Page 1

Kystpilegrimsleia Møre og Romsdal og Trøndelag

En

sp

ekt

aku

læ r

og v

akker rei n me se langs kyste

d fjo

,ø rder

h yer,

o

r lme

kjæ og s

r. En

saga fra viking

til p

ile

gr

im


Langs kysten til Nidaros Kystpilegrimsleia er en del av Pilegrimsleden – St. Olavsvegene til Trondheim. Kystpilegrimsleia starter i Egersund og går nor­ dover langs Norskekysten opp til Trondheim og Nidarosdomen, Olav den helliges gravkirke. Det er grunn til å tro at kystleia fra gammelt av var en av de mest brukte ferdselsårene til og fra Ni­ daros, og at mange pilegrimer seilte på sin ferd mot helligmålet. Langs hele kystpilegrimsleia er det 26 nøkkelsteder, der man kan få pilegrimspasset sitt stemplet. 10 av disse er i Møre og Romsdal og Trøndelag. Det er også flere indre leder. Olav den helliges gravkirke er merket som sted nummer 11 på kartet.

Olav den hellige

Olav Haraldsson (Olav den hellige) ble født i år 995, og ble konge i Norge i 1015. Han er kjent som den som innførte kristendommen i landet. I 1030 døde Olav Haraldsson i slaget på Stiklestad, og året etter ble han helligkåret.

Motiv forside: Sunnmørsjekta Anna Olava. (facebook.com/sunnmorsjektaannaolava/) Foto: Eileen Gjerde

lokkar hav og doggvåt jord “ Nola auga gå mot ukjend verd. Legg ut, legg ut, du svoltne sjel og berg din draum i sorg og lyst. Edvard Hoem

2


Nøkkelsteder 1. Herøy 2. Giske 3. Ålesund – Borgund 4. Molde – Veøy 5. Averøy – Kvernes 6. Smøla – Edøy – Regionalt kystpilegrimssenter 7. Hitra – Dolm middelalderkirke og handelsstedet Hopsjø 8. Frøya – Sula 9. Ørlandet – Austråttborgen og Ørland Kirke 10. Indre Fosen – Reins kloster og Museet Kystens arv 11. Trondheim – Nidaros pilegrimsgård og Nidarosdomen

8

Trondheim

7

Regionalt kystpilegrimssenter

10 6

Kristiansund

1

11

5

Molde

Ålesund

9

4

2 3

3


Pilegrim – historisk og i dag Pilegrimstradisjonen går tilbake til middelalderen. Selv om målet er Nidarosdomen, trenger man ikke ha tilknytning til noe religiøst samfunn for å oppsøke pilegrimsleia. Som pilegrim opplever mange at de er en del av noe større – som naturen og historien – og ser reisen som en mulighet til å finne roen i seg selv.

Pilegrimer på vei mot Olav den helliges grav. I Norge har kysten vært den mest brukte ferdselsveien – også for pilegrimer. Ved havnene er det små vandreruter, og det er også mulig å låne sykkel.

4


at for hver “ Husk time som går, er det en mindre igjen Johan Bojer

“ 5


Regionalt kystpilegrimssenter Edøy på vakre Smøla er regionalt kystpilegrims­senter for Trøndelag og Møre og Romsdal. Den geografiske beliggenheten har historisk sett gitt kontroll over skipstrafikken, og mot innseilingen til Trondheim. På Smøla er det avdekket kultur­ minner som forteller om øyas viktige rolle i Norgeshistorien. Det regionale kystpilegrimssenteret kan kontaktes på e-post: smola@pilegrimssenter.no

Kystpilegrimssenteret på Smøla er lokalisert ved kultursenteret Gurisentret, som ligger ved havna på Edøy. (Foto: Smøla kommune)

“ Våg å tap, våg å vinn Johan Bojer

6


Kystpilegrimssenteret på Smøla er ett av fire kystpilegrimssenter langs hele leia. De andre er Avaldsnes, Bergen og Elja. På det regionale kystpilegrimssenteret kan du blant annet ta en pause med kaffe og kake.

7


Her kan du bo og spise I tilknytning til kystpilegrimssenteret på Smøla, er det overnattings­muligheter på EcoCamp Norway, som har pilegrimsherberge. Dette er gamle Innsmøla skole som er ombygd til et sjarmerende overnattings­sted, og kan by på 56 sengeplasser. Det finnes også andre overnattingstilbud og serveringssteder på Smøla. Se www.opplevsmola.no Andre overnattingssteder langs leia finnes på www.pilegrimsleden.no

Intet er så rummelig som havet, intet så tålmodig. På sin brede rygg bærer det lik en godslig elefant de små puslinger som bebor jorden; og i sitt store kjølige dyp eier det plass for all verdens jammer… Alexander Kielland, «Garman og Worse»

8


9


Det er 10 nøkkelsteder i Møre og Romsdal og Trøndelag, og dette er alle steder med stor historisk og kulturell verdi.

Herøy med Herøy gamle kyrkjestad og Herøy kystmuseum Øya Herøy var den første viktige havnen nord for Stad, og i mellom­alderen var det tingsted og kirkested her. Det har stått to kirker på Herøy, og i dag kan man se ruinene av begge. I dag går det bro over til Herøy, så man kan også komme hit med bil.

10


Borgund Borgund ved Ålesund var et maktsentrum. Her var det god havn, og det var handelsplass og et sted der man kunne finne husrom. Borgund må også ha vært et kristent sentrum allerede på 1000-tallet. Nede ved fjorden ligger Margaretakyrkja fra midt på 1100-talet, og her er det også spor etter en enda eldre kirke.

Giske Øya Giske ligger i havet nordvest for Ålesund. På sørsiden av øya ligger Giske kyrkje. Den ble bygd på midten av 1100-tallet, og er den eneste nåværende kirken her i landet som er bygd kun av marmor.

11


Veøya i Molde kommune Veøya, den hellige øya, ligger midt i Romsdalsfjorden. Veøya har rik historie – det er blant annet påvist kristne graver fra 900-tallet. Peterskyrkja på Veøya er fra 1100-tallet. Den var i bruk fram til 1907, og fremdeles kan det være vielser og arrangement her. Veøya er bare tilgjengelig kystveien. Den nordre delen av øya er landskapsvernområde.

Kvernes på Averøy Med sin unike beliggenhet der tre fjorder møtes, har Kvernes på Averøy vært et religiøst og kulturelt senter for store deler av Møre. Her var det tidlig bosetting, og i området er det funnet godt bevarte gravminner fra 4000 år tilbake. Kvernes stavkirke er fra 1600-tallet og er en av de mest besøkte av stavkirkene i landet. Gamle Kvernes bygdemuseum ligger i gangavstand fra kirka. Museet danner et naturlig kystgardstun fra 1700,- og 1800 tallet. 12


Smøla med Edøy gamle kirke og Kulisteinen Kulisteinen – Norges dåps­attest, en smal, firesidet runestein som er 1,90 høy. Den kalles gjerne Norges dåpsattest, fordi det er første gang vi kjenner til at navnet «Norge» er brukt i norsk kilde. Kulisteinen har runeinnskrift og et innhugd kors. Runeinnskriften er datert til tidlig 1000-tall, og er et tidlig vitnesbyrd om kristen­ dommens tilstede­værelse i Norge. Den originale kulisteinen med runeinnskrift står i dag i Vitenskapsmuseet i Trondheim. En kopi kan sees på Kuløy, 3 km fra Edøy.

Edøy gamle kirke Det første man ser når man kommer til Edøy sjøvegen, er Edøy gamle kirke. Steinkirken fra 1100-tallet er i romansk rundbue­stil. Kirken har en dramatisk historie ettersom den ble liggende i ruiner i 60 år etter et lynnedslag i 1887. I 1950 ble kirken vigslet på nytt etter tre år med restaureringsarbeid.

Hitra med Dolm middelalderkirke og handelsstedet Hopsjø Hitra er en av Norges største øyer. Dolmsundet ligger som en øst-vestgående kanal mellom Dolmøya og «fastlands»-Hitra På begge sider av sundet er det mye kulturminner helt tilbake til steinalderen. Dolm middelalderkirke er en av de eldste bygningene som fortsatt er i bruk på Trøndelagskysten. Rett over sundet fra Dolm kirke finner vi handelsstedet Hopsjø med historie tilbake til 1700-tallet.

13


Frøya med Sula Sula er et gammelt fiskevær og kirkested helt ytterst i det ville og vakre havgapet på Trøndelags­kysten, og kalles også «den hvite byen i havet». Dagens fyr ligger på Suls­haugen, 35 meter over havet. Det er fra 1909, tidligere var det satt opp fyr her i 1793 og 1804.

Postkort Austrått vinter

Ørlandet med Austråttborgen Fra rutebåtstoppet på Brekstad er det ca. 1,5 km å vandre til Ørland kirke og ca. 4 km til Austrått­ borgen. På Brekstad er det også mulig å leie sykkel. Ørland kirke (1250-1300) er Fosens eneste intakte middelalderkirke i stein. Kirken ligger på et gammelt maktsentrum som trolig også rommet et hedensk gudehov. Austråttborgen har stolt historie mer enn 800 år bakover i tid. Som sete for høvdinger og adelsmenn har herregården vært tilholdssted for mektige skikkelser i Norgeshistorien. 14


Reins kloster og Museet Kystens Arv i Indre Fosen kommune Reins kloster og Museet Kystens Arv ligger en vandretur mellom hverandre på Indre Fosen – på siste etappe til Trondheim. Reins kloster ble etablert av hertug Skule ca år 1226. Rein var et religiøst og kulturelt sentrum i rundt 300 år, og i dag kan man se klosterruinene. Museet Kys­ tens Arv har et aktivt båtbyggeri, som bygger tradisjonelle norske klinkbygde båter året rundt. Museet Kystens Arv er et levende museum, og tilbyr aktiviteter for hele familien.

Nidaros pilegrimsgård og Nidarosdomen Nidarosdomen er Nordens eldste middelalderkirke. Når du kommer fram til Nidarosdomen har du nådd endemålet for pilegrimsturen, og reisen mot Olav den helliges gravkirke. Historiske pilegrimsritualer sier at man må gå rundt katedralen tre ganger, for deretter å gå inn i katedralen og oktogonen der en kopi av Olav den helliges skrin står og hvor man tror Olav er begravd. Da er du fremme og har fullført din pilegrimsvandring.

I Nidaros pilegrimsgård får du Olavsbrev hvis du kommer sjøveien og har seks stempel eller flere i ditt pilegrimspass.


Hvordan reiser den moderne kystpilegrim? Kystpilegrimsleia er helårsrute, og man kan reise på ulike måter – både med offentlig transport, egen farkost og man kan leie skyssbåt. Pilegrimspasset kan kjøpes på nettsiden og på de regionale pilegrimssentrene. På nøkkelstedene kan du få stempel i pilegrimspasset, som du kan bruke på din pilegrimsreise langs kysten. Les mer om kystpilegrimsleden og planlegg turen på: pilegrimsleden.no/pilegrimsledene/kystpilegrimsleia

Nøkkelstedene langs kystpile­grimsleia er etablert i samarbeid mellom Riksantikvaren, fylkeskommuner, kommuner, Den norske kirke og Nasjonalt pilegrimssenter.

Profile for Tibe

Kystpilegrimsleia Møre og Romsdal og Trøndelag  

24479-20 brosjyre A5 okt2020

Kystpilegrimsleia Møre og Romsdal og Trøndelag  

24479-20 brosjyre A5 okt2020

Profile for tibemolde

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded