Bomagasinet Skien 3 2022

Page 1

tema: enøk og energikilder SIDE 6–7 forBærekraftmålvedlikehold Interessen for SOLCELLER har eksplodertSIDE30–31FØLGOSSGJERNE! Medlemsblad for SKIEN BOLIGBYGGELAG NR. 3 / 2022 magasinet BO STRØMDALSPYNTEN SIDE 10–11 Sjelden mulighet for ny leilighet på Strømdal

fastenyheterspalter

Tlf: 35 50 45 00

Mattipset 22

Strøm til besvær

Ole Bjørn Ulsnæs, Sylvia Erin Aarli, Gunn-Heidi Kittilsen og Tage Le. utgitt av BS Media AS, Postboks 452 Sentrum, 0104 Oslo

Seltor Bolig og SBBL 32

Lag en iskake av høstens bær! – s. 22

Kaffebaren i Lindemans Falkum 34

Lokale medlemsfordeler 33

Lykke til med strømsparingsprosjekter enten de er små eller store. Så får vi ønske oss en regnfull høst så vannmagasinene fylles opp igjen!

tema i dette nummeret: enøk og energikilder skien.bbl.no

Bomagasinet nr. 3, 2022 medlemsblad for skien boligbyggelag 3

Du kan også lese om interessen for solcel ler som har eksplodert. Vi har fått mange henvendelser fra borettslagene som ønsker å få utredet dette. Viktigheten av vedlikehold og etterisolering har vel aldri vært større. SBBL tilbyr nå bærekraftregnskap til boretts lag og sameier som vurderer rehabilitering.

E-post: annonse@tibe.no trykk Ålgård Offset, Ålgård

I denne utgaven av Bomagasinet har vi der for tatt for oss mulighetene som man har til å gjøre enøk-tiltak for å spare på fyringsutgifter og redusere strømforbruket. I tillegg gir vi tips om hvordan du kan spare strøm ved den nye prismodellen som nettleien har lagt opp til. Kanskje kan du få noen tips som gjør at du sparer noen kroner på neste strømregning?

nummer september3 2022

Kryssord & Sudoku 25

Cappelensgate 11, 3717 Skien

Bærekraftmål for vedlikehold 6

Bestill ferieboligene nå 36

Direktør Marianne Hegna, Skien Boligbyggelag skien boligbyggelag

Leder marianne hegna

Vi lanserer også denne høsten nye bolig prosjekter som har energivennlige løsninger og minimalt behov for oppvarming. Våre ny este prosjekter lanserer vi i samarbeid med Seltor Bolig: 28 boliger på Strømdalspynten og eneboliger på Porsgrunn Vest.

E-post: firmapost@skien.bbl.no Hjemmeside: skien.bbl.no

Jusspalten 26

Postadr.: Postboks 156, 3701 Skien

redaksjonell produksjon og grafisk utforming

TIBE Molde AS Postadr.: Postboks 473, 6401 Molde Tlf: 71 20 12 00 E-post: bomagasinet@tibe.no

Skien fritidspark 8

MEDLEMSBLAD FOR SKIEN BOLIGBYGGELAG nr. 3, ansvarlig2022redaktør

Innhold

Stor interesse for solceller 30

Tema 13

medarbeidere i dette nummeret

Tlf:annonser 71 20 12 00

Høstmørket senker seg, og vi ser at naturen kler seg i høstens fargeprakt. Vanligvis kan vi da glede oss over en varm stue og tid for litt mer innesysler, enten det er å lese en bok, eller å se en ny TV-serie. Men denne høsten er det strømpriser og energibruk som opptar oss. Alle har vi blitt svært bevisste på hvor mye strøm man egentlig har behov for å bruke, og strømkostnadene som bare fortsetter å øke. Ingen av oss kunne vel tro at vi skulle komme i en slik krise her i Norge og i Europa, det er vanskelig å ta innover seg alt som skjer om dagen.

Personlig økonomi 28

Strømdalspynten 10

God lesning!

Boligbyggelagenes Boservice ønsker å styrke laget og søker derfor engasjerte tømrere og bas som liker å styre sin egen hverdag. Oppdragene våre er alt fra små oppdrag med kort varighet til større oppdrag innen rehabilitering av tak, vinduer, kledning mm.

Vi ønsker også å tilknytte oss deg som erfaren tømrer som har fremtidige ambisjoner om å lede andre.

Kontakt Vidar på tlf. 915 18 008 eller Wenche på tlf. 970 34 879

Utbedringer eller reparasjoner – mindre eller større? Vi leverer byggservice-, entreprenør-, og skadeutbedringstjenester for bygg og eiendom til borettslag, sameier, privatpersoner og virksomheter! Vi har maskinkjører, rørlegger, snekkere, vaktmester, malere, brannvernleder, byggmester og ingeniør.

Medlemsfordeler BO-SERVICE AS • Borgestadbakken 2 • 3712 Skien • Tlf: 478 03 080 915 18 008 • Faks: 35 91 10 10 • E-post: post@bo-service.no • bo-service.no VI TAR HÅNDVERKSJOBBENE! Vi søker dyktige tømrere/bas

5% BONUS PÅ HELE KJØPET

Boligbyggelag sin app for å finne ditt nærmeste Montér byggevarehus.

Du får mer hos Montér

Som medlem i Skien Boligbyggelag får du medlemsbonus hos Montér. Bonus er kroner rett inn på din bonuskonto.

Montér har alt du trenger til ditt bygge- og oppussingsprosjekt. For å få fullt utbytte av ditt medlemskap er det viktig at du registrerer ditt bankkort eller Gåkredittkort.innpåSkien

Trenger du hjelp for å komme i gang – kom til Montér. Vi finner løsninger for deg.

6 – I programmet ser vi på byggene våre og bo rettslagene våre i et bærekraftperspektiv. Vi analyserer bomiljø, økonomi, energiforbruk, vedlikehold og en rekke andre parametere. Etter at vi har gjennomført tilstandsvurde ringer, så kommer vi med anbefalte tiltak. Oftest gjelder det tekniske tiltak, utdyper Jim Langvannskåsa i SBBL.

– I tillegg til en besparelse på over 6 500 kWh i året, blir inneklimaet bedre. Bomiljøet er også et bærekraftmål, forklarer Langvannskåsa.

Borettslaget Kollen på Gulset er i gang med oppgradering av fasaden, og prosjektet er delvis beregnet i den nye bærekraftmodel len. – Ofte skiftes vinduene når fasaden re habiliteres. Men her var vinduene så gode at det var mest hensiktsmessig å «bruke opp» gjenværende livsverdi før de byttes. Det er også et eksempel på en bærekraftvurdering. Vi vurderer hele bildet når vi gir råd til bo rettslagene.–Bærekraftmål betyr at vi må tenke bredt. Et eksempel er å velge materialer med lan

forBærekraftmålvedlikehold

– Nå jobber vi med bærekraftregnskap når vi vurderer rehabilitering av borettslag. bruker en beregningsmodell, som vi i SBBL har vært med på å utvikle nasjonalt, sier prosjektleder Jim Langvannskåsa.

Om et borettslag skal bytte kledning, blir anbefalingen ofte å tilleggs-isolere. Det er relativt rimelig når veggen allerede er åp net. Ser en på det tiltaket i et bærekraftpers pektiv, er det bra for planeten, økonomien ogLangvannskåsabeboerne. viser til et regneeksempel for en korsdelt firemannsbolig, som det er mange av i vårt område. I et regnestykke med innetemperatur på 22 grader, gjennom snittlig utetemperatur på 4 grader gjennom

FIREMANNSBOLIG

LANGE VEDLIKEHOLDS-INTERVALLER

SPØRREUNDERSØKELSER

– Til slutt kombinerer vi resultatene og kommer med analyse av situasjonen i borettslaget og forslag til tiltak, forklarer Langvannskåsa. Disse undersøkelsene

året og en snittpris på 4 kroner per kWh, vil etterisolering av en slik bolig ha en energi besparelse på over 26 000 kroner årlig.

ge vedlikeholds-intervaller. Det kan være fasadekledning som krever lite vedlikehold og har lang levetid. Kledning med spesielt lang levetid og sementbaserte plater er et alternativ. Det blir brukt på høyblokkene på Klyve, der vi nå bytter ut de gamle trefasadene. Her blir det også lagt på et lag med isolasjon.

Bærekraftanalysen starter med en spørre undersøkelse. Hver enkelt beboer svarer på en rekke spørsmål knyttet til ulike bære kraftmål. Spørsmålene omfatter alt fra økonomi og energi til trivsel. Styret i boretts laget får de samme spørsmålene, og SBBLs rådgiver lager en egen bærekraftrapport.

ole bjørn ulsnæs

MED I UTVIKLINGEN – Er energi et hovedinnslag i bærekraft analysen?–Både og. Energiforbruk er viktig, og undersøkelsen gir harde data. Men en slik analyse omfatter også trivsel og miljø. SBBL var med på å utvikle bærekraft regnskaps-programmet som NBBL bruker. Fagfolk fra hele landet ga innspill til spørs målene som skulle være sentrale i undersø kelsene, anbefalte tiltak og kom med forslag til hvordan programmet skulle bygges opp. – Vår deltakelse gikk på at jeg kjørte en test i et borettslag i Skien med beboerundersøkel ser og styreundersøkelser. Det ble også laget en rådgiver-rapport, forteller Langvannskåsa, som er fornøyd med å delta i slike pioner prosjekter. ••

SER EN PÅ DET TILTAKET I ET BÆREKRAFTPERSPEKTIV, ER DET BRA FOR PLANETEN, ØKONOMIEN OG BEBOERNE

forteller hva beboerne virkelig mener, og er et godt styringsverktøy for styret.

Bomagasinet nr. 3, 2022 medlemsblad for skien boligbyggelag 7

BÆREKRAFT: Borettslaget Kollen på Gulset bytter kledning og etterisolerer. Beregningene er delvis gjort med det nye bærekraftregnskapet, forteller prosjektleder Jim Langvannskåsa.

Skien fritidspark er et av Norges største og mest komplette idretts- og fritidsanlegg. Som medlem i SBBL får du 25 prosent rabatt på årskort, dagspass og en rekke av enkelttilbudene anlegget byr på.

Det viktigste er å ha det morsomt og å være i aktivitet. Med dagspasset kan en tilbringe en hel dag i parken og kombinere flere ak tiviteter på samme billett. – Da har du mye moro for pengene. Utendørsaktiviteter kan kombineres med en tur i badeanlegget. Og anlegget her er kompakt. Alt ligger innenfor

– Alle kjenner badeanlegget og klatreparken, men vi har mange flere aktivitetstilbud ute i området som folk flest kjenner som skøyte bane om vinteren, og inn mot skogen. Årets nyhet er padeltennis. Det er en blanding av squash og tennis og spilles vanligvis i dou ble format på en lukket bane. Dermed blir det ingen løping etter baller utenfor banen, forteller Østensen. Banene er åpne fra kl. 09.00 til 23.00 hver dag

ole bjørn ulsnæs  AKTIVITET: Fram til høstferien er det sommerlige uteaktiviteter i Fritidsparken. I vintersesongen er skøytebanen et populært tilbud sammen med badeanlegget, sier salgsansvarlig Jan Helge Østensen.

Rett ved padelbanen ligger også starten til en 18-hulls bane for frisbeegolf. Frisbee-er leies ut, og en full runde i banen tar gjerne drøyt to timer, men stopp bare der du ønsker.

– Minigolf er veldig populært, informe rer Østensen. – Det er en aktivitet for alle, uansett fysisk form og alder. Hvorfor kan ikke bestemor ta med seg barnebarna til en omgang minigolf eller frisbeegolf? Selvsagt kan hun det. Premien kan være at bestemor spanderer en is på den av ungene som vin ner – og til alle andre deltakere.

med god rabatt

Aktivitetstilbud

en gangavstand på drøyt 100 meter.

8

Uteområdet byr på et vell av aktiviteter i tillegg til padeltennis. Klatreparken har fire løyper av ulik vanskelighetsgrad.

SOMMERSESONGEN

LØYPENETT

– Jeg vil si det slik at medlemmene i SBBL har en eksepsjonelt god avtale. 25 prosent avslag på kjøp i kassa er den beste avtalen vi har med noen, sier salgsansvarlig for grup per Jan Helge Østensen. Og det har medlem mene vist å sette pris på. De er mye og ofte i anlegget, men det er likevel noen tilbud som ikke er oppdaget ennå.

SKIEN FRITIDSPARK:

Alle tilbudene i Fritidsparken kan kombine res med et nett av løyper, som starter ved anlegget. Østensen foreslår å kombinere et parti minigolf med en skogstur opp mot Hvitsteintjenn. Det er en løype som er gruset og godt tilrettelagt. Så kan en kose seg med en kaffe og et kakestykke i kafeen etterpå.

– Fritidsparken er et godt utgangspunkt for så mange aktiviteter. Vi er veldig stolte av anlegget, og politikerne skal ha skryt for at kommunen har lykkes så godt med til budet til egne innbyggere og tilreisende. Vi samarbeider med Handikapforbundet og

AKTIVITETER

Bomagasinet nr. 3, 2022 medlemsblad for skien boligbyggelag 9 

FRISBEEGOLF: Banen har 18 «hull», og det tar over to timer om en går hele banen.

Aktivitetene spenner videre fra utendørs shuffleboard, tennis, gyrotrampoline og sjakk. Spennet er stort, og informasjon om alle tilbu dene ligger på nettsiden skienfritidspark.no. I ishallen er det skøyteis hele året med mu lighet for å spille curling, både med og uten instruktør.

PADELTENNIS: Årets nyhet er padeltennis. Det er en blanding av squash og tennis og spilles på en lukket bane. Foto: Arve Kern.

I samarbeid med skigruppa i Herkules IF blir det produsert kunstsnø til en rundløype. Kommer det natursnø, utvides løypenettet ytterligere. – Akkurat det tilbudet er værav hengig, men vi har massevis av andre aktivi teter som ikke er avhengig av snøfall. Det er bare å ta med medlemskortet i SBBL-appen, avslutter Østensen. ••

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og har fått til et anlegg som har tilbud til alle.

RIGGER OM TIL VINTERDRIFT

 GYROTRAMPOLINE: På gyrotrampolina i aktivitetsparken, kan fire personer hoppe samtidig. Dette er en av de mest populære aktivitetene for de yngste. Foto: Arve Kern.

Etter høstferien ryddes apparater og utstyr bort, og det gjøres klart til vinterseson gen. – Kunstisbanen er Skiens beste folke helsetilbud, mener Østensen. – Her er det et yrende liv. Folk koser seg på isen, og vi har to lavvoer, der vi fyrer hele dagen. Gjester kan ta med seg mat og grille over bålet. Noen timer på isen kan gjerne kombineres med et besøk i badeanlegget.

10

Beboerne i Strømdalspynten får praktfull utsikt og gangavstand til det meste. Dagligvarebutikker og spisesteder ligger et steinkast unna, og det er kun en liten spasertur inn til sentrum.

Sjelden mulighet for ny leilighet på Strømdal ole bjørn ulsnæs  EKSTERIØR: Strømdalspynten blir liggende høyt og fritt over Myren og Hjellevannet. De 28 leilighetene er fordelt på to bygg. STRØMDALSPYNTEN

•• 

MOT BYEN: Det nye prosjektet ligger rett ved Røde Kors-huset, med kort vei til nærbutikker og Skien sentrum.

I en tid med høye energipriser er det verdt å merke seg at alle boligene i dette prosjektet etableres med balansert ventilasjonsanlegg med varmepumpe. Systemet bruker varmen i utelufta til oppvarming av forbruksvannet og innelufta. Dette, sammen med god isolasjon, gjør boligene svært energieffektive, sier pro sjektsjef i Seltor Bolig, Thor Erland Stange.

Bomagasinet nr. 3, 2022 medlemsblad for skien boligbyggelag 11

UTSIKT: Illustrasjonen viser utsikten fra stua i en av boligene.

– Strømdalspynten ligger i en del av byen der det ikke er bygget denne typen boliger på lang tid, sier prosjektutvikler marked GunnHeidi Kittilsen. – Nå gjelder det for gulsetfolk og andre å slå til om de ønsker å bytte ut eneboligen med en enklere livsstil.

Prosjektet består av 28 leiligheter fordelt på to bygg med felles garasjeanlegg. Leilighetene er fra 60m² til 122 m² og får enten to balkonger eller store terrasser. Balkongene på østsiden har en fantastisk utsikt over Skien. De solrike balkongene mot vest har utsikt til et flott ha geanlegg og skogen bak. De fleste leilighetene blir gjennomgående med lys fra to sider. Alle boenhetene får også egen garasjeplass i fel lesarealer under de to byggene, og det blir heis til hver leilighetsetasje.

FRAMDRIFT

Fra Strømdalspynten er det gangavstand til Skien sentrum med butikker, restauranter og kulturliv. Nærbutikken Meny Myren ligger knappe 100 meter unna.

fram til 4. oktober. Dersom salget går som forventet, blir det tatt byggebeslutning på ny året, og byggestart blir tidlig på våren 2023. Da ligger det an til innflytting høsten 2024.

heidi solvang 909Eiendomsmegler  178787

– Beliggenheten og kvaliteten på leilig hetene gjør at Strømdalspynten blir et helt spesielt prosjekt, understreker Kittilsen. – Vi er opptatt av å bygge gode boliger for med lemmene våre og mener at vi har funnet en veldig attraktiv tomt.

UTSIKT OG KVELDSSOL

innredet salgskontor hvor interessenter vil bli invitert til visninger.

– Det er allerede nærmere 300 interessenter til de 28 boligene. Det er veldig bra for et prosjekt i vårt område, og vitner om at folk anser dette prosjektet som særlig velkom ment, sier salgs- og markedssjef hos Seltor Bolig Ingvild J. Linde.

SENTRALT

Medlemmer i SBBL kan melde forkjøpsrett

Det er Heidi Solvang i Eiendomsmegler 1 som skal selge prosjektet. På tomta er det

ENERGIVENNLIGE BOLIGER

De fleste skiensfolk er godt kjent med tur løypa Hjellevannet rundt. Denne populære turen går et steinkast fra Strømdalspynten, og det er kort vei til Gulsetmarka med flotte turmuligheter.

vikenfiber.no/boligselskapPånett.Forgodeopplevelser.

Med Altibox får du lynrask fiber og underholdningen du vil ha. Velg den tv- og internettpakken som passer akkurat deg, uavhengig av hva naboen velger!

Styret kan enkelt be om et tilbud fra oss, hvis du som beboer spiller det inn.

Energiøkonomisering. Enøk. Ener giøkonomisk. Energiøkonomisering. Enøk. Energiøkonomisk. Energiøko nomisering. Enøk. Energiøkonomisering.Energiøkonomisk.Enøk.energiøkonomisk.Energiøkonomisering.Enøk.Energiøkonomisk.Energiøkonomisering.Enøk.Energiøkonomisk.Enøk.Energiøkonomisering.Enøk.energiøkonomisk.Energiøkonomise Visste du at det også har betydning for prisen når du bruker strømmen? tema: enøk og energikilder Les mer:

tema: enøk og energikilder

– Bor man sammen i et borettslag eller sameie er alle med og gjør løftet samtidig, og det er motiverende at når man gjør en stor oppgradering også får ned energikostnadene. NBBL har kommet fram til at det er mulig å spare strøm tilsvarende fire Alta kraftverk i borettslag og sameier ved energieffektivisering av eksisterende bygg. Derfor er det interessepolitisk viktig for oss å gjøre det mer attraktivt å pusse opp eksiste rende boliger i borettslag og sameier, fortel ler Folke Fredriksen.

14

VIL HA PENGER TILBAKE

STORT POTENSIALE

STØTTE TIL KARTLEGGING

– Kartleggingsstøtten er begrenset oppad til 525.000, og ble innført i februar i år. Vi håper mange benytter seg av den, sier Folke Fredriksen.

Gjennom en energikartlegging, får man over sikt over aktuelle energitiltak og hvor stor besparelse det vil utgjøre.

Siden lenge før strømprisene steg kraftig, har NBBL jobbet for å bedre rammebetingelser for å oppgradere eksisterende boliger.

Energioppgradering av bygg er som et kinderegg: det gir lavere strøm utgifter, bedre inneklima, og bidrar til miljøet ved at man ikke bruker unødvendig energi. Nå gir Enova borettslag og sameier støtte til energikartlegging, og NBBL jobber videre for at det også skal støtte faktiske tiltak.

– Vedlikehold og oppgradering har alltid

– Vi har fått gjennom at borettslag og sam eier mottar støtte fra Enova til energikartlegging, og det er veldig viktig. Vi skulle ønske at Enova gikk enda lenger og ga støtte til å iverksette tiltak også. Det trengs en gul rot for å komme i gang, mener Bård Folke Fredriksen, adm. direktør i NBBL.

ingrid kvande

ligget i grunntanken i sameier og borettslag. Det å gjøre større oppgradering er ikke noe man gjør ofte, men jeg opplever at det har blitt et momentum nå når strømprisene har blitt så høye. Og så er det jo alltid lurt å ikke sløse med begrensende ressurser, legger han til.

Alle norske husholdninger betaler inn 1 øre

Vil ruste opp mot strømprissjokkfremtidige

ØNSKER STØTTE TIL ENØK-TILTAK:

BORETTSLAG SPARTE 55 %

– Vi har dessverre sett at Enova har betalt mindre og mindre tilbake til norske hushold ninger til tiltak. De har hatt en omlegging der de i mindre grad støtter bygg og boliger, og i større grad støtter nybrytende teknologi. Det er uheldig, for vi ser at det er et stort poten siale til å spare energi ved å gjøre tiltak. Når man nærmer seg levetiden for tak og fasade og likevel skal pusse opp, kan man redusere strømbehovet hvis man oppgraderer energi messig, sier NBBL direktøren.

KUNNE LADET 725 000 ELBILER

Begge disse borettslagene har spart mye penger, og det uten å bruke solceller. Bård Folke Fredriksen mener potensialet hadde vært enda større om det ble brukt.

– Vi har sett på hvor mye takflater norske borettslag og sameier har, og det er bety delig. Hadde man lagt solceller på alle tak der det er teknisk mulig, kunne man ladet 725.000 elbiler på årsbasis. Så når man likevel skal etterisolere tak, er det smart å sjekke om det er mulig å legge solceller. Slike

ENERGISPARING OG SOLKRAFT

Potensialet for solceller er større enn man trodde for få år siden, og installasjon blir rimeligere og rimeligere.

Går det som NBBL ønsker, vil solceller bli mer lønnsomt for borettslag og sameier.

Bård Folke Fredriksen, adm. direktør i NBBL.

Saken fortsetter:

– Nå har vi en energikrise, og den raskeste måten å få mer tilgjengelig energi på, er å bruke mindre og å produsere selv. Både energisparing og solkraft er lite kontrover sielt, og det reduserer presset på prisene.

De har også investert i varmepumper, og i et anlegg som gjør at de gjenvin ner varme fra ventilasjonen. Nordrøn borettslag i Narvik er at annet eksempel. De reduserte strømutgiftene med flere hundre tusen kroner, ved å gjøre betydelige energi effektiviseringstiltak, så vi ser at det jobbes flere steder, og at potensialet er stort, sier NBBL direktøren.

– Boligselskap som investerer i solcelle panel har måtte betale elavgift og nettleie til tross for at de produserer strøm selv, mens eneboliger har sluppet unna. Det er ikke logisk, og en forskrift som endrer dette, er nå ute til høring. Jeg har all grunn til å tro at den

UTE TIL HØRING

– Tveita borettslag har blant annet etter isolert fasadene og skiftet vinduer.

vurderinger er blant de som gjøres gjennom energikartlegginger.

Han nevner Tveita borettslag, et stort borettslag i Oslo, som et eksempel. Etter en stor og omfattende oppgradering sparte de hele 55 % energi.

15 pr. kWh i avgift til Enova. Det utgjør 400 millioner kroner. Tidligere betalte Enova mer tilbake gjennom støtte til tiltak.

16

 Bård Folke Fredriksen, adm. direktør i NBBL. DET ER MULIG Å SPARE STRØM TILSVARENDE FIRE ALTA-KRAFTVERK I BORETTSLAG OG SAMEIER VED ENERGIEFFEKTIVISERING

tema: enøk og energikilder

Forskrift som kan gjøre solkraft gunstigere i boligselskap er ute til høring.

Det bygges hele tiden noen nye boliger, og de har strenge energikrav. Bård Folke Fredriksen mener nøkkelen til det store energiløftet er i eksisterende boliger. De utgjør det store volumet.–Deter

•• 

blir vedtatt, og da øker lønnsomheten ved å legge solceller også i borettslag og sameier.

ganske lett å stille krav til nye boliger, men det monner ikke så mye, når de boligene vi bor i skal stå i hundre år til. Det er i den eksisterende boligmassen vi må gjøre løftet. For å lykkes med å oppgradere eksistere boliger trenger vi flere gulrøtter, og vi skal fortsette å jobbe for at rammebetin gelsene kommer på plass. Vi har derfor store forventninger når statsbudsjettet kommer til høsten. Strømstøtten er nødvendig, men vi må også bruke penger på å stimulere tiltak. Vi må gjøre noe som varer, og investeringer i strømsparetiltak er noe som gir varige resul tater, mener NBBL sjefen.

EKSISTERENDE BOLIGER MÅ MED

Som Bård Folke Fredriksen i NBBL sier i intervjuet på de foregående sidene, er det ved å oppgradere eksisterende boliger at det virkelig store potensialet ligger innen strømsparing på nasjonalt plan. I den sammenhengen er borettslag og sameier svært viktige bidragsytere. Når man først gjør et stort løft i et boligselskap, bedrer man energisituasjonen i mange boliger samtidig, og med det har tiltakene stor effekt.

• Installere varmepumper

Tips til enøktiltak!

STØRRE TILTAK:

• Montere tettelister rundt vinduer og dører. Dette er et enkelt og effektiv tiltak dersom du har sprekker rundt vinduer og dører.

HVA KAN DU GJØRE I DIN LEILIGHET?

Enkelttiltak i leiligheter og i fellesarealer kan være veldig effektive. Visste du at 40 % av varmetapet i en bolig skjer gjennom vindu ene? Ved å bytte til moderne vinduer med trelags glass, kan man dermed redusere behovet for oppvarming betraktelig. Smarte, mindre tiltak:

• Bygge inn og isolere balkonger

Å oppgradere styringssystemet er et litt større tiltak, og effekten blir også tilsvarende større.

• Erstatte gamle radiatorer med effektive konvektorer som har større overflate og luftgjennomstrømning enn den tradisjo nelle radiatoren.

• Legge solcelleanlegg på taket til strøm produksjon, oppvarming av fellesvann og vannbåren varme

• Installere varmesentral basert på forny bare energikilder til bygningsoppvarming. (Enova kan støtte en andel av investeringen.) Større tiltak – bore etter bergvarme Installere varmepumper Bytte til rentbrennende vedovn, en moderne ovn bruker hele 80 % av energien fra veden

• Bore etter bergvarme

• Installere gjenvinningsanlegg for varme fra ventilasjonen

17

• Etterisolere fasader

• Skifte vinduer og dører

Når ditt borettslag eller sameie gjør enøk-tiltak, bedres energisituasjonen i mange boliger samtidig. Sammenlignet med tiltak i eneboliger, gir tilsvarende tiltak i boligselskap større reduksjon i strømforbruket samlet sett, og du som beboer sparer penger.

MINDRE TILTAK:

LITT STØRRE TILTAK:

• Erstatte gamle glødepærer med bevegelsesstyrte LED lys i fellesområder

• Du som har pipe, kan bytte til rentbren nende vedovn. Har du en eldre vedovn i leiligheten din, kan det være smart å bytte til en moderne, rentbrennende vedovn. Gamle vedovner slipper ut mye partikler, og varmer dårligere enn nye. Mens en gammel ovn slipper halvparten av veden rett ut gjennom pipa, utnytter en moderne ovn 80 % av energien fra veden. Dvs. det blir bedre inneklima og du får mer varme for samme mengde ved.

• Installere en sanntidsmåler som du kobler til appen fra kraftleverandøren. Da ser du forbruket ditt akkurat nå, og du kan lettere holde oversikt over strømforbruket ditt til enhver tid. Sjekk hva som er mulig hos din (Kilde:kraftleverandør.nbbl.noogenova.no)

I denne kategorien har vi tiltak der man går inn og bygger et nytt system i borettslaget eller sameiet.

ingrid kvande

strømmenBruksmart!

ingrid kvande

• Hvor mye strøm du bruker samtidig

FOREBYGGENDE TILTAK

Even Blakstad i nettselskapet Elinett forteller at de som jevner ut forbruket sitt og belaster net tet mindre, også betaler mindre. Det lønner seg å være en smart forbruker. Foto: Ingrid Kvande.

bli når enda flere bytter ut sine bensin og dieselbiler med elbiler. Det er spesielt stor belastning på strømnettet noen timer i døg net, og for å unngå en storstilt og kostnadskrevende utbygging av det eksisterende strømnettet, ønsker myndighetene heller å stimulere til bruksendring gjennom den nye prismodellen. De som jevner ut forbruket sitt og belaster nettet mindre, betaler mindre. Det lønner seg å være en smart forbruker, sier Even Blakstad i nettselskapet Elinett.

• Når på døgnet du bruker strømmen

I tillegg spiller selvsagt strømprisen en rolle, og den kommer i tillegg til nettleien. Den nye nettleiemodellen gjelder alle med forbruk under 100.000 kWh i året, dvs. altså leilig heter, hus og hytter, og hensikten er å unngå at strømnettet overbelastes.

– Vi bruker stadig mer strøm, og mer vil det

KAPASITETSLEDD OG ENERGILEDD

– Moderne elbiler og ladere har innstillin ger for å redusere ladehastigheten. Istedet for å lade fort med høy effekt lønner det seg å lade med lavere effekt. Induksjonstoppen og stekeovnen er også noe som virkelig drar på, og det er stor belastning av nettet ved middagstider når folk kommer hjem fra jobb. I tillegg er strømprisen ofte høyest da, så hvis man kan være mer bevisst forbruket er det penger å spare, tipser Blakstad. ••

– Blant de beste tipsene er å lade elbil om natten, programmere litt om på tidsinnstil lingen på varmeovner og termostater, og ikke bruke alle strømkrevende apparater samtidig, sier Blakstad.

Det du betaler for å få strøm gjennom nettet og inn i boligen din, avhenger av:

Ved å spre strømbruken utover døgnet, og aller helst også bruke mindre strøm, blir belastningen på strømnettet mindre. For å stimulere til det, betaler vi ulik pris på for skjellige tider på døgnet, avhengig av når vi bruker strømmen – og dermed nettet. Det er lavere pris mellom 22 og 06 enn på dagtid mellom 06 og 22. Helt konkret er det nå dyrere å bruke vaskemaskina kl. 16 om ettermiddagen enn kl. 22.10 om kvelden.

HVORFOR NY MODELL

• Hvor mye strøm du bruker

Blakstad forteller at med den nye prismodel len på nettleie, lønner det seg å planlegge strømforbruket slik at du ikke bruker så mye strøm på en gang, og på de travleste tidene

på døgnet, som er mellom 06 og 22.

18

Den 1. juli kom det ny prismodell der prisen på nettleien, dvs. hva det koster å få levert strømmen gjennom strømnettet og hjem til deg, varierer gjennom døgnet. Nå lønner det seg å planlegge strømbruken!

TIPS TIL «STRØMHYGIENE»:

Nettleien består av et kapasitetsledd og et energiledd i tillegg til avgifter til staten. Kapasitetsleddet er basert på hvor mye strøm du bruker innenfor en time. Energileddet er det du betaler for hver kWh, avhengig av når på døgnet du bruker strømmen. Det er dagpris mellom 06 22 og en lavere nattpris mellom 22 og 06. Hos noen nettselskaper er det også nattpris på helg og helligdager.

Nå er wattmeter igjen en god hjelper i boligen din. Den viser i sanntid hvor mye strøm du bruker. Det gammeldagse watt meteret er i dag tilgjengelig i mer moderne, digitale versjoner – gjerne koblet til en App på tele fonen din.

Det er stor belastning på strømnettet noen timer i døgnet, og for å unngå en stor stilt og kostnadskrevende utbygging av det eksisterende strømnettet, er prismodellen på nettleie lagt om. Det er dyrere å få levert strøm fra nettet og til din bolig mellom 06 og 22 enn mellom 22 og 06. Foto: Stine Strande

PS! Av hensyn til brannsikkerhet er det svært viktig å ikke bruke elektriske apparater uten tilsyn.

SMARTE TIPS:

Den nye nettleiemodellen skal motivere oss til å fordele strømbruken utover døgnet. Slik kan vi unngå å overbelaste strømnettet mer enn nødvendig.

√ Lade elbilen mellom kl. 22 og 06. (Med godkjent lader) Lade elbilen med lav hastighet/effekt Om mulig, unngå å bruke stekeovnen og induksjonstoppen på komfyren samtidig Ikke bruke vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin samtidig. Unngå unødvendig og lang dusjing. Hvis du vanligvis er på tur vei inn i dusjen kl. 06 om morgenen, kan det lønne seg å stå opp litt før, slik at du er ferdigdusjet til kl. 06. Da har du fått «nattpris». Smart og penger spart!

NOEN SOM HUSKER DENNE?

En moderne versjon av wattmeteret. Her ser vi strømforbruket i sanntid, og kan enkelt se hvordan forbruket går ned når vi skrur av Foto:apparater.Istad

frank gudbrand mo, bbl pivotal og jonathan briggs, avarn security avarn Sikkerhetsecurity i hjemmet – varsling av brann  Avarns alarmsentral tar i mot henvendelser.

20

Tall fra DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) viser en økning i antall branner de tre siste årene. Opplevelsen av boligbrann er det få eller ingen som kan sette seg inn i før det er opplevd.

 Kilde:

HJEMMEKONTOR OG KORONA

GRUNNENE TIL Å HA EN ALARM TILKNYTTET EN ALARMSENTRAL ER MANGE, MEN HER ER TRE AV DE VIKTIGSTE:

Av totalt 12.733 utrykninger for boligbrann i perioden, er det enebolig med 5.437 og boligblokk med 3.829 branner som topper statistikken. Utenom direkte brann i bygning er det generelt mange branntilløp i komfyr som dessverre er den nest største årsaken. I perioden er det meldt inn 4.564 branner i komfyr.

Send forespørsel og bestill befaring på avarnsecurity.no/fordel eller ring kundeservice 915 02 580. Husk å oppgi ditt kortnummer, 9 siffer for å få registrert bonus.

BRANNVARSLING

AVARN SECURITY MEDLEMSPRIS KUN KR. 379 PER MÅNED

2. Ingen falske alarmer. Det er viktig at brannvesenet kobles inn når problemene er reelle og ikke rykker ut på falske alar mer. De store alarmaktørene er i direkte kontakt med beboer og kan dermed kraf tig redusere tilfellet av falske alarmer.

Som medlem i boligbyggelaget får du instal lert kostnadsfritt et trådløst alarmsystem. Alarmen er tilknyttet alarmstasjon som mottar og behandler alle signaler og bilderovervåking 24/7, også innbruddsalarm. Ønsker du en utvidet alarmpakke utover standard pakken, så får du 10 % rabatt på komponentene. Du betaler en fast lav medlemspris per måned, kun kr. 379 uansett hvor stor alarmpakke du ønsker å installere. I tillegg får du 5 % bonus tilbake på det du betaler.

Avarn Security har lang fartstid innen sikkerhet og har kunder som Avinor og Forsvarsbygg.

ÅRENE 2019–2021 VISER EN ØKNING AV BOLIGBRANN MED 26 % SAMMENLIGNET MED DE TRE FOREGÅENDE ÅR. HVILKEN TYPE BOLIG DET BRENNER I SPEILER NOENLUNDE FORDELINGEN AV HVOR FOLK BOR.

1. Rask varsling. Når branntilløp oppstår, teller hvert sekund. Et alarmsystem er med på å redde liv.

3. Mer og bedre informasjon. Når vaktsentralen snakker med beboer, er de trent i å kartlegge situasjonen og berolige ved kommende slik at alle tilstede i bygget ved hendelsen er trygge og kan videreføre denne livsviktige informasjonen til even tuelle nød instanser. ••

grep for å sikre seg selv og sine kjære med gode alarmløsninger hjemme. Flere og flere tar steget og skaffer seg alarmløsninger. Det er også et bygningskrav (TEK 17) at alle hus fra 2017 og senere skal enten ha et kablet brannvarslingsanlegg eller et anlegg levert av FG godkjent leverandør.

Økningen i branner kan skyldes flere faktorer. Flere har vært hjemme de siste årene som følge av korona og lettere tilgang på hjemme kontorløsninger som kan være årsak til flere branner i elektriske anlegg. Økte strømpriser har også ført til at mange har tatt i bruk alter nativer for oppvarming. Noen har gått tilbake til å fyre med ved som har ført til en økning i antall skorsteinsbranner. Uansett årsak så er utviklingen foruroligende.

EKSTRA MEDLEMSTILBUD TIL NYE KUNDER fra Avarn Security. 4 måneder gratis abonnement. Verdi over kr. 1.500. Bestill alarm innen 1.11.2022. DSB

Til tross for den store økningen i antall bran ner, viser DSB til statistikk som forteller oss at det er en tydelig trend med fallende antall brannomkomne. Dette skyldes blant annet at mange nordmenn har tatt nødvendige

21

 Delikatsensommerkakemedhøstens bær Den kan også enkelt gjøres glutenfri • 200-300 g kjeks etter smak (Bixit, Digestive eller lignende) + ekstra til pynt • 100 g smeltet smør • 4 eggeplommer • 4 ss sukker • 4 dl fløte • 2 dl solbær, blåbær eller bringebær OPPSKRIFT MED KJEKSBUNN iskakeHjemmelaget OG HØSTENS BÆR! stine strande

1. Knus kjeksen 2. Hell over smeltet smør og bland sammen 3. Press kjeks og smørblandingen i en kakeform på 24 cm og sett i kjøleskapet 4. Pisk eggeplommer og sukker til du har fått eggedosis 5. Pisk fløten til fin krem 6. Vend inn eggedosisen i kremen 7. Vend inn bærene 8. Hell krem og eggedosisblandingen over kjeksbunnen, strø over ekstra kjekssmuler og bær. 9. Frys i minst 4 timer 10. Ta iskaken ut av fryseren ca. 10 min før den skal serveres! VEL BEKOMME! PS! Dersom du bytter ut kjeksen med glutenfri variant, blir hele kaka glutenfri. Prøv f. eks Semper Digestive eller Semper pepperkaker. Slik gjør du 23 mattipset

24

Vinnere kryssord 2/2022: Thorhild H Ellingsen, Eydehavn Signe Hansen, Skien Turid Walaas, Porsgrunn

kryssord sudoku

Kryssord & Sudoku

LØSNING KRYSSORD NR. 2, 2022

Jeg har løst det!

Postnr./StedAdresseNavn

Tre vinnere av kryssord får fem Flax lodd hver, og i tillegg deler vi ut fem Flax lodd til tre vinnere av sudoku.

Fyll ut kontaktinformasjonen din nedenfor og kryss av.

kryssord og sudoku

Vinnere sudoku 2/2022: Bjørn Nilsen, Skien Sada Majcic, Lillesand Arild Jacobsen, Molde

Merk konvolutten med Kryssord 3 2022 eller Sudoku 3 2022. Svaret sendes til TIBE, postboks 473, 6401 Molde. Svar kan også sendes på epost til: bomagasinet@tibe.no.

25

Lett Middels

Innsendingsfrist 28. oktober 2022.

TIPS TIL BEBOERE OG STYRER BOLIGSELSKAP:

jusspalten

26

Slik kan du få miljøtiltakenegjennom

I

FORSLAG TIL STYRET

GRENSEN MELLOM STYRETS FULLMAKTER

Vanlig og nødvendig vedlikehold kan styret beslutte og gjennomføre, uansett kostnads ramme. Det vil imidlertid ofte bli en ramme i praksis, der man skal lånefinansiere for å gjennomføre tiltaket. I borettslag kreves 2/3 flertall for å akseptere etablering av pant i borettslagets eiendom, med prioritet foran innskuddene. I eierseksjonssameier vil det

ikke være noen felles eiendom å pantsette, og dette får innvirkning både på rentevilkår og på hvor store beløp sameiet kan låne.

Innenfor styrets rolle ligger både å følge opp at nødvendig og forsvarlig vedlikehold blir utført, å planlegge for større endringer, og å forberede saker til årsmøtet eller generalforsamlingen.Sakersomikke

OG MILJØRIKTIG METODE, SOM IKKE ER

Som andelseier eller seksjonseier kan du fremme forslag løpende til styret, som har ansvaret for den daglige forvaltning av bolig selskapet. De fleste styrer vil sette pris på gode innspill fra beboere, men man må huske på at man her kun gir forslag. Det er styret som beslutter hvilke tiltak de vil iverksette, innenfor sine fullmakter.

Ved valg mellom ulike metoder for vedlikehold, kan styret ønske å velge en mer miljøvennlig og bærekraftig metode, som er noe dyrere enn en ordinær og tradisjonell metode. Men hvor langt går styrets fullmakt?

Ofte ser man imidlertid kombinasjons prosjekter. Dette kan være innglassing av balkonger, men samtidig etterisolering av fasaden, maling, eller å sette på nye fasadeplater og bygge nytt inngangsparti. Her er det både vedlikehold og nye tiltak eller opp graderinger. De delene av vedtaket som ikke kan klassifiseres som nødvendig vedlikehold, krever da vedtak med 2/3 flertall på årsmøte eller generalforsamlingen. Man vil som regel ønske å gjøre alt eller ingenting, og man fremmer da gjerne alle tiltak som en sak til vedtak.

MÅ JEG VÆRE MED PÅ Å BETALE FOR LITT DYRERE MILJØRIKTIGE LØSNINGER, NÅR

JEG EGENTLIG TENKER MER PÅ LOMME

BOKA ENN PÅ MILJØET?

HVORDAN FREMMER JEG EN SAK ÅRSMØTE/GENERALFORSAMLING?TIL

gjelder nødvendig vedlike hold, som for eks. bygningsmessige endrin ger, som innglassing av balkong, krever 2/3 flertall på årsmøte eller generalforsamlingen.

Dette kan du gjøre på de ordinære møtene på våren (skal avholdes før utgangen av juni), eller fylle kravene til et ekstraordinært møte. Forslag fremmet innen forslagsfristen for de ordinære møtene skal styret ta med i innkallingen. For å få saken opp på et ekstra ordinært møte må du få med deg minst en annen boligeier, og dere må til sammen utgjøre minst 10 % av stemmene. Saken må klart angi det dere ønsker behandlet, og det er også en fordel om dere formulerer et forslag til vedtak, men det er ikke et krav. Da vil dere sammen med styret måtte finne en passende formulering til vedtak som kan pre senteres i innkallingen og i møtet. Dersom vilkårene er oppfylt må styret innkalle til møtet innen rimelig tid. ••

I de tilfellene der man iverksetter prosjek ter som ligger utenfor vanlig forvaltning, for eks. en større ombygging, kan det derimot være aktuelt med en fordeling av kostnader etter nytte. For eks. der ikke alle får innglas set balkong, vil det som regel bare være grunnlag for å fordele denne kostnaden på de som får innglasset balkong.

OG BESLUTNINGSANSVAR:ÅRSMØTET/GENERALFORSAMLINGENS

Med den senere tids strømpriser og andre økte kostnader, er «alle» opptatt av å spare både strøm og penger der man kan. Når man bor i borettslag eller sameier og eier en større bygningsmasse sammen, er man som beboer ikke alene om å ønske tilpasninger. Men hvordan går man frem for å sikre mer miljøriktige og bærekraftige løsninger i borettslag og sameier?

KAN STYRET VELGE EN EKSPERIMENTELL

SÆRLIG GODT UTPRØVD ENDA?

27 line c.b. bjerkek advokat, nbbl

Som utgangspunkt; Ja, det må du. Det vil være innenfor styrets fullmakt å velge mellom ulike metoder og også å prioritere mellom ulike vedlikeholdsbehov, og rekke følgen tiltak skal gjennomføres på. Styrets beslutninger om nødvendig vedlikehold på fellesareal er normalt en kostnad som dekkes av alle etter den vanlige fordelingsnøkkelen i boligselskapet.

Dersom man er uenig i styrets valg kan man klage direkte til styret. Styret må se på henvendelsen og vurdere om det er noe i din argumentasjon eller ikke. Dersom styret står på sitt, har du mulighet til å fremme forslag til vedtak i årsmøte eller på generalforsam ling slik at styret kan instrueres gjennom møtets vedtak.

Styret må forvalte fellesskapets midler til det beste for flertallet. Eksperimentelle metoder kan slå feil, og da er det kanskje ikke rett å bruke fellesskapets begrensede oppsparte midler til dette. Men det finnes for eks. støtteordninger til pilotprosjekter, blant annet for å sikre innovasjon. Dette kan ofte være prosjekter med en sterk miljø eller bærekrafts profil. Prosjekter som tilfredsstil ler kravene til offentlig støtte som dette, vil normalt være seriøse og godt dokumenterte prosjekter. Jeg tenker at det er innenfor sty rets fullmakt å velge en slik tilskudds støttet metode, men innenfor rimelighetens gren ser. Man skal hele tiden utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte, og sørge for valg som tjener boligselskapet godt over tid.

øystein aandahl aut. finansiell rådgiver, sparebank1 nordvest

gjenværende rentemøter i 2022 vil det si at styringsrenten kan komme opp i 3,25 pro sent ved utgangen av året. Og vi vet også at etter hvert som styringsrenten settes opp, vil boliglånsrenten øke. Med et normalt påslag vil det si at et typisk boliglån vil få en rente på over 4 prosent.

• Oversikt over egen økonomi. Det viktigste du kan gjøre i en situasjon med betydelig økte utgifter, er å ta grep om økonomien din. Skaff deg oversikt. Det vil si å få over sikt over dine inntekter, kostnader, gjeld og så videre.

LAV ARBEIDSLEDIGHET EN FORDEL

FORVENTER FLERE HOPP

FEM RENTEHEVINGER SÅ LANGT

• Sett tallene inn i et budsjett og se hvor mye du har igjen av inntekten etter at kostna dene er trukket fra.

personlig økonomi

• Snakk med banken din. Dersom du synes ting er vanskelig, få økonomiske råd og hjelp til å tilpasse din økonomiske hver dag. ••

På veien ut av pandemien har norske hus holdninger blitt utsatt for svært høy prisvekst i form av brått stigende utgifter strøm, mat, klær og bolig.

Heldigvis har de fleste husholdningene øko nomi til å betjene en høyere rente på lånene sine. Arbeidsledigheten i Norge er svært lav, og mange husholdninger har mulighet til å redusere andre utgifter, eller de har opp sparte midler det kan tæres på.

STRAMMERE ØKONOMI

Det er mange som uroer seg for økonomien nå, og det gjør kanskje at vi bruker penger litt mer forsiktig enn det vi vanligvis gjør. De av oss som har lån, opplever både økte renteutgifter, dyrere drivstoff, strøm og mat. Mange vil få en strammere økonomi enn de kanskje har opplevd tidligere.

28

Flere doble renteøkninger, dyrere matvarer og hopp i strømprisene er i ferd med å sende mange norske husholdninger inn i ukjent terreng. Hva kan vi gjøre for å forberede oss på dette?

oppleve at mye av det vi er avhengige av nå blir dyrere.

Alt blir dyrere

I tillegg sier sentralbanken at den ser behovet for å sette opp renten raskere enn det som tidligere signalisert, fordi de har blitt overrasket av den sterke prisveksten. Uttalelsen om at det er behov for en klart høyere rente kan bety at den vil komme med dobbelthopp på flere av de neste ren temøtene i år; i september, november og desember.Dersom det kommer dobbelthopp på alle

Med Norges Banks renteøkning i midten av august på 0,5 prosentpoeng (dobbelt rentehopp) har vi fått en styringsrente på 1,75 prosent. I løpet av bare et snaut år er styringsrenten hevet i fem omganger, og det betyr at rentekuttene fra starten av korona pandemien nå er helt reversert.

Det er imidlertid ikke tvil om at vi vil

MYE BLIR DYRERE, HVILKE GREP KAN DU FORETA DEG?

ole bjørn ulsnæs

ENDRING AV LOVEN

– Vi venter på en avklaring i borettslags loven. Lovteksten er ute på høring nå, og den prosessen kan åpne for at borettslag kan bygge solcelleanlegg, som leverer strøm til hver enkelt boenhet. En eventuell lovendring kan også avklare bruken av felles solcelle anlegg til lading av elbiler.

Den økte interessen har selvfølgelig sam menheng med at energiprisene for tiden er uvanlig høye.

30

– Mange borettslag er gamle, og strøm forbruket er høyt. Da kan det være aktuelt å satse på solceller i forbindelse med at boli gene oppgraderes, spesielt om takkonstruk sjonen skal Borettslagutbedres.kansøke Enova om økonomisk støtte til utredning av lønnsomheten i å satse på et solcelleanlegg. Hvor stor støtten er,

Bovieran planlegges med solceller for levering av energi til fellesanlegget. Oppvarmingen skjer ved fjernvarme, men det er en del vifter, pumper og annet utstyr som kan kjøres med strøm fra solceller.

– Vi har gjort en del beregninger og ser at det er økonomi i solcelleprosjekter nå. I Lindemans hjørne har vi nylig levert fem boliger med solceller, forteller Larsen. Han er ganske sikker på at interessen for slike løsninger vil øke framover.

Om et borettslag etablerer et solcelleanlegg til eget bruk, det vil si for energiforsyning til fellesanlegg, er det uproblematisk. Men om borettslaget skal levere energi til med lemmene, er det problematisk. Da blir bo rettslaget en strømleverandør til hver enkelt beboer på linje med kraftselskapene, og det er ikke lov nå.

REKKEHUS

– Energilevering til felles forbruk er pro blemfritt. Men nå ser vi på muligheten for å levere strøm til boenhetene. Det åpner helt nye muligheter, og vi håper at loven endres slik at det blir lovlig.

SBBLs tekniske avdeling hjelper boretts lagene med juridiske og tekniske spørsmål knyttet til prosessene rundt etableringen av solcelleanlegg. Først gjøres det en ut redning, og så skal det bygges. – I noen tilfeller gjør vi denne jobben selv, og i an dre tilfeller finner vi fram til riktig konsu lenthjelp, sier Larsen. – Og akkurat nå er vi nøye med å fortelle borettslagene at om de ønsker å levere strøm til hver enkelt beboer, må de vente til den nye loven er kommet på plass. ••

– Vi får mange henvendelser om solceller om dagen. Borettslagenes interesse har eksplodert, forteller leder nybygg og tekniske tjenester hos SBBL, Sven Yngve Larsen.

– I borettslag med rekkehus der beboerne «eier» eget tak, kan den enkelte installere sitt eget solcelleanlegg. Da kan vi hjelpe borettslag med å utarbeide nødvendige bestemmelser rundt slike løsninger. Det er viktig å ha klare regler for ansvaret for drift og vedlikehold av anleggene. Vi legger mest mulig ansvar hos andelseieren, slik at en ikke risikerer at det blir merkostnader for naboene.

Interessen for solceller eksploderthar

avhenger av antall boenheter i borettslaget. Enova kan også gi støtte til bygging av anlegget.

STØTTE FRA ENOVA

Borettslag og sameier betaler elavgift og nettleie på egenprodusert strøm fra solcelleanlegget på taket. Nå foreslår Regjeringen at borettslag og sameier skal få avgiftsfritak og med det like regler som småhus og næringsbygg har hatt hele tiden.

Mange av takene til landets 900.000 boliger i borettslag og sameier egner seg for solstrømproduksjon. Likevel har solceller på borettslag og sameier til nå har vært lite benyttet. Med departementets høringsforslag vil be tydelige hinder bli borte.

BOLIGSELSKAP KAN SLIPPE AVGIFT PÅ EGENPRODUSERT SOLSTRØM

SOLCELLER: Fem boliger i Lindemans hjørne er levert solceller. Det blir trolig vanligere framover. Foto: Erik Waldemarsen

STØTTE: Borettslag kan søke Enova om økonomisk støtte til utredning av lønnsomheten i å satse på et solcelleanlegg, forteller leder for nybygg og tekniske tjenester i SBBL, Sven Yngve Larsen.

(Høringsfristen er 30. september)

– Dette er en seier for mer ren solstrøm og for landets borettslag og sameier, som NBBL har jobbet med lenge. Når elavgiften og nettleien for egenprodusert solenergi fjernes, øker lønnsomheten for slike tiltak folk selv finansierer med 45 øre/kWt. Det er betydelig, sier adm.dir. Bård Folke Fredriksen i NBBL.

Bomagasinet nr. 3, 2022 medlemsblad for skien boligbyggelag 31

og ikke minst innebærer det at vedlikehold, snømåking og plenklipping blir ivaretatt. – Derfor er det en god løsning å organisere prosjektet på denne måten.

ole bjørn ulsnæs

SAMARBEID: Et nytt nabolag som vokser fram i et av Porsgrunns mest attraktive områder. Prosjektet er et samarbeid mellom Seltor Bolig og SBBL. Flere leiligheter og eneboliger i kjede kommer også for salg i tiden fremover.

Boligutvikler Seltor Bolig og Skien Boligbyggelag samarbeider tett om prosjekter i Grenland. Prosjektet «Porsgrunn Vest» er under bygging, og i Skien planlegges 28 leiligheter på Strømdal.

– SBBL er en utbygger som har som formål å skaffe boliger til medlemmene, enten ved å utvikle boliger alene eller i samarbeid med andre. Dette gjør at vi kan tilby attraktive boligprosjekter i flere områder i Grenland. Slik vi gjør sammen med Seltor Bolig på Strømdalspynten og på Porsgrunn Vest, understreker Kittilsen.

21 eneboliger er under bygging i prosjektet «Porsgrunn Vest» på Vestsida, der det plan legges ytterligere 80 leiligheter og 11 enebo liger i kjede i kommende byggetrinn. De to partene samarbeider også om Klosterskogen Hage, som er under utvikling. Og nå lanseres Strømdalspynten, 28 boliger beliggende bak Røde Kors bygget, med flott utsikt over Skien.

32

Seltor Bolig og SBBL: SAMARBEIDER OM PROSJEKTER

FRA START TIL MÅL

Seltor Bolig eier 80 prosent av dette pro sjektet på Strømdal, mens SBBL sitter på resten av eierskapet. Entreprenørselskapet Seltor AS skal stå for byggingen.••

– Grenlandsfolk som ønsker en enklere tilværelse i ny bolig, ser verdien av å bo i borettslag, utdyper salgs- og markedssjef hos Seltor Bolig Ingvild J. Linde. Det gir en økonomisk forutsigbarhet og fleksibilitet,

KJØPT TOMTA – Samarbeidet om Strømdalspynten kom i stand ved at Seltor Bolig kom til oss etter at de hadde kjøpt tomta, forklarer Gunn-Heidi Kittilsen. – De visste at vi hadde jobbet med denne tomta tidligere, og de vurderte oss som en god samarbeidspartner i dette prosjektet.

I PORSGRUNN OG SKIEN

– Vi er godt fornøyde med samarbeidet vi har hatt med SBBL i tidligere prosjekter. Seltor Bolig er en erfaren boligutvikler, og i dette prosjektet ønsket vi å ha med SBBLs kompetanse innen organisering, opprettelse og drift av borettslag, forklarer prosjektsjef hos Seltor Bolig Thor Erland Stange. SBBL blir forretningsfører for borettslaget her, og er derfor en naturlig partner for oss.

Rabatt på utvalgte forestillinger. Grupperabatt på de forestillinger som har denne priskategori. Hvilke forestillinger du får rabatt på finner du på vår hjemmeside www.skien.bbl.no

gjelder på ordinære

ADVOKATFIRMAET LEGALIS

5 % bonus, kampanjepriser SPORT 1 SKIEN 5 % bonus på toppen av kjøpet

DEKK1

10

advokattjenesterpå

alle produkter/tjenester som leverandøren tilbyr, også kampanjer og produkter/tjenester som allerede er rabattert. FLÜGGER FARVE 5 % bonus TILBORDS 5 % bonus

forestillingene på

Alle

5 % bonus

online

Billetter reserverer du på telefon 359 05 490 eller klikk deg inn på hjemmesiden vår og bestill

* Bonus

EIENDOMSMEGLER1

bonus på

SPAREBANK 1 SØRØST-NORGE boliglån og billigere billån. Rådgivere som hjelper deg når du trenger det.

E-CLEAN 10 % rabatt på alt av renhold

Knallgod rente på

5 % bonus på hele kjøpet med aktivert medlemskort. Gjelder også tilbudsvarer./ DEKKTEAM

COLOSSEUM TANNLEGE % alle behandlinger, % rabatt tannsjekken

GRENLAND MINILAGER 10–15 % rabatt rabatter priser. gjelder

POLARKRAFT % Medlemsstrømbonus

HUSK! Registrer betalingskortet ditt på Min Side og du får automatisk bonus på kjøpet. www.rorleggern.no Tlf. 35 91 35 00 Vakt: 952 87 000 PORSGRUNNSVN. 304 3736 SKIEN TEATER IBSEN Billettene reserveres på tlf. 359 05 040 Rabatter på billettprisene på utvalgte forestillinger i Medlemskortet2022.måvises. BYGGMAKKER 5 % bonus på Kampanjepriseralt RØRLEGGER’N AS 5 % bonus på alle kjøp 15 % på timepris 23 % på rør, rørdeler og baderomstilbehør FARGERIKE 3 % bonus på alle kjøp 10 % rabatt på lagerførte produkter 15 % rabatt på Baron og Baronesse maling SKIEN FRITIDSPARK Medlemspris på de fleste aktiviteter. ELEKTRO 4 30 % rabatt på el-materiell 7,5 % rabatt på timepris WRIGHT TRAFIKKSKOLE 5 % bonus

5

FRETEX % bonus Norges største gjenbrukskjede

Som medlem kan du gjøre deg nytte av en rekke lokale avtaler med faste rabatter og spesialtilbud. Dessuten kan du oppnå store rabatter ved å benytte deg av lands dekkende avtaler for bbl- medlemmer. Se oversikt over dine fordeler på skien.bbl.no.

IBSENHUSET

Medlemmer i Skien BBL får gratis verdivurdering og kr 5.000 i rabatt ved boligsalg.

2

MONTÉR

10

MEDLEMSFORDELER I SKIEN BBL 2022

er i en rivende utvikling med nye boliger. Befolkningen er sammensatt av både før stegangsetablerere og «voksne».

ITALIENSK

– Ambisjonen er å holde åpent hver dag på dagtid fra ni til fem om ettermiddagen og litt kortere i helgene. Vi tar ikke sikte på å holde åpent utover kvelden, men vi er åpne for tilbakemeldinger fra kundene, forteller Petter. – Det er de 4 500 Falkum-beboerne som er hovedmarkedet vårt, men vi regner med at også turgåerne stikker innom. Vi lig ger som et naturlig midtpunkt for alle som legger turen til Lundedalen.

ÅPENT HVER DAG

EGENIMPORTERT KAFFE

– Kaffebarer er et italiensk fenomen, forteller Anders Tancred Olsen. Han skal drive stedet sammen med broren Petter. – I Italia har ikke kaffebarene så mange sitteplasser, men det er lettvint å stikke innom for å ta en espresso og slå av en prat før en stikker videre til andre ærender. Vår kaffebar skal bli det lille, kjente stedet på hjørnet der folk treffes. Vi hadde lyst til å være med på noe lokalt og tror at kaf febaren vil bli et godt tilskudd i lokalmiljøet her oppe på Falkum.

34

Brødrene har stor tro på beliggenheten. Falkum er et etablert boområde, som nå

•• ole bjørn ulsnæs

i Lindemans KAFFEBARENFalkum

På menyen står italiensk drikke, både kaldt og varmt, til barn og voksne. – Hvordan ste det skal utvikle seg, blir opp til kundene. Litt av konseptet vårt er å være åpne for hva nabolaget her vil ha. Vi lytter og tilpasser oss, forsikrer Anders. – Men det er italiensk som blir stikkordet for oss. Vi selger italiensk leskedrikk, milkshaker og italiensk kaffe og skal ikke være som alle andre. Men vi er flek sible. Vi kommer til å ha cola og andre kjente produkter i disken også. – Uansett utvalg er kvalitet viktig for oss, legger Petter til. – Kvalitet koster ikke nødven digvis så mye mer, og vi ønsker at folk skal finne sine favorittdrikker slik at de kommer tilbake til oss. Ingen kommer tilbake til et serveringssted for en Farris, men det kan skje om de får en italiensk fruktdrikk bare vi har.

Caffè Vero Norge AS er et skiensfirma eta blert i 2013, som driver med import og salg av kaffe og kafferelaterte produkter. Brødrene Anders og Petter Tancred Olsen gikk inn på eiersiden i fjor. Kaffebaren er en avdeling i selskapet, der fellesnevneren er kaffe og drikkevarer med italiensk herkomst.

– Vi skal servere vår egen kaffe, som er impor tert fra Italia. Maten blir enkel. Utgangspunktet er lett mat og kakeservering, og vi skal tilpasse menyen etter hva som blir populært, og hva kundene vil ha. Vi har ikke eget kjøkken, og vi er definitivt ikke bakere. Så vi kommer til å samarbeide med lokale leverandører. Og siden vi driver kaffeimport, blir det selvfølgelig mu lighet til å få kjøpt med seg en pose italiensk espresso eller noe annet, sier Petter.

Etter hvert lanseres gode tilbud til SBBLs medlemmer, men hva det blir, er ikke klart ennå.

Italiensk kaffe i en italienskinspirert kaffebar – det er konseptet for det nye serveringsstedet i Lindemans Falkum.

Skal drive

•• ole

Bomagasinet nr. 3, 2022 medlemsblad for skien boligbyggelag 35

UTEPLASS

Trives på Falkum

I boligene er det mye uteplass med et vest vendt område med plen på bakkenivå, ve randa på nær 30 kvm over garasjen og en delvis overbygd takterrasse i tredje etasje. Anders Tancred Olsen er en av driverne i den nye kaffebaren i borettslaget. Sammen med broren Petter driver han også et firma, som driver med import av kaffe. Begge deler kommer i tillegg til fulltidsjobb i et ameri kansk firma, som driver med utstyr for vi deokonferanser.–Vitrives,og området er flott. Vi er en internasjonal familie og føler oss hjemme i et område med ulike mennesker. Falkum er et moderne og bra sted på den måten, og vi opplever bydelen som mer urban enn områdene lenger nord i kommunen. bjørn ulsnæs

 FØRSTE

– Vi flyttet inn i slutten av mars, forteller Olsen. Han deler boligen med kona og dat teren bor hos dem annen hver uke. – Vi pleier å vitse om at vi har en etasje hver.

DATTEREN BESTEMTE

– Hvorfor valgte dere Falkum og boligene i det nye byggefeltet?

– Nå har jeg bodd tre steder i Skien et ter flere år i utlandet. Alle tre adressene har vært i nordre bydel, og da vi kikket etter et nytt prosjekt, var det klart at vi ville bo nord i byen. Falkum er sentralt, men jeg hadde egentlig sett for meg en av leilighetene i Lindemans hjørne. Da satte datteren ned foten og sa at om eneboligen var ledig, ville hun bo der. Og slik ble det. Hun hadde selv følgelig rett i at her fikk vi mye mer plass til sammeAndersprisen.legger også vekt på fasilitetene i området med butikker, apotek og gode kom munikasjonsmuligheter. – Det var et riktig prosjekt for oss.

ITALIENSK: Anders og Petter Tancred Olsen ønsker kunder velkommen til kaffe baren i Lindemans Falkum.

HJEMME: I sommer har vi mest brukt uteområdet over garasjen, forteller Anders Tancred Olsen. ETASJE: I godværet kan den italienske kaffen nytes utenfor kaffebaren, som ligger i første etasje i Lindemans Falkum.

– Vi ønsket å bo i nordre bydel og opplever at Falkum er et godt og urbant boområde, sier Anders Tancred Olsen.

spaniaferienBestillnå!

VAKTMESTER: Skien Boligbyggelag samarbeider med et vaktmesterselskap i Spania. Selskapet har fire medarbeidere, tre av dem fra Skien. Her er rådgiver Sylvia Erin Aarli (til høyre) sammen med Malin Bjørnstad ved bassengområdet i Rojales.

36

 FÅR NØKKEL: Siv var gjest i Rojales i sommer og her får hun nøkkelen til ferieboligen av vaktmester Malin Bjørnstad (til høyre). Vaktmesteren hjelper gjestene med det meste under Spaniaoppholdet.

VAKTMESTER

Både eneboligen i Rojales og leiligheten i Guardamar har fått en enkel oppgradering før–22-sesongen.Viharbyttetut noen møbler i den store leiligheten. Det er satt inn ny sofa og spise bord, og vi har byttet ut noen bilder og pyntet litt, forteller Aarli. – Vi snakker om en oppshining for å gjøre ferieboligene enda mer tiltalende. Det er kjøpt inn nye serviser og byttet utemøbler. Det var nødvendig å sjekke at alt var greit etter at ferieboligene har stått tomme i korona-perioden.

Fristen for å søke et opphold i en av boligene for 2023 er 1. november. – Ferieleilighetene blir tildelt etter ansiennitet, og søkerne får beskjed om de har fått ukene de ønsker, gan ske kjapt etter at fristen har gått ut, forklarer rådgiver Sylvia Erin Aarli. Hun tar seg av boo kingen og svarer på spørsmål om det er noe medlemmene lurer på. – Bare ta kontakt på 35 50 45 08 eller sea@skien.bbl.no.

– Ja, hva er det vi ikke hjelper gjestene med? Vi gjør alt mulig, forteller en blid Malin. – Vi møter folk når de kommer til leiligheten, vi sørger for at det står mat i kjøleskapet om de kommer seint på kvelden, og vi kjører gjes tene til restauranter om de ønsker det. Det er vanskelig å forklare hva vi gjør og ikke gjør. Kanskje det enkleste er å si at vi bidrar til at oppholdet blir så behagelig og trygt som mu lig. Det er bare å kontakte oss om det er noe.

Bomagasinet nr. 3, 2022 medlemsblad for skien boligbyggelag 37

wifi og TV med norske kanaler. Leietakerne har mulighet til å benytte et mindre, felles svømmebasseng, som ligger nær leiligheten.

I Rojales kan medlemmene leie en frittlig gende, moderne enebolig på tre plan med egen inngjerdet hage. Fra hagen er det ut gang til stort felles svømmebasseng. Boligen har nødvendige fasiliteter som vaskemaskin, wifi og TV med norske kanaler og sengeplass til seks Leilighetenpersoner.iGuardamar har sengeplass til åtte personer. Leiligheten har nødvendige fasiliteter som vaskemaskin, aircondition,

••

LANGTIDSLEIE

OPPGRADERING

ole bjørn ulsnæs

SBBL har to ferieboliger i Spania, og i år har begge leilighetene hatt fullt belegg hele sommeren. Det betyr at det gjelder å være kjapp for å sikre seg et ferieopphold neste sommer.

Ferieboligene ligger på Costa Blanca, som har Europas beste klima og flest soldager i året – omtrent 300. Området har middel havsklima med milde og relativt regnfulle vintre og varme og solrike somre. De høye fjellene som skiller kysten fra indre deler av landet, hindrer de kalde vindene fra Atlanterhavet i å nå fram. Derfor er det en mild temperatur året rundt.

Leietiden i høysesongen er maksimalt to uker, og det er åpent for langtidsleie til gode, rabatterte priser i lavsesongen. Informasjon ligger på websiden skien.bbl.no.

Etter at søknadsfristen er utløpt, er det «første mann til mølla» som gjelder for de ledige ukene. Derfor er det smart å være tidlig ute.

– Vår norske vaktmester Malin Bjørnstad sørger for at leiligheten er klar ved ankomst. Hun tilbyr transport til og fra flyplassen og handler gjerne inn matvarer. som står klar i kjøleskapet ved ankomst, forteller Aarli. Vaktmesteren er lokalkjent og kan være behjelpelig med det meste, alt fra leiebil til lån av barnestoler.

÷23% på baderomstilbehør ÷23% på rør- og rørdeler ordinær pris ÷15% på timepris P LAN E R O M Å P U S S E O P P B A D E T ? PORSGRUNNSVN. 304 – 3740 SKIEN Tlf 35 91 35 00 • Vakttelefon 952 87 000 firmapost@rorleggern.nowww.rorleggern.no *Rabatt gis ikke på nedsatte varer eller varer på kampanje. Bonus gis på alle varekjøp i butikk med registrert betalingskort. Bonus gjelder ikke ved fakturerte varer og arbeidstid. 5%konbonus*!pøjkeravetnatallepå

Gode bankavtaler gir deg trygghetøkonomisk

Les mer: /medlemsfordeler-skien-boligbyggelagwww.eiendomsmegler1.no/telemark

Fordeler for medlemmer i Skien Boligbyggelag

Og du? Selvsagt får du også knallgod rente på boliglån og billigere billån.

1. Gratis verdivurdering Vurderer du å bytte bolig? Dette tilbudet gjelder kun for medlemmer som eier bolig tilknyttet boligbyggelagsleilighet. Rabatt ved boligsalg gir deg som skal selge kr. 5000 i rabatt ved boligsalg. Utlån av henger Gratis utlån av skaphenger i ett døgn (kun ukedager). Dette gjelder kun når du skal selge bolig gjennom EiendomsMegler 1 Telemark. Rabatt på hengere Leie valgfri henger med 20% avslag i pris. Dette gjelder kun om du skal kjøpe bolig.

Som medlem i Skien Boligbyggelag kan du spare mye på å snakke med oss. Du kan enkelt ordne de fleste bankting selv - samtidig får du en rådgiver som vil hjelpe deg når du trenger det.

Navn?

2.

Vi

3.

4.

SLIPP IHÅNDVERKERENLØSDEG Nordmenn er verdensmestre i oppussing, og alle verdensmestre trenger et støtteapparat. •Dyktige fagfolk som gir gode råd •Bare produkter av høy kvalitet •Konkurransedyktige priser og gode tilbud •Formidling av de beste håndverkerne om du vil ha jobben gjort fiksferdig •Tilhengerutlån eller hjemtransport •Praktiske tjenester som gratis takog •Fleksiblevindussjekkbetalingsløsninger Medlemsfordeler hos Byggmakker Skien Få gode tilbud og 5% bonus på alt* SKIEN Kjørbekkdalen 5, 3735 Skien Tlf: 35 50 31 50 - Åpent: 7-18 (9-15) www.byggmakker.no *Husk å vise frem medlemskortet for å få rabatt og bonus. Vi hjelper deg å aktivere fordelskortet. Medlemsrabatt gjelder ikke varer på tilbud eller til fast lavpris.

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.