Bomagasinet KBBL 3 2022

Page 1

SIDE 6–7 STARTSKUDDET HAR GÅTT FOR SOLCELLER SIDE 30 FLERE MELDER FORKJØP PORT ARTHUR: SMART OG KOMFORTABELT MED sjøvarme SIDE 10–11 tema: enøk og energikilder NR. 3 / 2022 magasinetMedlemsbladfor BOLIGBYGGELAGKRISTIANSUND BO

i

B ADE MIL JØ ØI VIND LY STA D AS 71 57 25 10 Industriveienfirmapost@olystad.no4B,6517Kristiansund • Inntil 7% rabatt på timesats dagtid • Inntil 15% rabatt på synlige produkter baderom og sanitærutstyr • 20% rabatt på rør og deler • 3% bonus (med aktivert medlemskort) Du finner oss også på Facebook og bademiljo.no SPAR PENGER SOM KBBL-MEDLEM! Vi utfører alle typer rørleggertjenester,og er også totalleverandør av komplette bad og våtrom. Hos oss finner du rørlegger og butikk på samme sted!

av

La oss hjelpe deg med installasjon av varmepumpe,

ett

år

å

vi

DINE MEDLEMSFORDELER: VELKOMMEN TIL VÅR BUTIKK INDUSTRIVEIENI 4B MEDLEMSKORTJan Medlemsnr:Johansen185024 Kortnr: 505 600 370 Gyldig til: 09/22

er å

FOSSBAD I over 50 har vært med på definere kvaliteten og estetikken til norske baderom, og vår lidenskap sette norsk design system og lage møbler som varer. Fossbad baderomsmøbler produseres i Foss Fabrikker på Birkeland, møbel gangen. Se fossbad.no gulvvarme, utstyrsmontering og serviceoppdrag. Vi kommer gjerne hjem til deg på befaring. Kom innom, eller kontakt oss for et godt tilbud.

Du får mer hos Montér

5% BONUS PÅ HELE KJØPET

trenger til ditt bygge- og oppussingsprosjekt. For å få fullt utbytte av ditt medlemskap er det viktig at du registrerer ditt bankkort eller kredittkort.

Trenger du hjelp for å komme i gang – kom til Montér. finner løsninger for deg.

Vi

Som medlem i KBBL får du medlemsbonus hos Montér. Bonus er kroner rett inn på din Montérbonuskonto.haraltdu

Gå inn på KBBL sin app for å finne ditt nærmeste Montér byggevarehus.

Leder vidar fagerheim nummer 3

Personlig økonomi 28

Tlf:annonser 71 20 12 00 E-post: annonse@tibe.no trykk

Treningstilbud – Spreke seniorer ... 12

MEDLEMSBLAD FOR ansvarlignr.BOLIGBYGGELAGKRISTIANSUND3,2022redaktør

E-post: firmapost@kbbl.no Hjemmeside: kbbl.no

Ålgård Offset, Ålgård redaksjonell produksjon og grafisk utforming TIBE Molde AS Postadr.: Postboks 473, 6401 Molde Tlf: 71 20 12 00

Startskuddet har gått for solceller 6

fastenyheterspalter

Forkjøpsrett 30

E-post: bomagasinet@tibe.no

Adm. Dir. Vidar Solli, Kristiansund Boligbyggelag AL

Vidar Fagerheim – Styreleder KBBL

Vidar Solli i portrettintervju 32

Nytt fra administrasjonen 8

kristiansund boligbyggelag Langveien 16, 6509 Kristiansund Tlf: 71 58 74 00

til gjennomføring av energieffektiviserende tiltak, så er det nylig opprettet en støtteord ning i Enova for kartlegging med tilhørende konkrete anbefalinger til smarte klimatiltak. Støttenivået for kartleggingen vil variere ut ifra antall boenheter, og hvorvidt man i etterkant av kartleggingen kan vise til gjennomføring av tiltak. KBBL har erfaring og kompetanse til å være med i slike kartleggingsprosesser – også på klimatiltak. Vi ønsker i tett sam arbeid med våre borettslag og sameier å få på plass helhetlige planer, som hensyntar dette sammen med vedlikeholdsplaner. Med en enda tydeligere bevissthet rundt dette med energibesparelser, vil vi sammen kunne utgjøre en forskjell til det beste for både klima, boligverdi og ikke minst frem tidige boutgifter for den enkelte andelseier.

Medlemsappen 36

Kryssord & Sudoku 25

Jusspalten 26

utgitt av BS Media AS, Postboks 452 Sentrum, 0104 Oslo

Bomagasinet nr. 3, 2022 medlemsblad for kristiansund boligbyggelag 5 kbbl.no

ENERGIBESPARENDEKARTLEGGING TILTAK

Visste du Innholdat?

medarbeidere i dette nummeret Heidi ogRandiSæther,KvisvikHansenIngridKvande.

Lokale medlemsfordeler ................ 37

Tre jubilanter – 95 år 38

september

Etter at man i 2020 la ned ordninger for bo rettslag og sameier til å søke midler om støtte

Mattipset 22

Brannkontroll 35

KBBL ønsker å være en rådgiver som bistår i både kartlegging og gjennomføring av energibesparende tiltak

Sjøvarme i Port Arthur....................... 10

tema i dette nummeret: enøk og energikilder

Bygninger står i dag for omtrent 40 prosent av energiforbruket – både i Norge og glo balt. Men kanskje enda mer overraskende så kommer 40 prosent av det globale klima utslippet fra bygninger. Dette kommer av at det benyttes fossile, ikke fornybare energikilder for drift og oppvarming av bygninger i store deler av verden. Bor man i et boretts lag eller sameie, så har man en unik mulig het til å investere i smarte og lønnsomme klimatiltak i fellesskap. Men akkurat hva som er de mest hensiktsmessige tiltakene, og ikke minst rekkefølge på investeringer for ditt borettslag eller sameie, kan være vanskelig å sette seg inn i. Vi i KBBL ønsker å ta en rolle sammen med dere, og være en rådgiver som bistår i både kartlegging og gjennomføring av energibesparende tiltak.

2022

Tema 13

KBBL har egen app for sine medlemmer! Last den ned fra App Store eller Google play og du har medlems kortet og fordelene dine lett tilgjengelig i lomma.

ingrid kvande

På Brattøya på Frei er det stor byggeaktivi tet om dagen. Fire hytter i felt B er allerede under bygging, mens seks ledige tomter står klare for nye eiere. På en av endetom tene, med berg og lyng som forlengelse av

GRØNT BYGG NÅR DET GJELDER ENERGI Han karakteriserer hytta som et fremtids

6 utearealet, er det nå reist en flott hytte, og den skal få energi fra nordmørssola. Solcellepaneler på taket og på et felt på veg gen skal sørge for det.

BATTERI Med solcellepaneler har hytteeieren også mulighet til å produsere strøm som enten lagres eller selges.

SOLCELLER PÅ HYTTE PÅ

Det er KBBL Bygg som fører opp hytta, og daglig leder Alf Ivar Aslaksen forteller at dette er det første prosjektet der de har montert solcellepaneler.–Detteeren god erfaring for oss. Vi har planlagt godt med driftspersonalet på tøm rersida og med elektrikerne i West Elektro. I fellesskap har vi funnet fram til de optimale løsningene, og vi er godt fornøyd så langt, forteller Aslaksen.

gått for solkraft!

I det idylliske hyttefeltet på Brattøya bygges det nå en hytte som kan karakteriseres som et fremtidsrettet, grønt bygg når det gjelder strøm og energi.

– I tilknytning til solcelleanlegget blir det batterier der man kan lagre overskudds strøm. Da kan man enten lagre strøm til senere bruk, eller sende overskuddsstrøm men tilbake til strømnettet. Velger man det

rettet, grønt bygg når det gjelder strøm og energi.–Her er det både solcellepaneler og varmepumpe og smart strømkontroll for å ta ned effekttoppene. Solceller tar grunnlasta, dvs. det nødvendige, mens toppene dekkes med vanlig strøm.

Startskuddet har BRATTØYA:

FOLK ER INTERESSERT

7 siste, selger man til en pris tilsvarende pro duksjonskostnaden, ikke til den prisen som strømkundene betaler, forteller Aslaksen.

KBBL Bygg merker økende interesse for sol kraft, og spesielt nå som strømprisene øker i hele Europa. Heldigvis er strømprisene foreløpig veldig lave i Midt Norge.

– Vi merker at etterspørselen er der, men vi må ha den riktige kost/nytte balansen, dvs. at investeringen må kunne forsvares med besparelse i strømutgifter. Regnestykket endrer seg i takt med økende strømpriser. Det handler uansett om å legge til rette for framtida, mener Aslaksen.

 I hytta er det varme i gulvet, og det blir varmet opp av elektrisk kraft. Når det er sol trengs det ikke oppvarming. SOLCELLER

Den er allerede kommet til Brattøya. ••

Med dagens strømpris vil anlegget nedbetales på 30 år. Dersom prisnivået på strøm kommer opp på nivået lenger sør i landet, reduseres nedbetalings tiden betraktelig. Da kan den komme under 5 år. For tiden er det spenning knyttet til om politikerne vil gjøre tiltak for å utjevne prisen på strøm i landet.

fakta om påsolcelleanleggetbrattøya • Kostnad: kr 75.000, • Batterikapasitet: 10 kW • Installert effekt fra solkraft tak og vegg: 3.2 kWp • Produksjon vil ligge på rundt 2.500 kWh per år  Alf Ivar Aslaksen i KBBL Bygg foran hytta på Brattøya som har solkraft som vesentlig varmekilde.

Prisen på solcellepanel forventes å gå ned i årene som kommer når et terspørselen avtar, og utfordringene med logistikk og varemangel bedres. •• – PRIS OG NEDBETALING

inger øksenvåg

Forvaltning og medlem

karianne h. strand Aut. regnskapsfører Tlf. 71 58 74 karianne@kbbl.no07

fredrik megaardkvisvik

heidi sæther heidi@kbbl.noTlf.Eiendomsutvikler95204699

Teamleader Forvaltning Tlf. 457 23 anita@kbbl.no049

Ledelse, stab og utvikling

camilla thomassen

– Jeg gleder meg til å treffe mye trive lige folk og jobbe for de som bor i borettslagene, sier Jan David Anti. ••

Leder regnskap og forvaltning Tlf. 71 58 74 inger@kbbl.no04

iren gimnes iren@kbbl.noTlf.Regnskapsmedarbeider71587413

Jan David Anti har røtter i Finnmark, og er en sosial og samfunnsengasjert type. Han er leder for Samenes Fellesforbund i Midt Norge, og nylig ble han også leder i Møre og Romsdal Nei til EU. Nå er han ny vaktmester i Servicesentralen.

Aut. regnskapsfører Tlf. 71 58 74 brynjar@kbbl.no19

8 Jan David Anti er siste tilskudd hos Servicesentralen. 43 åringen har bodd i Batnfjorden siden han var 13, og den siste tiden har han vært i full sving med å pusse opp boligen han nå deler med samboeren på JanInnlandet.Davider utdannet forskalingssnekker,

NYTT FRA ADMINISTRASJONEN

anita larsen

har jobbet i mange år som tømrer, og ny lig skaffet han seg førerbevis for anleggsmaskin. Allsidigheten er noe han får bruk for i den nye jobben.

vidar l. solli

randi kvisvik hansen randi@kbbl.noTlf.forvaltningKunderådgiver,ogmedlem98818506

Regnskap

Administrerende direktør Tlf. 902 04 vidar@kbbl.no259

NY VAKTMESTER!

brynjar jacobsen

camilla@kbbl.noTlf.Kunderådgiver,forvaltningogmedlem92446303

Kunderådgiver forvaltning Tlf. 93 66 60 fredrik@kbbl.no45

tina helen s. otterlei tinahelen@kbbl.noTlf.forvaltningKunderådgiver,ogmedlem98085662

– Det er en generell prisøkning, og kon sumprisen pt er på 6,5%. Så en må nok regne med at de fleste kostnadene vil økte for 2023, sier Inger.

– Vi regner med å være ferdig med budsjettene i utgangen av oktober. Det er 123 budsjett som skal lages, så det er travelt både på regnskaps og forvalt ningsavdelingen en tid fremover. ••

nils tormod tyrhaug

Hun forteller at det hittil ikke har vært vanlig med fastrente på lån, ei heller med fastpris på strøm i boligselskapene.

Tekniske tjenester

Tlf. 995 90 elias@kbbl.no154

Hos KBBL er det full fart med budsjetter for boligselskapene om dagen. Det er 123 budsjetter som skal lages innen utgangen av oktober, og det er mye man må ta hensyn til. Jacobsen, Inger IrenKarianneØksenvåg,H.Strand,Gimnes

Når boliglånsrenta for neste år skal settes, bruker KBBL siste kvartalsrapport fra Norges Bank som rettesnor i budsjetteringen.

elias ganitsjev Prosjektleder og byggmester

Prosjektleder, byggmester og takstingeniør Tlf. 922 43 567 – pal@kbbl.no

– Når det gjelder strøm, har det ikke vært noe aktuelt med fastpris, ettersom standard prisene har vært svært gunstige, og for så vidt er det fremdeles i vårt område, sier Inger.

olve thomasgård Driftsleder

Prosjektleder, byggmester og takstingeniør Tlf. 480 05 744 – roger@kbbl.no

NYTT FRA ADMINISTRASJONEN

pål sæther

Bomagasinet nr. 3, 2022 medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

Brynjar

alf-ivar aslaksen Daglig leder Tlf. 958 78 alf-ivar@kbbl.no467 KBBL Bygg AS

mykola arama mykola@kbblservicesentral.noServicemedarbeiderTlf.48294495

Inger minner om at det har vært langt høyere rente før.

Tlf. 971 35 firmapost@kbblservicesentral.no975

per gunnar iversen per@kbblservicesentral.noServicemedarbeiderTlf.90736654

jan david anti jandavid@kbblservicesentral.noServicemedarbeiderTlf.47906141

Sameiet KBBL Servicesentral

Den neste måneden vil dreie seg mye om budsjettene hos KBBL.

– Det var 7–8 % rente da jeg begynte i KBBL i 2007. Da var det noen år med rente økning, men etter det har det stort sett bare gått nedover og nedover. De som inngikk fastrenteavtale på lånene da renta var på topp, betalte noen sure penger da renta begynte å gå ned igjen. I borettslag er lånet som regel ganske lavt i forhold til verdi, noe som gir gode avtaler gjennom KBBL.

– På bakgrunn av signalene fra Norges Bank, har vi satt en rente på 3,9 % for 2023. Det er opp ett prosentpoeng fra den som blir gjeldende fra 5. oktober i år. Men dette

Inger Øksenvåg, leder regnskap og forvalt ning i KBBL, forteller at budsjettperioden i år er ekstra krevende ift. hva som skjer på pris.

roger storsæther

Prosjektleder og nilstormod@kbbl.noTlf.HMS-rådgiver90664466

– KOSTNADENE VIL ØKE

OPP ETT PROSENTPOENG

er makroøkonomi, og ingenting vi kan påvirke. En kan eventuelt innhente tilbud på å binde renta. Renta blir ikke nødven digvis lavere av det, men den blir nettopp fast og dermed forutsigbar.

gabbe kantor gabbe@kbblservicesentral.noServicemedarbeiderTlf.91709643

johan h. grønvik Teknisk sjef, byggmester og takstingeniør Tlf. 952 48 631 – johan@kbbl.no

SJØVARME

10

ingrid kvande 

SJØUTSIKT OG

Når beboerne i Port Arthur nyter utsikten over fjorden, er det ikke bare «eye candy» de ser. De kikker også rett ned på varmekilden sin. Leilighetene i Port Arthur er nemlig varmet opp med sjøvarme! Heidi Sæther og Vidar Solli i KBBL ved «Heinsa» og «Norum» i det beboerne var i ferd med å flytte inn i sine nye leiligheter. Leilighetene har væske til vann varmepumpe med sjøvarme fra havbunnen.

• En såkalt kollektorslange graves ned i havbunnen. Varmen fraktes opp fra havbunnen, og inn til boligen. Samtidig fraktes nedkjølt vann fra boligen ned i sjøen for å varmes opp.

Topp moderne, lekre løsninger, flott utsikt og maritimt så det holder, er blant karakteristikkene av det flotte leilighetskomplekset i sjøkanten på Innlandet. Komforten er også spesielt god.

Bomagasinet nr. 3, 2022 medlemsblad for kristiansund boligbyggelag 11

GOD KOMFORT

SKJULT VARMEKILDE

– Her er det sjøvarme; vannbåren varme som er hentet fra sjøen. Foruten elektriske kabler på badet, er hele bygget varmet opp med hjelp av sjøvarme, sier Heidi Sæther i KBBL.

Når du kommer inn i leilighetene i Port Arthur, er den jevne, gode temperaturen påfallende.–Folksynes det er behagelig med den lune temperaturen i gulvet. Det har mye å si for komforten i leilighetene. Med vannbåren varme unngår vi også panelovner på veggene ettersom varmekilden er godt skjult i gulvet, sier Heidi. ••

sjøvarme

• På grunn av at temperaturen langs havbunnen er relativt jevn hele året, egner den seg godt som varmekilde.

• Har man et vannbårent oppvar mingssystem, kan man installere en væske til vann varmepumpe med sjøvarme som varmekilde.

Havna med 12 leiligheter var den første som ble innflyttingsklar på Port Arthur. Tirsdag i uke 34 stod de forventningsfulle leilighetseierne klare med flytteeskene sine, og kunne endelig åpne døra til en ny epoke i livet. De 15 leilighetene i Norom ble fylt med liv fire uker etter. Dermed er byggetrinn 1 på Port Arthur fiks ferdig!

PortKBBL.Arthur

 Heidi Sæther i

12

– Vi blir flere eldre og må holde oss i form. I treningsgruppene merker vi at folk tar vare på

Bengt Eriksson mener fysisk trening også gir økt trivsel.

• Et lavterskeltilbud for folk i aldersgruppen 65+. Balanse og styrketrening er spesielt vektlagt.

sprekingerVilhaflere

hverandre. Hvis noen ikke har vært på trening på et par ganger, blir de fort etterlyst. Folk har omsorg for hverandre, mener Eriksson.

SPREKE SENIORER I BORETTSLAG OG

• Et treningstilbud der KBBL samar beider med Pensjonistforbundet og Kristiansund kommune/Friskliv og mestring.

LAVTERSKEL

PASSER PÅ HVERANDRE

• Frivillige instruktører opplært av Friskliv og mestring i Kristiansund kommune

• Påmelding til Marit Vaagland, Tlf. 913 74 508 eller Storhaugen helsehus.

Marit Vaagland, fysioterapeut i Kristiansund kommune.

 Randi Kvisvik Hansen (KBBL), Marit Vaagland og Bengt Eriksson. Trening på stol.

• Gratis trening for folk i borettslag på tirsdager i Nordvesthallen.

Primus motor for treningsopplegget er Bengt Eriksson. Han startet Sterk og stødig gruppe (som nå heter Spreke seniorer) i kommunen sin tid, og er fremdeles instruktør for en ivrig mannegruppe hver onsdag. I fjor tok han initiativet til å utvide treningstilbudet til se niorer. Da fikk han med seg KBBL på laget, og tilbudet Spreke seniorer i borettslag og sameier så dagens lys.

Treningstilbudet Spreke seniorer i borettslag og sameier har plass til enda flere som ønsker å trene sammen i en trivelig gruppe. Trekløveret Pensjonistforbundet, KBBL og Friskliv og mestring forteller at instruktørene står klare!

– Hvis noen ikke klarer å være med på alle øvelsene en dag, er det greit. Folk blir med på det de får til, sier Eriksson. Han mener treningstilbudet gjør det enklere for boretts

lagene å ta mer ansvar for og oppmuntre til fysisk aktivitet.

INSTRUKTØRER

Dette er et lavterskel tilbud for folk i alders gruppen 65+. I timene er det lagt vekt på balanse og styrketrening, og lista legges slik at den passer for de fleste.

Fysioterapeut Marit Vaagland i Kristiansund kommune sier de har tilgang til mange in struktører.–Deter 13–14 instruktører som er med og instruerer. De gjør en kjempejobb, og med så mange tilgjengelig er det greit å få tak i vikarer også, sier Vaagland. Hun legger til at alle kan trene, og at de eldre er veldig trenbare!

SAMEIER

ingrid kvande

Energiøkonomisering. Enøk. Ener giøkonomisk. Energiøkonomisering. Enøk. Energiøkonomisk. Energiøko nomisering. Enøk. Energiøkonomisering.Energiøkonomisk.Enøk.energiøkonomisk.Energiøkonomisering.Enøk.Energiøkonomisk.Energiøkonomisering.Enøk.Energiøkonomisk.Enøk.Energiøkonomisering.Enøk.energiøkonomisk.Energiøkonomise Visste du at det også har betydning for prisen når du bruker strømmen? tema: enøk og energikilder Les mer:

Vil ruste opp mot strømprissjokkfremtidige

Gjennom en energikartlegging, får man over sikt over aktuelle energitiltak og hvor stor besparelse det vil utgjøre.

– Kartleggingsstøtten er begrenset oppad til 525.000, og ble innført i februar i år. Vi håper mange benytter seg av den, sier Folke Fredriksen.

VIL HA PENGER TILBAKE

ingrid kvande

Siden lenge før strømprisene steg kraftig, har NBBL jobbet for å bedre rammebetingelser for å oppgradere eksisterende boliger.

STORT POTENSIALE

– Vedlikehold og oppgradering har alltid

14

tema: enøk og energikilder

ligget i grunntanken i sameier og borettslag. Det å gjøre større oppgradering er ikke noe man gjør ofte, men jeg opplever at det har blitt et momentum nå når strømprisene har blitt så høye. Og så er det jo alltid lurt å ikke sløse med begrensende ressurser, legger han til.

Energioppgradering av bygg er som et kinderegg: det gir lavere strøm utgifter, bedre inneklima, og bidrar til miljøet ved at man ikke bruker unødvendig energi. Nå gir Enova borettslag og sameier støtte til energikartlegging, og NBBL jobber videre for at det også skal støtte faktiske tiltak.

– Bor man sammen i et borettslag eller sameie er alle med og gjør løftet samtidig, og det er motiverende at når man gjør en stor oppgradering også får ned energikostnadene. NBBL har kommet fram til at det er mulig å spare strøm tilsvarende fire Alta kraftverk i borettslag og sameier ved energieffektivisering av eksisterende bygg. Derfor er det interessepolitisk viktig for oss å gjøre det mer attraktivt å pusse opp eksiste rende boliger i borettslag og sameier, fortel ler Folke Fredriksen.

Alle norske husholdninger betaler inn 1 øre

– Vi har fått gjennom at borettslag og sam eier mottar støtte fra Enova til energikartlegging, og det er veldig viktig. Vi skulle ønske at Enova gikk enda lenger og ga støtte til å iverksette tiltak også. Det trengs en gul rot for å komme i gang, mener Bård Folke Fredriksen, adm. direktør i NBBL.

STØTTE TIL KARTLEGGING

ØNSKER STØTTE TIL ENØK-TILTAK:

ENERGISPARING OG SOLKRAFT

– Boligselskap som investerer i solcelle panel har måtte betale elavgift og nettleie til tross for at de produserer strøm selv, mens eneboliger har sluppet unna. Det er ikke logisk, og en forskrift som endrer dette, er nå ute til høring. Jeg har all grunn til å tro at den

UTE TIL HØRING

Går det som NBBL ønsker, vil solceller bli mer lønnsomt for borettslag og sameier.

Bård Folke Fredriksen, adm. direktør i NBBL.

BORETTSLAG SPARTE 55 %

– Vi har sett på hvor mye takflater norske borettslag og sameier har, og det er bety delig. Hadde man lagt solceller på alle tak der det er teknisk mulig, kunne man ladet 725.000 elbiler på årsbasis. Så når man likevel skal etterisolere tak, er det smart å sjekke om det er mulig å legge solceller. Slike

– Nå har vi en energikrise, og den raskeste måten å få mer tilgjengelig energi på, er å bruke mindre og å produsere selv. Både energisparing og solkraft er lite kontrover sielt, og det reduserer presset på prisene.

De har også investert i varmepumper, og i et anlegg som gjør at de gjenvin ner varme fra ventilasjonen. Nordrøn borettslag i Narvik er at annet eksempel. De reduserte strømutgiftene med flere hundre tusen kroner, ved å gjøre betydelige energi effektiviseringstiltak, så vi ser at det jobbes flere steder, og at potensialet er stort, sier NBBL direktøren.

Potensialet for solceller er større enn man trodde for få år siden, og installasjon blir rimeligere og rimeligere.

KUNNE LADET 725 000 ELBILER

Saken fortsetter:

Han nevner Tveita borettslag, et stort borettslag i Oslo, som et eksempel. Etter en stor og omfattende oppgradering sparte de hele 55 % energi.

15 pr. kWh i avgift til Enova. Det utgjør 400 millioner kroner. Tidligere betalte Enova mer tilbake gjennom støtte til tiltak.

Begge disse borettslagene har spart mye penger, og det uten å bruke solceller. Bård Folke Fredriksen mener potensialet hadde vært enda større om det ble brukt.

– Vi har dessverre sett at Enova har betalt mindre og mindre tilbake til norske hushold ninger til tiltak. De har hatt en omlegging der de i mindre grad støtter bygg og boliger, og i større grad støtter nybrytende teknologi. Det er uheldig, for vi ser at det er et stort poten siale til å spare energi ved å gjøre tiltak. Når man nærmer seg levetiden for tak og fasade og likevel skal pusse opp, kan man redusere strømbehovet hvis man oppgraderer energi messig, sier NBBL direktøren.

– Tveita borettslag har blant annet etter isolert fasadene og skiftet vinduer.

vurderinger er blant de som gjøres gjennom energikartlegginger.

ganske lett å stille krav til nye boliger, men det monner ikke så mye, når de boligene vi bor i skal stå i hundre år til. Det er i den eksisterende boligmassen vi må gjøre løftet. For å lykkes med å oppgradere eksistere boliger trenger vi flere gulrøtter, og vi skal fortsette å jobbe for at rammebetin gelsene kommer på plass. Vi har derfor store forventninger når statsbudsjettet kommer til høsten. Strømstøtten er nødvendig, men vi må også bruke penger på å stimulere tiltak. Vi må gjøre noe som varer, og investeringer i strømsparetiltak er noe som gir varige resul tater, mener NBBL sjefen.

•• 

Forskrift som kan gjøre solkraft gunstigere i boligselskap er ute til høring.

blir vedtatt, og da øker lønnsomheten ved å legge solceller også i borettslag og sameier.

Det bygges hele tiden noen nye boliger, og de har strenge energikrav. Bård Folke Fredriksen mener nøkkelen til det store energiløftet er i eksisterende boliger. De utgjør det store volumet.–Deter

EKSISTERENDE BOLIGER MÅ MED

16

tema: enøk og energikilder

 Bård Folke Fredriksen, adm. direktør i NBBL. DET ER MULIG Å SPARE STRØM TILSVARENDE FIRE ALTA-KRAFTVERK I BORETTSLAG OG SAMEIER VED ENERGIEFFEKTIVISERING

Tips til enøktiltak!

• Bygge inn og isolere balkonger

I denne kategorien har vi tiltak der man går inn og bygger et nytt system i borettslaget eller sameiet.

• Bore etter bergvarme

• Etterisolere fasader

Når ditt borettslag eller sameie gjør enøk-tiltak, bedres energisituasjonen i mange boliger samtidig. Sammenlignet med tiltak i eneboliger, gir tilsvarende tiltak i boligselskap større reduksjon i strømforbruket samlet sett, og du som beboer sparer penger.

Å oppgradere styringssystemet er et litt større tiltak, og effekten blir også tilsvarende større.

• Installere varmepumper

STØRRE TILTAK:

• Legge solcelleanlegg på taket til strøm produksjon, oppvarming av fellesvann og vannbåren varme

ingrid kvande

Enkelttiltak i leiligheter og i fellesarealer kan være veldig effektive. Visste du at 40 % av varmetapet i en bolig skjer gjennom vindu ene? Ved å bytte til moderne vinduer med trelags glass, kan man dermed redusere behovet for oppvarming betraktelig. Smarte, mindre tiltak:

MINDRE TILTAK:

17

• Erstatte gamle glødepærer med bevegelsesstyrte LED lys i fellesområder

• Installere varmesentral basert på forny bare energikilder til bygningsoppvarming. (Enova kan støtte en andel av investeringen.) Større tiltak – bore etter bergvarme Installere varmepumper Bytte til rentbrennende vedovn, en moderne ovn bruker hele 80 % av energien fra veden

• Montere tettelister rundt vinduer og dører. Dette er et enkelt og effektiv tiltak dersom du har sprekker rundt vinduer og dører.

• Installere en sanntidsmåler som du kobler til appen fra kraftleverandøren. Da ser du forbruket ditt akkurat nå, og du kan lettere holde oversikt over strømforbruket ditt til enhver tid. Sjekk hva som er mulig hos din (Kilde:kraftleverandør.nbbl.noogenova.no)

Som Bård Folke Fredriksen i NBBL sier i intervjuet på de foregående sidene, er det ved å oppgradere eksisterende boliger at det virkelig store potensialet ligger innen strømsparing på nasjonalt plan. I den sammenhengen er borettslag og sameier svært viktige bidragsytere. Når man først gjør et stort løft i et boligselskap, bedrer man energisituasjonen i mange boliger samtidig, og med det har tiltakene stor effekt.

• Skifte vinduer og dører

• Erstatte gamle radiatorer med effektive konvektorer som har større overflate og luftgjennomstrømning enn den tradisjo nelle radiatoren.

LITT STØRRE TILTAK:

• Installere gjenvinningsanlegg for varme fra ventilasjonen

HVA KAN DU GJØRE I DIN LEILIGHET?

• Du som har pipe, kan bytte til rentbren nende vedovn. Har du en eldre vedovn i leiligheten din, kan det være smart å bytte til en moderne, rentbrennende vedovn. Gamle vedovner slipper ut mye partikler, og varmer dårligere enn nye. Mens en gammel ovn slipper halvparten av veden rett ut gjennom pipa, utnytter en moderne ovn 80 % av energien fra veden. Dvs. det blir bedre inneklima og du får mer varme for samme mengde ved.

strømmenBruksmart!

18

HVORFOR NY MODELL

bli når enda flere bytter ut sine bensin og dieselbiler med elbiler. Det er spesielt stor belastning på strømnettet noen timer i døg net, og for å unngå en storstilt og kostnadskrevende utbygging av det eksisterende strømnettet, ønsker myndighetene heller å stimulere til bruksendring gjennom den nye prismodellen. De som jevner ut forbruket sitt og belaster nettet mindre, betaler mindre. Det lønner seg å være en smart forbruker, sier Even Blakstad i nettselskapet Elinett.

Blakstad forteller at med den nye prismodel len på nettleie, lønner det seg å planlegge strømforbruket slik at du ikke bruker så mye strøm på en gang, og på de travleste tidene

Det du betaler for å få strøm gjennom nettet og inn i boligen din, avhenger av:

– Moderne elbiler og ladere har innstillin ger for å redusere ladehastigheten. Istedet for å lade fort med høy effekt lønner det seg å lade med lavere effekt. Induksjonstoppen og stekeovnen er også noe som virkelig drar på, og det er stor belastning av nettet ved middagstider når folk kommer hjem fra jobb. I tillegg er strømprisen ofte høyest da, så hvis man kan være mer bevisst forbruket er det penger å spare, tipser Blakstad. ••

• Hvor mye strøm du bruker

I tillegg spiller selvsagt strømprisen en rolle, og den kommer i tillegg til nettleien. Den nye nettleiemodellen gjelder alle med forbruk under 100.000 kWh i året, dvs. altså leilig heter, hus og hytter, og hensikten er å unngå at strømnettet overbelastes.

– Vi bruker stadig mer strøm, og mer vil det

Nettleien består av et kapasitetsledd og et energiledd i tillegg til avgifter til staten. Kapasitetsleddet er basert på hvor mye strøm du bruker innenfor en time. Energileddet er det du betaler for hver kWh, avhengig av når på døgnet du bruker strømmen. Det er dagpris mellom 06 22 og en lavere nattpris mellom 22 og 06. Hos noen nettselskaper er det også nattpris på helg og helligdager.

FOREBYGGENDE TILTAK

• Når på døgnet du bruker strømmen

• Hvor mye strøm du bruker samtidig

Den 1. juli kom det ny prismodell der prisen på nettleien, dvs. hva det koster å få levert strømmen gjennom strømnettet og hjem til deg, varierer gjennom døgnet. Nå lønner det seg å planlegge strømbruken!

KAPASITETSLEDD OG ENERGILEDD

TIPS TIL «STRØMHYGIENE»:

– Blant de beste tipsene er å lade elbil om natten, programmere litt om på tidsinnstil lingen på varmeovner og termostater, og ikke bruke alle strømkrevende apparater samtidig, sier Blakstad.

på døgnet, som er mellom 06 og 22.

Ved å spre strømbruken utover døgnet, og aller helst også bruke mindre strøm, blir belastningen på strømnettet mindre. For å stimulere til det, betaler vi ulik pris på for skjellige tider på døgnet, avhengig av når vi bruker strømmen – og dermed nettet. Det er lavere pris mellom 22 og 06 enn på dagtid mellom 06 og 22. Helt konkret er det nå dyrere å bruke vaskemaskina kl. 16 om ettermiddagen enn kl. 22.10 om kvelden.

Even Blakstad i nettselskapet Elinett forteller at de som jevner ut forbruket sitt og belaster net tet mindre, også betaler mindre. Det lønner seg å være en smart forbruker. Foto: Ingrid Kvande.

ingrid kvande

Det er stor belastning på strømnettet noen timer i døgnet, og for å unngå en stor stilt og kostnadskrevende utbygging av det eksisterende strømnettet, er prismodellen på nettleie lagt om. Det er dyrere å få levert strøm fra nettet og til din bolig mellom 06 og 22 enn mellom 22 og 06. Foto: Stine Strande

Nå er wattmeter igjen en god hjelper i boligen din. Den viser i sanntid hvor mye strøm du bruker. Det gammeldagse watt meteret er i dag tilgjengelig i mer moderne, digitale versjoner – gjerne koblet til en App på tele fonen din.

Den nye nettleiemodellen skal motivere oss til å fordele strømbruken utover døgnet. Slik kan vi unngå å overbelaste strømnettet mer enn nødvendig.

SMARTE TIPS:

PS! Av hensyn til brannsikkerhet er det svært viktig å ikke bruke elektriske apparater uten tilsyn.

En moderne versjon av wattmeteret. Her ser vi strømforbruket i sanntid, og kan enkelt se hvordan forbruket går ned når vi skrur av Foto:apparater.Istad

√ Lade elbilen mellom kl. 22 og 06. (Med godkjent lader) Lade elbilen med lav hastighet/effekt Om mulig, unngå å bruke stekeovnen og induksjonstoppen på komfyren samtidig Ikke bruke vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin samtidig. Unngå unødvendig og lang dusjing. Hvis du vanligvis er på tur vei inn i dusjen kl. 06 om morgenen, kan det lønne seg å stå opp litt før, slik at du er ferdigdusjet til kl. 06. Da har du fått «nattpris». Smart og penger spart!

NOEN SOM HUSKER DENNE?

20

frank gudbrand mo, bbl pivotal og jonathan briggs, avarn security avarn Sikkerhetsecurity i hjemmet – varsling av brann  Avarns alarmsentral tar i mot henvendelser.

Tall fra DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) viser en økning i antall branner de tre siste årene. Opplevelsen av boligbrann er det få eller ingen som kan sette seg inn i før det er opplevd.

AVARN SECURITY MEDLEMSPRIS KUN KR. 379 PER MÅNED

BRANNVARSLING

Til tross for den store økningen i antall bran ner, viser DSB til statistikk som forteller oss at det er en tydelig trend med fallende antall brannomkomne. Dette skyldes blant annet at mange nordmenn har tatt nødvendige

Av totalt 12.733 utrykninger for boligbrann i perioden, er det enebolig med 5.437 og boligblokk med 3.829 branner som topper statistikken. Utenom direkte brann i bygning er det generelt mange branntilløp i komfyr som dessverre er den nest største årsaken. I perioden er det meldt inn 4.564 branner i komfyr.

Økningen i branner kan skyldes flere faktorer. Flere har vært hjemme de siste årene som følge av korona og lettere tilgang på hjemme kontorløsninger som kan være årsak til flere branner i elektriske anlegg. Økte strømpriser har også ført til at mange har tatt i bruk alter nativer for oppvarming. Noen har gått tilbake til å fyre med ved som har ført til en økning i antall skorsteinsbranner. Uansett årsak så er utviklingen foruroligende.

EKSTRA MEDLEMSTILBUD TIL NYE KUNDER fra Avarn Security. 4 måneder gratis abonnement. Verdi over kr. 1.500. Bestill alarm innen 1.11.2022. DSB

grep for å sikre seg selv og sine kjære med gode alarmløsninger hjemme. Flere og flere tar steget og skaffer seg alarmløsninger. Det er også et bygningskrav (TEK 17) at alle hus fra 2017 og senere skal enten ha et kablet brannvarslingsanlegg eller et anlegg levert av FG godkjent leverandør.

GRUNNENE TIL Å HA EN ALARM TILKNYTTET EN ALARMSENTRAL ER MANGE, MEN HER ER TRE AV DE VIKTIGSTE:

Send forespørsel og bestill befaring på avarnsecurity.no/fordel eller ring kundeservice 915 02 580. Husk å oppgi ditt kortnummer, 9 siffer for å få registrert bonus.

Avarn Security har lang fartstid innen sikkerhet og har kunder som Avinor og Forsvarsbygg.

21

 Kilde:

3. Mer og bedre informasjon. Når vaktsentralen snakker med beboer, er de trent i å kartlegge situasjonen og berolige ved kommende slik at alle tilstede i bygget ved hendelsen er trygge og kan videreføre denne livsviktige informasjonen til even tuelle nød instanser. ••

HJEMMEKONTOR OG KORONA

ÅRENE 2019–2021 VISER EN ØKNING AV BOLIGBRANN MED 26 % SAMMENLIGNET MED DE TRE FOREGÅENDE ÅR. HVILKEN TYPE BOLIG DET BRENNER I SPEILER NOENLUNDE FORDELINGEN AV HVOR FOLK BOR.

1. Rask varsling. Når branntilløp oppstår, teller hvert sekund. Et alarmsystem er med på å redde liv.

2. Ingen falske alarmer. Det er viktig at brannvesenet kobles inn når problemene er reelle og ikke rykker ut på falske alar mer. De store alarmaktørene er i direkte kontakt med beboer og kan dermed kraf tig redusere tilfellet av falske alarmer.

Som medlem i boligbyggelaget får du instal lert kostnadsfritt et trådløst alarmsystem. Alarmen er tilknyttet alarmstasjon som mottar og behandler alle signaler og bilderovervåking 24/7, også innbruddsalarm. Ønsker du en utvidet alarmpakke utover standard pakken, så får du 10 % rabatt på komponentene. Du betaler en fast lav medlemspris per måned, kun kr. 379 uansett hvor stor alarmpakke du ønsker å installere. I tillegg får du 5 % bonus tilbake på det du betaler.

 Delikatsensommerkakemedhøstens bær Den kan også enkelt gjøres glutenfri • 200-300 g kjeks etter smak (Bixit, Digestive eller lignende) + ekstra til pynt • 100 g smeltet smør • 4 eggeplommer • 4 ss sukker • 4 dl fløte • 2 dl solbær, blåbær eller bringebær OPPSKRIFT MED KJEKSBUNN iskakeHjemmelaget OG HØSTENS BÆR! stine strande

1. Knus kjeksen 2. Hell over smeltet smør og bland sammen 3. Press kjeks og smørblandingen i en kakeform på 24 cm og sett i kjøleskapet 4. Pisk eggeplommer og sukker til du har fått eggedosis 5. Pisk fløten til fin krem 6. Vend inn eggedosisen i kremen 7. Vend inn bærene 8. Hell krem og eggedosisblandingen over kjeksbunnen, strø over ekstra kjekssmuler og bær. 9. Frys i minst 4 timer 10. Ta iskaken ut av fryseren ca. 10 min før den skal serveres! VEL BEKOMME! PS! Dersom du bytter ut kjeksen med glutenfri variant, blir hele kaka glutenfri. Prøv f. eks Semper Digestive eller Semper pepperkaker. Slik gjør du 23 mattipset

24

Tre vinnere av kryssord får fem Flax lodd hver, og i tillegg deler vi ut fem Flax lodd til tre vinnere av sudoku.

Merk konvolutten med Kryssord 3 2022 eller Sudoku 3 2022. Svaret sendes til TIBE, postboks 473, 6401 Molde. Svar kan også sendes på epost til: bomagasinet@tibe.no.

LØSNING KRYSSORD NR. 2, 2022

Vinnere kryssord 2/2022: Thorhild H Ellingsen, Eydehavn Signe Hansen, Skien Turid Walaas, Porsgrunn

25

kryssord og sudoku

Lett Middels

Innsendingsfrist 28. oktober 2022.

Postnr./StedAdresseNavn

Kryssord & Sudoku

kryssord sudoku

Vinnere sudoku 2/2022: Bjørn Nilsen, Skien Sada Majcic, Lillesand Arild Jacobsen, Molde

Fyll ut kontaktinformasjonen din nedenfor og kryss av.

Jeg har løst det!

Slik kan du få miljøtiltakenegjennom

jusspalten

I

26

TIPS TIL BEBOERE OG STYRER BOLIGSELSKAP:

MÅ JEG VÆRE MED PÅ Å BETALE FOR LITT DYRERE MILJØRIKTIGE LØSNINGER, NÅR

I de tilfellene der man iverksetter prosjek ter som ligger utenfor vanlig forvaltning, for eks. en større ombygging, kan det derimot være aktuelt med en fordeling av kostnader etter nytte. For eks. der ikke alle får innglas set balkong, vil det som regel bare være grunnlag for å fordele denne kostnaden på de som får innglasset balkong.

OG MILJØRIKTIG METODE, SOM IKKE ER

27 line c.b. bjerkek advokat, nbbl

Ofte ser man imidlertid kombinasjons prosjekter. Dette kan være innglassing av balkonger, men samtidig etterisolering av fasaden, maling, eller å sette på nye fasadeplater og bygge nytt inngangsparti. Her er det både vedlikehold og nye tiltak eller opp graderinger. De delene av vedtaket som ikke kan klassifiseres som nødvendig vedlikehold, krever da vedtak med 2/3 flertall på årsmøte eller generalforsamlingen. Man vil som regel ønske å gjøre alt eller ingenting, og man fremmer da gjerne alle tiltak som en sak til vedtak.

BOKA ENN PÅ MILJØET?

Som utgangspunkt; Ja, det må du. Det vil være innenfor styrets fullmakt å velge mellom ulike metoder og også å prioritere mellom ulike vedlikeholdsbehov, og rekke følgen tiltak skal gjennomføres på. Styrets beslutninger om nødvendig vedlikehold på fellesareal er normalt en kostnad som dekkes av alle etter den vanlige fordelingsnøkkelen i boligselskapet.

ikke være noen felles eiendom å pantsette, og dette får innvirkning både på rentevilkår og på hvor store beløp sameiet kan låne.

Innenfor styrets rolle ligger både å følge opp at nødvendig og forsvarlig vedlikehold blir utført, å planlegge for større endringer, og å forberede saker til årsmøtet eller generalforsamlingen.Sakersomikke

JEG EGENTLIG TENKER MER PÅ LOMME

FORSLAG TIL STYRET

Som andelseier eller seksjonseier kan du fremme forslag løpende til styret, som har ansvaret for den daglige forvaltning av bolig selskapet. De fleste styrer vil sette pris på gode innspill fra beboere, men man må huske på at man her kun gir forslag. Det er styret som beslutter hvilke tiltak de vil iverksette, innenfor sine fullmakter.

Vanlig og nødvendig vedlikehold kan styret beslutte og gjennomføre, uansett kostnads ramme. Det vil imidlertid ofte bli en ramme i praksis, der man skal lånefinansiere for å gjennomføre tiltaket. I borettslag kreves 2/3 flertall for å akseptere etablering av pant i borettslagets eiendom, med prioritet foran innskuddene. I eierseksjonssameier vil det

Dersom man er uenig i styrets valg kan man klage direkte til styret. Styret må se på henvendelsen og vurdere om det er noe i din argumentasjon eller ikke. Dersom styret står på sitt, har du mulighet til å fremme forslag til vedtak i årsmøte eller på generalforsam ling slik at styret kan instrueres gjennom møtets vedtak.

Dette kan du gjøre på de ordinære møtene på våren (skal avholdes før utgangen av juni), eller fylle kravene til et ekstraordinært møte. Forslag fremmet innen forslagsfristen for de ordinære møtene skal styret ta med i innkallingen. For å få saken opp på et ekstra ordinært møte må du få med deg minst en annen boligeier, og dere må til sammen utgjøre minst 10 % av stemmene. Saken må klart angi det dere ønsker behandlet, og det er også en fordel om dere formulerer et forslag til vedtak, men det er ikke et krav. Da vil dere sammen med styret måtte finne en passende formulering til vedtak som kan pre senteres i innkallingen og i møtet. Dersom vilkårene er oppfylt må styret innkalle til møtet innen rimelig tid. ••

SÆRLIG GODT UTPRØVD ENDA?

Ved valg mellom ulike metoder for vedlikehold, kan styret ønske å velge en mer miljøvennlig og bærekraftig metode, som er noe dyrere enn en ordinær og tradisjonell metode. Men hvor langt går styrets fullmakt?

gjelder nødvendig vedlike hold, som for eks. bygningsmessige endrin ger, som innglassing av balkong, krever 2/3 flertall på årsmøte eller generalforsamlingen.

OG BESLUTNINGSANSVAR:ÅRSMØTET/GENERALFORSAMLINGENS

Styret må forvalte fellesskapets midler til det beste for flertallet. Eksperimentelle metoder kan slå feil, og da er det kanskje ikke rett å bruke fellesskapets begrensede oppsparte midler til dette. Men det finnes for eks. støtteordninger til pilotprosjekter, blant annet for å sikre innovasjon. Dette kan ofte være prosjekter med en sterk miljø eller bærekrafts profil. Prosjekter som tilfredsstil ler kravene til offentlig støtte som dette, vil normalt være seriøse og godt dokumenterte prosjekter. Jeg tenker at det er innenfor sty rets fullmakt å velge en slik tilskudds støttet metode, men innenfor rimelighetens gren ser. Man skal hele tiden utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte, og sørge for valg som tjener boligselskapet godt over tid.

Med den senere tids strømpriser og andre økte kostnader, er «alle» opptatt av å spare både strøm og penger der man kan. Når man bor i borettslag eller sameier og eier en større bygningsmasse sammen, er man som beboer ikke alene om å ønske tilpasninger. Men hvordan går man frem for å sikre mer miljøriktige og bærekraftige løsninger i borettslag og sameier?

GRENSEN MELLOM STYRETS FULLMAKTER

HVORDAN FREMMER JEG EN SAK ÅRSMØTE/GENERALFORSAMLING?TIL

KAN STYRET VELGE EN EKSPERIMENTELL

FEM RENTEHEVINGER SÅ LANGT

• Sett tallene inn i et budsjett og se hvor mye du har igjen av inntekten etter at kostna dene er trukket fra.

Det er mange som uroer seg for økonomien nå, og det gjør kanskje at vi bruker penger litt mer forsiktig enn det vi vanligvis gjør. De av oss som har lån, opplever både økte renteutgifter, dyrere drivstoff, strøm og mat. Mange vil få en strammere økonomi enn de kanskje har opplevd tidligere.

Alt blir dyrere

gjenværende rentemøter i 2022 vil det si at styringsrenten kan komme opp i 3,25 pro sent ved utgangen av året. Og vi vet også at etter hvert som styringsrenten settes opp, vil boliglånsrenten øke. Med et normalt påslag vil det si at et typisk boliglån vil få en rente på over 4 prosent.

Det er imidlertid ikke tvil om at vi vil

STRAMMERE ØKONOMI

Heldigvis har de fleste husholdningene øko nomi til å betjene en høyere rente på lånene sine. Arbeidsledigheten i Norge er svært lav, og mange husholdninger har mulighet til å redusere andre utgifter, eller de har opp sparte midler det kan tæres på.

På veien ut av pandemien har norske hus holdninger blitt utsatt for svært høy prisvekst i form av brått stigende utgifter strøm, mat, klær og bolig.

øystein aandahl aut. finansiell rådgiver, sparebank1 nordvest

I tillegg sier sentralbanken at den ser behovet for å sette opp renten raskere enn det som tidligere signalisert, fordi de har blitt overrasket av den sterke prisveksten. Uttalelsen om at det er behov for en klart høyere rente kan bety at den vil komme med dobbelthopp på flere av de neste ren temøtene i år; i september, november og desember.Dersom det kommer dobbelthopp på alle

Med Norges Banks renteøkning i midten av august på 0,5 prosentpoeng (dobbelt rentehopp) har vi fått en styringsrente på 1,75 prosent. I løpet av bare et snaut år er styringsrenten hevet i fem omganger, og det betyr at rentekuttene fra starten av korona pandemien nå er helt reversert.

oppleve at mye av det vi er avhengige av nå blir dyrere.

FORVENTER FLERE HOPP

LAV ARBEIDSLEDIGHET EN FORDEL

MYE BLIR DYRERE, HVILKE GREP KAN DU FORETA DEG?

• Snakk med banken din. Dersom du synes ting er vanskelig, få økonomiske råd og hjelp til å tilpasse din økonomiske hver dag. ••

28

Flere doble renteøkninger, dyrere matvarer og hopp i strømprisene er i ferd med å sende mange norske husholdninger inn i ukjent terreng. Hva kan vi gjøre for å forberede oss på dette?

• Oversikt over egen økonomi. Det viktigste du kan gjøre i en situasjon med betydelig økte utgifter, er å ta grep om økonomien din. Skaff deg oversikt. Det vil si å få over sikt over dine inntekter, kostnader, gjeld og så videre.

personlig økonomi

KONTAKT OSS PÅ Tlf: 71 20 12 00 annonse@tibe.noNESTEUTGAVE:DESEMBER2022 ANNONSÉR I BOMAGASINET OG TREFF MEDLEMMENE I DITT BOLIGBYGGELAG

LAGRE

UKENS BOLIGER MED FORKJØPSRETT

Hun legger til at det også går an å få varsel når det kommer boliger i områder du er spe sielt interessert i.

Forkjøpsretten er den viktigste medlemsfordelen for deg som er medlem i boligbyggelag, og KBBL opplever at stadig flere har fått øynene opp for fordelen.

Les

DITT SØK

– Vi har merket veldig stor økning i ønske om å benytte forkjøp. Det er mange som melder interesse, og det er flere boliger som tas på forkjøp. Det betyr at det lønner seg å være medlem, og ha lang ansiennitet. Vi minner om at det er viktig å følge med på KBBLs hjemmeside. Det er der vi lyser ut forkjøp, sier Randi Kvisvik Hansen i KBBL.

KBBL lyser ut boliger på forkjøpsrett hver tirsdag. De ligger under menypunkter «bo liger», «brukte boliger på forkjøpsrett» eller «nye boliger på forkjøpsrett». De som ønsker å kjøpe boligen må melde sin interesse innen meldefristen som er onsdag kl. 12 uken etter.

BENYTTE FORKJØP

HER LIGGER BOLIGER TIL FORKJØP

KAN LAGRE SØK OG FÅ VARSEL

VELG OMRÅDE

Flere forkjøpmelder mer Arne Eide fikk boligen på forkjøpsrett

– Dersom det er et bestemt geografisk område du ønsker å bo i, kan du gå inn på kbbl.no, logge inn med din BBL id og lagre søk. Du vil da motta en epost når boliger blir lagt ut og har dermed full oversikt over hva som kommer ut på forkjøp i det valgte området.

30

TYPER FORKJØPSRETT

Bomagasinet nr. 3, 2022 medlemsblad for kristiansund boligbyggelag 31

Med medlemskap i KBBL fra 1986 skulle det vise seg at Arne Eide hadde gode kort på hånden. Da fristen var gått ut, fikk han en telefon om at han hadde lengst ansiennitet, og dermed kunne få kjøpe boligen.

– I utgangspunktet var vi litt usikre på hvor dan dette med forkjøpsrett fungerte, men jeg leste meg ganske greit opp på hjemmesidene til KBBL. Jeg så at det var et annet medlem som også hadde meldt forkjøpsrett på denne boligen, så det var litt spennende.

salg. Jeg har vokst opp på Frei, så det passer godt å bo der. Vi liker også å ha turterrenget rett i nærheten. Det er kjekt når vi skal ut å lufte hundene våre, sier Arne. Familien har to labradoodles.

Det var foreldrene mine som meldte meg inn i KBBL for 32 år siden, og det fikk jeg bruk for nå. Vi har gjort det samme med våre barn. Begge er medlemmer i KBBL, og de har etter hvert fått ganske mange års ansiennitet. Plutselig får du bruk for det, det så vi nå.

ingrid kvande

FIKK BOLIGEN PÅ FORKJØPSRETT:

DETTE FORKJØPSRETTER

• Forkjøpsrett betyr at du går foran andre i konkurransen om nye eller brukte boliger. Forutsetningen er at du er medlem i boligbyggelaget.

Arne Eide (48) og familien flyttet nylig inn i sin nye bolig på Rådhustunet 9 på Frei. Da hadde de allerede solgt den større eneboligen, og bodde på hytta på Tustna, mens de ventet på at drømmeprosjektet skulle legges ut for salg.

Fastpris: Ved fastpris kunngjøres for kjøpsretten etter at boligen er solgt. De som ønsker å gjøre bruk av sin forkjøps rett må melde sin interesse på kbbl.no innen annonsert forkjøpsfrist. Da er mel ding om forkjøpsrett bindende, og man plikter å kjøpe boligen til den salgspris og betingelser som allerede er avtalt. Den med lengst ansiennitet trer inn i den inngåtte avtalen.

– Vi fikk et døgn på oss til å bestemme oss for om vi ønsket å tre inn i avtalen eller ikke. For oss var valget enkelt. Med barn som etter hvert var ganske store, ønsket vi et litt mindre hus uten så mye vedlikehold, og vi visste at nettopp dette huset ville komme for

••

Arne Eide forteller at han fulgte med på KBBLs hjemmeside over boliger på forkjøps rett, og da boligen i Rådhustunet 9 Borettslag ble lagt ut, meldte han forkjøpsrett.

Det var smart å være medlem

Dette blir første gang han og familien bor i borettslag, og han tror den overgangen blir grei. Selv om han ikke har bodd i borettslag før nå, synes han at han har fått veldig mye ut av medlemskapet i KBBL.

– Fordelen med forkjøpsrett er at du slip per å presse opp prisen på en bolig du har lyst på ved å være med på en budrunde. Det er heller ingen forpliktelser om man melder forkjøp på forhåndsavklaring, man kan avstå om det ikke er aktuelt – det koster deg ikke en krone. Du har kort tid på å bestemme deg om du vil tre inn i avtalen, men for vår del var det greit. Vi hadde gjort oss opp en mening på forhånd om at dette var et sted vi ønsket å bo, forteller Eide.

FORDEL MED FORKJØPSRETT

MEDLEMSKAP FRA 1986 VAR NOK

Boligen utlyses før den blir solgt. De som ønsker å gjøre bruk av sin forkjøpsrett må melde sin interesse på kbbl.no innen annonsert forkjøpsfrist. Når boligen er solgt vil de forkjøpsberettigede etter ansiennitet få spørsmål om de ønsker å gjøre bruk av forkjøpsretten. De vil da få oppgitt pris og andre vilkår. Etter at det er mottatt bekreftelse på at forkjøpsretten ønskes benyttet, er den forkjøpsberettigede bundet.

Det er to typer forkjøpsrett: forhånds og Forhåndsavklaring:fastprisavklaring.

• I spørsmål om forkjøpsrett, er den med lengst ansien nitet, dvs. den som har vært medlem lengst, som vinner.

ingrid kvande

Vidar Solli begynte i KBBL i 1996, ble direktør i 1998 og var en kort tid innom Fokus/Danske Bank før han var tilbake i KBBL i 2000. – Jeg fikk med meg 50 års jubileet da jeg startet, og i fjor var KBBL 75 års jubilant, så det har blitt noen år, sier Vidar.

VARIERT, SPENNENDE OG TRIVELIG Grunnen til at det har blitt så mange år, er flere.

– Da jeg studerte hadde jeg egentlig tenkt å ta hovedfag i sosialøkonomi, men hva skal en sosialøkonom jobbe med i Kristiansund? Ingenting, kanskje lærer. Derfor ble det heller mer bedriftsøkonomi og markedsføring, sier KBBL direktøren.

– Vi hadde gitt et tilbud om et boligprosjekt til KBBL, og det var slik jeg ble kjent med Per Dagfinn Fagerli som da var direktør i KBBL. En gang jeg hadde vært på et jobbintervju, traff jeg igjen Per Dagfinn på flyet. Han ba meg vente med jobb skifte. Noen dager etter fikk jeg tilbud om et tre måneders engasjement hos KBBL. Så langt har jeg vært her hundre ganger lenger enn opprinnelig planlagt, ler Vidar Solli. Som han ofte gjør.

Smilet er aldri langt unna, enten han snakker om bilen som er full av barneseter, om arktitektur, bomiljøet i borettslagene eller årets nordmørssommer. I 25 år har Vidar Solli jobbet i KBBL, og det er ca. hundre ganger lenger enn det opprinnelige tilbudet.

3 MÅNEDERS ENGASJEMENT

setter en ekstra spiss på det hele. Det kan være bidrag ut mot lokalsamfunnet f. eks innen fotball, foruten byutvikling og boligprosjekt som har noe ekstra i seg. Vi har levert mange omsorgsboligprosjekt til kommunen, noen større boligprosjekt blant annet langs sjøsiden på Nordlandet, og nå sist Port Arthur. Da vi kom inn i Port Arthur var det ferdig regulert, og hadde ikke så mye handlingsrom. Men vi var bevisst på å gjøre fasadene mykere ved hjelp av en god arkitekt. Vi må ikke glemme at gode bomiljø er en viktig del av en attraktiv kom mune. Skorpa er også veldig viktig for byen, spesielt i kraft av sin størrelse, mener Vidar.

begeistre

tet ikke nevneverdig. Samtidig med avslut ning av studiene jobbet Vidar Solli i Hetland Hus Kristiansund.

– Her er det varierte og spennende opp gaver, og jeg har hele tiden hatt kjempegode kolleger. Innimellom har jeg vært med på prosjekt som har stor samfunnsnytte, og det

Utdanningsmessig har han sosialøkonomi og bedriftsøkonomi i bunn, som ble avsluttet med en master i ledelse ved BI.

– Jeg tar det for gitt at man skal rehabilitere og vedlikeholde i borettslagene, men jeg blir oppriktig begeistret når folk gjør noe mer enn de

32

Lar seg

BLIR BEGEISTRET

Han var ikke fast bestemt på å returnere til Kristiansund i studietiden, men det måtte bli til en liten eller middels stor by. Storbyen fris

Å tilføre noe ekstra er han opptatt av.

SMÅBARNSFAR

På trampolina med barn og barnebarn under årets sommerferie. Foto: Privat

SESONG/ÅRSTID: Sommer

– KBBL har vært en byutvikler og tilpasset rollen sin i takt med behovene i samfunnet. Hvordan

favoritter:

KBBL OM 10 ÅR

absolutt må, enten det er å utvikle uteområdet, gjøre noen spennende fargevalg og lignende.

BOK: Jeg liker bøker om arkitektur hvor arkitekten forteller om tanken bak prosjektet, kundens behov, materialvalg etc. Den siste jeg skaffet meg var av Tommie Wilhelmsen. Han er en arkitekt fra Stavangerområdet som lager utrolig mye spennende – alt fra småhus til store eneboliger. Det er en fantastisk bok med mye av det han har gjort de siste ti årene. Det ser ut som om det er godt å bo i det han lager: Gode hjem, flott arkitektur. Ellers leser jeg strategibøker. Jeg har flere ganger plukket fram biografier som næringslivsfolk og politikere har skrevet, men jeg leser dem sjeldent ferdig. Jeg er litt rastløs, og sitter ikke i ro veldig lenge.

FILM: Forrest Gump er nok den filmen som jeg husker best, men det er vanskelig å utpeke en favoritt. Den senere tid, er det nok den danske filmen «Ett glass til» som har gjort best inntrykk. Jeg har lest at det kommer som teaterstykke, og det må jeg også få med meg.

Vidar og familien bor i Brunsvika og trives kjempegodt i området. Til sammen har det blitt fire barn og to barnebarn. De to yngste barna og de to barnebarna er like gamle: 4 og 6 år. De voksne barna bor i dag i Drammen og Kristiansund, mens de små ungene er opptatt med dans og fotball på fritiden. – Jeg treffer mange foreldre i slike sammenhenger, og det er artig å snakke med folk. Jeg skulle helt sikkert brukt mer tid til å snakke med kollegene her på huset også, men dagene er hektiske.

MATRETT: Bacalao Dalegata. Knut Garshol sin oppskrift.

REISEMÅL: Reiser er viktig. Kristiansund er verdens beste plass å bo, men det er en liten by med litt for ustabilt klima. Været hjemme påvirker valg av reisemål. Sommerferien kan gjerne være i Norge eller Danmark, men dersom det har manglet varme hjemme, blir savnet etter en gresk øy eller Italia stort. Om vinteren skal det overhodet ikke være noe skirelatert, men gjerne en tur til Granca. Altså ikke Gran Canaria, påpeker Vidar.

Bomagasinet nr. 3, 2022 medlemsblad for kristiansund boligbyggelag 33

34

– Å lytte til beboerne tror jeg vi kan blir enda bedre på. Helhetstanken er vik tig, og vi må fange opp hva som er behovet når vi star ter på nye prosjekt.

HVA OM DU VAR: ORDFØRER FOR EN DAG:

Det er for så vidt ikke noe nytt. For mange år siden hadde vi AS Bygg som bygde grunn murer. Dette går i sykluser. Det som kommer framover er derfor ikke nødvendigvis noe nytt, men det kan også komme noe helt nytt enn det vi kjenner til i dag. Det vil alltid dreie seg rundt det å bo, men behovene og mulighetene endrer seg, fastslår Vidar Solli. ••

tror du at KBBL ser ut om ti år?

KBBL skal alltid hjelpe andelseierne. Det kan handle om utfordringer rundt miljø. Da snakker vi om gode materialer, kilde sortering og energi, men også bomiljø og møteplas ser. Bærekraftsbegrepet må utvides til at vi tar med den sosiale dimensjonen som er så utrolig viktig i borettslag. Bomiljøet påvirker mennesker på godt og vondt.

Jeg ville utfordret og laget noe litt mer spennende rundt arkitektur, både kommunens egne bygg og i reguleringsplaner. En stor del av Kristiansund, inklusive sentrum, fortjener å bli tatt vare på, men ikke så mye at det blir museumsbygg. Det er områder som kunne vært løftet fram. Det samme gjelder vare plasser i sentrum, de burde vært satset på i større grad. En by uten et godt og attraktivt sentrum mister en del av sin identitet.

De siste årene har vi fått KBBL tilbake til å bygge boliger, og det er viktig nå. Vi ønsker bestandig å være et komplett boligbyggelag. Vi ville være en god eiendomsmegler også, men innså at vi ikke løste det godt nok, og tok konsekvensene av det. I en periode med mangel på entreprenører har vi vendt fokuset den veien og bygger mer selv.

 Vidar Solli, adm. dir i KBBL.

På Aros kunstmuseum i Århus, konas hjemby. Foto: Privat

– Det er nok ikke mulig å gjøre en stor forskjell i løpet av en dag, men jeg savner noen prioriteringer hos kommunen. På mange områder har Kristiansund et godt tilbud til barn og unge som er bra støttet opp av kommunen. Likevel er det stadig vi hører at kommunen må prioritere de lovpålagte oppgavene. Jeg tror en tjent med at en i større grad tenker langsiktig og forebygging for barn og unge.

Vi vil sannsynligvis ha flere tjenester rundt det å bo. Enten at vi yter tilbud, eller ved å hjelpe borettslag, eller flere borettslag, til å organisere et tilbud i fellesskap.

– For de som i år skal ha 5 års kontroll, sjekker vi at alle komponenter er i orden. Dette er mer omfattende enn den årlige kon trollen. Vi legger igjen et varsel i postkassen tre dager før vi kommer slik at beboerne er forberedt. Folk er flinke til å sette ut appara tene hvis de vet at de ikke skal være hjemme når vi kommer, mener Olve ••

I felles vaskerom bør det være seriekoblede røykvarslere slik at det også piper i gangen dersom røykvarsleren utløses. sjekkede

brannkontroll

ingrid kvande

tips 2

Det er tid for høstsjekk av takrenner og taksjekk. Service sentralen kommer med lift og stige til de borettslag og sameier som har avtale om det.

tips 1

apparater.  erThomasgårdOlvedriftsleder i Sameiet servicesentralKBBL

FULL MED

Bomagasinet nr. 3, 2022 medlemsblad for kristiansund boligbyggelag 35

Når KBBL servicesentral nå er i gang med brannkontroll, sjekker de røykvarslere og brannslukningsapparater. Noen borettslag og sameier har vanlig årlig kontroll, mens andre har mer omfattende femårskontroll.

RULLE

 10 års røykvarslere.  Ferdig

KBBL servicesentral, og han opplever at beboerne i borettslag og sameier er mer oppmerksomme på brannsikkerhet nå enn tidligere.–Folkønsker at ting skal virke – det hand ler om hjemmene deres, seg selv, familien og gjenstandene de eier. Det er også godt å vite at naboen har det på stell når man bor i et fellesskap. Begynner det å brenne hos naboen, rammer det jo mange rundt – også om det kun begrenser seg til kraftig røykut vikling, sier Olve.

Et sikkert høsttegn er at folkene i KBBL servicesentral reiser rundt og foretar brannsjekk i borettslag og sameier. Nå er Olve og kollegene i full sving!

Olve Thomasgård er driftsleder i Sameiet

ÅRLIG OG FEMÅRSKONTROLL

Velg "Se bonus" og bla nederst på siden for å registrere dine betalingskort.

... og bonus når du betaler med et av kortene du har registrert.

Velg "Opprett ny bruker" før innlogging hvis du ikke har gjort det tidligere.

36

ForkjøpsrettBonusRabatter

Du får rabatt når du viser fram medlemsbeviset i appen...

Last ned APP-en!

Søk på Kristiansund Boligbyggelag og last ned appen i APP Store eller Google Play.

DNESKODEORDMEDLEM TIL NUMMER 1963MEDLEMS-BEVISPÅSMS?

Det lønner seg å bruke medlemsbeviset når du handler hos våre samarbeidspartnere. Da kan det vanke både bonus og rabatter. Medlemsbeviset har du i KBBL-appen på telefonen din. Hvis du ikke har lastet ned Appen, kan du gjøre det nå:

Bomagasinet nr. 3, 2022 medlemsblad for kristiansund boligbyggelag 37 ATLANTERHAVSBADET 15 % rabatt på badebutikken Klor 15 % rabatt på enkeltbilletter 15 % på bursdagspakken EIENDOMSMEGLER1 Beboerfordel: Vi dekker 2 måneders felleskostnader etter gjennomført salgsoppdrag. Gjelder for boliger forvaltet av KBBL, og begrenset til kr 4000 pr. mnd. SPAREBANK1 NORDMØRE Gunstig bilfinansiering og 0,10 prosentpoeng lavere rente enn bankens beste/laveste rente i prislisten på boliglån. Søk elektronisk via www.kbbl.no/fordel MALIA Opptil 25% rabatt på alle varer, for eksempel maling, tapet, gulv og annet nødvendig oppussingsutstyr. WEST ELEKTRO 10 % rabatt på elektromontør + svakstrøm 15 % rabatt på belysning 20 % rabatt på standardmateriell 3% bonus* MONTÉR RØSAND 5 % bonus* MAXBO KRISTIANSUND Inntil 25 % rabatt på veiledende leverandørpriser. Ved kampanjer gis KBBLs medlemmer alltid beste pris. Borettslag tilbys proffkunderabatt. DEKK1 / DEKKTEAM 5% bonus Hjulskift og dekkservice: 10 % rabatt - Dekkhotell (lagring): 1. sesong gratis, 2. sesong 10 % rabatt FORSIKRING FOR MEDLEMMER Medlemspriser 2 % bonus på nett ODIN 20% rabatt på leie av alle våre maskiner og personløftere, inkl. alt annet småutstyr i vår utleiepark. JON SÆTER AS 10 % rabatt på bygningsventiler, sentralstøvsugere, takstiger, snøfangere, pipeplattformer, ventilasjon, takrenner og nedløp. 20 % rabatt på beslag og takhatter COLOSSEUM TANNLEGE 5 % bonus. 1 0 % rabatt ACTIC 15 % rabatt på medlemskap. Medlemsprisen gjelder kun på standardpriser. Fri tilgang til Atlanterhavbadets fasiliteter er inkludert i medlemskapet. FLÜGGER FARVE 5 % bonus –gjelder hele kjøpet, også tilbudsvarer. Gjelder ikke kjøp på nett. Kan ikke kombineres med andre kundeprogrammer. 20 % rabatt –gjelder alle Flügger- og Fiona-produkter ved fremvisning av medlemskort. WRIGHT TRAFIKKSKOLE 5 % bonus MÆTT & GO / SMIA Mætt & go: 10 % rabatt på dagens middag Smia: 10 % rabatt på på lunsj FRETEX 10 % bonus – Norges største gjenbrukskjede BADEMILJØ ØIVIND LYSTAD Inntil 7 % rabatt på timesats dagtid Inntil 15 % rabatt på synlige produkter, baderom og sanitærutstyr. 20 % rabatt på rør og deler 3 % bonus* HOTELL FOR MEDLEMMER Medlemspriser2%bonus THON HOTELS 12 % rabatt KREDITTKORT FOR MEDLEMMER Bonus i ReiseforsikringnettbutikkeroguhellsforsikringPrisgaranti ADVOKATFIRMAET ØVERBØ GJØRTZ 15 % rabatt på timepris Borettslag tilbys 10 % rabatt Gratis første konsultasjonstime. NEAS Gode rabatter på tv, bredbånd og strøm for både borettslag og enkeltmedlemmer. Alle rabatter gjelder på ordinære priser. * Bonus gjelder alle produkter/tjenester som leverandøren tilbyr, også kampanjer og produkter/tjenester som allerede er rabattert.

Som medlem får du tilgang til en rekke gode medlemsfordeler. Det skal lønne seg å være medlem i KBBL! Medlemskortet må være aktivert for å få bonus og rabatt. Her er en oversikt over medlemsfordelene, disse finner du også på www.kbbl.no/fordel

MedlemsfordeleriKBBL2022

38  BrittStokke,45åriKBBL.  HeidiSæther,25åriKBBL.  KBBL.iår25Solli,Vidar ingrid kvande I 95 år har Vidar Solli, Heidi Sæther og Britt Stokke vært KBBL-ere. Det er betydelig med livs- og jobberfaring som er representert ved disse jubilantene. De jubilantenetre

TØFT PÅ 80-TALLET

HAR BIDRATT MED UTVIKLING

DIREKTØREN VILLE BYTTE JOBB

Siden Britt hadde sin første dag hos KBBL i 1977, har hun hatt mange roller og titler. Første jobben var som kontorassistent. Hun har vært fullmektig, leder på forvaltningsavdelinga, og var også nestleder i en periode. Nå sist jobbet hun som seniorkonsulent.

– Vi driver egentlig mange små bedrifter her i KBBL. Her er det regnskap, forvaltning, teknisk, servicetjenester og entreprenørvirk somhet. Vi driver med utvikling i eksiste rende borettslag og bygger nytt.

Noe både Heidi og Vidar trekker fram, er at KBBL har en viktig funksjon, siden boligen betyr noe for alle.

DET HØRES KJEMPELENGE UT

I likhet med Heidi trekker også Vidar fram den varierte arbeidshverdagen som et pre.

LIKER DET SOSIALE

– Det var nok en litt uvanlig henvendelse, men det skulle vise seg at det var slik det endte etter hvert, sier Vidar.

– Jeg synes det sosiale er kjekt. Jeg har møtt mange koselige og flinke folk i boligselskapene, og styremedlemmene har impo nert meg med sitt gode arbeid, forteller Britt.

STORT MANGFOLD

– Jeg har fått være med på litt av en utvik ling både i KBBL og i byen, bare tenk på alt vi har bygd de siste årene, sier Heidi.

Bomagasinet nr. 3, 2022 medlemsblad for kristiansund boligbyggelag 39

– Det er interessant å være med å bidra til at det blir et bra resultat – både selve bolige ne og fysiske og psykiske bomiljøet. Hvordan man bor betyr mye for trivsel og helse. ••

Vidar Solli ble direktør to år etter at han be gynte i KBBL. Det var daværende direktør Per Dagfinn Fagerli som lurte på om de rett og slett skulle bytte jobber. Per Dagfinn ville heller over til å jobbe mer teknisk.

BOLIGEN BETYR NOE

9525 + 25 + 45 = år

– På slutten av 80 tallet var det finanskrise, og det var økonomisk vanskelig for mange. Som en konsekvens ble ett av våre utbyg gingsprosjekter stående usolgt, og vi gikk fra 9 til 4 ansatte. Det var noen vanskelige år, men vi som jobbet her var fast bestemt på at vi skulle klare det, og fra midten av 90 tallet har det stort sett bare gått en vei, og det er oppover, sier Britt Stokke.

– Det føles som en evighet, og så høres det også kjempelenge ut å ha jobbet her i 25 år, sier Heidi Sæther. Men jeg har trivdes så godt, både med folkene her på huset og med arbeidsoppgavene – hele pakka. Det har vært nye utfordringer og nye arbeidsoppgaver hele veien, og dermed har årene gått nesten uten

Britt Stokke begynte i KBBL november i 1977, og nylig hadde hun sin siste arbeidsdag. Dermed startet livet som pensjonist, og hun ser fram til å tilbringe mer tid på hytta på Tustna sammen med familien – og å være enda mer sammen med barnebarna. Snart kommer et tredje søsken i flokken der det allerede er to jenter – ei på 4 og ei på 2 år.

at jeg har merket det, sier Heidi, og legger til at hun registrerer at barna har blitt store.

I sine år i KBBL har hun vært med på en utrolig utvikling, og også opplevd skikkelig tøffe tider.

Heidi Sæther er utdannet eiendomsmegler, og året etter at hun begynte i KBBL fikk bolig byggelaget bevilgning til å drive med nettopp eiendomsmegling. Da var hun klar til dyst, og solgte også boliger i mange år. I dag er hun eiendomsutvikler i KBBL, og jobber blant annet tett med administrerende direktør Vidar Solli.

gjelder ikke kampanjer eller tilbudsvarer MALING – INTERIØR – VERKTØY Hos oss får du alt du trenger av Med medlemskortKBBLs får du inntilMEDLEMSKORT JanMedlemsnr:Johansen185024 Kortnr: 505 600 370 Gyldig til: 03/22 www.maliakristiansund.no Følg oss på Facebook – din lokale fargehandel og malingsekspert NB! Vi har fly et til Wilhelm Dalls vei 42 Tlf. Åp ningstide r: –det lønner seg!

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.