Bomagasinet KBBL 2-2021

Page 1

BO

KBBL Bygg og prosjekter

magasinet NR. 2

/

SIDE 30-31

2021

I TAKT MED NORDMØRINGENE I 75 ÅR Medlemsblad for

SIDE 6-7

KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG

KBBL DELER UT KR

75 000

SIDE 12

tema: jubileum

VIL HA SPREKERE NABOER GLAD FOR LADING SIDE 32-33

SIDE 36


SPAR PENGER SOM KBBL-MEDLEM! Vi utfører alle typer rørleggertjenester,og er også totalleverandør av komplette bad og våtrom. Hos oss finner du rørlegger og butikk på samme sted! La oss hjelpe deg med installasjon av varmepumpe, gulvvarme, utstyrsmontering og serviceoppdrag. Vi kommer gjerne hjem til deg på befaring. Kom innom, eller kontakt oss for et godt tilbud.

DINE MEDLEMSFORDELER:

• Inntil 7% rabatt på timesats dagtid • Inntil 15% rabatt på synlige produkter baderom og sanitærutstyr • 20% rabatt på rør og deler • 3% bonus (med aktivert medlemskort)

MEDL EMSK ORT Jan Jo hansen Medlem snr: 1 8 5024 Gyldig til: 09 /22

Kortnr:

505 6 00 37 0

VELKOMMEN TIL VÅR BUTIKK I INDUSTRIVEIEN 4B Du finner oss også på Facebook og bademiljo.no

BADEMILJØ ØIVIND LYSTAD AS 71 57 25 10

firmapost@olystad.no Industriveien 4B, 6517 Kristiansund


rK

ee t!

Alle foto: easee-international.com

HJEMMELADING

d 75 års-jubil

Vi gratu ler e

Easee Home – fremtidsrettet

BB

e Lm

Easee Home er en lynintelligent ladestasjon som ikke bare erstatter stikkontakten, men også gir deg mer kraft, smartere styring og en høyrere grad av sikkerhet. Utviklet og produsert i Norge. Full kontroll over laderne med app

Utnytt tilgjengelig effekt

Ladekabel

Deksler i 5 ulike farger

Kabelholder i syrefast stål

Solid stolpe i stål for feste

West Elektro AS har lang erfaring med elektroinstallasjoner i det private markedet. Dette gir deg som kunde en trygghet på at vi leverer det vi lover og til rett tid. Flere tjenester for privatkunder: • Belysning og varme • Sikringsskap • El-kontroll og thermografi • Boliginstallasjoner • Serviceoppdrag • Sikkerhet

Ann 180x260mm_West Elektro.indd 1

Industriveien 7, 6517 KRISTIANSUND N Tlf: 71 56 65 00 firmapost@west-elektro.no www.west-elektro.no

29/04/2021 12:45


5 % BONUS PÅ HELE KJØPET Trenger du hjelp for å komme i gang - kom til Montér. Vi finner løsninger for deg! Som medlem i KBBL får du medlemsbonus hos Montér. Bonus er kroner rett inn på din bonuskonto. Montér har alt du trenger til ditt bygge- og oppussingsprosjekt. For å få fullt utbytte av ditt medlemskap er det viktig at du registrerer ditt bankort eller kredittkort. Gå inn på KBBL byggevarehus.

sin

medlemsapp

for

å

finne

ditt

nærmeste

Montér


tema i dette nummeret: jubileum nummer 2 mai

2021

kbbl.no

Visste du at?

Leder

KBBL har egen app for sine medlemmer! Last den ned fra App Store eller Google play og du har medlemskortet og fordelene dine lett tilgjengelig i lomma.

anders marthinussen

KBBL 75 ÅR Det har vært vanskelig for alle og samles til feiring av jubilanter og høytider under denne Coronapandemien, like fullt markerer vi i dette Bomagasinet at det har gått 75 år siden KBBL ble stiftet. Det er noe bemerkelsesverdig over at vi står i en unntakstilstand nå som på noen måter likner det man opplevde under 2. verdenskrig. I 1946 stod vi overfor en bolignød og et Norge som krevde en nasjonal dugnad for å bygge landet på nytt. Kristiansund boligbyggelag var et av de første som ble stiftet i Norge og var en sterk bidragsyter til at folk fikk flytte fra brakker til boliger i etterkrigsårene. I dag ser vi slutten av en nasjonal nedstenging og vi kan etter hvert nyte friheten igjen. Takket være de siste 75 års bygging av landet står vi i dag veldig godt rustet til å komme raskt tilbake til normalen igjen. For KBBL betyr det at vi fortsatt skal bidra til å bygge og forvalte boliger, og det tilpasset de behov medlemmene våre har i dag. Les mer om den spennende utviklingen vi har gjennom nyetablering innenfor boligbygging.

Historier om folk og samfunn er noe jeg alltid hatt interesse av å lese og høre om. I denne utgaven av bomagasinet blir det naturlig å se tilbake, se hvor vi står og hvor vi skal i fremtiden. Her vil det bli statistikk om boligmarkedet, intervju både med NBBL direktør Folke Fredriksen og undertegnede samt fra daglig leder Vidar Solli. I den grad man kan generalisere så vil også den typiske eier/beboer i borettslag i 2021 beskrives. Hvordan passer du inn i karakteristikken? Ved 70-års jubileet fikk KBBL laget en kopi/ replika av Narvesen kiosken, et viktig historisk innslag som et spor fra fortiden. Styret i KBBL ønsker også at vi skal sette spor og markere 75 års jubileet, da med fokus på borettslagene ved å fremme gode initiativ for fellesskap, bolyst og bokvalitet. Vi gleder oss over de sporene KBBL har satt og planlegger nye spor i fremtiden!

Innhold faste spalter Tema ........................................................... 13 Mattipset ................................................. 22 Kryssord & Sudoku ............................. 25 Jusspalten ............................................... 26 Personlig økonomi .............................. 28

nyheter I takt med nordmøringene i 75 år.... 6 Camilla er siste tilskudd ..................... 8 Generalforsamling ................................ 9 Hun har andelsbrev nr 2 ................... 10 Han er yngste medlem i KBBL ...... 11 KBBL Bomiljøpris ................................. 12

God lesning!

5 tips til pensjonssparing ................ 29

Vennlig hilsen Anders Marthinussen – Styreleder KBBL

KBBL Bygg og prosjekter ................ 30 Vil ha sprekere naboer ...................... 32 Utbygging i Kristiansund i 75 år........ 34 Glad for lading........................................ 36

I denne utgaven av bomagasinet blir det naturlig å se tilbake, se hvor vi står og hvor vi skal i fremtiden.

MEDLEMSBLAD FOR KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG

kristiansund boligbyggelag Langveien 16, 6509 Kristiansund

nr. 2, 2021

Tlf: 71 58 74 00 Fax: 71 58 74 01

ansvarlig redaktør

E-post: firmapost@kbbl.no Hjemmeside: www.kbbl.no

Adm. Dir. Vidar Solli, Kristiansund Boligbyggelag AL

Lokale medlemsfordeler ................. 37 Mer resirkulering ................................. 39

redaksjonell produksjon og grafisk utforming

medarbeidere i dette nummeret

annonser

TIBE Molde AS Postadr.: Postboks 473, 6401 Molde

Heidi Sæther, Randi Kvisvik Hansen og Ingrid Kvande.

Tlf: 71 20 12 00 Fax: 71 20 12 01 E-post: annonse@tibe.no

Tlf: 71 20 12 00 Fax: 71 20 12 01

utgitt av

trykk

E-post: bomagasinet@tibe.no

BS Media AS, Postboks 452 Sentrum, 0104 Oslo

Ålgård Offset, Ålgård

illustrasjon forside Norconsult

Bomagasinet nr. 2, 2021 medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

5


I takt med nordmøringene

i 75 år – KBBL har bidratt til bokvalitet og bolyst i vårt nærområde siden 1946, og gjør det stadig.

ingrid kvande

Anders Marthinussen kom inn som vararepresentant i styret i KBBL i 2004, og har vært styreleder siden 2009. Kontakten med KBBL startet som andelseier noen år tidligere. – Min første bolig i Kristiansund var en leilighet i Kirkelandet borettslag. Det var et nytt og flott leilighetsprosjekt i sentrum. Jeg satt i styret i borettslaget helt til jeg flyttet videre, og slik ble jeg kjent med det indre livet i et borettslag. Det har det vært verdifullt å ha med seg i styrearbeidet i KBBL, mener Marthinussen. EN BERIKELSE

Styret i KBBL skal representere et tverrsnitt av befolkningen – både boende og ikke boende, og Marthinussen har med seg seks styremedlemmer og vara. – Vi skal være i kontakt med samfunnsutviklingen, og det å være med i KBBL-styret har vært en kjempeberikelse i alle år. Det er også kjekt å bli kjent med de dyktige ansatte i KBBL, forteller Marthinussen. I TAKT MED SAMFUNNET

I år er det 75 år siden KBBL ble etablert, og

6

liv berit bach

medlemsmassen er økende. – Vi står sterkt. Å bekjempe bolignøden var viktig ved oppstarten i 1946, og opp gjennom årene har vi tatt innover oss utviklingen i samfunnet og endringer i rammevilkår. Vi har hele tiden vært opptatt av å tilby boliger for alle, uavhengig av pengebok og livsfase, og det har vi lyktes med, fastslår Marthinussen. BOLIGBYGGELAG SOM BYGGER

KBBL har nylig tatt nye strategiske grep som kan føre boligbyggelaget enda et skritt videre, og som vil komplettere teknisk avdeling. – KBBL sitter på en stor tomtemasse som vi kan utvikle, og vi har også kompetanse som gjør at vi kan ta ytterligere steg i verdikjeden for det som handler om boliger og boligutvikling. Derfor etablerte vi KBBL Bygg og KBBL boligbygg AS sammen med West Elektro. Vi kan nå «med rette» kalle oss en boligbygger med egen entreprenør og hvor vi har en kjedekontrakt med Byggmanngruppen. Dette selskapet skal sette opp mindre bygg, og det gir oss fleksi-

bilitet til å kunne ta ting fortløpende, samt å tilby boliger og hytter til konkurransedyktige priser. Det blir også skapt et ikke ubetydelig antall nye arbeidsplasser som vi håper skal øke ytterligere i tiden som kommer, mener styrelederen. BÆREKRAFTSMÅLENE

Opp gjennom årene har endringer handlet mye om mulighet for vekst, og framover vil det handle mer om hvordan man vokser – man snakker gjerne om bærekraftig vekst. – Hvis vi ser på hvordan samfunnet endrer seg, tar veldig mange endringer utgangspunkt i bærekraftsmål. Møre og Romsdal har en uttalt satsing på bærekraftsmålene, og både vi og andre må ta stilling til hvordan vi agerer med hensyn på det, og vi må sette krav til våre samarbeidspartnere. Bærekraft handler om hvordan vi ivaretar bærekraftige byer og samfunn, likestilling, likhet og god helse, for å nevne noe. Det er spennende og motiverende å ta tak i, både for styret og de ansatte i KBBL. Det skjer mye rundt oss, og vi som selskap er nødt til å utvikle oss


 Anders Marthinussen er styreleder i KBBL. I år er det 75 år siden KBBL ble etablert, og medlemsmassen er økende.

og ta nye steg hvis vi skal være en del av det moderne boligsamvirket og fortsatt være en lokal aktør, mener Marthinussen. MEDARBEIDERE SOM AMBASSADØRER

KBBL ønsker å være en trygg, god og utviklende arbeidsplass, og Marthinussen mener de har lyktes godt med det. – Våre medarbeidere har vært gode ambassadører i alle år. Vi har mange gode kontinuitetsbærere som har vært viktige for driften og skapt gode relasjoner til medlemmene. Vi ser også at når folk har valgt å slutte, har kompetansen vi har fått inn vært god, og de som har gått videre har bidratt positivt der de har kommet. Vi er avhengig av å ha de riktige hodene hvis vi skal komme oss videre, og selv om det er trist når noen slutter, er det viktig med litt rullering av folk inn og ut, mener Marthinussen.

nærområde. Medlemmene får mange fordeler gjennom sitt medlemskap, det er gode boforhold i borettslagsleilighetene som er tiltalende og godt vedlikeholdt. I den senere tid har vi i større grad også samarbeidet med andre. Vi utvikler flere boligtyper, og jobber for at Skorpa skal bli et kjempeattraktivt boområde for en by i medvind. SAMFUNNSBYGGER

HAR SATT SPOR I REGIONEN

KBBL skal også være en samfunnsbygger utover det å skape gode bomiljø for medlemmer og tilflyttere. – Vi vil støtte det som er viktig for identiteten for nordmøringer, som KBK, Tahitifestivalen, nytt kulturhus, Campus og Nordic Light. Vi ønsker å være tilstede på de arenaer som bidrar til noe utover det å bo, og som er viktige for den jevne kristiansunder. Det skapes mye nå, og den given vi vil se framover, vil være en bidragsyter på bolystsiden, tror Marthinussen.

Styrelederen er stolt over at KBBL har satt spor i omgivelsene i 75 år, og stadig gjør det. – Vi har bidratt til bokvalitet og bolyst i vårt

Fraflytting fra distriktene har påvirket bo-

MÅ HA TILFLYTTING

ligmarkedet vesentlig de siste årene, og gitt en voldsom prisøkning i Oslo og i de største byene. Marthinussen mener vi er avhengig av å skape et ønske om å flytte til, og tilbake til regionen. – Vi har så mange kvaliteter. Vi har et attraktivt næringsliv som kan tilby gode jobber, og det gjøres en innsats for å få folk til å flytte til regionen. Vi har god plass, og hvorfor bo på 30 kvm i Oslo sentrum når du kan ha en enebolig til samme prisen her? Det å realisere både hytte og båt ligger også mye nærmere i en by som Kristiansund, for den som ønsker det. Corona har påvirket hele samfunnet, og når det nå blir mer vanlig å jobbe hjemmefra, åpner det seg nye muligheter. – Det er spesielt å ha urbane kvaliteter så tett på naturen som her. Jeg gjenoppdaget selv hjemkommunen da jeg var ferdig studert i Oslo. Skal vi få et bærekraftig samfunn over tid, er vi nødt til å få unge til å etablere seg i Kristiansund. Det er vinn-vinn for alle, mener Marthinussen. ••

Bomagasinet nr. 2, 2021 medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

7


NYTT FRA ADMINISTRASJONEN

Ledelse, stab og utvikling

vidar l. solli Administrerende direktør Tlf. 902 04 259 vidar@kbbl.no

heidi sæther

CAMILLA ER

SISTE TILSKUDD

Eiendomsutvikler Tlf. 952 04 699 heidi@kbbl.no

Regnskap

inger øksenvåg Leder regnskap og forvaltning Tlf. 71 58 74 04 inger@kbbl.no

brynjar jacobsen Aut. regnskapsfører Tlf. 71 58 74 19 brynjar@kbbl.no

karianne h. strand Aut. regnskapsfører Tlf. 71 58 74 07 karianne@kbbl.no

 Camilla Larsen Thomassen er ny i KBBL.

iren gimnes Regnskapsmedarbeider Tlf. 71 58 74 13 iren@kbbl.no

Forvaltning og medlem

britt stokke Seniorrådgiver Tlf. 971 77 679 britt@kbbl.no

anita larsen Kunderådgiver forvaltning Tlf. 71 58 74 24 anita@kbbl.no

tina helen s. otterlei

Camilla Larsen Thomassen er et nytt ansikt på kontoret hos KBBL. Den 1. mars begynte hun ved forvaltningsavdelingen der hun skal jobbe som kunderådgiver for borettslagene og med KBBL sine medlemsfordeler. Fra før kjenner hun KBBL godt som beboer og gjennom styreverv. Hun bor i borettslag på Innlandet, der hun er styreleder på femte året. Camilla er vant til å yte service. Hun har jobbet i mange år på hotell, og hadde egentlig ikke planlagt å bytte jobb. – Jeg har ikke vært på jobbjakt, men da denne stillingen dukket opp, fikk jeg lyst til å søke. Jeg kjenner KBBL fra vervet som styreleder, og vet litt om både hvordan de jobber og hvem som jobber der. KBBL virker som en god arbeidsplass, og det er også spennende at KBBL er fremoverlent i forhold til en del ting. Camilla var 11,5 år i den gamle jobben, og sier at hun gikk fra å «kunne alt» til «ikke å kunne noe». – Det kan jo være litt skummelt, men jeg har blitt tatt veldig godt tatt imot her. Jeg har lært mye nytt og spennende på kort tid, og nå har jeg kommet godt i gang. Jeg har fått en portefølje av borettslag, og jeg har allerede vært med på noen generalforsamlinger og hilst på flere lag. Nå gleder jeg meg til fortsettelsen, sier Camilla. ••

Kunderådgiver, forvaltning og medlem (I permisjon)

randi kvisvik hansen Kunderådgiver, forvaltning og medlem Tlf. 988 18 506 randi@kbbl.no

8

fredrik kvisvik megaard Kunderådgiver forvaltning Tlf. 93 66 60 45 fredrik@kbbl.no

camilla thomassen Kunderådgiver, forvaltning og medlem Tlf. 92 44 63 03 camilla@kbbl.no


NYTT FRA ADMINISTRASJONEN

Tekniske tjenester

johan h. grønvik

28. JUNI:

GENERALFORSAMLING

Teknisk sjef Tlf. 952 48 631 johan@kbbl.no

pål sæther Byggmester og takstmann Tlf. 922 43 567 pal@kbbl.no

roger storsæther Byggmester og takstmann Tlf. 480 05 744 roger@kbbl.no

bjørn blakstad Ingeniør og takstmann Tlf. 950 78 386 bjorn@kbbl.no

Sameiet KBBL Servicesentral

nils tormod tyrhaug Driftsleder Tlf. 971 35 975 firmapost@kbblservicesentral.no  Styreleder Anders Marthinussen under KBBLs generalforsamling i august i fjor.

per gunnar iversen KBBLs generalforsamling vil etter planen bli avholdt mandag den 28. juni på Thon Hotel Innlandet.

Koronasituasjonen påvirker også i år både tidspunkt og hvordan vi avholder generalforsamlingen, og datoen er med forbehold om det er mulig å avholde et fysisk møte innenfor nasjonale og regionale retningslinjer. Dersom koronasituasjonen tilsier det, vil generalforsamlingen bli flyttet fram i tid. Finansdepartementet har foreslått at fristen for å avholde generalforsamling og årsmøte utsettes med to måneder, fra 30. juni til 31. august. Dette gjelder også for borettslag, sameier og boligbyggelag. Det betyr at også KBBLs generalforsamling kan bli flyttet fram helt til slutten av august. To uker før generalforsamlingen blir innkallingen sendt ut til delegatene. Som i fjor vil det bli påmelding til møtet, slik at smittevernreglene kan overholdes. ••

Servicemedarbeider Tlf. 907 36 654 per@kbblservicesentral.no

gabbe kantor Servicemedarbeider Tlf. 917 09 643 gabbe@kbblservicesentral.no

viggo ørnvik Servicemedarbeider Tlf. 905 00 103 viggo@kbblservicesentral.no

KBBL Bygg AS

alf-ivar aslaksen Daglig leder Tlf. 958 78 467 alf-ivar@kbbl.no

Bomagasinet nr. 2, 2021 medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

9


HUN HAR ANDELSBREV

nr 2

Helt siden tenårene har Inger Johanne Skram Einarsen bodd i KBBLs første borettslag i Bremsnesveien. Foreldrene hennes var raskt ute og sikret seg andelsbrev nr 2 i KBBL. ingrid kvande

Det var i 1948 at 13-årige Inger Johanne Skram Einarsen og familien flyttet inn i borettslaget i Bremsnesveien 8. Krigen var over, og gjenoppbyggingen av Kristiansund var i gang. VAR IVRIGE TIL Å MELDE SEG INN

Før krigen bodde familien i Fornes sitt hus i Løkka, men som så mange andre bygg, ble huset skadet under krigen, og familien måtte bo i brakker. – Mor og far var tidlig ute med å melde seg inn i KBBL. Det var om å gjøre å komme seg vekk fra brakkene i Langveien. Arne Kvendseth var leder i KBBL den gangen, og han hadde kontor i Øvre bydel. Mor og far dro dit og meldte seg inn, og de ble medlem

10

nummer to, forteller Inger Johanne. SKUMMELT MED KRIG

Hun minnes at det var trist at mange hadde mistet husene sine, og at det var om å gjøre å komme seg opp i Bremsnesveien. – Det var veldig mange barn her. Alle var venner, og vi var mye ute og hoppet rute og strikk. Nå er det jeg som bar bodd her lengst, forteller Inger Johanne. Etter hvert tok hun nemlig over leiligheten i borettslaget, og fra 1976 bodde hun der sammen med ektemannen og to «pier». SERVICEYRKE

Opp gjennom årene har hun jobbet seks

år for Engvig foto, og i hele 23 år var hun fast inventar hos Dressmagasinet sentralt på Kongens plass. – Jeg har solgt mye dresser og jakker. Det var mye bra varer, og vi tok oss av karene og kledde de opp. Det var gåavstand hjemmefra, sier Inger Johanne som forteller at hun tar bil ned til Kongens plass nå om dagen. TRIVELIG

Hun trives like godt i borettslaget i dag som i 1948. – Jeg liker at det er sentralt, stille og rolig. Her er det trygt, og det er bare hyggelige folk her oppe. Det er også godt vedlikeholdt, og jeg synes det er veldig bra på alle måter, sier Inger Johanne Skram Einarsen.


Inger Johanne Skram Einarsen var 10 år da krigen var over, og som så mange andre måtte familien hennes bo i brakkene. Det var derfor stort å få andel nr 2 i KBBL og leilighet i Bremnesveien borettslag.

 Mijo var bare tre måneder gammel da han ble medlem i KBBL.

HAN ER  Før familien til Inger Johanne flyttet inn i borettslaget bodde de i brakker. (Foto: Hj. Barman og Nordmøre museum)

yngste

MEDLEM I KBBL

Da Rosa Borøchstein og Wenche Mathisen ble interessert i boligtomt på Skorpa, skjønte de hvor lurt det er å bli medlem i KBBL tidlig. ingrid kvande

 Under intervjuet med Rosa Borøchstein og Inger Johanne Skram Einarsen fant vi ut at de hadde mer til felles enn å være KBBL-medlemmer og bo i samme by. Rosa Borøchstein driver Burger King på Kongens plass. I nøyaktig samme lokaler har Inger Johanne Skram Einarsen jobbet i 26 år! Da var det Dressmagasinet der. Her er et bilde av bygget fra «gamle dager» da det ikke ble servert burgere, men dresser. (Foto: Nils Williams og Nordmøre museum).

De to kjøpte medlemskap i gave til Mijo Borøchstein i januar. I dag er han seks måneder, og er for øyeblikket lykkelig uvitende om at foreldrene hans har gitt ham et fortrinn i boligkøa. – Det startet med at vi oppdaget de flotte boligtomtene på Skorpa. Vi tok kontakt med KBBL og spurte om vi kunne reservere en tomt, og vi fikk til svar at det var greit, såfremt ingen andre hadde lengre ansiennitet. Da skjønte vi at det var lurt å bli medlem tidlig, så vi meldte Mijo inn i KBBL. Vi ville at han skulle få et godt utgangspunkt, og gi ham et fortrinn i boligkøa når det kommer så langt, forteller Rosa Borøchstein. Selv ble hun medlem i KBBL da hun flyttet tilbake til Kristiansund i 2018. Siden da har hun drevet restauranten Burger King på Kongens Plass, og nå har hun samboer Wenche Mathisen som kollega.

BURGER KING

Wenche er ingen novise i burgerbransjen. – Jeg begynte i Burger King da jeg var 15 år, og nå har jeg vært der i 25 år. Det handler om mye mer enn burger – blant annet mye om mennesker, sier Wenche. Hennes yngste datter på 16 bor også i Kristiansund, og hun er stolt storesøster til Mijo. BILLIG Å VÆRE MEDLEM

Rosa og Wenche synes det er veldig rimelig å være medlem i KBBL. – Det er komisk billig egentlig, og medlemskapet tjener seg inn ved et kjøp av joggesko eller litt maling. Så medlemmer må vi bare være. Det er selvfølgelig også artig å støtte opp lokalt. Det er ikke det at den summen betyr så mye for KBBL, men hvis alle melder seg inn, blir det jo bra. ••

Bomagasinet nr. 2, 2021 medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

11


STATUTTER KBBLs Bomiljøpris Formål

75.000 TIL TILTAK DER DU BOR!

I forbindelse med 75-års jubileet, har KBBL opprettet en bomiljøpris på kr 75 000,-. Kanskje det er noe for ditt nabolag? ingrid kvande

12

– Med denne bomiljøprisen ønsker vi å sette ekstra fokus på fellesskapet i borettslagene. Vi vil få frem ideer som enkeltpersoner og borettslagene har. Når vi løfter fram bomiljø gjennom en pris som dette, kan det bidra til å sette i gang prosesser rundt omkring i boligselskapene. Pengene på sin side kan bidra til realisering av de gode ideene, sier adm. direktør i KBBL, Vidar Solli.

der du bor, de du omgås og i nærmiljøet ditt. Å kunne bidra til bedre trivsel – og derigjennom gjøre Kristiansund til et bedre sted å bo – er noe vi i KBBL setter høyt. Vi håper at våre boligselskaper ser verdien av et godt bomiljø, og at disse midlene kan bidra til tiltak for å ivareta eller forbedre bomiljøet for våre medlemmer og eventuelt deres nabolag.

ØNSKER GODE TILTAK

BORETTSLAG KAN SØKE SAMMEN

Han tror folk fort tenker på fysiske tiltak når de hører ordet bomiljø, men sier at det ikke trenger å være det. – Kanskje noen har areal som de vil utnytte til noe, men det kan også være aktiviteter. Vi ønsker ikke stoppe kreativiteten ved å lage for mye føringer. Målet er å få i gang gode tiltak som kommer medlemmene til gode. Det kan være både små og mellomstore prosjekt, og de kan rettes mot folk i alle aldre – både barn og seniorer.

Det kommer til å bli satt ned en jury som skal kåre vinneren eller vinnerne. – Det kan være ett eller flere prosjekt som får pris – både små og store prosjekt er absolutt aktuelle. Det kan være et borettslag som søker om tiltak på egen eiendom, eller i nærområdet. Dersom flere borettslag går sammen om en søknad er det kun positivt. Det er et imidlertid et krav at de som søker er boligselskap som vi er forretningsfører for, forteller Solli.

MØTEPUNKTER

SPENT PÅ INTERESSEN

Med coronavirus som har preget livet til folk i over et år, gleder mange seg til å treffe folk igjen. Solli forteller at han og KBBL håper dette kan være et fint bidrag i så måte. – For oss handler bomiljø om trivsel, både

Han håper folk ønsker å bidra med sine gode ideer. – Vi er spent om det er interesse rundt dette, og om det er noe som eventuelt kan gjentas. ••

KBBLs visjon er å bidra til å gjøre Kristiansundsregionen til verdens beste bosted. KBBLs Bomiljøpris opprettes for å forsterke nettopp dette, og for å markere KBBLs 75-årsjubileum i 2021. Prisen er opprettet med den hensikt å støtte gode prosjekter og kreative tiltak i nærmiljøene til våre boligselskaper. Prisen skal støtte prosjekter som gir en varig verdi for medlemmer og beboere, og som samtidig synliggjør KBBL som en positiv samfunnsaktør.

Hvem kan søke støtte? Boligselskaper forvaltet av KBBL kan komme med forslag til tiltak. Kriterier for å søke: • Borettslag og sameier som KBBL er forretningsfører for kan søke om støtte til tiltak i boligselskapet/ nærmiljøet • Skal komme beboere og medlemmer til gode • Skal synliggjøre KBBLs bidrag som positiv samfunnsaktør • Støtte kan gis til konkrete små prosjekt eller som prosjektering til større tiltak • Tiltakene kan være fysiske, sosiale eller tekniske/digitale • Prosjektet skal ha en klar tidsramme for ferdigstilling samt en avklart finansieringsplan.

Søknadsfrist og tildeling Tiltaket kunngjøres primært gjennom KBBLs kanaler: e-post til medlemmer (E-DM), Bomagasinet og KBBLs Facebookside. Frist for innsending av forslag er 1. september 2021, og vi publiserer vinnere i forbindelse med KBBLs jubileum 13. september. Rammen for utdeling er for 2021 kr 75.000 kr. Prosjektene som er valgt ut til å motta støtte vil offentliggjøres på bl.a. på nettsidene. Kontaktpersonene for prosjektene vil bli kontaktet i forkant. Vi har dessverre ikke alltid mulighet til å kontakte søkere som ikke har mottatt støtte. Det er juryen som avgjør om Bomiljøprisen gis til en, eller fordeles på flere av søkerne. Finn mer info og søknadsskjema på www.kbbl.no


tema: jubileum

ÅR

JUBILEUM I

boligbyggelagene I år er det 75 år siden de første boligbyggelagene ble stiftet. Vi tar et tilbakeblikk og løfter også blikket framover.

13


Vi er en stor kraft! 75 år etter etableringen er norske boligbyggelag kanskje en viktigere aktør i det norske samfunnet enn på lenge. Samtidig som boligprisøkningen er den store trusselen, ligger nøkkelen til bærekraft i boligbyggelagene – økonomisk, sosialt og miljømessig.

ingrid kvande

14

I år er det 75 år siden de fleste boligbyggelagene i Norge ble stiftet. Ved etableringen i 1946 var andre verdenskrig akkurat over, og boligbyggelagene ble viktig for å skaffe boliger til folk. Direktør i Norske Boligbyggelags Landsforening (NBBL) Bård Folke Fredriksen, mener boligbyggelagene har spilt en viktig rolle i det norske samfunnet, og gjør det fremdeles. HAR BYGD OG TAR VARE PÅ BOLIGENE

– Et område som Norge er veldig unikt på, er at de aller fleste eier sin egen bolig. Vi har også en utrolig godt vedlikeholdt boligmasse i verdenssammenheng. Vi må erkjenne at boligbyggelagene historisk har vært helt avgjørende her. Vi har bygd boliger for egne

medlemmer, og det har gjort at mange – som ikke ville gjort det i andre land – eier sin egen bolig. En faktor ved boligbyggelagenes egenart, er at vi blir der og tilbyr profesjonelle forvaltningstjenester også etter at bygget er ferdig, forteller Bård Folke Fredriksen i NBBL. SYSTEM FOR FORVALTNING ER VIKTIG

Han mener at det at de fleste eier sin egen bolig gir gode ringvirkninger. – Kombinasjonen av at folk eier boligene sine og at vi har et system for profesjonell forvaltning, har bidratt til at vi har vedlikeholdte boliger og stabile bomiljø. Vi vet også at når mange eier sin egen bolig bidrar det til en jevnere fordeling av formuen enn i mange andre land, som f. eks Sverige og


«boligbyggelagene har drevet bærekraftig lenge før ordet var moderne»

Den norske boligmodellen der de fleste eier sin egen bolig har tjent Norge vel, og boligbygge­lagene har spilt en sentral rolle her. Modellen er også en potensiell kraft i oppgradering til grønne bygg, sier Bård Folke Fredriksen.

Danmark, der de har satset mer på utleie. Boligbyggelagene har hatt en sentral rolle med å få til dette, sier NBBL-direktøren.

utviklingen er det behov for taktskifte i boligbyggingen, særlig i pressområdene i og rundt de store byene. Det er for få boliger i markedet i forhold til behovet, sier Folke Fredriksen.

BOLIGPRISØKNINGEN MÅ DEMPES

I NBBLs jubileumsår ser han paralleller til boligsituasjonen i Norge i dag og i 1946. – Mer enn halvparten av boligbygge­lagene ble stiftet for 75 år siden. Det var en tid med betydelig bolignød. Noen hadde mistet hjemmene sine under krigen, og det var ikke bygd boliger i den perioden. Mange bodde trangt og dårlig, og det var nødvendig med et taktskifte i byggingen. I dag har vi ingen bolignød som i 1946, men boligbyggelagene har fortsatt en oppgave med å skaffe bolig-er til medlemmene. Skal vi dempe boligpris­

MÅ REGULERE FLERE BOLIGOMRÅDER

For å få bygd flere boliger mener han at det må jobbes raskere og enklere. – Dette krever mer av oss alle. Vi må samarbeide med myndighetene og sørge for at boligbyggingen øker. Da kan vi stagge boligprisveksten som er en trussel for eierlinjen i noen av pressområdene. Saksbehandlingstiden er med på å skape ubalanse, og Staten bør bidra med å forenkle lover og regelverk. Kommunene må planlegge og regulere områder for boligbygging, og ikke minst godkjenne flere tomter

raskere, sier Folke Fredriksen og legger til at gjennomsnittlig tid på utarbeidelse av en reguleringsplan i Norge er to år. – Mange kommuner trekker snittet opp, og bruker fire til seks år. De som bruker lang tid bør komme ned på gjennomsnittet. Selv om det selvsagt er store lokale forskjeller, er jeg helt sikker på at det er mulig å lære noe av de som jobber raskere, sier NBBL-direktøren. KRISTIANSAND HAR KJØPERS MARKED

Han har eksempler på at det går an å lykkes bare man bestemmer seg. – Vi i NBBL har undersøkt hva en typisk førstegangskjøper kan skaffe seg av bolig, og i nesten alle de store byene er det færre boliger for førstegangskjøpere nå enn tidligere.

15


«I år er det 75 år siden de fleste boligbyggelagene i Norge ble stiftet. »

NBBL fakta • Norske Boligbyggelag har samlet seg i en nasjonal forening: NBBL (Norske Boligbyggelags Landsforening), og ble etablert i 1946. • Ditt boligbyggelag er ett av 41 medlemslag som sammen utgjør Norske Boligbyggelag. • NBBL arbeider med saker som opptar både boligbyggelag, borettslag og beboere.

Bård Folke Fredriksen

Unntaket er Kristiansand som har bygd flest boliger ift. befolkningsutviklingen. I motsetning til i alle andre større byer har førstegangskjøperen i Kristiansand råd til flere boliger nå enn for fem år siden. Det viser at politikk virker. Når en kommune bestemmer seg for å sette boligbygging i et annet gir, kan de klare det ved å regulere flere boligområder, mener Folke Fredriksen. EN FOT INNENFOR BOLIGMARKEDET

Medlemstallet i norske boligbyggelag er doblet på 20 år, boliger til forvaltning er doblet­ i samme periode, og boligbyggelagene er i sum Norges største boligbygger. Framover mener Folke Fredriksen det handler om å dyrke den egenarten som gjør boligbyggelagene annerledes enn andre boligbyggere – det som har vært en suksess. – Vi er medlemseid, og overskuddet går tilbake til formålet som f. eks er nye boligprosjekter. Vi er også pådriver for å utvikle andre veier til egen bolig, som Leie til eie, Bostart

16

og Deleie. Det er bedre med ett ben innenfor enn begge beina utenfor boligmarkedet. Med slike løsninger kan de som mangler egenkapital fremdeles bli eier etter en leieperiode på 3-5 år. Vi trenger et tilpasset lovverk slik at vi kan skalere opp dette tilbudet, og her jobber vi i NBBL opp mot myndighetene. FLERE TYPER BÆREKRAFT

I dagens samfunn er bærekraft blitt mer og mer viktig folk. Folke Fredriksen mener boligbyggelagene har drevet bærekraftig lenge før ordet var moderne. – Det at 80-90 % eier sin egen bolig er i seg selv sosial bærekraft. Økonomisk bærekraft er når vi gjør folk i stand til å kjøpe egen bolig og ta vare på den. Vi har også med oss den miljømessige delen av bærekraftsbegrepet siden vi hele tiden har tenkt i så lange linjer, og med stort fokus på vedlikehold. NØKKELEN LIGGER I EKSISTERENDE BYGG

Miljømessig bærekraft er et stort inter-

esse-politisk felt, og NBBL jobber i dag mot regjeringen, Stortinget og Enova, slik at ordning-ene som tilbys også treffer borettslag og sameier rundt omkring i landet. – Det er boligeiere som finansierer opp Enova, og tradisjonelt har borettslag og sam­eier fått lite igjen. Vi ønsker å bli egen målgruppe, og jobber hardt for det. Skal vi løfte opp boligmassen til å bli grønne bygg, kommer det til å kreve store investeringer av de som eier boligene. Bare 1 % av boligmassen bygges hvert år. Det betyr at det vil ta 100 år å bytte ut alt! Nettopp derfor er oppgradering og vedlikehold av den eksisterende boligmassen kjempeviktig, og kan gi miljøet en enorm positiv boost. Dersom Enova prioriterte å støtte tiltak også i eksisterende boliger, ville det gitt effekt. Det at så mange i Norge eier sin egen bolig er en stor kraft, og den bør myndighetene se seg tjent med å utnytte, avslutter NBBL-direktøren ••


Opplevelser er best når de deles.

Campingferie er perfekt for å skape nye, gode ferieminner gjennom hele livet. Muligheten til å reise hvor og når det måtte passe sammen med venner og familie, møte nye mennesker og oppdage ukjente steder underveis, er helt unik. Den tyske produsenten Bürstner har mange års erfaring i å utvikle og levere både campingvogner og bobiler til campingglade nordmenn. I 2021 tilbyr Bürstner et bredt og spennende modellprogram, med en bobil for enhver smak.

Se Bürstner på lager hos Norges største forhandlernett

Se 2021-nyhetene på BÜRSTNER vogn og bobil her >> solidimport.no

ELISEO Pris fra kr 737.000

Velg blant Bürstner-seriene: Campeo Med forbehold om feil og endringer. Mål, vekter, bilder og utstyr kan avvike fra vist modell. Fra- priser er for grunnmodell inkl. mva og estimert engangsavgift, levert Oslo. Engangsavgiften for bobiler blir endelig bestemt ved registrering. Vennligst kontakt forhandler for komplett informasjon og pristilbud.

ELEGANCE Pris fra kr 1.662.000

Delf in

5 års Norgesgaranti hos merkeforhandler

Elegance

CAMPEO Pris fra 746.000

Eliseo

10 års tetthetsgaranti

Lyseo M Harmony Line

Travel Van

Bürstner selges gjennom Norges største forhandlernett. Finn forhandler og se kampanjer på solidimport.no

17


Typiske medlemmer

Det er populært å være medlem i boligbyggelag, og for de fleste er muligheten til å få drømmeboligen en viktig årsak til at de blir medlem. Vi tok en prat med noen medlemmer.

53 år i borettslaget I år er det 53 år siden de 68 leilighetene i Granlia 3 Borettslag i Molde sto ferdig. Da flyttet Arnfinn Olsen inn, og han har bodd der siden. 26 av disse årene har han vært styreleder – I april 1968 var jeg på plass her i Granlia  3 Borettslag. Den gangen var det kø for å få leiligheter i MOBO. Det var kommunen som styrte med dette, og jeg var heldig. Jeg giftet meg i 1963, og vi bodde på Røysan den første tiden. Der assisterte jeg en som hadde hjelpebehov, og jeg fikk med meg et referansebrev som gjorde at jeg fikk god plass i boligkøa, sier Olsen.

innskudd da jeg kjøpte det året. Senere, da det kom carport, måtte vi spytte inn 2.000 for å få det. Det var i 1974. Da bygde vi 24 carporter, og det var tilstrekkelig den gangen, for det var ikke vanlig at alle familier hadde bil. Etter dette har vi bygd ytterligere to bygg med carporter. Leilighetene i borettslaget har også vokst med åra. Opprinnelig var de 80 kvm, men mange er nå på godt over­ 120 kvm, sier Olsen.

STOR UTVIKLING

På de 53 årene som har gått siden borettslaget sto ferdig, har det skjedd svært mye både i samfunnet, i borettslaget og i området rundt. – Det var ikke like mye penger blant folk i 1968 som det er nå. Jeg betalte 25.000,- i

18

26 ÅR SOM STYRELEDER

Den tidligere langtransportsjåføren og brannmannen kom inn i styret i Granlia 3 Borettslag i 1989. Han har vært styreleder siden 1995, og i mars i år ble han gjenvalgt nok en gang! ••


Ferskt medlemskap, ny start! Bente og Alexander Hennøen meldte seg inn i boligbyggelaget i hjembyen Kristiansund i september i fjor. Da var de mer enn klar for å gå fra enebolig til borettslagsleilighet!  FERSKT MEDLEMSKAP: Bente og Alexander Hennøen kjøpte borettslagsleilighet den 4. september 00.05. – Det er bryllupsdagen vår, så det ble en skikkelig fin gave til hverandre.

– Jeg har kommet hjem igjen – Jeg har vokst opp i bydelen her og føler at jeg kom hjem igjen da jeg flyttet inn i denne leiligheten, forteller Kristine Sagmo. – Og her har jeg det veldig bra.

Kristine bor i en av langblokkene på Klyve, drabantbyen mellom Skien og Porsgrunn som vokste fram med industriveksten på 70-tallet. KORT VEI TIL DET MESTE

– Jeg flyttet inn i leiligheten for noen år siden. Da var det mamma som eide boligen, og så leide jeg av henne. Men da jeg fikk fast jobb, meldte jeg meg inn i boligbyggelaget og kjøpte leiligheten. 29-åringen kjører containerbil for Franzefoss Gjenvinning AS. Hun bor sammen med sønnen på snart fire år og opplever at boligen ligger sentralt i forhold til butikker, barnehage og jobb. – Det er bare et par minutters kjøring til barnehagen på veien til jobben. HVA TENKER DU OM Å BO I BORETTSLAG?

ole bjørn ulsnæs

– Det er all right, det. Og så har jeg råd til å

Bente og Alexander var tidlig ute og kjøpte leilighet i det nye leilighetskonseptet Port Arthur på Innlandet i Kristiansund. – Vi har kjøpt i andre etasje i front mot havna. Det kribler i magen, for vi gleder oss veldig til å flytte inn der. Det blir en skikkelig helomvending ift hverdagen vår. I dag har vi et stort hus med alt det det innebærer, og nå har vi lyst til å gjøre det enklere for oss selv. Vi flyttet inn i eneboligen på Dale da jeg var 19 år i 1997. Så det blir en overgang, og det har vært en prosess, men vi er glade for at vi bestemte oss for å ta et grep, sier Bente. Både hun og mannen jobber med oppussing og vedlikehold til vanlig, så da er det godt å gjøre andre ting på fritiden. Nå blir det mer tid til hyttelivet på Tustna, og livet i borettslag ser hun også fram til. ••

bo her. Leilighetene her på Klyve har et prisnivå som passer meg som bor aleine og skal klare meg på en inntekt, sier Kristine. – Og så slipper jeg måking, plenklipping og sånne ting. Det er veldig lettvint å bo i borettslag, så jeg trives godt. For mange er borettslagsleiligheten den første egne boligen. Prisnivået gir en mulighet til å komme seg inn i boligmarkedet og bygge seg opp egenkapital til å kjøpe en større bolig seinere. Kristine drømmer om å kunne flytte inn i en større bolig en gang, kanskje en enebolig. – Jeg liker å ha folk rundt meg, men jeg liker å være for meg selv også. Her i blokka prater jeg med naboene når jeg treffer dem, og jeg trives godt, så jeg har ikke noe hast med å flytte herfra. Og det er Klyve som er hjemme for meg. Det er her jeg har vokst opp. Jeg har bodd andre plasser, men det er noe eget med denne bydelen, avslutter Kristine. ••

19


75 år

Frykt for datamaskinkaos i overgangen fra

MED BOLIGBYGGELAG

I år er det 75 år siden de første boligbyggelagene og Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) ble stiftet. Forbundet hadde som formål å støtte kooperativ bygging, formidle erfaringer og drive opplysnings­virksomhet. Samme år var Husbanken etablert som Statens verktøy for å finansiere boliger. ingrid kvande

NBBL

1999 til 2000

v

forvalter 13.400 boligselskaper

200.000 BOLIGER BYGD I 1980

50.000 NYE MEDLEMMER I FJOR

FORVALTER 530.000 BOLIGER

Ved inngangen til 1980-åra var mer enn 100 boligbyggelag med 700.000 enkeltmedlemmer tilsluttet NBBL. Nå hadde boligbyggelagene til sammen bygd mer enn 200 000 boliger.

Den 1. januar i år var det 1.135.000 medlemmer i NBBLs 41 boligbyggelag. I 2020 kom det til hele 50.000 nye medlemmer.

De 41 boligbyggelagene som er tilsluttet NBBL forvalter 13.400 boligselskaper med til sammen 530.000 boliger.

o

ere

iN

ge

or

rge

in

jer

reg

N gi

1975

1965

1960

1955

1950

1945 20

je

d tre

1970

, en fisk. ø er j ng ds Eko i . r n d i n o si 6 N på om en r er ve t k ves r). .54 e i nen n j e A 8 o l n ø e 7 n S r o sy r pr mm da 3.2 et vbun iU ge n i n n r r t r o e e f e e s fj t sk st is jen fun ha en ard dk le der rge åpne t 34 gv d h a o b n r r i F g n t l e e ru 1 et mo n Ge tel ev 97 ting (94 ille ar 9 D ete dr lke 1 p n 6 n r o i r F A E P 19 81 m Sto rge 50 45 55 60 30 19 19 i fa 19 19 gg

y nb


1980

var det i snitt 3,6 rom per bolig

1946

d me

er i lemm 2020

50.000

ny e

var lønn per normalårsverk kr 5.240,-

2011 var det

2,2

bosatte per bolig

BOSATTE PER BOLIG

ANTALL ROM

LØNNSUTVIKLING

I 1950 var det 3,4 bosatte per bolig, mens i tallet 2011 var tallet 2,2 bosatte per bolig.

I 1980 var det i snitt 3,6 rom per bolig. I 2001 var tallet 4,1 rom. I 2013 var vel 70 prosent av boligsamvirkets nye boliger på tre eller fire rom og kjøkken eller mer.

I 1946 var lønn per normalårsverk kr 5.240,-. I 1976 var beløpet kr 63 410,-, og i 1986 var den økt til hele kr 148 200,-. For 25 år siden, i 1996, var lønn per normalårsverk kr 234 530,-

2021

2020

2015

2010

2005

2000

1995

1990

1985

1980

00 r 20 ise l i r sp 9t ng lert. 99 s i 1 n n e ra et gu ,m . nf ms rt re e in % o . t g n 0 ver rs te t væ ge 3 a A o r r r f l g S e e r ed ha ul de No . m ed t. ve iU t i iden reg arke ei 6% io et lt m sten am t t s t a h i a r s l f r 4 e le m ta fa e r t es ao kk 6, Lil er olig en ble n bli s pr nk n s opa an en 1 i s å b e i a i k b b r p r t D r m e r p as am USA em e. l Eu ert t e sren lig okale b m pte add d s g e i a o e i n r O n a h at an k om .s sk g t 2 D lå 3 B orl rd 9-p arr an t se n 1 til nå rac de s 1 o 99 bolig 99 kont e a n e f l i 1 1 e d o D t b – – kt r r vi 9 B eri 8 F an 87 va 87 fo 82 ram Fry Co OL 00 te p 00 orpl 9 0 4 2 19 988 19 sen 19 rt. F 2 9 2 s 9 f i 19 20 19 før I1 pr bo og

21


K

OK

KEN

X

N

LI

ALE

Norske grønnsaker AN

DER TUH

I VERDENSKLASSE

Vårsol og lengre dager er startskuddet for de deilige, norske grønnsakene. Sesongen er kort, så når vi har tilgang til de friske, crispy smakene av norsk vår og sommer, er det bare å la seg friste. ingeborg ulsnæs

22


mattipset

HVIT ASPARGES med ramsløksaus

De kortreiste, norske grønnsakene er i verdensklasse når det kommer til smak. Både asparges og ramsløk er blant de første matskattene som dukker frem, og de er en utmerket duo på tallerkenen. – Varme asparges trenger varmt tilbehør, sier Alexander Tuhlin, kjøkkensjef på Sjøslag – restauranten i vannkanten på Fritzø brygge i Larvik. Han forteller mens han forbereder retten bestående av hvite asparges og en varm ramsløkmajones laget på ramsløkolje. PLUKK SELV

Ramsløk er enklest å få tak i om man drar ut og plukker selv. Men retten fungerer også utmerket om du bytter ut oljen med annen olje eller smør i stedet. Her kan man også teste ut andre smakskombinasjoner med urter, bare fantasien setter grenser. – Begynn med å skrelle aspargesen. Mitt tips er å legge dem oppå noe, en boks eller liknende, når du skreller. Sånn ungår du at aspargesen brekker. De ferdig skrelte aspargesene legger du til side mens du lager sausen. IKKE FOR VARMT

Sausen er ukomplisert å lage, men du må følge med så det ikke blir for varmt eller at

den sprekker. Ha eggeplommene, vann og litt sitron i en kjele på veldig lav varme. Dette vispes sammen til det blir et lag med skum på toppen. Pisk kraftig, det skal komme godt med luft inn i blandingen. Når den er luftig, heller du oppi oljen. Hell den i sakte mens du pisker godt underveis. Til slutt smaker du til med salt. – Jeg bruker en ramsløkolje, men du kan gjerne bruke en naturell olje og ha oppi hakket ramsløk etterpå. Hvis du vil ha en mer klassisk hollandaise, kan du også bruke smør. Når sausen er ferdig, skal den holdes varm mens aspargesen tilberedes. Kok opp lettsaltet vann, og la aspargesen trekke. Hvis du ikke har en kjele som er stor nok til aspargesen, kan du gjerne bruke en stekepanne til kokingen. – Grønn asparges kan gjerne være al dente, men hvit asparges foretrekker jeg gjennomkokt. Disse skal trekke i ca. to minutter, men det avhenger veldig av størrelsen. Du må kjenne etter, de skal være møre – men ikke helt babymat. Når du danderer på tallerkenen, kan du gjerne toppe med litt pepper og en spiseskje løyrom.

INGREDIENSER TIL TO PERSONER

• Ca. åtte, hvite asparges, avhengig av størrelsen • To eggeplommer • Én spiseskje sitronsaft • To spiseskjeer vann • Omtrent én dl ramsløkolje, eller en naturell olje

Ramsløk • Blir omtalt som Nordens hvitløk på grunn av den hvitløksaktige smaken og duften • Vårplante som har sesong fra mars til juni • Vokser vill i skoger i kystnære strøk, opp til Trondheims-området. • Bladene før blomstring kan f orveksles med liljekonvall, som er giftig

23


Fargerik pavlova i lag Denne pavlovakaken er en fest! Med marengs-lag i forskjellige farger, er det enkelt å lage en morsom kake fylt med krem og bær.

SLIK GJØR DU:

1. Sett ovnen på 90 °C. Kle to stekebrett med bakepapir. Tegn gjerne opp tre sirkler, ca. 20 cm i diameter, som du kan bruke som mal.

INGREDIENSER TIL 10 PORSJONER

6 stk eggehviter 2 ts hvitvinseddik 4 dl finkornet sukker 2 ts maizena 1 ts vaniljesukker ¼ ts diverse konditorfarge (Bruk geléfarger, f.eks. rød, grønn og blå) TIL SERVERING

3 dl TINE® Kremfløte 5 dl friske bær f.eks. blåbær, bjørnebær, solbærsyltetøy (lag 1), mango, ananas, physalis (lag 2), bringebær, jordbær, granateple (lag 3)

2. Pisk eggehviter til mykt skum med en elektrisk visp. Sørg for at utstyret er helt rent for ellers blir ikke eggehviten stiv. Tilsett eddik mens du pisker. 3. Bland sukker, maizena og vaniljesukker, og tilsett det gradvis mens vispen går. Pisk til en blank, smidig og fast masse. Fordel marengsen i tre boller og farg i forskjellige farger. Tips Når du skal farge marengs er det viktig å bruke konsentrerte konditorfarger fordi du ikke kan tilsette så mye flytende væske. Da faller marengsen sammen. Geléfarger som kan kjøpes i bakeutstyrsbutikker fungerer aller best. 4. Bruk en slikkepott og form hver del til en rund bunn på stekebrettet slik at du har

24

tre stykker. Stek begge brettene i ovnen i ca. 1,5 time. Bytt plass på brettene halvveis i steketiden. Avkjøl på rist og fjern bakepapiret forsiktig. 5. Pisk kremfløte til stiv krem. Del frukt og bær i mindre biter. Legg en bunn på et serveringsfat og fordel pisket krem, frukt og bær utover. Legg den neste bunnen på, topp med mere krem, frukt og bær og avslutt med den siste bunnen, pisket krem, frukt og bær. Server med en gang. Tips I stedet for kremfløte og vaniljekrem, kan du benytte Tines ferdige Piano® Pavlovakrem, som kun skal piskes i 5 minutter. NB: Kremen bør være kjøleskapskald før pisking. Tips For en ekstra overdådig pavlova kan du også legge på litt syltetøy mellom lagene, men da blir hele kaken litt skjørere og ustabil. Oppskriften er hentet fra tinekjøkken.no


kryssord og sudoku

Kryssord & Sudoku Tre vinnere av kryssord får fem Flax-lodd hver, og i tillegg deler vi ut fem Flax-lodd til tre vinnere av sudoku. Merk konvolutten med Kryssord 2-2021 eller Sudoku 2-2021. Svaret sendes til TIBE, postboks 473, 6401 Molde. Svar kan også sendes på epost til: bomagasinet@tibe.no.

Innsendingsfrist 31. juli 2021.

LØSNING KRYSSORD NR. 1, 2021

Vinnere kryssord 1/2021: Robert Slyngstad, Molde Else Lifjeld, Skien Grethe Aarøe, Vestnes Vinnere sudoku 1/2021: Anne Grethe, His Petra Sæter Risbakk, Arendal Ingrid Gjerde, Haugesund

Lett

Middels

Jeg har løst det! Fyll ut kontaktinformasjonen din nedenfor og kryss av. Navn

Adresse

Postnr./Sted

kryssord

sudoku

25


jusspalten

Digitale generalforsamlinger og årsmøter er lovlig Koronarestriksjoner gjør at generalforsamlinger og årsmøter i borettslag og sameier er vanskelig å gjennomføre med fysiske møter. Lovendringene som trådte i kraft 1.april gjør det mulig å avholde møtene digitalt innen fristen 30.juni.

Mange kvier seg for å holde møtene digitalt. Både fordi det er nye tekniske løsninger å forholde seg til, og fordi man foretrekker å møtes fysisk. Nå er imidlertid endringene kommet, og de er kommet for å bli. Nå gjelder det å gjøre det beste ut av situasjonen, og se mulighetene. De nye reglene er ikke kun knyttet til smittevern, men gjelder permanent. Lokale og nasjonale smittevernregler vil likevel kunne være avgjørende for hvilke valgmuligheter man har.

stilles ikke noe krav om begrunnelse for kravet. Dersom styret beslutter å gjennomføre møtet uten fysisk oppmøte, må styret sørge for at gjennomføringen av møtet skjer på en forsvarlig måte. Det kreves at lovens øvrige krav til møtet overholdes, som for eks. stemmeregler, krav til føring av protokoll osv. Det legges ingen føringer på måtene som velges, så lenge gjennomføringen er «forsvarlig». Styret må sørge for at deltakelse og avstemning kan kontrolleres på en betryggende måte, og at deltakernes identitet kan stadfestes.

HVA ER NYTT?

Lovendringen gjelder både borettslagsloven, eierseksjonsloven og boligbyggelagsloven. Etter de nye reglene er det styret som beslutter hvordan generalforsamling og årsmøte skal holdes. Styret står fritt til å beslutte møteform som passer best for sitt boligselskap. Dersom styret bestemmer at man ikke skal ha et fysisk møte, så kan boligeierne likevel kreve det på visse vilkår. Kravet må fremmes av minst to andelseiere/seksjonseiere, som til sammen utgjør minst 1/10 av stemmene. Dersom man fyller kravene, har man et krav på at møtet avholdes som et fysisk møte. Det

26

NÅR KAN MAN FREMME ET KRAV OM FYSISK MØTE?

De nye reglene fastsetter at boligeierne kan gis en frist til å kreve fysisk møte, og at denne fristen tidligst kan starte å løpe når boligeier er blitt kjent med både at møtet ikke blir et fysisk møte, og hvilke saker som ligger til behandling. Normalt blir man ikke kjent med sakene før man mottar innkallingen til møtet. I lovene er det krav om at innkallingen tidligst kan sendes 20 dager før og senest 8 dager før møtet. Loven er uklar på om man innfører et ekstra varsel, eller om det vil være

tilstrekkelig å motta innkallingen 8 dager før møtet, med en frist til å kreve fysisk møte som for eks. er 3 dager før møtet. Uansett vil et krav om å gjennomføre et fysisk møte i praksis ofte innebære en utsettelse av møtet, da det som regel vil være vanskelig å finne ledige lokaler på så kort tid. KAN MAN HOLDE MØTENE SOM RENE PAPIRMØTER?

Spørsmålet kan ikke besvares kategorisk ja eller nei, men avhenger av forsvarlighetsvurderingen. Dersom man kan sikre kontroll av deltakelse og avstemning, og saken er av en enkel formell karakter, så kan det tenkes at det vil tilfredsstille lovens krav. Et møte forutsetter som utgangspunkt mulighet både til å uttale seg og til å delta i debatten, i tillegg til å kunne avgi stemme. Det kan bli tungvint å gjennomføre dette som et rent papirmøte. Det finnes mange gode og ulike digitale løsninger som er mye bedre enn papirbehandling, slik at de fleste nok vil foretrekke det. MESTRING AV DIGITALE LØSNINGER

Det er hevdet at digitale løsninger utelukker


noen fra å delta på møtene. Vi tror denne gruppen er mindre enn fryktet, det viser også statistikken fra fjorårets møter. De som ikke ønsker å delta digitalt har flere muligheter:

1. Spør en venn, familie eller styret om hjelp. Kanskje er det ikke så vanskelig som du tror, slik at du kan få det til med litt hjelp.

2. Du kan la deg representere ved en fullmektig. Fullmaktsreglene gjelder uansett møteform.

3. Du kan kreve fysisk møte, forutsatt at du får med deg noen andre, slik at dere er minst to stykker som til sammen utgjør minst 10 % av stemmene.

4. Styret kan tilby de som ønsker det en alternativ oppmøteform. F.eks telefonkontakt med en i styret, eller et mindre og fysisk møte med et styremedlem hvor deltakerne gjøres kjent med debatten fra møtet og får mulighet til å kommentere og avgi stemme, osv.

IKKE MULIG Å FORHÅNDSSTEMME

I den midlertidige lov som gjaldt i 2020 kunne man forhåndsstemme. Denne muligheten har man fjernet i de nye reglene. De digitale løsningene gjør at behovet for forhåndsstemmer er lite. I tillegg gir forhåndsstemmer vanskelige problemstillinger, som hva skjer med stemmene ved endringer i vedtaksteksten eller forslag om utsettelse. MØTER I STRID MED SMITTEVERNREGLENE

Så lenge møtet ikke bryter mot reglene i borettslagsloven/eierseksjonsloven, vil ikke dette har betydning for møtets gyldighet. Det kan imidlertid ha betydning i forhold til smittevernlovgivningen og kan resultere i bøter, krav om karantene osv. med hjemmel i smittevernlovgivningen. INGEN UTSATT FRIST FOR GENERALFORSAMLING/ÅRSMØTE

Fristen for å avholde ordinær generalforsamling/årsmøte er 30.juni. Dersom møtet ikke er avholdt og regnskap ikke godkjent og registrert innen denne fristen, kan det ilegges straffegebyr. Kommunal- og moderniseringsdepartementet opplyser at de ikke

vil gi en utsatt frist i år. De mener de nye reglene som nå er vedtatt, sikrer muligheter for boligselskapene til å gjennomføre møtene innen fristen, selv om det er strenge smittevernregler. RESERVASJON MOT DIGITAL KOMMUNIKASJON

Frem til nå har det vært nødvendig med boligeiers samtykke for at boligselskapet skal kunne sende meldinger til boligeier elektronisk. De nye reglene innebærer at styret kan beslutte kommunikasjonsform med eierne, for eks. å beslutte at all kommunikasjon med eierne skal skje digitalt. Reglene pålegger styret å informere i god tid før kommunikasjonsmåten tas i bruk. Boligeier kan likevel reservere seg mot elektronisk kommunikasjon. Det kreves ingen grunn til reservasjonen, og man vil da motta informasjonen på papir.

line c.b. bjerkek advokat, nbbl

27


personlig økonomi

Myten om boligtilbudet som forsvant Boligprisene har tatt fullstendig av det siste året. Det hevdes at det knapt nok er boliger til salgs i pressområder, men er det egentlig sant? mars 2021

101 825

Antall solgte boliger gjennom finn.no, siste år

100 000

90 000

80 000

70 000 mai 2009 60 000

2008

2010

61 256

2012

2014

2016

2018

2020

Kilde: Refinitiv Datastream & NBBL

År

De siste månedene har det vært svært få boliger til salgs på finn.no, særlig i hovedstaden. Samtidig leser vi i avisene om «kupping», ville budrunder og dertil heftig prisvekst – ganske nøyaktig 12,5 prosent på landsbasis og 15,6 prosent i Oslo det siste året. I debatten om boligmarkedet hevdes det fra flere hold at det knapt nok finnes boliger til salgs. Spesielt i Oslo er dette et gjentagende argument. Det er imidlertid en sannhet med modifikasjoner. Faktum er nemlig at det har blitt solgt hele 102.000 boliger via finn.no det siste året – det høyeste antall siden statistikkens oppstart i 2003. Det har med andre ord aldri blitt solgt flere boliger, men hvorfor er det da så få boliger til salgs? Forklaringen ligger i omløpshastigheten. Dersom det i snitt tar 365 dager å selge disse

28

102.000 boligene, vil det alltid ligge 102.000 boliger til salgs på finn.no (forutsatt jevn tilførsel/salg). Selges derimot disse boligene samme dag som de legges ut – altså hvis de kuppes før visning – vil det til enhver tid være kun 102.000/365 = 280 boliger til salgs på finn.no. Etter koronautbruddet økte etterspørselen så mye at boligene har blitt revet bort mye raskere enn vanlig. Derfor er det til enhver tid få boliger til salgs på finn.no. Datamaterialet viser en slik økning i etterspørselen over hele landet. Denne etterspørselen har sannsynligvis vært der hele tiden, men har blitt holdt kunstig lav av boliglånsforskriften. Når renten ble kuttet og Finansdepartementet lettet på forskriften var det som å åpne demningen: lånesøknadene

strømmet inn og boligmarkedet ble overopphetet. Selv på landsbasis, hvor prisveksten dempes av nokså høy byggeaktivitet, er altså prisveksten nå tosifret. Det er altså ikke færre boliger til salgs – snarere tvert imot, men fjorårets frislipp av boliglånsforskriften har gitt oss en smakebit av den underliggende boligetterspørselen når renten er null. ••

christian f. bjerknes sjeføkonom, nbbl


5 TIPS TIL PENSJONSSPARING Det er mange spørsmål rundt pensjon og pensjonssparing. Din pensjon er pengene du skal leve av i fremtiden, og å spare smart kan gi deg en bedre hverdag som pensjonist. Her finner du smarte tips og verktøy om hvorfor og hvordan du kan gjøre dette.

1. SPAR SELV

4. SAMLE PENSJONSKAPITALBEVIS

Det viktigste du gjør er å spare selv. Jo tidligere du starter, jo bedre økonomi får du når du går av med pensjon.

Hver gang du bytter jobb får du et pensjonskapitalbevis med oppspart pensjon fra arbeidsgiver. Ved å samle alle bevisene ett sted får du lavere pris, bedre oversikt og en samlet utbetaling ved pensjonsalder. Og det beste av alt – det koster ikke noe å flytte bevisene. Fra 1. januar 2021 vil tidligere opptjent pensjon automatisk samles på din egen pensjonskonto med mindre du reserverer deg.

2. BETAL NED PÅ LÅN

Nedbetaling av boliglån eller dyre forbrukslån er den beste og tryggeste sparingen. Mindre gjeld betyr mer penger til for eksempel reiser og opplevelser.

velge andelen aksjer i sparingen. Er du ung kan det lønne seg å ha flere aksjer, som kan gi høyere avkastning. Når du passerer 40 år bør du vurdere en mindre andel aksjer, for å minske risiko for tap.

3. JOBB SÅ LENGE DU KAN

Jo flere år du arbeider, desto høyere pensjon får du fra Folketrygden og arbeidsgiver. I det offentlige bør du jobbe til du er 67 år, hvis du ikke går av med AFP når du er 62.

5. ØK AKSJEANDELEN PÅ PENSJONSSPARINGEN

Hvis du har innskuddspensjon eller hybridpensjon med investeringsvalg, kan du selv

øystein aandahl aut. finansiell rådgiver, sparebank1 nordvest

Bomagasinet nr. 2, 2021 medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

29


Full fart

FOR BYGGESELSKAPET

 Her kommer 10 boliger i Rådhusplassen borettslag. Bygging av den første tomannsboligen er snart i gang.

Alf-Ivar Aslaksen begynte idet nyetablerte KBBL Bygg på senhøsten, og nå er selskapet allerede i gang med flere prosjekter gjennom KBBL Boligbygg. ingrid kvande

– Det er tre prosjekter vi jobber med nå. Tidlig på året startet vi med eneboligene på tomteområdet vårt i Øksenvågen på Averøya. Sprengningsarbeidene begynte i uke 3, takstolene ble montert i midten av mars, og siden har det gått jevnt framover. Dette går unna, og vi holder nok planen om at de som kjøper kan flytte inn i splitter ny bolig til jul, sier Aslaksen. BORETTSLAG PÅ FREI

På Rådhusplassen på Frei skal det bli til sammen ti boenheter fordelt på tre tomannsboliger og en firemannsbolig – som

30

blir organisert som et borettslag. Her blir det romslige, moderne boliger, og området ligger nær butikk, treningssenter, fotballanlegg, barnehage og ungdomsskole. – Rådhusplassen på Frei er veldig nært alt, og vi tror dette passer for både nyetablerere og andre. Det er også fantastiske turområder rett utenfor døra, som turen til nydelige Drabovannet hvor en kan gå videre til Kjærringvannet og Sætervannet og opp på Breilia. Planen er å bygge en av tomannsboligene først. Byggesøknaden er sendt, og vi forventer vedtak i slutten av april. Da er vi klar; da skal det bygges, sier Aslaksen.


 Øksenvågen på Averøya. Eneboligene er på 146 BRA, 10 minutter fra Bruhagen og 10 minutter fra Kristiansund sentrum.  Alf-Ivar Aslaksen

TRENGER FLERE HENDER

KBBL har også et hyttefelt med ni tomter på Brattøya på Frei, og her er salget av hyttetomtene i gang. Prosjekterte hytter vil komme for salg. Aslaksen forteller at KBBL Boligbygg har ansatt fire tømrere så langt, og at de er ute etter flere. – Vi søker etter flere folk. Nå har vi også blitt en godkjent opplæringsbedrift, og har planer om å få inn en lærling i år, og en neste år. Dette er lærlinger som vi tror kan bli fremtidige snekkere i firmaet. ••

KBBL BOLIGBYGG • Eid av KBBL Bygg, som er eid av KBBL (50 %) og West Elektro Holding (50 %) • Leverer håndverkertjenester til mindre boligprosjekter som eneboliger, tomannsboliger, firemannsboliger og hytter primært til KBBL-selskaper. • Fem ansatte • Skal i første omgang bygge ut hyttefelt på Brattøya på Frei, boligfelt på Rådhusplassen på Frei og boligfelt i Øksenvågen på Averøy.

Bomagasinet nr. 2, 2021 medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

31


Spreke seniorer i borettslag og sameier er sosialt, og det er trening som passer de fleste.

VIL HA

sprekere naboer

Spreke seniorer i borettslag og sameier er et nytt tilbud, der KBBL samarbeider med Pensjonistforbundet og Kristiansund kommune/Storhaugen helsehus. Instruktørene er fra Atlanten vgs., og borettslag på Goma er først ut!

ingrid kvande

32


Bengt Eriksson er blant annet instruktør for mannegruppe hver onsdag.

Bengt Eriksson, puddelen Ari og Randi Kvisvik Hansen fra KBBL.

Dyktige instruktører: Mia Kopland Berger, frisklivsveileder, og Marit Vaagland, frisklivskoordinator

KBBL har et engasjement som strekker seg langt utover det å skaffe boliger til folk. Boligbyggelaget er blant annet opptatt av bolyst og trivsel, og da er fysisk trening og sosialt samvær viktige faktorer. – Pensjonistforbundet ved Bengt Eriksson er pådriver for å sette i gang mange gode tiltak. Engasjementet hans passer veldig godt opp mot det vi ønsker å bidra til i boligselskapene, og det finnes ingen bedre måte å gjøre det på enn å samarbeide med en slik ildsjel, sier adm. dir. Vidar Solli i KBBL. FRA STERK OG STØDIG TIL SPREKE SENIORER

Bengt Eriksson er leder i pensjonistforeninga i Kristiansund, og har mange jern i ilden utover det. Han startet Sterk og stødig-gruppe (som nå heter Spreke seniorer) i kommunen sin tid, og er fremdeles instruktør for mannegruppe hver onsdag. Nå har han tatt initiativet til å utvide treningstilbudet til seniorer. "LEVE HELE LIVET"

– Stortingsmelding nr. 15 med tittelen "Leve

hele livet" omhandler blant annet aktivitet og fellesskap. Spreke seniorer i borettslag og sameier er et prosjekt som passer utmerket inn her, og får vi til dette blir det vinn-vinn for hele samfunnet, sier Eriksson.

stiftelsen (stiftelse under Norsk Tipping) for å hjelpe til der det er nødvendig, og sammen har de laget T-skjorter, som deltakerne skal få.

BO HJEMME LENGER

– Vi starter med borettslag på Goma, og det er meningen at vi skal bruke andre bydelshus etter hvert, forteller Eriksson. Han mener det er bra å bruke borettslagene i denne sammenhengen, og han har selv gode minner fra sosiale sammenkomster i borettslag under oppveksten. – Når vi stiller med instruktører, blir det enklere for borettslagene å ta mer ansvar for og oppmuntre til fysisk aktivitet, og da jeg presenterte dette for Vidar Solli i KBBL, tente han på ideen på sekundet. – Vi i KBBL synes det er spennende å samarbeide med Pensjonistforbundet. Nå starter vi i en ende, og så ser vi hva som er behovet etterhvert. For oss slår samfunnsengasjement ut på mange vis, og dette er et godt eksempel, sier Solli. ••

Han forteller at fysisk trening er viktig for folk i alle aldre. – Vi vet at når eldre begynner å trene, har de mulighet for fem år med lenger botid hjemme. Det er mye. Seniortreningen er et lavterskel tilbud for folk i aldersgruppen 65+. Vi vektlegger balanse- og styrketrening, og hvis noen ikke klarer å være med på alle øvelsene, er det greit. Her blir alle med på det de får til. Det er trening samtidig som det er et stort sosialt aspekt i det, sier Eriksson. IDRETTSELEVER

Det er elever fra tredjeklassen på idrettslinja ved Atlanten vgs. som er instruktører, og treningen vil foregå på skolen. Pensjonistforbundet har fått midler fra DAM

NATURLIG Å SAMARBEIDE MED BORETTSLAG

Bomagasinet nr. 2, 2021 medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

33


Utbygging i Kristiansund gjennom

75 år

KBBL har preget boligmarkedet i Kristiansund siden starten, og opp gjennom årene har et «typisk bygg» endret seg i takt med markedet.

Administrerende direktør i KBBL Vidar Solli ser en trend der leiligheter og småhus har endret seg litt i motsatt retning. – Når det gjelder leiligheter, er det veldig typisk at en god del av de har blitt større enn de var tidligere. Det private utearealet og spesielt balkonger har også blitt større. Dette har skjedd gjennom nybygg, men også gjennom rehabilitering i borettslagene. Det ser vi blant annet på bildene fra Talgøenga før og nå, sier Solli. MINDRE LAG MED HEIS

– En vesentlig endring er at selve boretts-

lagene blir mindre enn de var tidligere. Mange som etableres nå er helt ned i 6-10 enheter. Vi ser også at en typisk endring i nye lag, er at de bygges med heis – og gjerne direkte fra parkeringskjeller. Heis er delvis et lovkrav og delvis et ønske. Det er gjerne slik at de samme ønskene dukker opp ved spørsmål om rehabilitering som når vi setter opp nye boliger. Enkelte ganger klarer man å rehabilitere med heis, men det er vanskelig å få tilgang fra parkeringskjeller ved rehabilitering, forklarer Solli.

RASKERE OPP MED UTEAREALER

Når det gjelder småhus, eneboliger og rekkehus har det også skjedd endringer i hvordan det bygges. – Det er tydelig at tomtearealene har blitt mindre. Boligene og det som er utenfor boligen har blitt mindre, men til gjengjeld er det lagt større innsats på opparbeidelse av lekeplass og tilsvarende møteplasser allerede fra innflytting. Tidligere har dette vært noe som ofte har kommet etter hvert. Boligene er altså mindre, det er mindre uteareal, men man er raskere opp med fellesfunksjoner, sier Solli ••

LIKE ETTER KRIGEN Talgøenga boligområde: første tildelte tomteområde for KBBL etter krigen. De forskjellige byggene er tegnet av KBBLs tekniske avdeling, av arkitekt Jøndahl og av arkitekt M. Melandsø. Bestod av 64 leiligheter. Sum: 5038 kvm. Innskudd fra kr 2000 til kr 5900 Leie pr måned fra kr 92,50 til kr 122,50 Byggekostnad m/tomt: kr. 2.477.265

Talgøenga er leilighetsbygg i tre bygd i 1946 Talgøenga nå

Vestre bydel 1 borettslag: aller første blokkbebyggelse. Bygd i særegen etterkrigsarkitektur som preger Kristiansunds indre sentrum i dag. Tegningene av betongbyggene er utført av arkitekt M. Melandsø. Knudtzons gate 7-9 og Langveien 6. Bestod av 19 leiligheter, 2 butikker og 1 hybel. Sum: 1518 kvm. Leie pr måned fra kr 92,50 til kr 112,50 Byggekostad m/tomt kr. 747.292 Vestre Bydel er sentrumsbebyggelse i mur bygd i 1952 Vestre Bydel i dag

34


Gomagata borettslag: tegninger og beskrivelser er utført av KBBLs tekniske avdeling. Består av 16 leiligheter a 75 kvm fordelt på 4 bygg. Her er 4-mannsboligene i rekke, det mest vanlige var at slike korsdelte 4-mannsboliger stod frittstående. Sum: 1200 kvm. Innskudd kr 3500 Leie pr måned kr 112,50 Byggekostnad m/tomt: kr. 576.000

Gomagata borettslag er korsdelte 4-roms boliger i tre bygd i 1959

Gomagata i dag

60- OG 70-TALLET Solsvingen borettslag: typisk rekkehusbebyggelse fra 70-tallet. Borettslaget er stiftet i 1969, siste hus innflyttet i 1972. 27 rekkehusenheter. Fordelt på adresser i gatene Toppen (tidligere Solsvingen) og Milnveien. Samlet bygningsmasse 2362 kvm. Opprinnelig husleie fra kr 460. Innskudd fra kr. 24.100

Solsvingen borettslag er rekkehus i tre bygd i 1972 Solsvingen borettslag i dag

EKSEMPLER PÅ DAGENS PROSJEKTER Lyhsenga Borettslag: 6 leiligheter med heis og garasje, typisk prosjekt i fortettingsområder/ villastrøk. Størrelsene på leilighetene varierer fra 64 til 128 kvm. De største leilighetene går over to plan. Samme husmodell er brukt i prosjektene Skjærva borettslag og Flintegata Borettslag. Innskudd fra kr 940 000 Andel fellesgjeld fra kr 1 410 000 Totalpris fra kr 2 350 000 Felleskostnader fra kr 5 724 pr mnd. Entreprenør Trio Hus AS

Port Arthur: 58 leiligheter fordelt på 3 byggetrinn, trinn 1 er under bygging. Bygges i sjøkanten i Kristiansund sentrum og vil ha fellesarealer som trimrom, hotellrom og felles oppholdsrom. Parkeringsanlegg, heis og mulighet for båtplass. Størrelser fra 55 kvm til 133 kvm Innskudd fra kr 1 080 000 Andel fellesgjeld fra kr 1 320 000 Totalpris fra kr 2 400 000 til 8 250 000 Felleskostnader fra kr 5 036 pr mnd. Arkitekt: IKON arkitekt, v/Arnheidur Ofeigsdottir Entreprenør Strand og Stubø AS

Bomagasinet nr. 2, 2021 medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

35


 Neas og West Elektro har levert løsning for elbillading til Myra borettslag. Fra venstre: Bjørn Blakstad i KBBL, Fredrik Skogrand i Neas, Benno Messal og Georg Hammer fra Myra borettslag og Trond Sæterøy fra West Elektro. (foto: Trond Hasselø).

Glad for lading Nå kan beboerne i Myra borettslag lade elbilene sine hjemme. Nylig ble det installert seks ladeplasser her, og flere er under planlegging.  Løsningen i Myra borettslag har Easee Charge ladere. De er norskprodusert og har teknologi som gjør de forberedt for fremtiden. (foto: Easee Norway).

ingrid kvande

– Vi er glade for at vi har fått dette opp og stå. Vi plikter å tilby elbillading, og nå har vi fått en god og framtidsrettet løsning til beboerne. Siden leverandøren er lokal, er de også lett tilgjengelig når det er behov for bistand. Vi er veldig godt fornøyd med samarbeidet, sier styreleder i Myra borettslag, Georg Hammer.

ULIKE MODELLER

Ladeløsningen har borettslaget, NEAS og West Elektro kommet fram til i fellesskap. – Behovene til boligselskapene er så ulike, og derfor har vi forskjellige modeller. Vi lager skreddersydde løsninger som er tilpasset hvert enkelt boligselskap utifra behovene, forteller Fredrik Skogrand i NEAS.

SEKS AKTIVERTE PLASSER

I borettslaget i Margrethe Fryds er det i første omgang etablert seks felles ladebokser, og det er opsjon på å etablere for flere plasser etter hvert. For vedlikehold betaler Myra borettslag en årlig vedlikeholdsavgift pr aktiverte ladeboks.

36

BETALER MED APP ELLER BRIKKE

Han forteller at de er opptatt av å etablere en infrastruktur med fokus på laveste mulig investeringskostnad, lastbalansering og lave driftskostnader. – Det er viktig for oss å tilby rettferdig

kostnadsfordeling og lading som ikke er for dyr. Det gjør vi med denne ladeplattformen. Når beboerne skal lade bilen identifiserer de seg med en app eller brikke og gjør opp for ladingen der og da, sier Skogrand. IVARETA BORETTSLAGENES BEHOV

– Vi har et tett samarbeid med NEAS og West Elektro i utviklingen av skreddersydde fremtidsrettede løsninger. Enkelte borettslag har faste parkeringsplasser og kan ha en lader pr bruker, mens andre har behov for felles løsninger og evt. en kombinasjon for gjestebruk. Vi i KBBL ønsker å ivareta borettslagene med ulike behov og forutsetninger, sier Bjørn Blakstad i KBBL. ••


HUSK!

MED LEM SKO Jan RT Jo Med hansen lems nr: 1 Gyld 850 ig til: 09/2 2 4 2

Last ned pen! ­medlems­ap

Kort

nr: 5

05 6 00

MEDLEMSFORDELER

370

Medlemsfordeler i KBBL 2021 Som medlem får du tilgang til en rekke gode medlemsfordeler. Det skal lønne seg å være medlem i KBBL! Medlemskortet må være aktivert for å få bonus og rabatt. Her er en oversikt over medlemsfordelene, disse finner du også på www.kbbl.no/fordel

SPAREBANK1 NORDVEST

EIENDOMSMEGLER1

MALIA

Gunstig bilfinansiering og 0,10 prosentpoeng lavere rente enn bankens beste/laveste rente i prislisten på boliglån. Søk elektronisk via www.kbbl.no/fordel

Beboerfordel: Vi dekker 2 måneders felleskostnader etter gjennomført salgsoppdrag. Gjelder for boliger forvaltet av KBBL, og begrenset til kr 4000 pr. mnd.

Opptil 25% rabatt på alle varer, for eksempel maling, tapet, gulv og annet nødvendig oppussingsutstyr.

MAXBO KRISTIANSUND

NEAS

ODIN

Inntil 25 % rabatt på veiledende leverandørpriser. Ved kampanjer gis KBBLs medlemmer alltid beste pris. Borettslag tilbys proffkunderabatt.

Gode rabatter på tv, bredbånd og strøm for både borettslag og enkeltmedlemmer.

20% rabatt på leie av alle våre maskiner og personløftere, inkl. alt annet småutstyr i vår utleiepark.

GLASSMESTER SOLBJØR

ADVOKATFIRMAET ØVERBØ GJØRTZ

JON SÆTER AS

15 % rabatt på speil/interiørglass

15 % rabatt på timepris Borettslag tilbys 10% rabatt Gratis første konsultasjonstime.

10 % rabatt på bygningsventiler, sentralstøvsugere, takstiger, snøfangere, pipeplattformer, ventilasjon, takrenner og nedløp.

20 % rabatt på balkonginnglassing 25 % rabatt på isolerglass, vinduer og dører

20 % rabatt på beslag og takhatter

WEST ELEKTRO

KREDITTKORT FOR MEDLEMMER

ATLANTERHAVSBADET

10% rabatt på elektromontør + svakstrøm

Bonus i nettbutikker

15 % rabatt på badebutikken Klor

15% rabatt på belysning

Reiseforsikring og uhellsforsikring

15 % rabatt på enkeltbilletter

20% rabatt på standardmateriell

Prisgaranti

15% på bursdagspakken

IT MARKED

MONTÉR RØSAND

THON HOTELS

5% bonus

5% bonus*

12 % rabatt

3% bonus*

DEKKTEAM

BADEMILJØ ØIVIND LYSTAD

HTH KJØKKENFORUM

Min 42 % rabatt på lagerførte dekk og felger

Inntil 7% rabatt på timesats dagtid

Medlemmene får den beste rabatten som er oppnåelig under kampanjeperioder.

Inntil 15% rabatt på synlige produkter, baderom og sanitærutstyr.

10% rabatt på Spekva, Stein, Marbré, Ka Skyvedører 15% rabatt på HTH gruppe 5, 6, 7 + Implast

10 % rabatt på dekkhotell

20% rabatt på rør og deler

20% rabatt på HTH gruppe 1, 2, 3 og 4

10 % rabatt på bilpleie

3% bonus*

2% bonus*

FORSIKRING FOR MEDLEMMER

HOTELL FOR MEDLEMMER

HURTIGRUTEN

Medlemspriser

Medlemspriser

Medlemspriser

2 % bonus på nett

2 % bonus

5 % bonus

WRIGHT TRAFIKKSKOLE

COLOSSEUM TANNLEGE

FLÜGGER FARVE

5 % bonus

5 % bonus

5 % bonus – gjelder hele kjøpet, også tilbudsvarer. Gjelder ikke kjøp på nett. Kan ikke kombineres med andre kundeprogrammer.

10 % rabatt

20 % rabatt – gjelder alle Flügger- og Fiona-produkter ved fremvisning av medlemskort.

Alle rabatter gjelder på ordinære priser. * Bonus gjelder alle produkter/tjenester som leverandøren tilbyr, også kampanjer og produkter/tjenester som allerede er rabattert. Bomagasinet nr. 2, 2021 medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

37


— TAKK FOR GODT SAMARBEID

Gratulerer med 75-årsjubileumet. Vi gleder oss til fortsettelsen. Sammen skal vi fortsette å gi medlemmene gunstige fordeler - og skape fremtidens løsninger for borettslagene. neas.mr.no/bedrift/borettslag/

Gratulerer med

75-års jubileet!

Stolt samarbeidspartner innen kommunikasjon

38

Annonser_Bomag_div str.indd 2

tibe.no

29/04/2021 09:15


Mer

resirkulering i Kristiansund

 Bunntømte containere for fritidsrenovasjon på Rensvikholmen.

Nå får alle beboere i Kristiansund egne dunker for matavfall og glass/metall. Dermed blir mer av avfallet resirkulert. – En mulighet for å rydde opp i avfallsløsningene i borettslagene, sier Roger Storsæther i KBBL. ingrid kvande

– Det er på tide at vi begynner med sortering av matavfall i Kristiansund også. Dunkene for matavfall kommer etter 17. mai, og utrullingen vil vare fram til midten av juni. Det er over 9000 dunker som skal ut, sier Linn Stamnes Stokke i ReMidt. MATAVFALL HENTES HVER 14. DAG

Mens glass og plast vil bli hentet hver sjette uke, hentes matavfallet hver 14. dag. En gjennomsnittlig husstand har 15 liter matavfall i uken, dvs. at det blir 30 liter pr tømming. I borettslag og sameier settes det ut større dunker på 240 liter til matavfallet. Det betyr at det fort kan bli veldig mange dunker for større borettslag. BUNNTØMTE OG NEDGRAVDE CONTAINERE

For borettslag og større sameier tilbyr ReMidt to ulike avfallssystemer som erstat-

ning for dunker og tradisjonelle containere: bunntømte og nedgravde avfallsløsninger. Bunntømte containere kan erstatte dunker og tradisjonelle containere der det er 10 eller flere boenheter som deler utstyr. Nedgravde avfallsløsninger vil si at selve avfallscontaineren befinner seg under bakkenivå, i et nedgravd fundament. Dette egner seg godt for samarbeid med 20-30 boenheter som ønsker å dele avfallsutstyr. HVILKEN LØSNING PASSER DITT BORETTSLAG?

– Vi kommer til å sette ut 240 liters dunker hvis vi ikke hører noe annet. Det må være minimum 10 boenheter hvis vi skal kunne tilby bunntømte containere, sier Stamnes Stokke. Hun oppfordrer de som ønsker hjelp til å se på alternative løsninger til å ta kontakt med ReMidt.

KBBL MED ANBEFALING

KBBL regner med at flere av de store boligselskapene ønsker å lage egne opplegg for å unngå for mange avfallsdunker langs husveggene. – Dette kan være en gylden mulighet til å rydde opp i måten beholdere er plassert på. Dersom containerne flyttes litt unna bygningene, er det finere, men også en fordel når det gjelder lukt og ikke minst med tanke på brannsikkerhet. Når det gjelder plassering av avfallsløsning må man ta hensyn til ulike krav – som krav til tilgjengelighet for alle, areal avsatt til parkeringsplasser, til grøntareal og trafikksikkerhetshensyn. Endring i bruk kan kreve søknad til bygningsmyndighetene, sier Roger Storsæther i KBBL. Han legger til at borettslagene først må ta kontakt med ReMidt med spørsmål eller ønske om befaring for å se på mulige løsninger. ••

Bomagasinet nr. 2, 2021 medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

39


Hos oss får du alt du trenger av

MALING – INTERIØR – VERKTØY Tid for beis! Nå er tiden inne for å beise favorittkroken.

RT MSKO MEDLE hansen Jan Jo 50 24 snr: 18 Medlem /22 til: 03 Gyldig

Kortnr:

Med KBBLs medlemskort får du inntil

0 37 0 50 5 60

ner – det løn

seg!

gjelder ikke kampanjer eller tilbudsvarer

– din lokale fargehandel og malingsekspert Tlf.

Åpningstider:

www.maliakristiansund.no

Følg oss på Facebook