Page 1

obรกlka Kam jaro 3/13 zlom_obalka_jaro 14.03.13 11:08 Strรกnka 1


obรกlka Kam jaro 3/13 zlom_obalka_jaro 14.03.13 11:08 Strรกnka 2


KAM jaro 3/13 zlom_Kam_jaro 14.03.13 11:20 Stránka 1

Information Centres / 1

Information Centres IC 1 ”Under the Crocodile“ Information Centre Radnická 2, 658 78 Brno Phone +420 542 427 150, +420 542 427 151 Email: info@ticbrno.cz Opening hours: Summer season (April–September): Mon–Fri 8 a.m.–6 p.m.; Sat, Sun, holidays 9 a.m.–6 p.m. Winter season (October–March): Mon–Fri 8 a.m.–6 p.m.; Sat 9 a.m.–5 p.m.; Sun, holidays 9 a.m.–3 p.m. IC 2 St. Lucas Information Centre and Souvenir Shop Kapucínské nám. 5, 602 00 Brno Phone +420 602 404 246 Email: info2@ticbrno.cz Opening hours: Tue–Fri 9.30 a.m.–6 p.m.; Sat, Sun 9 a.m.–5 p.m. JM Information Centre – Southern Moravia Tourist Authority South Moravia – Information Centre Radnická 2, 602 00 Brno Phone +420 542 427 170 Email: info@ccrjm.cz Opening hours: Summer season (April–September) Tue–Sat 9.30 a.m.–6 p.m. (lunch break 12–12.45 p.m.) Winter season (October–March) Mon–Fri 9.30 a.m.–6 p.m. (lunch break 12–12.45 p.m.)

Obsah • Úvod • Zahájení turistické sezony 2013 • Jarní komentované procházky • Funerální stezka • Brněnské podzemí • Tipy pro celou rodinu • Mapa • Památky v Brně • Festivaly • Kulturní pořady • Výstavy • Zajímavé sportovní tipy

Contents • Introduction • 2013 Tourist Season Opening Dates • Spring Conducted Tours • Funerary Monuments Walking Trail • Brno Underground • Tips for the Whole Family • Map • Brno Sights • Festivals • Cultural Events • Exhibitions • Interesting Sporting Events


KAM jaro 3/13 zlom_Kam_jaro 14.03.13 11:20 Stránka 2

2 / Úvod/Introduction

Přivítejte jaro v Brně! Jihomoravskou metropoli není třeba dlouze představovat. Druhé největší město v České republice nabízí koncentraci zajímavých míst spjatých s historií i výjimečnou současnost moderního velkoměsta. Nechte se inspirovat jarním přehledem událostí všech žánrů – navštivte ojedinělé kulturní akce, zažijte atmosféru festivalů i jednotlivých koncertů, vydejte se obdivovat výtvarné umění nebo poznat místa, kde budete mít možnost seznámit se s minulostí města a samozřejmě nevynechejte slavnostní zahájení letošní turistické sezony. Většina akcí je obohacena o pestrý doprovodný program pro malé i velké. Poznejte zajímavá místa a při romantických jarních procházkách objevte kouzlo Brna.

Welcome Spring to Brno! The South Moravian metropolis needs no formal introduction. The second largest city in the Czech Republic offers numerous interesting places connected with its history as well as the modern life of a present-day city. We would be pleased, if you use this list of spring events of all genres as a source of inspiration – visit special or annual cultural events, enjoy the atmosphere of festivals and individual concerts, set out on a journey taking you to fine art exhibitions or places where you can learn about the captivating history of the city, and, last but not least, do not miss the tourist season opening. The majority of events offer varied accompanying programmes for both children and the grownups. Take short or long romantic spring walks to popular tourist venues or hidden nooks, simply discover the allure of Brno. <<


KAM jaro 3/13 zlom_Kam_jaro 14.03.13 11:20 Stránka 3

3 / Zahájení turistické sezony/Tourist Season Opening Dates

Zahájení turistické sezony 2013 Slavnostní zahájení letošní turistické sezony proběhne v sobotu 13. dubna v 10 hodin na Staré radnici. Pestrý kulturní program zahrnuje troubení z radniční věže, otevření jarní výstavy S květinou dějinami v historických sálech Staré radnice, komentované prohlídky těchto sálů včetně vstupu na věž, šermířská vystoupení na nádvoří, soutěž pro děti… Pro zájemce jsou připraveny tematické prohlídky města s průvodcem – Secesní stavby v centru Brna, Tajemství brněnských pasáží, Brněnské kavárny, Po stopách brněnských pověstí i bohatý doprovodný program – ražba brněnského groše „pod krokodýlem“, prohlídky brněnského podzemí, dětská soutěž v kresbě na téma Jedeme na výlet. Program dne moderuje Luděk Savana Urbánek. Jednotné vstupné 30 Kč (na Starou radnici a tematické prohlídky města / děti 6–15 let 20 Kč). Prodej vstupenek od 26. 3. 2013 v IC na Radnické ulici a v Labyrintu, Zelný trh 21. Výstava S květinou dějinami potrvá do 17. dubna a bude doplněna o přednášku autora výstavy, floristy Bohuslava Rabušice, spojenou s odbornou komentovanou prohlídkou. Přednáška se uskuteční 16. 4. ve Freskovém sále Staré radnice v 17 h. Více informací na www.ticbrno.cz a www.kulturabrno.cz. Změna programu vyhrazena.

2013 Tourist Season Opening Dates This year’s tourist season will be ceremoniously opened in the courtyard of the Old Town Hall on Saturday 13 April at 10 a.m. A varied cultural programme will include a fanfare of trumpets, the “Flowers in History” spring exhibition opening at the Old Town Hall, guided tours of the Town Hall interiors including the tower, performances given by a historical re-enactment group in the courtyard, children’s competitions, etc. The Tourist Information Centre will offer thematic conducted city tours - Art Nouveau Buildings, The Mysteries of Shopping Arcades, Traditional Cafés, Urban Legends, as well as a varied accompanying programme – a demonstration of “groshen” striking, e.g. antique coins minted in Brno, “under the crocodile” in the passage of the Old Town Hall, tours of the Brno Underground and the “We Are Going on a Trip” children’s drawing competition. The programme will be presented by Luděk Savana Urbánek. The flat entrance fee will be CZK 30 (the Old Town Hall and thematic city tours / CZK 20 children aged 6–15). Tickets will be available from 26 March 2013 in the Information Centre in Radnická and in the Labyrinth, Zelný trh 21. The “Flowers in History” exhibition will last until 17 April and will include a lecture delivered by Bohuslav Rabušic, a florist and the author of the exhibits, connected with an expert-lead tour. The lecture will be held in the Fresco Hall of the Old Town Hall on 16 April at 5 p.m. For more detailed information please visit www.ticbrno.cz and www.kultura-brno.cz. The programme is subject to change. <<

Jarní komentované procházky Turistické informační centrum města Brna připravuje na měsíce duben a květen již tradiční tematicky zaměřené komentované procházky. S kvalifikovanými průvodci se účastníci procházek vydají po stopách brněnské architektury 19. století nebo budou upozorněni na zajímavé maličkosti v ulicích města. Na své si přijdou i obdivovatelé gotiky, secese nebo funkcionalismu, připraven bude i okruh zaměřený na židovské památky


KAM jaro 3/13 zlom_Kam_jaro 14.03.13 11:20 Stránka 4

4 / Jarní komentované procházky/Spring Conducted Tours

v Brně. Děti se budou moci se svými rodiči vydat pod vedením průvodce po stopách brněnských pověstí. Speciální okruhy budou připraveny pro slabozraké a nevidomé občany a pro vozíčkáře. Bližší informace o termínech konání procházek a předprodeji vstupenek podá TICmB, Radnická 2, tel. 542 427 150 a pokladna Labyrintu, Zelný trh 21, tel. 542 212 892 nebo Mincmistrovského sklepa, Dominikánské nám., tel. 602 128 124. Informace naleznete také na webových stránkách www.ticbrno.cz a www.kultura-brno.cz a na plakátech v centru města.

Spring Conducted Tours The Tourist Information Centre of the City of Brno has prepared traditional thematic conducted tours for April and May. Lead by experienced professional guides, the participants will trace both grand 19th century buildings as well as reveal interesting but often unnoticed details in the streets. Ardent admirers of Gothic, Art Nouveau or Functionalist architecture, as well as those interested in Jewish monuments will surely be satisfied. And even children will not be disappointed as they will have an opportunity, together with their parents or grandparents, to learn about places connected with the most popular urban legends. Special tours will be offered for partially sighted, blind people and wheelchair users. More detailed information about the dates of tours and advance sale of tickets is available at the Tourist Information Centre of the City of Brno, Radnická 2, phone 542 427 150 and the cash desk of the Labyrinth, Zelný trh 21, phone 542 212 892 or the Mintmaster’s Cellar, Dominikánské nám., phone 602 128 124. You can also access the website www.ticbrno.cz and www.kultura-brno.cz and read posters in the city centre. <<

Funerální stezka Ojedinělá a nenáročná trasa v délce cca 900 m. Jednotlivá zastavení tvoří: – místo odpočinku pátera Středy (jednoho z obránců města Brna z dob třicetileté války) – náhrobek maršála Raduita de Souches (polní maršál a velitel úspěšné obrany města Brna proti Švédům v roce 1645) – kostnice u sv. Jakuba (druhá největší kostnice v Evropě) – kapucínská hrobka (místo posledního odpočinku proslulého vůdce pandurů Františka barona Trencka, známého stavitele a architekta Mořice Grimma i jeho syna Františka Antonína, tváří v tvář uvidíte i těla mumifikovaných kapucínských mnichů). Funerální stezka nabízí nejen jedinečný zážitek, z výpravy za historií si můžete odnést i netradiční dárek – brněnskou skleněnku, kterou každý den v 11 hodin dopoledne vydává hodinový stroj na náměstí Svobody.


KAM jaro 3/13 zlom_Kam_jaro 14.03.13 11:20 Stránka 5

Funerální stezka/Funerary Monuments Walking Trail / 5

Funerary Monuments Walking Trail This unique and physically undemanding trail is approximately 900 m long and includes the following sights: – the final resting place of priest Martin Středa (one of the defenders of Brno during the Thirty Years’ War) – the tombstone of Marshal Raduit de Souches (Field Marshal and commander of the defence of Brno against Swedes in 1645) – the Ossuary under St. James’ Church (the second largest ossuary in Europe) – the Capuchin Crypt (the last resting place of Franz Baron Trenck, the infamous leader of pandours, Moritz Grimm and his son Franz Anton Grimm, well-known

Baroque master builders and architects, as well as Capuchin monks whose mummified bodies can be seen here). The Funerary Monuments Walking Trail offers a unique experience of tracing local history, however, not only that. You can get an unusual souvenir – a glass ball dispensed by the clock sculpture in náměsti Svobody Square every day at 11 a.m. <<

Brněnské podzemí Zpřístupnění brněnského podzemí veřejnosti bylo rozděleno na několik etap. V první etapě byl otevřen v listopadu 2010 Mincmistrovský sklep na Dominikánském náměstí, ve


KAM jaro 3/13 zlom_Kam_jaro 14.03.13 11:20 Stránka 6

6 / Brněnské podzemí/Brno Underground

druhé etapě – na jaře 2011 byly zpřístupněny prostory rozsáhlého Labyrintu pod Zelným trhem. Etapa třetí byla událostí středoevropského rozměru, pro veřejnost byla v červnu 2012 otevřena Kostnice pod kostelem sv. Jakuba. Mincmistrovský sklep je označení historických sklepních prostorů, objevených při průzkumu brněnského podzemí v roce 1999. V roce 2007 byl sklep, který stával patrně pod domem mincmistra Bruna a později Mikuláše od Věže, zpřístupněn veřejnosti a o tři roky později k němu byly připojeny rekonstruované sklepy Nové radnice. Vznikl tak velmi cenný sklepní komplex vybavený roku 2010 expozicemi a instalacemi. Expozice připomíná dnes již téměř zapomenuté řemeslo ražby mincí v Brně a na Moravě. Labyrint pod Zelným trhem představuje hluboké podzemní prostory, které se v dubnu 2011 otevřely veřejnosti. Na návštěvníky čekají tajemná zákoutí středověkých chodeb a sklepů. Prohlídková trasa nabízí mnohá překvapení skrytých podzemních světů včetně pravého historického pranýře. Labyrint je přístupný ze Zelného trhu č. 21.


KAM jaro 3/13 zlom_Kam_jaro 14.03.13 11:20 Stránka 7

Brněnské podzemí/Brno Underground / 7

Kostnice u sv. Jakuba nabízí všem zájemcům jeden z nejzajímavějších objevů z poslední doby – nález padesáti tisíc lidských ostatků pod kostelem sv. Jakuba. V červnu 2012 byly veřejnosti představeny unikátní prostory, které byly objeveny při průzkumu podzemí v roce 2001. Z antropologických rozborů vyplývá, že jsou zde pochovány oběti středověkých morových a cholerových ran, válečných událostí z doby třicetileté války a švédského obléhání.

Brno Underground The opening of the Brno Underground to the public was carried out in several phases. The first phase in November 2010 included the Mintmaster’s Cellar in Dominican Square; the second phase in spring 2011 concerned the Labyrinth under the Cabbage Market. In the third phase in June 2012 the Ossuary under St. James’ Church was thrown open, which was an event of Central European significance. Mintmaster’s Cellar is a designation of historical cellars discovered during the archaeological survey of Brno underground in 1999. In 2007 the cellar, which used to be situated probably under the house owned by Bruno, the Mintmaster, and subsequently by Nicholas of the Tower, was opened to the public and three years later it was connected with the renovated cellars of the New Town Hall. Thus, a valuable complex of cellars was created that has been housing a permanent exhibition featuring the ancient and nearly forgotten craft of coin minting in Brno and Moravia since 2010. Labyrinth under the Vegetable Market consists of deep cellars and corridors which were thrown open to the public in April 2011. Visitors can go on a tour revealing the secrets and dark recesses of these medieval and baroque underground chambers including a faithful copy of a pillory. The entrance to the Labyrinth is in Zelný trh 21. Ossuary under St. James’ Church represents one of the major recent archaeological discoveries – approximately fifty thousand mortal remains excavated under St. James’ Church. In 2001 an archaeological and underground survey was carried out and the discovered rooms were presented to the public in June 2012. The anthropological analyses have shown that bones of victims of mediaeval plague and cholera epidemics, as well as those of the Thirty Years War and Swedish sieges were placed in the ossuary.


KAM jaro 3/13 zlom_Kam_jaro 14.03.13 11:20 Stránka 8

8 / Tipy pro celou rodinu/Tips for the Whole Family

Tipy pro celou rodinu 22.–29. 3. Velikonoční slavnosti – 4. ročník slavností konaných na nám. Svobody, stánky s řemeslnými výrobky a občerstvením, doprovodný program, pro děti velikonoční dílna – www.velikonocnislavnosti.cz 13. 4. Zahájení turistické sezony 2013 – slavnostní zahájení turistické sezony 2013 na Staré radnici od 10 hodin, program: troubení z radniční věže, jarní výstava v prostorách Staré radnice, tematické prohlídky města s průvodcem, komentované prohlídky historických sálů Staré radnice se vstupem na věž, šermířská vystoupení na nádvoří, soutěž pro děti, doprovodný program – www.ticbrno.cz, www.kultura-brno.cz

24. 5.–16. 6. Brno – město uprostřed Evropy, Starobrno – Ignis Brunensis – 16. ročník festivalu zábavy pod hrady Špilberk a Veveří spojený s přehlídkou ohňostrojů, zábavné, poznávací, kulturní a sportovní programy pro celou rodinu – www.ignisbrunensis.cz 1. 6.–30. 9. Brněnské kulturní léto – žánrově pestrý kulturní program z produkce Turistického informačního centra města Brna,

19.–28. 4. Brněnské dny pro Zemi – celoměstská jarní kampaň k ochraně životního prostředí a zdravého životního stylu – www.brno.cz 18. 5. Brněnská muzejní noc – 9. ročník atraktivních večerních prohlídek muzejních expozic, galerií a dalších zúčastněných institucí, komentované a speciální prohlídky, tvůrčí dílny, ukázky řemesel, koncerty… – www.brnenskamuzejninoc.cz 24. 5. Noc kostelů – duchovní a kulturní akce v církevních stavbách ve večerních a nočních hodinách, prohlídky jindy nepřístupných prostor, divadelní představení, hudební produkce, dílny… – www.nockostelu.cz 24. a 25. 5. Pivovarské dny na Staré radnici / Radniční dny s pivem – oblíbený 14. ročník pivních slavností spojený s přehlídkou a ochutnávkou z produkce malých pivovarů – www.ticbrno.cz, www.kultura-brno.cz

který probíhá v letních měsících a přispívá k oživení jihomoravské metropole – www.ticbrno.cz, www.kultura-brno.cz 2. 6. Lidová hradní slavnost – Den Elišky Rejčky – hradní slavnost na hradě Špilberku k výročí založení baziliky na Starém Brně – www.spilberk.cz 13. 6. Brněnsko tančí a zpívá – národopisná přehlídka folklorních hudebních a tanečních skupin z regionu Brněnska – www.ticbrno.cz, www.kultura-brno.cz 21. 6. Evropský svátek hudby – hudební slavnost podporující aktivní provozování hudby mladými lidmi, v rodinách s dětmi i kulturnost a hudebnost zúčastněných zemí – www.ticbrno.cz, www.kultura-brno.cz


KAM jaro 3/13 zlom_Kam_jaro 14.03.13 11:20 Stránka 9

Tipy pro celou rodinu/Tips for the Whole Family / 9

Tips for the Whole Family 22–29 March Easter Festival – the fourth festival held in nám. Svobody, stalls selling hand-crafted products, refreshments, accompanying programme, Easter workshop for children – www.velikonocnislavnosti.cz 13 April 2013 Tourist Season Opening – ceremonious opening of the 2013 tourist season at the Old Town Hall at 10 a.m., programme: a fanfare of trumpets from the tower, spring exhibition in the Old Town Hall interiors, thematic conducted city tours, guided tours of the Town Hall chambers including the tower, performances of a historical re-enactment group in the courtyard, children’s competitions, accompanying programme – www.ticbrno.cz, www.kultura-brno.cz 19–28 April Brno Earth Days – a city-wide spring campaign for environmental protection and healthy lifestyle – www.brno.cz 18 May Museums at Night – the ninth festival of attractive visits to museums, galleries and other cultural institutions after dark, conducted and special tours, fine arts workshops, crafts demonstrations, concerts…– www.brnenskamuzejninoc.cz 24 May Churches at Night – religious and cultural events held in churches in the evening and at night, possibility to visit places otherwise closed to the public, theatrical performances, music concerts, workshops… – www.nockostelu.cz 24 and 25 May Days of Small Breweries at the Old Town Hall / Beer Days – the four-

teenth successful beer festival connected with presenting and tasting the assortment of beers from small breweries – www.ticbrno.cz, www.kultura-brno.cz 24 May–16 June Brno – City in the Centre of Europe, Starobrno – Ignis Brunensis – the sixteenth Festival of Fun under Špilberk and Veveří Castles connected with the 2013 Fireworks Festival and a varied programme of entertainment, culture, education and sports for the entire family – www.ignisbrunensis.cz 1 June–30 September Cultural Summer in Brno – a varied cultural programme involving various genres organized by the Tourist Information Centre of the City of Brno that livens the metropolis up in summer – www.ticbrno.cz, www.kultura-brno.cz 2 June Folk Festival in the Castle – Elisabeth Richenza Day – a festival in Špilberk castle to commemorate the foundation of the Old Brno Basilica – www.spilberk.cz 13 June Brno Region Is Dancing and Singing – an ethnographic festival featuring local folk music bands and dance ensembles – www.ticbrno.cz, www.kultura-brno.cz 21 June European Music Day – a music festival promoting active music performances of young people or families with children as well as cultural and music awareness in the participating countries – www.ticbrno.cz, www.kultura-brno.cz <<


KAM jaro 3/13 zlom_Kam_jaro 14.03.13 11:20 Strรกnka 10


KAM jaro 3/13 zlom_Kam_jaro 14.03.13 11:20 Strรกnka 11


KAM jaro 3/13 zlom_Kam_jaro 14.03.13 11:20 Stránka 12

12 / Památky v Brně/Brno Sights

Památky v Brně 1 Špilberk, Špilberk 1 2 Stará radnice, Radnická ulice 3 Katedrála sv. Petra a Pavla, Petrov 1 4 Vila Tugendhat, Černopolní 45 5 Kapucínská hrobka, Kapucínské nám. 5 6 Starobrněnský klášter a chrám Nanebevzetí Panny Marie, Mendlovo nám. 1 7 Mahenovo divadlo, Malinovského nám. 1 8 Janáčkovo divadlo, Rooseveltova 1–7 9 Divadlo Reduta, Zelný trh 10 Kostel sv. Jakuba, Jakubské nám. – KOSTNICE 11 Kostel sv. Tomáše, Moravské nám. 12 Červený kostel (chrám J. A. Komenského), Komenského nám. 13 Nová radnice, Dominikánské nám. 1 – MINCMISTROVSKÝ SKLEP 14 Měnínská brána, Měnínská 7 15 Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8 16 Biskupský dvůr, Muzejní 1 17 Palác šlechtičen, Kobližná 1 18 Památník Leoše Janáčka, Smetanova 14 19 Letohrádek Mitrovských, Veletržní 19 20 Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14 21 Pražákův palác, Husova 18 22 Místodržitelský palác, Moravské nám. 1a 23 Náměstí Svobody – HODINOVÝ STROJ 24 Zelný trh – LABYRINT POD ZELNÝM TRHEM 25 Jurkovičova vila, Jana Nečase 2 26 Dům umění, Malinovského náměstí 2 27 Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9 28 Mendelovo muzeum, Mendlovo náměstí 1a 29 Synagoga, Skořepka 13 30 Židovský hřbitov, Nezamyslova 71

Plánek města s vyznačenými památkami najdete na předchozí dvoustraně.


KAM jaro 3/13 zlom_Kam_jaro 14.03.13 11:20 Stránka 13

Festivaly/Festivals / 13

Festivaly 10. 3.–30. 4. JazzFestBrno 2013 – 12. ročník mezinárodního jazzového festivalu pokrývající žánrovou paletu jak stylovou, tak etnickou od avantgardy po elektroniku – www.jazzfestbrno.cz 24. 3.–7. 4. Velikonoční festival duchovní hudby – 22. ročník přináší exkluzivní hudební program pro oslavu velikonočních svátků v centru Brna, doprovodný program – www.mhf-brno.cz/velikonocni-festival-duchovni-hudby 30. 4. Čarodějáles 2013 – 6. ročník festivalu odehrávající se v přírodním areálu koupaliště Riviéra k tradičnímu termínu pálení čarodějnic – www.carodejales.cz 10.–12. 5. Špilberk Food Festival – 2. ročník gastronomického festivalu na hradě Špilberku je určen milovníkům dobrého jídla, lahodných nápojů a vybraných delikates – www.spilberkfoodfestival.cz 16.–18. 5. Tmavomodrý festival – 24. ročník mezinárodní přehlídky hudebních vystoupení pro zrakově postižené děti a mládež, doprovodný program – www.tmavomodry.cz, www.ticbrno.cz, www.kultura-brno.cz 1.–29. 6. Concentus Moraviae – 18. mezinárodní hudební festival 13 měst s podtitulem Italské slunce přinese třicítku koncertů v podání špičkových hudebníků – www.concentus-moraviae.cz 5.–26. 6. Brněnský varhanní festival – 33. ročník s podtitulem Skvosty mistrů varhanního umění, festival pro milovníky královského nástroje s doprovodným programem – www.varhany.nomi.cz 7.–14. 6. Divadelní svět Brno 2013 – 4. ročník divadelní přehlídky letos věnované tématu „Divadlo–hudba–hudba–divadlo“, rovněž nebude chybět oblíbená Noc kejklířů a Slavnost masek – www.divadelnisvet.cz, www.ticbrno.cz 12.–16. 6. Expozice nové hudby – 26. ročník setkávání se soudobou hudbou, tentokrát v netradičním prostředí mimo koncertní sál, přinese 13 zvukových instalací světových skladatelů ve 13 brněnských zahradách, protipólem bude výstava výtvarníků, kteří pracují se zvukem – www.mhf-brno.cz/expozice-nove-hudby

Concentus Moraviae


KAM jaro 3/13 zlom_Kam_jaro 14.03.13 11:20 Stránka 14

14 / Festivaly/Festivals

Festivals 10 March–30 April JazzFestBrno 2013 – the 12th International Jazz Festival involving various genres from the point of view of style and ethnicity from avant-garde to electronic music – www.jazzfestbrno.cz 24 March –7 April Easter Festival of Sacred Music – the 22nd festival will offer great music to celebrate Easter holidays in the centre of Brno, accompanying programme – www.mhfbrno.cz/velikonocni-festival-duchovni-hudby 30 April Čarodějáles 2013 – the 6th festival taking place on the premises of the Riviera natural swimming pool to celebrate the traditional “burning of witches” on 1May Eve – www.carodejales.cz 10–12 May Špilberk Food Festival – the 2nd food festival in Špilberk castle is intended for gourmets and all lovers of good food, drinks and delicacies – www.spilberkfoodfestival.cz 16–18 May Dark Blue Festival – the 24th international music festival for visually impaired children and youth, accompanying programme – www.tmavomodry.cz, www.ticbrno.cz, www.kulturabrno.cz 1–29 June Concentus Moraviae – the 18th International Music Festival of 13 towns on the theme of the Italian Sun will offer thirty concerts presented by leading musicians – www.concentus-moraviae.cz 5–26 June Brno Organ Festival – the 33rd festival entitled The Gems of the Masters of the Art of Organ Music for lovers of this majestic musical instrument including accompanying events – www.varhany.nomi.cz 7–14 June Theatre World Brno 2013 – the 4th theatre festival the topic of which is “Theatre– Music–Music–Theatre”, the popular Jugglers’ Night and Festival of Masks will not be missing either – www.divadelnisvet.cz, www.ticbrno.cz 12–16 June Exhibition of Contemporary Music – the 26th meeting with contemporary music, this time unconventionally outside concert halls, will offer 13 sound exhibits by leading world composers in 13 gardens in Brno; in counterpoint sculptors and painters working with sound will have a joint exhibition – www.mhf-brno.cz/expozice-nove-hudby <<

Divadelní svět


KAM jaro 3/13 zlom_Kam_jaro 14.03.13 11:20 Stránka 15

Kulturní pořady/Cultural Events / 15

Kulturní pořady 10. 3. Chick Corea & The Vigil – koncert legendárního jazzmana • Bobycentrum Brno, Sportovní 2a, Brno, 19.30 h. 13. 3. Katapult – výroční koncert • KC Semilasso, Palackého třída 126, Brno, 19.30 h. 16. 3. Koncert filmové hudby • Besední dům, Brno, 19 h. 19. 3. Čínský národní cirkus – Feng Shui Životní harmonie – turné 2013 • Hala Vodova 108, Brno, 19 h. 21. 3. Lucie Bílá se skupinou Petra Maláska • Bobycentrum Brno, Sportovní 2a, Brno, 20 h. 25. a 26. 3. Yamato – japonští bubeníci opět v Brně • Janáčkovo divadlo, Rooseveltova 1–7, Brno, 20 h. 28. 3. Gregorian • Hala Vodova, Vodova 108, Brno, 19 h. 12. 4. Večer legend – AC/DC revival, Led Zeppelin revival, Motörhead revival • KC Semilasso, Palackého třída 126, Brno, 18 h. 13. 4. Večer legend – Iron Maiden revival, Judas Priest revival, Blaze Bayley osobně • KC Semilasso, Palackého třída 126, Brno, 18 h. 24. 4. Bratři Nedvědovi, speciální host Spirituál kvintet • Bobycentrum Brno, Sportovní 2a, Brno, 19.30 h. 28. 4. Ondřej Havelka a jeho Melody Makers (házejí) dávají Perly swingu • KC Semilasso, Palackého třída 126, Brno, 16 a 20 h. 9. 5. Kabát – Banditi di Praga po 30 letech • BVV, Pavilon P, Brno, 20 h. 11. 5. The Australian Pink Floyd Show • Kajot Arena, Křídlovická 34, Brno, 20 h. 20. 5. Bratři Ebenové • Bobycentrum Brno, Sportovní 2a, Brno, 19 h. 28. 5. Horkýže Slíže • Hala Vodova, Vodova 108, Brno, 19 h. 29. 5. Jakub Smolík • Tenisové kurty BLTC Lužánky, Brno, 20 h. 30. 5. Věra Špinarová, speciální host Petr Bende • Bobycentrum Brno, Sportovní 2a, Brno, 20 h. 6. 6. Michal David a Lucie Vondráčková – Hit Tour 2013 • Kajot Arena, Křídlovická 34, Brno, 19 h.


KAM jaro 3/13 zlom_Kam_jaro 14.03.13 11:20 Stránka 16

16 / Kulturní pořady/Cultural Events

Cultural Events 10 March Chick Corea & The Vigil – concert of a legendary jazzman • Bobycentrum Brno, Sportovní 2a, Brno, 7.30 p.m. 13 March Katapult – Annual Concert • Semilasso Cultural Centre, Palackého třída 126, Brno, 7.30 p.m. 16 March Concert of Film Music • Besední dům Concert Hall, Brno, 7 p.m. 19 March Chinese National Circus – Feng Shui Life Harmony – 2013 tour • Hall Vodova 108, Brno, 7 p.m. 21 March Lucie Bílá and Petr Malásek Band • Bobycentrum Brno, Sportovní 2a, Brno, 8 p.m. 25 and 26 March Yamato – Japanese Drummers in Brno Again • Janacek Theatre, Rooseveltova 1–7, Brno, 8 p.m. 28 March Gregorian • Hall Vodova, Vodova 108, Brno, 7 p.m. 12 April Evening of Legends – AC/DC revival, Led Zeppelin revival, Motörhead revival • Semilasso Cultural Centre, Palackého třída 126, Brno, 6 p.m. 13 April Evening of Legends – Iron Maiden revival, Judas Priest revival, Blaze Bayley in person • Semilasso Cultural Centre, Palackého třída 126, Brno, 6 p.m. 24 April Bratři Nedvědovi, special guest Spirituál kvintet • Bobycentrum Brno, Sportovní 2a, Brno, 7.30 p.m. 28 April Ondřej Havelka and His Melody Makers Are Throwing (Playing) Pearls of Swing • Semilasso Cultural Centre, Palackého třída 126, Brno, 4 p.m. and 8 p.m. 9 May Kabát – Banditi di Praga 30 Years Later • BVV, Pavilion P, Brno, 8 p.m. 11 May The Australian Pink Floyd Show • Kajot Arena, Křídlovická 34, Brno, 8 p.m. 20 May Bratři Ebenové • Bobycentrum Brno, Sportovní 2a, Brno, 7 p.m. 28 May Horkýže Slíže • Hall Vodova, Vodova 108, Brno, 7 p.m. 29 May Jakub Smolík • Tennis Court BLTC Lužánky, Brno, 8 p.m. 30 May Věra Špinarová, special guest Petr Bende • Bobycentrum Brno, Sportovní 2a, Brno, 8 p.m. 6 June Michal David and Lucie Vondráčková – Hit Tour 2013 • Kajot Arena, Křídlovická 34, Brno, 7 p.m.


KAM jaro 3/13 zlom_Kam_jaro 14.03.13 11:20 Stránka 17

Výstavy/Exhibitions / 17

Výstavy Po celý rok 2013: Vynálezy a vynálezci • Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, Brno

1. 3.–21. 4. Dalibor Chatrný • Památník Leoše Janáčka, Smetanova 14, Brno

do 21. 3. 2014 Kamenná duha • Moravské zemské muzeum, Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno

20. 3.–21. 4. Pavel Matyska • Dům umění města Brna, Galerie Jaroslava Krále, Malinovského nám. 2, Brno

do 30. 3. Milovníci knížek • Moravské zemské muzeum, Biskupský dvůr, Muzejní 1, Brno

21. 3.–9. 6. S. d. Ch. • Moravská galerie, Pražákův palác, Husova 18, Brno

do 31. 3. Ludvík Voneš – obrazy a kresby • Muzeum města Brna, Špilberk 1, Brno do 14. 4. Umění australských domorodců/za posledními lidmi doby kamenné • Moravské zemské muzeum, pavilon Anthropos, Pisárecká 5, Brno

27. 3.–19. 5. Navzájem – archivy neinstitucionalizované kultury 70. a 80. let v Československu, společný projekt B. Klímové, F. Cenka a D. Grúně • Dům umění města Brna, Procházkova síň, Malinovského nám. 2, Brno

16. 1.–17. 3. Královna Dagmar, česká princezna • Moravské zemské muzeum, Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno

28. 3.–29. 9. Cyril a Metoděj – doba, život a dílo – 1150. výročí příchodu věrozvěstů • Moravské zemské muzeum, Palác šlechtičen, Kobližná 1, Brno

24. 1.–28. 7. Prostřeno barokem – Vídeňský figurální porcelán 18. století • Moravská galerie, Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14, Brno

29. 3. –19. 5. Baťova města • Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2, Brno

1. 2.–28. 4. Disegno – kresby z pozůstalosti malíře Judy Tadeáše Suppera • Moravská galerie, Místodržitelský palác, Moravské nám. 1a, Brno 6. 2 –10. 3. Výtvarná umění – finále školní galerie • Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2, Brno 6. 2.–10. 3. Tereza Velíková • Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2, Galerie Jaroslava Krále, Brno 12. 2.–19. 5. Kočárky 1880–1980 – kolekce historických kočárků ze soukromé sbírky • Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, Brno 15. 2.–19. 5. Rytmy + pohyb + světlo – impulsy futurismu v českém umění • Moravská galerie, Místodržitelský palác, Moravské nám. 1a, Brno

5. 4.–7. 7. Rudolf Koppitz • Moravská galerie, Pražákův palác, Husova 18, Brno 11. 4.–26. 5. Petr Jedlička – sochy a obrazy • Muzeum města Brna, Špilberk 1, Brno 12. 4.–28. 7. Jan Calábek – věda, film a umění k potěše včel, básníků a botaniků • Moravská galerie, Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14, Brno 1.–26. 5. Zdena Kolečková • Dům umění města Brna, Galerie Jaroslava Krále, Malinovského nám. 2, Brno 31. 5.–27. 10. Orbis Pictus – Krystalíza her • Muzeum města Brna, Špilberk 1, Brno 20. 6.–18. 8. Vladimíra Sedláková – Retrospektiva • Muzeum města Brna, Špilberk 1, Brno


KAM jaro 3/13 zlom_Kam_jaro 14.03.13 11:20 Stránka 18

18 / Výstavy/Exhibitions

Exhibitions The entire year 2013: Inventions and Inventors • Technical Museum in Brno, Purkyňova 105, Brno until 21 March 2014 Stone Rainbow • Moravian Museum, Dietrichstein Palace, Zelný trh 8, Brno until 30 March Book Lovers • Moravian Museum, Bishop’s Courtyard, Muzejní 1, Brno until 31 March Ludvík Voneš – Paintings and Drawings • Brno City Museum, Špilberk 1, Brno until 14 April The Art of Australian Aborigines/Tracing the Last Stone Age People • Moravian Museum, pavilion Anthropos, Pisárecká 5, Brno 16 January–17 March Queen Dagmar, Czech Princess • Moravian Museum, Dietrichstein Palace, Zelný trh 8, Brno

1 March–21 April Dalibor Chatrný • Leoš Janáček Memorial, Smetanova 14, Brno 20 March–21 April Pavel Matyska • Brno House of Arts, Jaroslav Král Gallery, Malinovského nám. 2, Brno 21 March–9 June S. d. Ch. • Moravian Gallery, Pražák Palace, Husova 18, Brno 27 March–19 May Mutual – Archives of noninstitutionalized 1970s and 1980s culture in Czechoslovakia, joint project of B. Klímová, F. Cenek and D. Grúň • Brno House of Arts, Prochazka Hall, Malinovského nám. 2, Brno 28 March–29 September Cyril and Methodius – Time, Lives and Works – 1150th Anniversary of the Apostles’ Arrival in Moravia • Moravian Museum, Palace of Noble Ladies, Kobližná 1, Brno

24 January–28 July Laid with the Baroque – Viennese Figurative Porcelain from the 18th Century • Moravian Gallery, Museum of Decorative Arts, Husova 14, Brno

29 March–19 May The Baťa Cities • Brno House of Arts, Malinovského nám. 2, Brno

1 February–28 April Disegno – Drawings from the Estate of Painter Juda Tadeáš Supper • Moravian Gallery, Governor’s Palace, Moravské nám. 1a, Brno

11 April–26 May Petr Jedlička – Statues and Paintings • Brno City Museum, Špilberk 1, Brno

6 February–10 March Visual Arts – School Gallery Finals • Brno House of Arts, Malinovského nám. 2, Brno 6 February–10 March Tereza Velíková • Brno House of Arts, Jaroslav Král Gallery, Malinovského nám. 2, Brno 12 February–19 May Prams 1880–1980 – a private collection of antique prams and pushchairs • Technical Museum in Brno, Purkyňova 105, Brno 15 February–19 May Rhythms + Motion + Light – Impulses of Futurism in Czech Art • Moravian Gallery, Governor’s Palace, Moravské nám. 1a, Brno

5 April–7 July Rudolf Koppitz • Moravian Gallery, Pražák Palace, Husova 18, Brno

12 April–28 July Jan Calábek – Science, Film and Art for the Pleasure of Bees, Poets and Botanists • Moravian Gallery, Museum of Decorative Arts, Husova 14, Brno 1–26 May Zdena Kolečková • Brno House of Arts, Jaroslav Král Gallery, Malinovského nám. 2, Brno 31 May–27 October Orbis Pictus – Crystallization of Playy • Brno City Museum, Špilberk 1, Brno 20 June–18 August Vladimíra Sedláková – Retrospective • Brno City Museum, Špilberk 1, Brno <<


KAM jaro 3/13 zlom_Kam_jaro 14.03.13 11:20 Stránka 19

Zajímavé sportovní tipy/Interesting Sporting Events / 19

Zajímavé sportovní tipy Fotbal I. Gambrinus liga v Králově Poli, soupeři Zbrojovky – 8. 3. Slavia Praha, 31. 3. FK Hradec Králové, 14. 4. Sigma Olomouc, 28. 4. Baník Ostrava, 5. 5. FK Mladá Boleslav, 23. 5. Sparta Praha, 1. 6. FC Slovácko. 9. 6. oslavy 100 let klubu se zápasem Zbrojovka–Slovan Bratislava. Motorismus 30. 3. Le Brno, vytrvalostní závod automobilů, Masarykův okruh.

10.–12. 5. 500 + 1 kolo, mezinárodní bodovací závod, velodrom.

Házená 3. 4. Česko–Německo, kvalifikace žen o mistrovství Evropy, hala na Vodově.

Lední hokej 25.–28. 4. České hokejové hry, mezinárodní turnaj, Kajot aréna.

Cyklistika 6. 4. Brno–Velká Bíteš–Brno, silniční závod Českého poháru.

Jezdectví 21.–23. 6. Grand prix ČR, mezinárodní závody v drezúře, Panská lícha, Soběšice.

Interesting Sporting Events Football I. Gambrinus League in Královo Pole, the opponents of FC Zbrojovka – 8 March Slavia Praha, 31 March FK Hradec Králové, 14 April Sigma Olomouc, 28 April Baník Ostrava, 5 May FK Mladá Boleslav, 23 May Sparta Praha, 1 June FC Slovácko. 9 June Celebrations of the 100th anniversary of the club’s founding – match Zbrojovka–Slovan Bratislava. Motorsport 30 March Le Brno, endurance motor race, the Masaryk Circuit. Handball 3 April Czech Republic–Germany, European

Championship Qualification – Women, Hall in Vodova Street. Cycling 6 April Brno–Velká Bíteš–Brno, Czech Cup Road Race. 10–12 May 500 + 1 loop, International Bike Rally, Velodrome. Ice Hockey 25–28 April Czech Ice Hockey Games, international tournament, Kajot Arena. Horse Riding 21–23 June Grand Prix Czech Republic, International Equestrian Dressage Race, Panská lícha, Soběšice. <<


KAM jaro 3/13 zlom_Kam_jaro 14.03.13 11:20 Stránka 20

20 / Brno Underground

Brno Underground Labyrinth under the Vegetable Market Zelný trh 21, 602 00 Brno Phone +420 542 212 892 Email: labyrint@ticbrno.cz Opening hours: Tue–Sun 9 a.m.–6 p.m. Mintmaster’s Cellar (entrance from Panenská Street) Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno Phone +420 602 128 124 Email: mincmistr@ticbrno.cz Opening hours: Tue–Sun 9.30 a.m.–6 p.m. Ossuary under St. James Church Jakubské nám., 602 00 Brno Phone +420 515 919 793 Email: kostnice@ticbrno.cz Opening hours: Tue–Sun 9.30 a.m.–6 p.m.

Vydavatel: Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace, Radnická 2–10, 658 78 Brno, www.ticbrno.cz, www.kultura-brno.cz. Statutární město Brno finančně podporuje Turistické informační centrum města Brna, příspěvkovou organizaci. Grafický návrh obálky: Jiří Šanca. Fotografie: foto na obálce Michal Růžička, archiv TIC města Brna a jednotlivých institucí. Sazba, grafická úprava: BM TYPO Bedřich Maleček. Tisk: JKKA tisk, s. r. o. Vychází zdarma. Změna programu nebo termínů akcí vyhrazena.


obรกlka Kam jaro 3/13 zlom_obalka_jaro 14.03.13 11:08 Strรกnka 2


obรกlka Kam jaro 3/13 zlom_obalka_jaro 14.03.13 11:08 Strรกnka 1

Čtvrtletník KAM v Brně na podzim a v zimě / 2012  

Čtvrtletník KAM v Brně (na jaře, v létě, na podzim a v zimě) v česko-anglické mutaci. Čtvrtletník je k dispozici zdarma na všech informačníc...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you