De Nieuwe Dubbeldammer - Editie 2 - 2019

Page 1

De Wijnstok krijgt een nieuwe Rank Elke Dubbeldammer kent het kerkgebouw van de Protestantse wijkgemeente Dubbeldam aan de Dubbelsteijnlaan West 70. De kerk zelf, de Wijnstok, was al herbouwd in 1968, maar behoeft aanpassing en renovatie. De functionele aanbouw de Rank is in gebruik genomen in 1958 en vertoont mankementen. Zo is deze aanbouw niet onderheid en is zij flink verzakt. Al acht jaar zijn er plannen voor herbouw. Sinds begin dit jaar is er een ontwerp van architectenbureau Lugten Malschaert, is er een bouwvergunning van de gemeente Dordrecht en is er voldoende budget. Op dit moment herbergt De Rank behalve kerkelijke activiteiten: de Muziekschool Dubbelsteyn, de organisatie van Rommeldam, een jeugdhonk, een multifunctionele zaal en een kleine keuken- en garderobe/sanitairvoorziening. Al deze functies zullen in het nieuwe gebouw aanwezig blijven. De Protestantse wijkgemeente Dubbeldam wil echter de verbouwing aangrijpen om haar visie beter te kunnen realiseren. Als moderne christelijke gemeente wil zij een grotere betekenis in de wijk gaan spelen en openstaan voor elke Dubbeldammer. Zo wil men vaker maaltijden koken voor grotere groepen net zoals dit al sinds vijf jaar gebeurt op tweede kerstdag. Deze kerstmaaltijden

trekken rond de tachtig personen en worden vooral gewaardeerd door de ouderen in de wijk maar ook zijn er veel jongeren bij aanwezig. Voor kleine kinderen komt er achter het nieuwe gebouw een speeltuintje en het clubgebouw voor jongeren wordt uitgebreid en zal toegankelijk worden via een aparte ingang aan de achterzijde.

Rommeldam

Van het begin af is de rommelmarkt en braderie Rommeldam een belangrijke factor geweest in de verbouwingsplannen. Rommeldam is er sinds 1975. Altijd druk, gezellig en belangrijk voor de bekendheid van de wijkgemeente. Dit echt Dubbeldamse evenement kan geen jaar overgeslagen worden. Daarom zal de verbouwing gepland worden rondom Rommeldam. Het parkeerterrein wordt verfraaid en gemoderniseerd en blijft even groot. Het gebouw links achter de kerk is helemaal bestemd voor de organisatie van Rommeldam en de opslag van goederen en kan van achter de kerk bevoorraad worden.

Het nieuwe gebouw

Op bijgaande schetsen is te zien hoe alle kanten van het kerkgebouw gaan veranderen. De entree wordt breder, toegankelijker en hoger. Daarbij wordt ook de toegang tot de kerkzaal vervangen door een glazen wand en meer betrokken bij de hal. De kerkelijke gemeente kan op zondagen na de dienst in deze ruimte koffie drinken en elkaar ontmoeten. De keuken wordt groter en zal beter aansluiten bij de entreeruimte. Achter de kerk liggen de jeugdruimte en de Rommeldamhal met eigen ingang. Daartussen zijn er multifunctionele zaaltjes en op de plaats van de huidige koepelzaal komt een grote zaal die net als nu een sociale functie zal hebben. Hier kunnen bijvoorbeeld koren oefenen, concerten, de goede doelen markt en de kerstherberg gehouden worden. Op de website www.pkndubbeldam.nl/verbouwing is meer informatie te vinden.

Verbouwing

Nog niet helemaal bekend is wanneer de verbouwing zal starten. Er wordt onderhandeld met een aannemer en men hoopt voor de zomer duidelijkheid te hebben. In een vroeg stadium zijn alle ´buren´ betrokken bij de plannen. De in de nabijheid gelegen buurgebouwen zullen ook een rol spelen bij het door laten gaan van de activiteiten tijdens de verbouwing. Niets wordt dus stilgelegd maar bijvoorbeeld de Beatrixschool en de Oude School zullen tijdelijk huisvesting bieden. Verbouwen geeft onvermijdelijk overlast, maar die zal zo veel mogelijk beperkt blijven. Hiertoe is een logistiek functionaris aangesteld. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de secretaris van de projectcommissie via mail: leeuwvos@upcmail.nl

Hou je van schrijven? Ben je nieuwsgierig van aard? Heb je belangstelling voor je wijk en haar inwoners? En heb je tijd om per wijkkrant 2 of 3 artikelen te schrijven?

Word dan wijkjournalist voor De Nieuwe Dubbeldammer!

Met nadruk nodigen wij -ook- jongeren uit om te reageren. Wie zorgt ervoor dat de gemiddelde leeftijd van ons redactieteam daalt? Bent u goed in taal? Weet u alles over de actuele spellingsregels? Het redactieteam zoekt iemand die onze artikelen beoordeelt op leesbaarheid en de taal-, stijl- en typefoutjes verbetert. Ideale functie voor iemand die zich wel als vrijwilliger wil inzetten voor de wijk, maar geen zin, tijd of mogelijkheid heeft om er vaak op uit te gaan.

Wie wordt onze eindredacteur?

Tip voor de redactie? Vragen? Tekstje aanleveren? Let op: de redactie heeft een nieuw e-mailadres:

denieuwedubbeldammer@gmail.com

Konnie van Sluys

Inhoudsopgave

Groei & Bloei Pagina 2

Buurtbemiddeling Pagina 3

Nieuwe wijkmanager Pagina 4

Rommeldame Pagina 5

Culinair aan de slag

Pagina 7


2

Servicekolom Huisartsenpost tel. 654 26 00 Aafje Bereikbaar 7 dagen per week en 24 uur per dag, tel. 088 8 233 233 Wijkagenten Dubbeldam Overkampweg 109, Dordrecht, tel. 0900-8844 Linda van Zwieten Esmeralda Folkersma Trivire wonen Callistolaan 2 Op werkdagen tel. te bereiken van 8.30 tot 16.30 uur onder tel. 078 633 16 00. Openingstijden kantoor: ma/di/do van 08.30-16.30 uur email: wonen@trivire.nl website: www.trivire.nl Wijkcentrum De Gravin Vijverlaan 1004 tel. 616 43 33 Openingstijden: ma - vrij 8.30-13.00 uur 13.30-17.00 uur Clienten Service Bureau Het Parkhuis Op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur tel. 622 00 11 of csb@hetparkhuis.nl Uitzendingen RTV - D Tips en nieuws uit de wijken graag doorgeven aan RTV - D tel. 649 26 49 Servicepunt Dubbeldam Vijverlaan 1004 3319 PK Dordrecht Openingstijden: dinsdag 13.00-17.00 uur woensdag 10.00-12.00 uur donderdag 13.00-20,00 uur vrijdag 10.00-12.00 uur Postagentschap Rechte Zandweg 10 tel. 616 23 35 Openingstijden: ma - vrij 8.00-17.30 uur za 8.00-15.00 uur Wijknetwerk Dubbeldam

Het programma van Groei & Bloei voor leden en niet-leden Voor de komende maanden heeft de afdeling Dordrecht weer aan aantal activiteiten gepland Na het paasbloemschikken op 10 april, dat in de gezellige Gravenhorst plaatsvond met een verloting erbij en natuurlijk de bijenmarkt op 20 april, waar Groei & Bloei ieder jaar traditiegetrouw aanwezig is, hebben we op 18 mei een excursie naar Gardenista, het nieuwe tuinevenement bij kasteel Ophemert in Neerijnen in de Betuwe.

Gardenista

We vertrekken met eigen vervoer (carpoolen) en zullen die dag voor jong en oud een bijzondere dag meemaken waarbij de bloemschik crea-ties van de Nederlandse kampioenschappen te bekijken zijn en je kunt kiezen of je een workshop wijn maken, snoeien, een demonstratie

Wijklijn tel. 14 078

Colofon

Redactie: Wil en Lester van Houwelingen Linda Wouters Lita Harpe Konnie van Sluys Opmaak:

Nol Bakker

Foto’s: Marian Vermeeren Druk:

Dkzet

Bijdrage:

Fokke Visser

Op 5 juni gaan we onder leiding van Marga de Man een prachtig zomerbloemstuk maken. Het wordt een bloemrijk geheel en op 15 juni

Op zaterdag 23 maart was er een actiedag van de vereniging Groei & Bloei waarop mensen een tuintegel konden inwisselen tegen een plant. De reden van deze actie nemen maatregelen om het was aandacht te vragen rivierengebied daarop in te voor de verstening van de richten. Ook inwoners kunnen stad. Dit verschijnsel heeft meehelpen met maatregelen namelijk nare gevolgen: de op eigen terrein door hun tuin stad wordt warmer, er komt te vergroenen en verstening meer fijnstof in de lucht, het tegen te gaan. Het aanleggen regenwater kan niet goed van een groen dak is wellicht weglopen en er is minder te veel gevraagd, maar het plek voor insecten en vogels. plaatsen van een regenton kan al helpen, evenals meer planten en struiken. Klimaat Ons klimaat verandert: hoosbuien en langere perioden Winst van droogte zullen steeds De vereniging Groei & Bloei vaker voorkomen. Overheden ziet liever tuinen met planten

in plaats van tegels. Groene tuinen zorgen voor een betere leefomgeving. Het regenwater wordt opgevangen, waardoor er minder water in het riool terecht komt en dit dus ook

“De uil zat in de Olmen.” Olm is een ander woord voor de iep, maar dat woord wordt niet veel meer gebruikt. Er zijn ongeveer veertig iepensoorten, plus enorm veel cultivars, of ‘kruisingen’ en in de Benelux behoren ze tot de inheemse bomen.

boom waar Nederland trots op kan zijn.

Door de iepziekte is het iepenbestand vorige eeuw enorm achteruit gegaan. Dit geldt alleen niet voor de zogeheten fladderiep. Een veel voorkomende straatboom is de sierlijke Ulmus hollandica ‘Wredei’, de goudiep. Een synoniem is de Ulmus carpinifolia: een straatboom die door zijn goudgele blad in de zomer een hoge sierwaarde heeft. De naam carpinifolia komt door de gelijkenis met het blad van de haagbeuk, Carpinus betulus. Het verschil is dat de bladvoet van de iep ongelijk is. Het Keltische elm is naar alle waarschijnlijkheid de oorsprong waarvan de naam Ulmus is afgeleid. Volwassen

© Marian Vermeeren

iepen hebben een gegriefde schors die erg voedselrijk is en werd decennialang als veevoer gebruikt.

Trots

Door de ruwe iep en de gladde iep met elkaar te kruisen is de Hollandse iep ontstaan. Groot en majestueus staan de Hollandse iepen in straten, plantsoenen en parken te pronken. Ze bloeien in de maanden maart en april met kleine, roodkleurige bloemetjes en geven als vrucht kleine, gevleugelde nootjes die ook wel dubbeltjes worden genoemd. Ze kunnen bij een goede gezondheid wel vijfendertig meter hoog worden en is eigenlijk een

vindt onze jaarlijkse tuinenreis plaats. We vertrekken om 9.00 uur vanaf de parkeerplaats van de Oude School en gaan naar drie mooie tuinen in Midden Brabant. De reis is inclusief koffie en iets lekkers, lunch en busreis. Voor meer informatie kijk op de website www.Dordrecht. groei.nl. Daar vindt u ook het programma van de tweede helft van het Groei & Bloeijaar. minder belast wordt. De dieren vinden beschutting en voedsel tussen het groen en de planten, struiken en bomen geven verkoeling in de zomer. Ook voor het milieu zijn groene tuinen beter, want bladeren vangen het fijnstof op, waardoor de lucht schoner blijft. Dat is winst voor mens, dier en milieu. Misschien is het een idee voor uw tuin om ook een tegel te verwijderen en hiervoor in de plaats een mooie plant neer te zetten. Wie doet mee? Groei & Bloei Afdeling Dordrecht

De boom in uw straat: De

Wijkmanager Dubbeldam: Wlliam Jacobs Jongerenwerk R-Newt ContourdeTwern, Tel. 078 632 41 00 woonadviesdordt@contour detwern.nl Internet www.contourde twern.nl

Netwerk tel. 622 22 44

Activiteiten

Een tegel eruit, een plant erin

Ondersteund door: Dordt Sport, Dubbelmonde, Gemeente Dordrecht, Gravenhorst, Helpende Handen, MEE, Parkhuis, Politie, R-newt, Sociaal Team en Trivire

MEE Drechtsteden Johan de Wittstraat 40A 3311 KJ Dordrecht Tel. 750 89 00 www.meedrechtsteden.nl

van een bekende bloemist kunt bekijken of een tuinadvies kunt vragen. Ook voor kinderen is er genoeg te doen. Kijk op www. gardenista.nl en op onze website.

Iep

Schimmel

Maar in werkelijkheid hebben we geen reden om trots te zijn. De iep wordt ook wel het slechtste exportmiddel van Nederland genoemd. Wanneer je in Engeland vertelt dat je uit Nederland komt, krijg je misschien wel het idee dat zij je niet zo mogen of je zelfs haten vanwege de ‘Dutch Elm Disease.’ De veroorzaker van deze iepziekte is een schimmel die in de houtvaten van de boom groeien. De boom reageert hierop door gomballen te produceren die de groei van de schimmel stopt, met als gevolg dat de vaten verstopt raken. Daardoor verspreidt de schimmel zich in de andere houtvaten, de bladeren vallen af en als een vaantje blijven de laatste blaadjes in de takken hangen. Tenslotte sterft de boom af.

Wortelcontact

De kleine iepenspintkever

Jaargang 24, nummer 2, Mei 2019

is de verspreider van de schimmels, die in gezonde bomen een rijpingsvraat voeren aan de okselknoppen. Hiermee infecteren ze de bomen. Ze leggen hun eitjes onder de bast van de zogeheten broedbomen. Dat zijn reeds aangetaste zieke bomen. Wanneer er meerdere bomen bij elkaar staan, kunnen ze ook besmet worden via wortelcontact. De zieke bomen moeten worden gekapt en naar de vuilverbranding worden afgevoerd. Ook wordt het opslaan van iepenhout voor de open haard niet aangeraden, mits de bast eraf is, in verband met de eiafzetting onder de bast.

Hybride

Al geruime tijd zijn we in Nederland, maar ook in bijvoorbeeld Amerika, bezig met selecties en kruisingsprogramma’s om iepen te ontwikkelen die tegen de iepziekte bestand zijn. Hierbij zijn goede resultaten geboekt en dankzij deze programma’s zijn er tegenwoordig weer hybrideiepen beschikbaar die goed kunnen worden toegepast.


Buurtbemiddeling Ruzie met de buren is vervelend. Het kan je woonplezier behoorlijk beïnvloeden. Inschakelen van buurtbemiddelaars kan helpen.

werkte ook een rol gespeeld; hij heeft meerdere mensen doorverwezen naar Buurtbemiddeling.” Ongeveer de helft van de meldingen ging over geluidsoverlast. Dat is in Dubbeldam niet anders dan in andere wijken. Overige problemen waar Buurtbemiddeling voor benaderd wordt zijn parkeeroverlast, tuinerfscheidingen, overhangende takken, overlast door kinderen of huisdieren, rommel en pesterijen. Aanmeldingen die te maken hebben met discriminatie zijn er nagenoeg niet.

Hoe werkt Buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling is gratis beschikbaar in situaties waar mensen last hebben van irritaties, conflicten of ruzies met de buren. Buurtbemiddelaars zijn goed getrainde vrijwilligers die partijen samen aan

© Marian Vermeeren uit luisteren”, zegt zij. “Wij zijn neutraal en onpartijdig. Onze mening doet er niet toe. Wij willen vooral het gesprek bevorderen. We hopen dat mensen dan meer begrip voor elkaar krijgen. En wij moedigen de mensen aan om zélf met oplossingen te komen. Dan is de kans op succes het grootst.”

Bemiddelingen in Dubbeldam tafel kunnen krijgen. Nilüfer Cankaya, medewerkster van de organisatie MEE Plus, is sinds februari 2018 coördinator van het project Buurtbemiddeling in Dordrecht. “Vaak wachten we te lang met het aangaan van een gesprek, waardoor de problemen steeds groter worden”, vertelt ze. “Met begeleiding van de buurtbemiddelaars helpen we mensen om wél weer met elkaar te praten, op een respectvolle manier. ” Willy van der Kooy is één van die buurtbemiddelaars. “Ons werk bestaat vooral

In 2018 waren er in heel Dordrecht 75 aanmeldingen bij Buurtbemiddeling. Opmerkelijk is dat Dubbeldam de wijk was waar de meeste vandaan kwamen, namelijk 14. Zijn hier dan meer burenruzies dan elders? “Dat

denk ik niet”, zegt Nilüfer. “Waarschijnlijk heeft de zeer actieve wijkagent die er toen

Wie een bemiddeling wil aanvragen neemt contact op met de coördinator (tel. 078 7508969 of via e-mail buurt-

bemiddeling@meeplus. nl). Zij kijkt of het conflict bij Buurtbemiddeling thuis hoort. Is dat het geval dan nemen twee buurtbemiddelaars contact op met de aanvrager. Zij gaan ook langs bij de tegenpartij. Als alle bewoners instemmen met een bemiddelingsgesprek, wordt een afspraak gemaakt en een neutrale locatie geregeld. Tijdens het gesprek helpen de buurtbemiddelaars de bewoners bij het zoeken naar oplossingen. Meer weten over buurtbemiddeling? Kijk dan op www. meeplus.nl/diensten/buurtbemiddeling

3

Armoedebeleid

Onlangs stuitte ik op de naam van een prachtige organisatie: de highfivefoundation. Deze club zet zich in om iets te betekenen voor kinderen wier ouders afhankelijk zijn van De Voedselbank. Ik kwam de naam tegen in een bericht over een gift van Pel ’t Lam voor deze kinderen. U moet maar eens op internet gaan zoeken naar deze organisatie. Een heel mooi idee en alle giften komen ook daadwerkelijk bij kinderen terecht die verder bijna niets hebben aan extraatjes, feestjes of uitstapjes. Dat doet me denken aan het armoedebeleid van onze gemeente. Het zal vast wel bestaan, maar is blijkbaar nog steeds niet afdoende. Nu moet gezegd worden dat de gemeenteraad vorig jaar zijn best heeft gedaan. Deze mensen, van wie de vergoeding door u en mij wordt betaald, hebben namelijk een Fancy Fair georganiseerd, waarop ze hun, maar misschien ook wel uw, oude troep verkochten. De opbrengst van deze fair was, jawel, voor de arme gezinnen in Dordrecht. Het opgehaalde bedrag bedroeg € 1.733,82. Een rekensommetje: Dordrecht telt z’n 120.000 inwoners. Volgens wethouder Peter Heijkoop leeft 1 op de 9 gezinnen in armoede. Laten we er even van uitgaan dat een gezin gemiddeld uit drie personen bestaat en dat er dus ongeveer 40.000 gezinnen in onze stad wonen. Dan leven er bijna 4500 gezinnen in armoede. Met de geweldige opbrengst van dit initiatief van de gemeenteraad werden deze gezinnen dus allemaal verblijd met nog geen 40 cent per gezin! De bedoeling was uiteraard goed. Maar ik ben ervan overtuigd dat deze gemeenteraadsleden alle tijd en energie die in de Fancy Fair is gestoken, beter hadden kunnen besteden aan het werken aan structurele armoedebestrijding. Dubbeldame

Lita Harpe

Zwembad De Dubbel beleeft het 50e zomerseizoen Op 14 april ging het zwembad De Dubbel aan de Gravensingel weer open voor het 50e zomerseizoen. Alle buitenactiviteiten zijn weer van start gegaan en het is mogelijk tot half mei een zomerabonnement te kopen tegen gereduceerd tarief van 60,50 euro (daarna kost dit abonnement 80,50 euro). Het zwembad richt zich op dat het mooie weer vroeg jong en oud en heeft behalve begon en lang aanhield. zwemlesmogelijkheden voor Een leuke traditie is de kinderen en volwassenen en zwemvierdaagse. Dit jaar vrijzwemuren ook een (se- van 24 juni t/m 28 juni. Kosnioren) activiteit als conditie ten van deelname: vijf euro. zwemmen. Sportievelingen Elke avond zijn er spelletjes kunnen aquajoggen, aqua- en/of demonstraties. Zie de fitles volgen of snorkelen. website: www.zwembaddeVolgens Roos Buik, zwem- dubbel.nl badmanager, trekt zwembad De Dubbel dan ook alle Verbouwing en renovatie leeftijden. In de zomer zijn Het is uniek dat onze wijk een het voor- en naseizoen de eigen zwembad heeft en dat drukste tijd voor het zwem- dit ook zo blijft. De gemeente bad, omdat in de schoolva- Dordrecht wordt eigenaar en kantie veel mensen op pad gaat ruim drie miljoen investezijn. Het seizoen van 2018 ren in een renovatie. De twee was een topper, vooral om- hoofdbaden worden opge-

knapt, er komt een mooi kleuterbad, moderne machinerie en de hele indeling en routing wordt veranderd. Daarbij komt er een nieuwe huisstijl. Het hele zwembad wordt hiertoe gesloten van 8 september 2019 tot mei 2020.

Zwemles

Kinderen die nu zwemles hebben zullen, als zij hun diploma nog niet gehaald hebben, verder worden begeleid op de Sportboulevard door hun eigen zweminstructeurs van De Dubbel. De ouders zijn al op de hoogte gesteld. Voorlopig starten er dus geen nieuwe zwemlesgroepen, maar het is wel mogelijk kinderen op de wachtlijst te zetten. Zij zullen dan opgeroepen worden na de renovatie. En hou je agenda vrij op 7

© Marian Vermeeren

september 2019. Dan komt er een knallend eindfeest voor alle Dubbeldammers, waarna het bad sluit voor de renovatie. Er zullen leuke

activiteiten zijn voor jong en oud die alles met zwemmen te maken hebben. Konnie van Sluys

De nieuwe Dubbeldammer Jaargang 24 - Nummer 2 - Mei 2019


4

Dubbeldam in cijfers

Kennismaken met de nieuwe wijkmanager

Ja, “ze” weten echt van alles van ons! En het staat gewoon op internet. Wist u bijvoorbeeld dat 520 Dubbeldammers een motor bezitten? Of dat in 2017 het gemiddelde gasverbruik in Dubbeldam 1480 m3 per woning was? Een beetje speurwerk levert veel gegevens op. boren. Allochtonen zijn zelf in l In 2018 telt Dubbeldam 12.590 inwoners. Verdeeld het buitenland zijn geboren over leeftijdsgroepen: 0-15 en hebben ten minste één in jaar -> 1980 inwoners / 15- het buitenland geboren ou25 jaar -> 1490 / 25-45 jaar der (eerste generatie alloch-> 2095 / 45-65 jaar -> 3803 tonen) óf zij zijn zelf in Ne/ 65+ -> 3215. Ten opzich- derland geboren en hebben te van het landelijk gemid- ten minste één in het buitendelde heeft onze wijk min- land geboren ouder (tweede der 25-45-jarigen en meer generatie allochtonen). l Dubbeldam heeft in vergelijking met het gemiddelde van Nederland minder eenpersoonshuishoudens en meer gehuwden. l 77 % van de volwassenen ervaren hun gezondheid als (zeer) goed. 45% sport ook minstens 1 x per week (alleen in Stadspolders nog iets meer sportievelingen; 46%). l We drinken wel veel: 16 % behoort volgens de definitie (meer dan 14 glazen per week voor mannen, meer dan 7 voor vrouwen) tot de ‘overmatige’ drinkers. Samen met Binnenstad (17%) zijn wij hier de dubieuze toppers. 65+ers. l 89% van de mensen erl Er zijn 5.244 woningen in Dubbeldam. 72% daarvan vaart regie over het eigen zijn koopwoningen. 78% leven. heeft een bouwjaar vóór l Het aantal huishoudens 2000. 81% van alle huizen met een laag inkomen is lager dan gemiddeld. Toch zijn eengezinswoningen. l Het gemiddeld inko- ervaart 13 % van de Dubmen per inwoner is € 28.400 beldammers enige of grote per jaar. (Alleen in de Bin- moeite met rondkomen van nenstad ligt het inkomensni- het inkomen. (t.o.v. bijvoorveau hoger.) Het gemiddeld beeld 32% in Wielwijk) inkomen per inkomensontvanger is € 36.100. Dubbeldam telt 9.500 inkomensontvangers op 12.590 inwoners. l In Dubbeldam telt in totaal 1.075 bedrijfsvestigingen; Wilt u meer weten? Of denkt veel in de categorieën za- u: hoe komen “ze” aan die kelijke dienstverlening (325) cijfers? Kijk dan eens op hten financiële diensten onroe- tps://allecijfers.nl/wijk/dubbeldam-dordrecht/ of www. rend goed (220). hoegezondiszhz.nl/databank l We zijn een erg ‘witte’ wijk. 88,3% van de inwoners is Voor de slimme doorzetters autochtoon, 7% zijn migran- biedt ook de website www. ten uit westerse landen, onderzoekcentrumdrechtste4,7% komt uit niet-wester- den.nl een schat aan inforse landen. Autochtonen zijn matie. Lita Harpe mensen die zelf, net als hun ouders, in Nederland zijn ge-

De Dubbellopers van De Gravin In de vorige editie van deze wijkkrant stond abusievelijk vermeld dat een wijkwensaanvraag voor een wandelgroep vanuit De Gravin deels gehonoreerd was. Er is geen wandelgroep in De Gravin en er is vanuit het wijkcentrum ook nooit een aanvraag voor een wijkwens hiervoor gedaan. men. Drie ochtenden in de week wordt er gelopen door de wijk, waarbij de start en het eindpunt De Gravin is.

Instructie

Wel kent De Gravin een bloeiende club Nordic Walkers, die zichzelf de Dubbellopers noe-

Op maandag, woensdag en vrijdag starten de wandelaars om 9.30 uur voor een wandeling van 45, 60 of 90 minuten. Als u een beginneling bent, kunt u het beste meelopen

William Jacobs is de nieuwe wijkmanager voor Dubbeldam en Stadspolders. “Als wijkmanager ben ik de schakel tussen de gemeentelijke organisatie en het beleid aan de ene kant en de ontwikkelingen in de wijken aan de andere kant. Mijn taak is ervoor te zorgen dat het beleid handen en voeten krijgt in ‘mijn’ 2 wijken. Maar ook om de ontwikkelingen en signalen van burgers en organisaties op te pikken en samen te werken aan nieuwe ideeën. En waar mogelijk breng ik mensen bij elkaar.” Een voorbeeld kan William hier wel van geven. “Bij Dubbeldammers voor Dubbeldammers hoorde ik dat mensen soms moeite hebben om -heel praktischNa zo’n 10 jaar werkzaam te komen naar de activiteit geweest te zijn in de schuld- op de dinsdagochtend. Van hulpverlening in diverse ste- Helpende Handen weet ik den heeft hij eind 2018 de dat zij mensen hebben die overstap gemaakt naar deze hierbij kunnen helpen. Ook functie bij de gemeente Dor- E-wheels kan een rol spedrecht. Sinds november kun- len. Zo kan de ene club de nen we hem tegenkomen bij andere helpen en het is heel allerlei overleggen, organi- mooi als ik ze dan bij elkaar saties en evenementen in kan brengen.” Stadspolders en Dubbeldam. Want William wil graag Dubbeldam Elke wijk heeft natuurlijk zijn álles weten! Wat doet een wijkmanager eigen kenmerken. Wat zijn eigenlijk, zullen veel men- nu aandachtspunten in Dubsen zich afvragen. “Mijn beldam? “Deze wijk heeft rol is vooral het leggen van relatief veel ouderen. Zij zijn verbinding,” legt William uit. veelal gehecht aan de wijk

Fancy Fair bij Jozua

en willen hier graag blijven wonen. Maar een eengezinswoning is niet altijd geschikt meer. Daarom hebben nogal wat senioren belangstelling voor een appartement. Die zijn er echter weinig. Ouderen kunnen dan niet verhuizen; de doorstroming stagneert.” De sociale cohesie is groot in Dubbeldam; veel mensen hebben een goed netwerk. Daarnaast is het de nieuwe wijkmanager ook al opgevallen dat Dubbeldammers over het algemeen best mondig zijn!

Bereikbaarheid

Inwoners van Dubbeldam kunnen contact opnemen met William Jacobs als zij wensen of ideeën hebben. Men kan natuurlijk ook bellen met klachten. Vaak zal er dan echter een advies volgen om de Wijklijn of de Wijkagent te benaderen. “Maar ik houd van korte lijnen en wil goed bereikbaar zijn voor iedereen die met mij wil praten over manieren om de leefbaarheid in Dubbeldam te verbeteren.” Wijkmanager William Jacobs is telefonisch bereikbaar via 078 - 7707064 of 06 - 40458506 en per mail op het adres wtj.jacobs@dor-

drecht.nl

Lita Harpe

deren met als hoogtepunt een optreden van Bobbie (van Ernst, Bobbie en de Rest), die met zijn grappen en grollen de kinderen wist te vermaken.

Doel

Op 23 maart was er een fancy fair in de Evangelische Gemeente Jozua om geld in te zamelen voor een goed doel. Het was een geslaagde dag. Er was een traditionele rommelmarkt en een veiling van antiek en curiosa. Tevens was er een verkoop

van taarten en koekjes van niemand minder dan Martine, die in 2015 tweede werd bij Heel Holland Bakt. Natuurlijk was er ook aan de innerlijke mens gedacht. Je kon er zelfs je haar laten knippen en föhnen en buiten kon je je auto laten wassen. Ook waren en diverse activiteiten voor kin-

met de kortste tocht. Binnen deze groep worden instructies gegeven en de wandelaars starten ook altijd met een warming up. Na afloop van de wandeling wordt er gezellig koffie gedronken in het wijkcentrum, maar dat is natuurlijk niet verplicht.

Kosten

De kosten voor deelname

Jaargang 24, nummer 2, Mei 2019

bedragen € 12,00 per half jaar. U kunt zelf bepalen hoeveel keer per week u meewandelt. Heeft u interesse, kom dan gerust een keertje meewandelen. De eerste twee keer kunt u gratis meedoen om te kijken of het bevalt. Voor goede wandelschoenen en nordic walking stokken dient u uiteraard zelf te zorgen.

De opbrengst van de fancy fair ging geheel naar het goede doel: Go2share. Van 20 april tot 5 mei gaan 36 leden van de kerk, die zelf hun reis en onkosten betaalden, naar Hongkong om hulp te bieden aan mensen die ver onder de armoedegrens en in mensonterende omstandigheden leven. Met de opbrengst van de fancy fair, de verkoop van taarten en koekjes en met hulp van sponsors hoopten de deelnemers € 20.000,- op te halen. Kijk voor meer informatie op de facebookpagina van Go2schare. In de volgende wijkkrant zullen de ervaringen van deze reis te lezen zijn. Linda Wouters

Spieren

Nordic walking is zeer geschikt voor mensen die wat minder mobiel zijn. Daarnaast worden bij deze manier van wandelen veel meer spieren gebruikt, juist door het gebruik van de stokken. Die verminderen ook de belasting van bijvoorbeeld knieën, heupen en wervelkolom. Marjolein Fliers-Vos


Rommeldam en heel veel liefdewerk De drieënveertigste Rommeldam staat voor 25 mei weer op het punt te beginnen, althans de voorbereidingen zijn in volle gang. Traditiegetrouw zetten we enige medewerkers in het zonnetje. Ditmaal is het Nel Volkers, iemand die we voor het gemak maar Rommeldame noemen. En wie Nel Volkers zegt, zegt automatisch Thijs.

© Marian Vermeeren

Vijf jaar geleden is de goedlachse Nel bij de crew van Rommeldam toegetreden

om, samen met haar eveneens zeer sympathiek en vrolijke man Thijs, hand- en

Wandelen met het Parkhuis

Nationaal Park de Biesbosch en het Parkhuis organiseren gezamenlijk een aantal wandelingen van ongeveer anderhalf uur voor vitale mensen met een beginnende vorm van dementie.

spandiensten te verrichten. Sinds een jaar of drie zijn ze intensief betrokken en inmiddels niet meer weg te denken bij Rommeldam. Nel zegt hierover: “Wanneer je het over een perfecte organisatie wilt hebben, dan kom je bij Rommeldam terecht. Echt alles klopt en loopt zoals het in een goed gesmeerde motor hoort te lopen. Werkelijk iedereen die zich voor Rommeldam inzet doet dat met meer dan honderd procent.” Nel laat haar agenda zien en de week voor 25 mei, de dag van Rommeldam, staat dik onderstreept. Nel zegt: “Alvorens alles op de plek staat en op de kramen ligt, wordt alles in een paar dagen tijd gesorteerd en nagekeken.”

Filmen

Thijs is drie jaar geleden lid geworden van de filmclub SGD, toen deze zich in het Rodekruisgebouw vestigde, en heeft al mooie opnames van Rommeldam gemaakt. Tijdens de vrijwilligersavond, de woensdag na rommeldam, heeft hij deze vertoond. Mensen die zichzelf terug zagen genoten hier zichtbaar van. Thijs zegt: “Nieuw is dit jaar onder andere dat de SGD bij Rommeldam aanwezig zal zijn om een impressie van het totale gebeuren te kunnen maken.”

Restaurant

Beweging en lichamelijke activiteit zijn van groot belang voor de lichamelijke conditie, het uithoudingsvermogen, behoud van spierkracht, balans en coördinatie. Daarnaast heeft bewegen ook een grote invloed op de geestelijke gezondheid. Wat is er mooier dan te bewegen in de natuur onder leiding van een gids?

Biesbosch

Nationaal Park de Biesbosch is een bekend en bijzonder natuurgebied en het ligt bij wijze van spreken om de hoek. Het is het grootste zoetwatergetijdengebied van Europa, een rivierdelta waar het getij nog vrij spel heeft. Veel mensen zoeken hier hun ontspanning en dat kunt u ook eventueel samen met uw mantelzorger. De Biesbosch is een dynamisch natuurgebied waar voor elke bezoeker veel te beleven is. Een gebied met cultuurhistorie, maar ook met vele diersoorten, zoals de bever, de

© Marian Vermeeren

ijsvogel en de zeearend. Wie weet komt u dit tegen bij een van de wandelingen.

Aanmelden

Wie in staat is om 1,5 uur te wandelen, kan zich aanmelden voor één of meerdere dagen en kan dan meegenieten van de prachtige natuur die zoveel moois te bieden heeft! Mantelzorgers kunnen zich ook aanmelden. De wandelingen vinden plaats op vrijdagen van 10:00 tot 11:30 uur op de volgende data: 26 mei, 23 juni, 11 augustus, 25 augustus, 22 september en 27 oktober. Na de wandeling kan op vertoon van het deelnamebewijs een kopje koffie of thee gedronken worden in het gezellige restaurant met uitkijk op het water. Kosten van de wandeling: € 3,- per persoon (te betalen op de dag van deelname aan de leiding). Aanmelden bij Lisette Mabrouki, tel.: 06 39149435 of e-mail: l.mabrouki@hetparkhuis.nl

Ze zijn al vijf jaar betrokken bij de maaltijden die iedere tweede vrijdag van de maand met ongekend succes worden opgediend. De driegangenmaaltijden van voortreffelijke kwaliteit worden,

inclusief een glaasje wijn, met zorg uitgezocht en bereid door twee koks waarbij de vingers kunnen worden afgelikt. Deze avonden zijn ruim van tevoren al volgeboekt en Nel zegt opgelucht: “Ze kunnen nog steeds voor vijf euro verstrekt worden, ook al waren er stemmen om het te verhogen.” Thijs vult aan: “We hopen dat er tijdens de verbouwing rekening wordt gehouden met de keuken. Wanneer u nu ziet waarop gekookt wordt, voor zoveel mensen, is het wat ons betreft prioriteit. Maar we moeten zien of het budget het toelaat.”

Rommeldame

Nel Volkers heeft zich voorgenomen om stop te zeggen tegen de dominee of wie dan ook, omdat ze nu eens niet met haar hart gaat praten, maar meer met haar verstand. “Dat ik besloten heb om stop te zeggen, daar bedoel ik mee dat ik er niets bij zal doen wanneer de domi-

nee of iemand anders dat zou vragen,” zegt Nel twijfelend en lachend vervolgt ze: “Zolang ik gezond blijf ga ik wel door met wat ik nu doe en zeker Rommeldam is voor ons een feestweek.” Ze besluit: “Thijs en ik zijn

5

trots deel uit mogen maken van het Rommeldamteam. Het zou wel fijn zijn wanneer er wat jongeren bij zouden komen.” Thijs knikt bevestigend.

Decoratie

Nel en Thijs zijn ook nog beide diaken voor de kerk en doen thuisbezoeken in onder andere de Gravenhorst. De Dankdag voor Gewas en Arbeid op zondag 10 november wordt voor een groot gedeelte succesvol georganiseerd door de inbreng van het genoemde echtpaar. Er worden 325 bakjes met fruit klaargezet, die geschonken zijn door de middenstanders uit Dubbeldam. In 2009 heeft Nel een lintje mogen ontvangen voor onder andere haar werk als brancardier, iemand belast met het transport van een brancard, in het Albert Schweitzer Ziekenhuis, waar Nel bedlegerige patiënten naar de kerkdiensten in het ziekenhuis brengt en voor het uitreiken van de liturgie.

“Dit lintje is inmiddels tien jaar geleden en kwam als een verrassing,” zegt Nel heel bescheiden. Thijs vult aan: “Maar het is iets waar we samen trots op zijn.” Wil van Houwelingen

De Stadsmarkt – een mooi gebaar “Mensen met leuke, verrassende ideeën zijn een aanwinst voor de stad. Loop jij rond met een plan voor je straat of buurt? Kom dan naar de Stadsmarkt en leer hoe je er een succes van maakt!” Met deze oproep nodigde de het organiseren van deze gemeente mensen uit om te Stadsmarkt - dit jaar voor het komen naar de Stadsmarkt eerst - de moeite waard om die voor ons stadsdeel op don- er wat meer over te vertellen. derdagavond 6 maart werd Daarom sprak ik met Jacgehouden in De Oude School qie Roozendaal, senior beleidsadviseur bij de gemeen(Dubbelsteynlaan West). De ruimte was gezellig, de te. Zij houdt zich bezig met drankjes gratis en met de het onderwerp ‘Samen maaardige mensen die er wa- ken wij onze stad’. “Met deze ren werden leuke gesprekken Stadsmarkten willen we nagevoerd. Ambtenaren waren drukkelijk een reikende hand met een grote groep vertegen- bieden aan iedereen die een woordigd, ‘gewone’ burgers idee heeft”, vertelt Jacqie. helaas niet. Had de publici- “We hebben deze mensen teit de mensen niet bereikt? hard nodig bij het maken van Hadden mensen geen tijd? Of een fijne, leefbare stad. Als geen ideeën? Sprak het idee gemeente willen we duidelijk van een markt niet aan? We maken dat we open staan voor inbreng van inwoners zullen het niet weten. en dat we graag samenwerken om mooie ideeën te Samenwerken Toch is de intentie áchter realiseren. In het verleden

hebben mensen nog wel eens last gehad van ‘schotten’ binnen de gemeentelijke organisatie. Of men wist niet waar of bij wie te beginnen. Maar nu wordt elk idee door een groep ambtenaren bekeken en bovendien krijgt elke initiatiefnemer een vast contactpersoon bij de gemeente. Dit moet het allemaal wat gemakkelijker maken voor mensen om met initiatieven te komen.”

Contact

De Stadsmarkten (er waren er nog twee in andere stadsdelen) zijn voorbij, maar de uitgestoken hand blijft. Wie zijn/haar idee en contactgegevens mailt naar onzestad@dordrecht.nl wordt teruggebeld of –gemaild door een van de medewerkers van dit project. Lita Harpe

De nieuwe Dubbeldammer Jaargang 24 - Nummer 2 - Mei 2019


6

De zomer komt er weer aan! Imkeren en concurrentie

Dat betekent lekker buiten in de tuin zitten en alle ramen en deuren kunnen weer open. Vooral dat laatste nodigt he- overlast- en burenruziemellaas de inbreker uit om eens dingen zijn. Probeer rekening een kijkje te nemen in uw met elkaar te houden is dus woning. Als uw raam aan de boodschap en geniet van de voorzijde open staat en u de zomer. Tip: mocht u een bent achter in de tuin bezig, feestje geven, laat het uw dan kan iemand met slechte directe omgeving weten midbedoelingen zo uw woonka- dels een briefje bijvoorbeeld. mer betreden. De gelegen- Dit zorgt mogelijk voor wat heidsinbreker maakt hier meer begrip, maar het blijft graag gebruik van. Wees natuurlijk niet toegestaan om hierop alert. Mocht u dan toch in zijn algemeenheid overlast in de tuin zitten met een bbq te veroorzaken. of een vuurkorf aan, denk dan ook eens aan uw buren. Linda Uiteraard is het gezellig om van Zwieten buiten te eten met een bbq en een muziekje aan. Helaas is het alleen wel zo dat er in Dubbeldam relatief veel

Kidsfestival Winkeliersvereniging Dubbeldam organiseert op zaterdag 15 juni het Kidsfestival; een rommelmarkt voor en door kinderen. De kramen hiervoor worden gratis ter beschikking gesteld. Belangrijk is dat men alleen gebruikte goederen mag verkopen. De dag wordt omlijst door een DJ die leuke kinderlied-

jes draait, er worden (gratis) poffertjes uitgedeeld en er is een ballonvouwer die mooie figuren voor de kinderen maakt. Het Kidsfestival vindt plaats op het Damplein en duurt van 9.00 uur tot 15.00 uur. Wie mee wil doen en een kraam wil gebruiken, kan zich inschrijven / aanmelden via het e-mailadres: winkelcentrumdamplein@ gmail.com

Imkers die elkaars bijenkorven stelen? Het is van alle tijden. Op 20 Maart 1741 klaagden er drie imkers bij de Hoge Vierschaar van Zuid-Holland over bedreigingen door andere imkers en diefstal van bijenvolken.

Lucas Mol woonde op het eiland van Dordrecht in de buurt van Wieldrecht. Jan Huijbertse van den Donck woonde in de Alblasserwaard in de buurt van Sliedrecht en Pieter Abrahamse van der Tack woonde in Papendrecht. Ze waren imkers en handelaren in bijenvolken in Holland en Brabant. Ze hadden dus ook nogal eens volken staan in dorpen in Brabant. Bijenhandelaren uit Oosterhout en Terheijden hadden onze drie imkers belet om hun bijenkorven in Oosterhout en Terheijden neer te zetten. Als ze dat zouden durven, dan zouden hun korven worden weggehaald. Dat was inmiddels ook al enkele keren gebeurd. Lucas Mol had zijn bijen al jaren met toestemming van Matthijs Zegers, de boer en eigenaar van het land, in de buurt van Terheijden staan. Hij betaalde zelfs een soort huur van zes gulden aan de schout van Terheijden.

Steun

De baljuw van de Hoge Vierschaar van Zuid-Holland memoreerde dat er een voorschrift van kracht was van 2 Mei 1663 waarin het aan imkers uit Brabant was verboden om hun bij-

enkorven neer te zetten in Holland, tenzij ze met een wettig bewijs kwamen dat ook inwoners van Holland met hun bijen welkom waren in Brabant. Er werd, zoals dat dan gaat, een commissie benoemd. Commissieleden Pieter Hoeufft en Hendrik Oudeland adviseerden op 27 Maart 1741 de baljuw om het verzoek van de imkers te steunen.

Heidevelden

Het was beslist niet de eerste keer dat imkers uit Holland met die in Brabant overhoop lagen. Na de Sint Elisabethsvloed van 1421 lag Dordrecht op een klein eilandje, omgeven door een grote watervlakte. Kennelijk was het gewoonte dat imkers uit Dordrecht hun bijenvolken na 1421 neerzetten op de heide aan de overkant van het toen nog grote water dat naderhand de Bieschbos zou worden. Die heidevelden, zoals bij Oosterhout en Terheijden, behoorden bij het hertogdom Brabant en de baronie van Breda.

Boete

De Brabantse imkers hadden daarover in 1448 geklaagd bij het Gerecht van Dordrecht. Eigenlijk ten on-

rechte, vond het Dordtse stadsbestuur. Want Brabantse imkers bleven wel hun bijenkorven neerzetten in de grienden die bij het graafschap Holland behoorden. Dat waren de grienden in het land rond de Klundert, Zevenbergen, Geertruidenberg, Raamsdonk, Waspik en Sprangh-Capelle. Die gebieden behoorden bij het graafschap Holland. Het stadsbestuur van Dordrecht ging destijds met tegenzin akkoord. Deze verordening werd op 31 December 1448 bekendgemaakt na klokgeklep vanaf het bordes van het stadhuis. Vanaf eind 1448 was het voortaan verboden dat Dordtse poorters hun bijenvolken nog zouden neerzetten op de heide in Brabant en het gebied van Breda. Overtreding van het verbod kwam te staan op een boete van vijf goudstukken.

Bron

Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Baljuw en Hoge Vierschaar van Zuid-Holland, 1574 –1811 (1813), nummer toegang 3.03.08.224, inventarisnummer 13, dd 20 en 27 Maart 1741, fol 161-162. (2). Regionaal Archief Dordrecht. Gerecht van Dordrecht 1450 – 1811, nummer toegang 1, inventarisnummer 6 (klepboek), fol. 54 verso, dd. 31 December 1448. Harry Aardoom

Co Sneep heeft 47 jaar voor de volière van Dubbelmonde gezorgd doen, zonder bemoeienis- waar ik wel verantwoording nog wel een buitenvolièen zoekt een opvolger sen van het huis. Ik kocht voor moest afleggen. Maar re met vogels van diverse “Ik ben begonnen met duiven die ik via een vriend had aangeschaft en kwam zo uiteindelijk bij mijn grote passie, de goudamadines, terecht waar ik nationaal en internationaal veel prijzen mee gewonnen heb”, zegt hij met gepaste trots.

Poepvrij

Vogelvriend

“Ik was vanaf mijn jeugd al met vogels bezig”, zegt de inmiddels 84 jarige Co, “Mijn ouders wisten van mijn liefde voor de vogels”. Lachend vervolgt hij; ”Op school werd er verteld tegen mijn ouders: Co kijkt meer naar buiten naar de vogels dan in zijn boeken”.

“Toen mijn moeder in 1972 de sleutel kreeg van haar appartement in Dubbelmonde, was ik direct gecharmeerd van de volière. Ik had wel belangstelling de verzorging van het twintigtal vogels op me nemen”, vervolgt Co. “Na een gesprek met de directrice kon ik 47 jaar geleden beginnen, maar ik had er wel bij gezegd dat ik het graag op mijn manier wilde

onder andere nieuwe drinken eetbakjes en zette ze op een veilige plaats, dus niet onder de zitstokjes, om ze poepvrij te houden”.

gelukkig had dit, behalve een paar slapeloze nachten, verder geen gevolgen”, vertelt hij nog steeds een beetje beschaamd.

Schaamrood

Stoppen

“Er is in de afgelopen 47 jaar veel veranderd. Tien jaar geleden is er een nieuwe volière neergezet van ruim zeven meter. Ik was wel onder de indruk van de prijs van de nieuwe volière en durfde niet om de mooie achterwand te vragen die ik in gedachten had. Ik keek al uit naar een goedkopere maar ik mocht tot mijn vreugde de dure achterwand aanschaffen”. Serieus kijkend zegt Co: “Ik heb altijd de vrije hand gehad en gaf vaak voor 50 euro in de maand uit aan voer, zand, vitamines, medicijnen en al wat de vogels verder nodig hebben. Er werd nooit moeilijk over gedaan”. Terugdenkend komt hij met de anekdote; “Er was nog wel even een schrikmoment omdat ik op eigen houtje een tweetal Tl-buizen gekocht had voor toen 60 gulden,

Trots vertelt Co: “Er staat nu een prachtige volière met onder andere Australische prachtvinken, goudamadines, zebravinken en kwartels. Veel heb ik zelf opgekweekt. Er zitten zelfs op dit moment dertig jongen in. Ik heb in de 47 jaar volièreverzorging een unieke band met de vogels opgebouwd. Wanneer ik met hun fruit de volière binnen kom, zitten de vogels direct zonder angst op mijn bord met fruit”. “Nu stop ik ook met de Dubbelmonde volière, helaas moet ik als verzorger afscheid nemen. Door lichamelijke klachten ben ik al jaren eerder gestopt met mijn eigen vogels in huis. Wat hier eigenlijk de hoofdoorzaak van was, zegt hij liefdevol; mijn vrouw Gré kon niet meer tegen het stof, nou dan stop je toch meteen?”. In zijn goed verzorgde tuin staat

Jaargang 24, nummer 2, Mei 2019

pluimage en deze tuinvogels worden nog dagelijks door Co goed verzorgd .

Opvolger

Nu zoekt Co iemand die het ziet zitten om net zoveel tijd in de Dubbelmonde volière te stoppen als hij al die jaren gedaan heeft. Co besluit met: ”De uren werk vallen wel mee, maar je moet vooral begaan zijn met vogels en liefde hebben voor de gevleugelde vrienden”. Uiteraard is Co bereid om uitleg te geven en hem of haar in te werken. Dus wie neemt deze mooie taak op zich. Interesse? Neem dan contact op met Co Sneep via deze krant denieuwedubbeldammer@gmail.com of rechtstreeks met Dubbelmonde. Wil van Houwelingen


7

Culinair aan de slag voor je moleculen

“Het programma dat ik gebruik is heel compleet en absoluut geen dieet, ik heb echt een hekel aan dat woord,” zegt Corola Zwijgers als ze vertelt over De Groene Voedingscoach, haar bedrijf dat is gericht op gezonde voeding. Vanuit haar praktijk in De Hoven geeft zij voedingsadvies aan cliënten met uiteenlopende klachten en problemen. geleerd en ook heb ik Marianne daar ontmoet, maar ik begon mij langzaam te realiseren dat als ik nog iets anders zou willen, dit het juiste moment was. Dus heb ik mijn baan opgezegd en ben gaan studeren, waarna ik eind 2017 ben afgestudeerd als orthomoleculair voedingscoach.”

Praktijk

“Ik had op een gegeven moment zelf veel klachten. Ik was altijd moe, zat slecht in mijn vel, had veel hoofdpijn,” vervolgt Corola. “Bij de huisarts kwam ik nooit verder. Ik heb misschien wel negen keer mijn bloed laten testen, maar alles was altijd goed. Toch voelde ik mij niet zo, tot ik in contact kwam met de orthomoleculaire voedingsleer.”

Opleiding

“Samen met Marianne, mijn vriendin en compagnon van de Groene Pollepel, ging ik altijd mee met een lifestyle coach, die twee keer per jaar een tiendaagse seminar geeft,” vertelt Corola. “Mensen komen daar om hun lichaam en geest te resetten en moeten daarbij gezond te eten krijgen. Daar zorgden wij voor. Een vereiste was wel dat we orthomoleculair

© Van Asteren Fotografie zouden koken. Orthomoleculair betekent dat het goed is voor de moleculen,” legt ze uit. “Daar zijn we ons dus in gaan verdiepen. We leerden veel over suikers en E-nummers en dat je daar heel veel klachten van kan krijgen. Toen viel bij mij het kwartje: misschien was dat wel waar mijn klachten vandaan kwamen. Mijn enthousiasme hiervoor werd uiteindelijk zo groot, dat ik er zelfs een opleiding voor wilde gaan volgen.”

Financieel

“Het was een dagopleiding en kon niet naast mijn baan,” vervolgt Corola. Op dat moment gaf ze nog financieel advies bij een bank, maar na vijfentwintig jaar in de financiële wereld te hebben gewerkt, had ze het toch ook niet meer zo naar haar zin. “Natuurlijk heb ik er heel veel

Openbare verlichting in de wijk In een deel van Dubbeldam wordt op dit moment een onderzoek uitgevoerd naar de beleving van de lantaarnpalen in de straten. De openbare verlichting moet aan bepaalde normen voldoen. Het gaat dan over het ui- stad voelen de Dubbeldamterlijk, maar ook over de mers zich het meest veilig hoeveelheid licht die de lan- in hun buurt. De gemeente taarnpalen geven. Hoe dit hoopt dat de uitkomst van door de bewoners beleefd wordt is echter veel minder duidelijk. Voelen bewoners zich ‘s avonds veilig buiten?

Onderzoek door student

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een student Integrale Veiligheidskunde aan de Hogeschool Inholland Rotterdam. Het is een afstudeeronderzoek naar de invloed van de openbare verlichting op de veiligheidsbeleving. In een aantal straten in het oosten van de wijk zijn alle bewoners gevraagd mee te werken aan een enquête door een vragenlijst in te vullen.

Veiligheid

Van alle wijkbewoners in de

“Marianne heeft nog meer dan ik een passie voor koken. Toen besloten we een bedrijf te starten, waarbij zij de catering doet en ik de voedingsadviezen.” In die vorm geven ze samen kookworkshops met De Groene Pollepel, dat op 1 januari 2018 het levenslicht zag. Marianne heeft haar garage in Ridderkerk omgebouwd tot keuken. Corola is tien jaar geleden in De Hoven komen wonen, na eerst lange tijd in het centrum te hebben gewoond. “Ik vond het fijn om ook een praktijk voor mijzelf te hebben en mensen een plek te geven waar ze rustig hun verhaal kwijt kunnen. Eerst deed ik het gewoon beneden aan de keukentafel, maar uiteindelijk heb ik op zolder een werkplek ingericht.”

Energetisch

In de praktijk behandelt Corola mensen met verschillende klachten zoals maag- en darmproblematiek, huidklachten, reuma, fibromyalgie of diabetes. Middels een voedingsdagboek dat ze de cliënten laat bijhouden komt vaak een allergie of intolerantie naar boven. Met een speciale bloedtest wordt de allergie vervolgens in een lab vastgesteld. Corola legt uit: “Wij kijken op een energetische en morfologische manier naar het bloed. Morfologisch betekent gewoon dat ze het bloed onder een microscoop houden en op cel-

Onderzoek

het onderzoek kan helpen er voor te zorgen dat de Dubbeldammers zich ook in de toekomst veilig blijven voelen. Fokke Visser Gebiedsbeheerder Cluster Wijken

Onze wijk blijkt een interessant studieobject te zijn. Naast het onderzoek naar de lantaarnpalen wordt ook de openbare ruimte in Dubbeldam onderzocht. De studenten introduceren zichzelf hieronder:

Beste Dubbeldammers

Wij zijn Cornel en Tom, 4e jaars studenten aan de HAS Hogeschool te ’s-Hertogenbosch. We zitten nu in de laatste fase van onze oplei-

niveau gaan onderzoeken. Energetisch heeft te maken met energie, want alles in het universum zit aan elkaar met energie. Uit je bloed kun je halen waar eventuele energieobstakels zitten. Het klinkt misschien allemaal wat zweverig,” lacht ze. “Het is ook minder tastbaar dan een wetenschappelijk onderbouwde theorie. Maar omdat ik er persoonlijk al zoveel ervaring en profijt van heb, wordt het opeens tastbaar. Zo is bij mij dus uiteindelijk ook intolerantie voor gluten ontdekt.”

Weerstand

“Ik ben zelf begonnen met het laten staan van suiker. Dat is toch niet zo makkelijk als het lijkt, want het zit in meer producten dan je denkt. Met name de pakjes en de zakjes van de makkelijke maaltijden barsten van de suikers, conserveringsmiddelen en E-nummers. Toen ik ‘puur’ ben gaan koken, begon ik me steeds beter te voelen,” vertelt ze. “Veel van wat we in de supermarkten kopen, is bewerkt door de voedingsindustrie. Hierdoor kunnen we ons lichaam extra belasten met alle gevolgen van dien. Maar ik vind het ook bizar hoeveel mensen eigenlijk medicijnen slikken. Als je tegenwoordig maar een klein beetje hoge bloeddruk hebt, krijg je meteen medicijnen, terwijl je door goede voeding en een goede leefstijl meestal de oorzaak aanpakt en niet slechts de symptomen zoals medicijnen dat doen.”

Vetverbrander

“Als je heel veel stress hebt, zul je dat merken aan je lichaam. Je spijsvertering staat op een veel lager pitje en men zal daardoor ook meer moeite hebben met afvallen,” legt Corola uit. “Wij gaan je systeem veranderen van een suikerverbrander naar een vetverbrander. Als je lichaam een suikerverbrander is, gaat het daar dus ook om vragen. Als vetverbrander krijg je minder snel een hongergevoel, omdat je ding Landschapsontwerp. Momenteel zijn wij bezig met een afstudeeropdracht voor de gemeente Dordrecht. De komende 15 weken gaan we de openbare ruimte van Dubbeldam onderzoeken. Wij gaan onderzoeken hoe in bepaalde delen van Dubbeldam de inrichting van de openbare ruimte aansluit op de behoeften van kwetsbare ouderen. Voor de plekken waar we kansen zien, brengen we een advies uit aan de gemeente. We bekijken samen met de gemeente Dor-

daar veel meer energie uit haalt.” In de praktijk maakt ze ook gebruik van de zogeheten Tanita Bodyscan. Dat is een apparaat dat op basis van impulsjes kan meten wat je vetpercentage, gewicht en metabolische leeftijd is. “Dat is niet je kalenderleeftijd, maar de leeftijd van je lichaam. Veel mensen vinden dat het meest interessant,” vertelt Corola, “want je wil natuurlijk dat dit lager is dan je echte leeftijd.” De verslaggever heeft deze test na afloop van het interview ook gedaan, maar de resultaten zijn op onverklaarbare reden plotseling verdwenen en kunnen gelukkigerwijs dus niet met de lezer worden gedeeld.

Bewustwording

Meer informatie rondom de

Groene Pollepel, De Groene Voedingscoach, Corola en Marianne of gewoon lekkere recepten vindt u op de websites: www.degroenepollepel.nl en www.degroenevoedingscoach.nl . Hun missie is Heel Holland Gezond. “Dat is natuurlijk wel een hele ambitieuze missie, zeker vanaf een zoldertje in Dubbeldam,” lacht ze. “Maar we willen gewoon zoveel mogelijk laten horen dat we er zijn.” Ze besluit: “Daarnaast begint alles met bewustwording van het feit dat je jezelf met voeding ziek, maar ook juist beter kan maken. Maak daarvoor bewust de juiste keuzes.” Lester van Houwelingen

drecht hoe we de openbare ruimte van Dubbeldam nóg beter kunnen maken voor kwetsbare ouderen. Wie weet ontmoeten we elkaar tijdens een van onze bezoeken aan Dubbeldam! Met vriendelijke groet,

Cornel en Tom

De nieuwe Dubbeldammer Jaargang 24 - Nummer 2 - Mei 2019


oo k! Ko m

Wijkterras

in winkelcentrum Bieshof

15 mei 14.00-16.00 uur

Op woensdag 15 mei 2019 van 14.00-16.00 uur zijn de netwerkpartners van Stadspolders te vinden in winkelcentrum Bieshof om met u in gesprek te gaan over de wijk. Koffie en thee staat voor u klaar! Meer weten? Ragna Bottse, Buurtwerk Dordrecht T 06-52 89 51 24 ragna.bottse@meeplus.nl stadspolders.dordtcentraal.nl www.stadspolders.buurbook.nl www.buurtwerkdordrecht.nl Advertentie 1/8 pagina in de nieuwe Dubbeldammer 1mei 2019

5 redenen om lid te worden

1e lid € 17,50 2e lid € 12,50 wonend op zelfde adres

1. 10 x per jaar het ledenblad de DordtSenior 2. 3. 4. 5.

Collectiviteitskorting zorgverzekering Belasting-invulservice Belangenbehartiging bij de gemeente Dagtochten en reizen (georganiseerd door eigen reisclub)

Wordt nu lid van de Dordtse Seniorenbond! telefoon: 06-48219666 - | e-mail: ledenadmin@dordtsenior.nl

Horloge-Batterijen

Voor al uw

drukwerk Ontwerp | printen | Drukken kOpiëren | Afwerken

Los gekocht: =C3,50 Met inzetten: =C4,95 Ook voor uw horlogebandjes Leder: =C8,95 Metaal: =C11,50 Gratis gemonteerd

VOlg Ons Op

Reewegpad 22

doRdRecht

078 - 621 38 82 www.Drukkerij-rAD.nl

Ted Bogers

Vogelplein 40 Tel. 078 - 613 94 64 tedbogers@gmail.com www.tedbogers.nl

Marketingcommunicatie voor de kleine ondernemer die wil uitblinken • inspiratie, frisdenken en anderskijken • coaching bij het persoonlijk stappenplan • praktische hulp bij het uitvoeren

Beter Voor Dordt vertegenwoordigt uw belang in Dubbeldam.

Margriet Aalberts | 06 4317 6256 | www.zinsels.nu

David Schalken

Herman van der Graaf

Aydin Gündogdu

Nu ook bereikbaar via WhatsApp; 06 - 1220 1572

Dordtse roomboter SCHAPEKOPPEN leuk om te trakteren of cadeau te geven!

BANKETBAKKERIJVANDERBREGGEN.NL

REEWEG OOST 31 • 078- 6134702


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.