Skien 1-2021

Page 1

Gavemedlemskap til alle ungene

BO

SIDE 10–11

magasinet NR. 1

/

2021

Medlemsblad for

SKIEN BOLIGBYGGELAG

Jubileumsgave GIR PANORAMAUTSIKT OVER BYEN

SIDE 6–7

UTBYGGERE VELGER SBBL side 30 FORKJØPSRETTEN ER VÅR VIKTIGSTE MEDLEMSFORDEL side 32 FREMTIDSFULLMAKT – EN GOD INVESTERING side 36

tema: medlemskap

FØLG OSS GJERNE!


Størst

på gulv

Skien 415 34 701 – Porsgrunn 415 34 707 2


tema i dette nummeret: medlemskap nummer 1 feb/mars

2021

skien.bbl.no

Innhold

Leder

faste spalter

marianne hegna

Tema ........................................................... 13 Mattipset ................................................. 22

Jubileumsåret 2021

Kryssord & Sudoku ............................. 25 Jusspalten ............................................... 26

Gratulerer med 75 års-dagen. Den 7.januar 1946 ble Skiens Bolig- og Byggelag stiftet. Det som startet med 24 leiligheter på Gimsøy i 1947 har i dag vokst til over 6200 boliger/hjem i Skien og nærliggende kommuner. Vi har hatt en flott utvikling og hver dag jobbet målbevisst mot vårt hoved­formål; å skaffe medlemmene bolig og forvalte disse. Spesielt i år har vi i tillegg opplevd at boligen/hjemmet har fått en enda viktigere samfunnsfunksjon enn kanskje tidligere, da hjemmekontor og hjemmeskole har blitt en del av hverdagen til mange. Selve jubileumsdagen ble markert med en gaveoverrekkelse til Telemark Museum. Museet har valgt å bruke midlene til et glassrekkverk for å gi Skiens befolkning enda finere utsikt fra byens fantastiske park. Les mer om dette i denne utgaven av Bo-magasinet. Koronasituasjonen gjør det utfordrende å planlegge videre markering av jubileums­ året, men såfremt forholdene tilsier det vil vi komme med både små og store overraskelser til våre medlemmer i løpet av året. Ved starten av året er det over 15.000 medlemmer som har mulighet til å benytte seg av våre medlemsfordeler. Du kan lese mer om

fordelene i denne utgaven av Bo-magasinet, men jeg vil igjen trekke frem forkjøpsretten. Forkjøpsretten kan gi deg muligheten til å kjøpe drømmeboligen, ikke bare i borettslag tilknyttet SBBL, men også i 22 andre boligbyggelag rundt om i landet. Denne oversikten finner du på våre nettsider. I 2019 lanserte vi juniormedlemsskap. Det vil si at det er gratis å være medlem fram til det året du fyller 19. Et av våre yngste medlemmer er Theo. Han er 6 måneder og har vært medlem i 5 av dem, og når han en dag skal skaffe seg sin første bolig så har han allerede lang ansiennitet. Selv om starten av 2021 har bydd på flere koronarestriksjoner og nedstenging av deler er samfunnet, så hindrer ikke det oss i å se framover. I tillegg til jubileumsaktiviteter er vi også i gang med å forberede årets generalforsamlinger og årsmøter. «The show must go on», selv om vi kanskje også i år må forberede oss på alternative løsninger.

nyheter Jubileumsgave ......................................... 6 Porsgrunn Vest ........................................ 8 Gavemedlemskap til alle ungene . 10 75-års jubileum .................................... 12 Nå er prisene gode .............................. 29 Utbyggere velger SBBL ................... 30 Forkjøpsretten er vår viktigste medlemsfordel ................. 32 Lokale medlemsfordeler ................. 33 Nå planlegges nytt byggetrinn på Tollnes! ................................................ 34 Fremtidsfullmakt ................................ 36

Til slutt vil jeg takke alle medlemmene for at vi kan feire 75 år og gratulere med jubileumsåret.

Vi har hatt en flott utvikling og hver dag jobbet målbevisst mot vårt hoved­formål; å skaffe medlemmene bolig og forvalte disse

MEDLEMSBLAD FOR SKIEN BOLIGBYGGELAG

Personlig økonomi .............................. 28

skien boligbyggelag

nr. 1, 2021

Cappelensgate 11, 3717 Skien Postadr.: Postboks 156, 3701 Skien

ansvarlig redaktør

Tlf: 35 50 45 00 Fax: 35 50 45 45

Direktør Marianne Hegna, Skien Boligbyggelag

E-post: firmapost@skien.bbl.no Hjemmeside: www.skien.bbl.no

redaksjonell produksjon og grafisk utforming

Byens befolkning skal få med seg at Skien Boligbyggelag er 75 år i år – s. 12

medarbeidere i dette nummeret

annonser

TIBE Molde AS Postadr.: Postboks 473, 6401 Molde

Ole Bjørn Ulsnæs, Sylvia Erin Aarli, Gunn-Heidi Kittilsen og Tage Le.

Tlf: 71 20 12 00 Fax: 71 20 12 01 E-post: annonse@tibe.no

Tlf: 71 20 12 00 Fax: 71 20 12 01

utgitt av

trykk

E-post: bomagasinet@tibe.no

BS Media AS, Postboks 452 Sentrum, 0104 Oslo

Ålgård Offset, Ålgård

Bomagasinet nr. 1, 2021 medlemsblad for skien boligbyggelag

3


Medlemsfordeler

VI TAR HÅNDVERKSJOBBENE! Byggmester Rune Holm Tangen

Utbedringer eller reparasjoner – mindre eller større? Vi leverer byggservice-, entreprenør-, og skadeutbedringstjenester for bygg og eiendom til borettslag, sameier, privatpersoner og virksomheter! Vi har maskinkjører, rørlegger, snekkere, vaktmester, malere, brannvernleder, byggmester og ingeniør

Vi har sertifisert montør fra Norsk Varme!

Piperehabilitering Ovnsmontering Peisombygging Bygging av nye peiser BO-SERVICE AS • Borgestadbakken 2 • 3712 Skien • Tlf: 478 03 080 - 915 18 008 • Faks: 35 91 10 10 • E-post: post@bo-service.no • www.bo-service.no


Bilde: OPUS

5 % BONUS PÅ HELE KJØPET Trenger du hjelp for å komme i gang – kom til Montér. Vi finner løsninger for deg! Som medlem i Skien Boligbyggelag får du medlemsbonus hos Montér. Bonus er kroner rett inn på din bonuskonto. Montér har alt du trenger til ditt bygge- og oppussingsprosjekt. For å få fullt utbytte av ditt medlemskap er det viktig at du registrerer ditt bankkort eller kredittkort.

Du får mer hos Montér


 UTSIKT: Brekkeparken er Skien bys storstue, og restauranten byr på en fantastisk flott utsikt over byen.

JUBILEUM: Plaketten forteller om gaven.

6


GAVE: Det var bare glade ansikter å se da glassrekkverket i Brekkeparken offisielt ble overrakt 7. januar. Fra venstre Administrerende direktør i SBBL Marianne Hegna, direktør ved Telemark Museum Jorunn Sem Fure, avdelingsleder ved Telemark Museum Bjørn Rudborg og styreleder i SBBL Kjell Ove Tvinnereim.

Jubileumsgave GIR PANORAMAUTSIKT OVER BYEN

I anledning 75-årsjubileet har Skien Boligbyggelag gitt en gave til Telemark Museum. Museet har valgt å bruke midlene til et glassrekkverk ved restauranten. Byens mest besøkte park har dermed fått en enda finere utsikt over Skien. ole bjørn ulsnæs

SBBL har skapt en tradisjon med å gi byen en gave når jubileum skal markeres. For 25 år siden fikk sykehuset hjelp til innkjøp av dialysemaskiner. 60-årsgaven var en skulptur som står i parken utenfor Ibsenhuset. GAVETRADISJON

– Det er en flott tradisjon å gi en gave ved slike anledninger, sier administrerende direktør i SBBL Marianne Hegna. – Vi har et bo- og nærmiljøfond som brukes til tiltak som har en varig verdi og kommer alle medlemmene til gode. SBBL kan selv fremme forslag til bruk av fondets midler. Ved denne anledningen mente styret at det var en god sak for medlemmene i SBBL å gi en gave til Telemark Museum. Et nytt glassrekkverk vil gi de besøkende et enda bedre utsyn over den flotte byen vår. SBBL ble stiftet 7. januar 1946. Første året hadde boligbyggelaget kun 64 medlemmer, men de var til gjengjeld handlekraftige. Allerede året etter var byggingen av 24 leilig-

hilde torny eikebu

heter på Gimsøy i gang. På 75 år har SBBL vokst til over 15 000 medlemmer. FORNØYD MOTTAKER

– Boligbyggelaget har gjennom høsten og vinteren vært i dialog med oss i Telemark Museum for å se om Brekkeparken kunne være en god arena for denne folkegaven, fortalte avdelingsleder ved museet Bjørn Rudborg under overrekkelsen. Ideen kom om et nytt og gjennomsiktig rekkverk. Glassrekkverket er en gave til befolkningen og et vindu mot byen. Rudborg og Telemark Museum har fått gode tilbakemeldinger på jubileumsgaven. – Å gå her på kveldstid gir en helt egen opplevelse med alle de tente lysene i byen. Direktør Jorunn Sem Fure er opptatt av betydningen av oppdatering og fornyelse av parken. – Det er spesielt viktig disse dager at det skjer positive ting som dette. Det vil bli helt flott å komme hit enten en går seg en tur eller etter hvert opplever jazzkonserter og andre

begivenheter. En ser jo utover byens nærmest uansett hvor en sitter i sceneområdet. Et annet poeng er jo at nybygget til 114 millioner kroner vil være klart i løpet av våren. Det vil lokke til seg mange besøkende, og et transparent rekkverk som gir panoramautsikt over byen, vil forsterke attraktiviteten, sa museumsdirektøren til Telemarksavisa da gaven ble overrakt. GODT FOR BYEN OG SBBL

– Denne gaven gjør at det er fint å ta en tur til Brekkeparken - også på vinterstid, mener Hegna. – Det er en flott avkobling i denne koronatiden å legge turen til byens flotteste utsikt. – Gaven markerer også at SBBL er en annerledes utbygger. Vi har en rolle utover oss selv. Derfor er det riktig å markere jubileer på denne måten. Det som er bra for byen, er bra for oss. SBBL er mye mer enn en ren boligbygger. Vi driver med boligbygging og forvalter boliger for omtrent 25 prosent av byens befolkning. Vi har en viktig rolle i utviklingen av Skien, og det ønsker vi å markere på denne måten, avslutter Hegna. ••

Bomagasinet nr. 1, 2021 medlemsblad for skien boligbyggelag

7


Porsgrunn Vest

PORSGRUNN VEST:

Bare fire boliger igjen i første byggetrinn To av tre felt i SBBLs nye prosjekt i nabobyen er allerede sluttsolgt. I første byggetrinn, som har fått navnet Spire, er det kun fire boliger igjen. Og uvanlig mange boliger i prosjektet er tatt på forkjøpsrett. ole bjørn ulsnæs

– Boligene ligger på et høydedrag med Lahelle i front, forteller Heidi Solvang, prosjektsjef for nybygg hos Eiendomsmegler 1 Telemark. – Boligene får flotte solforhold, og rekken nærmest elva har utsikt til vannet. Første byggetrinn består av 18 boliger, men totalt er det planlagt oppunder 100 boenheter før feltet er ferdig utbygget. Så det blir flere muligheter framover for å skaffe seg husvære i «Porsgrunn Vest», som prosjektet heter. FORKJØPSRETT

17 stykker meldte forkjøpsrett, og alle de ni boenheter på felt 1 ble tatt på forkjøpsretten på det første salgsmøtet. – Flere ble skuffet fordi de ikke hadde lang nok ansiennitet til å få kjøpt boligene de ønsket seg. – Det var indrefileten i dette byggetrinnet som gikk først, sier Solvang. – Felt 1 består

8

av romslige eneboliger med takterrasse og utsikt til elva. De ble solgt første kvelden. Her fikk medlemmene virkelig bruk for ansienniteten de hadde i SBBL. UTVIKLET OVER LANG TID

– Vi så med en gang vi la dette prosjektet ut i markedet, at vi hadde truffet med boligtypene og beliggenheten, sier Solvang. – Prosjektgruppa bak utbyggingen har jobbet i over ett år med å finne fram til gode boliger tilpasset markedet. Prosjektgruppa har bestått av eiendomsmegler, arkitekt og utbygger, og det har vært en krevende jobb å finne fram til de riktige kvalitetene på boligene i forhold til hva kjøperne ønsker. Beliggenheten er en viktig faktor, men planløsninger og størrelsen på boligene er også viktig. – Vi føler at vi har truffet med kombina-

sjonen av pris, beliggenhet og boligtype. Det er ikke tilfeldig, for prosjektgruppa har brukt lang til på å finne fram til gode løsninger. For en eiendomsmegler er det en drøm å komme tidlig inn i prosjektet og bidra med vår kompetanse i utformingen av helheten. Vi møter boligkjøpere hver eneste dag og vet hvilke kvaliteter de er ute etter. Når vi er med sammen med utbyggerne, kan vi påvirke valgene for å møte kravene og ønskene fra målgruppen til prosjektet. UTEOMRÅDER FRA HVER ETASJE

I «Porsgrunn Vest» er det lagt stor vekt på gode uteplasser. Det er utgang til store og mindre uteområder fra hver etasje. – Felt 1 og 3 består av boliger over tre plan, og disse boligene har utgang til uterom i alle tre etasjene. I første etasje er det uteområde


 UTEPLASSER: I «Porsgrunn Vest» er det lagt stor vekt på gode uteplasser. Prosjektgruppa bak utbyggingen har jobbet i over ett år med å finne fram til gode boliger tilpasset markedet.

VED ELVA: Boligprosjektet har en fantastisk beliggenhet rett ved Moldhaugen og elva.

KVALITET: «Porsgrunn Vest» er virkelig en indrefilet av et boligområde, sier Heidi Solvang. Området er solrikt, sentralt, og vi har lykkes i å finne boligløsninger som folk ønsker.

på bakkeplan, i andre etasje er det liten altan utenfor stua og øverst er stor takterrasse, forklarer Solvang. – Vi vet at når en har en hovedetasje med kjøkken og stue, er det veldig deilig å kunne ta med seg kaffekoppen rett ut til en veranda. Den behøver ikke å være stor, med det må være mulig å sette seg i godstolen og nyte kveldssola. Når familien skal samles rundt grillen, er takterrassen velegnet. Byggene på to etasjer har også uteområder på hvert plan. Felt 2 er praktiske boliger over to plan og passer perfekt for de som ikke er helt klare for leilighet, men ønsker seg en enklere tilværelse enn en stor enebolig med stor tomt som krever vedlikehold. Felt 2 har supereffektive kvadratmeter, meget praktisk planløsning og flotte uteplasser – akkurat som på felt 1 og 3, og som er en av de viktige kvalitetene i dette prosjektet, avrunder Solvang. ••

Bomagasinet nr. 1, 2021 medlemsblad for skien boligbyggelag

9


Gavemedlemskap TIL ALLE UNGENE

– Jeg kjøpte medlemskap i SBBL til alle fire ungene til jul. Det er jo litt allright å få noe annet enn bare morsomme gaver. Det går jo an å gi noe nyttig også, så da fikk de juniormedlemskap i boligbyggelaget, sier Cecilie Thorkildsen. ole bjørn ulsnæs

HELE FLOKKEN: Alle fire ungene fikk juniormedlemskap i SBBL i julegave, forteller Cecilie Thorkildsen. Fra venstre Felix Marshall (15), Loke (7), Cecilie, Elvira (12) og Nelly Kaspara (9).

10


«Barn og unge har gratis årskontingent til og med det året de fyller 18 år, men ansienniteten løper fra innmelding. Det er derfor juniormedlemskap er så gunstig.»

– Det var litt rart, for jeg skjønte ikke hva det var, svarer Nelly Kaspara (9) da vi spør om hva hun tenkte om den litt uvanlige julegaven. GRATIS TIL 18 ÅR

– Jeg rakk akkurat å ordne gavene før jul. Egentlig så visste jeg ikke noe om junior­ medlemskap, men moren min fortalte meg om det etter å ha lest om det i et blad tidligere i fjor høst. Jeg tenkte ikke mer på saken før akkurat i siste liten, så da ble det julegave til alle fire ungene. Barn under 18 år blir juniormedlemmer i SBBL. Barn og unge har gratis årskontingent til og med det året de fyller 18 år, men ansienniteten løper fra innmelding. Det er derfor juniormedlemskap er så gunstig. – Hva er tanken bak å gi barna SBBLmedlemskap i gave? – Det er fordi jeg var seint ute selv med å bli medlem i boligbyggelaget. Etter å ha leid bolig i rundt 10 år, skulle vi se oss om etter leilighet første gang. Da kjøpte vi en leilighet på Gimsøy – trodde vi. Men den leiligheten gikk til noen andre, som hadde bedre ansiennitet enn oss. ANSIENNITET OG MEDLEMSFORDELER

– Det at det gikk så mange år som jeg bare leide og ikke kom meg inn på boligmarkedet, er helt unødvendig, mener Cecilie. – Derfor ønsker jeg at ungene våre skal ha ansiennitet i boligbyggelaget. Vi har fire unger. Vi kan ikke hjelpe dem med stor egenkapital, men vi kan sørge for at de er medlem i SBBL. Da står de sterkere dersom de ønsker å kjøpe seg sin egen bolig en gang i framtiden. Cecilie er også glad for fordelene som

følger medlemskapet. Hun er ikke-boende medlem. Familien bor i en villa på Frogner. – Det påløper en god del vedlikeholdskostnader på et hus. Da har vi nytte av rabattordningene hos elektriker, rørlegger og byggevareforhandlere. Det har vi benyttet oss av og fått gode bonusutbetalinger. Med fire unger koster det litt å dra på kultur­arrangementer. Familien har flere ganger kjøpt rabatterte billetter i Ibsenhuset. – Kulturtilbudene er nok den medlems­ fordelen vi har benyttet oss mest av. Vi har blant annet sett Jungelboken og Øysteins tegneshow. Det har vært moro for alle. Og årskontingenten er såpass lav at den tjener vi inn ganske fort. OVER HELE LANDET

Den viktigste grunnen til at det lå SBBLmedlemskap under juletreet, er likevel ønsket om å hjelpe barna inn i boligmarkedet. – Jeg var ikke klar over at SBBL-medlem­ skapet gir forkjøpsrett i boligbyggelag over hele landet. Det er fint, for det kan fort være at en av de fire ungene våre vil flytte på seg. Da kan de ha nytte av medlemskapet. Det koster mye å skaffe seg den første boligen, og da er borettslag genialt. Det åpner mulig­ heten for å skaffe seg en god bolig til en akseptabel pris. Det er vel vanlig at den første boligen er en borettslagsleilighet. Slik var det i alle fall for mannen min og meg, og det var helt supert, sier Cecilie. – Da jeg fikk ideen om å gi ungene junior­ medlemskap, tenkte jeg: Er det noe å lure på egentlig? Det ble kanskje de kjedeligste, men nyttigste gavene denne jula. Det er jo ikke farlig siden de fikk andre gaver også. ••­

ANSIENNITET: Jeg ønsker at ungene våre skal ha ansiennitet i boligbyggelaget. Det kan være til god hjelp når de en gang skal inn på boligmarkedet, sier Cecilie Thorkildsen.

Bomagasinet nr. 1, 2021 medlemsblad for skien boligbyggelag

11


JUBILEUM: Vi kan love at både medlemmer og resten av byens befolkning skal få med seg at Skien Boligbyggelag er 75 år i år, sier administrerende direktør i SBBL Marianne Hegna.

Vi feirer 75-års jubileum – I år er det 75 år siden SBBL ble stiftet. Det er vi stolte av, og det skal vi markere på en god måte, sier administrerende direktør Marianne Hegna. ole bjørn ulsnæs

– Vi kan love at både medlemmer og resten av byens befolkning skal få med seg at SBBL kan markere rundt år. Vi er allerede godt i gang. Selve stiftelsesdatoen var 7. januar. Den ble markert med avdukingen av en 75-årsgave til hele Skiens befolkning – et glassgjerde ved restaurantområdet i Brekkeparken. Dette kan dere lese mer om på side 6 og 7 i denne utgaven av Bomagasinet. JUBILEUMSLOGO

– Videre planlegger vi små og store arrangement i byen, forteller Hegna. – Det skal være synlig at vi feirer jubileum. Vi er stolte av å være en bedrift med så lang tradisjon og at borettslagsmodellen er minst like attraktiv og viktig i dagens boligmarked som i 1946. En spesiell 75-årslogo skal være med på alt informasjonsmateriell i jubileumsåret. – Vi

12

jobber også med å dokumentere SBBLs historie – fra de første boligene som ble bygget på Gimsøy, fram til våre nyeste prosjekter på Falkum og Klosterøya Vest. HØSTKONFERANSEN

Hver høst samles tillitsvalgte i SBBLs borettslag til en stor konferanse, og i år er helga 30. og 31. oktober satt av til samlingen. – Vi kommer som vanlig til å ha et faglig program med temaer som borettslagene er opptatt av, men i år kommer konferansen til å få en jubileums-schwung, forteller Hegna. I tillegg til de store arrangementene ønsker SBBL å ha mindre «jubileums-drypp» gjennom året. – Vi vil at hele Skiens befolkning skal få med seg at vi er 75 år. Det skal vi gjøre på ulike måter ut fra hva koronasituasjonen tillater oss å gjennomføre.

LANG HISTORIE

– Vi har en lang og stolt historie som vi selvsagt må feire. Samtidig vil vi markere at SBBL i aller høyeste grad er en organisasjon som er rigget for fremtiden, understreker SBBLdirektøren. – I et 75-årsperspektiv er det fint å se tilbake på hvordan SBBL har bygget boliger for medlemmene. Omtrent en firedel av Skiens befolkning bor i en leilighet tilknyttet oss. Det forplikter, og vår oppgave er ikke bare å bygge nye boliger. En av våre viktige oppgaver er å bidra til at borettslagene vedlikeholder og rehabiliterer boligmassen sin. I den neste utgaven av Bomagasinet vil vi fortelle mer om vår 75-årige historie og hva vi har oppnådd. Det blir også artikler om personer som har betydd mye for boligsamvirket og om utviklingen vi har hatt siden 1946. ••


tema: medlemskap

Forretningsførsel

Gode bankavtaler

Vedlikeholdsplaner

Mange medlemmer MANGE FORDELER ingrid kvande

Ditt boligbyggelag er ett av 41 medlemslag som sammen utgjør Norske Boligbyggelag. De første boligbyggelagene ble etablert for 75 år siden, og har vært en vesentlig aktør for å skaffe folk boliger. Boligbyggelagene har i dag 1.085.000 medlemmer, og forvalter ca. 554.000 boliger i mer enn 14.000 boligselskap landet over! I takt med endringene i samfunnet, har tjenestene og fordelene som boligbyggelagene tilbyr utviklet seg, og omfatter i dag både økonomiske fordeler til medlemmer og borettslag, samt gode tjenester som gir god drift av boligselskapene. Som våre medlemmer er ulike, er tilbudene mangfoldige.

13


Rabatt og bonus!

Gode, felles forsikringsavtaler

Dele på arbeidsoppgavene

Noen å spørre

DU FÅR

forkjøpsrett Den viktigste medlemsfordelen er tilgangen på bolig – at det er enklere å komme inn på boligmarkedet. ingrid kvande

Som medlem i boligbyggelag har du rett og mulighet til benytte medlemskapet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett. Hver uke legges det ut boliger der medlemmer kan melde interesse innen en gitt frist. Det er den som har vært medlem lengst – har lengst ansiennitet – som får tilslaget. FELLES FORKJØPSRETT

Du som medlem i boligbyggelag, kan bruke forkjøpsretten – og ikke bare i der du allerede er medlem, men i 23 boligbyggelag rundt omkring i Norge. Denne ordningen heter felles forkjøpsrett, og trådte i kraft 1. januar 2003. Ansiennitet gjelder fra samme dato, så eldre ansiennitet gjelder ikke her. Man må melde seg inn i det boligbyggelaget der man ønsker å bruke forkjøpsretten.

14


Lekekamerater i nærheten

Deler kostnaden på mange

Godt naboskap!

HMSsystemer

95 000 BOLIGER – 23 BOLIGBYGGELAG Det er 23 boligbyggelag som samarbeider om felles forkjøpsrett. På denne måten har medlemmene tilgang til forkjøpsrett på 95 000 boliger.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Arendal Boligbyggelag Boligbyggelaget Midt (Steinkjer, Levanger, Verdal) BORI BBL (Boligbyggelaget Romerike) GOBB (Gjøvik og omegn) Halden Boligbyggelag HAUBO (Haugesund) KBBL (Kristiansund og omegn) KOBBL (Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL) Kongsberg Boligbyggelag Kragerø Bolig- og Byggelag LABO (Larvik) MOBO Helgeland Mosjøen og Omegn Boligbyggelag Nordkapp Boligbyggelag, Notodden Boligbyggelag (NOBO) OMT BBL (Ofoten Midt-Troms Boligbyggelag) Polarlys Boligbyggelag RINGBO (Ringerike) Skien Boligbyggelag, SOBBL (Sarpsborg og omegn boligbyggelag) Sunndal Boligbyggelag Vansjø Boligbyggelag MOBO (Møre og Romsdal boligbyggelag)

Les om Eric og Andrea som brukte forkjøpsretten

15


 MEDLEMSFORDELER: Andrea Linnes Kirkevold og Eric Kirkevold benyttet forkjøpsretten da de kjøpte leiligheten i Solbakken. Med to barn var det fint å få større plass.

MEDLEMSFORDELER

16


Nytt hjem takket være medlemskapet Da Eric Kirkevold og Andrea Linnes Kirkevold kjøpte leiligheten i Solbakken 80, kunne de vise fram MOBO-medlemskapet. Det ga dem mulighet til å bruke forkjøpsretten. ingrid kvande

– Det var fint for oss å kunne kjøpe leiligheten på forkjøpsrett, sier Andrea Linnes Kirkevold. Leiligheten i Solbakken i Molde er en del av et større borettslag med både rekkehus og blokkbebyggelse – begge deler med flott utsikt over Molde og de mange fjelltoppene i det som kalles Moldepanoramaet. FOTBALL

Ektemannen Eric er opprinnelig fra Re utenfor Tønsberg, og det var fotball og studier som brakte ham til Molde og Andreas hjemby. Han studerte Sports Management ved Høgskolen i Molde fra 2009 til 2012, og fikk jobb i Molde Fotballklubb da han var ferdig med studiene. I dag er han fortsatt i klubben, der han jobber som analytiker. Andrea jobber til daglig i NAV, der hun blant annet håndterer søknader som kommer inn.

jens holsbøvåg-lyngstad

For et knapt år siden kom Filip til verden, og satte sitt preg på livet til den lille familien. De var blitt en familie på fire, og det ga også et større plassbehov. PLASSBEHOV

Da passet det fint at Andrea og Eric fikk tilslaget på leiligheten i Solbakken i november 2019. Eric var godt kjent i borettslaget fra før. I 2016 kjøpte han nemlig hybelleilighet i underetasjen i samme hus. Den leide han ut en periode før den ble solgt i november i fjor. – Vi visste at dette var et veldig trivelig borettslag, men det var tilfeldig at vi havnet akkurat her. Vi kikket aktivt etter et nytt sted å bo da Filip meldte sin ankomst ettersom vi trengte noe større. Vi så boligannonsen på finn.no, og meldte forkjøpsrett på forhånd. Vi var de eneste som hadde gjort det, så vi var heldige, sier Eric og Andrea. ••

17


 MEDLEMSFORDELER: Som medlem i boligbyggelaget får du rabatter og bonus når du handler med samarbeidspartnerne.

18


Bonus og rabatter Mange medlemmer i boligbyggelag benytter seg av det store tilbud av bonus og medlems­rabatter, og kan oppsummere med at de har god økonomisk avkastning på medlemskapet. ingrid kvande jens holsbøvåg-lyngstad

MEDLEMSFORDELER

Det er mange fordeler med å være medlem i et boligbyggelag, blant annet er det lønnsomt rent økonomisk!

eller telefonnummer og passord. Når du også har lagt inn dine betalingskort, vil du starte oppsparingen av bonus når du handler.

VISSTE DU AT:

120 MILLIONER SPART

MEDLEMSDAGER

De siste fem årene har medlemmene i NBBL spart 120 millioner kroner i bonus på å benytte seg av medlemsavtalene, og i fjor ble det utbetalt hele 31 millioner i bonus. Et medlemskap i boligbyggelaget til noen få hundre kroner er med andre ord billetten til store bonuser.

Dersom du krysser av for at du ønsker nyhetsbrev og SMS, vil du få jevnlig informasjon om medlemsdager og andre gode tilbud. Medlemsdagene er ofte med ekstra rabatt og bonus som kun våre aktiverte medlemmer har tilgang til. ••

• De siste fem årene har medlemmene i NBBL spart 120 millioner kroner i bonus på å benytte seg av medlemsavtalene.

• I 2020 ble det utbetalt 31 millioner i bonus til medlemmer i NBBL.

• Nordmenn bruker årlig over 70 milliarder på interiør og oppussing.

PENGER TIL INTERIØR OG OPPUSSING

I Norge er man spesielt opptatt av boligen sin, og hvert år bruker nordmenn over 70 milliarder på interiør og oppussing! Da er det godt å vite at som medlem i boligbyggelaget både får rabatt og bonus på en rekke varer i denne bransjen, som kjøkken, bad, fliser, bordkledning, maling og beis. SLIK FÅR DU BONUS

For å få bonus på alt du handler hos de samarbeidspartnerne som tilbyr det, kreves det kun at du har aktivert medlemskapet ditt. For å aktivere medlemskapet ditt, går du inn på ‘’Min side’’ på boligbyggelagets hjemmesider. Du logger inn med epostadresse

Medlemsfordelene Alle medlemsfordelene dine sjekker du blant annet på: www.fordelerformedlemmer.no.

BBLiD BBLid betyr «boligbyggelags-id». Enkelt forklart er består din BBLiD av din registrerte epostadresse og ditt passord. Det er dette du logger inn med på «Min side».

19


VEDLIKEHOLD OG OPPGRADERINGER

øker verdien En fordel som medlem og beboer er at boligbyggelagene har systemer for oppfølging og vedlikehold. Boliger blir oppgradert etter hvert som behovene melder seg. Det øker verdien av byggene og bidrar til trivsel for beboerne. ole bjørn ulsnæs

– Et godt eksempel på dette er et av opp­ graderingsprosjektene vi jobber med nå, sier prosjektleder Geir Helstedt i Skien Boligbyggelag. – Vi følger opp byggingen av 40 nye bad i et av byens eldste borettslag. Leilighetene ble bygget på 50-tallet, og nå var tiden definitivt moden for oppgradering av badene. TEKNISK OPPGRADERING

Firemannsboligene ble opprinnelig bygget med klosett, vask og badekar i et relativt lite rom. I årenes løp er badene pusset opp i privat regi, og praktisk talt alle baderom hadde mangler i forhold til kravene for våtrom.

20

Borettslaget har hatt flere vannskader, som har ført til forsikringsutbetalinger. Private oppgraderinger gjør at borettslaget ikke har en felles garanti på badene. Kombinert med gjentatte vannskader har det ført til at for­ sikringspremiene har vært høye. – Prosjektet har vært planlagt i fem år. Den tiden har vi måttet ha for å forberede hele borettslaget. Det er viktig å få med et stort flertall av beboerne før vi kan gå i gang med et slikt prosjekt. LIVSKVALITET

I tillegg til å bygge nye bad legges det nye vann- og avløpssystemer i kjøkkenene. Alt

teknisk knyttet til vann og avløp blir modernisert og fornyet. LAVERE FORSIKRINGSPREMIENE

– De aller fleste beboerne velger også å ta litt areal fra soverommet slik at de får et større baderom. Nå får alle flotte, nye bad, borettslaget får en felles garanti på våtrommene, og forsikringspremiene går ned. Men viktigst av alt er at alle beboerne får en bedre livskvalitet. Det er på badet dagen starter, påpeker Helstedt. – Du går inn på badet og sier hei til deg selv. Når det skjer i et nytt og delikat bad, blir dagen mye bedre.


 BAD: Vedlikehold og oppgraderinger er med på å øke verdien på boligene. I tillegg vil nye bad gi bedre komfort og livskvalitet, mener prosjektleder Geir Helstedt i Skien Boligbyggelag.

FRAMSTÅR SOM MODERNE

Baderommene representerer kanskje den dyreste og viktigste oppgraderingen av eldre leiligheter. Men de aller fleste borettslag velger å oppgradere boligene på andre måter. – Når boligene blir oppgradert gjennom hele livsløpet, blir resultatet at leilighetene framstår som moderne, og verdien på eiendommene stiger. Selv om skallet kan være gammelt, framstår boligene som nye og moderne inni, sier Helstedt.

det elektriske anlegget. Vi bytter alltid vannog avløpssystemet i hele leiligheten. Bad og kjøkken henger sammen, og det er viktig at alt blir byttet.

«viktigst av alt er at alle beboerne får en bedre livskvalitet»

ETTERISOLERING

FELLES LØFT

– Når vi bygger nye bad, er det ikke uvanlig at vi også ser på ventilasjon og oppgraderer

– Vi er opptatt av den tekniske delen av boligen. Vann og avløp ligger i bærende

konstruk­sjoner, så det må tas som et felles løft for borettslaget. Arbeid utover det tekniske er opp til beboerne selv å bestemme. LAVERE STRØMREGNING

Fasadeendringer og etterisolering gir lavere strømregning og bedre inne­klima. – Vi har hatt noen enøk-studier på hvor mye energi en kan spare på å bytte vinduer og etterisolere. Det viser seg at fra 5 til 10 centi­ meter ekstra isolasjon gir vesentlig lavere fyringsutgifter, og komforten øker betraktelig. Det blir en helt annen leilighet, avslutter prosjektlederen ••

21


K

OK

KEN

E

SZ

SK

I

M AT

U

W

Sashimi W E S O LO

ingeborg ulsnæs

– NORSK LAKS PÅ SITT BESTE

– Dette er en perfekt rett når man lengter til sommeren, forteller kjøkkensjefen på Jacob og Gabriel, Mateusz Wesolowski, om den asiatiskinspirerte sashimi­retten. – Den er proppfull av antioksidanter og vitaminer, og sashimi kan serveres både som forrett og som en rask og enkel hovedrett.

22


mattipset

 MARIN ERT: Når du har mik sa sammen dressingen , kan du gjer ne putte fisken oppi sånn at all fisken få r smak.

SALT: God olivenolje, salt og rett i ovnen. Mer skal ikke til.

eusz EN: Mat  KOKK e og Kragerø rg o N l kom ti er blei siden. D for åtte år av den nære tt ta han berg og gode på ferske tilgangen ømat. sj lt spesie råvarer –

– Bruk Salmalaks når du skal lage sashimi. Den er det bare å bruke som den er, du kutter den bare i tynne skiver. Norsk laks er en fantastisk råvare, og Salmalaks er en av få fiskeprodukter du kan spise rå uten at den har vært fryst først.

Ingefæren kan du skrelle med en skje eller med baksiden på kniven før du river den på fint rivjern. Chilien og korianderen finhakkes, og limen skvises. Hvor mye du har av hver ingrediens avhenger av dine smakspreferanser. Det er lurt å smake til underveis.

ASIA-INSPIRASJON

FERSKE RÅVARER

I denne retten kan du bruke de grønnsakene og smakene du liker. Her er det brukt enkle grønnsaker som du får kjøpt i hvilken som helst asiamat- eller matbutikk. Miksen her er typisk for det asiatiske kjøkkenet og består av gulrot, hvit rettich, agurk og purre. – Til dressingen bruker jeg ingefær, lime, chili og koriander, soyasaus og sesamolje. Dette er klassiske asiatiske smaker. Hvis du heller ønsker det, kan du også bruke rapseller olivenolje, men om du går for disse, må du passe på å ikke bruke for mye. De kan fort overdøve de andre smakene i retten.

Mateusz, som opprinnelig kommer fra Warsawa i Polen, kom til Norge og Kragerø for åtte år siden. Der blei han bergtatt av den nære tilgangen på ferske og gode råvarer. Her fikk kokken plukke østers rett fra havet, og han minnes fremdeles gleden da han dro opp sin første torsk på fem, seks kilo. – Når du har miksa sammen dressingen, kan du gjerne putte fisken oppi sånn at all fisken får smak. Så er det bare å legge opp på tallerkenen. De crispy grønnsakene legger du i bunn, så fisken sammen med dressingen, og til slutt kan du toppe med sesamfrø og

grønn koriander. Om du er glad i asiatisk mat og har rekechips hjemme, kan du gjerne toppe med det også for å få ekstra krunsj til retten. I STEDET FOR PIZZA

– Når jeg lager denne retten, minner det meg om en kompis som også er kokk. I stedet for å lage pizza når vi møtes, pleier han å slenge sammen en sashimi, omtrent på denne måten. Det er perfekt å lage om man skal samle litt folk. Denne retten kan du enkelt lage på en halvtime selv om du ikke er kokk. Og det er en fin måte å imponere gjestene dine. Jacob og Gabriel har som mange andre restauranter måtte finne alternative løsninger i koronatiden. Denne laksesashimien er en del av en 3-retters matkasse som de selger som et alternativ til gjestene sine når restauranten er stengt. ••

23


Smaken på utelivet Dagene blir lengre og lengre, og det er enklere å komme seg ut mens det er lyst og solen skinner. Med et varmt bål, kan du også lage et lite måltid på tur. Her er noen forslag!

 Foto: Esten Borgos

Pinnebrød DU TRENGER:

Kanelbolle av ferdiglaget pizzadeig Bodil Dorothea Gilje er kjent for å lage skikkelig mat på tur, og hennes kanelboller av ferdiglaget pizzadeig er veldig populære. De kan gjøres klar på tur, og stekes på panne på bålet. DU TRENGER:

1 ferdig pizzabunn 50 g Bremykt smør 4 ts kanel 4 ss sukker Eventuelt noen biter melkerull.

24

SLIK GJØR DU:

• Rull ut pizzabunn på bakepapiret som følger med. • Smør Bremykt utover hele deigen. • Dryss på kanel og sukker. • Rull deigen sammen igjen og del i 10–11 biter. • Stek på lav varme under lokk. • Husk å snu kanelbollene et par ganger så det ikke svir seg. Oppskrift og foto: Bodil Dorothea Gilje / @bodildall, se mer på Instagram.

4 dl hvetemel 0,5 ts salt 2 ts sukker 2 ts bakepulver 5 ss olje ca. 1,5 dl vann SLIK GJØR DU:

Bland det tørre. Spe med vann og olje til deigen har plastelinakonsistens. Form en klump deig til en pølse og tvinn denne rundt en pinne. Stek brødet over glørne til det er gjennomstekt og slipper pinnen. Husk å vri sakte på pinnen mens du steker brødet! TIPS: Du kan tvinne deigen rundt en grillpølse på spidd og lage «pølse i slåbrokk». (Kilde: matprat.no)


kryssord og sudoku

Kryssord & Sudoku Tre vinnere av kryssord får fem Flax-lodd hver, og i tillegg deler vi ut fem Flax-lodd til tre vinnere av sudoku. Merk konvolutten med Kryssord 1-2021 eller Sudoku 1-2021. Svaret sendes til TIBE, postboks 473, 6401 Molde. Svar kan også sendes på epost til: bomagasinet@tibe.no.

Innsendingsfrist 31. mars 2021.

LØSNING KRYSSORD NR. 4, 2020

Vinnere kryssord 4/2020: Arne Dalen, Haugesund Turid Rød, Kristiansund Morten A Torp, Porsgrunn Vinnere sudoku 4/2020: Gry Hartvigsen, Porsgrunn Inger Elisabeth Lønset, Molde Bodil Skogset, Kristiansund

Lett

Middels

Jeg har løst det! Fyll ut kontaktinformasjonen din nedenfor og kryss av. Navn

Adresse

Postnr./Sted

kryssord

sudoku

25


jusspalten

Forkjøpsretten – DIN STORE MEDLEMSFORDEL Boligbyggelagenes fremste formål er å skaffe boliger til medlemmene, enten gjennom bygging av boliger for salg, eller ved å gi medlemmene mulighet til å benytte sin forkjøpsrett ved omsetning av brukte boligene.

For medlemmer i boligbyggelag fremstår nok forkjøpsretten som den aller viktigste grunnen til at man velger å bli medlem. Essensen i forkjøpsretten ved bruktboliger, er at man trer inn i en allerede inngått avtale om kjøp av boligen. Den forkjøpsberettigede trenger da ikke delta i budrunden, men kan vente til kjøpsavtale er inngått, og deretter vurdere om man vil forplikte seg på beløpet. Boligbyggelagene har tradisjonelt bygget mest borettslagsboliger, men bygger i dag også mange eierseksjonssameier. I eierseksjons­sameier er det også mulig å legge inn forkjøpsrett, men en slik rett vil være begrenset til kun å kunne gjelde i 25 år, mens den i borettslag er uten tidsbegrensning. Det finnes derfor i dag få boligsameier med forkjøpsrett. Medlemskapet i et boligbyggelag er ingen eksklusiv klubb, men en mulighet som er åpen for alle. Et medlemskap i boligbygge-

26

laget er heller ikke dyrt. Selve medlemskapet koster gjerne mellom kr. 300–500,- og man betaler deretter en årskontingent, som regel kr. 300–400,Boligbyggelagene er eid av medlemmene og fortjenesten i selskapet kan ikke tas ut av eierne, men må føres tilbake til utvikling av boligbyggelaget, og utvikling av tjenester og bygging av boliger for medlemmene. Alt dette er i tråd med samvirkeprinsippene som boligbyggelagenes virksomhet bygger på. Begrepet forkjøpsrett benyttes ofte i dagligtale også om den fortrinnsrett medlemmene i boligbyggelaget får til å kjøpe boliger bygget av boligbyggelagene eller deres samarbeidspartnere før de legges ut i det åpne markedet. Men når jeg her forklarer innholdet i forkjøpsretten, så er det omsetning av bruktboliger jeg beskriver. Vi skiller mellom tilknyttede borettslag og frittstående lag. I tilknyttede lag følger

det av vedtektene at man må være medlem i et bestemt boligbyggelag for å kunne bli andelseier i laget. Borettslag hvor det ikke er krav om medlemskap i et boligbyggelag, er frittstående lag. Selv om et borettslag er tilknyttet et boligbyggelag, har ikke boligbyggelaget noen myndighet over laget. Det er en egen juridisk enhet. Boligbyggelagene tilbyr også andre tjenester til borettslag og sameier, og den kanskje viktigste av disse er forretningsførsel for boligselskapene. Forkjøpsretten må følge av vedtektene i borettslaget, og normalt er det forkjøpsrett for to grupper. Den ene gruppen er andre andelseiere i samme borettslag, og disse har prioritet foran den andre gruppen, som er medlemmene i et bestemt boligbyggelaget. Det kan være forkjøpsrett også i de frittstående borettslag, men her er det gjerne kun forkjøpsrett for de eksisterende andelseierne i laget.


Forkjøpsretten reguleres av reglene i vedtektene, og av reglene i borettslagslovens kapittel 4. Av loven følger det at dersom en andel i et borettslag overdras mellom nære familie­ medlemmer, så utløses allikevel ikke forkjøpsretten. På denne måten er det for eksempel mulig for foreldre å overdra en borettslagsbolig til voksne barn, eller å overdra borettslagsboligen til et søsken osv. Ved salg av en andel i borettslag med forkjøpsrett, må forkjøpsretten avklares i forbindelse med salget. Dette kan gjøres på to ulike måter, enten etter at salgsavtalen er inngått, eller før salget, ved at man benytter en såkalt forhåndsavklaring. Ved en etterskuddsavklaring tar avklaringen inntil 20 dager. En forhåndsavklaring innebærer at man før boligen selges, lyser ut boligen for interesserte medlemmer i boligbyggelaget. Medlemmer som melder seg, må deretter

vente til boligen blir solgt, før de endelig må avklare om de vil benytte forkjøpsretten eller ikke. Interessentene og selger kan på denne måten på forhånd vite om det finnes interesserte medlemmer i boligbyggelaget eller ikke. Det gjør situasjonen knyttet til forkjøpsrett mer forutsigbar, og ventetiden for kjøper er kortere fra man har inngitt bindende bud til forkjøpsretten kan avklares. Hvem som får benytte forkjøpsretten, avgjøres av medlemmenes ansiennitet i boligbyggelaget. Ansienniteten avgjøres etter hvor lenge man har vært medlem. De fleste lag praktiserer også en ordning der man kan overta medlemskapet fra familiemedlemmer, men man kan allikevel ikke få lengre ansiennitet enn fra sin egen fødselsdato. Men jo lengre medlemskap, jo bedre mulighet til å vinne forkjøpsretten. Medlemskap i et boligbyggelag er derfor blitt en populær gave til barn og unge, for eks. i forbindelse med

dåp og konfirmasjon. Juniormedlemskap er som regel også fritatt for årskontingent frem til man fyller 18 år. Det finnes også ulike samarbeid mellom boligbyggelag om forkjøpsrett, og flere boligbyggelag har boliger med forkjøpsrett i flere områder av landet. Dette betyr at et medlemskap i et boligbyggelag I dag er det forhåndsavklaringen som er mest vanlig. På denne måten kan både boligselger kan gi deg mulighet til å benytte forkjøpsrett også andre steder i landet. ••

line c.b. bjerkek advokat, nbbl

27


personlig økonomi

Pandemi og boligprisvekst

Koronapandemien ga den dypeste økonomiske nedturen i manns minne, samtidig steg boligprisene hele 8,7 prosent. Hvordan kunne det skje? La oss grave litt i årsakene.

Koronautbruddet og påfølgende nedstengningen av samfunnet våren 2020 var naturligvis et enormt sjokk for norsk økonomi. Arbeidsledigheten skjøt i taket og usikkerheten om fremtiden var stor. Boligmarkedet var intet unntak. Meglerne fryktet tomme og avlyste visninger. Boligbyggerne fryktet stopp i byggeprosjekter. Og det var tett mellom spådommene om boligprisfall i media.

2) BANKENE FIKK LÅNE UT MER

Så feil kan man altså ta.

3) STORE OFFENTLIGE TILTAKSPAKKER

TRE AVGJØRENDE ÅRSAKER

Når kriser inntreffer er det avgjørende at man raskt gjenoppretter tilliten i husholdningene. Myndighetene gjorde i hovedsak tre tiltak som fikk stor innvirkning på boligmarkedet:

Som et tiltak for å stimulere økonomien fikk bankene i andre og tredje kvartal 2020 lov til å gi inntil 20 prosent av utlånene utover kravene i boliglånsforskriften. Det innebar blant annet at bankene kunne gi flere utlån som ikke oppfylte kravene om 15 prosent egenkapital og maks belåning på fem ganger inntekt.

Store finanspolitiske krisepakker til husholdningene og næringslivet var avgjørende for å forhindre en større økonomisk nedtur. Det samme skjedde hos mange av våre nærmeste handelspartnere. Tiltakspakkene globalt var langt større enn det vi for eksempel så under finanskrisen.

viser at frykten for å miste jobben var normalisert på et lavt nivå allerede tidlig på forsommeren. Mange har faktisk fått bedre råd som følge av lavere rente, avlyste ferieturer og redusert sosial omgang. De frigjorte midlene har blant annet blitt brukt i budrunder i et opphetet boligmarked. Erfaringene fra i våres viser at etterspørselen etter høyere boliglån har vært høy i mange år, men at den har blitt holdt kunstig lav av boliglånsforskriften. Når man lettet på forskriften var det som å slå hull på en demning. Da husholdningene innså at økonomien ikke gikk nedenom og hjem, strømmet lånesøknadene inn. Nullrente og velvillige banker er en eksplosiv kombinasjon i boligmarkedet. ••

1) RENTEKUTT

Norges Bank kom raskt på banen og kuttet styringsrenten fra 1,5 prosent til null. Internasjonal forskning anslår at et rentekutt på 1,5 prosentpoeng, isolert sett, kan øke boligprisene med om lag 15 prosent.

28

Norsk økonomi har utviklet seg bedre enn det mange fryktet våren 2020. Da det ble klart at myndighetene i stor grad «tok regningen», kom troen på egen økonomi og fremtiden raskt tilbake. NBBLs Boligmarkedsbarometer

christian f. bjerknes sjeføkonom, nbbl


Megleravdeling

IKKE VENT: Vinteren er en god tid for salg av borettslagsleiligheter, sier Hanne Holmberg og Isabell Heidenreich-Riis. Prisene er gode, så det er ingen grunn til å vente til våren.

Nå er prisene gode – Vi har litt for få boliger for salg akkurat nå. Det er synd, for de leilighetene som er i markedet, går unna som bare det. Og prisene er veldig gode, sier Hanne Holmberg og Isabell Heidenreich-Riis. ole bjørn ulsnæs

Eiendomsmeglerne er enige om at det er nå folk bør slå til om de går med planer om å selge sin borettslagsbolig. Markedet er hett om dagen. SELGERS MARKED

– Jeg har mange henvendelser på visninger, helt uavhengig av om det er eneboliger, tomannsboliger eller leiligheter, sier Heidenreich-Riis. – Det er selgers marked nå fordi det er for få slike boliger i markedet. Og boligene går fort unna. Jeg har hatt tre salg på to dager, og det er bra. – Vi skulle veldig gjerne ha flere objekter å jobbe med, følger Holmberg opp. – Det er

Trenger du hjelp til boligsalg eller en uforpliktende verdivurdering? Ta kontakt

mange folk på visning, og boligene jeg har solgt. har gått til over prisantydning. Det er rift etter de få leilighetene vi har for salg. Meglerne i Eiendomsmegler 1 Telemark mener det kan være flere forklaringer på den høye interessen for borettslagsleiligheter. Lav rente er en viktig faktor. Og vinteren er en god tid for salg av boliger. Det er ingen grunn til å vente på våren. SMITTESIKKERT

– Jeg synes at markedet stoppet opp litt tidligere enn vanlig før jul, sier Heidenreich-Riis. – Det kan ha noe å gjøre med smittesituasjonen. Kanskje folk ønsker å vente til våren i håp om

hanne holmberg Eiendomsmegler MNEF 970 47 628

at det er lavere smitte da. Men det er det ikke noen grunn til. Vi tar smittevernet på alvor. Visningene er trygge. Alle på visning spriter hender og går med munnbind. Og folk må melde seg på visningene. – Vi sørger for at det ikke kommer mange på en gang når vi har visninger, understreker Holmberg. – Alt går ordentlig for seg. Det er også noen leiligheter som står tomme. Da kan folk låne med seg nøkkel og kikke på boligene alene. Og så holder vi private visninger etter avtale. Da kan potensielle kjøpere få privatvisning sammen med en megler. Vi er opptatt av trygge visninger, både for kjøperes del og for oss selv. ••

isabell heidenreich-riis Eiendomsmegler 900 65 025

Bomagasinet nr. 1, 2021 medlemsblad for skien boligbyggelag

29


UTBYGGERE VELGER

SBBL

– Veldig mange utbyggere ønsker å samarbeide med oss når de skal bygge boliger. Borettslagsmodellen står sterkt, og både utbyggerne og leilighetskjøperne har fordeler av at SBBL er med på laget, sier leder for bedriftsavdelingen Tor Erik Aas. ole bjørn ulsnæs

– Og vi har fordeler av samarbeidet siden vi i slike prosjekter tegner forvaltningsavtaler med borettslagene, som blir tilknyttet SBBL. Det er avtaler som styrker oss og kommer medlemmene våre til gode. Borettslagsmodellen innebærer at boligene finansieres med 50 prosent av kjøpesummen som fellesgjeld og 50 prosent som innskudd. Det betyr at inngangsbilletten til ny leilighet blir overkommelig. Fellesgjelden er avdragsfri i 20 år, så i den perioden betaler kjøperen kun renter. Samarbeidet med SBBL er ikke bare en tryg­ghet for utbygger. For kjøperne betyr borettslagsmodellen også at alle forholdene rundt boforholdet er regulert. Bolig­ byggelaget er med på å sette vedtekter for borettslaget og legger føringer for et godt bomiljø framover. Det er ikke mulig for en utbygger å etablere et borettslag uten å samarbeide med et boligbyggelag. Alternativet er å etablere et sameie, men da forsvinner muligheten for å finansiere prosjektet med fellesgjeld. ULIKE SAMARBEIDSMODELLER

– Vi blir invitert inn i ulike prosjekter, sier Aas. Han nevner Seltor Eiendom, som bygger på Vestsiden i Porsgrunn, og Roger Hermansen, som bygger Glassmestergården i Skien sentrum. – Utbyggerne har en tomt, et prosjekt eller en ide og ønsker å ha SBBL som partner. Vi tenker at et samarbeid med oss setter et

30

kvalitetsstempel på prosjektet. Grenland er det området i landet der borettslag er mest populært. Det kommer av at borettslags­ modellen gjør det enklere for flere å komme seg inn på boligmarkedet. Samarbeidet mellom en utbygger og SBBL kan organiseres på ulike måter. En modell er at utbyggeren står for utviklingen av hele prosjektet selv og velger SBBL som forretningsfører. I andre prosjekt går SBBL inn på eiersiden i et utbyggerselskap. Klosterøya Vest er et slikt tilfelle, der SBBL samarbeider med flere andre aktører om utbyggingen. – Og så har vi prosjekter som vi utvikler og eier helt alene, sier Aas. – Lerken på Tollnes og Lindemans Falkum er eksempler på det. SBBL har over 15 000 medlemmer, og boligbyggelaget har utviklet sin kompetanse på boligprosjekter gjennom 75 år. Den kunnskapen er også attraktiv for utbyggere. HJELPER STYRET

I et nytt prosjekt bidrar SBBL med å stifte borettslaget og registrerer laget i registeret i Brønnøysund. – Vi tinglyser andelene, vi sørger for å låne penger til fellesgjelden, og vi sørger for oppgjør til utbygger. Når leilighetene er solgt, går borettslaget over i ordinær drift. Borettslaget er en liten bedrift med regnskap, styre og alt annet som følger med. Vi er forretningsfører for borettslaget. Det betyr at vi sørger for å få inn husleie, betale regninger, og vi fører regnskapet. I tillegg hjelper vi styret med å gjøre sin jobb.

Vi har kompetanse til å gi økonomiske, administrative og juridiske råd, forklarer Aas. – Vi er også opptatt av at det skal være godt å bo i de borettslagene vi engasjerer oss i. – Det betyr at vi er med på å sette opp vedtekter, vi lager budsjett som danner grunnlag for felleskostnader, og vi bruker vår erfaring til å legge til rette for et godt bomiljø. I Bedriftsavdelingen vet vi mye om hva som skal til for å få et borettslag til å fungere godt. FORKJØPSRETT

SBBL er storkunde hos Sparebank 1 Tele­ mark, og det samarbeidet medfører gunstige lånebetingelser i utbyggingsprosjektene. – Vi forhandler rentebetingelser og låne­ betingelser for ca. 220 borettslag og sameier. Det sier seg selv at vi står sterkt og oppnår gode betingelser, sier Aas. – Når SBBL samarbeider med en utbygger om et prosjekt, er det mest gunstig for utbyggerselskapet eller leilighetskjøperne? – Jeg vi si at det er 50/50. Beboerne flytter inn i et borettslag der alt er ivaretatt. Ut­ byggerne får tilgang til vår kompetanse, så et slikt samarbeid er en fordel for alle. Og vi i SBBL får flere forvaltningsavtaler. Det er gunstig for vår virksomhet. – Og alle våre medlemmer får forkjøpsrett til de prosjektene vi går inn i. Det betyr at de stiller sterkt om de ønsker seg en spesiell leilighet i et av prosjektene. Det er slik at den som har lengst ansiennitet, får velge først, avslutter Aas. ••


«boligbyggelaget har utviklet sin kompetanse på boligprosjekter gjennom 75 år. Den kunnskapen er også attraktiv for utbyggere»

FORDEL: SBBL er partner i flere utbyggingsprosjekter. Det er en fordel for utbygger, framtidige beboere og oss, sier Tor Erik Aas.

ERFARING: Vi hjelper styrene og har lang erfaring med alle typer spørsmål knyttet til driften av borettslag, sier leder for bedriftsavdelingen Tor Erik Aas. Han har med seg rådgiver Ann-Brith Thorsen, som har 35 års erfaring på dette feltet.

Bomagasinet nr. 1, 2021 medlemsblad for skien boligbyggelag

31


BRUK NETTET: All informasjon om forkjøpsretten er samlet i vår forkjøpsrett-portal, forteller rådgiver Sylvia Erin Aarli. Her kan du også melde forkjøpsretten digitalt.

Forkjøpsretten er vår viktigste medlemsfordel – Av alle våre medlemsfordeler, er forkjøpsretten den viktigste. Det gjelder enten du skal kjøpe leilighet i et av våre nye prosjekter eller om du er ute etter en bruktbolig, sier rådgiver i SBBL Sylvia Erin Aarli. ole bjørn ulsnæs

Vi får mange spørsmål om forkjøpsretten. De lurer på hvordan de skal gå fram for å bruke medlemskapet og forkjøpsretten ved kjøp av bolig. Vår anbefaling er at man gjør seg kjent med reglene allerede når man starter boligjakten. MANGE SOM IKKE VET

Det er medlemskapet i SBBL som gir deg forkjøpsretten. Den kan gi medlemmer mulighet til å skaffe seg en bruktbolig uten å være med på budrunden. Også i nye prosjekt er ansienniteten viktig. Den som har lengst medlemstid, får velge bolig først. Forkjøpsretten gir ikke bare fordeler når det gjelder kjøp av bolig i SBBLs borettslag. Forkjøpsretten gjelder i en rekke bolig­byggelag over hele landet, og totalt

32

har medlemmene i SBBL forkjøpsrett til 95000 boliger. PÅ NETT OG APP

– Hvor finner en informasjon om forkjøpsretten? – Alle fakta er samlet i vår forkjøpsretts­ portal, og den kan du se enten i appen eller på nettsiden vår. Vi legger ut nye boliger på forkjøpsrett hver onsdag, og man kan enkelt melde forkjøpsretten elektronisk når du logger inn på Min Side. Her finner du også informasjon om boligen forhåndsavklares(ikke solgt enda) eller om det er fastprisavklaring (boligen er solgt) Se egen faktaboks./faktaramme. Har du flere spørsmål eller noe du ikke finner svar på så er Aarli og SBBL klar til å hjelpe til. – Bare ta kontakt, avslutter rådgiveren. ••

Slik fungerer forkjøpsretten: Har du meldt forkjøpsrett på en bolig og vært medlem i Skien Boligbyggelag lenger enn den som vinner budrunden, kan du overta boligen til den prisen som ble avtalt. Det er to måter å avklare forkjøpsretten på: FORHÅNDSAVKLARING Boligen prøves på forkjøpsrett før den er solgt. Da annonseres den med prisantydningen som er satt på boligen. Er du interessert, må du melde forkjøpsretten din innen fristens utløp. Meldt forkjøpsrett er ikke bindende. Hvis du legger inn bud hos megler før frist for forkjøpsrett går ut, har du også meldt din forkjøpsrett. FASTPRISAVKLARING Når boligen avklares etter at den er solgt, annonseres den med fast pris, dvs. for den summen boligen er solgt for. Da kan du som medlem melde ditt krav om forkjøpsrett og tre inn i den avtalen som opprinnelig kjøper og selger har inngått. Det er bindende når du melder forkjøpsretten på fastprisav­ klaring. Dersom det er flere medlemmer som melder forkjøpsrett, vil boligen gå til den med lengst ansiennitet.


HUSK!

t talingskorte Registrer be r få ide og du ditt på Min S bonus på sk automati kjøpet.

MEDLEMSFORDELER I SKIEN BBL 2021 Som medlem kan du gjøre deg nytte av en rekke lokale avtaler med faste rabatter og spesialtilbud. Dessuten kan du oppnå store ­rabatter ved å benytte deg av landsdekkende avtaler for bbl-­medlemmer. Se oversikt over dine fordeler på skien.bbl.no.

CARLSEN FRITZØE

FARGERIKE

ELEKTRO 4

EIENDOMSMEGLER1

2% bonus på alle kjøp

3% bonus på alle kjøp

30% rabatt på el-materiell

15% på maling/jernvare

10% rabatt på lagerførte produkter

7,5% rabatt på timepris

25% på trelast

15% rabatt på Baron og Baronesse maling

Medlemmer i Skien BBL får gratis verdivurdering og kr 5.000 i rabatt ved boligsalg.

DEKKSPESIALISTEN

SPAREBANK1 TELEMARK

MONTÉR

GRENLAND MINILAGER

5% bonus på alle kjøp

Lavere rente – ingen gebyr!

5% bonus på hele kjøpet med aktivert medlemskort. Gjelder også tilbudsvarer.

10–15% rabatt

PORSGRUNNSVN. 304 - 3736 SKIEN

Tlf. 35 91 35 00

Vakt: 952 87 000

www.rorleggern.no

RØRLEGGER’N AS

SKIEN FRITIDSPARK

TEATER IBSEN

5% bonus på alle kjøp

Medlemspris på de fleste aktiviteter.

Billettene reserveres på tlf. 359 05 040 Rabatter på billettprisene på utvalgte forestillinger i 2020.

15% på timepris 23% på rør, rørdeler og ­baderomstilbehør

Medlemskortet må vises.

OMSORGSTJENESTEN AS

MULTIFAG AS

IBSENHUSET

10% rabatt i 6 mnd på alle tjenester

Opptil 35 % rabatt på materiell. Opptil 17 % rabatt på timepris.

Rabatt på utvalgte forestillinger. Grupperabatt på de ­forestillinger som har denne priskategori. Hvilke forestillinger du får rabatt på finner du på vår hjemmeside www. skien.bbl.no Billetter reserverer du på telefon 359 05 490 eller klikk deg inn på forestillingene på hjemmesiden vår og bestill online

WRIGHT TRAFIKKSKOLE 5% bonus

TILBORDS

FLÜGGER FARVE

5% bonus

5% bonus

COLOSSEUM TANNLEGE 5% bonus

ITMARKED.NO

POLARKRAFT

5% bonus

2% bonus Medlemsstrøm

ADVOKATFIRMAET LEGALIS 5% bonus på advokattjenester

Alle rabatter gjelder på ordinære priser. * Bonus gjelder alle produkter/tjenester som leverandøren tilbyr, også kampanjer og produkter/tjenester som allerede er rabattert.


NÅ PLANLEGGES NYTT BYGGETRINN PÅ TOLLNES! Til sommeren flytter de første beboerne inn i sin nye bolig på Lerken. Nå skal prosjektet videreføres med 18 nye boenheter. ole bjørn ulsnæs

34


SAMARBEID: SBBL har valgt Telemarkhus som utbygger av prosjektet på Tollnes. Prosjektutvikler marked i SBBL Gunn-Heidi Kittilsen og byggeleder Andreas Holand hos Telemarkhus er fornøyde med samarbeidet. Boligene i byggetrinn 2 blir liggende på det åpne området til høyre i bildet.

o her? Vil dBuyggbetrinn 2 «De aller fleste leilighetene i første byggetrinn er solgt, men det er ennå mulighet til å skaffe seg en bolig raskt.»

– Jeg synes det er gøy at vi har kommet så langt med prosjektet at vi kan forberede neste byggetrinn. Første byggetrinn er ferdige utvendig, og de har fått et flott og moderne uttrykk, sier prosjektutvikler marked GunnHeidi Kittilsen. De aller fleste leilighetene i første byggetrinn er solgt, men det er ennå mulighet til å skaffe seg en bolig raskt. I skrivende stund er fire boenheter ledige. MILJØVENNLIG KLEDNING I GRAN

Byggetrinn én består av 14 leiligheter fordelt på syv tomannsboliger. Snart skal det store, gamle huset på tomta rives, og før sommeren skal det bygges 18 nye boliger. Boligene har utvendig kledning i vedlike­ holdsvennlig gran. Den vedlikeholdsfrie kledningen er av typen Nord, og det er første gang farget, impregnert gran benyttes på denne måten. Resultatet er et naturlig og tidløst utseende. Nord er miljøsertifisert, miljøvennlig og laget av bærekraftig norsk trevirke. – Det er et miljøvennlig og bærekraftig

valg, understreker Kittilsen. – Vedlikeholdsintervallene er lange, så den jobben trenger beboerne nesten ikke tenke på. HØY STANDARD

Kittilsen er opptatt av å fortelle om standarden på boligene i Lerken. – Kvaliteten kan ikke sammenlignes med andre prosjekter. Standarden og kvaliteten er høy. Vi bruker 60x60 cm fliser på begge bad, vaskerom og i gang, det er flott kjøkkeninnredning og gjennomført kvalitet hele veien. Lekre interiørfarger, listefrie vinduer og et herlig gulv med enstavsparkett i alle rom løfter boligene betydelig. Lerken ligger i et veletablert område på Tollnes. Det er kort vei til alt beboerne har bruk for til daglig. Begge byene ligger en kjapp sykkeltur unna, og det er godt kollektivtilbud – enten en skal til Porsgrunn eller Skien. SAMARBEIDER FOR FØRSTE GANG

SBBL har valgt Telemarkhus som utbygger,

og det er første gang boligbyggelaget samarbeider med selskapet. – Lerken på Tollnes er det største enkelt­ prosjektet for oss med sine 32 boenheter, sier byggeleder Andreas Holand hos Telemarkhus. – Vi valgte Telemarkhus fordi de har en lang tradisjon i å bygge kvalitetsboliger, forteller administrerende direktør i Skien Boligbyggelag Marianne Hegna. – Og vi har erfart at ansatte i selskapet er veldig løsningsorienterte og gode på samarbeid. BYGGETRINN TO

– Opprinnelig var Lerken et prosjekt med 30 boliger, men nå har vi besluttet at det hvite huset midt på tomta skal rives for å gjøre plass til ytterligere to boliger, forteller Kittilsen. – Det betyr at neste byggetrinn får 18 boliger. Totalt blir Lerken borettslag på 32 boenheter, som videreføres med kvalitetene prosjektet er kjent for. Vi planlegger å få godkjent rammetillatelse slik at vi kan starte salget før sommeren. ••

Bomagasinet nr. 1, 2021 medlemsblad for skien boligbyggelag

35


FREMTIDSFULLMAKT: Dersom du har en sykdom der du på sikt ikke vil være i stand til å ivareta f. eks dine økonomiske interesser, kan du opprette en fremtidsfullmakt.

Fremtidsfullmakt

– EN GOD INVESTERING

Hvem skal bestemme over dine interesser når helsen svikter og du ikke lengre kan ivareta disse selv? Og hva kan du påvirke selv, og hvordan?

36

VERGEMÅL

I vergemålsloven finner man regler om verge­ mål, og for voksne har loven to former for vergemål. Den ene formen er det alminnelige vergemålet er hvor den vergetrengende beholder sin rettslige handleevne. Den andre formen, som er nødvendig unntaksvis, er hvor den vergetrengende helt eller delvis fratas sin rettslige handleevne. – For begge former for vergemål, må omfanget tilpasses behovet i det enkelte tilfellet, og skal

ikke gjøres mer omfattende eller vare lengre enn nødvendig. Vergemål kan omfatte både økonomiske og personlige forhold, og vergens oppgaver er i hovedsak å bistå den vergetrengende og ivareta vedkommende sine interesser. FREMTIDSFULLMAKT

Oppretter man en fremtidsfullmakt har man et alternativ til verge oppnevnt av det offentlige, og man kan i større grad styre


M ED

5% BONU S

LE

M

SF

innholdet i bistanden selv. Formålet er å ha kontroll over egen fremtid og sikre god ivare­takelse av dine personlige og økonomiske interesser. Reglene om fremtidsfullmakt fremgår også derfor i vergemåls­loven. Loven definerer fremtidsfullmakt som en fullmakt til en eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten. Enhver person over 18 år som har evne til å forstå hva en fremtidsfullmakt innebærer, har adgang til å opprette en slik fullmakt. Og en fremtidsfullmakt kan bare opprettes med sikte på at fullmaktsgiveren kommer i en helsetilstand som medfører at han eller hun ikke lengre kan ivareta sine interesser.

• Det må fremgå at den skal ha en fremtidsvirkning – at fullmakten skal gjelde når den fysiske eller mentale helsen gjør at du ikke lengre greier å ta vare på interessene dine på de områder fullmakten regulerer.

HVA KAN FULLMAKTEN INNEHOLDE?

HVEM KAN VÆRE FULLMEKTIG?

Det er stor grad av frihet til innholdet i fremtidsfullmakten – du bestemmer selv hva den skal regulere. Typisk kan den gjelde økonomiske forhold som håndtering av gjeld, løpende inntekter og utgifter (regninger), utleie eller salg av fast eiendom og bolig – spekteret er vidt. Også når det kommer til personlige forhold er det det mye som kan omfattes. Alt fra hvem som skal representere deg og ivareta dine interessert overfor kommune eller NAV. Ønsker om at penger skal brukes på ferieturer, konserter man har hatt glede av eller at bestemte nevøer og nieser skal få helt spesifikke julegaver. Også hvem som skal ha tilgang til dine digitale kanaler; e-post, Facebook etc. – vil være et personlig forhold, og kanskje stadig mer aktuelt. Skriv derfor fremtidsfullmakten mens du er frisk nok til å vite hvordan du ønsker det skal være. Fylkesmannen fraråder at man skriver fremtidsfullmakt utelukkende av hensyn til pårørende, for eksempel slik at disse kan få gaver eller forskudd på arv. Du bør absolutt ikke skrive fremtidsfullmakt dersom du opplever deg presset av dette fra andre!

Dette kan du bestemme selv. Men en fullmektig må ha fylt 18 år på tidspunktet hvor fullmakten skal benyttes og kan ikke selv ha verge. Et selskap eller juridisk person kan ikke være fullmektig, altså ikke AS Regnskap, eller Advokatfirma S. Vindel – det må være en fysisk person. Ektefelle, barn, venn, betrodd nabo eller samboer er eksempel på mulige fullmektiger. Uansett hvem du velger, husk å spørre vedkommende! Det er viktig både for praktiske forhold med oppbevaring, og ikke minst fordi du som den klare hovedregel ikke kan trekke tilbake fremtidsfullmakten etter at denne har trådt i kraft. Det er derfor også viktig å velge en person du har særlig tillitt til.

FORMKRAV

• Fullmakten må være skriftlig. Det er et absolutt krav.

• Fullmakten skal undertegnes av to vitner som fullmaktsgiver har godtatt. Vitnene må være over 18 år, de må forstå betydningen av å undertegne. Vitner kan ikke være fullmektigen selv, fullmektigens ektefelle, samboer, foreldre, barn og barnebarn.   Personer som kan ha egeninteresse i at du oppretter fremtidsfullmakt bør man også unngå å velge som vitne. • Du må som fullmaktsgiver undertegne fullmakten i vitnenes nærvær. Og det skal være ditt ønske at fullmakten blir underskrevet.

OR

DEL – LEGA

LI

S

MEDLEMSFORDEL ADVOKATFIRMAET LEGALIS Gjennom SBBL har du gratis samtale med advokat hos Legalis. Hvis du ønsker mer bistand med fremtidsfullmakt eller samboeravtale eller noe annet har du svært gunstig pris og 5 % bonus tilbake på det du betaler. Legalis kan kontaktes på tlf. 21416767, e-post fordel@legalis.no eller benytt advokatchatten.no/fordel.

Webinar med Legalis:

Ny arvelov Tirsdag 23. mars klokken 18.00 Følg med!

BØR JEG HA FREMTIDSFULLMAKT?

Om du bør lage en fremtidsfullmakt vil særlig avhenge av egne personlige og økonomiske forhold. I familier med egne og felles barn kan det være interessekonflikter som kan tilsi at man bør utpeke en fullmektig til å ivareta sine interesser når man blir syk/ dement. Det kan minimerer fremtidige konflikter, og kan gi deg ro i sjelen. Enslige bør også vurdere å opprette fremtidsfullmakt. Da har du trygghet i hvem som håndterer dine personlige og økonomiske forhold når du ikke lengre er i stand til dette selv. ••

tonje hovde skjelbostad advokatfirmaet legalis

Bomagasinet nr. 1, 2021 medlemsblad for skien boligbyggelag

37


PLANER OM Å PUSSE OPP BADET?

÷23% på baderomstilbehør

÷23% på rør- og rørdeler ordinær pris

÷15% på timepris

5% bonus på alle kontante

varekjøp!*

*Rabatt gis ikke på nedsatte varer eller varer på kampanje. Bonus gis på alle varekjøp i butikk med registrert betalingskort. Bonus gjelder ikke ved fakturerte varer og arbeidstid.

38

PORSGRUNNSVN. 304 – 3740 SKIEN Tlf 35 91 35 00 • Vakttelefon 952 87 000 firmapost@rorleggern.no www.rorleggern.no


Medlemmer i Skien Boligbyggelag får ekstra fordeler hos oss.

©Eva-Katalin/GettyImages

Dra meg baklengs inn i fuglekassa Flyttet du i borettslag og håpet på et enklere liv? Med Altibox kan vi i alle fall love deg en enklere tv-hverdag. Altibox har nemlig Norges mest fornøyde bredbånds- og tv-kunder*. Noe av grunnen er at produktet er enkelt å bruke og rett og slett bare fungerer slik det skal. Styret kan be om et tilbud – hvis du som beboer spiller det inn. Les mer på altibox.no/boligselskap ALTIBOX LEVERES AV *Kilde: EPSI 2020

Bomagasinet nr. 1, 2021 medlemsblad for skien boligbyggelag

39


MEDLEMSFORDELER HOS CARLSEN FRITZØE

FÅ GODE TILBUD

OG 2% BONUS PÅ ALT!

I TRYGGE HENDER BLANT EKTE FAGFOLK

Modernisere hele huset, bygge ny terrasse eller bare pusse opp et rom? Hos Carlsen Fritzøe får du alt du trenger av trelast, byggevarer, verktøy, maling og mye mer. Du får gode råd og svar på dine spørsmål fra betjeningen med kunnskap, og vi kan hjelpe deg med alt fra planlegging og beregning til transport og finansiering. Trenger du en flink håndverker, har vi navn og nummer til de beste i ditt distrikt.

I trygge hender blant ekte fagfolk! Husk å vise frem medlemskortet for å få rabatt og bonus. Vi hjelper deg å aktivere fordelskortet. Medlemsrabatt gjelder ikke varer på tilbud eller til fast lavpris.

CF0064_SKI_Annonse_210x262_Medlem_BBL.indd 1

SKIEN - Aasland - Kjørbekkdalen 5, 3735 Skien Tlf.: 35 50 31 50 - Åpent: 7-18 (9-15) BAMBLE - Havna - Skolegangen, 3960 Stathelle Tlf.: 35 96 88 00 - Åpent: 7-17 (9-14)

22.08.2017 10.06


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.