De Polderkrant - Editie 4 - 2019

Page 1

Wijkblad voor Stadspolders en De Hoven Jaargang 23 - Nummer 1 - September 2019 Adres: Constantijn Huygenslaan 75, 3351 XA Papendrecht - Tel.: 078-621 05 19 E-mail: polderkrant.dordt@gmail.com Facebook: www.facebook.com/De-Polderkrant Buurbook: stadspolders.buurbook.nl/mijn-buur/polderkrant

Zomer in Stadspolders

In dit nummer:

Zomer is het wel geweest met temperaturen tot wel 40°C. Dat belette overigens niemand om de zomer te vieren. Dat kan in Stadspolders op vele plaatsen. Dit zijn beelden uit de omgeving van camping Het Vissertje, van de camping zelf die weer goed bezet was. Verder het haventje met z’n goed bezette bankjes met uitzicht op het wantij met al z’n watersport activiteiten. Vandaaruit wandel je zo naar het van Eesterenplein om een ijsje te eten en de Living Statues.

Pagina 2: Nieuwe parkeerplaatsen

Door: Wil de Blois

Pagina 3: Kukeleku bij de polderpeuters Reconstructie Bieshof

Wijkterras bij het Cruijff Court Impressie van een idee

Op dinsdag 2 juli was er tussen 16.00 – 19.00 uur weer een inloop om het ontwerp voor de vernieuwde Bieshof te bekijken. Het was aardig druk bij aanvang en genoeg mensen om vragen aan te stellen. Metamorfose

Na alle jaren is de bestrating verzakt en toe aan vervanging. Daarom is er meteen besloten om de Bieshof een metamorfose te geven. De tekeningen die er hingen van de verschillende pleinen op de Bieshof zagen er zeer mooi en groen uit. Bij de reconstructie is er meteen rekening mee gehouden dat er meer groen moet komen, zoals bomen en lage begroeiing. Omdat alles toch opgehoogd moet worden, kunnen ze meteen de hele Bieshof, om de winkels heen, anders inrichten. Geïnteresseerden konden een formulier invullen waarop zij aan konden

geven wat zij van het ontwerp vonden en wat zij eventueel anders zouden willen zien.

ontwerp zal worden, zoals nu afgebeeld is, is nog niet zeker.

Zomer 2020

Door de vragen en op- en aanmerkingen van de mensen kan er nog veel veranderen. In het huidige ontwerp staat ook een waterplaatsje afgebeeld, maar of dat er komt is helemaal niet zeker. In de herfst van 2019 moet de uiteindelijke aanbesteding gaan plaatsvinden, zodat in 2020 de uitvoering kan beginnen.

De plaatsen om de fietsen te stallen worden zoveel mogelijk aan de buitenrand van de Bieshof gehouden. Niet meer tussen de winkels en op het plein. Veel mensen waren al druk in gesprek met de verschillende medewerkers van de gemeente over de veranderingen. Ze stelden vragen en hadden op- en aanmerkingen. In de zomer van 2020 willen ze starten met de reconstructie, maar of het dan dit

Op- en aanmerkingen

Door: Esther van Bodegraven

Het wijkterras is op woensdagmiddag 25 september bij het Cruijff Court in Stadspolders van 14.00 tot 16.30 uur. Het Wijkterras wordt voor de tweede keer gehouden tegelijk met de sportweek. Het Cruijff Court is de aangewezen plek om sport en spel samen te brengen met andere partners uit de wijk. Diverse sporten en spellen worden deze middag aangeboden. Het wijkterras is er voor jong en oud. Er is koffie, thee en limonade en genoeg mogelijkheden om met elkaar in gesprek te komen. Een greep uit de aanwezige partners uit de wijk: Brandweer Gemeente Dordrecht Handhaving Politie R-Newt (jongeren werk) Sportbedrijf Dordrecht COKD kinderopvang SDK kinderopvang

Moeders informeren moeders Humanitas Buurtbemiddeling Het Spectrum Speelotheek Pip & Zo Hattrick sport Bibliotheek Buurtwerk Dordrecht Oost

Pagina 4: Opknapbeurt Koeienveld

Pagina 5: Ritmische gymnastiek Pagina 6: massale komst van bijenvolken

Pagina 7: zwemmarathon in Varna Fietsen op een rij

september 2019

Polderkrant

Bewoners weten het beste wat er speelt in de wijk • Buurtwerk Dordrecht

1


Zoeken naar nieuwe parkeerplaatsen in Marowijne en Iroko Het was op 9 juli druk in het Polderwiel toen bewoners van de Marowijne en Iroko daar met de gemeente mochten praten over de aanleg van wat extra parkeerplaatsen in hun buurt. Dankzij een motie van Beter voor Dordt is er voor dat doel wat geld beschikbaar gesteld om samen met bewoners te zoeken naar geschikte plekjes. In 2011 heeft een dergelijke exercitie in het Johanna Nabererf geleid tot 29 extra parkeerplaatsen. Not in my backyard

Van de kant van de gemeente waren gebiedsmanager Victor Rouppe van der Voort, Wijkmanager William Jacobs en verkeerskundige Henk Ballegooijen aanwezig. Ze hadden grote tekeningen en luchtfoto’s van beide erven bij zich, waarop met pen en plakkertjes de opmerkingen van de bewoners werden genotuleerd. Parkeren is overal een heikel onderwerp. Iedereen wil meer parkeerplaatsen maar niemand wil daar het groen voor hun deur voor opofferen. Dat is het “not in my backyard”-dilemma waardoor dit soort processen niet zo makkelijk zijn op te lossen. Maar er werd wel een goede poging gedaan en de discussies waren constructief.

Parkeernorm

Het Johanna Nabererf is gebouwd in 1989 en toen was de parkeernorm (het aantal parkeerplaatsen per woning) nog vrij laag. De 29 parkeerplaatsen waren daar relatief snel gevonden.

Politie-brandweerambulance Alarmnummers dringend Algemeen alarmnummer 112

Niet-levensbedreigend 0900-8844 Politie (lokaal tarief) Dordrecht Oost Overkampweg 109

Storingsnummers Gas en Stroom (gratis) 0800 9009 Water (lokaal tarief) 0900 0787 Kabel (€ 0,10 p.m.) 0900 1580

Telefonische hulpdiensten Kindertelefoon 0800-0432 (14.00-20.00 uur) SOS telefonische hulpdienst 078-6132322 (dag en nacht) Korrelatie 0900-1450

Apotheek Amazone Amazone 197a, 3315 WK Dordrecht 078 6309205 amazone@benu-apotheek.nl www.benu-apotheek.nl

2

Oudelandshoek is een paar jaar later, in 1996, gebouwd met een alweer wat hogere parkeernorm. Misschien was dat de reden dat het daar niet zo makkelijk was om flink wat plekjes voor auto’s te vinden. De meeste aanwezigen waren het ook wel met de gemeente eens dat de mooie groenstroken zoveel mogelijk ontzien moesten worden. Dat maakte de zoektocht best wel lastig. Er werden dan ook nog geen definitieve knopen doorgehakt. In kleinere werkgroepjes zal de discussie daarvoor later weer worden voortgezet.

deur. Ook zijn er veel bedrijfswagens die in de wijk parkeren. Dat mag zolang ze niet langer zijn dan 6 meter. Maar omdat een parkeervak maar 5 meter lang is, geeft dat problemen.

Woonerven

Tenslotte weten veel mensen niet dat het, net als de meeste erven in Stadspolders, woonerven zijn. Dat staat bij de ingang met een bord aangegeven en dat bord betekent, behalve dat je er slechts stapvoets mag rijden en voetgangers voorrang hebben, ook dat er alleen in de parkeervakken geparkeerd mag worden. Dat gebeurt vaak niet en soms wordt zo zelfs de toegang voor de brandweer geblokkeerd. Stadswachten moeten daarom deze foutparkeerders streng beboeten, iets wat overigens slechts weinig gebeurt.

Autoluw

Oudelandshoek is indertijd ontworpen met een duidelijke parkeervisie. De meeste huizen hebben er parkeerruimte op eigen terrein, voor de voordeur. In het koopcontract staat dat die ruimte daarvoor geschikt moet blijven, maar er is geen verplichting om daar ook daadwerkelijk je auto te parkeren. Veel mensen doen dat dan ook niet en zo ontstaat er een tekort aan parkeerplaatsen. Om het aantal auto’s in de wijk wat te beperken is in de parkeervisie van Oudelandshoek verder bedacht dat auto’s van bezoekers en tweede auto’s van bewoners zoveel mogelijk op de volop aanwezige vakken langs de Chico Mendesring zouden moeten staan. De woonerven zouden dan “autoluw” worden. Maar dat gebeurt te weinig. Veel latere bewoners weten dat niet meer en bovendien, iedereen wil graag een direct oogje kunnen houden op hun auto’s. De gedachte achter die parkeervisie wordt 25 jaar later niet meer zo gedragen door de huidige bewoners. De wijk is bovendien inmiddels ook veranderd. Waren de eerste bewoners vaak nog jonge gezinnen met kleine kinderen en maar een auto. Die kinderen werden groot en nu staan er vaak drie auto’s voor de

Stadspolders Dudokplein 110, 3315 KG Dordrecht 078 6166766 stadspolders@benu-apotheek.nl www.benu-apotheek.nl

Bureau Sociaal Raadslieden (Vivenz) Brouwersdijk 2 088-1237011 sociaal.raadslieden@vivenz.nl

Huisartsen Huisartsenpraktijk Dudokplein Dudokplein 111, 3315 KG Dordrecht 078 6161500 spoed 078 6226731 www.huisartsendudokplein.nl Huisartsenpraktijk Amazone Amazone 197d, 3315 WK Dordrecht 078 6215621 www.docvadis.nl/huisartsenpraktijkamazone/ Huisartsenpraktijk Stadspolders Dudok-Erf 6, 3315 KA Dordrecht 078-6168100 www.stadspolders.praktijkinfo.nl balie@hastadspolders.nl

P o l d e r k r a n t

Vergunningstelsel

De roep om meer parkeerplaatsen beperkt zich niet tot het Johanna Nabererf, de Marowijne en de Iroko. In vrijwel alle erven speelt dit probleem. De gemeente is voorlopig zeker niet van plan om in Stadspolders met vergunningenstelsels te werken, zoals in andere wijken zoals het Centrum al wel het geval is. Voorlopig blijft het bij het zoeken naar plekken voor extra plaatsen en natuurlijk de oproep om toch vooral ook de parkeerruimte voor de eigen voordeur te gebruiken. Die is daarvoor bodoeld. Als meer mensen dat doen is het hele parkeerprobleem verholpen. Door: Henk van der Maas

Wijkmanager William Jacobs en verkeerskundige Henk Ballegooijen luisteren naar een bewoonster

Regionale Huisartsenpost Drechtsteden Karel Lotsyweg 10, 3318 AL Dordrecht Voor een bezoek aan de Huisartsenpost (nacht en weekend) dient u vooraf altijd telefonisch contact op te nemen: tel. (078) 2020020. Bereikbaar: ma t/m vr 17.0008.00 uur, za, zon- en feestdagen dag en nacht bereikbaar. rhd@asz.nl www.huisartsenpostdrechtsteden.nl

Ziekenhuis Albert Schweitzer Ziekenhuis Albert Schweitzerplaats 25 Postbus 444 3300 AK Dordrecht 078 6541111 www.asz.nl

Tandarts R.A. de Haan Dudokplein 112, 3315 KG Dordrecht 078 6164890 T.H. Lo Maaskant-erf 13, 3315 KK Dordrecht 078 6215219 Weekend- en avonddiensten 0900 6171468

Huisdieren

Kerken

Dierenambulances Zuid-Holland Zuid Postbus 401 2980 AK Ridderkerk 0900 1120000 info@dbrijnmond.nl www.dierenbescherming-ambulance.com

Protestantse gemeente DordrechtDubbeldam Rondom De Bron (Stadspolders) De Bron: Dudok-Erf 30 3315 KA Dordrecht 078 – 622 84 42

Stichting De Dieren S.O.S. Dordrecht dag en nacht 06 19590444 www.dedierensos.nl

Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) Kandelaarkerk: Van Eesterenplein 230 3315 KW Dordrecht 078-6168213

Dierenziekenhuis Drechtstreek Jan Valsterweg 96, 3315 LG Dordrecht 078 6219130 info@dierenziekenhuisdrechtstreek.nl www.dierenziekenhuisdrechtstreek.nl

Evangelische gemeente Jozua Sikkelstraat 2 3319 LJ Dordrecht 078-6309900

Sociaal Wijkteam StadspoldersDubbeldam

Wijk Wijklijn 14078 www.dordrecht.nl/wijklijn

Stadspolders, Dubbeldam of omgeving Dudokplein 213A (gebouw het Palet) 3315 KH Dordrecht 078-2210201 www.swtdordrecht.nl

Polderkrant 078-6210519 polderkrant.dordt@gmail.com polderkrant.online@gmail.com www.tienplus.net

Buurtwerk Dordrecht Oost Dalmeyerplein 10 3318 CB Dordrecht 078-6549747 www.buurtwerkdordrecht.nl

Wmo adviesraad Dordrecht Dudokplein 218 3315 KH Dordrecht 078 - 617 69 82 wmo-adviesraaddordrecht@zorgbelangzuidholland.nl www.wmo-adviesraaddordrecht.nl

september 2019

Voor Vrijwilligers en hun organisaties SSKW Spuiweg 93, Dordrecht, 078-6137029, www.sskw.nl Vrijwilligershuis Drechtsteden Spuiweg 93, 3311 GT Dordrecht Telefoon: 078-20 00 223 contact@vrijwilligershuisdrechtsteden.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur Polderwiel Dudok-erf 58 3315 KA Dordrecht 078-6305130 Speeltuin Stadspolders 078-6160599 www.speeltuinstadspolders.nl Speelotheek Pip & Zo Selma Lagerlöf-erf 163 3315 AT Dordrecht 06-24671340 www.pipenzo.nl welkom@pipenzo.nl


Kukeleku bij de peuters van de Polderpeuters Bij peuterspeelzaal de Polderpeuters in het gebouw van de Oranje Nassauschool, klonken tijdens het zomerfeest drie dagen lang vrolijke boerderijdieren geluiden. Het thema van het zomerfeest dit jaar was dan ook: De boerderij. Spelletjes

Met alle groepen werden er verschillende spelletjes gedaan, zoals een tractor race met water, eitjes zoeken in een kippenhok, koeienmaskers maken en er werden plantjes gepoot in door de peuters geverfde bloempotten. Voorafgaand aan het zomerfeest werden de peuters voorbereid met boekjes met het thema. De cd met boerderijgeluiden, met kukelende hanen, kakelende kippen en loeiende koeien, werkte ontspannend tijdens het vrijspelen in de groep. De kinderen mochten verkleed op school komen. Zo kwamen er boerinnetjes en een boer spelen. Maar ook ontbraken de prinsessen niet. En een heuse brandweerman.

Dinsdagochtend van half 9 tot half 12 / Donderdagmiddag van kwart over 1 tot kwart over 3 Op de speelzaal kunnen de kinderen samen spelen, en is er aandacht voor de sociaal-emotionele -, de taal-spraak -, en de motorische ontwikkeling. De peuters spelen met de boerderij

Door: Fran-Jeanne Polders

Is dit ook iets voor uw kind?

Léonie woont in Breda en heeft altijd in Brabant gewerkt, de laatste jaren in Oisterwijk. Zij deed daar onder andere de coördinatie voor de Brede school. Haar werk bestond uit overleggen organiseren en organisaties met elkaar verbinden. Het was leuk werk, maar zij miste het contact met buurtbewoners. Die contacten met bewoners hoopt zij in Dordrecht weer op te bouwen.

Op de fiets door de wijken

Een boekje lezen in de boerderijleeshoek

Hoe De Hoop levens van mensen ingrijpend kan veranderen Van 23 t/m 29 juni 2019 vond de Week van Hoop plaats bij De Hoop, een christelijke stichting voor mensen met een verslaving of psychische problemen. Mensen kunnen in deze week kennismaken met het werk van De Hoop. De week werd zaterdag 29 juni afgesloten met een open dag op het terrein van De Hoop. Aan het einde van de middag vond de finish van drie sponsorfietstochten van Cycle for Hope plaats. Zo’n 350 wielrenners fietsten tijdens een 48-uurs estafette of toertocht ruim € 363.000 voor De Hoop bij elkaar. Stichting Vrienden van De Hoop

Cycle for Hope is een van de drie vaste, fondswervende evenementen die de Stichting Vrienden van De Hoop organiseert. “Deze stichting is dienstbaar aan De Hoop,” legt Ellen van der Polder (35) uit, werkzaam op de afdeling Marketing en Communicatie. “We helpen De Hoop met het organiseren van evenementen en het binnenhalen van giften. Onze hulp wordt slechts deels vergoed door de zorgverzekeraar of overheid, dus zijn we veelal afhankelijk van ‘vrienden’. De vrienden van onze stichting zijn bedrijven, particulieren en kerken.” Ook Vrouwen lopen voor Vrouwen – vrouwen lopen of rennen voor kwetsbare vrouwen – en Kom in Actie – kleinschalige, individuele acties – worden door de stichting georganiseerd.

Huizen van Hoop

Dankzij de fondswervingsacties zijn allerlei projecten opgestart om cliënten – binnen De Hoop spreekt men liever over ‘gasten’ – te helpen om hun leven weer op de rit te krijgen. Ellen: “Eén van onze projecten bij De Hoop is Huizen van Hoop. Deze woonvorm is bedoeld voor cliënten met een achtergrond van verslaving of psychiatrie die het hele traject bij De Hoop hebben doorlopen, maar die beter nog niet zelfstandig kunnen gaan wonen. Het is een kleinschalige woongemeenschap, bestaande uit twee gezinnen en enkele cliënten, maximaal twaalf personen, waarbij professionele begeleiding aanwezig is. Er bestaan nu drie van deze huizen: één in Dordrecht en twee in Gorinchem.”

Samen

Het belang van de acties van Vrienden van De Hoop wordt pas echt duidelijk wanneer je getuigenissen van oud-cliënten hoort. Michel van Rijswoud (41) was jarenlang verslaafd. Door zijn gebroken jeugd, een echtscheiding

Sinds juli 2019 is Léonie Aarts de nieuwe Buurtwerker Dordrecht Oost waar ook de wijk Stadspolders onder valt. Zij is de opvolgster van Ragna Bottse. Contact met bewoners

Ga een keer bij de Polderpeuters op bezoek!!! U kunt contact met hen opnemen. Het telefoonnummer is: 0788905975. Het mailadres is: peuteropvangpolderpeuters@h3o.nl ( de o is een letter). Peuterspeelzaal de Polderpeuters heeft vier verschillende groepen. Iedere groep heeft zijn eigen dagdelen: Maandag/donderdagochtend van half 9 tot 11 uur Dinsdagmiddag van kwart over 1 tot kwart over 3 / Vrijdagochtend van half 9 tot half 12. Maandagmiddag van kwart over 1 tot kwart over 3 / Woensdagochtend van half 9 tot half 12

Léonie Aarts van Buurtwerk Dordrecht Oost stelt zich voor

en een verbroken relatie, en het lange tijd niet mogen zien van zijn zoon raakte hij verslaafd aan werken en blowen. Na ruim 12 jaar verslaving liet hij zich – met hulp van zijn zus – in 2012 opnemen bij De Hoop. “Gedurende een traject van 20 weken is het mij gelukt om van mijn verslavingen af te komen. Heel belangrijk daarbij was dat ik het niet alleen heb hoeven doen, maar samen met God. Tijdens mijn behandeling heb ik God weer gevonden, en ervaren dat Hij door gebroken harten heen werkt.”

Knipoog van God

Michel moest weer helemaal opnieuw beginnen. Een werkervaringsplek bij De Hoop – ook een project van Vrienden van De Hoop – was een bouwsteen die hem verder op weg hielp in zijn ‘nieuwe leven’. “God heeft duidelijk ingegrepen in mijn leven. De hulp van mijn zus was in mijn ogen een ‘knipoog van God’. Ik kreeg ook weer een ‘levende relatie’ met God en ging weer naar de kerk bij Nehemia in Zwijndrecht.” Na anderhalf jaar werkervaring te hebben opgedaan

werd het dienstverband van Michel omgezet in een vaste aanstelling. Inmiddels is Michel ruim 5 jaar in vaste dienst bij Vrienden van De Hoop als projectleider Cycle for Hope.

Omdat Léonie in dienst is bij ContourdeTwern, een landelijke welzijnsorganisatie, kwam deze vacature op haar pad en besloot te solliciteren. De afgelopen twee maanden stonden in het teken van het inwerken. “In vergelijking met Oisterwijk is Dordrecht veel groter. Je gaat van een dorp naar een stad. Sterrenburg, Stadspolders en Dubbeldam zijn vrij grote wijken en iedere wijk heeft zijn eigen charme.” Voornamelijk op haar fiets, verkent zij Dordrecht.

40 jaar Stadspolders

Léonie is nieuwsgierig naar waar er nieuwe kansen liggen. “Wat

hebben de wijkbewoners nodig? Ik ben contacten aan het opbouwen met de netwerkpartners en bewoners. Ragna heeft al veel gedaan voor de wijk. In de beginperiode zal zij ook nog helpen met het wijkterras. De vraag is ook wat de vrijwilligers nodig hebben bij het opzetten van activiteiten. Waar is behoefte aan in de wijk. Volgend jaar bestaat Stadspolders 40 jaar, het streven is er een mooi feest van te maken samen met de bewoners en de werkgroep, ook daar zal ik mijn steentje aan bijdragen”.

Wat kan ik betekenen voor de wijkbewoners

De werkdagen zijn maandag, dinsdag, donderdag, en vrijdagochtend. “Als mensen een mooi initiatief hebben, een idee of als ze ergens tegenaan lopen, hetzij over parkeren, hondenpoep, formulieren invullen, of in gesprek willen, trek aan de bel! Ik kan bij mensen thuis komen of we kunnen afspreken in het Polderwiel, of de bibliotheek. Misschien hebben ze leuke ideeën over activiteiten voor 40 jaar Stadspolders of ideeën om Stadspolders nog mooier te maken. Léonie Aarts, Buurtwerk Dordrecht Oost Mail: Leonieaarts@contourde-

twern.nl

Tel: 06 34620831 Door: Fran-Jeanne Polders

Ingrijpen(d)

Met de opbrengst van Cycle for Hope kan De Hoop hulp blijven bieden bij verslaving en psychische problemen, van preventie tot re-integratie. Dankzij onder andere de inzet van deelnemers aan fietstoertocht kan De Hoop mensen welkom blijven heten in Huizen van Hoop, pastorale hulp geven en werkervaringsplaatsen aanbieden waar cliënten een nieuw leven kunnen opbouwen. Getuigenissen als die van de ‘Verloren Zoon’ Michel laten zien hoe De Hoop en God kunnen ingrijpen in het leven van mensen. “Het heeft mij gemaakt tot wie ik nu ben,” zegt Michel. “Ik ben inmiddels ruim een half jaar getrouwd met mijn vrouw Janneke en zijn een gelukkig gezin samen met onze zoon en dochter.” Door: Vincent Jonkers

Leonie op locatie het Polderwiel

Colofon:  adres: Constantijn Huygenslaan 75, 3351 XA Papendrecht  telefoon: 078-6210519, Jan van Dalen  e-mail: polderkrant.dordt@gmail.com  e-mail: polderkrant.online@gmail.com  internet: www.tienplus.net Facebook: https://www.facebook.com/De-Polderkrant Buurbook: https://stadspolders.buurbook.nl/mijn-buur/polderkrant Redactie: Esther van Bodegraven, Marsha van Bodegraven, Wil de Blois, Ed Bomius, Vincent Jonkers, Dinie Los, Henk v.d.Maas, Bianca Pipping Fran-Jeanne Polders, Christina van Dalen-Vermeulen. Opmaak: Jan van Dalen De Polderkrant is een uitgave van Tien Plus. De krant verschijnt 5 keer per jaar en wordt bezorgd in Stadspolder, Vissershoek en Oudelandshoek en De Hoven De krant wordt door vrijwilligers gemaakt. De volgende krant verschijnt half december 2019 Kopij insturen naar het redactieadres of e-mail adres. Deadline tekst: 15 november 2019

Fietsen voor (De) Hoop

september 2019

P o l d e r k r a n t

3


Verlaten nestje Wat een zomer is het geweest. De weervrouwen en -mannen twijfelden aan de uitkomsten van hun weersystemen. Toch werd de 40 graden ruimschoots gehaald en zijn er twee hittegolven in 2019 officieel genoteerd. Door die toch inmiddels warmere zomers in ons land heeft de processierups zich genesteld in onze talrijke eikenbomen. Die rups heeft hierdoor de gemoederen flink in beweging gebracht. Vorig jaar waren ze er al en talrijker dan normaal, maar nu hadden ze aan een ‘vroeg booking’ gedaan. De zachte winter heeft de processierups aangemoedigd om zich flink voort te planten met in het vooruitzicht een warme zomer en een plekje in al onze eiken. De rups heeft zich flink verspreid en als het hen bevalt blijven ze vanaf nu ook in onze eikenbomen wonen. Tegen de processierups is weinig te doen. De buxusmot daarentegen heeft ook deze zomer in vele buxussen weer een plekje gevonden, maar wordt door sommigen nog steeds met landbouwgif bestreden. Dat heeft nare gevolgen voor onze koolmezen en andere vogels die graag deze buxusmot oppeuzelen. Die gaan er namelijk aan dood. Beter is het dus om te zorgen dat de buxus in goede conditie verkeerd. Vroeg in het voorjaar de planten controleren op rupsjes en samenklevende blaadjes. Met de hand regelmatig verwijderen en in dichte plastic zakjes opruimen. De tuinverlichting niet op deze struiken richten want daar weet de mot(rups) wel raad mee en is de buxus makkelijk in de tuin te vinden. Op onze patio werd dit jaar een tweede nestje koolmezen verwacht. Zo leuk en boeiend om de twee koolmezen, pa en ma, druk bezig te zien. Ze vliegen af en aan met volle snaveltjes met takjes en veertjes om zo hun nestje te bouwen. Het was ineens heel stil op de patio. De koolmezen zijn niet meer teruggekomen en er bleven vier mooie kleine eitjes in het nestje achter. Ik kan niet bewijzen dat het landbouwgif de oorzaak is geweest, maar het heeft mij wel bezig gehouden. Ik denk dat de vogeltjes niet zo snel een nestje verlaten met vier eitjes er in. Met grote bewondering kijk ik naar het zachte nestje waar zo mooi de eitjes in liggen. Het is goed te zien dat het nestje met veel zorg is gemaakt en zo in mijn handen vind ik het heel aandoenlijk! Wat een kunstwerkje.

Door: Wil de Blois

Bewonersplatform Bilderbosgebied gooit handoek in de ring Na jarenlang overleg gooit het Bewonersplatform Herstructurering Bilderbosgebied de handdoek in de ring nadat het overleg door de gemeente Dordrecht eenzijdig is opgezegd. Een zestal gemaakte afspraken zijn echter nog niet uitgevoerd. Het Bilderbos is het groengebied ingesloten Fietsers rijden nu gewoon langs de fietssluis heen tussen de Wantijdijk, Bildersteeg en het Jo- uitgevoerde herbestrating van het beschermd mininatuurgebiedje. Johanna Naber-erf werden aange- Dat dit midden in een openbaar hanna Nabererf. Verbeterpunten

Het platform en de gemeente zijn al sinds 2012 in overleg over een aantal verbeterpunten die het gebied een kleine facelift moeten geven. Het onderhoud van het gebied had volgens het platform geen gelijke tred gehouden met het toenemende gebruik ervan. Zo werd er steeds vaker gefietst in het voetgangersgebied en kwamen er steeds meer auto’s die de Bildersteeg, Wantijdijk en Noordendijk gebruiken als oneigenlijke route tussen de Staart en Stadspolders, terwijl deze wegen alleen toegankelijk zijn voor (brom)fietsen en deels voor bestemmingsverkeer met ontheffing. Dat is niet alleen hinderlijk maar ook gevaarlijk.

Afspraken worden wensen

De begin 2016 gestarte dijkverzwaringswerkzaamheden van de Wantijdijk en Zeedijk door het Waterschap en de ook in dat jaar

grepen om een deel van de wensen van het bewonersplatform mee te laten liften. Hiermee kon immers ‘werk met werk’ gemaakt worden en werden kosten bespaard. Maar er bleven nog een zestal afspraken staan die nog steeds niet uitgevoerd waren. In 2017 werd er binnen de gemeente een reorganisatie doorgevoerd waardoor de vaste contactpersonen bij de gemeente andere rollen kregen. Intussen waren de eerder gemaakte afspraken in de correspondentie opeens beschreven als ‘wensen’; een degradatie van begrippen dus. En als klap op de vuurpijl werd het platform te kennen gegeven dat communicatie met de gemeente over de nog overgebleven ‘wensen’ zou worden stopgezet en dat die zes punten ingediend konden worden via de Wijklijn. Oomens: “Zo zou er nog een struinpad komen, waar mensen lekker door het gebied kunnen wandelen. Maar het gebied waar dat doorheen moest slingeren was opeens een

stuk groen ligt waar vaak kinderen spelen en zelfs onderdeel uitmaakt van het hondenlosloopgebied, doet kennelijk niet ter zake.”

“Gebruik dat enthousiasme”

Begin dit jaar is er contact gezocht met een aantal politieke partijen, waarna er door VVD, VSP en GroenLinks vragen zijn gesteld in de gemeenteraad. De partijen grijpen de onvrede van het bewonersplatform aan om het college voor te leggen hoe ze tegenover burgeriniHanddoek in de ring tiatieven staat. ,,Dit zijn burgers die Waar het platform eerst nog steun hun verantwoordelijkheid nemen. Gebruik dat enthousiasme dan. We vragen ons af wat de reden is geweest dat het contact met deze burgers opeens is stopgezet”, aldus wijkbewoner en raadslid De Buck namens GroenLinks. Ook zijn er in het verleden hekken weggehaald die moesten voorkomen dat brommers het gebied in konden via de wijk. ,,Die hekjes zijn nooit meer teruggeplaatst.” Het gaat het

Door: Henk van der Maas

Opknapbeurt van het Koeienveld Het is alweer tien jaar geleden dat het Koeienveld voor het laatst een grote opknapbeurt heeft gekregen. In 2010 is de kabelbaan gekomen en zijn ook de andere speeltoestellen vernieuw of gerenoveerd. Inmiddels was het weer tijd om de toestellen een goede onderhoudsbeurt te geven. Touwenparcours

Graffitischrijvers nog steeds actief

de bankjes te komen. Daar is nu een tegelpad gekomen. Verder is er niet veel veranderd. Het grasveld aan de zuidkant wordt goed gebruikt, dus dat blijft. En wat natuurlijk ook blijft zijn de kunststof koeien waaraan het gebied immers zijn naam ontleent.” Overigens blijkt het gebied formeel de ‘Centrale Open Ruimte’ te heten. Wie dat bedacht heeft mag zich met recht ambtenaar noemen.

Peter Matthieu van Stadsbeheer vertelt: “De meeste kleinere toestellen krijgen een hele goede opknapbeurt, waarna ze naar verwachting zeker weer 10 jaar meekunnen. Maar voor het gele kubusvormige klimtoestel bleek na inspectie dat het door het intensieve gebruik niet meer te repareren was en dat er een nieuw toestel moest komen. Daarvoor is gekozen voor een uitdagend klim- en evenwichtstoestel Kunstgrasveld dat onder begeleiding van ouders Mahonie ook door jonge kinderen te gebrui- Ook op de Mahonie zal het ken is. Er kan een heel parcours met touwen afgelegd worden. Echt weer een groot toestel waar de kinderen heerlijk in kunnen spelen.”

En hoe! Met grote regelmaat zie ik nieuwe (kunst)werken verschijnen op de graffitiplaats onder het Wantijviaduct in Oudelandshoek. Vaak zijn het variaties op het bekende thema. Dikwijls toch ook heel mooi. kunstgras-speelveld vernieuwd Je moet wel de moeite nemen om worden, maar dat gebeurt pas in goed te kijken. Dan vind ik het heel de herfstvakantie. Peter Matthieu; knap dat er met spuitbussen zulke “Dat kunstgrasveld was zo populair dat de grasmat nu helemaal op is. Omdat de kinderen daar juist na schooltijd veel kwamen, vervangen we het juist in de herfstvakantie. Zo is er geen overlast voor de halers en brengers van de kinderen.

Meer schaduw

P o l d e r k r a n t

Te veel om hier te beschrijven. Toch nog even dit: Tijdens de Tweede Wereldoorlog was graffitischrijven een rage onder Amerikaanse soldaten. Overal waar zij kwamen lieten zijn de tekst ‘Kilroy was here’ achter. Vergezeld van Mr. Chad, het mannetje dat over een muur staart. Weet u het

Door: Henk van der Maas

Er zijn nog meer dingen verbetert. Peter: “Er is ook gezorgd voor wat meer schaduw. Zo zijn er drie nieuwe boombakken gekomen aan de zuidzijde van het voetpad. En we kregen klachten dat ouders met kinderwagens steeds door het mulle zand moesten lopen om bij

4

om relatief kleine ingrepen die nog kreeg vanuit Dordtse politieke parmoeten worden gerealiseerd, vol- tijen, is dat inmiddels ook gestopt. gens het plan van de bewoners. Oomens: “Jammer dat na ruim zeven jaar van overleg het platform Discussie gesloten door een deel van de ambtenarij Volgens een woordvoerder van en de Dordtse politiek, ondanks de gemeente komt dat deels om- eerdere lovende woorden, geheel dat het platform nooit duidelijk- buiten spel is komen te staan en heid heeft gegeven over wie ze een zo goed begonnen bewonersnu precies vertegenwoordigden. initiatief zo abrupt moet eindigen.” ,,Daar komt bij dat we een aantal Het platform heeft inmiddels bevan hun wensen hebben gehono- sloten de handdoek in de ring te reerd, maar een aantal ook niet. gooien. Daar bleven ze op hangen. Toen hebben we de discussie gesloOntstaan Bilderbos ten.’’ Secretaris van het platform, Het Bilderbosgebied was oorGerard Oomens: “We formeerden spronkelijk niet als groengebied een groep van 10 buurtbewoners in de ontwikkelplannen van die elk een groep van minimaal tien Stadspolders opgenomen. Pas andere buurtbewoners activeerden toen de stedebouwkundigen in de die met ideeën zouden komen. Zo jaren tachtig de indertijd gedurfde zouden er getrapt zeker 100 dage- woontoren Sequoia in de planning lijkse gebruikers participeren. Een opnamen werd het mogelijk meer platform is natuurlijk geen vereni- groen te ontwikkelen en toch te ging met een ledenadministratie. voldoen aan de door het Rijk opMaar deze constructie vond de gelegde hoeveelheid te bouwen gemeente blijkbaar onvoldoende. woningen. Zo ontstond dit prachDat dit nu als argument wordt ge- tige recreatiegebiedje aan de rand bruikt om de relatie te beëindigen van onze wijk. vinden we teleurstellend.”

mooie werken worden gemaakt. nog? Hoewel je vandaag de dag Daarom vind ik het jammer als Mr. Chad niet zoveel meer ziet is een graffitischildering, in jargon Kilroy nog steeds here. een ‘piece’, soms de volgende dag alweer overschreven wordt. Dit Door: Wil de Blois terwijl ik ergens op het internet las dat je dat nu juist niet zou moeten doen. Zonde vind ik dat, sommige ‘pieces’ zouden langer bewaard moeten blijven. Ik ben benieuwd wat de graffitischrijvers hier zelf van vinden. Er valt over het fenomeen graffiti heel veel op het internet te vinden.

september 2019


Buurtwerk Dordrecht iedere donderdagochtend bij Albert Heijn Stadspolders Misschien is het u al opgevallen, maar sinds mei 2019 staat een medewerker van Buurtwerk Dordrecht op donderdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur in Albert Heijn Stadspolders. Albert Heijn vindt het belangrijk dat mensen met elkaar in contact komen en werkt daarom samen met Buurtwerk Dordrecht om dit te realiseren. Samenwerking

Het was in de winter, toen de gemeente onder andere Buurtwerk Dordrecht uitnodigde voor een lunch in het kader van de eenzaamheid. Dat kreeg een vervolg. The Passion met als thema ‘Je bent niet alleen’ kwam naar Dordrecht en er werd een paar maanden later een ontbijt georganiseerd waar bewoners zich voor konden aanmelden. Albert Heijn, locatie Achterom, bekostigde ditontbijt. De gemeente, Buurtwerk Dordrecht en Albert Heijn gingen met elkaar in gesprek en zo ontstond er een samenwerking. Albert Heijn draagt graag zijn steentje bij en vindt het belangrijk

Vereniging appartementencomplex

20 jaar Loswalstaete

Hallo, ik ben Nerena Venoaks

dat mensen met elkaar in contact komen.

Verzameling aan folders

Daarom staat Viveca Chatlein van Buurtwerk Dordrecht op donderdagochtend met haar desk bij Albert Heijn Stadspolders van 11.00 tot 12.00 uur. Eerder is Buurtwerk Dordrecht al bij Albert Heijn locatie Maasplaza en Achterom gestart. Buurtbewoners kunnen met hun vragen terecht over van alles en nog wat. Bijvoorbeeld over: activiteiten in de wijk, het aanmelden voor de cursus en algemene informatie. Ook liggen er verschillende folders op de tafel. Buurtwerk Dordrecht maakt daarbij gebruik van hun netwerkpartners. Viveca vraagt de mensen ook om een enquête in te vullen over 40 jaar Stadspolders in 2020. Met wat voor activiteiten zouden de wijkbewoners dat willen vieren of misschien willen zij wel in de werkgroep? Of missen zij activiteiten in de wijk? In verband met de zomervakantie en de kleine verbouwing van Albert Heijn is er even een zomerstop geweest, maar vanaf half september kunt u iedere donderdagochtend de mensen van Buurtwerk Dordrecht vinden. Ook voor een kopje koffie of thee wordt gezorgd. Door: Fran-Jeanne Polders

In deze Polderkrant een kinderen en jongeren rubriek. Lijkt het jou ook leuk om een artikel voor de Polderkrant te schrijven met een onderwerp over of uit de wijk Stadspolders? Stuur dan een mail naar polderkrant.dordt@gmail.com Onderstaand een artikel van Nerena,12 jaar.

Ik ben 12 jaar en ik word eind september 13. Sinds de zomervakantie zit ik in Het bestuur van de VVE en de technische commissie de tweede klas van het Inworden in het zonnetje gezet sula College op het HalmaBegin juli was het 20 van Dordrecht-tours. Het fijne van heraplein. jaar geleden dat het dit vervoer was dat alle 25 bewoappartementencom- ners, meer of minder mobiel, hier- Daar zit ik in de kunstklas. Dat vind plex “Loswalstaete” mee vervoerd konden worden. Alle ik heel leuk, want je doet daar aan aan het Van Eeste- bewoners van 65 t/m 99 jaar oud veel verschillende soorten kunst. renplein werd opge- (met een gemiddelde leeftijd van Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld leverd. Er is een goed 80 jaar), waren dan ook aanwezig geschilderd, potten gebakken, lopende VVE, maar en hebben genoten van een gezel- graffiti gespoten en nog veel meer ook werden er de af- lig en goed verzorgd diner. Tijdens leuke dingen gedaan. Verder zijn gelopen 20 jaar door het diner werd er een dia presen- mijn hobby’s handarbeid, tekenen, bewoners diverse tatie verzorgd, waar hoogtepunten netflixen en Ritmisch gym. activiteiten georgani- van de afgelopen 20 jaar de revue passeerden. Om 20.30 uur werden Ik zal jullie meer vertellen over seerd. alle bewoners door Dordrecht-tours Ritmische gymnastiek (RG). RitActiviteiten weer afgeleverd op het Van Eeste- mische gymnastiek is een combiZo werd er de jaarlijkse barbecue renplein en keek iedereen terug op natie van dans, moeilijkheden zoals georganiseerd, stamppot-maaltij- een fijne dag. sprongen, evenwichten en pirouetden in december geserveerd en ten en van choreografie. Dit doe je een aantal fietstochten met de beNaar de zin met vijf verschillende materialen, woners gehouden. Elk Nieuwjaar Vermeldenswaard is nog dat er 24 zoals: touw, bal, knots, lint en hoeis er een receptie en dit jaar voor van de oorspronkelijke 32 bewo- pel. Voor ieder materiaal krijg je een het eerst was dat met een nieuw- ners aanwezig waren! Van alle 17 jaarslunch bij één van de bewoners appartementen zijn in de afgelopen thuis gehouden. Sociale contacten 20 jaar, maar twee tussentijds vervan bewoners onderling vinden we kocht; de laatste alweer meer dan belangrijk en sinds kort is er daar- 10 jaar geleden. Hieruit blijkt wel om iedere eerste woensdag van hoe alle bewoners het naar de zin de maand een koffieochtend in de hebben in de “Loswalstaete”. hal op één van de verdiepingen.

Bellissio per trein

Het 20 jarig jubileum is gevierd met een dinner-avond in het restaurant Bellisimo in het Leerpark. Onze bewoners werden verrast door het gezamenlijke vervoer vanaf het Van Eesterenplein naar het Leerpark en terug met de “elektrische tour trein”

oefening van anderhalve minuut. De groepsoefeningen worden met één materiaal of in combinatie van twee materialen gedaan, deze oefeningen doe je met vijf meiden en duurt drie minuten. Vanaf mijn zesde doe ik al aan ritmische gymnastiek bij OKK Dordrecht en train ik 14 uur per week. Ik heb de afgelopen jaren drie keer individueel op het Nederlands Kampioenschap gestaan in Ahoy en vier keer met de groep. Afgelopen jaar zat ik voor het eerst in de categorie junioren. Dit jaar ben ik individueel tweede geworden in het district kampioenschap en ben ik vierde in de landelijke B-finale geworden. Met de juniorengroep Lint zijn we Nederlands Kampioen geworden en met de benjamingroep Hoepel zijn we tweede van Nederland geworden. Door: Nerena Venoaks

Energieneutraal

Als cadeautje voor het 20-jarig jubileum heeft de VVE zichzelf in juli j.l. getrakteerd op het plaatsen van 30 zonnepanelen op het dak. Hiermee voorziet de VVE volledig in zijn eigen energiebehoefte. Door: Jeen Bos

Viveca Chatlein en Rick van Dommelen aan de desk bij Albert Heijn

Woongroep Oude’R’landshoek bestaat 25 jaar Staan we weer in De Polderkrant: Woongroep Oude’R’ landshoek. Maar nu met een speciale reden; wij bestaan namelijk 25 jaar! En daar mogen we best trots op zijn. Want zijn we nog steeds een woongroep? Ja. En vinden de meeste bewoners het fijn om hier te wonen? Ik denk het wel. Wij, mijn man en ik, hebben het hier goed naar ons zin. Omdat wij maar kort op de wachtlijst hebben gestaan, hadden we totaal geen idee wat we konden verwachten, maar we kunnen wonen in een woongroep zeker aanbevelen.

Wat is een woongroep?

Wat maakt dat wonen in een woongroep anders is? Je woont in je eigen appartement met je eigen voordeur. Je gaat je eigen

gang; vind je het leuk om donderdags of ‘s zondags het koffieuurtje te bezoeken (in de zomer in de gemeenschappelijke tuin), dan doe je dat. We hebben een wandelgroepje, darten, sjoelen, bridgen, klaverjassen, eten af en toe gezamenlijk, enz. Als het weer het toelaat, zitten een aantal verstokte vissers uit onze groep te hengelen in de vijver bij ons gebouw. Maar eigenlijk vind ik het fijnste dat je je hier niet eenzaam hoeft te voelen. En het idee, zeker als je alleen bent, dat er altijd iemand is die opmerkt als er iets aan de hand is met je. Je hoeft je hier dus niet alleen te voelen. Moet er ergens een klusje gedaan worden, dan kan dat. Maar het is fijn dat je ook meedoet met activiteiten. Je hoeft er echt niet altijd bij te zijn, zo is het ook niet, je houdt echt wel je vrijheid. De leeftijden in ons gebouw van 37 appartementen lopen uiteen van 65 jaar tot 100 jaar. Onze oudste medebewoner is namelijk in juni jl. 100 jaar geworden.

Appartementen vrij

U las net al, een bewoner van 100 jaar, maar ook nog actieve dames en heren van in de tachtig en begin negentig. Enkele van deze mensen waren de eerste bewoners of hebben zelfs de groep helpen oprichten. Maar door natuurlijk verloop en door opname in een voorziening waar ook verzorging is, zijn er de laatste jaren appartementen vrijgekomen. Daarin wonen nu ”jongere” mensen (65-70 jaar).

meer informatie. Lijkt het u wat? Kom eens kennismaken en wie weet zegt u dan na een paar keer op de koffie te zijn geweest, schrijf ons/mij maar in op de wachtlijst. In augustus maakten we ter ere van ons 25-jarig bestaan een bootreisje naar Tiengemeten. In november zal er dan nog een gezellige avond zijn, want op 1 november is het echt 25 jaar.

Nerena Venoaks

Bridgeclub “Stadspolders” kan nieuwe leden gebruiken

Onze club speelt elke dinsdagmiddag van U bent ook welkom op onze Open 13.00- 17.00 uur in het Kennismaken dag op zaterdag 5 oktober om Polderwiel. We spelen Als het u aanspreekt in onze woon- 13.30 uur in het appartementenge- puur recreatief. Open Dag

groep te wonen en u bent tussen 55 bouw van OudeRlandshoek aan de en 70 jaar, dan kunt u bellen naar Palissander 82-115. Door omstandigheden is ons le078-6510807 of 06-47199535 voor Door: Truus Geluk dental teruggelopen en is er ruimte ontstaan voor nieuwe leden. Speel je momenteel bridge op een avond en zou jij graag ‘s-middags willen bridgen? Dan is dit een mooie gelegenheid. Momenteel komen onze leden (28) voornamelijk uit Dubbeldam en Stadspolders. Hoewel het voor paren gemakkelijker en voor jezelf misschien ook fijner is, ben je ook

september 2019

als alleenstaande welkom. Ook als je het afgelopen seizoen een bridgecursus, beginners of gevorderden, hebt gevolgd bij Ina Zoetemeijer, ben je van harte welkom. Had je op de cursus een vaste partner? Neem deze dan vooral mee. Voor kennismaking kun je op een dinsdagmiddag vanaf 3 september a.s. langs komen in het Polderwiel. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de coördinator: Door:Jeen Bos Telefoon: 06-49626273 Mail: jeenbos@planet.nl

P o l d e r k r a n t

5


Koffie met een Cop

Ook tijdens de vakantie waren de wijkagenten en de handhavers paraat tijdens “Koffie met een Cop” bij Verhage. De wijkbewoners konden gewoon terecht met hun vragen, opmerkingen en situaties. Scooters

Parkeren Caravans en aanhangers

In de juni krant schreven wij al dat het parkeren op/aan de openbare weg of in parkeervakken niet is toegestaan om campers, caravans of aanhangers langer dan drie dagen te parkeren. Iedereen keert weer terug van vakantie en laat de caravan of camper langer staan. De wijkagent meldt dat er gehandhaafd zal worden op de overschrijding van de termijn van drie dagen. Handhaven = bekeuren Wil je echt genieten van je vakantie voorkom een onnodige boete van EUR.95,00.

Er wordt nog steeds intensief gecontroleerd op scooters. Er worden veel scooters en scooteronderdelen gestolen. De controles richten zich natuurlijk ook op de snelheid die van de voertuigen die heel vaak te hoog blijkt te zijn Bel ik 0900-8844 of 112 na een test op de rollenbank. U belt alleen 112 bij spoedeisende zaken. Bijvoorbeeld bij levensbeLoswalweg dreigende situaties en/of als u een In verband met de overlast op de misdrijf ziet. Voor alles wat ‘zonder Loswalweg is er een inrijverbod in- zwaailicht’ kan, en voor informatie gesteld tussen 22.00 en 7.00 be- en advies kiest u 0900-8844. halve voor bestemmingsverkeer. Iets verloren, bellen met 0900Hierop wordt niet gewaarschuwd 8844? Nee want sinds 1 januari maar direct gehandhaafd. Hopelijk 2012 zijn de gemeenten verantwordt de langdurige overlast een woordelijk voor gevonden en verhalt toegeroepen. loren voorwerpen en niet meer de politie. Bent u iets verloren of hebt u Verkeerscontroles iets gevonden? Neem dan contact Zoals bekend voert de Politie gere- op met de gemeente. geld verkeerscontroles uit. Bij deze Voor Handhaving belt u tijdens kancontroles wordt echt alles gecon- tooruren 14078. Geen spoed, wel troleerd. Van APK tot technische politie: 0900 - 88 44. staat van het voertuig. Bij de laat- Iedere eerste maandag van de ste controle werden 9 personen maand tussen 9.00 en 11.00 bij met een slok op gepakt, boetes Verhage ”Koffie met een Cop”. geïnd en reden twee personen Door: Ed Bomius met een ongeldig rijbewijs.

Met een fiets van Tweewielers de Rooij door Dordrecht en omstreken Tweewielers de Rooij is alweer 2,5 jaar gevestigd aan het van Eesterenplein in winkelcentrum Bieshof. Bij de Rooij Tweewielers kan men terecht voor nieuwe én gebruikte E-bikes en stadsfietsen tegen een scherpe prijs. Ook kunt u er terecht voor het huren van een fiets.

tertoren of bij camping ’t Vissertje, waar de fietsen dan weer worden opgehaald. Een E-bike is te huur vanaf 20 euro een stadsfiets vanaf 10 euro.

Nieuw en oud

Steeds meer imkers

de Biesbosch. Zelfs imkers uit het buitenland komen hier met hun volken staan. Ze komen meestal eind juli en vertrekken weer in de maand oktober.

Bijenziekte

De massale aanwezigheid van zoveel volken vanuit zoveel verschillende streken baart ook de Bijenvereniging Dordrecht zorgen. “Bekend is dat bijenziekten op deze manier makkelijk verspreid kunnen worden”, aldus Leo van der Heiden, secretaris van de Bijenvereniging Dordrecht. Met name voor de ziekte Amerikaans vuilbroed wordt gevreesd. Dit is een meldingsplichtige bijenziekte waarbij de zieke volken afgemaakt moeten worden. Je kan het een beetje vergelijken met een uitbraak van de varkenspest. Tot nu toe hebben we deze ziekte bij de bijenvolken van de Bijenvereniging Dordrecht nog niet geconstateerd, maar met de komst van zoveel volken vergroot de kans op een uitbraak aanzienlijk.

Overal neemt het stedelijk gebied en het wegennetwerk toe ten koste van de natuur. In heel Nederland, en ook daarbuiten, blijven er daardoor steeds minder bloeiende gewassen over, waardoor imkers minder honing kunnen oogsten van hun bijenvolken. Maar in het hele Biesbosgebied bloeit sinds de laatste 15 jaar massaal de reuzen balsemien welig. Op Concurrentie deze planten kunnen honingbijen Een tweede probleem dat zich moeen flinke oogst halen. Dit trekt elk gelijk voordoet met zoveel bijenvoljaar steeds meer imkers richting ken op een relatief klein gebied is

6

P o l d e r k r a n t

In de Week tegen Eenzaamheid van 1-8 oktober is het op zondag 6 oktober Grootouderdag. Grootouderdag is naar Nederland komen overwaaien uit Italië met als doel de communicatie tussen generaties te bevorderen. Opa’s, oma’s en senioren worden op Grootouderdag extra in het zonnetje gezet.

Naast het huren van fietsen, is er een groot assortiment nieuwe én gebruikte fietsen te koop. Doordat de nieuwe fietsen overjarig zijn, is de prijs scherp. Er zijn fietsen van diverse merken, zoals: Ghost, Sparta en Gazelle. E-bikes zijn al te koop vanaf 400 euro en stadsfietE-Bikes sen vanaf 200 euro, uiteraard met Toen ik laatst voor het onderhoud garantie en onderhoudsbeurten Het Spectrum, de Speelotheek en van mijn fiets De Rooij Tweewielers inbegrepen. het Netwerk Dordtse Helden gaan bezocht, verbaasde het mij dat ik in deze week verschillende actimensen met een Limburgs accent Uitproberen viteiten organiseren voor jong en hoorde. Het bleek dat zij E-bikes Als mensen twijfelen of zij een fiets oud. Zo ook in Het Polderwiel. Die kwamen huren. Hun auto hadden willen aanschaffen, is er de moge- week staat er een kaartenwinkeltje zij gratis geparkeerd op het par- lijkheid een fiets te huren voor een in de hal van Het Polderwiel met keerterrein en zo konden zij op de dag. Dan kan de fiets de hele dag zelfgemaakt kaarten door kinderen fiets Dordrecht en de Biesbosch worden uitgeprobeerd. Wordt dan van de Geert Groote en COKD verkennen. uiteindelijk besloten de fiets aan Kinderopvang. Dit winkeltje is van te schaffen, dan wordt het huur- Penmaatje Junior. Speelotheek Pip BimBimBikes bedrag van het aankoopbedrag & Zo heeft gevraagd om Penmaatje Yorick de Rooij, de eigenaar van afgetrokken. En anders kost het Junior voort te zetten. De kinderen De Rooij Tweewielers, vertelt dat alleen een dag fietshuur. De Rooij gaan kaarten uit dit winkeltje bij er veel gebruik wordt gemaakt van Tweewielers is gevestigd aan het mensen langsbrengen en je kan de fietsverhuur. Mensen komen van Eesterenplein 196 3315KW hier ook kaarten kopen voor 50 zelfs uit het buitenland. Laatst Dordrecht, winkelcentrum Bieshof. cent. Van de opbrengst worden een schoolklas uit België, en een Telefoonnummer: 078-3031315. nieuwe materialen gekocht voor man uit Australië komt al voor het Voor meer informatie kunt u terecht nieuwe kaarten. tweede achtereenvolgende jaar. op de website van De Rooij TweeDe Rooij Tweewielers is te vinden wielers: www.derooijtweewielers.nl Dinsdag 1 oktober is er een op internet, onder andere op Bim- De openingstijden zijn: dinsdag tot bijeenkomt van MEE Drechtsteden BimBikes, een internationale site en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 over eenzaamheid en s ‘middags voor fietsverhuur. Er komen ook uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 serveren we lunch. mensen met de trein naar station uur. Woensdag 2 oktober serveStadspolders en zetten aan het ren we lunch en is er in de middag eind van de verhuurperiode hun Door: Fran-Jeanne Polders (volwassen) bingo. Deze week is fiets bijvoorbeeld bij hotel de Wahet ook Kinderboekenweek en het thema is “Op reis”. Voor de kinderen zijn er spelletjes, wordt er voorgelezen en er komen 2 voertuigen langs. ‘s Avonds gaat Het Polderkoor zingen tijdens het eten. Je bent vanaf 17.30 welkom. Donderdag 3 oktober serveren we lunch en zijn er ‘s middags gezelschapsspellen te doen. ‘s avonds is er een workshop Mixed Yorick de Rooy met zijn collega Media thema dieren. Op een canvas gaan we met verschillende technieken en materialen een af-

Zorgen om massale komst van bijenvolken rond de Biesbosch

Wie ten oosten en zuiden van de Stadspolders rondkijkt, komt ze al snel tegen. Grote hoeveelheden bijenkorven, soms honderden bij elkaar. Ook in de Biesbosch zelf staan ze. Naar schatting van de Bijenvereniging Dordrecht zijn er wel 900 bijenvolken op het Eiland. De aanwezigheid van zoveel bijenvolken baart zelfs de Bijenvereniging zorgen.

Week tegen Eenzaamheid en Grootouderdag

de voedselconcurrentie met de wilde bijen. Het bijenpark van de bijenvereniging aan de Reeweg Zuid moet binnenkort plaatsmaken voor woningbouw. Nu willen we graag ergens in de Biesbosch een plekje krijgen voor het plaatsen van een bijenstal met 30 tot 40 bijenvolken. Dat stuit echter op bezwaren van Staatsbosbeheer, medebeheerder van het Parkschap de Biesbosch. Met name de roodrandzandbij, die op de rode lijst van inheemse beschermde diersoorten staat, zou schade ondervinden van de massale aanwezigheid van honingbijen. Bijen verzamelen hun voedsel in een straal van 3 km rond de bijenkast. Hoewel de bijenvolken dus niet in het gebeid van Staatsbosbeheer staat, tellen zij deze volken wel mee bij de berekening van de druk op voedselconcurrentie. Nieu-

we bijenvolken worden daarom niet meer toegestaan in de Biesbosch. Over voedselconcurrentie tussen wilde en honingbijen is nog weinig bekend. Wetenschappelijke publicaties spreken elkaar tegen. Er is dan ook nog veel onderzoek nodig om een beeld te krijgen over de mogelijke voedselconcurrentie in de Biesbosch.

meestal eind juli en vertrekken weer in oktober. Ook boswachter Thomas van der Es signaleert dit probleem, maar kan er weinig aan doen als dat buiten de grens van zijn gebied gebeurt. De problemen worden alleen nog maar erger door de droogte, waardoor de hei minder bloeit.

Geen regulering Er bestaat buiten de Biesbosch geen regulering over het plaatsen van bijenvolken. Iedereen kan met toestemming van de grondeigenaar bijenvolken plaatsen. Denk aan het land van een boer of waterschap. Buiten het Nationaal Park De Biesbosch staan daardoor grote hoeveelheden kasten van zelfs Belgische en Duitse imkers op particuliere boerengrond. Ze komen

Er is nog wel hoop. Op steeds meer plaatsen worden wegbermen niet meer gemaaid, waardoor ze vol staan met bloeiende plantjes waar de bijen terecht kunnen. Dat zou de druk op natuurgebieden kunnen verlichten. Maar het is ook te hopen dat er een beleid komt ter regulering van het aantal bijenvolken. Dit zou bijvoorbeeld via de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente kunnen. Dat kan voorkomen dat Jan en alleman zijn bijenkasten parkeert bij één natuurgebied. Het kan in de ogen van de bijenvereniging Dordrecht toch niet zo zijn dat er voor de imkers uit Dordrecht geen plek is op het Eiland van Dordrecht terwijl honderden bijenvolken uit binnen- en buitenland wel een plekje weten te vinden.

september 2019

Druk verlichten

beelding van een dier maken. Vrijdag 4 oktober is het Nationale Ouderdag dag en de Nationale voorleeslunch. Bekende en minder bekende Dordtenaren lezen voor tijdens een heerlijke lunch 12.00-14.00. Van 13.0014.30 is er een sjoelwedstrijd. ‘s Avonds presenteert Resto van Harte een heerlijk 3 gangen diner. Zaterdag 5 oktober Lucky Dancing, waag je ook een dansje? Vanaf 20.00 uur. Zondag 6 oktober is het Grootouderdag. ‘s Ochtends is het Kleurfeest. Twee tekenaars maken een grote tekening die ingekleurd kan worden. Intussen zingt en speelt muzikant Maarten pareltjes uit de popgeschiedenis. Tussen de middag serveren we lunch. Verder is er een bloemenworkshop, vrienden armbandjes maken, (leren)schaken en de uitslag van de vriendenboekjes wedstrijd. Kinderen tussen de 7 en 12 kunnen samen met hun opa/oma een mooi vriendenboekje maken en een mooie prijs winnen. Je kunt een vriendenboekje halen vanaf 10 september bij de ontmoetingsruimte van Het Polderwiel of bij de Speelotheek (Selma Lagerlöf-erf 163) Inleveren is bij Het Polderwiel of de Speelotheek t/m 3 oktober. Hou de krant en sociale media in de gaten voor het precieze programma. Voor meer informatie welkom@ pipenzo.nl of b.pipping@hetspectrum.nl Door: Bianca Pipping

Bijenvereniging dakloos

De Bijenvereniging Dordrecht heeft zelf ook last van de overbevolking van bijen. Zij moet van de gemeente weg van hun huidige stek aan de Reeweg-Zuid omdat daar binnenkort woningen gebouwd gaan worden. Ze zouden graag met hun bijenstal ergens in of rond de Biesbosch willen gaan staan, zodat ze dan niemand tot last zijn en hun bijen voldoende voedsel kunnen vinden. Plekjes zijn er nog wel te vinden, maar Staatsbosbeheer vindt dat er al te veel bijenvolken om de Biesbosch heen staan en wil ze daarom niet toelaten in de Biesbosch. Staatsbosbeheer telt dan alle volken die tijdelijk rond de Biesbosch worden neergezet mee. Zo kunnen nu de bijenvolken van de imkers uit Dordrecht, die al jaren op de Biesbosch vliegen, geen plekje in die Biesbosch krijgen door de honderden bijenvolken van imkers uit binnen- en buitenland. Dit is voor de imkers uit Dordrecht wel een hard gelag. Door: Henk van der Maas


Ouder en kind activiteiten Van 7 t/m 13 oktober is de landelijke Week van de Opvoeding. Het thema dit jaar is ‘Hand in hand’. Tijdens deze week besteden organisaties door het hele land extra aandacht aan dit thema. Opvoeden doe je niet alleen maar ‘hand in hand’. Samen met andere ouders en opvoeders. Woensdag 9 oktober van 13.00 – 16.00 uur is er in Speeltuin Stadspolders hierom van alles te doen zoals knutselen, ‘theeleuten’ voor ouders, spelen en

Stedenband Dordrecht-Varna

Uiteraard kan er gespeeld worden in de speeltuin. Ook kun je je vragen stellen over opvoeden of Ouders en kinderen zijn van harte voeding. welkom in Speeltuin Stadspolders voor verschillende activiteiten. Er Alle activiteiten en entree van de kan geknutseld en gebouwd wor- speeltuin zijn deze middag gratis. den (er is makedo – bouwen met De activiteiten worden georganikindergereedschap en karton), je seerd door Buurtgezinnen, Homekunt je laten schminken en er is een Start (Humanitas), Moeders Inspringkussen. Ook kun je een lek- formeren Moeders (Careyn) en kere smoothie maken en dansen. Speelotheek Pip & Zo, in samenDe bibliotheek is aanwezig met de werking met Bibliotheek AanZet en beste voorleestips zodat jij en je Speeltuin Stadspolders. kind nog meer kunnen genieten Het adres van de Speeltuin Stadsvan voorlezen. Ook hebben zij voor polders is Meranti 50. kinderen vanaf ongeveer zeven jaar mini-robotjes bij zich waarmee Vragen? Marijke Koppelaar 06ze op onderzoek kunnen. Kortom, 46642963 of mim@careyn.nl of genoeg te doen voor ouder en kind, kijk op facebook of BUURbook

Spelen, knutselen, bewegen, voorlezen…

In 2019 is het project DOCHTERS VAN DORDRECHT van start gegaan. Als opvolger van het project de 4 ZONEN VAN DORDRECHT in 2018. Dit ging over vier bekende Dordtse Zonen die 100 jaar geleden waren geboren. Bij DOCHTERS VAN DORDRECHT gaat het om vrouwen uit het verleden, maar zeker ook uit het heden, die van bijzondere betekenis zijn (geweest) voor Dordrecht. Dat zijn er veel meer. Inmiddels zijn er al zo’n 70 DOCHTERS VAN DORDRECHT: Vrouwen - in het verleden maar zeker ook in het heden - die een sterke binding hebben met Dordrecht; van sociale en maatschappelijke betekenis zijn voor Dordrecht; die zich bijzonder weten in te zetten (of hebben ingezet) voor de Dordtse samenleving

Op 8 maart 2020 wordt het project afgesloten met een feestelijk festival DOCHTERS VAN DORDRECHT. In 2020 is het ook 800 jaar Dordrecht en dit festival sluit hier goed op aan. Onderdeel van de feestelijkheden is de verkiezing van de DOCHTERS VAN DE WIJKEN van Dordrecht. In iedere wijk gaan activiteiten plaatsvinden om de DOCHTER VAN DE WIJK aan te melden.

DOCHTER VAN STADSPOLDERS

Voor Stadspolders heb ik een gesprek gehad met Bianca Pipping (Medewerker ontmoetingsruimte bij Het Spectrum locatie Het Polderwiel) en Jan Meijers, zeer betrokken inwoner van Stadspolders. Zij zijn heel enthousiast over het idee, en willen graag meedenken en mee organiseren om een bijzondere DOCHTER VAN STADSPOLDERS te laten kiezen. We denken aan een bijeenkomst in het Polderwiel, met bewoners, met de scholen uit de wijk, met een stukje historie van de wijk in de vorm van een tentoonstelling van Stadspolders en van Dochters van Dordrecht, en vrouwen in de wijk. Stadspolders heeft een aantal vrouwelijke straatnamen, van o.a. ook DOCHTERS

Nienke Blauw uit Oudelandshoek heeft als coördinator van de Stedenband Dordrecht-Varna op 4 augustus meegedaan aan de 5 kilometer lange zwemmarathon in de baai van de Bulgaarse havenstad aan de Zwarte Zee. Op 31 augustus is de ‘return’ geweest toen tijdens de Swim to Fight Cancer Dordrecht deelnemers uit Varna hier gezwommen hebben. Cultuur

“Varna is echt een supermooie stad met een enorme culturele rijkdom”, begint Nienke enthousiast. “Van alle culturen uit de geschiedenis zijn nog restanten te vinden: overal zijn nog overblijfselen van de Griekse, Romeinse, Byzantijnse en communistische periode te zien. En dat in combinatie met prachtige stranden en een bijzonder vriendelijke bevolking is er nauwelijks een betere vakantiebestemming te bedenken. Het is nog steeds een arm land, maar mede dankzij het EUlidmaatschap maakt het een grote economische ontwikkeling door.”

Nienke Blauw wordt na voltooiing van de zwemmarathon in Varna geïnterviewd door RTV Dordrecht

steunt sinds 2018 een dergelijk kleinschalig opvanghuis in het vlak bij Varna gelegen dorp Topoli met 9 kinderen tussen de 3 en 14 jaar. Het woonhuis is sindsdien op sommige punten aangepast. Daarnaast zijn er dit jaar twee speciale stoelen aangeschaft en worden momenteel fondsen geworven voor een overkapping in de achtertuin, zodat de kinderen onder alle weersomstandigheden buiten kunnen spelen. Bij een bezoek in mei, waarbij ook burgemeester Kolff aanwezig was, gaven de leidsters van het huis aan in de toekomst ook graag te willen Beperking uitwisselen met organisaties voor De Stedenband tussen Dordrecht kinderen met een beperking uit en Varna richt zich op sociale, Dordrecht. economische en culturele samenwerking. Op sociaal gebied wordt Sponsorgeld momenteel steun gegeven aan De zwemuitwisseling tussen Varna een huis voor kinderen met een en Dordrecht was er onder andere beperking. Vroeger werden veel op gericht om geld bij elkaar te kinderen onder erbarmelijke om- zwemmen voor de overkapping. standigheden opgevangen, maar In Varna werd de jaarlijkse Galatagelukkig is daarin veel veranderd. Varna zwemmarathon al voor de Inmiddels is er kleinschalige op- 79ste keer gehouden. De Dordtse vang in woonhuizen, midden in de City-Swim kan daar met vijf edities samenleving, onder deskundige niet aan tippen. Maar toch beleefde begeleiding – net zoals dat in Ne- de zwemmarathon in Varna een derland, o.a. in de Stadspolders, primeur: er werd voor het eerst gebeurt. De Stedenband onder- voor een goed doel gezwommen!

WIE WORDT DE DOCHTER VAN STADSPOLDER?

Vrouwen maken een andere ontwikkeling door dan mannen. De geschiedenis is door mannen geschreven, waarbij de rol van vrouwen vaak onderbelicht is gebleven. Het Project DOCHTERS VAN DORDRECHT - van Platform Vrouwen Kunnen Alles - wil vrouwen zichtbaar maken en hun rol in de geschiedenis en nu duidelijk laten zien. Jacqueline van den Bergh is de coördinator van DOCHTERS VAN DORDRECHT.

Een zwemuitwisseling ten behoeve van hulp aan kinderen met een beperking

meer. Leuk voor kin- vriendjes en vriendinnetjes. deren én ouders.

VAN DORDRECHT, zoals Suze Groeneweg-erf.

Ken je vrouwen die je graag als een DOCHTER VAN STADSPOLDERS wilt zien, meld ze aan via info@ dochtersvandordrecht. nl

Overhandiging cheque met voorlopig eindbedrag door Dordtse zwemmer Niels Hatzmann, de Bulgaarse zwemmers en Nienke aan opvanghuis Topoli, in bijzijn van Krasen Kralev, Minister van Sport en Jeugd en zwemkampioen Petar Stoychev

Weliswaar alleen door Nienke, één andere Dordtenaar en vier Bulgaren, maar het is daarmee wel het begin van de realisatie van een vorig jaar door de Bulgaarse zwemkampioen en voormalig Minister van Sport Petar Stoychev uitgesproken wens. Stoychev zwom vorig jaar mee in de City Swim en gaf na afloop aan dat er ook in Bulgarije zwemevenementen voor een goed doel zouden moeten komen. Een jaar later is de uitwisseling een feit en is ruim 3000 euro opgehaald, deels uit Bulgarije. Een mooi begin, dat opvolging verdient!

Bamenda

Nienke is behalve van de Dordtse Stedenband met Varna ook coördinator van de Stedenband met Bamenda. Bamenda ligt in de Engelstalige Noord-West regio van Kameroen. Daar heerst sinds 2016 een conflict dat door Norwegian Refugee Council is uitgeroepen tot de meest onderbelichte crisis van Afrika. Er is een resolutie tegen de mensenrechtenschendingen daar aangenomen door het Europees Parlement en ook de VN en de Afrikaanse Unie hebben zich al uitgesproken, maar tot nu toe zonder resultaat. Zwitserland heeft een poging tot bemiddeling gedaan, maar ook dat leidt nog niet tot het afnemen van het geweld in de Engelstalige regio, waar de burgers dagelijks slachtoffer worden van de strijd tussen het Kameroense leger en separatisten. De Stichting Dordrecht Bamenda heeft een noodhulpfonds in het leven geroepen om noodhulp in de regio te ondersteunen. Meer weten over de stedenbanden? Ga naar www.dordrechtvarna. nl of www.dordrecht-bamenda.nl Door: Henk van der Maas

DE WIJKEN bekend gemaakt en feestelijk in het zonnetje gezet.

Maar hieraan voorafgaand zijn er in de wijken in het voorjaar van 2020 allerlei leuke activiteiten om de Vermeld erbij waarom je haar als DOCHTERS aan te melden. Dochter van Stadspolders wilt zien, Meer informatie volgt. Kijk ook alwat haar bijzondere inzet en bete- vast op onze website kijken: www. kenis is voor de wijk? dochtersvandordrecht.nl Project DOCHTERS VAN DORJacqueline van den Bergh Coördinator Project DRECHT en Platform Vrouwen Dochters van Dordrecht Kunnen Alles zullen uit iedere wijk info@dochtersvandordrecht. een DOCHTER kiezen. nl Op 8 maart 2020 tijdens het festival worden de DOCHTERS UIT

september 2019

Winterbeurs van Stadspolders voor meer info beursstadspolders@gmail.com

P o l d e r k r a n t

7


FINANCIEEL SERVICE-ABONNEMENT is Besparen op jouw vaste lasten zoals hypotheek en verzekeringen er is al een Service-abonnement vanaf € 12,50 per maand Reden 1. Continu financiële zekerheid - passend op jouw persoonlijke sitiuatie en doelstellingen Reden 2. Financieel voordeel - pakketkortingen en gratis analyse op verzekeringen en hypotheekrente Reden 3. Financieel overzicht en inzicht met - gratis analyse van inkomensrisico’s zoals bij overlijden, arbeidsongeschiktheid en met pensioen

Bent u geïnteresseerd, heeft u vragen of wilt u meer informatie over uw situatie en mogelijkheden?

Stuur dan een berichtje naar: info@financieel-onderhoud.nl

Met vriendelijke groet, Paul de Kok / Astrid Bras, Financieel Onderhoud

078-616 90 69 | Rudyard Kipling-erf 312 | 3315 AL Dordrecht | info@financieel-onderhoud.nl | www.financieel-onderhoud.nl

Dit plekje voor u?

Uw advertentie aanmelden kan via: tienplus@meeplus.nl of 078 750 89 66 Te koop

Nieuwe aardappelen:

Frieslanders, Doré’s en Bildstar Ook voor fruit en verse eieren

A.A. Groeneveld

Provincialeweg 12 (500 m voor veer Kop v.h. Land, links) tel. 078 - 616 55 90 Maandag t/m zaterdag, hele dag geopend

Dordtse roomboter SCHAPEKOPPEN leuk om te trakteren of cadeau te geven!

BANKETBAKKERIJVANDERBREGGEN.NL

REEWEG OOST 31 • 078- 6134702

Beter Voor Dordt vertegenwoordigt uw belang in Stadspolders.

Loudy Nijhof

Robbert de Boer

Osman Soy

Gersom Tutupoly

Nu ook bereikbaar via WhatsApp; 06 - 1220 1572

8

P o l d e r k r a n t

september 2019


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.