Page 1

obรกlka Kam 11/12_obalka_11 19.10.12 14:24 Strรกnka 1


obálka Kam 11/12_obalka_11 19.10.12 14:24 Stránka 2

20 12

uvádí

A I V A T R S O E M SIC F MU TÉM

A:

BIG B ÉRY É T ZLA VRAT u valu stiv r t fe nce o k í vac

AND

Ů

ročník ilejní 5. jub rodního á alu mezin ího festiv bn hude 012 12. 2 – 19. . 0 1 29.

Tradiční Vánoční koncert

o

r– A ČKMusiic Ba

Brn

D Á e tr o ANSL OV 0|M B .3 0 ) 2 BIGLIXE 12 | SA . 20 U 0 ( 1 E u R B r no lu F ndělíí 29. tiva KE – t fes po R cer léda A n F o | P 20:00 ík o avn O Brn Hla | E r– C 11. 2012 c Ba A usic M M 11. ND etro

ajjo Zah

A 30 | M Z B 0.3 JAZ 12 | 2 UR2. 11. 20 D F lí 1

e ěle ned

) ar – Brno (S K cB ic s S u VA DER etro M A L M A | S EN 0.3 D r – Brno 30 ATI AN Ba 2|2 B i ic 1 BR T SE1R s 0 u G .2 BIMetro M HOdělíí 19. 1 M | RO20.3 30 pon V 2B o 12 | D Brn TA . 0 S 1 r– AN 1 . 26 GU G B DY o Music Ba I dělíí n B o p tr KÝ OB3O | Me o .30 AŽSA S1V Brn | 20 2 ar – PRL N ic B A . 20 Mus o r MIděle 2. 12 t NO | Me

dě pon

30 BR .3 o N D 2 | 20 Brn BA. 12. 201 r– 3 BIG NOMusic Ba lí l R dě n B o o r p E | Me t OŘ ND 30 .3 BA VAT | 20 BIGNZER 012 r 2 . valu 12 ade a . O stiv 7 K dělíí 1 r t fe K and leBucht

pne

Y b sef H D ND Jo C Ě A B | 19.3 30 JT 2 rno VO SID.E 201 va – B Baru 2 B o 1 d Music &ředa 19h. ala etro na sezení! la Vo yvM

ce kon čný ěre Záv

pon

st stská Mě

/$Đ$ KERNDL uvádí:

se svým orchestrem m $OIUpG6WUHMĀHN 'ěWVNìVERU%UQR

ě k rt luzivn ome drin once ě exk lc hny k o), Všec remiérov pného we ká, Brn o) s p v u s t to (Poš leto ě vs , Brn jsou Indies ěhounská V cen eam, (B

ketstr ), TIC síť Tic ody, Brno nek: b tupe tí Svo dej vs é, Náměs o r p Před ánů z Lip P (Dům ency nt Ag e d tu S : ivalu fest ce o rma o f í in bližš

pod vedením 9DOHULH0DřDåRYp hosté:

.cz

t ujoar

.b www

.cz fest c i s u viam ora m . w ww

FESTIVAL SE KONÁ ZA FINANČNÍ PODPORY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE A STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA ZÁŠTITU ZÁŠT ZÁ ÁŠTITU Á ŠTIT ŠT ITU U PŘ PŘEVZALI PŘEV PŘEVZALI: EVZA ZALI: ZALI LI: M MICHAL ICH CHAL AL H HAŠEK AŠEK hejtman AŠE hejt he ejtman ejt jtm man J man JMK MK | ROM MK R RO ROMAN OMAN AN O ONDER ONDERKA NDER ND ER RKA prim primátor rim ri má átor torr ssta to statutá statutárního tatut ta tutárníh tutá árrního ního níh o mě měst města sta a Br Brn Brna a L BOR ŠŤÁSTKA ŠŤÁST ŠŤÁSTK KA starosta t t M ČB tř d | ZDENĚ ZDENĚK K BÍLE BÍ EK generální ál í ředitel ř d ditt l společnosti l č tti S Sik k C Z LIBOR MČ Brno střed BÍLEK Sika CZ

-DURPtU+QLOLĀND- trumpeta .DWHőLQD.ROĀDYRYi - zpěv 0LFKDHOD.RXGHONRYi 0LFKDHOD .RXGHONRYi - zobcová flétna )LOLS/XNiåHN )LOL )L OLS OL S /X / Ni N åHN- klasická kytara

0DKHQRYRGLYDGOR%UQR

_ Prodej vstupenek: Pokladna Národního divadla Brno, Dvořákova 11, Brno pořadatel

partner

mediální partner


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:14 Stránka 1

EDITORIAL

1

Listopadové variace Podzimní čas s vrtkavými proměnami počasí přímo ideálně nahrává k návštěvám divadelních i filmových představení, koncertů různého žánru, zajímavých výstav nebo účasti na přednáškových cyklech. Zalistujte tradičním brněnským průvodcem – listopadovým vydáním měsíčníku KAM v Brně… – a nechte se inspirovat desítkami tipů a informací. Nejrozsáhlejší a největší vědecký festival – Týden vědy a techniky Akademie věd ČR můžete v Brně absolvovat v termínu od 1. do 15. 11. V rámci Týdne vědy a techniky lze navštívit místa veřejnosti obvykle nepřístupná a nahlédnout do zákoutí vědeckých pracovišť, laboratoří i knihoven a poznat, jak se dělá věda. Pro zájemce jsou připraveny přednášky, výstavy, semináře, exkurze, vědecké kavárny, promítání dokumentárních filmů, soutěže, dny otevřených dveří a další doprovodný program. Festival Brno 16 (dříve Brněnská 16) je nejstarším pravidelně se odehrávajícím mezinárodním festivalem krátkých hraných filmů na území České republiky. Za dobu své existence prošel mnoha různými érami, obdobími i změnami. Své jméno kdysi přehlídka získala od symbolu amatérské tvorby – 16milimetrové filmové kamery. Loňský poslední ročník přišel se změnou jména a loga. V letošním roce byly do soutěže zařazeny také krátké animované filmy. Festival Brno 16 se letos zvlášť zaměřuje na spolupráci s vysokými uměleckými školami, které se podílí na bohatém doprovodném programu. Filmovou přehlídku můžete zhlédnout v kině Art ve dnech 8.–10. 11. Samotný závěr listopadu bude patřit slavnostnímu zahájení tradičního projektu Brněnské Vánoce 2012. Dne 30. listopadu od 16 hodin, kdy rozsvěcení vánočního stromu doprovodí i monumentální dřevěný drak chrlící skutečný oheň, tentokrát již ze tří hlav, bude zahájen oficiální program, který bude probíhat na náměstí Svobody každý den, a to od 1. do 23. prosince. Na návštěvníky Brněnských Vánoc 2012 čeká bohatý kulturní program, který mohou doplnit o nákup vánočních dárků v prodejních stáncích, i nabídka řemeslných výrobků s ukázkami jejich výroby. Ani v letošním roce nebude chybět betlém z řezbářské dílny Jiřího Halouzky, oblíbený zookoutek, Ježíškova pošta, vánoční expres nebo stánky s občerstvením nabízející široký výběr gastronomických specialit a nápojů. Hlavní brněnské náměstí tradičně nabídne prostor pro sdílení zážitků v adventním čase, předvánoční setkání s přáteli i nákupy vánočních dárků. ■


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:14 Stránka 2

OBSAH

2 ■ TIC v listopadu........................ ■ Články ..................................... ■ Autogramiády ......................... ■ Tipy pro rodiče s dětmi........... ■ Divadla .................................... ■ Koncerty ................................. ■ Kluby, kulturní pořady............. ■ Kina......................................... ■ Výstavy.................................... ■ Týden vědy a techniky ............

4 6 6 13 16 21 27 30 31 40

■ Věda a poznání ....................... ■ Knihovny ................................. ■ Přednášky ............................... ■ Zdraví a životní styl ................. ■ Ekologie .................................. ■ Kurzy....................................... ■ Volný čas................................. ■ Gastronomie ........................... ■ Literární příloha .......................

41 43 45 46 47 47 48 48 50

KALENDÁŘ NA LISTOPAD PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

29 30 31 1 5

6

7

8

2

3

Foto na obálce: Vilém Ihm

4

9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

2

TIRÁŽ Vydavatel: Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace, Radnická 2–10, 658 78 Brno • Adresa redakce: Radnická 4, Brno, telefon/fax: 542 427 115, tel. 724 391 614, 724 391 615, e-mail: kamvbrne@ticbrno.cz, www.ticbrno.cz, www.kultura-brno.cz • Redakce: Mgr. Ivana Janíčková, e-mail: janickova@ticbrno.cz, tel. 542 427 143 • Monika Špinarová, e-mail: spinarova@ticbrno.cz, tel. 542 427 133 • Literární příloha – 18. ročník • Odpovědný redaktor: Mgr. Dalibor Fiala, e-mail: daliborfiala@hotmail.com, tel. 739 593 509 Vychází 11x ročně. • Toto číslo vyšlo 26. 10. 2012 • Cena 30 Kč, pro předplatitele 28 Kč • Redakce nenese odpovědnost za obsahovou správnost materiálů a informací, případné změny programů a obsah reklam • Přetisk povolen jen se souhlasem redakce • Turistické informační centrum města Brna, ISSN 1211-5304, MK ČR E 12197 • Statutární město Brno finančně podporuje Turistické informační centrum města Brna, příspěvkovou organizaci. • Rozšiřuje PNS, a. s. Praha, MEDIAPRINT&KAPA Praha • V prodeji také ve vybraných knihkupectvích a v informačních centrech • Grafický návrh obálky: Jiří Šanca • Foto na obálce: Vilém Ihm • Sazba, grafická úprava: BM TYPO Bedřich Maleček • Tisk: JKKA tisk, s. r. o. Uzávěrka prosincového čísla: pro podklady dodané písemně do 29. 10. 2012 • pro podklady dodané v předem dohodnuté elektronické podobě do 12. 11. 2012 • prosincové číslo KAM v Brně… vychází 28. 11. 2012.

PŘEDPLATNÉ Distribuci pro předplatitele provádí v zastoupení vydavatele společnost Mediaservis s. r. o., Zákaznické Centrum, Vídeňská 995/63, 639 63 Brno nebo P. O. Box 63, 639 63 Brno. Příjem objednávek: tel. 541 233 232, fax: 541 616 160, e-mail: predplatne@mediaservis.cz. Příjem reklamací: tel. 800 800 890 • Smluvní vztah mezi vydavatelem a předplatitelem se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami pro předplatitele.


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:14 Strรกnka 3


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:14 Stránka 4

4

LISTOPADOVÉ AKCE TIC MĚSTA BRNA

Brněnská šestnáctka/Brno 16 8.–10. 11. 2012, kino Art, Cihlářská 19, Brno Hlavním pilířem 53. ročníku festivalu krátkých filmů BRNO16 (dříve Brněnská šestnáctka) pokrývajícího tvorbu amatérskou, studentskou i profesionální zůstává mezinárodní soutěž krátkých filmů. V letošním roce byly do soutěže zařazeny také krátké animované filmy, které tvoří samostatnou sekci. Festival se snaží poukázat na postupně mizející rozdíl mezi amatérskou tvorbou a profesionály. Mezinárodní rozsah soutěže podtrhuje účast zahraničních krátkých filmů z 13 zemí počínaje Španělskem, přes Portugalsko, Německo, Spojené arabské emiráty, Mexiko, Turecko, Írán, Polsko, Francii, Jižní Koreu, Kanadu až po Švýcarsko. Hlavní cenu „Hlavu plnou filmů“ předá režisér Jan Svěrák. Součástí sobotního programu bude i promítání jeho krátkých amatérských filmů. V doprovodné sekci festivalu budou zařazeny následující programy: Retrospektiva Čeňka Zahradníčka, respektovaného průkopníka českého amatérského filmu. V dramaturgii Martina Mazance bude představena kolekce filmů z archivu renomované přehlídky pod názvem „Stará technika“ Výběr z archivu PAF – Přehlídky animovaného filmu, která každoročně probíhá v Olomouci. Můžeme se těšit na výstavu kinoamatérské techniky Prototypy amatérských kamer, která má připomenout nejen filmové kamery, ale také jejich konstruktéry. Brněnská šestnáctka se letos zvlášť zaměřuje na spolupráci s vysokými uměleckými školami, díky nim vzniká bohatý doprovodný program. Formou workshopu Jak hýbat obrazy se představí absolventka Fakulty výtvarných umění VUT v Brně Anna Balážová. Připravila pro studenty všech věkových kategorií zábavnou hru – vyrobit kinetoskop. Do mezinárodní poroty přislíbili účast režisér Petr Marek, PhDr. Šárka Tryhuková, kameraman Anton Szomolanyi, děkan FTF VŠMU, Dan Mircea Duta, ředitel rumunského kulturního institutu. Podrobné informace lze získat na www.brno16.cz. ■

Galerie TIC Nabídka komentovaných prohlídek po objednání na tel. 542 427 108 nebo e-mail: galerie@ticbrno.cz. GALERIE MLADÝCH Radnická 4, otevřeno út–pá 10–18 h., so 10–14 h., vstup volný Celoroční kurátorský projekt Křehké kino 31. 10.–20. 12. Vilém Novák: Black Box, vernisáž 30. 10. od 17.30 h. GALERIE KABINET Radnická 4, otevřeno út–pá 10–18 h., so 10–14 h., v sobotu vstup volný 31. 10.–20. 12. Lukáš Hájek: Pozorovatel, vernisáž 30. 10. od 17.30 h. GALERIE U DOBRÉHO PASTÝŘE Radnická 4, otevřeno út–pá 10–18 h., so 10–14 h., v sobotu vstup volný 31. 10.–20. 12. Alexandra Vajd, Hynek Alt, vernisáž 30. 10. od 17.30 h.


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:14 Stránka 5

LISTOPADOVÉ AKCE TIC MĚSTA BRNA

5

Sál Břetislava Bakaly Žerotínovo náměstí 6, www.kultura-brno.cz/bbakaly Vstupenky si můžete předem rezervovat telefonicky na čísle 542 212 405 nebo na e-mailové adrese: bbakaly@ticbrno.cz. 2. 11. Divadlo Líšeň. Domovní rekviem. Inscenace vznikla na základě kolektivních improvizací, inspiruje se tradicí tzv. rakvičkáren. Využívá charakteristickou poetiku lidového divadla, drsnou a lascivní, a vytváří groteskní obraz konzumního životního stylu. Inscenace byla nominována na Cenu Alfréda Radoka 2003 za scénografii. Na festivalu Skupova Plzeň 2004 získala ceny za scénografii, dramaturgii a režii, na festivalu Bábkárská Bystrica 2004 hlavní Cenu Henryka Jurkowského a na mezinárodní přehlídce LUTKE 2004 v Lublani Cenu za originalitu. (19.30 h., velký sál) Vstupenky v předprodeji TICmB Běhounská 17, 100 Kč 12.–30. 11. Tenká hranice – výstava socio-art fotografií Diecézní charity Brno. Série fotografií R. Boudy zobrazuje herce Městského divadla v rolích lidí v nouzi ve dvou kontrastních situacích. V podobě opuštěného seniora, matky s dětmi v tísni, člověka bez domova, oběti živelné katastrofy můžete vidět R. Coufalovou, H. Holišovou, M. Sedláčkovou, I. Vaňkovou, P. Vitázkovou, P. Gazdíka, Z. Junáka, J. Macha, S. Slováka, D. Vitázka. 15. 11. Rumunsko: Krajina hor a Dunajské delty – cestovatelské promítání Martina Krajíčka (19 h., velký sál) Vstupenky v předprodeji TICmB Běhounská 17, 100 Kč 20. 11. Brněnská fotografická akademie Klubu moravských fotografů – 1. díl, Portrét Odborní lektoři Jiří Sláma, Jindřích Kepert. Přednáška s praktickým cvičením. Účastníci donesou své fotoaparáty, součástí bude přenosný ateliér a model. (18 h., malý sál) Vstupenky v předprodeji TICmB Běhounská 17, 50 Kč 28. 11. Filmový festival zimních sportů, Naboso, o. s. – promítání outdoor filmů, přednášky, workshopy, výstava (18 h., velký sál) Vstupenky v předprodeji TICmB Běhounská 17, 150 Kč/120 Kč 29. 11. Kalifornie – zlatý stát USA – digitální diashow Martina Loewa (19 h., velký sál) Vstupenky v předprodeji TICmB Běhounská 17, 120 Kč ■

Brněnské Vánoce 2012 Přípravy na letošní Brněnské Vánoce jsou již v plném proudu. 15. 10. byla zahájena první akce pro veřejnost – hlasování o výběr vánočního stromu na www.ticbrno.cz. Vítězný vánoční strom se bude na náměstí Svobody stavět 20. 11., oficiální zahájení proběhne 30. 11. v 16 h. Promluví zde primátor Roman Onderka a pan opat Evžen Martinec, následně se slavnostně rozsvítí vánoční strom. Program doprovodí brněnské seskupení B-Side Band. Oficiální program Brněnských Vánoc 2012 se bude konat od 1. do 23. 12. na pódiu na náměstí Svobody. Vždy v dopoledních hodinách se představí žáci mateřských a základních škol a také studenti gymnázií, od 14.30 h. bude téměř každý den uvedena pohádka pro děti. Od 16 h. vystoupí hudební skupiny (např. Dizzy, Folk Team nebo Gajdoši ) a od 17.30 h. se budou promítat


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:14 Stránka 6

6

LISTOPADOVÉ AKCE TIC MĚSTA BRNA

krátké filmy pro děti. Hlavní večerní koncerty se uskuteční od 18 h. (např. Žalman, Samson Lenk, FT Prim nebo November second a další). Za pozornost jistě stojí také vystoupení vítězů dětské dovednostní soutěže Brněnský šikula. Návštěvníci Brněnských Vánoc ho zhlédnou 8. 12. ve 14 h. Foto: Michal Růžička, archiv TICmB Poutavý program slibuje také poslední víkend před Štědrým dnem: v sobotu 22. 12. od 18 h. zazní na nám. Svobody Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby v podání Metropolitního symfonického orchestru, Brněnského filharmonického sboru Beseda brněnská a sólistů, v neděli 23. 12. v 18 h. vystoupí Big Band Gustava Broma. ■

AUTOGRAMIÁDY KNIHKUPECTVÍ BARVIČ A NOVOTNÝ 7. 11. Nikkarin: 130: ODYSEA. (Masarykova 26, 17 h.) 8. 11. Daniela Kovářová: Sbohem, cizinko. (Česká 13, 17 h.) 13. 11. Vladislav Bláha: Dějiny kytary s přihlédnutím k literatuře nástroje. (Česká 13, 17 h.) 20. 11. Pavel Čech: Velké dobrodružství Pepíka Střechy. (Masarykova 26, 17 h.) ■

KAM NA VÝSTAVU

Memory – Liběna Rochová reflexe tradic v oděvních objektech do 31. 12. 2012, Moravské zemské muzeum, Palác šlechtičen, Kobližná 1 Kolekce modelů přední české módní návrhářky a designérky MEMORY I. vznikla speciálně pro světovou výstavu EXPO 2010 v Šanghaji. Její základní myšlenkou je paměť, vzpomínka – zaznamenání paměti tradic a řemesla s reflexí na puristický oděv zdůrazňující čistotu stylu, ve kterém se prolínají části moravského kroje se současným oděvem. Druhá část kolekce MEMORY II. vytvořená pro přehlídku současného designu Design blok 2011 je uchopením formy folklorního kostýmu v jeho objemu a stylizovaných detailech, vzpomínkou je použití materiálu – vlněného filcu. ■


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:14 Stránka 7

KAM NA VÝSTAVU

7

Zlato… symbol moci a bohatství 2.–18. 11. 2012, Moravské zemské muzeum, Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8 Zlato jako fenomén hodnoty, bohatství a moci, surovina a produkty z ní vytvořené. Jedinečná příležitost zhlédnout nejvzácnější zlaté exponáty ze sbírek archeologického ústavu, numismatického a mineralogicko-petrografického oddělení, z nichž řada bude v originále vystavena vůbec poprvé. ■

Víkend v arboretu 3. a 4. 11. 2012, Botanická zahrada a arboretum Mendelovy univerzity v Brně, tř. Gen. Píky 1 Tradičně v podzimním čase mohou všichni příznivci orchidejí navštívit první listopadový víkend skleník s tropickými orchidejemi. Svými jasnými barvami a elegancí přivítají své obdivovatele královny orchidejí, a to rod Cattleya, Laelia a jejich kříženci. Jako obvykle bude také zřízena poradenská služba k pěstování orchidejí. Kvetoucí orchideje je možné zhlédnout po oba víkendové dny vždy od 10 do 17 hodin. Více informací lze získat na webových stránkách arboreta www.mendelu.cz/arboretum. ■

KAM NA KONCERT

10 let koncertů na radnici v Modřicích 21. 11. 2012, v 19 h. Shodou okolností to bude téměř na den deset let od 27. listopadu 2002, kdy se krátce po otevření nové radnice v jejím zasedacím sále konal první komorní koncert – ten nynější pak má už pořadové číslo 60. Nebývá úplně běžné, aby se v těsném sousedství velkého kulturního centra jako je Brno, vytvořila a udržela nová kulturní tradice, která je zaměřená především na oblast vážné hudby. Kromě finanční podpory ze strany města v tom významnou roli hraje pravidelná účast Smíšeného pěveckého sboru města Modřice se svými hosty a pečlivý dramaturgický výběr široké palety účinkujících od žáků a studentů hudebních škol až po významné profesionály. V neposlední řadě pak se na úspěšném pokračování koncertů podílí zájem místního modřického publika, které je účinkujícími opakovaně oceňováno jako mimořádně vstřícné a vnímavé. Přehled všech koncertů s ukázkovými nahrávkami a mnoha fotografiemi na mim.cemotel.cz/koncerty.htm. ■

Michal David – ČPP Classic Tour 2012 6. 11. 2012, ve 20 h., Bobycentrum, Sportovní 2a Michal David – jeden z nejpopulárnějších českých zpěváků, skladatel a hudebník, symbol české pop music 80. let, který za svou kariéru prodal přes 3 miliony hudeb-


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:14 Stránka 8

KAM NA KONCERT

8

ních nosičů, se po roce vrací do Brna. Michal David na speciálním galakoncertu představí své nejlepší lovesongy v podání symfonického tělesa a v instrumentálech, které tento interpret ještě nikdy neuvedl. Písně jako Největší z nálezů a ztrát, Každý mi tě lásko závidí, Je to blízko, Tak se lásko měj, Pár přátel, Nenapovídej, Vůně ženy, Discopříběh, Chtěl bych žít tak, jak se má, Vidím tě všude a mnoho dalších uslyšíte v klasickém pojetí 26členného symfonického orchestru pod taktovkou dirigenta Petra Chromčáka a klavíru, na který se bude zpěvák Michal David doprovázet osobně. Můžete se těšit i na skvělé hosty – vítězku Hlasu Česko-Slovenska Ivanu Bagovou a operní pěvecké trio La Gioia. www.brnokoncert.cz. ■

Pražský výběr se vrací! 21. 11. 2012, v 19 h., Kajot Aréna, Křídlovická 34 Legendární rocková skupina Pražský výběr se vrací na pódia v původní sestavě z dob své největší slávy se zpěvákem a klávesistou Michaelem Kocábem, kytaristou Michalem Pavlíčkem, baskytaristou Vilémem Čokem a dvěma bubeníky Klaudiem Kryšpínem a Jiřím Hrubešem. Šest let po rozpadu se jedna z nejznámějších českých kapel vydává opět na turné – v listopadu odehraje čtyři mimořádné koncerty ve sportovních halách v Praze, Ostravě, Brně a Pardubicích. Chybět nebudou hity z kultovního alba Straka v hrsti a druhé desky Výběr ani originální kostýmy, které neodmyslitelně patří k image Pražského výběru. Vstupenky jsou v prodeji v síti www.ticket-art.cz a v prodejnách Bontonland v cenách od 390 do 590 Kč. http://www.facebook.com/prazskyvyber. ■

KAM NA FESTIVAL

Mezinárodní festival Janáček Brno 2012 16.–25. 11. 2012, NDB Jedna z nejvýznamnějších akcí českého operního života reflektuje Janáčkovo dílo ve světovém kontextu. Do Brna přiváží zahraniční operní inscenace, konfrontuje pojetí jeho děl různými umělci a scénami, přináší koncerty různých forem, workshopy, besedy, matiné, výstavy. To vše ve spojení Leoše Janáčka s konkrétním podtitulem daného ročníku festivalu Genius loci. Zatímco před dvěma lety to byl Janáček a ex-


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:14 Stránka 9

KAM NA FESTIVAL

9

presionismus, letos se festival zaměřuje na jeho žáky a další významné skladatele (např. Josef Berg, Zdeněk Pololáník, Miroslav Ištván). Festival, jehož hlavním pořadatelem je Národní divadlo Brno, uvede zhruba 20 akcí, z toho sedm oper. Ze zahraničí se představí mj. Státní divadlo z Norimberku s inscenací Věc Makropulos (režie Robert Carsen, dirigent Marcus Bosch), či Opera Zuid z Maastrichtu s Káťou Kabanovou (režie Harry Kupfer, dirigent Stefan Veselka). III. ročník Mezinárodního festivalu Janáček Brno zahájí z domácí produkce opera Osud. Jednou ze zajímavosti festivalu je také klavírní koncert Jana Jiraského na nástroji, na němž Mistr skládal, a přímo v jeho pracovně. Představení se uskuteční v prostorách NDB a spolupracujících institucí viz www.janacek-brno.cz. ■

KAM DO DIVADLA

6. ročník festivalu komorních inscenací REDFEST 2012 2.–9. 11. 2012, Divadlo Reduta, Zelný trh 4 Juraj Kukura, Veronika Žilková, Ivan Trojan, Miroslav Krobot, Petr Čtvrtníček, Pavel Liška a další známé herecké osobnosti. Divadelní scény: Dejvické divadlo – inscenace Michala Vajdičky Ucpanej systém, Činoherní klub – Čičvákova autorská inscenace Kukura, Divadlo Na zábradlí – slavná adaptace Čechovovy klasiky Platonov je darebák! v režii Jiřího Pokorného, Divadlo Reduta – nová inscenace Kabaret Kafka v režii Daniela Špinara, Nenápadný půvab buržoazie v režii Jana Mikuláška. Hostem je inscenace Sto let tanga, která spojuje mistrné taneční umění argentinských, italských i českých tanečníků a zpěváků. ■

MdB připravilo pro diváky hvězdný podzim listopad 2012, Městské divadlo Brno, Lidická 16 V listopadu se vrací na Hudební scénu Městského divadla Brno muzikály, na které diváci museli čekat i rok. V šesti večerech v MdB vypukne Francouzská revoluce a Jean Valjean bude znovu unikat svému neúnavnému pronásledovateli Javertovi. Světově proslulý muzikál Les Misérables (Bídníci) s hvězdným hereckým obsazením, realistickou scénou a třicetičlenným orchestrem – takoví Bídníci jsou k vidění v České republice pouze v Brně! Poněkud lehčí či snad lechtivější téma přinesou Čarodějky z Eastwicku. Proměnu žen unavených každodenním stereotypem i nudnou okolní společností zapříčiní zatraceně přitažlivý Darryl van Horn (Martin Havelka, Petr Gazdík nebo Petr Štěpán, který byl za tuto roli oceněn Cenou Thálie). A žádný strach – o kouzla, humor ani smyslná taneční čísla nouze nebude! Celou tuto hvězdnou muzikálovou jízdu završíme inscenací, na níž publikum tak dlouho čekalo. V letošní únorové premiéře jsme vám představili citlivý a hluboký příběh o dívce, které její touha po vzdělání, životě, ale také lásce připravila spletitý a bolestný osud. Monumentální scéna, nádherná hudba, dobové kostýmy, jedinečné herecké, pěvecké i taneční výkony. Muzikál Papežka se vrací po úspěšném německém turné zpět do Brna a vy se můžete těšit na Hanu Holišovou nebo Svetlanu Slovákovou v hlavní roli! ■


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:14 Strรกnka 10


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:14 Stránka 11

KAM NA PREMIÉRU

11

2. 11. v 19 h., DIVADLO REDUTA: KABARET KAFKA, REŽIE DANIEL ŠPINAR Kafkovo literární dílo obsahuje kratší povídkové prózy, z toho množství fragmentů, tři nedokončené romány, deníky a korespondenci. Jen menší část svého díla vzal Kafka na milost a dal souhlas k jeho vydání za svého života. Před smrtí mnoho rukopisů spálil, všechno, co nebylo v jeho dosahu, přikázal, aby se zničilo. Posmrtné vydání jeho spisů vycházelo péčí Kafkova přítele Maxe Broda. Za svůj hlavní životní úkol považoval psaní a obtížně je uváděl v soulad s prací v pojišťovacím úřadě, kterou svědomitě vykonával. Psaní bylo při Kafkově maximalismu zápasem o nejvyšší cíle, zápasem s nemožností. Odtud Kafkova ustavičná nespokojenost téměř se vším, co napsal, odtud takové množství krátkých i delších rozběhů, na které už nikdy nenavázal, odtud tolik fragmentů v jeho díle. Psaní bylo pro něho spásou i zatracením, službou ďáblu, posilou i trýzní, štěstím i zoufalstvím, překážkou na cestě životem i útočištěm v čase beznaděje a porážek. Kabaret Kafka zpracovává Kafkův nejslavnější dopis – Dopis otci, ve kterém otevírá nejintimnější témata a pojmenovává svůj postoj k životu. Kabaret Kafka zahajuje festival malých činoher – REDFEST. 22. 11. v 19 h., BEZBARIÉROVÉ DIVADLO BARKA: ALELUJÁÁÁ – AVE-AVE, VEČERNÍ PROGRAM, PAS DE COCO (ANEB NEJEN LABUTÍ JEZERO)

Taneční divadlo MIMI FORTUNAE připravilo pro období předcházející vánoční nadílce kulturních a společenských akcí večer současného scénického tance a pohybového divadla v Barce. Představení je určeno divákům „všech věků i stavů“. Program byl zkomponován z divácky oblíbených žertíků, satir a tanečních „hororů“ i několika premiér. Choreografkami jsou Jana Smržová-Zajíčková a Hana Smičková-Látalová. Diváci poprvé v Brně uvidí satirickou choreografii Jsme si rovni!, oceněnou na celonárodní choreografické přehlídce Tanec, tanec 2012, atmosférou citu i radosti prodchnuté Ave-Ave (premiéra) a Alelujááá, připomínku Erbenovy Kytice v mírně hororových inscenacích básní Polednice a Dceřina kletba. Objeví se sonda do manželských vztahů, a to ve dvou duetech v odlišných rovinách: Zuzana Solčányová vyvolá salvy smíchu ve své jedinečné kreaci s otráveným manželem Slavojem Látalem – Miláčku nemám co na sebe!, zatímco Hana Smičková-Látalová a Petr Kolomazník v premiéře duetu Večerní program nahlédnou do manželských stereotypů, pro někoho k smíchu, pro někoho k pláči. Závěr večera je vyhrazen premiéře absolutně nevážného PAS DE COCO, neboli kousíček Čajkovského Labutího jezera z úhlu pohledu jiných opeřenců! ■


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:14 Stránka 12

12

KAM ZA POZNÁNÍM

Znáte osobnost J. G. Mendela a jeho vědecký a kulturní odkaz? PROVĚŘTE SVÉ VĚDOMOSTI A ZAPOJTE SE DO SOUTĚŽE O VĚCNÉ CENY! Soutěž „Znáte osobnost J. G. Mendela a jeho vědecký a kulturní odkaz?“ navazuje na úspěšnou akci „Znáte Mendelovo Brno?“, která proběhla u příležitosti narozeninového víkendu J. G. Mendela (20.–22. 7. 2012) organizovaného Mendelianem MZM Brno. Znalosti, které návštěvníci získali prohlídkou výstavy Prázdninové toulky Mendelovým Brnem, instalované ve skleněné hale Dietrichsteinského paláce MZM Brno na Zelném trhu v době letních prázdnin, si mohli zájemci ověřit ve vědomostním kvízu. Odpovědi přihlášené do soutěže byly vylosovány na závěr Mendelova víkendu, první tři místa byla odměněna publikací Mendelovo Brno, která vyšla právě u příležitosti 190. výročí Mendelova narození. Výherci jsou zveřejněni na www.mendelianum.cz. Nová soutěž „Znáte osobnost J. G. Mendela a jeho vědecký a kulturní odkaz?“ je otevřena na stránkách Mendeliana (www.mendelianum.cz) a probíhá v podzimním období, tedy od rovnodennosti 22. 9. 2012 do slunovratu 21. 12. 2012. Každý měsíc je nejúspěšnější účastník soutěže odměněn knižní cenou, absolutní vítěz navíc na závěr soutěže získá další věcné ceny. Eva Matalová ■

Virtuální procházka Mendelovým Brnem

Mendelianum Moravského zemského muzea připravilo v letošním roce unikátní výstavu Prázdninové toulky Mendelovým Brnem, která provedla návštěvníky známými i méně známými místy města Brna spojenými s životem a dílem J. G. Mendela. Představila také Mendelovu vědeckou společnost, se sídlem v Biskupském dvoře u Zelného trhu (nyní Moravské zemské muzeum), která vytvořila vědecké prostředí pro Mendelův objev. Mendelianum MZM Brno započalo tradici procházek Mendelovým Brnem se sofistikovaným výkladem v roce 2001. Zájem o tuto aktivitu dokládá nejenom účast odborníků a veřejnosti na samotných akcích, ale také fakt, že tuto myšlenku přebírají i další instituce. Mendelianum aktuálně poskytuje také možnost toulek po brněnských místech spojených s osobností J. G. Mendela virtuální formou. Tento moderní interaktivní přístup umožňuje každému projít si Mendelovo Brno kdykoliv a získat základní údaje k jednotlivým místům. Detailní informace jsou pak součástí publikace dr. A. Matalové: Mendelovo Brno, která vyšla v letošním roce pod ISBN 978-80-263-0257-5. Materiály dostupné na webových stránkách www.mendelianum.cz slouží ke vzdělávání široké veřejnosti, ale jsou také motivací pro další samostatný průzkum směřující po Mendelových stopách v Brně. Jiří Veverka ■


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:14 Stránka 13

KAM ZA POZNÁNÍM

13

Týden vědy a techniky Akademie věd ČR MOTTO TÝDNE VĚDY A TECHNIKY 2012: ENERGIE VĚDY

1.–15. 11., Brno Letošní v pořadí již 12. ročník nejrozsáhlejšího a největšího vědeckého festivalu v České republice, který se každoročně koná v měsíci listopadu, představí vědu v Brně, ale také v Praze, Ostravě, Plzni, Českých Budějovicích, Pardubicích, Hradci Králové, Jihlavě, Olomouci, Liberci a na mnoha dalších místech. Program TVT 2012 nabídne přes 400 akcí po celé ČR. Pro zájemce jsou připraveny přednášky, výstavy, semináře, exkurze, vědecké kavárny, promítání dokumentárních filmů, soutěže, dny otevřených dveří a další zajímavé akce. V rámci Týdne vědy a techniky lze navštívit místa veřejnosti obvykle nepřístupná a nahlédnout do nečekaných zákoutí české vědy či vědeckých pracovišť, laboratoří i knihoven a poznat, jak se dělá věda. Dny otevřených dveří ústavů Akademie věd ČR jsou určeny všem návštěvníkům, kteří mají zájem dozvědět se více o nejnovějších trendech v oblasti vědy, o práci vědeckých pracovníků, výzkumných projektech AV ČR, i o nejmodernějších vědeckých přístrojích. Podrobné informace naleznete na str. 40 nebo na www.brno.avcr.cz, www.tydenvedy.cz. ■

TIPY PRO RODIČE S DĚTMI

Vánoční výstava pro děti ke 100. výročí narození Jiřího Trnky 15. 11. 2012–27. 1. 2013, Špilberk – západní křídlo, 2. patro Kdo by neznal půvabné ilustrace Karafiátových Broučků, Českých pohádek nebo Pohádek bratří Grimmů? Díla slavného českého výtvarníka Jiřího Trnky, od jehož narození uplynulo na začátku tohoto roku sto let, představuje nová výstava na hradě Špilberku věnovaná dětem. Výstava nabídne více než stovku exponátů, které jsou zapůjčeny převážně z rodinného archívu. Jako každoročně i letos nebudou chybět dětské dílny a doprovodné programy včetně možnosti zakoupení nových vydání knih s Trnkovými ilustracemi.

20. 11. 2012–25. 1. 2013 Doprovodný program KDE BYDLÍ KOCOUR – výtvarná dílna s kocourem a loutkami. Vhodné pro děti od MŠ a 1. stupně ZŠ. Délka trvání cca 45–90 min. www.spilberk.cz ■

Klub moudré sovy Knihkupectví Barvič a Novotný, Masarykova 26 Více informací a přihlášení u personálu knihkupectví, na e-mailu ctemeradi@barvic-novotny.cz, na tel. čísle 542 215 040 nebo prostřednictvím jednoduché tabulky na www.barvic-novotny.cz. 6. 11. Povídání o pejskovi a kočičce (pro děti od 3 let) Pejsek a kočička spolu žijí v domečku a vedou svoji malou domácnost a chtějí


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:14 Stránka 14

14

TIPY PRO RODIČE S DĚTMI

všechno dělat jako velcí lidé, umývají špinavou podlahu, pečou dort, chodí v neděli na procházku, píšou dopis dětem nebo hrají divadlo. Ale protože pejsek a kočička lidmi nejsou, nedopadne všechno vždy tak, jak by si přáli, jejich svérázná řešení jsou ale vždy zábavná a originální (16 h.). 13. 11. O kapybaře, která chtěla létat (pro děti od 5 let) Knížka bohatě vybavená půvabnými ilustracemi je určena menším dětem, seznámí je s novými, méně obvyklými exotickými zvířátky, jejichž jména jim navíc při opakování nebo hlasitém čtení pomohou procvičovat výslovnost některých problémových slabik a souhlásek (16 h.). 20. 11. Velké dobrodružství Pepíka Střechy (pro děti od 7 let) Pavel Čech patří v současné době k našim předním ilustrátorům. V jeho další knize, na které bez přestávky pracoval dva roky, se znovu objevuje řada motivů, které má výtvarník rád - ožívají tu jeho starší olejomalby, vracejí se konkrétní místa i postavy z jeho knih O zahradě a Tajemství ostrova za prkennou ohradou. Po dětském programu následuje autogramiáda autora (16 h.). 27. 11. O kanafáskovi (pro děti od 7 let) „Na nejvyšším místě na zemi stojí hrad Snovíz a v něm bydlí uspávací skřítci. A ti si na každé dítě, které ještě nespí, pěkně posvítí. Jenže na nespavce Jonáše nic neplatí…“ A když se do toho vloží rozverná uspávací peřina Kanafásek, není o noční dobrodružství nouze (16 h.). 28. 11. TOPP Tvůrčí dílna – předvánoční vyrábění (pro děti všeho věku), (15–18 h.) ■

CAFÉTREK BRNEM

Brno – mekka kavárenské kultury 1. října jsme slavili Mezinárodní den kávy. A zároveň zahájili již druhý ročník ojedinělé akce, která jen dokazuje, že naše město je skutečně mekkou kávy a kaváren. Týden kávy tentokrát proběhl v ještě více podnicích, než loni: bylo jich celkem 75 plus dva mimobrněnské. A opět se ukázalo, jak důležitou funkci kavárny plní. Neprobíhaly jen ochutnávky káv, kávových specialit či drinků s kávovými variacemi, ale i výstavy obrazů, večery deskových her, pásma písní a básní, večer latinsko amerických tanců nebo výstava patchworkových výrobků. Ve Vaňkovce probíhal na pódiu speciální program a pořadatelé připravili i vycházkovou hru Kolkolem, kde se její účastník během dvou hodin mohl na vlastní oči seznámit se současnými i zaniklými kavárnami v Brně. A v rámci festivalu se uskutečnil i další ročník čtenářské multižánrové akce I kráva má svou knihu, který by, vzhledem ke škrtům, které postihly knihovny, spolupořadatelky akce, nejspíš docela zanikl. Účastníci Týdne kávy měli také možnost zakoupit stylová trička s logem nebo si pořídit vlastní rostlinu kávovníku. A hlavně kavárny žily ještě intenzivněji. Velký dík pořadatelům, Kulturáriu, o. s., Kava teamu s. r. o. a hlavně všem kavárnám, které se zapojily. Doufejme, že tento ročník podnítí vznik dalších a dalších kaváren, aby ten příští byl na akce ještě bohatší a hlavně abychom my v Cafétreku měli pořád o čem psát. Dalibor Fiala ■


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:14 Strรกnka 15


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:14 Stránka 16

DIVADLA

16

DIVADLA NÁRODNÍ DIVADLO BRNO

Příspěvková organizace Začátky v 19 h., není-li uvedeno jinak. Prosíme návštěvníky, aby dodržovali začátky představení. Po začátku představení nemůže být nikdo vpuštěn do hlediště. Číslo na konci řádku značí skupinu předplatného. Vstupenky jsou v předprodeji s pětiměsíčním předstihem. Předprodej vstupenek v hotovosti a na platební karty v administrativní budově Národního divadla Brno, Dvořákova 11, tel. 542 158 183, 542 158 184 od pondělí do pátku 8–17.30 h., v sobotu 9–12 h., v Redutě, Zelný trh 4, od pondělí do pátku 10–14 h., tel. 542 424 560, v Info centru (pouze v hotovosti) Dům pánů z Lipé, nám. Svobody, tel. 539 000 770 od pondělí do pátku 8–20 h., v sobotu a v neděli 9–16 h. a hodinu před začátkem představení v pokladnách divadel pouze v hotovosti. Prodej vstupenek přes internet: www.ticketportal.cz. Rezervace vstupenek on-line: www.ndbrno.cz. Změna programu vyhrazena! Dětem, studentům, důchodcům, držitelům průkazů ZTP a ZTP–P poskytujeme slevy.

JANÁČKOVO DIVADLO Rooseveltova ul.

3. 11. 5. 11. 6. 11. 7. 11.

A. Dvořák: Rusalka, sk. J (17 h.) A. Maskats: Nebezpečné známosti G. Verdi: La traviata, sk. S A. Glazunov: Lucidor a Arabela, sk. KO 1, KO 2, KO 3 ( 17 h.) 8. 11. J. Offenbach: Perikola, sk. U 9. 11. G. Puccini: Turandot 10. 11. S. Reich: Six & Pták Ohnivák 12. 11. B. Smetana: Prodaná nevěsta sk. Dárek 1, Dárek 2, Dárek 3 14. 11. Beseda k premiéře opery Osud (16 h.) 16. 11. L. Janáček: Osud, sk. JD, PREMIÉRA 17. 11. J. Berg: Eufrides před branami Thymén, Johannes doktor Faust, foyer JD ( 17 h.) 18. 11. Slovenské národné divadlo, Bratislava. L. Janáček: Její pastorkyňa 19. 11. L. Janáček: Osud (17 h.) 20. 11. E. W. Korngold: Zázrak Heliany DERNIÉRA 23. 11. Staatstheater Nürnberg. L. Janáček: Věc Makropulos 24. 11. Balet NDB, Filharmonie Brno. A. Schönberg: Zjasněná noc, V. Petrželka, L. Janáček: Námořník Mikuláš, Šumařovo dítě 27. 11. Pavel Šporcl – Sporcelain – Tour 28. 11. L. Janáček: Osud, sk. R

MAHENOVO DIVADLO Rooseveltova ul.

1. 11. P. Malásek / L. Vaculík: Edith, vrabčák z předměstí 2. 11. O. Wilde: Jak je důležité míti Filipa 3. 11. N. V. Gogol: Revizor (18 h.) 4. 11. W. Shakespeare: Konec dobrý, všechno dobré, pro diváky starší 15 let, DERNIÉRA 5. 11. J. B. Molière: Scapinova šibalství 6. 11. N. Machiavelli: Mandragora, sk. SP (18 h.) 7. 11. N. Machiavelli: Mandragora (10 h.) 8. 11. J. B. Molière: Měšťák šlechticem 9. 11. W. Shakespeare: Romeo a Julie 10. 11. W. Shakespeare: Romeo a Julie (17 h.) 11. 11. Divadlo Bez zábradlí, Praha. M. Frayn: Bez roucha aneb Ještě jednou zezadu 12. 11. J. B. Molière: Škola žen 13. 11. N. Simon: Zlatí chlapci (…Vstupte!) 15. 11. J. Verne: Tajemství pralesa aneb 800 mil po Amazonce, sk. B 1, B 2 16. 11. J. Verne: Tajemství pralesa aneb 800 mil po Amazonce DERNIÉRA (10 h.) 16. 11. W. Shakespeare: Veselé paničky windsorské 17. 11. J. a W. Grimmové: Popelka (14 h.) 17. 11. J. B. Molière: Lakomec 18. 11. W. Shakespeare: Král Richard III., sk. F 1, F 2 (17 h.) 19. 11. O. Wilde: Ideální manžel 20. 11. Z. Plachý: Černá madona brněnská 22. 11. Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava. L. Janáček: Káťa Kabanová 25. 11. Opera Zuid Maastricht. L. Janáček: Káťa Kabanová 28. 11. N. Machiavelli: Mandragora 29. 11. A. Ch. Adam: Gisele, sk. A 1, A 2 30. 11. E. Rostand: Cyrano z Bergeraku – vyprodáno

MALÁ SCÉNA MAHENOVA DIVADLA 2. 11. 3. 11. 4. 11. 7. 11.

J. Kainar: Zlatovláska (10 h.) J. Kainar: Zlatovláska (15 h.) V. Renč: Perníková chaloupka (15 h.) S Kristiánem na téma Případy, záhady a brněnský tanec (19.30 h.) 10. 11. B. Němcová: Čert a Káča (14) 11. 11. Ch. Perrault: Šípková Růženka (14 a 16 h.) 17. 11. V. Renč: Perníková chaloupka (16 h.) 18. 11. J. Kainar: Zlatovláska (15 h.)


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:14 Stránka 17

DIVADLA DIVADLO REDUTA 2. 11. D. Viceníková: Kabaret Kafka PREMIÉRA 3. 11. Sto let tanga 4. 11. Dejvické divadlo, Praha. I. Welsh: Ucpanej systém 5. 11. A Studio Rubín, Praha. I. Welsh: Federer - Nadal 6. 11. Činoherní klub, Praha. M. Čičvák: Kukura 7. 11. J. C. Carrière: Nenápadný půvab buržoazie 9. 11. Divadlo Na zábradlí, Praha. A. P. Čechov: Platonov je darebák! 10. 11. A. Lobel: Kvak a Žbluňk (10 h.) 10. 11. T. Adés: The Tempest (Bouře) – přímý přenos z Metropolitní opery New York (18.45 h.) 11. 11. T. P. Kačer – J. Macek: Pohádka o malém Mozartovi a velkém drakovi (15 h.) 11. 11. Listování: J. Trnka: Zahrada (17 h.) 12. 11. D. Viceníková: Kabaret Kafka, sk. RED 13. 11. Divadelní spolek Frída. D. Gombár: Pánská jízda 14. 11. D. Viceníková: Korespondence V+W, sk. TOP 15. 11. Na forbíně T. M. – talk show T. Matonohy a hostů J. Rona a M. Ludvíkové 17. 11. Divadlo Bez zábradlí, Praha. L. Lunari: Tři muži na špatné adrese 18. 11. Miloslav Ištvan Quartett. (11 h., Mozartův sál) 18. 11. P. A. Ch. de Laclos: Valmont, sk. PS/1 19. 11. Divadelní spolek Frída. J. Nvota: Jako Thelma & Luise 20. 11. Na forbíně T. M. – talk show T. Matonohy a jeho hostů 21. 11. Korngold Quartet, Komorní trio (17 h., Mozartův sál) 21. 11. P. Ouředník: Europeana 22. 11. L. N. Tolstoj: Anna Karenina 23. 11. D. Viceníková: Kabaret Kafka 24. 11. J. Jelínek: Jak dostat maminku do polepšovny (14 h.) 24. 11. Divadlo Ungelt, Praha. R. Alfieri: Šest tanečních hodin v šesti týdnech 25. 11. Jsme s vámi, buďte s námi (10 let Listování) 26. 11. H. P. Roché: Jules a Jim (20 h.) 27. 11. Divadlo Ungelt, Praha. H. Meyerson: Fígl 29. 11. E. Streul: Papageno hraje na kouzelnou flétnu (10 h.) 30. 11. Na forbíně T. M. – talk show T. Matonohy a jeho hostů Změna programu vyhrazena!

17

MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO Lidická 16, tel. 545 212 024. Vstupenky na všechna představení můžete zakoupit v pokladně divadla Lidická 16, po– pá 8–20 h. a v průběhu celého večerního představení. Informace a hromadné objednávky na tel. č. 545 321 269, kl. 346, 353, 332 a 318 nebo tel.+ fax 545 212 024. Číslo na konci řádku značí skupinu předplatného. Začátky v 19.30 h., pokud není uvedeno jinak.

ČINOHERNÍ SCÉNA 1. 11. Faidra AB4 2. 11. Faidra A5 3. a 4. 11. Sluha dvou pánů 5. 11. Zkrocení zlé ženy 10. 11. Charleyova teta 11. 11. Charleyova teta (18 h.) 12. 11. Jakub a jeho pán A1 13. 11. Jakub a jeho pán E2 14. 11. Jakub a jeho pán 15. 11. Škola základ života (19 h.) – zakoupené představení 16. 11. Škola základ života (18 h.) 17. 11. Koločava 18. 11. Koločava (18 h.) 19. 11. CID 20. 11. CID (18 h.) 21. 11. Tři v tom 22. a 23. 11. Dokonalá svatba 24. 11. My Fair Lady (ze Zelňáku) 25. 11. My Fair Lady (ze Zelňáku) (18 h.) 26. 11. Faidra AB1 27. 11. Faidra A2 28. 11. Jakub a jeho pán A3 29. 11. Jakub a jeho pán C4 30. 11. Jakub a jeho pán C5

HUDEBNÍ SCÉNA 2. a 5. 11. Les Misérables (Bídníci) 3., 4., 6. a 7. 11. Les Misérables (Bídníci) (18 h.) 10.,11. a 13. 11. Čarodějky z Eastwicku (18 h.) 12. a 14. 11. Čarodějky z Eastwicku 17. a 18. 11. Papežka (14 h.) 19., 20 a 21. 11. Papežka (18 h.) 22. 11. Papežka (19 h.) – zakoupené představení 23. 11. Papežka 24. a 25. 11. Papežka (14 h.)

KAM v Brně… Radnická 4, 658 78 Brno tel. 542 427 143, 542 427 133 e-mail: kamvbrne@ticbrno.cz

www.kultura-brno.cz


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:14 Stránka 18

DIVADLA

18

DIVADLO BOLKA POLÍVKY Jakubské náměstí 5, 602 00 Brno. Pokladna otevřena ve všední dny 12–19 h., v sobotu a v neděli hodinu před začátkem představení. Rezervace a informace: www.divadlobolkapolivky.cz, www.facebook.com/divadlobolkapolivky, na tel. 542 214 903, e-mail: pokladna@bolek.cz. Vstupenky je možné zakoupit také v síti Ticketportal. Předprodej na měsíc prosinec byl zahájen 15. 10. v pokladně divadla od 12 h.

1. 11. Agentura Point: Caveman. Hrají: J. Holík / J.Slach (19 h.) 2. 11. Divadlo MALÉhRY: Peklo. Hrají: D. Zbytovská, N. Zbytovská, B. Seidlová, M. Bumbálek. J. B. Tichý (19 h.) 3. 11. Studio Dva: O lásce. Hrají: J. Krausová, K. Roden (19 h.) 4. 11. Divadlo Palace: Prachy!!!. Hrají: V. Hybnerová, O. Vetchý, R. Trsťan, M. Novotný, J. Štrébl, N. Boudová a další (19 h., sk. C) 5. 11. Setkání s Jaroslavem Duškem a Thu – Hien (19 h.) 8. 11. Žižkovské divadlo Járy Cimrmana: České nebe. Hrají: Z. Svěrák/M. Čepelka, B. Penc/J. Weigel, P. Brukner/P. Reidinger, J. Hraběta/J. Kašpar, G. Rumlena/R. Bárta a další (19 h.) 9. 11. 50. Manéž Bolka Polívky Hosté: M. Issová, A. Polívková, V. Dyk + Nightwork, J. Macháček, cirkus JO – JOO, hala Vodova, více na www.manezbolkapolivky.cz (19.30 h.) 10. 11. 50. Manéž Bolka Polívky (16.30 a 19.30 h.) 13. 11. Divadlo Bolka Polívky a Štúdio L+S: Mínus dva. Hrají: B. Polívka, M. Lasica, J. Čvančarová, M. Hofmann (19 h., sk. B) 14. 11. Divadelní a filmová agentura: Můj báječný rozvod. Hrají: E. Balzerová (19 h.) 15. 11. Divadlo Kalich: Na mělčině. Hrají: I. Janžurová, M. Vladyka, B. Munzarová, S. Remundová (19 h., sk. A) 16. 11. Divadlo Kalich: Drahouškové. Hrají: J. Paulová, P. Zedníček, D. Suchařípa, A. Svobodová. J. Kohout (19 h.) 17.–25. 11. Loutkové představení Spejbla a Hurvínka, více na www.divadlobolkapolivky.cz 20. 11. Stand – up comedy show KOMCI s.r.o. Účinkují: M. Knor, L. Pavlásek, M. Daniel, L. Vychodilová (19 h.) 21. 11. Agentura Point: Caveman. Hrají: J. Holík / J. Slach (19 h.)

26. 11. Malé Divadlo Komedie: Pan Kaplan má stále třídu rád. Hrají: J. Apolenář / R. Musialek, A. Kučera, K. Mišurec, E. Kubálková, M. Dürrová, K. Mikanová a další (19 h.) 27.11. Benefiční představení: Pátá dohoda. Hrají: J. Dušek, Z. Konopásek, P. La Šéz ( 19 h.) 28. 11. Divadelní spolek Kašpar: Cyrano. Hrají: M. Hofmann, J. Čvančarová/E. Elsnerová, M. Igonda, J. Janovský, L. Jůza, P. Lagner, K. Targer/A. Petráš, Z. Onufráková (19 h.) 29. 11. Unplugged Tour 2012 – koncert: Support Lesbiens (17 a 20 h.)

CENTRUM EXPERIMENTÁLNÍHO DIVADLA Zelný trh 9, 602 00 Brno, tel. 542 123 425 – pokladna, tel. 542 123 428 – hromadný předprodej, ced@cedbrno.cz, www.ced-brno.cz. Začátky představení v 19.30 h. na sklepní scéně není-li uvedeno jinak

10. 11. Brněnské Dětské divadlo. M. Uhde: Lesní láska (18 h.) 11. 11. Brněnské Dětské divadlo. H. Sachs, V. Větrovec: Sachsiáda – středověké frašky (18 h.) 16. 11. Divadlo neslyším. O Otesánkovi (10 h.) PREMIÉRA 17. a 18. 11. Studio Dům. O krásné Dišperandě a Ctnostné Julii s cirkusovým osvěžením 21. 11. Pudifílek a Bubák Antoš ( Večer pro Ellen ) 28. 11. Hyde Park Zelňák (Kongresový sál, 20 h.)

DIVADLO U STOLU www.divadloustolu.cz, začátky obvykle v 19.30 h.

5. 11. Šamhorodský proces (17 h.) 7. 11. Teď na krk oprátku ti věší 13. 11. Ještě jednou se vrátíme 14. 11. Po zkoušce 19. 11. Zapomenuté světlo (17 h.) 20. 11. Teď na krk oprátku ti věší 27. 11. Něžná

KVS „U TŘÍ KOHOUTŮ“ DIVADLO POLÁRKA Divadlo pro děti a mládež, Tučkova 34, 602 00 Brno, rezervace vstupenek a dotazy na tel. 603 559 481, 541 212 912, www.divadlopolarka.cz, e-mail: info@divadlopolarka.cz

3. 11. Robinson Crusoe (15.30 h.) 5. a 6. 11. Robinson Crusoe (8.30 a 10.15 h.)


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:14 Stránka 19

DIVADLA 6. 11. Scénické čtení (19 h.) 8. 11. Zmatek nad zmatek (9.30 a 19 h.), Divácký seminář (12 h.) 9. 11. Zmatek nad zmatek (9.30 h.) 10. 11. Robinson Crusoe (10.15 a 15.30 h.), Dětská dílna (17 h.) 12. 11. Robinson Crusoe (8.30 a 10.15 h.) 13. a 14. 11. Stvoření světa (8.30 a 10.15 h.) 15. 11. Z jedné i druhé kapsy (9.30 a 19 h.), Divácký seminář (12 h.) 16. 11. Z jedné i druhé kapsy (9.30 h.) 17. 11. Bořík a spol. (10.15 a 15.30 h.), Dětská dílna (17 h.) 19. a 20. 11. Bořík a spol. (8.30 a 10.15 h.) 20. 11. Improvizační večer (19 h.) 21. 11. Kutilové aneb Jak se staví dům (8.30 a 10.15 h.) 22. 11. Kutilové aneb Jak se staví dům (10.15 a 14.15 h.) 23. 11. Kutilové aneb Jak se staví dům (8.30 a 10.15 h.) 24. 11. Mrazík (10.15 a 15.30 h.), Dětská dílna (17 h.) 26.11. Mrazík (8.30 a 10.15 h.), Divadlo Do Houslí: Game over (19 h.) 27. 11. Dobrodružství piráta Kolíska (8.30 a 10.15 h.), Scénické čtení (19 h.) 29. 11. Merlin (9.30 a 19 h.), Divácký seminář (12 h.) 30. 11. Merlin (9.30 h.)

STUDIO MARTA Scéna Divadelní fakulty JAMU, Bayerova 5, tel. 542 591 511–12, fax 542 591 510. Vstupenky lze rezervovat on line na adrese www.studiomarta.cz. Předprodej vstupenek nad limit předplatného on line nebo osobně vždy před představením na kase studia Marta. Začátky v 19.30 h., není-li uvedeno jinak. Aktuální program na www.jamu.cz, www.studiomarta.cz. Studio Marta – divadlo s bezbariérovým přístupem.

1. 11. Triumf citovosti – dramatický vrtoch, sk. D 2. 11. Triumf citovosti – dramatický vrtoch, sk. E 18. 11. Písně, básně, balady, PREMIÉRA (18 h.) 25. a 26. 11. Pisum Sativum 27. 11. Zítra v Kataru, sk. B 28. 11. Zítra v Kataru, sk. C Předplatné do Marty a Divadla na Orlí na 11 představení pouze za 720 Kč. Předplatné v prodeji v pondělí a ve středu 15.30 –19 h. na kase studia Marta

KAM v Brně… www.kultura-brno.cz

19

DIVADLO RADOST Předprodej vstupenek: Divadlo Radost, Bratislavská 32, tel. 545 321 273 pondělí– pátek 8–12 a 12.30–16.30 h., Cejl 29, tel 545 210 335 pondělí–pátek 8–18 h., neděle 9–18 h. Zbylé vstupenky v prodeji v pokladně divadla 1 hodinu před začátkem představení. Bližší informace na www.divadlo-radost.cz. Předprodej vstupenek na listopad byl zahájen 15. 10. Vjezd do divadla možný z ulice Cejl 29, parkování ve dvoře

Nedělní pohádky pro nejmenší 4. 11. J. Čapek: O pejskovi a kočičce (10 a 14.30 h.) 11. 11. P. Polák: O Červené Karkulce aneb Pohádka z bedny (10 a 14.30 h.), V. Peška: Tři pohádky pro rošťáky (Muzeum loutek, 10 h.) 18. 11. R. Kipling: Zvědavé slůně aneb Proč mají sloni dlouhé choboty (10 a 14.30 h.), V. Peška: Jen počkej, hlemýždi (Malá scéna, 10 h.) 25. 11. K. J. Erben: Dlouhý, Široký a Bystrozraký (10 a 14.30 h.) Představení pro mládež a dospělé 1. 11. V. Zajíc: Čarodějná škola (18 h.) 7. 11. V. Peška: Slaměný klobouk aneb Helenka měla vždycky jedničky (19 h.) 14. 11. J. Foglar: Rychlé šípy (19 h.) 22. 11. E. Bryll: Malované na skle (19 h.) 27. 11. V. Peška: Hnízdečko a šunkofleky, vhodné od 15 let (19 h.)

DIVADELNÍ STUDIO „V“ Veveří 133, tel. 739 649 492, e-mail: studio@divadlov.cz, www.divadlov.cz. Rezervace na www.divadlov.cz (rezervace platí, pokud Vám přijde e – mailem zpět potvrzení o přijetí). Rezervace se ruší 10 minut před začátkem představení, možnost rezervace 3 týdny předem. Prodej vstupenek v pokladně divadla 30 minut před každým představením.

3. 11. J. Glozarová, J. Vondrák: Zlatovláska – pohádka s písničkami (15 h.) 4. 11. M. Břunda na motivy B. Němcové: Čertův švagr – pohádka s písničkami pro starší děti (15 h.) 10. 11. E. Doležalová: Tři prasátka – hravá pohádka (15 h.) 11. 11. H. Řehulková na motivy B. Němcové: Chytrá horákyně – pohádka s hádankami a písničkami (15 h.) 17. 11. P. Zelenka: Příběhy obyčejného šílenství – komediální love story o různých podobách lásky, i těch šílených (19 h.) 18. 11. J. Vrbková: Otesánek – barevná písničková pohádka (15 h.)


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:14 Stránka 20

/(*(1'{51‡,7$/6.—=3ô9{.9<67283‡9%51ô

7. 12. 2012

BOBYCENTRUM BRNO OD 19.00

SPECIÁLNÍ HOST:

0$5&(/$+2/$129{ www.brnokoncert.cz

OBJEDNEJ VSTUPENKU SMSKOU

(NÁZEV AKCE, JMÉNO, ADRESA, POČET KS)

SMS TICKETS 603 961 887 VSTUPENKY BUDOU DORUČENY POŠTOU NA DOBÍRKU DO 1 TÝDNE (SLEVA 5 % PŘI OBJEDNÁVCE DO 10 Ks, 10 % PŘI 10 Ks A VÍCE)

INFO TEL : 541 240 623

Předprodej:


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:14 Stránka 21

21

DIVADLA ❚ KONCERTY 24. 11. M. Frayn, př. J. Kořán: Za scénou – opravdu divadelní komedie (19 h.) 25. 11. N. Nosov, P. Gejguš: Neználek ve Slunečním městě – cestovatelská pohádka (15 h.)

BEZBARIÉROVÉ DIVADLO BARKA Sv. Čecha 35a, Brno Kr. Pole. Telefonická rezervace: 541 213 206, email: barka@ligavozic.cz, rezervace sms: 608 635 578

5. 11. Ozvěny Mental Power 2012 – přehlídka krátkých hraných filmů s (ne) herci s mentálním postižením (18 h.) 18.–21. 11. XIV. ročník Mezinárodního festivalu současného tance a pohybového divadla Natřikrát (20 h.)

18. 11. A. Sedláčková, Z. Brungot Svíteková; 19. 11. Bardo/Tilzer, Synák; 21. 11. Filigrán/Vtípil 22. 11. Taneční divadlo MIMI FORTUNAE ALELUJÁÁÁ s premiérami AVE – AVE, Večerní program, PAS DE COCO aneb nejen Labutí jezero (19 h.) 26. 11. Divadlo Járy Pokojského. Balada pro banditu (19 h.)

AMATÉRSKÉ LOUTKOVÉ DIVADLO BEDRUŇKA Salesiánské středisko mládeže, Foerstrova 2, Brno-Žabovřesky, www.divadlobedrunka.wz.cz.

25. 11. Zapeklitá povidla – premiéra (15.30 h.)

KONCERTY • značka, u které je uvedeno místo a čas konání, pokud v záhlaví oznámení není napsáno

FILHARMONIE BRNO příspěvková organizace, Komenského nám. 534/8, 602 00 Brno, tel. +420 539 092 801, e-mail: info@filharmonie-brno.cz, www.filharmonie-brno.cz

1. a 2. 11. Symfonické abonmá – 1. ab. koncert Program: Mahler: Symfonie č. 7 e moll Účinkuje Filharmonie Brno. Dirigent Aleksandar Marković. ● Janáčkovo divadlo, 19.30 h. 8. a 9. 11. Klasické abonmá – 2. ab. koncert Program: Mozart: La clemenza di Tito, předehra, Koncert pro flétnu a harfu KV 299; Martin: Balada pro flétnu a orchestr; Beethoven: Symfonie č. 8 F dur Účinkují: Petr Pomkla – flétna, Ivana Dohnalová – harfa, Filharmonie Brno. Dirigent Aleksandar Marković. ● Besední dům, 19.30 h. 20. 11. Mimořádný koncert ve spolupráci se Sdružením Q a JAMU Program: Ligeti: Etuda č. 10 „Zauberlehring“ pro klavír, Hungarian Rock pro cembalo; Martinů: Cembalový koncert; Šostakovič: Klavírní koncert č. 2 F dur Účinkují: Kateřina Chroboková – cembalo, Sára Žalčíková – klavír, Filharmonie Brno. Dirigent Pavel Šnajdr. ● Besední dům, 19.30 h.

29. a 30. 11. Koncertní abonmá – 2. ab. koncert Program: Beethoven: Fidelio, předehra; Mendelssohn-Bartholdy: Houslový koncert e moll; Brahms: Symfonie č. 2 D dur Účinkují: Yossif Ivanov – housle, Filharmonie Brno. Dirigent Christoph-Mathias Mueller. ● Janáčkovo divadlo, 19.30 h.

SPOLEK PŘÁTEL HUDBY při Filharmonii Brno, Besední dům, Komenského nám. 8, začátek v 19.30 h.

13. 11. Večer s lesními rohy Program: G. Gabrieli: Canzona per sonar, Scheidt: Das alte Jahr vergangen ist, Arnold: Koncert č. 1 pro lesní roh a varhany, Bok: De profundis, Saint-Saëns: Andante pro lesní roh a varhany, Bruckner/Bok: Symfonie č. 9, 1. věta Účinkují: Český hornový sbor, umělecký vedoucí Radek Baborák, Aleš Bárta – varhany

SPOLEČNOST BOHUSLAVA MARTINŮ brněnská pobočka

19. 11. Druhý koncert z cyklu Martinů a skladatelé z Moravy Program: Bohuslav Martinů, Leoš Janáček, Jan Novák, Jaromír Podešva Účinkují: Roman Mžik – housle, Alena Kuchar – viola, Renata Bialasová – klavír ● Koncertní sál ZUŠ Vítězslavy Kaprálové, Palackého tř. 70, Brno-Královo Pole, 19 h.


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:14 Stránka 22

22

KLUB MORAVSKÝCH SKLADATELŮ 27. a 29. 11. Festival Dny mladých interpretů ● Koncertní sál Konzervatoře v Brně, Lužánecká 14, 19 h.

MUSICA POETICA Vstupenky v předprodeji TIC, Běhounská 17

9. 11. Händel v Itálii aneb Italské inspirace – hudebně dramatické představení Účinkuje soubor Musica Poetica: J. Janků – mezzosoprán, E. Kalová – housle, L. Lukášová – příčná flétna, K. Stávková – viola da gamba, O. Múčka – cembalo a I. Dostálek v roli G. F. Händela ● Sál Milosrdných bratří, Vídeňská 7, 19.30 h.

VACHŮV SBOR MORAVSKÝCH UČITELEK 25. 11. Výroční koncert VSMU a APS Moravan Na programu: samostatná vystoupení obou sborů; Leoš Janáček: Otčenáš ● Besední dům v Brně, 19 h.

KONCERTY

HUDEBNÍ AGENTURA C.E.M.A. CENTRAL EUROPEAN MUSIC AGENCY, s. r. o. Polní 6, 639 00 Brno, www.cema-music.com

Barbara Maria Willi uvádí… – 9. ročník cyklu koncertů staré hudby 7. 11. Cesta po renesanční Itálii a Anglii Doron David Sherwin – cink, Barbara Maria Willi – varhanní pozitiv, cembalo Posluchači, kteří milují nečekaná dobrodružství a příjemná překvapení, se mohou těšit na mimořádný hudební zážitek. „Cinkisté“ byli ve své době nejlépe placenými hudebníky a jejich honoráře byly vyšší než například platy generálů! Na koncertě zazní díla z italských a anglických archivů, americký sólista na cink zároveň představí vlastní diminuce neboli virtuózní zdobení objevených skladeb. Takové ornamentální úpravy byly v době vzniku skladeb běžné a stejně jako dnes v jazzu, i tehdy se kvalita hudebníka hodnotila podle jeho schopností improvizovat. Vstupenky na závěrečný koncert již v prodeji – 10. 12. Collegium 1704, V. Luks – dirigent Zahájení prodeje předplatného na koncertní cyklus B. M. Willi na rok 2013 je plánováno na koncert 7. 11. 2012. Informace k abonmá získáte na telefonu 542 213 053 či na e-mailu info@cema-music.com ● Koncerty cyklu se konají vždy od 19.30 h. v Konventu Milosrdných bratří, Vídeňská 7, Brno. Předprodej vstupenek: TIC, Běhounská 17, Brno Změna programu vyhrazena. ●●● 3. 12. Adventní setkání s Hradišťanem Na adventní setkání přijede potěšit své příznivce do Brna cimbálová muzika Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou. Jedna z nejznámějších moravských cimbálových kapel je ojedinělým hudebním tělesem s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, jehož inspiračním zdrojem se stal folklor. ● Semilasso, Brno, 19.30 h. 9. 12. Ondřej Havelka a jeho Melody Makers Program: „Ondřej Havelka a jeho Melody Makers házejí dávají PERLY SWINGU“ Ondřej Havelka a jeho Melody Makers se tentokrát rozhodli nabídnout ty vůbec nejkrásnější hudební perly, jež nám světový swing 30. a 40. let zanechal. Zběsilé, virtuózní kusy střídají nesmrtelné sladké melodie.


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:14 Stránka 23

KONCERTY Žhavý americký swing zvedá ze židlí, české písně konejší nervy. Anebo naopak! Beze všech pochyb však vězte, že hned po prvních vteřinách strhující show plné rytmu a humoru, korunované brilantními výkony famózního evropského hot-trumpetisty Juraje Bartoše, zazáří… „Plaménky v očích Tvých…“! ● Semilasso, Brno, 20 h. Pořadatelé připravují na přelom dubna a května 2013 opakování programu Perly swingu – předprodej vstupenek bude spuštěn do 15. 11. 2012. Vstupenky v předprodejních místech sítě Ticketportal (TIC, DPL, Indies atd.), na www.ticketportal.cz a také v předprodeji KC Semilasso.

GLOBART s. r. o. Vstupné včetně přípitku 190 Kč (140 Kč pro členy Klubu Moravského tria). Členství v Klubu je bezplatné, o přihlášku pište na pavla.jahodova@globart.cz. Vstupenky jednu hodinu před koncertem. Na koncertě začne předprodej nejlepších míst na novoroční koncert v Besedním domě 1. 1. 2013.

25. 11. Muzikobraní s Moravským klavírním triem – Napříč staletími Jana Ryšánková – klavír, Jiří Jahoda – housle, Miroslav Zicha – violoncello Program: W. A. Mozart, J. Brahms, B. Martinů ● Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, 17 h.

HUDEBNÍ FAKULTA JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Komenského nám. 6, Brno, tel. 542 591 604, http://hf.jamu.cz/umelecka-cinnost/koncerty.html. Není-li uvedeno jinak, jsou koncerty pořádány v Koncertním sále Hudební fakulty JAMU v Brně, Komenského nám. 6 v 19.30 h. Změna programu vyhrazena.

2. 11. 15. ročník mezinárodního hudebního festivalu současné akustické i elektronické hudby a multimediálních projektů Setkávání nové hudby Plus 2012 Brno Contemporary Orchestra – I. První koncert mladého souboru pro soudobou hudbu věnovaný převážně tvorbě známého estonského skladatele Erkki-Sven Tüüra za jeho osobní účasti v prostorách nově otevřeného divadla JAMU. ● Divadlo na Orlí, Orlí 17–19, 19.30 h. 5. 11. Absolventský koncert (bakalářské studium) Karel Valenta – lesní roh Klavírní spolupráce: Zuzana Tlolková Program: P. Hindemith

23 6. 11. 15. ročník mezinárodního hudebního festivalu současné akustické i elektronické hudby a multimediálních projektů Setkávání nové hudby Plus 2012 Jonathan Powell & Olivier Messiaen Další z každoročních úchvatných monotematických koncertů britského klavírního génia. 8. 11. 15. ročník mezinárodního hudebního festivalu současné akustické i elektronické hudby a multimediálních projektů Setkávání nové hudby Plus 2012 Jonathan Powell II. Nejnovější klavírní soudobá tvorba (Aperghis, Radulescu, Barrett…). 12. 11. 15. ročník mezinárodního hudebního festivalu současné akustické i elektronické hudby a multimediálních projektů Setkávání nové hudby Plus 2012 Daan Vandewalle – klavír, Conrad Harris – housle Soudobá světová hudba v podání jednoho z nejuznávanějších světových pianistů na 20. a 21. století – tentokrát v souhře s vynikajícím americkým houslistou. 13. 11. Komorní koncert (doktorské studium) Bledar Zajmi – violoncello Klavírní spolupráce: Richard Pohl Spoluúčinkují: Lucie Rozsnyó, j. h. – soprán, Štěpán Filípek, j. h. – violoncello Program: J. B. Foerster; A. Peçi; V. Tole; J. Brahms 15. 11. Absolventský koncert (bakalářské studium) Martin Hroch – klavír Spoluúčinkuje: Josef Janda, j. h. – viola (Hochschule für Musik Nürnberg) Program: G. F. Händel; F. Couperin; J. S. Bach; C. Schumann; F. Schubert 16. 11. Kyoto Municipal Kyoto Horikawa Senior High School of Music (Japonsko) ● Koncertní sál HF JAMU, Komenského nám. 6, 18 h. 19. 11. OKOLO JAMU Účinkují: Pěvecký sbor VUT v Brně Vox Iuvenalis, sbormistr Jan Ocetek Program: J. Kapr; F. Vránek; P. Křížkovský; B. Žalud; J. Mazourová; M. Ištvan; M. Štědroň 20. 11. 15. ročník mezinárodního hudebního festivalu současné akustické i elektronické hudby a multimediálních projektů Setkávání nové hudby Plus 2012 Kateřina Chroboková – cembalo, Sára Žalčíková – klavír Šostakovič, Martinů a dvakrát Ligeti v podání vynikajících mladých interpretek a Filharmonie Brno, diriguje Pavel Šnajdr. ● Besední dům, Husova ul., 19.30 h.


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:14 Stránka 24

24 21. 11. Studio soudobé hudby Koncert ze skladeb studentů 22. 11. Jazzové proměny Jana Šimíčka Druhý absolventský koncert po 45 letech Klavírní recitál ve stylu jazz–classic–romantic Program: C. Porter; D. Ellington; W. Gross; H. Carmichael; C. Velázquez; J. Šimíček; R. Rodgers; J. Kern; A. C. Jobim; G. Gershwin; B. Strayhorn 26. 11. 15. ročník mezinárodního hudebního festivalu současné akustické i elektronické hudby a multimediálních projektů Setkávání nové hudby Plus 2012 MOENS Česká soudobá hudba v novém projektu známého pražského souboru – tradičního hosta festivalu. ● Komorní sál HF JAMU, Komenského nám. 6, 19.30 h. 26. 11. Koncert pedagogů Účinkují: doc. Bohuslav Matoušek – housle, doc. Renata Ardaševová – klavír Program: L. van Beethoven; A. Dvořák; B. Martinů 27. 11. 15. ročník mezinárodního hudebního festivalu současné akustické i elekt-

KONCERTY ronické hudby a multimediálních projektů Setkávání nové hudby Plus 2012 Gabriela Vermelho – zpěv a kvinton Skvělá charismatická zpěvačka, houslistka a herečka v jednom v celovečerním sólovém programu. ● Komorní sál HF JAMU, Komenského nám. 6, 19.30 h. 27. 11. Kontrabasový recitál Martin Raška – kontrabas Klavírní spolupráce: doc. Marcela Jelínková 28. 11. Absolventský koncert (bakalářské studium) Martin Kubíček – lesní roh Klavírní spolupráce: Mgr. Eva Macková Program: P. Dukas; J. J. Quantz; J. S. Bach 30. 11. Komorní koncert Účinkují: studenti z University of North Texas a studenti HF JAMU Diriguje doc. Vít Spilka V rámci programu konference MUSICA NOVA VIII. Program: L. Janáček


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:14 Stránka 25

KONCERTY

25

CZECH VIRTUOSI informace: www.czechvirtuosi.cz

28. 12. J. S. Bach: Vánoční oratorium Brněnský komorní sbor ● Kostel u minoritů, Brno, 19.30 h. Předprodej vstupenek: Student Agency, Dům pánů z Lipé, tel. 539 000 770; TIC Běhounská 17, tel. 542 210 863 7. 1. Tříkrálový koncert Hradišťanu a Czech Virtuosi ● Katedrála sv. Petra a Pavla, 19 h. Předprodej vstupenek: Student Agency, Dům pánů z Lipé, tel. 539 000 770; prodejna Donum, Petrov 9, tel. 543 237 047; Brněnka, s. r. o. nám. Míru 1, tel. 543 240 121 Koncerty se konají za finanční podpory statutárního města Brna.

KONZERVATOŘ BRNO tř. Kpt. Jaroše 45, 662 54 Brno, Koncertní oddělení, tel. 545 215 879, www.konzervatorbrno.eu

1. 11. Den otevřených dveří (10–17 h.) 5. 11. Abonentní koncert KŠ/1 Účinkují studenti klavírního oddělení Konzervatoře Brno. ● Koncertní sál Konzervatoře Brno, Lužánecká 14, 19 h. 5. 11. Premiéra „BIG M“ – černá komedie se zpěvem a tancem ve dvou dějstvích. Nastudovalo Operní studio Konzervatoře Brno. ● Dělnický dům, Brno-Židenice, 19.30 h. 19. 11. Koncert dechového oddělení Účinkují studenti dechového oddělení Konzervatoře Brno. ● Koncertní sál Konzervatoře Brno, Lužánecká 14, 19 h. 21. 11. Koncert dechového oddělení Účinkují studenti dechového oddělení Konzervatoře Brno. ● Koncertní sál Konzervatoře Brno, Lužánecká 14, 19 h.

GYMNÁZIUM P. KŘÍŽKOVSKÉHO S UMĚLECKOU PROFILACÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PAVLA KŘÍŽKOVSKÉHO Kristenova 27, 624 00 www.gymum.cz, www.zusbrno.cz

Brno,

6. 11. Hudební podvečer ● Sál školy, Kristenova 27, začátek v 17 h. 27. 11. Hudební podvečer ● Sál školy, Kristenova 27, začátek v 17 h.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VERBUM ET MUSICA Rezervace na tel. 776 032 149 nebo e-mailem: vem@seznam.cz

11. 11. Let’s Go! – Písně naděje Spirituálově laděný koncert akapelových skupin – pražské čtyřčlenné formace Let’s Go s Lee Andrew Davisonem (USA) a domácí brněnské skupiny DNA – Dej Nám Akord na letošním jediném společném vystoupení v Brně. Doporučený dobrovolný dar při vstupu 80 Kč. ● Sbor Páně CČSH, Vážného 6, Brno-Řečkovice, 18 h. 29. 11. Musica Parva – malá hudba na Starém Brně Jan Řezníček – viola, Jan Král – varhany Program: Georg Friedrich Händel: Sonáta G dur pro violu a klavír č. 6; Archangelo Corelli: Sonáta a moll, op. 5, č. 8, pro violu a klavír; Maximilian Kreuz: O Finst’re Nacht, Wv. 65c42; Jan Novák: Sonata da Chiesa pro violu a varhany – Lento; Johann Sebastian Bach: Sonáta č. 1 G dur pro violu da gamba a klavír (BWV 1027); Varhanní improvizace Doporučený dobrovolný dar při vstupu 50 Kč. ● Sbor Betánie CČSH, Nové sady 32a, Staré Brno, 18 h.

SLOVO A HUDBA V ČERVENÉM KOSTELE chrám J. A. Komenského, Komenského nám.

4. 11. Listopadové hudební nešpory (19.30 h.) Jubilejní desátý ročník, nad kterým převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. Účinkují: Musica bellissima (Lucie Lukášová – barokní flétna, Eva Tornová – cembalo, Miloslav Študent – arciloutna) Program: „Slavné hudební rodiny“ (Scarlatti, Couperin, Bach) Biblické zamyšlení: Mgr. Olga Tydlitátová Dobrovolné vstupné bude věnováno o. s. Naděje v Brně. Nešpory se konají za finanční podpory Jihomoravského kraje a statutárního města Brna. Pořádají a zvou sbory Českobratrské církve evangelické Brno I a Brno-Husovice.


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:14 Stránka 26

GALAKONCERT V BOBYCENTRU Info: 541 240 623 Předprodej v sítí

a v brněnskýchobchodech: DPL, BKC, Indies Wolf, Kudrna a Orange Travel

speciální host

PETR REZEK

HANA ZAGOROVÁ BOBYCENTRUM BRNO 5. 12. 2012

OOD 20 HODIN

ADVENTNÍ GOSPELY 2012

STELLA JONES & THE CHRISTMAS SINGERS

22. 12. KATEDRÁLA PETROV – BRNO OD 19.30


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:14 Stránka 27

27

KONCERTY ❚ KLUBY

KOSTEL SVATÉHO TOMÁŠE Moravské náměstí

Nedělní latinské chorální mše svaté v listopadu – začátky v 7.45 h. Zpívá Svatotomská gregoriánská schola. 4. 11. ordinarium – Missa Orbis factor (XI.) proprium: 31. neděle v mezidobí 11. 11. ordinarium – Dispositio I. proprium: 32. neděle v mezidobí 18. 11. ordinarium – Dispositio II. proprium: 33. neděle v mezidobí

Mimo Brno:

60. KOMORNÍ KONCERT NA RADNICI V MODŘICÍCH Modřice, náměstí Svobody, http://mim.cemotel.cz/koncerty.htm

21. 11. Jubilejní slavnostní koncert… Žáci ZUŠ Brno Smetanova; housle, violoncello, klavír, flétna, zpěv a cimbálová muzika Program: A. Dvořák, F. Liszt, F. Chopin, G. Donizetti a další ● Zasedací sál, 19 h.

25. 11. ordinarium – Missa De angelis (VIII.) proprium: Slavnost Krista Krále

KLUBY, KULTURNÍ POŘADY KULTURNÍ DŮM RUBÍN Brno-Žabovřesky, Makovského nám. 3, tel. 541 213 632, 541 213 704, www.kdrubin.cz, e-mail: rubin@zabovresky.cz. Předprodej vstupenek: pokladna KD Rubín, TIC Brno, Běhounská 17, Dům pánů z Lipé, Indies – Poštovská 2, Wolf Music – Dvořákova 3, Kudrna – podchod nádraží ČD. Začátky v 19.30 h., není-li uvedeno jinak. Změna programu vyhrazena.

2. 11. Poprvé vdaná. Hraje: Taťjana Medvecká 8. 11. Půldruhé hodiny zpoždění. Hrají: Milan Lasica a Daniela Kolářová 10. 11. Vše o mužích. Hrají: Maroš Kramár, Filip Blažek a Michal Slaný 14. 11. Radošinské naivné divadlo: Šťastné konce. 21. 11. Vše o ženách. Hrají: Anna Šišková, Jana Krausová a Jitka Schneiderová 29. 11. Vánoční Beatles – The Backwards

KVS „U TŘÍ KOHOUTŮ“ KLUB LEITNEROVA Leitnerova 2 (druhá zastávka tramvají od nádraží směrem do Pisárek), tel. 543 213 693, začátky v 19.30 hod., pokud není uvedeno jinak. Předprodej vstupenek: TIC Brno na Běhounské 17, Indies na Poštovské 2, FT Records na Kapucínském nám. 10 a Kudrna v podchodu nádraží ČD, www.leitnerka.cz

1. 11. Klára Šmahelová – křest CD Vlnohraní, kmotry jsou Katka a Dalibor Štruncovi 2. 11. Mascara. Brněnská folkrocková kapela 4. 11. Divadlo Věž. Včelí medvídci – od jara do zimy (15 h.)

6. 11. Markéta Baňková – autorské čtení Straka v říši entropie – Magnesia litera pro objev roku 2011 (19 h.) 7. 11. Reej. Melodický rock a funky 9. 11. The Frees. Koncert se koná v rámci projektu Music Point 10. 11. Songs from Utopia. Folkrockové snění ze Švýcarska 13. 11. Přehlídka divadel: Tři tváře komedie Divadlo Facka: Harlekýnova dobrodružství (19 h.) Služebníci Lorda Alfréda: Jukebox (20.15 h.) 14. 11. Přehlídka divadel: Tři tváře komedie Malé divadlo kjógenu: Horský asketa zlodějem tomelu a Papouškování Divadlo Facka: Cirkus dell’arte aneb Harlekýno strůjcem manželského štěstí (20.15) 15. 11. Baobab – křest nového CD Brněnská kapela, jejíž motto zní „S cimbálem tradičně a netradičně“ 16. 11. Hudební projekt Spolu. Vystoupení písničkářů A. Frauenberga, J. Žambocha a Montyho 20. 11. Poslechový pořad Jiřího Černého: Zlatá éra Marsyas 21. 11. K. R. Banda a Bazar Jam Band Bluesrock, české blues – ale i swing nebo rock’n’roll 22. 11. Barel Rock. Zase trochu jinak – klasicistní i klasický 23. 11. Soukromá škola moderního zpěvu. Koncert se koná v rámci projektu Music Point 27. 11. Xychty. Lyrická deprese s rockovou tváří 28. 11. The Glass Onion. Beatles Revival 29. 11. D.N.A. Mladá folková kapela


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:14 Stránka 28

KLUBY

28 30. 11. Lessbeat a Cowhill. Elektronická alternativa, jazz-funk Klubový bar je otevřen ve dnech programových akcí od 18 hodin.

SPOLEČENSKÉ CENTRUM BYSTRC Odbojářská 2, informace na tel. 546 224 320, 546 211 924. Předprodej vstupenek 1 měsíc před jednotlivými pořady (není-li uvedeno jinak) v pokladně Společenského centra po–čt 15–18 h. a v TIC Brno, Běhounská 17, po–pá 10–18 h. (tel. 542 210 863). Doprava tramvajemi č. 1, 3, 11 zast. Zoo, autobusy č. 50, 52 a trolejbusem č. 30, zast. Vondrákova.

7. 11. Čaj o půl páté. Taneční podvečer s kapelou L. Kozderky To jsme my, uvádějí a zpívají Jiří Helán, Karel Zelníček a Květa Navrátilová. (16.30 h.) 11. 11. Kůzlata a vlk. Známý příběh o vlkovi a kůzlatech. Dvě kůzlata Líza a Róza zůstanou sama doma a budou nucena odolávat nástrahám lstivého vlka. Jak všichni víme, vše nakonec dobře dopadne. Představení pro rodiče s dětmi divadla Špílberg Brno. (10 h.) Předprodej 14 dní předem ve Spol. centru Bystrc. 13. 11. Povídání o včelách, včelaření a včelích produktech spojené s ochutnávkou medů a medoviny. Vstup volný. (17 h.)

14. 11. Světáci Notoricky známá filmová hudební komedie v divadelní úpravě! Uvádí divadelní společnost HÁTA Praha. Hrají: M. Bočanová/A. Gondíková, M. Absolonová/I. Andrlová, F. Tomsa/L. Olšovský, D. Gondík/A. Háma, P. Vítek/M. Zounar, J. Přeučil, M. Kantorková a další. (19 h.) 24. 11. Beseda u cimbálu s cimbálovou muzikou Františka Černého (19 h.) Připravujeme: 7. 12. Předvánoční country bál. Účinkují: country kapela ZIMOUR a taneční skupina La Quadrilla, výuka country tanců Ivan Bartůněk.

MUSILKA KS OMEGA, Musilova 2, Brno, tel. č. 545 211 891, e-mail: ksomega@ksomega.cz., www.ksomega.cz. Spojení tramvají č. 4, směr Obřany, začátky v 19.30 h., není-li uvedeno jinak. Předprodej vstupenek: TIC Běhounská 17, Indies Poštovská 2, Dům pánů z Lipé a KS Omega, Musilova 2a

10. 11. Míša Růžičková v pořadu Tančíme a zpíváme s Míšou – Strašidel se nebojíme (15 h.) 14. 11. Mňága a Žďorp – 25 let 16. 11. Nešvilský krúžek– velký koncert k 25. výročí kapely. Hosté: Hladolet, PŽMH, Fkletzi, SCA, TM Band a další (19 h.) 17. 11. Jasná páka 23. 11. The Doors Revival (Other Voices – Praha) (20 h.)

ŽIVO U PALEČKA Koliště 23, Brno, www.upalecka.cz, hanzelkam@seznam.cz

9. 11. Ivan Hlas trio (20 h.) 13. 11. Milonga – večer s argentinským tangem, tanec, hudba, posezení (19.30 h.) 16. 11. Zdeněk Vřešťál – písničkář, textař (20 h.) 27. 11. Milonga – večer s argentinským tangem, tanec, hudba, posezení (19.30 h.)

VESELÁ KAVÁRNA Měřičkova 18, Brno-Řečkovice, www.veselakavarna.cz, tel. 541 211 890. Vstupenky na akci v prodeji ve Veselé kavárně, cena: 350 Kč dospělí a 250 Kč dítě

3. 11. Divadelní skupina Baterka: Františčina baterka (10 h.) 10. 11. Divadlo Koráb: Pohádka pro tři prasátka (10 h.) 11. 11. Svatomartinský lampiónový průvod (17 h.) 17. 11. Brněnské písničkové tetiny: Tetiny a dětičky ve světě jsou jedničky (10 h.) 24. 11. Divadlo Úsměv: Jak pejsek a kočička pouštěli draka (10 h.)


HLAVNÍ PARTNER

Co kdybychom žili společně? / Et si on vivait tous ensemble ? / Stéphane Robelin Distribuce / Distribution : Cinemart

Praha – Světozor, Lucerna, Francouzský institut, CineStar Anděl / Brno – Art / České Budějovice – Kotva WWW.FESTIVALFF.CZ

KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:14 Stránka 29

15.

Festival Francouzského Filmu / Festival du Film Français

22 . — 28. 11. 2012

PARTNEŘI

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:14 Stránka 30

30

KINA

KINA Za změny programu odpovídá pořadatel. V časovém intervalu mezi předáním podkladů do tisku a začátkem platnosti každého čísla zpravodaje může nastat programová změna, ověřujte si proto termíny i tituly filmů ještě na plakátech.

LUCERNA Brno, Minská 19, tel. 549 247 070, 605 282 438, www.kinolucerna.info.

1.–5. 11. Samsara, USA, č. dab. (18.15 h.), 1.–7. 11. Skyfall, USA (20.30 h.) 3. a 4. 11. Kozí příběh se sýrem, ČR, 3D (14 h.) 3.–5. 11. Do Říma s láskou, USA (16 h.) 6. a 7. 11. Looper, USA (18. h.) 8.–14. 11. Ve stínu, ČR (18.15 h.), Polski film ČR (20.30 h.) 10. a 12. 11. Hotel Transylvánie, USA, č. dab. (14 h.) 10.–12. 11. Nedotknutelní, Fr. (16 h.), 15.–18. 11. Twilight sága: Rozbřesk, část 2., USA (18 h.), Nedotknutelní, Fr. (20.30) 17. a 18. 11. Zvonilka: Tajemství křídel, USA, č. dab., 3D (14 h.) 17.–19. 11. Ve stínu, ČR (16 h.) 19. 11. Cesta do lesa, ČR (18.15 h.), Pina, Něm., 3D (20.30 h.) 20. a 21. 11. Váňa, ČR (18.30 h.), The Words, USA (20.30 h.) 22. 11. Ladies Movie Party: Svatba mezi citróny, Dánsko /It./Fr. (18. 30 h.) 23. 11. Svatba mezi citróny, Dánsko /It./Fr. (17. 45 h.) 23.–30. 11. Atlas mraků, USA/Něm. (20 h.) 24. a 25. 11. Kozí příběh se sýrem, ČR (14 h.), Twilight sága: Rozbřesk, část 2., USA (15. 45 h.) 24.–26. 11. Divoká stvoření jižních krajin, USA (18 h.) 26. 11. Vrásky z lásky, ČR, (15. 45 h.) 27. a 28. 11. Karel Reisz: Ten filmový život, ČR (18 h.) 29. a 30. 11. Ve stínu, ČR (17.45 h.)

ART Filmový klub Brno, Cihlářská 19, tel. 541 213 542, prodej vstupenek odpoledne, hodinu před začátkem prvního představení.

1. 11. VOL: Zlomený květ (17 h.), Šarlatová ulice (19 h.), Poraž ďábla (22 h.) 2. 11. VOL: Alice ve městech (17 h.), Písečná žena (19 h.), Stroszek (22 h.) 2. a 3. 11. Takoví normální zabijáci (22.30 h.) 3. a 4. 11. Já Baryk (10 h.) 3. 11. VOL: Právě teď (17 h.), Nepijte vodu (19 h.), PJ Harvey Let England Shake (22 h.) 3. 11. Batman (19 h.) 4. a 5. 11. Dva nula (18 h.), Georg Harrison: Living in The Materia (19 h.)

4. 11. Klip (20.30 h.) 5. a 6. 11. Hasta la vista! (20.30 h.) 6. 11. Hasta la vista! (15 h.) 6. 11. Cesta na měsíc + Podivuhodná cesta (18 h.) 7. 11. Mazel (18 h.), Batman se vrací (19 h.), Cesta na měsíc + Podivuhodná cesta (20.30 h.) 8. 11. Brno 16 (14 a 16.30 h., zahájení – 18 h.) 9. 11. Brno 16 (10.30, 13.30, 16 a 18.30 h.) 9. a 10. 11. Krysař (21 h.) 10. 11. Brno 16 (10.30 a 13.30 h., host Jan Svěrák – 15 h., vyhlášení cen – 18 h.) 11. 11. Jak ševci zvedli vojnu pro červenou sukni (10 h.), Je to jen vítr (18 h.) 11. a 12. 11. Obchod pro sebevrahy (20.30 h.) 12., 13., 14. a 15. 11. Bůh masakru (18 h.), 13. 11. 7 hříchů (15 h.) 13. a 14. 11. Občan K – Ztohoven (20.30 h.) 14. 11. Batman navždy (19 h.) 15. 11. Až do města Aš (20.30 h.) 16. 11. Svatba mezi citróny (18 h.), Až do města Aš (20.30 h.), Zodiac (21.30 h.) 17. a 18. 11. Pojďte pane, budeme si hrát 1 (10 h.) 17. 11. MZP: Jezero žen (18 h.), Tohle je „Láska v akci“ (18.30 h.), Laurence Anyways (20.30 h.), 17. 11. Zodiac (21.30 h.) 18. 11. MZP: Místy oblačno (18 h.), Okouzlující podvodníci (18.30 h.), Za zdmi (20.30 h.) 19. 11. MZP: Hlemýžďky (18 h.), Utopená zrcadla (18.30 h.), Jak přežít mor (20.30 h.) 20. 11. Svatba mezi citróny (15 h.) 20. 11. MZP: Neviditelní (18 h.), Král komiksů (18.30 h.), Zahrada k pověšení (20.30 h.) 21. 11. MZP: Zenne (18 h.), Vyspali byste se s někým cizím? (18.30 h.), Hra na pláč (20.30 h.) 22. 11. FFF: The Artist (18 h.), Láska (20.30 h.) 22. 11. Batman a Robin (19 h.) 23. 11. FFF: Paříž–Manhattan (18 h.), Proti větru (20.30 h.) 23. 11. Vymítač ďábla (22 h.) 24. a 25. 11. Pojďte pane, budeme si hrát 2 (10 h.) 24. 11. FFF: Co kdybychom žili společně? (18 h.), Holy Motors (20.30 h.) 24. 11. Batman začíná (19 h.), Vymítač ďábla (22 h.) 25. 11. FFF: Kuře na švestkách (18 h.), Večer krátkých filmů (20.30 h.) 26. 11. FFF: Něžnost (18 h.), Ano, šéfe! (20.30 h.)


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:14 Stránka 31

31

KINA ❚ VÝSTAVY 27. 11. Až do města Aš (15 h.) 27. 11. FFF: Hašišbába (18 h.), Ministr (20.30 h.) 28. 11. FFF: Nedotknutelní (18 h.), Z prezidentské kuchyně (20.30 h.)

28. 11. Temný rytíř (19 h.) 30. 11. Atlas mraků (18 h.) VOL: MZP: FFF:

Festival Vision of Light Festival Mezipatra Festival francouzských filmů

VÝSTAVY MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM Zelný trh 6, Brno, www.mzm.cz, tel. 533 435 220, e-mail: mzm@mzm.cz

DIETRICHSTEINSKÝ PALÁC Zelný trh 8, Brno, tel. 533 435 280, www.mzm.cz. Otevírací doba: út: 9–15 h., st–pá: 9–17 h., so a ne 13–18 h., svátky (pouze ty, které připadnou na út–ne): 13–18 h., po: zavřeno

Stálé expozice Zaniklý život na Moravě ● Pravěk Moravy ● Velká Morava ● Morava ve středověku ● Svět nerostů ● Památník prof. Karla Absolona Výstavy Zlato… symbol moci a bohatství (2.–18. 11.) Kamenná duha (2012–2014, vstup volný)

BISKUPSKÝ DVŮR Muzejní 1, Brno (vstup ze Zelného trhu a Kapucínského nám.), tel. 533 435 282, www.mzm.cz. Vstupenky do Biskupského dvora jsou v prodeji v Dietrichsteinském paláci. Otevírací doba: út: 9–15 h., st–pá: 9–17 h., so a ne 13–18 h., svátky (pouze ty, které připadnou na út– ne): 13–18 h., po: zavřeno

Stálé expozice Fauna Moravy ● Akvárium sladkovodních ryb ● Dějiny peněz na Moravě a Moravské medailérství Výstava Milovníci knížek (do 30. 3. 2013) HOUBAŘSKÁ PORADNA Biskupský dvůr, Muzejní 1, Brno, tel. 533 435 238, www.mzm.cz. Otevírací doba: po: 9–12 a 13–18 h., út: 9–12 a 13–16 h.

rozvoj (CZ.1.05/3.2.00/09.0180). Základní kámen byl slavnostně poklepán 26. 9. 2012, stavba zahájena. Mendelovo Brno. Vydejte se s námi na virtuální procházku po známých i méně známých místech města Brna spojených s působením J. G. Mendela, kterou jsme pro vás připravili na webových stránkách. Mendel jako vědec, učitel a všestranná osobnost. Znáte osobnost J. G. Mendela a jeho vědecký a kulturní odkaz? Přesvědčte se v našem kvízu a zúčastněte se soutěže o ceny, kterou jsme pro vás připravili na podzimní měsíce. Nobelovská výročí a věda v akci. Vzdělávací akce k připomenutí důležitých objevů oceněných Nobelovou cenou za fyziologii/medicínu v kontextu vědeckých idejí J. G. Mendela a aktuální vědy a výzkumu (nejen) na brněnských pracovištích. Tentokrát ve spolupráci s ÚŽFG AV ČR, v. v. i. ve dnech 7. a 15. 11. 2012. Přijďte se podívat přímo do laboratoří! Mendel Medal & Lecture. Letošní Mendelova pamětní medaile Mendeliana MZM Brno bude udělena prof. R. C. Karnovi, College of Medicine, University of Arizona, USA dne 28. 11. 2012. Více informací o všech aktivitách na www.mendelianum.cz.

PALÁC ŠLECHTIČEN Kobližná 1, Brno, tel. 542 422 361, www.mzm.cz. Otevírací doba: út: 9–15 h., st–pá: 9–17 h., so a ne 13–18 h., svátky (pouze ty, které připadnou na út–ne): 13–18 h., po: zavřeno

MENDELIANUM

Výstavy 20 let s Dětským muzeem / kaleidoskop interaktivních výstav pro děti i dospělé (do 31. 12. 2012)

Biskupský dvůr, Muzejní 1, Brno (vstup ze Zelného trhu a Kapucínského nám.), tel. 549 211 703, www.mendelianum.cz, www.mzm.cz

Memory – Liběna Rochová – reflexe tradic v oděvních objektech (do 31. 12. 2012)

Atraktivní svět genetiky. Realizace projektu návštěvnického centra pokračuje za podpory Evropského fondu pro regionální

Herr Gott! Zapomenutí sousedé – Obraz zbožnosti německé minority (do 31. 12. 2012)

Modely hub J. Rulíška s houbařskou poradnou


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:14 Stránka 32

VÝSTAVY

32 Beseda 26. 11. Jana Nosková: Měli jsme překrásné dětství – vzpomínky německých spoluobčanů na dětství v meziválečném Brně ● Palác šlechtičen, Kobližná 1, Brno, 18 h. Výtvarné dílny pro děti 10. 11. Lapače zlých snů – výtvarná dílna pro děti s komentovanou prohlídkou výstavy 20 let s Dětským muzeem ● Palác šlechtičen, Kobližná 1, Brno, 13–16 h., rezervace na tel. 533 435 274 24. 11. Prstoví maňásci – výtvarná dílna pro děti s komentovanou prohlídkou výstavy 20 let s Dětským muzeem ● Palác šlechtičen, Kobližná 1, Brno, 13–16 h., rezervace na tel. 533 435 274

PAVILON ANTHROPOS Pisárecká 5, Brno, tel. 515 919 760, www.mzm.cz. Otevírací doba: út–pá: 9–18 h., so a ne: 10–18 h., svátky (pouze ty, které připadnou na út–ne): 10–18 h., po: zavřeno

Stálé expozice Morava lovců a sběračů ● Nejstarší umění Evropy ● Paleolitické technologie ● Genetika ve vývoji člověka ● Příběh lidského rodu ● Primáti naše rodina Nová stálá expozice Zdeněk Burian: Viděl světy dávno minulé… Výstava Umění australských domorodců / za posledními lidmi doby kamenné (do 2013)

PAMÁTNÍK LEOŠE JANÁČKA Smetanova 14, Brno, tel. 533 433 816, www.mzm.cz. Otevírací doba: út: 9–15 h., st–pá: 9–17 h., so a ne: 13–18 h., svátky (pouze ty, které připadnou na út–ne): 13–18 h., po: zavřeno

Stálá expozice Janáčkův domek s původní dispozicí vnitřního prostoru a kompletně dochovaná Janáčkova pracovna Výstava Druhotvary 3 (21. 11. 2012–30. 1. 2013)

PAMÁTNÍK BIBLE KRALICKÉ Kralice nad Oslavou, tel. 568 643 619, www.mzm.cz. Otevírací doba: út–ne: 8–15 h., po: zavřeno

Stálá expozice Dílo tiskařů Jednoty bratrské. Expozice představuje historii tiskárny. Výstava Labyrint života Jana Amose Komenského. Výstava věnovaná J. A. Komenskému. ●●● Externí výstava Moravského zemského muzea Charta 77 / Od občanského vzdoru k demokratické ústavě. Ústavní soud

a Moravské zemské muzeum poprvé vystavují originál Charty 77. Výstava se koná k 35. výročí Charty 77 a 20. výročí Ústavního soudu ČSFR. ● Ústavní soud, Joštova 8, Brno, přístupné při veřejných slyšeních Ústavního soudu.

MUZEUM MĚSTA BRNA Špilberk 210/1, tel. 542 123 616–618, fax 542 123 613, e-mail: muzeum.brno@spilberk.cz, www.spilberk.cz

HRAD A PEVNOST ŠPILBERK Kasematy Otevírací doba: úterý–neděle od 9 do 17 h. (poslední vstup v 16.15 h.). Prohlídková trasa, pro skupiny průvodce (pokud je skupina větší než 20 osob, je nutné se objednat). Objednávky prohlídek na tel. 542 123 614, nový e-mail pro objednávky: kasematy@spilberk.cz

Expozice představuje barokní pevnostní stavitelství a vězeňství josefínské doby. Původním účelem kasemat bylo poskytnout úkryt vojenské posádce. V roce 1783 byly přebudovány na žalář pro zvlášť těžké zločince. Stálé expozice Otevírací doba: středa–neděle od 9 do 17 h. (prodej vstupenek končí hodinu před uzavřením).

– Špilberk od hradu k pevnosti (stavební vývoj hradu, hradní studna) – Špilberk – Žalář národů (obávané vězení rakouské monarchie), Žalář dotekem – rekonstrukce cely z 30. let 19. století, určená pro nevidomé – Brno na Špilberku (dějiny města Brna) Výstava Velké Brno je nyní součástí expozice Brno na Špilberku. Velmi úspěšná výstava z obchodního centra Galerie Vaňkovka, kde ji během dvou týdnů zhlédly tisíce lidí, je nyní z větší části k vidění i na hradě Špilberku. – Od renesance po modernu (výtvarné umění 1570–1945) – Vulcanalia – stálá mezinárodní expozice o historii a současnosti ohňostrojného umění – Dětská dílna – otevřeno pro veřejnost v so a ne – dle otevírací doby expozic, ve všední dny s lektorským vedením pro zájmové skupiny – poznávání brněnských památek, doplňování pověstí, určování historických slohů v architektuře, odívání a nábytku. Děti mohou zkoušet šaty, skládat skládačky, kostky, kreslit atd. Rozhledna Otevírací doba: so a ne – dle otevírací doby expozic, za pěkného počasí

Krásný výhled na Brno z hradní věže


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:14 Stránka 33

VÝSTAVY Edukační programy ve stálých expozicích Muzea města Brna Špilberk od hradu k pevnosti. Stavební vývoj hradu Špilberku v časových souvislostech důležitých historických událostí. Brno na Špilberku. Významné dějinné události z minulosti Brna, od první písemné zmínky o městě až po vznik moderního velkoměsta označovaného jako Velké Brno. Špilberk – žalář národů. Špilberk jako barokní pevnost a obávané vězení habsburské monarchie, známé po celé Evropě v 18. a 19. století (délka cca 60 min.). K výstavám jsou připraveny tematické pracovní listy, po domluvě lze prohlídku doplnit brněnskými pověstmi, případně ukázkou historických zbraní. Objednávky a přihlášky na jednotlivé programy přijímá lektorka: PhDr. Eva Picmausová, tel. 542 123 618, e-mail: picmausova@spilberk.cz Od renesance po modernu. Doprovodný program „Andělé a múzy“ představí díla výtvarných umělců, spjatých s městem Brnem, ve stálé expozici nejvýznamnějších uměleckých sbírek Muzea města Brna. Vulcanalia – ohňostroje v obrazech staletí. Od archetypu ohně, hermetismu a alchymie, v návaznosti na vynález střelného prachu sledujeme počátky vzniku a výroby ohňostrojných efektů a komponovaných ohňostrojů až po současné ohňostroje. Informace a objednávky: MgA. Barbora Svátková, Ph.D., e-mail: svatkova@spilberk.cz, tel. 542 123 635 Krátkodobé výstavy Otevírací doba: středa–neděle od 9 do 17 h. (prodej vstupenek končí hodinu před uzavřením).

Vánoční výstava pro děti ke 100. výročí narození Jiřího Trnky. Kdo by neznal půvabné ilustrace Karafiátových Broučků, Českých pohádek nebo Pohádek bratří Grimmů? Díla slavného českého výtvarníka Jiřího Trnky, od jehož narození uplynulo na začátku tohoto roku sto let, představuje nová výstava na hradě Špilberku, věnovaná dětem. Výstava nabídne více než stovku exponátů, které jsou zapůjčeny převážně z rodinného archívu. Jako každoročně i letos nebudou chybět dětské dílny a doprovodné programy, včetně možnosti zakoupení nových vydání knih s ilustracemi Jiřího Trnky (15. 11. 2012– 27. 1. 2013). ● Špilberk – západní křídlo, 2. patro

33 Doprovodný program 20. 11. 2012–25. 1. 2013 Kde bydlí kocour – výtvarná dílna s kocourem a loutkami. Vhodné pro děti od MŠ a 1. stupně ZŠ. Délka trvání cca 45–90 min. Objednávky: MgA. Barbora Svátková, Ph.D., e-mail: svatkova@spilberk.cz, tel. 542 123 635 Ano v bílém? Svatební šaty a doplňky ze sbírek Muzea města Brna. Výstava o svatbách, svatebních oděvech a módních doplňcích, o výbavách nevěst v minulosti a dnes. Co se nosilo tenkrát a nyní, kdy se nevěsty rozhodly pro bílou barvu šatů a kdy ji nahradila barva jiná? Návštěvníci uvidí kromě originálních oděvů i návrhy současných módních návrhářů, staré svatební fotografie z konce 19. století a sbírku svatebních oznámení z celého 20. století. Budou se moci seznámit též se současnými autorskými svatebními kabelkami a svatebními kolekcemi moderního šperku. Královská kaple na Špilberku se promění ve svatební síň. Výstava se uskuteční ve spolupráci s Moravskou galerií a svatební agenturou Easy Wedding (do 31. 12.). ● Špilberk – východní křídlo, 1. patro Doprovodné akce Od 1. 10. 2012 program pro školy a zájmové skupiny Když si náš dědeček babičku bral a jak dál?, lze doplnit výtvarnou dílnou. V komentované prohlídce se dotkneme témat: historie svateb, svatebních tradic, vývoje svatebního oděvu, ženy a společnost v 19. a 20. stol. Vhodné zařadit do okruhů člověk a jeho svět nebo do rodinné výchovy. Pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Délka trvání cca 45–90 min. Objednávky: PhDr. Eva Picmausová, e-mail: picmausova@spilberk.cz, tel. 542 123 618 Módní přehlídky 8. 11. Střední škola umění a designu, stylu a módy a vyšší odborná škola Brno (15 h.) 15. 11. Miroslav Michael Knot – Oděvní modely (17 h.) Šperky a kabelky 29. 11. Komentovaná prohlídka výstavy; prezentace a prodej šperků z dílny manželů Olivových, Jany Brzezinové, Petra Hajdy a kabelek Lucie Hlavinkové (15 h.) Pařížský zlomek Dalimilovy kroniky. Gobelínová replika Věry Mičkové. Velkou událostí pro celou českou veřejnost bylo v roce 2005 získání zlomku Dalimilovy kroniky ze 14. stol., který stát zakoupil v pařížské aukci. Objev latinsky psaného rukopisu se stal senzací. Pařížský fragment základního díla ná-


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:14 Stránka 34

VÝSTAVY

34 rodního písemnictví zdobí skvostné iluminace, které natolik uchvátily olomouckou textilní výtvarnici Věru Mičkovou, že se rozhodla vytvořit jejich gobelínovou repliku. Výsledek tříleté usilovné práce uvidíte v gotickém sále na Špilberku (do 4. 11.). ● Špilberk – gotický sál Chystáme pro vás novou výstavu – obrazy Karla Gotta – výtvarná díla našeho předního zpěváka. Termín zahájení výstavy naleznete již brzy na www.spilberk.cz. Program 50+ Program MuMB nejen pro „starší věkovou kategorii“ Rok 2012 je věnován našim seniorům, ani my v Muzeu města Brna na ně nezapomínáme, a kromě programů ve výstavách a expozicích na Špilberku a Měnínské bráně, vám nabízíme oblíbené komentované procházky za památkami brněnské architektury s PhDr. Lenkou Kudělkovou. Na listopad jsme pro vás připravili vycházku za architekturou místa, kam se většina z nás vypravuje právě v tomto období, kdy si připomínáme památku zesnulých. Navštívíme brněnský ústřední hřbitov, kde se nachází několik cenných staveb jak z 19., tak i z 20. století. Zastavíme se u krematoria, u obřadní síně ve spodní části hřbitova a také u vstupní budovy při Vídeňské ulici a opět si řekneme několik slov o jejich historii a také o architektech, kteří tyto velmi kvalitní příklady brněnské stavební produkce vytvořili. Sraz zájemců o komentovanou prohlídku je v úterý 6. 11. 2012 v 15.30 h. před budovou krematoria, Jihlavská 1, Brno, prohlídka zdarma. Bližší informace podá: PhDr. Eva Picmausová, tel. 542 123 618; e-mail: picmausova@spilberk.cz

MĚNÍNSKÁ BRÁNA Měnínská 7, 602 00 Brno, tel. 542 214 946, e-mail: muzeum.brno@spilberk.cz. Otevírací doba: čtvrtek–pondělí od 10 do 18 h.

Muzeum hraček. Stálá expozice historických hraček ze sbírek paní Milady Kollárové. Nová stálá expozice historických hraček ze sbírky brněnské výtvarnice Milady Kollárové. Autorka výstavy dává ve své sbírce přednost českým hračkám, a tak zde najdeme hračky od známých firem Schovanek, Hamiro, Merkur a mnoha dalších. Expozice je rozdělena do dvou částí – hry a hračky pro děvčata a pro chlapce a překvapuje rozmanitostí a růzností vystavených panenek, kočárků, pokojíčků, nádobíčka, her stolních, venkov-

ních, společenských, hraček plechových, pohyblivých, hraček z textilu, hraček lidových, stavebnic, koníčků, figurek, zvířátek, autíček, vláčků, stavebnic dřevěných, kovových, loutek a loutkových divadel. Zlatá brána otevřená. Zábavné prohlídky Muzea hraček určené dětem z MŠ a prvního stupně ZŠ. Programy pro skupiny dětí Zlatá brána a Příběhy hraček lze doplnit výtvarnou dílnou. Informace a objednávky: PhDr. Eva Picmausová, e-mail: picmausova@spilberk.cz, tel. 542 123 618

VILA TUGENDHAT Černopolní 45, 613 00 Brno, pokladna – tel. 515 511 015, e-mail: info@tugendhat.eu, www.tugendhat.eu. Otevírací doba: úterý–neděle od 10 do 18 h., prohlídky s průvodcem každou celou hodinu – v 17 h. poslední prohlídka. Rezervace vstupenek – http://rezervace.spilberk.cz/ nebo na tel. 515 511 015.

Památka světové moderní architektury, která je zapsána na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Autor: Ludwig Mies van der Rohe (1928–1930) Prohlídková trasa: I. okruh: Standard (obytné prostory vily) 3. nadzemní podlaží – tzv. ložnicové patro (horní terasa; vstupní hala; rodičovská sekce; dětská sekce) 2. nadzemní podlaží – hlavní obytný prostor; přípravna, kuchyň, zahrada II. okruh: Technický (technické zázemí vily) rozšíření I. prohlídkového okruhu o technické zázemí vily (strojovna vzduchotechniky; kotelna; strojovna pro elektrické spouštění oken; prádelna; fotokomora; trezor na kožichy) Na pokladně lze v otevírací dny zakoupit časově neomezenou vstupenku pouze do zahrady (dle povětrnostních podmínek).

URBAN CENTRUM Informační centrum rozvojových projektů města Brna Mečová 5, Stará radnice, Brno, tel. 542 210 297, e-mail: urbancentrum@brno.cz, www.urbancentrum.brno.cz, otevřeno út–pá 10–18 h., so 13–16 h., vstup volný

Aktuální výstava v listopadu Mendelovy zahrady očima studentů. Návrhy studentů Fakulty architektury VUT v Brně na úpravu svahu nad starobrněnským klášterem a jeho přeměnu v místo poznávání a odpočinku.


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:15 Stránka 35

VÝSTAVY

35

MENDELOVO MUZEUM MASARYKOVA UNIVERZITA

15. 11. Jan Růžička: Křesťanská víra v čase nesvobody – perzekuce kněží v 50. letech 20. století v Československu

Mendlovo nám. 1a, Brno, tel. 543 424 043, www.mendelmuseum.muni.cz. Otevřeno: út–ne 10–17 h., jiné termíny po domluvě, poslední st v měsíci volný vstup. Komentované prohlídky v Čj, Aj, Nj na základě rezervace.

22. 11. Jaroslav Franc: Kontinuita a tradice koptského křesťanství v Egyptě na přelomu 20. a 21. století 29. 11. Stanislav Balík: Letnice dvacátého století – II. vatikánský koncil a Československo

Stálá expozice Gregor Johann Mendel – člověk, opat a vědec. Výstava představuje osobnost G. J. Mendela ve všech souvislostech jeho života, bádání a působení v Brně.

● Přednášky se konají vždy od 18 hodin v sále na Petrově 2 v Brně

Doprovodná výstava První část z cyklu výstav Krok za krokem vědou se představuje veřejnosti na podzim tohoto roku a díky své interaktivnosti je určena všem věkovým kategoriím. Genetika. Zajímají vás přírodní vědy a podstata fungování přírody? Chcete vědět, v čem se liší buňky živočichů a rostlin, nebo jak vypadají bakterie? Pokud ano, pak zavítejte do Mendelova muzea! Dozvíte se zde také, čemu se věnují vědci v tajemné budově zvané Kampus, a na závěr se můžete interaktivní formou seznámit se základními genetickými metodami. A chybět nebude ani sám otec genetiky – Gregor Mendel! Výstava je součásti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost „Věda a vědci pro vzdělanost moderní společnosti“ CZ.1.07/2.3.00/35.0005 (do 31. 12., otevírací doba pro veřejnost: út–ne 10–17 h.).

Služby návštěvníkům v češtině, angličtině a němčině po telefonickém objednání: – prohlídky katedrály a areálu Petrov s odborným průvodcem – prohlídky brněnských kostelů s odborným průvodcem

PETROV DIECÉZNÍ MUZEUM Petrov 1, Brno, tel. 731 404 000, petrov@petrovinfo.cz, www.petrovinfo.cz

Expozice Petrov 1, otevřeno út–ne 10–17 h.

Vita Christi – sakrální umění z brněnské diecéze. Vita Christi, Život Kristův, představuje jedinečnou sbírku umělecky nejcennějších obrazů, soch, reliéfů a liturgických předmětů z brněnské diecéze. Tematická kompozice výstavy sleduje příběh života Ježíše Krista. Zajímavý interpretační zážitek nabízí srovnání výtvarné řeči exponátů s texty evangelijních zpráv. Diecézní muzeum zajišťuje odborné komentované prohlídky pro školy a další předem objednané skupiny návštěvníků. Přednáškový cyklus Diecézního muzea v Brně – Proměny křesťanství 8. 11. Pavel Ambros: Česká církev – tvořivá a sebevědomá minorita

Informační centrum Petrov Petrov 1, otevřeno út–ne 10–17 h.

GALERIE SKLEPENÍ Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, nám. Svobody 8, 601 54 Brno, e-mail: sklepeni@brno.npu.cz, www.galeriesklepeni.cz.Výstava je otevřena od pondělí do pátku od 10 do 18 hodin.

Z Brna až na konec světa. Výstava fotografií Petra Spielmanna. Více než 200 fotografií vytvořil letos osmdesátiletý doc. PhDr. Petr Spielmann, Dr.h.c. na cestách po evropských zemích, ale také v Asii, Africe a Americe (do 16. 11.).

DIVADLO RADOST – MUZEUM LOUTEK Cejl 29, Brno, tel. 545 321 273, otevřeno po–pá 8–18 h., ne 9–18 h., sobota zavřeno. Bližší informace, aktuální nabídky a rezervace na: www.divadlo-radost.cz

Radost Jaroslava Milfajta – průřez tvorbou výtvarníka Jaroslava Milfajta pro Divadlo Radost 11. 11. Tři pohádky pro rošťáky (10 h., pro děti od 3 let)

LETOHRÁDEK MITROVSKÝCH Veletržní 19, www.letohradekbrno.cz, otevřeno út–ne 10–16 h.

Origami – výstava (do 24. 11.)

BARON TRENCK GALLERY Kapucínský klášter – nádvoří, Kapucínské nám. 5, Brno (vstup v sousedství hrobky), www.barontrenckgallery.cz. Otevřeno denně 9–16.30 h.

Moravská vesnička a betlém – expozice


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:15 Stránka 36

VÝSTAVY

36

GALERIE „D“ Lidická 7, 602 00 Brno, tel. 549 257 003. Otevřeno v po–pá od 10 do 18 h., v sobotu od 10 do 12 h., e-mail: art@galerie-d.cz, www.galerie-d.cz

Světlana Žalmánková – obrazy (1.–30. 11.)

„Krásná jizba“ 21. století Moravská tvorba Kalendáře 2013, dárky…

MALÁ GALERIE VÚVeL Hudcova 70, Brno-Medlánky, otevřeno v pracovní dny do 16 h.

Stálá prodejní výstava obrazů současných žijících malířů Moravy a Čech. Hlavní zaměření galerie je na krajinomalbu, naleznete zde také figurativní náměty, portréty, kytice, zátiší, romantická městská zákoutí…, v menší míře je zastoupena abstraktní tvorba.

Denisa Belzová, Pavla Kantorová – Gel na voko – akvarely (do 31. 12.)

GALERIE HŘEBÍČEK Česká 32, tel. 542 219 606, otevřeno po–pá od 9.30 do 17 h.

2. 11. Autorské čtení brněnské spisovatelky Blanky Hoškové „Horko domácího krbu“ (17.30 h.)

Souborná výstava současného českého výtvarného umění

Petr Kvapil a Jaroslav Mareš (7.–25. 11., vernisáž v 17 h.)

BRNO GALLERY CZ

10. výročí TRIUM Brno /Tribula–Jonášová–Foretník/ (28. 11. 2012–14. 1. 2013, vernisáž v 17 h.)

1. Art Consulting Brno, Malinovského nám. 2, 602 00 Brno, www.brno-gallery.cz, otevřeno po–pá 10–17 h., o víkendech zavřeno.

MALÁ KRÁLOVOPOLSKÁ GALERIE Husitská 1, Brno-Královo Pole, tel. 604 251 192, www.mkgbrno.cz, otevřeno po–pá 13–17.30 h.

SPOLEČENSKÉ CENTRUM BYSTRC Odbojářská 2, 635 00 Brno-Bystrc, tel. 546 211 924, 546 224 320. Výstava je přístupná od pondělí do čtvrtka 15–18 h., při akcích ve Společenském centru nebo na základě telefonické dohody. Vstup volný.

Jiří Hilmar – 1+1 = 1 – optické reliéfy a sochy od 60. let po současnost (vernisáž 15. 11. v 18 h.)

Barevný svět – energetické obrazy a enkaustika Lenky Singerové (1.–19. 11.)

WANNIECK GALLERY

OBCHŮDEK VOSKOVÁ BATIKA

GALERIE SOUČASNÉHO UMĚNÍ

Ve Vaňkovce 2, 602 00 Brno, tel./fax 543 256 072, e-mail: info@wannieckgallery.cz, www.wannieckgallery.cz. Otevírací doba: po, út, st, pá, so, ne 10–18 h., čt zavřeno

WANNIECK GALLERY (hlavní výstavní prostor) Petr Nikl – Já jsem Tvůj zajíc /Dialog s maminkou/ (do 17. 2. 2013)

GALERIE ZA STĚNOU

Porhajmova 10 (zastávka Geislerova), Brno-Židenice, tel. 606 675 488, otevřeno po–pá 13–18 h., jinak po dohodě.

Zdena Kristová – vosková batika Obrázky, dárkové zboží, tašky Novinka! Knihy s folklorní tematikou

TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ Purkyňova 105, 612 00 Brno, tel. 541 421 411, fax 541 214 418, e-mail: info@technicalmuseum.cz, www.technicalmuseum.cz. Otevřeno: úterý–neděle od 9 do 17 h., v pondělí zavřeno.

Art Sale Point – prodejní výstava (do 25. 11.) 3., 10., 17. a 24. 11. Dětský výtvarný ateliér (10–12 h.) 27. 11. Výtvarné kurzy pro děti (16–17 h.)

STUDIO IN Minská 65, Brno-Žabovřesky, tel. 605 357 676. Otevřeno v po–pá 13–19 h., v so 9–12 h., www.volny.cz/studio.in/, e-mail: studio.in@volny.cz

Expozice Vodní motory a Památník Viktora Kaplana ● Parní motory ● Historická vozidla ● Historická stereovize ● Nožířství ● Kovolitectví ● Železářství ● Salon mechanické hudby ● Od tamtamu k internetu ● Letecká historie a plastikové modelářství ● Kultura nevidomých ● Ulička řemesel ● Čas nad námi a kolem nás ● Kabinet elektronové mikroskopie ● Technická herna


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:15 Stránka 37

VÝSTAVY Stereovize Španělsko (nové snímky) Výstavy – Tajemství depozitářů aneb Co jste možná ještě neviděli (do 31. 12.) – Motocykly Václava Svobody III. (do 31. 12.) – Letecké motory (do 31. 12.) – Když oči nestačí (do 31. 12.) Akce do 1. 11. Hedvábné šátky (TMB – VTD) 10. a 11. 11. Mozaika (VTD) 20.–29. 11. Vánoční tvorba (VTD) 28. 11. Hudební dýchánky (TMB) Technické památky Areál čs. opevnění Šatov, Kovárna v Těšanech, Stará huť u Adamova, Větrný mlýn v Kuželově, Vodní mlýn ve Slupi, Šlakhamr – v zimních měsících uzavřeny!

Expozice a galerie mimo Brno:

MUZEUM BRNĚNSKA Webové stránky muzea s aktuálními informacemi naleznete na internetu na adrese: www.muzeumbrnenska.cz, naše e-mailová adresa: muzeum@muzeumbrnenska.cz

PAMÁTNÍK PÍSEMNICTVÍ NA MORAVĚ V RAJHRADĚ

37 Stálé expozice Písemnictví na Moravě. Expozice věnovaná písemnictví s moravskými vazbami od 9. do 20. století. Historická knihovna benediktinského kláštera. Unikátní klášterní knihovna (vystaveno 18 000 z celkem 65 000 svazků), samohybný globus.

MUZEUM VE ŠLAPANICÍCH Masarykovo nám. 18, 664 51 Šlapanice, tel. 544 228 029, fax 544 245 066, e-mail: slapanice@muzeumbrnenska.cz. Otevřeno celoročně, v době konání výstav, od středy do neděle od 13 do 17 h. Ve státní svátek 17. 11. je otevřeno.

Výstavy Komiks jako Brno. Minulost a současnost komiksu v Brně. Výstava doplňuje projekt „Signály z neznáma: Český komiks 1922– 2012“ probíhající současně v brněnském Domě umění. Program pro školy a rodiny s dětmi. Vánoce u sousedů. Setkání Ježíška, Dědy Mráze, Papa Noëla a Weinachstmanna ve šlapanickém muzeu, doplněné kreativní dětskou dílnou (od 30. 11.).

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU

Klášter 1, 664 61 Rajhrad, tel. 547 229 136, fax 547 229 895, pokladna – tel. 547 229 126, e-mail: rajhrad@muzeumbrnenska.cz. Otevřeno celoročně mimo pondělí, v listopadu od 9 do 16 h. (poslední prohlídka od 15 h.). Ve státní svátek 17. 11. je otevřeno.

K Mohyle míru 200, 664 58 Prace u Brna, tel./fax 544 244 724, e-mail: mohyla-miru@muzeumbrnenska.cz. Otevřeno celoročně, v listopadu denně od 9 do 16 h. mimo pondělí (poslední prohlídka od 15 h.). Ve státní svátek 17. 11. je otevřeno. Pobyt na Mohyle míru zpříjemní návštěvníkům kavárna. Bližší informace lze získat na tel. 544 228 152. Využijte spojení autobusem MHD č. 48 z Brna, Úzká ul. (OD Tesco) do Prace.

Výstava Brněnské salonní časopisy. Výstava věnovaná osobnosti Bohuslava Kiliana a prvorepublikovým časopisům Salon a Měsíc.

Stálé expozice Bitva tří císařů. Slavkov/Austerlitz 1805. Stálá multimediální expozice slavkovské bitvy nabízí poučení i nevšední zážitek.

Akce 10. 11. Krocení literární múzy pro všechny (14 h.) Básnická dílna tvůrčího psaní v rámci festivalu Den poezie. Přijďte si zahrát tvořivé hry se slovem a veršováním na téma „Pře-stup!“. Přihlášky na e-mailové adrese: k.cimalova@muzeumbrnenska.cz

Fenomén Austerlitz. Stálá expozice, instalovaná v nově vybudovaném pavilonu, přibližuje bitvu a napoleonské války očima současníků, kronikářů, vojáků, diplomatů, historiků, spisovatelů, malířů i filmařů.

16.–18. 11. Brněnská růže 17. ročník mezinárodní soutěže květinářů a floristů. Pořádá florista Slávek Rabušic, brněnská společnost Vonekl, s. r. o. a Střední odborná škola zahradnická a SOU Rajhrad. 21. 11. Pod rouškou Bílé noci (17 h.) Povídání s Markétou Hejkalovou o vlastní tvorbě, Finsku, knižním veletrhu i inspirativním rodinném zázemí.

Kromě expozic je přístupná i kaple Mohyly míru s oltářem z bílého mramoru, mozaikou a vynikající akustikou. Panoramatický dalekohled v blízkosti památníku umožňuje rozhled po severní části bojiště.

PODHORÁCKÉ MUZEUM Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří, tel. 549 412 293, fax 549 213 935, pokladna – tel. 549 213 933, e-mail: predklasteri@muzeumbrnenska.cz. Otevřeno denně mimo pondělí 8–12 a 13–16 h. (prohlídka kláštera v neděli dopoledne pouze v 9 h.). Ve státní svátek 17. 11. je otevřeno.


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:15 Stránka 38

VÝSTAVY

38 Výstavy TJ Sokol Předklášteří – 100 let. Panelová výstava ke 100. výročí založení Sokola v Předklášteří, realizovaná ve spolupráci s obcí Předklášteří a místní tělovýchovnou jednotou (do 9. 12.). Krásné časy…? Výstava fotografií, zapůjčená z Muzea romské kultury v Brně (po celý měsíc). František Štěpán (1912–1986). Výstava k 100. výročí narození akad. malíře a grafika (do 25. 11.). Akce 25. 11. „A ponese jméno Brána nebes“ (16 h.) Úvodní akce k projektu oslav 780. výročí první písemné zmínky o klášteře Porta coeli. Stálé expozice Minerály na Tišnovsku Mineralogická a paleontologická expozice Měšťanský obytný interiér z přelomu 19. a 20. století Dějiny a současnost kláštera Porta coeli Lapidárium – křížová chodba

MUZEUM V IVANČICÍCH Široká 1, 664 91 Ivančice, tel. 546 451 489, fax 546 451 404, e-mail: ivancice@muzeumbrnenska.cz. Výstavy Muzea v Ivančicích se konají v galerii Památníku A. Muchy, Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice. Otevřeno: středa 9–12 a 13–17 h.; úterý, čtvrtek a pátek 9–12 a 13–16 h.; sobota a neděle 13–17 h. Ve státní svátek 17. 11. je otevřeno.

Výstava Morava vypráví… aneb Moravské mýty, pověsti a pohádky. Pohádkové putování Moravou – knížky lidového čtení na Moravě, pověsti, legendy i pohádky a jejich sběratelé a vypravěči (od 15. 11.).

GALERIE AVIATIK Prštice, Ořechovská 169, www.galerie-aviatik.cz. Otevírací doba: út, čt 17–21 h.; pá, ne 15–21 h., po telefonické domluvě na tel. čísle 606 272 732 kdykoliv.

Petr Krajíček – Od polínka ke snu – dřevěné sochy; Olexandr Milovzorov – malba, grafika (do 30. 11.) Prodejní galerie a čajovna – aktuální informace a novinky na www.galerie-aviatik.cz

JAROŠŮV MLÝN – MUZEUM 664 71 Veverská Bítýška, Na Bílém potoce 89 (400 m od náměstí), Brno-venkov, telefon 549 421 444, mobil 777 140 523, www.jarosuvmlyn.cz. Otevřeno po předchozí domluvě kdykoliv, pá–ne a svátky 9–17 h.

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 204, tel./fax 544 221 685, info@zamek-slavkov.cz, www.zamek-slavkov.cz. Otevírací doba zámku v měsíci listopadu – denně mimo po 9–16 h., ve státní svátek 17. 11. otevřeno 9–16 h.

Akce v listopadu 1. 11. Výstava malířky Marisy Ivany Fily Výstava německé malířky se slavkovskými kořeny, vernisáž výstavy v 17 hodin. 11. 11. Hubertova jízda a příjezd sv. Martina Manévry napoleonských jednotek, ukázky jezdectví, výcviku koní a bojů v zámeckém parku, prodej Svatomartinských vín v salla terreně zámku. 29. 11. Koncert o. p. s. Mohyla Míru – Austerlitz k 207. výročí bitvy u Slavkova Koncert klasické hudby v Historickém sále k 207. výročí bitvy u Slavkova. Probíhající výstavy Symbióza krajky s přírodou. Výstava paličkované krajky v prohlídkové trase zámku (do 18. 11.). Musaion. Výstava k 90. výročí založení muzea ve Slavkově u Brna (do 9. 12.).

STÁTNÍ ZÁMEK LYSICE tel. 516 472 235, fax 516 472 752, e-mail: lysice@brno.npu.cz, www.zameklysice.cz

V listopadu provádíme pouze předem objednané výpravy, nicméně si dovolujeme upozornit a pozvat všechny naše příznivce na Advent na zámku o víkendu 1. a 2. prosince od 10 do 17 hodin. V renesančním salonku vedle návštěvnické pokladny po oba dny vánoční výstava a vánoční dílna. Prodej adventních věnečků a vánočních dekorací, horká medovina (vstup volný). Prohlídky vánočně vyzdobeného zámku v 10, 11, 13, 14 a 15 hodin. Vstupné: plné 100 Kč, seniorské 80 Kč, pro děti 6–15 let, studenty a ZTP 70 Kč. Zdarma: děti do 6 let, osoby ZTP/P. Více o nás najdete na www.zameklysice.cz.

Brněnské podzemí www.ticbrno.cz • www.brno.cz


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:15 Strรกnka 39


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:15 Stránka 40

TÝDEN VĚDY A TECHNIKY

40

TÝDEN VĚDY A TECHNIKY TÝDEN VĚDY A TECHNIKY 1.–15. 11. 2012, Brno Motto: Energie vědy Energie je všude kolem nás. Hvězdy i planety, příliv i vítr, lidské bytosti i jednobuněčné organismy, nanočástice i atomy, vše je plné energie. Energie rozděluje i spojuje, energie je nezbytná k životu. Energie je také síla, vůle k činům. Poznejte energii ve vědě na Týdnu vědy a techniky. Akademie věd České republiky zve všechny příznivce vědy na 12. ročník Týdne vědy a techniky. Studenti středních a vysokých škol i široká veřejnost budou mít příležitost seznámit se s nejnovějším vědeckým výzkumem a během dvou týdnů se dozvědět víc o vědě a vyzkoušet si její přitažlivost. Na organizaci Týdne vědy a techniky se podílí také Gymnázium Brno-Řečkovice a Technické muzeum v Brně. Podrobnosti na: www.brno.avcr.cz, www.tydenvedy.cz

PŘEDNÁŠKY PRO VEŘEJNOST

LITERÁRNÍ KAVÁRNA KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA BRNO náměstí Svobody 13

5. 11. (pondělí) v 16 h. Ing. Petr Škrdla, Ph.D., Archeologický ústav AV ČR, v. v. i.: Morava na úsvitě mladého paleolitu 5. 11. (pondělí) v 17 h. Prof. PhDr. Jiří Trávníček, M. A., Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.: Češi jako čtenáři 6. 11. (úterý) v 16 h. RNDr. Luděk Frank, DrSc., Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.: Elektronový mikroskop – přístroj pohánějící vědu 6. 11. (úterý) v 17 h. Ing. Jan Klusák, Ph.D., Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.: Únava materiálu a lomová mechanika – od babských rad až po moderní metody 7. 11. (středa) v 16 h. Doc. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.: Rozverné příběhy ze života opeřenců – O evolučním významu mimopárových paternit nejen u ptáků 7. 11. (středa) v 17.30 h. Mgr. Michal Koblížek, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.: Výzkum oceánských pouští 8. 11. (čtvrtek) v 16 h. Mgr. Milan Řepa, Ph.D., Historický ústav AV ČR, v. v. i.: Dědictví století páry aneb Co v nás zůstalo z 19. století

8. 11. (čtvrtek) v 17 h. Doc. RNDr. Michal Roth, CSc., Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.: Zelená rozpouštědla v (nejen) analytické chemii 9. 11. (pátek) v 16 h. Doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc., Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta: Barokní hudba

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO Kraví hora 2, Brno

5. 11. (pondělí) v 17 h. Ing. Eliška Maršálková, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, v. v. i.: Energie řas a sinic 6. 11. (úterý) v 17 h. RNDr. Bohumil Frantál, Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.: Energie, krajina, udržitelnost 8. 11. (čtvrtek) v 17 h. Mgr. Petra Celá, Ústav živočišné fyziologie a genetiky, AV ČR, v. v. i.: Jak vzniká obličej a co způsobuje poruchy jeho vývoje? 9. 11. (pátek) v 17 h. Mgr. Alexandr Ač, Ph.D., Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.: Jsou změny klimatu pro rostliny příliš rychlé?

TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ Purkyňova 105, velký přednáškový sál

1. 11. (čtvrtek) v 16 h. Doc. Dr. Ing. Petr Maděra a kol., Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta: Záchrana endemických dřevin ostrova Sokotra


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:15 Stránka 41

TÝDEN VĚDY A TECHNIKY ❚ VĚDA A POZNÁNÍ

41

6. 11. (úterý) v 16 h. Prof. RNDr. Jan Novotný, CSc., Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta: Co je nového v kosmologii?

ÚSTAV BIOLOGIE OBRATLOVCŮ AV ČR, v. v. i. Místo konání: Květná 8, 603 65 Brno Datum a doba otevření: 5. 11., 9–16 h.

8. 11. (čtvrtek) v 16 h. Prof. PharmDr. Miloslava Rabišková, CSc., PharmDr. Kateřina Dvořáčková, Ph.D., PharmDr. Tereza Bautzová, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Farmaceutická fakulta: Léčba nespecifických střevních zánětů

Místo konání: Oddělení medicínské zoologie – Klášterní 212, 691 42 Valtice Datum a doba otevření: 5. 11., 9–15 h.

14. 11. (středa) v 16 h. Mgr. Martin Hložek, Technické muzeum v Brně: Moderní analytické metody v archeologii

ÚSTAV FYZIKY MATERIÁLŮ AV ČR, v. v. i. Místo konání: Žižkova 22, 616 62 Brno Datum a doba otevření: 8. 11., 8.30–15 h.

15. 11. (čtvrtek) v 16 h. Doc. Ing. Stanislav Průša, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství: Elektron a civilizace Případné změny programu vyhrazeny. Na všechny akce vstup zdarma. DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ BIOFYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR, v. v. i. Místo konání: Královopolská 135, 612 65 Brno Datum a doba otevření: 9. 11., 9–16 h. BOTANICKÝ ÚSTAV AV ČR, v. v. i. Odd. experimentální fykologie a ekotoxikologie Místo konání: Lidická 25/27, 602 00 Brno Datum a doba otevření: 7. 11., 9–12 h. CENTRUM VÝZKUMU GLOBÁLNÍ ZMĚNY AV ČR, v. v. i. Místo konání: Bělidla 4a, 603 00 Brno Datum a doba otevření: 2. 11., 9–14 h. ETNOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v. v. i. Místo konání: Veveří 97, 602 00 Brno Datum a doba otevření: 5. 11., 9–16 h. HISTORICKÝ ÚSTAV AV ČR, v. v. i. Místo konání: Veveří 97, 602 00 Brno Datum a doba otevření: 9. 11., 9–16 h. MATEMATICKÝ ÚSTAV AV ČR, v. v. i. Místo konání: Žižkova 22, 602 00 Brno Datum a doba otevření: 7. 11., 9–13 h. PSYCHOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v. v. i. Místo konání: Veveří 97, 602 00 Brno Datum a doba otevření: 7. 11., 10 a 14 h. ÚSTAV ANALYTICKÉ CHEMIE AV ČR, v. v. i. Místo konání: Veveří 97, 602 00 Brno Datum a doba otevření: 9. 11., 9–12 h.

Místo konání: Oddělení populační biologie – Studenec 122, 675 02 Koněšín Datum a doba otevření: 6. 11., 8–18 h.

ÚSTAV GEONIKY AV ČR, v. v. i. Místo konání: Drobného 28, 602 00 Brno Datum a doba otevření: 6. 11., 14–17 h. ÚSTAV PRO ČESKOU LITERATURU AV ČR, v. v. i. Místo konání: Květná 8, 603 00 Brno Datum a doba otevření: 5. 11., 13–17 h. ÚSTAV PRO JAZYK ČESKÝ AV ČR, v. v. i. Místo konání: Veveří 97, 602 00 Brno Datum a doba otevření: 8. 11., 9–15 h. ÚSTAV PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY AV ČR, v. v. i. Místo konání: Královopolská 147, 612 64 Brno Datum a doba otevření: 8. 11., 9–17.45 h.; 9. 11., 9–15 h. TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ Metodické centrum konzervace Místo konání: Purkyňova 105, 612 00 Brno Datum a doba otevření: 15. 11., 14–15.10 h. Začátek prohlídky: 14, 14.40 a 15.10 h., délka trvání prohlídky 30 min., maximální počet ve skupině: 12 osob

VĚDA A POZNÁNÍ BOTANICKÁ ZAHRADA Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Kotlářská 2, tel. 549 497 772, www.sci.muni.cz/bot_zahr/. Zahrada je otevřena pondělí–pátek od 9 do 15 h., sobota a neděle od 9 do 15 h. Skleníky jsou otevřeny pondělí–neděle od 9 do 15 h. Hromadné exkurze pouze po předchozím ohlášení.

9.–11. 11. Výstava exotického ptactva (pá a so 9–17 h., ne 9–16 h.)


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:15 Stránka 42

VĚDA A POZNÁNÍ

42

BOTANICKÁ ZAHRADA A ARBORETUM Mendelovy univerzity v Brně, tř. Generála Píky 1, Brno-Černá Pole (vstup hl. vchodem arboreta od zast. tram. č. 9 a 11 Bieblova). Bližší info: www.mendelu.cz/arboretum

3. a 4. 11. Kvetoucí orchideje (10–17 h.) Zveme všechny příznivce a obdivovatele do skleníku s tropickými orchidejemi. Jako obvykle bude zřízena poradenská služba k pěstování orchidejí.

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO Kraví hora 2, 616 00 Brno, tel. 541 321 287, e-mail@hvezdarna.cz, www.hvezdarna.cz, www.facebook.com/hvezdarna.brno

pondělí prohlídka exploratoria – v 17 h. pozorování večerní oblohy – v 19 h. úterý prohlídka exploratoria – v 17 h. přednáška – v 18 h. pozorování večerní oblohy – v 19 h. středa prohlídka exploratoria – v 17 h. Hvězda jménem Slunce (velké planetárium) – v 18 h. pozorování večerní oblohy – v 19 h. čtvrtek prohlídka exploratoria – v 17 h. cestopis – v 18 h. pozorování večerní oblohy – v 19 h. pátek prohlídka exploratoria – v 17 h. Hvězda jménem Slunce (velké planetárium) – v 18 h. pozorování večerní oblohy – v 19 h. sobota Hledá se Polárka (velké planetárium) – ve 14 h. prohlídka exploratoria – v 15 h. pozorování Slunce – v 15 h. Hledá se Polárka (velké planetárium) – v 16 h. prohlídka exploratoria – v 17 h. Hvězda jménem Slunce (velké planetárium) – v 18 h. pozorování večerní oblohy – v 19 h. neděle zavřeno Mimořádné akce 5. 11. (pondělí) Koncert Quanti Minoris a Hladolet (19 h.)

Instrumentálně precizní hard-rock se středověkými prvky a písně ze slavné Balady pro banditu pod hvězdami. 13. 11. (úterý) ÚDiF – Úžasné divadlo fyziky (18 h.) Fyzikální experimenty v sále velkého planetária. Týden vědy a techniky Pořádá Akademie věd ČR, vždy v 17 h. 5. 11. Ing. Eliška Maršálková, Ph.D.: Energie řas a sinic 6. 11. RNDr. Bohumil Frantál: Energie, krajina, udržitelnost 8. 11. Mgr. Petra Celá: Jak vzniká obličej a co způsobuje poruchy jeho vývoje? 9. 11. Mgr. Alexandr Ač, Ph.D.: Jsou změny klimatu pro rostliny příliš rychlé? Cestopisné přednášky (ve čtvrtek v 18 h.) 1. 11. Zuzana Druckmüllerová: Manaslu – zasněžená perla Himálaje 8. 11. Roman Zajíček: Malajsie a Singapur – země plné nej… 15. 11. Milan Jána: Tour du Mont Blanc – nejkrásnější cesta okolo nejvyšší hory Evropy 22. 11. Karin Pavlosková: Nejkrásnější ostrovy severního Pacifiku 29. 11. Pavel Svoboda: Grónsko – zima v Kulusuku Přednášky (v úterý v 18 h.) 20. 11. RNDr. Milan Šálek, Ph.D.: Jak se dělá počasí 27. 11. prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc.: 5 z 50; Česká republika a Evropská jižní observatoř Změna programu vyhrazena.

ZOO Zoologická zahrada města Brna, přísp. org. U Zoologické zahrady 46, 635 00, Brno, tel. 546 432 311, fax 546 210 000, e-mail: zoo@zoobrno.cz, www.zoobrno.cz. Doprava tramvajemi č. 1, 3 a 11 a autobusy č. 50 a 54. Otevírací doba pro listopad je 9–16 h., poslední vstup je možný v 15 h. Aktuální info na www.zoobrno.cz

3. 11. Strašidelná zoo aneb Halloween – strašidelný bál za účasti Brněnských tetin Klotyldy a Matyldy, soutěž o nejlepší masku (14–17 h.) Lodní doprava na přehradě skončila 14. 10. 2012. Již zakoupené pojízdné vstupenky můžete v zoo využít až do konce roku 2012.

KAM v Brně… tel. 542 427 143, 542 427 133


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:15 Stránka 43

KNIHOVNY

KNIHOVNY KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA V BRNĚ příspěvková organizace Půjčování krásné a naučné literatury, časopisů, nosičů zvuku. E-čtečky. Deskové hry. Tematické kufříky. Internet. Informace. Kulturní pořady.

Ústřední knihovna, Kobližná 4 tel. 542 532 164, e-mail: ptejteseknihovny@kjm.cz, www.kjm.cz Půjčovní doba: po–pá 10–18 h., so 10–14 h. Informační středisko EUROPE DIRECT tel. 542 532 166, e-mail: eu.brno@kjm.cz Poskytuje informační a poradenský servis, přistup k internetu, odbornou literaturu o EU, pořádá besedy a přednášky pro školy a širokou veřejnost. IN-centrum, nám. Svobody 15 (Kleinův palác) tel. 542 514 369, e-mail: incentrum@kjm.cz, po–pá 13–18 h. Informace. Internet. Počítačové kurzy (počítačová gramotnost, úprava digitálních fotografií, facebook, skype.) Výstavy Od 5. 11. Lesy dětem – výstava o lese s ukázkami přírodnin, ve spolupráci s Lesy České republiky Od 5. 11. Výstava dřevěných folklórních hraček – výstava hraček pana Zdeňka Bukáčka Besedy a další pořady 8. 11. Afghánistán očima vojáků Armády České republiky – působení jednotky Provinčního rekonstrukčního týmu AČR a vlastní zkušenosti kapitána Ing. Pavla Velicha (17 h., 5. NP) 13. 11. Work and Travel kempy v USA, Kanadě a na Novém Zélandu – cestovní pobyty v zahraničí, ve spolupráci se Student Agency (16.30 h., 5. NP) 22. 11. O kaligrafii – světem japonského umění posluchače provede lektorka Yuko, z cyklu Toulky japonskou kulturou (17 h., 5. NP) 27. 11. Jak se žije v Africe – beseda s cestovatelem Davidem Švejnohou o životních podmínkách nejchudších lidí v Africe (17 h., 5. NP) Dětská knihovna, Kobližná 4 1. 11. Za tajemstvím Mahenových ryb – výtvarně-literární dílna nejen o rybách, v rámci Čtvrtkování (16.30 h., 3. NP) 6. 11. Svět je plný dobrodružství, stačí se podívat! – dílna pro maminky s dětmi, ve spolupráci s firmou Zábavné učení (10.30 h., 3. NP)

43 8. a 22. 11. Klub deskových her – hrací odpoledne pro malé i velké (16.30 h., 3. NP) Malé divadlo hudby, Kobližná 4, nám. Svobody 15 (Kleinův palác) 1. 11. Pavel Blatný – Na odchodnou – významný hudební skladatel Pavel Blatný představí své skladby určené k poslední cestě člověka (18 h.) 12. 11. Vlastní projekty a práce pro jiné (Kenny Burrell, Astrud Gilberto) – jazzman Jan Dalecký uvede druhý díl ze série pořadů o významném hudebníkovi Gilu Evansovi (18 h.) 28. 11. Vídeňská krev – ve víru valčíku – na cestu za Straussovou hudbou a romantickými příběhy zve PhDr. Vojen Drlík (18 h.) Mahenův památník, Mahenova 8 5. 11. Podvečer se Společností Otokara Březiny – Otokar Březina a Emílie Lakomá (16 h.) 7. 11. Upřímnost. Útulek č. 129 – divadlo improvizace (19 h.) 13. 11. Dobrotivá víla. Brunensia sub tegulis aneb Čtení na půdě – z díla Gabriely Preissové připravil a uvádí J. Vavroš. (17 h.) 15. 11. Autorské čtení Jiřího Kratochvila z nového románu Dobrou noc (17 h.) 20. 11. Laureáti Nobelovy ceny – Sigrid Undsetová – připravil a uvádí J. Vavroš (17 h.) 29. 11. Divadlo hudby a poezie Agadir uvádí… Marie Samková (18 h.) KJM, pobočka Bohunice, Lány 3 5.–30. 11. Obrazy ve šperku – výstava – šperky z korálků a obrázky Gabriely Samkové 8. 11. Brno hrou – s Odyseou – interaktivní beseda, svět logických her a zábava (18 h.) 13. 11. Pohádky skřítka Medovníčka – čtení pro nejmenší, razítka, perníčky a medové bonbóny (16 h.) KJM, pobočka Černá Pole, nám. SNP 33 14. a 15. 11. Drakiáda – výtvarná dílna pro děti a rodiče (13 h.) KJM, pobočka Kohoutovice, Libušina tř. 27 5.–13. 11. Strašidelné tvoření – výtvarná dílna 5.–29. 11. Hledání krásy – výstava obrázků Květy Křížové 27. 11. Čína – beseda cestovatele Karla Budína s promítáním (18 h.) KJM, pobočka Královo Pole, Palackého 164 1.–30. 11. Půvab tvoření – výstava obrazů Evy Šotnarové a bižuterie s textilem Evy Dixy Hadové


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:15 Stránka 44

KNIHOVNY

44 KJM, pobočka Lesná, Haškova 4 27. 11. Čertoviny – výtvarná dílna (13 h.) KJM, pobočka Líšeň, Jírova 2 1.–30. 11. Pozdní sběr – výstava prací studentů Domova mládeže, Klášterského 4 KJM, pobočka Starý Lískovec, Kurská 1 Od 7. 11. Warszawa 2012 – Varšava očima členů Polského Klubu POLONUS v Brně, výstava fotografií KJM, pobočka Židenice, Stará osada 15 Od 8. 11. Svatá Helena – Rumunsko – výstava fotografií Jiřího Smutného

MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA V BRNĚ Kounicova 65a, tel. 541 646 111, po– pá 8.30–22 h., so 9–16.30 h. mzk@mzk.cz, www.mzk.cz

Do Moravské zemské knihovny nejen pro knihy, ale i na výstavu nebo na přednášku. 5. 11. Filmový pondělek: americký film v původním znění s anglickými titulky. Titul bude upřesněn týden před promítáním na stránkách knihovny. ● Konferenční sál v přízemí (18.30 h.) 14. 11. Současný německý film. V rámci cyklu promítání německých filmů uvádíme snímek Lila lila (režie: Alain Gsponer, 2008/2009). V původním znění s německými titulky. ● Malý sál v 6. patře (18 h.) 20. 11. Josef Winkler – Roppongi. Requiem für einen Vater. Autorské čtení. Významný rakouský autor (nar. 1953 v Korutanech) bude číst ze své prózy, v níž zpracovává smrt svého otce (zemřel v 99 letech), o které se spisovatel dozvěděl při svém pobytu v Japonsku, v tokijském okrsku Roppongi. ● Malý sál v 6. patře (18 h.) 20. 11. Kam kráčí pilotovaná kosmonautika. Přednáší Vít Straka. ● Konferenční sál v přízemí (17.30 h.) Rakouská knihovna v přednáškách III. (Wissenschaftskolleg Österreich-Bibliothek)

tických fejetonech Josepha Rotha z 20. let 20. století přednáší rakouská literární historička, paní prof. Dr. Konstanze Fliedlová z univerzity ve Vídni. ● Konferenční sál v přízemí (17 h.) 19. 11. Musilovo Kakánsko, země bez vlastností v Evropě. V rámci cyklu Rakouská knihovna v přednáškách III. bude referovat prof. Dr. Norbert Christian Wolf z univerzity v Salcburku. ● Konferenční sál v přízemí (17 h.) 26. 11. Impérium rádobyproletářů. Cesta Josepha Rotha do porevolučního Ruska r. 1926. Přednáší prof. doc. Dr. Wolfgang Müller-Funk z univerzity ve Vídni. ● Konferenční sál v přízemí (17 h.) 27. 11. Blízkost s odstupem: Hofmannsthal a Češi. O ambivalentní recepci díla Hugo von Hofmannsthala v české literatuře přednáší Mag. Dr. Stefan Simonek z univerzity ve Vídni. ● Malý sál v 6. patře (17 h.) Akce jsou součástí cyklu Rakouská knihovna v přednáškách III., který se koná od 8. 10. do 10. 12. 2012. Více na mzk.cz. Týden vědy a techniky v Moravské zemské knihovně 7. 11. Tak kde je ten Higgs? aneb Fyzika těch nejvyšších energií. Přednáší RNDr. Vladimír Wagner, CSc. Třetí rok provozu největšího urychlovače na světě LHC by měl konečně vyřešit otázku existence tak dlouho unikající Higgsovy částice. ● Konferenční sál v přízemí (19 h.) 8. 11. Volně přístupné informační zdroje z oblasti techniky. Školení na vyhledávání odborné literatury na portálech a v databázích z oblasti technických a aplikovaných věd. Vzhledem k omezenému počtu míst je nutná registrace (do 6. listopadu na www.mzk.cz). ● Počítačová učebna v 6. patře (9.30 h.) 8. 11. Ukázka digitalizace a zpracování e-knihy na objednávku (EOD) (16 a 17 h.). Ukázka starého tisku a používaných materiálů při restaurování (16.30 a 17.30 h.). Více informací na mzk.cz. ● Počátky exkurzí ve foyer

6. 11. Mezi Budapeští a Ženevou v letech 1928–1939 – k středoevropskému hnutí Eleméra Hantose (1880–1942). Přednáší historik, Mgr. Miroslav Jeřábek, Ph.D. z Masarykovy univerzity. ● Konferenční sál v přízemí (17 h.)

14. 11. Kryptografie s veřejným klíčem. O nejrozšířenějším šifrovacím systému RSA, o systému ECC využívajícím magické eliptické křivky a o novinkách ze světa kryptografie přednáší Doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D. ● Konferenční sál v přízemí (19 h.)

12. 11. Temné prognózy. Joseph Roth mezi dvěma světovými válkami. O poli-

14. 11. Volně přístupné databáze patentů USA. Školení na vyhledávání v bezplatných


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:15 Stránka 45

45

KNIHOVNY ❚ PŘEDNÁŠKY databázích a portálech patentů USA. Vzhledem k omezenému počtu míst je nutná registrace (do 12. listopadu na www.mzk.cz). ● Počítačová učebna v 6. patře (10 h.) 29. 10.–24. 11. Patenty, které dobyly svět. Výstavka patentových dokumentů. ● Studovna Normy a patenty v 7. patře Akce jsou součástí Týdne vědy a techniky, který se koná 1.–15. 11. Více na tydenvedy.cz Výstavy: 1.–30. 11. Pohádkové světy a „Bylo nebylo…“ výstava plakátů a putovní knihovnička pohádek bratří Grimmů. V roce 2012 si připomínáme dvousté vydání světově proslulé sbírky Německých pohádek bratří Grimmů. K této příležitosti připravil pražský Goethe-Institut putovní výstavu objasňující motivy německých pohádek doplněnou o ukázky vydání grimmovských pohádek v českém i německém jazyce. ● Studovna zahraničních knihoven ve 2. patře 1.–30. 11. Sokol – plakáty s citáty osobností. Od roku 1901 byl každý všesokolský slet propagován graficky velmi hodnotným plakátem. ● Foyer v 1. patře 5. 11.–leden 2013 Gustav Klimt – Průkopník moderny. Výstavu u příležitosti 150. výročí narození Gustava Klimta (1862–1918) připravila kurátorka Mag. Sandra Tretter. ● Foyer ve 2. patře

Jednotlivá přednáška 28. 11. Mgr. Jiří Mihla, Ph.D.: Barokní poutnictví v českých zemích. Vývoj a proměny zbožného putování, nejvýznamnější poutní místa (17 h.)

Není-li uvedeno jinak, vstup na všechny akce MZK je volný.

18. 11. Jak se žilo v biblických dobách… rostlinám – dílna pro rodiče s dětmi od 5 let (14.30 h.)

PŘEDNÁŠKY • značka, u které je uvedeno místo a čas konání, pokud v záhlaví oznámení není napsáno

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM Uvedené přednášky se konají v přednáškovém sále Dietrichsteinského paláce, Zelný trh 8, Brno.

Přednáška Numismatického oddělení MZM 1. 11. MUDr. Zdeněk Petráň: Razil či nerazil vlastní mince druhý pražský biskup Vojtěch? (17.30 h.) Doprovodné přednášky k výstavě Zlato symbol moci a bohatství 14. 11. RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D.: Kde najdeme na Moravě zlato (17 h.) 22. 11. Mgr. Dagmar Grossmannová: Zlato a jeho role v peněžní historii (17 h.) 27. 11. Doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc.: Zlato a Velká Morava (17 h.)

ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE ODDĚLENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ A KULTURU tř. Kpt.Jaroše 3, 602 00 Brno, tel. 544 509 651, tel. i fax 544 509 652, www.jewishmuseum.cz/cz/czvkcbrno.htm, brno@jewishmuseum.cz. Akce se konají v sále na tř. Kpt. Jaroše 3. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Pro držitele SeniorPasu sleva na vstupném 10 %. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena. Doporučujeme proto sledovat aktuální informace na www.jewishmuseum.cz/cz/czvkcbrno.htm.

1. 11. Nabývání a pozbývání vlastnictví – přednáška brněnského rabína Š. Kučery (18 h.) 6. 11. Hieronymus Lorm – muž, jenž otevřel hluchoslepým svět – vernisáž výstavy (17 h.) 15. 11. Čtení sluší každému – herečky brněnských divadel čtou ze svých oblíbených knih židovských autorů (18 h.) 18. 11. Příběh Williho Bondiho… – přednáška J. Seidla a M. Konečného (14 h.)

19. 11. Katolická církev a Židé – přednáška J. Kadlece (18 h.) 26. 11. Židé a Poláci za 2. světové války – případ Jedwabne – přednáška J. Kadlece (18 h.) V listopadu můžete v sále OVK ŽMP navštívít výstavu Hieronymus Lorm – muž, jenž otevřel hluchoslepým svět.

KULTURNÍ DŮM RUBÍN Makovského nám. 3, Brno-Žabovřesky, tel. 541 213 632, 541 213 704, e-mail: rubin@zabovresky.cz, www.kdrubin.cz. Předprodej vstupenek: KD Rubín; TIC města Brna, Běhounská 17; Dům pánů z Lipé, nám. Svobody; Indies, Poštovská 2; Wolf Music, Dvořákova 3; Kudrna, podchod nádraží ČD. Změna programu vyhrazena.

30. 11. Jiří Kolbaba: Piráti z Karibiku II. – Jižní Antily (19 h.)


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:15 Stránka 46

46

PŘEDNÁŠKY ❚ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL

NAKLADATELSTVÍ INTEGRÁL BRNO Nováčkova 26, Brno, tel. 545 213 964, www.svetgralu.cz

10. 11. Přednáškový den na téma „Neviditelný svět kolem nás“ Srdečně vás zveme na čtvrté přednáškové fórum našeho nakladatelství. Na programu jsou přednášky Ing. Artura Zatloukala „Neviditelný svět jako odemknutá pokladnice“ a MUDr. Jana Paloučka, autora knih „Cesta k uzdravení“ a „Poselství barev“ s názvem Přátelství s neviditelným světem. Hostem dne bude Margot Ruis, rakouská autorka knih o bytostech přírody, která představí v rámci své přednášky novou knihu „Bytosti přírody a léčení Země“. Těšíme se na vás. Podrobný program naleznete na www.svetgralu.cz. ● Velký sál B. Bakaly, Žerotínovo nám., 10–18 h.

NOVÁ AKROPOLIS, o. s. Blatného 24, 616 00 Brno-Žabovřesky, www.akropolis.cz, brno@akropolis.cz, tel. 545 241 855 (18–21 h.), mobil 605 745 351

Všechny akce se budou konat na výše uvedené adrese. 13. 11. Moc a magie filozofie (19 h.) Přednáška u příležitosti Mezinárodního dne filozofie Filozofie pro život 19. 11. Úvodní přednáška (18 h., vstup zdarma) 26. 11. Začátek cyklu (18 h.) Cyklus zahrnuje 14 přednášek, které budou probíhat jednou týdně, v pondělí od 18 hodin. Témata přednášek: Tisíciletá Indie, Mystický Tibet, Platon: filozof idealismu, Stoikové: moudrost Říma… více na www.akropolis.cz 20. 11. Muzikoterapie (19 h.) Přednáška s hudebními ukázkami a videoprojekcí 27. 11. Hobit (19 h.) Přednáška

ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI Josefská 1, Brno, tel. 542 217 464, www.crsp.cz

Akademie univerzity třetího věku – cyklus šesti přednášek na téma Spirituální dimenze člověka. Termíny konání: 9. 11., 14. 12. 2012 a 11. 1., 8. 2., 8. 3. a 12. 4. 2013 Cena je 250 Kč na osobu za celý semestr. Na akademii je nutné hlásit se předem na recepci Centra pro rodinu a sociální péči, kapacita sálu je omezená, tel. 542 217 464. 24. 11. Výlet pro celou rodinu v době adventní – sraz před hotelem Velká Klajdovka (Brno-Líšeň) v 9.30 h. Společně půjdeme do Bílovic nad Svitavou. Cestu nám budou zpestřovat tematicky zaměřené úkoly. Cíl naší trasy je jinde než sraz, je tedy vhodné volit dopravu MHD. Bližší info e-mailem: info@klubpratelrodiny.cz nebo tel. 736 608 607. Senior klub (sociálně aktivizační služby pro seniory) nabízí seniorům možnost příjemně strávit čas ve společenství vrstevníků, kteří mají zájem být spolu. Je zde příležitost společně něco zažít, spřátelit se, dozvědět se něco nového, posedět a dát si kávu nebo čaj. Součástí každého jednotlivého klubového setkání je trénink paměti, procvičení psychomotoriky, fyzický pohyb i diskuze na zajímavá témata. Setkání probíhá každou 2. a 4. středu v měsíci od 10 do 12 h. Více informací na tel. 542 217 464. Akce Family Pointu 14. 11. Vaříme bez lepku, vajec a mléka Beseda se Zuzanou Kobíkovou, autorkou knihy Vařím s láskou, o zdravém vaření (10 h.). 28. 11. Životadárek Setkání s výtvarnicí Jitkou Stojanovou (10 h.). Na obě akce vstup zdarma, děti možné vzít s sebou. Více informací na tel. 542 217 464.

Nechcete-li přijít o pravidelný přísun informací, praktických tipů, užitečných doporučení, rozhovorů a dalšího čtení z oblasti kultury i společenského dění, pořiďte si předplatné na rok 2013.


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:15 Stránka 47

47

EKOLOGIE ❚ KURZY

EKOLOGIE VERONICA Dům ochránců přírody, Panská 9, Brno, Ekologická poradna Veronica, www.veronica.cz, informace: nadace@veronica.cz, tel. 542 422 750

7. 11. Exkurze za dobrými příklady komunální energetiky (8–18 h.) ● Brno-Nový Lískovec a Hostětín 13. 11. Setkání přátel přírodních zahrad (17–19 h.) 15. 11. Kroky naší země II. (17 h.) Terapie zájmu – dokument o symbióze člověka a krajiny, promítání filmu a beseda o přírodě. 22. 11. ÚSES – Přírodní infrastruktura (17 h.) Téma – regionální biocentrum Soutok 24. 11. 10. benefiční aukce uměleckých děl (17 h.) ● Besední dům v Brně

EKOCENTRUM BRNO Ponávka 2, Brno, tel. 545 246 403, ecb@ecb.cz, www.ecb.cz

EkoRozhledna – zážitkové dílny, semináře, kurzy a inspirativní exkurze. 7. 11. Dílna Vaříme z dýně Hokkaido – celé menu z jedné suroviny 10. 11. – Sobotní kurz Vaříme pro děti – zdravé vaření pro nejmenší 21. 11. Dílna Bylinková pesta – příprava skvělé přísady pro teplou i studenou kuchyni 24. 11. Co si dáme na talíř – komentovaná exkurze do prodejny zdravé výživy, seznámení s potravinami a jejich použitím, společné vaření Na akce je třeba se předem závazně přihlásit! Vstup zdarma, začátky v 17 hodin, přihlášky a podrobnosti na www.ecb.cz. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

KAM v Brně… Radnická 4, 658 78 Brno tel. 542 427 143, 542 427 133

KURZY • značka, u které je uvedeno místo a čas konání, pokud v záhlaví oznámení není napsáno

VÝTVARNÁ DÍLNA MATILDA Pozor – nová adresa: Celní 5, Brno, tel. 774 704 044, www.dilnaMatilda.cz, e-mail: vd.matilda.jankuj@seznam.cz

Novinka! Kavárna Maluj (středa–pátek 15–21 h.) – malování keramiky veselými barvami, výpal, rady lektora, dětský koutek, ceny dle velikosti výrobku (minipobočka pražské kreativní dílny http://www.kavarnamaluj.cz) 3. 11. Jednorázové točení na kruhu (10–13 h.) – cena 450 Kč 3. 11. Výstava Andělinky, kamínky, lampy – Lhota Rapotina u keramičky Zuzany Strakové (10–17 h.) – výpal technikou raku – misky pro kohokoliv (i děti) 200 Kč/ks nebo vyřezávání věžiček včetně výpalu 300 Kč/ks

VÝTVARNÝ ATELIÉR STUDÁNKA Zámek Belcredi, Pohankova 8, Brno-Líšeň, www.atelierstudanka.cz, bližší informace: Milena Konvalinová, tel. 605 705 225

Rádi tvoříte? Přijďte k nám na zámek! – v příjemném prostředí líšeňského zámečku naleznou inspiraci zájemci všech generací, vyzkoušíte nejrůznější výtvarné techniky – vhodné i pro děti se speciálními potřebami – dopolední programy pro ZŠ – příprava na školy uměleckých směrů (střední i vysoké) Výstava …naslouchej chvílím ticha, kdy za nás někdo dýchá… – výstava pastelových obrazů dětí a studentů (vernisáž 6. 12. v 15.30 h., výstava potrvá do konce prosince) ● Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, Brno

MGR. LENKA ŠÍBLOVÁ soukromá psychologická praxe

Kurzy grafologie pro veřejnost – www.siblova.cz, tel. 606 676 846


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:15 Stránka 48

48

KURZY ❚ VOLNÝ ČAS ❚ GASTRONOMIE

PLAVÁČCI s. r. o. Tel. 733 195 054, 604 344 219, e-mail: info@plavacci.com, www.plavacci.com

– „plavání“ dětí od 6 týdnů věku u vás doma ve vaně – kurzy plavání pro děti již od 6 měsíců, až po starší děti v bazénu třída Gen. Píky 11 – bazének s teplou vodou, od 1 roku do 7 let na Kraví hoře, bazén u Milosrdných bratří – Polní 3 – plavání nejmenších dětí ve Wellness Kuřim – kondiční plavání pro děti i pro rodiče – po celý rok pobyty pro rodiče s dětmi na Vysočině, s výukou plavání, lyžování a programem pro děti i rodiče – hlídání dětí, baby masáže – kurzy Baby Signs – znakování dětí

VOLNÝ ČAS LANOVÉ CENTRUM JUNGLE PARK Bauerova 5, Brno, tel. 775 586 453, e-mail: info@junglepark.cz, www.junglepark.cz. V listopadu otevřeno: so a ne 10–16 h.

Lanový park v Brně-Pisárkách nabízí zábavu a adrenalin v korunách stromů pro celou rodinu. 4 lezecké trasy a 83 překážek jsou skvělým místem také pro školní výlet či firemní akci.

GASTRONOMIE OREA HOTEL VORONĚŽ Křížkovského 47, tel. 543 141 111

Restaurant a la Carte v hotelu Voroněž I. Speciality středomořské kuchyně. Nabídka nádherných vín. Mimo neděli a pondělí 18–24 h. Rezervace na tel. 543 141 195. Grill bar Gurmet v OREA Hotelu Voroněž I. Příjemné posezení s přáteli a obchodními partnery v sousedství hotelové haly. Minutková jídla a široká nabídka nápojů. Otevřeno denně 8–23 h. Rezervace na tel. 543 141 176 11.–15. 11. Svatomartinské víno a husí speciality

Kongresové centrum hotelu Voroněž 23. 11. Plody moří a oceánů… poosmé Další pokračování úspěšné společenské a gastronomické akce Lobby bar v OREA Hotelu Voroněž I. Ideální místo pro setkání s výhledem před hotel, k výstavišti. Otevřeno denně 9–01 h. Restaurace Pálava Kvalitní kuchyně v příjemném prostředí v OREA Hotelu Voroněž II. Otevřeno denně 6.30–22.30 h. Rezervace na tel. 543 142 005 Další informace a obrázky z akcí zhlédněte prosím, na našich stránkách www.voronez.cz a www.catering-brno.cz Těšíme se na vaši návštěvu.


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:15 Strรกnka 49


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:15 Stránka 50

50

LITERÁRNÍ PŘÍLOHA

PTALI JSME SE

V archivech jsou doklady pro budoucnost Nový dům v bohunickém kampusu nelze přehlédnout. Červená budova září i v noci a vzbuzuje otázky. Sídlí zde Moravský zemský archiv a řediteluje mu drobná, energií sršící žena. PhDr. Kateřina Smutná, která za úsilí o zvelebení své instituce dostala Cenu města Brna za rok 2011. Budova vašeho archivu je vskutku impozantní. Chtělo by se zeptat, jestli je adekvátní pro archiválie? Jinými slovy, proč mají mít staré papíry novou budovu? Nic ve zlém, to si myslí hodně lidí. Hlavně těch, kteří si neuvědomují, že čím jsou ty „papíry“ starší, tím větší mají hodnotu a tím kvalitnější péči si zasluhují. Věřte, že tu máme dokumenty, které už mnoha lidem zamotaly hlavu i život, jelikož nepočítali s tím, že existují. Kde jste sídlili předtím? Byli jsme v sedmnácti budovách na různých místech, kde se netopilo a nesvítilo, zato se dařilo plísním, a nejen jim. Nikdo nechápal, že archiváři s těmi dokumenty často pracují a že je potřeba je ošetřovat. Chodili jsme v takových těžkých vatovaných vestách a na kalhoty nám skákaly blechy. Jednou z destinací totiž byla bývalá věznice na Cejlu. Vězně přestěhovali do nové bohunické věznice a prostory dali nám. A protože se zdálo, že je tam ještě na dvoře nevyužitý prostor, postavili tam kotce a dali do nich služební psy. S těmi jsme sdíleli budovu a tedy i blechy. A protože pejskům se přece jen trochu topilo a nám ne, ujalo se tehdy rčení, že v hierarchii Ministerstva vnitra, pod které dodnes patříme, jsou archiváři až za služebními psy. Sídlo zemského archivu bylo ale v Zemském domě na Žerotínově náměstí? Ano, to byl „hlavní stan“. Měli jsme tam celé třetí patro a pak ještě prostory v přízemí. Po rekonstrukci se budova stala sídlem Krajského úřadu a tehdejší hejtman sem pozval zasedání vlády. To bylo v roce 2003. A tak mne napadlo, že bychom měli vládě ukázat, jak vypadá archivní dědictví. Šla jste prosit? To by asi moc nepomohlo! Ale věděla jsem, že tehdejší předseda vlády Vladimír Špidla je historik a archeolog. Nechala jsem do historické ředitelny donést vzorky našich prožraných a plesnivých archiválií, kterých byly dvě třetiny z celkového tehdejšího počtu. Vladimír Špidla si je prohlédl a byl zděšen. Prohlásil, že je to hanebnost, jak se stát stará o kulturní dědictví, a že se to musí změnit. To byl impuls ke stavbě nového domu. Už další rok byl schválen investiční záměr a následně jsme dostali peníze na přípravu stavby. Samotná stavba trvala dva roky, v říjnu 2007 byla budova předána Moravskému zemskému archivu. Výsledkem je stavba 21. století. O kolik jste překročili rozpočet? Ani o korunu! Já musela hned na začátku podepsat, že rozpočet je fixní a že více-


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:15 Stránka 51

LITERÁRNÍ PŘÍLOHA

51

práce nebudou. Tak jsem to hlídala jako ostříž. Problém nastal hned na začátku, když se hráblo do země a našlo se osídlení z doby neolitu. Už druhý den tu byl archeolog a zabral parcelu pro výzkum. Náklady platil archiv z rozpočtu stavby. Byl to celý milion, který pak samozřejmě chyběl. A tak třeba nemáme v depozitářích omítky, protože už na ně nezbylo. Co vlastně uchováváte a jaké máte nejhodnotnější nebo nejstarší archiválie? Máme tu náboženské texty z Francie, které jsou z poloviny 9. století. Ale největší hodnotou jsou Moravské zemské desky, které jsou národní kulturní památkou. Základem fondů jsou písemnosti politické, justiční a finanční správy Moravy, šlechtické velkostatky a jejich ústřední správy, rodinné archivy moravské šlechty a fondy průmyslových firem a následných národních a státních podniků, máme i pozůstalosti významných osob. Teď přebíráme pozůstalost Jaroslava Šabaty, neboť si nás rodina vybrala. Archiválií je 64 kilometrů! Proboha, jak se to inventarizuje? Špatně! Samozřejmě průběžně, ale generální inventarizace je každých 10 let. Daleko větší problém je ale s uchováváním a konzervací. Naštěstí máme moderní konzervační dílny a přístroje, které zbavují staré dokumenty, které trpěly uložením v nevhodných prostorách, plísní. A v moderních prostorách je dnes nastaveno optimální klima pro uložení a uchování dokumentů. Vy určitě máte co říci k restitucím? To určitě, jsem přesvědčena, že dokonce jako jediní. Už jsme zahýbali restitucemi šlechtického majetku, soudními rehabilitacemi a odškodňovacími akcemi perzekuovaných lidí. Teď jsou v kurzu církevní restituce. Výčtový seznam majetku sice nemáme, ale jsme schopni u konkrétního majetku dohledat majetkovou držbu. Včasným zjištěním skutečného stavu jsme schopni ušetřit státu mnoho finančních prostředků. Jak si mohu dokumenty prohlédnout? Můžete, i jako soukromá osoba. Ty většinou zajímá rodokmen. Řeknete, jaký máte zájem, nejlépe mailem, aby bylo možno doklady nachystat. A pak si v badatelně prohlédnete, co potřebujete. Celou dobu vás ovšem sleduje kamera, musíme se bránit zcizování dokladů. A vaše přání do budoucna? Moc bych si přála, aby lidé získali větší povědomost o práci a poslání archivu. Abychom nebyli vnímáni jen jako oprašovatelé středověkých archiválií, ale aby lidé pochopili, že archiv je důležitá kulturní, správní a vědecká instituce a že v paměti a historii je klíč pro pochopení a utváření budoucnosti. A zejména to, že archiváři svými rešeršemi pro potřebu státní správy šetří státu ročně miliony korun. Děkuji za rozhovor. Karla Hofmannová ■

POESIE TOMÁŠ REITMANN XXX Bezesné noci, kdy nechce a nemůže přijít ráno Hustě ti prší v duši, i když v očích slunko svítí Blesk se střetl s duhou na prahu nové zrady Vynucený úsměv rozbité huby – srdce zabalené do ostnaté lži Kolem se valí, jako svatební šaty, promaštěné papíry od šunky Zhnusená psí hovna z lidských hoven kolem cesty do nemocnice na kraji propasti Vedou ji dva hrobaříci – Ferda Mravenec a duch Pabla Picassa


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:15 Stránka 52

52

LITERÁRNÍ PŘÍLOHA

XXX Krvavý vřed z mladého vína na poli běžíš s kostmi vánoční ryby na klíně mrtvý jezevčík, který deset let stále líná v příštím životě už neopakuj stejné chyby hraješ smyčcem na lidské nervy děti diktátorů v katolických školách v lavicích sedí tiše, jsou jako želvy v pokojíčcích stavějí svůj první žalář a sekají ruce aspoň plastovým vojáčkům XXX Zvápenatělé oči poštovních holubů od stesku kvůli nedoručeným zásilkám, umírá slunce, zítra se znovu narodí snad… mořeplavci plují napříč hořícím oceánem a hledají zbořený maják svého svědomí, labuť se bojí lásky víc než smrti na měsíčním jezeře bezbožných myšlenek kde se kdysi zrcadlil soucit, se už neodráží nic ■

NOVÉ KNIHY

Od žaláře k oltáři Emancipace homosexuality v českých zemích od roku 1867 do současnosti zní podtitul této kolektivní monografie. Kniha je rozdělena do pěti oddílů, v nichž je představeno právní prostředí, které podmínilo starší fáze emancipačního úsilí, od prvních dokladů z počátku dualistické monarchie do poloviny 20. století; rozšíření povědomí o moderní homosexuální identitě v českých zemích v době před první světovou válkou; úsilí reformně orientovaných lékařů, právníků a samotných homosexuálů o zrušení všeobecné trestnosti homosexuálního jednání v podmínkách demokratické první republiky; zrušení této trestnosti za komunistického režimu; a téměř polovina knihy se věnuje situaci po roce 1989, včetně boje o registrované partnerství. J. Seidl, J. Wintr, L. Nozar: Od žaláře k oltáři, Host, Brno 2012

S jaguárem v posteli Další z knih brněnského biologa, malíře a cestovatele Jana Dungela vznikla na základě deníků, které si píše na svých cestách do oblasti řeky Orinoko v Jižní Americe, kam se stále znovu vrací. V jedné ruce štětec, ve druhé mačetu, neboť kdo chce malovat zvířata v jejich přirozeném prostředí, musí si k nim prosekat cestu. Pralesy Jižní Ameriky patří k posledním oblastem s přirozeným prostředím na naší planetě a v místech vzdálených od civilizace třeba stovky kilometrů může člověk prožít cosi archetypálního, tajemného, neznámého – domorodí indiáni, setkání s jaguárem, nekonečný temný prales, vrcholky hor ukryté v oblacích či obávaný lesní duch Mawari. Obrazy jako z jiného světa, příběhy jako z pohádky. Jan Dungel: S jaguárem v posteli, Barrister a Principal, Brno 2012 dal ■


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:15 Stránka 53

LITERÁRNÍ PŘÍLOHA

53

HUDBA

Bacha na Mozarta! Tohle hlásaly billboardy u silnic i plakáty a člověk byl trochu zmaten, v předprodeji na Běhounské měsíc před akcí nevěděli, oč se jedná, nakonec abonentky byly poté v prodeji jen tři. A dlužno říct, že bylo ihned vyprodáno… O akci byl velký zájem a lidé, zvědaví na slíbenou neotřelou formu, přišli. V pořadu, nazvaném po Ludvíkovi XIV. „Král slunce“ se Bach s Mozartem v podání herců Zlínského divadla Radovana Krále a Luďka Foto: Ladislav Vencálek Randára vtipně škorpili a společně naváželi do protagonisty večera, Jeana Baptiste Lullyho. Koncert byl složen z jeho tanečních kusů i z duchovních děl. Dirigent Roman Válek dal do provedení veškerou svoji neutuchající energii a vybičoval Czech Ensemble Baroque do maximálního výkonu. Stejně k úkolu přistoupil i sbor, připravený Terezou Válkovou. Vynikající byli sólisté, Naděžda Šrůmová, Markéta Cukrová, JeanFrancois Lombard, Jaroslav Březina a Tomáš Král. Znělé a přirozeně se nesoucí hlasy se dokonale doplňovaly a barevně ladily. Exaudiat Te Dominum a závěrečné Te Deum přebilo lehký a nevázaný začátek a zvedlo publikum ze židlí. Další koncerty festivalu jsou rozprostřeny do celé sezony. Každý měsíc koncert, to je skutečně silný závazek. Mozartovo Requiem, Händelův Juda Makabejský, Vánoční koncert s Rybovou mší a s Tanečním souborem Hradišťan. A po Novém roce J.S. Bach a v únoru recitál Adama Plachetky z Händelových oratorních árií. Na Velikonoce uslyšíme Bachovu Missu solemnis na Petrově a květnový sborový koncert bude v Konvetu u Milosrdných bratří. Závěrem barokní sezony zazní Vivaldiho opera Dorilla in Tempe. Vocal Fest Brno, ač to jistě neměl v úmyslu, soupeřil o diváky se silnějším festivalovým protivníkem, ale našel si své fanoušky. V Dělnickém domě na Jamborově se konal už potřetí a přinesl maximální pohodu. Zahajovalo sdružení čtyř zpěváků QVOX, kteří jsou dostatečně mladí na to, aby byli ještě nadšení, a dostatečně zkušení na to, aby přinesli inteligentní a profesionálně vybroušenou zábavu, sice nostalgickou, ale s nadhledem. Vsadili na písně 30. let a tradici Kocourkovských učitelů, což dokázali ocenit především příslušníci starší generace. Stejné naladění přinesly druhý den Sestry Havelkovy a závěr patřil opět mužskému kvartetu s názvem AFFETTO. Tentokrát se inteligentní a precizní hudební humor nesl staletími. Doplňoval ho Tomáš Reidl, tvůrčí duch, vytvářející emotivní hudební obrazy na spoustu etnických nástrojů nebo jen tak prostým hlasem. Sám tvořil hudební plochy o spoustě hlasů a vrstev, které ihned nahrával a spojoval. Byl to festival, který je v našem konzumním a povrchním světě tak trochu zjevením. Zvlášť když ho kolorovaly výtvarné práce dětí ze ZUŠ Z. Mrkose na Došlíkově ulici. Děti si vtipně a mile pohrály s listem notového papíru tak, aby potěšil. Karla Hofmannová ■

Mezinárodní festival Janáček Brno 2012 Leoš Janáček uzavírá jeden ze svých fejetonů nazvaný Moje město, ve kterém se vyznává ze své lásky k Brnu, slovy: „A tu jednou zřel jsem město v zázračné přeměně. Zmizel rozpor k ponuré radnici, nenávist ke kopci, v jehož útrobách řvalo kdysi tolik bolestí. Zmizel odpor i k ulici a co se v ní hemžilo. Nad městem vykoukla zář svobody, znovuzrození 28. října 1918! Vzhlížel jsem se v něm, patřil jsem jemu. A třesk vítězných trubek… svatý klid zalehlého Úvozu Králové kláštera - noční stíny a dech zelené hory a vidění jistého rozmachu a velikosti města rodil se v mé Sinfoniettě z toho poznání z mého města Brna!“


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:15 Stránka 54

54

LITERÁRNÍ PŘÍLOHA

O Leoši Janáčkovi a jeho umění budeme mluvit vždy s obdivem a úctou, vždyť svou průbojnou a novou hudební mluvou obohatil českou a světovou kulturu. Dlouhá léta žil v Brně a pro jihomoravskou metropoli má tento světový skladatel ojedinělý význam. Mezinárodní festival Janáček Brno 2012, který se koná od 16. do 25. listopadu, má podtitul Genius Loci a klade si za cíl Foto: Jutta Missbach – Věc Makropulos, Staatstheater Nürnberg poukázat na hudební odkaz Leoše Janáčka a vedle Janáčkovy tvorby představit také dílo dalších významných skladatelů, jejichž život a dílo bylo spjato s Brnem, poznamenává Pavel Lojda, tajemník Mezinárodního festivalu Janáček Brno 2012. Jedním z vrcholů letošního ročníku bude Věc Makropulos, kterou uvede Staatstheater Nürnberg v režii významného režiséra Roberta Carsena a za řízení Marcuse Bosche, dále inscenace opery Káťa Kabanová v režii Harryho Kupfera, nizozemského Oper Zuid z Maastrichtu pod taktovkou dirigenta brněnského původu Stefana Veselky. Návštěvníci festivalu mohou zhlédnout koprodukční inscenaci opery Zázrak Heliany Ericha Wolfganga Korngolda, kterou připravilo Národní divadlo Brno spolu s Pfalttheater Kaiserslautern. Režiséry představení jsou Johannes Reitmeler a Heinz Lukas-Kindermann, dirigent Peter Feranec. Operní soubor Národního divadla Brno připravil operu Osud Leoše Janáčka pod taktovkou brněnského dirigenta Jakuba Kleckera a v režii Ansgara Haaga. Filharmonie Brno spolu s baletem Národního divadla Brno nabídly Zjasněnou noc Arnolda Schönberga, posluchači Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně nastudovali pro Janáčkův festival Evropskou turistiku Josefa Berga a Krásku a zvíře Miloslava Ištvana. Orchestr Berg s dirigentem Petrem Vrábelem a v režii Arnošta Goldflama uvede opery Eufrides před branami Thymen a Johannes doktor Faust Josefa Berga. Slovenské národní divadlo nastudovalo Její Pastorkyňu Leoše Janáčka pod taktovkou brněnského dirigenta Jaroslava Kyzlinka a v režii Martina Otavy. Národní divadlo moravskoslezské představí inscenaci Káti Kabanové v režii Jiřího Nekvasila a za řízení Roberta Jindry. V rámci festivalu jsou připraveny také koncerty, například uslyšíme vítěze Mezinárodni soutěže Leoše Janáčka v Brně pianistu Jana Šimandla, dále budou účinkovat Miloslav Ištvan Quartet, Pěvecké sdružení moravských učitelů se sbormistrem Lubomírem Mátlem, které uvede skladby Leoše Janáčka a brněnských skladatelů Viléma Petrželky, Jana Kunce a Jaroslava Kvapila. Dále účinkuje Korngold kvartet, Divadlo Husa na provázku se představí inscenací Leoš aneb tvá nejvěrnější Milana Uhdeho a Miloše Štědroně v režii Vladimíra Moravka. Pianista Jan Jiraský připravil výběr z klavírního díla Leoše Janáčka, interpretovaného na Janáčkově originálním nástroji. Na matiné zazní také Písně na českou poezii Pavla Haase v podání Richarda Nováka. Festival do svého programu zařadil i doprovodné akce, jako je program pro děti, Mezinárodní hudební kolokvium na téma Brno Genius Loci, dále vernisáže, výstavy a lektorské úvody před operními inscenacemi. Hlavní organizátor Národní divadlo Brno spolu s Filharmonií Brno, Hudební fakultou Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, Moravským zemským muzeem a Masarykovou univerzitou v Janáčkově divadle, Mahenově divadle, v Divadle na Orlí, v Mozartově sále Divadla Reduta, aule rektorátu Vysokého učení technického a v Památníku Leoše Janáčka připravili pro návštěvníky festivalu nevšední umělecké zážitky, na které se mohou těšit. Eva Šlapanská ■


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:15 Stránka 55

LITERÁRNÍ PŘÍLOHA

55

RŮZNÉ

Položen základní kámen Mendeliana Po zaznění petrovských zvonů ve středu 26. 9. 2012 v 11 hodin proběhlo před arkádami Biskupského dvora oficiální zahájení stavby návštěvnického centra Mendelianum – atraktivní svět genetiky, které je financováno Evropským fondem pro regionální rozvoj pod registračním číslem CZ.1.05/3.2.00/09.0180. Ředitel Moravského zemského muzea a manager projektu, PhDr. et Mgr. Martin Reissner, Ph.D., představil základní koncepci centra, která vychází z ideového námětu Dr. Anny Matalové, která se již padesát let věnuje studiu a rozvoji odborného odkazu J. G. Mendela. Na úvodní projev navázal vedoucí Mendeliana – Oddělení pro historii biologických věd, PhDr. Jiří Sekerák, Ph.D., který objasnil prostorovou kompozici a souvislost lokalizace centra s působením J. G. Mendela ve vědeckém prostředí Hospodářské společnosti v Biskupském dvoře. Přínos projektu pro rozvoj města Brna ocenila ve svém projevu náměstkyně primátora města Brna, Ing. Jana Bohuňovská. Po poklepání základního kamene se hosté přesunuli k občerstvení do Historického sálu v Biskupském dvoře, jehož modernizace je součástí výstavby centra. Moderní návštěvnické centrum bude budováno na pevných základech padesátileté tradice Mendeliana, které jako součást Moravského zemského muzea působilo do roku 2001 ve Starobrněnském klášteře a kontinuálně studuje a rozvíjí vědecký a kulturní odkaz J. G. Mendela již půl století. Centrum je lokalizováno v atraktivních prostorách Biskupského dvora vedle Zelného trhu, kde J. G. Mendel působil ve své vědecké společnosti od návratu z vídeňské univerzity až do své smrti v roce 1884. Všestranná osobnost J. G. Mendela bude prezentována zejména v roli vědce a učitele a také s ohledem na rozvoj jeho vědeckého a kulturního odkazu v konceptu současné vědy a výzkumu. Mendelovská minulost s budoucností bude propojena také formou interaktivních prvků, kde se zájemci budou moci přímo účastnit některých molekulárních dějů a vyzkoušet si jejich detekci. Centrum představí nejaktuálnější objevy, zejména ty, které mají celospolečenský význam. Bude prezentována věda a výzkum na brněnských pracovištích, na realizaci se podílejí také evropští a američtí experti. Autorem projektu a odborným garantem je doc. RNDr. Eva Matalová, Ph.D. Více na www.mendelianum.cz. Jana Daňková ■

Funnny girl je výborné komediální divadlo Hudební scéna Městského divadla v Brně uvedla jako první premiéru sezony muzikál Funny Girl. Titul, který nenechá chladným muzikálového diváka a přiláká jistě i diváka filmového. Film s Barbrou Streisandovou a Omarem Sharifem měl obrovský úspěch i u českého publika. Příběh, který napsala Isobel Lennartová podle života skutečné broadwayské hvězdy Fanny Briceové, je fascinující svojí lidskou pravdivostí, přestože je to v podstatě pohádka o chudé dívce, která ke štěstí a penězům přišla. Jenže svojí cílevědomou tvrdou prací a jedinečným nadáním a princ jí bohatství nepřinesl, spíš naopak. O to je příběh životnější. Divadelní zpracování má ovšem jiné možnosti výpovědi než to filmové. Na Broadwayi se dílo objevilo v roce 1964 a o čtyři roky později byl natočen film. Uvedení na Hudební scéně Městského divadla v Brně bylo 22. září a protagonisté to vůbec nemají ve srovnání s filmovým hvězdným obsazením lehké. Ale plní své role na výbornou.


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:15 Stránka 56

56

LITERÁRNÍ PŘÍLOHA

Brněnskou premiéru připravil německý režisér Pavel Fieber, který se už v Městském divadle představil několika vynikajícími inscenacemi (například Kabaret, Evita…). Na této hře, která je v podstatě komorní záležitostí, ukázal svoji schopnost pracovat s intimním světem herce, stejně jako vytvořit s malými prostředky kvalitní show. Vytvořil divadlo nabité člověčinou a neutuchající energií. Nositelem energie je však především hudba Jula Styneho. Za dirigentským pultem ji přetváří do reality Caspar Richter, který opustil svět opery, aby se vrátil na cestu muzikálu, která je jeho životem a pravým posláním. Pod jeho taktovkou pulsují svěží a energická tempa jistě a pevně, aniž by zvukově ohrozil zpěváky, a při tom rozehrál a vyvážil všechny barvy partitury. Vyrovnává se s nadhledem a elegancí i s hudbou Čajkovského. Sešel Foto: Jef Kratochvil, archiv MdB se tu zkušený a invenční inscenační tým, který se skvěle doplňuje. Premiérovou Fanny byla Radka Coufalová. Drobná a křehká, v citových a introvertních scénách dojímá svojí zranitelností a pravdivostí, aby obratem přešla do jiskřivé či pokřivené komiky nebo si jen tak užívala jako prostořeký fracek. Její schopnosti imitační a pohybové jsou obdivuhodné, kolečkové brusle či Labuť s ploutvemi třesou bránicemi diváků a práce s partnerem je plná napětí, vzápětí se zlomí v komiku či krutou realitu. Pěvecky prokázala vyzrálost hlasu a plný, barevný témbr. Partnerem jí byl Aleš Slanina, který sice nemá pro své mládí a poněkud mile neohrabaný projev přesvědčivost protřelého falešného hráče, zato mu divák víc věří, že se chce za každou cenu vyrovnat své úspěšné ženě. Další účinkující jsou této ústřední dvojici rovnocennými partnery, vždyť jde o zkušené a vynikající herce – Igor Ondříček, Zdeněk Junák, Jan Mazák, Zdena Herfortová, Lenka Bartolšicová, Jana Musilová, Květoslava Ondráková – tohle „obstarožní“ dámské kvarteto si s plnou parádou užívá zpěv, tanec i komiku a je neodolatelné. Funny Girl je inscenace, která se na Hudební scéně Městského divadla v Brně skutečně povedla! Karla Hofmannová ■

GALERIE, VÝSTAVY

Tak trochu jiná galerie / Nový prostor pro současné umění Je tomu jen pár měsíců, co dveře brněnským milovníkům umění otevřela nová FAIT GALLERY, která vznikla z iniciativy brněnského investora Igora Faita. Jeho cílem bylo především založit galerijní instituci, která by umožňovala veřejnosti pohled do privátních sbírek, iniciovala rozvoj soukromého sběratelství a spoluprací se zahraničními galeriemi podporovala české umělce. Hlavní sál se nachází v areálu bývalého královopolského pivovaru v Božetěchově ulici. Až do 1. 12. 2012 zde mohou návštěvníci objevit poetiku závěsného figurálního obrazu Lubomíra Typlta. V souboru figurálních obrazů vystavených pod přiléhavým ná-


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:15 Stránka 57

LITERÁRNÍ PŘÍLOHA

57

zvem Daleko neutečou pracuje Typlt s vyhrocenou dynamikou gesta a expresivní zkratku doplňuje výraznou barevností. Děti a adolescenti, znázornění se zřetelnou lehkostí v životnosti pohybu, jsou především nosiči barvy. Barva modeluje, dává postavám život, zviditelňuje je. Barva vypráví. Sama je narativním prostředkem, který se osamostatňuje a osvobozuje také figuru z její role literárního posluhovače. V Typltově souboru je malba naplněná energií vyjádřená ostrostí barev a živostí mladých těl. Skupiny mladých lidí chaoticky se pohybujících v krajinách na obrazech lze číst i jako kritiku společnosti, ve které se rodí lhostejnost, krutost a bezpráví, jejichž první podoby vznikají právě již v adolescentních kolektivech. Tady se zasévají a modelují charaktery. Ve hře, která už není dětská, ale ještě není spojená s plnou zodpovědností. Typlt zobecňuje rozhraní mezi zvědavostí, nevědomím a prozřením, které může mít až destruktivní charakter. Název výstavy ironizuje jednoduché obranné reakce dítěte, které mírou vzdálenosti poměřuje kvalitu bezpečí. Zírat do tváře marnosti je prvním a nutným krokem k pochopení vlastní neodvratné smrtelnosti. Jinudy cesta nevede. Silvie Jasičová (s použitím textu Petra Vaňouse) ■

Komiksové signály z jihu „Svobodu snům!“ hlásá prostřednictvím komiksové bubliny český Superman ve známé filmové komedii o Jessii a antigravitačních rukavicích. Komiks, dříve opatrně nazývaný obrázkový seriál, o sobě dává vědět. Celá desetiletí vysmívaný a z kulturních stánků vykazovaný žánr se vrací — ne zadními vrátky, ale přímo hlavními vchody brněnského Domu umění a Muzea ve Šlapanicích. První patro, schodiště i suterén Domu umění zaplnily SIGNÁLY Z NEZNÁMA, projekt, který důkladně prozkoumává více i méně známou historii českého komiksu posledních devadesáti let. Kdo a co tu všechno je? Národní klasikové Lada a Sekora. Znovuobjevovaní prvorepublikoví tvůrci, kteří komiksovou cestu prošlapávali: kreslíři Vlodek, Posledník, Klapač, Voborský. Milovaný pejsek Punťa, slavný Ferda Mravenec a celý zástup zvířátkovských hrdinů. Meziválečná pop hvězda Pepina Rejholcová. Staré časopisy Koule, Malý čtenář, Malý zpravodaj, Květen, Ahoj a jiné, které „oddechový“ žánr pravidelně otiskovaly. Foglarovy a Fischerovy Rychlé šípy, význačný milník naší komiksové historie, a vedle pro srovnání Fischerovi snaživí pokračovatelé. Známí ilustrátoři a karikaturisté Born, Kalousek, Malák a jejich kolegové ze skupiny Polylegran, kteří komiksovou formu zdařile používali. Milé překvapení v podobě kreslené parodie o Jacku Rozparovači, pro výstavu letos vytvořená více než osmdesátiletým Oldřichem Jelínkem. Seriál Gustava Kruma Vinnetou, jedna z prvních reakcí na uvedení vinnetouovských filmů v Československu, Frantův originál Malého Vinnetoua i Nepraktův Sek a Zula z Ohníčků… Před každý titul by se slušelo dopsat přívlastek legendární. Pionýři, skauti, kovbojové, zálesáci, kosmonauti, mimozemšťané, piráti i partyzáni v dobrodružných, klusáckých nebo sci-fi seriálech a kreslíři Krásl, Kobík, Petráček, Čermák, Novák, Ressel, Schönberg… Zasloužený prostor náleží dílu komiksového „krále“ Káji Saudka, fenoménu, který českou scénu radikálně rozhýbal. Octobriana s rudou hvězdou na čele a příběh o tom, jak byli zneužiti Mistři Burian a Konečný. Vitrína s erotickými komiksy na vyvýšeném podstavci, aby nerušila děti hledající v sálech svůj Čtyřlístek nebo Anču a Pepíka. Skálovi poutníci Vlas a Brada v originálech, tužkových skicách i půvabných modelech, které známý všeuměl vytvořil. Samostatný sál mají vyhrazeny špičky současného českého komiksu, mladí invenční reprezentanti tzv. Generace nula: J. Grus, H. Bažant, K. Jerie, D. Černý, L. Geislerová a další a další… Jmény a díly vysílený návštěvník (i čtenář těchto řádků) jistě uvítá připravovanou obsáhlou monogra-


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:15 Stránka 58

58

LITERÁRNÍ PŘÍLOHA

fii kurátorů Tomáše Prokůpka a Pavla Kořínka, která celé téma přehledně zpracovává. Součástí výstavy je i doprovodný program. Na minulost a současnost čistě brněnského komiksu cílí výstava KOMIKS JAKO BRNO!, kterou připravilo Muzeum ve Šlapanicích. Oprášeno je zde brněnské období K. V. Klíče (pre-komiks z roku 1867), brněnská periodika Lucerna, Komár, Kulíšek i Lidové noviny připomenou období první republiky. Neschází samozřejmě velikán Ondřej Sekora. Kreslené seriály se objevovaly na konci šedesátých let v „domácím“ Zálesákovi, v osmdesátých v lužáneckém Zvonku, po revoluci pak ve foglarovské Bobří stopě. S komiksovou poetikou pracovali výtvarníci různých generací, např. A. Mikulka, V. Houf, A. Čuma. Vystavené ukázky z aktuálního projektu Brno In Comics jsou inspirované historií, mytologií i geniem loci Brna (jsou tu i již kultovní Brněnské rozjezdy T. Kučerovského). Největší prostor ve Šlapanicích dostalo šest v Brně tvořících autorů, známých např. z komiksové revue Aargh! Pánové Čech, Lastomírský, Jirků, Kučerovský, Tučapský a Zimčík zde svými ucelenými seriály (originály i zvětšeninami), skicami i příbuznou tvorbou představují různorodé přístupy k současnému komiksu. Součástí výstavy je dětský koutek se Štatlmanem, hravá dílna, kde si malí odvážní umělci tvoří své vlastní seriály. A jako inspirace i odpověď na otázku, jak začít kreslit komiks, poslouží dávný dětský seriál malíře Pavla Čecha. Atraktivní téma výstavy, nápaditá instalace, barevné panely se stylovým písmem, všudypřítomné bubliny a silueta nedalekého Brna – i tady patří velký dík všem, kdož se na realizování komiksových snů podíleli. Výstava v Domě umění města Brna, která se příští rok přestěhuje do pražské galerie Dox, trvá do 6. ledna 2013, ta ve Šlapanicích o týden déle. (kjd) ■

PERSONALIA

Brněnský divadelník jeviště i pera Letošního 7. července zemřel v Brně další z příslušníků zdejší umělecké „staré gardy“ – herec a dramatik František Bohdal (1927–2012). Po soukromé přátelské vzpomínce jeho kolegy Jaroslava Tučka věnujme mu ještě stručný „slovníkový“ portrét. F. Bohdal se narodil v jihočeském Kamenném Újezdě. Po maturitě na reálném gymnáziu v Českých Budějovicích vystřídal řadu zaměstnání a se svou ženou, rovněž dlouholetou herečkou Divadla bratří Mrštíků (DbM) Růženou Michalovou, prošel angažmá v několika regionálních divadlech: přes Kolín, Pardubice a Jihlavu posléze natrvalo zamířil do Brna. Vedle náročných úkolů, jako byl např. Vyprávěč ze Sylvanova dramatu Korczak a děti v pojetí Antonína Kurše nebo Molièrův Amfitryon v režii Jaroslava Tumlíře, uplatňoval se F. Bohdal u „Mrštíků“ (řídil zde rovněž propagační oddělení) herecky spíše v rolích středního a menšího rozměru, jimž i na nevelké ploše dával pevný obrys a lidskou přesvědčivost. Připomeňme např. Tovaryše ve Fišerově nastudování Andorry od Maxe Frische, barona Trelawneye z dramatizace Stevensonova Pokladu na ostrově (připravil Richard Mihula), Pierra z Rímského nekonvenčního pojetí Nezvalovy Manon Lescaut nebo Kallifa v Plautově Lišáku Pseudolovi od téhož režiséra. Od r. 1963 věnoval se F. Bohdal také vlastní literární tvorbě. Kromě básní a próz je autorem přibližně desítky dramat. Některá z nich zůstala v rukopise, asi polovina však byla s dobrým ohlasem inscenována. V r. 1963 DbM jevištně ověřilo v režii Jana Fišera Bohdalovu prvotinu Jen si nezvyknout (autor si v ní zahrál postavu Vaška). Československá premiéra vylíčila se znalostí prostředí, v dobře odpozorovaných detailech, problémy tehdejšího zemědělství, odsoudila lhostejnost a egoismus. Oceněníhodný výkon podal v ústřední postavě Martina Vilém Pfeiffer. Dva roky nato uvedli v Hradci Králové jiné Bohdalovo drama Můj rozvod (1965), týkající se mravních otázek rodinného soužití. Další hru ze současnosti, Zakutálená jablka (1975), dávaly téměř sou-


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:15 Stránka 59

LITERÁRNÍ PŘÍLOHA

59

běžně jak Bohdalova mateřská scéna (režíroval ji Pavel Rímský s Evou Gorčicovou, Pavlem Trávníčkem a Alenou Růžičkovou v klíčových rolích), tak Slovácké divadlo v Uherském Hradišti, kde se jí ujal režisér Hugo Domes. V prostředí malého města šlo i tentokrát o soudobou morálku, zejména o otázku, nakolik jsme spoluodpovědni za činy svých předků a čím jsme zavázáni jejich památce. Také Bohdalův text Usedlost (1983), uvedený v DbM ke stému výročí českého profesionálního divadla v Brně, obracel se k životu vesnice. V dramatu, jež se odehrává v Bohdalově rodném kraji a nezapře hrubínovskou inspiraci, jde nejen o nacházení vlastní identity, ale rovněž o bolestné hledání cesty k lidem. Páskovo civilně střídmé pojetí tohoto zřejmě nejlepšího Bohdalova opusu bylo přijato příznivě. Jakožto dramatik i herec představoval se F. Bohdal ještě dlouho po odchodu na odpočinek, a to ve scénograficky skromných vystoupeních v Mahenově památníku, v brněnské galerii Parnas, v knihovnách, klubech nebo školních aulách. Společně s manželkou nabídl např. komorní text Dvojice osamělců (1997). Zde se prostřednictvím inzerátu setkávají v restauraci osudy dvou stárnoucích, životem zdeptaných bytostí – hosta a tamní servírky, demonstrované antiiluzivním způsobem. Rozhlasově laděná předloha o vzájemném trpělivém otevírání vyhaslého, leč po pochopení toužícího nitra přiblížila pamětníkům i nastupující generaci složitou dobu, kterou jsme v posledním půlstoletí prošli. Své osmdesátiny připomněl herec a literát v jedné osobě autobiografickou vyprávěnou mozaikou Monology – Ze střípků dlouhého života (2007). Subjektivní vzpomínky na dětství a mládí se tu opět promítaly na složité společenské a historické pozadí. vz ■

Skautská legenda Když po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha vstoupil 27. května 1942 v platnost další výjimečný stav a nacisté rozjeli ještě brutálnější kolo poprav a vraždění českého obyvatelstva, byl skaut, vlastenec a parašutista František Ryš prvním, kdo za druhého stanného práva stanul na nádvoří Kounicových kolejí před popravčí četou. Narodil se 28. listopadu (někdy se uvádí leden) 1905 v Těškovicích u Opavy, ale dětství a mládí strávil ve městě Svinov (dnes část Ostravy), kde se vyučil číšníkem. Osloven myšlenkami A. B. Svojsíka a R. Badena-Powella se výrazně angažoval ve skautském hnutí na Ostravsku. V lednu 1924 ve Svinově založil a celou následující dekádu vedl I. junácký oddíl. V srpnu 1934 byl jmenován sborovým vůdcem a v září 1937 se stal skautským zpravodajem pro svinovský okres. Poté, co se oženil a přestěhoval do Ostravy, začal se svým tchánem provozovat restauraci ve spolkovém domě Blaník (dnes Divadlo Petra Bezruče). Po příchodu německých okupantů se František Ryš ihned zapojil do ilegální odbojové činnosti. Jeho podnik se stal důležitou součástí jedné z uprchlických tras do Polska. Se smluveným heslem za ním přicházeli dobrovolníci, kteří se rozhodli k odchodu za hranice do čs. zahraniční armády a byli následně odesílání na další kontakt do Kunčic. V létě 1939 se gestapo dostalo na Ryšovu stopu, a tak musel uprchnout stejnou cestou jako ti, kterým sám pomáhal. V polovině srpna se hlásil na čs. konzulátu v Krakově do československého vojenského legionu pod velením pplk. Ludvíka Svobody, s nímž se po porážce Polska dostal do Sovětského svazu. Zde se v roce 1941 dal k dispozici Čs. vojenské misi v Moskvě a prodělal speciální výcvik pro plnění úkolů v týlu nepřítele. Byl zařazen do čtyřčlenné paraskupiny s označením S-1/R, která byla vysazena v noci na 10. září 1941 u Dřínova poblíž Kroměříže a jejímž úkolem bylo rozvinout zpravodajskou a sabotážní činnost po celé Moravě. Výsadek získal množství kontaktů a ochotných spolupracovníků (mj. rodinu pplk. L. Svobody), ale do rozvíjející se činnosti tragicky zasáhl příchod R. Heydricha a s ním spojený rozsáhlý úder proti odbojovým organizacím. Parašutisté byli postupně zatčeni kromě Františka Ryše, který na konci října 1941 přijel do Brna a již zde zůstal. Ukrýval se na různých místech


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:15 Stránka 60

60

LITERÁRNÍ PŘÍLOHA

u statečných a obětavých vlastenců, ať už u Alexandry Brodové na Jundrovské ulici č. 35, u Aloise a Ludmily Nečových na Veslařské ulici č. 256 nebo u Vojtěcha a Antonie Zelcových na ulici Bednářské (dnes Jugoslávská) a dalších. Nejčastěji však pobýval u manželů Vojtěcha a Stanislavy Kluchových na Jezutiské ulici č. 12. Až do jara 1942 se mu dařilo unikat všem nástrahám nacistických bezpečnostních složek. Nakonec byl dopaden vinou neuvěřitelné (a nutno říct tragické) náhody, když 12. května 1942 potkal v Brně na Kolišti svého druha z paravýcviku Rudolfa Mišutku, který byl vysazen již v srpnu 1941, ale po svém zatčení se dal plně do služeb nacistů. Konfident odvedl nic netušícího Ryše ke hlavnímu nádraží, kde jej nechal zatknout gestapákem Hintzem, s nímž zde měl schůzku. Gestapu se tak nečekaně dostal do rukou poslední člen výsadku S-1/R. Po skončení vyšetřování byl četař František Ryš odsouzen stanným soudem k trestu smrti a 29. května 1942 v 19.35 hodin popraven jako první oběť druhého stanného práva v Kounicových kolejích, spolu se svojí manželkou Annou, bratrem Rudolfem a řadou spolupracovníků. Celkem bylo za podporu desantu S-1/R stannými soudy odsouzeno k trestu smrti 15 osob z Brna a v květnu 1942 popraveno v Kounicových kolejích nebo v koncentračním táboře Mauthausen. Jan Břečka ■

Divadelník přemýšlivý a citlivý Tak charakterizují jeho dlouholetí přátelé z Městského divadla Brno oblíbeného herce Lumíra Peňáze, který na počátku současné sezony, 10. září 2012, odešel ve věku 81 roků. Ostravský rodák absolvoval r. 1954 pražskou AMU a první „umístěnkové“ angažmá nastoupil v Horáckém divadle v Jihlavě. Vystupoval zde v nelehkých zájezdových podmínkách, ale zato hned získal roli Nezvalova Tiberge; místo ní však musel za onemocnělého kolegu narychlo nastudovat rovnou rytíře des Grieuxe, což prý předznamenalo jeho celoživotní úděl častého obětavého „záskokáře“. Dvojí působení na Vysočině (1954–1957, 1958–1959) přerušila jedna sezona v ostravském Divadle Petra Bezruče. Důležitých osm roků (1959–1967) v Hradci Králové přineslo L. Peňázovi významné kreace – např. Schillerova Dona Carlose, O’Neillova Orina, Riccarda Fontany z Hochhuthova Náměstka nebo Shakespearova moudrého šaška Vejražky. Již zde nalezl poctivý a skromný herec „svého“ režiséra v náročném a důsledném Milanu Páskovi. Ten jej jakožto nastupující ředitel tehdejšího Divadla bratří Mrštíků s sebou přivedl do Brna, jemuž zůstal L. Peňáz už natrvalo věrný. Jednou z jeho životních rolí byl tu opět schillerovský Markýz Posa; diváci na Lidické ulici i kritikové však ocenili rovněž jeho osobité interpretace postav Čackého (Gribojedovovo Hoře z rozumu), Inkvizitora (O. Daněk: Vrátím se do Prahy), barona Tuzenbacha (Čechovovy Tři sestry), Dauphina (Shawova Svatá Jana), Vocilky z Tylova Strakonického dudáka nebo Vyprávěče z dramatizace Tolstého románu Vojna a mír. Mezi tamní hercovy role náležel dokonce Shakespearův a Páskův Hamlet. Celkový soupis udává bezmála dvě stovky jevištně ztvárněných, žánrově pestrých figur. Ještě za Pavla Rímského osvědčil se L. Peňáz v zodpovědné funkci asistenta režie, v níž pokračoval i po odchodu do důchodu (1992) u ředitele Stanislava Moši. Relativně méně hereckých příležitostí nabízel L. Peňázovi film, o něco více pak televizní seriály (Hříšní lidé města brněnského, Četnické humoresky) a zejména rozhlasová či dabingová studia. Lumír Peňáz uplatnil své zkušenosti rovněž coby pedagog Konzervatoře nebo přispěvatel měsíčníku MdB Dokořán. Rodinnou profesní štafetu dále nese jeho dcera, nyní pražská herečka Marcela Peňázová. Vít Závodský ■

Brněnská výročí Oleg Sus (narozen 9.9.1924) byl Brňan, po otci však odněkud z Kubáně. Po gymnáziu v Husovicích studoval filozofii, estetiku a literární vědu na Masarykově univer-


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:15 Stránka 61

LITERÁRNÍ PŘÍLOHA

61

sitě. A s vehemencí hodnou donského kozáka se pustil do slovních půtek s plejádou literátů, literárních kritiků a vědců křížem krážem po celé republice. Ovšem opatrně – nejprve pochválil odbornou erudici tehdejšího stranického vůdce vší kultury a školství Ladislava Štola, aby v závěru své statě poznamenal, že by po XX. sjezdu KSSS a pádu Stalinově bylo na čase, kdyby strana v rámci dialektiky vývoje konečně pozměnila pohled na Karla Teigeho a avantgardu třicátých let. Oleg Sus byl hybnou silou brněnské kultury šedesátých let, psal do Hosta do domu, Vědy a života, Indexu, Plamene atd., a to stále velmi kriticky, takže v roce 1970 byl vyhozen z Filosofické fakulty a odkázán na výdělek manželky a příležitostné honoráře za články, které uveřejňovali přátelé pod svými jmény. Zemřel v Brně před třiceti lety, 22. listopadu 1982. ■ Jsou rody, ve kterých se nadání i životní dráhy dědí, a k takovým patří i rod Štědroňů. Dnes si připomeňme muzikologa Bohumíra Štědroně. Narodil se ve Vyškově 30. října 1905 jako jedno ze šesti dětí tamního kapelníka Františka a téměř všichni sourozenci, ať sami, nebo ve svých potomcích, tak či onak měli co společného s hudbou. Z rodiny pochází například zpěvák Jiří Štědroň, který působí nyní v Semaforu, či synovec Bohumíra Štědroně, hudební vědec, skladatel a hybatel brněnského hudebního života prof. Miloš Štědroň. Bohumír Štědroň působil nejprve jako učitel na středních školách, při tom však vystudoval hudební vědu u prof. Františka Helferta, za války učil na brněnské konzervatoři, po té na univerzitě. Jako klavírista hrál zejména v komorních souborech, jako hudební vědec zdůrazňoval roli hudební pedagogiky a jako publicista položil základy objemnému hudebnímu slovníku. Od jeho skonu uplynulo 24. listopadu třicet let. ■ Obdobným rodem s uměleckými sklony jsou Kubíčkovci. Před čtyřiceti lety, 29. listopadu 1972, zemřel Josef Kubíček, sochař, řezbář a malíř, bratr akademického sochaře Leoše Kubíčka. Rod Kubíčků pochází z Orlických hor, kde také oba bratři nacházeli své první náměty. Josef se narodil v roce 1890, do Brna přichází v roce 1924 a v uměleckém proudění tehdejší moderní doby zůstává věren realistickému a expresivnímu výrazu v dřevořezbě i malbě. Přesto se jeho ateliér v Králově Poli stává místem setkání brněnských umělců. Dílu Josefa Kubíčka se věnoval zejména Josef Hlušička, největší sbírku Kubíčkových děl vlastní Muzeum města Brna na Špilberku a Moravská galerie. V rodinné tradici výtvarné pokračoval i syn Josefa Kubíčka Jánuš (1921–1993), i když jablko se odkutáĺelo dosti daleko: Jánuš Kubíček byl malířem povýtce abstraktním. O odkaz obou pečuje nyní Jánušův syn Adam Kubíček, hudebník, pořadatel jejich výstav a monografií. Ladislav Vencálek ■ ■ 27. 7. 1928 se v Brně narodila Veronika Butorová, zpěvoherní herečka, členka zpěvohry Státního divadla v Brně v letech 1952–1990. Absolvovala brněnskou konzervatoř rolí Maryši ze stejnojmenné hry bratří Mrštíků. V prvním angažmá v jihlavském Horáckém divadle uplatnila svůj výrazný talent hned v Loukotově operetě Dvě srdce tančí polku (1947), kde se poprvé setkala s vynikajícím operetním hercem Karlem Kosinou, s jehož pomocí dál rozvíjela svůj smysl pro jevištní humor a komiku. Partnerství se záhy přeneslo z divadla i na tehdy velmi oblíbená estrádní pódia. V roce 1952 přešla do brněnské zpěvohry, kde působila téměř čtyři desítky let. Krátce po příchodu nastudovala jednu ze svých životních rolí – Denisu v Hervého operetě Mam’zelle Nitouche, kterou hrála v průběhu let více než čtyřistakrát. Veronika Butorová byla ideální představitelkou „Nitušky“, v níž uplatnila jemnou komiku, hereckou a pohybovou kulturu a pěvecké předpoklady. I v dalších rolích se projevil velký muzikální a herecký talent Veroniky Butorové, jmenujme např. Helenu a Wandu v Ne-


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:15 Stránka 62

62

LITERÁRNÍ PŘÍLOHA

dbalově Polské krvi, Marii v Blažkově muzikálu Dáma na kolejích nebo Maryčku v Machkově-Slavíkově Zbojníku Ondrášovi. Byla jedinečnou Lízou Doolittlovou v muzikálu My Fair Lady, slečnou Schneiderovou v Kabaretu a Hortensií v Kanderově muzikálu Zorba. Svým přirozeným herectvím, vynikajícími zpěvoherními kreacemi a smyslem pro jevištní humor patřila přes třicet let k předním protagonistům brněnské zpěvohry. Zemřela v Brně 31. 7. 2012. ■ Otakar Vážanský, herec a pěvec, člen zpěvohry Národního divadla v Brně v letech 1965–1981. Narodil se 1. května 1924 v Olomouci, kde se vyučil písmomalířem a již v mládí měl velký zájem o vše, co souvisí s divadelním uměním. Jeho první angažmá bylo v olomouckém divadle, v roce 1945 odešel do Opavy jako člen operního souboru, kde získal cenné jevištní zkušenosti, pěveckou a hereckou průpravu. V roce 1954 přešel do Státního divadla v Ostravě, kde setrval dva roky,vrací se opět do Opavy, ale v roce 1957 odchází do olomouckého divadla již jako vyzrálý umělec a mistrně ztvárňuje postavy českého i světového repertoáru. V roce 1965 nastoupil do brněnského zpěvoherního souboru a působil zde šestnáct let. Jeho první rolí, kterou se představil brněnskému publiku, byl Higgins v My Fair Lady, kde plně uplatnil svoje činoherní a pěvecké zkušenosti. Vynikající hereckou a pěveckou kreací v této roli získal oblibu u publika a jeho výkon ocenila i odborná kritika. Účinkoval i v operetách, kde vynikl jako Danilo ve Veselé vdově F. Lehára, Tasilo v Kalmánově Hraběnce Marici, kde uplatnil šarm, noblesu i komediálnost, jako Ferri-báči v Kalmánově Čardášové princezně či jako Frank ve Straussově Netopýrovi. Výraznou etapou v plnokrevném herectví Otakara Vážanského byly jeho postavy z muzikálů, jako byl již zmíněný Higgins z My Fair Lady, Maršálek v Youngově Divotvorném herci, kapitán Andy v Hammersteinově Lodi komediantů a zejména jeho znamenitý Zorba ve stejnojmenném muzikálu J. Kandera. Jeho poslední rolí na scéně brněnské zpěvohry byl Kožušek v Piskáčkově Slovácké princezně – touto rolí se rozloučil s brněnským publikem, které si jej velmi oblíbilo. Otakar Vážanský se kromě náročné divadelní práce věnoval i výtvarnému umění, vytvořil např. portréty svých divadelních kolegů a zúčastnil se úspěšně několika výstav. Otakar Vážanský patřil k předním sólistům brněnské zpěvohry a v šedesátých a sedmdesátých letech se podílel na formování tohoto uměleckého souboru. Zemřel 21. června 2012. eš ■

Ohlédnutí za I. Sedláčkem Vzhledem k tomu, že hudební pedagog a sbormistr Kantilény prof. Ivan Sedláček obdržel 27. 9. čestné občanství Šlapanic a že zároveň proběhl koncert jeho smíšené Kantilény, dovoluji si – jako určité doplnění – uvést jeho životaběh započatý před osmdesáti lety 15. 4. 1932. Narodil se ve Zvoleni v rodině pedagogů, kteří ho přivedli k hudbě a v r. 1939 do Brna. Když mu ředitel královopolského gymnázia škrtl (pro Ivanovo politické smýšlení) jeho přihlášku ke studiu hudební vědy na FF MU, absolvoval Ivan český jazyk a dějepis na pedagogické fakultě a bohemistiku na filozofické fakultě. Milovanou hudbu studoval soukromě – u Z. Kaňáka, L. Coufalíka, J. Bara. Od r. 1956 učil na na ZŠ ve Šlapanicích a založil na ní Šlapanický dětský sbor. Hned v roce 1957 s ním vyhrál okresní kolo STM a později kola krajská, i celostátní. Poté, co v r. 1967 transformoval Šlapanický dětský sbor na sbor Kantiléna, dobýval s ní úspěchy nejen v soutěžích celostátních, ale i v devíti mezinárodních – v r. 1974 to byla zlatá medaile v Neerpeltu, v r. 1981 1. cena, absolutní vítězství a cena Bély Bartóka v Arezzu, 2. cena v soutěži evropských rozhlasových stanic „Ať národy zpívají“. (V Arezzu k vítězství přispělo uvedení dvojsboru brněnského skladatele E. Zámečníka Utvořme krajinu zpěvu.) S Kantilénou podnikl turné po Japonsku, USA, Kanadě, Řecku, Švýcarsku, Itálii – celkem ve dvaceti zemích. Od r. 1965 spoluúčinkovala jeho Kantiléna v brněnské opeře. V letech 1969 až 1997 prof. Sedláček působil jako externí pedagog na JAMU v Teorii a praxi řízení dětského sboru. V r. 1989 dostal Cenu F. Lýska,


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:15 Stránka 63

LITERÁRNÍ PŘÍLOHA

63

v r. 1996 Cenu města Brna (udělena Kantiléně) a v r. 2002 Cenu B. Smetany. Absolventka Kantilény světová mezzosopranistka M. Kožená si pozvala tento sbor ke spoluúčinkování na svých koncertech v Praze r. 1997 a 2002. Jako sbormistr a umělecký vedoucí Kantilény I. Sedláček působil do r. 2002, tj. do svých 73 let, a napsal skvělé vzpomínky Kantiléna 50. sezona (Brno 2005). Dnes přednáší na různých sbormistrovských seminářích, je členem soutěžních porot a rádcem mladým umělcům a studentům. Svou Kantilénou proslavil ve světě i její umělce – P. Ebena, C. Kohoutka, P. Řezníčka a další. Popřejme – i když opožděně – zasloužilému a milému panu prof. Ivanu Sedláčkovi do dalších let pevné zdraví a tvůrčí a životní pohodu. (Ať radostně užívá se svou milou ženou zahrady s chatou v Jundrově.) Jiří Sedlák ■

20 let od úmrtí Josefa Veselky Jedním z mimořádných „truvérů“našeho sbormistrovství a neváhejme říci, že i v evropském měřítku, byl nesporně prof. Josef Veselka, Dr.h.c., zakladatel Akademického pěveckého sdružení Moravan v Brně. V 70. a 80. letech 20. století byl na vrcholu své životní umělecké činnosti. Patřil k našim nejvýznamnějším sbormistrům a hudebním pedagogům. Jako posluchač klasické filologie získával znalosti z hudební vědy na MU v Brně. Praktické poznatky o řízení sboru u V. Steinmana v jeho OPUSu. Navázal na zkušenosti Vachovy a Šoupalovy z jejich slavného PSMU. J.Veselka se narodil v Novém Městě na Moravě 7. 3. 1910. Od svých devíti let vyrůstal v Kroměříži. Po studiích na místním klasickém gymnáziu zakotvil na 30 let v Brně. Vyučoval na pedagogické fakultě, konzervatoři a JAMU. Od r. 1959 se stal hlavním sbormistrem Pražského filharmonického sboru. V posledních letech své umělecké činnosti byl hlavním dirigentem sboru Accademia di Santa Cecilia v Římě. Spolupracoval s českými i světovými dirigenty. Výjimečná byla jeho činnost s mužským sborem Moravan. V r. 1939 došlo k ustavení stálého sborového tělesa. Přes všechny těžkosti (válečné období, únor 1948 aj.) šel Veselka s Moravanem cestou uměleckého vzestupu. S tímto tělesem nastudoval několik set sborových skladeb. Interpretoval všechny sbory našich předních skladatelů, zvláště renesančních s latinskými texty. Nelze zapomenout na slavnostní koncert konaný 25. 2. 1990 v Brně na Stadiu, který se uskutečnil na počest jeho 80. narozenin. Závěrečnou část koncertu řídil oslavenec. Pod jeho vedením zazněla skladba P.Křížkovského Kantáta sv.Cyril a Metoděj. Na Veselkovo přání jsem skladbu doprovázel na varhany. Katedra HV na PdF se zasloužila o udělení čestného doktorátu věd o umění. Promoce se uskutečnila 6.3.1992 v aule právnické fakulty v předvečer jeho 82. narozenin. Slavnostní akt, jeden z nejvýraznějších na MU, byl umocněn sborovým projevem APS Moravan (dir. J. Řezníček) a univerzitním sborem MU (dir. M. Buček). Lze litovat, že osud zasáhl do Veselkova života neúprosně a on sedm měsíců po udělení doktorátu zemřel. Na svého učitele na JAMU mám ty nejkrásnější vzpomínky. Jeho hodiny představovaly tvůrčí dílnu. Zdůrazňoval správnost zvoleného tempa, intonační čistotu, kladl důraz na barevné znění a stavbu hudebního díla. Na Veselkovi oceňuji uměleckou odbornost a tvůrčí kreativitu. Byl oddaným služebníkem hudby. 22. 10. 2012 uplynulo 20 let od jeho úmrtí. Miloslav Buček ■

90 let I. Kříže Spisovatel a scénárista JUDr. Ivan Kříž se narodil 12. 11. 1922 v Osové Bitýšce. Vystudoval v Brně gymnázium a souběžně konzervatoř (klarinet a saxofon). Za války byl tedy džezovým hudebníkem. V letech 1945–1948 absolvoval práva a souběžně


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:15 Stránka 64

64

LITERÁRNÍ PŘÍLOHA

pracoval v redakci Rovnosti. Od roku 1949 do roku 1970 byl tajemníkem Svazu čs. spisovatelů, v roce 1968 předsedou brněnské pobočky. V té době absolvoval studijní pobyty v SSSR, Albánii, Korei, Egyptě, Alžíru, i na Kubě. Když na jeho delegaci káhirské basnířky naléhaly, aby jim někdo řekl pár veršů v češtině, žertýř Milan Kundera zarecitoval s vážnou tváří z Halase „jak penis (u Halase peníz) položený slepci, jsi tu můj podzime…“. V sedmdesátých letech vyhozen a zakázána mu i publikační činnost. Dojížděl pak deset let do Žďáru nad Sázavou dělat vychovatele mravně narušené mládeže. V roce 1990 byl zvolen předsedou Obce moravskoslezských spisovatelů a 1990–1991 byl ředitelem rozhlasu v Brně. Je autorem próz o životě mládeže, o mravních konfliktech člověka, historických románů, filmových scénářů, rozhlasových i televizních her. V dopise ze 26. 4. 1998 mi napsal: „Nejvíc mých příběhů se odehrává na jižní Moravě, a to nikoli proto, že bych byl víc lačný vína nebo brambor, ale nejspíš asi proto, že mne k Palavě vláčíval Tomeček, a také i proto, že mi při rozdělování směšných kulturních patronátů z 50. let přidělili okres Mikulov, a já to své patronství bral naivně vážně. Proto jsem tam nalákal i filmaře.“ Dva z jeho románů – Unavený bůh a Pravda o zkáze Sodomy se ocitly v prohibičních fondech. Ředitel Městského divadla Stanislav Moša však „Pravdu“ zdramatizoval. Ze scénářů lze uvést scénáře k filmům Škola otců a Velká samota. Z rozmarných próz Když se prokurátor zlobí a Když se pekař zblázní. Dostal Cenu J. Mahena, Cenu nakladatelství ČS, Cenu osvobození města Brna. Na odpočinku spolupracuje s TV a s periodiky. Milému jubilantovi přejeme pevné zdraví a pohodu. Jiří Sedlák ■

PÁR OTÁZEK PRO…

Vojtěch Dyk a B-Side Band: Nové spojení na hudební scéně Vojtěcha Dyka známe jednak jako člena úspěšné a populární kapely Nightwork a samozřejmě jako také velmi obsazovaného herce. Pro letošní podzim si mladý hudebník přibírá ještě jednu pozici. Vyjíždí na své první sólové turné. Jako zpěvák se postaví před známé brněnské bigbandové uskupení: B-Side Band. Orchestr pod vedení bandleadera Josefa Buchty už několik let úspěšně rozvíjí bigbandovou tradici, kterou v Brně kdysi založil se svým orchestrem legendární Gustav Brom. Pro oba subjekty bylo setkání přirozené a šťastné, což potvrzuje Vojtěch Dyk i v tomto rozhovoru. Jak vznikla spolupráce právě s brněnským B-Side Bandem? Spolupráce vznikla celkem jednoduše. Vlastně ani nevím, jak by jinak měla vzniknout. Bandleader B-Side Bandu Josef Buchta mi jednoho dne zavolal, jestli bych si s nechtěl zazpívat s bigbandem, a já na to, že ano, několik návštěv v Brně, několik lahví vína, dobrý poslech a hurá a jsme tu… Proč jste se rozhodl osamostatnit? Já to nevnímám jako osamostatnění. Vždycky jsem rád ubíhal někam jinam, zkoušel si, co mi hlasivky dovolí, seznamoval se s lidmi. A najednou jsem se seznámil s dvaceti lidmi a on to shodou okolností byl big band. A já big band a swing a jazz rád, tak jsem se s těmi lidmi seznámil ještě víc, zjistil, že se jmenují B-Side Band a je z toho sólové tour s big bandem. Takže naopak – ještě jsem několik lidí přibral!


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:15 Stránka 65

LITERÁRNÍ PŘÍLOHA

65

A co vás na novém spojení nejvíce baví? Ono to spojení se u mě celkem nabízelo. Vyrůstal jsem v rodině, kde jazz a swing byly něco jako chléb s máslem a navíc mé megalomanské srdéčko si rádo plní velké sny a co je většího než bigband? Už jen symfonický orchestr a s tím už já zpíval. Ale hlavně jednou zkusíte a nechcete jinak. Takový energetický tlak, který vás žene, když stojíte před 20 muzikanty, to jen tak nezažijete. Show nabízí originální verze hitů domácí i světové hudební scény od Beatles přes Nirvanu až k legendárním písničkám Osvobozeného divadla. Jak jste volili repertoár? Občas vezmeme známé téma nějakého světového hitu a kompletně ho předěláme do swingového kabátu. Vkládáme do skladeb různé improvizační plochy, a to jak ve zpěvu, tak v kapele, a na základě hudebních, ale i divadelních fórečků vytváříme na pódiu různé příběhy. Komické na tom je, že málokdy víme, co z toho vznikne, a to je výzva. Máte mezi skladbami, které hrajete, nějakou oblíbenou? Většinou tu poslední, když už se skládají nástroje. Brněnský koncert bude tvořit jeden ze závěrečných vrcholů turné. Na domovskou půdu B-Side Bandu zavítá Vojtěch Dyk s kapelou 19. 12. 2012. ud ■

BRNĚNSKÉ PRŮSEČNÍKY

Paluša na roli Hodně a moc se mluvilo před nedávnem o brněnském nádraží, ale v poslední době řeči o jeho odsunu utichly. Těžko říci, jde-li o klid před bouří nebo o krach akce, na niž v dnešní době prostě nejsou peníze. Na brněnské nádraží jsme právem hrdi, byť část jeho dnešních obyvatel předmětem hrdosti jistě není. Hovoříme-li o jeho odsunu, vždycky si vzpomenu na chudáka profesora Tomáše G. Masaryka, který šel zjišťovat reálie o vraždě Anežky Hrůzové do Polné. Tamní rodáci byli odpůrci novinek, a tedy i vlaku, a zjevně antisemité. Když pana profesora, který se podle nich zastával úkladného vraha Hilsnera, hnali vidlemi, musel utíkat v kožichu až na vlak. A to bylo do Dobronína celých 6 kilometrů! Poté byl jistě i on stoupencem nádraží ve středu města. Brno mělo od poloviny 19. stol. dokonce nádraží dvě. Končila tu totiž jednak trať Severní dráhy císaře Ferdinanda (Kaiser Ferdinands Nordbahn – KFNB), jednak sem byly dovedeny i koleje Rakouské privilegované společnosti státní dráhy (Staatseisenbahngesellschaft – StEG). Dvě samostatné nádražní budovy měly uprostřed jednu společnou odbavovací halu. Stavební schéma lépe pochopíte při pohledu z nástupiště, než zvenku, kde se na tvarosloví podepsaly četné úpravy a přestavby. Pohledem od kolejí uvidíte i vavřínové věnce se stylizovanými okřídlenými koly, v jejichž středu jsou dosud viditelné monogramy obou železničních společností. Starší je Severní dráha, která do Brna přivedla první vlaky od Vídně už v r. 1839. Původně si postavila koncovou budovu nádraží napříč dnešnímu směru kolejí, ale to bylo posléze změněno, a když sem r. 1848 svoje vlaky přivedla i StEG, rozrostlo se nádraží i o její část a společnou výpravní budovu. Součástí komplexu nádraží byly pochopitelně i restaurace, původně rovněž dvě. Ta, o níž se nadšeně rozepisují různé servery, však již neexistuje, v jejích prostorách se nacházejí veřejnosti nepřístupné kanceláře Českých drah. Patřila totiž Severní dráze a byla nejprve omezena secesní přestavbou budov z r. 1905 a nedlouho poté zestátnění obou soukromých drah vedlo k jejímu zániku, neboť dvě restaurace v jed-


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:15 Stránka 66

66

LITERÁRNÍ PŘÍLOHA

nom nádraží se jevily jako přehnaný přepych. Bylo čeho želet, neboť podle dochovaných fotografií nabízela skutečný luxus. Hlavní sál restaurace zahrnoval 200 míst k sezení, ale další návštěvníci měli k dispozici prostornou zasklenou terasu nebo další terasu otevřenou do prostoru před nádražím. Pamětníci řadili restauraci k nejluxusnějším ve městě. Samozřejmostí byla vynikající kuchyně, stříbrné stolní náčiní i nábytek firmy Thonet. Čepoval se zde kvalitní Prazdroj, nalévala se jihomoravská vína. Její nespornou výhodou bylo, že jako služba cestujícím byla otevřena prakticky nonstop. Do dnešních dnů tedy přetrvala pouze restaurace ve východní části nádraží patřící původně StEGu. Samozřejmě zachovávala též vysoký standard a kromě drobných úprav přečkala v klidu i dobu první republiky a protektorátu. Po znárodnění pohostinství však došlo k jejímu strmému úpadku. Stala se jednou z prvních restaurací, které v Brně začaly fungovat jako samoobslužné. Následkem toho se objevil postrach takových jídelen – plastové tácy. Stylový nábytek byl rozkraden a nahradily jej plastové židle a umakartové stoly. Teprve po rekonstrukci orientované ke 150. výročí Severní dráhy byl podnik upraven znovu na restauraci vyšší třídy. Dnešní Secese však původní úrovně nedosahuje. I když už to není ta paluša, pajzl, kam se půl století člověk bál vejít. Libor Vykoupil ■

OBRÁZKY Z BRNĚNSKÝCH KNIHOVEN

Najdete ji za igelitem „Jsme doma, pojďte dál,“ říká studentka Blanka a vskutku, za domovní fasádou, pokrytou fólií, a dveřmi zakrytými igelitem a pocákanými maltou se nachází nekonvenčně vyzdobená knihovna, studentská odnož důstojné Knihovny Jiřího Mahena (KJM). Mahenova knihovna se totiž domluvila s Kabinetem informačních studií a knihovnictví Filosofické fakulty MU, že jejích pět studentů, střídajíce se, bude zde každé pondělí a každou středu vždy od 14 do 18 hodin sbírat zkušenosti půjčovatelské, ale nejen to, starat se budou o celý provoz, tedy náplň, složenou z besed a besídek a výzdoby a možná i praktické obsluhy malého kávovaru, což všechno se později objeví v jejich ročníkových, bakalářských, případně magisterských pracích. Jak jste s tímto experimentem spokojeni? ptám se PhDr. Hany Vackové, zástupkyně ředitelky KJM: „Na hodnocení je brzy..“, říká. Pobočka v Křížové ulici, v č. 24, byla otevřena po mnohaměsíční pauze počátkem října. Ptám se ještě, kdy se knihovna vyloupne z lešení, ve kterém je stěží k nalezení: „Netušíme…,“ zní odpověď. „Ale předpokládá se, že snad koncem listopadu...“ A studentek se ptám, zda si mohou v rámci náplně práce vybírat knížky, které budou půjčovat… Dívky se po sobě podívají a zakroutí hlavou. No, ono je to tak, že nám přivezou šest přepravek knížek a zase šest přepravek jiných odvezou, říkají… Odborně se té dodávce říká výměnný fond. Ale dívky jsou, zdá se, spokojeny, je to pro ně krok do praxe, a těší je, že díky celé jejich partě přibyla už od otevření padesátka Starobrňanů, zejména seniorů a školáků, co si pořídili čtenářský průkaz. Zdá se, že na Oltecu – jak se kdysi říkalo Starému Brnu – se čte. A co teprve až v novém komplexu budov, který se začne jednoho dne stavět u Vojtovy ulice, bude zbudována knihovna zbrusu nová, moderní a krásná, jak slíbil při otevření této stařičké starosta městské části Brno-střed Libor Šťástka. Text a snímek Ladislav Vencálek ■


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:15 Stránka 67

LITERÁRNÍ PŘÍLOHA

67

Hříšní lidé města brněnského 1947 ANEB PERLIČKY Z POLICEJNÍCH ANÁLŮ Z DOBY PŘED 65 LETY Jistě ten pocit skoro každý zná – v určité, zpravidla nejméně vhodné chvíli se dostaví nutkání „něco“ říct. V dnešní části přiblížíme, co sdělili ve vypjatých situacích strážcům pořádku Brňané v předposledním měsíci roku 1947. Tak například 12. 11. v 19.35 hod. kontroloval příslušník Sboru národní bezpečnosti (SNB) ze stanice Koněvova (dnes Vídeňská) řidiče osobního vozu. To se ovšem nelíbilo okolojdoucímu 44letetému montérovi Janu P., který se „míchal“ do služebního výkonu a vykřikoval, že policistovi „do toho nic není, jestli má šofér doklady v pořádku nebo ne a protože se nechtěl legitimovati a byl ve stavu podnapilém, byl předveden na stanici.“ Za své vystoupení se dočkal udání okresnímu trestnímu soudu. Z trochu jiného soudku je případ 54letého stolařského pomocníka Jana P. ze Slavkova, hlášený stanicí Mlýnská, který 13. 11. urazil slovy „Táhni do pr…!“ člena ochranné stráže železnic Františka K. Jak k incidentu došlo? K. totiž od hlavního nádraží až na ulici Dornych sledoval z vlaku vystoupivšího Jana P. a následně jej vyzval, aby předložil dělnickou jízdenku a osobní průkaz; pojal totiž podezření, že dotyčný jel načerno. Výše uvedené poslání „někam“ mělo – podle policistů – železničního strážníka „přiměti k upuštění od jeho služebního výkonu.“ Hrubě se vyjadřující občan neunikl trestnímu oznámení. Již zmiňované „míchání se“ do úředního konání se stalo 22. 11. v 21.30 hod. na Švancarově (nyní Renneské) ulici osudným i 28leté Marii M., manželce řezníka Ludvíka M. z Husovic. Ta se při rutinní kontrole dokladů osobního auta, které řídil její manžel, pustila do představitele zákona slovy: „Starejte se o svoje věci, bavte se se svýma děckama, to je váš kapric, chcete po nás něco, co vůbec neexistuje.“ Podle záznamu v úředních materiálech chybělo totiž řidiči jisté tehdy vyžadované povolení, opravňující k jízdě. Nekompromisní paní byla obviněna z přestupku proti veřejnému pořádku. Ve stejný den, pouze o pár hodin později, zradilo 33letého svářeče kovů Bohumila K. při taneční zábavě v hostinci u Sládků na Táborské ulici v Židenicích nadměrné požití alkoholu. Nejen, že „zpolíčkoval v podnapilém stavu neznámého muže“, ale na zakročujícího policistu podle hlášení křičel: „Co si myslíte? Já se vás nebojím, mám sílu za dva a s vámi si poradím!“ Nicméně byl přivolanou posilou ze stanice Juliánov zadržen a předán do věznice Ředitelství Národní bezpečnosti na Orlí ulici „k dalšímu úřednímu projednání“. Stanice Divadelní zase řešila 24. 11. případ 26letého stolaře Jana F., jenž v 1.20 hod. na Wilsonově nám. (dnes Nádražní ulice) „bezdůvodně přistoupil k rotnému čsl. armády Imrichu J., když kontroloval vojína Vladislava K., a urážlivě se vyjadřoval o čsl. armádě a ČSR. Napomenutí rotného nedbal.“ Také jemu se nevyhnuly nepříjemnosti v podobě řízení vedeného proti němu zemskou úřadovnou Státní bezpečnosti. Jiří Mikulka ■

NEJEN STAVBY KULTURNÍHO BRNA

Letohrádek Mitrovských Ještě v 18. století (1780) zakoupil gen. Antonín Mitrovský pozemek na Starém Brně v bývalé stavovské zahradě. Původně bylo to místo zváno Na nivkách. Parcela byla totiž součástí nivy Svratky a kdysi v minulosti i lužním lesem. Nový majitel dal zde v zahradě postavit roku 1789 letohrádek (letní výletní sídlo) s mansardovou střechou ve stylu Ludvíka XVI. V Brně i na Moravě je to ojedinělá památka. Zvláště hodnotná je vnitřní pů-


KAM 11/12_Kam_11 19.10.12 14:15 Stránka 68

68

LITERÁRNÍ PŘÍLOHA

vabná výmalba. Raně klasicistní socha Marta umístěná před budovou (vytvořená v roce 1789) byla přenesena sem až v osmdesátých letech 20. století z Komenského náměstí. Od druhé čtvrti 20. století je nejbližším zázemím letohrádku brněnské veletržní centrum. Od 19. století je letohrádek v majetku města Brna, v roce 1988 přešel do správy Muzea města Brna. Objekt sloužil především pro výstavní účely. Ale nejen jim, nyní (od roku 2007) je památka pronajata soukromníkovi k různým kulturním akcím. Text a foto Radan Květ ■

KOMIKS


obálka Kam 11/12_obalka_11 19.10.12 14:24 Stránka 2

20 12

uvádí

A I V A T R S O E M SIC F MU TÉM

A:

BIG B ÉRY É T ZLA VRAT u valu stiv r t fe nce o k í vac

AND

Ů

ročník ilejní 5. jub rodního á alu mezin ího festiv bn hude 012 12. 2 – 19. . 0 1 29.

Tradiční Vánoční koncert

o

r– A ČKMusiic Ba

Brn

D Á e tr o ANSL OV 0|M B .3 0 ) 2 BIGLIXE 12 | SA . 20 U 0 ( 1 E u R B r no lu F ndělíí 29. tiva KE – t fes po R cer léda A n F o | P 20:00 ík o avn O Brn Hla | E r– C 11. 2012 c Ba A usic M M 11. ND etro

ajjo Zah

A 30 | M Z B 0.3 JAZ 12 | 2 UR2. 11. 20 D F lí 1

e ěle ned

) ar – Brno (S K cB ic s S u VA DER etro M A L M A | S EN 0.3 D r – Brno 30 ATI AN Ba 2|2 B i ic 1 BR T SE1R s 0 u G .2 BIMetro M HOdělíí 19. 1 M | RO20.3 30 pon V 2B o 12 | D Brn TA . 0 S 1 r– AN 1 . 26 GU G B DY o Music Ba I dělíí n B o p tr KÝ OB3O | Me o .30 AŽSA S1V Brn | 20 2 ar – PRL N ic B A . 20 Mus o r MIděle 2. 12 t NO | Me

dě pon

30 BR .3 o N D 2 | 20 Brn BA. 12. 201 r– 3 BIG NOMusic Ba lí l R dě n B o o r p E | Me t OŘ ND 30 .3 BA VAT | 20 BIGNZER 012 r 2 . valu 12 ade a . O stiv 7 K dělíí 1 r t fe K and leBucht

pne

Y b sef H D ND Jo C Ě A B | 19.3 30 JT 2 rno VO SID.E 201 va – B Baru 2 B o 1 d Music &ředa 19h. ala etro na sezení! la Vo yvM

ce kon čný ěre Záv

pon

st stská Mě

/$Đ$ KERNDL uvádí:

se svým orchestrem m $OIUpG6WUHMĀHN 'ěWVNìVERU%UQR

ě k rt luzivn ome drin once ě exk lc hny k o), Všec remiérov pného we ká, Brn o) s p v u s t to (Poš leto ě vs , Brn jsou Indies ěhounská V cen eam, (B

ketstr ), TIC síť Tic ody, Brno nek: b tupe tí Svo dej vs é, Náměs o r p Před ánů z Lip P (Dům ency nt Ag e d tu S : ivalu fest ce o rma o f í in bližš

pod vedením 9DOHULH0DřDåRYp hosté:

.cz

t ujoar

.b www

.cz fest c i s u viam ora m . w ww

FESTIVAL SE KONÁ ZA FINANČNÍ PODPORY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE A STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA ZÁŠTITU ZÁŠT ZÁ ÁŠTITU Á ŠTIT ŠT ITU U PŘ PŘEVZALI PŘEV PŘEVZALI: EVZA ZALI: ZALI LI: M MICHAL ICH CHAL AL H HAŠEK AŠEK hejtman AŠE hejt he ejtman ejt jtm man J man JMK MK | ROM MK R RO ROMAN OMAN AN O ONDER ONDERKA NDER ND ER RKA prim primátor rim ri má átor torr ssta to statutá statutárního tatut ta tutárníh tutá árrního ního níh o mě měst města sta a Br Brn Brna a L BOR ŠŤÁSTKA ŠŤÁST ŠŤÁSTK KA starosta t t M ČB tř d | ZDENĚ ZDENĚK K BÍLE BÍ EK generální ál í ředitel ř d ditt l společnosti l č tti S Sik k C Z LIBOR MČ Brno střed BÍLEK Sika CZ

-DURPtU+QLOLĀND- trumpeta .DWHőLQD.ROĀDYRYi - zpěv 0LFKDHOD.RXGHONRYi 0LFKDHOD .RXGHONRYi - zobcová flétna )LOLS/XNiåHN )LOL )L OLS OL S /X / Ni N åHN- klasická kytara

0DKHQRYRGLYDGOR%UQR

_ Prodej vstupenek: Pokladna Národního divadla Brno, Dvořákova 11, Brno pořadatel

partner

mediální partner


obรกlka Kam 11/12_obalka_11 19.10.12 14:24 Strรกnka 1

KAM v Brně... 11/2012  

Měsíčník přehledu kulturního dění ve městě Brně

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you