{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

ACHTENTWINTIGSTE JAARGANG NUMMER 4

SEPTEMBER 2019

DE STAARTENAAR @staartenaar

staartenaar@gmail.com DeStaartenaar

Zavin vernietigt duizenden kilo’s eikenprocessierups kenprocessierupsen. Met tonnen tegelijk worden ze aangevoerd, afkomstig van verdelgingsbedrijven uit heel het land.

Heel Nederland kreunde onder de hinder van de eikenprocessierups, maar slechts twee afvalverwerkers durven het aan de jeukrups in grote hoeveelheden aan te nemen, om ze vervolgens in enorme verbrandingsovens te gooien. Het aan de Baanhoekweg gevestigde Zavin is, samen met afvalverwerker HVC in Alkmaar, het enige afvalbedrijf in Nederland dat zich op dit moment waagt aan vernietiging van de rupsen. Normaal gesproken wordt er enkel ziekenhuisafval verbrand: afgeschreven medicijnen, bloed, operatiegereedschap, geamputeerde lichaamsdelen, en nu dus ook ei-

Beschermende kleding Alex Weeda, al zestien jaar werkzaam bij Zavin, is allesbehalve bang voor de jeukrups. “Nee hoor, ik heb mijn B’s (Persoonlijke Beschermingsmiddelen) toch aan. Geen probleem hoor”, zegt hij nuchter. Die persoonlijke beschermingsmiddelen zijn voor de rupsen een stuk strenger dan voor het medische afval dat het bedrijf verbrandt. Weeda hijst zich in een beschermend, wit pak. Capuchon op, helm er overheen en een mondkapje voor. Daaroverheen gaat in plaats van een normale veiligheidsbril een soort duikbril, die goed aansluit op het gezicht. Dan nog dikke rubberen handschoenen aan, en Weeda is klaar om de harige beestjes te lijf te gaan. Luchtdicht verpakt Niet dat hij ooit een rups van dichtbij te zien krijgt. De beestjes worden aangeleverd in goed afgesloten tonnen, lucht- en vloeistofdicht. “En brandschoon, anders

komen ze hier het terrein niet op”, zegt men stellig. Vanaf het moment dat de beestjes van de boom komen, moeten de verdelgers aan de eisen van Zavin voldoen, want het bedrijf wil niet het risico lopen dat één van zijn werknemers met ook maar één haartje van de rupsen in aanraking komt.

Klusje als ieder ander Volgens Yvonne Philipoom, managementassistente van het Dordtse bedrijf, is het een klusje als ieder ander. Zolang de rupsen maar correct worden afgeleverd bij de poort. Eenmaal binnen het hek zijn de rupsen niet meer te onderscheiden van het medische afval. Op het terrein staan honderden,

zo niet duizenden afvaltonnen klaar om de gloeiendhete oven in te gaan. Op de ruim 10.000 ton medisch afval per jaar wordt er naar schatting zo’n 300 ton rup-

sen en verdelgingsmateriaal in de oven gestopt. Een schijntje voor afvalbedrijf Zavin aan de Baanhoekweg. Tekst en foto’s: Charles van Steenbergen

PvdA-delegatie bij Chemours Tweede Kamerlid Gijs van Dijk (PvdA) bracht vrijdag 23 augustus jl. samen met enkele Zuid-Hollandse Statenleden en Sliedrechtse PvdA-leden een werkbezoek aan chemiebedrijf Chemours. Doel van het werkbezoek was na te gaan hoe de uitstoot van zeer gevaarlijke stoffen van fabrieken zoals Chemours in de toekomst kan worden voorkomen. Dit is te bereiken met adequate wetgeving, vergunningverlening, controle, handhaving en goede samenwerking op alle bestuurlijke niveaus, met inachtneming van de strenger wordende Europese normen. Recent heeft hierover een overleg plaatsgevonden in de Tweede Kamer met de verantwoordelijke minister en staatssecretaris.

In gesprek met bewoners Wijkbewoners waren vanaf 16.00 uur van harte uitgenodigd in de Volière aan de Adj. H.P. Kosterstraat, om onder het genot van een drankje informeel te spreken met

het Tweede Kamerlid Gijs van Dijk (woordvoerder gevaarlijke stoffen), de nieuwe PvdA Gedeputeerde Anne Koning, Statenleden Willem Minderhout, Leo Bruijn en Evelyn Hijink en, vanuit de Dordtse PvdA-gemeenteraadsfractie, Herman van der Plas en Jacqueline van den Bergh. Ook Jans Sieben en Bert Kandel (voorzitter Burenraad Chemours) waren aanwezig.

Lage opkomst Mede vanwege het voor (vaak ook buiten de stad) werkende wijkbewoners ongunstige tijdstip was de opkomst bedroevend laag. Alleen Hans van der Slot, Rokus Jongmans en Miny Starrenburg waren aanwezig. De heer Van der Slot ging gelijk in dicussie met Bert Kandel. Van der Slot verwoordde de mening van veel wijkbewoners dat het

bij Chemours c.q. DuPont veel te vaak fout gaat en dat een dergelijk bedrijf niet in een woonwijk past. Over het - zeer recent - ontsnappen van perfluorisobiuteen (pfib) zei Van der Slot: “Dit is strijdgas, vergelijkbaar met mosterdgas. Hoe haal je het als overheid in je hoofd toe te staan dat dit geloosd mag worden?” De provincie lijkt die zorgen niet te delen. Hiermee eindigde de discussie, want Gijs van Dijk sloot de bijeenkomst wegens verplichtingen elders. Tekst en foto: Charles van Steenbergen

In dit nummer: Wilt u weten wat andere wijkkranten schrijven? Kijk op: www.tienplus.net

Pag. 3: Noordelijke insteekhaven wordt toch gedempt

Pag. 3: Afsluiting Wantijbrug uitgesteld

Pag. 5: Pluktuin

Pag. 7: Zomeractiviteiten WIJkhaven en Staartlicht

Bewoners weten het beste wat er speelt in de wijk • Buurtwerk Dordrecht


Kattenstaart

Afscheid van onze sluipende reporter Catweazle

Catweazle 15/3/1999- 4/7/2019

Ja lieve mensen, het is echt waar. Ik heb nu definitief afscheid moeten nemen van mijn geliefde wijkje. Maar ik mag echt niet klagen, hoor, ik ben 20 jaar en bijna 4 maanden oud geworden, en voor een kat is dat echt hoogbejaard. In mensenjaren ben ik ruim honderd geworden. Zeg nu zelf, dat is echt super-oud. Het grootste deel van mijn leven heb ik hier in de wijk gewoond, maar oorspronkelijk kom ik uit Sliedrecht. Toen ik een jaar of vijf was, ben ik naar het asiel gebracht. Daar zaten nog veel meer katten, en toen er een vrouw naar een rode puberkater kwam kijken,

Jij neemt mij mee naar huis.

heb ik mezelf onbeschaamd aan haar opgedrongen en haar indringend aangekeken. Tja, toen was ze meteen verkocht, hè. Zo ben ik hier terecht gekomen. Ik was dolblij toen ik ontdekte dat er aan de overkant van de straat een heel groot park was waar ik lekker rond kon schooieren, want ik ben nooit een stadskat geweest. Ik had mijn draai hier al heel snel gevonden en was vaak bij de bushalte te vinden om de mensen gezelschap te houden die op de bus zaten te wachten. Ook liep ik vaak gezellig mee als er iemand naar de buurtsuper op het Rivierenplein ging. Overal waar het gezellig was, liet ik mijn neus zien, op wijk- en buurtfeesten, maar ook op het terras van WZC de Merwelanden. Ik wist precies wanneer het koffietijd was en iedereen gezellig buiten zat. Soms hadden ze gebakjes en kreeg ik ook een likje slagroom. Daardoor was ik al snel bekend als de bonte hond (of moet ik zeggen: de bonte kat?).

Toen was het nog maar een kleine stap om sluipende reporter van de wijkkrant te worden en verslag te doen van al mijn avonturen. Toen kon ik natuurlijk echt overal mijn neus laten zien (of, volgens mijn mensen: mijn neus in steken). Ik heb hier vijftien jaar lang een fantastisch leven gehad, ik heb heel veel mensen, kinderen, katten en honden ontmoet en heel veel vrienden gemaakt. Er kwamen regelmatig nieuwe katten bij ons in huis of in de straat wonen, die ik allemaal heb begroet en wegwijs gemaakt. Ik heb kinderen geleerd hoe een kat benaderd en geaaid wil worden en ik heb zelfs mo-

Wat er ook gebeurde in de wijk, onze sluipende reporter was paraat.

Nieuw informatiebord bij Huis te Merwede Aan het begin van ‘Heer Daniëlspad’, het olifantenpaadje naar Huis te Merwede, heeft Stadsbeheer Dordrecht een nieuw, solide en bestendig informatiebord geplaatst. Het oude bord, dat in 2010 is geplaatst, was het aanzien niet meer waard en totaal verweerd.

dat hier rond 1350 werd gebouwd en er ongeveer uitzag als Slot Loevestein. Er woonden edellieden, de Heren van Merwede, die een rol speelden in het politieke bestuur van het graafschap Holland. Ze kregen grondgebied toegewezen met specifieke bestuurlijke rechten en een verdedigbaar woonhuis.

Al bijna zeshonderd jaar staat het ooit stoere en machtige Huis te Merwede als een verlaten ruïne aan de gelijknamige rivier. Dordtenaren van nu kennen het vooral als plek voor een familiewandeling, om te picknicken of hun geheime liefde te ontmoeten.

Sint Elisabethsvloed Bij machtsconflicten in de vijftiende eeuw liep het huis veel schade op. Door de St. Elisabethsvloed

Heren van Merwede Hoewel de omgeving inmiddels minder romantisch is, brengt dit oudste gebouw van Dordrecht nog steeds de middeleeuwse geschiedenis tot leven. Begin 2010 werd de ruïne grondig gerestaureerd en de omgeving opgeknapt. Huis te Merwede kende twee bouwfasen. De ruïne hoort bij het tweede huis 2

gen poseren voor een kalender: de Man met Kat kalender van het asiel waar ik oorspronkelijk vandaan kwam. Hoeveel katten zijn er die me dat na kunnen zeggen? Maar het laatste jaar begon ik mijn leeftijd steeds meer te voelen, ik werd echt een mager oud mannetje. Ik kwam nauwelijks meer op straat en lag meestal te slapen op mijn poef of te relaxen in de tuin. Alleen als de voordeur open stond, liep ik nog wel eens de straat op. Zo heb ik toch nog kennis gemaakt en vriendschap gesloten met onze nieuwe overbuurkatten Snoesje, Kitty, Lion, Steffi en Sofietje. Ik noem hen de Jet Set, naar hun vrouwtje Jet. Snoesje en Kitty zijn hard bezig mijn taken als gezelschapskat en feestbeest over te nemen, en onze buitenkat Gizmo houdt ook alles goed in de gaten. Dus toen ik voelde dat mijn tijd gekomen was, wist ik dat ik mijn wijkje met een gerust hart in hun bekwame pootjes kon achterlaten. Ik ben nog een laatste keer op eigen kracht de voordeur uitgelopen en heb mijn geliefde straat rond gekeken, en toen was ik klaar voor mijn grote reis. Mijn taak was volbracht.

van 1421 kwam het huis rondom in het water te liggen en werd het voorgoed onbewoonbaar. Alleen een restant van de woontoren, de donjon, bleef over. Pas begin twintigste eeuw werd dit land opnieuw ingepolderd en lag de ruïne weer aan de rivier. In de oorlogsjaren vonden uitvoerige opgravingen plaats. De talrijke vondsten maken nu deel uit van de collectie van het Regionaal Archief. Tekst en foto: Charles van Steenbergen

World Cleanup Day Op zaterdag 21 september 2019 is het World Cleanup Day. Wereldwijd gaan miljoenen mensen in meer dan 150 landen de straat op om afval op te ruimen. In het kader van deze internationale actie wordt de eerstvolgende afvalprikactie gehouden op 21 september. Verzamelen om 13.00 uur bij De Volière. Tekst: Anja van Weeszenberg

Foto: Pauline ten Velde

Buurtbemiddeling

Kleine irritaties als geluidsoverlast, rommel of stank kunnen uitmonden in ruzies of conflicten. De vrijwilligers van Buurtbemiddeling (onderdeel van MEE Plus) brengen de buren weer in contact met elkaar.

Nog mooier is het natuurlijk als bemiddeling tussen boze buren helemaal niet nodig is. Coördinator Nilüfer Cankaya heeft eenvoudige maar effectieve tips. ‘Groet je buren, maak af en toe een praatje. Als je een feestje geeft, laat het van tevoren weten.’ Als mensen

toch ondersteuning of advies nodig hebben, kunnen ze bellen naar 078 750 89 69.

Ook bemiddelaar worden? De bemiddelaars zijn goed getrainde vrijwilligers. Versterking van dit team is van harte welkom. Ben je geduldig, onpartijdig, sociaal en kun je goed luisteren? Alle bemiddelaars krijgen eerst een professionele training conflictbemiddeling en worden begeleid en ondersteund vanuit MEE Plus. Meer informatie of aanmelden? Stuur een mailtje naar buurtbemiddeling@meeplus.nl.


Kraanbaan op de Stadswerven nog één keer het decor van Het Monument Festival Passende locatie Medeorganisator Felix Smit is blij met die uitkomst. “We zijn nog een beginnend festival. Als dit jaar niet door had kunnen gaan, was het maar de vraag of we volgend jaar nog terug zouden kunnen keren.” Met een jaar extra hoopt Het Monument Festival wel een passende locatie te kunnen vinden De derde editie van Het Monument Festival werd dit jaar gehouden op zaterdag 27 juli, op de vertrouwde plek onder en rondom de monumentale kraanbaan op Stadswerven. Volgend jaar moet de organisatie op zoek naar een nieuwe locatie.

Renovatie Wantijbrug voorlopig opgeschort Rijkswaterstaat stelt de werkzaamheden voor de renovatie van de Wantijbrug uit. Daarmee vervalt het besluit om vanaf woensdag 26 augustus tot maandag 28 oktober 2019 geen vrachtverkeer zwaarder dan 3,5 ton over de brug toe te laten.

Het traumateam was opgeroepen voor een medische noodsituatie aan het Zijldiep en de piloot wist de heli aan de grond te zetten op het grasveldje voor de school. Inmiddels was de hele wijk uitgelopen om te zien wat er aan de hand was. De luchtverplaatsing tijdens het landen was zo groot dat een schutting in de achtertuin van een woning aan de Wielingenstraat omgeblazen werd. Tekst en foto’s: Anja van Weeszenberg

Van gratis naar betaald Nieuw aan het festival dit jaar was dat er een derde podium was op het evenemententerrein. Een ander verandering was dat het evenement dit jaar niet meer gratis was. Festivalkaartjes kostten 10 euro.

Voor die schappelijke prijs was de organisatie in de gelegenheid om een mooi feest te realiseren. Tekst en foto’s: Charles van Steenbergen

Het festival kon eigenlijk dit jaar al niet meer terecht op de punt van Stadswerven vanwege de bouwplannen van de “Prins Clausburg”. De organisatie kon geen nieuwe plek vinden waarmee de gemeente akkoord ging. Door het feest binnen de bouwvak te houden mocht het nog één keer gehouden worden op de oude locatie.

Traumaheli trekt veel bekijks

Zondagmiddag 4 augustus werd de Merwedepolder opgeschrikt door het geluid van een helicopter die laag over de wijk cirkelde. Het bleek om een traumaheli te gaan, die een geschikte plek zocht om te landen.

om het feest volgend jaar voort te zetten.

Renovatie noodzakelijk Een nieuwe startdatum is nog niet bekend. Deze is afhankelijk van de uitwerking van de benodigde maatregelen. De renovatie van de Wantijbrug blijft onontbeerlijk en wordt uitgevoerd zodra dat mogelijk is. De veiligheid van de brug

is bij een beperkt uitstel van de werkzaamheden niet in het geding. De brug wordt intensief gemonitord en indien nodig worden tussentijds reparaties uitgevoerd. Tekst en foto: Charles van Steenbergen

Het tijdelijk niet toelaten van vrachtwagens op de brug heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid van de regio. Rijkswaterstaat neemt daarom meer tijd om samen met de betrokken gemeenten en veiligheidsregio naar de benodigde verkeersmaatregelen te kijken, waarmee mogelijk de hinder kan worden beperkt. De renovatie van de brug wordt daardoor later gestart.

Noordelijke insteekhaven wordt gedempt De Noordelijke insteekhaven wordt waarschijnlijk nog dit jaar gedempt. Dit maakte Gerda van Oost, projectmanager van de gemeente Dordrecht, begin augustus bekend. Op de plaats waar de Ark van Noach jarenlang afgemeerd heeft gelegen moeten nieuwe woningen verrijzen. Aannemingsbedrijf Martens en van Oord, dat door de gemeente is gekozen om het project uit te

voeren, is momenteel bezig de plannen uit te werken. Het is de bedoeling dat de feitelijke werkzaamheden eind dit jaar beginnen.

Eerst inklinken Er wordt eerst een tijdelijke damwand geplaatst, waarna de haven wordt gedempt met zand, dat zoveel mogelijk via de rivier zal worden aangevoerd. In eerste instantie zal er een enorme heuvel ontstaan, omdat het zand nog een

heel stuk moet inklinken. Dit is een proces van jaren.

Nieuwe oever Wanneer het zand voldoende ingeklonken is, wordt een nieuwe rivieroever aangelegd en wordt de grond in etappes bouwrijp gemaakt. Als alles volgens plan verloopt zal dit in 2023 en 2024 gebeuren. Daarna kan begonnen worden met heien en de daadwerkelijke bouw van de woningen. Anja van Weeszenberg

3


Aartje en Saartje (119)

Plukgeluk “Aartje en Saartje, mag ik jullie kennis laten maken met twee nieuwe buurtbewoners?” De staartmezen waren op de thee bij Gans Siebe van Moestuin De Terp die een nieuwtje voor hen had. “Natuurlijk!” antwoordden beide meesjes in koor. “Wie zijn ze?” Siebe wuifde met één grote vleugel naar twee vogels die net het houten gebouwtje op het terrein binnen kwamen wandelen. “Dit zijn koperwieken Kliek en Kwiek,” ging de gans verder en de twee lijsterachtige vogels met roestbruine oksels waren gelijk enthousiast verwelkomd. “Eén ding wil ik wel even ophelderen,” zei Kwiek al snel na de aangename kennismaking. “Echte buurtvogels zijn we (nog) niet. We komen hier in de wijk wat rondkijken.” Kliek ging verder, “Als het ons hier bevalt, blijven we misschien. We komen eigenlijk van Zweden maar trekken graag wat rond. En eh, tot nog toe vinden we het in Nederland wel leuk. En het is goed toeven bij De Terp met al die wilde bloemen, bomen en struiken.”

Rondleiding “Goed te horen,” reageerde Aartje. “We kunnen jullie een beetje van de Staart laten zien, als je wilt, want we vliegen toch zo terug naar huis,” nodigde Saartje uit. Dat vonden de beide koperwieken een goed plan. De staartmezen maakten het duo eerst attent op de prachtige omgeving van de naastgelegen Wantijkil. “Hmmm, ook veel struiken en bomen. Daar houden we van, vooral als er ook bessen zijn,” reageerde Kwiek rap. “Ja,” zei Aartje, “bij ons in de buurt zijn ze ook in het Park Merwepolder. Hier even verderop is de Volière met…” “Met een pluktuin vol prachtige bloemen,” ging Kwiek gewoon verder. “Dat zie ik, ja. Blommor - bloemen – daar zijn Kliek en ik ook dol op. En niet alleen vanwege de insecten en slakken die erop af komen.” “Nee,” legde Kliek uit, “wij zijn nogal bloemenenthousiasten. Houden van een beetje tuinieren. Maken graag boeketten als hobby.” “Nou, niet zo bescheiden, Kliek,” reageerde Kwiek haastig. “We hebben in Zweden aardig wat prijzen gewonnen met onze ‘hobby’.”

Pluktuin “Wat leuk!” zei Saartje. “Dan komen jullie als geroepen want we hebben een aardig project, als jullie daarin geïnteresseerd zijn. Maar eerst laten we jullie nog meer bloemen zien.” En de staartmezen vlogen via de Baanhoekweg, waar de bermen bont versierd waren met wilde bloemen, naar hun laatste bestemming, de pluktuin op het terrein van het voormalige buurthuis, de Rietgors.

bloemstuk indienen – de winnaar wordt door Pim hier gefotografeerd en het bloemstuk brengen wij naar een vogel die het goed kan gebruiken, hetzij als bemoediging of als felicitatie bijvoorbeeld. Aan het einde van de zomer maakt Pim een fotoalbum met de winnaars en hun stukken en dat album presenteren we aan het seniorencomplex hier vlakbij. Daar kunnen de bewoners dan het hele jaar ook van het album genieten.”

“Deze pluktuin is pas dit jaar tot stand gekomen, dankzij de inzet van een klein aantal vrijwilligers,” legde Aartje trots uit. “Kijk, daar is Bruintje alweer aan het wieden!” De vogels maakten kennis met de kleine, onopvallende bruine tuinfluiter. En met Pim Blaauw, de pimpelmees die vlakbij woonde en hem aan het fotograferen was voor de wijkkrant.

“Fantastisch!” reageerde Kliek geestdriftig, “maar waar passen wij in het verhaal?” Aartje antwoordde, “Wij willen jullie vragen om de jury te zijn. Wat vinden jullie?” De koperwieken keken elkaar even aan en toen kwam snel van Kwiek het antwoord, “Lijkt ons ontzettend leuk! We doen het!” De staartmezen, Bruintje en Pim keken allemaal blij en opgelucht.

Plukproject Staart “En nu,” zei Kwiek ongeduldig, “wat is het project waar je het over had, Saartje?” Het staartmeesje antwoordde enthousiast, “Aartje en ik willen een soort bloemenwedstrijdje organiseren. Vogels kunnen iedere vrijdag een mooi

En zo werd het Plukproject Staart werkelijkheid. De hele zomer waren diverse enthousiaste vogels in de wijk wekelijks bezig om prachtige bloemstukken te creëren en, als bemoedigende bijkomstigheid, kregen moestuin de Terp, vogelvereniging de Volière en pluktuin

de Rietgors (want zo noemden Aartje en Saartje die voor het gemak) ook nog eens wat extra vrijwilligers.

Succes verzekerd (hopelijk) “Tja,” mijmerde Aartje op een zwoele zomerse avond tegen vrouwtje Saartje, “dit hadden we een half jaar geleden toch niet allemaal aan kunnen zien komen, hè, Saartje?” En hij nam een slokje mezenthee. “Nee, zeker niet,” zei Saartje en keek blij naar het tafeltje in hun woonkamer waar de piepkleine theekopjes stonden naast een prachtig droogbloemenboeket. “En hoe aardig van Kliek en Kwiek dat ze ons wilden bedanken met dit boeket dat lang goed zal blijven als herinnering aan onze samenwerking.” Aartje knikte. “Niet alleen dat,” zei hij met een glimlach, “maar dankzij het bloemenproject zijn we verzekerd dat onze talentvolle koperwiekvrienden in ieder geval tot het begin van de herfst hier op de Staart blijven! Misschien was dat nou net het zetje om ze te laten beslissen ook Staartenaren te worden!” “Laten we het hopen!” was het blije antwoord van Saartje. Nellie Harrewijn

Moestuin De Terp: lustoord voor mens en dier Op een prachtige zomerdag in augustus is het tijd om weer eens een kijkje te nemen bij Moestuin De Terp. Na een hartelijk welkom en een beker vers gezette thee, nemen beheerder Jans Sieben en ik plaats aan tafel. In de verte zien we iemand aankomen die je niet over het hoofd kan zien: het is Evander Hartog (17 en meer dan 2,05 meter lang), secretaris van de Jongerenraad – een onafhankelijke groep met elf leden van 15-25 jaar die de jongeren uit alle wijken in Dordrecht vertegenwoordigt en advies geeft aan de gemeente.

voorbeeld de Merwedestraat aan de Burenraad gepresenteerd.

Bezoekers

Inmiddels is er nog iemand aangeschoven aan tafel: Henk Veenstra, die al 56 jaar op de Staart woont, is een actieve Staartbewoner en gewaardeerde adviseur van Moestuin De Terp. Hij vertelt dat er een boom zal worden geplant in Moestuin De Terp ter ere van de in 2017 overleden Jan Vogelaar, oud-raadslid van Dordrecht en bekend als de “burgemeester van de Staart”. Een mooi gebaar ter nagedachtenis aan de man die zo betrokken was bij de Staart en in 2015 werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Jans, Evander en Henk In het kader van 800 jaar stadsrechten Dordrecht volgend jaar heeft de Jongerenraad de gemeente aangeschreven en een van de 800 bomen van dat project weten te bemachtigen, een esdoorn die dan in Moestuin De Terp komt te staan. Een mooi, groen initiatief! De Jongerenraad is ook betrokken bij o.a. veiligheid in de stad en heeft hun ideeën met betrekking tot bij-

44

Frans, Jans en Anja Onderwijl zijn weer twee bezoekers gearriveerd: Anja Brak van WZC De Merwelanden en bewoner Frans die op de prachtige, nieuwe duofiets van de organisatie zijn aangekomen. Anja en Frans krijgen uiteraard ook koffie/thee en Anja vertelt hoe blij ze is met de fijne fietsaanwinst en dat er een geasfalteerd pad naar de

moestuin is aangelegd. Nu kan ze iedere woensdag met een bewoner hier een “bakkie komen doen” – net een leuk uitje voor zowel haar als de bewoner.

(IVN). Een Tiny Forest is een minibos, ongeveer zo groot als een tennisbaan. Het eerste bosje zal dit najaar geplant worden; de andere twee volgen in 2020.

Nieuwtjes

Jans vermeldt dat in de herfst een aantal bomen ook om veiligheidsredenen zullen worden gekapt door Rijkswaterstaat. Jans: “Vorig jaar zijn twee beuken omgewaaid, maar de tien kronkelwilgen doen het gelukkig wel goed.”

Terwijl we een en ander bespreken komen er drie kippen binnen wandelen die in alle vrijheid op het terrein en in dit gebouw kunnen scharrelen. Blije kippen dus. Jans stopt ze goedlachs wat lekkers toe. Hij begint me bij te praten met nieuws over de moestuin en het eerste bericht is nogal teleurstellend: de geplande speeltuin is door de gemeente afgekeurd vanwege verontreinigde grond en veiligheidsredenen. Jans hoopt dat het project ooit alsnog door kan gaan, desnoods in een andere vorm. Intussen heeft de gemeente wel twee mooie picknicktafels geschonken aan De Terp. Dan wijst hij naar de bouwketen achter op het terrein naast het fietspad langs het Wantij. Hij legt uit dat delen van de Wantijbrug vervangen gaan worden en, in verband met de werkzaamheden, zal het fietspad worden verlegd. Hij vertelt verder dat er een aanvraag is ingediend door Moestuin De Terp voor een van de drie Tiny Forests die in Dordrecht de komende jaren zullen worden aangelegd, geschonken door het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie

Bijen, bloemen en groenten

En, hoe is het met de bijen en hun honing? Jans vertelt dat de insecten geweldig actief zijn en dat hij eerst nog moet overleggen met imker Henk Rosenquist over het innen van de honing. Dat ze actief zijn maar niet altijd geweldig is later evident als Jans en ik een rondje over het terrein maken. Terwijl hij bij de vijver onder andere vertelt over de bloemen die Henk Veenstra onlangs aan de moestuin heeft geschonken, wordt hij gestoken. “We kunnen beter iets verderop kijken. We staan precies in hun vliegroute,” waarschuwt hij.

Overal in de bakken groeien er diverse groenten en staan er verschillende bloemen in bloei. Jan wijst naar o.a. courgettes, Parijse wortels, snijbonen, tomaten en Drentse bonen (lachend: “Hoe kan het ook anders, ik ben geboren in Drenthe.”) De kloostertuin met allerhande blauwe bloemen staat keurig te pronken – behalve voor één opvallend felrode gladiool. “Foutje – die had daar niet moeten staan maar we konden van tevoren niet zien welke blauw en welke rood was,” legt hij glimlachend uit. Dat het terrein niet alleen een lustoord is voor de bijen is wel duidelijk want om de haverklap vliegen libellen om ons heen – te snel om vast te leggen op de foto. Ook vlinders vinden het hier fijn: Jans heeft onlangs zes soorten ontdekt. En… trots: “Opeens zag ik twee vogels die wat op kramsvogels leken – dat bleken koperwieken te zijn!” Ja, Jans verveelt zich geen dag in de moestuin. En dat is niet vreemd want hij krijgt gezelschap van allerlei bezoekers die graag een praatje komen maken en een bakkie komen doen. Om niet te vergeten zijn dierlijke bezoekers: o.a. vogels, libellen, bijen en vlinders. Moestuin De Terp: een trekpleister voor zowel mens als dier!

Tekst en foto’s: Nellie Harrewijn

Meer foto’s: https://bit.ly/2lVZt6Y


Pluktuin Boterdiepstraat: natuur is chaos We zijn gewend om mooie strakke gazons te zien met mooi geknipte struiken en bomen. En alles moet er vooral strak uitzien! Dan ligt daar ineens aan de Boterdiepstraat een wildernis! Je mag ervan denken wat je wil en de flyers geven je misschien al iets meer duidelijkheid.

Natuur dicht bij huis Toch is het heerlijk om hier in deze tuin te werken. Ik ben er voornamelijk in de avond te vinden en dan hoor je overal om je heen de insecten vliegen. De ondergrond krioelt van de levendigheid en vaak word ik vergezeld door een kat. Mijn collega-vrijwilliger ziet met enige regelmaat zelfs een ree staan! De natuur dichtbij huis, groene vingers kweken en heerlijk buiten bezig zijn. Dat is onze drijfveer!

Laten wij ons even voorstellen. Wij zijn de vrijwilligers van de bloemenpluktuin aan de Boterdiepstraat. Wij zijn dit project begonnen met zes personen en samen hebben wij het houtsnip-

Foto: Nellie Harrewijn perpad aangelegd. Vol goede moed gingen wij dit avontuur aan. Zou het werken? Zouden er daadwerkelijk bloemen groeien op dat stuk? We hebben namelijk te maken met zowel klei als zand ondergrond en dan is het toch spannend!

gekregen. En zo bonden wij de strijd aan tegen het onkruid. Jammer genoeg zijn er twee mensen afgehaakt door het project aan de Baanhoekweg (bloemenlint) wat met veel meer tamtam is aangelegd dan ‘onze’ bloemenpluktuin. Erg jammer, vooral omdat de vakantieperiode ook nog voor de deur stond.

Bloem of onkruid? Enkele weken na het inzaaien (mei) zagen wij al de eerste groene sprietjes boven komen. Niet iedereen wist het verschil tussen onkruid en bloem dus van Drechtwerken Groen (samenwerkingspartFoto: Anja van Weeszenberg ner) een spoedcursus

Noeste arbeid Drie vrijwilligers maken zoveel als mogelijk tijd vrij om de strijd tegen het onkruid aan te gaan. Eerlijk gezegd valt dat nog niet mee. Na twee uur noeste arbeid, pijn in je spieren en een hoop onkruid moet je namelijk niet terugkijken in de tuin. Dan lijkt het net of je niets gedaan hebt.

Tentoonstelling “Schilderijke verhalen” De bewoners van de woningen in de Wantijtoren (KSW) van Woon- en zorgcentrum De Merwelanden hebben afgelopen maanden verhalen gemaakt bij verschillende schilderijen uit het Dordrechts Museum. Het zijn verhalen die verzonnen zijn: fantasierijke, prachtige verhalen. Op 21 september is het wereld Alzheimerdag, en op deze dag wordt de tentoonstelling ‘Schilderijke verhalen’ geopend in De Merwelanden. Bij het maken van de verhalen gaat het om de fantasie, alles kan en alles mag in zo’n verhaal. Bij ieder verhaal dat we hebben gemaakt, hebben we kunnen genieten om de leuke, mooie ,prachtige, grappige (taal)vondsten en verhaallijnen die ontstonden. Uiteindelijk hebben wij bij twaalf schilderijen uit het Dordrechts Museum een verhaal gemaakt. Deze schilderijen en de verhalen daarbij kunt u vanaf 21 september bekijken in de Brasserie.

Feestelijke opening De tentoonstelling wordt zaterdag 21 september om 10 uur feestelijk geopend. We hopen dat u daarbij zult zijn. Ook de middag staat nog bol van de activiteiten. Natuurlijk kunt u daar de hele tentoonstelling bekijken. Maar we zullen ook

het Rad van Fortuin laten draaien waarbij de opbrengst van de loten, die daarvoor verkocht zullen worden, ten goede komt aan de Stichting Alzheimer Nederland.

Into D’mentia Tevens wordt er een training “Beleef dementie” gegeven. Bent u benieuwd hoe iemand met dementie de wereld om zich heen ervaart? Meld u dan aan voor de

Virtual Reality-experience Into D’Mentia. Into D’mentia geeft een levensecht inzicht in dementie. Into D’Mentia is geschikt voor mantelzorgers, professionals en andere geïnteresseerden. De training wordt gegeven om 12.00, 13.30 en 14.30 uur. Aanmelden kan bij Gabrielle Vermeulen, g.vermeulen@demerwelanden.nl. Bij aanmelden ook graag aangeven welke tijd uw voorkeur heeft.

Het programma 10.00 – 10.30 uur

inloop en koffie

10.30 – 11.30 uur

Muziek van ons ‘Vrolijke noot’ orkest en officiële opening van de tentoonstelling ‘Schilderijke verhalen’

11.30 – 16.00 uur

Naast de tentoonstelling zijn er verschillende activiteiten in de Brasserie met tussen: 11.30 – 14.00 uur Speciale lunch aanbieding in de Brasserie 11.30 – 16.00 uur Ervaar de beleef-tv, standje met verkoop ten bate van de Stichting Alzheimer Nederland 13.30 – 14.30 uur Workshop/info over de ziekte van Alzheimer 14.30 – 16.00 uur Rad van Fortuin ten bate van de Stichting Alzheimer Nederland

Plukkers en vrijwilligers? We missen nu nog alleen de kinderen die een mooi boeketje komen plukken. Hierbij nodigen wij jullie van harte uit om de schaar mee te nemen voor een mooi boeketje

Foto: Anja van Weeszenberg bloemen. Natuurlijk zijn wij altijd op zoek naar extra vrijwilligers. Dus vind jij het leuk om af en toe mee te helpen? Schroom niet om de stoute schoenen aan te trekken en samen met ons te genieten in deze heerlijke bloemenpluktuin! Tot snel. Bianca van Rooij

Foto: Nellie Harrewijn

Bijendag in het Biesboschcentrum Op een stralende woensdag in augustus werd in en rondom het Biesboschcentrum de Biesbosch Bijendag georganiseerd. Er waren activiteiten georganiseerd voor het hele gezin, met als thema de honingbij. Je kon luisteren naar het verhaal van de imker, die onder andere liet zien hoe honing geslingerd werd, je kon een bijenkast bezoeken, je laten schminken als een bij, een kaars maken van bijenwas en je eigen lippenbalsem maken.

Stempelkaart Voor deze activiteiten kon een stempelkaart gekocht worden en bij elke activiteit kon je een stempel krijgen. Bij vijf stempels was er een cadeautje. Ook was er een leuke film te zien over de honingbij en kon er een wandeling gemaakt worden naar de bijenstal de Zuileshoeve. Er waren veel bezoekers aan deze geslaagde dag, waar spelenderwijs iets geleerd kon worden over de honingbij. Tekst en foto’s: Rita Kramer 5


Agenda WZC De Merwelanden Reserveren minimaal één week van te voren in de activiteitenruimte op maandag tot en met donderdag van 09.00 - 10.00 uur of schriftelijk of per e-mail (activiteiten@demerwelanden.nl) Thuisbios Edith Piaf Woensdag 18 september

ook het voorterrein van De Merwelanden. Tafel voor rommel- en creamarkt reserveren bij Team Welzijn 078-7502025 of activiteiten@demerwelanden.nl voor zaterdag 14 september.

Workshop “Spelen Met Taal” Maandag 30 september Taalkunstenaar Rammar Tinbo geeft de workshop “Spelen met Taal”. 14.00 uur in het Cultureel Café. Kosten € 2,50. Graag vooraf reserveren.

Documentaire met veel nog niet eerder vertoonde clips en films. 14.00 uur in de Theaterzaal. Entree € 2,-

Uitwaaien in Scheveningen Donderdag 19 september Kosten € 30,- .Lunch en consumpties voor eigen rekening. Graag vooraf reserveren! Appelplukdag “De Stuifakker” Maandag 23 september Zelf uw eigen appels plukken en proeven midden in de boomgaard. Verzamelen 13.00 uur hoofdingang. Kosten € 15,-. Graag vooraf reserveren! Wandeling Munnikenpark Woensdag 25 september Verzamelen 13.00 uur bij de hoofdingang. Kosten € 10,-. Graag vooraf reserveren! Thema-avond Mosselen Vrijdag 27 september U bent vanaf 17.00 uur van harte welkom in Brasserie De Ontmoeting, vanaf 17.45 uur worden de mosselen geserveerd. Kosten € 17,35. Graag vooraf reserveren. Burendag met Rommelmarkt Zaterdag 28 september

Van 10.00 – 15.00 uur, Theaterzaal, Centrale hal en bij goed weer

Groenteboer Valk Dinsdag 1 oktober 9.00 - 11.30 uur hoofdingang Gijs Lemmen & vrienden met dansschool Lucky Dancing Dinsdag 1 oktober

Shantykoor Buitengaats Woensdag 9 oktober

Shanty’s in meerdere talen, zeemansliedjes en Ierse volksliedjes. 14.00 uur in de Theaterzaal. Entree € 3,50.

Oktoberfest Donderdag 10 oktober Een middag vol gezelligheid, bratwurst, bier en de muziek van Duo Pohorje. 14.00 uur in Brasserie De Ontmoeting. Kosten € 7,50 (muziek, drankje en bratwurst) Graag vooraf reserveren! Het Polderwielkoor Woensdag 16 oktober Het Polderwielkoor brengt Nederlandstalig repertoire ten gehore. 14.00 uur in de Theaterzaal. Entree € 3,50.

Tijdens het optreden van gitaarvirtuoos Gijs Lemmen en zijn muzikale vrienden laten dansers van dansschool Lucky Dancing een aantal klassieke dansstijlen zien. 14.00 uur in de Theaterzaal.

Progressio Marinucci Donderdag 3 oktober

Het Rotterdams Accordeon Orkest Progressio Marinucci heeft 19 spelende leden en wordt gedirigeerd door Tom Wilmer. Het repertoire is veelzijdig, van licht klassiek, jazz en tango tot musical, klezmer, Ierse, Spaanse en Slavische muziek. 19.00 uur in de Theaterzaal. Entree gratis. Consumpties voor eigen rekening.

Mini Albert Cuyp markt Woensdag 9 oktober 10.00 uur centrale hal

Thema-avond Cowboys & Cowgirls Vrijdag 25 oktober

Entertainer Ad Klous zingt Country hits van artiesten als Glenn Campbell, John Denver en vele anderen en onze koks serveren u een waanzinnig lekker Country & Western menu. 7.00 uur in de Brasserie. Kosten € 17,35. Graag vooraf reserveren.

WHOP goes Pop on tour Woensdag 30 oktober Een initiatief van het Energiehuis en de Popcentrale. De Whoppers, zoals ze zich noemen, zijn hun vleugels aan het uitslaan naar andere locaties onder de naam “WHOP Goes Pop On Tour”! Vanmiddag staan zij op het podium bij De Merwelanden. 14.00 uur Theaterzaal Entree € 3,50

Geopend: woensdag van 9-17 uur, vrijdag van 9-17 uur, zaterdag van 13-22 uur, zondag van 13-18 uur

Thema-avonden Eerste vrijdag van de maand van 20.00 tot 23.00 uur Start presentatie 20.15 uur Vrijdag 4 oktober: Vrijdag 1 november:

Aanmelden via de website Life of a star Astrofoto-lezing/praktijkavond

Entree € 5,00

Speciale activiteiten en evenementen

vrijdag 27 september Zaterdag 5 en zondag 6 oktober: Zaterdag 26 oktober:

Colofon

Redactie: Anja van Weeszenberg, Charles van Steenbergen, Nellie Harrewijn, Rita Kramer, Ruud Paap 6

Start basiscursus sterrenkunde. (6 avonden) Kosten € 97,50 Weekend van de Wetenschap Nacht van de Nacht (geopend van 13-24 uur)

Kopij, tips en informatie: staartenaar@gmail.com 06-13979192 Uiterste inzenddatum kopij: 31 oktober 2019 bezorging v.a. 4 december

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven in te korten of te weigeren. Anonieme brieven worden niet geplaatst. Druk: DKZET

Vaste activiteiten

In de spelsalon

Creaclub Woensdag 09.45 - 11.30 uur Houtbewerken Donderdag 10.00 - 11.30 Soos 1e zaterdag vd maand 14.00 uur

Biljarten Vrijdag 13.00 uur Baraque Woensdag 19.00 uur Bibliotheek Donderdag 09.00 - 11.00 uur In de theaterzaal Koersbal Maandag 19.00 - 21.00 uur Gymnastiek kleinschalig wonen Maandag en woensdag 10.30 - 11.15 uur Linedance Donderdag 10.00 - 11.00 uur Repetitie kerkkoor Donderdag 19.30 - 21.30 uur De Merwelanden in beweging Vrijdag 15.00 – 16.00 uur 5e etage Merwedeflat Yoga Vrijdag 11.15 - 12.15 uur In de activiteitenruimte Schilderen Maandag 10.00 - 11.30 uur Schilderen 2de groep Maandag 13.30 – 15.00 uur Sjoelen (beginnersgroep) Dinsdag 13.30 - 15.00 uur

In Brasserie De Ontmoeting Spelletjes Zaterdag 14.00 - 16.00 uur Zangclub De Vrolijke Noot Vrijdag 10.30 - 11.30 uur Samen aan de thee Dinsdag 15.00 uur Cultureel Café Ten Holter Klaverjassen Woensdag 19.00 uur Wandelen Dinsdag 10.30 - 11.30 uur Zwemmen Dinsdag 12.45 - 15.00 uur Internetcafé Dinsdag 10.00 - 12.00 uur MediClowns 4e vrijdag 14.00 - 15.00 uur Huiskamer 3e etage Wantijtoren

Boodschappenservice

Merwelandenbus naar Jumbo Vrijdag 13.00 - 15.00 uur

Buurtlunch met Thematijd iedere zondag van 13.30 tot 15.30 uur Kinder Club eens per 2 weken op zaterdag 13.30 tot 15.30 uur Girls Only eens per 4 weken op vrijdagavond van 19.30 tot 21.30 uur Inloopochtend iedere woensdag- & vrijdagmorgen van 9 tot 12 uur Schuif’s aan iedere donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur

Reggestraat Dordrecht Info 078-6143777 Iedere zaterdag open vanaf 11 uur

Binnenvaartmuseum Dordrecht René Siegfried, Maasstraat 13 Geopend iedere donderdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Adjudant H.P. Kosterstraat 5

Vierde zaterdag van de maand Vogelbeurs van 09.00 -12.30 uur.

Eerste maandag van de maand (beh. juli en augustus) Clubavond met een lezing of een film. Aanvang 20.00 uur. Zaterdag12 oktober 10-15u: Technische jongvogeldag

Vrijdag 7 oktober 19.30-22u: opening vogelshow Zaterdag 8 november 10-22u en zondag 9 november 10-15u: Vogelshow en rad van fortuin Wijktrefpunt “De Volière” Woensdag van 10 – 16u Tijdens vogelshow en wijktrefpunt is de stand van het Aardappelpakhuis aanwezig met o.a. aardappelen, eieren en uien

Agenda Petruskapel

Alle zondagen om 10.00 uur een PKN-kerkdienst. Contact via cenm.deboer@gmail.com

Contactadres voor vragen/ advertenties wijkkranten: TIEN Plus: 078-7508966 of tienplus@meeplus.nl Ondersteuning Tien Plus

Klachten over bezorging kunt u doorgeven op werkdagen tijdens kantooruren aan TIEN Plus: 078-7508966


Zomeractiviteiten bij WIJkhaven en Staartlicht in beeld

WIJkhaven

Staartlicht

WIJkhaven is de nieuwe naam voor het wijkcentrum Staart-West. Betekenis van WIJkhaven is als volgt. WIJ: wij zijn de bewoners van de wijk. Haven: het wijkcentrum ligt aan de haven en wil een haven zijn voor alle bewoners van de Staart.

Staartlicht is een initiatief van de Gereformeerde Kandelaarkerk in Stadspolders. Vanuit ons geloof in Jezus Christus willen we graag Zijn Liefde doorgeven aan mensen om ons heen. In het bijzonder op de Staart, omdat daar weinig tot geen kerkelijke activiteit meer is. We hopen dat we door onze aanwezigheid en de verschillende activiteiten iets van Zijn Licht mogen doorgeven. Wij werken vanuit het buurthuis aan de Maasstraat 23.

Waterspelletjes bij WIJkhaven

De jeugd op de Staart hoefde zich deze zomervakantie niet te vervelen, en ook voor volwassenen was er wat te doen. Zowel de WIJkhaven als Staartlicht hadden een vol zomerprogramma.

Foto: Rita Kramer

Bij de WIJkhaven konden de kinderen zich uitleven met stoepkrijten, waterspelletjes, een kinderdisco, kleedjesmarkt en een speurtocht, creamiddagen voor kinderen en volwassenen, een wijkfeest en een BBQ.

Foto: Rita Kramer

Creamiddag bij WIJkhaven

Foto: Rita Kramer Bij Staartlicht kwamen de hulpdiensten op bezoek en konden de kinderen zelf de brandspuit ter hand nemen, er waren wateractiviteiten, een bootcamp, huizen bouwen uit dozen, knutselen met papier machĂŠ, bootjes en vlotten bouwen, een huizenjacht, borden beschilderen, een mozaĂŻek maken, een dropping en een hindernisbaan. Ook deze zomeractiviteiten werden afgesloten met een feestmaal. Tekst: Anja van Weeszenberg

Bootcamp bij Staartlicht Foto: Rachel van Laere

Dropping bij Staartlicht Foto: Francine Groenendijk

Dozenhuis bouwen bij Staartlicht Foto: Francine Groenendijk

Brandweer op bezoek bij Staartlicht Foto: Rachel van Laere

Stoepkrijten bij WIJkhaven

Foto: Rita Kramer

Kleedjesmarkt bij WIJkhaven

Foto: Rita Kramer

Hindernisbaan bij Staartlicht Foto: Francine Groenendijk


Terugblik op twee jaar Burenraad DuPont en Chemours

Ruim twee jaar is de Burenraad van DuPont en Chemours aan de slag. Deze raad bestaat uit betrokken bewoners van de Staart, maar ze komen ook vanuit andere wijken van Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht. Het idee erachter: goede buren zijn in gesprek met elkaar en helpen elkaar. Een goede buur is beter dan een verre vriend. Shell Pernis ging DuPont en Chemours al voor met een Burenraad. Daar werkt het goed, maar wat is de balans na twee jaar Burenraad DuPont en Chemours?

moet je eigenlijk doen als er, ondanks alle maatregelen, toch iets gebeurt bij DuPont of Chemours of een ander bedrijf op de Baanhoekweg? ‘Mocht dit gebeuren, bijvoorbeeld een incident met een wolk van ontsnapt gas, dan is het zaak om naar binnen te gaan, ramen en deuren te sluiten, ventilatie uit te zetten en het nieuws te volgen via radio Rijnmond, internet of sociale media. Vluchten of naar buiten gaan is echt geen goed idee. We communiceren actief om de omwonenden op de hoogte te houden’, aldus de communicatieadviseur van de Veiligheidsregio. En indien nodig, gebruiken ze NL Alert.

De Burenraad organiseerde meerdere inloopavonden, onder andere in Verzorgingshuis De Merwelanden en de bibliotheek in Dordrecht, maar ook in Sliedrecht en Papendrecht. Daarnaast bezochten enkele leden van de raad een druk bezochte bewonersbijeenkomst op de Staart en een informatiebijeenkomst in Sliedrecht. De leden van de Burenraad spreken bovendien hun eigen buren en hebben hun netwerk. De input vanuit deze gesprekken nemen ze mee in de gesprekken met de directies van DuPont en Chemours.

Communicatie en contact Een ander onderwerp dat vaak terug komt in de gesprekken is communicatie. Uit het onderzoek (dit is te downloaden via www. burenraad.nl) dat de Burenraad heeft laten uitvoeren een paar maanden geleden blijkt dat omwonenden het op prijs stellen als een bedrijf transparant is. Openheid geeft vertrouwen. Voorzitter van de Burenraad Bert Kandel zegt hierover: ‘Communicatie staat altijd op de agenda van het overleg met de bedrijven. Mooi om te zien dat op dat gebied stappen worden gezet. De Open Poortdagen vorig jaar waren bijvoorbeeld een groot succes, evenals de Zomermiddagwandelingen over het terrein van DuPont en Chemours in de zomervakantie. Het kan altijd beter maar wij zien dat er vooruitgang is en dat er meer en duidelijker wordt gecommuniceerd met de buren. Laat je zien in de omgeving is ons advies en doe ook

Veiligheid Tijdens de gesprekken met buurtbewoners is het onderwerp ‘veiligheid’ een belangrijk en steeds terugkerend onderwerp. Dit was de aanleiding voor een overlegvergadering waarbij de Burenraad te gast was bij de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Want wat

Dinsdag 24 september Burenraad

De overlegvergaderingen van de Burenraad zijn openbaar. De eerst volgende vergadering is op dinsdag 24 september om 19.30 uur in de Wijkhaven (voorheen was dit wijkcentrum StaartWest), Maasstraat 25. Graag aanmelden via contact@burenraad.nl. De agenda ontvang je vervolgens per mail. iets terug voor de buurt.’ Uit ditzelfde onderzoek bleek ook dat de Burenraad zelf niet of nauwelijks bekend is bij de omwonenden. In het algemeen is men wel positief over het bestaan van de Burenraad. Het vergroten van de

bekendheid is een uitdaging voor de komende tijd. Maar dat is bij lange na niet het enige. Er is nog genoeg werk aan de winkel, ook als het gaat om eenduidige communicatie vanuit de verschillende overheden en instanties die een rol hebben binnen toezicht en handhaving. En hoe staat het eigenlijk met de vergunningen? De Burenraad informeert en communiceert. Hoe dat gaat? Kom langs tijdens een van de overlegvergaderingen of stuur een bericht via de website www.burenraad.nl. Tips of feedback zijn van harte welkom. Voor meer informatie: www.burenraad.nl Kijk voor meer informatie over de bedrijven op www.dupontdordrecht.info of www.chemours.com/Dordrecht-Plant/nl_NL Diana Henneken

Wij maken Dordt... schoon, heel en veilig! Vanaf 8 juli werkt de gemeente met een nieuw systeem voor meldingen in de openbare ruimte. Dit systeem heet Fixi. Fixi is geïntegreerd in www.dordrecht.nl/wijklijn en de Fixi app is beschikbaar in de Appstore en Google Playstore. Het wordt voor melders eenvoudiger om een melding te maken van de openbare ruimte. Via Fixi zijn meldingen eenvoudig in te voeren, kunnen foto’s makkelijk worden toegevoegd en meldingen worden gevolgd. Ook kun je zien of iemand anders de mel-

ding al heeft gemaakt. Via de app is de status van de melding te volgen en kan er worden gereageerd op een melding, zodra deze is afgehandeld.

Meldingen met de Fixi app Inwoners kunnen gratis de Fixi app downloaden voor mobiel gebruik. Het is het makkelijkst om meldingen te maken met deze app, zodat de melding kan worden opgepakt en opgelost. Meer informatie: Joop Veth, Adviseur strategie en innovatie: (078) 770 4627

Beter Voor Dordt vertegenwoordigt uw belang op de Staart.

Marieke van Eck

Roland van der Klaauw

Loudy Nijhof

Nu ook bereikbaar via WhatsApp; 06 - 1220 1572

Foto: Jeroen Niemeijer

Dit plekje voor u?

Uw advertentie aanmelden kan via: tienplus@meeplus.nl of 078 750 89 66

Profile for tienplus

De Staartenaar nr 4 2019  

De Staartenaar is de wijkkrant van De Staart. Het blad verschijnt vijf keer per jaar en wordt gemaakt door enthousiaste bewoners, die weten...

De Staartenaar nr 4 2019  

De Staartenaar is de wijkkrant van De Staart. Het blad verschijnt vijf keer per jaar en wordt gemaakt door enthousiaste bewoners, die weten...

Profile for tienplus
Advertisement