KDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW

0XXW YlKLWWlLVNDXSDW

5DYLQWRODW

.DKYLODW MD EDDULW

ONP

8/.2,/8

ODVWD

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW \KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR

ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHW DODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW \OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW DODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW \OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLV MD HULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄžŜŜÄž

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHW SlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHW SHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW \NVLW\LVHQ KRLGRQ WXHQ SLLULVVl /DSVHW NRWLKRLGRQ WXHQ SLLULVVl

Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW \KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHW UDNHQQXNVHW 7HROOLVXXV MD YDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXW UDNHQQXNVHW

dƾŽĆšÄ‚ŜƚŽ

<ĂƾƉƉĂ

zĆŒĹ?ĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

zĹšĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

DƾƾĆš

:ƾůŏĹ?ŜĞŜ

WĹ?ĞŜƚĂůŽ

dÄžŽůůĹ?ŜĞŜŜ

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄž

<ÄžĆŒĆŒĹ˝Ć?ƚĂůŽ

<K< s/,Z

ONP

Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRD KD 0HWVll KD 8LPDUDQQDW NSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL +HQNLO|YDKLQNR RQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL $XWRWWRPDW DVXQWRNXQQDW

$/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWD NP 7\|SDLNNRMD NP .HUURVDOD KD


/lQWLQHQ VXXUSLLUL

3HUXVSLLULW 5HLMROD ± *UHLMXV 0XQNNLQLHPL ± 0XQNVQlV +DDJD ± +DJD 3LWlMlQPlNL ± 6RFNHQEDFND .DDUHOD ± .nUE|OH


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst arbetslöshetsgrad unemployment rate median income of households

hyresbostäder rented dwellings

ϭ

bostädernas medelstorlek mean size of dwellings


/lQWLQHQ VXXUSLLUL

$/8((7 9lHVW| 7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH 0DDSLQWD DOD NP $VXNNDDW 7\|SDLNDW 5HLMRODQ SHUXVSLLUL

Utbildningnivå Educational level YXRWWD Wl\WWlQHHW ONP 3HUXVDVWH WDL WXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHD DVWH /XNLR RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD $PPDWLOOLVHQ NRXOXWXNVHQ RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD

0XQNNLQLHPHQ SHUXVSLLUL

+DDJDQ SHUXVSLLUL

3LWlMlQPlHQ SHUXVSLLUL

.DDUHODQ SHUXVSLLUL

<KWHHQVl

%

78/27$62

Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW 5XRWVLQNLHOLVHW 9LHUDVNLHOLVHW Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 15,5 venäjä 2 631 somali 11,2 1 893 1 815 10,7 viro, eesti 8ONRPDDQ NDQVDODLVHW 8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVl V\QW\QHHW

9b(67g108872.6(7

3(5+((7 -$ $68172.811$7

Families, households

lägenhetstyper types of dwellings

/ 1000 as.

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHW ONP .XROOHHW ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOOH ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOWD ONP Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQ ONP $VXQWRNXQWLHQ NHVNLNRNR KHQJHQ DVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQ ONP /DSVLSHUKHLGHQ ONP 3HUKHHQ NHVNLNRNR

й

%

+XRQHLVWRW\\SLW

Befolkningsprognos Population forecast YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

$VXQWRNDQQDQ LNl

9b(67g(11867(

%

$681127

Ã…lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW \KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUD DVXQQRW $5$ YXRNUD DVXQQRW

,.b5$.(11(

$680,62/27

Boende Housing $VXQQRQ NHVNLNRNR P $VXPLVYlOM\\V P DVXNDV $VXPLVWLKH\V KXRQHWWD KO|

b,',1.,(/, -$ .$16$/$,6886

Inkomster Income 7XORW DVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQ PHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQ PHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHW DVXQWRNXQQDW

K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production


/lQWLQHQ VXXUSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

7<g92,0$

NHUURVDOD P

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD

RSSLODLWD

ONP

DVXNDV

ONP

Dhhd

s ^> Z<W

W^

^ W

3$/9(/83,67((7

Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLW MD KDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW

0XXW YlKLWWlLVNDXSDW

5DYLQWRODW

.DKYLODW MD EDDULW

ONP

8/.2,/8

ODVWD

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQ VDDMDW /DVWHQVXRMHOXQ DVLDNNDDW YXRWLDDW

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW \KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR

ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHW DODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW \OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW DODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW \OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLV MD HULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄžŜŜÄž

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHW SlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHW SHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW \NVLW\LVHQ KRLGRQ WXHQ SLLULVVl /DSVHW NRWLKRLGRQ WXHQ SLLULVVl

Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW \KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHW UDNHQQXNVHW 7HROOLVXXV MD YDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXW UDNHQQXNVHW

dƾŽĆšÄ‚ŜƚŽ

<ĂƾƉƉĂ

zĆŒĹ?ĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

zĹšĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

DƾƾĆš

:ƾůŏĹ?ŜĞŜ

WĹ?ĞŜƚĂůŽ

dÄžŽůůĹ?ŜĞŜŜ

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄž

<ÄžĆŒĆŒĹ˝Ć?ƚĂůŽ

<K< s/,Z

Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRD KD 0HWVll KD 8LPDUDQQDW NSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL

+HQNLO|YDKLQNR RQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL

$XWRWWRPDW DVXQWRNXQQDW

$/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWD NP 7\|SDLNNRMD NP .HUURVDOD KD


5HLMRODQ SHUXVSLLUL Mejlans och Dal i södra delen av distriktet GREJUS hör till den traditionella innerstaden. Där ligger Helsinfors universitets centralsjukhus. I sydväst ligger den stora Mejlansparken, där ännu många av de gamla villorna från omkring år 1900 finns kvar. I parkområdet ligger också republikens presidents tjänstebostad Talludden och f.d. presidenten Urho Kekkonens Ekudden, som är museum. Fölisön gjordes till folkpark redan 1890, och är fortfarande ett populärt fritidsmål.

5HLMROD RQ VDDQXW QLPHQVl *UHMXNVHQ 5HLMRODQ WLODQ PXNDDQ 0DQQHUKHLPLQWLH MD 3DFLXNVHQNDWX KDONRYDW PHUHHQ MD NHVNXVSXLVWRRQ UDMDXWXYDD SHUXVSLLULl /DDNVRQ NDXSXQJLQRVDQ SLQWD DODVWD ODDMD DOXH RQ .HVNXVSXLVWRD /DDNVRQ VDLUDDODQ YDQKLPPDW RVDW UDNHQQHWWLLQ MR OXYXOOD 6RGDQ MlONHHQ 0DQQHUKHLPLQWLHQ YDUUHOOH .HVNXVSXLVWRQ ODLGDOOH UDNHQQHWWLLQ PXXQ PXDVVD ULYL NDKGHNVDQNHUURNVLVLD YDOWLRQ UDKRLWWDPLD DVXLQWRUQHMD 0HLODKGHQ \KWHQlLQHQ DOXH NLUNNRLQHHQ MD SXLVWRDNVHOHLQHHQ RQ UDNHQWXQXW ± OXYXLOOD 0HLODKGHQ VDLUDDOD DOXH HGXVWDD 6XRPHQ VDLUDDODUDNHQWDPLVHVVD UDNHQQXVKLVWRULDOOLVHVWL MD WDLWHHOOLVHVWL PRQLSXROLVWD NRNRQDLVXXWWD MRQND PDDPHUNNLQl NRKRDD 0HLODKGHQ VDLUDDODWRUQL 0HLODKWHHQ RQ YXRVLN\PPHQWHQ NXOXHVVD V\QW\Q\W OllNHWLHWHHQ NDPSXV MRVVD RQ VDLUDDODWLORMHQ OLVlNVL WXWNLPXV MD RSHWXVWLORMD /DDNVRQ VDLUDDOD DOXHHOOH 0HLODKGHQ VDLUDDODNDPSXNVHQ OlKHLV\\WHHQ NHVNLWHWllQ OLVll VDLUDDODWRLPLQWDD 3DFLXNVHQNDGXQ OlQVLSXROHQ YHKUHlOOl YLUNLVW\VDOXHHOOD RQ 0HLODKGHQ DUERUHWXP MD OLLNXQWDSXLVWR 9DQKDDQ 0HLODKGHQ NDUWDQRRQ NXXOXQHHOOD DOXHHOOD RQ YLHOl OXYXQ YDLKWHHVVD UDNHQQHWWXMD KXYLORLWD 6HXUDVDDUHQWLHQ 7DPPLQLHPHQWLHQ 0HLODKGHQWLHQ MD +HLNLQQLHPHQWLHQ KXYLOD DOXH RQ YDOWDNXQQDQ WDVROOD NXOWWXXULKLVWRULDOOLVHVWL PHUNLWWlYl +XYLORLVWD VXXUL RVD RQ Q\N\LVLQ \NVLW\LVHVVl DVXLQNl\W|VVl 3UHVLGHQWLQ HQWLQHQ YLUND DVXQWR 7DPPLQLHPL WRLPLL 8UKR .HNNRVHQ PXVHRQD $OXHHOOD RQ P\|V Q\N\LQHQ SUHVLGHQWLQ YLUND DVXQWR 0lQW\QLHPL 6HXUDVDDUL XLPDUDQWRLQHHQ RVRLWHWWLLQ YXRQQD NDQVDQSXLVWRNVL P\|KHPPLQ VDDUHOOH SHUXVWHWWLLQ XONRPXVHR 0HLODKGHQ KXYLOD DOXH RQ PHUNLWWlYl XONRLOX MD YLUNLVW\VDOXH 0DQQHUKHLPLQWLH MDNDD 5XVNHDVXRQ NDXSXQJLQRVDQ NDKWLD LWlSXROHOOH Mll 9DQKD 5XVNHDVXR MD OlQVLSXROHOOH SllRVLQ OXYXOOD UDNHQQHWWX 3LNNX +XRSDODKWL 5XVNHDVXRQ DVXLQDOXH RQ UDNHQQHWWX SllRVLQ OXYXOOD 0DQQHUKHLPLQWLHQ YDUUHVVD RQ DVXLQ MD WRLPLVWRUDNHQQXNVLD 5XVNHDVXROOD RQ K\YlW XONRLOX MD YLUNLVW\VPDKGROOLVXXGHW .HVNXVSXLVWRVVD

Meilahti and Laakso in the southern part of REIJOLA district feature conventional city structure. The Helsinki University Central Hospital lies in this area. The large Meilahti park lies by the sea to the southwest. The area still contains most of the old villas from around a.d. 1900. Mäntyniemi, the residence of the President of the Republic also lies in this park area, and that of ex-president Urho Kekkonen, the latter building functioning today as a museum. The island of Seurasaari became a national park in 1890, and is still a popular venue for outings and recreation.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭ

bostädernas medelstorlek mean size of dwellings


5HLMRODQ SHUXVSLLUL

$/8((7 9lHVW| 7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH 0HLODKWL

Utbildningnivå Educational level YXRWWD Wl\WWlQHHW ONP 3HUXVDVWH WDL WXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHD DVWH /XNLR RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD $PPDWLOOLVHQ NRXOXWXNVHQ RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD

0DDSLQWD DOD NP $VXNNDDW 7\|SDLNDW

/DDNVR

9DQKD 5XVNHDVXR

3LNNX +XRSDODKWL <KWHHQVl

%

78/27$62

Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW 5XRWVLQNLHOLVHW 9LHUDVNLHOLVHW Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 19,6 somali 405 venäjä 13,6 281 169 8,2 viro, eesti 8ONRPDDQ NDQVDODLVHW 8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVl V\QW\QHHW

9b(67g108872.6(7

3(5+((7 -$ $68172.811$7

/ 1000 as.

Families, households

lägenhetstyper types of dwellings

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHW ONP .XROOHHW ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOOH ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOWD ONP Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQ ONP $VXQWRNXQWLHQ NHVNLNRNR KHQJHQ DVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQ ONP /DSVLSHUKHLGHQ ONP 3HUKHHQ NHVNLNRNR

й

%

+XRQHLVWRW\\SLW

Befolkningsprognos Population forecast YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

$VXQWRNDQQDQ LNl

9b(67g(11867(

%

$681127

Ã…lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW \KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUD DVXQQRW $5$ YXRNUD DVXQQRW

,.b5$.(11(

$680,62/27

Boende Housing $VXQQRQ NHVNLNRNR P $VXPLVYlOM\\V P DVXNDV $VXPLVWLKH\V KXRQHWWD KO|

b,',1.,(/, -$ .$16$/$,6886

Inkomster Income 7XORW DVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQ PHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQ PHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHW DVXQWRNXQQDW

K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production


5HLMRODQ SHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

7<g92,0$

NHUURVDOD P

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD

RSSLODLWD

ONP

DVXNDV

ONP

Dhhd

s ^> Z<W

W^

^ W

3$/9(/83,67((7

Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLW MD KDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW

0XXW YlKLWWlLVNDXSDW

5DYLQWRODW

.DKYLODW MD EDDULW

ONP

8/.2,/8

ODVWD

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQ VDDMDW /DVWHQVXRMHOXQ DVLDNNDDW YXRWLDDW

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW \KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR

ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHW DODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW \OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW DODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW \OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLV MD HULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄžŜŜÄž

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHW SlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHW SHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW \NVLW\LVHQ KRLGRQ WXHQ SLLULVVl /DSVHW NRWLKRLGRQ WXHQ SLLULVVl

Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW \KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHW UDNHQQXNVHW 7HROOLVXXV MD YDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXW UDNHQQXNVHW

dƾŽĆšÄ‚ŜƚŽ

<ĂƾƉƉĂ

zĆŒĹ?ĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

zĹšĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

DƾƾĆš

:ƾůŏĹ?ŜĞŜ

WĹ?ĞŜƚĂůŽ

dÄžŽůůĹ?ŜĞŜŜ

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄž

<ÄžĆŒĆŒĹ˝Ć?ƚĂůŽ

<K< s/,Z

Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRD KD 0HWVll KD 8LPDUDQQDW NSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL

+HQNLO|YDKLQNR RQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL

$XWRWWRPDW DVXQWRNXQQDW

$/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWD NP 7\|SDLNNRMD NP .HUURVDOD KD


0XQNNLQLHPHQ SHUXVSLLUL MUNKSNÄS började byggas när Eliel Saarinens plan för Stor-Helsingfors 1915 ännu var aktuell, och en del av den blev genomförd i Gamla Munksnäs. Gamla vägen till Esbo gÃ¥r genom de ansedda bostadsomrÃ¥dena Granö och Lövö. Munkshöjdens naturnära och glest bebyggda höghusomrÃ¥de är ett gott exempel pÃ¥ förstadsbygge frÃ¥n 1950-talet. Strax intill, vid Talistranden byggdes ett litet höghusomrÃ¥de i början av 1990-talet. Näshöjden är ett höghusomrÃ¥de frÃ¥n 1960-talet.

0XQNNLQLHPHQ N\OlQ WLORLVWD PXRGRVWHWWLLQ OXYXOOD 0XQNNLQLHPHQ NDUWDQR MRQND PDDQRPLVWXV MD PDDQP\\QWL\KWL| 0 * 6WHQLXV RVWL YXRQQD .DXSSDQHXYRV -XOLXV 7DOOEHUJ WLODVL YXRQQD (OLHO 6DDULVHOWD 6XXU +HOVLQNL VXXQQLWHOPDQ MRKRQ OLLWW\L VDWHOOLLWWLNDXSXQNLQD 0XQNNLQLHPHQ +DDJDQ KXYLOD\KG\VNXQWD 6XXQQLWHOPDVWD WRWHXWXL NDWX MD NRUWWHOLMDNR 9DQKDQ 0XQNNLQLHPHQ DOXHHOOD MD UDQQDQ WXQWXPDDQ ± OXYXLOOD UDNHQQHWXW (OLHO 6DDULVHQ VXXQQLWWHOHPDW ULYLWDORW 0XQNNLQLHPL OLLWHWWLLQ +HOVLQNLLQ VXXUHVVD DOXHOLLWRNVHVVD YXRQQD .DXSXQNLPDLQHQ UDNHQWDPLQHQ ROL WRVLQ MR DONDQXW OXYXOOD 0XQNNLQLHPHQ SXLVWRWLHQ \PSlULOOl (VSRRVHHQ YLHYl OXYXQ SXROLYlOLVVl UDNHQQHWWX WLH NXONHH .XXVLVDDUHQ MD /HKWLVDDUHQ KDONL .XXVLVDDUHQ DVXLQDOXHHOOD RQ P\|V XVHLWD VXXUOlKHW\VW|Ml VHNl 'LGULFKVHQLQ MD *\OOHQEHUJLQ WDLGHPXVHRW /HKWLVDDUHQ PDDW ODKMRLWHWWLLQ NLUNROOH MR NDWROLVHOOD DMDOOD OXYXOOD VDDUHHQ UDNHQQHWWLLQ SLHQL NHUURV MD ULYLWDORDOXH /HKWLVDDUHVWD MRKWDD NHY\HQOLLNHQWHHQ VLOWD .DVNLVDDUHQ NDXWWD /DXWWDVDDUHHQ 0XQNNLYXRUL RQ HVLPHUNNL OXRQQRQOlKHLVHVWl MD PHONR YlOMlVWL UDNHQQHWXVWD OXYXQ OlKL|UDNHQWDPLVHVWD 0XQNNLYXRUWD NLHUWll 8OYLODQWLH MRQND VLVlSXROHOOH MllYl DOXH RQ SllRVLQ OLLNHQWHHOWl UDXKRLWHWWX <NVL 6XRPHQ HQVLPPlLVLVWl RVWRVNHVNXNVLVWD UDNHQQHWWLLQ DOXHHOOH DUNNLWHKWLNLOSDLOXQ SHUXVWHHOOD MD DVHPDNDDYDPXXWRV PDKGROOLVWDD NHVNXNVHQ ODDMHQWDPLVHQ 1LHPHQPlNL RQ OXYXQ NHUURVWDORDOXH 7DOLQUDQWD RQ ,VRQ +XRSDODKGHQ UDQQDQ PHUHOOLQHQ OXYXQ DVXLQDOXH /HKWLVDDUHHQ .XXVLVDDUHQWLHQ HWHOlSXROHOOH RQ YDOPLVWXQXW XXVLD DVXLQNHUURVWDORMD ULYLWDORMD MD MRQNLQ YHUUDQ OLLNHWLODD

The construction of MUNKKINIEMI started according to Eliel Saarinen's plan for Greater Helsinki 1915, and some parts of the plan were implemented in Vanha Munkkiniemi (old Munkkiniemi). The old road to Espoo runs through the fine residential areas of Kuusisaari and Lehtisaari. Munkkivuori housing estate is a good example of spacious suburb construction of the 1950s. Close by, at Talinranta, a small area of tall houses was built in the early 1990s. Niemenmäki is a housing estate from the 1960s.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭ

bostädernas medelstorlek mean size of dwellings


0XQNNLQLHPHQ SHUXVSLLUL

$/8((7 9lHVW| 7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH 0DDSLQWD DOD NP $VXNNDDW 7\|SDLNDW 9DQKD 0XQNNLQLHPL

Utbildningnivå Educational level YXRWWD Wl\WWlQHHW ONP 3HUXVDVWH WDL WXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHD DVWH /XNLR RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD $PPDWLOOLVHQ NRXOXWXNVHQ RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD

.XXVLVDDUL

/HKWLVDDUL

0XQNNLYXRUL

1LHPHQPlNL

7DOLQUDQWD

<KWHHQVl

9b(67g108872.6(7

3(5+((7 -$ $68172.811$7

Families, households

%

+XRQHLVWRW\\SLW

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock

lägenhetstyper types of dwellings

/ 1000 as.

$VXQWRNDQQDQ LNl

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHW ONP .XROOHHW ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOOH ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOWD ONP Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQ ONP $VXQWRNXQWLHQ NHVNLNRNR KHQJHQ DVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQ ONP /DSVLSHUKHLGHQ ONP 3HUKHHQ NHVNLNRNR

й

$681127

Befolkningsprognos Population forecast YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW \KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUD DVXQQRW $5$ YXRNUD DVXQQRW

9b(67g(11867(

%

$680,62/27

Boende Housing $VXQQRQ NHVNLNRNR P $VXPLVYlOM\\V P DVXNDV $VXPLVWLKH\V KXRQHWWD KO|

Ã…lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

78/27$62

Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW 5XRWVLQNLHOLVHW 9LHUDVNLHOLVHW Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 15,6 venäjä 213 viro, eesti 13,0 177 149 10,9 englanti 8ONRPDDQ NDQVDODLVHW 8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVl V\QW\QHHW

,.b5$.(11(

%

Inkomster Income 7XORW DVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQ PHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQ PHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHW DVXQWRNXQQDW

b,',1.,(/, -$ .$16$/$,6886

K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production


0XQNNLQLHPHQ SHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

7<g92,0$

NHUURVDOD P

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD

RSSLODLWD

ONP

DVXNDV

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQ VDDMDW /DVWHQVXRMHOXQ DVLDNNDDW YXRWLDDW

Dhhd

s ^> Z<W

W^

^ W

<K< s/,Z

3$/9(/83,67((7

Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLW MD KDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW

0XXW YlKLWWlLVNDXSDW

5DYLQWRODW

.DKYLODW MD EDDULW

ONP

8/.2,/8

ODVWD

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW \KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR

ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHW DODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW \OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW DODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW \OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLV MD HULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄžŜŜÄž

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHW SlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHW SHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW \NVLW\LVHQ KRLGRQ WXHQ SLLULVVl /DSVHW NRWLKRLGRQ WXHQ SLLULVVl

Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW \KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHW UDNHQQXNVHW 7HROOLVXXV MD YDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXW UDNHQQXNVHW

dƾŽĆšÄ‚ŜƚŽ

<ĂƾƉƉĂ

zĆŒĹ?ĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

zĹšĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

DƾƾĆš

:ƾůŏĹ?ŜĞŜ

WĹ?ĞŜƚĂůŽ

dÄžŽůůĹ?ŜĞŜŜ

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄž

<ÄžĆŒĆŒĹ˝Ć?ƚĂůŽ

ONP

Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRD KD 0HWVll KD 8LPDUDQQDW NSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL +HQNLO|YDKLQNR RQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL $XWRWWRPDW DVXQWRNXQQDW

$/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWD NP 7\|SDLNNRMD NP .HUURVDOD KD


+DDJDQ SHUXVSLLUL HAGA var ursprungligen en by i Helsinge socken, och blev köping år 1923. Södra Haga blev aldrig någon typisk förstad, för att höghusen byggdes på gamla villatomter, vilket gav området en lummig karaktär. Norra Haga byggdes ut mera enhetligt på 1950-talet och 1970-talet, och området kännetecknas av höga höghus. Höghusområdet Stenhagen intill Centralparken byggdes på 1960-talet. En plan för Haga-Vanda inverkade i tiden på Hagas framtoning. Också Mårtendalsbanan byggd på 1970- talet ingick planen. Väster om Norra Haga byggdes på 1980-talet det tättbebyggda höghusområdet Lassas.

+DDJDQ DOXH PXRGRVWL SllRVDQ HQWLVWl +XRSDODKGHQ N\Oll +HOVLQJLQ SLWlMlVVl +DDJDQ QLPL RWHWWLLQ Nl\WW||Q OXYXQ DOXVVD NXQ PDDQRPLVWXV MD PDDQP\\QWL\KWL| 0 * 6WHQLXV DONRL VXXQQLWHOOD DOXHHOOH KXYLOD\KG\VNXQWDD .DXSSDODNVL +DDJD WXOL +HOVLQNLLQ OLLWWlPLVHQ MlONHHQ DONRL NHUURVWDORUDNHQWDPLQHQ (WHOl +DDJDVVD UDNHQWDPLQHQ NDVYDWWL YlNLOXNXD OXYXQ ORSXOOH VDDNND (WHOl +DDJD HL ROOXW W\\SLOOLQHQ OlKL| NRVND PDD ROL XVHDQ \NVLW\LVHQ RPLVWDMDQ KDOOXVVD MD NRVND YDQKRLOOH KXYLODWRQWHLOOH UDNHQQHWWLLQ SLHQLl MD PDWDOLD NHUURVWDORMD 3RKMRLV +DDJD UDNHQQHWWLLQ +DDJDQ NDXSSDODQ WDNDPHWVLLQ \KWHQlLVHPPLQ MD OXYXLOOD 3RKMRLV +DDJDQ PDDPHUNNLQl RYDW HGHOOHHQ NDXDV QlN\YlW NRUNHDW DVXLQWDORW .LYLKDND RQ SLHQL OXYXOOD UDNHQQHWWX NHUURVWDORDOXH .HVNXVSXLVWRQ N\OMHVVl +DDJDDQ RQ YDLNXWWDQXW PHUNLWWlYlVWL +DDJD 9DQWDD VXXQQLWHOPD MRQND UXQNRQD RQ OXYXOOD YDOPLVWXQXW 0DUWLQODDNVRQ UDWD /DVVLODQ UDNHQWDPLQHQ YDXKGLWWXL 3RKMRLV +DDJDQ DVHPDQ YDOPLVWXWWXD OXYXOOD /DDMDVXRQ SXLVWR $OSSLUXXVXSXLVWRLQHHQ MD XONRLOXUHLWWHLQHHQ RQ WlUNHl YLUNLVW\VDOXH NHVNHOOl +DDJDD (WHOl MD 3RKMRLV +DDJDQ UDMDPDLOOD .RUSSDDQPlNL NXXOXX YLUDOOLVHVWL +DDJDQ NDXSXQJLQRVDDQ PXWWD VH RQ NDXSXQNLUDNHQWHHOOLVHVWL 3LNNX +XRSDODKGHQ SRKMRLVLQ RVD (WHOl +DDJDD RQ ± OXYXLOOD Wl\GHQQ\VUDNHQQHWWX HLNl DVXNDVOXNX ROH HQll ODVNHQXW 5DGDQ SRKMRLVSXROHOOH (OLHO 6DDULVHQ WLHQ PROHPPLOOH SXROLOOH ODDGLWWX QV +DDJDQ NHVNLRVDQ NDDYD MD UDGDQ HWHOlSXROHQ ,VRQQHYDQ NDDYD WXR DOXHHOOH P\|V Wl\GHQWlYll DVXLQUDNHQWDPLVWD /lQVL +DDJDVVD VXXQQLWHOODDQ 9LKGLQWLHQ EXOHYDUGLNDXSXQNLD

HAAGA (orig. Haga) was an old village in the former parish of Helsinge. It became a borough in 1923. The southern part, Etelä-Haaga (southern Haaga) never became an ordinary suburb – the blocks of flats were built on the grounds of old one-family houses. Pohjois-Haaga (northern Haaga) was constructed more uniformly in the 1950s and 1970s, and the area is characterised by tall blocks of flats. Kivihaka is a smallish housing development next to Keskuspuisto central park. The appearance of Haaga was originally influenced by a plan for Haaga-Vantaa, in which the Martinlaakso railway was also included. In the 1980s, a housing development was built in Lassila to the west of Pohjois-Haaga.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭ

bostädernas medelstorlek mean size of dwellings


+DDJDQ SHUXVSLLUL

$/8((7 9lHVW| 7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH (WHOl +DDJD

Utbildningnivå Educational level YXRWWD Wl\WWlQHHW ONP 3HUXVDVWH WDL WXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHD DVWH /XNLR RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD $PPDWLOOLVHQ NRXOXWXNVHQ RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD

0DDSLQWD DOD NP $VXNNDDW 7\|SDLNDW

.LYLKDND

3RKMRLV +DDJD

/DVVLOD

<KWHHQVl

%

78/27$62

Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW 5XRWVLQNLHOLVHW 9LHUDVNLHOLVHW Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 13,7 venäjä 503 somali 9,5 350 295 8,0 viro, eesti 8ONRPDDQ NDQVDODLVHW 8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVl V\QW\QHHW

9b(67g108872.6(7

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHW ONP .XROOHHW ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOOH ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOWD ONP

/ 1000 as.

lägenhetstyper types of dwellings

Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQ ONP $VXQWRNXQWLHQ NHVNLNRNR KHQJHQ DVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQ ONP /DSVLSHUKHLGHQ ONP 3HUKHHQ NHVNLNRNR

Families, households

K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production

3(5+((7 -$ $68172.811$7

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock

й

%

+XRQHLVWRW\\SLW

Befolkningsprognos Population forecast YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

$VXQWRNDQQDQ LNl

9b(67g(11867(

%

$681127

Ã…lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW \KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUD DVXQQRW $5$ YXRNUD DVXQQRW

,.b5$.(11(

$680,62/27

Boende Housing $VXQQRQ NHVNLNRNR P $VXPLVYlOM\\V P DVXNDV $VXPLVWLKH\V KXRQHWWD KO|

b,',1.,(/, -$ .$16$/$,6886

Inkomster Income 7XORW DVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQ PHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQ PHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHW DVXQWRNXQQDW


+DDJDQ SHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

7<g92,0$

NHUURVDOD P

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD

RSSLODLWD

ONP

DVXNDV

ONP

Dhhd

s ^> Z<W

W^

^ W

3$/9(/83,67((7

Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLW MD KDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW

0XXW YlKLWWlLVNDXSDW

5DYLQWRODW

.DKYLODW MD EDDULW

ONP

8/.2,/8

ODVWD

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQ VDDMDW /DVWHQVXRMHOXQ DVLDNNDDW YXRWLDDW

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW \KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR

ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHW DODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW \OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW DODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW \OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLV MD HULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄžŜŜÄž

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHW SlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHW SHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW \NVLW\LVHQ KRLGRQ WXHQ SLLULVVl /DSVHW NRWLKRLGRQ WXHQ SLLULVVl

Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW \KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHW UDNHQQXNVHW 7HROOLVXXV MD YDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXW UDNHQQXNVHW

dƾŽĆšÄ‚ŜƚŽ

<ĂƾƉƉĂ

zĆŒĹ?ĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

zĹšĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

DƾƾĆš

:ƾůŏĹ?ŜĞŜ

WĹ?ĞŜƚĂůŽ

dÄžŽůůĹ?ŜĞŜŜ

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄž

<ÄžĆŒĆŒĹ˝Ć?ƚĂůŽ

<K< s/,Z

Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRD KD 0HWVll KD 8LPDUDQQDW NSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL

+HQNLO|YDKLQNR RQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL

$XWRWWRPDW DVXQWRNXQQDW

$/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWD NP 7\|SDLNNRMD NP .HUURVDOD KD


3LWlMlQPlHQ SHUXVSLLUL När Kustbanan blev färdig år 1904, blev bebyggelsen kring SOCKENBACKA station snabbt tätare. Vid järnvägen uppstod också ett betydande industriområde, i huvudsak kring Strömbergs gjuteri. Höghusområdet Reimars byggdes främst på 1970-talet. I Kånala finns ett höghusområde och ett industri- och lagerområde. I norra hörnet av Kånala mellan Vichtisvägen och Esbo gräns planläggs ett område för småhusbygge. Smedjebacka är en 50-talsförstad mitt i Tali parkområde, där det finns både koloniträdgård och golfbana. Det lilla frontmannahusområdet i Martas hör också till Sockenbacka. I Sockenbacka har det byggts nya bostadsområden.

3LWlMlQPlNL NXXOXL +HOVLQJLQ SLWlMllQ HQQHQ YXRWWD 5DQWDUDGDQ YDOPLVWXWWXD YXRQQD 3LWlMlQPlHQ DVHPDQ WLHQRRQ DVXWXV WLLYLVW\L QRSHDVWL $VHPDQ VHXWX NXXOXX Q\N\LVLQ 5HLPDUODQ RVD DOXHHVHHQ MRND RQ SllRVLQ OXYXOOD UDNHQQHWWXD NHUURVWDORDOXHWWD 5DGDQ YDUWHHQ V\QW\L P\|V KXRPDWWDYD WHROOLVXXVDOXH 6WU|PEHUJLQ YDOLPRQ \PSlULOOH .RQDOD VlLO\L YLHOl SLWNllQ +HOVLQNLLQ OLLWWlPLVHQ MlONHHQ PDDWDORXVDOXHHQD $VXQWRDOXH RQ VLWWHPPLQ ODDMHQWXQXW SRKMRLVHHQ 3DMDPlNL RQ YLLVLN\PPHQOXYXOOD UDNHQQHWWX OlKL| 7DOLQ SXLVWRDOXHHQ NHVNHOOl 7DOLQ NDUWDQRQ DOXHHVHHQ NXXOXX ODDMDQ SXLVWRQ OLVlNVL VLLUWRODSXXWDUKD MD JROINHQWWl 3LWlMlQPlNHHQ NXXOXX OLVlNVL SLHQL 0DUWWLODQ RPDNRWLDOXH MRVVD RQ ULQWDPDPLHVWDORMD 3LWlMlQPlHQ WHROOLVXXVDOXH RQ PXXWWXQXW +HOVLQJLQ HVLNDXSXQNLHQ PHUNLWWlYlNVL VHNRLWWXQHHNVL W\|SDLNND DOXHHNVL $OXHHOOH UDNHQQHWDDQ \Kl XXVLD WRLPLVWR VHNl DVXLQUDNHQQXNVLD RVLWWDLQ PXXWWDPDOOD YDQKRMD WHROOLVXXVWRQWWHMD WHKRNNDDPSDDQ Nl\WW||Q 3HUXVSLLULQ WRLQHQ WlUNHl W\|SDLNND DOXH RQ .RQDODQ WHROOLVXXV MD YDUDVWRDOXH 9LKGLQWLHQ YDUUHOOD .RQDODDQ UDNHQQHWDDQ :DOOLQPDDQ NHUURVWDOR MD SLHQWDORDOXHWWD QRLQ DVXNNDDOOH XXGHQ NDXSSDNHVNXV 5LVWLNRQ OlKHWW\YLOOH 7DOLQ VLLUWRODSXXWDUKDQ NXSHHVVD RQ XXGHKNR 7DOLQOHKGRQ NHUURVWDORDOXH MD .XWRPRWLHQ DOXHHOOD PXXWHWDDQ YDQKRMD WHROOLVXXVUDNHQQXNVLD DVXQWRNl\WW||Q 3DWWHULPlHQ DOXHHOOH RQ VXXQQLWHOWX 5DLGH -RNHULQ SLNDUDLWLRWLHWl 5DLWLRWLHQ OLQMDXV NXONHH 3LWlMlQPlHQWLHQ MD 7DNNDWLH 5DYLWLHQ YlOLOOl RVLWWDLQ WXQQHOLQD DOXHHQ DUYRNNDDQ OLQQRLWXVDOXHHQ DOLWVH

When the railway westwards from Helsinki was completed in 1904, more houses were soon built around PITÄJÄNMÄKI (orig. Sockenbacka) station. The Strömberg industrial zone also rose in that area. Reimarla has a housing estate built in the 1970s. In Konala, there is a residential area and an industrial and warehouse zone. Its northern corner between Vihdintie and the border to Espoo is being surveyed for the construction of detached or terraced housing. Pajamäki is a housing estate built in the 1950s next to Tali park, where there is an allotment garden and a golf course. The small area of war veteran houses in Marttila also belongs to the Pitäjänmäki district. New housing estates have been built in Pitäjänmäki.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭ

bostädernas medelstorlek mean size of dwellings


3LWlMlQPlHQ SHUXVSLLUL

$/8((7 9lHVW| 7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH .RQDOD

Utbildningnivå Educational level YXRWWD Wl\WWlQHHW ONP 3HUXVDVWH WDL WXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHD DVWH /XNLR RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD $PPDWLOOLVHQ NRXOXWXNVHQ RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD

0DDSLQWD DOD NP $VXNNDDW 7\|SDLNDW

3DMDPlNL

7DOL

5HLPDUOD

0DUWWLOD

3LWlMlQPlHQ \ULW\VDOXH

<KWHHQVl

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHW ONP .XROOHHW ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOOH ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOWD ONP

/ 1000 as.

9b(67g108872.6(7

Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQ ONP $VXQWRNXQWLHQ NHVNLNRNR KHQJHQ DVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQ ONP /DSVLSHUKHLGHQ ONP 3HUKHHQ NHVNLNRNR

Families, households

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock

lägenhetstyper types of dwellings

3(5+((7 -$ $68172.811$7

%

+XRQHLVWRW\\SLW

YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

$VXQWRNDQQDQ LNl

Befolkningsprognos Population forecast й

$681127

9b(67g(11867(

Bostäder Dwellings $VXQQRW \KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUD DVXQQRW $5$ YXRNUD DVXQQRW

%

$680,62/27

Boende Housing $VXQQRQ NHVNLNRNR P $VXPLVYlOM\\V P DVXNDV $VXPLVWLKH\V KXRQHWWD KO|

Ã…lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

78/27$62

Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW 5XRWVLQNLHOLVHW 9LHUDVNLHOLVHW Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 13,4 somali 449 venäjä 12,6 423 409 12,2 viro, eesti 8ONRPDDQ NDQVDODLVHW 8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVl V\QW\QHHW

,.b5$.(11(

%

Inkomster Income 7XORW DVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQ PHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQ PHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHW DVXQWRNXQQDW

b,',1.,(/, -$ .$16$/$,6886

K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production


3LWlMlQPlHQ SHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

7<g92,0$

NHUURVDOD P

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD

RSSLODLWD

ONP

DVXNDV

ONP

Dhhd

s ^> Z<W

W^

^ W

3$/9(/83,67((7

Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLW MD KDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW

0XXW YlKLWWlLVNDXSDW

5DYLQWRODW

.DKYLODW MD EDDULW

ONP

8/.2,/8

ODVWD

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQ VDDMDW /DVWHQVXRMHOXQ DVLDNNDDW YXRWLDDW

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW \KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR

ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHW DODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW \OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW DODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW \OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLV MD HULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄžŜŜÄž

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHW SlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHW SHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW \NVLW\LVHQ KRLGRQ WXHQ SLLULVVl /DSVHW NRWLKRLGRQ WXHQ SLLULVVl

Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW \KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHW UDNHQQXNVHW 7HROOLVXXV MD YDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXW UDNHQQXNVHW

dƾŽĆšÄ‚ŜƚŽ

<ĂƾƉƉĂ

zĆŒĹ?ĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

zĹšĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

DƾƾĆš

:ƾůŏĹ?ŜĞŜ

WĹ?ĞŜƚĂůŽ

dÄžŽůůĹ?ŜĞŜŜ

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄž

<ÄžĆŒĆŒĹ˝Ć?ƚĂůŽ

<K< s/,Z

Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRD KD 0HWVll KD 8LPDUDQQDW NSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL

+HQNLO|YDKLQNR RQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL

$XWRWWRPDW DVXQWRNXQQDW

$/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWD NP 7\|SDLNNRMD NP .HUURVDOD KD


.DDUHODQ SHUXVSLLUL KÃ…RBÖLE distrikt var ren landsbyggd ända tills man började bygga förstaden Gamlas i slutet av 1950-talet. I medlet av 1970-talet blev MÃ¥rtensdalbanan färdig, och antalet bostäder i Gamlas fördubblades pÃ¥ nÃ¥gra Ã¥r. PÃ¥ 1980talet byggdes pÃ¥ Ã¥krarna i MalmgÃ¥rd ett nytt slags tätortsomrÃ¥de, där bostadshus av omväxlande slag samsas med arbetsplatser i en tättbebyggd stadsmässig miljö. SmÃ¥husomrÃ¥dena i Magnuskärr och HÃ¥kansÃ¥ker gränsar till Centralparken. I nordöstra KÃ¥rböle byggs det nya smÃ¥husdominerade bostadsomrÃ¥det Kungseken.

.DDUHOD ROL YXRGHQ DOXHOLLWRNVHHQ VDDNND SHONNll PDDVHXWXD 0XXWRV NDXSXQNLPDLVHNVL DONRL OXYXQ ORSXVVD NXQ .DQQHOPlHQ OlKL|Q UDNHQWDPLQHQ DONRL OXYXQ SXROLYlOLVVl YDOPLVWXL 0DUWLQODDNVRQ UDWD MD .DQQHOPlHQ DVXQWRNDQWD NDNVLQNHUWDLVWXL PXXWDPDVVD YXRGHVVD $OXHWWD RQ Wl\GHQQHWW\ HGHOOHHQ OXYXOODNLQ .DDUHODQ NXOWWXXULHOlPlQ NHVNXV RQ .DQQHOWDOR DOXHHQ DVXNNDLGHQ RORKXRQH 0DOPLQNDUWDQR ROL \OLRSLVWRQ NRHWLOD MD VHQ SHOORLOOD KDUMRLWHWWLLQ PDDWDORXWWD OXYXQ ORSSXXQ DVWL 7LODQ SllUDNHQQXV MlL PHWVlVDDUHNNHHVHHQ NXQ SHOWRDOXHLOOH NRKRVL OXYXOOD XXGHQW\\SSLQHQ DVXQWRDOXH 0RQLPXRWRLVWD ULNDVWD DVXQWRUDNHQQXVNDQWDD HL ROH HURWHWWX W\|SDLNRLVWD WLLYLLQ NDXSXQNLPDLVHVVD \PSlULVW|VVl 0DOPLQNDUWDQRRQ Wl\GHQQ\VUDNHQQHWDDQ XXVLD DVXLQNRUWWHOHMD 0DXQXQQHYDQ MD +DNXQLQPDDQ .HVNXVSXLVWRRQ UDMRLWWXYDW SLHQWDORDOXHHW RYDW UDNHQQHWXW SllRVLQ VRGDQ MlONHHQ RVLWWDLQ ULQWDPDPLHVWRQWHLOOH OXYXOOD DVXQWRDOXHLGHQ ODLWDPLOOH UDNHQQHWWLLQ UXQVDDVWL XXVLD DVXQWRMD MD +DNXQLQPDDQ DVXNDVOXNX NROPLQNHUWDLVWXL .DQQHOPlHVVl RQ NRRNDV NDXSSDNHVNXV MD DOXHHOOH YRL OLVlNVL UDNHQWDD WRLPLVWRWLORMD MD VLHOOl RQ YDUDXV XXWWD WHUYH\VDVHPDD YDUWHQ +RQNDVXROOH UDNHQQHWDDQ DVXNNDDQ HNRWHKRNDV NDXSXQNLN\Ol MRND WXNHXWXX 0DOPLQNDUWDQRQ MD 0\\UPlHQ SDOYHOXLKLQ .XQLQNDDQWDPPHHQ V\QW\\ XXVL DVXNNDDQ DVXLQDOXH MRKRQ WXOHH NHUURV MD SLHQWDORMHQ OLVlNVL N\OlWDOR OlKLSDOYHOXLQHHQ XXWWD W\|SDLNNDD VHNl DOXHLWD YLUNLVW\VNl\WW||Q MD XLPDODPSL

KAARELA (orig. Kårböle) was pure countryside until construction of the Kannelmäki suburb began in the late 1950s. The middle of the 1970s also saw completion of the local railway to Martinlaakso, and the number of dwellings in Kannelmäki doubled within a few years. Kaarela is still developing. A new type of residential area rose in the fields of Malminkartano in the 1980s. Its urban structure is relatively dense, with a medley of dwellings and working places. The detached and terraced house areas of Maununneva and Hakuninmaa border on Keskuspuisto central park. In the north-eastern part of Kaarela, a new development for mostly detached and terraced housing called Kuninkaantammi is being built.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭ

bostädernas medelstorlek mean size of dwellings


.DDUHODQ SHUXVSLLUL

$/8((7 9lHVW| 7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH .DQQHOPlNL

Utbildningnivå Educational level YXRWWD Wl\WWlQHHW ONP 3HUXVDVWH WDL WXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHD DVWH /XNLR RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD $PPDWLOOLVHQ NRXOXWXNVHQ RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD

0DDSLQWD DOD NP $VXNNDDW 7\|SDLNDW

0DXQXQQHYD

0DOPLQNDUWDQR

+DNXQLQPDD

.XQLQNDDQWDPPL

+RQNDVXR

<KWHHQVl

Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW 5XRWVLQNLHOLVHW 9LHUDVNLHOLVHW Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 18,6 venäjä 1 211 viro, eesti 11,8 765 636 9,8 somali 8ONRPDDQ NDQVDODLVHW 8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVl V\QW\QHHW

9b(67g108872.6(7

3(5+((7 -$ $68172.811$7

/ 1000 as.

Families, households

%

+XRQHLVWRW\\SLW

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock

lägenhetstyper types of dwellings

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHW ONP .XROOHHW ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOOH ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOWD ONP Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQ ONP $VXQWRNXQWLHQ NHVNLNRNR KHQJHQ DVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQ ONP /DSVLSHUKHLGHQ ONP 3HUKHHQ NHVNLNRNR

й

$VXQWRNDQQDQ LNl

Befolkningsprognos Population forecast YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

$681127

9b(67g(11867(

%

Bostäder Dwellings $VXQQRW \KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUD DVXQQRW $5$ YXRNUD DVXQQRW

$680,62/27

Ã…lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

Boende Housing $VXQQRQ NHVNLNRNR P $VXPLVYlOM\\V P DVXNDV $VXPLVWLKH\V KXRQHWWD KO|

,.b5$.(11(

78/27$62

b,',1.,(/, -$ .$16$/$,6886

%

Inkomster Income 7XORW DVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQ PHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQ PHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHW DVXQWRNXQQDW

K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production


.DDUHODQ SHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

7<g92,0$

NHUURVDOD P

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD

RSSLODLWD

ONP

DVXNDV

ONP

Dhhd

s ^> Z<W

W^

^ W

<K< s/,Z

3$/9(/83,67((7

Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLW MD KDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW

0XXW YlKLWWlLVNDXSDW

5DYLQWRODW

.DKYLODW MD EDDULW

ONP

8/.2,/8

ODVWD

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQ VDDMDW /DVWHQVXRMHOXQ DVLDNNDDW YXRWLDDW

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW \KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR

ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHW DODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW \OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW DODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW \OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLV MD HULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄžŜŜÄž

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHW SlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHW SHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW \NVLW\LVHQ KRLGRQ WXHQ SLLULVVl /DSVHW NRWLKRLGRQ WXHQ SLLULVVl

Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW \KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHW UDNHQQXNVHW 7HROOLVXXV MD YDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXW UDNHQQXNVHW

dƾŽĆšÄ‚ŜƚŽ

<ĂƾƉƉĂ

zĆŒĹ?ĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

zĹšĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

DƾƾĆš

:ƾůŏĹ?ŜĞŜ

WĹ?ĞŜƚĂůŽ

dÄžŽůůĹ?ŜĞŜŜ

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄž

<ÄžĆŒĆŒĹ˝Ć?ƚĂůŽ

Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRD KD 0HWVll KD 8LPDUDQQDW NSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL

+HQNLO|YDKLQNR RQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL

$XWRWWRPDW DVXQWRNXQQDW

$/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWD NP 7\|SDLNNRMD NP .HUURVDOD KD


.HVNLQHQ VXXUSLLUL

3HUXVSLLULW .DOOLR ± %HUJKlOO $OSSLKDUMX ± cVK|MGHQ 9DOOLOD ± 9DOOJnUG 3DVLOD ± %|OH 9DQKDNDXSXQNL ± *DPPHOVWDGHQ


folktäthet population density

befolkningens medelålder bostadshushållens medelstorlek average age of population mean size of dwelling households

tertiärnivå tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst arbetslöshetsgrad unemployment rate median income of households

hyresbostäder rented dwellings

ϭ

bostädernas medelstorlek mean size of dwellings


.HVNLQHQ VXXUSLLUL

$/8((7 9lHVW| 7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH .DOOLRQ SHUXVSLLUL

Utbildningnivå Educational level YXRWWD Wl\WWlQHHW ONP 3HUXVDVWH WDL WXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHD DVWH /XNLR RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD $PPDWLOOLVHQ NRXOXWXNVHQ RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD

0DDSLQWD DOD NP $VXNNDDW 7\|SDLNDW

$OSSLKDUMXQ SHUXVSLLUL

9DOOLODQ SHUXVSLLUL

3DVLODQ SHUXVSLLUL

9DQKDQNDXSXQJLQ SHUXVSLLUL

<KWHHQVl

%

78/27$62

Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW 5XRWVLQNLHOLVHW 9LHUDVNLHOLVHW Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 14,5 venäjä 1 425 englanti 10,4 1 019 819 8,3 somali 8ONRPDDQ NDQVDODLVHW 8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVl V\QW\QHHW

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHW ONP .XROOHHW ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOOH ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOWD ONP

/ 1000 as.

9b(67g108872.6(7

Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQ ONP $VXQWRNXQWLHQ NHVNLNRNR KHQJHQ DVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQ ONP /DSVLSHUKHLGHQ ONP 3HUKHHQ NHVNLNRNR

Families, households

K

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production

9lHVW|

3(5+((7 -$ $68172.811$7

lägenhetstyper types of dwellings

YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock

Befolkningsprognos Population forecast й

%

+XRQHLVWRW\\SLW

9b(67g(11867(

$VXQWRNDQQDQ LNl

%

$681127

Ã…lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW \KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUD DVXQQRW $5$ YXRNUD DVXQQRW

,.b5$.(11(

$680,62/27

Boende Housing $VXQQRQ NHVNLNRNR P $VXPLVYlOM\\V P DVXNDV $VXPLVWLKH\V KXRQHWWD KO|

b,',1.,(/, -$ .$16$/$,6886

Inkomster Income 7XORW DVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQ PHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQ PHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHW DVXQWRNXQQDW


.HVNLQHQ VXXUSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

7<g92,0$

NHUURVDOD P

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD

RSSLODLWD

ONP

DVXNDV

ONP

Dhhd

s ^> Z<W

W^

^ W

3$/9(/83,67((7

Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLW MD KDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW

0XXW YlKLWWlLVNDXSDW

5DYLQWRODW

.DKYLODW MD EDDULW

ONP

8/.2,/8

ODVWD

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQ VDDMDW /DVWHQVXRMHOXQ DVLDNNDDW YXRWLDDW

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW \KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR

ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHW DODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW \OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW DODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW \OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLV MD HULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄžŜŜÄž

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHW SlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHW SHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW \NVLW\LVHQ KRLGRQ WXHQ SLLULVVl /DSVHW NRWLKRLGRQ WXHQ SLLULVVl

Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW \KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHW UDNHQQXNVHW 7HROOLVXXV MD YDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXW UDNHQQXNVHW

dƾŽĆšÄ‚ŜƚŽ

<ĂƾƉƉĂ

zĆŒĹ?ĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

zĹšĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

DƾƾĆš

:ƾůŏĹ?ŜĞŜ

WĹ?ĞŜƚĂůŽ

dÄžŽůůĹ?ŜĞŜŜ

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄž

<ÄžĆŒĆŒĹ˝Ć?ƚĂůŽ

<K< s/,Z

Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRD KD 0HWVll KD 8LPDUDQQDW NSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL

+HQNLO|YDKLQNR RQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL

$XWRWWRPDW DVXQWRNXQQDW

$/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWD NP 7\|SDLNNRMD NP .HUURVDOD KD


.DOOLRQ SHUXVSLLUL

,WlLQHQ 9LHUWRWLH Q\N +lPHHQWLHQ 6LOWDVDDUHOWD .XPSXODDQ ROL WlUNHl ,WlLVHQ NDQWDNDXSXQJLQ NHKLW\NVHOOH 7LHQ LWlSXROHOOH NRKRVL WHKWDLWD MD OlQVLSXROHOOH DVXWXVWD 6XRPHQ HQVLPPlLQHQ MXQDUDWD 3DVLODVWD 6|UQlLVWHQ VDWDPDDQ DYDWWLLQ MD VLLWl DONRL 6|UQlLVWHQ YRLPDNDV NDVYX .DXSXQNLUDNHQWDPLQHQ OHYLVL .DOOLRRQ NXQ PXXWDPDW WHKWDLOLMDW SHUXVWLYDW RVDNH\KWL|Q W\|YlHQ DVXWWDPLVHNVL .DOOLRQ NRUNHLPPDOOD NRKGDOOD RQ OXYXQ DVXQWRXXGLVWXNVHQ P\|Wl V\QW\Q\W SXLVWRPDLQHQ 7RUNNHOLQPlHQ DVXLQDOXH .DOOLR XXGLVWXL VRWLHQ MlONHHQ QRSHDVWL MD OXYXOOD YLLPHLVWHQNLQ NRUWWHOLHQ SXXWDORW PXXWWXLYDW NLYLWDORLNVL $OXHHQ PDDPHUNNL RQ /DUV 6RQFNLQ YXRQQD VXXQQLWWHOHPD .DOOLRQ NLUNNR 1\N\NXOWWXXULD HGXVWDYDW PXXQ PXDVVD .DXSXQJLQWHDWWHUL MD VHQ NHVlQDDSXUL +HOVLQJLQ -XKODYLLNNRMHQ +XYLODWHOWWD 7l\WW|PDDOOH OXYXOOD SHUXVWHWWX +DNDQLHPHQWRULQ DOXH RQ \Kl .DOOLRQ NHVNXV 0\|V .DUKXSXLVWRVWD RQ WXOOXW YLLPH YXRVLQD DOXHHQ WlUNHl NRKWDDPLVSDLNND 0HULKDDVWD DONRL OXYXOOD YDQKRMHQ WHROOLVXXVDOXHLGHQ PXXWWDPLQHQ HUL Nl\WW||Q 6|UQlLVWHQ HQWLVHOOH WHROOLVXXVDOXHHOOH RQ UDNHQQHWWX DVXQWRMD W\|SDLNNRMD MD NXOWWXXULSDOYHOXMD 6|UQlLVWHQ VDWDPD DOXHHQ MD +DQDVDDUHQ MR SXUHWXQ $ YRLPDODLWRNVHQ MD KLLOLNDVDQ WLODOOH WXOHH PHUHOOLVHQ DVXPLVHQ MD W\|QWHRQ NDXSXQJLQRVD DVXNNDDQ MD W\|SDLNDQ .DODVDWDPD $VXQWRUDNHQWDPLQHQ DONRL YXRQQD MD DOXHHOOD DVXX MR OlKHV DVXNDVWD .RNRQDLVXXGHVVDDQ DOXH YDOPLVWXX YDVWD OXYXQ DOXVVD +DNDQLHPHVVl VXXQQLWHOODDQ .UXXQXVLOWRMHQ UDLWLR\KWH\WWl MD 0HULKDDQVLOWDD RVDQD .UXXQXVLOODW KDQNHWWD 6XYLODKGHQ YDQKDD HQHUJLDQWXRWDQWRDOXHWWD NHKLWHWllQ NXOWWXXULNHVNLWW\PlNVL .DOOLR RQ 6XRPHQ WLKHLPPLQ UDNHQQHWWX DOXH MD SLHQDVXQWRMHQ RVXXV RQ +HOVLQJLQ VXXULPSLD $VXQQRLVWD SURVHQWWLD RQ \NVL|LWl WDL NDNVLRLWD

BERGHÄLLS distrikt. Industrialiseringen pÃ¥ 1860-talet gav upphov till industriomrÃ¥det vid Sörnäs hamn och arbetarkvarteren i Berghäll. Denna trähusdominerade stadsdel förnyades snabbt, och de sista träkvarteren fick vika för stenhus pÃ¥ 1960-talet. Berghäll är ett av de tätast bebyggda omrÃ¥dena i Helsingfors. Sörnäs hÃ¥ller pÃ¥ att byggas om för kontor, boende och kulturtjänster. Hagnäs saluhall och torg är fortfarande centrum i Beghäll. Högsta punkten i Berghäll är Torkelsbacken frÃ¥n 1920-talet, ett ljust och parkliknande bostadsomrÃ¥de. I Berghäll är bostäderna smÃ¥, och barnfamiljer är relativt sällsynta. Berghäll har blivit ett ställe där mÃ¥nga unga vuxna har sin första egna bostad. I hamnomrÃ¥det i Sörnäs byggs Fiskehamnen, en ny havsnära stadsdel.

The industrialisation in the 1860s gave birth to the industrial areas around Sörnäinen Harbour, and to the worker's district of KALLIO. The last of the original wooden houses of this area were demolished in the 1960s to make way for blocks of flats. Kallio is one of Helsinki's most densely constructed areas. The industrial area of Sörnäinen is being converted for housing, business premises, and cultural amenities. The Hakaniemi market square and hall still form the heart of Kallio. The highest spot in Kallio is Torkkelinmäki, a luminous and park-like residential area built in the 1920s. In Kallio, dwellings are small, and the percentage of families with children is low. Kallio has become a place where many young adults have their first home of their own. The old fishing harbour of Sörnäinen will give way to Kalasatama, a new waterfront development.


folktäthet population density

befolkningens medelĂĽlder average age of population

bostadshushüllens medelstorlek tertiärnivü mean size of dwelling households tertiary level

Ď­

bostadshushĂĽllens medianinkomst median income of households

arbetslĂśshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

Ď­

bostädernas medelstorlek mean size of dwellings


.DOOLRQ SHUXVSLLUL

$/8((7 9lHVW| 7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH 9LOKRQYXRUL

Utbildningnivå Educational level YXRWWD Wl\WWlQHHW ONP 3HUXVDVWH WDL WXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHD DVWH /XNLR RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD $PPDWLOOLVHQ NRXOXWXNVHQ RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD

0DDSLQWD DOD NP $VXNNDDW 7\|SDLNDW

.DODVDWDPD

6RPSDVDDUL

+DQDVDDUL

6LOWDVDDUL

/LQMDW

7RUNNHOLQPlNL

<KWHHQVl

9b(67g108872.6(7

lägenhetstyper types of dwellings

Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQ ONP $VXQWRNXQWLHQ NHVNLNRNR KHQJHQ DVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQ ONP /DSVLSHUKHLGHQ ONP 3HUKHHQ NHVNLNRNR

Families, households

K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production

3(5+((7 -$ $68172.811$7

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock

/ 1000 as.

%

+XRQHLVWRW\\SLW

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHW ONP .XROOHHW ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOOH ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOWD ONP

$VXQWRNDQQDQ LNl

й

$681127

Befolkningsprognos Population forecast YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW \KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUD DVXQQRW $5$ YXRNUD DVXQQRW

9b(67g(11867(

%

$680,62/27

Boende Housing $VXQQRQ NHVNLNRNR P $VXPLVYlOM\\V P DVXNDV $VXPLVWLKH\V KXRQHWWD KO|

Ã…lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

78/27$62

Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW 5XRWVLQNLHOLVHW 9LHUDVNLHOLVHW Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 16,5 venäjä 479 englanti 13,2 382 225 7,8 viro, eesti 8ONRPDDQ NDQVDODLVHW 8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVl V\QW\QHHW

,.b5$.(11(

%

Inkomster Income 7XORW DVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQ PHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQ PHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHW DVXQWRNXQQDW

b,',1.,(/, -$ .$16$/$,6886


.DOOLRQ SHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

7<g92,0$

NHUURVDOD P

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD

RSSLODLWD

ONP

DVXNDV

ONP

Dhhd

s ^> Z<W

W^

^ W

3$/9(/83,67((7

Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLW MD KDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW

0XXW YlKLWWlLVNDXSDW

5DYLQWRODW

.DKYLODW MD EDDULW

ONP

8/.2,/8

ODVWD

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQ VDDMDW /DVWHQVXRMHOXQ DVLDNNDDW YXRWLDDW

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW \KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR

ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHW DODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW \OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW DODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW \OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLV MD HULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄžŜŜÄž

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHW SlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHW SHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW \NVLW\LVHQ KRLGRQ WXHQ SLLULVVl /DSVHW NRWLKRLGRQ WXHQ SLLULVVl

Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW \KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHW UDNHQQXNVHW 7HROOLVXXV MD YDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXW UDNHQQXNVHW

dƾŽĆšÄ‚ŜƚŽ

<ĂƾƉƉĂ

zĆŒĹ?ĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

zĹšĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

DƾƾĆš

:ƾůŏĹ?ŜĞŜ

WĹ?ĞŜƚĂůŽ

dÄžŽůůĹ?ŜĞŜŜ

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄž

<ÄžĆŒĆŒĹ˝Ć?ƚĂůŽ

<K< s/,Z

Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRD KD 0HWVll KD 8LPDUDQQDW NSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL

+HQNLO|YDKLQNR RQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL

$XWRWWRPDW DVXQWRNXQQDW

$/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWD NP 7\|SDLNNRMD NP .HUURVDOD KD


$OSSLKDUMXQ SHUXVSLLUL Ã…SHÖJDENS distrikt. Det tättbebyggda Ã…s, byggt pÃ¥ 1920-och 1930-talet, var först en arbetarstadsdel. OmrÃ¥det har gott om smÃ¥ butiker och krogar. Alphyddan finns ännu nÃ¥gra ursprungliga trähus, av vilka man restaurerat en grupp bostadshus byggda för kommunala arbetare Ã¥r 1910. Det allmänna intrycket i Alphyddan är lägre och grönare än i Ã…s - nästan hälften av markytan är park. Alphyddan har ocksÃ¥ en av Finlands största turistatraktioner nöjesfältet Borgbacken. Bostäderna i Alphyddan är mestadels smÃ¥, och därför bor där mÃ¥nga unga vuxna.

$OSSLKDUMXQ SHUXVSLLULLQ NXXOXYDQ +DUMXQ HURWWDD .DOOLRQ SHUXVSLLULVWl +HOVLQJLQNDWX +DUMX UDNHQQHWWLLQ SllRVLQ MD OXYXLOOD W\|YlHQ WLLYLLNVL DVXLQDOXHHNVL 6|UQlLVWHQ PHWURDVHPDQ \PSlULVW|l SDUDQQHWWLLQ OXYXOOD MD YLHUHLQHQ QV .LQDSRULQ NRUWWHOL UDNHQQHWWLLQ SllRVLQ XXGHOOHHQ +DUMXVVD RQ UXQVDDVWL SLNNXNDXSSRMD MD UDYLQWRORLWD .DOOLRQ XUKHLOXNHQWWl HOL %UDKHQ NHQWWl RQ NRNR NDQWDNDXSXQJLQ WlUNHl OLLNXQWDSDLNND $OSSLODVVD RQ YLHOl MlOMHOOl PXXWDPLD DONXSHUlLVLl SXXWDORMD MRLVWD XVHLPPDW RQ SHUXVNRUMDWWX /LQQDQPlHQ MXXUHOOD .LUVWLQNXMDQ YDUUHOOD RQ HQWLV|LW\ YXRQQD YDOPLVWXQXW NXQQDOOLVWHQ W\|YlHQDVXQWRMHQ U\KPl SLKDSLLUHLQHHQ RVD DOXHHVWD RQ 7\|YlHQDVXQWRPXVHRQD $OSSLODQ \OHLVLOPH RQ +DUMXD YLKUHlPSL NRVND OlKHV SXROHW $OSSLODQ SLQWD DODVWD RQ SXLVWRD $OSSLODVVD RQ YDOWDNXQQDOOLVHVWL PHUNLWWlYl WXULVWLNRKGH /LQQDQPlHQ KXYLSXLVWR +XYLSXLVWRQ DOXHHOOD RQ NDNVL NDDYDOOD VXRMHOWXD YHVLKXROWRNl\W|VWl SRLVWHWWXD YHVLWRUQLD $OSSLKDUMXQ DVXQQRW RYDW SLHQLl MD VLNVL DOXHHOOD DVXX HULW\LVHVWL QXRULD DLNXLVLD /DVWHQ RVXXV YlHVW|VWl RQ +HOVLQJLQ DOKDLVLQ $OSSLODQ YlOLWW|PlVVl OlKHLV\\GHVVl 3DVLODQ NRQHSDMDQ DOXHHOOH YDOPLVWXX XXVL W\| MD DVXLQDOXH

ALPPIHARJU. Densely built Harju subdistrict is a former workers’ area dating from the 1920s and 1930s, with plenty of small shops and restaurants. There are still a few of the original wooden houses remaining in Alppila, among others a group of houses built for municipal workers in 1910, which has been restored. The cityscape in Alppila is lower and greener than in Harju – almost half the area consists of parks. Alppila is also home to one of Finland`s greatest tourist attractions, the Linnanmäki amusement park. Dwellings are small in Alppiharju, and the number of young adults is great.


folktäthet population density

befolkningens medelĂĽlder average age of population

bostadshushüllens medelstorlek tertiärnivü mean size of dwelling households tertiary level

Ď­

bostadshushĂĽllens medianinkomst median income of households

arbetslĂśshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

Ď­

bostädernas medelstorlek mean size of dwellings


$OSSLKDUMXQ SHUXVSLLUL

$/8((7 9lHVW| 7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH +DUMX

Utbildningnivå Educational level YXRWWD Wl\WWlQHHW ONP 3HUXVDVWH WDL WXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHD DVWH /XNLR RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD $PPDWLOOLVHQ NRXOXWXNVHQ RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD

0DDSLQWD DOD NP $VXNNDDW 7\|SDLNDW

$OSSLOD

<KWHHQVl

%

78/27$62

Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW 5XRWVLQNLHOLVHW 9LHUDVNLHOLVHW Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 14,3 venäjä 164 englanti 11,2 129 90 7,8 viro, eesti 8ONRPDDQ NDQVDODLVHW 8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVl V\QW\QHHW

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHW ONP .XROOHHW ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOOH ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOWD ONP

/ 1000 as.

9b(67g108872.6(7

Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQ ONP $VXQWRNXQWLHQ NHVNLNRNR KHQJHQ DVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQ ONP /DSVLSHUKHLGHQ ONP 3HUKHHQ NHVNLNRNR

K

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production

9lHVW|

Families, households

3(5+((7 -$ $68172.811$7

lägenhetstyper types of dwellings

YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock

Befolkningsprognos Population forecast й

%

+XRQHLVWRW\\SLW

9b(67g(11867(

$VXQWRNDQQDQ LNl

%

$681127

Ã…lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW \KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUD DVXQQRW $5$ YXRNUD DVXQQRW

,.b5$.(11(

$680,62/27

Boende Housing $VXQQRQ NHVNLNRNR P $VXPLVYlOM\\V P DVXNDV $VXPLVWLKH\V KXRQHWWD KO|

b,',1.,(/, -$ .$16$/$,6886

Inkomster Income 7XORW DVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQ PHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQ PHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHW DVXQWRNXQQDW


$OSSLKDUMXQ SHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

7<g92,0$

NHUURVDOD P

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD

RSSLODLWD

ONP

DVXNDV

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQ VDDMDW /DVWHQVXRMHOXQ DVLDNNDDW YXRWLDDW

Dhhd

s ^> Z<W

W^

^ W

3$/9(/83,67((7

Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLW MD KDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW

0XXW YlKLWWlLVNDXSDW

5DYLQWRODW

.DKYLODW MD EDDULW

ONP

8/.2,/8

ODVWD

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW \KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR

ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHW DODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW \OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW DODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW \OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLV MD HULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄžŜŜÄž

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHW SlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHW SHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW \NVLW\LVHQ KRLGRQ WXHQ SLLULVVl /DSVHW NRWLKRLGRQ WXHQ SLLULVVl

Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW \KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHW UDNHQQXNVHW 7HROOLVXXV MD YDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXW UDNHQQXNVHW

dƾŽĆšÄ‚ŜƚŽ

<ĂƾƉƉĂ

zĆŒĹ?ĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

zĹšĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

DƾƾĆš

:ƾůŏĹ?ŜĞŜ

WĹ?ĞŜƚĂůŽ

dÄžŽůůĹ?ŜĞŜŜ

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄž

<ÄžĆŒĆŒĹ˝Ć?ƚĂůŽ

<K< s/,Z

ONP

Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRD KD 0HWVll KD 8LPDUDQQDW NSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL +HQNLO|YDKLQNR RQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL $XWRWWRPDW DVXQWRNXQQDW

$/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWD NP 7\|SDLNNRMD NP .HUURVDOD KD


9DOOLODQ SHUXVSLLUL

3XX 9DOOLOD UDNHQQHWWLLQ YXRVLQD ± MD VH ROL DLNDQVD UDNHQWDPLVLKDQWHLGHQ PDOOLHVLPHUNNL $OXH VDQHHUDWWLLQ OXYXOOD MD PLOM|| RQ VlLO\Q\W \KWHQlLVHQl 9DOOLODQ PXLVVDNLQ RVLVVD WRWHXWHWWLLQ UDNHQQXVWDLWHHOOLVLD MD VRVLDDOLVLD LKDQWHLWD PXXQ PXDVVD .RQHHQ MD 6LOWD 2\ Q VXXUL XPSLNRUWWHOL 9DOOLODVVD ROL W\|YlHQDVXQWRDOXHLGHQ \OHLVHQ OXRQWHHQ PXNDLVHVWL SllRVLQ YDLQ SLHQLl DVXQWRMD /DVWHQ MD YDUVLQNLQ NRXOXODLVWHQ PllUl YlKHQW\L OXYXOOH DVWL 9DOOLODQ SHUXVSLLULLQ NXXOXYD +HUPDQQL ROL YLOOLVWL NDVYDYD WLLYLV SXXWDORDOXH OXYXOOD $OXH VDL QLPHQVl .XPSXODQ NDUWDQRQ RPLVWDMDQ +HUPDQ 6WDQGHUWVNM|OG 1RUGHQVWDPLQ PXNDDQ 1\N\LQHQ +HUPDQQL RQ UDNHQQHWWX MD OXYXLOOD NRNRQDDQ XXGHVWDDQ MD YDQKRMD SXXWDORMD RQ HQll PXXWDPD 9DOOLODQ WHROOLVXXVDOXH RQ PXXWWXQXW NRVND WHROOLVXXVW\|SDLNNRMHQ RVXXV RQ YlKHQW\Q\W NROPDQQHNVHHQ OXYXQ DONXXQ YHUUDWWXQD MD WLODOOH RQ QRXVVXW UDKRLWXNVHQ MD HULW\LVHVWL WLHWROLLNHQWHHQ WRLPLWLORMD 2VD YDQKHPPLVWD WHROOLVXXVUDNHQQXNVLVWD RQ PXXWHWWX WDLWHLOLMRLGHQ MD PXRWRLOLMRLGHQ Nl\WW||Q $OHNVLV .LYHQ NDWXXQ UDMRLWWXYDQ 3DVLODQ NRQHSDMDQ DOXHHQ WHROOLVXXVNRUWWHOL RQ PXXWWXQXW DVXLQ MD WRLPLWLODNl\WW||Q +LVWRULDOOLVHVWL DUYRNNDDW UDNHQQXNVHW RQ VXRMHOWX NDDYDOOD +lPHHQWLHQ MD 0lNHOlQNDGXQ ULVWH\NVHQ WXQWXPDDQ SXLVWRPDLVHHQ \PSlULVW||Q RQ UDNHQQHWWX (WHOl +HUPDQQLQ DVXLQDOXH MRND YLHWWL DYDMDLVLDDQ YXRQQD 3DLNDOOD ROLYDW DLHPPLQ 9DOWLRQ HOlLQOllNLQWl MD HOLQWDUYLNHODLWRNVHW MRWND PXXWWLYDW 9LLNNLLQ (WHOl +HUPDQQLQ DVXLQNRUWWHOLW MDNDDQWXYDW QHOMllQ VXXUNRUWWHOLLQ 9HKUH\V RQ VlLO\Q\W NRVND XXGLVUDNHQQXNVHW K\|G\QWlYlW SXUHWWDYLD UDNHQQXNVLD MD NXQQLRLWWDYDW YDQKDD SXXVWRD

Till VALLGÃ…RDS distrikt hör bostadsomrÃ¥dena Hermanstad och VallgÃ¥rd, med stora arbetsplatsomrÃ¥den. De ursprungliga trähusen i Hermanstad har med tiden nästan helt ersatts med nya byggnader. Trä-VallgÃ¥rd, som byggdes 1910–27 och var ett mönster för sin tids byggnadsideal, sanerades pÃ¥ 1980talet, och miljön förblev enhetlig och intakt. Hermanstad utvidgas efter hand mot stranden.VallgÃ¥rds industriomrÃ¥de hÃ¥ller delvis pÃ¥ att ändras om: Fredriksbergs mekaniska verkstadsomrÃ¥de görs om till bostäder och affärs- och kontorslokaler, och de historiskt värdefylla byggnaderna fredas i stadsplanen. I den parklika miljön nära korsningen av Tavastvägen och Backasgatan har man byggt bostadsomrÃ¥det Södra Hermanstad, vars bostadskvarter är uppdelade i fyra storkvarter.

VALLILA district comprises the residential blocks of Hermanni and Vallila, with large job areas. Today’s Hermanni has been almost totally rebuilt, and only a few of the original wooden houses are left. Wooden PuuVallila, built in 1910–27, is a model example of Finnish construction ideals of that time. It was restored in the 1980s, and the milieu has remained intact. Vallila has mainly small dwellings, and the number of children decreased dramatically up until the 1980s. Hermanni is gradually enlarged towards the shore. In Vallila, the grounds of the VR State Railways´ mechanical engineering depot have been and are being converted for housing and business premises, and historically valuable buildings are preserved. In the park-like milieu near the crossing between Hämeentie and Mäkelänkatu streets, the EteläHermanni housing development has been erected, with housing blocks grouped into four major blocks.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭ

bostädernas medelstorlek mean size of dwellings


9DOOLODQ SHUXVSLLUL

$/8((7 9lHVW| 7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH +HUPDQQLQPlNL

Utbildningnivå Educational level YXRWWD Wl\WWlQHHW ONP 3HUXVDVWH WDL WXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHD DVWH /XNLR RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD $PPDWLOOLVHQ NRXOXWXNVHQ RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD

0DDSLQWD DOD NP $VXNNDDW 7\|SDLNDW

+HUPDQQLQUDQWD

.\OlVDDUL

9DOOLOD

<KWHHQVl

%

78/27$62

Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW 5XRWVLQNLHOLVHW 9LHUDVNLHOLVHW Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 14,8 venäjä 218 englanti 11,4 168 149 10,1 somali 8ONRPDDQ NDQVDODLVHW 8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVl V\QW\QHHW

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHW ONP .XROOHHW ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOOH ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOWD ONP

/ 1000 as.

9b(67g108872.6(7

lägenhetstyper types of dwellings

Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQ ONP $VXQWRNXQWLHQ NHVNLNRNR KHQJHQ DVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQ ONP /DSVLSHUKHLGHQ ONP 3HUKHHQ NHVNLNRNR

Families, households

K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production

3(5+((7 -$ $68172.811$7

YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock

Befolkningsprognos Population forecast й

%

+XRQHLVWRW\\SLW

9b(67g(11867(

$VXQWRNDQQDQ LNl

%

$681127

Ã…lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW \KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUD DVXQQRW $5$ YXRNUD DVXQQRW

,.b5$.(11(

$680,62/27

Boende Housing $VXQQRQ NHVNLNRNR P $VXPLVYlOM\\V P DVXNDV $VXPLVWLKH\V KXRQHWWD KO|

b,',1.,(/, -$ .$16$/$,6886

Inkomster Income 7XORW DVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQ PHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQ PHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHW DVXQWRNXQQDW


9DOOLODQ SHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

7<g92,0$

NHUURVDOD P

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD

RSSLODLWD

ONP

DVXNDV

ONP

Dhhd

s ^> Z<W

W^

^ W

<K< s/,Z

3$/9(/83,67((7

Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLW MD KDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW

0XXW YlKLWWlLVNDXSDW

5DYLQWRODW

.DKYLODW MD EDDULW

ONP

8/.2,/8

ODVWD

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQ VDDMDW /DVWHQVXRMHOXQ DVLDNNDDW YXRWLDDW

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW \KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR

ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHW DODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW \OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW DODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW \OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLV MD HULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄžŜŜÄž

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHW SlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHW SHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW \NVLW\LVHQ KRLGRQ WXHQ SLLULVVl /DSVHW NRWLKRLGRQ WXHQ SLLULVVl

Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW \KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHW UDNHQQXNVHW 7HROOLVXXV MD YDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXW UDNHQQXNVHW

dƾŽĆšÄ‚ŜƚŽ

<ĂƾƉƉĂ

zĆŒĹ?ĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

zĹšĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

DƾƾĆš

:ƾůŏĹ?ŜĞŜ

WĹ?ĞŜƚĂůŽ

dÄžŽůůĹ?ŜĞŜŜ

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄž

<ÄžĆŒĆŒĹ˝Ć?ƚĂůŽ

Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRD KD 0HWVll KD 8LPDUDQQDW NSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL

+HQNLO|YDKLQNR RQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL

$XWRWWRPDW DVXQWRNXQQDW

$/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWD NP 7\|SDLNNRMD NP .HUURVDOD KD


3DVLODQ SHUXVSLLUL

3DVLODQ NRQHSDMDQ UDNHQWDPLQHQ OXYXQ DOXVVD VXXQWDVL NDXSXQJLQ NDVYXD 3DVLODQ VXXQWDDQ (OLHO 6DDULVHQ YXRGHQ 6XXU +HOVLQJLQ DVHPDNDDYDQ HKGRWXNVHVVD HVLWHWWLLQ YDVWDYDOPLVWXQHHQ +HOVLQJLQ UDXWDWLHDVHPDQ WRLPLQWRMHQ VLLUWlPLVWl 3DVLODDQ MD WLLYLVWl NDXSXQNLUDNHQQHWWD DVHPDQ PROHPPLOOH SXROLOOH 6XXQQLWHOPD HL WXROORLQ WRWHXWXQXW PXWWD DMDWXV 3DVLODQ UDNHQWDPLVHVWD MlL LWlPllQ 3XXWDORDOXH SXUHWWLLQ OXYXQ ORSXVVD /lQVL 3DVLODVVD XXVLHQ DVXQWRDOXHLGHQ WLHOWl MD MRNXQHQ SXXWDOR VllVWHWWLLQ PXLVWRQD PHQQHHQ DMDQ LOPHHVWl ,Wl 3DVLOD UDNHQQHWWLLQ OXYXQ ORSXQ WHNQLLNNDD LKDQQRLYDVVD KHQJHVVl MDODQNXONX MD PRRWWRULOLLNHQQH RPLOOH WDVRLOOHHQ MD UDNHQWDPLQHQ ROL PDVVLLYLVWD 7RLPLWLODD V\QW\L UXQVDDVWL MD PRQHW YLUDVWRW MD \ULW\NVHW PXXWWLYDW NHVNXVWDVWD ,Wl 3DVLODDQ /lQVL 3DVLODVVD DVXQWRNRUWWHOLW UDNHQQHWWLLQ \KGHQQlN|LVHPPLNVL MD PDWDODPPLNVL NXLQ ,Wl 3DVLODVVD YDLNND /lQVL 3DVLOD RQ WHKRNNDDVWL UDNHQQHWWX .HVNXVSXLVWRQ YlOLW|Q OlKHLV\\V WHNHH DOXHHVWD ODSVLSHUKHLOOH VRSLYDQ 3DVLODQ DOXHHOOD DVXX QRLQ LKPLVWl MD W\|SDLNNRMD RQ \OL NXWHQ PXXQ PXDVVD +HOVLQJLQ 0HVVXNHVNXV 3DVLODQ WY MD UDGLRNHVNLWW\Pl XUKHLOX MD YLLKGHNHVNXV +DUWZDOO $UHHQD SllNLUMDVWR MD SROLLVLWDOR ,OPDOD RQ PXXWWXPDVVD NDXSXQNLPDLVHNVL PHGLD MD \ULW\VWRLPLQQDQ DOXHHNVL VHNl DVXLQDOXHHNVL 3RKMRLV 3DVLODVVD ,OPDODQ UDWDSLKDQ MD .HVNXVSXLVWRQ YlOLQHQ DOXH PXXWWXX W\|SDLNND MD DVXLQDOXHHNVL .HVNL 3DVLODD NHKLWHWllQ XUEDDQLNVL W\| SDOYHOX MD DVXLQDOXHHNVL $OXHHOOH RQ YDOPLVWXQXW NHVNXV MRND RQ NROPHQ NRUWWHOLQ NRNRQDLVXXV MD NDXSDQ NXOWWXXULQ OLLNH HOlPlQ VHNl OLLNHQWHHQ NHVNXV

Det nuvarande BÖLE gestaltades redan i Eliel Saarinens stadsplaneförslag för Stor- Helsingfors av Ã¥r 1918, där Järnvägsstationen skulle flyttas till Böle med ett tätt stadssamhälle pÃ¥ var sida. Östra Böle byggdes pÃ¥ 1960-talet enligt principen att skilja fotgängartrafik och motortafik frÃ¥n varandra. Massiva kontorsbyggnader och bostadshus stÃ¥r här i bästa sämja. Bostadshusen som pÃ¥ 1980-talet byggdes i Västra Böle blev mindre och mera varierade. Mellersta Böle planeras bli ett omrÃ¥de för affärer, kontor, förvaltning och service samt boende. MÃ¥let är att förena Östra ach Västra Böle, som skiljs Ã¥t av bangÃ¥rden, och att skapa ett localcentrum i omrÃ¥det. Böle har över 25 000 jobb, och är ett alternativ till arbetsplatsomrÃ¥dena i affärscentrum.

Today’s PASILA was already shaped in Eliel Saarinen’s 1918 town plan for a Greater Helsinki, which suggested that the central railway station be moved to Pasila, with densely built areas on both sides of the railway. Itä-Pasila was built according to a pattern where pedestrian zones are separated from motor vehicle zones. The area has a mixture of large office buildings and residential blocks of flats. In LänsiPasila, residential blocks of flats were built in the 1980s, but with smallerscale architecture. The goal is to unite Itä-Pasila and Länsi-Pasila, which are separated by the rail yard, into a large local centre. With over 25,000 jobs today, Pasila competes with the main city centre as a location for business.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭ

bostädernas medelstorlek mean size of dwellings


3DVLODQ SHUXVSLLUL

$/8((7 9lHVW| 7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH /lQVL 3DVLOD

Utbildningnivå Educational level YXRWWD Wl\WWlQHHW ONP 3HUXVDVWH WDL WXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHD DVWH /XNLR RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD $PPDWLOOLVHQ NRXOXWXNVHQ RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD

0DDSLQWD DOD NP $VXNNDDW 7\|SDLNDW

,Wl 3DVLOD

.HVNL 3DVLOD

<KWHHQVl

3RKMRLV 3DVLOD

%

78/27$62

Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW 5XRWVLQNLHOLVHW 9LHUDVNLHOLVHW Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 18,3 somali 330 venäjä 13,5 244 116 6,4 viro, eesti 8ONRPDDQ NDQVDODLVHW 8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVl V\QW\QHHW

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHW ONP .XROOHHW ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOOH ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOWD ONP

/ 1000 as.

9b(67g108872.6(7

Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQ ONP $VXQWRNXQWLHQ NHVNLNRNR KHQJHQ DVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQ ONP /DSVLSHUKHLGHQ ONP 3HUKHHQ NHVNLNRNR

Families, households

3(5+((7 -$ $68172.811$7

lägenhetstyper types of dwellings

YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock

Befolkningsprognos Population forecast й

%

+XRQHLVWRW\\SLW

9b(67g(11867(

$VXQWRNDQQDQ LNl

%

$681127

Ã…lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW \KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUD DVXQQRW $5$ YXRNUD DVXQQRW

,.b5$.(11(

$680,62/27

Boende Housing $VXQQRQ NHVNLNRNR P $VXPLVYlOM\\V P DVXNDV $VXPLVWLKH\V KXRQHWWD KO|

b,',1.,(/, -$ .$16$/$,6886

Inkomster Income 7XORW DVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQ PHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQ PHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHW DVXQWRNXQQDW

K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production


3DVLODQ SHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

7<g92,0$

NHUURVDOD P

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD

RSSLODLWD

ONP

DVXNDV

ONP

Dhhd

s ^> Z<W

W^

^ W

3$/9(/83,67((7

Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLW MD KDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW

0XXW YlKLWWlLVNDXSDW

5DYLQWRODW

.DKYLODW MD EDDULW

ONP

8/.2,/8

ODVWD

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQ VDDMDW /DVWHQVXRMHOXQ DVLDNNDDW YXRWLDDW

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW \KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR

ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHW DODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW \OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW DODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW \OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLV MD HULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄžŜŜÄž

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHW SlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHW SHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW \NVLW\LVHQ KRLGRQ WXHQ SLLULVVl /DSVHW NRWLKRLGRQ WXHQ SLLULVVl

Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW \KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHW UDNHQQXNVHW 7HROOLVXXV MD YDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXW UDNHQQXNVHW

dƾŽĆšÄ‚ŜƚŽ

<ĂƾƉƉĂ

zĆŒĹ?ĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

zĹšĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

DƾƾĆš

:ƾůŏĹ?ŜĞŜ

WĹ?ĞŜƚĂůŽ

dÄžŽůůĹ?ŜĞŜŜ

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄž

<ÄžĆŒĆŒĹ˝Ć?ƚĂůŽ

<K< s/,Z

Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRD KD 0HWVll KD 8LPDUDQQDW NSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL

+HQNLO|YDKLQNR RQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL

$XWRWWRPDW DVXQWRNXQQDW

$/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWD NP 7\|SDLNNRMD NP .HUURVDOD KD


9DQKDQNDXSXQJLQ SHUXVSLLUL GAMMELSTADEN vid Vanda ås mynning är stället där Helsingfors grundlades år 1550. Nu kantas forsen av gamla industribyggnader med bl. a. ett museum för teknik. I Majstad ligger den berömda Arabia porslinfabrik. Trähusområdet i Gumtäkt har under senare år byggts ut bl. a. med universitetets institutioner. Trä-Kottby, byggt på 1920-talet, anses vara Helsingfors arkitektoniskt bästa trähusområde. I Kottby finns Olympiabyn, ett bostadsområde byggt på 1930-talet inför de olympiska spelen. Vid Majstadsstranden byggs det nya bostadsområdet Arabiastranden för ca 7 500 invånare. Området ligger intill konstindustricentret i Arabia.

9DQKDNDXSXQNL RQ VDDQXW QLPHQVl VLLWl HWWl 9DQWDDQMRHQ VXXOOH SHUXVWHWWLLQ DONXSHUlLQHQ +HOVLQNL YXRQQD 6LHOWl NDXSXQNL VLLUUHWWLLQ Q\N\LVHOOH SDLNDOOHHQ 9LURQQLHPHOOH 9DQKDVWD DVXWXNVHVWD RQ YDLQ DUNHRORJLVLD O|\W|Ml 1\N\llQ DOXHHOOD RQ PXXQ PXDVVD NDXSXQJLQ HQVLPPlLVHQ YHVLODLWRNVHQ WXRWDQWRUDNHQQXNVLD 1LLKLQ VLMRLWWXX HVLPHUNLNVL 7HNQLLNDQ PXVHR 7RXNROD RQ SllRVLQ MD OXYXLOOD UDNHQQHWWXD SXXWDORDOXHWWD MRWD UHXQXVWDYDW +lPHHQWLHQ YDUUHOOH OXYXOOD UDNHQQHWXW NHUURVWDORW $UDELDQ SRVOLLQLWHKGDV RQ WHKGDVDOXHHQ WHKWDLVWD YDQKLQ MD NXXOXLVLQ 7HKGDV UDNHQQXWWL MRXNRQ KXYLODPDLVLD W\|YlHQDVXQWRMD .XPSXODQ YDQKDD SXXWDORDOXHWWD RYDW Wl\GHQWlQHHW YLLPH YXRVLQD PXXQ PXDVVD \OLRSLVWRQ ODLWRNVHW 3XX .lS\Ol UDNHQQHWWLLQ OXYXOOD W\|YlHQ KXYLOD DOXHHNVL 3HUXVSDUDQQHWWXD DOXHWWD SLGHWllQ DUNNLWHKWRQLVHVWL SDUKDDQD SXXWDORDOXHHQD +HOVLQJLVVl 7DLYDVNDOOLROOD QlNHH HGHOOHHQ \KGHQ +HOVLQJLQ LOPDSXROXVWXNVHQ WlUNHLVWl W\NNLSDWWHUHLVWD OXYXQ IXQNLVDOXH 2O\PSLDN\Ol MD YDVWDSlLQHQ YXRGHQ 2O\PSLDODLVLLQ YDOPLVWXQXW .LVDN\Ol RYDW XXGHPSDD DVXWXVWD .lS\OlVVl .RVNHODQ RPDNRWLDOXHWWD DOHWWLLQ UDNHQWDD OXYXQ ORSXOOD MD NHUURVWDORW RQ UDNHQQHWWX MD OXYXLOOD $UDELDQUDQQDQ QRLQ DVXNNDDQ DVXLQDOXH MRQQH RQ NHVNLWW\Q\W WDLWHHQ MD PXRWRLOXQ RSSLODLWRNVLD VHNl WDLGHWHROOLVXXVDODQ W\|SDLNNRMD 9DQKDQNDXSXQJLQODKGHQ UDQWDDQ RQ UDNHQQHWWX NRNR NDXSXQJLQRVDQ ODDMXLQHQ SXLVWRDOXH

VANHAKAUPUNKI at the mouth of river Vantaa is the place where Helsinki was originally founded by Swedish king Gustav Vasa in 1550. Today, the rapids are rimmed with old buildings including a museum of technology. In Toukola lies the famous old Arabia china factory. In Kumpula, the University of Helsinki has built new premises. Puu-Käpylä is considered Helsinki’s architecturally most interesting wooden house area. The Olympic Village, a district built in the 1930s for accommodation during the Olympics, lies in Käpylä. Near the waterfront in Toukolanranta, the Arabianranta housing area for around 7,500 inhabitants is being built. The area lies next to the Arabia Centre for arts, crafts and design.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭ

bostädernas medelstorlek mean size of dwellings


9DQKDQNDXSXQJLQ SHUXVSLLUL

$/8((7 9lHVW| 7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH 7RXNROD

Utbildningnivå Educational level YXRWWD Wl\WWlQHHW ONP 3HUXVDVWH WDL WXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHD DVWH /XNLR RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD $PPDWLOOLVHQ NRXOXWXNVHQ RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD

0DDSLQWD DOD NP $VXNNDDW 7\|SDLNDW

$UDELDQUDQWD

.XPSXOD

.lS\Ol

.RVNHOD

9DQKDNDXSXQNL

<KWHHQVl

Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW 5XRWVLQNLHOLVHW 9LHUDVNLHOLVHW Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 12,7 venäjä 320 somali 9,6 243 241 9,5 viro, eesti 8ONRPDDQ NDQVDODLVHW 8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVl V\QW\QHHW

YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHW ONP .XROOHHW ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOOH ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOWD ONP

/ 1000 as.

9b(67g108872.6(7

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock

lägenhetstyper types of dwellings

K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production

Families, households

3(5+((7 -$ $68172.811$7 Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQ ONP $VXQWRNXQWLHQ NHVNLNRNR KHQJHQ DVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQ ONP /DSVLSHUKHLGHQ ONP 3HUKHHQ NHVNLNRNR

%

+XRQHLVWRW\\SLW

Befolkningsprognos Population forecast й

$VXQWRNDQQDQ LNl

9b(67g(11867(

$681127

%

Bostäder Dwellings $VXQQRW \KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUD DVXQQRW $5$ YXRNUD DVXQQRW

$680,62/27

Ã…lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

Boende Housing $VXQQRQ NHVNLNRNR P $VXPLVYlOM\\V P DVXNDV $VXPLVWLKH\V KXRQHWWD KO|

,.b5$.(11(

78/27$62

b,',1.,(/, -$ .$16$/$,6886

%

Inkomster Income 7XORW DVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQ PHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQ PHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHW DVXQWRNXQQDW


9DQKDQNDXSXQJLQ SHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

7<g92,0$

NHUURVDOD P

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD

RSSLODLWD

ONP

DVXNDV

ONP

Dhhd

s ^> Z<W

W^

^ W

3$/9(/83,67((7

Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLW MD KDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW

0XXW YlKLWWlLVNDXSDW

5DYLQWRODW

.DKYLODW MD EDDULW

ONP

8/.2,/8

ODVWD

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQ VDDMDW /DVWHQVXRMHOXQ DVLDNNDDW YXRWLDDW

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW \KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR

ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHW DODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW \OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW DODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW \OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLV MD HULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄžŜŜÄž

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHW SlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHW SHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW \NVLW\LVHQ KRLGRQ WXHQ SLLULVVl /DSVHW NRWLKRLGRQ WXHQ SLLULVVl

Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW \KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHW UDNHQQXNVHW 7HROOLVXXV MD YDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXW UDNHQQXNVHW

dƾŽĆšÄ‚ŜƚŽ

<ĂƾƉƉĂ

zĆŒĹ?ĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

zĹšĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

DƾƾĆš

:ƾůŏĹ?ŜĞŜ

WĹ?ĞŜƚĂůŽ

dÄžŽůůĹ?ŜĞŜŜ

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄž

<ÄžĆŒĆŒĹ˝Ć?ƚĂůŽ

<K< s/,Z

Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRD KD 0HWVll KD 8LPDUDQQDW NSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL

+HQNLO|YDKLQNR RQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL

$XWRWWRPDW DVXQWRNXQQDW

$/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWD NP 7\|SDLNNRMD NP .HUURVDOD KD


3RKMRLQHQ VXXUSLLUL

3HUXVSLLULW 0DXQXOD ± 0nQVDV /lQVL 3DNLOD ± 9lVWUD %DJJE|OH 7XRPDULQN\Ol ± 'RPDUE\ 2XOXQN\Ol cJJHOE\ ,Wl 3DNLOD ± gVWUD %DJJE|OH


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst arbetslöshetsgrad unemployment rate median income of households

hyresbostäder rented dwellings

ϭ

bostädernas medelstorlek mean size of dwellings


3RKMRLQHQ VXXUSLLUL

$/8((7 9lHVW| 7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH 0DDSLQWD DOD NP $VXNNDDW 7\|SDLNDW 0DXQXODQ SHUXVSLLUL

Utbildningnivå Educational level YXRWWD Wl\WWlQHHW ONP 3HUXVDVWH WDL WXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHD DVWH /XNLR RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD $PPDWLOOLVHQ NRXOXWXNVHQ RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD

/lQVL 3DNLODQ SHUXVSLLUL

7XRPDULQN\OlQ SHUXVSLLUL

2XOXQN\OlQ SHUXVSLLUL

,Wl 3DNLODQ SHUXVSLLUL

<KWHHQVl

%

78/27$62

Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW 5XRWVLQNLHOLVHW 9LHUDVNLHOLVHW Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 14,5 venäjä 544 viro, eesti 13,0 485 391 10,5 somali 8ONRPDDQ NDQVDODLVHW 8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVl V\QW\QHHW

9b(67g108872.6(7

3(5+((7 -$ $68172.811$7

/ 1000 as.

Families, households

lägenhetstyper types of dwellings

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHW ONP .XROOHHW ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOOH ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOWD ONP Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQ ONP $VXQWRNXQWLHQ NHVNLNRNR KHQJHQ DVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQ ONP /DSVLSHUKHLGHQ ONP 3HUKHHQ NHVNLNRNR

й

%

+XRQHLVWRW\\SLW

Befolkningsprognos Population forecast YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

$VXQWRNDQQDQ LNl

9b(67g(11867(

%

$681127

Ã…lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW \KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUD DVXQQRW $5$ YXRNUD DVXQQRW

,.b5$.(11(

$680,62/27

Boende Housing $VXQQRQ NHVNLNRNR P $VXPLVYlOM\\V P DVXNDV $VXPLVWLKH\V KXRQHWWD KO|

b,',1.,(/, -$ .$16$/$,6886

Inkomster Income 7XORW DVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQ PHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQ PHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHW DVXQWRNXQQDW

K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production


3RKMRLQHQ VXXUSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

7<g92,0$

NHUURVDOD P

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD

RSSLODLWD

ONP

DVXNDV

ONP

Dhhd

s ^> Z<W

W^

^ W

3$/9(/83,67((7

Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLW MD KDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW

0XXW YlKLWWlLVNDXSDW

5DYLQWRODW

.DKYLODW MD EDDULW

ONP

8/.2,/8

ODVWD

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQ VDDMDW /DVWHQVXRMHOXQ DVLDNNDDW YXRWLDDW

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW \KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR

ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHW DODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW \OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW DODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW \OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLV MD HULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄžŜŜÄž

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHW SlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHW SHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW \NVLW\LVHQ KRLGRQ WXHQ SLLULVVl /DSVHW NRWLKRLGRQ WXHQ SLLULVVl

Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW \KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHW UDNHQQXNVHW 7HROOLVXXV MD YDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXW UDNHQQXNVHW

dƾŽĆšÄ‚ŜƚŽ

<ĂƾƉƉĂ

zĆŒĹ?ĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

zĹšĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

DƾƾĆš

:ƾůŏĹ?ŜĞŜ

WĹ?ĞŜƚĂůŽ

dÄžŽůůĹ?ŜĞŜŜ

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄž

<ÄžĆŒĆŒĹ˝Ć?ƚĂůŽ

<K< s/,Z

Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRD KD 0HWVll KD 8LPDUDQQDW NSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL

+HQNLO|YDKLQNR RQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL

$XWRWWRPDW DVXQWRNXQQDW

$/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWD NP 7\|SDLNNRMD NP .HUURVDOD KD


0DXQXODQ SHUXVSLLUL MÃ…NSAS nuvarande bebyggelse började med villor i Krämertsskog och Storkärr omkring Ã¥r 1900. I Britas reserverades tomter för evakuerade och frontmän, och 150 donerade villor frÃ¥n Sverige byggdes. OmrÃ¥det har tack vare fredningsbeslut bevarats helt i ursprungligt skick. I Krämertsskog finns nyare radhus och villor. I MÃ¥nsas byggdes pÃ¥ 1950-talet ett naturnära höghusomrÃ¥de. Ett mÃ¥l idag är att göra om dess gamla köpcentrum till ett inbjudande lokalcentrum med butiker, lokaler och bostäder. MÃ¥nsasparken är en del av Centralparken, och pÃ¥ promenadavstÃ¥nd ligger Britas idrottspark, sÃ¥ möjligheterna till friluftsliv och idrott är mycket goda.

0DXQXOD RQ VDDQXW QLPHQVl DOXHHOOD VLMDLQQHHQ 0nQVDVLQ YHURWDORQ PXNDDQ 0DXQXODQ Q\N\LQHQ DVXWXV RQ DONDQXW 0HWVlOlQ MD 6XXUVXRQ KXYLODUDNHQWDPLVHVWD YXRVLVDGDQ YDLKWHHVVD (QVLPPlLVLl XXVLD RPDNRWLDOXHLWD ROL 3LUNNROD MRVWD YDUDWWLLQ VLLUWRODLVLOOH MD ULQWDPDPLHKLOOH WRQWWHMD MD MRQQH S\VW\WHWWLLQ 5XRWVLQ ODKMRLWWDPDD RPDNRWLWDORD 3LUNNROD RQ VXRMHOXPllUl\VWHQ YXRNVL VlLO\Q\W Wl\VLQ DONXSHUlLVHVVl DVXVVDDQ 0DXQXODQ SXXWDORDOXH DONRL PXXWWXD YLLVLN\PPHQOXYXOOD OXRQQRQOlKHLVHNVL NHUURVWDOROlKL|NVL 6HQ MlONHHQ 0DXQXODQ DVXQWRNXQWDUDNHQQH MD DVXNDVPllUl RYDW PXXWWXQHHW KXRPDWWDYDVWL (VLPHUNLNVL YXRQQD DVXNNDLWD ROL YLHOl QRLQ MD UHLOX QHOMlN\PPHQWl YXRWWD P\|KHPPLQ 0DXQXODQ NHVNXVWDDQ Wl\GHQQ\VUDNHQQHWDDQ DVXLQWDORMD MD OLLNHWLODD 6XXUVXROOH MD 3DNLODQ HWHOlUHXQDDQ RQ NDDYRLWHWWX NDXSXQNLPDLVLD SLHQWDORMD 6XXQQLWWHLOOD ROHYD 5DLGH -RNHUL NXONHH DOXHHQ SRLNNL 0DXQXODQ HWHOlRVDDQ RQ YDKYLVWHWWX DVHPDNDDYDHKGRWXV MROOD VXRMHOODDQ K\YLQ VlLO\Q\W OXYXQ DOXHNRNRQDLVXXV $OXHHOOH RQ YDOPLVWXQXW NRUMDXVWDSDRKMH 0DXQXODQ OlQVLSXROHOOD RQ NHVNHOWl NDXSXQNLD DONDYD ODDMD .HVNXVSXLVWR MRKRQ NXXOXYDW PXXQ PXDVVD 0DXQXODQSXLVWR MD 3LUNNRODQ XUKHLOXSXLVWR 0DXQXODQ XONRLOX MD YLUNLVW\VPDKGROOLVXXGHW RYDW +HOVLQJLQ SDUKDLWD VLOOl 3LUNNRODQ XUKHLOXSXLVWR RQ NlYHO\HWlLV\\GHOOl

Current construction in MAUNULA started with villas and summer houses in Metsälä and Suursuo around 1900. In Pirkkola, plots were reserved for war veterans and Karelian evacuees after the war, and 150 one-family houses donated from Sweden were built. The area has since been preserved by decree, and is totally intact. In Metsälä, there are newer terraced and detached houses. In Maunula, an estate of blocks of flats was built in a natural setting in the 1950s. A goal today is to turn its old shopping centre into an inviting local centre with shops, business premises and housing. Maunulanpuisto park is part of the Keskuspuisto central park, and Pirkkola sports park is next door. Thus, the inhabitants of the area have excellent opportunities for outdoor pursuits.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭ

bostädernas medelstorlek mean size of dwellings


0DXQXODQ SHUXVSLLUL

$/8((7 9lHVW| 7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH 3LUNNROD

Utbildningnivå Educational level YXRWWD Wl\WWlQHHW ONP 3HUXVDVWH WDL WXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHD DVWH /XNLR RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD $PPDWLOOLVHQ NRXOXWXNVHQ RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD

0DDSLQWD DOD NP $VXNNDDW 7\|SDLNDW

0DXQXOD

0HWVlOl

0DXQXODQSXLVWR

<KWHHQVl

%

78/27$62

Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW 5XRWVLQNLHOLVHW 9LHUDVNLHOLVHW Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 17,6 somali 209 venäjä 13,5 160 121 10,2 viro, eesti 8ONRPDDQ NDQVDODLVHW 8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVl V\QW\QHHW

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHW ONP .XROOHHW ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOOH ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOWD ONP

/ 1000 as.

9b(67g108872.6(7

Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQ ONP $VXQWRNXQWLHQ NHVNLNRNR KHQJHQ DVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQ ONP /DSVLSHUKHLGHQ ONP 3HUKHHQ NHVNLNRNR

Families, households

3(5+((7 -$ $68172.811$7

lägenhetstyper types of dwellings

YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock

Befolkningsprognos Population forecast й

%

+XRQHLVWRW\\SLW

9b(67g(11867(

$VXQWRNDQQDQ LNl

%

$681127

Ã…lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW \KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUD DVXQQRW $5$ YXRNUD DVXQQRW

,.b5$.(11(

$680,62/27

Boende Housing $VXQQRQ NHVNLNRNR P $VXPLVYlOM\\V P DVXNDV $VXPLVWLKH\V KXRQHWWD KO|

b,',1.,(/, -$ .$16$/$,6886

Inkomster Income 7XORW DVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQ PHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQ PHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHW DVXQWRNXQQDW

K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production


0DXQXODQ SHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

7<g92,0$

NHUURVDOD P

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD

RSSLODLWD

ONP

DVXNDV

ONP

Dhhd

s ^> Z<W

W^

3$/9(/83,67((7

Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLW MD KDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW

0XXW YlKLWWlLVNDXSDW

5DYLQWRODW

.DKYLODW MD EDDULW

ONP

8/.2,/8

ODVWD

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQ VDDMDW /DVWHQVXRMHOXQ DVLDNNDDW YXRWLDDW

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW \KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR

ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHW DODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW \OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW DODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW \OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLV MD HULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄžŜŜÄž

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHW SlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHW SHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW \NVLW\LVHQ KRLGRQ WXHQ SLLULVVl /DSVHW NRWLKRLGRQ WXHQ SLLULVVl

Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW \KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHW UDNHQQXNVHW 7HROOLVXXV MD YDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXW UDNHQQXNVHW

dƾŽĆšÄ‚ŜƚŽ

<ĂƾƉƉĂ

zĆŒĹ?ĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

zĹšĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

DƾƾĆš

:ƾůŏĹ?ŜĞŜ

WĹ?ĞŜƚĂůŽ

dÄžŽůůĹ?ŜĞŜŜ

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄž

<ÄžĆŒĆŒĹ˝Ć?ƚĂůŽ

^ W

<K< s/,Z

Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRD KD 0HWVll KD 8LPDUDQQDW NSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL +HQNLO|YDKLQNR RQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL $XWRWWRPDW DVXQWRNXQQDW

$/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWD NP 7\|SDLNNRMD NP .HUURVDOD KD


/lQVL 3DNLODQ SHUXVSLLUL VÄSTRA BAGGBÖLE distrikt. En god bit in pÃ¥ 1900-talet levde man huvudsakligen av jordbruk i Baggböle, men smÃ¥ningom började det flytta in industriarbetare frÃ¥n de allt trängre centrumkvarteren. Ett särdrag i Baggböle var att det var arbetarna själva, organiserade i tre bostadsandelslag, som skaffade bostadsmarken. OmrÃ¥det fick en enhetlig prägel efter att det införlivats med Helsingfors, där byggandet skulle ske enligt godkända typritningar. I slutet av 1960-talet började villorna kompletteras med radhus. Baggböle gränsar till Centralparken, och Britas idrottspark ligger strax intill.

9XRVLVDGDQ YDLKWHHVVD 3DNLODVVD HOHWWLLQ PDDQYLOMHO\NVHOOl PXWWD YlKLWHOOHQ WHROOLVXXVW\|YlNHl DONRL PXXWWDD DOXHHOOH DKWDDNVL Nl\QHHVWl NHVNXVWDVWD 3DNLODVVD PDDW DVXPLVHHQ KDQNNL SRLNNHXNVHOOLVHVWL NROPH W\|YlHVW|Q LWVHQVl SHUXVWDPDD DVXQWR RVXXVNXQWDD (OR $ONX MD /HSROD 1H HOlYlW YLHOlNLQ SDLNDQQLPLVW|VVl 5DNHQWDPLQHQ ROL YDSDDWD YXRGHQ DVHPDNDDYDODLQ YRLPDDQWXORRQ VDDNND $OXH VDL \KWHQlLVHQ LOPHHQ NXQ YXRGHQ DOXHOLLWRNVHQ MlONHHQ SLWL UDNHQWDD NDXSXQJLQ K\YlNV\PLHQ W\\SSLSLLUXVWXVWHQ PXNDLVHVWL 6XXUWHQ WRQWWLHQ YDQKDW RPDNRWLWDORW NRUYDXWXLYDW YlKLWHOOHQ ULYLWDORLOOD OXYXQ ORSXVVD $OXHHOOD RQ YRLQXW Wl\GHQQ\VUDNHQWDD WLLYLVWlPlOOl YDQKDD NDXSXQNLUDNHQQHWWD PXXQ PXDVVD WRQWWLMDNRMHQ P\|Wl /lQVL 3DNLODQ HWHOlUHXQDDQ RQ 0DXQXODQ NRLOOLVRVDQ NDDYRLWXNVHQ \KWH\GHVVl YDOPLVWXQXW SLHQWDORDOXH 9DUVLQDLVHQ /lQVL 3DNLODQ DOXHHOOD RQ YlKlQ SXLVWRMD 1LLVWl ODDMLQ RQ DOXHHQ NHVNHOOl .HKl , Q SRKMRLVSXROHOOD ROHYD 3DNLODQSXLVWR $VXNNDLGHQ YLUNLVW\VPDKGROOLVXXGHW RYDW NXLWHQNLQ K\YlW VLOOl ODDMD .HVNXVSXLVWR MD 3LUNNRODQ XUKHLOXSXLVWR RYDW DLYDQ YLHUHVVl

LÄNSI-PAKILA. Well into the 20th century, the main livelihood in Pakila (orig. Baggböle) was agriculture, but as inner Helsinki became more crowded, factory workers started settling in the area. A peculiarity was that the construction ground in Pakila was purchased by the workers themselves organised in three cooperative societies. The area took on a more coherent aspect after it was incorporated into Helsinki, where construction had to take place according to type drawings approved by the city. In the late 1960s, terraced houses gradually complemented the old one-family houses. Pakila lies next to Keskuspuisto central park and Pirkkola sports park.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭ

bostädernas medelstorlek mean size of dwellings


/lQVL 3DNLODQ SHUXVSLLUL

$/8((7 9lHVW| 7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH /lQVL 3DNLOD

Utbildningnivå Educational level YXRWWD Wl\WWlQHHW ONP 3HUXVDVWH WDL WXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHD DVWH /XNLR RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD $PPDWLOOLVHQ NRXOXWXNVHQ RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD

0DDSLQWD DOD NP $VXNNDDW 7\|SDLNDW

<KWHHQVl

%

78/27$62

Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW 5XRWVLQNLHOLVHW 9LHUDVNLHOLVHW Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 17,2 viro, eesti 50 venäjä 15,5 45 29 10,0 englanti 8ONRPDDQ NDQVDODLVHW 8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVl V\QW\QHHW

9b(67g108872.6(7

3(5+((7 -$ $68172.811$7

lägenhetstyper types of dwellings

Families, households

/ 1000 as.

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHW ONP .XROOHHW ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOOH ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOWD ONP Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQ ONP $VXQWRNXQWLHQ NHVNLNRNR KHQJHQ DVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQ ONP /DSVLSHUKHLGHQ ONP 3HUKHHQ NHVNLNRNR

й

%

+XRQHLVWRW\\SLW

Befolkningsprognos Population forecast YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

$VXQWRNDQQDQ LNl

9b(67g(11867(

%

$681127

Ã…lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW \KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUD DVXQQRW $5$ YXRNUD DVXQQRW

,.b5$.(11(

$680,62/27

Boende Housing $VXQQRQ NHVNLNRNR P $VXPLVYlOM\\V P DVXNDV $VXPLVWLKH\V KXRQHWWD KO|

b,',1.,(/, -$ .$16$/$,6886

Inkomster Income 7XORW DVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQ PHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQ PHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHW DVXQWRNXQQDW

K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production


/lQVL 3DNLODQ SHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

7<g92,0$

NHUURVDOD P

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD

RSSLODLWD

ONP

DVXNDV

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQ VDDMDW /DVWHQVXRMHOXQ DVLDNNDDW YXRWLDDW

Dhhd

s ^> Z<W

W^

^ W

<K< s/,Z

3$/9(/83,67((7

Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLW MD KDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW

0XXW YlKLWWlLVNDXSDW

5DYLQWRODW

.DKYLODW MD EDDULW

ONP

8/.2,/8

ODVWD

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW \KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR

ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHW DODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW \OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW DODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW \OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLV MD HULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄžŜŜÄž

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHW SlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHW SHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW \NVLW\LVHQ KRLGRQ WXHQ SLLULVVl /DSVHW NRWLKRLGRQ WXHQ SLLULVVl

Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW \KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHW UDNHQQXNVHW 7HROOLVXXV MD YDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXW UDNHQQXNVHW

dƾŽĆšÄ‚ŜƚŽ

<ĂƾƉƉĂ

zĆŒĹ?ĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

zĹšĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

DƾƾĆš

:ƾůŏĹ?ŜĞŜ

WĹ?ĞŜƚĂůŽ

dÄžŽůůĹ?ŜĞŜŜ

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄž

<ÄžĆŒĆŒĹ˝Ć?ƚĂůŽ

ONP

Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRD KD 0HWVll KD 8LPDUDQQDW NSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL +HQNLO|YDKLQNR RQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL $XWRWWRPDW DVXQWRNXQQDW

$/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWD NP 7\|SDLNNRMD NP .HUURVDOD KD


7XRPDULQN\OlQ SHUXVSLLUL DOMARBY distrikt. Villaområdet i Svedängen började byggas på 1940talet, och i synnerhet på 1980-talet, byggdes där mycket. Villasamhället i Torparbacken byggdes på 1950-talet. Allt sedan Bostadsmässan 1980 har området byggts ut. Byggandet fortsätter ännu i Domarby, som är ett typiskt barnfamiljområde. Domarbyborna har utmärkta möjligheter till friluftsliv: hela norra ändan av Centralparken breder ut sig strax intill, och friluftsområdena kommer att utvecklas ytterligare. Svedängen har ett mycket anlitat belyst skidspår med garanterad snö under vintermånaderna.

3DORKHLQlQ RPDNRWLDOXH NXXOXX HWHOlRVDVWDDQ 3DNLODQ DOXHHVHHQ MRWD DOHWWLLQ UDNHQWDD OXYXOOD 2VD VHQDLNDLVHVWD UDNHQQXVNDQQDVWD RQ NRUYDXWXQXW OXYXQ SXROLYlOLVWl OlKWLHQ XVHLPPLWHQ ULYLWDORLOOD 3DORKHLQlQ SRKMRLVRVD RQ UDNHQQHWWX DOXVWD DONDHQ RPDNRWL MD ULYLWDORDOXHHNVL +HOVLQJLVVl ROL SXOD SLHQWDORWRQWHLVWD YDUVLQNLQ OXYXQ QRXVXNDXGHQ DLNDQD MD 3DORKHLQllQ QRXVL YXRVLWWDLQ +HOVLQJLQ RPDNRWLWDORLVWD N\PPHQHVRVD 7RUSSDULQPlHQ RPDNRWLDOXH UDNHQQHWWLLQ OXYXOOD 9XRGHQ DVXQWRPHVVXLVWD OlKWLHQ DOXHWWD RQ Wl\GHQQHWW\ $OXHHQ LWlRVDDQ RQ P\|V OXYXOOD NDDYRLWHWWX Wl\GHQWlYll SLHQWDORDVXWXVWD VDPDOOD NXQ DONXSHUlLQHQ 7RUSSDULQPlHQ ULQWDPDPLHVWDORDOXH RQ VXRMHOWX DVHPDNDDYDOOD 7XRPDULQN\Ol RQ SLHQWDORDOXHHQD ODSVLSHUKHLGHQ DOXHWWD 7XRPDULQN\OlVVl XONRLOXPDKGROOLVXXGHW RYDW HULQRPDLVHW NRVND VHQ \PSlULOOl RYDW .HVNXVSXLVWRRQ NXXOXYDQ +DOWLDODQ XSHDW YLKHU MD XONRLOXDOXHHW 1RLQ Q KHKWDDULQ PHWVl RQ +HOVLQJLVVl ODDMLQ \KWHQlLQHQ PHWVlDOXH +HOVLQJLQ YDQKLPPDW KRLGHWXW SHOWRDOXHHW VHNl DUYRNNDDW OXRQQRQVXRMHOXDOXHHW RYDW P\|V +DOWLDODVVD 3LWNlNRVNL RQ HUlPDDPDLVHPD NDXSXQJLVVD

TUOMARINKYLÄ. The one-family house area in Paloheinä started being built in the 1940s, and especially during the boom of the 1980s, construction was lively. The small house area of Torpparinmäki was built in the 1950s. After the Asuntomessut housing exhibition in 1980, the area has been extended. Construction is still going on in Tuomarinkylä, which is a typical area for families with children. The opportunities for outdoor pursuits are excellent in Tuomarinkylä: the large northern end of Keskuspuisto central park is next door, and the opportunities are being improved continuously. Paloheinä has a very frequented illuminated cross-country ski trail with guaranteed snow throughout the winter months.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭ

bostädernas medelstorlek mean size of dwellings


7XRPDULQN\OlQ SHUXVSLLUL

$/8((7 9lHVW| 7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH 3DORKHLQl

Utbildningnivå Educational level YXRWWD Wl\WWlQHHW ONP 3HUXVDVWH WDL WXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHD DVWH /XNLR RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD $PPDWLOOLVHQ NRXOXWXNVHQ RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD

0DDSLQWD DOD NP $VXNNDDW 7\|SDLNDW

7RUSSDULQPlNL

+DOWLDOD

<KWHHQVl

%

78/27$62

Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW 5XRWVLQNLHOLVHW 9LHUDVNLHOLVHW Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 18,7 venäjä 81 englanti 12,7 55 49 11,3 viro, eesti 8ONRPDDQ NDQVDODLVHW 8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVl V\QW\QHHW

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHW ONP .XROOHHW ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOOH ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOWD ONP

/ 1000 as.

9b(67g108872.6(7

Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQ ONP $VXQWRNXQWLHQ NHVNLNRNR KHQJHQ DVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQ ONP /DSVLSHUKHLGHQ ONP 3HUKHHQ NHVNLNRNR

Families, households

3(5+((7 -$ $68172.811$7

lägenhetstyper types of dwellings

YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock

Befolkningsprognos Population forecast й

%

+XRQHLVWRW\\SLW

9b(67g(11867(

$VXQWRNDQQDQ LNl

%

$681127

Ã…lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW \KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUD DVXQQRW $5$ YXRNUD DVXQQRW

,.b5$.(11(

$680,62/27

Boende Housing $VXQQRQ NHVNLNRNR P $VXPLVYlOM\\V P DVXNDV $VXPLVWLKH\V KXRQHWWD KO|

b,',1.,(/, -$ .$16$/$,6886

Inkomster Income 7XORW DVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQ PHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQ PHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHW DVXQWRNXQQDW

K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production


7XRPDULQN\OlQ SHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

7<g92,0$

NHUURVDOD P

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD

RSSLODLWD

ONP

DVXNDV

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQ VDDMDW /DVWHQVXRMHOXQ DVLDNNDDW YXRWLDDW

Dhhd

s ^> Z<W

W^

^ W

<K< s/,Z

3$/9(/83,67((7

Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLW MD KDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW

0XXW YlKLWWlLVNDXSDW

5DYLQWRODW

.DKYLODW MD EDDULW

ONP

8/.2,/8

ODVWD

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW \KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR

ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHW DODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW \OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW DODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW \OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLV MD HULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄžŜŜÄž

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHW SlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHW SHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW \NVLW\LVHQ KRLGRQ WXHQ SLLULVVl /DSVHW NRWLKRLGRQ WXHQ SLLULVVl

Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW \KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHW UDNHQQXNVHW 7HROOLVXXV MD YDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXW UDNHQQXNVHW

dƾŽĆšÄ‚ŜƚŽ

<ĂƾƉƉĂ

zĆŒĹ?ĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

zĹšĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

DƾƾĆš

:ƾůŏĹ?ŜĞŜ

WĹ?ĞŜƚĂůŽ

dÄžŽůůĹ?ŜĞŜŜ

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄž

<ÄžĆŒĆŒĹ˝Ć?ƚĂůŽ

ONP

Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRD KD 0HWVll KD 8LPDUDQQDW NSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL +HQNLO|YDKLQNR RQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL $XWRWWRPDW DVXQWRNXQQDW

$/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWD NP 7\|SDLNNRMD NP .HUURVDOD KD


2XOXQN\OlQ SHUXVSLLUL Ã…GGELBY distrikt. Redan pÃ¥ 1800talet uppstod en varierad villabebyggelse i Ã…ggelby. En del av dessa smÃ¥hus stÃ¥r ännu kvar mellan höghuskvarteren. Mot slutet av 1980talet byggdes mycket i Ã…ggelby. I synnerhet de tomma tomterna i Grindsbacka fylldes med stora villor och radhus. I Grinddal, intill koloniträdgÃ¥rden, finns ett höghusomrÃ¥de. Strandparkerna och friluftsstrÃ¥ken vid Vanda Ã¥ är de viktigaste rekreationsomrÃ¥dena. I Ã…ggelby idrottspark ligger bl. a. den första konstisbanan i Helsingfors.

+HOVLQJLQ SLWlMllQ NXXOXQHHVWD 2XOXQN\OlVWl ORKNRWWLLQ WRQWWHMD KXYLORLNVL MR OXYXOOD NDXSXQJLQ YLUNDPLHVSHUKHLOOH $VHPDQ YDOPLVWXWWXD DVXQQRW PXXWWXLYDW QRSHDVWL \PSlULYXRWLVLNVL 9XRQQD 2XOXQN\OlVWl WXOL LWVHQlLQHQ NXQWD +XYLODUDNHQWDPLQHQ WXRWWL PRQLPXRWRLVHQ \PSlULVW|Q MRVVD QLNNDULW\\OL MD 7HULMRHOWD VLLUUHW\W KXYLODW YDLKWHOLYDW 9lULNNllVVl \KG\VNXQQDVVD DVXL SDOMRQ WDLWHLOLMRLWD 9XRGHQ DOXHOLLWRNVHQ MlONHHQ NXQWD NDDYRLWHWWLLQ SllDVLDVVD RPDNRWLDOXHLNVL MD YlOMLNVL NHUURVWDORNRUWWHOHLNVL .lVN\QKDOWLMDQWLHQ SRKMRLVSXROHOOH QRXVL OXYXOOD DMDOOHHQ W\\SLOOLQHQ 3DWRODQ NHUURVWDORDOXH MRND NHK\VWll YDQKHPSDD SLHQWDORDOXHWWD $OXHHOOH RQ NDDYRLWHWWX Wl\GHQQ\VUDNHQWDPLVWD MD XXVL SlLYLWWlLVWDYDUDNDXSSD .lVN\QKDOWLMDQWLHQ YDUWHHQ 2XOXQN\OllQ UDNHQQHWWLLQ OXYXQ ORSXOOD UXQVDDVWL HWHQNLQ 9HUlMlPlHQ RVD DOXH Wl\WW\L VXXULVWD RPDNRWL MD ULYLWDORLVWD 8XVLQ YDUVLQDLQHQ DVXQWRDOXH RQ OXYXOOD YDOPLVWXQXW 9HUlMlODDNVR 2XOXQN\OlQ VLLUWRODSXXWDUKDDQ UDMRLWWXYD NHUURVWDORDOXH 2XOXQN\OlQ NHVNXVWDVVD YDQKDQ DVHPDQ OlKHOOl RQ VXXULQ RVD DOXHHQ SDOYHOXLVWD .HVNXVWDD NHKLWHWllQ WLLYLLPPlNVL MD YHWRYRLPDLVHPPDNVL 0\|V VXXQQLWHOOXQ 5DLGH -RNHULQ MD SllNDWXMHQ YDUUHOOH VXXQQLWHOODDQ XXVLD DVXLQUDNHQQXNVLD MD OLLNHWLORMD 2XOXQN\OlQ ORXQDLVNXOPDDQ .lS\OlQ DVHPDQ WXQWXPDDQ MD 0HWVlOllQ SllUDGDQ MD 7XXVXODQYl\OlQ PROHPPLQ SXROLQ RQ V\QW\Q\W WRLPLVWRWDORMHQ NHVNLWW\Pl 0HWVlOlQ SLHQWDORDOXHHOOD YDQKDW KXYLODW RYDW YlLVW\QHHW ULYL MD RPDNRWLUDNHQWDPLVHQ WLHOWl 9DQWDDQMRNL UDQWDSXLVWRLQHHQ MD XONRLOXUHLWWHLQHHQ 3LNNXNRVNHQ XLPDUDQWD VHNl DOXHHQ SRKMRLVRVDQ ODDMD PHWVlDOXH RYDW WlUNHLPPlW YLUNLVW\VDOXHHW 2XOXQN\OlVVl 8UKHLOXSXLVWRVVD YRL OXLVWHOOD WHNRMllNHQWlOOl MRND ROL HQVLPPlLQHQ +HOVLQJLVVl .HVlLVLQ WHNRMllUDWD RQ WHQQLVNl\W|VVl /LLNXQWDSXLVWRRQ RQ NHVNLWHWW\ HQHPPlQNLQ MllXUKHLOXD KDUMRLWXVMllKDOOL VHNl FXUOLQJKDOOL 8UKHLOXNHQWlQ OlPPLWHWWlYlOOl WHNRQXUPHOOD YRL SHODWD MDONDSDOORD \PSlUL YXRGHQ

A varied villa settlement came about in OULUNKYLÄ already in the 19th century. Some of the old houses still stand among the modern blocks of flats. In the late 1980s, construction was lively in Oulunkylä, and the empty grounds in Veräjämäki especially were filled with detached and terraced houses. In Veräjälaakso next to the allotment garden lies a housing estate. The forests and parks along Vantaanjoki river form the most important recreational zone in the area. Oulunkylä sports park is home to the first artificial skating rink in Helsinki.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭ

bostädernas medelstorlek mean size of dwellings


2XOXQN\OlQ SHUXVSLLUL

$/8((7 9lHVW| 7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH 3DWROD

Utbildningnivå Educational level YXRWWD Wl\WWlQHHW ONP 3HUXVDVWH WDL WXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHD DVWH /XNLR RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD $PPDWLOOLVHQ NRXOXWXNVHQ RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD

0DDSLQWD DOD NP $VXNNDDW 7\|SDLNDW

9HUlMlPlNL

9HUlMlODDNVR

<KWHHQVl

%

78/27$62

Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW 5XRWVLQNLHOLVHW 9LHUDVNLHOLVHW Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 15,0 viro, eesti 244 venäjä 14,0 228 151 9,3 somali 8ONRPDDQ NDQVDODLVHW 8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVl V\QW\QHHW

9b(67g108872.6(7

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHW ONP .XROOHHW ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOOH ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOWD ONP

/ 1000 as.

lägenhetstyper types of dwellings

Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQ ONP $VXQWRNXQWLHQ NHVNLNRNR KHQJHQ DVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQ ONP /DSVLSHUKHLGHQ ONP 3HUKHHQ NHVNLNRNR

Families, households

K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production

3(5+((7 -$ $68172.811$7

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock

й

%

+XRQHLVWRW\\SLW

Befolkningsprognos Population forecast YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

$VXQWRNDQQDQ LNl

9b(67g(11867(

%

$681127

Ã…lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW \KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUD DVXQQRW $5$ YXRNUD DVXQQRW

,.b5$.(11(

$680,62/27

Boende Housing $VXQQRQ NHVNLNRNR P $VXPLVYlOM\\V P DVXNDV $VXPLVWLKH\V KXRQHWWD KO|

b,',1.,(/, -$ .$16$/$,6886

Inkomster Income 7XORW DVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQ PHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQ PHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHW DVXQWRNXQQDW


2XOXQN\OlQ SHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

7<g92,0$

NHUURVDOD P

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD

RSSLODLWD

ONP

DVXNDV

ONP

Dhhd

s ^> Z<W

W^

^ W

3$/9(/83,67((7

Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLW MD KDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW

0XXW YlKLWWlLVNDXSDW

5DYLQWRODW

.DKYLODW MD EDDULW

ONP

8/.2,/8

ODVWD

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQ VDDMDW /DVWHQVXRMHOXQ DVLDNNDDW YXRWLDDW

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW \KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR

ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHW DODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW \OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW DODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW \OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLV MD HULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄžŜŜÄž

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHW SlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHW SHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW \NVLW\LVHQ KRLGRQ WXHQ SLLULVVl /DSVHW NRWLKRLGRQ WXHQ SLLULVVl

Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW \KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHW UDNHQQXNVHW 7HROOLVXXV MD YDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXW UDNHQQXNVHW

dƾŽĆšÄ‚ŜƚŽ

<ĂƾƉƉĂ

zĆŒĹ?ĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

zĹšĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

DƾƾĆš

:ƾůŏĹ?ŜĞŜ

WĹ?ĞŜƚĂůŽ

dÄžŽůůĹ?ŜĞŜŜ

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄž

<ÄžĆŒĆŒĹ˝Ć?ƚĂůŽ

<K< s/,Z

Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRD KD 0HWVll KD 8LPDUDQQDW NSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL +HQNLO|YDKLQNR RQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL $XWRWWRPDW DVXQWRNXQQDW

$/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWD NP 7\|SDLNNRMD NP .HUURVDOD KD


,Wl 3DNLODQ SHUXVSLLUL

3DNLODQ LWlRVDQ MD 7XRPDULQNDUWDQRQ PXRGRVWDPDQ SHUXVSLLULQ DVXNNDLVWD VXXULQ RVD DVXX ,Wl 3DNLODQ RVD DOXHHOOD 6H NXXOXX VDPDDQ DLNDDQ UDNHQQHWWXXQ SLHQWDORY\|K\NNHHVHHQ NXLQ /lQVL 3DNLOD MD 3DORKHLQlQ HWHOlRVD +HOVLQNLLQ OLLWWlPLVHQ MlONHHQ YXRQQD 3DNLOD RVRLWHWWLLQ RPDNRWLDOXHHNVL 6LHOOl WXOL UDNHQWDD NDXSXQJLQ K\YlNV\PLHQ W\\SSLSLLUXVWXVWHQ PXNDDQ MD VHQ YXRNVL DOXHHOOD RQ HGHOOHHQ \KWHQlLQHQ OHLPD 3LHQWDORDOXHWWD RQ ODDMHQQHWWX ,Wl 3DNLODQ SRKMRLVUDMDOOH 7XRPDULQNDUWDQRQ RVD DOXHHOOH NDKGHVVD YDLKHHVVD MD OXYXLOOD ,Wl 3DNLODQ SLHQWDORDOXHHQ MD 9DQWDDQMRHQ YlOLVVl RQ NDNVL VLLUWRODSXXWDUKDD 7XRPDULQNDUWDQRQ RVD DOXHHOOD RQ 7XRPDULQN\OlQ NDUWDQR MRND NXXOXX Q\N\LVLQ +HOVLQJLQ NDXSXQJLQPXVHRRQ MD MRQND PDLWD NDXSXQNL YLOMHOHH .DUWDQRUDNHQQXNVHVVD RQ P\|V UDYLQWROD .DUWDQRQ SRLNNHXNVHOOLVHQ NRPHDD NXVWDYLODLVHOOH DMDOOH W\\SLOOLVWl UDNHQQXVU\KPll \PSlU|L OXYXQ DOXVVD VXXQQLWHOWX SXLVWR .DUWDQR WRLPLL Q\N\LVLQ PXVHRQD MD KHOVLQNLOlLVWHQ UDWVDVWXVKDUUDVWXNVHQ NHVNXNVHQD 7XRPDULQNDUWDQRQ DOXHHOOD RQ P\|V YLQWWLNRLUDNHVNXV ,Wl 3DNLODVVD DVXX PXLGHQ 3RKMRLV +HOVLQJLQ SLHQWDORDOXHLGHQ WDSDDQ UXQVDDVWL ODSVLSHUKHLWl

ÖSTRA BAGGBÖLE distrikt. Av invÃ¥narna i det distrikt som bestÃ¥r av Baggböles östra del och DomargÃ¥rd bor största delen i delomrÃ¥det Östra Baggböle, som är en del av samma ungefär samtidigt byggda smÃ¥huszon som Västra Baggböle och Svedängens södra del och som byggdes ut enhetlig pÃ¥ 1940–50-talet. Mellan smÃ¥husomrÃ¥det i Östra Baggböle och Vanda Ã¥ ligger tvÃ¥ koloniträdgÃ¥rdar. I delomrÃ¥det DomargÃ¥rd ligger Domarby GÃ¥rd, som nuförtiden tillhör Helsingfors stadsmuseum, och vars mark staden odlar. HerrgÃ¥rdens stÃ¥tliga gustavianska byggnader omges av en park som anlagts i början av 1800-talet. GÃ¥rden är förutom museum ett centrum för ridsporten i Helsingfors. I omrÃ¥det DomargÃ¥rd finns ocksÃ¥ ett vinthundscenter.

ITÄ-PAKILA. Of the residents of the district made up of Pakila´s eastern part and Tuomarinkartano, the majority live in the sub-district of Itä-Pakila, which is part of the same small house zone as Länsi-Pakila and Paloheinä built roughly at the same time in the 1940–50s. Between the small house area in Itä-Pakila and River Vantaa, there are two allotment gardens. Tuomarinkylän Kartano manor (orig. Domarby GÃ¥rd) is situated in the subdistrict of Tuomarinkartano. The manor now belongs to Helsinki City Museum, and the city cultivates its fields. The stately buildings in late 18th century Gustavian neo-classical style are surrounded by a park designed in the early 19th century. Nowadays the manor serves not only as a museum but as a centre for horse riding in Helsinki. In the Tuomarinkartano area there is also a greyhound centre.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭ

bostädernas medelstorlek mean size of dwellings


,Wl 3DNLODQ SHUXVSLLUL

$/8((7 9lHVW| 7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH ,Wl 3DNLOD

Utbildningnivå Educational level YXRWWD Wl\WWlQHHW ONP 3HUXVDVWH WDL WXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHD DVWH /XNLR RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD $PPDWLOOLVHQ NRXOXWXNVHQ RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD

0DDSLQWD DOD NP $VXNNDDW 7\|SDLNDW

7XRPDULQNDUWDQR

<KWHHQVl

%

78/27$62

Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW 5XRWVLQNLHOLVHW 9LHUDVNLHOLVHW Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 14,5 venäjä 30 persia, farsi 10,6 22 21 10,1 viro, eesti 8ONRPDDQ NDQVDODLVHW 8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVl V\QW\QHHW

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHW ONP .XROOHHW ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOOH ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOWD ONP

/ 1000 as.

9b(67g108872.6(7

Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQ ONP $VXQWRNXQWLHQ NHVNLNRNR KHQJHQ DVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQ ONP /DSVLSHUKHLGHQ ONP 3HUKHHQ NHVNLNRNR

Families, households

3(5+((7 -$ $68172.811$7

lägenhetstyper types of dwellings

YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock

Befolkningsprognos Population forecast й

%

+XRQHLVWRW\\SLW

9b(67g(11867(

$VXQWRNDQQDQ LNl

%

$681127

Ã…lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW \KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUD DVXQQRW $5$ YXRNUD DVXQQRW

,.b5$.(11(

$680,62/27

Boende Housing $VXQQRQ NHVNLNRNR P $VXPLVYlOM\\V P DVXNDV $VXPLVWLKH\V KXRQHWWD KO|

b,',1.,(/, -$ .$16$/$,6886

Inkomster Income 7XORW DVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQ PHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQ PHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHW DVXQWRNXQQDW

K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production


,Wl 3DNLODQ SHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

7<g92,0$

NHUURVDOD P

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD

RSSLODLWD

ONP

DVXNDV

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQ VDDMDW /DVWHQVXRMHOXQ DVLDNNDDW YXRWLDDW

Dhhd

s ^> Z<W

W^

^ W

<K< s/,Z

3$/9(/83,67((7

Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLW MD KDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW

0XXW YlKLWWlLVNDXSDW

5DYLQWRODW

.DKYLODW MD EDDULW

ONP

8/.2,/8

ODVWD

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW \KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR

ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHW DODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW \OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW DODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW \OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLV MD HULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄžŜŜÄž

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHW SlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHW SHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW \NVLW\LVHQ KRLGRQ WXHQ SLLULVVl /DSVHW NRWLKRLGRQ WXHQ SLLULVVl

Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW \KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHW UDNHQQXNVHW 7HROOLVXXV MD YDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXW UDNHQQXNVHW

dƾŽĆšÄ‚ŜƚŽ

<ĂƾƉƉĂ

zĆŒĹ?ĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

zĹšĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

DƾƾĆš

:ƾůŏĹ?ŜĞŜ

WĹ?ĞŜƚĂůŽ

dÄžŽůůĹ?ŜĞŜŜ

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄž

<ÄžĆŒĆŒĹ˝Ć?ƚĂůŽ

ONP

Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRD KD 0HWVll KD 8LPDUDQQDW NSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL +HQNLO|YDKLQNR RQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL $XWRWWRPDW DVXQWRNXQQDW

$/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWD NP 7\|SDLNNRMD NP .HUURVDOD KD


.RLOOLQHQ VXXUSLLUL

3HUXVSLLULW /DWRNDUWDQR ± /DGXJnUGHQ 3XNLQPlNL ± %RFNVEDFND 0DOPL ± 0DOP 6XXWDULOD ± 6NRPDNDUE|OH 3XLVWROD 3DUNVWDG -DNRPlNL ± -DNREDFND


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

tertiärnivå bostadshushållens medelstorlek mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst arbetslöshetsgrad unemployment rate median income of households

hyresbostäder rented dwellings

ϭ

bostädernas medelstorlek mean size of dwellings


.RLOOLQHQ VXXUSLLUL

$/8((7 9lHVW| 7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH 0DDSLQWD DOD NP $VXNNDDW 7\|SDLNDW /DWRNDUWDQRQ SHUXVSLLUL

Utbildningnivå Educational level YXRWWD Wl\WWlQHHW ONP 3HUXVDVWH WDL WXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHD DVWH /XNLR RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD $PPDWLOOLVHQ NRXOXWXNVHQ RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD

0DOPLQ SHUXVSLLUL

6XXWDULODQ SHUXVSLLUL

3XLVWRODQ SHUXVSLLUL

-DNRPlHQ SHUXVSLLUL <KWHHQVl

b,',1.,(/, -$ .$16$/$,6886

9b(67g108872.6(7

+XRQHLVWRW\\SLW

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock

lägenhetstyper types of dwellings

Families, households

K

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production

9lHVW|

3(5+((7 -$ $68172.811$7

%

/ 1000 as.

$VXQWRNDQQDQ LNl

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHW ONP .XROOHHW ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOOH ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOWD ONP Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQ ONP $VXQWRNXQWLHQ NHVNLNRNR KHQJHQ DVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQ ONP /DSVLSHUKHLGHQ ONP 3HUKHHQ NHVNLNRNR

й

$681127

Befolkningsprognos Population forecast YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW \KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUD DVXQQRW $5$ YXRNUD DVXQQRW

9b(67g(11867(

%

$680,62/27

Boende Housing $VXQQRQ NHVNLNRNR P $VXPLVYlOM\\V P DVXNDV $VXPLVWLKH\V KXRQHWWD KO|

Ã…lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

78/27$62

Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW 5XRWVLQNLHOLVHW 9LHUDVNLHOLVHW Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 19,4 venäjä 3 483 viro, eesti 12,9 2 314 1 985 11,1 somali 8ONRPDDQ NDQVDODLVHW 8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVl V\QW\QHHW

,.b5$.(11(

%

Inkomster Income 7XORW DVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQ PHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQ PHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHW DVXQWRNXQQDW

3XNLQPlHQ SHUXVSLLUL


.RLOOLQHQ VXXUSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

7<g92,0$

NHUURVDOD P

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD

RSSLODLWD

ONP

DVXNDV

ONP

Dhhd

s ^> Z<W

W^

^ W

3$/9(/83,67((7

Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLW MD KDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW

0XXW YlKLWWlLVNDXSDW

5DYLQWRODW

.DKYLODW MD EDDULW

ONP

8/.2,/8

ODVWD

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQ VDDMDW /DVWHQVXRMHOXQ DVLDNNDDW YXRWLDDW

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW \KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR

ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHW DODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW \OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW DODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW \OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLV MD HULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄžŜŜÄž

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHW SlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHW SHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW \NVLW\LVHQ KRLGRQ WXHQ SLLULVVl /DSVHW NRWLKRLGRQ WXHQ SLLULVVl

Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW \KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHW UDNHQQXNVHW 7HROOLVXXV MD YDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXW UDNHQQXNVHW

dƾŽĆšÄ‚ŜƚŽ

<ĂƾƉƉĂ

zĆŒĹ?ĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

zĹšĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

DƾƾĆš

:ƾůŏĹ?ŜĞŜ

WĹ?ĞŜƚĂůŽ

dÄžŽůůĹ?ŜĞŜŜ

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄž

<ÄžĆŒĆŒĹ˝Ć?ƚĂůŽ

<K< s/,Z

Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRD KD 0HWVll KD 8LPDUDQQDW NSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL

+HQNLO|YDKLQNR RQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL

$XWRWWRPDW DVXQWRNXQQDW

$/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWD NP 7\|SDLNNRMD NP .HUURVDOD KD


/DWRNDUWDQRQ SHUXVSLLUL LADUGÃ…RDENS distrikt. LadugÃ¥rden ligger pÃ¥ gamla Viks gÃ¥rd frÃ¥n 1550talet. Vik fastställdes som stadsdel Ã¥r 1959 och delades upp i delomrÃ¥dena LadugÃ¥rden och Viksbacka. De nya delomrÃ¥dena sedan Ã¥r 1999 heter Vikstranden och Viks forskarpark. Viks forskarpark har vuxit upp kring Helsingfors universitets institutioner och är ett internationellt betydande centrum för forskning, undervisning och företagsverksamhet inom biologi och bioteknik. LadugÃ¥rden, det största bostadsomrÃ¥det i Vik, hÃ¥ller att bli färdig. Rönnbacka är den första förorten i Finland som byggts helt med elementteknik. NaturskyddsomrÃ¥det vid Gammelstadsfjärden är ett berömt häckningsomrÃ¥de.

/DWRNDUWDQRQ SHUXVSLLUL RQ QLPHWW\ OXYXOOD SHUXVWHWXQ 9LLNLQ /DWRNDUWDQRQ WLODQ PXNDDQ 9LLNNL YDKYLVWHWWLLQ NDXSXQJLQRVDNVL YXRQQD 6DPDOOD VH MDHWWLLQ 9LLNLQPlHQ MD /DWRNDUWDQRQ RVD DOXHLVLLQ 9LLNLQ WLHGHSXLVWRQ MD 9LLNLQUDQQDQ RVD DOXHHW V\QW\LYlW YXRQQD 3HUXVSLLULQ NHVNXV RQ 9LLNLQ WLHGHSXLVWR MD VHQ \KWH\WHHQ UDNHQQHWWX NDXSSDNHVNXV 7LHGHSXLVWR RQ UDNHQWXQXW +HOVLQJLQ \OLRSLVWRQ NDPSXNVHQ \PSlULOOH MRND RQ PDDWDORXV MD PHWVlWLHWHLVLLQ IDUPDVLDDQ MD ELRWLHWHLVLLQ HULNRLVWXQXW NHVNLWW\Pl $OXHHOOD RQ \OLRSLVWRQ ODLWRVUDNHQQXNVLD .RURQD LQIRNHVNXV NLUMDVWRLQHHQ WXWNLPXVODLWRNVLD MD \ULW\NVLl VHNl <OLRSLVWROOLQHQ HOlLQVDLUDDOD <OLRSLVWRQ RSHWXV MD WXWNLPXVWLOD MDWNDD YLOMHO\l 9LLNLQ SHOWRDOXHLOOD /DWRNDUWDQRQ 9LLNLQ VXXULPPDQ DVXLQDOXHHQ UDNHQWDPLQHQ RQ ORSSXVXRUDOOD (WHOlRVDVVD RQ HNRORJLVHQ DVXLQUDNHQWDPLVHQ NRHDOXH (NR 9LLNNL 9LLNLQPlHQ DVXLQDOXHHQ LWlRVD RQ YDOPLV MD OlQVLRVDD UDNHQQHWDDQ 9LLNLQPlHQ MlWHYHGHQ NHVNXVSXKGLVWDPR WRLPLL SllRVLQ PDDQDODLVLVVD NDOOLRWLORLVVD 9LLNLQUDQWD RQ XXGLVWXQXW 9DQWDDQMRHQ VXXQ RVDOWD (QWLQHQ VlKN|DVHPD DOXH RQ PXXWWXQXW 9DQKDQNDXSXQJLQNRVNHQ DVXLQDOXHHNVL -RNLVXXQ YDQKD PDLVHPD UDNHQQXNVLQHHQ MD NHY\HQ OLLNHQWHHQ \KWH\NVLQHHQ RQ VlLO\WHWW\ 3LKODMDPlNL RQ 6XRPHQ PRGHUQLQ DUNNLWHKWXXULQ PHUNNLNRKWHLWD 6H RQ HQVLPPlLQHQ OXYXQ OlKL| +HOVLQJLVVl MRQND NXOWWXXULKLVWRULDOOLVHVWL DUYRNDV NRNRQDLVXXV RQ VXRMHOWX 3LKODMLVWRQ NHUURVWDORDOXH UDNHQQHWWLLQ OXYXQ DOXVVD 9LLNLQ 9DQKDQNDXSXQJLQODKGHQ OXRQQRQVXRMHOXDOXH RQ NDQVDLQYlOLVHVWLNLQ PHUNLWWlYl OLQWXNRVWHLNNR

LATOKARTANO district. Viikki became a city district in 1959, and was divided into the sub-districts Latokartano and Viikinmäki. The new sub-districts since 1999 are called Viikinranta and Viikin tiedepuisto. In the latter, the Viikki Science Park has grown up around Helsinki University's facilities in the area. The Science Park is a centre for research, study and entrepreneurship focused on biology and biotechnology. Latokartano, the largest of the housing areas of Viikki, is almost constructed. Pihlajamäki is the first suburb in Finland built entirely using the building elements technique. The nature conservation area of Vanhankaupunginselkä bay is a famous bird wetland.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭ

bostädernas medelstorlek mean size of dwellings


/DWRNDUWDQRQ SHUXVSLLUL

$/8((7 9lHVW| 7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH 9LLNLQUDQWD

Utbildningnivå Educational level YXRWWD Wl\WWlQHHW ONP 3HUXVDVWH WDL WXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHD DVWH /XNLR RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD $PPDWLOOLVHQ NRXOXWXNVHQ RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD

0DDSLQWD DOD NP $VXNNDDW 7\|SDLNDW

/DWRNDUWDQR

9LLNLQ WLHGHSXLVWR

9LLNLQPlNL

3LKODMDPlNL

3LKODMLVWR

<KWHHQVl

Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW 5XRWVLQNLHOLVHW 9LHUDVNLHOLVHW Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 17,5 venäjä 909 viro, eesti 12,3 640 519 10,0 somali 8ONRPDDQ NDQVDODLVHW 8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVl V\QW\QHHW

Befolkningsprognos Population forecast й YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHW ONP .XROOHHW ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOOH ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOWD ONP

/ 1000 as.

9b(67g108872.6(7

Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQ ONP $VXQWRNXQWLHQ NHVNLNRNR KHQJHQ DVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQ ONP /DSVLSHUKHLGHQ ONP 3HUKHHQ NHVNLNRNR

%

lägenhetstyper types of dwellings

K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock

Families, households

+XRQHLVWRW\\SLW

3(5+((7 -$ $68172.811$7

$VXQWRNDQQDQ LNl

9b(67g(11867(

$681127

%

Bostäder Dwellings $VXQQRW \KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUD DVXQQRW $5$ YXRNUD DVXQQRW

$680,62/27

Ã…lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

Boende Housing $VXQQRQ NHVNLNRNR P $VXPLVYlOM\\V P DVXNDV $VXPLVWLKH\V KXRQHWWD KO|

,.b5$.(11(

78/27$62

b,',1.,(/, -$ .$16$/$,6886

%

Inkomster Income 7XORW DVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQ PHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQ PHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHW DVXQWRNXQQDW


/DWRNDUWDQRQ SHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

7<g92,0$

NHUURVDOD P

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD

RSSLODLWD

ONP

DVXNDV

ONP

Dhhd

s ^> Z<W

W^

^ W

<K< s/,Z

3$/9(/83,67((7

Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLW MD KDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW

0XXW YlKLWWlLVNDXSDW

5DYLQWRODW

.DKYLODW MD EDDULW

ONP

8/.2,/8

ODVWD

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQ VDDMDW /DVWHQVXRMHOXQ DVLDNNDDW YXRWLDDW

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW \KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR

ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHW DODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW \OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW DODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW \OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLV MD HULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄžŜŜÄž

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHW SlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHW SHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW \NVLW\LVHQ KRLGRQ WXHQ SLLULVVl /DSVHW NRWLKRLGRQ WXHQ SLLULVVl

Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW \KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHW UDNHQQXNVHW 7HROOLVXXV MD YDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXW UDNHQQXNVHW

dƾŽĆšÄ‚ŜƚŽ

<ĂƾƉƉĂ

zĆŒĹ?ĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

DƾƾĆš

:ƾůŏĹ?ŜĞŜ

WĹ?ĞŜƚĂůŽ

dÄžŽůůĹ?ŜĞŜŜ

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄž

<ÄžĆŒĆŒĹ˝Ć?ƚĂůŽ

zĹšĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRD KD 0HWVll KD 8LPDUDQQDW NSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL

+HQNLO|YDKLQNR RQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL

$XWRWWRPDW DVXQWRNXQQDW

$/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWD NP 7\|SDLNNRMD NP .HUURVDOD KD


3XNLQPlHQ SHUXVSLLUL BOCKSBACKA var en av de äldsta byarna i Helsinge socken. De första höghusen byggdes där pÃ¥ 1960-talet, men i huvudsak har omrÃ¥det bebyggts under 1970–80-talet. Största delen av bocksbackaborna bor norr om Ring I. Lerstrand sydost om järnvägen har byggts senare, likasÃ¥ Bocksbackatriangelns omrÃ¥de. Bocksbacka är ett tättbebyggt och varierande bostadsomrÃ¥de. KöpcentrumomrÃ¥det förnyas, och det nedrivna köpcentrumet har givit rum för seniorbostäder.

3XNLQPlNL NXXOXX +HOVLQJLQ SLWlMlQ YDQKLPSLLQ N\OLLQ 3XNLQPlHQ NDUWDQR RQ DOXHHQ YXRVLVDWDLVHQ DVXWXNVHQ SHUXMD 3XNLQPlHQ DVHPDQ WXQWXPDDQ SDOVWRLWHWWLLQ OXYXOOD RPDNRWLDOXH (QVLPPlLVHW NHUURVWDORW UDNHQQHWWLLQ OXYXOOD PXWWD DOXH RQ UDNHQQHWWX SllRVLQ MD OXYXLOOD .HKlWLHQ SRKMRLVSXROHOOD DVXX VXXULQ RVD SXNLQPlNHOlLVLVWl 5DGDQ HWHOlSXROLQHQ 9DQWDDQMRNHHQ UDMRLWWXYD 6DYHODQ DOXH UDNHQQHWWLLQ ± OXNXMHQ YDLKWHHVVD 9LLPHLVLPSlQl YDOPLVWXL 3XNLQPlHQ NROPLRQ DOXH OXYXOOD .HKlWLHQ OLLNHQQHMlUMHVWHO\W RYDW PXRNDQQHHW 3XNLQPlHQ \PSlULVW|l YLLPH YXRVLQD KXRPDWWDYDVWL 3XNLQPlNL RQ WLLYLV DVXQWRDOXH MRVVD NHUURVWDORW VHNl YDQKDW MD XXGHW RPDNRWL MD ULYLWDORW YDLKWHOHYDW $VHPDQ WXQWXPDVVD UDGDQ PROHPPLOOD SXROLOOD ROHYLHQ DOXHLGHQ Nl\WW|l RQ WDUNRLWXV VHONH\WWll MD Wl\GHQQ\VUDNHQWDD VHNl SDUDQWDD YLLKW\LV\\WWl MDODQNXONX\KWH\NVLl S\VlN|LQWLl MD OLLNHQQHWXUYDOOLVXXWWD 3XNLQPlHQ SXUHWXQ RVWRVNHVNXNVHQ WLODOOH RQ UDNHQQHWWX VHQLRULNHUURVWDOR MRQND DODNHUUDVVD RQ P\|V OLLNHWLORMD

PUKINMÄKI (orig. Bocksbacka) was one of the oldest villages of former Helsinge parish. The first blocks of flats were built in the 1960s, but the majority only in the 1970s and 1980s. Most inhabitants live north of Ring Road I. Savela area was constructed later to the south-east of the railway, the area of the Pukinmäki triangle was built still later. Pukinmäki is a densely constructed and varied suburb. The old shopping centre has been demolished, and new flats for seniors have been constructed.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭ

bostädernas medelstorlek mean size of dwellings


3XNLQPlHQ SHUXVSLLUL

$/8((7 9lHVW| 7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH 3XNLQPlNL

Utbildningnivå Educational level YXRWWD Wl\WWlQHHW ONP 3HUXVDVWH WDL WXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHD DVWH /XNLR RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD $PPDWLOOLVHQ NRXOXWXNVHQ RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD

0DDSLQWD DOD NP $VXNNDDW 7\|SDLNDW

<KWHHQVl

%

78/27$62

Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW 5XRWVLQNLHOLVHW 9LHUDVNLHOLVHW Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 19,6 venäjä 372 somali 13,0 247 197 10,4 viro, eesti 8ONRPDDQ NDQVDODLVHW 8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVl V\QW\QHHW

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHW ONP .XROOHHW ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOOH ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOWD ONP

/ 1000 as.

9b(67g108872.6(7

K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production

Families, households

3(5+((7 -$ $68172.811$7 Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQ ONP $VXQWRNXQWLHQ NHVNLNRNR KHQJHQ DVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQ ONP /DSVLSHUKHLGHQ ONP 3HUKHHQ NHVNLNRNR

lägenhetstyper types of dwellings

YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock

Befolkningsprognos Population forecast й

%

+XRQHLVWRW\\SLW

9b(67g(11867(

$VXQWRNDQQDQ LNl

%

$681127

Ã…lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW \KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUD DVXQQRW $5$ YXRNUD DVXQQRW

,.b5$.(11(

$680,62/27

Boende Housing $VXQQRQ NHVNLNRNR P $VXPLVYlOM\\V P DVXNDV $VXPLVWLKH\V KXRQHWWD KO|

b,',1.,(/, -$ .$16$/$,6886

Inkomster Income 7XORW DVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQ PHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQ PHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHW DVXQWRNXQQDW


3XNLQPlHQ SHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

7<g92,0$

NHUURVDOD P

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD

RSSLODLWD

ONP

DVXNDV

ONP

Dhhd

s ^> Z<W

W^

^ W

<K< s/,Z

3$/9(/83,67((7

Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLW MD KDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW

0XXW YlKLWWlLVNDXSDW

5DYLQWRODW

.DKYLODW MD EDDULW

ONP

8/.2,/8

ODVWD

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQ VDDMDW /DVWHQVXRMHOXQ DVLDNNDDW YXRWLDDW

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW \KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR

ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHW DODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW \OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW DODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW \OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLV MD HULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄžŜŜÄž

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHW SlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHW SHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW \NVLW\LVHQ KRLGRQ WXHQ SLLULVVl /DSVHW NRWLKRLGRQ WXHQ SLLULVVl

Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW \KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHW UDNHQQXNVHW 7HROOLVXXV MD YDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXW UDNHQQXNVHW

dƾŽĆšÄ‚ŜƚŽ

<ĂƾƉƉĂ

zĆŒĹ?ĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

zĹšĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

DƾƾĆš

:ƾůŏĹ?ŜĞŜ

WĹ?ĞŜƚĂůŽ

dÄžŽůůĹ?ŜĞŜŜ

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄž

<ÄžĆŒĆŒĹ˝Ć?ƚĂůŽ

Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRD KD 0HWVll KD 8LPDUDQQDW NSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL +HQNLO|YDKLQNR RQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL $XWRWWRPDW DVXQWRNXQQDW

$/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWD NP 7\|SDLNNRMD NP .HUURVDOD KD


0DOPLQ SHUXVSLLUL MALMS distrikt. Malm-Mosabacka uppkom i och med järnvägen till Riihimäki, och Malm blev världsligt centrum i Helsinge socken innan det införlivades med Helsingfors. En stor förändring skedde på 1980-talet, då Malms lokalcentrum byggdes. Norr om Malm ligger det stora småhusområdet Staffanslätten. Ett arbetarsamhälle som i början av 1900-talet grundades i Mosabacka har bibehållits ganska väl, trots att det byggts en hel del nytt. Malms flygfält fortsätter tillsvidare att verka.

0DOPL ROL NHVNLDLNDLVHQ +HOVLQJLQ SLWlMlQ VXXULPSLD N\OLl $VXWXV ROL PDDVHXWXPDLVWD VLLKHQ DVWL NXQ 0DOPLQ UDXWDWLHS\VlNNL DYDWWLLQ 0DOPL 7DSDQLODQ \KG\VNXQWD SHUXVWHWWLLQ MD 0DOPL DONRL NDVYDD QRSHDVWL YlHVW| ROL SllDVLDVVD WHKWDLGHQ W\|YlNHl 0DOPL ROL +HOVLQJLQ SLWlMlQ NHVNXV $OXHOLLWRNVHVVD YXRQQD 0DOPL OLLWHWWLLQ +HOVLQNLLQ OXYXOOD UDNHQQHWWLLQ OXNXLVLD NHUURVWDORDOXHLWD +HOVLQJLQ NHVNXVWDQ XONRSXROHOOH PXWWD 0DOPLQ DOXHNHVNXNVHQ MD DVHPDQ \PSlULVW|Q UDNHQWDPLQHQ DONRL SllDVLDVVD YDVWD OXYXOOD 0DOPLQ KDXWDXVPDD YLKLWWLLQ Nl\WW||Q MD VLWl RQ ODDMHQQHWWX YLLPHNVL 0DOPL RQ NRLOOLVHQ +HOVLQJLQ NHVNXV MRWD NHKLWHWllQ 0DOPLQ NHVNXVWDYLVLRQ PXNDLVHVWL WXOHYLQD YXRVLQD 3HUXVSLLULVVl RQ QRLQ DVXNDVWD MD W\|SDLNNDD 0DOPLQ NHVNXVWDQ OlKHOOl ROHYDQ WHROOLVXXVDOXHHQ NRUWWHOHLWD RQ PXXWHWWX DVXQQRLNVL -lOMHOOH MllYl RVD WHROOLVXXVDOXHHVWD VlLO\\ \ULW\VNl\W|VVl 0\|V PXXDOOD 0DOPLQ DOXHHOOD RQ Wl\GHQQ\VUDNHQQHWWX MD WXWNLWDDQ DVXQWRMHQ UDNHQWDPLVPDKGROOLVXXNVLD 0DOPLOOD RQ P\|V ODDMRMD YLUNLVW\VDOXHLWD 9DQKD 7DSDQLQN\Ol MDNDXWXX 7DSDQLQYDLQLRQ SLHQWDORDOXHHVHHQ VHNl 7DSDQLODDQ MRND RQ YXRVLVDGDQ DOXVVD SHUXVWHWWX W\|OlLV\KG\VNXQWD 6H RQ VlLO\Q\W YDUVLQ K\YLQ DONXSHUlLVHVVl DVXVVDDQ YDLNND YLLPH YXRVLQD RQ UDNHQQHWWX SDOMRQ XXWWDNLQ 9XRQQD UDNHQQHWWX 0DOPLQ OHQWRNHQWWl MDWNDD WRLVWDLVHNVL WRLPLQWDDQVD YDOYRPDWWRPDQD OHQWRSDLNNDQD MD WLORMD MD DOXHWWD Nl\WHWllQ HULODLVWHQ WDSDKWXPLHQ SDLNNDQD 0DOPLQ OHQWRNHQWlQ DVXQWRUDNHQWDPLQHQ SllVHH DONDPDDQ OXYXQ DONXSXROHOOD 9DQKDW UDNHQQXNVHW RQ VXRMHOWX MD QH RWHWDDQ NXOWWXXULQ MD YDSDD DMDQ Nl\WW||Q 7DWWDULKDUMX VlLO\\ HGHOOHHQ \ULW\VDOXHHQD

Malmi-Tapanila came about along with the railway to the north, and MALMI became the secular centre of Helsinge parish before it was incorporated into Helsinki. Great change took place in the 1980s, when the local centre of Malmi was built. Tapaninvainio to the north of Malmi is a detached house area. A workers’ community founded in Tapanila (orig. Mosabacka) in the early 20th century has remained fairly intact, although many new houses have been built. Malmi airport still serves private aircraft.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭ

bostädernas medelstorlek mean size of dwellings


0DOPLQ SHUXVSLLUL

$/8((7 9lHVW| 7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH <Ol 0DOPL

Utbildningnivå Educational level YXRWWD Wl\WWlQHHW ONP 3HUXVDVWH WDL WXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHD DVWH /XNLR RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD $PPDWLOOLVHQ NRXOXWXNVHQ RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD

0DDSLQWD DOD NP $VXNNDDW 7\|SDLNDW

7DSDQLQYDLQLR

7DSDQLOD

<KWHHQVl

b,',1.,(/, -$ .$16$/$,6886

Befolkningsprognos Population forecast YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

9b(67g108872.6(7

3(5+((7 -$ $68172.811$7

Families, households

%

$VXQWRNDQQDQ LNl

+XRQHLVWRW\\SLW

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock

lägenhetstyper types of dwellings

/ 1000 as.

$681127

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHW ONP .XROOHHW ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOOH ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOWD ONP Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQ ONP $VXQWRNXQWLHQ NHVNLNRNR KHQJHQ DVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQ ONP /DSVLSHUKHLGHQ ONP 3HUKHHQ NHVNLNRNR

й

Bostäder Dwellings $VXQQRW \KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUD DVXQQRW $5$ YXRNUD DVXQQRW

9b(67g(11867(

%

$680,62/27

Boende Housing $VXQQRQ NHVNLNRNR P $VXPLVYlOM\\V P DVXNDV $VXPLVWLKH\V KXRQHWWD KO|

Ã…lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

78/27$62

Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW 5XRWVLQNLHOLVHW 9LHUDVNLHOLVHW Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 16,6 venäjä 714 somali 13,1 565 506 11,7 viro, eesti 8ONRPDDQ NDQVDODLVHW 8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVl V\QW\QHHW

,.b5$.(11(

%

Inkomster Income 7XORW DVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQ PHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQ PHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHW DVXQWRNXQQDW

0DOPLQ OHQWRNHQWWl

7DWWDULKDUMX

$OD 0DOPL

K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production


0DOPLQ SHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

7<g92,0$

NHUURVDOD P

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD

RSSLODLWD

ONP

DVXNDV

ONP

Dhhd

s ^> Z<W

W^

^ W

<K< s/,Z

3$/9(/83,67((7

Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLW MD KDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW

0XXW YlKLWWlLVNDXSDW

5DYLQWRODW

.DKYLODW MD EDDULW

ONP

8/.2,/8

ODVWD

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQ VDDMDW /DVWHQVXRMHOXQ DVLDNNDDW YXRWLDDW

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW \KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR

ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHW DODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW \OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW DODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW \OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLV MD HULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄžŜŜÄž

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHW SlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHW SHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW \NVLW\LVHQ KRLGRQ WXHQ SLLULVVl /DSVHW NRWLKRLGRQ WXHQ SLLULVVl

Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW \KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHW UDNHQQXNVHW 7HROOLVXXV MD YDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXW UDNHQQXNVHW

dƾŽĆšÄ‚ŜƚŽ

<ĂƾƉƉĂ

zĆŒĹ?ĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

zĹšĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

DƾƾĆš

:ƾůŏĹ?ŜĞŜ

WĹ?ĞŜƚĂůŽ

dÄžŽůůĹ?ŜĞŜŜ

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄž

<ÄžĆŒĆŒĹ˝Ć?ƚĂůŽ

Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRD KD 0HWVll KD 8LPDUDQQDW NSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL

+HQNLO|YDKLQNR RQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL

$XWRWWRPDW DVXQWRNXQQDW

$/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWD NP 7\|SDLNNRMD NP .HUURVDOD KD


6XXWDULODQ SHUXVSLLUL SKOMAKARBÖLE har haft bebyggelse i Ã¥rhundraden. Villabyggelsen kom dit i början av 1900-talet. De första höghusen i Brobacka byggdes i slutet av 1960-talet. PÃ¥ 1980-talet uppstod där mÃ¥nga nya tättbebyggda smÃ¥huskvarter. Lidmalmen omplanerades pÃ¥ 1980-talet, och där uppstod rymlig smÃ¥husbebyggelse. Kervo Ã¥ och dess strandpark utgör stommen i brobackamiljön, och är samtidigt ett omtyckt rekreationsomrÃ¥de.

+HOVLQJLQ SLWlMlQ N\OlNXQWDDQ NXXOXQXW 6XXWDULOD RQ 9DQWDDQMRHQ YDUUHQ PHUNLWWlYLl N\OLl MRVVD RQ ROOXW DVXWXVWD MR YXRVLVDWRMD 2PDNRWLDVXPLQHQ OHYLVL DOXHHOOH OXYXQ DOXVVD 6LOWDPlHQ SLHQWDORDOXHHOOH UDNHQQHWWLLQ HQVLPPlLVHW NHUURVWDORW OXYXQ ORSXVVD OXYXOOD \PSlULVW||Q QRXVL VXKWHHOOLVHQ WLLYLLWl SLHQNHUURVWDORNRUWWHOHLWD 6XXWDULODDQ UDNHQQHWDDQ XXVLD DVXQWRMD HQWLVWHQ DVXLQ MD SDOYHOXUDNHQQXVWHQ \KWH\WHHQ 7|\U\QXPPHQ RVD DOXH V\QW\L YXRQQD RVLWWDLQ 7DSDQLQYDLQLRVWD RVLWWDLQ 6LOWDPlHVWl MD $OD 7LNNXULODVWD 9DQKDOOH RPDNRWLDOXHHOOH ODDGLWWLLQ DVHPDNDDYDW MD VLQQH QRXVL XXWWD YlOMlKN|l SLHQWDORDVXWXVWD -lOOHHQUDNHQWDPLVDMDOWD RYDW SHUlLVLQ \KWHQlLVHW QLLQ VDQRWXW ULQWDPDPLHVWDORNDGXW NXWHQ 8XGLVUDLYDDMDQWLH MD <OlNDVNHQNXMD MRLOOH RQ ODDGLWWX VXRMHOXNDDYD .HUDYDQMRNL UDQWDSXLVWRLQHHQ RQ 6LOWDPlHQ YLUNLVW\VDOXH MD PDLVHPDQ NHVNHLVLQ HOHPHQWWL 5DQWDSXLVWRQ DOXHHOOH VLMRLWWXYDW P\|V 6LOWDPlHQ XUKHLOXSXLVWR MD SDOVWDYLOMHO\DOXH 6XXWDULODQ WHROOLVXXVDOXHHQ NDDYDW RQ XXVLWWX MD VDPDOOD WRQWWLHQ PllUll RQ OLVlWW\

SUUTARILA (orig. Skomakarböle) has been inhabited for centuries. The first suburban one-family houses were built in the early 20th century. The first blocks of flats were built in Siltamäki in the late 1960s. The old small house area of Töyrynummi was replanned in the 1980s, and became home to many new, relatively scattered detached and semi-detached houses. Keravanjoki, a tributary of Vantaa river, and the parks on its banks are the major features in the Siltamäki landscape.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭ

bostädernas medelstorlek mean size of dwellings


6XXWDULODQ SHUXVSLLUL

$/8((7 9lHVW| 7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH 6LOWDPlNL

Utbildningnivå Educational level YXRWWD Wl\WWlQHHW ONP 3HUXVDVWH WDL WXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHD DVWH /XNLR RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD $PPDWLOOLVHQ NRXOXWXNVHQ RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD

0DDSLQWD DOD NP $VXNNDDW 7\|SDLNDW

7|\U\QXPPL

<KWHHQVl

%

78/27$62

Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW 5XRWVLQNLHOLVHW 9LHUDVNLHOLVHW Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 15,1 venäjä 211 viro, eesti 11,6 162 105 7,5 englanti 8ONRPDDQ NDQVDODLVHW 8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVl V\QW\QHHW

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHW ONP .XROOHHW ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOOH ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOWD ONP

/ 1000 as.

9b(67g108872.6(7

Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQ ONP $VXQWRNXQWLHQ NHVNLNRNR KHQJHQ DVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQ ONP /DSVLSHUKHLGHQ ONP 3HUKHHQ NHVNLNRNR

Families, households

3(5+((7 -$ $68172.811$7

lägenhetstyper types of dwellings

YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock

Befolkningsprognos Population forecast й

%

+XRQHLVWRW\\SLW

9b(67g(11867(

$VXQWRNDQQDQ LNl

%

$681127

Ã…lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW \KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUD DVXQQRW $5$ YXRNUD DVXQQRW

,.b5$.(11(

$680,62/27

Boende Housing $VXQQRQ NHVNLNRNR P $VXPLVYlOM\\V P DVXNDV $VXPLVWLKH\V KXRQHWWD KO|

b,',1.,(/, -$ .$16$/$,6886

Inkomster Income 7XORW DVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQ PHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQ PHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHW DVXQWRNXQQDW

K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production


6XXWDULODQ SHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

7<g92,0$

NHUURVDOD P

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD

RSSLODLWD

ONP

DVXNDV

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQ VDDMDW /DVWHQVXRMHOXQ DVLDNNDDW YXRWLDDW

Dhhd

s ^> Z<W

W^

^ W

<K< s/,Z

3$/9(/83,67((7

Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLW MD KDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW

0XXW YlKLWWlLVNDXSDW

5DYLQWRODW

.DKYLODW MD EDDULW

ONP

8/.2,/8

ODVWD

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW \KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR

ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHW DODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW \OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW DODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW \OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLV MD HULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄžŜŜÄž

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHW SlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHW SHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW \NVLW\LVHQ KRLGRQ WXHQ SLLULVVl /DSVHW NRWLKRLGRQ WXHQ SLLULVVl

Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW \KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHW UDNHQQXNVHW 7HROOLVXXV MD YDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXW UDNHQQXNVHW

dƾŽĆšÄ‚ŜƚŽ

<ĂƾƉƉĂ

zĆŒĹ?ĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

zĹšĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

DƾƾĆš

:ƾůŏĹ?ŜĞŜ

WĹ?ĞŜƚĂůŽ

dÄžŽůůĹ?ŜĞŜŜ

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄž

<ÄžĆŒĆŒĹ˝Ć?ƚĂůŽ

ONP

Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRD KD 0HWVll KD 8LPDUDQQDW NSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL +HQNLO|YDKLQNR RQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL $XWRWWRPDW DVXQWRNXQQDW

$/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWD NP 7\|SDLNNRMD NP .HUURVDOD KD


3XLVWRODQ SHUXVSLLUL

3XLVWRODQ RPDNRWLDOXH V\QW\L YXRVLVDGDQ DOXVVD $E 3DUNVWDG :DQGD 3XLVWRN\Ol QLPLVHQ \KWL|Q DOXOOH SDQHPDQD 3XLVWRODQ DVHPDQ \PSlULVW|VWl DVXWXV OHYLVL ODDMDOOH YDUVLQNLQ UDGDQ LWlSXROHOOD $VHPDQ OlQVLSXROLVLOOH SHOORLOOH ± OXYXLOOD NRKRQQXW 7DSXOLNDXSXQJLQ NHUURVWDOROlKL| HGXVWDD DMDOOHHQ RPLQDLVWD HOHPHQWWLUDNHQWDPLVWD .XQ DOXHHQ SXLVWRMHQ MD SLKRMHQ NDVYLOOLVXXV SHKPHQWll Q\W PDLVHPDD YRL 7DSXOLNDXSXQNLD SLWll YLHKlWWlYlQl OlKL|Ql 7DSXOLNDXSXQJLQ DOXHHOOH RQ ODDGLWWX XVHLWD Wl\GHQQ\VUDNHQWDPLVHQ PDKGROOLVWDYLD DVHPDNDDYDQ PXXWRNVLD MRLGHQ RQ DUYLRLWX OLVllYlQ DOXHHQ YlHVW|l 7DSXOLNDXSXQJLQ NHUURVWDORDOXHHQ HWHOlSXROLQHQ SLHQWDORDOXH NXXOXX 7DSDQLODQ YDQKDDQ RPDNRWLDOXHHVHHQ 3XLVWRODQ MD +HLNLQODDNVRQ SLHQWDORDOXHLOOD RQ \Kl YDQKRMD OXYXQ DONXSXROHQ KXYLORLWD PXWWD SllRVLQ UDNHQQXVNDQWD RQ NRUYDXWXQXW ULYLWDORLOOD MD XXVLOOD RPDNRWLWDORLOOD $XULQNRPlHQ DOXHHQ YLUNLVW\V Nl\WW|l HGLVWHWllQ MD SRKMRLVODLWDDQ RQ VXXQQLWHOWX XXVLD SLHQWDORWRQWWHMD /DKGHQYl\OlQ YDUUHVVD ROHYDQ $OSSLN\OlQ DOXHHOOH RQ YDOPLVWXPDVVD PRQLSXROLQHQ SLHQWDORNDXSXQJLQRVD 7DWWDULVXRQ SLHQWHROOLVXXV MD YDUDVWRDOXH RQ +HOVLQJLQ YLLPHLVLl URPXYDUDVWRLQWLLQ Nl\WHWW\Ml DOXHLWD MRND NHKLWW\\ K\Yll YDXKWLD PRQLSXROLVHNVL SDOYHOX MD W\|SDLNND DOXHHNVL

PARKSTADS villasamhälle uppstod i början av 1900-talet. Från Parkstad station spred bebyggelsen sig i synnerhet österut. På 1970-talet restes den tidstypiska elementhusförstaden Stapelstaden på åkrarna väster om banan. I småhusområderna i Parkstad och Henriksdal finns ännu några av de gamla villorna kvar, men mestadels har de ersatts av nybyggen, ofta radhus. Byggboomen i slutet av 1980-talet ökade folkmängden i Parkstad och Henriksdal. Byggandet har ökat igen de senaste åren. I delområdet Alpbyn håller en mångsidig småhusstadsdel på att resa sig. Tattarmossens småindustrioch lagerområde är ett av de sista områdena för skrotlagring i Helsingfors. Det håller på att utvecklas till ett mångsidigt service- och arbetsplatsområde.

The small house community of PUISTOLA came about at the beginning of the 20th century. It spread mostly eastwards from the railway station. The concrete housing estate in Tapulikaupunki to the west of the station represents typical 1970s suburban construction. The small house areas of Puistola and Heikinlaakso still have a few of the century-old villas, but most of the buildings are of more recent origin, often terraced houses. The building boom of the late 1980s made the area’s population grow. Construction has increased again in recent years. In the Alppikylä sub district, a versatile small-house development is being built. The industrial zone of Tattarisuo is one of the last areas in Helsinki still used for scrapyards. It is being developed into a varied zone of service and industry.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭ

bostädernas medelstorlek mean size of dwellings


3XLVWRODQ SHUXVSLLUL

$/8((7 9lHVW| 7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH 7DSXOLNDXSXQNL

Utbildningnivå Educational level YXRWWD Wl\WWlQHHW ONP 3HUXVDVWH WDL WXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHD DVWH /XNLR RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD $PPDWLOOLVHQ NRXOXWXNVHQ RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD

0DDSLQWD DOD NP $VXNNDDW 7\|SDLNDW

3XLVWROD

+HLNLQODDNVR

7DWWDULVXR

$OSSLN\Ol

<KWHHQVl

%

78/27$62

Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW 5XRWVLQNLHOLVHW 9LHUDVNLHOLVHW Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 18,8 venäjä 600 somali 13,0 416 403 12,6 viro, eesti 8ONRPDDQ NDQVDODLVHW 8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVl V\QW\QHHW

9b(67g108872.6(7

3(5+((7 -$ $68172.811$7

/ 1000 as.

Families, households

lägenhetstyper types of dwellings

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHW ONP .XROOHHW ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOOH ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOWD ONP Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQ ONP $VXQWRNXQWLHQ NHVNLNRNR KHQJHQ DVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQ ONP /DSVLSHUKHLGHQ ONP 3HUKHHQ NHVNLNRNR

й

%

+XRQHLVWRW\\SLW

Befolkningsprognos Population forecast YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

$VXQWRNDQQDQ LNl

9b(67g(11867(

%

$681127

Ã…lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW \KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUD DVXQQRW $5$ YXRNUD DVXQQRW

,.b5$.(11(

$680,62/27

Boende Housing $VXQQRQ NHVNLNRNR P $VXPLVYlOM\\V P DVXNDV $VXPLVWLKH\V KXRQHWWD KO|

b,',1.,(/, -$ .$16$/$,6886

Inkomster Income 7XORW DVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQ PHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQ PHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHW DVXQWRNXQQDW

K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production


3XLVWRODQ SHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

7<g92,0$

NHUURVDOD P

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD

RSSLODLWD

ONP

DVXNDV

ONP

Dhhd

s ^> Z<W

W^

^ W

3$/9(/83,67((7

Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLW MD KDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW

0XXW YlKLWWlLVNDXSDW

5DYLQWRODW

.DKYLODW MD EDDULW

ONP

8/.2,/8

ODVWD

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQ VDDMDW /DVWHQVXRMHOXQ DVLDNNDDW YXRWLDDW

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW \KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR

ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHW DODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW \OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW DODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW \OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLV MD HULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄžŜŜÄž

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHW SlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHW SHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW \NVLW\LVHQ KRLGRQ WXHQ SLLULVVl /DSVHW NRWLKRLGRQ WXHQ SLLULVVl

Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW \KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHW UDNHQQXNVHW 7HROOLVXXV MD YDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXW UDNHQQXNVHW

dƾŽĆšÄ‚ŜƚŽ

<ĂƾƉƉĂ

zĆŒĹ?ĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

zĹšĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

DƾƾĆš

:ƾůŏĹ?ŜĞŜ

WĹ?ĞŜƚĂůŽ

dÄžŽůůĹ?ŜĞŜŜ

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄž

<ÄžĆŒĆŒĹ˝Ć?ƚĂůŽ

<K< s/,Z

Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRD KD 0HWVll KD 8LPDUDQQDW NSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL +HQNLO|YDKLQNR RQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL $XWRWWRPDW DVXQWRNXQQDW

$/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWD NP 7\|SDLNNRMD NP .HUURVDOD KD


-DNRPlHQ SHUXVSLLUL JAKOBACKA stadsdel byggdes på några år i slutet av 1960-talet, och i början bara med kommunala hyreshus. På 1970-talet byggdes norra Jakobacka ut med ägarbostäder. Sedan 1980-talet har man gjort betydande förbättringar i näromgivningen i Jakobacka: bostäder har reparerats och nya hus har byggts. Inom ramen för Förstadsprojektet har man beklätt gamla höghus med tegel. I dag avviker Jakobacka med sin naturnära miljö snarast till sin fördel från genomsnittsförstäderna. Dess bostadsbestånd kommer att göras mångsidigare och kompletteras med småhus även i fortsättningen.

-DNRPlHQ DVXQWRDOXH UDNHQQHWWLLQ NRLOOLVHQ +HOVLQJLQ NDOOLRLOOH OXYXQ ORSXOOD $OXHHQ HWHOlRVDDQ UDNHQQHWWLLQ NDXSXQJLQ YXRNUDWDORMD MD OXYXOOD DOXHHQ SRKMRLVRVDDQ SllDVLDVVD RPLVWXVDVXQWRMD -DNRPlHVVl DORLWHWWLLQ OXYXOOD KXRPDWWDYLD \PSlULVW|QSDUDQQXNVLD DVXQWRMD NRUMDWWLLQ MD NHUURVWDORDOXHHQ UHXQRLOOH Wl\GHQQ\VUDNHQQHWWLLQ XXVLD DVXLQWDORMD P\|V ULYLWDORMD 9XRQQD Nl\QQLVW\L -DNRPlHQ NLLQWHLVW|W 2\ Q Q\N +HND -DNRPlNL 2\ RPLVWDPLHQ NLLQWHLVW|MHQ ODDMD SHUXVSDUDQQXVRKMHOPD .LLQWHLVW|MHQ NRUMDXV RQ PXXWWDQXW (WHOl -DNRPlHQ LOPHHQ YDQKDW HOHPHQWWLNHUURVWDORW RQ YHUKRWWX WLLOLMXONLVLYXLQ KLVVLWW|PLLQ WDORLKLQ RQ UDNHQQHWWX KLVVHMl MD DVXQWRMD RQ XXGLVWHWWX SHUXVWHHOOLVHVWL -DNRPlHVVl RQ SXUHWWX NDNVL +HOVLQJLQ NDXSXQJLQ RPLVWDPDD KXRQRNXQWRLVWD ODPHOOLWDORD MD WLODOOH RQ UDNHQQHWWX XXGHW NHUURVWDORW -DNRPlHQ NHVNLRVDQ \PSlULVW|l NHKLWHWllQ +XRQRNXQWRLVLD UDNHQQXNVLD VDDWHWDDQ SXUNDD MD WLODOOH VXXQQLWHOODDQ XXVLD UDNHQQXNVLD $OXHHOOH VXXQQLWHOODDQ SHUXVNRXOXQ SlLYlKRLGRQ MD QXRULVRWDORQ WLORMHQ XXGLVWDPLVWD /LLNXQWDSXLVWRQ MD NRXOXMHQ \PSlULVW|Q NHKLWWlPLVVXXQQLWHOPDQ SRKMDOWD XUKHLOXSXLVWRQ NHQWWLl RQ YLLPH YXRVLQD XXGLVWHWWX 8LPDKDOOL RQ SHUXVNRUMDWWX MD ODDMHQQHWWX MD VHQ \KWH\WHHQ RQ UDNHQQHWWX XXVLD ULYLWDORMD 2VWRVNHVNXNVHQ \PSlULVW|VVl RQ WRWHXWHWWX OLLNHQQHMlUMHVWHO\MHQ MD OlKL\PSlULVW|Q SDUDQQXNVLD VHNl OLLNHWLORMHQ OLVlUDNHQWDPLVWD -DNRPlHQ DVXQWRNDQQDVWD VXXULQ RVD RQ \Kl NDXSXQJLQ YXRNUDWDORMD MD DUDYDRPLVWXVDVXQWRMD $VXNDVPllUl RQ YDNLLQWXQXW Q\N\WDVROOH OXYXQ DOXVVD -DNRPlHQ LWlSXROLQHQ KLHNNDNXRSSD DOXH MRND RVLWWDLQ NXXOXX 9DQWDDQ NDXSXQNLLQ RQ NXQQRVWHWWX MD PDLVHPRLWX YLUNLVW\VNl\WW||Q

The suburb of JAKOMÄKI was built within a few years during the late 1960s, and originally contained only council houses. In the 1970s, the northern part of the area was constructed with owner-occupied blocks of flats. Since the 1980s, considerable improvements have been made in the Jakomäki environment: dwellings have been repaired and new houses have been built. In the framework of a municipal suburb improvement project, old blocks of flats have been coated with bricks. Today, the area differs from other housing estates mostly to its advantage. Its housing stock is going to be made more varied, with more detached and terraced houses in future, too.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭ

bostädernas medelstorlek mean size of dwellings


-DNRPlHQ SHUXVSLLUL

$/8((7 9lHVW| 7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH -DNRPlNL

Utbildningnivå Educational level YXRWWD Wl\WWlQHHW ONP 3HUXVDVWH WDL WXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHD DVWH /XNLR RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD $PPDWLOOLVHQ NRXOXWXNVHQ RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD

0DDSLQWD DOD NP $VXNNDDW 7\|SDLNDW

<KWHHQVl

%

78/27$62

Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW 5XRWVLQNLHOLVHW 9LHUDVNLHOLVHW Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 34,7 venäjä 677 viro, eesti 20,8 406 143 7,3 somali 8ONRPDDQ NDQVDODLVHW 8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVl V\QW\QHHW

9b(67g108872.6(7

lägenhetstyper types of dwellings

/ 1000 as.

Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQ ONP $VXQWRNXQWLHQ NHVNLNRNR KHQJHQ DVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQ ONP /DSVLSHUKHLGHQ ONP 3HUKHHQ NHVNLNRNR

Families, households

K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production

3(5+((7 -$ $68172.811$7

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHW ONP .XROOHHW ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOOH ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOWD ONP

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock

й

%

+XRQHLVWRW\\SLW

Befolkningsprognos Population forecast YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

$VXQWRNDQQDQ LNl

9b(67g(11867(

%

$681127

Ã…lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW \KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUD DVXQQRW $5$ YXRNUD DVXQQRW

,.b5$.(11(

$680,62/27

Boende Housing $VXQQRQ NHVNLNRNR P $VXPLVYlOM\\V P DVXNDV $VXPLVWLKH\V KXRQHWWD KO|

b,',1.,(/, -$ .$16$/$,6886

Inkomster Income 7XORW DVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQ PHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQ PHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHW DVXQWRNXQQDW


-DNRPlHQ SHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

7<g92,0$

NHUURVDOD P

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD

RSSLODLWD

ONP

DVXNDV

ONP

Dhhd

s ^> Z<W

W^

^ W

<K< s/,Z

3$/9(/83,67((7

Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLW MD KDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW

0XXW YlKLWWlLVNDXSDW

5DYLQWRODW

.DKYLODW MD EDDULW

ONP

8/.2,/8

ODVWD

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQ VDDMDW /DVWHQVXRMHOXQ DVLDNNDDW YXRWLDDW

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW \KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR

ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHW DODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW \OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW DODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW \OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLV MD HULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄžŜŜÄž

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHW SlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHW SHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW \NVLW\LVHQ KRLGRQ WXHQ SLLULVVl /DSVHW NRWLKRLGRQ WXHQ SLLULVVl

Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW \KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHW UDNHQQXNVHW 7HROOLVXXV MD YDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXW UDNHQQXNVHW

dƾŽĆšÄ‚ŜƚŽ

<ĂƾƉƉĂ

zĆŒĹ?ĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

zĹšĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

DƾƾĆš

:ƾůŏĹ?ŜĞŜ

WĹ?ĞŜƚĂůŽ

dÄžŽůůĹ?ŜĞŜŜ

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄž

<ÄžĆŒĆŒĹ˝Ć?ƚĂůŽ

Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRD KD 0HWVll KD 8LPDUDQQDW NSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL +HQNLO|YDKLQNR RQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL $XWRWWRPDW DVXQWRNXQQDW

$/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWD NP 7\|SDLNNRMD NP .HUURVDOD KD


.DDNNRLQHQ VXXUSLLUL

3HUXVSLLULW .XORVDDUL %UlQG| +HUWWRQLHPL ± +HUWRQlV /DDMDVDOR ± 'HJHU|


folktäthet population density

befolkningens medelålder bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå average age of population mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst arbetslöshetsgrad unemployment rate median income of households

hyresbostäder rented dwellings

ϭ

bostädernas medelstorlek mean size of dwellings


.DDNNRLQHQ VXXUSLLUL

$/8((7 9lHVW| 7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH 0DDSLQWD DOD NP $VXNNDDW 7\|SDLNDW .XORVDDUHQ SHUXVSLLUL

Utbildningnivå Educational level YXRWWD Wl\WWlQHHW ONP 3HUXVDVWH WDL WXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHD DVWH /XNLR RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD $PPDWLOOLVHQ NRXOXWXNVHQ RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD

+HUWWRQLHPHQ SHUXVSLLUL

/DDMDVDORQ SHUXVSLLUL

<KWHHQVl

%

78/27$62

Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW 5XRWVLQNLHOLVHW 9LHUDVNLHOLVHW Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 20,9 venäjä 1 523 viro, eesti 11,7 852 707 9,7 somali 8ONRPDDQ NDQVDODLVHW 8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVl V\QW\QHHW

9b(67g108872.6(7

3(5+((7 -$ $68172.811$7

/ 1000 as.

Families, households

lägenhetstyper types of dwellings

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHW ONP .XROOHHW ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOOH ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOWD ONP Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQ ONP $VXQWRNXQWLHQ NHVNLNRNR KHQJHQ DVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQ ONP /DSVLSHUKHLGHQ ONP 3HUKHHQ NHVNLNRNR

й

%

+XRQHLVWRW\\SLW

Befolkningsprognos Population forecast YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

$VXQWRNDQQDQ LNl

9b(67g(11867(

%

$681127

Ã…lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW \KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUD DVXQQRW $5$ YXRNUD DVXQQRW

,.b5$.(11(

$680,62/27

Boende Housing $VXQQRQ NHVNLNRNR P $VXPLVYlOM\\V P DVXNDV $VXPLVWLKH\V KXRQHWWD KO|

b,',1.,(/, -$ .$16$/$,6886

Inkomster Income 7XORW DVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQ PHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQ PHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHW DVXQWRNXQQDW

K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production


.DDNNRLQHQ VXXUSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

7<g92,0$

NHUURVDOD P

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD

RSSLODLWD

ONP

DVXNDV

ONP

Dhhd

s ^> Z<W

W^

^ W

3$/9(/83,67((7

Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLW MD KDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW

0XXW YlKLWWlLVNDXSDW

5DYLQWRODW

.DKYLODW MD EDDULW

ONP

8/.2,/8

ODVWD

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQ VDDMDW /DVWHQVXRMHOXQ DVLDNNDDW YXRWLDDW

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW \KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR

ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHW DODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW \OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW DODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW \OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLV MD HULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄžŜŜÄž

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHW SlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHW SHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW \NVLW\LVHQ KRLGRQ WXHQ SLLULVVl /DSVHW NRWLKRLGRQ WXHQ SLLULVVl

Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW \KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHW UDNHQQXNVHW 7HROOLVXXV MD YDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXW UDNHQQXNVHW

dƾŽĆšÄ‚ŜƚŽ

<ĂƾƉƉĂ

zĆŒĹ?ĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

zĹšĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

DƾƾĆš

:ƾůŏĹ?ŜĞŜ

WĹ?ĞŜƚĂůŽ

dÄžŽůůĹ?ŜĞŜŜ

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄž

<ÄžĆŒĆŒĹ˝Ć?ƚĂůŽ

<K< s/,Z

Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRD KD 0HWVll KD 8LPDUDQQDW NSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL

+HQNLO|YDKLQNR RQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL

$XWRWWRPDW DVXQWRNXQQDW

$/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWD NP 7\|SDLNNRMD NP .HUURVDOD KD


.XORVDDUHQ SHUXVSLLUL BRĂ„NDĂ– distrikt. I bĂśrjan av 1900talet skapade en s.k. villastadsrĂśrelse ett särpräglat samhälle pĂĽ BrändĂś. I motsats till Ăśvriga stadsdelar bar det nĂĽgot av en elitistisk prägel. Arkitekt Lars Sonck gjorde stadsplanen enligt engelska trädgĂĽrdsstadsideal. PĂĽ 1960talet byggde man hĂśghus pĂĽ BrändĂś, men mest längs Ă–sterleden och norra stranden, sĂĽ stĂśrsta delen av den gamla villastaden blev kvar. Distriktet har rekreationsomrĂĽden som är viktiga fĂśr hela staden: HĂśgholmens djurgĂĽrd (gr. 1889) och rekreationsomrĂĽdena pĂĽ BlĂĽbärslandet och Stenudden.

OXYXQ DOXQ KXYLODNDXSXQNLDMDWXV V\QQ\WWL .XORVDDUHHQ \KG\VNXQQDQ MRND VDL XVHLPPLVWD PXLVWD NDXSXQJLQRVLVWD SRLNNHDYDQ HOLWLVWLVHQ OHLPDQ .XORVDDUL ROL HQVLPPlLVHW YXRGHW KXYLODNDXSXQNL\KWL|Ql NXQ SHUXVWHWWX %UlQG| 9LOODVWDG \KWL| KDQNNL RPLVWXNVHHQVD PDDW 1LLOOH DUNNLWHKWL /DUV 6RQFN ODDWL DVHPDNDDYDQ HQJODQWLODLVHQ SXXWDUKDNDXSXQJLQ LKDQWHLWD VHXUDWHQ .XORVDDUHQ \KGLVWL YDUVLQDLVHHQ +HOVLQNLLQ YXRGHVWD DONDHQ VLOWD MRWD SLWNLQ NXONL UDLWLRYDXQX (QQHQ VLOODQ UDNHQWDPLVWD UDLWLRYDXQXW NXOMHWHWWLLQ VDDUHHQ K|\U\ODXWDOOD 9XRGHVWD DONDHQ .XORVDDUL ROL LWVHQlLQHQ NXQWD NXQQHV VH OLLWHWWLLQ +HOVLQNLLQ YXRGHQ VXXUHVVD DOXHOLLWRNVHVVD OXYXOOD VDDUHHQ WHKWLLQ NHUURVWDORMD MD QH UDNHQQHWWLLQ SllRVLQ ,WlYl\OlQ YDUUHOOH MD VDDUHQ SRKMRLVUDQQDOOH 9DQKDVWD UDNHQQXVNDQQDVWD RQ VlLO\Q\W KXRPDWWDYD RVD MD NRNR PLOM|| RQ VlLO\Q\W SRLNNHXNVHOOLVHQ K\YLQ .XOWWXXULKLVWRULDOOLVHVWL PHUNLWWlYlQ KXYLOD DOXHHQ DUYRNNDLPSLHQ UDNHQQXVWHQ MD \PSlULVW|Q OXRQWHHQ VlLO\PLQHQ RQ WXUYDWWX OXYXOOD WHKG\OOl DVHPDNDDYDQ PXXWRNVHOOD .XORVDDUHQ SHUXVSLLULVVl RYDW +HOVLQJLOOH WlUNHlW YLUNLVW\VDOXHHW 0XVWLNNDPDD VHNl SHUXVWHWWX .RUNHDVDDUHQ HOlLQWDUKD .DODVDWDPDVWD 0XVWLNNDPDDOOH YDOPLVWXL NHY\HQOLLNHQWHHQ ,VRLVlQVLOWD YXRQQD

KULOSAARI. In the early 1900s, a strong garden town movement gave birth to a villa community on Kulosaari island. The area, planned by architect Lars Sonck in the spirit of British garden town ideals had something of an �elite� label. In the 1960s, blocks of flats were built on the island, but mostly along the main road in the northern part of the island, a fact which saved the great majority of the old buildings. The district includes the Helsinki Zoo at Korkeasaari (founded 1889), and two other major recreational areas: Mustikkamaa island and Kivinokka park.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭ

bostädernas medelstorlek mean size of dwellings


.XORVDDUHQ SHUXVSLLUL

$/8((7 9lHVW| 7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH 0DDSLQWD DOD NP $VXNNDDW 7\|SDLNDW 0XVWLNNDPDD .RUNHDVDDUL

Utbildningnivå Educational level YXRWWD Wl\WWlQHHW ONP 3HUXVDVWH WDL WXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHD DVWH /XNLR RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD $PPDWLOOLVHQ NRXOXWXNVHQ RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD

.XORVDDUL

<KWHHQVl

%

78/27$62

Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW 5XRWVLQNLHOLVHW 9LHUDVNLHOLVHW Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 22,5 venäjä 83 englanti 12,5 46 36 9,8 viro, eesti 8ONRPDDQ NDQVDODLVHW 8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVl V\QW\QHHW

9b(67g108872.6(7

lägenhetstyper types of dwellings

/ 1000 as.

Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQ ONP $VXQWRNXQWLHQ NHVNLNRNR KHQJHQ DVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQ ONP /DSVLSHUKHLGHQ ONP 3HUKHHQ NHVNLNRNR

Families, households

K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production

3(5+((7 -$ $68172.811$7

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHW ONP .XROOHHW ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOOH ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOWD ONP

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock

й

%

+XRQHLVWRW\\SLW

Befolkningsprognos Population forecast YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

$VXQWRNDQQDQ LNl

9b(67g(11867(

%

$681127

Ã…lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW \KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUD DVXQQRW $5$ YXRNUD DVXQQRW

,.b5$.(11(

$680,62/27

Boende Housing $VXQQRQ NHVNLNRNR P $VXPLVYlOM\\V P DVXNDV $VXPLVWLKH\V KXRQHWWD KO|

b,',1.,(/, -$ .$16$/$,6886

Inkomster Income 7XORW DVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQ PHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQ PHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHW DVXQWRNXQQDW


.XORVDDUHQ SHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

7<g92,0$

NHUURVDOD P

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD

RSSLODLWD

ONP

DVXNDV

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQ VDDMDW /DVWHQVXRMHOXQ DVLDNNDDW YXRWLDDW

Dhhd

s ^> Z<W

W^

^ W

3$/9(/83,67((7

Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLW MD KDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW

0XXW YlKLWWlLVNDXSDW

5DYLQWRODW

.DKYLODW MD EDDULW

ONP

8/.2,/8

ODVWD

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW \KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR

ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHW DODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW \OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW DODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW \OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLV MD HULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄžŜŜÄž

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHW SlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHW SHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW \NVLW\LVHQ KRLGRQ WXHQ SLLULVVl /DSVHW NRWLKRLGRQ WXHQ SLLULVVl

Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW \KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHW UDNHQQXNVHW 7HROOLVXXV MD YDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXW UDNHQQXNVHW

dƾŽĆšÄ‚ŜƚŽ

<ĂƾƉƉĂ

zĆŒĹ?ĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

zĹšĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

DƾƾĆš

:ƾůŏĹ?ŜĞŜ

WĹ?ĞŜƚĂůŽ

dÄžŽůůĹ?ŜĞŜŜ

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄž

<ÄžĆŒĆŒĹ˝Ć?ƚĂůŽ

<K< s/,Z

ONP

Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRD KD 0HWVll KD 8LPDUDQQDW NSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL +HQNLO|YDKLQNR RQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL $XWRWWRPDW DVXQWRNXQQDW

$/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWD NP 7\|SDLNNRMD NP .HUURVDOD KD


+HUWWRQLHPHQ SHUXVSLLUL HERTONÄS hörde till de äldsta byarna i Helsinge socken. Hertonäs gÃ¥rd är en historisk och naturskön del av omrÃ¥det. Det höghusomrÃ¥de som pÃ¥ 1950-talet byggdes i Hertonäs var en av de första förstäderna i Helsingfors. Redan dÃ¥ fanns där en hamn och ett industriomrÃ¥de. PÃ¥ senare Ã¥r har det i Kasberget byggts nya bostäder. Distriktet omfattar dessutom delomrÃ¥det Tammelund, ett smÃ¥husomrÃ¥de. Hertonäs har mÃ¥nga arbetsplatplatser och servicenivÃ¥n är god. Kring Hertonäs metrostation hÃ¥ller man pÃ¥ att utveckla ett mÃ¥ngsidig lokalcentrum. Hertonässtranden, ett havsnära bostadsomrÃ¥de, är färdig.

+HUWWRQLHPL ROL +HOVLQJLQ SLWlMlQ YDQKLPSLD N\OLl MRVVD ROL MR NHVNLDMDOOD XVHLWD WLORMD +HUWWRQLHPHQ NDUWDQR MD HWHQNLQ VHQ SXLVWR RYDW KLVWRULDOOLVHVWL MD PDLVHPDOOLVHVWL DUYRNNDLWD DOXHLWD 9XRGHQ VXXUHQ DOXHOLLWRNVHQ MlONHHQ NDXSXQJLQ XXVLOOH OLLWRVDOXHLOOH UDNHQQHWWLLQ XXGHQODLVLD DVXQWRDOXHLWD OlKL|LWl MRLVWD +HUWWRQLHPL ROL HQVLPPlLVLl $OXHHOOD WRLPL VLOORLQ VDWDPD MD ODDMD WHROOLVXXVDOXH $OXQ SHULQ RPDNRWLDOXHHNVL VXXQQLWHOWXXQ /lQVL +HUWWRQLHPHHQ UDNHQQHWWLLQ HQLPPlNVHHQ NHUURVWDORMD DOXH ODDMHQL QRSHDVWL 5RLKXYXRUHHQ +HUWWRQLHPHQ PHWURDVHPDQ VHXWXD NHKLWHWllQ $OXHHOOH RQ VXXQQLWHOWX DVXLQ MD OLLNHWLODUDNHQWDPLVWD 0HWURDVHPDQ OlKHLV\\WHQ RQ YDOPLVWXQXW +HUWVL OlKLSDOYHOXNHVNXV /lQVL +HUWWRQLHPHQ DOXHHOOH Wl\GHQQ\VUDNHQQHWDDQ DVXQWRMD MD YDQKDQ VDLUDDOD DOXHHQ WLODOOH VXXQQLWHOODDQ XXWWD DVXLQDOXHWWD +HUWWRQLHPHQ \ULW\VDOXH RQ WlUNHl W\|SDLNND DOXH MROOH RQ WHNHLOOl XXVL DVHPDNDDYD MD VXXQQLWWHOXSHULDDWWHHW MRLVVD RWHWDDQ KXRPLRRQ P\|V DVXLQUDNHQWDPLVHQ PDKGROOLVXXV 3HUXVSLLULLQ NXXOXX P\|V 7DPPLVDORQ DVXNNDDQ SLHQWDORDOXH +HUWWRQLHPHQUDQWD RQ UDNHQQHWWX +HUWWRQLHPHQ NDUWDQRQ +HUWWXDQLHPHQ DOXHHOOH MRQND NDXSXQNL RVWL YXRQQD DVXWXNVHQ MD HQQHQ NDLNNHD WHROOLVXXGHQ WDUSHLVLLQ +HUWWRQLHPHQUDQQDQ DVXQWRDOXH RQ YDOPLVWXQXW HQWLVHQ VDWDPDQ SDLNDOOH $VXNNDLOOD RQ UXQVDDVWL XONRLOXUHLWWHMl QHOMl YHQHVDWDPDD MD 9DQKDQNDXSXQJLQODKGHQ UDQWD DOXHHVHHQ OLLWW\Yl XUKHLOXSXLVWR

HERTTONIEMI was one of the oldest villages of former Helsinge parish. Old Hertonäs gÃ¥rd manor is a historical and idyllic place. The housing estate that was built in Herttoniemi in the 1950s is one of Helsinki’s first suburbs. Already then, the area had a harbour and a large industrial area. Many new dwellings have been built in Roihuvuori in later years. The district also includes the Tammisalo sub-district, with old villas and detached houses. Herttoniemi has many workplaces, and the service level of the district is good. A varied local centre is being developed around Herttoniemi metro station. Herttoniemenranta, a new urban residential area is being completed.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭ

bostädernas medelstorlek mean size of dwellings


+HUWWRQLHPHQ SHUXVSLLUL

$/8((7 9lHVW| 7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH 0DDSLQWD DOD NP $VXNNDDW 7\|SDLNDW /lQVL +HUWWRQLHPL

Utbildningnivå Educational level YXRWWD Wl\WWlQHHW ONP 3HUXVDVWH WDL WXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHD DVWH /XNLR RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD $PPDWLOOLVHQ NRXOXWXNVHQ RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD

5RLKXYXRUL

+HUWWRQLHPHQ \ULW\VDOXH

+HUWWRQLHPHQUDQWD

7DPPLVDOR <KWHHQVl

%

78/27$62

Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW 5XRWVLQNLHOLVHW 9LHUDVNLHOLVHW Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 16,9 venäjä 782 somali 12,4 575 535 11,6 viro, eesti 8ONRPDDQ NDQVDODLVHW 8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVl V\QW\QHHW

9b(67g108872.6(7

3(5+((7 -$ $68172.811$7

/ 1000 as.

Families, households

lägenhetstyper types of dwellings

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHW ONP .XROOHHW ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOOH ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOWD ONP Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQ ONP $VXQWRNXQWLHQ NHVNLNRNR KHQJHQ DVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQ ONP /DSVLSHUKHLGHQ ONP 3HUKHHQ NHVNLNRNR

й

%

+XRQHLVWRW\\SLW

Befolkningsprognos Population forecast YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

$VXQWRNDQQDQ LNl

9b(67g(11867(

%

$681127

Ã…lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW \KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUD DVXQQRW $5$ YXRNUD DVXQQRW

,.b5$.(11(

$680,62/27

Boende Housing $VXQQRQ NHVNLNRNR P $VXPLVYlOM\\V P DVXNDV $VXPLVWLKH\V KXRQHWWD KO|

b,',1.,(/, -$ .$16$/$,6886

Inkomster Income 7XORW DVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQ PHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQ PHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHW DVXQWRNXQQDW

K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production


+HUWWRQLHPHQ SHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

7<g92,0$

NHUURVDOD P

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD

RSSLODLWD

ONP

DVXNDV

ONP

Dhhd

s ^> Z<W

W^

^ W

<K< s/,Z

3$/9(/83,67((7

Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLW MD KDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW

0XXW YlKLWWlLVNDXSDW

5DYLQWRODW

.DKYLODW MD EDDULW

ONP

8/.2,/8

ODVWD

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQ VDDMDW /DVWHQVXRMHOXQ DVLDNNDDW YXRWLDDW

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW \KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR

ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHW DODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW \OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW DODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW \OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLV MD HULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄžŜŜÄž

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHW SlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHW SHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW \NVLW\LVHQ KRLGRQ WXHQ SLLULVVl /DSVHW NRWLKRLGRQ WXHQ SLLULVVl

Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW \KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHW UDNHQQXNVHW 7HROOLVXXV MD YDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXW UDNHQQXNVHW

dƾŽĆšÄ‚ŜƚŽ

<ĂƾƉƉĂ

zĆŒĹ?ĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

zĹšĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

DƾƾĆš

:ƾůŏĹ?ŜĞŜ

WĹ?ĞŜƚĂůŽ

dÄžŽůůĹ?ŜĞŜŜ

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄž

<ÄžĆŒĆŒĹ˝Ć?ƚĂůŽ

Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRD KD 0HWVll KD 8LPDUDQQDW NSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL

+HQNLO|YDKLQNR RQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL

$XWRWWRPDW DVXQWRNXQQDW

$/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWD NP 7\|SDLNNRMD NP .HUURVDOD KD


/DDMDVDORQ SHUXVSLLUL

/DDMDVDORVVD RQ ROOXW NDUWDQRLWD OXYXOWD VDDNND 0XXWDPD YDQKRLVWD SllUDNHQQXNVLVWD RQ \Kl SDLNDOODDQ /DDMDVDORRQ UDNHQQHWWLLQ OXYXQ ORSXOOD MD OXYXQ DOXVVD NHVlDVXQWRMD MD P\|KHPPLQ RPDNRWLWDORMD .HUURV MD ULYLWDORDOXHLWD RQ UDNHQQHWWX OXYXOWD OlKWLHQ 6XXULQ RVD ODDMDVDORODLVLVWD DVXX <OLVN\OlVVl $VXQQRLVWD QHOMl YLLGHVRVDD RQ MD OXYXLOOD UDNHQQHWXLVVD NHUURVWDORLVVD <OLVN\OlVVl RYDW WlUNHLPPlW SDOYHOXW -ROODV ROL YlOMll RPDNRWLDOXHWWD OXYXOOH VDDNND PXWWD VHQ MlONHHQ DOXHHOOH RQ UDNHQQHWWX WLLYLLWlNLQ SLHQWDORDOXHLWD $OXH Wl\GHQW\\ HGHOOHHQ 9DUWLRVDDUHVVD MD 9LOOLQJLVVl RQ OlKHV SHONlVWllQ NHVlDVXWXVWD 6DQWDKDPLQDVVD MRND ROL OXYXOOD HKGROOD +HOVLQJLQ NDXSXQJLQ HQVLPPlLVHNVL VLMDLQWLSDLNDNVL RQ Q\N\LVLQ YDUXVNXQWD MD PDDQSXROXVWXVNRUNHDNRXOX 7XOOLVDDUL MD +HYRVVDOPL RYDW SllRVLQ YLUNLVW\V MD OXRQWRDOXHWWD /DDMDVDORQ PHUNLWWlYLl YLUNLVW\VDOXHLWD RYDW $LWWDVDDUL /DDMDVDORQ XLPDUDQWD MD 7XOOLVDDUHQ XONRLOXSXLVWR .UXXQXYXRUHQUDQWDD XXWWD PHUHOOLVWl NDXSXQJLQRVDD UDNHQQHWDDQ /DDMDVDORQ |OM\VDWDPDOWD YDSDXWXQHHOOH DOXHHOOH MD VHQ \PSlULVW||Q .UXXQXYXRUHQUDQWD RQ VXXQQLWHOWX NDXSXQNLPDLVHNVL PXWWD OXRQQRQOlKHLVHNVL DVXNNDDQ DOXHHNVL .UXXQXVLOODW KDQNH \KGLVWll YDOPLVWXWWXDDQ /DDMDVDORQ NDQWDNDXSXQNLLQ NXQ +HOVLQJLQ NHVNXVWDQ MD /DDMDVDORQ YlOLOOH UDNHQQHWDDQ UDLWLRWLH\KWH\V

PÃ¥ DEGERÖ har det funnits herrgÃ¥rdar sedan 1600-talet. Helsingforsborna började smÃ¥ningom bygga sommarvillor, och sedan 1960talet ocksÃ¥ höghus och radhus i Degerö. Distriktet omfattar mÃ¥nga öar, bl.a. VÃ¥rdö och Villinge, där det fortfarande finns nästan bara sommarbosättning. Ön Sandhamn upptas av garnisoner och av Försvarshögskolan. Sydvästra Uppby domineras av höghus. I Jollas och Hästnässund växer folkmängden som följd av ny, tät bebyggelse. PÃ¥ det omrÃ¥de som friställs dÃ¥ Degerö öljehamn flyttat bort planeras ett nytt bostadsomrÃ¥de: Kronbergsstranden med 11 000 invÃ¥nare. Vid planeringen betonas havsnärheten, synkontakten med Helsingfors centrum och anpassningen till omrÃ¥dets vackra natur.

There have been manors in the island of LAAJASALO (orig. Degerö) since the 17th century. People from Helsinki first built villas in the area. Since the 1960s, blocks of flats and terraced houses have been built as well. The district has many islands, including Vartiosaari and Villinki, which still mostly have summer houses. Santahamina is a garrison island, where the National Defence University also lies. Southwestern Yliskylä is dominated by blocks of flats. The population of Jollas and Hevossalmi is growing owing to new, dense residential construction. On the premises of the former Laajasalo oil harbour, the Kruunuvuorenranta waterfront development for 11,000 inhabitants will be built. Its maritime character, the sight contact with Helsinki's old centre, and adaptation to wildlife are emphasised in the plans.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭ

bostädernas medelstorlek mean size of dwellings


/DDMDVDORQ SHUXVSLLUL

$/8((7 9lHVW| 7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH 9DUWLRVDDUL

Utbildningnivå Educational level YXRWWD Wl\WWlQHHW ONP 3HUXVDVWH WDL WXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHD DVWH /XNLR RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD $PPDWLOOLVHQ NRXOXWXNVHQ RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD

-ROODV

7XOOLVDDUL

.UXXQXYXRUHQUDQWD

+HYRVVDOPL

9LOOLQNL

6DQWDKDPLQD

,WlVDDUHW

<KWHHQVl

Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW 5XRWVLQNLHOLVHW 9LHUDVNLHOLVHW Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 28,9 venäjä 658 viro, eesti 12,4 281 183 8,0 arabia 8ONRPDDQ NDQVDODLVHW 8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVl V\QW\QHHW

,.b5$.(11(

9b(67g(11867(

Befolkningsprognos Population forecast й YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHW ONP .XROOHHW ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOOH ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOWD ONP

/ 1000 as.

9b(67g108872.6(7

$681127

%

$VXQWRNDQQDQ LNl

+XRQHLVWRW\\SLW

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock

lägenhetstyper types of dwellings

K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production

Families, households

3(5+((7 -$ $68172.811$7 Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQ ONP $VXQWRNXQWLHQ NHVNLNRNR KHQJHQ DVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQ ONP /DSVLSHUKHLGHQ ONP 3HUKHHQ NHVNLNRNR

$VXQWRNXQWLHQ PHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHW DVXQWRNXQQDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW \KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUD DVXQQRW $5$ YXRNUD DVXQQRW

%

$680,62/27

Boende Housing $VXQQRQ NHVNLNRNR P $VXPLVYlOM\\V P DVXNDV $VXPLVWLKH\V KXRQHWWD KO|

Ã…lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

b,',1.,(/, -$ .$16$/$,6886

78/27$62

%

Inkomster Income 7XORW DVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQ PHGLDDQLWXOR

<OLVN\Ol

0DDSLQWD DOD NP $VXNNDDW 7\|SDLNDW


/DDMDVDORQ SHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

7<g92,0$

Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH

72,0,7,/$5$.(118.6(7 Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW \KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHW UDNHQQXNVHW 7HROOLVXXV MD YDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXW UDNHQQXNVHW

NHUURVDOD P

9$5+$,6.$69$786 SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHW SlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHW SHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW \NVLW\LVHQ KRLGRQ WXHQ SLLULVVl /DSVHW NRWLKRLGRQ WXHQ SLLULVVl

NRXOXMD

RSSLODLWD

ONP

DVXNDV

ONP

Dhhd

s ^> Z<W

W^

^ W

3$/9(/83,67((7

Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLW MD KDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW

0XXW YlKLWWlLVNDXSDW

5DYLQWRODW

.DKYLODW MD EDDULW

ONP

8/.2,/8

ODVWD

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQ VDDMDW /DVWHQVXRMHOXQ DVLDNNDDW YXRWLDDW

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW \KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR

ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHW DODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW \OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW DODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW \OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLV MD HULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄžŜŜÄž

<ĂƾƉƉĂ

zĹšĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

DƾƾĆš

dƾŽĆšÄ‚ŜƚŽ

zĆŒĹ?ĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

:ƾůŏĹ?ŜĞŜ

WĹ?ĞŜƚĂůŽ

dÄžŽůůĹ?ŜĞŜŜ

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄž

<ÄžĆŒĆŒĹ˝Ć?ƚĂůŽ

<K< s/,Z

Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRD KD 0HWVll KD 8LPDUDQQDW NSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL +HQNLO|YDKLQNR RQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL $XWRWWRPDW DVXQWRNXQQDW

$/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWD NP 7\|SDLNNRMD NP .HUURVDOD KD


,WlLQHQ VXXUSLLUL

3HUXVSLLULW 9DUWLRN\Ol ± %RWE\ 0\OO\SXUR ± .YDUQElFNHQ 0HOOXQN\Ol ± 0HOOXQJVE\ 9XRVDDUL 1RUGVM|


folktäthet population density

befolkningens medelålder bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå average age of population mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst arbetslöshetsgrad unemployment rate median income of households

hyresbostäder rented dwellings

ϭ

bostädernas medelstorlek mean size of dwellings


,WlLQHQ VXXUSLLUL

$/8((7 9lHVW| 7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH 0DDSLQWD DOD NP $VXNNDDW 7\|SDLNDW 9DUWLRN\OlQ SHUXVSLLUL

Utbildningnivå Educational level YXRWWD Wl\WWlQHHW ONP 3HUXVDVWH WDL WXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHD DVWH /XNLR RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD $PPDWLOOLVHQ NRXOXWXNVHQ RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD

0\OO\SXURQ SHUXVSLLUL

0HOOXQN\OlQ SHUXVSLLUL

9XRVDDUHQ SHUXVSLLUL

<KWHHQVl

%

78/27$62

Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW 5XRWVLQNLHOLVHW 9LHUDVNLHOLVHW Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 21,4 venäjä 6 323 somali 13,1 3 852 3 306 11,2 viro, eesti 8ONRPDDQ NDQVDODLVHW 8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVl V\QW\QHHW

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHW ONP .XROOHHW ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOOH ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOWD ONP

/ 1000 as.

9b(67g108872.6(7

Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQ ONP $VXQWRNXQWLHQ NHVNLNRNR KHQJHQ DVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQ ONP /DSVLSHUKHLGHQ ONP 3HUKHHQ NHVNLNRNR

3(5+((7 -$ $68172.811$7

Families, households

lägenhetstyper types of dwellings

YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock

Befolkningsprognos Population forecast й

%

+XRQHLVWRW\\SLW

9b(67g(11867(

$VXQWRNDQQDQ LNl

%

$681127

Ã…lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW \KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUD DVXQQRW $5$ YXRNUD DVXQQRW

,.b5$.(11(

$680,62/27

Boende Housing $VXQQRQ NHVNLNRNR P $VXPLVYlOM\\V P DVXNDV $VXPLVWLKH\V KXRQHWWD KO|

b,',1.,(/, -$ .$16$/$,6886

Inkomster Income 7XORW DVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQ PHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQ PHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHW DVXQWRNXQQDW

K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production


,WlLQHQ VXXUSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

7<g92,0$

NHUURVDOD P

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD

RSSLODLWD

ONP

DVXNDV

ONP

Dhhd

s ^> Z<W

W^

^ W

3$/9(/83,67((7

Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLW MD KDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW

0XXW YlKLWWlLVNDXSDW

5DYLQWRODW

.DKYLODW MD EDDULW

ONP

8/.2,/8

ODVWD

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQ VDDMDW /DVWHQVXRMHOXQ DVLDNNDDW YXRWLDDW

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW \KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR

ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHW DODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW \OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW DODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW \OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLV MD HULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄžŜŜÄž

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHW SlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHW SHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW \NVLW\LVHQ KRLGRQ WXHQ SLLULVVl /DSVHW NRWLKRLGRQ WXHQ SLLULVVl

Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW \KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHW UDNHQQXNVHW 7HROOLVXXV MD YDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXW UDNHQQXNVHW

dƾŽĆšÄ‚ŜƚŽ

<ĂƾƉƉĂ

zĆŒĹ?ĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

zĹšĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

DƾƾĆš

:ƾůŏĹ?ŜĞŜ

WĹ?ĞŜƚĂůŽ

dÄžŽůůĹ?ŜĞŜŜ

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄž

<ÄžĆŒĆŒĹ˝Ć?ƚĂůŽ

<K< s/,Z

Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRD KD 0HWVll KD 8LPDUDQQDW NSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL

+HQNLO|YDKLQNR RQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL

$XWRWWRPDW DVXQWRNXQQDW

$/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWD NP 7\|SDLNNRMD NP .HUURVDOD KD


9DUWLRN\OlQ SHUXVSLLUL BOTBY har fÃ¥tt sitt namn av en fornborg. Marudds villasamhälle byggdes pÃ¥ 1920-talet, men de flesta villorna är nyare. I BotbyÃ¥sen uppstod arbetarbosättning pÃ¥ 1930-talet, och omrÃ¥det har bibehÃ¥llit sina mÃ¥nga olika tidsstilar. Förstadsbygge i större skala inleddes pÃ¥ 1960-talet i omrÃ¥det Botby gÃ¥rd. Botbyhöjden är en s.k. betongförstad frÃ¥n slutet av 1960-talet. Bostads- och kontorsbyggnader har byggts kring Botby gÃ¥rds metrostation, som öppnades Ã¥r 1998. I Östra centrum planeras pÃ¥ omrÃ¥det kring City-market bl.a. en stormarknad, bostäder och en parkeringsanläggning.

9DUWLRN\OlVWl VXXULQ RVD RQ NXXOXQXW 3XRWLODQ NDUWDQRRQ 0DDQKDQNLQWD\KWL| %RWE\ *RGV RVWL NDUWDQRQ PDDW YXRQQD 0DUMDQLHPHQ KXYLOD\KG\VNXQWD UDNHQQHWWLLQ OXYXOOD 2VD YDQKRLVWD KXYLORLVWD RQ VlLO\Q\W PXWWD SllRVD UDNHQQXNVLVWD RQ XXGHPSLD 1\N\LVHHQ 9DUWLRKDUMXXQ V\QW\L OXYXOOD XXGHQ 3RUYRRQWLHQ YDOPLVWXWWXD W\|OlLVDVXWXVWD MRND ROL DONXQD Q\N\LVLOOH SLHQWDORDOXHLOOH 5DNHQQXVNDQQDVVD RYDW VlLO\QHHW PRQHQ DLNDNDXGHQ WXQQXVSLLUWHHW 3XRWLODVWD Nl\QQLVW\L OXYXQ DOXVVD ODDMD OlKL|UDNHQWDPLQHQ $OXHHOOH RPLQDLVWD RYDW OlKL|VVl HSlWDYDOOLVHW SXROLNVL DYRQDLVHW XPSLNRUWWHOLW MD NDUWDQROOH MRKWDYD KLHQR HVLNDXSXQNLEXOHYDUGL 5DQWDNDUWDQRQWLH 3XRWLODQ PHWURDVHPD DYDWWLLQ MD VHQ \PSlULOOH RQ UDNHQQHWWX DVXQWRMD 5DQWD DOXHHW RYDW RVD ,Wl +HOVLQJLQ PHUHOOLVWl NXOWWXXULSXLVWR VXXQQLWHOPDD 3XRWLQKDUMX V\QW\L EHWRQLOlKL|Ql YXRVLN\PPHQHQ ORSXOOD 5RLKXSHOORQ \ULW\VDOXHHOOH YDOPLVWHOODDQ VXXQQLWWHOXSHULDDWWHLWD MRLGHQ WDUNRLWXNVHQD RQ WXUYDWD HOLQNHLQRHOlPlQ WRLPLQWD DOXHHOOD 5RLKXSHOWRRQ RQ VXXQQLWHOWX P\|V 5DLGH -RNHULQ S\VlNNHMl MRLGHQ OlKHLV\\GHVVl UDNHQWDPLVWD WLLYLVWHWllQ $OXHHOOD RQ P\|V YDUDXV PHWURDVHPDOOH .RNR LWlLVHQ VXXQQDQ NHVNXNVHQ ,WlNHVNXNVHQ UDNHQWDPLQHQ DORLWHWWLLQ YXRWWD VLWWHQ ,WlNHVNXNVHVVD RQ WXKDQVLHQ DVXNNDLGHQ OLVlNVL XVHLWD NDXSSDNHVNXNVLD WDYDUDWDORMD MD NXOWWXXULNHVNXV 6WRD $OXHHOOH RQ UDNHQQHWWX MDWNXYDVWL OLVll 9LLPHNVL RQ ODDGLWWX VXXQQLWHOPD ,WlYl\OlQ NDWWDPLVHVWD RVLWWDLQ 3HUXVSLLULQ YLUNLVW\VDOXHLWD RYDW 9DUWLRN\OlQODKGHQ UDQWD DOXHHW MD 0DUMDQLHPHQ VLLUWRODSXXWDUKD

VARTIOKYLÄ (orig. Botby) gets its name from a former wooden fortress. The Marjaniemi villa community was built in the 1920s, but most of its houses are newer. In the 1930s, workers’ settlements were built in Vartioharju. Larger-scale suburb construction started in the 1960s in Puotila. Puotinharju, a concrete suburb, was built in the late 1960s. The decision to build the metro and the eastern great centre of Itäkeskus was made in the early 1970s. Housing and office premises have risen around Puotila metro station, which opened in 1998. In Itäkeskus, on the area around Citymarket another large mall, dwellings and a car park are planned.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭ

bostädernas medelstorlek mean size of dwellings


9DUWLRN\OlQ SHUXVSLLUL

$/8((7 9lHVW| 7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH 9DUWLRKDUMX

Utbildningnivå Educational level YXRWWD Wl\WWlQHHW ONP 3HUXVDVWH WDL WXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHD DVWH /XNLR RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD $PPDWLOOLVHQ NRXOXWXNVHQ RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD

3XRWLQKDUMX

0DUMDQLHPL

5RLKXSHOWR

,WlNHVNXV

<KWHHQVl

Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW 5XRWVLQNLHOLVHW 9LHUDVNLHOLVHW Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 16,6 somali 822 venäjä 14,7 726 507 10,2 arabia 8ONRPDDQ NDQVDODLVHW 8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVl V\QW\QHHW

,.b5$.(11(

Befolkningsprognos Population forecast YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

9b(67g108872.6(7

3(5+((7 -$ $68172.811$7

Families, households

%

$VXQWRNDQQDQ LNl

+XRQHLVWRW\\SLW

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock

lägenhetstyper types of dwellings

/ 1000 as.

$681127

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHW ONP .XROOHHW ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOOH ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOWD ONP Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQ ONP $VXQWRNXQWLHQ NHVNLNRNR KHQJHQ DVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQ ONP /DSVLSHUKHLGHQ ONP 3HUKHHQ NHVNLNRNR

й

Bostäder Dwellings $VXQQRW \KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUD DVXQQRW $5$ YXRNUD DVXQQRW

9b(67g(11867(

%

$680,62/27

Boende Housing $VXQQRQ NHVNLNRNR P $VXPLVYlOM\\V P DVXNDV $VXPLVWLKH\V KXRQHWWD KO|

Ã…lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

78/27$62

b,',1.,(/, -$ .$16$/$,6886

%

Inkomster Income 7XORW DVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQ PHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQ PHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHW DVXQWRNXQQDW

3XRWLOD

0DDSLQWD DOD NP $VXNNDDW 7\|SDLNDW

K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production


9DUWLRN\OlQ SHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

7<g92,0$

NHUURVDOD P

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD

RSSLODLWD

ONP

DVXNDV

ONP

Dhhd

s ^> Z<W

W^

^ W

<K< s/,Z

3$/9(/83,67((7

Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLW MD KDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW

0XXW YlKLWWlLVNDXSDW

5DYLQWRODW

.DKYLODW MD EDDULW

ONP

8/.2,/8

ODVWD

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQ VDDMDW /DVWHQVXRMHOXQ DVLDNNDDW YXRWLDDW

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW \KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR

ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHW DODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW \OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW DODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW \OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLV MD HULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄžŜŜÄž

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHW SlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHW SHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW \NVLW\LVHQ KRLGRQ WXHQ SLLULVVl /DSVHW NRWLKRLGRQ WXHQ SLLULVVl

Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW \KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHW UDNHQQXNVHW 7HROOLVXXV MD YDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXW UDNHQQXNVHW

dƾŽĆšÄ‚ŜƚŽ

<ĂƾƉƉĂ

zĆŒĹ?ĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

zĹšĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

DƾƾĆš

:ƾůŏĹ?ŜĞŜ

WĹ?ĞŜƚĂůŽ

dÄžŽůůĹ?ŜĞŜŜ

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄž

<ÄžĆŒĆŒĹ˝Ć?ƚĂůŽ

Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRD KD 0HWVll KD 8LPDUDQQDW NSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL

+HQNLO|YDKLQNR RQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL

$XWRWWRPDW DVXQWRNXQQDW

$/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWD NP 7\|SDLNNRMD NP .HUURVDOD KD


0\OO\SXURQ SHUXVSLLUL Ännu pÃ¥ 1950-talet bestod KVARNBÄCKEN av skog och mark, men pÃ¥ 1960-talet uppstod där ett höghusomrÃ¥de med närservice. Kvarnbäcken är en typisk 1960talsförstad, där grundlig sanering av betongelementhusen blivit aktuell. Dessutom har bebyggelsen brett ut sig – och gör det även i fortsättningen i form av ny, tät smÃ¥husbebyggelse bÃ¥de mot väster och söder. Även Kvarnbäckens centrum har förnyats.

0\OO\SXUR RQ VDDQXW QLPHQVl 9LLNLQ SHOWRMHQ ODVNXRMDQ YDUUHQ SLHQHVWl P\OO\VWl $OXH ROL YLHOl OXYXOOD OlKHV QHLWVHHOOLVWl PHWVll MD NDOOLRWD OXYXOOD DONDQXW PXXWWR SllNDXSXQNLVHXGXOOH Nl\QQLVWL UDNHQWDPLVHQ P\|V 0\OO\SXURVVD .HUURVWDORDOXH OlKLSDOYHOXLQHHQ ROL OlKHV YDOPLV YXRVLN\PPHQHQ ORSSXXQ PHQQHVVl $VXNNDLWD ROL PXWWD W\|SDLNNRMD HL DOXHHOOH MXXUL V\QW\Q\W MD YlNL NlYL W|LVVl SllRVLQ NHVNXVWDVVD 0\OO\SXURQ W\\SLOOLVHQ OXYXQ HVLNDXSXQNLDOXHHQ OlQVLUHXQDOOH UDNHQQHWWLLQ SLHQWDORDOXHWWD OXYXOWD OlKWLHQ MD VLWl Wl\GHQQHWWLLQ OXYXOOD SDULOOD NHUURVWDORNRUWWHOLOOD 3LHQWDORUDNHQWDPLQHQ RQ ODDMHQWXQXW OlQWHHQ MD +DOODLQYXRUHQWLHQ DOXH V\QW\L OXYXQ DOXVVD (WHOl 0\OO\SXURVVD MDWNXX 0\OO\SXURQ SXLVHQ NDXSXQNLN\OlQ UDNHQWDPLQHQ 8XVL WLLYLV SLHQWDORDOXH SHUXVWXX NDQVDLQYlOLVHQ DUNNLWHKWXXULNLOSDLOXQ YRLWWDQHHVHHQ HKGRWXNVHHQ 0\OO\SXURQ NHVNXNVHHQ PHWURDVHPDQ MD .HKl , Q 0\OO\SXURQ OLLWW\PlQ \PSlULVW|l RQ NHKLWHWW\ MD DOXHHOOH RQ YDOPLVWXQXW MD UDNHQQHWDDQ HGHOOHHQ DVXQWRMD MD WRLPLWLORMD $OXHHOOH YDOPLVWXL YXRQQD 0\OO\SXURQ MD ,WlNHVNXNVHQ \KWHLQHQ WHUYH\VDVHPD 9DQKDQ RVWRVNHVNXNVHQ WLODOOH RQ YDOPLVWXQXW YDLKHLWWDLQ 0\OO\SXURQ XXVL SDOYHOXNHVNXV 3llSDLQR DVXQWRUDNHQWDPLVHVVD RQ .DUKXQNDDWDMDQ DOXHHOOD MD SLHQWDORDOXHLOOD 0\OO\SXURRQ RQ YDOPLVWXQXW P\|V XXVLD RSSLODLWRNVLD 0\OO\SXURQ OLLNXQWDSXLVWR RQ +HOVLQJLQ VXXULPSLD 3XLVWRQ YLHUHVVl RQ YLONDV VDOLEDQG\NHVNXV MD /LLNXQWDP\OO\

In MYLLYPURO, where in the 1950s there had only been forest, a modern housing estate was completed in the 1960s, with full community services. Myllypuro is a typical housing estate from the 1960s, where today thorough repair of the concrete element houses is on the agenda – and taking place. New housing developments in the form of new dense, small-scale construction have and will spread to the west and south of the estate. There have been changes in the centre of Myllypuro, too.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭ

bostädernas medelstorlek mean size of dwellings


0\OO\SXURQ SHUXVSLLUL

$/8((7 9lHVW| 7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH 0\OO\SXUR

Utbildningnivå Educational level YXRWWD Wl\WWlQHHW ONP 3HUXVDVWH WDL WXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHD DVWH /XNLR RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD $PPDWLOOLVHQ NRXOXWXNVHQ RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD

0DDSLQWD DOD NP $VXNNDDW 7\|SDLNDW

<KWHHQVl

%

78/27$62

Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW 5XRWVLQNLHOLVHW 9LHUDVNLHOLVHW Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 20,0 venäjä 548 somali 15,0 411 323 11,8 viro, eesti 8ONRPDDQ NDQVDODLVHW 8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVl V\QW\QHHW

9b(67g108872.6(7

3(5+((7 -$ $68172.811$7

/ 1000 as.

Families, households

lägenhetstyper types of dwellings

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHW ONP .XROOHHW ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOOH ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOWD ONP Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQ ONP $VXQWRNXQWLHQ NHVNLNRNR KHQJHQ DVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQ ONP /DSVLSHUKHLGHQ ONP 3HUKHHQ NHVNLNRNR

й

%

+XRQHLVWRW\\SLW

Befolkningsprognos Population forecast YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

$VXQWRNDQQDQ LNl

9b(67g(11867(

%

$681127

Ã…lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW \KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUD DVXQQRW $5$ YXRNUD DVXQQRW

,.b5$.(11(

$680,62/27

Boende Housing $VXQQRQ NHVNLNRNR P $VXPLVYlOM\\V P DVXNDV $VXPLVWLKH\V KXRQHWWD KO|

b,',1.,(/, -$ .$16$/$,6886

Inkomster Income 7XORW DVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQ PHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQ PHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHW DVXQWRNXQQDW

K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production


0\OO\SXURQ SHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

7<g92,0$

Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH

72,0,7,/$5$.(118.6(7 Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW \KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHW UDNHQQXNVHW 7HROOLVXXV MD YDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXW UDNHQQXNVHW

NHUURVDOD P

9$5+$,6.$69$786 SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHW SlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHW SHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW \NVLW\LVHQ KRLGRQ WXHQ SLLULVVl /DSVHW NRWLKRLGRQ WXHQ SLLULVVl

NRXOXMD

RSSLODLWD

ONP

DVXNDV

ONP

Dhhd

s ^> Z<W

W^

^ W

<K< s/,Z

3$/9(/83,67((7

Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLW MD KDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW

0XXW YlKLWWlLVNDXSDW

5DYLQWRODW

.DKYLODW MD EDDULW

ONP

8/.2,/8

ODVWD

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQ VDDMDW /DVWHQVXRMHOXQ DVLDNNDDW YXRWLDDW

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW \KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR

ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHW DODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW \OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW DODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW \OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLV MD HULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄžŜŜÄž

dƾŽĆšÄ‚ŜƚŽ

<ĂƾƉƉĂ

DƾƾĆš

zĆŒĹ?ĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

zĹšĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

:ƾůŏĹ?ŜĞŜ

WĹ?ĞŜƚĂůŽ

dÄžŽůůĹ?ŜĞŜŜ

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄž

<ÄžĆŒĆŒĹ˝Ć?ƚĂůŽ

Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRD KD 0HWVll KD 8LPDUDQQDW NSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL +HQNLO|YDKLQNR RQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL $XWRWWRPDW DVXQWRNXQQDW

$/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWD NP 7\|SDLNNRMD NP .HUURVDOD KD


0HOOXQN\OlQ SHUXVSLLUL MELLUNKYLÄ distrikt. Ännu i början av 1960-talet fanns det i Mellungsby bara nÃ¥gra spridda smÃ¥husomrÃ¥den, men numera bestÃ¥r omrÃ¥det av fem bostadsomrÃ¥den av olika Ã¥lder. I början av 1960-talet genomfördes Finlands största förstadsprojekt dittills - GÃ¥rdsbacka - med rekordfart: ett bostadsomrÃ¥de för 20 000 invÃ¥nare uppstod pÃ¥ nÃ¥gra Ã¥r. OmrÃ¥det kompletteras av Tranbacka, byggt pÃ¥ 1980-talet. Sedan byggdes Mellungsbackas och Ärvings höghusomrÃ¥den. Höghus har byggts längs metrobanan. Mellungsbackas metrostations omgivning skall utvecklas vidare. I Stensböle byggdes Ã¥ren 1992–2006 ett bostadsomrÃ¥de intill en omfattande frilufspark.

0HOOXQN\Ol RQ +HOVLQJLQ SLWlMlQ YDQKRMD N\OLl 9LHOl OXYXQ DOXVVD 0HOOXQN\OlVVl ROL YDLQ MRLWDNLQ HULOOLVLl SLHQWDORDOXHLWD 1\N\LVLQ DOXH KDKPRWWXX YLLWHQl HUL LNlLVHQl DVXLQDOXHHQD .RQWXODQ \OL DVXNNDDQ HVLNDXSXQNLDOXH NHUURVWDORLQHHQ YDOPLVWXL SDULVVD YXRGHVVD OXYXQ DOXVVD 0HWURDVHPDQ YDOPLVWXHVVD NRKHQQHWWLLQ P\|V RVWRVNHVNXVDOXHWWD MRWD RQ NHKLWHWW\ Wl\GHQQ\VUDNHQWDPDOOD XXVLD OLLNH SDOYHOX MD DVXLQUDNHQQXNVLD .RQWXODQ RVWRVNHVNXNVHQ OlKHLV\\WHHQ UDNHQWXX XXVL NRUWWHOLNRNRQDLVXXV MD YDQKRMHQ NHUURVWDORMHQ ORPDDQ Wl\GHQQ\VUDNHQQHWDDQ 0HOOXQPlHQ NHUURVWDORDOXHHQ HQVLPPlLQHQ YDLKH UDNHQQHWWLLQ MD OXNXMHQ YDLKWHHVVD $VXQWRMD UDNHQQHWWLLQ OLVll PHWURDVHPDQ \PSlULVW||Q MR HQQHQ VHQ Nl\WW||Q RWWRD 0HOOXQPlHVVl UDNHQWXX YDLKHLWWDLQ 1DXODNDOOLRQ DOXH MD PHWURDVHPDQ \PSlULVW|l NHKLWHWllQ MD SDOYHOXMHQ SDUDQQHWDDQ .RQWXODQ YLHUHHQ V\QW\L OXYXOOD SLHQLPXRWRLVWD NHUURVWDORUDNHQWDPLVWD HGXVWDYD .XUNLPlNL 9HVDOD ROL YLHOl OXYXQ DOXVVD SLHQWDORDOXHWWD MRVVD ROL YDLQ \NVL VXXUL NHUURVWDORNRUWWHOL 0HWURQ P\|Wl PHWURUDGDQ YDUVL RQ UDNHQQHWWX NHUURVWDORDOXHHNVL .LYLNRQ UDNHQWDPLQHQ DONRL OXYXQ DOXVVD 1DXKDPDLQHQ NHUURVWDORYDOWDLQHQ DVXLQDOXH RQ .RQWXODQ MD .XUNLPlHQ N\OMHVVl 8XGHQ QRLQ W\|SDLNDQ DOXHHQ UDNHQWDPLQHQ NHVNLWW\\ /DKGHQYl\OlQ YDUWHHQ $VXLQ MD W\|SDLNND DOXHHQ YlOLVHQ ODDMDQ XONRLOXSXLVWRQ HWHOlRVDDQ RQ UDNHQWHLOOD XUKHLOXNHQWWLl MD PXLWD SDOYHOXMD WDUMRDYD OLLNXQWDSXLVWR .HKl , Q MD .LYLNRQWLHQ WXOHYDQ HULWDVROLLWW\PlQ WXQWXPDDQ RQ NDDYRLWHWWX XXWWD DVXLQUDNHQWDPLVWD 0HOOXQN\OlQ DOXHHOOH RQ VXXQQLWWHLOOD XVHLWD XXVLD SLHQWDORDOXHLWD

MELLUNKYLÄ. Still in the early 1960s, there were only scattered detached house areas in Mellunkylä, but today the area consists of five housing neighbourhoods of different ages. In the early 1960s, Finland’s largest suburb Kontula was built in record time: a housing estate for more than 20 000 people arose in only a few years. Kurkimäki, built in the 1980s, complements the area. Then, the blockof-flat neighbourhoods of Mellunmäki and Vesala were built. Blocks of flats have been constructed along the metro line. The surrounding of Mellunmäki metro station will be developed. In 1992–2006, an estate was constructed in Kivikko, next to a large recreation area.


folktäthet population density

befolkningens medelĂĽlder average age of population

bostadshushüllens medelstorlek tertiärnivü mean size of dwelling households tertiary level

Ď­

bostadshushĂĽllens medianinkomst median income of households

arbetslĂśshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

Ď­

bostädernas medelstorlek mean size of dwellings


0HOOXQN\OlQ SHUXVSLLUL

$/8((7 9lHVW| 7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH .RQWXOD

Utbildningnivå Educational level YXRWWD Wl\WWlQHHW ONP 3HUXVDVWH WDL WXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHD DVWH /XNLR RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD $PPDWLOOLVHQ NRXOXWXNVHQ RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD

0DDSLQWD DOD NP $VXNNDDW 7\|SDLNDW

0HOOXQPlNL

.LYLNNR

.XUNLPlNL

<KWHHQVl

9HVDOD

%

78/27$62

Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW 5XRWVLQNLHOLVHW 9LHUDVNLHOLVHW Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 21,3 venäjä 2 574 viro, eesti 12,6 1 520 1 485 12,3 somali 8ONRPDDQ NDQVDODLVHW 8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVl V\QW\QHHW

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHW ONP .XROOHHW ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOOH ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOWD ONP

/ 1000 as.

9b(67g108872.6(7

lägenhetstyper types of dwellings

Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQ ONP $VXQWRNXQWLHQ NHVNLNRNR KHQJHQ DVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQ ONP /DSVLSHUKHLGHQ ONP 3HUKHHQ NHVNLNRNR

Families, households

K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production

3(5+((7 -$ $68172.811$7

YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock

Befolkningsprognos Population forecast й

%

+XRQHLVWRW\\SLW

9b(67g(11867(

$VXQWRNDQQDQ LNl

%

$681127

Ã…lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW \KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUD DVXQQRW $5$ YXRNUD DVXQQRW

,.b5$.(11(

$680,62/27

Boende Housing $VXQQRQ NHVNLNRNR P $VXPLVYlOM\\V P DVXNDV $VXPLVWLKH\V KXRQHWWD KO|

b,',1.,(/, -$ .$16$/$,6886

Inkomster Income 7XORW DVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQ PHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQ PHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHW DVXQWRNXQQDW


0HOOXQN\OlQ SHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

7<g92,0$

NHUURVDOD P

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD

RSSLODLWD

ONP

DVXNDV

ONP

Dhhd

s ^> Z<W

W^

^ W

<K< s/,Z

3$/9(/83,67((7

Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLW MD KDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW

0XXW YlKLWWlLVNDXSDW

5DYLQWRODW

.DKYLODW MD EDDULW

ONP

8/.2,/8

ODVWD

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQ VDDMDW /DVWHQVXRMHOXQ DVLDNNDDW YXRWLDDW

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW \KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR

ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHW DODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW \OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW DODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW \OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLV MD HULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄžŜŜÄž

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHW SlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHW SHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW \NVLW\LVHQ KRLGRQ WXHQ SLLULVVl /DSVHW NRWLKRLGRQ WXHQ SLLULVVl

Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW \KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHW UDNHQQXNVHW 7HROOLVXXV MD YDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXW UDNHQQXNVHW

dƾŽĆšÄ‚ŜƚŽ

<ĂƾƉƉĂ

zĆŒĹ?ĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

DƾƾĆš

:ƾůŏĹ?ŜĞŜ

WĹ?ĞŜƚĂůŽ

dÄžŽůůĹ?ŜĞŜŜ

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄž

<ÄžĆŒĆŒĹ˝Ć?ƚĂůŽ

zĹšĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRD KD 0HWVll KD 8LPDUDQQDW NSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL

+HQNLO|YDKLQNR RQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL

$XWRWWRPDW DVXQWRNXQQDW

$/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWD NP 7\|SDLNNRMD NP .HUURVDOD KD


9XRVDDUHQ SHUXVSLLUL Med sin naturnära miljö är NORDSJÖ ett viktigt rekreationsomrÃ¥de för helsingforsborna. Ett glest höghusomrÃ¥de byggdes där i medlet av 1960-talet. En andra period av bostadsbyggande inföll 1989–1994 (Havsrastböle) och byggandet har sedan dess fortsatt bl.a. i Kallvik, Solvik och flera ställen i Mellersta Nordsjö. Det fortgÃ¥r ocksÃ¥ pÃ¥ de smÃ¥husdominerade stränderna och i Norra Nordsjö. Ã…r 2003 inleddes byggandet av den nya godshamnen i östra delen av Nordsjö, där det förr fanns ett varv. Hamnen togs i bruk Ã¥r 2008. Bredvid hamnomrÃ¥det ligger ocksÃ¥ stadens naturgaskraftverk.

9XRVDDUL OLLWHWWLLQ +HOVLQJLQ PDDODLVNXQQDVWD +HOVLQNLLQ YXRQQD (WHOl 9XRVDDUHVWD WXOL OXYXOOD KXYLOD DOXHWWD MRQND OLLNHQQH KRLGHWWLLQ K|\U\ODLYDOOD 9XRVDDUL VlLO\L SllRVLQ PDDWDORXVDOXHHQD OXYXQ ORSXOOH MROORLQ 2\ 6DVHND $E RVWL WLLOLWHKGDVWD YDUWHQ 9XRVDDUHQ NDUWDQRLGHQ PDDW OXYXOOD $VXQWRVllVWlMlW U\ UDNHQQXWWL 6DVHNDQ PDLOOH PHWVlNDXSXQNL LGHRORJLDQ PXNDLVHQ RVLWWDLQ KDUWLDSDQNNLUDNHQWDPLVHQD WRWHXWHWXQ NHUURVWDORDOXHHQ 9XRVDDUL RQ NXXOXQXW OXYXQ DOXVWD DONDHQ +HOVLQJLQ PHUNLWWlYLLQ DVXQWRWXRWDQWRDOXHLVLLQ 0HUL 5DVWLOD YDOPLVWXL HQVLPPlLVHQl MD VHXUDDYDQD .DOODKWL MRVVD NDXSXQNLPDLVHW NHUURVWDORNRUWWHOLW XORWWXYDW PHUHQ UDQWDDQ 5DVWLODQ PHWURDVHPDQ \PSlULVW||Q UDNHQQHWDDQ XXVLD DVXQWRMD $XULQNRODKGHQ DOXHWWD RQ MR UDNHQQHWWX YXRGHQ DMDQ $OXH RQ WXQQHWWX PXXQ PXDVVD XLPDUDQQDVWD MD 8XWHODQ NDQDYDVWD 0\|V 3DXOLJLQ NDKYLSDDKWLPRQ SDLNDOOH RQ UDNHQQHWWX XXVLD DVXQWRNRUWWHOHLWD $XULQNRODKWHHQ UDNHQQHWWLLQ WDLWHLOLMDWDOR +HOVLQJLQ NDXSXQJLQ YXRWLVMXKODYXRGHQ NXQQLDNVL /LVlNVL RQ UDNHQQHWWX P\|V XVHLWD SLHQHKN|Ml NHUURV MD SLHQWDORDOXHLWD NXWHQ 5DVWLODQNDOOLR 3RUVODKGHQWLHQ DOXH MD SXXUDNHQWDPLVHHQ HULNRLVWXQXW 2PHQDPlNL 0HWURDVHPDQ \PSlULOOH RQ UDNHQWXQXW 9XRVDDUHQ SDOYHOXNHVNXVWD MRND \KGLVWll YDQKDW MD XXGHW DVXLQDOXHHW 9XRVDDUHVVD RWHWWLLQ Nl\WW||Q YXRQQD +HOVLQJLQ WDYDUDVDWDPD 6DWDPDNHVNXV MD 0HULSRUWLQ \ULW\VDOXH RYDW NHKLWW\QHHW PHUHOOLVWHQ WRLPLQWRMHQ W\|SDLNNDNHVNLWW\PlNVL 6DWDPD DOXHHQ YLHUHVVl RQ P\|V +HOVLQJLQ PDDNDDVXOOD WRLPLYD YRLPDODLWRV 9XRVDDUHVVD RQ XVHLWD +HOVLQJLQ XONRLOX MD OXRQWRDOXHLWD PXXQ PXDVVD 8XWHOD MD 0XVWDYXRUL /LVlNVL RQ SLHQYHQHVDWDPLD MD XLPDUDQWRMD

The large green areas, the sea and the beaches have made VUOSAARI an important recreational area for Helsinki's inhabitants. Rastila camping ground is also located in the area. A housing estate with scattered blocks of flats was built in the area in the mid 1960s. A second period of housing construction was seen in Vuosaari (Meri-Rastila), in 1989-1994. Construction has continued in Kallahti, Aurinkolahti, and several spots in KeskiVuosaari (middle Vuosaari) It is also going on in the small house dominated waterfront areas and in the northern parts. In 2003, the construction of the new large cargo port of Helsinki started in the eastern part of Vuosaari where the shipyard once lay. The harbour has been in operation since autumn 2008. The city's natural gas power station lies nearby.


folktäthet population density

befolkningens medelĂĽlder average age of population

bostadshushüllens medelstorlek tertiärnivü mean size of dwelling households tertiary level

Ď­

bostadshushĂĽllens medianinkomst median income of households

arbetslĂśshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

Ď­

bostädernas medelstorlek mean size of dwellings


9XRVDDUHQ SHUXVSLLUL

$/8((7 9lHVW| 7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH .HVNL 9XRVDDUL

Utbildningnivå Educational level YXRWWD Wl\WWlQHHW ONP 3HUXVDVWH WDL WXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHD DVWH /XNLR RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD $PPDWLOOLVHQ NRXOXWXNVHQ RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD

0DDSLQWD DOD NP $VXNNDDW 7\|SDLNDW

1RUGVM|Q NDUWDQR

8XWHOD

0HUL 5DVWLOD

.DOODKWL

$XULQNRODKWL

5DVWLOD

1LLQLVDDUL

0XVWDYXRUL

Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW 5XRWVLQNLHOLVHW 9LHUDVNLHOLVHW Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 25,5 venäjä 2 475 somali 11,7 1 134 1 028 10,6 viro, eesti 8ONRPDDQ NDQVDODLVHW 8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVl V\QW\QHHW

9b(67g108872.6(7

3(5+((7 -$ $68172.811$7

Families, households

%

$VXQWRNDQQDQ LNl

+XRQHLVWRW\\SLW

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock

lägenhetstyper types of dwellings

/ 1000 as.

$681127

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHW ONP .XROOHHW ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOOH ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOWD ONP Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQ ONP $VXQWRNXQWLHQ NHVNLNRNR KHQJHQ DVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQ ONP /DSVLSHUKHLGHQ ONP 3HUKHHQ NHVNLNRNR

й

Befolkningsprognos Population forecast YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

$VXQWRNXQWLHQ PHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHW DVXQWRNXQQDW

Bostäder Dwellings $VXQQRW \KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUD DVXQQRW $5$ YXRNUD DVXQQRW

9b(67g(11867(

%

$680,62/27

Boende Housing $VXQQRQ NHVNLNRNR P $VXPLVYlOM\\V P DVXNDV $VXPLVWLKH\V KXRQHWWD KO|

Ã…lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

,.b5$.(11(

78/27$62

<KWHHQVl

b,',1.,(/, -$ .$16$/$,6886

%

Inkomster Income 7XORW DVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQ PHGLDDQLWXOR

K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production


9XRVDDUHQ SHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

7<g92,0$

NHUURVDOD P

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD

RSSLODLWD

ONP

DVXNDV

ONP

Dhhd

s ^> Z<W

W^

^ W

<K< s/,Z

3$/9(/83,67((7

Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLW MD KDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW

0XXW YlKLWWlLVNDXSDW

5DYLQWRODW

.DKYLODW MD EDDULW

ONP

8/.2,/8

ODVWD

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQ VDDMDW /DVWHQVXRMHOXQ DVLDNNDDW YXRWLDDW

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW \KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR

ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHW DODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW \OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW DODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW \OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLV MD HULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄžŜŜÄž

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHW SlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHW SHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW \NVLW\LVHQ KRLGRQ WXHQ SLLULVVl /DSVHW NRWLKRLGRQ WXHQ SLLULVVl

Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW \KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHW UDNHQQXNVHW 7HROOLVXXV MD YDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXW UDNHQQXNVHW

dƾŽĆšÄ‚ŜƚŽ

<ĂƾƉƉĂ

zĆŒĹ?ĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

zĹšĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

DƾƾĆš

:ƾůŏĹ?ŜĞŜ

WĹ?ĞŜƚĂůŽ

dÄžŽůůĹ?ŜĞŜŜ

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄž

<ÄžĆŒĆŒĹ˝Ć?ƚĂůŽ

Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRD KD 0HWVll KD 8LPDUDQQDW NSO

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL

+HQNLO|YDKLQNR RQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL

$XWRWWRPDW DVXQWRNXQQDW

$/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWD NP 7\|SDLNNRMD NP .HUURVDOD KD


gVWHUVXQGRPLQ VXXU SHUXVSLLUL

Det sydvästra hörnet av Sibbo och den sydöstra spetsen av Vanda anslöts till Helsingfors fr.o.m. 1 januari 2009. Vid sammanslagningen bildades ett Ã¥ttonde stordistrikt i Helsingfors, med namnet ÖSTERSUNDOM, efter den äldsta byn i det anslutna omrÃ¥det. Östersundom är ocksÃ¥ namnet pÃ¥ ett distrikt samt ett delomrÃ¥de, och det hyser de viktigaste kulturhistoriska miljöerna i det nya stordistriktet. Idag är stordistriktet till största delen gles landsbygd, men i framtiden är siktet inställt pÃ¥ ca 40 000 invÃ¥nare. För Östersundom utarbetas en gemensam generalplan för tre kommuner, Helsingfors, Sibbo och Vanda.

gVWHUVXQGRP OLLWHWWLLQ +HOVLQNLLQ YXRQQD 6HQ QLPL YLLWWDD DOXHHQ YDQKLPSDDQ N\OllQ 6DPDQ QLPHQ RYDW VDDQHHW QLLQ VXXU MD SHUXVSLLUL NXLQ RVD DOXHNLQ 6XXUSLLULQ PHUNLWWlYLPPlW NXOWWXXULKLVWRULDOOLVHW PLOM||W RYDW gVWHUVXQGRPLQ RVD DOXHHOOD gVWHUVXQGRPLQ NDUWDQR 6DNDUL 7RSHOLXNVHQ YDQKXXGHQNRWLQD WXQQHWWX 9LOOD %M|UNXGGHQ MD gVWHUVXQGRPLQ NDSSHOL 7lPl +HOVLQJLQ YDQKLQ UDNHQQXV MD NLUNNR UDNHQQHWWLLQ YXRQQD gVWHUVXQGRP UDMRLWWXX SRKMRLVHVVD 6LSRRQNRUYHQ NDQVDOOLVSXLVWRRQ MD HWHOlRVLVVD RQ QRLQ KD 1DWXUD DOXHWWD 5DQWDYLLYDD RQ \KWHHQVl QRLQ NP MRVWD 1DWXUD DOXHHQ UDQWDD RQ QRLQ NP .RUNHXVVXKWHHW YDLKWHOHYDW UDQQLNRQ PHUHQSLQQDQ WDVRVWD 6LSRRQNRUYHQ \OlQJ|Q OlKHV PHWULLQ 6XXUSLLUL RQ YLHOl SllRVLQ YlOMll PDDVHXWXD DOXHHOOD RQ QRLQ DVXNDVWD 9lHVW| NHVNLWW\\ .DUKXVDDUHQ MD /DQGERQ SLHQWDORDOXHLOOH VHNl gVWHUVXQGRPLQ RVD DOXHHOOH 6HQ OlSL NXONHYDW 3RUYRRQYl\Ol MD 8XVL 3RUYRRQWLH MRQND YDUUHOOD RQ SLHQL SDOYHOXNHVNLWW\Pl gVWHUVXQGRPLLQ VXXQQLWHOODDQ UDLGHOLLNHQQH\KWH\WWl MD XXWWD SLHQWDORYDOWDLVWD NDXSXQJLQRVDD QRLQ DVXNNDDOOH $OXHHQ VXXQQLWWHOXVVD MD WRWHXWXNVHVVD KXRPLRLGDDQ HULW\LVHVWL NLHUWRWDORXV (NRORJLVXXV RQ RWHWWX KXRPLRRQ \OHLVNDDYDQ ODDGLQQDVVD gVWHUVXQGRPLLQ MD VLLKHQ UDMRLWWXYLOOH 9DQWDDQ MD 6LSRRQ DOXHLOOH ODDGLWDDQ NROPHQ NXQQDQ \KWHLVWl \OHLVNDDYDD

The southwest corner of Sipoo and the southeast tip of Vantaa were annexed into Helsinki as of 1 January 2009. The merger implied the formation of an eight major district in Helsinki, that of ÖSTERSUNDOM, named after the oldest village in the annexed area. Östersundom is also the name of a district within the major district, a district that has the most important cultural and historical milieu. Today, the major district mainly consists of sparsely constructed countryside. However, the aim for the future is around 40 000 inhabitants. City of Helsinki and neighbouring cities Vantaa and Sipoo are in the process of prepairing a joint city plan for Östersundom.


folktäthet population density

befolkningens medelålder average age of population

bostadshushållens medelstorlek tertiärnivå mean size of dwelling households tertiary level

ϭ

bostadshushållens medianinkomst median income of households

arbetslöshetsgrad unemployment rate

hyresbostäder rented dwellings

ϭ

bostädernas medelstorlek mean size of dwellings


gVWHUVXQGRPLQ VXXU SHUXVSLLUL

$/8((7 9lHVW| 7\|SDLNDW

.28/87867$62

Områden District $OXH gVWHUVXQGRP

Utbildningnivå Educational level YXRWWD Wl\WWlQHHW ONP 3HUXVDVWH WDL WXQWHPDWRQ .HVNLDVWH .RUNHD DVWH /XNLR RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD $PPDWLOOLVHQ NRXOXWXNVHQ RSLVNHOLMDW MD RVXXV YXRWLDLVWD

7DORVDDUL

.DUKXVDDUL

/DQGER

3XURQLLWW\

<KWHHQVl

Modersmål, nationalitet Mother tongue, nationality % 6XRPHQNLHOLVHW 5XRWVLQNLHOLVHW 9LHUDVNLHOLVHW Kolme yleisintä vierastakieltä ja osuus vieraskielisistä 34,5 venäjä 40 viro, eesti 19,0 22 15 12,9 englanti 8ONRPDDQ NDQVDODLVHW 8ONRPDDODLVWDXVWDLVHW +HOVLQJLVVl V\QW\QHHW

,.b5$.(11(

Befolkningsprognos Population forecast й YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

Befolkningsförändringar Vital statistics 6\QW\QHHW ONP .XROOHHW ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOOH ONP 0XXWWDQHHW DOXHHOWD ONP

/ 1000 as.

9b(67g108872.6(7

Familjer, bostadshushåll $VXQWRNXQWLHQ ONP $VXQWRNXQWLHQ NHVNLNRNR KHQJHQ DVXQWRNXQQDW 3HUKHLGHQ ONP /DSVLSHUKHLGHQ ONP 3HUKHHQ NHVNLNRNR

Families, households

%

$VXQWRNDQQDQ LNl

+XRQHLVWRW\\SLW

bostadsbeståndets ålder age of dwelling stock

lägenhetstyper types of dwellings

K

9lHVW|

$VXQWRWXRWDQWR

befolkning population

bostadsproduktion housing production

$681127

3(5+((7 -$ $68172.811$7

Bostäder Dwellings $VXQQRW \KWHHQVl 3LHQWDORDVXQQRW 9XRNUD DVXQQRW $5$ YXRNUD DVXQQRW

9b(67g(11867(

$680,62/27

%

Boende Housing $VXQQRQ NHVNLNRNR P $VXPLVYlOM\\V P DVXNDV $VXPLVWLKH\V KXRQHWWD KO|

Ã…lderstrukturen Age structure YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW YXRWLDDW <OL YXRWLDDW

78/27$62

b,',1.,(/, -$ .$16$/$,6886

%

Inkomster Income 7XORW DVXNDV .XOXWXV\NVLNN|NRKWDLQHQ PHGLDDQLWXOR $VXQWRNXQWLHQ PHGLDDQLWXORW 3LHQLWXORLVHW DVXQWRNXQQDW

6DOPHQNDOOLR

0DDSLQWD DOD NP $VXNNDDW 7\|SDLNDW


gVWHUVXQGRPLQ VXXU SHUXVSLLUL

5DNHQQXVNDQWD

7\|SDLNDW

byggnadsbestĂĽndet building stock

jobb jobs

.XQQDOOLVYDDOLW kommunalvalen municipal elections

7<g92,0$

NHUURVDOD P

9$5+$,6.$69$786

NRXOXMD

RSSLODLWD

ONP

DVXNDV

626,$$/,3$/9(/87 Socialservice Social services 7RLPHHQWXORWXHQ VDDMDW /DVWHQVXRMHOXQ DVLDNNDDW YXRWLDDW

Dhhd

s ^> Z<W

W^

^ W

<K< s/,Z

3$/9(/83,67((7

Serviceställen Service facilities .LUMDVWRW 7HUYH\VDVHPDW /HLNNLSXLVWRW 8LPDKDOOLW /LLNXQWDVDOLW MD KDOOLW 3DOORNHQWlW .LUNRW 3RVWLW $SWHHNLW

$ONRW 3lLYLWWlLVWDYDUDNDXSDW

0XXW YlKLWWlLVNDXSDW

5DYLQWRODW

.DKYLODW MD EDDULW

ONP

8/.2,/8

Friluftsliv Outdoor recreation 3XLVWRD KD 0HWVll KD 8LPDUDQQDW NSO

ODVWD

7(59(<63$/9(/87 Hälsovürd Health care $YRKRLWRNl\QQLW \KWHHQVl 3HUXVWHUYH\GHQKXROWR (ULNRLVVDLUDDQKRLWR

ONP

.28/87 Skolor Schools 6XRPHQNLHOLVHW DODNRXOXW 6XRPHQNLHOLVHW \OlNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW DODNRXOXW 5XRWVLQNLHOLVHW \OlNRXOXW /XNLRW (ULNRLV MD HULW\LVNRXOXW

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄžŜŜÄž

72,0,7,/$5$.(118.6(7

SmĂĽbarnspedagogik Early education 3lLYlNRGLW /DSVHW SlLYlNRWLKRLGRVVD /DSVHW SHUKHSlLYlKRLGRVVD /DSVHW \NVLW\LVHQ KRLGRQ WXHQ SLLULVVl /DSVHW NRWLKRLGRQ WXHQ SLLULVVl

Đš

Arbetskraft Labour force 7\|WW|P\\VDVWH 3LWNlDLNDLVW\|WW|P\\V 1XRULVRW\|WW|P\\VDVWH 7\|OOLV\\VDVWH

Verksamhetslokaler Business premises 7RLPLWLODUDNHQQXNVHW \KWHHQVl /LLNHUDNHQQXNVHW -XONLVHW UDNHQQXNVHW 7HROOLVXXV MD YDUDVWRUDNHQQXNVHW 0XXW UDNHQQXNVHW

dƾŽĆšÄ‚ŜƚŽ

<ĂƾƉƉĂ

zĆŒĹ?ĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

zĹšĆšÍ˜Ć‰Ä‚ĹŻÇ€ÄžĹŻĆľĆš

DƾƾĆš

:ƾůŏĹ?ŜĞŜ

WĹ?ĞŜƚĂůŽ

dÄžŽůůĹ?ŜĞŜŜ

>Ĺ?Ĺ?ĹŹÄž

<ÄžĆŒĆŒĹ˝Ć?ƚĂůŽ

ONP

/,,.(11( Trafik Traffic -DODQNXONLMDRQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL +HQNLO|YDKLQNR RQQHWWRPXXGHW NHVNLPllULQ YXRVL $XWRWWRPDW DVXQWRNXQQDW

$/8(68+'(/8.8-$ Lokala tätheter Area ratios $VXNNDLWD NP 7\|SDLNNRMD NP .HUURVDOD KD


Käsitemääritelmät ja lähteet ALUEJAKO Helsingin piirijakojärjestelmä. Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.11.2012. ALUESUHDELUKUJA Asukkaita / km2 31.12.2018 Työpaikkoja / km2 31.12.2017 Kerrosala / ha 31.12.2018 ASUMISOLOT 31.12.2018 Asuntojen keskikoko on asuinhuoneistojen kokonaisalan ja asuntojen yhteismäärän välinen suhdeluku. Asumisväljyys on asunnon pinta-alan ja siinä asuvien henkilöiden välinen suhde. Asumistiheys on asunnon huoneiden ja siinä asuvien henkilöiden lukumäärän välinen suhde, keittiötä ei ole laskettu huoneeksi. Lähde: Tilastokeskus. ASUNNOT 31.12.2018 Lähde: Tilastokeskus. ASUNTOKANNAN IKÄ Lähde: Tilastokeskus. ASUNTOTUOTANTO 1970–2018 Lähde: Helsingin kaupungin kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus ja -tilastot. HUONEISTOTYYPIT 2018 Lähde: Tilastokeskus. IKÄRAKENNE 31.12.2018 Lapset päivähoidon ja peruskoulun ikäryhmityksellä, työikäinen väestö sekä vanhukset omina ryhminään. Lähde: Tilastokeskus. KOULUT 2019 Erikois- ja erityiskoulujen oppilastiedot ovat osin vuodelta 2018. Lähde: Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen Toimiala ja Opetushallinnon tilastopalvelu, Vipunen. KOULUTUSTASO 31.12.2018 Väestön koulutusrakennetilastoissa on tiedot 25–64-vuotta täyttäneen väestön korkeimmasta suorittamasta tutkinnosta ja saman tasoisista tutkinnoista viimeksi suoritettu ammatillinen tutkinto. Keskiasteen koulutus sisältää lukiokoulutuksen sekä toisen asteen ammatillisen koulutuksen suorittaneet. Korkea-aste sisältää opistoasteen, ammatillisen korkeaasteen, ammattikorkeakoulun, alemmat korkeakoulututkinnot, ammattikorkeakoulun jatkotutkinnot, ylemmät korkeakoulututkinnot, lääkäreiden erikoistumiskoulutuksen sekä lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Lähde: Tilastokeskus.

KUNNALLISVAALIT 2017 Kunnallisvaaleissa vaalipäivänä annettujen äänien osuudet puolueittain. Lähde: Helsingin kaupungin kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus ja -tilastot. LIIKENNE 2014–2018 Jalankulkija- ja henkilövahinko-onnettomuudet Lähde: Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala, liikenneonnettomuusrekisteri. Autottomat asuntokunnat (31.12.2017): tieto kuvaa autottomien asuntokuntien osuutta kaikista asuntokunnista. Lähde: Tilastokeskus ja Suomen ympäristökeskus. PALVELUPISTEET 2020 Uimahallit: julkisessa käytössä olevat. Liikuntasalit ja -hallit (sisäliikuntapaikat): liikuntasali, liikuntapaikkojen tyyppikoodi 2150, on muun rakennuksen yhteydessä oleva liikuntatila. Liikuntahalli, liikuntapaikkojen tyyppikoodi 2210, on useiden lajien liikuntatiloja sisältävä rakennus. Pallokenttä (ulkoliikunta): palloiluun, liikuntapaikkojen tyyppikoodi 1340, tarkoitettu kenttä. Yksi tai useampi palloilulaji mahdollista. Kirkot: Helsingin seurakuntayhtymän hallinnoimat, ortodoksiset ja muut. Apteekit: Toimialaluokituksen (TOL 2008) toimiala 4773. Päivittäistavarakauppa sisältää elintarvikkeiden, juomien ja tupakan erikoismyymälät sekä laajan tavaravalikoiman vähittäiskaupat, joissa elintarvikkeiden, juomien ja tupakan osuus kokonaismyynnistä on vähintään puolet. Toimialaluokituksen (TOL 2008) toimialat 4711 ja 472. Muut vähittäiskaupat: Toimialaluokituksen (TOL 2008) toimialat 4719, 473–479 Ravintolat: Toimialaluokituksen (TOL 2008) toimiala 561 Kahvilat ja baarit: Toimialaluokituksen (TOL 2008) toimiala 563 Kauppojen, kahviloiden ja ravintoloiden tiedot perustuvat yritysrekisteriin, jossa joidenkin yritysten osoitteeksi on ilmoitettu palvelupisteen sijaan yrityksen hallinnollinen osoite. Tästä syystä palvelupisteiden lukumäärän aikasarjavertailu tuottaa suuntaa-antavan tiedon alueen toimipaikkojen määrällisestä kehityksestä. Lähde: Valtakunnallinen liikuntapaikkojen tietojärjestelmä (LIPAS), Helsingin seurakuntayhtymä ja Tilastokeskus, toimipaikkarekisteri. PERHEET JA ASUNTOKUNNAT 31.12.2018 Perheen muodostavat - avio- tai avoliitossa olevat vanhemmat ja heidän naimaton tai naimattomat lapsensa tai jompikumpi vanhemmista naimattomine lapsineen - avio- tai avopari, jonka luona ei asu vakituisesti lapsia. Perhe koostuu vain yhdessä asuvista henkilöistä. Yksin asuvat eivät kuulu perheväestöön. Lähde: Tilastokeskus. Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Lähde: Tilastokeskus.


jotka laskentaviikolla olivat työllisiä. Työttömiin (työtön työvoima) luetaan vuoden 2018 joulukuussa työttömänä olleet henkilöt. Nuorisotyöttömyys: 15–24-vuotiaat. Pitkäaikaistyöttömyys: yli vuoden työttömänä yhtäjaksoisesti. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä. Työllisyysaste: Työllisten osuus 20–64-vuotiaasta väestöstä. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

RAKENNUSKANTA 2018 Rakennusten kerrosalat käyttötarkoituksen mukaan. Pientalo: erilliset pientalot, rivi- ja ketjutalot Kerrostalo: alle ja yli 4 kerrokselliset kerrostalot Liike: liike- ja toimistorakennukset Julkinen: hoitoalan, kokoontumis- ja opetusrakennukset Teollisuus: liikenteen, teollisuus- ja varastorakennukset Lähde: Tilastokeskus. SOSIAALIPALVELUT 2018 Perustoimeentulotuki: Perustoimeentulotuen saajat (päähenkilöt ja osalliset). Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyi kunnilta Kelan tehtäväksi vuonna 2017. Lähde: KELA

ULKOILU 2020 Metsäpinta-ala: yleisten alueiden rekisteri, 16.1.2020, hoitoluokat C1–C5. Puistopinta-ala: yleisten alueiden rekisteri, 16.1.2020, hoitoluokat A1–A3 ja B1–B5. Lähde: Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala.

Lastensuojelun asiakkaat: 1.4.2016 voimaan astunut lakimuutos muutti lastensuojelun asiakkuuden määritelmää. Lähde: Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala. TERVEYSPALVELUT 2018 Avohoitokäynnit: Perusterveydenhuolto (lääkärin vastaanotto, terveyskeskuspäivystys, kotisairaanhoito, hammashuolto ja muu perusterveydenhuolto) ja erikoissairaanhoito (somaattinen ja psykiatrinen erikoissairaanhoito). Lähde: Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala. TOIMITILARAKENNUKSET 31.12.2018 Toimitilarakennuksilla tarkoitetaan muita kuin asuinrakennuksia. Toimistot sisältyvät liikerakennuksiin. Lähde: Tilastokeskus. TULOTASO 2017 Tuloilla tarkoitetaan valtionveronalaisia tuloja. Pienituloisia ovat asuntokunnat, joiden käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden jää pienemmäksi kuin 60 % koko maan kaikkien kotitalouksien mediaanitulosta. Lähde: Tilastokeskus.

Uimarannat: Kunnan terveydensuojeluviranomaisen laatima uimarantaluettelo, suuret ja pienet yleiset uimarannat. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta (177/2008). Lähde: Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala. VARHAISKASVATUS 2018 Kaupungin omistamat päiväkodit, yksityiset ostopalvelupäiväkodit ja kunnallinen perhepäivähoito. Kotihoidontukea saavien lasten lukumäärä ja yksityisen hoidon tukea saavien lasten lukumäärä. Lasten lukumäärä tilastoitu lapsen asuinpaikan mukaan. Lähde: Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. VÄESTÖ 31.12.1985–31.12.2033 31.12.1985–31.12.2018 Helsingin väestötilasto, 31.12.2019–31.12.2033 Helsingin väestöennuste Lähde: Tilastokeskus ja Helsingin kaupungin kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus ja -tilastot.

TYÖPAIKAT 31.12.2017 Työpaikat on ryhmitelty toimialarakenteen (Toimialaluokitus TOL 2008) mukaan viiteen luokkaan. Tuotanto sisältää toimialat B–F (kaivostoiminta, teollisuus, energia- ja vesihuolto sekä rakentaminen). Kauppa sisältää toimialat G ja I (kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta). Liikenne sisältää toimialan H (kuljetus ja varastointi) Yrityspalvelut sisältää toimialat J–N (informaatio ja viestintä, rahoitus- ja vakuutustoiminta, kiinteistöala, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminta). Yhteiskunnalliset palvelut sisältää toimialat O–U (julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus, koulutus, terveys- ja sosiaalipalvelut, taiteet, viihde ja virkistys, muu palvelutoiminta, kotitaloudet työnantajina sekä kansainvälisten organisaatioiden toiminta). Työpaikat yhteensä sisältää edelliset työpaikkaluokat lisättynä toimialalla A (maa-, metsä ja kalatalous) + X (tuntematon). Lähde: Tilastokeskus. TYÖVOIMA 2018 Työvoimaan luetaan kaikki 15–74-vuotiaat henkilöt, jotka laskentaviikolla olivat työllisiä tai työttömiä. Työlliseen työvoimaan luetaan kaikki 18–74-vuotiaat henkilöt,

VÄESTÖENNUSTE 31.12.2033 Lapset päivähoidon ja peruskoulun ikäryhmityksellä, työikäinen väestö sekä vanhukset omina ryhminään. Lähde: Helsingin kaupungin kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus ja -tilastot. VÄESTÖNMUUTOKSET 2018 Helsingin muuttoliike kuvaa kaupungin rajat ylittäviä muuttoja. Suur- ja peruspiirien muuttoliike kuvaa kaupungin sisäistä muuttoliikettä alueelta toiselle. Lähde: Tilastokeskus. ÄIDINKIELI JA KANSALAISUUS 31.12.2018 Vieraskieliset = muut kuin suomen-, ruotsin- ja saamenkieliset Alueen kolme yleisintä vierasta kieltä ja niiden osuus kaikista vieraskielisistä. Ulkomaalaistaustaisella eli syntyperältään ulkomaalaisella tarkoitetaan henkilöä, jonka molemmat vanhemmat tai ainut tiedossa oleva vanhempi on syntynyt ulkomailla. Ulkomaalaistaustaisiksi lasketaan myös ne ulkomailla syntyneet henkilöt, joiden kummastakaan vanhemmasta ei ole tietoa väestötietojärjestelmässä. Lähde: Tilastokeskus.


Begreppsdefinitioner och källor ARBETSKRAFT 2018 Till arbetskraften räknas alla 15–74-ĂĽringar som under beräkningsveckan var sysselsatta eller arbetslĂśsa. Till den sysselsatta arbetskraften räknas alla 18–74-ĂĽringar som varit sysselsatta under beräkningsveckan. Som arbetslĂśsa (arbetslĂśs arbetskraft) räknas de som varit arbetslĂśsa under december 2018. UngdomsarbetslĂśshetsgrad: 15–24-ĂĽringar LĂĽngtidsarbetslĂśshet: personer som varit arbetslĂśsa i Ăśver ett ĂĽr i sträck Andelen lĂĽngtidsarbetslĂśsa bland alla arbetslĂśsa Sysselsättningsgrad: De sysselsattas andel av 20-64-ĂĽringarna Källa: Statistikcentralen, sysselsättningsstatistiken, och arbets- och näringsministeriet. ARBETSPLATSER 31.12.2017 Arbetsplatserna har grupperats (NI 2008) i fem klasser enligt näringsgren. Produktion inbegriper näringsgrenarna B–F (utvinning av mineral, tillverkning, fĂśrsĂśrjning av el, gas, värme och kyla och byggverksamhet). Handel inbegriper näringsgrenarna G och I (handel samt hotell- och restaurangverksamhet). 7UDÂżN LQQHIDWWDU QlULQJVJUHQDUQD + WUDQVSRUW RFK PDJDVLQHring). FĂśretagsservice omfattar näringsgrenarna J–N (informationsRFK NRPPXQLNDWLRQVYHUNVDPKHW ÂżQDQV RFK I|UVlNULQJVYHUNsamhet, fastighetsverksamhet, yrkesmässig, vetenskaplig och teknisk verksamhet samt fĂśrvaltning- och stĂśdtjänster). Samhällelig service omfattar näringsgrenarna O–U (offentlig fĂśrvaltning, utbildning, hälso- och socialtjänster, kultur, nĂśje och fritid, annan serviceverksamhet, hushĂĽll som arbetsgivare samt internationella organisationers verksamhet). Arbetsplatserna sammanlagt inbegriper ovannämnda näULQJVJUHQDU MlPWH MRUG RFK VNRJVEUXNHW RFK ÂżVNH VDPW ; (näringsgrenen okänd). Källa: Statistikcentralen.

BOSTADSBESTĂ…NDETS Ă…LDER Källa: Statistikcentralen. FAMILJER OCH BOSTADSHUSHĂ…LL 31.12.2018 En familj bestĂĽr av - fĂśräldrar som bor i lagligt eller Ăśppet äktenskap och deras ogifta barn, eller nĂĽgondera fĂśräldern jämte ogifta barn - gift eller samboende par utan hemmaboende barn. En familj kan bara bestĂĽ av personer som bor tillsammans. Ensamboende hĂśr inte till familjebefolkningen. Ett bostadshushĂĽll bestĂĽr av alla de personer som varaktigt bor i en och samma bostad. Källa: Statistikcentralen. BOSTADSPRODUKTION 1970–2018 Källa: Helsingfors stad, Stadskansliet, stadsforskningen och -statistiken. BOSTĂ„DER 31.12.2018 Källa: Statistikcentralen. BYGGNADSBESTĂ…NDET 2018 Byggnaders vĂĽningsyta enligt bruksändamĂĽl SmĂĽhus: enskilda smĂĽhus, radhus och kedjehus +|JKXV GH PHG K|JVW WUH YnQLQJDU RFK GH PHG HOOHU Ă€HUD vĂĽningar. Affär: affärs- och / eller kontorsbyggnader Offentlig: byggnader fĂśr omsorg, konferens och / eller undervisning Industri: byggnader fĂśr industri, transport och / eller lagring Källa: Statistikcentralen. FOLKMĂ„NGD 31.12.1985–31.12.2033 31.12.1985–31.12.2018 Befolkningsstatistiken fĂśr Helsingfors 31.12.2019–31.12.2033 Befolkningsprognosen fĂśr Helsingfors Källa: Statistikcentralen och Helsingfors stad, Stadskansliet, stadsforskningen och -statistiken.

BEFOLKNINGSFĂ–RĂ„NDRINGAR 2018 3HUVRQHU VRP Ă€\WWDW IUnQ HWW RPUnGH 8SSJLIWHUQD I|U KHOD +HOVLQJIRUV JlOOHU Ă€\WWQLQJDU |YHU VWDGHQV JUlQV 8SSJLIWHUQD I|U VWRUGLVWULNW RFK GLVWULNW EHVNULYHU Ă€\WWDQGHW PHOODQ ROLND delar av staden. Källa: Statistikcentralen.

FRILUFTSLIV 2020 Skogsareal: skĂśtselklasserna C1–C5 i Byggnadskontorets register Ăśver allmänna omrĂĽden (YlRe) 16.1.2020 Parkareal: skĂśtselklasserna A1–A3 och B1–B5 i Byggnadskontorets register Ăśver allmänna omrĂĽden (YlRe) 16.1.2020 Källa: Helsingfors stad, StadsmiljĂśsektorn.

BEFOLKNINGSPROGNOS 31.12.2033 Barnen grupperade enligt dagvürds- resp. grundskolülder, befolkningen i arbetsfÜr ülder samt de äldre i egna grupper. Källa: Helsingfors stad, Stadskansliet, stadsforskningen och -statistiken.

Badstränder: en av kommunens hälsoskyddsmyndigheter uppgjord fÜrteckning Üver badstränder, stora och smü allmänna simstränder. Social- och hälsovürdsministeriets fÜrordning om kvalitetskraven och Üvervakningen i früga om vattnet vid allmänna badstränder (177/2008). Källa: Helsingfors stad, StadsmiljÜsektorn.

BOENDEFĂ–RHĂ…LLANDEN 31.12.2018 Bostädernas medelstorlek är kvoten mellan bostädernas sammanlagda yta och deras sammanlagda antal. Boendeutrymmet är kvoten mellan bostadens yta och dess antal invĂĽnare. Boendetätheten är kvoten mellan bostadens antal rum utan kĂśk och dess antal invĂĽnare. Källa: Statistikcentralen.

HĂ„LSOSERVICE 2018 Ă–ppenvĂĽrdsbesĂśk: PrimärhälsovĂĽrd (läkarmottagning, hälsocentraljour, hemsjukvĂĽrd, tandvĂĽrd och Ăśvrig primärhälsovĂĽrd) samt specialsjukvĂĽrd (somatisk resp. psykiatrisk specialsjukvĂĽrd) Källa: Helsingfors stad, Social- och hälsovĂĽrdssektorn.


INKOMSTNIVĂ… 2017 Med inkomst avses statsskattepliktig inkomst. Inkomsterna per invĂĽnare har beräknats utgĂĽende frĂĽn befolkningens statsskattepliktiga inkomst. LĂĽginkomsttagare är bostadshushĂĽll vars disponibla inkomst per konsumentenhet är mindre än 60 procent av medianinkomsten bland alla hushĂĽll i hela landet. Källa: Statistikcentralen. KOMMUNALVAL 2017 Källa: Helsingfors stad, Stadskansliet, stadsforskningen och -statistiken.

serviceställen endast en riktningsgivande bild av hur antalet arbetsställen i ett omrĂĽde har utvecklats. Källa: LIPAS, Jyväskylä Universitet, Helsingfors kyrkliga samfällighet och Statistikcentralen. SKOLOR 2019 Uppgifterna om eleverna vid specialiserade skolor och specialskolor är delvis frĂĽn ĂĽr 2018. Källa: Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn och Vipunen - utbildningsfĂśrvaltningens statistiktjänst SMĂ…BARNSPEDAGOGIK 2018 Daghem ägda av staden, privata daghem som staden upphandlar tjänster av, samt kommunal familjedagvĂĽrd. Antal barn som fĂĽr stĂśd fĂśr hemvĂĽrd resp. privat vĂĽrd. Källa: Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn.

LOKALA TĂ„THETER InvĂĽnare per km2 31.12.2018 Arbetsplatser per km2 31.12.2017 VĂĽningsyta per ha 31.12.2018 LĂ„GENHETSTYPER 2018 Källa: Statistikcentralen. MODERSMĂ…L OCH NATIONALITET 31.12.2018 3HUVRQHU PHG XWOlQGVNW PRGHUVPnO |YULJD lQ ÂżQVN svensk- eller samesprĂĽkiga De tre vanligaste utländska modersmĂĽlen i omrĂĽdet och deras talares andel av alla med utländskt modersmĂĽl i omrĂĽdet Utlänningar = utländska medborgare De personer vars enda kända fĂśrälder eller bĂĽda fĂśräldrar är fĂśdda utomlands är av utländsk bakgrund. Av utländsk bakgrund är ocksĂĽ utrikes fĂśdda personer med fĂśräldrar om vilka GHW LQWH ÂżQQV XSSJLIWHU L EHIRONQLQJVGDWDV\VWHPHW Källa: Statistikcentralen. OMRĂ…DESINDELNING Distrikt: Helsingfors distriktsindelning Stadsstyrelsen 26.11.2012. SERVICESTĂ„LLEN 2020 Simhallar: de som är i allmänt bruk. Idrottssalar och idrottshallar (lokaler fĂśr innemotion) (enligt nationella datasystemet fĂśr motionsställen LIPAS.): En idrottssal, typkod 2150 i LIPAS, är en lokal fĂśr motion i anknytning till Ăśvrig byggnad. En idrottshall, typkod 2210 i LIPAS, är en byggnad som inneKnOOHU ORNDOHU I|U Ă€HUD ROLND JUHQDU En bollplan (utemotion), typkod 1340 i LIPAS, är en plan DYVHGG I|U EROOVSHO (Q HOOHU Ă€HUD EROOVSHOVJUHQDU P|MOLJD Kyrkor: fĂśrvaltade av Helsingfors kyrkliga samfällighet, samt ortodoxa och Ăśvriga. Dagligvaruhandeln inbegriper specialaffärer fĂśr livsmedel, drycker och tobak samt affärer med ett brett sortiment där minst hälften utgĂśrs av livsmedel, drycker och tobak. Näringsgrenarna 4711 och 472 i näringsindelningen NI 2008. Ă–vrig detaljhandel: Näringsgrenarna 4719, 473–479 i näringsindelningen NI 2008 Restauranger: Näringsgrenarna 561 i näringsindelningen NI 2008. KafĂŠer och barer: Näringsgrenarna 563 i näringsindelningen NI 2008. Uppgifterna om butiker, kafĂŠer och restauranger bygger pĂĽ FĂśretags- och organisationsdatasystemet, där i vissa fall fĂśretagets administrativa adress uppgivits i stället fĂśr dess serviceställe. DärfĂśr ger en kronologisk jämfĂśrelse av antalet

SOCIALSERVICE 2018 Grundläggande utkomststĂśd: Mottagare av grundläggande utkomststĂśd (huvudpersoner och delaktiga). Beviljandet och utbetalandet av grundläggande utkomststĂśd Ăśvergick ĂĽr 2017 frĂĽn kommunerna till FPA. Källa: FPA Barnskyddets klienter: I och med en lagändring som trädde L NUDIW I|UlQGUDGHV GHÂżQLWLRQHQ Sn NOLHQWVNDS KRV barnskyddet. Källa: Helsingfors stad, Social- och hälsovĂĽrdssektorn. TRAFIK 2014–2018 Fotgängar- och personskadeolyckor Källa: Helsingfors stad, StadsmiljĂśsektorns register Ăśver WUDÂżNRO\FNRU BostadshushĂĽll utan bil (31.12.2017): andelen billĂśsa hushĂĽll bland samtliga bostadshushĂĽll. Källa: Statistikcentralen och Finlands miljĂścentral SYKE. UTBILDNINGSNIVĂ… 31.12.2018 Statistiken om befolkningens utbildningsstruktur innehĂĽller uppgifter om de 25–64 ĂĽr fylldas maximiutbildning, dvs. hĂśgsta avlagda examen. Av examina pĂĽ samma nivĂĽ anges den som är en yrkesexamen. Utbildning pĂĽ mellannivĂĽ alias sekundärnivĂĽ inbegriper den allmänbildande gymnasieutbildningen samt yrkesinriktad utbildning i gymnasieĂĽlder. HĂśg nivĂĽ alias tertiärnivĂĽ inbegriper yrkesinstituts-, yrkeshĂśgskol- och lägre hĂśgskolexamina, tilläggsexamen vid yrkeshĂśgskola, hĂśgre hĂśgskolexamen, specialiseringsstudier fĂśr läkare samt licentiat- eller doktorsexamen. Källa: Statistikcentralen. VERKSAMHETSLOKALER 31.12.2018 Med lokalbyggnader avses byggnader som inte är avsedda fĂśr boende. Kontoren hĂśr till affärsbyggnaderna. Källa: Statistikcentralen. Ă…LDERSSTRUKTUR 31.12.2018 Barnen enligt dagvĂĽrds- och grundskolĂĽlder, befolkningen i arbetsĂĽlder och ĂĽldringarna skilt fĂśr sig. Källa: Statistikcentralen


Definitions and sources AGE OF DWELLING STOCK Source: Statistics Finland. AGE STRUCTURE 31.12.2018 Children divided into day-care centre- and school-aged, people of working age and old people are in separate groups. Source: Statistics Finland. AREA DIVISION Districts: Helsinki’s district division approved by the City Board on November 26, 2012. AREA RATIOS Inhabitants per km2 31.12.2018 Jobs per km2 31.12.2017 Floor space per ha. 31.12.2018 BUILDING STOCK 2018 Floor area of buildings by purpose of use Small houses: detached houses, terraced houses and chain houses %ORFNV RI ÀDWV WKRVH ZLWK PD[ WKUHH ÀRRUV DQG WKRVH ZLWK IRXU ÀRRUV RU PRUH 7UDGH EXLOGLQJV IRU VKRSV DQG RU RI¿FHV Public: buildings for care, conferences and / or education Manufacturing: buildings for manufacturing, transport and / or storage Source: Statistics Finland. BUSINESS PREMISES 31.12.2018 Business premises are other than residential buildings. Of¿FHV DUH LQFOXGHG LQ WUDGH EXLOGLQJV Source: Statistics Finland. EARLY EDUCATION 2018 Child day care centres owned by the city, private day care centres providing services for the city, and municipal day care in families. The number of children whose families receive the child home care allowance, and the number of those receiving the private day care allowance. Source: City of Helsinki, Education division. DWELLING PRODUCTION 1970–2018 6RXUFH &LW\ RI +HOVLQNL &LW\ ([HFXWLYH 2I¿FH 8UEDQ 5Hsearch and Statistics. DWELLINGS 31.12.2018 Source: Statistics Finland. FAMILIES AND DWELLING HOUSEHOLDS 31.12.2018 A family consists of - a married or unmarried couple and their unmarried children, or either parent with her / his unmarried children - a married or unmarried couple without children at home. A family can consist only of people living together. Singles are not included in the family population. A dwelling household consists of all those people living permanently in the same dwelling. Source: Statistics Finland.

HEALTH SERVICES 2018 Community health care visits: Primary health care (doctors’ surgeries, health centre emergency duty, home nursing, dental care and other primary health care), as well as specialised medical care (somatic and psychiatric specialised medical care). Source: City of Helsinki, Social services and health care division. HOUSING CONDITIONS 31.12.2018 The mean size of dwellings is the ratio between the total resiGHQWLDO ÀRRU VSDFH DQG WKH WRWDO QXPEHU RI GZHOOLQJV +RXVLQJ VSDFH LV WKH ÀRRU VSDFH SHU SHUVRQ Housing density is the number of rooms per person without kitchen. Source: Statistics Finland. HOUSING PRODUCTION 1970–2018 6RXUFH &LW\ RI +HOVLQNL &LW\ ([HFXWLYH 2I¿FH 8UEDQ 5Hsearch and Statistics. INCOME LEVEL 2017 Income here refers to income subject to state taxation. The income per inhabitant has been calculated from the state taxable income of the whole population. Households at risk of poverty (i.e. low-income earners) are those household dwelling units (i.e. households) whose disposable income per consumption unit is lower than 60 percent of the median income of all households in Finland. Source: Statistics Finland. JOBS 31.12.2017 -REV KDYH EHHQ GLYLGHG LQWR ¿YH FDWHJRULHV Production joins the IC categories B–F (mining, manufacturing, energy and water supply and construction). Trade covers industries G and I (trade, accommodation and food services activities). Transport covers industries H (transportation and storage). Business services include the industries J–N (information and FRPPXQLFDWLRQ ¿QDQFLDO DQG LQVXUDQFH DFWLYLWLHV UHDO HVWDWH DFWLYLWLHV SURIHVVLRQDO VFLHQWL¿F DQG WHFKQRORJLFDO DFWLYLWLHV as well as administrative and support service activities). Society services include the industries O–U (public administration and defence; compulsory social security, education, human health and social services, arts, entertainment, recreation, other service activities, households as employers and the activities of international organisations). Jobs total contains the above mentioned categories plus forHVWU\ DJULFXOWXUH DQG ¿VKLQJ SOXV ; LQGXVWU\ XQNQRZQ Source: Statistics Finland. LABOUR 2018 Included in the labour force are all 15–74 year olds having been employed or unemployed on the census week. Included in the employed labour force are all 18–74 year olds having been employed on the census week. Included in the unemployed labour force are persons having been unemployed in December 2018. Long-term unemployment: over one year of uninterrupted unemployment


Proportion of long-term unemployed among all unemployed people Employment rate: the proportion of employed people among 20–64 year olds Source: Statistics Finland, Employment Statistics and Ministry of Employment and the Economy.

POPULATION CHANGES 2018 Here, migration in Helsinki is about people moving across the city boundary. Migration in major districts and districts is about people moving from one district to another. Source: Statistics Finland.

LANGUAGE AND NATIONALITY 31.12.2018 Foreign languages = other than Finnish, Swedish or Sami The three most common foreign languages in the area, and their proportion of all people with a foreign mother tongue in the area. Foreigners = foreign nationals Persons whose both parents or the only known parent have been born abroad are considered to be persons with foreign background. Persons who have been born abroad and whose parents’ data are not included in the Population Information System are also considered to be persons with foreign background. Source: Statistics Finland.

POPULATION PROJECTION 31.12.2033 Children divided into 0–6 year olds and 7–15 year olds. Working-age population and elderly in separate groups. 6RXUFH &LW\ RI +HOVLQNL &LW\ ([HFXWLYH 2I¿FH 8UEDQ 5Hsearch and Statistics.

LEVEL OF EDUCATION 31.12.2018 Statistics on the population’s educational structure include data on the maximal education of 25–64 year olds. In case of two degrees of the same level the one that is vocational is indicated. (Upper) secondary education includes general secondary education and vocational secondary education. Tertiary level includes completed studies at vocational institutes, polytechnics and applied science universities as well as lower university degrees, supplementary degrees at polytechnics or applied science universities, higher university degrees, specialisation studies for physicians, and PhD and similar degrees. Source: Statistics Finland. MUNICIPAL ELECTIONS 2017 6RXUFH &LW\ RI +HOVLQNL &LW\ ([HFXWLYH 2I¿FH 8UEDQ 5Hsearch and Statistics. OUTDOOR PURSUITS 2020 Forest area: Management categories C1–C5 in the Public Works Department’s register of public areas as of 16 Jan. 2020. Park area: Management categories A1–A3 and B1–B5 in the Public Works Department’s register of public areas as of 16 Jan. 2020 Beaches: A list of beaches compiled by the health protection authorities of the city, including large and small public beaches. The Ministry of Social Affairs and Health’s decree on water quality requirements and supervision at public beaches (177/2008). Source: Helsinki City, The Urban Environment Division. POPULATION 31.12.1985–31.12.2033 31.12.1985–31.12.2018 Population statistics of Helsinki 31.12.2019–31.12.2033 Population forecast for Helsinki 6RXUFH &LW\ RI +HOVLQNL &LW\ ([HFXWLYH 2I¿FH 8UEDQ 5Hsearch and Statistics.

PUBLIC SERVICE FACILITIES 2020 Indoor swimming pools (swimming halls): Those in public use )DFLOLWLHV IRU H[HUFLVH 1DWLRQDO FODVVLÂżFDWLRQ RI VSRUWV IDFLOLties LIPAS): Gymnastics hall (type code 2150): A facility connected to another building. Sports hall (type code 2210): A building containing facilities for various sports. %DOO ÂżHOG W\SH FRGH $ ÂżHOG LQWHQGHG IRU EDOO JDPHV One or more types of ball games possible. Churches: Those managed by the Parish Union of Helsinki, those of the Orthodox church, and others. Trade with perishables includes specialised shops for food, beverages and tobacco, and also non-specialised stores where food, beverages and tobacco make up at least half of total sales. Industries 4711 and 472 in the Standard Industrial &ODVVLÂżFDWLRQ 72/ Other retail trade: industries 4719, 473–479 in the Industrial &ODVVLÂżFDWLRQ 72/ 5HVWDXUDQWV ,QGXVWU\ LQ WKH ,QGXVWULDO &ODVVLÂżFDtion. &DIHV DQG EDUV ,QGXVWU\ LQ WKH ,QGXVWULDO &ODVVLÂżcation. Data on shops, cafĂŠs and restaurants are based on the Finnish Business Information System in which, for some businesses, the administrative address of the business has been entered instead of the actual premises. Therefore, an estimation over time of the number of premises will only be indicative. Source: LIPAS, University of Jyväskylä, Parish Union of Helsinki, and Statistics Finland. SCHOOLS 2019 Pupil data from special schools partly concern the year 2018. Source: City of Helsinki, Education Division and Vipunen Education Statistics Finland SOCIAL SERVICES 2018 %DVLF VRFLDO DVVLVWDQFH EHQHÂżW 5HFLSLHQWV RI EDVLF VRFLDO DVVLVWDQFH EHQHÂżW DSSOLFDQWV DQG EHQHÂżFLDULHV ,Q WKH JUDQWLQJ DQG SD\PHQW RI WKH EDVLF VRFLDO DVVLVWDQFH EHQHÂżW was transferred to a Finnish national social security institution, instead of, as earlier, the municipalities. Source: Kela (the Finnish national social security institution) &KLOG ZHOIDUH FOLHQWV VXSHUYLVHG 7KH OHJDO GHÂżQLWLRQ RI D FKLOG protection client was revised as of 1 April 2016. Source: City of Helsinki, Social services and health care division.


TRAFFIC AND TRANSPORT 2014–2018 Pedestrian accidents and accidents leading to personal injury Source: Helsinki City, The Urban Environment Division’s UHJLVWHU RI WUDI¿F DFFLGHQWV Households with no car (31.12.2017): the proportion of dwelling households not having a car among all dwelling households. Source: Statistics Finland and the Finnish Environment Institute SYKE. TYPES OF DWELLINGS 2018 Source: Statistics Finland.


ASIASANAT

INDEX

KEY WORD INDEX

1-hengen asuntokunnat 15 vuotta täyttäneet, lkm. alkot, Oy Alko Ab

1-personshushĂĽll antal 15 ĂĽr fyllda $/.2 ÂżQOlQGVND YLQ VSULW monopolet omrĂĽdesindelning lokala tätheter yrkesskolelever och andel av 16–18-ĂĽringarna apotek ARA-hyresbostäder folktäthet, pers / km2 invĂĽnare invĂĽnare / km2 boendefĂśrhĂĽllanden boendetäthet, rum / person boendeutrymme m2 / invĂĽnare bostadshushĂĽllens medelstorlek bostäder bostadsbestĂĽndets ĂĽlder bostadshushĂĽllen bostadshushĂĽllens medelstorlek bostadshushĂĽllens antal bostadshushĂĽllens medianinkomst

one person households number of 15 year olds ALKO, the Finnish State Alcohol Monopoly

aluejako aluesuhdelukuja ammattikoulua käyvät ja osuus 16–18-vuotiaista apteekit ARA-vuokra-asunnot asukastiheys, hlĂś / km2 asukkaat asukkaita / km2 asumisolot asumistiheys, huonetta / hlĂś asumisväljyys m2 / asukas asunnon keskikoko asunnot asuntokannan ikä asuntokunnat asuntokunnan keskikoko asuntokuntien lkm. asuntokuntien mediaanitulot asuntotuotanto autottomat asuntokunnat avohoitokäynnit yhteensä eduskuntavaalit enintään perusaste erikois- ja erityiskoulut erikoissairaanhoito Helsingissä syntyneet henkilĂśvahinko-onnettomuuksia keskimäärin vuodessa huoneistotyypit ikärakenne jalankulkijaonnettomuuksia keskimäärin vuodessa julkiset rakennukset kaupungin peruspiirien keskiarvo suurpiirien keskiarvo kahvilat ja baarit kerrosala keskiaste kirjastot kirkot korkea-aste koulut koulutustaso kulttuurikeskus kulutusyksikkĂśkohtainen mediaanitulo kuolleet lapset päivähoidossa lapset perhepäivähoidossa lapset päiväkotihoidossa lapset kotihoidontuen piirissä lapset yksityisen hoidon tuen piirissä lapsiperheiden lkm.

lägenhetstyper üldersstruktur fotgängarolyckor, ürsmedeltal

area division area ratios students at vocational schools, and their proportion of 16–18 year olds pharmacies state-subsidised rented dwellings population density, persons / sq.km inhabitants inhabitants per sq.km housing conditions housing density, rooms per person housing space sq.m / inhabitant mean size of dwelling dwellings age of dwelling stock dwelling households mean size of dwelling households number of dwelling households median income of households (household dwelling units) housing production households with no car community health care visits, total parliamentary elections basic education only specialised and special schools special health care people born in Helsinki accidents leading to personal injury, annual mean types of dwellings age structure pedestrian accidents, annual mean

offentliga byggnader medeltalet fĂśr stadens distrikt stordistrikt kafĂŠer, pubar och barer vĂĽningsyta mellannivĂĽ bibliotek kyrka hĂśgskolenivĂĽ skolor utbildningsnivĂĽ kulturcentrum konsumtionsenhets medianinkomst avlidna barn i dagvĂĽrd barn i familjedagvĂĽrd barn pĂĽ daghem barn som fĂĽr hemvĂĽrdsstĂśd barn som fĂĽr stĂśd fĂśr privat vĂĽrd av barn barnfamiljernas antal

public buildings average for the city districts major districts cafes and bars ÀRRU DUHD upper secondary education libraries churches tertiary education schools level of education cultural centre median income of consumption unit number of deceased children in day care children in family day care children at day care centres children receiving the home care allowance children receiving the private day care allowance number of families with children

bostadsproduktion bostadshushĂĽll utan bil ĂśppensjukvĂĽrdsbesĂśk sammanlagt riksdagsval hĂśgst grundskolnivĂĽ specialiserade- och specialskolor specialsjukvĂĽrd personer fĂśdda i Helsingfors personskadeolyckor, ĂĽrsmedeltal


lastensuojelun asiakkaat leikkipuistot liikerakennukset liikuntasalit ja -hallit lukiot lukiota käyvät ja osuus 16–18-vuotiaista maapinta-ala metsää muut rakennukset muut vähittäiskaupat muuttaneet alueelle muuttaneet alueelta nuorisotalo nuorisotyöttömyysaste osa-alue pallokentät palvelupisteet perheet perheen keskikoko perheiden lkm. peruspiiri peruspiirin arvo perusterveydenhuolto pienituloiset asuntokunnat pientaloasunnot pitkäaikaistyöttömyys postit puistoa päivittäistavarakaupat päiväkoti, -kodit rakennuskanta ravintolat ruotsinkieliset alakoulut

barnskyddets klienter lekpark affärsbyggnader idrottssalar och -hallar gymnasier gymnasister och deras andel av 16–18-åringarna markareal skog övriga byggnader övriga detaljhandlar LQÀ\WWQLQJ WLOO RPUnGHW XWÀ\WWQLQJ IUnQ RPUnGHW ungdomsgård ungdomsarbetslöshetsgrad delområde bollplaner serviceställen familjer familjens medelstorlek familjernas antal distrikt distriktets värde (värdet för distriktet) bashälsovård låginkomsttagare bostadshushållen småhusbostäder långtidsarbetslöshet post park dagligvarubutiker daghem byggnadsbeståndet restauranger svenskspråkiga lågstadieskolor

ruotsinkieliset yläkoulut

svenskspråkiga högstadieskolor

sairaala sosiaalipalvelut suomenkieliset alakoulut

sjukhus socialservice ¿QVNVSUnNLJD OnJVWDGLHVNRORU

suomenkieliset yläkoulut

¿QVNVSUnNLJD K|JVWDGLHVNRORU

suurpiiri syntyneet teollisuus- ja varastorakennukset terveysasemat terveyspalvelut toimeentulotuen saaja toimitilarakennukset tulot / asukas tulotaso työpaikat työpaikkoja / km2 työttömyysaste työllisyysaste työvoima uimahallit uimarannat ulkoilu ulkomaan kansalaiset

stordistrikt födda industri- och lagerbyggnader hälsostationer hälsotjänster utkomststödstagare verksamhetslokaler (dvs. lokaler) inkomster per invånare inkomstnivå jobb jobb per km2 arbetslöshetsgrad sysselsättningsgrad arbetskraft simhall badstrand friluftsliv utländsk medborgare

child welfare clients supervised park for children business buildings gymnastics halls and sports halls upper secondary schools upper secondary school students, and their proportion of 16–18 year olds land area forests other buildings other retail shops immigration to the area emigration from the area youth centre youth unemployment rate sub-district EDOO ¿HOGV service facilities families mean size of families number of families district value for the district primary health care low-income dwelling households dwellings in detached and terraced houses long-term unemployment SRVW RI¿FHV parks groceries child day care centres building stock restaurants Swedish-language lower-level (7–12 year olds) comprehensive schools Swedish-language higher-level (13–15 year olds) comprehensive schools hospital social services Finnish-language lower-level (7–12 year olds) comprehensive schools Finnish-language higher-level (13–15 year olds) comprehensive schools major district births buildings for manufacturing and storage health centres health services social assistance recipients business premises income per inhabitant income level jobs jobs per sq.km unemployment rate employment rate labour force public indoor swimming pools public beaches outdoor recreation foreign citizenship


ulkomaalaistaustaiset varhaiskasvatus vieraskieliset vuokra-asunnot väestö väestöennuste väestönsuoja väestön keski-ikä väestönmuutokset äidinkieli ja kansalaisuus

personer med utländsk bakgrund småbarnsfostran personer med främmande modersmål hyresbostäder befolkning befolkningsprognos skyddsrum befolkningens medelålder befolkningsförändringar modersmål och nationalitet

people with a foreign background early education people with a foreign mother tongue rented dwellings population population projection civil defence shelter average age of population population changes mother tongue and nationality


Käsitemääritelmät ja lähteet ALUEJAKO Helsingin piirijakojärjestelmä. Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.11.2012. ALUESUHDELUKUJA Asukkaita / km2 31.12.2018 Työpaikkoja / km2 31.12.2017 Kerrosala / ha 31.12.2018 ASUMISOLOT 31.12.2018 Asuntojen keskikoko on asuinhuoneistojen kokonaisalan ja asuntojen yhteismäärän välinen suhdeluku. Asumisväljyys on asunnon pinta-alan ja siinä asuvien henkilöiden välinen suhde. Asumistiheys on asunnon huoneiden ja siinä asuvien henkilöiden lukumäärän välinen suhde, keittiötä ei ole laskettu huoneeksi. Lähde: Tilastokeskus. ASUNNOT 31.12.2018 Lähde: Tilastokeskus. ASUNTOKANNAN IKÄ Lähde: Tilastokeskus. ASUNTOTUOTANTO 1970–2018 Lähde: Helsingin kaupungin kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus ja -tilastot. HUONEISTOTYYPIT 2018 Lähde: Tilastokeskus. IKÄRAKENNE 31.12.2018 Lapset päivähoidon ja peruskoulun ikäryhmityksellä, työikäinen väestö sekä vanhukset omina ryhminään. Lähde: Tilastokeskus. KOULUT 2019 Erikois- ja erityiskoulujen oppilastiedot ovat osin vuodelta 2018. Lähde: Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen Toimiala ja Opetushallinnon tilastopalvelu, Vipunen. KOULUTUSTASO 31.12.2018 Väestön koulutusrakennetilastoissa on tiedot 25–64-vuotta täyttäneen väestön korkeimmasta suorittamasta tutkinnosta ja saman tasoisista tutkinnoista viimeksi suoritettu ammatillinen tutkinto. Keskiasteen koulutus sisältää lukiokoulutuksen sekä toisen asteen ammatillisen koulutuksen suorittaneet. Korkea-aste sisältää opistoasteen, ammatillisen korkeaasteen, ammattikorkeakoulun, alemmat korkeakoulututkinnot, ammattikorkeakoulun jatkotutkinnot, ylemmät korkeakoulututkinnot, lääkäreiden erikoistumiskoulutuksen sekä lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Lähde: Tilastokeskus.

KUNNALLISVAALIT 2017 Kunnallisvaaleissa vaalipäivänä annettujen äänien osuudet puolueittain. Lähde: Helsingin kaupungin kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus ja -tilastot. LIIKENNE 2014–2018 Jalankulkija- ja henkilövahinko-onnettomuudet Lähde: Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala, liikenneonnettomuusrekisteri. Autottomat asuntokunnat (31.12.2017): tieto kuvaa autottomien asuntokuntien osuutta kaikista asuntokunnista. Lähde: Tilastokeskus ja Suomen ympäristökeskus. PALVELUPISTEET 2020 Uimahallit: julkisessa käytössä olevat. Liikuntasalit ja -hallit (sisäliikuntapaikat): liikuntasali, liikuntapaikkojen tyyppikoodi 2150, on muun rakennuksen yhteydessä oleva liikuntatila. Liikuntahalli, liikuntapaikkojen tyyppikoodi 2210, on useiden lajien liikuntatiloja sisältävä rakennus. Pallokenttä (ulkoliikunta): palloiluun, liikuntapaikkojen tyyppikoodi 1340, tarkoitettu kenttä. Yksi tai useampi palloilulaji mahdollista. Kirkot: Helsingin seurakuntayhtymän hallinnoimat, ortodoksiset ja muut. Apteekit: Toimialaluokituksen (TOL 2008) toimiala 4773. Päivittäistavarakauppa sisältää elintarvikkeiden, juomien ja tupakan erikoismyymälät sekä laajan tavaravalikoiman vähittäiskaupat, joissa elintarvikkeiden, juomien ja tupakan osuus kokonaismyynnistä on vähintään puolet. Toimialaluokituksen (TOL 2008) toimialat 4711 ja 472. Muut vähittäiskaupat: Toimialaluokituksen (TOL 2008) toimialat 4719, 473–479 Ravintolat: Toimialaluokituksen (TOL 2008) toimiala 561 Kahvilat ja baarit: Toimialaluokituksen (TOL 2008) toimiala 563 Kauppojen, kahviloiden ja ravintoloiden tiedot perustuvat yritysrekisteriin, jossa joidenkin yritysten osoitteeksi on ilmoitettu palvelupisteen sijaan yrityksen hallinnollinen osoite. Tästä syystä palvelupisteiden lukumäärän aikasarjavertailu tuottaa suuntaa-antavan tiedon alueen toimipaikkojen määrällisestä kehityksestä. Lähde: Valtakunnallinen liikuntapaikkojen tietojärjestelmä (LIPAS), Helsingin seurakuntayhtymä ja Tilastokeskus, toimipaikkarekisteri. PERHEET JA ASUNTOKUNNAT 31.12.2018 Perheen muodostavat - avio- tai avoliitossa olevat vanhemmat ja heidän naimaton tai naimattomat lapsensa tai jompikumpi vanhemmista naimattomine lapsineen - avio- tai avopari, jonka luona ei asu vakituisesti lapsia. Perhe koostuu vain yhdessä asuvista henkilöistä. Yksin asuvat eivät kuulu perheväestöön. Lähde: Tilastokeskus. Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Lähde: Tilastokeskus.


RAKENNUSKANTA 2018 Rakennusten kerrosalat käyttötarkoituksen mukaan. Pientalo: erilliset pientalot, rivi- ja ketjutalot Kerrostalo: alle ja yli 4 kerrokselliset kerrostalot Liike: liike- ja toimistorakennukset Julkinen: hoitoalan, kokoontumis- ja opetusrakennukset Teollisuus: liikenteen, teollisuus- ja varastorakennukset Lähde: Tilastokeskus. SOSIAALIPALVELUT 2018 Perustoimeentulotuki: Perustoimeentulotuen saajat (päähenkilöt ja osalliset). Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyi kunnilta Kelan tehtäväksi vuonna 2017. Lähde: KELA Lastensuojelun asiakkaat: 1.4.2016 voimaan astunut lakimuutos muutti lastensuojelun asiakkuuden määritelmää. Lähde: Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala. TERVEYSPALVELUT 2018 Avohoitokäynnit: Perusterveydenhuolto (lääkärin vastaanotto, terveyskeskuspäivystys, kotisairaanhoito, hammashuolto ja muu perusterveydenhuolto) ja erikoissairaanhoito (somaattinen ja psykiatrinen erikoissairaanhoito). Lähde: Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala. TOIMITILARAKENNUKSET 31.12.2018 Toimitilarakennuksilla tarkoitetaan muita kuin asuinrakennuksia. Toimistot sisältyvät liikerakennuksiin. Lähde: Tilastokeskus. TULOTASO 2017 Tuloilla tarkoitetaan valtionveronalaisia tuloja. Pienituloisia ovat asuntokunnat, joiden käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden jää pienemmäksi kuin 60 % koko maan kaikkien kotitalouksien mediaanitulosta. Lähde: Tilastokeskus. TYÖPAIKAT 31.12.2017 Työpaikat on ryhmitelty toimialarakenteen (Toimialaluokitus TOL 2008) mukaan viiteen luokkaan. Tuotanto sisältää toimialat B–F (kaivostoiminta, teollisuus, energia- ja vesihuolto sekä rakentaminen). Kauppa sisältää toimialat G ja I (kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta). Liikenne sisältää toimialan H (kuljetus ja varastointi) Yrityspalvelut sisältää toimialat J–N (informaatio ja viestintä, rahoitus- ja vakuutustoiminta, kiinteistöala, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminta). Yhteiskunnalliset palvelut sisältää toimialat O–U (julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus, koulutus, terveys- ja sosiaalipalvelut, taiteet, viihde ja virkistys, muu palvelutoiminta, kotitaloudet työnantajina sekä kansainvälisten organisaatioiden toiminta). Työpaikat yhteensä sisältää edelliset työpaikkaluokat lisättynä toimialalla A (maa-, metsä ja kalatalous) + X (tuntematon). Lähde: Tilastokeskus. TYÖVOIMA 2018 Työvoimaan luetaan kaikki 15–74-vuotiaat henkilöt, jotka laskentaviikolla olivat työllisiä tai työttömiä. Työlliseen työvoimaan luetaan kaikki 18–74-vuotiaat henkilöt,

jotka laskentaviikolla olivat työllisiä. Työttömiin (työtön työvoima) luetaan vuoden 2018 joulukuussa työttömänä olleet henkilöt. Nuorisotyöttömyys: 15–24-vuotiaat. Pitkäaikaistyöttömyys: yli vuoden työttömänä yhtäjaksoisesti. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä. Työllisyysaste: Työllisten osuus 20–64-vuotiaasta väestöstä. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto sekä työ- ja elinkeinoministeriö. ULKOILU 2020 Metsäpinta-ala: yleisten alueiden rekisteri, 16.1.2020, hoitoluokat C1–C5. Puistopinta-ala: yleisten alueiden rekisteri, 16.1.2020, hoitoluokat A1–A3 ja B1–B5. Lähde: Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala. Uimarannat: Kunnan terveydensuojeluviranomaisen laatima uimarantaluettelo, suuret ja pienet yleiset uimarannat. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta (177/2008). Lähde: Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala. VARHAISKASVATUS 2018 Kaupungin omistamat päiväkodit, yksityiset ostopalvelupäiväkodit ja kunnallinen perhepäivähoito. Kotihoidontukea saavien lasten lukumäärä ja yksityisen hoidon tukea saavien lasten lukumäärä. Lasten lukumäärä tilastoitu lapsen asuinpaikan mukaan. Lähde: Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. VÄESTÖ 31.12.1985–31.12.2033 31.12.1985–31.12.2018 Helsingin väestötilasto, 31.12.2019–31.12.2033 Helsingin väestöennuste Lähde: Tilastokeskus ja Helsingin kaupungin kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus ja -tilastot. VÄESTÖENNUSTE 31.12.2033 Lapset päivähoidon ja peruskoulun ikäryhmityksellä, työikäinen väestö sekä vanhukset omina ryhminään. Lähde: Helsingin kaupungin kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus ja -tilastot. VÄESTÖNMUUTOKSET 2018 Helsingin muuttoliike kuvaa kaupungin rajat ylittäviä muuttoja. Suur- ja peruspiirien muuttoliike kuvaa kaupungin sisäistä muuttoliikettä alueelta toiselle. Lähde: Tilastokeskus. ÄIDINKIELI JA KANSALAISUUS 31.12.2018 Vieraskieliset = muut kuin suomen-, ruotsin- ja saamenkieliset Alueen kolme yleisintä vierasta kieltä ja niiden osuus kaikista vieraskielisistä. Ulkomaalaistaustaisella eli syntyperältään ulkomaalaisella tarkoitetaan henkilöä, jonka molemmat vanhemmat tai ainut tiedossa oleva vanhempi on syntynyt ulkomailla. Ulkomaalaistaustaisiksi lasketaan myös ne ulkomailla syntyneet henkilöt, joiden kummastakaan vanhemmasta ei ole tietoa väestötietojärjestelmässä. Lähde: Tilastokeskus.


Begreppsdefinitioner och källor ARBETSKRAFT 2018 Till arbetskraften räknas alla 15–74-åringar som under beräkningsveckan var sysselsatta eller arbetslösa. Till den sysselsatta arbetskraften räknas alla 18–74-åringar som varit sysselsatta under beräkningsveckan. Som arbetslösa (arbetslös arbetskraft) räknas de som varit arbetslösa under december 2018. Ungdomsarbetslöshetsgrad: 15–24-åringar Långtidsarbetslöshet: personer som varit arbetslösa i över ett år i sträck Andelen långtidsarbetslösa bland alla arbetslösa Sysselsättningsgrad: De sysselsattas andel av 20-64-åringarna Källa: Statistikcentralen, sysselsättningsstatistiken, och arbets- och näringsministeriet. ARBETSPLATSER 31.12.2017 Arbetsplatserna har grupperats (NI 2008) i fem klasser enligt näringsgren. Produktion inbegriper näringsgrenarna B–F (utvinning av mineral, tillverkning, försörjning av el, gas, värme och kyla och byggverksamhet). Handel inbegriper näringsgrenarna G och I (handel samt hotell- och restaurangverksamhet). Trafik innefattar näringsgrenarna H (transport och magasinering). Företagsservice omfattar näringsgrenarna J–N (informationsoch kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, yrkesmässig, vetenskaplig och teknisk verksamhet samt förvaltning- och stödtjänster). Samhällelig service omfattar näringsgrenarna O–U (offentlig förvaltning, utbildning, hälso- och socialtjänster, kultur, nöje och fritid, annan serviceverksamhet, hushåll som arbetsgivare samt internationella organisationers verksamhet). Arbetsplatserna sammanlagt inbegriper ovannämnda näringsgrenar jämte jord- och skogsbruket och fiske samt X (näringsgrenen okänd). Källa: Statistikcentralen.

BOSTADSBESTÅNDETS ÅLDER Källa: Statistikcentralen. FAMILJER OCH BOSTADSHUSHÅLL 31.12.2018 En familj består av - föräldrar som bor i lagligt eller öppet äktenskap och deras ogifta barn, eller någondera föräldern jämte ogifta barn - gift eller samboende par utan hemmaboende barn. En familj kan bara bestå av personer som bor tillsammans. Ensamboende hör inte till familjebefolkningen. Ett bostadshushåll består av alla de personer som varaktigt bor i en och samma bostad. Källa: Statistikcentralen. BOSTADSPRODUKTION 1970–2018 Källa: Helsingfors stad, Stadskansliet, stadsforskningen och -statistiken. BOSTÄDER 31.12.2018 Källa: Statistikcentralen. BYGGNADSBESTÅNDET 2018 Byggnaders våningsyta enligt bruksändamål Småhus: enskilda småhus, radhus och kedjehus Höghus: de med högst tre våningar och de med 4 eller flera våningar. Affär: affärs- och / eller kontorsbyggnader Offentlig: byggnader för omsorg, konferens och / eller undervisning Industri: byggnader för industri, transport och / eller lagring Källa: Statistikcentralen. FOLKMÄNGD 31.12.1985–31.12.2033 31.12.1985–31.12.2018 Befolkningsstatistiken för Helsingfors 31.12.2019–31.12.2033 Befolkningsprognosen för Helsingfors Källa: Statistikcentralen och Helsingfors stad, Stadskansliet, stadsforskningen och -statistiken.

BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR 2018 Personer som flyttat från ett område: Uppgifterna för hela Helsingfors gäller flyttningar över stadens gräns. Uppgifterna för stordistrikt och distrikt beskriver flyttandet mellan olika delar av staden. Källa: Statistikcentralen.

FRILUFTSLIV 2020 Skogsareal: skötselklasserna C1–C5 i Byggnadskontorets register över allmänna områden (YlRe) 16.1.2020 Parkareal: skötselklasserna A1–A3 och B1–B5 i Byggnadskontorets register över allmänna områden (YlRe) 16.1.2020 Källa: Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn.

BEFOLKNINGSPROGNOS 31.12.2033 Barnen grupperade enligt dagvårds- resp. grundskolålder, befolkningen i arbetsför ålder samt de äldre i egna grupper. Källa: Helsingfors stad, Stadskansliet, stadsforskningen och -statistiken.

Badstränder: en av kommunens hälsoskyddsmyndigheter uppgjord förteckning över badstränder, stora och små allmänna simstränder. Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid allmänna badstränder (177/2008). Källa: Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn.

BOENDEFÖRHÅLLANDEN 31.12.2018 Bostädernas medelstorlek är kvoten mellan bostädernas sammanlagda yta och deras sammanlagda antal. Boendeutrymmet är kvoten mellan bostadens yta och dess antal invånare. Boendetätheten är kvoten mellan bostadens antal rum utan kök och dess antal invånare. Källa: Statistikcentralen.

HÄLSOSERVICE 2018 Öppenvårdsbesök: Primärhälsovård (läkarmottagning, hälsocentraljour, hemsjukvård, tandvård och övrig primärhälsovård) samt specialsjukvård (somatisk resp. psykiatrisk specialsjukvård) Källa: Helsingfors stad, Social- och hälsovårdssektorn.


INKOMSTNIVÅ 2017 Med inkomst avses statsskattepliktig inkomst. Inkomsterna per invånare har beräknats utgående från befolkningens statsskattepliktiga inkomst. Låginkomsttagare är bostadshushåll vars disponibla inkomst per konsumentenhet är mindre än 60 procent av medianinkomsten bland alla hushåll i hela landet. Källa: Statistikcentralen. KOMMUNALVAL 2017 Källa: Helsingfors stad, Stadskansliet, stadsforskningen och -statistiken. LOKALA TÄTHETER Invånare per km2 31.12.2018 Arbetsplatser per km2 31.12.2017 Våningsyta per ha 31.12.2018 LÄGENHETSTYPER 2018 Källa: Statistikcentralen. MODERSMÅL OCH NATIONALITET 31.12.2018 Personer med utländskt modersmål = övriga än finsk-, svensk- eller samespråkiga De tre vanligaste utländska modersmålen i området och deras talares andel av alla med utländskt modersmål i området Utlänningar = utländska medborgare De personer vars enda kända förälder eller båda föräldrar är födda utomlands är av utländsk bakgrund. Av utländsk bakgrund är också utrikes födda personer med föräldrar om vilka det inte finns uppgifter i befolkningsdatasystemet. Källa: Statistikcentralen. OMRÅDESINDELNING Distrikt: Helsingfors distriktsindelning Stadsstyrelsen 26.11.2012. SERVICESTÄLLEN 2020 Simhallar: de som är i allmänt bruk. Idrottssalar och idrottshallar (lokaler för innemotion) (enligt nationella datasystemet för motionsställen LIPAS.): En idrottssal, typkod 2150 i LIPAS, är en lokal för motion i anknytning till övrig byggnad. En idrottshall, typkod 2210 i LIPAS, är en byggnad som innehåller lokaler för flera olika grenar. En bollplan (utemotion), typkod 1340 i LIPAS, är en plan avsedd för bollspel. En eller flera bollspelsgrenar möjliga. Kyrkor: förvaltade av Helsingfors kyrkliga samfällighet, samt ortodoxa och övriga. Dagligvaruhandeln inbegriper specialaffärer för livsmedel, drycker och tobak samt affärer med ett brett sortiment där minst hälften utgörs av livsmedel, drycker och tobak. Näringsgrenarna 4711 och 472 i näringsindelningen NI 2008. Övrig detaljhandel: Näringsgrenarna 4719, 473–479 i näringsindelningen NI 2008 Restauranger: Näringsgrenarna 561 i näringsindelningen NI 2008. Kaféer och barer: Näringsgrenarna 563 i näringsindelningen NI 2008. Uppgifterna om butiker, kaféer och restauranger bygger på Företags- och organisationsdatasystemet, där i vissa fall företagets administrativa adress uppgivits i stället för dess serviceställe. Därför ger en kronologisk jämförelse av antalet

serviceställen endast en riktningsgivande bild av hur antalet arbetsställen i ett område har utvecklats. Källa: LIPAS, Jyväskylä Universitet, Helsingfors kyrkliga samfällighet och Statistikcentralen. SKOLOR 2019 Uppgifterna om eleverna vid specialiserade skolor och specialskolor är delvis från år 2018. Källa: Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn och Vipunen - utbildningsförvaltningens statistiktjänst SMÅBARNSPEDAGOGIK 2018 Daghem ägda av staden, privata daghem som staden upphandlar tjänster av, samt kommunal familjedagvård. Antal barn som får stöd för hemvård resp. privat vård. Källa: Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn. SOCIALSERVICE 2018 Grundläggande utkomststöd: Mottagare av grundläggande utkomststöd (huvudpersoner och delaktiga). Beviljandet och utbetalandet av grundläggande utkomststöd övergick år 2017 från kommunerna till FPA. Källa: FPA Barnskyddets klienter: I och med en lagändring som trädde i kraft 1.4.2016 förändrades definitionen på klientskap hos barnskyddet. Källa: Helsingfors stad, Social- och hälsovårdssektorn. TRAFIK 2014–2018 Fotgängar- och personskadeolyckor Källa: Helsingfors stad, Stadsmiljösektorns register över trafikolyckor. Bostadshushåll utan bil (31.12.2017): andelen billösa hushåll bland samtliga bostadshushåll. Källa: Statistikcentralen och Finlands miljöcentral SYKE. UTBILDNINGSNIVÅ 31.12.2018 Statistiken om befolkningens utbildningsstruktur innehåller uppgifter om de 25–64 år fylldas maximiutbildning, dvs. högsta avlagda examen. Av examina på samma nivå anges den som är en yrkesexamen. Utbildning på mellannivå alias sekundärnivå inbegriper den allmänbildande gymnasieutbildningen samt yrkesinriktad utbildning i gymnasieålder. Hög nivå alias tertiärnivå inbegriper yrkesinstituts-, yrkeshögskol- och lägre högskolexamina, tilläggsexamen vid yrkeshögskola, högre högskolexamen, specialiseringsstudier för läkare samt licentiat- eller doktorsexamen. Källa: Statistikcentralen. VERKSAMHETSLOKALER 31.12.2018 Med lokalbyggnader avses byggnader som inte är avsedda för boende. Kontoren hör till affärsbyggnaderna. Källa: Statistikcentralen. ÅLDERSSTRUKTUR 31.12.2018 Barnen enligt dagvårds- och grundskolålder, befolkningen i arbetsålder och åldringarna skilt för sig. Källa: Statistikcentralen


Definitions and sources AGE OF DWELLING STOCK Source: Statistics Finland. AGE STRUCTURE 31.12.2018 Children divided into day-care centre- and school-aged, people of working age and old people are in separate groups. Source: Statistics Finland. AREA DIVISION Districts: Helsinki’s district division approved by the City Board on November 26, 2012. AREA RATIOS Inhabitants per km2 31.12.2018 Jobs per km2 31.12.2017 Floor space per ha. 31.12.2018 BUILDING STOCK 2018 Floor area of buildings by purpose of use Small houses: detached houses, terraced houses and chain houses Blocks of flats: those with max. three floors, and those with four floors or more Trade: buildings for shops and / or offices Public: buildings for care, conferences and / or education Manufacturing: buildings for manufacturing, transport and / or storage Source: Statistics Finland. BUSINESS PREMISES 31.12.2018 Business premises are other than residential buildings. Offices are included in trade buildings. Source: Statistics Finland. EARLY EDUCATION 2018 Child day care centres owned by the city, private day care centres providing services for the city, and municipal day care in families. The number of children whose families receive the child home care allowance, and the number of those receiving the private day care allowance. Source: City of Helsinki, Education division. DWELLING PRODUCTION 1970–2018 Source: City of Helsinki, City Executive Office, Urban Research and Statistics. DWELLINGS 31.12.2018 Source: Statistics Finland. FAMILIES AND DWELLING HOUSEHOLDS 31.12.2018 A family consists of - a married or unmarried couple and their unmarried children, or either parent with her / his unmarried children - a married or unmarried couple without children at home. A family can consist only of people living together. Singles are not included in the family population. A dwelling household consists of all those people living permanently in the same dwelling. Source: Statistics Finland.

HEALTH SERVICES 2018 Community health care visits: Primary health care (doctors’ surgeries, health centre emergency duty, home nursing, dental care and other primary health care), as well as specialised medical care (somatic and psychiatric specialised medical care). Source: City of Helsinki, Social services and health care division. HOUSING CONDITIONS 31.12.2018 The mean size of dwellings is the ratio between the total residential floor space and the total number of dwellings. Housing space is the floor space per person. Housing density is the number of rooms per person without kitchen. Source: Statistics Finland. HOUSING PRODUCTION 1970–2018 Source: City of Helsinki, City Executive Office, Urban Research and Statistics. INCOME LEVEL 2017 Income here refers to income subject to state taxation. The income per inhabitant has been calculated from the state taxable income of the whole population. Households at risk of poverty (i.e. low-income earners) are those household dwelling units (i.e. households) whose disposable income per consumption unit is lower than 60 percent of the median income of all households in Finland. Source: Statistics Finland. JOBS 31.12.2017 Jobs have been divided into five categories. Production joins the IC categories B–F (mining, manufacturing, energy and water supply and construction). Trade covers industries G and I (trade, accommodation and food services activities). Transport covers industries H (transportation and storage). Business services include the industries J–N (information and communication, financial and insurance activities, real estate activities, professional, scientific and technological activities as well as administrative and support service activities). Society services include the industries O–U (public administration and defence; compulsory social security, education, human health and social services, arts, entertainment, recreation, other service activities, households as employers and the activities of international organisations). Jobs total contains the above mentioned categories plus forestry, agriculture and fishing plus X (industry unknown). Source: Statistics Finland. LABOUR 2018 Included in the labour force are all 15–74 year olds having been employed or unemployed on the census week. Included in the employed labour force are all 18–74 year olds having been employed on the census week. Included in the unemployed labour force are persons having been unemployed in December 2018. Long-term unemployment: over one year of uninterrupted unemployment


Proportion of long-term unemployed among all unemployed people Employment rate: the proportion of employed people among 20–64 year olds Source: Statistics Finland, Employment Statistics and Ministry of Employment and the Economy.

POPULATION CHANGES 2018 Here, migration in Helsinki is about people moving across the city boundary. Migration in major districts and districts is about people moving from one district to another. Source: Statistics Finland.

LANGUAGE AND NATIONALITY 31.12.2018 Foreign languages = other than Finnish, Swedish or Sami The three most common foreign languages in the area, and their proportion of all people with a foreign mother tongue in the area. Foreigners = foreign nationals Persons whose both parents or the only known parent have been born abroad are considered to be persons with foreign background. Persons who have been born abroad and whose parents’ data are not included in the Population Information System are also considered to be persons with foreign background. Source: Statistics Finland.

POPULATION PROJECTION 31.12.2033 Children divided into 0–6 year olds and 7–15 year olds. Working-age population and elderly in separate groups. Source: City of Helsinki, City Executive Office, Urban Research and Statistics.

LEVEL OF EDUCATION 31.12.2018 Statistics on the population’s educational structure include data on the maximal education of 25–64 year olds. In case of two degrees of the same level the one that is vocational is indicated. (Upper) secondary education includes general secondary education and vocational secondary education. Tertiary level includes completed studies at vocational institutes, polytechnics and applied science universities as well as lower university degrees, supplementary degrees at polytechnics or applied science universities, higher university degrees, specialisation studies for physicians, and PhD and similar degrees. Source: Statistics Finland. MUNICIPAL ELECTIONS 2017 Source: City of Helsinki, City Executive Office, Urban Research and Statistics. OUTDOOR PURSUITS 2020 Forest area: Management categories C1–C5 in the Public Works Department’s register of public areas as of 16 Jan. 2020. Park area: Management categories A1–A3 and B1–B5 in the Public Works Department’s register of public areas as of 16 Jan. 2020 Beaches: A list of beaches compiled by the health protection authorities of the city, including large and small public beaches. The Ministry of Social Affairs and Health’s decree on water quality requirements and supervision at public beaches (177/2008). Source: Helsinki City, The Urban Environment Division. POPULATION 31.12.1985–31.12.2033 31.12.1985–31.12.2018 Population statistics of Helsinki 31.12.2019–31.12.2033 Population forecast for Helsinki Source: City of Helsinki, City Executive Office, Urban Research and Statistics.

PUBLIC SERVICE FACILITIES 2020 Indoor swimming pools (swimming halls): Those in public use Facilities for exercise (National classification of sports facilities LIPAS): Gymnastics hall (type code 2150): A facility connected to another building. Sports hall (type code 2210): A building containing facilities for various sports. Ball field (type code 1340): A field intended for ball games. One or more types of ball games possible. Churches: Those managed by the Parish Union of Helsinki, those of the Orthodox church, and others. Trade with perishables includes specialised shops for food, beverages and tobacco, and also non-specialised stores where food, beverages and tobacco make up at least half of total sales. Industries 4711 and 472 in the Standard Industrial Classification TOL 2008. Other retail trade: industries 4719, 473–479 in the Industrial Classification TOL 2008. Restaurants: Industry 561 in the 2008 Industrial Classification. Cafes and bars: Industry 563 in the 2008 Industrial Classification. Data on shops, cafés and restaurants are based on the Finnish Business Information System in which, for some businesses, the administrative address of the business has been entered instead of the actual premises. Therefore, an estimation over time of the number of premises will only be indicative. Source: LIPAS, University of Jyväskylä, Parish Union of Helsinki, and Statistics Finland. SCHOOLS 2019 Pupil data from special schools partly concern the year 2018. Source: City of Helsinki, Education Division and Vipunen Education Statistics Finland SOCIAL SERVICES 2018 Basic social assistance benefit: Recipients of basic social assistance benefit (applicants and beneficiaries). In 2017, the granting and payment of the basic social assistance benefit was transferred to a Finnish national social security institution, instead of, as earlier, the municipalities. Source: Kela (the Finnish national social security institution) Child welfare clients supervised: The legal definition of a child protection client was revised as of 1 April 2016. Source: City of Helsinki, Social services and health care division.


TRAFFIC AND TRANSPORT 2014–2018 Pedestrian accidents and accidents leading to personal injury Source: Helsinki City, The Urban Environment Division’s register of traffic accidents. Households with no car (31.12.2017): the proportion of dwelling households not having a car among all dwelling households. Source: Statistics Finland and the Finnish Environment Institute SYKE. TYPES OF DWELLINGS 2018 Source: Statistics Finland.


ASIASANAT

INDEX

KEY WORD INDEX

1-hengen asuntokunnat 15 vuotta täyttäneet, lkm. alkot, Oy Alko Ab

1-personshushåll antal 15 år fyllda ALKO, finländska vin- & sprit monopolet områdesindelning lokala tätheter yrkesskolelever och andel av 16–18-åringarna apotek ARA-hyresbostäder folktäthet, pers / km2 invånare invånare / km2 boendeförhållanden boendetäthet, rum / person boendeutrymme m2 / invånare bostadshushållens medelstorlek bostäder bostadsbeståndets ålder bostadshushållen bostadshushållens medelstorlek bostadshushållens antal bostadshushållens medianinkomst

one person households number of 15 year olds ALKO, the Finnish State Alcohol Monopoly

aluejako aluesuhdelukuja ammattikoulua käyvät ja osuus 16–18-vuotiaista apteekit ARA-vuokra-asunnot asukastiheys, hlö / km2 asukkaat asukkaita / km2 asumisolot asumistiheys, huonetta / hlö asumisväljyys m2 / asukas asunnon keskikoko asunnot asuntokannan ikä asuntokunnat asuntokunnan keskikoko asuntokuntien lkm. asuntokuntien mediaanitulot asuntotuotanto autottomat asuntokunnat avohoitokäynnit yhteensä eduskuntavaalit enintään perusaste erikois- ja erityiskoulut erikoissairaanhoito Helsingissä syntyneet henkilövahinko-onnettomuuksia keskimäärin vuodessa huoneistotyypit ikärakenne jalankulkijaonnettomuuksia keski määrin vuodessa julkiset rakennukset kaupungin peruspiirien keskiarvo suurpiirien keskiarvo kahvilat ja baarit kerrosala keskiaste kirjastot kirkot korkea-aste koulut koulutustaso kulttuurikeskus kulutusyksikkökohtainen mediaanitulo kuolleet lapset päivähoidossa lapset perhepäivähoidossa lapset päiväkotihoidossa lapset kotihoidontuen piirissä lapset yksityisen hoidon tuen piirissä lapsiperheiden lkm.

lägenhetstyper åldersstruktur fotgängarolyckor, årsmedeltal

area division area ratios students at vocational schools, and their proportion of 16–18 year olds pharmacies state-subsidised rented dwellings population density, persons / sq.km inhabitants inhabitants per sq.km housing conditions housing density, rooms per person housing space sq.m / inhabitant mean size of dwelling dwellings age of dwelling stock dwelling households mean size of dwelling households number of dwelling households median income of households (household dwelling units) housing production households with no car community health care visits, total parliamentary elections basic education only specialised and special schools special health care people born in Helsinki accidents leading to personal injury, annual mean types of dwellings age structure pedestrian accidents, annual mean

offentliga byggnader medeltalet för stadens distrikt stordistrikt kaféer, pubar och barer våningsyta mellannivå bibliotek kyrka högskolenivå skolor utbildningsnivå kulturcentrum konsumtionsenhets medianinkomst avlidna barn i dagvård barn i familjedagvård barn på daghem barn som får hemvårdsstöd barn som får stöd för privat vård av barn barnfamiljernas antal

public buildings average for the city districts major districts cafes and bars floor area upper secondary education libraries churches tertiary education schools level of education cultural centre median income of consumption unit number of deceased children in day care children in family day care children at day care centres children receiving the home care allowance children receiving the private day care allowance number of families with children

bostadsproduktion bostadshushåll utan bil öppensjukvårdsbesök sammanlagt riksdagsval högst grundskolnivå specialiserade- och specialskolor specialsjukvård personer födda i Helsingfors personskadeolyckor, årsmedeltal


lastensuojelun asiakkaat leikkipuistot liikerakennukset liikuntasalit ja -hallit lukiot lukiota käyvät ja osuus 16–18-vuotiaista maapinta-ala metsää muut rakennukset muut vähittäiskaupat muuttaneet alueelle muuttaneet alueelta nuorisotalo nuorisotyöttömyysaste osa-alue pallokentät palvelupisteet perheet perheen keskikoko perheiden lkm. peruspiiri peruspiirin arvo perusterveydenhuolto pienituloiset asuntokunnat pientaloasunnot pitkäaikaistyöttömyys postit puistoa päivittäistavarakaupat päiväkoti, -kodit rakennuskanta ravintolat ruotsinkieliset alakoulut

barnskyddets klienter lekpark affärsbyggnader idrottssalar och -hallar gymnasier gymnasister och deras andel av 16–18-åringarna markareal skog övriga byggnader övriga detaljhandlar inflyttning till området utflyttning från området ungdomsgård ungdomsarbetslöshetsgrad delområde bollplaner serviceställen familjer familjens medelstorlek familjernas antal distrikt distriktets värde (värdet för distriktet) bashälsovård låginkomsttagare bostadshushållen småhusbostäder långtidsarbetslöshet post park dagligvarubutiker daghem byggnadsbeståndet restauranger svenskspråkiga lågstadieskolor

ruotsinkieliset yläkoulut

svenskspråkiga högstadieskolor

sairaala sosiaalipalvelut suomenkieliset alakoulut

sjukhus socialservice finskspråkiga lågstadieskolor

suomenkieliset yläkoulut

finskspråkiga högstadieskolor

suurpiiri syntyneet teollisuus- ja varastorakennukset terveysasemat terveyspalvelut toimeentulotuen saaja toimitilarakennukset tulot / asukas tulotaso työpaikat työpaikkoja / km2 työttömyysaste työllisyysaste työvoima uimahallit uimarannat ulkoilu ulkomaan kansalaiset

stordistrikt födda industri- och lagerbyggnader hälsostationer hälsotjänster utkomststödstagare verksamhetslokaler (dvs. lokaler) inkomster per invånare inkomstnivå jobb jobb per km2 arbetslöshetsgrad sysselsättningsgrad arbetskraft simhall badstrand friluftsliv utländsk medborgare

child welfare clients supervised park for children business buildings gymnastics halls and sports halls upper secondary schools upper secondary school students, and their proportion of 16–18 year olds land area forests other buildings other retail shops immigration to the area emigration from the area youth centre youth unemployment rate sub-district ball fields service facilities families mean size of families number of families district value for the district primary health care low-income dwelling households dwellings in detached and terraced houses long-term unemployment post offices parks groceries child day care centres building stock restaurants Swedish-language lower-level (7–12 year olds) comprehensive schools Swedish-language higher-level (13–15 year olds) comprehensive schools hospital social services Finnish-language lower-level (7–12 year olds) comprehensive schools Finnish-language higher-level (13–15 year olds) comprehensive schools major district births buildings for manufacturing and storage health centres health services social assistance recipients business premises income per inhabitant income level jobs jobs per sq.km unemployment rate employment rate labour force public indoor swimming pools public beaches outdoor recreation foreign citizenship


ulkomaalaistaustaiset varhaiskasvatus vieraskieliset vuokra-asunnot väestö väestöennuste väestönsuoja väestön keski-ikä väestönmuutokset äidinkieli ja kansalaisuus

personer med utländsk bakgrund småbarnsfostran personer med främmande modersmål hyresbostäder befolkning befolkningsprognos skyddsrum befolkningens medelålder befolkningsförändringar modersmål och nationalitet

people with a foreign background early education people with a foreign mother tongue rented dwellings population population projection civil defence shelter average age of population population changes mother tongue and nationality


1

ETELÄINEN SUURPIIRI - SÖDRA STORDISTRIKTET

403

101

Vironniemen peruspiiri – Estnäs distrikt 010 Kruununhaka- Kronohagen 020 Kluuvi - Gloet 080 Katajanokka - Skatudden

Tuomarinkylän peruspiiri – Domarby distrikt 351 Paloheinä - Svedängen 352 Torpparinmäki – Torparbacken 354 Haltiala - Tomtbacka

404

Oulunkylän peruspiiri – Åggelby distrikt 284 Patola - Dammen 285 Veräjämäki – Grindbacka 287 Veräjälaakso - Grinddal

102

Ullanlinnan peruspiiri – Ulrikasborgs distrikt 030 Kaartinkaupunki - Gardesstaden 050 Punavuori - Rödbergen 060 Eira 070 Ullanlinna - Ulrikasborg 090 Kaivopuisto - Brunnsparken 204 Hernesaari - Ärtholmen 520 Suomenlinna - Sveaborg 531 Länsisaaret - Västra holmarna

405

5 501

103

Kampinmalmin peruspiiri – Kampmalmens distrikt 040 Kamppi - Kampen 130 Etu-Töölö - Främre Tölö 201 Ruoholahti – Gräsviken 202 Lapinlahti - Lappviken 203 Jätkäsaari - Busholmen

Itä-Pakilan peruspiiri - Östra Baggböle distrikt 342 Itä-Pakila - Östra Baggböle 353 Tuomarinkartano - Domargård KOILLINEN SUURPIIRI - NORDÖSTRA STORDISTRIKTET Latokartanon peruspiiri – Ladugårdens distrikt 361 Viikinranta - Viksstranden 362 Latokartano - Ladugården 363 Viikin tiedepuisto - Viks forskarpark 364 Viikinmäki - Viksbacka 383 Pihlajamäki - Rönnbacka 386 Pihlajisto - Rönninge

104

Taka-Töölön peruspiiri - Bortre Tölö distrikt 140 Taka-Töölö - Bortre Tölö

502

Pukinmäen peruspiiri – Bocksbacka distrikt 370 Pukinmäki-Bocksbacka

105

Lauttasaaren peruspiiri – Drumsö distrikt 311 Kotkavuori – Örnberget 312 Vattuniemi – Hallonnäs 313 Myllykallio – Kvarnberget 314 Koivusaari – Björkholmen

503

Malmin peruspiiri – Malms distrikt 381 Ylä-Malmi - Övre Malm 382 Ala-Malmi - Nedre Malm 384 Tattariharju - Tattaråsen 385 Malmin lentokenttä - Malms flygfält 391 Tapaninvainio - Staffansslätten 392 Tapanila - Mosabacka

2 201

202

203

204

LÄNTINEN SUURPIIRI - VÄSTRA STORDISTRIKTET Reijolan peruspiiri – Grejus distrikt 150 Meilahti - Mejlans 161 Vanha Ruskeasuo – Gamla Brunakärr 162 Pikku Huopalahti - Lillhoplax 180 Laakso - Dal Munkkiniemen peruspiiri – Munksnäs distrikt 301 Vanha Munkkiniemi - Gamla Munksnäs 302 Kuusisaari – Granö 303 Lehtisaari - Lövö 304 Munkkivuori - Munkshöjden 305 Niemenmäki - Näshöjden 306 Talinranta – Talistranden

504

505

506

Haagan peruspiiri – Haga distrikt 291 Etelä-Haaga - Södra Haga 292 Kivihaka - Stenhagen 293 Pohjois-Haaga - Norra Haga 294 Lassila - Lassas

6

Pitäjänmäen peruspiiri – Sockenbacka distrikt 320 Konala - Kånala 461 Pajamäki - Smedjebacka 462 Tali 463 Reimarla - Reimars 464 Marttila - Martas 465 Pitäjänmäen yritysalue - Sockenbacka företagsområde

602

KESKINEN SUURPIIRI - MELLERSTA STORDISTRIKTET

301

Kallion peruspiiri – Berghälls distrikt 101 Vilhonvuori – Vilhelmsberg 102 Kalasatama – Fiskehamnen 103 Sompasaari – Sumparn 104 Hanasaari - Hanaholmen 111 Siltasaari - Broholmen 112 Linjat - Linjerna 113 Torkkelinmäki - Torkelsbacken

302

303

304

305

4

Alppiharjun peruspiiri – Åshöjdens distrikt 121 Harju - Ås 122 Alppila - Alphyddan Vallilan peruspiiri – Vallgårds distrikt 211 Hermanninmäki – Hermanstadsbacken 212 Hermanninranta – Hermanstadsstranden 213 Kyläsaari - Byholmen 220 Vallila - Vallgård Pasilan peruspiiri – Böle distrikt 171 Länsi-Pasila - Västra Böle 172 Pohjois-Pasila - Norra Böle 173 Itä-Pasila - Östra Böle 174 Keski-Pasila - Mellersta Böle Vanhakaupungin peruspiiri – Gammelstadens distrikt 231 Toukola - Majstad 232 Arabianranta - Arabiastranden 240 Kumpula - Gumtäkt 250 Käpylä - Kottby 260 Koskela - Forsby 270 Vanhakaupunki – Gammelstaden

Jakomäen peruspiiri – Jakobacka distrikt 414 Jakomäki – Jakobacka KAAKKOINEN SUURPIIRI - SYDÖSTRA STORDISTRIKTET

592

5

KOILLINEN NORDÖSTRA

364

suurpiiri - stordistrikt

701 VARTIOKYLÄ BOTBY

4

Vartiokylän peruspiiri – Botby distrikt 451 Vartioharju – Botbyåsen 452 Puotila - Botby gård 453 Puotinharju - Botbyhöjden 455 Marjaniemi – Marudd 456 Roihupelto - Kasåkern 457 Itäkeskus - Östra centrum

702

Myllypuron peruspiiri – Kvarnbäckens distrikt 454 Myllypuro - Kvarnbäcken

703

Mellunkylän peruspiiri – Mellungsby distrikt 471 Kontula - Gårdsbacka 472 Vesala - Ärvings 473 Mellunmäki - Mellungsbacka 474 Kivikko - Stensböle 475 Kurkimäki - Tranbacka

704

8

Vuosaaren peruspiiri – Nordsjö distrikt 541 Keski-Vuosaari - Mellersta Nordsjö 542 Nordsjön kartano - Nordsjö gård 543 Uutela - Nybondas 544 Meri-Rastila - Havsrastböle 545 Kallahti - Kallvik 546 Aurinkolahti - Solvik 547 Rastila - Rastböle 548 Niinisaari - Bastö 549 Mustavuori - Svarta backen ÖSTERSUNDOMIN SUURPIIRI - ÖSTERSUNDOMS STORDISTRIKT

801 Maunulan peruspiiri – Månsas distrikt 281 Pirkkola - Britas 282 Maunula - Månsas 283 Metsälä - Krämertsskog 286 Maunulanpuisto - Månsasparken

402

Länsi-Pakilan peruspiiri - Västra Baggböle distrikt 341 Länsi-Pakila - Västra Baggböle

Östersundomin peruspiiri – Östersundoms distrikt 550 Östersundom 560 Salmenkallio - Sundberg 570 Talosaari - Husö 580 Karhusaari - Björnsö 591 Landbo 592 Puroniitty – Bäckängen

402

Tapulikaupunki Stapelstaden

4 Siltamäki Brobacka

403

Töyrynummi Lidmalmen

3

1

Puistola Parkstad

335

Haltiala Tomtbacka

2

334

Honkasuo 0 Hongasmossa

5

333

351

205

1

1

2

320

Konala Kånala

3

332

331

4

342

402

2

3

PITÄJÄNMÄKI SOCKENBACKA

5 2

1

Marttila Martas

Reimarla Reimars

MAUNULA MÅNSAS

1 Pohjois-Haaga Norra Haga

4

Pajamäki Smedjebacka

461 0

2

1

HAAGA HAGA

462 Tali

2

3

2 0

1

2

1

LänsiPasila 2 Västra Böle

161

3 1

202

1 3

4

4

201

MUNKKINIEMI MUNKSNÄS

302

180

140

303 1

2

4

0

3

Lapinlahti Lappviken

311

3

2

105

1

040

Ruoholahti Gräsviken

1

LAUTTASAARI DRUMSÖ

2

8 0

201

Kamppi Kampen

5 2 KAMPINMALMI

Punavuori Rödbergen

3

313 3

1

6

203

Jätkäsaari Busholmen

7 2

3

190

010

Kruununhaka Kronohagen

3

Mustikkamaa-Korkeasaari Blåbärslandet-Högholmen

Katajanokka Skatudden

7

4

7

2

3

060 Eira Eira

Jollas

3

2

500

1

Villinki Villinge

2

1 0 3

3 1

1

1 102

Vattuniemi 4 Hallonnäs

2

492 495

Ullanlinna Ulrikasborg

204

Hernesaari Ärtholmen

070

2

1

0 2

Itäsaaret Östra holmarna

6

LAAJASALO DEGERÖ

Hevossalmi Hästnässund

5

090

532

603

Kruunuvuorenranta Kronbergsstranden

2 2

3

6

3

494 1

080

Kallahti Kallvik

KAAKKOINEN SYDÖSTRA

6

101 VIRONNIEMI 1ESTNÄS

545

480 Vartiosaari Vårdö

2

1

2 1

1

2

2

ITÄINEN ÖSTRA

Yliskylä Uppby

5

543

7

544 Meri-Rastila Havsrastböle

0

Kaivopuisto Brunnsparken

312

2

103

Aurinkolahti Solvik

Uutela Nybondas

3

1

Tullisaari Turholm

3 3

546

2

2

491

493

2

2

2

Tammisalo Tammelund

4

Kulosaari Brändö

Nordsjön kartano Nordsjö gård

1

1 1

0

1

420

2

455

0

Herttoniemenranta Hertonäs strand

Sompasaari Sumparn

4

KAMPMALMEN

Myllykallio Kvarnberget

Gardesstaden

2 050

1 4

030 3 1Kaartinkaupunki

5 6

7

1

103

1

2 3 7 6 3 5

4

4

0

Kotkavuori Örnberget

3

5

1 4

0

3

434

5

1

Rastila 2 Rastböle

4

2

542

440

5

4

VUOSAARI NORDSJÖ

547

Puotila Botby gård

Marjaniemi Marudd

432

704

2

0

Roihuvuori Kasberget

2

3

1

0

4

2

301

601

6

KULOSAARI 1 BRÄNDÖ

4

1

KALLIO BERGHÄLL

104

1

Gloet

314

1

Kalasatama Fiskehamnen

2

Hanasaari Hanaholmen

Broholmen

Kluuvi 1

1

202

1

2

020

3

130

Etu-Töölö Främre Tölö

Koivusaari Björkholmen

2

Linjat Linjerna

5 2

101

0

111 2 1 Siltasaari

5

2

112

2

2

211

Vilhonvuori Vilhelmsberg

Torkkelinmäki Torkelsbacken

1 3

Taka-Töölö Bortre Tölö

150

Meilahti Mejlans

Harju 121 Ås

0

113

1

6

1

212

Hermanninranta Hermanstadsstranden

Hermanninmäki 3VALLILA Hermanstadsbacken VALLGÅRD 3 2 102

1

ALPPIHARJU ÅSHÖJDEN

TAKA-TÖÖLÖ BORTRE TÖLÖ

4

303

302 2

1

5

452

457

1

433

0

8

9

1

2 Herttoniemen yritysalue Hertonäs företagsområde

Niinisaari Bastö

2

Itäkeskus Östra centrum

2

548

541 Keski-Vuosaari Mellersta Nordsjö

Vartioharju Botbyåsen

3

3

3

Kyläsaari Byholmen

2

6

1

Alppila Alphyddan

104

3

4

1 122

2 213

220 Vallila Vallgård

1

2

602

HERTTONIEMI HERTONÄS

Arabianranta Arabiastranden

7

173

1

1

6

451

1 4

Kasåkern

3

3

VARTIOKYLÄ BOTBY

Puotinharju Botbyhöjden

0 Roihupelto

431 Länsi-Herttoniemi Västra Hertonäs

232

Kumpula Gumtäkt

1

4

453

LATOKARTANO LADUGÅRDEN

1

Mustavuori Svarta backen

0

701

5

456

2

0

0

4

4

3

5 6

702 8

MYLLYPURO KVARNBÄCKEN

501

Toukola Majstad

2

240

KeskiItä-Pasila Pasila Östra Böle Mellersta Böle

3

0

Lehtisaari Lövö

174

1

1

305

0

3

0

270

Vanhakaupunki Gammelstaden

549

2

Kvarnbäcken

2

Talosaari Husö

Salmenkallio Sundberg

Mellunmäki Mellungsbacka

4

3

361

VANHAKAUPUNKI GAMMELSTADEN 231

5 4

Laakso 2 Dal

REIJOLA GREJUS

Kuusisaari Granö

2

471

454

560

0

473

7 Myllypuro

1

Viikinranta Viksstranden

570 1

2

Kontula Gårdsbacka

Kurkimäki Tranbacka

3

KOILLINEN NORDÖSTRA

1

3

362 Latokartano Ladugården

5

Koskela Forsby

Ärvings

MELLUNKYLÄ MELLUNGSBY

475

0

4

1

2

1

260

250

KESKINEN MELLERSTA

171

Vanha Ruskeasuo Gamla Brunakärr

301 Vanha Munkkiniemi Gamla Munksnäs

304 2

2

2

Käpylä Kottby

1

3

3

2 Vesala

1

Viikin tiedepuisto Viks forskarpark

Viikinmäki Viksbacka

0

472

703

363

364

2

6

PASILA BÖLE

3

162

Näshöjden

2

0

0

Pikku Huopalahti Munkkivuori 1 305 3 Lillhoplax Munkshöjden Niemenmäki

1

1 6

2

4

285

1

Pohjois-Pasila Norra Böle

292

Kivihaka Stenhagen

Etelä-Haaga Södra Haga

1

304

Talinranta Talistranden

2

291

LÄNTINEN VÄSTRA

0

172

0

0

474

Kivikko Stensböle

2

2

Veräjämäki Grindbacka

3

3

203

384

4

383

580 Karhusaari Björnsö

0

Tattariharju Tattaråsen

Pihlajamäki Rönnbacka

0

1

465

4

OULUNKYLÄ 2 ÅGGELBY 8

2

Pitäjänmäen yritysalue 1 Sockenbacka företagsområde 5

Veräjälaakso Grinddal

Metsälä Krämertsskog

Maunulanpuisto Månsasparken

4

1

283

286

2

287

2 7

5

404

3

1

0

0

3

Maunula Månsas

401

293

0

282

2

281

Pirkkola Britas

3

Lassila Lassas

464

1

463

294

4

2

1

801

ÖSTERSUNDOM ÖSTERSUNDOM

3

Ala-Malmi Nedre Malm

3

Pihlajisto Rönninge

Östersundom Östersundom

1

382

386

0

550

Jakomäki Jakobacka

Malmin lentokenttä Malms flygfält

5

2 4

0

414

1

4

370

3

Patola Dammen

ÖSTERSUNDOM ÖSTERSUNDOM

JAKOMÄKI JAKOBACKA

0

385

3

3

284

6

3

1

1

1

3

2

1

381

Pukinmäki Bocksbacka

2

Länsi-Pakila Västra Baggböle

1

4

1

503

Ylä-Malmi Övre Malm

PUKINMÄKI BOCKSBACKA

4

6

1

341

2

3 5

5

Itä-Pakila Östra Baggböle

4

LÄNSI-PAKILA VÄSTRA BAGGBÖLE

Maununneva Magnuskärr

Kannelmäki 1 Gamlas

2

204

2

2

KAARELA KÅRBÖLE

7

Tattarisuo Tattarmossen

MALMI MALM

506

Alppikylä Alpbyn

413

3

8

415

1 2

502

2

2

4

6

391

ITÄ-PAKILA ÖSTRA BAGGBÖLE

1

Paloheinä Svedängen

2

1 Tapaninvainio Staffansslätten

0

0 3

2 6

2

Tuomarinkartano Domargård

405

Hakuninmaa Håkansåker

Malminkartano Malmgård

4

3

3

353

1

POHJOINEN NORRA

1

336

5

Torpparinmäki Torparbacken

4

Kuninkaantammi Kungseken

PUISTOLA PARKSTAD

Tapanila Mosabacka

352

0

Heikinlaakso Henriksdal

505

392

6

354

591 Landbo

412

411

5

DOMARBY 2

2 1

4

2

403

0 TUOMARINKYLÄ

Laajasalon peruspiiri – Degerö distrikt 480 Vartiosaari - Vårdö 491 Yliskylä - Uppby 492 Jollas 493 Tullisaari - Turholm 494 Kruunuvuorenranta- Kronbergsstranden 495 Hevossalmi - Hästnässund 500 Villinki - Villinge 510 Santahamina - Sandhamn 532 Itäsaaret - Östra holmarna ITÄINEN SUURPIIRI - ÖSTRA STORDISTRIKTET

0

2

3

pienalue - småområde 401

Herttoniemen peruspiiri – Hertonäs distrikt 431 Länsi-Herttoniemi - Västra Hertonäs 432 Roihuvuori - Kasberget 433 Herttoniemen yritysalue - Hertonäs företagsområde 434 Herttoniemenranta - Hertonäs strand 440 Tammisalo - Tammelund

701

504 SUUTARILA SKOMAKARBÖLE

6

peruspiiri - distrikt

ULLANLINNA

531 ULRIKASBORG

POHJOINEN SUURPIIRI - NORRA STORDISTRIKTET

401

osa-alue - delområde

2

Kulosaaren peruspiiri – Brändö distrikt 190 Mustikkamaa - Korkeasaari - Blåbärslandet - Högholmen 420 Kulosaari - Brändö

7

Puroniitty Bäckängen

3

Viikinranta Viksstranden

306

Kaarelan peruspiiri – Kårböle distrikt 331 Kannelmäki - Gamlas 332 Maununneva - Magnuskärr 333 Malminkartano - Malmgård 334 Hakuninmaa - Håkansåker 335 Kuninkaantammi – Kungseken 336 Honkasuo - Hongasmossa

3

Puistolan peruspiiri – Parkstads distrikt 402 Tapulikaupunki - Stapelstaden 411 Puistola - Parkstad 412 Heikinlaakso - Henriksdal 413 Tattarisuo - Tattarmossen 415 Alppikylä - Alpbyn

Piirijako - distriktsindelning

3

601

603 205

Suutarilan peruspiiri – Skomakarböle distrikt 401 Siltamäki - Brobacka 403 Töyrynummi - Lidmalmen

HELSINGIN PIIRIJAKOJÄRJESTELMÄ HELSINGFORS DISTRIKTSINDELNING

ETELÄINEN SÖDRA

510

Santahamina Sandhamn

520

0

Suomenlinna Sveaborg

2

Länsisaaret Västra holmarna

1

2

Khs 26.1 .2012 §1329 0

1

2 kmHelsingfors områdesvis Helsinki by District peruspiiriä. Kirja kertoo kunkin alueen taustasta, rakenteesta ja palveluista historia-, tilasto- ja suunnitelmatietojen pohjalta. Alueita verrataan myös muuhun Helsinkiin. Aluekuvauksia täydentää tiivis katsaus koko Helsingin alueelliseen rakenteeseen ja asemaan osana laajempaa seutua. Helsingfors områdesvis presenterar de 8 stordistrikten och 34 distrikten i Helsingfors – deras bakgrund, uppbyggnad och service – utgående från historia, statistik och planläggning.

Helsingfors stadsstruktur som en del av Helsingforsregionen.

the 8 major districts and 34 districts of the city – their background, structure and public services – drawing on historical, statistical and town planning data. Comparisons with the rest of Helsinki are also made. The descriptions of the districts are complemented by a short description of Helsinki’s urban structure as a part of the Helsinki Region.

Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia kaupunkitutkimus ja -tilastot Helsigfors stadskansliet stadsforskning och -statistik Urban Research and Statistics


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.