Page 1

WIELWIJK AHOY! WIJKKRANT VOOR WIELWIJK

jaargang 30 | nummer 1 | februari 2020

ÉÉN STUKJE

ZWERFAFVAL OPRUIMEN,

MAAKT AL VERSCHIL! Bewoners weten het beste wat er speelt in de wijk • Buurtwerk Dordrecht


zWerFaFval In WIelWIjK Op de vele momenten c.q. hele dagen dat ik als redactielid van onze wijkkrant door de wijk loop, word ik zoals u hieronder op de foto kunt zien dagelijks geconfronteerd met een grote hoeveelheid zwerfafval. Werkelijk overal door de wijk ligt zwerfafval en niet alleen op straat, maar ook vaak bij de diverse ondergrondse afvalcontainers. Jammer dat dit niet alleen door de bewoners uit Wielwijk gebeurt, maar ook steeds meer vanuit andere wijken wordt Wielwijk gezien als dumpplaats. Zoals u op de voorpagina al kunt lezen, helpt het fantastisch om dagelijks één blikje of plastic flesje op te pakken.

dordt Schoon

Iedereen kan op 21 maart aanstaande hieraan meedoen. Samen een uurtje de handen uit de mouwen steken, levert veel op: een schoon sportveld, schoon park of contact met uw buren in de straat. Of gewoon een goed gevoel! Bij het duurzaamheidscentrum Weizigt zijn plastic afvalzakken en afvalgrijpers op te halen om op deze dag een gedeelte van de wijk gezamenlijk schoon te maken. Misschien een idee?

leuke bijverdienste

Daarnaast ligt deze wijk ook het dichtst bij de Dordtse bedrijventer-

reinen (even over het viaduct van de A16!), waar u ook bijvoorbeeld bij rd Metals al het oud ijzer en metalen kunt brengen. De gebrachte materialen worden in uw bijzijn gekeurd en u ontvangt een ticket/weegbon. Met het ticket kunt u de ingeleverde materialen direct contant afrekenen bij de kassa. Leuke bijverdienste in plaats van bij de ondergrondse afvalcontainers in de wijk neer te zetten. Waardoor andere bewoners ook op dit idee worden gebracht en daarnaast steeds meer andere materialen bij de afvalcontainers worden gezet. Laten we proberen met z´n allen de wijk ´schoner´ te maken!

IKC de FonteIn loCatIe WIelWIjK oFFICIeel geopend én aFvalvrIje SChool

Op 14 januari 2020 om 8:30 uur heeft wethouder van Onderwijs Peter Heijkoop de officiële openingshandeling verricht bij IKC de Fontein in Wielwijk.

Cijfersloten

IN DEZE KRANT!

O Admiraalsplein,

PAGINA

1!

PAGINA

3!

PAGINA

4!

PAGINA

5!

PAGINA

6!

PAGINA

7!

PAGINA

8!

• Zwerfafval in Wielwijk • Straatnamen in Wielwijk

• Merwekrabbers maken feestje • Renovatie de Albatros • Het Waterwiel • Foto-impressie 2019-2020

• Belangrijke telefoonnummers

COLOFON! redactie: Patrick Muilenburg, Wim de Vogt, Plonie Willockx, Melvin Holwijn en Tony Bruys Foto’s: Cees Knoppers team Wielwijk: Marijke Philippus/Ankie Pijpers redactieadres: Wijkcentrum ‘De Admiraal’ Admiraalsplein 168 3317 BC Dordrecht - t 617 92 07 mail: wielwijkahoy@meeplus.nl Bel oF SChrIjF onS: brieven of reacties zijn welkom. TIEN Plus Uitgever Dordtse Wijkkranten e tienplus@meeplus.nl t 078 750 89 66

PAGINA 2

wat woon ik hier fijn. Het uitzicht is gevarieerd ‘t is groen en, ook niet echt verkeerd, we hebben een vijver met fontein O Admiraal ik woon hier fijn. De vogels vliegen af en aan ze komen voedsel halen. De mensen voeren ze haast dood daar moet ik wel van balen. Het bordje dat het voeden verbiedt.... dat zien ze niet.

Toen de leerlingen en ouders op het schoolplein aankwamen bleek de deur van de school vergrendeld te zijn met een ketting en twee cijfersloten. Voor alle groepen lagen er opdrachten die moesten worden uitgevoerd om zo de code te kraken. Nadat elke groep één cijfer had gebracht kon de wethouder de cijfersloten openen en kon iedereen naar binnen.

gekeken gaat worden hoe er minder afval geproduceerd kan worden. Als eerste stap kregen alle leerlingen een dopper en een broodtrommel mee naar huis. Door deze thuis te vullen komen er geen pakjes en blikjes meer de school in.

groen schoolplein

IKC de Fontein is helemaal klaar voor een duurzame toekomst. Na een renovatie van vier maanden is het gebouw aan de Douwe Aukesstraat 3 weer helemaal als nieuw.

Aan de buitenzijde is het gebouw in oorspronkelijke staat teruggebracht en aan de binnenzijde volledig vernieuwd. Op het dak liggen zonnepanelen. Er liggen plannen voor Samen met de officiële opening werd ook het startsein voor de Af- de ontwikkeling van een groen valvrije School gegeven. Dit houdt schoolplein waarbij gaat worden in dat er op school afval gescheiden samengewerkt met de Albatros en wordt in vier afvalstromen en dat er SDK.

Dan is er nog een extra stuk daar kan je ook parkeren. Er wordt dankbaar van gebruik gemaakt door dames en door heren. Veel laten er als dank papier en blikjes liggen De vuilnisbak die daar plek voor biedt.... die zien ze niet. O als dat alles eens verdween de troep van vuil en stukken brood. Ik weet wel zeker dat ik dan nog veel meer van mijn plein genoot. Want o Admiraalsplein ik woon hier zo fijn Leny Vigelius, oktober 2019

Foto´s: Cees Knoppers

Volg ons ook op: http://wielwijk.dordtcentraal.nl/

WIELWIJK AHOY!


STRAATNAMEN IN WIELWIJK: ADMIRAAL DE RUYTERWEG De straatnamen in Wielwijk zijn vernoemd naar zeehelden. Wie waren zij en wat hebben ze gedaan in het rijke verleden van ons land. Wielwijk Ahoy wil dit jaar in het kader van 800 jaar stadsrechten voor Dordrecht enkele van hen nader toelichten. Vandaag praten we over Michiel de Ruyter.

WIEL

DE WIJKMEEUW Ahoy, landrotten! Deze keer ga ik het een beetje anders doen. Waarom? Omdat ik niets te melden heb. En een van de dingen waar sommige mensen heel goed in zijn is: veel, praten, maar niets zeggen. Lijkt me dus wel een leuk experimentje. Dus als jullie nog niet zijn afgehaakt… lees dan verder.

Foto: Cees Knoppers

De Admiraal de Ruyterweg ligt pal naast de A16. Hij begint bij het einde van de Kotterstraat. Tot voor kort stonden hier huurflats van Woonbron. Die zijn inmiddels afgebroken. Hiervoor in de plaats komen eengezinswoningen, die ook aan de Tromptuinen grenzen.

Zeeheld

Michiel Adriaanszoon de Ruyter (1607–1676) is onze beroemdste zeeheld. Hij begon zijn carrière als eenvoudig zeeman. Op zijn

dertigste had hij zich opgewerkt tot kapitein en had, vermogend als hij was, de zee al vaarwel gezegd. Toen deed de Zeeuwse Admiraliteit met succes een beroep op zijn plichtsgevoel. Hij werd een belangrijke vlootvoogd van de marine. Hij bleef hier van toen af aan.

aan diverse oorlogen in de Oostzee. In 1665 werd hij door toedoen van raadpensionaris en vriend Johan de Wit, de beroemde Dordtenaar, benoemd tot opperbevelhebber van de Nederlandse vloot. Dit zeer tegen de zin in van Cornelis Tromp. Dit heeft nooit tot een goede samenwerking tussen deze twee geleid.

Opperbevelhebber

Het grootste succes van Michiel de Ruyter is wel zijn tocht naar Chatham, die in 1667 leidde tot een voor Nederland gunstige beëindi-

Na de vrede met Engeland in 1653 nam hij als vice–admiraal van de Admiraliteit van Amsterdam deel

ging van de derde Engelse Oorlog. Hiermee redde hij de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën. In 1672 werden Johan en Cornelis de Wit in Den Haag vermoord door een woedende menigte. De menigte was waarschijnlijk opgehotst door volgelingen van de prins Willem de derde, die na dit voorval stadhouder werd. Prins Willem III werd mede door de vriendschap van Michiel de Ruyter met Johan de Wit meer gecharmeerd van Cornelis Tromp. Wim de Vogt

ACTIVITEITEN IN DE ADMIRAAL MAANDAG

INLOOP: KOFFIE + INTERNETCAFÉ: 09.00 - 17.00 uur YOGA: 11.00 - 12.00 uur 55-PLUSSERS: 13.00 - 15.00 uur JOKEREN/KLAVERJASSEN: 13.00 - 16.30 uur KOOR: 19.30 - 21.30 uur

DINSDAG

WIJKONTBIJT: 09.00 - 10.30 uur (elke 3e dinsdag van de maand) INLOOP: KOFFIE + INTERNETCAFÉ: 09.00 - 17.00 uur FIETSCLUB: vanaf 09.00 uur ARABISCHE LES: 09.00 - 11.00 uur BILJARTEN: 09.00 - 12.00 uur INLOOPSPREEKUUR: wijkverpleegkundigen (alle even weken!) 14.00 - 15.00 uur

WIJKAGENT INLOOPSPREEKUUR: 14.00 - 15.30 uur (in alle even weken!) NAAILES:* 13.00 - 15.00 uur WARME MAALTIJD:

25 februari 31 maart 28 april 26 mei

TAALLES: 19.15 - 20.45 uur BILJARTEN: 19.00 - 22.30 uur

WOENSDAG

INLOOP/KOFFIE + INTERNETCAFÉ: 09.00 - 17.00 uur SMALLE KLEDINGBEURS: 09.00 - 12.00 uur NAAIATELIER: 09.00 - 11.00 uur TAALLESSEN: 09.00 - 12.00 uur A0 - A1 - A2 SPORTEN BIJ HALIMA: 11.45 - 12.45 uur

VRIJDAG

BONE KUNE:

4 maart

13.00 - 16.00 uur (elke eerste woensdag van de maand!) BILJARTEN: 13.00 - 17.00 uur 19.00 - 22.30 uur

DONDERDAG INLOOP: KOFFIE + INTERNETCAFÉ: 09.00 - 17.00 uur FIETSLES: 09.00 - 10.30 uur NAAIATELIER: 09.00 - 11.00 uur JOKEREN / KLAVERJASSEN: 13.00 - 16.30 uur VRIENDINNENCLUB: 13.00 - 15.00 uur VOLKSDANSEN: 14.00 - 15.00 uur BILJARTEN: 19.00 - 22.30 uur

Er is nog meer!

Dordrecht Wielwijk Volg ons op Facebook Buurtwerk

DTP-ER GEZOCHT? WIELWIJK AHOY!

INLOOP/KOFFIE + INTERNETCAFÉ: 09.00 - 17.00 uur TAALGESPREK: 09.30 - 11.00 uur BINGO: vanaf 14.00 uur

6 en 20 maart 4 en 17 april 1, 15 en 29 mei 12 en 26 juni

PRAAT- EN BREICAFÉ: 13.30 - 16.00 uur

ZATERDAG

TAALLESSEN: 09.00 - 10.00 uur JOKEREN/KLAVERJASSEN: vanaf 13.00 uur REPAIR CAFÉ: 9.00 - 12.00 uur

7 maart 4 april 2 mei 6 juni 4 juli

ZONDAG

BUURTLUNCH: 13.00-15.00 uur elke 4e zondag van de maand *) alleen bij voldoende deelnemers!

Het nieuwe jaar is inmiddels al weer een tijdje aan de gang. Maar heeft dat echt veel veranderd? Als ik naar de wijk kijk niet. Ja, er zijn gebouwen gesloopt. Er zijn renovaties gaande en er worden nieuwe dingen gebouwd. Op zichzelf niet iets nieuws, zo gaat het al jaren door het continu vernieuwen van de wijk. Natuurlijk belangrijk om het over te hebben. Maar het is niets dat niet al eerder behandeld is. Net zo goed als het Admiraalsplein. Ook daar niets nieuws te melden. Met het eenrichtingsverkeer gaat het daar nog steeds vaak twee richtingen uit. Mensen hoopten op betere doorstroming, minder oponthoud door geparkeerde auto’s. En wat is er nu eigenlijk verbeterd? Niets. ‘Hoe meer er verandert, hoe minder er verandert,’ heb ik wel eens horen zeggen. Er verandert veel in de wijk. Maar tegelijk blijft veel hetzelfde. En niemand die weet of dat goed nieuws is of niet. Mensen doen nog steeds hun boodschappen in dezelfde winkels. Ze praten met bepaalde mensen wel, en met anderen juist weer niet. Letterlijk weer niets nieuws onder de zon. Iemand die het tot zover heeft gehaald? Gefeliciteerd. Nou… tot zover het experiment. Maar was het nou niets? Of was het toch iets? Dat mag ieder voor zichzelf beslissen. Ik heb mijn zegje voor nu weer gedaan.

Heb jij ‘n passie voor je stad en wil je aan de slag als desktoppublisher bij een wijkkrant? Mail dan even met Selma van TIEN Plus: tienplus@meeplus.nl

PAGINA 3


MERWEKRABBERS

MAKEN EEN FEESTJE IN HET WATERWIEL

SHANTY MUZIEKCAFÉ

Gezellig meezingen in het Shanty Muziekcafé!

Admiraalsplein 700 in Dordrecht.

Gratis parkeren!

Wij wensen jullie een muzikale, maar vooral een gezellige middag Onder het motto de deur staat Het is de bedoeling dat diverse mu- toe. Tot ziens in het SHANTY altijd open, nodigt het Shantykoor zikanten en zangers zich kunnen la- MUZIEKCAFÉ op 4 april a.s. ‘de Admiraliteit’ u van harte uit om ten horen, zodat het publiek lekker met uw favoriete instrument kan met zingen met oonder andere: Informatie? Voor meer informatie over deze of stem de toon te zetten in ons Hollandse zeemansliedjes en ook gezellige MUZIEKCAFÉ op: liedjes over het zoute en zoete water muzikale middag; zie onze website: www.shantykoordeadmiraliteit.nl zaterdag 4 april a.s., en alles daaromheen. vanaf 14.00 t/m 17.00 uur Kom allemaal en breng uw instruin het Waterwiel, ment, stem en goede humeur mee. Henny Bezemer

Zeemansliedjes

VOOR EEN GEMAKKELIJKER EN LEUKER LEVEN Voor inwoners van Dordrecht die moeite hebben met rondkomen bestaan verschillende regelingen en voorzieningen. Een overzicht hiervan is te vinden op de nieuwe website GeldenzoDordt.nl. Het grote hulpaanbod voor Dordtenaren met een klein budget bestaat allang, maar het overzicht ontbrak. Sinds kort staat het aanbod op de website GeldenzoDordt. nl. Regelingen die helpen om uit de geldzorgen te komen, organisaties die financieel advies geven en adressen waar je kosteloos kleding en huisraad kunt verkrijgen zijn enkele voorbeelden. Ook staan er activiteiten vermeld die het leven leuker maken. Koffiedrinken met buurtgenoten, vrijwilligerswerk vinden, sport- en kinderactiviteiten,

PAGINA 4

taalles en adressen waar mensen voor een prikkie een avondmaaltijd kunnen nuttigen. De website is eenvoudig in gebruik, geschreven in begrijpelijke taal en ontwikkeld voor alle leeftijden en gezinssamenstellingen.

Hulp bij invullen aangifte Inkomstenbelasting Voor veel mensen is het moeilijk overzicht te krijgen over hun financiële situatie.Ê Het Financieel Hulphuis biedt gratis ondersteuning door samen de financiële zaken op orde te krijgen.Ê In de maanden maart en april ondersteunt het Financieel Hulphuis bij het invullen van de belastingaangifte. Deze ondersteuning is bedoeld voor mensen die er zelf niet uitkomen. Het Financieel Hulphuis ondersteunt mensen met een maximum jaarinkomen van € 35.000,- voor alleenstaanden en € 42.000,- voor een meerpersoonshuishouden.Ê

Margriet Aalberts

Het is een gezellige en goed gevulde zaal. Mevrouw van der Ruit komt naar haar nichtje Kaylee kijken, die meedoet aan de revue. Mevrouw Baan komt voor de eerste keer. Ze heeft er veel zin in, ze houdt van carnaval. Twee dames worden in het zonnetje gezet. Wil Braat; zij staat altijd voor iedereen klaar en Sandra van Galen, rechterhand van En tot slot de leden van de revue Johanna, krijgen een medaille het en de dames en heren van de Raad. ereteken van de Merwekrabbers Voorgesteld wordt prins Carnaval: voor hun vrijwilligerswerk. Albert Leerdam en een goede prins heeft een Opper en dat is Sidney. Ton Sörenson(zakelijk) en Caroline Het thema van 2020 is “In Ooi- en de Vree(revue) staan aan het hoofd Ramsgat gaan we 800 jaar terug in van de Merwekrabbers. Ton: “Wij de tijd.” doen per jaar zo’n tien optredens in verzorgingstehuizen en instellingen. Revuetopper Gé Penners is het De show bestaat uit zang, dans en afgelopen jaar overleden. Hij kreeg sketches. Voor de mensen heraltijd alle lachers op zijn hand. kenbaar, zodat ze een leuke avond Daarom wordt deze markante hebben.” man dit jaar op elke feestavond Met leuke liedjes uit de oude doos, genoemd. zoals: ‘Wordt nooit verliefd’ en ‘Pikketanussie’ en een medley van WilDe kinderen van de revue met o.a. leke Alberti wordt de avond afgesloKaylee, beginnen met het liedje ten met hofkapel de Afzakkers. do-re-mi uit de musical ‘ Sound of Music’. Wij zien een klompendans, Alle bovengenoemde vrijwilligers mijnheer en mevrouw de Bok, de hebben voor een onvergetelijke Petticoats. Effe wachten…Pizza! avond gezorgd voor alle aanwezige En een van de ‘hoogtepunten’: bewoners en gasten in het Waterde Chippendales. wiel. Plonie Willockx

Tijdens de invuldagen voor de belastingaangifte is het ook mogelijk uw toeslagen te checken, evt. wijzigen of aanvragen.Ê

Samen tegen armoede GeldenzoDordt. nl is ontstaan uit een samenwerking van Sociaal Wijkteam Dordrecht en de Gemeente Dordrecht, als onderdeel van het programma Samen tegen armoede.

Klokslag 20.00 uur begint op dinsdag 21 januari jl. het carnavalsfeest in het Waterwiel. Achter de grote trom verschijnen de leden van Hofkapel de Afzakkers. Daarna de Merwekrabbers en de hofdames.

Het Financieel Hulphuis houdt op diverse locaties in Dordrecht invuldagen. Hier kunt u samen met een vrijwilliger uw aangifte inkomstenbelasting voor particulieren invullen.Ê

Let op: maak altijd eerst een afspraak!Ê

In de maanden februari, maart en april kunt u ook voor de aanvragen kwijtscheldingen SVHW en gemeentelijke belasting bij het Financieel Hulphuis terecht.Ê

Voor het maken van een afspraak kunt u ons via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres bereiken:Ê Telefoon 078 750 89 67Ê E-mailÊ info@financieelhulphuis.nl Ê Het Financieel Hulphuis is een onderdeel van MEE PlusÊ

Foto´s: Cees Knoppers

Volg ons ook op: http://wielwijk.dordtcentraal.nl/

WIELWIJK AHOY!


RENOVATIE KLEUTERGEBOUW

DE ALBATROS 2e fase van de renovatie

Foto: Cees Knoppers

Sinds november wordt er hard gewerkt aan de renovatie van het oude kleutergebouw. Tijdens deze verbouwing zitten de kleutergroepen tijdelijk niet bij elkaar. Een van de groepen mocht gebruik maken van het lege lokaal bij de peuterspeelzaal SDK. De andere twee groepen verblijven tijdelijk in het buurthuis De Admiraal. Hoewel het hier niet al te groot is, hebben de leerkrachten er toch voor gezorgd dat er complete kleuterklassen zijn ingericht waardoor de kinderen zich helemaal thuis voelen.

Bijna weer terug‌

In maart zal het dan eindelijk zover zijn.... De kleuters mogen weer terug naar hun eigen vertrouwde gebouw. De lokalen hebben dan een complete metamorfose ondergaan. Ze zijn geverfd, er zitten nieuwe ramen in, er is een luchtzuiverings-

installatie geplaatst en daarnaast is er gekozen voor nieuw meubilair en speelmateriaal.

waar alle kinderen kunnen spelen, sporten, ontdekken en ontwikkelen. Een mooie aanwinst voor de wijk

aangezien dit terrein ook na schooltijd gedeeltelijk toegankelijk is. Wim de Vogt

SDK kinderopvang

Nadat de kleuters weer terug zijn zal de verbouwing bij de peuterspeelzaal starten. Tijdens deze renovatie wordt er ook een stuk nieuwbouw geplaatst. Dit is voor de uitbreiding die daar plaats gaat vinden. Naast de peuterspeelzaal gaat SDK kinderopvang ook dagopvang en voor- en naschoolse opvang realiseren.

Groot speelterrein

Ondertussen worden er ook al plannen gemaakt voor het terrein. Samen met een echt tuinarchitectenbureau zijn de Albatros, de Fontein en SDK bezig met het ontwerpen van een nieuw schoolplein. Dit wordt een uniek project met de twee scholen en de kinderopvang samen. De bedoeling is dat er een groot speelterrein komt

WIELWIJK AHOY!

JIJ HEBT HET IN JE! Wij zijn gehuisvest in een prachtig monumentaal pand gelegen aan het grootste schoolplein van Dordrecht. De school heeft een continurooster. Er is veel aandacht voor de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen, maar wij stimuleren ook talentontwikkeling en een gezonde levensstijl.

Wij werken samen met SDK (peuteropovang) en COKD (Buitenschoolse opvang) OBS De Albatros Douwe Aukesstraat 1 3317 AM Dordrecht T 078 6185045 www.wereldschooldealbatros.opod.nl

PAGINA 5


Het Waterwiel

Woon- en zorgcentrum Het Waterwiel stelt welzijn en ontmoeting centraal,staat open voor bewoners en familie, en is toegankelijk voor de wijk. De ontmoetingsruimte is een plek waar mensen kunnen eten en meedoen aan activiteiten. Het Waterwiel is een onderdeel van Stichting Het Spectrum.

Stichting Het Spectrum

Waterwiel: T 078 649 21 11 - contact: Johanna de Bruin E keuken.water@hetspectrum.nl - I www.hetspectrum.nl

Casemanagers dementie Judith lange en Hedy van der kant zijn vanaf diagnose tot aan het moment van opname of overlijden het vaste gezicht voor degene met dementie en de mantelzorgers. (foto: Anke Bot)

Hulp Vragen BiJ dEmEnTIE, liefSt zo Vroeg mogeliJk

Is het gewoon dat iemand namen en afspraken vergeet of is er meer aan de hand? Stelt iemand zomaar steeds dezelfde vraag of is het een beginnende vorm van dementie? Dementie kan zeker in het begin veel vragen oproepen. Vaak heb je het gevoel dat iets niet klopt, maar is er veel onzekerheid. Casemanagers dementie Judith Lange en Hedy van der Kant hebben daarvoor een stellig advies: bel ons, we kunnen helpen.

Het aantal mensen met dementie stijgt snel. Eén op de vijf mensen krijgt de ziekte. Bij vrouwen is de kans nog groter: één op de drie vrouwen krijgt ermee te maken. De inschatting is dat in 2040 meer dan een half miljoen mensen in Nederland lijden aan dementie.

PAGINA 6

Omgaan met de ziekte is niet niks. Ook voor de mensen erom heen kan dit moeilijk zijn. “Wanneer wij bij mensen op bezoek komen, krijgen we vaak veel vragen. Dat is logisch, want wanneer je nog niet met dementie te maken hebt in je omgeving ga je het onderwerp liever uit de weg. Pas op het moment dat het jouw realiteit wordt, wil je weten wat je te wachten staat. Niet alleen de persoon die lijdt aan dementie, wordt geconfronteerd met de grote impact van de ziekte. Partners en familieleden lopen ook tegen diverse zaken aan”, vertelt Judith.

Je staat niet alleen

Judith Lange en Hedy van der Kant vormen samen met hun collega’s een belangrijk steunpunt voor mensen met dementie die nog thuis wonen en voor hun partners of mantelzorgers. Vanaf

de diagnose tot aan het moment van opname of overlijden zijn de casemanagers dementie voor hen het vaste gezicht.

Alle vragen?

“Als de diagnose net is gesteld, komt er veel op de mensen af. Wat is het ziekteverloop? Hoe ziet de toekomst eruit? Hoe lang kun je thuis wonen? Welke hulp kun je thuis krijgen? Wat is dagopvang? En hoe houd je het als mantelzorger vol? Op al die vragen kunnen wij antwoord geven. We willen de mensen vooral het vertrouwen geven dat wij hen bijstaan in het proces. Zij staan er niet alleen voor. Dat zorgt bij velen al voor enige opluchting”, zegt Judith. Hedy vult aan: “We zijn vooral een luisterend oor en wijzen mensen de weg in de ingewikkelde wereld van regelingen, mogelijkheden en instellingen.”

Volledig vergoed

De casemanagers dementie beschikken over een enorme schat aan kennis en ervaring en hebben een breed netwerk van zorgaanbieders. Daardoor kunnen zij mensen met dementie en hun mantelzorgers helpen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Als er 24uurs zorg nodig is, dan helpen zij bij voorbereiding op de stap naar verpleeghuiszorg. De zorgverzekering vergoedt de hulp van casemanagers dementie volledig, dus ook in een vroeg stadium kunnen zij al meedenken. Judith: “We merken dat mensen het lang uitstellen om naar de huisarts of specialist te gaan. Daardoor komen wij ook laat in het proces in beeld en kunnen we soms alleen nog maar helpen op weg naar verpleeghuiszorg. Misschien hadden we die stap kunnen

Volg ons ook op: http://wielwijk.dordtcentraal.nl/

uitstellen als mensen ons eerder hadden ingeschakeld. Vaak is opname namelijk nodig omdat de mantelzorger overbelast is.”

Vertrouwde leven

De diagnose is verpletterend, maar het advies van de casemanager dementie is toch om zo lang mogelijk het vertrouwde leven aan te houden. Hedy: “Waar wij vooral op hameren is: blijf in beweging en blijf naar de clubs gaan waar je toch al lid van was. Voor de mensen om hen heen is het vooral belangrijk om degene met dementie goed in de gaten te houden.”

Contact?

Voor contact met casemanagers dementie: bel Het Spectrum op telefoonnummer 078- 617 23 33 of Het Parkhuis op telefoonnummer: 078- 622 00 00.

WIELWIJK AHOY!


IMPRESSIE

2019-2020

s Foto’s: Cees Knopper

WIELWIJK AHOY AHOY!

Volg ons ook op: http://wielwijk.dordtcentraal.nl/

PAGINA 7


BELANGRIJKE

TELEFOONNUMMERS: 112

Alarmnummer. Spoed ambulance, brandweer en politie. Politie, voor vragen en problemen die niet spoedeisend zijn, het melden van overlast of het maken van een afspraak met de wijkagent. U kunt ook via www.politie.nl (contact opnemen met wijkagent Robert de Ruiter).

078 – 20 200 20

Huisartsenpost Drechtsteden, voor dringende zorgvragen. Karel Lotsyweg 10, Dordrecht. Op werkdagen na 17.00 uur (tot 08.00 uur de volgende dag ) en de weekenden 24 uur per dag.

078 – 22 100 03

Sociaal wijkteam Wielwijk, Admiraalsplein 413, Dordrecht. Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.00 uur (dinsdag 12.00 -16.00 uur ). Mailadres: wielwijk@swtdordrecht.nl

078 – 617 92 07

Buurtwerk Dordrecht, wijkcentrum De Admiraal, Admiraalsplein 168, Dordrecht. Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur. Facebook: Buurtwerk Dordrecht Wielwijk.

14 078

• Wijklijn (meldingen Openbare ruimte ). Gebreken en ongemakken in de openbare ruimte van uw woonomgeving meldt u bij de wijklijn. Bijv. kapotte straatverlichting, losliggende stoeptegels of illegaal gedumpt grof vuil op straat. U kunt uw melding ook digitaal doorgeven: https://cms.dordrecht.nl/digitaal-loket/wijklijn • Handhaving. De medewerkers van Handhaving zijn actief op straat en zien erop toe dat de openbare ruimte schoon, heel, veilig en goed bereikbaar blijft.

0888 – 333 555

Milieutelefoon (Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid ). Voor klachten over geluid, geur, stof, bodemverontreiniging e.d. die veroorzaakt wordt door bedrijven. Dag en nacht bereikbaar. Voor niet-spoedeisende klachten kunt u ook digitaal melding doen: https://www.ozhz.nl/ toezicht-en-handhaving/milieuklachten/

PLASTIC Plastic verpakkingsmateriaal, lege drinkpakken en blik worden samen ingezameld. Daarvoor zijn er speciale gele en/of oranje zakken beschikbaar. Deze zijn sinds een paar weken ook gratis af te halen bij Wijkcentrum De Admiraal, Admiraalsplein 168 in Dordrecht. Deze zakken worden tweewekelijks opgehaald. Zie voor de juiste ophaalmomenten: de afvalkalender op de website https://www.hvcgroep.nl>afvalkalender. Hier kunt u ook vinden wat er wel en niet in mag. U doet toch ook mee?

Nieuwe advertentie Albatros

AFVAL Wijkbijeenkomst 25 maart! Dordt vertegenwoordigt Wat leeft Beter er bij u Voor in Wielwijk? uw belang in Wielwijk. Vult u via onze website de enquête in?

0900 – 112 0000

Dierenambulance Zuid-Holland-Zuid.

144

Ik voel dat ik er niet bij hoor.dierenmishandeling Meldingen voor

Red een dier. of verwaarlozing van dieren of als een dier Ik zou wel wat meer of in acute nood of gevaarandere is. contacten willen.

De uitkomst wordtHerman besproken op onzeAydin wijkbijeenkomstOsman op donderdag 25 maart, van der Graaf Gündogdu Soy vanaf 20:00 uur in Wijkcentrum de Admiraal, Admiraalsplein 168.

Nu ook bereikbaar WhatsApp; Vanaf 19:30 uur staat de koffie via klaar! Graag tot dan!06 - 1220 1572

078 - 613 70 29

SPUI93; je Creatief Ik voor voel dat datal ikLeven er vragen over vrijwilligers Ik voel ik er werk enniet -initiatieven (www.spui93.nl) bij hoor. Gevoelens van eenzaamheid zelf leren aanpakken niet bij hoor. Ik zou wel wat meer of

wel wat meer of re krbijeenkomsten ietk ard otlvk ItvlaekdoIlvjeekoIandere ietlakerdie aekd iomaak vIk kIzou Ik voel dat ikTijdens er acht Waar? contacten andere contacten willen. willen. Ik voel dat ik er .roo.omslag io ntjleven rhojoi.bhrotjinoie.brh oeibh intjiedoor bintein Cultureel een positieve je Centrum Sterrenburg niet bij hoor. niet bij hoor. op zoek te gaan naar je eigen waar-

Creatief Leven

Dalmeyerplein 10, 3318 CB

en vaardigheden. Je Dordrecht. fo rfeoerm e foetm rafew oetralm ewe wtlm aeuww otazluewkowIzleukw oden, Izukointeresses Iz kI Ik zou Ik zou wat meer ofwat meer of zowelwel individueel alswel in klein .nel.n liewl.lniw el.tn lcia ewltln cniaw oetctnnceoaercten cedaorntcenadeon rwordt c e a e d r n e a d n a groepsverband gecoacht.willen. Op een Wanneer? andere contacten willen. andere contacten Gevoelens van eenzaamheid zelf leren aanpakken

Hobbywinkel

DTP-ER

re krietk ard ietlakerdie otlvk aekd ioItvlaekdoIlvekoIv kI ‘t Sterretje .roo.rhojoi.b h rotjo ie.brh io ntjoeib h intjiebintein

GEZOCHT?

�tm �� ������ ��Iz fo rfeoerm e lm w otazl�� u foe ra few o�etra�� ew e tlm aeuww ewko w leukw oIzukoIz�k���� I ���� ����� ����������������������� ������ � ��� � � � � ������ ��� .nel.n liewl.lniw cniaw oetctnnceoa el.tn lcia ewltln ercten cedaorntcenadeon rceaedrneadna �������� ���������� 1974 Gevoelens van eenzaamheid zelf leren aanpakken creatieve manier, met eenvoudige Vanaf 11 maart om de week op ���������������� ��������������� ����� opdrachten, leer je je gevoelens van woensdag van 12:30 tot 15:30 uur. � ����������������� ���������������� eenzaamheid zelf aan te pakken. Zo ������ � �� ��������� Tijdens acht bijeenkomsten maak je Waar? leer je jouw leven in eigen hand te Deelname is kosteloos. De cursus is Tijdens acht bijeenkomsten maak je Waar? ����� ��������������� � ��� ����� ���� � ��� Ik voel dat ik er een positieve omslag in je leven door Cultureel Centrum Sterrenburg koffi e, thee, neknkeakp een positieve omslag leven door Sterrenburg neknkeakpnkvan neaakpnakneeenzaamheid an akpaeknraneapelanrfe n laelaezfrn led eeliznemen. erfeld h e lim zeflhad em aizleren ezad h naim eezeha naanpakken m an ezineaanvjeanezs a enn vn eesealn evno es alven veoeG svln eeCultureel o eGlvinclusief eeoGveCentrum Ghet werkboek, nk�� nea���� akpnaknean a kpa eknrane ap��� elanrfe n laela ezfrn led eelizerfe ld helim zeflh a d e�m aize d hn im e�ez��� eh a nm an e�� ze aa����� nvanezs aenn v��� n eese a ln ev�no es alven veoeG svln eeo eGlveeoGveG �za �a �� Gevoelens zelf ����� op zoek te gaan naar je eigen waarDalmeyerplein 10,de 3318 niet bij hoor. materiaal voor achtCB bijeenkomsten

n enveneven LeveLfeveL C feietLfaie tefaiertea irtea CreCrC Creatief Leven Creatief Leven

op zoek te gaan naar je eigen waar-aanpakken Gevoelens van eenzaamheid zelf leren Dalmeyerplein 10, 3318 CB

2019 2020

Heb jij ‘n passie voor je stad en wil n je e aan als n venevde en Leveslag LfeveL feie tLfaie tefaiertea C irtea CreCrC desktoppublisher bij een wijkkrant? Toko Y-von al 45 jaar uw

den, Dordrecht. en trainingen van WALK FOR (F)IT!. den, interesses interesses en en vaardigheden. vaardigheden. Je Je Dordrecht. wordt zowel individueel als wordt zowelwel individueel als in in klein klein Ik zou wat meer of kaW eajm kanaeem jtskm a nea eojm tksn m ane ao ee m ktjsinbm neete ohtjkscibn m aetoshekncjine a bedstejhinT jciebadtjshiT nce adsjinTedjiT kbegeleiding aW em jm ane aWALK m neeeen te m aetoshekncjinea jciebadWanneer? tjshiT eajm kanaegecoacht. jtskm aneaeovan tksn m o ee ktjsinbm ohtjksciFOR bn bedstejhinT ncMeedoen? eadsjinTedjiT groepsverband gecoacht. Op een ?raa?W raa?Wraa?W reaj a ?raa?je W raagroepsverband ?WrOnder aa?Waar? W reaj a Tijdens acht bijeenkomsten maak Op Wanneer? andere contacten willen. r o o d r o n o e d v e r n o l e e o v j d e n r o l n i e o g j d v a n e l n s i l m e g e v a j o e l n s l e i m e v g j e o a n i l t e s i s m v g o e a o p i l t s i e n s m v o e e o p e i t e n i s v e o e e p i t in so ep e nee manier, met eenvoudige maak je r o o d n e v e l e j n r o i o g d a l n s m e v o e l e e v j e n i t i s g o a p l s n m e o e e v e i t i s o p n e e r o o d r n o e o v d e l n e j v n e i l g e a j l n s i m g o a l e s m v e o i t i e s v o e p i t n i s e o e p n e e g r u b n e r r e g t S r u m b n u e r r t n r e e t C S l m e e r u t n t l e u C C l e e r u t l u C g r u b n e r r e g t S r u m b n u e r r t n r e e t C S l m e u r u t n t l e u C C l e e r u t l u C Vanaf 11 maart om de week op een positieve je door Waar? (F)IT! wordt er tijdens de grubgnTijdens reurbromslag engteS rurrm beacht gntuS reu rin rtm bn rene ubijeenkomsten teC Srrleven tn rlm eeteuC Srutlm ne tlee uC rCutnltelecreatieve u e C C r u l e t l e u r C u t l u C Cultureel Centrum Sterrenburg Meld je voor 4 maart aan bij Viveca creatieve manier, met eenvoudige Vanaf 11 maart om de week op je je gevoelens rm aalaw -D ranaew g-ire naeaegw -j irreaa nae aw jn grie a na een a gj g ire naa ee aa tjng kra e nea otn zakgp e noa eza tg kpeoeotzkp eoz po 12:30 15:30 1 ,1 0 1lp38nre 1 ,0 ya1e nreileaylD p elyae-D BC 8B1C 338B ,03C138nB ieC 3 ,ie 0y3l1p e3rm ne ile lD pm erm op zoek te gaan naar waaradoor alaw g-irena -jCultureel ae aw nuur een a gj g iCB en ee tjng kra e otn zakgpe nSterrenburg oa g tzkpeoz pvan oBuurtwerk -Dranleer aew eaeg w irreaa nhalf jn grie a a rmet aa avan a nea eza t woensdag kpeoeoChatlein, bijeenkomsten een omslag 10, 3318 BC 8B1C 3positieve 3 8B 1 ,03C13je 8nB ,1 0 ieeigen C 3 1lp3 8nre 1 ,ie 0y3l1p e3 rm ne ,0 ile ya1e lin D pm nreje ileopdrachten, aylD p eleven rm elyaDalmeyerplein e-Drm Dordrecht via: Centrum opdrachten, leer jeeen je gevoelens van woensdag van 12:30 tot tot 15:30 uur. uur. Jid e.n rhe ae gJad idv.en rn h aee g adivd e se rn hase gasidsvee rrn ae se astnvesire n,ensete snse di er,n e se stne dir,entendi ,ned den, interesses en vaardigheden. r.tdhrcoeD .rth rJdr.noeeDJd.enhegd .thce.rth dcroeD dcroeeD noeeDJd.enzelf hegd rhe aeDalmeyerplein n ee divde se hase gasidsveer rrnaesZo iren,ensete sedi er,nese stnediM rCB ed86 85 83 Jide.aan n gJaen didv.ete rn h aworden g apakken. rn e eastnves10, sn3318 ,ent06endi ,n52 .thcnaar e.rth dcroJe eje D r.tdheigen rceenzaamheid oeD .rtelkaar h dcroDordrecht. eewaarD rJdr.gewandeld op zoek te gaan eenzaamheid zelf aan te pakken. Zo leer je jouw jouw leven in eigen hand te is kosteloos. De cursus is n i e l k n n i e i l s k l a n n i i e l e s l k e l a n u n i d e l i e i l s v k e l i u a d n d n i l e i i s v e l i e a d u w n d l e i o i v e l z e i u d w t d n d o i i r v z o l i e d w t w n d i r o o l z e w w tdorzow tdrow wordt zowelden, individueel als inen klein oefeningen en oost nieJe lkleven lesDordrecht. nuniAlle d e dnleeftijden aduw tdn doiirvzoliedwtw ndiroDeelname lDeelname zowtdrBuurtwerk ow nnieigedaan. lskla nnin iie leigen kela lieilsvkeliu ahand dnileiisvelie n dleioivelzeiudw o zeww tEdoMEE rviveca.chatlein@meeplus.nl leer je te interesses vaardigheden. is kosteloos. De cursus is Afhaalmaaltijden, broodjes en snacks. groepsverband niveaus kunnen hieraan meedoen. en pe Oe.tph nO ceae.o th n pcce O eaego .tpd chO e ncg a.o b tdhcrnceeavgo b sp d cree nvg o asrbp dgre no avrb sgp ree vosrpgeorg Wanneer? ?ree?nrn eea?n W rneae?W nrn eean WnnaeW en pe Oe.tph ceae.oth n eaego O ncg btdhcrnceeavgo sp o dgre no avinclusief org werkboek, nO pcce O .tpdch e a.o b dcree nvg asrbp rb sgpreevosrpgehet nemen. rOp ee?een nrn eea?n W rneals aenemen. ?W nrin n eeaklein n WnnaeW inclusief het werkboek, koffi koffi e, e, thee, thee, wordtgecoacht. zowel ? individueel Gevoelens van eenzaamheid zelf materiaal creatieve met ea gV idu eo gvidnueoegvin d tee um e o gvid t,rn eeue m ioneva,rn tm eeim neeavt,rm eem itn eaa v,ere m rictnaeaevm reciteaveerictaeWarm rc pe owkeepedowm kepode otw m rkaee oaedm tw rm a1eao1dmtfm raa 1noa 1am tfV raa1 na1 amVfa1n1afVan eleren gV id11 ueogmaart vidje naanpakken egvWanneer? teom m rn ivoeding, oneweek va,rn t,rm eem itneaav,ere rictnaeae rc de ueotips in d e uover e ogvid t,de eeue m tm eeim neeavop m vm reciteaveerictaevoor materiaal voor de acht acht bijeenkomsten bijeenkomstenpo ke po kepmanier, egroepsverband owkeepedowm kepodeotw m reenvoudige kaeeoaedm twrm a1gecoacht. eao1dmtfm raa1noa1am tfVraa1 na1 am VfOok a1n1een aVanaf fVaontvang n a of koud mee te nemen. Op en trainingen van WALK WALK FOR FOR (F)IT!. (F)IT!. opdrachten, leer je je gevoelens van 12:30 navevelegsnonae veve j legsjo nerveejelegjlor,e vnee jeegtlh j,ern ceja eerth d jl r,cpneaoertd lh,pn coa erth dcpaordpo .ruu 0.ru 3u :50 1.r3ut:ou 5t10.ru 3 tou :5 t20 13tn:o5 2 at1v0tg 3 noa :t2d v0 1sg 3na :e 2 ado 1 vswn ge ao d vw sgnaedosnwnaevosnwnaevlesno snwnaevhouding. lesnonvan aeveve j legsjonerveejtot nee cejuur. aeeom rth d jl r,cpneaoede lhen ,pn dpo van avevelegsnoVanaf n elegjlo15:30 r,evmaart jeegtlh j,ern rtd cweek oaetrainingen rth dcpaorop .ruu 0.ru 3u :50 1 .r3ut:ou 5t10.ru 3 tou :5 t20 13manier, tn:o52 at1v0tg 3 noa :t2dv0 1met sg 3na :e2 ado1 vseenvoudige wn ge ao dvw sgleefstijl naedowoensdag snwnaevoen creatieve 11 eenzaamheid zelf aan te pakken. Zo oZ .noeZkk.naoepZ ke k.a tnop neZakea k.tnan fep leakze a ka tdfp n lieeazehatm dn file aah azam zdfnla ieeazh ezm dnie ah e am znaeaeznee o Z . n e k k a p e t o n Z a a . n f e l e k z k a d p i e e h t m n a a z f n l e z e d i e h m a a z n e e o Z . n o e Z k k . a n p e k e k t a n p a e a t f n l e a z a d f i l e h z m d a i e a h z m n a e a z n e e Toko Y-von opdrachten, leer je je van woensdag van 12:30 15:30 uur. OnderDeelname begeleiding WALK De FOR Meedoen? leer jeacht jouw leven in eigen hand te gevoelens is van kosteloos. cursus is tot ath gdie nnen atgihdinenen a evih genile new evnu gei o ilnejw ee nvujieornlejew evjluerolejw eeluj orej ejl reel Tijdens si sussiru su csseriD uscu.se so irDu sou cl.essetorsD uooclke.setsoDioekl.em sstosa iooe nlkem letse aioD nekle msea iDe nm lee aD nletedDneathdne dDneathdne gdiennen tgihdinenen a lenew evnu gei o ilnejw nvujieornlejew avan th aWALK evih geniFOR ee evjluerolMeedoen? ejw eeluj orej ejl reel si sussirusu cssebijeenkomsten rieenzaamheid D uscu.se so irDusou cl.essetorsD uooclke.setsoDimaak ozelf ekl.em sstosaiooe n lje kem letseaioD nte ekle msOnder epakken. aiDe nWaar? m leeawordt D nbegeleiding lete aan Zo info@toko-y-von.nl Admiraalsplein 7 (F)IT! er tijdens de Meld je je voor voor 4 maart aan bij Viveca nemen. inclusief het werkboek, koffi e, thee, Meld (F)IT! tijdens de .nem.n ee nm.ennem.n ee nmen een leven ,eeh,te,ehfitf,oe ,ekefih,kf,toee,keohb ,fiktkfeo,reo ekb w fi,kfotreekohwb ,kfktee rio eshb w ufklectre inshiw ulfcteenishi uflecinsiulcni Centrum Sterrenburg .nem.n ee nm.ennem.n ee nmen 4 maart aan bij Viveca ,epositieve eh,te,ehfitf,o e ,omslag ekefih,kf,toee ,keohb ,fiktin kfeo,reo ekjeb w fi,kfleven otreekohwb,kfktee rdoor iin o eshb w ufeigen klectre inshiw ulfbijeenkomsten cteenhand ishiCultureel uflecwordt insiutelcnier leer je jouw een half uur met met Deelname is kosteloos. De cursus is Dordrecht via: Chatlein, Buurtwerk materiaal voor de acht bijeenkomsten bijeenkomsten een half uur op zoek te gaan naar je eigen waarwww.toko-y-von.nl 3317 BA Dordrecht Dordrecht via: Chatlein, Buurtwerk 10, 3318 CB netsm neotksn m neo eektjsinbm neete ohtjkscibn m aetoe hekd cjina breoe tehodjcviba rloate hoad cvirae rlaoteaodim vre rloa taoam virelataim retam netsm neotksn m neo eenemen. ktjsinbm neete ohtjkscibn m aetoehekdcjina breoe tehodjcviba rloatehoadcvirae rlaoteaodim vre rloa taelkaar oam virDalmeyerplein elataim rgewandeld etam worden er 0685 en trainingenen van WALKhet FOR (F)IT!. M inclusief werkboek, e, 86 thee, elkaar gewandeld en worden er den, interesses en vaardigheden. Je M koffi 06- 52 52 86 85 83 83 Dordrecht. . ! T I ) F . ! ( T R I ) F O . ( ! F T R I K ) O F . L ! F ( T A R I W K ) F O L ( n A F R a W K v O L n F A e a W K g v n L n n i A n e a W i g a v n r t n i n n e a i a e g v r n t n i n e i e g a n r t i n n i a e r t n e tel: 078 618 35 12 .!TI)F.!(TR I)F O.(!FTRIK)O F.L!F (T AR IW K)F O L(n A FR aW K vOLnFAeaW K gvn Lnn iAneaW igavnrtninn eaiae gvrntnoefeningen ineie ganrtinniaert ne Alle viveca.chatlein@meeplus.nl MEE Buurtwerk vooren oefeningen gedaan. gedaan.materiaal Alle leeftijden leeftijden ende achtE wordt zowel individueel als in klein Ebijeenkomsten viveca.chatlein@meeplus.nl MEE Buurtwerk oost oost niveaus kunnen meedoen. Onder begeleiding van WALK FOR Meedoen? niveaus kunnen hieraan hieraan meedoen. van WALK FOR (F)IT!. groepsverband gecoacht. Op een en trainingen Wanneer? W KO LnA FaR W vKOLgnFA naiW vK diLgenA nleaiW dgviegnblneairgvdeeigdebnleirO dg eie db nleO rgeedbnrOednO ?ne? on deo e?M dneee? oM n deo eM deReOMFRKOLFAR R O F R K O L F A R W K O L n A F a R W v K O L g n F A n a i W v K d i L g e n A n l e a i W d g v i e g n b l n e a i r g v d e e i g d e b n l e i r O d g e i e d b n l e O r g e e d b n r O e d n O on deo e?M dneee? oM n deo eontvang M deeM Ook ontvang je tips tips4 over over voeding, (F)IT! wordt er tijdens de?ne? Meld voor maart aan bij Ook je creatieve manier, met eenvoudige Vanaf 11jemaart om devoeding, week opViveca )jtiFtd!(rTeoI)w )F!(TI)F( ed sn ee ddsjinteerdedjstitd n ere deodw stjid nt!rerToedIw tFd(!rToIw acevaiVcejivbiaVncajeib avaiV n tcraeja ivbim V tn raa4 jiab am ron troa4varm e otrjoad 4valem reoM j od 4vlere oMjodvleeM j dleM ! T I ) F ! ( T I ) F ( ! T I ) F ! ( T I ) F ( e d s n e e d d s j i n t e e r d e d j s t i t d n e r e d e o d w s t j i d n t r e r o e d w j t i t d r e o w t d r o w leefstijl en houding. a c e v a i V c e j i v b i a V n c a j e i b a v a i V n t c r a e j a i v b i m V t n r a a 4 j i a b a m r o n t r o a 4 v a r m e o t r j o a d 4 v a l e m r o M j o d 4 v l e r e o M j o d v l e M j d l e M bijeenkomsten een half uur met Dordrecht via: Chatlein, Buurtwerk leefstijl en houding. opdrachten, leer je je gevoelens van woensdag van 12:30 tot 15:30 uur.

Creatief Leven

Mail dan even naar Selma van TIEN Plus: tienplus@meeplus.nl

adres voor Aziatische en Surinaamse produkten!

Profile for tienplus

Wielwijk Ahoy 2020 nr 1  

Wielwijk Ahoy is de wijkkrant van Wielwijk. Het blad verschijnt vijf keer per jaar en wordt gemaakt door enthousiaste bewoners, die weten wa...

Wielwijk Ahoy 2020 nr 1  

Wielwijk Ahoy is de wijkkrant van Wielwijk. Het blad verschijnt vijf keer per jaar en wordt gemaakt door enthousiaste bewoners, die weten wa...

Profile for tienplus
Advertisement