Bomagasinet KBBL 3-2021

Page 1

BO magasinet NR. 3

/

«Action Now» NÆRINGSLIV OG OFFENTLIG FORVALTNING JOBBER STRUKTURERT MED BÆRE­KRAFTSMÅLENE SIDE 6–7

2021

Medlemsblad for

KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG

Port Arthur REISER SEG SIDE 12

tema: vedlikehold og gjenbruk


SPAR PENGER SOM KBBL-MEDLEM! Vi utfører alle typer rørleggertjenester,og er også totalleverandør av komplette bad og våtrom. Hos oss finner du rørlegger og butikk på samme sted! La oss hjelpe deg med installasjon av varmepumpe, gulvvarme, utstyrsmontering og serviceoppdrag. Vi kommer gjerne hjem til deg på befaring. Kom innom, eller kontakt oss for et godt tilbud.

DINE MEDLEMSFORDELER:

• Inntil 7% rabatt på timesats dagtid • Inntil 15% rabatt på synlige produkter baderom og sanitærutstyr • 20% rabatt på rør og deler • 3% bonus (med aktivert medlemskort)

MEDL EMSK ORT Jan Jo hansen Medlem snr: 1 8 5024 Gyldig til: 09 /22

Kortnr:

505 6 00 37 0

VELKOMMEN TIL VÅR BUTIKK I INDUSTRIVEIEN 4B Du finner oss også på Facebook og bademiljo.no

BADEMILJØ ØIVIND LYSTAD AS 71 57 25 10

firmapost@olystad.no Industriveien 4B, 6517 Kristiansund


Nå kan du laste ned den nye medlemsappen og få hele medlemskapet rett i lomma. • • • • • • •

Last ned den nye medlemsappen!

Medlemsbevis Boliger på forkjøpsrett Oversikt over medlemsfordeler Registrer betalingskortet ditt Opptjent bonus Overfør bonus Styreportal

Tips! Registrer betalingskortene dine på Min side for å samle bonus

Last ned Kristiansund Boligbyggelag i App Store og Google Play!

Spisestuestol Skandia Junior Design: Hans Brattrud

www.fjordfiesta.com


5 % BONUS PÅ HELE KJØPET Trenger du hjelp for å komme i gang - kom til Montér. Vi finner løsninger for deg! Som medlem i KBBL får du medlemsbonus hos Montér. Bonus er kroner rett inn på din bonuskonto. Montér har alt du trenger til ditt bygge- og oppussingsprosjekt. For å få fullt utbytte av ditt medlemskap er det viktig at du registrerer ditt bankort eller kredittkort. Gå inn på KBBL byggevarehus.

sin

medlemsapp

for

å

finne

ditt

nærmeste

Montér


tema i dette nummeret: vedlikehold og gjenbruk nummer 3 september

2021

kbbl.no

Visste du at?

Leder

KBBL har egen app for sine medlemmer! Last den ned fra App Store eller Google play og du har medlemskortet og fordelene dine lett tilgjengelig i lomma.

vidar fagerheim

MED BOLIGEN I SENTRUM Hva skiller egentlig oss i KBBL fra andre eiendomsutviklere? Vi på lik linje som de an­ dre planlegger og bygger boliger for salg i et åpent marked. Vi som alle andre er avhengig av å tjene penger og være lønnsomme – skal vi drive og bygge vår virksomhet videre på en forsvarlig måte. Den store forskjellen, og det som skiller oss ut, er vårt grunnleggende DNA som boligbyggelag. Våre overskudd tas ikke ut på private hender, men brukes til å bygge soliditet og nye boliger for våre medlemmer. KBBL er i større grad enn an­ dre, opptatt av å bygge nøkterne boliger i gode bomiljøer, for flere grupper i et utvidet samfunnsperspektiv. Vi utnytter de arealene som skal bygges ut, og bygger som regel flere boliger enn andre ville gjort på de samme tomtene. Økt antall boliger for salg gir økt konkurranse – som igjen gir bedre boliger og priser i markedet til glede for boligkjøpere. For oss er salg av en bolig bare første fase. I KBBL skal vi forvalte boligen til ny bolig­ kjøper – og alle boligkjøperne av den samme boligen i alle år fremover. En boligkjøper er

ikke bare en boligkjøper for oss. Det er et nytt medlem og en ny medeier. Tar vi snar­ veier for å maksimere profitt i planleggingseller byggefasen, så møter vi bokstavelig talt bare oss selv i døra i oppfølgingsfasen av samme bolig. I denne utgivelsen er det fokus på langsik­ tig vedlikeholdsplanlegging. Sammen med borettslagene vil vi gjennom godt vedlike­ hold, og etter hvert rehabiliteringer, kunne sørge for lengre levetid sammenlignet med andre boliger. Med boligen i sentrum forde­ ler vi byrden for beboerne rettferdig utover hele boligens levetid. Dette sikrer miljømes­ sig og økonomisk forutsigbarhet. Dette er ikke bare en trygghet for de boende – men også nye medlemmer som skal kjøpe bo­ lig i ett av våre borettslag. Tankegangen er at våre boliger ikke skal brukes og kastes, men gjenbrukes i et langsiktig perspektiv av fremtidige nye medlemmer. Dette er for oss i KBBL bærekraft i praksis.

Innhold faste spalter Tema ........................................................... 13 Mattipset ................................................. 22 Kryssord & Sudoku ............................. 25 Jusspalten ............................................... 26 Personlig økonomi .............................. 28

nyheter Sammen for bærekraft ........................ 6 Elias Ganitsjev er siste tilskudd ..... 8 Ny styreleder og nytt styre ............... 9 Brannøvelse ........................................... 10 Port Arthur .............................................. 12 Svindlet digitalt .................................... 29 Vedlikeholdsplan ................................. 30

Vidar Fagerheim – Styreleder KBBL

Trening for livet .................................... 32 Vaskeroms-spa ....................................... 34 Låne på BUA ........................................... 36 Lokale medlemsfordeler ................. 37

Tankegangen er at våre boliger ikke skal brukes og kastes, men gjenbrukes i et langsiktig perspektiv av fremtidige nye medlemmer.

MEDLEMSBLAD FOR KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG

kristiansund boligbyggelag Langveien 16, 6509 Kristiansund

nr. 3, 2021

Tlf: 71 58 74 00 Fax: 71 58 74 01

ansvarlig redaktør

E-post: firmapost@kbbl.no Hjemmeside: www.kbbl.no

Adm. Dir. Vidar Solli, Kristiansund Boligbyggelag AL

redaksjonell produksjon og grafisk utforming

Høstens trendfarger ......................... 38 Med hjerte for mat .............................. 39

medarbeidere i dette nummeret

annonser

TIBE Molde AS Postadr.: Postboks 473, 6401 Molde

Heidi Sæther, Randi Kvisvik Hansen og Ingrid Kvande.

Tlf: 71 20 12 00 Fax: 71 20 12 01 E-post: annonse@tibe.no

Tlf: 71 20 12 00 Fax: 71 20 12 01

utgitt av

trykk

E-post: bomagasinet@tibe.no

BS Media AS, Postboks 452 Sentrum, 0104 Oslo

Ålgård Offset, Ålgård

Bomagasinet nr. 3, 2021 medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

5


 Vi startet med bærekraftsmålene for to år siden. Dette prosjektet presser oss litt på å være mer konkret, og det er bra. Her fra Action Now-samling i september.

Sammen for

bærekraft ingrid kvande

bdo

For oss er dette en fin mulighet til å jobbe strukturert med bære­kraftsmålene, sier Vidar Solli i KBBL. Regionens boligbyggelag er selvskreven deltager når KBK har samlet representanter fra næringsliv og offentlig forvaltning til «Action Now».

Gjennom samarbeidsprosjektet Action Now løfter de 14 bærekraftsambassadøre­ ne på Nordmøre fram FNs bærekraftsmål. Ambassadørene, med blant andre Møre og Romsdal fylkeskommune, Kristiansund kommune og lokale bedrifter som KBBL, har møttes til to samlinger så langt – den første på forsommeren og den andre tidlig i september. – Dette er supert for oss: vi har jobbet med spørsmål knyttet til bærekraftsmålene før også, men ikke så strukturert som vi blir nødt til å gjøre nå, sier Vidar Solli, administrerende direktør i KBBL. VALGT UT FIRE BÆREKRAFTSMÅL

Alle som deltar i Action Now velger seg ut noen av FNs bærekraftsmål som er relevante for sin organisasjon. Disse skal de operasjo­ nalisere og gå mer i dybden på. – Vi har foreløpig plukket ut fire bære­ kraftsmål. Dette er mål som vi kan relatere

6

til vår virksomhet og bomiljø. Vi har valgt ut nr 11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn, nr 17 Samarbeid, nr 8 Anstendig arbeid og øko­ nomisk vekst og nr 12 Ansvarlig forbruk og produksjon, sier Solli. – For oss er dette todelt. Det angår det vi gjør som bedrift direkte, men handler også om å legge til rette for boligselskapene og enkeltpersonene slik at de kan gjøre sine valg på en god måte. Dette holder vi på å sortere litt i, og begynner å finne tiltak og retning, sier KBBL-sjefen. SUNN DISKUSJON

Han forteller at stemningen internt i KBBL er veldig god. –Vi vet alle at vi må forholde seg til FNs bæ­ rekraftsmål i stadig sterkere grad framover. Så vil det alltid være en diskusjon om hvor man får mest effekt, og det synes jeg er en sunn diskusjon, slik at vi ikke bruker mye krefter på noe som ikke betyr så mye. Det er viktig at vi

lager systemer som er holdbare både på kort og lang sikt. Ved å sette de større tingene i et system, tror jeg vi kan bidra bra og noe som gir effekt. I mange tilfeller er vi avhengig av samarbeid med andre parter slik at vi kan øke kunnskapen om de ulike valgene, mener Solli. SATT I SYSTEM

KBBL har allerede flere prosjekter med gode miljøløsninger når det gjelder energi, og det jobbes det videre med. – På Port Arthur henter vi energi fra sjøen til oppvarming, «vann til vann». Det er en større investering, men anlegget har lang levetid. Vi er også i gang med vurdering av solceller til våre neste boligprosjekter. Produktutviklingen har kommet langt de siste årene – vår oppgave er å finne en bærekraftig løsning som også har tilfredsstillende arktiktektonisk utforming og har god effekt i det enkelte prosjekt. Vi har på sikt som mål å rapportere systematisk på bæ­ rekraft. Vi tror at et slikt regnskap kan synlig­


FNs BÆREKRAFTSMÅL

INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR

BÆREKRAFTIGE BYER OG LOKALSAMFUNN gjøre vårt fotavtrykk og vår satsning på grønne initiativ. En slik tydeliggjøring tror vi vil gi økt motivasjon for dette viktige området, sier Solli.

LIVET PÅ LAND

KBK OG SAMARBEID

Det faglige innholdet i Action Now blir ledet av bærekraftsteamet til rådgivningsselskapet BDO. De har blant annet kjørt samme opp­ legg i Bodø Glimt. På Nordmøre er det KBK som har tatt den ballen. KBKs overordnede mål med Action Now er å øke kunnskap, bidra til et sterkere lokalsamfunn gjennom samarbeid og å inspirere til handling. – Det er bra at KBK tar den rollen her, og det er typisk KBK. De er veldig opptatt av samar­ beid og det vi kan gjøre sammen, og det går langt utover bare fotball. De har forventinger til kunder og samarbeidspartnere. Vi ser at motivasjonen til å være mer bærekraftig dukker opp fra ulike hold, og jeg tror at sporten gjen­ nom samarbeid og å sette ting på agendaen kan skape en boost, sier Solli. ••

FRED, RETTFERDIGHET OG VELFUNGERENDE INSTITUSJONER

FN

 FNs bærekraftsmål, de fire KBBL har valgt ut er markert. Bomagasinet nr. 3, 2021 medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

7


NYTT FRA ADMINISTRASJONEN

Ledelse, stab og utvikling

vidar l. solli Administrerende direktør Tlf. 902 04 259 vidar@kbbl.no

ELIAS GANITSJEV NY PROSJEKTLEDER

NILS TORMOD OVER I NY JOBB

Elias Ganitsjev begynte på teknisk avdeling i KBBL den 1. september. Han kom da fra Håndlykken Bygg på Hjelset, der han har jobbet og trivdes godt i 14 år.

Mange kjenner Nils Tormod Tyrhaug fra KBBL Servicesentralen. Nylig gikk han over i ny jobb i Teknisk avdeling hos KBBL: Fra 1. september har han tittelen Prosjekt-og byggeleder ved teknisk avdeling.

heidi sæther Eiendomsutvikler Tlf. 952 04 699 heidi@kbbl.no

Regnskap

inger øksenvåg Leder regnskap og forvaltning Tlf. 71 58 74 04 inger@kbbl.no

brynjar jacobsen Aut. regnskapsfører Tlf. 71 58 74 19 brynjar@kbbl.no

karianne h. strand Aut. regnskapsfører Tlf. 71 58 74 07 karianne@kbbl.no

iren gimnes Regnskapsmedarbeider Tlf. 71 58 74 13 iren@kbbl.no

Forvaltning og medlem

britt stokke Seniorrådgiver Tlf. 971 77 679 britt@kbbl.no

anita larsen Kunderådgiver forvaltning Tlf. 71 58 74 24 anita@kbbl.no

tina helen s. otterlei Kunderådgiver, forvaltning og medlem (I permisjon)

randi kvisvik hansen Kunderådgiver, forvaltning og medlem Tlf. 988 18 506 randi@kbbl.no

8

– Jeg tok mesterbrev for noen år siden, og nå hadde jeg lyst på nye utfordringer. Hos KBBL skal jeg jobbe som prosjekt­ leder, og den første tiden har jeg brukt til å bli kjent og få opplæring, sier Elias. BOR MIDT MELLOM

33-åringen er født i St. Petersburg, og kom til Kortgarden ved Kleive da han var 11. Han har gått på videregående skole i Elnesvågen og på St. Hanshaugen, og de siste seks årene har han og familien bodd i Batnfjorden. – Kona er delvis derifra, og vi synes det er fint å bo der – midt mellom alt. Vi bor ved gamleveien, og det er veldig rolig og fint etter at veien ble lagt om, forteller den nye prosjektlederen. GLEDER SEG

Hos Håndlykken jobbet han mest utføren­ de, og nå blir det litt andre oppgaver også. – Det var et mål for meg å bli prosjekt­ leder, og jeg gleder meg til å komme i gang, sier Elias, som karakteriserer seg selv som strukturert og med litt støv på hjernen. – Jeg blir litt mobbet for det, men jeg liker system på ting. Jeg er også mor­ genfugl, og står gjerne opp i sekstida og tar ungene. Jeg liker å våkne tidlig, sier den nye prosjektlederen. ••

fredrik kvisvik megaard Kunderådgiver forvaltning Tlf. 93 66 60 45 fredrik@kbbl.no

HMS-systemet blir med over til teknisk avdeling, og utføres som en del pro­ sjektlederstillingen. Jeg regner med at en god del av tiden min vil gå med til HMS-arbeid. Jeg kommer til å ha sam­ me oppfølging overfor kundene som nå, og det det blir en fordel for alle, sier Nils Tormod. PERFEKT FOR MEG

Han startet i KBBL som vaktmester i Makrellsvingen borettslag, før han ble nestleder og senere daglig leder i KBBL servicesentralen. – Jeg ønsket meg nye utfordringer, men hadde ikke lyst vekk fra KBBL, si­ den jeg trives utrolig godt her, så for meg var dette helt topp. Jeg kommer til å jobbe tett sammen med Roger Storsæther når det gjelder HMS og vedlikeholdsplaner, og er glad jeg kan beholde kundekontakten med boretts­ lagene. Det hadde jeg et sterkt ønske om, sier Nils Tormod. Olve Thomasgård kommer den 1. oktober og tar over Nils Tormods tidligere jobb som daglig leder i KBBL Servicesentralen. ••

camilla thomassen Kunderådgiver, forvaltning og medlem Tlf. 92 44 63 03 camilla@kbbl.no


NYTT FRA ADMINISTRASJONEN

Tekniske tjenester

NY STYRELEDER OG

johan h. grønvik Teknisk sjef, byggmester og takstingeniør Tlf. 952 48 631 – johan@kbbl.no

NYTT STYRE I KBBL

pål sæther Prosjektleder, byggmester og takstingeniør Tlf. 922 43 567 – pal@kbbl.no

roger storsæther Prosjektleder, byggmester og takstingeniør Tlf. 480 05 744 – roger@kbbl.no

nils tormod tyrhaug Prosjektleder og HMS-rådgiver Tlf. 90 66 44 66 nilstormod@kbbl.no

 Vidar Fagerheim tar over klubba etter Anders Marthinussen.

Under generalforsamlingen i KBBL den 28. juni, ble det valgt nytt styre, og Vidar Fagerheim ble valgt til ny styreleder. Vidar Fagerheim jobber til daglig i Grieg Connect, og tar over roret etter Anders Marthinussen, som har vært styremedlem fra 2005 og styreleder fra 2009.

elias ganitsjev Prosjektleder og byggmester Tlf. 995 90 154 elias@kbbl.no

Sameiet KBBL Servicesentral

NYE STYREMEDLEMMER

Som nye styremedlemmer i KBBL kom Stein Kristiansen, Bård Munkhaug og Anniken Hjelle – sistnevnte som fast møtende første vara. Stein Kristiansen (67) er i dag pensjonist, og har jobbet 35 år i Handel og Kontor i Norge. Bård Munkhaug (51) jobber til daglig i NEAS innen kommunikasjon og markedsføring. På samme sted jobber også Anniken Hjelle (49 år). Hun er leder for kundesenteret hos NEAS. De nye styremedlemmene ble valgt ved akklamasjon av de 71 stemmeberettigede.

olve thomasgård Driftsleder Tlf. 971 35 975 firmapost@kbblservicesentral.no

fra 1. oktober

per gunnar iversen

TAKKET AV

De som ble takket av som styremedlemmer i tillegg til Anders Marthinussen, var Gunn Eva Mjønes og Erik Aasprong. Mjønes har vært styremedlem i to perioder, mens Aasprong har møtt fast i styret i fire perioder, og har nå hatt en periode som 1. vara. ••

Servicemedarbeider Tlf. 907 36 654 per@kbblservicesentral.no

gabbe kantor Servicemedarbeider Tlf. 917 09 643 gabbe@kbblservicesentral.no

viggo ørnvik Servicemedarbeider Tlf. 905 00 103 viggo@kbblservicesentral.no

 Nye styremedlemmer Anniken Hjelle, Bård Munkhaug og Stein Kristiansen.

KBBL Bygg AS

alf-ivar aslaksen Daglig leder Tlf. 958 78 467 alf-ivar@kbbl.no

Bomagasinet nr. 3, 2021 medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

9


 Beboene fikk prøvd trappa.

(BRANN)ØVELSE

gjør mester ingrid kvande

heidi sæther

På særskilte brannobjekt, som f. eks sykehjem og aldershjem, er det krav om brannøvelse. I samarbeid med Kristiansund Brann- og redningstjeneste arrangerte KBBL flere brann­ øvelser i sommer, og fikk nyttig lærdom og trening.

KBBL fokuserer mye på brannsikkerhet, og i sommer arrangerte boligbyggelaget tre brannøvelser. – Det startet med evakueringsøvelse i Karitunet borettslag på forsommeren. Vi fortsatte på Rensviktunet borettslag, og sist ut var Skolegata 12 Borettslag. Gjennom øvelsene fikk vi testet både systemene og rutinene, sier Nils Tormod Tyrhaug i KBBL. GJEMTE EN DUKKE

Øvelsene ble arrangert i samarbeid med Kristiansund Brann- og redningstjeneste. – Vi hadde gjemt en dukke i en leilighet og satte boks med røyk ved røyksensoren slik at

10

brannalarmen ble utløst. Så var det viktig at alle beboere kom seg raskt ut, at man klarte å finne leiligheten med brann og fikk berget dukka, forteller Tyrhaug.

Det dukket opp forbedringsmuligheter, så vi høstet viktige erfaringer, sier Tyrhaug. Han forteller at det er flere som har bestilt brannøvelse framover.

NYTTIGE ERFARINGER

LÆRERIKT FOR OSS

Når brannalarmen går er det viktig å sjekke branntavla for å finne ut hvor det brenner. Så er det viktig å begrense røyken og hindre at brannen utvikler seg. – Alt i alt håndterte folk dette bra, og er­ faringene etterpå var at alle likte å være med. Vi fikk ut alle på bare noen minutter, og det er vi fornøyd med. Brannvesenet var også veldig tilfreds med evakueringstida.

Inger Lossius sitter i styret i Skolegata 12 Borettslag, og er godt fornøyd med brann­ øvelsen. – Jeg syntes hele brannøvelsen var fantastisk. Nils Tormod Tyrhaug i KBBL sier at øvel­ sen er en nyttig påminnelse. – En av erfa­ ringene vi høstet etter øvelsene, var bl.a at oppmøtested når brannalarmen går, ikke er noe man tenker så ofte på. Dette er en del


Her løses brannalarmen ut

 Under øvelsen ble en dukke gjemt. Her er dukka funnet og blir reddet ut.

Rømningsveiene skal også fungere om man sitter i rullestol

av HMS`en til borettslagene, men vi ser at en praktisk øvelse er viktig for å minne om dette. VIKTIG Å KARTLEGGE

– Vi i brannvesenet kartlegger blant annet hvilke beboere som trenger hjelp og as­ sistanse i kommunen. I den forbindelse tok vi kontakt med Nils i KBBL, og det var slik vi bestemte oss for å arrangere disse øvelsene nå. En brannøvelse er også greit på alle andre måter. Man får de svarene man får, og tar det til etterretning, sier Svein Karlsen i Kristiansund Brann- og redningstjeneste. ••

Bomagasinet nr. 3, 2021 medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

11


Port Arthur REISER SEG

Nå bygges det på Innlandet, og de som allerede har kjøpt seg leilighet i Port Arthur, får en mer og mer synlig påminnelse om at drømmen om en moderne, sentrumsnær leilighet i eksepsjonelle omgivelser snart blir virkelighet! ingrid kvande

Byggingen av Port Arthur trinn 1 er i full gang. Dette er det første av tre byggetrinn, og består av to blokker med til sammen 27 leiligheter. Per i dag er 21 av leilighetene solgt, og kjø­ perne kan flytte inn neste år. – Det er «Havna» og «Norom» som er under bygging nå, og leilighetene vil være innflyttingsklare rundt neste sommer. Nå er det seks leiligheter igjen for potensielle kjøpere. De ledige leilighetene ligger i for­ skjellige etasjer, og har ulik størrelse og planløsning, så det er noe for enhver smak. Så langt er kjøperne fra slutten av 30-årene og oppover, så her blir det en bra miks av

12

kbbl

beboere, sier Heidi Sæther i KBBL. TRINN 2 FOR SALG I HØST

Neste byggetrinn i Port Arthur vil være salgs­ klart i løpet av høsten. Trinn 2 består av 24 leilig­ heter fordelt på to blokker – Sørom og Heinsa. – Et tredje trinn vil være en seksmannsbo­ lig. Vi eier også nabotomta, og vi har noen tanker og ideer om hva vi kan ha der. Huset som står der i dag skal rives, og så skal vi se hvordan vi utvikler det, sier Sæther. UNIKT KONSEPT

Noe som gjør Port Arthur spesielt, er de unike­

fellesarealene. Det er felles oppholdsrom/ forsamlingsrom med kjøkken, et fullt utstyr trimrom, og et hotellrom med to soverom som beboerne kan leie til gjester. Her er det også muligheter for båtplass. GUNSTIG FINANSIERING

Prosjektet har garasje, heis, og vannbåren varme, vann til vann der man tar i bruk sjøvarme. Det er både muligheter for INordning (innbetaling av fellesgjelda) og 20 års avdragsfrihet på fellesgjelda, noe som gir gode muligheter til å planlegge økonomien. •• PORT-ARTHUR.NO


tema: vedlikehold og gjenbruk

øp j k

r fo

2

1

Bruk og kast Ved å ta vare på det vi har, er vi snill både med lommeboken og med miljøet. Spørsmålene rundt miljø kan virke store og overveldende, men det er mye du kan gjøre selv. ingrid kvande

Biokapasitet er de ressurser jorda kan re­generere hvert år, hovedsakelig fra foto­ syntese i grønne vekster. «KREDITT» ETTER 29. JULI

På et tidspunkt i løpet av et år, kommer dagen da vi har brukt opp jordens fornybare naturressurser. I år var denne datoen torsdag 29. juli. Etter dette har vi overkonsumert – eller for å si det på en annen måte – vi har brukt kredittkortet.

MINDRE BRUK OG KAST

I 2018 brukte vi som bor på jorda bio­ kapasiteten til mer enn 1,7 jordkloder, altså 0,7 jordkloder mer enn vi har. Dette er ikke bærekraftig, og vi må gjøre en endring. Vi må kaste mindre og ta vare på det vi har, både når det gjelder mat, klær og utstyr. På de påfølgende sidene kan du blant annet møte Lisbeth som setter seg ned ved symaskinen og gir nytt liv til gamle klær, og få tips til hvordan du gir nytt liv til en litt sliten, gammel puff.

13


PÅ SYROMMET lar Lisbeth kreativiteten utfolde seg, og hun skaper nye plagg av det andre har gitt vekk.

Syr vakre klær

AV DET ANDRE KASTER For den nette sum av 850,- skapte Lisbeth en gjenbruksbunad av ting folk ikke vil ha, og med det har hun fått seg et unikt festplagg. Interessen for redesign ble vekket da hun skulle tømme morens klesskap. ingrid kvande

Lisbeth Stavik Tautra liker å være kreativ med symaskinen, og å gi nytt liv til gamle plagg. Både skaperglede og miljøhensyn er viktig for henne når hun tilbringer time etter time på syrommet. Her får hun brukt sin sans for farger, form og fine detaljer. MAMMAS KJOLER VAR STARTEN

– Interessen for redesign startet egentlig da vi skulle tømme huset etter at mamma døde. Da dukket det fram mange flotte kjoler fra klesskapet hennes. De var for store for både meg og søsteren min, men vi syntes de var for fine til å kastes. Etter hvert meldte jeg meg på Husflidslagets redesignkurs. Da sydde jeg inn og gjorde noen andre tilpas­ ninger på disse kjolene, og etter det fikk jeg fullstendig blod på tann! Dette var morsomt

14

og givende, sier Lisbeth. Selv om hun sydde bunadsskjorta si i ung­ dommen, er det først de siste årene at hun har sydd mye. – Jeg fikk egentlig en god del inspirasjon i oppveksten. Mora til en venninne av meg hadde et stort hobbyrom, og der fikk jeg prøve både å veve, sy og brodere. Jeg kjente jeg var veldig interessert, men tiden strakk ikke til. I årene som kom jobbet jeg i stedet mye, og fritiden ble brukt til trening og far­ ting i fjellet, forteller Lisbeth. PRISVINNENDE KJOLE

Etter å ha deltatt på redesignkurset, kjøpte Lisbeth seg symaskin og var klar til å dyrke sin nye interesse. Den første maskinen var av den enklere typen som sydde vanlige sting og

sikksakk. Etter hvert har hun skaffet seg mer avanserte maskiner med kraftigere motor som kan sy f. eks dongeristoff. Det kom godt med da hun var med i en søm konkurranse i fjor – som hun vant. – Det var Fretex som arrangerte en konkur­ ranse om redesign, og jeg bestemte meg for å sy en dongerikjole. Jeg endte opp med å bruke fire gamle dongeribukser! Det var mye jobb, men veldig artig, sier Lisbeth. BRUKTBUTIKKER

Når hun skaper sine kreasjoner bruker hun bare gamle plagg. – Jeg kjøper sjeldent nytt stoff, men bru­ ker utelukkende klær som andre skal kaste, eller duker, gardiner og sengetøy kjøpt på bruktbutikk. Med gjenbruk må jeg være


, sier Lisbeth om te er skattekammeret mitt SKATTEKAMMERE – Det t sengeteppe mel gam et av sydd er kjolen stoffsamlingen. Den gule tbutikk. bruk fra e kjol en og skulle kaste, fra 60-70-tallet som noen

LISBETH STAVIK TAUTRA sydde en donge rikjole av fire gamle dongeri­ bukser. Den vant hun pris for. Skjortekjole n har utgangspunkt i en Gant-skjorte Lisbeth har fått av søsteren. For å få kjolen lang nok har hun brukt både knappestolper og mansjetter.

Se Lisbeths gjenbruksdrakt ekstra kreativ og finne kombinasjoner av stoff, duker, bånd etc. Det er utfordrende og artig, og jeg synes også at miljøaspektet er viktig. Vi må gjenbruke ting!

Hun gir også til Fretex og andre brukt­ butikker selv. – I sommer ryddet jeg i klesskapet, og tok ut 14 bæreposer. Det gir en veldig god følelse på rydde og gi videre. Jeg er blitt mer kresen på hva jeg tar vare på, men gode stoff samler jeg på. 100 % bomull er det beste. Dersom jeg finner en altfor stor kjole i en bruktbutikk tenker jeg: her er det mye stoff!

Instagram­kontoen @lisbeths-redesign. Den plattformen har hun stor glede av. – Jeg får mye inspirasjon når det gjelder redesign på Instagram. Da kan jeg også bli kjent med folk som har de samme interes­ sene som meg, og det er veldig artig, sier Lisbeth og røper at den yngre garde har påvirket hele familien når det gjelder miljø. – Begge døtrene våre er glade i håndarbeid, og vi har strikket og heklet mye sammen. Astrid, som er eldst, er i tillegg veldig enga­ sjert i Natur og ungdom, og hun har vært streng med oss i familien når det gjelder gjen­ bruk, smiler Lisbeth, som ikke har kjøpt et eneste nytt klesplagg de siste årene.

INSPIRASJON

GLAD HUN KAN SKAPE

Lisbeth legger ut sine kreasjoner på

– Jeg arver etter søsteren min som har behov

MILJØ ER VIKTIG

for å fornye seg i jobben. Selv går jeg mest i bade- og treningstøy på jobb – jeg har en liten jobb som instruktør på babysvømming på Moldebadet. Lisbeth er utdannet sykepleier og har også jobbet på kontor, men måtte slutte med det etter at hun fikk kronisk bekkenbetennelse og bekhterevs. – Det er viktig for meg å være kreativ, så jeg er veldig glad for at jeg har denne hob­ byen. Alle har behov for å skape noe, sier Lisbeth, som aller helst syr kjoler. – Jeg blir aldri lei av å sy en kjole. Jeg skulle gjerne levd en tid da man gikk i fine kjoler hele tiden, men det er heldigvis masse kjo­ ler i motebildet nå. Jeg brukte også veldig mange av kjolene mine i sommer, da det var så fint vær. ••

15


GJENBRUKSDRAKT TIL FEST Da datteren lånte Lisbeths bunad, fikk hun selv behov for et nytt stasplagg. Da tenkte hun: Hvor billig kan jeg sy en bunad av ting som folk ikke vil ha? Det endte på ca. 850,-

tex

Pute fra Fre

Halsknapp

kr 290,-

ppe en Et sengete e kaste venn skull

på Svart belte 49,kk ti u b brukt

r fra bruktTo gardine ,- og 49,0 7 butikk: kr

apper Mansjettkn kjole rs fra mormo

tt på mansje Pyntebånd kk kr 20,ti fra bruktbu

til stakk, Svart stoff n venn e a fr en gave

jeg fant Veske som us h i mormors Gamle d bunadsbån 00,1 o .n n n fi å p

m fra rdangersø Biter av ha fra butikk kr 70,g mamma o

16


FRA LITEN OG SØT TIL

ny og tøff – Dette kan alle klare, oppmuntrer Lisbeth Stavik Tautra. Hun fant en gammel puff på en brukt­butikk, og fikk en god ide. Med gjenbruk av mormors gamle kåpe og en rest av zebra­mønstret stoff hun hadde liggende, ble puffen råkul! @lisbeths-redesign

Før

Nå kan du gjøre det samme – DU TRENGER:

En puff, saks eller andre hjelpemidler for å fjerne stoffet forsiktig fra puffen, stiftemaskin (f. eks fra Clas Ohlson), stoff til puff og lokk, hyssing, nål og tråd.

1.

Fjern forsiktig stoffet fra puffen. Dette skal være mal/mønster for det nye stoffet du skal kle puffen med. Klipp ut stoffet som skal kle selve puffen og lokket med det gamle stoffet som mal/mønster.

2.

I stedet for å stifte fast stof­ fet til lokket, lagde Lisbeth en løpegang i ytterkant av det stoffet. Her tredde hun en hyssing og knytte godt til. Deretter er det bare å folde stoffet over lokket.

3.

Stift fast stoffet til puffen. Brett inn stoffet som du skal ha på selve puffen før du stifter det fast. Slik unngår du at det rakner.

Og vips! Den litt kjedelige puffen har fått nytt liv! 17


Stadig flere voksne får tannregulering – kosmetiske tannbehandlinger mer populære enn før Stadig flere nordmenn benytter anledningen til å fikse på tennene. Der regulering tidligere var forbeholdt ungdommen, og forbundet med store og ubehagelige klosser, er den morderne behandlingen rask, og nærmest helt usynlig. colosseum tannlege

Tidligere var fast, pålimt apparatur i form av klosser utenpå tennene det eneste alter­ nativet for regulering. I dag er regulerings­ tilbudet et helt annet. Det er én av grunnene til at stadig flere voksne velger å regulere tennene sine. Hos Colosseum Tannlege Majorstuen merker de økt pågang fra voksne som ønsker å regulere tennene sine. – Før var det ikke så aktuelt for voksne pasienter å regulere tennene sine da det eneste tilbudet som fantes var fast apparatur som er ganske syn­ lig i tillegg til at det kan føles ubehagelig. Nå som vi kan regulere tennene med en serie avtakbare og nærmest usynlige skin­ ner, har det blitt aktuelt for flere, sier Harald Eggen Linnebo, tannlege og fagleder ved Colosseum Tannlege Majorstuen. «USYNLIG» TANNREGULERING

Den usynlige tannreguleringen «Invisalign» har blitt et populært alternativ for voksne som ønsker en diskré tannregulering med raskt synlige resultater. – Behandlingen består av et sett med avtakbare skinner som er utviklet slik at de synes veldig lite. De du slipper veldig tett på

18

vil naturligvis kunne se de, men i praksis er det veldig få som oppdager at du har disse skinnene, fortsetter Linnebo. For å avgjøre om behandlingen passer dine tenner gjennomføres en gratis konsulta­ sjon. Konsultasjonen vil gi deg informasjon om hvor lang tid det vil ta å få tennene slik du ønsker deg, og hva det vil koste. Før behand­ lingen vil tannlegen også lage en digital ani­ masjon som viser deg hvordan tennene dine vil bevege seg gjennom behandlingsløpet. RASK OG HYGIENISK BEHANDLING

– I starten av behandlingen får pasienten utlevert de fleste, eller alle, skinnene. På den måten er det enkelt for pasienten selv å bytte skinnene i henhold til det som er avtalt med tannlegen, sier Linnebo. Skinnene skal være på hele døgnet, men kan tas av når du spiser eller pusser tennene. Det gjør Invisalign til den mest hygieniske tannreguleringen på markedet. Behandlingen er enkel, men krever likevel litt disiplin, da det er avgjørende at man bruker skinnene hele tiden for å oppnå ønsket resultat. Min erfaring er at alle får dette til uten problemer, avslutter tannlegen. ••


Colosseum Tannlege • Medlemmer i boligbyggelaget får 5  % bonus på alle behandlinger i tillegg til 10 % rabatt på tannsjekken. Husk å betale med ditt registrerte betalings­ kort for å få bonus.

COLOSSEUM TANNLEGE 5 % bonus på alle behandlinger, 10 % rabatt på tannsjekken

• Colosseum Tannlege er Norges ledende leverandør av tannhelse­ tjenester med 38 klinikker og over 700 medarbeidere. Selskapet tilbyr de beste og mest moderne metodene innenfor alt fra forebyggende tann­ helse, tannbehandling, reparasjoner og estetisk tannpleie. Hver klinikk ledes av en klinikkleder og har en egen fag­ leder som driver det faglige arbeidet. Gjennom Colosseum Academy sikrer vi faglig utvikling av alle medarbei­ dere og tilbyr tidsriktige interne og eksterne kurs med høy kvalitet.

19


 GJENBRUK Det er ikke så mye som skal til for å fornye interiøret. Kombinasjonen av gammelt og nytt gir ofte gode resultater, sier innehaver av ROMdesign Hanne Calmeyer Gauslaa.

 GAMLE VINDUER kan bli til drivhus. Foto: Privat

GJENBRUK:

Godt for miljøet OG BRA FOR LOMMEBOKA

– Jeg tenker at gjenbruk er bra for både miljøet og lommeboka, og kombinasjon av gammelt og nytt resulterer ofte i gode interiørløsninger, sier Hanne Calmeyer Gauslaa. ole bjørn ulsnæs

20


Før

Etter

 FØR OG ETTER Maling, nye knotter og litt rydding gjør det gamle kjøkkenet godt som nytt. Foto: Privat

Ligg unna trender, er også ett av Hannes råd. – Trender skaper bare høyere forbruk. Da er det bedre å prøve å finne en egen stil og følge den over tid. KAN DET REPARERES?

Hun driver ROMdesign, som tar interiøropp­ drag for private og næringslivet. – I interiørprosjektene mine, enten det er for bedrifter eller privatkunder, ser jeg alltid på muligheten for gjenbruk. Ofte tenker folk at de må kjøpe nytt når noe skal forandres eller oppgraderes. Det er bedre å se om det er noe som kan brukes, kanskje på en annen måte, i en ny funksjon eller endres på noen måter, sier Hanne. VURDERE BEHOV

– Når jeg jobber, så starter jeg med å få kun­ dene mine til å tenke gjennom hvilke behov de har, og hvilken livsfase de er i. Jeg tar utgangspunkt i svarene jeg får når vi skal finne gode planløsninger og funksjon i rom­ mene i boligen. Jeg er mer opptatt av det enn av puter og gardiner. Når interiørdesigneren jobber, er gjenbruk viktig. Hun mener det ikke er riktig at alt

gammelt må kastes til fordel for nyinnkjøpte møbler eller pyntegjenstander. – De fleste har kjøpt tingene sine fordi de liker dem eller at de har vært praktiske. Kanskje er det mulig å gjøre noen endringer slik at tingene får et nytt liv? Det er for eksempel ikke alltid det er nødvendig å rive ut alt på kjøkkenet og kjøpe ny innredning. – Jeg hjelper ofte folk til å se potensialet i det de har, og kanskje kan jeg komme med noen forslag til at de kan supplere med noen nye innslag. KJØPE BRUKT

Hanne mener at bruk-og-kast-mentaliteten har gått for langt. Lykken ligger ikke i å kjøpe nye ting, men heller satse på solide ting som holder en stund. – Og selvfølgelig er det en god løsning å kjøpe brukt. Det er mye fint å finne i bruktbutikkene, og materialene i gamle møbler er ofte veldig gode.

– Hva kan gjenbrukes? – Alt kan gjenbrukes så lenge det funker, mener Hanne. Hun tenker at så lenge noe lar seg reparere, har det en nytteverdi. – Når jeg jobber med interiørforslag for kunder, har jeg alltid gjenbruk i tankene. Og jeg forsøker å få kundene til å bruke tingene videre. Ikke bare har mange av de gamle tingene affek­ sjonsverdi, men det er ofte vellykket og tøft å kombinere gammelt med nytt. Hanne taler varmt for å gjøre små endrin­ ger for å gi møbler et oppgradert utseende. Det kan være så enkelt som å sette nye bein på en gammel bordplate. – Hjemme hadde vi et furubord som vi var lei av, men det var altfor godt til å kastes. Da malte jeg plata i en fancy farge og byttet ut beina med litt store hjul. Dermed fikk vi et lavt bord vi enkelt kunne flyttet rundt etter behov. Verre er det ikke, slår Hanne fast. – For meg handler gjenbruk om å ta vare på minner. Det gjelder nok for alle. Gamle gjenstander plasserer oss i tid og rom så det gir mening å ta vare på og bruke tingene i innredningen. Kanskje skal de males eller endres for å passe inn. Det er ofte ikke så mye som skal til. En ny farge eller nye knotter på en kommode kan være nok. ••

21


K

SALAT AV

OK

KEN

J

BER

EN

VIL

Norske grønnsaker E

G LAR

S

Dagene blir kortere, temperaturen faller, og trærne skifter farge. Høsten er her, og norske grønnsakene er på sitt aller beste. Er det en tid på året man skal fråtse i grønnsaker, er det nå, og det er bare fantasien som setter grenser for hva du kan bruke dem til. ingeborg ulsnæs

 DRESSING: Dressingen består av to deler hylleblomsteddik og en del purreolje.

22


mattipset

Slik sylter du grønnsaker: • En del eddik • To deler sukker • Tre deler vann Kok opp, og la koke til sukkeret er oppløst før du heller på grønnsakene du skal sylte. Avhengig av størrelsen på det du sylter, er grønnsakene klare etter alt fra en dag til noen uker. Så det er bare å smake og finne ut av når du synes de smaker best. Desinfiserer du glassene, har de sylta grønnsakene lang holdbarhet. Vilde anbefaler å bruke en eddik uten for mye smak, som klar eddik.

 I ÅKEREN: Bonden Sonja Kjær og kokkelærling Vilje Berg Larsen tok seg en tur i åkeren for å finne friske ingredienser til salaten.

Butikkene bugner av kortreiste, fargerike og smakfulle grønnsaker, som er proppfulle av næringsstoffer etter lange og lyse sommer­ dager. Vilje Berg Larsen er kokkelærling på restau­ ranten Jacob og Gabriel i Skien, en restaurant som er opptatt av å bruke lokale råvarer fra små leverandører. Så lenge grønnsakene er i sesong og tilgjengelige, kjøper de råvarer Sonja Kjær, som holder til ti minutters kjøring unna restauranten.

utover sesongen, forklarer Vilje mens hun leg­ ger frem salatingrediensene hun skal bruke. Dressingen Vilje blander sammen, består av to deler hylleblomsteddik og en del purre­ olje. Men her gjelder det samme som for salaten, at man kan bruke det man har for hånden. Så smaker du til med sukker for å balansere syra i eddiken, og litt salt til slutt. – Både vanlig eddik og en god olje funge­ rer fint. Man kan også droppe olja om man ønsker, men jeg liker å bruke det for det gir så fin glans til salaten.

HØSTFRISK SALAT

– Jeg tenkte å lage en salat i dag. Det er lett å variere, og man bruker det man har og som man synes smaker godt. Jeg bruker hjertesalat, for det var det vi hadde på kjøl. Vilje sier videre at hjertesalat også er veldig godt å slenge på grillen. – Nå på høsten er det deilig med grønn­ saker som er sylta, og det gir en god krunsj i salaten. Det er veldig enkelt å lage, og det er en fin måte å bevare de norske grønnsakene

min egen del med kjøkkenhage, men så sår man jo alltid for mange planter forteller Sonja engasjert. Nå har produksjonen økt, og i tillegg til å selge til privatpersoner gjennom gårdsbutik­ ken sin, leverer hun til utvalgte restauranter – blant annet Jacob og Gabriel i Skien. Om man er i Grenlandstraktene, er det mulig å dra innom gården til Sonja og kjøpe grønn­ saker i en urteduftende og frodig butikk på gården, som er åpen mandag til lørdag. VILJES SALATINGREDIENSER:

GÅRDSIDYLL

I idylliske omgivelser med utsikt til den lille innsjøen Børsesjø i Skien dyrker Sonja Kjær det meste du kan få tak i av grønnsaker. På gården drev hun og mannen opprinnelig med kuer, men siden 2008 er det grønn­ sakene som har fått dominere. – I 1996 var vi ferdig med å legge om til økologisk drift på gården, og det var da jeg begynte å dyrke. Det starta smått, mest for

• • • • • • •

Revet hjertesalat Gressløk Syltede grønne tomater Syltet blomkål Syltet rødløk Agurk Ringblomst

Men selvfølgelig kan du bruke andre ingredienser du har tilgjengelig. ••

23


NORGESFAVORITTEN Hymer er Norges mest solgte bobilmerke de siste seks årene, og er Norgesfavoritten blant bobilfolket her til lands. Med et bredt spekter av modeller av svært høy kvalitet i ulike prisklasser, vil du garantert finne en Hymer som passer ditt behov.

Se Hymer på lager hos Norges største forhandlernett

HYMER MasterLine i

5 års Norgesgaranti hos merkeforhandler

24

HYMER selges gjennom Norges største forhandlernett. Finn forhandler og se kampanjer på solidimport.no


kryssord og sudoku

Kryssord & Sudoku Tre vinnere av kryssord får fem Flax-lodd hver, og i tillegg deler vi ut fem Flax-lodd til tre vinnere av sudoku. Merk konvolutten med Kryssord 3-2021 eller Sudoku 2-2021. Svaret sendes til TIBE, postboks 473, 6401 Molde. Svar kan også sendes på epost til: bomagasinet@tibe.no.

Innsendingsfrist 29. oktober 2021.

LØSNING KRYSSORD NR. 2, 2021

Vinnere kryssord 2/2021: Bjørn Friisvold, Molde Liv Wenche Kristiansen, Skien Cecilie Grønnerød, Porsgrunn Vinnere sudoku 2/2021: Torunn Børresen, Skien Anne Lise Samuelsen, Arendal Kari C Tvedt, Færvik

Lett

Middels

Jeg har løst det! Fyll ut kontaktinformasjonen din nedenfor og kryss av. Navn

Adresse

Postnr./Sted

kryssord

sudoku

25


jusspalten

Gjenbruk og vedlikehold Har du tenkt over at det å bo i stor grad er svært fornuftig gjenbruk? De aller fleste kjøper en bruktbolig, og boligene er ment å vare mye lengre enn boligeiers brukstid. Boligene bygges for lange tidsperspektiv, og det er betydelig mer miljøvennlig å vedlikeholde og bruke den bygningsmasse man allerede har, enn å rive og bygge nytt. Men hvor langt går egentlig styrets myndighet til å iverksette vedlikeholdstiltak?

Styret har myndighet i alle saker hvor ikke myndigheten er lagt til andre organer, i lov, vedtekter eller som følge av vedtak i gene­ ralforsamling eller årsmøte. Styrets myndig­ het er derfor ganske vid, men begrenses av reglene om hvilke vedtak som krever 2/3 flertall i årsmøte/generalforsamling. Disse finner vi i borettslagsloven § 8-9 og i eiersek­ sjonslovens § 49. Av disse reglene følger at styret kan utføre oppgaver og fatte vedta som er innenfor vanlig forvaltning eller vedlike­ hold, mens ombygging, påbygging og andre endringer av bebyggelsen eller tomten som ikke kan karakteriseres å være innenfor vanlig forvaltning eller vedlikehold må vedtas med 2/3 flertall av generalforsamlingen/årsmøtet. Grensen mellom de ulike typer vedtak blir derfor viktig å trekke.

26

Grensen er skjønnsmessig og man må gjøre en helhetlig vurdering, hvor bygnings­ massens utforming og lokale forhold vil spille inn. Det er forskjell på hva som er van­ lig vedlikehold i en rekkehusbebyggelse av tre, og i en terrasseblokk av betong. Hva som har vært etablert som praksis i boligselskapet over lang tid, spiller også inn i vurderingen. Hva som er vanlig nødvendig vedlikehold og forvaltning må også vurderes opp mot tiden man lever i. Tekniske krav, beboernes behov og de ulike tekniske løsninger for vedlikehold vil endre seg over tid. Man må vurdere hva som er nødvendig vedlikehold og innenfor vanlig forvaltning på det tidspunktet vedta­ ket fattes. Helt ordinært vedlikehold som enkel maling, gartnerarbeider og småarbeider

er opplagt innenfor styrets myndighet å beslutte og iverksette. Men også prosjekter som har store kostnadsrammer, som for eks. maling eller annen fasadebehandling av hele bygningsmassen, rehabilitering av tak, totalrehabilitering av heis osv. vil være nød­ vendig vedlikehold som styret kan beslutte og sette i gang, uten vedtak med 2/3 flertall i generalforsamling/årsmøte. Det er ikke satt noen kostnadsramme i reglene. Skal man derimot bygge et nytt inngangsparti eller bygge på fasaden med et ekstra rom i hver etasje, samt ny innglasset balkong, samtidig som man legger inn ekstra isola­ sjon for å sikre en miljø- og energimessig forbedring, vil det måtte vedtas med 2/3 flertall. Det avgjørende er om det er innenfor normalt og nødvendig vedlikehold. Dersom


 GJENBRUK Rive og bygge nytt eller vedlikeholde?

prosjektet kan deles inn i flere deler, for eks. en del som er helt nødvendig vedlikehold, og et tilbygg, så vil det kun være tilbygget som krever vedtak med 2/3 flertall. Styret har behov for å ha vide fullmakter til nødvendig vedlikehold. Det er styrets oppgave å sørge for at bygningsmassen holdes i for­ svarlig stand, og de vil kunne stilles til ansvar dersom de ikke utfører sine oppgaver. Det ligger til styrets oppgaver å gjøre vurderingen av om vedlikehold er nødvendig eller ikke. Det er ikke noe krav om at vurderingen bygger på faglige og dokumenterte anbefalinger, men det vil kunne gjøre det enklere for beboerne å forstå at vedlikeholdet er nødvendig, og derfor lojalt slutte opp om styrets beslutning. Styret har anledning til å forberede og utrede både vedlikeholdsbehov og forslag til utbygging og

andre forbedringer i boligselskapet, i forkant av en eventuell sak til generalforsamling/ årsmøte, uten å spørre generalforsamlingen eller årsmøtet på forhånd. Det er kun selve vedtaket om igangsetting av et tiltak som rammes av reglene om krav om 2/3 flertall i generalforsamling/årsmøte. Dersom alminnelige vedlikeholdsoppga­ ver, som ligger innenfor styrets fullmakt å vedta, allikevel tas opp på årsmøte/gene­ ralforsamling, og man ikke får flertall for tiltaket, innebærer det i realiteten en mistil­ lit til styret. Styret har da egentlig ikke noe annet valg enn å trekke seg, når de ikke kan utføre sine lovpålagte oppgaver. Noen gan­ ger kan allikevel styret ønske å ta saken opp i generalforsamling/årsmøte, for å sikre god forankring i beboermassen for tiltaket. Dette

kan styret velge. Dersom denne typen saker tas opp, kreves det ikke 2/3 flertall, men kun alminnelig flertall for vedtak. Godt vedlikehold er derfor godt gjenbruk. Dette vil sikre bygningsmassen lang levetid, og spare miljøet. Vinn-vinn der altså. Lykke til med godt vedlikehold!

line c.b. bjerkek advokat, nbbl

27


personlig økonomi

Hva betyr økt rente for deg med boliglån? SSB forventer syv renteøkninger de neste årene. Det vil påvirke både boligprisene og din egen lommebok.

Når denne artikkelen publiseres i begyn­ nelsen av oktober har du (sannsynligvis) allerede mottatt første brev fra banken din om at renten settes opp. Det meste tyder nemlig på at Norges Bank forbereder en rekke renteøkninger de neste årene. ÉN PROSENT HØYERE RENTE KAN GI 14 PROSENT LAVERE BOLIGPRISER

Boligprisene påvirkes av mange faktorer og renten er en av de viktigste. Vi setter alle pris på fordelene med lav rente. Baksiden av medaljen er imidlertid at boligprisene kan bli høye av varig nullrente. Det gir oss nemlig langt mer å rutte med i budrunder og investorene strømmer til ettersom selv dyre boliger med lav utleieyield er attraktivt når alternativet er nullrente i banken. Vi må bevege oss til forskningens verden for å se nærmere på akkurat hvor mye rente­ endringer påvirker boligprisene. En rapport fra den amerikanske sentralbanken har gått gjennom 140 års rente- og boligprishistorikk fra 17 ulike land. Deres resultater tilsier at en renteøkning på ett prosentpoeng reduserer boligprisene med om lag 6–7 prosent, alt annet like. Men resultatene varierer. Norske hus­ holdninger har dobbelt så høy gjeldsgrad som gjennomsnittet i OECD. Dette er altså

28

gjeld korrigert for våre relativt høye inntekter. Samtidig har hele 93 prosent boliglån med flytende rente. Denne kombinasjonen tilsier at renteendringer biter mer her hjemme enn i våre naboland. Sågar har våre egne bolig­ forskere på Housing Lab estimert at effekten av renteendringer er om lag dobbelt så stor i Norge. Ett prosent rentehopp, reduserer boligprisene med 14 prosent, alt annet like. Forskningsleder Erling Røed Larsen har rett når han kaller renten «atomknappen» i bolig­ markedet. NBBL FRYKTER ALLIKEVEL IKKE BOLIGPRISFALL

Renteøkninger på rekke og rad tyder på en dempet boligprisutvikling den kommende tiden. Vi i NBBL ser allikevel ingen grunn til å bli veldig pessimistiske når det gjelder boligprisene. Driverne i boligmarkedet er nemlig sammensatt. Og renteoppgangen er et tegn på at det går bedre i norsk økonomi. Arbeidsledigheten faller, lønnsveksten tiltar og økonomien går ut av pandemi og inn i en oppgangsperiode. Det taler for at bolig­ markedet tåler litt høyere rente. DET ER TUSENER Å SPARE PÅ BOLIGLÅNET, FORSIKRINGER OG STRØMREGNINGEN

Selv om norsk økonomi tåler og kanskje

trenger høyere rente, så kan det allikevel bli vanskelig for den enkelte husholdning. Renteoppgang i kombinasjon med dagens høye strømpriser betyr at vi må forberede oss på økte utgifter gjennom vinteren. Jeg anbefaler derfor en årlig gjennomgang av privatøkonomien. Bankenes forbrukerø­ konomer råder deg gjerne til å kutte ned på antall caffè latte og lignende. De sier derimot lite om hvor de store besparelsene virkelig ligger, nemlig ved å forhandle på renter og forsikringer hos deres egen arbeidsgiver. Det samme gjelder strøm. Det er ingen grunn til at din bank eller strømleverandør skal gi deg dårligere betingelser enn du kan få hos andre. Det krever lite arbeid og du kan spare mange tusenlapper. ••

christian f. bjerknes sjeføkonom, nbbl


SLIK UNNGÅR DU Å BLI

SVINDLET DIGITALT Mange blir for tiden forsøkt lurt av folk med uærlige hensikter, prøver seg både på e-post, SMS og telefon.

Den siste tiden har SpareBank 1 fått mange henvendelser fra folk som har blitt forsøkt svindlet på e-post , SMS og telefon, av av­ sendere som tilsynelatende er fra en bank eller andre aktører. Ole Jørgen Eiterå, sik­ kerhetssjef i SpareBank 1, advarer nå mot en ny svindelbølge. ALDRI OPPGI BANKID

Svindlerne blir både smartere og mer profesjonelle. Det aller viktigste rådet for å avverge denne og mange andre typer svindel er: Oppgi aldri personlige passord, PIN-koder eller annen BankIDinformasjon, uansett hvem det er som spør. Banken din vil aldri be deg om dette på telefon eller e-post. Ikke en gang under dekket «vi har oppdaget svindel, og du må oppgi kode». Du skal ikke dele BankIDinformasjonen din med noen, verken banken din, ektefelle, barn eller andre Det er i hovedsak tre svindelmetoder som har utpekt seg den siste tiden, som alle dreier seg om såkalt real time phish­ ing, altså fisking etter informasjonen din: 1. Falske telefonoppringninger 2. E-post-svindel 3. SMS-svindel

Sperr kortet ditt og si ifra til banken din. Dersom du kommer så langt som å oppgi personlig informasjon til svindlerne, er det to ting du må gjøre. For det første må du sperre kortet ditt umiddelbart, og for det andre må du kontakte banken din. (Sperre kort gjør du enkelt i nettbanken). Ved å kontakte banken tidsnok har du også mulighet til å stoppe eventuelle transaksjoner. ÅTTE TIPS FOR Å UNNGÅ Å BLI SVINDLET:

• Aldri oppgi kontoinformasjon, bankIDkoder eller passord via mail eller telefon, uansett hvem som ber om det – enten det er bank, familie, venner eller andre. • Ha i bakhodet at banken din aldri vil be deg om å oppgi koder og passord via e-post, SMS eller telefon. Får du en slik forespørsel, er det sannsynligvis en svindler. • Aldri still kontoen din til disposisjon for overføringer fra ukjente. • Ikke svar på e-posten eller ring telefon­ nummeret som er oppgitt i eposten, hvis du tror det er et svindelforsøk. Klikk ikke på en mistenkelig lenke i en epost for å se hvor den leder.

• Har du en dårlig magefølelse eller oppdager at du er utsatt for svindel? Ta kontakt med banken din umiddelbart! Jo kortere tid det tar før banken får be­ skjed, jo raskere kan de agere og stoppe transaksjonen. • Snakk med andre, spesielt eldre, om metodene svindlerne bruker. En av de mest effektive måtene vi kan bekjempe denne type kriminalitet på, er å spre informasjon. • Sjekk avsenders e-postadresse opp mot tidligere e-poster du har fått fra banken. Er du i tvil om e-posten kommer fra banken din, bør du kontakte bankens kundesenter før du klikker på eventuelle lenker. • Sørg for å bytte passord på e-post, Facebook, Instagram mv. regelmessig, og unngå å ha samme passord flere steder.

even gaarde-landre kommunikasjonsrådgiver, sparebank1 nordvest

Bomagasinet nr. 3, 2021 medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

29


 Roger Storsæther i KBBL har lang erfaring i å utarbeide vedlikeholdsplaner.

Smart vedlikeholdsplan MED

Med en vedlikeholdsplan har man gode forutsetninger for å forvalte bygningsmassen i boligselskapet på en god måte – til glede og nytte for både styret og andelseierne. ingrid kvande

– Gjennom en vedlikeholdsplan får man et veldig godt system og god oversikt for en grei penge. Resultatet vil være at borettslaget får godt vedlikeholdte bygg og forutsigbar økonomi, sier Roger Storsæther i KBBL. BRUKERVENNLIG

De siste årene har vedlikeholdsplanen KBBL tilbyr vært digital, med de fordeler det gir. – Systemet er enkelt og brukervennlig, og man trenger slettes ikke være en racer på data for å bruke det. Når man utfører vedlikeholds­ oppgaver, legger de seg i historiebanken. Det gjør at det er enkelt å se hva som er gjort tidli­ gere, noe som er veldig greit når det kommer nye styremedlemmer. Så langt har vi avtale med 35 boligselskap i KBBL. Det er alt fra små lag til det største med 155 enheter, og både de med eldre og nyere bygg, sier Storsæther. OPPDATERT SYSTEM

Mange boligbyggelag rundt omkring i Norge

30

bruker det samme systemet som KBBL tilbyr, og det utvikles hele tiden. – Vi kjører regelmessige samlinger der mange fagfolk rundt i de ulike boligbygge­ lagene bidrar med sine innspill til systemet. Til sammen har vi mange år med kompe­ tanse, og resultatet har blitt en god løsning som ikke koster skjorta, mener Storsæther. ØKONOMISKE FORDELER

Borettslagene kan søke Husbanken om å få dekt 50 % av kostnaden med vedlikeholds­ plan det første året, noe som gir en rimelig inngangsbillett. Har man en vedlikeholds­ plan får man også 5 % rabatt på forsikringen.

på lekeplasser og annet utendørs. Eldre lag har ofte prioritert det ytre på bygningene. Et ryddig og ordentlig uteområde vil gi mer triv­ sel, så det er også veldig viktig. Når vi har gått gjennom hele borettslaget har vi en oversikt, og som regel en del avvik - små og store. Da setter vi opp anbefalinger på løpende vedlike­ hold og periodisk vedlikehold, som er det ar­ beidet som skal gjøres for å ivareta levetiden til produktene, og på større prosjekt som bør tas. Vi setter opp budsjettpriser på de ulike tiltakene. Dette er erfaringstall vi har fra før, og vi pleier å treffe bra. Vedlikeholdsplanen går over 10 år, og den revideres hvert andre år, forteller Storsæther.

PLAN OVER 10 ÅR

BRANNSIKKERHET OG ELDRE BYGG

Når et boligselskap inngår avtale om ved­ likeholdsplan, gjøres det først en tilstands­ befaring. – Vi går over tak, vegger, vinduer, ventila­ sjonssystem, rør, fellesareal etc, og ser også

Noen mangler og avvik er mer alvorlige enn andre. – I eldre borettslag avdekker vi ofte feil og mangler når det gjelder brannsikkerhet. Det som er bygd på 1960-tallet er som regel langt


unna de gjeldende kravene i dag, og vi mener det er viktig å få planlagt eventuelle oppgraderinger når det gjelder brann­ sikkerheten samtidig med løpende ved­ likehold. Liv og helse er viktigst av alt, sier Storsæther.

 KBBL presenterer systemet til de som ønsker det. Alle er velkommen for en uforpliktende prat, det er bare å ta kontakt. Her vises kostnedene fordelt på år.

TRYGGHET FOR STYRET

Han forteller at de styrene som har en vedlikeholdsplan og bruker den aktivt, klarer å ivareta pliktene og ansvaret de har for å ivareta bygningene sikkerhets­ messig og verdimessig. – Faren for at styret kommer i ansvar er minimal når de har en vedlikeholds­ plan, og selv ville jeg ikke sittet i styret uten en plan med oversikt over tiltak og tilhørende kostnadsoversikt. Det gir trygghet. Budsjettarbeidet blir også mye enklere når man vet hva som dukker opp av vedlikeholdsoppgaver de neste årene, mener Storsæther. ••

KBBL-VLP • Nettbasert vedlikeholdsplan som beskriver hvilke vedlikeholdstiltak som bør utføres når

• Gir dokumentasjon av vedlikeholdsprosessen, og mulig­ heter for bildedokumentasjon

• Gir økonomisk oversikt og hjelp til budsjettering av vedlikeholdskostnadene 10 år fram i tid

• Problemfri videreføring til etterfølgende styrer

• Gir oversikt over historikken til bygningsmassen

• Bestilles på teknisk avdeling hos KBBL

Bomagasinet nr. 3, 2021 medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

31


M

OR

D E L – A C TIC

Actic tilbyr allsidig trening til folk i alle aldre under kyndig instruksjon. Nå får alle KBBL-medlemmer 15 % rabatt! ingrid kvande

32

AN TI

LE

SF

IS

MED

Trening for livet!

15 % RABATT

SUND

 GØRAN MORTENSEN: Leder i Actic Kristiansund Foto: Ingrid Kvande

KR


 UTETRENING er populært, og et satsingsområde.

 INNETRENING: Ulike gruppetimer står på programmet.

Gøran Mortensen er daglig leder i Actic Kristiansund. Sammen med 12 andre står han på for å gjøre alle kristiansundere litt sprekere, gladere og stoltere av seg selv. HELSE OG HUMØR

– Vårt slagord er trening for livet. Det du har lyst til å gjøre på fritida skal du legge grunnlaget for her. Trening er å ta vare på seg selv, og det er resept for bedre helse. Etter trening går man også rundt med en god følelse i kroppen, og det gir stolthet. Jeg har jobbet her et par år nå, og kan slå fast at det skjer noe med folk når de har trent en stund, og det er godt å se, sier Gøran Mortensen.

camp. Vi ønsker å satse mer på utendørs tre­ ning, og har spennende planer, smiler Gøran. LIGGER VED ATLANTERHAVSBADET

Actic er samlokalisert med Atlanterhavs­ badet, og er du medlem i Actic har du også fri inngang i badet. – Plasseringen i samme bygg som badet er en stor fordel. I en familie ser vi ofte at noen er på trening mens andre er i badet eller på fotballtrening i hallen. Her er det veldig mange tilbud innenfor små avstander, forteller Gøran. ALLE FÅR EN APP

Alle Actic-medlemmer får tilgang til appen Actic anywhere. I appen er det spilt inn tre­

ningstimer ledet av en instruktør, noe som gjør at man kan trene med Actic også når man er hjemme eller på reise. Her får man oversikt over det man trener selv, og kan også følge andre. KJEDE I VEKST

Actic-kjeden har 22 sentre i Norge, og er en kjede i vekst. Fra før er Actic etablert i Sverige, Finland, Tyskland og Portugal. – Vi har god utvikling av medlemstallet i Kristiansund, og folk kommer nesten hele døgnet. Vi har åpent hver dag fra 05–23 med nøkkelkort, og er bemannet fra 08–20. En fordel som gratis parkering er det også mange som setter pris, avslutter Gøran. ••

NOE FOR ENHVER SMAK

Actic tilbyr apparattrening og et godt utvalg av gruppetrening enten man ønsker kore­ ografi, rolige timer eller styrketimer. – Vi har spinning, dance, sirkeltrening, kett­ lebell-trening, seniortrening og løpe­trening, som vi også har ute. I Folkeparken har vi både løpetimer og utendørs styrke­trening – boot­

Medlemsfordel 15% rabatt til KBBL-medlemmer. Medlemskapet inkluderer også inngang i Atlanterhavsbadet i samme bygg.

Bomagasinet nr. 3, 2021 medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

33


Styremedlemmene Eva Nilsen og Randi Ræstad er fornøyd med de nye vaskerommene.

Fra klam kjeller til

vaskeroms-spa Vaskekjelleren fra 1958 er ikke til å kjenne igjen, og når borettslaget skulle gi seg selv et løft, ble det blant annet en grundig makeover av trappegangene også. ingrid kvande

 Vaskerom fra 1958

34


Friske og fine trappeganger! Randi Ræstad, Ragnar Øyen, Eva Nilsen og Pål Sæther fryder seg over resultatet.

Storenggata 1– 6 borettslag består av 24 lei­ ligheter fordelt på seks firemannsboliger, og her har det blitt en fryd å vaske klær.

slike oppgaver foran seg, sier Pål Sæther i KBBL imponert.

BEDRE ENN JEG TRODDE

Det er Øyens Byggfirma som har stått for det nye løftet i Storenggata 1– 6, og Ragnar Øyen forteller at dette var en veldig grei jobb. – Vi leide inn rørlegger og elektriker, mens våre folk gjorde det øvrige. Alt i alt tok det tre måneder. De tre første vaskerommene var ferdig 1. desember i fjor, de tre resterende på nyåret, forteller Øyen.

TRE MÅNEDER

– Resultatet ble over all forventing. Vi hadde ikke trodd at det skulle bli så bra. Det var så fælt tidligere, jeg kvidde meg for å dra ned i vaskekjelleren, for det var ikke gjort noe siden 1958, sier styreleder Randi Ræstad. ET KJEMPELØFT

Nå har de pusset opp vaskerommene, og de begynte helt fra bunn: gulvet ble meislet, isolert, det ble lagt varmekabler og flott flis på toppen. Veggene har fått flis og lekre plater, og taket er malt for å stå i stil med resten. Nå har alle andelseiere god plass til både vaske­ maskin og tørketrommel, og det er også en stor, ny og moderne utslagsvask med både varmt og kaldt vann. NYTT INNGANGSPARTI

Faktisk møter vi fornyelsen allerede når vi åpner ytterdøra, for trappegangene er også pusset opp, og i fellesarealet er hele det elek­ triske anlegget byttet ut. BRA STANDARD HER

– Det er ikke mange som har tatt et løft som dette. Borettslaget har tatt mange oppgra­ deringer jevnlig. Det er ganske bra standard sammenlignet med mange andre som skyver

FEMTI KRONER I MÅNEDEN

Alt arbeid koster, men for andelseierne i Storenggata 1– 6 borettslag ble det bra også økonomisk. – Vi hadde litt oppsparte midler og refinan­ sierte andre lån. Dermed endte vi opp med kun kr 50,- i økning i husleie i måneden. Vi hadde tenkt på det lenge, og det gikk ganske fort når vi først satte i gang, sier styreleder Randi Ræstad. Hun og styremedlem Eva Nilsen er veldig fornøyd med arbeidet. KJEMPEFORNØYD

– Nå kommer folk hit og vil kikke på vaske­­ rommene våre, og de sier det er som å kom­ me inn i et nybygg. Eiendomsmegleren var også kjempeimponert over de fine inngangs­ partiene da han var her nettopp. Det har mye å si for førsteinntrykket, mener Eva. ••

Trappegangene før oppussung.

Bomagasinet nr. 3, 2021 medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

35


 Lille Andersen er prosjektleder for BUA og Alex Hjellnes er BUA-sjef. De har masse utstyr til låns!  Folk er flink til å behandle utstyret fint. Ordningen er tillitsbasert, og vi har stort sett gode erfaringer. Kanskje er det noen som vil prøve en ny aktivitet i høstferien?

DU KAN LÅNE PÅ

BUA

I BUA i Skolegata i Kristiansund kan alle som ønsker det, låne seg sport- og fritidsutstyr helt gratis! Ypperlig dersom du vil prøve en aktivitet for første gang, eller kanskje du får besøk?

ingrid kvande

BUA er en nasjonal ideell organisasjon som jobber for at barn og unge skal få mulighet til å prøve flere og mer varierte aktiviteter. Det gjør de ved å låne ut utstyr til sport og friluftsliv. En av 170 BUA er i Kristiansund, og der møter vi prosjektleder Lille Andersen og BUA-sjef Alex Hjellnes. FØLGER SESONGEN

– Vi har utstyr som passer til sesong. Fremdeles har vi masse skateboard og sparkesykler inne, mens ski, snøbrett og brodder er på tur inn. Vi har også mer

36

sesong-­uavhengige saker som fiskestang, telt, primus, klatresko og hjelm. I sommer var det veldig populært med SUP-brett, og de seks brettene vi har, var utlånt stort sett hele tiden, forteller Alex. Mens vi er hos Lille og Alex på BUA kom­ mer en bestefar innom og leverer tilbake to sparkesykler og to rullebrett. Han har hatt barnebarn på besøk, og da er det perfekt med et sted som BUA der man kan låne utstyr. MODERNE UTSTYR

Folk kan låne utstyret i inntil en uke, og på

nettsiden til Bua Kristiansund er det oversikt over alt de har inne. Lille Andersen forteller at det skal være topp moderne utstyr på BUA. – Vi søker om midler rundt omkring, og så kjøper vi inn produktene. Vi har fast avtale med Inter Sport som leverer med gode avtaler til oss. De som leier skal kun­ ne ha glede av like bra utstyr som andre. I utgangspunktet var BUA et tilbud for den som har litt trang økonomi, men det er for alle. Det er topp for å finne ut om man liker en aktivitet, eller ikke ønsker å kjøpe selv, mener Lille. ••


HUSK!

MED LEM SKO Jan RT Jo Med hansen lems nr: 1 Gyld 850 ig til: 09/2 2 4 2

Last ned pen! ­medlems­ap

Kort

nr: 5

05 6 00

MEDLEMSFORDELER

370

Medlemsfordeler i KBBL 2021 Som medlem får du tilgang til en rekke gode medlemsfordeler. Det skal lønne seg å være medlem i KBBL! Medlemskortet må være aktivert for å få bonus og rabatt. Her er en oversikt over medlemsfordelene, disse finner du også på www.kbbl.no/fordel

SPAREBANK1 NORDVEST

EIENDOMSMEGLER1

MALIA

Gunstig bilfinansiering og 0,10 prosentpoeng lavere rente enn bankens beste/laveste rente i prislisten på boliglån. Søk elektronisk via www.kbbl.no/fordel

Beboerfordel: Vi dekker 2 måneders felleskostnader etter gjennomført salgsoppdrag. Gjelder for boliger forvaltet av KBBL, og begrenset til kr 4000 pr. mnd.

Opptil 25% rabatt på alle varer, for eksempel maling, tapet, gulv og annet nødvendig oppussingsutstyr.

MAXBO KRISTIANSUND

NEAS

ODIN

Inntil 25 % rabatt på veiledende leverandørpriser. Ved kampanjer gis KBBLs medlemmer alltid beste pris. Borettslag tilbys proffkunderabatt.

Gode rabatter på tv, bredbånd og strøm for både borettslag og enkeltmedlemmer.

20% rabatt på leie av alle våre maskiner og personløftere, inkl. alt annet småutstyr i vår utleiepark.

ACTIC

ADVOKATFIRMAET ØVERBØ GJØRTZ

JON SÆTER AS

15 % rabatt på medlemskap. Medlemsprisen gjelder kun på standardpriser. Fri tilgang til Atlanterhavbadets fasiliteter er inkludert i medlemskapet.

15 % rabatt på timepris Borettslag tilbys 10% rabatt Gratis første konsultasjonstime.

10 % rabatt på bygningsventiler, sentralstøvsugere, takstiger, snøfangere, pipeplattformer, ventilasjon, takrenner og nedløp. 20 % rabatt på beslag og takhatter

WEST ELEKTRO

KREDITTKORT FOR MEDLEMMER

ATLANTERHAVSBADET

10% rabatt på elektromontør + svakstrøm

Bonus i nettbutikker

15 % rabatt på badebutikken Klor

15% rabatt på belysning

Reiseforsikring og uhellsforsikring

15 % rabatt på enkeltbilletter

20% rabatt på standardmateriell

Prisgaranti

15% på bursdagspakken

IT MARKED

MONTÉR RØSAND

THON HOTELS

5% bonus

5% bonus*

12 % rabatt

3% bonus*

DEKKTEAM

BADEMILJØ ØIVIND LYSTAD

HTH KJØKKENFORUM

Min 42 % rabatt på lagerførte dekk og felger

Inntil 7 % rabatt på timesats dagtid

Medlemmene får den beste rabatten som er oppnåelig under kampanjeperioder.

Inntil 15 % rabatt på synlige produkter, baderom og sanitærutstyr.

10 % rabatt på Spekva, Stein, Marbré, Ka Skyvedører 15 % rabatt på HTH gruppe 5, 6, 7 + Implast

10 % rabatt på dekkhotell

20 % rabatt på rør og deler

20 % rabatt på HTH gruppe 1, 2, 3 og 4

10 % rabatt på bilpleie

3 % bonus*

2 % bonus*

FORSIKRING FOR MEDLEMMER

HOTELL FOR MEDLEMMER

HURTIGRUTEN

Medlemspriser

Medlemspriser

Medlemspriser

2 % bonus på nett

2 % bonus

5 % bonus

FLÜGGER FARVE

WRIGHT TRAFIKKSKOLE

COLOSSEUM TANNLEGE

5 % bonus – gjelder hele kjøpet, også tilbudsvarer. Gjelder ikke kjøp på nett. Kan ikke kombineres med andre kundeprogrammer.

5 % bonus

20 % rabatt – gjelder alle Flügger- og Fiona-produkter ved fremvisning av medlemskort.

5 % bonus 10 % rabatt

MÆTT & GO / SMIA Mætt & go: 10 % rabatt på dagens middag Smia: 10 % rabatt på på lunsj

Alle rabatter gjelder på ordinære priser. 37 * Bonus gjelder alle produkter/tjenester som leverandøren tilbyr, også kampanjer og produkter/tjenester som allerede er rabattert. Bomagasinet nr. 3, 2021 medlemsblad for kristiansund boligbyggelag


DESERT TONES

SENSERS

BEACH RESORT

La deg inspirere av høstens trendfarger Flügger har latt seg begeistre av interiør og møbeltrender og lanserer det nye fargekartet Tidens Tendenser. flügger farve

I samarbeid med Skeidar har Flügger utviklet fargekartet i tre nydelige fargepaletter som vi håper vil være med å spre inspirasjon og glede. DESERT TONES

Vi ønsker i større grad å omgi oss med varme jordfarger. Paletten Desert Tones er den perfek­ te kombinasjonen av tidsriktige, varme nyanser som skaper et nydelig samspill i hjemmet. Fargene Red Clay (3398) og Golden Wrapping (3367) heller mot årets store trend, nemlig rosatoner og terrakotta nyanser. Fargene Smokey Moss (5367), Victorian Pink (4375) og Desert Dust (4354) er mer nedto­ net, og sørger for at paletten også appellerer til deg som er mer forsiktig med fargebruken.

frank g. mo, bbl pivotal og susanne dahl, flügger farve

natur og kyst på en elegant og behagelig måte. Nyanser av blått har lenge vært en favoritt hos oss nordmenn, og i år kommer blåtonene med et friskt pust av spennende undertoner og variasjoner. Blåfargene Blue Jay (4466), Wegner Blue (IN-804 ) og Cloudy Blue (3472) spiller på nyansene mellom himmel og hav, og kan enkelt kombineres med keramikk, treverk og lin som vi ser i trendbildet på interiørsiden. Fargene er myke, men har allikevel karakter. Paletten forankres med de grålige sandto­ nene Moonstone (5344) og Natural Linen (5333) som setter et elegant, tidsriktig touch på helhetsuttrykket. SENSERS

BEACH RESORT

Paletten Beach Resort gir assosiasjoner til

38

Paletten Sensers er for de av oss som ønsker en tidløs, klassisk fornyelse med et hint av

årets trender. Her spiller fargene godt på lag i en herlig blanding av nøytrale og varme undertoner. Gule toner blir svært viktige i trendbildet fremover. Disse tonene gir oss energi og optimisme, og kommer nå i en nyanse av gulskalaen som er både delikat og dempet. Fargene Golden Stone (4337)og Siena Claire (No.69 ) byr på disse varme, energirike undertonene, med et moderne preg. Sammen med Fashion White (IN-703), Dusty Wood (5377) og Neutral Grey 9 (IN-718 ) kan man spille på spennende kontraster i interiøret. ••

FLÜGGER FARVE 5 % bonus og 20 % rabatt


Med hjerte for mat

 Stian Røsand og Olav Kåre Jørgensen har drevet Smia siden januar 2015 og Mætt & Go siden september 2016. Som medlem i KBBL får du nå 10 % rabatt på dagens middag på Mætt & Go, og 10 % rabatt på lunsj på Smia.

Olav Kåre Jørgensen og Stian Røsand trives aller best på kjøkkenet, og stadig flere får kjenne på trivselen rundt matbordet deres. De to driver Smia og Mætt & Go i Kristiansund, og nå kan alle KBBL-medlemmer nyte deres middager og lunsjer med rabatt! ingrid kvande  Faksimile

R

NORDMØRSK TAPAS

På Smia er byens nasjonalrett bacalao og andre klippfiskretter selvskreven. Men Nordmørsk tapas, som består av blanda­ ball, to forskjellige fiskekaker og sild servert

EL

GO &

D

10 % RABA TT

T

T

MATGLEDE

Spisestedene Smia og Mætt & Go har ulik profil, men lidenskapen for mat er tydelig på begge steder. – Mætt & Go er et litt mer uformelt sted, og her har vi også lokalmatbutikk. Her har vi servert mye tradisjonsmat, men det vil komme noe mer nytt nå. Det er fint med flere valgmu­ ligheter, og spesielt siden vi også har et stu­ dentmiljø i byen. Generelt er vi også opptatt av å følge sesongene i menyen, forteller Stian.

BESTE FISHAN

Fishan er heldigvis sesong-uavhengig, så den kan du nye hele året. Og det gjør man­ ge! Da Arne Hjeltnes og Arne Brimi, kjent fra TV-programmet «Gutta på tur», uttalte at Fishan fra Mætt & Go var den beste de hadde smakt, fikk fisken bein å gå på. – Den påfølgende uka solgte vi nesten in­ genting annet enn Fishan – hele 2000 porsjo­ ner fant veien fra grytene våre til sultne mager, og det er fremdeles veldig populært, sier Olav.

M E DLE MSFO

Olav Kåre Jørgensen og Stian Røsand har drevet innen restaurant og hotell siden de var ca. 20 år, og deres veier krysset på Håholmen i 2007. Siden har de vært på bølgelengde og satset sammen.

fra TK

Æ –S M IA O G M

i apetittlige små porsjoner på spansk vis, er en utrolig populær rett. – Trønderne er helt ville etter Nordmørsk tapas, og vi synes det er artig å lage noe ingen andre har, sier Stian. ••

Bomagasinet nr. 3, 2021 medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

39


Hos oss får du alt du trenger av

MALING – INTERIØR – VERKTØY

Tid for innekos

RT MSKO MEDLE hansen Jan Jo 50 24 snr: 18 Medlem /22 til: 03 Gyldig

Kortnr:

0 37 0 50 5 60

r seg! e n n lø t – de

Med KBBLs medlemskort får du inntil gjelder ikke kampanjer eller tilbudsvarer

– din lokale fargehandel og malingsekspert Tlf. Åpningstider: NB! Vi har flyttet til Wilhelm Dalls vei 42 www.maliakristiansund.no

Følg oss på Facebook