De Staartenaar - Editie 1 - 2020

Page 1

FEBRUARI 2020

DERTIGSTE JAARGANG NUMMER 1

DE STAARTENAAR DeStaartenaar

staartenaar@gmail.com

Chaos door afsluiting Wantijbrug

Ontsluiting Merwedepolder

vast de rit tussen het station en de Staart. Het gevolg is dat de wijk met het hoogste percentage zeventig-plussers van heel Dordrecht regelmatig urenlang verstoken is van openbaar vervoer.

Werkzaamheden aan de Wantijbrug

Sinds zondagavond 19 januari is de Wantijbrug afgesloten voor alle motorvoertuigen, met uitzondering van lijnbussen en hulpdiensten. Alle verkeer vanuit de richting Papendrecht/A15 wordt vanaf de Merwedebrug via de afrit naar de Merwedestraat geleid. Zoals verwacht is het dagelijks chaos op de Merwedestraat en Oranjelaan. Het is de hele dag extreem druk, maar tussen drie uur ’s middags en zeven uur ’s avonds staat het verkeer muurvast. Daarbij komt nog het extra oponthoud door de vele ongevallen. Dagelijks zijn er wel aanrijdingen van in- of uitvoegende auto’s met de stadsbus of met auto’s op de hoofdrijbaan, en overstekende voetgangers zijn hun leven niet zeker. Ondanks het feit dat er een omleidingsroute voor vrachtverkeer is ingesteld, die al vanaf de eerste dag van de afsluiting door tomtom en google correct wordt doorgegeven, rijden er toch veel vrachtwagens via de Merwedestraat en de Oranjelaan, wat de verkeerschaos nog vergroot.

Waterbus Helaas hebben gemeente en provincie met het beloofde ‘extra openbaar vervoer’ alleen maar ingezet op ‘minder auto’s over de Merwedebrug’ en totaal geen rekening gehouden met de bewoners in de zwaarst getroffen wijk. De waterbushalte is eigenlijk al-

Foto: Jeanet Mes

leen interessant voor werknemers van DuPont, Chemours en HVC. Voor de wijkbewoners is de locatie achter de Tweede Merwedehaven, tegenover de ingang van Coolrec, uiterst ongunstig, en de eindbestemming, de Merwedekade, is ver verwijderd van het station, waar alle forenzen naartoe gaan.

Extra bussen Ook van de extra bussen op lijn 4 hebben veel wijkbewoners geen profijt. Er zijn alleen extra bussen ingezet naar Papendrecht, lijn 4 naar de Merwedepolder rijdt – volgens de dienstregeling, althans – nog steeds maar eens per half uur. In werkelijkheid vallen er, vooral tussen vier en zes uur, dagelijks meerdere bussen uit. Dit is een rechtstreeks gevolg van het beleid van Qbuzz, dat bussen met een vertraging van meer dan 20 minuten een deel van de route laat afsnijden om weer op schema te komen. En bij lijn 4 is dat stee-

Boze passagiers De passagiers zijn het inmiddels meer dan zat. Chauffeurs geven geen, of verkeerde, informatie. Servicemedewerkers van Qbuzz vragen via hun portofoon om een extra bus naar de Staart, omdat er al twee bussen uitgevallen zijn. Twintig minuten later begint er inderdaad een ‘extra bus’ aan zijn rit… rijdend vanaf het eindpunt op de Staart richting station, terwijl alle passagiers juist op het station staan te wachten op een bus richting Staart. Alternatieven In de avondspits zijn er vaak maar twee opties: vijf kilometer lopen of wachten tot er eindelijk een bus komt. Veel bewoners van de Merwedepolder die in eerste instantie hadden besloten om dan maar met de fiets naar het station te gaan, zijn daar al snel van teruggekomen. De kruisingen die ze moeten oversteken zijn levensgevaarlijk. Veel automobilisten rijden bewust het gat dicht, ook al zien ze dat er fietsers oversteken, om er maar zeker van te zijn dat er geen auto vanuit een zijstraat voor hen in kan voegen. Zij gaan dus van pure ellende ook maar weer met de bus. Anja van Weeszenberg

Aanrijding tussen lijn 4 en een personenauto

Foto: Gerrit de Boer

De ‘Blauwe Brug’, gezien vanaf de spoorbrug Foto: Anja van Weeszenberg

Al tientallen jaren ijveren de hulpdiensten, de industrie en, niet in de laatste plaats, de bewoners van de Merwedepolder zelf, voor een tweede ontsluiting van de wijk. Er is niet eens een calamiteit nodig om de Baanhoekweg vast te laten lopen, een ongeval op het kruispunt met de op- en afritten van de N3 of een file op de N3 zelf is voldoende voor een verkeersinfarct.

Veiligheidsrisico’s Een van de grote activisten op dit gebied is Peter Ebben, bewoner van de Merwedepolder en voormalig lid van de Burenraad van DuPont en Chemours. Keer op keer heeft hij het onderwerp van de veiligheidsrisico’s bij calamiteiten in de Burenraad, bij informatie- en inspraakbijeenkomsten van de gemeente en in de media aangezwengeld. Ook het inmiddels opgeheven bewonerscomité Merwedepolder heeft bij de gemeente altijd aangedrongen op een oostelijke ontsluiting.

Blauwe brug Maar er gloort licht aan de horizon. De fietsersbrug naar Stadspolders, in de volksmond bekend als de ‘Blauwe Brug’, is aan vervanging toe, en de gemeente heeft ruim 1,1 miljoen euro uitgetrokken voor een nieuwe, bredere en sterkere brug, die door de hulpdiensten als tweede ontsluiting van de Merwedepolder en het industriegebied Staart-Oost moet gaan dienen. De voorbereidende werkzaamheden zijn al begonnen en de daadwerkelijke aanpassing van de brug zal naar verwachting begin 2021 plaatsvinden.

Urgent Nu de Wantijbrug maandenlang is afgesloten en het verkeer op de Merwedestraat en de Baanhoekweg dagelijks urenlang vaststaat, wordt de urgentie van het probleem nog duidelijker. Reden voor Peter Ebben om het onderwerp nogmaals onder de aandacht van de media te brengen.

Voorlichtingsbijeenkomst Wijkmanager Wilma Wubben liet weten dat zij momenteel in overleg is met een aantal hulpdiensten en de veiligheidsregio om een voorlichtingsronde te organiseren. Deze voorlichting, waar de bewoners worden geïnformeerd over de 2e aanrijroute voor de hulpdiensten, staat gepland voor begin april. Voor deze bijeenkomst krijgen de bewoners een persoonlijke uitnodiging. Peter Ebben is erg blij met deze toezegging, hoewel hij nogal verbaasd is dat deze informatie al in mei 2019 via het Algemeen Dagblad naar buiten is gebracht, maar dat er tijdens de verschillende, door de gemeente georganiseerde, informatieve bijeenkomsten voor de wijkbewoners nooit over is gerept. Anja van Weeszenberg

Pag. 5: Brugwachter Teus is terug

Pag. 7: Zo vierde de Staart de feestdagen

In dit nummer: Wilt u weten wat andere wijkkranten schrijven? Kijk op: www.tienplus.net

Pag. 3: Baby Spa Deluxe

Pag. 3: Huisarts is verhuisd naar eerstelijnshuis KV13

Bewoners weten het beste wat er speelt in de wijk • Buurtwerk Dordrecht


Kattenstaart door onze sluipende reporter Kitty

Hallo luitjes, Kitty hier. Je weet wel, Kitty van de Jet Set, huisgenoot van sluipende reporter Snoesje en van Lion, Steffi en Sofietje. Er moet me even iets van het hart. Ik ben erg dol op mensen en ik ga graag op avontuur in de wijk en in het park. Daardoor ontmoet ik ook veel mensen. Ik ga graag op bezoek bij de bewoners van de aanleunwoningen op het pleintje in het

park. Die hebben vanwege hun leeftijd vaak zelf geen huisdieren meer, en ik breng nu eenmaal graag een beetje vreugde in het leven van mensen. Dat is mijn werk en daar ben ik heel goed in. Jullie hebben misschien wel eens gehoord van Autisme-Hulphonden, die kinderen met autisme over hun angst heen helpen en een gevoel van veiligheid geven. Ik, Kitty, ben dus een Autisme HulpKAT voor mijn vrouwtje Jet. Zij heeft autisme en ADHD. Ik ben als kitten bij haar gekomen toen ze zes jaar oud was en heb toen meteen deze belangrijke taak op me genomen. Jet en ik zijn stapeldol op elkaar, en sinds ik bij haar ben gaat het veel beter met haar. Maar als Jet naar school is, heb ik de tijd aan mezelf, en dan ga ik graag ook andere mensen opvrolijken. Dat zit nu eenmaal in mijn aard. En daar zit nu dus het probleem. Sommige mensen denken dat ik geen goed huisje heb, omdat ik zo vaak bij andere mensen zit. Begin december dacht een lieve mevrouw zelfs dat ik een zwerfkatje was. Gelukkig postte haar dochter toen een foto van mij op Facebook, en kon het vrouwtje van de Hairy Hikers haar vertellen dat ik wel degelijk een huisje had. Maar in januari heeft iemand de dierenambulance gebeld omdat ze dacht dat ik een zwervertje was en ben ik naar het asiel gebracht, terwijl ik gewoon vlak bij huis was. Ik vond het daar helemaal niet fijn en hoopte dat mijn men-

sen me heel snel kwamen ophalen. Helaas was er iets misgegaan met de registratie van mijn microchip, waardoor de mensen van het asiel niet wisten waar ik woonde. Mijn arme vrouwtje Jet was helemaal over haar toeren, ze dacht dat ze me nooit meer terug zou zien. Zoiets is voor elk kind natuurlijk traumatisch, maar bij iemand met autisme, zoals mijn lieve Jet, is het effect nog veel ernstiger. Ik ben natuurlijk niet voor niets haar hulpkat. Ze was zo overstuur dat ze me eigenlijk helemaal niet meer naar buiten wilde laten gaan. Maar dat is geen leven voor mij. Ik houd van mensen, en ik houd ervan om rond te struinen in het park. Daar is altijd zoveel te beleven. Er zitten de laatste tijd

Mijn foto op Facebook als vermeende zwerfkat zelfs reeën. Ongelofelijk, wat een mooie dieren zijn dat. En snel dat ze zijn… Als ik niet meer naar

En toen zat ik zomaar in het asiel.

buiten mag, zou ik dat allemaal moeten missen. En allemaal alleen omdat sommige mensen mijn sociale karakter verkeerd uitleggen. Jets moeder heeft me nu een halsbandje gegeven met een penning er aan, waar mijn naam en hun telefoonnummer op staan. Eigenlijk vind ik het niet zo fijn, zo’n bandje, maar het is minder erg dan helemaal niet meer naar buiten te mogen. Daarom wil ik jullie allemaal heel dringend vragen om me niet te eten te geven en niet in huis te halen, zodat ik op tijd naar huis ga voor mijn avondmaaltijd. Dan ben ik tenminste thuis als Jet uit school komt. Als iemand me tussendoor voert, ga ik ergens liggen uitbuiken en vergeet ik de tijd. En dan is Jet natuurlijk weer helemaal overstuur omdat ik niet thuiskom.

De Wantijschool op weg naar een Daltonschool Sinds dit schooljaar verzorgt De Wantijschool onderwijs volgens de Dalton-principes. De school heeft een schoolgebouw op De Staart en één in het Reeland, locatie Noordhove. Daar praten we met twee leerkrachten, Francis Duurkoop en Ruth Boon, en directeur Evelien Bultje over de recente veranderingen. “De school heeft gekozen voor Daltononderwijs. Behalve dat het zo’n ontzettend waardevolle en relevante onderwijsvorm is, kunnen we ons zo ook onderscheiden van andere basisscholen in de wijk. Daarnaast sluiten de kernwaarden van Dalton goed aan op de manier waarop we al les gaven en les willen geven.” legt Francis desgevraagd uit. “De kernwaarden zijn: samenwerking, vrijheid en verantwoordelijkheid, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie”. Evelien vult aan. “We zitten nu middenin het proces en zijn een Daltonschool in opleiding. Dat betekent dat de leerkrachten, IB en de schoolleiding dus ook in opleiding zijn, twee jaar lang.

Colofon

Redactie: Anja van Weeszenberg, Charles van Steenbergen, Nellie Harrewijn, Rita Kramer, Ruud Paap

Ruth en Francis worden opgeleid tot Daltoncoördinator, zij houden de doorgaande Dalton-lijn in de gaten op beide locaties.”

Zelfverantwoordelijkheid Ruth gaat verder: “Het vraagt natuurlijk wel wat van de docenten, maar het enthousiasme is groot. Het is iets nieuws wat ons ligt, waar we beter in willen worden en het geeft energie. We moeten zoeken naar een eigen werkwijze die past bij de school, uitgaande van wat het beste is voor de kinderen. Zij zijn ook heel positief, het is fijn dat ze zelf kunnen bepalen of ze samenwerken of toch liever alleen in een stiltelokaal of op de gang, dat ze inzicht krijgen in hoe leren voor hen werkt en hoe je je tijd optimaal kunt inplannen. Ze kunnen ook zelf hun werk nakijken aan de nakijktafel, een oefening in zelfverantwoordelijkheid. Als ze zien dat ze teveel fouten hebben gemaakt dan kunnen ze met de leraar bespreken hoe dat komt of ze kunnen bij hun klasgenoten terecht.”

Kopij, tips en informatie: staartenaar@gmail.com 06-13979192 Uiterste inzenddatum kopij: 16 april 2020 Bezorging v.a. 29 april

Visitatie De Wantijschool is pas officieel een Daltonschool als de Daltonvereniging langs is geweest voor een visitatie. Het streven is dit in 2022 plaats te laten vinden. Evelien: “Bij Dalton hoort ook dat kinderen meedenken over de school en het onderwijs. We hadden al enige tijd een Leerlingenraad. De leden denken actief mee over allerlei onderwerpen. Ze hebben zo al heel wat bereikt: vo-

rig jaar hebben ze de gemeente gevraagd om meer kleur en plantjes op het plein. Dat is geregeld door de gemeente en daar zijn ze trots op. Ze denken na over de goede doelen die de school steunt. Ze zorgen voor posters en denken na over de invulling van evenementen.” De school is nu bezig met het Daltonhandboek. Evelien legt uit: “In het handboek staat hoe we het onderwijs vorm (gaan) geven, bijvoorbeeld hoe we werken met

uitgestelde aandacht (wat doe je als de leerkracht bezig is en je de vraag niet aan de leerkracht kan stellen?). Waarom vinden we het belangrijk wat we doen en hoe willen we dat gaan doen? Zowel de kinderen als de leerkrachten moeten dezelfde manier van denken krijgen. En dat is een proces”. Meer informatie vindt u op: https://www.wantijschool.opod. nl/dalton/wat-is-dalton Tekst: Sylvia Korpel

Foutje… bedankt!

De Staartenaar blijkt een jaar ouder te zijn dan de laatste elf jaar in de kop vermeld stond. In editie 5 van 2008 is de achttiende jaargang om onverklaarbare redenen veranderd in zeventiende jaargang. De eerste editie was in 1991, dus deze krant is de eerste editie van de dertigste jaargang. De fout is bij dezen hersteld.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven in te korten of te weigeren. Anonieme brieven worden niet geplaatst.

Contactadres voor vragen/ advertenties wijkkranten: TIEN Plus: 078-7508966 of tienplus@meeplus.nl Ondersteuning TIEN Plus

Klachten over bezorging kunt u doorgeven op werkdagen tijdens kantooruren aan TIEN Plus: 078-7508966 Druk: Rodi Rotatiedruk


Huisartsenpraktijk is verhuisd naar KV13 eerstelijnshuis op de Oranjelaan onderhandeling om een passende oplossing te vinden voor de minder mobiele patiënten. Zij maakt zich sterk om de wijkhopper, die momenteel al beschikbaar is in Crabbehof, Dubbeldam, Stadspolders, Sterrenburg, Wielwijk en Zuidhoven, ook op de Staart in te zetten.

Stroom Huisartsenzorg Michiel van der Ven, huisarts en kaderhuisarts diabetes, en Ina Verhagen, Verpleegkundig Specialist AGZ, zijn de praktijkhouders van Stroom huisartsenzorg. Naast de praktijkhouders is er een team van zorgverleners die vanuit hun verschillende functies zorg verleent aan de patiënten van de praktijk.

Wijkhopper De Wijkhopper is bestemd voor mensen die, vanwege een beperking of vanwege hun leeftijd (75+), niet gemakkelijk van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken. Deze dienst is bedoeld voor korte ritten in de wijk en is kort voor de rit te bestellen. Nadere informatie over de mogelijke inzetbaarheid op de Staart volgt zo spoedig mogelijk.

Bereikbaarheid De bereikbaarheid van de nieuwe locatie is voor een aantal patiënten uit de Merwedepolder, met name voor degenen die afhankelijk zijn van de bus, een probleem. De halfuursdienst van lijn 4 staat garant voor lange wachttijden in de wachtkamer en bij de bushalte. Daarom is Julia Hagenaars, huisarts in opleiding bij Stroom Huisartsenzorg, met de gemeente in

Foto: Sociale Dienst Dordrecht

Foto: Anja van Weeszenberg

Vlak voor de kerstdagen zijn de vestigingen van Stroom huisartsenzorg op het Rivierenplein en in de Celebesstraat verhuisd naar het KV13 eerstelijnshuis. Het voormalige transformatorhuis biedt ook onderdak aan een apotheek, een fysiotherapiepraktijk, een verloskundigenpraktijk, een diagnostisch centrum met onder andere een bloedlab, een podotherapeut, een medisch pedicure, een praktijk voor orthopedische hulpmiddelen en psychische zorgverlening. De verbouwing van een transformatorstation naar een centrum voor eerstelijnszorg kost veel tijd, vanaf eind december 2019 zijn de zorgverleners ingehuisd en zijn de deuren van KV13 eerstelijnshuis geopend

Baby Spa Deluxe: Wellness voor je baby Vorig jaar december opende Baby Spa Deluxe haar deuren op het Rivierenplein. Dit wellnesscentrum voor de allerkleinsten is een initiatief van Isabelle Beisenherz en haar partner Joey van Kooten. Isabelle en Joey bezochten enige maanden geleden met hun eigen baby een baby spa. Niet alleen hun kleintje genoot, ze vonden het zelf ook een geweldige ervaring. Toen was het idee om zelf een baby spa in de Drechtsteden te beginnen geboren. Op het Rivierenplein vonden ze een geschikte ruimte om hun droom te verwezenlijken.

Floaten De baby spa beschikt over een aantal speciale baden waarin baby’s

vanaf 14 dagen oud tot ongeveer acht maanden kunnen floaten. De baby’s drijven met speciale nekband gewichtloos in het water. Door de glazen voorwand van het bad kan je goed zien hoe heerlijk ontspannen je kleintje in het warme water spartelt.

Betere spierontwikkeling Floaten werkt ontspannend en bevordert het slaapritme en de kwaliteit van de slaap. Dankzij de gewichtloosheid door de opwaartse druk van het water kan de baby zich vrijer en makkelijker bewegen, wat een positief effect heeft op de ontwikkeling van de spieren en de botten. Het vergroot de longcapaciteit, verlicht

Foto: Anja van Weeszenberg

KV13 eerstelijnshuis Half maart verhuist BENU-apotheek Het Wantij naar de nieuwe locatie, de andere zorgverleners zijn al actief in KV13. Verloskundigenpraktijk De Singel heeft nu naast hun praktijk in gezondheidscentrum Eureka ook een vestiging in KV13. Bij de Beweegcentrale kunt u terecht voor podotherapie, de medisch pedicure en orthopedische hulpmiddelen, zoals orthesen, prothesen, (semi-) orthopedische schoenen en steunkousen. Star-shl verzorgt de eerstelijnsdiagnostiek, u kunt hier bloed laten prikken van 7.30 uur tot 9.30 uur. Ook in De Merwelanden kunt u op maandag en donderdag van 8 uur

Shantala babymassage Isabelle is ook instructrice Shantala babymassage en leert de ouders hoe ze zelf hun kleintje een massage kunnen geven. Dit versterkt de band met je baby, verbetert het immuunsysteem en verlaagt het stresshormoon. Het stimuleert de psychomotorische en de emotionele ontwikkeling van de baby en kan helpen bij onrust, krampjes, reflux, obstipatie en overstrekking (KISS syndroom). Baby Spa Deluxe is geopend van dinsdag tot en met zondag. Tekst: Anja van Weeszenberg Foto’s: Baby Spa Deluxe

Anja van Weeszenberg

Film Dark Waters Voor bewoners van Dordrecht, Papendrecht of Sliedrecht is Dark Waters, over het proces tegen DuPont in West-Virginia, eigenlijk verplichte kost. Ook daar dumpte teflonfabriek van DuPont nu Chemours sinds 1972 tientallen tonnen PFOA, of perfluoroctaanzuur, in het milieu. Die niet afbreekbare stof geeft een verhoogd risico op onder meer zwangerschapscomplicaties, nier- en teelbalkanker en schildklierstoornissen. Dat staat sinds 2011 vast door het koppig spitten en procederen van jurist Rob Bilott, die in 1998 te hulp werd geroepen door zuivelboer Wilbur Tennant uit Parkersburg. Sinds

krampjes en bevordert de spijsvertering.

tot 8.30 uur terecht voor bloed afname. Een echo, bloeddrukmeting, (event) holter, ECG, TRACE kan gedaan worden middels een verwijzing van de huisarts op afspraak. Er is in het centrum ook een praktijk voor fysioptherapie met een mooie oefenzaal. De fysiotherapeuten werken volgens de nieuwste methodes en maken gebruik van nieuwe en innoverende technieken. In het intakegesprek wordt een behandelstrategie opgesteld, die zal bestaan uit de manuele behandeling in combinatie met, indien nodig, specifieke training.

chemieconcern DuPont een stortplaats opende, stierven 153 koeien van Tennant: met zwarte tanden en groene organen. De helft van zijn kalfjes kwam mismaakt ter wereld.

Onaantastbaar DuPont dumpte decennialang tienduizenden tonnen PFOA in het milieu. Het concern wist allang hoe giftig dat was, maar waande zich onaantastbaar, tot het in 2017 na 19 jaar in de juridische loopgraven 670 miljoen dollar uitkeerde aan ruim 3.000 slachtoffers. Boer Tennant en vrouw waren toen al aan kanker overleden. Charles van Steenbergen

Azijnzuur lekkage bij Chemours Donderdag 16 januari om 10.53 uur zijn de hulpdiensten opgeroepen voor een lek-kage in een kunststoffabriek van DuPont op het terrein van Chemours aan de Baanhoekweg. Bij aankomst heeft de brandweer direct waterschermen om de lekkage opgezet om eventuele verspreiding van damp te voorkomen.

Meetploegen Het bleek te gaan om een lekkage van de stoffen azijnanhydride en formaldehyde. Deze stoffen zijn beiden giftig bij een hoge concentratie. Er zijn direct meetploegen

ingezet op en rond het terrein en in de omgeving van Sliedrecht. De waarden die buiten het terrein gemeten werden waren heel laag en vormden geen gevaar voor de omwonenden. De medewerkers van de fabriek zijn direct in veiligheid gebracht.

Lek gedicht De brandweer heeft vervolgens in gaspakken de lekkage onderzocht en gedicht. Om 12.20 uur was de situatie ‘meester’ en werden er geen waarden meer gemeten. Charles van Steenbergen 3


Aartje en Saartje (121)

Terug op de brug “De nieuwe boom is zeker mooi,” zeiden Aartje en Saartje de staartmezen tegen Gans Siebe die de meesjes had uitgenodigd om een kijkje te komen nemen bij de nieuwe aanwinst van Moestuin De Terp. Het was half januari en de boom was nu nog kaal maar juist daarom was de vorm goed te zien. “Ja,” beaamde trots de grote gans met een brede lach, “vorige maand is ie geplant ter ere van de 800e verjaardag van Dordrecht. De Terp is een van de gelukkige instanties die een speciale boom van de gemeente mocht ontvangen.” En fier toonde hij de bijbehorende certificaat. “Een Noorse esdoorn – Royal Red,” las Aartje hardop, “dat betekent een mooie kleurvertoning deze herfst.” Siebe knikte gelukkig en bood de staartmeesjes een kop mezenthee aan en een van hun favoriete koekjes: Staartse zadenbiscuitjes met spinnenkoppenstrooisel. Aartje zei, “Het zal volgende week wel een stuk rustiger gaan worden als de Wantijbrug elf weken dicht gaat voor renovatie.” De gans schoof een stukje modder van een van zijn gele klompen, knikte en antwoordde, “Dat is zeker, Aartje, al zal er wel wat andere herrie komen van de werktuigen.”

Teus is terug Hij ging verder, “Wisten jullie trouwens dat Brugwachter Teus weer terug is?” De mezen rea-

geerden verblijd. “Ja, wat leuk, hè, Siebe? Een hoop vogels zullen wel blij zijn!” zei Saartje met een glimlach, “We hebben hem gemist en gaan zo even een kijkje bij hem nemen.” “Mooi,” lachte Siebe, “doe hem straks maar de groeten van mij hoor!” “Doen we!” beloofde Aartje enthousiast. Even later vlogen de staartmezen langs de Wantij rivier, nu een kille grijsgroen in het zwakke januari winterlicht, tot ze bij het brugwachtershuisje aan de Prins Hendrikbrug belandden. “Ha, Teus, wat leuk om je weer te zien, ouwe jongen!” riep Aartje blij en Saartje beaamde hem. Maar de brugwachter reageerde niet en de staartmeesjes schrokken. “Aartje, Teus is nog stiller dan normaal!” zei Saartje ongerust. Toen hoorden ze een zwakke begroeting en merkten ze pas dat arme Teus er maar ziekjes bij zat, opgepropt door een kussen. “Oh, Teus, ben je ziek?” vroeg Saartje bezorgd. Teus knikte en, met moeite, zei hij zachtjes, “Griep.” Dat was voldoende uitleg voor de meesjes. Plotseling merkten ze dat zijn buur Tuus de tureluur ook in het huisje stond. De hoogpotige bruine weidevogel begroette de mezen hartelijk en bood hun gelijk een kopje mezenthee aan. Hij legde uit: “Teus kan een beetje hulp gebruiken dus ik verzorg hem tot hij weer op de

been is. Geef hem nu en dan een kopje schippensoep enz.” “Wat aardig van je, Tuus,” reageerde Aartje.

Update voor Teus De tureluur keek wat verlegen en, aangezien Teus geen woord uit kon brengen, bracht Tuus de mezen op de hoogte van de avonturen van de brugwachter tijdens zijn negen maanden in ’s-Hertogenbosch. “Het was daar ook wel aardig en een goede ervaring maar hij verlangde toch terug naar de Staart en het prachtige Wantij!” eindigde hij. De mezen knikten vol begrip en zag Teus gebaren met zijn hand. “Oh, hij wil wat nieuws van jullie graag ook horen,” vertaalde Tuus met een lach. “Nou, daar kunnen we nog een tijd over vertellen, hoor,” zei Aartje rap, “maar we zullen vast een paar dingen noemen, sommige zijn misschien al bekend. Ten eerste hebben wij als vogels een protest gehouden – in gele hesjes – vanwege de slechte busdienst toen die een jaar geleden werd overgenomen.” Saartje ging verder, “Daarna hebben we een paar maanden wat ongemak gehad toen het Park Merwepolder werd afgezet wegens werkzaamheden. En veel later zijn er een aantal bomen daar gekapt.” “We hebben genoten van een lekkere high tea in de Volière en er zijn ook diverse opruimacties geweest,” zei

Aanleg natuurlijk speelterrein bij Moestuin De Terp en Kids Beweegroute bij voor natuurbeleving, maar kinderen en ook ouders missen een avontuurlijke speelplek in de wijk. Daarom is er gekozen voor de aanleg van een natuurlijke speelplek nabij Moestuin de Terp. Een aantal kinderen hebben een ontwerp gemaakt en deze wordt gebruikt voor de inrichting van deze speelplek. Ontwerp van kinderen van de RegenboogOpening Beweegroute school voor de natuurlijke speelplaats Ook voor Staart-Oost De gemeente heeft in samenzijn er allerlei ontwikkelingen werking met Jantje Beton en gaande zoals de beweegroute voor IVN, middels gesprekken en een rondtoer door de wijk, samen met kinderen en ouders onderzocht wat er nodig is om kinderen meer buiten te laten spelen.

Staartse bruggen Tuus keek verbaasd en reageerde, “ Zo, dat had ik en trouwens Teus zelf ook wel willen zien, hoor! Maar ja, hij is nogal honkvast. Zou niet graag meer hiervandaan gaan nu hij weer terug is, vertelde hij me onlangs.” Aartje zei toen peinzend, “Zou hij ook niet een kijkje willen nemen bij de andere bruggen die wij op ons eiland de Staart hebben? De Wantijbrug, Aart Alblasbrug bij de Wantijkil, de Merwedebrug, de Blauwe Brug, de Baanhoekbrug…?” En Saartje vulde aan, “Of straks de splinternieuwe Prins Clausbrug die hier vlakbij op de Stadswerven komt?” De oude brugwachter schudde zijn hoofd en Tuus reageerde: “Nee hoor, jongens, je ziet zijn antwoord. Ik, nou ik ben ook weg van bruggen zoals jullie weten, en ik heb ze wel allemaal gezien maar voor mij – en ik weet dat ik ook voor Teus spreek – is de Hendrikbrug nummer één, zo’n beetje de poort naar de Staart met een magnifiek uitzicht over het Wantij, de scheepjes en onze laatste molen. We genieten van de klanken van de Dordtse Dom in

de verte. En we krijgen veel aansprak hier. Vogels stoppen vaak en maken even een praatje als ze van of naar de Staart vliegen of ze zwaaien naar Teus en mij. Straks als het gebied de Stadswerven klaar is, dan zal het denk ik zelfs nog wat drukker worden. Nee, wij vervelen ons niet hoor, in tegendeel,” zei Tuus stellig en Teus knikte bevestigend met een glimlachje.

Afscheid en tevredenheid “Goed om te horen,” zei Aartje, “en nu, jongens, gaan we weer opvliegen want ik zie dat het alweer donker gaat worden.” “Ja, in januari zijn de dagen nog kort maar we gaan de goede kant op,” reageerde Tuus opgewekt. Voordat de staartmeesjes afscheid van de brugwachter en de tureluur namen, brachten ze nog even de groeten van Gans Siebe over. “We zijn allemaal blij dat je weer op je oude stekje zit, Teus! Beterschap en tot de volgende keer!” riepen Aartje en Saartje. Teus knikte, Tuus stak een vleugel op en toen stegen Aartje en Saartje van de Hendrikbrug op en volgden het Wantij in oostelijke richting. “Een fijn gevoel, Saartje,” merkte Aartje tevreden op onderweg naar huis, “Tuus is goed bezig en Teus is weer terug waar hij hoort. Terug op de brug!” Nellie Harrewijn

Sem (7 jaar) voor één dag boswachter

jong en oud. Deze wordt 3 april 13.00 uur geopend door Wethouder Stam. Opening vindt plaats bij WZC De Merwelanden. Tevens zijn we in gesprek met school de Regenboog voor een speelplek die ook toegankelijk is voor kinderen uit de wijk. De kinderen van de Regenboogschool hebben een ontwerp gemaakt voor deze speelplek. Wij hopen dat kinderen door uitbreiding van dergelijke speelplekken vaker buiten spelen. Marlies Bouman Projectleider Gezonde Buurten (Jantje Beton)

Het project "gezonde buurt" van de gemeente en Jantje Beton/IVN heeft als doel dat buurtbewoners meer spelen/bewegen, elkaar ontmoeten en meer in aanraking komen met natuur.

Natuurlijke speelplek De Staart heeft veel groen in de wijk en ook de Biesbosch is dicht- Voorbereidingen voor de natuurlijke speelplaats 4

Aartje. “En nog een protest – bij de chemiefabriek.” “En, beter nieuws…” zei Saartje met een brede glimlach, “we kwamen erachter dat er een aantal prachtige reeën regelmatig gespot werden in het Park Merwepolder! Dat was heel bijzonder!”

Op 11 december mocht de zevenjarige Sem voor één dag boswachter van de Biesbosch zijn. Sem is de winnaar van de fotowedstrijd die werd georganiseerd in het kader van 25 jaar Nationaal Park De Biesbosch. Sem postte zíjn Biesbosch-avontuur op Instagram en won een dag in de Biesbosch met boswachter Jacques van der Neut. Het afgelopen recreatieseizoen werd in de Biesbosch aandacht geschonken aan het 25-jarig jubileum van Nationaal Park De Biesbosch. Er was onder andere een activiteitenprogramma met 25 Biesbosch-avonturen voor gezinnen en een leuke fotowedstrijd op Instagram.

Echte Biesboschbeleving 25 weken lang kon iedereen foto's van zijn of haar Biesbosch-avontuur delen op Instagram met #25jaarbiesbosch. Uit ruim 150 inzendingen is Sem de winnaar geworden. Hij zocht het stilste plekje van de Biesbosch en legde dit vast. Zijn foto werd gekozen omdat het een echte Biesbosch-beleving laat zien. Sem ging samen met Staatsbosbeheer boswachter Jacques van der Neut met de boot op pad. Het hoogtepunt voor Sem waren de dodaars, die hij nog nooit had gezien. Daarnaast werden er reeën en een ijsvogel gespot en beverburchten geteld. "Later word ik ook boswachter", aldus Sem. Tekst en foto: Nationaal Park De Biesbosch


Familiedag en nieuwjaarsreceptie in het Binnenvaartmuseum Zaterdagmiddag 11 januari hielden Stichting Leefwerf De Biesbosch en Stichting De Binnenvaart in het Binnenvaartmuseum aan boord van de René Siegfried eerst een familiedag en aansluitend daarop Nieuwjaarsreceptie. In het bijzijn van de buurtgenoten van Leefwerf De Biesbosch is het glas geheven op een nieuw jaar waarin Leefwerf De Biesbosch gerealiseerd gaat worden.

Op zaterdag 18 januari werd de jaarlijkse FORTIUS Merwelandencross georganiseerd. Deze cross is voor de jeugd de derde in de reeks van het Jeugdcross Circuit van de Regio Dordrecht. De organisatie had ‘s morgens vanaf 8.30 uur de diverse parkoersen uitgezet en gemarkeerd met rood/wit lint op het strand, rond de zwemvijver en door het bos. Het weer was zonnig en fris en heel veel ouders van kinderen waren aanwezig om de jeugdlopers aan te moedigen.

Het thema van de familiedag was modelbouwvereniging “De Devel”. Aan boord van de René Siegfried lieten enkele enthousiaste leden zien hoe een modelbouwer te werk gaat en kon men het resultaat beschouwen.

Nieuwjaarsreceptie In het bijzijn van de buurtgenoten van Leefwerf De Biesbosch is het glas geheven op een nieuw voortvarend jaar waarin Leefwerf De Biesbosch gerealiseerd gaat worden. Jos Hubens (voorzitter van Stichting De Binnenvaart) en Elio Barone (Stichting Leefwerf De Biesbosch) hebben de samenwerking tussen de beide Stichtingen feestelijk beklonken. De Samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend door Jos. Eerder had Teun Muller (voorzitter van Stichting Leefwerf De Biesbosch) deze al ondertekend. Marot Op dit moment wordt hard gewerkt op de Franse motor Marot om het schip toegankelijk te ma-

FORTIUS Merwelandencross

ken voor het publiek. Stichting Leefwerf De Biesbosch heeft hiervoor een subsidie van 50.000 euro ontvangen vanuit de Erfgoedlijn Waterdriehoek van de Provincie Zuid-Holland. Het schip is in 2018 aangekocht door Stichting De Binnenvaart.

Samenwerking Jos Hubens: ‘We werken al jaren nauw samen, wat uiteraard goed bevalt. Voor de verbouwing van de Marot hebben we de afspraken en verplichtingen over en weer goed vastgelegd, zodat we verder kunnen bouwen op de goede basis die we hebben. We zijn erg blij met deze investering in het schip, al was het wel zoe-

ken om een geschikte offerte te vinden. Maar dat is gelukt. Zodra de werkzaamheden klaar zijn, is iedereen van harte welkom om het resultaat te komen bewonderen.’ Elio Barone: ‘Het publiek toegankelijk maken van de Marot, het boegbeeld van de Leefwerf, is één van de belangrijkste onderdelen van ons initiatief. Hierdoor kunnen de mensen aan boord van het schip ervaren hoe slim Scheepswerf De Biesbosch dit type schip ontworpen heeft met hulp vanuit het Marshall-plan. Dat wordt ook zichtbaar in het ruim.’

Afstand naar leeftijd Om 11.00 uur startten de jongste deelnemers (minipupillen vanaf vijf jaar) voor hun rondje langs en op het strand van de zwemvijver. Daarna startten de volgende jeugdgroepen (pupillen en junioren) voor de afstand die bij hun leeftijd past. Om 13.00 uur gingen de lopers vanaf vijftien jaar van start voor de korte cross van 4950 meter en de lange cross van 7900 meter door de prachtige omgeving

te Dordt. Ik miste het Wantij, ik miste mijn Prins Hendrikbrug en bovenal miste ik al die lieve, toeterende, gehaaste, scheldende of juist vriendelijk zwaaiende voorbijgangers. Maar ik ben er weer! Terug op de brug in mijn eigen stad. Kan het mooier?”

Tekst en foto’s: Rita Kramer

Koppelbed voor WZC De Merwelanden

Warm welkom Dat Teus gemist is, mag wel duidelijk zijn aan alle aandacht voor zijn terugkeer. Facebook ontplofte bijna door de stroom welkom thuis-reacties, het AD en het Brabants Dagblad besteedden er aandacht aan, en de terugkeer van Teus was zelfs onderwerp van een strip van Rickus Kersman. Ook hond Henk is weer helemaal gelukkig op het vertrouwde stekje.

Zelf zegt hij er over: “Oh mensen, wat heb ik verlangd naar Dordrecht! En dát terwijl ik al die tijd op het mooiste plekje van Den Bosch woonde. Het stomme is: ik kon er niet van genieten. Hoe aardig de mensen ook waren, hoe indrukwekkend de klokken van de Sint Jan ook beierden en hoe voortreffelijk de Bossche bollen me ook smaakten, ik mis-

Winnaars De korte cross werd bij de heren gewonnen door de vijftienjarige Flint Beenen en bij de dames door Ellen Zaal. De lange cross werd bij de heren gewonnen door Johan Moree en bij de dames door Anna van Stigt.

Tekst en foto: Charles van Steenbergen

Teus is terug

Na negen maanden in het brugwachtershuisje van de Hinthamerbrug in Den Bosch te hebben doorgebracht, is Brugwachter Teus op 1 december teruggekeerd naar zijn geliefde Prins Hendrikbrug. En WAT een thuiskomst. Hij is meer dan warm onthaald door de Dordtenaren.

langs het strand, rond de zwemvijver en door het bos.

Aan de bak Teus was net een maand terug, toen hij geveld werd door een stevige griep. Dat kwam slecht uit, want het is dankzij de afsluiting van de Wantijbrug krankzinnig druk op de Prins Hendrikbrug. Gelukkig was hij door de goede zorgen van zijn vrienden en fans snel weer op de been. Hij heeft zelfs de tijd gevonden om een heuse snackbar te openen: Broodje Brugwachter, waar hij zijn zelfgemaakte gehaktballen aan de man brengt. Anja van Weeszenberg

soons zorgbed in één handomdraai tijdelijk omgetoverd tot een volwaardig tweepersoons hoog-laagbed.

Als samen zijn, elkaar aanraken of voelen niet meer zo vanzelfsprekend is, biedt het koppelbed uitkomst. WZC De Merwelanden heeft dankzij de inspanningen van Stichting Roparun een koppelbed in het bezit. Het koppelbed is een logeerbed voor mensen die graag samen willen zijn in een zorgomgeving. Met het koppelbed wordt een eenper-

Samen zijn Het koppelbed werd op 15 januari overhandigd aan Nency van Soomeren, teamleider kleinschalige woningen. Nency: “het koppelbed is een aanwinst voor De Merwelanden, het geeft partners de mogelijkheid om toch nog samen te zijn, zeker in de laatste fase van hun leven is dit van groot belang. We zijn de Stichting Roparun dan ook dankbaar voor hun gift”. In totaal heeft de Stichting Roparun meer dan 500 koppelbedden door heel Nederland beschikbaar gesteld, waarvan het bestuur van de Roparun er één heeft toegekend aan De Merwelanden. 5


Agenda WZC De Merwelanden Reserveren minimaal één week van te voren in de activiteitenruimte op maandag tot en met donderdag van 09.00 - 10.00 uur of schriftelijk of per e-mail (activiteiten@demerwelanden.nl) 3, 17 en 31 maart en 14 en 28 april Groenteboer Valk 9.00 - 11.30 uur hoofdingang

Dinsdag 31maart Thuisbios 13.30 uur Cultureel Café € 2,50

Woensdag 15 april Thuisbios DVD 14.00 uur Theaterzaal € 2,50

4 maart en 1 april Versmarkt 10.00 uur hoofdingang

Donderdag 2 april Dordrechts Museum ‘Slow Fashion’ 13.00 uur hoofdingang € 22,50

Donderdag 16 april Dagtocht Betuwe, Leerdam, de Linge 9.30 uur hoofdingang € 45,00

4 maart en 1 april Bingo 13.30 uur Theaterzaal € 5,50

Vrijdag 3 april Culturele middag 14.00 uur Brasserie

Dinsdag 21 april TAP schoenen 10.00- 12.00 uur Cultureel Café

5 maart en 7 en 15 april Thuisbios DVD 14.00 uur Theaterzaal € 2,50

Woensdag 8 april Markt Afrikaanderplein Rotterdam 11.00 uur hoofdingang € 13,50

Donderdag 23 april Lente wandeling Biesbosch 13.00 uur hoofdingang € 6,00

9 maart en 6 april Bioscoop The Movies 13.00 uur Centrale hal € 15,50

Vrijdag 10 april H & A Mode 10.00-12.00 uur Cultureel Café

Vrijdag 24 april Thema avond “ Oranje” 17.30 uur Brasserie De Ontmoeting € 17,50

Wandeltocht 800 jaar Dordrecht

11 maart en 8 april Mini Albert Cuyp markt 10.00 uur hoofdingang 18 maart en 15 april Beautybus 9.30 uur Cultureel Café

Ter ere van het 800-jarig bestaan van Dordrecht organiseert wijkbewoner Arie Warnas op zaterdag 21 maart voor WZC De Merwelanden een korte wandeltocht in de wijk. Voor geoefende wandelaars is er een langere route langs de oude stadsgrenzen van Dordrecht. De wandeltocht is niet alleen voor de buurt, maar ook voor wandelaars uit de regio en heel Nederland.

18 maart en 22 april Bloemschikken 14.00 uur Theaterzaal € 17,50 30 maart en 20 april Vissen Hoogblokland 10.00 uur hoofdingang € 13,50 Dinsdag 10 maart Vertel eens “ Mailaika kids” 14.00 uur Cultureel Café Woensdag 11 maart Creatieve workshop Pasen 13.30u activiteitenruimte € 12,50 Donderdag 12 maart Winkelcentrum Walburg 13.00 uur hoofdingang € 8,50 Donderdag 19 maart Intratuin Zwijndrecht 13.00 uur hoofdingang € 8,50 Zaterdag 21 maart Wandeltocht 800 jaar Dordrecht 10.30 uur hoofdingang Woensdag 25 maart DD Hot Five + 14.00 uur Theaterzaal € 5,50 Donderdag 26 maart Winkelcentrum Sterrenburg 13.00 uur hoofdingang € 6,00 Vrijdag 27 maart Thema avond “ Cliff Richard” 17.30 uur Brasserie € 17,50

De Staart is technisch gezien niet de meest ideale wijk om wandelroutes uit te zetten, maar onze wijk heeft wel een van de oudst overgebleven gebouwen, namelijk Huis te Merwede. Het is dus een logische verbinding met het evenement 800 jaar Stadsrechten Dordrecht.

Wandelroutes De startlocatie is WZC de Merwelanden. Er is een korte afstand voor de minder mobiele wandelaars en bewoners Merwelanden die graag met rollator of met rolstoel en begeleider mee kunnen doen. Het centrale punt van deze korte afstand is Huis te Merwede. Historisch gezien heel interessant, maar anderzijds alleen een paar kale muren en funderingen waar verder weinig te zien is. Daarom wordt er rondom de ruïne Huis te Merwede vanwege deze wandeling entertainment georganiseerd. De langere afstanden

voeren vanaf Huis te Merwede verder richting centrum en lopen daar een route langs de “grenzen van Dordrecht 800 jaar geleden”.

In de spelsalon

Biljarten Vrijdag 13.00 uur Baraque Woensdag 19.00 uur Bibliotheek Donderdag 09.00 - 11.00 uur In de theaterzaal Koersbal Maandag 19.00 - 21.00 uur Gymnastiek kleinschalig wonen Maandag en woensdag 10.30 - 11.15 uur Linedance Donderdag 10.00 - 11.00 uur Repetitie kerkkoor Donderdag 19.30 - 21.30 uur De Merwelanden in beweging Vrijdag 15.00 – 16.00 uur 5e etage Merwedeflat Yoga Vrijdag 11.15 - 12.15 uur In de activiteitenruimte Schilderen Maandag 10.00 - 11.30 uur Schilderen 2de groep Maandag 13.30 – 15.00 uur Sjoelen (beginnersgroep)

Dinsdag 13.30 - 15.00 uur Creaclub Woensdag 09.45 - 11.30 uur Houtbewerken Donderdag 10.00 - 11.30 Soos 1e zaterdag vd maand 14.00 uur

In Brasserie De Ontmoeting Spelletjes Zaterdag 14.00 - 16.00 uur Zangclub De Vrolijke Noot Vrijdag 10.30 - 11.30 uur Samen aan de thee Dinsdag 15.00 uur Cultureel Café Ten Holter Klaverjassen Woensdag 19.00 uur Wandelen Dinsdag 10.30 - 11.30 uur Zwemmen Dinsdag 12.45 - 15.00 uur Internetcafé Dinsdag 10.00 - 12.00 uur MediClowns 4e vrijdag 14.00 - 15.00 uur Huiskamer 3e etage Wantijtoren

Iedereen is welkom WZC De Merwelanden wil met zoveel mogelijk bewoners en vrijwilligers deelnemen aan deze bijzondere wandeltocht, die bedacht is door hun huismuzikant Arie Warnas. Daarnaast worden geïnteresseerden uit de Staart, de rest van de stad en heel Nederland van harte uitgenodigd deel te nemen aan de “Wandeltocht 800 jaar Dordrecht“. Alle deelnemers ontvangen na deelname een medaille of pin gebaseerd op 800 jaar Dordrecht als herinnering. Verzamelen De wandelaars voor alle afstanden verzamelen om 10.00 uur bij de hoofdingang van WZC De Merwelanden. Het vertrek van de korte route voor bewoners van WZC De Merwelanden is om 10.30 uur.

Maasstraat 23

Inschrijven noodzakelijk Bewoners van De Merwelanden kunnen zich voor deze wandeling aanmelden in de activiteitenruimte (op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 10.00 uur) of gebruik maken van het inschrijfformulier in de Wijzer. Wandelaars uit de wijk en de regio kunnen zich per email inschrijven via activiteiten@demerwelanden.nl

Binnenvaartmuseum Dordrecht

Museumschip René Siegfried Maasstraat 13

Vaste activiteiten

Geopend: Iedere donderdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Reggestraat Dordrecht Info 078-6143777 Iedere zaterdag open vanaf 11 uur

Adjudant H.P. Kosterstraat 5 Geopend: woensdag van 9-17 uur, vrijdag van 9-17 uur, zaterdag van 13-22 uur, zondag van 13-18 uur

Thema-avonden Eerste vrijdag van de maand van 20.00 tot 23.00 uur Start presentatie 20.15 uur

6

Vrijdag 6 maart: Vrijdag 3 april: Landelijke Sterrenkijkdagen:

Aanmelden via de website

Entree € 5,00

Grote baanbrekende ontdekkingen in de sterrenkunde (VOL geboekt) Steek iets op over licht (wegens succes nogmaals) Vrijdag 28 februari t/m zondag 1 maart

Vierde zaterdag van de maand Vogelbeurs van 09.00 - 12.30 uur. Eerste maandag van de maand (beh. juli en augustus) Clubavond met een lezing of een film. Aanvang 20.00 uur. Wijktrefpunt “De Volière” Woensdag van 10 – 16 uur

Tweede zaterdag van de maand Lezing of filmochtend 10 - 12.30 uur, inloop v.a. 9.30 uur Tijdens vogelbeurs en wijktrefpunt is de stand van het Aardappelpakhuis aanwezig met o.a. aardappelen, eieren en uien.


Sinterkerstmarkt bij Geef het Dordt Centrum, Stichting Kledingbank Dordrecht, 4YourGames, Drechtste hair & beauty, Ruimte voor ideeën, LETS Ruilwinkel, MEE Buurtwerk Centrum, Trimsalon Hannie, Stichting Dieren Steun en Artastiek. Geef Het Dordt en Quiet Drechtsteden willen alle gulle donateurs van de cadeautjes bedanken, zonder de donaties hadden ze niet zoveel kinderen blij kunnen maken. De sfeer was helemaal super, niet in het minst dankzij de diverse organisaties die met een kraampje op de markt stonden, en dankzij de vele vrijwilligers.

Op woensdag 4 december organiseerde Geef het Dordt in samenwerking met Quiet Drechtsteden een SinterKerstmarkt bij Geef het Dordt. Het gehele plein voor onze opslag was omgetoverd tot een gezellige kerstmarkt met hapjes, drankjes, live muziek, kraampjes en vuurkorven. Ook Sinterklaas, Zwarte Piet en de Kerstman waren erbij! Naast alle festiviteiten op het plein werden er dankzij vele geweldige sponsoren binnen een heleboel cadeautjes uitgedeeld.

Quiet 500 Quiet zet zich in voor mensen in armoedesituaties in Nederland. Dat klinkt door in drie onderscheiden activiteiten. Om te beginnen de Quiet Community’s. Hiermee stimuleren en organiseren we lokale solidariteit met mensen in armoedesituaties. Dan het Quiet-fonds. Hiermee geven we financiële ondersteuning aan initiatieven die de effecten van de armoede voor kinderen verzachten. Tot slot de Quiet 500. De ‘armoedeglossy’ die met een knipoog het verhaal van mensen in armoede vertelt. Quiet heeft drie speerpunten: vertellen, verzachten & versterken. Tekst en foto’s: Anja van Weeszenberg

Grote opkomst voor kerstpakketten inWIJkhaven Voor het eerst werden op 18 december in WIJkhaven kerstpakketten uitgedeeld aan mensen met een smalle beurs. Secret Santa o.l.v. Viola Breedveld organiseerde het evenement. Er gingen 64 pakketten over de balie. De inhoud was gebaseerd op ingrediënten voor het ontbijt, de lunch en het diner. Veel mensen waren erg blij met het pakket. WIJkhaven was voor deze gelegenheid helemaal versierd in Kerstsfeer. Er was een wintercafé waar mensen elkaar konden ontmoeten, onder het genot van een hapje en drankje. Verder was er een weggeefruimte waar gratis een cadeautje, speelgoed of een leuke outfit konden

meenemen. Aan de kinderen was ook gedacht, er was een creativiteitsruimte waar ze konden knutselen en de ouders rustig konden rondkijken. Door de grote opkomst was het een gezellige boel en zeker voor herhaling vatbaar. Tekst en foto’s:Rita Kramer

Sponsors, kraampjes en vrijwilligers De Sinterkerstmarkt werd mede mogelijk gemaakt door Stichting Wijk voor Wijk, Intertoys Dordrecht

Jubileumboom voor Moestuin De Terp

Moestuin De Terp is een van de tachtig gelukkigen wiens aanvraag voor een jubileumboom ter ere van 800 jaar Dordrecht door de gemeente gehonoreerd is. Op woensdag 4 december werd de boom, een Noorse esdoorn, met gepast ceremonieel geplant.

Jans Sieben, oprichter en beheerder van moestuin De Terp, is in zijn nopjes met de nieuwe aanwinst. De boom is niet de enige nieuwe ontwikkeling rond De Terp. Dit voorjaar wordt de nieuwe natuurlijke speeltuin aangelegd, die ontworpen is door kinderen van basisschool De Regenboog. Hiermee komt de grote wens van Sieben om moestuin De Terp tot een sociaal ontmoetingspunt voor wijkbewoners van alle leeftijden maken, weer een stap dichterbij. Tekst: Anja van Weeszenberg Foto’s: Nellie Harrewijn

Sinte-kerstdiner

Vrijdag 13 december jl. organiseerde De Merwelanden voor de eerste keer een gratis Sinte-kerstdiner met live muziek, speciaal voor mensen uit de wijk De Staart en Merwedepolder. Het was een gezellige avond, met heerlijk eten en goed gezelschap. De bediening werd verzorgd door leerlingen van basisschool De Regenboog. Zowel de organisatoren als de gasten vonden het evenement, dat de slogan ‘Niemand is alleen’ van de Week tegen de Eenzaamheid doortrok naar de feestdagen, zeker voor herhaling vatbaar. Het diner werd georganiseerd in samenwerking met basisschool De Regenboog, Verscentrum Nederland, DuPont en Gemeente Dordrecht. Tekst en foto’s: Anja van Weeszenberg

7


Burenraad te gast bij DCMR

De Burenraad van DuPont en Chemours heeft de afgelopen tijd regelmatig vragen gehad van bewoners over bijvoorbeeld de controles bij de bedrijven. Hoe verlopen die? Wat houdt verscherpt toezicht in? En wie doet wat als het gaat om handhaving en het verstrekken van vergunningen? De Burenraad ging op werkbezoek bij DCMR Milieudienst Rijnmond die de vergunningen verleent en ook toezicht op de bedrijven houdt.

DCMR: hoe en wat DCMR is de gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland, veertien gemeenten in de regio Rijnmond en Goeree-Overflakkee. Ook is DCMR met vijf andere omgevingsdiensten in Nederland aangewezen om toezicht te houden op de BRZO-bedrijven (Besluit Risico’s Zware Ongevallen) in de provincies Zuid-Holland en Zeeland. Dit zijn bedrijven met de grootste risico’s en ook Chemours en DuPont vallen hieronder. Het werkgebied van DCMR, met onder andere de Rotterdamse haven, heeft relatief veel industrie ten opzichte van de

andere diensten. Ter illustratie: van de 403 BRZO-bedrijven in Nederland, zijn er 140 in het gebied van DCMR gevestigd. De presentatie van directielid en afdelingshoofd inspectie en handhaving spitste zich toe op de werkwijze bij BRZO-bedrijven, grote industriële en chemische bedrijven waar DuPont en Chemours ook toe behoren. Bijzonder hierbij is dat Chemours (samen met Esso) onder verscherpt toezicht van DCMR staat. Deze maatregel gebruikt DCMR (opdrachtgever van DCMR is de provincie Zuid-Holland) als een bedrijf slecht presteert. Bijvoorbeeld als er teveel incidenten in korte tijd plaatsvinden. Als de situatie na verloop van tijd verbetert, kan zo’n maatregel weer opgeheven worden.

Maatwerk Als een bedrijf onder verscherpt toezicht staat, betekent dit extra toezicht op veiligheid, naleving van alle milieucompartimenten. ‘Het is maatwerk en afhankelijk van wat we aantreffen, horen en zien’, vertelt een senior medewerker toezicht en handhaving. Onaangekondigde inspecties en controles na incidenten, op opslag en afvoer afval, verontreiniging bodem, afvalwater, enz. Ten opzichte van andere chemische bedrijven, krijgen bedrijven onder verscherpt toezicht een veelvoud aan inspecties. Dat kan oplopen tot haast wekelijkse inspecties. DCMR doet dit overigens niet alleen, maar werkt nauw samen met andere overheidsinstellingen als inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), ILT, GGD, RIVM, de Veiligheidsregio en Rijkswaterstaat. Daarnaast maakt DCMR gebruik van de exper-

tise van specialisten en de eigen technische kennis. Dit met als doel om zo min mogelijk lozingen, uitstoot en afval te realiseren. Iets wat overigens ook Chemours en DuPont ambiëren.

Voor meer informatie: www.burenraad.nl www.dcmr.nl

Voor meer informatie Vergunningen over de bedrijven: Als het gaat om de herziene vergunningen www.dupontdordrecht.info voor Chemours en DuPont (DuPont en www.chemours.com/Dordrecht-Plant/ Dow opereren samen onder een vergunnl_NL ning), dan verwacht DCMR begin deze zomer een ontwerp te hebben en najaar 2020 Tekst en foto’s: Diana Henneken de definitieve vergunningen. Ook hierbij zijn veel andere partijen betrokken waaronder de provincie, gemeenten Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht, het waterschap Hollandse Delta en ingenieursbureau McDermott. Het vastleggen van plannen, metingen, mogelijke risico’s, rapportages en controles vraagt grote zorgvuldigheid. Maar ook als de vergunningen volgens planning aan het eind van het jaar verstrekt zijn, is het werk van DCMR en van DuPont en Chemours niet klaar. Blijven ontwikkelen, communiceren en elkaar scherp houden is hierbij van het grootste Hulp bij invullen belang. Tot slot bezoeken de leden van de aangifte Burenraad de meldkamer (24/7 bemand) van Inkomstenbelasting DCMR. Wat inmiddels duidelijk is na de preVoor veel mensen is het moeilijk overzicht te krijgen over hun financiële situatie. sentatie en de uitleg in Het Financieel Hulphuis biedt gratis ondersteuning door samen de financiële zaken op orde te krijgen. de meldkamer: DCMR zit er bovenop. En de In de maanden maart en april ondersteunt het Financieel Hulphuis bij het invullen van de belastingaangifte. Deze ondersteuning is bedoeld voor mensen die er Burenraad is weer een zelf niet uitkomen. Het Financieel Hulphuis ondersteunt mensen met een maxistuk wijzer. mum jaarinkomen van € 35.000,- voor alleenstaanden en € 42.000,- voor een meerpersoonshuishouden.

Wilt u ook adverteren in De Staartenaar? Vraag naar de mogelijkheden! Meer informatie? tienplus@meeplus.nl TIEN Plus is verhuisd! Ons nieuwe adres is Wijkcentrum Koloriet, Jacob Marisstraat 70, 3314 TK Dordrecht

Tijdens de invuldagen voor de belastingaangifte is het ook mogelijk uw toeslagen te checken, evt. wijzigen of aanvragen.

Het Financieel Hulphuis houdt op diverse locaties in Dordrecht invuldagen. Hier kunt u samen met een vrijwilliger uw aangifte inkomstenbelasting voor particulieren invullen.

Let op: maak altijd eerst een afspraak!

In de maanden februari, maart en april kunt u ook voor de aanvragen kwijtscheldingen SVHW en gemeentelijke belasting bij het Financieel Hulphuis terecht.

Voor het maken van een afspraak kunt u ons via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres bereiken: Telefoon 078 750 89 67 E-mail info@financieelhulphuis.nl Het Financieel Hulphuis is een onderdeel van MEE Plus

Beter Voor Dordt vertegenwoordigt uw belang op de Staart.

Marieke van Eck

Roland van der Klaauw

Loudy Nijhof

Nu ook bereikbaar via WhatsApp; 06 - 1220 1572 8


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.