KAM v Brně / únor 2024

Page 1

KAM V BRNĚ | WHERE IN BRNO 02

ÚNOR | FEBRUARY | VYCHÁZÍ OD ROKU 1957

24

STORY | ROZHOVOR | HUDBA | DIVADLO | VÝSTAVY

MĚSTO | URBAN | RODINA | FILM | KNIHA | GASTRO

Secesní Brno

Rozkvetlé počátky moderní architektury

Autor obálky: Jiří Král

LIFESTYLE | ODJINUD | WHERE | TIC BRNO | BRNO DNES


KAM

INZERCE

2


3

KAM

INZERCE


KAM

INZERCE

4


Drahé čtenářky, milí čtenáři,

historii Romů. Ponořte se do jejích příběhů o romské komunitě a jejím vlivu na kulturu města.

přichází únor, měsíc zamyšlení i očekávání. Čas, kdy zima pomalu uvolňuje chladné objetí a Brno se začíná probouzet k novému životu. Dny se prodlužují. Sněhem zaváté ulice ustupují sílícím slunečním paprskům. Pravý čas vyrazit do města. Co třeba jen tak bloudit ulicemi a objevovat krásu na fasádách domů? KAM vám při tom bude dobrým průvodcem.

Nepřehlédněte nové rubriky! Urban se zaměřuje na veřejný prostor. V aktuálním vydání je obsahem problematika bydlení v Brně. Rubrika rodina nabízí tipy a inspiraci, jak ve městě nejlépe trávit volný čas s dětmi. Jako vždy přinášíme výběr toho nejlepšího z pulzující kulturní scény Brna. Vyberte si dle libosti a prožijte ten nejlepší únor ve městě. Připojte se k nám na cestě objevování historických, ale i současných pokladů Brna. Buďte součástí komunity, která sdílí lásku k tomuto jedinečnému městu.

Téma vydání je brněnská secese, tajemná a fascinující éra, která ve městě zanechala nezapomenutelnou stopu. Odhalte s námi kouzlo této zasněné architektury, která formovala tvář Brna na přelomu 19. a 20. století. Během rozhovoru s ředitelku Muzea romské kultury Janou Horváthovou jsme navštívili její oblíbená místa v Brně. Hovořili jsme o budoucnosti muzea i o tom, jak málo veřejnost zná

Těším se na další společné objevy! David Tieku, šéfredaktor

Foto: Viola Hertelová / Pocket media

Obsah

6

story Secesní Brno

Procházka po perlách secesní architektury

rozhovor

14

Jana Horváthová

S ředitelkou Muzea romské kultury o jejích oblíbených místech

22

hudba 38

Klubová scéna i unikátní koncerty

30

Premiéry a hostující divadla

Inspirativní tipy pro váš volný čas

urban

64 lifestyle

Zaměřeno na bydlení

Sauny a wellness

54 rodina

70 odjinud

Akce pro rodiny s dětmi

Únorové výlety nejen po jižní Moravě

56

film

Únorové premiéry v kinech

výstavy 60 kniha

Nové výstavy, prohlídky a umělecká díla

divadlo 44

50

Knižní novinky i literární události

město 62

gastro

Asijská kuchyně

74

where

What to do in Brno in February!

80

TIC

Turistické informační centrum zve na věž i do káznice

86

Brno dnes

Tipy redakce na každý den

KAM v Brně… Vychází od roku 1957 | Číslo vydání: 2/2024 | MK ČR E 12197 | Vydává: TIC BRNO, příspěvková organizace, Radnická 365/2, 602 00 Brno, www.ticbrno.cz | Dodává: Pocket media s.r.o., Jakubské nám. 644/3, 602 00 Brno | IČO: 04541227, DIČ: CZ-04541227 | e-mail: info@pocketmedia.cz | Redakce: redakce@pocketmedia.cz | Šéfredaktor: David Tieku | Editor: Filip Živný | Redakční okruh: Živný (živ), Radka Beránková (rb), Hana Drahokoupilová (hd), Bára Jurášková (jur), Tereza Holotíková (th), Miloš Henkrich (mh), Anna Svobodová, Anna Kupčáková (ak), Andrea Polnická (and), Adéla Uhrová (uhr) | Jazyková korektura: Lucie Pokorná | Grafiká úprava: Jindřiška Mikešová | Sazba: Kamila Hrubešová | Autor obálky: Jiří Král | Foto: Ivo Dvořák | Inzerce: obchod@pocketmedia.cz | + 420 608 101 550, + 420 604 239 957 | Přetisk materiálů pouze se souhlasem redakce | Příští vydání vychází: 1. 3. 2024 | Cena pro předplatitele: 63 Kč | FB a IG: @kamwhere | Anglické texty jsou vytvářeny ve spolupráci s Ritou Deanovou, Brno Daily, Centrem pro cizince JMK a Brno Expat Centre | REDAKCE NENESE ODPOVĚDNOST ZA OBSAHOVOU SPRÁVNOST MATERIÁLŮ A INFORMACÍ, ZMĚNY PROGRAMŮ A REKLAM | Předplatné: info@pocketmedia.cz / shop.pocketmedia.cz

Předplať si KAM: shop.pocketmedia.cz

5 KAM

EDITORIAL / OBSAH

@kamwhere vydavatel


Dekorativní smyslnost oblékající brněnské domy do vzorů a křivek, které nestárnou. Zvedněte oči a objevujte s námi – zveme vás na procházku do doby, kdy Brno rozkvetlo secesní architekturou!

V době, kdy kolem nebyla zástavba, se sem chodilo za rozhledem do okolí a místu se říkalo Krásná vyhlídka, později Tivoli, snad podle oblíbeného italského výletiště Římanů. Mluvíme samozřejmě o dnešním Konečného náměstí – na počátku 20. století navrhl plán celé lokality architekt a stavitel František Pawlu – jeho majestátní nájemní domy dávají dodnes lokalitě unikátní atmosféru pravé bašty secese kousek od centra Brna. Foto: Viola Hertelová / Pocket media

KAM

STORY

6


Secesní Brno

7

KAM

STORY


Umění jako nezbytná součást života i veřejného prostoru, přerod z historického v moderní, svobodomyslné jaro střídající konvenční podzim. Zrodila se secese! Dekáda, která změnila tvář města Konec 19. století znamenal pro středoevropskou architekturu výraznou změnu směřování – touha mladých umělců a architektů vymezit se proti rutinnímu historickému slohu a přijít se svěžím pohledem i postupy dala vzniknout novému uměleckému (i životnímu) stylu. Jeho kořeny lze vysledovat k anglickým sociálním reformátorům, nikoho však zřejmě nepřekvapí, že do Brna secese prorostla z Vídně. Město ovládla jen zhruba na deset let na přelomu 19. a 20. století, když ale dnes zvednete hlavu, zjistíte, jak významně se do tváře Brna vepsala a kolik secesních budov, fasád či jejích prvků dodnes na ulicích míjíme. Výraz „míjíme“ pak používáme schválně, v uspěchané

KAM

STORY

každodennosti totiž často chodíme s pohledem slepým k objevování úchvatné architektury, jíž má moravská metropole na rozdávání. Pokusíme se následující fotoreportáží položit alespoň základy k objevům secesního Brna.

tak v nově vytvořených prostorech vznikala díla mladých, progresivních architektů. Vyznačovala se dekorativností, využíváním přírodních motivů, výtvarností, členitostí, optimismem či barevnou hravostí.

Staré pryč

Po stopách secesních mistrů

Době její umění – umění jeho svobodu. Tak hlásal v roce 1898 nápis nad portálem nového pavilonu Secese ve Vídni od architekta Josepha Marii Olbricha. A v Brně nastala na sklonku 19. století pro rozkvět nového směru architektury doba velmi příhodná. Od roku 1895 totiž probíhala tzv. brněnská asanace, tedy systematické bourání historických budov v centru města a jejich nahrazování domy novými. Paralelně s konvenčnějšími budovami historizujícího slohu

K nejvýraznějším představitelům secesní architektury v Brně patřili žáci vídeňského umělce Otto Wagnera – Leopold Bauer, Hubert Gessner či Bohumír Čermák. Velkou pozornost zaslouží také realizace Františka (Franze) Pawlu a nelze nezmínit Dušana Jurkoviče, jehož stavby využívající folklorní motivy jsou nejen v Brně nepřehlédnutelné. Pokud se chcete o tématu počátků brněnské moderní

↑ Přístavba Grandhotelu na Benešově 18 navržená v roce 1901 E. Lindnerem a T. Schreierem, autor mozaiky se slavným výjevem Paridova soudu zůstává neznámý. Foto: Soubor Secese – Františka Foto – frantiskafoto.com/architektura

architektury i o tom, co jí předcházelo, dozvědět více, doporučujeme publikaci Jana Sedláka Brno secesní či knihu Pavla Zatloukala Brněnská architektura 1815–1915 – jejímu editorovi, architektu Petru Pelčákovi také patří náš dík za tipy na zajímavé secesní budovy. Jako průvodce po secesních perličkách dochovaných do dnešní doby vám také poslouží šikovná 12,5 km dlouhá trasa Secese v Brně na webu www.jizni-morava.cz. Prohlídky na téma secese dělá též TIC BRNO. A konečně, Brněnský architektonický manuál (www.bam.brno.cz) se aktuálně rozšířil o texty a fotky více než 100 objektů z období 1900–1918.

8


Z Británie do Jundrova První brněnský secesní dům a ve své době unikátní stavba i ve středoevropském měřítku. Vilu Anny a Josefa Ludwigových na Veslařské 228 z let 1895–1896 navrhl jejich syn Alois Ludwig, jeden z prvních studentů Wagnerovy vídeňské architektonické školy. Na střídmém dekoru domu zaujmou fresky kolem oken – jedna z nich zachycuje dvojici dívek vzývající slunce, další pak odkazuje ke svatému Václavu. Jundrovská stavba mladého architekta, inspirovaná britskými rodinnými domy, předznamenává období secese, která na svých budovách a průčelích dále rozvíjela zde v Brně poprvé použité motivy. Foto: Viola Hertelová / Pocket media

Secese namísto baroka Nájemní dům Adolfa, Bernarda a Maxe Kohnových na Starobrněnské dokončený v roce 1899 (jak nám napovídá nápis MDCCCXCIX na fasádě) se začal budovat o pouhý rok dříve na místě asanovaného barokního domu z konce 17. století. Zatímco okolní výstavba se nesla v duchu pozdního historismu, stavba na Starobrněnské 7 již své průčelí odevzdala secesi. Velká část jeho výzdoby ztvárňuje rostliny, věnce, listy, zvířecí motivy, v horní části pak nalezneme dívčí masky. Raně secesní čtyřpatrový dům, v jehož přízemí dnes sídlí hospoda U Třech čertů, původně sestával z 18 bytů o 74 pokojích.

Foto: Soubor Secese – Františka Foto – frantiskafoto.com/architektura

Světlonoška a bohyně jara Ženský vzdělávací spolek Vesna (což je slovanská bohyně jara) vznikl v Brně v 70. letech 19. století. Díky úsilí osobností, jako byla učitelka Eliška Machová či dlouholetý ředitel Vesny František Mareš, se spolek neustále rozrůstal a na konci 19. stol. mu již patřily čtyři budovy. Penzionát na Údolní 10 byl vybaven nábytkem od Dušana Jurkoviče, školu na Jaselské 7 zdobí malby Joži Uprky a konečně školní budova na Jaselské 9, vystavěna roku 1899 podle návrhu architekta Antonína Pfeiffera, se může dodnes chlubit bohatou secesní sochařskou výzdobou průčelí včetně dominantní sochy Světlonošky od Josefa Pekárka. Foto: Viola Hertelová / Pocket media

9

KAM

STORY


První moderní rakouský dům Tímto přízviskem se pyšní Reissigova vila, stavba od Leopolda Bauera z let 1901–1902, kterou si u architekta objednal brněnský právník, ředitel moravské Zemské hypoteční banky a člen obecního zastupitelstva Karl Reissig. Místo dekorativní fasády a secesního ornamentu tu Bauer uplatnil racionální geometrismus, v interiéru pak pomocí rozlehlé haly s krbem a otevřeným ochozem i barevných skel rozehrál fascinující ukázku práce se světlem a prostorem. Od 50. let sídlí ve vile na adrese Hlinky 60 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, který se ji snaží udržovat v původním provedení. Foto: Ivo Dvořák / Pocket media

Nová doba Ačkoli brněnský architekt Antonín Blažek studoval u zastánců historismu Friedricha Ohmanna a Victora Lutze, na jeho pojetí hotelu Slavia na rohu České a Solniční ulice měla zásadní vliv architektura Otto Wagnera, kterou poznal při pobytu na vídeňské akademii. Hotel jako by svými nárožními lodžiemi a kovovými balkony z oka vypadl jednomu z Wagnerových nájemních domů na vídeňské Linke Wienzeile. Slavia byla postavena v letech 1902–1903, na jejích interiérech se podílel i Dušan Jurkovič, když jejich část v roce 1904 uzpůsobil pro výstavní prostory Klubu přátel umění. Foto: BAM / Tomáš Souček

Triumfální Pawlu Pavel Zatloukal, jehož několikrát zmíněná kniha byla jedním z průvodců při našem pátrání, označuje průčelí nájemního domu Františka Pawlu na Veveří 14 za patrně nejradikálnější secesní průčelí v celém Brně a rozhodně nejodvážnější dílo jeho autora. Výrazný dekor s rostlinnými motivy, 24 pravidelně rozmístěných oken a dvě sochy nad střešní římsou jsou každopádně v zástavbě Veveří natolik oči poutajícími prvky, že nám nedalo než stavbu z roku 1903 do našeho přehledu brněnských secesních klenotů zařadit. Zajímavostí je, že v letech 1903–1906 v domě bydlel Dušan Jurkovič, než se přestěhoval do vlastní vily v Žabovřeskách. Foto: Viola Hertelová / Pocket media

KAM

STORY

10


Dva domy, nebo jeden? Musíme zmínit ještě jednoho žáka Otto Wagnera, totiž architekta Huberta Gessnera, který je označován za čelního představitele takzvané vídeňské secese. U jeho stavby z let 1903–1904 na první pohled zaujmou trojboké arkýře rozpínající se přes 2. a 3. patro či kombinace červeně pálených a zeleně glazovaných cihel. Při zkoumání původně úřední a obytné budovy Okresní nemocenské pokladny si můžete všimnout, že má dvě čísla popisná – Milady Horákové 24 a 26. Vyrostla totiž na místě dvou dřívějších domů a jinak by vznikla mezera v číslování ulice. V letech 2013–2015 proběhla památková obnova stavby. Foto: Viola Hertelová / Pocket media

Bůh vína a plodnosti! Maska Bakcha (či Dionýsa), řeckého boha vína, opilství, plodnosti a divadla, na nás shlíží z fasády nájemního domu Charlotty Deutschové a stejně jako florální dekor připomínající vinné hrozny zřejmě odkazuje k podnikání rodiny Deutschových, která měla na Pekařské ulici lihovar. Samotný bohatě vyzdobený secesní nájemní dům od architekta Maxe Matzenauera pak najdete na Minoritské 8 v centru Brna. I v interiéru budovy byste dosud našli několik původních secesních prvků, například litinové zábradlí či vyřezávané dřevěné dveře kopírující motivy z průčelí. Foto: Soubor Secese – Františka Foto – frantiskafoto.com/architektura

Inspirováno Gessnerem O Okresní nemocenské pokladně již řeč byla. Kousek od ní, na adrese Milady Horákové 12, stojí dům Františka Hory od Josefa Müllera, který je zmíněnému dílu Huberta Gessnera velmi podobný a pravděpodobně jím byl přímo inspirován. Brněnský architektonický manuál na svých stránkách uvádí, že podle ústní tradice v rodině původního majitele, jíž po revoluci citlivě zrekonstruovaný dům stále patří, se na návrhu podílel architekt Dušan Jurkovič, osobní přítel doktora Hory. Hned v sousedství naleznete dům Karla Andreska postavený ve stejné době jako dům Františka Hory taktéž podle návrhu Josefa Müllera. Foto: BAM / Tomáš Souček

11

KAM

STORY


Kde se koupalo celé Brno Nadpis této kapitoly prosím berte s rezervou – do Ústředních městských lázní na Rašínově ulici se chodilo koupat spíše měšťanstvo než, dejme tomu, obyvatelé dělnických kolonií, v roce 1946 však byl zdejší bazén jediným otevřeným bazénem ve městě a koupalo se v něm denně na 1 200 osob. Je to s podivem vzhledem k rozsáhlému poškození, které budově přivodilo bombardování z listopadu 1944. Bohužel, tato událost znamenala víceméně konec původní podoby úžasného průčelí Huberta Gessnera, který lázně roku 1905 navrhl a vtiskl jim fascinující prvky geometrické secese. Foto: archiv společnosti STAREZ - SPORT

Puristická koruna Předzvěst meziválečné moderní architektury, pozdně secesní nájemní dům Karla Čupra (1906–1907), najdete na Antonínské ulici 2. Až nenápadná výzdoba fasády a nároží coby strohá věž s korunou na vrcholu dávají tušit, že autor budovy architekt Jan Mráček, jemuž stavitel Čupr projekt zadal, byl též žákem Vídeňana Otto Wagnera. V Brně nejprve pracoval pro Františka Pawlu, pak jako samostatný architekt, v letech 1906–1908 vznikla v nedalekých Luhačovicích podle jeho návrhu vila Kancnýřka, výrazná svým půdorysem do V, orientálním nádechem i vyhlídkovou odstupňovanou vížkou. Foto: BAM / Tomáš Souček

Škardovi od Jurkoviče Zatímco s žabovřeskou Jurkovičovou vilou je jako s častým cílem vycházek místních i návštěv přespolních veřejnost poměrně dobře seznámena, jiná stavba od Dušana Jurkoviče přímo v centru Brna většinové pozornosti zatím uniká. Je jí nájemní dům na Dvořákově 10, postavený v letech 1908–1909 na místě zbořených jezuitských kasáren. Návrh domu s vysokým volutovým štítem, který podle historika umění Pavla Zatloukala zahájil poslední, modernistickou fázi brněnské asanace starého města, si u Jurkoviče objednal majitel největších brněnských skláren Benedikt Škarda, který pro architektovu vilu v Žabovřeskách vyráběl skleněné mozaiky. Foto: Viola Hertelová / Pocket media

KAM

STORY

12


13

KAM

INZERCE


Jana Horváthová Funkcionalistická kavárna, barokní kostel, klidný domov knih i poetický břeh Svratky. Jana Horváthová, ředitelka Muzea romské kultury, nás vzala na svá oblíbená brněnská místa. A po cestě nám prozradila, co nového chystá muzeum i jak to vypadá s památníkem v Letech u Písku.

Jana Horváthová

vystudovala historii a muzeologii na Filozofické fakultě MU. V roce 1991 stála u zrodu Muzea romské kultury, které má sídlo v Brně, od roku 2003 je jeho ředitelkou. Je autorkou několika knih a dlouhodobě se zasazuje o lepší informovanost veřejnosti o dějinách i kultuře Romů.

KAM

ROZHOVOR

14


„Mým cílem je, aby se na školách začalo učit o dějinách a kultuře Romů.“

15

KAM

ROZHOVOR


S ředitelkou Muzea romské kultury se setkáváme v centru města – Jana Horváthová má však při ruce odjištěnou koloběžku, brzy se tedy při našem povídání dostaneme i na periferii! Scházíme se v Zemanově kavárně a cukrárně. Co vás na ní baví? Jednak s manželem milujeme její krásný funkcionalistický interiér – i když by si kavárna zasloužila nějakou dotaci na jeho drobné osvěžení – a také tu mají výborné, vždy čerstvé zákusky! Takže sem dlouhodobě chodíme, teď i s vnučkou. Před Vánoci měli krásný stromeček, před kterým se vnučka fotila. Máte nějaké další oblíbené podniky, kam ráda chodíte? Přímo u Muzea romské kultury je Café In The Ghetto, tam skoro denně chodím na obědy. Je mi sympatické, že jde o neziskovku, která zaměstnává hendikepované, hlavně tam ale podávají chutnou makrobiotickou stravu. Ne že bych měla tak přísná kritéria, ale když

KAM

ROZHOVOR

si můžu vybrat, ráda si zvolím lehké jídlo. Určitě bych také zmínila L'Eau vive pod Petrovem, restauraci, v níž obsluhují misijní katolické sestry z exotických zemí z misionářské rodiny Donum Dei a z jejíž vysoko posazené zahrádky je v létě nádherný výhled na věže katedrály. V Táboře je pizzerie Italia PROVA, pan vedoucí tam dělá výbornou pizzu, má i italská vína, letní večery na přilehlé zahrádce jsou fajn. Hned naproti pak stojí za návštěvu vyhlášená cukrárna Bukovský. Mezitím pomalu přicházíme ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie na Jezuitské. Proč jdeme právě sem?

Je to pro mě historické místo – 10. srpna 1991 jsme tu měli svatbu. Oddával nás jezuitský kněz František Lízna, skvělý člověk a můj dlouholetý přítel. Před svatbou mě i křtil. Romům, kteří byli bezprizorní, se snažil hodně pomáhat, až jsem mu kolikrát vyčítala, že to přehání na svůj úkor. Za totality seděl řadu let jako disident ve vězení, tam poznal Romy, měl je rád, do občanského průkazu si dokonce nechal napsat romskou národnost, ačkoli biologicky Romem nebyl. Další věc je, že tento jezuitský kostel, ač není moc známý, má úžasný barokní interiér, taky to je kulturní památka. Jsem milovník památek a charisma kostela udělalo při naší svatbě taky své.

Zemanova kavárna a cukrárna

S manželem milujeme místní funkcionalistický interiér. A také tu mají výborné, vždy čerstvé zákusky!

Co aktuálně chystáte v Muzeu romské kultury za novinky? Náš velký plán je do konce dubna otevřít pobočku Lety u Písku. Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách. Už v minulém roce se nám podařilo zdemolovat nestoudný vepřín na místě někdejšího koncentračního tábora, teď už probíhá dokončování výstavby památníku se stálou expozicí Paměť místa a místo paměti v nové dřevostavbě a s venkovní expozicí Stezka paměti. Památník bude otevřený sezónně, od dubna do října, ale nebude oplocený, což znamená, že veřejnost bude moci i v zimních měsících navštěvovat venkovní expozici. Ta poskytne dostatek informací o pohnuté historii místa a těch, kteří zde trpěli. Stezka přivede návštěvníky až ke kruhovému chodníku, jenž pietně obkružuje celý areál nedochovaného tábora. Na betonovém chodníku jsou nerezové paprsky s údaji o vězněných. Je jich 1 295. 1 294 přesně podle evidence vězňů, ta však nebyla kompletní, takže poslední paprsek je symbolicky za všechny neevidované – víme, že jich byla řada.

16


Památník máte také v Hodoníně, je to tak? Pobočka se jmenuje Hodonín u Kunštátu. Památník holokaustu Romů a Sintů na Moravě. Hodonínský tábor byl obdobou letského, jenže pro lidi z Moravy. Od roku 2021 tu můžete navštívit rozsáhlou stálou expozici. Letos se pro veřejnost otevře 3. 4. výstavou Českoslovenští letci v RAF, v sobotu 6. 4. bude k tématu přednášet předseda Klubu vojenské historie Filip Procházka. Zároveň se rozšiřujete i do Prahy. Ano, aby toho nebylo málo, budujeme i pražskou pobočku, specializované pracoviště Centrum Romů a Sintů v Praze. Už tam pořádáme akce pro veřejnost, letos třeba filmové či hudební večery. Otevření sídla pobočky jsme však nuceni odložit. Jde o funkcionalistickou vilu na Velvarské 1, projektovanou ateliérem Mühlstein & Fürth pro židovského podnikatele Lea Františka Perutze, v domě však byly skryté závady, na jejichž opravu budeme muset najít chybějící finanční

17

Ráda jezdím na koloběžce kolem Jurkovičovy vily zahrádkářskou kolonií v Komíně a kolem řeky až do Jundrova. Jundrov prostředky. V roce 2022 jsme však v rámci budování Centra díky podpoře z Norských fondů zahájili v Letohrádku Kinských výstavu s názvem Otevřená cesta / Phundrado drom / the Road is Open, na níž si můžete až do června letošního roku prohlédnout výtvarné umění neškolených romských autorů. Máte nějaké plány přímo v brněnském muzeu? V brněnské budově muzea budeme 16. 5. zahajovat výstavu finské romské umělkyně Kiby Lumberg. Vystoupila z tradiční a velmi konzervativní romské skupiny Kaale, která přísně dodržuje i tradiční dělení mužských a ženských rolí. Dívky na prahu dospívání mají

možnost se rozhodnout, Kiba Lumberg si zvolila odpojení od komunity a možnost svobodné tvorby. Bude to historicky první příležitost vidět u nás její výtvarná díla a při vernisáži poznat jejich autorku i osobně. Můžeme v muzeu kromě stálé expozice Příběh Romů navštívit nějakou výstavu i v únoru? Aktuálně můžete navštívit výstavu Vesmíry / Kosmosa / Universes architekta Zdeňka Daniela, který se ve volném čase věnuje malbě. Je z rodiny původních Romů, kteří v českých zemích žijí staletí ale byli zdecimováni holokaustem. V poslední den výstavy, tedy 17. 3., bude mít umělec komentovanou prohlídku s následnou besedou.

Teď na skok do světa knih. Vcházíme totiž do Mahenova památníku. V Mahenově památníku je podmanivá atmosféra. Chodím sem nejraději v neděli, je tady klid a pohoda, jsou tu milé paní knihovnice, se kterými se vždycky poradím, posedím a počtu si, vyberu knihy na doma. Líbí se mi i prostory Mahenova bytu s expozicí, na půdě pak bývají komorní večery s veřejným čtením, jednou jsem tady měla i své autorské čtení za doprovodu kytaristů. Vydáváte nějaké zajímavé knihy i v muzeu? Máme docela velkou produkci, minulý rok jsme vydali další z katalogů našich sbírkových fondů – konkrétně část věnující se historickým pohlednicím s romským tématem, jichž máme početnou kolekci. Knihu budeme prezentovat veřejnosti na konci února, kdy v Písku pořádáme mezinárodní konferenci Připomínka a výzkum holokaustu Romů a Sintů v 21. století.

KAM

ROZHOVOR


V roce 2021 vám jako autorce vyšla knížka …to jsou těžké vzpomínky. Jak vznikala, co si v ní přečteme a kde ji pořídíme? Vydaly ji Větrné mlýny, už je vyprodaná, ale pro vážné badatele by se u nás ještě nějaký kus našel. Shrnuje naše třicetileté badatelské úsilí, při němž jsme zaznamenávali vzpomínky asi sedmdesáti pamětníků na dobu genocidy Romů a Sintů za druhé světové války. Dnes již z těchto pamětníků nikdo nežije. Kniha vybírá a tematicky třídí některé části jejich výpovědí. Jde však o první svazek, popisuje předválečný život a perzekuci pouze na území protektorátu. O kom se v ní tedy dočteme, kdo byli oni pamětníci? Byli to naši historičtí čeští a moravští Romové, ale i němečtí Romové, respektive Sintové, kteří u nás žili již velmi dlouho, významná část z nich byla na dosti slušné úrovni, procházeli z dnešního pohledu úspěšným procesem zapojování do většinové společnosti. Nebylo výjimkou, že ti lidé bydleli usedle, měli tr-

KAM

ROZHOVOR

V Mahenově památníku je skvělá atmosféra, líbí se mi i prostory Mahenova bytu s expozicí. Mahenův památník valou práci. Přesto se stali oběťmi genocidy – rasového postupu na základě zvrácených eugenických teorií, sociální poměry ani výše dosaženého vzdělání nerozhodovaly. V tom je válečná genocida Romů srovnatelná s židovskou – šoa – a právem ji kategorizujeme jako holokaust. V knize popisujeme i protektorátní takzvané „cikánské“ tábory, fakticky koncentrační, pro „cikány, cikánské míšence a osoby po cikánsku žijící“. V hrozných podmínkách v nich byly na neurčitou dobu vězněny celé rodiny včetně dětí, těhotných žen, lidí nemocných a starých. Končí transporty do vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Bude následovat druhý svazek? Ano. Je to ale opravdu tak náročná práce, že jsem ji kvůli svému

vytížení již předala kolegyni, kterou na něm určitě čekají roky náročné práce s editací a komentováním vzpomínek. Povědomí o těchto událostech asi není v naší veřejnosti dostatečné, sám si nepamatuji, že bych se ve škole o genocidě Romů učil. To je moje téma už třicet let. Za muzeum jsem institucionální člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a poslední čtyři léta intenzivně pracuji na tom, aby do aktualizovaných osnov pro výuku na základních a středních školách bylo zařazeno i téma historie a kultury Romů. Dosud tam chybí, a pokud se o něm učí, pak jen ze snahy osvícených pedagogů, ti pak vezmou svou třídu na edukační program k nám do muzea, jehož prostřednictvím žáci dostanou

svému věku přiměřený výklad zábavnou formou. Musí to být těžké i pro romské žáky, máte zmapováno toto téma? Čtvrt milionu Romů, kteří u nás žijí, prochází vzdělávacím systémem bez toho, aby se něco dozvěděli o své kultuře a historii. Samozřejmě to má vliv na jejich sebevědomí. Mnozí romští intelektuálové, kteří už mají dávno po studiích a jsou takzvaně za vodou, zmiňují, jak útrpně vnímali, že dobře znají Husa, Žižku a další, ale jejich vlastní kultura jako by pro společnost neměla cenu. O tom je zase naše další kniha, Amendar. Pohled do světa romských osobností, kde najdete jen vrcholek ledovce, ukázku 350 úspěšných Romů, kteří u nás žijí. Druhé vydání doplňují čtyři velké rozhovory s osobnostmi, které zmiňují i to, co zažívaly ve škole – například historik Michal Mižigár popisuje, jak teprve na Karlově univerzitě při studiu romistiky měl poprvé možnost dozvědět se něco o své identitě. A to v demokratické společnosti není spravedlivé.

18


Kostel Nanebevzetí Panny Marie

10. srpna 1991 jsme tu měli svatbu. Oddával nás kněz František Lízna, skvělý člověk a můj dlouholetý přítel.

19

KAM

ROZHOVOR


Můžete té vzdělanosti nějak konkrétně pomoci přímo v muzeu? Ano, máme velmi zdatné Lektorské a edukační oddělení. Nabízíme řadu různých edukačních programů pro školy dle věku dětí a mládeže. Ale pomůže, když si pedagogové třeba přečtou knihu Amendar, kterou jsem zmiňovala. Sama jsem u svých tří dětí poznala, jaké to je, když se učitel snaží o Romech dětem něco sdělit, ale není v tom vzdělán, takže to udělá neobratně a nadělá více škody než užitku. Teď k něčemu veselejšímu. Vidím, že s sebou máte koloběžku, používáte ji často jako dopravní prostředek? Jezdím na ní ráda, je to jen odrážedlo. Dobrá trasa je od nás kolem Jurkovičovy vily zahrádkářskou kolonií v Komíně kolem řeky až do Jundrova. Po cestě jsou krásná místa a ráda fičím zelení a na svěžím vzduchu, to je pro mě ten pravý relax. Velkou dávku odreagování mi skýtá i účast v ochotnickém divadle Véčko, teď hraju v Červené Karkulce

KAM

ROZHOVOR

Z oken je nádherný výhled na Brno a člověk může návštěvu restaurace spojit s procházkou po Hádech. Velká Klajdovka bábu vypravěčku, po celé představení neslezu z pódia, hrajeme 17. 3. Koloběžka se musí skvěle prohánět i v okolí Velké Klajdovky, poslední zastávky naší tour po Brně. Proč jste vybrala zrovna tuto restauraci? Míváme tu rodinné obědy a vždycky si to užijeme. Z oken je nádherný výhled na Brno a člověk může návštěvu restaurace spojit s procházkou po Hádech. Můžete mi na závěr doporučit nějaké zajímavé romské umělce? Tedy někoho ze současné romské kultury? Je spousta vynikajících romských hudebníků, o kterých se moc

neví. Zmínila bych třeba Tchavolo Vlasáka z rodinného tria původních českých Romů a Sintů, hrají ve stylu Django Reinhardta, sintského jazzu. V podobném stylu hraje i vycházející hvězda Milan Angelo Novák. Vynikající kapela, kterou jsme měli minulý rok na Den Romů v bývalé káznici na Cejlu, jsou Manuša (Lidé) se zpěvačkou Julií Kozákovou. Teď se sama těším na Vojtika, Vojtu Klince z Detvy, ten zabodoval na internetu se skladbou Detvianský sen, je to mladý queer rocker a velký talent, bude mít koncert na Kafaře 19. dubna. A mým snem je, aby na akci muzea zahráli někdy Jánoška Brothers/Janoska ensemble, muzikanti ze starobylých hudebnických rodů ze Slovenska, nyní koncertují zejména ve Vídni.

Dáte tip i na romské umělce z ostatních kulturních odvětví? Z výtvarných umělců můžu jmenovat třeba neškolenou umělkyni Markétu Šestákovou z Českých Budějovic – pracuje s textilem, vyšívá příběhy, její práce můžete zhlédnout právě v Letohrádku Kinských na výstavě Otevřená cesta. Co se týče umělců s výtvarným vzděláním, už je jich taky celá řada, například Robert Gabris, laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého z roku 2021, skutečně obrovský výtvarný talent, ale nebojí se ani kontroverze, neskrývá svou menšinovou sexuální orientaci, což pro Roma znamená být dvakrát vyloučený. Toto téma reflektuje i ve své tvorbě, která má i velký sociální podtext a motivaci pomáhat potřebným. Tím se dostávám k dalšímu umělci, kterým je David Tišer – divadelní režisér, zakladatel vynikající neziskovky Ara Art a úžasného projektu poradny pro příslušníky romské LGBT+ komunity, kteří jsou ve svých tradičních rodinách často velmi špatně přijímáni. Ivo Dvořák / fotograf Filip Živný / editor

20


21

KAM

INZERCE


Hudba Michael League, zakladatel kapely Snarky Puppy a držitel pěti cen Grammy proplouvá mezi žánry. Jazz, rock nebo world music, všude si získal ocenění po boku světových umělců. Do Brna přijede s akustickým jazzovým projektem, který založil v roce 2023 společně s Billem Laurancem. Společné oceňované album představí v rámci JazzFestBrno v Besedním domě 17. 2.

Foto: Michael League & Bill Laurance

NEOFOLK

JAM SESSION

FESTIVAL

Ledový vítr ze severu

Julia Kozáková quartet

Metalový svátek

Foto: Of The Wand & The Moon

Svůdný neofolk s energií rocku – to je projekt Of The Wand & The Moon dánského umělce Kima Larsena. Hudebník se představí v Kabinetu MÚZ se sólovou verzí loňské desky Behold The Trees. V přepracovaném dark ambient setu zazní skladby z alb The Lone Descent a Your Love Can‘t Hold This Wreath Of Sorrow. (jur)

6/2

Of The Wand & The Moon Kabinet MÚZ www.kabinetmuz.cz

KAM

HUDBA

Foto: Deloraine

Foto: Ondrej Irša

Nový quartet, který vznikl za zdmi Hudební fakulty JAMU. Studenti katedry jazzové interpretace vám představí svůj repertoár, který je složen z jazzových standardů, ale také z autorské hudby Julie Kozákové (na snímku).

kontakty... a především užít si spoustu zábavy. Julie Kozáková quartet se představí již 19. února v Music Labu! Julii znáte z romské kapely Manuša, která na svých koncertech dokáže učarovat publiku energickým čardášem i tklivou písní. (red)

Následovat bude v Music Labu oblíbený formát jam session. Jamy propojují hudebníky (nejen) napříč Brnem. Přijďte si zahrát, zazpívat, zlepšit se ve hře na svůj nástroj, najít nové

20.30 Lab Jam Session Music Lab www.musiclab.cz

19/2

V prostorách klubu První Patro a Pivovarského domu Poupě proběhne svými rozměry i žánrově unikátní akce. Ta nejtemnější zákoutí metalu představí na dvou scénách zahraniční i domácí projekty. Zahrají Deloraine, Harakiri for the Sky nebo třeba jedinečný polský projekt LYRRE, který obohacuje metalovou hudbu specifickým zvukem niněry. (jur)

9–10/2

Heathen Strike over Brno V První Patro www.patrobrno.cz

22


RAVE

JAZZFESTBRNO

Psychorave ve Fraktalu

Osmnáct porcí jazzu!

3 otázky

Foto: Fraktal

Chystá se už třetí vydání hlasité party Psychorave ve spolupráci s webzinem Raveture, tu tentokrát hostí Fraktal. Hlavní stage se rozduní tvrdým a temným d’n’b, zatímco na druhé se publikum ponoří do experimentálního soundu s prvky dubstepu, techna a dalších žánrů. Přijďte na producenty nejen z kolektivů Corrupted Order, Bassrave nebo Psychosound. (jur)

Foto: Emmet Cohen

JazzFestBrno koncem ledna zahájil třiadvacátý ročník koncertem klavíristy Nduduza Makhathiniho. V tomto roce festival představí do 2. června celkem osmnáct koncertů.

Club Life, jejímž cílem je přenést do Brna atmosféru newyorských jazzových klubů. V rámci ní zahrají Keyon Harrold, Trio Grande a další. Festival nabídne také tradiční Slavnosti synkop, koncert studentů katedry jazzu JAMU nebo oslavu mezinárodního dne jazzu s Emmetem Cohenem. (kom)

Psychorave 3 x Raveture Fraktal IG fraktal_noise

Vystoupí například banjista a držitel patnácti cen Grammy Béla Fleck, americká legendární kapela Snarky Puppy nebo islandská zpěvačka Laufey, přirovnávaná k mladé Dianě Krall. Úvodní koncert zahájil také novou koncertní řadu

POWER POP/NEW WAVE

DIVADLO BARKA

ELEKTROAKUSTICKÝ

Dobrodružství v Alterně

Narozeninoví F.T.PRIM a ENABLE

Řetězící se zvuk

10/2

Foto: Lazer Viking

Foto: F.T.PRIM

JazzFestBrno www.jazzfestbrno.cz

Foto: Divadelní svět Brno

Lazer Viking se rozloučil s kytarami, aby otevřel dveře elektronice. Nové album Tunnel Vision přináší masivní basové linky, techno rytmy a osmdesátkovou nostalgii. V Alterně vystoupí také Kapitán Krab, autor DIY nahrávky Tanzen. Na pódiu bude trochu písničkář a trochu DJ, v obou případech ale hlavně nenapravitelný vtipálek. (jur)

Benefiční koncert dvou úspěšných kapel bude dárkem nejen pro jubilanta basáka Jiřího „Štyrlu“ Jetelinu, ale i pro Divadlo BARKA. Kdo si přijde ve čtvrtek 22. 2. v 18 hodin vychutnat koncerty brněnských folk a poprockových muzikantů, přispěje na provoz Divadla BARKA, v němž vystupují brněnské integrované soubory. (kom)

Série SoundChain přináší současnou elektroakustickou tvorbu od českých i zahraničních skladatelů. Koncerty zahrnují akusmatická díla, živou elektroniku a audiovizuální prvky. Druhý večer této sezóny nabídne díky vícekanálovému zvuku jedinečnou poslechovou zkušenost představující rozmanité přístupy v experimentální hudbě.

29/2

22/2 18.00

29/2

Lazer Viking | Kapitán Krab Alterna www.alterna.cz

F.T.PRIM a ENABLE Divadlo BARKA www.divadlobarka.cz

Multicreations SoundChain Divadlo na Orlí divadlonaorli.jamu.cz

Michal Kosmonaut Šimíček frontman Nevermore & Kosmonaut

1)

hystáte s Nevermore C & Kosmonaut nějaké novinky?

Po albu Bleděmodré město, které bylo inspirováno magickým Brnem, a desce XCR-9 Písně do rakety, která nesla příběh fiktivní cesty kapely do vzdáleného vesmíru, chystáme na příští rok album Teorie mizení.

2)

dyby Brno bylo K hudebním žánrem, čím by bylo?

V jedné své písničce hledám hlas města. Před psaním textu jsem dlouho chodil ulicemi se zavřenýma očima a doprovodem, abych se soustředil jen na poslech. Zjistil jsem, že Brno v sobě nese krásnou symfonii, která se skládá z cinkání šalin, útržků rozhovorů, ozvěny Alfa pasáže a dalších věcí, které jsou pro město jedinečné.

3)

a jaké koncerty N byste nás v únoru pozval do Café Práh?

Jako dramaturg si někdy udělám osobní radost a zařadím vlastní vystoupení s kapelou. Náš koncert se uskuteční 29. 2. a zahrajeme s výbornou libereckou skupinou Jarret.

23 KAM

HUDBA


Hudba SONO MUSIC CLUB

Veveří 13 | www.sonomusicclub.cz

G‘OLDIES: NEJVĚTŠÍ HITY 80. A 90. LET party pá 2/2, so 24/2 vždy 22.00

ZAHAJOVACÍ PÁRTY SEMESTRU party

út 13/2 22.00

VALENTÝNSKÁ SEZNAMOVACÍ PÁRTY party

akademie Filharmonie Brno a hostů st 14/2 19.00

V OČEKÁVÁNÍ JARA A MÍRU

klasická hudba, Janáčkovo divadlo čt 15/2, pá 16/2 vždy 19.00

MAHAN ESFAHANI: CEMBALO V HLAVNÍ ROLI klasická hudba

čt 22/2, pá 23/2 vždy 19.00

CHRISTIAN SANDS TRIO

klasická hudba st 28/2 19.00

BEDŘICH SMETANA 200

klasická hudba, Janáčkovo divadlo čt 29/2 19.00

STUDENTSKÁ SEZNAMOVACÍ AKCE party

út 20/2 22.00

FILIP JANČÍK filmové skladby

v jedinečném provedení čt 22/2 20.30

UNIVERSAL UNDERGROUND

skladby The Velvet Underground ve filharmonické úpravě pá 23/2 18.00 PETR HAPKA koncert k nedožitým osmdesátinám skladatele ne 25/2 19.00

FILHARMONIE BRNO

METRO MUSIC BAR

Poštovská 5 | www.metromusic.cz

ROCK-METAL PARTY Anonymní metalisti, Frozen Roses, Nahlas Gang čt 1/2 20.30 PIRATES OF THE PUBS + BRÜNNFIELD celtic punk, rock pá 9/2 20.00

WRAADAP BAND ZE SMETANKY ZDEŇKA TREBLÍKA swing

út 13/2 20.00

SON MIEUX (NL) dance/synth pop,

disco st 14/2 20.30

GIACOMO TURRA (IT/USA)

Groove Brno, funk, r‘n‘b čt 15/2 20.00

ŽÁDNEJ STRES + DUKLA VOZOVNA

ska-punk-rock so 24/2 20.00

FLÉDA

NAPALM DEATH, PRIMITIVE MAN, WORMROT grindcore, Campaign

For Musical Destruction tour út 13/2 18.30 POLEMIC ska, reggae čt 15/2 19.00 EARTH rap pá 16/2 20.00 CIVILNÍ OBRANA 18. narozeniny kapely so 17/2 20.00

CRADLE OF FILTH, WEDNESDAY 13, SICK N‘ BEAUTIFUL metal

ne 25/2 18.30 MYDY electro čt 29/2 19.00

KABINET MÚZ

BIJOUTERRIER + MARHULE (SK)

GRADE 2 (UK), JUST WÄR, ŠTAMGASTI Rock In Brünn

MLADÁ KREV ANEB HUDBA ZBLÍZKA II koncert členů Orchestrální

hardcore, punkrock so 17/2 20.00

MÖRGHUUL (KŘEST) + BAHRATAL + REFORE metal pá 2/2 20.00

EMONIGHT BRNO emo, gothic, party

so 3/2 17.00

VELVET SUICIDE: BUZZ KULL (AUS) + AUX ANIMAUX (SWE) darkwave, electro po 5/2 20.00

OF THE WAND & THE MOON (DK)

dark ambient út 6/2 20.00

HAUSE PLANTS (PT) + TRYO indie rock

Sukova 49 | www.kabinetmuz.cz

pá 16/2 20.00

HUDBA

čt 22/2 17.30, 20.30 ANIMÉ indie rock pá 23/2 20.30

BUBR SHOW PRESENTS: DARK VALENTINE burlesque show, akrobacie

Komenského nám. 534 www.filharmonie-brno.cz

KAM

NA STOJÁKA – ORIGINAL STAND UP COMEDY SHOW stand-up

Štefánikova 24 | www.fleda.cz

st 14/2

BÉLA FLECK JazzFestBrno čt 15/2 17.00, 19.30 KRYŠTOF pop pá 16/2, so 17/2 vždy 19.00

GUSTAVO ROJO + VIDIEK (SK)

pop, ska, reggae st 21/2 20.00

čt 1/2 19.00

st 7/2 20.00

JACK RABBIT‘S PALACE + MR. PINK AND THE BAD THOUGHTS + FANTUZZI (DE) avantgarde, punk

so 10/2 20.00

DISONANT + THE MIDDLE OF THE SANDWICH + REZ alternativní rock,

progresivní pop út 13/2 20.00

MEOWLAU X VAL + PANOPTIKUM

dnb, pop st 14/2 19.00

PRVNÍ HOŘE + VÍTRHOLC alternativní

čt 15/2 20.00 OMO big beat pá 16/2 20.00

BERLIN MANSON (SK) + TEMNÝ RUDO (SK) + KATASTR post-synth rap

so 17/2 20.00

WHYOHWHY (KŘEST) + ORIENT + NANO slowcore, dream-pop, indie čt 22/2 20.00

STRÝC NORY + SKALAK + THE PORCH + DJ ARSEN rap pá 23/2 20.00

NEMEČEK (CRO) + HOST noise-rock

so 24/2 20.00

24


PHIL SHOENFELT & BAND OF HEYSEK blues, rock

út 13/2 20.30

ISLAND MINT + KOSMETIK INSTITUT

so 17/2 20.00

st 28/2 20.00

indie, rock, pop, new wave čt 29/2 20.00

ALTERNA MUSIC BAR

Kounicova 506 | www.alterna.cz

CIRCUS PROBLEM ska, balkan beat,

chanson čt 1/2 20.00

P/\ST | LAOKOON experimentální

JAM S SHANNYM RUSTY NAIL THE SPRING BAND

po 19/2 20.00 HUDLAŘI autorský folk út 20/2 19.00

MONDAY JAZZ FRIENDS

st 21/2 20.00

THE YOUNG PEKÁČ MOJMÍRA BÁRTKA jazz, swing, latin, jazzrock

čt 22/2 20.00

JA ZICHA

pá 23/2 20.00

STRAKY A NÁLEZY

rap, electro čt 15/2 20.00

so 24/2 20.00

st 21/2 20.00

út 27/2 19.00

power pop, new wave čt 29/2 20.00

st 28/2 20.00

ANNA VAVERKOVÁ | KULE alternativní LAZER VIKING | KAPITÁN KRAB

KÓSAVÁ DEKA bluegrass AUDES BAND

PAVLA ROOF & OTA HOLEC – A LA ELLA

čt 29/2 20.00

JAZZ BAR U KOUŘÍCÍHO KRÁLÍKA

Křídlovická 1 | www.kouricikralik.cz

SPYDER & FRANK rock, pop, r&b, blues

čt 1/2 20.00

4TRIX BAND latino, reggae, funk pá 2/2 20.00

POKALÍŠCI S NOVÝMI STRUNAMI

so 3/2 20.00 OZVĚNA jam session út 6/2 19.00

JAN HLUCHÁŇ A ZDENDALELE

pá 9/2 20.00

PTACZEK & BUŽMA

so 10/2 20.00

25 KAM

HUDBA


Nabitý festival Pop Messe:

Velodrom roztančí Sleaford Mods nebo Gus Gus

První potvrzené hvězdy letošního Pop Messe. Nahoře zleva: Sleaford Mods, Dorian Concept, Nabihah Iqbal, Olof Dreijer, Zdechly Osa. Dole zleva: Nathan Micay, Gus Gus, ECSTASY OF SAINT THERESA, Asa Moto, HRTL. Foto: archiv pořadatele

Že je léto ještě daleko? Díky festivalu Pop Messe se již teď můžete těšit na neskutečnou hudební nálož! Pořadatelé oznámili prvních deset jmen, rozšíření festivalu na tři dny a jeho přesun do většího – od 25. do 27. července rozsvítí areálu velodromu.

Od elektro punku po spirituální jazz K prvním zahraničním potvrzeným jménům patří britská provokativní elektropunková dvojice Sleaford Mods. S novými alby přijedou islandské elektronické legendy Gus Gus a Kiasmos, těšit se můžete na spoluzakladatele a polovinu švédského dua The Knife Olofa Dreijera či belgickou elektrosoulovou zpěvačku Charlotte Adigéry s producentem Bolisem Pupulem. Britský saxofonista, skladatel, básník a aktivista Alabaster DePlume se představí se spirituálním jazzem, dubem a minimali-

KAM

HUDBA

smem, rakouský syntezátorový guru Dorian Concept a jazzový bubeník a producent Cid Rim s třaskavou fúzí elektroniky a jazzových polyrytmů. Kanadský trance a techno producent Mathan Micay smíchá elektroniku se zvukem bendža, nebude chybět ani londýnská hudebnice s pákistánskými kořeny Nabihah Iqbal, vydávající na labelu Ninja Tune, nebo belgická dvojice Asa Moto, která čerpá z dřevního elektrosoundu a diska. Fanoušky rapu potěší jedna z největších polských hvězd tohoto žánru Zdechły Osa, nominovaný dvakrát na hudební cenu Fryderyk.

Z domácí produkce Celkově během tří dnů zahraje na všech scénách několik desítek zahraničních i domácích kapel a DJs. Z místních intepretů pořadatelé oznámili obnovenou českou legendu The Ecstasy Of Saint Theresa – Jan Muchow a Kateřina Winterová

se po letech znovu objeví na pódiu, aby zahráli kultovní materiál z desek In Dust 3 nebo Slowthinking. Na Pop Messe nebude chybět ani špičkový performer na modulární syntezátor a zakladatel brněnského kazetového vydavatelství Bükko Tapes Leoš Hort alias HRTL.

Novinky ročníku 2024 Festival se pro letošní ročník prodlužuje na tři plné programové dny, to však není jediná výrazná změna pro Pop Messe 2024. „Další výrazné zlepšení představuje nové místo. Velodrom fanouškům možná připomene stadion Za Lužánkami, kde jsme pořádali první ročníky. Nabídne ale více prostoru i lepší zázemí. Současně mapujeme nový terén, ale vypadá to, že by náš nový areál dokázal zvládnout dvě hlavní open-air stage a další tři vedlejší a indoor stage,“ přibližuje programový ředitel festivalu Tomáš Kelar. A dodá-

vá, že návštěvníci nepřijdou ani o velkou krytou scénu. Festival také nabídne bohatý doprovodný program, ve kterém se zaměří na větší propojení s městem, včetně například architektonických komentovaných prohlídek. Třídenní vstupenky jsou právě teď v prodeji, podrobnější informace a další postupně zveřejňovaná jména interpretů sledujte na webu festivalu www.popmesse.cz a sociálních sítích @pop_messe. (kom)

25–27/7

Pop Messe 2024 Velodrom www.popmesse.cz

26


27

KAM

INZERCE


ALTERNATIVNÍ

R&B

KLASICKÁ

Večírek v Pekárně

Cann a Dom na Melodce

Cembalo třikrát jinak

Foto: Mahan Esfahani

Foto: Malent

Pětice hudebníků spojených pod názvem Malent tvoří dojemné skladby, v nichž spojují melancholické tóny s prvky progresivního rocku. Na únorovém koncertě pokřtí druhé album nazvané Extended Play. Malent tvoří Michal Franek (kytara, zpěv), Juraj Franek (bicí), Mert Dogan (kytara), Štěpán Žák (baskytara) a Petra Macková (klávesy). ( jur)

9/2

Malent Stará Pekárna www.starapekarna.cz

Foto: CANN

Cann vyráží na klubové turné s celou kapelou a novou show! V Brně vystoupí 24. února na Nové Melodce, hostem koncertu bude Dom a po jeho skončení se můžete těšit na afterparty a focení. Spojení rapu a R&B na koncert s jedinečnou atmosférou? Cann je R&B zpěvák z Hradce Králové. Jeho hudba sbírá na YouTube a sítích miliony zhlédnutí, sólově vystupuje od roku 2018, předtím působil v kapele

Memphis. Jako host koncertu na Nové Melodce se představí Dom, rapper z malého města nedaleko Prahy, který s Cannem dlouhodobě spolupracuje. K jejich společným skladbám patří například Princezna, Démoni nebo Jizvy, vydali spolu desku Klece a drahokamy. (red)

22/2

24/2 20.00

Cann v Brně Melodka www.melodka.cz

Ve třech skladbách na cembalo se představí Mahan Esfahani. Íránsko-americký hudebník, žák Zuzany Růžičkové, patří ke špičce cembalistů světového formátu. To potvrzují spolupráce s věhlasnými orchestry, interpretace skladeb současných autorů i jeho poslední album věnující se starším skladatelům, jež bylo časopisem Gramophone označeno jako Editor’s Choice. (jur) Mahan Esfahani: Cembalo v hlavní roli Besední dům www.filharmonie-brno.cz

U KOUŘÍCÍHO KRÁLÍKA

INDIE ROCK

ALTERNATIVNÍ

PTASZEK & BUŽMA

Naposledy s Animé

Struny, texty, synťáky

Foto: PTASZEK & BUŽMA

Dva osobití bluesmani PTASZEK & BUŽMA čerpající inspiraci v gospelu a blues se představí v jazzovém baru U kouřícího králíka na Starém Brně. Matěj Ptaszek patří mezi evropskou špičku bluesových foukačkářů, vytvořil duo s uznávaným českým bluesmanem Bužmou, který spolupracoval s legendárním doyenem moravských bluesmanů Pepou Streichlem. (kom) 20.00 PTASZEK & BUŽMA Jazzový bar U kouřícího králíka www.kouricikralik.cz

10/2

KAM

HUDBA

Foto: moncellko

Foto: Animé

Brněnská kapela Animé natočila a loni vydala nové album Clarity Clouds. V únoru k desce pojede koncerty po Brně (23. 2.), Veselí nad Moravou (24. 2.), Praze (1. 3.) a Plzni (2. 3.). „Bylo ještě potřeba udělat tuhle desku. A když už se udělala, udělají se i koncerty. Budou to poslední koncerty kapely Animé, tak přijďte a užijte si to,“ uvádí stručně a jasně na svém webu brněnská kapela ve složení Jiří Kučerovský – guitar,

vocal, Tomáš Otevřel – bass, Zbyněk Raušer – drums. Rozlučka indie rockové formace, která letos slaví 25 let existence, je v Brně naplánována na pátek 23. února v Metro Music Baru. Dodávat není třeba vůbec nic. (red)

10/2

23/2

Animé Metro Music Bar www.metromusic.cz

Moncellko, to jsou upřímné texty a cello dochucené syntezátory. Doplněn o klávesistu se během večera organicky prolne v kapelu monjur. Během stejného večera se představí také Lenka v davu, duo, které spolu tvoří oxymorón a přeci je něco spojuje. Dynamiku jejich hudebního vztahu mezi zpěvem a kytarou můžete posoudit 10. února na Kafaře. (jur)

Moncellko & monjur + Lenka v davu Kafara www.kafara.cz

28


29

KAM

INZERCE


Divadlo Divadlo Kam jdeš? je novinkou na brněnské scéně. Soubor založený rektorem JAMU Petrem Michálkem a jeho manželkou herečkou Kateřinou Liďákovou působí na scéně Divadla Koráb v Jánské ulici. V únoru můžete zhlédnout inscenaci Tento pokoj se nedá sníst (17. 2. v 19.00) i původní komedii Válka Roseových nebude! (21. 2. v 17.00).

Foto: Kam jdeš?

PREMIÉRA

PREMIÉRA

PREMIÉRA

MULTIŽÁNROVÉ

Drsně křehký svět

Hranice pádu

Tajemství zrození

Hurvínek obchodníkem

Foto: Divadlo Husa na provázku

Foto: Studio Marta

Foto: Divadlo Polárka

Foto: archiv pořadatele

Otec umírá, syn dospívá. Za okny bytu na bratislavské Fedákově ulici běží čas a režisérka Anna Davidová nahlíží dovnitř. Tichá domácnost pulzuje bigbítem, konflikty i otázkami, o nichž se těžko mluví a o něco snáz píše. Jak daleko může být z pokoje do pokoje? Od muže k chlapci a od chlapce k muži? A jak tuto vzdálenost překlenout, když času je málo? (and)

Cesta nahoru je dlážděna potem, slzami a poraženými rivaly. Kde se ale nachází hranice pádu? Autorský text studentky JAMU a budoucí dramaturgyně Barbory Viceníkové ohledává neprobádané území mezi tím nejlepším a nejhorším v nás. Od „možná bychom se měli víc snažit“ k účelu světícímu prostředky. Může být někdy úmysl až příliš dobrý? (and)

Sotva narozené. Tak silné a tak bezbranné. Křehké. Něžné. Měkké. Pamatujete si, jak jste se společně poprvé uviděli? Vyrostlo jsi ve tmě. Ze dvou byli tři a všem se tajil dech nad tou krásou. O zázraku zrození vypoví režisér Jiří Hajdyla v autorské inscenaci Věci, nad kterými se tají dech. Pro nedávno narozené diváky, jejich rodiče a všechny ostatní. (and)

1/2 19.00

1/2 19.00

8/2 14.30

Nie sme doma Divadlo Husa na provázku www.provazek.cz

KAM

DIVADLO

Ikarova křídla Studio Marta www.studiomarta.cz

Poetická divadelní inscenace ze života básníka Bohuslava Reynka a básnířky Suzanne Renaud. Jaký asi byl jejich společný život na Vysočině? A jak se jejich poezie propisovala do každodennosti statku Petrkov? Dramatickoprozaický text Martina Dvořáka oživí v secesních prostorách vily Löw-Beer performerské trio Klára Trojanová, Martin Dvořák a Adam Panáček. (and)

19/2 19.30

Věci, nad kterými se tají dech Divadlo Polárka www.divadlopolarka.cz

Reynek_Renaud – Snění z Petrkova Vila Löw-Beer www.vilalowbeer.cz

30


PREMIÉRA

IMPROVIZAČNÍ DIVADLO

Na prahu R/Evoluce

Improvizace a kurzy s Bafni

3 otázky

Foto: Národní divadlo Brno

Jak naše životy ovlivňuje umělá inteligence? Nestojíme na prahu digitálního diktátorství? Režisérka a dramatička izraelského původu Yael Ronen vytvořila originální žánr dystopického kabaretu, v němž nás uvádí do blízké budoucnosti a velmi vtipnou i provokativní formou upozorňuje na možné důsledky neuváženého technologického pokroku. (and)

Jiří Heřman Foto: Bafni

Improvizační divadlo Bafni hraje v Brně pravidelně od roku 2009. Improvizace přináší unikátní zážitek, při kterém se představení rodí v průběhu večera přímo na jevišti a dění může ovlivňovat publikum.

Bafni pořádá i kurzy improvizačních dovedností pro veřejnost. Do semestrálních kurzů mohou zájemci nastoupit od konce února v pondělky či středy nebo si užít květnový intenzivní víkendový workshop. Více informací na www.improvizacnikurzy.cz. (kom)

R/Evoluce Divadlo Reduta www.ndb.cz

Ve středu 21. 2. od 19.30 si můžete v ArtBaru užít představení Jak to bylo s Muchou – improvizační show inspirovanou příběhy brněnské písničkářky. Další program divadla Bafni naleznete na www.bafni.cz.

DIVADELNÍ PARODIE

PREMIÉRA

PREMIÉRA

Vtipy na koštěti

Narovnat ženské osudy

Ženitba v Mahence

9/2 19.00

Foto: Divadlo Artefakt

Foto: Městské divadlo Brno

Dynamické jako švihnutí vrby mlátičky a překvapivé jako Bertíkovy fazolky tisíckrát jinak, to je představení Riddikulus! divadelního uskupení Artefakt. Ochutnáte lektvar od čarovného barmana Snapea. Zjistíte, jaké diss tracky píše rapové duo Bellatrix a Umbridgeová. A dokonce se dozvíte, jak probudit Temného pána. Čeká vás prostě kouzelná jízda. (and)

13/2 19.00

Riddikulus! Semilasso www.divadloartefakt.cz

Malá zastrčená vesnice s poetickým názvem Bílá Voda, skrytá ve stínu pohraničních hor. Sem kdysi přicházely zástupy poutníků vyprosit si pomoc u zázračné sošky Panny Marie. O několik století později právě sem přijíždí Lena Lagnerová, aby se tu skryla před svou minulostí. Román brněnské rodačky Kateřiny Tučkové zdramatizoval pro MDB Dodo Gombár. (and) 19.00 Bílá voda Městské divadlo Brno www.mdb.cz

12/2

21/2

Jak to bylo s Muchou ArtBar www.bafni.cz

Foto: NdB

A nešly by ty námluvy odložit na zítra? Vládní rada Podkolesin se chce oženit, ale aby se oženil, musí zvládnout nepřekonatelnou překážku: sám sebe. Ženitba ruského spisovatele a dramatika Nikolaje Vasiljeviče Gogola patří k nejvýraznějším divadelním komediím své doby. V režii Štěpána Pácla se Ženitba vrátí na jeviště Mahenova divadla po třiceti letech. (kom)

22/3

Ženitba Mahenovo divadlo www.ndbrno.cz

umělecký šéf Janáčkovy opery

1)

vidíme v opeře NdB U v příštích měsících nějaké speciální hosty?

V novém nastudování Smetanova Dalibora vystoupí přední světový barytonista Tomasz Konieczny s maďarskou sopranistkou Csillou Boross pod taktovkou hudebního ředitele Welsh National Opera Tomáše Hanuse. Diváci se mohou těšit také na korejského tenoristu Sung Kyu Parka v roli Otella a španělského barytonistu Luise Cansina v roli Falstaffa.

2)

a kterou letošní N premiéru se nejvíce těšíte?

Těším se na všechny premiéry v rámci roku České hudby: na Dalibora v nastudování britského režiséra Davida Pountneyho, Rusalku v režii Davida Radoka a na světovou premiéru Here I am, Orlando, skladatelky Ľubici Čekovské.

3)

hystá se brněnská C opera letos do zahraničí?

Těší mě, že opět zavítáme do Regensburgu, kde uvedeme Carmen. Zahraniční soubory se letos chystají spíše k nám na festival Janáček Brno, např. berlínská Staatsoper Unter den Linden nebo Bamberger Symphoniker s Jakubem Hrůšou. Vstupenky jsou již v prodeji.

31 KAM

DIVADLO


BALET

DERNIÉRA

Tradice v Janáčkovi

Divadlo v Prioru

Foto: Lúčnica

Skladatel, jehož hudební kompozice nadchnou i ty, kteří se vyhýbají tradici. Celovečerní pořad Lúčnice věnovaný dílu Svetozara Stračiny, jedné z jejích ústředních tvůrčích osobností. Jeho první setkání s Lúčnicí a profesorem Štefanem Nosáľem byla zlomovým a určujícím momentem v jeho tvorbě. V programu, v němž účinkuje více než 100 umělců, se objevují ikonické tance, velké

Divadla NÁRODNÍ DIVADLO BRNO

www.ndbrno.cz

Mahenovo divadlo Malinovského nám. 1

THE CELLO BOYS virtuózní úpravy skladeb od Iron Maiden, AC/DC, Imagine Dragons a dalších čt 1/2 19.00 VEČER TŘÍKRÁLOVÝ činohra, 30. repríza so 3/2 19.00 KUBULA A KUBA KUBIKULA činohra ne 4/2 14.00 LHÁŘ činohra ne 4/2 14.00, st 14/2 19.00 TŘI SESTRY činohra út 6/2 17.00 HANA činohra st 7/2, st 28/2 vždy 19.00 BEZ ROUCHA činohra čt 8/2, pá 23/2 vždy 19.00 SLUHA DVOU PÁNŮ činohra so 10/2 17.00, ne 11/2 19.00 NOC BLÁZNŮ činohra po 12/2 19.00 MAJITELÉ KLÍČŮ činohra út 13/2 19.00 NÁPOJ LÁSKY opera čt 15/2 19.00 BLACK AND WHITE balet pá 16/2 19.00, so 17/2 14.00, 19.00 SATURNIN činohra ne 18/2 17.00, ne 25/2, út 27/2 vždy 19.00

KAM

DIVADLO

Foto: Terén

sborové scény a známá filmová hudba. 11. února v 19 hodin se soubor Lúčnica, který slaví 75 let existence, představí v Janáčkově divadle s produkcí Počuť vôňu živého, nenechte si ujít vystoupení tohoto unikátního hosta na brněnské divadelní scéně. (and)

11/2 19.00

Počuť vôňu živého Janáčkovo divadlo www.ndb.cz

KDO SE BOJÍ VIRGINIE WOOLFOVÉ? činohra

Platforma Terén 23. 2. naposledy uvede svou inscenaci Za bílou velrybu v unikátních prostorách bývalého Prioru a dnešního Tesca, jehož budova je určena ke zbourání. Přijďte se rozloučit s bílou velrybou i OC Dornych. Terén slibuje sonický zážitek objevující velrybí zpěv, směřování světa i možnosti technologií. Inscenace znovuoživuje kultovní hon za bílou velrybou v nadčasovém boji člověka s přírodou. Spíše

Divadlo Reduta

než o představení jde o kolektivní rituál, společnou meditaci nad otázkami, zda lze náš způsob života přežít a zda nás čeká dystopická budoucnost, v níž se největší zvířata, jaká kdy Bůh stvořil, tedy velryby, za náš životní styl obětují. (red)

23 a 24/2 19.30 Za bílou velrybu OC Dornych www.jasuteren.cz

MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO

Zelný trh 313

www.mdb.cz

so 24/2 17.00 LUCERNA činohra po 26/2 19.00

pá 2/2 19.00

MdB – činoherní scéna

čt 29/2 19.00

so 3/2 17.00

ČEKÁNÍ NA GODOTA činohra

Janáčkovo divadlo

Rooseveltova 31 DALIBOR opera, premiéra pá 2/2 19.00, ne 4/2 17.00, so 10/2 18.00, ne 25/2 19.00 PRODANÁ NEVĚSTA opera st 7/2 19.00 BALANCHINE balet čt 8/2 19.00

SVETOZÁR STRAČINA – „POČUŤ VÔŇU ŽIVÉHO“ balet, hostující soubor

Lúčnica ne 11/2 19.00

BEETHOVEN balet, host: klavírista

Ivo Kahánek út 13/2, st 14/2, pá 23/2, so 24/2 vždy 18.00 FALSTAFF opera so 17/2 17.00 OTELLO opera ne 18/2 17.00 VESELÁ VDOVA opera út 20/2 19.00 KOUZELNÁ FLÉTNA opera st 21/2 19.00

KROK ZA OPONU – ŘECKÉ PAŠIJE

nahlédnutí do opery zblízka út 27/2 11.00 ŘECKÉ PAŠIJE opera st 28/2 19.00

NOČNÍ KRAJINA činohra ZTÍŽENÁ MOŽNOST SOUSTŘEDĚNÍ činohra

R/EVOLUCE činohra, premiéra pá 9/2, so 10/2, pá 16/2 vždy 19.00, ne 25/2 17.00 BRNĚNSKÉ POVĚSTI činohra ne 11/2, so 24/2 vždy 14.00

HURVÍNEK PRODÁVÁ NEVĚSTU

opera po 12/2 18.00

IMPROVOZOVNA činohra

út 13/2 19.00

MIRANDOLÍNA činohra

čt 15/2 19.00

FEMINISTA činohra so 17/2 19.00 MATKA činohra ne 18/2 17.00

LISTOVÁNÍ.CZ: CYKLUS SCÉNICKÝCH ČTENÍ S LUKÁŠEM HEJLÍKEM Historky z Tinderu

ne 18/2 20.30

STARÝ DOBRÝ NOVÝ (OLDŘICH)

činohra po 19/2 19.00

BALET NDB 2: ADAM A EVA / REM / PAMPÚŠIK balet

út 20/2 19.00

DSB+ CYRANO Z BERGERACU

činohra, hostující divadlo st 21/2 19.00 AMFITRYON činohra čt 22/2 19.00

Lidická 16

POHLED Z MOSTU činohra, derniéra pá 2/2, so 3/2 vždy 19.00 PRACHY! činohra ne 4/2 18.00, čt 29/2 19.00 BÍLÁ VODA činohra, premiéra so 10/2, ne 11/2, po 12/2, út 13/2, st 14/2, so 24/2, ne 25/2, po 26/2 vždy 19.00 VELKÝ GATSBY činohra čt 15/2, pá 16/2 vždy 19.00 OSMYČKY činohra so 17/2 19.00, ne 18/2 18.00 BELLA FIGURA činohra, derniéra po 19/2 19.00 CYRANO Z BERGERACU činohra st 21/2 18.00 HAMLET ANEB HÁDALA SE DUŠE S TĚLEM činohra

čt 22/2 18.00, pá 23/2 19.00 ANNA KARENINA činohra st 28/2 18.00

MdB – hudební scéna Lidická 16 HEIDI muzikál čt 1/2 19.00, pá 2/2 18.00, so 3/2 14.00, 19.00

THE ADDAMS FAMILY muzikál út 6/2, st 7/2, čt 8/2, pá 9/2, po 12/2, út 13/2 vždy 18.00, so 10/2, ne 11/2 vždy 14.00, 18.00 MY FAIR LADY (ZE ZELŇÁKU)

muzikál čt 15/2, so 17/2 vždy 18.00, pá 16/2 19.00, ne 18/2 14.00, 18.00

32


LAKOMEC činohra po 19/2, út 20/2 vždy 19.00 DEVĚT KŘÍŽŮ muzikál čt 22/2, po 26/2, út 27/2 vždy 18.00, pá 23/2, st 28/2 vždy 19.00, so 24/2, ne 25/2 vždy 14.00, 18.00

DIVADLO BARKA

Svatopluka Čecha 35a www.divadlobarka.cz

USA – NA KOLE Z LOS ANGELES ZA NÁRODNÍMI PARKY

cestovatelská přednáška po 5/2 19.00

ALBÁNIE – ZEMĚ BUNKRŮ A KALAŠNIKOVŮ ANEB ZDE NEJSOU LVI cestovatelská přednáška

po 12/2 19.00

DIVADELNÍ IMPROVIZACE: K. MELÍŠKOVÁ, J. STRAHOVSKÝ & DJP improvizace pá 16/2 19.00

O KOBLÍŽKOVI, O BUDULÍNKOVI

pohádka ne 18/2 16.00

ČESKO – PĚŠKY PO HISTORICKÉ HRANICI MORAVY A ČECH

cestovatelská přednáška po 19/2 19.00

F.T.PRIM A ENABLE – BENEFIČNÍ DVOJKONCERT folkrock, poprock

čt 22/2 18.00

KOSTARIKA – PUTOVÁNÍ RÁJEM STŘEDNÍ AMERIKY cestovatelská

přednáška po 26/2 19.00

DIVADLO BOLKA POLÍVKY

hostování v Dělnickém domě Jamborova 65 www.divadlobolkapolivky.cz

MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD komedie

čt 1/2 19.00 MILION komedie so 3/2 17.00, 20.00, po 19/2 19.00 OSCAR PRO EMILY komedie po 5/2 19.00 FICHTL komedie út 6/2 19.00

DOBŘE ROZEHRANÁ PARTIE

komedie čt 8/2 19.00 O LÁSCE komedie ne 11/2 19.00

ČTYŘI DOHODY benefiční

představení po 12/2 19.00

PÁNSKÁ ŠATNA ANEB MUŠKETÝŘI V MEXIKU komedie

DIVADLO POLÁRKA

Tučkova 34 www.divadlopolarka.cz

FILHARMONIŠTĚ: LETEM SVĚTEM NA OSMI STRUNÁCH 0-3, festival

MimiArt pro nejmenší, Klub Leitnerova st 7/2 14.30, 16.00

DIVADLO JÁNA PALÁRIKA V TRNAVE – PÚPÄTKO 0-3, MimiArt

čt 8/2 9.30, 11.00

VĚCI, NAD KTERÝMI SE TAJÍ DECH

0-3, MimiArt, premiéra čt 8/2, po 26/2 vždy 14.30, 16.00, pá 9/2 9.30, 11.00 DAMÚZA – EYJŮ 0-3, MimiArt pá 9/2 14.30, 16.00 OSTRUŽINA – NEÉNYI 0-3, MimiArt, Klub Leitnerova so 10/2 9.00, 11.00

BÁBKOVÉ DIVADLO NA RÁZCESTÍ – FARBATOLÁRIUM 0-3, MimiArt

GORILA A JÁ 6+ pá 23/2 17.30, so 24/2 10.30 VE JMÉNU REPUBLIKY 13+, derniéra út 27/2 9.00 ZLATOVLÁSKA 3+ čt 29/2 17.30

DIVADLO RADOST

Bratislavská 32 www.divadlo-radost.cz

RONJA, DCERA LOUPEŽNÍKA 8+

ne 4/2 10.00, 14.30

KUBULA A KUBA KUBIKULA 3+

ne 11/2 10.00, 14.30

A PAK SE TO STALO! 3+ pá 16/2 18.00, ne 18/2 10.00, 14.30 ŘÍŠE DŽUNGLE: MAUGLÍ 7+ ne 25/2 10.00, 14.30

DIVADLO HUSA NA PROVÁZKU

so 10/2 14.30, 16.00

Zelný trh 9 www.provazek.cz

st 14/2 19.00 PROSLOV komedie čt 15/2 19.00 VYSAVAČ komedie út 20/2 19.00 OHEŇ A POPEL drama čt 22/2, út 27/2 vždy 19.00

so 10/2 19.00

NIE SME DOMA činohra, premiéra čt 1/2, po 5/2, út 6/2, út 27/2 vždy 19.00 NAPEČENO MÁM činohra pá 9/2, so 10/2 vždy 19.00

komedie po 26/2 19.00 HOUSLE komediální drama st 28/2 19.00 KATI komedie čt 29/2 19.00

so 17/2 10.30, 15.30

út 13/2 19.00

KOMEDIE O KOMIKOVI komedie

HLEDÁM ŽENU, NÁSTUP IHNED

FAT CABARET: LÁSKY, STRACH A ZEN NEKONFEKČNÍCH ŽEN 15+

BÁBKOVÉ DIVADLO NA RÁZCESTÍ - ČIARKOLÁRIUM 0-3, MimiArt ne 11/2 9.30, 11.00

CO JE MOJE DOMA 0-3, MimiArt ne 11/2 14.30, 16.00, po 12/2 9.30, 11.00 NEDRÁŽDI BRÁCHU BOSOU NOHOU 4+ W4 - NEBUĎ DŘEVO! 7-12,

loutkový workshop ne 18/2 9.00

TOBIÁŠ LOLNESS 11+

RADĚJI ZEŠÍLET V DIVOČINĚ

činohra po 12/2, út 13/2 vždy 19.00 ČAS SRDCE činohra st 14/2 19.00

GADŽOVÉ JDOU DO NEBE komedie

čt 15/2 19.00

PŘÍBĚH KNIHY Vila Löw-Beer

po 19/2 19.00

út 20/2 17.30

33 KAM

DIVADLO


ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

NAŠI činohra st 21/2 19.30

NEVYLETĚT Z BRNA, JE ZE MĚ ZKYSLÁ SRNA činohra

čt 22/2 19.30

improvizace út 20/2 19.00

st 21/2 19.00

E. F. BURIAN: VOJNA voicebandová

montáž, sál čt 22/2, pá 23/2 vždy 19.00 ANTIEVA činohra, sklep čt 22/2, pá 23/2 vždy 19.00 VYKOUŘENÍ činohra so 24/2, po 26/2 vždy 19.00

POZDRAVUJU A LÍBÁM VÁS VŠECKI činohra

st 28/2, čt 29/2 vždy 19.00

HADIVADLO

Poštovská 8d www.hadivadlo.cz

VNÍMÁNÍ činohra, derniéra čt 1/2, pá 2/2 vždy 19.30

SVĚTEM DIVADLA: ČESKÉ LOUTKOVÉ DIVADLO pořádá

Klub mladých diváků Brno čt 8/2 16.00

JENOM KONEC SVĚTA činohra

čt 8/2, pá 9/2 vždy 19.30

O. CIĘŻKOWSKA, A. DRAGUN: LAST TIME MY PARENTS WERE IN THE KOMUNA WARSZAWA beseda

pá 16/2 19.30

STRÝČEK VÁŇA činohra

so 17/2 19.30

DOMA U HITLERŮ ANEB HISTORKY Z HITLEROVIC KUCHYNĚ činohra

po 19/2 19.30

KAM

DIVADLO

PREZIDENTKY činohra

TERÉN

dle představení www.jasuteren.cz

NÁVŠTĚVA pro děti, studio CED

so 17/2 15.00, ne 18/2 11.00, 15.00 ZA BÍLOU VELRYBU experimentální, OC Dornych, derniéra pá 23/2, so 24/2 vždy 19.30

STUDIO MARTA

Bayerova 5 www.studiomarta.cz

IKAROVA KŘÍDLA činohra, premiéra čt 1/2, pá 2/2, po 5/2, út 6/2, čt 22/2, pá 23/2, po 26/2, út 27/2 vždy 19.00 HOREČKA činohra čt 8/2, pá 9/2, út 20/2 vždy 19.00, st 21/2 10.00 PEER GYNT činohra po 12/2 10.00, 19.00 NAŠI FURIANTI činohra čt 29/2 19.00

ČLOVĚČE, NEZLOB SE!/ PÍŠU TI, PROTOŽE… pohybové divado

po 19/2, út 20/2 vždy 19.00 POSTÉ / MĀYĀ pohybové divado, premiéra út 27/2, st 28/2 vždy 19.00

MULTICREATIONS SOUNDCHAIN

koncert čt 29/2 19.00

CO.LABS

VÁLKA ROSEOVÝCH NEBUDE!

komedie st 21/2 17.00

ARTBAR – DIVADLO BAFNI

Štefánikova 1 www.bafni.cz

JAK TO BYLO S MUCHOU talk show

s písničkářkou + improvizace st 21/2 19.30

Kounicova 22 www.colabs.cz

DARWINOVA ŽELVA Mikro-teatro po 12/2, út 13/2 vždy 19.30 IF autorské sólo herečky Kláry Bulantové po 26/2 19.30

DIVADLO KORÁB

Jánská 12 www.korab.cz

O BUDULÍNKOVI pro děti

ne 4/2 11.00

KAŠPÁREK A DRAK pro děti

ne 11/2 11.00

DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ pro děti

ne 18/2 11.00

DIVADLO NA ORLÍ

Orlí 19 www.divadlonaorli.jamu.cz

OBRAZ ŽENY / ORIGIN OF CLOUDS / SÓLO pohybové divado

čt 1/2, pá 16/2, čt 15/2 vždy 19.00 SBOR fyzické divadlo po 12/2, út 13/2 vždy 19.00

SNĚHURKA A SEDM TRPAJZLÍKŮ

pro děti ne 25/2 11.00

Divadlo Kam jdeš? hraje v Divadle Koráb

TENTO POKOJ SE NEDÁ SNÍST

drama so 17/2 19.00

34


35

KAM

INZERCE


KAM

INZERCE

36


37

KAM

INZERCE


Výstavy Novou výstavu s názvem Musíme to opravit v Galerii mladých na Radnické můžete navštívit od 16. 2. Autorka Markéta Soukupová se zabývá fenoménem manuální práce s jejími ekonomickými a sociálními nuancemi, její stylizované obrazy citují tradici kresleného humoru a obsahují odkazy k estetice socialistického realismu.

Foto: Galerie TIC

NOVÁ VÝSTAVA

NOVÁ VÝSTAVA

POSLEDNÍ PŘÍLEŽITOST

NOVÁ VÝSTAVA

Záhady v letohrádku

Ariel v českých zemích

Chybování i pochybování

NAŠE domy

Foto: Letohrádek Mitrovských

Foto: Technické muzeum v Brně

Milovníci tajemna, dechberoucích úkazů a záhad si přijdou na své v Letohrádku Mitrovských na Veletržní ulici. Od 10. 2. totiž letohrádek hostí výstavu Záhady světa, které fascinují – ta představí mnohé nevysvětlitelné (či zatím nevysvětlené!) jevy a fenomény z celé zeměkoule. Unikátní výstava pracuje s předměty ze soukromých sbírek. (red)

Technické muzeum v Brně uvádí do 31. března výstavu Ariel v českých zemích prezentující historii anglických motocyklů Ariel v Česku od 20. let 20. století. Jedná se o zcela mimořádnou událost, kdy je možné vidět velký počet motocyklů, originálních motorů či vývěsní tabule značky Ariel na jednom místě. Výstava vznikla ve spolupráci s Českým Ariel Klubem. (uhr)

10/2–28/4

Záhady světa, které fascinují Letohrádek Mitrovských www.letohradekbrno.cz

KAM

VÝSTAVY

31/3

do Ariel v českých zemích Technické muzeum v Brně www.tmbrno.cz

Foto: Galerie TIC

Foto: Brněnský architektonický manuál

Výstava Druhý pohled Věry Lukášové a Markéty Lisé reflektuje ztrátu původu a autorství obrazů. Remix obou umělkyň využívá recyklaci, asynchronní smyčky a citace tvořící nová, jedinečná sdělení. Zahrnuje také recyklaci pseudonymu Věry Lukášové, původně Filipa Cenka. Téma zpracovává civilnost, fascinaci rostlinami a experimentální model společného díla. (uhr)

24/2

do Druhý pohled Galerie U Dobrého pastýře www.galerie-tic.cz

Výstava NAŠE domy reflektující moderní českou historii se zaměřuje na více než sedm set domů zakoupených Vystěhovaleckým fondem pro Čechy a Moravu v roce 1941 od původních majitelů, kteří byli úředně označeni za Židy. Osudy domů a jejich původních majitelů jsou vykresleny pomocí mapy, archivních dokumentů a vzpomínek. Výstava v Malém Mehrinu potrvá do 28. března. (uhr) do NAŠE domy Malý Mehrin www.malymehrin.cz

28/3

38


NOVÁ VÝSTAVA

NOVÁ VÝSTAVA

POSLEDNÍ PŘÍLEŽITOST

Srdnatost

Osmibitové výšivky

Konceptuální pojetí života

Foto: Dům umění

Foto: Moravská galerie

Foto: PETROF Gallery

Vladimír Kiseljov představuje výstavu cyklu Heart, reflektující iniciaci a spojení s duchem skrze symboly a archetypy. Jeho černobílé grafiky a obrazy propojují lidské prožívání s alchymickou symbolikou a světlem poznání. Synestetismus, umělcův výtvarný směr, spojuje malbu, akční umění a všechny smysly diváka. Výstava je k vidění v Galerii Jih do 29. 2. (uhr)

29/2

do Vladimír Kiseljov – Srdnatost Galerie Jih www.spilberk.cz

Vojtěch Luksch spojuje osmibitovou estetiku raných počítačových her s vyšívanými obrazy, na které aplikuje fragmenty videoher z 80. a 90. let. Jeho dílo zkoumá setkání kýčovitých krajinek s digitální nostalgií a vzpomínkami na dětství, kdy se počítačové hry hrávaly na návštěvách u příbuzných. Výstava je ke zhlédnutí od 30. 1. (uhr)

17/3

do Vojtěch Luksch: Still Life With Message Box Dům pánů z Kunštátu www.dum-umeni.cz

DÍLO

3 otázky

Pouze do 25. února je v Pražákově paláci k vidění retrospektivní výstava konceptuálního umělce Pavla Büchlera. Expozice komplexně mapuje umělcovo působení od 80. let napříč časem i uměleckými médii. K výstavě vyšla také stejnojmenná publikace Známky života / Signs of Life, která je k zakoupení v Pražákově paláci nebo na e-shopu Moravské galerie. (uhr) do Pavel Büchler – Známky života Pražákův palác www.moravska-galerie.cz

25/2

POSLEDNÍ PŘÍLEŽITOST

Důvěra ke vzpomínkám

Petr Lukas kastelán Letohrádku Mitrovských

1)

o můžeme čekat od C nové výstavy Záhady světa, které fascinují?

Soukromá sbírka představí formou mistrovských replik, faksimilií, maket či modelů největší záhady a tajemství světa. Návštěvníci se mohou těšit např. na Křišťálovou lebku, Voynichův rukopis, Tutanchamonovu trubku, Turínské plátno s videomappingem, hlavičky Tsantsa, sochu Moai, tzv. Mumii z Mexika a mnohé další zajímavosti včetně hologramů.

2)

ak výstava J vznikala?

Foto: Moravská galerie

Závěrečný díl kurátorského cyklu zkoumá nedávnou historii pohyblivého obrazu. Snímky Adély Babanové, Zbyňka Baladrána a Michala Pěchoučka zobrazují vykonstruované existenciální situace, otázky spolehlivosti paměti a důvěry ke vzpomínkám. Trojice filmů reprezentuje různé formální přístupy. Výstava je k vidění v Pražákově paláci pouze do 25. února. (uhr)

25/2

Zdena Höhmová – Modrý mrak, Art Gallery Brno (výs. Introspekce do 23/2) Foto: Michaela Dvořáková

do Falešné vzpomínky / False Memories Pražákův palác www.moravska-galerie.cz

Nápad na tajemstvím zahalenou výstavu vznikl už před více než 6 lety a nejnáročnější bylo zajistit zápůjčku exponátů. Nakonec se vše podařilo a díky našemu doplnění o texty a multimédia je tato popularizačně-naučná výstava velmi atraktivní.

3)

o je nejzáhadnějšího C na Letohrádku Mitrovských?

Fresková výmalba hlavního sálu, která zachycuje exotické krajiny, tamní architekturu, faunu a floru. Její autor Ignaz Mayer ml. do ní zakomponoval nejrůznější symboly svobodných zednářů, mezi které patřil také Antonín Arnošt Mitrovský – majitel letohrádku.

39 KAM

VÝSTAVY


MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

UBRAN CENTRUM BRNO

Lidi od kolotoče

BRNO (NE) ZNÁMÉ

Foto: MZM

Paralelní svět, stát ve státě, Vatikán světských… Koupit si lístek na kolotoč je snadné, získat od světských rozhovor, nebo s nimi dokonce vyjet na štaci naopak téměř nemožné. Kamila Hladká toto prostředí poslední dva roky soustavně sleduje na různých místech po celé republice a přináší autentické příběhy několika generací českých kolotočářů, které zachycují svérázné lidské osudy, osobitou a mnohdy podivnou

Foto: Kancelář architekta města Brna

atmosféru poutí, maringotek, kolotočů, střelnic a strašidelných domů. Touha po svobodě, romantika zašlé minulosti, život na čtyřech kolech… lidi od kolotoče. Beseda s autorkou a fotografem Janem Cágou se uskuteční 15. 2. v Paláci šlechtičen na Kobližné 1. (kom)

15/2 17.30

Beseda s Kamilou Hladkou a Janem Cágou Palác šlechtičen www.mzm.cz

Galerie & muzea MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ

www.moravska-galerie.cz

Jana Nečase 2

DUŠAN JURKOVIČ. ARCHITEKT A JEHO DŮM stálá expozice JAKUB BERDYCH KARPELIS: SAMOSEBOU výstava

do 31/3

Místodržitelský palác Moravské náměstí 1a

Z DŮVODU REKONSTRUKCE UZAVŘEN

Pražákův palác Husova 18

ART IS HERE: NOVÉ UMĚNÍ, MODERNÍ UMĚNÍ stálá expozice PAVEL BÜCHLER: ZNÁMKY ŽIVOTA

výstava do 25/2 komentovaná prohlídka čt 15/2 17.00 FALEŠNÉ VZPOMÍNKY výstava v atriu do 25/2

NEJKRÁSNĚJŠÍ ČESKÉ KNIHY ROKU 2022 výstava v knihovně

do 29/3

TUŽKOU, ŠTĚTCEM MEZI MISTRY – ZÁKLADNÍ KURZ základní kurz malby

pro dospělé pondělky od 12/2 do 15/4 18.00 VÝŽIVA: NOVÉ UMĚNÍ komentovaná prohlídka pro rodiče na mateřské/ rodičovské dovolené pá 16/2 11.00

KAM

VÝSTAVY

Brno má takových rozmanitých vrstev mnoho. Nechte si je představit na výstavě BRNO (NE) ZNÁMÉ v Urban centru Brno v prostorách Staré radnice. Detaily architektury zachycené hledáčkem architektky Mariety Musálkové svým pojetím nabízejí jiný pohled PŘÍRODA A ČLOVĚK Barevné dopo-

ledne, pro děti 2−6 let čt 22/2 10.00

SOBOTNÍ ATELIÉR: RECYKLUJ JAKO UMĚLEC pro děti

Muzeum Josefa Hoffmanna

Uměleckoprůmyslové muzeum

15 LET MUZEA JOSEFA HOFFMANNA výstava

so 17/2 10.00

Jurkovičova vila

Architektura má úžasnou vlastnost: nedokáže lhát a podává pravdivou výpověď o době svého vzniku a o dějinných vrstvách, kterých byla svědkem.

Husova 14

ART DESIGN FASHION stálá expozice PRVNÍCH TŘICET (1873–1903) ANEB OD SVĚTOVÉ VÝSTAVY PO PROSTŘENÝ STŮL stálá expozice MADE BY FIRE výstava

do 31/8

LEXOVÁ&SMETANA: OUT OF THE BLUE

výstava od 1/3 dětská vernisáž čt 29/2 16.00 vernisáž a vyhlášení finalistů Cen Czech Grand Design 2023 čt 29/2 18.00

KURZ DĚJIN UMĚNÍ: OD STAROVĚKU PO SOUČASNOST

cyklus přednášek každé druhé pondělí do 17/6 18.00 ÚNOR BÍLÝ Barevné dopoledne, pro děti 2−6 let čt 1/2 10.00

DESIGNLAB: OTEVŘENÉ DÍLNY

středy 7/2, 21/2, 28/2 17.00

náměstí Svobody 263, Brtnice POSEL KRÁSY stálá expozice návštěvy v únoru pouze na objednání

do 31/3 na objednání

ZÁŽITEK VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ

do 31/3 na objednání

DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA

www.dum-umeni.cz

Dům umění města Brna Malinovského náměstí 2

SOUČTY & ROZDÍLY

výstava do 3/3 komentovaná prohlídka st 28/2 17.00 PRO MĚ V DOMĚ workshop st 7/2 16.30 A LOVE SUPREME přednáška Jennifer DeFelice o intermediálních kolektivech st 14/2 17.00

PERFORMATIVITA V DÍLECH GARYHO HILLA, STEINY A WOODYHO VAŠULKOVÝCH přednáška

HLAVNĚ, AŤ MĚ NIKDO NEPOZNÁ

Jennifer DeFelice a Tomáše Rullera st 21/2 17.00

VALENTÝNSKÝ DESIGNLAB

Dům Pánů z Kunštátu

Barevné dopoledne, pro děti 2−6 let čt 8/2 10.00 st 14/2 17.00

Dominikánská 9

Barevné dopoledne, pro děti 2−6 let čt 15/2 10.00

výstava do 4/2 dernisáž a promítání filmu ne 4/2 17.00

JEDNO PEŘÍČKO PTÁKA NEDĚLÁ

ALFONS SCHILLING: BRAINSCAPE

a nové interpretace prvků jinak důvěrně známých ulic našeho města. Součástí výstavy je 27. 2. v 16.30 h přednáška historika architektury profesora Vladimíra Šlapety na téma brněnská meziválečná architektura. Více informací na www.urbancentrum.brno.cz. (kom)

15/3

do BRNO (NE) ZNÁMÉ URBAN CENTRUM BRNO www.urbancentrum.brno.cz

G99

Dominikánská 9

VOJTĚCH LUKSCH: STILL LIFE WITH MESSAGE BOX výstava

do 17/3

Centrum umění nových médií Vašulka Kitchen Brno

Dům Pánů z Kunštátu, Dominikánská 9 www.vasulkakitchen.org

OTEVŘENÝ DIGITÁLNÍ ARCHIV & TESTOVACÍ LABORATOŘ PRO ŽIVÉ PUBLIKUM

výstava do 4/2 dernisáž a promítání filmu ne 4/2 17.00

ZVUKY A BARVY KOLEM NÁS

workshop pro děti 3–6 pá 9/2 16.30

KUKÁTKA: JAK SE KOUKAT NA SVĚT? workshop pro všechny 0–100

st 14/2 16.30

WORKSHOP PRO DĚTI 11–15 LET

st 21/2 16.30

WORKSHOP PRO DĚTI 3–6 LET

so 24/2 10.30

MUZEUM MĚSTA BRNA

www.spilberk.cz/muzeum-mesta-brna/

Hrad Špilberk

Špilberk 1 | www.spilberk.cz

MODERNA; OD MODERNY PO SOUČASNOST; ŽALÁŘ NÁRODŮ; BRNO NA ŠPILBERKU; OD HRADU K PEVNOSTI; RAKOUSKÁ MORAVA; O NOVÉ BRNO

stálá expozice

DRUHÁ TVÁŘ BRNA výstava

do 29/2

40


SOUTĚŽ

Nejkrásnější český kalendář

Foto: archiv pořadatele

Ve čtvrtek 7. 3. se v Galerii Práh uskuteční slavnostní vyhlášení výsledků soutěže KALENDÁŘ ROKU, která již od roku 2000 hledá ty nejlepší české kalendáře. Díla všech účastníků soutěže budou v galerii vystavena až do konce března. O výsledcích soutěže rozhoduje porota složená z odborníků z oblasti polygrafie, fotografie, grafického designu a typografie, kteří jsou současně garanty jednotlivých soutěžních kategorií. FRANTIŠEK NAVRÁTIL. SOCHY A KRESBY výstava

do 29/2

POKLADY ŠPILBERSKÉ ZBROJNICE výstava

do 30/6

Patří mezi ně například design, kvalita tisku a celkové zhotovení nebo kreativní pojetí obsahu. Záměrem soutěže je poukázat na neotřelá zpracování a pojetí českých kalendářů a upozornit na novátorské počiny při jejich přípravě a zhotovení. (kom)

7/3

KALENDÁŘ ROKU 2024 Galerie Práh www.kalendarroku2024.cz

LETOHRÁDEK MITROVSKÝCH

www.mzm.cz

ZÁHADY SVĚTA, KTERÉ FASCINUJÍ

Pavilon Anthropos

nová výstava od 10/2 do 28/4

LESEM výstava

do 30/6

FAIT GALLERY

20 LET ŠPILBERSKÝCH VITRÁŽÍ

Ve Vaňkovce 2 | www.faitgallery.com

VLADIMÍR KISELJOV. SRDNATOST

MARIAN PALLA: malé nekonečno / the little infinity vernisáž

výstava do 31/12 výstava do 29/2

st 21/2 19.00

HABIMA FUCHS: MATTER IN ETERNITY vernisáž

Vila Tugendhat

st 21/2 19.00

IONIC HOUSES. IKONY ČESKÉ AVANTGARDY výstava

www.galerie-tic.cz

Černopolní 45 | www.tugendhat.eu

do 7/4

VILA STIASSNI

Hroznová 14 www.vila-stiassni.cz

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY INTERIÉRU

vždy v pá, so, ne a po 9–17 hodin

VÝSTAVA KVĚTINOVÝCH ARANŽMÁ NA PROHLÍDKOVÉ TRASE

výstava / součást prohlídkové trasy vždy v pá, so, ne a po 9–17 hodin od 9/2 do 19/2

DIVADELNÍ PROHLÍDKY „NEBEZPEČNÉ ZNÁMOSTI“ divadlo

pá 9/2 18.00, 19.30

DERNIÉRA KVĚTINOVÉ VÝSTAVY

přednáška po 19/2 18.30

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

Veletržní 19 | www.letohradekbrno.cz

GALERIE TIC

Galerie mladých Radnická 4

2X ROČNĚ CHCE TO PŘEZOUT výstava od 14/2 do 16/3 vernisáž út 13/2 18.00

Galerie U Dobrého pastýře Radnická 4

DRUHÝ POHLED výstava

do 24/2

Galerie Kontext Radnická 4

SLAYVERY IS A CHOICE výstava

do 24/2

Pisárecká 5 | www.mzm.cz/pavilon-anthropos

O PŮVODU ČLOVĚKA A VZNIKU KULTURY stálá expozice KDYŽ BRNEM TÁHLI MAMUTI. GALERIE ZDEŇKA BURIANA výstava

do 31/12

CO NABÍZÍ VYSCHLÁ KORYTA TOKŮ SUCHOZEMSKÝM ORGANISMŮM? přednáška,

doc. RNDr. Petr Pařil, PhD. čt 1/2 16.30

Dietrichsteinský palác

Zelný trh 8 www.mzm.cz/dietrichsteinsky-palac

STŘEDOEVROPSKÁ KŘIŽOVATKA: MORAVA VE 20. STOLETÍ; ZANIKLÝ ŽIVOT NA MORAVĚ; PRAVĚK MORAVY; VELKÁ MORAVA; MORAVA VE STŘEDOVĚKU; SVĚT NEROSTŮ; PAMÁTNÍK KARLA ABSOLONA

stálá expozice komentovaná prohlídka paleontologickou expozicí Zaniklý život na Moravě čt 29/2 17.00

KULTURNÍ MOSTY V EVROPĚ. ČESKÁ A MORAVSKÁ ŠLECHTA PO ROCE 1945 výstava

HISTORIE PTAČÍHO PASU (KAPITOLY Z DĚJIN KROUŽKOVÁNÍ) přednáška

do 7/4

ZAPOMENUTÝ ODKAZ PŘEDKŮ: PLANÉ ROSTLINY NA TALÍŘI přednáška

NASTOUPIL JSEM CO REDAKTOR... LITERATURA A LITERÁTI V LIDOVÝCH NOVINÁCH 1893– 1939 výstava

čt 15/2 16.30

čt 29/2 16.30

Biskupský dvůr

Muzejní 1 | www.mzm.cz/biskupsky-dvur

FAUNA MORAVY; AKVÁRIUM SLADKOVODNÍCH RYB; MENDELIANUM stálá expozice BLANKA ŠPERKOVÁ & MARIANKA, ADAM A DARIÁNKA výstava

do 25/2

SVĚTY UKRYTÉ V KAMENI výstava

do 1/9

do 3/9

HOUBY ZÁMECKÉHO LESA U ŽELEZNÉ RUDY přednáška, Mgr. Jan Holec, Dr.

út 30/1 17.00

HOUBY – JEJICH CESTA DĚJINAMI A PŘÍNOS PRO ČLOVĚKA

přednáška, Doc. Jiří Gabriel, DrSc. út 13/2 17.00

HOUBY POVSTALÉ Z POPELA ČESKÉHO ŠVÝCARSKA přednáška,

Mgr. Lucie Zíbarová út 27/2 17.00

Kino CIT

Radnická 4

PRAVIDELNÉ PROJEKCE

každou st, čt, pá, so 18.04, 20.34

41 KAM

VÝSTAVY


Dům Jiřího Gruši

Památník Leoše Janáčka

Památník Mohyla míru

CORPUS LITTERARUM / STOPY PÍSEMNICTVÍ NEJEN V MORAVSKÝCH DĚJINÁCH; NORMALIZACI NAVZDORY stálá expozice LUDVÍK KUNDERA – HORA DĚNÍ

stálá expozice

ŽIVOT A DÍLO LEOŠE JANÁČKA

BITVA TŘÍ CÍSAŘŮ. SLAVKOV/ AUSTERLITZ 1805; FENOMÉN AUSTERLITZ“ stálá expozice

Hudcova 76 | www.mzm.cz/dum-jiriho-grusi

dlouhodobá výstava

ŠŤASTNÝ BEZDOMOVEC – EVROPAN A SVĚTOOBČAN JIŘÍ GRUŠA

dlouhodobá výstava

Palác šlechtičen

Kobližná 1 | www.mzm.cz/palac-slechticen

LOUTKÁŘSKÉ UMĚNÍ; TRADIČNÍ KULTURA NA MORAVĚ V ZRCADLE ČASU stálá expozice

Masopust – komentovaná prohlídka expozicí Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času čt 8/2 16.30 FAŠANK U ŠLECHTIČEN zábava út 13/2 17.00

BESEDA S AUTORKOU KNIHY LIDÉ OD KOLOTOČE KAMILOU HLADKOU A FOTOGRAFEM JANEM CÁGOU autorské čtení

čt 15/2 17.30

DIVADLO ZDEŇKA ŠEVČÍKA: DVĚ BAREVNÉ POHÁDKY

divadelní představení ne 18/2 10.00

MASOPUSTNÍ MEČOVÉ TANCE NA UHERSKOBRODSKU přednáška,

Mgr. Marta Kondrová čt 22/2 17.30

KAM

VÝSTAVY

Smetanova 14 www.mzm.cz/pamatnik-leose-janacka

MONOGRAMISTA T·D – PARTITURA PADAJÍCÍCH SNĚHOVÝCH VLOČEK výstava

do 8/3

Entomologické oddělení MZM

Hviezdoslavova 29a www.mzm.cz/entomologicke-oddeleni NÁVŠTĚVA V HMYZÍ ŘÍŠI komentovaná prohlídka entomologickým depozitářem MZM čt 22/2 16.00

MUZEUM BRNĚNSKA

www.muzeumbrnenska.cz

Vila Löw-Beer

Drobného 22 | www.vilalowbeer.cz

ŽIDÉ NA MORAVĚ. VILA A JEJÍ OBYVATELÉ stálá expozice

komentovaná prohlídka čt 22/2 17.00 NICO V BRNĚ výstava do 31/3

DÁŠA ZÁZVŮRKOVÁ – ČÍM DÁL VÍC, POCTA HANĚ HEGEROVÉ

koncert po 26/2 19.00

Muzeum ve Šlapanicích

Masarykova nám. 18, Šlapanice www.slapanice.muzeumbrnenska.cz KRÁSNÁ PRÁCE výstava od 9/2 do 14/4

K Mohyle míru 200, Prace www.mohylamiru.muzeumbrnenska.cz

Památník písemnictví na Moravě Klášter 1, Rajhrad www.rajhrad.muzeumbrnenska.cz

STAROSLOVĚNŠTINA A MORAVSKÉ PÍSEMNICTVÍ V 9. – 18. STOLETÍ; STŘEDOVĚKÉ SKRIPTORIUM A HISTORIE RAJHRADSKÉHO KLÁŠTERA; MORAVSKÁ LITERATURA 19. – 20. STOLETÍ; HISTORICKÁ BENEDIKTINSKÁ KNIHOVNA

stálá expozice

POD KŘÍDLY ANDĚLŮ – BETLÉMY

výstava do 29/2

CO ROK 2023 DAL výstava

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY

Bratislavská 67 | www.rommuz.cz

PŘÍBĚH ROMŮ stálá expozice VESMÍRY/KOSMOSA/UNIVERSES

výstava do 17/3

TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ

Purkyňova 105 | www.tmbrno.cz

BRNO NA DVOU KOLECH; ČAS NAD NÁMI A KOLEM NÁS; HISTORICKÁ STEREOVIZE; HISTORICKÁ VOZIDLA; KOVOLITECTVÍ; KULTURA NEVIDOMÝCH; NOŽÍŘSTVÍ; OPTIKA; POZOR, ZÁKRUTA!; SALON MECHANICKÉ HUDBY; SDĚLOVACÍ TECHNIKA; TECHNICKÁ HERNA; ULIČKA ŘEMESEL; VÝPOČETNÍ TECHNIKA; ŽELEZÁŘSTVÍ stálá expozice FOTOGRAFIE POD VODOU výstava

do 29/2

do 31/3

Podhorácké muzeum

do 31/3

Porta coeli 1001, Předklášteří www.predklasteri.muzeumbrnenska.cz

DĚJINY A SOUČASNOST KLÁŠTERA PORTA COELI; PALEONTOLOGIE A MINERALOGICKÝ SYSTÉM; MINERÁLY NA TIŠNOVSKU; MĚŠŤANSKÝ OBYTNÝ INTERIÉR Z PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ stálá expozice KAREL KREJČÍ + OLDŘICH ROSENBAUM: PŘÁTELSTVÍ, OSUDY, VÝTVARNÁ TVORBA výstava do 11/2

HRAČKA V DŘEVĚ UKRYTÁ výstava

do 25/2

ARIEL V ČESKÝCH ZEMÍCH výstava

ART GALLERY BRNO

Veveří 8, Brno | www.art-gallery-brno.cz

ZDENA HÖHMOVÁ: INTROSPEKCE

výstava do 23/2

GALERIE VALCHAŘSKÁ

Valchařská 36 | www.galerievalcharska.cz

LIBUŠE JARCOVJÁKOVÁ – SUPERSONICO výstava

do 31/3

42


Janáčkovo kulturní centrum bude

Foto: Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.

Koncertní sál, kde z každého místa uslyšíte stejně dokonale. Křišťálově čistý zvuk symfonického orchestru, jak ho můžete znát jen ze zahraničních hudebních síní. Taková stavba by měla za krátký čas vyrůst i v Brně.

Proč potřebuje Brno a jeho filharmonie nový koncertní sál? Brněnská filharmonie má ve světě dobré jméno, doma však hledá vhodné prostory. Na pódium domovského Besedního domu se vejde přibližně polovina orchestru. Posluchači jsou tak ochuzeni o možnost vychutnat si skladby pro velký orchestr, jako například vrcholná díla s varhanními sóly od Leoše Janáčka. Janáčkovo kulturní centrum bude tedy pro Brno jedinečným místem, které přitáhne nejen domácí, ale i mezinárodní publikum. Přinese novou dimenzi pro živou hudbu v tomto městě a poskytne prostor pro setkávání a sdílení uměleckých zážitků.

Kde bude koncertní sál stát? Nový koncertní sál vyroste na rohu Besední a Veselé. Vznikne tam nové prostranství, které městská část Brno-střed doporučila pojmenovat jako náměstí Ludvíka Kundery – po brněnském klavíristovi a muzikologovi, žákovi Leoše Janáčka a prvním rektorovi Janáčkovy akademie múzických umění. Součástí prostoru bude i parkování v podobě podzemních garáží, které zvýší pohodlí návštěvníků.

Jak to tam bude vypadat? Koncertní sál bude mít kapacitu 1 200 míst. Budova se ale neobejde i bez prostor, jako jsou zkušebny, sklady, nahrávací studio, ladírny, šatny pro hudebníky, pokladna nebo kavárna a další zázemí pro diváky. Důležitý je důraz na perfektní akustiku skrze nejmodernější technologie a řešení. Projekt akustiky byl

svěřen uznávanému japonskému specialistovi Yasuhisu Toyotovi, který si díky skvěle odvedené práci v koncertních síních napříč kontinenty se svým ateliérem Nagata Acoustics zajistil celosvětové renomé (navrhl akustické řešení u bezmála 60 sálů po celém světě). Mimo koncerty vysoké kvality se v JKC můžeme těšit i na nový vzdělávací program pro školy.

Srdce koncertního sálu Co jiného může být srdcem brněnského koncertního sálu dedikovaného Janáčkovi než varhany? Město vyhlásilo veřejnou sbírku s názvem Varhany pro Brno, která má dnes na transparentním účtu už přes 755 tisíc korun. Cena varhan nicméně bude v řádech milionů. Sbírka umožňuje jednotlivým dárcům nejen přispět na špičkový varhanní nástroj vyrobený na míru novému sálu, ale i adoptovat jednu z varhanních píšťal. Sbírku najdete na stránkách varhanyprobrno.cz.

V jaké fázi je příprava JKC? Pro Janáčkovo kulturní centrum se aktuálně hledá zhotovitel stavby. V prvním kole se kvalifikovaly čtyři firmy. V rámci druhého kola mají firmy možnost se dotazovat na upřesnění zadávací dokumentace a podat své cenové nabídky k hodnocení. Pokud vše půjde bez komplikací, na jaře bychom tak měli mít jasno o vybraném zhotoviteli a stavba může začít. Otevřeno pro veřejnost by mělo být Janáčkovo kulturní centrum v roce 2027.

Informace o JKC Sledujte weby cobude.brno.cz nebo salprobrno.cz. Informace o aktuálním vývoji nezapomeneme zveřejnit ani na našem facebooku Kultura Brno nebo v našem newsletteru. K jeho odběru se můžete přihlásit zde: kultura.brno.cz/newsletter. Kultura Brno www.kultura.brno.cz

43 KAM

KULTURA


Město

3 otázky Ať už jste zamilovaní, zbožňujete třpytivé doplňky, nebo rádi pomáháte dobré věci, udělejte si v neděli 11. února procházku a stavte se do Kina Art na Valentýnský jarmark. Se svými výrobky na vás bude čekat spousta stánků lokálních tvůrců, obchodů i neziskových organizací.

1)

olik se letos vybralo K v Tříkrálové sbírce?

Sčítání letošní Tříkrálové sbírky ještě není u konce. K 23. lednu máme rozpečetěno zhruba 75 % kasiček s výnosem 31 milionů korun. Srdečně děkujeme všem dárcům. a co peníze N poputují?

TIC BRNO

PŘEDNÁŠKA

ZÁŽITKOVÝ VEČER

Valentýn bez Valentýna

To nejlepší od Marvela

Očím skryto

Foto: Michal Růžička

Zcela po svém pojal TIC BRNO letos valentýnské oslavy a místo světce slaví CITy na akci Projev CITy autenTICky! Vyšplhat 14. února můžete na věž Staré radnice a užít si nádherný výhled, sestoupit do Labyrintu pod Zelným trhem nebo zajít na biják Casablanca do Kina CIT. S někým nebo jen tak sami se sebou. Záleží jen a pouze na vašich CITech!

14/2

Projev CITy autenTICky TIC BRNO www.gotobrno.cz

MĚSTO

ředitel Diecézní charity Brno

2)

Foto: Kino Art

KAM

Oldřich Haičman

Foto: archiv pořadatele

Dary do Tříkrálové sbírky pomáhají Charitě pečovat o nemocné, handicapované, seniory, matky s dětmi v tísni a další. V Brně sbírka pomůže s rekonstrukcí budov Centra pro lidi bez domova. Kvalitní zázemí pomáhá lidem najít cestu zpět k důstojnému životu. V celém regionu podpoříme péči o nevyléčitelně nemocné či pomůžeme prostřednictvím Charitní záchranné sítě lidem, kteří propadají sítí standardní pomoci.

Foto: archiv pořadatele

Je pes při cestování překážkou, nebo ho může vylepšit? Pokud vám podobná otázka vrtá hlavou, neměli byste vynechat přednášku Lucie Kutrové, na které vám představí nejoblíbenější evropské stezky svého čtyřnohého parťáka Marvela. Při té příležitosti zodpoví i dotazy typu: jak cestovat se psem, co mu zabalit nebo co jej naučit. Nouze nebude ani o humor. (rb) od 19.00 Marvelovy nejoblíbenější stezky KD Rubín holkasbucketlistem.com

20/2

Neznámé hlasy a tváře skryté pod maskami. V prostorách Protože můžu se odehraje další ročník tajemného večera plného záhadných návštěvníků. Vstup na vlastní nebezpečí. Dobrodruhy zláká hazard v dobovém kasinu, ty, co mají rytmus v těle, zase hudba DJ Davida Hasmana a o půlnoci všichni odhalí, co skrývá tajuplná komnata. Na akci je vyžadován dress code!

24/2

Tajemné brněnské podzemí aneb Zahalte si tvář 2024 Protože můžu www.protozemuzu.com

3)

aké sbírky/akce J chystáte dále v tomto roce?

V dubnu a listopadu mohou lidé během svého nákupu věnovat trvanlivé potraviny těm nejpotřebnějším prostřednictví Sbírky potravin. První říjnovou středu rozvoní ulice měst a obcí v celé diecézi Koláč pro hospic. Lidé mohou podpořit péči o nevyléčitelně nemocné a za odměnu obdrží sladký koláč.

44


KUMST

KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA

Měsíc rozhlasu a podcastu

Poznejte nové technologie

Foto: KUMST

V kreativním hubu KUMST na Údolní se v únoru zaměří na svět rozhlasu a stále populárnější tvorbu podcastů. Zúčastnit se tu můžete hned několika živých vysílání! V pátek 9. 2. přijďte na zahájení Infame Radio Festivalu, které odstartuje live rádiová vysílání přímo z KUMSTu – openingu se ujmou lokální dj’s z Rákosí. Ve čtvrtek 15. 2. vás čeká sonický event s pražskou platformou Radio Punctum

Volný čas KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA

www.kjm.cz

ÚK Kobližná Kobližná 4

LITERÁRNÍ DÍLNY S TEREZOU MATOUŠKOVOU workshopy pro

mládež 13+ čt 1/2 15.30

FORMULE TU BRNO RACING

přednáška, věda a technika, Technologický ÚNOR v KJM po 5/2 17.00

JIŘÍ ŠLITR: PŘÍBĚH SKLADATELE, KOMIKA A VÝTVARNÍKA hudební

pořad P. Klusáka čt 8/2 17.00

JAK 3D TISK POMÁHÁ A MĚNÍ SVĚT K LEPŠÍMU přednáška,

Technologický ÚNOR v KJM čt 15/2 17.00 POČÍTAČOVÉ HRY přednáška, Technologický ÚNOR v KJM po 19/2 17.00 BADATELSKÝ KLUB pro mládež 13+ út 20/2 16.00

ZDRAVÝ SELSKÝ ROZUM – JAK SE VYZNAT V MEDIÁLNÍM CHAOSU?

mediální vzdělávání pro nevidomé st 21/2 14.00

MILAN ŘEPA: MORAVA MEZI ČASY (1740-1848) historická přednáška st 21/2 17.00

ROBOTIKA Z ABB přednáška,

Technologický ÚNOR v KJM st 28/2 17.00

Foto: Prusa Research

a o týden později opanují vysílání z KUMSTu zlínští Obscura Radio. Třešničkou na dortu je 23. 2. živé nahrávání podcastu Modrák & Friends s veteránem herní novinařiny Janem Modrákem. Tématem budou herní světy z pohledu grafiky, hratelnosti či vyprávění. (kom)

9, 15, 22 a 23/2

Měsíc rozhlasu a podcastu KUMST www.kumstbrno.cz

IN-centrum nám. Svobody 15, 2. p. (Kleinův palác)

JAK SE BEZPEČNĚ POHYBOVAT NA INTERNETU přednáška, workshop

út 20/2 10.00

LITERÁRNÍ SALÓN NO. 16: ŠUMAVŠTÍ BARDI – ONDŘEJ FIBICH A JIŘÍ STANĚK autorské čtení,

debata út 27/2 17.30

MEDIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ: JAK NENALETĚT NA FALEŠNOU ZPRÁVU přednáška, workshop

Zajímá vás robotika, 3D tisk, vývoj počítačových her nebo třeba formule? Možná nečekaně je v únoru najdete na půdě Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Špičky v oblasti informatiky, elektrotechniky a dalších progresivních oborů vám v rámci akce Technologický ÚNOR v KJM dají každý týden nahlédnout do „kuchyně“. Do dnešních možností robotiky vás zasvětí firma ABB a předvede práci „živého robota“, se zástupci

Starý Lískovec Kurská 1

NEPÁL výstava, šerpové a Šerpové

HARRY POTTER – Z NATÁČENÍ FILMU přednáška

pá 9/2 , pá 23/2 vždy 17.15

Žabovřesky Mozolky 52

přednáška po 12/2 18.00

přednáška čt 29/2 18.00

ZE ŽIVOTA BEDŘICHA SMETANY (POHLEDEM ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ) přednáška

čt 29/2 18.00

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO

BRNĚNSKÉ STOPY ELIŠKY REJČKY

HLEDÁNÍ OŘÍŠKOVÉ PLANETY 3D

Královo Pole Palackého 164

JARNÍ PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ

aktivity pro děti 5 až 9/2

Mahenův památník Mahenova 8

NAHLÉDNUTÍ DO RESTAURÁTORSKÉ DÍLNY přednáška

út 20/2 17.00

Maloměřice Selská 16

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ: KOUZELNÉ PÍRKO pro předškolní děti s rodiči

pá 23/2 10.00

Nový Lískovec Oblá 75

TOSKÁNSKO – HORY, MĚSTA, PAMÁTKY cestovatelská přednáška

út 20/2 18.00

PEJSEK A KOČIČKA LETÍ KE HVĚZDÁM hraná pohádka

HRDINKY: ELIŠKA JUNKOVÁ

Kraví hora 2 www.hvezdarna.cz

výstava do 29/2

út 6/2 , čt 8/2 vždy 14.00, 16.00

Štýřice Vojtova 7

čt 15/2 17.00

Komín Vavřinecká 13

Technologický ÚNOR v KJM Knihovna Jiřího Mahena v Brně www.kjm.cz/ma21

do 29/2

st 28/2 15.00

Bystrc Vondrákova 15

Prusa Research zjistíte, k čemu využívá 3D tisk například Formule 1 nebo CERN, a se členy katedry vizuální informatiky FI MU proniknete do tvorby virtuálních světů a herního průmyslu. A pozor, už 5. 2. si přímo v atriu knihovny na Kobližné můžete prohlédnout monopost TU RACING BRNO. (kom)

astronomická pohádka pá 2/2 , so 3/2 , ne 4/2 , po 5/2 , st 7/2 , pá 9/2 , so 10/2 , ne 11/2 , so 17/2 , ne 18/2 , ne 25/2 vždy 10.00, 14.00, 16.00, út 6/2 , čt 8/2 , so 24/2 vždy 10.00

RELAXACE POD HVĚZDAMI 15+

TREK OKOLO LEGENDÁRNÍ NANGA PARBAT cestopisná JÓGA NA HVĚZDÁRNĚ

středy 14/2 , 21/2 , 28/2 vždy 18.30 JE PLUTO PLANETOU? přednáška čt 15/2 18.00 OPPENHEIMER promítání ne 18/2 18.00 DISTANT BELLS koncert po 19/2 , út 20/2 vždy 18.00

EVROPSKÁ JIŽNÍ OBSERVATOŘ – KRÁLOVNA ASTRONOMIE

přednáška čt 22/2 , pá 23/2 vždy 18.00, so 24/2 14.00

SKALNÍ UMĚNÍ JAKO CESTA DO JINÝCH SVĚTŮ přednáška

čt 29/2 18.00

AŽ NA KONEC VESMÍRU 2D

každý den pá 2/2 až ne 11/2, st 14/2, so 17/2, st 21/2, ne 25/2, st 28/2 vždy 18.00

ZÁBAVNÍ VĚDECKÝ PARK VIDA!

POZOROVÁNÍ OBLOHY

Křížkovského 12 www.vida.cz

PINK FLOYD’S THE DARK SIDE OF THE MOON hudební

BRAIN výstava každý den mimo pondělí do 1/9 během otvírací doby

každou st, čt, pá (kromě 16/2), so vždy 19.00

promítání pátky 2/2 , 9/2 , soboty 3/2 , 10/2 , 17/2 vždy 20.00, 21.30, středy 7/2 , 14/2 , 21/2 , 28/2 , po 5/2 , út 6/2 , čt 8/2 vždy 20.00, so 24/2 21.00

VIDA! AFTER DARK: BRAIN

přednášky, interaktivní zábava pro dospělé 18+ čt 22/2 19.00

45 KAM

MĚSTO


Elektrizující Infame Radio Festival Komunitní platforma Infame Radio přichází v únoru a prvním březnovém víkendu s festivalem na podporu kreativity a současného umění v Brně. Akce se rozprostře mezi kreativní hub KUMST a bývalou káznici na Cejlu.

ku, vnímání a mindfulness, dále pak o panelové diskuse na témata Club design, umělecké prostory nebo Jak zůstat při smyslech jako umělec/performer v současném klimatu. Tento bezplatný program se bude konat v KUMSTu v sobotu 2. 3. od 12 až do 16.30 hodin.

Radio Punctum a Obscura Radio Na programu festivalu se podílí více než 20 umělců z celé Evropy a zahrnuje spolupráci s kulturními institucemi, jako jsou Radio Punctum, Obscura Radio, ZIRKA Space či Rákosí. První jmenovaní se představí se svým on-line vysíláním v KUMSTu již 15. 2. Speciálně pro tento večer sestavilo Radio Punctum pestrou zvukovou sestavu. Line up nese jména rezidentů jako ODODDNT, Brigitte Noir, Ida Elastix a Jarda Petřík. 22. 2. vystřídá pražské ikony zlínské rádio Obscura, které v KUMSTu živě nahraje sedm rezidenčních pořadů. Na programu jsou Punk Tales, Spill The Beans, Parker & Timothy, Mintak9, Fahell, gl.meiny a Larch.

SVČ LUŽÁNKY

www.luzanky.cz

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA KROUŽKY VE 2. POLOLETÍ rozvoj, vzdělání, sport,

tvoření, PC a technika, divadlo a další bez omezení

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA TÁBORY O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

příměstské i pobytové tábory bez omezení

WEBINÁŘ – ŠKOLNÍ ZRALOST A ZÁPIS DO ŠKOLY on-line kurz

pro pedagogy MŠ i ZŠ po 12/2 8.00

WEBINÁŘ – ROZVOJ ŘEČI, FONOLOGICKÉHO UVĚDOMOVÁNÍ on-line kurz

pro pedagogy MŠ i ZŠ čt 29/2 8.00

Labyrint Švermova 19

DUPLO HERNA volná herna pro rodiče

s dětmi 12/2, 19/2, 26/2, 4/3 14.30

ZDRAVO DOŠKOLOVÁK zdravotní

kurz, akreditace MŠMT, Ochoz u Brna – Kaprálův mlýn so 17/2 9.00

Lata Plovdivská 7

VÍKENDOVÝ KURZ ČEKÁME MIMINKO kurz pro budoucí rodiče,

péče o miminko, kojení a další 16 až 18/2 CVIČENÍ S KOJENCI kurz pro rodiče s kojenci pátky 16/2 až 12/4 10.00

Živá hudba na dvou scénách

Foto: Infame Radio

Hlavní festivalový víkend Samotný dvoudenní Infame Radio Festival, kterého se můžete zúčastnit jak on-line, tak i přímo na místě, započne v pátek 1. března v KUMSTu. Galerie se promění v útulný prostor pro performance a on-line vysílání, které bude mít pod taktovkou Infame Radio společně s Rákosím. Večer se představí pražská Oblaka a vídeňský

Legato Stamicova 7

KONDIČNÍ KURZ VZDUŠNÁ AKROBACIE individuální přístup,

základní i pokročilejší techniky pondělky 12/2 až 22/4 19.30

MĚSTO

Panelové diskuse + workshop Kromě hudebního programu je tu i několik aktivit, do kterých se můžete na festivalu aktivně zapojit! V první řadě jde o workshop o zvu-

Interaktivní procházky s úkoly pro rodiny s dětmi

bližší informace na webu www.luzanky.cz

LUŽÁNECKÁ HLEDAČKA – QUESTING park Lužánky

BRNĚNSKÝ ANTIOSKAR 2024

bez omezení

Lesná Milénova 13

Brno a okolí bez omezení

filmový festival, amatérské filmy pá 8/3 19.00

VÝTVARNÝ ATELIÉR PRO DOSPĚLÉ

kurz pro začátečníky i pokročilé pátky 13/2 až 28/5 17.30

Lidická Lidická 50

PAPÍROVÉ KRÁLOVSTVÍ 2024

mezinárodní výstava a soutěž papírových modelů so 17/2 9.00

LUŽÁNECKO-LANÁČOVÝ PLES

ples, půlnoční překvapení so 2/3 20.00 SWINGOVÝ PLES swing, big band so 9/3 19.30

Linka Kosmonautů 4

KARNEVAL tanec, hry, soutěže,

masky, rodiny s dětmi pá 16/2 16.30

Louka Bzenecká 23

KARNEVAL – VZHŮRU DO VESMÍRU tanec, hry, soutěže, masky,

rodiny s dětmi ne 3/3 10.00

Solniční 12, Brno-střed

TAICZY CJUAŇ (TAICHI) cvičení pro

dospělé, uvolnění stresu pondělky 5/2 až 3/6 17.30

SPONTÁNNÍ TANEC PRO DOSPĚLÉ

kurz pro začátečníky i pokročilé středy 7/2 až 5/6 18.00

KAM

Brootworth, neminou vás ani rádiové nahrávky s Albertem Wawraczem, eerie, Servicebot a gl.meiny.

MOBILNÍ APLIKACE LAPKA ŽABOVŘESKY TAJUPLNÉ

Brno-Žabovřesky bez omezení

Druhý večer se uskuteční v bývalé káznici na Cejlu, a to hned na dvou scénách a s osmi umělci! Na první scéně bude mít svou brněnskou premiéru Beatrice M. a posléze i Rizla Ops, místní umělce pak zastoupí philinamaze a Westdale. Na druhé scéně se představí Amelie Siba se svým projektem GbClifford, návštěvníky nemine ani zvuková akrobacie od Joyless Observer, Demonika a vystoupí i nejnovější člen týmu Infame Radia adamovia. (kom)

1–2/3

Infame Radio Festival KUMST / káznice na Cejlu IG: infameradio

TIC BRNO

Radnická 2 www.ticbrno.cz

PROJEV CITY V BRNO CITY

Valentýn na veži Staré radnice, v podzemí, v kině CIT a také speciální prohlídka pro singles 14/2 od 16.00

MEZINÁRODNÍ DEN PRŮVODCŮ

komentované prohlídky města, různá místa 24 až 25/2

Labyrint pod Zelným trhem

ZOO BRNO

U Zoologické zahrady 46 www.zoobrno.cz

NOVÝ ZÉLAND: EVOLUČNÍ LABORATOŘ NA KONCI SVĚTA

zoo akademie út 6/2 15.00

MASKOVÁNÍ ZVÍŘÁTEK ANEB MAŠKARNÍ BÁL V ZOO BRNO

zábava, vzdělávací so 24/2 14.00

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY HLÍDKA

Hlídka 4, park Špilberk www.sevhlidka.cz

PŘÍRODA V ZIMĚ vzdělávací, tvořivá,

pohybová pá 2/2 10.00

Zelný trh 21, www.podzemibrno.cz út–ne 9.00–18.00

KOSTNICE U SV. JAKUBA

Jakubské náměstí, www.podzemibrno. cz út–ne 9.30–18.00

Vodojemy na Žlutém kopci

Tvrdého, www.podzemibrno.cz vstup provizorní brankou na adrese Tvrdého 15

PROHLÍDKY VODOJEMŮ Č. 1 A 2

během února vždy v so 9.30–17 hodin

Kryt Denis Roh Husova –

Nádražní (vchod z ulice Husova), www.podzemibrno.cz

PROHLÍDKA KRYTU DENIS

komentovaná prohlídka ne 4/2 , ne 18/2 vždy 13.00, 14.00, 15.00 KRYT DENIS POTMĚ komentovaná prohlídka ne 11/2 , ne 25/2 vždy 13.00, 14.30, 16.00

Stará radnice Radnická 8, www.gotobrno.cz

Věž Staré radnice Radnická 8,

www.gotobrno.cz ne–čt 12.00–19.00, pá–so 12.00–21.00

46


Nauč se vyrobit téměř cokoliv s FabLabem Proměňte své nápady v reálné projekty. Akademie digitálního řemesla brněnského FabLabu vám pomůže ovládnout současné technologie a otevře dveře do světa makerství. Za pouhých 13 týdnů se stanete kutilem 21. století.

měsíc po skončení. Akademie vám ovšem nenabídne pouze profesionální vedení, zázemí a tvůrčí svobodu, ale také nezapomenutelný kolektiv, se kterým budete společně budovat bezpečný prostor pro růst a vzdělávání.

Co je to digitální řemeslo?

Proč se stát makerem?

Digitální řemeslo je spojení tradičních řemeslných postupů a nástrojů s digitálními výrobními stroji. Dá se aplikovat téměř ve všech oblastech života. Buď může sloužit ke zjednodušení našeho každodenního fungování, nebo k vytváření úplně nových řešení. Prostřednictvím digitálního řemesla můžete vyrobit téměř cokoliv od vlastního potisku na tričko po chytrého robota.

Obchody jsou plné univerzálních věcí, od kterých se očekává, že budou fungovat tak nějak pro všechny. Makerství je naopak o zvídavosti a tvoření vlastních řešení. Nedefinuje se konkrétními činnostmi, ale vždy přispívá k rozvoji kreativity, zdravému sebevědomí a větší nezávislosti na konzumu. Pokud se odvážíte univerzalistický narativ rozbít a stanete se tvůrcem, získáte opravdovou svobodu. Stanete se makerem vaší nové reality. Přestanete na nová řešení čekat, začnete je tvořit. (kom)

V čem vám Akademie digitálního řemesla pomůže? Digitální stroje vám umožní získat svobodu při tvorbě vlastních projektů. Navíc s jejich pomocí

Sklep pod Novou radnicí Dominikánské náměstí 1, www.sklepbrno.cz st–po 9.30–18.00

Káznice Bratislavská 68, www.gotobrno.cz

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KÁZNICE

Foto: FabLab Brno

ušetříte čas, energii i peníze. Akademie vás provede celým technologickým procesem od nápadu přes digitální návrh až po výrobu reálného produktu. Pod vedením zkušených lektorů získáte potřebné znalosti, dovednosti i sebevědomí pro samostatnou tvorbu vlastních projektů.Naučíte se pracovat s nápadem, modelovat v grafických programech, ovládat

4 různé stroje včetně 3D tiskárny a laserové řezačky a vybírat, připravovat i opracovávat různé materiály. Za pouhých 13 týdnů se tedy stanete profesionálním kutilem 21. století. Akademie digitálního řemesla bude probíhat v kreativním hubu KUMST na Údolní, kde se nachází plně vybavená dílna, do které mají účastníci přístup 24/7 po celou dobu trvání akademie a ještě

OPENING INFAME RADIO FESTIVAL zahájení Infame Radio

čt 15/2 19.30

Festivalu, live nahrávání rádiového vysílání pá 9/2 18.00 DANĚ A JAK NA NĚ seminář út 13/2 16.30

STREAM EVENT: RADIO PUNCTUM

MASOPUSTNÍ PRŮVOD 2024

live nahrávání rádiového vysílání, Infame Radio Festival čt 15/2 19.00

ODJINUD, DĚTI Z NAŠÍ ŠKOLKY

live nahrávání rádiového vysílání, Infame Radio Festival čt 22/2 19.00

so 3/2 , so 17/2 vždy 14.00, 15.00

pro veřejnost, z Káznice na Dráhu – průvod vyjde na ul. Bratislavská 68 so 10/2 13.30

dokumentární film Tomáše Kratochvíla o segregované brněnské školce pá 23/2 19.30

BRNO, MŮJ ŽIVOT ZAČAL NA BRATISLAVSKÉ autorské čtení

čt 29/2 17.00

STREAM EVENT: OBSCURA RADIO

STUDIO VOKÁL: MONI ON AIR

live nahrávání podcastu pá 23/2 17.30

MODRÁK & FRIENDS: TVORBA HERNÍCH SVĚTŮ live nahrávání

podcastu pá 23/2 18.00

URBAN CENTRUM

Stará radnice, Mečová 5 www.urbancentrum.brno.cz

BRNO (NE)ZNÁMÉ výstava

do 15/3

ARCHITEKTURA A MEZIVÁLEČNÉ BRNO přednáška

út 27/2 16.30

KLUB LEITNEROVA

Leitnerova 2 www.leitnerka.cz

MASCARA: BIGBEATOVÁ SEŠLOST

koncert čt 1/2 19.30

MIMIART: FILHARMONIŠTĚ hudba

st 7/2 14.30, 16.00

KUMST

Údolní 19 www.kumstbrno.cz

JAK NA SOCIÁLNÍ SÍTĚ A REKLAMU seminář

čt 1/2 17.00

MIMIART: NEÉNYI divadlo so 10/2 9.00, 11.00 DUOKVÍZ kvíz út 13/2 , st 28/2 vždy 19.00 KRIPLŠTREKA Divadlo Líšeň st 14/2 19.00

DIVADLO KJÓGEN divadlo ČEHO ŽE SE DROBEK BOJÍ

Divadlo DIP ne 18/2 15.00, 16.30 PUTIN LYŽUJE Divadlo Líšeň čt 22/2 19.00

BOUNTY: FOLKOVÉ SETKÁNÍ

koncert út 27/2 19.30

STAND UP DOWN Divadlo Aldente

čt 29/2 19.00

CABARET DES PÉCHÉS

Dominikánské náměstí 2, Brno www.cabaretdespeches.com

KARAOKE NIGHT

FabLab Brno www.fablabbrno.cz

KC SEMILASSO

Palackého třída 126 www.semilasso.cz

ŠTÍSTKO A POUPĚNKA – POJĎ SI HRÁT zábavný program pro děti

ne 11/2 10.00, 14.00 RIDDIKULUS! divadelní parodie út 13/2 19.00

MILOŠ KNOR – VALENTÝN SHOW

stand-up čt 15/2 19.00

TAJEMSTVÍ ŘEČI TĚLA A ANALÝZA VZHLEDU přednáška

út 20/2 19.00

PŘÍBĚH ZE ZOO komorní drama

st 21/2 19.00

15. BRNĚNSKÝ BEATFEST Progres 2,

pá 2/2 19.00

Odyssea, Folk team, Lidopop st 28/2 18.00

WELCOME TO DES PÉCHÉS IV.

SPOLEČENSKÉ CENTRUM BYSTRC

CABARET JANÁČEK show so 3/2 , pá 9/2 , so 10/2 , so 17/2 , st 21/2 , pá 23/2 vždy 17.00 show pá 9/2 20.00

CABARETNÍ MAŠKARNÍ PLES

so 10/2 20.00

VALENTÝN V CABARET DES PECHÉS show

st 14/2 20.00

JAZZ LADIES & CO jazz

pá 16/2 20.00

CARATS OF DES PÉCHÉS show

so 17/2 20.00

Odbojářská 2 www.bystrc.cz

LEGENDY A TAJEMSTVÍ BRNĚNSKÉHO PODZEMÍ

přednáška Aleše Svobody út 27/2 18.00

VĚRA MARTINOVÁ & MERITUM

koncert čt 29/2 19.00

BLUE BURLESQUE SHOW show

pá 23/2 20.00

CABARET HŘÍCHU show

so 24/2 20.00

47 KAM

MĚSTO


OBLOHA NAD BRNEM

NADACE VERONICA

Vyhlížejte mikroúplněk!

Užitečný jarní úklid

Superúplněk a mikroúplněk

Jaké úkazy v únoru hledat na brněnské obloze? Máme jeden tip pro opravdu pozorné hvězdoplavce. V sobotu 24. 2. nastane mikroúplněk. Co to znamená? Měsíc se nepohybuje kolem Země po kružnici, nýbrž po elipse. Pokud je nejblíže k naší planetě, označuje se tento okamžik jako perigeum (česky přízemí), pokud se ocitne na oběžné dráze nejdál, prochází apogeem (odzemí). Střední vzdálenost

Foto: Nadace Veronica

středu Měsíce od středu Země je 382 900 km, v perigeu je to 356 500 km a v apogeu 406 700 km. Je-li úplňkový Měsíc poblíž apogea, ve vzdálenosti větší než 405 000 kilometrů, mluvíme o mikroúplňku, který je na pozemské obloze nepatrně úhlově menší a méně zářivější než obvykle.

Jiří Dušek ředitel Hvězdárny a planetária Brno

TRACKWALK

KAM

MĚSTO

Nadace Veronica www.nadace.veronica.cz

Taje brněnského podzemí

Foto: archiv pořadatele

Možnost procházek po závodní dráze platí o víkendech 3.–4., 10.–11. a 17.–18. února v čase od 9 do 16 hodin. Vstup do areálu je možný přes recepci GRID HOTELu, pro vstup na samotnou dráhu pak bude otevřena

Chodit můžete v otevírací době od pondělí do pátku 9–18 h. Jeden obchod najdete v centru Brna na Pekařské 38 a jeden v Králově Poli na Palackého třídě 25. Z výtěžku prodeje nadace rozděluje granty na projekty na ochranu přírody, krajiny a kli-

matu. Darovat můžete pěkné, čisté sezónní oblečení, boty, hračky, knihy, bižuterii, sklo, keramiku nebo porcelán. Díky těmto darům se ročně daří vrátit zpět do života okolo padesáti tisíc věcí, které by jinak ležely ladem nebo by je lidé vyhodili. (red)

PŘEDNÁŠKA

Po okruhu pěšky

Dali jste si jako novoroční předsevzetí víc pohybu? Místo přeplněných posiloven vyrazte na čerstvý vzduch. Série zimních #trackwalk víkendů pokračuje procházkou po Masarykově okruhu!

Období jarního úklidu se nezadržitelně blíží – do dobročinných obchodů Nadace Veronica můžete darovat jakékoliv hezké a prodejné věci, které sami nevyužijete.

Foto: archiv Aleše Svobody

brána u stupňů vítězů a závora u pit lane. Na dráhu můžete vejít zdarma, děti do 15 let pouze v doprovodu rodičů. Pokud si s sebou chcete vzít pejska, nezapomeňte na vodítko! Po sportovním výkonu se můžete v GRID HOTELu odměnit kávou, obědem a dalším občerstvením ze stálé nabídky. (red)

Masarykův okruh pěšky www.bit.ly/47Jbj5C

O legendách a tajemství brněnského podzemí bude v úterý 27. 2. ve Společenském centru Bystrc na Odbojářské 2 přednášet největší znalec a popularizátor brněnského podzemí Aleš Svoboda. Součástí jeho výkladu, zaměřeného tentokrát na na téma Česká a Solniční ulice, bude i prezentace unikátních fotografií. Z důvodu omezené kapacity sálu doporučujeme na přednášku včas zakoupit vstupenky.

Aleš Svoboda platí za největšího odborníka na brněnské podzemí, jeho průzkumem se totiž zabývá již více než 30 let. Mezi prostory, za jejichž objevení a zpřístupnění má zásluhu, patří (mimo jiné) Kostnice u sv. Jakuba, Mincmistrovský sklep a Labyrint pod Zelným trhem. (red)

27/2 18.00

Legendy a tajemství brněnského podzemí SC Bystrc www.bystrc.cz/kultura

48


Brno investuje do své budoucnosti

Podporuje studenty i podnikatele Město otevřené expatům

Brno se díky úzké spolupráci veřejné správy, podnikatelů a univerzit v posledních 15 letech stalo centrem vědy, výzkumu a inovací. Důležitá je finanční podpora města směrem k organizacím poskytujícím zázemí nadaným studentům, výzkumníkům i podnikatelům včetně zahraničních expertů, která v letošním roce přesáhne 30 milionů korun.

V Brně je aktuálně k trvalému či přechodnému pobytu přihlášeno více než 63 tisíc cizinců. Brno Expat Centre pomáhá kvalifikovaným zahraničním odborníkům (tj. expatům) a jejich rodinám před příchodem i během pobytu zde. Za podpory města jim poskytuje bezplatnou pomoc například při vyřizování dokumentů, bydlení, výběru školy či podnikání a také organizuje Brno Expat Fair a řadu živých setkání.

Inovativní projekty zlepšují podnikatelské prostředí Brno podporuje inovační podnikání prostřednictvím organizace JIC (dříve Jihomoravské inovační centrum), jež pomáhá s uskutečňováním inovativních projektů. A to studentům, kteří o podnikání teprve uvažují, startupům, malým a středním podnikům i zasídleným zahraničním korporacím. Nabízí spektrum služeb na míru a provozuje šest podnikatelských inkubátorů, včetně KUMSTu a vědecko-technických parků.

Foto: JIC

Mladé talenty rozvíjí svůj potenciál Další organizací, díky níž se Brno stává v oblasti inovací průkopníkem, je JCMM (původně Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu). Pečuje o nadané žáky i studenty a jejich rodiče a nabízí podporu učitelům i ředitelům škol v dovednostech STEAM (science, technology, engineering, arts,

Víte, že…

FabLab Brno provozuje otevřené digitální dílny sloužící pro vzdělávání převážně mladé generace v digitálních dovednostech. V roce 2025 se v Brně uskuteční Fab2025, největší konference otevřených dílen na světě. Jde o další dílek do skládačky aktivit města, které investuje do své budoucnosti právě skrze podporu uvedených institucí.

Brno zná svou výlohu roku

Foto: MMB

…Brno se může v roce 2024 pochlubit prestižním titulem Evropský podnikatelsky zaměřený region (EER)? Tento titul oceňuje města a regiony Evropské unie, které dokáží úspěšně podporovat rozvoj podnikatelských aktivit. Brno a Jihomoravský kraj si titul EER vysloužily jako vůbec první město a region z České republiky v historii, a to zejména díky dlouhodobé

mathematics), které kladou důraz na propojenost oblastí poznání, užití získávaných dovedností a schopnost tvořit a prezentovat. Dále poskytuje stipendia zahraničním studentům a mimo jiné pořádá soutěž Brno Ph.D. Talent, která každoročně oceňuje nadané vysokoškolské studenty v postgraduálních studijních programech. Nejlepších 25 studentů získá stipendium na 3 roky a tím i podporu své vědecké kariéry.

Digitální dílny tříbí důležité dovednosti

Foto: Viola Hertelová

strategii podpory podnikání a inovací, která vede k větší odolnosti firem, jejich udržitelné prosperitě a digitalizaci. Cílem Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje je být domovem globálně úspěšných podnikatelů, vytvořit podmínky pro talentované studenty či navýšit počet dynamicky rostoucích startupů i firem mířících z kraje na mezinárodní trhy.

Soutěž WINDOW POP DESIGN AWARD 2023 o nejlepší výlohu roku ovládly skořápky v prodejně Oříšek brněnský na Kobližné. Na vítězství hravé instalace mladých designérek Adély Kadlčákové a Marii Sixtové se poprvé za historii soutěže shodla v hlasování odborná porota i veřejnost. Čestné uznání odborné poroty získala instalace od Ondřeje Čižmáře a Klaudie Ďugelové v obchůdku

ROZKOŠŠŠ nabízejícím erotické hračky a módu. Aktuální ročník soutěže, kterou město finančně podporuje prostřednictvím platformy pro lokální tvůrce Kreativní Brno, odstartoval v listopadu loňského roku a tématem se tentokrát stala udržitelnost jako hra namísto strachu z budoucnosti. Účelem klání o nejlepší výlohu, jež se poprvé odehrálo už v roce 2019, je kultivace veřejného prostoru.

Odbor strategického rozvoje a spolupráce www.bit.ly/OSRSBrno

49 KAM

CHYTRÉ BRNO


Urban

a brik u r á Nov pující ma veřejný ský r. n ě n to br pros

Vizualizace: Budoucí Blok A projektu Nová Zbrojovka. Vizualizace: Nová Zbrojovka

Bydlení v Brně

Brownfieldy coby moderní městské čtvrtě Být, či nebýt v Brně? A když být, tak kde vzít byt a nebýt na tom bit? Za posledních deset let stoupla průměrná cena novostavby v Brně téměř o 200 %. Nedostupnost bydlení je velká bolest a lékem na ni by měla být výstavba. Kde se staví? A bude to stačit?

Problém nejen brněnský Podle analýz společnosti Trikaya se průměrná cena za metr čtvereční novostavby v loňském roce v Brně pohybovala okolo od 125 do 127 tisíc korun. Tato částka na hranicích historického maxima je způsobená nejen inflací a dalšími ekonomickými vlivy, ale také nedostačující výstavbou – Česko si dlouhodobě drží pozici druhé nejméně dostupné evropské země pro koupi vlastního bydlení, což je nejpa-

KAM

URBAN

trnější právě v Brně a v Praze. „Propastný rozdíl mezi Českem a západní Evropou totiž je, že na Západě se staví. Zatímco naše společnost se snaží stavění všemi způsoby bránit, ta západní ho chápe jako potřebnou činnost, ba jako nutnost svého rozvoje, který pro ni je přirozeným cílem,“ zhodnotil v rozhovoru pro časopis Kontexty brněnský architekt a vysokoškolský pedagog Petr Pelčák.

Rodící se městská čtvrť Kde se tedy v Brně aktuálně staví? Rezidenční výstavba bude v roce 2024 zahájena v nově vznikající městské čtvrti Nová Zbrojovka. Naskýtá se tak ideální příležitost být u vzniku živé a udržitelné čtvrti v blízkosti zeleně a řeky, která přinese benefity bydlení v širším centru

Brna a je navržená pro komfortní život v 21. století. Koncept bydlení počítá s širokou škálou bytových jednotek od garsonek přes třípokojové byty až po luxusní apartmány.

Olbřímí projekt pod Hády Nová zelená čtvrť co by kamenem dohodil od kopce Hády a jeden z největších současných brněnských developerských projektů již odstartoval. Čtvrť pod Hády za 4 miliardy korun má nabídnout přes tisícovku bytů v domech a vilách, mateřskou školu či obchody. První etapa projektu společnosti Trikaya začala v září, hotová by měla být v roce 2025. Čtvrť roste v brownfieldu po továrně Ergon – tu na konci 80. let pod Hády rozestavěl stejnojmenný státní podnik, do její demolice

před dvěma lety však zůstala nedokončená a nevyužívaná.

Přímo v centru Brutalistní budova bývalého Prioru u hlavního nádraží by měla jít k zemi již tento rok. Po demolici objektu má na jeho místě vyrůst moderní otevřená čtvrť Dornych s obchody, kancelářemi, byty a nájemním bydlením. Projekt má přímo do sousedství brněnského hlavního nádraží přinést 96 bytových jednotek. Nájemní bydlení a jeho aktuální ceny v různých částech Brna znázorňuje infografika na druhé straně této rubriky.

50


BOHUNICE

KOMÍN

Nová čtvrť u kampusu

Souznít s přírodou

Vizualizace: Domoplan

Developerská společnost Domoplan se chystá v prvním čtvrtletí tohoto roku zahájit výstavbu nové čtvrti tvořené dvěma městskými bloky. Projekt BRIXX Brno vyroste v těsné blízkosti kampusu Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno. Ve více než 320 bytech by mělo najít domov zhruba 1 000 lidí. Důležitou součástí projektu je studentské bydlení s kompletním zázemím, coworkingové

Vizualizace: DRNH

Unikátní rezidenční projekt se rodí v bývalém kamenolomu v brněnském Komíně. Osmipatrový bytový dům ve tvaru písmene U nabídne přes 140 bytů vybavených moderními technologiemi.

jednotky, kretivní hub, klubovny, kavárny, park a soukromá poliklinika pro specializované obory lékařství. Samozřejmostí jsou podle společnosti Domoplan dobíjecí stanice pro elektromobily nebo elektrokola, podpora využívání sdílených koloběžek či kol. Domácnosti budou vybaveny energetickým smart managementem. (red)

BRIXX Brno www.domoplan.eu

Ekologický ráz bytovému Domu Diorit (nese název kamene, který se v lomu těžil) dodá nejen vegetační střecha, ale též systém úsporného vytápění a chlazení, smart technologie přehledu spotřeby energií

a vody nebo možnost instalace dobíjecích stanic pro elektroauta přímo u parkovacích stání. Po dokončení bude jedním z nejzelenějších domů v republice, ve vnitrobloku najdete park o rozloze přes 2 000 m2 . První obyvatelé by se do objektu, jenž vzniká podle návrhu brněnského architektonického studia DRNH, měli nastěhovat již letos. (red) Rezidence Diorit www.diorit.cz

Nájemné v Brně Jehnice

Nájemné – průměrná cena za m2 (09/2023)

a Mokrá Medlánky Hora

Bystrc

Komín

Královo Pole

Jundrov

Brno- sever

Kohoutovice Bosonohy

Lískovec Bohunice

1+kk se pronajímají v průměru za 14 500 Kč

Lískovec

Slatina Brno-jih

Chrlice Z analýzy společnosti Trikaya za 3. kvartál 2023.

51 KAM

URBAN


Miroslav Pekník z Nové Zbrojovky:

Zaměřujeme se na maximální využití prostoru S Miroslavem Pekníkem, development directorem Nové Zbrojovky, jsme si povídali o bydlení v Nové Zbrojovce i dispozicích budoucích bytů v rostoucí čtvrti.

Můžete to vysvětlit blíže? Je to jednoduché, dokud nedojde ke snížení základní úrokové sazby řízené ČNB, která se následně propíše do hypotečních úrokových sazeb, lidi si hypotéky brát nebudou a nebudou mít finance na byty. Jsme připraveni byty uvolnit až ve chvíli, kdy budeme vědět, že bude odbyt na trhu. V Brně je aktuálně zhruba 1 900 neprodaných bytů, protože je potenciální kupující nemají z čeho financovat. A nedává smysl tento počet neprodejných bytů navyšovat.

Reagujete při výstavbě bytových domů na trend (způsobený mimo jiné vysokými cenami realit) pořizovat si spíše menší byty? Aktuálně se u novostaveb v Brně pohybuje průměrná cena za m² bytové plochy kolem 125 000 Kč a nevnímám ji jako vysokou. Je třeba vzít v úvahu, že u developerských projektů vstupuje do tvorby ceny spousta faktorů. Mimo jiné například zvyšující se legislativní nároky a požadavky na nové stavby, které s sebou nesou vyšší investiční náklady, nebo nutnost dlouhodobě operovat s „bankovními penězi“, které jsou ty nejdražší. Na Nové Zbrojovce, kde chceme nabídnout výrazně vyšší kvalitativní standard bytů, tak předpokládáme průměrnou cenu za m² 136 000 Kč. Vzhledem k tomu, že většina kupujících je schopna naspořit a získat hypotéku pouze na určitou maximální částku a cena za metr čtvereční je daná, je to právě bytová plocha, kterou přizpůsobujeme tak, aby výsledná kupní cena bytu byla pro tyto kupující finančně dostupná. Zaměřujete se tedy spíše na jedno- či dvoupokojové jednotky? S ohledem na to na Nové Zbrojovce plánujeme koncipovat až 75 % bytů jako 1+kk až 2+kk o ploše od 30 do 60 m². V uvedených metrážích se tak ceny bytů budou pohybovat zhruba od 4 do 8 milionů korun. U takto malých bytových jednotek pak považujeme za naprosto zásadní maximální využití prostoru, zaměřujeme se tedy na efektivní dispoziční řešení bytů. Jde o detaily, vhodné rozložení koupelen, otevírání dveří, dostatek úložných prostor apod., díky

KAM

URBAN

Foto: Nová Zbrojovka

kterým se pak i malý prostor stává komfortním. V nájemních bytech nám s tímto řešením dokonce pomáhá umělá inteligence, ověřujeme, že efektivita využití m² bude opravdu maximální. Zaznamenáváte už teď zájem o budoucí byty? Poptávku evidujeme, není týden, kdy by někdo nepsal nebo nevolal, že má zájem o byt

na Nové Zbrojovce. Tvoříme si čekací listinu, ze které vyjdeme ve chvíli, kdy uvolníme byty do prodeje. Věříme, že zhruba v létě bychom mohli začít prodávat první bytový blok A a po jeho vyprodání pak navážeme blokem B. Výstavbu bychom rádi spustili na podzim tohoto roku. Zásadní pro naplnění těchto termínů však bude aktuální ekonomická situace.

Jak bude v nově vznikající čtvrti řešena občanská vybavenost? V každé realizované části Nové Zbrojovky je vždy obsažen mix prostoru pro byty na prodej, byty k pronájmu, kanceláře a komerční prostory tak, aby byla průběžně řešena dostatečná občanská vybavenost s ohledem na aktuální počet obyvatel. Spodní patra, ať už administrativních, nebo bytových budov, jsou určena pro retailové služby – restaurace, supermarkety, fitness, kavárny, kadeřnictví, jakékoli žádané volnočasové komunitní aktivity nebo služby. U prvního bytového bloku A vznikne navíc hned vedle školka, v dalších etapách se pak připojí ke stávající soukromé škole, která již v ZET.Office působí, škola státní. Zásadním krokem pro plnohodnotný život v Nové Zbrojovce pak bude mimo jiné také oživení Kotelny do podoby společenského a kulturního centra koncipovaného uprostřed hlavního náměstí se spoustou obchodů, služeb a další občanské vybavenosti.

52


Předplatné KAM v Brně s dárkovým balíčkem KAM V BRNĚ | WHERE IN BRNO 02

KAM V BRNĚ | WHERE IN BRNO 03

KAM V BRNĚ | WHERE IN BRNO 04

STORY: HOTEL BRNO | ROZHOVOR: DALIBOR BUŠ

BRNO | HUDBA | DIVADLO | VÝSTAVY | FILM | GASTRO |

BRNO | HUDBA | DIVADLO | VÝSTAVY | FILM | GASTRO |

BRNO | HUDBA | DIVADLO | VÝSTAVY | FILM | GASTRO |

BRNO | HUDBA | DIVADLO | VÝSTAVY | FILM | GASTRO |

LIFESTYLE | ODJINUD | WHERE | TIC BRNO | BRNO DNES

LIFESTYLE | ODJINUD | WHERE | TIC BRNO | BRNO DNES

LIFESTYLE | ODJINUD | WHERE | TIC BRNO | BRNO DNES

KAM V BRNĚ | WHERE IN BRNO LEDEN | JANUARY | VYCHÁZÍ OD 1957

01 23

ÚNOR | FEBRUARY | VYCHÁZÍ OD 1957

23

BŘEZEN | MARCH | VYCHÁZÍ OD 1957

23

DUBEN

|

APRIL |

VYCHÁZÍ OD 1957

23

LIFESTYLE | ODJINUD | WHERE | TIC BRNO | BRNO DNES

rozhovor

rozhovor

Natalie Perkof

Michal Doležel

rozhovor

Nikola Mucha

story

story

Co nového, Brno?

6 ← STORY

Hotel Brno

Skryté příběhy brněnských vil

story

Brno ve filmu

Historie a současnost brněnských hotelů

Autorka obálky: Adéla Wiederlechnerová, foto: Simona Modrá

Autorka obálky: Adéla Wiederlechnerová, foto: Simona Modrá

Autorka obálky: Adéla Wiederlechnerová, foto: Simona Modrá

KAM V BRNĚ | WHERE IN BRNO 05

KAM V BRNĚ | WHERE IN BRNO 06

KAM V BRNĚ | WHERE IN BRNO 07

BRNO | HUDBA | DIVADLO | VÝSTAVY | FILM | GASTRO |

BRNO | FESTIVALY | DIVADLO | VÝSTAVY | FILM | GASTRO

BRNO | FESTIVALY | DIVADLO | VÝSTAVY | FILM | GASTRO

BRNO | HUDBA | DIVADLO | VÝSTAVY | FILM | GASTRO

LIFESTYLE | ODJINUD | WHERE | TIC BRNO | BRNO DNES

LIFESTYLE | ODJINUD | WHERE | TIC BRNO | BRNO DNES

LIFESTYLE | ODJINUD | WHERE | TIC BRNO | BRNO DNES

LIFESTYLE | ODJINUD | WHERE | TIC BRNO | BRNO DNES

KVĚTEN

|

MAY |

VYCHÁZÍ OD 1957

23

ČERVEN

story

|

JUNE |

VYCHÁZÍ OD 1957

23

ČERVENEC–SRPEN | JULY–AUGUST | OD 1957

ZÁŘÍ | SEPTEMBER | VYCHÁZÍ OD 1957

23

story

story

Rozkvetlé Brno

KAM V BRNĚ | WHERE IN BRNO 09

23

Svratka, příběh řeky

Brno, město inovací

rozhovor

Kamila Zlatušková

rozhovor

rozhovor

Veronika Rút Fullerová

rozhovor

Ondřej Chybík

Autorka obálky: Adéla Wiederlechnerová, foto: Simona Modrá

KAM V BRNĚ | WHERE IN BRNO ŘÍJEN | OCTOBER | VYCHÁZÍ OD 1957

story

Tereza Marečková

Autorka obálky: Adéla Wiederlechnerová, foto: Simona Modrá

Autorka obálky: Adéla Wiederlechnerová, foto: Ivo Dvořák

10 23

KAM V BRNĚ | WHERE IN BRNO LISTOPAD| NOVEMBER | VYCHÁZÍ OD 1957

Židovské Brno

Autorka obálky: Adéla Wiederlechnerová, foto: Ivo Dvořák

11 23

KAM V BRNĚ | WHERE IN BRNO PROSINEC | DECEMBER | VYCHÁZÍ OD 1957

12 23

BRNO | HUDBA | DIVADLO | VÝSTAVY | FILM | GASTRO

BRNO | HUDBA | DIVADLO | VÝSTAVY | FILM | GASTRO

BRNO | HUDBA | DIVADLO | VÝSTAVY | FILM | GASTRO

LIFESTYLE | ODJINUD | WHERE | TIC BRNO | BRNO DNES

LIFESTYLE | ODJINUD | WHERE | TIC BRNO | BRNO DNES

LIFESTYLE | ODJINUD | WHERE | TIC BRNO | BRNO DNES

story

rozhovor

Noční Brno

Timo

rozhovor

Jana Janulíková

Autorka obálky: Adéla Wiederlechnerová, foto: Ivo Dvořák

story

Melancholické Brno

Autorka obálky: Adéla Wiederlechnerová s využitím Timova díla

Josef Buchta

Autorka obálky: Adéla Wiederlechnerová s využitím Timova díla

story rozhovor

Soucitné Brno

Dárek do schránky každý měsíc po celý rok. Sledujte shop.pocketmedia.cz, náš IG a FB.

53

KAM

INZERCE


Rodina Muzeum města Brna zve všechny milovníky tradic a zábavy na hrad Špilberk, kde se v sobotu 10. února bude konat akce Špilberk žije! Masopustem. Děti hravě zabaví soutěže a divadelní program a hradní nádvoří se zaplní stánky s tradičními jídly a nápoji, chybět nebude masopustní průvod ani komentovaná zabijačka jak se patří.

Foto: Muzeum města Brna

DIVADLO PRO DĚTI

VELETRH

MAŠKARNÍ BÁL

JARNÍ PRÁZDNINY

A co když se pleteme?

To nejlepší ze světa dětí

Tohle bude divoké

Jarňáky v muzeu

Foto: Co.Labs

Foto: ilustrační

Foto: Zoo Brno

Foto: MZM

Poučná inscenace nabídne satirický pohled na lidský druh, který se zdá navzdory stáří své existence zcela nepoučitelný. Profesora současných dějin navštíví záhadná stará žena, jež o sobě tvrdí, že si ji jako želvu odvezl z Galapág Charles Darwin. Nabídne mu svou verzi dějin, podle které ses Darwin ve své evoluční teorii druhů zásadně zmýlil. (rb)

Ať už máte děti, nebo jste tak trochu hračičkové, nenechte si ujít veletrh ProDítě na brněnském výstavišti. Na této nejvýznamnější oborové prezentaci v ČR představí přední dodavatelé dětského zboží novinky ze svého sortimentu. Například hračky, hry a modely nejen pro děti, módu, kosmetiku, tipy na cestování a spoustu dalších aktivit. (rb)

Teď v zimě s dětmi do zoo? No jasně! V té brněnské si pro ně na sobotu 24. 2. totiž připravili už tradiční maškarní bál. Zvířata jsou mistři převleků, a tak budou tématem masek, ve kterých by měly děti dorazit, právě ona. O pořádnou zábavu se postarají oblíbené písničkové tetiny Matylda a Klotylda. Program je vhodný i pro menší děti. (rb)

12/2 od 19.30

29/2–2/3

24/2 od 14.00

Darwinova želva Co.Labs www.colabs.cz

KAM

RODINA

ProDítě BVV www.bvv.cz/prodite

Maskování zvířátek Zoo Brno www.zoobrno.cz

Programy pro děti od 1. do 7. třídy nabízí o jarních prázdninách Moravské zemské muzeum. V úterý 6. 2. je čeká povídání o masopustním veselí v Paláci šlechtičen, ve středu pak objeví světy ukryté v kameni, ve čtvrtek si vyrobí zvířátka z drátků a v pátek se na chvíli stanou zvědavými novináři. Přihlásit se lze buď na celé čtyři dny nebo vybrat jen některé z nich. (red)

6–9/2

Jarní prázdniny v MZM www.bit.ly/jarniMZM

54


SVČ LUŽÁNKY

SVČ LUŽÁNKY

LETNÍ TÁBORY

Karneval na Lince i Louce

Papírové modely v Lužánkách

Léto je blíž, než myslíte!

Foto: SVČ Lužánky

Kde si zadovádí celá rodina? S Lužánkami rovnou na dvou pestrobarevných akcích. Karneval v lužáneckém pracovišti Linka ve Starém Lískovci se chystá na pátek 16. 2. Zvány jsou princezny, rytíři, klauni, kočičky, kluci i holčičky. Stejně tak jsou vítáni malí a velcí v maskách na Karnevalu – vzhůru do vesmíru – v lužáneckém pracovišti Louka na Vinohradech v neděli 3. 3. (kom) a SVČ Lužánky – Linka / Louka www.luzanky.cz

16/2 3/3

Foto: SVČ Lužánky

Mezinárodní výstava a soutěž Papírové království se uskuteční počtyřiadvacáté ve Středisku volného času Lužánky. K vidění budou propracované modely hradů, zámků a jiné architektury, také postaviček, techniky, letadel, MHD, lodí i celých vesnic, měst a obrazů, takzvaných dioramat. Přijďte v sobotu 17. 2. od 9 do 14 hodin! (kom)

17/2

Papírové království SVČ Lužánky – Lidická www.luzanky.cz

Foto: Lipka

Návraty ze zimních prázdnin jsou za námi a stýskání po nich nejlépe zažehná těšení. Těšte se na letní tábor s Lipkou! Přihlašování už je v plném proudu, a že je z čeho vybírat. Ať už pobyt, nebo příměšťák, tvořivý, nebo dobrodružný, děti si odnesou zážitky na celý život. Na všech táborech děti tráví čas v kontaktu s přírodou, ať už na dobrodružné výpravě, formou zábavného vědeckého experimentu, či na tvůrčí dílně.

Lipka se zapojuje do projektu Rodičovské vouchery, díky nimž lze získat až 4 000 Kč na volnočasové aktivity dětí. Patříte-li k brněnským rodinám, které mají nárok na finanční podporu, můžete ji využít na tábory i další aktivity Lipky, více info na brnoid.cz/rodicovske-vouchery. (red)

Lipka www.lipka.cz/tabory

55 KAM

RODINA


Film Hned na začátku února se do kin podívá českými diváky zvláště očekávané životopisné drama Jeden život, v němž Anthony Hopkins ztvárňuje sira Nicholase Wintona. Winton za druhé světové války zachránil stovky židovských dětí z nacisty okupovaného Československa, jeho hrdinské skutky však dlouhá léta nebyly veřejně známy. Foto: archiv distributora

PREMIÉRA

PREMIÉRA

PREMIÉRA

PREMIÉRA

Ze zaklínače agentem

V síti vášní a intrik

Polibek

Dluhy a aktivismus

Foto: CinemArt

Foto: Donart Film

Když autorka špionážních románů Elly Conway jede vlakem a veze kocoura v přepravce, odhalí něco, o čem se jí nikdy nesnilo – svět tajné špionáže, o které píše, je skutečný. A její vysněný hrdina agent Argylle je skutečným mužem z masa a kostí! Režisér Matthew Vaughn načíná novou akční sérii, inspirovanou filmy 80. let, která se jednou snad protne se světem trilogie Kingsman. (mh)

1/2

od Argylle: Tajný agent Velká Británie/USA 2024 www.cinemart.cz

KAM

FILM

Foto: Film Europe

Cairo Sweet (Jenna Ortega) je mladá nadějná spisovatelka, která dostane od učitele tvůrčího psaní Jonathana Millera (Martin Freeman) úkol, jenž oba zaplete do složitého vzájemného vztahu. Celovečerní režijní debut Jade Halley Bartlett je vyhlížen jako znepokojující, kontroverzní projekt. Jak ústřední herecké duo zachytí dynamiku vztahu učitel/žák? (mh)

1/2

od Premiantka USA 2024 www.donartfilm.com

Foto: Aerofilms

Dánský filmový klasik Bille August si libuje v literárních adaptacích. Nejinak je tomu i ve filmové novince Polibek, u níž se volně inspiroval románem Stefana Zweiga Netrpělivost srdce (česky poprvé r. 1968). V příběhu situovaném do období těsně před válkou vypráví o intenzivním citovém setkání kadeta Antona s dcerou svého nadřízeného, s chromou Edith. (mh)

1/2

od Polibek Dánsko 2023 www.filmeurope.cz

Albert a Bruno mají dluhy, kam se podívají. Nový smysl života (spolu s pivem zdarma) najdou u skupiny aktivistů vedené dívkou přezdívanou Kaktus (Noémie Merlant). Satirická francouzská komedie o aktivismu a společnosti od Oliviera Nakache a Érica Toledana, tvůrců populárních Nedotknutelných (2011), měla premiéru minulý podzim na festivalu v Torontu. (mh)

1/2

od Těžký rok Francie 2023 www.aerofilms.cz

56


PREMIÉRA

PREMIÉRA

PREMIÉRA

Parťáci až za hrob

Padesát odstínů Marvelu

O lásce a jídle

Foto: Bohemia MP

Foto: Falcon

Sérgio Machado a Alois di Leo vytvořili animovaný muzikál vycházející z biblického vyprávění o Noemově arše. Dva myšáci, muzikanti tělem i duší, se coby černí pasažéři vnutí na archu, protože na ni mají přístup jen páry a ne kámoši. Se smyslem a citem pro show se rozhodnou všem zvířátkům na lodi zvednout náladu. (mh)

8/2

od Noemova archa Brazílie/Indie 2024 www.bohemiamp.cz

Foto: NFA

Cassandra Web (Dakota Johnson, známá z Padesáti odstínů šedi) je záchranářkou v sanitce operující na Manhattanu. Během jedné nehody prozře a začne vidět do budoucnosti. Díky jasnovidectví se setkává s třemi mladými ženami, jimž zachránila život a s nimiž je svázaná zvláštním poutem. Film režírovala S. J. Clarkson, za kamerou stál Mauro Fiore. (mh)

14/2

od Madam Web USA 2024 www.falcon.cz

3 otázky

Po letech se do kin vrací jediný plně autorský celovečerní film kostýmní výtvarnice a scenáristky Ester Krumbachové, v němž se poprvé a naposled chopila režie. Lehká komedie zachycuje čtyřicátnici (Jiřina Bohdalová), která po letech znovu zahoří láskou k milenci Ing. Čertovi (Vladimír Menšík). Čert však víc než po lásce lační po ženině špajzu plném dobrého jídla. (mh)

14/2

od Vražda Ing. Čerta Československo 1970 www.nfa.cz

PREMIÉRA

PREMIÉRA

PREMIÉRA

Vyprahlá krajina

O banalitě zla

Hovory s mrtvými

Jan Hubáček GNOMON PRODUCTIONS

1)

a čem teď N v GNOMONu pracujete?

V GNOMONu v letošním roce dokončíme třeba dokumentární film Co s Péťou? Ten vypráví o rodině, která se stará o chlapce s poruchou autistického spektra. Další dokument – Digitální legie – sleduje vznik úspěšné videohry Last Train Home i brněnské tvůrce videoher obecně. Pro změnu film Hodonínská Dúbrava zachycuje ve čtyřech ročních dobách stejnojmennou národní přírodní památku. Vyvíjíme i další projekty, tentokrát hrané, určitě se o nich brzy dozvíte.

2)

terý v Brně natáčený K film byste doporučil ke zhlédnutí?

Foto: Bontonfilm

Foto: Aerofilms

Filmař Bohdan Sláma patří k nemnoha českým režisérům, v jejichž filmech hraje krajina nezastupitelnou roli a je pevnou součástí dramatu. A zdá se, že s každým dalším filmem její role jenom posiluje. V rodinném dramatu Sucho, situovaném na Jižní Moravu, vypráví o střetech a sporech otců, o zakázané lásce jejich potomků i o protikladném pohledu na svět. (mh)

15/2

od Sucho ČR / SR / Německo 2024 www.bontonfilm.cz

Foto: Bontonfilm

Každodenní všednost domácnosti rodiny velitele Osvětimi zachycuje snímek Zóna zájmu. Předlohou pro film byl stejnojmenný román Martina Amise (česky 2016), z něhož ve výsledné adaptaci zůstala jen holá kostra soustředěná na život jedné rodiny, která se běžnými denními rituály oddělovala od utrpení druhých, jehož byli nedílnou součástí. (mh) od Zóna zájmu USA / Velká Británie / Polsko 2023 www.aerofilms.cz

15/2

Baghead je duchařským hororem s ohromným vnitřním potenciálem. Zkoumá napětí mezi světem živých a záhrobím. Freya Allan hraje mladou ženu Iris. Po zesnulém otci zdědí zchátralý hostinec, jehož sklepení skrývá zvláštní bytost umožňující živým kontakt s mrtvými. Jednu věc ví Iris jistě: ať se děje, co se děje, tato bytost za žádnou cenu nesmí sklep opustit. (mh)

22/2

od Baghead Velká Británie 2023 www.bontonfilm.cz

Rád bych doporučil například Marťanské lodě nebo velmi aktuální seriál TBH. Ne každý ví, že v Brně se natáčela i část filmu Nabarvené ptáče, a to v káznici na Cejlu.

3)

e v Brně nějaká lokaJ ce s unikátním filmařským potenciálem?

Káznice, stadion Za Lužánkami nebo vodojemy na Žlutém kopci už jsou relativně známé. Věřím, že nevyužitý potenciál skýtá také Masarykův okruh, budova krajského úřadu nebo neokoukaný plácek a výhled z Bílé hory.

57 KAM

FILM


Kinopremiéry

DISNEY+

NETFLIX

PRIME VIDEO

Autorské „pixarovky“

Strachy z temnoty

Agent a agentka

1/2

Argylle: Tajný agent (Velká Británie/USA 2024) Jeden život (Velká Británie 2023) Mamacruz (Španělsko 2023) Nerozlučná dvojka (Francie / Španělsko / Belgie 2023) Po proudu (Německo 2023) Polibek (Dánsko 2023) Premiantka (USA 2024) Těžký rok (Francie 2023)

8/2

Čtyři malí dospělí (USA 2023) Franta mimozemšťan (ČR 2024) Noemova archa (Brazílie/Indie 2024) Pianista (Francie / Polsko / Německo / Velká Británie / USA 2002)

14/2

Madam Web (USA 2024) Vražda Ing. Čerta (Československo 1970)

15/2

Bob Marley: One Love (USA 2024) Kočka a pes: Šílené dobrodružství (Francie 2024) Písně země (Norsko 2023) Sucho (ČR 2024) Zóna zájmu (USA / Velká Británie / Polsko 2023)

Foto: Disney+

Foto: Netflix

Po krátkém slavnostním lednovém uvedení ve vybraných amerických kinech se loutkový(!) kraťas Self (Sama) ze studia Pixar v únoru přesouvá na Disney+. Hrdinkou je dřevěná panenka, která chce zapadnout mezi vrstevníky. Do série SparkShorts (2019–2024) objevující nové talenty patří Příze, Ricpic, Čičbul, Vzlet, Vítr, Žbluňk, Out, Doupě, Dvacet a něco a Babička. (mh)

2/2

od Self USA 2024 www.disneyplus.com

29/2

Darkland: Návrat (Dánsko 2023) Duna: Část druhá (USA/Kanada 2024) Manželé Stodolovi (ČR/SR 2024) Superžena (ČR 2024)

2/2

od Mr. & Mrs. Smith USA 2024 www.primevideo.com

FILMOVÁ LITERATURA

FILMOVÉ CENY

Poslední Larry

Diváctví není pasivní

V očekávání Českých lvů

Foto: HBO Max

Foto: Filmouka

Pro milovníky sitcomů jedna dobrá a jedna špatná zpráva. Dobrou zprávou je, že v únoru má premiéru 12. série komediálního seriálu Larry, kroť se (2000–2024). Špatnou zprávou je, že jde o sérii poslední. Připomeňme si, že hollywoodský scenárista, producent a komik Larry David v něm hraje scenáristu, producenta a komika Larryho Davida a střetává se s tvrdou realitou života. (mh)

4/2

FILM

od Orion a tma USA 2024 www.netflix.com

Seriál Mr. & Mrs. Smith se z propagačních důvodů odkazuje ke kasovnímu hitu s Bradem Pittem a Angelinou Jolie z r. 2005, byť s ním souvisí jen volně. Jde o současnou špionážní variaci s Donaldem Gloverem (Smith) a Mayou Erskine (Smithová) v hlavních rolích, s hvězdami (Paul Dano, Michaela Coel aj.) v rolích vedlejších. (mh)

HBO MAX

od Larry, kroť se USA 2024 www.hbomax.com

KAM

Kluk Orion se bojí všeho: holek, prohry sportovního týmu, školy… a nejvíc se bojí tmy! Skutečné Tmě to nedá, Oriona náhle navštíví a na jeho strach si posvítí. Scenárista a režisér Charlie Kaufman pro debutujícího Seana Charmatze (scenáristu SpongeBoba) svérázně zadaptoval stejnojmennu knížku pro nejmenší od Emmy Earlettové z r. 2014 (česky nevyšla). (mh)

2/2

22/2

Hlasy mrtvých (Velká Británie 2023) Matka v trapu (ČR 2024) Max a Mája (Francie / Kanada / Itálie 2023) Ohnivě červená obloha (Německo 2023) Případ Goldman (Francie 2023) Válka policajtů (SR 2024) Zimní prázdniny (USA 2023)

Foto: Prime Video

Foto: Český lev

Po knize Malí fotografové se J. Forejt a T. Nová spojili s T. Czesany Dvořákovou a editorem Petrem Pláteníkem, aby spolu s dalšími kolegy (Bednařík, Černík, Hlavicová, Voráčková, ilustrátor Jaromír 99) vytvořili ojedinělý titul: Filmouku. Nezávislou „komiksovou“ učebnici, která mj. popularizuje opomíjenou audiovizuální výchovu na ZŠ. (mh) Filmouka: Průvodce světem filmu a audiovize Petr Pláteník (ed.). Olomouc: Univerzita Palackého www.filmouka.cz

Únor a začátek března je nejvyšším časem k doplnění si české tvorby uvedené během uplynulého roku do kin, v TV nebo na VOD. Z celkem 86 děl se do užší nominace dostalo 26 titulů, včetně animáků a dokumentů. Nejvíce nominací získal film Bratři (15 nominací), následován je Úsvitem (12 n.) a žánrovkami Bod obnovy a Přišla v noci (oba 8 n.). Za zmínku stojí, že mezi seriály se objevilo i Dobré ráno, Brno! (mh)

58


Franta mimozemšťan přistane v našich kinech!

Leoš Noha a Jakub Prachař ve filmu Franta mimozemšťan. Foto: CinemArt

Jsme ve vesmíru sami? A co když se náhodou ocitnou mezi námi? Rudolf Havlík, režisér divácky úspěšných komedií Po čem muži touží 1 a 2 a Ostrov, v nové komedii Franta mimozemšťan vysílá hrdiny z malé moravské obce pátrat po jedné záhadě! Jakub Prachař, tentokrát v netradiční dvojroli, a Tereza Ramba jako jeho žena opět (po filmu Buď chlap!) tvoří ústřední partnerskou dvojici. Dále hrají: Filip Březina, Kateřina Marie Fialová, Vasil Fridrich, Erika Stárková, Jiří Langmajer, Leoš Noha, Petra Hřebíčková, Petr Vančura, Oldřich Navrátil, Pavel Kikinčuk a Jan Teplý ml. Zajímavostí pro brněnské publikum je, že film se kromě středočeské obce Sýkořice a pražských lokací natáčel také v moravské metropoli a jejím okolí.

Sci-fi z malé vesnice Poklidný život malé moravské vesnice rozbouří podivné úka-

zy. Amatérský astronom Blažej (Filip Březina) je přesvědčen, že návštěva z kosmu je tady. Jen mu nikdo nevěří. Starosta Picek (Vasil Fridrich) má spoustu práce s dotacemi a zdejší policistka Marková (Erika Stárková) rozjíždí pátrání po ukradené cisterně. Ale proč se soused Franta (Jakub Prachař) najednou chová divně? Jako by ho někdo vyměnil! Celá vesnice sice tvrdí, že Franta byl vždycky trochu z jiné planety, ale tohle chování je moc i na jeho ženu Boženu (Tereza Ramba). Ve chvíli, kdy se v obci zjeví Rebeka (Kateřina Marie Fialová) a v patách jí jde nesmlouvavý generál Sokol (Jiří Langmajer), rozhodnou se místní přijít záhadě na kloub. Po svém!

Dvojrole Jakuba Prachaře Komedie Franta mimozemšťan si na půdorysu lehce absurdního příběhu pohrává se situacemi, které neumíme vysvětlit, možná se jich i bojíme, ale musíme

najít způsob, jak se s nimi poprat. Na Jakuba Prachaře čekal úkol zhostit se dvou postav – reálného Franty a mimozemšťana Franťana. Mají něco společného? „Je tam určitá podoba. Jinak jsou naprosto rozdílní, protože mimozemské civilizace na rozdíl od té naší nepijí alkohol. Tam je ten velký rozdíl. Franta pije alkohol. A rád,“ říká Jakub Prachař. „Výkony všech herců jsou naprosto skvělé. Jsem z nich nadšený a Kuba je úplně fenomenální,“ pochvaluje si režisér Rudolf Havlík.

Režisér Rudolf Havlík zve… „Mám velmi rád sci-fi filmy. Vždycky mě bavily, vyrůstal jsem na E.T. a na všech dalších, které potom přišly. A tím, že mám rád komedii a humor, rozhodl jsem se, že tu sci-fi zkusím pojmout legračním způsobem, který je mi blízký. Myslím si, že od našeho filmu se dá očekávat zejména humor a situace, které pramení z toho, co by bylo,

kdyby mimozemšťan omylem přistál místo v Americe u nás. Což už samo o sobě je legrace. Jakmile jsem začal psát a vykreslovat české reálie a charaktery a to, jakým způsobem se chováme sami k sobě i k přírodě, i k mimozemšťanům, tak se mi to zalíbilo. Díky tomu můžeme od Franty mimozemšťana očekávat zábavu a vtip,“ dodává režisér Rudolf Havlík. A nakonec, není každý z nás tak trochu mimozemšťan? Komedii Franta mimozemšťan uvidíte v kinech od 8. února. Už 1. 2. se však v brněnském Velkém Špalíčku uskuteční slavnostní předpremiéra za účasti Rudolfa Havlíka, Terezy Ramby a dalších! (kom)

8/2

od Franta mimozemšťan CinemArt www.cinemart.cz

59 KAM

FILM


Kniha

3 otázky Odolná společnost – Mezi bezmocí a tyranií, tak zní název nové knihy Alice Koubové a Barbory Baronové, kterou autorky uvedou 28. 2. v Divadle Husa na provázku. Spolu s dalšími hosty pak povedou debatu o krizích naší společnosti, o tom, co je potřeba změnit a jaká společnost vlastně jsme.

Foto: archiv pořadatele

NOVINKA

KNIŽNÍ SVÁTEK

UDÁLOST

Jezero

Darujte knihy

Slam poetry v ArtBaru

Foto: Jota

Foto: Pixabay

Jak se hledá vrah, když neznáte oběť? To se dočtete v nové noirové detektivce slovinského spisovatele Tadeje Goloba Jezero, kterou v únoru vydává brněnské nakladatelství Jota. Příběh se odehrává v mrazivém prostředí Alp u Bohinjského jezera v čele s cynickým inspektorem Tarasem Birsem, který se náhodou připlete k nálezu neznámé ženy pod ledem. (ak)

7/2

Jezero Nakladatelství Jota www.jota.cz

KAM

KNIHA

Nevíte, co dělat na Valentýna? A co třeba darovat knihu? 14. únor není jen svátek zamilovaných, ale také Mezinárodní den darování knih. Svátek vznikl v roce 2012 ve Velké Británii, původně je zaměřený na zpřístupnění knih dětem, ale rychle se rozšířil ke čtenářům z celého světa. Jelikož lásku ke knihám je třeba sdílet! (ak)

14/2

Mezinárodní den darování knih

Foto: archiv pořadatele

Slam poetry – zážitek na pomezí poezie a divadla, jedinečný umělecký živel, který se nebojí interakce s diváky, pohybu, mimiky ani improvizace. Speciální slam poetry exhibici můžete zažít v klubu ArtBar. Pro znalé fanoušky: mezi vystupujícími se objeví Tukan, Mango, Růney, Bradka, Potopa Baša a další. (ak)

20/2 19.00

Slam poetry exhibice ArtBar www.artbar.club.cz

Martin Reiner spisovatel, nakladatel

1)

terá kniha vás K v poslední době nejvíce zasáhla?

Román Pavla Vilikovského Letmý sníh. Vilikovský tvoří na pomezí beletrie a eseje, což je mi blízké. Kniha nenabízí jednoduchý příběh, je to spíš takové ohmatávání života, ale Vilikovský právě tohle dovede bravurně. Je pokorně moudrý a přitom velmi přesný v pojmenovávání věcí a jevů.

2)

ůžete doporučit M nějaké současné české básníky?

Vím, že prozaik Emil Hakl začínal jako básník, ale teprve nedávno jsem si přečetl obě jeho sbírky. A byl jsem v šoku, jak jsou dobré. Z druhého konce chci upozornit na Markétu Mikuláškovou, dvacetiletou vnučku Oldřicha Mikuláška, jejíž prvotina Když zhasne obloha vychází teď v únoru – a je to tedy dost pecka!

3)

am chodíte pro K knihy?

Já nikam nemusím, na mě knihy pořádají hon! Běžně se mi stává, že čtu knihy, v nichž se píše o jiných knihách tak poutavě, že musím bez odkladu vyrazit do webového antikvariátu… a za pár dní spěchat do Zásilkovny pro nový přírůstek. Knihy jsou moje neřest!

60


BRNĚNSKÁ NAKLADATELSTVÍ

BARVIČ A NOVOTNÝ

PŘEDSTAVENÍ KNIHY

AKCE

Backstage Books

Zahraniční hity u Barviče

Zaříkávači kamene

Vyměň knihu!

Foto: Backstage Books

Foto: Heartstopper

Mladé brněnské nakladatelství Backstage Books založil v roce 2012 student práv na Masarykově univerzitě Martin Toman. Své nadšení pro literaturu a psaní vložil do nakladatelství, kde mohou mladí autoři svobodně publikovat. Začalo to u e-knih a pokračuje klasickými tištěnými knihami všech žánrů začínajících i známých spisovatelů. (ak)

Foto: archiv pořadatele

Oblíbené knihkupectví, které najdete na České 13, rozšířilo nabídku knih v cizích jazycích. Čtenáře zde potěší zahraniční hity a novinky, jako je třeba dlouho očekávaný 5. díl světově oblíbeného LGBTQ+ komiksu o životě, lásce (a všem okolo) Heartstopper. Na únor Barvič připravil i výprodej knih v angličtině, což je určitě dobrý tip, jak ušetřit. (kom)

Foto: ilustrační

Přijďte prozkoumat tajemství mistrů, kteří v dobách raného středověku stavěli pevnosti, kostely a chrámy v Arménii a Gruzii. Jejich stavby, existující v harmonii s okolní krajinou, nezničily ani válečné nájezdy nebo častá zemětřesení. Představení unikátní fotoknihy Zaříkávači kamene se bude konat 29. 2. v Knihovně Hanse Beltinga na Veveří. (kom)

29/2 Backstage Books www.backstagebooks.cz

Barvič a Novotný www.barvic-novotny.cz

Představení knihy Zaříkávači kamene Knihovna Hanse Beltinga earlymedievalstudies.com

Nemáte v knihovně mezi desítkami přečtených knih místo na další? Koupili jste si knihu, která se vám netrefila do vkusu? Přijďte od 12. do 17. února do Galerie Moravské zemské knihovny a vyměňte vaše knihy za nové! Kolik knih přinesete, tolik knih si můžete odnést. U příležitosti Mezinárodního dne darování knih připravila MZK akci s názvem Book swap aneb Vyměň knihu! (red)

12–17/2

Book swap aneb Vyměň knihu Galerie MZK www.mzk.cz

Mimořádné vydání revue Opus musicum Opus musicum je tradiční hudební revue, která vychází v Brně nepřetržitě už od roku 1969 a je jedním z nejstarších hudebních časopisů v České republice.

Kam pro Opus Vychází 6× ročně v atraktivním grafickém layoutu Barbary Zemčík. Předplatitelé najdou časopis ve své poštovní schránce. Opus musicum najdete také u partnerských knihkupců nebo jej lze objednat v redakci. Aktuální číslo je vždy k prolistování na opusmusicum.cz. Připojte se k rostoucí komunitě náročných čtenářů o hudební kultuře, hudební vědě a hudebních fenoménech, které hýbou oborem.

Co najdete v mimořádném čísle Vydali jsme mimořádné číslo Opus musicum věnované 150. výročí brněnského Besedního domu. Vydání obsahuje příspěvky přednese-

né na loňské květnové konferenci Besední dům 150 aneb Koncertní dům 19. a 21. století. Kromě odborných textů z oblasti hudební vědy, ale i architektury a akustiky se můžete těšit na rozhovor s jubilantkou Alenou Veselou, někdejší rektorkou JAMU, která se v devadesátých letech zasloužila o dokončení rekonstrukce tohoto brněnského kulturního stánku.

Na co se můžete těšit V ročníku 2024 se tematicky zaměříme na Rok české hudby, zejména na 200. výročí narození Bedřicha Smetany a stosedmdesátiny Leoše Janáčka. Děkujeme vám, našim čtenářům, za přízeň a těšíme se na vás i letos na stránkách 57. ročníku Opus musicum.

Opus musicum www.opusmusicum.cz

61 KAM

KNIHA


Gastro

3 otázky

Honza Ngo číšník, restaurace Rễ

1)

Náš tým tvoří pět rodin z Vietnamu, kořeny vnímáme jako silnou část procesu sebepoznávání a zároveň je pro nás důležité poznávání nové kultury. V Rễ si přejeme zachovat kořeny a současně se učit o odlišnostech, jak v životě, tak v receptech. Vaříme vietnamskou, japonskou a korejskou kuchyni.

Vietnamská kuchyně na Václavské ulici. Foto: Bonjour Vietnam

Brno – malá Asie

Asijské restaurace, které nesmíte minout Co nového nabízí moravská metropole ze světa asijské kuchyně? Doporučujeme podniky, které stojí za pozornost.

Japanese fusion Okénko japanese fusion brunch & diner s úderným názvem Bango Brno na Jiráskově otevřelo vnitřní prostory – po novém roce navíc s ještě vytuněnějším interiérem i nabídkou! Pro aktuální informace o tom, kdy si k nim můžete zajít třeba na místní neuvěřitelné mochi waffle nebo další japonské speciality s twistem, sledujte jejich instagram bango_brno.

Kuchyně jižních přístavů „Kořeny stromu sahají do různých oblastí. Jídlo a kultura nás

KAM

GASTRO

baví. Vidíme v těchto tématech možnost promítnout jedinečnost každého člověka a každého receptu,“ říkají majitelé nově otevřené restaurace Rễ (= Kořeny) na Běhounské 8 s interiérem od studia Hrdina & Pavlík. Ochutnáte tu vietnamská, japonská a korejská jídla inspirovaná kuchyní jižních přístavů, kde se tyto kultury mísí.

Na sushi na Josefskou Nová asijská restaurace s názvem Sushi Hub Brno se v loňském roce objevila na Josefské ulici v centru Brna. Vyzkoušejte zapečené uramaki s teriyaki omáčkou, Philadelphia rolls s lahodným krémovým sýrem, Creamy rolls nebo vytuněné veggie verze sushi s wakame či tropickým ovocem.

roč jste zvolili P název Rễ (česky Kořeny)?

Korejské BBQ Podzemní prostor na Veveří se v loňském roce proměnil v ráj asijské kuchyně – díky novému podniku Mulgogi sem můžete zajít na korejské barbeque, které si sami ugrilujete přímo u stolu, nebo vychytané sushi. Ve všední dny pro vás připravují i bohatá obědová menu ve čtyřech variantách.

Dobrý den, Vietname Na závěr jednu oblíbenou stálici. Podnik Bonjour Vietnam najdete na Václavské ulici, od ledna v místní nabídce ochutnáte novinky jako Bò cuốn rau, tedy grilované hovězí rolky se zeleninou, nebo Gà giòn cay čili pikantní restovaná křupavá kuřecí prsa. (red)

2)

aké z vašich jídel J nás v únoru zahřeje?

Zvolil bych ramen, který máme i ve vege podobě. Dále katsu curry s omáčkou ze zeleniny a teriyaki s hovězím. Mám rád náš domácí dezert, který je od naší rodinné cukrářky. Pro prohřátí těla bych si vybral korejský čaj Yuzu s medem.

3)

o má vyjadřovat C interiér restaurace?

Na interiéru jsme spolupracovali se studiem Hrdina & Pavlík. Dokázali skvěle vnímat naše myšlenkové proudy a sestavit finální podobu. Kořeny stromu života, rozvětvené kořeny do různých oblastí, barevnost života, kus Asie a zároveň Evropy, možnost vědomého prožívání v prostoru.

62


SINGHA THAI RESTAURANT

Thajsko pro studenty i vegany

Foto: Singha

Na ulici Orlí, přímo v centru Brna, láká již šest let kolemjdoucí svou unikátní atmosférou a exotickými chutěmi Singha Thai Restaurant. Kromě tradiční thajské kuchyně překvapí i nabídkou veganských pokrmů pro milovníky rostlinné stravy. Singha spojuje autentické thajské chuťové zážitky s moderním prostředím a přívětivým přístupem – restaurace nedávno prošla renovací interiéru, který tak působí moderně a svěže.

Radovat se mohou studenti, pro které v Singha chystají zvýhodněné menu. Pokud hledáte gastronomický zážitek s orientálním nádechem, zastavte se na Orlí a nechte se unést vůní a chutěmi thajské kuchyně, která se zde připravuje s láskou a péčí o každý detail. (kom)

Singha Thai Restaurant www.singhathairestaurant.cz

Vegalité – kulinářský ráj pulzující hudbou Brněnská restaurace Vegalité je nejen oblíbeným místem pro milovníky rostlinné stravy a nezávislé hudby, ale také hrdým držitelem ocenění Vegan restaurace roku. Toto vyznamenání každoročně uděluje organizace Vegan Fighter, vyhlášení aktuálních výsledků, kterému dominovalo právě brněnské Vegalité, proběhlo 17. 12. v rámci Veggie Vánoc ve Slovanském domě v Praze.

lé hudbě. Vegalité je členem Brněnské Asociace Clubové Hudby (BACH), která sdružuje podobně smýšlející kulturní instituce. Kromě gastronomického zážitku nabízí Vegalité i vlastní pivní produkci. Ochutnáte tu pět různých speciálů (Vegál, Vegalité, VEG*ALE, Jiřina a Bezlepkoun) a cider s názvem Vegáč. Pokud vás po pivu honí mlsná na kimchi, vyzkoušejte zdejší unikátní kvašenou zeleninu s mořskými řasami pod jménem Kimčiláda.

Vegalité slaví patnáct let existence a za tu dobu získalo kromě zmíněné ceny Vegan restaurace roku i mnoho dalších ocenění, včetně TripAdvisor Certificate of Excellence a titulu Nejoblíbenější restaurace v Jihomoravském kraji od stravenkového portálu Edenred.

Sociální přesah Vegalité není pouze místem pro gastronomické a hudební prožitky, ale také pro sociální propojení. Od počátku své existence podporují neziskový sektor a snaží se vytvářet komunitu lidí sdílejících podobné hodnoty. Dalším krokem v těchto snahách je spoluautorství inspirativního podcastu Bílkovina zaměřeného na veganství a udržitelnost. (kom)

Domov nezávislé hudby… a piva! Tento unikátní podnik není pouze rostlinnou restaurací s důrazem na lokální suroviny, ale také hudebním klubem s otevřeným přístupem ke kvalitní nezávis-

Foto: Vegalité

Vegalité www.vegalite.cz

63 KAM

GASTRO


Lifestyle

3 otázky

Dominika Dvořáková marketing, wellness Infinit Maximus

1)

Foto: xxx V Infinitu Maximus vyzkoušíte 12 saun. Foto: Infinit Maximus

Sauna a relax

Vydejte se do brněnských wellness! Únor je měsíc jako stvořený pro saunování či odpočinek ve vířivce. Nakoukněte s námi do bohatého brněnského světa wellness.

Horká novinka Zbrusu nové UPPER Spa & Wellness nabízí privátní zážitek pro ty, kteří nechtějí nic řešit a zrelaxovat se jen ve dvou ve vířivce i finské sauně. Jejich balíčky kromě nerušeného času ve wellness obsahují také luxusní snídaně či brunche a tematické večery. Pokud byste chtěli v tomto prostředí zažít dámskou jízdu nebo party až v pěti lidech, v UPPER nabídce najdete i tyto varianty.

Neomezený a maximální Do rozlehlého wellness komplexu Infinit Maximus v Kníničkách se alespoň jednou vypravil

KAM

LIFESTYLE

každý milovník relaxu z Brna a okolí. A pokud ne, měl by to rychle napravit. Naleznete tu bylinkovou saunu, alchymistův sklep se saunovými i krbovými kamny, panoramatickou jeskynní svatyni s romantickým výhledem na ochlazovací jezírko, finskou saunu nebo třeba prostorný saunový dóm s programem saunových ceremoniálů. Ve zdejším wellness vás čeká také venkovní termální bazén, slaný whirlpool, relaxační bazén nebo vířivka s hvězdnou oblohou.

Lužánky pro požitkáře Wellness svět nabízí i nově zrekonstruované Bazény Lužánky. Relaxujte v příjemném areálu s finskou saunou, parní solnou lázní, parní saunou nebo třemi atypickými zážitkovými sprchami ve tmavě zlaté mo-

zaice. Vůni dřeva si vychutnáte v biosauně s lávovými kameny. A pro opravdové požitkáře je tu útulná VIP zóna, jíž vévodí zlatý whirlpool.

Lesná s vůní eukalyptu Vodní a saunový svět, posilovna, privátní vířivka, masáže, solárium a příjemná obsluha. To je WELLNESS ORION na Lesné. Saunový svět nabízí tři suché sauny – finskou, medovou, aroma saunu – jednu parní s vůní eukalyptu. Ve vodním světě se pro změnu naložíte do velké perličkové vířivky nebo vyhřívaného relaxačního bazénu s protiproudem, masážní vodní postelí, protiproudem a vodopádem.

áte v Infinitu pro rok M 2024 nějaké zajímavé novinky?

Čeká nás toho hodně, v průběhu roku chceme postupně vylepšovat prostory pro klienty, ať už to jsou recepce, nebo privátní zóna. Některé z našich saun také čeká rekonstrukce. V minulém roce jsme začali s vlastní merchem, i u něj můžete očekávat novinky. Rozhodně je na co se těšit.

2)

ůžeme k vám zajít M na saunové rituály či jiné akce?

Ano! Saunové ceremoniály probíhají každý den už od ranních hodin. Rozdělujeme je navíc do několika kategorií, takže si můžete vybrat, jestli chcete relaxační ceremoniál nebo třeba divočejší, dynamický. V roce 2024 nás pak ještě čekají saunové noci. Na jednu se můžete těšit už teď na jaře v březnu, další potom v druhé polovině roku.

3)

aký „nejnadupanější“ J pobytový balíček nabízíte?

Stojí za to zažít je všechny, ale „nejnadupanější“ je asi wellness pobyt Dokonalý relax. S masážemi, vstupem do wellness, lahví sektu na pokoji a večeří v hotelové restauraci svému jménu určitě dostojí.

64


OASIS WELLNESS

NOVĚ OTEVŘENO

HOTEL ATLANTIS

Oáza pro tělo i duši

Novinka na Francouzské

Restart organismu v sauně

Foto: Oasis Wellness

Foto: Centrum Tara

Wellness centrum Oasis na Novobranské nabízí široký výběr masáží a dalších služeb, jako jsou epilace, omlazování obličeje či LPG Lipomassage, což je metoda tvarování postavy bez operace pomocí unikátního přístroje Cellu M6. Vyzkoušet tu můžete také moderní infračervenou termosaunu. Centrum vedou manželé z Itálie, a domluvíte se tu tedy kromě češtiny též italsky, ale i anglicky, španělsky či rusky. (kom)

V nově otevřeném Centru Tara (bývalá sauna Dialog) na Francouzské ulici si užijete relax v klasické finské sauně či aromasauně, můžete si také domluvit peeling z himalájské soli a éterického biooleje, který ještě vylepší váš prožitek ze saunování. Zchladíte se v ledové kádi, pomocí kbelíku nebo sprchy, a pokud budete mít chuť na občerstvení po saunování, také nepřijdete zkrátka. (red)

Oasis Wellness Brno www.brnowellness.cz

Centrum Tara www.centrumtara.com

Foto: Hotel Atlantis

Přemýšlíte, jak povzbudit organismus, posílit imunitu a navodit fyzickou i duševní pohodu? Začněte se saunováním! V saunovém světě hotelového komplexu Atlantis zažijete výjimečné hýčkání v krásném prostředí místního wellness. Saunové ceremoniály, které si pro vás v Atlantisu připravili každou středu, čtvrtek, pátek, sobotu a neděli, jsou zážitkem jak pro zkušené milovníky sauny, tak pro úplné nováčky.

Po několikaměsíčním cestování po Spojených státech se navíc do Atlantisu vrací producentka, dramaturgyně, dokumentaristka a skvělá saunamasterka Kamila Zlatušková – na jí vedené saunové ceremoniály se můžete od 14. února těšit každou středu od 17.30 hodin. A slibujeme, že to bude zážitek! (kom)

Hotel Atlantis www.hotel-atlantis.cz

WELLNESS PARK LUŽÁNKY

SEBEROZVOJ

LOKÁLNÍ ZNAČKA

Večer čtyř živlů

Pečujte o své duševní zdraví

Eco-friendly jógamatky

Foto: Wellness park Lužánky

Co pro vás chystáme ve Wellness parku Lužánky? V sobotu 17. února se můžete těšit na akci Večer čtyř živlů plnou saunových ceremoniálů v rámci běžného vstupného. Náš saunový svět se nachází v centru Brna, přitom uprostřed krásné přírody parku Lužánky a nabízí komorní atmosféru. Najdete zde čtyři sauny, vnitřní i venkovní odpočívárnu a bar. Přijďte nás navštívit. (kom)

17/2

Večer čtyř živlů Wellness park Lužánky wellnessparkluzanky.cz

Foto: Dhaara

Foto: Centrum všímavosti

Střed Brna již několik let nabízí zájemcům kvalitní platformu péče o seberozvoj a duševní zdraví – Centrum všímavosti na Kopečné ulici 19. Kromě skupiny terapeutů zde působí i učitelé meditace s praxí několikaletého tréninku v Asii, tým se navíc stále rozrůstá. V meditační místnosti, tzv. myslicvičně, běží několik meditačních skupin a kurzů, včetně metody mindfullness a 4× týdně vedené meditace

pro jednorázově příchozí návštěvníky. Centrum provozuje i program přednášek, koncertů a dalších kulturních akcí. Letošní program bude pestrý, 14. 2. v 18 hod. tu můžete navštívit přednášku Srí Lanka – promítání z cest, 23. 2. v 18 hod. pak Šebestián Bok popovídá o svých 13 000 km prázdnin. (kom)

Centrum všímavosti www.centrumvsimavosti.cz

Podložky na jógu z recyklovaných a recyklovatelných materiálů, které se nedrolí, nekloužou, jsou stylové i příjemné na dotek. Dhaara je spíše komunitou než pouhým brandem – na designu spolupracuje s lokálními kreativci, na funkčnosti pak s lektory i jógovými studii, aby podložky vyhovovaly individuálním požadavkům a stylům cvičení. Z každé jógamatky navíc putuje 25 Kč na pomoc Člověku v tísni. (kom) Dhaara www.dhaara.cz

65 KAM

LIFESTYLE


Saunování s vůní dřeva Desatero správného saunování 1) Důkladně se osprchujte a zejména osušte.

2) Po vstupu do sauny

celé tělo včetně nohou podložte prostěradlem či osuškou.

3) V prohřívárně sauny

nejlépe ležte, popřípadě seďte s nohama na stejné lavici, na které sedíte.

4) Během procesu můžete provádět automasáž různými masážními prostředky (kartáči, houbami).

Foto: STAREZ - SPORT

Relaxujte ve wellness ráji za Lužánkami Areál Bazénů Lužánky, který po důkladné modernizaci znovu otevřel před několika měsíci, nenabízí pouze plavecké dráhy v nových či zrekonstruovaných bazénech. Najdete tu také luxusní wellness o rozloze 816 m2 . A kdyby vaše kroky mířily na Rašínovu či do Kohoutovic, další wellness centra představujeme hned na protější straně!

Bazén plný slev V Bazénech Lužánky, stejně jako v Lázních Rašínova, platí po předložení ISIC studentská sleva 30 % na vstup ve vybraných časech. Nejste student? Nevadí, i pro vás má společnost STAREZ - SPORT připravenou výhodnou akci, stačí si pořídit čipové hodinky,

KAM

LIFESTYLE

s nimiž ušetříte 20 % při každém vstupu na všechny jejich sportoviště včetně areálů zmíněných na této a následující straně. Čím více budete do sauny chodit, tím více ušetříte!

polévány kameny tak, aby zvýšily vlhkost vzduchu a navodily v sauně pohodu. Saunové ceremoniály probíhají v Bazénech Lužánky každý čtvrtek a sobotu vždy v 18.00, 19.00 a 20.00.

Tady vám bude horko!

Kde se zchladit?

Relaxujte v příjemném wellness Bazénů Lužánky, ve kterém najdete finskou saunu (75–110 °C, vlhkost 25 %, kapacita až 33 osob), parní solnou lázeň, parní saunu (43 °C, vlhkost 100 %, kapacita 10 osob). Pokud by vám tohle vše ještě nestačilo, vůni dřeva si vychutnáte v biosauně s kamny finského typu a lávovými kameny.

Důležitým prvkem saunování je následné ochlazení. To vám poskytne studna s ledovou tříští, ochlazovací vědro nebo venkovní ochlazovací bazén s hloubkou vody 1,20 m. Na terase jsou dvě venkovní sprchy a relaxační zóna s lehátky. Tři sprchy najdete i ve vnitřních prostorách wellness, zaujmou okolní tmavě zlatou mozaikou, různými barvami osvětlení i zážitkovými funkcemi, mezi něž patří teplý mlžný déšť, studená mlha nebo teplé aroma z bočních trysek. Tady je zkrátka i sprchování zábava.

Saunové ceremoniály Ve finské sauně a v páře také pod vedením zkušených saunových mistrů probíhají saunové ceremoniály. Během nich jsou za pomoci příjemné vůně z esenciálních olejů

5) Dýchejte ústy i nosem. 6) Ideální doba vašeho

pobytu v sauně by měla být 15–20 minut.

7) Před vstupem do

ochlazovacího bazénku se řádně osprchujte, abyste ze sebe smyli nečistoty.

8) Do ochlazovacího

bazénku vstupujte s rozvahou a pomalu. Nejprve vám bude chladno, v druhé fázi se začnete ve vodě cítit příjemně. Až vám začne být opět chladno, bazének opusťte.

9) V relaxační místnosti se uvelebte do příjemné polohy (vleže) a nejméně 20 minut odpočívejte. Neustále doplňujte tekutiny.

10) Celý proces opakujte, nejvíce však celkem třikrát.

bazenyluzanky.starez.cz

66


Oáza klidu na Rašínově Wellness zóna přímo v centru Brna? Zastavte se v Lázních Rašínova, prohřejte své tělo a uvolněte mysl v místních saunách!

se ohřívá až na 90–100 °C. Saunování pomůže odbourat nahromaděný stres, uvolní svaly, posílí imunitu a zlepší kvalitu vašeho spánku.

Pára a infrasauna

Zchlazení na několik způsobů

Parní sauna nabízí návštěvníkům kombinaci hydroterapie a termoterapie, které jsou vhodné především pro úlevu svalů a kloubů. Horká pára příjemně zvlhčí vaši pokožku a prospěje i dýchacímu systému. Blahodárné účinky poskytne i infrasauna, která funguje na principu infračerveného záření. Infrasauna zvyšuje teplotu vzduchu jen do 60 °C a prohřívá tělo zevnitř, až do hloubky 4 centimetrů.

Pokud preferujete postupné ochlazování, využijte místní masážní sprchu. Boční sprchové hlavice vám příjemně promasírují a zchladí uvolněné svalstvo. Pokud naopak hledáte prudkou změnu tepla, využijte ochlazovací bazének či ochlazovací vědro. Jako další alternativa či doplněk ochlazení po saunování slouží ledová studna. Naberte si hrst ledu, jemně se jím potírejte a nechte jej rozpustit na rozpálené pokožce. Na Rašínově můžete vyzkoušet také Kneippův chodník! Odpočívárna je určena ke zklidnění těla a k dovršení jednotlivých saunovacích cyklů.

Dvě finské sauny V Lázních Rašínova se nemusíte bát, že si někomu sednete na klín! Ve dvou finských saunách je dost místa pro všechny. Pobyt ve finské sauně nabízí celou řadu pozitivních účinků na lidský organismus. Suchý vzduch

Foto: STAREZ - SPORT

rasinova.starez.cz

Rozpálené Kohoutovice Patříte k milovníkům finské sauny? Pak na nic nečekejte a vydejte se do Aquaparku Kohoutovice – v místním wellness na vás totiž čeká sauna, která má pořádné grády.

vydržíte, začnete se ve vodě cítit příjemně. Opětovný pocit chladu je signálem, že máte bazének opustit.

Otestujte svůj bod varu

Jako další alternativa či doplněk ochlazení po saunování slouží v Kohoutovicích ledová studna. Naberte si hrst ledu, jemně se jím potírejte a nechte jej rozpustit na rozpálené pokožce. Můžete vyzkoušet i zchlazení chodidel ledovou tříští. Led není vhodné dávat na hlavu.

Ledová alternativa

Upevnit své zdraví můžete v sauně s teplotou 100 °C. Jaké jsou zdravotní benefity jejích opakovaných návštěv? Pravidelným saunováním posílíte činnost vnitřních orgánů, zejména srdce. Odplavováním toxických látek z těla pak ulevíte játrům a ledvinám, v neposlední řadě posílíte svůj imunitní systém a posílíte zkřehlé a unavené svalstvo.

Pohodový dojezd Jak velí pravidla saunování, po prohřátí v sauně se pohodlně uvelebte v relaxační místnosti do příjemné relaxační pozice (vsedě i vleže). Doporučený čas odpočinku je alespoň 20 minut.

Vstupte s rozvahou Ochlazení v bazénku po prohřátí ve stostupňové sauně je nedílnou součástí celého procesu. Voda v něm je pořádně studená, a proto je na místě vstupovat do bazénku s rozvahou. Nejprve vám bude chladno, ale když chvíli

Foto: STAREZ - SPORT

aquapark.starez.cz/sauna

67 KAM

LIFESTYLE


KAM

INZERCE

68


69

KAM

INZERCE


Odjinud Závod, na který jste se těšili celý rok, je konečně tady. Jizerská 50, běžkařský svátek, při němž se ve stopě potkávají amatéři s profesionály, se bude konat v neděli 11. 2. od 8.30, vyjíždí se jako každý rok ze ski stadionu Bedřichov. Pokud nezávodíte, můžete se alespoň přijít podívat a nasát unikátní atmosféru.

Foto: Jizerská 50

BZENEC

DOLNÍ KOUNICE

VALTICE

KYJOV

Z čuníka a hroznů

Turistika se svařákem

Prohlídni a ochutnej

Burza plná tradic

Foto: ilustrační

Foto: ilustrační

Zima od pradávna patřila zabijačce a přípravě vydatných pokrmů a specialit v podobě jitrnic, jelítek, ovárku, jatýrek, výpečků, tlačenky a dalších. Tyhle dobroty je pak třeba zapít lahodným vínem. To nejlepší z obojího vám v sobotu 3. února nabídne vinařství Kněží hora, kromě plných talířů a džbánků nebude chybět ani cimbálová muzika. (rb)

Foto: Salon vín

Město Dolní Kounice se zahalilo do zimního kabátku, to však neznamená, že by pro turisty ztratilo své pověstné kouzlo. A tak mohou zvědaví zájemci navštívit v rámci zimních prohlídek ty nejznámější památky, ke kterým patří klášter Rosa coeli, synagoga, židovský hřbitov ale i spousta dalších. To vše pěkně s horkým svařákem v ruce. (rb)

3/2

Domácí zabijačka a ochutnávka vín Vinařství Kněží hora www.vinarstviknezihora.cz

KAM

ODJINUD

Předpovídáme 24. ročníku Salonu vín České republiky zářnou budoucnost, vždyť už teď je ověnčen samými jedničkami. Své brány poprvé otevře ve čtvrtek 1. února 2024, aby příznivcům tekutých hroznů prvně nabídl novou kolekci sta vín oceněných zlatou medailí Salonu. Návštěvníky navíc přivítají nově zrekonstruované prostory degustační expozice. (rb)

1/2

25/2 od 9.00

Foto: Veronika Šimečková

Zimní prohlídka města www.dolnikounice.cz

od Nová expozice v Salonu vín Zámek Valtice www.vinarskecentrum.cz

Jsou-li kroje součástí vašich rodinných tradic, pak se vydejte na burzu lidových oděvů. Naleznete tu lidové kroje a součásti nebo materiál na jejich výrobu, především z oblastí Kyjovska, Vracovska, Hanáckého Slovácka, Podluží a okolí. Sami tu můžete prodat krojovou součást, kterou už nepotřebujete, nebo získat tu, která vám doma chybí. (rb)

25/2 od 13.00

Burza lidových krojů Vlastivědné muzeum Kyjov www.bit.ly/48qeikx

70


DOBŠICE

KŘTINY

Masopust ve znamení vína

Pěšky, nebo běžky?

3 otázky

Foto: ilustrační

Vydejte se se sklenkou v ruce na putování po dobšických sklípcích. Dveře vám otevře 26 sklepů, v nichž budete moci ochutnat ta nejlepší vína ze soudků místních vinařů. V ulicích vás uvítá hudba, stánky s občerstvením i grilovaný pašík. Od 20.00 hodin pokračuje program masopustní taneční zábavou v Sokolovně. Masky jsou vítány! (rb)

Jiří Fric Foto: ilustrační

V úvodu této rubriky zveme na závod Jizerská 50, pokud se vám však nechce cestovat až do Jizerek, máme pro vás tip na trasu ležící o něco blíže.

na kouzelnou zimní krajinu Moravského krasu i slušný sportovní zážitek. Stačí se dát po levé straně údolí od třetího rybníku po modré, která vás povede až na rozcestí Ochozská jeskyně – odtud až do Křtin po zelené. Pozor, stopa není upravována a na 16 km dlouhé trase není mnoho možností občerstvení. (rb)

Putování po dobšických sklípcích Dobšice www.vinarskecentrum.cz

Ačkoliv Brno a jeho okolí sněhem obvykle příliš neoplývá, stane-li se zázrak a napadne dostatečně vysoká pokrývka, lze i tady podniknout běžkařský výlet. Příjemná cesta z Mariánského údolí, kam vás zaveze autobus č. 55, až do Křtin nabídne běžkařům pohledy

PRAHA

BRATISLAVA

VÍDEŇ

Únor s velkými jmény

Umění nás přežije

Některá jsou si rovnější

17/2 od 11.00

Foto: X Ambassadors

Pražská klubová scéna nabídne v únoru hned několik zajímavých koncertů zahraničních interpretů, na které se určitě vyplatí z Brna vyrazit. 16. 2. přijedou do Fóra Karlín britští Nothing But Thieves, 21. 2. se v SaSaZu představí americká alternativa X Ambassadors, 23. 2. vlétne do Roxy legendární DJ a producent Fatboy Slim a 26. 2. rozsvítí Futurum Music Bar rockeři Dead Poet Society. (red)

Foto: SNG

KAM na běžky Mariánské údolí–Křtiny

16/2

od Marko Blažo: Celý člověk Slovenská národná galéria www.sng.sk

omu byste doporučil K výlet do Žítkové a vašeho hotelu?

Každému, kdo chce vypnout a načerpat energii na krásném místě – je možné se projít po okolí s kočárkem nebo si třeba půjčit elektrokolo a prozkoumat blízké kopečky, případně si vybrat zajímavou knížku z naší knihovny, na balkoně se začíst a pokukovat po pasoucích se kravách. aší devízou je lokální V kuchyně, jak tvoříte menu?

Zvířata na špinavé farmě se vzbouří proti svým tyranským majitelům, brzy se však dostanou pod vládu nového vůdce z vlastních řad. Říká se, že opera nepotřebuje překlad, a tak se na ni můžete vydat třeba do Vídně, kde se 28. února představí hra na motivy dystopického románu 1984 od George Orwella. Zhlédnout lze také veřejnou generálku 26. února. (rb)

28/2

od Farma zvířat Vídeňská státní opera www.wiener-staatsoper.at

1)

2)

Foto: Vídeňská státní opera

Marko Blažo (1972–2021) patřil ke generaci, která nastoupila na uměleckou scénu v 90. letech. Už od začátku zaujal společnost svými díly plnými osobité poetiky, v nichž pracoval převážně s malbou, kresbou a digitální grafikou. Výstavu ikonického umělce, který odešel ze scény příliš brzy, můžete zhlédnout ve Slovenské národní galerii v Bratislavě. (rb)

ředitel Hotelu Kopanice

Menu tvoříme podle sezóny a ve spolupráci s ovčí farmou, která nám dodává sýry, nebo se zelinářem, od nějž máme ovoce a zeleninu v biokvalitě. Základ tvoří česká kuchyně, zároveň máme v nabídce i typická jídla pro horské regiony, poctivé polévky (zelňačka, bramboračka), ze sladkého pak tradiční koláče a buchty.

3)

a co se u vás mohou N těšit lidé hledající relax?

Ve wellness centru máme bazén, vířivku, saunu a dvě skvělé masérky. Z masáží nabízíme např. lymfatickou, medovou nebo božskou žítkovskou, také rašelinové zábaly a vodní terapii Watsu. Přes léto bychom rádi vybudovali venkovní wellness s výhledem na okolní kopce.

71 KAM

ODJINUD


PODHORÁCKÉ MUZEUM

ZNOJEMSKÁ BESEDA

Výstava dřevěných hraček

Mrazivá historie krytu ve Znojmě

Foto: Muzeum Brněnska

Poznejte kouzelný svět dřevěných hraček. Navštivte výstavu nazvanou Hračka v dřevě ukrytá, kterou nyní nabízí Podhorácké muzeum v Předklášteří. Výstava vás zavede do rozmanitých koutů naší země, kde se dřevěné hračky tradičně vyráběly již před staletím. Každá z těchto národopisných oblastí jim vtiskla jedinečnou podobu. Zjistíte například, čím jsou originální hračky z Krušnohoří

KAM

ODJINUD

Foto: Znojemská Beseda

či proč se na Valašsku udily v peci. Prohlédnete si také dřevěné hračky vytvořené podle návrhů slavných českých umělců z přelomu 19. a 20. století. Navíc možná zavzpomínáte na hračky, které si můžete pamatovat z dob svého dětství. (kom)

25/2

do Hračka v dřevě ukrytá Podhorácké muzeum v Předklášteří www.muzeumbrnenska.cz

Dochovaný prostor, pravděpodobně určený pro bezpečí vyvolených, měl sloužit jako protiradiační kryt. Dnes je novou trasou podzemí ve Znojmě. Sociální zařízení, ventilátor pro cirkulaci vzduchu a elektroinstalace, to je původní zařízení, které se snad nikdy nepoužilo. Nyní se jedná o doplňky, které se staly součástí nového prohlídkového okruhu znojemského podzemí. Prohlídka o délce téměř 700 metrů je doplněna

o exponáty, jako je protichemický oblek, plynová maska, funkční radiometr či polní telefon. Na chodbách návštěvníci najdou informační panely se snímky původních dokumentů, mezi kterými jsou také mapy plánovaných zásahů amerických zpravodajských služeb v případě napadení. (kom)

Znojemské podzemí www.znojemskabeseda.cz

72


73

KAM

INZERCE


Where The exhibition Introspection by Zdena Höhmova at the Art Gallery Brno on Veveří reveals both restless and poetic moments in the work of the Brno-based artist. Her artistic expression encompasses meditative and lyrical aspects, as well as expressive and symbolic representations.You can visit the exhibition until 23rd February.

Photo: Michaela Dvořáková

OPERA

BALLET

Dalibor at the Janáček Theatre

Beethoven with Ivo Kahánek

Photo: NdB

A mysterious story and passionate music come together in Smetana‘s Dalibor at the Janáček Theatre! Today, the fateful trial of the knight Dalibor will take place in the courtroom. Is he guilty of murder or was he just defending his right? A drama full of passion and political intrigue brings not only beautiful music but also a deep insight into human drama. Director David Pountney will bring his unique take on the

KAM

WHERE

Photo: Dušan Martinček

well-known Czech story of Dalibor. Together with him, the excellent conductor Tomáš Hanus returns to Brno on this occasion. Join us for the premiere of Dalibor on 2 February 2024 at the Janáček Theatre. (kom)

2/2

Dalibor Janáček Theatre www.ndb.cz

Ivo Kahánek will be an exclusive guest in the February performances of the Beethoven Ballet The audience will have a unique opportunity to see an extraordinary Czech pianist on the stage of the Janáček Theatre. Ivo Kahánek performs with the NdB Ballet in the opulent ballet Beethoven. Ivo Kahánek has earned a reputation as one of the most impressive artists of his generation and is the recipi-

ent of many prestigious international awards. The audience can look forward to an extraordinary interpretation of Ludwig van Beethoven‘s world-famous compositions - for example, the famous Moonlight Sonata or the so-called Pathetique. (kom)

13, 14, 23 and 24/2 Beethoven Janáček Theatre www.ndb.cz

74


WELLNESS

CZECH WITH CORRECT

Oasis Wellness Brno

UŽ and AŽ

NEWS

Brno Daily – News Highlights The wellness center Oasis at Novobranská offers a wide range of massages and other services, such as epilation, facial rejuvenation, and LPG Lipomassage, which is a non-surgical body shaping method using the unique Cellu M6 device. The center is run by an Italian couple, so in addition to Czech, you can communicate in Italian, English, Spanish, or Russian. (kom)

Oasis Wellness Brno www.brnowellness.cz

Photo: Pocket media

In Czech, we have two words that help us express time, even though they do not refer to a particular hour. These words help us express situations when something is out of the ordinary. Let‘s take a closer look at them: “Už“ is used to express a sense of completion, already, or finally. It indicates that something has happened and the action is terminated. For example: “Už jsem tady.”.

“Až“ is used to express until, in the sense of waiting or expecting. It indicates that something will happen or should be done when a certain condition or point in time is reached. So it is used to express something happening in the future. For example: “Počkám, až přijdeš.” or “Pojedeme tam až zítra.”.

Correct Language Centre www.jc-correct.com

THEATRE

KINO ART

English friendly Goose

Valentine‘s at Kino Art

Photo: Kino Art

answer a host of questions which linger to this day. Come and experience the current face of one of the most important theatres in Brno‘s cultural history! Don‘t forget to follow us! @husa_na_provazku

Still don’t have gifts for Valentine’s Day? Then come to Kino Art’s Valentine’s Fair on Sunday 11th of February! You can look forward to handmade jeweller, second-hand clothes by charity store Šuplig, sweets by Laskominy od Maryny and many more! And if you’d like to enjoy more traditional kind of date, you can visit a marathon of The Twilight Saga on 25th of February! (red)

24/2

11/2

Photo: Goose on a String Theatre

Do not miss Smokeout – 24th February 2024 in the Goose on a String Theatre. Our theatre is English friendly! A furiously cathartic stage ceremony, based on real events surrounding an unreal case in which Czech society was cast in the main role, brings to the stage fragments of legal texts, online articles and interviews, audience letters, witness statements and the New Testament. In doing so, it attempts to

Smokeout Goose on a String Theatre www.provazek.cz

Valentine’s Fair Kino Art www.kinoart.cz

The planned new centres for cancer prevention and supportive care will open at Brno’s Masaryk Institute of Oncology in 2026, said PM Petr Fiala, while attending the ceremonial launch of the project at the construction site on 15 January. The Masaryk Institute of Oncology is the largest such facility in the Czech Republic, treating 80,000 patients each year. The Daruj Kelímek project declared the 2023 Brno Christmas campaign as a success, as CZK 3,307,225 was collected for 18 different charities, around CZK 400,000 more than last year. The campaign contributed to the positive assessment of the Brno Christmas markets, which were named the best in Europe. In cooperation with the market on Zelny Trh, Daruj Kelímek also contributed to the fund for the victims and survivors of the tragedy that happened before Christmas at the Faculty of Arts of Charles University. The South Moravian Tourism Office has tapped into mobile operator data from 2023, which revealed that nearly 10 million visitors came to South Moravia in 2023, surpassing all other regions except Prague. However, visitors tend to spend the shortest amount of time here compared to other regions. Read more every day on brnodaily.com. Brno Daily - Brno’s Online News in English.

Brno Daily www.brnodaily.com

75 KAM

WHERE


LEARNING

AMERICAN ACADEMY

Confusing Czech Words

American Academy At Masaryk University

VEČER

VEČEŘE

evening

dinner

Večer doma jíme večeři. xxxx xxxhave dinner at home in the evening. We How to use the words? VEČER Dnes večer půjdu do kina. I‘m going to the cinema tonight. Chodím na jógu ve středu večer. I go to yoga on Wednesday nights. Nikdy nepracuju večer. I never work in the evening. VEČEŘE Co si dáš k večeři? What do you want for dinner? Půjdeme na večeři do restaurace.

Photo: American Academy

We‘re going to a restaurant for dinner. Po večeři si dáme víno. We‘ll have wine after dinner. If you want to explore more confusing Czech words, don’t miss my new e-book 100 CONFUSING CZECH WORDS.

Eva Koudelíková EFFECTIVE CZECH www.evakoudelikova.cz

American Academy in Brno was honored to have two of their amazing teachers, Ms. Charlie and Mr. Smith, be invited to give a speech at the BELONG Conference about their school‘s accepting, diverse community that is “a microcosm for society”. On November 30th, MUNI hosted this conference in their Faculty of Education, where they invited a variety of speakers to give a keynote speech

focused on inclusion and difficulties in social settings. Among these were the representatives of AAB, an international school that offers grades 1-12 and provides a welcoming environment for their students.

Mia Behrová Senior student at American Academy in Brno americanacademy.com

Where to Go in 2024? The award-winning AFAR magazine has released its regular list of recommended destinations for where to head abroad in 2024. Quite rightly Brno has found its place among the 25 destinations, as in their own words, it overflows with music, art and self-expression.

the magazine for its diverse music scene. Brno is an attractive venue for a number of thriving music festivals that will satisfy fans of classical music, jazz and pop music, such as Janáček Brno Festival, JazzFestBrno, Brno Music Marathon and Pop Messe. Furthermore, the Brno club scene is also gaining more and more attention. Music festivals that involve local artists and communities enjoy a specific place in the cultural portfolio,” commented Jana Janulíková, TIC BRNO Director.

Alongside Los Angeles Including cities, regions and entire countries, the list is the result of months of research and reporting by AFAR correspondents and editors who travel around the world. Specifically, it names 13 destinations, plus an additional 12 locations recommended by the editors covering major U.S. cities, 2024 capitals and so-called revisited classics. Brno appears on the list alongside Los Angeles, Toronto and Norway, for example.

City of music “Brno, which is one of the UNESCO Creative Cities of Music, was acknowledged by

KAM

WHERE

Pop Messe 2023 - Young Fathers. Photo: Martin Zeman

www.afar.com

76


Grow Together and Develop Talents

Photo: Centre for Foreigners JMK

Do you know that there is a place in Brno where the whole world meets? It’s at the Centre for Foreigners JMK. A place where children become little theatre performers, creative souls, students, and mainly friends! The Centre, in partnership with UNICEF, brings a wide variety of activities for children of foreigners of all ages and their parents.

Treading the Boards We have regular theatre workshops for children who enjoy the spotlight and who also wish to improve their communication skills. Children of all ages, from first graders to teenagers, will try out various acting methods, learn public speaking, increase their confidence, and last but not least, improve their body coordination. And the result? Short performances that will amaze many viewers! The children, guided by

an experienced teacher, are currently preparing a play inspired by The Little Prince, which they enjoy immensely.

Tuesdays Belong to Education and Wednesdays to Fun

Moms & Kids Club

The tutoring club for pupilsforeigners in the second level of elementary schools is scheduled every Tuesday. In this club, pupils can get help and discuss things from a subject they don’t understand or things that they need to practice. The club is led by students from the faculty of education of Masaryk University and its objective is to help foreigners to overcome the difficulties that they encounter in Czech schools. The club helps with any subjects, but most often you will hear Czech, math, and biology being explained. Are you struggling with your homework? The tutoring club will help you. Wednesdays at the Centre for Foreigners JMK belong to the YouthClub. Alla and Alina meet

We have a club where parents with children up to the age of 3 can come and talk with others. The club is operated by a therapist, dula, and parenthood specialist. Each week parents of all nationalities come and talk about various topics, such as self-care and how to find time for yourself, everyday activities with children, important tips on how to handle basic children illnesses, eating habits, and parenting styles. The club is thus not only a way to exchange practical information, but mainly offers space to share the joy and challenges of parenthood and to look for the right balance in the everyday life of parents.

teenagers and play board games or organize creative meetings during which they sing, play the guitar and read their own poems. Fantasy has no limits here. The Youthclub is simply a safe space to listen to ideas of youngsters. Are you a teenager? The doors are open for you!

And that’s not all! The Centre will organize a whole plethora of other activities for children and youth. Creative workshops, business courses, Czech language lessons, summer day camps and joint tours and trips to nature. Join us, meet new friends, develop your talents and become a part of a great community.

Centre for Foreigners JMK www.cizincijmk.cz

77 KAM

WHERE


Go with the Cultural “Floe” The Czech word for February is únor – from the way ice floes [ledová kra] can dive or burrow [nořit] below the water. How will you dive deep into February? With the warmth of music and the glow of comedy, of course! These events are organized by or feature Brňáci from many different cultures, and they are all or mostly in English.

23/2 at 8 pm: Comedius “Pay or Perform” at Trojka Comedius has an open mic night on the Final Friday of (almost) every month! This “almost anything goes” open mic welcomes comedy, storytelling, music, magic, and more, once again in the fabulous back room at Kavárna Trojka, at Dominikánská 9. This month’s event will have a guest host: the comedian and crowd favorite Scott H. F. Adams returns a second time to collect the cash, hold the stopwatch, and keep the laughter flowing. The rules still apply: Don’t be racist, sexist, or otherwise horrible. This is an event for adults. Show up at 7:30 pm to sign up; show starts at 8. See you there!

24/2 & 25/2 Czech Theater performs Sleeping Disorders by Radka Denemarková How can we live our one life well? Can we live on after our deaths through what we’ve created, who we’ve loved, what we’ve accomplished? Virginia Woolf, Sylvia Plath, and Ivana T. are stuck together after their deaths, trying to answer these questions. Czech Theater performs this dark comedy at Vesna (Údolní 10). Tickets at smsticket.cz.

Photo: Czech Theater

Written by Anne Johnson

Expats welcomed by the Mayor Last month, representatives of the expat community in Brno were invited to meet the Mayor, Markéta Vaňková, in the beautiful halls of the Town Hall.

experts and creators. Special thanks go to the City Hall, for having us, and for co-organizing this event with our Brno Expat Centre team.

The evening was a symbolic welcome to Brno; an acknowledgment from the City Hall that it sees the value expats bring to the city we all now call home.

Sense of community and connection The gathering aimed to foster a sense of community and connection among those who have chosen Brno as their new home. Expats were given a place to share their experience as internationals living in Brno. Mary O’Connell, a research scientist from CEITEC MU who arrived over 9 years ago, spoke of Brno as a prestigious base for researchers. “There’s a unique feeling in the city, and that Brno hasn’t been discovered yet. There are opportunities here that you won’t find in many other cities.”

City of science In her welcoming speech, the Mayor emphasized Brno’s commitment to being a city of science, research and innovation, underscoring the importance of international talents in sustaining this vision. She wished the expat community a marvelous time in Brno. “I hope you decide to stay here for good, feeling that Brno is just as good for you as you are for it,” she concluded her speech. A wonderfully eclectic group accepted her invitation: researchers, businessmen, managing directors, academics, musicians, developers, technical

KAM

WHERE

Photo: Jiří Lubojacký

Brno Expat Centre brnoexpatcentre.eu/blog

78


Save the date – Brno Expat Fair There will be food and music, too

In one day, under one roof, discover and enjoy what life in Brno has to offer. And meet the international community! Don’t miss the Living in Brno 2024 Brno Expat Fair.

Come for a whole day. Meet with your friends, or find new ones. There’ll be a food festival with international dishes, and a stage with expat performers. There’ll be plenty of space to enjoy a good meal and have a drink. Last year, more than 1,300 expats and their friends visited the fair throughout the day. You’re welcome to stay for the afterparty at 6 pm.

Brno’s vibe poured into Tržnice On Saturday, 13 April, the four floors of Tržnice (Zelný trh) will fill up with everything that makes Brno international. Englishfriendly experts and services (legal, finance, insurance; medical services, housing, lifestyle, schools, etc), jobs, clubs and communities. No matter what challenge your life in Brno has thrown your way recently (Learning the language? Starting a family? Looking for a new job? Buying a flat?), the chances are that you’ll find useful tips for solutions at the expat fair. At the very least, you’ll meet your peers whilst searching for answers together!

“Whoever is bored in Brno hasn’t done proper research yet,” a visitor said. Whether that is your case or not, visit Tržnice in April to get some new ideas on how to fill up your free time, learn how to solve some pesky issue, or meet old and new friends.

13/4 Photo: Danny Aboud

Brno Expat Fair Tržnice www.livinginbrno.cz

BECome local with the Brno Expat Centre The following pages were written by the Brno Expat Centre. We’re a public service supported by the City of Brno, and dedicated to helping foreign professionals living (or planning to live) in Brno. If you’re one of them, read on, dear expat!

content for your live in Brno will be delivered directly to your inbox. From English-friendly tips across Brno, to practical info from our consultants and invitations to our events. 2] Solve an issue. Whatever challenges you’re facing, from residence permits, taxes and doctors, to driving licenses, landlord disputes, trade licences or schooling for your children, the chances are our consultants have been asked your questions before. Find your answers and step-by-step manuals in our library of guides for your life in Brno. Contact our consultants directly if you need more help. 3] Meet your peers. We organise at least one event a month, both social and educational. Follow our Facebook/newsletter to get your invite.

The international talent in Brno Currently, there are some 10,000 foreign professionals living in Brno. We’re talking about researchers, managers, technical experts, developers, businesspeople, musicians, creators. The City of Brno tries to attract (and keep) these skilled expats with the potential to contribute to the growth of the city. That’s why, almost 14 years ago now, the Brno Expat Centre was created.

How best to use our services 1] Stay up to date. Subscribe to our monthly newsletter. Carefully chosen, relevant

Photo: Jiří Lubojacký

Brno Expat Centre brnoexpatcentre.eu

79 KAM

WHERE


Med ze hřbitova a další radosti

Kolekce Bruna. Foto: TIC BRNO / Zuzana Drápalová

Nabídka TIC BRNO je známá svou originalitou, kvalitou, vtipem a spoluprací s místními. Ať šlo o drakův svetr, který se stal hitem Brněnských Vánoc 2023, nebo jde o dárky, komentované prohlídky nebo třeba gastroprůvodce. Hany Bánovské, tiskové mluvčí TIC BRNO, jsme se zeptali…

AutenTICkých prohlídek jaro–léto–podzim–zima, kde naši průvodci představují město tak, jak byste možná nečekali.

Co nám doporučíte k Valentýnu? Úplný top dárek je podle mě med, který produkují včely na Ústředním hřbitově. Prostě „miluji tě až za hrob“! V zimě taky potěší vitamínová sada na pěstování hráškových výhonků z kolekce Mendel. Anebo můžete vyjádřit svou lásku k Brnu tričkem se srdcem od známého neznámého brněnského streetartisty TIMA.

jsme na trh taky exkluzivní kolekci autorských hrnků a sklenic Bruna s půdorysy gotického kostela sv. Jakuba a funkcionalistického pavilonu A nebo originální svíčky. Jedna je inspirována legendárním brněnským hořícím pařezem.

Jaké další kolekce nabízíte? Oblíbený je třeba Janáček s ilustracemi Venduly Chalánkové nebo brněnský drak svlečený z kůže od Jana Klimeše. Uvedli

AutenTICita je pro vás hodně důležitá. Milujeme Brno takové, jaké je, a rádi to sdílíme s ostatními. Nabízíme třeba celý cyklus

KAM

KIVA photo

Jak? Nahé a opravdové. Zachycujeme pestrost brněnských témat, za vše, myslím, mluví názvy prohlídek jako Železniční divočinou jižního centra, Muraly v brněnském Bronxu, Smrt a rozklad v Brně… Autentické jsou prohlídky nejen v tématech, ale také v osobnostech průvodců, kteří mají o místech nejen nastudováno, ale často i odžito. Skvělé ohlasy má i vaše spolupráce s místní gastronomickou scénou. Když zveme návštěvníky do Brna, gastronomie je jedním z hlavních témat. Prázdniny v jihomoravské metropoli, to je v našem podání festivalová záplava, moře letních zahrádek, foodie ráj pro masožravce i vegany a ochlazení v tajemném podzemí. To vše zastřešuje autentická atmosféra, kterou

tvoří místní lidé a která přitahuje návštěvníky opakovaně. A když vyrazí do města, tak s průvodcem Gourmet Brno. No jasně! To je radost na talíři. Turisté i místní v tomto nezávislém průvodci najdou to nejlepší z brněnské gastronomie, takže vyberou-li si z něj jakýkoli podnik, neudělají chybu. A k tomu nejkrásnější kniha! Naše publikace Jak to ruplo, představující dětem období sametové revoluce, se stala jednou z nejkrásnějších knih roku 2019. Nabízíme jich ale o Brně a z Brna mnohem víc. Stačí jen zavítat k nám na e-shop nebo do infocenter.

www.darkyzbrna.cz www.ticbrno.cz www.gotobrno.cz

80


Projev CITy autenTICky…

stoupání, můžete tento den klesat do podzemí, nebo „si dát“ obojí a překonat tím převýšení 71 metrů. Až 8 metrů pod dlažbou Zelného trhu vás totiž provedou průvodci v dobových kostýmech a dostanete se do období středověku, kdy se místo ledniček používaly sklepy. Uvidíte tady třeba alchymistickou laboratoř nebo repliky městského pranýře a klece bláznů, které v 17. století stávaly na tržišti, a na závěr prohlídky budou připraveny růže. Do třetice jste tento den zváni do Kina CIT na Radnickou 4, které dává film Casablanca oceněný třemi Oscary, a s lístkem do kina dostanete dokonce na Valentýna slevu na věž! K tomu všemu je ještě připravena Procházka pro singles po Černých Polích s průvodcem.

… na věži, v podzemí, na procházce nebo v kině. TIC BRNO se letos rozhodl neslavit Valentýna, ale city. Proč? Řekněte si TIC pozpátku! A přijďte projevit CITy na věž Staré radnice, do Labyrintu pod Zelným trhem, na procházku do Černých Polí nebo do Kina CIT. A klidně sami. Je to jen na vás, koho milujete. Věž Staré radnice je atraktivní sama o sobě a na Valentýna na ní bude navíc hrát živá hudba. Užít Brno z nadhledu si tady můžete, ať má vaše láska jakoukoli podobu. Otevře se vám pohled do všech světových stran a slavit city s hlavou oblacích má styl! Vrcholu s TICem dosáhnete po zdolání 173 schodů a fotograf vám nahoře na památku udělá fotku. Nejste-li fanouškem

14/2 Valentýn s CITem 2023. Foto: TIC BRNO / Michal Růžička

Na valentýnské nákupy do Artu

Projev CITy autenTICky www.GOtoBRNO.cz

Svatba na Staré radnici

TIC BRNO P

TI CI K NA A Valentýnský jarmark 2023. Foto: Karel Podlena

Chcete si užít svátek zamilovaných jak se patří a sehnat ještě nějaké ty dárečky? Nebo Valentýna neřešíte, ale jste tak trochu straka a máte rádi třpytivé věcičky? Nebo si chcete udělat nedělní vycházku s kámošem, kámoškou či babi a podpořit brněnské umělce a malé podniky? Tak se stavte v neděli 11. února na Valentýnský jarmark Kina Art! Můžete se těšit třeba na vintage a second hand hadříky

od Šupligu, šperky, malůvky, merch, komiksy či něco dobrého na zub od Laskominy od Maryny. Jarmark bude probíhat ve vnitřních prostorách Kina Art od 14 do 18 hodin. Více informací najdete na sociálních sítích kina.

11/2

Valentýnský jarmark v Kině Art www.kinoart.cz

Klenotnice Staré radnice. Foto: TIC BRNO / Michal Růžička

Stará radnice patří k legendami opředeným brněnským stavbám a mít zde svatbu jen umocní zážitek z tohoto výjimečného dne. Kdo by nechtěl mít za svědka legendárního brněnského draka? Vybírat tady můžete hned z pěti zajímavých míst, z nichž každé nabízí originální atmosféru. Freskový sál je jednou z nejromantičtějších místností v Brně, Křišťálový sál nabízí noblesu historického místa spojenou

s možností říct si ano pod pravým křišťálovým lustrem, Klenotnice Staré radnice na vás dýchne tajemnem a mystikou a obřad můžete uspořádat i v místnosti s nejstarším dřevěným stropem v Brně nebo na 63 metrů vysoké radniční věži.

pokorna@ticbrno.cz +420 775 899 356 www.ticbrno.cz

81 KAM


Hrách místo růží

Knihy z Brna a o Brně

TIC BRNO OP E-SH TO JE BRNO. Foto: TIC BRNO / Zuzana Drápalová

Potěšte svou drahou polovičku nebo sebe uprostřed zimy svěží zelení hrášku a jeho chutí. Lze využít i jako originální kytici k Valentýnu! Společně s firmou Tvoje farma nabízí TIC BRNO ve svém e-shopu sadbu z kontrolovaného organického zemědělství pro pěstování klíčků (DE ÖKO 006) pro váš zdravý životní styl a dobrou imunitu. Buďte jako Maruška v pohádce O dvanácti měsíčkách a potěšte se v únoru

svěží jarní zelení a výbornou chutí čerstvého cukrového hrášku. Pěstební sada je součástí kolekce Mendel, ve které najdete i omyvatelné ubrousky s vůní včelího vosku nebo zápisník s ilustracemi hrachu.

www.darkyzbrna.cz

Pod záložkou ČTI najdete na e-shopu TIC BRNO 22 tiskovin o Brně, z Brna nebo obojí. Od cyklomapy přes komiks Kameník po Brnboniéru. Rozbalte si Brnboniéru a s ní informace o uměleckých dílech rozsetých po celém Brně. Temný komiks s názvem Kameník zas navazuje na expozici Magister Anton Pilgram ve věži Staré radnice a je určen jak otrlým dětem, tak dospělým. V nabídce je třeba i knížka Jak to ruplo

Za brněnským drakem do podzemí

KAM

www.darkyzbrna.cz

formou seznámíte s brněnskými pověstmi – některé možná znáte, ale všechny pravděpodobně ne, a hlavně ne ve formě, v jaké jsou tady představeny. Krásně výtvarně a za použití současných technologií. Uvidíte také, jak vypadalo Dominikánské náměstí v minulosti, v době, kdy se jmenovalo Rybí trh, a co vše se tady našlo ve vykopávkách. Jednou částí expozice se prohání ohnivý kůň, v další se ocitne uprostřed vřavy z období obléhání Brna Švédy. O zážitky tu není nouze a ukáže se, kdo má nejen pro strach uděláno. Otevřeno je denně kromě úterý.

Ikonou Brněnských Vánoc 2023 se stal brněnský drak ve svetru, kterého v jeho sluji na Staré radnici navštívilo statisíce lidí. V další originální podobě jej můžete vidět ve sklepě pod radnicí Novou, kde kromě něj potkáte taky ohnivého koně a na vlastní – ne dračí – kůži zažijete obléhání Brna Švédy. Expozice Ohnivý kůň a drak představuje moderní formou nejznámější brněnské pověsti a historii města a nadchne děti, mládež i dospělé. Na adrese Dominikánské náměstí 1 vstoupíte do tajuplných sklepů, které nechali pod svým dvorem zřídit královští mincmistři nedlouho po založení Brna ve 13. století, a už ty samy o sobě stojí za vidění! V nich se interaktivní

o sametové revoluci v Brně, která získala 1. místo v kategorii Učebnice pro školy všech stupňů a ostatní didaktické pomůcky v soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2019, nebo Fenomén Zbrojovka či autentičtí průvodci TO JE BRNO I.–IV.

Sklep pod Novou radnicí. Foto: Pavel Gabzdyl Oxana v jižním centru. Foto: Drahomír Stulír

Sklep pod Novou radnicí Ohnivý kůň a drak www.podzemibrno.cz

82


Mezinárodní den průvodců 2024

Brno divadelní, historické, a dokonce i to zaniklé nebo Brno před 100 lety. Můžete si dát Courání po Oltecu, hrnout se sošným Brnem a poznávat brněnské sochy, vyrazit Po stopách Francouzů nebo za Koliště do bývalého Josefova. Připraveny jsou i zajímavé Brněnské maličkosti, strašidelné Brněnské morytáty a prohlídky s názvy Brno za hradbami, od středověku po současnost, nebo Češi, Němci a Židé. Děti od 6 let se mohou těšit na Detektivní příběh ztraceného klíče a Brněnské pověsti a zajímavosti.

Mezinárodní den průvodců připadá na 21. února. V tento den vznikla v roce 1985 Světová federace turistických průvodců (WFTGA). Již 21. ročník této v Brně velmi oblíbené akce připravil i letos TIC BRNO ve spolupráci s Asociací průvodců ČR na poslední únorový víkend. Město si můžete s profesionálními průvodci projít až na jednu výjimku za symbolické vstupné 30 korun. V sobotu 24. a neděli 25. února je pro vás připraveno celkem třiadvacet prohlídek, z toho po jedné v ukrajinštině, němčině a angličtině. Trvají dle zvoleného tématu 1,5–2 hodiny. Počet míst je omezen, předprodej již běží, tak neváhejte, vstupenky bývají hned pryč. Zváni jste k prohlídce Nové i Staré radnice, poznáte

24 a 25/2

Mezinárodní den průvodců 2024 www.gotobrno.cz/akcetic

FOTO: Michal Růžička TIC BRNO

Open Call festivalu UPROSTŘED

TIC BRNO únorová TOP 11 10/2

Káznice žije: Masopustní průvod s maskami

11/2

Valentýnský jarmark v Kině Art

14/2

Projev CITy autenTICky

do 24/2 Galerie TIC: Věra Lukášová a Markéta Lisá / Druhý pohled

Festival UPROSTŘED. Foto: Dag Markl

TIC BRNO s Kávéeskou pořádají letní festival, jehož cílem je oživení veřejného prostoru města uměním. Pro ročník 2024 nehledají koncerty kapel, ale kreativní jednotlivce i uskupení, kteří by rozhýbali centrum ať už většími koncepčními projekty, nebo jednorázovými pop up eventy. Máte nápad na intervenci uměním do veřejného prostoru, nebo chcete šít site specific představení na míru Brnu? Nosíte v hlavě ideu, jak ozvlášt-

nit městské centrum, ale potřebujete pomoci s realizací? Ať jste nezkušený jednotlivec, nebo již fungující organizace, dejte nám o sobě vědět a vyplňte prosím dotazník na webu festivalu.

24/2

Mezinárodní den průvodců 2024

25/2

Mezinárodní den průvodců 2024

Foto: xxx

Kino Art: Maraton Stmívání

25/2

Denně mimo neděli a pondělí – bookshop Galerie TIC – malé knihkupectví s čítárnou Denně mimo úterý – Sklep pod Novou radnicí – expozice Ohnivý kůň a drak Každou sobotu – vodojemy na Žlutém kopci – 1. a 2. vodojem Po–ne 10.00–21.00 – věž Staré radnice – vyhlídka a expozice o Antonu Pilgramovi

28/2

Open Call do www.festivaluprostred.cz

Změna vyhrazena. Kompletní aktuální nabídka na GOtoBRNO.cz/akcetic.

83 KAM


Masopustní průvod v centru

Komentované prohlídky káznice

Masopust Bronx 2023. Foto: Holasová

V sobotu 10. února projde centrem Brna Masopustní průvod s maskami, hudbou a zpěvem. Káznice žije! spolku Tripitaka průvod slavnostně zahájí ve 14 hodin před Káznicí na náměstíčku Pod platany. „Průvod již tradičně projde Bratislavskou ulicí, poté zamíří do centra přes Malinovského náměstí, náměstí Svobody a Zelný trh. Cílem průvodu je FBB Klub na Dráze v Nádražní ulici, kde bude masopustní

Dvůr káznice. Foto: Marek Rakovský

program pokračovat,“ sdělila produkční akce Lucie Grulichová. V průvodu nebudou chybět ani typické Maškary nabízející domácí lihoviny a drobné občerstvení.

10/2

Masopustní průvod 2024 www.kaznice.art

Budova bývalé věznice na Cejlu je místem s pohnutou historií a silným geniem loci nabízejícím prostor pro zajímavé prohlídky, nevšední kulturní program a společenská setkání. Káznici najdete na adrese Bratislavská 68 a lépe poznat ji můžete s průvodcem. Bývalá krajská věznice je totiž výjimečným objektem s historií sahající až do závěru 18. století. V té době byla situovaná za městskými hradbami, postupně se

Kam v roce 2024? Magazín AFAR zve do Brna!

KAM

3 a 17/2, 14.00 a 15.00 Bývalá káznice na Cejlu www.GOtoBRNO.cz

které patří mezi Kreativní města hudby UNESCO, ocenil magazín právě jeho bohatou hudební scénu. Brno je atraktivní pro řadu vzkvétajících hudebních festivalů, které uspokojí fanoušky vážné hudby, jazzu i popmusic, jako jsou například Janáček Brno, JazzFestBrno, Maraton hudby Brno nebo Pop Messe. Stále více na sebe upozorňuje také brněnská klubová scéna. Specifické místo v kulturní nabídce mají hudební festivaly, které zapojují lokální umělce a komunity,“ komentuje Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO.

Cenami ověnčený cestovatelský magazín AFAR vydal pravidelný seznam doporučení, kam v roce 2024 zamířit do zahraničí. A mezi 25 destinacemi nechybí ani Brno, které dle jejich slov hýří hudbou, uměním i sebevyjádřením. Seznam zahrnuje města, regiony a celé země a je výsledkem měsíců výzkumu a zpráv od korespondentů a redaktorů AFAR, kteří se pohybují po celém světě. List obsahuje 13 destinací, plus dalších 12 míst redakčních doporučení zahrnujících velká americká města, hlavní města roku 2024 a tzv. znovunavštívené klasiky. Brno se tak na seznamu zařadilo například vedle Los Angeles, Toronta či Norska. „Na Brně,

ocitla uprostřed města a málokdo má dnes tušení, že ještě v průběhu 20. století zde docházelo k popravám politických odpůrců nacismu a komunismu. Prohlídka trvá hodinu a uvidíte dvůr, bývalou robotárnu, kapli i cely smrti.

Maraton hudby Brno 2018. Foto: archiv festivalu

www.afar.com

84


TIC KVÍZ aneb na téma Brno INdustriální

Bývalé dělnické kolonie mají své kouzlo. Foto: Simona Modrá

Jedním z úspěšných projektů TIC BRNO je Brno INdustrial, který se zapojením mnoha partnerů mapuje a představuje historii brněnského průmyslu. TIC pořádá pravidelné komentované prohlídky, přednášky, zve na industriální stezku k řece Svitavě, vytvořil aplikaci Brno INdustrial a vydal knihu Fenomén Zbrojovka.

3. Který název neoznačuje brněnskou dělnickou kolonii? a. Hamburk b. Krchov c. Berlín

7. Která punková kapela o brněnském traktoru zpívá? a. Visací zámek b. Plexis c. Kroky Františka Janečka

10. Jak se jmenoval textilní továrník, který pro svou rodinu nechal na Hroznové ulici postavit vilu, jejímž architektem je slavný Ernst Wiesner?

4. Jak jinak se říká bývalé dělnické kolonii Diviška? a. Wu-chan b. Šanghaj c. Peking

1. Ve kterém roce vzniklo tzv. Velké Brno?

5. Kolik lidí navštívilo 1. mezinárodní strojírenský veletrh na BVV v r. 1959? a. 300 000 b. 1 000 000 c. více než 2 000 000

8. Jak se jmenoval slavný psací stroj, který vyráběla brněnská Zbrojovka? a. ZETA b. ETA c. TA

11. Jak se jmenuje nejstarší nepřetržitě fungující slévárna na území Brna? a. Slévárna UXA b. Královopolská slévárna c. Slévárna Žabovřesky

2. Kolik samostatných obcí a měst se k Velkému Brnu připojilo? a. 5 obcí a 1 město b. 18 obcí a 3 města c. 21 obcí a 2 města

6. Jak vznikla značka ZETOR? Ze kterých slov?

9. Jak se jmenoval majitel první soukromé textilní továrny v Brně? a. Köffiller b. Tugendhat c. Vuitton

www.brnoindustrial.cz www.poslouchejtebrno.cz Správné odpovědi: 1. 1919, 2. 21 obcí a 2 města, 3. Berlín, 4. Šanghaj, 5. více než 2 000 000, 6. ZET + traktOR, 7. Visací zámek, 8. ZETA, 9. Köffiller, 10. Alfred Stiassni, 11. Slévárna UXA

85

KAM


1

24. ROČNÍK SALONU VÍN ČR degustační expozice Státní zámek Valtice 9.30

BRNO

GASTRO

6. NAROZENINY STARÉHO WHISKÁČE oslava, speciální drinky Whiskey Bar, který neexistuje 17.00

BRNO

HUDBA

ODJINUD

redakce KAM na každý den

DIVADLO

ÚNOR FEBRUARY

KAM

BRNO DNES

3

PÁTEK FRIDAY

SOBOTA SATURDAY

TIFFANI TECHNIKA PRO ZAČÁTEČNÍKY zahájení únorového cyklu tvořivých dílen Kávéeska 16.30

ODJINUD

DIVADLO

DALIBOR opera, premiéra Janáčkovo divadlo 19.00

BRNO

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KÁZNICE Káznice 14.00, 15.00

JAK NA SOCIÁLNÍ SÍTĚ A REKLAMU seminář KUMST 17.00

BRNO

KARAOKE NIGHT Cabaret des Péchés 19.00

HUDBA

EXIT ON THE STREET Winter Open Air party Moravské náměstí, u Jošta 15.00

GRADE 2 (UK), JUST WÄR, ŠTAMGASTI Rock In Brünn Kabinet MÚZ 19.00

HUDBA

DEBUSTROL trashmetal Nová Melodka

BRNO

MICHAL JE KVÍTKO! vystoupení Michala Nesvadby KD Rubín

IKAROVA KŘÍDLA činohra, premiéra Studio Marta

DIVADLO 19.00

VNÍMÁNÍ činohra, derniéra HaDivadlo

DOMÁCÍ ZABIJAČKA S OCHUTNÁVKOU VÍN Bzenec, Vinařství Kněží hora 11.00

19.30

15.00

BRNO

CABARET JANÁČEK show Cabaret des Péchés 17.00

MÖRGHUUL (KŘEST) + BAHRATAL + REFORE metal Kabinet MÚZ 20.00

HUDBA

EMONIGHT BRNO emo, gothic, party Kabinet MÚZ

19.30

NIE SME DOMA činohra, premiéra Divadlo Husa na provázku 19.00

HUDBA

HUDBA

THE CELLO BOYS virtuózní úpravy skladeb od Iron Maiden, AC/DC, Imagine Dragons a dalších Mahenovo divadlo 19.00

HUDBA

REDZED – BLACK MASS HYSTERIA TOUR rap, heavy metal První Patro 20.00

HUDBA

LUDENS/PRAZDNINY/ CARAMEL rock, indie Nová Melodka 18.00

HUDBA

MASCARA folk-rock Klub Leitnerova

HUDBA

G’OLDIES – NEJVĚTŠÍ HITY 80. A 90. LET party SONO Music Club 22.00

HUDBA

DEATH BY FROST VOL. II stenchcore, death metal VEGALITÉ 18.30

DIVADLO

02 24

2

ČTVRTEK THURSDAY

19.30

17.00

HUDBA

CIRCUS PROBLEM ska, balkan beat, chanson Alterna Music Bar 20.00

ODJINUD

OD SEMÍNKA PO KORUNU kurz řezu a pěstování ovocných stromů Klášter Porta coeli do 4/2

DIVADLO

POHLED Z MOSTU činohra, derniéra MdB – činoherní scéna 19.00

HUDBA

ROCK-METAL PARTY Anonymní metalisti, Frozen Roses, Nahlas Gang Metro Music Bar 20.30

BRNO

ZA JEDNIČKU Z MAT/ FYZ VSTUPENKA NA HVĚZDÁRNU ZDARMA pro prvních 1000 dětí Hvězdárna a planetárium Brno do 4/2

ODJINUD

ZIMNÍ PROHLÍDKY ZÁMKU LEDNICE zámek Lednice každý víkend do 31/3

Martin Brzobohatý Fléda

Únor na Flédě bude ve znamení tvrdší hudby: Napalm Death a Cradle of Filth. Zahrají ale i MYDY, ti letos postoupili do národního kola Eurovize, nebo slovenští Polemic.

Jiří Heřman Janáčkova opera

V novém nastudování Smetanova Dalibora (premiéra 2. 2.) vystoupí přední světový barytonista Tomasz Konieczny s maďarskou sopranistkou Csillou Boross.

Martin Reiner spisovatel, nakladatel

Prvotina Markéty Mikuláškové, dvacetileté vnučky Oldřicha Mikuláška, Když zhasne obloha vychází teď v únoru – a je to tedy dost pecka!

86


4

5

NEDĚLE SUNDAY MASARYKŮV OKRUH PĚŠKY možnost procházek po závodní dráze Automotodrom Brno 9.00

BRNO

ODJINUD

TESTOVÁNÍ LYŽÍ NA DOLNÍ MORAVĚ HOPE SPORT Resort Dolní Morava 9.00

BRNO

6

PONDĚLÍ MONDAY FORMULE TU BRNO RACING přednáška, věda a technika, Technologický ÚNOR v KJM KJM – ÚK Kobližná 17.00

BRNO

FILM

ANISHORT krátké animované filmy oceněné na mezinárodních festivalech Kino Art 18.00

NORDIC WALKING VÝŠLAP Nordic Walking Brno, nutné přihlášení, pro začátečníky i pokročilé Medlánky 10.00

BRNO

DIVADLO

RONJA, DCERA LOUPEŽNÍKA 8+ Divadlo Radost 10.00, 14.30

DIVADLO

O BUDULÍNKOVI pro děti Divadlo Koráb

7

ÚTERÝ TUESDAY

STŘEDA WEDNESDAY

NOVÝ ZÉLAND: EVOLUČNÍ LABORATOŘ NA KONCI SVĚTA zoo akademie Zoo Brno 15.00

BRNO

DIVADLO

TŘI SESTRY činohra Mahenovo divadlo 17.00

BRNO

MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA ARNOLDOVY VILY komentovaná prohlídka MMB – Arnoldova vila 17.00

LÁSKA NA PROVÁZKU impro-show herců z divadla Husa na provázku 4pokoje 19.00

DIVADLO

THE ADDAMS FAMILY muzikál MdB – hudební scéna 18.00

BRNO

MYSTICI NA TRIPU: DĚJINY PSYCHEDELICKÉ SPIRITUALITY přednáška Café Práh 18.30

DIVADLO

OSCAR PRO EMILY komedie Divadlo Bolka Polívky, hostování v Dělnickém domě 19.00

BRNO

TECHHOUSE PIONEER DJ WORKSHOP workshop, představení techniky Pioneer DJ Café Práh 18.30

DIVADLO

BALIM VALIM 2 tematika výletů a krajiny, derniéra Divadelní fakulta JAMU 19.00

BRNO

USA – NA KOLE Z LOS ANGELES ZA NÁRODNÍMI PARKY promítání Divadlo Barka 19.00

DIVADLO

FICHTL komedie Divadlo Bolka Polívky, hostování v Dělnickém domě 19.00

DIVADLO

PRODANÁ NEVĚSTA opera Janáčkovo divadlo 19.00

SPOLEČNÉ OTUŽOVÁNÍ Biohacking Club Brno Sokolské koupaliště (Sokolák) 13.00

HUDBA

KARAOKE MONDAY party HighFive bar

BRNO

CHYTRÝ KVÍZ chytrá zábava různá místa

BRNO

RÁJ V ATLANTIKU – MADEIRA NEBO AZORY? přednáška průvodce a cestovatele Klub cestovatelů 19.00

BRNO

PROHLÍDKA KRYTU DENIS komentovaná prohlídka Kryt Denis 13.00, 14.00, 15.00

HUDBA

VELVET SUICIDE: BUZZ KULL (AUS) + AUX ANIMAUX (SWE) darkwave, electro Kabinet MÚZ 20.00

HUDBA

HARRY POTTER SYMPHONIC TRIBUTE hudba z filmů Harryho Pottera Zoner BOBYHALL 20.00

BRNO

SILNÉ REČI V BRNĚ stand-up Dělnický Dům Židenice 19.00

VÝSTAVA

BRAINSCAPE & OTEVŘENÝ DIGITÁLNÍ ARCHIV dernisáž, komentovaná prohlídka a promítání filmu Dům pánů z Kunštátu 17.00

BRNO

ANGLICKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S RODILÝM MLUVČÍM pro děti 7–12 let, hravá forma výuky, výlety Dialect, Dobrovského 27b do 9/2

HUDBA

OF THE WAND & THE MOON (DK) dark ambient Kabinet MÚZ

ODJINUD

JAN SMIGMATOR & BAND swing Kuřim 19.30

DIVADLO

PRACHY! činohra MdB – činoherní scéna 18.00

BRNO

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO KREATIVNÍ DĚTI tvoření, 6–11 let Kávéeska do 9/2

HUDBA

SLAWINSKI THEOREM bubenické sólo Music Lab 20.00

HUDBA

HAUSE PLANTS (PT) + TRYO indie rock Kabinet MÚZ 20.00

ODJINUD

BRUTALISMUS 3000 (DE) post techno punk Bratislava, refinery gallery 20.00

BRNO

TAICZY CJUAŇ (TAICHI) kurz pro dospělé, uvolnění stresu SVČ Lužánky – Solniční 12 pondělky do 3/6 17.30

BRNO

JARNÍ PRÁZDNINY V MORAVSKÉM ZEMSKÉM MUZEU speciální program Moravské zemské muzeum do 9/2

DIVADLO

MIMIART divadelní festival pro děti Divadlo Polárka do 11/2

BRNO

BRNO

11.00

Dominika Dvořáková Infinit Maximus Brno

Saunové ceremoniály u nás probíhají každý den už od ranních hodin, můžete si vybrat, jestli chcete relaxační ceremoniál, nebo divočejší dynamický.

87

19.30

Filip Živný KAM v Brně

V pondělí 5. 2. přijedou na scénu Divadla Bolka Polívky v Dělnickém domě Petr Kostka a Carmen Meyerová s konverzačkou Oscar pro Emily.

19.00

DO HOLA! HRANICE HUMORU stand-up Alkoholičství

17.00

20.00

Jiří Fric Hotel Kopanice

Výlet do Žítkové a Hotelu Kopanice bych doporučil každému, kdo chce vypnout a načerpat energii na krásném místě.

Klára Fantová MMB

V únoru se těším do KUMSTu a káznice na festival a rezidenční výstupy komunitních rádií. Jedním z nich je zlínské Obscura Radio.

KAM

BRNO DNES


8

9

ČTVRTEK THURSDAY PEJSEK A KOČIČKA LETÍ KE HVĚZDÁM hraná pohádka Hvězdárna a planetárium Brno 14.00, 16.00

BRNO

DIVADLO

VĚCI, NAD KTERÝMI SE TAJÍ DECH pro děti 0–3, premiéra Divadlo Polárka 14.30, 16.00

BRNO

10

PÁTEK FRIDAY HLEDÁNÍ OŘÍŠKOVÉ PLANETY 3D astronomická pohádka Hvězdárna a planetárium Brno 10.00, 14.00

BRNO

HUDBA

KYTAROVKA BRNO koncert, zapojení veřejnosti Café Práh 18.00

BRNO

SVĚTEM DIVADLA: ČESKÉ LOUTKOVÉ DIVADLO přednášky napříč historií divadla HaDivadlo 16.00

BRNO

OPENING INFAME RADIO FESTIVAL zahájení Infame Radio Festivalu, live nahrávání rádiového vysílání KUMST 18.00

VÝSTAVA

MASOPUST – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA EXPOZICÍ TRADIČNÍ KULTURA NA MORAVĚ V ZRCADLE ČASU MZM – Palác šlechtičen 16.30

DIVADLO

BRNO

JIŘÍ ŠLITR: PŘÍBĚH SKLADATELE, KOMIKA A VÝTVARNÍKA hudební pořad P. Klusáka KJM – ÚK Kobližná 17.00

DIVADLO

DIVADLO

DOBŘE ROZEHRANÁ PARTIE komedie Divadlo Bolka Polívky, hostování v Dělnickém domě 19.00

HUDBA

DIVADLO

HOREČKA činohra Studio Marta

BRNO

11

SOBOTA SATURDAY

DIVADLO

KUBULA A KUBA KUBIKULA 3+ Divadlo Radost 10.00, 14.30

BOJUJ JAKO KAVALÍR seminář šermu pro veřejnost Dům Rytířských Ctností 9.00

BRNO

ŠTÍSTKO A POUPĚNKA zábavný program pro děti KC Semilasso 10.00, 14.00

BRNO

ŠPILBERK ŽIJE! MASOPUSTEM průvod masek, tradiční pokrmy, cimbál, soutěže pro děti, komentovaná zabíjačka hrad Špilberk 11.00

BRNO

KRYT DENIS POTMĚ komentovaná prohlídka Kryt Denis 13.00, 14.30, 16.00

NEBEZPEČNÉ ZNÁMOSTI divadelní představení v kulisách vily, derniéra Vila Stiassni 18.00, 19.30

HUDBA

DANIEL HŮLKA – RECITÁL basbaryton Červený kostel 19.00

BRNO

VALENTÝNSKÝ JARMARK Kino Art 14.00

R/EVOLUCE činohra, premiéra Divadlo Reduta

HUDBA

PRIDE VALENTÝNSKÁ PARTY party Fléda Club 19.00

BRNO

AŽ NA KONEC VESMÍRU 2D Hvězdárna a planetárium Brno 18.00

MALENT alternativní rock, indie Stará Pekárna 20.00

BRNO

CABARETNÍ MAŠKARNÍ PLES Cabaret des Péchés 20.00

HUDBA

LORD OF THE RINGS IN CONCERT hudebněvizuální představení orchestru LordsofTheSound Zoner BOBYHALL 19.00

HUDBA

PIRATES OF THE PUBS celtic punk Metro Music Bar 20.00

HUDBA

MONCELLKO&MONJUR + LENKA V DAVU alternativní Kafara 20.00

DIVADLO

O LÁSCE komedie Divadlo Bolka Polívky, hostování v Dělnickém domě 19.00

19.00

19.00

KURZ MODERNÍ KALIGRAFIE pro začátečníky, Psaní je hraní Cowo Brno

NEDĚLE SUNDAY

8.30

DIVADLO

JENOM KONEC SVĚTA činohra HaDivadlo 19.30

BRNO

WELCOME TO DES PÉCHÉS IV. show Cabaret des Péchés 20.00

HUDBA

PSYCHORAVE 3 X RAVETURE drum & bass, dubstep, techno a další Fraktal Noise 21.00

DIVADLO

SLUHA DVOU PÁNŮ činohra Mahenovo divadlo 19.00

ODJINUD

ČEZ JIZERSKÁ 50 závodu v běhu na lyžích SKI Stadion Bedřichov do 11/2

HUDBA

III. BRNĚNSKÝ TECHNO BÁL techno tančírna ENTER Club Brno 21.00

HUDBA

RIPPLE party EXIT Club Brno

DIVADLO

SVETOZÁR STRAČINA – „POČUŤ VÔŇU ŽIVÉHO“ balet, hostující soubor Lúčnica Janáčkovo divadlo 19.00

ZVĚŘINOVÉ HODY NA BUKOVANSKÉM MLÝNĚ Bukovany do 11/2

HUDBA

HEATHEN STRIKE OVER BRNO V hudební festival První Patro, Nová Melodka do 10/11

VÝSTAVA

ODJINUD

PETR BRANDL: PŘÍBĚH BOHÉMA konec výstavy Praha, NG – Valdštejnská jízdárna

ODJINUD

Kateřina Vižďová Městské divadlo Brno

Od 9. 2. získá v Městském divadle Brno jevištní podobu knižní bestseller Bílá Voda, jenž v dramatizaci a režii Doda Gombára nabídne strhující zážitek!

KAM

BRNO DNES

Lucie Grulichová Káznice

Přijďte 10. 2. v 13.30 před káznici do parku pod Platany a zapojte se do Masopustního průvodu. Z brněnského Bronxu letos poprvé zamíříme do centra.

22.00

ZÁHADY SVĚTA, KTERÉ FASCINUJÍ nová výstava Letohrádek Mitrovských do 28/4

Martina Hanáková Divadlo Polárka

Vydejte se 10. 2. do Divadla Polárka na Fat cabaret – krutě vtipnou plavbu s herečkami hostujícího Divadla Tramtarie.

Barbora Suchyňová Kino Art

Svátek zamilovaných si v Kině Art můžete užít celý měsíc, nejvíce 11. 2. během Valentýnského jarmarku nebo 25. 2. během maratonu všech dílů Stmívání.

88


12

13

PONDĚLÍ MONDAY HURVÍNEK PRODÁVÁ NEVĚSTU opera Divadlo Reduta 18.00

BRNO

BÍLÁ VODA činohra, premiéra MdB – činoherní scéna 19.00

BRNO

MOŽNÁ, ŽE TO ZNÁTE... FILIP TELLER hudební stand-up Café Práh 19.00

BRNO

DIVADLO

RADĚJI ZEŠÍLET V DIVOČINĚ činohra Divadlo Husa na provázku 19.00

DIVADLO

DARWINOVA ŽELVA + CHARLES DARWIN AFTERPARTY Mikro-teatro Co.Labs

DIVADLO

DIVADLO

BRNO

BRNO

HUDBA

BRNO

BRNO

BRNO

DANĚ A JAK NA NĚ seminář KUMST

BRNO

TIC BRNO

16.30

HOUBY – JEJICH CESTA DĚJINAMI A PŘÍNOS PRO ČLOVĚKA přednáška, Doc. Jiří Gabriel, DrSc. MZM – Dietrichsteinský palác 17.00

BRNO

TIC BRNO

Více informací: www.gotobrno.cz/Valentyn a v informačních centrech TIC BRNO

GO TO BRNO.cz

TIC BRNO p. o. finančně podporuje statutární město Brno. Foto: Nikol Fojtů

ČTVRTEK THURSDAY

PROJEV CITY V BRNO CITY Valentýn na veži Staré radnice, v podzemí, v kině CIT a také speciální prohlídka pro singles různá místa 16.00

HUDBA

BÉLA FLECK JazzFestBrno SONO Music Club 17.00, 19.30

SRÍ LANKA: PROMÍTÁNÍ Z CEST Centrum všímavosti Brno 18.00

BRNO

MILOŠ KNOR – VALENTÝN SHOW stand-up KC Semilasso 19.00

KOMEDIE O KOMIKOVI komedie Divadlo Bolka Polívky, hostování v Dělnickém domě 19.00

HUDBA

POLEMIC ska, reggae Fléda Club

DIVADLO

DIVADLO

BEETHOVEN balet, host: klavírista Ivo Kahánek Janáčkovo divadlo 18.00

HUDBA

MLADÁ KREV ANEB HUDBA ZBLÍZKA II koncert členů Orchestrální akademie Filharmonie Brno a hostů Besení dům 19.00

DIVADLO

PROSLOV komedie Divadlo Bolka Polívky, hostování v Dělnickém domě 19.00

HUDBA

NAPALM DEATH, PRIMITIVE MAN, WORMROT grindcore, Campaign For Musical Destruction tour Fléda Club 18.30

HUDBA

MEOWLAU X VAL + PANOPTIKUM dnb, pop Kabinet MÚZ

BRNO

STREAM EVENT: RADIO PUNCTUM live nahrávání rádiového vysílání, Infame Radio Festival KUMST 19.00

CESTY INDICKÝM HIMÁLAJEM přednáška fotografa Pavla Svobody Café Práh

BRNO

VALENTÝN V CABARET DES PECHÉS show Cabaret des Péchés 20.00

HUDBA

V OČEKÁVÁNÍ JARA A MÍRU klasická hudba, Filharmonie Brno Janáčkovo divadlo 19.00

MARIE ROTTROVÁ – GALAKONCERT soul Blansko, Dělnický dům 19.00

HUDBA

WILLE AND THE BANDITS (UK) bluesrock Stará Pekárna

DIVADLO

DIVADLO KJÓGEN japonské divadlo Klub Leitnerova

RIDDIKULUS! divadelní parodie KC Semilasso

HUDBA

SON MIEUX (NL) dance/synth pop, disco Metro Music Bar 20.30

HUDBA

GIACOMO TURRA (IT/USA) Groove Brno, funk, r‘n‘b Metro Music Bar 20.00

HUDBA

VALENTÝNSKÁ SEZNAMOVACÍ PÁRTY party Sono Music Club 22.00

HUDBA

P/\ST | LAOKOON experimentální rap, electro Alterna Music Bar 20.00

VÝSTAVA

2X ROČNĚ CHCE TO PŘEZOUT nová výstava Galerie mladých do 16/3

FILM

BOB MARLEY: ONE LOVE premiéra v kinech

BRNO

LAB JAM SESSION: GABRIEL ČERVEŇÁK & MAREK KOTAČA QUINTET jazz Music Lab 20.30

ODJINUD

BOOK SWAP ANEB VYMĚŇ KNIHU! výměnný obchod Moravská zemská knihovna do 17/2

DIVADLO

C. G. JUNG – FILOZOFIE A PSYCHOLOGIE zahájení únorového kurzu Nová Akropolis pondělky do 26/2, 18.00

DIVADLO

KONDIČNÍ KURZ VZDUŠNÁ AKROBACIE individuální přístup, základní i pokročilejší techniky SVČ – Legato pondělky do 22/4 19.30

HUDBA

SBOR fyzické divadlo Divadlo na Orlí

20.00

19.00

19.00

19.00

DISONANT + THE MIDDLE OF THE SANDWICH + REZ alternativní, rock, pop Kabinet MÚZ 20.00

Zdeňka Vlachovská ředitelka Divadla BARKA

Jana Horváthová Muzeum romské kultury

Série pondělních cestovatelských přednášek pokračuje v BARCE i v únoru. Vypravíme se do USA, Albánie a na Kostariku. Vyprávění začíná vždy v 19.00.

Doporučuju 15. 2. humorný stand-up Gadžové jdou do nebe v Divadle Husa na provázku.

89

PROJEV CITY AUTENTICKY 14. 2. 2024

→ VALENTÝN NA VĚŽI A V PODZEMÍ → NESTÁRNOUCÍ ROMANTIKA V KINĚ CIT → PROCHÁZKA PRO SINGLES

15

STŘEDA WEDNESDAY

VOLNOBĚH VOL. 20 volný klus cca 7 km, Mattoni Freerun sraz: před pavilionem na Anthroposu 17.00

19.30

SNOW FILM FEST zimní cestovatelské filmy Kino Art 20.00

14

ÚTERÝ TUESDAY

19.00

19.30

20.00

Simona Osičková MMB

Pro mě bude únor ve znamení koncertů, a to těch brněnské filharmonie. Třeba 15. 2. velká vokálně-instrumentální díla Jana Nováka a Antonína Rejchy.

Zdeněk Němec Kabinet MÚZ

Přední česká alternativní kapela První hoře zahraje 15. 2. společně s legendární brněnskou big beat-triphopovou partou Vítrholc v Kabinetu MÚZ.

KAM

BRNO DNES


16

17

PÁTEK FRIDAY

18

SOBOTA SATURDAY

19

NEDĚLE SUNDAY

PONDĚLÍ MONDAY

HUDBA

KRYŠTOF pop SONO Music Club 19.00

BRNO

PAPÍROVÉ KRÁLOVSTVÍ mezinárodní výstava a soutěž papírových modelů SVČ Lužánky – Lidická 9.00

BRNO

LOUTKOVÝ WORKSHOP pro děti 7–12 let Divadlo Polárka 9.00

BRNO

VÝVOJ HER – UMĚNÍ, ŘEMESLO I BUSINESS přednáška, Technologický ÚNOR v KJM KJM – ÚK Kobližná 17.00

HUDBA

PIANO BEST COVERS: ROMANTIC MUSIC WITH CANDLELIGHT koncert za svitu svíček Besední dům 19.00

ODJINUD

PUTOVÁNÍ PO DOBŠICKÝCH SKLEPÍCH ochutnávka vín Dobšice 10.00

DIVADLO

DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ pro děti Divadlo Koráb

HUDBA

DISTANT BELLS koncert Hvězdárna a planetárium Brno 18.00

DIVADLO

LAST TIME MY PARENTS WERE IN THE KOMUNA WARSZAWA činohra v polštině a slovenštině, hostující divadlo HaDivadlo 19.30

ODJINUD

TOUR DE SKLEP POPICE procházka mezi sklepy s ochutnávkou vína Popice 12.00

BRNO

SVRATECKÝ KŘIVAN setkání amatérských otužilců Židlochovice, pláž u řeky Svratky 14.30

VÝSTAVA

DERNIÉRA KVĚTINOVÉ VÝSTAVY Vila Stiassni 18.30

HUDBA

BERLIN MANSON (SK) + TEMNÝ RUDO (SK) + KATASTR post-synth rap Kabinet MÚZ 20.00

HUDBA

RAGNAROK NIGHT VOL. 3: TEMPUS, BARBAR BARDS, DZIWOLUDY A VINTAGE WINE folk, rock První Patro 19.00

DIVADLO

ČEHO ŽE SE DROBEK BOJÍ? Divadlo DIP Klub Leitnerova 15.00, 16.30

DIVADLO

BELLA FIGURA činohra, derniéra MdB – činoherní scéna 19.00

BRNO

BUBR SHOW PRESENTS: DARK VALENTINE burlesque show, akrobacie Metro Music Bar 20.00

DIVADLO

TENTO POKOJ SE NEDÁ SNÍST drama Divadlo Kam jdeš? – hraje v Divadle Koráb 19.00

DIVADLO

MATKA činohra Divadlo Reduta

BRNO

ČESKO – PĚŠKY PO HISTORICKÉ HRANICI MORAVY A ČECH cestovatelská přednáška Divadlo Barka 19.00

EARTH rap Fléda Club

HUDBA

BILL LAURANCE & MICHAEL LEAGUE JazzFestBrno Besední dům

DIVADLO

OTELLO opera Janáčkovo divadlo 17.00

DIVADLO

ČLOVĚČE, NEZLOB SE!/ PÍŠU TI, PROTOŽE… pohybové divado Divadlo na Orlí 19.00

FILM

OPPENHEIMER promítání Hvězdárna a planetárium Brno 18.00

DIVADLO

LAKOMEC činohra MdB – hudební scéna 19.00

HUDBA

20.00

17.00

19.30

NOTHING BUT THIEVES rock Praha, Forum Karlín 20.00

HUDBA

HUDBA

SPADA (IT) melodic house, techno EXIT Club Brno 22.00

HUDBA

CIVILNÍ OBRANA 18. narozeniny kapely Fléda Club 20.00

HUDBA

PODZIMNÍ KONCERT SYMFONICKÉHO ORCHESTRU MASARYKOVY UNIVERZITY Besední dům 19.30

DIVADLO

REYNEK_RENAUD – SNĚNÍ Z PETRKOVA divadelní inscenace ze života básníka Bohuslava Reynka a básnířky Suzanne Renaud Vila Löw-Beer 19.30

BRNO

STYL + KABO mezinárodní veletrh módy, obuvi a koženého zboží BVV Výstaviště Brno do 18/2

HUDBA

TECHNISKO JAXVIŇA techno EXIT Club Brno 22.00

BRNO

BRNO ENGLISH COMEDY: JACK HOLMES – LIGHT IN THE DARK stand-up Music Lab 20.00

HUDBA

NIGEL PRICE TRIO (UK) jazz Stará Pekárna 20.00

ODJINUD

MARKO BLAŽO: CELÝ ČLOVEK nová výstava Bratislava, SNG do 26/5

ODJINUD

VALENTÝNSKÁ KAMÉLIE NA ZÁMKU LYSICE prohlídka kvetoucích keřů v nově zrekonstruovaných sklenících a oranžérii zámek Lysice do 18/2

DIVADLO

LISTOVÁNÍ.CZ: CYKLUS SCÉNICKÝCH ČTENÍ S LUKÁŠEM HEJLÍKEM Historky z Tinderu Divadlo Reduta 20.30

HUDBA

LAB JAM SESSION: JULIA KOZÁKOVÁ QUARTET jazz Music Lab 20.30

ODJINUD

Honza Ngo číšník, restaurace Rễ

Jaké jídlo vás u nás v únoru zahřeje? Zvolil bych ramen, který máme i ve vege podobě. Dále katsu curry s omáčkou ze zeleniny a teriyaki s hovězím.

KAM

BRNO DNES

BIJOUTERRIER + MARHULE (SK) hardcore, punkrock Metro Music Bar

11.00

20.00

Milan Magni malíř

V Art Gallery Brno na Veveří do konce února vystavuje renomovaná autorka Zdena Höhmová, která pro tento komorní prostor připravila kolekci obrazů a kreseb.

Aneta Tkadlecová KUMST

V úterý 20. 2. do KD Rubín dorazí Lucie Kutrová se svojí přednáškou Marvelovy nejoblíbenější stezky a bude vyprávět o tom, jaké to je cestovat se psem.

Radka Lokajová KJM v Brně

Jak se zachraňují obrazy, sochy a řemeslné dílo, vám přiblíží restaurátorka z MZM Karolína Macháčková stylově v prostředí Mahenova památníku 20. 2. v 17.00.

90


20

21

ÚTERÝ TUESDAY

22

STŘEDA WEDNESDAY

23

ČTVRTEK THURSDAY

PÁTEK FRIDAY

BRNO

KAFKA JAKO PODNIKATEL přednáška Moravská zemská knihovna 17.00

DIVADLO

VÁLKA ROSEOVÝCH NEBUDE! komedie Divadlo Kam jdeš? – hraje v Divadle Koráb 17.00

BRNO

NA STOJÁKA stand-up Metro Music Bar 17.30, 20.30

BRNO

RELAXACE POD HVĚZDAMI 15+ Hvězdárna a planetárium Brno 17.15

BRNO

NAHLÉDNUTÍ DO RESTAURÁTORSKÉ DÍLNY přednáška a ukázky práce KJM – Mahenův památník 17.00

BRNO

SALESMAJSTR MEETUP komunitní akce v rámci Marketing festivalu KUMST 18.00

BRNO

MŠE SVATÁ V KAPLI KÁZNICE Káznice

BRNO

STUDIO VOKÁL: MONI ON AIR + MODRÁK & FRIENDS: TVORBA HERNÍCH SVĚTŮ live nahrávání podcastů KUMST 17.30, 18.00

DIVADLO

BALET NDB 2: ADAM A EVA / REM / PAMPÚŠIK balet Divadlo Reduta 19.00

BRNO

4P VE 4POKOJE, STRATEGIE, KTERÁ NEEXISTUJE, SLASTNÝ NETWORKING večírky v rámci Marketing festivalu 4pokoje, Bar, který neexistuje, Slast 19.00

HUDBA

MAHAN ESFAHANI: CEMBALO V HLAVNÍ ROLI klasická hudba, Filharmonie Brno Besední dům 19.00

BRNO

13.000 KM PRÁZDNIN přednáška Centrum všímavosti Brno 18.00

BRNO

LUCIE KUTROVÁ: MARVELOVY NEJOBLÍBENĚJŠÍ STEZKY přednáška KD Rubín 19.00

HUDBA

KLEOPATRY V BRNĚ & BOOM BAND JIŘÍHO DVOŘÁKAMonika Absolonová, Ilona Csáková, Bára Basiková Zoner BOBYHALL 19.00

BRNO

STREAM EVENT: OBSCURA RADIO live nahrávání rádiového vysílání, Infame Radio Festival KUMST 19.00

HUDBA

UNIVERSAL UNDERGROUND skladby The Velvet Underground ve filharmonické úpravě SONO Music Club 18.00

BRNO

O PLATONICKÉ LÁSCE přednáška Nová Akropolis 19.00

VÝSTAVA

MARIAN PALLA: MALÉ NEKONEČNO / THE LITTLE INFINITY + HABIMA FUCHS: MATTER IN ETERNITY vernisáže Fait Gallery 19.00

BRNO

VIDA! AFTER DARK: BRAIN přednášky, interaktivní zábava pro dospělé Zábavní vědecký park VIDA! 19.00

BRNO

ODJINUD, DĚTI Z NAŠÍ ŠKOLKY promítání dokumentárního filmu o segregované brněnské školce Káznice 19.30

BRNO

SLAM POETRY EXHIBICE

DIVADLO

PŘÍBĚH ZE ZOO komorní drama KC Semilasso

BRNO

JIMMY CARR: TERRIBLY FUNNY stand-up Zoner BOBYHALL 20.00

BRNO

BLUE BURLESQUE SHOW show Cabaret des Péchés 20.00

ArtBar

19.00

19.00

18.00

BRNO

TAJEMSTVÍ ŘEČI TĚLA A ANALÝZA VZHLEDU přednáška KC Semilasso 19.00

HUDBA

WATERMUSIC klasická hudba, Czech Ensemble Baroque Besední dům 19.00

HUDBA

SUKUBA ENSEMBLE herní a fantasy hudba Stará Pekárna 20.00

HUDBA

ZAPOMĚLSEM + GONDOR FLAMES alternativní Kafara 20.00

DIVADLO

VYSAVAČ komedie Divadlo Bolka Polívky, hostování v Dělnickém domě 19.00

BRNO

JAK TO BYLO S MUCHOU talk show s písničkářkou + improvizace Bafni ArtBar 19.30

HUDBA

WHYOHWHY (KŘEST) + ORIENT + NANO slowcore, dream-pop Kabinet MÚZ 20.00

HUDBA

ANIMÉ indie rock Metro Music Bar

20.30

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA improvizace Divadlo Husa na provázku 19.00

HUDBA

ANNA VAVERKOVÁ | KULE alternativní Alterna Music Bar 20.00

HUDBA

FILIP JANČÍK filmové skladby v jedinečném provedení SONO Music Club 20.30

HUDBA

GLOBAL RAVE 02 party ENTER Club Brno

21.00

MARKETING FESTIVAL prezentace, workshopy, diskuze, networking, party různá místa do 22/2

HUDBA

VÁLKA POLICAJTŮ premiéra v kinech

VÝSTAVA

DIVADLO

BRNO

GUSTAVO ROJO + VIDIEK (SK) pop, ska, reggae Metro Music Bar

FILM 20.00

Alice Karmašová AlishaEasyCooking

Simona Trávníčková improvizační divadlo Bafni

V Zámecké Oranžerii v Habrovanech se 20–21. 2. koná gurmánská akce CESTA KOLEM SVĚTA. Sedmichodové menu je inspirováno pokrmy ze všech koutů naší planety.

Těším se na 21. 2. do ArtBaru na jedinečnou talkshow. S improvizačním divadlem Bafni budeme zpovídat brněnskou písničkářku Muchu a hrát příběhy z jejího života.

91

Petr Lukas Letohrádek Mitrovských

Nová výstava v Letohrádku Mitrovských od 10. 2. představí formou mistrovských replik, faksimilií, maket či modelů největší záhady a tajemství světa.

ZDENA HÖHMOVÁ: INTROSPEKCE konec výstavy ART GALLERY BRNO

Kateřina Kopuletá KAM v Brně

Chystám se 23. 2. na ojedinělou událost UNIVERSAL UNDERGROUND do Sona. Skladby The Velvet Underground ve filharmonické úpravě.

KAM

BRNO DNES


24

25

SOBOTA SATURDAY

26

NEDĚLE SUNDAY

27

PONDĚLÍ MONDAY

ÚTERÝ TUESDAY

BRNO

SEMINÁŘ BAR FIGHT jednoduché a efektivní sebeobranné techniky v prostředí rockové hospody m13 rock hell 9.00

DIVADLO

ŘÍŠE DŽUNGLE: MAUGLÍ 7+ Divadlo Radost 10.00, 14.30

BRNO

OTEVŘENÝ ATELIÉR SUCHÉHO PASTELU dvě hodiny s barvami, čajem a koláčem ateliér ArteSvět 9.00

BRNO

MAMAGYM WORKOUT indoor cvičení pro mámy za přítomnosti dětí Gym&Joy 9.30

FILM

MARATON STMÍVÁNÍ v originálním znění s českými titulky Kino Art 10.00

DIVADLO

SNĚHURKA A SEDM TRPAJZLÍKŮ pro děti Divadlo Koráb

HUDBA

DÁŠA ZÁZVŮRKOVÁ – ČÍM DÁL VÍC, POCTA HANĚ HEGEROVÉ koncert Vila Löw-Beer 19.00

DIVADLO

KROK ZA OPONU – ŘECKÉ PAŠIJE nahlédnutí do opery zblízka Janáčkovo divadlo 11.00

BRNO

MASKOVÁNÍ ZVÍŘÁTEK maškarní bál Zoo Brno 14.00

ODJINUD

BURZA LIDOVÝCH KROJŮ nabídka lidových krojů, jejich součástí a materiálu na výrobu Vlastivědné muzeum Kyjov 13.00

DIVADLO

HLEDÁM ŽENU, NÁSTUP IHNED komedie Divadlo Bolka Polívky, hostování v Dělnickém domě 19.00

BRNO

LITERÁRNÍ SALÓN NO. 16: ŠUMAVŠTÍ BARDI – ONDŘEJ FIBICH A JIŘÍ STANĚK autorské čtení, debata KJM – IN-centrum Kleinův palác 17.30

HUDBA

ŽÁDNEJ STRES + DUKLA VOZOVNA ska-punk-rock Metro Music Bar 19.00

ODJINUD

ZIMNÍ PROHLÍDKA MĚSTA DOLNÍ KOUNICE navštívení památek: Rosa coeli, synagoga, židovský hřbitov a další Dolní Kounice 13.00

BRNO

KOSTARIKA – PUTOVÁNÍ RÁJEM STŘEDNÍ AMERIKY cestovatelská přednáška Divadlo Barka 19.00

BRNO

LEGENDY A TAJEMSTVÍ BRNĚNSKÉHO PODZEMÍ přednáška Aleše Svobody SC Bystrc 18.00

DIVADLO

ZA BÍLOU VELRYBU experimentální, derniéra OC Dornych 19.30

BRNO

KRYT DENIS POTMĚ komentovaná prohlídka Kryt Denis 13.00, 14.30, 16.00

DIVADLO

LUCERNA činohra Mahenovo divadlo 19.00

HUDBA

KÓSAVÁ DEKA bluegrass Jazzbar U Kouřícího králíka 19.00

HUDBA

CANN r‘n‘b, soul Nová Melodka

DIVADLO

DEVĚT KŘÍŽŮ muzikál MdB – hudební scéna 14.00, 18.00

DIVADLO

UCHO drama Café Práh

DIVADLO

OHEŇ A POPEL drama Divadlo Bolka Polívky, hostování v Dělnickém domě 19.00

20.00

11.00

19.00

BRNO

TAJEMNÉ BRNĚNSKÉ PODZEMÍ ANEB ZAHALTE SI TVÁŘ doporučený dresscode: 14.–⁠17. století, škraboška Protože můžu 20.00

HUDBA

CRADLE OF FILTH, WEDNESDAY 13, SICK N‘ BEAUTIFUL metal Fléda Club 18.30

DIVADLO

VYKOUŘENÍ činohra Divadlo Husa na provázku 19.00

DIVADLO

POSTÉ / MĀYĀ pohybové divadlo, premiéra Divadlo na Orlí 19.00

BRNO

MEZINÁRODNÍ DEN PRŮVODCŮ komentované prohlídky města Brno – různá místa do 25/2

HUDBA

PETR HAPKA A JEHO POTMĚŠILÍ HOSTÉ koncert k nedožitým osmdesátinám skladatele SONO Music Club 19.00

DIVADLO

IF autorské sólo herečky Kláry Bulantové Co.Labs 19.30

DIVADLO

SATURNIN činohra Mahenovo divadlo 19.00

BRNO

SLAVNOSTI MORAVSKÉHO UZENÉHO uzenářsko-vinařský gastro festival hrad Veveří do 25/2

DIVADLO

CHOPIN A SANDOVÁ: MILOSTNÉ PRELUDIUM komorní drama Vila Löw-Beer 19.30

HUDBA

KARAOKE MONDAY party HighFive bar

DIVADLO

VE JMÉNU REPUBLIKY 13+, derniéra Divadlo Polárka 19.00

VÍKENDOVÝ KURZ ILUSTRACE A PEROKRESBY výtvarný kurz Start-Art do 25/2

VÝSTAVA

PAVEL BÜCHLER: ZNÁMKY ŽIVOTA konec výstavy MG – Pražákův palác

BRNO

HUDBA

BOUNTY: FOLKOVÉ SETKÁNÍ koncert Klub Leitnerova

BRNO

Věra Pečínková TIC BRNO

Oblíbený Mezinárodní den průvodců se letos v Brně koná poslední únorový víkend. V nabídce máme třiadvacet prohlídek, až na jednu za symbolických 30 korun.

KAM

BRNO DNES

Michal Kosmonaut Šimíček Café Práh

Jako dramaturg si někdy udělám radost a zařadím vlastní vystoupení s kapelou Nevermore & Kosmonaut. Náš koncert v Café Práh se uskuteční 29. 2.

19.30

BARMANSKÝ KURZ s lektorem Davidem Švábenským Bar akademie do 1/3

Jindřiška Mikešová grafická designérka

Kvalitní festivalové filmy na platformě kviff.tv jsou sázkou na jistotu. Můj tip: Anatomie pádu nebo Minulé životy.

19.30

Jan Press Moravská galerie v Brně

Nenechte si ujít zahájení výstavy Lexová & Smetana: Out of the Blue a vyhlášení finalistů Cen Czech Grand Design 2023 29. 2. v Uměleckoprůmyslovém muzeu.

92


28

STŘEDA WEDNESDAY

29

ČTVRTEK THURSDAY

VÝSTAVA

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY SOUČTY & ROZDÍLY Dům umění města Brna 17.00

VÝSTAVA

LEXOVÁ&SMETANA: OUT OF THE BLUE vernisáž a vyhlášení finalistů Cen Czech Grand Design 2023 MG – Uměleckoprůmyslové muzeum 18.00

BRNO

ROBOTIKA Z ABB přednáška, Technologický ÚNOR v KJM KJM – ÚK Kobližná 17.00

BRNO

PŘEDSTAVENÍ KNIHY: ZAŘÍKÁVAČI KAMENE Centrum raně středověkých studií Knihovna Hanse Beltinga 18.00

HUDBA

15. BRNĚNSKÝ BEATFEST Progres 2, Odyssea, Folk team, Lidopop KC Semilasso 18.00

BRNO

SKALNÍ UMÉNÍ JAKO CESTA DO JINÝCH SVĚTŮ přednáška Hvězdárna a planetárium Brno 18.00

DIVADLO

ANNA KARENINA činohra, 50. repríza MdB – činoherní scéna 18.00

HUDBA

BEDŘICH SMETANA 200 klasická hudba, Filharmonie Brno Janáčkovo divadlo 19.00

BRNO

JÓGA NA HVĚZDÁRNĚ Hvězdárna a planetárium Brno 18.30

HUDBA

MYDY electro Fléda Club

ODJINUD

FARMA ZVÍŘAT opera, premiéra Vídeň, Státní opera 19.00

HUDBA

LAZER VIKING | KAPITÁN KRAB power pop, new wave Alterna Music Bar 20.00

DIVADLO

HOUSLE komediální drama Divadlo Bolka Polívky, hostování v Dělnickém domě 19.00

BRNO

PRO DÍTĚ veletrh potřeb pro děti BVV Výstaviště Brno do 2/3

HUDBA

CHRISTIAN SANDS TRIO klasická hudba Besední dům 19.00

GASTRO

BURGER FESTIVAL ARENA indoor food festival a motocyklový veletrh BVV Výstaviště Brno do 3/3

BRNO

UVEDENÍ KNIHY ODOLNÁ SPOLEČNOST uvedení a debata s autorkami i respondentkami Sklepní scéna Divadla Husa na provázku 19.00

BRNO

MOBITEX veletrh nábytku a interiérového designu BVV Výstaviště Brno do 3/3

HUDBA

AUDES BAND swing Jazzbar U Kouřícího králíka 20.00

BRNO

MOTOSALON „mezinárodní veletrh motocyklů, čtyřkolek, příslušenství a oblečení“ BVV Výstaviště Brno do 3/3

Veronika Kocourová KAM v Brně

29. 2. zajdu na koncert dvou kapel – Kosmetik Institut a Island Mint – do Kabinetu MÚZ.

93

19.00

Michaela Chalupská Institut Paměti národa

IPN to letos rozjede v rytmu swingu. Pod taktovkou Brno Swing Devils a taneční školy Swing Wings se bude plesat už 2. 3.

KAM

BRNO DNES


KAM

INZERCE

94


95

KAM

INZERCETurn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.