Page 1

Nr 26 En del av Tidningar i Norr AB • Årgång 38 l

Torsdag 29 juni 2017

l

Lösnummer 15 kronor l www.vasterbottningen.se

Ta det lugnt förbi årets vägarbeten Foto: EVA QVARFORDT HELMERSSON

Det är sommar och vägarbetena har dragit igång. Ett av många vägarbeten pågår på E4 mellan Håknäs och Hörnefors. Där fräses den gamla asfalten bort för ny fräsch

beläggning. För att vägarbetarna inte ska riskera liv och lem leds trafiken med trafikljus och lots. Trots det inträffar varje år uppemot 300 trafikolyckor vid vägarbeten. Sidorna 4–5

”Träden runt sjön sänker vattennivån.”

Sidan 8

Ung gast i forsrodd Vännforsrodden genomfördes på midsommardagen för 39:e gången, utan regn men med starka strömmar och höga vattennivåer. Yngsta gast i tävlingen var Johan Thomson-Svonni, 7 år, här tillsammans med brodern Lars, 5 år, i multisportteamet från Tomtebo. Sidan 22

Mia och Carina tar över värdshus Sidan 12

Musik i parken

Sidan 18


2

29 juni 2017

Visa hänsyn på vägen!

S

kicket på länets vägar är ett vanligt samtalsämne, men när det är dags att åtgärda är frågan vem som har starkast skäl att klaga. För sommarens alla vägarbetare är det ibland med livet som insats de beger sig till jobbet. Tyngst trafikerad är arbetsmiljön längs E4:an. Där har trafikanterna mellan Håknäs och Hörnefors i sommar fått vänja sig vid långa bilköer i samband med beläggningsarbeten på 2+1-sträckor, då trafiken regleras med stoppljus och lots. Det har inneburit att arbetspendlarna fått upp till kvarten längre resor till Umeå, vilket nog har resulterat i en och annan suck. Men till slut har även gamla hundar lärt sig att planera. Lika förberedda är kanske inte semesterresenärerna, som är minst lika angelägna att komma fram till sina resmål. Att semesterfirare många gånger kör på lösa

boliner och utan framförhållning är något som också påverkar humöret och farten. Ifrån Västerbottningen vill vi därför starkt rekommendera läsarna att studera kartan på nästa uppslag, med Trafikverkets information om sommarens vägarbetsplatser i utgivningsområdet. Lägg dem på minnet, och glöm sedan inte att ta med en extra tidsmarginal när varningstrianglar ska passeras. ”Tänk på att det är mamma och pappa som arbetar ute på vägarna för att göra det bättre för bilisterna” påpekar Trafikverkets representant i Umeå.

Redaktionens rader Fredrik Bjärnesand, redaktör

Helena Wäss från Gotland band denna vackra blomsterkrans vid den traditionsenliga midsommardansen på Balfors Kulturhus utanför Bjurholm. Efter att 90-talet unga och gamla midsommarfirare hjälpts åt att klä midsommarstången följde dans med små grodorna, björnen sover och räven raskar över isen. Foto: AGNETA MALMSTRÖM

Enkätfrågan Ska du åka utomlands i sommar?

Anneli Bäckström, Nordmaling. – Nej, det brukar vi inte, men en resa inom Sverige blir det. Fast ser man till vädret skulle det vara skönt att åka långt bort.

Redaktion

Fredrik Bjärnesand Redaktör 0930- 773 120 fredrik.bjarnesand@ vasterbottningen.se

Besöksadress: Häradsvägen 121, Vindeln Vegagatan 12, Vännäs Kyrkogatan 3, Nordmaling

Befolkningen av landsbygden myter och utmaningar

N

Västerbottningen – 1 år sedan

Erica Lundström, Vindeln. – Ja det ska vi. Vi har planerat sedan tidigare att åka till Barcelona och vara där i fem dagar.

Nu ser vi på många håll ett intresse att flytta ut på landet hos människor av alla åldrar men det finns för detta ett stort hinder. Bristen på bostäder!

Anette Molin, Sävar. – Nej, absolut inte!

u är sommaren här och med det så fylls alla byar i länet med hemvändande släktingar och sommargäster. Det är fullt med allehanda aktiviteter från midsommarfiranden till hembygdsdagar. Detta är ju helt fantastiskt och något att glädjas över, samtidigt hör man ofta folk sucka över att det inte är såhär hela tiden man saknar de dagar då det bodde människor i alla hus. Men då blir ju frågan, är det så illa som man tror och var det alltid bättre förr? Jag tror det är viktigt att slå ihjäl en spridd myt och det är den om landsbygdens avfolkning och den tilltagande urbaniseringen i Sverige. Det är klart att det finns byar och kommuner i Västerbotten som idag har färre invånare än förut men tittar man på landsbygden i stort så är befolkningen ungefär konstant. På vissa ställen bor det fler än förut och på andra ställen färre, det som är den riktigt stora skillnaden under de sista 10-15 åren är att Umeå tätort har vuxit ordentligt medan omlandet legat ganska still. Och det är så det generellt ser ut, de stora befolkningstappen från landsbygden skedde under 60, 70 och 80 talen. Nu ser vi på många håll ett intresse att flytta ut på landet hos människor av alla åldrar men det finns för detta ett stort hinder. Bristen på bostäder! Eller egentligen att de bostäder som finns är för billiga. De låga fastighetspriserna på många håll ger två helt olika effekter som bägge skapar en bostadsbrist. Det ena gör att man som avflyttad från byn eller som arvinge väljer att behålla ”farfars hus” eftersom man ändå inte får något för det om man säljer. Den andra effekten är att det är nästintill omöjligt för någon att bygga ett nytt hus eftersom man inte får låna pengar för att bygga ett hus, när värdet på det minskar ungefär som när man kör ut en ny bil ur bilaffären. Konsekvensen av detta limboläge blir bostadsbrist och att alla de som önskar ett lantligt boende inte har möjlighet till detta. Det andra problemet behöver politiskt mod och engagemang för att lösas. Det måste till någon form av kreditgarantier från stat eller kommun för att möjliggöra byggande på landsbygden, Centerpartiet och Pelle Åsling lyckades få sådana på plats under förra mandatperioden men mer måste till. Det första problemet är mer av en mänsklig utmaning, att förstå att om man älskar sin hembygd även om man inte bor där så kanske det bästa man kan göra är att stycka av en tomt, bygga sig en liten stuga och sälja ”farfars hus” för att ge den by man älskar en chans att leva året om och inte bara under de tre veckor per år man har möjlighet att vara där.

Ledare Mattias Larsson (C) debatt@vasterbottningen.se

Prenumeration

Peter Kärr Reporter 0933- 772 960 peter.karr@ vasterbottningen.se

Gunnar Eriksson Reporter 0935- 532 520 gunnar.eriksson@ vasterbottningen.se

Postadress: Box 3053, 903 02 Umeå Telefon: 090-711 380 Fax: 090- 711389 Redaktion: redaktionen@ vasterbottningen.se

Viktor Lagerborg Reporter 070-245 98 93 viktor.lagerborg@ vasterbottningen.se

Martin Yde Prenumerationsansvarig 090- 711 381

Debatt: debatt@ vasterbottningen.se Tryck: Daily Print, Umeå Utges av: Tidningar i Norr AB Box 3053, 903 02 Umeå Ansvarig utgivare: Jakob Sjöström, vd, 090-711 382

Rolf Sjödin Prenumerationssäljare 090- 711 387

Företagsannonser: Display Umeå AB, 090-71 15 00 Privatannonser: www.vasterbottningen.se Prenumerationspris: 599:–/helår, 369:–/halvår SMS:a in din prenumeration: För 12

Annons

Bo Runesson Prenumerationssäljare 0933- 77 27 20

Gustav Gavelin Företagsannonser 090- 711 514 gustav.gavelin@ vasterbottningen.se

månader, skicka texten: VN12 och ditt namn och adress till nummer 073-129 75 75 Distribution: Vid utebliven eller försenad tidning: Mejla prenumeration@vasterbottningen.se eller ring 090-711 381

Anders Kling Företagsannonser 090- 711 526 anders.kling@ vasterbottningen.se

Redaktionen ansvarar ej för insänt icke beställt material. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Västerbottningen är medlem i Tidningsutgivarna (TU). Upplagan är TS-kontrollerad. facebook.com/vasterbottningen


Vi brinner för ögonhälsa På Glasögonmagasinet i Umeå, arbetar vi mycket med att förbättra ögonhälsan genom att erbjuda mer avancerade syn- och ögonhälsoundersökningar. När kontrollerades dina ögon sist? Med hjälp av dagens toppmoderna utrustning kan vi numera upptäcka många ögonsjukdomar och se till att våra kunder får rätt hjälp i tid! Med vår ögonbottenkamera och med hjälp av vår synfältsmätare, kan vi ta bilder av näthinnan och kontrollera synfältet. Med denna teknik, kan vi redan i ett tidigt skede upptäcka eventuella ögonsjukdomar. Inom ögonhälsan erbjuder vi också tåranalys där vi gör en bedömning av din tårfilm och kan vid behov, sätta in nödvändig behandling. Vi skräddarsyr även avancerade kontaktlinser för olika ändamål, till exempel tillpassar vi nattlinser som formar hornhinnan under natten och ger bäraren fullgod syn på dagen, utan att bära linser eller glasögon. Susanne Leg optiker

Robert Leg. Optiker

Stina Säljare/assistent

Patrik Butiksansvarig

Vi har ett stort sortiment av märkesbågar

Kostnadsfri delbetalning Dela upp ditt glasögonköp på 10 månader. Ingen ränta eller extra avgifter tillkommer.

Kungsgatan 45 Umeå Kvalitet & service till rätt pris! Tel: 090-343 58 08

Välkommen in!

Hos oss får du andra paret glasögon för halva priset. Alltid.

4 0 kr i uppläggningsavgift 4 0 kr i aviavgift 4 0 kr i ränta.

Öppettider: Mån-Fre: 09.00 - 18.00 Lördag: 09.30 - 14.00

Effektiv ränta vid 10 000 kr är 0% vid 10 månaders återbetalning.

Kvalitet & service till rätt pris! glasogonmagasinet.se


4

29 juni 2017

Startbesked för förskola i Nordmaling

Polis ledde lös ponny på E4

Helg med misshandel

NORDMALING. Nordmalings kommunfullmäktige har beslutat påbörja projektering av en

STÖCKSJÖ. Natten mot måndagen fick polisen

VÄNNÄS. På söndagsnatten beordrades en

ny förskola med upp till sex avdelningar i kvarteret Biet. Ny detaljplan har vunnit laga kraft och 18 miljoner kronor är avsatta i 2017-2018-års investeringsbudgetar, för färdigställande år 2019. Investeringen görs för att tillgodose ökade behov och en mer rationell verksamhet inom barnomsorgen. Samtidigt beslutade fullmäktige att införa ett bidrag för arbetskläder till barnomsorgspersonal.

in en telefonanmälan om att en ponny sprang lös på E4 vid Stöcksjö. Efter viss efterforskning tog en polispatrull reda på vem ägaren var, och kunde sedan till fots leda ponnyn till sin hage och ägare.

polispatrull till Vännäs efter att två män i 18-20-årsåldern hamnat i handgemäng. Patrullen kunde sära på männen och tog efter förhör upp två anmälningar om misshandel.

ÅMSELE-STRYCKSELE Väg 363. Diknings- och beläggningsarbete. Trafikljus och lots används. Liten påverkan. Sluttid 30 november.

STRYCKSELE-EKORRSJÖ Väg 699. Underhållsarbete. Körfält tillfälligt avstängt. Hastighet 30km/h. Stor påverkan. Sluttid: 14 november 2018.

TVÄRÅLUND-VILAN E12. Räckesarbeten och stenplockning. Arbetsfordon på vägen. Körfält tillfälligt avstängt. Hastighet 30km/h. Liten påverkan. Sluttid: 30 september. Vägbeläggning på E4 över Öreälven, i höjd med Håknäs. ”Jag tycker att bilisterna sköter sig” säger en vägarbetare vid asfalteringsmaskinen, där lotsningen får de långa köerna att flyta lugnt. ”Att jobba dagtid är mycket bättre med tanke på sömnen, sedan är det ju inte heller så varmt nu” tillägger han. Foto: FREDRIK BJÄRNESAND

Trafikverket uppmanar till samarbete UMEÅ. Visa hänsyn i sommartrafiken. – Tänk på att det är mamma och pappa som arbetar ute på vägarna för att göra de bättre för bilisterna, uppmanar Mikael Lindholm, Trafikverket i Umeå. Semesterperioden tickar snart in, samtidigt som vägarbetarna är ute för att fräsa bort gammal sliten asfalt och lägga ny beläggning. – Vi har inte så mycket val. Vi har kort produktionstid i norr. Sommaren efter tjällossningen är den tid vi kan vara ute på vägarna, säger Mikael Lindholm, Trafikverket i Umeå. Slitaget på vägarna är störst närmast större städer. Efter pulsådror som E4 och E12 pågår ett antal vägarbeten där trafiken regleras med lots och trafikljus.

– Utan tvekan har det fått

trafiken att lugna ner sig. Väldigt bra arrangemang som styr hastigheten. Bara

skyltar räcker inte. På de mindre vägarna är det si och så med respekten för hastighetsskyltarna. Mikael Lindholm, menar att många sommartrafikanter startar sina resor hemifrån för sent. – Det påverkar både humör och hastighet.

Den största risken som vägarbetarna möter är påverkade förare, narkotika- och alkoholpåverkade. – Trafikpolisens frånvaro på vägarna märks, menar han som är nöjd över att det inte varit några olyckor där vägarbetare varit inblandade. – Ta i trä, men det är ju färskvara, säger han som

Sommaren efter tjällossningen är den tid vi kan vara ute på vägarna. Mikael Lindholm, Trafikverket i Umeå

Sommaren är en intensiv trafikperiod, för många innebär det många bilfärder, både långa och korta sträckor. Sommartid vistas också många vägarbetare på vägarna runt om

i Sverige för att göra vägarna bättre för bilister och lastbilar. Tyvärr förekommer det olyckor. Enligt Trafikverket inträffar varje år uppemot 300 trafikolyckor vid vägar-

Väg E12. Beläggningsarbete. Under vissa perioder kan öppna grusytor förekomma. Trafikljus och lots används. Hastighet 70km/h. Stor påverkan. Sluttid 31 augusti.

BJURHOLM VÄSTOMÅN-FÅRBERGET Väg 353. Kabelgrävning. Ett körfält avstängt. Hastighet 50km/h. Liten påverkan. Sluttid 30 november.

BJURHOLM VÄSTOMÅN

BJURHOLM

uppmanar sommarbilisterna att Väg 92. Broarbete, målning av balkar och visa hänsyn i trafi- lager undertill. Kranbil på platsen. Körfält ken. Vägarbetarna tillfälligt avstängt. Hastighet 30km/h. är där för att göra Stor påverkan. Sluttid 30 september. vägarna bättre. Mikael L i nd hol m rekommenderar att de Väg 524. Beläggningsarbete. Trafiken dirigeras med lots. Körfält tillfälligt som ska ut avstängt. Hastighet 30km/h. Stor påverkan. Sluttid 30 november. och resa tar en titt på Trafikverkets hemsida där finns kartmateri- Väg 512. Grävarbeten, nedläggning av kabel samt rörtryckning under al med ständiga uppdateringar om väg. Körfält tillfälligt avstängt. Hastighet 50km/h. Liten påverkan. samtliga vägarbe- Sluttid 30 november. ten, ett bra planeringsinstrument för sommarresan.

VÄN

HÖSSJÖ-ÖVERBODA

HÖSSJÖ-YTTERSJÖ

PETER KÄRR

NORDMALING

300 trafikolyckor i Sverige – varje år UMEÅ.

VÄNNÄSBY-TVÄRÅLUND

beten. Bland de skadade och döda finns framför allt trafikanter, men också vägarbetare. Den vanligaste typen av olyckor är när trafikanter kör in i framförvarande fordon. Mellan åren 2003-2012

inträffade 2 935 olyckor i samband med vägarbeten. Av dem var 44 dödsolyckor. De flesta som drabbas 95 procent är trafikanter, övriga fem procent är vägarbetare.

PETER KÄRR

AVA-OLOFSFORS Väg 573. Broarbeten. Ett körfält avstängt. Hastighet 50km/h. Stor påverkan. Sluttid 4 augusti.


5

29 juni 2017

Rymning från Renforsen

Bilkrock i Bjurholm

Kvinna ofredad i Örträsk

VINDELN. Tre personer rymde i veckan från Renforsens behandlingshem

BJURHOLM. I söndags ska en bil ha

ÖRTRÄSK. På midsommardagsnatten ofredades en kvinna av tre

i Vindeln. Rymlingarna lyckades ta sig ut genom att tilltvinga sig nycklar av personalen. I samband med rymningen tillgreps även en del gods, rapporterar polisen som efterlyser tips via 114 14. Det är andra gången på kort tid som intagna lyckas rymma. I maj rymde två andra personer efter att ha hotat personal och därmed tilltvingat sig nycklar.

kört rätt ut på väg 92 utan att respektera stopplikten, varefter den krockade med en annan bil. Ingen kom till skada, men polisen har efter förhör upprättat en anmälan om trafikbrott.

män i Örträsk. Händelsen inträffade utomhus vid midnatt i samband med en musikfest som anordnades på hembygdsområdet. Polisen har inga misstänkta för brottet. Enligt arrangören befann sig cirka 600 personer i området vid tidpunkten.

Lägga asfalt är high-tech UMEÅ. Lägga asfalt handlar inte om att stå med en skrapa och fördela ut den rykande heta tjocka asfalten på vägbanan, även om det också be-

hövs för finjusteringar, det handlar också om high-tech. Man ser de i sommartrafiken vid alla vägbyggen runt om i landet, de stora maskinerna som med jämn hastighet förflyttar sig framåt och lägger ut ett jämnt tjockt flöde av svart, rykande het asfalt på den uppfrysta vägbanan. Maskinen kallas för läggar´n, asfaltläggaren. Uppe i styrpulpeten sitter föraren och styr asfalt-

monstret som lägger ut 1 500–1 600 ton asfaltmassa per dag, som förflyttar sig sex meter per minut. Vid sidan om maskinen går en vägarbetare och styr asfalt-

läggningen på en kontrollpanel med ultravågor som ser till att höjden, bredden och lutningen på asfaltmassan blir rätt.

PETER KÄRR

29 december 2016

BUBERGET-BOTSMARK Väg 620. Bärighetsåtgärder samt trumbyten. Hastighet 50km/h respektive 30km/h. Stor påverkan. Sluttid 30 oktober.

Vid sidan om asfaltläggaren går en vägarbetare och styr asfaltläggningen på en kontrollpanel med hjälp av ultravågor som ser till att höjden, bredden och lutningen på asfalten blir rätt. Foto: PETER KÄRR/ARKIV

Industrispår ska byggas till Rundvik

Hamnen i Rundvik får genom industrispåret förbindelse till Botniabanan. På sikt kan Nordmaling bli ett attraktivt transportnav för industri och handel, med både hamntrafik, lastbilstrafik och järnvägstrafik, enligt kommunchef Helen Sundström Hetta. Foto: FREDRIK BJÄRNESAND/ARKIV

NORDMALING. Nordmalings kommunfullmäktige gav förra veckan klartecken till bygget av ett industrispår i Rundvik. – Detta är en utvecklingsfråga för Nordmalings kommun och näringsliv, gör vi inte detta nu så tror jag att det aldrig blir av, säger Madelaine Jakobsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

VINDELN Väg 363. Byggtrafik tidvis på vägen i samband med brobygge. Hastighet 50km/h. Liten påverkan. Sluttid: 1 november

V VINDELN

Genom industrispåret till Rundvik får hamnen förbindelse med Botniabanan. Ambitionen att göra Rundvik och Nordmaling till ett attraktivt transportnav för industri och handel, med hamn-, lastbils- och järnvägstrafik. 7 Foto: FREDRIK BJÄRNESAND/ARKIV Gott nytt år

TAVELSJÖ Väg 637. Fräsning och beläggningsarbete. Ett körfält avstängt. Hastighet 30km/h. Liten påverkan. Sluttid 30 september.

Rundvik kan bli ett regionalt transportnav RUNDVIK. Till våren påbörjar Nordmalings kommun bygget av ett industrispår med öppen godsterminal i Rundvik. – Det här är något som har diskuterats länge och det känns riktigt bra att det nu blir verklighet, säger kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson.

Kloss i kloss med naturen driver Maria Bergmark yogakurser och yogaretreat vid Granö Beckasin, basen finns i Umeå där hon har en yogastudio med fem anställda. Foto: PETER KÄRR

UMEÅ/GRANÖ. Det där med att arrangera yogakurser i Granö, Vindeln, så långt bort från Umeå, går väl inte fick Maria Bergmark höra när hon ventilerade sina planer. – Första gången jag arrangerade en yogakurs vid Granö Beckasin blev det fullbokat, säger hon.

NNÄS UMEÅ

Maria Bergmark driver en yogastudio i Umeå sedan tre år tillbaka med fem anställda, varav två på heltid där hon undervisar både unga, medelålders och pensionärer i yoga. – Jag upptäckte att det inte fanns någon yogastudio i Umeå så jag startade en, säger hon som dock innan det hann med en del annat.

– När jag var yngre ville jag

bli musikalartist. 19 år gammal flyttade jag till Oslo som många andra svenskar och jobbade som frukostvärdinna på ett hotell, jobbade som show- och dansartist på turistbåtar i Norge, säger hon som sökte och kom in på Balettakademin i Oslo, gick där ett år, men hittade så småningom yogan och tillbringade sammanlagt tre år

på olika platser i Asien och utbildade sig.

Sedan drygt ett år tillbaka

har hon expanderat yogaverksamheten till Granö Beckasin, Granö, Vindelns kommun, där hon arrangerar yogakurser och yogaretreat, alltså återhämtning och avslappning. Hur fann hon då Granö Beckasin, drygt sju mil utanför Umeå? – Kollade runt på internet efter en lämplig plats att bedriva kurser och utbildningar i en lugn och avslappnande miljö nära naturen, minst en timma från Umeå och fann Granö, berättar hon. – Jag tog kontakt med Granö Beckasin och vi kom överens om att testa en gång och det slog väl ut, fullbokat med 18 personer och på den

HÅKNÄS-HÖRNEFORS Väg E4. Fräsning och beläggningsarbeten. Trafiken regleras med lots. Arbetet pågår vardagar klockan 06-22. Ett körfält avstängt. Hastighet 30km/h. Mycket stor påverkan. Sluttid 23 juli. Karta: ANNA ISRAELSSON

ÖRE-NORRBYN Väg 514. Beläggningsarbete. Hastighet: 30km/h. Stor påverkan. Sluttid 30 november.

Satsningen, som alltså blir dryga 20 miljoner kronor för kommunens räkning, är inte bara tänkt att gynna befintliga industrier, med exportinriktade och transportberoende SCA sågverk och Masonite Beams i spetsen. – Närheten till E4:an och hamnen och tillgången på

Projektet beräknas kosta cirka 47 miljoner kronor. Finansiering sker i huvudsak genom medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden, med Region Västerbotten, via Regionala transportplanen, och Nordmalings kommun som medfinansiärer. Kommunens andel blir cirka 18 miljoner kronor. –Det här är ett sätt för oss att fortsätta skapa bra förutsättningar för näringslivet i kommunen, säger Madelaine Jakobsson. Anläggningsarbete och driftsättning väntas pågå till och med hösten 2019.

Västerbottningen 29 december 2016.

Frågan om ett järnvägsspår till Rundvik, med omlastningsterminal för gods mellan järnväg, väg och hamn, har varit påtänkt ända sedan Botniabanans tillkomst. Men intresset från näringslivet bedömdes då för svalt, och något beslut från kommunfullmäktige togs aldrig. Dock Omgiven av skogen och Umeälven har Maria Bergmark expanderat sin verksamhet med yogakurser och yogaretreats från Umeå till Granö Beckasin. byggdes ett extra anslutvägen är det, säger hon som asin bygger på att allting ningsspår tillfungerar Botniababerättar att det var en del utan problem. som skakade på huvudet – De som kommer hit för nan framtida en helgbehov. vill ha ett helt paket när hon för nämnde att hon skulle förlägga yogakurser som ska innehålla mat, booch Frågan yogaretreathelger har så ende, logistik, ja allt måste därefter långt bort från Umeå som fungera och vara tiptop, sätill Granö. ger hon. Gällanstötts och blötts. Konceptet med yogakur– Men vadå? Många åker till ser och retreat vid Granö de konstruktionsförslag någon ö i Stockholms skär- Beckasin tror Maria Berggård eller södra Sverige för mark kan utvecklas vidare samt ansökan om projektyogaretreat. Varför åka dit till veckopaket med skogsnär det finns miljöer utanför vandringar, bärplockning medel utarbetades 2010-11. Umeå som passar utmärkt och slädhundsturer, trots för yogakurser och retreat, eller tack var att det ligger menar hon. beräknas drygt projektet sju mil utanför Umeå. Totalt Vistelsen vid Granö BeckPETER KÄRR idag kosta cirka 50 miljoner, driftlösningen för omlastningsterminalen är dock inte klar. Att Region Västerbotten och Tillväxtverket beviljat 23 respektive 5 miljoner kronor i medfinansiering visar på infrastrukturprojektets regionala och nationella betydelse.

Yogakurs i Granö

Industrispåret har varit aktuellt ända sedan Botniabanan byggdes, ett tredje spår och växlar är redan förberett. En förstudie och företagsintervjuer har visat att behovet är stort av en öppen transportterminal för alla typer av inkommande och utgående gods, allt från sågtimmer till containrar och pallar.

eller exportrelaterade. – På sikt ser kommunen möjlighet till utökade väganslutningar och en utökning av hamnen i Rundvik vilket kan göra Nordmaling till ett attraktivt transportnav för industri och handel med både hamntrafik, lastbilstrafik och järnvägstrafik, säger kommunchef Helen Sundström Hetta.

På Rundviks industriom-

råde finns sågverket SCA Timber och balksystemtillverkaren Masonite Beams, som båda satsar och utvecklar verksamheten, samt ett tjugotal andra industriföretag av vilka majoriteten är transport-

Detta är en Bussutbildning i malpåse utvecklingsfråga för Nordmalings kommun och Vi utför borrning året om, näringsliv. VÄNNÄS. Den populära

bussförarutbildningen på Liljaskolan i Vännäs läggs under våren i malpåse efter att statsbidragen förändrats genom en annan ny fördelningsprincip. Detta innebär att Lilja-

FREDRIK BJÄRNESAND

skolan inte ser att utbildningen kan vara ekonomiskt bärande sett till de senaste årens låga tilldelning av platser varför den utbildning som var planerad att börja i slutet av januari månad nu ställs in.

för både bergvärme och vattenbrunnar.

Madelaine Jakobsson För offert utbyggbar mark i Rundvik ring, sms:a ger stora utvecklingsmöjeller maila: 070-495 26 05 eller noel@dnborr.se ligheter i framtiden, säger Madelaine Jakobsson (C).

Att frågan är stor och får

långsiktiga effekter var alla debattörer överens om. Omröstningen slutade 25-4 till förmån för medfinansiering. – Detta är ett högriskprojekt som inte går att räkna hem med dagens transportvolymer, jag saknar en lönsamhetskalkyl och ser stora miljöproblem. Detta innebär också att vi inte kan gå vidare med välbehövliga satsningar inom äldreomsorgen, säger Inger Israelsson (-), som röstade emot tillsammans med vänsterpartiet.

FREDRIK BJÄRNESAND


6

29 juni 2017

Polisbeslag av Epa-traktor HÖRNEFORS. På midsommaraftonens kväll registrerade polisen Epa. att en Foto: ARKIV Epatraktor körde 70 kilometer i timmen genom Hörnefors samhälle, högt över lagstadgade 30-kilometersgräns. Fordonet beslagtogs av polisen för teknisk undersökning.

Livsmedel i diskrummet VÄNNÄS. Miljö- och häl-

soskyddsinspektörerna i Vännäs kommun har varnat en restaurang i Vännäs, efter att under en rutinkontroll ha konstaterat att lokalen var både rörig och smutsig, att livsmedel hanterats i diskrummet, att diskbänkarna varit fulla med disk och att det även varit fullt med sopor i lådorna under diskbänken. Trots det tillreddes mat i samma utrymme. Restaurangen har tidigare kritiserats för dålig avfallshantering och får nu ett föreläggande om att åtgärda felen senast 3 juli.

Kommunhus rustas upp i Hörnefors HÖRNEFORS. I Hörnefors finns ett stort behov av lokaler för olika verksamheter. Kommunhuset har stått rätt tomt sedan större delen av verksamheten flyttade till Umeå. Nu satsas sex miljoner kronor för att öppna huset för allmänheten. Förra onsdagskvällen bjöd Umeå kommun in till ett möte i kommunhuset, som nu kommer att öppnas för olika verksamheter. Umeå kommun är beredda att satsa sex miljoner på ombyggnad, ventilation och dräneringsarbete, som planeras vara klart i februari.

Dan Vähä, avdelningschef

Fritid unga, Erik Öhgren, ansvarig byggnad, underhåll, samt Thomas Savilahti, Umeå Fritid och föreningsliv, redogjorde för planerna och svarade på frågor. Dan Vähä beskriver nuläget. – För ett år sedan gick Umeå kommun ut med att ortsborna skulle kunna boka lokaler i huset och det har fungerat bra, behovet finns. Meningen är att huset ska vara levande och fyllas med både kommunal och föreningsverksamhet. Det har varit funderingar kring renoveringsbehov,

Meningen är att huset ska vara levande och fyllas med både kommunaloch föreningsverksamhet. Dan Vähä, avdelningschef Fritid unga, Umeå kommun

och det har dröjt på grund av frågor kring hur det ska finansieras. Nu är det löst, säger Vähä.

Det övre planet kommer att användas som kommunkontor. Entréplanet kommer Fritid att använda som fritidsgård. Den nuvarande

KVALITET, SERVICE OCH LÅNGSIKTIG HÅLLBARHET Välkommen till Bygma – en bygghandel för dig som kräver lite mer BYGMA LYCKSELE Storgatan 101, 921 32 Lycksele Mån - fre 06:30 - 17:30, Lör 10:00 - 14:00 Tel: 0950-347 80 BYGMA UMEÅ Maskingatan 5, 904 22 Umeå Mån - fre 06:30 - 17:30, Lör 10:00 - 14:00 Tel: 090-206 50 00 BYGMA VINDELN Ordenshusvägen 17, 922 31 Vindeln Mån-fre 06:30-17:30, Lör 09:00-13.00 Tel: 0933-397 80

Ett nedlagt kommunhus med mörka fönster som förhoppningsvis kommer att möta en ljusare framtid. Foto: FREDIK BJÄRNESAND fritidsgården UG är i en ombyggd tvättstuga och är inte anpassad till dagens krav. Det krävs bland annat att lokalerna är på ett plan för bra översikt.

I kommunhuset kommer det

även finnas en cafédel öppen dagtid, och Kempesalen ska gå att boka för möten. Målet

är även att Gunnar Nordahlsutställningen ska hållas öppen för allmänheten. Nedre planet ska rustas upp för föreningar. Ett förslag som kom upp var att bygga skjutdörrar mellan rumsytor beroende på behov. Övrig yta ska brukas som arkiv och förvaring. I övrigt vill inte kommu-

FASADFÄRG

YUNIK WOOD CARE FASADFÄRG En 100%-ig akrylatfärg som ger en vacker halvmatt glans. Uteakrylaten är en tvättbar, slitstark och väderbeständig färg. Lämplig utomhus till fasader av puts, betong och grundmålat trä eller plåt.

1 149:-

10L Ord. pris 1 479:-

Alla priser är inklusive moms och gäller t.o.m 2 sep. Reservation för eventuella tryckfel, prisjusteringar, lokala avvikelser samt slutförsäljning.

nen ha någon slöjdsal i huset, som de uttryckte det. Det finns föreningar som önskar större permanent plats, till exempel snickeri och vävföreningar. Kanske det blir möjligt för dem att ta över den gamla tvättstugan som ungdomsgården kommer att flytta ur.

CARINA ANDERSSON

PENSEL

STIWEX PLAFONDPENSEL 6000 Ger en fin yta på tak, väggar, fasader och alla typer av grövre träytor. Ergonomiskt vinkelhandtag.

99:120 mm (28214346) 129:Ord. pris 167:100 mm (28214345)

Vi bjuder på brytningen av önskad kulör!

Ord. pris 125:-


8

29 juni 2017

Sommarvackert med björkar som susat i vindeln, men björkarna slukar stora ängder vatten under lövsprickningen.

Jämtebölesjön

”Byastämman i maj rekommenderade att fastighetsägarna runt sjön ska röja bort björkar och sly från strandkanten”, förklarar Gustaf Sandberg, byaföreningen i Jämteböle. Foto: PETER KÄRR

4 En fiskrik sjö i Vännäs kommun, i byn Jämteböle. 1928 sänktes vattennivån med en meter, orsaken var att bönderna i byn behövde nyodla åkermark. Men i slutet av 1990-talet ringde larmklockorna när sjön sjönk med 40 centimeter på tre år, byborna upplevde att sjön långsamt höll på att förvandlas till en gyttepöl. Boven i dramat var björkarna runt sjön som dricker bortåt tusen liter per dygn under vårsprickningen. Efter många turer beviljade miljödomstolen att vattennivån fick höjas med 55 centimeter. Källa: Gustaf Sandberg

Björkarna runt sjön är boven i dramat JÄMTEBÖLE. Björkarna runt sjön i Jämteböle riskerar att sänka vattennivån i den grunda sjön. – Rekommendationen till fastighetsägarna är att samla björkarna gruppvis och undvika att ha en björkridå runt sjön, säger Stefan Eriksson, ordförande i Jämteböle byamän. ”Där björkarna susa” är en svensk schlager som både Jailbird Singers och Hootenanny Singers hade stora framgångar med på Svensktoppen. Men björkar-

na runt Jämtebölesjön susar och lövprasslar, de dricker stora mängder vatten under lövsprickningen, närmare tusen liter vatten per dygn, långsiktigt riskerar det att

Restaurang

DANSBAND (onsda

– Byastämman i maj kom

med en rekommendation till fastighetsägarna att undvika en ridå med björkar runt sjön, i stället rekommenderade stämman att samla björkar gruppvis vid bryggor och andra lämpliga ställen, förklarar

Underhåll. från 20)

& buffe, an & Anders Östman m hn Re n Gu /7 13 , 6/7 Buffe e Swahn & buffe. 20/7 Buffe, 27/7 Åk

0-tal (fredagar 21-0

7/7 Micke Palm 28/7 Sven Lindahl

Far & Son disco me

Tillströmningen av vatten

kommer från kallkällor i botten av sjön som är fiskrik och dessutom har låga halter av cesium och kvicksilver, förklarar han när vi

går ner till sjön där några kraftiga björkar står vid vattenbrynet. I höst kommer byaföreningen att ta itu med vassen runt sjön tack vare ett bidrag på 40 000–50 000 kronor för inköp av en vassbåt. – Pengarna ska användas för att slå vassen och samla upp den. Den kommer att kunna användas i flera sjöar i Vännäs kommun, säger Gustaf Sandberg.

PETER KÄRR

26/7 Jive.

sdagar Buffé, 18 - 20 SOMMARBUFFÉ (tor

30/6 Sven Lindahl 21/7 Micke Palm

en damm och en överfallsdamm som gör att vattennivån hålls på en konstant nivå. – Det har inte fungerat så bra, björkar har lämnats kvar och fått växa till sig, menar Gustaf Sandberg.

gar, 21-01)

till dansen. enyn har gratis entre m ns da ur er ät . m Ni so eller 070-625 65 40 70 20 -3 30 09 på rd boka bo

-9 NOSTALGIDISCO 70

Stefan Eriksson. Bakgrunden är att hösten år 2000 började byborna att röja bort ris och cirka tusen björkar som höll på att dränera sjön. Mätningar i slutet av 1990-talet visade att sjön hade sjunkit med cirka 40 centimeter på tre år. Genom en vattendom i miljödomstolen som valsade runt i elva instanser fick byn rätt att höja vattennivån i sjön med 55 centimeter med hjälp av

Dans

19/7 Sandins

12/7 Martinez

dränera sjön. – Som djupast är sjön bara sex meter, säger Gustaf Sandberg, en av fastighetsägarna i Jämteböle.

1)

14/7 Peder Holmströ

dverkar alla fredaga

r

m.

Trädgård, cafe och restaurang Besök en alldeles fantastisk visningsträdgård där det finns något för både öga och gom. Ett måste för både finsmakaren och den trädgårdsintresserade. Vi finns i hjärtat av härliga Höga Kusten, 10 minuter från E4:an. Varmt välkomna önskar Andreas & Sara

mellan 23.00-2400.

från 20.00) Pubkvällar (lördagardreas Sjöström,

/7 An 8/7 Bo Beverlöv, 15 30/7 Bo beverlöv 22/7 Berra & Janne,

GILLA OSS PÅ FACEBOOK

Campingen öppen 10-22. Mat mellan 12-20. Vackert beläget vid havet efter E4 i Lögdeå mellan Ö-Vik och Umeå. 0930-320 70 eller 070-625 65 40 | www.avahavsbad.se

Kolla in vår hemsida!

Villa Fraxinus, Hyndtjärn 120, Nordingrå 0613-121 45 | Info@villafraxinus.se | www.villafraxinus.se Öppet alla dagar 10.00 –18.00 (tom 31 aug)


9

29 juni 2017

Sommar i Bjurholm Allt inom rörmokeri

UPPLEV ÄLGEN, SKOGENS KONUNG!

Vi installerar er värmepump!

• Träffa, klappa och mata våra älgar • Museum med guide • Bildspel – Älgens år

Västernyliden, Bjurholm 0932- 500 00 info@algenshus.se Öppet tis-sön 6 juni-20 aug. kl 12-18 (köket stänger kl 17)

Golfglädje för alla! Njut av 18 vackra och utmanande golfhål i en trivsam och unik miljö! Öppet för Pay &Play varje dag • Golfpaket med campingstugor • Gröntkort-kurser • Golfrestaurang Ring 0932-10756 kansliet@bjurholmsgk.se www.bjurholmsgk.se

Varma sommarhälsningar

070-361 43 42 • Bjurholm • www.sjobergsvvs.se

Öppettider: måndag - onsdag 8,30-17 torsdag - fredag 8,30-18 lördag 8,30-13

Välkomna 19 8 8

Westmans Livs

BJURHOLMS

Agnäs

GOLFKLUBB

Tel 0932-400 68

Välkomna hit! ÖPPETTIDER ÖRTRÄSK

Mån–fre 9–17, lör 9-15, sön 12–15 (lunchstängt mån-fre 12–13) ÖPPETTIDER SKIVSJÖ

Fiske

Thermacell Myggskydd

Gasolen fyller du hos oss!

299:-

379:-

Vitvaror

Mån, ons, fre 9.30–17.30 (lunchstängt 12–13) lör 9–13 (tis, tor och sön stängt) Service i butikerna:

PK10

Örträsk Handel & Bensin V Örträsk • 0932-301 74 Skivsjö • 0933-530 01

Järnia Bjurholm • Köpmannagatan 3 0932-100 67 • bjurholm@jarnia.se

FOTOGRAFER: AGNETA MALMSTRÖM OCH CALLE BREDBERG

Ombud för:

Glad sommamren in till oss! & välkom Måndag–torsdag 9.30–17.00 Fredag 9.30–18.00 Lördag 9.00–13.00

Bli rik på upplevelser – kom till Bjurholm! För att se vad som händer, gå in på evenemangskalendern på www.bjurholm.se eller kika in i vår Besökarservice, öppen under perioden 1 juli - 13 augusti! kommunen@bjurholm.se 0932-140 00

BJURHOLMS KOMMUN


10

29 juni 2017

Världspremiär i byn Grönåker GRÖNÅKER. I Grönåker, den minsta byn i Sveriges minsta kommun, med endast fyra invånare, händer det stora saker. Förra veckan var Westerbottens Bryggeri var på plats för en världspremiär på Grönåkers Farm. I den nyrenoverade verkstaden som gjorts om till konferenslokal, lyste levande ljus som spred en högtidlig stämning inför världspremiären av ölsorten Grönåker. Men det är inte första gången som man diskuterar öl i Grönåker, för här har minsann bryggts öl för 200 år sedan. – Det bryggdes ju öl av

finns i Sävar och satsar på ölsorter med västerbottniska namn, som Hummelholm, Röbäck, Malgomaj och Vithatten. – Vi startade bryggeriet 2014 men vi började brygga öl i min källare redan 2001 och vi tyckte att det var så gott att fler borde få smaka, säger Anders Karlsson som har rötterna i Bjurholm. – Vi tyckte att namnet Grönåker passade bra på vår femte ölsort som är ekologiskt. Den här gången vill vi uppmärksamma byn som gett namn åt ölet så det är därför världspremiären

”Grönåkersgubben” från 1817 fram till kriget, han tappade öl i öltunnor som folk fick beställa till jul eller till gravöl. Han hade tillstånd att tillverka öl och sprit som noga bokfördes och kollades upp en gång per år av en statlig tjänsteman, berättar bybon Karl-Ola för bryggaren Anders Karlsson. Westerbottens Bryggeri

sker just här, säger Anders och öppnar första flaskan. – Vi har ju tagit fram en speciell meny med spännande smaker som vi nu för första gången ska prova tillsammans med det här ölet, vilket är spännande, säger Elin Kämpeback som driver Grönåkers Farm tillsammans med maken Ulf. – Det känns helt fantastiskt att ha en öl som är uppkallad efter vår lilla by, och dessutom var den ju jättegod, konstaterar Ulf och beskådar den gyllene drycken i glaset. Den fridfulla lilla byn på

Bryggaren Jans Heinerud häller upp drycken inför premiären hos Elin och Ulf Kämpeback tillsammans med bryggaren Anders Karlsson. Foto: AGNETA MALMSTRÖM Västanfjället med fyra invånare och ett antal hästar, hundar och katter kommer

nu att bli omtalad lång utanför kommungränserna.

AGNETA MALMSTRÖM

Sommar i Västernorrland Låt naturum Höga Kusten vid Skulebergets fot inspirera dig till att uppleva Höga Kustens pärlor. Missa inte åretes tillfälliga utställning om ringmärkning av fåglar.

Sommarens guidningar 26 juni – 20 aug Måndagar kl. 11 - 14 Upptäck livet vid Bönhamns strand Tisdagar kl. 11 Familjevandring i Skuleskogen 2h Onsdagar kl. 11 Torsdagar kl. 10

Skulebergets topp 35min Vandring till Slåttdalsskrevan 5h OBS: Föranmälan på 0613 – 700 200.

Söndagar kl. 11 Mån – lör kl. 11

Foto: Pelle Kronestedt

Ur havet steg berget

Nämforsens hällristningar – Sveriges äldsta konstverk

Utställningar Program Guidningar Café Mat Fri entré Välkommen! Öppet alla dagar 9 – 19

Lupptäcktsfärd 30 – 60 min Naturen runt naturum 45min

För fler aktiviteter: 0613 – 700 200 eller www.naturumhogakusten.se

Skule naturscen 12 augusti

Nämforsen är landets vackraste hällristningsområde. Nämforsens Hällristningsmuseum i Näsåker har öppet 15 juni till 15 augusti och håller då dagligen två guidade visningar på hällristningsområdet kl 12.00 och kl 14.30. Fritt inträde till museets utställningar med barnhörna och de guidade turerna. Stängt måndagar och Midsommar. www.namforsen.com, 0622-106 30.

Välkommen till Björnstugan

BJÖRNSTUGAN EN

A NRI K

RE STAU R ANG

Jill Johnson-paket Entrébiljett, resa tur- och retur, konsert, 2-rätters samt del i dubbelrum eller enkelrum.

0613-109 00

SUNDBROGATAN 30, 870 32 ULLÅNGER

I

HÖ GA

K USTEN

Obs: Alla rätter och tillbehör på Björnstugan såsom potatismos, köttbullar, pannbiff, Smaken är som baken och vi har ansträngt oss att sätta ihop m.m. är hemmaen meny som ska passa dem lagade och gjorda flesta åldrar och smaker. på utsorterade Vi använder alltid fräscha kvalitets råvaror och råvaror av bästa kvalite och har vi använder inga även vegetariska rätter och en halvfabrikat. hel del alernativ för allergiker. Björnstugan är en anrik resturang belägen längs E4 i Höga Kusten området ca. 5 km söder om Ullånger och mitt emellan Härnösand och Örnsköldsvik. Vi erbjuder hemlagad husmanskost men även a’ la carte i vår bordsserveringsavdelning samt spännande rätter från det Thailändska köket tillagade av vår thailändske kock. Vi har också en cafe’ avdelning med hemlagat kaffebröd och kakor.

Ordinarie öppettider: Mån-tors 11:00-19:00 Fre-sön Björnstugan 11:00-20:00 Roted 102 870 32 Ullånger Telefon 0613-14025 www.bjornstugan.se

Läs mera på vår hemsida www.ullangershotell.se eller ring 0613-109 00.

A NRI K

R E STAU R ANG

Konstworkshop: ”My Way” 13, 14, 15, 17 och 18 juli, kl. 13-16 Kortfilmsworkshops med Sandra Mozard och Anita Berg. Nya och gamla bilder, färg, tusch, och olika animeringstekniker. Fem tillfällen för dig mellan 7 och 100 år. 100:- för en dag, inkl. fika. Ytterligare tillfällen, 80:-/dag. 14 juli, kl 19 Kulinarisk operavandring, del av Höga Kusten Operafestival: facebook.com/hogakustenopera Boka bord på 0613 - 202 90!

New Orleansfestivalen Sveriges största americana-festival! 28-30 juli 2017 Familjeprogram, jazzparad, konserter, mat och dryck. På scen: Isabella Lundgren, Lena Stompers, Meta Roos Trio, Hellsingland Underground, med flera!

BJÖRNSTUGAN E N

12 juli, kl 14 Operakul för hela familjen, en interaktiv familjeföreställning. Rundlogen, 50:-

I

HÖ G A

K U ST E N

Läs mer om sommarens program och våra öppettider på mannaminne.se !


t! e h

CHEMIN DES SABLES

Ny

69 kr

rosé från södra Frankrike

”Hade detta rosévin haft rätt till Provences ursprungsappellation hade priset varit minst en tia högre. Stilen är dock densamma: ljus som en morgonrodnad och med större fokus på fräschör än på hallonkarameller.” Bengt-Göran Kronstam, Svensk Dagbladet 12/5 -2017

Ett rosévin med doft av jordgubbar samt en bärig smak med tydlig syra. Passar fint till tomatbaserade rätter, getost eller som aperitif.

Chemin des Sables 2016, artnr 75989, 75 cl, 12,5%

www.apricot.se • apricot • info@apricot.se

Finns inte Chemin i din butik, kan du be personalen ta hem den utan kostnad eller beställ själv på www.systembolaget.se.

Alkoholkonsumtion under graviditeten kan skada barnet.


12

29 juni 2017

Värdshuset i Tavelsjö har nya ägare

www.vasterbottningen.se

TAVELSJÖ. Jakten på nya arrendatorer till TIPSA din lokala reporter Wärdshuset Prästgården i Tavelsjö är över Den största och de nya innehavarna har dragit igång.Evelina ställer ut akryl utmaningen – Den största utmaningen är att begränsa sig. Vi vill så mycket båda två, säger Mia Jonsson är att begränÅkesdotter. Lösnummer

15 kronor

l

AB • Årgång

34 l

Torsdag 2 oktober

Solveig en unik ledare för alla jägare

Sidorna 12–13

Grävarbeten handlar om pågår just nu för fullt i Hörnån genom i forsarna ochatt återställa lekområden Hörnsjö. Åtgärderna breda grund för främst havsöring, Detta var förutsättningar i vattnet. med stenar som förstördes under flottningsepoken, där

Handboll hela helgen

2014

l

Lösnummer

15 kronor

l

www.vasterbottningen.se

HELMERSSON

QVARFORDT

NORDMALING

VINDELN

Fredrik Bjärnesand

20 • SE-911

Sidan 18

Kontakta

våra Virkesköpare

Bjurholm, Åsele Vännäs, Lycksele, Nordmaling, Jonas Tellström 69 19 Tel: 070-600

Umeå, Vindeln, Vännäs, Robertsfors Lycksele, Rolf Sandberg21 15 Tel: 070-600

91 Vännäs

VÄNNÄS

Peter Kärr

Ruth ger nytt liv till butikslokal

Sidan 4

Sidan 6

Madelaine tar över i Nordmaling

l

15 kronor

i Norr

AB • Årgång

34 l

Torsdag

16 oktober

2014

l

Lösnummer

15 kronor

l

www.vasterbottningen.se

A-POSTTIDNING

Tidningar Nr 15 En del av

Efterfrågan på åren. I Rundvik bostäder nu byggandet har flera har ökat hus fått i Nordmalings av 26 lägenheter, nya ägare kommun och precis de senaste nere vid i Notholmen vattnet. planeras Marja just Rosenberg

i Norr AB • Årgång

36 l

Torsdag 9 april 2015

är mäklare på Norrhus, – Folk som och har tas, säger kommer märkt Rosenberg.utifrån tycker ett Med inför där är ökat intresse fru närmar sig. 38, från fint, det av Bonde söker bland havsnära husköpare. Ännu en säsong älgbonden Daniel Johansson, läget uppskat- årets upplaga finns säger något för mig, Bjurholm. Sidorna skulle kunna vara 4–5 – Jag kände att det

l

Lösnummer 15

33 En

kronor l www.vasterbottningen.se

del av

Tidningar

i Norr

AB • Årgång

34 l

Torsdag

14 augusti

2014

l

Lösnummer

15 kronor

l

En del

AB •

Årgång

av Tidningar

Sidorna 4–5

Höns säljes i Hällnäs

Torsdag

20 november

l

l

AB

l

Torsdag

Lösnummer

Familjefest advent nyhet till årets

• Årgång

4–5

Sidorna

av Tidningar

till årets

www.vasterbottningen.se

har

Lösnummer

Foto: PETER KÄRR

Sidorna

6

Vinnare i pimpeltävling

Sidan

Sidan 8

”Att få betyderkänna att och gör något för man laget nytta på sin plats.”

8

”Vi har

Tväråbäck

”Skulle aldrig flytta tillbaka till Frankrike.”

16–17

Brandmän rekryterar i omsorgen

förädlat skogsråvaranden västerbottniska sedan 91 Vännäs 1931!”

Kontakta

Lycksele, Jonas Tellström Åsele Tel: 070-600 69 19

• www.nkltra.se

• Tel:

0935-305

Sidan

våra Virkesköpare

Vännäs, Bjurholm, Nordmaling,

20 • SE-911

00

12

bästa

utsetts

Nordmaling,som räknat året. under

i Järnäsklubb, turistföreningen gästhem trodde Svenska jag står Lotshuset roligt, Paula prisetfrån vandrarhem/hotellgäster vandrarhem/hotell. säger Bakomröster fantastiskt Fredihop känns en chans, Lotshuset – Det vi hadesom driver maken 8 med Sidan inte Quinones tillsammans rik Karlsson.

skattedet är sätt, upphandlings- 6 annat Sidan eller på ett Johansson, Jimmy

man inte i sin i villelevde slut Tegel ”Till ut, man 50-talets bubbla.” gå k ett Gräsmyr fi tack egen Östen Vännäs formellt från

säger ska upphandlas vi köper vi hanterar, kommun. som pengar – Allt Bjurholm betalarnas vid koordinator

till kommunen. upputbildningsoch tjänster arrangerade Västerbottens varor nyligen med leverera som bör få i samarbete företag kommun lokala Bjurholms upphandling Fler Det anser om offentlig träffar handlingsråd.

deltagarna

Sidan 6

10–11

Vännäs, Lycksele,Vindeln, Umeå, Robertsfors Rolf Sandberg Tel: 070-600 21 15

jul

Blicka

12

Nordmaling, Tellström13 Jonas0935-305 Tel:

knalle trivas. ska

Sidan

västerbottniska0935-305 1931!” den • Tel: sedan förädlat • www.nkltra.se har Vännäs ”Vi skogsråvaran 91

14

20

Välbesökt lastbilsmässa i Näsmark

intresse om Stort träff vägar för enskilda Sidan

direkt ingen ”Jag är och absolut löpare taktiker.” ingen Sidornaden västerbottniska 00 0935-305 förädlat sedan 1931!” • Tel: ”Vi har • www.nkltra.se skogsråvaran 91 Vännäs

Tväråbäck

Vanligt hederligt e spinnfis Sidan

12–13

6

Bert är vass på hantverk

in till Höstmarknad samlar välgörenhet

Sidorna

sin landsbygdsdröm. lever och ryska vindruvor perfekta Berglund 8 är den där familjen djungelgurkor Berglund, är byn odlas allt från potatiskällaren och Tyra byn. 8-9 Vidar Ovanpå i Bjurholm Sidorna barnen torvtäkt nära Vitvattnet och orangeriet äldsta och clementiner. tycker är en planerad I trädgården rutschkana, till passionsfrukt för en Enda orosmolnet platsen 6 år. respektive

Sidan

Nygår, 10 år, spelar 13 år, och Cleo i Umeå och Margarita Morozova, IF. I april väntar en cup andra badmintonlirare badminton i Vindelns Sidan 16 emot att få träffa tjejerna ser fram spel. sig själva och sitt och att utveckla

r mot

16-17

Sidorna

Sidan

på Loffe spelar festival i Olofsfors

Umeå,

Vindeln, Robertsfors Vännäs, 06 Lycksele, Sandberg Rolf 0935-305 Tel

00

• SE-911

Tväråbäck

t Drömboende i naturen mitt

Sidan 12

Vindelns bolltalanger

Hagström, Anders 4-5 Sidorna i Vindeln.Hagström,marknadsmarknadsbesökarna så att IF, Mubera till julmarknadenser Vindelns 18:nde vid införkanslistFritidscentrum Virkesköpare vid är klart våra Allt Oskarsson, hallchef Kontakta Åsele i rullning. Kristina Bjurholm, Gunnarsson, Lycksele, är bollen Nu Vännäs, Marcus och marknadsknalle,

Sidorna

ser som för personerskillnadmed gör frivilligaatt vi säckar vet 3 000 världens 7 av alla Sidan är en igång. ”Vi och iväg till kronor i Vännäs skickat Tur&Retur hittills 1,4 miljoner Holmberg hon. Berith hålla butiken år sedan. säger hand-butiken till att för tio människor”, har secondstarten kläder sedan hörn alla

stämning bra finns är enoch här ”Det jag behöver.” våra Virkesköpare på orten allt Kontakta också Sidan

Sidan

Kontakta

12

Bjurholm, Lycksele, Vännäs, Nordmaling, Tellström 69 19 Jonas

6

Tel:

070-600

4–5

”Vi

14

Åsele

Umeå, Vindeln, Vännäs, Robertsfors Lycksele, 15 Sandberg21 Rolf 070-600 Tel:

00 västerbottniska den 1931!” 0935-305 • Tel: förädlat sedan har • www.nkltra.se skogsråvaran 91 Vännäs 20 •

våra Virkesköpare

SE-911

Tväråbäck

Åsele Bjurholm, Lycksele, Vännäs, Nordmaling, Tellström 69 19 Jonas Tel: 070-600

Umeå, Vindeln, Vännäs, Robertsfors Lycksele, 15 Rolf Sandberg21 Tel: 070-600

20 • SE-911

Sidan 28

UMEÅ LANDSBYGD

Gunnar Eriksson

0930- 77 31 20

0933- 77 29 60

0935- 53 25 20 Vegagatan 12

070-245 98 93

fredrik.bjarnesand@vasterbottningen.se

peter.karr@vasterbottningen.se

gunnar.eriksson@vasterbottningen.se

viktor.lagerborg@vasterbottningen.se

Häradsvägen 121

34 l

olm

www.vasterbottningen.se

”nykomling” en annanoch lägga Prästgården Wennebro TuRe snart är Wärdshuset Torbjörn och 18–19 med föreningen Sidorna 4–5 löpartävlingen verksamhet. handlingarna. Utöver med vidgande till kan tillsammans har Lindell sommaren i Tavelsjö Halvmarathonmen Marie-Louise och lyckade Tavelsjöstarten 2012,har den första inför löpartävlingen tro på Arrangemanget kommer gamla vågade Dessutom tre säsonger som ingennågon växtvärk. personer. Den blottproportionerfrågan om i år på 1 000 i löparspåren. ligger vuxit tilldefinitivt inte Tavelsjöodjuret det är självaste och deltagartaket spirat få jaga

år firade Tavelsjö kyrka i söndags

och till Västerbottningen. Daniel Johansson ska kvinnor som blivit intresserade maj höra av sig till TV4. Sidan 4 Senast den 13 med älgbonden nyfikna på ett möte

En hälsosam cirkel i Hörnsjö

VId Missionskyrkan människor ster: Rolandi mogen i Hörnsjö pågår ålder. Gustafsson, Hörnsten, Träffarna en hälsosam Britt Österlund, inleds Hörnsten Barbro studiecirkel med stavgång. Flogér, och Göran för Anna Gudrun Jakobsson, Andersson, Från Sjöström vänGun-Inger Margareta och Ines Kronebrant, Holgersson. Else

30 000 till berättare i Bjurholm

Sidan 12

Viktor Lagerborg

Kyrkogatan 3

l

2015

26 november

36

i Norr

47

upph Bjurh ling Ökat intresse för lokal s löpartäv i Nordma 50 Tavelsjö så det knakar för villor hjälp lings kommu Älgfarmen syns Beriths har växt skillnad gör nsnart i tv-rutan 42 En del av Tidningar

Sidan 7

Röda Korsets damer hjälper Världens Barn

En del

Nr 48

A-POSTTIDNING

15 kronor

A-POSTTIDNING

A-POSTTIDNING

sista stocken – Hörnån var färdades för snart 40 grävningar, kraftigt påverkad, detår sedan. säger Johan rör sig om väldigt omfattande Ahlström, miljöanalysenheten länsstyrelsen.

Foto: EVA

trivs Marlene på ranchen i Strycksele

Sidan 14

den västerbottniska ”Vi har förädlat sedan 1931!” 0935-305 00 skogsråvaran • www.nkltra.se • Tel:

Tväråbäck

a s bäst Året de på uset r boen Lotsh rlätta undeandling 2014

i Norr

Havsöringen åter hoppa ska i Hörnån

www.vasterbottningen.se

Mia Eriksson Phu Nguyen Landström, Olivia Berggren, och Linus Sjöberg Alma Bergholm, vänskapshelgen laddar stora i Norrskenshallen. kanonen av närmare 240 handbollsspelande Då invaderas inför länet och Norrbotten. ungdomar Nordmaling från övriga

Barockfestival efter tillbakai graven fle a år

Sidorna 8–9

KÄRR

l

Sidorna 14–15

dina Så tycker kandidater till riksdagen

PETER

2014

se över hur då man ska göra en IT-plan vi vid en brytpunktkolla upp och och för– Just nu står ut. Man försöker ska bygga ut nätet ser datanätet Vindeln för var man från Studieförbundet Sidan 6 just nu för Ewa Bergh, representant bättra, säger i Vindeln. Vuxenskolan

under Konst och hela nio nedslag gångna helg Nordmaling, Vindeln gjorde under Bjurholm, och hantverkare missionsVästerbottningen i kommunerna Där fick konstnärerI det gamla nattlinnen & Hantverksrundan i Örträskbygden. på hemmaplan. samling Sidorna 4–5 Vännäs samt visa upp sina alsterbeskådas Iris Luspas att möjlighet kunde bland annat huset i Brån i taket i bönesalen. som hängde

Foto:

september

Nio nedslag på konstrunda

BJÄRNESAND

Torsdag 4

BJÄRNESAND

l

Foto: FREDRIK

Årgång 34

BJÄRNESAND

i Norr AB •

för och Vindelnbor beslutsfattare Studieförbundet som samlades diskussioner. Förra veckanåsiktsutbyten och för diskussionskvällenvar mötet en kväll av stod som arrangör Temat för Arena Vindeln. Vuxenskolan i Vindelnbygden. forumet SV går under och infrastruktur kommunikation

Foto: FREDRIK

Tidningar

Nät och bostad Vindeln frågor för

Foto: FREDRIK

40 En del av Tidningar i Norr

A-POSTTIDNING

36 En del av

BJURHOLM. Sportlovsveckan är sista chansen att se en samling fantasifulla akrylmålningar i entrén på Bjurholms bibliotek. – Många kommenterar och säger att det är fint och kul att se, säger Evelina Lindqvist från Bjurholm.

Premiären var i början av

maj men än så länge har de bara haft öppet på helgerna då de båda har andra jobb vid sidan om men efter midsommar kommer de att ha öppet varje dag. – Då går vi på ”semester” båda två så vi kan lägga all

Rådjur från 2016.

Foto: FREDRIK BJÄRNESAND

Rödhårig tjej med yviga penseldrag.

Förutom att driva kafé har

Carina Sehlström också drömt om att ha en antikvitetsaffär även den drömmen kommer åtminstone delvis att uppfyllas. – Det blir en lite vintagedel med kläder och skor. Jag brinner för sånt så nu får jag en liten hörna, säger hon. En annan plan är att ordna någon form av visaftnar under sommaren. – Vi är idésprutor både jag och Mia så vi måste tänka på att begränsa oss ibland, säger Carina Sehlström.

Bergsby någonstans i Skottland, med tydliga drag av fantasy.

Finnes: Wärdshus i Tavelsjö Sökes: Kreativ entreprenör TAVELSJÖ. Wärdshuset Prästgården söker en ny entreprenör. – Som kan utveckla verksamheten och stärka samverkan mellan andra entreprenörer i bygden, potentialen är stor, menar Nils-Ola Andersson, föreningen TuRe. Föreningen TuRe, Tavelsjöoch Rödåbygden utveckling ekonomisk förening söker en entreprenör till Wärdshuset Prästgården i Tavelsjö från första maj i år. – Vi söker någon som kan utveckla verksamheten till en året-runt-verksamhet, behovet och efterfrågan finns, menar Nils-Ola Andersson som bland annat pekar på att långfärdsskridskobana på Tavelsjön som Tavelsjö AIK iordningsställt har blivit en publiksuccé som drar tusentals besökare vintertid från hela Umeåregionen.

– Det är samma fenomen

med isbanan på Tavelsjön som med en skidbacke, högsäsong under vintern. Sista året har verksamheten vid Wärdshuset gått bra och köket har byggts om, säger Göran Sundqvist, ordförande i TuRe.

Tavelsjö- och Rödåbygden

med omnejd i gränsområdet mellan Umeå, Vännäs och Vindeln har haft en kraftig ökning av antalet besökare till olika besöksmål, från 85 000 under 2015 till 105 000 besökare under 2016, redovisade besökskommittén tidigare i år. Stora framgångar har bygden haft med besökspasset och guidade

bussturer i bygden. After work, pubkvällar, söndagsmiddagar och tjejafton har varit framgångsrika arrangemang i Wärdshuset Prästgården.

105 000 personer besökte Tavelsjö- och Rödåbygden med omnejd i gränsområdet mellan Umeå, Vännäs och Vindeln under 2016, en ökning från 2015 då antalet besökare var 85 000.

l

www.vasterbottningen.se

15 kronor

l

2015

Lösnummer

26 november

36

i Norr

NORDMALING

VINDELN

Fredrik Bjärnesand

Peter Kärr

0930- 77 31 20

0933- 77 29 60

Kyrkogatan 3

Häradsvägen 121

fredrik.bjarnesand@vasterbottningen.se

peter.karr@vasterbottningen.se

Kvartetten, från vänster, Maja Palm, Markus Hammarstedt, Elin Ericsson och Viktor Hedman var några som i helgen bekantade sig med den populära skridskobana på sjöisen i Tavelsjö.

l

Lösnummer

15 kronor

l

AB • Årgång

34 l

Torsdag 2 oktober

Solveig en unik ledare för alla jägare

Sidorna 12–13

Grävarbeten handlar om pågår just nu för fullt i Hörnån genom i forsarna ochatt återställa lekområden breda grund för främst Hörnsjö. Åtgärderna Detta var förutsättningar havsöring, i vattnet. med stenar som förstördes under flottningsepoken, där

Handboll hela helgen

2014

l

Lösnummer

15 kronor

l

www.vasterbottningen.se

A-POSTTIDNING

47

A-POSTTIDNING

42 En del av Tidningar

i Norr

AB • Årgång

34 l

Torsdag

16 oktober

2014

l

Lösnummer

15 kronor

l

www.vasterbottningen.se

Tidningar Nr 15 En del av

Sidan 7

2014

l

Lösnummer

15 kronor

l

www.vasterbottningen.se

Ökat intresse löpartävling knakar i Nordmalings för så det syns 50 Tavelsjös villor har växt kommunÄlgfarmen i tv-rutan A-POSTTIDNING

sista stocken – Hörnån var färdades för snart 40 grävningar, kraftigt påverkad, detår sedan. säger Johan rör sig om väldigt omfattande Ahlström, miljöanalysenheten länsstyrelsen.

Mia Eriksson Phu Nguyen Landström, Olivia Berggren, och Linus Sjöberg Alma Bergholm, vänskapshelgen laddar stora i Norrskenshallen. kanonen av närmare 240 handbollsspelande Då invaderas inför länet och Norrbotten. ungdomar Nordmaling från övriga

Efterfrågan åren. på I Rundvik bostäder nu byggandet har flera har ökat hus fått i Nordmalings av 26 lägenheter, nya ägare kommun och precis de senaste nere vid i Notholmen vattnet. planeras Marja just Rosenberg

Sidorna 14–15

i Norr AB • Årgång

36 l

Torsdag 9 april

snart

är mäklare på Norrhus, – Folk som tas, säger kommer och har märkt Rosenberg.utifrån tycker ett Med inför där är ökat intresse fru närmar sig. fint, det 38, från av Bonde söker bland Daniel Johansson, havsnära husköpare. Ännu en säsong upplaga finns älgbonden läget uppskat- årets säger något för mig, Bjurholm. Sidorna skulle kunna vara 4–5 – Jag kände att det

2015

l

Lösnummer 15 kronor

l

33 En

www.vasterbottningen.se

del av

Tidningar

i Norr

AB • Årgång

34 l

Torsdag

14 augusti

Sidorna 4–5

Höns säljes i Hällnäs

En del

AB •

Årgång

34 l

l

l

En del

Sidan 6

under Konst nedslag hela nio Vindeln och gångna helg Nordmaling, gjorde under Bjurholm, och hantverkare missionsVästerbottningen i kommunerna Där fick konstnärerI det gamla nattlinnen & Hantverksrundan samling på hemmaplan. i Örträskbygden. Sidorna 4–5 Iris Luspas sina alster Vännäs samt beskådas att visa upp möjlighet kunde bland annat huset i Brån i taket i bönesalen. som hängde

dina Så tycker kandidater till riksdagen

Barockfestival efter tillbakai graven flera år

Sidan 18

Kontakta

20 • SE-911

våra Virkesköpare

Bjurholm, Åsele Vännäs, Lycksele, Nordmaling, Jonas Tellström 69 19 Tel: 070-600

den västerbottniska ”Vi har förädlat sedan 1931!” 0935-305 00 skogsråvaran • www.nkltra.se • Tel:

Tväråbäck

Vinnare i pimpeltävling

VId Missionskyrkan människor ster: Rolandi mogen i Hörnsjö pågår ålder. Gustafsson, Hörnsten, Träffarna en hälsosam Britt Österlund, Hörnsten Barbro inleds studiecirkel med stavgång. Flogér, och Göran för Anna Gudrun Jakobsson, Andersson, Från Sjöström vänGun-Inger Margareta och Ines Kronebrant, Holgersson. Sidorna Else

trivs Marlene på ranchen i Strycksele

Sidan 14

Sidorna 8–9

Umeå, Vindeln, Vännäs, Robertsfors Lycksele, Rolf Sandberg21 15 Tel: 070-600

Ruth ger nytt liv till butikslokal

Sidan 4

30 000 till berättare i Bjurholm

Röda Korsets damer hjälper Världens Barn

Sidan 6

Madelaine tar över i Nordmaling

Sidan

Sidan

”Att få betyderkänna att och gör något för man laget nytta på sin plats.”

8

”Vi har

förädlat skogsråvaranden västerbottniska sedan 91 Vännäs 1931!”

Kontakta

0935-305

Sidan

12

Virkesköpare

Lycksele, Jonas Tellström Åsele Tel: 070-600 69 19

• www.nkltra.se

• Tel:

våra

Vännäs, Bjurholm, Nordmaling,

20 • SE-911

00

Familjefest advent nyhet till årets

4–5

Sidorna

har

bästa

utsetts

10–11

mot

16-17

Sidorna

Sidan

jul

Hagström, Anders 4-5 Sidorna i Vindeln.Hagström,marknadsmarknadsbesökarna så att IF, Mubera till julmarknadenser Vindelns 18:nde vid införkanslistFritidscentrum Virkesköpare vid är klart våra Allt Oskarsson, hallchef Kontakta Åsele i rullning. Kristina Bjurholm, Gunnarsson, Lycksele, är bollen Nu Vännäs, Marcus och marknadsknalle,

Sidorna

Blickar

12

Nordmaling, Tellström13 Jonas0935-305 Tel:

knalle trivas. ska

på Loffe spelar festival i Olofsfors

Sidan

14

västerbottniska 0935-305 1931!” den • Tel: sedan förädlat • www.nkltra.se har Vännäs ”Vi skogsråvaran 91 20

Välbesökt lastbilsmässa i Näsmark

Bert är vass på hantverk

in till Höstmarknad samlar välgörenhet

Sidorna

sin landsbygdsdröm. lever och ryska vindruvor perfekta Berglund 8 är den där familjen djungelgurkor Berglund, är byn odlas allt från potatiskällaren och Tyra byn. 8-9 Vidar Ovanpå nära i Bjurholm Sidorna barnen torvtäkt Vitvattnet och orangeriet äldsta och clementiner. tycker är en planerad I trädgården rutschkana, till passionsfrukt för en Enda orosmolnet platsen 6 år. respektive

Sidan

Nygår, 10 år, spelar 13 år, och Cleo i Umeå och Margarita Morozova, IF. I april väntar en cup andra badmintonlirare badminton i Vindelns Sidan 16 emot att få träffa tjejerna ser fram själva och sitt spel. sig och att utveckla

Torsdag

Nordmaling,som räknat året. under

man inte i sin i villelevde slut Tegel ”Till ut, man 50-talets ett bubbla.” gå Gräsmyr ficktack egen Östen Vännäs formellt från

Umeå,

Vindeln, Robertsfors Vännäs, 06 Lycksele, Sandberg Rolf 0935-305 Tel

00

• SE-911

Tväråbäck

Drömboendet naturen mitt i

direkt ingen ”Jag är och absolut löpare taktiker.” ingen Sidorna

Vanligt hederligt spinnfiske Sidan

12–13

Sidan 12

Vindelns bolltalanger

Vännäs, Lycksele,Vindeln, Umeå, Robertsfors Rolf Sandberg Tel: 070-600 21 15

l

Bakomröster fantastiskt Fredihop känns en chans, Lotshuset – Det vi hadesom driver maken 8 med Sidan inte Quinones tillsammans rik Karlsson.

ser som för personerskillnadmed gör frivilligaatt vi säckar vet 3 000 världens 7 av alla Sidan är en igång. ”Vi och iväg till kronor i Vännäs skickat Tur&Retur hittills 1,4 miljoner Holmberg hon. Berith hålla butiken år sedan. säger hand-butiken till att för tio människor”, har secondstarten kläder sedan hörn alla

intresse om Stort träff vägar för enskilda Sidan

Sidan 8

Brandmän rekryterar i omsorgen

Tväråbäck

VÄNNÄS

”Skulle aldrig flytta tillbaka till Frankrike.”

16–17

6

Sidan 12

91 Vännäs

• Årgång

i Järnäsklubb, turistföreningen gästhem trodde Svenska jag står Lotshuset roligt, Paula prisetfrån vandrarhem/hotellgäster vandrarhem/hotell. säger

skattedet är sätt, upphandlings-Sidan 6 annat eller på ett Johansson, Jimmy

säger ska upphandlas vi köper vi hanterar, kommun. som pengar – Allt Bjurholm betalarnas vid koordinator

hjälp Beriths skillnad gör

stämning bra finns är enoch här ”Det jag behöver.” våra Virkesköpare på orten allt Kontakta också Sidan

En hälsosam cirkel i Hörnsjö

Nio nedslag på konstrunda

AB

till årets

www.vasterbottningen.se

Lösnummer

20 november

av Tidningar

till kommunen. upputbildningsoch tjänster arrangerade varor Västerbottens nyligen med leverera som bör få i samarbete företag kommun lokala Bjurholms upphandling Fler Det anser om offentlig träffar handlingsråd.

”nykomling” en annanoch lägga Prästgården Wennebro TuRe snart är Wärdshuset Torbjörn 18–19 föreningen 4–5 och verksamhet. med Sidorna löpartävlingen Utöver med vidgande till handlingarna. kan tillsammans har Lindell sommaren i Tavelsjö Halvmarathonmen Marie-Louise och lyckade Tavelsjöstarten 2012,har den första inför löpartävlingen tro på Arrangemanget kommer gamla vågade Dessutom tre säsonger som ingennågon växtvärk. personer. Den blottproportionerfrågan om i år på 1 000 i löparspåren. ligger vuxit tilldefinitivt inte Tavelsjöodjuret det är självaste och deltagartaket spirat få jaga deltagarna

år firade Tavelsjö kyrka i söndags

och till Västerbottningen. Daniel Johansson ska kvinnor som blivit intresserade till TV4. Sidan 4 Senast den 13 maj med älgbonden höra av sig nyfikna på ett möte

Torsdag

underlättar Bjurholm upphandling för lokal i Norr

Havsöringen åter hoppa ska i Hörnån

www.vasterbottningen.se

KÄRR

2014

se över hur då man ska göra en IT-plan vi vid en brytpunktkolla upp och och för– Just nu står ut. Man försöker ska bygga ut nätet ser var man datanätet från Studieförbundet Sidan 6 Vindeln för just nu för Ewa Bergh, representant bättra, säger i Vindeln. Vuxenskolan

PETER

september

Foto:

Torsdag 4

BJÄRNESAND

l

Foto: FREDRIK

Årgång 34

BJÄRNESAND

i Norr AB •

för och Vindelnbor beslutsfattare Studieförbundet som samlades diskussioner. Förra veckanåsiktsutbyten och för diskussionskvällenvar mötet en kväll av stod som arrangör Temat för Arena Vindeln. Vuxenskolan i Vindelnbygden. forumet SV går under och infrastruktur kommunikation

Foto: FREDRIK

Tidningar

Nät och bostad Vindeln frågor för

BJÄRNESAND

36 En del av

av Tidningar

bästa på Årets boende Lotshuset Nr 48

A-POSTTIDNING

15 kronor

2014

40 En del av Tidningar i Norr

A-POSTTIDNING

TIPSA din lokala reporter

Anders Beijar på väg att sätta på sig skridskorna för att ta en tur tillsammans med Anna Nordin och Rebecka Bjuhr.

Foto: FREDRIK

FREDRIK BJÄRNESAND

Mia Jonsson Åkesdotter

Diskuterar upplägget för en ny entreprenör till Wärdshuset Prästgården i Tavelsjö gör Per-Gunnar Olofsson, Göran Sundqvist och Nils-Ola Andersson, föreningen TuRe. Foto: PETER KÄRR

HELMERSSON

Digital målning har hon hållit på med sedan 2008, då hon köpte sin första digitala ritplatta. Med analoga

sa sig.

QVARFORDT

par år. Motiven är brett varierade, från porträtt till djur- och landskapsmotiv. – Jag är väldigt inspirerad av Skottland och fantasy, både böcker och filmer. Jag tar också på mig beställningar av porträtt, säger Evelina som för närvarande har ledigt i modellstolen.

tid här, säger Mia Jonsson Åkesdotter. I höst tar de tjänstledigt på deltid från sina jobb för att kunna satsa ännu mer på Wärdshuset. – Vi testar i ett år och sen får vi se hur det går men vi hoppas ju att vi kan bli kvar och utveckla verksamheten ännu mer, säger Carina Sehlström.

Foto: EVA

Akryl har hon målat i ett

Redan innan möjligheten att driva Wärdshuset Prästgården kom på tal var Mia Jonsson Åkesdotter och Carina Sehlström intresserade av att driva servering. – Det började för mer än ett år sedan med att jag och Carina pratade om att starta kafé, det är en dröm vi båda har haft länge, berättar Mia Jonsson Åkesdotter. Men att hitta en passande lokal visade sig vara lättare sagt än gjort. – Jag bor i Tavelsjö och så fick jag höra talas om att Wärdshuset sökte nya arrendatorer så då satsade vi på det här, säger hon.

bi lder s o m i n s pi ration g ö r E ve l i na porträtt a v Evelina Lindqvist, b å d e med rötterna m ä n - i Mariebäck och bon i - ende i Bjurholm. Foto: PRIVAT skor o c h djur, med eller utan bakgrunder. Bilden tecknas och färgläggs med ritpenna. Beställningar mailas, med rättighet för obegränsat mångfaldigande för köparen. ”Digital målning är numera min största passion och jag målar nästan varenda dag” skriver hon på sin hemsida. – Det är nog det jag är bäst på, säger Evelina Lindqvist.

Foto: PETER KÄRR

Det är andra gången som Evelina har en separat utställning, också den gången på lokala biblioteket, för cirka ett år sedan. – Jag har alltid gillar att måla, det började väl på förskolan i trårsåldern, säger Evelina som på senare år utbildat sig i bild och form på Midgårdskolans gymnasium i Umeå.

6

den västerbottniska 00 0935-305 förädlat sedan 1931!” • Tel: ”Vi har • www.nkltra.se skogsråvaran 91 Vännäs

Kontakta

våra

”Vi

12

Bjurholm, Lycksele, Vännäs, Nordmaling, Tellström 69 19 Jonas

6

Tel:

4–5

14

Virkesköpare

070-600

Åsele

Umeå, Vindeln, Vännäs, Robertsfors Lycksele, 15 Sandberg21 Rolf 070-600 Tel:

00 västerbottniska den 1931!”Tel: 0935-305 • förädlat sedan har • www.nkltra.se skogsråvaran 91 Vännäs 20 •

SE-911

Tväråbäck

Åsele Bjurholm, Lycksele, Vännäs, Nordmaling, Tellström 69 19 Jonas Tel: 070-600

Umeå, Vindeln, Vännäs, Robertsfors Lycksele, Rolf Sandberg21 15 Tel: 070-600

20 • SE-911

Tväråbäck

Sidan 28

Gunnar Eriksson

0935- 53 25 20 Vegagatan 12

gunnar.eriksson@vasterbottningen.se

Britt-Marie och Sven-Olof Jakobsson bor i Västerbacka och nyttjar ofta isbanan, men för deras del är det med sparkstötting de färdas fram.

När nu snön kommit i större mängder så har även skoterförarna hittat till Tavelsjöns is.

Den två mil långa isbanan på Tavelsjöns is fortsätter att öka i popularitet där det under de senaste helgerna varit i runda tal 500 motionärer på plats respektive dag.

Foto: GUNNAR ERIKSSON

Tavelsjöisen lockar många åkare TAVELSJÖ. Förra vintern iordningställde ett gäng i Tavelsjö AIK en isbana på sjöisen för första gången. Nu har slingan förlängts till 20 kilometer och under de senaste helgerna har motionärerna vallfärdat dit i rikliga skaror för att åka skridskor eller spark. – Det blir första gången jag åker här, berättade Anna Nordin, ursprungligen från Östergötland.

så var det ett lämmeltåg som färdades runt banan på Tavelsjöns is. – Men det intensiva snöandet i torsdags ställde till det, suckade Tobias Sundqvist som är en av eldsjälarna bakom projektet.

Självklart styr väderleken och det främst under de lediga helgerna hur många som anammar utmaningen och även om det var lite ”halvkallt” i lördags när Västerbottningen hälsade på

Men då hade det också lyckats bra även om banbredden inte var den ordinarie kort efter det intensiva snöfallet. På en stol satt Anders Beijar och snörde på sig ett klassiskt par hockeyrör.

Det var logiskt mycket snö som skulle plogas bort för att åkarna skulle ha en ”ren” lättåkt bana att åka på. – Vi har kört nattetid och fick hyra in en större traktor för att lösa det, detta speciellt som en av våra egna maskiner gick sönder, sa Tobias Sundqvist som beräknade att bara driftskostnaden för maskinerna att ta bort all nytillkommen snö under dessa dygn uppgick till i runda tal 10 000 kronor.

18 februari arrangeras den första tävlingen på isbanan i Tavelsjö.

Tobias Sundqvist.

– Jag åkte här i fjol efter att ha fått tips av en kompis, men det här är premiär på skridskor i vinter, sa Anders som i sitt åkande sällskap hade Rebecka Bjuhr och Anna Nordin.

Anna kommer i grunden från Östergötland, efter ett antal år i huvudstaden så flyttade hon till Umeå, men… – Då var jag helt inne på att det skulle bli mycket skridskoåkning här, berättade Anna som hade satt på sig ett fint par snabba långfärdsskridskor. – Men det har inte getts så många möjligheter, men det här ser jag verkligen fram mot, sa Anna Norin innan hon skulle premiäråka på Tavelsjöisen. Uppe på parkeringen vid Sundlingska gården höll en kvartett från Umeå på att göra sig i ordning. – Jag åker en del skridskor, sa Viktor Hedman och skröt över den fina banan

och det fantastiska vintervädret.

Det gjorde även Elin Ericsson, men hennes skridskovana var inte direkt i närhet av Viktors. – Nej, jag köpte dom här nu på förmiddagen, skrattade Elin och pekade på sina nya skridskor medan Maja Palm och Markus Hammarstedt redan var startklara. Detta för att ge sig ut på 20-kilometersslingan där banarrangörerna om en månad, närmare bestämt lördag 18 februari, ska arrangera en tävling där man får välja om man vill åka ett varv på 20 kilometer eller den dubbla sträckan. – I dag har vi ett 50-tal anmälda, det blir något av en test, faller det väl ut kanske vi hinner arrangera någon fler tävling i vinter, funderade Tobias Sundqvist innan han själv skrinnade vidare.

GUNNAR ERIKSSON

Västerbottningen 19 januari

– Det finns en stor potential att locka kunder i form av dagkonferenser under höst och vår men även att man inleder samverkan med besöksmål och entreprenörer i Tavelsjö- och Rödbåbydgen med omnejd för att dra nytta av varandra, säger Göran Sundqvist. – Vi tänker oss att man kan utveckla verksamheten till en flexibel organisation som anpassar sig efter efterfrågan. Hitta och utveckla nya nischer efter säsongen med konferens, catering och annat till en kommersiellt lönsam verksamhet, säger Per-Gunnar Olofsson. – Att komma till Wärdshuset Prästgården ska vara som att komma hem, att vara en motpol mot stadens anonymitet, menar Nils-Ola Andersson. – Anläggningen är inte riktigt färdigutvecklad, menar Göran Sundqvist. – Det är en oslipad diamant, tycker Per-Gunnar Olofsson.

Västerbottningen 9 mars. PETER KÄRR

Wärdshuset Prästgården i Tavelsjö söker en ny entreprenör.

Ungefär en månad har gått sedan premiären och hittills har allt levt upp till både innehavarnas och besökarnas förväntningar. – Det har gått fantastiskt bra och vi har fått jättefin respons från alla som varit här. Det har varit mycket jobb men det hade vi ju väntat oss, säger Mia Jonsson Åkesdotter.

VIKTOR LAGERBORG

En månad efter starten känner både Mia Jonsson Åkesdotter och Carina Sehlström att de gjorde rätt val som tog över Wärdshuset Prästgården. Foto: VIKTOR LAGERBORG

Det du vill – din försörjning Inte industrins

10 km E4 norr Umeå

LOGEN TÄFTEÅ LÖRDAG 1 JULI KL 21–01

• Husvagnsparkering:

Nu är det hög tid att planera inför årets skogliga fastighetsbudget. Skogssällskapet fokuserar på att hjälpa dig som skogsägare med att avverka och gallra samt genomföra den viktiga skogsvården.

50:-/dygn El 150:-/dygn (begr. antal)

• Tillgång till dusch • Servering • Grill

Hör av dig till oss om du är intresserad av en förvaltningsrekommendation för dig och din fastighet.

Nästa dans Lördag 8/7 Streaplers

Behöver du hjälp med att sköta din skog – tveka inte att höra av dig.

Vi finns på Info: 070-658 23 11 www. logen-taftea.se

Skogssällskapet är Sveriges största fristående skogsförvaltare.Till skillnad från skogsägarrörelsen och skogsbolagen äger vi ingen egen industri som ska försörjas. Vi konkurrensutsätter ditt virke och hittar de bästa affärerna för dig direkt till industrierna eller andra slutförbrukare. Vi hjälper skogsägare att utveckla avkastning och kvalitet i skogsägandet.

Mikael Edman, Skogsförvaltare Härnösand Telefon: 0611-237 39 mikael.edman@skogssallskapet.se David Israelsson, Skogsförvaltare Umeå Telefon: 090-77 01 32 david.israelsson@skogssallskapet.se Nils Lundgren, Skogsförvaltare Vilhelmina Telefon: 0940-149 15 nils.lundgren@skogssallskapet.se

www.skogssallskapet.se

Se vår nya film här!

Entré 180:-

Försvarsmaktens Hundtjänstenhet Hundavelsstation Sollefteå

Fodervärdar

sökes till valpar Besök oss och avelstikar gärna på Nolia av rasen schäfer i Umeå 5-13 aug Info och kontakt: fodervard@mil.se eller 0620-810 16

Välkommen till Lastbilsträffen i Ramsele 15-16 September 2017!

www.lastbilstraffen.seubileum

10-årsj


13

29 juni 2017

Sommar i Nordmaling Presenter

VÄLKOMMEN!

för sommarens alla tillfällen!

Glad sommar!

Nordmaling - 0930-100 45

Sommaröppettider: Mån-Fre 10-17 Lör StäNgt

Kyrkogatan 2 • 914 33 Nordmaling • 070-251 46 99

INGET ÄR OMÖJLIGT! Er lokala kött- och charkleverantör i Västerbotten och Västernorrland

Vi har allt Du behöver för ditt byggprojekt!

Vi står för låg miljöpåverkan i och med korta djurtransporter och utleveranser Vi främjar våra lokala producenter i Västerbotten och Västernorrland Kvalitet är vårt ledord i såväl bemötande som produkter Försäljning av nöt, lamm, gris & vilt till såväl privatpersoner som företag Vi är KRAV, EU-Ekologiskt, Svenskt Kött samt IP-certifierade

Kundkontakt: 070-682 17 73 stromdahla@nordmaling.nu

Öppet hela sommaren! mån-fre 06:30-17:30 lö 10:00-14:00

BYGGVARUHUSET

NORDMALING

FORSLUNDS

www.forslundsbygg.se, tel: 0930-398 90

Besök våra smultronställen i Nordmaling

Öppet hela sommaren Välkommen! Håkan och Marita Frithiof, Olofsfors Herrgård

Olofsfors Herrgård

070-532 19 42

Kråken-Tjäruskär Hamnrestaurang


14

29 juni 2017

Folkets hus i Rundvik

Sommar i Nordmaling

Bilbingo 2017

Grillb

uffé alla fre 30/6–2 dagar från kl 18.0 Gedril8tr/7 m lb ubad ufufré0 alla (Bofrka e ord ar) från 30/6–2 dbag 8/7 med tr kl 18.00 ub (Boka b adur ord)

m m so ps ti ar

10-års jubileum i sommar! 10-års i sommar! Åbrånets gårdsbutik Fira med oss medjubileum tävlingar och erbjudanden på & café

3/7, 10/7, 17/7, 24/7, 31/7, 7/8 och 14/8 Börjar med förbingo 18:45 10 000:- på spel 9 full bricka

Återvändarbingo 17/7 15 000:på spel 9 full bricka

Sommarutflykt för familjen! ykttävlingar förhela hela Fira med med ochfamiljen! erbjudanden på God mat,oss hembakat fika, vacker natur och betande djur. ka, vacker Sommarutfl ykt för hela familjen! natur och betande djur. Öppet 15/6–18/8 tis–lör kl natur 12–17och betande djur. God mat, hembakat fika, vacker Åbrånet 251, Hörnsjö Öppet4215/6–18/8 tis–lör kl 12–17 070-356 71 • www.abranet.se Åbrånet 251, Nordmaling

För mer- 13 information: eller 070-356 42 71 13 juni augusti öppetwww.abranet.se måndag-lördag, söndagar stängt. Åbrånet 251, Nordmaling För mer information: www.abranet.se eller 070-356 42 71

Alla hjärtligt välkomna! Vid E4:an mellan Umeå och Örnsköldsvik Museum, guidning, mat, logi, hantverk, café, utställningar, byggnadsvårdsbutik, antikt mm.

Besök medeltidskyrkan och kyrkomuseet Nordmalings vackra kyrka ligger ”mitt i byn” och är en av norra Sveriges få medeltidskyrkor. Här finns också ett unikt kyrkomuseum. kyrkan är öppen för besök alla vardagar 8.00 - 16.00 under juni, juli och augusti fri entré För mer information om Nordmalings kyrka, kyrkomuseets öppettider och sommarens gudstjänster och konserter se: www.svenskakyrkan.se/nordmaling

Design från nu möter form från förr i Örsbäck Sommarens öppettider i Örsbäck 27 juni-19 augusti: Tisdag, onsdag, torsdag, fredag 11–17, lördag 11–16 Örsbäck, vid väg 512 Nordmaling-Gräsmyr, 8 min från E4 Telefon 070-639 47 85 – www.dengamlabutiken.se

SÅ MYCKET MER ÄN BARA MAT!! Mjukglass & Slush! Grill & husgeråd! Smink & leksaker!

Vernissage 25/6 kl 15.00 Handelsboden kl 16.00 Galleri Eleonora

BRUKET ÖPPET ALLA DAGAR UNDER SÄSONG 26/6 - 13/8 Guidade turer: Lördagar och söndagar kl.14.00 Utställningar : Handelsboden: * Sune Jonssons bilder Galleri Eleonora, konstutställning: * Måleri av makarna Beda och Ivar Rönnberg, Lögdeå * Akvarellmålning av Barbro Ludvigsson * Glaskonst av Ingela Lidström

wwww.olofsforsbruk.nu 0930- 10196

VAR RÄDD OM DINA FÖTTER I SOMMAR! SOMMARSKOR för alla hittar ni hos oss! Från Sandaler och tofflor till träningsskor, promenadskor och finskor.

LÖSTAGBARA INNERSULOR! Vi har ett brett utbud av skor med löstagbara innersulor!

Spel & lotter! Post & pakethantering!

Trevlig sommar!

Önskar Lasse med personal

RE? DU FÅTT HÄLSPhäOr!R R A H R LE EL N Ä N ONT I FÖTTER, K alldeles egen ortopedtekniker . r en rst och boka en tid Ni vet väl att vi ha fö a rn gä ng Ri g. Peter di Kom in så hjälper

VI SKOR HELA FAMILJEN

NORDMALING 0930-100 23 Öppettider: Månd-fred 8-20, lörd 8-17, sönd 10-17

Kyrkogatan 1, 0930-100 01.

Månd. - fred. 09.30 - 17.00 Lörd. 09.30 - 14.00. OBS SOMMARTIDERNA gäller Juli månad


15

29 juni 2017

Lona invigdes i Örträsk ÖRTRÄSK. För två helger sedan var det full aktivitet i de tre fiskevårdsområden som fin s i Örträskbygden. Aktiviteterna var en redovisning och avslutning på LONA-projektet ”Utveckling av fiske och turism i Örträskbygden”, som pågått under två år. LONA står för Lokala naturvårdssatsningen och består av pengar från Naturvårdsverket, som fördelas av länsstyrelserna. Den hektiska invigningshelgen startade med Öre-Långsele FVO på fredagskvällen. När invigning började vid Rörtjärn dundrade det och blixtrade och regnet stod som spön i backen, men efter en stund slutade Tor att jobba och efter ytterligare en stund upphörde regnet också. Tyvärr var det bättre fiskelycka under regnandet, men det 20-tal intresserade som kommit dit fick i alla fall fina fiskar. Kaffepannan stod på elden under kvällen och korven gick åt när hungern började gnaga i magarna. På lördagseftermiddagen fortsatte invigningen i strålande sol med en svag vind

vid Vargåhedtjärn, där Örträsk FVO hade fiskepremiär samtidigt. Här stod folk tätt efter strandkanten på de nyuppförda bryggorna. Många av det dryga 40-talet fiskare fyllde snabbt kvoten och köpte ytterligare kort.

Vacker vy ut över Mossavattnet. Foto: SVEN-AXEL NILSSON

På söndagens eftermiddag

var det så dags för invigning på ett av de ställen som Övre Vargåns FVO ställt i ordning, Mossavattnet, mellan Flakaträsk och Granträsk. Ska man fiska här bör man ta med sig båt så man kommer ut till de öppna vattenstråken och förbi vass och gräs vid strandkanten. Det gick åt mycket kaffe och varmkorv, och hanns även med en tipspromenad i det soliga vädret där en frisk vind höll undan mygg och andra flygfän.

ÅKE RUNNMAN

Mycket folk nyttjade de nya funktionsanpassade bryggorna för att enkelt kunna fiska. Flera av besökarna var förvånade över att så många kommit och ibland hördes kommentarer som: ”Tror ni fisken räcker?” och det gjorde den. Foto: ÅKE RUNNMAN

LONA-satsningen 4 LONA står för Lokala naturvårdssatsningen och innebär att Naturvårdsverket årligen fördelar medel till länsstyrelserna som beslutar om bidrag till kommunerna. Syftet är att stimulera kommunernas och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Det är kommunerna som ansöker om LONA-bidragen, men även intresseorganisationer kan anmäla projekt. Nästan samtliga kommuner har fått del av LONA sedan starten 2004. Nyckelord för satsningen är naturvårdsnytta, lokala initiativ och lokal drivkraft, friluftsliv, samverkan och partnerskap, folkhälsa, tätortsnära natur och tillgång till denna. Källa: Naturvårdsverket

Flickorna Saga och Engla Båtsman får hjälp av pappa KjellÅke att ta hand om fångsten. Foto: ÅKE RUNNMAN

Sommar i Nordmaling SKOG OCH TRÄDGÅRD FRÅN

ktober o 9 -2 7 2 , g n li a m d Höstmässan Nor

FÖRELÄSAR E AUKTION

MODEVISNING TALANGJAKT

HONDA JONSERED KLIPPO VIKING GARDENA

BÅT OCH BÅTMOTORER FRÅN QUICKSILVER LINDER MERCURY HONDA

CYKLAR FRÅN

SKEPPSHULT SCOTT

BOKA DIN PLATS I TID!

KLÄDER FÖR HELA SOMMAREN !! STORT UTBUD AV FISKE

VI HAR VERKSTAN ÖPPEN HELA SOMMAREN FÖR VÅRA PRODUKTER. Nu finns vi även på Facebook. Gå in och gilla oss där!

SANDSTRÖMS BOKA ER PLATS PÅ MÄSSAN NU!

Höstmässan 2017, 27-29/10. | Kontakt/anmälan info@hostmassan.se

Åsgatan 8, 914 32 Nordmaling, 0930-105 33,

MÅN-FRE 9,30-18,00 LÖR 9,30-14,00


16

Personligt

29juni2017

Gustav Frosteblad Ålder: 26 år. Bor: Umeå. Familj: Fru, ett barn och en katt. Sysselsättning: Präst.

Fritidsintressen: Science fiction, vänner, vandra i skog och mark. Drömresa: Åka transsibiriska järnvägen genom Ryssland, med en avstickare ned

till Peking. Förebild: Franciskus av Assisi, en italiensk katolsk munk och botpredikant. Ser fram emot: ”Att komma in och få rutin

på arbetet, lära känna Tavelsjö bättre och lära mig papparollen.” Aktuell: Ny pastorsadjunkt i Tavelsjö församling.

Gustav Frosteblad ser fram emot att lära känna Tavelsjö och dess invånare bättre under det närmaste året. 

Foto:VIKTORLAGERBORG

Bytte Stockholm mot landsbygd TAVELSJÖ. Bara några veckor efter att ha vigts till präst arbetar Gustav Frosteblad redan för fullt i Tavelsjös församling. – Jag kom verkligen direkt in i arbetet, säger han. Gustav Frosteblad är född och uppvuxen i Stockholm men när han sökte tjänst som pastorsadjunkt var det till landsbygden han ville. – Jag ville gärna placeras i en landsbygdsförsamling och eftersom min fru arbetar i Umeå ville jag kunna pendla därifrån, förklarar han.

Även om han aldrig arbetat som präst i Stockholm eller någon annan storstad misstänker han att det skiljer sig en del från att arbeta i en litet samhälle som Tavelsjö. – Förutom att varje församling har sin egen karaktär så tror jag att man

lär känna varandra mer på landsbygden. I en större stad upplever jag att det är mer anonymt, säger han och tillägger: – Här finns en större möjlighet att bli en del av samhället och gemenskapen, inte bara jobba och sen åka hem.

Redan de första dagarna som präst blev

det mycket att göra för Gustav Frosteblad. – Jag och min handledare kom överens om att det inte skulle bli någon mjukstart så jag hade ett dop, en högmässa och en begravning att planera och genomföra den första veckan, berättar han. Men han blev inte avskräckt – tvärtom hittade han nöje även i de mindre glamorösa arbetsuppgifterna. – Jag hade inte förväntat mig hur kul det faktiskt skulle vara att sitta på kontoret och förbereda sig och boka in möten, säger Gustav Frosteblad och tillägger: – Det kan låta konstigt men efter sju

års studier är det en glädje att vara ute i verkligheten. Men alla arbetsuppgifter är inte lika roliga. – Det är svårt att göra det första sorgehusbesöket inför en begravning och sitta där helt själv. Men det känns ändå bra att få möjlighet att hjälpa människor, säger han.

I likhet med många andra yrken så har

även prästers vardag påverkats av ny teknik, ibland på lite oväntade sätt. – Spotify är ett fantastiskt verktyg under hembesök. Då kan jag spela upp psalmer och annan musik i mobilen, mina egna röstresurser gör inte alla psalmer rättvisa, förklarar han. Att han skulle bli just präst var ingen självklarhet för Gustav Frosteblad, tvärtom var han länge inställd på något naturvetenskapligt yrke som ingenjör eller kemist. Vändningen kom när han efter gymnasiet arbetade ett år som volontär hos Svenska kyrkan på Frösön.

” Efter sju års studier är det en glädje att vara ute i verkligheten.

Gustav Frosteblad

– Att jag bestämde mig för att bli präst chockade nog många familjemedlemmar och vänner, jag hade velat bli kemist sedan dagis, minns han. Han fick också en del andra frågor från nära och kära. – Släkt och vänner tänkte nog mer på vad de sa och jag fick frågor som ”Får jag inte svära nu?”, berättar Gustav Frosteblad leende och fortsätter: – Det var ganska roligt. Det var ju jag som skulle bli präst, inte de.

Han har ju också ett liv utanför prästrol-

len. – Jag är ett väldigt stort fan av science fiction, så det blir mycket böcker och filmer. Jag är väldigt svag för både Star Wars och Star Trek. Dessutom har jag börjat upptäcka naturen kring Umeå, säger Gustav Frosteblad och tillägger: – Sen är jag nybliven pappa sedan en månad tillbaka så det tar ju upp mycket av fritiden.

VIKTOR LAGERBORG


17

29 juni 2017

Sommar i Nordmaling Lögdeälvens fiskevårdsområde Mellan 1 maj–31 augusti kan du fiska i Lögdeälven. Ett dygnskort kostar 100 kronor, säsong 1000 kr. Minimimått på fisk som plockas ur älven: lax och öring 50 cm, harr 35 cm.

Kafé Lotsen är ett nybyggt kafé på klipporna ute vid båtbryggan i Järnäsklubb.

Put and take

Fiska hela året i Vinåstjärn och Abborrträsket. Fiskekort/ dygn 60 kr. Max tre fiskar/kort. Fiskekort köper du i Klöse och Brattsbacka.

Kaféet serverar läckra hemlagade rätter med lokal anknytning i skärgårdsmiljö. Fiskekort för Lögdeälven

Säljes i automater längs älven och vid markerade försäljningsplatser hos privatpersoner samt fiskekort.se

Möt sommaren med solglasögon från Norr! Går även att få med din styrka

ÖPPETTIDER

fr.o.m. 1:a Juli Alla dagar 12.00 - 20.00

Storgatan 5 | Nordmaling | Tel 0930-312 11 Storgatan 2 | Vännäs | Tel 0935-103 03 www.klarsynt.se

Lenas Vägkrog God mat från vardag till fest

Lunchbuffé alla dagar! à la carte, fika m.m.

Välkommen!

Öppettider: Mån-Fre 8.00-20.00 Lör-Sön 10.00-20.00 Telefon: 0930-315 20 • Rödviksvägen 95 914 31 Nordmaling Nordmalings Camping • Tel 0930-312 50

Sköna garner & vackra textilier hittar du hos oss! Välkommen!

Upp till 80 % rabatt på massor av kläder och skor i vårt sommartält och inne i butiken! Välkommen!

”Morristyg” 310:-/m

STORGATAN 13, NORDMALING (fd Sytex) Olofsfors GARN & TYG: 0930-105 76 Sommarens öppettider: mån-fre 09.30-16.30 • lör STÄNGT Semesterstängt 24 juli tom 2 augusti

Kungsvägen 92 914 32 NORDMALING


18

29 juni 2017

NORDMALING. Flödande sång, strålande sol och strilande regn stod på programmet när Sommar i gemenskap gjorde succéartad debut i Nordmalings kyrkopark förra veckan.

Medverkade vid onsdagens offentliga musikunderhållning i Kyrkparken gjorde Notknäckarna PRONordmaling; EFS-kören Sångglädje, Sjung och minns, PRO Rundvik; sånggruppen Bel Canto; samt Jessica Nordström med musiker. Bakom arrangemanget står Kultur för Seniorer samt Kultur och hälsa i

Foto: ELEANOR BODEL

Fullt ös med stor kör

Per Lundberg och sånggruppen Bel canto sjunger Stad i ljus. ”Vi har haft så vansinnigt roligt på repetitioner, och vilken stor och fantastisk publik sedan. Jag hoppas verkligen det blir en fortsättning” kommenterar Anette Öberg, sångare i Bel canto. Foto: FREDRIK BJÄRNESAND

I samma stund som Gemensamhetskören klämde i med Let the sun shine drog ett ödesmättat regn in på scen, vilket fick åhörarna att gripa efter paraplyerna eller fly fältet. ”Vi var väl förberedda så det gjorde inget att det regnade” säger Margareta och Folke i publiken. Foto: ELEANOR BODEL

Nordmalings kommun, som är ett koncept som åberopar sig på den kulturella samvarons hälsofrämjande effekter och i många år funnits i Umeå. Gemensamhetskören har

kan jämföras med att här var över 60 sångare första gången, säger Eleanor Bodel initiativtagare och förhoppningsfull volontärarbetare i kulturprojektet. – Jag är jättenöjd, regnet

också sin förebild i Umeå, där motsvarande sammandragning heter Generationskören.

– Där började det med 35

sångare, i dag är de 386, det

gjorde att det blev som ett dop för Gemensamhetskören, jag hoppas verkligen att en tradition har fötts, säger Eleanor Bodel som lovar fortsätta brinna för aktiviteten.

w

Glad sommar!

”Jag rättade repertoaren efter publiken, med många visor och sånt, men en blues slank också med” säger Jessica Nordström som skall leda Gemensamhetskören framöver. – Jättebra initiativ, vackert och proffsigt framförd musik, vi var väl förberedda så det gjorde inget att det regnade, säger Margareta och Folke i publiken.

FREDRIK BJÄRNESAND

Anta utmaningen i berget!

Vi producerar och säljer

Stugor Garage • Förråd Planteringslådor • Jordgubbstorn

Skellefteå www.bodaborg.se 0910-701270

CAFÉ | HANTVERK | LOPPIS | TURISTINFO

Öppet Må–fr 8–17 Besöksadress: S:a Jvg 57, Skellefteå Tel 0910-852 85 www.manisolskydd.se

Mötesplatsen

Specialisten på solavskärmning.Vid varje behov av fönstertäckning – kontakta oss.

Vi har det mesta inom trävaror: • Hyvlade brädor • Reglar •Plank • Tak • Golvlister • Väggpanel • Isolering • Väggskivor • Spik, skruv m m

• Markiser • Skyddsgaller • Persienner • Rullgardiner • Kornischer • Träpersienner • Myggfönster/Myggdörrar • Lamellgardiner

Välkommen även till Malå Glas Tel 0953-108 88 Martins Möbler Tel 0961-102 17

www.burtrask.org

Öppet: må-fre 7.30-9 & 19-21, sön 19-21 Väntsal öppen dygnet runt | Handikappvänligt

Välkomna! BYT VÄV PÅ DINA GAMLA M ARKISER – ett billi gt och bra alternativ !

OBS! 3 års skriftlig garanti.

Bodbysund 131, Burträsk Tel 0914-150 19, tel 070-213 52 75

Bastuträsk Järnvägsstation www.bastujvs.se

• Dagens Lunch mån-fre • Catering • Smörgåstårta • Fullständiga rättigheter Välkomna till Westmans Café & Bar, ett Café och en Restaurang mitt i Bygdsiljum, med fantastisk miljö och anrika traditioner.

ÖPPETTIDER Från 12 juni öppet Vardagar 10-20, Helg 12-20 Från 14 augusti öppet Vardagar 10-18, Helg 12-18 Välkomna in önskar Solveig, Jonny med personal.

Vi hämtar din

SKROTBIL

Boka nu för att få din bil hämtad under sommaren!

Ring 0910-861 22 för prisuppgifter www.skellefteabilskrot.se Ni hittar vårt lager på www.bildelsbasen.se

Sök Skellefteå Bildemontering

koll

Välkomna till

Björks Kusfors 0915-200 06


Håkan ”Målle” Westling

Festivalbiljetter & mer info:

Biljetter kan köpas via hemsidan och telefon eller Burmans i Umeå och Mikael Isaksson Bensin & Service.

Joel Nunez N O BLES Z NOBLESZ


20

29 juni 2017

Sommar i Vännäs Trävaror till rätt pris

Musik i kyrkan

Här hittar du lister, paneler, brädor och plank m.m.

Välkommen till oss!

Vännäs och Bjurholm

Ronny: 070-665 45 74 Jörgen/försäljning: 070-346 57 21

ENGLUNDS TRÄ AB

Tor 29 juni kl 19 i kyrkan Vännäsby ”De blåse ljumt” Konsert med Duo Vox, folklig tradition och konstmusik med norrländska undertoner, framförs av två röster, cello, piano, slagverk, gitarr och dragspel.

Marahällan, Vännäs | Telefon 0935-124 50 Öppet: Mån-fre 7-16, lör 8-12* OBS! *Lördagsstängt 15/7-19/8

Lör 1 juli kl 18 i Bjurholms kyrka Sommarkonsert i samband med Bjurholmsdagarna: Fam Roger Johansson. Andakt Kristina Eriksson. Fre 7 juli kl 19 i Johanneskyrkan Konsert i samband med Vännäsdagarna: Lennart Ljungkvist Entertainment Orchestra.

www.glassbonden.se

FRAMTIDSTRO

Medarrangör: Vännäs musik & teaterförening

Tis 18 juli kl 19 i kyrkan Vännäsby Konsert med gruppen Bortom Bergen, fiol, tolvsträngad gitarr och sång.

En trovärdig folkkyrka öppen för alla. Rösta på Centerpartiet Äntligen sommar! i kyrkovalet.

Ons 26 juli kl 20 i Johanneskyrkan Jazzafton med Sune Wiklund (kontrabas) och Eric Carlsson (piano) Ons 2 aug kl 20 i Johanneskyrkan ”Romanser och arior i sommarhagen” Sommarkvällskonsert med Iris Ridder (sång) och Eric Carlsson (piano). Ons 9 aug kl 20 i kyrkan, Vännäsby Klassisk orgelafton, Eric Carlsson på orgel.

Läs mer på: Välkommen till uteserveringen! centerpartiet.se/vannas Fler platser under tak

Välkommen till uteserveringen Äntligen sommar!

Fre-Sön 23-25/6 Köket stängt Fre-Lör 23-24/6 Frasses och Puben stängda Lör 1/7 Grillbuffé med livemusik Sön 2/7 Sommarens söndagsöppet börjar

FULL FART HELA SOMMAREN! Välkommen till uteserveringen!

platser tak Lörd 1/7 Fler Grillbuffé medunder livemusik av duon Johan och Tobias Sön 2/7 Sommarens söndagsöppet börjar Ny läcKER SOMMARMENy Tor 6/7 Förfest Vännäsdagarna Snacks: Från Kolgrillen: Fre/Sön Rotfruktschips,Vännäsdagarna 35 kr Svensk Entrecote 250g, 220 kr Marinerade oliver, 35&krLör, öppet Norrländskt 7-9/7 Fre till 02.lamm, 230 kr Gratinerat vitlöksbröd, 35 kr Grissida från Alviksgården, 170 kr Husets högrevsburgare, 160 kr Förrätter: Ons 19/7 Onsdagsgrillen med livemusik Haloumiburgare, 160 kr Kallrökt laxtartar, 90 kr Kalixlöjrom på 160:toast, 130 kr Från Havet: Chark & ost från V-botten, 100 kr Hel Rödspätta, 190 kr Lör 22/7& nypotatis, Abbonerat Matjesill 80 kr Fish & Chips på norrländskt vis Norrlandsguld friterad röding, Mellanrätter: Ons 26/7 Burgar-Onsdag med livemusik 170 kr Oklassisk surdegspizza, 120 kr Kallrökt lax sallad, 120 kr 160:Räksallad, 120 kr Fre 28/7 Läs Grillbuffé med livemusik hela menyn på: www.hotelvannas.se/varmeny À la carten öppen mån-lör 14-20. Söndagsöppet från 2 juli. Övrig tid enligt ök. 160:Välkomna önskar Kathrine & Bert-Ove med personal. Lör 12/8 Sommarfest Se vidare annonsering, affischering samt hemsida. Hotellet med de stora möjligheterna

Vegagatan 1, Vännäs • Tel 0935-109 30 • www.hotelvannas.se

Förfest Vännäsdagarna

Fre-Sön Vännäsdagarna 7-9/7 Fre & Lör öppet till 02.

Ny läcker Ons 19/7 Onsdagsgrillen sommar med livemusik 160 kr meny! Lör 22/7 Abbonerat Ons 26/7 Burgar-Onsdag musik 160 kr

med live-

Grillbuffé med livemusik

kr Fler 160 platser under tak på Sommarfest uteserveringen!

Fre 28/7

Lör 12/8

Se vidare annonsering, affischering samt hemsida. Mer kan hända under sommaren!

VÄNNÄSDAGARNA Förfest Torsdag 6/7

Underhållning & Sommarquiz med HENKE BAER 17-20

150 kr

Underhållning hela helgen vissa tider på utescenen.

Från Kolgrillen:

Rotfruktschips, 35 kr Marinerade oliver, 35 kr Gratinerat vitlöksbröd, 35 kr

Välkommen till Vännäs Bad & Camping

Förrätter:

Kallrökt laxtartar, 90 kr Kalixlöjrom på toast, 130 kr Chark & ost från V-botten, 100 kr Matjesill & nypotatis, 80 kr

Mellanrätter: HOPPKUDDE 11x9120 m kr Oklassisk surdegspizza,

Svensk Entrecote 250g, 220 kr Norrländskt lamm, 230 kr Grissida från Alviksgården, 170 kr Husets högrevsburgare, 160 kr Haloumiburgare, 160 kr

Från Havet:

Hel Rödspätta, 190 kr Fish & Chips på norrländskt vis Norrlandsguld friterad röding, 170 kr

Lör 1/7 Grillbuffé med livemusik Sön 2/7 Sommarens söndagsöppet börjar

Loppis, mat, utställning, Förfest Vännäsdagarna publikensvalpriser m.m.

Tor 6/7

Fre-Sön Vännäsdagarna 7-9/7 Fre & Lör öppet till 02. Ons 19/7

Onsdagsgrillen med livemusik 160 kr

Lör 22/7 Abbonerat Ons 26/7 Burgar-Onsdag musik 160 kr

Fri entré för campinggäster Välkomna önskar Kathrine & Bert-Ove med personal.

Läs hela menyn på: www.hotelvannas.se/varmeny À la carten öppen mån-lör 14-20. Söndagsöppet från 2 juli. Övrig tid enligt ök.

Beachvolley Trampbilar Mjukglass m.m.

Grillbuffé med livemusik Sommarfest

160 kr

Butik – Café – Galleri

Se vidare annonsering, affischering samt hemsida. Mer kan hända under sommaren!

Sommarens skönaste utflyktsmål!

VÄNNÄSDAGARNA Förfest Torsdag 6/7

Underhållning & Sommarquiz med HENKE BAER

Frukost Tors-Sön 7.00-9.00 À la carte 16.00-20.00. Boka gärna bord.

Säsongskort: Barn 300:- Vuxen 400:Familj 2v+3b max 17 år 850:- (extra barn max 17 år 50:-/st Dagentré: Barn 35:- Vuxen 60:- Familj 2v+3b 170:- 0-4 år gratis Kvällspris efter kl 18.00: 35:Morgonsim 25/6-7/8 kl 9-10: (gäller även övriga dagen) Dag: 50:- Säsong vuxen: 500:Vid löst familjesäsongkort kostar det 100:- extra/pers för morgonsim.

Vegagatan 1, Vännäs • Boka på 0935-109 30 • www.hotelvannas.se

25/6 - 7/8 10.00 - 20.00 (morgonsimperiod) 25/6–7/8 10.00–20.00 (morgonsimsperiod) 8/8 fram till skolstart 12.00 - 19.00 8/8 fram tillMidsommarafton skolstart 12.00–19.00 stänger vi kl 14.00

HOPPKUDDE 11x9 m MINIGOLFBANA

• Kvalitetsslöjd i alla former PINGISBORD • Njut av nybakat tunnbröd • Se ny utställning i galleriet • Livemusik varje lördag kl. 14 • Skördemarknad 3, 10, 17 september Tel. 073-207 82 66, caféet: 070-600 58 24 Beachvolley Trampbilar

0935-141 75

Mjukglass m.m.

vid vackra Vindelälven, Vännäsby

www.slojdarnashus.se

Beachvolley Trampbilar Mjukglass m.m.

Fortbildning för yrkesförare MINIGOLFBANA

• YKB • Fortb lastbil/buss 35h • Grund gods 140h

• TRUCKUTBILDNING

• ARBETE PÅ VÄG Nivå 1-2 och 3A

• HETA ARBETEN Om du utför arbeten som alstrar värme eller avger gnistor.

För bokning, priser och information: 070-631 25 95 Sören • 070-631 25 96 Andre • E-post: info@tmab.nu

• HLR-utbildningar

www.tmab.nu

HOPPKUDDE 11x9 m

Tel. 0935-141 75

• ADR Grund/tank klass 1 & 7

ber

–18 • 27 maj–17 septem

Öppet alla dagar, kl 11

Tel. Tel. 0935-141 75

Hotellet med de stora möjligheterna

150 kr

Massor av god mat & kalla drycker! Dagens rätt hela helgen! Vännäsdagarnameny 16-20

TKORG BASKE K JäTTEScHAc

Öppettider: Öppettider: 14/6 - 24/6 12.00 - 19.00

17-20

Underhållning hela helgen vissa tider på utescenen.

Frukost Tors-Sön 7.00-9.00 À la carte 16.00-20.00. Boka gärna bord.

Hotellet med de stora möjligheterna Vegagatan 1, Vännäs • Tel 0935-109 30 • www.hotelvannas.se

ER! NYHET

Fre 28/7 Lör 12/8

Grillbuffé

Kallrökt lax sallad, 120 kr Räksallad, 120 kr

Massor av god mat & kalla drycker! Dagens rätt hela helgen! Vännäsdagarnameny 16-20

Välkomna! Kathrine & Bert-Ove med personal. KORG ER! BASKET T E H PINGISBORD Y N JäTTEScHAcK Öppettider: 14/6 - 24/6 12.00 - 19.00 25/6 - 7/8 10.00 - 20.00 (morgonsimperiod) 8/8 fram till skolstart 12.00 - 19.00 Midsommarafton stänger vi kl 14.00 Säsongskort: Barn 300:- Vuxen 400:Familj 2v+3b max 17 år 850:- (extra barn max 17 år 50:-/st Dagentré: Barn 35:- Vuxen 60:- Familj 2v+3b 170:- 0-4 år gratis Kvällspris efter kl 18.00: 35:Morgonsim 25/6-7/8 kl 9-10: (gäller även övriga dagen) Dag: 50:- Säsong vuxen: 500:Vid löst familjesäsongkort kostar det 100:- extra/pers för morgonsim.

Ny läcKER SOMMARMENy Snacks:

MINIGOLFBANA

Grillbuffé

Motormuseets dag 20 augusti 11.00-16.00

Fre-Sön 23-25/6 Köket stängt Fre-Lör 23-24/6 Frasses och Puben stängda

med livewww.vannasmotormuseum.se

VÄNNÄS - BJURHOLMS PASTORAT

Tor 6/7

24 juni–20 augusti Mån–tors: 12.00–17.00 Fre–Sön: 12.00–16.00

– Yrkesförarnas val!

Välkommen till våra samlingar

Natur, vacker miljö, glassiga menyer och kulig glass


21

29 juni 2017

Sommar i Vännäs Välkomna till RETURCENTRUM i Vännäsby!

)

butik, vi håller öppet hela sommaren. Följ vår facebooksida Levagård för senaste nyheterna

Rickis som bedrivs av kommunens dagliga verksamhet.

ÖPPETTIDER: Måndag-fredag: kl 09.00-17.00. Lördagar: stängt juni, juli. Fr.o. m. augusti åter öppet sista lördagen i månaden.

Sommarcafé i naturskön miljö

Vi uppskattar allt det som skänks och att vi på så vis hjälps åt att värna om vår miljö och samtidigt har möjligheten till att kunna erbjuda våra kunder till att handla secondhand. Under semesterperioderna är vi mindre bemannade och därför kan hämtning och leveranser av möbler och dylikt endast ske i mindre omfattning.

Öppet alla dagar 12 - 17 Försäljning av Eko-kött och Fläsk. Glass Handplockade presentartiklar. Barnkläder från egen atelje mm.

Kossorna betar i sina hagar och håller landskapet öppet med Vindelälven som kuliss.

Har du frågor eller funderingar? Du når du oss på telefon: 0935–144 00, mail: returcentrum@vannas.se Näringsliv och arbetsmarknad

Östra spöland 72, Vännäs (skyltat från slöjdarnas hus, 3 km) • 070-6814789

levagardsbutiken.se

TRÄDGÅRDSREVOLUTIONEN! Produkter som underlättar för dig! Foto: Calle Bredberg

Foto: Calle Bredberg

Vad Vad väntar väntar du du på? på? Vi väntar på dig. Vi väntar på dig. Köp direkt från tillverkare n i Jämteböle

www.ctwix.com • Tel: 0935-420 10

Har du några sommardagar kvar att fylla? Ta med familjen, vännerna Har de du där några sommardagar kvar fylla? Ta med familjen, vännerna eller eller långväga kusinerna tillatt Vindelforsarnas naturreservat. de där långväga kusinerna till Vindeln. Här upplever ni sommarutställningen Kvarn eller promenerar Upplev sommarutställningen Konst i Konst Kvarn,i promenera längs forsarna eller runt forsarna där grillplatser redo och väntar. På Vindelälvens delta själv i virvlarna genomstår att forsränna i den vilda Vindelälven. I Granö kan ni få bygga en egen flotteliten och och lugntstor följa medlyssna strömmen i Umeälven. Naturcenrum kan både titta, och förundras överI Mårdsele slingrar sig broar och stigar tvärs över och längs forsen. Besök caféet eller ta naturens mästerverk. med matsäck och använd någon av grillplatserna. På Vindelälvens naturcentrum kan både liten och stor titta, lyssna och förundTURISTINFORMATION ras över älvområdets natur och historia. Där finns också vår turistinformation. Naturcentrum, Hotell Forsen, Vindeln Tel. 070-697 20 46, www.visitvindeln.se Välkommen till älvarnas kommun! VISIT UMEÅ (regionturistcenter) Tel. 090-16 16 16 TURISTINFORMATION Naturcentrum, Hotell Forsen, Vindeln Tel: 070-697 20 46, www.visitvindeln.se VISIT UMEÅ (regionturistcenter) Tel: 090-16 16 16

www.vindeln.se

– EN SHOPPINGUPPLEVELSE! VÄNNÄS STÖRSTA Sko-, tyg-, garn- och presentbutik.

Ö. Järnvägsgatan 20, Vännäs 0935-102 20 • www.poppins.se Följ oss på Facebook.

Presenter • Skor • Tyger • Gardiner • Sytillbehör • Te i lösvikt Badartiklar • Ljus • Garner • Annorlunda ting m.m.


22

29 juni 2017

En ung gast, sjuårige Johan Thomson-Svonni ger sig iväg med pappa Tobias Thomson för Tomtebo-laget. Det är dagens första roddtur.

Här laddar Team Vännäsby för rodden.

Foto: EVA QVARFORDT HELMERSSON

Traditionsenlig roddstafett VÄNNFORS. Vännforsrodden kunde på midsommardagen genomföras för 39:e gången, utan försmädligt regnande men med starka strömmar och höga vattennivåer. Vädret hade varit dåligt några dagar, men strax innan midsommardagen stabiliserade sig förutsättningarna. Årets roddstafett hade på grund av bland annat sjukdom bara lockat tre lag. Det fjärde var på väg in och var klart minuterna innan start, och fick därför det roliga namnet ”Sista Minuten”. Sista Minuten var ett tap-

pert lag, och placerade sig på andra plats när rodden var färdig. Vann gjorde det blåa laget Vännäsby på 43:49, tvåa kom Sista Minuten på 45:33, trea Multisportarteamet Tomtebo på 46:37 och sist men inte minst Vännfors på 48:04. Så det vara väldigt jämt och spännande mellan lagen. På frågan hur det kändes att för sjätte året i rad

Fromhedens Camping

husvagnscamp, stugor, fiske, restaurang, dans, golf, natur, mm. 0918-26044 • www.fromhedenscamping.com

PL Småmaskinservice AB är auktoriserad STIHL VIKING-återförsäljare. Välkommen att besöka oss i Vindeln för rådgivning och service!

ha vunnit Vännforsrodden svarade Team Vännäsby:

– Det är bra, vi vann ju, säger

Stefan Sandlund, som hade bestämt sig väldigt sent att han skulle delta i rodden, närmare bestämt i tisdags förra veckan. Bengt-Einar ”Sotarn” Johansson var som vanligt konferencier, han berättade lite roliga saker om rodden och passade på att skryta om hur stora fiskarna kan vara i Vindelälven. – De är så stora att man får dra upp dem med traktorn ibland, säger Sotarn.

Multisportteamet Tomtebo hade en ung gast, sjuårige Johan Thomson-Svonni som styrde tillsammans med pappa Tobias Thomson på den första sträckan. Tomtebo-gänget hade också flera barn med i hejaklacken, däribland tjejerna Klara Lindberg och Felicia Öhman. De hejade högljutt på Tomtebo-laget. – Vi håller på det gröna laget från Tomtebo, skrattade de. En som var nöjd efter rodden var Carl-Johan Palm, en av arrangörerna bakom rodden.

Den vita båten med teamet ”Sista minuten”; ett lag som bildades sista minuterna innan start har gett sig iväg.

Vännforsrodden 4 I Vännfors anordnas roddtävlingen Vännforsrodden på midsommardagen varje år. Rodden startade 1978, som en individuell roddtävling, och har genom åren utvecklats till en stafettrodd och en kamp mellan byarna längs Vindelälvens nedre del. Antal lag som medverkat genom åren har varierat, men 4-6 lag brukar delta och roddtävlingen brukar bestå av cirka fem sträckor. 4 Det är Vännfors byaförening som anordnar rodden och båtarna som används ägs och underhålls av Vännfors byaförening. Källa: Vännfors byablad – Det blev mer lyckat än vad vi hade hoppats på, nästa år har vi 40-årsjubileum,

säger Carl-Johan Palm.

EVA QVARFORDT HELMERSSON

Glad sommar! Hörneforsdagen 19 augusti

Trevlig sommar önskar

Vindelnbostäder AB

Vi öppnar kl 10.00 Familjedag med marknad och löparrunda. VIll du veta mer? gå in på www.horneforsdagen.se

PL Småmaskinservice AB 070-64 93 627

- Lånebil - Hyrbil - Vi reparerar och kontrollerar - Vi byter vindrutor Besiktningens 2:or - Vi servar och fyller - Däck din AC

0933-140 32 vibo@vindeln.se Delbetala i 4 månader utan ränta och avgifter

m entru Till c ln e Vind

- Reservdelar och tillbehör till alla bilar

Välkomna!

Indexator

Gäller för dig som är eller blir medlem

Centrumrep i Vindeln AB | Västervägen 8 | Tel 0933-105 29 | Öppet: måndag-fredag 7-17, lunch 11-11.45 | mail. info@centrumrep.se

rv.

ste

CRANAB

VIM EK

Välkommen!

363

Til l

Um

Här håller vi till!

VINDELN


23

29 juni 2017

Glad sommar! Genuint hantverk

Konferens & kick-off

Upplev Vindelfjällen i sommar.

”Vindelälvan” © Marita Norin 2001

B O E N D E • K O N F E R E N S E R • F E S T E R • C AT E R I N G • M AT • K A F F E • F I K A

VINDELÅFORSENS STUGBY I AMMARNÄS www.bertejaure.se • 070-6110301

i lapplands hjärta

U TSI K T E R –så långt ögat når

Ny utställning & bok!

Vi har gott om plats!

Öppettider: alla dagar kl 10-17 (15 juni-25 aug), tisdag–lördag kl 12–16 (övrig tid).

Missa inte den fjällbotaniska trädgården.

VARMT VÄLKOMNA!

Här på Hotell Toppen finns möjligheterna – vi ordnar allt från det enkla boendet till de stora konferenserna med aktiviteter för alla. 4 Möten och konferenser för upp till 150 personer. 4 Restaurang med 180 sittplatser. 4 Boende i allt från vandrarhem till fina hotellrum. Över 200 bäddar.

www.skogsmuseet.se skogsmuseet

• SOMMARS

Telefon 0952-600 03 fjallhotell@ammarnasgarden.se www.ammarnasgarden.se

KONST • LOGI • FISKE

CIAL • 10 % PE Boka e weekend n fö senast 1 a r två u och få 10%g 17 hela bokn på ingen. Up pge ”Som mar17” vid boknin g.

BATT PÅ H

Tel:+4670-3905026

www.lundqviststugmotell.se Tel: 0940-102 64, VILHELMINA

RA

Med fantastisk utsikt över Vindelälven, raningarna och fjället Äivesåive.

Lundqvist Stugmotell

Följ Ekorrbo Hantverk på Facebook & Instagram!

N

Ammarnäs och Grundströms stugby

• Konferensaktiviteter • Avkoppling & relax • Måltider som lyfter konferensen

OKNIN GE

Upptäck

Nära till centrum Nära till naturupplevelser fiske, bärplockning, jakt, skogs- och fjällutflykter.

Öppet i juli • mån-fre 11-17 0934-240 30 • ekorrbo.se

AB EL

Foto: 2008 Kjelll Olsson

Gårdsbutik & lekplats

Tel +46 (0)951 777 00

www.hotelltoppen.se • info@hotelltoppen.se

SÖKER DU BOSTAD I LYCKSELE ELLER ÖRTRÄSK? Besök vår hemsida så kanske du hittar ditt nästa boende där! www.lyckselebostader.se

SAGABODEN MC-MuSEuM CAfé, MAt & ruM HEMSlöjD

VI SÖKER EKONOMER OCH REDOVISNINGSKONSULTER

Lycksele Bostäder AB Storgatan 21 921 81 Lycksele 0950-169 40 lybo@lycksele.se

öppettider: Mån–fre 10–18 lör–Sön 11–16 SliNGAN 2 • DikANäS

Akonti har expanderat med kontor och bemannad verksamhet i Lycksele, Umeå och Skellefteå. Bolagen inom gruppen erbjuder ekonomitjänster samt tjänster inom projekt‐ och företagsledning för företag. Vi erbjuder tjänster från nyetable‐ ring av företag till kvalificerade tjänster för listade bolag. Våra kunder finns i såväl Sverige som på en internationell marknad. Akonti har tillgång till ett omfattande nätverk av kvalificerade specialister som disponeras i förhållande till våra kunders behov.

AKONTI SÖKER NU

• Redovisningskonsulter • Ekonomer Se mera information på vår hemsida: www.akonti.se

www.sagastugan.vilhelmina.com 0940-802 19 • 070-305 73 96 076-813 79 14 • 070-602 50 64

NY BOSTAD?

Bostadsförmedlingen Tel: 0952-140 00 vx sorselebo@sorsele.se

Öppettider: Måndag–Torsdag 9.00–12.00 Fredag Stängt

Kontakta oss när det gäller lägenheter i Sorsele kommun.

Västerbotten

önskar medlemmar och alla andra en www.foretagarna.se/vasterbotten

SORSELE KOMMUN Tel: 0952-140 00 Fax 0952-142 93 sorselebo@sorsele.se www.sorsele.se

skön sommar!


24

29 juni 2017

SOMMARREPORTAGET

Luke Lucas, 12 år, Michail Nchemiah, 12 år, Travis van Wyk, 12 år och Caleb Wyngaard, 13 år, trivs bra i Sävar.

Vi försöker samarbeta med så många lokala föreningar som möjligt så att deltagarna kan få upp ögonen för aktiviteter de inte testat annars. Arvid Norin, Sävarcamp

Varje dag på lägret börjar med en morgonsamling för att värma upp och stärka sammanhållningen.

12

6 april 2017

Unga organiserar läger för yngre

NORDMALING

VINDELN

Han tycker att lägret än så

länge gått väldigt bra: – Det har gått strålande. Vi har fått fler och gladare kommentarer från föräldrar om hur lyriska deras barn har varit. Deltagarna Frida Säfsten, Frans Forsner och Hilma Nygren, alla 10 år gamla, håller med. – Det är jätteroligt, säger Hilma. Efter morgonsamlingen är det varje dag olika aktiviteter som gäller för

– Vi försöker samarbeta med

så många lokala föreningar som möjligt så att deltagarna kan få upp ögonen för aktiviteter de inte testat annars. – Jag tror att kampsporten i morgon kommer att vara roligast, hitills har det varit beachvolleybollen, säger Frans Forsner. – Ja, jag tyckte också bäst om volleybollen, instämmer Hilma Nygren.

Med så många aktiviteter att

välja mellan är det inte lätt att veta vad man ska se fram emot mest. – Jag vet inte riktigt. Allting, typ, säger Frida Säfsten. Under midsommarhelgen

l

Peter Kärr

0930- 77 31 20

i Norr

Nr 48

2014

Stryktipset

de kunde samarbeta med. Eskilstuna hade inte haft ett Allsvenska lag på 50 år. Och 109-åriga Eskilstuna City tog initiativet till ett samarbete och AFC beslutade att flytta hela verksamheten till Södermanland. ”Det är ovanligt att en klubb flyttar sin verksamhet till en annan stad, men varje klubb har rätt att bestämma var klubbens säte ska vara och vad den ska heta, berättade Gerhard Sager, ordförande för fotbollförbundets tävlingskommitté, för Aftonbladet. Premiären förra helgen borta mot GIF Sundsvall började bra då Sasa Matic, gav Eskilstuna ledningen. Sundsvall vände dock matchen och vann med 3-1. AFC kommer nog att få det jobbigt att hålla sig kvar, men hemma på Tunavallen kommer de nog att bli svåra att besegra.

Torsdag 4

september

2014

l

Lösnummer

15 kronor

l

Sidorna 12–13

0935- 53 25 20 432 rader 1 1 Vegagatan 12

2 1

5. West Ham – Swansea

1

2

1X2

HELMERSSON

Sidan 18

Kontakta

våra Virkesköpare

Bjurholm, Åsele Vännäs, Lycksele, Nordmaling, Jonas Tellström 69 19 Tel: 070-600 Umeå, Vindeln, Vännäs, Robertsfors Lycksele, Rolf Sandberg21 15 Tel: 070-600

Ruth ger nytt liv till butikslokal Sidan 4

91 Vännäs

2 1 1 1

2 1 1 1

1

12 X2

1

X2 1

ACCESS bildades 2012 efter att Staffan Norin och hans fru Åsa besökt Sydafrika och blivit engagerade i dess utveckling. Vid hemkomsten spred de engagemanget till andra och redan året efter kom den första gruppen sydafrikaner till Sävar under några sommardagar. I sommar är det dags för det femte utbytesbesöket efter ett uppehåll förra året. – Det är alltid en kamp om pengar och förra året blev det för tufft, säger Staffan Norin. Besökarna är ett fotbollslag i tolvårsåldern från den sydafrikanska organisationen Life Zone som arbetar med både fotboll och sociala frågor. Under Sverigebesöket kommer de att spela i olika fotbollscuper och i Sä-

-----

Manchester City har haft det lite jobbigt på slutet, utslagna ur Champions League av Monaco och de tre senaste ligamatcherna har slutat med kryss. För närvarade ligger de på fjärde plats och det är nog en besvikelse sett till den spelartruppen. Nu möter de Hull hemma på Eastlands och det måste bli tre poäng i jakten på en direktplats till nästa års Champions League. Hemma har de bara en förlust och Hull har det jobbigt i bortaspelet. Gästerna har bara tagit en enda poäng på de 13 senaste bortamatcherna. Säker etta, det här vinner City med tre-fyra mål.

Var helt rätt ute förra helgen då jag varnade för Crystal Palace borta mot Chelsea. Palace var största skrällen på kupongen och bara streckade på 4-procent. Den här helgen tror jag att Wolverhampton besegrar Bristol City trots bortaplan. Wolves är ett av seriens formstarkaste lag med fyra raka segrar och man trivs bättre på bortaplan än i hemmaspelet. På resande fot har man tagit 27 poäng mot 21 hemma. Bristol City blandar och ger och behöver också poängen i nerflyttningsstriden, men jag tycker att Wolves har ett bättre lag och de åker hem med alla poängen.

Även den här veckan är det jackpot på stryktipset. 13 miljoner extra trycker Svenska spel varje vecka i april in i 13-rätts potten. I tisdag och onsdag var det full omgång i Premier League och The Championship. Många tuffa matcher på kort tid nu Manchester United kommer att spela nio matcher i april, i princip var tredje dag. Då kan man inte vara på topp i alla kamper. Middlesbrough-Burnley är en mycket viktig match i nerflyttningsstriden. Ingen av de sex senaste matcherna på Riverside Stadium har slutat oavgjort. Hemmalaget har vunnit fyra och gästerna två.

Systemen vi spelar här ovan är ett vanligt matematiskt 64-raders, där man har sex halvgarderingar. Därefter ett reducerat system, R-0-7-16, som jag byggt ut med tre matematiska helgarderingar. Då blir det 432 rader. Systemet har 12-rätts garanti. Sedan kommer vi in på Topptipset och då ett 96-raders, vilket innehåller en hel och fem halvgarderingar. När det gäller Topptipset tycker jag att man ska chansa lite mer och gardera favoriterna, det betalar sig om man får alla rätt.

Foto: ACCESS

ACCESS 4 ACCESS är en ideell förening som arbetar för utbyte med Sydafrika och stöd till organisationerna Phambili och Life Zone. 4 Namnet ACCESS är en förkortning av Association for cross cultural exchange Sweden – Southafrica 4 Föreningen bildades 2012 och har de senaste åren tagit emot uppemot 100 barn och ungdomar från Sydafrika, samt också bidragit till att svenska ungdomar besökt ACCESS projektpartners för att delta i deras arbete. Källa: access-sydafrika.org

tanken med besöket också att visa upp alternativ till den vardag med rasism och kriminalitet i Kapstaden som många av deltagarna upplever. – Det handlar om att visa ungdomarna en vision av ett framtida Sydafrika och det är ju fantastiskt att Sävar kan hjälpa till att visa det, säger Staffan Norin.

jekten Life Zone och Phambili men det blir också en del turistande. – Det finns en del fantastiska upplevelser där, säger han.

Sammanlagt blir det ungefär

hade dessutom lägrets mest avlägsna besökare anlänt från Sydafrika. Kontrasten mellan hemstaden Kapstaden och Sävar blev väldigt märkbar. – Här är det så trevligt, säkert och fridfullt, säger Caleb Wyngaard, 13 år. var kommer de att delta på lägret Sävarcamp .

– Det är jättebra med Sävarcamp, det ger lite struktur åt besöket, säger Staffan Norin. Förutom att vidga sina vyer och spela fotboll är

En av Access samarbetspartners i Sydafrika är organisationen Phambili i regi av Colin van Vyk som bland annat arbetar med HIV-prevention och andra hälsofrågor. Foto: ACCESS

Strax efter jul blir det ombytta roller när en grupp Sävarbor och andra intresserade ska besöka Sydafrika. Dels handlar besöket om att lära sig mer om den Sydafrikanska vardagen och besöka pro-

AB • Årgång

34 l

Torsdag

16 oktober

2014

l

Lösnummer

15 kronor

l

www.vasterbottningen.se

Tidningar Nr 15 En del av

i Norr AB • Årgång

36 l

Torsdag 9 april 2015

är mäklare på Norrhus, – Folk som och har tas, säger kommer märkt Rosenberg.utifrån tycker ett Med inför där är ökat intresse fru närmar sig. 38, från fint, det av Bonde söker bland havsnära husköpare. Ännu en säsong älgbonden Daniel Johansson, läget uppskat- årets upplaga finns säger något för mig, Bjurholm. Sidorna skulle kunna vara 4–5 – Jag kände att det

l

Lösnummer 15

33 En

kronor l www.vasterbottningen.se

del av

Tidningar

i Norr

AB • Årgång

34 l

Torsdag

14 augusti

2014

l

Lösnummer

15 kronor

l

En del

AB •

Årgång

av Tidningar

34 l

Torsdag

20 november

olm

www.vasterbottningen.se

l

l

AB

l

Torsdag

Lösnummer

Familjefest advent nyhet till årets

• Årgång

4–5

Sidorna

av Tidningar

Sidorna 4–5

Höns säljes i Hällnäs

deltagarna

till årets

www.vasterbottningen.se

har

Lösnummer

Sidan 6

Vinnare i pimpeltävling Sidan 8

”Att få betyderkänna att och gör något för man laget nytta på sin plats.”

8

förädlat skogsråvaranden västerbottniska sedan 91 Vännäs 1931!”

Kontakta

0935-305

Sidan

våra Virkesköpare

Vännäs, Bjurholm, Nordmaling,

20 • SE-911

Lycksele, Jonas Tellström Åsele Tel: 070-600 69 19

00

12

bästa

utsetts

Nordmaling,som räknat året. under

i Järnäsklubb, turistföreningen gästhem trodde Svenska jag står Lotshuset roligt, Paula prisetfrån vandrarhem/hotellgäster vandrarhem/hotell. säger

till kommunen. upputbildningsoch tjänster arrangerade Västerbottens varor nyligen med leverera som bör få i samarbete företag kommun lokala Bjurholms upphandling Fler Det anser om offentlig träffar handlingsråd.

”nykomling” en annanoch lägga Prästgården Wennebro TuRe snart 18–19 är Wärdshuset Torbjörn föreningen 4–5 och verksamhet. med Sidorna löpartävlingen Utöver med vidgande till handlingarna. kan tillsammans har Lindell sommaren i Tavelsjö Halvmarathonmen Marie-Louise och lyckade Tavelsjöstarten 2012,har den första inför löpartävlingen tro på Arrangemanget kommer gamla vågade Dessutom tre säsonger som ingennågon växtvärk. personer. Den blottproportionerfrågan om i år på 1 000 i löparspåren. ligger vuxit tilldefinitivt inte Tavelsjöodjuret det är självaste och deltagartaket spirat få jaga

år firade Tavelsjö kyrka i söndags

och till Västerbottningen. Daniel Johansson ska kvinnor som blivit intresserade maj höra av sig till TV4. Sidan 4 Senast den 13 med älgbonden nyfikna på ett möte

”Skulle aldrig flytta tillbaka till Frankrike.”

16–17

Sidan

”Vi har

Bakomröster fantastiskt Fredihop känns en chans, Lotshuset – Det vi hadesom driver maken 8 med Sidan inte Quinones tillsammans rik Karlsson.

skattedet är sätt, upphandlings- 6 annat Sidan eller på ett Johansson, Jimmy

man inte i sin i villelevde slut Tegel ”Till ut, man 50-talets ett bubbla.” gå Gräsmyr ficktack egen Östen Vännäs formellt från

säger ska upphandlas vi köper vi hanterar, kommun. som pengar – Allt Bjurholm betalarnas vid koordinator

10–11

r mot

16-17

Sidorna

Sidan

jul

Blicka

12

Nordmaling, Tellström13 Jonas0935-305 Tel:

knalle trivas. ska

på Loffe spelar festival i Olofsfors

Sidan

14

västerbottniska0935-305 1931!” den • Tel: sedan förädlat • www.nkltra.se har Vännäs ”Vi skogsråvaran 91 20

Välbesökt lastbilsmässa i Näsmark

intresse om Stort träff vägar för enskilda Sidan

direkt ingen ”Jag är och absolut löpare taktiker.” ingen Sidornaden västerbottniska 00 0935-305 förädlat sedan 1931!” • Tel: ”Vi har • www.nkltra.se skogsråvaran 91 Vännäs Tväråbäck

Vanligt hederligt spinnfiske Sidan

12–13

6

Bert är vass på hantverk

in till Höstmarknad samlar välgörenhet

Sidorna

sin landsbygdsdröm. lever och ryska vindruvor perfekta Berglund 8 är den där familjen djungelgurkor Berglund, är byn odlas allt från potatiskällaren och Tyra byn. 8-9 Vidar Ovanpå i Bjurholm Sidorna barnen torvtäkt nära Vitvattnet och orangeriet äldsta och clementiner. tycker är en planerad I trädgården rutschkana, till passionsfrukt för en Enda orosmolnet platsen 6 år. respektive

Sidan

Nygår, 10 år, spelar 13 år, och Cleo i Umeå och Margarita Morozova, IF. I april väntar en cup andra badmintonlirare badminton i Vindelns Sidan 16 emot att få träffa tjejerna ser fram spel. sig själva och sitt och att utveckla

Hagström, Anders 4-5 Sidorna i Vindeln.Hagström,marknadsmarknadsbesökarna så att IF, Mubera till julmarknadenser Vindelns 18:nde vid införkanslistFritidscentrum Virkesköpare vid är klart våra Allt Oskarsson, hallchef Kontakta Åsele i rullning. Kristina Bjurholm, Gunnarsson, Lycksele, är bollen Nu Vännäs, Marcus och marknadsknalle,

Sidorna

ser som för personerskillnadmed gör frivilligaatt vi säckar vet 3 000 världens 7 av alla Sidan är en igång. ”Vi och iväg till kronor i Vännäs skickat Tur&Retur hittills 1,4 miljoner Holmberg hon. Berith hålla butiken år sedan. säger hand-butiken till att för tio människor”, har secondstarten kläder sedan hörn alla

Umeå,

Vindeln, Robertsfors Vännäs, 06 Lycksele, Sandberg Rolf 0935-305 Tel

00

• SE-911

Tväråbäck

et Drömboend i naturen mitt

Sidan 12

Vindelns bolltalanger

Vännäs, Lycksele,Vindeln, Umeå, Robertsfors Rolf Sandberg Tel: 070-600 21 15

Kontakta

14

våra Virkesköpare

stämning bra finns är enoch här ”Det jag behöver.” våra Virkesköpare på orten allt Kontakta också

6

4–5

”Vi

12

Bjurholm, Lycksele, Vännäs, Nordmaling, Tellström 69 19 Jonas070-600 Tel:

Åsele

Umeå, Vindeln, Vännäs, Robertsfors Lycksele, 15 Sandberg21 Rolf 070-600 Tel:

00 västerbottniska den 1931!” 0935-305 • Tel: förädlat sedan har • www.nkltra.se skogsråvaran 91 Vännäs 20 •

SE-911

Tväråbäck

Åsele Bjurholm, Lycksele, Vännäs, Nordmaling, Tellström 69 19 Jonas Tel: 070-600

Umeå, Vindeln, Vännäs, Robertsfors Lycksele, 15 Rolf Sandberg21 Tel: 070-600

20 • SE-911

Sidan 28

Viktor Lagerborg 070-245 98 93

viktor.lagerborg@vasterbottningen.se

2

-----

X2

Tänk på att

Västerbottningen 15 juni. ACCESS ordförande Staffan Norin har flera gånger besökt Sydafrika och tycker mycket om landet. Foto: VIKTOR LAGERBORG

i Norr

A-POSTTIDNING

Sidorna

Brandmän rekryterar i omsorgen

---

1 1X 1X2

Skrällen

Nära samarbete mellan Sävar och Sydafrika SÄVAR/KAPSTADEN. I sommar kommer för femte gången en grupp sydafrikanska ungdomar på besök till Sävar och vid årsskiftet kommer ett antal Sävarbor åka till Sydafrika. – Det blir fantastiskt roligt, säger Staffan Norin, ordförande för ansvariga föreningen ACCESS.

42 En del av Tidningar

6

12

Banken

Det blir ett sydafrikanskt fotbollslag som i sommar besöker Sverige och Sävar.

47

upph Bjurh ling Ökat intresse för lokal s löpartäv i Nordma 50 Tavelsjö så det knakar för villor hjälp lings kommu Älgfarmen syns Beriths har växt skillnad gör nsnart i tv-rutan

Efterfrågan på åren. I Rundvik bostäder nu byggandet har flera har ökat hus fått i Nordmalings av 26 lägenheter, nya ägare kommun och precis de senaste nere vid i Notholmen vattnet. planeras Marja just Rosenberg

Sidan

12 1X X2

2

i Norr A-POSTTIDNING

A-POSTTIDNING

Sidan 12

X2

1X X2

8. Burton – Aston Villa

www.vasterbottningen.se

Madelaine tar över i Nordmaling

UMEÅ LANDSBYGD

Topptips 96 rader

1X

10. Leeds – Preston

l

30 000 till berättare i Bjurholm

Sidan 6

• Tel:

X2

11. Norwich – Reading

15 kronor

Sidan 7

Röda Korsets damer hjälper Världens Barn

• www.nkltra.se

1

9. Fulham – Ipswich

Lösnummer

Foto: PETER KÄRR

20 • SE-911

Tväråbäck

2

12. Nottingham – Huddersfield

l

sista

VId Missionskyrkan människor ster: Rolandi mogen i Hörnsjö pågår ålder. Gustafsson, Hörnsten, Träffarna en hälsosam Britt Österlund, Hörnsten Barbro inleds studiecirkel med stavgång. Flogér, och Göran för Anna Gudrun Jakobsson, Andersson, Från Sjöström vänGun-Inger Margareta och Ines Kronebrant, Holgersson. Else

trivs Marlene på ranchen i Strycksele

Sidan 14

den västerbottniska ”Vi har förädlat sedan 1931!” 0935-305 00 skogsråvaran • www.nkltra.se • Tel: Tväråbäck

7. Bristol City – Wolverhampton

13. AFC Eskilstuna – Örebro SK

2014

stocken – Hörnån var färdades för snart 40 grävningar, kraftigt påverkad, detår sedan. säger Johan rör sig om väldigt omfattande Ahlström, miljöanalysenheten länsstyrelsen.

Sidorna 14–15

QVARFORDT

Barockfestival efter tillbakai graven flera år

Sidorna 8–9

1

12

12

Torsdag 2 oktober

Handboll hela helgen

Sidan

dina Så tycker kandidater till riksdagen

X2

12

34 l

Grävarbeten handlar om pågår just nu för fullt i Hörnån genom i forsarna ochatt återställa lekområden breda grund för främst Hörnsjö. Åtgärderna Detta var förutsättningar havsöring, i vattnet. med stenar som förstördes under flottningsepoken, där

Mia Eriksson Phu Nguyen Landström, Olivia Berggren, och Linus Sjöberg Alma Bergholm, vänskapshelgen laddar stora i Norrskenshallen. kanonen av närmare 240 handbollsspelande Då invaderas inför länet och Norrbotten. ungdomar Nordmaling från övriga

En hälsosam cirkel i Hörnsjö

under Konst hela nio nedslag Vindeln och gångna helg Nordmaling, gjorde under Bjurholm, och hantverkare missionsVästerbottningen i kommunerna Där fick konstnärerI det gamla nattlinnen & Hantverksrundan samling på hemmaplan. i Örträskbygden. Sidorna 4–5 Iris Luspas sina alster Vännäs samt beskådas att visa upp möjlighet kunde bland annat huset i Brån i taket i bönesalen. som hängde

6. Birmingham – Derby

Systemen

Solveig en unik ledare för alla jägare

Nio nedslag på konstrunda

X X 1X2 1X2 gunnar.eriksson@vasterbottningen.se

3. Stoke – Liverpool 4. West Bromwich – Southampton

AB • Årgång

Havsöringen åter hoppa ska i Hörnån

www.vasterbottningen.se

se över hur då man ska göra en IT-plan vi vid en brytpunktkolla upp och och för– Just nu står ut. Man försöker ska bygga ut nätet ser datanätet Vindeln för var man från Studieförbundet Sidan 6 just nu för Ewa Bergh, representant bättra, säger i Vindeln. Vuxenskolan

KÄRR

l

PETER

Årgång 34

Foto:

i Norr AB •

BJÄRNESAND

Tidningar

för och Vindelnbor beslutsfattare Studieförbundet som samlades diskussioner. Förra veckanåsiktsutbyten och för diskussionskvällenvar mötet en kväll av stod som arrangör Temat för Arena Vindeln. Vuxenskolan forumet SVinfrastruktur i Vindelnbygden. går under och kommunikation

VIKTOR LAGERBORG

Gunnar Eriksson Enkelrad 64 rader R-0-7-16

Häradsvägen 1211. Manchester City – Hull

Allsvenskan gör premiär på veckans kupong, men det är bara en match och det är nykomlingarna AFC Eskilstuna som hemma på Tunavallen tar emot Örebro SK. AFC Eskilstuna är kan man säga ett kapitel för sig. Klubben kommer från ursprungligen från Väsby utanför Stockholm. Väsby United bildades genom att Väsby IK och FC Café Opera gick samman och bildade en ny klubb, Väsby United, övertog Café Operas plats i Superettan 2005. Klubben hade under flera år ett nära samarbete med AIK, men det avslutades 2012. Samma år bytte. Föreningen namn igen då man tog namnet Atletic Football Club United och 2013 flyttade man klubben till Solna och hemmamatcherna spelades på Skytteholms IP. Men klubben lyckades inte trots spel i Superettan locka nån publik till matcherna i Solna och tröttnade på den för fotbollen jobbiga situationen utanför de stora klubbarna AIK, Djurgården och Hammarby. De började se sig om efter en klubb som

40 En del av Tidningar i Norr

A-POSTTIDNING

36 En del av

och bostad pratar om det ochNätengageVindeln frågor för rar andra.

VÄNNÄS

2. Middlesborough – Burnley peter.karr@vasterbottningen.se

AFC kommer nog att få det jobbigt att hålla sig kvar, men hemma på Tunavallen kommer de nog att bli svåra att besegra.

En del

A-POSTTIDNING

– Vi brukar fylla alla platser väldigt snabbt. De som jobbat på lägret tidigare

0933- 77 29 60

Kyrkogatan 3

www.vasterbottningen.se

15 kronor l

2015 26 november 36

a s bäst Året de på uset r boen Lotsh rlätta undeandling 15 kronor

åriga ledare till lägret och det brukar inte vara något problem, menar han:

Västerbottningen 6 april.

Fredrik Bjärnesand

Kulan i luften, Allsvenska är igång och visst känns det inte bara ljusare utan även lite vår i luften även om vi åtminstone här i Umeå hade ett litet bakslag förra helgen. Men det tar jag på mig, jag satte nämligen på nya sommardäck i fredags…

olika grupper. – Vi försöker kommer bort från att bara ha typ fotboll och innebandy så i år är det också bland annat trolleri, kampsport, gymnastik och bågskytte, säger Arvid Norin och tillägger:

Arvid Norin, projektledare la olika organisationer som finns i Sävar som teaterföreningen och scouterna. Dessutom kommer ett antal barn från Sydafrika som får uppleva Sävar istället för Kapstaden under några dagar. – De brukar bidra med väldigt mycket och det är superkul att de kommer i år igen, säger Arvid Norin. Förutom organisatörerna behövs också ett 30-tal ton-

TIPSA din lokala reporter Premiär för Allsvenskan på kupongen

fredrik.bjarnesand@vasterbottningen.se

Det är ganska stimmigt i en av Sävarskolans gymnastiksalar när alla deltagare på årets Sävarcamp samlats för att påbörja lägrets fjärde dag. – Vi brukar börja varje dag med att samla alla här tillsammans och köra nån lek tillsammans för att få lite mer vi-känsla innan de går iväg i sina mindre grupper, förklarar Arvid Norin, en av Sävarcamps projektledare.

Arvid Norin jobbade med Sävarcamp första gången som 16-åring gruppledare och är nu än av fem ungdomar i styrgruppen. Kommunikationen mellan de svenska barnen och de sydafrikanska besökarna brukar inte vara något problem. ”Barnen tycker det är superkul att testa sin engelska.” Foto: VIKTOR LAGERBORG

Foto: FREDRIK

lägret är i mellanstadieåldern och under de sex junidagar Sävarcamp håller på får de ägna sig åt många olika aktiviteter. – Vi har försökt komma bort från att vara bara ett idrottsläger och använda al-

Som 16-åring var det väldigt inspirerande att få vara med och organisera och få så mycket utrymme.

BJÄRNESAND

De kring 100 deltagarna på

Foto: FREDRIK

Det innebär naturligtvis att jobbet kräver betydligt mer tid än ett ”vanligt” sommarjobb och redan under vintern träffas gruppen minst en gång i veckan för att planera. Men det är det värt, tycker Arvid Norin: – Framför allt är det väldigt kul på många olika sätt och man lär sig väldigt mycket om socialt samspel och teamwork. Sen får man ju ut väldigt mycket av barnen också.

BJÄRNESAND

Det är femte året som Sävarcamp arrangeras och Arvid Norin har varit med sedan den första gången. – Jag tyckte att det lät som en jättehäftig idé och som 16-åring var det väldigt inspirerande att få vara med och organisera och få så mycket utrymme, minns han. Det första året hade de vuxna initiativtagarna redan bestämt mycket när Arvid Norin och de andra ungdomarna kom in i bilden men under åren har ungdomarnas inflytande blivit allt större och nu ansvarar Arvid och de fyra andra i styrgruppen för den mesta planeringen bakom lägret. – Nu har vi hela ansvaret förutom för budget och där är vi med och bestämmer.

Foto: FREDRIK

SÄVAR. Arbetet med sommarlägret Sävarcamp har redan startat och precis som tidigare år utvecklar det inte bara barnen som deltar utan också ungdomarna som organiserar lägret. – Det är otroligt givande, säger projektledaren Arvid Norin.

Foto: EVA

SÄVAR. För femte året arrangeras lägret Sävarcamp, och deltagare från såväl Sävar som Sydafrika har fått chansen att pröva på många olika aktiviteter. – Det roligaste var pilbågsskyttet, säger Frida Säfsten, 10 år.

SPORT SPORT SPORT SPORT

Många aktiviteter på årets Sävarcamp

ett 30-tal deltagare på resan, varav nästan hälften ska vara barn eller ungdomar. Det återstår flera månader innan deltagarlistan spikas men redan nu har tillräckligt många anmält intresse för att säkra resans existens. – Det blir definitivt en resa, konstaterar Staffan Norin.

Frida Säfsten tycker hittills bäst om pilbågsskyttet.

Både Per och Ebba Höglund har tyckt mycket om att vara värdfamilj åt besökande sydafrikaner. Foto: VIKTOR LAGERBORG

”Det roligaste var att bara sitta och prata” SÄVAR. Under sommarens sydafrikanska besök i Sävar behövs värdfamiljer som gästerna kan bo hos. Familjen Höglund har varit det vid två tidigare tillfällen och är väldigt nöjda. – Jag tycker det har varit jättejättekul. Det är inte varje dag man får träffa människor från en annan del av världen, säger Ebba Höglund, 16 år. I år handlar det om elva ungdomar och några ledare som kommer till Sävar men hur många värdfamiljer som behövs är flexibelt. – Blir det färre bor de kanske två och två, annars så sprider vi ut dem, säger Staffan Norin.

Inför det första av de två

tillfällen som familjen Höglund stått värd åt några av de sydafrikanska ungdomarna var Ebba Höglund lite orolig att det skulle bli stelt och svårt att kommunicera. – Men det gick jättebra. De var väldigt duktiga på engelska och mycket går ju att förklara med kroppsspråk, säger hon. Just kommunikationen visade sig vara bland det bästa med värdskapet. – Det roligaste var att bara sitta och prata. Vi lärde varandra olika ord på varandras språk och sånt, säger Ebba Höglund. Även hennes pappa Per Höglund gillade upplevelsen och de ibland oväntade

Helt plötsligt blev det ett spontant dansparty. Per Höglund

inslagen. – Helt plötsligt blev det ett spontant dansparty hemma hos oss, det var roligt, minns han.

Ebba Höglund tror också att

besöken varit bra för sammanhållningen mellan Sävarborna. – Efteråt hade vi barn i Sävar något gemensamt som många inte har upplevt. Det är jag jättetacksam för, säger hon.

VIKTOR LAGERBORG

Läs mer För mer information gå in på access-sydafrika.org

VIKTOR LAGERBORG

Ett antal intresserade fanns på plats i Sävar IKs klubbstuga för att få reda på mer om utbytet med Sydafrika. Foto: ACCESS

Precis som tidigare år är det ett fotbollslag som besöker Sävar och bland annat en landskamp står på schemat. Foto: ACCESS

Besöket i Sverige och Sävar

kan spela en viktig roll i deltagarnas framtid, tror Jeremy Wyngaard som leder projektet LifeZone i Sydafrika: – Jag tror att det inspirera dem att ha större drömmar för sina egna liv.

VIKTOR LAGERBORG

Jeremy Wyngaard har besökt Sverige flera gånger tidigare men för de flesta av de yngre deltagarna är det första gången.


25

29 juni 2017

Asele

M MRÅDET

D

ARKNA EN

ATS FESTPL

HEMBYGDSO

Foto: VIKTOR LAGERBORG

Vi uppfinner framtiden!

Hilda Nygren och Frans Forsner ser fram emot att prova på trolleri senare under dagen.

Norra Skogsägarna lanserar löpande en rad nya produkter för skogsägare. Det rör sig om ett brett spektra med allt från skogliga handlingsplaner och ekonomiska kassa­ flödesanalyser till barnböcker och ap­ par. De nya produk­ terna gör skogsägan­ det enkelt och mer överskådligt. Kontakta någon av våra skogsinspektorer så berättar vi mer! Bjurholm-Fredrika Örnsköldsvik Norra Jens Vidmark Skogsinspektor Mimmi Almqvist Emil Andersson 072­147 23 13 Skogsinspektor Skogsinspektor

Vännäs/Umeå södra

Björn-Erik Lilja Leif Strandberg Skogsinspektor Skogsinspektor mobil 072­141 68 55 mobil 070­687 10 17

Jens Vidmark Skogsinspektor 072­147 23 13

Fredrik Nyman Skogsinspektor mobil 070­642 38 30

Jonas Sjödin Izak Edlund Skogsinspektor Skogsinspektor mobil 070­286 29 47 Föräldraledig

Henrik Ådén Mats Warensjö Skogsinspektor Skogsinspektor mobil 070­598 50 80 mobil 072­141 32 90

Nordmaling

Gustav Karlefors Skogsinspektor mobil 070­587 93 00

Niklas Karlsson Skogsinspektor mobil 070­250 58 08 mobil 070­305 98 56 Umeå norra/Sävar 070­590 25 44

Sören Winther Skogsinspektor mobil 072­147 72 57 Patrik Lundström Skogsinspektor Föräldraledig Fredrik Jonsson Skogsinspektor mobil 072­147 98 40

Sävarcamp bjöd på många olika aktiviteter, både idrottsliga och andra.

Erik Forsberg Skogsinspektor mobil 072­141 17 12 Vindeln Rickard Norberg Skogsinspektor mobil 070­336 16 92 Mikael Jonsson Skogsinspektor mobil 072­147 92 52

www.norra.se


26

29 juni 2017

Lokal krönika

Ångest

Elleverantören nära dig!

Trasslar hjärnan så trasslar hela livet Stöd hjärnforskningen på pg 901125-5 eller www.hjarnfonden.se För personlig service ring 020-523 523

Centralgatan 31, ÅSELE, Tel 0941-100 03 Felanmälan efter kontorstid: Tel 0941-104 66

ENSKILDA AVLOPP OCH RENINGSVERK Ring för offert – 070-315 39 29 avdraget Nyttja rot

Vännäsby • 0935-205 86 • www.markogrund.se

Bjurholmsdagarna 1-2 juli Marknad Lör 1 juli kl. 10 - 16 Sön 2 juli kl. 10 - 15

UTROTA FATTIGDOM. MED JÄMSTÄLLDHET. FÖRÄNDRA VÄRLDEN. BLI MÅNADSGIVARE PÅ WEEFFECT.SE

Pubkväll med servering och livemusik av Helldorado och Freak out mellan kl. 20 - 01 på Folkets hus

Servering och underhållning på Hembygdsgården

BJURHOLMS KOMMUN

Arrangörer: Bjurholms IF, Bjurholms hembygdsförening och Bjurholms kommun.

Dags att uppvärdera landsbygden S

www.aselekraft.net

Välkommen!

Kommunerna ska anta nya översiktsplaner för varje valperiod. Arbetet pågår på många håll, bland annat i min hemkommun Vännäs.

För detaljerat program se evenemangskalendern på www.bjurholm.se

TILLSAMMANS MOT FATTIGDOM

ommar och semester (normalt även sol …) då älskar alla landet, stugan, sjön och naturen! Resten av året då? Jag tänker närmast på alla samhällsaktörer och myndigheter: exempelvis länsstyrelsen, trafikverket eller lantmäteriet. Den sistnämnda myndigheten som behöver mer än ett år för att klara en enkel avstyckning på landsbygden? Är det inte dags att ”landsbygdssäkra” även deras myndighetsutövning. Alltså att besluten inte får omöjliggöra en positiv utveckling på landsbygden. Det sistnämnda gäller i hög grad även kommunerna. Visst finns det även positiva exempel på landsbygdsutveckling inom Umeåregionen! Det ”lyser” i de allra flesta gårdarna, men byarna vill mera. Inom Leader URnära-projektet, som tyvärr inte fick några centrala medel, har det kommit in ansökan om 16 byaplaner. Flera borde söka den aktuella stimulanspengen på tre tusen kronor och sätta igång med en egen byaplan. Arbetet med en sån plan skapar engagemang från flera – och det är viktigt. Den ideella sektorn är ofta ”med i matchen” med kunskaper och engagemang. Men hur är det med kommunerna, bankerna och företagen? När vi bildade Umeåregionen och det samarbete som var huvudsyftet, var just skapandet av arbetstillfällen utanför centralorten, en grön tråd. Kommunerna ska anta nya översiktsplaner för varje valperiod. Arbetet pågår på många håll, bland annat i min hemkommun Vännäs. I det arbetet måste alla landsbygdsutvecklare göra sin röst hörd. Kommunerna skall vara möjliggörare med sina planer. Inte regelivrare och bromsklossar. Tänk om kommunerna och länsstyrelsen hade en person med titeln ”regelförenklare” – hen skulle få ett utvecklingspris rätt snart! Den verkligt stora framtidsfrågan för landsbygdsutvecklingen är de brukade gröna näringarnas roll för en omställning till ett hållbart samhälle ur energi- och klimatsynpunkt. Till detta får jag återkomma i väntan på de länge utlovade skogsprogrammet. Det måste komma ”inom kort” som det brukar heta. Eljest tappar regeringen i trovärdighet.

Åke Sandström Pengsjöbo med ett livslångt engagemang i politik och samhällsliv.

Centerpartiet kämpar för hela Västerbotten – hela året! www.centerpartiet.se/vasterbotten VÄSTERBOTTEN


27

29 juni 2017

Glad sommar! Mat-, fika- och surdegsbröd. Tårtor och smörgåstårtor. Vi fixar det mesta!

Mån–fre 9–20 Lör 9–18 Sön 9–20

Tel 0913-400 18, Fax 0913-401 04, bageriet@vebomark.se Semesterstängt v 31-33 – se vår facebook-sida för våra öppettider

Konstnärshemmet Tuggengården Besök en västerbottenskonstnärs hem och ateljé -en gård fylld med 100-tal verk av Olle Blomberg. SOMMARÖPPET 4/7 - 17/8

ia:s Gårdsbutik Avasjö, Åsele GUIDNING - UTSTÄLLNING - CAFÈ

Öppet varje lördag kl. 11.00-16.00

Besök Torgny Lindgrens litterära landskap i sommar 17 juni, 24 juni, 1 juli 11-15 3 juli t om 13 augusti tisdag 11-15 fredag 14-20 lördag 11-15 26 augusti, 2 september 11-15 Guidad tur tisdag och lördag 13.00 070-561 09 95 • www.raggsjoliden.nu

070 -305 45 78 Vi har kortläsare danielssonsko.se

Vi har service på däck, cyklar, släpvagn, bilar mm

KRAV-kött, korvar, ostar, safter, bröd, hantverk m.m.

Sällskapet Olle Blombergs Vänner

ÖPPETTIDER: Tisdag, Onsdag, Torsdag. Samt Söndagar - i samarbete med Kl: 12.00 - 16.00 Entré: 40 kr vuxen, under 18 år gratis. Fikaservering inne - eller ute, vid lämpligt väder. Vykortsförsäljning.

Stiftelsen Hertha & Olle Blombergs fond

Välkommen till den rosa västerbottensgården i byn Tuggensele, 2,5 mil söder om Lycksele längs E12:an mot Umeå.

Underbara dagar!

Öppet hela sommaren!

Industrivägen 1, Norsjö • Tel: 0918-316 00

-

ÖNSKASJÖN En möjlighet till fiske & avkoppling

-

• ÖRING, RÖDING & REGNBÅGE • BÅTUTHYRNING

Besök djurparken två dagar, Betala för en! - Fri entré påföljande dag. • Nordisk fauna med bl.a. björn, varg och rävungar. • Nöjespark med karuseller

• VILDMARKSCAMPING

LYCKSELE DJURPARK Info: www.onskasjon.se eller tel: 070-24 25 111

Nära Trehörningsjö

0950-163 63 www.lyckseledjurpark.com

Fiskeredskap & fritidsartiklar Motor- & röjsågar www.FishYourDream.com info@fishyourdream.com 0733761897 – 0952-60200

Norsjö Fiske och Fritid Norsjö 070-533 45 38

Se hit!

a!

Välkomn

Se hit!

Vi tillhandahåller företagslokaler och mark för näringslivets utveckling. Mer information: 0950-167 23 eller gå in på www.industrihus.se

Vi tillhandahåller företagslokaler och byggklara Vi tillhandahåller företagslokaler och mark industritomter för näringslivets utveckling i Lycksele. för näringslivets utveckling.

Se hit!

Mer information: 0950-167 23 eller gå in på www.industrihus.se

Vi tillhandahåller företagslokaler och mark för näringslivets utveckling. Mer information: 0950-167 23 eller gå in på www.industrihus.se


28

29 juni 2017

Glad sommar! Pilgrimsvandra i sommar?

Sommar på Forslunda Besöksmål med ladugård, lantbruksdjur och barn- och familjeaktiviteter. Lilla Forslunda, sommarläger, sommarcafé och Gårdsbutik. Bo på lantgård, välj Rum & frukost eller självhushåll. Öppet vardagar 26 juni–11 augusti klockan 10–16. Välkommen till Forslunda, väg 363 cirka 6 km väster om Umeå centrum. www.umea.se/forslunda

Pilgrimslederna runt Tavelsjön och i centrala Umeå bjuder på härlig vandring. Med appen Pilgrim Umeå öppnas stunder av andakt, eftertanke och musik. Läs mer om sommarens aktiviteter www.svenskakyrkan.se/umea/sommar Pilgrim Umeå

Pilgrim Umeå Forslunda Gymnasiet

En gratisapp för pilgrimsleder i Umeå och Tavelsjö Ladda ner från App Store eller Google play.

We mind your business t a s s i m e t n i l ä v Du har ? s s o s o h a l d n a att h är du handlar a! N Vi har något för all ndrar liv! rä fö h c o d e m u d r hos oss ä

. tors 12-18 . lörd 10-14 6 -1 12 sd ti r e Öppettid fred 8-16 Inlämning månd090-2009970 å e m U 9 n ta a sg g Lärlin www.pmu.se

Behöver du bättre uppkoppling? Eller en mobil växel? Vi hjälper till med allt som rör företaget. Välkommen in till Tele2-butiken på Marknadsgatan 11 i Umeå!


29

29 juni 2017

www.umekajak.se

Kajakturer i havsmiljö

års 30- leum i jub

Vi önskar alla kunder Vi önskar kunder en trevligalla sommar!

Guidade turer och uthyrning Ring 070-224 04 38

en trevlig sommar! Tack för att ni handlar hos oss! Den glada Butiken

Vi har öppet årets alla dagar.

Blomqvist Diversehandel AB Tel: 090 - 350 66 ÖVERBODA

Bo på Norrlands största hotell när du besöker Umeå!

Fantastiska sommarpriser 22 juni - 20 augusti. Middagsbuffé fredag och lördag ingår i rumspriset. Fina konferensmöjligheter.

Sommar på Wärdshuset

Bortom stadens brus kan ni njuta av god mat och dryck. Försäljning av lokalproducerade charkuterier mm. Passa även på att besöka Soldattorpen eller gå ner till Umeälvens strand och titta på jättegrytorna. Varmt Välkomna!

Ring konferensbokningen 0046 90 108724 Hotellbokningen 0046 90 108721

Kristina och Michael med personal

Vi ses på Hotell Björken!

Tel. 090-301 30 www.brannlandswardshus.se

www.hotellbjorken.se

1996-2016

20-års jubileum

Sommarträdgård sommaröppet 30/6 – 27/8

i Holmsjön (vid Yttertavlevägen,skyltat) finns Smultronstället: en inspirerande trädgårdsupplevelse sen 1996 med över 1200 sorters växter på 7000 m2. Obs! Caféet är stängt under säsongen 2017, endast glassförsäljning Efterträdare sökes senast 2019 Vill du jobba med trädgård i eget företag? Av personliga skäl söker vi efterträdare som vill ta över och vidareutveckla en av norra Sveriges finaste handelsträdgårdar!

Varmt välkomna !

Silke & Frank med personal

www.smultronstaellet.se sommaröppet alla dagar 30/6 t.o.m. 27/8: 10-16 månd-lörd, 12-16 sönd

Erbjudandet för dubbel data gäller i tre månader från den dag man tecknar ett mobilt bredband mellan 1 juni och 31 augusti.


30

29 juni 2017

Sydporten på hemlig resa Under vinjetten ”Hänt & hört” är Ni läsare välkomna att bidra. Här blandar vi högt och lågt med smalt och brett. Har du en rolig bild eller varit med på ett föreningsmöte, visa och berätta det här! Skicka ditt via hemsidan: vasterbottningen.se eller via mail till: hant&hort@vasterbottningen.se Skriv kortfattat, max 2000 tecken. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta insänt material.

Högmässa med nyvigd präst TAVELSJÖ. Gustav Fros-

teblad har startat sin pastoratstjänstgöring i Tavelsjö församling med en intensiv vecka. Han har medverkat vid skolavslutning, haft en begravningsgudstjänst, en Högmässa och ett barndop. Gustav Frosteblad hälsades på söndagen välkommen till församlingen av församlingsherden Michael Brodin,

kyrkvärden Monika Sandström, ordförande i församlingsrådet Rolf Appelblad, kantor Ingegerd Holmberg och vaktmästaren Jonny Lindberg. Alla uttryckte glädje över att Gustav, som vi lärt känna under våren, nu ska tjänstgöra i församlingen. Hans hustru Anna och lille sonen Svante var också med.

NILS-ÅKE SANDSTRÖM

HÖRNEFORS. SPF Seniorerna Sydportens reseansvariga Gun Jonsson välkomnade en hel busslast med förväntansfulla medlemmar till en dagsutflykt till hemlig ort. Att lista ut resmålet är lika spännande varje gång. Kjell-Åke Hansson övertog ansvaret för upplägget och höll resenärerna på ”sträckbänken” med små hyss – innan det stod helt klart att resmålet skulle bli Ulvön. Vid Själevads Friluftscenter intogs bussfika i naturskön miljö. Under färjeresan från Docksta gavs viss guidning om

platser som passerades. Väl framme på Ulvön väntade en god buffélunch i Ulvö Hotell, som för övrigt vad inredd med en spännande fondvägg uppbyggd av kluvna vedträn. Sällskapet promenerade till öns kapell respektive muséum där guiden Sven Bodin berättade om det andliga livet och kapellet samt problem och konflikter från det framväxande samhället. I Träkapellets trånga bänkar kunde bland annat de bibliska kalkmålningarna beskådas. Ulvöhamn byggdes upp gradvis under senmedeltid men forcerades efter 1557 när Gustav Vasa gav Gävle-fi karna ensamrätt på fjärrfisket längs norrlandskusten. I muséet fokuserades samlingarna

Inga-Lill och Lennart Granberg samt Nils-Åke och Sylvia Johansson. I bakgrunden skymtar Stig Lövstedt, Kerstin Möller, Göran Jonsson och Putte Jonsson Foto: GUN JONSSON kring år 1905, då hamnen sjöd av liv. Dagens samhälle på Ulvön såg lugnt och trevligt ut i solskenet och den vårvackra grönskan. Under hemresans vägval fi k bussresenärerna se lite andra vyer. Tyvärr även förseningar på

grund av pågående vägarbeten. Dagsutflykten blev längre än beräknat, men deltagarna var ändå jättenöjda, vilket de kraftiga applåderna till Gun Jonsson och Kjell-Åke Hansson bevisade.

GUN JONSSON

Välkommen till Arvidsjaur Flygplats

www.frosozoo.se www.frosozoo.se www.frosozoo.se

www.frosozoo.se • 063 - 51 47 43

www.frosozoo.se www.frosozoo.se •• 063 063--51 5147 4743 43

50

:Varmt Varmtvälkommen! välkommen! rabatt Varmt välkommen!

Gäller Gäller ii entrén entrén 2015. 2017. Endast Endasten enkupong kupongper perfamilj familj.

Denna värdecheck berättigar dig till: rabatt rabatt

Östersund

Värdecheck Värdecheck 50 50:-:-

Djur Nöjespark Djur och Nöjespark Djur ochoch Nöjespark

Denna Dennavärdecheck värdecheckberättigar berättigardigdigtill: till:

www.arvidsjaurairport.se


31

29 juni 2017

Var tionde minut inträffar en viltolycka i den svenska vägtrafiken Det kan vara svårt att undvika en kollision när viltet plötsligt står framför din bil. Men det finns vissa förberedelser och åtgärder man kan vidta för att vara mer förberedd och skaffa sig större marginaler när situationen uppstår. Älgskadefondsföreningen har sedan 1973 arbetat med att sprida information om viltolyckor för att minska antalet viltolyckor på våra vägar. På vår hemsida hittar du nyttig information och statistik över viltolyckor i Sverige.

Psst, du vet väl att…

TÄNK VILT Ω Anpassa farten, använd bilbälte. Ω Var extra uppmärksam vid åkrar, föryngringsytor, sjöar och där viltstängsel börjar eller upphör. Ω Var extra uppmärksam från

SOM MEDLEM FÅR DU EKONOMISK ERSÄTTNING

Skulle du råka kollidera med ett anmälningspliktigt vilt så får du hjälp av oss. Vi betalar ut upp till 8 000 kronor som du kan använda för självrisk/reparation, hyrbil och bärgning. Medlemskapet kostar endast 120 kronor per kalenderår och gäller alla motorfordon du är registrerad ägare till. Vi har idag fler än 80 000 medlemmar.

skymning till gryning. Ω Kom ihåg att leta efter vilt, kör med fantasi. Ω Tänk på att vår och höst är faran för vilt på vägarna extra stor.

Box 101, 364 21 Åseda | 0474–102 12 | kansli@algen.se | www.algen.se

Himlabadet ligger centralt i Sundsvall på Universitetsallén 13

KÖR eN UTMaNING I SURFeN!

ROLIGT FÖR heLa FaMILjeN!

aVKOPPLING FÖR VUXNa På ReLaXeN

! k n ä t s a d a l g & Härliga plask himlabadet i Sundsvall är det perfekta stället för semesterfirare, här finns möjligheter till avkoppling och lek i alla väder! Välkommen till härliga badupplevelser, vattenrutschbanor, bubbelpooler, klättervägg och vattenpist på Sundsvalls äventyrsbad. Vi har ett stort barnpoolområde, multibassäng för träning och en avkopplande relax med takterrasser i bästa solläget. n Sommarpris på relaxen endast 160 kronor Välkomme ll! a till Sundsv till och med 27 augusti, åldersgräns 18 år. Under sommaren kan du bada i vårt fina utomhusbad med 50-metersbassäng och stort grönområde. Dessutom är vi först i Europa med attraktionen Surfstream, där du surfar som på riktiga vågor. Mer information på www.himlabadet.se

Följ oss på facebook.com/himlabadet tel 060-19 20 00 eller e-post info@himlabadet.se


32

29 juni 2017

Vi firar

Sudoku

GRATIS att fira

Gunilla firas på 75-års dagen. Hipp hipp hurra från släkt och vänner! Firas i efterskott.

Välkommen till

Bjurholms veterancruising Bilarna träffars kl 19:00, samling 19:00 Mingel & varmkorv

Publicera nära och kära gratis påVästerbottningens familjesida. Sänd in bilder från till exempel bröllop, på nyfödda, födelsedagsbarn, fyra generationer, kusinbilder, konfirmation, examen, dikter med mera. För införande i torsdagens tidning ska bilderna vara oss tillhanda senast klockan 12 på måndagen samma vecka. E-posta till: familj@vasterbottningen.se eller skicka brev till Västerbottningen, Box 3053, 903 02 Umeå. Foton returneras endast i medsänt svarskuvert.

Fortsatt och utvidgad moräntäkt på fastigheten Bredträsk 6:2 i Bjurholms kommun.

LÄTT

Puzzle 26 (Easy, difficulty rating 0.35)

(ingen tävling)

2 3

1 9

7 7

9 5

5

6

2

3 1

8 1

8

3

2

7

9

8

6

7

5

4 7

3 9

6 4

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Dec 28 07:13:28 2016 GMT. Enjoy!

Protokoll från landstingsfullmäktige

Samråd enligt miljöbalken

Rösta på fyra kategorier: • Folkets val • Bäst till -55 • -56–69 • -70–87

SCA Skog AB, Skepparplatsen 1, 851 88 Sundsvall avser att söka täkttillstånd för fortsatt och utvidgad brytning av morän på rubricerad fastighet. Täkten ligger ca 3,8 km norr om Bredträsk. Man planerar söka täkttillstånd för 20 år och en total produktion på ca 199 000 ton moränmaterial. Täktarbetet omfattar bl.a. avtäckning, krossning, sortering, upplag och transporter. Transporter planeras via befintlig utfartsväg till länsväg 569. SCA Skog AB inbjuder genom denna annons till synpunkter på den planerade verksamheten. Synpunkter skall vara bolagets ombud Mätteknik AB tillhanda senast 2017-07-31. Mätteknik ger er även ytterligare information på tfn 070-323 47 39. Enligt uppdrag Arne Ericsson Mätteknik AB, Knytta 220, 832 93 Frösön.

www.matteknik.se

Landsarkivet har öppet alla vardagar hela sommaren.

Toila SPA

Kom gärna förbi och

TALLINN

hälsa på! För mer information: riksarkivet.se/harnosand

10 dgr

6950:-

27/8, 1/10, 29/10, 26/11 pris från Buss, båtresa, helpension, läkarbesök, 18 behandlingar

3 dgr pris

20/8, 27/8, 3/9, 10/9, 17/9, 1/10, 8/10, 29/10, 5/11, 12/11, 26/11, 3/12, 10/12 B-hytt, show, buss vid shopping

995:-

§ 111, ”VLL Innovation AB. Årsredovisning och ansvarsfrihet 2016”, från sammanträde den 20–21 juni 2017 med landstingsfullmäktige i Västerbotten har den 21 juni 2017 justerats och annonserats på Västerbottens läns landstings officiella anslagstavla i landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå. Protokollet förvaras hos registratorn vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå. Du kan även läsa det på landstingets hemsida www.vll.se Sofia Jonsson Landstingsfullmäktiges sekreterare

Ta sTällning moT oräTTvisor – även i framTiden amnesty.se/testamenten

Vill du ge ett barn eller en ungdom ett tryggt hem?

Nu söker vi fler familjer

Helsingfors samma datum men ej buss med över till Helsingfors

Vi utreder, utbildar och handleder. www.ac-omsorg.se eller ring Landsarkivet i Härnösand

070-301 34 90 l www.sweruresor.se

Linda Lindström 070-371 80 32 Maria de la Cour 070 - 371 05 52

- Enda konserten i Norrland ÅMSELE KYRKA 23/7 KL 18.30

Bli en vandrare i sommar!

- upptäck vandringskortet

I Skellefteå finns ett stort antal vandringsleder att välja bland. Testa vandringskortet och tävla om fina friluftspriser genom att gå minst tre av lederna i sommar. skelleftea.se/vandring

Skellefteå kommun

Sommarturné med 2017 års

Jenny Lind stipendiat Ylva Stenberg Entré 200:-. Förbokningar 070-6012159 Programvärd: Maria Streijffert

Arrangörer: Åmsele Folketshus, Åmsele Kultur- och teaterförening i samarbete med Vindelns församling och ABF

Brukets dag 1 juli! Sommarcentrum mellan städerna! www.visitnordmaling.se


r a m m o s Glad t e d n la r e t s m lo B Önskar vi på

3FÖR 99:-

Planteringsjord Ord pris 39,90:-

3 60:FÖR

Stora Perenner 2L

99:-

Påsktazett

Påsklilja’Tête-à-tête’. Ord. pris 2490

Stort sortiment av utekrukor

99:-

Bärbuskar Välj bland ex hallon, vinbär, krusbär

4FÖR99:-

4FÖR99:-

3FÖR99

Ord. pris 39,90:-

Ord. pris 29,90:-

Ord. pris 39,90:-

Kryddor från Hällnäs

Pelargon

Lavendel

090-200 21 10 • Sandåsvägen 35, Umeå • Vardagar 10 - 19 Lördagar 10 - 16 • Söndagar 11 - 16 •


34

29 juni 2017

SOMMARTRÄDGÅRDEN med Agneta

Rådhuspark i ny skepnad UMEÅ. I veckan invigdes Rådhusparken i Umeå, den populära mötesplatsen och oasen mellan Rådhuset och Umeälven. Den anlades redan 1896 men har de senaste åren genomgått en renovering och modernisering av landskapsarkitekten Ulf Nordfjell.

mer tillgänglig och hållbar. Friska befintliga träd har sparats respektive återbrukats och har fått sällskap av många nya träd och storslagna perenn planteringar. Parken har byggts med hållbara material som stål och granit. – Parken är ett socialt vardagsrum som ska funka i 50100 år framåt och underhållsaspekten är oerhört viktig för oss landskapsarkitekter, säger Nordfjell.

Parken är ett socialt vardagsrum som ska funka i 50-100 år framåt. Ulf Nordfjell

Parkens grundstruktur med Ulf Nordfjell är en stockholmsbaserad landskapsarkitekt med rötterna i Bjurholm. Han är ett världsnamn inom skapandet av offentliga rum och privata trädgårdar, och har belönats med otaliga utmärkelser. 2007, 2009 och 2013 erhöll han guldmedaljer vid världens främsta trädgårdsutställning Chelsea Flower Show, 2009 blev han även best-in-show. I veckan invigdes den se-

naste i raden av Nordfjells skapelser, nämligen Rådhusparkens övre del, där gestaltningen förstärker parkrummet mellan Rådhuset och Umeälven. Delen närmast älven invigdes redan under Kulturhuvudstadsåret 2014.

Målet för renoveringen har

varit att utveckla den ursprungliga rådhusparken med hänsyn till kulturhistoriska värden, göra parken

lättillgängliga gångstråk och mittaxelns två dammar kantas av träd och buskar. Umeås signum, användandet av sommarblommor, gör det möjligt att förändra parkens karaktär från år till år, förklarar Ulf Nordfjell. – Varje stadspark behöver en identitet och här är vattnet attraktionen, utsikten mot Umeälven och fontänerna är viktiga inslag med livgivande vatten, säger Ulf Nordfjell.

AGNETA MALMSTRÖM

Sommar i Robertsfors

Ulf Nordfjell beskådar planteringarna inför invigningen i veckan. I bakgrunden reser sig Väven och Stora Hotellet som en fondvägg i Umeås vackra vardagsrum – Rådhusparken. Mer om Nordfjells skapelser och utmärkelser på www.nordfjellcollection.se Foto: AGNETA MALMSTRÖM

Stort utbud av kvalitetsväxter

Öppettider i sommar: Ons-Fre 12-17 Lör-Sön 11-16 Mån-Tis stängt

Välkommen!

• Sommarblommor • Träd o buskar • Sommarcafé med hembakat

OBS! HÖSTMARKNAD 2-3 SEPT

070-365 23 00

Välkommen till

Sikeå Havscamping Njut av ron vid havet. Vid E4 mellan Umeå och Skellefteå. Sikeå Hamn-Sikeå www.sikea.nu info@sikea.nu 070-6774112

SIKEÅ HAMN 2017 Välkommen till Robertsfors Bruksmuseum & Bruksjärnväg

www.visitrobertsfors.se

Tel: 070-678 00 45

För öppettider se www.visitrobertsfors.se

UPPTÄCK, UTFORSKA OCH UPPLEV

Musikcafé onsdagar kl 18.30 5 juli Strange Brew 12 juli Generation Blend 19 juli Ebba och Julia med band 26 juli Stäppens son 2 aug Patina 9 aug Birch Town Singers INTRÄDESLOTT 40:2 presentkort à 250:- utlottas

I samarb. med: Studieförbundet Vuxenskolan, ABF och Coop Konsum Robertsfors

STENFORS GÅRD

VÄLKOMMEN TILL PÅFÅGELNS CAMPING i vackra Bygdsiljum

DIN OAS EFTER VÄGEN vid E4 mellan Umeå och Skellefteå

Stenfors loppis och antikhallar

Välkomna önskar alla vi på Stenfors Gård Vi har fullständiga rättigheter!

Den lilla, vackert belägna campingen mitt i mellan Umeå och Skellefteå. ICA-butik, Westmans Café och aktivtetsområde finns i direkt anslutning. (Det finns ej stugor)

Ring och boka plats på 0914-201 20 Bygdsiljum Utveckling AB • www.bygdsiljum.se

Dagens rätt, à la carte, fika, butiker, café, glass, antik o loppis

Vi tar emot era varor för försäljning mot 25 % provision. Köper även upp hela eller delar av hem mot kontant betalning.

Öppettider 27/5-13/8

Restaurangen 10-17 alla dagar Loppis & Antik 12-17 alla dagar Café o gårdsbutik 12-17 ons-sön Midsommarhelgen stängt Restaurangen: Efter 13/8 öppet vard 10-16 med möjlighet att boka övriga tider. Loppis o antik: Efter 18/8-16/12 öppet fred och lörd 12-16

Antik o loppishallar 070-556 44 19, Restaurang 0934-206 20 eller besök oss på www.stenforsgard.se Vi finns även på Facebook!


35

29 juni 2017

#mittiäventyret

Åk Inlandsbanan i sommar! Res i 14 t änsa r st obeg ör enda f r * a g da

bane

nestorville.se

5 :1m.e9d I9nlantdest-! kor

Köp Inlandsbanekortet och upplev Sverige från sin bästa sida. Under 14 dagar reser du obegränsat på Inlandsbanan, gör spännande avstickare till närliggande äventyr – och fortsätter resan när du själv vill. Du kan givetvis även köpa vanliga tågbiljetter på Inlandsbanan – för kortare äventyr. *Två barn upp t.o.m. 15 år reser gratis med vuxens sällskap. Ungdomar 16–25 år får 25% rabatt och pensionärer 10%. Kortet gäller 2 valfria veckor under perioden 12/6–20/8 med dagliga turer både norrut och söderut.

Att driva ett hållbart skogsbruk är också en lönsam investering. Efterfrågan och pris på PEFC-certifierat virke ökar stadigt, i takt med det växande miljöengagemanget hos företag och konsumenter.

utom s s e D extra u d r få e på i m e pr t! virke

Vi kan hjälpa dig med certifieringen, utan kostnad, och även ge dig bättre betalt för virket. Samtidigt bidrar du till ett hållbart och lönsamt skogsbruk med frihet under ansvar. Kontakta din skogsrådgivare eller besök norrskog.se så berättar vi mer om hur du både kan investera för framtiden och göra skillnad för miljön. För dig själv och nya generationer. Cathrine Jonsson, Rådgivare Åsele Dorotea Tel: 010-150 27 31

www.norrskog.se

Daniel Andersson, Rådgivare Vilhelmina Tel: 010-150 25 74

www.inlandsbanan.se boka@inlandsbanan.se | 0771- 53 53 53

2 0 1 7 Bäddat för århundradets mest intensiva festivaloch evenemangssommar i Sundsvallsregionen! Här finns något för alla som älskar sommar, scenshower och Sundsvall. Välkomna till festivalstaden!

Pär-Anders Bergqvist, Rådgivare Vilhelmina Tel: 010-150 25 73

SOMMARMUSIK I GALTSTRÖM 1 JULI

SENSOMMAR 7-8 JULI

FOLKAN WATERFRONT 12 AUGUSTI

I år gästas Galtström av Weeping Willows.

Steve Angello, Galantis, Miriam Bryant m.fl

Årets huvudakt, First Aid Kit.

...dessutom Sundsvalls Pride (2-8 juli), Sundsvall Bjuder (4, 11, 18 & 25 juli), Thaifestival (5-8 juli), Sundsvall Block Party (28-29 augusti) och mycket, mycket mer!

Läs mer visitsundsvall.se/festivalsommar

Foto: Per Larsson

syre.se

Certifiera din skog för kommande småkottar


36

RT SPORT SPO

29 juni 2017

SAIK:s hockeyskuta i besvärlig gungning S

kellefteå AIK meddelade i förra veckan att gångna verksamhetsår ekonomiskt slutade med ett minusresultat på 17 miljoner kronor vilket, logiskt, kan förklaras med sämre sportsliga framgångar – utslagna redan i kvartsfinalen mot Frölunda – än vad man hoppats på och budgeterat med plus lägre publikssiffror under grundserien. Till detta ska även läggas långsiktiga investeringar i arenan. 17 miljoner röda kronor är inte ens för en (storm)rik klubb något att skoja om eller leka med och hux flux har nu AIK:s egna kapital reducerats till 56 miljoner vilket givetvis är bra, men börjar man tappa 17 årliga miljoner så… Ja, då kan det gå fort. ”Skellefteå AIK har en i grunden stark ekonomi. Det gör att vi kan hantera år som detta med ett dåligt resultat. Nu jobbar vi stenhårt för att vända utvecklingen” sa ordförande Pär Nordlund i ett pressmeddelande och berättade att man totalt ska minska kostnaderna med tio miljoner kommande säsong, men där ska inte ungdoms- och juniorverksamheten och den nya damsatsningen drabbas. Helt klart är dock att AIK-spiralen nu snurrar åt fel håll. Sämre sportsliga framgångar, ger mindre intresse och publik och därigenom sämre ekonomi. Kommande vinter MÅSTE skutan vändas! På tal om ishockey plöjde jag nyligen igenom Svenska Ishockeyförbundets årsberättelse som är en präktig bibba läsning innehållandes allt från

sportsliga landslagssummeringar, presentation av en massa inhemska tabeller och alla utdelade utmärkelser, via ekonomi och bokslut (förbundet gick plus) fram till framtidsvisioner plus mycket mer. Det jag fastnade mest vid var dock den lååånga uppräkningen av alla ledare och funktionärer i olika roller kring vårt flaggskepp Tre Kronor där jag, om jag räknade rätt, kom upp i 38 stycken! Det är ju nästan två lag av spelare där det förutom bekanta förbundskaptenen Rikard Grönborg och han assisterande coacher Garpenlöv och Popovic finns en administrativ chef, assistenter, en överledare, ett par managers, tre legendarer i det rådgivande rådet (Alfredsson, Lidström och Sundin), coacher med video-, målvakts- respektive scoutinguppdrag plus givetvis läkare, fysioterapeuter, ett gäng materialförvaltare och två presschefer. Det är personalkrävande att rulla runt ett landslag. Men nu är det sommar och dags för Hästveckan i Lycksele i vilken bubbla jag går in i morgon. Jag har missat ett fåtal Lyckseletravår sedan jag i mitten av 1970-talet debuterade där uppe efter att jag då som körkortslös billiftat med Lasse ”Barra” till härliga Lyckseletravet. Det var då det det, men Lyckseletravet består med start denna fredag kväll. Härligt!

+ PLUS

Den här ljusa och varma årstiden inbjuder verkligen till egen fysisk sportansträngning om än på tämligen låg nivå.

- MINUS

Skellefteå AIK noterades inte bara för en sportsligt jobbig vinter utan även för en ekonomiskt tung sådan.

Allsvenskan har omstart till helgen

Nu har semesterperioderna börjat i vårt land, tyvärr märks det inte på vädret. Jag vill ju ha sol, bad och varma kvällar. Nu på lördag är det 1:a juli och dagarna vi hittills haft över 20 grader kan vi räkna på en hand. Två veckor i rad har vi haft några mästerskapsmatcher från U21-EM och Confederation Cup på kupongerna. Den här helgen startar Allsvenskan om efter ett kort uppehåll, men kupongen som helhet andas semesterfotboll. Som vanligt under sommaren avgörs den under två dagar och för att fylla ut 13 matcher har man tvingats ta med två från Norge. Vår kära Allsvenska har alltså omstart till helgen, ser man till våren har det som vanligt höll jag på att säga varit upp och ned. Malmö FF har imponerat mest så här långt och leder serien på bättre målskillnad än IFK Norrköping, men Malmö har en match mindre spelad.

MFF har också rustat inför höstens Champions League kval med att värva vårens spelare i allsvenskan, IK Sirius Kingsley Sarfo. Målvakten Johan Dahlin, är också tillbaka i klubben efter ett par år som proffs i danska Midtjylland. Malmö FF är Sveriges framgångsrikaste klubb, om man tittar på den inhemska

Stryktipset

Malmö FF är Sveriges framgångsrikaste klubb om man tittar på den inhemska fotbollen. fotbollen. Just nu spelar man sin 82:a Allsvenska säsong och 19 gånger har man blivit Svenska mästare, varav tre gånger de fyra senaste säsongerna. Svenska Cupen har laget vunnit 14 gånger och 1979 var man i final i Europacupen för mästarlag, den som numera heter Champions League. En helt otrolig prestation då och en utopi idag.

Finalen 1979 spelades mot

Nottingham Forest på Olympia Stadion i München inför 57 000 åskådare. Forest vann med matchens enda mål, som gjordes av Trevor Francis precis innan halvtidsvilan. Malmö hade på den tiden ett mycket bra lag som innehöll spelare som Bosse Larsson, Staffan Tapper, Janne Möller och Roy Andersson för att nämna några. MFF inleder kvalet till höstens Champions League i mitten av juli då man möter Makedoniska FK Vardar. Idag är det lika speciellt att bara kvalificera sig till Champions League, som det var att ta sig till final 1979.

Enkelrad

64 rader

R-0-7-16 432 rader

Topptips 96 rader

1. GIF Sundsvall – Sirius

1

1X

1X

1X

2. Halmstad – Elfsborg

2

2

X2

X2

3. Malmö FF – AFC Eskilstuna

1

1

1

1

4. Arameiska Syrianska – Enskede

1

1

1

1X

5. Sollentuna – Carlstad

1

1

1X

1X

6. Assyriska BK – Skövde AIK

1

1

1X2

1X2

7. Husqvarna – Karlskrona

1

1

1

1

8. Kristianstad – Utsikten

1

1X

1X

1X

9. Lilleström – Strömsgodset

1

1

1X

---

10. Sogndal – Aalesund

2

X2

X2

---

11. AIK – Östersund

1

1X

1X2

---

12. Jönköping – IFK Göteborg

X

X2

X2

---

13. Örebro – Norrköping

2

X2

1X2

---

Banken Det handlar mycket om Malmö FF nu. Men det går inte att bortse ifrån att dom kommer att bli hela kupongens största bank. Hemma på Swedbank Stadion tappar laget sällan poäng och nu möter man bottenlaget AFC Eskilstuna, som ännu efter 12 matcher inte vet hur det känns att vinna i årets Allsvenska. AFC har en ny tränare i engelske Michael Jolley, som varit U23-tränare i Premier League laget Burnley. Trotts ny tränare kommer man inte att orka stå emot under 90 minuters intensiv MFF-press, jag skulle bli förvånad om inte Malmö gör tre, fyra mål. Säker etta.

Skrällen

Visst ska AIK vara favoriter hemma mot Östersund, men de har blivit lite för stora för mitt tycke. ÖFK ligger till och med före i tabellen även om det bara är på grund av bättre målskillnad. Det är också målskyttet som varit Aik:s stora problem den här säsongen. I de tio senaste matcherna, har de bara gjort mer än ett mål i en enda match och det var mot jumbon Eskilstuna. Östersund avslutade våren jättestarkt med fyra raka segrar och jag tror att man har bra chans till en kanske alla tre poäng på Nationalarenan.

Tänk på att

Även denna vecka är det jackpot på 13 rätt. Det finns ungefär 7 miljoner extra för den som har alla rätt. Norska laget Strömsgodset, har ännu inte vunnit på bortaplan den här säsongen. Det samma gäller Carlstad och AFC Eskilstuna. Elfsborg brukar trivas ganska bra i Halmstad, av de sju senaste besöken har det bara blivit en förlust. Fyra har man vunnit och två slutat kryss. I måndags vann Utsikten hemma mot Assyriska BK med 2-1, men man drog på sig två röda kort och nu är bland annat kaptenen Niklas Olsson avstängd.

Systemen Systemen vi spelar här ovan är ett vanligt matematiskt 64-raders, där man har 6 halvgarderingar. Därefter ett reducerat system, R-0-7-16, som jag byggt ut med tre matematiska helgarderingar. Då blir det 432 rader. Systemet har 12-rätts garanti. Sedan kommer vi in på Topptipset och då ett 96-raders, vilket innehåller 1 hel och fem halvgarderingar. När det gäller topptipset tycker jag att man ska chansa lite mer och gardera favoriterna, det betalar sig om man får alla rätt.


37

29 juni 2017

e r a p p i t t s Gä

Veckans travtips med Magnus Bergström

Bergsåker Lördag 1 juli 2017

Avd 1 1 Volstead fick aldrig chan-

4d110 3d403 d1112 012d4 60731 35045 70000 11221

Lopp 6. V75-2. Auto. 2140: 1 Survival Kit - Adielsson E 2 Etosha Boko - Haugstad K 3 Tiger Williams - Widell K 4 Floyd P.Boko - Linderoth P 5 Test Drive - Kihlström Ö 6 Don Juan Sisu* - Jaara M 7 Joy de Castella - Westholm J 8 Tesio - Eriksson K 9 Springfield - Eriksson C 10 Hagentoy - Ohlsson U 11 Eva I.H. - Östman J 12 Frisco Flame - Olsson D

11121 14,5 35101 11,3a 81143 14,0a 11152 12,3a 1dd10 13,8a 13112 13,8a 22222 12,4 1dd12 13,1a 23021 12,6a 4d111 14,0a 54124 13,2a 14420 12,9a

Lopp 7. V75-3 V5-1. Auto. 2140: 1 Bellatrix Zet - Haugstad K 2 Vanquish Kronos - Eriksson C 3 Dibaba - Kihlström Ö 4 Vamp Kronos - Söderkvist S 5 Staro Lochlyn - Adielsson E 6 Hanna - Eriksson U 7 Drizzle C.C. - Nyström P 8 Callela Lisbeth* - Kontio J 9 Current Affair - Untersteiner J 10 Sheilah Laday - Jansson T 11 Violet Bi - Oscarsson J 12 White Lightning - Westholm J

41021 14041 k1111 01211 21011 22162 147d2 21443 12702 13342 12012 33413

14,3a 13,5a 13,1a 12,8a 15,0a 11,8a 13,2a 11,5a 13,3a 15,4a 13,7a 13,4a

Lopp 8. V75-4 V5-2. Auto. 2140: 1 Pax - Widell K 2 Autobahn - Kihlström Ö 3 Flash Hammering - Westholm J 4 Bruno Bagheera - Adielsson E 5 Gianluca Boko - Norberg J 6 Farmens Kaliber - Olsen J O 7 Actual Star - Haugstad K 8 Vincent Zaz - Kontio J 9 Marlon Donvici - Andersson O J 10 Fairplay Pellini - Eriksson K 11 Sete - Lennartsson P 12 Jaques Noir - Ohlsson U

15022 43013 22210 00521 31111 2d322 0301d 11011 32434 71112 12200 71412

12,2a 13,5a 13,0a 11,6a 14,3a 12,5a 13,9a 12,4a 12,3a 14,3a 12,9a 13,5a

Lopp 9. V75-5 V5-3 Top7. Auto. 2140: 1 Officer C.D. - Eriksson U 2 Usain Swing - Eriksson J 3 Whitehouse Express - Kihlström Ö 4 Beppe Am - Haugstad K 5 Mellby Brunello - Widell K 6 Zenit Brick - Eriksson K 7 Queer Fish - Adielsson E 8 Make it Quick - Ohlsson U 9 Catch the Cash - Skoglund R N 10 Höwings Star - Östman J 11 Balfour - Norberg J 12 Fossens Bonus - Jakobsson M

27462 09,8a 14205 10,5a 01d11 10,5a d3004 11,5a 64055 11,0a 5d0d4 11,0a 11211 10,7a 0522d 12,4a 62463 12,4a 54434 10,9a 1d121 10,9a 17131 12,1a

09,3a 09,6a 11,5a 11,8a 09,4a 09,1a 10,0a 09,4a

Lopp 10. V75-6 V5-4 DD-1 V3-1. Auto. 2140: 1 Velvet Gio - Söderkvist S k3121 2 Calle Crown - Eriksson C 31311 3 Coin Perdu - Adielsson E 11111 4 Al’s Espresious - Kontio J 23321 5 Twist of Fate* - Korpi P 12321 6 Van Kronos - Untersteiner J 45252 7 Born Unicorn - Lennartsson P 12102 8 Lucifer Lane - Nilsson J A 31713 9 Capitol Hill - Ohlsson U 22222 10 Zebulon Pike - Jansson T 3d132 11 Global Un Poco - Linderoth P 11112 12 Vanilla Pod - Kihlström Ö 32123

14,0a 13,1a 12,7a 13,9a 11,5a 14,1a 14,1a 12,8a 13,1a 14,4a 11,5a 14,0a

Lopp 11. V75-7 V5-5 DD-2 V3-2. Auto. 2140: 1 Voulez Vous - Osterling S H 03211 2 Västerbo Exact - Eriksson C 51d12 3 Mellby Drake - Norberg J 21212 4 Nochebuena Face - Untersteiner J 45313 5 Forecast - Kihlström Ö 63523 6 Moni to Spare - Haugstad K 12121 7 M.T.Insider - Alsén O 411d4 8 Grand Ale* - Hietanen H d1211 9 Je T’aime Ruinart - Ohlsson U 04122 10 Linus Boy - Adielsson E 71d32 11 Flirt Fortuna - Söderkvist S 52223 12 Lincoln Lawyer - Kontio J d1064

12,1a 11,8a 12,9a 12,1a 10,9a 11,5a 10,7a 12,0a 13,4a 12,4a 11,3a 11,8a

sen i finalen senast, men var duktig i försöket. Han är snabb iväg och från spets blir han svårslagen. 2 In Vain Sund gick starkt senast och ska räknas. 5 On Track Piraten slog Nuncio senast och duger förstås fint även här. Ranking: 1-2-5-8-3-6-4-7

Avd 2 5 Test Drive hängde mest

med i kön senast. Han var rejäl vid segern innan dess och har god vinstchans här. 8 Tesio blir högintressant trots läget. Kapaciteten och styrkan duger långt. 9 Springfiel gör en lång resa, men får inte nonchaleras. Ranking: 5-8-9-6-1-10-2-3-74-12-11

Avd 3 3 Dibaba har gjort allting

rätt så här långt och vunnit med krafter sparade varje gång. 2 Vanquish Kronos såg finfin ut vid segern senast och från vettigt läge blir hon intressant. 4 Vamp Kronos vann enkelt senast och duger fint även här. Ranking: 3-2-4-5-9-12-8-7-111-10-6

Avd 4 5 Gianluca Boko har gjort

det bra vid fyra raka segrar. Han är snabb ut och växer en klass i ledningen. 4 Bruno Bagheera gjorde ingen besviken senast och är ett givet vinstbud. 8 Vincent Zaz är kapabel, men läget kunde

Veckans segerstaplare 4 Vilka härliga tävlingar det är på Bergsåker på lördag när E3 kommer till Sundsvall. Det är finaler för de bästa treåringarna och klassen på fälten leker man inte med. Svante Båth har favoriten i klassen för hingstar och valacker i form av obesegrade Coin Perdu, men lita på att stallkamraten Global Un Poco kommer göra sitt yttersta för att sätta käppar i hjulen. I stoklassen har Jerry Riordan två intressanta ston, men duon får stå tillbaka i tipsen för Dibaba som gjort allting rätt hittills. ha varit roligare. Ranking: 5-4-8-10-3-2-12-911-1-6-7

Stora systemet Avd 1: 1,2,5 (8,3) Avd 2: 5,8,9 (6,1) Avd 3: 2,3,4 (5,9) Avd 4: 3,4,5,8,10 (2,12) Avd 5: 3,7,11,12 (6,4) Avd 6: 3 Coin Perdu (11,2) Avd 7: 2,3,6,9 (10,7) 2160 rader (1080 kronor)

Avd 5 3 Whitehouse Express svara-

de för en fin insats vid knapp seger senast. Läget passar perfekt och han får tipsettan. 11 Balfour har kapacitet som duger långt. 12 Fossens Bonus är segervan och ska räknas trots sämsta läget. Ranking: 3-11-12-7-6-4-8-1-29-10-5

Lilla systemet Avd 1: 1,2,5 (8,3) Avd 2: 5,8,9 (6,1) Avd 3: 3 Dibaba (2,4) Avd 4: 3,4,5,8,10 (2,12) Avd 5: 3,11 (12,7) Avd 6: 3 Coin Perdu (11,2) Avd 7: 2,6 (3,9) 180 rader (90 kronor)

Avd 6 3 Coin Perdu kommer med

åtta raka segrar och vet fortfarande inte hur det känns att förlora. Han har ett löphuvud av guld och blir inte lätt att slå. 11 Global Un Poco kommer att gå barfota runt om nu vilket är ett plus. Han är värst emot trots läget. Ranking: 3-11-2-5-1-9-8-6-47-12-10

Avd 7 6 Moni To Spare höll undan

säkert från ledningen senast. Han är snabb iväg och skulle han få ta över täten

är segerchansen stor. 2 Västerbo Exact är ingen lätt motståndare som dessutom har fint läge. 3 Mellby Drake blir FYRA AKTIVA OCH EN GÄSTTIPPARE allt bättre. Ranking: 6-2-3-9-10-7-1-4-512-8-11

BERGSÅKER LÖRDAG 1 JULI SVANTE BÅTH

KENNETH HAUGSTAD

MARCUS SCHÖN

MAGNUS TRÄFF

CHARLES ”CHALLE” BERGLUND

SOLVALLA

TEAM WALMANN, SOLVALLA

TEAM MELANDER, SOLVALLA

BOLLNÄS

F.D. HOCKEYSPELARE/HÄSTÄGARE

AVDELNING

Lopp 5. V75-1. Auto. 2140: 1 Volstead - Adielsson E 2 In Vain Sund - Kihlström Ö 3 Beau Mec - Ohlsson U 4 Montdore - Norberg J 5 On Track Piraten - Widell K 6 French Laundry - Kontio J 7 Porthos Amok - Lennartsson P 8 Västerbo HighFlyer - Linderoth P

1

1 Volstead 5 On Track Piraten 2 In Vain Sund 8 Västerbo Highflyer

2

5 Test Drive 8 Tesio

3

4 Vamp Kronos

4

4 Bruno Bagheera

1 Volstead

5 On Track Piraten 1 Volstead

5 Test Drive 4 Floyd P.Boko 9 Springfield

1 Survival Kit

3 Dibaba 4 Vamp Kronos 2 Vanquish Kronos 1 Bellatrix Zet

3 Dibaba 5 Staro Lochlyn 4 Vamp Kronos 2 Vanquish Kronos

3 Dibaba 4 Vamp Kronos

4 Vamp Kronos 3 Dibaba 2 Vanquish Kronos 5 Staro Lochlyn

4 Bruno Bagheera

4 Bruno Bagheera

4 Bruno Bagheera 5 Gianluca Boko 8 Vincent Zaz 2 Autobahn 6 Farmens Kaliber

4 Bruno Bagheera

1 Volstead 2 In Vain Sund 5 On Track Piraten

1 Survival Kit 5 Test Drive 10 Hagentoy 2 Etosha Boko 4 Floyd P.Boko

5

7 Queer Fish 3 Whitehouse Express 11 Balfour

7 Queer Fish 3 Whitehouse Express

6

3 Coin Perdu 11 Global Un Poco 7 Born Unicorn 6 Van Kronos 9 Capitol Hill

3 Coin Perdu

3 Coin Perdu 7 Born Unicorn

7

6 Moni To Spare 2 Västerbo Exact

2 Västerbo Exact 6 Moni To Spare

6 Moni To Spare 2 Västerbo Exact

240 RADER ENLIGT MODELLEN 1x1x2x2x3x4x5.

3 Whitehouse Express 1 Officer C.D. 11 Balfour 12 Fossens Bonus 6 Zenit Brick

7 Queer Fish 3 Whitehouse Express 11 Balfour

3 Coin Perdu

6 Moni To Spare 10 Linus Boy 9 Je t’Aime Ruinart 3 Mellby Drake

Fet stil = kusken/stallet tippar sin egen häst.

1 Volstead 2 In Vain Sund

4 Floyd P.Boko 5 Test Drive 1 Survival Kit 10 Hagentoy 9 Springfield

3 Whitehouse Express 1 Officer C.D.

3 Coin Perdu

2 Västerbo Exact 6 Moni To Spare 1 Voulez Vous


38

29 juni 2017

v 26 Västerbottningen bjuder i sommar på en tävling där det handlar om att lista ut vilka personer som döljer sig bakom texterna i Den mystiska profilen. Det här är den första av fem profiler. Håll till godo!

V

år Profil hade fått ett spännande erbjudande. Hon hade hittat på en tecknad serie. Det stora förlaget hade tackat ja till hennes idé. Nu befann hon sig mitt i händelsernas centrum. Hon hade fått ett eget arbetsrum på tidningen ”The Evening News”. Den låg på Fleet Street i London. Där skulle hon visa vad hon gick för under en provperiod. Om hon lyckades med sin uppgift skulle hon få ett lukrativt kontrakt. Vår Profil hette Marika. Egentligen var hon konstnär och målade tavlor. Det var en osäker tillvaro. Nu skulle den tecknade serien hjälpa henne. Den skulle ge henne en rejäl fast inkomst. Sedan kunde hon måla tavlor på den tid som blev över.

Det blev inte riktigt som vår Profil tänkt

sig. Hon fick aldrig någon tid över. Serietecknandet blev ett heltidsjobb. Arbetet tog aldrig slut. Den ena rutan avlöstes av den andra. Alla måste hålla hög klass. Hennes arbetsrum var egentligen bara en liten skrubb. Där hade det suttit en annan serietecknare innan hon kom dit. Han hade hamnat på nervhem. Marika fick hjälp av en vänlig gammal man som hette Phipps. Han gav henne en

mängd detaljerade instruktioner. Varje serieremsa skulle bestå av tre eller fyra rutor. På dem måste det hända mycket – och det måste ske i snabb följd. – Du bygger upp en spänning som löser sig nästa dag. Sedan bygger du upp en ny spänning, förklarade Phipps. Varje längre episod måste ha ett lyckligt slut. Vår Profil fick inte skoja med regeringen. Serien fick inte heller innehålla någonting om död och sex.

Marika följde Phipps råd. Den brittiska re-

geringen blev aldrig omnämnd i något av de många äventyr hon hittade på. Den enda som dog i hennes serie var en igelkott. Och hennes tecknade figurer kom hela tiden att ägna sig åt andra saker än sex. Marikas prov utföll till belåtenhet. Kontraktet undertecknades. Det var på sju år. Sedan reste Marika tillbaka till sitt hemland. Den 20 september 1954 publicerades hennes första serieremsa i The Evening News. Den gjorde succé med en gång och spred sig sedan till en mängd andra länder.

Många serietecknare jobbar på rutin. De

öser bara på och tecknar ruta efter ruta. Vår Profil hade större ambitioner med sin serie. Hon ville påverka sina läsare på ett positivt sätt. Hon drömde om att lära dem något. Om att trösta dem och kanske att få dem att tänka efter. Det blev sju tuffa år. Marika fortsatte att teckna sin serie ända fram till i slutet av 1959. Då gick kontraktet ut. Under den här tiden hann Marika med att göra 21 episoder bestående av sammanlagt 1 633 serieremsor.

Serien dog inte då Marika slutade att teckna den. Den stannade till och med kvar i familjen. Vår Profil hade en bror som hette Lars. Han övertog jobbet och fortsatte att teckna sin systers figurer i ytterligare femton år.

Marika kom från Finland. Men hennes

underfundiga figurer kommer från Sverige. De föddes i Stockholm. Det är det inte många som vet. Vår Profil hade en morbor som hette Einar. Han var professor i medicinsk kemi vid Karolinska Institutet i Stockholm. Einar skrämde upp den lilla Marika med en riktig spökhistoria. Han påstod att det bodde en mängd små troll bakom kakelugnarna i hans bostad. Marika brukade ta godsaker ur skafferiet utan lov. Det borde hon låta bli. För då kom trollen fram och tryckte sina kalla nosar mot hennes ben eller blåste henne i nacken.

De här trollen blev sedan Marikas följesla-

gare genom livet. När hon blev konstnär som vuxen tog de en fastare form. Då började hon lägga till ett litet tecknat troll, som

ett slags ”varumärke” bredvid sin signatur på teckningar och målningar. År 1945 gjorde trollen debut i en barnbok. Den följdes av flera. Böckerna väckte internationell uppmärksamhet. År 1953 fick den brittiska tidningskoncernen Associated Newspapers upp ögonen för vår Profils troll. Det var på så vis hon hamnade som serietecknare på The Evening News.

Huvudpersonerna i Marikas serie utgörs av

en trollfamilj på fyra personer. Dessa troll liknar små, vita flodhästar och bor i ett högt torn i en dal inte långt från havet. I de kringliggande skogarna lever bland andra den sentimentala Mymlan, hennes ilskna lillasyster My och den trygge, piprökande Snusmumriken. Vår Profil skapade Finlands mest berömda serie. Och hon gav också landet en populär turistattraktion nära Åbo. Där kan alla barn möta de troll hon skapat under sommarmånaderna. Vem var hon?

Vet du vem den mystiska profilen är? Skicka din lösning helst med e-post till: tavla@vasterbottningen.se, eller på ett vykort till: Västerbottningen, Box 3053, 903 02 Umeå. Märk mejl eller vykort med ”Den Mystiska Profilen v 26”. Vi vill ha ditt svar senast 4 augusti. En vinnare får två trisslotter, ytterligare två vinnare får varsin trisslott. Vinnarna, samt vilka personer som döljer sig bakom de mystiska profilerna, avslöjas i Västerbottningen nr 33.

Lösning/Vinnare Krysset v 24 1:a pris: 2 trisslotter Inga Larsson, Umeå 2-5:e pris: 1 trisslott Manfred Lundström, Vännäs Ann-Sofi Meijer, Lögdeå Lennart Jonsson, Hörnefors Else-Marie Olofsson, Eskilstuna

Grattis!

Krysslösning finns även på hemsidan! www.vasterbottningen.se


39

29 juni 2017

KRYSSET v 26 Namn:................................................................................... Adress:................................................................................... Postort:...................................................................................

Din lösning oss tillhanda senast nästa fredag till adress: Västerbottningen, Box 3053, 903 02 Umeå (Märkes kryss och veckans nummer) Åldersgräns för deltagande: 18 år. 1:a pris: 2 Trisslotter 2–5 pris: 1 Trisslott. Vinnare och lösningar presenteras om två veckor.

VINN ! trisslotter


40

29 juni 2017

Kvinnorna kring doktorn

DETTA HAR HÄNT: Den unge läkaren GEORG MARKLUND har blivit djupt besviken på kärleken, sedan hans fästmö BODIL har övergett honom för en annan med mer pengar. När han anländer till ett brukssamhälle i Småland för att överta en privatpraktik där, blir han vänligt mottagen av hushållerskan, gamla AGNES, som presenterar honom för den söta mottagningssköterskan syster YLVA. Redan första dagen i Blomkulla blir Georg kallad till Björkenäs, där godsägarens dotter INGELA har brutit foten. Han finner flickan mycket tilldragande, och när hennes far ber Georg återkomma för att spela schack, svarar han genast ja. En tid därefter är Georg också bjuden till Ylvas föräldrar, där han blir närmare bekant med två förtjusande gamla damer, ALMA och OTTILIA CEDERHOLM. Ylva är vilt förälskad i Georg, och när hans yngre syster EVA en dag kommer på oväntat besök, blir hon utom sig av svartsjuka, tills hon får reda på släktskapet. Natten därpå ringer hon till Georg och ber honom komma. En inbrottstjuv befinner sig i huset. Georg övermannar mannen och Ylva kastar sig i Georgs armar, mer ett offer för sin kärlek än sin rädsla…

Kapitel 8. Man var nu inne i augusti. I trädgårdarna prunkade redan astrar och dahlior i höstens lysande färger, fåglarna kalasade i morellträden, och i bussen till stan satt mödrar, som skulle köpa skolväskor och gymnastikskor åt sina små nybörjare. Livet i Blomkulla gick sin gilla gång. Georg gladde sig åt att han och Eva kommit så nära varandra. Det var först nu, sedan hon kommit till Blomkulla, som han verkligen lärt känna henne. De trivdes tillsammans och hade mycket att tala med varandra om, och han tyckte att kvällarna, då de satt vid kaffebrickan eller var ute och promenerade, gick alltför fort. Han hade inte så mycket fritid heller. Arbetsbördan hade successivt ökat. Den misstro som han befarat, att man skulle känna mot doktor Josefssons efterträdare, hade uteblivit. Dessutom hade han fått strålande referenser i tidningarna i samband med inbrottet i apoteket, och systrarna Cederholm rekommenderade honom ivrigt för alla och envar, det visste han. Tycket var i viss mån ömsesidigt. Han kände tillgivenhet för de gamla damerna, som blivit så förtjusta i honom och inte visste hur väl de ville. Efter inbrottet hade Alma och Ottilia ringt honom var sin gång för att försäkra sig om, att han inte tagit någon allvarligare skada av slaget han fått på käken. En dag träffade han på dem, när han var på väg hem från ett sjukbesök. De kom cyklande i ultrarapid på sina svarta, gammaldags cyklar; Ottilia först och efter henne Alma med en blomsterkvast fastklämd på pakethållaren. När Georg skulle passera dem, steg de av cyklarna och drog sig närmare vägkanten. Han stannade till och växlade några ord med dem.

De skulle till Björkenäs och hälsa på godsägaren, talade de om. Godsägare Brundin hade förresten en alldeles förtjusande dotter, hade doktorn träffat henne? Jo, det hade han, medgav Georg, och han skyndade sig att be dem framföra hans hälsningar, innan de hann fråga om något mera. Medan han fortsatte hemåt, tänkte han på Ingela, och han frågade sig, vad det var han kände för henne, eftersom det inte liknade vad han känt eller kände för någon annan. Ylva till exempel var en god kamrat, lätt att samarbeta med och trevlig att titta på. Han hade till och med känt en viss dragning till henne – ja, natten efter inbrottet hade han knappast kunnat sova för sina tankar på henne. Nu hade känslan gått över – men det här med Ingela gick inte över. Det fanns kvar inom honom som en melodi han längtade efter att få höra igen. Den kvällen lämnade han Eva ensam och körde ut till Björkenäs. Kvällarna hade blivit tidiga; det var redan skymning, fast klockan inte var mycket. Bella kom ivrigt skuttande emot honom, när han steg ur bilen. Han böjde sig ner och kliade henne bakom öronen, medan han såg sig omkring. Ett lätt dis svävade över ängarna, det doftade starkt av nyslaget gräs, och bakom skogen höll månen på att gå upp. Liksom förra gången han var där stod ytterdörren öppen, men ingen människa syntes till och det var mörkt i alla fönster. – Vi går väl in och ser efter, om någon är hemma, sa han till hunden och fick genast svar genom verandans öppna fönster. – Jo då – vi är alltid hemma, hörde han Ingelas röst. Georg log mot henne över fönsterkarmen. – I kväll verkade det nästan inte så – med undantag av att dörren var öppen och Bella gick lös. – Nej, kanske det. Pappa hade besök i eftermiddags, han var trött och gick tidigt till sängs. Och jag har suttit här och firat skymning. Men kom in i stället för att stå därute! Bella tog ett skutt in före Georg och vände sig sedan om och såg uppfordrande på honom, när han stannade till i dörren. Där Ingela satt vid det öppna fönstret med den kvardröjande dagern över sitt ansikte, var hon så vacker, att det nästan gjorde ont inom honom. Hon var som den allra älskligaste av sommarängens blommor, och hennes röst var som en vemodig mollstämd folkvisa... Med ens blev han förvirrad. Ingen flicka han träffat förut hade fått honom att tänka så, som han nu gjorde. Om dem hade han kunnat använda vanliga tankar, vanliga ord... Han satte sig på stolen mitt emot henne och försökte glömma sitt häftigt dunkande hjärta. Men när de någon timme senare promenerade nere vid sjön, frågade han sig åter vad som höll på att hända med honom. Den lågmälda flickan vid hans sida fyllde honom med ett slags berusning. Aldrig hade han upplevt något så intensivt, som han upplevde hennes närhet. Varje ord hon sa, varje tonfall hon växlade, varje rörelse hon gjorde uppfångades av honom och tände gensvar. Över den spegelblanka sjön tecknade månskenet en silvrig gata. En och annan fågel ropade sömnigt från den svarta skogen – annars var det tyst och stilla. De gick runt sjön, det var en ganska lång promenad. Orden blev färre, snart gick de tysta, inneslutna i en ord-

lös gemenskap. Jag älskar henne, for det genom Georgs huvud. Store tid, jag älskar henne... Upptäckten var förvirrande och bländande på en gång och utlöste ett vilt tumult inom honom. Och han måste fråga sig, vad det var han känt för Bodil – för vad han nu upplevde var något nytt och gick så mycket mer på djupet, att han inte kunde finna en enda gemensam nämnare... När de skildes åt utanför trappan till Björkenäs, drog han henne intill sig och kysste hennes läppar, som sakta öppnade sig under hans. – Godnatt, Ingela, sa han hest. – Godnatt, viskade hon. Han satte sig i bilen, och det sista han såg innan han svängde upp på vägen, var hennes ljusa gestalt uppe på trappan. ––– Ylvas blick gled forskande över Georg, när hon följande morgon kom in till honom. Han var sig inte lik, där han satt bakom skrivbordet och med hjärtlig röst och ett stort leende önskade henne godmorgon. Visst var han alltid vänlig och på gott humör, men i dag var det något mera, något hon inte kunde definiera. Men det fyllde henne med olust och oro, och när hon märkte att hans ögon glänste och tycktes kunna se mera än vad hennes kunde, högg svartsjukan till inom henne – så hårt att det gjorde fysiskt ont. Sedan hon blivit medveten om sin kärlek till Georg hade hon betraktat honom med självklar äganderätt och ständigt sökt efter en möjlighet att göra honom medveten om henne. Vid inbrottet i apoteket hade hon tyckt sig ana en glimt av intresse i hans ögon, när hon kastat sig i hans famn och låtsats räddare än hon i själva verket varit. Medan hon väntade på ett nytt tillfälle, ja till och med övervägde att iscensätta något, bevakade hon honom svartsjukt i den utsträckning det var möjligt. Således visste hon mycket väl, att Georgs bil i går varit försvunnen i flera timmar, att han hade varit hos någon – och att denna någon måste vara anledningen till att han såg så lycklig ut... Ylva skötte sitt arbete lika effektivt som vanligt, men tankarna var på annat håll, och hon visste att hennes sinne inte skulle få någon ro förrän hon fått veta, med vem Georg tillbringat gårdagskvällen, och hon frågade sig vem som visste det och skulle kunna ge besked. Hon funderade på Eva men visste inte riktigt, var hon hade henne. Visserligen hade de druckit kaffe tillsammans ett par gånger, men Evas spontanitet och storstadsmässigt säkra uppträdande gjorde Ylva en aning osäker. Eva var säkert inte dummare än att hon skulle räkna ut vad som låg bakom Ylvas intresse. Hon beslöt sig för att avvakta. Kanske skulle det yppa sig andra vägar... Ylvas önskan blev snart verklighet. Under en paus i arbetet hörde hon plötsligt Georg tala inne i sitt rum, trots att telefonen inte ringt och ingen patient var inne. Tydligen ringde han ett samtal. Ylva lade örat mot dörren och lyssnade skamlöst, medan hjärtat dunkade hårt av spänning. – God morgon Brundin... Ja, det är riktigt... Vi tog en promenad tillsammans... Jaså, inte det... Men hälsa henne så gott... Ja, det ska jag göra... Adjö... Ylva gled tillbaka till skrivbordet med blossande kinder. Fingrarna darrade och hon andades i snabba, korta andetag. Brundin... Vi tog en promenad till-

J

En underhållande följetong i romantisk 50-tals-miljö av LENNART EK

sammans... hälsa henne... Det var ingen svårare gåta att lösa. Det fanns bara en med namnet Brundin i trakten – och den Georg promenerat med måste ha varit dennes dotter Ingela... Det var alltså hon, som var anledningen till hans djupa leende och lyckliga ögon! Ylva knöt händerna hårt om skrivbordskanten. Ingela var några år yngre än hon själv och efter skoltiden hade hon bott ensam med sin far ute på Björkenäs, men Ylva visste mycket väl vem hon var. Efter samtalet hon avlyssnat hade den gryende svartsjukan flammat upp med förintande styrka. Den blandades med en känsla av hat, och det var Ingela den riktade sig mot. Hjärnan arbetade intensivt. Om hon skulle vinna Georg måste hon döda hans känslor för Ingela – och hon måste skrida till verket, innan de hunnit bli för djupt rotade... Hon kokade kaffe, bar in det till Georg och slog sig sällskapligt ner i den nya fåtöljen framför skrivbordet. – Mycket gott – som vanligt! Georg satte ifrån sig koppen och såg uppskattande på henne. Ylva skrattade till, men spänningen inom henne gjorde, att det inte lät riktigt naturligt, och ansträngd till det yttersta för att låta glatt kamratlig sa hon: – Anspråkslös – som vanligt! Det måste vara ett av dina grunddrag, eftersom du som är van vid storstaden kan trivas i ett samhälle som Blomkulla, där allt beständigt är sig likt och ingenting inträffar utom ett och annat inbrott... Georg skrattade, hon stämde in i skrattet och nu lät det alldeles avspänt, noterade hon tillfredsställd. – Jo, och så förstås... Hon sänkte blicken och lekte lite med teskeden. För ett par år sedan kom en skandal att utgöra ett avbrott i all enformighet... Georg log. – Såå? Han lät inte särskilt intresserad men heller inte avspisande. Hennes hjärta bultade våldsamt, när hon fortsatte:

– Ja, unga fru Mattsson på Lersta förolyckades, då hon körde av vägen, sedan hon kommit hem och överraskat sin man tillsammans med en annan kvinna... Georgs leende blev till en grimas av avsmak. Ylva gav honom en snabb blick och fortsatte: – Maken tog det hårt och ångrade sig bittert, men hon... Ja, jag undrar, om kvinnor av hennes sort har något samvete! Lite skämdes hon väl ändå, eftersom hon gömde sig undan på Björkenäs, sin fars gamla gård... Enligt ett rykte lär hon nyligen ha sagt sig ha högvilt på kroken – så tydligen har ännu en idiot till karl fallit offer för hennes smäktande ögon... Det är förstås någon, som inte känner till hennes förflutna... Ylva hade inte haft någon särskild uppgjord plan, när hon gick in till Georg, och hon visste inte själv var hon fick allt ifrån. Men det ena gav det andra, det var som om någon stått och viskat i hennes öra vad hon skulle säga... – Nej, här sitter jag och pratar en massa smörja! slutade hon med ett förläget skratt. I detsamma knackade det på dörren, och utan att se på Georg lämnade hon rummet. Det var en man som kom för att byta bandage på ett brännsår, och medan han fick det gjort tänkte Ylva på, vad hon just sagt till Georg. Det han fått ”veta” måste ha väckt hans avsky, och om hon kände honom rätt, skulle han aldrig vilja se åt Ingela mer... Att Rose-Marie Mattsson på Lersta kört ihjäl sig var sant, resten var dikt från början till slut. Men Georg var inte den som sprang med skvaller, ingen skulle komma att anklaga henne för att ha farit med osanning. Och om han skulle få veta, att det hon sagt inte var sant, kunde hon alltid svänga sig med, att det var så hon hade hört det... Ylva hade inte för vana att ljuga, men hon kände ingen ånger över vad hon sagt. Bara förväntansfull triumf. Fortsättning i nästa nummer


41

29 juni 2017

DUNDERMARKNADEN

INBJUDAN

LOKALTIDNINGENS SOMMARKVÄLLSGOLF

6-9 JULI FOLKFEST I STRÖMSUND!

Lycksele Golfklubb

TORSDAG 6/7 2017 Shotgunstart kl 18.00. (Information 17.30) 18 hål. Slaggolf. Klasser: A/B/C.

BROLLE

Vi bjuder på kaffe och smörgås. Restaurangen är öppen under kvällen. Prisutdelning direkt efter tävlingen. Tävlingen är öppen för alla! Anmälan via golf.se senast onsdag 5/7 kl 18.00.

JOHN LINDBERG TRIO

Upplysningar: Gunnar Eriksson, Lokaltidningen, 070/206 16 00 Lennart Nilzon, Lycksele GK, 070/322 43 34

DET VET DU MICKEYS

Väl Mött!

LONG LINE OF LOOSERS NO COMMENTS

www.blomyard.se

KNALLAR TIVOLI MAT DRYCK FEST www.dundermarknad.se

Arrangör: IFK STRÖMSUND

OBS! Nybörjartävling under dagen – se www.lyckselegolf.se

Här bor du Vännäs

Örträsk Bjurholm

Vindeln Hörnefors

Sävar

Tvärålund

Tavelsjö

Nordmaling

Din ort = vårt bevakningsområde!

VECKOR

4

Västerbottningen – din lokala tidning!

GRATIS

Ja tack, jag vill prova 4 veckor utan kostnad.

Porto betalt

Namn................................................................................................................................................ Adress................................................................................................................................................ Postadress......................................................................................................................................... Mailadress......................................................................................................................................... Telefon.-.även.riktnr......................................................................................................................... . Personuppgiftsansvarig:.Martin.Yde.090-711.381. Gäller.dig.som.inte.prenumererat.på.Västerbottningen.de.senaste.6.månaderna.

Svarsförsändelse Kontonummer.900141500 908.50.Umeå


42

29 juni 2017

För att annonsera - gå in på www.vasterbottningen.se - klicka på FYNDTORGET och följ instruktionerna. Det är enkelt!

Säljes

Taperlock, SPB remskivor

Blomkruka

Fasadblommor.

Hövändare

Hässje virke

Renault megan

2 st taperlock 4 spårs SPB remskivor. Kilspårsbredd upp till 17 mm,diam 25,7 cm, bussning nr 3020 passar till denna. Montering o demontering görs enkelt med 2 insexskruvar.På bilden monterade med 60 mm axelhål. Pris 600:-/ st. 070-68 78 110 Hökmark, Lövånger.

Blomkruka i koppar.D = 12,5 cm H = 13 cmPris: 100:- Tel: 076-239 86 01, Domsjö.

Fasadblommor 28 bitar 3 varvade 350:- även 12 bitars 150:- Finns i Skellefteå. Tel: 070-625 97 20.

Fella TH 410 i bruksskick. K-axel saknas. 070-397 17 68 Tvärålund.

A stolpar, ca 20 stycken, 30 kr styck. 070-397 17 68 Tvärålund.

Renault Megan 2003 årsmodell 13143 mil sommar och vinterdäck. Pris 9500kr Tel: 070-696 89 30, Umeå.

Isuzu campo

Mercedes 230 E -88

Blomkruka Blå blomkruka, dy =34 cm H= 32 cm, fint skick.Pris: 150:Vikt ca. 8 kg. Tel: 076-239 86 01, Domsjö.

Ackumulatortank 500 l. Ackumulatortank 500 liter. Isolerad klädd med galvad plåt. Ej varmvattenberedare. Finns i Kramfors. Pris 500 kr. 070-257 84 35, Kramfors.

Fälgar till olika bilar! 4 st 15" fälg till SAAB 9000, 4 håls 4 st 15" v-hjul till Mercedes 3 st C-klass, 4 Lm fälgar till BMW 3 och 5 , 4 st 4 hål till Escort med ett däck, 2 st 4 x 108 Escort fälgar passar vissa släpvag 0702 - 17 61 95, Örnsköldsvik.

2st HEB 340 15m långa Samt IPE 360 olika längder upp till 11m.Transport kan ordnas. 070-621 12 87, Bygdeå.

Grålle Traktor, Massey Ferguson, årsmodell 1951. Pris: 15 000 SEK. Säljare: Lars-Åke Forsberg 070-815 94 35 Åsele (Gafsele)

AIK-Fågelholkar AIK-Fågelholkar. 250 kr. Finns i Skellefteå.Tel 070-625 97 20.

Trasigt tändningslås. Avställd sedan 2013. Fungerade då bra. Rost finns. 30.000 mil. Pris 3000:-. 070-587 92 43, Ånäset

SABB 9000, 1998 Saab 9000. Fina som/vin däckBensindrivenKula29000 milEj besiktadBilen har endel plåtskador och defekter.För mer info ring Haldo 0951734 409 mob 070-277 34 03. 10000kr pris kan diskuteras 0047-92293696. Forsmark

Järnbalkar

BUNKE TILL ASSISTENT Extra Bunke till Electrolux Assistent,med plastlock,7L, rostfri, Fint skick,Pris:300:Nypris:- 957:-Tel. 076-239 86 01 076-239 86 01 DOMSJÖ

Isuzu Camoo årsmodell 1990. 20400 mil avstäld bud 070-696 89 30, Umeå.

Mittelspitz valp En mkt vacker hanvalp söker en intreserad halvfodervärd reg bes vacc chipmärkt mm lev klar 4 juli ring för mer info ang halvfodervärd Pris 6000 svkr 070-345 92 14 Vilhelmina

Saltkar Gustavsberg PYRO nr 93 Fint skick, Pris 250:- Tel. 076-239 86 01, Domsjö.

Kattbröder Balkongdörrar

Antikgården i Lögdeå

Balkongdörr högerhängd med karm 80x210 cm. Balkongdörr högerhängd finns utan karm 83 x 204cm Finns i Ö-vik. 070-537 28 50.

Antikgården i lögdeå sommaröppet varje dag 10,00 till 18,00 mycket kuriåsa 070-355 01 71, Lögdeå.

Herrcykel DBS Herrcykel i fint skick med Lyse, handbroms, 3 växlar. Pris 600:- 076-808 07 58, Nordmaling

Allmogedörr Fin Allmogedörr 73 x 200Pris 250:- 076-808 07 58, Nordmaling.

Vuxenserien EPIX EPIX, årgång 1984-1992, 4 nr 1984 saknas,för övrigt kompletta, välskötta och rena. Bjudett pris. Ring 0705885739, Ali, Docksta.

Motorbåt 60 hkr 60 hästkrafters Mercury motor. Enbart lite använd. Båten är 5,8 meter lång och styrs med ratt. Obromsad båttrailer, åror och kapell ingår. Pris: 70 000 SEK. 070-8159435 Åsele (Gafsele).

Saab 9000 -87-91 2 st Körbara ej bes. säljes hela eller reservdelar.Båda går bra med ombygd tändning (ej kasett). Renoverade bromsar/ nya skivor. Många bra däck 195 X 15 Bra pris ev. byte moped ell. båt 070-621 12 87, Bygdeå

Liten jordbrukare

Brygga, ramp, målarst? Brygga, ramp, målarställning? 3,65 m lång i nyskick. Går korta till önskad längd. Bra pris. Transport kan ordnas. 070-621 12 87, Bygdeå.

2 gosiga, busiga kattbröder söker ett nytt hem. De är ca 4 år, kastrerade, idmärkta och vaccinerade. Finns på Öbacka Djurhem. Kostar 965kr/st. 072-210 78 23, Utansjö.

Husvagn Solifer. 4,5 meter. Årsmodell -80. Påbörjad renovering av mögel. Säljes billigt. 072-240 00 84, Skäran, Ånäset

Ferguson 35 med lastare, vagn och motvikt. Nytt elsystem med vx.generator, ny belysning mm. Alla oljor är nya. Pris 21900. 076-136 32 58, Vilhelmina.

Pallgaflar ST. BM Nya gaflar 5ton ce märkta Svensk tillverkning.Även begangnade Lundbergs smedja. 070-621 12 87, Bygdeå.

Audi A6 Audi A6 2st bortskänkes en körbar avs en reservdels bil 072-263 04 77 eller sms skorped 072-263 04 77, Skorped.

Skärmaskin Berkel Skärmaskin självläggande, lämplig som skavmaskin. Pelarstativ medföljer. 2000:076-808 40 24, Sorsele.

MC Yamaha XJ600 - 84. Skattefri, Godk. Bes. tom 30 juni 2018. Rostf. Ljudd. Packv. mm. Körd 56 mil efter service. mycket bra skick. 073-028 25 91, Lycksele.

Barnvagn med insats Barnvagn för barnbarnet med insats, Märke KNORRInsats: mått invändigt: B = 26 cm, L= 67 cmHel och ren, luftgummihjul, broms på båda axlarna, förvaringskorg,Pris: 400:-Tel. 076-239 86 01, Domsjö.

Gädrsgårdsvirke Gärdsgårdsvirket finns i Kalvträsk. Pris: 10 kr/st 0725403322 Kalvträsk

Citroen AX11 TRS -90 Nu säljer jag min lilla bil som endast gått 13000 mil. 5000kr. Årsmodell 1990, Bensindriven. Ej besiktadIngen rostBilen finns i Forsmark 5 mil nedanför Tärnaby.Förr mer info ring. 0047-92293696 0951-734 409 Forsmark.

Reservdelsbil VOLVO - 94 KOMBI - AVSTÄLLDSäljes i befintligt skick. 0620-420 95, Helgum.

Reservdelsbil Skoda -98

VW Jetta

MC-delar

Reservdelsbil Skoda Felicia Combi 1;6. Avställd 2010. 2 ägare.Motorn fungerade bra när den ställdes av. Rostig, fel på kopplingen mm. Pris 500:-. 070-587 92 43, Ånäset.

Säljer en VW Jetta. Går jättebra i motor. Karossen inte lika fin men går igenom besiktningen. Pris 4ooo kronor. 0612-12527, Kramfors.

Sittdyna,spoiler aldrig monterad i originalkartong och olika kromade delar.Allt passande HD-sportser. 073-812 83 00, Själevad.

Traktordag Välkommen till veterantraktordag i kålsta, Ullånger. Lördagen den 8 juli.Aktiviteter såsom surhålskörning, tröskning, stenkross och annat roligt. Tid: 10-16 Mer info på vår Facebook eller telefon. 070-360 17 03, Ullånger.


43

29 juni 2017

För att annonsera - gå in på www.vasterbottningen.se - klicka på FYNDTORGET och följ instruktionerna. Det är enkelt!

Köpes

Säljes

Sommarloppis

Torktumlare

Vedklyv, skruvtyp

Liten Mittelspitzvalp

Antika gevär och pistoler

Båtmotor

LOPPIS O KAFE` Fäbotjälen 5 km från Kalvträsk ons 19 juli Nya och gamla saker och Smycken m.m. 070-247 74 01, Kalvträsk.

Electrolux WT 440 torktumlare i bra skick säljes. 070-672 03 43, Nyland.

5,5 hkr 1400 varv med röd rund 16 amp stickpropp. pris 1500:- eller bud 070-6878110 Hökmark, Lövånger.

En helt under liten mittelspitz tikvalp söker sitt egna hem reg skk vacc vetbes chipmärkt mm lev kl 4 juli pris 12000svkr 070-345 92 14, Vilhelmina.

Mynningsladdare, lodbössor, slaglås- och flintlåsvapen samt björnsax köpes av seriös samlare! Gärna hel samling. Tacksam för svar! 073-995 51 31, Örnsköldsvik.

Intresserad av att köpa båtmotor runt 40-50hk 070-571 36 75, Umeå.

Fisknät

Traktordäck

6 fot och 15 varv. 150:-/nät. Tel: 070-223 44 24, Robertsfors.

Traktordäck, begagnat 14,9 x 28. 0624 -102 69, Backe.

Säljkyl med marmorskiva, lämplig för torghandel eller gårdsbutik. 5000:- 076- 808 40 24, Sorsele.

Beg. Betongrör 400 och 600mm Grillringar 600mm Säljes billigt, transport kan ordnas 070-6211287, Bygdeå.

Öppet fr.o.m 30/6 t.o.m 16/7 dagl. 11-18Mynt, frimärken, klockor, böcker, kuriosa,silver, glas, porslin, allmoge, hästgrejer. 073-083 33 27, Börje, Hattsjöbäcken

Terrano däck o fälgar 139,7 x 6. Nissan Terrano, Bultcirkel 6 /139,7 4 st Däck med fälg 235 / 75 R15 samt 4 st däck AGI 225 / 75 R16, 0702-17 61 95, Örnsköldsvik.

Obetydligt använd varmvattenberedare 10 l. GorenjeCtiki. Instruktionsbok finns. Pris 400:- 076-808 07 58, Nordmaling. Logosol Timberjigg,motorsåg Stihl 063,bila,bandkniv,timmerdrag.Paketpris 3500 kr 070-625 64 40, 090-109 993, Ratan.

Rödpunktsikte Passar weawerklackar. Pris: 1000:- 070-533 71 89 Burträsk

Ny flänsmotor ABB Ny 10 hkr b 5 flänsmotor ABB. 1400 varv 38 mm axel utan fötter 070-68 78 110, Hökmark, Lövånger.

Moped Zyndapp ks 50 super sport,typ 1409 3 växlad.Ibehov av uppsnyggning och meka,Säljes pris 6000 kr. 070-610 6700 Arnäsvall.

Snickkarvirke Björk, Sälg, Rönn, Lärk, och Bok. 073-045 26 65, Bjurholm

Träffa oss på

BJURHOLMS MARKNAD 1-2 juli

Bandgrävare. Ca 8 10 tonnare,gärna hyfsat skick köpes 070-610 67 00, Arnäsvall.

Böcker av Karin W.

Västerbottensdräkt storlek 4042. Säljes till högstbjudande. 070-368 78 16, Skellefteå.

Böcker av Karin Wahlberg. Önskar köpa Fräscha exemplar av Glasklart Matthandlare Olsons död Blocket Flickan med majblommorna Tröstaren Tel: 070-332 89 54, Lycksele.

Mikrovågsugn Lite använd. Pris: 250:- 0914550 45, Burträsk.

Sommardäck Begagnade sommardäck 205/45 R 16 med mönsterdjup 5 mm. Pris 800 kr för 4 st. 070-322 95 86, Gärdsmark.

Bokhylla Bokhylla i furu från Hyll center Umeå. Pris 600 kr 073-052 24 86.

Motor Volvo B20 Säljer en Volvo B20 motor. Sitter original i bil och kan provstartas och provköras. Går bra. Stark. Allt ingår. Pris 3500 kronor. Tel:0612-125 27 Kramfors.

Björkved Prima björkved. Har legat två år under tak. Längd 50 cm. Pris: 500:-/kubikmeter. Tel: 073-848 20 42 Långträsk, Burträsk

Rockwoolskivor Markskivor 40 stycken 5 centimeter tjocka. Har suttit inomhus i en bastu så dom är torra. Finns i Helgum 0620-420 22, Helgum

3-hjulig vuxencykel köpes i bra skick. 070-675 05 62, Bygdeå.

Västerbottensdräkt

Fiskekoja på norra sidan av Storjuktan i Åbacka säljes 070-262 28 47, Sorsele.

Varmvattenberedare

Timringsutrustning

Öl ochamp; Läskbackar. 300 kr. Finns i Skellefteå. Tel 070625 97 20.

Koja

Vävstol Vävstol (modell äldre) men i bra skick. Pris 300 kr 0730522 486, Umeå.

Gamla reklamskyltar i plåt eller emalj. Oavsett skick. Bra betalt. 070-296 43 21. Skellefteå.

3-hjulig vuxencykel Öl- och Läskbackar

Antik o Loppis

Gamla skyltar

Solifer, den minsta med golvvärme, eller annat märke. Tjänstevikt högst 750-800 kg. Mobil 073-059 13 34.

Vägtrummor/grillringar

gärna med turbo och i bra skick och välutrustad samt delar till 900:an. 0768-039 343, Arjeplog.

Solosåg-Logosol

Jordbrukstraktor

Solosåg från Logosol köpes 070-446 60 01, Boden.

Traktor med lastare önskas köpa. Helst en mindre traktor. Tel: 070-257 03 15, Sollefteå.

Långved Långved för flisning. Max ca 18 cm i rotändan. 070-668 00 32, Vännäs

Traktor med lastare

Servostyrning

2 st fönster 140 x120 med vädringsfönster. Kompletta med persienner, 2 glas, vitmålade, bra skick. Billigt. Tel: 073-028 25 91, Lycksele.

servostyrning bm 400 alternativ orbitrol från tröska Tel: 070-330 61 62, Kramfors.

I vår monter kan ni träffa oss och då främst vår prenumerationssäljare Rolf Sjödin som bjuder på tidningar, anordnar tävlingar och givetvis även svarar på frågor om framgångsreceptet för Västerbottningen som med geografiskt huvudfokus i just Bjurholm och övriga kranskommuner är en tidning med kraftig lokal touch.

Husqvarna militärmotorcykel av modell 256 eller 258 köpes. Tel: 070-296 43 21, Skellefteå

Fin Saab 900 1984-93

Fönster

Under årets upplaga av Bjurholms Marknad finns självklart Västerbottningen på plats.

Militärmotorcykel

Volvo 320-650, Mf 35-690 eller liknande. behöver ej vara i nyskick skall användas på hästgård/snöröjning. Köpes privat. 070-621 12 87, Bygdeå

juni 2017 Torsdag 15

l

gen.se asterbottnin l www.v 15 kronor Lösnummer

ska g y t r a f t t Ny et v a h a k s r utfo Nr 24 En del

l • Årgång 38 r i Norr AB av Tidninga

sitt har invigt i Norrbyn sin livstid er ngscentrum rina forskni r/v Botnica, som und gs Sveriges Umeå ma ngsfartyg ngsresor län urvärden nya forskni på långa forskni nat a öra ka vilk ska tjänstg dlar om att upptäc kust. Det han

r ytan. i en skog elle r skyddas r, säger Jan under vatten efte som finns som finns och behöve det släpat Sidorna 4-5 – Vi vet vad n i havsmiljön har me på en äng havsforskare. Albertsson,

Nr 2 2017

ns Floristefulla fantasi ter 12–13 kontras Sidorna

lat präg Jordbrukvalitet av livsk mot en da dig Skyd i trädgård tjuvar Sidorna

eknik sågt Unik i Sävar finns

Sidan

4–5

Sidorna

Kontakta

6

18–19

våra Virkesköpare

Åsele Bjurholm, Lycksele, Vännäs, Nordmaling, Tellström13 Jonas Tel: 0935-305

iska den västerbottn förädlat sedan 1931!” 0935-305 00 • Tel: an ”Vi har skogsråvarVännäs • www.nkltra.se Tväråbäck

20 • SE-911

Umeå, Vindeln, Vännäs, Robertsfors Lycksele, Rolf Sandberg06 Tel 0935-305

91

I dag extra tidning Bostadsr bolag få k ti kri

Sidan 6

AR ERIKSSON

Säljkyl

Viltstängsel 200 m säljes billigt. Höjd 190 cm. Mindre rutor nerifrån upp till 90 cm. Bra knyten. Nätet finns i Gärdsmark/Skellefteå.Pris: Lämna ett bud senast 30 juni. 070-322 95 86, Gärdsmark.

Mindre husvagn

Foto: GUNN

Viltstängsel

Lasse fann sinl drömbi

Sidan 8

Välkommen!

Examen vid 71 r års ålde Sidan 12

bena Spring i lla Runt hela Ha

a lingen Hall n löpartäv s, tog s på lördage föräldraassistan var Här genomförde ga med omstarten deltagarna, mån på fem kilometer. sidan året efter sta på herr na gav sig För andra eå där de allra yng an de vux Schweiz bäst . Runt i Lögd -metersslinga, med stian Spoerry från n bland damerna 14-15 rna 300 Sido ren Chri Modig van sig an en jen Lovisa kidorientera tidigare elitsnde längdåkningstje medan lova

Unga från Afrika r till Säva Sidan 28


44

29 juni 2017

TVTORSDAG 29 JUNI–ONSNDAG 5 JULI 2017

FILMTIPS

DRAMASERIE

Petra von Kants bittra tårar ¡¡¡¡ Kammarspel av ikonisk tysk filmpionjär på sjuttiotalet. Komplicerat och fängslande, om lesbisk jet set-designer (prisbelönad Margit Carstensen) med vänner. Inte för alla. (Västtyskland, 1972) DRAMA

SVT2TORSDAG23.15

Unstoppable ACTION

¡¡¡

Godståg med farliga ämnen dundrar fram mot en stad utan synbart sätt att stoppas, därav titeln. Denzel Washington och Chris Pine (Kirk i nya ”Star Trek”) kan rädda dagen. Välgjord actionfilm med sensmoral. (USA, 2010)

TV6SÖNDAG22.00

Krigare anfaller brittiska kolonin

”Rossini, Rosina och De Niese” följer världssopranen Danielle De Niese när hon repeterar rollen som Rosina i operan ”Barberaren i Sevilla”. Sedan följer Berlinfilharmonikernas sommarlovskonsert.

Kolonin anfalls av krigare i dramaserien ”Jamestown” som utspelar sig under tidigt 1600-tal. Nybyggarna gör hårt motstånd och tillfångatar en man. Samtidigt blossar en intern konflikt upp inom gruppen.

Debattprogrammet ”Opinion live” leds i Almedalen av Belinda Olsson och Petter Ljunggren.

KRIMINALDRAMA

Som vanligt har riksdags­ partierna varsin egen dag som avslutas med ett tal av partiledaren. ”Opinion live” finns på plats och programledaren Belinda Olsson tar pulsen på parti­ ledarna direkt efter talet. Först ut är Vänsterpartiet och dess partiledare Jonas Sjöstedt.

Stafettpinnen plockas sedan upp av journalisten Petter Ljunggren (bland annat ”Uppdrag gransk­ ning”) som tillsammans med inbjudna gäster de­ batterar angelägna ämnen. – Vi tar upp sådant som är aktuellt i samhälls­ utvecklingen i dag. Själv­ klart plockar vi in saker som har kommit fram under partiledartalet och den efterföljande inter­ vjun, säger han. Petter Ljunggren be­ tonar vikten av att män­

niskor har en arena att mötas på där de kan gnugga sina åsikter mot varandra. Inte minst i dag när våra världar sällan möts. Den här typen av debattprogram har jag oerhörd respekt för. Det är viktigt att möta menings­ motstånd. Många vill inte ställa upp i debatter, de skriver en artikel eller gör ett inlägg på sociala medier och tycker att det räcker så.  

SVT2SÖNDAG 19.00&20.00

Foto: GLENN MELING/NRK

Rivstartar i Almedalen Det har blivit dags för årets politiska happening i Visby. Under en vecka ska det minglas, agiteras – och debatteras.

SVT1LÖRDAG21.00

DOKUMENTÄR

Foto: SSA

Foto: SVT

TV4LÖRDAG22.10

Klassisk kväll med stjärnglans

SVT2LÖRDAG19.15&20.15

Batman begins ACTION ¡¡¡¡ Christopher Nolan gjuter nytt liv i Batman-legenden. En mörk, tät, skildring med nya dimensioner om hur Bruce Wayne (utmärkt Christian Bale) blev Gothams hemlige brottsbekämpare. (USA, 2005)

oto: CARNIVAL/SKY

Foto: BILL COOPER/BBC

KLASSISKT

Sundström om yttrandefriheten

Söker efter svar utanför Norge

SVT visar nu filmversionen av den tredelade tv-serien ”Håll käften eller dö”. Journalisten Lena Sundström undersöker yttrandefriheten runt om i världen och frågar sig om man får säga vad som helst.

Den första säsongen av dramaserien ”Mammon” har fått två utländska remakes. Nu är säsong två snart slut. Ellen och Peter till Istanbul för att försöka få tag i fotona som kan ha orsakat Hammerns död.

SVT2SÖNDAG21.15

SVT1SÖNDAG22.15

TVTORSDAG29 JUNI 2017

6.00 SVT Nyheter. 6.05 Gomorron Sverige sammandrag. 6.30 SVT Nyheter. 6.37 Godbitar ur Gomorron Sverige. 6.55 Gomorron Sverige. 9.30 Katolsk mässa från Peterskyrkan i Rom. 11.00 Uppdrag Bryssel. 11.45 Uppdrag granskning sommar. 12.45 Den blomstertid nu kommer. 13.00 Stugor. 13.30 Under klubban. 14.00 Barnmorskan i East End. 15.00 Arvingar-

na.

16.00GomorronSverige sammandrag 16.25Vårtbröllop 17.15Vemvetmestjunior(R) 17.45Sverigeidagsommar 18.00Rapport 18.10Kulturnyheterna 18.20Sportnytt 18.25Lokalanyheter 18.30UppdragBryssel Svensk dokumentärserie från 2001. Del 3 av 5. 19.15SheriffeniÖvergran(R) Svensk kortfilm från 2016. 19.30Rapport 19.55Lokalanyheter 20.00Sanningenbakom barnmorskornaiEastEnd Brittisk dokumentär från 2017. Hur såg egentligen förutsättningarna ut för barnmorskorna i östra London? Även 30/6 och SVT24 2/7. 21.00Fotboll SPORT Direkt. Fifa Confederations cup. Semifinal 2. 22.15Myteriet Brittisk realityserie från 2017. Del 4 av 5. ”Jag har blivit biten!”. Efter dagar utan mat lyckas männen ta sig iland på ön som ska bli deras sista stopp. Även SVT24 30/6. 23.05SVTNyheter 23.10Skam(R) 23.30Skam(R) 0.05–1.05Arvingarna(R) 5.00Sverigeidagsommar(R) 5.15–6.00UppdragBryssel(R)

9.00–16.15 SVT Forum. 9.00 SVT Forum. 12.00 SVT Nyheter. 12.05 SVT Forum. 16.00 SVT Nyheter. 16.05 SVT Forum.

16.15MovingSweden: MinfasteriSarajevo(R) 17.15Arkitekturenspärlor 17.25Örtskolan(R) 17.30Nyheterpålättsvenska 17.35Nyhetstecken 17.45Uutiset 17.55Oddasat 18.00Dinosaurierna(R) Brittisk dokumentär från 2015. Del 1 av 2. 18.45Enbildberättar(R) Historisk fotoserie från 2016. Del 3 av 8. 18.50Beatlesforever(R) Dansk musikserie från 2012. Del 3 av 10. 19.00Vemvetmestjunior(R) Svensk frågesport från 2017. Del 32 av 36. 19.30FifaConfederationscup: Studio 20.00Fotboll SPORT Direkt. Fifa Confederations cup. 21.00Aktuellt 21.25Lokalanyheter 21.30Sportnytt 21.45Friidrott:GrandPrix Sammandrag från friidrottstävlingen Folksam Grand Prix på Sollentunavallen. 22.15PetravonKantsbittratårar :FILM: ¡¡¡¡ Västtyskt drama från 1972. Petra von Kant bor tillsammans med sin sekreterare Marlene och upplever en kort och nedbrytande förälskelse med Karin. I rollerna: Margit Carstensen och Irm Hermann. 0.15Kroppen(R) 0.45Beatlesforever(R) 1.00–4.05Nyheter 5.00–5.05SVTNyheter

6.40 Nyhetsmorgon. 10.00 Dr Phil. 11.50 Det stora familjeäventyret. 12.50 First dates. 13.55 Husjägarna. 14.55 Bygglov. 15.55 Hela England bakar – masterclass.

16.55Äntligenhemma Svensk inredningsserie från 2009. 17.55112–pålivochdöd Svensk realityserie från 2013. 18.50Keno 19.00Nyheterna 19.30Halvåttahosmig Svensk matlagningsserie från 2016. Del 16 av 44. 20.00SommarmedErnst Svensk livsstilsserie från 2017. Del 2 av 8. Ernst fokuserar på att få i ordning en kryddträdgård och gör bland annat blomstöd till spröda växter och namnskyltar till örterna. Även 2/7. 21.00Victoria Brittisk dramaserie från 2016. Del 5 av 8. An Ordinairy Woman. När Victorias ansträngningar att säkra en uppgörelse för Albert avvisas av parlamentet börjar båda två frukta för deras framtid tillsammans. Även 3/7. 22.00Nyheterna 22.30MardrömmenpåEverest I april 2015 drabbades Nepal av en våldsam jordbävning. 23.30Brottskod:Försvunnen Amerikansk kriminalserie från 2006. Del 23 av 24. En student försvinner efter sin studentbal och lämnar en blodig klänning och en hel massa frågor om vad som hänt henne bakom sig. 0.25Gotham 1.25Revolution 2.20Bluebloods 3.10Law&order:Special victimsunit 4.05–5.05Reign 5.00Seriouslyfunnykids 5.35–6.40Husjägarna

6.00 Community. 6.20 Jims värld. 6.45 Stargate SG-1. 7.35 Kung av Queens. 8.30 Våra värsta år. 9.30 Anger management. 10.00 My name is Earl. 10.30 NCIS: Los Angeles. 11.30 Stargate SG-1. 13.15 Kung av Queens. 13.40 How I met your mother. 14.40 Simpsons. 15.35 Brooklyn nine nine.

16.00Scrubs Amerikansk komediserie från 2004. 17.00Seinfeld Amerikansk komediserie från 1996. 17.30Tillbakatillframtiden del2 :FILM: ¡¡ Amerikansk science fiction-komedi från 1989. I rollerna: Michael J. Fox, Christopher Lloyd och Lea Thompson. 19.30Brooklynninenine Amerikansk kriminalkomediserie från 2014. Del 9 av 23. 20.00Simpsons Amerikansk animerad komediserie från 2002. Del 18-19 av 21. Homer blir som förbytt när Lisa vinner en tävling. 21.00Tillbakatillframtiden del3 :FILM: ¡¡¡ Amerikansk komedi från 1990. Doc Brown och Marty McFly har tack vare tidsmaskinen hamnat i vilda västern år 1885 och Doc bestämmer sig för att stanna kvar där. I rollerna: Michael J. Fox, Christopher Lloyd och Mary Steenburgen. 23.15Familyguy Amerikansk animerad serie från 2007. 0.15Americandad 0.40Scrubs(R) 1.40MynameisEarl(R) 2.10Familyguy(R) 3.00Americandad(R) 3.25Seinfeld(R) 4.15FearfactorUSA 5.00–6.00Våravärstaår(R)

6.30 Wisska. 6.35 Bing. 6.45 Lekdags. 6.50 Octonauterna. 7.00 Hej Jycke. 7.10 Greta Gris. 7.15 Livet i bokstavslandet. 7.30 Äventyr i tid och rum. 7.40 Kate och Mim-Mim. 7.50 Draken Digby. 8.05 Så många frågor, Luna! 8.15 Masha och björnen. 8.25 Philofix. 8.35 Miss Moon. 8.45 Jamillah och Aladdin. 9.00–10.00 Sommarlov. 16.05 MI High. 16.35 Mitt livs värsta år igen. 17.00 Pyjamashjältarna. 17.10 Katie Morag. 17.20 Nelly och Nora. 17.30 Pippi Långstrump. 18.00 Doktor Karins stetoskop. 18.05 Ugglan och kompisproblemet. 18.15 Lampornas mat. 18.20 Barr och Pinne räddar världen. 18.30–19.30 Sommarlov. 19.30 Geografens testamente: Norden. 19.50 Välkommen till staden. 20.00 Tracy Beaker kommer tillbaka. 20.30 Unge greve Dracula. 20.55–21.00 Larva.

15.00–18.00 UR Samtiden.

18.00Larvigtiträdgården(R) 18.05Antikmagasinet(R) Svensk antikvitetsserie från 2017. 18.35Berlinmuren:Natten dåjärnridånföll(R) Brittisk dokumentär från 2014. 19.25Alligatorernasträsk(R) Brittisk naturserie från 2013. 20.157miljonersteglängs Nilen(R) Brittisk dokumentärserie från 2015. Äventyraren Levison Wood gör en nio månader lång strapatsrik vandring, från Nilens källa till havet. 21.00NyaZeeland:Den blåkusten(R) Nyzeeländsk naturserie från 2014. 21.4560-taletsUSA Amerikansk dokumentärserie från 2013. 22.30Detox(R) 23.15–23.45Scenernasom förändradefilmen(R)


45

29 juni 2017

TV FREDAG 30 JUNI 2017

6.00 SVT Nyheter. 6.05 Gomorron Sverige sammandrag. 6.30 SVT Nyheter. 6.37 Godbitar ur Gomorron Sverige. 6.55 Gomorron Sverige. 10.00 Uppdrag Bryssel. 10.45 Vårt bröllop. 11.35 Första dejten: England. 12.25 Hitlåtens historia på två minuter. 12.30 Ivar Kreuger. 14.25 Sanningen bakom barnmorskorna i East End. 15.25 Ensam över Nordsjön.

16.05 Gomorron Sverige sammandrag 16.30 Vem vet mest junior (R) 17.00 SM-veckan 17.30 Simning 18.00 Rapport 18.10 Kulturnyheterna 18.20 Sportnytt 18.25 Lokala nyheter 18.30 Simning SPORT Direkt. SM-veckan. Finaler. 19.00 SM-veckan SPORT Direkt. 19.30 Rapport 19.55 Lokala nyheter 20.00 Växjörevyn: Helt uppåt väggarna Svensk revyföreställning från 2017. Med lika delar sång, musik och sketcher tar sig Växjörevyn sig an år 2016, och allt det som kan sägas ha varit uppåt väggarna. Även 3/7 och 7/7. 21.00 Ett fall för Vera Brittisk kriminalserie från 2014. Del 2 av 4. Protected. En ung man verksam inom fastighetsbranschen hittas död på stranden i Whitley Bay. Även SVT24 1/7. 22.30 Little Jinder – live på Vasateatern Svenskt musikporträtt från 2017. 23.30 SVT Nyheter 23.35 Sverige idag sommar 23.50 Ditte och Louise 0.20–1.10 Första dejten: England (R) 5.15 Sverige idag sommar (R) 5.30–6.10 Ensam över Nordsjön (R)

9.00–16.15 SVT Forum. 9.00 SVT Forum. 12.00 SVT Nyheter. 12.05 SVT Forum. 16.00 SVT Nyheter. 16.05 SVT Forum.

16.15 Titta jag flyger igen (R) 17.15 Arkitekturens pärlor 17.25 Örtskolan (R) Svensk faktaserie från 2012. 17.30 Nyheter på lätt svenska 17.35 Nyhetstecken 17.45 Uutiset 17.55 Oddasat 18.00 Dinosaurierna (R) Brittisk dokumentär från 2015. Del 2 av 2. 18.45 En bild berättar (R) Historisk fotoserie från 2016. Del 4 av 8. Ernest på Pilar. 18.50 Beatles forever (R) Dansk musikserie från 2012. Del 4 av 10. 19.00 Skavlan junior (R) Svensk pratshow från 2017. Del 8 av 8. 19.30 Skattjägarna Dansk antikvitetsserie från 2014. Del 8 av 13. 20.00 Sök och du skall finna (R) K special. Svensk dokumentär från 2016. En film om gränsen mellan fantasi och verklighet med Eric Schüldt och Per Johansson. Även 2/7 och 2/7. 21.00 Aktuellt 21.25 Lokala nyheter 21.30 Sportnytt 22.00 Happy end :FILM: ¡¡ Svenskt drama från 2011. Fem människor står vid det största vägskälet i livet. Deras vägar korsar varandra när de försöker reda ut sina problem. I rollerna: Ann Petrén, Malin Buska och Gustaf Skarsgård. 23.35 Nya Moderaterna (R) Svensk dokumentär från 2015. 0.35 Beatles forever (R) 1.00–4.05 Nyheter 5.00–5.05 SVT Nyheter

6.40 Nyhetsmorgon. 10.00 Dr Phil. 11.50 Det stora familjeäventyret. 12.50 First dates. 13.55 Husjägarna. 14.55 Bygglov. 15.55 Hela England bakar – masterclass.

16.50 Äntligen hemma 17.50 Vägen till vinnarcirkeln Svenskt sportmagasin från 2017. 17.55 112 – på liv och död Svensk realityserie från 2013. 18.50 Keno 19.00 Nyheterna 19.30 Rena rama Rolf: Den avgörande rösten Svensk komediserie från 1994. Del 6 av 15. 20.00 Solsidan Svensk komediserie från 2012. Del 1-2 av 10. När Alex och Anna ska flytta in sitt nya hus upptäcker de att det återstår en hel del renoveringar. Även 1/7. 21.00 Repmånad eller hur man gör pojkar av män :FILM: ¡¡ Svensk komedi från 1979. Det är dags för repmånad för Jonsson och hans gamla lumparkompisar. Men de tar inte det hela speciellt allvarligt. I rollerna: Lasse Åberg, Janne ”Loffe” Carlsson och Ted Åström. 22.00 Nyheterna 22.15 Repmånad eller hur man gör pojkar av män, forts. 23.00 Lawless :FILM: ¡¡¡ Amerikansk kriminalfilm från 2012. I rollerna: Shia Labeouf, Tom Hardy och Jason Clarke. 1.30 Six bullets :FILM: Amerikansk action från 2012. I rollerna: Jean-Claude van Damme, Joe Flanigan, AnnaLouise Plowman. 3.45–4.45 One in the chamber :FILM: Amerikansk action från 2012. I rollerna: Dolph Lundgren, Cuba Gooding Jr, Louis Mandylor. 5.30–6.00 Barnens sjukhus

6.00 Community. 6.20 Jims värld. 6.45 Stargate SG-1. 8.15 Kung av Queens. 8.35 Våra värsta år. 9.30 Anger management. 10.00 My name is Earl. 10.30 NCIS: Los Angeles. 11.30 Stargate SG-1. 12.30 Kung av Queens. 13.30 How I met your mother. 14.30 Simpsons. 15.30 Brooklyn nine nine.

16.00 Scrubs 17.00 Tillbaka till framtiden del 3 :FILM: ¡¡¡ Amerikansk komedi från 1990. I rollerna: Michael J. Fox, Christopher Lloyd och Mary Steenburgen. 19.30 Brooklyn nine nine Amerikansk kriminalkomediserie från 2014. Del 10 av 23. 20.00 Simpsons Amerikansk animerad komediserie från 2002. Del 20-21 av 21. Flanders hyr ut ett rum i sitt hus till två unga kvinnor som figurerar flitigt på en sexig hemsida på internet. 21.00 13 :FILM: Amerikansk thriller från 2010. En ung man får av en slump höra talas om ett mystiskt undergroundspel med stora pengar i potten. I rollerna: Sam Riley, Jason Statham, Mickey Rourke. 22.45 The league :FILM: ¡¡ Amerikanskt actiondrama från 2003. 1899 drabbas flera städer av terroraktioner som den galne mannen The Phantom ligger bakom. Hans plan är att starta ett världskrig. I rollerna: Sean Connery, Shane West och Stuart Townsend. 0.50 American dad (R) 1.20 Scrubs (R) 2.20 My name is Earl 2.40 American dad (R) 3.10 Seinfeld (R) 4.00 Fear factor USA 4.55 Anger management (R) 5.20–6.00 Våra värsta år (R)

6.30 Wisska. 6.35 Lunneskär. 6.45 Lekdags. 6.50 Octonauterna. 7.00 Hej Jycke. 7.10 Greta Gris. 7.15 Biss och kajs. 7.25 Super Grover 2.0. 7.30 Mästerflygarna. 7.40 Regnbågsstadens hjälte. 7.55 Fixarna. 8.00 Så många frågor, Luna! 8.15 Pingu. 8.20 Junk. 8.45 Pyjamashjältarna. 9.00–10.00 Sommarlov. 14.35 Sommarlägret. 14.45 Ett fall för KLURO. 15.00 Knäppala skola. 15.20 Gumballs fantastiska värld. 15.45 Flyg 29 saknas. 16.05 MI High. 16.35 Mitt livs värsta år igen. 17.00 Äventyr i tid och rum. 17.10 Voffa, Kvittra och Len. 17.25 Bing. 17.30 Pippi Långstrump. 18.00–18.30 Bolibompa. 18.30–19.30 Sommarlov. 19.30 Det hemsökta huset. 19.50 Tracy Beaker kommer tillbaka. 20.20 Ronja Rövardotter. 20.45 Nina Patalo. 20.50–21.00 Rabbids.

15.00–18.00 UR Samtiden.

18.00 Antikmagasinet (R) Svensk antikvitetsserie från 2017. 18.30 Studio natur (R) Svenskt naturmagasin från 2016. 19.00 Historiska trädgårdar (R) Dansk trädgårdsserie från 2010. 19.30 Nya Zeeland: Den blå kusten (R) Nyzeeländsk naturserie från 2014. Del 6 av 6. 20.15 På vintagejakt (R) Australisk antikvitetsserie från 2015. Del 1 av 6. Dominic Johnson-Hill tar med oss i Sri Lankas historia och går på upptäcktsfärd på bland loppisfynd, matkultur och sevärdheter. 21.00 Fighten mot fobier (R) Realityserie från 2014. 21.40 7 miljoner steg längs Nilen (R) Brittisk dokumentärserie från 2015. 22.30 Man on wire (R) 0.00–0.50 Världskrigen (R)

TV LÖRDAG 1 JULI 2017

6.10 Vårt bröllop. 7.00 Diagnoskampen. 7.40 Medicin med Mosley. 8.30 Uppdrag granskning sommar. 9.30 Cowboykåken. 10.00 SM-veckan. 10.05 SPORT Artistisk gymnastik. 12.05 SPORT

SM-veckan.

17.00 Simning: Simning SPORT Direkt. SM-veckan. 17.50 Helgmålsringning 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport 18.15 Simning SPORT Direkt. SM-veckan. Finaler. 19.00 SM-veckan SPORT Direkt. 19.30 Rapport 19.45 Sportnytt 20.00 Ivar Kreuger Svensk dramaserie från 1998. Del 3 av 3. Ivar Kreuger befinner sig i en mycket trängd ekonomisk situation. Det är ett stort spel som pågår och plötsligt faller börserna över hela världen. Även 2/7 och 3/7. 21.00 Jamestown Brittisk dramaserie från 2017. Del 3 av 8. Pamunkey-krigarna anfaller Jamestown men möts direkt av kraftigt motstånd. Även SVT24 2/7. 21.45 Wanderlust :FILM: ¡¡ Amerikansk komedi från 2012. När George får sparken från sitt jobb och Lindas dokumentärfilm blir avbeställd har paret inte längre råd med sin vindsvåning i New York. I rollerna: Jennifer Aniston, Paul Rudd och Malin Åkerman. 23.20 SVT Nyheter 23.25–1.00 Stockholm Östra :FILM: ¡¡¡ Svenskt drama från 2011. I rollerna: Mikael Persbrandt, Iben Hjejle och Henrik Norlén. 5.20 Under klubban (R) 5.50–6.20 Gammalt, nytt och bytt (R)

9.00 SVT Nyheter. 9.05 Skattjägarna. 9.35 Vem vet mest junior. 11.35 Skavlan junior. 12.05 SVT Nyheter. 12.10 Vi kallas tiggare – filmen. 13.35 Sök och du skall finna. 14.35 Katolsk

mässa från Peterskyrkan i Rom.

16.05 SVT Nyheter 16.10 Bra dagar – Totta Näslund (R) K special. Svensk musikdokumentär från 2015. 17.10 Moving Sweden: Min faster i Sarajevo (R) 18.10 Mozart requiem – en mässa för dem som gått före (R) Veckans föreställning. Konsert från 2015. 19.15 Rossini, Rosina och De Niese Musikdokumentär från 2016. 20.15 Waldbühne 2017 – direkt från Berlin Konsert från 2017. Gustavo Dudamel höjer den redan höga stämningen på Berlinfilharmonikernas sommarlovskonsert. Årets tema kan vi säga är floden Rhen. 22.15 Från jukebox till surfplatta – musikens milstolpar Kanadensisk musikserie från 2016. Del 2 av 6. Förstärkare, ampère och watt. I kvällens avsnitt medverkar bland andra Les Paul, Mike Oldfield och Moby. Även 2/7 och 3/7. 23.05 En liten fransk stad Fransk dramaserie från 2013. 23.55 Världskrigen Amerikansk historiedokumentär från 2014. 0.45 Beatles forever (R) 1.00–1.20 Nyheter 1.20–1.51 Nurse Jackie (R) 2.00 SVT Nyheter 2.05 Please like me (R) 2.30 Skattjägarna (R) 3.00–3.06 SVT Nyheter 4.00–4.05 SVT Nyheter 5.00–5.05 SVT Nyheter

6.00 112 – på liv och död. 7.00 Äntligen hemma. 7.55 Nyhetsmorgon. 11.30 Lotta på Liseberg. 13.00 Ack Värmland. 14.05 Solsidan. 15.10 SPORT Cykel.

17.55 Keno 18.00 Trav SPORT Direkt. V75 Direkt. 19.00 Nyheterna 19.30 Friidrott SPORT Direkt. Diamond League. Från tävlingarna i Paris. 22.00 Nyheterna 22.10 Batman begins :FILM: ¡¡¡¡ Amerikanskt actionäventyr från 2005. Bruce Wayne bestämmer sig för att viga sitt liv åt att bekämpa brott och ondska efter att ha blivit vittne till sina föräldrars brutala avrättning. Således föds hans hemliga och respektingivande alter ego Batman och han börjar sakta men säkert att röja upp på Gotham Citys gator. I rollerna: Christian Bale, Michael Caine och Liam Neeson. Regi: Christopher Nolan. 1.00 Pacific rim :FILM: ¡¡ Amerikansk action från 2013. Mänskligheten försvarar sig så gott de kan mot de aliens som kommer till jorden genom sprickor i havsbottnen, med hjälp av Jaegers-robotar. I rollerna: Idris Elba, Charlie Hunnam, Rinko Kikuchi. Regi: Guillermo del Toro. 3.40 Fantasifulla hem Dansk dokumentärserie från 2014. Del 1 av 10. Programledare: Jens Bordinggaard. 4.40–5.40 Seriously funny kids Amerikansk underhållningsserie från 2011. Del 5 av 20. Lying, cheating and hypnotizing. Programledare: Heidi Klum. 5.10–6.00 Brynolf & Ljung – Street magic Svensk underhållning från 2016. Del 3 av 4.

6.00 Franklin & Bash. 6.45 Frasier. 7.10 Jims värld. 9.15 Royal pains. 10.15 Anger management. 11.15 The exes. 11.45 How I met your mother. 13.40 NCIS: Los Angeles. 15.35 99 saker med Erik & Mackan.

16.45 Ice age 4: Jorden skakar loss :FILM: ¡¡¡ Amerikanskt animerat äventyr från 2012. 18.30 First Impressions Amerikansk reality från 2016. Del 5-6 av 6. 19.30 Cooper Barret's guide to surviving life Amerikansk komediserie från 2015. Del 3 av 13. 20.00 Simpsons Amerikansk komediserie från 2015. Del 12-13 av 22. Sanjay överlåter sin butik till sin son som förvandlar den till en hipp hälsobutik, helt emot Apus traditioner. 21.00 The librarian :FILM: ¡¡¡ Amerikansk thriller från 2004. När en magisk konstskatt försvinner från ett bibliotek, måste den beskedliga bibliotekarien genast se till så att den kommer på plats igen. I rollerna: Noah Wyle och Sonya Walger. 23.00 Big game :FILM: ¡¡¡ Tysk-finsk-brittiskt äventyr från 2014. I rollerna: Samuel L Jackson och Onni Tommila. 0.45 Nördarna kommer :FILM: Amerikansk komedi från 1984. 2.35 House at the end of the street :FILM: ¡¡ Amerikansk-kanadensisk skräckfilm från 2012. I rollerna: Jennifer Lawrence och Max Thieriot. 4.15 Seinfeld (R) 4.40 Chozen 5.00 Community (R) 5.25–6.00 Frasier (R)

6.30 Wisska. 6.35 Bing. 6.45 Greta Gris. 6.50 Octonauterna. 7.00 Nicke Nyfiken. 7.25 Stella och Sam. 7.40 Furchester hotell. 7.50 Draken Digby. 8.00 Philofix. 8.15 Fixarna. 8.20 Pyjamashjältarna. 8.35 Äventyrskatten. 8.45 Buskul. 9.00–10.00 Sommarlov. 15.35 Katten i hatten vet allt om ditten och datten. 15.50 Äventyr i tid och rum. 16.00 Lilla prinsessan. 16.10 Mästerflygarna. 16.25 Dinosaurietåget. 16.35 Katie Morag. 16.50 Lillys Bortomvik. 17.00 Riddare Micke. 17.10 Biet Maya. 17.25 Farfar i fickan. 17.35 Sara och Anka. 17.40 Lekdags. 17.45 Kate och Mim-Mim. 18.00–18.30 Bolibompa. 18.30–19.30 Sommarlov. 19.30 Det hemsökta huset. 19.50 Tracy Beaker kommer tillbaka. 20.20 Ronja Rövardotter. 20.45 Nina Patalo. 20.55–21.00 Larva.

9.00–15.00 UR Samtiden. 15.00 Maskrosor. 15.05 Antikmagasinet. 15.35 Historiska trädgårdar. 16.05 Idévärlden. 17.05 Världens fakta: En tiger i soffan. 17.55 På vintagejakt.

18.40 Berlin-Tokyo med bil (R) Tysk reseserie från 2013. 19.25 Detox (R) Brittisk livsstilsserie från 2014. 20.10 7 miljoner steg längs Nilen (R) Brittisk dokumentärserie från 2015. Del 2 av 4. 21.00 Skandinavien i Hitlers järngrepp (R) Nordisk dokumentärserie från 2015. Del 1 av 5. 21.30 Motståndsmannens flykt (R) Norsk dokumentärserie från 2014. Del 1 av 5. 22.00 Världens natur: Thailand (R) Naturprogram från 2011. 22.50 Dokument utifrån: Det våras för solen (R) 23.40 Marknadsföringens hemligheter (R) 0.30–1.00 Scenerna som förändrade filmen (R)


46

29 juni 2017

TV SÖNDAG 2 JULI 2017

6.20 Jakten på Norge. 7.10 Allsång på Skansen. 8.10 Ivar Kreuger. 9.10 Stephans klassiker. 9.30 SPORT SM-veckan. 10.00 SPORT Truppgymnastik. 12.00 SPORT SM-veckan. 13.45 SPORT

Motorsport.

16.15 SM-veckan SPORT Direkt. 17.00 Simning SPORT Direkt. SM-veckan. Finaler. 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport 18.10 Lokala nyheter 18.15 Simining SPORT Direkt. SM-veckan. Finaler. Från Alidebergsbadet, Borås. Kommentator: Staffan Lindeborg. Expert: Lars Frölander. 19.00 Sportspegeln Även 3/7. 19.30 Rapport 19.55 Lokala nyheter 20.00 Fotboll SPORT Direkt. Fifa Confederations cup. Final. Från Sankt Petersburg, Ryssland I studion: Mats Nyström, Daniel Nannskog och Therese Bosta. Kommentator: Chris Härenstam. Expert: Glenn Strömberg. 22.15 Mammon Norsk thrillerserie från 2016. Del 7 av 8. Ellen och Peter reser utomlands i jakten på bildbevisen som orsakade mordet på Hammern. Även 3/7. 23.05 Cowboykåken Svensk dokumentärserie från 2017. Del 2 av 8. Dick har beställt 300 obarkade timmerstockar och blir förtvivlad när han inser hur lång tid det kommer att ta honom att barka av dem helt själv. 23.35 SVT Nyheter 23.40 Elitstyrkans hemligheter (R) Brittisk dokumentärserie från 2016. Del 3 av 5. 0.30–2.00 Morden i Midsomer (R) 5.10–6.00 Jakten på Norge (R)

9.00 SVT Nyheter. 9.05 Skattjägarna. 10.05 Gudstjänst. 10.35 Arkitekturens pärlor. 10.45 Rossini, Rosina och De Niese. 11.45 Irländsk allmoge. 11.55 SVT Forum: Almedalen. 13.00 SVT Nyheter. 13.05 Dox: Magnus – schackgeniet. 14.20 Mr Gaga.

16.00 SVT Nyheter 16.05 Från jukebox till surfplatta – musikens milstolpar (R) Brittisk musikserie från 2016. 16.55 Örtskolan (R) Svensk faktaserie från 2012. 17.00–18.00 UR 18.00 Nya perspektiv Program på teckenspråk från 2017. Del 5 av 6. 19.00 Partiledartal i Almedalen Politik från 2017. Del 1 av 8. 20.00 Opinion live Svenskt samhällsmagasin från 2017. Del 1 av 8. Belinda Olsson intervjuar Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt i Almedalen. Därefter aktuella debatter som leds av Petter Ljunggren. 21.00 Aktuellt 21.15 Håll käften – eller dö – filmen Svensk dokumentär från 2017. Filmversionen av serien från 2016. Alla gillar yttrandefrihet. Men ska man få säga vad som helst? Även 8/7 och SVT24 6/7. 22.35 Motor: Rally VM Sammandrag från VM-rallyt i Polen. 23.20 Gudstjänst (R) Från Svenska kyrkan på Spaniens solkust, Costa del Sol, kommer dagens sommarandakt. 23.50–0.50 Titta jag flyger igen (R) Svensk dokumentär från 2015. Dokumentärfilmaren Gunnar Magg möter flygentusiasterna, amatörerna och proffsen – alla med det gemensamt att de brinner för flyg i alla dess former. 1.00–8.30 Nyheter

6.00 112 – på liv och död. 7.00 Äntligen hemma. 7.55 Nyhetsmorgon. 11.30 Diggiloo. 12.30 Alla bygger. 13.30 Familjen Annorlunda. 14.35 Postkodlotteriets sommarvinnare. 14.45 SPORT Cykel.

17.25 Leilas supermat Svensk matlagningsserie från 2016. 17.55 Keno 18.00 Sommar med Ernst (R) Svensk livsstilsserie från 2017. Del 2 av 8. 19.00 Nyheterna 19.30 Rena rama Rolf: Bu- och bälistan Svensk komediserie från 1994. Del 8 av 15. 20.00 Ack Värmland Svensk komediserie från 2015. Del 3-4 av 10. Anette tvingar Pontus att sluta snusa och Fanny är trött på Olas tv-spelande. 21.00 Wallander: Saknaden :FILM: ¡¡ Svenskt kriminaldrama från 2013. En ung moldavisk kvinna hittas död i Ystad och utredningen visar att hon arbetat som prostituerad i Sverige. I rollerna: Krister Henriksson, Charlotta Jonsson och Leonard Terfelt. 22.00 Nyheterna 22.15 Wallander: Saknaden, forts. 23.05 Kvinna inför rätta (R) Brittisk thrillerserie från 2017. Yvonne blir tilltalad av Mark Costley som är imponerad över ett tal hon hållit och det hela slutar med att de har sex i en städskrubb. 0.10 Victoria (R) 1.10 A beautiful mind :FILM: ¡¡¡ Amerikanskt drama från 2001. I rollerna: Russell Crowe, Ed Harris och Jennifer Connelly. 4.00 Seriously funny kids 4.30–5.30 Husakuten 5.35–6.40 Husjägarna

6.00 Defiance. 6.45 Frasier. 7.10 Community. 7.35 The exes. 8.00 First Impressions. 8.55 Cooper Barret’s guide to surviving life. 9.25 Ice

age 4: Jorden skakar loss. FILM ¡¡¡ Amerikanskt animerat äventyr från 2012. 11.05 99 saker med Erik & Mackan. 12.00 NCIS: Los Angeles. 15.00 The librarian. FILM ¡¡¡ Amerikansk thriller från 2004.

17.00 Simpsons (R) 18.00 Amazing race Amerikansk realityserie från 2014. 19.00 Nemas problemas med Erik och Mackan Svensk humorserie från 2015. 20.00 Superstore Amerikansk dramakomediserie från 2015. Butiskchefen Glenn blir överentusiastisk när förtagstidningen, Status, är intresserad av att göra en artikel. 20.30 How I met your mother Amerikansk komediserie från 2005. Ett dejtingföretag hävdar att de funnit Teds själsfrände. Men han blir tvungen att skjuta fram dejten 21.00 2 1/2 män Amerikansk komediserie från 2014. 21.30 Last man on earth Amerikansk dramakomedi från 2016. 22.00 Unstoppable :FILM: ¡¡¡ Amerikansk action från 2010. I rollerna: Denzel Washington och Chris Pine. 0.00 Deadbeat 0.30 2 1/2 män (R) 1.00 Last man on earth (R) 1.30 How I met your mother (R) 2.00 Superstore 2.30 Battle creek 3.20 Deadbeat (R) 3.45 Royal pains (R) 4.30 Amazing race (R) 5.15 Seinfeld (R) 5.35–6.00 Frasier (R)

6.35 Bing. 6.40 Greta Gris. 6.45 Octonauterna. 7.00 Fifi och blomsterfröna. 7.10 Dinosaurietåget. 7.20 Så många frågor, Luna! 7.35 Kate och Mim-Mim. 7.45 Draken Digby. 7.55 Doktor McStuffins. 8.20 Bästa vännen. 8.30 Sagoberättaren. 9.00–10.00 Sommarlov. 15.35 Katten i hatten vet allt om ditten och datten. 15.50 Äventyr i tid och rum. 16.00 Lilla prinsessan. 16.15 Mästerflygarna. 16.25 Dinosar. 16.40 Katie Morag. 16.55 Lillys Bortomvik. 17.00 Roboten Rob. 17.10 Biet Maya. 17.25 Servettmannens äventyr. 17.35 Sara och Anka. 17.45 Lekdags. 17.50 Regnbågsstadens hjälte. 18.00 Bolibompa. 18.30 Sommarlov. 19.30 Det hemsökta huset. 19.50 Gigantiska experiment. 20.00 Tracy Beaker kommer tillbaka. 20.30– 21.00 Unge greve Dracula.

9.00–13.45 UR Samtiden. 13.45 Fifa Confederations cup: Studio. 14.00 SPORT Fotboll. 16.00 Det söta livet – sommar. 16.15 Man on wire. 17.45 Fighten mot fobier.

18.30 Idévärlden (R) Svensk pratshow från 2017. 19.30 Fifa Confederations cup: Studio 20.00 De glömda gruvorna Norskt reportage från 2013. De glömda gruvorna. Långt inne i bergen vid Moi i Rogaland hittar man ett nedlagt gruvsamhälle. 20.10 Världens fakta: En tiger i soffan (R) Brittisk djurserie från 2014. Del 3 av 4. 21.00 Mikromonster (R) Brittisk naturserie från 2012. Del 1 av 4. 21.50 60-talets USA (R) Amerikansk dokumentärserie från 2013. Del 4 av 10. 22.35 Raving Iran (R) 23.25 7 miljoner steg längs Nilen (R) 0.10–0.40 Antikmagasinet (R)

TV MÅNDAG 3 JULI 2017

6.00 SVT Nyheter. 6.05 Gomorron Sverige sammandrag. 6.30 SVT Nyheter. 6.37 Godbitar ur Gomorron Sverige. 6.55 Gomorron Sverige. 10.00 Växjörevyn: Helt uppåt väggarna. 11.00 Ivar Kreuger. 11.55 Gammalt, nytt och bytt. 12.25 Det sjunde inseglet. FILM ¡¡¡¡¡ Svenskt drama från 1957. 14.00 SM-veckan. 14.05 SPORT Trampolin. 15.20 SPORT SM-

veckan.

17.30 Simning 18.00 Rapport 18.10 Kulturnyheterna 18.20 Sportnytt 18.25 Lokala nyheter 18.30 Simining SPORT Direkt. SM-veckan. 19.00 SM-veckan SPORT Direkt. 19.30 Rapport 19.55 Lokala nyheter 20.00 Kemiska vapen med Mosley Brittisk dokumentär från 2016. Under andra världskriget började kemiska vapen första gången användas på allvar. 20.50 Fråga doktorn fakta Svenskt hälsomagasin från 2017. Del 5 av 5. I dag handlar det om endometrios, sköldkörtel och sömnbesvär. 21.00 Arvingarna Dansk dramaserie från 2016. Del 3 av 9. De fyra arvingarna får inte mycket ro för att bearbeta sin sorg. 21.55 Första dejten: England Brittisk realityserie från 2015. Hur ser en blinddejt ut när en hel nation följer den från tv-soffan? 22.45 Skam (R) 23.35 SVT Nyheter 23.40 Sverige idag sommar 23.55 Helt knäpp! (R) 0.25–1.15 Mammon (R) 5.15 Sverige idag sommar (R) 5.30–6.00 Gammalt, nytt och bytt (R)

8.30–9.30 UR. 8.30 Amina och Alicia på fysikresa – teckenspråk. 8.50 Välja väg. 9.20 Forskare för framtiden. 9.30–16.00 SVT Forum: Almedalen. 9.30 Almedalen. 12.00 SVT Nyheter. 12.05 Almedalen.

16.00 SVT Nyheter 16.05 Partiledartal i Almedalen (R) 17.05 Gudstjänst (R) 17.35 Nyhetstecken 17.45 Uutiset 17.55 Oddasat 18.00 Egyptens bortglömda drottningar (R) Brittisk dokumentär från 2014. Det antika Egyptens arv är monumentalt, men var har vi kvinnorna? I Egypten var kvinnans ställning bättre än någon annan del av antikens värld. 19.00 Partiledartal i Almedalen Politik från 2017. Del 2 av 8. Även 4/7 och SVT24 senare i kväll. 20.00 Opinion live Svenskt samhällsmagasin från 2017. Del 2 av 8. Belinda Olsson intervjuar Liberalernas partiledare Jan Björklund i Almedalen. Därefter aktuella debatter som leds av Petter Ljunggren. 21.00–21.30 Aktuellt 21.30 Sportnytt 22.00 Dox: Weiner – sex, lögner och bultande kalsonger (R) Amerikansk dokumentär från 2016. Allt gick som på räls för folkkäre kongressmannen Anthony Weiner – tills tåget spårade ur med full kraft. 23.35 Från jukebox till surfplatta – musikens milstolpar (R) Brittisk musikserie från 2016. I kvällens avsnitt medverkar bland andra Les Paul, Mike Oldfield och Moby. 0.25 Deadly 60 (R) 1.00–9.30 Nyheter

6.40 Nyhetsmorgon. 10.00 Dr Phil. 11.50 Det stora familjeäventyret. 12.50 First dates. 13.55 Husjägarna. 15.00 Tareq Taylors nordiska matresa. 15.30 SPORT Cykel.

17.55 112 – på liv och död Svensk realityserie från 2013. 18.50 Keno 19.00 Nyheterna 19.30 Halv åtta hos mig Svensk matlagningsserie från 2016. Del 17 av 44. Fyra personer i Kalix ska bjuda varandra på middag och först ut är lågstadieläraren Malin. 20.00 Lotta på Liseberg Svenskt underhållningsprogram från 2017. Del 3 av 8. Uppträder gör Benjamin Ingrosso, Måns Zelmerlöw, E-Type och Elisabeth Andreassen. Även 8/7. 21.30 Annika Bengtzon: Studio sex :FILM: ¡¡ Svensk thriller från 2012. En ung kvinna hittas död på en kyrkogård och till en början verkar det som en tragisk olycka. I rollerna: Malin Crépin, Björn Kjellman och Leif Andrée. 22.00 TV4Nyheterna och Sporten Del 13 av 20. 22.05 Väder 22.15 Annika Bengtzon: Studio sex, forts. 23.45 Brottskod: Försvunnen Amerikansk kriminalserie från 2006. Del 24 av 24. En tonårsflicka försvinner efter att ha gått med i en sekt. Elena får problem med Carlos i vårdnadstvisten om Sofie. 0.45 Gotham 1.40 Revolution 2.35 Blue bloods 3.30 Law & order: Special victims unit 4.25 Reign 5.35–6.40 Husjägarna

6.00 Community. 6.20 Jims värld. 6.45 Stargate SG-1. 7.35 Kung av Queens. 8.30 Våra värsta år. 9.30 Anger management. 10.00 My name is Earl. 10.30 NCIS: Los Angeles. 11.30 Stargate SG-1. 12.30 Kung av Queens. 13.30 How I met your mother. 14.30 Simpsons. 15.30 Brooklyn nine nine.

16.00 Scrubs 17.00 Seinfeld 18.00 How I met your mother Amerikansk komediserie från 2009. 19.00 Anger management Amerikansk komediserie från 2013. 19.30 Brooklyn nine nine Amerikansk kriminalkomediserie från 2014. 20.00 Simpsons 21.00 Superstore Amerikansk dramkomedi från 2016. Cloud 9s anställda strider nu mot både uppsägningar och en annalkande tornado. 21.30 Brooklyn nine nine Amerikansk kriminalkomediserie från 2016. Jake och Rosa fortsätter sitt sökande efter bankrånare och upptäcker en farlig hemlighet vilket får dem att kalla på förstärkning. 22.00 Taken Amerikansk thrillerserie från 2017. Del 2 av 10. 23.00 Family guy Amerikansk animerad komediserie från 2008. Del 1 av 16. 0.00 American dad Amerikansk animerad komediserie från 2013. Del 20 av 20. 0.30 Scrubs Del 13 av 25. 1.30 My name is Earl 2.00 Family guy (R) 2.55 American dad (R) 3.20 Seinfeld (R) 4.10 Fear factor USA 5.00–6.00 Våra värsta år

6.30 Wisska. 6.35 Bing. 6.45 Lekdags. 6.50 Octonauterna. 7.00 Hej Jycke. 7.10 Greta Gris. 7.15 Biss och kajs. 7.25 Fixarna. 7.30 Mästerflygarna. 7.40 Biet Maya. 7.55 Farfar i fickan. 8.05 Så många frågor, Luna! 8.20 Philofix. 8.30 Andys förhistoriska äventyr. 8.45 Pyjamashjältarna. 9.00–10.00 Sommarlov. 14.10 Piggley Winks äventyr. 14.35 Ett fall för KLURO. 14.45 Tracy Beaker kommer tillbaka. 15.15 Unge greve Dracula. 15.40 Flyg 29 saknas. 16.05 MI High. 16.30 Riddarborgen. 16.45 Bara på skoj. 17.00 Äventyr i tid och rum. 17.10 Kate och Mim-Mim. 17.20 Lunneskär. 17.30 Vattenmannen och Speed. 17.45 Animated science – molekyler. 17.50 Superhemligt. 18.00–18.30 Bolibompa. 18.30–19.30 Sommarlov. 19.30 Det hemsökta huset. 19.50–20.00 Oscars oas.

15.00–18.00 UR Samtiden.

18.00 Sista sommaren med fjällbete (R) Norsk reportage från 2012. 18.15 Historiska trädgårdar (R) Dansk trädgårdsserie från 2010. 18.45 Detox (R) Brittisk livsstilsserie från 2014. Del 2 av 2. 19.30 Berlin-Tokyo med bil (R) Tysk reseserie från 2013. Del 3 av 10. 20.15 Unga talar så andra lyssnar (R) Brittisk realityserie från 2014. Del 1 av 8. 21.00 Kaukasus: Rysslands egna alper (R) Dokumentär från 2015. 21.50 Russell Brand och kriget mot drogerna (R) Brittisk dokumentär från 2015. 22.50 Skandinavien i Hitlers järngrepp (R) 23.20 Motståndsmannens flykt (R) 23.50–0.50 Idévärlden (R)


47

29 juni 2017

TV TISDAG 4 JULI 2017

6.00 SVT Nyheter. 6.05 Gomorron Sverige sammandrag. 6.30 SVT Nyheter. 6.37 Godbitar ur Gomorron Sverige. 6.55 Gomorron Sverige. 10.00 Kemiska vapen med Mosley. 10.50 Fråga doktorn fakta. 11.00 Känselsinnets ABC. 11.30 Cowboykåken. 12.00–18.00 SM-veckan. 12.00 SM-veckan. 12.10 SPORT Cykel. 13.10 SMveckan. 13.20 SPORT Styrkelyft. 14.10 SMveckan. 14.20 SPORT Cykel. 15.20 SM-veckan. 15.30 SPORT Rullskidor. 16.30 SPORT Boxning. 17.30 SPORT Cykel.

18.00 Rapport 18.10 Kulturnyheterna 18.20 Sportnytt 18.25 Lokala nyheter 18.30 Cykel SPORT Direkt. SM-veckan. Herrarnas kortdistanslopp. 19.30 Rapport 19.55 Lokala nyheter 20.00 Allsång på Skansen Svensk musikunderhållning från 2017. Del 2 av 8. Gäster är Miriam Bryant, Per Gessle, Tina Ahlin & Orsa spelmän och Stor & Jireel. Även 5/7 och 7/7. 21.00 Morden i Midsomer Brittisk kriminalserie från 201617. Del 2 av 4. Crime and punishment. I den avlägsna byn Bleakridge har en grupp invånare bildat ett medborgargarde, och man är beredd att ingripa närhelst ett misstänkt brott är på gång. Även 9/7 och SVT24 5/7. 22.30 Friday night dinner 22.55 SVT Nyheter 23.00 Sverige idag sommar 23.15–0.50 Försvunnen :FILM: ¡¡ Svensk thriller från 2011. En kvinnas liv förvandlas till en vaken mardröm när hon blir kidnappad och inlåst i en källare av en okänd man. I rollerna: Sofia Ledarp och Kjell Bergqvist. 4.45 Sverige idag sommar (R) 5.00–6.00 Allsång på Skansen (R)

9.30–16.00 SVT Forum: Almedalen. 9.30 Almedalen. 12.00 SVT Nyheter. 12.05 Almedalen.

16.00 SVT Nyheter 16.05 Partiledartal i Almedalen (R) 17.05 Deadly 60 (R) 17.35 Nyhetstecken 17.45 Uutiset 17.55 Oddasat 18.00 Rom – supermakten (R) Brittisk dokumentärserie från 2014. Del 1 av 4. Rikets födelse. 18.45 En bild berättar (R) Historisk fotoserie från 2016. Del 5 av 8. Amelia Earhart. 18.50 Beatles forever (R) Dansk musikserie från 2012. Del 5 av 10. 19.00 Partiledartal i Almedalen Politik från 2017. Del 3 av 8. 20.00 Opinion live Svenskt samhällsmagasin från 2017. Del 3 av 8. Belinda Olsson intervjuar Centerpartiets partiledare Annie Lööf i Almedalen. Därefter: Kan enkla jobb lösa arbetslösheten bland nyanlända? 21.00–21.30 Aktuellt 21.30 Sportnytt 22.00 Kommunpampar (R) Svensk dokumentärserie från 2013. Del 1 av 4. Vilka är de som varje dag fattar beslut som påverkar ditt liv? I en samtidsskildring följer vi med bakom kulisserna in till kärnan i svensk politik. Även 6/7. 23.00 Please like me Australisk komediserie från 2015. Josh, Tom och Arnold får en minnesvärd kväll när de experimenterar med droger och går på nattklubb. 23.25 Nya perspektiv (R) Program på teckenspråk från 2017. 0.25 Deadly 60 (R) 1.00–9.30 Nyheter

6.40 Nyhetsmorgon. 10.00 Dr Phil. 11.50 Det stora familjeäventyret. 12.50 First dates. 13.55 Husjägarna. 15.00 Tareq Taylors nordiska matresa. 15.30 SPORT Cykel.

17.25 Tareq Taylors nordiska matresa Brittisk matlagningsserie från 2014. 17.55 112 – på liv och död Svensk realityserie från 2013. Även 9/7. 18.50 Keno 19.00–19.30 Nyheterna 19.30 Halv åtta hos mig Svensk matlagningsserie från 2016. Del 18 av 44. 20.00 Bygglov (R) Svensk inredningsserie från 2017. Del 2 av 13. Familjen Ramstrand bor i ett stort hus men köket är gammalt och trångt. Bygglovsgänget bestämmer sig för att flytta köket till vardagsrummet. Programledare: Matte Carlsson, Willy Björkman. 21.00 Brynolf & Ljung – Street magic Svensk underhållning från 2015. Del 3 av 6. Med hjälp av psykologi, suggestion och vilseledning får Brynolf och Ljung det omöjliga att verka möjligt. Programledare: Peter Brynolf, Jonas Ljung. 22.00–22.30 Nyheterna 22.30 Maffiabröder :FILM: ¡¡¡¡ Amerikanskt kriminaldrama från 1990. Redan som ung blir Henry involverad med maffian, och som vuxen tar den över hela hans liv. I rollerna: Robert De Niro, Ray Liotta och Joe Pesci. 1.30 Revolution 2.30 Blue bloods 3.25 Law & order: Special victims unit 4.20 Reign 5.35–6.40 Husjägarna

6.00 Community. 6.20 Jims värld. 6.45 Stargate SG-1. 7.35 Kung av Queens. 8.30 Våra värsta år. 9.30 Anger management. 10.00 My name is Earl. 10.30 NCIS: Los Angeles. 11.30 Stargate SG-1. 12.30 Kung av Queens. 13.30 How I met your mother. 14.30 Simpsons. 15.30 Brooklyn nine nine.

16.00 Scrubs 17.00 Seinfeld Amerikansk komediserie från 1996. 18.00 How I met your mother Amerikansk komediserie från 2009. Del 24 och 1 av 24. 19.00 Anger management Amerikansk komediserie från 2013. Del 6 av 22. 19.30 Brooklyn nine nine Amerikansk kriminalkomediserie från 2014. Del 12 av 23. 20.00 Simpsons Amerikansk animerad komediserie från 2005. Del 3-4 av 22. Maggie får vattkoppor, och Marge försöker hålla Homer borta eftersom han själv aldrig haft viruset. 21.00 The change-up :FILM: ¡¡ Amerikansk komedi från 2011. Mitch och Dave växte upp tillsammans som bästa vänner, men med årens lopp har de långsamt glidit isär. I rollerna: Leslie Mann, Ryan Reynolds, Jason Bateman. 23.10 Superstore (R) Amerikansk dramkomedi från 2016. 23.40 Brooklyn nine nine (R) Amerikansk kriminalkomediserie från 2016. 0.15 American dad 0.50 Taken (R) 1.45 Scrubs (R) 2.40 My name is Earl 3.05 American dad (R) 3.30 Seinfeld 4.20 Fear factor USA 5.05–6.00 Våra värsta år (R)

6.30 Wisska. 6.35 Bing. 6.45 Lekdags. 6.50 Octonauterna. 7.00 Hej Jycke. 7.10 Greta Gris. 7.15 Lässugen. 7.30 Äventyr i tid och rum. 7.40 Kate och Mim-Mim. 7.50 Draken Digby. 8.05 Så många frågor, Luna! 8.15 Masha och björnen. 8.20 Överraskningen. 8.35 Miss Moon. 8.45 Jamillah och Aladdin. 9.00–10.00 Sommarlov. 14.35 Sommarlägret. 14.50 Superkrypen. 15.00 Djungelgänget: Till undsättning. 15.10 Ziv & Zack. 15.20 Knäppala skola. 15.45 Flyg 29 saknas. 16.05 MI High. 16.35 Mitt livs värsta år igen. 17.00 Pyjamashjältarna. 17.10 Katie Morag. 17.25 Sara och Anka. 17.30 Pippi Långstrump. 18.00–18.30 Bolibompa. 18.30– 19.30 Sommarlov. 19.30 Människor för ändring. 20.00 Tracy Beaker kommer tillbaka. 20.25 Unge greve Dracula. 20.55–21.00 Larva.

15.00–18.00 UR Samtiden.

18.00 Nytt liv för Håøya Norskt reportage från 2016. 18.10 Antikmagasinet (R) Svensk antikvitetsserie från 2017. 18.40 På vintagejakt (R) Australisk antikvitetsserie från 2015. 19.25 Nya Zeeland: Den blå kusten (R) Nyzeeländsk naturserie från 2014. Del 6 av 6. 20.10 Marknadsföringens hemligheter Brittisk faktaserie från 2014. 21.00 Dödsdömd – min sista sommar (R) Brittisk dokumentärserie från 2014. 21.50 Dokument utifrån: Oljepirater (R) Fransk dokumentär från 2016. 22.40 60-talets USA (R) 23.20 Världskrigen (R) 0.10–1.10 Russell Brand och kriget mot drogerna (R)

TV ONSDAG 5 JULI 2017

6.00 SVT Nyheter. 6.05 Gomorron Sverige sammandrag. 6.30 SVT Nyheter. 6.37 Godbitar ur Gomorron Sverige. 6.55 Gomorron Sverige. 10.00 Game, set och skit också! 10.15 Allsång på Skansen. 11.15 Friends with kids. FILM ¡¡ Amerikansk komedi från 2012. 13.00 Stugor. 13.30 SPORT SM-veckan.

18.00 Rapport 18.10 Kulturnyheterna 18.20 Sportnytt 18.25 Lokala nyheter 18.30 SM-veckan SPORT Direkt. 19.30 Rapport 19.55 Lokala nyheter 20.00 Uppdrag granskning sommar Svenskt samhällsmagasin från 2017. Del 4 av 6. Konkurrensens pris. På Peabs storbygge Mall of Scandinavia skulle svensk lag och kollektivavtal gälla. Även 6/7 och 8/7. 21.00 Gisslan hos SS Historiedokumentär från 2015. Del 1 av 2. Mot det okända. 21.55 Känselsinnets ABC (R) Dansk faktaserie från 2015. Del 3 av 4. Smärtans makt. Smärtan kommer och går under hela vårt liv. Den skyddar oss från faror men är också ett stort mysterium. 22.25 Helt knäpp! Finsk ungdomsserie från 2016. Del 3 av 4. Löjliga familjerna. Papillon och Näktergalen har en varsin förälder på besök för sam­ tal med läkaren. Det går sådär. 22.55 SVT Nyheter 23.00 Sverige idag sommar 23.15 Elitstyrkans hemligheter (R) 0.05–1.40 Dox: Weiner – sex, lögner och bultande kalsonger (R) 4.45 Sverige idag sommar (R) 5.00–6.00 Uppdrag granskning sommar (R)

9.30–16.00 SVT Forum: Almedalen. 9.30 Almedalen. 12.00 SVT Nyheter. 12.05 Almedalen.

16.00 SVT Nyheter 16.05 Partiledartal i Almedalen (R) 17.05 Deadly 60 (R) 17.35 Nyhetstecken 17.45 Uutiset 17.55 Oddasat 18.00 Rom – supermakten (R) Brittisk dokumentärserie från 2014. 18.45 En bild berättar (R) Historisk fotoserie från 2016. Del 6 av 8. 18.50 Beatles forever (R) Dansk musikserie från 2012. Del 6 av 10. 19.00 Partiledartal i Almedalen Politik från 2017. Del 4 av 8. 20.00 Opinion live Svenskt samhällsmagasin från 2017. Del 4 av 8. Direkt från Visby. Belinda Olsson intervjuar finansminister Magdalena Andersson (S) i Almedalen. Hur får vi bukt på kriminalitet och otrygghet? 21.00–21.30 Aktuellt 21.30 Sportnytt 22.00 Kommunpampar (R) Svensk dokumentärserie från 2013. Ebba ställs inför hård kritik när hon vill skära ner i bokservi­ cen för kommunens äldre. Peters drömmar om ett höghus skapar upprorsstämning i Höganäs. 23.00 Nurse Jackie Amerikansk dramakomediserie från 2014. Pressen att dölja miss­ bruket tär på Jackie. Coop blir befordrad medan Zoey gräver ner sig totalt i jobbet. 23.30 Sök och du skall finna (R) K special. Svensk dokumentär från 2016. 0.30 Deadly 60 (R) 1.00–8.30 Nyheter

6.40 Nyhetsmorgon. 10.00 Dr Phil. 11.50 Det stora familjeäventyret. 12.50 First dates. 13.55 Husjägarna. 15.00 Tareq Taylors nordiska matresa. 15.30 SPORT Cykel.

17.25 Tareq Taylors nordiska matresa (R) Brittisk matlagningsserie från 2014. 17.50 112 – på liv och död Svensk realityserie från 2013. Även 5/7. 18.25 Lotto, joker och drömvinsten 18.35 112 – på liv och död Svensk realityserie från 2013. Del 36 av 36. 18.50 Keno 19.00–19.30 Nyheterna 19.30 Halv åtta hos mig Svensk matlagningsserie från 2016. Del 19 av 44. 20.00 Alla bygger Svensk realityserie från 2017. Del 5 av 8. Vindskyddet till häs­ tarna i hagen blir klart i Kungs­ lena. Bygget med den åttakantiga bastun har kommit halvvägs när Wille får en ny idé. Även 9/7. 21.00 Kvinna inför rätta Brittisk thrillerserie från 2017. Del 2 av 4. Efter det som hänt får Yvonne svårt att prata med både polisen och sin man. Även 9/7. 22.00–22.30 Nyheterna 22.30 Son of a gun :FILM: ¡¡¡ Australiskt kriminal­ drama från 2014. 19­årige JR hamnar i fängelse efter en mindre förseelse. I rollerna: Ewan McGregor, Brenton Thwaites, Alicia Vikander. 0.50 Gotham 1.50 Revolution 2.45 Blue bloods 3.40 Law & order: Special victims unit 4.40–5.30 Reign 5.35–6.40 Husjägarna

6.00 Community. 6.20 Jims värld. 6.50 Stargate SG-1. 7.35 Kung av Queens. 8.30 Våra värsta år. 9.30 Anger management. 10.00 My name is Earl. 10.30 NCIS: Los Angeles. 11.30 Stargate SG-1. 12.30 Kung av Queens. 13.30 How I met your mother. 14.30 Simpsons. 15.30 Brooklyn nine nine.

16.00 Scrubs 17.00 Seinfeld 17.30 Seinfeld 18.00 How I met your mother Amerikansk komediserie från 2009. Del 2­3 av 24. 19.00 Anger management Amerikansk komediserie från 2013. Del 7 av 22. 19.30 Brooklyn nine nine Amerikansk kriminalkomediserie från 2014. Del 13 av 23. 20.00 Simpsons Amerikansk animerad komedi­ serie från 2005. Del 5­6 av 22. När Marge köper en tandemcykel och Homer inte vill cykla med henne, tar Bart hans plats och de har jättekul ihop. 21.00 Tracers :FILM: ¡¡ Amerikansk action från 2015. Cam är ett dödsföraktande cykelbud i New York vars liv förändras helt då han stöter ihop med Nikki. I rollerna: Taylor Lautner, Marie Avgeropoulos och Adam Rayner. 22.50 Family guy Amerikansk animerad komedi­ serie från 2008. 23.50 American dad Amerikansk animerad komedi­ serie från 2014. 0.20 Scrubs 1.20 My name is Earl 1.50 Family guy (R) 2.45 American dad (R) 3.10 Seinfeld (R) 3.35 Seinfeld (R) 4.00 Fear factor USA 5.25–6.00 Våra värsta år (R)

6.30 Lunneskär. 6.35 Bing. 6.45 Lekdags. 6.50 Octonauterna. 7.00 Hej Jycke. 7.10 Greta Gris. 7.15 Biss och kajs. 7.25 Fixarna. 7.30 Mästerflygarna. 7.40 Regnbågsstadens hjälte. 7.55 Servettmannens äventyr. 8.05 Så många frågor, Luna! 8.20 Philofix. 8.30 Andys förhistoriska äventyr. 8.45 Pyjamashjältarna. 9.00–10.00 Sommarlov. 15.00 Djungelgänget: Till undsättning. 15.10 Ziv & Zack. 15.25 Knäppala skola. 15.45 Flyg 29 saknas. 16.05 MI High. 16.35 Mitt livs värsta år igen. 17.00 Äventyr i tid och rum. 17.10 Kate och Mim-Mim. 17.25 Wisska. 17.30 Pippi Långstrump. 18.00–18.30 Bolibompa. 18.30–19.30 Sommarlov. 19.30 Det hemsökta huset. 19.50 Tracy Beaker kommer tillbaka. 20.20 Unge greve Dracula. 20.50– 21.00 Oggy och kackerlackorna.

15.00–18.00 UR Samtiden.

18.00 Aurlandsdalen, vild och vacker (R) Norskt naturserie från 2014. 18.10 Studio natur (R) Svenskt naturmagasin från 2016. Del 2 av 9. 18.40 Världens fakta: En tiger i soffan (R) Brittisk djurserie från 2014. Del 3 av 4. 19.30 Fighten mot fobier (R) Realityserie från 2014. Del 6 av 6. 20.10 Mikromonster (R) Brittisk naturserie från 2012. Del 1 av 4. 21.00 Berlin-Tokyo med bil (R) Tysk reseserie från 2013. 21.45 Min skadade hjärna (R) Dokumentär från 2015. 22.35 Dödsdömd – min sista sommar (R) 23.25 Skandinavien i Hitlers järngrepp (R) 23.55–0.25 Motståndsmannens flykt (R)


NJUT AV SOMMAR & HÖST I LYCKSELE 7

14

21

28

4

HITS OF THE 60´S & DJ CLABBE En show fylld av hitsen från förr, en garan-

SMÅSTADSLIV ÅRETS STORA SUCCÉ Småstadsliv Presenterar: ”När Tony kom till

ROCK ICONS TRE LEGENDARER Legendarena tar plats på scenen i Lycksele

EUSKEFEURAT MED RONNY ERIKSSON Euskefeurat startade i Piteå 1977 med

HAMMERFALL HALLOWEEN ROCK WEEKEND Boka årets rockigaste helg på

I showpaketet ingår: logi, 2-rätters supé, show, frukost, gym, entré till Lappland SPA samt entré till SeaSide Nightclub. Pris från: 1 295:-/pp

I showpaketet ingår: logi, 2-rätters supé, show, frukost, gym, entré till Lappland SPA samt entré till SeaSide Nightclub. Pris från: 1 295:-/pp

I showpaketet ingår: logi, middagsbuffé, show, frukost, gym, entré till Lappland SPA samt entré till SeaSide Nightclub. Pris från: 1 495:-/pp

I showpaketet ingår: logi, 2-rätters supé, show, frukost, gym, entré till Lappland SPA samt entré till SeaSide Nightclub. Pris från: 1 295:-/pp

I showpaketet ingår: logi, middagsbuffé, show, frukost, gym, entré till Lappland SPA samt entré till SeaSide Nightclub. Pris från: 1 295:-/pp

OKT

terad nostalgikväll och en efterfest med DJ Clabbe. Medverkande är: Svenne Hedlund The Hep stars, Lennart Grahn - The Shanes, Clabbe af Geijerstam - Ola & Janglers & Janne Önnerud - Hounds.

Show & Supé: 595:-/pers

11

OKT

byn”. Äntligen skall den igenvuxna folkparken återupplivas. I ett hejdlöst tempo rullar den ena Småstadslivkaraktären in efter den andra i ett fyrverkeri av galenskap i bästa Småstadslivsanda.

Show & Supé: 695:-/pers

1

2

BE BOP A LUBA BACK TO THE FIFTIES Showen har hyllats i media. Peter Jezewskis

PISTVAKT DEN STORA JULFESTEN De ständigt aktuella pistvakterna från

I showpaketet ingår: logi, 2-rätters supé, show, frukost, gym, entré till Lappland SPA samt entré till SeaSide Nightclub. Pris från: 1 295:-/pp

I showpaketet ingår: logi, julbord, show, frukost, gym, entré till Lappland SPA samt entré till SeaSide Nightclub. Pris från: 1 495:-/pp

NOV

musikaliska nostalgitripp ”be bop a luba” har gjort succé runt om i landet, med utsålda hus så gott som överallt. En nostalgifest för dem som gillar rock’n’roll, doowop och schlager från sent 50-tal och tidigt 60-tal.

Show & Supé: 695:-/pers

DEC

DEC

Svartliden bjuder på humor, sång och dans i denna sprakande show. 2 dagar med en pärskarns bra underhållning. Julbord med unik kväll fylld med Gaj och Partaj bland mat och dryck.

Show & Julbord: 695:-/pers

OKT

på Hotell Lappland i höst! Steve Augier - fd Journey, Joe Lynn Turner - fd Rainbow & Deep Purple samt Fran Cosmo - fd Boston. En legendarisk kväll som ni aldrig kommer att glömma!

Show & Buffé: 695:-/pp • Endast entré: 495:-/pp

8

TAKIDA DEN STORA JULFESTEN Takida som tidigare levererat listettor i DEC

9

DEC

mängder och stora hits som You Learn, Curly Sue, Never Alone Always Alone och To Have And To Hold nu kommer Sveriges mest streamade band till Lycksele och Hotell Lappland för 2 spelningar 8/12 & 9/12.

OKT

Ronny Eriksson som en av initiativtagarna. Idag består bandet av: Kenneth Berg, Ronny Eriksson, Dan Engman, Robert Lundberg, Per Isaksson och Bengt Ruthström.

Hotell Lappland! Halloween Rock Weekend presenterar Hammerfall! Detta får ni absolut inte missa! Hearts on fire, Last man standing, Blood bound och många många fler kommer under kvällen.

Show & Supé: 695:-/pers

RIFF RAFF RUFF DEN STORA JULFESTEN Vi avslutar årets julbord med årets i sär

Show & Buffé: 895:-/pers

16

MARTINEZ DEN STORA NYÅRSFESTEN Fira in det nya året med oss på Hotell

DEC

klass rockigaste Julbord. Hotell Lapplands klassiska julbord och en efterfest med partybandet Riff Raff Ruff. Vi lyfter taket innan julen, sedan är ni välkomna på nyårsafton igen.

I showpaketet ingår: logi, julbord, show, frukost, gym, entré till Lappland SPA samt entré till SeaSide Nightclub. Pris från: 1 495:-/pp

Show & Julbord: 695:-/pers

NOV

31

DEC

Lappland - GOTT NYTT ÅR 2018! Vi dansar in det nya året tillsammans med ett av Sveriges bästa och trevligaste dansband, Martinez.

I showpaketet ingår: logi, julbord, efterfest, frukost, gym, entré till Lappland SPA samt entré till SeaSide Nightclub. Pris från: 895:-/pp

Julbord & Efterfest: 595:-/pers

I showpaketet ingår: logi, 4-rätters middag, dans, frukost, gym, entré till Lappland SPA samt entré till SeaSide Nightclub.

Pris från: 1 295:-/pp

Dans & 4-rätters middag: 695:-/pers

Missa inte sommaren och hösten 2017 på Hotell Lappland Våra nöjen & shower hittar ni på vår hemsida och på vår Facebook

Sommarpaketet Entré på Lycksele Djurpark där ni bland annat hittar Barnens Zoo. Här finns det en speciell djurpark bara för barnen med många av våra husdjur. Lyckolandet innehåller massor av aktiviteter. Allt från att skjuta prick med pistol till att köra fyrhjulingar, bumper-båtar och åka karusell. I paketet för två vuxna och två barn ingår logi, frukost och entré 2 dagar till Lycksele Djurpark eller entré till någon av våra barnföreställningar Djungelboken, Ronja Rövardotter och Peter Pan. Även andra biljettalternativ finns att välja på som Badparken och Nallebjörnens Lekland. FÖRESTÄLLNINGAR: 4-6 juli Djungelboken, 11-13 juli Ronja Rövardotter, 18-20 juli Peter Pan. Entré familjepaket: 600:- (två vuxna och två barn) Entré per person: 175:- (barn under 2 år har fri entré)

Pris för hela familjen från:

BARNTEATER DJUNGELBOKEN

BARNTEATER BARNTEATER RONJA RÖVARDOTTER PETER PAN 11, 12 & 13 JULI

18, 19 & 20 JULI

Långt inne i djungeln föds en liten pojke som växer upp med de vilda djuren. När han blir äldre ger han sig ut på upptäcktsfärd. Bagheera hittar honom. Han ser genast att det är ett människobarn.

Ronja växer upp i en mäktig borg och desto äldre hon blir ju mer nyfiken blir hon på världen utanför. Hon ger sig ut på upptäcktsfärd och stöter på Bork Borkason som flyttat in i ena halvan av borgen.

Ett flygande äventyr Peter Pan är killen som inte vill bli vuxen. Han låter sig inte luras av andra utan därför väljer han att bo i landet Ingenstans.

4, 5 & 6 JULI

Entré: 175:-/pp

Familjepaket 2 vuxna & 2 barn 600:Barn under 2 år gratis

Entré: 175:-/pp

Familjepaket 2 vuxna & 2 barn 600:Rek ålder: Från 4 år

1.595:-

Andra natten från 995:- för hela familjen

KONFERENS • SPA • NÖJEN • ÄVENTYR

Entré: 175:-/pp

Familjepaket 2 vuxna & 2 barn 600:Rek ålder: Från 4 år

Vnsommar 26 17  

Ett av Västerbottningens sommarnummer Vecka 26 2017

Vnsommar 26 17  

Ett av Västerbottningens sommarnummer Vecka 26 2017