Page 1

2 Skogsevent utanför vännäs sid 10

Felix wink,trädesigner på olofsfors bruk sid 12-13 Möbelsnickaren, trädesignern och hemslöjdskonsulenten Felix Wink har i sin verkstad på Olofsfors bruk FOTO: FREDRIK BJÄRNESAND

ANNONSER - ARTIKLAR - NYHETER - ANNONSER - ARTIKLAR - NYHETER


2

INFORMATION:

Annonsbladet ges ut av: Tidningar i Norr AB som också ger ut tidningen Västerbottningen Ansvarig utgivare: Jonatan Hjort Upplaga: 14.200 vid normalupplaga Produktion: Tidningar i Norr AB Adress: Kyrkogatan 3, 914 33 Nordmaling Redaktionen Västerbottningen: 0930-77 31 20 Annonsförsäljning: Display, 0930-311 01 Stefan Hammar, 070-322 89 78 Anders Kling, 070-999 90 23, anders@strikemedia.se Annonspriser: Uppslag 15.295:-, helsida 8.395:halvsida 4.795, kvartsida: 2.990:åttondelssida 1.875:-

Mat & Dryck

Annonsgranskning: Annonsbladet förbehåller sig rätten att avböja olämpliga annonser.

MED PER DEGERMAN

Reklamationer: Reklamation av annonser skall ske senast 3 dagar efter utgivningsdag. Betalningsvillkor: 10 dagar netto. Nästa utgivningsdag: 20 mars. Manusstopp: 9 mars. Boka i tid! Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.45)

3 9 6 4 7 1 8 5 2 Sudoku4 8 1 3 5 2 6 7 9 lösningar 7 2 5 9 8 6 1 3 4 6 5 4 2 3 8 7 9 1 från sidan 15 1 7 9 6 4 5 3 2 8

Puzzle Puzzle1 2(Medium, (Easy, difficulty difficulty rating rating 0.36) 0.50)

Per med över 20 års erfarenhet som köksmästare och semifinalist i den prestigefyllda tävlingen Årets Kock, ger er här några av hans bästa tips, råd och recept.

Trevlig ng! läsni

Puzzle Puzzle2 3(Medium, (Easy, difficulty difficulty rating rating 0.43) 0.48)

Mycket nöje!

Puzzle 3 (Medium, difficulty rating 0.52)

84 41 29 73 55 98 36 12 67

11 24 35 83 76 98 57 62 49

9

7

4

3

2

6

5

1

8

68 15 52 37 21 46 89 94 73

86 52 47 21 69 34 95 73 18

6

8

2

9

5

1

4

7

3

76 37 93 69 14 82 25 51 48

69 98 73 15 47 52 36 81 24

1

5

3

7

8

4

6

9

2

12 68 87 51 76 29 94 43 35

73 16 59 98 34 65 22 47 81

5

6

9

2

4

8

1

3

7

41 59 76 94 33 15 68 87 22

94 65 22 59 81 47 78 16 33

2

4

8

1

3

7

9

5

6

8

3

2

1

9

7

4

6

5

23 94 35 42 88 67 51 79 16

37 41 88 76 22 13 69 54 95

3

1

7

6

9

5

2

8

4

5

1

3

8

6

9

2

4

7

35 72 64 16 97 51 43 28 89

25 89 61 37 13 76 44 98 52

7

9

5

8

6

2

3

4

1

9

6

8

7

2

4

5

1

3

99 83 48 25 62 74 17 36 51

42 33 96 64 58 89 11 25 77

4

2

1

5

7

3

8

6

9

2

4

7

5

1

3

9

8

6

57 26 11 88 49 33 72 65 94

58 77 14 42 95 21 83 39 66

8

3

6

4

1

9

7

2

5

Puzzle 4 (Easy, difficulty rating 0.43)

Puzzle Puzzle4 5(Medium, (Easy, difficulty difficulty rating rating 0.40) 0.55)

Puzzle Puzzle5 6(Medium, (Easy, difficulty difficulty rating rating 0.42) 0.51)

Puzzle 6 (Medium, difficulty rating 0.50)

4

7

6

3

5

8

1

9

2

73 47 34 28 86 91 65 59 12

24 39 16 55 73 42 88 97 61

2

5

7

8

1

4

9

6

3

5

8

9

4

1

2

6

3

7

98 25 59 12 44 63 37 76 81

42 75 51 68 96 87 33 14 29

8

3

1

6

9

2

4

5

7

2

3

1

9

7

6

4

5

8

12 61 86 55 77 39 93 48 24

68 87 93 11 39 24 46 75 52

4

6

9

5

7

3

8

1

2

9

2

3

8

6

7

5

4

1

84 59 28 47 31 75 12 63 96

59 21 62 46 14 33 95 88 77

1

8

3

4

6

7

2

9

5

6

5

7

1

2

4

9

8

3

35 12 63 96 59 24 71 87 48

35 46 74 87 58 91 69 22 13

6

2

5

1

3

9

7

4

8

4

8

5

9

3

7

2

6

41 96 77 63 18 82 24 35 59

17 93 88 22 65 79 54 41 36

7

9

4

2

8

5

6

3

1

9

2

7

4

1

3

6

5

26 38 41 84 63 17 59 92 75

86 58 47 79 21 65 12 33 94

3

4

2

9

5

8

1

7

6

6

4

2

3

5

8

1

9

57 74 12 39 95 46 88 21 63

93 62 29 34 47 18 71 56 85

9

7

6

3

2

1

5

8

4

1

5

6

8

9

2

7

4

69 83 95 71 22 58 46 14 37

71 14 35 93 82 56 27 69 48

5

1

8

7

4

6

3

2

9

1 8 7 3

SPORTLOVS REA

Puzzle 7 (Easy, difficulty rating 0.35)

7 5 9 4 6 3 1 8 2

Puzzle Puzzle7 8(Medium, (Easy, difficulty difficulty rating rating 0.40) 0.58)

Puzzle 9 (Medium, difficulty rating 0.52)

1

4

5

8

2

3

9

6

14 41 77 95 56 33 89 28 62

87 44 71 36 69 18 25 92 53

8

3

6

1

2

9

7

5

4

6

2

4

9

3

8

7

1

99 58 35 82 67 21 43 74 16

95 68 53 42 21 87 36 74 19

7

1

9

8

4

5

3

6

2

8

3

7

1

6

2

5

4

63 22 86 14 78 49 97 55 31

39 22 16 54 75 93 47 88 61

4

5

2

6

3

7

1

9

8

2

8

9

3

7

6

1

5

37 69 92 73 15 88 56 41 24

46 11 65 79 98 34 83 57 22

6

8

1

2

7

3

9

4

5

5

9

1

4

8

7

3

2

45 16 21 37 92 54 68 83 79

58 97 82 61 43 25 19 36 74

5

2

7

4

9

8

6

3

1

7

1

6

2

5

4

8

9

78 84 53 49 21 66 15 32 97

24 73 39 17 82 56 98 61 45

9

4

3

5

6

1

8

2

7

3

7

2

6

9

5

4

8

22 93 14 58 89 77 31 66 45

61 86 44 95 17 79 52 23 38

2

7

8

9

5

6

4

1

3

9

6

3

5

4

1

2

7

51 37 68 26 44 15 72 99 83

73 59 27 88 34 42 61 15 96

3

9

4

7

1

2

5

8

6

4

5

8

7

1

9

6

3

86 75 49 61 33 92 24 17 58

12 35 98 23 56 61 74 49 87

1

6

5

3

8

4

2

7

9

Puzzle Puzzle1011(Medium, (Easy, difficulty difficulty rating rating 0.37) 0.48)

Puzzle Puzzle1112(Medium, (Easy, difficulty difficulty rating rating 0.32) 0.50)

Puzzle 10 (Easy, difficulty rating 0.43)

3

Puzzle Puzzle8 9(Medium, (Easy, difficulty difficulty rating rating 0.43) 0.56)

Puzzle 12 (Medium, difficulty rating 0.55)

9

5

7

8

6

4

2

1

92 61 27 74 48 59 13 36 85

54 27 16 93 31 89 45 72 68

1

9

4

7

3

6

8

2

5

4

2

6

5

1

9

7

3

8

55 49 13 32 87 96 21 74 68

63 88 45 14 76 52 31 29 97

6

7

8

2

4

5

3

9

1

8

1

7

3

4

2

9

5

6

78 36 84 21 65 13 52 49 97

91 72 39 68 25 47 54 13 86

3

5

2

1

9

8

4

7

6

9

5

4

6

2

8

1

7

3

19 27 68 85 72 44 96 51 33

19 45 58 86 93 31 72 67 24

7

4

9

3

5

1

6

8

2

2

3

1

9

7

5

6

8

4

41 94 75 63 56 38 89 17 22

26 93 64 47 12 75 88 31 59

8

6

5

9

2

7

1

3

4

7

6

8

1

3

4

5

9

2

36 83 52 99 11 27 75 68 44

77 31 82 59 68 24 16 95 43

2

1

3

8

6

4

7

5

9

6

4

9

2

5

3

8

1

7

87 52 31 18 99 65 44 23 76

35 56 77 22 44 63 99 88 11

4

3

7

5

1

9

2

6

8

1

8

3

4

9

7

2

6

5

24 78 49 56 33 82 67 95 11

42 64 93 31 89 18 27 56 75

9

8

6

4

7

2

5

1

3

5

7

2

8

6

1

3

4

9

63 15 96 47 24 71 38 82 59

88 19 21 75 57 96 63 44 32

5

2

1

6

8

3

9

4

7

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku Generated on by Frihttp://www.opensky.ca/sudoku Feb 12 13:27:21 2016 GMT. Enjoy! on Fri Feb 12 13:27:37 2016 GMT. Enjoy!

Pengsjövägen 9, Vännäs • Tel 0935-124 00


STOR VINTER

REA 30-70%

KLÄDER - SKIDOR - HOCKEY M.M.

VOLTAGE 20

CONTESSA JR 24”

ARC

SUB COMFORT

SUB CROSS

SCALE JR 24”

VOLTAGE 24”

NATUR

FLICK 24

Nu finns vi även på Facebook. Gå in och gilla oss där!

SANDSTRÖMS Åsgatan 8, 914 32 Nordmaling, 0930-105 33,

MÅN-FRE 9,30-18,00 LÖR 9,30-14,00


4 Nu säljer vi även

REA 50%

bulkpellets

på utgående kvalitetsgarner Välkommen att fynda!

Storsäck och småsäck för avhämtning eller utkörning!

070-580 02 12 eller 070-680 88 12

STORGATAN 13, NORDMALING (fd Sytex) Olofsfors GARN & TYG: 0930-105 76 Öppet: må-fre 09.30-17, lö 09.30-13

www.femettpellets.se

? t r o k r ö k r ö f Dags Nu finns trafikskolan Körkort så klart även i Nordmaling! Vi håller Intro/handledarutbildning ungefär 1 gång i månaden. Nästa kursstart där är

Din bästa skogliga affärspartner!

• Lördag 20/2 kl 11.00 (Platser finns just nu)

• Lördagen 19/3 kl 11.00 (begränsat med platser kvar där)

Aktuella kursstarter: Bil: 14/3 AM: Kontakta trafikskolan

Gör som allt fler skogsägare, kontakta oss för ett tryggt och lönsamt skogsbruk! Vi hjälper dig med just dina frågor och din skog! Stig Forsberg, 070-326 45 21 stig.forsberg@holmenskog.com

John-Petter Karlsson, 070-526 51 98 johnpetter.karlsson@holmenskog.com

Bert Forsberg, 070-326 45 29 bert.forsberg@holmenskog.com

Tomas Sjölund, 070-642 42 34 tomas.sjolund@holmenskog.com

ERBJUDANDE!

10% på ord pris på Nordmalingspaketet • 5 st 45 min lektioner • 5 st 55 min lektioner • Elevcentralen standard * • Bokpaket** • 2 Teoriträffar • Garagelektion * Går att byta till Elevcentralen premium för 700 kr ** Har du redan Bokpaketet tas denna kostnad bort

V. Esplanaden 7, Umeå | 090–12 21 00 www.korkortsaklart.se

www.holmen.com

Irländsk afton Lördag 12 mars Restaurang, Konferens & Logi Öppet måndag-fredag 11:00-14:00 Telefon: 070-532 19 42

Med O´grejdi Nua. Boka bord från 18:00 Kvällens erbjudande: Fish and chips eller Shepherd´s pie Dessutom så serverar vi en irländsk rätt varje dag 14–18 mars! VÄRT ATT VETA:

Välkommen!

• John Jenning, Olofsfors grundare, var Irländare. • Saint Patrick’s Day den 17 mars.


HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN BYGGVARUHUSET FORSLUNDS

r e d i t a n i F ör mys! f

SPARA upp till

Contura 35T, låg

Contura 556:1 Style Gjutjärnslucka Ord. pris 18.900:-

Gjutjärnslucka Ord. pris 26.400:-

JUST NU 16.900:-

JUST NU 23.900:-

Spara

Spara

2.000:-

2.500:-

Skräddarsytt för dig.

6.500:-

Alla kampanjmodellerna hittar Du på www.contura.se

Gäller t.o.m 13 mars 2016

Vid samtidigt köp av valfri Contura kamin (gäller hela sortimentet) och Premodul skorsten lämnas 2.500:- rabatt på skorstenen. Symboler

E AD

I N S WE D

EN

ED E N

M

SW

IN

D EN

SW E

IN

N

MA DE

RANTI

EN

SW

GA

I N S WED

MADE IN

RA

S

E AD

SW

NTI 5 ÅR

LA

M

MADE IN

T

5 ÅRS G A

DRAGE

TIONEN

N

E ED

S G A RA

MA DE

ÅR

N

5

TI

AV

ROT

E ED

VÄ N D R O T

AN

AVDRAG

Välkommen hem till värmen

TI

L L I N S TA L

Vill du sänka dina energikostnader och få ett skönare inomhusklimat, så ska du byta till moderna fönster. Beställer du dessutom dina nya fönster före den 21 mars 2016 med montage, så får du Sveriges populäraste fönster, Elit Original, med aluminiumklädd utsida till samma pris som för Elit Original Trä. Besök www.woody.se/monterat

BYGGVARUHUSET

NORDMALING

FORSLUNDS www.forslundsbygg.se, tel: 0930-398 90

Som du vill ha det Just nu! PAKETPRISER PÅ VÅRA FAVORITLÖSNINGAR! FILIPPA, GARBO OCH GRANT. KOM IN SÅ HJÄLPER VI DIG ATT ORGANISERA!


6

Tykko – en annorlunda trafikant Kåseri av Sven-Erik Berg Det började när Tykko en dag stövlade in hos kompisen Fred och förkunnade att han minsann inhandlat en begagnad bil. – Tiotusen spänn, sa Tykko. Följ med ut så får du se! Den gången, för flera decennier sedan, var summan betydande och det var tydligt att Tykko fått anstränga ekonomin till bristningsgränsen för att hosta upp handpenningen. Fred som i själva verket inte visste något om motorer, beslöt att jäklas med den ännu mer okunnige Tykko. – Bilen ser ju bra ut, sa Fred. Starta motorn så får jag höra hur den går. Motorn brummade igång. Fred lyssnade och rotade bland kablar och övriga pinaler. Han böjde sig djupare och lyssnade intensivt. – Är det nåt fel? undrade Tykko.

– För tusan, utbrast Fred, binylkalisatorn är ju alldeles slut på den här. – Nää, vad säjer du? Är det dyra grejor? undrade Tykko. Tykko såg smått ängslig ut och inte blev det bättre när Fred fortsatte: – Nja, du kan kanske få tag i en skaplig begagnad för så där tre, fyra tusenlappar. Tykkos ansikte blev närmast likblekt, varför Fred slutligen tillade: – Äh, jag bara skojar. Ska vi ta en provtur? Så bar det iväg. Redan premiärturen höll på att sluta illa. Tykko var på upptäcktsfärd bland reglage och knappar och ägnade väldigt lite uppmärksamhet åt övrig trafik. Det som till slut fick honom att titta upp var ett gällt gnisslande och strax därpå krängde bilen åt sidan. Det var en spårvagn som trots en kraf-

tig inbromsning lätt tuchade bakdelen på bilen. – Det blev bara en liten buckla, konstaterade Tykko. Nästa gång det begav sig var när Tykko skulle vända på stora torget. Han hade inte alls backat långt när det small. – Hur i håken kan dom ställa en lyktstolpe så himla dumt? undrade han. Tidigt en morgon, när Tykko i god fart skulle pas-

sera en korsning hände det. En annan bilist på korsande gata nådde korsningen samtidigt och resultatet blev två skrotbilar. – Va f-n, det brukar aldrig komma någon i den korsningen så tidigt på morgonen, utbrast

Tykko. Nu började det vintras. Den här morgonen började som alla andra. Fred och två övriga personer som brukade åka med, hade väntat flera minuter, när Tykko kom snubblande. Nu gällde det att sno på för att hinna i tid till jobbet. Motorn brummade igång och så bar det iväg. Det var kyligt och de fyra männens andedräkt fick rutorna att

imma igen tämligen omgående. – Men Tykko, ser du verkligen vart du kör nu? undrade en av passagerarna. – Nää, svarade Tykko, men fortsatte att köra tills det ofrånkomliga hände. Med ett brak stannade bilen halvvägs inne i ett parkerat fordon. Fred som varit med om alla här nämnda bilfärder plus ett flertal andra av liknande art hade nu fått nog. Han gick till närmaste cykelaffär köpte sig en cykel. Varje morgon innan han åker till jobbet , ses han böjd över cykeln sakta mumlande: – Du cyklisters beskyddare, låt nu ingen Tykko komma i min väg. Detta trots att Tykko nu flyttat och är i färd med att skapa en högkonjunktur för bilplåtslagare och bilhandlare i hans nya hemstad.

NU BYGGER VI OM KA

M

Vecka 8 håller vi stängt medan vi bygger om och reparerar lokaler & inredning. Vi öppnar igen vecka 9 (29/2) & då har vi laddat upp butiken med de vårnyheter som har kommit hem. Mvh Madde & Peter

PA NJ

KÖP ORTOPEDISKA FOTBÄDDAR till ett värde av 1.900:så bjuder vi på ett 2:A par tunnare ortopediska sulor som passar i nättare skor. värde av 1.600:Kampanjen gäller hela Mars månad!

HE Nu kan vi T erbjuda möjlighet till delbetalning i samarbete med Wasa Kredit.

VI SKOR HELA FAMILJEN

NY

Kyrkogatan 1, 0930-100 01. Månd. - fred. 09.30 - 17.30, lörd. 09.30 - 14.00.


MYCKET MER ÄN BARA DÄCK!

UNDER VÅREN ÖPPNAR VI VÅR NYA BILVERKSTAD & BUTIK I NORDMALING Nymans Däckservice har förvärvat Nordmalings Bilservice och Bildelar. Vi välkomnar Niklas Berggren till vårat team i Nymans Däckservice.

VI FINNS DÄR DU ÄR! Nordmaling: Rödviksv 90 | 0930-311 25 Umeå: Kabelvvägen 6 | 090-77 24 24 Vindeln: Lidvägen 13 | 0933-106 60 WWW.NYMANSDACK.SE


8

Vännäsborna uppmanas tycka till

15

mars vill Vännäs kommun att invånarna ska komma och säga sitt.

Järnvägsstation ICA

Vännäs kommuns, från vänster, Christer Nygren, Christin Westman, Tore Forsberg och Carola Nordlöf hoppas att många kommuninvånare ska engagera sig i planerna för framtidens Vännäs och det närmast på en träff 15 mars. FOTO: GUNNAR ERIKSSON

VÄNNÄS. I Vännäs diskuteras en ny centrumplan, framtagandet av en trafikstrategi och att behovet av fler bostäder är tämligen stort. – Vi har träffat många olika intressegrupper under vintern, nu vill vi få med kommuninvånarna i det här, säger kvartetten Tore Forsberg, Carola Nordlöf, Christer Nygren och Christin Westman och berättar om en träff 15 mars där kommuninvånarna ska få säga sitt. De närmaste årens kommunala agenda är tämligen diger i Vännäs. Tre olika förslag till en ny centrumplan har presenterats, bostadsbristen är tuff och en ny trafikstrategi för hela kommunen, inte minst byarna, ska tas fram. – Att göra det här så bra som möjligt för så många som möjligt är målet, menar Carola Nordlöf. Varför det är viktigt att få med alla Vännäsbor redan i det här diskussionsstadiet.

Kommunens representanter har under vintern genomfört träffar med handlarna, skolan, Trafikverket, landsbygdsrådet och näringslivet. Tisdag 15 mars genomförs en kvällsträff dit alla kommuninvånare inviteras. – Här är det inte minst viktigt att bybor kommer så att vi får

höra hur de exempelvis ser på kollektivtrafiken mellan byarna och tätorten, säger Tore Forsberg, samhällsbyggnadschefen.

Gällande framtidens

centrum i tätorten Vännäs finns tre förslag i det här skedet. – Det är fortfarande på förslagsstadiet men finns en hel del intressanta ideer och uppslag, säger näringslivsutvecklaren Christin Westman. Och ett måste i att få till trafiksituationen utanför järnvägsstationen och ett starkt behov av att få till en handelsplats, ett torg. Att det är bostadsbrist i kommunen är ett annat känt faktum som man också bör komma tillrätta med… – Vilket inte är gjort i en handvändning, men vi har exempelvis ett förslag till hur vi ska nyttja kvarteret där gamla biblioteket var inhyst. Sen ligger

ett kooperativboende på Älvdala ännu tidigare i planeringen och i Vännäsby finns ju villakvarter projekterade, berättar Tore Forsberg.

Nu är det inte bara en hel del uppgifter som ligger framför Vännäs kommun, det har ju faktiskt också hänt en hel del under senare tid… Vegaskolan har byggts ut och om, ett nytt större hyreshus mitt i Vännäs har inflyttning i april, det nya dagiset på Myran tas i bruk till hösten då också nya Hälsocentralen slår upp sina portar vid Älvåsen. Lägg till det att mäklarna rapporterar om ett rejält uppsving vad gäller intresset för boende i Vännäs där hus säljs snabbt och dyrare än tidigare och där bristen på lägenheten är ett problem. Men bra kan självklart bli ännu bättre… – Och det blir det om vi får med medborgarna i diskussionerna, det är oerhört viktigt, menar gatuchefen Christer Nygren. Nämnas som kuriosa i sammanhanget kan att Vännäs tätort har en så låg medelålder som 41 år, Vännäsby 42 år. GUNNAR ERIKSSON

COOP

Tre olika förslag är framtagna för framtidens centrum i Vännäs. Klart är att trafiksituationen utanför järnvägsstationen måste förbättras, men det diskuteras också att flytta inoch utfarten från ICA och Coops parkering samt att anlägga ett handelstorg med mera.

Centrumförslag Vännäs I något eller några av de tre presenterade förslagen pekas bland annat på följande framtida ändringar/lösningar: Coops parkering flyttas till plats ”bakom” butiken med längre bilinfart från annat håll än nuvarande. Ett samlingstorg med scen uppförs på Coops nuvarande parkering. En ”riktig” cykelparkering uppförs vid resecentrum. Återvinningsstationen flyttas till annan plats. Kommendörsgatan görs helt bilfri till gågata mellan Östra Järnvägsgatan och Köpmangatan. I dag är den sträckan enkelriktad. Gatorna bredvid Oscarstorget/parken enkelriktas på sträckan mellan Köpmangatan och Östra Järnvägsgatan. Från Ö Järnvägsgatan blir det ”infart” efter Vegagatan medan Örngatan blir ”utfart” mot Ö Järnvägsgatan. Den gamla kiosken vid järnvägsstationen, som IOGT-NTO i dag nyttjar, försvinner. ICA:s kundparkering får tillfart från ”andra hållet”, det vill säga från Östra Järnvägsgatan. En gång- och eventuell cykelbro byggs över järnvägsrälsen i närhet av det uppställda loket och vid föreslagna framtida ”torg”. Bussplanen utanför järnvägsstationen görs tydligare och ”säkrare” med 10-talet bussplatser där biltrafiken separeras från bussarna på ett bättre sätt än vad fallet är i dag.

Vi har träffat många olika intressegrupper under vintern, nu vill vi få med kommuninvånarna i det här.


9

TAVLOR, GARDINER TEXTILIER & MYCKET MER! Kom in och fynda!

Vi kan kärlek, död och pengar.

Juridisk rådgivning på Östermalm

Juridisk rådgivning i Nordmaling

SNART DAGS FÖR DEN ÅRLIGA VÅRSTÄDNINGEN!

Nu kan du besöka Juristbyrån på Swedbanks kontor i Nordmaling. Alla är välkomna att boka en tid. Kom in på bankens kontor, maila: bjorn.meidell@juristbyran.com eller ring på telefon 090-16 91 09. Välkommen!

Släng inte, lämna det till oss istället.

Björn Meidell Jur kand

0930-140 88, 140 37

www.nordmaling.se/repa www.facebook.com/repahusetloppis

Månd. 09.00 - 19.00. Tisd. - fred. 09.00 - 15.00 Sista lörd. varje månad 10.00 - 14.00

Allmän juridisk rådgivning • Arvskifte • Bodelning • Bouppteckning • Fastighetsrätt • Generationsskifte • Gåvobrev • Kompanjonavtal • Köpekontrakt • Samboavtal • Testamente • Äktenskapsförord

Till vardag som fest är maten från Lenas bäst För mer information om vår meny av Lunch- och middags- catering samt vårt utbud av smörgåsar och smörgåstårtor ring 0930-315 20 Naturligtvis kan du även abonnera på vår trivsamma paviljong för fester, kalas och konferenser.

Korttidsboenden

Möblerade och fullt modernt utrustade lägenheter för korttidsboende? vi har ett antal möblerade moderna tvårums lägenheter på 60 kvm, samt även perfekt vinterbonade campingstugor med pentry att erbjuda för uthyrning från ett dygn till några månader. För mer information ring

Vi har fullständiga rättigheter.

Rödviken

Med korttidsboende menas att bostäderna ej kan hyras för permanent bosättning

0930-315 20

lenasvagkrog.bloggproffs.se

MF 3630 I 76 HK MED LASTARE MF 926X Från 2790:/ per mån

• Modern och praktisk • Bekväm och ergonomisk förarmiljö • Perfekt som lastartraktor med bra sikt • Kraftfulla motorer med common rail • Populära traktorer med hög kvalitet för ett högt andrahandsvärde

Traktorn på bilden är extrautrustad

SMIDIG, KRAFTFULL, MÅNGSIDIG MF 3600 69-102 HK FÖR MER INFORATION KONTAKTA DIN MF-ÅTERFÖRSÄLJARE Vännäsby 0935-399 30 Sikeå 0934-151 00 www.johanssonmaskin.se

Välkomna!

Finansiering via AGCO finans med 20% kontantinsats 120 månader exkl moms alternativt leasing 60 månader med 40% restvärde.


10

Nu har skotaren kört ihop virket. Yrkesläraren Jonny Österberg demonstrerar.

FOTO: EVA QVARFORDT HELMERSSON

Skogsevent lockade utanför Vännäs Det räknas med 16 VÄNNÄS. Skotare och skördare fyllde en högskolan i Burträsk. – Jag hade ju hellre elever. del Vännäsbors och andra intresserades Roland Samuelsson tid den första lördagen i februari. Det var gått i Vännäs om utbildningen fanns här är kommunikationsskogsevent och Liljaskolan samt några då, berättade Viktoria ansvarig på NB Skog, skogsentreprenörer hade bjudit in till att Jonsson. han hoppas mycket på titta på dessa skogsmaskiner och att testa den här dagen och att Det snöade ganska utbildningen ska stardem. ymnigt men de flesta ta till hösten. – Vi planerar att starta Naturbruksprogrammet med inriktning skogsmaskinfö- såg entusiastiska och ut ändå. Det kör- – Det utbildas för få rare med kurser i skogsvård höstterminen glada des skotare och skör- skogsmaskinförare. 2016 på Liljaskolan. Det är en ny satsning, dare och med tanke Men alla som går utsäger Jan-Erik Eriksson rektor på NB på att det behövs fler bildningen behöver sko gsmaskinförare inte bli förare, man Skog. Liljaskolan bjöd på korvgrillning och Anna Eliassons fantastiska tårta på vilken hon hade skrivit ”Liljaskolan NB skog 2016”. Anna är busslärare på Liljaskolan. Vi träffade killarna Alexander Andersson och Elof Schyll, som båda hade tänkt gå

och studera till skogsmaskinförare till hösten.

De verkade båda vara entusiastiska inför starten av programmet. Viktoria Jonsson från Vindeln hade redan gått skogsmaskinförarutbildningen på yrkes-

i de västerbottniska skogarna vid kusten framöver. Då kan man ju hoppas att de två unga och entusiastiska killarna, som undertecknad hittade inte är de enda, som kommer att anmäla sig till höstens utbildning till skogsmaskinförare.

Anna Eliasson, visar upp sin specialgjorda tårta dagen till ära. Hon är busslärare på Liljaskolan, men kommer ha lite undervisning på det nya programmet.

Karin Åberg är studievägledare och Jan-Erik Eriksson rektor på NB Skog. ”Det är en ny satsning som vi har tänkt oss. Utbildningen finns i inlandet men inte vid kusten” säger Jan-Erik Eriksson.

kan stanna vid skogsskötsel. Eleverna får körkort i röjsåg och motorsåg, mycket skogskunskap och biologi, bland annat. Branschen står för den här specialsatsningen, säger Roland Samuelsson nöjt. EVA QVARFORDT HELMERSSON

Nu serverar Anna Eliasson killarna, Elof Schyll närmast kameran, tårta.


11

VÄSTERBOTTEN

Ta hand om dina ögon.

trömdahla

NU BÖRJAR EN NY TID FÖR HELA SVERIGES ÖGON.

Gårdsbutiken är öppen måndag samt fredag 900-1700

Hos oss får dina ögon den omtanke de förtjänar, så att du får den bästa lösningen för just dig. Vi har också bågar från kända varumärken i alla prisklasser.

Försäljning av nöt- och fläskkött samt charkvaror. Även lamm på beställning och vilt under säsong. Allt lokalproducerat! Från E4, tag norra infarten vid Nordmaling mot Gräsmyr. Kör 1,3 mil, sedan skylt på vänster sida Strömdahla Slakteri. Från Umeå, kör mot Gräsmyr ca 1,3 mil, sedan mot Nordmaling, sedan skylt på höger sida i Örsbäck. Kontakt: 070-682 17 73 Örsbäck 15 914 90 Nordmaling stromdahla@nordmaling.nu

0 706821 773714

Kör därefter 300 meter så finns gårdsbutiken på höger sida.

Storgatan 5 | Nordmaling 0930-31211 | www.tobiasoptik.se

SE-EKO-03

Öka lönsamheten i ditt skogsbruk!

Skaffa skogsbruksplan och planera

dina åtgärder på fastigheten

Bjurholm-Fredrika

Viktoria Hedström Mobil 070-250 58 08

Bjurholm-Fredrika

Per Salomonsson Mobil 070-524 81 69

viktoria.hedstrom@norra.se per.salomonsson@norra.se Bjurholm-Fredrika

Örnsköldsvik norra

Nordmaling

Nordmaling

Jens Stenberg Mobil 070-364 42 01

Patrik Lundström Mobil 070-684 70 36

jens.stenberg@norra.se

patrik.lundstrom@norra.se

Örnsköldsvik norra

Ta kontakt med någon av våra inspektorer om du har några frågor, funderingar eller bara vill träffas för ett förutsättningslöst möte.

Örnsköldsvik norra

Vi finns alltid nära dig och din fastighet!

Liza Edlund Mobil 070-294 71 37

Leif Strandberg Mobil 070-687 10 17

Jonas Sjödin Mobil 070-359 98 00

Axel Nilsson Mobil 070-665 99 80

liza.edlund@norra.se

leif.strandberg@norra.se

jonas.sjodin@norra.se

axel.nilsson@norra.se

www.norra.se


12

Felix oljar in en vril (även kallad masurknöl), som är ett eftertraktat ämne för slöjdare. Foto: FREDRIK BJÄRNESAND


13

Lasergraverad brödkavel, med möjlighet till mönsterbeställning – och laserskurna skäggkammar som arbetsmaterial för fortsatt slöjdande. Foto: FREDRIK BJÄRNESAND

Next Level Craft Är en ”nymodig slöjdutställning” med verk av ett 40-tal slöjdare, konstnärer och formgivare, som presenterar en färgsprakande fantasivärld med unga vuxna som målgrupp. Utställningen är ett initiativ av hemslöjdskonsulenterna i Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Norrbotten, och var en del av Umeå Kulturhuvudstadsår 2014. 9 mars öppnar en ny version av utställningen på Svenska Ambassaden i Washington DC, varefter utställningen flyttar in på Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum i Jokkmokk, 2 april – 15 maj. Projektägare är Västerbottens Läns Hemslöjdsförening. Källa: Nextlevelcraft.se

9

mars öppnar slöjdutställningen Next Level Craft i Washington.

Förra veckan fick möbelsnickaren, trädesignern och hemslöjdskonsulenten Felix Wink besök i sin verkstad på Olofsfors bruk av Nordmalings kommunalråd Madelaine Jakobsson (C) och näringslivsutvecklare Conny Nordendahl. ”Det känns verkligen hedrande att få så fint besök, så går det nog inte till i en större kommun” säger Felix. Foto: FREDRIK BJÄRNESAND

Felix har händerna fulla av idéer OLOFSFORS. Felix Wink driver designstudio och möbelsnickeri på Olofsfors bruk. Snart ställer han ut i Washington. – Jag arbetar med traditionell teknik i ett modernt sammanhang, säger Felix. Next Level Craft är en utställning med hantverk från de fyra nordliga länen som vi­ sades i samband med Kulturhuvudstadsåret 2014. Nu har bland an­ nat Exportrådet med­ verkat till en repris, på svenska ambassaden i Washington, med syf­ te att marknadsföra stolta svenska slöjd­ traditioner. – Jag bidrar bland

annat med laserskur­ na skateboardbrädor, säger Felix, som inte själv kommer att när­ vara i den amerikan­ ska huvudstaden. Hantverk kan kän­ nas som ett steg till­ baks, men när man lyssnar på Felix för­ står att det handlar om gammalt vin i nya läglar. – Jag försöker arbeta med slöjd på ett nyska­

pande sätt, säger han och nämner laserverk­ tyg för mönstergrave­ ring av brödkavlar och laserutskurna skägg­ kammar som exempel.

kunskap och aktivitet för köparen. Träslöj­ dande är en meditativ upplevelse som bor­ de tilltala stressade samhällsmedborgare,

en fantastisk miljö, sä­ ger han. Nyligen fick Felix besök i sin verkstad av Nordmalings kom­ munalråd Madelai­

”Träslöjdande är en meditativ upplevelse som borde tilltala stressade samhällsmedborgare” Det är inte genom storskalig serieprodu­ ktion Felix ser en framtid. – Istället för att säl­ ja en snidad sked kan man göra det till en upplevelse av både

säger Felix som ser stora möjligheter att på Olofsfors bruk att utveckla samarbeten med kurser och boen­ de i paket. – Här finns många skickliga aktörer och

ne Jakobsson (C) och näringslivsutvecklare Conny Nordendahl. Det var ett av alla före­ tagsbesök som genom­ förs branschvis, med minst ett i veckan som målsättning.

– Fantastiskt intres­ sant, vilken bredd i företaget och så många idéer. Felix bidrar verkligen till att sätta Nordmaling på kartan, inte minst genom utställning­ en i Washington. Ska vi utveckla den här kommunen, med nya arbetstillfällen och inflyttning, måste vi bli bättre på att mark­ nadsföra oss, säger Ja­ kobsson. – Felix är bred och tänker affärsmässigt, det kommer att gå bra, säger Nordendahl. FREDRIK BJÄRNESAND


14

Läcker påskmat, godis & söta bakverk!

Vackra ljusspridare med smart design

En riktig försmak av våren och den ljusa tiden. En sann familjefest brukar påsken vara då vi samlar nära och kära kring matbordet. Därför dukar vi upp påskbuffé på Åbrånet för hela familjen.

Kattviksljusstaken finns nu i Örsbäck! Stormglaset håller lågan brinnande utan os och rinnande stearin, inne och ute, till vardag, fest och stugliv.

Långfredag kl 17.00 Påsklördag kl 15.00 Påskdagen kl 15.00 Varmt välkommen! Endast förbokning: roma@abranet.se eller mobil: 0703564271

Vårens ordinarie öppettider Torsdagar kvällsöppet 11–20 Fredagar och lördagar 11–16 Örsbäck, vid väg 512 mellan Nordmaling och Gräsmyr, 8 minuter från E4. 070-639 47 85 – info@dengamlabutiken.se – www.dengamlabutiken.se

Medlemskväll 7/3 kl 19:00

Linda Olofsson presenterar de nya reglerna gällande lydnadsklasserna.

Håll utkik på hemsidan för vårens kursutbud

i samarbete med

För mer info se vår hemsida www.nordmalingsbrukshundklubb.se

VEDMAGASINET.se – Din leverantör från Västerbotten –

Vi producerar Svensk Brasved av björk och Blandved från löv- och barrträd från Västerbottens skogar

Norrfors • 0930-620 44 • 070-375 77 14

Kurser att längta till! Prova något nytt i vår!

Röjning i praktiken Motorsågkörkort Röjsågkörkort Förarbevis Snöskoter Möbelsnickeri – gör din egen möbel Bli bättre fotograf Navigation Släktforskning – grund/nybörjare Data – grund/nybörjare Flugbindning Glasfusing Arabisk matlagning Skriv ditt liv

Kom gärna med egna idéer! Vill du bli ledare? Kontakta oss! Vi ger dig möjligheter!

0930 - 316 05 * Kungsvägen 39 * nordmaling@sv.se * www.sv.se Besök vår hemsida eller kontakta oss för ytterligare information

BEHÖVER DU HJÄLP MED Bouppteckningar

Arvsskiften

Testamenten

Gåvohandlingar

Fastighetsöverlåtelser

Avtal

Företagsöverlåtelser

m.m.

Kontakta mig på Tel. 070-532 51 21 eller Epost info@waho.se

Walther Holmgren

Bryggargatan 10, SE-914 41 Rundvik, Sweden 070-532 51 21, E-post: info@waho.se

UTMÄRKT PRIS! Nu har vi utmärkt pris på massor av varor i din närbutik.

Välkommen in!

HEMKÖRNING Ring för info.

NYÅKER

0930-50014


15

6

Puzzle 2 (Medium, difficulty rating 0.48)

3

8

7

7

6

3

3 8 9

1

9

4

6

9 3

5

4

7

8

3

3

6

s i t a r G a Trän .00

Vill du börja träna men känner dig osäker, prata med oss så hjälper vi dig. UNDER DAGEN HAR VI

Vi delar ut

SUPERPRISER

GOODIEBAGS

så långt lagret räcker

Träning

3

1

4

9

6

7

1

2

8

8

1 4

6

5

7

4

9

8

3

5 9

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Fri Feb 12 13:27:36 2016 GMT. Enjoy!

Plocka ihop dina 8 favoritkanaler

PASSA PÅ!

Gör ett besök hos oss på vår prova på dag! Testa våra gruppträningar och vårt välutrustade gym. Gruppträningarna har begränsat med platser så kom gärna förbi och boka din plats någon dag innan.

Gym

1

9

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Fri Feb 12 13:27:20 2016 GMT. Enjoy!

Lördag 5/3 10.00 - 15

7

7

7

9

7

1

8

2

3

6

1

5

på våra träningskort

2

medium

5

lätt

lösningar - se längre ner på sidan 2

- ingen tävling

SUDOKU

Puzzle 2 (Easy, difficulty rating 0.36)

Se dina favoritprogram och smartphone. 6 mån fritt, därefter 239 kr/mån. Ingen startavgift. Gäller vid 12 mån abonnemang. Erbjudandet gäller t.o.m. 17 mars 2016.

TV-CALLE

Stort utbud inom ljud & bild.

NORDMALINGS RADIO & TV SERVICE Bergsgatan 1 • 0930-131 85

Radio & TV service av de flesta märken på marknaden.

MÅND-FRED 13.00-17.30, LÖRD 10.00-13.00

Hej alla företagare! LÅTER DU NÅGON SOM INTE ÄR:

Hälsa

Tandläkare Kirurg Rörmokare Elektriker

www.victorygym.se

- Laga dina tänder? - Operera dig? - Fixa vattenläckan hemma? - Koppla om elen hemma?

VEM LÅTER DU GÖRA DINA: Annonser, broschyrer, affischer och annan reklam/marknadsföring?

Just nu har vi mycket jobb! Därför söker vi duktigt folk och i första hand snickare! Intresserad! Hör av dig till oss

ANLITA OSS FÖR DET Vi har många års erfarenhet och våra kunder är både små- och stora företag. Kontakta oss så tar vi en kaffe och tittar på just era behov

Välkomna! 0930-133 55

Stens Golv & Färg är ditt fullserviceföretag i Nordmaling inom bygg, mattläggning, badrum, kakel och klinkers, målning och VVS. Vi är auktoriserade av GVK och Säker Vatten. Hör av dig till oss när det är dags att göra om hemma!

0930-133 55

Kyrkogatan 3, 914 33 Nordmaling 0930-311 01, 070-322 89 78 info@strikemedia.se


Västerbottningen är din lokaltidning! TIPSA DIN REPORTER!

Västerbottningens bevakningsområde

Peter Kärr

Tel 0933-77 29 60 Bevakar område med rosa markering på kartan Lokalkontor: Häradsvägen 121, 922 31 Vindeln

Gunnar Eriksson

0935-53 25 20

Bevakar område med blå markering på kartan Lokalkontor: Vegagatan 12, 911 31 Vännäs

Fredrik Bjärnesand 0930-77 31 20

Bevakar område med gul markering på kartan Lokalkontor: Kyrkogatan 3, 914 33 Nordmaling

Kontakta oss

Gunnar Eriksson Redaktör 0935- 532 520

Fredrik Bjärnesand Reporter 0930- 773 120

Rolf Sjödin Prenumerationssäljare 090- 711 387

Bo Runesson Prenumerationssäljare 090- 711 397

Gun Fahlén Ekonomi/ Prenumeration 090- 711 381

Christer Nilsson Annonssäljare 090- 711 515

Anders Kling Annonssäljare 090- 711 526

www.vasterbottningen.se

VECKOR

4

Peter Kärr Reporter 0933- 772 960

GRATIS

Ja tack, jag vill prova 4 veckor utan kostnad. ä l -

V

Porto betalt

Namn................................................................................................................................................ Adress................................................................................................................................................

Postadress......................................................................................................................................... Mailadress......................................................................................................................................... Telefon.-.även.riktnr......................................................................................................................... . Personuppgiftsansvarig:.Gun.Fahlén.090-711.381. Gäller.dig.som.inte.prenumererat.på.Västerbottningen.de.senaste.6.månaderna.

Svarsförsändelse Kontonummer.900141500 908.50.Umeå


14

15

11 februari 2016

11 februari 2016

Ny förarutbildning presenterades av Liljaskolan Liljaskolan VÄNNÄS. Trots ett ganska ymnigt snöfall kom det en del folk till lördagens skogsevent i skogen utanför Vännäs som Liljaskolan samt några skogsentreprenörer hade bjudit in till. – Vår tanke är att starta Naturbruksprogrammet med inriktning skogsmaskinförare med kurser i skogsvård höstterminen 2016 på Liljaskolan. Det är en ny satsning, säger Jan-Erik Eriksson rektor på NB Skog.

strerades och provkördes av både yngre och äldre. Undertecknad träffade på skogsägaren Urban Zakrisson som testade en Minimaster. – Jag har en gammal Minimaster själv och ville testa den här, säger han. Även de skogsentreprenörer som var med på eventet verkade vara nöjda med satsningen på en utbildning för skogsmaskinförare i Vännäs. Jägmästaren och skogsinspektor Gustav Karlefors sa så här om satsningen: – Jag har bytt bransch

Barnlördagar i Oasen: 13 februari Stigen, Teater Bartolini 12 mars Bäbiskonsert, Norrlandsoperan 16 april Ropen ska Skalla, Skuggteatern 7 maj Plupp och bokstavsmysteriet, Balettakademin

4 Här är några smakprover ur tidningen! Efter en förstärkning av bibliotekets öppettider i höstas håller nu ett kulturprogram på att växa fram. Förskolebarnen, som tidigare fått känna på besparingar, är extra lyckligt lottade. Fyra lördagar under våren arrangeras Barnlördagar i kulturhuset Oasen, med teatrar, balett och bäbiskonsert. – Toppen, det är genom starka upplevelser i unga år som intresset grundläggs, säger Kalén och påpekar att det finns begränsat antal gratisbiljetter som rekvireras på biblioteket.

Skotare och skördare demon-

Kultur i Nordmaling

NORDMALING. Med ambitionen att göra kultur- och fritidslivet i Nordmaling till en utvecklingsfaktor att räkna med anställdes i höstas Kristina Kalén på en nyinrättad tjänst som kultur- och fritidschef. – I Nordmaling finns många starka krafter, viljan att göra och skapa är stor, säger Kristina Kalén.

Eleverna får körkort i röjsåg och motorsåg, mycket skogskunskap och biologi bland annat. Roland Samuelsson

småbarnslördagar arrangeras under våren på kulturhuset Oasen i Nordmaling.

SPORT SPORT

Roland Samuelsson, kommunikationsansvarig på NB Skog, är entusiastisk inför den här dagen och den kommande utbildningen. – Vi hoppas mycket på det här, det utbildas för få skogsmaskinförare. Men alla som går utbildningen behöver inte bli förare, man kan stanna vid skogsskötsel. – Eleverna får körkort i röjsåg och motorsåg, mycket skogskunskap och biologi bland annat. Det här är en specialsatsning, som branschen står för, berättar Roland Samuelsson. Det blev en intressant dag, med mycket skogsmaskiner arbetandes i sitt rätta element, skogen.

Kultur- och fritid utvecklar Nordmaling

Konstutställningar på biblioteket: 20 februari-10 mars Hans Wigert (Världsberömd konstnär med koppling till Grundsunda, som avled i fjol. Lån från Umeå kommuns samlingar) 12 mars-15 april Kristina Nilsdotter, Nordmaling 23 april-10 juni Vårsalong, lokala konstnärer 18 juniKonst på temat Kök (Ett inspirerande hopkok av motiv. Lån från Västerbottens museums konstarkiv) Källa: Kristian Kalén

Skolbarnen får i vår upple-

va två teateruppsättningar, bland annat genom regeringssatsningen Skapande skola. Nordmalings kommun har inför hösten godkänts som försökskommun i en utvidgad regeringssatsning på Skapande förskola, med 580 000 kronor i budget. – Vi kommer att kunna välja ur ett rikstäckande utbud av föreställningar, extra bra är att de även får vara offentliga vilket kommer allmänheten till godo. Kulturprojekt med integrationsperspektiv finns på agendan. ”Med egna ord” är ett nystartat projekt i samarbete med föreningen Kulturstorm i Umeå, där nyanlända ungdomar ska få skriva ner sina berättelser för sammanställning i en antologi. ”Sångsvenska” är ett koncept för att genom en mix av musik, sång och lättläst litteratur stärka språkinlärningen i alla åldrar. – För att nå gruppen 16-25-åringar har biblioteket förstärkts genom en ny bibliotekarie, Ida Larsson, på halvtid. Det är en grupp som vi annars har svårt att nå, det finns idag inte mycket för dem att göra i Nordmaling.

från försvaret till skogen och vi kommer behöva duktigt folk som kör skogsmaskiner i framtiden i Sverige. Det händer mycket inom skogen, och det är spännande att jobba där. Men än kan inte Liljaskolan andas ut riktigt, för antagningen till programmet har knappt börjat.

Den 11 februari går den

första ansökningstiden för programmen ut, det blir en till senare i vår under april månad. Det ska finnas plats för 16 elever på naturbruksprogrammet inriktning skogsmaskinförare och det återstår att se om alla 16 platserna kommer att fyllas.

EVA QVARFORDT HELMERSSON

Är du intresserad av skogsfrågor och att gå skogsutbildningen?

Extra draghjälp får kulturli-

2

Foto: EVA QVARFORDT HELMERSSON

Urban Zakrisson är skogsägare och har själv en gammal Minimaster, men nu testar han en nyare, 630 Minimaster.

Viktoria Jonsson, Vindeln. – Ja, jag är intresserad av skogsfrågor och har redan gått skogsmaskinförarutbildningen på yrkeshögskolan i Burträsk.

ningÅar bli en re fö å tv a k s u N Nori att gynn t, säger Staffan idrottsverksamher IK. ordförande i Säva r IK har

6

år heller

år sedan

ebandyn saknat Sen har vi i inn tiv en administra kansli­ avlastning och ns Enkätfrågres anurs vilket fin Har du bö i Sävar IK. rjat plane ra

din semest

er?

Fusionsgrupp

ska gå” 7­Mila: ”Loppet genom­ Vi ska Klart besked från det på Magnus Jälmbra nt, Vännäs – Nej, det . bru sent anpassa kar jag oftast tämlige n kanta, men efter kompisar och beska jag pad på någon dla eller i rallyresa väg bör ras i viss förtid i alla det ju planefall.

Anton Zak risson, Um – Ja, lite gra eå. nd. Jag och ner har fun derat på att någ ra vänunder en resa till USA månad.

Lars-Göra n Persson , Nordmalin

Utredninge ns utsätter en slutsatser förmer eller m indre linjär utve ckling unde r 50 år vilket inte är sannolikt .

En annan utveckling

I

början av december när många nerade infö fira r slutbetänka jul lämnade Långtid de lucia och plasutr nde. Långtid under hös sutredninge edningen sitt ten n 2015 inle över den sven 2013 och uppdraget ddes är på lång sikt ska ekonomins utm att ge en bred över sikt aningar och . För många möjligheter av de glest befo ningen en lkade dyst och fler ung er läsning. Befolkni kommunerna är utre a dvar nog kon flyttar till storstäd ngen väntas bli äldr erna. e staterar utre munerna dningen att Som om inte detta de senaste kostnadern 25 åren var ka förändr a för kom it ingarna. Om den utve större än de demogra till år 2040 ckli krä fisalla kommun vs kra ftiga kommun ngen fortsätter fram skattehöjnin er, även storstadskom alskattehöjningar för g bedöms munerna. från Behovet av Men scen ariet behöver 8 till 18 kronor. ningens slut satser föru inte vara så dystert. utveckling tsätter en Utredunder 50 mer eller år vilket globala förä inte är san mindre linjär ndringar nolikt. Stor såsom till folkomvand a exem ringen och befi nner oss den digitala pel den pågående nationella i, i kombination med brytningstid som vi initiativ, lokala, regi kan onala och I måndag ens debatt skapa en annan utve glesbygden i Gräsmy ckling. r som han s dlad beslut har framtid blev det tydl en avgöran igt hur loka e om Skola, affä de roll för landsbygden la politiska r, kommun ikationer är viktigt och digital s överlevnad. för uppkopplin alla kräver att skapa attrakti vite g politiska beslut. Men t på landsbygden. möjligheter Och det handlar na att bo. också om I Umeå regi onens kra det svår t nskommune att flytta r och in. land Det är bris nat på gru nd t på bostäder sbygd är nation utan av bankernas njug . Blan d anga inställn för de stör ing till nyb strypt mån re ygggas möjligh orterna, vilket hiti ntil fler familjsh eter att byg us i dessa ga såväl små ls effektivt till exempel omr Vännäs, Nor åden. I flera av kom hus som de kommun munerna, dmaling och ala Vindeln, påbörjat proj bostadsbolagen, har dock med kom ektering och munal borg heter. Det byggande en, är bra och framtidsinri av fram förallt läge Särskilt som nktat. tillgång för ett öka t antal kom en till bostäder är en förutsät mun bibehållen tning och utveckla medborgare och därigenom och en ann an utveckli d samhällsservice , framtids redninge tro n målat upp ng än den lång tids ut.

g. – Nej du, min tävling togs Inför årets hela sommarsemester består av riska beslujobb en, men till därför det histo gga loppet gar jag. hösten jatet att tidigarelä den tredje Jonatan Hjor med tävlingsdag Men det t, ansvarig ari. utgivare helgen i febru e skulle bli som ingen trodd i skrivanr Knutsson var Grege em några probl t på januari, ska vi de stund, i slute n att Snöbriste – Vi tror ändå spår undet i alla fall. snö ett på ihop ngen lyckas få gjorde tillgå fjol. Men förut närmare kusgefär som i allt sämre ju finns för att Men 7-Milaarsättningarna ett ten man kom. a genom föra är tydliga med Gunnar Eriks vi ska kunn rangörerna son tionell sträckRedaktör Peter Kärr lopp med tradi r Knutsson två sin plan. Grege görerna 0935- 532 520 säger arran Reporter de senaste men ning, har Fred a rik Bjärn 7-Mil på esand ändå är hoppfull inför till Överklinten köras ett beslut att gunnar.erikåret 0933 med stora prosson@flyttades målet - 772 960 7­Mila kan Repor ter ARKIV som – Vi har tagit Rolfkunn a genomåren dragits snö så att ett Sjödin mer.karr@ rbottningen genomföras.vasteFörra ska komapeter snötillgången. 0930-Foto: att 7-Mila ska 773 120 Prenu tävlingen ska blem med mera vet hoppas att.sedet Bo Runesson sätt. tionss bra vasterbottningen eller mindre på ett löser det det fredrik.bjarnesan vis. 090- 711 387 äljare .se ng-d@ föras Prenumerationss Spåren har mer tävlingen Sen hur vi rejäl traditionellt Gun Fahlén r har ledni er en2016 februari 11behöv n heller. Därfö vasterbottn ingen ska.se 090- 711 397 äljare tinat bort inna as på sitt jag inte. Vi få varit med Ekonomi/Prenum ställa in täv- Postadre att tävlingen Christer Nilss så att vi kan mför – Jag har väl aldrig its snö i en bestä Beslutet att ss: mt omsnöomgång blev kunnat geno ge090- 711 381 eration alla r funn den ska sedan vi Annonssäljare on år datum Anders Kling föras unde Box 3053, 903 om att det inte na spår. Men lingen för två klassiska start stationer vasterbott 02 Ume han. a åkare genom 090- 711 515 eller anAlla Besöksad . För två jättefi säger mång ett er. ning å Annonssäljare på då ari, mars i en.se ighet det n amt febru ress: de Tryck on: 090-711 nomföra tredje helge trod-Telefständ vis kosts HALVDANSSON Display : Daily 090- 711 526 380på som om GÖRA nåt jädrans Häradsvä intresset och tävlingen stälr också PrintN På LARSde fick , jobba gen Ume sätt. Ume Fax: tappa sedan nat 121, bli å å 090år er AB, 090-71 Vind inte skulle 711389 snö. Utges av: Tidni säger Greg 15 00 året flyttades Vegagatade det eln Privatann att skulle ha ngar i Norr n 12, Redaktion ska vi lösa det, ark, ordfö året las in. Förra ditt onse Vänn en nam AB r: förra äs www klint Box n g : redaktionen@ och adress Över 3053, 903 02 .vasterBotsm Kyrkogatanågo n tävlin bottningen till nummer Umeå målgången till a lades till Knutsson, n 3, Nord vasterbott 073-129 75 .se lse. maling styre ning Ansv as Reda 75 sling en.se arig 7-Mil i ktionen ansv utgivare: Jonat Prenumeratio rande och en extra Debatt: deba religioner arar ej för insän Bankgiron an Hjort nspris: 090-711 382, icke beställt tt@ ummer: 5272 tetet och fick möta många olika t 595:–/hel i Vindeln. 073mate -3426

Kontakta oss

risk VINDELN. En histo g av tidigareläggnin mfördes startdatum geno snöbrist. för att undvika llgången Trots det är snötigarna. asko dålig i 7-Mil rna är Men arrangöre ed. tydliga i sina besk i dag är – Vårt budskapska geatt tävlingen r Greger nomföras, säge rande. Knutsson, ordfö

ri 2016

Född: 1989 i Skellefteå. Bor: Umeå. Familj: Fru Emma som är musiker i Carlskyrkan.

1934

Personligt

Petter Lundström

8

14 januari 201

an klubbar har red Re datvå ktion ens DagFred ens rade rik Bjärnesa r dlem­ ma me sam reporter till stor del nd, l i vissa fal r, spelare och ma Väste rbottning . en – 1 Staffan Norin även ledare

Säva inte om att vital Det hand lar en stark och . klubbar till (se faktaruta) slå ihop två är tämligen utan om att – Men det här g helt nybildad ingen (IBF) vidareutvecklin innebandy fören verksam- logiskt, en Staffan Nodess av det hela, säger Sävar IK, läggs ner och e en nybildad rand till s ordfö flytta rin, het r IK. fortsätter: och sektion i Säva g nästa säson – Redan till ar har att spela vår ns två klubb Pär Holmströ kommer vi IK – Dage del samma för Sävar m, reda n till stor innebandy och skogsägare ke måste ha ar, spela re efter E12 e, även om vi kans under ett medlemm i Vindelns även ledar n kommun, vissa fall ett dubbelnam tror på Thomas i var en av de som an säger r, Staff kriti mena r övergångså lsesekrete mot Trafikver ska ing i sammanLundberg, styre man inom en stor vinn kets agerande slagningen : rare och stark med ygad om att i Sävar. avverka träd att – Jag är övert innebandyn mellan er att stärka Lycksele och det här komm vis. Vännäs till denna fuflera sätt och med motiver Upprinnelsen främst från klubben på ha lättare att ingen er Vi kommer att i och kring sion komm att göra E12ungoch et barn vägen utveckla myck föräldrar till mer trafiksäk r. er. verksamheten. en kan det domar i Säva ”Deras fram bli i flera år undfart När två ska – Dessa har en liknar ju mer tå något av man inte kan ibland upps en morat varför dern form hela i en och gemang. kulturkrock… av Baggbedriva det IK:s största arran så att man böle klubb a mar är ett av Sävar ri” tyck samm ungdo te Pär ering för behöver kön fara i det? och rnas fotbollsturn Jan Holmlund exempelvis inte overaller. Ser du någo inga som Hösta , en klubb annan mar – Nej, jag ser det. Det pa två olika n saki käga r andy mme re, inneb i helst beky och syftade Sen har vi ativ avlastda för alla, men på att nat en administr rs vilket blir en uppsi det skulle en del adminisiresu avve är självklart ning och kansl mer än ”någ rkas r som ska lösas IK. ra” träd trativa frågo finns i Sävar er som ska ning sdisFoto: PETER KÄRR. och nya rutin har vi nu Sam man slag också förts r men där as, Säva skap des kussioner har som bilda nsgrupp då över tid, som i en stark fusio löst lite då och är överIdrottsklubb alltså n gång na höst med och jag men inte förrä att st jobbar innebandy nu t på de kommer att mer seriö erg tygad om att beslutades Thomas Lundb ngar på allfår en ny idrot och i praktihitta bra lösni an Norin. belysa det hela programmet. alltså klart att menar Staff ken är det nu SON gå in ting, ERIKS att AR er GUNN Sävar IBF komm IK. r Marie i Säva Granholm, r av trion Hans s sgrupp som bestå erg från dagen drivs av en fusion och Thomas Lundb IK och Sävar IBF Annika Kimmel slå ihop Sävar Ulf Arvidsson, arbetet med att från Sävar IK samt 4 Det operativa att påbörjas under Niclas Bromark vilken kommer sammankallande anslagningen Sandström och 2017. år träff kring samm nästa arbets ll i mars forme s IK:s årsmöte Sävar IBF. grupp en första Foto: ARKIV ljning vid Sävar 2015 hade denna ering och uppfö 4 10 december m med utvärd fullt ut slå igeno detta år för att

• TRÄDGÅRDSLIV Initierade reportage om regionens spirande trädgårdar och entusiastiska trädgårdsodlare. Många användbara odlingstips, som förgyller trädgårdarna på våra breddgrader.

21 janua

Kristina Kalén

SPORT SPORT

redan en verksamhet

• LOKALT TYCKANDE I varje tidning skriver någon profil från bygden under vinjetten ”Lokalkrönika”. Under ”Redaktionens rader” skriver Västerbottningens reportrar om lite vad-som-helst.

12

FREDRIK BJÄRNESAND

rsskiftet är tillfället då avges i rikt många hög ning mot tidliga löfte en sundar uppleve n e livsstil. friskvård kan konstat r högkonjunktur, på som Västerb Gymmen era. Dock niska utve sin spets. Väl färdssam som låter ej ckli hället och kroppen förf så i fallet med und ottningen för vår egen ngen tycks ha förs erte vete och nyå alla utan ett oss med den tekundergång, hänsyn astik cknad, rslö och välfärd reds dåligt sam Detta är kna ften. bedriver fotboll, gymntill ssjukdomar genom en stillasittand kap dag IK ist ppa ökat med . Å andra rna n Sävar e livsstil på grund Jag är nga a meda SIK:s fana. eni fler agend sidan har under r full som sin För av på t alia bristande medvetenlla idrotte livslängden Faran med a decennier på bar t, innebandy är två officie kunskaper. om att tet klev skidor är det bara form idrotts­ IBF har, logisk a någ ra gen ochned försoffning cip i nästa män ey Sävar från prin 4 I ishock nisk årsmö träd på AR. även er an erationer. trots allt? ta SÄV kan en fått ända seda komm över handboll, men inte är så styrel levn eyn, av Sävars störs februari det premiär för n Barnlördagar i Oasen. Teater Bartolinisske familjeföreställning i sittär adsen hon två & hopprep och och försörjn13slita n ­ anle allv som ishock inna sam tes arli precis För står de” verk svet g, att nuftet väg åter ing. Kro t för sin ner. arb r och dock ”vilan eta läggs äridoga Det var en påsa del folk som kom till skogseventetSkidor trotsna det John Deere skotare drar publi(4 ppe år och uppåt) bjuder barnen på en medskapande in i skogen, där man förstår ”att och er resa sina arg ume n har rörai Korpe för att kunna nStigen ihop Det ishockeysek tionen på sig. slår utve kost att nten y­ ar förs å ckla ar mskap föresl . ning ett band Evo på att ts är ossuppgift Inne lutionedet förså mycket snöandet. Anna Eliasson serverar besökarna tårta. Elof Schyll närmast före med klok boll.inget är ken till sig. Skotarens verkar och du modigareatt än du brytror.” tom om medle månad också ta På Bild: Ellenor Lindgren, n har Till slut te SIK dessuatt a överlevn som samma. Sävar å andra sida tar latmaske vanor. spar och volley i höstas ansök ainton adss energi badm n AnnaIda kameran. är attexem körapelvis ihop virket. manusförfattare/skådespelare samt musiker/kompositör. Foto: OSCAR BYSTRÖM heter till en och att läggas ner och i stället ör­ trategier, 4 Så sent som n över och läggSarri, och sam Inneb och att exempelv er sig bek la andyf i Svenska kroppsfett mer hell nsaktiviteter som mskap is kom re ts­ motio väm a medle fly ning Idrot om infö till t än r a bedriv före rätta i våg illa fäkta r sämre tide att ansök och andra med sabe ion under Säva skålen som Sävar IK även hot. r, fortsätter ltandade 4 Nu kommer I kampen drivas som en sekt tigrar att peka mot mellan dess status quo bundet. a själskra . klubbs fana. här, det kommer fter sätts Nej, det blev frivillig positivt på det – Jag ser väldigt lverade och hela ortens löfte i år hell inget nyårser. a alla invo n,

• PERSONPORTRÄTT Varje vecka porträtterar vi någon människa som väcker uppmärksamhet i bygderna, eller utför stordåd i skymundan. Karin Åberg är studievägledare och Jan-Erik Eriksson rektor på NB Skog. ”Det är en ny satsning son vi har tänkt oss. Utbildningen finns i inlandet men inte vid kusten” säger Jan-Erik Eriksson.

lioteket som saker händer. Till sommaren finns 168 000 kronor från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor för sommarlovsaktiviteter i åldrarna 6-15 år. – Meningen är att kulturevenemangen ska annonseras under rubriken Kultur i Nordmaling. Kommunens roll är att möjliggöra, samordna och marknadsföra, säger Kalén.

Jag hoppas verkligen att gruppen unga vuxna (16-25 år) och deras berättelser ska kunna lyftas fram när Nordmaling blir årets berättarkommun.

Ingen friskv ård i

28 januari 2016

Foto: ARKIV

Elof Schyll går 1:an på Liljaskolan i Vännäs. – Ja, jag är intresserad och ska också börja på skogsutbildningen till hösten och ska byta program.

utses till Årets berättarkommun i Västerbotten, vid Berättarfestivalen i Skellefteå. Uppmärksammas görs även Nordmaling när årets länskulturdagar kommer på besök i höst. – Länets kulturinstitutioner är en resurs som kan nyttjas mer, säger Kalén som ska låna konst från Umeå kommun samt Västerbottens museums konstarkiv till två utställningar på Nordmalings bibliotek under våren, där även Kristina Nilsdotter och Vårsalongen ska ställa ut. Två författarbesök är under inplanering. Det är inte bara på bib-

15

Alexander Andersson går 9:an på Hammarskolan i Vännäs. – Ja, jag är intresserad av skogsfrågor och ska gå skogsutbildningen till hösten.

vet när Nordmaling i april

Kristina Kalén, kultur- och fritidschef i Nordmaling. Foto: FREDRIK BJÄRNESAND

Yrke: Präst. Gillar med yrket: om det som Att jag får tala med människor

föra ett eller annat sätt.

8

hur den kan är viktigt i livet. Om tron och vara en naturlig del i våra liv. Rolig episod i ditt liv: UniversiJag var i Israel på en kurs genom

som jag sedan fick större förståelse Ordspråk: vet 4. Gläd dig i herren. Filipperbre

pallen Oskar på. BjurholmsLM m BJURHOn Oskar Norur

grabbe form nu nä drar a är i br ossäsongen skotercr es . i gång na helg körd t Ca Gång Arctic sund Euro en av i Öster ket är lingCup vil största täv ioatra all ern s int pa , där nför de ar uta sterskapen sig mä tat in nella de sik ha ngen r Oska sta gå för för a en plats att på t han a erövr försök allen. Någo d på prisp k i land me er gic tre eft också att bli re. genom lända ssa fin ar två va sta helg dr ng i gå Då nä -säsong i SM årets deltävling med en Piteå.

för.

Elever lärde o förinte m lsen Företagsanno

818 00 06 nser:

år, 359:–/hal vår SMS:a in din prenumeratio n: För 12 månader, skick a texten: VN12 och

Ledare

Distribution: Vid utebliven eller försenad tidni ng: Mejla pren umeration@vaster bottningen .se eller ring 090-711 381

4 februa

ri 2016

rial. Eventuell vinst skatt beta las av vinna ren. Västerbott ningen är med lem i Tidningsutgiva rna (TU). Upplagan är TS-kontrollerad . facebook.c om/vasterbott ningen

NORDM över he ALING. 27 janu la hedra de världen för at ari samlades m samma ss offer. I Nord t minnas Förin änniskor te aktivite m ter hela aling pågick lsen och allvar dagen på Förintel sen Artedisk s minn sedan esd olan. in 19 99 va sti ftandet i ag har

27

Nilsson Marcus st igen snabba I förra

e ORS. HÖRNEFs tidning kund rs-

Hörnefo on veckan tta att lss vi berä Marcus Ni n vinvann grabbe ling tabelt komfor sta rallytäv ör för k utanf terns ar esm i Stärk . rde äs var kö rr Vänn n som I helge nskölden no d sin s Ör Marcu köldsvik me oV ns Ev om Ör hi Lancer n bis var ha anMitsu en där en och äv bbast med re, na -föra totals MK äs tonn nan Vä Åberg, som llyt ra us Magn i det anrika sin a taltvå också vann n ss. där ha na kla lsdriv tvåhju

45 drop vigslar

Förinte

lsens m

-in-

. GIONEN UMEÅREottningen

att rb cember Väste de i de lm berätta rkorna Ho eå ky och Um de tre ny Backen sund, -sade på en fton. stad sat på nyårsa op giv vigsel i form av dr re Detta i en enkla ”norslar in-vig så kallade ar. form än lställning sig til e mala” t som visad t då Någo pulär tig t po 45 par bli rik än re nd lfälle inte mi e detta til nu är jad g och utnytt nna da just de vigda

Sverige rit de insla ett återk omma nÅrets g på Ar ted isk mi med vis nnesdag in olan. om Fö ningar av bio leddes rin gården telsen i Un filmer gdomss regi, tiska föl jt av prak dis om vä kussionsö vn rd moral. eringar, sk ingar januari uld oc h hade år Till eftermi koncen1945 befri dd Monte utstäl skurs nio för agen rn av hu Auschw trationslägades lni set i Am år, har ret itz av so Förintel ngar på tem berett till ste an om sen oc trupper vjetiska skriver. Deverkats av Amanrdam där den jud h nazis Montr t är int . iska da me ar na har n. e svårt da Olofsson, under gbokssk utarb Fortfar Nicole att ide tio SO riverska Edlund, ntifiera ande -lektion etats utom n och för rasism finns Emilia sig me ex er, för intelseo mycket Bäckm d henn oc bild- oc tra insatse h ha an och e” säg egentli ffret An t i vä r h er tjejer Ottilia ne Fra ge som av slöjdämnet. inom Classo na. politike n borde marlden, Ämne handlas n. ”Man nk (1929-1945 n natten blir ve bättre r och arbeta n bli (de lan är Kristall rkligen ) levde gömd vä för en attacke ds i berörd i monte rld, säger rna mo om fattande av vad två gruppe rn deras om hon t judar n Foto: FRE Adolf eg DRIK BJÄ och Hitler. ber 19 endom 9-10 RNESAN I utställni 38 no D 4 I Sve Nurnbe ), de judefi vemngen rige hö Fr an en om gti rg k (1929 tliga lagarna dlighålls natione Anne mens -19 45) lära oc ll Minn alltsed , na tidiga får esd an zis h fra samma 1999 de och fix ag för För mväx levde två uppleva hu man datum n 27 jan eri intelsen r An deklarer år gömd uniform ng vid ra tfaser uari som Förintels s offer, milj i sb at som med sin ne och sed ens av ett hu internati Hitlers er och prop iologi, an 2005 FN. Datum fas då dä i Am kon ag r on karriär hon an är ell Minn ste centratio et hänv till gr från va da, esdag för nslägret isar till världsb skrev sin sed rdam, trupper. av ggan den 27 erm i Ausch erömd Dagen flicka en samt den januari wit an de dagbok era högtidli n jud 4 I För 1945 ge ghålls årl z befriades av intelsen 19 45) Anne Franks iska sare fån nom anonym , innsov ko igen öve dog cirk romer a tip livsöde rta och tra (1929 a r hela vär jetiska och po och för gades av . lacker för sex miljoner giska lden. Ge ställning judar, dä folkmord tionsläg des til l konc stapo ar, sam rut över uts grundad tidigt som annat fun Många attes år gammer, där Anne entrae på ras tusental kti istiska do al, ma väcks. tankar och s andra lades och onsnedsatta måna förers 194 g 15 frågor människ och ho der in dödade 5. Anne Fra mosex – Det or, bland s unde – Dagb nan krigs Två uella, för nk r den na slutet. hur ma är inte lätt oken föreställ s hus, med följdes, zistiska för he Källa: Wi att lön n själv fängss av Eli regimen nne att var ett sä kipedia ra i sa as Johan nrum bako skulle veta tt oro oc släppa i Tyskla och mma m rea sso en For h nd ut sin ge bo n, Peter känslor situatio um för . tjejerna a så att levand Wikman khylla, som n, man för , hon skriv e histor det tallna i montern om säger och Fili er ia berörd står oc tten. p Dahlb Kris, faceboo erg. – Ra Anne säger några h blir k.com/v Fr tjejer asterbott konstig sbiologin inte ha ank-g rupp i var ett ningen en ft männ t sätt att sig me svårt att ide , som iskor dela d nti ANDERSSON in i de om låg Foto: CARINA gruppe fiera t jämng intels r, bakamla för eoffret. att sjä kanske en önskan lv känn och ut a sig Förintel va seutställ rasmon ld, säger tje bättre mer att jerna ter visas i ningen komi – Vi tro n. öppet samban hu r inte männ att maj. Ka s för föräld d med iskor rarna nske ka onda föds i visas frå n den upp jan, de n böräv t uppger på bibliotek en got ma är nåTova Bjö et, n blir. rn mark, SO -lära Rehnre. FREDRIK alltid fanns tanken men BJÄRNESA i andra yrken ND kvar att bli präst. plugga till – Hösten 2009 började jag ett rätt val, präst och kände att det var berättar Petter.

.

ar Ikea locka sidan på andr t

om de

Även der LÄNET. är två måna ndet

Se fler

aling m d r o i Nalt yrke dm am s a f ga ur t et m i g Rekorddun anony e m g 900 företa t k i r n A

gnus Sjö , er: Ma n vänst r Ekmark llda, frå berg, Roge e vid a anstä Wi arand c har ått tröm, Patrik . Frånv . Lamiro hls Persson Eriksson D Tård Sa Magnus son och Rolf K BJÄRNESAN ström, DRI ark och ids FRE o: Arv Ekm Fot Patrik llet är Johan fototillfä

Petter

i Hörnefors och är kanske Lundström arbetar som präst

den yngste prästen i hela Sverige

med sina 26 år.

är längre la skolan trots att det inte

i ettan yngste präst bort än 1996. När han började rat Sveriges ga klasskomHÖRNEFORS. Han var garante in r tillsammans med 14 andra des.ns lö sn nfast det var tr uk tio an med ku g pisar i en liten byaskola när han som 25-åringe prästvig ko ns erk in bland de men i samvlängre, yngst r utjag är i Skellefteå stad. anpassn är om inte sker jag rente – Nu vet ur behovs etning nu l att nk til a, 26-årige rt ko rb den rn fall, eb vå säger rre skåp alla gnus r i de ar ea et stö i svenska r jättes kyrkan av den gamla stamdnings us yngre h vid a, säger Ma a, säge en ha omklä s nya badh c.Lärarinnan var väg att gå i pension. i värld processern som äroc i Hörnefors. präst r styrk öm om vå Umeå ar Lamiro men och var på aling är at. Petter ställa Lundstr on. dagen med Perss i Nordm Varje morgon började hon gnus. leverer min ggar-

n nästa l Ikeaöppna h oc kvar til så har rese- a dr i Umeå gen på an då ola n och bussb Kvarke botten re Ma sla c AB i vä met med sidan passade sitter rades en t i Öster neringen Lamiro e av högtryck sign är morgonsamling i klassrum kundan av allt kapen främs pla ingen t ALING. de ar Kuns rocs g och tända ljus på skolbänsittligen levere ttfigurer rja står gjordes-Petter Lamiutbildnin anhållnipsalmsån mdan bö ljningen. NORDM enda tillverk med smakfull Efter ter be genr, skåp na. Ny ning silue Samm r ko för sä usinivo nu för , en produk r rd r h ochplats han 40 år. , många bo karna. Bjurholm lje oc utomh psätt adjunktå bo i ssk präglat mitt sätt Sveriges sydda skivor neler olag sä t till bli nstfull hättan. h up anstark Det te –ns frånvar lagom välkomn - kan också ha gg pa ko och oc är stor ås ke Bussb r vä en ar m l lpa kä tycktenter, til vi tel pTroll n. t en att tänka speci adskivo a trivdes och vara. Skrädd nisch. fro han tion i där mune fullt ho h Ikanos öp i ll ny sätt och t mest ger de till fas n ser ett varmt het, men Magnus r. Ti stalla de på inte religiös ar oc gnus nog de skyltar – Visst et när ma Hans r- familj var däremot llatione eras Ikeas i febru en unik ka är vår liten finns, säger – Det är rt, säger Ma som til lve hemielger bra.konstinsta Umeå lever de ket, stolth yr en gjo i över blev rjade tat la av ter som vi såma ningsh ve mars vil a rk,fick ingen kristen uppväxt han det ledigt fullt var ella jag uset året på – Vår st att visa att vi Ek När dh ng kti som bö be var Petter . sökte smak r, han har ändå alltid burit produk r Roger från, ung respe år ar skåp ift, må i ba lig nemen han ström a 90 0 som s gs h nu n pväxtprästtjän t uppg säge dnin mt st i Hörnefor sedan gick h Sjö tikant oc sk desig bättre på, vd och ägare. kat, des. en-lig gsugna frå prästvig n är up r för sa omklä en oc t. hanrn tro, först barnatron som ak när en h grafi a Ha ge de all pr . oc na sh ne eå eta rär pin fick. och sig in ko jd i för rbeta gym tenni shop Persson son, Um ling och br . - de vid. över till en vuxentro. d omne meda tio år e av. i 30 ngliga ls före detta t av roc lekte a nden na Ku ma ge a mi konfirma gd kompisar äsn rd Vasa meintresserad som och Fler han s i företa med a kr , vi Danie Han började tidigt och by har La lami- No ra insuppvuxen nit Prär är anidrSkellefteå Petter 60 år yrkan, som kyrkan heter, etaget g potentialen er som gjorde mycket de själv sto fun ks lm ledare a Alhemsk än I r för yc r ho ungdoms och ha ck två syskon. uc ledare ett så I me högtr ållsfritt e. i Sto och och mor, aktiviteter som jul- och Vasa ha ningar om n – Jag på att prod me d far rkat kyrkligt arbete väckling vändar veck derh väg genom var det många h tanalltid til lve vetat sin ika lningar att intresset för har färger e efförhopp avaruhus me n Hanslu ett un inom- oc uktut är un sommaravslutningar, bibelutde olika nat, – Prod har varit en naturlig l för tes. klusiv livet inat i fabrik eget Ike st besked frå rateria bli präst tioner som alla unga oblick- och kyrkan sig n, in ra my -ka hö skivm sbruk, i sin ter en lam faktiskt är och konfirma – Jag tror att tanken att de tan vill fick i afisk de g. Vå i på den tiden. del i det. Kanske för att han get att utomhu maling. Ef etaget gr bearbetnin vid 18-årsålder. Jag jobbade ofta passe- gatoriskt deltog s och företa rd ter slutat a till fått uppleva den gam- mognade s för uppvuxen vid en kyrka och även No av har tog Petter i rsnu er som åk en backe nas s öv us Pe n Vasa rat kyrkogården bort till ska konkur 3 av Magn man frå är det på fin 201 t 24 våren Ikea så m närmas s. so sidan Tammer-for l mil til

25

bilder

innesda

på Fac

ebook

Jag jobbade i framtidens kyrka som andra yr- Petter siar om nå människor måste hitta nya sätt att t. den skull ändra budskape ken men utan att försäger: Petter tid vi lever – I denna föränderliga tanken ns av i och kyrkan har hård konkurre saker som idrott, förenfanns all- många andra ingsliv, tv och Ikea. inte är nåHan tillägger dock att det tid kvar haEleverna era med, r gjo gotrtde kan och ska konkurr Annefolk måste komma själva av egen vilja. att bli Fra kyrka. nks – Utmaningen är att vara Petter att folk präst. hus. Samtidigt upplever om andlighet. Petter Lundström

har blivit öppnare inte endast – De vill prata om tro platser. i kyrkan utan även på andra spännande Petter tycker det ska bli om 30 år. att se hur kyrkan ser ut

CARINA ANDERSSON

Innebörd Cecilia en av rasbiolog Wikman , Hann i (ett akadem a Erikss iskt äm on, Elin ne på 19 Hansson 30-talet och Lin nea Löv som handlad e om ind gren. eln

ing av

människ or i olika

raser)

förklaras

av

g


Nordmalings kommun informerar

Februari 2016

Ny återvinningscentral från 1 mars

Ansök om föreningsbidrag

Från och med 1 mars har Nordmalings kommun en ny återvinningscentral. Du hittar den nya på Åsgatan 20 (mitt emot Fahlgrens).

Nu är det dags att börja ansöka om föreningsbidrag. Sista ansökningstdatum för idrottsföreningar är 31 mars och 30 april för bygdegårdar.

Nordmalings kommun har upphandlat drift och skötsel av återvinningscentral eftersom avtal för nuvarande entreprenör har löpt ut. Ny entreprenör är Allmiljö AB som ska driva anläggningen i fem år from 2016-03-01. I och med detta flyttas återvinningscentralen från och med 1 mars till Åsgatan 20. Samma öppettider Öppettiderna blir samma som tidigare: måndagar och onsdagar 1519 samt fredagar 12-16. Under juni – augusti är öppettiderna: måndagar och onsdagar 12-19 samt fredagar 12-16. Om helgdag inträffar på vardag (röda dagar och aftnar)

är anläggningen stängd. Hästskoformat körbana Anläggningen får körbana i hästskoform med liknande upplägg som tidigare: Bilar kör upp på en ramp med snedställda containers för olika fraktioner, därefter container för farligt avfall, yta för vitvaror, yta för trädgårdsavfall, yta för elskrotavfall och yta för sten, asbest,porslin etc. Särskild yta för återvinningsstationer med lämning av glas, kartong, plast, tidningar, metall kommer att finnas. Återbruk Det kommer att finnas en yta i slutet av rundan där man kan lämna saker som är hela och användbara igen, allt som hamnar i container går till återvinning eller förbränning.

Följande bidrag kan idrottsföreningar ansöka om: • Anläggningsbidrag - här är det viktigt att ange en specificerad summa. • Kommunalt aktivitetsstöd • Lokalbidrag till övriga lokaler om du hyr eller äger en byggnad för kansliverksamhet. • Utvecklingsbidrag - ett bidrag utan ansökningsdatum. För att få aktivitetsstöd krävs att du som föreningen antingen rapporterar dina aktivitetstillfällen i vårt verktyg ApN eller lämnar fil från Idrottonline.

Näringslivsträffar våren 2016 24/2 Frukostmöte 07.30 - 08.45

13/4 Frukosmöte 07.30 - 08.45

17/3 Kvällsmöte 18.30

18/5 Frukostmöte 07.30 - 08.45

22/3 Kvällsmöte kvinnors företagande 18.30

8/6 Vårmöte

Välkommen till vår secondhandbutik - Tallgatan 14 0930-140 88, 0930-140 37

Alla ansökningar om anläggningsbidrag kommer att samlas ihop till ett gemensamt ärende som beslutas politiskt. Fljande bidrag kan bygdegårdföreningar ansöka om: • Lokalbidrag till bygdegård/byahus. Obs! För sent inkomna ansökningar kan innebära reducerade bidrag med 50%. Du hittar fullständiga bidragsregler på vår hemsida: www.nordmaling.se/forening Kontakt Elizabet Westerlund, 0930-140 18 elizabet.westerlund@nordmaling.se

Öppettider: Måndag: 09.00-19.00 Tisdag-fredag: 09.00-15.00 Sista lördagen varje månad: 10.0014.00 Facebook www.facebook.com/repahusetloppis

Kultur i Nordmaling Barnlördagar med teater, musik och dans: 12/3, 16/4 och 7/5 Bäbiskonsert, Norrlandsoperan, 12/3 14.00 i Oasen. För barn 0-1 år samt vuxna. Eopen skalla, Skuggteatern 16/4 kl. 14.00 i Oasen. För barn 4-6 år samt vuxna. Plupp & bokstavsmysteriet, Balettakademin. 7/5 kl. 14.00 i Oasen. Barn från 4 år samt vuxna. OBS! Begränsat antal platser. Biljetterna är gratis och hämtas på Nordmalings bibliotek tidigast en vecka innan.

Sagostunder För barn 1-5 år på onsdagar jämna veckor klockan 9.00. Ann-Chatrine Hedlund Eriksson läser, spelar och sjunger. Sago- och ritstund på Sportlovet 8/3 13.00 - 15.00 blir det sago- och ritstund med illustratör Pia Alfredsson. Pia läser och berättar om sin bilderbok Plask i plurret. Därefter eget skapande med ord och bilder! För barn 4-9 år. Begränsat antal platser. Anmälan till biblioteket från och med den 29 februari. 0930-141 75, biblioteket@nordmaling. se.

Utställningar Hans Wigert 20 feb – 10 mars. I samarbete med Umeå kommuns konstarkiv. Kristina Nilsdotter 11 mars – 15 april. Vernissage lördagen den 12 mars klockan 13.00. Vårsalong, 7 maj – 15 juni. KÖK, 18 juni – augusti. I samarbete med Västerbottens museum.

Biblioteket har alltid öppet på webben: www.minabibliotek.se. Här kan du skapa ett användarkonto och se dina lån, göra omlån, reservera böcker med mera med mera.

Ordinarie öppettider: Måndag 11-16; 18-20 Tisdag - Torsdag 11-16 Fredag 11-14 Lördag 11-14 Söndag Stängt

Varmt välkomna till Nordmalings bibliotek på Kungsvägen 31. Du kan även ringa oss på 0930-141 75.

Nordmalings bibliotek finns också på Facebook. www.facebook.com/ Nordmalingsbibliotek

minabibliotek.se

Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs

Postadress: Nordmalings kommun, 914 81 Nordmaling Telefon: 0930-140 00 (Växel) E-post: kommun@nordmaling.se www.nordmaling.se www.visitnordmaling.se


Nordmalings kommun informerar

Februari 2016

Friskvårdsatsningar för för anställda inom Nordmalings kommun Med start 2016 gör kommunen en satsning på hälsa och friskvård. Bland annat har kommunen höjt friskvårdsbidraget kraftigt och även slutit avtal med träningsanläggningar. Under 2016 och framåt satsar kommunen på ett hälsa och friskvård för kommunens anställda. Fokus kommer att vara arbetsplatsen och att främja hälsa. Höjt bidrag som är tillgängligt för fler Friskvårdsbidraget har höjts från 800 till 1700 kr per år. Ändrade regler gör att bidraget går att använda till fler typer av aktiviteter, exempelvis träningskort, yoga, kostrådgivning, hälsoappar m.m. De ändrade reglerna gör även att fler

anställda kan ta del av bidraget. Nu kan även anställda med en längre tidsbegränsad anställning få hela bidraget medan anställda med kortare anställningar eller lägre sysselsättningsgrad kan få friskvårdsbidrag om halva beloppet. Avtal med träningsanläggningar Nordmalings kommun har även slutit avtal med ett par träningsanläggningar angående rabatterade träningskort för anställda. Utbildning och verktyg Under 2016 kommer kommunen även satsa på utbildning inom hälso- och friskvårdsområdet och att ge verktyg till arbetsplatserna för arbete med hälsooch friskvårdsfrågor.

Till detta tillkommer även att kommunen ger anställda tillgång till digitala tjänster som på individnivå ger stöd i det hälso- och friskvårdsfrämjande arbetet. Ortopediska fotinlägg till anställda Under 2016 sker även ett samarbete mellan kommunen, Ortolab AB och Helgjutet AB. 18 anställda inom omsorgen kommer att få testa om ortopediska fotinlägg kan hjälpa mot belastningsskador. Denna grupp kommer att ställas mot en referensgrupp som inte har använt fotinläggen. Hälsofrämjande med arbetsplatsen i fokus Åtgärderna är en del av kommunens

satsningar på att arbeta utifrån ett hälsofrämjande perspektiv för de anställda. Tanken är att arbeta med att skapa hälsa – inte endast att förebygga ohälsa. - Ett hälsofrämjande arbete är en strategiskt viktig fråga för kommunen och en förutsättning för en verksamhet med hög kvalitet och god service samt ett hållbart arbetsliv, säger Helen Sundström-Hetta, kommunchef i Nordmalings kommun. Kontakt Helen Sundström-Hetta Kommunchef Telefon: 0930- 140 02 E-post: Helen.sundstromhetta@nordmaling.se

Motorvärmare på Alkohol- och drogmottagningen Kullenträffar Resecentrum Du som är skriven i Nordmalings Vilket stöd erbjuder mottagningen? 22/2 Strömdahla - från idé till föreNy avgift Sedan årsskiftet finns en fasthyra på 500 kr/termin för att få tillgång till motorvärmare på Resecentrum. Kom ihåg att komma in och betala din avgift Återlämna din tagg Om du inte använder din tagg vill vi att du lämnar tillbaka den. Det finns endast ett begränsat antal för att de som betalar för motorvärmare alltid ska kunna få det. Vi Vi ber även att du som inte betalar för motorvärmare använder de nedre parkeringsplatserna utan motorvärmare.

kommun och är över 18 år har rätt att få hjälp av alkohol- och drogmottagningen i Umeå.

Vilka kan vända sig till mottagningen? Verksamheten vänder sig till dig som: • Är skriven i Nordmalings kommun. • Är över 18 år och har problem relaterade till alkohol och/eller droger. • Är anhörig till någon som har problem med alkohol och/eller droger. • På annat sätt möter personer i riskzonen och har behov av råd och stöd. Mottagningen har tystnadsplikt och besöket är kostnadsfritt.

Mottagningen erbjuder följande: • Samtal och rådgivning för dig som har ett missbruk. • Kurs i återfallsprevention • Anhöriggrupp • Rådgivning till personal inom området Kontakt Telefon: 090-785 47 00 Telefontid: måndag-torsdag 8-12, 1316, fredag 8-12 E-post: alkohol.drogmottagningen@ umea.se Adress: Dragonens hälsocentrum Ridvägen 12, 903 25 Umeå Enté från östra gaveln

Fullmäktige 2016

Vill du arbeta inom äldreomsorg eller handikappomsorg i sommar?

22 februari 11 april 16 juni 5 september 25 oktober 12 december

Rekryteringsträff 15/3 kl. 17-19 på Arbetsförmedlingen

7/3 Sten Erik Skärstad, mångsidig musiker och berättare från Vilhelmina 22/3 Modevisning, Butik H & H, Hörnefors 7/4 Micke Björk sjunger och spelar 60-talsmusik 18/4 Sam Sehlström och Lennart Lindström sjunger och spelar 2/5 Kåserier med Lage Dahlkvist, känd från TV Botnia 16/5 Sång, historier och allsång med Rolf Skärstad

Rekryteringsträff för sommarjobb Välkommen på rekryteringsträff för att träffa arbetsgivare från Nordmalings kommun.

tag. Patrik Strömdahl berättar.

Ta med dig CV och ett personligt brev som talar om vem du är och varför du passar för jobbet du söker. OBS! Du måste vara över 18 år för att arbeta hos oss. Ansökan gör du sedan via våra hemsida: www.nordmaling.se/jobb

30/5 Sjung-och-minns-kören underhåller Fika kostar 20 kr. Lokal: Kullen, Bryggaregatan 6. Tid: 13.00 - 14.30 Arr: Friviliggruppen för Kullenträffar i samarbete med ABF och Studieförbundet Vuxenskolan

Postadress: Nordmalings kommun, 914 81 Nordmaling Telefon: 0930-140 00 (Växel) E-post: kommun@nordmaling.se www.nordmaling.se www.visitnordmaling.se


Trasig Bilruta? Oavsett bilmodell, vänd dig direkt till oss för byte av bilglas! alpint paket senior Skidor och bindning.

Tidsbokning alla vardagar kl. 08.00-19.00 0930-133 31

från

2499:-

alpint paket junior Skidor och bindning.

1199:-

från

längdpaket junior Skidor, bindning, pjäxor, stavar. från

1499:-

längdpaket senior Skidor, bindning och pjäxor. från vid köp av

alpint pa ket

Viltvägen 6, 914 32 Nordmaling 0930-133 31, 070-220 92 64

längdpaket vallningsfritt Skidor, bindning och pjäxor. från

NYA SE GLAS

Kungsvägen 92 914 32 NORDMALING

Månadens erbjudanden MARS (fredag-lördag)

Månadens Pizza

Öppettider: Måndagar & Tisdagar Onsdagar Torsdagar Fredagar Lördagar Söndagar

Stängt 16.00–20.00 16.00–20.00 16.00–02.00 12.00–02.00 12.00–20.00

Skinka, räkor, Salami, Mozzarella & Rucola. Pris med ett vin/Fat Öl 40cl 169:Pris med alkoholfritt alt. 149:-

Trubadurkvällar 27/2 Målle 26/3 Dennie Hansson

1599:-

Öppettider: Mån-ons, fre 07:30-17:30 Tor 07:30-18:00 Lör 10:00-14:00

Njut av god mat och fantastisk service Grillad lammytterfilé serveras med friterad mandelpotatis och krämig whiskysås. Inkl. efterrätt Pris med ett glas vin/Fatöl 40cl 219:Pris med alkoholfritt alt. 199:-

1899:-

Bordsbokning: 0930-215 10, Bruksgatan 1 www.horneforsrestaurang.se

Vi använder alltid färska och fräscha råvaror i vår meny

Annonsbladet nr 02 2016  

Annonsbladet Nordmaling nr 02 2016

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you