Kbbl 1 2018 40 sider

Page 1

BO

Solsvingen BRL

FIKSET PÅ FASADEN

magasinet NR.1

/

SIDE 32

2018

SKORPA: NYE MILEPÆLER!

Medlemsblad for

SIDE 6

KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG

Nyhet!

Enda enklere med ny app! SIDE 30


SPAR SPAR PENGER PENGER SOM KBBL-MEDLEM! Vi utfører alle typer typer rørleggertjenester, rørleggertjenester, og og er er også også totalleverandør av komplette komplette bad bad og og våtrom. våtrom. Hos Hos oss oss fi nner du rørlegger og butikk på samme sted! finner du rørlegger og butikk på samme sted! La oss hjelpe deg med med installasjon installasjon av av varmepumper, varmepumper, gulvvarme, utstyrsmontering utstyrsmontering og og serviceoppdrag. serviceoppdrag. Vi Vi kommer gjerne hjem til til deg deg på på befaring. befaring. Kom Kom innom, innom, eller kontakt oss for godt tilbud. eller kontakt ossetfor et godt tilbud .

DINE MEDLEMSFORDELER:

SVEDBERGS

• Inntil 7% rabatt på timesats dagtid • Inntil 15% rabatt på synlige produkter baderom og sanitærutstyr • 20% rabatt på rør og deler • 3% bonus (med aktivert medlemskort)

MM EE DDLLEEMMS SKKOORRT T anJJoh JaJn ohaannssen en M ed Med lelemmssnnr: 1 yldig ti r: 1 88005522 4 GG yld 4 ig til:l: 03 /188 03/1

rtnnr: 5 KKoort 05 r: 5 0 5 660000 8 8 8 877

VELKOMMEN TIL VÅR NYE BUTIKK I INDUSTRIVEIEN 4B Du finner oss også på Facebook og bademiljo.no

BADEMILJØ� ØIVIND LYSTAD AS 71 57 25 10 firmapost@olystad.no Industriveien 4B, 6517 Kristiansund


Spisestuestol Skandia Junior Design: Hans Brattrud

www.fjordfiesta.com

Bomagasinet

nr. 1, 2018

medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

3


DU HAR FREMDELES TID TIL Å REDDE LIV! SEND SMS «FLUKT» TIL 2434 OG GI 200 KRONER! Vi står overfor den største humanitære katastrofen i Europa siden krigen. Barna på flukt lider. Mange er sultne, redde og syke.Vi møter fortvilte foreldre som er redd for at barna deres ikke skal klare seg en dag til. Redd Barna er tilstede og redder liv, men vi trenger din hjelp til å redde flere.

4


tema i dette nummeret: oppussing og vedlikehold nummer 1 mars

2018

www.kbbl.no

Visste du at? Det er kommet en ny app for KBBLs medlemmer! Last den ned fra App Store eller Google play og du har medlemskortet og fordelene dine lett tilgjengelig i lomma.

Leder

anders marthinussen

KJØPE NYTT ELLER PUSSE OPP? KBBL er inne i et spennende år og i disse dager ferdigstilles broa fra Meløya til Skorpa og markerer med det oppstart av boligbygging på Skorpa. Symbolsk nok starter vi utbyggingen med et borettslag som får en fantastisk beliggenhet ved sjøkanten og med tidsriktig arkitektur fra Niels Torp. I samtlige felt utover Skorpa vil boligene utformes og plasseres på en måte som gir lys og utsikt, samtidig som det skapes tun og lune sosiale områder som inviterer til hygge og samhold. Vi har tro på at mange ønsker en ny og moderne bolig som kombinerer nærhet til byen samtidig som man har natur og storhavet like utenfor døra. Det planlegges ny barneskole i Folkeparken-området og trygg og bilfri tilgjengelighet for idrettsanlegg og badeland må være attraktivt for både barn og eldre. Vi starter med Valen Borettslag, og det vil bli prioritert å legge til rette for alle til å besøke Skorpa gjennom en parkeringsplass øverst i felt 1, det er bare å følge med! De som følger med ser at det også bygges nytt flere steder i byen også her med gode bokvaliteter kombinert med unik beliggenhet. Et av de sist lanserte leilighetsprosjektene er Storskarven 65 som vil bli et borettslag med 6 leiligheter. Selv i et tregt marked virker det som

Innhold

om denne typen boligutbygging passer inn og er attraktivt for mange. Ikke alle kjøper ny bolig, men er opptatt av å øke bokvaliteten i eksisterende bolig og gjerne påvirke markedsverdien gjennom renovering. Mange borettslag går gjennom en rehabilitering og tar man seg en runde i byen synes jeg de fleste borettslag fremstår velstelt og godt vedlikeholdt. De sist gjennomførte rehabiliterte på lista her er Kvennberggata 31-39 og Solsvingen Borettslag. Husk å sjekke muligheten for gode kjøp gjennom ditt medlemskap i KBBL, nylig har vi lansert en App hvor du blant annet kan se hvor mye bonus du har tjent opp. Les mer i denne utgaven av Bomagasinet. Byens politikere og næringsliv ser en positiv utvikling og et potensiale for Nordmøre. KBBL har engasjert seg i forhold til sentrumsutvikling, campus, og samfunnsnyttig boligbygging. KBBL kan med stort engasjement si at vi skal sette spor også i 2018 og i årene som kommer.

faste spalter Tema: oppussing og vedlikehold ..... 13 Mattipset .................................................... 20 Reisetipset ................................................ 22 Kryssord & Sudoku ................................ 25 Jusspalten ................................................... 26 Personlig økonomi ................................. 28 nyheter Skorpa: nye milepæler ........................... 6 Nytt fra administrasjonen .................... 8 Kvennberggata 31-39 renovert ........ 10 Skal det være litt service? ................... 11 Har det på badet ...................................... 12 Medlemsoversikt ................................... 29 Enda enklere med app ......................... 30 Solsvingen BRL ....................................... 32

Anders Marthinussen

Forsikring for medlemmer ................ 34

Styreleder KBBL

Leilighetsdrømmer i Brunsvika ...... 36 Sveggesundet på Averøya ................ 38

» HUSK Å SJEKKE MULIGHETEN FOR GODE KJØP GJENNOM DITT MEDLEMSKAP I KBBL.

kristiansund boligbyggelag

Langveien 16, 6509 Kristiansund.

nr. 1, 2018

Tlf: 71 58 74 00 Fax: 71 58 74 01

ansvarlig redaktør

E-post: firmapost@kbbl.no Hjemmeside: www.kbbl.no

Adm. Dir. Vidar Solli, Kristiansund Boligbyggelag AL

redaksjonell produksjon og grafisk utforming

medarbeidere i dette nummeret

annonser

TIBE Reklamebyrå AS Liv Berit Bach, Tina Helen R. Postadr.: Postboks 473, 6400 Molde Sakshaug og Ingrid Kvande.

Tlf: 71 20 12 00 Fax: 71 20 12 01 E-post: annonse@tibe.no

Tlf: 71 20 12 00 Fax: 71 20 12 01

Ålgård Offset, Ålgård

trykk

utgitt av

E‑post: bomagasinet@tibe.no

Bomagasinet

nr. 1, 2018

M

1

Ø M E R KE T ILJ

24

BS Media AS Postboks 452 Sentrum. 0104 Oslo

8 Trykksak 6

4

MEDLEMSBLAD FOR KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG

medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

5


Skorpa: nye milepæler! Bydelsutbyggingen på Skorpa går stadig framover. Skorpabroa og infrastruktur har vært vinterens store prosjekt.

ingrid kvande

Den 28. september 2017 åpnet Meløybrua mellom Gomalandet og Meløya – en ny bro som er godkjent etter dagens standarder. Neste prosjekt når det gjelder infrastruktur var Skorpabroa, som snart er ferdig. ferdig

1. mars

Onsdag 31. januar begynte man med støpingen av Skorpabroa, og da holdt man på i 24 timer. Til sammen 1800 tonn betong gikk med før broverket til den 80 meter lange broa var ferdig. Samtidig med brobygginga har arbeidet med veien mellom de to broene pågått for fullt. Her blir det ekstra breie fortau, slik at det er lagt godt til rette for gående og syklende. salget godt i gang

Rune Johansen og Heidi Sæther i KBBL Eiendomsmegling er glade for at den nye bydelen snart er en realitet. – Vi begynte å selge på Valen borettslag i høst. Så langt har vi solgt 20 tomter, og to av leilighetene i Valen borettslag er solgt. I dette borettslaget blir det til sammen tre eneboliger og sju leiligheter fordelt på seks bygg – alle med fantastisk beliggenhet, forteller Johansen. – Vi skal også selge tomter, eneboliger og tomannsboliger for utbyggere som har kjøpt tomter på Skorpa - også her vil boligene få fin utsikt og gode solforhold. Det kommer med andre ord mer for salg fremover, så kontakt meglerne i KBBL om du er på boligjakt, anbefaler Johansen!

6


SOMMER 2017 Bro til Meløya

HØST 2017 Salgsstart

1. KVARTAL 2018 Bro Meløya - Skorpa

VÅR 2018 Byggestart felt 1

SOMMER 2018 Ny offentlig parkeringsplass

1. KVARTAL 2019 Innflytting felt 1

Skorpabroa er 80 meter lang og forbinder Skorpa med Meløya. Den 26. januar var brua ferdig armert og forskalet. Det var gått med 120 tonn med armeringsjern, og gjort klart for 700 kubikk eller 1800 tonn med betong. Anleggsleder Sten Holt fra Norwegian Rock Group AS, Rune Johansen og Heidi Sæther i KBBL Eiendomsmegling, Per Dagfinn Fagerli i Hammerø & Storvik Prosjekt AS.

arkitekttegnet

SKORPA SKORPA Skorpabroa under utvikling.

Her bygges Skorpabroa. Foto: Rune Johansen. Skorpabroa under utvikling.

• Ny bydel i Kristiansund • Ny bydel medi Kristiansund 7 felt med 7 felt • 370 boliger blir bygd ut i løpet av en • 370 boliger 10-årsperiode blir bygd ut i løpet av en 10-årsperiode • 2/3 av Skorpa blir friområde • 2/3 av Skorpa blir bevart som friområde • Første salgstrinn består av Valen borettslag • Første salgstrinn og i tilleggbestår både eneboliger, av Valen borettslag tomannsboliger og i tillegg både og tomter. eneboliger, tomannsboliger og tomter. • I felt 1 er det så langt solgt 20 tomter, og • I felt to av 1 er leilighetene det så langt i Valen solgtborettslag 20 tomter, og erto også av leilighetene solgt. Området i Valen er tegnet borettslag av er også arkitektfirmaet solgt. Området Niels er Torp. tegnet av arkitektfirmaet Niels Torp.

Bomagasinet

Skorpa har vært gjennom en lang og grundig reguleringsprosess, og for å få en helhetlig stil på området, har arkitektfirmaet Niels Torp tegnet opp hele felt 1. En miks av leiligheter, eneboliger og tomannsboliger satt sammen i klynger med små tun, skaper et mangfoldig bomiljø. At boligene i tillegg er sydvestvendt, betyr utsikt og gode solforhold. kjempebra prosjekt

En ekstra kvalitet ved Skorpa-utbyggingen, er at 2/3 av Skorpa fremdeles vil være friområde. Takket være utbyggingen blir det også opparbeidet parkering, noe som gjør det lettere å bruke friarealet – inkludert badeplassen med det varmeste vannet i byen: Valan. – Prosjektet blir kjempebra – det blir en ny bydel. Vi blir ferdig med infrastrukturen i felt 1 første halvår, og man kan begynne å bygge på tomtene etter det, dvs. fra 3. kvartal, sier prosjektleder Per Dagfinn Fagerli i Hammerø & Storvik Prosjekt AS. ••

nr. 1, 2018

medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

7


nytt fra administrasjonen

Ledelse, stab og utvikling

vidar l. solli Administrerende direktør Tlf. 902 04 259 vidar@kbbl.no

NYHET! E-LÆRING FOR STYREMEDLEMMER!

liv berit bach Tlf. 926 03 616 livberit@kbbl.no

Regnskap

inger øksenvåg Leder regnskap og forvaltning Tlf. 71 58 74 04 inger@kbbl.no

brynjar jacobsen Aut. regnskapsfører Tlf. 71 58 74 19 brynjar@kbbl.no

karianne h. strand Aut. regnskapsfører Tlf. 71 58 74 07 karianne@kbbl.no

iren gimnes Regnskapsmedarbeider Tlf. 71 58 74 13 iren@kbbl.no

KBBL gir deg som nytt styremedlem et opplæringstilbud! Opplæringen består av korte leksjoner på epost to ganger i uka i fem uker. ingrid kvande

I samarbeid med NBBL har KBBL produsert et introduksjonskurs for styremedlemmer. Dette blir tilgjengelig på en opplæringsplattform på epost, og de som kan ta kurset får tilbud med frist for påmelding. Det vil bli kjørt 4 slike kurs i løpet av året. – Mange styremedlemmer har fartstid som tillitsvalgte i andre sammenhenger, og for disse vil mye av det som presenteres her være kjent stoff. De som har liten eller ingen erfaring med styrearbeid, vil få mye ny, og ikke minst nyttig kunnskap gjennom å ta denne e-læringen, mener Anita Larsen på forvaltningsavdelingen i KBBL. – Uansett erfaring så håper vi de som er styremedlemmer setter av litt tid de nærmeste ukene til å gjennomgå leksjonene i dette grunnkurset, sier Larsen som opplyser at det vil komme nye kurstilbud med fordypningsstoff utover våren og forsommeren.

SLIK FOREGÅR DET • Opplæringsplattform på epost • Første kurs startet i uke 6 • 10 leksjoner, to leksjoner pr. uke • Kurset er bygget på nanolærings-prinsipper • Hver leksjon varer mellom 3 og 5 minutter

Forvaltning og medlem

britt stokke Teamleder forvaltning Tlf. 971 77 679 britt@kbbl.no

anita larsen Kunderådgiver forvaltning Tlf. 71 58 74 24 anita@kbbl.no

GENERALFORSAMLING 11. JUNI Kristiansund Boligbyggelag har lagt årets generalforsamling til Thon Hotell. Dato for å sende inn saker til behandling er 1. april.

mali ørbog Kunderådgiver forvaltning og medlem Tlf. 71 58 74 22 mali@kbbl.no

tina helen r. sakshaug Kunderådgiver forvaltning og medlem Tlf. 71 58 74 02 tinahelen@kbbl.no

8

Prosjektutvikling

joakim øksenvåg Tlf. 71 58 74 11 joakim@kbbl.no


nytt fra administrasjonen

Eiendomsmegling

heidi sæther Fagansvarlig/eiendomsmegler MNEF Tlf. 952 04 699 heidi@kbbl.no

NY NETTSIDE OG NY APP!

karen heggset monge Eiendomsmegler MNEF Tlf. 481 53 306 karen@kbbl.no

KBBL har fått nye nettsider – nå er det blant annet enda enklere å finne boliger på forkjøp!

rune johansen Eiendomsmegler Tlf. 478 58 541 rune@kbbl.no

ingrid kvande

KBBL har nylig utviklet nye hjemmesider som gjør at det blir enda lettere å finne frem i informasjonen fra boligbyggelaget. Alle boliger som er utlyst på forkjøp finner du her: www.kbbl.no/forkjop, her kan du også legge inn at du vil bli varslet hvis det er en spesiell

type bolig du er interessert i. Vi har også gjort det enklere for våre medlemmer eller andelseiere å melde fra til oss; du finner enkle skjemaer for innmelding, utleie av din bolig, eventuelle skademeldinger, oversikt over dine medlemsfordeler og mye mer.

ansgar løvold Eiendomsmegler Tlf. 901 12 045 ansgar@kbbl.no

randi kvisvik hansen Eiendomsrådgiver Tlf. 988 18 506 randi@kbbl.no

gunnar andreas kjønnøy Eiendomsmegler MNEF Tlf. 452 77 617 gunnar@kbbl.no

Tekniske tjenester

johan h. grønvik Teknisk sjef Tlf. 952 48 631 johan@kbbl.no

pål sæther Byggmester og takstmann Tlf. 922 43 567 pal@kbbl.no Last ned vår App «KBBL» på App Store og Google play

roger storsæther Byggmester og takstmann Tlf. 480 05 744 roger@kbbl.no

bjørn blakstad Ingeniør og takstmann Tlf. 950 78 386 bjorn@kbbl.no

Bomagasinet

nr. 1, 2018

medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

9


KVENNBERGGATA 31-39

Renovert! gr

adert

ingrid kvande

op

p

Kvennberggata 31-39 Borettslag består av 12 andeler fordelt på fem bygg. Husene er bygd på 50-tallet, og har nylig vært gjennom en omfattende renovering.

Terje Ohr Ødegård og Pål Sæther.

Pål Sæther ved teknisk avdeling i KBBL har vært prosjektleder og byggeleder for renoveringen, og han forteller om omfattende arbeid. – Her har vi etterisolert yttervegger med 20 cm isolasjon, skiftet til nye vedlikeholdsvennlige vinylvindu, etterisolert på loftet med 25 cm isolasjon slik at varmetapet er stoppet, lagt nytt Decratak, satt inn nye kjellervindu, skiftet ut det elektriske inntaket og montert porttelefon, ramser Sæther opp. mer uteplass

Kvennberggata 31-39 består av fire bygg med to leiligheter og ett bygg med fire leiligheter. I bygget med fire leiligheter var verandaene mindre enn på de andre, og dette ble også endret nå. Nå har alle store, fine verandaer der de har sola til langt utover kvelden om sommeren. – Uteplass har stor verdi både for bokvalitet og når man skal selge, så det var at bra dette ble gjort, mener Pål Sæther.

10

god jobb av kbbl

Da man nesten var ferdig med renoveringsarbeidet på hus nr 1, gikk det første entreprenørselskapet dessverre konkurs. Styreleder i Kvennberggata 31-39 Terje Ohr Ødegård, roser byggeleder Pål Sæther og boligbyggelaget for en smidig overgang fra den konkursrammede entreprenøren til Husbyggeren AS som tok over. – KBBL gjorde en veldig god jobb. Det som kunne blitt en veldig trist sak, ble til minst mulig støy og ulempe for oss, og det er vi veldig fornøyd med, sier styrelederen. kostnader

Store vedlikeholdsprosjekt har en hake, og det er selvsagt at det koster. Men vedlikehold er likevel nødvendig å gjøre. – Det var et etterslep på vedlikehold hos oss, så dette var helt klart nødvendig. Når alle så at det var et behov, ble det også lettere å ta støyten. Som følge av renoveringsarbeidet kommer vi til å spare strøm, og vi opplever også mer velvære

når alt er i orden rundt oss, mener Ohr Ødegård, som forteller at de nå betaler 4.200,- og 5.500,- i felleskostnader i måneden. godt isolert

Ohr Ødegård merker mange positive effekter av arbeidet. – Det er blant annet bedre muligheter for lufting på stuen, og vi merker også at det er bedre isolert. Det har vært en kald vinter så langt, så vi har fått testet det ut. Jeg for min del har ikke engang vært nødt til å kjøpe meg ved i vinter, men så er jeg også av den varmblodige typen, ler Ohr Ødegård, som likevel ser med lengsel fram til sommeren. verandaliv

– Jeg gleder meg til å få bruke den store verandaen. Vi har perfekte solforhold i dette borettslaget – vi har sola fra den står opp til den går ned, sier Ohr Ødegård. Så da er det bare å håpe på værgudene. ••


Sameiet KBBL Servicesentral

SKAL DET VÆRE LITT

SERVICE?

nils tormod tyrhaug Driftsleder Tlf. 917 09 643 nils@kbblservicesentral.no

paul hovde Servicemedarbeider Tlf. 901 36 638 paul@kbblservicesentral.no

per gunnar iversen Servicemedarbeider per@kbblservicesentral.no

jan erik dahle Servicemedarbeider Tlf. 905 00 103

kåre gjengstø

Driftsleder Nils Tormod Tyrhaug i KBBL Servicesentral anbefaler vedlikeholdsavtaler. – Det er rimeligere å inngå fast avtale enn å ringe og bestille spontant. Man er også sikker på at jobben blir gjort til rett tid.

– Nå om vinteren går mesteparten av tida til de innvendige vedlikeholdsavtalene våre. Men allerede den 1. april starter utesesongen for oss, og da er det vaktmestertjenester og grøntareal som gjelder. ingrid kvande

Servicemedarbeider Tlf. 476 58 520 kare@kbblservicesentral.no

vedlikeholdsavtaler

I KBBL mangler det heller ikke på muligheter til å gi god hjelp. – Det er mange borettslag som trenger tjenester fra oss. Særlig vaktmestertjenester er viktig at fungerer godt. Generelt tar vi på oss det meste av innvendig og utvendig vedlikehold – helst i form av vedlikeholdsavtaler. vedlikehold om vinteren

Det sier Nils Tormod Tyrhaug, ny driftsleder i KBBL Servicesentral. Han begynte i servicesentralen som servicemedarbeider/vaktmester for snart to år siden, ble arbeidsleder i fjor og altså driftsleder nå i år.

– Det er roligere tider om vinteren, så da tar vi også på oss en del bestilte oppgaver som oppussing, renovering og mindre snekkeroppgaver. Andelseierne kan ringe og bestille slike oppdrag. Det er boligselskapene som eier servicesentralen, derfor er slike oppdrag momsfrie, forteller Tyrhaug.

handyman og service

sommersesong fra

– Når jeg nå blir driftsleder er det en fordel at jeg kjenner både KBBL, borettslagene og systemene vi bruker godt, sier Tyrhaug, som liker og både være «handyman» og å yte service. – Hjemme på Smøla jobbet jeg som snekker i 20 år - både i eget selskap og som ansatt i byggefirma. Jeg liker å hjelpe folk, og det fikk jeg også gjort som snekker, sier den nybakte driftslederen.

I sommerperioden er det fullt kjør for Servicesentralen. De faste vaktmesteroppgavene begynner den 1. april, og da går startskuddet for utendørssesongen. – Om sommeren går det mye tid til å stelle plener og uteområder. Et eksempel er Makrellsvingen borettslag, som er det største borettslaget vi har i KBBL. Selv om vi bruker

1. april

Bomagasinet

traktorklipper tar det en person tre dager å slå alle plener – kantklipp inkludert, sier Tyrhaug. vedlikeholdsavtaler

Våren er også tid for vedlikehold av tak. Der vi har avtaler, tar vi en sjekk og vasker hele taket. Vi følger opp på samme tidspunkt hvert år, og gir tilstandsrapport til styret. Andre oppgaver vi har vedlikeholdsavtaler på, er utvendig fasadevask der vi spyler vegger og vasker vindu, renser takrenner etc. I mange borettslag foretar vi også lyskontroll jenvlig. smøring av vindu

Mange har byttet til PVC-vindu for enklere vedlikehold, men borettslag og andelseiere har fremdeles litt å passe på. – På disse vinduene skal det være årlig smøring for å opprettholde garantien. Mange er ikke klar over dette, og det er et typisk vedlikeholdsoppdrag vi kan ta. Da tar vi en runde med smøring av vindu og dører en gang i året – enten alene eller som en del av en større vedlikeholdspakke, forteller Tyrhaug, som legger til at de skreddersyr vedlikeholdspakker for de borettslagene som tar kontakt. ••

nr. 1, 2018

medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

11


Har det på badet Med sine rundt 400 kvm, er Bademiljø-butikken på Løkkemyra størst i byen. Hos Øivind Lystad AS får du alt til badet, og som KBBL-medlem får du alt med rabatt og bonus til. ingrid kvande

MEDLEMSFORDEL Inntil 7% rabatt på timesats dagtid Inntil 15% rabatt på synlige produkter, baderom og sanitærutstyr

Butikksjef Åge Svanemsli og butikkmedarbeider Trude Bjerkelund ønsker velkommen til butikken på Løkkemyra. – Vi har bra ordretilgang og merker at markedet har tatt seg opp, sier de to.

– Vi har alt fra flis og membran til badeskum og telysholdere. Alt fra første rørdel til finishen på badet. Her er det rabatter og bonus til KBBL-medlemmer med aktivert medlemskort. Dersom man kjøper et bad til totalt 150.000,-, så blir 3% bonus ganske mye, sier butikksjef Åge Svanemsli. badetrender

Ifølge Svanemsli er ikke folk flest veldig dristige når det gjelder badet. Siden det koster mye å endre, er det ikke her de store sprellene gjøres, men det er likevel noen trender i markedet. – Vi ser at det blir mer struktur og litt grovere overflater på frontene enn hva det har vært tidligere. Det er lyst og hvitbehandlet tre, og flater som ser ut som tre, sier butikksjefen. matte overflater

– Fargemessig er det nordisk som gjelder. Grått har vært i markedet en stund, og det er frem-

12

20% rabatt på rør og deler 3% bonus*

deles en aktuell farge. Hvitt vil alltid være en stor badefarge. På halvparten av badene vi selger, kan frontene males i den fargekoden man ønsker, men det er ikke mange som benytter seg av det. På servantfronten skjer det litt: En del velger svarte vasker og glassvasker i stedet for de vanlige hvite, og på de hvite frontene er det mer matte overflater nå enn tidligere. Vi har veldig mye å velge blant – marmorerte servanter, metaller i gull etc, så det er fullt mulig å ha bad som er forskjellig fra naboens, mener Svanemsli. store dusjer

– badekar for damene

– Når det bygges nytt i dag, bygges det som oftest to bad, og da er det både dusj og badekar. Vår erfaring er at damene gjerne vil ha badekar, sier Svanemsli og legger til at dusjene også har blitt større med årene. – Vi selger mer og mer større dusjer- de er gjerne 120-140 x 90 cm. Folk forstørrer gjerne badet når de pusser opp leiligheten, og da blir det

Matte overflater er aktuelt på badet.

Et bad varer i 20 år uten problem – vel og merke dersom man går til en faghandel. Bademiljø på Løkkemyra er fagbutikk med våtromsnorm.

plass til sånt. Dusjkabinett er absolutt tryggeste løsning med hensyn til lekkasje, men de fleste vil ha dusjvegger. Begge deler er gode løsninger så lenge arbeidet er utført av fagbutikk med våtromsnorm, som oss, smiler Svanemsli. ••

Alle rabatter gjelder på ordinære priser. * Bonus gjelder alle produkter/tjenester som leverandøren tilbyr, også kampanjer og produkter/tjenester som allerede er rabattert.


tema: oppussing og vedlikehold

Farger er bra for helsa! ingrid kvande

dagny fargestudio, farger til folket» /cappelen damm

– Tenk farger utfra hvilken funksjon rommet har, og er det noen steder du virkelig kan dra på, så er det i gangen og på gjestetoalettet.

5Velg farger utifra hvilken funksjon rommet skal ha. I sosiale, «skravlete» rom er det fint med brunt, fersken, nude, rosa, dyp terrakotta og gult.

13


5Italienerne er veldig flinke til å bevare sine farger. I småbyene i Frankrike må de også velge fra en palett. Fargebruk blir å forvalte en arv. I Norge er det brukt mye hvitt, grått og svart på nybygg. Her fra Cinque Terre i Italia og Sørenga i Oslo ( Foto: Ingrid Kvande, Farger til folket» /Cappelen Damm)

Det sier Dagny Thurmann-Moe, også kalt Fargedagny. Hun driver landets eneste farge-studio, og er forfatter av boken «Farger til folket», som er oversatt til fire språk. farger er kommunikasjon

– Farger er det viktigste ikke-verbale kommunikasjons-verktøyet vi har, og vi tar beslutninger basert på farger hver dag. Bare tenk på trafikkskilt. Eller når vi kikker ut vinduet og ser at det er hvitt. Når vi ser på en plante, vil fargen si noe om hvor frisk den er, og i matbutikken kommuniserer fargen på innpakningen til oss, forklarer Thurmann- Moe. – Vi tillegger også personer ulike egenskaper basert på fargene de har på seg, og vi vil få ulike følelser i ulike rom – avhengig av fargen, legger Fargedagny til.

14

ta litt sjanser

Som hovedregel mener hun at folk godt kan ta litt sjanser med fargebruk. – Vi har blitt litt kjedelige. Om man går inn på boligannonser på finn.no, ser det ut som om det er samme personen som bor overalt. Folk er så forsiktige at det har blitt mange kjedelige hjem. Vær heller ikke så regelstyrt. Jeg mener at de fargene du liker er de gode. Generelt kan jeg si at sort er sørgelig, at grått og hvitt er vanskelige og mer krevende farger å innrede med, mens sterke farger stimulerer hjernen. bruker farger bevisst

Selv bruker Fargedagny farger svært bevisst. – Når jeg er sliten, tar jeg på en rød kjole. Det gir meg energi og en

liten boost, så jeg bruker gjerne det når jeg skal ha foredrag. Jeg bruker også mye blått og grønt. Når jeg skal være seriøs og formell, er det blått som gjelder.

Farger er lysbølger. Ulike farger har ulik lengde på lysbølgene. Blått og grønt har kortere lysbølger, og virker beroligende. Mens gult, orange og rødt virker oppkvikkende.


5Om vinteren forsvinner lysbølgene som gir energi. Hvite og grå boligområder vil forsterke dette. Velg heller farger med god energi – farger påvirker både helsa og humøret. ( Foto: Farger til folket» /Cappelen Damm)

fargesett for sosial skravling

I boligen mener Fargeeksperten vi bør tenke farger utifra hvilken funksjon rommet har. – I sosiale, «skravlete» rom er det fint med brunt, fersken, nude, rosa, dyp terrakotta og gult. De to sistnevnte kommer forresten veldig framover. I andre rom der man vil være rolig og avslappet, er det bra med blått, grønt og blågrønt. Disse fargene er derfor ideelle for soverom. I rom der man gjør mye forskjellig, som i en stue der man både spiser, slapper av, skravler etc., er det greit å blande. trå til å gangen

Om det er noen steder man virkelig kan dra på, så er det i inngangen og på gjestetoalettet, mener Thurmann-Moe. – I gangen oppholder man seg ikke lenge av gangen, så det tåles mer farge. Inngangspartiet

er også det første og siste man møter når man går inn eller ut av boligen, og det kan derfor være fint som en humørboost eller som en smakebit på det som kommer. Velg gjerne en farge som gjør deg glad, enten det er knallgul eller en dus blåfarge, råder fargeeksperten. vi liker oss i fargerike omgivelser

Thurmann-Moe mener Norge har blitt et mer grått land de siste årene, og at det er uheldig. – Mange av trehusene som i dag er hvite, var fargede før. Det er veldig synd at så mange farger har forsvunnet, og trist at vi ikke er mer stolt av det norske. De lysbølgene som har energi, som rødt, gult og delvis grønt, forsvinner om vinteren. Det vil gi helsemessige fordeler å tilføre de der vi bor, sier Fargedagny som har følgende råd til boligbyggelagene: – Ikke mal alt grått. Grå fasader gjør

5Dagny Thurmann-Moe, alias Fargedagny, driver landets eneste fargestudio. Fargeinteressen startet som barn, og har vært jobben de siste åtte årene.

omgivelsene våre så triste om vinteren, og forskning har vist at hjernen fungerer på et lavere nivå i grå omgivelser. Mange nybygg som kommer opp er grå, hvite og sorte. Skap heller koselige, hyggelige områder å leve i. Her bør bolig-byggelagene ta litt ansvar. ••

15


5Mange velger å sette farge på en vegg eller taket og heller kombinere med nøytral flis.

5Veggen på kjøkkenet er malt i fargen Oxydsort nr. 73 fra Flügger Farve. Den mørke tonen gir en rolig og avslappet atmosfære.

Fargerikt og uformelt -

Slik blir interiøret i 2018 marta holstein-beck

leverandørene modena, tilbords, flügger farve

Stress ned og finn roen i et hjem omgitt av matte, duse farge. Skap et uformelt miljø på kjøkkenet og få spafølelsen på badet. Dette er årets interiørtrender.

Enten du skal pusse opp, eller bare er på jakt etter inspirasjon, er det alltid gøy å høre hva ekspertene mener blir årets trender. Noe av det de er enige om, er at vi søker mer ro og lave skuldre, og at fargene har kommet for å bli. fargene kommer

Etter nesten 30 år med hvite eller beige bad, er det gledelig for trendekspert i Modena, Jorunn Tharaldsen, å melde om at fargene gjør sitt inntog også her. – Vi ser at trenden fra 70-tallet er på vei til-

16

bake. Pasteller eller andre støvete farger kombinert med litt mørkere naturtoner blir stadig mer populært, sier hun.

å male over en vegg senere. Likevel selges det stadig mer av fliser i spennende farger og utførelser. For eksempel oksidert speilfils som gir et nostalgisk uttrykk, og mørkere marmorfliser.

bad i blått

Tharaldsen forklarer at vi på badet gjerne går for blåtoner. – Blått er en farge de fleste liker godt, og det føles nok som et trygt valg for mange. Derfor blir blått en farge vi vil se mye av i år, spår hun. Mange velger å male deler av en vegg, og heller gå for en nøytral flis fordi det er enklere

flis i alle former

Kombinasjon av fliser i ulike størrelser, farger og fasonger er også en klar tendens. Tharaldsen viser et bad hvor man har brukt hele seks ulike typer fliser. Her er både storformatflis, treflis, kvadratisk glassflis og mosaikk. De ulike for-mene gir rommet et spennende uttrykk,


Støpejerngryter og skjærebrett i tre er eksempler på høykvalitetsprodukter som varer lenge.

Servise fra Hammershøi gir deg nok eleganse til fest og akkurat passe røft uttrykk til hverdags.

Blått kombinert med rosa pastell skaper en velvære- og spafølelse på badet – akkurat slik vi vil ha det nå.

Fliser med struktur gir et helt spesielt uttrykk og en følelse av håndverk, og blir stadig mer populært.

burgunder. Fargene skal være matte og kombineres med polerte metaller og ru overflater. – Fargeskalaene i 2018 er klassiske og sofistikerte, og det de har til felles at de skal gi en avslappende og rolig atmosfære i hjemmet, forklarer Lone Bjørslev Kisbye i Flügger farve.

Fargenyansen Salem red fra Flügger farve henter toner fra Bourgogne og gir varme og et sofistikert preg.

mørke gir ro

Blått er en farge vi kommer til å se mer av i år, spår ekspertene. Her en vegg malt med Wegner Blue, et design i samarbeid mellom Flügger og tegnestuen Hans J. Wegner.

samtidig som det ikke blir rotete på grunn av matchende farger. spafølelse hjemme

Vi bruker også mer tid på badet enn før, og ønsker i større grad å skape en spafølelse her. Vi innreder med stoler eller krakker vi kan sitte på, og skaper en hyggelig atmosfære ved å velge frittstående møbler, gjerne vintage kommoder eller skap. matte farger

Akkurat som på badet, er fargenyansene for resten av hjemmet duse eller mørke. Hos Flügger farve satses det på nyanser i blek rosa, blå og

Hun sier det vi ønsker oss aller mest i 2018 er mer ro og fritid. Vi vil ha flere pauser fra hverdagens jag, og ønsker oss en atmosfære som gir tid til ettertanke. – Vi ser at mørkere nyanser er blitt mer og mer utbredt. Stadig flere oppdager at de slik skaper mer ro i hjemmet, sier Bjørslev Kisbye. mindre blanke overflater

Den samme fargeskalaen kan vi kjenne igjen i kjøkkeninteriøret, hvor også matte overflater er populært. Der vi før ønsket oss blanke og skinnende kaffekanner, er det nå de matte, duse kannene vi etterspør. En kombinasjon av blankt og matt er også en tendens. En skål kan gjerne være blank innvendig, men matt utenpå. kvalitet !

I tillegg ønsker vi oss produkter som varer lenge og som kan gå i arv, som for eksempel en klassisk støpejernsgryte. – Det er generelt fokus på bærekraft, og kundene er mer bevisste når de handler nå. De vil ha produkter av høy kvalitet som de ikke trenger

Sharing-konseptet blir hot i 2018, og går ut på at maten serveres på fat og deles mellom venner.

å bytte ut så ofte, forteller Maria AndersenLindøe i Tilbords. relaxed og sosialt

Fortsatt brukes kjøkkenet som en sosial sone, og pent kjøkkenutstyr som salt- og pepperbøsser eller kjøkkenredskaper plassert i en pen vase, er noe vi vil se stadig mer av. Samtidig som vi ønsker å ha det fint rundt oss, er det den uformelle tonen vi er på jakt etter. Når venner kommer på middag, kan vi fint sitte på kjøkkenet og dele maten som serveres på skjærefjøler. – Vi skal kunne bruke serviset til både hverdags og fest, og duken trenger ikke være strøket, forklarer Andersen-Lindøe. Det er altså lave skuldre og en avslappet stil vi søker – også på kjøkkenet. ••

17


5Både humør og sinnsstemning påvirkes av lyset vi omgir oss med, sier rådgiver innen belysning Jane Berntz Haugen.

Hvert rom skal ha sin spesielle belysning Det er mange hensyn å ta når rommene i en bolig skal belyses. Riktig belysning øker trivselen, men det viktigste er at en velger lamper ut fra hva de forskjellige rommene skal brukes til.

ole bjørn ulsnæs

18


Hva er en god grunnbelysning? – Det er en belysning som gir et jevnt lys i hele rommet slik at rommet kommer fram på riktig måte. Det er viktig å ikke har mye lys en plass, mens andre deler av stua er veldig mørk. En jevn, fin belysning er viktig for helhetsinntrykket. Det kan være en god løsning å ha en grunnbelysning som kan dimmes ned. Det gir en fin effekt og et pent rom. Innfelte led-spoter gir god grunnbelysning. Det er enkelt å dele inn stua i forskjellige soner med forskjellige dimmere for å få lyset riktig ulike steder i rommet. soverom

– Mange har garderobe på soverommet. Da er det viktig med en god belysning inn til garderoben så en finner det en er ute etter der, forklarer lyseksperten. – Og så ønsker veldig mange å ha belysning ved senga for eventuelt å kunne lese. Skal sengebelysning stå i midten av dobbeltsenga og lyse utover, eller skal lampene stå på hvert sitt nattbord og lyse innover? – Det er ingen regel som sier at den skal stå verken her eller der. Det er opp til hver enkelt å vurdere hva en synes er behagelig. Hvis du har belysningen midt på, så slipper du å sjenere den andre. Mange velger en lampett med en lesearm på. Det er egentlig to lamper i en med en ekstra arm som en bruker som leselys. entreen

Lys har større påvirkning på oss enn vi egentlig tenker over. Både humør og sinnsstemning påvirkes av lyset vi omgir oss med. Heldigvis er det hjelp å få av profesjonelle rådgivere. Gode råd fra en konsulent kan bidra til at belysningen blir riktig med tanke på rommenes ulike bruksområder og den stilen eieren ønsker å ha i sin bolig. hjemmebesøk

– Vi reiser gjerne på hjemmebesøk for å hjelpe folk å finne fram til en belysning som er både pen å se på, og som gir riktig lys, sier Jane Berntz Haugen. Hun er rådgiver innen belysning og driver Auensen Lamper og Interiør i Skien. – Det er ikke alltid så lett å stå i butikken og se hvordan ulike lamper kan passe inn hjemme. Derfor liker vi å møte kundene der lampene skal henge. Jeg starter gjerne med å snakke om behovet og spør om hvilket budsjett kundene tenker seg. Ut fra det gir jeg råd om riktig belysning som passer inn i den stilen kunden har.

De ulike rommene må belyses ut fra bruken. Det sier seg selv at arbeidslyset på et kjøkken skiller seg fra belysningen i en koselig stue.

– Når du kommer inn i en bolig skal du møtes av hyggelig lys i entreen, mener Haugen. – Du skal føle at «her er det godt å komme inn». Det skal det være et godt lys, men også et behagelig lys. Og i en gang er det ofte garderober og skap, så det er også viktig å få lys inn i skapene. Haugen anbefaler flere små lyspunkter i stedet for ett, stort taklys. Og mulighet for lysdemping er alltid smart.

kjøkken

– Kjøkkenet er et arbeidsrom. Her trenger vi godt lys for å kunne lage mat. Det betyr at en må sørge for tilstrekkelig lys ned på benken og i området der en står og jobber, understreker Haugen. Om en har spisebord på kjøkkenet, er det smart å kunne dempe belysningen over bordet, slik at en kan ha det litt hyggelig når familie eller venner samles over et godt måltid. stue

– Slik kan det være i stua også. Jeg synes det er smart å dele inn stua i soner. Noen steder i stua sitter en kanskje og leser eller holder på med håndarbeid. Der er det viktig å ha en god leselampe. Samtidig trenger en god grunnbelysning, en allmennbelysning, i stua.

badet

På badet bør det være et godt taklys og et godt lys over speilet. – Eller aller helst på siden av speilet. Vi anbefaler at lyset skal komme inn fra siden, men flesteparten vil ha det over speilet. Det har nok først og fremst sammenheng med innredningen, der det ofte passer bedre å ha lys over. Mange tenker at spot-belysning er ute, men det er lyseksperten ikke enig i. Tvert imot så mener hun at riktig bruk av spotter gir både god grunnbelysning og punktbelysning. – Innfelte spotter er dyrt å ettermontere, for det blir en bygningsmessig endring. Men det finnes et godt utvalg av spotter som kan skrus fast i tak og vegger. Det er et svært godt alternativ, avslutter Jane Berntz Haugen. ••

19


Rått og godt! I raw food er maten verken kokt eller stekt. Det gjør at næringsinnholdet bevares. Her deler yogalærer Pille Mitt oppskrift på raw food ostekake med Bomagasinets lesere. ingrid kvande

Pille Mitt er yogalærer og personlig trener. Hun er opprinnelig fra Tallin, og har bodd i Norge siden 2012. Ved siden av jobben arrangerer hun en del yogaretreats både i Norge og i utlandet. Den spreke treneren er også interessert i mat og hva den gjør for kroppen, og hun har blant annet jobbet som Easy Life-coach.

privat

japansk og italiensk mat- for å nevne noe. Alt var vegansk. Man blir interessert i vegansk mat hvis man fordyper seg litt inn i yogaverdenen, og slik er det også for meg. Yoga, meditasjon, kosthold, coaching: Alt henger sammen, mener Pille. bevarer næringsstoffene

matlagingskurs på bali

I november forlot Pille den norske vinteren og dro til Bali der hun var med på et to-ukers kokkekurs; Raw food chef training. Hun ble kurset sammen med 15 andre personer fra alle deler av verden. – Vi var folk fra Australia, Canada, Kina, Singapore, Brasil og Europa. Kurset ble ledet av Sayuri Tanaka, som opprinnelig er fra Japan, og som har etablert seg på Bali. Hun har skrevet flere «koke»bøker, og er i tillegg yogalærer. – Under kurset lagde vi forskjellige retter hver dag, og var innom både sushi, meksikansk,

20

Det spesielle med Raw food er at maten ikke blir varmet opp mer enn til 42 -47 grader. – Dette er levende mat. Når maten verken blir kokt eller stekt, gjør det at alle vitaminer og enzymer blir bevart. I Raw food brukes det mye nøtter og frø, og vi bruker dehydrator der vi tørker grønnsaker og urter, sier Pille som også spiser «vanlig» mat. – Jeg ville lære om dette slik at jeg har flere variasjonsmuligheter. Jeg har ikke planer om bare å spise raw food. Jeg lytter til egen kropp, og tror den vil ha mer variert, men sunn mat, mener Pille. ••

Nøttetips fra Pille: Glad i nøtter? Ta en liten neve nøtter og legg de i vann i kjøleskapet over natten. Neste morgen er de klar til å spises. Kroppen tar ikke opp enzymene fra de tørkede nøttene man kjøper i butikken. Ved å bløtlegge nøttene blir de lettere fordøyelig, og kroppen klarer å ta opp mer næringsstoffer.


SLIK GJØR DU

Sjokolade mintkake INGREDIENSER BUNN: •

1,5 kopp (115 g) kokosmasse

¾ kopp (100 g) cashewnøtter

2 spiseskjeer kakaonibs (skrellede rå kakaobønner i biter. Fås på helsekost og i velassorterte dagligvarebutikker.)

¼ teskje salt

¾ kopp (130 g) dadler uten stein i biter

BUNNEN: Kjør kokosmassen til pulver i kjøkkenmaskin, tilsett alle ingredienser bortsett fra dadlene. Tilsett dadlene litt etter litt og kjør til jevn blanding. Konsistensen skal være slik at massen kan trykkes sammen for hånd, og samtidig løs nok til at den ikke er fast deig. Tilsett mer dadler eller olje ved behov. Press massen ned i en lett smurt kakeform og sett kakebunnen til avkjøling. OSTEKAKEKREM: Bland alle ingrediensene bortsett fra kokosolje i kjøkkenmaskin. Tilsett deretter oljen og bland godt. Hell halvparten av ostekremen over kakebunnen og sett kaka i fryseren i 30 minutter. Tilsett mintfyllet i resten av ostekakekremen og bland godt. Hell så dette over ostekakekremen på kaka. La det være igjen en halv kopp. Dette blandes med ingrediensene til sjokoladekremen slik at det blir en jevn krem. Hell over i en kremsprøyte eller lignende. Drypp sjokoladekrem over fyllet og la den synke ned slik at overflaten blir glatt. Rør kremen inn i fyllet med en trepinne (skaftet av en sleiv eller lignende) slik at det lages et marmormønster. La kaken stå i kjøleskapet i åtte timer eller over natten.

"OSTE"KAKEKREM: •

350 g cashewnøtter (bløtlagte)

½ kopp honning eller annen flytende søtning

½ kopp vann

4 spiseskjeer sitronjuice

2 spiseskjeer sitronskall eller noen dråper sitronolje (essensiell olje)

2 teskjeer vaniljeekstrakt

¼ teskje salt

230 ml flytende kokosnøttolje

MINTSPIRULINAFYLL: •

½ kopp peppermynteblad (eller 1 teskje peppermynteekstrakt evt noen få dråper essensiell olje)

1 teskje spirulinapulver (gir fin grønnfarge)

SJOKOLADESWIRL: •

2 spiseskjeer kakaopulver

1 spiseskje vann

21


Reis til Lisboa og:

Spis, elsk, lev! Portugals hovedstad er en reiseopplevelse av de sjeldne. Ikke sĂĽ vanlig reisemĂĽl som Barcelona, Paris og London, men desto mer spennende og eksotisk.

ingrid kvande

22


reisetipset

4

5

1

1. Lisboas kakebarer kan også være gode å søke ly hos under et skybrudd. Legg merke til brosteinen! 2. Lisboa er stedet om man er glad i kaker. "Pasteis de Nata" er en spesialitet man får på de mange kake-barene, Pastelarias, i byen.

2

3. Lisboa er preget av mange bratte bakker, og midt oppi en bakke ligger gjerne de lokale restaurantene. Utallige varianter av klippfiskretter står ofte på menyen. 4. Portugiserne er vokst opp med klippfisk, og de kjøper helst råvarene fra Norge. Her er en tradisjonsrett: Bacalao de Caravela. Om du bare vil SE på fisk: besøk akvariet Oceanário de Lisbon med 8000 arter. Akvariet var kåret til verdens beste av Tripadvisor i år. 5. Portugiserne er dyktige på fliser, og de blir brukt mye – på gulv, vegger og tak – innvendig som utvendig. Faktisk er det et eget flismuseum i Lisboa: Museu Nacional do Azulejo.

3

Havnebyen Lisboa er bygd på sju åser, og byr derfor på godt med bakker og escadinhas (trapper) som snor seg mellom sjarmerende bygninger. Lisboa er hovedstaden i Portugal. Her slår Atlanterhavet inn mot den lange vestkysten, mens Spania er nabo i nord og øst. Om det er naturen eller historien, er vanskelig å si; Men det er noe spesielt med Lisboa sammenlignet med andre europeiske storbyer. Ta en tur og sjekk om du er enig. Noen tips på veien kommer her. kos deg med kake

Når du er i Lisboa, så gjør deg klar til søte opplevelser ved kafébordet. Det sies at folk i Lisboa er de som bruker mest tid på kafé i hele Europa. Portugiserne elsker småkaker, og de er gode på det. I tidligere tider brukte portugiserne mye eggehvite for å stive skjortesnippene sine. Dermed fikk de mye eggeplommer til overs, og det sies

6. Sjarmerende gatemiljø i Lisboa. Her ved inngangen til Fado-restauranten Cafetaria a Mouraria i bydelen Alfama. Gatekunsten på veggen viser den legendariske Fadosangerinnen Maria Severa.

6

at det er grunnen til at de har mange småkaker rause på eggeplommer – som "Pasteis de Nata". (Brosteins-)gatelangs i Lisboa er det tett mellom kakebutikkene der man kan smake på godbitene. Gå eller ta trikken fra Pastelaria (kakebutikk) til Pastelaria.

den skal aller helst være norsk. Portugiserne har 1001 retter på klippfisk, og det heter seg at en kvinne må kunne 365 retter, en for hver dag, før hun skal gifte seg. Giftermål eller ei – innled et forhold til en ny, spennende klippfiskrett når du er i Lisboa.

lokal drikke til

kjenn på følelsene

En kaffe eller espresso (som heter «bica» lokalt) er selvsagt deilig til søtsakene. Men når du først er i Portugal, hvorfor ikke slå til med et glass portvin til kakene. Denne spesialiteten, som kommer fra Dourodalen lenger nord i landet, finnes både i rosa og hvitt i tillegg til den røde du sikkert kjenner best.

Lisboa er den beste plassen i verden du kan oppleve Fado-sang. Ingen vil kalle Fado for muntert, det er vel heller litt sårt og lengtende. Kanskje lidenskapelig. Fadomusikken har røtter til tidlig på 1800-tallet, og har fått plass på Unescos liste for immateriell verdensarv. Lev deg inn i dette stykket portugisisk kultur på en av de mange Fado-restaurantene i Lisboa. Men sitt ikke for lenge. Kom deg ut igjen og opplev fargene, luktene, smakene i denne spesielle byen. ••

prøv en ny klippfiskrett

Portugiserne er glad i fisk – i gjennomsnitt spiser hver person sju kilo klippfisk pr år, og

23


Til livets

høgdepunkt

Damaskkjol

Løken

Vest-Telemark

Ringerike

Østfold

Sjå vårt store utval av bunader og finn din næraste forhandlar på solhjell.no Leveringstid på bunader er 6 - 8 veker.

24

SOLHJELL.NO


kryssord og sudoku

Kryssord & Sudoku Tre vinnere av kryssord får fem Flax-lodd hver, og i tillegg deler vi ut fem Flax-lodd til tre vinnere av sudoku. Merk konvolutten med Kryssord 1-2018 eller Sudoku 1-2018. Svaret sendes til TIBE, postboks 473, 6401 Molde. Svar kan også sendes på epost til: bomagasinet@tibe.no.

Innsendingsfrist 15. april 2018.

LØSNING KRYSSORD NR. 4, 2017

Vinnere kryssord 4/2017: Ragnhild Langseth, 4878 GRIMSTAD Elisabeth Risan Mjelve, 6434 MOLDE Signe Hoel, 6507 KRISTIANSUND Vinnere sudoku 4/2017: Harald Landbø, 4824 BJORBEKK Gro Haugen, 3718 SKIEN Inger Marie Myge, 5563 FØRRESFJORDEN

Lett

Middels

Jeg har løst det! Fyll ut kontaktinformasjonen din nedenfor og kryss av. Navn

Adresse

Postnr./Sted

kryssord

sudoku

25


jusspalten

Baderomsoppussing i borettslag En baderomsoppussing kan bli en omfattende affære. Er badet gammelt og slitt er det som regel ikke tilstrekkelig å legge nye fliser og bytte baderomsinnredning. Å pusse opp badet innebærer også ofte å skifte røropplegg og gjøre noe med badets fuktsikring. En baderomsoppussing kan dermed fort innebære et betydelig inngrep i bygningen.

Andre inngrep i bærende konstruksjoner vil også kreve styrets samtykke. Det samme vil være tilfellet dersom du ønsker å gjøre endringer på felles røropplegg eller andre fellesinstallasjoner.

Før du går i gang er det viktig å være klar over at både borettslagsloven og plan- og bygningsloven har regler du må forholde deg til. Det kan også være lurt å snakke med styret før du begynner med oppussingen, for å høre om borettslaget har noen planer om felles rehabilitering i nærmeste fremtid.

Selv om oppussingen din ikke vil berøre fellesarealer eller installasjoner, så kan det være lurt å snakke med styret om de arbeidene du har tenkt til å utføre. Kanskje går styret med planer om rehabilitering av felles røropplegg? Da kan du tilpasse deg slik at det unngås at arbeid må gjøres to ganger

reglene i borettslaget

må du søke kommunen når du

Det meste av arbeidet i forbindelse med en baderomsrenovering kan du gjøre uten tillatelse fra styret. Baderomsinnredningen kan du selvsagt skifte ut etter eget ønske, og legging av fliser og ny membran er også tiltak du kan gjøre uten å spørre styret om lov.

skal pusse opp badet ?

I et borettslag har du som andelseier ansvaret for vedlikehold av din andel. Vann kan forårsake store skader, og et utett bad har derfor stort skadepotensial. Før du bestemmer deg for hva som skal gjøres på badet og hvem som skal utføre dette, er det fornuftig å ha i bakhodet at det er du som andelseier som er ansvarlig for at badets gulv er tett, slik at det ikke oppstår skader på fellesarealer eller andre leiligheter. Av hensyn til både deg selv, naboene og borettslaget for øvrig bør du derfor forsikre deg om at spesielt membranarbeidene gjøres på en forsvarlig måte. Skal du først skifte ut membranen, så vil det ofte være hensiktsmessig å også skifte ut sluket. Det er en kjensgjerning at overgangen mellom sluk og tettesjikt er et område hvor det ofte oppstår lekkasje, og man bør være ekstra påpasselig slik at denne overgangen blir tett. Dette vil ofte innebære at det vil være det beste å skifte sluket. Sluket er imidlertid en del av

26

borettslagets ansvarsområde, og skal du som andelseier på egen hånd gå i gang med å skifte dette, må du ha samtykke fra styret.

Hovedregelen er at du ikke trenger å søke planog bygningsmyndigheten om å pusse opp badet. En forutsetning for dette er imidlertid at arbeidet er innenfor bruksenheten. En leilighet vil som regel være en bruksenhet. I veiledningen til byggesaksforskriften er følgende nevnt som eksempler på arbeider på bad hvor det ikke er søknadsplikt: •

Fliser, panel og annen kledning lagt på vegg i tillegg til gipsplater o.l.

Fliser, støp og varmekabler som er lagt oppå et betongdekke.

Skifte av sluk i betongdekke med innstøpt avløpsrør.

Dersom etasjeskillet mellom leilighetene er av tre, så vil et skifte av sluk som regel medføre at brannskillet mellom leilighetene brytes. Da vil arbeidene være søknadspliktige. Er du i tvil om det kan foreligge søknadsplikt, så ta kontakt med plan- og bygningsetaten i kommunen. av elisabeth aas nilsen advokat, nbbl

Badet er et deilig rom for store og små. La ikke feil under oppussing ødelegge kosen!


MEDLEMSKORT Jan Johansen Medlemsnr: 18 50 24

Kortnr: 50 5 60 0 37 0

Et gullkort! Ved å bruke medlemsfordelene dine kan du spare mye på det du allikevel kjøper, som for eksempel interiør, elektronikk, strøm og byggevarer. Dersom du er medlem i et boligbyggelag kan du få rabatt og bonus i butikker over hele landet. Bare se etter merket boligbyggelagenes medlemsfordeler i kassen hos våre samarbeidspartnere. slik fungerer det :

Hos mange av våre samarbeidspartnere får du gode medlemsrabatter. For å få rabatt viser du frem medlemskortet ditt i kassen. Der du får bonus, drar du medlemskortet ditt eller registrert bankkort i betalingsterminalen. Du kan opptjene bonus så snart du har aktivert medlemskortet. Enkelt og greit! hva er greia med bonus ?

Når du handler hos utvalgte samarbeidspartnere, samler du opp bonus. Denne bonusen settes inn på din bonuskonto, og så snart du har opptjent mer enn 100 kroner, kan du enkelt overføre beløpet til din egen bankkonto. ••


personlig økonomi

300.000 boligeiere har aldri opplevd renteøkning Er du forberedt? Det er nå syv år siden Norges Bank sist økte renten. I løpet av den perioden har rundt 300.000 personer mellom 20-39 år kjøpt sin første bolig. Det betyr at over 300.000 boligeiere aldri har opplevd stigende rente. Norges Bank har ved flere anledninger minnet om at rentene etter hvert skal «normaliseres». Fasiten har imidlertid vært stadig lavere rente. Advarslene kan derfor ha mistet noe av effekten. Gjennom mange år har rentenivået falt, både her hjemme og i det store utland. Som tatt ut av læreboka har dette gått hånd i hånd med høy gjeldsvekst. Når prisen på en vare faller – i dette tilfellet penger – så stiger etterspørselen. Gjennomsnittshusholdningen har i dag godt over to ganger inntekten i gjeld, noe som er rekordhøyt og nesten dobbelt så mye som ved inngangen til 2000-tallet. Med de lave rentene, er gjelden likevel håndterlig. mot slutten for billige penger ?

Nå kan dette endres. Det siste året har Norges Bank stadig fremskyndet tidspunktet for første

28

rentehopp, bare det i seg selv er nye toner fra sentralbanken, og slettes ikke tilfeldig. Vi kom oss helskinnet gjennom oljeprisfallet og den økonomiske veksten bedres nå gradvis. Samtidig har internasjonal økonomi utviklet seg sterkt den siste tiden, og toneangivende sentralbanker begynner å forberede omgivelsene på renteoppgang. Den største bjellesauen av de alle, den amerikanske sentralbanken, hevet renten tre ganger i løpet av 2017. Inneværende år forventer de ytterligere tre rentehopp, noe som betyr at styringsrenten ved utgangen av året kan være 2,25 prosent. Og historien viser at renta i lille Norge følger den internasjonale tett. Et tiår med stadig billigere boliglån kan dermed gå mot slutten.

vært inne i en fallende trend siden midten av 80-tallet. Noe som i stor grad skyldes strukturelle forhold, blant annet demografi og lav produktivitetsvekst. Sammen med den høye gjeldsgraden er det derfor store begrensninger på hvor mye Norges Bank kan øke renten. Likevel er det meget mulig at Norges Bank tar første steg mot høyere rente innen utgangen av 2018. Forhåpentligvis har de fleste rom for dette uten at det går for hardt utover privatøkonomien. Kilde: Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita.

virkelig høye renter hører likevel fortiden til

Rommet for renteøkninger er likevel begrenset. Internasjonalt har den såkalte «normalrenten» stadig blitt justert nedover. Det er grunn til å spørre om det faktisk finnes en normalrente. I så fall endres den stadig. Rentenivået har

christian f. bjerknes rådgiver, nbbl


MEDLEMSFORDELER

Medlemsfordeler i KBBL 2018 Som medlem får du tilgang til en rekke gode medlemsfordeler. Det skal lønne seg å være medlem i KBBL! Medlemskortet må være aktivert for å få bonus og rabatt. Her er en oversikt over lokale medlemsfordeler. Se oversikt over alle dine fordeler på www.kbbl.no/fordel

atlanterhavsbadet

odin

malia

15 % rabatt på badebutikken Klor

20% rabatt på leie av alle våre maskiner og personløftere, inkl. alt annet småutstyr i vår utleiepark

18-25% rabatt på alle varer, for eksempel maling, tapet, gulv og annet nødvendig oppussingsutstyr

15 % rabatt på enkeltbilletter 15% på bursdagspakken

maxbo kristiansund

glassmester solbjør

scandic markiser

Inntil 25 % rabatt på veiledende leverandørpriser. Ved kampanjer gis KBBLs medlemmer alltid beste pris. Borettslag tilbys proffkunderabatt.

15 % rabatt på speil/interiørglass

20 % rabatt på hele vårt innvendige og utvendige solskjermingssortiment

20 % rabatt på balkonginnglassing

5 % bonus*

25 % rabatt på isolerglass, vinduer og dører

neas

flisforum

jon sæter as

Jevnlig tilbud på strømavtaler med gode rabatter. Innenfor bredbånd får medlemmer rabatt på både etableringer og bredbåndsrelaterte produkter

5 % rabatt på alle kjøp – gjelder også på kampanjer og tilbudsvarer. Unntatt bestillingsvarer

10 % rabatt på bygningsventiler, sentralstøvsugere, takstiger, snøfangere, pipeplattformer, ventilasjon, takrenner og nedløp

12 % rabatt på timepriser

20 % rabatt på beslag og takhatter

west elektro

advokatfirmaet øverbø gjørtz

nordmørskafeen

10% rabatt på elektromontør + svakstrøm

15 % rabatt på timepris på første «konsultasjonstime» til KBBLs medlemmer.

10% rabatt på catering - kald mat

15% rabatt på belysning 20% rabatt på standardmateriell

Borettslag tilbys 10% rabatt

15% rabatt på catering - varm mat

3% bonus*

kbbl eiendomsmegling

montér røsand

power

20% rabatt på meglerprovisjon

Inntil 35% rabatt og 4% bonus*

5% bonus*

tilbords

lampehuset

sparebank 1 nordvest

10% rabatt

5 % bonus*

5% bonus*

Gjelder også nettbutikk

Gunstig rente på lån til bil og bolig. Søk elektronisk via www.kbbl.no/fordel

dekkteam

bademiljø øivind lystad

hth kjøkkenforum

Min 42 % rabatt på lagerførte dekk og felger

Inntil 7% rabatt på timesats dagtid

Medlemmene får den beste rabatten som er oppnåelig under kampanjeperioder.

Inntil 15% rabatt på synlige produkter, baderom og sanitærutstyr

10% rabatt på Spekva, Stein, Marbré, Ka, Skyvedører 15% rabatt på HTH gruppe 5, 6, 7 + Implast

10 % rabatt på dekkhotell

20% rabatt på rør og deler

20% rabatt på HTH gruppe 1, 2, 3 og 4

10 % rabatt på bilpleie

3% bonus*

2% bonus*

lampehuset 5 % bonus* Gjelder også nettbutikk

Alle rabatter gjelder på ordinære priser. * Bonus gjelder alle produkter/tjenester som leverandøren tilbyr, også kampanjer og produkter/tjenester som allerede er rabattert. Bomagasinet

nr. 1, 2018

medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

29


ENDA ENKLERE

MED APP! Ved å laste ned KBBLs nye medlemsapp har du medlemskortet med deg på telefonen. Slik går du ikke glipp av dine rabatter.

vår Last ned BL» B K « p p A tore på App S le play g o o G g o

ingrid kvande

– Endelig er App’en vår klar! Dette har vi sett veldig fram til lenge. Tina Helen R. Sakshaug og Liv Berit Bach mener KBBL-appen – det digitale medlemskortet - vil gjøre det enklere for medlemmene å utnytte de mange fordelene ved å være KBBL-medlem.

dette for de som foretrekker det. – Mange vil oppleve at App er mer praktisk siden de da alltid har «kortet» med seg. Med Appen kan man også se hvor mye bonus man har opparbeidet seg til enhver tid. En tredje fordel er at man enkelt kan gå inn og sjekke kampanjetilbud. På Appen er tilbudene oppdatert realtime, sier Bach.

kan søke opp fordelene

_ Med medlemsappen får medlemmene medlemskortet sitt rett i lomma. De fleste bærer med seg smarttelefonen, og da er app og medlemskortet alltid med. Man kan også søke opp i hvilke butikker de har fordeler, og hva fordelen går ut på. Dette tror vi vil gjøre medlemmene enda mer bevisst på hvor mye bra de får gjennom medlemskapet sitt, sier Bach. samme fordeler, enda enklere

Ca. halvparten av KBBL-medlemmene over 18 år har aktivert medlemskortet sitt i dag, og med medlemsappen vil det trolig bli enda flere. Plastkortet vil fremdeles komme i posten, og det er fremdeles fullt mulig å bruke

30

last ned og logg inn

– For å spare opp bonus enklest mulig, anbefaler vi folk å registrere bankontonummeret sitt i sin profil. Bonus registreres via bankenes betalingssentral, og du må derfor ha registrert ditt bankkontonummer å få registrert bonus når du betaler med kort. Man logger inn i appen med samme brukernavn og passord som på Min side. Når man er logget inn, kan man enkelt endre bankkort, passord, brukernavn etc. Dersom du ikke ønsker å registrere kontonummer må du fortsatt huske å ha med deg medlemskortet når du handler og trekke kortet gjennom betalingsterminalen før du betaler, sier Tina Helen R. Sakshaug. ••

Kampanjetilbud er oppdatert realtime. Gå aldri glipp av dine rabatter og tilbud! I appen kan du sjekke hvor mye bonus du har opparbeidet deg.


På KBBLs medlemsapp kan man også se hvilke boliger man kan bruke forkjøpsretten på, og hvilke boliger KBBL eiendomsmegling har til salgs.

LAST NED APPEN • Last ned medlemsappen, så har du alltid med deg det digitale medlemskortet ditt.

• God oversikt over alle medlemstilbud

• I appen får du full oversikt over medlemsfordelene dine, og ved å registrere kontonummeret knyttet til bankkortet ditt på «Min side» får du automatisk bonus når du betaler.

• Enkel og god navigering fra forsiden • Medlemskort i appen

• Last ned appen i App Store eller Google Play. Søk på «KBBL».

Bomagasinet

nr. 1, 2018

medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

31


p

adert

op

gr

Fikset på

fasaden Solsvingen Borettslag er et veldrevet borettslag. Det siste halvannet året har det vært omfattende renovering her, og bygningene fremstår omtrent som nye. ingrid kvande

Solsvingen Borettslag med 27 boenheter, ligger flott til i Kristiansund med god utsikt og gode solforhold. Høsten 2016 satte styret i gang et stort rehabiliteringsprosjekt, og nå er arbeidet over. vegger og vindu

Roger Storsæther fra teknisk avdeling i KBBL forteller at bygningene har fått et skikkelig løft. – Vi har sanert alle endevegger samt veggutspring. Der det tidligere var eternittplater, er

Flott utsikt over havna og sentrum fra Solsvingen Borettslag.

32

det nå vedlikeholdsfrie, nye fasadeplater, og disse veggene er etterisolert med 15 cm. Vi har byttet vindu og balkongdører og erstattet med tilsvarende i PVC. Vi har valgt produkter med lang levetid over hele fjøla. Utover disse store prosjektene, er det flikket på inngangsparti og gjort andre småting der det var behov, sier Storsæther. som nytt

– Dette er det største løftet som er tatt på en stund. Yttertaket var tatt tidligere, og etter dette

prosjektet fremstår bygningene som nye, mener Storsæther. – Vi merker godt at husene er bedre isolert, sier Ragnvald Todal. Han har vært styreleder i borettslaget i tre år, og vært Solsvingen-beboer i ca. 15 år. – På større glassfelt ble det satt inn passivhusvindu. Vinduene har også UV-filter, og det sparer både møbler og parkett. Det gjør også at det ikke blir så varmt når sola står på om sommeren, sier Todal.


Prosjektleder Kjell Håkon Husvik i Trio Hus, styreleder i Solsvingen borettslag Ragnvald Todal og borettslagets prosjektleder Roger Storsæther fra KBBL.

godt samarbeid

Trio Hus har vært hovedentreprenør for arbeidet. Prosjektet har som nevnt pågått i halv-annet år, og en byggeperiode med støy og byggestøv kan bli slitsom når den varer så lenge. – Vi synes dette har gått veldig fint. Det har vært godt samarbeid mellom alle parter, og vi har hatt en god og tett dialog. Det har vært godt å se at Trio Hus tar HMS på alvor, sier Todal. – Trio Hus har vært en trygg og god partner å jobbe sammen med, tilføyer Storsæther i KBBL.

SOLSVINGEN BORETTSLAG

informasjon er viktig

vedlikeholdsavtale

– Vi har gjort mange jobber av denne typen de siste årene både for KBBL og andre, og det var ingen overraskelser her, sier Kjell Håkon Husvik i Trio Hus, og legger til at det er viktig å ha god tone med beboerne i prosjekter som dette. – Det har vært mye arbeid inne hos folk, med bytte av vinduer etc. Da har vi vært påpasselig med å informere godt i forkant, og så vet vi at folk liker at vi rydder etter oss, smiler Husvik. – Det har vært godt ryddet etter arbeidsdag og til helg. Det er bra at alle er fornøyd etterpå – det er vinn-vinn, bekrefter styreleder Todal.

Solsvingen borettslag har også inngått vedlikeholdsavtale med KBBL. Med slik avtale og nyrenoverte hus, går Todal og de andre beboerne i Solsvingen en bekymringsløs tid i møte når det gjelder vedlikehold. KBBL kommer da hvert tredje år for å befare samtlige bygninger, sette opp tilsynsrapporter på disse, samt revidering av 10-års vedlikeholdsplan. Dette gir forutsigbarhet i felleskostnadene og kontroll over vedlikeholdskostnadene. – Dette er et tilbud som vi vil anbefale at flere borettslag benytter seg av, sier styreleder Todal. ••

Bomagasinet

nr. 1, 2018

• 27 boenheter • Ligger flott til i Kristiansund med god utsikt og gode solforhold • Høsten 2016 satte styret i gang et stort rehabiliteringsprosjekt, og nå er arbeidet over.

medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

33


MARKEDETS BESTE REISEFORSIKRING? Europeiske er en del av If, og er det eneste selskapet som har spesialisert seg på reiseforsikring. Som medlem får du gode priser på den reiseforsikringen som passer deg best. If Start gratis i et år Ungdomsforsikringen If Start er for deg under 26 år. Dette er en startpakke som inneholder innbo-, reise og ulykkesforsikring. Denne får du som medlem av KBBL helt gratis det første året. Svært god pris på innboforsikring! Medlemmer av KBBL får svært gode priser på innboforsikring gjennom den nye avtalen. For en standard innboforsikring betaler du fra kr 79 i måneden, og kr 109 pr måned for superdekning. Det er opptil 31 prosent rimeligere enn vanlig pris. Det er enkelt å bytte forsikringsselskap! • Du kan når som helst bytte forsikringsselskap. Oppsigelsestiden er en måned. • Ditt nye forsikringsselskap vil ordne med oppsigelse og overføring av dine forsikringer. • Ditt gamle forsikringsselskap vil tilbakebetale all skyldig forskuddsbetalt premie, uten gebyrer. Det er altså helt gratis å bytte forsikringsselskap.

34


IF BLIR NY LEVERANDØR AV forsikring for medlemmer Med det får medlemmene en enda bedre forsikringsavtale med flere fordeler, raskere skadeoppgjør og mulighet for bonusopptjening.

marta holstein-beck

istockphoto

MEDLEMSFORDEL

If er boligbyggelagenes nye leverandør til Forsikring for medlemmer. Dette er en avtale som boligbyggelagene er svært fornøyd med. – If har levert en totalforsikring for borettslag og sameier, og sånn sett vært vår samarbeidspartner i over 60 år. Når selskapet i tillegg skal levere privatforsikring for våre medlemmer, betyr det at If nå blir en totalleverandør – noe som er

BLANT ANNET FÅR DU 50 PROSENT BONUS PÅ DIN FØRSTE BILFORSIKRING.

gledelig for alle parter, sier Marie Brekke Karlsen, som jobber med forsikring i Boligbyggelagenes Partner. Medlemmene får flere fordeler hos if, for eksempel har selskapet utviklet en rekke

produkter som er helt unike for boligbyggelagenes medlemmer, og som bare tilbys gjennom Forsikring for medlemmer. Blant annet får du 50 prosent bonus på din første bilforsikring. If har også maks 10 prosent bonustap ved skade uansett hvilken bilforsikring du velger. Du får i tillegg svært gode priser på innboforsikring. Bor du i et borettslag som er forsikret hos If og er kunde hos Forsikring for medlemmer, betaler du bare én egenandel ved innbrudd. Nytt med forsikringsavtalen er dessuten at du tjener to prosent bonus når du kjøper forsikring på nett.

døgn. Det er en service jeg er glad for at våre medlemmer nå kan benytte seg av, sier Karlsen. If er altså et trygt og godt selskap som nå blir leverandør av Forsikring for medlemmer, men fortsatt er det du som kunde som bestemmer hvor du skal være forsikret. ••

I tillegg til å kunne tilby gode priser på forsikring, kan If også skilte med prisen ”Norges beste kundeservice uansett bransje” som selskapet fikk tildelt i fjor. Prisen gis på bakgrunn av en omfattende kundeundersøkelse som ble gjennomført av Kantar TNS, og gir stor prestisje i kundesenterbransjen. – Profesjonelt skadeoppgjør er den viktigste delen av forsikring. If behandler 270 000 skader årlig, og rundt 60 prosent av skader knyttet til reise og eiendom blir ferdigbehandlet innen to

Bomagasinet

nr. 1, 2018

vil du vite mer ?

• Gå inn på forsikringformedlemmer.no for å lese mer, chatte med en kunderådgiver eller sende en e-post. • Ring 22 42 85 00 for å få et godt tilbud på din forsikring.

medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

35


Leilighetsdrømmer i Brunsvika

Neste sommer er splitter nye leiligheter innflyttingsklare i Brunsvika. Her blir det god standard, flotte uteområder og optimale solforhold. ingrid kvande

Kirkelandet – med de beste sol- og utsiktsforhold utover fjorden og havet. Bydelen Brunsvika har både nærbutikk, post i butikk, skole og barnehage i nærområdet, og er omkranset av utearealer med svaberg og hav. Brunsvika byr også på en flott badestrand. utsikt uansett etasje

I Storskarven 65 kommer det nå et leilighetsprosjekt med seks leiligheter fordelt på to boligetasjer; tre stk. pr. etasje. Leilighetene er fra 81 til 112 kvm BRA, har to eller tre soverom, og parkering i underetasjen. Hver leilighet har sin egen garasjeport, og i garasjen er det en sportsbod i bakkant. Fra parkeringskjelleren kan man ta heisen opp i ønsket etasje. svaberg og hav

Leilighetene ligger i havgapet i Brunsvika på

36

– Bygget er planlagt utifra at alle skal få best mulig utsikts- og solforhold. Bygget er sakset, og de fleste har uteplass på balkong mot sør i tillegg til mot nord. Da har man sol hele dagen og til langt på kveld, sier Rune Johansen i KBBL Eiendomsmegling. turmuligheter

Johansen mener de som kjøper seg leiligheter i Storskarven 65, får muligheter til et aktivt friluftsliv på kjøpet. – Her er det mange turmuligheter ettersom Varden, Kringsjå og Klubba ligger like i nærheten. Fra Brunsvika er det også kort avstand

til sentrum, og for de som liker å gå litt, er det perfekt gangavstand. Etter en 20 minutters frisk spasertur er man i Kaibakken! suksessoppskrift

Salget i Brunsvika har startet, og det er allerede solgt to leiligheter. Johansen forteller at denne typen bygg er en fortsettelse av et allerede utprøvd prosjekt i Kristiansund, som KBBL har god erfaring med. – Seksmannsprosjekt er en fin størrelse – det er verken for lite eller for stort. Vi har tilsvarende prosjekt ferdig i Norddalsveien på Nordlandet, og i Lofotgata på St. Hanshaugen har vi et bygg under oppføring, sier KBBLmegleren. god standard

Leilighetene i Brunsvika blir levert med god grunnstandard. – Vi har vært bevisst på at det ikke skal være skrellet ned, og det tror vi også kundene


n

yh

et

STORSKARVEN 65 • Det er optimale solforhold i Brunsvika. Her er det også kort vei til friområder og gangavstand til byen. • Leilighetene er fra 81 til 112 kvm BRA • KBBL Eiendomsmegling håper på oppstart første kvartal 2018, og forventer da ferdigstillelse andre kvartal 2019. • I leilighetene i vakre Brunsvika blir det god standard, og det er utgang til veranda fra stua. Alt i leiligheten er på ett plan. • Bygg med seks leiligheter er fin størrelse – det er verken for lite eller for stort, mener Rune Johansen og Heidi Sæther i KBBL Eiendomsmegling. Leilighetene blir organisert i borettslag.

setter pris på. For de som ønsker å ta leilighetene nærmere i øyesyn, er det mulig å se tilsvarende leiligheter i Norddalsveien så lenge disse er ledige, opplyser Heidi Sæther i KBBL Eiendomsmegling. god plass

Sæther tror disse leilighetene er aktuelle for flere målgrupper. – Siden det er 2-3 soverom, gjør det at leilighetene både passer godt for familier som vil bo lettvint, og de eldre som vil ha mulighet til å ta imot overnattingsgjester. ta kontakt med megler for mer informasjon finansiering

Storskarven 65 vil bli organisert som borettslag. Det blir IN-ordning, det vil si at man kan velge å betale ned fellesgjeld helt eller delvis og dermed redusere fellesgjelda. Prosjektet blir også søkt inn i sikringsfondet, dette sørger blant annet for at man ikke er ansvarlig for naboens gjeld ved eventuelt mislighold. ••

rune johansen

heidi sæther

Eiendomsmegler Tlf. 478 58 541 rune@kbbl.no

Fagansvarlig/eiendomsmegler MNEF Tlf. 952 04 699 heidi@kbbl.no

Bomagasinet

nr. 1, 2018

medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

37


Enkelt og

n

yh

et

maritimt ingrid kvande

I idylliske Sveggesundet på Averøya kan du bo i praktiske tomannsboliger på ett plan – 10 minutter fra Kristiansund sentrum og 10 minutter fra Bruhagen.

Sveggesundet – det er lyden av idyll. På denne maritime perlen kommer det nå til sammen åtte boliger fordelt på fire tomannsboliger. Første byggetrinn består av fire enheter, og salget startet i slutten av februar. første byggetrinn til salgs

Tomteområdet ligger i nærheten av Kronborg Marina med sine fasiliteter. I Sveggesundet har man fin utsikt mot selve sundet, og kan

38


LEILIGHETENE • 80 kvm med mulighet for utvidelse • Fine boliger til yngre og eldre

ta kontakt med megler for mer informasjon

• Sentral beliggenhet på Averøya

rune johansen

heidi sæther

Eiendomsmegler Tlf. 478 58 541 rune@kbbl.no

Fagansvarlig/eiendomsmegler MNEF Tlf. 952 04 699 heidi@kbbl.no

følge med på båttrafikken – om man ikke er ute i båt selv. Det er nemlig lagt til rette for båt- og sjøliv – her er det også mulighet for å kjøpe naust i rekke – perfekt for den som virkelig vil utnytte nærheten til sjøen.

80 kvm + loft Prosjektet består av tomannsboliger på ett plan, der det er mulighet for å utvide med en loftetasje med ekstra soverom og ekstra stue.

Hver bolig er 80 kvadratmeter på hovedplanet, dvs. når man ser bort fra en eventuell loftetasje. – Dette prosjektet tror vi vil passe like godt for de som vil selge huset sitt og flytte over i en mer lettvint bolig, som for de som vil ha noe enkelt og så utvide etter hvert. Vi mener dette er fine boliger både til yngre og eldre, sier Heidi Sæther i KBBL Eiendomsmegling. – Den sentrale beliggenheten på Averøya med 10 minutter til Kristiansund og 10 minut-

Bomagasinet

• Ligger i nærheten av Kronborg Marina • Lagt til rette for båt- og sjøliv, med mulighet for å kjøpe naust i rekke.

ter til Bruhagen, tror vi også vil være viktig for mange potensielle boligkjøpere, legger Sæther til. enkel boform

Boligene blir organisert som borettslag. En slik enkel boform er ideell for mange. Med fleksibel finansieringsløsning – IN-ordning er det mulig å betale ned hele eller deler av fellesgjelda – noe mange etterspør i dag. ••

nr. 1, 2018

medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

39


Puss opp med MALIA! Nå også på facebook : facebook.com/MaliaKristiansund

SPAR PENG

ER!

MEDLEMSKORT

Jan Johansen 024 Medlemsnr: 185 8 Gyldig til: 03/1

370 Kortnr: 505 600

– Inntil 25% rabatt for KBBL medlemmer.

«Byens største utvalg i parkettgulv, laminatgulv, vinylgulv med mer. Og med KBBLs medlemskort, så sparer du masse penger hos MALIA» Hos oss får du alt du trenger av maling, interiør og verktøy! Besøk oss på Storkaia.

Vi forblir i sentrum - hjertet av Kristiansund!

Kristiansund, Arnulf Øverlandsgt. 14 Tlf. 71 67 25 40 Man-Fre: 9-18 (9-15)