Stad Tielt | Stadsmagazine maart 2023

Page 1

WWW.TIELT.BE | STADSMAGAZINE VAN AARSELE . KANEGEM . SCHUIFERSKAPELLE . TIELT | MRT23

Beste inwoner

Vanaf 22 maart organiseert het Agentschap Binnenlands Bestuur in alle Vlaamse steden en gemeenten de driejaarlijkse grootschalige burgerbevraging GemeenteStadsmonitor. Ook in Tielt wordt een representatieve groep inwoners tussen 17 en 85 jaar bevraagd. Ontvang jij een uitnodiging om deel te nemen in je bus, dan roep ik je graag op om de vragenlijst in te vullen. Het is een ideale gelegenheid om je mening te geven over een brede waaier aan thema’s. Bovendien is jouw medewerking belangrijk om tot betrouwbare en valide resultaten te komen.

Dit jaar vindt de Grote Lenteschoonmaak plaats van zaterdag 18 maart tot en met zondag 2 april. Tijdens deze grootschalige Vlaamse opruimactie gaan duizenden vrijwilligers zwerfvuil te lijf over heel Vlaanderen. In Tielt, Aarsele en Kanegem kan je op zaterdag 1 april mee de handen uit de mouwen steken, in Schuiferskapelle al op zondag 26 maart. De namiddag wordt telkens gezellig afgesloten met een hapje en een drankje.

In maart zetten we de vrijwilligers in de bloemetjes. Op vrijdag 3 maart organiseert de stad een vrijwilligersfeest om haar vrijwilligers te bedanken. Ook via deze weg alvast een grote dankjewel aan ieder die als vrijwilliger de samenleving wat mooier maakt!

Tot slot stip ik graag aan dat Tielt carnaval viert tijdens het weekend van 11 en 12 maart. Ideaal om met veel kabaal de winter stilaan vaarwel te zeggen en ons klaar te maken voor een vrolijke lente!

deze maand en verder

Vakantieopvang paasvakantie

Met vriendelijke groeten

Luc Vannieuwenhuyze

Burgemeester, namens het schepencollege

Toeristische ommetjes met gids

Carnaval 3. Bevolking 4. Uit de raad 5. Gemeente-Stadsmonitor 5. Politiezone Regio Tielt 6. Vacatures 7. Afval vermijden 8. Werken recreatieve zone Kanegem 8. Nieuwe bomen 9. Zwerfvuilactie 9. Vogelschrikkanonnen 9. Week van de Vrijwilliger 10. Ouderavond financieel opvoeden 10. Bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker 11. Tele-Onthaal 11. Kunstwerk Tanneke 12. Campagne Broederlijk Delen 12. Elektrische bakfiets De Luifel 13. Jeugdboekenmaand 14. Vakantieopvang paasvakantie 15. Toeristische ommetjes met gids 18. Zwembad 19. Tieltse Sportprijzen 20. Wielerwedstrijden in Tielt 22. Buurtinitiatieven 23. GR 129 23. Erfgoed 24. Uit in Tielt 25. Tot uw dienst 31.

COLOFON Op de Hoogte is het officiële informatieblad van het Lokaal Bestuur Tielt. Verschijnt maandelijks (behalve augustus) en is gratis voor de Tieltenaar. Redactieadres Communicatie & Dienstverlening, Markt 13

T 051 42 81 70 – communicatie@tielt.be

Suggesties teksten voor het aprilmagazine bezorgen uiterlijk op 1 maart. UIT-activiteiten uiterlijk invoeren op 5 maart via www.uitdatabank.be. Verantwoordelijke uitgever Luc Vannieuwenhuyze, burgemeester

Realisatie KIXX – www.kixx-concept.be

© Lokaal Bestuur Tielt – niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd worden zonder toestemming van de verantwoordelijke uitgever.

Dit magazine is gedrukt op een FFC offset papier.

INHOUD
Beeld cover:
15 18
Carnaval

Bal Masqué Tielt viert carnaval

Opzwepende feestmuziek, kleurrijke kostuums, mysterieuze maskers en natuurlijk de pracht en praal van de carnavalswagens. Op zondag 12 maart staat onze stad op zijn kop, want dan trekt - voor het eerst sinds 2019 - opnieuw een bonte carnavalsstoet doorheen de centrumstraten. Een dag eerder is er de traditionele pronkzitting van de Orde van de 3 Sleutels met de verkiezing van de Stadsprins en Sleutelfee. Het thema dit jaar is ‘Bal Masqué’.

CARNAVALSSTOET

De stoet start om 14u00. De carnavalsgroepen stellen zich op in de Tramstraat/Pontweg en vertrekken vervolgens richting Sint-Janstraat, Markt, Kortrijkstraat, Sint-Michielstraat, Deken Darraslaan en Polenplein, waar de stoet ontbonden wordt.

Naast lokale verenigingen zoals K.M. Sint-Cecilia Aarsele en K.H. Vermaak Na Arbeid zijn ook de ‘Wagen van de zustersteden’, bevolkt met carnavalisten uit Gross-Gerau in traditionele klederdracht, en de Wagen van de Orde van de 3 Sleutels van de partij. Verder ook een 20-tal Voil Jeanetten en de carnavalsgroep AKV Stièndoeid uit Aalst.

AFTERPARTY

Na afloop van de stoet vindt de prijsuitreiking plaats in de Europahal. Er is ook een gratis afterparty met DJ Fluppe. Iedereen is welkom!

CARNAVALSFEEST ORDE VAN DE 3 SLEUTELS

Op zaterdag 11 maart om 20u11 verkiest de Orde van de 3 Sleutels op een pronkzitting in de Europahal de nieuwe Stadsprins en Sleutelfee. Met optredens van o.a. Angelo Martinez, Greg en Miss Zarina en een afterparty met DJ Fluppe. Meer info vind je op www.ordevande3sleutels.be.

Evenementen

3 IN DE KIJKER

geboorten

14.01 Divine Eduards

15.01 Orik Rushiti

17.01 Loar Ibrahimi

17.01 te Deinze: Lucie Wolfcarius

overlijdens

19.01 Flora Verbeke, °1924, w. Adolf De Roo

20.01 Polydor Crop, °1930, e. Marie Thérèse Lambert

20.01 Roger Vande Weghe, °1922, w. Cecilia Verkest

20.01 te Oostrozebeke: Agnes Bovijn, °1949, w. Robert Van Huylenbrouck

19.01 Abdul-Aziz Idrisov

19.01 Achiel Van der ginst

20.01 te Kortrijk: Edward Gaşpar

25.01 Abigaël Ngabu

22.01 Lutgarde Gunst, °1944, w. Roger Verlinde

22.01 Zulma Tuyn, °1929, w. Lucien De Craemer

23.01 Ann Demeulemeester, °1972

27.01 Frans Holsbeke, °1935, w. Marie-José Grymonprez

30.01 Rogette Deneweth, °1930, w. Marcel Callewaert

25.01 Yodit Hayle

26.01 Hamza Zaman

27.01 Isa D’Hondt

27.01 Tiaraoluwa Peter

01.02 Christiane Gruyaert, °1942, e. Joseph Hellebuyck

05.02 Dionysia Vangaever, °1930, w. Amedée Van Nieuwenhuyse

4 | WWW.TIELT.BE BEVOLKING
Burgerlijke stand enkele bevolkingscijfers voor 2022 71 103 97 200 101 102 203 531 598 1 129 443 517 960 20 691 Tielt 15 369 Aarsele 2 977 Kanegem 1 211 Schuiferskapelle 1 134 vrouwen 10 327 mannen 10 364

Uit de raad

GEMEENTERAAD

De raad nam kennis van:

■ het besluit van de gouverneur van de provincie WestVlaanderen in toepassing van art. 332 § 1 van het decreet over het lokaal bestuur;

■ de rapportering met betrekking tot de voortgang van de doelstellingen in 2021 en 2022 binnen het Lokaal Energie- en Klimaatpact;

■ het rapport organisatiebeheersing 2022 en keurde vervolgens een nieuw algemeen kader organisatiebeheersing goed.

De raad aanvaardde de schenkingen 2022 zoals opgenomen in het schenkingenregister van het stads- en OCMW-archief.

LIVESTREAM

OCMW-RAAD

De raad nam kennis van:

■ de notulen van de raad van bestuur dd. 05.12.2022 en 22.12.2022 van de welzijnsvereniging Zorg Tielt;

■ het rapport organisatiebeheersing 2022 en keurde vervolgens een nieuw algemeen kader organisatiebeheersing goed.

De raad aanvaardde de schenkingen 2022 zoals opgenomen in het schenkingenregister van de dienst Welzijn van het OCMW.

De volgende zitting van de gemeente- en OCMW-raad vindt plaats op 2 maart om 20u00 in de raadzaal van het stadhuis.

www.tielt.be/gemeenteocmwraad

Binnenkort kan je de zittingen van de gemeente- en OCMW-raad via livestream volgen vanuit je zetel. In de raadzaal hangen sinds kort drie camera’s, die gekoppeld zijn aan een nieuw audio- en opnamesysteem. Voortaan stemmen de raadsleden digitaal op de agendapunten. Van zodra ook de streamingcomponent operationeel is, kan je de zittingen vanop afstand bijwonen.

GEMEENTE-STADSMONITOR

Burgerbevraging

Waaraan hecht jij belang in onze stad? Ben je tevreden over de voorzieningen? Kan je veilig fietsen? Zijn er genoeg activiteiten? Binnenkort kan je er je mening over geven.

Tussen eind maart en eind juni bevraagt het Agentschap Binnenlands Bestuur, in samenwerking met Statistiek Vlaanderen, in elke Vlaamse gemeente een representatieve groep inwoners tussen 17 en 85 jaar, overeenkomstig de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het Agentschap Binnenlands Bestuur peilt in deze bevraging naar het gedrag, de participatie en de tevredenheid van de inwoners over lokale beleidsthema’s.

Jouw medewerking aan deze burgerbevraging is vrijwillig, maar wel van groot belang. Om je te bedanken, maak je kans op een geschenkbon van € 12 als je de vragenlijst volledig invult.

Vlaanderen respecteert de privacy van elke burger. ABB maakt alleen analyses op gemeentelijk niveau. Voor meer uitleg kan

je terecht op www.gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be. Op deze website kan je bovendien ook de resultaten van de vorige bevraging raadplegen.

Stadspunt

www.gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be

5 ONZE STAD 2 FEBRUARI
2023

Politiezone Regio Tielt

WIJKINDELING

De wijkindeling in Tielt, Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle blijft ongewijzigd. De zes wijkinspecteurs in groot-Tielt zijn het eerste aanspreekpunt van de politie in de wijk.

Zij hebben er diverse taken, zoals:

■ bemiddelen bij burengeschillen en plaatselijke ongemakken

■ algemeen toezicht op de wijk

■ luisteren naar de klachten van de bevolking

■ deelnemen aan hoorzittingen

■ vergaderingen met de stad of op buurtniveau

■ opdrachten van het parket, moraliteitsonderzoeken, onderzoek van woonplaats ...

WIJKDIENST TIELT - ZONAAL ONTHAAL

De openingsuren van het zonaal onthaal zijn gewijzigd: het onthaal is dagelijks open van 8u00 tot 18u30, op zondag gesloten.

Kortrijkstraat 86, Tielt

T 051 42 84 00

PZ.Regiotielt.Wijk.Tielt@police.belgium.eu www.pzregiotielt.be

SNELHEIDSCONTROLES

In Politiezone Regio Tielt worden regelmatig snelheidscontroles gehouden. Deze acties kondigt de politie vaak aan op haar sociale media, weliswaar zonder het exacte tijdstip en de locatie erbij te vermelden. Bedankt om altijd en overal de snelheid te respecteren!

De resultaten van de controles in Tielt in januari vind je onderstaand.

Aarzel nooit om contact op te nemen met je wijkinspecteur bij vragen of problemen. Op www.pzregiotielt.be kan je nakijken bij welke inspecteur jij terecht kunt. Wanneer je dringende hulp nodig hebt, of verdachte zaken vaststelt, bel je best het noodnummer 101.

Na zijn pensioen gaf Tonny Sleeuwaert voor wijk 4 de fakkel door aan Jean-Luc Van Iseghem.

6 | WWW.TIELT.BE
Facebook, Twitter en Instagram: Politiezone Regio Tielt Toegestane snelheid op plaats controle Aantal snelheidsovertredingen Aantal gecontroleerde voertuigen Deinsesteenweg 70 km/u 59 642 Deken Darraslaan 50 km/u 13 568 Keizerstraat 50 km/u 11 78 Meulebeeksesteenweg 70 km/u 18 332 Neringenstraat 50 km/u 18 81 Ringlaan 70 km/u 34 160 Schuiferkapelsesteenweg 50 km/u 28 151 Europalaan 50 km/u 2 309 Felix D’Hoopstraat 50 km/u 30 594
www.pzregiotielt.be

STAD TIELT ZOEKT NIEUWE COLLEGA’S M/V

TECHNISCH BEAMBTE GROEN & PROPER

Contractueel - bepaalde duur (6 maanden)

voltijds - E1-E3

Samen met jouw collega’s werk je in openbare groenzones, in parken en op begraafplaatsen. Je onderhoudt bermen, grasvelden, bloemenperken en buurtgroen. Verder bied je ondersteuning bij manifestaties en feestelijkheden zoals het plaatsen van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen of het reinigen en opruimen van wegen, straten en pleinen. Opstart voorzien in april.

TECHNISCH BEAMBTE SCHOONMAAK

Contractueel - bepaalde duur (1 maand met kans op verlenging) - voltijds of deeltijds - E1-E3

Je staat in voor het onderhoud en de schoonmaak van burelen, gangen, sanitair en gemeenschappelijke ruimtes. Je weet hoe je materialen zoals mopsysteem, microvezeldoeken en stofzuiger moet gebruiken om alles net achter te laten en krijgt hier veel voldoening van. Ook logistieke taken zoals het inzetten en afruimen van vergaderingen behoren tot jouw takenpakket.

Meer info op www.tielt.be/vacatures of bij de dienst HR & Loopbaanbeheer in het stadhuis, T 051 42 81 60 of personeelsdienst@tielt.be.

ZORG TIELT ZOEKT M/V

KEUKENVERANTWOORDELIJKE

Contractueel - onbepaalde duur - voltijds - IFIC 16

De keuken van Zorg Tielt bereidt kwalitatieve maaltijden voor het woonzorg-, dagverzorgings- en dienstencentrum en de maaltijddienst aan huis.

Als keukenverantwoordelijke coördineer je de dienst en geef je leiding aan de medewerkers (koks en hoteldienst). Heb je een grote verantwoordelijksheidszin, leidinggevende capaciteiten en relevante ervaring (met kennis HACCP-normering), dan is dit iets voor jou.

Solliciteren kan t.e.m. 26 maart via personeelsdienst@ztielt.be of het formulier op www.ztielt.be/vacatures-nieuws. Voor meer info kan je terecht bij Annelies Thorrée (diensthoofd personeelsdienst) via personeelsdienst@ztielt.be.

7

Haal herbruikbare grondstoffen uit je restafvalzak

In 2022 daalde het restafvalcijfer in het IVIO-gebied met meer dan 10 kilo per inwoner. We zijn dus op de goede weg! Ook in de toekomst blijft het belangrijk om minder te consumeren en beter te sorteren, en ook om de vele alternatieven te ontdekken.

Hoe minder in de restafvalzak, hoe beter voor de natuur én de portemonnee. Hoe? Enkele eenvoudige stappen kunnen al een groot verschil maken!

■ Door bewuster aan te kopen, heb je minder verpakkingsafval en minder voedselverlies.

■ Wees je nog bewuster van wat je allemaal in de restafvalzak stopt. Indien je voedselresten hebt, kan je deze composteren of aan kippen geven. Batterijen, oud elektro, textiel, glas, papier en karton worden afzonderlijk én gratis ingezameld en gerecycleerd. Steeds meer plastic verpakkingen horen niet meer thuis in de restafvalzak maar mogen in de blauwe zak, zoals koffiecapsules. Samen met de metalen en drankverpakkingen worden deze gerecycleerd.

IVIO koos om het volume van de restafvalzak aan te passen en de zakken steviger te maken. Een gevulde grote restafvalzak mag niet meer dan 15 kg wegen, een kleine zak 7,5 kg. De zakken bestaan uit 100 % gerecycleerd plastic, op die manier voldoen ze ook aan de nieuwe wetgeving.

Meer tips rond afval vermijden en hoe je kan besparen? Surf naar www.ivio.be

STAND VAN ZAKEN

WERKEN RECREATIEVE

ZONE KANEGEM

De werken in het kader van de herinrichting van de recreatieve zone in Kanegem zijn volop aan de gang. De bestaande gebouwen dienen omzichtig ontmanteld te worden om deze tot jeugdlokalen te kunnen ombouwen. De funderingswerken van de nieuwe polyvalente zaal gingen recent van start. De werken duren alvast tot voorjaar 2024.

Omgevingsloket

8 | WWW.TIELT.BE WONEN
AFVAL VERMIJDEN
uit restafval Koop bewust Vermijd voedselverlies Gebruik je eigen grond Hergebruik
correct
Haal grondstoffen
Sorteer

Nieuwe bomen

Eind januari plantte Stadlandschap ‘t West-Vlaamse hart langs verschillende landelijke wegen bomen in de berm. Deze aanplantingen passen binnen het project ‘Bomenplan’ in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen.

Na de zeer succesvolle projecten ‘Airkoe’ - dat landbouwers de kans bood om schaduwbomen in weides te zetten - en ‘Klimaatboom zoekt tuin’ - waarbij in 100 tuinen een boom werd geplant - werden nu ook bermen geselecteerd om bomenrijen aan te planten. De nieuwe bomen dragen bij aan meer biodiversiteit, een beter klimaat en een verfraaiing van het landschap.

AANGIFTE VOGELSCHRIKKANONNEN

Vogelschrikkanonnen worden vooral geplaatst om de vers gezaaide of geplante teelten te beschermen. De knallen kunnen soms hinderlijk zijn voor de omwonenden. Het is dan ook aanbevolen het kanon op minstens 100 meter van het dichtstbijgelegen bewoonde gebouw te plaatsen en minstens 10 minuten te laten tussen twee opeenvolgende ontploffingen. Het is verboden de kanonnen te laten schieten tussen 21u00 ’s avonds en 6u00 ‘s morgens. Op het kanon moet de naam en het adres van de gebruiker zijn aangegeven. Wie een vogelschrikkanon wil plaatsen, dient dit vooraf te melden bij de dienst Milieu. Ook voor meer info kan je bij deze dienst terecht.

ZWERFVUILACTIE - ZATERDAG 1 APRIL

Werk mee aan een

proper Tielt

Op 1 april organiseren we opnieuw een grote zwerfvuilactie in Tielt en deelgemeenten. Na een namiddag ijverig opruimen, sluiten we gezellig af met een hapje en een drankje.

Zwerfvuil is nog steeds een doorn in het oog van heel wat inwoners. En terecht: zwerfvuil ontsiert het straatbeeld en het opruimen ervan is tijdrovend én kostelijk. Het zorgt ervoor dat het groenonderhoud trager verloopt, bemoeilijkt het maaien van de bermen en ook de landbouwers ondervinden er veel nadeel van. Een vuile buurt voelt onveiliger. Zwerfvuil blijft overigens zeer lang in het milieu aanwezig: tientallen tot honderden jaren later vinden we nog blikjes, peuken of plastic terug.

AAN DE SLAG

Ben je het zwerfvuil ook beu? Geef mee het goede voorbeeld en steek de handen uit de mouwen op 1 april (in Schuiferskapelle gaat men al aan de slag op 26 maart, tussen 9u00 en 12u00). We verzamelen tegelijkertijd op de Markt van Tielt en op de dorpspleinen van Aarsele en Kanegem. Er wordt opgeruimd tussen 13u30 en 16u30, materiaal ontvang je ter plaatse. Na afloop krijg je een hapje en een drankje aangeboden in het stadhuis van Tielt.

INSCHRIJVEN

Schrijf je tot 25 maart in via het digitaal inschrijfformulier dat je vindt op www.tielt.be. Je kan ook de dienst Milieu contacteren via telefoon, mail of door even langs te gaan in het stadhuis. Deelnemende verenigingen komen ook in aanmerking voor een subsidie.

MOOIMAKERS

Wil je regelmatig opruimen? Word Mooimaker en claim je favoriete opruimplek of organiseer een opruimactie. Zet je actie op de actiekaart en verzamel meer helpende handen. Je leest er alles over op www.mooimakers.be.

9
Milieu Milieu Onder meer in de Sint-Hubertstraat zijn nieuwe bomen aangeplant.

WEEK VAN DE VRIJWILLIGER

25 FEBRUARI T.E.M. 5 MAART

Vrijwilliger, bedankt!

JIJBENTDE WINNAAR!

Iedereen wint met vrijwilligerswerk. Ook voor de samenleving is het een grote meerwaarde, aangezien onze stad er enkel mooier van wordt.

Als blijk van waardering en om te laten zien dat we vrijwilligerswerk niet vanzelfsprekend vinden, organiseert het stadsbestuur op vrijdag 3 maart vanaf 19u00 een vrijwilligersfeest in de Europahal. We wensen alle Tieltse vrijwilligers hartelijk te bedanken voor hun mateloze enthousiasme en volgehouden inzet!

TIELTVRIJWILLIGT.BE

Zoek je als vereniging of instantie vrijwilligers? Of ben je zelf op zoek naar vrijwilligerswerk? Neem eens een kijkje op www.tieltvrijwilligt.be. Je vindt er de meest recente wetgeving, vrijwilligersvacatures en alle info om zelf een vacature te publiceren. Daarnaast bevat de website ook een overzicht van alle organisaties en verenigingen. Wens je iets aan te passen? Laat het ons weten via tieltvrijwilligt@tielt.be.

Beleidscoördinator Vrije Tijd

Op donderdag 30 maart organiseert

BudgetInZicht in samenwerking met Huis van het Kind Tielt een online ouderavond over financieel opvoeden.

Tijdens deze webinar krijg je tips en tricks over hoe je je kind kan leren sparen, hoe zakgeld kan helpen om geld te leren beheren, hoe je omgaat met de centen die je tiener zelf verdient en veel meer.

20u00-21u30

Inschrijven kan via deze QR-code.

Welzijn Tielt

10 | WWW.TIELT.BE
LEVEN
Zet je vrijwilligers in de bloemetjes tijdens de Week van De Vrijwilliger van 25 februari tot en met 5 maart 2023 VLAAMS STEUNPUNT VRIJWILLIGERSWERK vlaanderenvrijwilligt.be
ONLINE OUDERAVOND Budget in handen van je kind

Laat je gratis screenen!

Vroegtijdige opsporing is de beste bescherming tegen dikkedarmkanker. Doe van je 50ste tot en met je 74ste elke twee jaar de stoelgangtest.

MAART 2022: MAAND VAN DIKKEDARMKANKER

Ik doe het straks wel. Eerst nog wat lezen.

BLA BLA BLA

Tele-Onthaal zoekt versterking

Heb je een warm luistertalent en 4 uur vrije tijd per week? Dan ben jij de telefoon- of chatvrijwilliger die Tele-Onthaal zoekt!

Tele-Onthaal West-Vlaanderen kreeg het afgelopen jaar 9 % meer telefonische hulpoproepen en 26 % meer chatoproepen. De vrijwilligers van Tele-Onthaal zijn échte luisterhelden, die dag en nacht klaarstaan om een luisterend oor te bieden aan wie daar nood aan heeft.

Door het stijgend aantal oproepen is er dringend nood aan versterking van het bestaande team vrijwilligers. Daarom start op 11 maart een nieuwe opleidingsreeks in Brugge (Assebroek).

VROEGTIJDIGE OPSPORING IS DE BESTE BESCHERMING TEGEN

DIKKEDARMKANKER

Met de stoelgangtest onderzoekt een labo of je stoelgangstaal bloedsporen bevat. Te veel bloed in de stoelgang kan wijzen op dikkedarmkanker of op poliepen, dit zijn voorlopers van dikkedarmkanker. Tijdig opsporen is belangrijk. Bij een snelle vaststelling kan een (zwaardere) behandeling worden vermeden en is de kans op volledige genezing groter.

Je krijgt van het Centrum voor Kankeropsporing een uitnodigingsbrief met de stoelgangtest als je tot de doelgroep behoort.

INFOSESSIE

Doe van je 50ste tot en met je 74ste elke twee jaar de stoelgangtest. Met de stoelgangtest onderzoekt een labo of je stoelgangstaal bloedsporen bevat. Te veel bloed in de stoelgang kan wijzen op dikkedarmkanker of op poliepen, dit zijn voorlopers van dikkedarmkanker. Tijdig opsporen is belangrijk. Bij een snelle vaststelling kan een (zwaardere) behandeling worden vermeden en is de kans op volledige genezing groter.

Naar aanleiding van de internationale actiemaand tegen darmkanker organiseert het Sint-Andriesziekenhuis op woensdag 15 maart tussen 18u30 en 19u30 een gratis infosessie rond darmpoliepen en -kanker en het belang van vroegtijdige opsporing.

DE TIJD VLIEGT: TWEE JAAR IS ZO VOORBIJ…

Je krijgt van het Centrum voor Kankeropsporing een uitnodigingsbrief met de stoelgangtest als je tot de doelgroep behoort.

Meer weten over het bevolkingsonderzoek?

Meer weten over het bevolkingsonderzoek?

Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60160 tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur, stuur een e-mail naar info@bevolkingsonderzoek.be, of surf naar https://dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be/

Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op T 0800 60 160 (9u00-12u00 en 13u00-16u00) of mail naar info@bevolkingsonderzoek.be.

Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie, contacteer je huisarts.

www.dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be

Iets voor jou? Surf naar www.tele-onthaal.be/word-vrijwilliger en meld je aan als kandidaat-vrijwilliger.

11
GEEN EXCUSES. DOE DE STOELGANGTEST.

Duurzame kunst bij Tanneke

In de tuin van kinderopvang Tanneke staat sinds kort een kunstwerk uit 100 procent gerecycleerd materiaal. Het is gemaakt door een medewerker van de technische loods en het stelt een vrolijk gezin voor dat gebruik maakt van de kinderopvang - papa wuift zijn kind uit en mama geeft een knuffel.

De 25 %-revolutie

De hardcore activist in ieder van ons, daarop focust Broederlijk Delen tijdens de campagne van 22 februari tot 9 april.

DE 25 %-REVOLUTIE IS VOOR IEDEREEN

Broederlijk Delen is een activistische beweging die solidariteit en soberheid hoog in het vaandel draagt. Ze streeft naar een duurzame wereld zonder ongelijkheid met delen en herverdelen als vreedzame strijdwapens. Door samen te werken, overal ter wereld, is dat perfect mogelijk. 25 procent, zo groot moet een minderheid zijn om de samenleving te heroriënteren. Iedereen die in actie komt voor verandering is een activist.

IMPACTVERHALEN

In Afrika en Latijns-Amerika, maar ook hier bij ons, tonen velen hoe het anders kan. Dat bewijst ook Irma uit Guatemala die centraal staat in de campagne. Zij gelooft in de collectieve kracht van de gemeenschap, toont zich solidair, laat haar stem horen en motiveert anderen om hetzelfde te doen.

BRENG MEE DE VERANDERING OP GANG

Onderteken het manifest over de 25 %-revolutie, bekijk de documentaire over doeners die werken aan duurzame

De kinderen in Tanneke zullen het kunstwerk regelmatig versieren met natuurlijke materialen. Met wat verbeelding kan het ook dienst doen als bollo-smitto of als vertrekpunt voor een ander leuk spelletje.

alternatieven of word lid van de Facebookgroep. Neem deel aan acties in Tielt: solidaire maaltijden, koffiestops, take away op zondag 26 maart ... Delen kan ook heel eenvoudig. Steun de partners door middel van een gift op rekening IBAN BE12 0000 0000 9292 van Broederlijk Delen.

Duurzaamheid

www.broederlijkdelen.be

12 | WWW.TIELT.BE
CAMPAGNE BROEDERLIJK DELEN

Elektrische bakfiets voor De Luifel

Het nieuwe jaar startte rooskleuring voor De Luifel. De vzw ontving een gloednieuwe elektrische bakfiets, gesponsord door Rotary Club Tielt, een serviceclub die al vele jaren diverse regionale projecten met een groot maatschappelijk belang steunt.

DE LUIFEL

De Luifel biedt sinds 1987 woonondersteuning aan volwassenen met een beperking in de ruime regio Tielt. Momenteel maken 130 mensen gebruik van de dienstverlening. De ondersteuning situeert zich op het vlak van de persoon en zijn netwerk, het wonen zelf, de administratie, maar ook op het vlak van werk en zinvolle dagbesteding, onder meer in De Rinkel.

DE RINKEL

De Rinkel is een activiteitencentrum dat op een zeer laagdrempelige manier zinvolle dagbesteding organiseert via diverse ateliers: koken en bakken, naaien, tuinieren, hobbyen creawerking, semi-industrieel werk zoals assemblage en verpakking … Daarnaast biedt het centrum ook kansen tot ontmoeting en worden sociale contacten gestimuleerd.

BROODPROJECT

De elektrische bakfiets zal ingezet worden in het kader van het ‘broodproject’ van de vzw, waarbij mensen met een zeer laag inkomen brood kunnen kopen in De Rinkel. Met de bakfiets zullen ook brood en boodschappen aan huis worden geleverd bij minder mobiele mensen. Uiteraard zal de bakfiets ook voor transport van eigen aankopen gebruikt worden.

Dit bakfietsproject is niet alleen een duurzame oplossing om boodschappen te doen, maar creëert ook een grotere betrokkenheid van de medewerkers omdat ze met de bakfiets zelfstandig aan de slag kunnen. En dat draagt bij aan een positief zelfbeeld.

Vzw De Luifel ontvangt jaarlijks een dotatie van OCMW Tielt, dat ook de huur van hun pand betaalt. In het kader daarvan zijn er afspraken gemaakt over de werking en doelgroep.

13
Welzijn Tielt

Jeugdboekenmaand

In maart zetten we traditioneel het jeugdboek in de belangstelling. De Jeugdboekenmaand staat dit jaar in het teken van geluk in de brede zin van het woord: je hobby’s, passies, vrienden en andere zaken waar je gelukkig van wordt. Maar ook over de dagen dat je minder blij bent en je je angstig of eenzaam voelt.

LITERAIR THEMA

Omdat het streven naar geluk zo universeel is, is het een van de meest voorkomende literaire thema’s. Probeer eender welk boek tot de essentie te herleiden en je komt bijna altijd uit bij een hoofdpersonage dat op een of andere manier het geluk nastreeft. Zijn we dan snel uitgepraat? Neen, want geluk betekent voor iedereen iets anders en het pad ernaartoe verloopt vaak verrassend grillig.

NADENKEN OVER GELUK

Door de confrontatie met wat de personages in een boek goed en fout doen in hun zoektocht naar geluk, leren kinderen en jongeren nadenken over wat geluk voor henzelf betekent. Worden ze gelukkig door een sportief doel te bereiken, door veel vrienden te hebben, door een goede band met de rest van de familie te onderhouden …? En hoe reageren ze als het eens tegenzit in het leven en hun geluksgevoel onder het nulpunt zakt?

LEESACTIE

Tijdens de Jeugdboekenmaand lanceert de bib een leuke leesactie voor kinderen van 8 tot 12 jaar.

Een vrolijk vriendengroepje van acht kleine monstertjes, de Heppies, heeft een nieuwe thuis gevonden in de bib. Door boeken te lezen kunnen kinderen acht Heppie-stickers verzamelen in een stickerboekje. Per gelezen boek ontvangen ze één sticker. Ze krijgen ook de opdracht een origineel geschenkje in mekaar te knutselen dat ze aan iemand mogen geven. Daarmee verdienen ze een grote Heppie-sticker, die ze op een aanplakpaneel op het Alexianenplein mogen kleven. Aan het einde van de Jeugdboekenmaand zal al die knutselijver ongetwijfeld veel mensen gelukkig gemaakt hebben!

En wat met kinderen die nog te jong zijn om te lezen? Die kunnen uiteraard ook grote Heppie-stickers verdienen door te knutselen. Om ook hen al te laten proeven van leesplezier, organiseert de bib in samenwerking met de Gezinsbond van Tielt op zondag 5 en 19 maart telkens van 10u30 tot 11u30 een gratis voorleessessie voor kinderen van 4 tot 6 jaar. Inschrijven via activiteiten@gezinsbond-tielt.be.

Bibliotheek

14 | WWW.TIELT.BE
ONTSPANNEN

Vakantieopvang paasvakantie

MAANDAG 3 T.E.M. VRIJDAG 14 APRIL

Speelpleinwerking

PocoLoco

Bij PocoLoco staan spelen en plezier maken voorop. Kinderen tussen 3 en 12 jaar stellen hun speelmenu à la carte samen en genieten volop van waar ze zelf het meeste zin in hebben.

Met de Mini’s werken we de eerste week rond het thema ‘Bim Bam Beieren’. Bij de Maxi’s staat de eerste week in het thema van ‘kunst of Kunst?’.

IN DE KIJKER MINI’S

DINSDAG 4 APRIL

WORKSHOP MET CHOCOLADE

We starten onze reis bij de indianenstammen, die eeuwen geleden al vonden dat cacao magische krachten bezat. We gaan ook zelf aan de slag en maken chocoladelollies en een heerlijk chocoladeschilderij. Inbegrepen in de activiteit - niet apart inschrijven

DINSDAG 11 APRIL

BEZOEK STRUISVOGELBOERDERIJ

Op Schobbejaks Hoogte komen we alles te weten over de struisvogels. Met een beetje geluk zien we een kuikentje uit het ei komen. We maken een heus knutselwerkje van de grootste vogel ter wereld met zijn komische gewoonten.

IN DE KIJKER MAXI’S

DONDERDAG 6 APRIL

ROBOTLAND

Altijd al eens een container met een kadekraan op een vrachtschip willen zetten? Of met een Fokker 50 willen landen op Essen International Airport? In Robotland ben jij aan zet!

DONDERDAG 13 APRIL

CHOCO-STORY EN PIXELMUSEUM BRUSSEL

In Choco-Story Brussels reizen we door de wereld van de chocolade. Natuurlijk staat proeven ook op de planning! Daarna gaan we in het Pixelmuseum (video)spelletjes spelen.

PRAKTISCH

■ PocoLoco Mini: t.e.m. 3de kleuterklas

PocoLoco Maxi: 1ste t.e.m. 6de leerjaar

■ PocoLoco Mini: Sint-Paulus, Fonteinestraat 15

PocoLoco Maxi: Watewy, Hondstraat 100

■ 7u30-18u00

■ € 5/10 voor een halve/volledige dag

■ Breng een lunchpakket en een gezonde versnapering mee, geen snoep. In de voor- en namiddag is telkens een drankje inbegrepen. Gedurende de dag kan er water gedronken worden. Breng een genaamtekende drankbeker of drinkfles mee.

■ Uitstappen-workshops: € 10/15/25 naargelang het soort uitstap

■ Wie inschrijft voor een uitstap-workshop is die (halve) dag ook automatisch ingeschreven bij PocoLoco.

Nieuw: Tienerweek

Goes Easter

De tienerweek in De Kommel, Gen. Maczekplein 2, wordt in een paaskleedje gestopt. In de voormiddag staan keuzeactiviteiten zoals bosspelen, shake je cocktail in Hawaï en zoek je paasei/paaskonijn op het programma. Deze activiteiten zijn vrij toegankelijk.

In de namiddag kan je deelnemen aan jeugdactiviteiten zoals graffitispuiten, pizzabak Tropical en een chocoladeworkshop (telkens € 5) of aan sportactiviteiten in samenwerking met de dienst Sport (tussen € 20 en € 30, zie p. 16). Hiervoor dien je in te schrijven via https://tielt.kwandoo.com. Daar vind je ook alle verdere info.

15
MAANDAG 3 T.E.M. VRIJDAG 7 APRIL Jeugd

Sport Twee- en driedaagsen

MAANDAG 3 EN DINSDAG 4 APRIL ATLETIEK

Springen, lopen, werpen ... We oefenen de meeste disciplines van de atletieksport en verschillende andere sporten.

WOENSDAG 5 T.E.M. VRIJDAG 7 APRIL

WERELDSPORT

We spelen tal van sporten uit verschillende landen zoals new games, intercrosse, kickball, tchoukbal, frisbee, rugby …

Tieneractiviteiten

DINSDAG 4 APRIL

GAME INN - WAREGEM

Ontdek in deze speelhal de leukste klassiekers zoals Mario en Sonic tot de zotste nieuwe games in Virtual Reality.

Vertrek: om 12u00 - Sporthal De Ponte

Terug: omstreeks 17u00 - Sporthal De Ponte

€ 20

Breng mee: zakgeld voor drankjes en een gezonde versnapering

Meer info: www.game-inn.be

DONDERDAG 6 APRIL

JUMPSKY - LOCHRISTI

Uitdaging, avontuur en entertainment in een trampolinepark van 2 000 m².

Vertrek: om 12u45 - Sporthal De Ponte

Terug: omstreeks 17u15 - Sporthal De Ponte

€ 30

Breng mee: zakgeld voor drankjes en een gezonde versnapering

DINSDAG 11 EN WOENSDAG 12 APRIL BAL-

& SLAGSPELEN

We proeven van bal- en slagspelen zoals badminton, baseball, netbal, tafeltennis, basketbal, tennis, voetbal, floorball, pickleball …

DONDERDAG 13 EN VRIJDAG 14 APRIL

SPORT & SPEL

Driedaagse voor coole, energieke sporters die houden van spel en verschillende sporten.

PRAKTISCH

■ Twee leeftijdsgroepen: 1ste t.e.m. 2de leerjaar en 3de t.e.m. 6de leerjaar

■ Sporthal De Ponte, Sportlaan 3, Tielt

■ 9u00-16u00 (met opvang tussen 8u00 en 9u00, 12u00 en 13u00, 16u00 en 16u55 in een sportzaal van de sporthal)

■ € 25 (tweedaagse)/€ 37,50 (driedaagse)

■ Voorzie voldoende drankjes, gezonde versnaperingen en een picknick voor ’s middags.

■ Draag sportieve kledij, een trui en sportschoenen.

DINSDAG 11 APRIL

PAINTBALL - ZWEVEGEM

In een oud fabriekspand gebruik je logisch inzicht, teamspirit, camouflagetechnieken maar vooral je paintballgun om je tegenstrevers te verslaan.

Vertrek: om 8u10 - Sporthal De Ponte

Terug: omstreeks 13u10 - Sporthal De Ponte

€ 25

Breng mee: warme pull, stevige schoenen die vuil mogen worden, reservekledij en -schoenen, geld voor drankje en versnapering. Overalls ter plaatse beschikbaar.

Meer info: www.paintballvalley.be/paintball/spelvarianten Sport

Meer info: www.jumpsky.be

16 | WWW.TIELT.BE

Kinderopvang Tanneke

We voelen de lente kriebelen en genieten van de eerste zonnestralen in onze prachtige buitenruimte.

MAANDAG 3 T.E.M. VRIJDAG 7 APRIL

TANNEKE KLEURT JOUW DAG

TIELT

Wil jij ‘De Kleurmaker’ van de dag worden? Kom dan mee koken & bakken met kleur, kampen bouwen, schilderen, stempelen, mengen, land-art maken …

DINSDAG 11 T.E.M. VRIJDAG 14 APRIL

ACHTERSTEVOREN-ONDERSTEBOVEN-ANDERSOMWEEK

TIELT

Jassen op de grond, schoenen aan de haak. Eerst dessert, dan boterhammen. Rechts wordt links, ja wordt nee. Verkleden doen we ons binnenstebuiten. Je kan niet geloven hoe leuk dat is!

MAANDAG 3 T.EM. VRIJDAG 14 APRIL

TANNEKE GOES TO AFRICA

AARSELE EN KANEGEM

Vanuit de junglehoek kijken we naar onze zelf geknutselde wilde dieren, proeven van exotisch fruit en dansen, springen en zingen op het ritme van de djembé. Ga je mee op avontuur?

PRAKTISCH

■ Alle kinderen tussen 2,5 en 12 jaar zijn welkom.

■ We voorzien dagelijks een gevarieerd activiteiten aanbod voor de kinderen. Om voldoende afwisseling te creëren, trekken we er met bepaalde leeftijdsgroepen eens op uit naar bijvoorbeeld de sporthal of een park in de buurt. Deze activiteiten vinden meestal plaats van 9u00 tot 12u00 of van 13u00 tot 15u30.

■ Kostprijs: < 3 uur: € 5,51 3-6 uur: € 8,30 > 6 uur: € 15,80

■ In deze prijzen zijn het tienuurtje, het vieruurtje en drankjes inbegrepen. Je brengt enkel boterhammen mee voor ’s middags. Wanneer 2 of meer kinderen uit eenzelfde gezin tegelijkertijd gebruik maken van de opvang, krijgen deze kinderen 25 % korting. Voor meer informatie over kortingen en het sociaal tarief kan je contact opnemen met de coördinator via tanneke@tielt.be of T 051 42 82 50.

INSCHRIJVEN

Vanaf zaterdag 11 maart om 10u00 t.e.m. twee dagen voor de activiteit kan je inschrijven via https://tielt.kwandoo.com. Gratis annuleren kan t.e.m. zondag 26 maart.

17
Kinderopvang Tanneke

Toeristische ommetjes met gids

Van maart tot en met oktober organiseert het stadsbestuur in samenwerking met de Tieltse Gidsenkring gratis begeleide uitstapjes in Tielt en deelgemeenten. Ga samen met een gids op ontdekking en leer onze stad op een andere manier kennen!

TIELTSE HIGHLIGHTS

Op zondag 19 maart staat de stadswandeling Tieltse highlights op het programma. Je komt voorbij de mooiste monumenten van Tielt, zoals de Hallentoren (UNESCO-werelderfgoed sinds 1999), Huis Mulle de Terschueren, Cultuurcentrum Gildhof, Minderbroederssite, Sint-Pieterskerk, loopt langs de standbeelden van Jef Claerhout op de Markt en maakt kennis met drie verhalen over macht en onmacht in de geschiedenis van Tielt. De wandeling start om 14u00 aan de Hallentoren, duurt 2 uur en is 3 km lang.

Zondag 7 mei

De Tieltse Markt en zijn verhalen

Start om 14u00 op de Markt

Zondag 21 mei

Als graven gaan praten

Start om 14u00 aan de Sint-Pieterskerk

Zondag 18 juni

Droge kroegentocht

Start om 14u00 op de Markt

Zondag 16 juli

Landschapsverkenning Poelbergsite en Meikensbossen

Start om 17u30 aan de Poelbergsite

Zondag 23 juli

Straffe Poelbergvertellingen

Start om 18u00 aan de Poelbergsite

Zondag 20 augustus

Vallei van de Neringbeek

Start om 14u00 aan de Sint-Bavokerk

Zondag 3 september

Onze Poolse bevrijders

Start om 14u00 aan het bevrijdingsmonument (Shermantank) op het Generaal Maczekplein

Zondag 10 september

Trage wegen - ontdekking in en rond Schuiferskapelle

Start om 14u00 aan het De Breuckplein

Zondag 17 september

OVERZICHT WANDELINGEN

Zondag 19 maart

Stadswandeling Tieltse highlights

Start om 14u00 aan de Hallentoren

Zondag 16 april

Kanegemse Kouterwandeling

Start om 14u00 aan de Sint-Bavokerk

De Tieltse Markt en zijn verhalen

Start om 14u00 op de Markt

Zondag 1 oktober

Tielt in WO I

Start om 14u00 aan de Hallentoren

Zondag 15 oktober

Aarsele en de vallende vlieger

Start om 14u00 aan het monument aan de kerk van Aarsele

18 | WWW.TIELT.BE

FIETSTOCHTEN

Donderdag 20 juli

Het verhaal van de Poekebeek en de Oude Mandel

Start om 10u30 aan de Hallentoren

Zondag 13 augustus

Amusant Platteland

Start om 18u00 aan de Hallentoren

HALLENTOREN: MÉÉR DAN EEN BEZOEKJE WAARD!

Laat je verrassen door de bijzondere structuur en wervelende geschiedenis van dit Tieltse onafhankelijkheidsmonument.

Een begeleid bezoek is mogelijk op volgende zaterdagen: 15, 22 en 29 juli, 12 en 26 augustus en 2 september, telkens met start om 14u30 en 16u00.

PRAKTISCH

Alle ommetjes zijn gratis. Inschrijven is verplicht en kan via het Stadspunt, Markt 13, stadspunt@tielt.be of T 051 42 81 11. Bij wandelingen en fietstochten zijn maximum 25 deelnemers toegelaten, bij een begeleid bezoek aan de Hallentoren maximum 20. Indien de datum van je keuze volzet is, kom je op een wachtlijst. De brochure kan je afhalen aan het Stadspunt of downloaden via www.visittielt.be.

Toch liever iets op maat voor jouw groep? Neem contact op met Visit Tielt, Markt 13, via visit@tielt.be of T 051 42 81 79.

Toerisme

Zwembad blijft dicht

Het Tieltse zwembad blijft definitief dicht. Nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat een herstel van het huidige bad en gebouw niet meer mogelijk is.

Het stadsbestuur laat de getroffen zwemmers en verenigingen niet aan hun lot over. Zo worden de lopende ondersteuningsmaatregelen voor scholen, verenigingen en particulieren verdergezet. Tieltenaars kunnen in Meulebeke en Wingene gaan zwemmen aan inwonerstarief (enkel zwembeurten, geen lessen).

Daarnaast wordt overlegd met de omliggende zwembaden om de komende schooljaren/zwemseizoenen volwaardige momenten te reserveren voor de Tieltse scholen en verenigingen.

Tot slot is het stadsbestuur gestart met de opmaak van de ruimtelijke plannen voor de locatie en bouw van een nieuw zwembad.

19
Sport

Tielt huldigt verdienstelijke sporters

Op vrijdag 27 januari werden in de Europahal de lokale sportkampioenen van het afgelopen jaar gehuldigd en de Tieltse Sportprijzen uitgereikt aan sporters die zich verdienstelijk lieten opmerken door hun puike prestaties.

Tijdens een aangename en afwisselende avond konden de talrijk opgekomen sporters en supporters op een interactieve manier kennismaken met verschillende sporten in een heus sportkaffee. Een nieuw concept dat in de smaak viel.

We blikken nog even terug met een overzicht van alle gehuldigden.

SPORTMAN EN SPORTVROUW

Na zijn verkiezing tot ‘Krak van Tielt’ mag Rudi Van Bruwaene ook de titel Sportman van het jaar op zijn naam schrijven. Op 1 september 2022 werd Rudi 70 en dat vierde hij door zijn 100ste marathon te lopen. Hij werd vorig jaar ook Vlaams en Belgisch kampioen marathon in zijn leeftijdscategorie.

Sportvrouw Annelien Verheye maakte vorig jaar na een lange revalidatie door aanhoudend blessureleed een mooie comeback. Ze behaalde enkele puike resultaten: ze werd 2de dame in de sprinttriatlon in Tielt, 3de pro-dames op de kwarttriatlon in Ieper en 4de pro-dames in de kwarttriatlon in Beernem en in Nederland.

Rudi Van Bruwaene en Annelien Verheye werden verkozen tot Sportman en Sportvrouw van het jaar. V.l.n.r. op de foto: Ondervoorzitter van de Sportraad Herman De Jaeger, schepen van Sport Hedwig Verdoodt, burgemeester Luc Vannieuwenhuyze, Rudi Van Bruwaene, gastvedette Ulla Werbrouck, Annelien Verheye en voorzitter van de Sportraad Hans Verkest.

20 | WWW.TIELT.BE
Alle provinciale, Vlaamse en nationale volwassen kampioenen.

SPORTPLOEG

De verkiezing van de Sportploeg verliep razend spannend. Heren 1 Tievolley Tielt moest uiteindelijk nipt de duimen leggen tegen ONE Basket Midwest Tielt. Na een heropstart met meteen enkele titels en promoties zet de ploeg basketbal in Tielt zo weer op de kaart.

BELOFTEVOLLE JONGERE

Judoka Thomas Van Hecke kroonde zich tot Beloftevolle Jongere. Hij werd vorig jaar provinciaal en Vlaams kampioen en veroverde in onze eigen sporthal De Ponte de Belgische titel bij de U18 -73kg. Hij deed dat met een schitterend parcours met telkens drie zuivere ippons.

SPORTVERDIENSTE

Rodney Vandemoortele (karate) won de prestigieuze ‘Yudansha of the Year Award 2022’, een prijs voor een zwarte gordel die zich verdienstelijk heeft gemaakt door zijn persoonlijke groei, zijn inzet voor de sport en de club. Hiervoor kreeg Rodney terecht de titel van Tieltse Sportverdienste 2022.

21
Sportploeg van het jaar ONE Basket Midwest Tielt met burgemeester Luc Vannieuwenhuyze. Beloftevolle jongere Thomas Van Hecke met schepen van Sport Hedwig Verdoodt. Alle regionale en provinciale jeugdkampioenen.
Sport
Rodney Vandemoortele, winnaar van de prijs voor Sportverdienste, met voorzitter van de Sportraad Hans Verkest.

Wielerwedstrijden in Tielt

Volgende maand gaat het nieuwe wielerseizoen in Tielt van start met de Memorial F. & P. Warnez/ Grote Prijs Johan Rosseel. Hieronder de volledige wedstrijdkalender 2023.

Zondag 9 april

Memorial F. & P. Warnez/Grote Prijs Johan Rosseel voor junioren

Maandag 1 mei

Promotionele activiteiten/recreantenrit en Accent Jobs funwedstrijd Memorial Stefaan Huyghelier

Zondag 21 mei

Grote Prijs Frans De Sloover voor elite zonder contract en beloften

Zondag 16 juli

GP Latexco Solutions door de Kapelse Wielerclub

Zondag 23 juli

Grote Prijs Bart Verwilst voor junioren

Zondag 27 augustus

Ronde van West-Vlaanderen voor aspiranten

Donderdag 28 september

Omloop Hoogserlei voor elite zonder contract en beloften

Zondag 1 oktober

Keizer der Nieuwelingen voor nieuwelingen

SUPERFAN

Zondag 8 oktober GP Guidon Titan (Carlito)

www.vzwkoninklijketieltsesportclub.be

Op 25 maart verschijnt Superfan, huldeboek aan Eddy Merckx van Tieltenaar Gino Van Dierdonck en Stefaan Van Laere. In dit boek gunt superfan Gino Van Dierdonck een blik op zijn unieke privécollectie. Hij vertelt een hele reeks anekdotes over zijn vele ontmoetingen met de grootste renner aller tijden en toont zijn vele unieke stukken en tal van nooit eerder gepubliceerde foto’s.

www.partizaan.be

22 | WWW.TIELT.BE

Buurtinitiatieven

Organiseer je in jouw straat een activiteit om alle buren dichter bij elkaar te brengen? Je kan hiervoor rekenen op een financiële tussenkomst van het stadsbestuur. Vindt dit initiatief bovendien plaats naar aanleiding van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap, dan ontvang je mogelijk ook nog een feestcheque van de Vlaamse overheid.

SUBSIDIE VLAANDEREN FEEST

Buurt- en verenigingsinitiatieven die specifiek worden georganiseerd naar aanleiding van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap en die plaatsvinden in het openingsweekend van vrijdag 23 t.e.m. zondag 25 juni of tussen vrijdag 30 juni en dinsdag 11 juli, komen in aanmerking voor een extra subsidie van de Vlaamse overheid. Ontvang een feestcheque tot € 180. Vraag je feestcheque aan op www.vlaanderenfeest.eu. Er staat geen deadline op de aanvraag: de feestcheques worden bezorgd zolang ze voorradig zijn.

TIP: wees er snel bij en vraag vanaf 11 maart je feestcheque aan.

BUURTSUBSIDIE STAD TIELT

Ook het lokaal bestuur Tielt ondersteunt de organisatie van buurtactiviteiten. Heb je zin om samen met jouw buren een buurtfeest te organiseren? Misschien kom je wel in aanmerking voor een subsidie van ofwel € 125 ofwel € 250, afhankelijk van het aantal wooneenheden dat je straat telt.

Meer info over de voorwaarden en de aanvraagprocedure vind je bij www.tielt.be > Ontspannen > Zelf organiseren > Subsidiereglement voor gemeenschapsvormende buurtinitiatieven. Je kan ook online je aanvraag doen.

TRAJECT GR 129 door Kanegem en Aarsele

GEWIJZIGD

De GR 129 is het langeafstandswandelpad dat vertrekt in Brugge en aankomt in Aarlen, ook gekend onder de noemer ‘Dwars door België’. Voorheen liep het pad vanuit het domeinbos Hooggoed in Aalter via Poeke naar Aarsele. Het traject werd gewijzigd en loopt momenteel via Ruiselede en Kanegem tot in Aarsele, waar er aangesloten wordt op het oude traject richting Oudenaarde en Ronse.

www.groteroutepaden.be/nl/wandelroutes/gr-129-dwars-door-belgie

23
Beleidscoördinator Vrije Tijd In de zomer van 2022 organiseerden de bewoners van de Joris Minnaertlaan een straatbarbecue.

Schatten op zolder

In de traphal naar de raadzaal in het Tieltse stadhuis prijken een aantal portretten. Eén van de meest bijzondere is ongetwijfeld dat van Don Constantino de Caigny (1712-1776), een avontuurlijke Tieltenaar die in de achttiende eeuw aan het Spaanse koninklijke hof belandde.

De familie de Caigny duikt voor het eerst op in de Tieltse archieven in 1612. Romain de Caigny, afkomstig uit Normandië, vestigde zich toen als bouwmeester en timmerman in het pand De Wildeman op de Markt. De typisch bolvormige bekroning op het dak van de Hallentoren zou voor het eerst door hem getekend en uitgevoerd zijn. De familie behoorde tot de elite van Tielt tijdens de zeventiende eeuw.

Zijn achterkleinkind Constantinus de Caigny werd echter al vroeg wees. Op zoek naar een andere broodwinning, nam hij op jonge leeftijd dienst in het Spaanse leger. Een voor ons wat bizarre levenskeuze, gezien de Zuidelijke Nederlanden op dat moment al een tijdje deel uitmaakten van het Oostenrijkse keizerrijk. Constantinus de Caigny vocht in Spaanse dienst mee in veldslagen in Italië, Portugal en Noord-Afrika. Bij één van die veldslagen verloor hij zijn linkerhand. Rond 1753 was hij niet alleen opgeklommen tot luitenant-kolonel, maar had hij ook een Spaanse adellijke titel verworven.

Toch trouwde hij op 41-jarige leeftijd in Tielt, met Rosa van Zantvoorde, de dochter van de toenmalige Tieltse burgemeester. Het jonggehuwde koppel keerde nog een periode terug naar Spanje, waar Rosa eredame werd van de Spaanse koningin. Ze probeerden er een gezinsleven uit te bouwen, maar alle kinderen stierven helaas vrij jong. Rond 1768 doken ze terug op in Tielt, waar Don Constantino in 1776 overleed in zijn huis in de Nieuwstraat.

Archief

www.erfgoedinzicht.be/stadtielt

HET PORTRET VAN DON CONSTANTINO DE CAIGNY
ERFGOED

AGENDA

MRT2023

WOENSDAG 1 MAART

FILM

L’Immensità

Zie p. 29.

DONDERDAG 2 MAART COMEDY

Cools & Zonen - Hans Cools Uitverkocht

VRIJDAG 3 MAART MUZIEK-/DANSTHEATER

Club Toulouse - Kopergietery en KGbe

Zie p. 28.

THEATER

Blauw bloed, sigaren en zeebenen

Een klucht in drie bedrijven.

Om 20u00

Parochiezaal Aarsele, J. Van Ooststraat 14

Tickets via info@aarseelsvolkstoneel.be of T 0475 36 64 29.

ZATERDAG 4 MAART

VORMING

CoderDojo: leer programmeren

9u00-12u00

Bibliotheek

Info via https://tielt.coderdojobelgium.be.

THEATER

Blauw bloed, sigaren en zeebenen

Zie vrijdag 3 maart.

THEATER

SUKR - Het Eenzame Westen

Een verhaal over buitenlandse seizoenarbeiders in West-Vlaanderen.

Om 20u30

Gildhof Cultuurcentrum Tielt

€ 18/16 (+65j., -26j., abo)

Tickets via www.gildhof.be.

THEATER

Jackie - Theater Malpertuis

Een duik in het leven van celliste

‘Jackie’ du Pré.

Om 20u30

Theater Malpertuis

€ 18/16 (+65j., -26j., abo)

Tickets via www.gildhof.be of www.malpertuis.be.

ZONDAG 5 MAART EVENEMENT

Ontbijt met LEF

Zie p. 27.

VORMING

Een voorleesverhaal om van te smullen

Zie p. 14.

THEATER

Vuur/toren - Laika en hetpaleis/Michai

Geyzen

Zie p. 28.

MAANDAG 6 MAART

LEZING

Auteurslezing - Tülin Erkan

Zie p. 27.

WOENSDAG 8 MAART

THEATER

Jackie - Theater Malpertuis

Zie zaterdag 4 maart.

FILM

Nostalgia

Zie p. 29.

T.E.M. DONDERDAG 9 MAART

EXPO

Fotografiecircuit

Meet the twins - Kurt Heylen

Een identieke tweeling voor de lens.

Gildhof Cultuurcentrum Tielt

Gratis

Info en openingsuren via www.gildhof.be.

ZATERDAG 11 MAART SPORT

Recreatietoernooi toestelturnen

Turnkring Atlas Tielt i.s.m. Gymfed Vlaanderen

Sporthal De Ponte

Info via www.gymfed.be/kalender.

EVENEMENT

Verkiezing Stadsprins en Sleutelfee

Zie p. 3.

ZONDAG 12 MAART

MUZIEK

Apero con Fuoco

Poèmes d’amour - Triotique

Zie p. 27.

SPORT

Recreatietoernooi toestelturnen

Zie zaterdag 11 maart.

EVENEMENT

Carnavalsstoet

Zie p. 3.

MUZIEK

Johnny Cash Roadshow

Een eerbetoon aan de Man in Black.

Om 20u00

Gildhof Cultuurcentrum Tielt

Tickets via sannenjeke@gmail.com of T 0470 05 21 12.

MAANDAG 13 MAART

VORMING

Samenlezen

10u00-11u00

Bibliotheek

Gratis

Inschrijven via bibliotheek@tielt.be of T 051 42 82 10.

MAANDAG 13 T.E.M.

DONDERDAG 30 MAART

EXPO

Fotografiecircuit

Matra II - Marilyn De Smet

Een ode aan de natuur en onze verbeelding.

Gildhof Cultuurcentrum Tielt

Gratis

Info en openingsuren via www.gildhof.be.

WOENSDAG 15 MAART

VORMING

Infosessie darmkanker

Zie p. 11.

CIRCUS

Sono Io?

Een zoektocht naar hereniging, tussen vader en zoon, tussen speler en publiek.

Om 20u30

Theater Malpertuis

€ 18/16 (+65j., -26j., abo)

Tickets via www.gildhof.be.

FILM

Tirailleurs

Zie p. 29.

25

DONDERDAG 16 MAART

FILM

Movie Night: Les Passagers de la Nuit

Om 20u00

Gildhof Cultuurcentrum Tielt

Tickets via zonta.tielt@gmail.com.

VRIJDAG 17 MAART

MUZIEK

Kleinkunsteiland Best of: Tussen A’pen en Rotterdam

Een duik in de Nederlandstalige muziekgeschiedenis.

Om 20u30

Gildhof Cultuurcentrum Tielt

€ 24/22 (+65j., -26j., abo)

Info en tickets via www.gildhof.be.

ZATERDAG 18 MAART

VORMING

Digidokter

Fit en gezond met gezondheidsapps

10u00-12u00

Bibliotheek

€ 5

Info en inschrijven via www.avansa-mzw.be/activiteiten.

DIVERSE

Werkvoormiddag in het Walbos

8u45-12u00

Axpoelmolenstraat 13, Kanegem Info en inschrijven via noel.lievrouw@detorenvalk.be.

BEURS

Binnenrommelmarkt

12u00-18u00

Europahal Info via desmetluc1958@gmail.com.

THEATER

Vechtstuk - DE HOE

Een koppel in de clinch. Hoe lijm je de brokken?

Om 20u30

Theater Malpertuis

€ 18/16 (+65j., -26j., abo)

Tickets via www.gildhof.be.

MUZIEK

Esperienze in musica

JET Symphonic Band o.l.v. Wim Belaen.

Om 20u00

Europahal

Tickets via kaarten@jettielt.be of T 0496 49 19 00.

ZONDAG 19 MAART

VORMING

Een voorleesverhaal om van te smullen

Zie p. 14.

BEURS

Tweedehands kinderkledij en -speelgoed

Vanaf 7u00

Europahal Info via desmetluc1958@gmail.com.

UITSTAP

Toeristisch ommetje - Tieltse highlights Zie p. 18.

EVENEMENT

Lenteshopping

Zie p. 30.

MAANDAG 20 MAART

VORMING

Kom Op Tegen Kanker Praatcafé Smaken smaken: oncobrood

14u00-16u00

Dienstencentrum ’t Vijverhof

Gratis

Info via dienstencentrum@ztielt.be of T 051 40 26 46.

DINSDAG 21 MAART

VORMING

LEIF-zitdag

Info over levenseinde en zorgplanning 9u00-12u00

Dienstencentrum ’t Vijverhof Gratis

Afspraak via T 051 40 26 46.

WOENSDAG 22 MAART FILM

Alcarràs

Zie p. 29.

DONDERDAG 23 MAART

FILM

De Acht Bergen

Zie p. 29.

VRIJDAG 24 MAART

MUZIEKTHEATER

BOG.2. - BOG./Het Zuidelijk Toneel

Zie p. 28.

COMEDY

Urbanus - Bis Bis Bis! Om 20u00

Gildhof Cultuurcentrum Tielt Tickets via www.comedyshows.be/kalender.

ZATERDAG 25 MAART SPORT

Clubwedstrijd Turnkring Atlas Tielt

Vanaf 8u00

Sporthal De Ponte

Info via www.turnkringatlas.be.

VORMING

Computerhulp Rolf

10u00-12u00

Bibliotheek

Gratis

DANS

Letters 2 Dance - Femke Gyselinck

Kan je ‘letterlijk’ dans schrijven?

Om 20u30

Theater Malpertuis

€ 18/16 (+65j., abo)/9 (-26j.)

Tickets via www.gildhof.be.

MAANDAG 27 MAART

VORMING

Filosofisch Café

19u30-22u00

Theater Malpertuis

€ 3 Info en inschrijven via www.avansa-mzw.be/activiteiten.

DINSDAG 28 MAART

PERFORMANCE

Creatieconcert SAMW

Zie p. 30.

WOENSDAG 29 MAART

FILM

The Chapel

Zie p. 29.

DONDERDAG 30 MAART

VORMING

Boterhammen in de bib

Koert Debeuf - Waarom dit niet de laatste oorlog is

Zie p. 30.

Jouw activiteit in de UIT-agenda van het stadsmagazine editie april? Voer ze uiterlijk op 5 maart in op www.uitdatabank.be.

26 | WWW.TIELT.BE

ZONDAG 5 MAART

Ontbijt met LEF

Het ideale begin van een gezellige zondagmorgen samen met je vrienden of familie! Het wordt een ontbijt met LEF: Lokaal - Ecologisch - Fairtrade. Iedereen vindt zeker zijn gading in het uitgebreide en diverse aanbod. Je kan een keuze maken uit verschillende dranken, zoet en hartig beleg, een gevarieerd gamma aan broden, ontbijtgranen, fruitsla, kazen, yoghurt …

8u00-10u30

Campus De Reynaert

Stationstraat 67

€ 15 (+15j.)/10 (12-15j.)/7(4-11j.)/ gratis (-4j.)

Inschrijven (t.e.m. 3 maart) via tielt@oww.be of T 051 40 41 03.

MAANDAG 6 MAART

Auteurslezing

Tülin Erkan

Op de shortlist van De Boon Literatuurprijs staat een opvallende naam: Tülin Erkan. Bijzonder, want Tülin is genomineerd met haar debuutroman Honingeter. Met dit ijzersterke boek gaat ze de strijd aan met gevestigde waarden als Tom Lanoye, Geert Buelens en Niña Weijers. Maar eerst komt ze nog even langs in de bib van Tielt om te praten over haar leven als auteur,

haar inspiratiebronnen en hoe alles geleid heeft tot het fantastische Honingeter

18u15-19u45

Bibliotheek Gratis

Inschrijven via bibliotheek@tielt.be of T 051 42 82 10.

ZONDAG 12 MAART

Apero con Fuoco

Poèmes d’amour - Triotique

De Tieltse zusjes Elke (dwarsfluit) en Frauke (hobo, zang) Elsen vormen met pianiste Margot Wellemann het ensemble Triotique. Samen met voordrachtkunstenares Veerle Janssens brengen ze een programma met werken van uitsluitend vrouwelijke componisten. Een symbolisch concert enkele dagen na de Internationale Vrouwendag.

Om 11u00

Theater Malpertuis

€ 12/5 (leerlingen academie)

Gratis aperitief na het concert Reserveren via deze QR-code.

27
EVENEMENT
LEZING MUZIEK
©
© Guillaume-Decock
Bloovi

VRIJDAG 3 MAART

Club Toulouse

Kopergietery en KGbe

Geïnspireerd op het werk en leven van Toulouse-Lautrec, de befaamde Franse tekenaar/kunstschilder die het Parijse nachtleven op doek vastlegde, duikt Club Toulouse onder in het achterland van fashion, nightlife en de emotionele honger van jonge mensen.

Een hoogst beweeglijke, visuele voorstelling die antwoorden tracht te vinden op met-goud-

en-glitter-overdektestereotiepe-extravagantegenderfluïde-hokjesdenkendeprofilerende-prangendestatussymboolgerelateerde-vragen.

Om 20u30

Gildhof Cultuurcentrum Tielt

€ 18/16 (+65j., abo)/9 (-26j., Jonge Leeuwen)

ZONDAG 5 MAART

Vuur/toren

Laika en hetpaleis/Michai Geyzen

Drie vuurtorenwachters houden een licht brandend in een toren. Aan de rand van de woeste oceaan, in weer en wind, werken ze met gevaar voor eigen leven. Alleen maar om anderen veilig thuis te brengen. Maar wat als het licht sputtert en dooft? Wie loodst hen naar een veilige haven als de wereld hen vergeten is? Hoe lang houd je het vuur brandend in je hart als iedereen je

heeft verlaten? Een visuele, dansante en tragikomische voorstelling voor kinderen vanaf 6 jaar.

+6j.

Om 15u00

Gildhof Cultuurcentrum Tielt € 12/8 (-12j.)

VRIJDAG 24 MAART

BOG.2.

BOG./Het Zuidelijk Toneel

In 2013 probeerden vier twintigers in één voorstelling het gehele leven te vatten en te herstructureren. In een veranderde wereld, met verouderde lijven, geboren kinderen, gestorven familieleden en gekantelde perspectieven doen ze als dertigers een nieuwe poging. Voor het schrijven van de tekst verzamelt BOG. ervaringen van verschillende mensen,

experts van het leven (jullie dus!), door middel van drie vragen. Meld je aan als BOG.-lid en deel je ervaringen via https://bogcollectie.com/bog-2-vragen.

Om 20u30

Theater Malpertuis

€ 18/16 (+65j., -26j., abo)

28 | WWW.TIELT.BE
MUZIEK-/DANSTHEATER THEATER MUZIEKTHEATER
© Phile Deprez © Kathleen Michiels © Sofie Knijff

CINÉ GILDHOF

€ 7/5 (+65J., -26J.)

5 FILMS VOOR € 25 MET EEN FILMPAS

OM 20U00 (TENZIJ ANDERS VERMELD)

GILDHOF CULTUURCENTRUM TIELT

WOENSDAG 1 MAART

L’Immensità

Penélope Cruz in haar sas als fiere vrouw en moeder, vechtend in een mannenbastion voor haar waardigheid en haar gezin.

WOENSDAG 8 MAART

Nostalgia

Een schitterend, doorvoeld portret van de stad Napels, door de ogen van één van zijn teruggekeerde verloren zonen. Italiaanse schoonheid met de dreiging van misdaad.

WOENSDAG 15 MAART

Tirailleurs

Omar Sy, bekend van Intouchables, als Senegalese soldaat in de loopgraven van WO I. Soldaat voor een Frankrijk dat niet zijn moederland is, als vader zij aan zij met een zoon aan het front.

WOENSDAG 22 MAART

Alcarràs

Kroniek van een Catalaanse familie perzikboeren die moeten kiezen voor een nieuwe toekomst, bij de uitverkoop van hun land en tradities.

CINÉ-NOEN

DONDERDAG 23 MAART

De Acht Bergen

Voor wie de kans niet kreeg in februari: een extra namiddagvertoning van de in Cannes bekroonde film van Felix van Groeningen en Charlotte Vandermeersch. Om 15u00

WOENSDAG 29 MAART

The Chapel

De nieuwe film van Dominique Deruddere is een spannende thriller die drijft op stress en emoties in de coulissen van de Koningin Elisabethwedstrijd.

29
FILM

ZONDAG 19 MAART

Lenteshopping

Voel jij de lente ook al kriebelen? Kom tijdens het derde weekend van maart gezellig shoppen in het Tieltse kernwinkelgebied en ontdek als eerste de nieuwste collecties en leukste hebbedingetjes. Heel wat handelaars zijn extra open op zondag van 14u00

tot 18u00. Geniet na het shoppen heerlijk na op een zonnig terrasje in de binnenstad.

www.facebook.com/shoppingtielt

DINSDAG 28 MAART

Creatieconcert SAMW

Leerlingen van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord oefenen en repeteren niet alleen, ze laten ook zien wat ze in hun mars hebben. Tijdens dit creatieconcert, in het kader van 100 jaar academie, brengen ze eigen composities in première. Het gaat om zowel muziekstukken als tekst en woordfragmenten die de leerlingen zelf schreven.

Om 19u00

Gildhof Cultuurcentrum Tielt

Gratis

Op zaterdag 29 april om 19u00 is er een tweede creatieconcert met de Tieltse koren in de Sint-Pieterskerk. Meer info op www.samw.academietielt.be.

DONDERDAG 30 MAART

Boterhammen in de bib

Koert Debeuf - Waarom dit niet de laatste oorlog is

De oorlog in Oekraïne kwam voor het Westen als een schok. Rationeel was die niet te verklaren. Maar conflicten ontstaan niet uit rationele overwegingen. Historicus en politiek analist Koert Debeuf gebruikt zijn jarenlange expertise in het geopolitieke veld en zijn persoonlijke ervaringen om aan te tonen dat oorlog niet wordt uitgevochten om economische, maar om psychologische redenen. Hij waarschuwt waar de volgende conflicten zich aandienen en

hoe we die met empathie en begrip misschien nog kunnen vermijden.

12u15-13u15

Bibliotheek

€ 5

Inschrijven via bibliotheek@tielt.be of T 051 42 82 10.

30 | WWW.TIELT.BE
EVENEMENT
PERFORMANCE VORMING

tot uw dienst

STADSDIENSTEN STADHUIS

Markt 13 - T 051 42 81 11 info@tielt.be www. tielt.be

STADSPUNT

T 051 42 81 11 - stadspunt@tielt.be

BURGERZAKEN

Burgerlijke Stand

T 051 42 81 30 - burgerlijkestand@tielt.be

Bevolking

T 051 42 81 35 - bevolking@tielt.be

OMGEVINGSLOKET

T 051 42 81 40 technischedienst@tielt.be

RUIMTELIJKE OMGEVING

Stedenbouw

T 051 42 81 40 - stedenbouw@tielt.be

Milieu-Duurzaamheid

T 051 42 81 50 - milieudienst@tielt.be

T 051 42 81 49 - duurzaamheid@tielt.be

Mobiliteit

T 051 42 81 42 - mobiliteit@tielt.be

EVENEMENTEN, TOERISME EN

LOKALE ECONOMIE

T 051 42 81 16 - evenementen@tielt.be

T 051 42 81 79 - economie@tielt.be

BELEIDSCOÖRDINATOR VRIJE TIJD

T 051 42 82 56 - vrijetijd@tielt.be

BESTUURSADMINISTRATIE

Secretariaat

T 051 42 81 20 - secretariaat@tielt.be

Archief

T 051 42 81 76 - archivaris@tielt.be

ANDERE STADSDIENSTEN

BEHEER EN UITBATING

INFRASTRUCTUUR

Reservatiedienst

Gen. Maczekplein 7

T 051 42 82 30 reservatiedienst@tielt.be

WOONWINKEL REGIO TIELT

Markt 13 - T 051 42 81 81 woonwinkel@tielt.be www.wonen-regio-tielt.be

GILDHOF CULTUURCENTRUM TIELT

Sint-Michielstraat 9

T 051 42 82 20 - gildhof@tielt.be reservatiedienst.gildhof@tielt.be www.gildhof.be

BIBLIOTHEEK EN KENNISCENTRUM bibliotheek@tielt.be - tielt.bibliotheek.be

Hoofdbibliotheek

Tielt Lakenmarkt 9

T 051 42 82 10

Aarsele Aarselestraat 4 - T 051 42 82 16

JEUGD

De Kommel

Gen. Maczekplein 2

T 051 42 82 40 - jeugddienst@tielt.be

KINDEROPVANG TANNEKE tanneke@tielt.be

Tielt Belgiëlaan 2

T 051 42 82 50

Aarsele Jules Van Ooststraat 43

T 051 54 43 88

Kanegem Kanegemstraat 168

T 051 72 20 08

SPORT

sportdienst@tielt.be

Sporthal De Ponte Sportlaan 3

T 051 42 82 80

Sporthal Aarsele Schoolstraat 12

T 051 63 42 70

ACADEMIES www.academietielt.be

Muziek en Woord Lakenmarkt 4

T 051 42 82 60 - samw@tielt.be

Kunst Lakenmarkt 3

T 051 42 82 70 - kunstacademie@tielt.be

OPENBAAR DOMEIN

T 051 42 81 40

Meulebeeksesteenweg 2D Gebouwen

gebouwendienst@tielt.be Wegen en water wegendienst@tielt.be Groen en proper groendienst@tielt.be

BRANDWEER MIDWEST

Bij dringende gevallen: T 112

Noodnummer: T 1722*

Beeld backcover: symbolische eerstesteenlegging van de nieuwbouw voor de academies tijdens de Dag van de Academies (zaterdag 11 februari)

*Opgelet: enkel na activatie en voor niet-dringende oproepen rond wateroverlast en/of stormschade. Post Tielt Felix D'Hoopstraat 124 lieven.rijckaert@zonemidwest.be Post Aarsele Molenweg 3 wim.devrieze@zonemidwest.be

ANDERE RECYCLAGEPARK IVIO

Tenhovestraat 7 - T 051 31 17 96

WELZIJN TIELT (SOCIAAL HUIS) Deken Darraslaan 60

T 051 40 90 52 - welzijn@tielt.be www.welzijntielt.be

DIENSTENCENTRUM ’T VIJVERHOF Kortrijkstraat 68

T 051 40 26 46 dienstencentrum@ztielt.be www.ztielt.be/dienstencentrum

LOKALE POLITIE

Kortrijkstraat 86 - T 051 42 84 00 pz.regiotielt.wijk.tielt@police.belgium.eu www.pzregiotielt.be

WERKWINKEL

Lakenmarkt 6 - T 051 42 79 40 wwtielt@werkwinkel.be www.werkwinkel.be

De stads- en OCMW-diensten werken zoveel mogelijk op afspraak. Meer info op www.tielt.be.

31 TOT UW DIENST