Page 1

water boys

plumbing cc Adele Murray

GRATIS

LAERSKOOL

Branch Manager - Paarl Stationery IT Supplies Office Furniture

Tel: 021 872 4425

grepe

083 603 1920 023 347 8833

Specialised Filing Catering & Hygiene Scholastic Supplies

Tel: 021 872 3880

4 Funksionele

24 uur / 7 dae diens

info@tiemedia.co.za

5 Moksh

www.tiemedia.co.za

6 Gehoorverlies in kinders

8 Potbelly

NEWS

FREE

BOLAND

NUUS

JULY 2013

PRIMARY SCHOOL

Fax: 086 211 0026

16 Paarl Boys Primary

D i e g e e s h e t h o o g g e l o o p . ‘ n D o r p h e t g e g o n s . To t v o l g e n d e j a a r. . . 2 0 1 4

Vat so manne!

Dit gaan alles oor die drif en die gees. En hierdie mannetjies het alles gegee, hul harte uit gespeel. En so is almal dan ‘n wenner in ons oë. Hulle het raak gevat, en Brian Habana jy sal moet uithaal om dié mannetijies te klop. Op die paviljoene het almal hulle stemme hees geskree. Jy kon die trots van elke span aanvoel. En ma en pa voel of hulle elke tree saam met hulle manne gehardloop het. Dit is ‘n besondere ervaring om die Paarl se sportgees te sien. Dis ons dorp wat saamstaan agter netbal, hokkie en skaak spelers. Lekker rus julle, ons begin oefen vir volgende jaar.

...en die onder 13 wenners is Paarl Boys High


NEWS

NUUS

2 JULY 2013

FRANCOIS DU TOIT Sel: 083 658 4754 Tel: 021 872 8911 | Faks: 021 872 3881 | Hoofstraat 258 | Paarl 7646 | Posbus 105

t 021 863 4603 • c 084 543 1230 • f 086 669 7160 info@ladybugsmarketing.co.za • www. ladybugsmarketing.co.za

Ladybugs Awsum Add Julie.indd 1

2013/07/21 11:08:43 PM

The Painting Shed

Decorative paint techniques. . . On furniture and decor Antique the new or revive the old Hand-painted kitchens

Workshops. . .

email: info@thepaintingshed.co.za www.thepaintingshed.co.za 0826214257 (Cornelia) College Street, Wellington

. . . for the Love of Paint

Guillaume Nel e n v i r o n m e n t a l

We are involved in the Planning, Implementation and Rehabilitation of various projects. Visit our website for more information

Tel: 021 870 1874 www.gnec.co.za

Like AWSUM on Facebook

c o n s u l t a n t s Sê jou sê

SMS 43366 standaard tariewe geld

Media The Link


NEWS

NUUS

JULY 2013 3

DURBANVILLE - 021 979 1007, BELLVILLE HIGH STREET - 021 914 7063, PAARL - 021 872 9283 www.bellabellota.co.za

Tuesday- Saturday 11:00-21:00

Upmarket family restaurant Kids play area Functions/conferences/weddings a la carte every Sunday Open breakfast and lunch Tues-Sun

Sunday 11:00- 17:00 R45, Simondium- Paarl

PAPPA GRAPPA RESTAURANT “Authentic German-Italian Cuisine”

021 86 33 555 Bookings Recommended

PIZZA- STEAK-PASTA

www.eatatsimonsvlei.co.za | Tel: 021 863 3845 | eatat@mweb.co.za

12 Craft Beers- over 50 Wines

50% Afslag

ttdtitffti titititititi titititititi tititi tititi titititi ti titititititititititititititititititititi titititititititi titititititititititititititititi tititititititititititititititititititititititititititititititititititititi

op alle

rame & sonbrille

tititipfftiff titifftititititi ti tititititititi Etitititititititititi tititi tititi titititi ti tititititititititititititititititititititi tititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititi

tititititititi titititititiy ti ffffffffffffffti tititititititititi titititititt Ctitititititititt tititititi-Etitititt tttitititititititt tititititititititi titititt tititititi tttitititi’tt tititititititititi titititititititititititititt tititititi tttititititititititt tititititi tttititi’tt titi tititititititi tttitiff ttffffffffffffti tititititi tttititititititititt ttTti titititititititt tititititi tttitititi’ tttitititt titititititititt tititititititititi tttititititititititt tititititi tttitititititititt titititi tititititt tititititititititi

tttttititttttitttttiti titititititiy ti ffffffffffffffti tititititititititititititt Etitititititititt tttitititititititt titi tttitititt titititititititt titititititititi Ctititititititt tititititititt tttitititititi tititititt titititititititititi tttitiff ttffffffffffffti titititi tititititt titi tititititititi fftititititititititititt tititititititititititititt tttitititititititt titititititititt tititititi tititititititt titititititititi Ctititititititt tttitttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

tttttttttttttttttttttttttttt titititi tttttt tttitiy tt ffffffffffffffti tititititt tttititititititititt tttititititi titititititititititititititt titititititifftititt titititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititi tititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititiffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffftitititititititititititititititititititititititi tititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititi titititititititititi

tttititttttitttitittttti tifffftitid

tttiffdtitibtititi

ttffutfftititi tttipti

titititititititi tititi titititi tititi tititi titititi titititititititititititititititititititititititi

titiffti tttititi tititi tititi titititi titifftititititititititititititititi

titititi tititititititititi tititi tititi titititi titititititititititititititititititi

tititititititititi tititi tititi Ttitititi tititi tititi titititi tititititititititititititititititititititititi

titititititititititititi tititititititititititititi tititititititititititititititititititititi

titititititititititititi titititititititititititi tititititititititititititititititititi

tttiti titititi titititititi tititititi tititititititititititititititititititititititititi titititititiEtiti - Ftititi titi titi Ftititititititi!

Tel: 021 863 3154 Fax: 021 863 0983

Shop 60, Paarl Mall

ctly to e r i d d e r e Deliv gh u o r h t s t n the pare chool! the s

(Terwyl voorraad hou)

PO Box 3085, Paarl, 7620

Sales Consultant

Graphic Designer

Sales Consultant positions available in Paarl and Northern suburb area - to start immediately.

Junior Graphic Designer vacancy open at TieMedia to start immediately.

Please submit your CV to sales@tiemedia.co.za before Friday, 16 August.

Please submit your portfolio and CV to meinette@tiemedia.co.za before Friday, 16 August.

Media The Link

Media The Link

Gtit thti titittitit AWSUM tidtitititititititi tititititititititititititititititititititi


NEWS

NUUS

4 JULY 2013

FUNKSIONELE GREPE So gereeld ontvang leerders arbeidsterapie insette wat daarop fokus om hul potloodgreep en/of skêrgreep aan te spreek of te korrigeer. Wat is funksioneel vir die leerder en waarom is dit so noodsaaklik om die korrekte greep te handhaaf? Potloodgreep: ’n Funksionele potloodgreep word gevorm deur die duim, wysvinger en middelvinger in presiese opposisie met mekaar. Altwee litte van die duim moet gebuig wees, met die palmgedeelte van die duim op die potloodskag. Die laaste lit van die wysvinger moet in ekstensie wees, terwyl die middelste lit gebuig is en die palmgedeelte van die wysvinger ook op die potloodskag rus. Die middelvinger vervul ’n ondersteunende rol. Die potlood rus op die laaste lit van die middelvinger. Op hierdie wyse gaan die webspasie tussen die duim en wysvinger outomaties oop. Die ringvinger en pinkie moet albei gebuig wees ten einde ’n stabiele basis van ondersteuning vir die hand te bied. Die polsgewrig moet in 30° tot 40° ekstensie wees. Die voorarm moet laer as die hand, ongeveer 35° tot 45° tot die voorrand van die tafel rus. Hier volg ’n paar kenmerke as aanduidings van ’n nie-funksionele potloodgreep: o ’n Vierpunt potloodgreep gevorm deur die duim, wysvinger, middelvinger en ringvinger. o Een of albei litte van die duim in ekstensie of hiper-ekstensie. o Die duim krul bo-oor die potloodskag of die wysvinger. o Die drie vingers rus op

Larisa Visser

verskillende hoogtes op die potloodskag. o Die middelste lit van die wysvinger is reguit en in ekstensie. o Die wysvinger krul om die potloodskag of lê parallel met die potloodskag. o Die middelvinger is aan die kant van die potloodskag geposisioneer en vervul geen ondersteunende rol nie. o Die voorarm is op dieselfde hoogte as die hand, parallel met die voorrand van die tafel. o Die polsgewrig word gebuig en/of gelig van die tafeloppervlak. Wanneer die duim, wysvinger en/of middelvinger nie die korrekte posisies op die potloodskag inneem nie, het dit ’n semi-geslote tot geslote webspasie tussen die duim en wysvinger tot gevolg. ’n Semigeslote of geslote webspasie strem die natuurlike beweging van die hand en vingers tydens skryf, teken en inkleur aktiwiteite. Beperkte kontrole en akkuraatheid van bewegings is die gevolg. Fiksasie van sekere gewrigte en spiere in die hand vind outomaties plaas. Die leerder druk dan te hard met die potlood op die papier. Die uiteinde is dat die hand dan vinnig moeg word en kontrole en akkuraatheid van bewegings verder belemmer word. Nie net word die netheid van skrif negatief affekteer nie, maar so ook die skryfspoed. Skêrgreep: Met die inneem van ’n skêrgreep, word die duim, wysvinger en middelvinger gebruik. Die duim en wysvinger

moet teenoor mekaar in die twee holtes geplaas word, terwyl die skêr op die middelvinger rus. Tydens knip, moet die nie-dominante hand die papier kan manipuleer sodat die dominante hand met gemak op reguit sowel as gekurfde gidslyne kan knip. Die nie-dominante hand moet ook die papier vashou met die palm na bo en die papier van die tafeloppervlakte af oplig. Hiermee tesame is dit ook belangrik dat ’n regs-dominante leerder regs-om ’n prent knip en ’n links-dominante leerder, links om knip. Hier volg die mees algemene tekens van nie-funksionele skêrgrepe en maniere van hantering. o Die wysvinger en middelvinger word teenoor die duim in die tweede holte geplaas. o Die wysvinger word teenoor die duim in die tweede vingerholte geplaas. o Die nie-dominante hand speel geen aktiewe rol in die manipulering van die papier nie. o Die nie-dominante hand druk

Chicken Drumsticks R33.50 p/kg Chicken Wings R32.50 p/kg Chicken Thighs R27.50 p/kg

die papier teen die tafeloppervlakte vas tydens knip. Ondersteuning deur die wysvinger is nodig vir genoegsame kontrole oor knipaksies. Die verkeerde greep lei vinnig tot moegheid of uitputting en beperk sodoende die kontrole en akkuraatheid van knipaksies. Sodra die leerder om die verkeerde kant van ’n prent knip, sukkel die leerder om te sien waar hy/sy knip en word netheid en akkuraatheid van knipwerk negatief beïnvloed en so ook dan die spoed van knipwerk. Indien ’n leerder met bogenoemde grepe sukkel, is dit die arbeidsterapeut se rol om ondersoek in te stel. Hierdie probleemareas kan dan so gou moontlik uit die weg geruim word, ten einde enige toekomstige probleemareas wat hieruit kan voor tspruit te voorkom. Arbeidsterapeut Pret en Leer Opvoedkundige Sentrum

Skinless Chicken llets R49.90 p/kg

Whole Birds (chicken) R29.90 p/kg

Augustus


NEWS

JULY 2013 5

Moksh: Oorspronklike Indiese kos vir die hele familie Moksh beteken vryheid, hulle strewe na kliente wat gelukkig en tevrede is . Die kwaliteit van hul bestanddele is van top gehalte en vars, sonder enige preserveermiddels. Al hul disse word op die perseel gemaak. Hulle kos is baie geurig, en jy kan kies hoe “warm” jy dit wil hê. Moksh is vir die hele familie bedoel, boetie kan syne sonder brand eet, en pa syne baie warm. Kry gerus vir elke persoon in die familie ‘n ander dis en proe oor en weer. As paneel kon ons nie besluit watter dis die lekkerste was nie, so as almal deel

Bo: Heerlike Naan brood met Raita (onder) en Sambhals (bo).

Now open on Sundays

kan almal proe! Peusel aan Pappadoms en Sambhals terwyl julle besluit wat om te eet. Dis nie net die geure wat jou tempteer nie, dis die pragtige natuurlike kleure, vanaf helder oranje tot geel. Ons het die volgende disse geniet: Botter Hoender. : Hoender filette gekook in ’n ryk tamatie en kasjoe neut en room sous. Hoender Korma: Hoender blokkies in room sous gemeng met kasjoe neut sous en speserye. Lam Kadai: Lams blokkies met fyn gesnyde pepers, uie, tomatie en

kadhai masala sous. Lam Rogan Josh: Ons treffer lam dis. Lams Kerrie in ons sjef se geheime sous. Alle kerries kom met geurige Basmati rys. Kry gerus ‘n Botter Naan or Knoffel Naan. Jy eet dit sommer so met hou hande, skeur stukkies af en mop die heerlike souse uit die bakkies. Awsum beveel aan dat jy ‘n stukkie Indië in die Paarl kom geniet. Moksh het ‘n dranklisensie. Hulle kan privaat funksies, korporatiewe funksies en verjaarsdae behartig.

Regs: Poppadoms met doop Heel bo: Botter Hoender. Regs: sous. Lam Kadai.Onder: Lam Rogan Josh. Links: Hoender Korma.

NUUS


NEWS

NUUS

6 JULY 2013

Gehoorverlies in kinders Daar is 2 tipes gehoorverlies in kinders: geleidings doofheid agv abnormale geleiding van klank na die binne-oor of sensori-neurale gehoorverlies agv verminderde funksie van die binne-oor self. Alhoewel geleidingsdoofheid die algemeenste oorsaak vir gehoorverlies is (4% van skoolkinders), is sensori-neurale gehoorverlies (0.3%) die ernstigste en meer permanente oorsaak. Tydelike gehoorverlies agv Eustachiese buis wanfunksie (vog in die middeloor) of middeloor infeksies is algemeen en word behandel met medikasie of ventilasie buisies. Permanente gehoorverlies is dikwels teenwoordig met geboorte maar in ongeveer 10-20% van gevalle van gehoorverlies word dit na geboorte opgedoen. Die risiko faktore vir sensori-neurale gehoorverlies sluit in: familie geskiedenis van doofheid, sekere infeksies tydens swangerskap (rubella, pampoentjies, meningitis), sekere medikasies wat die binne-oor mag aantas, sekere sindrome geassosieer met gehoorverlies, komplikasies tydens/ na geboorte,

Dr Anton van Lierop

prematuriteit, lae APGAR telling, erge geelsug en hoofbeserings. Indien babas enige van hierdie risiko faktore het moet gehoortoetse aangevra word. In 20-30% van gevalle is die oorsaak egter onbekend. Die presentasie van gehoorverlies hang van die ouderdom van aankoms en graad van gehoorverlies af. Erge gehoorverlies word gewoonlik teen 6-9 maande vasgestel. Matiger gehoorverlies presenteer gewoonlik met spraak en taal agterstand, gedragsprobleme of swak skoolvordering. Indien n kind spesifiek met spraak agterstand sukkel moet gehoortoetse in die eerste instansie gedoen word. Hoe vinniger gehoorverlies, veral erge sensorineurale-gehoorverlies opgetel word, hoe vinniger kan behandeling begin word en hoe beter die uitkoms vir die kind. In die meeste eerste wereld lande word dit besef en universele gehoor sifting word by alle pasgebore babas gedoen. In Suid Afrika word dit nie gedoen nie, maar die toerusting is algemeen beskikbaar en oudioloe kan hierdie toets

Media

net na geboorte doen. Hierdie staan bekend as n OAE toets en duur slegs n paar minute. Breinstam refleks toetse kan ook gedoen word as n OAE siftingstoets faal. Die diagnose van gehoorverlies moet vroeg gemaak word, voor 6 maande sodat behandeling soos gehoorapparate of moontlike kogleere implanterings begin kan word. Kinders met doofheid benodig ook spesiale onderrig en skole vir gehoor gestremde kinders is daar om hierdie funksies te verrig.

The leader in school advertising!

The Link

Contact us for your dog’s next meal‌ Herman 082 909 9027 Natalie 072 590 6491 hermanjnr@ooswes.co.za Keerom Street 4, Malmesbury Bulk customers qualify for discount Delivery at additional cost

Elmar Venter Ian Cloete adv Mike Lochner

082 821 9885 082 456 0157 082 440 2774


NEWS

NUUS

8 JULY 2013

Potbelly se “moewiese” pasteie

Wanneer laas het jy die bekende Potbelly Pantry op die R44 na Stellenbosch besoek? Buiten Potbelly se “moewiese” pasteie wat mense weer laat terugkom, is dié padstalbesigheid op die R44 net anderkant Klapmuts oppad Stellenbosch toe vir enige besoeker ‘n ontdekkingreis na lekkerte. En as jy nog nooit ons verskeidenheid van lekkerte en varsheid uitprobeer het nie, moet jy gerus indraai as jy weer hier verby ry. En boonop kry jy waarde vir geld. Die Smit broers besit die geboue en aangrensende grond sedert 2006 – met die hoofbesigheid Subtropico International wat tans die grootste

werkverskaffer in Klapmuts is en aan meer as 100 personeel sedert 2003 werk verskaf. Die Potbelly perseel met die padstalkompleks en uitgebreide groente- en vrugteverpakkingsaanleg, het kragte saamgespan met Delico van Riebeek Kasteel en Bali Trading van Riversdal om ‘n opwindende een-stop uitstappie bestemming te bied. Die Potbelly padstal word deur die Truter familie van die bekende Delico vleisgroep van Riebeek Kasteel bedryf. Potbelly dien as hulle kleinhandelwinkel vir ‘n groot verskeidenheid verpakte vleis en uitgesoekte tuisgemaakte

spesialiteits-produkte. Dit bied buite kuierstoep met “old school” die kliënt die prys voordeel om musiek wat maak dat jy langer gaan direk vanaf die plaas, wat oor bly as beplan. sy eie slagpale en groothandel vleisverwerkingsfasiliteite beskik, te koop. Jy hoef nou nie meer Riebeek Kasteel toe te ry om Delico te besoek nie, maar kan sommer jou vleis hier in die Paarl kry. Aangrensend aan die Potbelly fasiliteit in Klapmuts is die Subtropico groente- en vrugteverpakkingsaanleg van die Smit-familie waar ‘n wye reeks verpakte en versnitte groentes vir die distribusie sentrums van al die bekende supermarkgroepe verpak word. Die hele groente en vrugte produk reeks is nou direk aan die publiek teen uitsonderlike pryse by Potbelly beskikbaar. Om die inkopie ervaring meer opwindend te maak, kan jy gerus die nuwe Potbelly Coffee Shop, restaurant en bakkery wat deur Annetjie en Carin Smit bedryf word, besoek. Kom ervaar self die verskil en kom geniet ‘n middagete met ons bekende Potbelly Pies, koek en koffie of iets te drink op ons lekker


NO FUSS, O N LY S M I L E S A mother’s job is never-ending and I always try my best to keep my kids as healthy as possible. This involves eating balanced meals and getting plenty of exercise. Do I need to add a supplement to their diets as well? Yes, I believe it is essential for you to add a supplement to their diet. A healthy diet can provide adequate nutrition but for optimum nutrition supplementation is vital. This is why the Vital Kids Range was specifically developed to help growing bodies and minds cope, focus and thrive. Vital Kids Range also includes:

Preservative Free and Suitable for Diabetics

Vital Kids A-Z Multi bear-shaped chewable tablets are packed with vitamins and minerals. They are fruit flavoured and a fun way to give kids their daily nutrients. Vital Kids A-Z Multi cherry flavoured syrup is packed with vitamins and minerals to ensure kids get all their crucial nutrients. Vital Kids Calcium cow-shaped chewable tablets contain calcium which is essential for growing bones and healthy teeth. They are strawberry milkshake flavour and are lactose free. Vital Kids Omega easy-tear sachets are a delicious and convenient way for kids to get their daily omega 3s. Each sachet is packed with the equivalent of 3000 mg of cold-water Norwegian fish oil, a rich source of omega 3 fatty acids EPA and DHA. Vital Kids Viral Boost is a delightful orange-flavoured emulsion packed with pelargonium and immune-supporting nutrients.

PMAC VHFKR/0239/E

Vital Kids Study Power is expertly formulated to support the needs of highly active children, both mentally and physically. It is packed with omega 3-rich fish oil and phosphatidylserine.

08th August Grown Ups 2 - PG 13

After moving his family back to his hometown to be with his friends and their kids, Lenny , nds out that between old bullies, new bullies, drunk cops on skis, and 400 party crashers sometimes crazy follows you..

16th August Planes - PG

Dusty is a crop dusting plane who dreams of competing in a famous aerial race. The problem is, he is hopelessly afraid of heights. With the support of his mentor and new friends, Dusty sets o to make his dreams true.

23rd August Pain & Gain - R

A trio of bodybuilders in Florida get caught up in an extortion ring and a kidnapping scheme that goes terribly wrong.

30th August Percy Jackson 3D - PG

In order to restore their dying safe haven, the son of Poseidon and his friends embark on a quest to the Sea of Monsters to nd the mythical Golden Fleece and to stop an ancient evil from rising.

30th August Elysium - R

Set in the year 2154, where the very wealthy live on a man-made space station while the rest of the population resides on a ruined Earth, a man takes on a mission that could bring equality to the polarized worlds.


NEWS

NUUS

10 JULY 2013

Laerskool Paarl Gimnasium

Interskole Foto’s

Like AWSUM on Facebook

Sê jou sê

SMS 43366 standaard tariewe geld

Dr. Louis Malherbe M.D. (Hom), M.Sc., D.Hom.Med.,D.C.,Dip.Ac.

Chiropractor / Homeopath Adress: 150 Main St. Paarl Ph: 076 380 0299


NEWS

Laerskool Worcester - Noord

NUUS

JULY 2013 11

Wat doen Worcester-Noord Primêre Skool om ‘n verskil te maak aan die omgewing en bewaar van die natuur? WNPS het ‘n herwinningsprojek geloods ten bate van die bewaring van renosters. Die oorsprong van die projek kom van die “MySchool Swipe for Africa” projek wat skole aangemoedig het om deel te neem, en so ook te help om die omgewing en bedreigde dierespesies te bewaar. In ons skool se voorportaal staan ‘n lewensgroot renoster gemaak van staal en draad. Die leerders het herwinbare rommel gebring en die renoster daarmee opgevul. Dit het tonne pret verskaf, en ons leerders bewus gemaak van die afnemende getalle renosters. So ook het ons ‘n groot muntlegging gehou en die fondse is geskenk aan “EWT MyPlanet Rhino Fund” ten bate van die bewaring van ons renosters. Binnekort sal die renoster ons skool verlaat en homself tuis maak in die natuur van Fairy Glen Wildresevaat, waar renosters ook reeds gestroop is.

Krieket: Baie geluk aan Albertus van der Merwe (Graad 4) en Zack le Roux (Graad 5) wat in die Boland 0.11 krieketspanne opgeneem is om gedurende die Desember vakansie aan die Interprovinsiale toernooi op Worcester deel te neem.

Redenaars: Hendré Jacobs ( Graad 4) en Christi Marais (Graad 2) het deurgedring na die finale rondte van die ATKV kompetisie wat plaasvind op Donderdag, 15 Augustus by die ATKV Hartenbos. Baie geluk, ons is sommer baie trots op julle!

Boland Ruiterkuns: Baie geluk aan Kayla Visser wat Boland Kleure verwerf het in Ruiterkuns. Ons is vreeslik trots op jou.

Gemini Sangkompetisie: Die volgende leerders van WNPS het as volg presteer: Marco Meyer- Graad 7 Seuns Solo (11-14 jaar)- Derde plek, brons Seuns Sound and Look Alike (11-14 jaar)- Twee plek, silwer Seuns Country (11-14 jaar)- Vierde plek Seuns Mime (11-14 jaar)- Eerste plek, trofee en mikofoon Seuns Jazz (11-14 jaar)- Derde plek Philip Alberts –Graad 5 Seuns Solo (10-11 jaar)- Eerste plek, goud Seuns Gospel (10-11 jaar)- Eerste plek, goud Seuns Jazz (10-11 jaar)- Derde plek, brons Seuns Country (10-11 jaar)- Eerste plek, goud +, mikrofoon vir hoogste punt in Country in die seuns Junior afdeling. Ons is baie trots op ons kunstenaars!

Leerderleiers 2013: Baie geluk aan die volgende leerders wat aan die einde van kwartaal 2 aangewys is as leerderleiers van WNPS. Agter: Van links na regs: Ané Brink, Carla van Niekerk, Inge Fourie, Hans Klüsmann, Tahlia Hanzen, Adrian Hofmeyr, Francois Jacobs en Hymne Ley Voor: Van links na regs: Hilda du Toit, Eben Spangenberg, Marco Meyer, Anlé Loubser, Corli Ramsauer en Robert Adshade Dit is ‘n groot eer en baie sterkte met al die verantwoordelikhede. Wees ware leiers!

SAOU Laerskole vasvra kompetisie: Op Woensdag, 17 Julie, het vier Graad 7 leerders deelgeneem aan die SAOU se Laerskole vasvra kompetisie aangebied by Laerskool Durbanville. 23 Skole tot so ver as Mosselbaai het aan die kompetisie deelgeneem. Hans Klüsmann, Corli Ramsauer, Francois Jacobs en Robert Adshade het WNPS se naam pragtig hoog gehou deur ‘n uitstekende tweede plek uit 92 deelnemers te behaal. Hulle het slegs een punt minder verwerf as die wenners nl. Laerskool Welgemoed. Ons is baie trots op julle vier wat die Burger so getrou die vakansie gelees het. Julle wye algemene kennis is vir alle Noordjies ‘n mooi voorbeeld!


NEWS

NUUS

Hoër Meisieskool Paarl

12 JULY 2013

HMS

Level

Bolandspan Bolandspan Bolandspan Artisties Mini Tramp Black Top

Lara Botha

1 - 6jr

X

Chane Lotter 1 - 7jr

X

Rozenka du 3 - u10jr Toit

X

Helen Prinsloo 2 - 7jr

X

Baie geluk aan ons twee talentvolle Isabella Kruger 2 - 7jr wenners, Aninka Fereirra (gr.3) en Ezé Roberts (gr.1) van die Dorp van Catharine la 2 - 8jr die Jaar-plakkaatkompetisie. Ons is Grange baie trots op hierdie twee kunstige en kreatiewe Girls’ Highers! Wel gedaan! Stem vir ons dorp en sms “Paarl” na 33157

X

Media

X Goud

Sê jou sê

SMS 43366 standaard tariewe geld

HMS bied hierdie jaar weer ‘n Musical aan wat die koppe gaan laat draai. Legally Blonde The Musical, begin op 19 Aug te HMS saal wys tot 23 Aug. Moenie hierdie geleentheid misloop nie. Kaartjies is beskikbaar by die skool. Tel: 021 872 1730

Like AWSUM on Facebook

The Link

Brein Kliniek

Skool vir Studie Unieke Leerprooel • Breinprooel • Leerstyl-voorkeure • Sintuiglike voorkeure NBI Heelbrein-denkvoorkeure prooel • Jong Kinders (4-9 jaar) • Student (10-15 jaar) • Senior Student (16 jaar en ouer)/ Leerstyl Verslag met studiewenke om studiemetodes te verbeter S pesiale aanbieding: 2 Prooele @ R700 Skakel Annami Theron

Pret en Leer Hoofstraat 290C PAARL 7646 083 227 3970 annamit@wizz.co.za www.brainclinic.co.za ww


NEWS

Laerskool Courtrai

Boland Gimnastiek: (Artisties) Agter: Danielle Botha (2-8 jaar), Alex Stewart (3-7 jaar) Silwer, MJ Stewart (3-u10 jaar), Rebecca Rossouw (3- u10 jaar), Chrisli Steyn (3-8 jaar) Goud, Luciana Bertoncello (1-6 jaar), Nina Enslin (1-7 jaar), Georgie Watermeyer (1-7 jaar) en Katja Molenaar (2-8 jaar) Brons. Middel: Steflynn Cloete (3- u10 jaar), Ane Viljoen (1-6 jaar) Brons, Kiera Batts (1-6 jaar), Zia du Toit (1-6 jaar), Aryn Lewis (1-6 jaar), Inette van der Spuy (1-7 jaar) en Sian Frankfort (1-7 jaar). Voor: Daniella du Toit (3-8 jaar), Mia Mostert (1-7 jaar) en Stephanie Boshoff (2-8 jaar). Afwesig: Gemma Deacon (2-7 jaar)

NUUS

JULY 2013 13

Boland Gimnastiek: (Mini Trampolien) Agter: MJ Stewart (3- u10 jaar) en Bianca Joubert (Junior Elite). Voor: Aiden McFarlane (8 jaar) Goud, Chanel de Kock (11-12 jaar), Sarah Sinclair (9-10 jaar) Brons, Chrisli Steyn (3-8 jaar) Silwer, Alucci Moller (1112 jaar), Helen Mari Bestbier (11-12 jaar) Brons & Alex Stewart (3-7 jaar).

Boland Gimnastiek: (Black Top) Agter: Bianca Joubert (Junior Elite) Goud. Voor: MJ Stewart (3- u10 jaar), Sarah Sinclair (9-10 jaar) Goud, Chrisly Steyn (3-8 jaar), HelenMari Bestbier (11-12 jaar) en Alex Stewart (3-7 jaar) Goud.

Ons het verlede naweek ‘n vriendskapsnaweek teen Laerskool Bredasdorp in Bredasdorp gehad. Ons kore het gesing, daar was ‘n algemene kennis kompitisie en die redenaars het geredeneer. Die skaakspelers het kompeteer. Ons het ook hokkie, netbal en rugby met al ons spanne teen mekaar gespeel. Landlopers het ook teen mekaar gehardloop. Ouers en kinders het almal heerlik saam gekuier en nuwe vriendskapsbande is gesmee.

Normandiestr 2, Sentraal Paarl Ons bied: Etes, vermaak, goeie toesig, onderig en sosialisering. Gekwalifiseerde, liefdevolle personeel met Noodhulp vlak 1. Kontak Dalene by: 021 870 1669

Die leerders van Laerskool Courtrai het Goud+ in die Eisteddfod vir onderskeidelik Voordrag en “Recitation” behaal.

Die volgende leerders van Laerskool Courtrai het Goud Cum Laude vir Voordrag gedurende die Paarl Eisteddfod behaal. Van links is dit: Anita Kannemeyer (Gr. 7), Hanriette de Lange (Gr. 7), Lize-Mari Slabber Gr. 7) en Matina O’Grady (Gr. 5). Hanriette en Lize-Mari (in die middel van die foto) het ook Goud + vir Prosa in die Tygerberg Eisteddfod behaal. (Hulle albei is student van Nicolette Janse van Rensburg).


NEWS

NUUS

14 JULY 2013

Laerskool Noord-Eind

Noord-Eind het Vrydag en Saterdag 27 en 28 Julie interskole teen Laerskool Hugenote gespeel. Hier volg ‘n paar van die 2 dae se aksiefoto’s

Conrad Rabie

Louchelle Houndsome

Waldo Jordaan

Michelle van Eyssen

Robin Lee-Klaasens

Mark van Eyssen

Jean van Eeden

Herman Karsten

We Make Reading and Learning Easy 9 Dorpstreet, Paarl Louna Spies 072 510 2986

O/13 A Hokkie Seuns

(021)872 5040 Louna@edublox.com

Read. Learn. Achieve. www.edublox.co.za


NEWS

Laerskool Worcester-Oos

Winterwarmte: Gedurende die koue wintermaande het ons skool ‘n helpende hand uitgesteek na mense wat nie so bevoorreg is soos ons nie en het klere, komberse, truie, serpe en enige iets wat kon warm maak ingesamel. Hier is mnr. Jaco van Leeuwen en me Elma Matthee by leerders en van die organiseerders van die projek.

Eisteddfod: Die gr. 3 Spreekkoor o.l.v. me Corma Mars het Cum Laude (90%) verwerf tydens die onlangse Eisteddfod. Hulle het die Krikkelwander deur Elizabeth Wasserman voorgedra.

JULY 2013 15

Landsdiens: 4 Leerders van WorcesterOos wat gekies is om tydens die Nasionale Projek in Gauteng, Wes-Kaap te verteenwoordig. V.l.n.r. Elmari van der Westhuizzen, Claudi Bester, Michiel Basson en Joubert van der Westhuizen.

Kampioenspan: Tot dusver is die 0/13 rugbyspan onoorwonne. Uit die 26 wedstryde wat hul gespeel het, het hulle 25 gewen en 1 gelykop gespeel met ‘n allemintige 818 punte vir hulle en 63 punte teen hulle.

NUUS

Landsdiens- herwin: ‘n Groep leerders het tydens die herwinningsweek ‘n Rommelvrou gebou om te wys hoe ons vullis kreatief kan hergebruik. Agter v.l.n.r. is: Anri Röscher, Jeanette Roux en Conraad Kloppers. Voor v.l.n.r. is: Marcelle Saayman, Liam Nel, Ruben Wolstenholme en Anton van Deventer.

Hokkie Dogter: Ons is trots om te kan sê dat Kalahari Organies hul 100% agter ons oulike groep dogters skaar deur hul te borg met die mooi hempies!

Hokkie seuns: Ons is vanjaar uiters bevoorreg om BreedeNet Wireless Internet Solutions as borg te kan hê. Dankie vir jul vertroue in ons!

Sê jou sê

SMS 43366 standaard tariewe geld

Gr R: Met die tema “Almal dra ‘n jas”, het die kleuters van Gr R hulle verstom aan die vere jassie van die papegaai.

Tandarts: Tydens die Speelgroepie se tema Beroepe het hulle die tandarts, Dr. Phillip Middleton, besoek. Na dese is hulle nie meer bang vir die tandarts nie!

Speelgroepie- en Gr R bord: Die Speelgroepie en Gr R-klasse by Laerskool Worcester-Oos het ‘n splinternuwe naambord gekry wat deur Nashua geborg is.

Lynstaan: Hier word die 0/13 rugbykaptein opgetel om die bal te wen vir WO. Die wedstryd is 27-0 gewen teen De Kuilen.

282 Main Road

paarl@postnet.co.za

021 872 4969 Naambord: Ons skool pryk met ‘n pragtige nuwe naambord wat ewe mooi in die aand is!

Like AWSUM on Facebook


NEWS

NUUS

Paarl Boys’ Primary

16 JULY 2013

Gemengde Gevegskuns: Gerhard van Dyk, ‘n Graad 7-leerling van Klein Boishaai, het gedurende die Junie-vakansie aan die Amerikaanse Ope Gemengde Gevegskuns (Mixed Martial Arts) Toernooi deelgeneem in Orlando as lid van die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingspan. Ongeveer 65 lande en 6500 deelnemers het aan hierdie toernooi deelgeneem.Hy het in driedivisies deelgeneem en het besonder goed presteer deur onderskeidelik ‘n 5de, 3de en 2de plek te behaal. Baie geluk, Gerhard!

BIATHLé (Ulrich le Roux): Ulrich le Roux (graad 4) het op Saterdag, 22 Junie, as lid van die Wes-Kaap span aan die SuidAfrikaanse Biathlé Kampioenskappe deelgeneem.Hierdie hardloopswem-hardloopkompetisie is op die sportgronde van die Hoërskool Menlopark in Pretoria aangebied. Hy het ‘n agste plek behaal in die ouderdomsgroep seuns o.10.

Boland cricket: The following boys were chosen for different Boland Cricket teams. They are: Daniel Cronje (Boland u.13 team) Jett Marsberg (Boland u.11B team) Armandt Coetsee (Boland u.11A team) Tyran Snyders & Achille Cloete (Boland u.12A team)

0/13 Hokkiespan

Golf: During the holidays, Daniel Cronje participated in the Boland u.14 golf inter-provincial tournament in Worcester vs. Western Province, Free State, Southern Cape and Northern Cape. Boland came second in the tournament and Daniel also came second in the individual competition, playing the best score of 75 on the final day.

SAOU vasvra kompetisie: Jacques Rousseau, Frederik Olivier, Anderson Lombard en Henricus Basson het op Woensdag, 17 Julie, aan DIE BURGER SAOU vasvra in Durbanville deelgeneem. Hulle het Klein Boishaai se naam hoog gehou deur ‘n 4de plekuit 25 spanne te behaal. Baie geluk!

0/13 Rugbyspan

Gymnastics: Juan Roos was selected to represent the Boland Artistic Gymnastics team and took part in a competition on Saturday, 20 July where he received a silver medal.

Motorcross: Hennie Roux was gedurende die skoolvakansie in ‘n advertensie-veldtog vir die Duitse maatskappy, Kranzle, wat sy borg is vir MotoCross. Hennie het onder die top 10 geëindig in die SA kampioenskappe en ry tans slegs 1.5 sekondes stadiger as die SA rondte rekord. Hy is ook gekies om sy provinsie volgende maand in Bloemfontein te verteenwoordig.

0/13 Skaakspan


NEWS

Worcester Voorbereiding Skool

Eistedfodd Uitslae: Graad R Amber de Villiers ( Goud ) Chloe Stalmeester, Funzani Mulelu, Tharwah Meyson, Ammaarah Panday ( Silver ) Asimbonge Sothshede, Evandi Gertse, Michelle Growder, Abigail Williams ( Bronze )

Eistedfodd Uitslae: Graad 1 Miecke Malherbe, Annistacia Julius, Tammy Swannepoel ( Goud ) Taahir Moosa, Dominique Johnson ( Silver ) Allexis Davids, Jael Lovelot ( Bronze )

NUUS

JULY 2013 17

Eistedfodd Uitslae: Graad 2 Conwin Kock, Shandrea Gertse (Goud ) Hayley Du Plessis, Mishka Carolissen,Mia Adams, Jaeden Beukes ( Silver )

Links: Dieter Andrich: Dance Domain Baie geluk aan Dieter wat 89% vir sy Bronze Level 1 Dance eksamen gekry het.

Eistedfodd Uitslae: Graad 3 Calvyn van Wyk ,Aneesa Kammies ,Asemahle Mapete ,Kago Booysen, Bonolo Ramasesane, ZaidreaScheepers, Zintle Mahashe ( Goud ) Herbet Nosenga ( Silver )

Links: Emos Adams 13 September 2013@R100 Worcester Stadsaal Kaartjies sal by die skoolkantoor beskikbaar wees.

Om na uit tesien: Koor Eistedfodd 7 Aug Mnr en Mej VBS 14 Aug VBS: Rugby en Natbal dag 24 Aug VBS Hokkie dag 31 Aug


NEWS

NUUS

Laerskool Hugenote

18 JULY 2013

Perdry: Alicia Stemmet en haar perd Rocky is opgeneem in die Boland Span vir perdry. Hul gaan vanaf 8 tot 11 Augustus aan die Wes Kaap Kampioenskappe deelneem in George. Hul kompeteer teen SWD en WP tydens hierdie geleentheid. Hier staan sy saam met haar sussie, Izelle (3A2), wat net so ‘n kranige ruiter is.

Anje Grobler het aan die Boland Artisiese Gimnastiek Kampioenskappe deelgeneem en ‘n silwermedalje in die 6 jaar afdeling gewen. Sy is ook gekies om Boland by die SuidSone Kampioenskappe te verteenwoordig.

Hugenote Balsaaldans: Die SA Dance Foundation Western Cape Social Championships 2013 het op Saterdag 8 Junie 2013 plaasgevind. Zintle Mgedezi het in Novice Intermediate Youth Division deelgeneem en die volgende uitslae saam met haar dansmaat behaal: Tango, Hustle, Salsa, Cha Cha, Box Rumba: Tweede Ons is sommer baie trots op haar.

Lara Lochner, Marlene Burger, Diedie Kemp , Louise Meyer en Karl van der Westhuizen is gekies vir die Boland span wat op 22 & 24 Augustus in Uitenhage gaan deelneem. Karl (2xsilwer), Marlene (Brons) en Lara (silwer) het medaljes by die Boland Kampioenskappe vir Trampolien gewen.

Like AWSUM on Facebook

Sê jou sê

SMS 43366 standaard tariewe geld

www.rawson.co.za

PAARL AGENT: Werner van der Merwe PRICE: R 1 595 000

Cell: 083 517 1311

MANDATE TYPE

• JOINT

THE PLACE TO REST! Very neat loose standing house in retirement village. Very peaceful surroundings, secure and well maintained grounds. A professional frail care centre on you doorstep. A must to see! WEB REF:469361

BEDS: 3

AGENT: Annelie Koen

BATH: 1.5 GARAGE:

1

Koor: Hugenote Laerskool is baie trots op ons koor wat vanjaar vir die eerstekeer aan die ATKV-Applouskompetisie deelgeneem het en ‘n goud losgesing het. Baie dankie aan mev.Leana Engelbrecht wat die koor afgerig het en mev. Heilette de Klerk vir die begeleiding.

Goggagrot (Hugenote Laerskool se Pri-primêr ) het Vrydag, 24 Mei 2013, Boland Landbouskool besoek. Dit was ‘n koue, mistige dag, maar ons het tog telekker gekuier. Die leerders het die geleentheid gehad om op die plaas rond te loop en na ‘n hele paar diere te kyk. Ons het die dag afgesluit met ‘n heerlike piekniek onder die bome. Dankie aan Boland Landbouskool vir hulle gasvryheid en uitstekende “toergidse”. Dit was beslis‘n dag om te onthou!

Na ‘n wankelrige begin vir die Hugenote Laerskool 0/13 rugby span , het die groep seuns teruggebons om die sogenaamde grootskole ‘n les of wat te gee. Uitslae soos oorwinnings teen Eikestad en Worcester Noord het die gemoed en momentum tussen die manne baie opgebou. Ons sien uit na die volgende reeks wedstryde en is reg om ons skool se naam hoog te hou.

Hugenote gee om: Nicole Busse het ‘n “tekkie-drive” begin deur vir haar spanmaats van die 0/11 A netbalspan te vra om elkeen ‘n paar tekkies te bring wat hulle aan die Wellington Primêreskool se o/11 netbalspelers kon oorhandig. Hulle het baie entoesiasties tekkies ingesamel en het dit na die tyd aan ‘n dankbare netbal afrigter van Wellington Primêr oorhandig.

Cell: 072 711 2075

PRICE: FROM R 599 000 TO R 750 000 MANDATE TYPE

• SOLE

OPPORTUNITY OF THE YEAR! Just released from the developer. Centrally located, good finishes. Good rental income. Do not miss this!! PRICE INCLUDES VAT!!

On request garages can be purchased.

WEB REF: 477961

BEDS: 3 BATH:

1.5

WELLINGTON AGENT: Carmen Schoeman PRICE: R 1 995 000

Cell: 082 490 0994

MANDATE TYPE

• SOLE

THIS HOME HAS IT ALL! Sensational 3 bedroomed family home with lovely views in prime location, walking distance from schools. Open plan living areas leading to garden with lapa and sparkling pool. B 3 BEDROOMS, 2 BATHROOMS, 3 RECEPTION ROOMS, 3 GARAGES, POOL, FLATLET

AGENT: Marisa Visagie PRICE: R 1 290 000

WEB REF: 445401

Cell: 079 877 4177 MANDATE TYPE

• JOINT

TRANQUIL LIFESTYLE ON WINE ESTATE Cape Dutch thatch home situated on the riverside of the very popular Onverwacht Wine Estate. Neat, open plan home with cosy fireplace. 3 BEDROOMS, 2 BATHROOMS, 1 RECEPTION ROOM, 1 GARAGE

WEB REF: 494689


NEWS

Laerskool WA Joubert

Onderwyser: Juf. Sterna Marais (graad 2) is deur haar mede-kollegas as die “Top Onderwyser” vir die tweede kwartaal aangewys. Sy is Departementshoof GF en van die eienskappe wat van haar ‘n waardige wenner maak is haar stiptelikheid, toewyding, insperering, die feit dat sy altyd 100% voorbereid is asook haar entoesiasme.

NUUS

JULY 2013 19

Rugby: WA Joubert se o/13 rugbyspan het op 23 Julie 2013 teen ‘n toerspan van Laerskool Voorpos, Upington gespeel en baie goed gevaar. Hulle het die wedstryd met 22 – 15 gewen en in die proses 4 drieë gedruk. Hier duik Dewald Venter oor om een van die drieë te druk.

Toer: Laerskool WA Joubert se o/13 netbal- en rugbyspanne het ‘n baie geslaagde sport- en opvoedkundigetoer na die Weskus onderneem. Hier is die spanne saam met hulle afrigters. Links agter mnr. Ernie Pietersen, mev. Riëtte Jackson en mnr. Hennie Nel.

Gimnastiek: Chesmicka de Beer, ‘n 7 jarige leerder van WA Joubert, het ‘n silwer medalje tydens ‘n Artistiese Gimnastiek-kompetisie (vlak 1) verwerf.

As die kat weg is is die muis baas: Nadat ons hoof vir ‘n hoofdevergadering vertrek het, het juf. Carina van Dyk van die Japsnoete ( 3 – 4 jariges) besluit dat dit haar kans is om in rus en vrede haar AWSUM te lees en sy wou sommer ook voel hoe dit is om die kop i. p. v. die voete van die skool te wees

AWSUM: Selfs in die finansiële kantoor het alles tot stilstand gekom. Mev. Claudelle Julius het besluit om eers haar koetantjie te lees voordat daar enige verdere finansiële sake hanteer word. “AWSUM jy is AWSUM!!”, was later haar opinie.

Landsdiens: ‘n Leerder van Laerskool WA Joubert, Jana Pretorius, is die afgelope vakansie tydens die Streeks Landsdienskamp te Montagu verkies om die Wes-Kaap tydens die Nasionale Landsdienkamp in Gauteng te verteenwoordig.

Muurbal: Luke van Vuuren van WA Joubert het die afgelope vakansie aan ‘n Interprovinsiale Muurbaltoernooi in Johannesburg deelgeneem. Hy het 6 van sy 7 wedstryde gewen en is na afloop van die toernooi as die SA Skole o/14 Muurbalspan se nr. 1 speler in SA aangewys.


NEWS

NUUS

20 JULY 2013

Paarl Francois Theart Service Manager

Petro Theart Parts Manager

Tel

021 872 5280

Fax

021 872 5281

e-mail

gwmserviceboland@telkomsa.net

www.gwm.co.za Cnr Lady Grey & Jan van Riebeek Paarl 7645

NOBUNTHU

CATERING SERVICES

Jarome 082 976 0088 nobunthu@gmail.com

Corporate Functions Gourmet Platters Weddings Year-end Functions Spitbraai’s

B.s.i Brokers FSP LISENSIE NR./LICENCE NO.:25771

Ltikti titir Ftititibtitik ptititi tititi tititititi titi ltititi titi wtiti ti brtititititi Ntitiprtititi prtititititi htitiptir titi tihti vtiltiti tif R4titi tif ti titihtitil tif ytitir tihtitititi!

Goedgekeurde FinansiĂŤle Diensverskaffer

Korttermyn Versekering Makelaar Shortterm Insurance Broker Tel: (021) 864 3684 Bainstraat 9A Wellington 7655

BAKKIE & TRAILER HIRE

Ctitiptitititititititititititititititititititititititititi

Ftititi titi titi TtitiMtitititiGrtitip

TO HIRE. TRANSPORT FURNITURE REMOVALS JOHAN MAASS 082 322 2149 / 082 321 8904 johanmaass@telkomsa.net

wwwtititititititititititititititititititititititititititititititi

AWSUM - July - Boland (Laerskole)  
AWSUM - July - Boland (Laerskole)