Bomagasinet MOBO 1-2023

Page 1

tema: hverdagsøkonomi GENERALFORSAMLINGER: Endelig kan vi møtes! side 32–33 7 supre sparetips side 17 NY MEDLEMSFORDEL: SIGDAL KJØKKEN side 36–37 Medlemsblad for MØRE OG ROMSDAL BOLIGBYGGELAG NR. 1 / 2023 BO magasinet
hap p y- h o m es . n o Benyt t deg av vår MOBO-rabat t

VI STÅR KLAR FOR Å HJELPE TIL MED

INTERIØRMALING

BUTINOX STILFULLT TREVERK

er en malingsserie spesialtilpasset innvendig panel, dører, vinduer og innredning. Malingen er slitesterk, vaskbar, og har ekstremt god heft og trenger ingen grunning. Produktet er Svanemerket og har god dekkevene, kantdekk og slitestyrke. I tillegg til at malingen ikke gulner. De hvite tonene holder seg hvite.

SE VÅRT UTVALG PÅ OBSBYGG.NO

Åpningstider: 7–20 (9–18)

Åpningstider: 7–20 (9–18) MOLDE

MOLDE

molde.obsbygg@coop.no • tlf 979 95 105

Du får mer hos Montér

BONUS & RABATT 5 %

Montér har alt du trenger til ditt bygge- og oppussingsprosjekt. Som medlem i MOBO får du alltid 5% medlemsbonus. I tillegg får du 5% medlemsrabatt* på det du handler.

For å få rabatt må du fremvise ditt medlemsbevis.

For å få bonus betal med et av betalingskortene du har registrert på MOBO Min side.

Gå inn på MOBO sin app for å finne ditt nærmeste Montér byggevarehus.

4
*Rabatt gjelder ikke kampanjevarer

REKK OPP HÅNDA, NÅ HAR DU MULIGHETEN!

Det er nærmer seg tid for generalforsamlinger, årets viktigste møter. Det er nå du kan påvirke, det er nå du kan ta din del av ansvaret og gjøre noe for felleskapet. Nå har dere som bor sammen mulighet til å snakke sammen om hva som har vært utfordringene i året som har gått og hva dere mener skal prioriteres fremover. Vis engasjement, interesse og være en konstruktiv medspiller i ditt nabolag. Tilbakemeldingene fra de som stiller opp, de som påtar seg verv er at de opplever det som verdifullt å være en del av fellesskapet. Den største utfordringen er at de gjerne skulle vært flere på generalforsamlingen, på dugnadene og i styret. Det er ikke farlig å si ja til et verv i et borettslag eller sameie. Vi legger til rette for at alle skal kunne delta uavhengig av erfaring og kompetanse. Det skal være enkelt, oversiktlig og trygt å sitte i styret i ett av våre boligselskap. Vi kan bidra med rådgivning, digitale verktøy, og alle tjenestene som dere har behov for på ett sted. Dette er det vi kan og det som er jobben vår. I fjor lanserte vi også styreskolen og beboerskolen som er enkle digitale kurs som gir en god innføring i styrearbeidet og hva som er viktig å tenke på som beboer.

Økonomien i de fleste borettslagene er presset for tiden. Høy prisstigning og renteoppgang har begrenset handlingsrommet for andre investeringer. Dere forvalter store

MEDLEMSBLAD FOR MØRE OG ROMSDAL BOLIGBYGGELAG

nr. 1, 2023

ansvarlig redaktør

Direktør Ole Jakob Strandhagen, Møre og Romsdal Boligbyggelag

eiendomsverdier og det er viktig at det fortsatt settes av penger til vedlikehold for å opprettholde bokvalitet og verdi.

Jevnlige vedlikeholdstiltak er viktig –følg opp vedlikeholdsplaner for å unngå at «sparekniven» på sikt fører til dyrere skader. Hør gjerne med teknisk avdeling hos oss om dere ønsker hjelp til prioritering av vedlikeholdsplanene. En del tiltak som for eksempel etterisolering, utskifting av dører og vinduer vil også ha god effekt på strømforbruket. El­sjekk og vannsjekk avdekker dessuten problemer og gir rabatt på forsikringspremien. Forhåpentligvis så vil store deler av den ekstra milliarden som Enova mottar i tiden fremover kunne være med å på å støtte energibesparende tiltak.

I år tar vi tilbake tradisjonen med å avholde felles generalforsamlinger på Scandic Seilet. Dette er fin anledning til å møte våre ansatte, andre boligselskaper og noen av våre samarbeidspartnere for å stille spørsmål eller utveksle erfaringer over en kopp kaffe. Vi og samarbeidspartnerne våre dekker alle kostnadene for de som ønsker å være med.

Vi ønsker dere lykke til med årets generalforsamlinger. Spesielt ønsker vi alle nye styreledere og styremedlemmer velkommen. Ta gjerne kontakt med oss for en bli­kjent­prat!

Ole Jakob Valla Strandhagen Adm. dir.

2023 nummer 1

møre og romsdal boligbyggelag

Strandgata 5, 6415 Molde.

Tlf: 71 25 93 00

E-post: mobo@mobo.no

Hjemmeside: mobo.no

redaksjonell produksjon og grafisk utforming

TIBE Molde AS

Postadr.: Postboks 473, 6401 Molde

Tlf: 71 20 12 00

E-post: bomagasinet@tibe.no

medarbeidere i dette nummeret Evy Strømme, Ingrid Kvande, og Jens Holsbøvåg Lyngstad.

utgitt av

BS Media AS, Postboks 452

Sentrum, 0104 Oslo

annonser

Tlf: 71 20 12 00

E-post: annonse@tibe.no

Ålgård

Bomagasinet nr. 1, 2023 medlemsblad for møre og romsdal boligbyggelag 5
Leder ole jakob strandhagen mobo.no nyheter Innhold faste spalter Tema 13 Mattipset 20 Kryssord &Sudoku 25 Jusspalten 26
trykk
Ålgård Offset,
STRØM: Markedet, prisen og sparetips 6 Strømsparetips 7 2 % bonus på strøm 8 Kontroll på bokostnadene 9 Bruktbutikken Fretex 10 Bonus på overnatting 28 Året 2022 30 Generalforsamlingene er tilbake 32 Hva er boligen din verdt? 34 Forenkler jobben i sameier 35 Ny medlemsfordel, Sigdalkjøkken 36
tema i dette nummeret: hverdagsøkonomi februar

STRØM:

markedet, prisen og sparetips

Sammen med Sverige, Finland og Danmark er Norge en del av et felles nordisk kraftmarked. Via overføringsforbindelser til Nederland, Tyskland, Baltikum, Polen og Russland er det nordiske kraftmarkedet integrert i det europeiske kraftmarkedet.

I MOBOs område er vi prisregion NO3, som er Midt­Norge.

Norge har også overføringsforbindelse til Tyskland gjennom Nord Link­kabelen og North Sea Link. Sistnevnte går mellom Suldal kommune og Newcastle­området i England.

Begge disse kablene er tiltak for å blant annet å sikre strømforsyningen. Selv om Norge er en stor produsent av vannkraft, er vi ikke selvforsynt av kraft. Når det er kaldt og tørt produseres det lite vannkraft, og vi er avhengig av å kjøpe strøm fra andre. Forenklet kan vi si at når det blåser i England kan vi kjøpe vindkraft fra de, og når det regner i Norge, kan engelskmennene kjøpe vannkraft fra oss.

EUROPEISK MARKED

Strømmen kjøpes og selges på kraftbørsen Nord Pool. Kraftprodusentene, som vannkraftverk, solkraftverk, kullkraftverk etc. melder inn hvor mye kraft de vil selge det kommende døgnet, og hva de ønsker å selge den for. Samtidig melder kjøperne, som norske energiselskaper, inn hvor mye kraft de har behov for de neste 24 timene, og hva de er villige til å betale. Dette blir grunnlaget for strømprisen time for time i døgnet som kommer.

FEM STRØMREGIONER I NORGE

Norge er delt inn i fem strømregioner, og strømprisen er forskjellig i de ulike regionene. Før overføringskabelen Ørskog­Fardal ble satt i drift i 2016, var strømprisen i Midt­Norge (strømregion N03) dyrere enn både sør­, sørøst­ og vestlandet, men i det siste har vi opplevd at det er de tre sistnevnte som har hatt dyrest strøm. I 2022 var det ikke før i andre halvdel av desember at Midt­Norge fikk

høyere strømpris enn vanlig. Den var likevel betydelig lavere enn i de dyreste regionene.

OVERFØRING EN FLASKEHALS

Den positive påvirkningen Ørskog­Fardalkabelen har hatt på strømprisen i MidtNorge viser at det ikke bare er tilbud og etterspørsel som bestemmer prisen. Overføringskapasiteten kan være en flaskehals som gir dyrere strøm.

NY PRISMODELL FOR NETTLEIE

I en ønskesituasjon kan strømmen flyte fritt mellom områder slik at alle får dekket sitt behov til enhver tid. Men på grunn av overføringskapasitet er det ikke slik. Dette er grunnen til at det ble innført ny prismodell på nettleie i juli i fjor.

Nettleie er det du betaler for å få transportert strømmen gjennom nettet hjem til deg. Vi bruker stadig mer strøm, og belastningen på strømnettet er spesielt stor deler av døgnet. Derfor vil man stimulere folk til å endre bruksmønsteret, og virkemiddelet er prisen.

NÅR OG HVORDAN DU BRUKER STRØMMEN Etter at den nye prismodellen på nettleie trådte i kraft, er det billigere å få transportert strøm mellom kl. 22 om kvelden og 06 om morgenen, samt på helg. Det er også satt et pristak etter hvor mye strøm du bruker på en gang. Hvis du bruker kraftkrevende apparater, som tørketrommel og koketopp vannkoker samtidig, belaster du nettet mye. Du trenger da mye kapasitet, og det må du betale mer for i kapasitetsdelen av nettleien enn om du fordeler forbruket ditt gjennom døgnet.

6
kvande
ingrid
••

Strømsparetips

Som vi har sett, avhenger strømregningen din av når du bruker strømmen og hvor mye du bruker samtidig. Det viktigste er likevel hvor mye strøm du bruker, så da er spørsmålet hva du kan gjøre for å redusere strømforbruket ditt.

Med sanntidsmåler ser vi strømforbruket i sanntid, og kan enkelt se hvordan forbruket går ned når vi skrur av apparater.

Skjermebilde: Istad

For å få finne ut det, er det smart å starte med å finne ut hvor mye og hvordan du bruker strømmen din i dag. Det gjør du enklest med å installere en sanntidsmåler.

SANNTIDSMÅLER FOR OVERSIKT

Ved å installere en sanntidsmåler som du kobler til appen fra kraftleverandøren, ser du forbruket ditt akkurat nå, og det blir enklere å holde oversikt over strømforbruket ditt til enhver tid.

Med en sanntidsmåler er det enkelt å bli kjent med hvilke apparater som bruker mye strøm. Du ser hvordan forbruket går opp eller ned når du skrur av eller skrur ned en varmeovn, og når du skrur på koketoppen etc. Sjekk hva som er mulig hos din kraftleverandør.

VARME OG VARMTVANN

Har du ikke sanntidsmåler i dag, kan du likevel starte strømsparingen. Generelt er det slik at varme og varmtvann er det som trekker mest strøm hos en vanlig husholdning. Det er derfor her du bør ta grep først. En lyspære, og spesielt LED­lyspære bruker nesten ikke strøm, så det å slå av lyset gir liten effekt sammenlignet med å senke temperaturen.

• Bruk termostaten aktivt. Hvis du skrur ned varmen på varmekabler i f. eks gang og på bad, bruker du litt mindre strøm hver time hele døgnet.

• Skru ned temperaturen i alle rom, og spesielt på den tiden av døgnet du ikke er hjemme.

• Dusj kortere. Etter at du har dusjet må det varmes opp nytt vann, og da bruker du strøm.

2% BONUS PÅSTRØM

Som medlem i MOBO får du 2 % bonus dersom du kjøper produktet Medlemsstrøm fra Polar Kraft. Dette gjelder både deg som beboer og boligselskapet.

MOBO Medlemsstrøm er en blanding mellom spotpris og prissikringer, og får dermed generelt gode priser.

– Vår ambisjon er at vi skal ha en pris som er lavere enn en tilsvarende spotprisavtale over en periode på 3 år, noe også prishistorikken viser at vi klarer. Medlemsstrøm er produktet for deg som ikke orker å følge med på strømprisene, men som har tillit til at ditt boligbyggelag har fremforhandlet en god avtale, sier salgssjef Frank Sundermeier i Polar Kraft.

– Vi har flere tusen kunder på Medlemsstrøm, og mange av disse er svært kompetente når det gjelder strøm. Hvis avtalen ikke er god, så gir de beskjed. I tillegg får alle medlemmene 2 % medlemsbonus på strømforbruket sitt, noe som virkelig gir effekt når strømprisene er høye.

MEDLEMSFORDELER

mobo medlemsstrøm

bestiller du på mobo.no eller i boligbyggelagets app. Medlemsstrøm ordner alt det praktiske med bytte av strømleverandør. Husk å oppgi ditt medlemskortnummer (9 siffer) ved bestilling av Medlemsstrøm. Polar Kraft leverer også gunstig strømavtale for fellesstrøm i borettslag og sameier som forvaltes av boligbyggelaget. Når et boligselskap inngår avtale om medlemsstrøm beregnes det også 2 % bonus på strømforbruket, som går til direkte fradrag på faktura.

8
Din medlemsfordel hos Polar Kraft 2 % bonus

Kontroll på

bokostnadene

I et borettslag betaler du en felleskostnad, og i den ligger det aller meste av bokostnadene dine. I en tid med mye økonomisk usikkerhet, gir dette både trygghet og forutsigbarhet.

ingrid kvande

Det å bo i et borettslag skal være enkelt, trygt og trivelig. Vedlikeholdet er satt i system, renovering blir gjort i fellesskap, og bokostnadene er både lave og forutsigbare sammenlignet med å bo i sameie eller enebolig.

FELLESKOSTNADEN

I felleskostnaden ligger det aller meste av bokostnadene dine. Renter av fellesgjeld, ytre forsikring, vedlikehold, reparasjoner, kommunale avgifter og eiendomsskatt er noen av postene som er inkludert i felleskostnaden i borettslag. Som regel er det også satt av litt til framtidig vedlikehold, slik at felleskostnaden skal kunne holdes relativt jevn også i tider med stor aktivitet, som f. eks bytte av tak, vinduer etc. Det er kanskje bare innboforsikring og strøm du må kjøpe utenom, og som blir en bokostnad.

Inkludert i

Renter (og avdrag) på felleslån

FELLESKOSTNADER SAMEIER VS BORETTSLAG Felleskostnaden er delt i en rentedel og en driftsdel. Sistnevnte er din andel av drift av borettslaget. Bor du i et sameie betaler du også en fellesutgift som skal dekke drift. Fellesutgiften i et sameie dekker imidlertid ikke så stor andel av bokostnadene dine.

RENTEDEL

I et borettslag er totalprisen for leiligheten kjøpesummen du betaler på kjøpstidspunktet + andel fellesgjeld. I et sameie er det oftest liten andel fellesgjeld. Kjøpesummen er dermed relativt høyere. Ved renteøkning vil felleskostnadene øke i borettslag, mens du som bor i et boligsameie vil få renteøkningen direkte fra din egen bank. ••

PS! Ved kjøp av leilighet i borettslag slipper man dokumentavgift som tilsvarer 2,5 % av kjøpesummen. Med en kjøpesum på 4 mill, må man i tillegg ut med 100 000 kr i dokumentavgift til staten.

og tv-pakker

kan variere)

* I mange borettslag kan man velge å betale ned sin del av fellesgjelden helt eller delvis ved såkalt IN­ordning. Da går felleskostnaden ned, ettersom rentedelen forsvinner eller reduseres. ** I sameier kan det være renter og avdrag på felleslån som er tatt opp i forbindelse med vedlikeholdsprosjekt eller annet.

9
JA* Nei**
JA Nei Eiendomsskatt JA Nei Bredbånds-
JA JA
Ofte Nei
Kommunale avgifter
Oppvarming/varmtvann:
felleskostnad Borettslag Sameie
(Innholdet

GAMMELT FOR NOEN

nytt for andre

Ved bruktbutikken Fretex på Roseby kan du kjøpe alt fra pent brukte klær, spennende «krims» og et bredt spekter av bøker. Kundene er i alle aldre, og motivasjonen for en tur til Fretex kan være å spare noen kroner eller å finne artige skatter.

Åsa Bjordal Bjørkly begynte som butikkleder ved Fretex i Molde for vel et halvt år siden. Hun og kollegaen Silje jobber der fast, og de har god assistanse.

– Foruten meg og Silje har vi for tiden to­tre dyktige ekstrahjelper og flere frivillige. To av de frivillige har ansvar for bokavdelinga, ei priser opp husholdningsartikler for oss, og ei er her og fyller opp med varer. Vi er utrolig heldige, de frivillige gjør en kjempejobb for oss, sier Åsa.

MYE FINT BRUKT

Selv har hun vært i serviceyrker hele livet og er opptatt av gjenbruk, så da passer Fretex perfekt.

– Jeg liker kundekontakten og at jeg får jobbe med veldig mye forskjellig. Jeg har også blitt mer og mer opptatt av gjenbruk. Jeg har alltid handlet mye brukt til ungene, og har oppdaget at det er mye til meg selv også. Det er så mye fint å få kjøpt brukt.

KLÆR ER BESTSELGEREN

I butikken i Molde er det masse varer, og alt er ryddig presentert. Her er det egne avdelinger for bøker, herreklær, dameklær, barneklær og husholdningsartikler. Sistnevnte er delikat gruppert og dandert etter farger, mens klær er sortert etter klestype og størrelse.

– Vi selger mest dameklær og husholdningsartikler, eller det vi kaller «krims». Når det gjelder klær er strikk alltid populært, og etterspørselen varierer også med sesongene. Det gikk mye festklær før jul, og så selges det mer treningsklær på nyåret. Til herre er jeans en sikker vinner, og vi får inn alle slags merker, forteller Åsa.

GJENBRUK FOR EN GOD SAK

Konseptet er at folk gir produkter til Fretex, som de selger videre. 10 % av omsetningen går til Frelsesarmeens arbeid.

– Alle klærne vi selger er i hovedsak i god stand. Noe er nytt, og noe er knapt brukt. Det

hender at folk kommer med klær med lappen på, og ønsker å gi varene til oss i stedet for å returnere eller å selge det selv, og det er vi takknemlig for.

MANGE TYPER KUNDER.

For noen tiår siden var Fretex stedet når man skulle få seg antrekk til utkledningsfest, men det har endret seg.

– Vi merker når det er temafester i byen, men de typiske kleskundene nå for tiden, er de som er på jakt etter hverdagsklær, og de er i alle aldre fra tenåringer til godt voksne. Det kan være folk som er på jakt etter noe retro som ønsker billigere klær. Noen er miljøbevisst og noen er på skattejakt, så vi har hele spektret av kunder, forteller Åsa.

JEVNLIG PÅFYLL AV VARER

Fretex har også klesinnsamlingsdunker på ulike steder i Molde. Klær som kommer inn i dunkene her, transporteres til sorterings­

10
 Fretex Molde har åpent fra 10–18 hver dag. Det er et jevnt sig av kunder her fra vi åpner og til vi stenger, sier Åsa Bjordal butikkleder ved Fretex. ingrid kvande jens holsbøvåg-lyngstad

fretex

10 % av omsetninga går til Frelsesarmeen og det arbeidet de gjør.

I fjor gikk 26 211 853 fra Fretex til gode formål som f. eks varmestue som hjelper vanskeligstilte med mat.

godt for kloden

Ved å handle brukt forlenges levetiden til hvert enkelt plagg. Dette har også miljøgevinster.

• Kjøper du et brukt klesplagg i stedet for et nytt hver måned, bidrar du til å spare utslipp av nesten 500 kilo CO2 i løpet av ett år. (Kilde: Fretex)

• For å produsere én enkelt t­skjorte kreves ca. 1 400 liter vann. Det tilsvarer mer enn 10 fulle badekar. (Kilde: Nordisk Ministerråd)

anlegget på Sandnes, og sendes videre til salg utland, innland eller til utdeling.

Fretex Molde bestiller klær fra sorteringsanlegget, men får også inn varer på døra.

– Når vi tar inn varer her, får vi første mulighet til å sortere. Vi er kjempeheldig som får vi inn så mye vi gjør. Når vi bestiller fra sorteringa, er det etter ulike kategorier som dame, herre, barn, genser, bukse, finklær etc. Vi sjekker tallene på hva vi selger mest av, og bestiller utifra det hver uke. Jeg begynner å skjønne hva de populære tingene er her i Molde, og det er alltid artig å være med å pakke ut klespallen som kommer i begynnelsen av uka, forteller butikksjefen.

BONUS FOR MOBO-MEDLEMMER

Som MOBO­medlem får du bonus på det du handler hos Fretex. Betaler du med det bankkortet du har registrert på Min side, kommer bonusen automatisk inn. ••

Din medlemsfordel hos Fretex 5 % bonus

Bomagasinet nr. 1, 2023 medlemsblad for møre og romsdal boligbyggelag 11
 Ny bok i kveld?
 Underholdning, aktivitet og "krims".

tema: hverdagsøkonomi

Ei krone her og ei krone der…

Sparing, å passe på kronene, å holde hardt på lommeboka…

For de fleste av oss er ikke dette ord og uttrykk som fremkaller de bredeste smilene. Vi henger kanskje litt med hodet bare med tanken. Men i år må de fleste av oss gjøre nettopp dette. Holde på hundrelappene. Holde på bankkortet. Vi tjener kanskje det samme, men levekostnadene er økt, og da må vi tenke oss enda bedre om i måten vi bruker pengene våre.

Da er det godt å få no en råd fra en ekspert på området. Marie Olaussen har gått opp løypa for oss, og har allerede tre års erfaring

som supersparer. Hun har gått fra null kontroll til full kontroll. Og det var visst ikke så vanskelig, skal vi tro Marie.

NBBLs nye sjeføkonom Hilde Karoline

Midsem tror den siste renteøkningen fra Norges Bank kommer i mars, og dersom det slår til, vil den økonomiske situasjonen stabilisere seg etter sommeren. Som vi vet er det vanskelig å spå om fremtiden, men etablerer du nye økonomivaner nå, har du uansett gjort deg selv en god tjeneste for livet.

Les mer:

tema: hverdagsøkonomi

SKAFF DEG OVERSIKT

hold på hundrelappene!

Marie Olaussen har gått fra å ha tom konto ved månedsslutt til å spare fire tusen kroner i fond hver måned – med nærmest samme lønn! Hvordan er det mulig? Marie deler sine gode råd med Bomagasinets lesere.

Marie Olaussen er utviklingsredaktør i Tønsbergs Blad, og de siste årene har mange blitt kjent med henne gjennom Instagramkontoen: hvordan_bli_rik. Hun har også gitt ut to bøker. Begge bøkene handler om personlig økonomi, og de er skrevet på morrakvisten før ungene våknet.

Fra å bruke alle pengene til forbruk, sparer hun i dag fire tusen hver måned, og hun vet akkurat hvordan hun bruker lønna si. Det er imponerende å ha så god kontroll

over sin personlige økonomi som Marie. Tidligere var hun som mange av oss – det forsvant mye penger uten at hun tenkte over det. En hundrelapp til boller og kaffe her, en ekstratur til butikken der, og vips så var lønna brukt opp, og det var ikke penger igjen til uforutsette hendelser.

BIL TIL EU-KONTROLL

For Marie startet snuoperasjonen tidlig i 2019. Hun hadde levert bilen sin til

EU-kontroll og oppdaget plutselig at hun faktisk ikke hadde penger til å hente bilen – hun kunne ikke betale regningen.

– Det var flaut da jeg ble klar over dette. Jeg hadde fast heltidsjobb og bodde sammen med de to barna mine, og likevel var kontoen tom? Jeg kjente det veldig på kroppen, og bestemte for at dette ikke kunne fortsette. Jeg måtte ta meg sammen. Jeg hadde «nettbankangst» på denne tiden, og vegret meg for å sjekke hvordan det stod til på kontoen.

14
ingrid kvande
FORFATTER: Du kan lese Marie Olaussens bøker Hvordan bli rik på et år (2021) og Jakten på tusenlappene (2023) for økonomitps. Hun deler også sine sju beste tips i denne artikkelen.

Nå gikk jeg inn for å få oversikt over hvordan jeg brukte opp pengene mine.

OVERSIKT

Og nettopp oversikt over inntekter og utgifter er første steg på veien til kontroll over økonomien.

– Mat og småkjøp var det jeg kastet vekk mest penger på. Jeg planla ingenting når det gjelder matinnkjøp. I nettbanken så jeg at jeg hadde vært åtte ganger i uka på butikken på det meste. Hvis du ikke er så bevisst at du bare kan kjøpe 1 liter melk og gå ut igjen, blir det fort noen hundrelapper hver gang du er innom butikken, og da går pengene veldig fort, mener Marie.

FRA SLØSING TIL SPARING

Etter å ha fått oversikt over– og struktur på handlevanene, kunne hun ta sitt første sparesteg og begynne å sette til side penger.

– Alle har ulike utgangspunkt, men en hundrelapp i måneden vil hjelpe på vei mot en bufferkonto. Jeg investerte mine første 100 kroner i fond i 2019, og begynte å lære om det. Det var en helt syk følelse den sommeren da jeg satte inn hele 400 kroner! Jeg følte meg veldig vågal. Nå setter jeg av 4 000 kroner hver måned, og det går av seg selv. Dette var penger jeg sløste vekk tidligere, for korrigert for vanlig lønnsvekst, har jeg samme lønn i dag som i 2019, forteller Marie.

SETTER AV TIL SPARING MED EN GANG

Marie har funnet en måte å spare på som fungerer bra for henne.

– Målet for de fleste er å sitte igjen med penger ved slutten av måneden. For å kunne klare det, sparer jeg til meg selv først. Dvs. at jeg setter av penger til den mer langsiktige sparingen med en gang jeg har fått lønn, og

så skal jeg leve for det som er igjen resten av måneden. Det er bedre enn å tenke at jeg skal spare det som blir igjen, for uten en plan bruker jeg sannsynligvis opp pengene.

DROPPESPARE TIL NOE MORSOMT

Hvordan får man så penger til sparing? For de aller fleste handler det om å bruke pengene annerledes enn i dag.

– Jeg er opptatt av småkjøpene; alle de gangene vi trekker kortet. Et kjøp på under 150 kroner virker lite der og da, når man ikke ser helheten. I stedet for å kjøpe en kaffe, putter jeg 44 kroner på droppesparekontoen (se mer om det på neste side). Å se at kontoen vokser gjør at jeg blir veldig bevisst på å sette av de pengene, og ikke la de gå til annet forbruk. Pengene på droppesparekontoen kan jeg bruke på noe større og langvarig som jeg kan se fram til.

Gleden over å se at pengene man tjener ikke forsvinner ut i tåka er motiverende, og gleden ved å spare er også noe Marie formidler på sin Instagramkonto, og som følgerne hennes setter pris på.

– Jeg får god respons fra folk. De setter pris på at jeg forteller om hverdagsøkonomi på en positiv måte, og ikke vifter med pekefingeren. At det lystbetont gjør folk glade. Jeg formidler at sparing kan være enkelt når man har oversikt, og jeg har fått tilbakemeldinger fra følgere som nå sparer 600 kroner i måneden bare ved å kutte ut noen abonnementer. Man trenger kanskje ikke Netflix, HBO og alt av strømmetjenester samtidig. Det viser at det ikke trenger å være så vanskelig å spare bare man er bevisst, mener Marie.

PRIORITER OG OPPLEV MESTRING

I løpet av sparereisen til Marie har hun gjort seg opp noen erfaringer.

– I starten ble jeg så entusiastisk at jeg

15
MARIE OLAUSSEN fikk orden på økonomien sin, og sparer nå flere tusen i måneden. Foto: Lina Hindrum – Cappelen Damm.
7 supre sparetips fra Marie
« jeg hadde vært åtte ganger i uka på butikken på det meste »

gapte over litt for mye. Jeg har blitt så flink, tenkte jeg, og dermed skulle jeg gjøre alt samtidig – både spare til ungene, komme i gang med pensjonssparing etc. Men jeg fant ut at jeg måtte prioritere og bryte ned i mindre mål. Et råd til alle er å betale ned på en ting om gangen. Har du kredittkortgjeld på flere kort, så ta ett og ett kort om gangen. Da ser du at det minker, og hjernen opplever mestring. Men du må selvfølgelig betale ned minimumsbeløpet hele tiden, slik at du unngå renter og purregebyrer.

MENTALE TRIKS

– Et annet tips er å lære seg å være fornøyd med færre ting. Der er jeg ikke helt i mål selv, og minner meg på akkurat dette med et mentalt triks. Jeg har laget meg bakgrunnsbilder på telefonen der det står: «Jeg har nok» og «Jeg jakter på tusenlappene», for jeg vet at småpengene teller. Det er de det blir tusenlapper av.

TA GREP

I en tid der boliglånet har blitt dyrere og prisene har økt, er det mange som opplever tøffere økonomiske tider enn før. Marie oppmuntrer til å ta tyren ved hornene, og ikke late som om det ikke skjer.

– Ser du at det kan bli en krevende vår, er det veldig lurt å ta grep med en gang. Ta kontakt med banken og drøft den økonomiske situasjonen. Kanskje kan du få avdragsfrihet i 3 måneder for å få litt pusterom mens du planlegger og får oversikt. Og hvis du har en stor betalt regning, kan du kanskje be om å få dele opp betalingen i tre deler. Du vil få forståelse for dette hos de fleste kreditorene. De vil heller ha pengene sine i tre omganger enn å ikke få de i det hele tatt.

HAR OVERSIKT HVER DAG

Marie har jobbet med økonomien sin siden 2019, og får mye mer ut av lønna si enn før snuoperasjonen.

– Etter fire år er det meste systematisert her. Jeg vet akkurat hvor mye jeg kan bruke, og jeg har ikke nettbankangst lenger. Faktisk så er jeg inne nettbanken hver morgen for å se hvor mye penger jeg har. Da har jeg oversikt, og vet at det ikke skjer noe uventet. Jeg trekker sparepengene på en fast dato og vet hva jeg kan bruke resten av måneden. Pengene som kommer inn er allerede fordelt på forhånd, og jeg slipper å tenke noe mer på det.

Slik blir du kvitt «nettbankangst»

16
••
HVORDAN_BLI_RIK: Følg Marie på instagram

7 supre sparetips fra Marie

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

BE BANKEN OM LAVERE RENTE. Har du boliglån, er du en attraktiv kunde hos norske banker. Bankene konkurrerer om oss, og du trenger ikke være spesielt trofast mot banken din. Sjekk Forbrukerrådets nettside finansportalen.no for å se hvordan banken din ligger an. Fra denne siden, som sammenligner prisene i alle bankene i landet, kan du be om lavere rente på lånet ditt. Du kan også bytte bank direkte dersom banken sier nei.

BRY DEG OM SMÅPENGENE. For mange er kjøp under hundrelappen regnet som “småkjøp”, og går under radaren i hverdagen. Har du mange nok strikkeprosjekter, tyggispakker, snusbokser, energidrikker eller gamingabonnement, blir det store penger av det i lengden. Lag deg en sparekonto og sett over pengene du IKKE bruker på hverdagsvaner du bryter. Vi kaller det «droppesparing». Spar pengene du dropper å bruke.

PLANLEGG INNKJØP OG MATLAGING. Det er dessverre fortsatt ekstremt høyt matsvinn i Norge. Vi kjøper mat som aldri blir spist. Lag en oversikt over all maten du har hjemme, se i tørrmatskuffene, i kjøleskapet og i fryseren. Planlegg ukens måltider og skriv ei handleliste som kompletterer det du allerede har fra før. Frys ned rester eller spis det til lunsj dagen etter.

TA VARE PÅ DET DU HAR. Reparer klær, les vaskeanvisningen, luft ullklærne, fjern flekker før de setter seg, puss skoene dine.

KJØP BRUKT. Tall fra finn.no viser at 70 prosent av oss var positive til å få en brukt julegave i 2022. Let etter klær og utstyr i bruktbutikker og på nett. Sett opp et søk etter det du trenger.

SELG ELLER LEI UT DET DU IKKE TRENGER. Har du sportsutstyr, hageutstyr eller verktøy du ikke bruker selv i en periode, er det et stort bruktmarked der ute. Selg det eller legg det inn i appen Hyglo eller hos finn.no for å tjene penger på utleie. Er du tøff og har et annet sted å være i mellomtiden, lei ut boligen din på AirBnb. Du kan også leie ut et rom i boligen din mens du selv er hjemme.

TA GREP OM STRØMFORBRUKET. Skru ned innetemperaturen med en til to grader. For hver grad du senker temperaturen, kutter du oppvarmingskostnadene med fem prosent. Dusj kortere, dropp karbad, pass på at du har e-faktura på regningene for å slippe fakturagebyr, ikke vask opp for hånd, det krever mer varmtvann enn å kjøre en oppvaskmaskin. Har du gamle tetningslister, kan du fint bytte disse selv.

17

LANGSIKTIG PLANLEGGING ER NØKKELEN

De to styrelederne Amir Khaled Abunajem og Hans

Kristian Stubberød er samstemte når det gjelder økonomi. En gjennomtenkt og langsiktig vedlikeholdsplan er det viktigste verktøyet for å holde fellesutgiftene nede.

ole bjørn ulsnæs

Vi har utfordret Abunajem og Stubberød til å dele sine tanker om økonomistyring i en tid med renteøkning og prisstigning på mange områder. Begge er klare på at privatøkonomien er beboernes ansvar. De er like enige om at langsiktig økonomistyring er viktig for å holde fellesutgiftene så lave som mulig.

GJENNOMFØRT OPPGRADERINGER

Amir Khaled Abunajem overtok i fjor jobben som leder i Sameiet Lundetoppen, som har 35 boenheter fordelt på to boligblokker. Hans Kristian Stubberød har lengre fartstid som leder i Sollia Borettslag. Det består av 96 eneboliger.

– Vi har nylig gjennomført en oppgradering av parkeringsplassen vår, forteller Abunajem. – Massene er skiftet, plassen asfaltert igjen, og vi har satt opp seks ladepunkter for elbiler. Sameiet har god økonomi. Tidligere styrer har gjort gode valg opp gjennom årene, slik at det var penger på bok. Vi må likevel

øke felleskostnadene noe, men takket være langsiktig økonomistyring blir likevel ikke økningen så høy.

SATT AV MIDLER

Situasjonen hos Stubberød er den samme. Borettslaget har gjort noen store jobber de siste årene. Blant annet er samtlige dører og vinduer i alle husene byttet. Likevel er fellesgjelden ikke så høy, og felleskostnadene relativt lave.

– I alle år er det satt av penger til framtidig vedlikehold. Det viktige er at borettslaget har hatt noen penger på bok, og så har vi dekket inn resten av kostnadene gjennom fellesutgiftene. Vedlikeholdsbehovet kommer uansett. Om alt må lånes, kommer fellesutgiftene til å øke mye.

– Er det mer krevende å være borettslagsleder når strømmen er dyr, og rentene går opp?

– Nei, vi kan ikke si det, svarer Stubberød. Borettslaget vårt består av eneboliger.

Kostnader knyttet til hver enkelt bolig må hver enkelt beboer ha kontroll på. Det vi i styret kan gjøre, er å holde fellesutgiftene så lave som mulig.

– Felleskostnadene har vi god kontroll på. Vi er ikke gjeldfrie, men lånegjelden er ikke så høy. Derfor er felleskostnadene våre relativt lave.

FELLESKOSTNADER

– Vi er i samme båt, understreker Abunajem. – Det er alltid utfordrende å holde felleskostnadene nede, men jeg tror og mener at om man har en fornuftig, bærekraftig og framtidsrettet økonomi, er fellesutgiftene under kontroll.

– Som sagt, det gjelder å ha en langtidsplan for vedlikehold. Det spiller direkte inn på økonomien, legger Stubberød til. – Det er alfa og omega. Det må settes av penger til framtidig vedlikehold hver eneste måned. Det prinsippet gjelder enten en bor i enebolig, sameie eller borettslag. ••

18
tema: hverdagsøkonomi

ØKONOMI

 Amir Khaled Abunajem og Hans Kristian Stubberød er enige om at langsiktighet og økonomikontroll er nøkkelen til å holde fellesutgiftene nede.

19
« I alle år er det satt av penger til framtidig vedlikehold »

Verdens beste råvare

PÅ NY MÅTE

– Skrei er verdens beste råvare. Det slår kokk og fiskehandler Tom Oldrup fast. Fisken kan tilberedes på mange måter. Eggesmør og gulerøtter kan byttes ut med annet tilbehør.

Folk flest er veldig tradisjonelle når fisken skal tilberedes, men Tom Oldrup er ikke redd for å tilberede rotnorsk skrei på nye måter. – Det er det som er morsomt. Om du kommer på en god ide, tester ut ideen, og det funker, så er det bare å kjøre på. Da har du et alternativ når fisken skal tilberedes.

KORT SESONG

Skreien er en fantastisk råvare. Den kommer fra Barentshavet til norskekysten for å gyte. Det skjer fra slutten av januar til april. – Du får ikke noe bedre enn det, vet du, så det gjelder å bruke skreien når den er tilgjengelig. Fisken kan tilberedes på mange måter. Når vi har tilgang til en så fantastisk råvare, er det bare å prøve seg fram med nye grønnsaker.

Fiskemåltidet Tom tilbereder, består av kokt skrei, stekte poteter og en miks av stangselleri, purreløk og tomater. Her er fiskehandlerens oppskrift på et annerledes skreimåltid, som er kjapt å tilberede:

POTETENE:

Kokte poteter presses sammen og stekes i panna. – Det er for å få en annen type stekte poteter med en crispy overflate og myk innside. Det blir litt ekstra i forhold til vanlig stekte poteter, forklarer Tom.

GRØNNSAKENE:

I panna steker han stangselleri og purreløk, som er kuttet i biter. – Det skal bare frese i panna til de blir litte granne myke, omtrent

er viktig å ha i alle ingrediensene i sin tur. Rekkefølgen og tiden er avgjørende.

FISKEN:

Skreien trekkes på helt vanlig vis, omtrent i 15 minutter. – Fisken er spiseklar når du kan løfte ut ryggbeinet med fingrene, tipser Tom.

Han legger opp grønnsakene og de stekte potetene på tallerkenen først. Så legges fisken oppå grønnsakene, og stekesmøret fra panna helles over som sky.

Som en finish legger han på to skiver sitron, som er grillet. – Det er fullt mulig å bruke naturell sitron, men grillingen gjør at

20
ole bjørn ulsnæs
KOKKE N t om o l drup

 KOKK:

sitrussmaken kommer mer frem. Har du ikke grill, kan skivene tørrstekes i panna. Målet er å forsterke duften og smaken fra sitronen.

– Dette er kjapt og enkelt, fastslår kokken. – Stangselleri, purre og tomater gir litt annerledes smaker enn vi er vant med. Litt reinere, på en måte, og så er det så flotte farger. Det er morsomt å prøve ut med nye varianter. Da får vi nye smaker inn i tradisjonelle retter.

FISKEENTUSIAST

Tom er kjent som fiske-ekspert i Skien og har jobbet med mat i hele sitt yrkesaktive liv. Han er utdannet kokk ved Sandefjord kokk- og stuertskole og har erfaring fra restaurantbransjen. Nå har han ansvaret for fiskedisken hos Meny Saga og omtaler seg som «Fiskehandleren i Skien». ••

21 mattipset
TomOldrupoppfordrertilåprøveutnyeskrei-retter.
 SITRON: En runde på grillen eller i en tørr stekepanne forsterker den gode sitron-smaken.  FERDIG: Fisken er klar til servering når det er mulig å plukke ut beinet.  GRØNNSAKER: Stangselleri, purreløk og tomater er glimrende tilbehør til skrei.

Trolig kommer siste renteøkning i mars

Prisveksten, eller inflasjonen, er en stor usikkerhetsfaktor i økonomien akkurat nå, og situasjonen i utlandet har påvirket prisutviklingen mye. Nordmenn vil oppleve et tøft første halvår, men så kan det stabilisere seg.

Det mener Hilde Karoline Midsem. Hun er ny sjeføkonom i Norske Boligbyggelags Landsforening (NBBL), og var på plass i nyjobben den 1. november i fjor.

Etter å ha utdannet seg til samfunnsøkonom ved NTNU i Trondheim, jobbet hun i Statistisk Sentralbyrå (SSB) i nesten åtte før veien gikk til Næringslivets hovedorganisasjon (NHO). I seks år jobbet hun i NHO med analyse og makroøkonomi opp mot sjeføkonom Øystein Dørum.

– Jeg har jobbet med makroøkonomi i mange år, men ikke spesifikt med boligmarkedet. I NHO jobbet jeg bredt med norsk økonomi, og i NBBL blir det mer bransjespesifikt. Man kommer tettere på en bransje når man snevrer inn, og det var en naturlig vei å gå for meg. Nå gjør jeg meg kjent med boligmarkedet og byggebransjen, og det er spennende, sier Midsem.

Hun bor på Kjelsås i Oslo sammen med familien, og er en tur på sin elsykkeltur unna kontoret.

– Elsykkel er fantastisk. Med den tar det meg 20 minutter ned til jobben, og takket være piggdekk kan jeg sykle hele året.

LAVE STEMNINGSINDEKSER

Sykkelturen er sikkert også fin for å klarne tankene i en urolig økonomisk tid, som mange opplever for tiden. Midsem forklarer oss hva som karakteriserer utviklingen i økonomien akkurat nå.

– Alle stemningsindekser er rekordlave, både fra næringslivet og når husholdningene vurderer utsiktene til egen økonomi. Samtidig viser volumindikatorene at det er høy aktivitet i norsk økonomi. Den faktiske utviklingen i bruttonasjonalproduktet (BNP) har vært normal i høst. Arbeidsledigheten er unormalt

lav, og vi må 12 år tilbake for å finne tilsvarende. Det er likevel klare indikasjoner på at aktivitetsveksten i økonomien vil avta og at arbeidsledigheten vil øke litt de neste månedene. Når bedrifter blir spurt om de mangler arbeidskraft, er det stadig færre som sier at det er tilfellet, og vi ser at antallet utlyste stillinger går ned. Høy inflasjon og økte renter ventes å dempe aktiviteten fremover. Det er det korte bildet, påpeker Midsem og tilføyer at inflasjonen er den høyeste på 40 år.

FOLK HAR BRUKT SPAREPENGER

Hun mener bruk av sparepenger trolig er grunnen til at det fortsatt har vært høy aktivitet.

– I 2020 og 2021 var forbruket begrenset på grunn av pandemien, samtidig beholdt de fleste jobb og inntekt. Det medførte at man kunne spare mer og vi vet at sparingen var

22
ingrid kvande

rekordhøy disse årene. De siste månedene har folk flest hatt mindre kjøpekraft, men likevel har vi sett en vedvarende vekst i etterspørsel etter varer og tjenester. Det gjelder også prognosene for i år. Både Norges Bank og Statistisk Sentralbyrå antar at inntekter i reelle verdier skal falle i år, men at konsumveksten holder seg på pluss­siden. Det tufter på at forbrukerne har oppsparte midler.

INFLASJONEN VIKTIGST FRAMOVER

Midsem mener det er mye som er usikkert framover, og at den viktigste risikofaktoren er hva som skjer med inflasjonen.

–Det siste året har prisveksten vært den høyeste på 40 år. Konsumprisindeksen (KPI) gått litt ned siden toppen i oktober, men den underliggende prisveksten har fortsatt oppover. Årsaken er at kostnadene øker på noen områder, og dette

Saken fortsetter

23
« inflasjonen er den høyeste på 40 år »
 HILDE KAROLINE MIDSEM er sjeføkonom i NBBL. Hun forteller at alle stemningsindekser er rekordlave. Samtidig er det høy aktivitet i norsk økonomi. (Foto: Nadia Frantsen)

veltes gradvis over på andre. De fleste forventer at dette skal fortsette en stund til. Jeg tror at prisveksten holder seg høy i første halvår i år, men så gradvis begynne å avta, forteller sjeføkonomen.

RENTETOPP I MARS

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache har varslet at Norges Bank mest sannsynlig vil øke renten i mars, men at dette kan bli siste renteheving.

– Arbeidsledigheten og prisutviklingen er viktig for hva Norges Bank faktisk gjør. BNP­tallene vært litt sterkere enn Norges Bank trodde i desember, mens prisveksten er omtrent som de antok. Det er derfor gode sjanser for at det blir en økning i mars, sier Midsem.

VIL FORTSATT ØKE

Selv om den siste renteøkningen skulle komme allerede i mars, betyr ikke det at det ikke blir mer krevende utover våren og sommeren.

– Folk vil nok oppleve at kostnadene vil fortsette å øke ettersom det tar litt tid før de siste renteøkningene slår for fullt inn i folks boliglånsrenter. Men forutsigbarheten vil bety mye, så hvis signalene fra Norges Bank slår til, vil det gjøre mye med folks oppfatning av egen økonomi, mener Midsem. Hun påpeker at det som skjer i utlandet også er av stor betydning.

– En viktig årsak til den høye inflasjonen kom utenfra. I forbindelse med pandemien var det en kraftig rekyl i vareetterspørselen, og flaskehalser presset prisene opp. Værmessige forhold har også bidratt, og Russlands invasjon av Ukraina satte fart på råvareprisene. I de siste månedene har vi sett tegn til at flaskehalsene løsner opp, og at prisene på viktige råvarer er på vei ned. Det er mindre forsinkelser i leveranser, som gjør at vi får dempet det som har vært det viktigste bidraget til prisveksten. Det er viktig for at vi skal få dette under kontroll.

LAVERE BOLIGPRISER

For mange er utviklingen i boligprisene viktig – både de som eier bolig, de som ønsker

seg inn i boligmarkedet og for utbyggerne.

– I august i fjor nådde boligprisene en topp, siden falt prisene 7 prosent fra august til desember på landsbasis. På grunn av den kraftige veksten tidligere, var boligprisene i desember fremdeles 15 prosent høyere enn før pandemiens inntreden i februar 2020. De var heller ikke lavere enn i desember 2021, men de nærmer seg det nivået.

Boligprisene påvirkes av utviklingen i folks inntekter, rentenivået og tilgang på finansiering.

– Forventningen om svak utvikling i folks inntekter kombinert med kraftig renteøkning, gjør at de aller fleste prognosemakere antar at boligprisene skal falle framover, men det er veldig få som tror på et krakk. Jeg forventer at boligprisene når en bunn mot sommeren eller høsten i år, og at prisene da vil være tilbake på nivået to år før. Jeg tenker vi kan se for oss en nedgang på rundt 4 % i årsgjennomsnitt i 2023. Det er omtrent på linje med det Norges Bank antar, mens SSB forventer litt sterkere prisnedgang enn det.

DET BYGGES FÆRRE BOLIGER

Litt nedgang i boligprisene er fint for de som skal inn på boligmarkedet. Midsem mener at utfordringen nå, er at nyboligsalget har falt.

– Igangsettingen av nye boliger har vært flat og ligger an til å falle litt år. Lønnsomhetsutviklingen i byggenæringen har vært dårlig på grunn av høye byggekostnader. Etter at ytterligere renteøkninger ble annonsert, er det grunn til å være bekymret for etterspørselen etter nye boliger. Incentivene for å sette i gang byggeprosjekter blir da lavere, noe som påvirker boligmarkedet på lengre sikt. ••

24
« det er veldig få som tror på et krakk »
Med høy prisstigning blir hver krone mindre verdt. For å få ned inflasjonen settes Norges Bank opp renten.  HILDE KAROLINE MIDSEM er sjeføkonom i NBBL. (Foto: Nadia Frantsen)

Kryssord & Sudoku

Tre vinnere av kryssord får fem Flax-lodd hver, og i tillegg deler vi ut fem Flax-lodd til tre vinnere av sudoku.

Merk konvolutten med Kryssord 1-2023 eller Sudoku 1-2023. Svaret sendes til TIBE, postboks 473, 6401 Molde. Svar kan også sendes på epost til: bomagasinet@tibe.no.

Innsendingsfrist 31. mars 2023

LØSNING KRYSSORD NR. 4, 2022

Vinnere kryssord 4/2022: Aase Birgitte Wilhelmsen, ARENDAL Bjørn Drabløs, ÅLESUND Janne Thorvaldsen, SKIEN

Vinnere sudoku 4/2022: Erling Todal, TUSTNA Kari Cecilie Tvedt, FÆRVIK Tone Austvik, MOLDE Jeg

Fyll ut kontaktinformasjonen din nedenfor og kryss av.

Navn

Adresse

Postnr./Sted

kryssord sudoku

25
Lett Middels
har løst det!
kryssord og sudoku

Hvorfor øker felleskostnadene?

Du kjenner på en gryende irritasjon; Nytt år og nye felleskostnader. Enda høyere enn i fjor, og året før der igjen. Alle kostnadene øker, hvorfor må også felleskostnadene øke? Det blir for mye!

Tanken er gjenkjennbar, men vet du egentlig hvorfor felleskostnadene øker, og er det noe du som boligeier, eller styret, kan gjøre for å unngå plutselige og store økninger i felleskostnadene?

HVA ER FELLESKOSTNADER?

Både borettslag og sameier må drives og forvaltes. Det er en bygningsmasse som må vedlikeholdes, det er veier å strø og måke, kanskje en vaktmester som gjør forefallende arbeid, det skal være strøm til belysning i fellesarealer osv. En stor fordel ved det å bo i flermannsboliger og borettslag og sameier, er at ansvaret for bygningsmassen og driften av denne er gjøres i fellesskap, og av styret. Dette gjør at du slipper å sette i verk store vedlikeholdsprosjekter på egen hånd, og at kostnadene ofte er en god del lavere enn om du eide en enebolig. Du nyter rett og slett godt av stordriftsfordeler ved det å bo tettere og sammen med andre.

Som boligeier har du ansvaret for vedlikeholdet av overflatene inne i din egen bolig, men alt som er bærende konstruksjoner, tak, fasade, grunnmur, balkonger, vinduer og ytterdører er boligselskapets ansvar. I tillegg kommer kostnader til kommunale avgifter,

renter og avdrag på fellesgjeld, kostnader til forretningsfører osv. Det er disse kostnadene du betaler for gjennom felleskostnadene.

KAN STYRET ALENE BESLUTTE ØKNING I FELLESKOSTNADEN?

Ja, både i borettslag og sameier kan styret fastsette felleskostnadene uten å spørre generalforsamlingen/årsmøtet. Dette er også det mest praktiske. Styrets viktigste oppgave er å sikre at økonomien i boligselskapet er sunn og god, og at eiendomsmassen vedlikeholdes og driftes slik at verdiene opprettholdes. Reglene om erstatningsansvar for styret kan komme til anvendelse mot et styret som bevisst lar være å gjennomføre helt nødvendig vedlikehold, og dette for eks. leder til alvorlig personskade.

Det er anledning til å ta felleskostnadene opp til vedtak i årsmøte/generalforsamling, men dersom man stemmer nei til økningen medfører det en form for vingeklipping av styret, slik at styret ikke kan utføre de oppgaver de er satt til å gjøre. Det logiske for styret vil derfor være å trekke seg, dersom økning av felleskostnadene til dekning av helt nødvendige vedlikehold ikke får flertall i årsmøte/generalforsamling.

Det er likevel en del boligselskaper som har det som praksis at man årlig vedtar felleskostnadenes størrelse. I noen tilfeller fungerer dette greit, for eks. fordi man har en god vedlikeholdsplan, og god oversikt

over økonomien god tid i forveien. Dersom det oppstår et uventet behov for økning av felleskostnadene, kan man ofte få problemer med å øke felleskostnadene fort nok og mye nok til å dekke behovet. Det er bare generalforsamling/årsmøte som kan omgjøre et tidligere vedtak fra generalforsamling/årsmøte, og man må derfor innkalle til nytt møte. Jeg vil anbefale disse boligselskapene å fremme en sak til vedtak som tilbakefører myndigheten til å fastsette felleskostnadene til styret.

NÅR SKAL FELLESKOSTNADENE ØKES?

Boligselskapet kjøper varer og tjenester i akkurat samme marked som alle andre. Når prisstigningen er høy, slik den er nå, så må felleskostnadene økes for å holde tritt med kostnadsøkningen. Hovedinntekten til boligselskapet består av felleskostnadene. Dersom felleskostnadene ikke økes, vil det lede til at boligselskapet ikke kan betale sine krav etter hvert som de forfaller.

Noen styrer blir litt for ivrige i tjenesten, og tror de gjøre en god jobb om de holder felleskostnadene nede for enhver pris. Dette er en misforståelse. Styret skal selvfølgelig gjøre fornuftige og gode vurderinger, og ikke sløse, men nødvendig vedlikehold må gjennomføres og andre faste kostnader betales, selv om kostnadene blir store.

Dersom man venter for lenge med å gjennomføre nødvendig vedlikehold blir gjerne

26
jusspalten

kostnadene også større enn nødvendig, for eks. fordi vannskader får tid til å utvikle seg til større og alvorlige skader. Denne typen «struping» av felleskostnadene og vedlikeholdet over tid, vil lede til at man kan få plutselige og store hopp i felleskostnadene, når et nytt styret tar tak i vedlikeholdet, eller det oppstår en akutt skade som følge av manglende vedlikehold.

Det er også anledning for styret til å kreve inn felleskostnader som er litt høyere enn de konkrete kostnader pr måned, slik at man både sikrer seg likviditet gjennom året, og samtidig bygger seg opp en buffer til å ta uforutsette kostnader eller bygger opp et vedlikeholdsfond. I sameier kreves samtykke av årsmøtet for å etablere fond, men det er nok med alminnelig flertallsvedtak.

VARSLING OM ØKNING I FELLESKOSTNADENE

I dag betaler de fleste felleskostnader via automatiske avtaler med banken. Man trenger litt varsel for å sikre at man får endret avtalen med banken, men dette går normalt ganske raskt. Boliglovene beskriver en månedlig betaling av felleskostnader og man kan derfor endre beløpet med 1 måneds varsel. Som regel vil man imidlertid gi beskjed med enda lengre varsel enn dette, for eks. i god tid før årsskiftet, i forbindelse med budsjettarbeidet. Forretningsfører vil kunne trenge noe tid for å forberede og administrere endringen, sende informasjon

til boligeierne, og evt. fakturaer til de som fortsatt benytter det. Boligeierne bør informeres godt om endringen og hvorfor denne kommer. Det skaper bedre etterlevelse og forståelse for at kostnadene øker.

ER DET NOE JEG ELLER STYRET KAN GJØRE FOR Å HOLDE FELLESKOSTNADENE PÅ ET FORNUFTIG NIVÅ?

Styret kan for det første arbeide godt med sine innkjøp, og forhandle på pris. Dette innebærer å innhente flere tilbud på arbeid som skal utføres, og materialer som skal kjøpes. Det er også ofte mulig å forhandle litt med bankene om rentevilkår. Tidligere gode vilkår har en tendens til over tid å bli helt vanlige vilkår, så det kan lønne seg med jevnlige forhandlinger med bankene, og evt. vurdere refinansiering dersom det er mulig.

Kostnader til vanlige og nødvendig vedlikehold, har man som boligeier liten innflytelse på. Men i saker om større utbygginger eller endringer som trenger vedtak på generalforsamling/årsmøte, kan du benytte stemmeretten din og stemme imot forslag som du mener er for dyre. Blir det imidlertid vedtatt med tilstrekkelig flertall, må du finne deg i å betale økte felleskostnader.

Noen oppgaver er egnet til å utføres på dugnad, og det kan boligselskapet spare noe på. Her må man imidlertid være klar over at styret må vurdere risikoen ved oppgavene som skal utføres, slik at boligeierne

ikke utsettes for unødvendig fare gjennom arbeidet, som for eks. å male fasaden uten nødvendig sikring.

Som boligeier kan du også bidra ved å bruke fellesarealene pent, og ta hensyn til de rundt deg. Feil bruk eller stor slitasje som følge av ubetenksomhet, vil lede til kostnader som dere alle må betale for. Sier du fra til styret dersom du ser mindre vedlikeholdsmangler kan det også være til hjelp for styret, slik at man kan iverksette vedlikeholdet på et tidlig tidspunkt, og på den måten unngå større kostnader.

Dersom boligselskapet har arealer på fellesareal som kan være egnet til utleie, så kan det være en mulighet for å skaffe ekstra inntekter. Dette kan være tidligere vaktmesterleiligheter, overskudd av parkeringsplasser, del av eiendommen som kan benyttes til riggområde, små næringslokaler osv. Om styret kan beslutte dette eller om det må vedtas på generalforsamling/årsmøte med 2/3 flertall, vil avhenge av om inngåelse av leiekontrakten anses som innenfor eller utenfor vanlig forvaltning av eiendomsmassen, eller om man skal gjøre noen bygningsmessige endringer for å sette lokalene i stand. ••

27 line
c.b. bjerkek advokat, nbbl

BONUS PÅ OVERNATTING

Flere spår at 2023 vil bli et meget godt reiseår på tross av dårligere økonomiske tider. Mange har spart til en langhelg eller ferie gjennom pandemien, og nå skal de endelig på tur.

hotell for medlemmer pixabay.com

Hotell for medlemmer har 360 000 hoteller tilgengelig og forventer å legge til over 100 000 nye hotellavtaler i løpet av året. Nytt er at vi lister miljøsertifiserte hotell under ikon «Green hotel».

Her er eksempler på populære reisemål.

MARRAKECH, MAROKKO

Marrakech er en fascinerende by med enestående historie. Byen er full av tradisjoner og kultur, dufter og farger. Marrakech er en perfekt destinasjon for reisende som er ute etter et unikt eventyr til en gunstig pris. Norwegian har direkteruter til Marrakech fra Oslo.

Vi tilbyr mange hundre hotell i Marrakech til gode priser, f. eks det 4 stjerners miljøsertifiserte hotellet: Red Hotel Marrakech.

SPLIT, KROATIA

Split er en fantastisk destinasjon som har noe å tilby alle. Byen er fylt av historiske severdigheter, deilig kystlinje, vakker natur og en unik kultur. Utenfor Split kan en ta ferje til mange flotte øyer som Hvar, Brac eller Vis. Både SAS og Norwegian har direkteruter til Split.

Vi har mange hoteller i Split, som det popu­

lære 4­stjerners Centro di Centri Rooms. Det ligger i et historisk hus innenfor det UNESCOvernede Diokletians­palasset. Passer godt for par som reiser uten barn.

LONDON, ENGLAND

London er en av de mest populære destinasjonene i verden, og har noe å tilby alle. Kanskje du ønsker å se en Premier League kamp? I London holder en rekke lag til, og Hotell for medlemmer tilbyr tilgang til å kjøpe billetter til de fleste kamper. Både SAS og Norwegian har direkteruter til London.

Vi har over 1 000 hoteller i London. Et 4­stjerners, ofte rimelig, miljøsertifisert hotell er Novotel London West i nærheten av Apollo Theatre. Hotellet er heller ikke så langt fra stadion til Chelsea og Fulham.

TEL AVIV, ISRAEL

Tel Aviv er en spennende by som tilbyr sine besøkende en rekke opplevelser. I Tel Aviv er det kilometer med flotte strender og et levende natteliv. Byen er en av de beste destinasjonene å besøke i Midtøsten, og er et ideelt reisemål for alle som ønsker å oppleve et mangfold av kultur, historie og

gastronomi. Norwegian har direkteruter til Tel Aviv fra Oslo.

Et hotell som anbefales er 4­stjerners Link Hotel & Hub som ligger meget sentralt. ••

2 % BONUS:

Som medlem i boligbyggelaget får du 2 % bonus ved bestilling av overnatting hos Hotell for medlemmer. I tillegg er det veldig gode priser med prisgaranti.

Slik bestiller du Hotell for medlemmer

1. Logg inn på: fordelerformedlemmer.no.

2. Finn ditt boligbyggelag

3. Logg inn på Min side

4. Velg "Medlemsfordeler"

5. Klikk på Hotell for medlemmer

28
www.moredrift.no tlf: 70 30 06 08 FAST LEVERANDØR TIL MOBO FRA 1.1.2021 REN KVALITET Til ditt arbeids- og produksjonsmiljø

KONTINGENTEN

STØRRE MEDLEMSØKNING ENN FØR

I året som har gått opplevde MOBO en nettoøkning på 200 medlemmer, og dette er en større økning enn tidligere. De siste 10 år har gjennomsnittlig nettoøkning vært ca. 100 nye medlemmer per år. Antall medlemmer i MOBO er nå nesten 8 800 medlemmer.

300 kroner

For første gang siden 2010 økte MOBO medlemskontingenten, og det koster nå 300 kroner i året å være MOBO­medlem.

30
året 2022
ÅRET 2022

4 %

økning i kvadratmeterprisen

I 2022 var det en liten nedgang i omsatte borettslagsboliger sammenlignet med året før. Kvadratmeterprisen har økt fra foregående år med ca. 4 %, og gjennomsnittsprisen har økt med 4,6 %. Dette er noe lavere enn i 2021, da økningen var på 5,3 %. Garanti Eiendomsmegling beholder den sterke posisjonen, og er den største borettslagsmegleren i regionen.

Forkjøpsretten

Forkjøpsrett er vår viktigste medlemsfordel. Den ble benyttet i 86 av 215 boliger, eller ca. 40 % av omsatte borettslagsboliger.

Juniormedlemskap til halv pris!

Lønnsomt for junior

I 2020 innførte MOBO Juniormedlemskap til halv kontingent. Det innebærer at medlemmer under 18 år kan opparbeide seg ansiennitet til halv pris.

Populære medlemsfordeler

3 850 boliger

MOBO ØKER MEST PÅ SUNNMØRE

Antall boliger som forvaltes av MOBO har økt med ca. 150 i løpet av 2022. Økningen har vært størst på Sunnmøre, med en økning på ca. 100. MOBO har nå ca. 300 boliger i porteføljen på Sunnmøre. Totalt forvalter MOBO nå ca. 3 850 boliger i borettslag, sameier og stiftelser i sju kommuner.

Stadig flere benytter seg av de gode medlemstilbudene som er fremforhandlet. Antall personer som har registrert og benyttet kortet har økt med 25 %, og hver kunde har benyttet tilbudene mye oftere. Dersom du har registrert betalingskortet ditt på Min Side, får du bonus hver gang du betaler med det registrerte kortet hos samarbeidspartnere med bonusavtale. Se alle medlemsfordeler side 39.

Bomagasinet nr. 1, 2023 medlemsblad for møre og romsdal boligbyggelag 31
T o t a ltforvalter MOBO nå ca.

Endelig

kan vi møtes!

Generalforsamlingene er tilbake på Seilet. I år blir møtene fordelt på mars, april og mai.

Min side

– Det har fungert fint med digitale møter, og på grunn av teknologien har vi fått gjort det vi er lovmessig forpliktet til. Det er vi veldig fornøyd med, sier Randi Alexandra Brokstad, leder økonomi og forvaltning i MOBO.

Hun er likevel glad for at det igjen er klart for fysiske møter.

– Vi oppnår noe mer når vi treffer hverandre i samme rom, både under selve møtene og i pausene. I fellesarealet på hotellet vil det bli mulighet for mingling som før, så det blir en fin anledning til å treffe naboen, og folk fra

andre borettslag og sameier. Vi i MOBO ser også fram til å fysisk møte styremedlemmer og andelseiere på Seilet igjen, sier Randi.

ARRANGERT SIDEN 2011

Dette blir tiende gangen at det blir felles generalforsamlinger på Seilet. Første gangen var i 2011, og det har vært tre års med avbrudd som følge av pandemien. MOBO leier møterom, og det blir satt opp møtetider for de ulike boligselskapene. Dette blir det lagt ut informasjon om når det nærmer seg.

I forbindelse med de kommende generalforsamlingene på Seilet vil din personlige side, Min Side, bli tatt i bruk i større grad enn før.

Alle vil få innkalling til generalforsamling på Min Side, og sakspapirene vil også ligge der. – Tiden er inne for å ta neste steg i bruken av Min Side nå, og vi tror folk vil oppleve det som positivt. Det blir litt uvant i starten, ettersom det er nytt, men fordelene med å bruke Min Side mer aktivt er flere, sier Randi Alexandria Brokstad i MOBO.

Det er enkelt og oversiktlig med innkalling og sakspapirer på Min side – du har alt samlet, og kan bare åpne siden på mobilen dersom du skal sjekke noe i farta.

– Vi vet at mange foretrekker å ha alt på skjermen sin, men det er også mulig å printe ut fra egen pc dersom det er noe man ønsker å ha i papirform, sier Randi.

BÆREKRAFTIG

Ved siden av at det er fint å ha alt samlet, er det også bærekraftig å bruke Min Side.

– Totalt er det ca. 3 300 andelseiere og seksjonseiere som får invitasjon til generalforsamling, og hvis alle skulle fått innkalling og sakspapirer hjem til seg ville det blitt mye papirer totalt sett, mener Randi. ••

Bomagasinet nr. 1, 2023 medlemsblad for møre og romsdal boligbyggelag 33
••
– alt du trenger til generalforsamlingen
ingrid kvande jens holsbøvåg-lyngstad
De som ikke har tilgang til Min side vil få dokumentene sine på annen måte. Dette ordner MOBO i samarbeid med styrelederne i boligselskapene.

Hva er boligen din verdt?

Mange ønsker nå å sjekke rentebetingelsene på boliglånet sitt, og da forlanger banken e­takst. Terese Nerland i Garanti Eiendomsmegling i Molde har merket økt etterspørsel.

– Det er mange som vil ha e­takst om dagen. Vi tilbyr rabatt på e­takst til alle MOBOmedlemmer. Rabattert pris er kr 2 000, mens det ordinært koster kr 3 500. Rabatten gjelder også for kunder i Romsdalsbanken, som vi samarbeider med, sier Terese Nerland hos Garanti Eiendomsmegling i Molde.

BRANSJESTANDARD

E­takst er bransjestandard for verdifastsettelse av boliger og eiendommer, og er litt mer omfattende enn vanlig verdivurdering.

VERDIVURDERING

Dette er aktuelt når man skal reforhandle lån i banken – hvis man f. eks vil komme innenfor 60 % verdi på lånet og dermed få bedre lånebetingelser. Det kan også være aktuelt dersom man skal pusse opp, og vil ha en vurdering av hva det vil gi av verdiøkning.

DOKUMENTERER STANDARDEN

– I utarbeidelsen av e­takst tar vi hensyn til boligmarkedet i området, byggeår, størrelse, tomta, samt fellesgjeld og utgifter. I en e­takst er standard og eventuelle oppgraderinger også viktig, og dette dokumenterer vi med bilder. Vi tar bestandig bilde av fasaden, og viktige rom som kjøkken og bad. E­taksten lages i en database som heter «Eiendomsverdi», hvor banken også har tilgang, sier Terese. ••

dette er e-takst

• En elektronisk takst

• Kreves av banken ved refinansiering av boliglån

• Bransjestandard for verdifastsettelse av boliger og eiendommer

• Gir eiendommen verdi basert på statistiske data for blant annet standard i tillegg til beliggenhet og salgspris for tilsvarende boliger i området

• Gir en indikasjon om salgspris på eiendommen i dagens marked

34
ingrid kvande  Terese Nerland i Garanti Eiendomsmegling

Kontakt:

Forenkler jobben

i sameier

De fleste forbinder MOBO med borettslag, men økonomi­ og forvaltningsavdelingen MOBO utfører tjenester til stadig flere sameier i regionen.

– Det typiske er et sameie som har hatt et veldig engasjert styre i en lang periode, og så kommer det en tid der det mister kontinuitet ved at noen faller fra eller flytter. Da merker man behovet for tjenester og kommer til oss, sier Randi Aleksandria Brokstad i MOBO.

KOMPETANSE

Hun forteller at MOBO tar på seg oppdrag for små og store sameier.

– Vi har digitale verktøy som gjør styrearbeidet lettere, og disse tilbyr vi også til små boligselskaper. Det kreves kompetanse å sitte i et styre, både økonomisk, juridisk, teknisk og regnskapsmessig og her kan vi i MOBO bistå med hjelp og råd. Vi har ulike pakkeløsninger som sameiene kan velge etter sitt behov.

ØKONOMISK SIKKERHET

Blant oppgavene til et styre er å ta vare på

byggene – å vedlikeholde og rehabilitere når det kreves. Det kan medføre behov for låneopptak. Et sameie kan bare få usikret lån, som er dyrere enn et lån der man tar sikkerhet i eiendom.

Med MOBO som forvalter kan sameiet få bedre rentebetingelser. For banken er det en trygghet i at vi er med og sikrer økonomien og likviditeten i selskapet, og det gir utslag i lavere rente, sier Randi.

NØYTRAL TREDJEPART

Hun legger til at en annen fordel med å bruke MOBO som forvalter, er når det oppstår konflikter og uenigheter i et boligselskap.

– Uenigheter mellom naboer vet vi oppstår fra tid til annen, og erfaringen vår er at det er enklere å håndtere konflikter når man er en tredjepart og ikke bor der selv. Det skal være trygt å ha Mobo som forretningsfører både for beboerne og styret. ••

medlemsblad for møre og romsdal boligbyggelag nr. 1, 2023 35 Bomagasinet
 Randi Brokstad er leder økonomi og forvaltning i MOBO.
forvaltning@ mobo.no

Rabatt og bonus på Sigdalkjøkken

Som MOBO­medlem får du rabatt, bonus og mye kjøkkenkompetanse hos Studio Sigdal Molde. Kristin og kollegene hjelper deg å skape det kjøkkenet som fungerer optimalt hjemme hos deg.

– Vi har fått kommentarer på at vi er ny samarbeidspartner med MOBO, så noen har fått med seg dette allerede, sier Kristin Ulven, butikksjef hos Studio Sigdal i Molde. Hun begynte som kjøkkenkonsulent i 2018, og ble butikksjef to år etter. Hun er opptatt av å inspirere og gi gode råd til sine kjøkkenkunder. Og enten de er store eller små, skal alle føle seg ivaretatt.

KJØKKENTRENDER NÅ

Mange forbinder Sigdal med det klassiske Herregårdkjøkkenet. Det selger de fortsatt, men Kristin forteller at tyngden i dag ligger på det moderne. Og det er noen trender som er fremtredende.

– Det er mer jordfarger og mindre sort og grått enn før. «Greige», en miks av grå og beige er populært, gjerne kombinert med andre jordfarger som mørk brunt, grønntoner etc. Vi ser at kjøkkenet er lunere og varmere enn for noen år tilbake. Farger er utrolig viktig, og spesielt her i Norge der det er kaldt lys store deler av året, passer det godt med litt varme, mener kjøkkensjefen.

På materialbruken er det også noe som er mer fremtredende enn annet.

– Finerfronter er i vinden, og de er gjerne beisbehandlet slik at vi ser trestrukturen

under. Dette kan kombineres med malte flater i annen farge, men jeg anbefaler ikke å mikse mer enn to farger. Lyset, gulv­ og veggfarger spiller også inn på utseendet, så alt må spille på lag.

Lameller har det vært en stund, og det selger vi fortsatt. Lameller mykner opp, og mange bruker det på den delen av kjøkkenet som er vendt inn mot stua dersom de har åpen kjøkkenløsning.

Generelt anbefaler Kristin gjerne å ha lite overskap, og heller få ting inn i skuffer og benker.

– Jeg ser at det å få mye inn i benken og bruke en rekke med høyskap til lagring er en fin kombinasjon.

SKAPE ET KJØKKEN SOM FUNGERER

Et godt kjøkken er et som fungerer optimalt for den enkelte med den plassen som er til rådighet.

– Underveis i kjøkkenprosessen blir vi godt kjent med kundene og lærer mye om livet deres og hvilke behov de har. Det starter ofte med at kunden kommer inn med en målsatt tegning. Jeg liker aller best å begynne bare med tegningen, og heller ta befaringen etterpå. Da blir jeg ikke preget av det de har fra før, og kan tenke helt fritt. Jeg er opptatt

av benkeplass og god arbeidssone, og vil optimalisere det mest mulig. Å få et kjøkken til å fungere godt er et fag.

Jeg liker også å jobbe utifra et budsjett. Mange har ikke det i starten, men får det underveis i prosessen. Det som drar opp prisen på et kjøkken er fronter, benkeplater og hvitevarer. Her er det store forskjeller på de ulike alternativene som finnes, og det er de tre elementene vi kan justere på. Husk at trendene forandrer seg, så følg smaken din.

NYE LØSNINGER

I utstillingene hos Studio Sigdal ser vi mange tekniske finurlige løsninger som man ikke kunne tilby for 5–10 år siden. Når du trykker på noen knapper kan hyller komme ned fra underskapet. Her er smarte innredninger i skap, ekstra skuffer og til og med garasje til robotstøvsugeren i sokkelen på kjøkkenet.

– Utviklingen går fort, for det skal fungere i et moderne hjem. Dette er artige detaljer og praktiske løsninger som noen gjerne spanderer på seg når de først er i gang. Om kjøkkenet koster 200 000 eller 220 000 er ikke så viktig når det kommer til stykket. Det er ikke de ekstra 20 000 du tenker på om noen år, så velg det du vil ha, anbefaler Kristin. ••

36
ingrid kvande jens holsbøvåg-lyngstad  Butikksjef Kristin Ulven ønsker velkommen til Studio Sigdal. Butikken har åpent fra kl. 10 til kl. 17 mandag–fredag, til 18 på torsdag og 14 på lørdag. Vi tilpasser oss etter behov, og tar gjerne kjøkkenmøter på morgen og kveld.

Din medlemsfordel hos Sigdal-kjøkken 2 % bonus og 20 % rabatt (eks. handelsvarer, hvitevarer etc)

Bomagasinet nr. 1, 2023 medlemsblad for møre og romsdal boligbyggelag 37
 Sokkelskuff gir bedre plass. Foto: Sigdal­kjøkken Foto: Sigdal­kjøkken Foto: Sigdal­kjøkken
NY MEDLEMSFORDEL

Alt du vil se på ett sted

Du som bor i et sameie/borettslag kan velge inn strømmetjenester som HBO Max, Viaplay, Discovery+ med mer i TV-pakken din. Valget er ditt – og du kan bytte så ofte du vil! Nå har du også fått TV 2 Play inkludert i Telenor T-We. Les mer på telenor.no/valgfrihet

ESPERVIK DESIGN

HUSK! Registrer betalingskortet

ditt på Min Side og du får automatisk bonus på kjøpet.

MEDLEMSFORDELER I MOBO 2023

Du får bonus hver gang du handler hos de fleste av våre samarbeidspartnere når du betaler med et registrert bank ­ eller kredittkort. Betalingskortet ditt registrerer du enkelt på Min side. I utvalgte butikker vil du også få rabatt når du viser medlemsbeviset ditt i appen eller på Min side.

Se oversikt over alle dine fordeler på mobo.fordelerformedlemmer.no/

5 % bonus på hele kjøpet (gjelder også tilbudsvarer)

5 % rabatt på ordinære varer med fremvisning av medlemsbevis.

5 % bonus Medlemspris

5 % bonus på all handel i fysisk varehus.

2 % bonus på alle bestillinger. Opptil 50 % rabatt * på over 140.000 hoteller i hele verden med prisgaranti.

*Sammenlignet med andre bookingsider med like betingelser.

Gruppepris på kjøp av inntil to enkeltbilletter på Teatret Vårts egenproduserte forestillinger.

MODENA FLISER

5 % bonus på alle varer, også kampanjer.

10 % rabatt på ordinære varer

5 % bonus.

12 % rabatt på ordinær pris. Bestilles via «Min side»

2 % bonus på alle dine forsikringer 70 % startbonus på første bil Medlemspris på innboforsikring Reiseforsikring fra Europeiske – en del av If

5 % bonus, kampanjepriser

5 % bonus, 20 % rabatt

BADEMILJØ / VVS TEAM

3 % bonus. 5 % rabatt på timepris dagtid.

15 % rabatt på synlige produkter baderom og sanitærutstyr.

20 % rabatt på rør og deler.

Bonus gjelder ved bankterminal, ikke ved faktura.

10 % bonus – Norges største gjenbrukskjede

4–7 % BONUS I FØLGENDE NETTBUTIKKER:

Apotekhjem.no Bubbleroom.no Devold.com

Eurodel.com

Lampegiganten.no Lekia.no

Lindex.com Stayhard.no

Rammeavtale for boligselskaper: Rabatt på tjenester hos Norconsult AS og Klima, energi og ventilasjon AS (KEV).

Alle rabatter gjelder på ordinære priser.

* Bonus gjelder alle produkter/tjenester som leverandøren tilbyr, også kampanjer og produkter/tjenester som allerede er rabattert.

2 % bonus på ditt strømforbruk. Gode medlemspriser 5 % bonus 5 % bonus på alle varer 5 % bonus på tjenester. Gratis innledende samtale med advokat

SELGE BOLIG

Vårt fokus er best pris, lokalkunnskap, tilgjengelighet og trygghet – dette er vår GARANTI til deg!

GARANTI – førstevalget for alle MOBO-medlemmer!

RABATTERT PRISVURDERING til
Grete Heiseldal Tlf. 975 04 641 Terese Nerland Tlf. 915 44 447 Christian Fredriksen Tlf. 971 80 405 Vi samarbeider med
deg som bor i borettslag!