Bomagasinet Skien 2-2022

Page 1

BO magasinet NR. 2

/

2022

Stortrives på mindre plass – FRA HUS TIL LEILIGHET

SIDE 34–35

Medlemsblad for

SKIEN BOLIGBYGGELAG

Ferieboligene er i bruk igjen SIDE 37–38

tema: fellesrommet til hygge og nytte

BYGDE SKØYTEOG BASKETBANE SIDE 6–7

BUSSTUR TIL BOVIERAN SIDE 10–11 FØLG OSS GJERNE!


Størst

på gulv Bergo:

Elegant og vedlikeholdsfritt gulv til terrassen eller balkongen. Kan ligge ute hele året – lett å legge.

Skien 415 34 701 – Porsgrunn 415 34 707


tema i dette nummeret: fellesrommet til hygge og nytte nummer 2 mai

2022

skien.bbl.no

Innhold faste spalter

Leder

Tema ........................................................... 13

marianne hegna

Mattipset ................................................. 24 Kryssord & Sudoku ............................. 27 Jusspalten ............................................... 28 Personlig økonomi .............................. 30

Bo bra og lev godt Denne gangen handler Bomagasinet om hvordan vi bor og hva som skal til for å trives godt der du bor. Det har vært forsket mye på hva som skal til for at vi har et godt liv. Boligen du bor i er selvfølgelig viktig, men i tillegg ser det ut til at når man har noe sosialt i livet sitt som betyr noe, lever man godt og får en bedre livskvalitet. Harvard-forsker Robert Waldinger har vært med på å lede en studie som har pågått helt siden 1938. Studien viser at gode relasjoner til andre mennesker er den viktigste faktoren for å ha livskvalitet og leve et langt liv. Du kan lese mer om dette på side 14. Naboskap og det å være en del av noe, hvor man deltar sammen på aktiviteter, gjør noe med oss. I flere av våre borettslag og sameier er det lagt til rette for sosialisering enten ute eller inne i fellesrom. Det legges opp til aktiviteter som gåturer, badstuebading, grillkvelder og strikkeklubber. Det er beboerne selv som tar

initiativ, og ofte er det noen ildsjeler som ikke nødvendigvis sitter i styrene som er igang­ setterne. Det er viktig at vi ser hverandre og ikke minst sender et smil og hilser på naboen. Vær nysgjerrig og delta på neste dugnad, kanskje er det her dere kan begynne å planlegge en ny aktivitet i borettslaget eller sameiet. I denne utgaven av Bomagasinet vil dere kunne lese om mange forskjellig aktiviteter og tiltak som gjøres rundt om i de forskjellige lagene. Vi håper det gir inspirasjon, og husk: det er lov til å kopiere! Har du tanker og ideer om et større prosjekt eller nærmiljøtiltak som lokalmiljøet eller bydelen kan ha glede av håper jeg du leser på side 6 og 7. Skien Boligbyggelags Bo- og nærmiljøfond kan bidra til å realisere og gi økonomisk støtte til tiltaket.

nyheter Bygde skøyte- og basketbane ......... 6 Biblioteket i kjelleren ............................ 8 Bovieran Falkum .................................. 10 Elveløkka brl. har to gjesterom ..... 30 Selge boligen .......................................... 32 Lokale medlemsfordeler ................. 33 Fra hus til leilighet ............................... 34 Ferieboligene i Costa Blanca ......... 36

God lesning!

To friske 17. mai-cocktails – s. 24

MEDLEMSBLAD FOR SKIEN BOLIGBYGGELAG

nr. 2, 2022

ansvarlig redaktør Direktør Marianne Hegna, Skien Boligbyggelag

skien boligbyggelag

Cappelensgate 11, 3717 Skien Postadr.: Postboks 156, 3701 Skien Tlf: 35 50 45 00 E-post: firmapost@skien.bbl.no Hjemmeside: skien.bbl.no

redaksjonell produksjon og grafisk utforming

medarbeidere i dette nummeret

TIBE Molde AS Postadr.: Postboks 473, 6401 Molde

Ole Bjørn Ulsnæs, Sylvia Erin Aarli, Gunn-Heidi Kittilsen og Tage Le.

Tlf: 71 20 12 00

utgitt av

E-post: bomagasinet@tibe.no

BS Media AS, Postboks 452 Sentrum, 0104 Oslo

annonser Tlf: 71 20 12 00 E-post: annonse@tibe.no

trykk Ålgård Offset, Ålgård

Bomagasinet nr. 2, 2022 medlemsblad for skien boligbyggelag

3


Medlemsfordeler

VI TAR HÅNDVERKSJOBBENE! Utbedringer eller reparasjoner – mindre eller større? Vi leverer byggservice-, entreprenør-, og skadeutbedringstjenester for bygg og eiendom til borettslag, sameier, privatpersoner og virksomheter! Vi har maskinkjører, rørlegger, snekkere, vaktmester, malere, brannvernleder, byggmester og ingeniør.

Vi søker dyktige tømrere/bas Boligbyggelagenes Boservice ønsker å styrke laget og søker derfor engasjerte tømrere og bas som liker å styre sin egen hverdag. Oppdragene våre er alt fra små oppdrag med kort varighet til større oppdrag innen rehabilitering av tak, vinduer, kledning mm. Vi ønsker også å tilknytte oss deg som erfaren tømrer som har fremtidige ambisjoner om å lede andre. Kontakt Vidar på tlf. 915 18 008 eller Wenche på tlf. 970 34 879

BO-SERVICE AS • Borgestadbakken 2 • 3712 Skien • Tlf: 478 03 080 - 915 18 008 • Faks: 35 91 10 10 • E-post: post@bo-service.no • bo-service.no


5% BONUS

PÅ HELE KJØPET Trenger du hjelp for å komme i gang – kom til Montér. Vi finner løsninger for deg. Som medlem i Skien Boligbyggelag får du medlemsbonus hos Montér. Bonus er kroner rett inn på din bonuskonto. Montér har alt du trenger til ditt bygge- og oppussingsprosjekt. For å få fullt utbytte av ditt medlemskap er det viktig at du registrerer ditt bankkort eller kredittkort. Gå inn på Skien Boligbyggelag sin app for å finne ditt nærmeste Montér byggevarehus.

Du får mer hos Montér


 SOMMER: Når isen er borte, er det basket som gjelder, sier rektor Kim Aas.

Fikk støtte fra Bomiljøfondet:

Skolen har fått skøytebane og basketbane I vinter kunne Stigeråsen skole ta i bruk sin nye skøytebane til stor glede blant elevene. Nå er isen smeltet, og banen er i bruk til basketball. SBBLs Bo- og nærmiljøfond har bidratt med 200 000 kroner til investeringen. ole bjørn ulsnæs

– Vi hadde ikke fått til denne satsingen uten støtte fra SBBLs Bo- og nærmiljøfond, fastslår rektor Kim Aas. – Vi hadde noen midler selv etter at vi vant Dronning Sonjas skolepris i 2019, men ikke på langt nær nok til å komme i mål. Banen kom på ca. en million kroner. Prispenger og støtte fra Boog nærmiljøfondet gjorde at vi hadde nok egen­kapital. Vi søkte spillemidler, og på den måten kom vi i mål. Området ved skolen er åpent for alle og et tilbud til alle borettslagene i nærområdet. NØDVENDIG MED OPPGRADERING

– Bakgrunnen for satsingen vår var at uteområdet på Stigeråsen skole var veldig slitt, og det var ikke mange ting å gjøre rundt skolen. Ballbingen, grasbanen og to basket­ballkurver var hele tilbudet, sier rektor Kim Aas. Skolen har kunnskap om at mange av elevene ved skolen ikke deltar i organiserte fritidsaktiviteter. Skoleledelsen er opptatt av å gjøre noe med den situasjonen. Stigeråsen skole ligger inne Gulsetringen med store boligområder tett ved. Det er en fordel for unger som skal til og fra skolen.

6

Men det betyr også at det er relativt langt til alle fritidstilbudene, som ligger samlet på vestsiden av Gulset, ut mot marka. – Derfor hadde vi lyst til å ruste opp det store uteområdet ved skolen, forklarer rektoren. – Det bor mange folk i skolekretsen vår, og vi ønsket å utvikle skoleanlegget til å bli et nærmiljøanlegg som også kan brukes av hele bydelen. Da må området bli et sted der det er hyggelig å komme. TILBUD TIL ALLE

Skolen har laget en pumptrack. Det er en lukket runde, eller bane, med en serie kuler, hopp og doseringer. Formålet er at du skal «pumpe» deg rundt banen i stedet for å tråkke, derav navnet pumptrack. Pumptracks er lagd for sykler, men man ser at de i noen tilfeller brukes av skatere også. – Det er viktig at vi klarer å gi et tilbud til alle de som ikke ønsker å være med i organiserte fritidsaktiviteter, forklarer Aas. – Det er mange unge som ikke føler seg hjemme i tradisjonelle idrettslag eller speideren. Derfor bygde vi en pumptrac, som har blitt veldig populær. Vi så at det kom flere hit til

s­ koleområdet etter skoletid i helger og ferier. Banen blir veldig mye brukt. UNDERSØKELSE

Skolen ønsket å gjøre skoleområdet enda mer attraktivt, og prosessen startet med en spørreundersøkelse blant elevene. Alle klassetrinnene ble tatt med. Spørsmålet var: Hva ønsker dere å ha på uteområdet – i skoletiden og etter skoletid. Først svarte alle elevene på et spørreskjema, og så ble svarene diskutert i grupper før hvert klassetrinn jobbet seg fram til en liste over de seks mest populære ønskene. – Det var to forslag som pekte seg ut, basket­ballbane og skøytebane, forklarer rektoren. – Nå har vi fått på plass begge deler i ett og samme anlegg. SBBLS BO- OG NÆRMILJØFOND

Representanter fra skolen hadde et møte med administrasjonen i SBBL. Der ble ønsket om en kombinert basketball- og skøyte­bane diskutert. Møtet resulterte i en søknad og til slutt 200 000 kroner i støtte til prosjektet. – Vi har lagt på pukk og asfaltert et dekke


VINTER: I januar ble skøytebanen åpnet, og behørig testet av (fra venstre) Leder bedriftsavdelingen i SBBL Tor Erik Aas, Inspektør på Stigeråsen skole Dorthe Naur, prosjektutvikler i SBBL Gunn-Heidi Kittilsen og rektor Kim Aas.

– Et godt prosjekt å støtte med en kant rundt. Da kan vi bare fylle på vann når det er kaldt nok. Vi har bygget kanten så høy at den er god å sitte på. Når vi ønsker at folk skal komme til skolen og bruke området, er det veldig viktig å ha sitteplasser. Når isen smelter, monteres basketkurvene på plass, og banen får et nytt bruksområde. Den nye banen kompletterer uteområdet som fra før har ballbinge, pumptrack-bane og noen lekeområder. Rundt skoleområdet er det gruset en 800 meter lang sti. Den blir brukt til skiløype når det er snø og til sykling på sommerstid. – Vi ser at mange også bruker den som tursti. Det er kjempefint. Mange som skal lære ungene sine å sykle, lufte bikkja eller bare ønsker seg en turløype, finner veien hit. Rektoren har en filosofi om at skoleom­ rådet skal være en samlingsplass for alle utenfor skoletiden. Her kan småbarns­ foreldre komme for at ungen skal leke, og her kan litt eldre unger bruke fasilitetene. – Jeg er veldig glad for at SBBL kan bidra til oppgradering av nærmiljøet på denne måten, sier Aas. – Det betyr mye for skolen, men det er også viktig for hele bydelen. ••

– I SBBL er vi opptatt av et godt ­bomiljø. For oss betyr det at vi også er opptatt av alt som skjer rundt våre borettslag. Derfor er den nye basketog skøytebanen på Stigeråsen et godt prosjekt å støtte, sier adm. direktør i SBBL Marianne Hegna. – Den nye banen er et tilbud til alle, ikke bare skolens elever. Skoleledelsen med Kim Aas i spissen ønsker å legge til rette for at skolens område skal være et fellesområde for alle beboerne i området – ung som gammel. Den filosofien har rektoren til felles med oss i SBBL, forteller Hegna. POSITIV SAMFUNNSAKTØR

Formålet for Skien Boligbyggelags Bo- og nærmiljøfond er å bidra til å realisere positive bo- og nærmiljøtiltak, som lokalmiljøet og bydelen kan ha glede av. Det kan søkes om alle typer tiltak, som gir verdi over tid. Tiltakene bør helst være konkrete, og er det en idé vi liker, blir vi gjerne med på reisen til en eventuell realisering. – Bo- og nærmiljøfondet er opprettet for å gi støtte til tiltak, som kommer alle medlemmer til gode og med spesiell vekt på bærekraft. Vi ønsker at Skien Boligbyggelag skal være en synlig og positiv samfunnsaktør, og da er slike prosjekter som dette midt i blinken. Vi er glade for å kunne støtte opp om en satsing som er positiv for alle beboerne på og rundt Stigeråsen skole, understreker Hegna. I 2022 er det satt av kr 500.000 til ut­deling fra fondet og prosjekter med fokus på bærekraft vil bli foretrukket. Muligheten for å søke åpner 01.06. ••

Bomagasinet nr. 2, 2022 medlemsblad for skien boligbyggelag

7


 BIBLOTEK: Astrid Skau er glad for at beboerne låner bøkene, og at biblioteket stadig vokser når folk setter igjen bøker i hyllene.

Biblioteket i kjelleren «Lån, les og sett tilbake.» Det er de enkle reglene som gjelder for biblioteket i borettslaget Brovik på Klosterøya Vest. ole bjørn ulsnæs

Tilbudet har eksistert i halvannet års tid, og interessen ser ut til å være stor. Bøkene blir lest, og beboerne bidrar med stadig nye bøker til utlån. FOR ALLE

Biblioteket er egentlig bare et tilbud til beboerne i Brovik, men ingen har noe imot at ­andre låner med seg en bok eller to. – Beboerne i Fosli, Solnes og vi har jo felles nedgang til parkeringskjelleren, så det skulle bare mangle, understreker Astrid Skau. – Biblioteket er åpent for alle som har tilgang til parkeringskjelleren.

8

Vi fører ikke noe statistikk eller lager oversikter, men jeg kikker alltid på bokhyllene når jeg er i kjelleren og ser at bøkene sirkulerer. Det er hyggelig. Det er Skau som tok initiativet til det lille biblioteket. Hun har fått tak i bokhyller, og hun fikk på plass de første bøkene. – Det startet med at Berit Borge, som bor i Fosli, og jeg snakket litt sammen. Vi har vært lærere begge to og syntes dette var en god idé. Dermed ble det bibliotek i begge borettslagene. Etter hvert har tilbudet vokst av seg selv.­

– Folk er flinke til å fylle på med bøker. De som ligger oppå hylla der, er kommet mens jeg var på ferie, og de skal snart få en ordentlig plass i reolene. INGEN STOR JOBB

«Biblioteksjefen» forteller at hun har en enkel jobb. Her gjør alle som de vil, og det går bra. Hun forsøkte å sortere bøkene for en stund siden, men det er det slutt på. Folk finner de bøkene de vil låne uansett, og bokutvalget tilsier at de som liker krim, har mest å velge i.


BIBLIOTEKET ER ÅPENT FOR ALLE SOM HAR TILGANG TIL PARKERINGSKJELLEREN

 BANE: Det nyeste prosjektet i Klosterøya Vest er å anlegge en bane for boccia på plenen ned mot Hjellevannet. Den er lagt inn på tegningene for området, og kommer så fort været tillater bygging, forklarer borettslagsleder Arne F. Olsen.

vokser stadig – Ja, vi har mange krimelskere i blokka vår – inklusive meg selv, mener Skau. – Og så er det praktisk. Nå har vi fått et ganske bredt utvalg, så det er enkelt å finne en bok en har lyst til å lese.

– Tirsdag formiddag møtes vi for å gå turer ulike steder i nærområdet f.eks. Laksestien, Fritidsparken, Lundedalen og Hjellevannet rundt. Vi har som regel med kaffe og noe å bite i, forklarer borettslagsleder Arne Fridtjof Olsen.

FLERE AKTIVITETER

Tilbudet om fellesaktiviteter i Brovik omfatter mye mer enn boktilbudet. Det er også tilbud om andre fellesaktiviteter. Når vær og temperatur er bra, samles de som vil til en kopp kaffe og en prat på fellesområdet mellom blokkene hver dag kl. 12:00.

ÅPENT OMRÅDE

Klosterøya Vest har også kommunale områder som brukes av mange. Det betyr at borettslagenes lekeplasser, kommunale leke­ plasser og badestranda kan brukes av hele byens befolkning. I det siste Er Klosterøya

Vest blitt havn for en flytende badstue. Det er et tilbud til alle, og båten driftes av Sauna Boats Telemark. Badstuebåten har plass til 10 personer og er vedfyrt. – Det nyeste prosjektet i Klosterøya Vest er å anlegge en bane for boccia på plenen ned mot Hjellevannet. Banen er lagt inn på tegningene for området, og den kommer så fort været tillater bygging, forklarer Olsen. – Utviklingen av området ledes av kontaktutvalget i Klosterøya vest grunneierforening i samarbeid med de enkelte borettslagene og utbyggerselskapet. ••

Bomagasinet nr. 2, 2022 medlemsblad for skien boligbyggelag

9


 PÅ BESØK: Klimaet i fellesområdet er veldig behagelig, og det gir en god ramme rundt en sosial hverdag sier Per og Ragnhild Amlie. Ekteparet var tidlig ute med å kjøpe leilighet i Bovieran Falkum, og besøket i Vänersborg trygget dem på at de har gjort et godt valg.

Busstur til Bovieran I VÄNERSBORG MED INTERESSENTER OG KJØPERE Rett før påske reiste 30 forventningsfulle interessenter for å besøke et Bovieranprosjekt i Sverige. Folk var veldig imponert, og gleder seg til det kommer et lignende prosjekt på Falkum.

ole bjørn ulsnæs

Bovieran Falkum er det første prosjektet i Norge. Det er bygget tilsvarende boliger i Sverige og Danmark, og nå ligger Skien i front av norsk boligutvikling. SPENNENDE BEFARING

Før påske inviterte Skien Boligbyggelag, Eiendomsmegler1 og Bovieran Falkum As interessenter til en spennende befaring på et Bovieran prosjekt i Vãnersborg i Sverige. Turen gikk med buss fra Skien til Sandefjord

10

med båt videre til Strømstad og deretter en times kjøring før vi var fremme på dette fantastiske stedet. – Når det gjelder Bovieran, så er det riktig å si at «du tror det ikke før du får se det», mener Kittilsen. – Derfor tar vi denne turen til nabolandet for å vise fram hvor flott Bovieran virkelig er. Vinterhagen er så spesiell at det blir vanskelig å forklare hvor fint det blir. Folk må nesten se selv. – Vi var tidlig ute med å bestemme oss for å kjøpe Bovieran-leilighet, forteller Per

Amlie. – Det handler for oss om en trygg framtid. Kona mi, Ragnhild, er 71, og jeg er 76 år. Vi vet ikke hva som skjer framover, og i det perspektivet framstår Bovieran Falkum som er godt sted å bo. DET SOSIALE ASPEKTET

Amlie er helt klar på at de har det svært godt i borettslaget på Svea, der de bor nå. Men likevel er det sosiale aspektet i Bovieran attraktivt. – Klimaet i fellesområdet er veldig


 PRIVAT: Fellesområdet er tilrettelagt for sosialt liv. Ønsker man å være privat, lukker man døra eller setter seg i sin egen kaffekrok på utsiden av leiligheten, sier Maria Andersson. Hun bor i Bovieran i Vänersborg.

 GODT KLIMA: Vinterhagen har et temperaturstyrt klima med den franske rivieraen som forbilde. Trær og vekster er nøye utvalgt for å skape et harmonisk og avslappende miljø i fellesområdet.

 KAFFE: H anne Holmbe rg

serverer kaffe i bussen

behagelig, og det gir en god ramme rundt en sosial hverdag. I dag er vi spreke og trener mye, men ting kan forandre seg fort i vår alder. Vi har hatt evnen til å se framover og ta beslutninger i forkant av eventuelle endringer.

tror vi kommer til å oppholde oss mye ute i fellesområdet, og besøket i Sverige bekreftet forventningene våre når det gjelder den delen av prosjektet. I tillegg tror jeg bygget på Falkum blir mye finere, ikke minst fordi det blir brukt mer treverk enn i Vänersborg.

INNFRIR FORVENTNINGENE

GUNSTIG FINANSIERING

– Vi opplevde begge at vinterhagen var veldig flott. Plantene og middelhavsklimaet skaper en atmosfære som er utrolig behagelig. Jeg

Per Amlie legger også vekt på at kjøp av en leilighet i Bovieran Falkum er en god investering. – Sånn som markedet utvikler

seg, er det liten risiko ved å kjøpe seg inn i Bovieran Falkum. Og finansieringen er gunstig, så dette kommer til å bli bra. Jeg er sikker på at det er en god investering, og vi håper at boformen innfrir forventningene vi har til et godt sosialt liv. Vi falt veldig for det felles kjøkkenet og møterommet med fasiliteter til selskap og feiringer. I tillegg er det flott med en gjesteleilighet. Da ligger alt til rette for å få familien på besøk, mener Per Amlie. ••

Bomagasinet nr. 2, 2022 medlemsblad for skien boligbyggelag

11


Strøm ‘PAW Patrol’ på dagen - og ‘Wisting’ på kvelden Med Altibox får du lynrask fiber og underholdningen du vil ha. Velg den tv- og internettpakken som passer akkurat deg, uavhengig av hva naboen velger! Styret kan enkelt be om et tilbud fra oss, hvis du som beboer spiller det inn. vikenfiber.no/boligselskap


Bo bra, leve godt

ingrid kvande

tema: fellesrommet til hygge og nytte

Forskning viser at sterke relasjoner og sosial integrasjon er det viktigste for å leve et langt liv. Det er opp til hver enkelt av oss om vi snakker med menneskene vi møter, men med mange naboer har vi gode forutsetninger for å være sosial. Det får vi i borettslaget!

13


Bo bra, leve godt Borettslag og sameier, der mange mennesker bor samlet, er supre arenaer for å være sosial. Og nettopp det å involvere seg sosialt, viser seg å være veldig bra for helsa. ingrid kvande

Den kanadiske forskeren Susan Pinker, ga i 2014 ut boka «The village effect», som sam­ menfatter forskning hun har gjort på den høye levealderen i fjellbyen Villegrande på øya Sardinia i Italia. Her blir folk skikkelig gamle – det er seks ganger så mange hundre­ åringer der som i Italia generelt, og ti ganger flere enn i USA!

hva som skaper det gode liv. Harvard-forsker Robert Waldinger har vært med å lede en Harvard-studie som har pågått siden 1938, og også der peker relasjoner seg ut som en viktig faktor for både levealder og livskvali­ tet, så her har vi tydeligvis medisinen på å leve både lenge og bra! (Både Pinkers og Harvards forskningsresultater er presentert på YouTube).

BEDRE ENN RØYKEKUTT OG TRENING

Pinker var nysgjerrig på hva dette skyldtes, og startet et møysommelig arbeid for å finne årsakene. Det skulle vise seg at noe var en viktigere bidragsyter til den høye levealderen enn både middelhavskosthold, frisk luft, influ­ ensavaksine, kutting av røyken og å trene.

BORETTSLAGET GOD RAMME

Er du ikke den mest sosiale av personlighet, kan det lønne seg å jobbe med saken og gi deg selv i oppdrag å være sosial. I borettsla­ get har du de beste forutsetninger for å trene: Med mange naboer, har du gode muligheter til å være sosial.

MENNESKER ER SOSIALE

Det som reduserer sjansen for å dø mest, ifølge Pinkers forskning, var sterke relasjoner og sosial interaksjon, dvs. kontakten med andre mennesker i løpet av dagen: om du snakker med personen i kaffebaren, med postmannen, med naboen og med personen som lufter bik­ kja borti gata, eller om du unngår kontakten. LEVE LENGE OG BRA

Ved Harvard i USA har de også forsket på

14

SKAPER ARENAER

I mange borettslag er man også dyktige til å skape arenaer og rammer der beboerne kan være sammen. Det kan være gjengen som møtes til badstuebading, de som spiser vafler sammen hver mandag, de som har en strik­ keklubb, og de som møtes til biljardspilling eller i treningsrommet etc. Ifølge forskningen kan det å legge til rette for sosial aktivitet vise seg å forlenge livet – med et smil. ••

DET Å LEGGE TIL RETTE FOR SOSIAL AKTIVITET KAN VISE SEG Å FORLENGE LIVET – MED ET SMIL


VIKTIGE ÅRSAKER TIL HØY LEVEALDER Effekt størrelse Graf fra Susan Pinkers bok "The village effect". Sterke relasjoner og sosial støtte Sosial integrasjon*

Forhold forbundet med dødelighet

Røyke færre enn 15 sigaretter pr dag Å kutte røyken (de med hjertelidelser)

Tiriltunga borettslag

Slutte med hard drikking Ta influensavaksine Rehabilitering etter hjerteattakk

Les mer

Trening Å være slank versus overvektig Å behandle høyt blodtrykk Å puste inn ren luft versus forurenset luft 0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Graf hentet fra «The village effect» av Susan Pinker.

Fagerli Terrasse Les mer

* Sosial integrasjon refererer til sosial involvering på mange nivå

 FAGERLI TERRASSE: Anders og Vigdis Noddeland, Per og Oddrun Flørenes, Randi Nordvoll, Britta Holtti, Elisabeth og Per Arne Richardsen, Hans. A. Iversen og Anne Grete Raaen. Foto: Torunn Nerdalen Tinghaug

Fredagens møtested I Fagerli Terrasse i Arendal strimler det en gjeng ned til fellesrommet hver fredag ettermiddag. Noen har med seg et vinglass, andre har andre preferanser. Et sosialt treff ser de alle fram til på denne tiden av uka. – Fellesrommet vårt er et skikkelig pre for hele blokka, og det er vi 100 % fornøyd med. I rommet er det plass til ca. 20 stykker, og

her har vi blant annet møter og julebord. Det er også overnattingsmulighet der, sier Hans A. Iversen i Fagerli Terrasse. Han er en av de som liker å møtes for en god prat ved ukeslutt. Fellesrommet i borettslaget er på ca. 40 kvm, og har kjøkkenkrok, stort langbord, en sofagruppe som kan gjøres om til dobbelt­

seng, samt toalett og vask. – Vi møtes i fellesrommet hver fredag kl. 16, og sitter der i en time til halvannen. Da kommer de som har lyst, og det er alltid noen der. Om sommeren flytter vi ut, for vi har laget en veldig fin uteplass også – vi har fine arealer å møtes på, og vi har det veldig gøy sammen, forteller Hans A. Iversen. ••

15


tema: fellesrommet til hygge og nytte  DAMEKLUBB: Åse Stall, Ann Mari Voll, Else Aakvik, Ingrunn Brevik, Sølvi Frisnes, Gunn Hagen, Inger Otterlei, Ella Norstedt, Eli Clemson, Liv Aarset og Hilda Hosen.

 HERREKLUBB: Raymond Aarøe, Magnar Vold, Asbjørn Toft, Hans Blø, Halvard Hosen, Finn Hagen og Terje Olsen.

Blir kjent med naboen I Tiriltunga borettslag i Molde søkte de MOBO-fondet i boligbyggelaget om støtte, og fikk 100.000,- til å sette i stand det som i dag heter Tirilstua, slik at den kunne bli et samlingssted for beboerne. Og det har slått til. Hver onsdag og tors­ dag hele året er det henholdsvis dameklubb og herreaften i Tirilstua, og da er det stor stemning. Noen ganger kan det høres latter helt ut i gangen. DAMENES ONSDAG

– Det er veldig kjekt at vi kan gjøre noe sosi­ alt sammen. Det er ikke så mange man ser gjennom dagen, men på denne måten blir man godt kjent, sier Hilda Hosen. Hun sitter i styret i borettslaget, og er en av damene som møter hver onsdag. Dameklubben startet som strikkeklubb, men etter hvert raknet det konseptet litt. Etter hvert la damene opp til at det sosiale skulle være den røde tråden, og de følger ikke noe fast mønster. Noen ganger er det ostekveld, før jul var det juleverksted, så opplegget varierer.

16

Det som er sikkert, er at alle er velkomne. – Vi er raske til å huke tak i nye beboere, og inviterer de til å bli med i klubben, fortel­ ler Hilda. TORSDAGSKLUBB

Det samme gjelder for herrene – dørene står åpne hver torsdag. Da er det nemlig herrene som har førsteretten i Tirilstua. Hver torsdag samles 10-15 karer i Tirilstua for kaffe og en prat. – Vi er ikke så systematiske som damene. Vi bare møtes, setter på kaffen og prater om løst og fast. Det kan være alt fra fotball, lokal­ historie, gang- og sykkelveier og situasjonen i Ukraina. Vi prøver å unngå å snakke om styresaker, sier tidligere styreleder Hans Blø. – Vet du hvorfor vi gjør dette? spør Terje Olsen, og viser meg plakaten som informerer om dameavdelingen og herreavdelingen. Nederst står det: «Bivirkning: du kan risikere å bli kjent med naboen». – Derfor. Det å bli kjent med naboen er viktig, vet du, sier Terje. ••

 PLAKAT I HEISEN: "Du kan risikere å bli kjent med naboen"


VI TESTET OPPSKRIFTEN PÅ Å LAGE

Luftig hagebenk! En benk er fin, for da kan du dele sitteplassen med flere. Og kanskje du skal lage benk selv? Umulig, sier du? Nei da, vi har testet.

ingrid kvande

Vi tok utgangspunkt i oppskriften på monter.no, og kjøpte inn nødvendige materialer. Så var det bare å lade opp med arbeidslyst, og det ble et artig pro­ sjekt for eldre og yngre snekkere. Du trenger: terrassebord, skruer, borr (eventuelt), skrumaskin og sandpapir. Og maling eller beis for etterbehandling.

God planlegging er halve jobben.

Monté r

DU: GGER Y B K I SL ig

Skruene er i 5 cm x 0,5 cm, som i oppskriften.

Det er kjekt med litt hjelp.

Godt fornøyd med resultatet. Ingenting er som å spise vafler på egenprodusert benk!

n g hvorda

viser de

ERE Å SE FL TER P O DUK PRO NTER.N MO

TIPS:

t

enk luf

Hageb

Materialene er innkjøpt og kuttet i riktige lengder.

• Jo mer nøyaktig du er når du sager materialene i oppgitte mål, jo mindre pussing blir det til slutt. • Legg merke til hvor du setter skruene, slik at du ikke skrur på samme sted og treffer skruen under når du legger på neste lag med materialer. • Dersom du forborrer hullene, blir det enda enklere å skru.

å være

grad lighets

Vanske

H 50

er. hva r de tt ha du treng er deg e en flo snekker. Vi ha verktøy -3. Vi vis Å bygg holdt en nk på 1-2 g og hva slags er forbe e en hagebe g-for-ste lag det ste du kan du gjør hvordan

Lett

Du får 1

kun kt som et prosje deg, slik at

e for B 35 cm nk pskrift nger ikk ialer, Hagebe x L 150 cm x med benk tre et en enkel op nger av mater cm du tre rfor lag gebenk

s mer ho

Her finner du oppskriften på benk:

www.monter.no/tips-og-inspirasjon/gjor-det-selv/hagebenk-luftig/ 17


SVEA FYR BORETTSLAG:

Trivselsgruppa: DET ER KARI OG TOVE, DET Ved juletider samles beboerne til gløgg. I august er det sommerfest. Og hver torsdag i sommerhalvåret møtes noen av beboerne i Svea fyr borettslag på brygga for en prat og en kopp kaffe. Bak står Trivselsgruppa – i praksis Kari og Tove. ole bjørn ulsnæs

Kari Kverndokken og Tove Steinmoen har brukt noe av fritiden sin på Trivselsgruppa i mange år. I tillegg til samlingene de to driftige damene tar initiativ til, har noen i boretts­ laget gått sammen om en badstue på borettslagets brygge. Svea fyr borettslag ligger, som navnet indikerer, ved vannet, nærmere bestemt ved Skienselva. Og det store bryggeanlegget er samlingsplassen i borettslaget. Her er det feiret bursdager, og på torsdager i den varme årstiden er brygga møteplass for de som vil ha en god prat over kaffekoppen.

BYGGET BADSTUE

For noen år siden bygget noen av beboerne en badstue. En driftig kar søkte den lokale sparebankstiftelsen om tilskudd, og badstue­ gjengen fikk midler til et byggesett. Selve badstua bygget de selv, og det er 12 medlem­ mer som har betalt seg inn i badstuegjengen. – Vi som bruker badstua, betaler litt hver måned. Det går en del strøm til å få opp varmen, og vi kunne ikke legge den kostna­ den på borettslaget. Tove er en av de ivrige brukerne og bader hele året. – Det er utrolig deilig å sette seg inn i den varme badstua etter et bad i elva, som holder tre til fire gra­ der på vinterstid.

GLØGG, PEPPERKAKER OG GRILLMAT

 BAD OG BADSTU: Om det er sol og varmt, så sitter vi ute etter badet. Men når det er kaldt, går vi i badstua etterpå, sier Tove Steinmoen. Torsdag da vi var utom, hadde hun fått med seg Anne Siri Okkenhaug Kvello.

18

– Det har ikke vært lett å samle beboerne til sosiale lag i en koronatid, men nå ser vi framover og håper beboerne er klare for å ses igjen, sier Kari. Før jul samles folk til gløgg og pepperkaker på brygga. – Vi har pleid å ha godt besøk. Det har vært kaldt, men vi har kledt godt på oss, ønsket hverandre «God Jul» og hatt det hyggelig noen timer. – I mange år har vi også holdt en som­ merfest i august. Da tar folk med seg mat og drikke ned på brygga. Vi tenner griller, og så ordner alle seg selv, forteller Tove. – Det er alltid veldig hyggelig, og ofte komme det folk fra de andre boligene i området.

TO SOSIALE DAMER

Damene i Trivselsgruppa, det vil si for det meste Tove, pynter med blomster og stel­ ler litt med uteområdene også. Og damene sørger for torsdagstreffene på brygga. – Hvorfor tar dere på dere dette ekstraarbeidet? – Ganske enkelt fordi vi synes det er hyg­ gelig å bli kjent med naboene og å få til noe trivelig for alle beboerne, forklarer Kari. – Vi er vel to sosiale individer og synes det er hyggelig å treffe folk selv. – Det er her vi bor, og det er her vi skal trives. Og vi vil at alle andre her også skal trives, følger Tove opp. ••


 TRIVSELSGRUPPA: Kari Kverndokken og Tove Steinmoen utgjør Trivselsgruppa, og brygga er sentral i de fleste arrangementene.

 BRYGGA: Svea fyr borettslag ligger ved Skienselva, og det er brygga som er samlingspunktene. Bildene er fra en St. Hansaften og en gløggsamling vinterstid. Foto: Privat

19


Er du klar for vår og sommer?

lve n

Foto: Talgø/Nathan Lediard

M to: Fo

oe

Hygge og glede er stikkord vi forbinder med livet på terrassen. En fin terrasse er med på å løfte fasaden på huset ditt, fellesarealet eller bakgården i borettslaget. I tillegg får du et ekstra uterom til bruk i sommerhalvåret. Bor du i leilighet med balkong er det kanskje tid for nytt gulv på denne også? frank g. mo, bbl pivotal/montér

Foto: Moelven

20

moelven/talgø

Foto: Talgø/Ragnar Hartvig


Å

bygge en terrasse kan være alt fra en enkel platting, til en terrasse med pergola og stor trapp. Det er noen ting det kan være lurt å tenke på før du begynner å bygge ter­ rasse, som for eksempel: Hva slags grunn har du og hvor bor du? Dette avgjør hva slags fundamentering du bør bruke.

CU-IMPREGNERT • Kobberimpregnert furu for økt levetid • Holdbarhetsklasse 1 • Vedlikeholdes annenhvert år med beis eller olje

Deretter gjelder det å velge riktige terrasse­ bord. I valget må du også tenkte på vedlikeholds intervaller, beskyttelse mot sopp og råte og utseende som for eksem­ pel en sølvgrå patina. Valget påvirkes av smak og behag og ikke minst formål. Stil, vedlikehold og pris teller når du skal velge terrassebord.

ROYALIMPREGNERT • Impregnert og kokt under vakuum i Royalolje • Motstandsdyktig mot sprekk, flis, krymp og svelling • Trenger ikke olje/beis de første 6-10 år • Vaskes årlig

PERGOLA, LEVEGG, REKKVERK ELLER UTETRAPP?

En levegg gjør at man kan lage seg en skik­ kelig god og varm solvegg. Trenger du heller skjerming fra sola, kan det være lurt å bygge en pergola. Hvis terrassen er høyere enn en halv meter over bakken må du ha rekkverk, og en romslig trapp kan bli et fint sittested. PROFFE TERRASSETIPS:

• Skal terrassen være over en halv meter høy? Da må det monteres rekkverk for at terrassen skal være forskriftsmessig oppført. • Vi anbefaler at du lager 3–5 mm avstand mellom terrassebordene. Husk at tre er levende materiale. • Helt nye trykkimpregnerte terrassebord er fuktige og krymper når de tørker. De skal derfor legges med mindre avstand enn de vedlikeholdsfrie terrassebordene. • Bruk skruer i stedet for spiker! Dette hol­ der bedre over tid. Til trykkimpregnert og royalimpregnerte terrassebord anbefaler vi skruer av merket Novipro, A2 som er

Det er mange typer materialer å velge mellom, eksempelvis trykkimpregnert eller varmebehandlet furu, royalimpregnert, Kebony, Trex vedlikeholdsfrie bord, eller helt ubehandlet utegulv. Er du usikker på forskjellen mellom dem og kanskje opptatt av vedlikeholdsfrie bord? Her er noen tips:

VARMEBEHANDLET • Varmebehandlet på ca 215 grader under vakuum • Holdbarhetsklasse 2 • Trekker lite fuktighet. Lite sprekk. • Trenger ikke vedlikehold. Kun vask om våren. Oljes dersom man ønsker å beholde farge.

rustfritt. Til brygger og andre miljøer som er utsatt for mye vær anbefaler vi syrefaste skruer, Novipro A4. • Hvor mange skruer du behøver avhen­ ger av hvilke terrassebord du velger. En enkel huskeregel er at du behøver ca. tre skruer per meter når du bygger med en avstand på 60 cm mellom bjelkene. • Monter terrassebordet på riktig side for å unngå kuving. • De delene av terrassen som er i direkte kontakt med jord bør være impregnert i klasse A. BYGGE SELV ELLER FÅ HJELP?

Om du ønsker å bygge terrassen helt selv kan du finne mange gode tips, oppskrifter og videoer bl.a. på monter.no. Husk at du kan kontakte byggevarehusene dersom du står fast underveis. Når du har funnet ut hvordan drømme­ terrassen din skal se ut, har du muligheten til å bare lene deg tilbake. I Montér Byggeservice kan vi hjelpe deg med å finne en dyktig hånd­ verker som kan gjøre jobben for deg. ••

KOMPOSITT • 95,4% resirkulert materiale • Vedlikeholdsfritt • 25 års garanti • Skjult innfesting • Vanskes årlig Foto: Moelven

Foto: Talgø/Nathan Lediard

Når du har funnet ut hvordan drømme­ terrassen din skal se ut, har du muligheten til å bare lene deg tilbake.

I Montér Byggeservice kan Montér hjelpe deg med å finne en dyktig håndverker som kan gjøre jobben for deg. Hos Montér får du som medlem i //BBL// alltid 5 % bonus på toppen av alt du handler når du betaler med et betalingskort som du har registrert på ‘’Min side’’. Bonus får du hos de fleste Montér varehus. Se oversikt i appen for Montérvarehus.

21


TO FRISKE

17. mai-cocktails – Til nasjonaldagen synes jeg det er morsomt å bruke akevitt. Hva passer vel bedre enn å bruke nasjonalbrennevinet på en slik dag? Når vi har den kulturskatten som akevitt er, bør det brukes en slik dag, mener bartender Odin Solbakken. – Og selvsagt har vi en alkoholfri variant. ole bjørn ulsnæs

 Alkoholfri Virgin Paloma og Oslo Mule med akevitt.

Vi utfordret bartenderen til å blande to friske og sommerlige drinker til 17. mai og varme vårkvelder framover. – Jeg har grublet litt på hva jeg skulle pre­ sentere, og endte opp med Oslo Mule. Den er sommerfrisk og lettdrikkelig. Mule er en drink blandet med en grunnsprit og inge­ færøl, og den er enkel å mikse. Det typiske er Moscow Mule, som tar utgangspunkt i vodka. Som alkoholfritt alternativ blir det en «Virgin Paloma». Den er egentlig med grape­ frukt og tequila, men jeg bruker agavesirup i stedet. Det er en enkel og fresh cocktail, som passer på blonde sommerkvelder. ALKOHOLFRITT

– I «Virgin Paloma» bruker jeg grapefrukt og balanserer det ut med lime og agavesirup. Her må jeg finne fram shakeren, og det er

22

noe av det morsomste jeg vet. Odin starter med grapefruktjuice, som han ganske enkelt lager ved å presse juice som renner ned i måleglasset. Så har han lime og agavesirup oppi shakeren og rister løs i ca. åtte sekunder. – Jeg shaker denne drinken for å blande sitrusen med sukkeret og for å få luft i drin­ ken. De som ikke har en shaker, kan bruke et norgesglass eller hva som helst annet som kan ristes. Så legger bartenderen en halv ring med salt på glasset. Det gjør han ved å gni limejuice på toppen av glasset og rulle det i salt. – Salt kombinert med grapefrukt gir en bitter og syrlig, alkoholfri sommerdrink. Innholdet fra shakeren bør siles når det helles over i glasset. Det er for å få ut frukt­ kjøttet fra grapefrukten.

Til slutt fylles glasset opp med tonic og pyntes med en grapefruktbit. «OSLO MULE»

Bartender Odin begynner med å ha isbiter i glasset. Han mener dette er en enkel drikk å lage, det er bare å blande sammen ingre­ diensene. Så har han i akevitten, heller over hylle­ blomstlikør og sitronjuice og to stenk med Angostura orange bitters. Det er en polvare. Til slutt har han oppi 5-6 blader med mynte. Det er både til pynt og for smakens skyld. Så legges det noen skiver agurk i glasset før drinken avsluttes med ingefærøl. – Det ser utrolig fresht ut, og mynte er den typiske garnishen til en mule. Agurk og akevitt spiller godt sammen og blir en kul smakskombinasjon. Dette er min variant


T

DER

OD

BA

KKE

N

BAR

EN

IN SO

L

av Oslo mule. Slik er det med cocktails. Alt er laget før, så det gjelder bare å finne sin egen personlige tvist. Denne ferdigstilte jeg i går og testet den ut på flere – heldigvis med god respons.

som kokk og bartender på en kulturpub og ble utfordret av sjefen til å lære å lage drin­ ker. Det tok jeg kanskje litt for seriøst, for­ nå fullfører jeg utdanning som brennevinsommelier. ••

• 4 cl Gammel Oppland

SMAKSVARIASJON

– Vin er vin, liksom, men jeg synes det gir så stor smaksvariasjon å jobbe med brennevin, svarer bartenderen på spørsmålet om hvor­ for han har begynt i denne bransjen. – Det er mer utfordrende å jobbe fram en ordentlig velbalansert cocktail, der alle ingrediensene er spiller sammen. Odin Solbakken har bakgrunn som kokk og har alltid vært opptatt av smak. Det er en fagkunnskap han tar med seg inn i jobben som bartender på Strøm mat & bar i Skien. – De gode opplevelsene rundt bordet har alltid vært viktig for meg. Jeg jobbet

OSLO MULE • 1 cl St. Germain hylleblomstlikør

VIRGIN PALOMA

• 1 cl sitronjuice • to stenk Angostura orange bitters

• 5 cl grapefruktjuice • 3 cl lime • 3 cl agavesirup

• 5-6 blader mynte • noen agurkskiver • 2 dl ingefærøl

• ristes skikkelig • glasset fylles opp med tonic

23


Føl deg trygg

Når du er på tur, kan du være sikker på å oppleve alt fra strålende sol til friske vindbyger og pøsregn. Da er det greit å velge LMC; vognog bobilmerket på markedet med 12 års tetthetsgaranti på mange av sine modeller. De ulike modellene er spesielt tilpasset tilpasset norske forhold og fås i ulike utstyrsvarianter med et bredt utvalg av planløsninger.

24

Se LMC på lager hos Norges største forhandlernett

LMC selges gjennom Norges største forhandlernett. Finn forhandler og se kampanjer på solidimport.no


kryssord og sudoku

Kryssord & Sudoku Tre vinnere av kryssord får fem Flax-lodd hver, og i tillegg deler vi ut fem Flax-lodd til tre vinnere av sudoku. Merk konvolutten med Kryssord 2-2022 eller Sudoku 2-2022. Svaret sendes til TIBE, postboks 473, 6401 Molde. Svar kan også sendes på epost til: bomagasinet@tibe.no.

Innsendingsfrist 31. juli 2022.

LØSNING KRYSSORD NR. 1, 2022

Vinnere kryssord 1/2022: Line Solbak, Tustna Bodil Hammervold Espelund, Skåla Laila Tveide, Lillesand Vinnere sudoku 1/2022: Anne Mette Kristiansen, Nedenes Siv Wulff, Tustna Robert Sandodden, Skien

Lett

Middels

Jeg har løst det! Fyll ut kontaktinformasjonen din nedenfor og kryss av. Navn

Adresse

Postnr./Sted

kryssord

sudoku

25


jusspalten

Balkonglivet

Hvem har ansvaret for vedlikehold av balkongen? Og kan jeg innrede balkongen som jeg vil, eller må jeg følge styrets retningslinjer om for eks. fargevalg på balkongtrekk, blomsterkasse og annet?

26


DEN ENKELTE BOLIGEIER KAN ØNSKE Å FORSKJØNNE BALKONGEN, F. EKS LEGGE ET LITT MER EKSKLUSIVT DEKKE PÅ GULVET

Balkonger henger fast på fasaden og er en del av bygningskroppen til boligselskapet. Rehabilitering av selve balkongkonstruksjo­ nen gjøres gjerne i forbindelse med fasade­ vedlikehold, og regnes som boligselskapets ansvar, både i borettslag og i eierseksjons­ sameier. Det er veldig lite hensiktsmessig at hver enkelt eier skal gjøre enkeltvis vedlike­ hold som dette. Vedlikeholdet som gjøres fra dag til dag, som å vaske gulvet, holde sluk åpne, slik at vann renner av osv. er innenfor boligeiers ansvar. I NBBLs standardvedtekter for både borettslag og eierseksjonssameier er dette beskrevet. Den enkelte boligeier kan ønske å forskjønne balkongen, f. eks legge et litt mer eksklusivt dekke på gulvet. Det står man fritt til, så lenge man ikke påfører den bærende konstruksjo­ nen skade. Forhør deg med boligselskapet om du er usikker på hvordan ditt tiltak vil påvirke konstruksjonen. Balkongene er en del av den helheten som fasaden er. Dersom balkongene har veldig forskjellig uttrykk, kan det se lite fint ut. Det er derfor vanlig at husordensreglene i bolig­ selskap har regler om farge på markiser og balkongtrekk, og også regler om hvilken type markiser og trekk som kan benyttes. Dette må du rette deg etter. Man kan bruke balkongen slik balkonger van­ ligvis brukes. Det vil si at man kan plassere møbler og planter der, og bruke det som et ekstra uterom. Hva den enkelte synes er pent

av møbler og pynt på balkongen vil variere, men her kan ikke styret gripe inn og beslutte at man må velge en bestemt farge på møbler eller en bestemt type. Det må være opp til boligeieren å bestemme. Man kan imidlertid ikke bruke balkongen som en ekstra søppelkasse. Søppel skal plasseres i søppelrom, eller leveres på kommunens retur­ punkt. Dette må man ordne selv. Langvarig lagring av søppel kan utgjøre en fare både for brann og skadedyr, og vil ikke være tillatt. Å plassere andre innretninger på balkon­ gen kan være mer tvilsomt. Utebad/Jacuzzi er i dag mer vanlig enn tidligere, men det innebærer en stor vekt, og mye vann som kan volde skade om det kommer på avveie. Dersom man ønsker å plassere en slik større innretning på balkongen, må dette søkes til boligselskapet, som både må vurdere om det er innenfor bærelasten til balkongen, og om dette er et tiltak som er innenfor vanlig bruk av balkongen. Her vil det være forskjell på størrelsen til balkongene, hvordan konstruk­ sjonen er bygget opp, skadepotensialet som kan oppstå osv. Hva med varmepumpe – Kan jeg plassere det på balkongen uten å spørre styret? Nei, det kan du ikke. Selv om pumpen kan plasseres innenfor balkongen, uten at andre ser det, så innebærer monteringen et større inngrep i fasaden. Det må du søke styret om tillatelse til å gjøre. Det blir da opp til styret om de vil tillate varmepumpeinstallasjoner eller ikke. Vær oppmerksom på at en varmepumpe som ikke er sikkert montert høyt oppe på fasaden,

kan gjøre fatal skade om den faller ned og treffer andre beboere. Bruken av balkongen må ikke være unødven­ dig til ulempe eller skade for naboene. Det betyr at man må ta hensyn til sine naboer. Man kan for eks. ikke spille høy musikk til langt på natt eller sitte og grille, og sende grillos rett inn naboens vindu. Grilling skal man uansett være veldig forsiktig med på en balkong, da ukontrollert flamme kan få store og alvorlige konsekvenser. Det er normalt forbudt å bruke kullgrill på en bal­ kong. Her må man tenke brannvern, og det er normalt regler om dette i husordensreglene. Røyking er et tilbakevendende diskusjons­ tema, selv om det etter hvert er flere som har stumpet røyken. Som utgangspunkt er det lov å røyke i sitt eget hjem, men dersom man røyker på en måte som er til skade eller sjenanse for andre, så kan røykingen være problematisk. Å røyke på balkongen, slik at røyklukten siver inn i naboens barnerom, vil ikke være å ta tilstrekkelig hensyn til naboen. Dersom balkongen er plassert slik at røyking vil være sjenerende og plagsomt for naboen, så kan styret ilegge balkongeier røykeforbud på balkongen. ••

line c.b. bjerkek advokat, nbbl

27


personlig økonomi

Ny økonomisk virkelighet Krig og pandemi er tilbudssidesjokk som endrer og destabiliserer verden vår.

Da Covid-19 traff global økonomi for to år siden var det som å slå av lysbryteren. Det skapte den dypeste økonomiske nedturen i moderne tid, men også den korteste. Sentralbanken kuttet raskt styringsrenten til null. Samtidig tok regjeringen i stor grad regningen, både for næringsliv og de som ble permittert. Dette var lang i fra unikt i Norge. Også internasjonalt så vi en koordinert penge- og finanspolitisk mobilisering som mangler historisk sidestykke. Slik bidro myndighetene til at etterspørselen forble sterk. Faktisk så kom den tilbake som en rekyl. Allerede noen måneder etter det første smitteutbruddet var det tydelig at pengene satt løst i bolig­ markedet og andre åpne sektorer som ikke var rammet av nedstengning. De siste to årene har vi imidlertid lært at det er en krevende øvelse å «slå på lysene» igjen i en integrert global økonomi. Gjenåpningen har vært preget av «sand i maskineriet» og det har holdt tilbake pro­ duksjonsevnen. I økonomiske termer heter det at vi fikk et tilbudssidesjokk. Samtidig har folk spart penger (til dels tvunget gjen­ nom nedstengingen) og formuesveksten har

28

vært formidabel under pandemien. Som en konsekvens er etterspørselen i økonomien høyere enn noen gang. Da er det flere pen­ ger som jager færre varer. Dermed har en gammel kjenning dukket opp fra glemselen, inflasjonen. Dette merkes også i boligmarkedet. Boligprisene har steget 20 prosent på to år. Noe som gjør det stadig vanskeligere å kom seg inn på boligmarkedet for de som står utenfor. Boligbyggerne møter nå utford­ ringen av stadig høyere byggekostnader. Materialkostnaden har ifølge SSB steget 25 prosent det siste året. Inflasjon, både gene­ relt og i boligmarkedet, har en lei tendens til å ramme de som har minst fra før. Med dette bakteppet har vi samtidig hatt en perfekt storm i energimarkedet. Over en halv million nordmenn gjorde i vinter opprør på Facebook og krevde billigere strøm. Hjelp til strømregningen er et plaster på såret, samtidig må det gjøres langsiktige grep for å redusere sårbarheten i energimarkedet. Og når vi endelig skulle se fremover ble vi altså truffet av krigen i Ukraina, med ubeskri­ velige menneskelig lidelser. Flyktningebølgen må integreres og bosettes. Samtidig er dette

et nytt tilbudssidesjokk for global økonomi. Og ingen vet hvor langvarig det blir eller hvor det ender. 75 år med globalisering risikerer å bli satt i revers i en mer polarisert verden. Putins Russland blir avsondret fra Vesten, men de blir slettes ikke et nytt Nord-Korea. De vender seg mot og forsterker båndene sine mot betydelige økonomiske regioner som Kina, India og det afrikanske kontinent. Til sammen er landene som beholder sine relasjoner til Russland større enn de som sanksjonerer, både økonomisk og ikke minst i folketall. Lenin sa en gang følgende: "There are decades where nothing happens; and there are weeks where decades happen.”. Krigen i Ukraina og pandemien er slike hendelser. Vi står i en ny økonomisk virkelighet. ••

christian f. bjerknes sjeføkonom, nbblGjesterom VAR VIKTIG

Nybygde Elveløkka borettslag i Porsgrunn har to gjesterom. For noen av beboerne var en ekstra overnattingsmulighet en viktig grunn til at de valgte å kjøpe ny bolig akkurat der. ole bjørn ulsnæs

De to gjesterommene ligger i første etasje rett ved inngangen til leilighetene. De er ikke store, men rommer akkurat det en trenger som gjest: en sengeplass, dusj og toalett. BEHOV FOR OVERNATTING

Borettslaget på Osebakken består av 17 leilig­ heter – og to gjesterom. Det var en del av konseptet fra starten av, og for mange av leilighet­skjøperne var overnattingsmulig­ hetene for gjester medvirkende til at de valgte nettopp Elveløkka som bosted. – Noen har barn og barnebarn som bor langt unna og kommer på besøk. Da er det behov for overnatting. Flere av leiligheten har ett eller to soverom. Da er gjesterommene gode å ha. Det er gunstig å ha et fellestilbud til gjester i stedet for å kjøpe en leilighet med gjesterom, som brukes en gang eller to i året, mener Raymond Stulen Løberg. Borettslagslederen forteller at folk begynner å bli utålmodige etter å få fart på overnattingstilbudet. – De fleste flyttet inn i februar, så alt er temmelig nytt. VIA EN APP

Organiseringen av utleien styres via en app. Leietakere som er godkjent, kan bestille overnatting og betale ved hjelp av mobiltelefonen. – I appen kan folk sjekke om det er ledig og reservere plass. Låsen til døra betjenes med mobilen, som bare virker i leieperioden. Det er praktisk og enkelt, forklarer Løberg. – Overnattingene koster noen kroner, men vi forsøker å holde kostnadene så lave som mulig. Vi må ha noe for å dekke borettslagets

30

kostnader, men prisen må ikke bli så høy at gjestene like gjerne kunne ta inn på hotell. BIBLIOTEK

Et annet fellestiltak i Elveløkka er biblioteket i kjelleren. Det er ikke så pretensiøst, men etter forslag fra bokinteresserte beboere er det satt opp noen bokhyller. De skal fylles med bøker som folk i borettslaget kan låne når de måtte ha lyst. Noen har også tatt til orde for å dele aviser. – Mange er opptatt av et godt bomiljø, sier Løberg. – I borettslaget er vi så heldige å ha folk i ulik alder og familiesituasjon. Det skaper er godt bomiljø, og vi planlegger å legge til rette for å kunne møtes ute når det blir varmere i været. LEDER I BORETTSLAGET

Generalforsamlingen var to uker etter innflytting, og da ble Løberg valgt til leder av borettslaget. – Noen måtte ta jobben, og jeg har litt kjennskap til bygg gjennom jobben i Veidekke. Der steller jeg mest med næringsbygg, men noe av kompetansen fra jobben kan vel brukes i borettslagssammenheng også. Lederen er klar på at det er en del forhold som skal på plass i et nyetablert borettslag. Alt skal organiseres, og de fleste beboerne kommer fra eneboliger. Dermed er det ikke noe særlig erfaring å bygge på når alle de praktiske tingene skal på plass. – Det er mye jobb i starten, men jeg regner med at det roer seg ned etter hvert, håper Løberg. ••­


I APPEN KAN FOLK SJEKKE OM DET ER LEDIG OG RESERVERE PLASS

DOBBELTROM: Her kan gjester trives, sier Raymond Stulen Løberg.

VELKOMMEN: Vi ønsker beboerne i det nye boligprosjektet Elveløkka borettslag, velkommen til SBBL

Bomagasinet nr. 2, 2022 medlemsblad for skien boligbyggelag

31


PÅ VISNING: Eiendomsmegler Hanne Holmberg på visningstur til Bovieran i Vänersborg. Her får noen av deltakerne svar på sine spørsmål.

INGEN GRUNN TIL Å VENTE MED Å SELGE BOLIGEN – Vi har mange interessenter på visningene våre, og prisene er gode. Derfor er det ingen grunn til å vente dersom du vurderer å selge boligen din, sier Hanne Holmberg. ole bjørn ulsnæs

Hun er eiendomsmegler i Eiendomsmegler 1 Telemark og ekspert på borettslagsboliger. IKKE NØL

– Så langt i år har det vært relativt få boliger i markedet. Det er forklaringen på den gode

Trenger du hjelp til boligsalg eller en uforpliktende verdivurdering? Ta kontakt

interessen og de høye prisene på boligene for tiden. Derfor er det smart å benytte seg av den gunstige markedssituasjonen om en funderer på å selge, understreker Holmberg. Eiendomsmegleren forteller at det er mange på visning for tiden, budrundene er gode, og resultatet er gjerne priser høyere enn prisantydning. – Markedet er godt. Vurderer du salg nå, så ikke nøl med å kontakte oss for rådgivning og en gratis verdivurdering. BOVIERAN FALKUM

Når det gjelder nye boliger, er situasjonen en annen. Nye boliger, som i Bovieran Falkum, blir solgt til faste priser. Det vil si at kjøpere av nye boliger får med seg prisstigningen på

hanne holmberg Eiendomsmegler MNEF 970 47 628

Megleravdeling

bruktboligen i den tiden det tar fram til den nye boligen står ferdig, og det tar normalt halvannet til to år. Holmberg jobber også med salg av SBBLs nye boliger. Akkurat nå er det Bovieran Falkum som har fokus. – Det er gunstig nå som vi er inne i en periode med store prisstigninger på bygge­ materialer og mulige renteoppganger. Leilighetene i nye prosjekter har fastpris i byggeperioden, og det kan vise seg å være spesielt gunstig i den usikre tiden vi er inne i nå. Fremdeles er det ledige leiligheter i Bovieran, og de selges til de prisene som ble fastsatt da leilighetene ble lagt ut i markedet. ••­

isabell heidenreich-riis Eiendomsmegler 900 65 025


HUSK!

t talingskorte Registrer be r få u d ide og ditt på Min S sk bonus ti a m auto på kjøpet.

MEDLEMSFORDELER I SKIEN BBL 2022 Som medlem kan du gjøre deg nytte av en rekke lokale avtaler med faste rabatter og spesialtilbud. Dessuten kan du oppnå store ­rabatter ved å benytte deg av landsdekkende avtaler for bbl-­medlemmer. Se oversikt over dine fordeler på skien.bbl.no.

BYGGMAKKER

FARGERIKE

ELEKTRO 4

EIENDOMSMEGLER1

5 % bonus på alt

3 % bonus på alle kjøp

30 % rabatt på el-materiell

10 % rabatt på lagerførte produkter

7,5 % rabatt på timepris

Medlemmer i Skien BBL får gratis verdivurdering og kr 5.000 i rabatt ved boligsalg.

SPAREBANK 1 SØRØST-NORGE

MONTÉR

GRENLAND MINILAGER

Knallgod rente på boliglån og billigere billån. Rådgivere som hjelper deg når du trenger det.

5 % bonus på hele kjøpet med aktivert medlemskort. Gjelder også tilbudsvarer.

10–15 % rabatt

Kampanjepriser

15 % rabatt på Baron og Baronesse maling

DEKK1 / DEKKTEAM 5 % bonus, kampanjepriser

PORSGRUNNSVN. 304 - 3736 SKIEN

Tlf. 35 91 35 00

Vakt: 952 87 000

www.rorleggern.no

RØRLEGGER’N AS

SKIEN FRITIDSPARK

OMSORGSTJENESTEN AS

WRIGHT TRAFIKKSKOLE

5 % bonus på alle kjøp

Medlemspris på de fleste aktiviteter.

10 % rabatt i 6 mnd på alle tjenester

5 % bonus

15 % på timepris 23 % på rør, rørdeler og ­baderomstilbehør

FRETEX

E-CLEAN

SPORT 1 SKIEN

COLOSSEUM TANNLEGE

10 % bonus – Norges største gjenbrukskjede

10 % rabatt på alt av renhold

5 % bonus på toppen av kjøpet

5 % bonus på alle behandlinger, 10 % rabatt på tannsjekken

IBSENHUSET

TEATER IBSEN

Rabatt på utvalgte forestillinger. Grupperabatt på de ­forestillinger som har denne priskategori. Hvilke forestillinger du får rabatt på finner du på vår hjemmeside www.skien.bbl.no

Billettene reserveres på tlf. 359 05 040 Rabatter på billettprisene på utvalgte forestillinger i 2022. Medlemskortet må vises.

Billetter reserverer du på telefon 359 05 490 eller klikk deg inn på forestillingene på hjemmesiden vår og bestill online

TILBORDS

FLÜGGER FARVE

POLARKRAFT

ADVOKATFIRMAET LEGALIS

5 % bonus

5 % bonus

2 % bonus Medlemsstrøm

5 % bonus på advokattjenester

Alle rabatter gjelder på ordinære priser. * Bonus gjelder alle produkter/tjenester som leverandøren tilbyr, også kampanjer og produkter/tjenester som allerede er rabattert.


 VERANDAEN: Marie og Rolf bor i en lettstelt og solrik leilighet i første etasje.

STORTRIVES PÅ MINDRE PLASS – FRA HUS TIL LEILIGHET

– Vi har i grunnen ikke savnet noen ting etterpå, men det var et lite sjokk å skulle tømme huset da vi flyttet inn i leiligheten. Jeg kjørte 19 tilhengerlass til Pasadalen. ole bjørn ulsnæs

Det forteller Rolf Svenungsen, som får støtte av kona Marie. Ekteparet flyttet fra enebolig til leilighet på Vestsiden for 6 år siden. HAGE OG GARASJE

– Da flyttet vi fra en enebolig i Langgata rett nedi her, sier Rolf. – Der hadde vi stor hage, svær garasje og minst 150 kvadratmeter boflate. Det var mye som måtte holdes vedlike. Vi hadde et eller annet oppussingsprosjekt gående hele tiden. – Det betyr at dere ikke flyttet så langt? – Nei, for vi trives så godt her på Vestsiden, svarer Marie kjapt. – Her er det kort vei til butikker, og det vil vi ikke gå glipp av. – Da jentene flyttet ut, var det godt å få noe mindre. Døtrene våre bor med sine familier

34

i området, så vi hadde ikke behov for stor plass til overnatting. Vi har en liten og veldig lettstelt leilighet, og dermed har vi mye fritid, forteller pensjonistene. Fritiden bruker ekteparet på hytta i Nisse­ dal. Den ble kjøpt i forbindelse med at huset ble solgt. Og så går det mye tid til å følge opp barnebarn. – DET VAR ET SJOKK

Svenungsens bor i en solrik leilighet i første etasje. Her er det ikke spesielt mye opp­ bevaringsplass, omtrent som i de fleste leiligheter. – Hva gjorde dere da dere flyttet fra eneboligen til leiligheten? – Det var et sjokk, sier Rolf. – Vi hadde

loft og kjeller fullt med alt som var kjekt å ha. Det resulterte i at jeg kjørt 19 turer med en liten henger til Pasadalen for å kaste. Og så hadde vi tre turer til Skrot-Tor. Han tok unna noen ting som var brukende, men som vi ikke hadde plass til. Og noe gikk til Fretex. Redskap og utstyr til vedlikehold av hage og uteområder fikk ungene. Der var de heldige, for vi hadde en svær snøfreser som en av jentene fikk. – Vi tok med oss de gamle møblene, skyter Marie inn. – Jeg er så glad i de gamle eikemøblene, så det var viktig for meg å ha med dem over i ny bolig. Og så tok vi vare på mye av det vi hadde fått som gaver. Det var ting som hadde stor verdi for oss, og som det var viktig å ha.


BOD: Det er ikke så mye ledig plass i boden i kjelleren, men vi har orden på sakene våre, sier Rolf Svenungsen.

 MØBLER: Vi tok med oss de gamle eikemøblene våre da vi flyttet. De betydde mye for meg, så de måtte være med på lasset, sier Marie Svenungsen.

– Var det en tung prosess å rydde seg ut av huset? – Nei, svarer Rolf, og trekker litt på svaret. – Tungt og tungt, det ble i alle fall fryktelig mange turer på fyllinga, men det var mest skrot, da. HAR IKKE SAVNET NOE

– Har dere noen gang savnet noe av det som ble kastet eller gitt bort? – Ikke noen spesielle ting, svarer Marie. – Det jeg kan savne, er hagen. Jeg elsker have­arbeid, men heldigvis har barna våre hager, så jeg er hos dem og hjelper til. Og så har vi hytta der vi kan plante litt. – Hun får da plantet noe, skyter Rolf inn. – Marie er i dugnadskomiteen i borettslaget

DET KREVER AT VI TENKER OSS OM NÅR VI HANDLER. HVIS VI KJØPER NOE NYTT, MÅ VI HIVE NOE ANNET

og planter som bare det. Selv er Rolf styre­ leder på fjerde året, men skal ha en pause fra styrearbeidet etter årsmøtet. Ekteparet løser lagringsbehovet med en bod i leiligheten og en i kjelleren. – Det går akkurat, sier Rolf, men det krever at vi tenker oss om når vi handler. Hvis vi kjøper noe nytt, må vi hive noe annet. Vi samler ikke på det gamle, for det har vi ikke plass til. Men det har gått greit det altså. Vi innretter oss etter den plassen vi har, og det har aldri vært noe problem. – Jeg synes alle skulle vurdere en blokk­ leilighet. Da slipper du alt vedlikeholds­ arbeidet og kan bruke tiden på andre ting. Men jeg savner altså hagestell, sier Marie. ••

Bomagasinet nr. 2, 2022 medlemsblad for skien boligbyggelag

35


Ferieboligene er i bruk igjen Ferieboligene i Costa Blanca er tilgjengelige igjen – etter en periode med koronarestriksjoner. Og det er fremdeles mye ledig på våren og til høsten. ole bjørn ulsnæs

Nå er det igjen mulig å bestille ferie i SBBLs ferieboliger i Spania. Når dette skrives, er de fleste av sommerukene allerede bestilt, men det er fremdeles en

36

del ledig før St. Hans. Og etter skoleferien er det også mye ledig. Informasjon om hvordan det ligger an med bestillinger når Bomagasinet kommer i postkassene, ligger ute på skien.bbl.no. FLOTT OM VÅREN

– Costa Blanca er flott i vårmånedene og utover høsten. Allerede i mars var det mulig å vandre rundt i shorts og t-skjorte, selv om kveldene ennå kan være litt kjølige. Men våren er flott og høsten likeså, sier rådgiver Sylvia Erin Aarli. Hun tar imot og administrer bestillingene.

Kyststripen Costa Blanca har Europas beste klima og flest soldager i året – omtrent 300. Området har et middelhavsklima med milde og relativt regnfulle vintre og varme og solrike somre. De høye fjellene som skiller kysten fra indre deler av landet, hindrer de kalde vindene fra Atlanterhavet i å nå fram. Derfor er det en mild temperatur året rundt. SHINET OPP

Både eneboligen i Rojales og leiligheten i Guardamar har fått en enkel oppgradering før denne sesongen.


LEILIGHET I GUARDEMAR

LEILIGHET I GUARDEMAR I Guardamar ligger den store leiligheten med sengeplass til 8 personer. Ferieboligen har nødvendige fasiliteter som vaskemaskin, aircondition, wifi og TV med norske kanaler. Det er anledning til å benytte et mindre, felles svømmebasseng, som ligger rett på andre siden av leiligheten.

sengeplass til 8 personer

Boligen inneholder: • 1. etg: Stue m/spiseplass, kjøkken og bad • 2. etg: 3 soverom, og 2 bad • 3. etg: 1 soverom og utgang til takterrasse Leiligheten ligger i leilighetskomplekset Los Estanos, og det går faste bussruter mellom leilighetene og byen Guardamar. For de som måtte ønske å gå, tar turen inn til bykjernen og stranda ca. 25 minutter.

ENEBOLIG I ROJALES

ENEBOLIG I ROJALES

sengeplass til 6 personer

Eneboligen i Rojales er frittliggende og moderne. Den går over 3 plan og har en egen, inngjerdet hage. Fra hagen er det utgang til stort felles svømmebasseng. Boligen har vaskemaskin, wifi og TV med norske kanaler, og det er sengeplass til 6 personer. Boligen inneholder: • 1. etg: kjøkken, stue m/spiseplass, bad og soverom • 2. etg: 2 soverom, bad • 3. etg: takterrasse Rojales ligger ca. 40 km syd for Alicante. Det tar ca. 15 min med bil for å komme til stranden. Dagligvarer og restauranter finnes i nærheten. Vi anbefaler leietakere å leie bil under leieoppholdet, og boligen har egen parkeringsplass.

– Vi har byttet ut noen møbler til den store leiligheten. Det er satt inn ny sofa og spise­ bord, og vi har byttet ut noen bilder og pyntet litt, forteller Aarli. – Vi snakker om en oppfreshing for å gjøre ferieboligene enda mer tiltalende. Det er kjøpt inn nye serviser, byttet utemøbler, og vi har sett over og sjekket at alt er greit etter at ferieboligene har stått tomme i to år. VAKTMESTER

I høysesongen, som strekker seg fra begynnelsen av juni til slutten av august, er det mulig å bestille opphold på to uker. Lavsesongen

er åpen for langtidsferie. Det er flyforbindelse fra Torp på lørdager. Det passer godt siden leieperioden går fra lørdag til lørdag. – Vår norske vaktmester, Malin Bjørnstad, sørger for at leiligheten er klar ved ankomst, forteller Aarli. – Vi ønsker at oppholdet skal være trygt og lettvint, så vaktmesteren tilbyr transport til og fra flyplassen og handler gjerne inn matvarer, som står klar i kjøleskapet ved ankomst. Hun er lokalkjent og kan være behjelpelig med det meste, alt fra leiebil til lån av barne­stoler eller andre ting leietakerne måtte ha bruk for. ••

Det er flotte turområder rett utenfor boligen, og vi kan anbefale en tur i den nydelige parken El Recorral, som ligger et steinkast unna boligen. Her er det flotte lekeplasser og rekreasjons­ muligheter. – Reiser du med småbarn, vil jeg ­anbefale Rojales på grunn av bassenget. Fra leiligheten i Guardamar er det kortere vei til stranda, oppsummerer Aarli.

Bomagasinet nr. 2, 2022 medlemsblad for skien boligbyggelag

37


PLANER OM Å PUSSE OPP BADET?

÷23% på baderomstilbehør

÷23% på rør- og rørdeler ordinær pris

÷15% på timepris

5% bonus på alle kontante

varekjøp!*

*Rabatt gis ikke på nedsatte varer eller varer på kampanje. Bonus gis på alle varekjøp i butikk med registrert betalingskort. Bonus gjelder ikke ved fakturerte varer og arbeidstid.

PORSGRUNNSVN. 304 – 3740 SKIEN Tlf 35 91 35 00 • Vakttelefon 952 87 000 firmapost@rorleggern.no www.rorleggern.no


Gode bankavtaler gir deg økonomisk trygghet Som medlem i Skien Boligbyggelag kan du spare mye på å snakke med oss. Du kan enkelt ordne de fleste bankting selv - samtidig får du en rådgiver som vil hjelpe deg når du trenger det. Og du? Selvsagt får du også knallgod rente på boliglån og billigere billån.

Fordeler for medlemmer i Skien Boligbyggelag 1. Gratis verdivurdering Vurderer du å bytte bolig? Dette tilbudet gjelder kun for medlemmer som eier bolig tilknyttet boligbyggelagsleilighet.

Navn?

2. Rabatt ved boligsalg Vi gir deg som skal selge kr. 5000 i rabatt ved boligsalg. 3. Utlån av henger Gratis utlån av skaphenger i ett døgn (kun ukedager). Dette gjelder kun når du skal selge bolig gjennom EiendomsMegler 1 Telemark. 4. Rabatt på hengere Leie valgfri henger med 20% avslag i pris. Dette gjelder kun om du skal kjøpe bolig.

Les mer: www.eiendomsmegler1.no/telemark /medlemsfordeler-skien-boligbyggelag


SLIPP LØS HÅNDVERKEREN I DEG Nordmenn er verdensmestre i oppussing, og alle verdensmestre trenger et støtteapparat. • Dyktige fagfolk som gir gode råd • Bare produkter av høy kvalitet • Konkurransedyktige priser og gode tilbud • Formidling av de beste håndverkerne om du vil ha jobben gjort fiksferdig • Tilhengerutlån eller hjemtransport • Praktiske tjenester som gratis takog vindussjekk • Fleksible betalingsløsninger

SKIEN

Kjørbekkdalen 5, 3735 Skien Tlf: 35 50 31 50 - Åpent: 7-18 (9-15) www.byggmakker.no

Medlemsfordeler hos Byggmakker Skien Få gode tilbud og 2% bonus på alt*

*Husk å vise frem medlemskortet for å få rabatt og bonus. Vi hjelper deg å aktivere fordelskortet. Medlemsrabatt gjelder ikke varer på tilbud eller til fast lavpris.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.