KAM v Brně / prosinec 2023

Page 1

12 PROSINEC | DECEMBER | VYCHÁZÍ OD 1957 2 3 KAM V BRNĚ | WHERE IN BRNO

BRNO | HUDBA | DIVADLO | VÝSTAVY | FILM | GASTRO

LIFESTYLE | ODJINUD | WHERE | TIC BRNO | BRNO DNES

rozhovor

Jana Janulíková

Autorka obálky: Adéla Wiederlechnerová s využitím Timova díla

story

Soucitné Brno


KAM ← INZERCE

2


3

KAM ← INZERCE


KAM ← INZERCE

4


Milé čtenářky, drazí čtenáři,

trhy a vánoční atrakce lákají k setkání s blízkými, nejlépe nad hrnkem horkého nápoje.

advent je tu! Spolu s vánočními svátky představuje pro mnohé z nás to nejkrásnější období v roce. Jeho podmanivé atmosféře podléháme ve svátečně vyzdobeném městě, na trzích, v kostelích… Přemítáme, komu čím udělat o Vánocích radost.

Za výtvarnou podobou a organizací Brněnských Vánoc stojí především Turistické informační centrum. S ředitelkou TIC BRNO Janou Janulíkovou jsme prošli její oblíbená místa a hovořili nejen o svátečním městě, ale také o vodojemech pod Žlutým kopcem nebo novém průvodci Gourmet Brno.

Dobročinnost a soucit jsou neodmyslitelnou součástí svátků. Brno se může pochlubit bezmála stoletou tradicí sbírky pod Vánočním stromem republiky. Dne 14. prosince 1924 se rozzářil na brněnském náměstí Svobody poprvé.

Na závěr pro vás mám tip na kulturní dárek, který potěší nejen pod stromečkem, ale každý měsíc po celý rok. Od 1. 12. spouštíme adventní předplatné s dárkovým balíčkem. Prvních sto prosincových předplatitelů získá balík úžasných dárků pro sebe i své bližní! Sledujte e-shop shop. pocketmedia.cz a naše účty na Instagramu a Facebooku.

Brno soucitné je hlavní téma prosincového KAM. Inspirujte se, jak je možné udělat dobrý skutek a podpořit potřebné. Brněnské Vánoce jsou fenomén dalece přesahující hranice města. Úžasnou atmosférou se těší Brňané i přespolní. Rozzářené ulice, blyštivé

Krásné svátky přeje David Tieku šéfredaktor

Brněnský drak dostal na letošní vánoce od TIC BRNO svetr! Foto: Simona Modrá

Obsah

6

story

Soucitné Brno Vánoce jako čas dobrých skutků. Kde pomáhat?

12

rozhovor

20

Brno

S ředitelkou TIC BRNO o jejích oblíbených místech ve městě

gastro

Gastronomické novinky napříč Brnem

28

58

hudba

lifestyle

Klubová scéna i unikátní koncerty

Wellness a nově otevřené bazény

36 divadlo

62 odjinud

Premiéry a hostující divadla

Adventní výlety nejen po jižní Moravě

42

66

výstavy

Nové výstavy, prohlídky a umělecká díla

Jana Janulíková

56

Ty nejlepší prosincové akce pro rodiny

48

where

What to do in Brno in December!

film

Premiéry v kinech vs. streamovací platformy

KAM v Brně… Vychází od roku 1957 | Číslo vydání: 12/2023 | MK ČR E 12197 | Vydává: TIC BRNO, příspěvková organizace, Radnická 365/2, 602 00 Brno, www.ticbrno.cz | Dodává: Pocket media s.r.o., Jakubské nám. 644/3, 602 00 Brno | IČO: 04541227, DIČ: CZ-04541227 | e-mail: info@pocketmedia.cz | Redakce: redakce@pocketmedia.cz | Šéfredaktor: David Tieku | Editor: Filip Živný | Redakční okruh: Živný (živ), Radka Beránková (rb), Hana Drahokoupilová (hd), Bára Jurášková (jur), Tereza Holotíková (th), Miloš Henkrich (mh), Anna Svobodová, , Anna Kupčáková (ak), Andrea Polnická (and), Adéla Uhrová (uhr) | Jazyková korektura: Lucie Pokorná | Grafika a sazba: Jindřiška Mikešová, Kamila Hrubešová | Autorka obálky: Adéla Wiederlechnerová, foto: Ivo Dvořák | Inzerce: obchod@pocketmedia.cz | + 420 608 101 550, + 420 604 239 957 | Přetisk materiálů pouze se souhlasem redakce | Příští vydání vychází: 1. 1. 2024 | Cena pro předplatitele 63 Kč | FB a IG: @kamwhere | Anglické texty jsou vytvářeny ve spolupráci s Ritou Deanovou, Brno Daily, Centrem pro cizince JMK a Brno Expat Centre | REDAKCE NENESE ODPOVĚDNOST ZA OBSAHOVOU SPRÁVNOST MATERIÁLŮ A INFORMACÍ, ZMĚNY PROGRAMŮ A REKLAM | Předplatné: info@pocketmedia.cz / shop.pocketmedia.cz

72

TIC

Turistické informační centrum zve na Brněnské Vánoce Předplať si KAM: shop.pocketmedia.cz @kamwhere vydavatel

5 KAM ← EDITORIAL / OBSAH


Soucitné Brno

KAM ← STORY

6


Vánoční čas obrací naše myšlenky k pomoci těm, kteří neměli v životě takové štěstí jako my. Kde začít? Rozhodli jsme se vytvořit „návod na dobrý skutek“ a na následujících stranách vás provést možnostmi, jak podpořit nemocné děti, lidi bez domova i opuštěná zvířata. Brno pomáhá. Připojte se.

Velké vánoční stromy zdobí mnoho náměstí a náměstíček v republice. Často u nich nalezneme i pokladničku, do které mohou kolemjdoucí vhodit příspěvek potřebným. Kde a kdy se tato tradice zrodila? První charitativní Vánoční strom republiky rozzářil právě brněnské náměstí Svobody, a to před 99 lety! Stalo se tak na popud spisovatele Rudolfa Těsnohlídka. Letošním vánočním stromem je 18 metrů vysoká jedle bělokorá, která pochází tradičně z lesů Mendelovy univerzity z okolí Bílovic nad Svitavou.

7

Foto: Michal Růžička / TIC BRNO

KAM ← STORY


Jaký je příběh vánočního stromu na Svoboďáku? A kdo byl Valentin Falkensteiner? Vydejte se s námi do historie za brněnskými dobrodinci.

Vánoční strom a pomoc opuštěným dětem Zvyk stavět vánoční strom na veřejném prostranství za dobročinným účelem má své kořeny v zámoří. V roce 1912 byla na Madison Square v New Yorku vztyčena jedle osvětlená elektrickými svíčkami. V Evropě patří prvenství Kodani, kde se první veřejný strom rozzářil v roce 1914. Ve 20. letech se zvyk rozšířil po celé Evropě. U nás vzešla tato nová tradice právě z Brna. Jak k tomu došlo? 23. prosince 1919 našel spisovatel Rudolf Těsnohlídek během procházky se svými přáteli v bílovickém lese odloženou holčičku. Malá Liduška byla na poslední chvíli zachráněna

KAM ← STORY

a odevzdána do péče adoptivní rodiny. Pod vlivem této události se Těsnohlídek pokusil po vzoru dánských vánočních stromů, pod nimiž se shromažďovaly prostředky pro osiřelé děti, prosadit podobnou ušlechtilou akci i u nás. 14. prosince 1924 se díky (nejen) Těsnohlídkově vytrvalé práci charitativní Vánoční strom republiky rozzářil na brněnském náměstí Svobody. Jedle vysoká 19 m byla poražena v bílovických lesích – této tradici zůstává Brno věrné dodnes. Na rozdíl od „dokonalých“ vánočních stromů mu občas chybí nějaká ta větev a není perfektně rovný, ale věříme, že o to je krásnější svou autentičností a především svým poselstvím.

Zapomenutý dobrodinec Falkensteiner Těsnohlídek nebyl prvním ani jediným dobrodincem brněnské historie. Možná nejvýznamnějším mecenášem, jakého město kdy mělo, byl Valentin Falkensteiner (1800–1884), brněnský podnikatel, který se celý život aktivně zabýval péčí o sociálně slabé. Falkensteiner měl obchod s koloniálním zbožím a barvami na dnešní Masarykově ulici, bohatství mu však přinesla až cihelna na Úvoze, kterou zakoupil v roce 1857. Po podnikatelově smrti v roce 1884 byla zřízena jeho nadace poskytující finanční podporu školákům a studentům, chudým, slepým a nemocným a přispívající na

↑ : Převoz prvního Vánočního stromu republiky z Bílovic do Brna. Foto: archiv obce Bílovice nad Svitavou

výstavbu různých institucí. Zdrojem jejího financování byly cenné papíry a nájemné ze sedmi domů v centru města, které podnikatel v závěti nadaci věnoval. Po druhé světové válce bylo jméno Valentina Falkensteinera postupně zapomínáno, jeho nadace zrušena a ulice přejmenována. Dnes jej připomíná nápis Nadační dům Valentina Falkensteinera na nájemním domě na Moravském náměstí. Kdo navazuje na myšlenky a práci těchto dobrodinců dnes? Z nepřeberného množství brněnských charitativních organizací a projektů není bohužel možné jmenovat všechny, vybrali jsme tedy alespoň několik z nich, které blíže představíme na následujících stranách.

8


Kelímek plný dobrých skutků Strom na Svoboďáku není zdaleka jediným symbolem Brněnských Vánoc, který ponouká k dobrým skutkům. Na každém náměstí je stánek Daruj kelímek, kde mohou návštěvníci darovat zálohu 50 Kč na vybranou charitu – zvolit si můžete z osmnácti dobročinných záměrů v šesti kategoriích, zahrnujících humanitární pomoc, podporu pro lidi s handicapem, rodiny, seniory, podporu udržitelnosti či pomoc zvířatům. Loni se tímto způsobem podařilo vybrat téměř tři miliony korun. Na Moravském náměstí budou mít po dobu Brněnských Vánoc stánky také místní neziskové organizace, zastavte se za nimi! Foto: Robert Vystrčil

První dětský hospic O unikátním projektu Dům pro Julii jsme vás informovali v únorovém vydání KAM v Brně, nyní se stavba prvního dětského hospice v Česku blíží do finále. Jeho otevření je v plánu na léto příštího roku, mobilní tým neziskové organizace Dům pro Julii však vyjíždí k dětem domů již teď. Dětský hospic letos v létě podpořil každý, kdo si vyjel lanovkou na Sněžku, z jízdného putovalo na podporu projektu téměř půl milionu korun. Pokud chcete také pomoci k lepší péči o nevyléčitelně nemocné děti a ulehčit jejich rodinám, služby Domu pro Julii můžete podpořit hned několika způsoby, více informací naleznete na adrese www.dumprojulii.com/podporte-nas. Vizualizace: architektonické studio ČTYŘSTĚN s.r.o.

My tři králové jdeme k vám Jedním z nejvýraznějších projektů vánočního období zaměřených na pomoc bližním je dlouhodobě Tříkrálová sbírka, v minulém ročníku se v ní Diecézní charitě Brno podařilo vybrat neuvěřitelných 38 milionů korun. Pomocí sbírky Koláč pro hospic zase usnadňujete získávání zdravotnického materiálu, léků a pomůcek pro péči o nevyléčitelně nemocné. Ale pomáhat můžete nejen prostřednictvím těchto speciálních akcí – pravidelné příspěvky Diecézní charitě Brno, ať už v jakékoli výši, pomáhají maminkám, které uprchly před partnerským násilím, seniorům v těžké životní situaci, lidem bez domova a dalším potřebným. Foto: Richard Bouda, www.fotobouda.cz

9

KAM ← STORY


Noc v teple Už poosmé se na zimu rozjel projekt Nocleženka – za pouhou stokorunu zajistíte jednomu člověku bez domova nejen přespání v teple v noclehárně Armády spásy, ale také polévku s pečivem a teplý nápoj, možnost důstojně vykonat osobní hygienu, základní ošetření a zdravotní prohlídku i schůzku se sociálním pracovníkem a další zapojení do systému služeb Armády spásy. Ročně se takto vybere mezi 20 a 50 tisíci nocleženek, což výrazně pomáhá lidem bez domova přečkat ty nejchladnější noci. Více o projektu i možnostech, jak se do něj zapojit pravidelně, najdete na adrese www.noclezenka.cz. Foto: Armáda spásy

Nechat stromy růst Ušetřete řezaný stromek před pokácením a kupte si vánoční jedličku v květináči! Jedličky vysoké 40–50 cm rostly 7 let ve školkách Lesů města Brna, pořídíte je v dobročinných obchodech Nadace Veronica na Pekařské ulici a na Palackého třídě. Na jaře si jedli můžete zasadit na zahrádce nebo se připojit ke společné výsadbě pod Babím lomem. Nákupem podporujete brněnské lesy a pomáháte návratu jedle bělokoré, která z lesů kvůli plošnému kácení, vysoušení krajiny a dalším vlivům téměř vymizela. V obchodech Nadace Veronica, největší moravské nadace zaměřené na ochranu přírody, navíc můžete pořídit vánoční dárky s přidanou hodnotou dobrého skutku. Foto: Nadace Veronica

Když pomáhají studenti V průběhu roku můžete v Brně navštívit rozmanité charitativní bazárky na podporu útulků a dalších dobročinných organizací, na jaře se každoročně koná Běh pro Světlušku na pomoc zrakově postiženým, prosinec zase otevírá Dobrotrh, charitativní akce studentů a vyučujících Mendelovy univerzity v Brně. Do 3. 12. je aktivní on-line aukce na stránce Dobrobot.cz, 6. 12. se pak od 10 do 16 hodin koná samotný Dobrotrh před budovou Q na Zemědělské 1. Výtěžek poputuje do neziskových organizací Domov sv. Markéty, Kočičí depozitum Flíček, Dejvík – Život dětem a na pomoc čtyřleté Verunce trpící rozštěpem páteře a hydrocefalem. Foto: Dobrotrh

KAM ← STORY

10


Lehčeji překonávat překážky Liga vozíčkářů a ParaCENTRUM Fenix poskytují klíčovou podporu lidem s omezenou pohyblivostí. Tyto organizace nabízí nejen rehabilitace, poradenství či osobní asistenci, ale i psychologickou podporu a zapojení do komunity prostřednictvím nejrůznějších akcí, které v průběhu roku pořádají. Cílem jejich snažení je integrovat osoby s handicapem do běžného života. Obě organizace můžete podpořit finančním darem. ParaCENTRUM Fenix na konci listopadu pokřtilo nový charitativní kalendář, který zakoupíte na stránkách roztacime.cz, Liga vozíčkářů provozuje bezbariérové divadlo Barka, které si svou zajímavou dramaturgií rozhodně říká o vaši návštěvu. Foto: ParaCENTRUM Fenix

Žít běžný život Nevládní nezisková organizace Rytmus podporuje lidi s mentálním postižením v aktivním začleňování se do běžného života již od roku 1994. Její brněnská pobočka na jaře v moravské metropoli otevřela tzv. tréninkový byt. Pomáhá mladým lidem s mentálním postižením v nácviku samostatného bydlení, bez rodičů. S podporou asistentů tito mladí poprvé opouští bezpečí domova a zakouší dospělý život a tíhu vlastní odpovědnosti. Není to vždy jednoduché, ale zkušenost stojí za to: „... zjistila jsem, že bych zvládla bydlet sama, bez babičky. Do budoucna bych chtěla bydlet s přítelem.“ Říká Pavla, slečna využívající službu tréninkového bytu. Další tréninkový byt se chystá Rytmus uvést do provozu v následujících měsících. Foto: Rytmus

Kočky v nouzi Charitativní kočičí spolek Kryšpín vznikl v Brně před necelými třemi lety, pomohl už tisícům koček bez domova třemi miliony kaček a podpořil celkem 16 moravských útulků. Na pomoc kočkám zřídil veřejnou sbírku s transparentním účtem číslo 2501927911/2010, ze které posílá do útulků vše, co do ní lidé pošlou. Do koruny! Provozuje e-shop, hledá pro kočky 834 pravidelných dárců stokoruny měsíčně, zabývá se osvětou a pořádá charitativní akce a aukce – stavte se v sobotu 9. prosince odpoledne na dvůr Divadla Husa na provázku na Zelném trhu na jarmark, který pořádají kočičí útulky, aby měly opuštěné kočky hezčí Vánoce. Foto: Tereza Ticháčková

11

KAM ← STORY


Jana Janulíková Z hlubin podzemních katedrál až na střechu Brna. S Janou Janulíkovou, ředitelkou TIC BRNO, jsme se prošli po jejích oblíbených místech a povídali jsme si o tom, jak prezentovat město, které umí nebrat se příliš vážně. Pojďte s námi, jen tak mezi řečí se dozvíte i to, co nového nabídnou Brněnské Vánoce!

Jana Janulíková

Jana Janulíková stojí v čele TIC BRNO od roku 2015. Vystudovala hru na varhany, muzikologii & filmovou vědu a teorii audiovizuálních médií a nakonec marketing, pracovala (mimo jiné) pro operu Národního divadla Brno, učí na HF JAMU a vydává hudební revue Opus musicum. Jana nikdy nespí.

KAM ← ROZHOVOR

12


„Máme CIT pro Brno“

13

KAM ← ROZHOVOR


Brno nejsou budovy na pohlednicích, ale život v kavárnách a na festivalech. I o tom jsme si povídali s Janou Janulíkovou, ředitelkou TIC Brno. → Cesta, která tě zavedla do TIC BRNO, je dost zajímavá. Jak se člověk od studií hudby dostane k řízení propagace druhého největšího města republiky? Vystudovala jsem konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži, obor varhany. Absolvovala jsem s velkou pompou v Domě umění ve Zlíně, ale už ve chvíli absolventského koncertu jsem věděla, že v tom pokračovat nebudu. → Nebavilo tě to? To jo, ale špatně jsem se vyrovnávala s trémou. Takže jsem šla do Brna na hudební a filmovou vědu. Hlásila jsem se i do Prahy. Hrozně jsem tam chtěla, ale nevzali mě. → Ty jsi chtěla víc do Prahy, než sem? To nevím, jestli tam vůbec psát… Je to pravda, tak co bys nepsal. Tady totiž v té době nebylo nic,

Brno bylo nezajímavé, šedé, nudné. Pamatuju, jak jsem tu bloumala ulicemi a nevěděla, co si tu počít. → Co bylo dál? Po studiích jsem se uchytila v Národním divadle Brno na pozici asistentky šéfa opery a postupně jsem se přes různé marketingové pozice vypracovala až na koordinátora marketingových a vzdělávacích aktivit. Při té příležitosti jsem začala vnímat rozpor dvou do očí bijících skutečností – hrálo se něco hrozně zajímavého, úžasného, přijela třeba fakt mimořádná zahraniční produkce na festival Janáček Brno… a v publiku přitom bylo asi třicet lidí. → Divadlo to prostě neumělo dobře prodat. To téma mě začalo pronásledovat, cítila jsem obrovské puzení

to změnit a při práci jsem si dostudovala marketingové a sociální komunikace na UTB ve Zlíně. Po téměř deseti letech jsem ale měla dojem, že pokud nezměním prostředí, tak mě z Národního odvezou s inventárním číslem na čele. Využila jsem příležitosti jít do marketingové agentury. Finančně jsem si polepšila, mohla jsem pracovat z domu, super! A po dvou letech jsem totálně vyhořela. Chyběla mi tam přidaná hodnota. Nebo smysl. → A v té chvíli přišla příležitost jít pracovat do TIC BRNO? Brno vypsalo výběrové řízení, několik známých mi nezávisle na sobě ten inzerát poslalo. Nevěděla jsem, proč bych do toho šla, do příspěvkovky jsem už nechtěla, turismus taky nebyl můj obor. Přiznávám, byl to trochu hec. Přihlásila jsem se, napsala koncepci a u výběrového řízení porazila několik chlapů. Často

TIC BRNO

se vtipkuje také na téma mého druhého příjmení (Tichá), ve kterém je TIC obsažen. Já nevím, asi osud. Nebo vítr, Máchale. → Začátky asi byly těžké. První rok jsem myslela, že se zblázním. Přišla jsem do organizace, která tak trochu spala spokojeným zimním spánkem, říkaly se fóry jako „TIC – nic“, kamarádi mluvili o profesní sebevraždě. Taky jsem nikdy předtím nemusela komunikovat s politiky, řídit velký tým, najednou jsem pod sebou měla sto dvacet lidí. Teď už je to krása, mám super kolegy a ještě k tomu se máme rádi. TIC je víc! → Také je výrazný rozdíl v tom, jak vypadalo Brno v roce 2015 a jak vypadá v roce 2023. Jak se změnila tvoje práce v téhle souvislosti? Když jsem nastupovala, mělo město poměrně mrtvé centrum. Pamatuju si, že jeden z největších úkolů, které byly kladeny na nás jako na TIC – a které se začaly také objevovat jako priorita ve strategických a dotač-

Nejkrásnější kancl v Brně. Tady žiju.

KAM ← ROZHOVOR

14


ních programech města – bylo oživování centra. Vedení města si totiž správně uvědomovalo ten problém začarovaného kruhu. Tam, kam nechodí lidé, nechtějí být obchodníci a restauratéři. A tam, kde nejsou obchodníci a restauratéři, nemají důvod chodit lidé. Tu spirálu je hrozně těžké roztočit. Ale v Brně se nám to podařilo. → Od čeho je tu vlastně TIC BRNO? TIC je od toho, aby dokázal výborně odprezentovat Brno. Ale nebylo to tak vždycky. Trvalo roky naší práce a jednání s vedením města, než se nám podařilo dostat se do bodu, kdy jsme konečně dostali důvěru. Dříve měl TIC velmi podružnou roli, teprve já jsem krátce po svém nástupu v roce 2015 do jeho zřizovací listiny přidala, že má propagovat město. Předtím tam bylo napsáno jen to, že TIC má prezentovat TIC. Což mi přišlo naprosto bizarní. → TIC jako takový přece nikoho nezajímá.

15

Pupek světa. Tudy denně chodím z vlaku a na vlak. Nádvoří Staré radnice Tedy, teď už ano, protože my jsme love brand! Vtipkuju. Samozřejmě tu jde především o Brno. Dříve propagace města vypadala tak, že se opírala o několik turistických cílů. Pořád dokola svatý trojlístek Petrov, vila Tugendhat, Špilberk… Což jsou samozřejmě krásná a zásadní místa, ale nejsou to jediné, co ve městě máme. Od začátku pro mě bylo důležité dostat do prezentace města více zážitků, veřejný prostor, centrum – kulturní dění v něm, život v něm, gastronomii. Zkrátka postavit do centra pozornosti lidi. → Protože na památkách Brno nestojí tolik jako na zážitcích? Brno nemá parametry prvotřídní turistické destinace. Nemůžeme konkurovat Praze, Vídni, Amsterdamu… Ale to nevadí. Jsme „druhé město“. A víme to. Už v roce 2015 jsme měli jasno, že se nechceme zaměřovat na standardní turisty, ale spíš na cestovatele,

kteří hledají autentické zážitky. Chtějí město poznat do hloubky, zajímají je lokální umělci, kultura. Teď už jsou gastro a živé centrum absolutně nezpochybnitelné fenomény. A jezdí se za nimi do Brna. Nepotřebujeme nablýskané turistické taháky a propagaci nalakovanou na růžovo. → Vy tedy na růžovo rozhodně nelakujete. Není to ale někdy opačný extrém? Bavíme se teď o naší lásce k černé? Nebo o nekompromisním nastavování zrcadla Brnu? Když jsme vydali prvního autentického průvodce TO JE BRNO, tak mě málem vyhodili, protože některé články už se zdály být dost přes čáru. Nebo když jsme udělali autentické prohlídky po „nejhnusnějších místech v Brně“. Jenže to není výraz neúcty, ale naopak lásky k městu a pochopení ho se vším všudy. Záměrem nebylo někoho urazit, zesměšnit

nebo být vyčůraně kontroverzní. Záměrem bylo, a zůstává, nenudit standardním a učesaným píárkem, ale nechat mluvit lidi, kteří tu žijí, chápou toto svérázné město a mají k němu vztah. O Brně se také říká strašně moc vtipů… a ty vtipy jsou někdy strašně dobré! I s tím pracujeme. I když je to občas chození po tenkém ledě. Chce to prostě CIT pro Brno. A ten my snad máme. → Když mluvíš o autentických prohlídkách města, chodí na ně hodně i rodilí Brňáci? Ano, mám zpětnou vazbu, že je to pro ně příležitost dozvědět se třeba o své čtvrti nebo ulici, kde žijí, něco úplně nového, co předtím netušili. Vybíráme si lokální témata, konkrétní místa, osobnosti… A snažíme se, aby průvodci byli lidé, kteří ta místa opravdu znají. Díky tomu otevíráme oči i místním. A návštěvníci Brna zase oceňují, že tu zažijí něco mimořádného. → Máš nějaké místo, které zatím veřejnosti otevřené není, ale mohlo by být?

KAM ← ROZHOVOR


V šuplíku mám hned několik takových. Některé z nich už se dokonce realizují, například vodojemy na Žlutém kopci. Je vzrušující, když si člověk něco vysní a pak sleduje, jak se to daří. V podzemí mám takových míst více – existuje materiál, který zpracoval Aleš Svoboda, propagátor brněnského podzemí, v něm jsou tato místa zpracovaná. Uvidíme, které z nich se podaří otevřít. Sledujte nás! → Jaké jsou vodojemy na Žlutém kopci? A jaký příběh se skrývá za jejich zpřístupněním veřejnosti? Brněnské vodojemy jsou magické. Sejdete dolů a zapomenete, co je nahoře… Jejich příběh má prvky dramatu, thrilleru, tragédie i komedie a končí happy endem. Vodojemy, dva jsou cihlové a dva spojené betonové, byly vybudovány mezi 60. lety 19. století a 20. lety 20. století. V roce 1997 byly vyřazeny z provozu a v roce 2014 bylo rozhodnuto o jejich demolici. V roce 2016 se do nich naštěstí dostal fotograf Roman Teplý,

KAM ← ROZHOVOR

Pure beauty. Tady medituju. Vodojemy který zavolal svému kamarádovi Aleši Svobodovi, aby se do vodojemů podíval. Aleš mi popisoval, jak se mu tam moc nechtělo. („To je na mě moc nový.“) Co by ale neudělal pro kámoše. Vlezl do nejstaršího cihlového vodojemu kanalizační šachtou, byla tam úplná tma. Pak mu spustili dolů nějaký halogen, rozsvítili… on uviděl tu absolutní nádheru a (jeho slovy) přestal dýchat. Tím se všechno otočilo. V roce 2019 byly vodojemy prohlášeny za technickou památku, o rok později jsme tam začali dělat první exkurze pro veřejnost. A čeká nás avizovaný happy end, kterým je kompletní otevření objektu vodojemů i s veřejným parkem na jaře 2024. → Co se událo za změnu ve Sklepě pod Novou radnicí, dříve Mincmistrovském sklepě?

Mincmistrovský sklep byl v roce 2010 prvním zpřístupněným brněnským podzemím. A ta expozice se již návštěvnicky poměrně vyčerpala, takže jsme přemýšleli, jak jí dát nový obsah. Objeli jsme několik míst v zahraničí, abychom se inspirovali, jakým způsobem se dá s podzemím pracovat. A dostali jsme nápad vyplnit prostor něčím, co tu i dle zpětné vazby návštěvníků chybělo. Když přijedete do Brna a nevíte nic o městě, nebyla tu žádná přístupná, atraktivní expozice o brněnských legendách a zajímavých historických momentech. Brněnský drak, kolo, šikmá věžička na Staré radnici, obléhání Brna Švédy a tak dále. Přizvali jsme ke spolupráci historika Michala Konečného, ilustrátorku Veroniku Vlkovou, Visualy, Jiřího Y. Suchánka a další a vypadla nám z toho

multimediální a velmi efektní, přitom však inteligentní expozice s prvky brněnského humoru. → TIC BRNO je partnerem desítek akcí v průběhu celého roku. Čím jste jejich pořadatelům prospěšní? Umíme podporovat různě, ať už technickým zázemím, nebo kontakty. Je to pro nás důležité a ví se to o nás. Kdybych měla vypíchnout několik festivalových akcí, se kterými spolupracujeme a které jsou podle mě pro Brno extrémně zajímavé, řekla bych Maraton hudby Brno, jenž hudbou okupuje centrum města po několik srpnových dní. Pak festival Pop Messe, ten má obrovský potenciál a myslím, že o něm ještě hodně uslyšíme. S těmito akcemi připravujeme pro příští ročníky spolupráci, která by měla jejich návštěvníkům přinést další zážitky. Chceme je dostat víc do města. Například kdo si koupí vstupenku na festival, bude si k ní moct přidat speciální BRNOPAS a podívat se s ním třeba ještě do vodojemů. A tak.

16


Kavárna ERA

V Brně se do kaváren chodí na víno. To ví každý. 17

KAM ← ROZHOVOR


→ A které brněnské festivaly přímo pod vaší taktovkou vnímáš jako zásadní? Když jsem nastupovala, TIC dělal mnoho akcí, které mi úplně nedávaly smysl. Některé jsme tedy dělat přestali a zaměřili jsme se na eventy, které doplňují nabídku ve městě především v době léta a zimy, oživují městské centrum a zapojují lokální komunity. V létě pořádáme multižánrový festival UPROSTŘED, i díky kterému je centrum Brna tak příjemné, a v zimě Brněnské Vánoce. Ty už zdaleka nejsou jen o trzích, je to super kombo, festival festivalů. A nasává do sebe další a další akce, jimž dává komunikační platformu. Brno má dnes nejlepší trhy široko daleko. → Brněnské Vánoce jsou určitě fenomén, s návštěvností kolem 1,5 milionu lidí, s více než dvěma sty stánků na Svoboďáku, Zelňáku, Moraváku, Dominikánském náměstí a nádvoří Staré radnice, s každodenním kulturním programem… Co bude letošními novinkami, kam jste tuhle akci posunuli?

KAM ← ROZHOVOR

Hlavák je srdcovka. Někdy spočítám, kolik hodin jsem tu strávila. Pendluju na trase Brno–Tvrdonice. Skoro denně. Hlavní nádraží

Největší novinkou letošních Brněnských Vánoc jsou Gourmet Vánoce na nádvoří Staré radnice. To bude ráj pro všechny gurmány! Do nové dimenze vstoupíte pod brněnským drakem, který bude v brněnském a slavnostním dress codu, a najdete tam to nejlepší z brněnské gastronomické scény. Gurmánské hody doplní nejen úchvatný pohled na radniční věž, ale taky vánoční vesnička s programem pro děti. Výhodou je, milí rodiče, že na ně uvidíte z nádvoří. Dokonalé. V nově zrekonstruovaném parku na Moraváku, na brněnském moři, vyroste kulaté kluziště, samozřejmě kromě oblíbeného vyhlídkového kola.

Já osobně se nejvíc těším na vánoční dvorky, na které konečně přišla řada! Ne všichni bažíme po početné společnosti na trzích, ale chceme si vydechnout, pohroužit se do adventního klidu. Pro ty z nás budou dvory v Domě pánů z Kunštátu nebo společný dvorek TIC a kavárny Mitte na Radnické. Brněnské Vánoce, to jsou třeba i festivaly Window Pop nebo Otevřená módní studia! Nemám šanci vám říct, co všechno vás čeká. Je toho prostě tolik… Máme krásný web s kaprem a vánočkou nebo aplikaci, takže prosím. → Dalším velkým projektem TIC BRNO je Gourmet Brno,

letošní vydání spatřilo světlo světa v říjnu. Proč vlastně vydáváte gastronomického průvodce, co má přinést? Když chcete propagovat město jako foodie ráj, musíte mít něco v ruce. My máme už sedm let zážitkový bedekr, který vám doporučí, nejen kde se v Brně skvěle najíte a napijete, ale kde se budete cítit skvěle! Náš koncept je unikátní, v Česku ho jinde nenajdete a nevím ani o podobných projektech v zahraničí. Propojujeme doporučení lokálních znalců a uživatelů s hodnocením nezávislých expertů. Provedeme vás nejlepšími restauracemi a bistry, cukrárnami, kavárnami, pivnicemi, vinárnami a bary. A dostanete navíc vrcholný estetický zážitek. Fotí pro nás KIVA, grafiku dělá Barbara Zemčík. Gourmet Brno je zkrátka něco extra. Stejně jako Brno.

Ivo Dvořák fotograf Filip Živný editor

18


19

KAM ← INZERCE


Brno Zimní spánek? Kdepak, V Zoo Brno to žije i v prosinci – hned 2. 12. tu rozsvítí vánoční strom a oslaví Mikuláše tradičními dílničkami, 5. 12. vás čeká zajímavá diskuze o kočce divoké a jejím návratu do české přírody. A na Štědrý den jsou v plánu speciální dopolední komentovaná krmení, zoo bude otevřená od 9 do 14 hodin.

Foto: xxx

Foto: Zoo Brno

TIC BRNO

OBLOHA NAD BRNEM

VEŘEJNÝ PROSTOR

Antivánoční tip

Meteorický roj ze souhvězdí Blíženců

Doprava v Nové Zbrojovce

Foto: TIC BRNO

Foto: Nová Zbrojovka

Patříte k těm, kteří se před vánočním shonem rádi někam ukryjí? Tak přijměte pozvání do krytu! Konkrétně do krytu Denis pod Petrovem, který zve 3. a 10. prosince na prohlídky. K tomu 17. prosince budete mít dokonce exkluzivní možnost navštívit kryt potmě. Jen s čelovkami! Takže, kdo se nebojí, hurá do krytu! (len)

3, 10 a 17/12

prohlídky kryt Denis pod Petrovem www.podzemibrno.cz

KAM ← BRNO

ti, takže zvečera vůbec rušit nebude. Sledovat Geminidy není obtížné. Stačí se teple obléci a ulehnout na lehátko nebo si jenom sednout do pohodlného křesla. Podmínkou je dobrý rozhled až daleko k západnímu obzoru, stejně jako tmavá obloha. Pokud budeme mít štěstí, zahlédneme až několik desítek Geminid za hodinu.

V roce 2024 začnou stavební práce na rozšíření dopravních napojení Nové Zbrojovky na okolní komunikace. Stěžejní je výstavba nové městské třídy, která vytvoří páteřní komunikaci pro pěší, cyklisty, auta, MHD i zásobování. Díky ní, novému mostu přes řeku Svitavu a budoucímu tunelu od židenického nádraží Nová Zbrojovka propojí MČ Brno-Židenice se Zábrdovicemi a Husovicemi. (kom)

Jiří Dušek ředitel Hvězdárny a planetária Brno

Nová Zbrojovka www.novazbrojovka.cz

Foto: ilustrační

O své tipy na pozorování noční oblohy se s námi po celý rok dělí Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a planetária Brno. Finální letošní doporučení je tu: Posledním nápadným úkazem roku 2023 budou Geminidy, které nebe ozdobí především v noci z 13. na 14. prosince. Jedná se o meteorický roj, který vylétá z oblasti kolem hvězdy Castor ze souhvězdí Blíženců (lat. Gemini). Měsíc v té době bude v poslední čtvr-

20


LIVE PODCAST

KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA

Buchty v Brně

Vyhrajte výlet do Bruselu!

3 otázky

Foto: Buchty

Podcast Ivany Veselkové a Zuzany Fuksové s pracovním názvem Buchty zavítá do brněnského Institutu Paměti národa. Společně s Jirkou Jelínkem, datovým analytikem, mixologem a spoluautorem podcastu Rožni, se zde pokusí zavzpomínat na významné proběhlé i neproběhlé okamžiky končícího roku 2023. Akce se odehraje v rámci reopeningové party Café Paměti národa. (and) 18.00 Buchty live Institut Paměti národa institut.pametnaroda.cz

19/12

Sandra Silná Foto: KJM

Zhlédněte pět evropských filmů nominovaných na Cenu diváků LUX, hlasujte do konce března 2024 a vyhrajte zajímavé ceny. Třeba účast na slavnostním předávání Ceny LUX v Evropském parlamentu. Citlivý snímek španělské režisérky Estibaliz Urresola Solaguren 20 tisíc druhů včel vypráví příběh osmileté transgender dívky Lucíe, která v prostředí venkova zkoumá svou identitu. Její představitelka Sofía Otero

se stala nejmladší držitelkou herecké ceny z Berlinale 2023. Film máte možnost zhlédnout zdarma 7. 12. od 17.00 v knihovně na Kobližné v souvislosti se španělským předsednictvím v Radě EU. Všech pět nominovaných filmů promítají i česká kina. (kom)

7/12

17.00 20 tisíc druhů včel Europe Direct v KJM www.bit.ly/LuxAward24

MUZEUM MĚSTA BRNA

KUMST

ŠPILBERK ŽIJE! Kouzlem Vánoc

Ve znamení fotografie

farářka Církve československé husitské v Brně

1)

terou adventní/ K vánoční tradici máte nejraději?

Z tradic, rituálů, které jsem si vytvořila, je to bezpochyby každoroční výlet do Prahy 23. 12., během nějž se potkávám se svými přáteli a užívám si klidný den na oblíbených místech, navzdory okolnímu shonu. Z tradic „klasických“ je to zdobení stromečku a poslech vánočních písní Franka Sinatry. S dětmi ze ZŠ Antonínská také každoročně stavíme v Husově sboru betlém a to je také velká radost.

2)

Ke Svratce do Jundrova, včetně otužovací koupele, to je další z mých tradic.

Foto: Jakub Čáp

Lesem. 16. 12. od 12.00 do 17.00 zažijete Vánoční den s bohatým doprovodným programem i občerstvením nejen na velkém nádvoří. Společně si opečeme špekáčky, zazpíváme si koledy, vystoupí kouzelnice a celý den velkolepě zakončí vánoční lightshow. Vstup na akci je zdarma. (kom)

Kreativní hub KUMST na Údolní pro vás ve spolupráci s tištěnou revue FOTO připravil víkend plný fotografie – můžete se těšit na prezentace fototechniky, fotografické spolky, vydavatelství specializující se na fotoknihy i samotné fotografy. A také kávu od Industry! V sobotu v 16.30 akce vyvrcholí křtem nového čísla časopisu FOTO, nebude chybět pivo a hudba. (kom)

2, 9 a 16/12

9–10/12

Foto: Muzeum města Brna

Za dveřmi je čas vánoční. Na hradě Špilberku je připravený program na každou adventní sobotu, tentokrát s názvem ŠPILBERK ŽIJE! Kouzlem Vánoc. Vezměte si 2. 12. z domu vaši oblíbenou vánoční ozdobu a přijďte nám pomoct dozdobit náš vánoční strom na velkém nádvoří, který potom společně v 17.00 rozsvítíme. Vánoční LeSnění 9. 12., to bude zábavný a poučný program pro malé i velké ve výstavě

ŠPILBERK ŽIJE! Kouzlem Vánoc hrad Špilberk www.spilberk.cz

Photo Fair KUMST www.kumstbrno.cz

am ve městě se K ráda vydáte na zimní procházku?

3)

o byste popřála C čtenářům k Vánocům a do nového roku?

Aby byli s těmi, se kterými je jim dobře, a nacházeli si čas na své blízké. Důležité se mi také čím dál víc jeví pracovat na poznání sebe samých, na své vnitřní síle a vědomí, že každý v sobě máme lásku, světlo a schopnosti, kterými můžeme přispět, společně s druhými, k něčemu dobrému. Že je to jeden z našich úkolů.

21 KAM ← BRNO


VÁNOCE V LUŽÁNKÁCH

PROCHÁZKA MEZI SVÁTKY

KÁVÉESKA

Tvořivé a divadelní Vánoce

Na procházku do pohádky

Advent na Vojtově

Foto: archiv SVČ Lužánky

Na programu Vánoc v Lužánkách aneb Cesta světla v unikátních sklenících LUSK v lužáneckém pracovišti Lidická budou tvůrčí dílny jako malované baňky, ozdoby z foukaných perel, medové balzámy na rty, vánoční vazby, vlastnoručně upečené trdelníky i kovárna. Součástí bude také dobročinný obchůdek na podporu výcviku vodicích psů, zpívání koled a divadelní happening. (kom)

16/12

Vánoce v Lužánkách LUSK u SVČ Lužánky – Lidická www.luzanky.cz

Volný čas KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA

www.kjm.cz

Foto: Jana Vašíčková

Procházka s jedenácti zastaveními O vánočním zvonu vás provede Žabovřeskami od radnice přes ulice Luční, Mozolky, Foerstrova až na Makovského náměstí ke skutečnému zvonu přání. Stavte se kdykoliv od 16. prosince do 7. ledna. Pohádkovou trasu připravily lektorky z lužáneckého pracoviště Lata. Více o vánočních akcích na luzanky.cz. (kom)

16/12–7/1

O vánočním zvonu Žabovřesky www.luzanky.cz

PLACHETNICÍ DO ANTARKTIDY A KOLEM MYSU HORN cestovatelská

přednáška st 20/12 17.15

Mahenův památník Mahenova 8

HISTORIE ŽEN komentovaná výstava,

Foto: Kávéeska

Brno se v minulosti honosilo poměrně velkým počtem objektů duchovního přesahu, které se však do dnešních dnů nezachovaly. Na přednášce Jakuba Kříže 7. 12. od 17 hod. si připomeneme zaniklé sakrální stavby v Brně. Následující pátek, 8. 12. od 15 do 18 hod., pro vás bude v prostorách centra připraveno vánoční tvoření pro malé i velké, kde si budete moci vyrobit drobné vánoční dekorace nebo malé dárky. Na předváOPPENHEIMER promítání ne 3/12 20.00

ZROZENÍ JADERNÉHO VĚKU – ZAMYŠLENÍ NAD FILMEM OPPENHEIMER přednáška út 5/12 18.00

ÚK Kobližná Kobližná 4

přednášky... so 2/12 16.00

JÓGA NA HVĚZDÁRNĚ

festival ve spolupráci s MUNI a MZK 1/12 do 2/12

scénické čtení čt 7/12 18.00

pá 8/12, pá 15/12 vždy 17.15 DISTANT BELLS koncert po 11/12, út 12/12 vždy 19.00 SVÁTEK SVĚTLA park na Kraví hoře čt 21/12 17.00 VÁNOCE NA HVĚZDÁRNĚ dárky v podobě nesmírně vesmírných zážitků st 27/12 10.00

KNIHY V BRNĚ knižní jarmark a literární JULES VERNE – LOUTKOVÁ INSPIRACE výstava 1/12 do 31/12

LEOŠ KYŠA: CESTA K DEZINFORMAČNÍMU CHAOSU přednáška, debata st 6/12 17.00

SCÉNICKÉ ČTENÍ ROZPÍNÁM PLACHTY AUTORSKÉPŘÍBĚHY.CZ: PAVUČINA PŘÍBĚHU autorské čtení ne 10/12 16.00

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO

st 6/12, st 20/12 vždy 18.30

RELAXACE POD HVĚZDAMI

SE ZVÍŘÁTKY O VESMÍRU 2D

PROMÍTÁNÍ FILMU: 20 TISÍC DRUHŮ VČEL (ES) film

Kraví hora 2 www.hvezdarna.cz

st 27/12 10.00

JIŘÍ PLOCEK: PÍSEŇ JAKO SYMBOL

MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE pro děti s rodiči pá 1/12, so 2/12 vždy od 16.30 každou půlhodinu, poslední 19.00

každý den 27/12 až 31/12 vždy 14.00, 16.00 (st 27/12 14.00, 15.30)

čt 7/12 17.00

hudební pořad, beseda po 11/12 17.00

DENISA NEČASOVÁ: EMANCIPACE ŽENY ZA SOCIALISMU přednáška

st 13/12 17.00

VÁNOCE S ROBOTY pro děti st 20/12 10.00

VÁNOCE V OHROŽENÍ! pro děti

so 23/12 9.30

IN-centrum nám. Svobody 15,

2. p. (Kleinův palác)

MEDIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ: JAK NENALETĚT NA FALEŠNOU ZPRÁVU přednáška st 13/12 14.00 Komín Vavřinecká 13

HVĚZDA, KORUNA, ŽELVA – PODVEČER SE SANTINIM vernisáž

a přednáška čt 7/12 16.30

KAM ← BRNO

AŽ NA KONEC VESMÍRU 2D

každou st, pá, so (kromě st 13/12, pá 22/12, so 23/12) vždy 18.00, st 27/12 17.00, 18.00, čt 28/12 18.00

POZOROVÁNÍ OBLOHY

pá 1/12, so 2/12 vždy 19.00, 20.00, st 6/12, pá 8/12, so 9/12, pá 15/12, so 16/12, st 20/12 vždy 19.00

PINK FLOYD’S THE DARK SIDE OF THE MOON

každou st, pá, so (kromě st 13/12, pá 22/12, so 23/12), čt 28/12 vždy 20.00

HLEDÁNÍ OŘÍŠKOVÉ PLANETY 3D

so 2/12, ne 3/12, so 9/12, so 16/12, ne 17/12 vždy 10.00, 14.00, 16.00, ne 10/12 10.00, 14.00, čt 28/12, pá 29/12, so 30/12, ne 31/12 vždy 10.00

PEJSEK A KOČIČKA LETÍ KE HVĚZDÁM hraná pohádka

HLEDÁNÍ OŘÍŠKOVÉ PLANETY 2D bez orientace na hvězdné obloze po 1/1 14.00, 15.00, 16.00, 17.00

noční atmosféru vás kromě tvoření naladí také koncert ženského pěveckého sboru TJ Sokol Brno-Židenice pod vedením dirigentky Mgr. Věry Holé, 14. 12. od 17 hod. Repertoár obsahuje skladby všech staletí. Vstupné na přednášku stojí 20 Kč, ostatní akce jsou zdarma. (red)

7, 8 a 14/12

přednáška / tvoření / koncert Volnočasové centrum Vojtova www.kaveeska.cz

SVČ LUŽÁNKY

www.luzanky.cz

Labyrint Švermova 19

VYPEČENÉ VÁNOCE NA LABYRINTU pečení, hry, divadelní představení so 16/12 9.30 Lány Lány 3 MIKULÁŠ NA LÁNECH mikulášská nadílka, úkoly pro děti a tvoření so 2/12 15.00

BETLÉMSKÉ SVĚTLO A ZPÍVÁNÍ KOLED V BOHUNICKÉ KAPLIČCE koledy, tradice, sraz: bohunická kaplička, Rolnická 662 so 23/12 17.00 Lata Plovdivská 7

ODPOLEDNE S POHÁDKOU, JEDLIČKA SE NARODILA pro rodiče s dětmi ve

věku 3-6 let pá 1/12 16.00

ADVENTNÍ TVOŘENÍ PRO DĚTI tvoření, adventní věnec pá 1/12 16.00

ČTENÁŘSKÁ DÍLNA – VÁNOČNÍ POHÁDKA pro děti ve věku 5-9 let so 2/12 9.30

ZÁBAVNÍ VĚDECKÝ PARK VIDA!

Křížkovského 12 www.vida.cz

BRAIN výstava

každý den do 9/2024 během otvírací doby VÁNOČNÍ KOUZLENÍ dílny pro rodiny s dětmi víkendy 12.00, 14.00, 16.00 POP SCIENCE festival popularizace vědy so 9/12 10.00

ADVENTNÍ VĚNCE tvoření, adventní věnec so 2/12 9.30

ZALÁTANÝ MIKULÁŠ mikulášská

nadílka, dílny, pečení út 5/12 15.00

POHÁDKOVÁ PROCHÁZKA O VÁNOČNÍM ZVONU příběhová trasa se zastaveními, radnice úřadu MČ až Makovského náměstí 16/12 až 7/1/2024

22


VIDA! Chytrá zábava po celý prosinec ve 3D snímku Predátoři zjistíte, jaké to je být stále na lovu a kdo v divočině opravdu stojí na straně vítězů. Užijte si dechberoucí záběry lovících gepardů, křižáka Darwinova nebo ledních medvědů.

Dokážeme vám, že věda může být i zábava! V sobotu 9. prosince se zábavní vědecký park VIDA! promění v jedno velké jeviště a uvítá osm týmů z českých i zahraničních science center.

POP SCIENCE Unikátní festival POP science si dává za cíl seznámit širokou veřejnost s vědeckými tématy prostřednictvím science show, se kterými tým VIDA! opakovaně boduje i na mezinárodní scéně. Zažijte, jaké různorodé možnosti science show nabízí, a zapojte se aktivně do jejich děje. „Kdo je královnou věd? Co všechno může být výbušninou a co je jejím detonátorem? Zářit jako diamant? Odpovědi nejen na tyto otázky vám přinesou jednotlivé science show, které vás možná donutí zpochybnit to, co znáte,“ přiblížila sobotní program Kateřina Opluštilová, manažerka programového oddělení. Přímo v expozici si pak užijete kratší ukázky pokusů z nejrůznějších oblastí vědy.

VIDA! Hledáte dárek?

Foto: VIDA! science centrum

Na své si přijdou jak malí vědečtí nadšenci, tak zběhlí profíci, kteří zde mají šanci propojit se s nadšenou komunitou popularizující vědecká témata. Festival POP science je v ceně vstupenky do VIDA!

Novinky ve 3D kině Vydejte se vstříc dobrodružství na rozlehlých afrických sava-

Legato Kohoutovice, náměstí – horní obchod Albert

LUŽÁNECKÁ HLEDAČKA – QUESTING

jarmark, dílny, vystoupení čt 7/12 15.00 Lesná Milénova 13

MOBILNÍ APLIKACE LAPKA Brno

psaní Ježíškovi, trasa s úkoly pro děti, živé ovečky ne 3/12 10.00 Lidická Lidická 50

vřesky bez omezení

VÁNOČNÍ ZVONĚNÍ V KOHOUTOVICÍCH

ADVENTNÍ TVOŘIVÁ NEDĚLE tvoření,

SWINGOVÝ PLES S JAZZ ARCHIVEM ples, móda 20.–30. let 20. století so 2/12 19.30

VÁNOCE V LUŽÁNKÁCH ANEB CESTA SVĚTLA tvoření, výroba dárků, trdelní-

ky, kovárna, živá hudba, divadlo so 16/12 13.00 Linka Kosmonautů 4

ADVENTNÍ DÍLNY A VYSTOUPENÍ KROUŽKŮ rodiny s dětmi

po 18/12 vystoupení 17.00, dílny 18.00 Louka Bzenecká 23

ADVENTNÍ VĚNEC – BALÍČEK NA DOMA tvoření 28/11 až 30/11 10.00

ADVENTNÍ VĚNCE PRO DĚTI V DOPROVODU RODIČŮ I ZVLÁŠŤ PRO DOSPĚLÉ tvoření, pro děti i dospělé

park Lužánky bez omezení a okolí bez omezení

ŽABOVŘESKY TAJUPLNÉ Brno-Žabo-

ZOO BRNO

U Zoologické zahrady 46 www.zoobrno.cz

MIKULÁŠ A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

so 2/12 9.00

KOČKA DIVOKÁ – NÁVRAT TAJEMNÉ ŠELMY DO NAŠÍ PŘÍRODY zoo

akademie út 5/12 15.00

ŠTĚDRODOPOLEDNÍ KOMENTOVANÁ KRMENÍ ne 24/12 9.00

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY HLÍDKA

Hlídka 4, park Špilberk www.sevhlidka.cz

ne 3/12 9.00, 14.00 Solniční 12, Brno-střed MANTRY A ZPĚVY zpěv, relax út 12/12 19.00

so 2/12 10.00

na webu www.luzanky.cz

Radnická 2 www.ticbrno.cz“

okolí hradu Špilberk do 31/12

Labyrint pod Zelným trhem

Interaktivní procházky s úkoly pro rodiny s dětmi bližší informace TRASA S MENDELEM ZA POKLADEM

ADVENTNÍ DÍLNIČKY NA HLÍDCE

TIC BRNO

Zelný trh 21, www.podzemibrno.cz út–ne 9.00–18.00

nách i po zamrzlých končinách Země. Nový 3D film Království zvířat vás vezme do rozmanitého světa živočišné říše a přiblíží vám zvířecí hrdiny v jejich přirozeném prostředí. Seznamte se se svérázným broukem hovniválem, roztomilým tučňákem nebo se zaposlouchejte do tajemných velrybích písní. Promítáme denně od 1. prosince. O víkendech pak

Darujte svým blízkým vstupenku do světa chytré zábavy! Seženete ji na pár kliknutí on-line nebo přímo na pokladně VIDA! science centra. Je na vás, jestli si vyberete některý z poukazů na jednorázovou návštěvu, nebo roční permanentku. Hrát si a objevovat ve VIDA! je ale vysoce návykové a přijít jen jednou rozhodně nestačí.

9/12

POP science VIDA! science centrum www.vida.cz

Kostnice u sv. Jakuba

PEČENÝ JAM jamsession, komunitní

Vodojemy na Žlutém kopci

GRAZ IN BRNO artist talk s umělci

Jakubské náměstí, www.podzemibrno.cz út–ne 9.30–18.00 Tvrdého, www.podzemibrno.cz Od listopadu 2023 dočasně omezený provoz pro veřejnost. Vodojemy se znovu otevřou na jaře 2024. Kryt Denis Roh Husova – Nádražní (vchod z ulice Husova), www.podzemibrno.cz

PROHLÍDKA KRYTU DENIS

ne 3/12, ne 10/12 vždy 13.00, 14.00, 15.00 KRYT DENIS POTMĚ zážitková prohlídka s čelovkami ne 17/12 13.00, 14.30, 16.00 Stará radnice Radnická 8, www.gotobrno.cz Věž Staré radnice Radnická 8, www.gotobrno.cz ne–čt 12.00–19.00, pá–so 12.00–21.00

Sklep pod Novou radnicí

pečení cukroví čt 14/12 18.00

a kurátory z centra Schaumbad Graz čt 14/12 18.00

SLAM POETRY A UNDERESTIMATED slam poetry, techno pá 15/12 19.30

SKRYTÁ TVÁŘ ČESKÉ LITERATURY: FRANTIŠEK HALAS komponovaný

večer s poezií českých básníků st 20/12 19.30

ANDĚLSKÝ ORLOJ

čt 21/12 18.00

AutenTICké prohlídky

www.autenticke-prohlidky-brno.cz

VÁNOČNÍ MASARYKOVA ČTVRŤ komentovaná prohlídka, sraz: zastávka Barvičova so 2/12, ne 17/12 vždy 14.00

LEGENDÁRNÍ NAPOLEON V BRNĚ

k. prohlídka, sraz: Moravské náměstí, u sochy markraběte Jošta ne 3/12 14.00

Dominikánské náměstí 1, www.sklepbrno.cz st–po 9.30–18.00 Káznice Bratislavská 68, www.gotobrno.cz PŘIPRAV SI ADVENT workshop, rukodělná dílna pá 1/12 17.30 VITAMIN MARKET zimní trh ne 3/12 10.00 MIKULÁŠ BEZ ROZDÍLU mikulášská nadílka út 5/12 17.30

LEGENDÁRNÍ NAPOLEON V BRNĚ

Bohuslava Reynka a Suzanne Renaud pá 8/12 19.30 KŘEHKÝ FEST módní show, součástí festivalu Umění pro každého st 13/12 18.00

sraz: před Kapucínskou hrobkou so 9/12 10.00

REYNEK RENAUD – SNĚNÍ Z PETRKOVA divadelní inscenace ze života

KLÁŠTERY V CENTRU BRNA

k. prohlídka, sraz: nádvoří Staré radnice ne 3/12, ne 10/12, so 16/12 vždy 14.00, st 20/12 16.00

přednáška, kino CIT po 4/12 16.00

NOVÝ ŽIVOT KLÁŠTERA VORŠILEK

k. prohlídka, sraz: před budovou kláštera, Josefská 1 út 5/12, so 9/12 vždy 14.00

PŘÍBĚHY BRNĚNSKÝCH DOMŮ II. ANEB CO MOŽNÁ NEVÍTE O VÁNOCÍCH k. prohlídka,

23 KAM ← BRNO


NEJVĚTŠÍ BRNĚNSKÉ VARHANY ZBLÍZKA k. prohlídka, sraz: před katedrálou sv. Petra a Pavla út 12/12 16.00

NEJNOVĚJŠÍ BRNĚNSKÉ VARHANY ZBLÍZKA k. prohlídka, sraz: před kostelem Nanebevzetí Panny Marie út 19/12 16.00 BRNĚNSKÉ BETLÉMY k. prohlídka, sraz: před katedrálou sv. Petra a Pavla st 27/12, pá 29/12 vždy 10.00, 14.00

URBAN CENTRUM

Stará radnice, Mečová 5 www.urbancentrum.brno.cz

NHNB – NOVÉ NÁDRAŽÍ BRNO výstava do 29/12

KUMST

Údolní 19 | www.kumstbrno.cz

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Z EDICE FOTO, CYRIL ZIKUŠKA výstava do 22/12

MĚSÍCE FOTOGRAFIE V KUMSTU

workshopy, přednášky, meet-up, výstava do 31/12 KREATIVNÍ EXPO projekty podpořené Dotačním programem města Brna po 4/12 15.00

GALERISTIKA V MEZINÁRODNÍM KONTEXTU S FOTOGRAFKOU ZUZANOU PUSTAIOVOU diskuze na téma

fungování vztahů umělec-galerie-trh st 6/12 17.00 PHOTO FAIR vydavatelství fotoknih, představení fototechniky, fotografové a spolky 9/12 až 10/12

KAM ← BRNO

KLUB LEITNEROVA

KC SEMILASSO

Leitnerova 2 | www.leitnerka.cz

Palackého třída 126 | www.semilasso.cz

KRIPLŠTREKA hostující divadlo s živou hudbou, premiéra pá 1/12 19.00 DUOKVÍZ kvíz út 5/12, út 19/12 vždy 19.00 MÁŠ SE LÍP? hostující divadlo st 6/12 18.00 VEČER FOLKOVÝCH PÍSNÍ koncert čt 7/12 19.00 DIVADLO KJÓGEN japonská komedie v češtině út 12/12 19.30 SÁVITRÍ hostující divadlo ne 17/12 15.00

MISTROVSKÁ LEKCE Dagmar Pecková v roli slavné operní divy Marii Callas po 4/12 19.00

CABARET DES PÉCHÉS

Dominikánské náměstí 2, Brno www.cabaretdespeches.com

VÁNOČNÍ SHOW

VÁNOCE OSMANYHO LAFFITY

talkshow módního návrháře út 5/12 19.30 HELENA SHOW 23 Helena Vondráčková a její doprovodná kapela Charlie Band so 9/12 19.00 KRÁLOVOPOLKA dechová hudba ne 10/12 16.00 JAKUB SMOLÍK S KAPELOU pop, country po 11/12 19.00 PETR BENDE & BAND vánoční turné a talkshow út 12/12 19.00 ASONANCE irské a skotské písně a balady st 13/12 20.00

so 2/12 20.00

VÁNOČNÍ KONCERT TRIA INFLAGRANTI S HOSTEM JOSEFEM VOJTKEM

JAN SMIGMATOR: SWINGOVÉ VÁNOCE 2023 swing

ŠTÍSTKO A POUPĚNKA – VELKÁ OSLAVA pro děti

BOHEMIAN BURLESQUE show so 9/12, čt 28/12 vždy 20.00 st 13/12 21.00

smyčcové trio s rockovým slavíkem čt 14/12 19.00 ne 17/12 10.00

JAZZ LADIES & CO jazz

CAVEMAN komedie

CARATS OF DES PÉCHÉS drag show

ZKU*VENÍ HAVLISTI komedie, Miroslav

so 16/12 20.00

pá 22/12 20.00

BLUE BURLESQUE SHOW: SEDUCE show pá 29/12 20.00

OPEN GALA: THE BEST OF CRAZY CABARET show

so 30/12 20.00

SILVESTR V CABARET DES PÉCHÉS speciální show ne 31/12 20.00

ne 17/12 19.00

SPOLEČENSKÉ CENTRUM BYSTRC

Odbojářská 2 www.bystrc.cz

LUBOMÍR BRABEC A BELADONA QUARTET adventní koncert z cyklu

Setkání žánrů čt 7/12 19.00

ŽALMAN & SPOL. folk

st 13/12 19.00

JOŽKA ČERNÝ vánoční koncert, lidové písně čt 14/12 18.00

VÁNOCE S MR SWING swing pá 15/12 18.00

BVV – VELETRHY BRNO

Výstaviště 1 www.bvv.cz

VÁNOČNÍ NÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ

výstava, prodej chovatelských potřeb a krmiv 2/12 až 3/12 VÁNOČNÍ TRHY dárky, doprovodný program pro děti i dospělé 8/12 až 17/12 MORAVIA BRNO 2023 11. ročník výstavy králíků, drůbeže, holubů, okrasného a exotického ptactva 9/12 až 10/12

Hanuš út 19/12 19.00 BRÁCHA činohra, Veronika Khek Kubařová čt 21/12 19.00

MICHAL NESVADBA – O DEN DŘÍV předvánoční akce pro děti so 23/12 14.00

METALOVÉ VÁNOCE čt 28/12 18.00

24


25

KAM ← INZERCE


Brno iD naděluje pod stromeček:

Získejte vánoční dárkové poukazy! Brno iD navíc nachystaná speciální akce, díky níž budete mít o dárky pod stromeček postaráno! Zapojte se a vyhrajte dárkové poukazy na šalinkarty, lodní dopravu, sportovní služby společnosti STAREZ - SPORT či poukaz na vstup do brněnské zoo nebo na Hvězdárnu a planetárium Brno. Předem si budete moci vybrat, o který poukaz máte největší zájem, budete pak mít dokonce dvojnásobnou šanci na výhru. Zúčastnit se lze do 17. prosince.

E-shop městských služeb Brno iD, přes nějž si pohodlně vyřídíte šalinkartu, účet v knihovně i placení odpadů, v září překonal hranici 500 tisíc uživatelů. Nyní přichází s novým, přehlednějším designem, speciálním modulem rodičovských voucherů a až do Vánoc losuje dárky!

Brno iD v novém kabátě Nový, hezčí, intuitivní. E-shop Brno iD svým uživatelům ulehčuje život a od poloviny listopadu má příjemnější vzhled, který by měl navíc usnadnit jeho používání. Přehledné „moduly“ s jednotlivými sekcemi jako Knihovna, MHD, Sport atd. vás navedou přímo k tomu, co potřebujete vyřídit. Všechny služby samozřejmě zůstávají zachovány, stejně jako sekce Moje platby vždy dostupná nahoře na stránce.

Vouchery pro děti Vánoční poukazy nejsou zdaleka jedinou výhodou, již lze z Brno iD vytěžit. V novém modulu Rodičovské vouchery můžete (jménem a přes ověřený účet dítěte, kterému je 6 až 18 let, má trvalé bydliště v Brně a je občanem ČR) žádat až o čtyři tisíce kreditů (1 kredit je 1 Kč), které využijete k zaplacení části ceny volnočasových aktivit pro děti a mládež.

Vánoční akce s ověřeným účtem Pro všechny s ověřeným účtem v plné variantě je na e-shopu

Foto: MMB

Víte, že…

Dotace pro kreativce Nové projekty v dopravě i vzdělávání

Foto: MMB

… Magistrát města Brna se může pochlubit oceněním hned ve dvou soutěžích – Komunální projekt roku a Přívětivý úřad? K ocenění v obou soutěžích výrazně přispěl projekt Tajemníkovy inovační výzvy, díky níž mohou zaměstnanci magistrátu navrhovat chytrá řešení. Zároveň se magistrát uchází o ocenění v soutěži Chytrá města. V ní soutěží se dvěma projekty – v jednom navrhli studenti zlepšení v Technologickém parku, druhý pak spočívá v zavádění inovací do brněnské veřejné správy místními startupy.

KAM ← CHYTRÉ BRNO

Foto: Kvítka v bytě s.r.o.

Dne 1. prosince byla spuštěna již 5. výzva dotačního programu Pro Kreativní Brno. Tento dotační program podporuje místní tvůrce, kteří podnikají v kreativních odvětvích a svou činností mohou nejen rozvíjet vlastní schopnosti, ale také vzdělávat veřejnost a kultivovat veřejný prostor. Žadatelé o dotaci mohou na svůj projekt dostat až 200 tisíc korun, veškeré informace získáte na webu kreativnibrno.cz.

Foto: MMB

Prodloužení tramvajové tratě na Kamechy, osm nových nízkopodFoto: Maryia Ostrenko lažních trolejbusů nebo výstavba a navýšení kapacity mateřských školek. Řídicí výbor Brněnské metropolitní oblasti se v prosinci sejde k projednávání nových projektů. Kromě zmíněných mezi ně patří i rozmístění přírodních vzdělávacích pointů v areálu Zoo Brno – ty mají umožnit přímý kontakt návštěvníků s přírodou a budou sloužit rodičům, dětem i pedagogům. V plánu je také re-

vitalizace dětského science centra VIDA, tedy zařazení nových exponátů a uzpůsobení prostoru, který je věnován speciálně těm nejmenším dětem. Dalším důležitým projektem, který bude BMO schvalovat, je vybudování nového zázemí sociálních služeb pro ParaCENTRUM Fenix, které již téměř 20 let poskytuje sociální a zdravotní služby zejména osobám s postižením míchy.

Odbor strategického rozvoje a spolupráce www.bit.ly/OSRSBrno

26


Kultura Brno v roce 2023

Vodní prvek na Dominikánském náměstí. Foto: Kultura Brno

Zatímco se pomalu loučíme s rokem 2023, tak se na Odboru kultury ohlížíme za momenty, událostmi a projekty, které utvářely posledních dvanáct měsíců.

Brněnské kulturní fórum Mezi nejvýraznější události tohoto roku patří dva ročníky Tématem šestnáctého ročníku této akce, který se konal v červnu v pavilonu Morava, byla kulturní infrastruktura s důrazem na historický areál brněnského výstaviště a jeho využití pro kulturní a kreativní aktivity. Fórum otevřelo diskusi nad využitím prostor brněnského výstaviště a dalo návštěvníkům možnost seznámit se blíže s brněnskými kulturními a kreativními huby. Součástí byla také prohlídka areálu výstaviště, a to včetně legendárního divadla Emila Králíka.

Kultura dostupná pro všechny Následující sedmnáctý ročník Brněnského kulturního fóra (s podtitulem Kultura dostup-

ná pro všechny) se na začátku října zaměřil na přístupnost brněnské kultury a prezentoval nejen instituce, které se osobám se znevýhodněními věnují, ale představil rovněž jejich program – a to včetně tanečních vystoupení či tlumočení hudby do znakové řeči – přímo na prknech Divadla na Orlí. Pomyslnou třešničkou na dortu pak byla účast zahraničních hostů Istvána Puskáse z Maďarska a Jaana Ulsta z Estonska, kteří promluvili o příkladech dobré praxe ve svých domovských městech Debrecínu a Tartu.

Umění ve zdraví V dalších dnech na XVII. ročník Brněnského kulturního fóra navázala konference Umění ve zdraví spoluorganizovaná sdružením Vize tance, která své přednášky obohatila rovněž o volně přístupné workshopy, na něž se zájemci z řad návštěvníků mohli přihlásit dle libosti. Návštěvníci se mohli zúčastnit například seminářů o dopadech tance, výtvarného umění či hudby na zdraví společ-

nosti nebo workshopů arteterapie, Watsu či si vyzkoušet pohybovou metodu Gila.

Spolupráce s výškami i rekonstrukce CO.LABS V letošním roce se také rozproudila spolupráce mezi Odborem kultury a vysokými školami, z níž vznikají nové projekty, jako jsou např. edukační materiály k našim sochám. Úspěšní jsme byli i v rámci mezinárodní spolupráce a zapojili se do mezinárodní sítě CULTURE NEXT CITIES NETWORK. Podařilo se podniknout i kroky k posílení kulturní infrastruktury, ať již podporou rekonstrukce kulturního centra CO.LABS, nebo vzniku projektu ZET9.

Sochařské Brno Sochařskému Brnu se letos podařilo opravit či zrestaurovat spoustu drobné architektury, slavnostně požehnat zrestaurovaný kříž, podílet se na vzniku památníku deportovaných židovských občanů či vypsat architektonicko-výtvarnou soutěž

na sochu Marie Restituty Kafkové a vybrat jejího vítěze, akademického sochaře Radima Hankeho. Slavnostně jsme také odhalili například novou pamětní desku P. Tomáše Eduarda Šilingera, jejímž autorem je studio MONOLIT.

Vodní prvek na Dominikáně Mezi nejvýraznější počin však letos rozhodně patří odhalení vodního prvku na Dominikánském náměstí. Toto dílo Tomáše Pavlackého a Michaela Gabriela oživilo veřejný prostor v centru Brna svou prací s perspektivou a nápaditým zpracováním osvěžujícího prvku. Děkujeme, že jste u toho všeho byli s námi, přejeme vám všem krásný a poklidný závěr roku a pevně věříme, že i v roce 2024 bude brněnská kultura nadále vzkvétat.

Kultura Brno www.kultura.brno.cz

27 KAM ← BRNO


Hudba Přestože kavárna Švanda už nějakou dobu v brněnské Alfa pasáži chybí, její odkaz zdaleka nezmizel. I letos pořádá komunita kolem kultovního podniku tradiční Českou mši vánoční od Jakuba Jana Ryby. Stejnou měrou se příprav účastní i HaDivadlo a společně vám 23. 12. přichystají tu pravou sváteční atmosféru. První tóny známé mše zazní od 19.00.

Foto: xxx

Foto: HaDivadlo, Libor Galia

KŘEST

TURBOŠANSON

VÁNOČNÍ KONCERT

KLEZMER

Braddock + Továrek

Poletíme? zpět na místě činu

Kapr a koledy

Oslava židovské kultury v Brně

Foto: Blind Künstler

Foto: Poletíme?

Blind Künstler je kolaborativní projekt filmové hudby, který vznikl v létě roku 2023, zaměřený na produkci a instrumentální tvorbu Novozélanďana Rhyse Braddocka a českého saxofonisty Tomáše Továrka. Jejich debutový koncert a křest alba se uskuteční 4. prosince v Kabinetu MÚZ, kde na bicí zahrají Erik Hajtmánek (Endemit) a na baskytaru Jan Uiberlay (VDYD). (red)

4/12

Blind Künstler Kabinet MÚZ www.kabinetmuz.cz

KAM ← HUDBA

Brněnské takřka kultovní uskupení se vzletným názvem Poletíme? vydává novou desku s názvem Na místě činu. Místem, kde novinku nahráli a kde ji také začátkem adventu pokřtí, bude nepochybně Fléda. Večírek to bude jistě divoký – koneckonců jako vždycky. K velké slávě si přizvali hosta ze Slovenska, kapelu Heľenine oči.

6/12

Poletíme? (Křest) + Heľenine oči (SK) Fléda www.fleda.cz

Foto: Cotatcha Orchestra

Foto: HaChucpa

Už se vám kapr na Vánoce v doprovodu českých koled přejídá? To se dá lehko vyřešit. Divadlo Husa na provázku každý rok okoření svátky trochou čerstvého větru z cizích krajů. Tentokrát se programu ujme Cotatcha Orchestra a společně s Mirnou Bogdanovićem představí publiku vánoční koledy ze Slovinska. Obohaťte letos svůj štědrovečerní stůl kaprem v bigbandovém kabátku.

V HaDivadle se budou slavit narozeniny. Dvacátépáté výročí oslaví soubor HaChucpa. Na konci 90. let poprvé rozezněl ulice Brna nejen klezmerem. Soubor, čítající umělce od absolventů brněnské konzervatoře po členy HaDivadla i Židovské obce Brno, publiku přibližuje židovskou kulturu nejen hudebně, ale také skrze jidiš a scénické čtení židovské literatury.

11/12

13/12

Kapr na Provázku Divadlo Husa na provázku www.provazek.cz

HaChucpa – 25. výročí HaDivadlo www.hadivadlo.cz

28


RAP

LA GAVIOTA TERRAZA

Majk Spirit konečně v Brně

Na dosah nebes!

3 otázky

Foto: Majk Spirit

Pokud vám na playlistu nechybí Majk Spirit, je 16. prosince váš šťastný den. Populární slovenský rapper se po téměř dvouleté pauze vrací do Česka a nepřichází s prázdnou. Přiveze svou nejnovější nahrávku Playlist, o které říká: „Chtěl jsem udělat lehké fresh album.“ Nezbývá než doufat, že nás uprostřed zimy pořádně rozehřeje.

Petr Fiala Foto: La Gaviota Terraza

Latinská Amerika přímo v centru Brna? Otevřete dveře do světa lahodných koktejlů, gourmet tapas i autentické atmosféry a rytmů, které vás rozhýbou. Kde? V La Gaviota Terraza Lounge & Sky Bar!

si pro vás v baru s úžasnou střešní terasou připravili 31. 12., kdy bude celý prostor dějištěm akce Silvestr na dosah nebes. Čeká vás ten nejlepší výhled na ohňostroje, raut i nabitý program plný zábavy a vystoupení talentovaných umělců! (kom)

Majk Spirit ENTER club Instagram.com/majkspirit

Luxusní lounge bar v 6. patře obchodního domu Rozkvět tepe energií a dobrou náladou, najdete tu parket a pódium jako stvořené pro živá vystoupení i divoké večírky nejrůznějších žánrů. Nezapomenutelný zážitek

ADVENTNÍ KONCERT

GOSPEL

M13 ROCK HELL

Adventní recitál Daniela Hůlky

Gospelové svátky v SONU

Rocková pivnice v centru

16/12

Foto: Stella Jones & The Christmas Gospel Singers

Foto: archiv pořadatele

V pondělí 4. prosince rozezní brněnský Červený kostel svým mohutným basbarytonem Daniel Hůlka. Legendární Dracula či Monte Christo přijíždí do Brna spolu s multiinstrumentalisty Veronikou Tölg Savincovou a Jiřím Březíkem. Během adventního recitálu zazní Danielovy největší hity, duety ze známých muzikálů i dávno zapomenuté písně. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal. (kom)

4/12

Adventní recitál Daniela Hůlky Červený kostel www./bit.ly/danhulka

Stella Jones se svým gospelovým uskupením The Christmas Gospel Singers zaplní těsně před Vánoci SONO. Nadaná zpěvačka se věnuje hudbě už od pěti let a zdaleka se neomezuje jen na gospel, má blízko také k jazzu, popu, funku a soulu. Svými pěveckými schopnostmi už okouzlila celou Evropu, třeba v soutěži Eurovision Song Contest.

22/12

Adventní gospely: Stella Jones & The Christmas Gospel Singers SONO www.sonomusicclub.cz

31/12

Silvestr na dosah nebes La Gaviota Terraza www.lagaviota.cz

Foto: m13 ROCK HELL

Abraxas, Pietro Falcone, Kiss Forever Band a mnoho dalších, to je prosinec v rockové pivnici m13 ROCK HELL v samotném centru Brna na Benešově 22. Pravidelně sem můžete zajít na koncerty domácích i zahraničních kapel, k tomu si dát „pořádné škopek“ a nebojte se přijít i hladoví, místní domácí kuchyně totiž tento problém rychle vyřeší! (kom)

m13 ROCK HELL www.m13.cz

sbormistr Českého filharmonického sboru Brno

1)

ak byste představil J Český filharmonický sbor Brno?

Český filharmonický sbor Brno patří k dnes nejvýznamnějším evropským profesionálním sborům. Ročně vystupuje na 90 koncertech, z nichž polovina se koná v zahraničí. Spolupracuje se světovými orchestry, dirigenty a sólisty. Pro brněnské posluchače pořádá cyklus abonentních koncertů v Besedním domě.

2)

de si vás v prosinci K budeme moci poslechnout?

13. a 14. 12. v Obecním domě v Praze, brněnské publikum uvítáme na našich tradičních vánočních koncertech 17. 12. v Besedním domě nebo 27. 12. v kostele sv. Augustina. Kromě toho zamíříme také do obcí jihomoravského regionu. Letos to budou 3. 12. Olomučany, 28. 12. Klobouky u Brna a 29. 12. Ivanovice na Hané. Vánoce zakončíme novoročním koncertem 7. 1. v Besedním domě.

3)

terá místa v Brně K máte ve vánočním čase nejraději?

Brněnské chrámy, v nichž jsou instalovány nádherné betlémy, které vytváří tu pravou náladu českých Vánoc.

29 KAM ← HUDBA


Vilém Spilka, umělecký ředitel JazzFestBrno:

U každého umělce pečlivě zvažujeme, kam jej „zasadit“. atmosféry a akustiky v místě konání.

O chystaných koncertech JazzFestBrno, ale i brněnských jazzových talentech, jsme si povídali s hudebníkem a pedagogem Vilémem Spilkou. 5. 12. zahraje v rámci JazzFestBrno v SONO Centru Ibrahim Maalouf, co od tohoto koncertu/umělce můžeme čekat? Čekat můžeme vystoupení s kapelou, v jejíž přední linii je celkem pět trumpetistů. Show se jmenuje Trumpets of Michel Ange a je to jeho nejnovější, zatím nenahraný projekt, ve kterém se odkazuje na italského génia Michelangela. Maalouf je fenomenální trumpetista původně s klasickou školou, ale velmi brzy se zorientoval v jazzu, popu a world music. V současnosti je zřejmě nejpopulárnějším instrumentalistou francouzské hudební scény a zajímavostí je třeba i to, že hraje na čtvrttónovou trubku, která mu umožňuje jedinečnou interpretaci arabské hudby.

Kromě pořadatele festivalu jste i hudebníkem a pedagogem. Máme v Brně nějaké mladé jazzové talenty, jejichž dráhu budete sledovat? Bezpochyby, mnozí z nich prošli jazzovou katedrou JAMU a doufám, že se v náročném prostředí hudebního „byznysu“ prosadí. Ve swingové komunitě se pohybují třeba bratři Galiové nebo zpěvačka Géraldine Schnyder, mezi hráči moderního jazzu třeba Marek Kotača, Peter Korman, Michal Cálik nebo Radek Jablonovský, ale nerad bych na někoho zapomněl, šikovných muzikantů máme v Brně celou řadu. Řada našich absolventů z Brna odešla na lukrativnější hudební trhy, nemohu nezmínit Martina Konvičku, jenž se momentálně s úspěchem pohybuje na hudební scéně v Praze.

A co přinese JazzFest v roce 2024? Připravujeme větší události v brněnských koncertních sálech, namátkou brněnskou premiéru Stingova dvorního trumpetisty Chrise Bottiho nebo koncert čerstvé držitelky nadžánrové ceny Grammy zpěvačky Samary Joy. Z té se stala téměř přes noc globální hvězda, a přestože ještě loni hrála pro desítky lidí v menších sálech včetně tišnovského kulturního domu, kam jsme ji přivezli právě my v rámci série JazzFestBrno on the Road, v rámci nadcházejícího světového turné ji uvidí desítky tisíc posluchačů. Těším se také na koncerty v brněnských klubech, chystáme celou řadu fantastických kapel z celého světa, některé jsou už zveřejněny na našem webu www.jazzfestbrno.cz, jiné na zveřejnění ještě čekají.

A na čem teď pracujete jako hudebník? Chystáme debutovou desku s triem SAKOBI, ve kterém hraju se svými dlouholetými kamarády a spoluhráči Martinem Kleiblem a Radkem Zapadlem. Protože název naší kapely je tak trochu kryptogram a zní poněkud japonsky, bude se album jmenovat Banzai! V kapele hraju na kontrabas, do kterého jsem se zamiloval v nejhorším období covidu. Kytara, můj hlavní nástroj, teď na něj trochu žárlí, ale věnuju jí patřičnou pozornost v jiných kapelách. Repertoár na nové desce vychází z jazzu, který máme všichni tři rádi, ale přimícháváme do něj všechny možné další vlivy, protože máme v oblibě celou řadu stylů. A do hudby taky přenášíme vlastní zkušenosti i zážitky.

Za co jste za dobu trvání festivalu nejvíce pyšný? Na to, že se nám podařilo vybudo-

KAM ← HUDBA

FOTO: JAN LÍBAL

vat skvělý organizační tým, který akcí žije celý rok a připravuje ji s kreativitou i absolutní profesionalitou. Co je u pořádání festivalu tohoto druhu největší výzvou? Neustále se měnící prostředí – společenské, politické i ekonomické. To máme myslím shodné se všemi, kteří se pokoušejí dělat něco smysluplného.

JazzFest přináší koncerty ve větších prostorách (SONO, Fléda), ale také ty komornější (Divadlo Husa na provázku) – řídí se to předpokládaným zájmem diváků, nebo si tvorba každého umělce říká o jiný prostor? Je to přesně tak. U každého umělce pečlivě zvažujeme, kam jej „zasadit“. Jaká je jeho cílová skupina, jaké jsou její preference ve smyslu pohodlí,

30


31

KAM ← INZERCE


Hudba SONO MUSIC CLUB

Veveří 13 www.sonomusicclub.cz

CREEDENCE CLEARWATER REVIVED Rock po 4/12 19.30

IBRAHIM MAALOUF AND THE TRUMPETS OF MICHEL ANGE jazz út 5/12 19.30

KRUCIPÜSK & KURTIZÁNY Z 25. AVENUE rock st 6/12 20.00

KANDRÁČOVCI pop čt 7/12 20.00

G‘OLDIES: NEJVĚTŠÍ HITY 80. A 90. LET party

so 9/12 22.00

PETER LIPA & BAND jazz

FILHARMONIE BRNO

Komenského nám. 534 www.filharmonie-brno.cz

PŘÍBĚHY STARÉHO ŠPANĚLSKA

čt 14/12 20.30 AC/CZ AC/DC tribute pá 15/12 20.00

RODINNÉ ABONMÁ: HUDBA A HUDEBNICE interaktivní hudební

so 16/12 20.00 FOLK TEAM folk rock po 18/12 20.00

klasická hudba, Janáčkovo divadlo čt 7/12, pá 8/12 vždy 19.00 cyklus pro děti so 16/12 10.30

VÁNOČNÍ MATINÉ PŘÍPRAVNÝCH ODDĚLENÍ KANTILÉNY klasická hudba, sbor ne 17/12 10.30

JIŘÍ PAVLICA 70 adventní koncert, Boby Centrum st 20/12 19.00

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT KANTILÉNY klasická hudba, sbor,

METRO MUSIC BAR

Poštovská 5 www.metromusic.cz

rock so 16/12 20.00

DNESKA NE + FROM INSIGHT + BABYLØN rock

PIAF! THE SHOW jazz

ne 17/12 20.00 LUCIE BÍLÁ pop po 18/12 20.00 ČECHOMOR folk út 19/12 19.00 TARJA metal st 20/12 20.00

ADVENTNÍ GOSPELY gospely pá 22/12 18.30

SILVESTROVSKÁ G‘OLDIES party

MONIKA BAGÁROVÁ & RNB BAND pop

st 20/12 20.30

THE DOORS REVIVAL BAND psychedelic rock, blues čt 21/12 20.30

PROGRES 2 – VÁNOČNÍ KONCERT

artrock, poslední z tour k 55. výročí kapely pá 22/12 20.00 ZADÁCI IN REGGAE reggae čt 28/12 20.30

FLÉDA

po 11/12 19.00 TŘI SESTRY rock st 13/12 20.00

SYMPHONIC TRIBUTE TO METALLICA

MANIAC + LOCO LOCO dance-rock

Katedrála sv. Petra a Pavla po 25/12 16.00

ne 10/12 20.00

PETR ŠPAČEK & BAND pop

MICHAL PROKOP & FRAMUS FIVE – VÁNOČNÍ KONCERT blues, rock, soul

pá 1/12 19.30 HODINY pop so 2/12 20.30

UNDERGROUND COMEDY CLUB – PRAGUE STAND-UP COMEDY SHOW

Štefánikova 24 www.fleda.cz

pá 1/12 20.00

KILLED BY BRNO VOL.19 - FILIP FOREVER GIG

so 2/12 19.00

BOMBARĎÁK ne 3/12 16.00

BLIND KÜNSTLER (KŘEST) + BARBORA HORA (GRAINS) alternativní

po 4/12 20.00

HRTL + LOTUS WASH + VLASTA BURIAL + JOHN DEE elektro út 5/12 20.00

JAROMÍR 99 A LETNÍ KAPELA st 6/12 20.00

FOTOCRIME (USA) + KU*VY ČEŠI dark-wave, post-punk čt 7/12 20.00

HELMUTOVA STŘÍKAČKA natáčení živého koncertu pá 8/12 20.00

FDK + LAMBDA + HOST post-metal

so 9/12 20.00

VISACÍ ZÁMEK punk rock

út 12/12 20.00

POLETÍME? (KŘEST) + HEĽENINE OČI (SK) pop, folk

elektro, rap čt 14/12 20.00

pá 1/12 20.00 so 2/12 20.00 st 6/12 20.30

RYBIČKY 48 rock, punk, pop st 13/12, čt 14/12 vždy 20.00

REST X CHAMPION SOUND hip hop

pá 15/12 20.00

čt 7/12 20.30

čt 21/12 20.30

DIZZY

MC GEY & HOPSEN CLARK rap

PSH rap

stand-up st 6/12 20.00

SAJMON & GARFUNKERS funk

KABINET MÚZ

Sukova 49 www.kabinetmuz.cz

MONKEY BUSINESS pop

BOY WONDER • ŠPINAVÝ POET rap WWW NEUROBEAT + WIERDSKY THE ATAVISTS + LORD SKULL + GLOSTER 69 rock

pá 15/12 20.00

CHIEF BROMDEN + RUTKA LASKIER + SHOGUN TOKUGAWA noise, hardcore so 16/12 20.00

pá 8/12 20.00

ne 31/12 21.00

KAM ← HUDBA

32


CLEARXCUT + EMPTY HALL OF FAME + IZUREWARA hardcore, metal, punk

ne 17/12 18.00

ZUBY NEHTY – MALÉ ZUBY (KŘEŠT) + NIKOLA MUCHA punk

po 18/12 20.00

P/\ST + HOST alternativní, rap, elektro

st 20/12 20.00

SLŲT + HOST hardcore, noise, psychedelic čt 21/12 20.00

VÁNOČNÍ A-BEAT rock pá 22/12 19.30

ALTERNA MUSIC BAR

Kounicova 506 www.alterna.cz

EVAH / JAKUB SEDLÁK indie, pop rock

čt 7/12 20.00

JAZZ BAR U KOUŘÍCÍHO KRÁLÍKA

Křídlovická 1 www.kouricikralik.cz

DUENDE multižánr

NEW ALIQUOT bluegrass, folk

čt 7/12 20.00

THE SPRING BAND swing, jazz

S.N.A.K. u Králíka

so 9/12 20.00

pá 22/12 20.00

TRYING COMPANY A ALFARYTMUS MONDAY JAZZ FRIENDS

CHRISTMAS MASH – PAPAKULT

po 11/12 20.00

JAM S SHANNYM út 12/12 20.30

PATRICIA ŠURÁŇOVÁ st 13/12 20.00

STARÁ PEKÁRNA

Štefánikova 8 www.starapekarna.cz

BARBER SHOP čt 14/12 20.00

HOOCHIE COOCHIE BAND (CZ) blues

GOSPEL FRIENDS pá 15/12 20.00

LÉTAJÍCÍ RABÍN klezmer –

TRVALE UDRŽITELNÉ ZELENÉ KOULE A RADIM BABÁK akustická besídka

so 16/12 20.00

THE YOUNG PEKÁČ MOJMÍRA BÁRTKA jazz, swing, latin, jazzrock

po 18/12 20.00 HUDLAŘI autorský folk út 19/12 19.00

S.N.A.K. (UA)

pá 22/12 20.00

M13 ROCK HELL

so 2/12 20.00

ABRAXAS

Oravec-Korman-Spilka po 4/12 20.00 OZVĚNA jam session út 5/12 19.00 SPYDER & FRANK rock, pop, r&b, blues st 6/12 20.00

PIETRO FALCONE vánoční koncert

čt 21/12 20.00

pá 1/12 20.00

LUKÁŠ ORAVEC & FRIENDS trio

U KOUŘÍCÍHO KRÁLÍKA

so 16/12 20.00

pá 8/12 20.00

Benešova 22 www.m13.cz

ADAN SANCHEZ BAND

THE BALLADIST alternativní, pop

so 2/12 20.00

PIETRO FALCONE Mikulášská party

čt 7/12 20.00

KISS FOREVER BAND pá 8/12 20.00

JAŠIN BAND, MALIBU SHOTS rock

so 9/12 20.00

MILOŠ „DODO“ DOLEŽAL

pá 15/12 20.00

út 5/12 20.00

tradiční instrumentální hudba východoevropských Židů st 6/12 20.00

PHIL SHOENFELT & BAND OF HEYSEK

post-punk, blues, křest společného alba čt 7/12 20.00 BEN POOLE BAND (UK/CZ) bluesrock po 11/12 20.00 CHARLIE THE BOMBER bluesrock út 12/12 20.00 MARIACHI ESPUELAS mexická, španělská, irská a keltská hudba st 13/12 20.00 KUPODIVU + VEHIBA jazz, folk čt 14/12 20.00 KVĚTY alternativní út 19/12 20.00

THE PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE underground

čt 21/12 20.00 TRAWERZA punk pá 22/12 20.00

Foto: S.N.A.K.

Legendární jazzový bar U kouřícího králíka na Starém Brně uvádí i v prosinci téměř dvě desítky skvělých koncertů – zaujme mezi nimi například vystoupení ukrajinské kapely S.N.A.K. 22. prosince. Původně kyjevská kapela v čele se zpěvačkou a autorkou písní Annou Nedashovskou nyní vystupuje v Brně a okolí, čeká vás mix žánrů a melodií. (kom)

22/12 20.00

S.N.A.K. U kouřícího králíka www.kouricikralik.cz

33 KAM ← HUDBA


SONO prosinec 2023 09.12. G’oldies: párty s nějvětšími

hity 80. a 90. let

10.12. Peter Lipa & band

slaví 80 let!

13.12. Tři sestry 31.12. Silvestrovská G‘oldies

Program

SONO Music Club Veveří 113, Brno, 616 00 www.sono.cz

Za finanční podpory města

KAM ← INZERCE

34


35

KAM ← INZERCE


Divadlo Proč se celý svět neobejde o Vánocích bez Louskáčka? Protože Čajkovského hudba spolu s vánočním příběhem malé Klárky chytne v tomto čase za srdce nejen každého malého človíčka, ale vrátí do dětství i dospělého diváka, rodiče i prarodiče. Balet NdB pro vás 28. 12. uvádí v Janáčkově divadle tuto kouzlem opředenou výpravnou inscenaci.

Foto: xxx

Foto: Národní divadlo Brno

PREMIÉRA

PREMIÉRA

PREMIÉRA

PREMIÉRA

Ústav posledního tažení

Model průměrného seniora

Opera Druhé město

Jak se rozhodne?

Foto: Divadlo Líšeň

Foto: Divadlo Husa na provázku

Foto: Ensemble Opera Diversa

Dobrodružná jízda klientů Ústavu posledního tažení. Autorská inscenace volně inspirovaná skutečnými příběhy se snaží pomocí divadelních prostředků otevírat témata, která považuje za opomíjená, ale přesto v současném světě mimořádně důležitá. Kriplštreka je krutá, bizarní i něžná líšeňská groteska o nemoci, chudobě, vyloučenosti a smrti. (and)

Penzisté. Důchodci. Starci. Geronti. Duchny. Končí život smrtí, nebo důchodem? Amatérský soubor pro seniory s názvem Studio 60+, založený v lednu 2023 při Divadle Husa na provázku, zakončí svůj první rok působení autorskou inscenací, v níž pod režijním vedením Terezy Volánkové a lektorským dohledem Marie Klemensové sestaví model průměrného seniora. (and)

Ensemble Opera Diversa svůj letošní provoz uzavře světovou premiérou opery kmenového skladatele Ondřeje Kyase s názvem Druhé město, zkomponované na vlastní libreto podle stejnojmenného románu Michala Ajvaze. Uskuteční se 16. 12. od 19 hodin v CO.LABS za režie Kateřiny Křivánkové, orchestr povede Gabriela Tardonová. Vstupenky a informace na operadiversa.cz. (red)

1/12 19.00

15/12 19.00

16/12 19.00

Kriplštreka Leitnerka www.divadlolisen.cz

KAM ← DIVADLO

Napečeno mám Divadlo Husa na provázku www.provazek.cz

Druhé město CO.LABS www.operadiversa.cz

Foto: Městské divadlo Brno

Co byste dělali, kdybyste cestou domů v šalině náhodou vyměnili svůj kufřík za jiný, v němž by se ukrývalo nekřesťanské množství bankovek? Bylo by morální kufřík nevrátit, nebo by to bylo eticky naprosto neospravedlnitelné? Henry Perkins, usedlý úředníček z londýnského předměstí, bude před tímto dilematem stát na prknech Městského divadla Brno v nově uvedené inscenaci Prachy! (and)

17/12

19.00 Prachy! Městské divadlo Brno www.mdb.cz

36


STUDENTSKÉ

DIVADLO BARKA

HADIVADLO

Svítá na dospělost

Ondrášek a Margaréta

Zázraky na počkání

Foto: Studio Marta (Daniel Burda)

Foto: archiv pořadatele

Foto: HaDivadlo

Tvoje svoboda už tuší klopýtání horších časů po kočičích hlavách náměstí Života. Pociťuješ horkost. Jen ruka maminky ti teď nějak nemůže dosáhnout na čelo. Horečka. Z lásek. Ze strachů. Z nadějí. Je vůbec proč spěchat, když není kam utéct? Sonda do krušných časů dospělosti v režijním podání Anny Magdaleny Pavlicové, absolventky brněnské JAMU. (and)

Vánoční náladu přinesou do Divadla BARKA děti ze dvou folklorních souborů. Na pódiu se představí brněnské Dětské taneční studio Ondrášek a slovenský soubor Margaréta, který přijede z Malinova. V lidových písních i tancích nabídnou děti nejen předvánoční poetiku, ale také pomoc Divadlu BARKA – vstupné podpoří jeho provoz. (kom)

4/12

2/12 16.00

19.00 Horečka Studio Marta www.studiomarta.cz

3 otázky

Vánoční příběh o tom, jak děti najdou radost a dospělí se dočkají klidu. Legendární inscenace, která obohatí repertoár brněnského HaDivadla pouze v době adventu, přiláká na jeviště jak současné členy souboru, tak i ostřílené veterány a jejich přátele. Původní loutkové zpracování upravil a zrežíroval držitel Thálie za alternativní divadlo Ján Sedal. (and)

20/12

19.30 Psaní Ježíškovi HaDivadlo www.hadivadlo.cz

Ondrášek a Margaréta Divadlo BARKA www.divadlobarka.cz

NÁRODNÍ DIVADLO BRNO

dermiéra

21. 12. 2023

Sluha dvou pánů

Nejslavnější komedie Carla Goldoniho vychází z humorného kontrastu lidských tužeb, kdy každý usiluje o něco jiného. A protože nikdo nehodlá ve svých tužbách ustupovat, nejvíc tím komplikují život sami sobě. Legendárního Sluhu dvou pánů bude na jevišti Mahenova divadla režírovat Martin Glaser. (kom)

19/1

Sluha dvou pánů Mahenovo divadlo www.ndb.cz

JAN ZAHRADNÍČEK

Ježíškova košilka 5+ Určeno pro diváky od pěti let – Velká scéna – režie: Zoja Mikotová 26. sezóna 2023/2024

Na tělo!

Divadlo Polárka, Tučkova 34, Brno, +420 724 042 852

Foto: Patrik Borecký

Pavel Hubička ředitel Divadla Radost

1)

terá prosincová K představení bychom si v Radosti neměli nechat ujít?

Určitě bych rád doporučil půvabné předvánoční Bratříčky sv. Františka, které uvádíme na počátku prosince spolu s mikulášskou nadílkou. Kromě toho je stále ještě několik volných míst na Pipi Dlouhou punčochu, Čaroděje ze země OZ nebo silvestrovské představení Kubula a Kuba Kubikula.

2)

o vám v uplynuC lém roce udělalo r(R)adost?

Druhá edice divadelního Festivalu Radosti, na které se objevila zajímavá evropská experimentální představení z oblasti divadla loutky a formy. Rovněž mne velmi těší v letošním roce zahájená spolupráce Divadla Radost se zahraničními partnery, která vyvrcholí v příštím roce měsíčním turné divadla po USA ve formě divadelních představení, workshopů a výstavy loutek. Zajímavě se také rozvinula kooperace Radosti s francouzskými divadly.

3)

áte nějaká oblíbená M umělecká díla spojená s Vánoci?

Vánoční mši Jana Jakuba Ryby.

37 KAM ← DIVADLO


Ray Cooney

PRACHY!

zběsilá fraška překlad Pavel Dominik režie Stanislav Slovák

Vstupenky lze zakoupit on-line a v pokladně MdB, Lidická 16, tel.: 533 316 360, www.mdb.cz

Divadla NÁRODNÍ DIVADLO BRNO

www.ndbrno.cz

MAHENOVO DIVADLO Malinovského nám. 1

SMUTEK SLUŠÍ ELEKTŘE činohra, derniéra pá 1/12 19.00

KDO SE BOJÍ VIRGINIE WOOLFOVÉ? činohra so 2/12 19.00 LUCERNA činohra ne 3/12 15.00, út 19/12 19.00

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU PŘED MAHENOVÝM DIVADLEM ne 3/12 18.00

DASHA S PÁJKY PÁJK QUINTET MARTINA KUMŽÁKA koncert

po 4/12 19.00 TŘI SESTRY činohra út 5/12 19.00

VEČER TŘÍKRÁLOVÝ činohra

st 6/12 19.00

PŘI VŠÍ BOLESTI JE VZPOMÍNKA NA VÁS TOU NEJVĚTŠÍ RADOSTÍ činohra, derniéra čt 7/12 19.00 NÁPOJ LÁSKY opera pá 8/12 19.00 MAJITELÉ KLÍČŮ činohra so 9/12 19.00

ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS koncert ne 10/12 19.00 HANA činohra út 12/12, st 27/12 vždy 19.00

KAM ← DIVADLO

ZLATÝ DRAK činohra, poslední uvedení

v sezoně st 13/12 19.00

BEZ ROUCHA činohra pá 15/12 19.00, ne 31/12 17.00 LHÁŘ činohra so 16/12, pá 29/12 vždy 19.00 PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA činohra, hostující divadlo ne 17/12 15.00 ČEKÁNÍ NA GODOTA činohra po 18/12 19.00

TOMÁŠ KLUS A CÍLOVÁ SKUPINA

koncert pá 22/12 19.00 SATURNIN činohra čt 28/12 19.00 NOC BLÁZNŮ činohra so 30/12 17.00

JANÁČKOVO DIVADLO Rooseveltova 31

CARMEN opera pá 1/12 19.00, pá 29/12 18.00 LOUSKÁČEK balet so 2/12 18.00, ne 3/12, so 9/12, so 16/12, čt 28/12 vždy 14.00, 18.00, út 5/12, pá 22/12 vždy 11.00, 18.00 VESELÁ VDOVA opera st 6/12 19.00, so 30/12 17.00

ČESKÁ A MORAVSKÁ MŠE VÁNOČNÍ opera ne 10/12 18.00

KOUZELNÁ FLÉTNA opera

út 12/12 19.00, st 27/12 18.00 PETER GRIMES opera st 13/12, pá 15/12 vždy 19.00 JAKOBÍN opera ne 17/12 17.00 HRY O MARII opera st 20/12 19.00

NABUCCO opera čt 21/12 19.00

NOČNÍ KRAJINA činohra

silvestrovské představení ne 31/12 18.00

DIVADLO REDUTA

činohra pá 22/12 19.00 MATKA činohra čt 28/12 19.00

ANATOL činohra, derniéra

předsilvestrovský speciál pá 29/12 19.00

SILVESTR S BALETEM NDB

Zelný trh 313

pá 1/12 19.00

DOKTORKA činohra so 2/12 17.00

čt 21/12 19.00

STARÝ DOBRÝ NOVÝ (OLDŘICH)

IMPROVOZOVNA činohra,

MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO

EDISON! činohra

www.mdb.cz

DSB + ZTRACENÉ ILUZE činohra,

MDB – ČINOHERNÍ SCÉNA

ZTÍŽENÁ MOŽNOST SOUSTŘEDĚNÍ

TI DRUZÍ činohra

ne 3/12 10.00

hostující divadlo út 5/12 19.30 činohra st 6/12 19.00

SŇATKY NA ŽELEZNICI činohra, derniéra čt 7/12 19.00

MIRANDOLÍNA činohra pá 8/12 19.00

HURVÍNEK PRODÁVÁ NEVĚSTU opera

so 9/12, so 16/12 vždy 14.00, 18.00, út 19/12 11.00 BRNĚNSKÉ POVĚSTI činohra ne 10/12 14.00 HODINOVÝ HOTELIÉR činohra po 11/12, so 30/12 vždy 19.00

BALET NDB 2: TMA / KRÁLOVSKÁ VEČEŘE / SYMFONIE Č. 7 ALLEGRETTO balet

út 12/12, út 19/12 vždy 19.00 NA DNĚ činohra, derniéra st 13/12 19.00 FEMINISTA činohra st 20/12 19.00

Lidická 16

pá 1/12 19.00

NOC PASTÝŘŮ činohra

so 2/12, po 4/12, po 18/12, út 19/12, st 20/12, čt 21/12, pá 22/12 vždy 19.00, ne 3/12 18.00 VELKÝ GATSBY činohra st 6/12, čt 7/12, pá 8/12 vždy 19.00 NE/NORMÁLNÍ muzikál so 9/12 19.00, ne 10/12 18.00 PRACHY! činohra, premiéra so 16/12, ne 17/12, pá 29/12, so 30/12 vždy 19.00, ne 31/12 18.00 SVĚTÁCI činohra st 27/12, čt 28/12 vždy 18.00

MDB – HUDEBNÍ SCÉNA

Lidická 16

MY FAIR LADY (ZE ZELŇÁKU) muzikál pá 1/12 19.00

MEDICUS muzikál

ne 3/12, út 5/12, st 6/12, čt 7/12 vždy 18.00, po 4/12 19.00

38


MAMMA MIA! muzikál so 9/12, po 11/12, st 13/12 vždy 19.00, ne 10/12 14.00, 18.00, út 12/12 18.00 MATILDA muzikál so 16/12, so 30/12, ne 31/12 vždy 14.00, 18.00, ne 17/12, út 26/12, pá 29/12 vždy 18.00, st 27/12, čt 28/12 vždy 16.00 VÁNOČNÍ KONCERT

út 19/12, čt 21/12 vždy 18.00, st 20/12 18.00, 20.30

VÁNOČNÍ KONCERT JAVORY

pá 22/12, so 23/12 vždy 18.00

DIVADLO BARKA

Svatopluka Čecha 35a www.divadlobarka.cz

TANEČNÍ PŘEHLÍDKA ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ tanec pá 1/12 18.00

NAŠE VÁNOCE folklorní tanec,

TS Ondrášek a Margaréta so 2/12 16.00 THE TRACY´S TIGER činohra v angličtině, The Gypsywood Players po 4/12 19.00 HRDINKY?! činohra, DS Oukej pá 8/12 19.00 THE TRACY´S TIGER činohra v angličtině, The Gypsywood Players so 9/12 19.00

WALDORF – EURYTMICKÉ PŘEDSTAVENÍ kombinované představení ne 10/12 16.00

TANEČNÍ PŘEHLÍDKA ZUŠ CHARBULOVA tanec po 11/12 18.00

TANEČNÍ VÁNOČKA ZUŠ J. KVAPILA tanec čt 14/12 18.00

VÁNOČNÍ BESÍDKA ZŠ A MŠ ROZMARÝNOVA kombinované

představení čt 21/12 16.00

DIVADLO BOLKA POLÍVKY

hostování v Dělnickém domě Jamborova 65 www.divadlobolkapolivky.cz

CYRANO drama so 2/12 19.00

BOSÉ NOHY V PARKU komedie po 4/12 19.00

S LÁSKOU MARY komedie

čt 7/12 19.00

ŠAŠEK A SYN komedie, drama

po 11/12 19.30, pá 22/12 19.00 SEX PRO POKROČILÉ komedie út 12/12 19.00 ABY SE DĚTI DIVILY pro děti, foyer divadla na Jakubském nám. ne 17/12 10.00 FICHTL komedie ne 17/12 19.00 OHEŇ A POPEL drama po 18/12, út 19/12, st 20/12 vždy 19.00 KOUZELNÉ VÁNOCE pro děti pá 29/12 17.00 NA ZLATÉM JEZEŘE komedie so 30/12 19.00

DIVADLO POLÁRKA

Tučkova 34 www.divadlopolarka.cz

MAMI, TATI, TOHLE JE MŮJ SVĚT 3+

so 2/12 10.00 AKIAK 3+ čt 7/12 17.00, so 9/12 10.30

JEŽÍŠKOVA KOŠILKA 5+, derniéra ne 10/12, ne 17/12 vždy 10.30, 15.30, derniéra čt 21/12 17.30 PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA vánoční worshop pro děti 4+ ne 10/12, ne 17/12 vždy 16.30, út 19/12 14.30, 16.00 10/12 16.30 ZLATOVLÁSKA 3+ po 11/12, st 13/12 vždy 17.30 DOBRODRUŽSTVÍ V ZEMI NIKOHO 9+ čt 14/12 17.30 HALELUJÁ ANEB VÁNOČNÍ HRA O SVATÉM NAROZENÍ 6+, hostující divadlo so 16/12 15.30

VELKOLEPÝ VÁNOČNÍ POLARIS koncert, Vánoce v Polárce pá 22/12 17.30

DIVADLO RADOST

Bratislavská 32 www.divadlo-radost.cz

KOLÍBÁ SE VELRYBA 3+

ne 3/12 10.00, 14.30

BRATŘÍČCI SV. FRANTIŠKA 4+

ne 3/12 10.00, 14.00, 16.00, po 4/12, út 5/12 vždy 16.00, 18.00

SKŘÍTEK A SNĚHOVÁ VLOČKA

workshop pro děti 3–5 po 4/12, po 11/12 vždy 16.30 PLAVBA ZA DUHOU 0–3 st 6/12, čt 7/12, pá 8/12, út 12/12, st 13/12, čt 14/12, út 19/12, st 20/12, čt 21/12 vždy 15.30 ČARODĚJ ZE ZEMĚ OZ 8+ ne 10/12 10.00, 14.30 PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA 6+ ne 17/12 10.00, 14.30 KUBULA A KUBA KUBIKULA 3+ ne 31/12 10.00

DIVADLO HUSA NA PROVÁZKU

Zelný trh 9 www.provazek.cz

PRAVIDLA BINCÁRNY komedie pá 1/12, so 2/12 vždy 19.00

ODVÁŽNĚ A NEVÁŽNĚ S VÁŽNOU HUDBOU PŘEVÁŽNĚ one man show brněnského varhaníka a skladatele so 2/12 19.00

THE TIGER LILLIES: FROM THE CIRCUS TO THE CEMETERY kabaret, hostující divadlo po 4/12 20.00

MIKULÁŠ NA PROVÁZKU pro děti út 5/12 16.00

VÁNOČNÍ STROM PRO AZYLOVÝ DŮM JOSEFA KORBELA rozsvícení

vánočního stromku splněných přání út 5/12 18.30 KANTILÉNA VÁNOČNÍ pro děti út 5/12 18.30

NEVYLETĚT Z BRNA, JE ZE MĚ ZKYSLÁ SRNA činohra

út 5/12 19.30, so 16/12. 19.00 KRYŠPÍN NA PROVÁZKU adventní jarmark na podporu kočičích útulků so 9/12 13.00

COTATCHA ORCHESTRA FEAT. MIRNA BOGDANOVIĆ (SLO) netradiční vánoční

koncert, Kapr na Provázku vol. IV po 11/12 19.00 RADĚJI ZEŠÍLET V DIVOČINĚ činohra st 13/12 19.00 NAPEČENO MÁM činohra, premiéra pá 15/12 19.00 BETLÉM pro děti ne 17/12 17.00

POZDRAVUJU A LÍBÁM VÁS VŠECKI činohra po 18/12 19.00

39 KAM ← DIVADLO


ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA improvizace út 19/12 19.00 VYKOUŘENÍ činohra čt 21/12 19.00

HADIVADLO

Poštovská 8d www.hadivadlo.cz

JENOM KONEC SVĚTA činohra pá 1/12 17.30, so 16/12 19.30 MALOMĚŠŤÁCI činohra ne 3/12, po 18/12 vždy 19.30

VYHNÁNÍ GERTY SCHNIRCH činohra st 6/12 19.30 NAŠI činohra čt 7/12 19.30

HUMANISMUS 2022 činohra

so 9/12 19.30

DOMA U HITLERŮ ANEB HISTORKY Z HITLEROVIC KUCHYNĚ činohra

po 11/12 19.30, út 12/12 17.30 HACHUCPA koncert st 13/12 19.30 PSANÍ JEŽÍŠKOVI činohra st 20/12 17.30, 19.30, čt 21/12 11.30

JAKUB JAN RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ koncert, v prostorách Alfa pasáže so 23/12 19.00

TERÉN

dle představení www.jasuteren.cz

KONEKTIV NIGHT nová hudební spojení, rozmanité žánry i kultury, Sklepní scéna CED pá 1/12 19.30

KAM ← DIVADLO

NÁVŠTĚVA pro děti so 2/12, so 16/12 vždy 15.00, ne 3/12, ne 17/12 vždy 11.00, 15.00 JAK (NE)MLUVIT O RASISMU

série přednášek Prostor pro spor; Nesehnutí a Ústav politologie FF UK, Sklepní scéna CED út 12/12 18.00 DIE REISE činohra, Sklepní scéna CED út 19/12 19.30

KONCERT AKADEMIÍ Z BRNA (JAMU) A PRAHY (HAMU) FBN

so 2/12 19.00

FESTIVAL BICÍCH NÁSTROJŮ – ZÁVĚREČNÝ KONCERT ADÉLAÏDE FERRIÈRE

PREMIÉRA

Příběh performera

ne 3/12 16.00

TEORIE ZÁCHODOVÉ KABINKY / POSEDLÁ autorské divadlo út 5/12, st 6/12 vždy 19.00

STAND UP DOWN + KŘEST KNIHY

STUDIO MARTA

Bayerova 5 www.studiomarta.cz

HOREČKA činohra pá 1/12, po 4/12, út 12/12, st 13/12 vždy 19.00 PEER GYNT činohra st 6/12, čt 7/12 vždy 19.00 NAŠI FURIANTI činohra pá 15/12, po 18/12 vždy 19.00

komedie po 11/12 18.00

VÁNOČNÍ KONCERT HUDEBNÍ FAKULTY JAMU st 13/12 19.00

DIVADLO KORÁB

Jánská 12 www.korab.cz

HVĚZDNÉ POHÁDKY pro děti 3/12 11.00

DIVADLO NA ORLÍ

Orlí 19 www.divadlonaorli.jamu.cz

KONCERT KONZERVATOŘÍ BRNO, KROMĚŘÍŽ, OLOMOUC A TEPLICE Festival bicích nástrojů pá 1/12 16.00

KONCERT AKADEMIE A KONZERVATOŘE Z BANSKÉ BYSTRICE A AKADEMIE Z LUBLANĚ FBN pá 1/12 19.00

KONCERT KONZERVATOŘÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE, OSTRAVA, PARDUBICE A ŽILINA FBN

so 2/12 16.00

TENTO POKOJ SE NEDÁ SNÍST drama, hostující divadlo, 15+ so 9/12, po 11/12 vždy 19.00

BETLÉM ANEB PUTOVÁNÍ ZA HVĚZDOU pro děti ne 10/12, ne 17/12 vždy 11.00

VÁLKA ROSEOVÝCH NEBUDE! komedie, hostující divadlo st 20/12 19.00

Foto: Orbita

Příběh performera, muže, ve kterém se zrcadlí nekonečnost umění a střet svobody se spoutaností. Spolek ORBITA uvede premiéru svého nejnovějšího tanečního projektu v předvánočním čase v Distillery na Pekařské 78. Performer Igor Vejsada vstoupí do světa, kde se zrcadlí nekonečnost uměleckého vyjádření a střet svobody s pouty reality. (red)

17 a 18/12 19.30

!GG! Distillery, Pekařská fb.com/ORBITA.space

40


41

KAM ← INZERCE


Výstavy Hned čtyři nové výstavy nabídne v prosinci Dům umění města Brna. V Domě pánů z Kunštátu výstavu Exercising Collective Disobedience, projekt Otevřený digitální archiv & testovací laboratoř pro živé publikum a výstavu Brainscape zaměřenou na dílo Alfonse Schillinga. V samotné budově Domu umění představí výstava Součty a rozdíly díla Garyho Hilla a Steiny a Woodyho Vašulkových. Foto: xxx

Alfons Schilling, Brainscape. Foto: Dům umění města Brna

NOVÁ VÝSTAVA

NOVÁ EXPOZICE

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

NOVÁ VÝSTAVA

Zdena Höhmová v Art Gallery Brno

Tvorba manželů Vašulkových

Miluj život

Vzpomínka v Kalina Gallery

Foto: archiv autorky

Foto: Dům umění města Brna

Výstava Introspekce Zdeny Höhmové v Art Gallery Brno poodhaluje neklidné i poetické momenty v tvorbě brněnské autorky, jejíž umělecký projev zahrnuje jak meditativní a lyrické polohy, tak expresivní a symbolické vyjádření. Jak sama říká, tvorba pro ni nadále nepřestává být královstvím imaginace, subjektivního vnímání a myšlení. Vernisáž se bude konat 14. 12. v 17 hodin. (kom)

15/12–23/2

Zdena Höhmová: Introspekce Art Gallery Brno www.artgallerybrno.cz

KAM ← VÝSTAVY

V prostorách Domu pánů z Kunštátu bude od 13. 12. probíhat výstavní expozice digitální sbírky, kterou spolku Vašulka Kitchen Brno darovala sama manželská dvojice Steina a Woody Vašulkovi. Součástí sbírky jsou kromě fyzických a digitálních médií i materiály darované kurátorkou Lenkou Dolanovou, např. konceptuální návrhy či plakáty. (uhr)

13/12–4/2

Otevřený digitální archiv & testovací laboratoř pro živé publikum Dům pánů z Kunštátu www.dum-umeni.cz

Foto: Jiří Thýn

Foto: Kalina Gallery

Přední český postkonceptuální fotograf Jiří Thýn kontempluje v souboru fotografií nad možností i nemožností odstupu od životních situací, nad neštěstím, smrtí a zkázou, oprošťuje médium fotografie od popisnosti a pracuje s ním spíše jako s malbou. Ve středu 13. 12. je možné nahlédnout na expozici společně s autorem a vidět díla z jiného úhlu. (uhr)

13/12 17.00

Miluj život Fait Gallery www.faitgallery.com

Miroslav Štolfa byl brněnský malíř, grafik a pedagog. Štolfovo okouzlení moderní technickou civilizací a vztahem člověka a stroje se stalo hlavním principem tvarosloví jeho tvorby. Jeho malířský talent obsáhnul rozmezí čisté abstrakce, smyslové konkrétnosti a strukturální malby. Výstavu jeho prací můžete v prosinci navštívit v Kalina Gallery. (red)

23/12

do Miroslav Štolfa – Vzpomínka Kalina Gallery www.kalina-gallery.cz

42


NOVÁ VÝSTAVA

KOMORNÍ VÝSTAVA

NOVÁ VÝSTAVA

Místo všeho i ničeho

Mechanické Vánoce

Hlubiny Black Depa

Foto: Galerie TIC

Foto: TMB

Foto: Milan Pekař

Khora, filozofický termín popsaný Platónem označující místo jinakosti, prostor nebo interval, se ve výstavě Terezy Kalousové a Eriky Velické vynořuje jako odkaz k architektuře řeckých chrámů a divadel měnících se v poušť. Instalace je formovaná z architektonických a sochařských počinů, pomocí kterých se autorky snaží vytvořit vytržené místo. (uhr)

Od 29. 11. si návštěvníci mohou v budově Technického muzea prohlédnout výstavu s vánoční tematikou. Ta přinesla např. mechanický vánoční stromek z roku 1925 od Jaroslava Melicha nebo mechanický betlém z roku 1955 od Karla Šebely, z jehož tvorby jsou k vidění i detailně vypracovaná dioramata řemeslných dílen a modelů strojů v 50.–60. letech 20. století. (uhr)

15/12–27/1

29/11–31/1

Khora Galerie TIC www.galerie-tic.cz

DÍLO

3 otázky

Mechanické Vánoce Technické muzeum v Brně www.tmbrno.cz

Black Depo, neboli otevřený depozitář porcelánu a keramiky, skrývá mnoho zajímavých artefaktů. Ty zaujaly studenty z pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové, kteří se kromě prostudování rozhodli daná díla přetvořit v díla nová, moderní, a díky proskleným depozitárním boxům je historický náhled a komparace děl zprostředkován i návštěvníkům. (uhr)

17/11

od Příběhy vyzvednuté z hlubin černého depozitáře Moravská galerie www.moravska-galerie.cz

POSLEDNÍ PŘÍLEŽITOST

Tajuplný svět myslivců

Foto: hrad Špilberk

Při příležitosti oslav 100 let od svého založení připravila Českomoravská myslivecká jednota putovní výstavu, která je už jen do konce roku přístupná na hradě Špilberk. Výstava obsahuje více než 300 exponátů doprovázených informacemi z oblasti kynologie, lovecké hudby či milníků organizace. Naučná stezka či vědomostní kvíz zpříjemní expozici i dětem. (uhr) 100 let Českomoravské myslivecké jednoty hrad Špilberk www.spilberk.cz

27/5–31/12 Foto: Go To Brno

Fegurdi, Václav Sigurson Kostohryz Hvězdárna a planetárium Brno

Alina Matějová grafická designérka

1)

de se můžeme K setkat s Vaší prací?

Za léta graficko-designerského freelance života se většina mé práce odehrává na poli kulturní produkce. Nejčastějšími výstupy jsou vizuální identity a plakáty pro galerie, výstavy, konference, hudební festivaly, parties, koncerty...

2)

racujete ve své P tvorbě nějak s umělou inteligencí?

O UI se zajímám zejména v kontextu s uměním, designem a humanitními vědami. Zájem dále rozvíjím i v rámci doktorského studia na FaVU VUT. Do pracovního procesu zapojuji UI aplikace/nástroje příležitostně – jsou situace, kde se hodí, ale i takové, kde naráží na limity. Ke všemu přistupuji střízlivě, s nohama na zemi.

3)

ak se jako grafická J designérka díváte na předvánoční období, kdy veřejný prostor ovládne specifická vánoční estetika?

To je otázka k delšímu zamyšlení. V Brně se vánočně vizuální estetika velice proměnila a rozhodně k lepšímu, třeba v rámci vánočních trhů napříč centrem města.

43 KAM ← VÝSTAVY


POSLEDNÍ PŘÍLEŽITOST

NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE

SVÁTKY VE VILE STIASSNI

Archeologické stopy

Prvních třicet

Ve světle chanukije i vánočního stromku

Foto: MZM

Foto: Moravská galerie

Pouze do 30. 12. probíhá v Pavilonu Anthropos výstava Archeologie z nebe zpracovávající stopy života našich předků ukryté pod zemí nebo v reliéfu terénu. Na návštěvníky čekají např. exponáty určené k dokumentaci památek, rekonstrukce hrobu keltského bojovníka, záběry krajiny z ptačí perspektivy nebo simulátory létání s dronem. (uhr)

3/11–30/12

Archeologie z nebe Pavilon Anthropos www.mzm.cz

Nová expozice brněnského Uměleckoprůmyslového muzea nabídne divákům náhled do jeho historie, ukázek písemných listin spojených se založením a provozem instituce nebo stavebních plánů. Při příležitosti výročních oslav 150 let instituce je připravena i výstava ve Votivním sále vzdávající hold významným osobnostem, které se podílely na založení muzea. (uhr) Od „Prvních třicet“ (1873–1903) Uměleckoprůmyslové muzeum www.moravska-galerie.cz

17/11

Galerie & muzea MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ

www.moravska-galerie.cz

Jurkovičova vila Jana Nečase 2

DUŠAN JURKOVIČ. ARCHITEKT A JEHO DŮM stálá expozice JAKUB BERDYCH KARPELIS: SAMOSEBOU výstava do 31/3/2024

ADVENTNÍ VEČER V JURKOVIČOVĚ VILE po 11/12 18.00

Místodržitelský palác Moravské náměstí 1a

Z DŮVODU REKONSTRUKCE UZAVŘEN

Pražákův palác

PRVNÍCH TŘICET (1873–1903) ANEB OD SVĚTOVÉ VÝSTAVY PO PROSTŘENÝ STŮL stálá expozice ve Votivním sále VRTIŠKA & ŽÁK: ZA DOBRÝ DESIGN výstava do 28/1/2024

MADE BY FIRE výstava do 31/8/2024 komentovaná prohlídka čt 14/12 17.00

KURZ DĚJIN UMĚNÍ: OD STAROVĚKU PO SOUČASNOST cyklus přednášek

každé druhé pondělí do 17/6/2024 18.00

SOBOTNÍ ATELIÉR: VÁNOČNÍ SKŘÍTCI

Oslava Vánoc má ve vile tradici již od dob první republiky, a to i přes to, že si vilu nechala postavit rodina židovského textilního podnikatele. Jak se ve vile ve 30. letech slavilo? Proč bylo možné setkat se pod BAREVNÉ DOPOLEDNE: PRSTÍKY, PRSTÍKY HEJBEJTE SE pro děti 2-6 let

čt 14/12 10.00

Muzeum Josefa Hoffmanna náměstí Svobody 263, Brtnice

POSEL KRÁSY stálá expozice 15 LET MUZEA JOSEFA HOFFMANNA výstava do 31/3/2024

ZÁŽITEK VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ do 31/3/2024

RODINNÉ ODPOLEDNE: ADVENTNÍ FANTAZIE tvoření pro děti

čt 14/12 15.00

DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA

www.dum-umeni.cz

smyčcový koncert po 4/12 19.00

Malinovského náměstí 2 SOUČTY & ROZDÍLY výstava od 13/12 do 3/3/2024 PRO MĚ V DOMĚ workshop s vánoční tematikou st 6/12 16.30 SOUČTY & ROZDÍLY vernisáž út 12/12 19.30

VOX IMAGINIS: VIKTOR KALABIS 100 MIKULÁŠ V MORAVSKÉ GALERII

výstava do 25/2/2024

FEMINISTICKÉ URBÁNNÍ KURÁTORSTVÍ: KURÁTORSKÁ PÉČE, MĚSTSKÉ PRAKTIKY A FEMINISTICKÉ EPISTEMOLOGIE odborná přednáška rakouské

FALEŠNÉ VZPOMÍNKY výstava v atriu

Elegantní interiéry v kombinaci se sváteční výzdobou – to čeká návštěvníky vily Stiassni během adventních a vánočních prohlídek, kdy nebude chybět ani vánoční stromeček ozdobený replikami dobových ozdob.

pro děti 6-12 let so 2/12 13.00

Husova 18

ART IS HERE: NOVÉ UMĚNÍ, MODERNÍ UMĚNÍ stálá expozice PAVEL BÜCHLER: ZNÁMKY ŽIVOTA

Foto: vila Stiassni

pro děti každého věku út 5/12 17.00

Dům umění města Brna

Dům Pánů z Kunštátu

od 7/12 do 29/3/2024 komorní vernisáž čt 7/12 18.00

kurátorky, teoretičky kultury a architektury Elke Krasny probíhá v angličtině út 5/12 19.00 DESIGNLAB: OTEVŘENÉ DÍLNY otevřené dílny, 3D tiskárny, šicí stroje a další st 6/12 17.00

tvoření st 6/12 18.00

čt 7/12 10.00

G99

Uměleckoprůmyslové muzeum

pá 8/12 11.00

do 25/2/2024

NEJKRÁSNĚJŠÍ ČESKÉ KNIHY ROKU 2022 výstava v knihovně

ART‘S UP / UMĚNÍ NA EX výtvarné

Husova 14

ART DESIGN FASHION stálá expozice

KAM ← VÝSTAVY

BAREVNÉ DOPOLEDNE: KUK SKRZ... NEBO NE? pro děti 2-6 let VÝŽIVA: VÁNOČNÍ VÝŠIVKA DESIGNLAB: VÁNOČNÍ PLACKY st 13/12 17.00

Dominikánská 9

ALFONS SCHILLING: BRAINSCAPE výstava od 13/12 do 4/2/2024 vernisáž út 12/12 18.00 Dominikánská 9

jednou střechou s vánočním stromečkem i s chanukovým svícnem? O historii svátku světel, průběhu oslav, zvycích, ale i jiné zajímavosti se dozvíte během prohlídek vily v období adventu či v samotném závěru letošního roku od 27. do 31. prosince. (kom)

Svátky ve vile vila Stiassni www.vilastiassni.cz

Centrum umění nových médií Vašulka Kitchen Brno Malinovského náměstí 2 www.vasulkakitchen.org

OTEVŘENÝ DIGITÁLNÍ ARCHIV & TESTOVACÍ LABORATOŘ PRO ŽIVÉ PUBLIKUM výstava

od 13/12 do 4/2/2024 vernisáž a otevření VKB v nových prostorách Domu pánů z Kunštátu út 12/12 18.00

MUZEUM MĚSTA BRNA

www.spilberk.cz/muzeum-mesta-brna/

Hrad Špilberk Špilberk 1 www.spilberk.cz

OD MODERNY PO SOUČASNOST; ŽALÁŘ NÁRODŮ; BRNO NA ŠPILBERKU; OD HRADU K PEVNOSTI; RAKOUSKÁ MORAVA; O NOVÉ BRNO stálá expozice

DRUHÁ TVÁŘ BRNA výstava do 29/2/2024

FRANTIŠEK NAVRÁTIL. SOCHY A KRESBY výstava do 29/2/2024

POKLADY ŠPILBERSKÉ ZBROJNICE

výstava do 30/6/2024 LESEM výstava do 30/6/2024

Vila Tugendhat

Černopolní 45 www.tugendhat.eu

EXERCISING COLLECTIVE DISOBEDIENCE výstava

do 12/12

44


MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

URBAN CENTRUM BRNO

Světy ukryté v kameni

Nádraží Brno aktuálně

Foto: MZM

Foto: URBAN CENTRUM BRNO

Moravské zemské muzeum vás zve na výstavu Světy ukryté v kameni, na které můžete zhlédnout unikátní a rozmanité formy křemenných hmot, doprovázené efektními makrofotografiemi detailů leštěných achátů od Jiřího Šury.

hlouběji pod povrch, nehodnotit jen vnější a na první pohled viditelnou skořápku. Povolte uzdu vaší fantazie a objevte nepřeberné množství skrytých a tajuplných mikrosvětů. Autorkou výstavy Světy ukryté v kameni je sama příroda. (kom)

Mohou vám připomínat cokoliv od neskutečných a tajemných zákoutí vesmíru, mystických příběhů přes součásti živé přírody až po abstraktní umění. Přijďte se nechat vtáhnout

od Světy ukryté v kameni Dietrichsteinský palác www.mzm.cz

VILA STIASSNI

8/11

ARCHEOLOGIE Z NEBE výstava

MĚKKÁ KŘIVKA výtvarný workshop

KDYŽ BRNEM TÁHLI MAMUTI. GALERIE ZDEŇKA BURIANA výstava

pro děti 2–6 let so 16/12 10.00

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY INTERIÉRU

pro děti 2–10 let čt 21/12 16.30

PRŮMYSL A LUXUS VE STŘEDNÍ EVROPĚ výstava

vždy v pá, so, ne a po 9–17 hodin, 19–26/12 zavřeno, 27–31/12 10–15 hodin

SVÁTKY VE VILE STIASSNI: VE SVĚTLE CHANUKIE I VÁNOČNÍHO STROMKU svátečně vyzdobené interiéry vždy v pá, so, ne a po 9–17 hodin, 19–26/12 zavřeno, 27–31/12 10–15 hodin

LETOHRÁDEK MITROVSKÝCH

Veletržní 19 www.letohradekbrno.cz

ČERTI výstava do 5/12 BETLÉMY výstava od 12/12 do 14/1/2024

FAIT GALLERY

Ve Vaňkovce 2 www.faitgallery.com

JIŘÍ HILMAR: ANONYMNÍ FORMA ČTVERCE výstava do 13/1/2024

JIŘÍ THÝN: MILUJ ŽIVOT výstava

do 13/1/2024 komentovaná prohlídka s autorem a kurátorem st 13/12 17.00

NÉPHÉLI BARBAS: THE SKY SERENE AS A VAST AQUARIUM výstava

do 13/1/2024

Výstava přináší jedinečnou možnost nahlédnout do jeho budoucí podoby prostřednictvím dokončené komplexní architektonické studie nového nádraží a jeho okolí. Součástí výstavy jsou přednášky a komentované prohlídky výstavy

HLEDÁČKEM OKA výtvarný workshop

Hroznová 14 www.vila-stiassni.cz vždy v pá, so, ne a po 9–17 hodin, 19–26/12 zavřeno, 27–31/12 10–15 hodin

Získejte jedinečný pohled na to, jak nové hlavní nádraží přetvoří tvář města. Nová výstava Nádraží Brno aktuálně bude v URBAN CENTRU BRNO otevřená do 29. 12.

GALERIE TIC

www.galerie-tic.cz

Galerie mladých

do 30/12

do 31/12/2024

Biskupský dvůr

Muzejní 1 www.mzm.cz/biskupsky-dvur

FAUNA MORAVY; AKVÁRIUM SLADKOVODNÍCH RYB; MENDELIANUM stálá expozice BLANKA ŠPERKOVÁ & MARIANKA, ADAM A DARIÁNKA výstava

Radnická 4 KHORA výstava od 15/12 do 27/1/2024 vernisáž čt 14/12 18.00

do 25/2/2024

Galerie U Dobrého pastýře

Dietrichsteinský palác

Radnická 4

DRUHÝ POHLED

výstava od 15/12 do 24/2/2024 vernisáž čt 14/12 18.00

Galerie Kontext

Radnická 4

ŽIJEME VE SPOLEČNOSTI, 4. ČÁST do 31/12 vernisáž čt 14/12 18.00

Kino CIT

Radnická 4

PRAVIDELNÉ PROJEKCE

každý čt a pá 18.04, 20.34

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

www.mzm.cz

Pavilon Anthropos

Zelný trh 8 www.mzm.cz/dietrichsteinsky-palac

STŘEDOEVROPSKÁ KŘIŽOVATKA: MORAVA VE 20. STOLETÍ; ZANIKLÝ ŽIVOT NA MORAVĚ; PRAVĚK MORAVY; VELKÁ MORAVA; MORAVA VE STŘEDOVĚKU; SVĚT NEROSTŮ; PAMÁTNÍK KARLA ABSOLONA stálá expozice

KULTURNÍ MOSTY V EVROPĚ. ČESKÁ A MORAVSKÁ ŠLECHTA PO ROCE 1945 výstava do 7/4/2024

SVĚTY UKRYTÉ V KAMENI výstava

do 1/9/2024

NASTOUPIL JSEM CO REDAKTOR... LITERATURA A LITERÁTI V LIDOVÝCH NOVINÁCH 1893-1939 výstava do 3/9/2024

v 3D modelu. Více informací o výstavě se dozvíte na www.urbancentrum.brno.cz. URBAN CENTRUM BRNO najdete v prostorách Staré radnice na Mečové ulici 5, otevřeno je od pondělí do pátku od 10.00 do 18.00. (kom)

29/12

do Nádraží Brno aktuálně URBAN CENTRUM BRNO urbancentrum.brno.cz

Dům Jiřího Gruši

Hudcova 76 www.mzm.cz/dum-jiriho-grusi

CORPUS LITTERARUM / STOPY PÍSEMNICTVÍ NEJEN V MORAVSKÝCH DĚJINÁCH; NORMALIZACI NAVZDORY stálá expozice

LUDVÍK KUNDERA – HORA DĚNÍ dlouhodobá výstava

ŠŤASTNÝ BEZDOMOVEC – EVROPAN A SVĚTOOBČAN JIŘÍ GRUŠA dlouho-

dobá výstava

Palác šlechtičen

Kobližná 1 www.mzm.cz/palac-slechticen

LOUTKÁŘSKÉ UMĚNÍ; TRADIČNÍ KULTURA NA MORAVĚ V ZRCADLE ČASU stálá expozice 800 LET BETLÉMÁŘSTVÍ A „ADVENTNÍ PÍSNĚ“ SBORŮ Z ARCHLEBOVA přednáška a koncert, Advent u šlechtičen so 2/12 16.00

LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ DIVADLA LÍŠEŇ: SPOUTANÝ TRÁVOU loutkové

divadlo ne 3/12 17.00

VÁNOČNĚ LADĚNÁ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA STÁLÉ EXPOZICE Advent

u šlechtičen čt 7/12 16.00

MUZEJNÍ MARINGOTKA: DON ŠAJN loutkové divadlo so 9/12 16.30

SVĚTÝLKA SVATÉ LUCIE – ADVENTNÍ TVŮRČÍ DÍLNA akce pro děti st 13/12 16.30

Pisárecká 5 www.mzm.cz/pavilon-anthropos

O PŮVODU ČLOVĚKA A VZNIKU KULTURY stálá expozice

45 KAM ← VÝSTAVY


Památník Leoše Janáčka

Smetanova 14 www.mzm.cz/pamatnik-leose-janacka

ŽIVOT A DÍLO LEOŠE JANÁČKA stálá expozice

PAVEL HAYEK: VERS LA FLAMME výstava do 3/12

MUZEUM BRNĚNSKA

www.muzeumbrnenska.cz

Památník písemnictví na Moravě

Klášter 1, Rajhrad www.rajhrad.muzeumbrnenska.cz

STAROSLOVĚNŠTINA A MORAVSKÉ PÍSEMNICTVÍ V 9. – 18. STOLETÍ; STŘEDOVĚKÉ SKRIPTORIUM A HISTORIE RAJHRADSKÉHO KLÁŠTERA; MORAVSKÁ LITERATURA 19. – 20. STOLETÍ; HISTORICKÁ BENEDIKTINSKÁ KNIHOVNA stálá expozice

Vila Löw-Beer

POD KŘÍDLY ANDĚLŮ – BETLÉMY

ŽIDÉ NA MORAVĚ. VILA A JEJÍ OBYVATELÉ stálá expozice

CO ROK 2023 DAL výstava

Drobného 22 www.vilalowbeer.cz

komentovaná prohlídka st 13/12 17.00

PIRUETY SIRA PAULA DUKESE výstava do 31/12

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍCH STROMKŮ út 5/12 17.00

Muzeum ve Šlapanicích

Masarykova nám. 18, Šlapanice www.slapanice.muzeumbrnenska.cz ŠELMY výstava do 14/1/2024 MILOVÁNÍ V PŘÍRODĚ výstava do 14/1/2024

VÁNOCE U ZVÍŘÁTEK ne 3/12 9.00

Památník Mohyla míru

K Mohyle míru 200, Prace www.mohylamiru.muzeumbrnenska.cz

BITVA TŘÍ CÍSAŘŮ. SLAVKOV/AUSTERLITZ 1805; FENOMÉN AUSTERLITZ“

výstava do 29/2/2024 do 29/2/2024

KŘEHKÁ KRÁSA ZIMY

výtvarná dílna pro rodiče s dětmi so 16/12 10.00

Podhorácké muzeum

Porta coeli 1001, Předklášteří www.predklasteri.muzeumbrnenska.cz

DĚJINY A SOUČASNOST KLÁŠTERA PORTA COELI; PALEONTOLOGIE A MINERALOGICKÝ SYSTÉM; MINERÁLY NA TIŠNOVSKU; MĚŠŤANSKÝ OBYTNÝ INTERIÉR Z PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ stálá expozice

KAREL KREJČÍ + OLDŘICH ROSENBAUM: PŘÁTELSTVÍ, OSUDY, VÝTVARNÁ TVORBA výstava

do 11/2/2024

HRAČKA V DŘEVĚ UKRYTÁ výstava od 2/12 do 25/2/2024 dětská vernisáž, tvořivá dílna so 2/12 10.00

Muzeum v Ivančicích

Krumlovská 25, Ivančice www.ivancice.muzeumbrnenska.cz

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY

Bratislavská 67 www.rommuz.cz

PŘÍBĚH ROMŮ stálá expozice VESMÍRY/KOSMOSA/UNIVERSES výstava do 31/12

TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ

Purkyňova 105 www.tmbrno.cz

BRNO NA DVOU KOLECH; ČAS NAD NÁMI A KOLEM NÁS; HISTORICKÁ STEREOVIZE; HISTORICKÁ VOZIDLA; KOVOLITECTVÍ; KULTURA NEVIDOMÝCH; NOŽÍŘSTVÍ; OPTIKA; POZOR, ZÁKRUTA!; SALON MECHANICKÉ HUDBY; SDĚLOVACÍ TECHNIKA; TECHNICKÁ HERNA; ULIČKA ŘEMESEL; VÝPOČETNÍ TECHNIKA; ŽELEZÁŘSTVÍ stálá expozice

NENÍ TESLA JAKO TESLA výstava

do 30/12

MECHANICKÉ VÁNOCE výstava do 21/1/2024

UMĚNÍ KOVADLIN výstava

ART GALLERY BRNO

Veveří 8, Brno www.art-gallery-brno.cz

ZDENA HÖHMOVÁ: INTROSPEKCE výstava od 15/12 do 23/2 vernisáž čt 14/12 17.00

KALINA GALLERY

Veselá 39 www.kalina-gallery.cz

MIROSLAV ŠTOLFA – VZPOMÍNKA výstava do 23/12

STÁTNÍ ZÁMEK LYSICE

Zámecká 1, Lysice www.zamek-lysice.cz

ADVENT NA ZÁMKU LYSICE speci-

ální program, prohlídky vyzdobených zámeckých komnat 2/12 až 3/12

PŘEDSTAVENÍ DVOU NOVÝCH KNIH O VÝZNAMNÝCH HRABĚNKÁCH ŠLECHTICKÉ RODINY DUBSKÝCH so 2/12 16.00

VÁNOČNÍ PROHLÍDKY ZÁMKU LYSICE s povídáním o Vánocích šlechtických rodin 30/12 až 31/12

do 28/1/2024

FOTOGRAFIE POD VODOU výstava

do 31/3/2024

VÍKENDOVÁ VÁNOČNÍ DÍLNA výroba vánočních dekorací, komentovaná prohlídka výstavy Mechanické Vánoce so 2/12, ne 3/12 vždy 10.00, 13.00

stálá expozice

KAM ← VÝSTAVY

46


Nové výstavy v Domě umění:

Iluze v obraze i průkopníci elektronického umění i několik zřídka uvedených filmových děl Woodyho Vašulky.

Dům umění v prosinci naděluje hned třikrát! Nové výstavy představí práci Alfonse Schillinga, umělce švýcarského původu, jenž se zabýval vytvářením iluzí hloubky v obraze, díla Garyho Hilla a Steiny a Woodyho Vašulkových i fyzický a digitální materiál, který Vašulkovi věnovali spolku Vašulka Kitchen Brno.

Alfons Schilling – Brainscape Alfons Schilling, umělec švýcarského původu, žil a tvořil převážně ve Spojených státech a ve Vídni. Zabýval se zpochybňováním běžného vnímání, vztahem mezi tím, co vidí naše oči a co vnímá náš mozek. Zkoumal, do jaké míry je lidské vidění náhodné, a představoval si, jak by mohlo být organizováno odlišně. Jeho experimentální díla umožňovala jak samotnému autorovi, tak dalším pozorovatelům plněji si uvědomovat vlastní vizuální zkušenost. Výstava, kterou můžete navštívit od 13. 12. do 4. 2. v Domě pánů z Kunštátu, se soustředí především na dílo Alfonse Schillinga od konce 60. let, kdy také spolupracoval s Woodym a Steinou Vašulkovými, do počátku 80. let. V tomto období Schilling zkoumal různé způsoby 3D zobrazení jako holografie, stereofotografie či 3D virtuální prostory. (kom)

Vašulka Kitchen Brno Výstavní expozice OTEVŘENÝ DIGITÁLNÍ ARCHIV & testovací laboratoř pro živé publikum od 13. 12. do 4. 2. představí obsáhlý fyzický a digitální materiál, který spolku Vašulka Kitchen Brno věnovali průkopníci elektronického umění Steina a Woody Vašulkovi. Kurátorský tým společně s vybranými umělci a umělkyněmi vytvoří přímo pro výstavní prostory Domu pánů z Kunštátu subjektivní experimentální interpretace této kolekce i stále aktuálních témat a otázek, které tvorba a umělecký přístup Vašulkových dodnes otevírá. V archivní kolekci Vašulka Kitchen Brno se aktuálně nachází umělecká díla fyzické a digitální povahy, multimediální instalace, digitální a analogová data, nosiče a také rozsáhlý osobní fond, který tvoří různé dokumenty, fotografie nebo osobní korespondence. Součástí kolekce jsou i webové stránky, které manželé Vašulkovi celé archivovali ve svém počítači, software, manuály, dokumentace k uměleckým dílům, akcím a událostem či různá analogová technická zařízení a přehrávače.

Součty & rozdíly Výstava Součty & rozdíly od 13. 12. do 3. 3. v Domě umění města Brna ukazuje díla Garyho Hilla a Steiny a Woodyho Vašulkových, čímž zdůrazňuje

Gary Hill - Klein bottle with the Image of Its Own Making. Foto: James Harris Gallery, Seattle

vzájemný objevný vztah mezi obrazem a zvukem. Spektrum prací na výstavě znázorňuje škálu děl od raných průzkumných prací s elektronickými nástroji pro zpracování dat dokumentujících interakce strojů v reálném čase, jejich výkon a využití pro rozšíření smyslů, až po díla odrážející

vývoj uměleckého jazyka každého z nich a způsob, jakým umělci využívají, zkoumají nebo se rozcházejí s algoritmem prostřednictvím svého zážitkového výzkumu. Výstava představí nová díla Garyho Hilla i nejnovější instalace Pergament Steiny Vašulky. V této nové nečekané konstelaci se objeví

13/12–4/2

OTEVŘENÝ DIGITÁLNÍ ARCHIV & testovací laboratoř pro živé publikum / Alfons Schilling – Brainscape Dům pánů z Kunštátu

13/12–3/3

Součty & rozdíly Dům umění města Brna www.dum-umeni.cz

47 KAM ← VÝSTAVY


Film Vánoce a čokoláda patří k sobě! A jak vlastně začínal nejslavnější světový výrobce čokolády Willy Wonka? Od 14. 12. vtrhne do kin snímek Wonka (v hlavní roli Timothée Chalamet) a podobně jako jeho předchůdci z let 1971 a 2005 nabídne pořádnou porci sladkostí i (nejen) filmařské fantazie.

Foto: xxx

Wonka. Foto: archiv distributora

PREMIÉRA

PREMIÉRA

PREMIÉRA

PREMIÉRA

Do nitra močálu

S magickou sedmičkou

Předvánoční humor

Prokletý umělec

Foto: CinemArt

Foto: Bontonfilm

Pod názvem Dcera divočiny vstupuje do kin adaptace románu Dcera krále močálu od Karen Dionne. Thriller se soustředí na Helenu, mladou ženu žijící v takřka idylickém světě. Má rodinu, dobrou práci a temné tajemství. Když se v médiích objeví zpráva, že z vězení uprchl „král bažin“, dožene ji skrývaná minulost: Helena je dcerou Krále bažiny a on jde po krku jí a jejím nejbližším. (mh) od Dcera divočiny USA 2023 www.cinemart.cz

7/12

KAM ← FILM

Foto: Bioscop

Je svět snů a svět příběhů. Perinbaba dává svému kmotřenci Lukášovi „sedmičku“, která jej provází na cestách – do šatlavy i do krajiny se sedmirohým beranem a zakletým královstvím, kde narazí na sedm krkavčích bojovníků, ale potká i krásnou Lucii. Návrat k úspěšné pohádkové klasice Perinbaba (1985) vycházející z námětu bratří Grimmů provází divácké obavy i očekávání. (mh) od Perinbaba a dva světy Slovensko 2023 www.bontonfilm.cz

7/12

Foto: Film Europe

Když Bill zdědí po strýci v Norsku usedlost, dostane skvělý nápad – přestěhuje se z USA do Norska i s celou rodinou a dům přebuduje na airbnb. Netuší, že tím navzteká prastarého skřítka bydlícího v přilehlé stodole. Domácí skřítci totiž nemají rádi tři věci – kravál, svícení v noci a změny! Do kin přichází skandinávská rodinná komedie o krvavém střetu dvou kultur. (mh) od Šťastné a krvavé Norsko 2023 www.bioscop.cz

7/12

Rok 1600. Jako stín se životem Michelangela Merisiho Caravaggia začne pohybovat vatikánský agent, který má rozhodnout, zda si malíř zaslouží papežskou milost, o kterou požádal, když byl za vraždu odsouzen k trestu smrti. Michele Placido natočil výpravný historický film, výtvarně evokující fascinující malířovy obrazy. (mh)

14/12

od Caravaggiův stín Itálie/Francie 2022 www.filmeurope.cz

48


PREMIÉRA

PREMIÉRA

PREMIÉRA

Továrna na čokoládu

Jak mít sex

Ztracené království

Foto: Vertical Ent.

Foto: CinemArt

„Jsem něco jako kouzelník, vynálezce a výrobce čokolády.“ A kromě toho je mladý energický podnikatel. Nebojí se konkurence, práce ani neviditelné ruky trhu. Willy Wonka přichází. Paul King, režisér Paddingtona (2014) a Paddingtona 2 (2017), se ujal prequelu k Burtonovu (a Dahlovu) Karlíkovi a továrně na čokoládu (2005). (mh)

14/12

3 otázky

Foto: Vertical Ent.

Trojice 16letých kamarádek Tara, Em a Skye vyrazí do slunného Řecka, aby si na Krétě užily nejlepší prázdniny života. Pití, tanec, sex! Nedočkavě vyhlíží večírky s laciným pitím a první, mnohdy ponižující, milostné zkušenosti. Debut mladé režisérky vracející se k zážitkům na hraně dospívání a dospělosti byl uveden v Cannes, v sekci Un certain regard. (mh)

30/11

Poté co se Aquaman stane mužem a otcem (a také králem Atlantidy na celý úvazek), vypadá to na štěstí až nadosmrti. Jenže se objeví Black Manta, vybavený černým trojzubcem. Proto se Aquaman spojí se svým největším nepřítelem! Zdá se, že nový Aquaman završuje jednu dekádu filmů s hrdiny z komiksového nakladatelství DC započatou Mužem z oceli (2013). (mh)

21/12

od Wonka USA 2023 www.vertical-ent.cz

od Jak mít sex Velká Británie/Řecko 2023 www.cinemart.cz

od Aquaman a ztracené království USA 2023 www.vertical-ent.cz

PREMIÉRA

PREMIÉRA

PREMIÉRA

Balada o zmizelé krajině

Tři mušketýři: Milady

Disneyho překvapení

Foto: Artcam Films

Foto: Bioscop

Černobílý širokoúhlý film Cesta pustým lesem patří k výlučným snímkům, které vznikly v 90. letech. Střípky staré Šumavy z let 1913–1914 ožívají v útržcích a v zadumaných fotografických podobiznách dentisty Holoubka, kterého až z Vídně přivábil drsný kraj. Celovečerní hraný debut dokumentaristy Ivana Vojnára byl loni remasterován a letos uveden ve Varech. (mh) od Cesta pustým lesem ČR 1997 www.artcamfilms.cz

14/12

Foto: Falcon

V centru pokračování Tří mušketýrů stojí Milady de Winter (Eva Green) coby temná Nemesis D‘Artagnana a jeho kumpánů. Pokud si pokračování udrží energii první části, pak diváky čeká jeden z nejdiváčtějších francouzských filmů letoška, jako celek klidně srovnatelný s diptychem Veřejný nepřítel č. 1 a Veřejný nepřítel č. 1: Epilog z r. 2008. (mh)

14/12

od Tři mušketýři: Milady Francie 2023 www.bioscop.cz

Nová animovaná pohádka od tvůrců Ledového království je tady! Podle originálního scénáře režisérky Jennifer Lee vznikl film kombinující klasickou a počítačovou animaci. Kdysi dávno v jednom království kdesi ve slunném Středomoří vyslovila dívka Asha do temné noci plné hvězd zaklínadlo. Co se stalo dál? To se dozvíte v kinech už od 30. listopadu. (mh)

30/11

od Přání USA 2023 www.falcon.cz

Pavel Novák Marketing Manager, CinemArt

1)

terou z prosincoK vých premiér bychom si neměli nechat ujít?

Rodinám s dětmi bych doporučil Ptáky stěhováky, novinku od tvůrců Mimoňů (od 21. 12.), snílkům všeho druhu pak Wonku s Timothée Chalametem (od 14. 12.) a kdo se bude chtít silvestrovsky odbourat, ať vyrazí na domácí komedii Jedeme na teambuilding (od 28. 12.).

2)

terý snímek K vás letos nejvíce překvapil?

Nenapadlo by mě, že v podstatě komorní historické drama, jehož hrdinou je fyzik konstruující atomovou bombu, se může stát v našich kinech druhým nejúspěšnějším filmem letošního roku (za triumfující Barbie). Samozřejmě, kdyby za Oppenheimerem nestál geniální Christopher Nolan, asi by se z něj takovou událost udělat nepodařilo. Ale stejně, myslím si, že tohle je důkaz, že to s naším národním filmovým vkusem není až tak špatné.

3)

aký je váš nejoblíJ benější vánoční film?

Budu asi velmi neoriginální, ale odpověď je jasná. Láska nebeská. Bez ní to nejsou ty pravé Vánoce. Letos si ji navíc budeme moci dopřát v kině.

49 KAM ← FILM


Kinopremiéry

HBO MAX

APPLE TV+

DISNEY+

Jidášovy mince

Naposled chlapem

Svět antických mýtů

1/12

Renaissance: A Film by Beyoncé (USA 2023)

7/12

Dcera divočiny (USA 2023) Chybění (ČR 2023) Otec a syn (Francie) Perinbaba a dva světy (SR 2023) Šťastné a krvavé (Norsko 2023)

14/12

Caravaggiův stín (Itálie/Francie 2022) Celý život (Rakousko/Německo 2023) Cesta pustým lesem (ČR 1997) Láska nebeská (USA 2003) Lítá v tom (ČR/SR 2023) Máša a medvěd 2 – Dvojitá zábava (Rusko 2023) Rozsviť světlo, ať je vidět (ČR 2023) Tři mušketýři: Milady (Francie 2023) Wonka (USA 2023)

21/12

Aquaman a ztracené království (USA 2023) Hotel Palace (Itálie / Švýcarsko / Polsko / Francie 2023) Létání pro začátečníky (Island / Velká Británie / Německo 2023) Ptáci stěhováci (USA 2023)

28/12

Jedeme na teambuilding (ČR/SR 2023) Méďovy Vánoce (Norsko 2022) Pokoj zázraků (Francie 2023)

Foto: HBO Max

Foto: Apple TV+

Kněz Vergara je vymítač ďábla, bývalý boxer a kriminálník, který byl církví vyhoštěn do odlehlého městečka. Španělský režisér Álex de la Iglesia se u diváků zapsal hlavně Baladou o smutné trumpetě (2010), ale i jeho další snímky patří ke skrytým perlám. Ovšem seriál 30 stříbrných byl velkým zjevením. A HBO překvapivě uvádí pokračování. (mh)

Percy Jackson patří k fenoménům literatury pro děti a náctileté. A také, podobně jako Harry Potter, překračuje úzce vymezenou věkovou hranici směrem nahoru. Ne náhodou první film o Percym natočil Chris Columbus, tvůrce prvních HP filmů. Hrdina pokrevně svázaný s vládcem moří Poseidonem konečně získal vlastní seriál, jenž se hemží odkazy na antiku. (mh)

od 30 stříbrných – 2. série Španělsko 2023 www.hbomax.com

Dan Morgan (Mark Wahlberg) je táta od rodiny, prodává auta a hýčká si svůj maloměšťácký ideál skromného života na americkém předměstí. Tedy do okamžiku, než jde s desetiměsíčním synkem na nákupy, kde po něm skočí vrah! A když se náhodné útoky množí, musí rodině kápnout božskou, že než potkal mámu, byl zabijákem v utajení. A teď mu jdou po krku! (mh) od Plán pro rodinu USA 2023 www.apple.com

NETFLIX

SPECIÁLNÍ PROMÍTÁNÍ

FILMOVÁ LITERATURA

Od května do prosince

Stránka z deníku šílencova

Prstoklad měkkých stupnic

23/10

Foto: Netflix

15/12

20/12

od Percy Jackson a Olympané USA 2023 www.disneyplus.com

Foto: První strana šílenství

Režisér Todd Haynes (Sametová extáze, Carol) natočil znepokojivý film o herečce (Natalie Portman), která kvůli roli v nezávislém filmu zkoumá dynamiku nerovného vztahu mezi starší ženou (Julianne Moore) a mladším mužem (Charles Melton). Za kamerou filmu stál Christopher Blauvelt (jako kameraman se podílel mj. na filmech Devadesátky, První kráva či Emma). (mh)

1/12

od May December USA 2023 www.netflix.com

KAM ← FILM

Foto: Disney+

Sběratele neopakovatelného genia loci a filmového zážitku určitě nevynechají japonský němý film Kurutta ippêji, který natočil klasik Teinosuke Kinugasa. Chmurná publikace 666 filmových režisérů připomíná, že jde o „dramatický příběh starého námořníka, jehož žena musí být internována“ a podotýká, že „film byl znovuobjeven v roce 1972 a uveden v ozvučené verzi“. (mh)

7/12

První strana šílenství obchodní dům Tesco

Kdo má rád tvorbu výtvarnice, scenáristky a režisérky Ester Krumbachové či film Jaromila Jireše Valerie a týden divů (1970), nechť neváhá. V létě se na pultech objevila zelená stejnojmenná kniha obsahující Nezvalův proslulý černý román z 30. let i jeho původní scenáristickou podobu z roku 1967, předcházející filmovému dílu. (mh) Valerie a týden divů Vítězslav Nezval – Ester Krumbachová Kodudek, 2023 www.kodudek.cz

50


51

KAM ← INZERCE


Kniha

3 otázky Nejen fanoušky detektivních románů čeká od 4. do 21. 12. výstava věnovaná světoznámé spisovatelce Agathě Christie. Její knihy patří mezi nejprodávanější, ale jaký byl vlastně příběh této výjimečné ženy? Životopis autorky Hercula Poirota a slečny Marplové zpracovává spolu s fotografiemi Knihovna Jiřího Mahena.

Foto: xxx

Ilustrační foto Agathy Christie. Foto: Marishapessl.com

BARVIČ A NOVOTNÝ

BOOKS & PIPES

JAN MELVIL PUBLISHING

K Barvičovi i pro hudbu

Naordinujte si Vitamín L

Dušan Murčo marketingový manažer knihkupectví Martinus

1)

roč právě Brno P pro první českou pobočku?

Martinus působí na českém internetovém trhu od roku 2012 a od začátku byla ambice v Česku otevřít podobný koncept, jako máme na Slovensku. Bylo to o hledání dobrého prostoru v daném čase a v daných možnostech. Po všech propočtech i s ostatními nabídkami z jiných měst jsme se rozhodli pro Brno a jsme za to hrozně rádi, je tu skvělá atmosféra a skvělí lidé.

2)

ůžeme se těšit M na besedy s autory, autogramiády?

Foto: Barvič a Novotný

Hudební oddělení brněnského knihkupectví Barvič a Novotný na České je nejen republikovým unikátem, ale také ideálním místem k pořízení vánočního dárku pro malé i velké muzikanty. A to ať už vyberete notové soubory populárních hitů od Beatles, Queen či Abby, nové album od Rolling Stones na vinylu, nebo cokoli dalšího z místní bohaté nabídky vánočních koled, zpěvníků, notových úprav či knih o hudbě a umění! (kom) Knihkupectví Barvič a Novotný www.barvic-novotny.cz

KAM ← KNIHA

Oblíbený vánoční titul pro malé i velké, kteří mají rádi advent, tajemný předvánoční čas plný očekávání. Vánoce pro kočku od Terezie Radoměřské! Na každý večer v adventu jedna pohádka. A v čem tkví podle autorky kouzlo knihy? „Vánoce pro kočku přibližují dávné zvyky, ‚nestojí na vodě‘, staly se už asi součástí vánoční tradice, to je víc, než jsem si mohla kdy přát.“ (kom) Vánoce pro kočku Terezie Radoměřská Books & Pipes www.bookspipes.cz

Co dělá lásku trvalou? Uznávaní vztahoví terapeuti John a Julie Gottmanovi zasvětili život právě této otázce. Výsledkem je Vitamín L – praktický recept na lásku, díky němuž zjistíte, že už pár malých návyků může váš vztah zásadně změnit k lepšímu. Vědecký vzorec pro šťastné partnerství totiž existuje a funguje spolehlivě, stačí ho správně aplikovat. (kom) Vitamín L John M. Gottman, Julie Schwartz Gottman Jan Melvil Publishing www.melvil.cz

Určitě ano. Začali jsme besedou s autorkami Alenou Morštajnovou a Petrou Klabouchovou z lokálního nakladatelství Host a v prosinci je připravený dokonce jeden křest, ale ještě nemůžu prozradit, co to bude.

3)

ak se podle Vás J odlišuje Martinus od jiných knihkupectví?

Myslím si, že se nám daří vytvořit koncept, se kterým hodně souvisí naše Knihkavárna. Jde v něm o propojení knih a kávy a navození pocitu, že se tady lidé cítí jako doma, mohou tady trávit čas, rozjímat a zkrátka nechtějí odejít.

52


Nové číslo hudební revue Opus musicum Opus musicum je tradiční hudební revue, která vychází v Brně nepřetržitě už od roku 1969 a je jedním z nejstarších hudebních časopisů v České republice. Vychází 6× ročně v atraktivním grafickém layoutu Barbary Zemčík. Kromě aktuálního šestého čísla se však ještě letos můžete těšit i na speciální sedmé číslo složené z textů přednesených na květnové konferenci Besední dům 150 aneb Koncertní dům 19. a 21. století. Předplatitelé najdou časopis ve své poštovní schránce. Opus musicum najdete také u partnerských knihkupců nebo ho lze objednat v redakci. Redaktor Martin Pašek doporučuje z obsahu: V šestém čísle hudební revue Opus musicum čtenářům nabízíme studii Vlastimila Tichého pojednávající o rukopisném zpěvníku chrudimského hodináře Johanna Valentina Schmitta, který vznikl na počátku 19. stole-

tí. Skladatel Slavomír Hořínka se rozepsal o tom, jak lze zvukové vjemy využít při skladbě. Rubrika kompozice s textem Patrika Červáka se zabývá činností skladatelské skupiny Les Six – v českém prostředí známé jako Pařížská šestka. Rozhovor tentokrát vedli oba redaktoři, a sice s Jiřím Zahrádkou, jemuž před nedávnem vyšla kniha o dalších dvou Janáčkových operách. V textech Prokopa Szegényho a Terezy Žůrkové se ohlížíme za 40. výročím letní jazzové dílny Karla Velebného a za konferencí Dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů. Zakončíme cyklus ukázek z literární pozůstalosti Josefa Berga a přidáme také dvě knižní recenze. Děkujeme čtenářům za přízeň a budeme se těšit i v nadcházejícím, pro Opus musicum šestapadesátém ročníku.

Opus musicum www.opusmusicum.cz

53 KAM ← KNIHA


Filip Dřímalka, autor knihy Budoucnost NEpráce:

Největší riziko vidím v nechuti učit se nové věci. Co všechno změnila umělá inteligence? A jak se s ní naučit pracovat? Povídali jsme si s Filipem Dřímalkou, autorem knihy Budoucnost NEpráce a člověkem, pro nějž jsou nové technologie denním chlebem.

Jsou podle vás s používáním AI spojena i nějaká rizika (etická, existenční...)? Těch rizik je samozřejmě spousta. Například zvýšené riziko internetových podvodů, protože AI umí vytvořit kopii vašeho hlasu, nebo dokonce vás samotných, a to za pár minut. A dokáže se bavit přes e-mail, telefon nebo třeba na seznamkách tak, že nepoznáte, že se bavíte s počítačem. I proto je ale potřeba se v této oblasti vzdělávat a upozorňovat na tato rizika i lidi kolem vás – vaše děti, rodiče i prarodiče, protože právě ti mohou být nejvíce zranitelní. Osobně ale vidím největší riziko v tom, že se lidé nechtějí učit nové věci. A brzy tak mohou zjistit, že nedokážou konkurovat lidem, kteří se s AI naučí pracovat. Přitom to není zase tak těžké. Naopak, může to být jednodušší, než se naučit pracovat s Excelem.

Vaše kniha Budoucnost NEpráce se zabývá tématem umělé inteligence (AI). Jak podle vás tato technologie ovlivní náš každodenní pracovní život? Naprosto zásadně. A neřekl bych jen, že ovlivní, ale pro ty z nás, kteří začali nástroje s AI využívat, už několik měsíců významně ovlivňuje. Je to jako kdybyste měli k dispozici virtuální asistenty, kteří umí psát texty, kreslit obrázky, připravovat prezentace, odpovídat na e-maily. Zkrátka cokoliv, co dnes dělá člověk. Jen je máte neustále k dispozici a nejsou naštvaní, když jim zadáváte stále další a další práci. Pro koho je kniha určena? Pro každého, kdo alespoň trochu pracuje hlavou nebo používá v práci počítač nebo telefon. Učitelé si mohou nechat vytvořit cvičení nebo úkoly pro žáky, obchodníci zase prezentace pro zákazníky. Nebo si představte nějakého revizního technika – namísto toho, aby po práci vyťukával zprávy po celodenní práci, jednoduše namluví, co ten den řešil, a zprávy se vygenerují samy. Nebo si představte sebe – kdybychom se teď nahrávali, tak nám jeden nástroj (Fireflies.ai) přepíše rozhovor do textu, druhý (Poe.com) text vyčistí a vy se namísto přepisování můžete soustředit na to, abyste vymyslel co nejlepší otázky. V čem konkrétně vám umělá inteligence usnadňuje život, jak ji využíváte? To bychom tady byli hodně dlouho. Řeknu vám ale, jak mi pomáhala při psaní knihy.

KAM ← KNIHA

Foto: Filip Dřímalka

V pár větách jsem si vytvořil virtuálního editora – stačilo napsat, ať se chová jako špičkový editor knih osobního rozvoje, který mi dává zpětnou vazbu na texty a upozorňuje mě na chyby. Samozřejmě, že jsem měl i skutečného editora, ale tento virtuální byl dostupný 24 hodin denně. Kromě toho mi AI vytvořila grafiku na titulní stránku,

konzultoval jsem s ní metafory, vytvořila mi první verzi e-booku, zjednodušila mi komunikaci se spolupracovníky a taky pomohla vytvářet věci na sociální sítě, když už jsem měl knihu napsanou. Upřímně, vzhledem k tomu, že jsem pracovně velmi vytížen, vůbec si nedokážu představit, jak bych mohl fungovat bez technologií a nezbláznit se z toho.

Jak mohou lidé začít? Možností, jak se vzdělávat, je spousta. Stačí zkusit vygooglovat nějaké webináře nebo zajít do některého z coworkingových center, kde se toho děje dost. Řada akcí je zaměřena na učitele, objevují se i akce pro seniory. Já osobně v knize nabízím návod označený zkratkou IES. Inspirovat se, experimentovat, sdílet. To znamená začít sledovat zajímavé lidi, navštívit pár kurzů. Potom si vyhrnout rukávy a zkoušet, zkoušet, zkoušet. A nakonec: bavit se o tom. Když mi něco nefunguje, tak se zeptám, jak to udělat lépe. A pokud se mi něco povedlo, podělím se o to s ostatními. I tak jednoduché to může být.

Filip Dřímalka drimalka.com/neprace

54


Předplatné jako dárek

Opus musicum čteme od roku 1969 www.opusmusicum.cz

55 KAM ← INZERCE


Gastro

ADVENTNÍ BRUNCH

Všechny chutě Vánoc Spojení fitness, restaurace se zdravými a vyváženými pokrmy a baru s terasou s úžasným výhledem v měnícím se areálu Nové Zbrojovky – to je nový koncept Endor Brno. V posledním čísle KAM v Brně tohoto roku vás zveme na adventní brunch i ochutnávku vánočního pivního speciálu.

Foto: The Yard Lounge & Dining

Přijďte si 17. 12. vychutnat jedinečný adventní brunch v restauraci The Yard v hotelu Courtyard by Marriott Brno. Tématem závěrečného brunche tohoto roku jsou Vánoce kolem světa. Těšit se tak můžete na širokou škálu pokrmů, které odrážejí různorodé vánoční tradice. Zazní také vánoční písničky a nebude chybět ani live cooking či zábavné aktivity pro děti. (red)

17/12

Adventní brunch The Yard, hotel Marriott www.courtyardbrno.cz

Foto: xxx

Foto: Endor Brno

FOOD DRINK BRNO

OCEAN‘S

PIVNÍ SPECIÁLY

Nový gastroprůvodce je tu!

Pusťte si oceán do života

Vánoce u Sternů

Foto: OCEAN‘S

a který catering objednat na svou oslavu? Na to vše a ještě více odpovídá nový FOOD DRINK BRNO, který spatřil světlo světa ve druhé polovině listopadu. Najdete ho na 350 distribučních místech ve městě nebo si jej můžete spolu s KAM v Brně objednat až do schránky prostřednictvím předplatného na shop.pocketmedia.cz. (red)

Jste blázni do mořských plodů a rádi objevujete nové chutě? Fish gourmet fastfood OCEAN‘S najdete na Kobližné ulici. „Ačkoliv se jedná o fastfood, kvalita produktu a zpracování je pro mě klíčová. A od koho jiného bych měl nakupovat ryby než právě od OCEAN48, kde je důraz na čerstvost prioritou,“ říká Martin Baráček, autor konceptu OCEAN’S. Adresa: Kobližná 5!

Pivovar Stern nabídne letos hned tři vánoční speciály. Úplnou novinkou je Orange Star, v jejíž chuti hraje hlavní roli ovoce typické pro vánoční svátky – pomeranč. Tohle pivo typu Hazy IPA je záměrně zakalené, ale i přes stupňovitost 13 % stále velmi dobře pitelné. Do nabídky se vrací polotmavý ležák Vánoční 13 % a oblíbená Brut IPA 13 % s názvem Grinch. (red)

FOOD DRINK BRNO zima 2023 IG @fooddrinkbrno

OCEAN‘S www.ocean-s.cz

Pivovar Stern www.pivovarstern.cz

Foto: Kateřina Kopuletá

Zimní vydání průvodce lokální gastronomií FOOD DRINK BRNO je k dostání právě teď! Již třetí letošní číslo magazínu servíruje novinky z brněnské gastroscény i do tematické rubriky v zimním hávu. Co nového v restauracích, bistrech, kavárnách, pivovarech či barech moravské metropole? Kam za sklenkou dobrého vína Brně i na jižní Moravě? Které hotelové restaurace rozhodně stojí za vyzkoušení

KAM ← GASTRO

Foto: Pivovar Stern

56


Adventní předplatné s dárkovým balíčkem KAM V BRNĚ | WHERE IN BRNO LEDEN | JANUARY | VYCHÁZÍ OD 1957

01 23

KAM V BRNĚ | WHERE IN BRNO 02 ÚNOR | FEBRUARY | VYCHÁZÍ OD 1957

KAM V BRNĚ | WHERE IN BRNO 03

23

BŘEZEN | MARCH | VYCHÁZÍ OD 1957

KAM V BRNĚ | WHERE IN BRNO 04

23

DUBEN

|

APRIL |

VYCHÁZÍ OD 1957

23

STORY: HOTEL BRNO | ROZHOVOR: DALIBOR BUŠ

BRNO | HUDBA | DIVADLO | VÝSTAVY | FILM | GASTRO |

BRNO | HUDBA | DIVADLO | VÝSTAVY | FILM | GASTRO |

BRNO | HUDBA | DIVADLO | VÝSTAVY | FILM | GASTRO |

BRNO | HUDBA | DIVADLO | VÝSTAVY | FILM | GASTRO |

LIFESTYLE | ODJINUD | WHERE | TIC BRNO | BRNO DNES

LIFESTYLE | ODJINUD | WHERE | TIC BRNO | BRNO DNES

LIFESTYLE | ODJINUD | WHERE | TIC BRNO | BRNO DNES

LIFESTYLE | ODJINUD | WHERE | TIC BRNO | BRNO DNES

rozhovor

rozhovor

Natalie Perkof

Michal Doležel

rozhovor

Nikola Mucha

story

story

Co nového, Brno?

6 ← STORY

Hotel Brno

Skryté příběhy brněnských vil

story

Brno ve filmu

Historie a současnost brněnských hotelů

Autorka obálky: Adéla Wiederlechnerová, foto: Simona Modrá

Autorka obálky: Adéla Wiederlechnerová, foto: Simona Modrá

Autorka obálky: Adéla Wiederlechnerová, foto: Simona Modrá

KAM V BRNĚ | WHERE IN BRNO 05

KAM V BRNĚ | WHERE IN BRNO 06

KAM V BRNĚ | WHERE IN BRNO 07

KAM V BRNĚ | WHERE IN BRNO 09

BRNO | HUDBA | DIVADLO | VÝSTAVY | FILM | GASTRO |

BRNO | FESTIVALY | DIVADLO | VÝSTAVY | FILM | GASTRO

BRNO | FESTIVALY | DIVADLO | VÝSTAVY | FILM | GASTRO

BRNO | HUDBA | DIVADLO | VÝSTAVY | FILM | GASTRO

LIFESTYLE | ODJINUD | WHERE | TIC BRNO | BRNO DNES

LIFESTYLE | ODJINUD | WHERE | TIC BRNO | BRNO DNES

LIFESTYLE | ODJINUD | WHERE | TIC BRNO | BRNO DNES

LIFESTYLE | ODJINUD | WHERE | TIC BRNO | BRNO DNES

KVĚTEN

|

MAY |

VYCHÁZÍ OD 1957

23

ČERVEN

story

|

JUNE |

VYCHÁZÍ OD 1957

23

ČERVENEC–SRPEN | JULY–AUGUST | OD 1957

ZÁŘÍ | SEPTEMBER | VYCHÁZÍ OD 1957

23

story

story

Rozkvetlé Brno

23

Svratka, příběh řeky

Brno, město inovací

rozhovor

Kamila Zlatušková

rozhovor

rozhovor

Veronika Rút Fullerová

rozhovor

Ondřej Chybík

Autorka obálky: Adéla Wiederlechnerová, foto: Simona Modrá

KAM V BRNĚ | WHERE IN BRNO ŘÍJEN | OCTOBER | VYCHÁZÍ OD 1957

story

Tereza Marečková

Autorka obálky: Adéla Wiederlechnerová, foto: Simona Modrá

Autorka obálky: Adéla Wiederlechnerová, foto: Ivo Dvořák

10 23

KAM V BRNĚ | WHERE IN BRNO LISTOPAD| NOVEMBER | VYCHÁZÍ OD 1957

Židovské Brno

Autorka obálky: Adéla Wiederlechnerová, foto: Ivo Dvořák

11 23

KAM V BRNĚ | WHERE IN BRNO PROSINEC | DECEMBER | VYCHÁZÍ OD 1957

12 23

BRNO | HUDBA | DIVADLO | VÝSTAVY | FILM | GASTRO

BRNO | HUDBA | DIVADLO | VÝSTAVY | FILM | GASTRO

BRNO | HUDBA | DIVADLO | VÝSTAVY | FILM | GASTRO

LIFESTYLE | ODJINUD | WHERE | TIC BRNO | BRNO DNES

LIFESTYLE | ODJINUD | WHERE | TIC BRNO | BRNO DNES

LIFESTYLE | ODJINUD | WHERE | TIC BRNO | BRNO DNES

story

rozhovor

Noční Brno

Timo

rozhovor

Jana Janulíková

Autorka obálky: Adéla Wiederlechnerová, foto: Ivo Dvořák

story

Melancholické Brno

Autorka obálky: Adéla Wiederlechnerová s využitím Timova díla

Josef Buchta

Autorka obálky: Adéla Wiederlechnerová s využitím Timova díla

story rozhovor

Soucitné Brno

100 prvních předplatitelů v prosinci získá balíček úžasných dárků. Sledujte shop.pocketmedia.cz, náš IG a FB.

57

KAM ← INZERCE


Lifestyle Předvánoční shon je třeba vyvážit relaxací a dát tělu i psychice potřebnou péči. V prosincové rubrice Lifestyle nabízíme tipy a doporučení, kam vyrazit do sauny či wellness, kde se otužovat i kam si jít zaplavat – po 16 měsíců trvající dostavbě a rekonstrukci je komplex Bazénů Lužánky totiž od listopadu otevřený veřejnosti.

Foto: xxx

Bazény Lužánky. Foto: STAREZ – SPORT, a.s.

WELLNESS

KOMPLETNÍ RELAXACE

BRNĚNSKÁ ZNAČKA

BAZÉNY

Relax ve věži

Ve Slatině Na dvorku

Šikovný pomocník Kapsáček

Plavání i odpočinek

Foto: EFI SPA Hotel Superior

Luxusní wellness s velkokapacitní finskou saunou, parní saunou, vířivkou a unikátní odpočívárnou ve třech patrech věžičky hotelu společně se slunnou terasou – navíc pro veřejnost s akčním vstupem za 350 Kč na tři hodiny! Vyzkoušejte relaxační svět v EFI SPA Hotelu Superior na náměstí 28. října v Černých Polích. Odpočinkový zážitek si můžete zpestřit i místními smoothies v několika variantách. (red) EFI SPA Hotel Superior www.efispa.cz

KAM ← LIFESTYLE

Foto: Na dvorku

Foto: Kapsáček

Relaxační studio Na dvorku najdete na Budínské 20 (vchod z ulice Hliník) ve Slatině. Ve studiu funguje sauna s kapacitou až 10 osob, s ledovým bazénkem a odpočívárnou, můžete se sem objednat na masáž (v nabídce je klasická, reflexní, akupresura a další), lymfodrenáž nebo si sem přijít zacvičit na hodiny jógy, tabaty či cvičení na zdravá záda. (red)

Relaxační studio Na dvorku www.nadvorku.com

Foto: Sportareál Družstevní

Znáte Kapsáček? Ochranný obal na dětskou kapsičku je výborným pomocníkem zvláště na cesty. Sedí na všechny druhy kapsiček a zajistí, že veškerý obsah svačinky skončí v dětském bříšku, a vy tak nebudete muset neustále čistit bodyčka, kočárek nebo autosedačku! A máme pro vás i tip na zimní období – brněnští výrobci Kapsáčku nabízí i termosáček, který udrží požadovanou teplotu svačiny až několik hodin. (kom) Kapsáček www.kapsacek.cz

Zaplavte si v Řečkovicích! Ve Sportareálu Družstevní je k dispozici bazén o velikosti 25 × 12,5 metru s hloubkou od 1,15 do 1,45 metru a s teplotou vody 27,5 °C. Přímo u bazénu je k dispozici také regenerační bazének s vodou teplou 31,5 °C. Vstupné stojí jen 150 Kč, není časově omezeno a zahrnuje i vstup do relaxační zóny s vířivkou pro 12 osob a s infrasaunou. (red)

Sportareál Družstevní www.druzstevni.cz

58


TIERRA VERDE

ZDRAVÍ

EVENT

Dárky ohleduplné k přírodě

Sváteční kilometry

Hostina lokálního designu

Foto: Běhej Brno

Foto: TIERRA VERDE

Překvapte své blízké vánočními balíčky, ve kterých najdou jedinečné sprchové gely s certifikátem Ecogarantie, esenciální oleje v biokvalitě a udržitelné pomocníky pro koupelnové rituály. Dárky z TIERRA VERDE potěší příznivce přírodní kosmetiky i vegany. (kom)

Foto: Vitamin

Vyplavit endorfiny a upustit sváteční páru můžete na štědrý den s iniciativou Behej Brno, která si pro vás i letos připravila tradiční štědrodenní výběh na Holednou. Startuje se z parkoviště u Jundrovské pláže v 10.00. Po doběhu se mohou otrlí zájemci zchladit v peřejích promrzlé řeky Svratky. PS: nebojte, nemine vás ani ochutnávka vánočního cukroví! (and)

24/12 10.00 www.tierraverde.cz

Štědrodenní výběh na Holednou Jundrovská pláž www.behejbrno.com

SAUNA

Rodinná sauna v centru

Foto: Sauna Andersen

Saunování v klidu a pohodě – to je malá rodinná sauna Andersen na Slovákově ulici. Její kapacita je pouhých osm osob, nečekají vás tu tedy žádné davy lidí, ale vyplatí se rezervace předem. Potěší i venkovní bazén k ochlazení a skvělé občerstvení, které si můžete vychutnat po saunování, v ceně je totiž kromě hodiny v sauně i hodina následné relaxace. (red)

3 otázky

Trhy lokálního designu a nejlepšího brněnského gastra. Zimní edice Vitamin Marketu představí velkou předvánoční hostinu prodejců v prostorách bývalé káznice. Na programu letošního prosincového ročníku budou jak drinčíky, hudba a sdílení, tak i nově zavedené pásmo panelových diskuzí a kreativních workshopů ve spolupráci s projektem Design Kantýna. (and) 10.00 VITAMIN MARKET: WINTER EDITION Káznice na Cejlu www.kaznice.art

3/12

Vena Valnoha módní návrhářka

1)

ak byste představila J svou značku?

Vyrábím kožené kabelky a další doplňky ve své dílně v Brně. Pro svoje produkty vybírám jen kvalitní materiál, díky kterému výrobek vydrží řadu let. Každý kousek je šitý ručně, bez použití šicího stroje, a stává se tak neopakovatelným originálem, za kterým stojí spousta krásné ruční práce.

2)

o vás inspirovalo C k výrobě vlastních kabelek?

Ke kůži jsem měla vždycky velice blízko, protože můj tatínek je brašnář a v dílně jsem mu pomáhala od malička. V sedmnácti jsem pro sebe vyrobila první kabelku a později jsem začala tvořit pro známé. Práce s kůží mě začala bavit tak moc, že jsem postupně zkoušela vytvářet další tvary a velikosti kabelek.

3)

aké další brněnské J návrháře/značky máte ráda?

Líbí se mi práce od about studio nebo Theó. Moc ráda mám Annu Kubicovou, která vyrábí krásné šperky. Ráda si zajedu do Líšně za Hanou Skokanovou, která šije pod značkou Czeska, nebo na Údolní do keramického studia Kera.

Sauna Andersen www.sauna-andersen.cz

59 KAM ← LIFESTYLE


Bazény Lužánky znovu otevřeny:

Moderní komplex pro plavce i milovníky wellness

Modernizovaný a dostavěný plavecký komplex Bazénů Lužánky Foto: STAREZ - SPORT

Padesáti- a pětadvacetimetrový plavecký bazén, wellness se saunou a nabídkou masáží, tréninkový bazén pro dětské plavce… Po téměř rok a půl dlouhé rekonstrukci lužáneckého plaveckého areálu se milovníci vody konečně dočkali a od listopadu mohou denně zavítat do moderního komplexu Bazény Lužánky!

Historie plaveckého areálu Lužánecký plavecký komplex má za sebou již pětačtyřicetiletou historii. Zkušební provoz byl totiž

spuštěn v roce 1976, v roce 1978 už byl krytý padesátimetrový bazén otevřen veřejnosti. Projekt navrhl Otakar Opletal, architekt, který se mimo jiné podílel také na návrhu Janáčkova divadla. Unikátní ocelová konstrukce střechy za Lužánkami je pak dílem Ferdinanda Lederera. Na tehdejší dobu byl bazén velmi moderní – pro závodní plavce byla k dispozici elektronická tabule i časomíra, což v 70. letech nebylo ani zdaleka standardem, na tribunu v okolí bazénu se vešlo 1 174 sedících diváků. Unikátní bylo také zařízení na

čeření vody, aby skokani neměli klidnou hladinu.

Nová přístavba s dvěma bazény Sportovní plavání a možnost využít komplex pro pořádání republikových i mezinárodních závodů bylo jedním z hlavních důvodů rekonstrukce za více než 444 milionů. Kromě revitalizace padesátimetrového plaveckého bazénu vyrostla za Lužánkami celá přístavba stávajícího stadionu, v níž vznikly dva další bazény – větší pětadvace-

timetrový s osmi drahami, který může při soutěžích fungovat jako rozplavbový pro závody v padesátce, a menší šestnáctimetrový. Ten má sloužit dětem a pro výuku plavání. V areálu nesmí však chybět ani wellness, jehož služby představujeme na následující stránce.

Sleva s čipovými hodinkami Ceník všech služeb v bazénovém komplexu naleznete na stránkách bazenyluzanky.starez.cz/ oteviraci-doba-cenik. Milovníci vody, kteří plánují navštěvovat lužánecké bazény pravidelněji, si mohou pořídit čipové hodinky, díky nimž při nabití alespoň jednoho tisíce korun získají slevu 20 % na každý vstup. Tyto hodinky lze využít i na dalších brněnských sportovištích provozovaných společností STAREZ - SPORT.

Návrh původního plaveckého areálu. Foto: archiv STAREZ - SPORT

KAM ← LIFESTYLE

60


Aqualužánci – plavání s nejmenšími

Foto: ilustrační

Kromě dětského vodního světa a cvičného bazénu pro začátečníky a neplavce, ve kterém probíhá celoročně i školní výuka, mohou rodiče dětí od jednoho do tří let zapsat své ratolesti do programu Aqualužánci. Zkušení instruktoři vás rádi provedou, poradí a ukáží vám základní manipulaci s vaším dítětem ve vodě. K dispozici jsou v bazénku cvičební pomůcky, se kterými dítě

Foto: STAREZ - SPORT

získá správné plavecké návyky. Vedle bazénku mohou rodiče využít také vyhřívané relaxační místnosti sloužící k odpočinku a hraní s dětmi. Maminky zde mohou miminko přebalit či mu ohřát jídlo v mikrovlnce. Aqualužánci jsou v programu každé pondělí od 13.00 do 15.00. Délka lekce je 30 minut a je třeba rezervace, kterou provedete na webu bazenyluzanky.starez.cz.

Saunové ceremoniály

Foto: STAREZ - SPORT

Ve finské sauně také probíhají pod vedením zkušených saunových mistrů saunové ceremoniály. Během nich jsou za pomoci příjemné vůně z esenciálních olejů polévány kameny tak, aby zvýšily vlhkost vzduchu a navodily v sauně pohodu. Novinkou jsou saunové ceremoniály s mentolovými krystaly a metličkami. Saunoví mistři používají metličky z červeného

Relax ve wellness

Bazény za Lužánkami už dávno nejsou pouze o plavání. Relaxujte v příjemném wellness, ve kterém najdete finskou saunu (75–110 °C, vlhkost 25 %, kapacita až 33 osob), parní solnou lázeň, parní saunu (43 °C, vlhkost 100 %, kapacita 10 osob) nebo tři atypické zážitkové sprchy ve tmavě zlaté mozaice, kde vás čeká teplý mlžný déšť, studená mlha nebo teplé aroma z bočních trysek. Pokud by vám

tohle vše ještě nestačilo, vůni dřeva si vychutnáte v biosauně s kamny finského typu a lávovými kameny. A pro opravdové požitkáře je tu útulná VIP zóna, jíž vévodí zlatý whirlpool s teplotou vody 33–35 °C. Ve vířivce si samozřejmě můžete vychutnat zakoupené osvěžující nápoje nebo šampaňské. Wellness Bazénů Lužánky má zkrátka něco pro každého.

Několik druhů masáží

Foto: STAREZ - SPORT

dubu, které mají protizánětlivý účinek a snižují krevní tlak. Dále metličky z eukalyptu podporující hojení infekcí v oblasti krku a metličky březové, které pomáhají od bolesti svalů a kloubů po fyzické zátěži. Saunové ceremoniály probíhají každý čtvrtek a sobotu vždy v 18.00, 19.00 a 20.00 a nemusíte se nijak objednávat – jsou v ceně vstupu do wellness.

Ve wellness Bazénů Lužánky si budete moci užít ten pravý odpočinek se vším všudy. Nově jsou totiž v nabídce také masáže se zkušeným masérem. Vybrat si můžete z několika typů – lze si objednat klasickou masáž, reflexní masáž, sportovní masáž nebo masáž s lávovými kameny či baňkami. Masáže je třeba si předem zarezervovat na tel. čísle

533 033 886 nebo na e-mailu: wellness-luzanky@starezsport.cz. Pomocí těchto kontaktů se domluvíte na volných kapacitách. Po plaveckém tréninku tak můžete pod jednou střechou dopřát svým svalům uvolnění, které potřebují.

Bazény Lužánky bazenyluzanky.starez.cz

61 KAM ← LIFESTYLE


Odjinud Prosincové výlety jsou úzce spojené s předvánočním časem, adventními akcemi i vánočními trhy. Už jste navštívili ty olomoucké? Letos si zdejší trhy užijete až do 23. 12., stejně jako bohatý doprovodný program s koncerty, kulinářskou show nebo nedělním pohádkovým programem pro děti.

Olomoucké vánoční trhy 2021. Foto: Centrála cestovního ruchu Olomouckého kraje

Foto: xxx

SLAVKOV

BRANSOUZE

MORAVSKÝ KRUMLOV

BŘECLAV

Bitva tří císařů ožívá

Vánoce Za Vratama

Mikulášská nadílka na zámku

Za trhy do Břeclavi

Foto: Jaroslav Švanda

Foto: Za Vratama

Foto: Zámek Moravský Krumlov

Foto: MMGB

Nadšenci z celého světa se pravidelně sjíždí do Slavkova, aby oprášili zcela zásadní historickou bitvu. Vzpomínková akce trvající tři dny zavede návštěvníka na čtyři různá místa – začíná se v Kučerově, pokračuje na Žuráni, vrcholem bude rekonstrukce bitvy pod Santonem a končit se bude pietní akcí u Mohyly míru. (jur)

V bývalé továrně, která dnes nese název Za Vratama, jindy potkáte hlavně svatebčany. Tentokrát se ale otevře všem a nabídne bohatý jarmark, kde by byl hřích nevybrat alespoň pár vánočních dárků z dílen lokálních výrobců. A i pokud už víte, čím překvapíte rodinu a blízké, čeká tu na vás rozmanitý program pro děti i dospělé. (jur)

Komu se nechce čekat na čerta a Mikuláše doma v obýváku, může za nimi vyrazit sám/a i s celou rodinou! Pátého prosince budou čekat na všechny hříšníky i dobré duše v malebném prostředí zámku Moravský Krumlov, který se na jeden den promění v nebe i peklo. Jestli vyberete jedno, nebo druhé, záleží jen na vás. (jur)

Pokud jste někdy čekali v Břeclavi na vlak, možná jste z dlouhé chvíle zamířili do blízkého městského parku. Před Vánoci se nabízí zažít ho v docela nové atmosféře – plný svátečních světel a vůně svařáku. Trhy budou zahájeny blešákem a pokračovat se bude vánočním jarmarkem až do 23. prosince. (jur)

1–3/12

9–10/12

5/12

15–23/12

Výročí bitvy u Slavkova různá místa www.austerlitz.org

KAM ← ODJINUD

Vánoční jarmark Za Vratama Za Vratama www.zavratama.cz

Mikuláš na zámku Zámek Moravský Krumlov fb: zamekmoravskykrumlov

Břeclavské Vánoce 2023 městský park www.muzeumbv.cz

62


BÍTOV

KYJOV

PODYJÍ

Bítov, jak ho neznáte

Jak na sklo

Přivítejte nový rok v přírodě

Foto: hrad Bítov

Foto: Jaroslava Matúšová

Hrad Bítov se pyšní největší sbírkou vycpaných psů na světě, není to ale zdaleka jediná atrakce této historické stavby. Některé speciality tu však zažijete jen párkrát do roka, třeba vánoční prohlídky. Čeká vás sváteční výzdoba interiérů, zpívání koled v hradní kapli nebo malé pohoštění s kastelánem. (jur)

Foto: Hildegarda von Hildegardenburg

Přivítat nový rok výšlapem v národním parku, není to idylická představa? Přesně to můžete zažít, když se zúčastníte silvestrovské komentované vycházky na Nový Hrádek. Budete poznávat zdejší unikátní faunu a flóru a v cíli na vás bude čekat krásný výhled až do rakouské části parku. Přípitek s sebou! (jur)

Vánoční prohlídky na hradě hrad Bítov www.hrad-bitov.cz

V prosinci se Vlastivědné muzeum Kyjov otevře všem zájemcům o tvořivé techniky a skleněné výrobky. K vidění budou díla vzniklá technikou fusingu, kterou si zájemci budou moci začátkem roku i vyzkoušet. Jde o spékání různě velkých a barevných kusů skla do rozmanitých tvarů, ozdob nebo užitných předmětů. Autorkou vystaveného skla je Jaroslava Matúšová. (jur) od Bydlíme se sklem Vlastivědné muzeum Kyjov www.masaryk.info

PRAHA

BRATISLAVA

VÍDEŇ

Co znamená euforie?

Starostlivá architektura

Okuste císařský luxus

9–10/12

16/11

3 otázky

31/12

Silvestrovské rozjímání na Novém Hrádku NP Podyjí www.znojmoregion.cz

František Koudela předseda VOC Znojmo

1)

am byste nám ve K Znojmě a jeho okolí doporučil vyjet na degustaci?

Ve Znojmě máme unikátní projekt, a to Enotéku, kde je obrovský a pestrý výběr vína po skleničce z celé Znojemské vinařské podoblasti. V centru máme skvělý wine bar, ale organizujeme i prohlídky města s možností degustace vín a můžete samozřejmě vyjet do přírody na Šobes, Lampelberg, do okolí Hnanic a tam degustovat přímo ve vinicích.

2) Foto: Cirk La Putyka

Vlajková loď českého nového cirkusu Cirk La Putyka připravuje na předvánoční čas nové představení. R. I. E. neboli Rest In Euphoria je výpravou za hledáním zdrojů potěšení, slasti a vzrušení. Šestnáct umělců z Česka i zahraničí vás na ní provede svou vlastní představou euforie. Program je do 15 let nepřístupný. (jur)

Foto: GMB

Foto: Christian Stemper

Současná výstava v Galerii města Bratislavy poukazuje na roli architektury, která nemůže fungovat odtržená od sociálních a environmentálních problémů společnosti. Práce více než dvacítky autorů odráží roli péče v architektuře a její roli v živoucím organismu našich životů. Expozici je možné zhlédnout až do 25. února. (jur)

25/2

8/12

R. I. E. Jatka78 www.laputyka.cz

do Oslobodený priestor: starostlivosť – architektúra – feminizmus Galéria mesta Bratislavy www.gmb.sk

Vídeň je v prosinci oblíbenou destinací kvůli vánočním trhům. Pobyt vám zpříjemní i kluziště, svařák a ideálně i památky. Přinejmenším celý den si ale vyhraďte na návštěvu Hofburgu, jde totiž o jeden z největších palácových komplexů na světě a v útrobách skrývá nespočet krásných komnat a muzeí a přenese vás na chvíli do dob, kdy tu žila císařská rodina. (jur)

Palác Hofburg Vídeň www.wien.info

teré vinařské akce K bychom si neměli nechat ujít?

Rozhodně Znojemské historické vinobraní v září, ale i Festival znojemských vín týden před zmíněným vinobraním. Další významnou akcí je Festival vína VOC Znojmo v květnu. A určitě Znojemský hudební festival v létě.

3)

aké víno pro vás ztěJ lesňuje zimní období?

Toto období navozuje chuť na červená vína. Například Svatovavřinecké, Frankovka, Rulandské modré. A mohou být na sudu, těžšího formátu a s výraznou tříslovinou, ale se zachováním si ovocitosti. Z bílých vín určitě ročníkový Ryzlinky rýnský s nazrálými tóny medu či petroleje.

63 KAM ← ODJINUD


MUZEUM BRNĚNSKA

ZNOJEMSKÁ BESEDA

Andělská výstava v Rajhradě

Provoněné trhy ve Znojmě

Foto: Muzeum Brněnska

Památník písemnictví na Moravě v Rajhradě nabízí výstavu betlémů a dalších tematicky souvisejících exponátů nazvanou Pod křídly andělů – betlémy. Vedle dospělých návštěvníků si zde na své přijdou i děti, pro které je připravena herna. Z bohatých sbírkových fondů třebíčského Muzea Vysočiny doputovala do rajhradského kláštera malá kolekce takzvaných skříňkových betlémů. Na výstavě jsou dále prezen-

Foto: Znojemská Beseda

továny figurální sochy a sošky Panny Marie, Josefa a Ježíška a další rozmanité exponáty, které souvisejí s betlémskou scénou, například nádobí či podmalby na sklo. V andělské herně děti kromě jiného potěší loutky zapůjčené brněnským Divadlem Radost. (red)

29/2

do Pod křídly andělů Památník písemnictví na Moravě v Rajhradě www.muzeumbrnenska.cz

Znojemský advent představí program v čase „než přijde Ježíšek“, jak zní podtitul akce. Provoněné trhy, koncertní program, zimní pohádkové a filmové kino, ohradu s ovečkami, vyhlídkové kolo, projekt Splněná přání a také jedinečný průvod rakouských čertů Perchtenlauf. Během prosince do historických uliček a na náměstí zamíří také ponocný, který navodí atmosféru ladovské

zimy. Pravidelně zazní lidové koledy trubačů z věže, ale také zvukové kulisy v areálu pivovaru. Symbolem Znojemského adventu je jedno velké srdce, které připomene poselství Vánoc. Kompletní program Znojemského adventu najdete na webu Znojemské Besedy. (kom)

3–22/12

Znojemský advent Znojmo www.znojemskabeseda.cz

ZÁŽITKOVÉ EXKURZE

Výroba biočajů SONNENTOR

Foto: SONNENTOR

Zpříjemněte si s rodinou nebo přáteli podzimní dny výletem do bylinkového ráje SONNENTOR, místa plného chutí, vůní a dobré nálady. Během zážitkové exkurze odhalíte kouzlo výroby biočajů a biokoření. Zbrusu nový prohlídkový okruh vás přenese na pole k našim pěstitelům a provede cestou bylinky z pole až do šálku čaje. Příjemné společné chvilky si můžete užít také u lahodného

KAM ← ODJINUD

čaje, kávy a domácích dezertů v naší kavárně. Výrobnu biočajů SONNENTOR najdete v Čejkovicích u Hodonína, prodejnu výrobků SONNENTOR pak i přímo v Brně na Šilingrově náměstí. Firma pořádá také exkurze pro školy, odbornou veřejnost i jako firemní teambuilding. (kom)

SONNENTOR www.sonnentor.cz

64


ZNOJEMSKÝ ADVENT 2023

než přijde Ježíšek trhy na náměstí • koncerty • koledy z věže zimní kino • divadlo • ohrada se živými zvířaty znojemskabeseda.cz

65

KAM ← INZERCE


Where After almost ten years, trumpeter Ibrahim Maalouf returns to Brno to present Trumpets of Michel Ange – his innovative project, which also bears his unmistakable signature. On 5th December he will take the whole SONO centrum to a world where folklore and modernity merge into one whole.

Photo: Ibrahim Maalouf

KINO ART

OPERA

Gremlins with Toren

The elixir of Doctor Dulcamara

Photo: Gremlins

Christmas wouldn`t feel like Christmas without our absolute favorite holiday movies. One of them is without the doubt the 80s cult classic Gremlins, which is a delightful combination of comedy, horror and Christmas spirit. Kino Art will screen this camp gem during the programme Cult Films with Toren, which is a new movie cycle with youtuber YouTuber and streamer Jakub Neumann (aka Toren). The cycle will bring you movies that we consider cult

KAM ← WHERE

Photo: Marek Olbrzymek

classics. The cycle is not necessarily based on universally praised cults - we want to release also hits that are not necessarily more than 30 years old, but which we have no problem watching over and over until we go crazy. In other words, films that are not necessarily on a historical pedestal, but we... simply enjoy them.

15/12

The Gremlins Kino Art www.kinoart.cz

Fall in love and keep your senses calm – it is the art of the relationship. Do you need to find a love, or forget one? The elixir of Doctor Dulcamara can do that for you! Just one bottle and all is ready! No wonder the elixir of love was a frequent story topic, from the oldest, tragic stories, such as Tristan and Isolde, to those with happy endings, eventually becoming the subject matter for an opera.

Gaetano Donizetti’s L’elisir d’amore premiered in Milan in 1832. The bitter-sweet story of shy Nemorino who falls in love with rich Adina and tries to win her affection using the “elixir of love” is a good opportunity for singers, because of the many beautiful duets and arias featured. (kom)

8/12 19.00

L’elisir d’amore Janáček Theatre www.ndb.cz

66


EVENT

MASTER YOUR CZECH WITH CORRECT

A Feast of Local Design

Adjectives and adverbs

NEWS

Brno Daily – News Highlights

Photo: Káznice

Markets of local design and the best Brno gastronomy. The winter edition of the Vitamin Market will present a great pre-Christmas feast of vendors in the premises of the former Káznice. This December edition will feature drinks, music and sharing, as well as the newly added series of panel discussions and creative workshops in collaboration with the Design Kantýna project. (and)

Photo: illustrative

Today we will focus on one of the most difficult points of Czech grammar. This is the difference between adjectives and adverbs.

adverbs). We address them with the question JAK? Thanks to their form, we recognize them by short endings. For example: 1) Rychlý vlak jede do Prahy. In this sentence “rychlý” is an adjective. 2) Vlak jede rychle do Prahy. In this sentence “rychle” is an adverb. (kom)

VITAMIN MARKET: WINTER EDITION Káznice www.kaznice.art

Adjectives give us more information about nouns. Adjectives answer the question JAKÝ? And as we can already see in the ending of the word “jaký”, the endings of adjectives are long. Adverbs give us more information about verbs (or develop other adjectives or

ZOO

BALLET

Animals under the Tree

New Year’s Eve with the Nutcracker

3/12 10.00

Correct Language Centre www.jc-correct.com

Foto: Zoo Brno

Get your children ready and bring the whole family to celebrate the morning of Christmas Eve at the Zoo. Traditions are there to be kept and Brno Zoo is keen to stick to this adage. Before you get to open your presents and sing carols by the Christmas tree, there will be enough time to come and enjoy the special guided feeding of animals. (and)

24/12 from 9.00

special guided feeding Zoo Brno www.zoobrno.cz

Foto: NdB

Come say goodbye to the year 2023 with us at the Janáček Theatre! The Nutcracker on December 31 at Janáček Theatre. The NdB Ballet has prepared a special New Year’s Eve programme for you - a different kind of Nutcracker. You can look forward to a humorous adaptation of the ballet by choreographer Markéta Pimek Habalová. You will see a Nutcracker in a lighter spirit

and, of course, the great soloists and members of the NdB Ballet company. During the intermission the pianist Lucie Kubátová will play for you. Finally, we would like to invite you to a New Year’s Eve drink in the foyer of the theatre. (kom)

31/12

18.00 The Nutcracker Janáček Theatre www.ndbrno.cz

The Brno Christmas winter festival is back, with even more gastronomy and music! The festival motto is again: “The second best Christmas in the world, right after the one at home”. Until 23 December, four squares and several courtyards of the city centre will be filled with seasonal food and drink, a rich cultural program and a cosy festive atmosphere. After 16 months of construction works costing over CZK 444 million, the Lužánky Swimming Pool complex has now opened to the public. “The modernised and completed Lužánky swimming complex expands the range of swimming areas in Brno, of which there was a huge shortage for a long time,” said the Mayor of Brno, Markéta Vaňková. A new memorial plaque highlighting the life of Tomáš Eduard Šilinger was unveiled on 13 November at the Brno City Hall building on the 110th anniversary of his death. Šilinger was an Augustinian priest, a member of the regional assembly, and later also a member of the Imperial Council of Austria-Hungary, as well as a journalist and a great supporter of the Czech nation. The competition for the artistic concept was won by the Monolit studio. Read more every day on brnodaily.com. Brno Daily Brno’s Online News in English.

Editorial Staff Brno Daily www.brnodaily.com

67 KAM ← WHERE


AMERICAN ACADEMY

LEARNING

Confusing Czech Words MĚSTO

MÍSTO

a town

a place

Location, Location, Location

Moje město je hezké místo pro život. xxxtown is a nice place to live. My Photo: American Academy

How to use the words? MĚSTO Brno je multikulturní město. Brno is a multicultural city. Bydlím ve velkém městě. I live in a big city. Nákupní centrum je za městem. There is a shopping centre outside the city.

MÍSTO Je tady místo? Is the place free? Můj dům je na dobrém místě. My house is located in a good place. Nemůžu najít místo k zaparkování. I can’t find a place to park. Eva Koudelíková www.evakoudelikova.cz

Given American Academy in Brno’s great location, students have the opportunity to visit a variety of different museums and art galleries. One being the Museum of Applied Arts right by the school. Teachers at AAB believe that students in grades 1-12 should always be encouraged to develop creativity, cultivate flexibility, and get multifaceted insights into

life, as a result of this flexible learning method and free environment. Mrs. B’s Czech Literature and Culture class went to visit new exhibitions at the Museum where they saw Czech art from the early 20th century to present-day art. Kryštof Chmel Junior student at American Academy in Brno www.americanacademy.com

Gifts with the Hallmark of Brno plan of the functionalist Brno Exhibition Centre Pavilion A or the Gothic Church of St. James. The glasses are available in clear or iridescent blown glass versions. This year‘s special Brno Astronomical Clock balls glow in the dark, while the new additions feature the handmade glass baubles in cranberry, midnight blue and moss colours made by TAMASVIGH along with original candles by Anna Vodrážková of Knot Knot Candles in the shape of the white functionalist Pavilion A, the black Brno Astronomical Clock and the most well-known Brno tree stump made famous by fire!

As always when Christmas approaches, TIC BRNO and leading local designers and manufacturers create a new collection of original gifts. These are typically represented by the ever popular drinking mugs as well as souvenirs decorated in the current visual style of Brno Christmas. The range again includes a Christmas collection of Brno Astronomical Clock balls and newly artistic baubles and candles. This year’s drinking mugs destined for under the tree were designed by Jiří Hlušička and manufactured by the Goldfinger porcelain plant in Brno, while the mug-shaped glasses were produced by Ota Svoboda from the GLASSFICTIONS studio. Together they make up the Bruna (Latin for Brno) collection. The mugs come in white or pearl colour tone (with iridescent lustre), with or without a handle and with a bottom bearing either a relief of the ground

KAM ← WHERE

cxx

www.darkyzbrna.cz

68


The Launching of the Multicultural Calendar

Photo: Centre for Foreigners JMK

As is tradition for December, the Centre for Foreigners of the South Moravian Region, z. ú. is organizing the launching of the Multicultural calendar for the year 2024. It is an event that connects all nationalities and invites both Czechs and foreigners. In the calendar, you will not only find the holidays of all religions, but you will also get to know twelve foreigners who decided to share their stories about how they became part of our land.

To be a Compatriot in a Foreign Land The main motto of this year’s calendar is: You aren’t born a compatriot, you become one. This thought resonates throughout the campaign titled Our Compatriots, launched this year by the Centre for Foreigners. The campaign shares the stories of foreigners who for various reasons decided

to live in the Czech Republic and how they realized how they too help make the South Moravian region a great place to live. Rachele Mellai is one of the faces of the calendar. She is a make-up artist hailing from the Italian island of Sardinia. Rachele obtained her skills in Milan and she worked for worldrenown brands. She now lives in Brno and works as a freelancer; she shares her passion on Instagram and organizes makeup courses for women.

Czechs Don’t Do Small Talk Rachele moved to the Czech Republic to be with her Czech boyfriend. According to her, life in Brno offers a wide variety of work opportunities, restaurants, and cultural events. Her biggest cultural shock was the realization that Czechs don’t have random conversations on the street. “You stand next to someone at the bus stop for

half an hour and everyone is quiet. I wasn’t used to that. Maybe it’s a remnant of the communist era when people became closed off because it was safer for them.” Despite the initial challenges, Rachele built a community around herself. “We moved here during the pandemic; everything was closed and people were wary. It was tough to find friends. People didn’t meet up, there were no events, and I worked from home. I felt lonely, so I decided to create a community group titled Girls in Brno.”

that this feeling comes when you meet familiar faces on the street, and I am lucky to have many friends,” Rachele adds. You can find her story along with the stories of eleven other foreigners in the calendar. The launching of the Multicultural Calendar will be a great event, the celebration of diversity and the stories of those who chose our country for their home. The launch will take place on 14 December in Café Práh. The entry is for free.

To Feel Like at Home The Facebook group currently has 1,600 members from all over the Czech Republic and the world. They organize various events; sporting events, trips, cultural activities. They connect people, projects, and places in Brno. “After spending two years here I can say that I feel like it is my home. I think

Centre for Foreigners JMK www.cizincijmk.cz

69 KAM ← WHERE


Brno’s Great Expat Survey

Photo: Brno Expat Cetnre

Design Brno to your needs. Tell us about your user experience. City officials and the Expat Centre are asking internationals to share their experience living in Brno. Help us push the city into the right direction!

For all the foreigners This is the biggest research into the workings of an international community in the CR. Any foreigners currently working, studying or living in Brno or South Moravia can fill in this survey, as well as any foreigners who lived here in the past.

More than 1,000 expats In the first edition, in 2018, more than 1,000 expats took part. Their input inspired or shaped a number of new projects and policies. For example: we designed and kicked off the spouse programme, helping expats who

KAM ← WHERE

followed their partners to the Czech Republic to find their own purpose here - we now offer them free career consulting, business advice, or networking and volunteering opportunities.

English-friendly offices throughout the city? One of the most frequently mentioned pains in the first survey was the lack of English-speaking employees at public offices. We are far from solving this particular issue, but there has been progress: instructions and directions on the walls of city buildings are being translated into English, the trade licence office now communicates in English, and you can book an interpreter for a visit to the car registration office every Wednesday.

Please, share the survey This is patchwork, not a full scale solution, but even this

start would have been much harder to achieve without the backing of a 1,000 clear voices from the first survey. Support similar efforts by sharing your experience in the second edition! You can see the full results of the previous research after filling out this year’s survey.

Why? Brno City officials want to know more about how foreign professionals, their family members and spouses, and students from abroad feel about living in the South Moravian Region and Brno, in relation to public services, jobs and careers, and family life, so they can improve the services provided and therefore improve the quality of life. The city is especially interested in the experience of partners, wives and husbands who came to Brno following their partner. Help us design better support services for families!

How? The questionnaire is completely online, and anonymous. Start by scanning the QR code at the end of the article, or by visiting the Brno Expat Centre’s blog. The deadline for doing so is 10 December. And please, if you at all can, share the survey with your international friends. The survey is long, and will take a while to get through. But do yourself (and your friends) a favour, fill it out and be a part of changing things for the better. Make yourself a cup coffee, sit down to the questionnaire and invest 30 minutes into the city’s future and your own.

Great Expat Survey Brno Expat Centre www.brnoexpatcentre.eu

70


Shining Through in December

Photo: Czech Theater

The Czech word for December is prosinec – it means shining through [prosvítat], because the sun only glimmers through the clouds. Some people say it comes from the Czech word for pig [prase], because pigs are often slaughtered at this time. The glimmers of light or the promise of bacon may lift your spirits; if not, try some of these comedy/ cultural events. These events are organized by or feature Brňáci from many different cultures, and they are all or mostly in English.

02/12, 03/12: Czech Theater presents “Fast & Furiants” Czech Theater performs Ladislav Stroupežnický’s comedy Naši furianti in English as Fast & Furiants. This beloved Czech comedy is performed regularly around the country with traditional costumes, folk dancing, and beautiful singing. But if you want to

13/12 at 7:00 pm: English Comedy – Desert Eager (to make you laugh) Comedy in Desert, “where the humor will be as dry as watching the whole Dune movie … after forgetting to buy anything to drink.” Some of Brno’s finest comedians conspire to make you laugh in this recurring mid-month mid-week comedy event.

see it in English, come to VESNA (Údolní 10) on Dec 2 or 3. Tickets are available on smstickets.cz.

09/12 at 7:30 pm: Open Mic Comedy at BarCafé éléphant: Christmas special Open mic comedy, hosted by Damien Smethurst, at BarCafe éléphant, Lidická 705/43. Get in touch with Damien for a spot or show up and try your luck!

14/12 at 7 pm: Comedius Poetry: Holiday Theme Bring one or two poems you love by someone else and maybe one of your own as well.

20/12 at 8 pm: Christmas Comedy at Alkoholičství Hranice Humoru (“the limits of humor”) is a group of Czech and Slovak comics performing standup with “humor so dry you’ll need lube.” Their Christmas com-

edy special at Alkoholičství (Jana Uhra 10) will be in English.

22/12 at 8 pm: Comedius “Pay or Perform” Desert Solstice Comedius has an open mic night on the Final Friday of (almost) every month! This month we’ve added a holiday-themed event so you can celebrate! This “almost anything goes” open mic welcomes comedy, storytelling, music, magic, and more, this month at the legendary Desert bar (Rooseveltova 591/11). Don’t be racist, sexist, or otherwise horrible. This is an event for adults. Show up at 7:30 pm to sign up; show starts at 8. This is the last show for 2023, and you won’t want to miss it. See you there! Invites picked by Anne Johnson facebook.com/czechcomedius

71 KAM ← WHERE


Svetr pro draka i gurmánský ráj!

TIC BRNO dal k Vánocům brněnskému drakovi svetr! Foto: TIC BRNO Simona Modrá

ní kolekci hrnků a sklenic od profesionálů ve svém oboru. Jmenuje se Bruna, což je Brno latinsky.

Druhé nejlepší Vánoce na světě. Hned po těch vašich doma. S tímto mottem vstupují pořadatelé vánočních trhů již do druhé sezony a zdaleka už nejde jen o trhy! Zeptali jsme se Petry Motesicky, vedoucí divize marketingu a cestovního ruchu TIC BRNO… A o co tedy jde? Adventní trhy na čtyřech náměstích a jednom nádvoří s každodenním živým programem, propojené rozzářenými ulicemi, jsou samozřejmě základ (letos je postaveno přes 200 stánků!), ale my tuto nabídku každý rok rozšiřujeme. V tomto roce například o více než 20 míst, která člověk může navštívit mimo trhy. Jaká to jsou? Třeba tři architektonické betlémy, klidné Vánoce na dvorku, výstava ve výlohách, zveme taky k nám do podzemí – Sklep pod Novou radnicí s ohnivým koněm a drakem se nachází pár kroků od Halouzkova betlému.

KAM ←

A vánoční kolekce? Ta samozřejmě taky je. Opět s aktuálním vizuálem Brněnských Vánoc, který je letos hravý a barevný. A s gastronomickým puncem!

KIVA photo

Jo a brněnskému drakovi jsme oblékli svetr a blahem chrlí oheň! Kompletní přehled a adresy míst najdete pod záložkou Vánoční Brno na webu Brněnských Vánoc. Vánoční hrníčky budou? Mírně vás opravím. Nejedná se o vánoční hrníčky, ale o dárkové hrníčky od TIC BRNO. To abych předešla poznámkám typu „ty ale vůbec nevypadají vánočně“. Letos nabízíme exkluziv-

Prý bude i hořet pařez… Je to tak. Mezi vánočními dárky, které nabízíme, nechybí tři druhy autorských svíček: ve tvaru funkcionalistického pavilonu A, brněnského orloje a nejznámějšího brněnského pařezu, který proslavil požár. A taky nabízíme autorské, ručně vyráběné baňky, ve tmě svítící koule brněnského orloje, a tak dále… Je toho moc! To jsou všechny novinky? Vůbec. Ty se nám do jednoho rozhovoru nevejdou. Samostatnou a velkou kapitolou je gurmánský ráj na nádvoří Staré radnice, kde se předsta-

ví podniky z našeho průvodce Gourmet Brno, a k tomu postavíme malou vánoční dětskou vesničku. A taky rozšiřujeme realitu! Přes QR kódy na plakátech v centru. A stará dobrá klasika? Ta je, jak jsem řekla, základ. Vyhlídkové kolo, kluziště a neziskové organizace na Moraváku. Velký zimní bar, první vánoční strom u nás a každodenní hudební program na náměstí Svobody, oblíbené řemeslné stánky na Zelňáku, Halouzkův dřevěný betlém, vánoční hvězda a Ježíškova pošta na náměstí Dominikánském. Všude dobré jídlo a pití a, jak věříme, opět i přátelská atmosféra… Tak hurá do ulic Brna, které je dle pořadatelů tím nejlepším místem, kde čekat na Ježíška.

www.brnenskevanoce.cz

72


Za varhanami i Napoleonem

se 4. 12. v Kině CIT na adrese Radnická 2. Průvodcem vám bude autor knihy Slavkovské bojiště – Průvodce po krajině bitvy „tří císařů“. P. S.: Spirituální téma má i fotografie Romana France, která již tradičně cyklus AutenTICkých prohlídek doprovází. Ke spolupráci na ní oslovil dva své přátele kapucíny, bratry Pacifika a Šimona, kteří slaví 60 let, a fotku doplnil „sněhem“ vyrobeným hasiči z Lidické, kteří příští rok slaví 160. A protože sny se plní o Vánocích, splnil si fotograf jeden svůj dětský: vystříkal hasičák na Kapucínském náměstí.

Možná si říkáte: V zimě na procházku? A my říkáme: Proč ne! Brno je přeci zajímavé ve všech ročních obdobích. Takže stačí teplé oblečení a boty a hurá za poznáváním jeho krás s profesionálními průvodci TIC BRNO. Zimní cyklus prohlídek je nebývale pestrý, nechybí spirituální a vánoční témata a vyrazit můžete i mezi svátky spálit vánoční kalorie. Kam? Do klášterů a Masarykovy čtvrti, za betlémy, a dokonce s hudebním doprovodem za nejnovějšími i největšími brněnskými varhanami. A taky za Napoleonem a vánočními příběhy domů… Pro ty, kteří se bojí zimy, je připravena přednáška pěkně vsedě a v teple. Její název je Legendární Napoleon v Brně a uskuteční

Varhany v brněnské katedrále a Mgr. Petr Kolař. Františka Foto.

Hana Holišová, Igor Orozovič i Ventolin

AutenTICké prohlídky 2023: zima v Brně www.autenticke-prohlidkybrno.cz

Daruj Kelímek podpoří 18 charit

TIC BRNO P

TI CI K NA A Vánoční koncert na náměstí Svobody. Foto: Robert Vystrčil

Nejen proto, že Brno je evropským Kreativním městem hudby UNESCO, ale i proto, že koncerty lidi zkrátka baví, nabízí program na náměstí Svobody každý den živé koncerty. Od 15.00 zazní pořady pro děti nebo zahrají a zazpívají samy děti, následují koncerty v 17.00 a 19.00 a večer uzavřou hudební mixy vytvořené speciálně pro toto místo. Žánrově se program pohybuje od sborů a písničkářů přes jazz,

swing, R&B až po world music, balkán či muzikál a každou sobotu zazní folklor. Z programu si určitě nenechte ujít 1. 12. Hanu Holišovou s big bandem New Time Orchestra, 10. 12. Igora Orozoviče & Company nebo 17. 12. Ventolina.

Kompletní program brnenskevanoce.cz/program

Stánek Daruj Kelímek. Foto: Nikola Pracná

Charitativní sbírka Daruj Kelímek i letos v rámci adventních trhů v Brně podpoří dobročinné organizace. Návštěvníci budou mít až do 23. 12. možnost darováním vratného kelímku přispět celkem na 18 charit.

tu roste. Největší konkurence byla v kategorii Děti a rodina. Dalšími kategoriemi, které můžete na trzích darováním kelímku podpořit, jsou humanitární pomoc, lidé s handicapem, senioři, udržitelnost a zvířata.

Do sbírky se letos zaregistrovalo 52 organizací. Celkem soutěžní fotografie na Facebooku získaly více než 30 000 „to se mi líbí“, což ukazuje, že zájem o účast v tomto vánočním charitativním projek-

Daruj Kelímek z.s., transparentní účet: 123-8544760207/0100

www.darujkelimek.cz

73 KAM ←


Vánoční, hravá a barevná

Rozšířená realita s hudební znělkou

TIC BRNO OP E-SH Rozšířená realita na tiskové konferenci. Foto: TIC BRNO / Michal Růžička

Nezaměnitelný hravý pohádkovo-folklorní styl letošních Brněnských Vánoc od výtvarnice Venduly Pucharové Kramářové zdobí nejen plakáty, web a sociální sítě Brněnských Vánoc, ale i vánoční kolekci dárků. Ve vzoru se objevují rozkrojená jablka, pomeranče, perníky i další cukroví uspořádané okolo centrálního kapra nebo vánočky. Tento originální „artwork“ dostává zároveň

použitými výtvarnými motivy do popředí gastronomickou stránku vánočních svátků. V kolekci najdete osvěžující mentolky, sladké čokolády, placky, čtyři druhy plecháčků, dva druhy přívěsků na klíče (jeden reflexní) a plátěné tašky z pevné bavlny, které unesou i velký nákup.

www.darkyzbrna.cz

Dárky s puncem Brna, lásky a kvality

KAM ←

Stačí najít v centru vánoční plakát se speciálním QR kódem a po jeho načtení se vám zobrazí zábavné animace doprovázené hudebními znělkami. Jedná se o možnost zobrazení virtuální scény na pozadí

reálného prostředí prostřednictvím kamery chytrého zařízení, na které s AETNOU spolupracovaly Helena Lukášková a Takhmina Sadykova. Autory znělky v několika hudebních stylech jsou Tomáš Kelar z kultovní brněnské skupiny Midi Lidi a umělecký ředitel hudebního festivalu POP MESSE a Ondřej Mikula, hudebník, producent a multimediální umělec.

www.brnenskevanoce.cz

s uchem či bez a na spodní části najdete buď reliéf půdorysu funkcionalistického pavilonu A brněnského výstaviště, nebo gotického kostela sv. Jakuba. Sklenice jsou pak v provedení čirého či irisového foukaného skla. Letošní speciální koule brněnského orloje ve tmě svítí, novinkou jsou ručně vyráběné skleněné baňky v jeřabinové, půlnočně modré a mechové barvě by TAMASVIGH (viz foto) a autorské svíčky Anny Vodrážkové z Knot Knot Candles: bílý funkcionalistický pavilon A, černý brněnský orloj a nejznámější brněnský pařez, který proslavil požár!

S blížícími se Vánocemi vytváří TIC BRNO s předními místními designéry a výrobci vždy novou kolekci originálních dárků. Její součástí bývají suvenýry zdobené aktuálním vizuálním stylem Brněnských Vánoc a velikou oblibu mají taky hrníčky. V nabídce je opět i vánoční kolekce kuliček z orloje, nově autorské baňky a svíčky. Letošní hrnky pod stromeček navrhl Jiří Hlušička a vyrobila brněnská porcelánka Goldfinger. K nim patří skleničky, které mají tvar hrnků, od skláře Oty Svobody ze studia Glassfictions. Společně tvoří kolekci Bruna (latinsky Brno). Hrnky jsou v barvě bílé či perleťové (irisový listr),

Letošní ornamentální vizuál je natolik poutavý, že by bylo škoda neumožnit návštěvníkům Brněnských Vánoc podívat se na něj ještě jinýma očima, a proto je tady augmentovaná realita!

Oxana v jižním centru. Foto: Drahomír Stulír

www.darkyzbrna.cz

74


Otevřené dvorky i výlohy plné designu

tonický betlém. Tím ale „archibetlémy“ nekončí – chybějící Ježíšek čeká v Tyršově sadu a přírodní betlém najdete pod velkým stromem před Janáčkovým divadlem. (A v kašně před divadlem budou během Brněnských Vánoc „plavat“ kapříci!) Vyrazit můžete taky na netradiční výstavu ve výlohách infocenter TIC BRNO věnovanou tomu, jak by mohl vypadat městský mobiliář. A až budete u výlohy na Radnické, nakoukněte na brněnského draka. K Vánocům dostal svetr, radostí chrlí plameny a netrpělivě vás čeká ve své sluji. No a budete-li chtít po návštěvě Gourmet Vánoc spálit kalorie, vyjděte si na věž Staré radnice a užijte si Vánoční Brno hezky z nadhledu!

Brněnské Vánoce rostou a rozšiřují se do dalších zajímavých lokací. Pojďte objevovat brněnská zákoutí, která vám umožní užít si klidné adventní chvíle mimo samotné vánoční trhy. V netradičním duchu se otevírá hned několik dvorků v centru. Tím největším je nádvoří Staré radnice s Gourmet Vánocemi a vánoční vesničkou na sousedícím dvorečku. O pár domů dál, na Radnické 2, se otevřou Vánoce na dvorku. V klidu postojíte, zaposloucháte se do čtení a můžete taky navštívit výstavu nebo Kino CIT. Třetím dvorkem, kde se představí netradiční podívaná, je Dům pánů z Kunštátu a zdejší architek-

brnenskevanoce.cz/ vanocni-brno

Vánoční Brno. Foto: Petr Pospíchal.

Vyhlídkové kolo za polovic?

Nejen vánoční TIC TOP 11 1/12

Brněnské Vánoce: Hana Holišová a New Time Orchestra

1–2/12 Otevřené módní ateliéry 2/12

Workshop: Halouzkův betlém s jeho autorem a rodinou

3 a 4/12 Legendární Napoleon v Brně – prohlídka a přednáška 8–17/12 Vánoční trhy na výstavišti Na vyhlídkové kolo s BRNOPASem. Foto: Pavel Gabzdyl

Ano! S turistickou kartou BRNOPAS, která nabízí vstupy zdarma nebo se slevou na více než 50 míst a nově právě taky 50% slevu na vstupné na vyhlídkové kolo na Moravském náměstí. Při procházce z Moraváku na Zelňák navštivte určitě i Kostnici u sv. Jakuba, Sklep pod Novou radnicí, vyhlídkovou věž Staré radnice – všude tam vás BRNOPAS dostane zadarmo. Zdarma je s ním i vstup na věž katedrály sv. Petra

a Pavla nebo vybraný prohlídkový okruh hradu Špilberk. Turistická karta je (nejen pro turisty) k mání ve variantě pro děti do 15 let a pro dospělé, a to na 1, 2 nebo 3 po sobě jdoucí dny. Vyzvednete si ji v infocentru a začátek platnosti si zvolíte sami.

15/12

Kino Art: Kultovky s Torenem: Gremlins

17/12

Kryt Denis pod Petrovem potmě s čelovkami

17/12

Brněnské Vánoce: Ventolin

21/12

Hvězdárna a planetárium Brno: Svátek světla v polární záři

21/12

Káznice žije: Za tři dny jsou Vánoce – vánoční mše v kapli

23/12

Brněnské Vánoce: zakončení Českou mší vánoční

Foto: xxx

Změna vyhrazena. Kompletní aktuální nabídka na GOtoBRNO.cz/akcetic. www.brnopas.cz

75 KAM ←


Brněnské Vánoce tradiční i moderní

Gurmánské nádvoří

Vánoční Brno. Foto: Pavel Gabzdyl

Brněnské Vánoce jsou hlavní událostí zimní sezony a svou délkou a rozsahem nemají v Brně obdoby. „Máme v Brně moderní festival, který zachovává lokální specifika a tradice. Spolupracujeme na něm proto s místními dodavateli, gastropodniky, umělci i dalšími institucemi,” uvedla Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO. K novinkám dodala: „Velký důraz klademe na kvalitní gastronomii. Navázali jsme na náš dlouholetý

Gourmet Brno a Gourmet Vánoce. Foto: KIVA

projekt Gourmet Brno a s podniky přišli s konceptem Gourmet Vánoce. V netradičním duchu se vám otevře také několik dvorků v centru. Jako každý rok nebude chybět ani nový vizuální styl, který si užijete navíc v rozšířené realitě! Komunikační kampaň směřuje nejen do České republiky, ale také do zahraničí. Brno si už několik let buduje silnou pozici prvotřídní evropské vánoční destinace.“ www.brnenskevanoce.cz

Centrem vánočního gurmánského dění budou Gourmet Vánoce na nádvoří Staré radnice. Originální nabídku i doprovodný program si připravuje 9 podniků z gastronomického průvodce Gourmet Brno. Vyzkoušet můžete například vánoční sangriu od JustWine, lokše na slano i sladko od EGGO Break Feast bistro, Vídní inspirované svařáky od Kšeft winebar, neodolatelné bagely od Soul bistro, pečené

Druhý nejhezčí vánoční strom v Brně?

KAM ←

brnenskevanoce.cz/mista/ nadvori-stare-radnice

Byl prvním u nás a pravděpodobně i ve střední Evropě a už tehdy přijel z bílovického polesí, kde byla roku 1919 na sněhu nalezena malá holčička, kterou spisovatel se svými přáteli zachránil. „Tuto tradici dodržujeme dodnes. Nejen že strom pochází z lesů od Bílovic nad Svitavou, ale od dob Těsnohlídka pomáhá dětem dobročinnou sbírkou,“ uvádí Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO, a dodává: „Svoboďák, nebo Zelňák? Je zkrátka rozdíl, jestli strom pochází z lesa, nebo ze zahrady, jako je tomu u vánočního stromu na Zelném trhu. Proto je ten na Svoboďáku vždy 2. nejhezčí v Brně, pro nás ale vždy byl, je a bude tím prvním.“

Vánočním stromem na náměstí Svobody je letos 18 metrů vysoká jedle bělokorá, která pochází tradičně z lesů v okolí Bílovic nad Svitavou. Proč? A jaký je příběh tohoto stromu? Jsou hned dva! Lidé si často přejí, aby vánoční strom byl bez jediné chybičky. Pro stromy rostoucí v lese je ale obtížné toho docílit; nerostou totiž jako solitéry na zahradě, ale mezi ostatními stromy, a nemají tak možnost růst rovnoměrně. Letošní jedle je odhadem 50 let stará a je krásná svou přirozeností, vším, čím si prošla. To je její první příběh. A ten druhý? Poprvé byl vánoční strom na náměstí Svobody vztyčen v roce 1924 na popud Rudolfa Těsnohlídka.

marshmallows a Turbomošt, dezerty z dílny Božského kopečku, jablka v županu z Café Momenta, ústřice z vánočního baru Klára Bára Wine Café nebo třeba kimchi. Program pro děti tady nabízí zbrusu nová vánoční vesnička, která vyrostla na sousedním dvorku a tvoří ji vánoční stánky dětské velikosti.

Strom na náměstí Svobody. Foto: Pocket media

brnenskevanoce.cz/vanocnistrom-z-lesa-na-svobodak

76


TIC KVÍZ aneb 11× na vánoční téma

Foto: Oliver Staša

Je tady předvánoční čas a kromě Brněnských Vánoc vás TIC BRNO zve taky na AutenTICké prohlídky 2023: zima v Brně. Tak si zkuste udělat kvíz, a pokud něco nevíte, vyrazte na prohlídky. Po nich už určitě vědět budete! 1. Jak se jmenoval spisovatel, který se zasloužil o vztyčení Vánočního stromu republiky v Brně? 2. Odkud bývá Vánoční strom republiky přivážen? 3. Jak se říká času před Vánocemi? a. masopust b. pašije c. advent

4. Co znamená slovo advent? a. příchod b. čas radosti c. nákupy 5. Proč naši předkové advent prožívali spíše v klidu, postili se a vynechávali hlučné zábavy? a. Chtěli být dobře připraveni na Vánoce, aby je mohli naplno prožít. b. Šetřili na dárky. 6. Jaká barva je s adventem svázána? a. černá b. fialová c. oranžová 7. Co tato barva symbolizuje? a. ztišení, pokání, čekání b. Nic, nemá žádný význam, je to prostě jen hezká barva. c. radost, štěstí, zábavu

8. Který svatý se zasloužil o zavedení tradice stavění betlémů? Napovíme, že je zobrazen na mozaice na průčelí kapucínského kostela. 9. V jakém brněnském kostele můžete obdivovat krásný, impozantní betlém, který se rozkládá po celé délce chrámu? a. v katedrále b. v kostele sv. Tomáše na Moravském náměstí c. v minoritském kostele sv. Janů

11. V rámci zimních AutenTICkých prohlídek se můžete podívat do areálu bývalého ženského kláštera na Josefské, který v následujících letech čeká velká rekonstrukce. Který ženský řád zde nejdéle pobýval? www.autenticke-prohlidky-brno.cz

10. Velmi oblíbenou koledu Chtíc, aby spal, napsal Adam Václav Michna z Otradovic. V jaké době vznikala? V době a. baroka b. novoklasicismu c. gotiky

Správné odpovědi: 1. Rudolf Těsnohlídek, 2. Z Bílovic nad Svitavou, 3. advent, 4. příchod, 5. Chtěli být dobře připraveni na Vánoce, aby je mohli naplno prožít. 6. fialová, 7. ztišení, pokání, čekání, 8. sv. František, 9. v minoritském kostele sv. Janů, 10. v době baroka, 11. voršilky

77

KAM ←


TIPY

redakce KAM na každý den

1 DIVADLO

PROSINEC DECEMBER KAM ← BRNO DNES

ANATOL činohra, derniéra Divadlo Reduta

ODJINUD 19.00

3

SOBOTA SATURDAY VÝROČÍ BITVY U SLAVKOVA celodenní program, rekonstrukce bitvy tří císařů Tvarožná 7.30, bitva 14.00

DIVADLO

NEDĚLE SUNDAY KOLÍBÁ SE VELRYBA 3+ Divadlo Radost 14.30

10.00,

HUDBA

IVY Z / FÆ BESTIA / MELTA lo-fi folk, hyperpop, electro CO.LABS 19.00

GASTRO

ADVENTNÍ VÍNO Z BLÍZKA degustace Stará radnice 11.00

BRNO

VITAMIN MARKET: WINTER EDITION móda, doplňky, design, občerstvení Káznice 10.00

DIVADLO

KRIPLŠTREKA činohra s živou hudbou, Divadlo Líšeň, premiéra Klub Leitnerova 19.00

DIVADLO

NÁVŠTĚVA pro děti Sklepní scéna CED 15.00

DIVADLO

HVĚZDNÉ POHÁDKY pro děti Divadlo Koráb

DIVADLO

SMUTEK SLUŠÍ ELEKTŘE činohra, derniéra Mahenovo divadlo 19.00

BRNO

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU NA ŠPILBERKU hrad Špilberk 17.00

BRNO

LEGENDÁRNÍ NAPOLEON V BRNĚ komentovaná prohlídka sraz: Moravské náměstí, u sochy markraběte Jošta 14.00

HUDBA

KONEKTIV NIGHT nová hudební spojení, rozmanité žánry i kultury Sklepní scéna CED 19.30

BRNO

SWINGOVÝ PLES S JAZZ ARCHIVEM ples, móda 20.–30. let 20. století SVČ Lužánky – Lidická 19.30

ODJINUD

ZNOJEMSKÝ ADVENT rozsvícení vánočního stromu, trhy Znojmo 16.45

HUDBA

ČESKEJ RAP: SUPERCROOO + ROBIN ZOOT + DOLLAR PRYNC První Patro 20.00

HUDBA

COCOTTE MINUTE + DELORAINE Ragnarock N´Roll Tour První Patro 20.00

HUDBA

RYBOVA MŠE VÁNOČNÍ Moravské klavírní trio a operní sólisté KD Rubín 17.00

HUDBA

LUCIE 30 let alba Černý kočky mokrý žáby Winning Group Arena 20.00

BRNO

VÁNOČNÍ SHOW Cabaret des Péchés 20.00

DIVADLO

MEDICUS muzikál MdB – hudební scéna 18.00

HUDBA

MC GEY & HOPSEN CLARK rap Kabinet MÚZ 20.00

HUDBA

VISACÍ ZÁMEK punk rock Fléda Club

BRNO

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU PŘED MAHENOVÝM DIVADLEM Mahenovo divadlo 18.00

PSH rap Fléda Club

HUDBA

DIVADLO

URAN 235 autorská inscenace, eng friendly CO.LABS

HUDBA

12 23

2

PÁTEK FRIDAY

BRNO

20.00

KNIHY V BRNĚ adventní jarmark a literární festival, setkání s autory, křest knihy Martina Fahrnera „Štěstí“ Moravská zemská knihovna, KJM – ÚK Kobližná do 2/12, křest KJM 16.00

ODJINUD

ERØ (SK) soul, jazz, r‘n‘b, folk Music Lab

20.00

21.00

RADUJME SE, VESELME SE... práce, zvyky a tradiční jídla na jihomoravské vesnici v minulém století, dílny Skanzen Strážnice do 3/12

Martina Trchová písničkářka

Kristýna Kolibová SVČ Lužánky

Moc se těším 1. 12. ve 20.00 na přeložený koncert v klubu Kafara v Obřanech, kde zahrajeme spolu s písničkářkou Žofií Kabelkovou.

Roztočte to v sobotu 2. 12. na Swingovém plese ve Středisku volného času Lužánky na Lidické, kde bude hrát big band Jazz Archiv.

BRNO

11.00

19.30

OPPENHEIMER promítání Hvězdárna a planetárium Brno 20.00

Hana Bánovská TIC BRNO

Halouzkův betlém na Dominikáně k Brněnským Vánocům už prostě patří. Vyzkoušejte si 2. 12. řezbářskou práci přímo s jeho autorem. Jen opatrně předtím se svařáky!

78


4

5

PONDĚLÍ MONDAY

6

ÚTERÝ TUESDAY

7

STŘEDA WEDNESDAY

ČTVRTEK THURSDAY

BRNO

KREATIVNÍ EXPO projekty podpořené Dotačním programem města Brna KUMST 15.00

BRNO

KOČKA DIVOKÁ: NÁVRAT TAJEMNÉ ŠELMY DO NAŠÍ PŘÍRODY zoo akademie Zoo Brno 15.00

BRNO

DOBROTRH podpora různých neziskových organizací Mendelova univerzita v Brně 10.00

BRNO

BRNO BOLD konference pro grafické designéry Babylon Brno 9.00

HUDBA

DANIEL HŮLKA: ADVENTNÍ RECITÁL basbaryton Červený kostel

ODJINUD

MIKULÁŠ NA ZÁMKU Mikulášská nadílka nejen pro děti zámek Moravský Krumlov 17.00

BRNO

GALERISTIKA V MEZINÁRODNÍM KONTEXTU S FOTOGRAFKOU ZUZANOU PUSTAIOVOU diskuze na téma fungování vztahů umělec-galerie-trh KUMST 17.00

BRNO

VÁNOČNÍ ZVONĚNÍ V KOHOUTOVICÍCH jarmark, dílny, vystoupení Kohoutovické náměstí horní Albert 15.00

DASHA S PÁJKY PÁJK QUINTET MARTINA KUMŽÁKA pop, funky, soul, muzikálové melodie Mahenovo divadlo 19.00

HUDBA

JAVORNÍK Podzimní koncerty, beseda u cimbálu DSA Rubínek

VÝSTAVA

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY „FRANTIŠEK NAVRÁTIL. SOCHY A KRESBY“ MMB – hrad Špilberk 17.00

BRNO

VÁNOČNÍ CUKROVÍ S #LUCIVPECI tradiční DOBROklub pečení Liga vozíčkářů 16.30

3:19 drama Lumos

BRNO

ZROZENÍ JADERNÉHO VĚKU – ZAMYŠLENÍ NAD FILMEM OPPENHEIMER přednáška Hvězdárna a planetárium Brno 18.00

FILM

KOMENTOVANÉ PROMÍTÁNÍ: JMÉNO RŮŽE (1986) promítání filmu z období středověku s komentářem historiků FF MU, učebna A21 18.00

FILM

PROMÍTÁNÍ FILMU: 20 TISÍC DRUHŮ VČEL (ES) KJM – ÚK Kobližná 17.00

VOX IMAGINIS: VIKTOR KALABIS 100 smyčcový koncert MG – Uměleckoprůmyslové muzeum 19.00

BRNO

PSYCHOLOGIE NÁVYKŮ přednáška Nová Akropolis 19.00

HUDBA

THE BALLADIST alternativní, pop Café Práh

DIVADLO

PŘI VŠÍ BOLESTI JE VZPOMÍNKA NA VÁS TOU NEJVĚTŠÍ RADOSTÍ činohra, derniéra Mahenovo divadlo 19.00

MISTROVSKÁ LEKCE Dagmar Pecková v roli slavné operní divy Marii Callas KC Semilasso 19.00

HUDBA

IBRAHIM MAALOUF AND THE TRUMPETS OF MICHEL ANGE moderna, folklór, JazzFestBrno SONO Music Club 19.30

HUDBA

HUDBA

PŘÍBĚHY STARÉHO ŠPANĚLSKA španělské melodie Janáčkovo divadlo 19.00

HUDBA

CREEDENCE CLEARWATER REVIVED rock SONO Music Club 19.30

BRNO

VÁNOCE OSMANYHO LAFFITY talkshow módního návrháře KC Semilasso 19.30

HUDBA

JAROMÍR 99 A LETNÍ KAPELA koncert Kabinet MÚZ 20.00

DIVADLO

SŇATKY NA ŽELEZNICI činohra, derniéra Divadlo Reduta 19.00

HUDBA

BLIND KÜNSTLER (KŘEST) + BARBORA HORA (GRAINS) alternativní Kabinet MÚZ 20.00

HUDBA

HOOCHIE COOCHIE BAND psychedelic space blues Stará Pekárna 20.00

DIVADLO

UNDERGROUND COMEDY CLUB stand-up Metro Music Bar 20.00

HUDBA

EVAH / JAKUB SEDLÁK indie, pop rock Alterna Music Bar 20.00

HUDBA

JETHRO TUL rock Zoner BOBYHALL

HUDBA

DUB FROM THE GROUND: 10 YEARS ANNIVERSARY dub, reggeae, dancehall ARTBAR 20.30

HUDBA

USKUPENÍ: VÁNOČNĚ NEVÁNOČNÍ KONCERT folk, táborové melodie Music Lab 20.00

HUDBA

FOTOCRIME (USA) + K*RVY ČEŠI dark-wave, post-punk Kabinet MÚZ 20.00

VÝSTAVA

ČERTI konec výstavy Letohrádek Mitrovských

HUDBA

POLETÍME? (KŘEST) + HEĽENINE OČI (SK) pop, folk Fléda Club 20.30

HUDBA

SAJMON & GARFUNKERS funk Metro Music Bar 20.30

HUDBA

DIVADLO

HUDBA

BRNO

DIVADLO

19.00

19.00

20.00

THE TIGER LILLIES: FROM THE CIRCUS TO THE CEMETERY kabaret, hostující divadlo Divadlo Husa na provázku 20.00

Rhys Braddock Blind Künstler

V pondělí 4. 12. přijďte do Kabinetu MÚZ na křest nové desky Blind Künstler. Zimní Gothic Jazz uvede místní umělecká duše Barbora Hora se svým projektem GRAINS.

79

17.30

Vilém Spilka JazzFestBrno

Od koncertu Ibrahima Maaloufa 5. 12. v SONO Centru můžete čekat vystoupení s kapelou, v jejíž přední lini je celkem pět trumpetistů.

VOJTAANO rap, hiphop MELODKA

19.00

19.30

Jana Glocarová Kino Art

Legendární japonský němý film První strana šílenství si budete moci užít v neméně legendární budově bývalého Prioru, a to za doprovodu živé hudby už ve čtvrtek 7. 12.

David Oplatek Káznice

V prosinci čeká návštěvníky Káznice bohatý adventní program. Na každý týden jsme připravili alespoň jednu zajímavou akci. Já se určitě zúčastním 7. 12. komunitního setkání.

KAM ← BRNO DNES


8

9

PÁTEK FRIDAY

SOBOTA SATURDAY

10

BRNO

VÁNOČNÍ PROHLÍDKY NA HRADĚ vánoční výzdoba hrad Bítov

DIVADLO

COTATCHA ORCHESTRA FEAT. MIRNA BOGDANOVIĆ (SLO) netradiční vánoční koncert, Kapr na Provázku vol. IV Divadlo Husa na provázku 19.00

BETLÉM ANEB PUTOVÁNÍ ZA HVĚZDOU pro děti Divadlo Koráb 11.00

HUDBA

DISTANT BELLS: PINK FLOYD POD HVĚZDAMI psychedelic rock Hvězdárna a planetárium Brno 19.00

BRNO

PROHLÍDKA KRYTU DENIS Kryt Denis 13.00, 14.30, 16.00

BRNO

FRANTIŠEK KINSKÝ A MATYÁŠ NOVÁK: VÁNOCE 2023 vyprávění s hudebním doprovodem, navazuje na komponované pořady vysílané v době lockdownu Besední dům 19.00

NE/NORMÁLNÍ muzikál MdB – činoherní scéna 19.00

BRNO

KLÁŠTERY V CENTRU BRNA komentovaná prohlídka sraz: nádvoří Staré radnice 14.00

HUDBA

JAKUB SMOLÍK S KAPELOU pop, country KC Semilasso 19.00

BRNO

BOHEMIAN BURLESQUE show Cabaret des Péchés 20.00

BRNO

PŘEDVÁNOČNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI dětská diskotéka, vánoční animované filmy, úkoly První Patro 14.00

DIVADLO

MAMMA MIA! muzikál MdB – hudební scéna 19.00

FILM

MALÉ OČI dětský filmový festival Univerzitní kino Scala do 10/12

BRNO

KŘTY FAVU 30 závěrečná akce roku oslav 30 let FaVU. Kabinet MÚZ 16.00

HUDBA

PETR ŠPAČEK & BAND violoncello SONO Music Club

BRNO

MINT MARKET VÁNOCE VOL. 1 český design, móda, šperky, hračky ad. Tržnice Brno do 10/12

HUDBA

ADVENTNÍ PETROV – TEREZA MÁTLOVÁ A HOSTÉ benefiční koncert katedrála sv. Petra a Pavla 17.00

DIVADLO

TENTO POKOJ SE NEDÁ SNÍST drama, hostující divadlo, 15+ Divadlo Koráb 19.00

BRNO

POPELKA muzikál na ledě Winning Group Arena 10.00, 14.00, 18.00

ODJINUD

SCOOP, HEVER, HYACINT, G.U.T.S. hardcore, punk Sibiř 18.00

BRNO

KRYŠPÍN NA PROVÁZKU adventní jarmark na podporu kočičích útulků Divadlo Husa na provázku 13.00

ODJINUD

HUDBA

ALENA ANTALOVÁ & ALEX ANDERS - ŠANSONOVÉ VÁNOCE šanson Červený kostel 19.00

BRNO

BUCHTY V IPN live podcast Institut Paměti národa Brno 18.00

DIVADLO

DIVADLO

SLADKÉ MÁMENÍ ANEB KVÍTEK MANDRAGORY muzikálová komedie Zoner BOBYHALL 19.00

HUDBA

HELENA SHOW 23 Helena Vondráčková a její doprovodná kapela Charlie Band KC Semilasso 19.00

ODJINUD

R. I. E. – ODPOČÍVEJ V EUFORII nové představení Cirku la Putyka Praha, Jatka78 19.30

DIVADLO

HUDBA

ZAKÁZANÝOVOCE + KOBLÍŽCI Opuštěný děti tour ENTER Club Brno 19.30

HUDBA

8 LET PONAVY & CM JURÁNEČKA oslava Ponava

HUDBA

HUDBA

KISS FOREVER BAND rock m13

PONDĚLÍ MONDAY

ADVENT NA KAČINĚ jarmark, betlémy, zabíjačka, slavnostně vyzdobený zámek Zámek Kačina 10.00

PLES VUT BVV Výstaviště Brno 18.00

BRNO

11

NEDĚLE SUNDAY

20.00

20.00

10.00

ADVENTNÍ VEČER V JURKOVIČOVĚ VILE Jurkovičova vila

18.00

19.00

HUDBA

THE SPRING BAND swing, jazz Jazzbar U Kouřícího králíka 20.00

BRNO

PHOTO FAIR vydavatelství fotoknih, představení fototechniky, fotografové a spolky KUMST do 10/12

BRNO

RANDE V BARU, KTERÝ NEEXISTUJE seznamovací akce, 26-43 let Bar, který neexistuje 17.30

HUDBA

BEN POOLE BAND (UK/CZ) bluesrock Stará Pekárna 20.00

BRNO

VÁNOČNÍ TRHY NA VÝSTAVIŠTI BVV Výstaviště Brno do 17/12

ODJINUD

ZA VRATAMA vánoční jarmark, živý betlém, lokální tvůrci, fotokoutek Bransouze do 10/12

DIVADLO

JAKUB JAN RYBA: ČESKÁ A MORAVSKÁ MŠE VÁNOČNÍ opera Janáčkovo divadlo 18.00

HUDBA

LAB JAM SESSION: VERVA jazz Music Lab 20.30

Pavel Hubička ředitel Divadla Radost

Určitě bych rád doporučil půvabné předvánoční Bratříčky sv. Františka, které uvádíme na počátku prosince spolu s mikulášskou nadílkou.

KAM ← BRNO DNES

Kočky z jihomoravských útulků

Přijďte v neděli 9. 12. odpoledne pomoci nákupem něčeho hezkého na dvůr Husy na provázku na akci Kryšpín na Provázku – adventní jarmark na podporu kočičích útulků.

Marie Vojtová Institut Paměti národa

Kávu, jídlo, hudbu a zábavu spojí 9. 12. Café Paměti národa. Přijďte na snídani, koncert Dr. Vykape s Petrem Čtvrtníčkem a DJ party až do rána.

Barbora Netopilová KUMST

Přijďte na LeMarket do Prahy 9.–10. 12. Budete moct omrknout produkty nejlepších českých designérů včetně těch z brněnského kreativního hubu KUMST.

80


12

13

ÚTERÝ TUESDAY NEJVĚTŠÍ BRNĚNSKÉ VARHANY ZBLÍZKA komentovaná prohlídka sraz: před katedrálou sv. Petra a Pavla 16.00

BRNO

BRNO

SMRŤÁCKÉ ROZHOVORY společné rozhovory nad otázkami života a smrti Institut Paměti národa Brno 17.30

BRNO

BRNO

DIVADLO

DIVADLO

14

STŘEDA WEDNESDAY DENISA NEČASOVÁ: EMANCIPACE ŽENY ZA SOCIALISMU přednáška KJM – ÚK Kobližná 17.00

VÝSTAVA

VÝSTAVA

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY „MILUJ ŽIVOT“ S AUTOREM A KURÁTOREM Fait Gallery 17.00

JAK (NE)MLUVIT O RASISMU série přednášek Prostor pro spor; Nesehnutí a Ústav politologie FF UK Sklepní scéna CED 18.00

HUDBA

ŽALMAN A SPOL. folk SC Bystrc

BALET NDB 2: TMA / KRÁLOVSKÁ VEČEŘE / SYMFONIE Č. 7 ALLEGRETTO balet Divadlo Reduta 19.00

HUDBA

HOREČKA činohra Studio Marta

HUDBA

HACHUCPA 25. výročí souboru HaDivadlo

PÁTEK FRIDAY

ZDENA HÖHMOVÁ: ODJINUD INTROSPEKCE vernisáž Art Gallery Brno 17.00

HARLEJ rock Rosice u Brna

VÝSTAVA

„KHORA, DRUHÝ POHLED“ vernisáže Galerie mladých, Galerie U Dobrého pastýře 18.00

DIVADLO

NAPEČENO MÁM činohra, premiéra Divadlo Husa na provázku 19.00

ODJINUD

MARIE ROTTROVÁ vánoční koncert Kuřim

BRNO

SLAM POETRY A UNDERESTIMATED slam poetry, techno Káznice

19.00

HUDBA 19.30

NEZMAŘI: 45 LET výroční koncert LD Musilka

19.00

19.00

19.30

HUDBA

TOMÁŠ VANĚK A HOSTÉ: VÁNOČNÍ KONCERT vánoční a muzikálové písně Betlémský kostel 19.30

PLES STUDENTŮ MASARYKOVY UNIVERZITY Zoner BOBYHALL 19.00

HUDBA

AC/CZ AC/DC tribute Metro Music Bar

19.00

ASONANCE – VÁNOČNÍ KONCERT

BRNO

TŘI SESTRY punk rock SONO Music Club

HUDBA

BUBR SHOW PRESENTS: XMAS SHOW show ARTBAR 19.30

HUDBA

BIRTHDAY ASSAULT VOL. XI: THE ATAVISTS + LORD SKULL + GLOSTER 69 rock Kabinet MÚZ 20.00

JAN SMIGMATOR: SWINGOVÉ VÁNOCE 2023 swing Cabaret des Péchés 21.00

HUDBA

RYBIČKY 48 rock, punk, pop Fléda Club

HUDBA

REST X CHAMPION SOUND hip hop Fléda Club 20.00

folk, irské a skotské balady KC Semilasso 20.00

19.00

15

ČTVRTEK THURSDAY

20.00

LÁSKA NA PROVÁZKU impro-show herců z divadla Husa na provázku 4pokoje 19.00

HUDBA

PALO SERIŠ: PRI KASE parodie na dnešní konzumní společnost Café Práh 19.00

HUDBA

HUDBA

PETR BENDE & BAND vánoční turné a talkshow KC Semilasso 19.00

VÝSTAVA

ALFONS SCHILLING: BRAINSCAPE nová výstava Dům pánů z Kunštátu do 4/2/24

BRNO

SNOW FILM FEST večer plný adrenalinu, inspirace, dobrodružství a cestování Kino Art 20.00

HUDBA

DUB FROM THE GROUND 10 YEARS Dubbing Sun ft. Kol.ee, Myca$h, Amma a další ARTBAR 20.30

DIVADLO

DIVADLO KJÓGEN japonská komedie v češtině Klub Leitnerova 19.30

VÝSTAVA

OTEVŘENÝ DIGITÁLNÍ ARCHIV & TESTOVACÍ LABORATOŘ PRO ŽIVÉ PUBLIKUM nová expozice Dům pánů z Kunštátu do 4/2/24

HUDBA

SPINIFEX (NL) jazz, punk rock Ponava

HUDBA

HALLUCINATOR (IT) + SKRIMOR (PL) + BALRON dnb, neurofunk ENTER Club Brno 22.00

BETLÉMY výstava Letohrádek Mitrovských do 14/1/2024

VÝSTAVA

GARY HILL, STEINA & WOODY VAŠULKOVI: SOUČTY A ROZDÍLY nová výstava Dům umění města Brna do 3/3/24

HUDBA

ODJINUD

BŘECLAVSKÉ VÁNOCE vánoční jarmark, bleší trhy, dílny a další Břeclav do 23/12

BRNO

DIVADLO

VÝSTAVA

Simona Osičková Magistrát města Brna

Vašulka Kitchen Brno se přestěhovala do Domu pánů z Kunštátu, 12. 12. bude v obou budovách Domu umění zahájena výstava Součty & rozdíly.

81

20.00

Zdeněk Němec Kabinet MÚZ

Určitě si nenechte ujít koncert legendární frýdecko-místecké kapely Prouza. Ta se 13. 12. vrací do Kabinetu, aby pokřtila vinylové reedice prvních dvou alb!

MICHAL PROKOP & FRAMUS FIVE blues, rock, soul Metro Music Bar

20.00

20.00

20.30

Bohdana Slezák Holešová Moravská galerie v Brně

Co neminout v prosinci? Komentovanou prohlídku výstavy Made by Fire, která se uskuteční 14. 12. v Uměleckoprůmyslovém muzeu s kurátorkou Danicou Kovářovou.

Kateřina Kopuletá KAM v Brně

Večírek, který mi nesmí ujít: The Atavists, Gloster 69 a Lord Skull 15. 12. od 20.00 v Kabinetu MÚZ! Slaví se narozeniny a různá jiná výročí.

KAM ← BRNO DNES


16

17

SOBOTA SATURDAY

18

NEDĚLE SUNDAY

19

PONDĚLÍ MONDAY

ÚTERÝ TUESDAY

BRNO

DEJME ŠANCI DĚTEM vánoční charitativní hudební akce s dětmi z dětských domovů a hosty BVV Výstaviště Brno 11.00

DIVADLO

PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA činohra, hostující divadlo Mahenovo divadlo 15.00

HUDBA

HARAFICA: VÁNOČNÍ PŘÍBĚHY známé i méně známé české a moravské koledy Besední dům 19.00

BRNO

NEJNOVĚJŠÍ BRNĚNSKÉ VARHANY ZBLÍZKA komentovaná prohlídka sraz: před kostelem Nanebevzetí Panny Marie 16.00

BRNO

DIVADELNÍ BRUNCH speciální vánoční program, Klub mladých diváku Brno HaDivadlo 11.00

HUDBA

VÁNOČNÍ KONCERT ALEŠ SLANINA A HOSTÉ Červený kostel 16.00

DIVADLO

NOC PASTÝŘŮ činohra MdB – činoherní scéna 19.00

HUDBA

ČECHOMOR lidové písně v originálním pojetí SONO Music Club 19.00

BRNO

VÁNOČNÍ DEN NA ŠPILBERKU hrad Špilberk 12.00

DIVADLO

JAKOBÍN opera, diskuze s tvůrci po představení Janáčkovo divadlo 17.00

BRNO

OD ŽLUTÉHO TRABANTA KE ŽLUTÉ ŽÁBĚ – D. PŘIBÁŇ přednáška Café Práh 19.00

HUDBA

HUDLAŘI autorský folk Jazzbar U Kouřícího králíka 19.00

BRNO

VÁNOCE V LUŽÁNKÁCH ANEB CESTA SVĚTLA dílny, občerstvení, koledy, happening SVČ Lužánky – Lidická 13.00

HUDBA

CLEARXCUT (DE) + EMPTY HALL OF FAME + IZUREWARA hardcore, metal, punk Kabinet MÚZ 18.00

DIVADLO

OHEŇ A POPEL drama Divadlo Bolka Polívky, hostování v Dělnickém domě 19.00

DIVADLO

ZKU*VENÍ HAVLISTI komedie, Miroslav Hanuš KC Semilasso 19.00

DIVADLO

DRUHÉ MĚSTO opera CO.LABS

HUDBA

KONCERT ČESKÉHO FILHARMONICKÉHO SBORU BRNO 3. abonentní koncert – vánoční Besední dům 19.00

DIVADLO

TERAPIE RODINOU rodinná komedie KD Rubín

DIVADLO

DIE REISE činohra Sklepní scéna CED 19.30

PRACHY! činohra, premiéra MdB – činoherní scéna 19.00

DIVADLO

HUDBA

BUBNOVAČKA S KUDRNOU koncert Café Práh 20.00

VLASTA REDL S KAPELOU rock, folk LD Musilka 19.30

HUDBA

HUDBA

GREGORIAN propojení hity popu a rocku se středověkými gregoriánskými chorály STAREZ Aréna Vodova 20.00

!GG! taneční představení Distillery 19.30, repríza 18/12

HUDBA

LUCIE BÍLÁ: BÍLÉ VÁNOCE pop, rock, soul SONO Music Club 20.00

HUDBA

KVĚTY alternativní Stará Pekárna

20.00

KRYT DENIS POTMĚ zážitková prohlídka s čelovkami Kryt Denis 13.00, 14.30, 16.00

HUDBA

THE YOUNG PEKÁČ MOJMÍRA BÁRTKA jazz, swing, latin, jazzrock Jazzbar U Kouřícího králíka 20.00

FILM

VÁNOČNÍ FILMOVÁ PROJEKCE: DANNYHO JEDENÁCTKA nutná rezervace Vila Tugendhat

20.00

PIAF! THE SHOW šanson SONO Music Club

HUDBA

ZUBY NEHTY – MALÉ ZUBY (KŘEŠT) + NIKOLA MUCHA punk Kabinet MÚZ 20.00

BRNO

HUDBA

HUDBA

HUDBA

BRNO

BRNO

19.00

JAZZ LADIES & CO jazz Cabaret des Péchés 20.00

DIVADLO

MAJK SPIRIT (SK) rap ENTER Club Brno

HUDBA 20.00

SYMPHONIC TRIBUTE TO METALLICA rock SONO Music Club 20.00

DIVADLO

ARTTRH umělecký trh Alfa pasáž

BRNO do 17/12

MINT MARKET VÁNOCE VOL. 2 český design, móda, šperky, hračky ad. Tržnice Brno do 17/12

René Sviderski Magistrát města Brna

15. 12. bude premiéra inscenace Napečeno mám v Divadle Husa na provázku v provedení amatérského souboru seniorů Studio 60+. Jak znáte svého dědečka a babičku?

KAM ← BRNO DNES

HUDBA

20.00

Filip Živný KAM v Brně

Když tak půjdete v prosinci přes Svoboďák, běžte přes něj třeba 15. 12. v 15 hodin. A podpořte děti ze Sentického divadelního spolku, budou tam hrát. A jak!

MALOMĚŠŤÁCI činohra HaDivadlo

FOLK TEAM folk rock Metro Music Bar

19.00

19.30

20.00

Bára Jurašková KAM v Brně

Kafara je srdeční záležitost, nejen kvůli geniu loci, ale také pro tamní program. 16. 12. vyrazím na Václava Havelku a Irenu & Vojtěcha Havlovy.

VÁNOČNÍ PÁRTY FEAT. HOLKYZBRNA vánoční dresscode ARTBAR 20.00

Kateřina Křivánková operní režisérka

Opera s názvem Druhé město podle románu Michala Ajvaze? Složil ji Ondřej Kyas pro Ensemble Opera Diversa. Premiéra se uskuteční 16. 12. v 19 h v CO.LABS.

82


20

21

STŘEDA WEDNESDAY

22

ČTVRTEK THURSDAY

23

PÁTEK FRIDAY

SOBOTA SATURDAY

HUDBA

VUS ONDRÁŠ: CESTA SVĚTLA vánoční koncert bazilika Nanebevzetí Panny Marie 16.30

BRNO

SVÁTEK SVĚTLA park na Kraví hoře Hvězdárna a planetárium Brno 17.00

HUDBA

VELKOLEPÝ VÁNOČNÍ POLARIS koncert, pro rodiny s dětmi Divadlo Polárka 17.30

BRNO

BLEŠÍ TRHY Alfa Pasáž

DIVADLO

PSANÍ JEŽÍŠKOVI činohra HaDivadlo 17.30, 19.30

DIVADLO

JEŽÍŠKOVA KOŠILKA 5+, derniéra Divadlo Polárka

HUDBA

ADVENTNÍ GOSPELY: STELLA JONES & THE CHRISTMAS GOSPEL SINGERS gospel, jazz, pop, funk, soul SONO Music Club 18.30, 21.00

ODJINUD

BRATISLAVSKÁ KNIŽNÁ BURZA knihy, grafiky, gram. desky, komiksy ad. Bratislava 9.00

DUCH VÁNOC pro děti Café Práh

BRNO

MŠE SVATÁ V KAPLI KÁZNICE Káznice 18.00

HUDBA

DAVID DEYL pop, doprovod Marcus Tran & Avengers band, Eve Quartet Besední dům 19.00

BRNO

VÁNOCE V OHROŽENÍ! pro děti KJM – ÚK Kobližná

DIVADLO

18.00

17.30

9.00

9.30

HUDBA

JÓGA NA HVĚZDÁRNĚ Hvězdárna a planetárium Brno 18.30

HUDBA

VÁNOČNÍ KONCERT MdB – hudební scéna 18.00

DIVADLO

ŠAŠEK A SYN komedie, drama Divadlo Bolka Polívky, hostování v Dělnickém domě 19.00

BRNO

MICHAL NESVADBA – O DEN DŘÍV předvánoční akce pro děti KC Semilasso 14.00

HUDBA

JIŘÍ PAVLICA 70 adventní koncert, Hradišťan, Kantiléna i Filharmonie Brno Zoner BOBYHALL

DIVADLO

BRÁCHA činohra, Veronika Khek Kubařová KC Semilasso 19.00

HUDBA

VÁNOČNÍ A-BEAT rock Kabinet MÚZ

BRNO

BETLÉMSKÉ SVĚTLO A ZPÍVÁNÍ KOLED V BOHUNICKÉ KAPLIČCE bohunická kaplička 17.00

19.00

19.00

DIVADLO

VÁLKA ROSEOVÝCH NEBUDE! komedie Divadlo Koráb 19.00

HUDBA

HARMONIA PASTORALIS klasická hudba, Czech Ensemble Baroque Besední dům 19.00

BRNO

CARATS OF DES PÉCHÉS drag show Cabaret des Péchés 20.00

BRNO

KASEMATY PŘI SVÍČKÁCH večerní prohlídka hrad Špilberk 18.00

BRNO

SKRYTÁ TVÁŘ ČESKÉ LITERATURY: FRANTIŠEK HALAS komponovaný večer s poezií českých básníků Káznice 19.30

DIVADLO

NABUCCO opera, mimořádný host: Dalibor Jenis Janáčkovo divadlo 19.00

HUDBA

CHRISTMAS DEPECHE MODE EVENING + OCEÁN poslední DM party na staré Melodce MELODKA 20.00

HUDBA

VÁNOČNÍ KONCERT JAVORY MdB – hudební scéna 18.00

HUDBA

P/\ST + HOST alternativní, rap, electro Kabinet MÚZ 20.00

HUDBA

SINKS + HELLO INCOGNITO noise rock, lo-fi Kafara 19.30

HUDBA

PROGRES 2 artrock Metro Music Bar

HUDBA

JAKUB JAN RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ koncert v prostorách Alfa pasáže 19.00

TARJA – DARK CHRISTMAS představení nové desky za doprovodu Moravské filharmonie SONO Music Club 20.00

HUDBA

MONKEY BUSINESS pop Fléda Club

HUDBA

HUDBA

SEKTOR 23 výročí 15 let ARTBAR

MONIKA BAGÁROVÁ & RNB BAND pop Metro Music Bar

FILM

HUDBA

HUDBA

20.30

AQUAMAN A ZTRACENÉ KRÁLOVSTVÍ (USA) premiéra v kinech

Petr Fiala Český filharmonický sbor Brno

Jana Janulíková TIC BRNO

Brněnské publikum uvítáme na našich tradičních vánočních koncertech 17. 12. v Besedním domě nebo 27. 12. v kostele sv. Augustina.

83

20.30

Největší novinkou letošních Brněnských Vánoc jsou Gourmet Vánoce na nádvoří Staré radnice. To bude ráj pro všechny gurmány!

VÝSTAVA

TRAWERZA punk Stará Pekárna

20.00

20.00

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Z EDICE FOTO, CYRIL ZIKUŠKA konec výstavy KUMST

Pavel Strašák Káznice

U nás v Káznici chystáme několik adventních akcí. Nejvíc se těším 20. 12. na Básníky v káznici a 21. 12. na Andělský orloj v rámci akce Za tři dny jsou Vánoce.

VÝSTAVA

20.00

MIROSLAV ŠTOLFA – VZPOMÍNKA konec výstavy Kalina Gallery

Pavel Novák CinemArt

Rodinám s dětmi bych doporučil Ptáky stěhováky, novinku od tvůrců Mimoňů (od 21. 12.), snílkům všeho druhu pak Wonku s Timothée Chalametem (od 14. 12.).

KAM ← BRNO DNES


24

NEDĚLE SUNDAY

25

ŠTĚDRODOPOLEDNÍ KOMENTOVANÁ KRMENÍ Zoo Brno 9.00

BRNO

TEKUTÝ KAPŘÍK štědrodenní projížďka na kolech Slavkov u Brna 9.00

ODJINUD

BRNO

ŠTĚDRODENNÍ VÝBĚH NA HOLEDNOU S OTUŽOVÁNÍM VE SVRATCE Jundrovská pláž 9.45

ODJINUD

ODJINUD

26

PONDĚLÍ MONDAY

STEZKOU JIHLAVY FILMOVÉ A DIVADELNÍ komentovaná procházka Jihlava, sraz: brána Matky Boží 10.00

BRNO

VÁNOCE NA HVĚZDÁRNĚ dárky v podobě nesmírně vesmírných zážitků Hvězdárna a planetárium Brno 10.00

JAKUB JAN RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ Czech Virtuosi kostel sv. Vavřince 18.00

BRNO

PEJSEK A KOČIČKA LETÍ KE HVĚZDÁM hraná pohádka Hvězdárna a planetárium Brno 14.00, 15.30

DIVADLO

MATILDA muzikál MdB – hudební scéna 18.00

ODJINUD

SVĚCENÍ MLADÝCH VÍN svěcení a degustace Strachotín 17.00

ODJINUD

VÁNOČNÍ KONCERT ROUSING A HOSTÉ Rousínov, kostel sv. Václava 18.00

DIVADLO

KOUZELNÁ FLÉTNA opera Janáčkovo divadlo 18.00

RADOSTNÝ ČASE VÁNOČNÍ tradiční vánoční koncert Buchlovice, kostel sv. Martina 19.00

BRNO

BEER TUESDAY party HighFive Bar

DIVADLO

HANA činohra Mahenovo divadlo 19.00

ŠTĚPÁNSKÁ NOC party, rock, edm zámek Holešov

ODJINUD

VÁNOČNÍ ROCKOVÁNÍ VOL. 2 hudební minifestival Bystřice nad Pernštejnem, Kulturní dům 19.00

ODJINUD

ROVERIÁDNÍ PŘESPÁNÍ NA STĚNĚ noční lezení, hudba, hry Kuřim, Sokolovna 19.00

ODJINUD

ŠTĚPÁNSKÁ PÁRTY 2. ročník, světelná show Hodonín, Dům kultury 21.00

HUDBA

VÁNOČNÍ KONCERT CZECH VIRTUOSI klasická hudba kostel sv. Augustina 19.00

CHRISTMASKA: DŽEJÁR, JAQULLIN A KRISTY VANSEN techno Pardubice, klub Everything 21.00

ODJINUD

ŠTĚPÁNSKÉ TECHNO Břeclav, Cyklosféra 21.00

HUDBA

VÁNOČNÍ RÍOT BARBAR PUNK, Ňuňu a další Unleaded coffee 19.00

MŠE SVATÉ O SLAVNOSTI NAROZENÍ PÁNĚ brněnské kostely

BRNO

MŠE SVATÉ NA SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA brněnské kostely

BRNO

SVÁTKY VE VILE STIASSNI: VE SVĚTLE CHANUKIE I VÁNOČNÍHO STROMKU svátečně vyzdobené interiéry Vila Stiassni do 31/12

ODJINUD

VÁNOČNÍ KONCERT PRO ADÉLKU vánoční, pohádkové i historické koledy, finanční sbírka Křižanovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie 10.15

ODJINUD

HUDBA

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT KANTILÉNY klasická hudba, sbor katedrála sv. Petra a Pavla 16.00

HUDBA

ŠTĚDRÝ DEN NA FARMĚ Litovel, farma Pátky s poníky 10.00

ODJINUD

HARAFICA: VÁNOČNÍ PŘÍBĚHY známé i méně známé české a moravské koledy Staré Město, kostel svatého Ducha 19.00

CHRISTMAS SESSION Vánoce na skateboardu Skatepark Hodonín 12.00

BRNO

CHYTRÝ KVÍZ chytrá zábava různá místa

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ VYJÍŽĎKA pro motorkáře, trasa přes nám. Svobody do SOS vesničky, s sebou dárky pro děti sraz: autobusové nádraží u Grandu 12.00

ODJINUD

ŠTĚDROVEČERNÍ MENU Hotel Passage 15.00

ODJINUD

KURZ KOREJSKÉ JOGY SUNDO trénink těla, dechu a mysli Relaxační studio Na dvorku 17.00

ODJINUD

ODJINUD

ŠTĚDROVEČERNÍ MUZEJNÍ NOC volný vstup do části prohlídkového okruhu Východočeské muzeum – zámek Pardubice 21.30

ODJINUD

BRNO

PŮLNOČNÍ MŠE slavnost Narození Páně brněnské kostely půlnoc

BRNO

ODJINUD

BRNO

GASTRO

BRNO

Sandra Silná farářka

S dětmi ze ZŠ Antonínská každoročně stavíme v Husově sboru betlém a to je velká radost.

KAM ← BRNO DNES

STŘEDA WEDNESDAY

ODJINUD

VÝCHOD SLUNCE NA BABÍM LOMU vycházka, trasa 6 km sraz: náměstí v Lelekovicích 6.55

BRNO

27

ÚTERÝ TUESDAY

X-MASSACRE edm, techno Ústí nad Orlicí

19.00

20.00

20.00

Miloš Henkrich KAM v Brně

Letos uplynulo 20 let od premiéry romantického vánočního filmu Láska nebeská. Máme šanci zjistit, jestli film vyzrál do krásy, nebo okoral a zestárl.

ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA S OCHUTNÁVKOU VÍN Zaječí

ŽIVÝ BETLÉM 12. ročník Zlín, nám. Míru

15.00

16.00

18.30

Tereza Navrátilová Chocolate & Café

Zvu milovníky lahodné čokolády do mé nové kavárny a čokoládovny v brněnských Řečkovicích.

Veronika Kocourová KAM v Brně

Czech virtuosi 27. 12. v kostele sv. Augustina. Rozdýchejte vánoční shon a přijďte podpořit toto unikátní hudební těleso.

84


28 DIVADLO

HUDBA

29

ČTVRTEK THURSDAY LOUSKÁČEK balet, benefiční představení na podporu Nadačního fondu pro taneční kariéru Janáčkovo divadlo 18.00

ODJINUD

METALOVÉ VÁNOCE KC Semilasso

BRNO

18.00

PÁTEK FRIDAY

30

ADVENTNÍ ČAS NA ZÁMKU SLATIŇANY vánoční tematické prohlídky zámek Slatiňany 10.00, 13.00, 15.00

DIVADLO

BRNĚNSKÉ BETLÉMY komentovaná prohlídka sraz: před katedrálou sv. Petra a Pavla 10.00, 14.00

DIVADLO

31

SOBOTA SATURDAY NOC BLÁZNŮ činohra Mahenovo divadlo

HODINOVÝ HOTELIÉR činohra Divadlo Reduta

ODJINUD 17.00

NEDĚLE SUNDAY SILVESTROVSKÝ BĚH trasa 3 km, start: SVČ Rosice Rosice u Brna

10.00

ODJINUD

SILVESTROVSKÝ BEH CEZ BRATISLAVSKÉ MOSTY 32. ročník Bratislava 10.00

19.00

DIVADLO

SVĚTÁCI činohra MdB – činoherní scéna 18.00

BRNO

HLEDÁNÍ OŘÍŠKOVÉ PLANETY 3D Hvězdárna a planetárium Brno 10.00

DIVADLO

NA ZLATÉM JEZEŘE komedie Divadlo Bolka Polívky, hostování v Dělnickém domě 19.00

ODJINUD

SILVESTROVSKÉ ROZJÍMÁNÍ NA NOVÉM HRÁDKU koment. vycházka, 6 km, sraz: Příčky, křižovatka na turist. cestě k N. Hrádku Podyjí, Nový Hrádek 14.00

DIVADLO

MATKA činohra Divadlo Reduta

DIVADLO

KOUZELNÉ VÁNOCE pro děti Divadlo Bolka Polívky, hostování v Dělnickém domě 17.00

BRNO

TRAVESTIE CABARET BRNO: SILVESTROVSKÝ SPECIÁL show První Patro 19.30

DIVADLO

BEZ ROUCHA činohra Mahenovo divadlo

19.00

17.00

DIVADLO

SATURNIN činohra Mahenovo divadlo 19.00

DIVADLO

CARMEN opera Janáčkovo divadlo 18.00

BRNO

OPEN GALA: THE BEST OF CRAZY CABARET show Cabaret des Péchés 20.00

BRNO

SILVESTR NA DOSAH NEBES speciální program La Gaviota Terraza, Lounge & Sky bar 18.00

HUDBA

ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA folk, country, bluegrass LD Musilka 19.30

DIVADLO

IMPROVOZOVNA činohra, předsilvestrovský speciál Divadlo Reduta 19.00

HUDBA

THE VERY BEST OF ABBA hity v podání ABBA WORLD REVIVAL Besední dům 20.00

DIVADLO

SILVESTR S BALETEM NDB silvestrovské představení, na závěr sklenička ve foyer Janáčkovo divadlo 18.00

HUDBA

PINK FLOYD’S THE DARK SIDE OF THE MOON Hvězdárna a planetárium Brno 20.00

BRNO

20 LET SLAM POETRY TOUR vyvrcholení slamového tour, křest vinylového sborníku CO.LABS 19.30

VÝSTAVA

ARCHEOLOGIE Z NEBE konec výstavy MZM – Pavilon Anthropos do 30/12

HUDBA

NYE 2023 W/ SPARTAQUE electro, party ENTER Club Brno 20.00

HUDBA

ZADÁCI IN REGGAE reggae Metro Music Bar

BRNO

BLUE BURLESQUE SHOW: SEDUCE show Cabaret des Péchés 20.00

ODJINUD

VÁNOČNÍ PROHLÍDKY ZÁMKU LYSICE s povídáním o Vánocích šlechtických rodin zámek Lysice do 31/12

BRNO

SILVESTR V CABARET DES PÉCHÉS speciální show Cabaret des Péchés 20.00

HUDBA

DARK GAMBALLE, MR.DYNABOOM, DEFORM. metal, rap, hardcore MELODKA 20.00

VÝSTAVA

NENÍ TESLA JAKO TESLA konec výstavy Technické muzeum v Brně

HUDBA

SILVESTROVSKÁ G’OLDIES party SONO Music Club 21.00

VÝSTAVA

NHNB – NOVÉ NÁDRAŽÍ BRNO konec výstavy Urban centrum Brno

ODJINUD

ZIMNÍ RADOVÁNKY S JOSEFEM LADOU konec výstavy Muzeum Bučovice

VÝSTAVA

100 LET ČESKOMORAVSKÉ MYSLIVECKÉ JEDNOTY: ODHALTE TAJUPLNÝ SVĚT MYSLIVCE konec výstavy hrad Špilberk

HUDBA

ODJINUD

TECHNO THURSDAY party Perpetuum

20.30

21.00

SILVESTR „SEDM VZPLANUTÍ“ pobyt s programem osobního rozvoje EVC Švýcárna u Adamova do 1/1/2024

František Koudela předseda VOC Znojmo

Ve Znojmě máme unikátní projekt, a to Enotéku, kde je obrovský a pestrý výběr vína po skleničce z celé Znojemské vinařské podoblasti.

Natálie Benk Bango Brno

Jsme brunch & dinner, používáme japonské prvky, ale zároveň ctíme naši kulturu a snažíme se tyto dva světy propojit. Právě jsme otevřeli na adrese Jiráskova 16, tak se stavte!

Jindřiška Mikešová KAM v Brně

Kateřina Vižďová Městské divadlo Brno

Do postele s knihou – tedy nejprve do KJM, až pak pod duchnu. Můj tip je Muž bez vlastností moravského Rakušana Roberta Musila, který v Brně studoval.

Svezte se do nového roku na toboganu bláznivé zábavy díky zběsilé frašce Prachy!, jež se 31. 12. stane součástí Silvestrparty na Činoherní scéně MdB.


KAM ← INZERCE

86


87

KAM ← INZERCETurn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.